OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 16, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*g)mk
vol. xxv!.v- 7,833.
NEW-YORK, WEDNESDAY. MAY 16, l8?.
PRICE FOUR CENTH.
i I Vt\lIA\eieT}lfta_ I'l! ?TH>N.
t*rbM?j_ae-fgeei ia ? ? ? ?"i"1 etoaBaaMBaattalaal
?j ,?l , . ?ey Jii?a*f cf tht aaatb, live?, ot
.,,,.., , *, ? a "? .l?s"tio).. T),i.r'ii?ef penen? on
,!,.,. i " I '
, . i T.* tl?t?It lit1 ?"1
I ... . ' W? ?j.iw.r by ii
, .? ? ., um?!? ut? aoor
,? ill d .: , WlnSt 1011,1 pit
? ,, mt i ? . |l i- ti .,i*..;li?
?I '.
i.,. iA\h? (,?l,V-\\ I'll li le?.
.i . . ? i | - . ? ? ? ?
* * . i ? , ?? ? m o .u y ?mi ihfir
, ., a . ' he at?, st ?eltBt??
???... i. i . try al
... v ? N
..... . nan, ara? ?
.... , . . | . ? ? ...i .,, ?, ?? *.,,*
? ? -? t - ?, ?i latea?
. ... ...n),n iii.iiy ?r?i| t?o
.... ? ' ' . ? ? ( 1 o pie*
paiti - .
I !
? Hill i it,\ BEASON
a i--' i i.i? waa ? ii Nig ead , ? ?? *
i. m?
? * : ? -.f
ii?. ??? ?? i ? : . ?? . ?? > HnTlHI????
, uti ?.?leif ii. |? .. ? r?. .,k/, ?i i.ny <? l'e itaii?*.??. i i ?? . s
'II? fcll.it M (,. , '
MOOI AM'sGllllMAN BITTER**,
?..I fore
i ?? UTI i Bl Mi
>., I | ... I ? 1 ..'IT? I
! M ? I HA J Oil 01 l-l lYtTlII
? |
M ' I ?s? BIM -?lill I
?i. Hit,
n * i ? |
OB
i ?. ? ? ?'i- euer uri,
tCi) 'i Bl ?
MAL! 01 rtMAAS
AVtaa oi. yoi tji.
?. 1 i ... ? '. BITTERS
? | ? m n i I * ? .
laaeeBatt
'!?.? 1 :? lhe mo?! lerere cs?vi ? :
M'hFEI'-.A.
?.t?*f ? re?? ' og iroi i tli?oidfr? of Iii? cig?.( T? oigot ?, ?t-.t >*
a ? ? 1.1? ? . > f la , ??id ?n'e r?n ??ly 'or
l.i\r.R (OMI'I. UN!-'.
Aiisre more or !??? ?a?ti?d iinii)| ti* fipri g ?. ?i Kal*, v? ?'? ? >. i
|4iiy?ii ?? ; i|?i*siit orgsBot digeiiic. ,. th? 1er 'I .? tillTERS,
vi tit ?.I .-'?.mu. say pic ?,? ?j ?i ?id ol' men u.y. or bi puig'ug, a. I?
pxxx.x- -.- .i i- - ?a, ?a lies it a a beal iy ?uid .??ely s tiuu, iud
|i?f - a :, ? e t*-t'.** t. o'e y ?-?i?, ! ?
liliAUll. BBEBOl AND BOa-M-TH
t*?. ?1 ? i ? ? -
? ' ?r i, .'Itxhitiiu ead J.n*..
H?>4)l I.AM?s OIIKMAN BITTERS
ii.? ? te ei? ry *e * !
I . ? a - ? . t
r luido??*,
A ? ? - ? l?i?0i?. .. d
a
< ki... . - . ...g iji-iiiiouni .-ti , -ii | from dltvcrdm ol tbe di
g., li?
l.s-i!. .. i!,?:;,l Pit? k ?!'???. of Ble.)d to t>ieH?id, * id.') 'f
ti? ?' ? lltei-tbJio, Ul.gnat log I'ooii
m . r *V? , 11 'a t'.e *??.-c?i ii, Sour _i.jf?s
In' **. lili?, st t*-?
? lu.iag
'!? -' i! .ir??d ?rd
' Oifi i..|
"I ?I
t!? Heir?,
' ?I
al tt ??i i
? baa
? *y!i.| fottJi?,
i- ? ?- iit*i
*? -Arl'* bafcat BM * ?.' .
r???? s: d D li I't I in t:e .Mi
? own??? oi th?
I ? l tl*a?,
hot - ..... ii,. | ii ?,,; t
F .?lil, ?.?...(tit li ?.ill. .,'' c1 1?! Hu Jt at Lit pi???1..'!.
\V? Lave n ! .-??'. ti ti .ii..itji lili iroio i!' fOtit vt tLe ?.odr.tiy. I u'
ai? e a.iii ?j?, ., i.,, v :,,,,?i.?a vi ka irw ?i te?m j Maa* aa
?, ?It- .. ?i . i o .ii penoai wl on? Intel ii-r?-? tod ?
InStWi.'i BM b '-li i I ?I?, Hld ?. ?ni.i pjy ?Jl ? -|,l, ,.jdj ii -! I I a . j.
aw| a tag a ?HtUtaatapaaJabalI* ?? tli?- ?:.?.* ? .
Ba-OOMMl -M>\ riONS.
/ ,. , ? ii ? li ? paw ? Obi tt of ;?- .. ?> ,
I'SiLtOILfBl.t, Apili .J. Iv.?
I.? _m BOOBLAXD1! OBBMAM MTTBBSavalai
| i ? .11 euc uf atti ki if IoJi| ? -.
j.n-ui t y eip?iieone ?- I'aaat,wttkIt
JAMr.? rUO
?team A MtMokit -., ??>? i-?*' B ti MbaM t%
1MB
lirait ta UM ; ? ?- i h - * a
l^ioi?dl_<,!i.Ii*.ir?of th?H(X?ILANI?S t.tK.'lAN BITTJ-B.*? p,o
cured ?t your a?BM?taaab
, A member ol the isml y 1.?? been fo uniy y?iri i
to Dyipepiis. Palpitai M o? be i!?art. *>?? J utl^g ?Xi.tr?.??:.| oflipii gi
?r a lorpid InTcr. un' 1 prriinaded to try ti.< i..uie ?.?-''b it '
aiMbfc a a Mm wael? ian telba??agbai -> a* h%
???Baw worn? .
' Yoe ire ii iibe:'y la :l M ?' f u?*of ti. ? yj'i ?e? ti, n: ttbat .'.u
liai tiilrrsrs to your? tiny, KJkSUf.
Fron Joh., B. I*'
retobea el M \f I'"'"/ Ima H 'li. .\
Cos- it.
I s? tba recipient ro .i y m niona ol iii* gr?-i!?it livori i. ..
rvufetieti . t* ?-i T'f .?ii?! ?t i ?- -1? la .my paaabaaal
aa?Mal iruUi r.- .1 '..? ??>?' WAntgMg mi Jr'.iii'i-iDg eon-p ildt,
glnst tbe bunnin ?jo y afl b? *tH.cl*d ? lih?chronic diiim**.
Vi ring the l.u; ;!:::? I ?*?* ? I I t ? I _ 4ii??-e !??'-? stte-t led
liy ieg ila/ pLy? .sa?, ;t.:| me ? .: '.siuporify t?.i?f. Ti* . *i ??>
acamad to reonaio ur.ii I ?ii lod'iesd to try H't'Jl LAND s '.I I*.
BUN bitter??. Art*er ti.? u?e o' ? :-.w tat?a? Itavalaab
wu-didue ti.? ctiiupiiin?. ippee.?! ?... b? c-tj-p ???? ) ?triJi *?..l I ' ?n
inwardly thick you ? >r u d ? ti: ib aaaaaMe, ?od. ataeeea Itara
ma eppoitutity cl.?er ol.y r? tmx?ai ir, ?iid uii --.hdence in ti
??.labiliy Tr.^yyc.-.. T'-iliN B V.l. K i-l'.-l! A.M.
Nea 1 -i IM -' l+'l.
J?rtm Ree. I.n. J. H' a / .'... v '*? ttgMti '' >?? ?"** Vembtiton. A.
/., fotoxtrlu of tht Ser'h Buptiit ChurrA PhOadrl,), ? ? ,
Paitar of ti? Ba? '..it Ck? th Chill??, Ptei. .
i Maotarao tfft^tirr -?otuiiAN bitters ruo ??ii
Bu.-aberof vfirt. I b 17* ?ed them in my ore '?muy ?nd k??- be*a
?0 pleased .till 1MB ?I*-ti -i-tt ! ?B it)Iii ?J to recotnmeod tL?.*ii to
ass?y other? ir.J ?r.iw *.! ?? they base operate?! ia ? itrigi-? ? - -
titi uni!?- luke {Tes*, p 'eil alai ? p ilitrly ?in ?in.lng tbil
lact^od talhig Me s *?nt ,-i of *iioi? iU. 'ed ?>-:?:. ?I.? !mta?i :or
whieb tbey tit racou. iieuis?! to ti.sie BITTERS. Itnowm? troc? eg
a*?rteai?*:. r -rerditloa w.i M aaiMoe. 'do ?l.it'or?*
al*eiftHy ?1 11 -ni.?'.!)' I'..?Ti il-i W MmmMti M M 00 t ??
aialtttd, mi ? 1 hy, LI.VI J. BI.( 1
>'?.?? Jt*. ii. /'. - , 1
"aartiBi? ..... j , , , .,, j
aticU ?? ? 1 * - ? ?rttiii
???Um. Bi (aero*!! 1? ?4 i? a ? 1 ?-,? i.? l-l >?? 'r*ridi. ard
tBailJW'i* ? 1 1 II -Hi* ,.?,??,, - (II K
HAN Bil id ? w- - ? 11- ? t . ? aoai wb j hil trisdI ti. te?,
aL<?h?a? 1 ? ?? i-i-inn jl-li*?? ll'tlirnridaced (ns'aj'rTtLe.'u. I
aaeteaeJati . ... ItaMtMetaMa ?
?and ?nd .i^r , ,-? abott laaeaae M ta a pata
??liar'* . . ?< ... * w11
aaIfla laalarey ?' ?? . .?o aaay * .o!i*-!,?i
m-nbird- 1 - m .m ? 1 va aaay 1 ?1.? p??p?r?
l??-n. I ? . ...
