OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 10, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-10/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

?anita ?? ? -J,
SOUTH AMERICA,
BOMBARDMENT OF VALPAUAISO
tBftrlu) rir-pat'-ti from ibe Commander of the
Rpankh Hoet?
ONLY TWO KILLED AND KKJIIT WOUNDED
TOTAL MM OF PROPERTY $H?,(>OO,00O.
IFlRITEDACTlONOlTTHEDANISHCONSIiL
MOBABLE XVAliWn ATTA. K OS CALLAO.
4>?i S???I?J I ?iir.f?i?d?it.
Pa-aii*. Mr.y i, IM
Tb? I'..i It S'il?.?? Nulli?... ? i? ( omi ?i 1} * n inner g\?
?Hk- Onl VVn?iU?ir',ainvo?liiiitliP-".,lli ni-!. BBB Magi
laUte f. m * Bbaanln if Hie Hi, end tan 4'nlleo ??* the
MUt oil.
min-i.
Ho pt ?j ii? i?.nant ii? ?.a? la anare? ?"I ia ii a beleb el la*
Mtaaaei bra gkl by Ike twtiti It bad l-e? ? defiaitoly
ae*?eilh'i??s! ! li.'??;'}? ian p_?>?t>].s won I Uki M ?1 eighl
wa-aded ni _M ixienl l??>ii?l.;tri!nieut at Ve'?.. r?>?-<>. 'Hie
?la?? (u h t ??? ii naeta bj the tttoit ail! ? ? i nun! ia h
wea i.iiii?, t ?<? i. |l mu? it??; while Ita len 11 toa Iga at?
ferty aiD ti--' f..' ! ? I... t ??V #1 ?'? ?* Ht,l?<H?.. * ti _ | !i $10 IHK-IN-O
belenp? ii ??? II. :?i?i> -?ii j?-? I?.
Th<? ii.???! ? '?. tpnialil ikieagkn I Ita aeaa
t?y ?p-i'titt Ita Hi i*h Cb. r-C. ii All.tr?? II:? luiidiord
n fiauiiei/i-L.,tl tv. iii(ml bim <? it o! I ?? taaae, ?-"t in?'
apiiii?'t-r ?.-? ..i..!. :?i i?. t i. bail-tag into al ?? h bb
ali??? tul.lil l-e leiL'-t'-tl. No ?ireMen.ed nilling ir? |_brd
ritaabj la an n reg? ?,?? ???????? aal rigfeta of
ki? ????low-ir.. r. Mr. i_enpeea ? man itBapi eb aeea ? <i
li? m al eil?, ig! . ,-.t d me genera] in.pit ?: :-ii ana ?bat he
-auk! nutt it? ii? 11 .?"?-i ??.it ?.I laen teriag lae rea liaaai
af kia ita* ia l t cauatry. Ita Anerieaa Hiabtar, aa
ike?-oiiiii.it. ?:t> ereryatan t ?-.? .?l ?.-_ ie**jeet| ni
alaicet taelatb I
Ita i-t-i? itpaii ed i-.tiAte__aa__atadirrifael M Talpa*
Paie?. li wn? reyertad thal Itaeatin Uni tab tt?<t wind
Mil ?m itntiiitl innieaiatelv. It M gt" t Bl I? I i',--?t*il flin!
?alVo taa ix*eii dn?gaatea h? ita next an ??? af ittai i:.
tie Pi rarlaa aben i aioa and Anuri?-* kal Mitti to_*_rd
IkeHniilt? to li.'Hi lill If? f: ?|??.??--? li ile?' ur Hl?d Ini't-J?-'.!
ta??? ?a, ?Lil I, i?, lal fruin Knrope ???iTie time Oamtt,
The ?O-Baal Otaeiel el lie"_ia?k bed add re* mil b eon).
p____eattaa to Admiral Niiftcg, :i.?-> ut?-., i g io hold bin
naponut I.? li i tie .i, .in an ii llicti-d m. titi gntfttij ?f Lie
aonnliyn en by ile bnml>ardiiieii?. The Bale BMtotBJaed,
Beweter, the Adie?;.ii lt-l'ueing to ?o' co ii
PIBC.
la Ct-la? and Lima, Pern, tbe ?iciten.ei I f__a__Bg?wl
Tnaort Un t ht im -aanei n'y an? to te at tuck ed, an
arenentloiii. l-.veijtbiug of a mou-alili ni Pt tnvd bat a
leal m?o tLt- mu-jii-r. Tkl au'hoiitit-* bod ? ulcieO ?II Ita
n>P? ?a tbe bay !?? remove to a p? -i ? beyond nage ol' tbe
bub? <?f the Itir'.itiitatiiiftt, and ?be indication?- ure UM ita
?B?a?""'? wi.'l i?m, ive a warm reception ?should they emer
Bn harbor of Calleo. The Penman artillery it in ? in yo
?afeaperlent*??- gnnneri?defnr-et Cwt-mmtnknr? vi ??. i ia
?kangbt, will have an exeellei I opport .;? l\ io ixbil.il
tkeli Baili in a worthier caiiM*.
THE ISTBMI'B.
?fkn. lli'Sijiiera bit? at Inet )?-a?-b?si ti:? un.i?ry. 1!??
annal at Cartliagt i.? ?n the war ?teenier Colnrntua, I ?t
taaa annouuoi?!, uni Le i? litnu'.y ?-ipe? ;?.] tu unite ni
Aepinwall. Prepnr?u<?E? are being made to give linn a
gnu?! ni ?|>! mi.. I .?i i ?iitftiit ule jubilant over the i}BM
Bett of Iber? ici-vii! ?f ;l.e i.atiooal c.'| ita. !ri?m Bt.g/>!a 1?
Parmi a. It hu bag ???'??n i ne ol il.t- i??t ul?M ? >! M? r
Cara to catahlirb the (*a|?ital oti the I*<hmn?, ?nd withiut
ebl be will tuon i i?.(??-?l to take proper ?top? townrd Ita
BceOBiplmbmeul i-f li.a! (?bji'it. naBfaan * i-r??? i_iiii?t,..|.
baaed al Santa Miir'ba ilo?* not etribrate i.r.t lliittp ealca
ntetl to ?:artle the poMrioal world. Then* h*?a been in.
Mw???f -Baeflaace raenvai fr?om Bogota. 'rheCeutr.il
?taerioati ?leatii? r Salvador, lue ?n the .Jt'th till., hue not
fat an?v.?l, aiui eeaeegaeaaa* we ?re Hiiin-nit later ilii-ii?
geaie Ban '?but a uDtiy.
?n? tal Di*|iaich Iran lb* Canaaaaler mt ike
"???wlaki Bnejaaaraa.
i-j c'nt>.ni''?i, aSp?Lieb paper p ii?li?heii in <?>,!. r.iy ? h?
la ?'* 'm ?iiiiiii'Cid ni.?I?r the b?-ejili)?g ol " B-BBBndneiit
n >al|*ar?iK>, ' ai'i-iiiuiiicatitiE, alrnneiaiioi? ?f ?buh
?Ifitt k'-i?
*>? have retened fiutn Bar Ma|e?ty ? ].e_at:on at Wi^li.i.g
taa ?ano?! lmpurtaut document, which we iiaateu to pub!i?b
Bl eel Bril ts'iuiun. m place of o.( leadicrg arutle
?* 8eadqu?itert (?f Der CatbvLe Mnjem? ? ?i;o?di(iD te'he
l*aa?ae. ea board tb? Niitnancia ?d the Hay of Vaina?aba,
KOA day of April. 'M4 To Her If ajeety > Li t m Kura? r
ary aad If iruattr l'ieoii?tvbtiaj.T at WaeblogtoB?
?'Kio?.'?-!,? t
" !? onler thal ynor Ene'leoiy ?ay feriri an eiaet idea<f
na ?.?Btirrrtnaa 0 Ita laat ftirlnight, 1 baie the buller
at |?tit ii|t Before .ou a aomiaary of tbe axait recent
?iala, i?*re?'!ii|r"tt'Kt waot of time ?beubi prerent my eenil
?BobV? of tnediipHtcbe? 1 baie ?dilreaie?! toller M??jefi? i
?nanni
"4>a the ?7tb of la?l luut.tl. 1 Wa? lbtnted to dine bf tie
ia?.'i??ii Caaanden Bedgert onboard of hi? CangiMp.
Charlu, dinner, tbe Commodore tipre.aed ardent withe? far
Ib* t*r?_n,,iti<jii if our difllooily witb Chili and tr.ggmn*
?bot were I rlolued with full power?, tbe attniniueit ??( mt?
mt ?bty-rt ir ifbt in hi? opinion !;? atconiplnhed. I'txin being
aafcitn ?hi 'bat J had the Detetaary power?, be ?aid that br
?Tt-'iikl .rt.nit^iKie.i i??u.mauicate With hie Muntri. ?n0 ic? if
Itair unite?! eflort? ?.. .di sol M-tare i+uee.
"A few da.? after, 1 reoeived tie vint of tbe Cm.tooiToie.
aad of Cito. K. ubinia. Roth ?eemed BBtaaMd by the l-eit
wlehee, and iii.ited n.e to k??u tbem in ? tonferenpe wtub
?Bann of a private and itmfiilent.nl t-baraiti.' tagM perb?i*
t*euH ?it the teniitBBtion ef the war.
' I'l? ? in? ?i eeiitat.ee of tte innpoea! ?he A mer ir?n Min
ta?. ??..<: m b.c. ?hat ailhotiirb tbe eiintererjce wa? ?mi ti.
-aaatideBtia!, tue Mioi.iernf loreign Affair? ol ?te KepuLlir
tad notice of the ?rep ir.nl wa? now being taken, and be (tie
A met nu. Vl.ii.?|.r> ?? well a? tb? romuiiidore who li k1 taken
Ita iiiitiati.e in Ibi ?all? were tery n ..cb inttretted io
vri? ag a! t! t ?loci tter bail in v.e?
" I Le Cooiiuodore made tome r'-mniU I?? ?! r tv ile incon
aaaien? e? ?Ilab te ti ??? g11 exuted for Spnin in the prolonga
?Hob of 'hu ?a: ?r d ?.-it ir.f u.e tn iiiderit?DC that an nnfure
Ina nti?ta? le would be met witt:, if tbe nnroLardmer.t of
?alpainiio ?ere attetnpt"?i. I.? p??.pnj?r?l a |?!bl for an ?rrai,?/!
anat allai It ? nabbnl e.,ue:it btaaotabb I ?r Loth lu- ?yt i
aau la nan*??an lill labplaa ikara nnld be aeeaealba
Bl hoel.lilie?, li | t ittdeLliul? preiented, aid a new iiiteeligtt
lion i??.i'??- t'f tbe diflertnt allBTBBen kgalti?t Chi.i. A. ?o
aaioeit ?,f |ieii(.?., there ?hould tint be a rei-ipmeal ?alute uf
aae-antl twenty Bun? in the foilowina manner the Hair? uf
fbyaia aad Chill. Loved at tbe n.aii lif-id of tbe Knitlub nod
nBaerican flagihipi. ?bould tie nlcnd bt the gum H He two
eiaadrobii and in Ihbaabn a Chilba f?it aad Ik? Bj a -
Elilrtiti iIiul?U ji-'D. lb lUl-b Uhliner, thbt, ?Iii, Ibe Beta BB|
?atike. it ?l.t'iniii ue.er be kLown by ?bom ti.e tut gun
l.KL Kid!.
" A? tour fctiel.emt mar reaOily ?up|K.?e I relent?! ti ?
arrangement, acknowledging. I tai ??-:, -, t.e go** Jiiient i??i.
laal liB-l ?uggeari i?, i? ?ml ?iBtlng II a? the ii'.liui-liuii? of lit
*_>*verB_ieiit w?re an imiititr tint not? Hbit.iiding ?ni il.th
Baili?? J ii .jtbi 1 ate lu o.ercome, and ?h??i di I aa lo In bul
t*_? nftbe l'ht- flc in (Le attempt, I ?Biet kB*B ftom Chili Ita
aualniK.il ?!.,it. ?ti Uli? tu u?. Muted i.?-lull.? ???? lu a
aieoera de*ue lo? riAiu? tiiat.oii, 1 ?uiiid take ii(?nii i,,?-?.! tit
laiBirn*? raapeaalbUItt of no? raqslriag ai t other latitfactloi
taaa that ton;-i,te-l in tl.e arrantenieiit ir?.|?.-r.i by id ?,-!-.,.?,
aad Frame ard aenpted by Spain towaieb 1 areaM omy
BBa. Bke iniaellna ?if aba retadaaia wni itifl??? arintMiu
?raw in reluiti f?,r lb? prire* and pt.nouer? I i.t-l mut
Caer. I at the ?ame tune gate not n Hint if I? s o i lata n
i urfirn.ug of ibe vTib, I ihoultl n? ? have r< ? t-itVil an mi BT
?actepl.i.g il,e :, . .j,* ?.' ida ariaitgtu?. nt I would amidrea? a
*?aiBiunii?iiiiii t,, ti t Mpbeeette Carya laiaga ti?-1??, at ti.?
aaabatbaat whieh I aeaklaB?alreoa Valpari m
??t? ii tie Mialaier and lae Pmainiloia fonud the torau
b*im?i ai.ie. B*?*. Bllpnilah aall ta aataal aaart bitatelf t< ? ?
atntat to bate me u eeeqael bt < Lil?, addi y ? ? ?
.mra.iffni 'ai/fi., -, pmr, it mm Ait prtitummr, Mr, '??,',? , ata tai
?*??? . ? ,....,-, -, ?;,,?.- aa r.neb t..
thai rii|.i???ni i wtartlt kadaixaady i ts?e?l betwenttaa. Ot
the MnadBg day Sa Bilpatrbl taft foi BantUge aotwltl
anti knjx-, ?mi ide yrtNBiaB, gi'eu ?li I..?.,?!, ?ii-,,.,;, that lit
mon ?I el B4 kui?'.? ita remit of I ?? Begatlal m .
"On the .'?ii. btton I ticlock lu lut- um. i:ng (iin RUpal
nek ?gttiii ( urne on u-er.l al h.? lily a i Cuaiuoilor?
