OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 16, 1866, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

esUU-Mattttt.
lltVINd UM I,
i ? 1 NINO ?ti. Tim OP! HA '.?*? I * IU1VB ( (?'?.lew a.
titi Aii'.pt-, i, Mi-inn?, ^I'lirri, It-.-,,-.
_
H ILIiAl Li THBATF.R
-VE] ri.sNi.v_u too i \-i r. to mi ; n
I ' ,. Cubcet, (Ti,. !-.|l?t,bt)'l
, ? IL ?.aiid, "i?.,.ii| llciaton, B J. Kni_.-r?!,l. Browne, W11 '?
?,. t.n a-, Leonari, H?n e?, W , .,,, wuk?aoa Fejs IVard
. ??tin? Mi?! Ion?- burke, Mi.? Mads-'.iiio Henri |ui?. Mu? K B?'-i '
?..??"??Totl_
>'S CARDEN ,._?.
TI"!B EVENING,at? BELPHEOOH. IHK MODMT BANK
f. - IdateiiKsn Met..?. Buri..??. Falten. B'ii?d?'!, Bl.*.y ti
tta? Wary Wak-, Miss Everett, Mn Cliiifr?''
OLYMPIC lit!'ATI it
cuifl i. venino, ?i b 'hie TUBBB kwaaaaniB
W K1 '? I (1ABIIBI.
: 1- y VENINO, ?? 8-CONNU .-? ?OOAH, or Tilt. (A t IB,
II . ni THE OUI IN Mr tai Mr? Bsraej V.'i 1 .__
BBOAD.l AY III! ATI It
lui?? F.\r.NiN(?. Mi--.id?! Itten-bakaaTa BAZtPfA.
WOOD- lill ATI It
I ? 8 ni.MNll, Till ELVES, Or, THE STATUE nniDI
10THE LIM The Woiic-ll Miiten.MidimeKiv'jiii-ei ? J
: ?av.
.1 IX- OLD HOW I R\ TULA?, '?
lill?! }\Y". ? , ?tt, DEV1LK1N, THE LOlTlTiVI ICKK1 .
I . DI li li BTATI I Mi.i I ?uni Hi?i;i, ?. Ml- I*.? l?(T
Mitin (.. L. i Mt, 1, 11 Wbiiley, HaiJ n C. K. I ??, I?
Oat?>r. _ _
RARNl'M 8 AMVli'! AN Ml "?I I'M.
ri.11 AFTi- KNOON ?t 1, and THIS l.\ I NINtlalt|. EFNIUTO.
Oc, lue t n LDf.i :. or vu? HBOAIst?titi J, Prjo?. M(?.
W L. Jauitt-n, Miitei Jcii.ie Cleever, Kellie. Se lu Ii. ?earea,
I - .. IIidiw.iT, Hal?. W. I J?.i iti'i.. II I Jvbaitene 11 ?vii ?ad.
And rion.WiUoo. (?NP lil NDl'.l'l? T HOU-ANl? CliRl
?
M W ii HU? CI11?U8
- I ? PNINO it ?, FU! rSTKlAN ?i.J OYMNASIT PRK
FOI ?ML- Mi. J.iie? -atina-a L.ule (Tiwi- ? M?.t?r
*?-i,i ?T Mt- Jauifi E. Cssta, Mile. C. .?',1?df I'.?.'
r.UVANT".- MIN.-I.tl I -.
- FAENI-.0, TI.! ii.! '.'liANT, LI ? H,?!'1ABLI"1
' it KHAN POM-. \
( HRIST1 S MIN ?TRI Ls
I IIS EVENING, BALLAD.? ?OMI'lALA I ? I MT. : ?. I".|IR
i ?^(i> d\.-si e.-?. aoii i?. oil t?. ,?. fin- rirai
ST!'!' O Bl II IMNO T ? W ?-'.-? .
?O-OATaaiTltlBBVI ?I MAIIBLI MAI Bl
hrli'k, 0. Mi id ?-. "IHK BATTLI .spoil.." LACOMTA
l?INI i ! A. - 1 I lid.-"andoibe. -
?OBER VILLE ABTOALLVKY, Ka *K*?B '?.war
'i l> \"i ?i ?>. THIS l.\ I MNi-, eil ii?", mel ti." Palatti j ny Mr
?.',.. Bl ' - il.!.!;s CKI?si;| 1) Iii KMIl!"- (sr toa
',' -o ,iiei. Otp?I ?' lliai?