?*'' bt , ri (Bag 1
liv*d?i ., ,
It?. ??.? ? 1 . _?
m .-',? .,
1 tat ?' ? in 01 ? - m .,,.?., pllR j
.
rai. ??
ill li ? * /? ??.*,.
I * - - :? i 1
ly se; o' II it njiy ',- *ft?r?d m
ti? p at j- ? i .?, ?. irtiy ,i ki 1 .
?Mu-?!? ,
? IP." UBI ?* I) ?.,!.?,
Lill k11 '?' I'?*'V Pt.
I
JONES! EVANS?; PtOfBIETOBI
f" " *t ami bee!?** la avery tewa la IM I mi?! Bala 1
ino i, rOBB nat
HI 1-MIiOIiiJ S
1 "' a * i> ? incmioal WAMki hoi m
.. 'iy ttmi I li.vi, .t, 1
FROM WASHINGTON,
Olli ?SPECIAL DISPATCHES.
A PRUDENTIAL RICEPIWH?
Reported r?an for Heading Off (he "Mun a! ?
the Other End of the Avenue."
DlPimiTIC COIUIESPONDENCE
ritOCEKDINiiS OF CONIiRESS.
The &n.ile Tvill Take 01 lite -taip&itUM
I?* ?dvos Next Votdty
Mr. NhfTincn'? FuDdiL?: Bill Brported t?y the
Finance Coinmitttf.
CHOLERA LEGISLATION.
h Vilo ci" ihr (cli.rii.lu Bil) Berri.fd bul Nul Brad.
Ann iidmt nls to tlir llcroiislriirlioii
Project.
con.sidi:r?\tion of tue m nu.
\V?-ni\i;ios, Tuen-la?, Mat ?
mi MKMPiiiS EIT-BTN \Ti'?N.
iii Baan gpeeiel (.'"maint?*, ob tai ??'t? Mempni?.
Mia CN, IMBI >' mg, Ot ?Ita II?:.?. I!. II. Wari?burne, .1.
M. B ?."i:i?il iii.i il. s. sli.i! tin, will leave Ita Mlfhla
? ni Th'ir- lay iiiiiri.itiL'. indi? t.j'iii.i'd bj i'.n ii?M?tni:t M r?
,?.I'.-.ii-iriii? it:. 1 u iteirifTiplifiTi Tke* aiD ?prabehlp ho
?.??-i.i* two tv?'r?s, ami vnllnD?! ?ttl?t<-? Hy IhetBBfMjTiaUlaM
Ike d ...?I-?o .* i??-t bum oi Jobnsoii'i reiMnrtructi'in
?a? 1.? y.
T?lE I">ST-('FI'1CE mi.*?O IT*? OIT.B.?Ti"*N.
I?I I'. ??-llll'ee .\jtprO|.nu'ion lui:, n? iinul?i |? ttiWJ
I Mt! Hi?.-??? t.-.l.iy, . .?itaiii?. B ?ciiici. ii.a' v.-?, .i! * ?1
?bt- OOTI r"ii.' lit iiilferliM: g ??nli-red il Washington M be
??Min t*? ilic twe pepen hating |ta hRgeet i i**n?eti i.
Tl..? Will BMB1Bilf?l Tnr tkioimli aid Slur, ami eat
? ?ff T>- ? 'tr"igtnc?r-. Conti ti'tional I'mon und litt"'!'!,
otu The laM three Mi9o\ A nmgitiead.lta wiyei
lefiitaable chaapleaoof ?_M PneMeat ami hi? potioj,
Tt ? >'.'nr, coii?eiv.'iliv.-, t.ut li'?t fill'.l v,-!i tin-1: Sent
- . i -m ( ataJNM :li?! i'!'.?-'l tli?- (..liiiiia of Ita '-tl.'-r
t?BM, ?l...*h, I? lag BBtilt I] -n!'in-;..l ,,. in Ita 'I H ?-un,
'ti.i ni ?MM tuli M*aa .?i?'?'I '?I? tlien wni't.'i -? l.v?*? if UM
ml! iifi-iiiiii'B n la? au I i? ?'DlaiiT*?'(l. tntl tb?-y <!?. n*.t lal
m..ii- n'ii.. i_< nut ol'. Irsvtinj jKDsiom from _M Oen ri -
mm1, lin? MMito? wlH Mit? ?o Ita Tri di-iry i.! v
i |to ?f?iii?"i periiBBBL It i- :n ? "iiieiiijilitt i.i) to
.?.??('.y Hi? IN IBM ]''.?t.?i'ii !'? taili-r dttM when- kip.*
i ?iiniiii;? ?-? : h????.I? a? l.ii.n?-; ;*r? Willed ?-* >11* aiailar
uniflii/.K-y.J
Ut VETO ASH Ti.P. BBBATB.
\!h,i:i I ?.'. :*. k M JBJ R iep.?rl w?? braagbl ??? the
deal ?tal read bli tata ?>f *' l
I to the! il ?i liai i; ratal ef ti?
i i.-I leeeaMeadod bia '.?? alfa ita b
Tl..? ii.: -r. uti?
a ' ?'?'I appei radiata to anthi ntle, thal k1 an .
. dited, uti] ! .ii |i. ?,i.. a ii d ( ol, (
I ti? i - | to Ita Pu - lest, ami H?sitai
l .-.'.in woe, tenate d ?ar,
? ? ...
! that the l'i'-dl. ti? bad i*etnr_?d, ni. i
i ? ola ??i?-. i ' ?
? ?? - i?- ?. ? i ill for the par ? ?i'.?'r. ??:
levi | Uti % tor Mt. ?
i ann'?? * " .uni ?Ag aba rer. n i ? eoai
thi r .li-e .??vitii;, a fcw taiMon teM g op ita '
? '???:,- ' ..lui i" ? .mi i Lim li, :,?! i . t,.? ? tal ? le
?l.t* Seorettrr of * tanate? Wboflj leglMtiag Ita
I veto, ?tit? ll?nate oontinned lia d?coe?ob <>f ita
g MU ' ?>. . -.., I'll d !l d.,'t.l?ll ?as
j ??.ide by Mr. Peeeendi a te pi ? ??-l to __nal reta
' Hi ii. I?? n_ iii, ??'. axle-ted. Mae?led
j thal UM \ -'.. Mi -? ? : ,ili* h;: i ? u
; iule t(? !.?'(! |l, tUl-l ?? lOW It Ml? f, : : Ii I ? ti- '1 ! (V
ligly ptoeeeded lo BlfeatlTe baatoea, ?ml cm..-ni
1 <-r. ?! :t n.'itiiiii l ? iel ill Lu- ? ..iiUriii.iii..:i ?,( A. D SI .....
. ?.?-i h.? Conleci.ir ut I:.*?* .1 l(.??,(?;.,u* in PliUeddpbla,
I -.vh iii ?a? declared M tan taei paaaed m tn?c
' ?i ?.i? nat - atti ..i.- red oeo?y aaa-d-Maal?/.
'ih** PMaideal mm taring aaj '.tight M ?ga ?i ?."uiui.?i
i.'il lm ?j dny- lita! 191 __B?OI, ii Hd.] MBMCJW iii
!?/have to be n-turn-u t?-..orr*?- vi du!., im.il result of
apt ?' ? wort in basait tee_et ?? MBea_el
l; bnttbe etai m are againit Sloenaka. \\ :.? :i
i Mideifa SecMliij MU thi rttto with tia 8iBlMhi
MB] W0 . .u Ita niiociatt-d pm*J Bg? t,
?Lu lb .-:! I ;.. ' - fra1 b K< r Ih.
Ii ?t . .. , ipiad and Mai M Tht Ulai
? i -, .ii {?? i i. ty] i K.r ih? br lal
? ? ; Bb ii ?ia? mIm ?I i" I"! MpffMI ti. bt
the .Sen??c li.'U not n-.i'l it i.i .. Tit Star
oinitttUto publi'-bt ii, ??:? l :.:t*r-ly uieiitioiii'd that '? a ine?
aat;u BM receivod by the ImmM lo-day froi? ibu l'luaident,
g' i.crnlly 'inderilood to be the veto of the Colorado bill,
but ih- BtaaM adjourn'? 1 irithO-t reat?M Ita" The MM?
uga i? not ?on_; it lill pteta?y maae ibeat. a hilIf m
Ibiee qantiii nf a nnlumn Mr. Jo?MBB?fnl makei the
objectloa "t a?B- leal Baal of pepabttaa, ?nd ni-xt
the ?nc'rfularity "f tbl t-l(*cti"ii and Ita ??robability
ttat the people ira bo! la btarofi ?SleM Qoret?oast;
li?*-.;.- I -v. .*? ,. i? ! .i I?j( d4 ilj'iili v. lu? h to lu??.)
,' i,...:,;-, I? I .?',. - ? ,..,:. i'.c !-? -t ?l.foruiutio:i ia
Li? han?!*, ban ? .' ?? .til but i .*<? Bes?ten bai
do?- oi'?-,' t-jiir ?illili::? nf peyall?t.mi, one li-s omr two
ruiUioM, and acv tinl I. .ve MM OBI M?lio i.,
lad ? . I- I BM btv.' I.f'un '..'rent i?u'jli'j nece?
? 'ki l-r the ataini.-i .?i ?if .siai?? without an nnirh
t*? jiojiulfttion, lie dui*i? not m?w coiihol-r
? In bl 'li?ri!i;arili!)'Z Ibat requihitt*.
He ? neludet by itatiag thal lhere ero now, and hail
? til:..?, II Mrt'-H tritlmut n jir?*i(*utntion in
? m; thal the |uetl ?nof the !_____-? of aevStaMa
11? .?:*tii iMBOftaac - tli.it lo atlion can be bud
noa the -latter uain _M NailI m cootulted upon a |BM
tiOl m ???.-h Iii?.? Ml - ? vitally _?MMte?. In the _.tiiu
i[>y litn.:.?b'*?l tht A-*'- ?iii'?' PMM bl MMMM that
, uri? ?-.?? ?! thi ?rig?111 :: i!'-, und among the MMMM
la j ?m <it i??, elating laoag ibu ? ? t ' j ? Mloaithil Colenttri
tt.nti.i bat. tbtae raMa li ibe ney.t PMrfaaBeel eleellei,
>?? .-?-I und ti n?it ia In" t'^py MMl t" ibu fStiiialu.
tub piiF-inii.Ni i -gnrnoB
i.a'i.j .t wm ;?"! tmy laige j itMadad. -uaoag ata vimi
on ?ere (.-i). Crm*, ?hlaf JlMlM ( bn>?*. and |pMkM
( oh .*?, fi.:. Omi ?'??'?" ti it? Maa! ittiaatka
aa tbe rri'?--!.