Kodpei?. 11.? ef ? .?1? bail been iiiiain. Iba rep r of tl.e
le 4/biiian ?n'.ri dd.-m ?a? lint li io ihn.'I a Ita? ii ???- nu
_ aaaBlMa toaaaBBbbaadMatnll the?
at Ita aWed rep Mb.? I:;,??--, ti > ..< ii ,- reply 1 at a? ml
1-a* ih? Minnie'<>! the iii-iii antat that n I bad pin
I tafvrmeii lunn. 1 ?odin witluu an Imui ?ead I. u> i hi ,
???aiUni.nnatmi. The Canan?en that i- -i ennon i tarli
? what ibt otfo ???? ebataela weald be, to whteb be had
> la our ftiruj.-r iii.rt law. He laid that pttitabi] l? tt.-i.lil B04
t Be ?t. r lu rtiitit.ii m p i??:i e ?pettator ni the (it ?tr ?? t?i... of a
,gaabanbn ciiy tu?t i^rbaj?? he might be eonyaUetl loeppeee
?toy lnrt?e ?du i! ?? he :.' i...ght Ita inn,-i notier of ;!( in
?a ? ?t?.? ut (,,??? Bril vii.d juin Lim it., ita eean parpen, i
tan?!?*- li.?t 1 ?Iinji! ur eg it-lull.? aoiti |..ii,,,iui ?ub |.j_,
tate?, the ?arei inleie.l 1 e Lad ?l.ou'u for &\_ I anil ?in i.? nil
tal tom ?oeti eofjeidetaiiu-ti? would col Le tau? ?eui k> | :f u ?
t, ay riMOiiiiAi tbe oruet? of my (io.eminent. I ue Cou.?_oJore
(tj *j?r<?.?i>d n-y waoluliot. and aad to me, nu ti,?,-: g ie.ii. t.. ?
?ti Vi-ver Biigiii ix? ila ?naneaaeenai ii.,-? el I bum
Banaba ???un-d of i . fkie-fttbipudaiteen; u.e?aiL?uu; ...
_Bpa?_npaanl by On Kii:?if?a.
?Cta) hear after ti ? itarrba leeataiy ?-?irutruuitain.?? la
Ike A taarieBB lltatata? li onirr that tbnmgh him it nugbi
rene!- ne nhn annbenel the eiBtaantla torgo at Baatlacc
I 'til, U.e'.'?ilb Msr.-L I recei.ed tie tia t of Atli/iin! I?c.
_ ai ?Mt- ???Id roe that lu? Lad been Informad Lt tin. A.t.fr.tiin
I?, ii-, ?.'.vi t' n, ? atori ?-*? ? ti: ti ? li. iii-ii suita? ii
jBltt Ile .atiof ?ai _..! lui BBlberin li-? iKhiru. I.uii i,f ili>
te? a leMeuw?. mb ib:i??i? uin.nit ti? nleely b] til ebal it
ghat.?? ???niiita Baaaaaibb hibta t?. hi ? paaaivt ipeatatof ti
eatha n1-?"'1 ?*??? *e weall tan to al**e naaaane Ita eatoai
af Wlit.' ** "iA? not thai ?letine, ?t.d -ti.t I? i.eg(iei| me t.nt
tm tout?k'ete tpamtl m t tall! the airual ?( U?e maila fr?na
?turtttt .^j* Bnia'pr wai ti ?i ta to tbe qantba of righi. I!.*
?talK l*k'*l**" ,|J '"! '-"'?"?'iiH'il Lui ibm at ni. oil..:? r.
j nn'-l ?Arl "if'intete, and that, ?beicir migLt be the at
a>____ataaa>a ' 'f the natal :ur?*t ikea latta bay? howertt
aalaeleel I ?n?*\ ? Bl lo toH?a to am ti hu iitiiiu.iy tow?T?r
MimtitXI?llton tmtm OFttbt be, n? Mitliy ?n??!.lfr*'-iia
7 I !
.?Wi.'il detftJe ne from tbe discha'P?* if at| ?Id?. Tie ?-?i
rit) gras (va, m? han?l. and l?fi mr with the ??mc ???tinto, e? I f
ftp*niIiM?) ami csuein s? m tbr ?t??r of Uti Ail* mun ?Join
re odor?.
? On tbe ?sm? (in Me Mil I ?jraB?nee aaere?tailed hy th?
Allied- 'm i ?au stary of Le|
Baa, ?with the apeares i ? ' ' - d.e. reply u> mj
ei.njiiiiir.Bt.iin. Cn doing ??? b? said. It..a be I, m Intended ti
cpi^i?? Ihebomlje-dr-ent ?if V ali,iii?i?o !.. finie, li?, una? 1.
w?s ?t the time oontiueed that SpAiu oould no1 lewiall. do io
and that Chili wa? la the right; but that iah?t>?iu'rrt'y he bud
arrtT?d at the oonoloilon that righ*, Bol?ration, ai.?l dignity
were ob tbe aide of Hpain; wherefore, he uot only ihotil. not
oppore H-rthJng, but timt bit thips would mo.? out of tbs wat
st Po'i-Wk In the morning of de Hal
-He lii?is?etl, i.eteri'.ries*. in proposing another plan,
which ?us that J iboubl write a BiaJ-faSI si .ling tbtt, unce
a eould prevent the i OBbarA-M-t, I )?',.'(! taillind
sp?/? VHipsmiso. The Cn u.o,!.t :?,,.?' t thai seek an act at
??el em? i ty ?nulli be appreciated ?i? li.e iloiiiru ent of Chili.
whist* weah! then de?-l?r? ktais?tanbbm leaneds io my de
n,si"!?- My reply ??? thal all?e?gh Ins,, tatet I ?, ..,)
it ? baa? last rnpeaaibUit*, ?ni, tar the estaa el penen I
?nuld ?coept the prop* lie?, provided nu?'ml er eft! I Chilian
Oo.erDincDt wouf'l fneraalta le ni? pttaaaaBg, ln Mt pattsn i
of tbe A n.en? ?ii Miintler, that mr pim ead?MJ w ulii be
aga?eijuteii and nelp-0<?ted. Ita prepoetlof teeCenne
lime Whs ne.('li'ii les? l__tly rtjtrttd Pt CUM, ttd tBOt-SI
ii.? sdftt.I m ils ?ti id, m ililli den that it bai only ter Ted
?s a laughing etotk to tbs Y.. (Uti ou '. _J_sr ata loiuniituders.
Tb? idea wat tbit a tort of luternntlonal duel should
bteaeetadi and kita M terna hatawmeam mid eren insulting,
li iroine assumed that I ?la: ed nat ee?h MenatChUoa leej
l!,?l?,s(??l thiit we should meut Willi e,|Ual I? rees, tl.edr.ernin.a
t.., ?io eiuhii/atii'i, uf wi.kb neild be taft M Can ntadars
Koslgere llie resell of the IB Inn M hs the irraiinauoB of
It.? war; mid to this no other decimation whatsoever wai
eddnd l_n propos?!, I iig.ui. *?y it. ?hs ?imply ridicDlout.
und ni tbii IliTDt i in? lei ii iicwei! lu ever) ?me. without por
bsps ? x.'i i'.i:.it tbe ter** pernee waa oi initiated it. J eeena?
i)in?ntly aiii'iitrvd tie /merl.?ti CenntdtM whe han Hie
.tapateh, in ?as la bj ?than, ?bat seek notwtta descried na
answer. It is g;-atifiing lo me lo taja'.:? to ?tute thul botli tho
i limn laliiie ai.i?. Id"pii?h Admiral ?pprored tnynnrntr, the
?alter wa* *o disgusted that, loalng hu baJiltunl res? rv? be
mid tom* * Kir, tbs letter you hate just received la in itself a
ati.Ticii'iit jn.tifn Htion for the act ion are BaMtti lo at-? inipllsb.
Teni eoadeethn keen most dignified and proper, and your
gei?ri'?:t. I,ni met Lo reiponeo from the 0prennMBt at thii
foimtiy.'"
'I'revions!? to these Incidents, on the 17th, 1 bad, in like
ii,sum r. Manta??d upou by tbe repr?*?enl?ti??'* ti England
? ?nul h mice. Instead S-frnSBtlag th(in?olvi? in the gua? ?.f
?dil ii?1?.'??!miers, and strictly nadti.-i', Ihan fOBtlasnB
shewed thsnatltn. on the contrary, ?Iii??,? llicr partial t?
Chill. They contended that the tarin telap atentad M lal
Uornassan f?.r tat sneeptenn of tem ? n. aid aaki tai r. ?
lutinn appear as du tnted mdtl the piesotire off r?e; tl.nt ?'it
tulei'l I,re lud nut brui ?llowed fur c? '.siilTatlon with
i the sliie?; that, in line, rt lunger delny BhoaM be cioodid
1 be? coDi'ltided by ot-e?jr.iiig that Ihey bad stn ust I?.n? !<?
fear for Ibe lirra of the Spaniards at present ii. Santiago, should
tbe iKimbiirdnion". take pluce. To all the?? lvmniks I answered
dut t was six mouths since tbe war had commenced and
?bi.1 the (?oTernuient of Chili, who now complained of the
short space allowed, bad never, np io tbe piisent moment
made any proposal for an arrangement; that tbe tent.? offered
i.? ne tren fteetat?. ?aBt?rft-eii con Gettrnnnria of ?n
?land and Iraner; and that, iu tie Btenl m n ?-ivapc i.
ntl ahn | toiit ir pla? e. it should be v ism i! ?iib new and terri
Malign. ii.e iLitersii'i? lenntanMd nul ?na.k? of mut uni
colline??.
'C?d the .ii?tTo I received frnro the lame gentlemen ? pisa fur
an anangeinent. in ?inch tin v aseatand i?e eeanttan el bo?
'lillies; th? withdrawal of my ?easels, and Ihc preiontstion of
mr credential?, all of which wtre, as yow Kuill-ney per
,-rlvri, totally li,adm,?sable.
-At 8 o'clock on tbe morning of the Tils!, the foreign rei?*!?
of war h .id ?it bdrnwn from in y front. At tbe said 1 ? ,r ?'
tigbt the two guns were fired 'that were to bitt? ns an an
?i., i u eut that one hour later I ttou.d opt n on I?I ..ty. Al
a f|uarter past nine the frigate Dlancu coinmcnied bring al the
(?,,?err:::it_i sturcl d'.?is aLd a ?niall lort, aid was _B8Mdl
utely rollowed by tbe frigate Villa de Madrid, Mennabii*
tbe ?..bonner Taeoafliist iffiewted In lees aga r-t tie Inteu
???ni ia, and tbe frigate Hesolncioa agnn.it the ii.iii ..1 t-t
minns: all of ?huh buildings were (iovcriiinei.t property. At
the end of two boura the warehouse? were redixed to ashes,
tbe fort ?ss t'onalderabl? dsmuged, as wire ?no the lutei.
drnola and railroad term i ina, and a portion of the city was
seton fire I.? ?grenade ii -m i.e'tn , from Ihn In!? ndenciu stui
ei-hilling to ? i nein',, a', ltshoralory. The brioc wai mspet.dcd
at half prut elcen. It is at id In pueble lu ert u.hli ?? ?
?lair ?cea.
" Ine ( bi?sn (iiiieriiioent hsd di id.?] oi? nr?t.na ro r?
??.-! ??.it ?'lu? ( ? L?r,,iiei.:l? ciiliK ii , hoi not a guu ?Li ,:,, I
-.ed.
"'It was .(iiili'leitlv m-ed? ii tb?t the fere?? of l.'bfi?nd
ami tbe . nited States ?ould oppna? the I -..rn I... t.: u.? t.t.
' The property itored lo the (inremnient nateBenena, an,!
entirely eonauiued by tbe firing, belonged to K . 11,,. i.n.? n m ?.
(tanank
" The t?ot emn.f ut bad cp|>os?(l tbe rttnoval of gootia by the
BWaapB me;c1 m.li. 1 reuiaiii. etc.,
?(-?sis') linn/ Xi san
FBOPl iiO-_io,t.
The IMIalaferrlBl tlajarl*. ?a tilt R?i4?r_? Hill
-Paw (ralarcraasrala Declia. ?i l'airati A l.ih.
r? al? T|r. Ilrlghl'? Mp?. ? b ?nil ?|,,irhl Oat
ii?' Ibe llioir !,??? aa Atateriia - Aa Aged
.'bief Jwnirr Patili.al I'reapiri? far Ike
lalarr IlimlDBlioa ?/ Ike Tkawi? U al? r
Ihr Bill far Ike kUsieal ai tke Arl of Cede
?????irai I'Btformlt) Ouddrn Driuh at *Hr?.
Carlyle, aa? U_ai.hr Waria Owe? Ile.--A
Utax aa The Tiaare?lira?*.
rioso Oui *-i?f ?al t'orrupmdei.t.
JiOKi-o-i, Ainl'-f, in?
A niBJority of FIVE ! 'J'hat is s?i ?.at _M Lil truliiin
if the Houte ?bicb lakes it* name Irom (be '('c-urns'' of
England amonnts to, not ? figure lugher. Sai?! I net truly
that we wt re not yet ont of tbe shadow of I."rd I'a'tr? rstoti ?
That ?nid pal?? "' taM and saaareaaa wl .,ii. BBBi-M ??? ? !"'?
Martins Sommer, is asniifrultf.iL ' Tie evil tli.it met, le lins
after them the good la ofl interred with their bun.?." If
gboits can laugh, ai Charles Lamb rjiieitioiicd, it's ennugh in
in??* tbe old Premier do so?vi berner br Bl?end a* egatgABj
aa in life. The Hefnrm Bul is oirried by a n .jorty yeo ??ti
cool! on The lingera of one baud?aid the i.g.t only logu.
Hing.