I'ls INO HAI.I,
? ?MPLIMENTARYCONC-RT-O WALTER l!"??ll
t? t 'if.
rooPK.lt IK8-.T
IITI0N Of LAUOHINO OAS I., J A, ? "
J?tieiii'*--- Wotur?.
C H-.?LI It ?.,
Trntr? tri? rtr-:i, ni-irria?
Tana Catan c???iti),i BateatttB
Briai fin it l)isi??r;r4hTt
tr tr?um ot
.rH? Nu? v?r? Btnaeaea-Bi i >ar_ir
8CSII tt for the .->'-' v .?. ,!-|' - I ?j'th ih.t |i>? ? < ?
'?..,' ' dubr-)?. water
pine.?*, ?Ink?, urin*_. mr. i ii ?i r. i ???.?, ?u.u-i?. ?al wb-.ai.-r
t' inn (ti.:i,?.Te m..-' i n po.iibiy ciiii.
Al *e?eral nndo-bted Cate! o? C1.-I ra l,??e ipi-ir 1 iii hil
ail?, ami ??TypliuaandTrph'/iJ fe? riilin-?? teasB-Bf |-r?r?'i, it
ti d??med ad-i- ? e to r. mm* ,d ti,? ?e?i?-?l ? ?? BBWaB
I TIttT BeaH ^HOfLP HIV? l?B ( On? ,'ABET ? Paran
I ??HT Ron? OBI ht to Hit?? It
Et?_t i-irR-isr Mer I'lVB i Sip;??v j? \r
I ?sut :?T?nt,i i-Mottri ii? ( Lim ?ti? wiii ir
l___a_H ' im" N O-BBB lv
.??TI *si?.i.PI 1-.D ?L-Il'S *'u<r ( t-RT lr
ll,-ariT*Ll AMD I'Bli" ? I1s?T 1.1,'B AjiHT II? r.l.l-10
Awtt .ml : ir. " ?T ?s?(p;i tBta ' r
i x ( te I ??.'. ? ? "?' ire?-ttoT
i* ,ii?, B he, |aait] Ita 8i?iTf . Naaee ?*d .-*< it
kel '?? i*?o or HrtiTi. talar? f'lTV
n illili si in? 8iil.ii ni? tu?!,'nij? ... Ala?, ill? I'l' li.
? -I
I?- it Lis? bt th- ?.I I ,??
IT 'I RBI*. I IPO Bl !??'?? .- lit? DU?; - t lf,l.?8 ?.?AMllilH*
Nv ?-' ???? ?
(.?tim' i?id .?".'? A?? .. ? ind ' ins I??.
to Wl ,(l, ? ! ( rj? ? a, II a : I. . . (1
t ? r, e -.-.- . | . .? . I . ? . - ,.
_ _
I IBB 9.ATI
lan aat letnaei In ? * ??m
rai i. B >'
? iTAL. *:ii-;[?i
I. ?re. ? ..' II Li,, I.
M? '.-mil,? 1 'r 'SS-teTT
I , e-IT??ldc?t-(-l! ,, , ' ?? UM
- I I J - '.I- ? I 'I. ?t
eiscnir. BBSB?n
Dae Bi ana I ? ? ? , ,??
| ' - II- :,. Bta??I ' 1
I?e?' I V
I ' I . ?? N-w Voi?t.
E. W . V I!. B l_Tt| ,i*a-rj' I .
Dide-. S . ?I W?T _-.. Saw tatt
? ia kaat-j - Ka 11 M ' ?ner __*
? . Afi'i
want-ii.
( '?:: I4B8 L If ?tilt
c trat ? i r-i - -
li.? j' . ?
?? ?? I ? ? ' ein I* i ted f -
em- n ? t ,?.-1.. ed m
' -i' ?? i, ?i,, s ,
? "; I" - S IL? irp)?ll_c ,!
s? Ita hslr i? m.
_Ha.- M H
Wo >
C ''? 1 ;-..-'-: 11 ?
I- ? ? V , T - . I
a?..' --1 '.1- | ?.,. iej e. ;'.l*?ci,n;k ... i
? . lita
net ni sleep, sed (Mtatarti lbs s -
! .o i?r three OoMa* ia I
? ? ?? rely ?Bab lal - - I. ' I
?y.ten. thoa converting wL?t w11 i'i_i ? I-1 .:,, p ?. ? ' ,
(' m i?io one fei.enily (atti. While nslaary pi
(mi * ;?. ti,'s kaBesn el east]
|-,* ??ii o' in'? ?. ., tala Bl
Jits? ? Ixpict'.bant, tliorot jl.'y ?lip'-l to 1111.0?: ?pa.ii y sO
( O' .11 aid Cold, nd ? . ' ,
( ? i.'joipdon, Ait? r.i? ar?l P.- n '
Tm B-BOWfl op BUB-BIT- StA-BABB I':::.