.N lTI".V.VI, LINK BHon-ATIdN".
( .,,.. ii-,*.' ,1 i (ire _m t? paohlbit
NatiO?1 ?..- | -i / tt.lb nut [?riviitc IihiiIh or
ni, Kal tala ral? baaa adopted aoaaar, Mithat af
U ??? !.n ant aoald b in ?.< ? n:re?!.
ii.\?K IBU,
II i- Nan.nui Baea ii..ii i bah M tbfaiMtf, by IbtI-IbiBi
g,mp tu N'H-?. urk mi nu* li?! .,1 ?lalj in x1, t-.r lb? |'? |
? i' |iiu?vu,g the prtaeepal data M Ibateltj pad Bl
?fur will?-., ii ?ill i., t.* ii.; |'i.,i,,.i, ii ! . atara it a
. \ 1... !.. ?
IB-BBBAl BBfBBVB.
Tba NardfM i ailataiaalBa*t*aaaa to-day *atti f'.T
.'?.1 u
CABUrai mittim..
Tlie triectin. i.f il c (Til'iiiti to-day wm ?t'?..?.(l?.| |y all
tin un Blien ??*?( ? tJi ?ttaraty-Qtatral a. a i. i ?i Ra ren.ry
scwaM-tL' latter waa n-r.??.,?. d bythi IA
? To. KreilerirkW. Seward. Tin? ??mien Mi
lil ii?- ?j.'.h ii uvcr i.u ?.ii :.
BBVBBUI OBI DI *'
1 , ? ?, r I:.?? i. ! ! ? ti. y Baaed ?
iTrcil.n railing the i?i'f nti.ni i.r nil a nea m te the re."?i.t
n! if Coagrea exempting enid, petrolran ? ? ?
tim..
ki BTOM iv* ?BRO* v.
A. tarant pit nure hy letter at >l ? tiers ?. i,. tot to le
lirougf ! cTi the Rd! me to NBM-B in te??si(?n !<-. pi've'.Tt UiC
Pr-sident from slaughtering the I'm ?.1, ? ft.? ?-.-?.?Id? re. n,
the-Forth ead Wet!, tod d? baw hiiif, ? ith Ha paBMBa?ai
.1 ?iitiiiciit Bamber ??f B< p_l Kamu to en ?. i-...ii.li hit?
poley 11 .-nu i ike aoaBnl al*Um .?>.._? ry t?? ti< ?nenn?s
? f ti.i- ti u. ?.
r? ika t....kami r?**,.
WA(k_-H f v. Tueeduy. M.y :' .?-?f.
TUT BABBAI < OBPtn Ml !..
'I i. r ' -. '? ,.* ha . i - red ti a MU ? nu i i ? aa o-t
relatiug to the habeas corpas, ead regal Of ?! pro
, nail gi ni leii.nn ftiri, Bad i p;'i??i?.l la Mi.ral , Mo* It
ia therefore, a I.?-. It i r-'Vi?l? ? thal iii.y e""h e?. ...
irnst or imnriaoat-tnl nada oraBjaetenaaeorlA?-Mea
in i s iloae aurlag Um Babel?tia by aa effla r se p<tp.
imilcr ktkI bj virttii? at any Brier. BlMtaB tff ver
iial, graeral at aaasttal. Maard by 'ii?- Preaidenl
? it S((rcTu:y t)1 W.ir, te l?y i; . V Ililli:..17 (?ft 'ii.l
? ii ti,i* Cniteil S ntis. boMi-g tin. ?un.maud of the
?|('l'.Jt?i? t.t, district ov j,1i"?c. ?i if,;:, ?ii? h Bail r? B
nrrtgl or DBprito Maul taa atade, ioae 01 ??n .;:?(] m he
:|. ., either . , ? ....'. ... ii., lea
.r?-??. .i. or tor tvlioin it wat Intended, Of by 1
, " '... r i-eis,i:i iii-titi. or iirhstiiikf li'1 therein, aball be held
; aad are be-t?bv deeauad to eome with . tim i rtietraffbe
i fourth mi?! Bri ia ? 1 the sou ?' <>i Mur' !i :t, in>':i
ior all tir' j.nrpo-i s of defense trenifer, em-wl orliB-ta
' tin!, provund th, n 11. Hu* 1 .?? -?n !i ',1'lcr s'liill bj fl , ??:
title act er the aet to which Ibis is aa ainei Iment be i ?1?
atase T" m y ?nit or aetloa for Bareet?, l. eg omitlttlto 1 .
Beet after the peerage oi it?
w l lb ?? 1 ? : , 1 In writing H ihall ? ? ?:.
to produce in eTidaaee the origan vitbprool ? . ita aa>
iticntiiTty, 01 a cenilicil (o|y (,i the BBBBtl al LI BBBt bj
ti Wrapt) the production of the telegram parpOTl
o111.iiiiitc i'roin tuch military ctlioen? thal] bo prima Ji ??
1". .n m o of its authenticity, or if tbc urigu of I L
or-icr or telegiaa1 1? tool or ra?ao. he peedaeee? seaaa?asp
? iiii-i,10 th, re? . tittil lu? adnitaihl? at iii other eaera.
I ? right ..f p m?.val ii?.t.. the State Court Int? theClrcuil
Com? 0! tbe United BUM nay i-e ueraited lil I Ita
appeoranc. of tbe defendant nndthe filing oi bit ?! ?or
..ti 1 rib foi.?.? ii. ?.ml Corni a! u_i knnof saldC? irttulse
qaesl lo tba lena when iL?- a* laurance ii riit?r?_ a_d
before a Jurj i? iaipeaaeled to trj On mhb a*
But nothing hen hal] he held lo abridge
the right ef each reBtsi.;:.*,? r : i. ?. iudg?aal nth. State
? ? . ? .. ; ,t 11 :,,. ?? .._? ka lae Btate Court in off?
?rgivi . ?1 ? g (?? ('..| toa Iba Halted Btatoa
(Tr..it Cotrt. Bot ea the filing of thi peHtk -?.-?.
aa pr.ivi.bil in the ?..id titi I '? totthat \r.:
i:i_? .t, it ( .*> ..!? Court 1 ... 1 ? n ? .'Moi
until n ? tri : ii... i.i.der the ???' ? f lbs a ii < Irealt ? ? tri
ofthe 1 Ited SI ? ? ii.?-1 ??' i- ."i.? r bet Ti 'eil
copiai ib i_. ?ii.l l n.-tait Coori a? tin i?t it it .lu ??
to ti!?' i'< j.i
a
It the Sirle.on*' ?hal! notaitbtfaBt* t.s ifieperfrrmtr.ee
Bf eil ? . ,1 ;'? - ?!.? nu. ral of the eaaa t? t1.
( ?( nil t '". -t. ; -?" ? ( ' ? d < ,,?[.-?
It,.,, ed, thai ??.,?..-.,
pr, (?????i.i ??-sl.iiii la reid and ol Borffr-ct Al ! ti! par?
lit.? .edges, ??ti., i-f end '?'??<? r ?? ? til.forth ,
then r, 01 by ?... r titi -?? i ?;. ? ' ? Li
? ...
1 ui: ocliui in a ' .? I ;?
or ia a 1-liaaMCourt at* the 1 .t? i su-.tc?.,.. ? . |r_aB*t
m?:.:,: ii__ f<irtb?T prt??^s?dii,g* may her? ??
? whare the party, of] , - ? ling ?kail
. .. ..t
il.i- y. i ? s n - | , . . ?'..
It .? . ?? 11 the ( ?? t? * let ?tata C?
.., i ??[?'.,..;. ? i. ? -. ti tba
. . : . ?. . ,? ?
?i t .-? II I ia*)? ?.. |. Il, h 111?fa ? I K
party may ?!?. ?? ? tba ( uti Cii ? '?
t - ...-/. . - <
juried!? ' "?. ?her?.
.,t i ? g : ? ? ' ? ? < ? s Blata I ' p. I
r? ii ?i. . ? . -i. m
;
ia 1; nu a non?? ?? al thi
a
? ? ? .' : . ; ? '
, ?
I ? a ?if Cal?
li. .. V orb, a? ?'? I at Ai') !
Sam ? < ? - ;
1 ??-.???- . - - ... j -
W ' ? li I
Ii.l? II..li ]<??'-? I
: ? .1 k1 ? i '* " I ' I I
II'. * . ? i . ..' I|.
? , ? | ? t ? ? ii
oi resell a. ? ?
? ?
(.-',:.??..
i-. 1.1 .. fron. | |
:
t! e .li. "f Js! 'mt a ?1 ! ? I ? ( '
.' .t Bn :.*? i< - - *
?ST?, I
i . i . "... ... :
lo the effect 1 all ? . . I? i
from ' ? "i r ? II ? I
aboul i ? .?>? tail ...?.--. i ? -, ? ?? ? ?? ?
. ? ? i , . ?. .
that seetioa, i ?r al all . ? ??
? , ? t thereto only
? ?
t, f. ,1 1, . -.-',' (li
tr;..' '?? ,i laid lobera I?ni - * f tb?
full ?!.. i?. As tlic order
i?. extend t<? Ii. pda I Uti ice lb? ( ?
i ita i i. ?( ? to lie st ii.?
ia.,? 11 BrowaatUh it ?. b to stall l? abai
,, ? ority?whether l ir?-li Inca] or ?Kb r?? ?. - ? i ?
uola; '? The t'ollecti
? ? '
? l "." ' ' " ? H I ? - :!.' aar, i ??
bo] t, b? i den
ihr,. : h their ] put a
ha?.ii?. The rorklngof ti ? ? v..
businen e.,. he dom M Brot tin ' ?... li . !