1 lea?? to-day ? papera to tell yno the detalla nf la-1 night s
stinggl?, preferring t?iipeak ofthewsek genera'!* tBreefl
nut it, it was prettr clear to everyix?Jy thal the ptappttMef
tbe Government were declining; its politl?n becomltif cn!.
ill T he tPB.k'Nl.i of JO which ?*? origin<ii,i (uaiited opoi,
bad dwindled ?war by the defection of ?..,?., Liberata and
the decisions of eltction (.minut?es, nidi! it had got gradually
admitted ou all bauds that it the Mlimtry obtain? ?1 a uisyonty
at all it would be so ?n..i I a. to leatftl all cbti.re of paBBBh]
the bill through committee. T?o Liberals were ousted Irom
is'i'tldigbaii. two from I.ancaster, one from lli'ston atultan
ftom Windaor?all this week?while but one Tory was ni
??!?!??! tal llridgtrwst?!. making ? net loas of ill Tut?! to the
(ioTernment Th?n ("smbridge rrtunn-d a ( "inn ?ui te ,:.
tbe room of Mr. Kori)ib, though there is g?s _ r??ton to b?
.,??? that the interference of thi? under gr?i!u*tei has ei.dai,
Ifi-ri-.i his seat as by them some liberal luteri ?ere pert ntui
rroio exercising the pririlege of the elect?,.-ii fru.c1 ,ie r
the debate, like I'op? s ?lexaudrme, or the woi.t.iled teeta8, ta
BhtsB be compared it, "draggol .ts slew length ?lot.? fur It.?
??st seven iiiirt.t? Prople ouraluioed and BBtttd. and BBttt
laird, and crowded mund the disira of Farliain? nt. On M?li
dsy .sei.nu Jobn Bright ajsike, and uni,It. for ju?t two
lour? though his speech reada helier dun it sn.ndeil,
ovtaag M Ita11??stan tmaraeneia under whitli the ?iu.oua
ii-nlpsi for Dlrmingbsm' labored. Mum ?I. be wo?
ol tiSBStl contending ??th moral as well a? i setarias. diRi
ctilties, he used the ary_kmaSsfl ad emntmau but ?j _ ,rgli i oi
grew pas?innate during bli petorstiun, aid K ii.? I Ink that
the arra! tribune of the English people is only al hi? best when
be ?li-'auls mere personal (ousuleruimns and as weis?,
pitchi'i right into" the enemy, with ? i 'gor and eirn-iitresa
aail.stad la ibe lions? of Cenneaa Bal then .????. bi
tbir.g very touching In hil ?mdn ati.u. of hi? own l.ouorable
j ri-i ord iu history agu_.ii the brutal aliuie ai.d liundii bo bos
, btjeii BnhjB ltd to? ?tid never more tban duri.i? ?he re? 11 t ii
I bite. " 1 know, ' he san] "and erery tbouehtful ma?anoSM
I von knowi, and those gentlemen who ?.! nu that t ??: i i, ?i.J
I who uie lending ?ou to this euterpr.?? they knew thal t?s
I pulley 1 na??- urged uiion tue Hon?? ?i 4 upou the c-i'intry. ?o
far aa it ha* hitheito been accepted b. 1'arliamcnt, is a peile]
coi.si rv silt ? of the pnblic welfare, StNBglta?_1?B the lust
I S'ltlH.riiv ol I'm ,i.ii.,?ni.um! adding from duv to dut Dtajh ?nrt-r
and diKnity t<> the i-iiiwn. Itltw ?hen spaaatajaeead
I usa von to pan tim lull?st bun I pieail fn hi half of tboie'whosre
not allowed to ineak tbemielvei in tins llouie?if mu could
rain tourselTes for this night, fur this hour, above the narlee
of part? m ifn?if you could free taeraaltei from th? peauwat
stn...ap]?eie of pHtiion and prejudiee which ?-' otten 801 reaBdt
88 ?,re?I tee, eoaldeal MM nt ?hi? moment 1 should not
I plead io tain before thi? iiuperiHl Parliament on behulf of the
\ ttis'iiib C'-iiititntion and the EngHah paopla' Tklak el tata
| ?prseal being lili essary, and tlftaall. fat tag, M giri int.? in
in !i MO bOO worki?pBsa io tin preciously ettaAmamile bu<
try'?Just ? ?i to i nit of their inim'>er. 1! is pitiful ' ?lUfaPl
and ?list woalei that Mr. Blight s ?corn kid! lU'ligmtii'ii at
sat?I ?(Tbibneia and f.'liv should sometimes f/(t He l.cttei ?.I
linn in winds which may shock csite and jiritileue. bnl are
keasrs?Is la hi? a?afcaal ? Hut to ptaaanL lian Lana
carne iio-.tn the neil night (tbtre ws? ne ICoform debate, atul
liothiiig trunspl-ed (oncsiriiig if etcepl 1 errand ? B?Ust1
bettowttf s-si'.?i iir (lladttoaa aprenes "fa Mtnthnni
petition' he v?t iMiriv lliiilu.eil krui faliods.y l.n-iil
M tke eatraaee at* WntaiiMter EUI ios??!.! which ha bm-s
bi ?P..V ?,,,, ?,,s dtial :?? ' elei ly, and _tttia| PoUcta ia X
belsveen lia,.ell ?rul te erowa tun.ii but iii blind iiiul
grni.i-d ?T'ih.i-. at It before diiappearing froB it? ants, te?
tar,:, i?.-:.,., np, who Irate ?p la hie broagaaB hal atae
Sis pop?la? ??,,',1 ? s. i > Mr. t,l?l?t,,n? )?n.| other pr?n,
?ad??, wart loutit ?hsirod. Ws r?st? al,mu thess
? ? ''. ?? ' des li,?y prill r to le : g1 ? o! ! he time-:
one iciue'iii' i? Utvoaalay'i tter. ? teal Jean the ??? ? -m? ?i,?l
, lb*I "ti,? of li;? ilsr. 'J |,e King Mta-tt n I ?? ?..lan- of
'? ? ?..-,i ?.'.s? eetai-t sel sating what it ta, ta io
- Ii.ri.ied. ?'.Soil,ins' aire, oulv the |,i,,|,,< ,,,1'i.i.L- :.-, .
Of 'he '?:?':?.;? ? Ho ?-.in ,hll that linlhllig?" otirilli t!.. ?.HOT.
' nine Klug who waa helped of bia thuin? lu Me eoag of Lil
It i,., ?si ii i, i Beta T..Li ???ii tawhlatlai It atar ha thai.
nfler ,?1. .I,,!,? Hull ha? not "?iii?ereil the ?l?a ot the i: i all la
lo M fniT.-ned out of him ?,, r?ia,|,lete ? hi Io s? ??? pt this .(.
i.,ni.:ii,iul ttestmofit .it tl.? I,,,,,.? ?r ,.,,,., ,,.,.,_ ?t (h,
s ' rs saantan' h? h?- got tins momlng. nu Thurt
dar, Lowe n.ado ? ti?o aud a hull hour? omlaugbt upon Ki
luiiuaud ?ni ?tleii.pl lo Moteen Ita) popatar eleimiil la tilt
coi.stiliii-bi'ies, ?okOOWleogiag with, I luijie a fatal i??? i,?J.,r
' that hil real obj. el ion m tb? lull ??, not on it? own aci.su1'
as because it wa? lbs ft i wt ?tep towatd alter, nar ti.? rn-in
???lein, ?it ?liic'i the muBJ ?re ruled Or the few Inder et.
katltf nrr'angsi.-iett? of course, the retiresentsfmn is print,
tal J intr.u Banda "t the cl(??ci ?ibu live, hy, seen fnrn It
otbei thin da v li mr to the asehnMn of the Tait majoriir of '
i he. i t-j.'ss !'i,,:.ii, ni,.;,, * h,, eui ii ibeir ?iilr.g In iua.,dai toil
Ana s( codling to klr I.o?e- lie?, the |?ei inai.enl ii liait
naoie of ru? titi?titn is isM-iiiiril to lue a,lfM? ,,; t|l(.
00 81 | I ni t li?! in'te, he ii.atanteil Au?tr?,i? u_i| Aincric?
BBeaBj?SB-Waninga ?gainst the ten.iili ir?ulta of lunn?-iHiv |
It ii good ' to le? o'n-el.e? p,? athen ???? u? ' n- ,1 berraie
.sir Lene*! i?*-."?nt?- ?how ti,? Delied sts'ei taadrtahaad
Itaaii rae in?v mi?, aeenef (?eta' truth, trtadoB sad frise?] !
ina* ' Alwriy. re-Watkn bim ni ?iliti,ruf 7<W '/ii.rr, sa neil
?? h entier fir t'dri", a rotteii borough aud ullage in the weat
. ' I r ?-lud
Lilt ?I 1 m?i , a. SV ,sl i? ,!',,i j ii. " at | ?, , \ w " st li.?j
bete roar] ersd ",.y ?;? i'r., ?t rr?dT to j,, io wai i|iii: - ? i?
Au.i, all? ga? pi? .' ?i? i i,,ti?| u"-'l i we- i?| (?st d . i.o' .?lu|
I ?id wu.kilig lieopl* tn l?nir?elil lieu, Ibe i,.?n th?y ?end to r.pr?.
s?i 11 MB? si? li?iikr,ipis, men who h.T. '. at then i Ban 1*4 ai,d |?..i
t,?-' ?lal bM HI 1,1 ?li di.Teu fl?Ul ? 'Hyt' | I ?? Iii?? la.? I p Ml ,
I ni ? tait Naart JLaugl.l?. ?i.A rbrort | i he ( Mi, i. , i f i __,
!? ?hy hu iii ?I tl,?i 1 ,^ ,,,,| n ?.s, .-*>,? finn, Au.?,,ra si d 4-i.irs1,,
and li ?I Ultu?, b,.l t. ? . .ftei.i...- ii '- l.s.r , i A .tin .? ,.i.i\ An,.,,
,? ?id ii. uri ? Ti.r ?_?- il t.,... ? u um a tin,?? ai,?li>*
t_?r* ir? er.indlen tr?rt? ef eenritry. ?ed th? linj ii tfcer?. ?
??- ?? whetWM la iMa weatry M It n ?munt. Her? It l* a ibu g
tu hr *Mh*e4 met ?? t-e?1 ni r, -r.rrr it ii io be luvi aln.nit
??. ? ,.,i i .*y |.,?t ii | r to ??It o -ni . 1 tni.nr* wit lill tu Id.
,,,;,ti. -. ibe errat I ?,.. t .?? ? dir ath? ? ?i " hot It ,i
I w ? w . ! k??ei it? i,ii? I . . .1-1 r
i -? tbal ...i-.t 1 will real to ?be Hi ?aalhw paaaaan I ?
. i .:-,-.. .. ,.*..-.? a. ?
form Bil i .;. i.nJwbo ii.t-i ?I??? ??? ? ?'?' i-? t?." ii- ?|i.?i ??'
1 . .1 .luillig ti e wli?, ? ?,' ill Ii. ?I.?I It-- li? r .!r 1 ?? i.t'rr
w11 In r?i j to ioli? ?.ii? wbe Uti irul lum ? copy ol the woiki uf J?f
farana II? Mid
' In li? ? mun.ty iii? ? ipr.iu? jx-wri n ?B t"* b.inli ol ? ii... n .
mero ii b .t ?ei.rt, ..!,. it.il an.l deeiTy inter?.!'I n ?*. a. to? -f
property ?nd tb? inaintct ?nee ti order. It ii quit? |limt,,i
y r I,,??. ii.n,?i.l wuuid net? !?? ?b* ,0 rnUa.B a di??-Ji>
tri. ?d niicrily: fir vr.th yon iii? n.ij.i'y ? lb? OavtrntBHat,
ead LaT. [ha ri b aiw.yi ,n a ?,??"'? ?!'*' '*.? ti Heil mejtj.
Tnr day w. I Bean when, m tb, but? ?I H .. . ???'a. t... 11
or ti.? p. p -. n ?a? it waan I. ? bat on ?? 'i ia hall ? I? .?.?ia.',. i
:!.? |r ra. ? af BB rr (Inn h*!fld nn.r, will -booie I len, il M II
? . I. r .it what .uri of ii ,i. ' I I ? ' I" ? '.?? ?I "?ti
tant Ir ?mi ?ill mi, i ?i*te*m*n u.gtn? uiod.i.ti.ui. BB-m a. BM
tb? Uri l c?,e T?..rr ?ii li? public laka, tri Ba Id? other bind i
linn,-, t - : ?i i i.? ii.?.,t ila tynan ?.i i-?i?.-?int? tad i
u.oleri . d ,.<k i t va II y ti,.y .1.0 .Id If prrnnttrd (o d'i Ilk bl I
? 1,4 lid? I . Il.r I . inllgrnrllllr ntbrll Wrl. lu -?Jit 111 fun I. W lil h
o? ti ??? ii ikely to b, ti.? ?rii by Hi? workn.g ii ?l. ' Seiio-nly, I a?
? tollll tlllt lim Bill III ?Ililli r ir ti li? ?li D ?li Lit? d. .. ii..ed in
??.n.e Hate al HHT-rmty, do lb:?.?, wl t h wi 1 be BUI la tu ir BM
jmrilT n Im . I ?.?r i i Nil? Ir?-i will ill? and BBBB to? i.ln?-I
|,!,??rr ?. til * itrciig bud Liol?? r r, I b n will be ii lately alua
d.r? ?iii the taa*?eil eeatoty n the I?bibb Kib| i.w.i.i the-fib,
w.tlilb.id ?Tiai.? e, tn?l m lloma l.,i? II o ? t ?1 ? kulali caine 1 ?on
witbaal atonal y>'-r Hum ?nd Iw.'lil? w ? be rn.eiideredi.? your
Onie i.'it aiid Will tenir tlirn igli yi.uT own ii;.ii?u-ii ii?
New Kir, the lignaient of l,oid Mi a? 1} ii ??eimi.-ney ni America.
