OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 10, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

?ut- i.ottsH>ni:*?T
Haar- mt Al-et-rrira.
?_?Tlt
-
?
? 1
i
I . ? '
'
,.-*.. Ti "S8.
? Meeaa? ?_ _ , ...
i ? ' '?
"
i.. a Jai -..-,.-..
. ,?t IX- ecaoui; ? O-? ad ; ? i
? 1- wit
It? mai ina ?
?
, i ad ui.Jer t ,? i:- '
'.
?
? ? ? .
?y to t
*
'
aal v\ ,.i
V v ,.
Ht Aidera?
'
?
-
i earea
. ?
? i,-d t i_Mad
??
,. ?
tap
, . . ? ' i
-
?
i
?
?
. ?? ? '
. wa t.
.
? ?
?
i
I
? - he
'
?
'
?
u ;
cntoer ,
? to b?
'
I
I- . . .
?
?
-
o tue l.ommittar- ,u Hoida.
st fra?i
...
r I
r.i._ I <irrtet? N>? PbaS M i)
.
to 3 ? s ii- of
- rt ,i,r ti?
. ?
, ?
V. ?-y ? ? ?
I N.T HINE D
'
1
Mm ?
T4 ?
,'
? - - { IS a, It.
. raj
?'- ?, A
?
bSmb_.I1
'.
An a ? i) vs.
s
I s?
i v. '
? ?'" -
Hu I ?i .- liar * SS
I
?
?
'
I
I. .... VS SS'.
1".
14 I
V ' -a (T?o
. ? , . ss*
?-! a- -t?T Tro?. B.
t' ?a-?. B.
_ -I.A IS ? '.-I
lassa* P.
.?? Wm E.
-_llr .ssnir I _ewu.
--?: ?
. . ? y. s?.
- E
I ? B.e-wiii I 's?n -Mtslt.
I?I .it*. Jan.*!
' : ?. ? Thoa J.
v
? " I?.
?aase, C. s p
1 ._? S
? k, Iel
1 rd.
, K
VV !?,
_. , 1. B.
?M.!-'
?
i :. ti A
. ?Lip, mai., 1 .
M i -. 14-Jav tom t .
?
?
. V
.'?lort i?, Ja_i*?
v H
a a. .1*. rj
? . .,
? si-.'
N r-T I isr.rJ
'
.., s
1B61 v ..... ( , ,. 1,
. nul I? 11.
\ ...
i? ?ph
lu *
? ? 4
?
a, ?Vi .1
_
I
Vs.
tia? -rd SS
? W
Mai ' ' ?*
??
- i-: BUM
h's: * ?- ?1 ''
T?!?!. ?'?
Mi > 1 ?AT
>'.r - - Bl I
Ita. ??
Mt, -i irk. Andr??.
\ .- ,- l.raird.
Bl r.nc?.
?
' 'H
j444 Dom - --j ?s m- li
I t .? ? M
, ? J
N -
?
?Motto?, H. J
March 1?Mai ...j vv ... n
LXs- h 4?Mat 'li. IslBOl
P *? I
?
.March T?Mnrr.y, loim Si
?? - ii i.?. W
? _ M
"- .. hin*. A
Ml .? SI, -? ?Ja-ij.iin
? ?s ... L
Apt - ? ss i,, a
?i A
. H jr
p?. Ds
i \. . ?). rr? r
. . ? '?? ?
lie i
I ! 4
- . i Mm II
I Apn l8 Okmn ?. ?-? ?
. ?
Li,.' 1,_i ,'t, t S'.
y tkii I ?i i -i
?pi M
?
? l A-.rill aiii
E
Ht-.'
'
1:1
' ?)
Mai
Mi
_M
v_
Mu
Mare
?r" .
A, Ii,
A'i|
Ji-.t
14-T
Down .
li 1j. SSilliain
Di.sopo-t. .'wri* S
DBB?, jr Henry E.
i -..,,
. -, ?. is ' |a?~
4?T?' ? :
a a*w
? <
? *
I-f) H- ET", d A
?-I) ? in?, John K.
art 8.
1 -- ( -???_?!_?.
'
, ? A
?
ti T?'. I I ?
Ii A
. '.?. M.
Ki:. ?T .1 ,
1 H
l-.-i Thons?*.
MM
v?i :-?ri?sdinaii M
M mab ? "? * '?" ?'
v ,i -I IT.K'I Of.J
? VS' | K
V , ?-- last 'I ?
?
iMarrh 1?Parker, I
1-P-let Au?tui V
Marak li?rtaktirl ' ?
'Mar fa '-.--!',?_,.., VV',, , b
VS M.
?M?y ?- '
lM?r b :-Q - i ?
It-X Ki - II. ?1
mi a... ' ? i.
l-'?*> I1: ai i Kik?. ')
ltsW R?ld. P
' ? A H
lraju Kel.IT Joh- J
!?->. ftc-bb'i-i Oeo. A
.har -?
h-..i b'-na
Ma r. ??n?T Re
???r ? ?-??Li ?
Mm n .? i - - - . ii L
- Roorl Stn. li
April 8?R-- ?'? .? i i ?
"
Mt? TI?rio',.:-. . -,:? II
tkury W ?I
- T ... j Bl . I
- ?
fil ?f r, E B
"'LU, J lill-.
- ? ii- 'J 4
laen. .?.? . \? . i.
? . -
s ? .-? w
Slaic: 5?8 V -,
.? T '., IPI i
Idir I 5? s.'.-.i.-y SUcha?! li
, i.r n ?-- . Ib ? P
'Mai . T-- i. ?'. SS ?,_
? -ur! i,J I ss
Maid - ., ,? J?c.i?
, -: S. ?OB.
M-r S ?? -? b- rai A .
-
. ?
ller.r.T ?
V?y
r -i-ni T .?odor?.
ifc- (in- I! IV
?
1. r, ... . . a '
?ror Wilban
? r.? A.
? rrj loin?.
I lin???
?
Mil* I- I
ii?.- J.ii,.? sS
IS??: ? ps- lie: J (
I't ?:?o M
:.??.
li.ywari M. Tilt?.
l?*t
M?. I<
Ms
I ?in?*
.
-H,%T.
-H? ? ?at, ttAI.r? L.
p
ti?.
?,
Mil
Kui- '
Ma A B.
april I-ti- -.Ti.ri D. ii
.
"... I- . J
Da
? ?- ?? ,'.???t-.
? ? ?
.
I iMiii/i
(. I!
' Abr. SS\
?
L - I , i ,. i
?n
...
in?,
ia?)
IS-.J
Ia?l
?III'. .
'
?!?l?-| ?- ?...
??tv?
vs. ?. :..,.? i?, v
? ? '
?Vi i. ? ,
lattl
I. k...
8 I'- ?r
I.IT-i
-
-
?. St
r? A
I'd.? /- - :. . I' -,
Sf?T " ? ???. I??a < (: .
k1.s 1 - . v.
ti A vv
-, Juill
?
IS!
. :,ry D.
-
Its???. Thot-p?*i . ('
\i ? i ?it .id t. iw.id ?.
ja. . 8-T*tIoi Jaka S.
S - ' ' *?'
y - ? ... ,..jr
- M si
? ? -.
ItMM 'I
]_
?
S ui'*, Find*!
'-,... -
. An? ?
l?i- SS
? i. I
in. ss j, v
1? 4. '? ' . - ST ? n
,
fsu-ci. ? ? ?"
V?r I ??SS ta
VI t
i . " . f
\\
M?.
, . -
?. ? I|?r
N t i. - s . i
vs.,.-., ,
. -
1. AuruaUi L
- A?? ?
D-J \ :? oeopbr
. -, - V\
n -
HM
-?????.I..IL l I
' - ? ,
rt-t . ' 1 . - . ?
-
- '? i_l wtt? a
- -
M.Y'S! ?. ...
. I _? -?
VA H 4? ?? t'l ?p.. 4
' ?
i tri
...
? ? ? ...
,
?? ..
At_s_i"i -A le-' u "?i
?
Naaaii?? t.,i , s , -> L' w.ndUH
(Aukm ia ? ?Miana na! ?SIB?|H finn ?
Hats?- I -i? ' ai d T? , ?i -
A K* ii a loping .?.
x* taila wa
R?*?>l?.d. TI, ? raawwsBl hakMB -??? ' ?"?' ?tre-t. froM ?? p*?
? t* aaar?-. f ?.? ?,Un, rali i .rt? oi ? t ?-.a .'r-.-i ?jril?r
?-i-?M? of tb- Croton ko.,* on bun til I st til* ?-com? '
?iHaa?ea- liai, .'.r b? ?d
W'rilis? ??,,." ?4h?i*:s foMo??!nr T' ??
AAiii.i- ?. Au.iro.?a --i.-.r. I ,..i Sutton, M 8r.?i. I.tub,
Pat-., _,? He. Til ,e ,. ,w S! Vu-jr-lll-lt
?-H??! > - ? ?r,d O Hrx?:.-.
A ??pur- -,' Oaaattssaaa Fiuaac* li. ttrorof id'>r>t.n| r*?olutio?
x*
UbbI?? . s *b? f'sn,p?ro't*r b? and h? i. bri-b? ?uthorlr?! ti,8
?-?.?_ i ???. a warrant ? ??tot uf (?I )..n I ? ...I.? P,..| i?u* at
pat
' T?. ? ?tr??l M ? ( li d ?-? II
.
>'y : i m???!-. se as nssaln hi
of (-rp, Unir??1 aal rwk.* fiar laUar. not ?Mrly ala* satn?. st ? do
.-?l'-n. -o ?it*M? ,h. Tn'A-W. of ??_ ?jet 4???-T?i, %o ?y the mint
in-Bt on thiir pior-srt? (or tra work of Su dm a ?aw*ir to Jaa*?|
Ina ?p,i. ?, ?i.i.'l. ?" fli-?-nwn?h ?Te?!,. Um -,?. . , t to b?
i , i ,,?-'r liar to tb* a tal '>? ?, |
. ?>..', v ,'
? t
O. Ir-y ' . tu...- I. s?. i?*,ti. n ii.u.ii? i_d Vaa
u.
-
, ' -ir-wi I ii.- ?t
. i ?i ,1
? 11. | .
-.: i ?? ' ' ' -, . toi.
owli ? ? m?
Hub ' ? r I' t II I T
'?! lau ia itiul ?? -... ? ? - - i
?--J..H .?,i_tniiu, ?uii l.r.oe? i.
A " a I i'iui, ?- I
RM It- ! :; ' t"'J ri-ii.-)io, oye, t!i? ( ?rpiislinn yini I
l-esl t)S the t l?y In?'
k"?p?n I i " , u,i u ? r-.y .. ... ... ii .t. ?_j ?u.Hiu ia
Um su ?-? i .? iiu. ?lunur
s*.
a? . 81 > i i ni?.- am Ita?ses ka taeBsTsaV??*??a istM-sltatn
I ? ? b? ?rd ht- ialier??!? snthoiir-d mil
?' ?' hil wama- i., ii?
- .-? ...... ..... C?liff.
-
li 1
.
M Loo? 11 M l'lui!..? ..
.. ' . : ?id oser
A i |i ' ' ..I I ,u,n,.l'ee ,,, PBaaeS m li? "t ol aii'pl,ii| iMoiutluii
H : . "v a
H.-, , fal, TI at t! ? Cniptiolier h? ?rd li? I? '??retiy ?nthorl7?d inn
? ni? w.r-int iii Isvor ol Tit i k si M?koa ti in? ?um
i ?'....?? ? '
' -? w, r In II-- ; u ?'i,,-' l?tiTB?n
-? ' ias t! - -tioiint tu Ik- (.a.-??d lo lb? account
? ., t .t?
ia, Norton. MrBrtaa. Flynn
? ? Bl Brie* Leew, VOtttu. McOiimn
? ? . ?
A r>p R-s-iefl i ' lia sa -
? " a '? ' ?- t" rejjnlat?w
| ' ' , Wrl.IT
> . ,! 1 wea
?
R '-i. ????no. b?
. ,? ?tuniiird nid ?'w-ti't lilli- - - -, i ?v?..ij
? ? - t ?li,I U r
i '! " li, d?la "f II ?
? di-" t 'I li! 'I- - . I? J iii? Ii, AIU1
? ? a ?? . r ?J p -T
S' ,.,- I i ,1 I ly tin
t ? an Noi t: M? li?,eu, 1 ynn,
?11,
-. . . :. K-l is ?n! 0?B|
s ? ,. -
... :,-( rk sf th? C .n ? i " ? omi .'T??nd 1 ? i? b?re
? te 1 is HaS t
, ai Hovirniuei.l
? ? ? ' ? ? I i Um n
? "' I ai t Lu Ippl i|il.?t.uU
1*1 "I it y ? ?
Win, li will l'.TX : , .,.. f,11,w-ii? ??t*
ATir a ?.???, i-, m- . No-tin M Bri** '
? i y Pa I f 1.1. ? I, . * ? ) . i : TI .,i i,i. ai-.il
'? m S . ir'iia?14.