BrowBtvUie it with kfexh ?, Ofi ? . . ,
lyz .!. Tbi :? Is, be 84 ? ? ?? ? ?'. !? ita *- wini h
wonld hive t!.? h mern effcel >.f showing iliem
thal the rule mil vc-rk bo b "s?s? .\:. , :
;? rretan >., t' ? i reel iry u? (be Coll? ore of tbi porta o!
.Ni-si.i)di'.,t.'-. (..ii,- I . ;,, m ??',.,',,r i:i,v
fortbe t?orts of Bagdad or Matamoi - Mu.', ant,]
you badi I tuen Mer tit the autlr lieaal Maa - o.
I would i ' ' raatioa al Matsmoroa aa tbey draw all
tbi ii supplie ?.; ? ,.. t; .-. ,.:.?i It iii? i nearly
i all graeme fren thon cn.--?, 'ii., eitiea < I Tam|
( Vera ( : aa would thou do ?ii tba baalaen M ihr im- r ?>r of
Mexico, und Rao Antoaio, 'levas, tbi tr. :? ai t 11, ninia,
while tala place a old f. -. ? ? 1 nil toe Kio Oreada Valley lu
justice to many of tba Mominenl merchants ol kfetaiao
ma, th1, CoUeeter itatn Um tbey are entirely eppoetl (
t1,)? (l'du-, ?th.io othara lat?*viatted in lha|ci_Mdk?*Bol
I ilaiT'ltad, are the ??rigiUKlpra.
The l'teudeiit ni??, sent., W.cft;,pi to f'i,ri*rei? laaVaBBJ I
?cj.yof Um coTr?-.|.'iii?in_. ?? betweea the Reeretarf ol
Rteteead tba aetlag ( hark.*! d Aff.ins of 11?*- Daited Btalea
nt Ouayao-U, in th? Reyube '?t Reaaaar, from wind, i
H|,|i?':?rs ttiHt the Ooven,iiiiiit of that lUmabUe het-Jtoj
lo pay the ?rsl nislalliiiiiit of the cwaul o! UM Coiiiin:-?
p mi' is utidur the con tent ion le! vee n tin li.itoi M..ie?
mu? I.? i.-il' : . ? Hi?' -.'-?in ??! N'oviTti!.? -, IMt, which Install
BMBl ?a- duo ou the 11th of Ki hr i'.ry Mat As ?Ici!? ??1
tin? eli.iias-ter, fr.iUi oi,. OoT/egBBM???'? t" al...tilt i, are j ,?',;,
rcgardi .1 u oi a \" i _litrl? au, nd ? ,.,i*ti( -er, an?l a? further
diplomatic measures ?re not to this ki ati oca likt y to ta
Meoaaafalt the eapedieae? of aatboriai-g ivUiei iitroceed?
inps, in i-ase they abo i!d piata te heiadlapean ic is
lalimitted to tba eeaaMsiatiaa of ( ea| fea
( I.I ?KM IB THB ITAT8 Dil ABTM1 NT.
The Reeretan ol s ala, bi rtpH la i Molatloa ? f tba
II.iopc, ?tates tfiai th<* nuii.Uf of alerka trabkryed .
il(.[.iirtiiieiit is 44, ol'ivlion, II w-ie in UM DattB i :ny
None ol 1 Ik in Bttt in t-t BtOt I -cm. c.
Till. VKiii BBBBAOB.
The MaUaat'i aetlag it.vate Itatwtary, Cob Cooper,
ilciiv. n .1 to the s. nat. to dm amnaagi In aril ?
tiiiiiiiiic iii.- objection, (?f tba PreBldri I t ? th? hill for the
sdiniNinui ol .'..I?irado into ?he Tulon a? a Mat?', I
BBBOBBaaaaaai raaatad tataeltttlt ? irpr?>r, mi
tkated luiuor iiisi prerioath prevtlled thal it..- li'l bad
been tpfrovea. Latei ^in Hit al i ? to ? fT?.t ?a?
n.odo io ataaaed ?iih the eo_t?dertit?iioi the mt
hut the majority prefi-rrcI I', toke IB ?rta Mtrl v-.tl. ii
tt>morrov. Itaaa not foruullj laid I" r? :? tbt-t1
eadtbereforeootread Porll ireaaon ibeaieatageca
ant now I?- pii'Btriti di,, He ,., i, tn. Bat it aet pri ' ?
j.eriiscl hsm ural hcna'.ors, vthoVni r I ?*:' ' ' >
thai the era tiou of C?_oia_n u i .*?;'';<- "? ??? ]'''?' *? u
ii(C(-?-nry tor tba aaUbre of the people? Nor is it clearly
istaliliel.cd thal the majority iii ?m or BIB prepared for
sucha theoga Tba population li Inauffl ient, and ka.
?liiun.ir.li.-il rather than laereaaed. lo addition to these
ead o'licr reetoaa, It ia atetad, the Pntideot eayai "'
liol, shiiulil le I get. Bal in the iidiiiip?.?:: of 1 . ? *?'
hi.ii ra] ????iii.lt a* i-li-vi ti of i In Rtatet tri mi? ti
representation, ead all should ta i oi.suli? daBte wbe
i. . i... Btenben of tho Catea."
pinuna tbb un i p bbbt<
li,.- bill heretofore Introduced bi .-. ? F i?t_ian, I
reduc? the rall <?i lal wael eatha Nal i I I*< '
fundins the saoK, aaa refened back fro*- th< Conn
.. I i | .' ? . . .- ?: :
I bi ? rp : -? of ?Iii-j ? inn of tim I , -
?. ? .i >i?i ? ?? ?! . ( Ti.?
?.. nu.! . i ibu. i
I . A I i l.k ,
XXXIXtii congress.
nagi BMOV.
05ATE....W*(mB(no*?. Muy 15, \W.
A Ml V. MIN I IB MOSTANA bOC*tI?ABlF>.
The C.B.?a laid tafori theSenitotta a?taoi?1 ?if iii??
I ? li-'it. re ??! vi .- ' .1 ' rthi < ?.:bl ihn? b1 o? :? braneh
lia-Mtltaritoi7, which wai ?ratend t" the Coni
m\ttee on bunine?.
\. <? a ir-rr..f. iul flu m the la-Tif *onri e ?>-*. vg fi?r ii'* IX?
e ii at]. u. ' ?andar o! ti. .ti- ThU
?. -.ni to the ('?inadttoo -m TcniMMM
( ?L0BB8 1T"1'I ? IN ?n-cA"'??.
Tl.cCmiR ?d before the Kenall in idditM ol tht
?*..?. ena of 1 hicairo, dal? I April 23, l*'-. to ibe
i . !?-* * I .'. ?1 Btoteii wb.ib tvii? Irland M ta
I ?' I ?
TAX liol C'0TT?.1*T.
Mr. _?01041 pftaaatld tho ruot??1 li tia Netv-Yurk
I - ; ? i ( _,i i, ? ;... i *.:? ut ?l.t* pt? poad tai ti. ?' ;;< i.,
wl .'.i*o Mop ltiOifJ to tbe K.nanrt? Co?J?itb..
BECd^VTRIlCTICN.
V. . ftti ? ? : ? H :?1 he 1.. d ',rnri| n uny latpilrta ;.e lo
wh> n the >'"? itf "? -lid t.ike i?, the KeconHru?tion MU l_*
t , :.-. Ii atnivrrr to them bo would tu.y that !.?? intended
lo uah 1 b ?. -. ? ??? lilli?'?. Iii-id noon Monday nail, and to
keep ti em taf re lie budy until il!*| ?j*??! of, wak1 hi
b"i'.tl Balk) U d ,ru._ tiro week.
OBITBI-U, cl HR.'.i.E.
Mr. T_T?i? BTCMBtrd ft petition 1er aniflN- : a-fl_j I,
y J -t it.? g.stsj :<> coloi '.r ?m, T7_.v.h wai rateRd to lhe
l?ii'?i.?r-,.t !,? ( ??iim ittee.
A' Ii.TIi'jBit AShllVTAIir riFCKBTAHl* OP TT1H 5AVT.
M;. 4?Bi*?ii*4 froa the Naval Oeaa?ttee, npMled .. 1.11
f-r the appointment of a-i aWltidrail AH?n?'ant Hu rotary
Nuvy, the offii*?? to ?rate in ??x n.?iii* h h fr? in the
I a?*n?-? of ti.?*. it, the eonipenaatton le ta tt.i ?unie a? now
ir vi n t. lhe ?aiataat Seeratary. ?Mr. Qrlmea explalnad
i: al IhejpitMil Aeetataal gai rctary of Ita NaT* WMil oM
lo vint I -j. ? Le ibeeot tis moitta.
'l?t bill w..r (..???? ?I.
UIHK.r TAXES IN W?l?T VIRi.ll.1A.
Mr V_s V.'i.'ii.fii .nt;o ! :? ni ti -omi reeelul n ?. ? ??
ii i.d tem] - :i.r. y (he - oil etion ef the IhtHI tux io Weet
Virgin! wbici) te referred to the CoBunittee es Pi.
d.
I '? ?TT I) MAI tH COURTS IN VIRGINIA.
Mr. 1 ?fMPi'i r. l'uni the .liid.ci.iry Cvaaittee, n pert? i
.. Li.11.- ? ii. lip? tbeplaceaad tiae of holding Um united
vi:.? Ceart in Vn?M..e. Ii changea thi pi?a froa
Norf'-ik tu Hu Lu ?-??.?I. and j r-ivid?? ti.i.t Hu* timo : .r ? ? ii.
nngooui teeaioniabafl ?? da lal Ifeidijli M f
. ' I ??. e,r,i i t,
A j rt/Vi* ? n giving the CL:if .r.ct.ie pawa to M?
????Vni aaaaioae w,?* irrlebea aat*iad ita bill m ibu
?ai., l.'ii-il, ves j Baa? d.
THE RATIONAL DF.BT.
l!r. f?H?:P. its'. :.* oin tht? Id.in yu Ki ? .1, i .i. ,.;?.?,? I . r'? d
t.. n rl ii. ?? ?? i .:?? ef i.t, r. ,*t oa tbe v.. ?
. f?ui??tag tLo ?un.t-, with ?m aaeadmei! whit h pu ?
itait'.li toatol dlapoejagof thi beadt abell Bot ex
???pli ni.-1.? ? i ? i,* ?,i ii.i r iiiniiuiit. The pravialoa l-i?.t
:t.e ?ir .-LilBi. ni nllowed two per cent for J ri j-, r.i.g.*?"-ii
.1.1 and ?!':?; i ??!!.;? if ? .t ii I mil?.