I | yea I ?.v. li pt?.*i t | ?"'J ??' >* h"w room ail . i . ? i. - i r
a?rjboij Bat waa* jem bate gieaa to a ?aaal thal yea *>.?. aal
- ,t*. t. ir fur .??ryliu iy, loin tu? mil ?ii BaBM Now,
-, i ? ,. , n.tiy ?i Iiiit? ant gol a ?Jeit?< rnry y.l. bul ?? n??? g? I
?be Hit. of ?? ely bt-id MiCaulay denr.h?! wi.rrr lu prriudi ?f
Brenan Ibrrr li d?.ti?-i in?! ii.any, if we add t?, ti ?I by
?i ,ti toadi ?'??i ?.* ???' ?l-e nant of m?.? ?ii
ail?! u io ?u Ibnrta Hay ai'iin? paaataba ??- laaaaany
a, ,1 wi a?i,' -1 d? ii. -it le l-i .?a? we may ??peel
, i-,? .j ,ik,. ihr laaaaaaaaai a_U be tatneeewad
i ?cn-it Bee wh* (. ,'1-,'rI the i <-.i;.-.i.? al Aiaerl i Imemw all
li i. a ii.,] ?f ti, g und a.'i. i. ?b U.rytA.ie no leal t prriertly ?war?
vi tl.r r?.? in.? ui ?nlt?ntat? vt <ui lyiieio i f gc veriinu-nt (hey nev.I
att?i. i trd to intri.ilu-?- it in An.enra. The? kn?w Hi.I BBBBtnatP re
.,,,!? .1 a i.r ?. but Uley drlrrinHird to ?brea i-nno ?n y t.? ?
i-nrt, the will el Ita peeah iga?al tiiewi.ini itaaaeeaiiBe ofli er
Il.r ???.I . ' the in ?.pie {?eli f eipie???"d n fivoi..' t*,r . ... ..it.. 00 ? I
at nur tn- I ml rig?.".?,t l.iui al ?inrtLar. You lure iw? ?l.?l bil
beppaaed In the dall ?ir in thal to n.irv whela Um ..?iiii.td i ?
wi.iri. ? ? gdt In ? oaleii? Itr gond gi ?ernno-iil li? nine no? ?-i foi !?
lion. .1... i,?lu e tue ?tinte e brtwern Noith aid laalb lea bat?
in i, I . a ?? tatod b?vn ton ?ii? ?ni and other ululent ?i'd non. i
i . i ? ry 11? i e?tl?el ?n?l Ihlagl have ui w ?iiiTi I at ?u^b i pi?, h 'I ii
?lu ... I ! a wen ti r ?Tri,li v.? bite ??iii nu 1. ??e need iii*.t be ?or
I,:?,? ?111 a ?r, ,.|,?l , lill W?T were to Bliie. ....
Lo. k al tin? ?litleieuie between Ibu co-mtiy ?!____, a IV? lute
len? ??! real 'I our j.|.|g??a ia', guard. Btskiaglban ti?. I ? y i r-rtl ? ?
rreep*?ilhh arr?enla the eteanj aad aa aie ?aatanto ? ,i, >,.?
I wai r' lal tn *?y-te the iii? I ki- g ??'<! ? ? IBBb It 1Mb ol t>ei.? ii
maaUyh ml nlmii ,.tn.n| Janet n ba haaaa. Wan iii :
?. lit.!;., not bera,.* ?e li.ink Ibey an- nglil , w? wo ild ratl.rr
end in (I ? m ih?n interfei? With Ha I ?r?(T ..f | r nu.in?, ?r gi?? re?
?? I, L I (de Highiet? IUIB? ? o ti ?t tl.r i Iii e if | ulr. w*l ?li my way
n Tn. urn) r., l.-ni I louie. |Heai biar | Ii II ?t ?I?- ? ? w . ' : ?.? ,.,?,i
?iii ?t?. e in Am?ne?' In lh? gieat Mate of New I ? rk the jaden aft
:,,i t 1 ye.ii. P rtbei we.'-m Mi?. i-M | ' ? intau???!? r
tai M two yetti m?T. And wry m ? ntl Inn.? filipie.?.
t'kt tint li.it ?ilii.ii i.Iel the nalh ? ut in ?if ulm- ? wit.i
the law bil in .. ?,'dai.r? with |,i ( u..i ?entlnient.
ile ?Mt paregragh, 1 timk inTOlte? a fur I it. In explaou
linn af tbe BBglish | arl ?f it, 1 m?y in? that n refer? to lA?rd
C1 .- f '..ftice lo fin. uf Irelai.d, ?he i? 90, I lal deif r.rd im?
becile a t.n ii lift? ii vu Lit b i? b ?r.d lifted off i^rr.m. mil I m
been known lo ?um np in i!;r? t ? ., a II ? '. ti \ Ut nee. 1 ul
?eatnalgfl ii? klfhlj tabrltl n_w astil ?death nain kiev
Oaly bto weak Ita dear all 1 ?dmd boi% ? ,t ? hiofadi'
tonal ?ni ita barbarltv of uldit-.i y hlni to retire. I?, fact he i?
a Tcry (ai a uiulter of tourte), aid ll.ey wtnt Lim lo bold on
until thcT can (reI anntlier Terr lo iloie?d lum
\? t i ..-1 i >?! t io.nic tLe eliw.r?; t!i I ,.l.? nf - '. Mr Gbd
Bin - :i ?.-i il.itdt i?ii.!,?'ii wat the only ir..iiiie;,t featu.e.
At (I i v. r?|..t!r it now lu king i?f wh.it l.?e (i ii:.rd?.t i
goii'ir la aa ?hiiut Me eieeediagb ni.iui maynrit?. N?ior?.ly
ail i??ili ni rep-it? are end have let., mata nab?kh I I
Min ?try La? no1 jet reade np itt m'nd, Bt nnv ralo it? inten
tu'i.i? ?ill r.ot be ?nnotiL? <d lill aft'-r fe ii..r??l.. I. n - f t, e
Bad|tM ? 11? i n repotted aa geedeelbwlly nnv p?e?ent a
tanta? bvef?bb nant Ikaa waa otiglaaUy aatb palad. li
i"a. i. teeUgeeal artlhaat aliaaelatit*a,wAel aabny ?ern.?
?? ?:..? ?? Lut m? bann?Ukanla i - t?o great Mnerieal
parl at c! Wtigt and Tone? wi.i I.? ?! -ir ??? I
nrr.i.r.??. If the 0| [??i.tmn rome n, Ixird Stanley i? to
be r (, li-aiier?Mr. I> ?ihi-li ItiB't l-r,-? ti .: t? -, itoMetM?* ?by
hbelevMba to Ike Vpper Han* ?j Hie peet at Miaban m
Poielgn AfTi-ii, er the Kri i.<- 1 n ' .*? ? ii'.:t ?.Irnit'ii
Le ii.otu o ??. Killi, at I? ait. i? the tall among the Id r..
Lard 11 bi ? ?mi m t t, , an I i < n? ? tobeeei ta ; ii i bl
? y ?.... paibeaptar, eMfrbedV aitken a yarmbi ib?n
ti.? W! ?g? will, in ?ti | rnli.ibiiilT li I'll likr'i.nii.uu? ofl thr
I ira..it klMb ()i?u cn. J. w! Ii leiell ii not, perinually,
t.ipu.Bl Bcol?!, form?! n.nu riiamon d nf rt ..'it ?, Li i.u t
of the fut? ii ut.np (.? '..ii?... ?f l_ton*taa, abe lalked treely
to all bl? ? .l-ii. ii a?, a, Inltl tbt?m ??..at !.e?a? gn.i.g to dn
und tn.nk tl?*ii (?prill?. lint Ita ireier.t " Mat.ait-r n!
A-aagbal been totteal ?rm'i in/ii. laaitInn ile liai
m t.- ll.t j hate of a new ? - : ?ar- ?- or a rrw pee? reacbe? tuen?
t! I? irl? ' the Liar.! ek-BMal of lal?. it-i ?.< a Witb a ?stanley
Hiir tin. | re leettaat? ly Mrlbeal b from three to ?it ir-nr t'.e
and Wkig reoon?tru< Ihn i?up<??ib!e. wLitt follow? ? Mr. ?.lad
Maat ii?- itoee ii?? ide BetaMa tue [??in eil man in the
?. ? w ? f I ia : uni) S iel ia Ila f ?ne t?i ? 1..-1, i ii?e | reju-ii. e
i-eiMi.ni i?|.,;< ami beth ? ? IKj ! ? i'...? bava braal ?
Iii? ?ri. I ibink UM peel ?e ni llnlui.d un.!?i?ti.Ld iL und Will
pretintly icaiet on Ita taaafnattoa af mata I aa lb fn.i.
ii?, kavi ban aariaaab pntient atanU, and would nnT.t
?mu? ?till longer bad ?Ley l?ei n tieated ?ith ? ummou fair
:? -s I ul i . ? Ikp} MM lake tbe ' lo???./?-?; ? ' in hand, hit
V.? ? -. r ihairrniD.
Ita ?-.( ? t? .?f tie wed Ibfased at, a peieeiaft <?r ?o iN-oi
?i -. r Untier? of ?I th ii hkl Lot i-eei. prouLe. I . a dlK ill
non in ?le Bean of Leiden Taeedt| aai earieat beti
at?.i.l li ? ?li.i nu.i.ut, of ti e ian It ii i l, IBM* ? ?1er tranapl'n ti
Iii imleaiiaie ?Lowed t!el tl.r .,n i I.it label fr? lu '!,? ri? er
by the variout emu] ?nie? i? r nuali al!? ? t? t? f. ?w and tbit It
.?I (,-' ? tl??:raU? that rew ?ourt-t? ?Ltuid be r.*?n'>.| to
ihu.ibe Wut Milli!???-! Wator Canaan akiea totatatal
Ile ?. it of tbe ?!.-? ::--!? I la ?u.pow.ieil to ?I-'r?e! fmm th?
tbunaB i?' ??? gallan M wator daily, aad L*wlC?__arna
poll led out ti..it the t. tai aii.oi.nt te. io l.n ; ?r for it,.? ., ?
of i minn, waa ao lie? 11 in. 10* OW (mo fallet?! par day. ?bann
II yean ega?? aeaeaged ?i ly 44.<?? ?c Bealla im? it w?,
?baen Ita! ??l-l Ttaam i? bneaiiai laeipaub if li|,i?
tlaa inn ti nanni - n phtt .., i. . ? Lab aad nbeaaan
In -:.-Im tniiilmnni ? -..nil ty ?ai t?i:i?'(?i) in Ide <..uir?e of
'beilm luir:-* it du r.>.tjt.-.l tri i..?i,i ? ? loBrlh nr tn ??' l?n
DOOgaik-M, li? rue it f? .Inwi n a? ii' . a-??-?????.. .
creaaing ral?, *? i l.?.l dunk, wean ead tra up tbe riva? I?
In fa? I. new ii jrii-e i.l-.,,,. ix it ! o made klailat le fur lina
n.oi ? er nrtr i ? .1
i ?i. ?Bali e-!?. toe Cou.-.: ? t ? ??te o? i up...! :u ? naaHatln?
Mr. Beaverie1! bill ta the r?i?*. if n. Maaai bl ita Art al
t'niforn..ly iti.ptaiiig a dnlaratnuu uinn f?. ? w. ' I . t ?
t!nt t'?y Vii ??.i.l? rm lo li. ? f.nrb ?I I ii?-!biii1 1 Lo
iti?*t.:e 1? i ?'? (??,(,, ennl |_ aal ?; ? ? al ?pirti ef I ? i',!"t I ?
tb?. " aatab - ><? > bun n. bayaaa i>?*iLg itnll n il? pro? ti
of re,Ipioui freedom, ?but of aaatn Bravo??*! I .?rtii-.
lit-on?In ?ne initance from Ibe a.u.?i..e i? iri!?.rd Hop?- ulta
naysfatkbn bul baaaaatoa- -.?!, i .. ??? ,t ?ai ?urn-.i
by ai.i?jority of al. and ?ent t<i dt-UaBta*. Ii n tt.e I ?Baa ??!
liii i ' recently hroagbl a?rwarl bj Mr Calenlia toatodta
ill nligton te?t? ?t I'if'id ?.rift.ii i!(|'l n Bad io:
-. ? ,-.?al pnlnaanfclpa *"<i tn git? tie t-rMiuaiei Hat
enan -ilid ii.it lo congregan? n ntnl eoateeeti ? able!
0ae???<l a ?o. It ?neu* a? li Mr llrigi.l'? aAatba bl "I || I
lii.Lofl:? | u! . c ? .tale al.ich i??f.?r a tin.. \e aima ton
?nain in il.r bandi of li.?- i ban I ?I Ki.ylni.ii, a!, th ?i. red
lowe'? hue the older light, ?m? in t wi'l.out fnai.il.liui, Hi
? ??? wa? ?T?rTU?dy tolka tory btol it .?f Mr. ? ?.it-riil*-?-1> -
ot ti.? ti iii aaeatbe ?t ?i and laat he gsn ey A/tm iii??, ha
had i? i cived with brief?, in ??r h I t?> !-?? ; rBBBI t, but e.en at a
t??r. uiitiirr Inreilinent be did ? .eely a? all? r ?:?'!? a ?it ? ? ?. 1 ??
ma. reckon on early prnmol.. l ?d.i.-hi any M III inlrf
legal inn .Merni pn.ii I.na ra? .mt. Mr ? nler.dge i* ?jue
tiftbene? ajenian hean an gnaayetaM bin
the mid weekly ?nail will Lave brought you Ita new? of tb?
ludilen death nf ti e wi'e of 1 nun.?! ? ?-1)1. in der ? ar ringo in
II ide Park tb?. day ?e'n night from diet?? of tbe heait. ni
e?ler?lrd I v rai It? met t niiii al.-itn for 1er i.III. dug, which bau
been run orei bj a ?lab !? 'ii e d? ? e?n ! I m a ? !? in to ti.?
wi.rldt gratitude ef whk-l, it will bardiy bl i> ;i.u.,:fo! ():.?
ir.TiiL.ntarily r?i_l!? Ur. llnlni.i'i retrarki aa i banuler ?r.d
geniti? in ?peaking o! ii, ami npniaBy hi? nmi!e if the greif
three lecker towed ?long by the '..-tie. tmling ?leam lu?;
wanting win? h It miabt 'Wallow anil toll ?boat eud di. li
luther Bud tlnther and gu ?.17 ?iib tie refli.Lt tul?., no ihkii
know? ?! ?tin r ' It ?ii Io bl? I a-ntge tint tie groat writer
own! tie cnmiteteiny and Itn.re to write tfioti bo*kl dal all
UM wo-lil nu!?, ii.?'.iii:* ?ere nut ?o eai.ly act-onipliihed
or io ?non afaeeebtod IkM i.-- ? aeJd i ?? ??? len '* ,tt.??..t m der
It :?.. ? I..m f.Te ye.ni ii ir u? told u?, to pro'luic S.irlnr
Keeaii'.i. ' lit me when tbe lonely, ubi ure, euii|i?mp.?lite
yoi.np Scotchman, who M. .???ra ago entered the K-linburah
I'nuers.lT, where l.t w?? betaOn the ?.tder day ??(hamel nr
who left it unite unrti-c.ded aa to lia fi.lure l-.nirie, who in
cn in pul l| whb bl? friend, Kdwtrl lniif, tilied ti e 1 nu.Ide pa
kitiuu of urhir to two ?ei.oul? in 1 lie?!..re and t il?a???|tientl?