A i?" rt uf l ouini: t*? yu Kitiaua. lu tatt? o.'ad -ptiuj reaclulioo u
f . ????
? ? That Iha C mt"-."-r '.?? and I ? li mm '?v in'lior 1*4 and
?dr?w hu ?art-aat la latror el ( v\ Morrill li-rroi of St
li? i C1 . Forty?? -".?1 .?'???; Mt??** L?sia?*t?a and
??- a. Ita i mm -, '1 r - sa il" " :?.???' sell ?
? .., i, i? t -?,>:?,' ?i j teieii tlist ha? ?i-ru
. ?? o i,Im tu |?it ?? ??',.'.
?i .-- ?h? ?am? lo U ? s- ?. '
S\ ,? a , -
a Moot i " . ? -Tunton
. I ?. lsrtl'j Un ?. Lu?? --Brian, M H? . ?ui Su,
?
?V. .,, Ima- : '?m -.- M f-'-n-l
1 ? -? . , MM?I I? the B '.--I 'f ?' '.nrilman
-
A ri-- " t ,f i ->ii-i-,-ii-ii ?? f.llowi
R-i'.'?-'l Ti,s- i? , t ap* -?-i f?n?
' Hal Jr-- ' . --U Xtk*
.
VS'hi r. wa? t irrod Bbyl?if? ,??i"..-T.
I Affirma' s??\ l"rui-n At ? ? Flyun,
I d??d?*y. i ? r-: i Hn-* I ma Mntllnnli in ! Yin Yiariils n
Nasau?? ..ano ,n ?m?o lin?,.. ?a
A n,i?r ', ?. s. i..i IM u . 'i ?? f" . IWI
I! . :?- l-lttb? - St rlr?<-t?d t*
I Baa hw ?. t , h oth-??i
1 il i. lata aaaBttasB ?? hsa? karn ?n?trd m
IMUlIni 1 Hi ?? n< u-, lu lui?in?? w?hl ' . ? M ' ?t
.p ?a... - .??,...
Jilif IU?
.Y It l?y ,i ,'pr
Tne ort?????? ?? ? . >. ?.?i 1 ai r* s?'t. 1 bj thi ?? .', ,ii.,n ?r-?I
?? >
Franc ? I. A Ho ait, ?i? ( uy Imam ,.
A ? n - ? -. lal? hi?! 'Teii
sv :i vc . n,: "-r- -i I im \-t -i?.i
Y St' N ,,?. b?B A?Uta t .1,11-;?, Ci??*
L II il > ? ? I ' l?nt
ita i??.!! W_?wright, ??? kii.i t, ?ii ii maa u( suiit*ry laaaaa
an
I l?cd!l s r-moni ?J? .?.?.-.vu? iTl-it Ro.??-i ol Hsn'tt.-y I_ip*e
? P !? . ?I- i'sT
:i -s' Hi- r-- -
S! f!rl?n Flynn Hiiannuo
:? ... m
t:- ?s,
l.0?0
ItVsT
i'ay R . i t ri
. -er
M J-i 1st? ??? s- ir_|?r
p Mal . ??
11 ?un' tu u? psui -,.- n lOTe-m-n: ,i"rJ ?BPSMH In pl'ratMur?
,f Ihi. r?a". .nui, al,a, Is? p?>T oui M >',u ci.ar?,?! tu ?u li ?puiopi?,
'.uni. ; Bal
Aide, .n Nuitros I ?? ?diiut tb? n?ms ofPttri, k
.
SS'
Bel i i', i Lo?w, 0_k_n
.- . a . . : . :- ?"
N*|*tiv*- l??ri ? t' .' i'. V.l.ou. Shannon. U'-dii?T.
-
A la ?? ?iljiiig t.'i" nui t .f ".\?rn r
? it. , ? r
V?. 'I ???t I .al
1 .- -
s ... ? .?m rot?
a '?. ?
El-, I - B ? -. i
fs?t.'.iT-- .-.--?? i eu-J.
? -r. ' . rp
?Ytr TAI Bl ??B or ;; BOPMB
,.' ? ? ai I tea .;,- .or. u i?'.ri-.. lu ? i
? ? il r,port of
" - *-a,- ????,
u. ?-.-i ? ?? ? ? .. ?,? ,.f aiijir .piiatiiiU u? r?aJ by
? ? e ??? i
orrr
1 W11 ?IIT!?
Tli* ord 'nui-.? w?. ti ?ti i ?ad
1 ?? r-,diii| .n? ?_?aiiM
bsiii.s link Hkoai'WT r? ?a ?nsgtioa si ? ?-?!?'
? ? Iwaj ?nd t ,: a-i? ? ? P
. . ....
A ,-.i. .: mia??'? ?? .?d lo ariki ??-?
\? ?<l I II
,..;-.- ? .?? :, ? |-?'i
ttaiit? 0? ltaiLT? -Fir -.- -o,,;. t,-i ,n o' the ???tdrnl
r: ?t ?. tor l?a?i?iu?a ?a A| i *f tit* K -,r. *f H?*lta
s T ? ? . -' n,.-. h- ,.. -r- ' ? ? bbM l?".-d or
by Um n-r? o: Um t:-. I?? ,i) tri?
s 'il1 il" ,. Tero
t . au : ht? i.un-!.-I ,..,....?
Ad- ,. , - ... ? . . , ,. . .i ?.. r taasMB
'
I L*?S I I
, - ? ?r " ??t'--1?aa,l ?Tenu-, ita - ly
, - - ,? -, ??? .,:;??? r?'.... mannas
? ? ?r. ?. - ' ii ? 1 i ( aap
t- ?Il li?. ? ?'S n- duri'.?. . ,_,,J
,-. .: -....- . ,
. p , and i .. -i
S* I -- 1 lud nu- tlmun-id t?1' u" 1) 1
o'.r. .toi.toe 00
A . ?;. IBI?U , ? ?) ? , imrnJ by r? m -ii,, -l ? aaor? amount
ol ,rk . -tri.
.
? I ? I?, ?nd
?S.
'ds-lliiiu, Eijnu Y.'.y ?ils?,
..?,'. - j
(._??>)??? ?AB? Ol II??IT?|? Tu t),?
M?tr..po-i.?n llotrd u'lleilth : i ? ?
. *?l? ?, ? .|iA?r?. ?u ' i ... m?
I N?w Yoik mu ; i ?! !,? ?ny
? i it?if eontr?it In r, muan--? of ( h?pi?r ato, Law? of
i ? ? ' '??? . .
A ?arma) Sa_?aoa iu?trT tu . rt_??MS iii-lt.ui
- .1 . ' e,l
? ? .' . ? I.
Earantn o? a?a.ki t oa?ia? on Yii.m?'A*-rn sviar?
K r ?aiaria. _t?I *xpa?a? ? illili on.m.???orien a ?;
. . I , ? , | MT i"B uf
i.uiPii'.Ulii tee " v\, 1 a? ,-'-r ..???r?1',, I.twi
. ? ?S.? 1 T .. ? .
a .su flaaraon stersl t? it?_t en the tata
IV??Si WM '?Tle?
ia?laf ii.? f ? ii i it'u
lia? 1 ?L?.,.?Arn ??"i - p.v|-rfor ti?
ef th? '?? m T ?leur ?pi ?,,- ., . -. :
n- ? With th? ? , ? r ? s.u..
aud lui *t a j?ii?i '-: :.-t :.i,- i jriui Hi-???.u ? ?ti a Mm
?? ? . ju,|t" tli?p?i Sa*? m*?I I,.-- Il- City of
I?'? \ort J? p??a-i? '.-. ?' ? BtMI ' ?I I ile. T ?I !)?-?_
h?.- U t r-d it, by th? ti'Mtd rf AU.in ?n D*
oeii.t.?' I I ? ' . -:. ?. t n o ,i th- M .yoi,
li - . , - .Iii. ?i.ijuii ?Kl
Al mal ?ISSU* n.uveJ .i ?Hike out th? l'en.
...
f I a rr.l.'if the f"! '?".? It?m
l?ae?aaTa ri th? p ? t? ,- '.?/u.?'? ,-.; Bas
irilo.-i . ? -, ? ? a. ant
lu-tli 'o r?| ru I ti ? -??II!?lura n.tj? la p ir? ai. ?
t. On? iiauJr?d ai.J tatty
u i?? ni"..?? : i. ii]/?oo a?.
Ai !??!! ?., BeAaaea m ?-j ta m.k? um ti? ii? m.
? ?
Ip.u ? ? . ?wini
latBKiAT? A*T1 ra- : I Oeu M m !ri-hr!a'?
A.j..:. Saw York . ? ?b i .,? I * ? , ,.,?,>,,
I?,, i from
lim- to un.?, oil lu? re, .iM'.ion uf u.? t umn I?
noi.-.-? ei Charit?* ni Uup't.ui, la aa?aaaaaa
? pi?, lo uf Iha Lasiaul I 6 SSM li'iieirid
t-.. ?'t .. . ,l?T.i.?T OO
A _r u, u RSU?X Bl s ? it the ?i.iouiil ,,'. or,? hui.di?d
ti u..?nu -u.,?,? au! i ... ri th? nui of ally tiiO'.tai.J du ? t
s. i .??.
I p ??"ii
i.Air..' 'iiTiiptiTi soBTB?f ObbHtaaaaa-saI ?
t? rirr? ?i??itT ??'.i .|?-u.??? - ; tu? i.usr i , ? ?
s s.a 101 a'.nj u .' ." .'. : . .? ?T
il ?!?(:'?.' N-w
? ?i d
BM -
hiT'i bn ?!.????? ?ii-i t- all thal pan uf Mid ,it-, itbh
> UI si HU . Il idrr-J
? - *??? ut u ?Tenu, iT.iiu ii,i ?.
. . pulliial.c? ?I l.?p?i'| ?OI,
. ..ia? Of
12 I4SJ ?O
??'?TUN il. i? ? 1, ?li.?? OU*, tin- ?L'jth ilrllA.
???? ?ni-il
I I
I.?(,?? H>?< .- r-, ' ?Thama? -?. ),,,., , ,?*
? ., ? ? aal
At? - ? ? - ' " ' '?,"- I ' t ???part
n,?nt ?rilli?' ti- ? i,- Ma] Al ItWMI irrd
a . .- . ?s-,,I J,,
?
i ila,,, t.. p?.- th*coit. in?
? ? r? I>?|.?ri
? ? ?f 11,4-0,1. u? rii-d m
. , ? ? min? "' 1 m
, ?. ti C- (' .. I' ??? I ' 1?
? liui.a.ii/ of t..? At to i-r-ata a
? lad M al. . I ? r i.-...rt
?-rt?! by th? M'tiopr.'
, - - ;..?-; - O" e? a'
N?W e,?.,,! e|( ,, 1,1'i'lre.1 ,1 a.
A . -, .- . 'i ?
- ' I 'i.tlOO. ?''?O t" ?
. . , ? . - ? ". ? ? . ?? '
.(? ,,?t I 'ni II ! -. ' a
?. . . :,- J iollBI? '<?'.'
ut 1 , ? k11 b* audited and ceri fl-Jbj U ?
? . I ? . . . ..?? I
? r.f'.. n *l, us.1.J threa
. r-, <? rer.? b* .--i r- ! ti ?S s?' ?8
1 ... Wsaioa a rod to ?lina ? . ,i,-Tpt:B|
il?- i*. ? .-. hundred u..ian la I h. ."istu
tt-in mm Iib.
ir.r.T n. t? ! lo ??.?..! ?,? ?tr . I IBS ?uni of
itl??B ti.i'u??ii u i?. Baili ail ?i,. c. ni uitrf.ii.? m ?1 u ?I *i?ht
i.a.Mu.i ?.?lit huiidr.ii U ,a a
*?? I ,at
A' ??m an NraiT ?? mo??d lo ?mk- 8 ' ' - ? - 1 t "tlissi! Ira
" '.'? 'a H'? .bot.il?!,, loi I?..] ?p. .-. , - I l"Tr.l
V\ I . i Wt. .' r
-a. wii t? ?n ad 1 ??? I
A.i.HilanMaatan aa??aMMaa?s_b ssasaataa saaninasn?sl
llalli
V\ : w.? in -d
II. t??i m.??d to.irlk?*at th* BBB ?f Ht th-0??iid Sr* hundr?!
.1 . ?r. lar ?! ? -il'??, ?
S*.,,, ,, waa i ?al h? I. ?fu law! t tolo
?,l? ,,.l,??-lll?,aiaa b irla?. .IgUrlai. fljsil, fir n,,: Il -
*4?far?T.- *'1rrm?w- atna,. Oman Bhaansn. Bailly Brio?, Ita?,
OH,???, MnOrt-nt. ?rd Var? Von?hi??I
'Hi Hi? foil??? ii r itrir |
Moenaaat n um?.?! oiit'ii-i?- ? nan
T * 1
i,
loldi.i ...
? ? ? ? A '. I
.ti
Adl r ?
,. .
On th?'. ?li Ii
m *?a i awn Vm ?'*
. a??