?I . Itan . :. i (?rated to Mr. Peteendea teeetida*
| foi ?railing np Ih? ?above.
Mr. Vimy i? k raid he waa ?*>i?f?*?*?l M ide I-ii,
?td waa Bol m fuv.,r i f Axing any day f? ? tablai ,i ;.
h-f. MaaaaaB und Le would eaecBTQ leeall ilnpao?a
j duv next -tul?.
? iii.: i ha
Mr. CitA. m ck i-iiii?..! .p ib?? Jh.??t uri.int.?.n to ] *
I ti.? labrado? ?un ? ! ilioh nt info the pur? of*?!??? United
I StuWibt ??(al li",iiig iinarhtttino under the dlraclioBof
, HelKacreiaryol Wai, oi tin ttkty, ead the Tteaaaij.
Tbia wa*l.i'i.ii ?a? iii?? need ly M?tatt, ?Johlran, S ?Tr?
aer Md y, -? i.
Mr.-cw i* ' .'? dr.?! i?rtherightefCongraieti j m
, ?ti? ree?)!?it ? i. indar thi power to regolat? i aniuu : >.
Mi. Id 11 :i i. ii?ki*tt 11 li. b ra ?a* ? oaaee? ?.
Sr. BvuM.h *a.d it wal eot, bat ?t aaa t:??? i'i. ??
?? ? g* jb, ???I ubiler the pvwei to regulate rhe m.r igi
j ??.?tiger? ttierc am lb? i?."r !?> in-lie lawa n ? ? g
????li
M?. II?.ki ? ? tile power wee a i''li?e
i? i |g 11 iii? ; ??. the Bt b - ?i ?1 over
??'..?? . * - It wai . ? .i..
* . ?' (?mil ni ? I tin* i ?i ?el to :?*;?..l-t?r HMBBM ' ?
. i. , ?? ? li ?aa ':.?.. ?.??u cn toa adoption ??? Mr,
i** i ? . ? ?? i. ... II. .? toil? .
.1 ? ? i* ? t ? . - . . . . : .. ? . with
'I . . : I , ?., . a, ? ? . , ; . , ?
i I e I* i-? .;* ? ? ? ? '
altona t)?iti?. ?f ? ...i d-m>
a ? l'._' ? . bl ?it
' '
B?A?lil ?'h' -d .?i ?u.?!.?! Dent to iel ? In ti?
ed i ?
ni? " I' t- ,. : t . i the l - lb? w..nls
t *. -i. : ... . ? ?! "f the aunt? r_l *? I v' ii
k ? :
? nu ado.? i ? waa ?. Bagrwed i".
^t ? ? ii,?
Sr ?jp. a? the li on, the roto
Ita? ? ? i ? ' '"?i i ?'?
I! - a I ? ? Ml*-?? ?tita mu.d in !.. I . ?t.trtiy,
i karn le? e? tv?.|.. Wu?. n md \ot.e~.:l.
. ' . ?, -?-? ? ? - -,. i, ?aaades,
rica, luidle,
,.-*..
i ?* i ? - ria upon the 11
:*?*.. .
? . i I thereat li
i ii ? i nred '? ? ? IN
I.r. 'I
' ? . ; ??.??... . - *. ...
i . i.i . tbai He i'i??
- .? ..il ?u u lia? ..
?. ?? .-.? and rrgult'.'un? ?if ?, .?i.-i-iBt-ii? in I
I ?.!' Star- .ir
n . i. .. ? ?. I agi ?? ..??!.-!!'..
.. , tal iba i'i. i-. ?
? ? - . ? pP Hart mt... r.iiv.tl con*
? .. t ..* ?*.j'.? ? thal bal ?*..??.?
. e h ?IB!?I4U!.B* r. ?'-.'?.?Ii-n? as ni.it
i dee ? '? . 'H'-| .ii?.?e ii K4..r.li???T ?*i?*1 -
i ?. :..? Mem si. I t * I ?tit ile lair
li? | . ???.'?-ifoi n'i ,'i*i,'? aadlaeaa*eaaat
? i ? .??iry (o csr:y ??it.? I ii tt id.? y i t
.i .f aa* u.oiicy io (bo
... ,'e?l.
Mr, ? ' ? Hi ? i lie t ? ? '????.?i. -???? ?. | ,.. ? ?
li ? ?? .i |.?. ?? t ti th? r ?-.-ula'ir. 1 in*
?t down ? t' ? ? ?i to give a li_iit?jd
? i. ?. ? ? i .??:. ( .* had t ? nidi ..???-, the ihr e I
, ni ?.*? 11.? g ?.. ..i.i. u,.'? I ; "??ir to on?
Uni i I w|;i ... ? !.. .:.'!?
v..'.' 'ii'it aid be li.??I grail roi.iiderec la the
i*. ' ??.'"( a, bul ? . .1
? . ; .* ? ? IV.
t ?? ;,, an? "I by in i_lig eot the
r ? ?a. ir,and laaertlog
? , -..i. ? ?? ?;. v f tha'J .-y.' ?i' I in itrik?
i* ? .. ? . ?.la "ead the Pit ?? :il< al ii fltrthi r
? a? rda " iitiiiiiifiii ti |i.uii!iit?,"
and in?? 1 g ? ? liau li raol ita ?ord? M to aliwet toe
K, . I .?ll.i ? r?* t ..tillililtldll:;.* l<i*vi*i*ui. euUiT?
to aid : the eieealkM of web naen?it I ne and health i.????
M I: . ' .'. :: . ?
1 . .. . ?:?,,,? n.Tred to.
.Mr. Li'-tM? ui'.M'i the following. M M MaeBdraeBti
I . . .1 1 li .'. ii.l iii.lliiuity Leie?y Kraitlctl. itiuil t?i|iire ou
Ibe ?-? ?i ? . M... lory, IMT. '
1 . , ? ?. ? ? ?,l- , -reed to.
(?n ll.e (jil? ?um: of riailniK' the rr?olntion a third time,
u ,? ei greeting un _nesdaa-ta, Mr. Jobmm nUed tot
ll.e ir?.- bi.J i.i.v?. i.nt the vote leiulted: Yeal 'S ; Nayi
l'.'n "
Bal ? 1? r?! to a third reading, and ?iflerward
kMMMeded,
APi'iiRTli'MXi'. TnB BATMIA1 rcnBB.vcT.
Mr. Van Wibbu litredaeed a lull tu apaartioa the ia
tioiisl i .irrrency io ii.?* ?everal Statct and l'erritorit"? lal
t?. tbel?i?int i of Callable.
Kef? r.ed to the l "ii.nuilee on Fin/tnce.
Uiatherliwt ead -dli-eti the <">??.tn>ii.-r eft?t C-iraaiy
??, apportion Ibe i?-?-tt?* a? follow?: Firtt?on??-li?lf, or
IU'iO.iiiki.ikk?, itali be it['|><iriiiiii? ?I m Mopwtiofl to the
pop? !i"i?; leeen?!-?the rataibling$1M,O0b,OMitali be
;.j,| ?-ri. ned lo pro] ortioi m ita rajae at tin? aaaaM pr-i
ductioi ' . ... ill :?? I, u.anufutttiling und mining nuln?.
try i'i taeh |MM and Territory, winch value
? !.'.'.ll !'(* (Iii'-rmniid by ecniiis exhibit.", if prie?
t.lilli- .i otberwlae, to b? irtiaittl i?v ita]
Contra ?.- .Hug to the taet obteliibla I?te?atti _
If goy -toil aha_ have ii neaa% ehoae Ita wattman
allaitti.d lo'..?!? ^i.it... provialoa leaaieftatta ladoettoa
tf the la ?e. MM) " ?( uciencj muv bo brought up M Ita
ii. j.i?. . i. I'.,.'ii rid.??lion sh.ill tuk?? ellet, only a*? its
. to . ii tra are to be tareel latotheTra?aupto hi
....?'? ?? i.t gi i nt i lui i? >n. It alao prnvidea that
In the ':?? ration of additional beaba, praltranco obeM
? y. ? : tt te M practicable, to Boob exlattag benta, In
gin.! u*: n't aa abell ??-int.? a deeba lotta ?Conti-Oer to
l. .--.: - ?in i into National Beaba. It eaapeada Ita ea rt
i,i.,i i i of th? Intel?-1 Hi venue Mt of .li.ne
30, lil?, ni?nuig to Bute Bi?be and Biatlaf _tt**fla
-.. ia, .?i ti] Ita rit duv of Jiiiiiiiiry, IMi?.
111b ( .Lull VDO MU VF.TtHI?.
It! ? elecb i aranga wee reeeliad tera the Prtaldent.
., urn, without bia aignatara, of the bill
for tin . . ? .; i 'limado, ?'iib hi? objectlout In
?lit! g,
( t.N-I'l. t!l AI'I'ROI'RIATIONS.
Th? < ??:.?. ii .v; : pi iii*-., bill wit? ?abai ui? uml mudo
: -morrow.
taiiimiiiaa
1v ? b :! io ;r? r< ni imnggtlng, which wim peadlng yea?
h u .- ',,i. . op, i.-?i'id-1-d und peaad.
. .Mr. Mi I ?m ?.AL:. etUed i'.r ll.c.reudiIg ?-I ll.e vto niui
Mge,
Mr, li -? ? * i ? . fui t tint iI.''Sin,t!(.goiii?o Kxei'iitivn
- ??.
Mi Mi I>.. ?.alj aid lim! i' wMaaa-torofooojtoapto
? I . ?!.?!.. ?1 ti!?' !'?? aga, li -liollld 11 li Vi- I..- II
?
v.-. l*.? -i --M..V ?.. ?! ' ere wai do dltreapeet whatever
? the Pwtitlenl ihli aoit-B. ri" ?serai* wiahrd to
, . ? ? ? until i- . ...
- .
.... . i , .i.
I?., .- . ' ? I ?' -?I ?'?I fit ? ? " I '
The t?er.flfe tr,? n went into Earcutite **k?ai-n an. ?ifter
aard adjouriiid.
BOrsi: OF RKl'IiFSKNTATIVl'1?.
AD.KibS FROM 8WIT.BRI.A1.D.