{?ei?ne private tutor to ( Liarle? Huiler?whet In l?.7 ?,e mat
rud k1.hi Welch a lineal deicendanl of John Knot (' the
falber niciiljif ba* luted im n i .-n ? fdiiier 'roiuwell "i,
and retired to that ?olit?ry farm hume M Ciaigenputl.s??
?1 :cl. Ilti.ennti I.< ile.? ritiml fur tu it wn? a forl mate thing
for ali of u*. lo 1KI4 tbry rame le I ?minn, lo h i|? u?t ?troet in
Cheiaea. fruin whent-o the decea.eil lady ?ill be (nnieTedto
ber Li?- : nr: -t Lome to morr?-w. Her .' ? '? .ml ?tai? ?war at
ita Ikae la Beatbad "Thereat of bia pllrrliaaii ?Inn, m
be ?rote nf Sterling. ' SLe ,. fore.ir l,,.l,,i ? (tom hi? eye?,
and be ?tanda, on the ?uuden. tcty tolitury, aiunl the tumult of
i f iib n Hinl falling thing?.' Mr?. C?rl)le wa? a w??ti,uii ?>f n,
telligei.? e m-I cullin? (ihn bml corre?|>oml.il ? itli I ineihe
and other notable? of literature Bad the great (n-nuau bad
written ?innct? to ber.
nine ?a? ? delighlf.il '.eli ' perpetrated on The T.mei on
Iriday Ini-t in the *hap? of a fnigi-il letter Bimmin-ing an im
aginary recall of the Au-trian I u ?>a? *.m<1. i Imbi Berlin, th. omi
tem? of ?hieb were duly given lo the public The epulle. it
?n , wn? ?cut by peal beta-del l?y Bead? the ahingnyby
wai enlir? !y il.llctcnt f mu that nf tit |>rel"iuled writer. Ide
eut? ?np" uied ?ii nut afirugn ? I t e one _Ma__ma ? ne
incl?n t'v giren atol tl.<-iipieaei.in of Lord Clarenden V re
pat, Will u luth t! e tliipil. li ?? DIBBted mi ull?-ily iin-oii.
? intent ?i'd the rub?, of all otiichi naafBiilaalbn yit all
| ?bet? lU-pi- liol? cir? ltn?lBiian Io.!(?'! tn ni ne dil'.llill in
, l'i ii.i.iig llui.ie .S?|in?;e. And by ?U|ipie?-iii<.? all mention of
j Itanpenedaaarc*freei abkb i.i- . iaiofomaliun ?ue d?
i r-teii. n d pa*?l?nf It a? original private imrlugetit.e, I sr
I ni I ?.- n.?; Itntf npen laven jeal recrimi itioaa On
.\|. i. la] n Inn le,; mit d-ouiniii aaafy, In bet, Ita "leading
j?,nr?.,il , H? ul ?niiii-? ?! ti.? pnetin "i hat lug pntate tele
ginini fr':ii ii? i-tti. t -ire.taii.ii.. ,t, aM I* ?.-i?ag?-it reientfdl
?! Otbei | BB4 ry bell| "i ti?? we!l ii loruieil wit!, i'.i.lf
'ide ? iiii'-iii. ?t. ataron Mil btereebpeopta Bevlttm
ef!?.? i. ?! a bj i?iir?iniiietl, ?lu abai n,.n,.'led n. iraqaniiiiai
? ? , . m to ii la a gn...i deal atnyalary. A tmlll-nnriitloaad
leek ???? (?- im? than t he ?t Band maa it ia nut an] toaei teivt
Mid Id-o i-inn lu no ti,,ul,t nu- ir i,nun ent ni tin? part iciilar
?lime be le a "bad lal geaei-Mi y-n',1 bia aeiiaitor toBia
c a Be ?at It of eatabiiihiaa bo ?lib
The Ooi ??y? titi prince?? M.r.nf Canbriigeble ban
-ii.nii? a yeap aBewel b M i? Panlaawataa bnnenbg*.
________________________ i a n
TDK ADArfM' I VI KI ?a. HUB Ii I It \ .
i n i,-.?: ;; .1 ' ?
Allon, Wolle, Mel hi e uml (irmly, Ilic brokcim-n eon?
earaed ia taa ?gran pubtary ai Ita Itihuai l?iirt-i Coa?.
l'ut)?. lia vi- I an I ?'' 'ipi'? here IWM* Ita n ?, ? 11 mi * ?? ii of lim
(iiitcitinr ni 111.? *.'? i'.c lil.nil !'? ? '111 UBI W I'll : I
llKlp'C'l 111 pfb-B, t<> nw. 11 ?I. 1 Bilka I fit ? a- rill nt ? bl
< min. All? n _ ?hi btatfc? t ??; rbee Ion \i ?... i!.? ? I!? ,.?l
I o . ii ' y-J i m per.
All Ike ?Panie? I M_ng?rf ia ihr Aflair Arr?ale.*
?n*?l mi Ibe Blair* I mut? Kr?a?er.il elr.
Thamtta tin* m'm*? -nip"-eii ?i? lime ban n>
gaged in the robl-eiy of ikt irtu | li of Adaini B-taraal I
Inn .UniiarT on the train frum S.w-V?rk '.? It?.'on I..ite
l?eeu a;ruled It *ee?m norn ll.al the ei I n Maa?M ??rtrt-inaled
in tie t.rair of a britkeitn?!? ni. the Vew ll.te, Uni,ri.nl
nan.ed Joh? (irady am! ti ?l Mrttin A!.n. ?I.mi we thal]
more parfli-ulir-y refer to, war the d.tect'r ??f t .e affmr
(.radi ?at -olieijbi ni ? arr?ale?! on Iii ? bait? ni lui t ,i,g ?
pul? i.gei an?I ti,,* U< i Ravi tilt lo i I.i .?-??iel thal be moa on?
tf % i_n.??,u ?lit 1 anna ichin. lea f?, ibbaaauuba
wi? we'i (-rounded the ia?c,n?l w.11 till. Tb? three rcmajr.ieg
robber?. ? ho wer-?rrtsted io this city and Brooklyn witl.iu
rbe aaet ?? ? k. tire named Martin Auen, l.illert Media .
, . ? sp, ;?,.,'-, ..".*! Jasses Weil?, tke kettl r Is law of
rho i ? - w?rs aulds tndei Ms 8ir*>etlae?f
I . f?. ? ki .o'
Bro? k1? i sad I M if New
York. '
la regard te the trmt ti tht p?*uoaN , Mart ? AUeawaa
arre.teil at No. IU t ardon ave., Brooklyn, aa lost B?tard BJ
rnorniti- BherHB? MeOeaipta ?ml Mmara "piped1 a_hntaheese
during Friday night and Satiutluv morning, und at 1 o'? i? ck.
Jmt aa the o?'ciii ?nts wars s?nr, the ort ? cr? ettei? ?I I.? b?'ii?e
in search of tbetr prisoner. It seems that Allen gol intima
Ben probably from the ?errant girl uf tbe mon men?, of the
officer?. *r,d when Her erte-ed 'he lions? be went into the
t....? raid, nnd waa fa en mat by tan e_toen in purni t, n
t iiuc.t, sir] iH.ltiug the door, caine o it uf the IrSBl beseen-l
tam wi ?re h? net annhn ort! ?r, a M _sn*aaded bli surren
J"i. Tht | rtaenn rea M ib tarta the bean and eade ivrered to
fin.! tei'iige tu the buemenf. 1? ofl ?ra <-?!') had mttfwd
?1 -, uch tin? parlor window at thi? tun?- i-atue turn n a' tirsWnd
s?< .red bim. The prisoner, f.i ding biaself o iirred. B?_S
the licit nfthe sil ust ?on and ?Tilled along ?|'iie* ii with his cap?
tor? and i :.-!,,ii.a-.?.
Mediane alas Mi ('dory, is? well known Nevt-York thief,
and had his btutits in surii- of the low ata?as in Howard st?,
BewCneb] _akneB?nw)--Mt_efl?t fert Atti
tad no dean ha? ticen i-o?,*tiiiitiy opcrai .ng la bli praMaaiea ?I
une np lo this time eludir g the vigilance of the oil., eis. Ho
wai ?ne.ted lasl F rid it night in Howard ?'., in triscity.
Jamea Weils ?a- arrest ??1 Bl nine n'c'nck the same uiglit, on
llroadstay, near the ?St. Nichol u Hotel. It'" WM !.l?a?aiitly
. ina alib tap fritada at Ila Han Wane tananeara tana
him tin ir mission he did not expie?? th" totM nirpiise, bot
tra k it s? ii mutti r-of fact piece of lui?.il?*si. Tht prisoner? vier?
taken t?) llrblgepoit, lunn., I??f ?UturditT and Sunday, and
there b-nugbt before Judge Hill, in the?1 prsBt ? c-rt, aiid
cou.mitied m il-faiil of .f,(XK) tniil seek. Tht} will M ?ried ut
the next term of the Criininnl (,'oitrt of FnrbcM. The proof
BgtlBtl the pil/JOiiei? Is saul to be .cry coticliisiTe, i.nd tney
will prohalily, era long, go und keep snap ii I With ti? it , w?
Iterc? ( birk and Triitram. The lettre M Ii e ikteolivei arc
rewarded Bj ibe naneenpMM8aeease--t-i leen sry at nithM
forty thousand dollars of the emile ?moun! stolen BM f-bt sr
reu ?f all the robbers.
li I? "leeor Tea I.me la Jtrmt.
Ma on,! Neil' )
It wo'ild lie __a_pj to say that Mr. Id???]?* ? " Novrr
Too Late to Meud" ii a grast drama; but if is a got??! work of
Hrt, ?itbin Its proviice, aid fot dint reinem we adnlN ?o?I
umTieud If. l'a proTiiK e is ?be real. liii.igiii.tinm BadMttfa
to do with its conitrurlion. and to that fnoulty it makes but a
faint BjBejeO? Herein ii. indicated ils Mi riontv lo the best
irilereidr_niatlcworks.id.il as w? natur illy look for nf?on
the stag? ol th? be-t thentem the I'nite?! Stiiie?. It plu? ks
the sweet and bitter finite of Me la: J, i_.-.t.--i ? I wnr'il, ?nil
gires ti. these with ? piecepf. The continuoiii production of
drum?! of ttin character, at WtBtttft Theater, tiould no?, ?a
fancy, b? agrteahlr to tbe nest ?duoateil taste ol' the de?'neal
, oiiii,unity, (lue dort Dt-I lisik for Ibe in .un -id hat in d.st
Huarter. The "ampler realms und iptces" of |mm"t nud arl
aie moie congenial as ?c'.l to Mr. Wi.llai k a and.en, ?s alto
Mr Wallai k'a platers. Dut Hie cccaaioual representation ol
a sir .ira? w! ich aixi a', or refl. iti upon, lui iinpo.Taiit toci?!
nforin. may be accepted with pleasure, and may
cEsnce to profit eseijbcdy. lb? preaent I'-ems to tis
a case in point; and we are, therefore, glad that
Mr Wsllack hi? prodciicl I1 ? NT'vtr Too l-ate
to Ifei,d. ' Oir hurried uo'.i? ?? in E_B8a_J s pain r ?erred to
. .'.^..!( the ?eneml tfr.ra ter of tho i lay and tat 8888?8M8
oft!? ii pre?. tiditioJ. (?Is.iciDg at it h naaad Um , sud solely
itiii.k.ng of it. artista, raina, we i,,i?e to note that, talla from
its plitui* of Kugll.h priion-d.f, pl.ne, and ?tide from the
teiiutifu! icerery with ?loch tlr. Wini ml ha?pris] n-ed if. tbe
drstt.i ii (otiimonpl.ice. Graphic. elo<,,i*?iiT. tru'btiil Bhd touch
mg entnmui.pluce, If you willi but conimonplacc, uflcr nil la
'-ni. In tbe fliit set ?e m.?? ?o Kuglisb farmer in trouole. His
fsrtr, doe? uot ii?M well. He needs mooey. He i.t per?e?i?ted
hy S leeret enemy. He li frowned upon by ?lit fr?her of a girl
?i., u. bl ttatt alni desire! to nn.ri'T. Her fr.tt.ri tell? i,na Hint
lie mil?! earn ? thousand |?uunils iu order to ? in I. i in Ide, m.*i
thereupon be defrrniitiea M go to Australia and get thamnmy.
SVe witnets bia farewell to his home, and I a deparlui*.
Vt'r see a roupie of tble.ei srrealed, in the lame set. Tbe
scene of du aa-t. let n? here sa?, is une of perle? t truthfuluess
to life. It repreient? en Knglish !aiidici|><< and furor
ynrd. The | igeoni ?it upon the roof, tbe hum at watil dog lie?
by kn kennel, the hone eitt bay at bli erb. Io the distance
one see? the i illage church, with its grui?! ?round it. Iii er.
where the scent isjlirigbt ?itb f?llige and brimful of listare,
(lae ian ??most uni. li the fragrance of the hay and tbe rosea, as
he I?-ki ni??!? this delicioui picture. But a item and grim
piclute succeeds it. lu the second arl w? tee the interior of an
Bag ??h pri?on. Tbe thiele? preTioitag} arreited aro there.
Oea * Is?.? lid at' um a l.audful of potato??. The other, a
man. Ltd neM ? genteel swindler. Both ?re wretch?, now?
foi the? sie under I'.'.glish prison dl?clpline. We witness some
of the forton?? to which, they are nibjectei], ?ml our (?ney is
tiled ?iib th* Idea of horrors not ninned. (?ii? of (heir..