? i ? i
. 11 . -eo tv
. a.-.kr ou: ti ? *.? T ? I
1 . I? n ?U-t
.
, IraciAl Arpa'ipiuATio-1 BV LtoiiLtTnea-r >r .
I < t J. 111! L. I lilli. ?.. - lui
, Ik ?.- iloiiin ai.Jtt. :
-ti -..viumd tir?? bonum? ??4
eig?.1lym a?.rii. ti. i tiiiii.. mernea?4? (Bl.-I .'.i, v.r
ettie A .. n t.. h ti. ? ia ! ?.? Imii 1
red and IIJ. dol?an I .i
.
(11.1 ... ' ??!,
two t ?lui ni ami
i? Mt! o
. indited ami
p-,?I k?.li?...-t'? .?? ,..' Ai*. Plfty-f-n lliu.la.u.l ?nie
?.ui.iirrd ei,,; .ni) (?vm ,.?,,?x, ,,.,. __ty ? n? I mia, or a*
i. , ihawtf n ma? be gequirad i?i i-.. ?th? ?."???id
*?.BII.I4BM
o a? Naana ? ?
tw.1,1? . i o. ai aal I katu ?nJ l?-tyah??
| Cn-|.la,t-lallll ol J?.i.n I'.. I riii,
? A' Irin in Mo? HUM i iiiiittJ a. an im.ri !nm- it to ittik? oot the
r liretteWL
M in? li win rir-i?-d i-v Ih f ?l'r.ir-ni Tilt?
Afiirii,utit??Alii? rtr.i ?i M ti?'- ?nunn. Nor*.?n. M ll:i?n, ?
r By? r. ?aim I:
I Necatiir--i denne? Brice,LaaW MtOkwtk. inJ V?u \ ourlai?4
lill 'I .. I lo? nig llrin
; tA'o Kita . ilium AT. *.-? rsn? f)s? MrnnBti? .no I ?"h
C1 ? i. BBBBABB lirrr -tinti? ?trust?-! ?r
? g ?? a raaotry road Eighth avaaa? Tin.un. aha?I
r I . : Y li ?' Oat IIiiiuIii d an?! lil!) nu.Iii ii
1 or.;- :,lilian. B?f.OO
I0| ?trihi "01 -I.? .iborr ileui.
\? V i : ?
A'l to, Nuil, ni Flynn S dun. .t., Kyn * 1
Tn- -.- I
- ' li : ?a. Ely. Bi : ?
?
Alilrrrr.411 Nobtob in. tod to arnrnil tk? r ' ? 'i-n oat
- . ? ? (Ir di li ? ?i -ii- { i. I
? . ? . . i l 1er I?a |
: ? '
? ? ! ! T I.TI
. ' ?
?'.'?! eui nf ?? lii'-r--'
? in t.,,1- lud I..-tirei. la ?it.
? > ? lil . .
.
. ? , .. I .
? .i ;...t,? ? i te tiri' l baal --f
, ..-i. by ?ti k1 ? -.o' ?h? '
?. ? in. bni.ilied ?nil thirty tbaoeaat earea
lid LUIT li I
X . ' I
r-twe dol?an ??id Ibitty Baal?(I J
Which a -l
? I ??? -in,a, I i t i- .,t I lh?l U ? orliniri?-.. b? idoptr! al aw?-?id?d.
Wlai li ?? u i-ai:.- ' iwiag Tut?
COOMB Mi liri?ri,riy? n K,:y Rut
Bri-.-, .?ti.? ?tritl. ?i, t lan toirliii?*.
? I yan tal I ,?w- 4
A .ii ::,. Ui i i. ?. I ?! .? iii.-ordiiiaii. e he mut lo lb? Bond
.ii? u ?. ti .? ? ?.
? :
? -J innn?
t . . :
A ila?? m Pit j? ii " . ? ?.?j ?urn
V, I. .! ?. !
,- ? r r . ii ?? ?? i? n'i.n nf Aid.imiii K>.l'y.
'1 I? na or ?a. ., .a
A . .-, Boora t ?ii ?. 1
, I..?-?? and Mel h
. Nog*.it?? I . Plyaa. Bhtaaaa aal Q*Bi. n?l.
? . I, I. mt .! . >J lu I.? I? lit to III? Board of i
inrn f ??
I A.o. n... ii llmu.T ninir.i ti.?! wIiim. -I :. ?' .-t ! i.'j .?im i?. d? ?" t,
?? . . . . I . Bit ? ? y un
ti LI. b ?.a? rm,..,l.
Re Mean ?..I that lae BaaMI? Baw *.!j ?
M i.iit, ?ia tarried ?,, I a Iel ?a r t 'i
Afhriiat'ir? t.ii-n.ri. Mii.ie, ( ??niau. M'y. Rnily. Buce. Loew,
(I Ulta? ?I- 1 Ml ?i, ?
*. ??,?.. ?? ? ,, MtBtiea. PI?. IF ? ? .- _i
A J be l'??*ii.*.T h n.ii.ii ?d the? ?he H .?I
1? 1 ?.?LI : ' .
Hoard af 4 ?mur il mi ii.
?TATtli .-?-?ni 'i tom la* M.y - It? I
?mciiL | ? i? m I
i : ? ?! ! ii.-I, p r?"iut tu ?d, ??iiiinrut ii. '
I .ii,.
I?,.... ??_/-,., r-,,. ?. Ki?.n_i, Bl?a??n, Plyaa l?hl??ea. Q*Bitn
R.ni.- t t- ... II-!-- .h liii?k?M i ? . \ . ? I
Ma ? . lyu?. T?.-u.ii, li?, ural, ll.ii . ? I '.?-.indt andln
knr-M
In iii? al???- ?. . f |:,r Pr??i !?i I.
(..Hi.,1. ??!' mi.. ...,! ..-? .. I di ... i;?. ill tala ti.?
Win in? .. | ?
(.o??. ???? ? Kb ???-.? i?. ealibat tb? iaa_?|aPd?? i..ia?m
?
tv..... .
BLi.iL T10NB.
Hy ( T?a ?
1 ? ' - ? !.. ?i,.. h? i? I -r-*., i i>tir.-ei_.t-I ?jnd
d.rrru t t.. .Ira? a? IBU?I I ? ?i el It-? S ?. ??.ri--' m??
l i? i im I r i ??, ? - i it -i
? t
na . i? i ? - i - ? - -i? paaata_"
\\ nut? >??? le.ri'.s i i... i attia?*?tee n Prinlaf ? . ? ?
Pt t ? .-? ?
lint." . I '-??? k1 "I. li ? ???? ll.l. .?" Srrn^tS le-ru? '.??
twr.-n I weat] nt.t u ITwenlj ?
Irr In? du -
tam I? par?arM, au?. . ? i ? )?? | ? :.! .... ? lurr-.u, b?
\ ??. , ' ...
I . li- IB ?
? ...-,, .
bl, di ii. I...?I .'in.! '?-.'?? . ? ?h?aa na lobna
t.
V. . ? ian
l.i ? W l I
l.n-a.....i I ii * a. w?i, with Um trr-an.iy r.-- ? ?
I . .
: * o' toe t
Which WM r vera
tf? i .n .:. ?. Iblit
|(r..??r,i |i.,i* tewar, ?I'll th? B?e?Mnnr r?- ? . ? ??
. ? i Li???
?^U'tMn'r?ix '?.'rXoiii'.:;,!, C'.i'j*' *
I , , IUI
1 .. y ' i I . itali ? tal, ft ' ? ? ?? ? ' .??nu*
i kapaeuewit* B?l| <?. p.i?.i..?,.i, ?,.i?i m. <l..,i.,u.f U
? Au .?-Jut l'-(^!
i . . . '?,? -
i? ( ..nar, man Iel.IT ?
K-*-j >~J. I.?.? I BJ Lilli ??-??.I from t.,? I Ita B
a?? ? li- pi?-, WBh I'.rfi, Bl tr.| -, I |.nT mc I a
t. : I? ??.lort li?,,?.tin?,,.
?'. >.. I ?a ulm li Um Cuiuinnl.iee on L. gita r*T?ni?-r.
|. f n -. ? I: n??T??
In ??.?? ? l??t 'lu. lloudr?d ?ltd Tlilr*? hr?? ?tr?. I ? *
??. ana toil? mltiT?! u? i?t ... o
? I.? 'I - > .L'??. I ? ' .'- ?. ? U- li I .'.g1. I ,r lau.? ni.
' di-?"? n ni i . -inn i ,.i ii,mt????
IS I I i, ?a. I- . nnil.iiin 1 ,!i li, tj|
By Coal ...-, I:,.h,?t ?
le iel? ? ? ii . ('.-?rririri'ne it?? th. !??? f.-,
i i ?.- I omi i ?..i .y -bret ?it??i. itou? i... i .?nu. ??.nu.
i .III ?Bl I ?.
?A nl^h it?, r-lrrt ?I '.? -I ? ( mtnitt?. on Strert Op? ningi
I ? ? .^11 1?LAT?
le. foi ' .1 ??-,... ??? ? 'I., io"?, ,,.|. -t ritltrth .?
b?.w tv? -? b M||? I ' Will1 UUdrr
t. -ti el ii.? ?t--*.
V. I . i, ?ni. I r-u
|tT ( ' .iori H.iin V. ATTI?
I li ni I ed I li?: fr ...ni ?l-.t ti? pi??.?- . -
?j..,., ib .,....? ? A..,..- I : . At ?
? ign .. i ?. I k' >? i ':??-?
li ?l^l? ??. I? 1 ?i.J io I... ( nmi:(?? on : .
11 mnaa,
By ( .1 . Dil I'unniPTI ?
Prtitioii of ?il.e-i.i I...IIT. to t.gradiiif Kigl.tbiTmir i'iot? flPy
B-ith itreet. '? :
in r .nu-? -ti.. uni ?with.
'mau RnaikT? off.r.il f'?r ?d?r'l M II ? ' ' twIi X r.io'-itlin
l(rlol?i-,l 1 bttl ti ? |l-?T.I Bl Ih? [trlnli ,Iiet? hr |i|.|'r,| |, I
?trrrt ( ... -?? bj ii t -I. ,i f .1 ? I .: r-ct.d t..
muk? tb? i ?r-.MTT pr'Tnl * In any ?ion?r??-t or en nita ti ?nlil miy
haraaB?? ka wmio i. mil? nidaT.nu. abo.? KiPy ?. iii ,-?'?? ?
that on y m.n ano ,' ??ii ??n, ur eitdrr ???? lij or ?????. ? '
n I.!? .?:-'? ? ??? "' Trrndin; it -<n? B- Bl i: H tint .ti
til tu. Ii nar ii hu.i ird lb? u-t. i ? de .lu. be ?ral au,a foi puti.ie
Ban , m ! ' it tki l igdt.i At?:.i.? Hallr id ( o i.p?- y be pat?il - i
to an a- y t ? ?, ??? avaaaa,Bal keb g in i -ui-r?. ef i?|i>.i b_
a* ii ?. b. nr ???iri lor ii.?, p'irpoi. i 1 ia? n,| thru ne.
Hi?li ? .-? thara I i.. ariel tu it mi IM ?an.? a. c .o.u.oiia'i m lo iLe
|,-, , 1. I,?rr!olorr
i? Lt .. m ?? ...j tan
1: F I-OR??.
It?p .rt of CiBBBili?? an BiIgla?i rateaaU. b v*',* I'r.o-e ?ireit
I fron, Hr-i?.J?A*y t M?rJ,, gi, uml.
Wnii-.b wa, lal?! oT.i
Repur- f ( iii.n.i'aw en Halgun PiT.ment to pt? f hu.' ii itr??l
fro-i Mir.t .'igil to \t'**t ?tiret
M ht b wii m4 i.r.r.
Bom ? "D B? gian TiTsnun la para BantaB abU
from ltiul.lt.1? to \S rit lir.rt.
tt'hidi ???? i.i.l ?Ter.
R. p. rt nf ('?.liiiii!-!?. nu Piatnc*. to p?y (I'-o. W Roon??
WliirU wi? ?U t.?r
Baaatl of Oaaaa in?? on Pininc?, to p?y ?. ? in Runt
\l I., I. W?| l.i ?.irr
. Rr|,ort of (.??ii n.i-:r? on P?l'rn?.ti la d r??-' lena! A??i; i- Bl
ro?d C ?inpii.T I-, r.pitr iii? i'irrt i.?:??..., thru tiacki.
W . *?? ? i ?
OBBB-IX BBBB-B.
Vet,,-n ?! ( inmittee on kium ??, lu Iitji o? tdopttng leso! lion .<
talaera
lie. ?-.I TI it ti.? f rrnptro',:? r I?, ind h? !?lifr?bv ulliirli.4 ii d
dir?, 'i ! ' ? I iw hu wirrant In (??or of (l^iri? Siinth, rormniin ?-|
lioM t,onip?nr nom!?.! K.,ir in tin I mi of MM hun.lr..| ?i,d bli. ,1 ,:
lan, tb? ?? ii? br.i.g i o tanaal ?4 aiaaay ?ipn-uuni by bia? I i ino at.
and In.uruire on (ti. pratalty ofield company, and fuurtee? m?'.lii'
rent of i Od,a ' N na. "I ?bM ' ' ???(.any ?I Jlii.g Hi* ttl.ie anti p? ..ling ti..
literati??ii to tb* bi in dil eoinB?ay, iui-b kiuuuul lu t? tak.u
Bl ?? th? i|[ii'.p'H?l ?: f r ? ( 1't I ?,ntiui.nn..."