?-ia???.?For incr- i!,?n eljLt year? ..hrt- Pi -p? ?. .1 l.?r? u 1
? iii nuJ (?r.tUL'.y ,ucre*?iD| ?air ? , ? ti,;!)??'
J" J; a tl.it l.,ey *..-' irivi 1
? B.?_?t_'i ('bi?ttil Toora w-_?:i . sswtsn ? :-??biai
baat'tiiiea tiaeiu vtnutut 1? i?i ' 0 ?lit >n?*i?L In ti 11 1 -10: : 1' a-ia li
a ? ? Tkeetilai tsf Osaris??ni BlhsBt ? h ymaila?
lal ' ? .h-?? flCtl.
Pot xt'.? by ?? ? <
( li ?!,' RA?( . ( I ? t . ( \y
r?oB 'lao-BB!." pontin taaataSB? 0* OBateas, i,?a!-nM?r a
li ?r - ? I.y.' ? tt?l r. t. Coman.;'-??? I.I
li' ?, N (' H M.I ULBt, tmmtti mi At ? i 1 i"a. 1
* 1 pb,_ 8?Bl t>? ma' for V' ?
A Perfect Hobsb Ointmbst.?DiLlkv'? Lai.
Ti-lC liena ?A? ti: 111 e. I'.-ln nu! rip! 'iel, Oil ?.
al Pr: <i ? ass, Coi.-.. - 1 sad Stn a 11 iio?
Ba'dby all Din^rfl.ti ?? d at D?pot Be.I I ? N. V,
3.UU0 BHiaoua raa Ho. a a ?j the Ebmbi
PaitiaL? Mirni.TK w,th ,'ii!y oaa aoi.s peBBBl and w. 1 cn?
ant of *.l * tam? ?otc mt of timber otSTatat? boss ibisolf. thin
?s_i l?e hi kB by !.. ?? ?Ming ibiojle BBB-?S A. P.t(|i7A, (jaiitii'
? A?i*nl No 111 Ki'idiiy. New V 1?_?_
Peqaot Macbipc Co., Al/stii liiver, Con i
tai? th.- ?.oit ?inprcTikd Loom? fur weiTii a, Tip".. Hin in,?-!, WeTui,'.'?
Tbob-BB, Elabtic Btoce-bqb, (susi'tisoRT Bab ?
?g??. Mit-)"')?) *? Mi??? ? (o.'i Kiii-A. ( ma Iru? IT-**
a?i? ?t ?s... 1 I ??ei-a?t. laid* attendant _
Li iiiJi.i.
WggAata. w iTK'j-j? ?,. ?
Flrst-iT*-. eatam 11
I..? 1 ? irie-t iti'.-k ol l.raaaa in th? c ty, which ti.ey ?el m im,
I ' I Troy Y ?r la.
Cart?*?s VitfiieU?*, $ A orr dor i: ; DuplicatOH, $?>.
At* o?8?tiT-i reiu'ered. B A Law?. N? !'?" IThathim ?t , S V
I'LOtE-Vt I LOCK-StIT? H HEWING-MaCHINES?Uiitt
fi/iur?'? -taisu Macsiss (oar??T.
_Nu. ata Hroidwiy.
I li,- ,'i ,?:. ? ! Elliptic H-...:? I..?? ki-it 1I4.I1 Be
n/A* ' in ?? A. I! ?-CPISB Pi'. ?Tit s|.?t Ajentl winted
II ?s K ,?r?TMi -LiCBIBBC'OBrABT.?EU-l ti
? Broadway Ar- I - ? -1 _
(.aoviB ?_ BaX-B'B HwBtaT Prkmh m Elastic
PaeeeaBavwaMacau?as forUn.i.yi**. n? ???Br.adwsT.