? men the boy die? under ,"lhe i.titeiu." Tb? other is trae*
petal d to Aui-n.ii.s A ilergi ii. ?n figures in U_s act, and pro
cuiei the diiiharge of lb?'cud goaler of tb? prison?a re
Tnltiag perioBificatioiiof btutality, pl.iyed with pre lUpbaelii?
eiictneia by that admirable? ?rttat, Mr. (i'-orge Ilul'nnd. Mr.
Ili gg"'d la lb8 clergyman, and !? a very govd one. 1! ? ,i.?
?barge of tht goaler not only giatlti?! BBP ren-ntit.ent a.uii.-i
thal fiend, but suggests? ?bat we ?hull be ?ise ka renember ?
tr.nl Mr It, n'r ? i ? s al st ?? not w.tl.out it? ?tin t in rrforunog
Speen bl Kag?lb prison?, au.'. air,t!:.ir?liug the condition ol
the prunnari. From the priaou lee.iea? terr.ble in their tig
' '*? ~~-* em* -?--> -Onns- in their patho?, and lui h rat rvugbt
i.i te be ptit light!? before Ibe public gai*?we pisa to Ans
train. Two act* are deroled her? to ti e Beet?kg ??-rwe*a t..e
ei.lr?! hero of the play- George I .?'Wing, a part tint ia per
' ?oraatrd with power and eat?M I 1 Ml l'id-n k Lohmann?
: and the tra ?p< rteal but i-enitent and te for,ned thief, played
i ?iib humor, ?ad deep feeling, ?ni graph.c effect, by Mr
i ' ,. le? I'.ihe.-? *-.d lu their ?earcb for gold. The neuere
aid, wl. eh thii i?_ib it ill'istratesl is really niugniilceiii. It
rrprrsrots ? Wtld, rocky tr*ct uf country, through vvhah a,*'
ann bouadlng fr..ra iteep to ?te?p beneath the glormn?
i tigf i of ? s iUiiuer Been 1'ieaeuiiy. ?a we ???se, the moon de
: ? i.rs nnd the dawn uf day fatntl* breaki Is-smi 1 the nioui.t.. n
; kspS 1 he lights i ki?'t upward, ibe colors ehsnge ? icvy glow
; St?Ban tbe roi ks. and then in a moirmnt the sun b rat* out ia
l.eai en, ?ml nil ii day. And. uf coorie the tee ker? lind ti - r
go.d Bad go *?> si ?.i.i p;. ?fal bouodiTig savage ii nure.lined
intu n.is- two ads. ami?though personal!, in aboriginal
st Tit* ',y Mr Young?irnpreii?? the mind of the liebolder With
:!.i .,;,?., ,,| BSnnkMg - ijii'it! ?,,.? Tl.e.-e is. or, ou ti,,' h n
bight, there mt?, dei i,led,y too ii, i, b of hu . lo say that be
r,-? res. -,ti b itreak of sill?n??! in Bat play would not be, per
?i.ip-, to put it too itrwnpi). But he iuu.i li? very useful to the
, ,?;??? .1? ii. vu I io we I,- sr wrth bim I : -lady the go.d bav.ng
he? ii set u red, the happy farmer nuke? I ii way back tu
1,11 rug..?.', home, ami wi li hi? walu, g Susan, cf oume the
le? ret fi.a ha? I?*?a at work, tu? antime. ti vmg to ? iu Baten
fur hiniaelf: but. like ?II cowardly, meakin?.- raaials ?ho at
tack bouest tuen Ix-hind then back? mid tri to ?'.?I, iu tbo
dark, he la a ( oiuplite failure ami tilde, and gets imthiug but
kit ki and contempt. We nted not poa?? lu d?M til I his trite
m i? !.melinus.
Thal ia tue play, sod tlongb ita ?elson be fiangbt
with the eloquence, truth, and tenderness of faithful love
and of i!niii hie treal iu th- aamummAt the DtttaelOad,
it doe. t?t??pert Btn such ?ttribut?. M we hatl already
? pet ifitil- tis?? abuse uiediociitT in art. The pour hoiveier,
need no1 la dm ! nPM un?l, indeed, is only t?!u,ib!e to Umso
who ?iib to fix iu mind a definite nie? of tbe vs'ue of ?drama
?lie! li cert linly deit'iued to hate a lung run. As to the
manner iu wh.cb Mr Wnliack lias prndmed it the uttnoit
enthu.iium of pralle ii Juitiflahl*. The urtu,g tun, 8?StM
win i mili ?al praise- All Hie pan? ?'?? , i i, n ?? Wllbuilt pul
????ida- itr.ing i ? ?rai'eristlo*. Tbey Jemand fidelity to ua
tun?and they recclre it. .Nothing iu iti **t could be lietter
tbhii Mr Hol.tni. s l'elei I rawlev,Adornes udng lg ?; ia let
si h.ii|???r Iiigi Mr. (?libeil . old .lew Unie ia ri. Mi. Mark
Sinn h aiiumei the rillaiii of the dratni.. and?thougl the rasiMli
ty ii dal?,?at*, and Hie stuke ii ol ilight raia? iu in-parisou
with the danger* of th? game llmt upland for i' -1 $ is ii ?lural
mu?c(ii,?i?teut, from tint to lust- Min Miry Barrett playcdei
ceedingly we'.l?better than ??? hire ?ter seen her play bsfore
? iu tie put of the |?.,,i lins ?hu is t,ut .I'd to death in the
pil- ,n Mi?? Henri.pie* wa? a ver? natuinl nnd pleasant
represent.it ne nf -sutan, and Mi. W,IIihiii?uu. ii? Will I tailing,
erii eed t'lnughtfr.l itmly. and ?itnck npti u.le tat appteciatn ii
,,',. i.i,'i Tb? rmder li ciiunii'ltid lo ?ei, ti> ih.uk iipnn.
, and to profit It?ss he liny do, every night at Wal?ck s. for
i ?nui? tiini' Meena? h_isige_bnel inna, la ? i, ? i atae_rtant
tooania.?ned ?nu bepe, ami to nklel degredamd la i*ssb1?led
? M Inn mu lie vtoril? nf Crabb?)?
Ti ti ii?. i|t, ...I .. .,1 .? I le, ..(???
'I I... , al |0,niie??il 'al ale! wiilui" ,til ? I l
TI,? (I,,I I at MM. II ?- t l ?>.?' WBti
Ard ?il t: I tug? Ihn .ed tlee w.-uiij.
LAW IMTI.IIhlMI
INI li It STATE*. I'.IMVIsslOMT -Ti.? ! ICE?MaTP,?
Belan ? aavataste?bb Oann n.
ml BAB FHV.NtlSt.d i:??N(? KOBBhBV ? Hlv? II kBQI OP
TUB la-OOBBB?.
.lutin l.iiinliert, win? vv.i-, iirn-ted charved vi! li beiag
i ,i i ? - [eil sith the Km PrBBeiseO bond nibnei?. ws? it
staarpwl ???terdo. PpCa__etas8?anOakaea, MoC??bbi?-??i si
1.ling thal ibero wa? not ?urtu .eut e.ldcnc* ni pmb.ihl?
tan?? to I..- ?1 Hie accuied for trial.
SI I'KKMt ( DlKT-LHsviBLKs-klA? ' -lief.,,? .linn,a
I AUS?'I
UK' I?!(i\".
Il.ili-li u^t. -Oaaf. .1 Utlgllli-Ilt (if I'lICi ?(??lill1 Killi
?ale ni toad?
llieketa Sgl l ii'ii.ai'il A?nsanie of I.' o oii!er??l.
Wolf! ai-I I.nfi'. Moi.-in lieiiied.
M'I'l.Kl??!; i (?I lil- ?i-.. lal. lui?- Ma? i". Lefora Jus
i ,i -ln\i S
l'I. IS1. ? \M.
(.,:.? C" ',..., . ? i.i ;,," w ?Hiaa li.it.ilii.it! ",
Jabata BeenneBaat I ti tm hipar, lie Badaea it i
i ,, i gi. Joba ii? ?rim, Ullin Leber sat lie _a4_aaB.lt.
( ii. (?dO. Archer ?g1. lt,e>aine .Im (,'? ITl :1 Kgl 1 he ??Bli e
WiIIUB - ?obblna B?l I'l ? ?aim, Muili .lui ni ? agi Ile
rUu.e. i hi? I! V.iii Wi'sp.ii I i e',*?T me Ann IT???? ry ?pt.
Tht' anii.e . lo ka Kian ?g1. 1'l.r Bene HeLrv Mtl iii.'ll i.gl The
?Same. Muli L? (Iran? '
Higgin? ?yI H?,,?? - Tb? stto.i.e.s i.ra i??(??iT*tl tu ?gre?
i,B the isjyue.'t l|??j i'i.niae'th.i' sffotta llttlno.l.e Iheirm Ila
t - i -*-"""" ,' i?_??"_: /ti
vahe M tb? lee?? ?nd ?itnt?, ead inform the ?'liri of li
anci-t agrrettl upon? if they ???net B?rr??*, they will
tia Cork tu ti.at - If. t.
Hen,ml Ban *gi. ^?iiaael JoeeDb.?Mol'cn (ranted
Urin*.
v. | agi .John Howman.-McljuO grai ted on
tem ?, w11 II -'?
.lame! H. Ktobrey agf. William A (.!??? ?Metine granted
anil proceiediug? ?tared ?mil ??Bounty for coat? l-e t k1.
00OBT cr ? (jMMOX PLKA8-Cn.iBBriJt-MAT !).
lie*'., o Judge BlAll
DECISION.
lteti fly!, llo'z.?.Tiidi?iiietitof ?l.v??rce 1er ptaiatHI
illlKf C'Al.I.NDAlV-THl? Dat.
BtTP___n Coi'iT?(iRi cit.?Pari 1 ? Ofi if lad
lerminer?Vo Calendar lor the Cirenlt.?I'ART 11 ?"No?. Mil,
f>24. a*A, fie, UM? du?. :i.!,i, M4, inn, tatt, io ia, una i"*-'.
ii'-o, ni'.-, mt m " ? an in?- tom ul?un, ?vt-e,
io i. o:.. mi: -?-..Hu, r i, ? ,., M4, ?jell, 4i?.i. Ty MB,
IBB*. HW, M7? 4.?d. i.i.ai. 41'?, o?"..
St pkkioiiCoi RT.?PABT I.?Nos. ISIS, -241*1:1. 1783,
ISMX Mil, 21.-.7. ram '"l''. MU, Mn '?M.l.Cl-d'.aiV.i, 2;77,2i;>'.
I'Akt II. ? AdJonrni?d !o W??Iii??i1ut nett.
IlHOOKinY.N City c??hbt?Tharadaj, May lid?
Noa. II, Si, m% C1, d7, (if, ?'?. Ti to ',J inclusive, 31, 17,IJ d'
CITY IHtWI.
HPKAKl.N?, ATIBE I MOM LlAQCI Cl.CB I?0??_N.?
Ki (Jovemor I'ar?oi??. of ALiluim?, United .State? IB-Mn
eliot from tbat State, will ?peak, by int itali jn, .ii the Union
Lta|0? Ciub lloom?, thi? ,Tii?r?d?j) evening.
j.lCTUliK BY JOHN B (.'iiK.II -A !?-.'!! i- "-ti I'?-I?
lieranoe will be do'.ivcred l?> John ii. Gough at the Alien se
If. K ("lurch this ?ten ?ii.
I relain and the Irish.?The li?v. H. M. <?al
laber will ?peak no thi? ?ubjeol tin? evening at the 1. c-t,m:i g
dale lajaal Chnnb, I-ort)-??windit., betaim Ser?bth ?rd
Knfblh a.e?. rr?'i?i*eil? for the bnnefit of tb? Sued*? ecbool.
A Hl'B'.LAil AND Rio LIVER A R-F? | K1).? Off? ' i
lit ri'il? nf ?bo 1'onrtb I'reulnct yesterday urrett??l Wi.i.m
<)'l'.*ien, ?geil li yean, on the charge of hating. ? u tl.e n?gl I
?if tiie i?l int.. forced au entrance into tbe premise? Nu. L
t'l.iiliian? ?: and ?tn n ?in :?- ruin ?liver unit- to the bli.? BBl < '
llit aad cigar? vu,??! at l-'si Tb.?c go.,,:- itbalb|*d
were ?old hy the pri?on'?r to lata II. Stewart of No. S (J.ira
Mk, the latter I? mowina theio to bare benn it? !? n. A tmrtion ol
the property wt? reiuTor?o!. Jnttiee linwling ioniu.itte-1 tbi
priioner? fur trial In default of t?' '???? bail each.
Tbbit op a Wa'ii'ii.? 0__ni Lyon of the Teatl
l'rii .in t yraierd.ty ?retted Lune? H ???, -,i , ? - ? r, cn tl.e <? I
I lujiit of Mr. William Ptogiin of No. XS2 Broom? it. wi,?
?iharge? him with ?tea?ng 'rona iba millonee of the mu t I :
nut a gul?] watch and chain, tallied at (40, on the ?Uli i '
Mun I. Inel. The priaoner cuufened hi? gnill, nml ?titled thal
Lo hod ?tiltl the ?.?Lil at the pawnbroklng eua! uLicent ui
loom Bennet?, Wa. Mt ?Tatnl It. Mr tit Bennett wn??l.?i
.ur? ?ted ?faatba hfatmiicld i.uiuiiiicil the ptbntf 'll<
watiti w?. Lot ?teuTC'.ed.
A Store r.s n !!F'> A-.? Ba?an bv _kyan ar?.?Or.
Tneiday night tb' tailoring eet.ibliihn ent of 1. Leonard, al
'Le ..ei: -?Ant corner of Grand and Allen ate., wa? entered IIJ
berg-art. Tbe Ibleve? ittented an enimnee by aieucliing the
look from the troc door Icmliog to ti e oellar, on Allen ?t. ann
then b? buring bolei in the f!o?ir. broke out ? jutceof the
iinii.k, loanug ?hole ?ulllt:etitly Urge toudiu t of tbei?%?>?afe
of a man. Oa reaching Ita f.oor ?n which Ibe gno?lt were Io
oated the thiet o? ?iiref??y nierhaoled ?he ?took, and eeleeted
from li about gl.W Bartlet doetkiu?. Iiea.ar? Hinl ? .?en ni re?
lbia tot-v lied up with ?trio? of ?lot!, wblcb they b? torn si
After taking ali Itaf co ild eon.tiiiiently carn UM Um ti*
left, and La.e uol yM Inen arrested. ?