\y h rt, IM lu*? d i wki.t ol ?lilli nut lijlubrr of Tot??, H followi:
Alf. d.Silt'?- 'Uli l'lilin h?ri??? ? a B, Ft.:. B ? ?
(VBr.rn Kmri.y, l!ai?mui Krlnkiuin, Ku.lcr, VV?'i?, K?.? h, 1 yug,
Ti.'inn Uattriekaal la?sy/?M,
f.rgit:???' ?? !"-:.iii'-ti Hal oiau and Pulliuan? ?
( , loi id -Tuna iiiiTrd that aucb T?ii? or r.e.iniidsr.?!
v. . b wn ? 1-'??.I
A J Ih? paae? ?rai ''?? laid aaai
Rr;.. u uf i lainlttai n l i-ujc?, lu fiv?. of id ?ptmg nail ana ??
Mi ??
li... iT.d Tlial the ( on ptru. ?r li., ind be I? l,?r?b? in" ? r / -d ii I
dir?r'r?i la ?Lau bil w?>r?ut in (nor ol Jini.i li'lleil y, lor u,? ? tai
St? lid an. With I.itrl.it. th. -nil li.iii brill ?in., n't 0 M
?it r. i-i.a.ied ihr city in I, j li ?j- ' ? i Hi-pirtmrnt,
?ni ?.Milu.?I ii i ni. * rietic?! *ii.?r tr.'Ui iny ra I t a iti??t aUaaan
4*'rd Mit ", inn. ita ?luuiui io ha palo fioui the ipprupiulion lur
' t i'ti entiut? In ''
IN dirt, ti ?. paila .fir'l.
KutHiit ,,| i ui,,-uri?. ou Diiiititiii ?ud I b?rtBli, lu fivor of ?dopt
!n. :? ? . v?,
Rn liri Tint M,r I nu ptrn'lrr he and belib.r.hy i- th.. r ? '
d rr-'?d m ?Irai? I i. wirruit li, liv.,1 of Mil.iH.lr.? "I ?n- Indi?
trial Bobe? li r rij ii rial ilinl. fin tin-in o Iwa IbaaaaBl ii. I
lira. Bl It d la .. . . , lalioB, Bl.d ti.a.g' tb. UUi? tu a. ? ?? out
at " l'on I
Whim wn |?tit)on.d.
It??, ?rd, 1 nat the I o mntrnlli r be and b? li hereby ?ull:oii??d mi
tlHiind i?. .In? I ii wiranl In Iitui ?ii Luke ( lltk 1.1 ti.? ? nu? ti
two h iiidr.?! and forty d illari ittttOn ?be ian! i-tn urtng tb?, in.?. >
tee hi? : . ?? r. i, I. -.1 ?:,. -??} i..( ?tv Imp?- tor ? I??pu'.mmi
? i .?i , ? a -ni ?trot, ft :. d? t ,? ? Li ?id - oi
?aal m ,..-'- m ? ?Baital BanatMr,MP,b i...? h/it of M?rcr.,
lo A a?
a . * ?? "' I"l w i t nf * IllBlti. r? ' . n -?
A-!.-.i,a- 'o Keenan Sltconi.KlyniiRiiblunieu,! bil?
Kriin-T lUrt i ?, Briahl ia K..?- t t. ,.| I,,... ? in
M*?.--.'-- . o.? ? ? . Km n. Mackay. Tyu|, TboBai!,
Hi . ? .n H. Pi ' ? m in I II. |t) k-t
I h ?? ?to* luuTad thal luc?i ?ute be recorjiid?i?J.
_ . . . Ha. al .ed.
jf i,.! i. ? p*P_r wn mu mm
R??'?lT*d. Tni' ?tie Cereneri of the County of N?w Tork he re
'i ?< r li |d?r| n? a !?.|-| tptiuli of a , ,
Ihtryb ?li i?. iii roe N.w loiter JeafaaL end ti,? Caanu er
dur ?',! te p?. I ,? lilli? on Bt?s?ntitl ,. ,.f ii , nr ;?? r t, ? - .
' , nu.. ITI. ll.l mor??! thit Hld i?i , ,?i .i, ,i? ? ,,ri l-l n?
iti.kdif ?iu* t ? ??. r . " N.? Tathar Jaaaaal" and ban ung io lieu
t ? - ? Bat ? i,'. Tn?. N-w Y ?ik?r Haag itnt ?
( ,, .:?? lia.?-. MaCBiT uioT?d tBal tua wbol? oittttr bi laid upon th?
t? -
?VM h ?-IlillilrA
Rii,|??d. Tl.it td? muk.n lot? ?n th? io?ith ?Id? of P:.*Tf."li
il-rrt id t , . I, .Ir?,? ind twanty ?ra r ?t ???? of Ineit-ig'.OB ire
?ii. b? bd?d in wi'h wbolnouie ???rib, undm tn, dlr?-'.lju o? ti.?
I Btr?e* ? oinn,li?loi,-r
tVBi-h ?au hat for wini ef ? ?o*iol?Mit anm!??r f rain, a? M IB*
BO ?a fdecjiu. lu u, U , . _ \n_avto.
r.. s Tto( T-***?_ Hill.rin Robart*. Pu-?an, Hattrick ?ai la
llT-ll.
fa?-*i i?? ?( o-nrPn. -n Basta*. ll'Brr? K?un-y, II?ItSMS K ??
-, v i . .,, ... .,_?;.
,1.? "??? . d? o: -
i ? ' ... I 1- * ?
I ?
V a
I
f, Thoa M, ? .a IstBI I a .
i ' 1 " . ?I?.
I ! ' IM? J!?-?;.?? ?4.
. . ,i a . , - . at wau
?
... ... ...
Ba in S\ atti u ,r*d th?) .?,J r?*?i t?o), b? ,_d on Iha t ib ?
. . ?
-. . . t. ?s, Il , -, ,,' I il o lal o. . ?,.t! ' ,'i?:,I II ,..'? , I
W.
Ai1 n . ,?-- ' ia. 1
? li-", k ?lu.
? -' i, ?ituii li'tllttM, Kel u?y, lliinau Hunk
???? 1. a-t?r VV ii, ._ t?8.
I.-I' ?i - ' . ., .u re .,, .?ii- em o', -ottJ u? A.dennen, W'?l,
? '.'I ',t?t
l.e, ' 'in ftny.nl to 0
" e . ! IB .(', I"
?rd, ? il i . : .. ? co
(Tool al I'LI.-I A?I ita - r>" lalJu;au. ?I
n la? waa I .-i
TI:? rewa ill.n wa. than , ,,n, iiTT?d in b.? 'I ? lol ??rial.
ai1 ,?, ,u r ? nu i
VV
Is?. T nui Ti " , -i - ?uJ lui ?y?1?
'?-???? i.?? b ?, Hi ?-I.
hep .i. m ( .riiuuilr? un .j.reet. ol Rond ?I A.derri eu, wilh iriolo
Beaasl I wi
K?-ite? '1 hs? th? eurb ?id rntterito??! I>* rets*, ind l18? will I
8??t?-d t I w .??'?. win. ,--.,?. n both ?Id?! ol M
attaat, f run final to It?aii sir??i ,nd?r I a din ti>n
? .un ?ni that tu- aaasBpseytaa attta?s ? b?b
SI li Wa? M "irr-'l Ir. ' t th? foi'ow-,- T .-.?
Alhr ,??it.?' u'inciiiasa Kearnmjtbxi ml'-iiu Pa.Insoe.O'Bri??,
Ka iii-s-. Hartman I inn , .- v. ?. I.. vi
I y | i i a J li -I )
it of I ?muiilta? m, Btnen ol liua.J ot A.Jniu.n w.tu MSB
i i ,' ? a ses??with ha ? I I I m it tin Pat?Mh Ursel
I'r-.l'i- l.-iiirisn lal Ti.Ird ???? ' t"
th-o1, i u?i,i, ?na t-il lh? ?
.
s ? ,. ringi 8?!
i a, O'Drien, I
? ? -, ,-tm?n, Bt__a ? ' v . :. ? S'- ? t, 1yi?.
Hallan I I .1 ?, . i.,-ittj ? uni iaiUy?I".
I.
l-l 'thi, Board of All?mi?n. ? .ti.
' ,.
?r 1 ' ,i *., - ' - - ? i. ! -r !? an?
il 1 ., e I :?.!.-? , f l "I
i I ? r u. io. mil it, At "in? I!, auutheial ? ?mer o! 1U I
MB : - I tii'rty nv? Oui ?r. U ?
I >t t?. ,. ,- un n t ' ut h | i .pat.* ?t It.? liri tent
. t h ' ut: < i i a' , I , Baa.
i , Imaa Habt?as a?? III.?itheMBW hu tall oust.
? t
i in Ti.?* ,,, ?? ' ?I. i' a?iJ pip-r bo n'-rtoJ to tb-( doi
,'Uli ualllle?
SS Bil n a?- c?, li",..
A?i OBDIBX-BI Y.
ti iiisii rinr-Ta? ni or tai ??.thud o?i?it aait.i r i ?
7 ? ? s , j , , . a-l'art, t
C ????'?? I mmau ' ntrm',1. i. ntilaio ?I I ,1
Srr-rio* , .. m.a IS ArTattla J al ( lisi??r VII ,.i u.r iieriied Or
i . ol I 1.?? ,i ti-r?ii> Hue. J-I i. f ,, nw?
, ?I -. p.' i ' I, bmmI and n .-It
tl - f T uwib< Ma* M4 in**?-?- ni? au! ata?dlila? ?.i. ?? ?a? *
? -.: ? h- i - '?. ?, d "l.'.ar I, t'l ".. ,ii ? ( ,.
a. ..n,- u?.tir. n -1 i?y arn?w-r?tt i,?n, ip
K:?' Im eiiiy a,-lar,i br? ven:?.
I o -Vi , |i < hi- rsnti
ti. r i r r ti mitty i - ?
PaBMk Fui it. tv 8SaM>h?M ?? a: M yt I or otli?!
. U r 1 1- r ? ?.?...,.! IW?I T 1ST- .-..?.
8 B4 1 8* lia? l8 Ailie-?. ChantM S II. uf th? RaiiKsd UrJi
n an r, ?. i ,, |.,? ,-,
l18 TW ?ail .-a-r. at wa aula .?il maia-ir?? Mai ti? ?ntit rd tu
J m.- d i- 1 rarair? Um f?!, m *? i?-- f ?? ii ?li .-r? ass
- ? ?. ?u 1 i, ,rk . . . y, an bl nie?, i'.-l
Tird or oih. i iii.nun ?,u ui-J fur WSBf?a? in th. ( Hy ol B?W lu,I.
t?--> t hr? ,.ai'a
r i wa .I?, au J aui'kiai n,???or?? of ?iteni.?B. Of-/ Otu'.* p*r
y ?ni
I ,r ?e.tnc *nd ?awl I a ?--rt ??? A? fit, r-i.t?.
1 . a__Bg Bad . sr. ? . ,iid al, 1 di? ll,e??iir?l rT-ry n
?0.1*1 ' ?? i len, I 'i - ?til?n aud o?er. twenty '.??
- ?
? 'r a?? -,. ?nd Barta ? -tit BiaaiuT? of *n? b lb?! .r under,
t??: t? he? r. ,,!? oT-r one r??liri, ou? Tulla!
rta. ?il Ma?I aha iBtaalta?? a rraionabl? com pana?-i u?
f' u mu. 4 ?u i waiahu _M~ M?liar?* i Batead i ?' . i
r ..???'. i li . I au ia ii?. ?I.? 1 lo- wa al ?nd
P,i:i>.lum ii I? . J ? ? :- ,..i- M ' s>?|.l,t? ?i.d ii.-aaur-?
i hein? ?-??J and U-Xtkai ?ei.uiy -h?'. IM mhjtUt t ? li ?
? a?I*?mar?now| ? ia,a by utiaaaaaalB u.tn| SBBSSa?I
- . , ? . I e,t r-l
i tr l.?raas m.,T-J'?'ii acid |MB<st u? laid ?B tb* tabla.
St liir-ri tra? -?
Mat, -ha. th? low aad ?tink*? '?ti lu 8?T?n?y f Hirth ?'.re.-!
w??l "? ? .? l-l. -Til ii' l.i _a du-' i ft* ?Tari
( oiiuuiwioncl slid las?! lb? ?cuouipanyluj ordiaaoce lhulai it b?
a last '-?'
in ,n Trio?? hot,-j f i- .?id ra.ul ill io b* r?f?n*d to th?