The SrFAKFH presented the a?l?!rcs8 of the Swiss Com
ii,ii' a ? fO( :? ... t.. the Ceagjaaaa of the Uni'*<i sut?*,
in KgairJ to th? usrass,m_tiou of Mi. Lincoln. Ii nea te
io?'r?.iJ to 1 ' Committee on Foreign ?-aira.
BBCOBBT bikti iob.
Mr. WiL-os ilow.-k) obtraiaed aa ? 1er fot the printing
of an tau ndme-.t. wrt'ch be propos?1? to offer a? ?t nuhati
tut? ?? r otic ol the hu;*) renortid by the CouiuntUe aa WA
coi ?t: letioa. 'I ha aat?n*__aat is a? follow*
btr]<e i nr al! ?.fur il.e enuiitiof clause lu the Hist ger (Ion of
Hou?* bill Ho. ' i ' and insert the toBstrtof That whenever
the above reaMei aneadnaal tha?] hat? eeeens part of tke
( ooftitotioii of ti?u DaHtd ?-'(ates, K?id any Stale lately in
In? irre?:":? i thill fctte rttBtod t?a saan end ?hall I-ove _iod
ilied Its coniUtatiee and law? li conformity ttieretrith, tie
??Vnabii? nul Reprenat-Btn froto ?uoh M?ale, if fiiiM. daly
elected tod ?,'ii'iiied. an after tafe lop th? ro?|oir?d oalb? of
of!: ... le .li,,.:.:?.! ni ('one*.esa a? iuch? Provided, Thal if
any luch State, af;i r ratif) lag said luueudmsnt and .?informing
,:? stall ?' Band !?** Bicrcaitli ?thnli tttahiVh nn ??inil
and jict syeieiu ti tilling? fot all null sMtoeai BBfcta Bl
itriadie?on, who are uot lest tbi a I wean-eat yan of age,
th? rSetiuicrs nod KepT-ttatativcs from such otate ?hull tu* _d
nilttcd r.s sfi rcsa?d, tv.:'.. .,! bein? re.j ilr?..l to fttviit tho action
of the other Statn on eii-l amendaient: and, Provided farther
1 hat Bet-lag in this ?ei ti. u t.'oiitai'ied ntai! he ?o 00Dstrn?d a?
to rea etta m* ?lis!?aiii_i?o_ei)t of uuy loyal pea mi wko i?
uow t-UUed to vote.
ITITI')!,' r.VlTH! MHB IN TnF. D'tTrkl.T.
v.. _.____. Ohio] introduced al !l 'o liieorporate tho
Vi,,, ...n CottonCompaayof tba D-ttirictof ColumlU?.
licol tatet un?] rtttntd tot-eCtaaaatlaalai the Dis
tr.c-I. ?
?OLBll ht -BB-A-bOBS' F ?B.
f!i? u.? it i u ? i Mr. liVNirn (Munn ) the Nonato 'tint tch>
tal ' t . -.' of n.rti'in !>uil)orfor the Fair
ii.rtbi i Reid.tra 'mu? s.kilorx'Orpliau llvmc, woe thktii from
? Rpi ,i.i, itaMa eo_8i_srea ead psaaed.
Bl IM 11'H r M B NT Of WKSi VIlidlllA.
On moiit "i of Mr. BtTBB?BB iWeet V irgitia), 'he Renata
bill to i? in i irse Wen Viramiuior BBaaeeaaapaaded (? r
the Cuit?1?] si:,te? m c,o, .?Tia-, Kji.ii ping iiii'l paying unit
fury fort?* to aid in siippr-esnip tho Robc'llon, vin? tnltcn
from the li'b'?1 * l the Speaker, re;;?l lalee, and retailed to
?:.. (_'< id ., ",i oa ( MBMB
Till: POST (?PI H'l APPRO! WA .ION I'll h.
Air. KASbO.N ii?,wa), from th?? It b1 -('iii? 8 CoBUBittet,
nported btv k im Ben it?' aaae-taeati to the l'o?t-Of_eo
Api ropriation bill, BBkb were all eoaeaired in,
BUbVET PBOllOTIO'sN.
Mr. RUU-BJB (Ohio) offored a resol it ion, win? h wes
adopted, din i ting the ??"c.retary of War to eonnaii-BBi a
?tiUeiiiniit of the nrevi't pioraotiont made halbe H?e)?_til_r
Army uni ?? the. IStkof ?Vpril, 1H*_I, wilb lull f.irtic.ilari as
ha lae nerttortate sterlet paribsB?ML tad ?bethel ?mh
proini'tio.is have beta 00?Brand by the ????nat?'.
'I BBB-B A?ll_tTB AND THEIR FRPS.
Mi. 'I IT_0B Net-York) offcreu a resolution, wir. '., waa
adopted, ?Ure? img the ?oiuiiiitiee on 11 _ ? - . -1 P?nalo
i-i'iiiif late liiu piopvH'ty of aaMadiagthe Peetioa lias
to a? to peal?bil |? nsion ??fen?? In m >?? letlag I ?'8.
AHPOISIMJ NI?. IN TUB M it. ITA HY AO-BBNT.
Ifr. tfCBeBCB Ohio), ftaaa Um Military Ceea*_lttee, re?
pealedback aitba inbttitatt tba Joint ????.?liuion intro
ilui eil poiiii? J.i? ? .uro hy Mr. Payne of WiscoaiiQ, relative
to mt Intr?tate to tbe Military A? adtay.
Tb?' ?iiheii: .?o pr?vidos that the stgb lot Ho a-lniif-ion
of?ndete to tho United mate? Mfutary .\..:J ?; shall
-, tafter he between IT ead Ti yeera, 1 - u i ponton who
I a? bom ally ai il t. i'h fully setve l not len toan one year
as an o-'feror i-i ? ni ?ted lunn in iii? lrtity of tho Uul???d
Bl.'.: i iii ii o late '?nr, and who potoseen bee other ?_iinli_
lpt ?i 'il.O'l hy Ma shall M ili_:ih!o lo appointment
? p to the?ireof .1 y>-.ir*.
iheseiotd aeettoa ateattaa In tbeir appelai mont in
a?lvs ,(?? of Ibt ' mi''i' 'heir admission, eicept where, by
??ii*.u of ,leith or "ilicr oiMitc, ?i vuc.iticy ncc'iia whicu
canBOl be thai ptottdsd tor by ?..eh appetatanat,
M.I ?IATLR sUL'r-e-'i ?I thiit bi'iore a I ?id-'t of .4 yeirs of
Igt su'Id r? a ii toe rai'k of Captain in tho regular course
? ?i piont ' .. , bl would be in a condiiion to do placed ou
.' '?:..'. ; ??.
*I - ; ? k * ': Bed tbtt IWapaarlMoa in regard to
i? n i?li , ?i : ? ,i? late Bareot-daot upplyhmger
'I ' ' . .11? tllO'l-.
li o s .,?-, te waa agreed t?>, ?n?l ?he joint resolution,
a? ii? ? i..;??(', ? ? , ? - ea.
Bl ?NSTiti <.Tio? aOirajTTfl nu.-?.
I'-.io I Is ? p? i ? until tin? Ceaaalttee on Bei eaatma.
t'n n , .nie i.n m ibMroader aa sjpeoiul orien, r.ud were,
t gem I debate, which aaa partiMpatad la by Meesn.
J K fete ni 'i Conkling ia fl-for of the poatpooement, tod
? i-. Bingham eadBriee aggiaai n. teetpened till
l_c'.".?tb and30th of ii n, und aore iu??Is u.c taeeial or?
d.'.t". t.. ?. d.s?.
ihiiitiToniAL BUBUkUB.
ii!' . led to Um . .?Tsui? tetivD of bail?
- eported from tbe Coawlttee eaTetrHoilet.
r " lull to anead ibe eraaaia a? to of the Ttuktatln el
. N'. bia-ka. Colt-redo, IhtSotn, Montana, \S.i?hi:i)iti)u,
1 ! labe, A.i.-.t.i. I tah mid Nos?.M neo ?ame up lirai for
'ration, rho bill prohlhrts tho Lagtolatfre Aaana*
? 1]-? ipeetal ac's i ijiilT rrtiiir eorjiorate power,
j in ,i i honre. th?*m to pen asnaral 1-? i foi tba porp? mt.
' || ....lan? ut'ii n.'1 ?. -i-l all special ?Ttbarten Matta foto
? graatad by aai of i e L agi stall, a <? n1,:.,? i he sivtli
: pro.kleeUi io pe? i appointed by Um Pnaita?_l
I "ihc u ibe 1'iu.uri?"? sh.i!l raceirt an? campen?
- il a eater i apon tbe '.?? ' ra
t oflkial duties within tba Teititory. and tbatoi
,, Mid !? i tba iiiii' be on* !.?? a!??'i:? nom MnTerri?
torj wit?aai a li rhy (Waa lae Preeident. It proMbit?
I g lam.* A?-iiihi'?? from gi ' fdivon shot]
tbi C larts ol tba i ailed Si ktn la tba
j T? ni tory, i ' ? non ii n i 0? a ii
Ant ta , Tbata the i? -i ?? -- store?
, sa ?'? Ibera a?.iii lee bo ?leui il of tbeeli'i ?reireack_is to alltasiis
of til" United Ht stet Ix mie of race n ??"."? tai all per? ?
aii-eiore tiela?: and ill ne*? or parts M ?ti1?,
..? ' .,? g? p? or ' i lbs >.!?!i? ve a'.eai'riiej sf ita Terri
t with the provisto?. of tin ac-t,
bj II cUte.l I.Uli ?. d void.
The tenth i eotittoa i tai iiori.il gttnttry who
p. fon ? h duties of acting Ooran n
)??? (?"'.un r to receive pey ?e*aal t? ibt (."? ra .'
MI : i-y.
.Mr. Le Blobb mo1 ad ti tneai byst-iklngoal ibaaia-i
(.? t-iou, and m .I'. ?? ?1 ihr 11" ?-??
u ,? t. Be did not bcl?ota thal Congi ?? ?pawer to
? -ml iiti-t.ii.1 m tho -crriioii'.-?? ia reeard to tbs right of
ii_frege. Ifi fea riiif le Iba aHsiaa|Ha in ?hit thetttuNiM.
bibtyl rtbeptnageof the Conttil tim ?I An :-?*n?-nt
fr??m tim Kcpublieao to the Dsiiiocratic ?mii , he
si,, l-l be bal ! a rttj dniu-nit ?alter to maka ? m peupla
I br-liere thal :i?i DeaM rat? i onti M t th ? - ?: i i
? lltMtse on inportan t ak-etnree. Ua called foe ki i'oisand
Kara ou bia anacadmi at.