Kirk in ???bim? m. ? Ka.-.j ??n Wmlm M.??y ?noruint;
a lire wa? dUcovcred on tbe tbi.d floor of the premian at tbe
corn? r of Hatter and ('.rand ?t?., in tbe apartment? ocinpied by
Froeliek A Co.. niauiifaetare?* of photographic ?hade?. It wai
?i?in eitir.guiibe?!. Tbe loca of i. A Co. will amount to ?boot
n B?B> insured. The tci-nnil floor ia tn-onpied by Juire? firm,
ii.uiiuf.ti ?iirri- nf ph io- iiiiiii? mat ru meut?. I."?? on (took by
water. |ei?d inaure.l. The drat floor i? occupied by I* Cala
rato, aa a ginnery ; lu*? on ?tuck by ?vet. t.'-s? ,t?ureu Tie
building? wa? il.iiiigei! lu ?be amount of l'aDU.
S4jRA.*iTO*4 I'm!, at A ici io*?Tl.e Delaware.
I t.haw.ii.natiid W? ?'. :?? l;.i'!runt| Cn held their -'?ih au?
?inn ?alei.f Hcranloti cnnl yeaterday ?t tbeir new ?aleerooBi.
ra mer ol Wllnsmat. ?nd Uiehang? i-l?c* Me-?r?. J. 11 Dra
p.?r A. Co. ??lu- lat-iig i? iin-ionecr. The ou?ntity ?old cora
pebelafcnt lln-M?tan '."J.o m ?y tun), anPniabb larbg
?t.?. u,?.:ittn,f kin?' if the i diuipaoy'? wiuirf at 1 ii id? ti. j.- rt fr. n.
whence tbe fr? igtit eburgi's to th.t iriiv agnouot to about 70e.
per tua. The price. oliti::ii??l ye*ti?r?l.iy ?ho<v n marled de
??line for tome ti/'*? from t.de price? nf two weeli agu. ?!?.!?
ot'.er ?:"*? retniin aleiut the ?ame.
The following i? a ?utnnotrT nf tbe prieet receited je?t?rde.'
eon imied ?itb d'. ... of the . t ??le?:
Tn... M.?!f. A(r . /!?.
\ooo LanaCnl ?'? no m ?? ?:. l7|Mn M
^, ?ii r?i?Bi_ori'?.Bi. . ?? nu u I? v. i. to a f lil
km tirateC?ial .... IBIIB I W ? T t?
X?? rggCoaL. r, j:, a 6 :,<j ?i M|B i IS
lim ?-??.te < ?>?i .... m m? (?ana
S '?0 ? L(|-:.lit ? 'i.i, .".'"? a *! t? ? ?? _ ? n.
A? r?pi?RirsATK ?tajf afllf CLKBK.?C'oDimi?
lioner Bett? )e?t??:i!?T eiiiinineil into the raae of u l'mt ntl.? e
? erk ?bo wat cuitrg'd w.ih abitinellug a gold n.asonlt-rlrp
finn? i pa? ?age wiii'i war ?u?rnit?*il tn bim to (tamp. Ita
rv.dii.ee add iced before tin? ( 'ooi?ni??i<m?r c early ?natalie l
ile cha.ge. ai ?l '.lie it? um--! bm couiinltte?) for trial.
i a? Maa. ?ni..- |
HhJf'ilMENTAL ? I'niti'i ia all v.-ry vie'.l f.?r ilieveti
tiii.rnUi, but tin?. * r -ure praei.. m. ?Lu?, uioii Muted ile Lui.? at I
laaoaiaT (iDtOBi-iLitB t. r-l.rir Tertii ?ni Kirih. and Ita***!?4
? a i...: ti ? g (ijaiai.te??) lu ?entais ? ?. a i i .: ??? .??'i- -
?l?tiii in? tu ?i ? , a'. -, e erin -i,,di by ?Ir ,, ii ii peif .in?.,.
II?I ???? T I' ? 0. ?!? ' n
A Prrkkci .liwKi.L. ?'? M)? tauiilv lins han u-ii a
? r U iLitoi a 8nn Bawtaa ?vIicbibb for ? ?? ??.?? ?it* ;?>n Ii
ka?iiT.-ii ri.ilnfltaMba,aalaapwtth ?j,i_?ii ?t A Paart? r
JlltL - l.r -r: u? |? lirr.ti l.o-k linen. Ta
C_An_UM ('AhV'Li.K. e-i;., BL n____a-*plaaa, ropor1?
lu* lu.,ia? nita ii.in i niait la?I ?tal ly ?ne I li am ah I la is
1 Bi.iaaara li nun ?i ,im4 ae.ei wM 'n .
Y. IIolbm Nu H4 Bind???
Ti rkish lUiit?. Nu. it Ling ; ?t . in niiii.a ttm?
I.? Iii? paMIl Bl ? .??? .nd iit|.ioTr?l. H. i? ?ii?, '-?'?? I a n
I 'n'? (in. I.uli?! io i? ii i in Sumliyi? ilenli, ? tu Ila. in.
1?K. UlLLl.NBACK HA*? OI'ISBD A*4 OFM' F. at No. UM
N.i.lt ii I few ?Ja?n Tin of Hi.idwiy, sew fork, wini br Will
be iu .ii,i.il*i?t.- I HraiD?. id 1 hiuAi o! ea.-l? week
raiimgrri Arrive?!.
PBOM (?BIYIOUN in ?Iran ?hip H?t.tta|n ?le ( bi-Ke?
I baa Mi'?,, Mr and M?. (..? nilli . Uni Hauicn (ipi Uiu.h*?!
(apt 1'i.be, I an' (.' im.tr, c.pi H?o..k*. I?r (ink. Mr. m4 i
S i,nant, Mr? t< I lenghbt end infini. Mu. ?'bite, Mr ga! Mr
\V. Hal ?y l?.d , I di Mi anlMia. I. L.l'n. \V. U,i,D. Tin
? >i ? Id. I ??. ? .;? (I lu.ir, ? ?pi I-....... Ur ( Ink. Mr. and Mr?
S nn?rd, Mr? t< I looglibT *?,.l infini. Mu. White. Mr ?sj Mn. I
W. M.l.T.ud.l Id Mi .?I Mi.. I. I..C. \V 1? in Til?-?. Au? , ?
Ni tal Bra. Lim., j Mi ?ni Mi? J R \\ i!iob aaJ 4 ehi'dtwn, J. M
i Ma.L.i?: ami:. ... I. M. K.|tel. A. I lll'lll.nlnn, Mn r-.giii.iM-i
liai.?.. Ml ?. 0*1 i. mil Cl ?lien, J. Ihatf, P Fruin l'..|?L Ko k. I.
I II Viehtav.J 1. M.reilui J M. Lytee, ( M Wtoehw.Thomu
' W, air ?ii. I H Li' mer l\ ... P M . . ?' *?-. ? . I t\ *.-k?rm*i
1 ?. .Ham iy I 1) I) .h H M.?.? lilli?. Ilii-t? M, tal ?Ir?. Plai
Id. ?? B.B. Weat (be. Beary _.. vt H. Ktii Mr. ti?? lab?
1 am . (leo. I . Sliarne.'*, I I II . !.. I kV. Wtleaa, A. Him?
4' I. Babta, V. Ai eu I P. lean Mi? t ol.b. Mr. ?nil Mu l(.
I I or. II. Kurili?. In... Pt? ? II ??i.i.,. e I B ll.el H D.ikrr. 1
I J Ne*:?n. Mr*. ( ill ,? m.l '. , Hy, M ?. ( eleni Min S,i <(l?.t Mia
I lleiin. Mr?. IVi .?? Mu S. ( M?m.Iv I. F. ( i maand 'emily, A.
! K ?niiih J II (..re I S. (iiiffilh. Jame? Hlikelr ind ?laiiiy. N.
I I.try uni fm.ilv. Mr. .N? Io. ni I'.imly. Mu Walla, W. Heirn'.
lay. J. Wat-1 ? l'i. i- J li M -..di beel'bt.I. ?J I'm
P. ?-d hiHtr. ti. J. Liutiiir. Mr -ul .Ir.. I' Pillie ii-e. Mia, flohiaei
Mr Jol.aiou. II. I. -.Wood LU Melll? Mr? Dor?, !?!?? < irritai
Min l'?idee. I.:eil S- ?el ml Hil*., I.,i.I. M?,n..r Mr aid Mr*
Wdl ,mu. J. Orea ."?? I l?iwe I li ll*a?!rrioo, B. Join in..
Mi. Ditii no1 ?in.i ? y Atklaieand fanitv Mr. Brun, Nr <i-?.
?ml . I, di IM Til It. II, atl M P Mo,,?.j,i? ,) We.lrr.? I
It Hull? (?F H.ker Thean? <.r.t?..?.i L. ? MeDeaaM. laptii.
I(. bettna I l ?i .? J n t ina I? ?ii??, it. J
lilli? llalli!. *l 1:1 M,. (?'IU. W. H Ml.nail
Id II F.i'l?.. Mr. mi Mn Slipper. 1. I i ri-an.
A ?1 HlVil. Mr. ?lid .'r.. P.. rl II. Ml.l'e, I It .Terb ?K Mr
llav.e. Mi. ?had? k Vr ? ?i .u Mr Hay, ?? ?, ('. M.'ody in.i ??oi
I ilttl? I. I.l ? I N ll.'lnwi? .1 ..-..n'Siingei l.-,..|d ?Si.ig.ei
i "I i. SrabirvanJ'i ? \V. Btlaetrr t S? ?eld, W. F Simon ti
I IteDrr, T Wikeiimi ? Al,...? I. C. Wibma, I .m, W
y. Wi ?toe, I J* I i ? I ?V H -"iw, P Sulroni. J I*, hi ,~ . .
I bnT. J. IL Un- k1 .,- .( W , , ?-. Mi r? Bl ind ?'nully. J fin \*
C y. Hi?.se. I. ( . >!??!!!? tun I'. Ami?.I. Mi. liter, lohn? 1er. II
l Milne? J. I ei lil'? ?ki, \ M. Baaahat I T ?n ?e'(J..
( h?ile'T lulu (i ?It I I-?ey. I.i liri. k. li.n. Mo.? ,? I
(. aw, W li . '. w I ti. . ... a. i (i ? Mi m Mia Bit ?ra li
I. Bal bri?!*? ih - Cat t I I'.-?.?. MinBaraea, M-. ?i.iM.a
lim?, lib, R. Meilonnr d I?. Ile. ?i.i tiro Wut-.n, ?l ?j ? II In I. e
Urn. ,?.
main Mhip "Ve??.
? Kit V| I?
???.. ?'i-'- . [I '? -. I.?.-,-?..', l-i .'.y*. ?iib nidie.
i ,. i -? ? i'-'- I Pro? J. ? ?>
. . iiH? ?. -i -. Bad?! CirT'ow-n N--.. M.y .' Bah
tttran '?? ti ?ri a ? Hi?.? ?p ?...
: P Milgar? i !4orfi k, ????i uid.e. *i ?I rea*, to I?
??. .,., ?. !' r.
I li I .?-. ii I Bl ?I lio! ??.' N H I! I. S*|.? .
?.'???te. II.:?ur? . . .? .?.,.? in a lan
?,?.i '.'...? -i-.. I : ... -.-. ..?.....'> g .?in, alattortaD.B
l?e kV? ,11?.
a?,...? ?? W i ,.:?, i \ B., witb Bataten to t?.i?e. *.
lina
- ii ?in mi i. ( i?tk. Calala, with lalfaatoJaaa Burutoi. * Bn I
I o.
H. dr W'liii.nti, H ??i.l. Wi.liii.f.ci?. N. ? '., ???th laTil ?i ?,
l If H .....
??'.?,, I F S I ,rr.i, ! ?ion,ei, lilian. 9 d?y?. w?lb ? .gar ?ml
?.???> 'o l( ' M ir ...rrh.
S.I i. I.d.ibt.i r.li?-'.!' *?0_h, ft Al | ..line ?d.yi. w ibrrUai.
l.leUtbwattat On lea.
r ( . ruell? lohn? M '? i ;ii ?.
Behr. J. A Uve4t, Hik.r. Vlrg a
.?.?rill V.. io.au., l.?o be -.n. b1?,
*-, in. I. S. Brui ?T. f.oTe tad, \ , g , ?
-, kf t. Pial! Feiil liiginl?.
- r ?I *. II' ita, WI ... li i . ia.
NO,i. D. *? Ml er I liT'o \ Mb u
?III M. M dee I.IWH I, ... ia
? , 4 C '.?? li ? I.?--'. ?, Ha liner?.
H. r y M-r, n ?,- . It Itlnere.
Bebl r. le IVilgbt. Ron. .: i ti..:..n.
s. i.i. A, ato : ?- n Id-? ? ?-. ?..
bata Ita at kan! ula
H KI.? IM.
AU) PO IIIOMAS R. AI.NI.W ?. (,r.?i*i.wi,|, ai ?1
?ajl Mini?-? aban pea a laa! faai, film, flak, flan aal
e-r?iyUiin|ri?ei i . . ,.. | ii,,, , .,. ? i,. ..
NEW
FIRE PROOF
ItiBALB li at? ?i?.a? ??'?a.i .-. i? ?,,. , a?j?Ii??i J. B. Tul an?
ellie
ffjol? B-BcrAniaA-tu -, corne? i ar*_tT-tTi?rif ?I,
t ? ait?! 8r?_i,-,- tlw.r. _.? ,..? tad ,,? tbe ny,w FldiKa .f ,s?
dsy ?n?l ?li th? o i -?land, rd SVurk. au?!, alio, cbulc* l'oiital., r...? fi
SI ,i ??? ? ta II Slat.OO? ?v
[Mi'OltTA.NT I;, \XVVYALJ^.
*-'"?!??*? l'i) INS ?ST.M EN!'.
AMERICaW (mil PLANTING
AND
LOAN COMPANY.
???ARD OK DIKK.CTOns
urn PIMOB CAMBaOM ?i ?!?cr*'ary ?f SVar.