( o m. in-- du I*. .1
s1 Ink waa??r. -J
I. ' r , ? --.- , r l?_ta, In f??or of ?di|t!u| t?io!ulioa M
?.
Il-? lal "Hut r-oa.wt'.. ! . ltl' on ?h? w?.t ?i 1? of Itroadway.
p ?t,nilli a:nai U ti laatyatlB Bl??I ?inJ-r tn- J.*?
ar, auu tata ircur |tii},i,j BS_MMS li?-:-'>r
.
Vi .. ?. . .iw.-l? ? .-?
A? r. ? ?s n F T--S. P .'ilnwsn
I) I ri-s I. ,n-) I' ki ,n h .?'. r SS i'la Ki-? b. T yin? riiou-i,
II? oras P. .B-ri? Pallaaa |l."ri-k aal Imlay?IT.
S-.-al?. I "?I, 'ru, lu.Il, Mka S'a ht- X
II.,, i,? .' I ., i i..i -. uu Ntl,urn .Stair? in I nar of adept!1?? teto
? : .,..??
I . .-i i .:,.,.( - - ? ,.! '.? I? h-r.'bt .'it', it*, ?nd
.u Ira?, lill ?Al,.?li. I. la.ol ' V?. . .an, Kal I' J lill ?a
-.- -. n- r ',n,| b?i.a J , 1
It' in I F- I -try I !-?? a? app. ara p-r ?n .????! . ?
i ? ?r h- ., I I ? :. betel r ?,ilhorii?J uid '
? i , d- -w I? w-r, ??,' li? fsTi.r uf I. K ,' ?, lot ti,? .um o' ,
i. ,.??? i?? d ? ? ..It? IsbT. it M'tiot 8,'irii
.?'?:.. . . . ? I _ra I r u,.i?l.. lal ibbad
a ' I .lirirj ia ) 4, i?v and t.,.i|. In? ?au,? lo a_-.uunt ol (_::j
?
minlir.is - ': ,:u ?nioni th* ! ?ii ??
. hu*
....
1 ? r?. ... >:. w_ thi' loit ? wn.tof* ?i_l-l?it nnmb?>r of ?o'??
?? ? ' -i? ?
? . m ? ??b K..??? Bahis?ia D'_r_?, BaaasTi
Um '? ?'li.?n. K ?(-: SS ?lia ... . ?-.? I .
m?, ?i 1 lu. ?j?1
?. '., Flynn, Ketch, Mulkay, Hal' ran
and li?.-ii. ?-?
' .?.ii ?BV?- -?**-."?>? ? '? i* ?-?????? ? ?
o? .r 1
? a-, 'tai ? nu?-! tbat lb? repoil hw fs-errssd b_-k U th?
C r .
- ?. .
Ar. ! th? p?p?i wa. la?Win
k"TI0B8.
. ?its? ?., . iiuarl Jo noa tala ? rec-SM for
-
VS .. u wta
? I BiSfMi:
It ?f I - ? '?? : a ?s?. IT.? ?nJ Slip? in fs.sr uf
s ' ,i ?-? ? sai
ta. -1 I-i1 t:,?la??II "5i~..i.oiiM h-a ?rd h? li hareby ?n
? i ? ' . . . I ?- -t t for tiuUdiu* a , iel a'
lu.. I ... , ?"It >???.,. .-.Ii-1 ' " ? ' l-ITrf
U . r ???a H"i.'. i i.? In* fslio? in ?
a r ?it-- ? ? fir---i Baan?? Ce?
t. . lia! I I . ?'? s ? .. .... ii. .
1? l-r-a II?
Ne?,' a r? ti an, ?".yan. Mai-ksy. Ttii?j and Pull
n- Min- wt. directed 11 he M?t to th* Bond of Aldarmoa for
r.m-i.e*.
??port of I's-n-.ii-t** or SS j?:?-?. Pier? mJ Slip?, In f?vor of
?_op4li | r?.o .Hu? ?al,- ?Wt
1 . .rd li.ti li? Str?-> '-.,-mitil n?r ba ?,d h? li !?r?by I
a ::i- t i ,- , .?!? to b .11J a pt?i at th? ?
?. . I. ?
' I?Baa MatTBAT a ,? -,t trat ?ai ! r?pjtt ka? i-tomml?ltsd to th? !
I V' ?, l ir? M? 4 lu?
, -. r?,i d.
I ou Ralii'ia?i. in farorof adoptins r?*o'.u:lon m i
o ,
I .. ?-i 1 ?? ' !??? T rk ?ad Hal??? R?i ru?d rompaso? b? i
? ?. ? - i - set?I la - , ?? Ps ,ri!. ??-. ia ii m ? .
? I --ra~ at *tr**l I" I?? ?s??d *??i im_i?d. .'-'.y ti...
1, . Hat la all riva? Iji ti?I st Muir.? II l aa 1 ?ia* that ib?y b* ?
i. -?I ? -. I .... ? ?t-.ti.in Wiih ia tah ? a-ioiuoiotlauoni lor
pt?a? ,?- ra it ? ijhi t llar" i'e.i
? I u m ? Li.? moved lh?t Mid p*p?t b* postponed
SS 1,1-b ww run J
It-purI uf DM?tam | on BaWaB l8 fi??r of id iptiag r?ioiutiuu *?
' -
I.?i ??d Thv* I i?~?r w'h ? ? n- ?ttiry r?-i l?'r.| bailm anJ-u!
T?(U h?b.l.t und?! t. IBM? ( ir1. (I Al.ed t Uoa.-d. ?t
lu* **i'.?rlT nie of Tan'u aeaaa? auiJ Fty-f"irtn ?tr??? rim: i
Ihrninh K/'j f .rib ?'i?-?t t.. t' ? r",?Trnth ?T'tn1!?. thro,.|h BtaotMtl
? ? ? t ?i'?tilth Braal, lhaa *t. tb? iiT?r, and tun th. s ,..
p-tiT"'! orTi-isn-? ti ?r-("r h? si p' d
SST ich w?? a I'.pla- i,y lh? f ... ,, i-,jr ?'????
A(B::n?tiTi??( ,,ur I BMW Uti om Klyni.. Ro .?ion, OHrl?n. R?n
n-T ? o.lello. ll?r?B)pe li ? ? rSiit-r SV alla h??T, Mi ist
T.'t PhaasM llai.ol.n Bonana P'llin.?: Il-n ? k ai ,1 lu,,?-,e
i. | aft ut t , u.ini'.:.* on I ii??, m f*?or of aduptUi| pr??_na? uid
re? t?o i ?? '???i.
SV ' asSBBi Thar? I. r'n-n ti !??r trim th? ippeiri?c? In onr port >f
reii.li iliBlalaliil p.i.i r i-r. ? .rt-ruj fium rholai? thal tidi elly n.?y
be ?ni?d by tnatleiril ? oirj- ?id
SS .-r*??, Tn**ap* in.ea of I. ,.- mrdu?l oi?n who bar? ttudl? I
t',a ,1i??*m pniii'? to tb? !??-! that ?tiliit i-i?jua. c.tti .tuen it uu? uf
tr ? -?? pr??-r.' t-. f t. ?It?-? .ni
SV li?.,-*? 10* i ni.uii.' 'i , : t ? i. ir? d?ai*ly popi'it*,! B???B of
ti?? cliy. owla|t i lue u., fli ie i | i_in?t in m .ion anny of th? las*
,,.??:? wh?irln tliey retid? ii- kaili, rio ii, but few c.iai wail *?*.!
I ? m??.??? of thi* ii,?ana of r-?l? li.| Hi? tp ??J of i r d.?*.?? ; h- It
l.-io ?? '. That Hip I umu jo I ?a ,ri i.? in? th? lloaid ut H?a!th to
Uk? into eon.ldi.r??."! the pt ?ir.irof ?.ah I.I.In| In lb* d:ff?rrut
distill, uf thrci'T u i In piop?. r?j,.luiiui. djru.| I bli laa_MI a
? silniif fra? pun i Bal ? SM. U ??-ry iii?ou ou cuuipljun wtih
th- nil?. ;?i t ii ?wa f a t -. ,,,. ,?<.! i? t
( uni,, I.man -TAuuM Uiu.ad ihal Mid p?p?t I,? iaiJ OT?!
tv i n ... ;,,
lu? BSSBBthn w11 th?n id pt-!.
MBt-PBB B?nt.'Mi.ii.
Oaaas?BBH Kimts? bi ??-d tu lassMal th- nstaa hi shs pursoM of
- . ?a veto I -?.., L .a. Ill' Liuu ,i lu? Mij ,..
SST,|, li st.? Irs.1
CaaaaBa ?? Tt?0 moT-d to take fmn th? sahl? 0?n?t?T t?rd-r 'wo
! . I-I ?..J a-Te., ?eli. ?ni |. i . t..r ?am- .. I;? ...l ,1 0?nr:?l
Url-r?.
ss i, eb waa tata
0tNKL li. 0BDE1-1.
Baaart ??' Camai tr ?u in ?ia i'??-,i.t,.:. mjiitr pfatap ?
r ? .n M ?'?? ow?
I Mirra 1 Ti.r.i Thirl MnB f -in th? Bow.r- to ti.? E?? Ri.?r,
!ir |.T-d with ll?l|IAU p??.: i.;,- Ba?M th* du?, ti,in 'b.tiu'ui
A,( ?d rt l??p.rt_.cut, iud n.?-. i. >n,pai.jin| o rd man ? u.ernlot be
a.I ,plrd.
I len. mi: Hibtbas ia, ,1 u *ni?i.d uid ramii'lui by und
ln| thei-iu ih.t on- ti?,i ,i iii? ?i|>.'i ?. .,,?., h. buinr by iii* piop
?i iv em "ii sal on- 114.1 i.y iha ty
Wl.i, h WM ?rri- d
Ami Ita1 r.?o'it 1 a wu?do"t-,l br th? fotlowta? Tot?
Aflirmtii??Cuui-iii,-n ?i'.eor . K',111. Ro, i ,t ,n iiPn-n K-n
n-y I Ulla in H M. MBB Bli.tr In k' ,?'er SS?lt?, K? ti ,M??tT
I. ',.. II?'i'.r.n li .?---. ll-it, k an! Imlay- 1
N.-i.ti?e- ( I-BsBmis Tyni ml Pal_???t
Bar 'it ?.' iha i a a attaa a? Bali m 1'????tut lu f??ot of BBspth I
r?. uti' r, ?? ' ? I ?
It-..?al Ti..- H-TiMr! .'r-t, brtw?-n Ruth ?nd Se?, "h
???i. ,.?.,,. p?te i s?i' ii?.,iu, Bettatin aia-r th? Hitattas >?i um
( rotuu A ; i?.lu t !'r|'?iti.,e,,i _.J ;hat tt.a I i )uip?nyiU| urdlu?, *
th-r*tor !,? adupt-l
s?ii i, ?u ? i i*??hytheI lawtaaetast
Ail.ru,?'i e-( mi .?,-?, h- _a, s:i t t ? Roi.?mon,
'li...'.,, i.r'.ae, I ? .,,. Um ?II,?u l.-aUi, SV ,'l.
? S!?A-k-y, T/n?. Xho_.ii li?..u.?.. Ituh*rt?, Pului_i, llot.i.ck
-,- ?n
?I I ,rt uf (nmn.it'?? ,', Hr _i?ti P???m?nt, la firor of i,l nWh?|
??????I ion ,a f ia >
Hra<il?.d, Tilt np! StBl airaat h?tw??n Flnt ind Sas.-cr.J
ITriiu?!, he pit- I will. ||. ?,,: I ??.u,?u?. Bl le' li ? d r. tina ?I Um
I !"("', Aqueduct i?i palluiaui, ?., i li.?, ti.? a. iuuip?nyiU| Otdiuli. *
it. r ut be al pt?d.
sil,i kWM ataatal sp ti.? fdlowi-if rot*
Affin,! it-- I ?lill? i n Pi ian S i.-.:u FI-DB B-bin??n O Kr!?a,
K.unay. I ut? .u, ?laini'aii l.,t,?i, SSittt. K?-T, Mwtay Tjna,
- !. ' i li --.I': ... Ilettil k ?ni l.i.,?,-.?)
I-', :' I' '... tr ?ii 1U..lau l'at.j.eut ia tiTvt of tdjp'i:.; r-i
alutioB a! f >l ??
H?..ilT?u li at VS |?ni ,i-,?i h*t?r**n D**r.r ?nd P??it tt mi,.
b* parad with 11?.(ian p?Tru.t-iit. th* Mine to t?? J M I i. Jrr in
'..-??., ud thal ti.? st? ...
at i.? ?i
lus "idll.inrC tbrrrf.it ha a Inpi. 1
SS i i witt? ?- , '.y th. I ..?wiruj ?ota
AfhrmiiiT?-l'un-iii -n K-?-nin St? um F'sr,n R,?h!nion.
o iiii?u K.ni.,.y t o?".iu. Harta?a, Bnahaaas. ksaatss. ss?u?.