?flin rote aaa taken, sad ii. ,.:?,.!.. . n.ectedby
Tata, IR* Ways, ; >.
Tba lull tv a? Thru paaaad ?>v i tata al ?:? la i;.
TAZOM >r?.TK I1A.NK-..
Mr. IlMir praatatcd ih" mUUoboI banks .. i
of Uochooter, MeW'Totk? at-iBg foi ta ezteuMontd ibe
Une fixed hi li? i-i tia taxaiion of 101 r nat on the
eirculati'.u "i Bttte b-B_8i
THK TVRIKP.
Mr. I'onki :s . pranntad the petition i ar?ai_-ttnrers
ef wbltiag ;ind pans white, asking .?a increase of thu
? riff, it wat ret-tred t" tbe Commlttae m -
Minus.
TUK TAX Bli.-.
The ITotiS" trent into (L'ouitiiittc-.: tf th I \\ ole .?ii th I
RtataeftbetTatoa, Mr. Daweeiatbt their, ladieeaand
tbe aaaaUeratioB of tho Tai hill, aoa_ae_eiag aa page
Mt, aaaaaa-Ba theRRlk ??jetioa oi tba laterual
lieveutie hill.
A uumber of verbal Of unimp?*?r? ?nt ."Ta-vnlment? w,ti ,
unido. The- taaaiaUaai finn di?tr,uiit tot taxn wore
nuulo to a T-i?t ?.f - li ?oi h.?..i?. n i.i atariag kpearel
Baeeaaaaj ?<?r um BubUj . arms for ?ier?.uti u?e, mm tow,
two beat, fire tbtep ead tba wool UMnof; prorided tbat
tbe aigr.?K'?tc< market raitt tf Ih I sb ita t_ k1] :.?t "ii.I
|.i.i; ntl '. ' ua amount aot ixete Ii' i I'?, | to. Iii ?ni not
t ) exceed $-1? in i nine, boattbold turiiit'ii- nettxeted
log 9NB: ead booka, laota ?r Impltakaett of a trade oi
pr ifctaion _?..'? ?::il'.i ?UB t'.^N\
Ifr. Ntni.Ac. (Ind. taggetted tat adding oft prpriao
tliAt thtrethonl i be do tuitiaetioa an 1?? ia iba ibeep -''.'ii
tecounl of mee "r i al ?r.' bal tba pro. wats o t Ineerted.
i be h?- amending tbe tkirtirth m u ia "i tba prteeat
Mw waa amended bj redueiag the rttt ni Bteresi a ea?*1?
abera p "?s'y li ?.?Id foi tax???, from IB te li peteoata
i?n motion ?i Mr OABriBtD Ohio), a n??w cltaat e m
kaaerti I,a ading ??action ii el ? a pitaaat law.b i
toitaprorito thal srb r? kaeeoed ttaaaaaMBi nai
iin.'u a ?I ?, iaeen the I i?t ttateu '.?-it m-,?? tiMe .,r mad i?
lum, saeh BMaaaaaaal ?u.iii noi be retu.n-d, aai ?a ?ii
ta_i?4i or dil i? 11 ?)ll?"."t" I mi l?-r m ii laatnmenl ht reeor?
end, reAinded or paid baak. aalen tba u-t itatement a
!??? rawtsnotfl-M ir fraudulenl i I '.. '. tain an j
und. rauttmeal ??r anderralaatloe.
rbeCoBB-ltlaa prograaaad la Um bil] u ki ?? t n ? n.
Mnaaoai tbou i__ paE'siiifNT.
TheRraiKnpraaentad tbree n wagntronti ?Presi?
dent la refarenoo to the following ? i , ?nutting
a repart _on tbt-tcrettry of 8ti i - rtothtHoun
: soiiitinii of Um ("Tia ,.i May io t. foretiot lo ida clerk? tat*
ployed in the Doptrtment ol Btate; trantn trtng a report
in.i.it!ii. ??'?>? i Trtatory ia taawtr to tat Uomt
resolution of tho Jd ol May co ming LKi-ninatloai
luiulii hy tba t"-iall ?d iii uiuii ni ii .s-urinaiut ol Memo
tkiiin?'Aiki'Tieiii KiauBaree .>r kfihiit 'ibit*"1
I-i.rtieul.tr Amoru nu ???r't, bh i 'voi?: nfl-Md to tlio
(.'(.Ulli) It leo ou Coiiiiu.1.' '
Al..?, tfaaaaiitt-kg ? eopy of tht eorreap idonoa be?
twean the Secretary of Statt ted Um kctina Chtrgt l'.v
GtlratofUia United BUtattl Outyaquil, Ccuador, m ref?
aranoa to tba Don-paymoni br i: mador of the tint mitti!
neat oftbe award made b' toe Co-uaUaioneta andn the
oenreatioQ between tha te i repnblici, i?!*..] ?.-;? -'
? ,1 ... :,; t ,i .- ? kothoriaing oth r pro?i? ii-.--.
Kcferr d to the < lonualtt a -ii Voreiga At! or?.
* gt 'H.Mi'Hi? IBTB-TTS I-TOS
MenM-. Boutwell ii.d Le Blond were ex ? natdfrom mrriea
nolba NpoiT.il Commit tee? ordered hythe Uomeyaatar?
,l :s, in uni- tlgttt tbs Memphii rloti, hik! Metan. Broom?
ti .iiid Hhanklin ?sen' t| poiated ka tbeil
8?i|.l)i?i:.?i' -B-BAI-OBS' I BtOB.
Mr. M? Baa Introduoed a MU toinootportto Ibetrtoiton'
t . of ?.-.r. ... Bi ?' . ?-, tad i?
I io ib; (t . ?' I ? '? ni ?"
, i" n -, ' . "? d
JAMES STEPHENS.
Fenian Mail ?Merlin?: al ?JonriVs Went,,
7,000 lEJlSONS riiESI.NT.
THE "CHIEF'S ' ADDRE?SH.
HISTORY OF FENIAN?}..
TUE llilSJ] REVOLUTIONARY ARMT.
FREEDOM'S BATTLE.
SCENES ON THF, OROXTNDS.
_ t?s
MILITARY AND CIVIC DISI'LAY.
( J __ I_ T I < ' ENTHUBIANM,
MUM?; AND ORATORY.
Yesterday Hie ? iii? r.ergM?Mt <?1 t?I bilk R-pp'ibl'i,
?I-rum 8t*plio?, waa the recipient of ?n ovctlon ?t ?lories'?
Wn?od. At an early hont iu the roorniug. belora 9oc?eos,
peuple begee to un-i?e their ?ppearanoe, and were volaille j?
llieir prallt? and dlipraiie? of tLe irreat Iri?h Head Cn?'.?..
Suiie were poelilte tilt he wh? no Itelter thaa Le ?hoold M.
wlile other? wore e. *j?llj tooti lent that he wai then].?
lentttive of sll the i irtui* to be found iu Baa. Wbj p"??r1?'
shoal?] bave fimnooeej t? ?*.jii_re_..ie so early. M la
.ii i o*?.??!?? to determine, ia? no ?*:?ech ?>r any aB ?r
Inducement waa promised till li o clock. Slowly ?'"
crowd ?biekened until not a, wl.en it iiii-lji".?,! al tit
1,00. Wl.en that hour ?ama anti pussn), many were lb* BBS?
lou, iii|iiir:i*t n iii- Itepto-na ?lui o'. aeaM oat and yeah bo
them. Hut no Mr. Kteplieiu? came. Tired of waning, the
crowd ?litported themselves .tbont ?be ground, and, t.? irl ??
away the tim?*, indalgod in ?wingin?, ?booting with Btr-gBM
?nd pittroDuiiig (he aaaaami Ugeae-etaedi ahontthc ??Miadi
that, for the nonce, in honor of the Hibernian ratio..? ,. i
tucir T? ?lilliio appellittioL? cVanged to tin te of CMbN o.lgln.
" Hotel de Finnegan," ?* O'Siiauglmeaev1! tavern." 1T*?t mo'.
loy't corner, ?ndtuoh Ilk?, were the title* they were 00? t?*i
? ii ii. lu
TUB COMMITINE li ?ii.
awaiting (he arrfial of tbe orator of tho day. ?rere ???-..
Booker, Hen. Kaggle*>, ?Jen. I*. C. Halpin?, I ?-?ni. Co.
'i'..??..i-? i? J:. Vi, i . S. A., of Gee. .Sheridan'? itafT, Cepa,
Horgan lJ.ihnny. and othcra? At aitoul i o clock, a gen?,lrm??i
?In ts"?t ia tim on.'olio of in army heu'enant. ruthed Into lb*
riK?), and be_ged ?u a most ?te teil voice every ona to si .no1
aaUe ?i Mr. Stephen? wa? aiproaehing and would ?oon ?tier
the Motil. Hut i.e l.;:-l eiiKit-d tin'gi'.-idiN Wa? eil.len:, ?i
tleti uiion cheer rent the ?i-, c-iring nemer and nearer e?
He csniage wbieb costaiiietl Mr. Sttp'iei!? approached. Al
I -. ? t ; a *!,ont tint rlio?i!t tin? g i >r_ iu i lea room anil malle tb? win?
dow? little, announced tbal tbe gient mau had .illehted tt it?
|Htrch. In another in.i.uit he was .n tLe room, aad area '<
. -I . (ely treated to tiie cn?i? mai? aaaaalof bat.tl-iUskloi..
I When lim h.itl io!)*iide?l. h-* tros In', ii ure?! to Jad?? f niae'iy
' aad Hen. Hooker, io the latter be ?aid. ' I ant pleated j sa*",
vol here, General.'1 I ?es. Hooker r?pJied tarni the ptoaaan
I Wai mutuel, und le bul c??ne oa mraaeto i tbiu. Afer
j tli - interchange i-f erntiment Mr. M?pheni saul there "? ii a
aaeaaiaa to ?nt iimhrag j"?.? uow, a? l>ii?in?-?s la?l t
. he tt-ii?1 ed to.?and wit the ionio. la W'eiijt .?'
io'.r oi fite minnie? noa ? tu.-red ?hen agei.tlc.mau willi u
?tuite ribbon pinned ?*?* l,ii ...ni, apoo eblcb wa?
i.rintt-d the vvo;.'.*". "Ettesttvl rnt.-mi ia, ' cut. r*<!, ni?*!
augkeited that til invited flic??* ihould no out int.