?1,1, 11)8 A l.lli'.IDI.K ?, i.?i-?:?.?'?i Net Hip.pilli,.
:,, ( Uti S( ?T. M. KI EFEW, lat.iSecretviyor.1tat?, N.? Sill.
?!un. ITS. Il WALTON l?'.?TT*s?ur?oie. 8. Miat, .bilat-ir'?*.
It ii "?? 8. IN', AS I . Is.,,.-.,:,, M..,.
UKO I. TRASK.e?.|.. linn oi _i_aluw A Tr??., New-York
I Hi IS rilRK.Y. asa tir.,, of ('..rer. SVItaon la. Co., Holton. M ?
I I IlaH P DKSVISd. e.q . N?w (Jrle.ii?, l.a
M-tasH.0 I K:?,1I4S1 .,,. p,Tiu?.t4-i U. 8. A.,W..l.lrft. i I I.
T ,? ? ei if.." y iffe. . ?ivr l'iliretnent? for i?T?itui?uii ( i . . y
-turk l'umpanr now in ei.it?n-e.
T'.r , " i? ' ?f .,'? l "',,p tr y .? to l?.ird f.-i Tuet In th? lu.te.?. ? ? d
i ?.too ai.! ?.uni PI?Man ,.i .1.? Be?lh to giow and ni ma? ? ? i ? t
MM?ris a'wsy? taking ,-uud ?rd ?atl.lbktSS. ?ei.nit} un li.. , , . i n
t.,e i pi, ,'a-iu' nul crop? fe. MMMy a?rai?ed 1?uteituA** ? ??-. ??,
f ij P| lib.? nid a lier uece-iiry eipen?ri uicideiiUJ to ti* ?i? ?? ? 1
u.ti.l n tiie soil.
i UrTTAL AND LABOB
-re lue .i. t? r??l ree :>mn?ii>i ..f th? Isri-it pottion ?f ti?*?
s ii illMIN BTA-Bai,
...Je...rajadl in?i'y ?pulied, no nutter by whom ?Batata i I
,-,, re i: il i ,,i',i,,i ,,r u',r ui.K'rlni.ar? country lo ita lu,,.-) ,i ??
i ?iiiy, ?i'd u i.k* th? ?i'iilii n.lthat Natur* deilgi ed it,
TH- IMIIDKN HY THE SSOI?U?
H'M)k??p?i,?.l f?, Hie ?aie , ! t'.e Stn, k .t the ..Hice of the ? ?
?'?o, ?tii,*cr_,r or \\ ALTON, BRYANT k ta, N?. Il Bl -
New Vtrk.
Pool hs ? li?*__
IN* SPniNG lett
C L 0 T II IN G
-<?R MI ?I BOTI AND ?llll.DRl.l-t
pu.? Bl r.KDi? i i)
TK _PHA<?i:\, HINTER & (V.,
N, . B ? ?' ATD ?'d t'OWBa?,
aOW OBffc
BtltStlB . fioiu a?ir ? i-ri ,r ?? ,k un a b??I? of ITOI.D, ?( ??? Haa
Jil |,?r ?-eut premium.
i-Us.ness siiit?s,
PII, f .i?, 123 and * f)
bOSINESS COAT?..
pin. til, *>ii and *.'?.
CEDAR CAMPHOR
?tifl?. ?il ln?e?-(? that br??the throii|b their ?k,n?. EimVi t .:..???
?|?!i.rt( UtytMBB-MOTUS, -uldby dru.a-i?Ue??iyw?ere,
HABBJB k C-APPJAn .
THE NEW.S OF TBE WElfiK.
THE NEW-YORK
WEEKLY TRIBUNE.
-TMJl WliKKLY T-slBsUBI f??r MAY '?.
THE H. T. WEEKLY TRIBUN- for thi? weak cant.,i. BU
UWlBS
L?_Di?e A?ti?__bs? Th? South md th? North?BsSfSSW :? ' ??.
Peur , Th? PropoMd N.w Loan, The Rieht ol .-rc*?.io i, !T ,
i I,,. Hiot, Th*(j?.-man. m Amenu; Kt.?Ti?ii BaaoarwM? S.,. . .i
S^pplri; Ke.itnay Den ??? r??.v. The Ki|ht *_id SS roiMUt II I?
uniiii nul Appolntineuia? Prt??tan md .-.tut?. Refurmiis '
B*eMB?s is ?rraiai?a ? r_s litafc Mora?anj Cet?a ta ??-' ? - i
in?iiy TeniieM?*. E?-or?i P?r?ir?ph.
"si?I?riiili-M:..r< Nita! New? from Wiasb-MI ?
Yelki New ?ri|,?iid MiTd'e *?'?t??? Tua .?-on'k? ni Sn'si I ?
?1 ??win ?T.iei; li.? Trrritri?.. lue Pad?! (.?ait. Palltica ii?
8m??M? T t* ? r, p?. n?. ?.?'i?,?, T:?- CI?hs?| Aunt.
Tari?J* Biut in MaaSa?, lena., TaS__MO_ on R?co?Uu- ?
Il ??IIP SI .lee ri ?
rOBUOB Ntwi? ti .rvpe. M.iico 11 ith It?Sjt ?. B??ti V
t B),la.
1st P?n iiisLPaiA Mrsots-V K. ICnfe.aiiino.'Aul. ' ?'
He Ailinit? Ils?.i.a K ii?d t ? ? attaa lv?:inf l'.nillT.
? i.?i?kb?*iu.s,ii. Karasii.sTsTios i muk? tub . aaa-aaae An *o
B?ST.
>?BB i'???aa PkOBIBtTID ? TI.? At: >rn*y-d?lier?! I <'| ????
Ihf I?W I AU PetSMS Is? I"? 1 l'ai?es (. ?,lej in ?lid Annul.??!
Mian t.tu ran??("an I- b* dtrd. S-e-red. indTriDir' m4 w 'li
Si'rtr' Mr Heka ? il.?, ri?? ?ii,l Iip-riii ? im.
1..TTBB noa Oat. Psbkt or -?n th t aro: i?ii.
F?u_ TUB MlasOCBl T'? THB PaCIUi ? IT Irty B ith ??tt. l-l" u?
t'ir Sp?, i?, ( r..r?.e,. udeut?_?nd n?-?t Puiiuia, Stre?1! ?? ? i ? ? 1 ?
.'?? ?? -. ) n- t (', ..??. H -.? ?? T I. '? of Orra?, Ai -m (,:i.."',
Tau K??t',??? cf Mode, u i ?v ia?-on; An African Philot?,p.,?, , ?a-i?
n . Ra.Tea,I. I ,.t aad Ka ? ,'r "f B TUii'i Iii D. n.e.t ?m1 I- ..?al
? ??.'?t'Aii m lie St,r!il V.ptuw.i!; Tr?n?feirli!? tb? Ti*? ? ,
'? oyage on 'h? At?atk liuaioii ol' pM-ta?MMj Two liri- a
ha Kes<h ni N... lark.
Thi rtsur I)t?T ? Moiithiy Itateuient of Secretary MrCa i ? 11
tu Kal.n ?:e 'ruui Clair ?11?11 ?irk.
i?A?(HOr-i i Sraaca ia Ett-Ata.?Esrl Run?1 Deuin N'' Y"y
aft ? "-t*t*n ?ntl. Mr. Kite roi*. ? K-f! v.
I ostikui?Atp?i.-?. I ? ? Hi* IT?," I i?.
Tsr Ni* ltTH.ul Kitix?i Blil-?p??li of the !'? ? I
s M, m, ?f STiuiut.t in t! - du te?( ll.p.sssul? .lu. Maj
? '?ItrABT?D?,th nf Ce IO. li iruwikb
? n??r I sui'.ki ? xHiBirio?.
Ins ( oBtiat-ricTT s?, ii.jr.his
.,?'?111? Pia?,? ami ITasibt? l? l.csopa.
Nsw Pl-BL CAtio>a-ll .v-u.Trss - ??Tb? Pilfr.mi SV? . i
C.ilt'.nof ti.? Or.u?,Ti.? !i,l'l?uJ{i.rd?nV..|*t-?.!.iof A.u.i k
lu ?SLABiia. TsierM- -lal itali na from the A_?rlra,. t r.-. ? ?
the ITo arjeoiei.i of The N.w \twk Tiibuu* au?! tbe Couip ?. i ti
T weiiiy rilli S ?t u.?.
A s m, i ???a \\ psTii.v ss'ooi Oaowrat? From Oat P|? ?'
i - ' t t (???.:.
Iirikimsii to r .l?ala.??Am.iiiiii Initiiut* Fun..-a ? h,
Arr.. .'4 SSnl Ha!,h?, ?at fle.ri ' Alpine P?aaal, S-, i| * ? ia
. ...,?b (orr.. Baron,ete-a?tr? th?y of Aay Practical V? ? t*
Ks/uier. ' Kissor- Si, ,r( ?n-r?An stnri rorm CauattB ?'? ???
TilliOtliy?TUPiupet Tlii.-l? Ci! Mit. Club foot Tlbl ?v|e??'-"i
? ?!. (i?iib?rry (ir.,w?r? A.to, utiun .r:.e \S'_? IT_il <)..?? Mi ?
Al. IstbnPS?Il Butti-i?l.uw tu l'a-kto K??p Sw-et A ?S,.|.
em SSTinni ('p.ul.ia ??a l'.uwer? and Otl.et Mattar?. Pi??--> ?(
Kin t., ( hu .-M m S?;?? et SS'ool, Mnir???Silt ind Pu,?,'i.n. ,
!<??? ?lid Her-lf r?i luf,,rui!iin f?l Kn manta: Klactef K, r?i - ?
Um.th. SV.t?r-1\ .?.linr.iT? loi tl.l.Tiu.eOi.ly; 8orao Hjl . ?
ni Moane'tBet?. Harrow?Ci?ut?*itT luitai? io Ni* .'?,'?),
UT,?( Pi,.1-.?. ;?\v,i , r..
!'(-?T?T-Tl,e Pi r r? L
Ti.? l'a? (?oooa vikiir
i a.; pi BeaSt-TAt 'au? r?.
P?BKi?IAL-P0L,TiriL.-l 1TT IT??..
Maoai_?saees ? ? ??
Marbiaubs amo I ??ai h?.
. astas NBWI BT .MaJSITIC TsLIOBirn-Sp?. t' D?|.''.. I*
the Mt T?:l u?.
t i .ikKHAL- Kuli Report? of th? St-sck, Money. Cou?? ? ???,
? d I ?tt * SWiket., ?p?i aly t*poned tor Th? S. Y. Tr I I
B.ac'T Ulta an ru!ti|. Pi. e in wrappeii. ready I r niiflinf ( ?? ? l'e
Mi ? An tikttt, ?i ij - i r>r. I yen?5? uuinben_ ? .' '?)
( ,'-. oTtive. ' '"
Ten .t, ,e? r.!,ilT.?eii ta Haine, of a'.bo.ioer. . 1"
T ith.ij , i ph . ?,:d i .??,i ',? Maa. .i M_asnam .... ;?* e?
t.. . | .s io see ?d.ii?.?. B '"
T ?srlily .'i'i'.ea. lue.? ra.?. ' '??
lattstra ?.ps Will ta M-tf?. euh club of ten.
Uralt? aa n.h 11 k. ,? Peal i ??!:?? urJer?. p?yib'e to iii? ? ?? .?
T'bb Tri st ?is i,. ?? lafar, ?r,. prerefis!? lu a'y *?h?r ,,,.._
?aM-taae*, A.l.lr?.. IHK lRItJt'NfT. New V. I
SPRING CLOTHING.
? '.rie andr ??I ron p?ele S. nek of RKADYMADE li.",! \<).
"..-i??f SPKI.Mi l'S V Ri OAT- HI '??INES- AND I) I >S
si IH iwho'e ur Ti parti, Ht'YS i 1.'iTldNl) uf ev?ry l'ti - 11.? e?
(iLNI'S IT RMS|||S,i, iiO(i|)S fce. J..
r'K"d m mi- n ii ( ? sr K1 !,u\s POBNBB PKn *?-?
.t KBI I.MAN k BIRKS UNK PRK E (I.OTHINIi v. - kB
HOI sr.lMI 1.1, ?ii.lwNaiMii iti..ioiu?ro|.,M)iit? ?) ,, ??.4
FISHING TACKLE
IB
Al.I. ITS YAKIl'.TIKS,
KiR BALI isY
A. DBAPBR,
No ?VI NA?s\i ST, .sti?d,oi floai MAID? -
K. REMINGTON A: SONS.
MAN? y\i ti rkrs ii?*'
REVOLVERS, RIFLES,
Ml'SKKIS AND O A K BI N I v ,
i,, ila i . ,-i Ratei ? ??:-... ? ? Ali
NCUI V\D BtLT RKVOHERS,
BBPBAT1NO I'ISTOliM,
IIIU ?ANKS, RKViHiVINV. RIFLKS
11,8? ?ud Shut O in ba?lela, and I.nu Ma:?r. ?'.?. la J 89 0 .,. I M *)?>
?ad Uie Trata i*ii<>ti ?
lui!.?*, ?I?t. of 1)1)1 .-?, IT,.:: SI. N'. i 1 I! ?ItRKKY is.1!
mus? Mi'ki BANK, a-4 UPPICC ? ? 11 ?? ? an ? I
IIKMINIITDN'S RKVOI.VER.S.
( . a a . Olltl, ...I ?? allj ! lil li t Alt ?* ??H b?
Uuii.t.eil pup appin.,.
" ' .',;?%,. ?.?N b s >NS I la i V
WARD S,
PERFECT FITTING
SHIRTS.
tJ.il..' -Ml". \SI IMMKM roi. .?-?TRT5?.
?T I i 'i,i.. I ure, Inn ? n r ??.! ii,?*?iii?.i,eii'. Tilt .f prl-?? ?*-! ???????
',,,? if,. Ba ?ni ?Isle?, f SI .'?a ?ud r.i?.r. ??ni rp-? ?vritw't'i
THI* t ABU ? Atti HY. PAIHTtl I XPRKTSS COMPANT, IS I.i l?A
r?Al.K ANURKTAll..
8 W ii .YARD *.. Ttr Rp-.rtsr.? -t.w 1?*

xml | txt