Ki s(? i j, jj..^ Tu^iuii, ?a.oraB Iluboii?, Pu.uia?, Hettn.?
?rd !ml?T -7??.
li'.u.rl ili?tT T-y ?.?.ntl, ilr??t. I>?tir*?a Puk and Madioa
it.i hm li-p.?,,I ?a ni, li?.?ia,, ur tr?p !>. >? k p?T?ni?at. uad-r ti,.
Jlr-rtlon o' th. I rr.u i A j ...li t i' p_tmab'. aud lb* aicau.panyuij
e: Iiaar,..? t ?, t ??? b- ti ,p' ? I
< .im PeiXMi15 a ?-I'o ?mend mIJ rsMolutloa by prnridlni
?hit ?Ti.-b?:r I?.- ?ai-uM tb?r*of b? b?m? by th Meaty soi Nia baju* by
t. ? jw party un-, ?a
? ... ??. . i r Ti: ' ?' a? :,r ' ,' !
A?IranliT?? Cea -Bau Roll ii??. Keaney Ti, ??ti, tlalloraa
R ?b?r?* and P-tt atan -?J
nu? riaaillana Biibbb taman r'.rnn. O'Bneti. f?-teile.
II? 'nun K.tit.r Ke-?h Many 1 rug. li'ttri-k ?id lone)?U.
i . - .< t -t-i
iii. 1 yi.a. Ki ,
-..?,. .i. liiiako au, Koa .1
.,-r.x Htttrt k au! balay-11
?*?".? P.i.tnai -1
1IOTIJNS AGA!.'.' KUUMIB.
? rrt.it-. ,.,?....i. j..- ? ? ? '? by whlel? wai
It -' ,?,! n1 i?ty nin?
-.? i i ., i uioiioa bcntdnpoB tbiUbl?.
t' . - i? t I .1
' Bl A-1AC RLHUMt,I>.
? o'" i iiaatlHal . n uri! o. A.le?ou, wtiL reto
?
Ile??, d. ...ii. Broad ?.?y L, ide Kif?l. ??????.
b- pjv ' ? ? . , .
? - . r .
?wiafV ta: _ ? .
Ken in, S ?* Bri
-, Briakmafl Knfr Beert M??-k?y.
I?- -.1- ??? > i , t Imlay -
I*?r.-.||T??? . ii-.,. :? n. Pu li. in?I.
: Ali -i : i:. MB-ieWI
- . . ? m4 ttreet, lui.?, ?eu i
i i ?i ?i L, ., , lil to b?
. . I ? ir"i tut, 10-1
, ?. b? aJ ?atad
?. i ... ,i ,--:end?d h?
proridll .flint i-xpeiiM bebotne by tneuiiy ?ntl th? re
. ??uri*.
I
? i .. . :o- by tiding jfteT
in B I It . , ? ?OBI ?Uik |.
l\ i.l-l ? ?i *rn?J
A J . ii*,? i w ?i .ai.i orar.
I AM -naen a* fo?1ew?:
p... | I r , . . ., th? K.'th 1-..I Iii?!.
le? th? direction o' tb?
'. .ii-l i t I).-|.? ,u. at, j'il '?-.ti tu? j ouipaayiiig ordiuauce
It? adopt?.l du-1
' . . o,, , lUBAB in iT.d li it ?,ii.l ro.notf.on ii? IQien?!i-,l by
pre??Ua|thal , . ..i ... i. ? eip-.-i ?. be bou? by til? p: iprity-awn
? -. *Tl uli? li?!- O; tUn
lS lu
The r. i. u . ,i. wu I n lett ta war.' of n-ifl?. tari nam ?* o'ti'?,
rwtt
?lili ????-? -mi II bioi?, nilli? K>nr.?y. Coe?
Italie Mi mau, Lr,,?:i,*u i nouiii KunTt?, Pu. uno llet'.riuk ?nd
? '??
? h - ?in, S.icoui. t'-oi'et, \Vi?ti, Kcecb,
r ?
? , Kau m ?v u iht! ?u-h Tu'? bl ra-iu?i 1 '-1
Wu ?.-ni um ? i.
And g ???-?
? kilt ana ?? f?: ? ?
Id. ...i J ?' ? I ??? . t-.rn II.in.'r??' t
? i ?? . ? i - g?a - it- i ?? - ..i, ?? o o' tu?
<? ??Ai- i idiino. a .1 n.ai in? taaanaaaf?ajntjaaaiat?mtm
i n b? ?..
VI t.i b wn i--i.i-i:rr?J a by the til
A?i-iuati. ?( ouDc?l?i?n Keeaao, .?t.. ua, Piyr.n. Ro-iln.n-i,
Oltri*?i I ?, ? i ... I d, Bn-ik-nin, K ?t-r Wetlt
? i li na Reuen, Pul aa B
u .1 Ia ly-ee
? it'b.Corpiri'l-irt Atiorr?. h. dl?ee??d to promeut?
? i ?. ? li te baled tn rin.n y wuh 'or temi of
?o? oidmn ? . BMU l.bruary J4. 1 ?*??*. "ti tapaba) permit? for
it!?*? itali li. - o? con, -i. .i. ?'airwiyi loi.twiyi *ad ii??.Veri??."
lieu? r I 1 ?? th? I r . ? ? r ha u?d b* I? L.rjby
ino l-l-.i .-i, ?r i. itire( atu.il?. *b?w ?-uni*, ?tan. at italrwnyi.
ti?, .i! ? i k i ?. laten ni ?11 _ hi?? filad to
.-.mi I? wi't th?. p-uTiiioi'i of nid ordi.i? . r
Wi.?<*h win anpiil
Manan m m riwmbi).
twtm tttuua maoti h ...-p?nd m nba ta Ma enfin
ef ?ak'-i. Irai Ih tal?,-?.??. ? r/ri.r two hund-ed ?nd leT.nte.n
M ..i.i. ?i-i ??
BBBBBAI aaaan ??At? ararin:'?.
li... t-?I Ta?t ti.? i ,iii?.i ti ?i,? t arfaaaBaa hi ?..d !? n h?r?by
ni: J .?I?, uin
it ? [bird *t.i . to .ta Last Kl??i, and Uvu. tb?
. baa li -.- .
a, i..at by l...-lu iw.ug ?ot?
men Ko Inion It-mkmin, Tyar. Tlioin?!. Hil
oran. Id.. , ?uri k io.I lull.???ii.
N .i' n -' ???: . ?I I . ?i:..t? Y ?i n I? llri.n. KeaD.T. CoiteUe,
ll.l.? i? Lu?.-r. ti?;:.. Ive., nd ti. k*T?lu.
, .i fi.ii.f. ??,,., i ii, ? .? ?, t ?'.? u? ncm.il,-L
I1- . . ??? loiL
i . .n l?oirduT A.Jriinen u f? ..owl
l-oi. I I I .-. -li.? -!>?t ??f '.be M?M*ng?r to lb. C-rpori'hn
At ?,r.. .? . i. U) LinllKMrJ ti til? ? mi of on. II..I IMIi I m?
h i -r? I doll ira p*?? ?i in--, lo dite fron ti.? -tain,?- of t! ? r-iolu-.ioi.
< . : :.i?ii PruLMiK uioT. 1 tatt ?aid resolutioa be iaid upon tie
Bt-hB
l\ ti.?ill ?Til l?..t
Th. if? ti ? ?li then loit by the fol'owlnt ri'e
Aid ,?-.?.?Co .. ?i.-i Mai ml ?.i. Kiuuiiiu. (1 Brien. Kau
Bey, ?Seele ? li?.--i..?.i. lioi.tii.n. ?i.d Itoaiei ?9
?.?.??.,,-_( mu Hu.rn Wetla. K?r*eh Mii?k*y. Tyeg. Thomli
Ila-, ?r ? i. P irts Pallmaa ll?ttri:k .ti! Iin.iy?IB.
iii Roam ?a :.. '.?-I U?B| ? ?tia i,-.r ?Vi leam lir?l
l\ .. I ?m Ht
.1 .. I .1 owi
Li -. : I ??-??? -'i. thal ifanaba ta aal M ii b??ty
dir?.:t?d t ? . i. ? U i .e.a.iry l-:*n *?a*>* lo op.u Killy In. d ?tlrr?
r?r_'a *T?uu?
>? . n ?_. at by the f?ll?*l?| vate
AiBridt.it?-Ce le -n.i K?niu atico.-. Roniniea. Eritikaiin
Ti i ! in?., Itub-r-? and lud*y??
W-g?t.T-?Co ... - -n y ?un. (? iirl?n, K?',n.y C xtOllo, Hartrr??
Botter Witt? Kei*-h Ma-kiy. Halloran. Pullmm lod II.tiri, k ??J.
i .< Uartkl ? -.- .ted i.'.al .ali tv. o*l?co4i?.irr?J.
?A h?-h wa? cintra
? Maa? w*i .aid ??ni.
I - . -.i i Irrut.ti. a:i..-j?i??>J ?iy Bo?-?! of Cjoaci.
m?r ?
K-i i,?l ii ?i ti? (".??k et i),? Comme?-. Co-n^i b? ?ad be i*
hereby ?all ri-i ?r ' liraelal n piaoni eeata ef i . ??
?nil tram -. tin? i to lu. !.. -m ?tore. ?? ui.ipeOM Bol etcoeiJig tb.
lum o'i?i .-, . :? 1 ti-1 U-y t' *.i 4
-'ln tu Ptllma.? inioT*j un i*id resolution be iiidon thatiblt
II b. wt? ...t.
i m K??? as Durad tbtl nid r.ioHtlon be pofponad
tMfcii-1 wa? -airt.d
li |. it .?I ?UaauMtn on -?-??ti, ia (ivor of _lupticg rtionutios ii
l'.nMuiTrd That the nwer now bulli ia lortr-iorenlh etreet.be
t?. ., i ,.,.. , . .* i. be ealeati I >i.? d .r ! -
- ?>.?-i? iT?r ?naei'n-Lv and ?on to be dun. nadar It . o r ??
Baa o' tu. ? i lea Ai a :o..i loepulunii.t ?v.J .u? ta ?j pinying or?!!
i.i a t?Kel ia? ,.t?d
t v ?, ?.lip?-! by tb? f?jilowi_g VU
? ,- . K.n.in Bli. un. F te. PnalUaion
i? H .nu.un, h ?i-er tVattl
K-? i ."-'i ? . Ty: g Tbimaa lit .uiau, ILib.rt. P..?uii- Het:i..-a
?.0
I tri - ' t- .-r | ?' V '-"?,.,; a? t w <
li?, t i i et' ?' n|-t n.ia, b? uni b. I? hereby aathotii-d ind
d.ir.tc.l ,j a.1 apail L>(u UM ij.pr >prl_t!oD m?i? :o. (".'.y Coi. lat?t
, I t'T? i indi?-d dol.ir?.
i t piyn.enr o' tb? taiary of ?U? M.neu
t '?'??'? r.ru . -o ..r IWr.,? ino. ti?, ubi? ?o? .lug
um n. itcJ tiat i?l I ri. j' ttioti b? pottpou ?i
< . lint MU.? ?1ABIBA? UltTli (Bil .Le ia m rtMJ.nt,.a b? iln_ OU i_e
sa -
whin ?iii?
T..? raa, jt, -, ?m 'h.o fctnrtini'd in hy th. CtUawiaf Tot?*
Al ,' -? ? at? ou K';i u. Roblr.ion.
'?I?'*??. h.i.i^-T (.??.i-i Hu'! ?n. Il-tiikman. Kolter, l\ atti
???roll. M*n_*/. ! yug, llaituiaii, Koo.rt?. li ?m ici and lu.?y?li.
S'rg HT -' n_ nil |*..d,_t_?_
j Fea i itl'tl f ll'.n.-J at A.J.Tinea. ?? fi low,:
' It?, ?t? : i...? Um > n .p i ,.-at b* and b? ii ber.hy lutL ?rtaml and
d.:- I?d lo r-- re i e V?... o' y-.ii.i.ri i o? o i?,ip!?.l by Ih? Flgt.th
1,1 '??.?r.-lC It i? to? - ?j.?r f 1 *?ntT ternud ?tr^t ia?! ???
I ?oui ?Tin - fui Ui? lu i t-im iftm t_n nom it,* ?lit* o.'tbe eton*
lion of aa.d l?tal, ?I '?L> no1 ?xuaetiniig twu t-eau-J bva hi.adird
! d?_in prr taa ?ni
? ' int. murad cat ui? piper be poit, jujX
V- . . . ?_ al. i. :
M ?TlO-iJ ATAff IUtsr_KD.
? ..ea inn . K???at uioied ta take from tb? ubi? b rtwelutina. u
f., .?.
i . T-d ii?* aerartntn n ?n,! th? ??ir? iibanbygH??rto
V ..V m*>i?i t. r!?'? ? ??terlng 'rough in front of ni prvmlwi.
araBabar Baa haa#al aa? Iwaalj alaa Biaaawlah ?wi tu. ?a?s? to
i.? t ,n? ? bi? iwa Xt*T .?? Bag t" later**!? ?itl. p-nibr trar.l and to
remain otiit ?iating tb? pltasui? of lue Luiuuion l.uju.u.