?hy tnd Eera two ti mo m tim to aaM to it? plat
f?>i in (rom which Mr. hlcpl.ena waald ?l--llver ! Is ?peech. Io
i hear wai to obey, tad I-. a vrv ?I???! tl'in? 11.? lins was farread.
Bud tbe prtic"?.?i"uu iuove.1 ?j.jwa ?a >? into l?e gi??ui di. teto
alni? ocenrred. Aller ? J? 1st b1 n few m.BUttt, Mr. Stephe it,
wdo batt been detained ttti.s?i??ting touta Imrvwtant -? itlaena
lalallia le Ibe eaaee aeaa BM. eaa1 |__lae down *.h? tUeie
lc!|?U of the line, re.clod tha i?!i.*. ,or,u iri altaaor. No
: sootier wai this dime thaa tue . .?it.l wn!e4> hid bee* ra *?
ro sad fro on ritber ?hie of the line broke throng? all >e
?ti'iiut, and both thi>*e ?-?i utily ?nrited and lho*e gtiesu l t
ep'tiai.r ?ni lied were Uilterl up In one iadlttfngni? ?I le _in?e.
1 .Now
rm ki ?jj r?'B rai. iLArruini
took i?ls.?e. Potioeaea were ?r.??:??*. ...t?* fur ibe ?eaeaal? ?
r-i..ni't, bo doutt, im.ii'ininir Ib*} aere ?!<ii?niiijr t -'or? ?i.
? lou ol'lhe Urn ml. ?.;.eil .11 i?ef. re tl.rir*. ai.il ?ter?
i complete poeaaelioe. In a si ort l, ii?, Bowevi | : ?
' p.?llce rallied, oi.d drore tie MaeafMBBrt] b?. k. htit not Be
? foie the miling of the ttalrwiy lea,'.nu io lhe pial orai *.t
br"?,* ii. cniiiing ?erer?l to ir.l!, a'bich resulted In notning ir.. *
arteaaMeae aw l)io??ly aaaa Al ti-? oeriod there were
?l?otit e i ?jo paree** praaeat, maay at whom bal altabad tree*
and *Mar available paca in the riciuiiy oribe ?? ?aker'i ?torid,
a ti to on?..? a better view of Mr. Stcpbeu?,
ti.d :o be ont o' the war ef the terttag ma-it
' bi.iiw. Gea. Beebee m1 laabB m good * heahh.
lud lu? earri.i?;e liUaa to the front a tim Mtoi in til Wh ht
'. to lha orator of ibe day Appereair* eve?T .m?
? wundi he on riie plutfotm but n? ?Ms wat ilmpl? in lnijtCMi
? ..'?. ltd?! io? r<* a ?? t-reat ?inrcer of bn.iling it down by tit
l w??:i,-d! ?Irtudv ??pon it, ?he loldien gmirdii *r the entraaceoi
aM war* WiMnawa ?o as to k-.ep bock i he crowd
igiae It i? ?i lil-winl that liiotii oobotiv
goed, t ..?j iio-rd tbiit naaelaedeaatdei eel birtigm beaaa
Bnwiltiog to pay tba SO eeau tbet lBaaral thoir adinni.o-? ni
oi ce enter.-d anti itrelleil the number cou cr ?gated to a'.'oul
A PeaalWM (roo? the lUiard nf Common Council, cor*
. f? *. ?, H? -in and Aldcnriin Moore were ic
foiiiinodlled witi. -e.,!i u|mii the platform.
BIT.KCH O) HB. J.1UB? ?IKI'IIENS.
tttiOtV? ok lan?su. Xawaad tt.?. lo?? ?t ITaoraMi. it.">7,
i y . aaa ca ?'d ?t my lendenee la Dablla briagtog
ma Ii'.icra tiom Co . it'll thocv au?! the late Col Uoheny. Ha
naraatoattoB to make, aad all wa? lo the
i..do: :. iHoa bad lieon ??taUliled in Amerita.
??i tidal, btlclaal l>uheny wn? ihe?ppolnied chief, and I waa
- A io itait -in ??,; ?:.d-,iiion and direct it In Ireland.
At idiit lime the cause'if lu ?end wa* ?o low at home ?ti well
ii ni i i nil the ttiirld. teat few men of any (?raia or aay po
r i ?>n ctiuld Ik? g?n io tal? part in ii. 1 hey did no1 know tim
ILc lu?!? leo-jli-, ihca a? ever, were mund. (Three
,..?*. r* far Til [rill peepk*.] Thejr heart? wore in the ria hi
dhue. and May only !?.,lined to be ?how n what to do, to ilad
lui men m iTiinui i lu* y could have coubdence togo to work foi
Hut! atonal aaa of Iroland whit? ii at freab a?
e-.'-r la ti ? bealla today. [Cherri. Voicet?"Ther di?
lad the a-n:i. ' - We hire got dim."| My knowledge of tbe
eoBBtrj \?bj rap exteativa du my return to Ireland, at tai
over ?a.ei. yean ot axila, tbe Ira! t^l .g I did w?it to irave.
(booti ? ?.?jur.trr in every ilir'-iilu!!. to kLow the peoplt
lad to **+ ?-list could'mi done. I devoted a whole year le
tdtt, iJunm; -t Iii? it year I traveled over XJiOO mile? oa foot.
[Volee?"?vere job era ia Tipparary ? j Ve?, ofttn. Then
i? not a ?pot of it, trom iSUeveganiou to llallindeary. that I dt
n.'tkuo'.t. iCIieert.) Youknow the wordiofThoniaeDai.il
" Front Carrick iirr*?i to Shinnon thor?,
I r-oi, ei,Tt?gaui.jU lo hiiduiir if?.
I. .1 tbeata J You ice 1 know i(. [Laaghtcr.l With tldi
BaowledM of the people I comclentiouily ?mwered the ??tieri
ni my friend? in America, and on certain eonditima
?ii lertook to organ!?* a force of 10,U00 men la
three montht a Iratead. \o;ce? 'Glory to yer ??owl,
old Mow."] I undertixik to do no mora b1
that tim?, 'lhe oonditioi?? were two-fold?firat, that I
ih mid have the absolute dlrectien of ibe organisation. 1 be?
here you kuow it wjs a con?piracy Bud a n?i.?piracy in Ire
Im I. I lui.?te it uti?rly iuifoigible tor ?n? opprened attion
a'iitv to orginixe tu?, h s power ?s could 000 u? ?ndupeuitciice
aiihoiit a t-oinfiruey. aud witlioiit ??lie mau having tb* m
?-eue t ont roi ov er tt.,it contplrtcy. Far Uni re?t?-n, and for
i .ir res-fu lion? in ll.elr.iereitoi tbe movement I eagafed
to ni.fit?. I deemed ii ?leoeas.try to make thet a Brtt ooadi
Mee timk I ?bould bare tie ?uyeme control of the orgauiza
t.on. The te?ond condition was thnt I slmnld 1"- lupflied
a ii li a oertun tam of piocey mouthly for the Iii ?t three ?BBMMi
a^er which um?, alter h?vmg orttHaUed liJ.uoO men. 1 uteaui
to have taa.ls ot.i?i pr? -aoaala, lient a tr'iited friend, who
hi? ?ince been in an Irish prison, to America aa that occasion
tt'iih my answer, aad on the Kit of M areli, le?e, be rrtuatd
li* bad found no ?.rganuitioa iu America-only a fe*
I in*:, at ib? head of whom wu Mich?el Pobeav
-,t I..? tail lulii t.'ireili r siraiu*! all circam?tanc??i to Amtrle?
tait eutie-irort-d io l?e?*p the Irish people aiirs will poweifa
r,eie ttocb B? II ?? s ere titOO- titi n? ." ?>r M li'BU BeceptetJ
Btv ceidlllont aad tent me a paper indoratag* mihw ne tirry
i oild iBilor?* It?my ?teflon In Ireland, ?in (be 17th of March.
t'ieii ti.v?. I '?egan tin.? organltatioa m lrelii,d; ?I 1 have tal?
it trsi and to be ? mrraber ofthat eim?rlracv It tri* necetwrj
! ? ? || ? ?.Ti Ott*!. Til have hesrd a great dei! on the tni?|ect to
I thin ?ii, but per?ap? jon have uot lie.trd my reul ??eton foi
? it an eneatial roelitioaa m?uit-*r*ijin. 1 bml beat
iu ilia inurement in '?? ?,'!,-"Uiili, O'Hritu, and I fo md ?bil
?hea we Lud ion. MO or .?io mea around u?. if wa happe.fted tt
neat a ?ay place with a t lei g > mau ?Lo bt?peued to be on
iKned to the IDwen-ent and ?poke ?galnst tt, he wa? able le
?oalttr onrforce?, tbi? wa? b?-ci?i?e the people hftd not got th?
uei-????ary triiniug. It wita neceitary to m?k? the people, ia
my mind, ttutluguuh bet vi ecu the two-told character of th?
prlaat aud olergymeu ?>f ali eltaea IM amporal and tht
D intujl obaraata, ai.d ?? har* invariably incoleated oa out
ii.'udi the dutTot (liiuu obediet.ee, lore, devotion to theil
clergy in iLeii i\ mt ia. . ai aotar, and in ?1 en ?emimral ebor
jctertlniplr tolisikon ihem a? cltlien?. (Cheer?.] Wit html
[b14 traialDi: yoi never could trve a force ra Irelaud on wliieb
rou could rrlv We then made the oath a condition of BiBra
hership audw? Have continued to make it to. andu ?hil1
never be changed. lAppUi^f. ; ll.e lint lnitallmeat of tht .
monav ?eut nie (rom Aiuer.oa wu atnet; ponndi, and WttJW
eaivod ou the 17th 0 Msreli. Ir>, aad lim taooad ?uaiU?l.?a>-9*i?
??rg-tiiiriiiioii in /tuieioiot n? ?? ?? ,-.
.,..?.' i- ? '? -...I*.
a ,..,.', laaallia? N I .?li ?"?' '" ****
uri MkgOt? ra-"

xml | txt