M ?i. ? ? o
Ti ? rr.il it.ii m " -n i?tjp*?.l
And ti e nu r wn iUr?-Ti?d lu be lent to ?Bl Board of A d.rmen for
e??i rurrriier ti.ii rrrrai /.
. ..nan Hllltail moTr.i to '.?ko bom tbe la-le a trio allon of
th ? I! ?an! of AIdrii ? u (ellewi
Lr? ???t. Tint tah m T Ri ?y be iiip?iiiii>d i C mtniiiiouer of
Drrdi d. place of Jlrr.a. hie :...r. ?ho bu luid to o, tilt.y
an ., ?.irir-i?d
? ri.au IT?lil nui?? I ?e ?m?rd Mid r??o!u?!?in by rtrlkli ?
Iii rn*rii!i ti?? rrnii? o' I'itd-r? 9. ll?L?y aiiJ iu*eriuig in lieu th.r. .'
th? m,, ?t W i uni ?I l'.i.r.
( mun lin.an ItABTBA? ?iuT?d tbit laid re?o'uti*o b? r?f?ned lo tb?
C?,ti ?Itte. on ->.i?'i?i ?us llll?.?^
Il hi u w?i i-arrl.j
( eaaet im? l ..?n Unovel : laka frem tb? tabie ?nd p'_> ou ih? i?l
0.' I .?n-ra ( ?nlrn lo? ? r?! (?rdtr l\'.
Mr. i ?... ! .i
Co?m- a n KBBBABaneUht t?k? fiom lbs table a reaolulion of
tb. Hoad et A larawa???*? ?w,
Hrtt.iiT.1 lull Uiiinm I li ure be ?nd h? n hereby ?ppolnl.d i
OaauU mi ol l>?ed. m m4 foi ?be Cuy nid couaty of N.w York
In th. f tea of Joaaspn Aruialioig d?c?*a*J.
U wi? ,-?r-l?.|
Conn. i.min Wat?i mirivl lo wn.r.d uld r*?o'..ition by ?ti.ki: g
ti.. -.'r t ?'? i ir. K Howe _ni Uueitii.l iu ile? tiieieol
li,- i it . uf li ??i'.orr \ U- t U
W hird wa? carr.- 1
i t Baan li a ?tuai mov?J (hat nid moiutioa be rifara?! to
tl.r ? ?lia.lll.MI 1.1. Sa.?UM -l.d Uli nu.
It?MI waa r-arrted
i.itiu K??.A*t ti. )T?.lto tai? truth? Ubi? ?3en?r?l Order
Uh.-i, wn tab
( u-ii.nu i.Bi ?a? ii.iiT.d lotii? fioui Iba t*bl? u.uaiii Order
Ko r.
W tiln-ln ?il . ?t
i :. . ?n,.i? i.i toi .lu?, th? Ro.rJ tik? Bun for ten
01 III it??.
It hi. I wn !?.t
(uno. ilium I1BTTBI-? oi?T.d to tit? Iront th? ti'jl. Ueneri Uid?r
No II.
\V I.i. h ?Il loaL
KKtKiLCTIOBS i?_?' B. ;?
By Connrl'min THoata?
Br40 t? I r ti 'ii iv ind ii?kr' tala on the wait iid. of Lei ig
ton t nae. hrt??e?:i PUly ?_lh ?nd Ptf.y aOT.iith atroeta. e?ao tboie
ou th. n ita lid? i-f Kift? MT.nth iti-it. to a point ab. u: two L u.Jrad
io ? ..T.n'y Av. Irrt ??>*( of Lexiiigtou *Teo?ie be b ed in i.ji.deJ.
airly ander th. dlreriion of th? Htreet (onimliai-nei
VVIuJi ?airef-rr-d ? *h. ? oin:nitt?e on fub.l: liea.tb
fOVMfNHATl an
A ro-ir? ? i ?? -?ti..*i w?? r?-r|v.i loti th. Str..? Comm ?nioner,
Inniu.ltting 1 li ?ru .| aririlT r?port lur tb? T?*?t I Mi
? i?, u? l'n i ?a? ?Vu.i__? 1 Um r.ad,ji|
? ??. i ,,
i .. m n ?uaT u.?T?J iMi tb. f.iither ?tidii g if m1 piprr be
:.!::
l?, - . ?... ,.!.
- ' rlai Iharaall ?
? liaiai '?ni reaewed?M *M?aa Mal Mi ta_tn reading of
nH pt|??r li? .lii-,?tnii*d wita.
W I i. k w?? ? '-'?
Aftet ti - r?-? ?iii.-.
( m, I nut I ('Llbam iiiorrdtliat fir? hundiei oop.ai of md r?
pmit i?? pruiivd n? d?jn*uiu?nt lortu.
?Voici ?? ? by t!? f-J.!j??iii| vote:
______?a Cnaarllmn Tyu(, Tuoibu, Rooarti m4 Pu?Ibub
-4
l-t.g.tlv'?Cn- ? r' ru?- K..r.*n .???a-Jim Plpn Rohlnion ORrlen
K.i ii?y i ua-ri:'. H?r'niii, Brinkiiiaii. Koitei, U atti. K*e?li,
M*rt*y Hallet-?, lleitii. k a.d lmlir?14.
i .ou i mai, Kimi m?'??! th*t nid report be weired '.all on the
talor. uid thiee tliuuuod printed io Uouuuieat (orui
M tint, wn c?rn?d.
(lot ?Li^o *e?j llu, ?n-i.nt No )
MonoNs BBAn _an__k
riBB?Haii? Betraa atent ta t?l?freiaiiha lahla ita ??te of Iii?
lion, r ti.? Mivr iri.tlie to i'ien M lud S? Nerlb Kitii.
VI ?i |> Wl> , air ,1
B? ? ? v-d rhrt toe pipe: be lads?nlteiy po?tpou?d
M '. I. Waa irrir.i
(d.,in-i Baa I ci LHAJ? mo?ed thit the B ltd to now t?iJiorn.
M i.? o ?a. u ,r
< u-iin.-i.i_nu. Kbbba* mored to take :rom Ute tab? reeolutioB u
M iowi:
K?.o ii?d Thil th? OnnUba AttornsT be ?n! li h?reby directed
to inir the imeiiary let?: prox?edingi m liaT? the aidos-aiki in Sink
? tr-ni. i.?n, Lri... ,-i-ri [,. i .? Hail Hun. ?ie?w?:d of all iu^um
biar.e.i. ai. i UM ?treet kept ciost foi publio trirs! ou tint b oci
U hu h wi. r-rri.d
And the rem oti-n wi. a.* r ?? ??'
Mm KRO?d THE BOAR!. OV ALIiKl MI y.
An r-rdinti ??? makin: th? l'-noai ?upropriatlnn? tot t!?a loproil of
ti? ?.".?iniitiii ot tn? ( it ? IN.? iori for II.? T??r I?**?
( oun 11. m K*?>ai? m ,T?a thal ?ud p?p?t belaid orar and ptlnted
et intgtii m tb? DI I, tri.
VI In lui waa tllll.d
Ig'tTlOVS AOAIN arar-?'*.
? iju-.eilm?ii TTMe nored lo monder (be ?ele by wlnub wn
adopted Ine ie?o!?i*.ou to e???f Mlib HiMt of Inciaibrauon.
' li d, ?:- Kii.sav ruo.rd tdil til? Itjard do now adJOATU.
It nun waa trrtid.
V'li?r?iipjn Ih? PasintTT dee?ired that th? Boird itood idjoarnid
to ?t. iridAi l'i.u luit , ti J j cluck e
?WIN M HAGKRTT, Ort
Paaaaagere ?all?4.
r >B I.IVRBriKJL-l? St?e_tili:p Le?-?-???Mr. O B Mil I? k
P*t?i W H ii.al. .. Mr ead atti Bioba/d Tii.oa wifa aird I itJiii
_? iii. K.???. vtiu. ii. iBaaBjata, A. hh-UaA liuu N?U.
j*- j.i M dim. 1m ?vUng La*?h
?., raia
MimATTIBB ALMABAD.
t_n a i an?aananaa??a
tan klee? ... 4 Bl 8*a 8-_. T?S||
nie? wara? r?i? pax
?tit It???- ,.<-04?Ou? l.-utd .? 4?|U-lO?le.lil
-inpriti: rwTFi : i?4i:?{ f
M-T OF NFVY-.dlK_ ..Mat B
tlearetl.
- ? M i. uipm Y i Tar Rr?m?n R .??' Hi ,i
.1411 ., p ,w ii B, -,? .?.
itrup ?hi,, titrodoa, A-ca-ttt. Mai 'em, Ctty Point ead g,
I rai ?? r ?i i, fo
at i. ii.ri:., -i.-w.od. f*rt.ad H _. <,?,.) - o_
- I.iwraara. Hat*-* Hb?o?*?-| 11 ,u?o ? fT*
? . t..ra?, h? it Les? Hau.,.rd. F-a-juaon k MtoaA
?? ?, ? Marm N?wb?ru C Itoodapas??.
" pi auto is ib,.ii' i L'To-pi'.l. 4 H Mai.bail ? ia,
SliipSj lim ? I-,,., _- i. i-I 1 K AX :,.a r. -nQ
Bira Taliitaan Audaraon, .?-haubm- o
Ku#|Ro??s-t M-ti. top?* in? i_i.). Cul Barta?. I. B
Brig tja ?? I Bl 1 ?r'a Si. Tuon.*? I' ' N-t ,a ? Ho?
Brt| B**sta i*oik(Br)-B4 Joha NF CAE IP
h 14 ilud?* (iii ., .-S1..I*!., -I. auuua, ti. li , Pet-ode SS' Hut 0*
I'nt Myroon? Iii_im? i l_o.,?thw,rt I I? J i'*t?i?
Bri I?. - i,-ia.',i I ,.-.... , I I,.i>,h!u-!i
S bl Amoila P Dow? BorgM* 8a*a?a_k I' D (Toiliaa
S' , r S ., . i,... , '.:,?.
. ? I- w.y, L-w-y ?j.,i??.no. I'oMM S Ba.i'u?
Shi Dart, J ,?) -un., .?rtirnfoid.
S'.lir At?i Din,,,? PruTi.Uiua (Jao N flt;?n?J ?a
I I ,? Ii . ? I B-sttBtl
Amarna.
r s ??-. - N???e*?rn H-?l'y N?wh?m N 0 MhtsJ
s ?, i m n titiii bo a ? i , <? iii io.- in oil m ti Lsruaj
'."? K i .
Hi ? ,? ?? Vi:: 'T.-at A-uir-a'l li i?li wrli m i'la trana
. ? . i. . . Mi ?trrtfi1 iff C?
Bi<a__ Hu-: H:?-?-i w'th ?il*s ?nd pott to MBBS
0
->-a-i?i ip Suruii.i. r-sdt,. a. IS __.ui.to?. N. C. 71 li mr?, wMh
? i.- .s? at -miry
St??'. . ii?r"?n iliTana Mar ? tt 1 p rr . wih "tem.
and ?a.? u ..| ,d, id, ii,Basion k Co ft?IT 8, M J D in u?i!..pH
BttTtll I. ho ! ."-.
B_i| ? -r . lu a at,Pit ? ?? ? ' f: tt. ?- ? -j?-. I Matak n_
-^ . ,.. ... ?.i;,..'ii I N?,,|l?st 1!?? ?Mat
? u1.,1- p?..i,-e l.i, hal ?utaAMthaBnea*
- ...
?. .p Na? SS ,r..J. fKnw?. Liv?i3u.'? tu .1st. wi'.u -ii?* _,d ?J
I , ? ? ...
?u'p St.du iani.a ,i ?i?erpoo ,. ?_?_i?r.n Jan IX, web a,Jas ta
Oid-r
l.iwr-i'? Jubnaon. La.bom 84 diyi, in J 4S d?y? fiuM 3?1
t'.. u ? 1WI?B -, ,.., . S j ita? ata f, Jaya A?B
tb? Baaka of ?ewfoBi :
bar* I - u-.r s-I-K.air,r ?. ? M ?t.up?., li day. Li bal?* la
Paw italie .. ,
?3, k I.-vni.e i ,. Ka.'pori! Dit? ftt?taulas, lidiy?, w.'h saga la
B ton ti
Mr.".: jrj ?S l*_* I art) N B.| li in1 Nnariia* It
dayi, with i, ?sr and mu ????a tu ui-n in k i u lia? mm I JayaJf
of Hirer.i witt ?ntl I i therlj w lurid ci I
I '? i ? kitsaa. i?;i -i, IX
wi - ..i Bi
i i? '?? 'Br I. Da.id- ra, Windor N .*?, !X_?T?.wit~ ?lavilaw
P. I. ??Ti ,i ?a Siu
Bil? H Hay Vioan Dow?*? (.irdei.n. 11 Jiyi wih aaaas U? I
F.. W?rd k I o.
Rn? JtBraaaaah i ! Sa?n ?or: i, Fot J, Ma??ii. J l.yi aitu tu?m
ss-? ii ?Can
Rrl? Btide lol Yimiiilb. N. 8 ?. BUarelt. li*T,na. li laya, wi
? (ti u li ijrd h Hi?el
s r r , xo? ' Elwirdi Sa..lu.
. -it AuS'.i'.um. ?? _tyi. wdh
bri t.-, D ,. -, H nth a. s ,
Sr Wa??(I il as. ti J, W ?al._.?.oa, N C. T dayl wita I
I).j ,,? SSoith k Co.
S hr iiir.e. y.?*r, dir i.M-Btul* Coruw?__, N 8 witt
to*? 0 A S:.ir -.? 4r ??
lah. i',? I.- BSBM Baa) ? 'lui. St Duuiiii? Guy, l8
with logsso .J t. A. ? P-Tilrt 8 ' o
9* i A Tr ad-_, I....ia, Newborn, H- C . 1 dari, with
to rn?i??r
h. Li I. ?>.??!.? I--;.-, s_?a. with Bah?, nB W. {Upo*
F SI He-, ai ,_, . ,:?, I a?1|, r. li Jay.. w..n . ,:i_i.? o J
Boyutnu . S ?k1 ,
.?.h- . ti . , I TV. Il? Th-imn. N?w ?d' ? t
S hr ? ?ahi h . ferr*-. ? Ti.j?4jp.irt fur Sow llttm.
tkammTuttm Handy, Ntw Hadfor?.
?onr A J Dy*r, .!<?:? il ?., a*.. 1 Jay?. * .... ?saw- la 11 il/
k Murray.
S.-I r S'ant,.| (-?-{?ry N?wpor
8ohr Hanoah Mar ui -, Bot? ia
r ? lui
York
Moon' V ?min? bark May 1 tat Uli. ion. Titi ?uns rtasarta??itB?
New Yo?k. 14--, I .y. ...i
K.?.lilt-bra, M.? il? i .' 'on. I frvtn S?.- s '?r Phtl?A?lBts?a>
lil i-tah lila. Apru tv?. i_t. I? . . usa Tt? ?X ina Mitisasa tar
.- - -J
pott-taOar?tn'i ?Cotue.
stat i or M?w Y ia? i
Fur Wtimir urn lb. No. ti SVUIum?*- I
VOTH.F. is her.!iy given, iii tocordanoe with
Uon 4 -.*??? i- p*?i?d Apn. IA 18?7, ?Btitad lil?U BB*
'? SVt.-I.ni "Tu-aof th? Purt of Ham York " U ?B ?as?
,i?J in. or .?!,( -_ir-- of. t ? < ,. 'ii _a_?? ?f ?asaa
onanlj? th? '?'- . '-n.
inquiry,?inn.a?'.ou or iur.*y. that tb* fuLowius Tt..?? _?
under ph'..:ii?i in hy IAa Pl.t SA ?, |.n, _,j tr.?t th* .lil nrwril
anaaatanB?B w11; hi asBaanti a?tata mo day? wat nnaatnal Bl
?out!, oi nu?dial t '?..?.i.
S'-aii..' p P?':ii?ro. T??*?T fTitr
Ki?ax?iiip SVi luiui'oo. . rt _ R.
Mein.? ip N-w ?. irk. ?IN R
*?*? uinh p Kan(iroo.. 44 N R.
8-ean ?mp Pai.n.y rsnia ? .47 N. K
si ip ??-; '-'? . 4tE a
Slip Lo??!*-. .Mar1' lui.
Dirk N .rd?u.?Et
Ba.-k TTiuily. Pl.risspoat*?
li.rk R*-iV*r.PrwU-afa
Birk VS Y. Aud?r*oo.Prenti*?*?
Bart Skimir?! of tb* 8**..4} li BL
Er.| E.itUBtb.Ti ?I?., ay tt.
Bri BitJ?. S-hs-dk1?
B- j Co,.-, spoltt?.rdlL
Brui Adoiph..?KB.
BriaTtloa.. ?TE _.
Bri| F I p.?. Th ?rap?fl.r*
Br | N-- ? ?-? ......... T-?-ipws?_
Ki'jMin.iaK I luerttW
Ben. Uni??? . . Pra(?U?a?*a
? r St, ?.- K?ei|h. .... ??_ _
1 , Rat* W*?*-r ........ 4ty _
3 ... 8-? ?i ?as. ... .Tw nit? at-^N. _.
MtNTUoRNR T-UPaiNb Pi
A??'? ?i.i'in 8?-e?*??rr
I'SOI POBTRCM *l(?i(R(>E
tt.ll of ?eet-etar/ 5?e< allara Prraeal? i?f Ria,
D?sii-8ut! at Her Haihaal'i H??Jtl>-?->
.1? Traira ?a of ?lientni r?.
Fobt?_?4 Mon-CB. Ms: 'st Mt-7 l-?bC
Tu? ?nit'vl State? revenas-euttur Northerner, GatA
Jobn Mc(K)W?_, smro.1 h.?re y'Wtonlaj- mtiriTi?j, ?Yean
Waribin^-on. atti St*a>re?Ary McCtil! oh and f?mili- ana
short pi .?ure etc unt. :.. T!. ; ?pent Ute mon__g In ex?
?niiiiine th* PertPHM Bad otli,?r ??bieast? or ir *i?-r-t, ?nd el
ii " ?ck Mr. Moi '.: ' had aa *.-.?? ii lartMn witta
-??ire:--a Dav;?, t!;o iT.t.'t nAti.rt'ut nUch baa not '???sb
ni-Je kii??wa. f h? Norilierner i-turti-d to W.?hi_gtaB
yesierdiiT atiernoon.
A |tatavtta-n imv-,.,1 h-ro "fattartlaj fruin Rn-iimaod
wit.1, ?irs-rrisl preieat? for Mrs.!?*' is. amoug w_iu_ waa
a black silk dress ?ni other ?nu ia? of oo?a: ?rt.
The ('.i-'Ttii',"? in the Kirtreas win li have be?)D Ml -???tai
t't ?? r "'-...'. Ittton of Mr.. I>?'. i? in* tier < _????. ?f
8 th .-?'h n??t lt.i-iiriotA.? b_b_B_P.
i. Mile? h*, ttteir ??? iel u orde- d->ts,iiinz \n jflB-rip
ia pi dee ol' ?io iflloM . '.Lo ia? who ?other IntiM pre?
?nnted I I "t Mrs. Darit, tt staUal Lourt, to CaxtoU
Hall, wbitro Mr. li.iv.? is see?_-S8_
Btaee tb? _mv*l ?i Mr?. Lluvia here she baa to-__et-ts*
looked aflat d.e ful.as? stat?? of h?-r b laband's health, aal
aatartaiai H ia mai lariat. feisrs.?t li.ultimata?rmrteaag
should ho I?- it'itrkei] -ttrinf the com ug Stimmor hf oat
??!'his penovlii al ??s'ils of iateruiuteut fi-rer ??r i-onj.jt-Ta
-
Iii?*? pf Mr. I ?dvit re 114?H8 corap_nu?_lp
t'>.sl, nad it t? tal) dm Ion? ?iiti ?._,, impr_MMU_ea! thaa
BP ha? l?i'?>n tttaaaei ka, und the mawp anxious fear? earl
d iTtits wt.ieh hsvi? wi-niheal to htatily apea Ins mini thal
rut? prod.d li ? v "j no-eeabla eaanga In Lia tpperao??*
duriodj; tat pani ??tar.
1 la steiunor iaaaalla. fruiTir a ???clitl? nina?K.
.iris,?,] hero y 's'-'-l*? t.-nr ting I :_i B It?nor?. _tid s-ilsi
las' traniaf t>r K.o?i?* Jeaaira, anna ?lie will ?o aoli.
The ?tcaui'-r l?nUt.)r, ovyn?*d br the Mo??r?. Iittaj-r M
Ne? York, p?is.i| oui tai? Ctamg ou ?utttrdar, bound t/i
(T"tr!i'?tnn.
Tim hargaa liAltimort?. Oneida, Kate, and W?llk_f.
?.n-tu'd bi- ?h* l'ntted sutes (Tt)mrnni??ii? ?nd in th?
sorvi.ij oi t;i?> (.?!?rier_i_ster i D''parttii?:.t ut this oleum
trill be eold at public auction on the Mth'of thu moeia.
under tlio Uwe.inn ef _ir??TBt Cai. A. P. Hli.ut. A. O. M.
'1 li? (st?nd J'irv whioh wa? to have a.-*t in Noilolt to?
ds?- h?s Bali nu sessinn m? ret.
( ?i I?r. ( ooiKjr, the l',)8t->,irir*on of the K(?rt??es8, whtiaa
1 nedietl adtiee ?i.d axniaMaee have had a very? i>rin?!it?_i
I ahaat oa the heal'h of Mr. Dettt, ?ad tird-sM of all the
oMaam of tim _air_na, Mrs. D.i.m ipeaka ia the highett
?leruii, and hi. anpanetl bentlf txtraaitlf grateful f>a
t _ii i taitttnaa au! kind halinga toward _or husbtud
under stioli trsiu? ??rennstai i ?.
?Some o? Ihe liulv Brienda 'f Mr?. Davit, ssjbjsj-sjj ia Bal.
I ttnapa, an? anklnf up v?nois article? _s pr?senta, wh-Sk
j will be ?h'.rdv f .ra sr.l ?] h".-.? to; her :??? dit.ng her an
j.itini ii? til? .ortri.?--?.
lo.rmratt el Neeretarr taeswarl.
BAaaM-Da p? Veatanad-p'. Woy ??. ian
S-sert'tiirr Sew.inl peated -. ? atfl ? ,? ctr ti-4?y, ?a
r ??.*.? I ? >'ivv-i nrh
l-iaral latelliarraee.
OUR IK'5-CLAD NAVY
Thd iiv.'iit perii>rmaucoo ti *._?? m?)n:'or Mona-Juaek,
wbileon bar Toysire to th? Pao.le, h?re b??a proda.tire et
mach iuterest onuoortiin.; our irnn-eUU, ?nd prop:? ?r? ?t
tn ?ttirinif wbstber wo havenistir reaseli of? similar kind T?
tins lorry w? mist ?mwer t?iat slthoof b thsr? ?re but t?ra
mort of tbo teoie ?j.bm a? ti.? Konadnook, tit tb? Ml??*
t'inomol. and tb? Agsuetitlciis. we bsr? 17 iroo-ol-ds of dtlhr
?nt claM?. lulil up ?n ordinarj tt the rarlout narai auttaae.
wall? ther? ?re U being built among which ?st.? Dun l?rs??8r?.
th* most i>ow*rfni*irori elad afloat. The ni ?j ?r?t- o! thi ti?amiiI?
??id up In ordlnarsr bar? ???n somoa during th? late war. aa4
(?"alii h? placed lu seagoing- ortlsr In ? few w?eka..tf rauniral.
The iroc-cwds In romoiisiion. ?nd performing acttr? sarnee,
sr? th? Mooadaixk. now an ro A? tor the Pacific? tbsfMi-??
tomimol.. or? 1er w?r to Eaatport, Me., and the? BeHUa M
Cb?rle?ton S C
Tbe foliowiug Is au accorat? Hut of iron-cl_di laid tip i? ?-edt*
B?r?
Laid nn ?t \Vi??:|n*teu.-'-CaMO,Ch-ae Mihopa Muntank. t?_a]-|
St' newall. Ton?wan_lb.
Laid up tt N?w York ?Onindai? B ?nok?
Laid up ?' I.-.a ,. Uland ? Al ?it? I ?nontcui. C?t?ki,i )????.
Di t? or K .k? L-niih SI ?lo- Nabant. Nauturiat. bia. Ntnba?.
Nau??tt, N?w li.uiij??, Pastaic, _au(aui?on, Suii.iouk. Wua?.
Yaroo.
Lad ip?? Bo?tor ?A?-?m?e.tiril -I'tw-?? SVaaa ,.
Laid up a. Norfolk ?Albetmail* Cohimhia. Tri??
Laid un al N?w Ut1**ui?I'i-.m. Maaayunk. N?r?iho
(",, ka?.s? ( haxtaM ( ss?Ianti, Kickapoo, Lafay?u*
U??f?, len:.?.,?a SS ,_.,. '?a '
|B4*no?, W?iln??*?d?r, M*j i.
Th? r. 8.4tfs/tm?r Athttelot, ( ommander *'**^?<eVV2!_
New.\'.)rk.arriTi?_ri?n. to*d*f. Mia oiune ta^TC__*
.?round 11 eoataaaj with the doublM it-rated ?ro?-. ?-"?"??,k
tonomah and tteFT ?. stttamrr AngniiXt*. aud ft* ma, eota
psuy with tlioin ou T'lo-das* aftern ?on. , ___.
ile waatUerwas Que ?ail u,?MiM'W-->"afcitUi4,?. ??*?1?
?ho. ioimoJ.
? a ia??*- '

xml | txt