IMTBOTBD Lock-Sthtii MACVlttt fur Ti Ita
B-ii'f? t.i '?? Oaoraa k ?inatu ?awiM? Wacbi.i? toariat,
isa ? _
\V.i__L__ A U.Xslox'a LO(*B?.STTTCfl ?-vTIK?
tu . ? _
Will? ox A (?isai Kbwis .-.Ma? hine?A TlOBT
Br (' 1? wira A ?-'??(.l? in??i' ?8 ? Oriod Trial of Baarlaa
p , . . 1 1 .. wilh Mioplel of Work?Ho-JM Croada as
' M-rr?: ( iii'.-ii'AL PcMAi)k ri'-t'T?1? ri (> bair,
, riia| keeva I ?e no dye?, 01
l.i ' 1 . . ? ?
lit ,rn-,?lA 'J ?BLI - I :
Ik ,.-.!.alai..r.d ..ti' ' '? a 1 t-.l .1 I .r ? ?'?- 1, ? ?
?'ATARRH, Myf?i*U.'*8IA, ScROI'Ul.A, BBOBQntlIU,
'-.- ? ";:? l.ii.-or l>t?K.v?i.?-Wa H E-iNia, I'.. ?Mm, N T.,
i iii iraarepri le? *f ibaLlaetaaa Nariel.in? ? -, te the
w>i Id Hie diacoTtir o? Na rta?'? Pubbiiul? raia I'iant?. araaa
lat to ?taratta* Baw er? aR bltbtat* kaawa a aaa Tbaa? eetopti?i
?'oiititb Co<bm foi Hie ah n al tot ?li labarttel aal Cbi*a_I Oi?
.i -i. lo! idly, I'd ?ios'i'i. Mercuriil md o-.l.n *H,* Heal
i-.o? i:.(! i o?a imp : it of O. ? li iel? bRberte only paulet ? I but aevei
i > Apernnaltater? ? i ?'-Imtttf? the ?nt ? -.'.??o ? ni ,i. Ad
vice gisiis Eipis-oaiory Ctrl alar, ou? tt?rap
Hit Vi ?iuiiday, ai it wurr, a vioorous m\n.
?i ! un? broken do? n deliilktted, eilisu? ? l, ai 1 : tbt fi'.t of
Buuibera Beni good cheer, tinfortun?!.*?, Biostiana wid let'.or?.
r ?ioinal.i. teuiri?. ri'.e yti'j It ii nsver tsVm in viin. In Oki: : yon
i?.' .iii.idi. tv . i'y Su'i by n0 liiu?iuU D*po'. I?.? -I'*? ?!
?.' |.? It ??'?
ii Y MP I.?M? Ol' WORM-. IN CillLDltRlTtllO ?lkiU OUM
loiiked W.'oi ?lo Hi? ?tjuiacli tui-J I",'? eli ci"l? lnn-ioi ' .
M I,? i *,i 0 .1 c-'.lj l?y lu? i M of t mr? r?m*?dy Daanst \ tia
mr-j-ja C-)BnTii, ci ?Tata latMBfa tt; iluip'c al ?'?
-?.'?'HI.?'ITlIt IS'ATIORAL r.lHtJK ?AI HINK, Vltlll-lllv
Tro Hobab?, inak?! 3 VO bri&k? pat hour, with a>r?i<lit, ?tai.?
,|.|..il -?Ij-i ?ni Hi? lill.ka ?ol' ?land ALL ii ikati:?. ?iii '
?,nl? I.y lin? diy |>r,*iin? n.?:!.;-ic? ?'I CUOBBLB Ti> n?vB? ou be
ll'? r??)4'll> TO PBOST.
A HaanA, Qnaaa. At,*.?.?, N? MI Brvalt iy N T.
(i.i?\h C'A-irnoit i!.?c?ri ,n l'uM, Woiilcns, ile, is a
r?t? low raaefaaaaaaaj?aB Morn?, i* 0 c. u a?ii t'y*???
ditirriit lltaati k I ntr?AN, M?k?n, lloeton.
Ar IIOMB. ? Whi'ii ??crjoiLS cuino' tara tin*
"'is,? I ' i'i ??, in Baa of ?niU'hi! of (h? Clin'eM. Il.*y o"ili? to
tit? i omi ?Hup!? jirfTriii.re like Uahi aroa A llorar ? s uara
iit'.stoe? a hap th? bettelt fu?io beeeaB_|tee baa
Hallby'b Magical Pain Extractor i? BO? ..???
kn-r led*!-4 I? belli? ?l?o.t ind?'?r?it C"Tt foi P?lf?. Rheimi'iim
Skin Diieiiwi Br?lle?, Oral inJRbmoiii .loll byt'l iBBBjMetf
Haaataa-b-i D-poi No i> cjjV ??. r? f
A l.'ilv who lia? suiWed foro?erfifi?montb.tthe
BKM* eilreia? torture fr?m Neuri!|li l.lab?e?' ceieplet'ly curri It
on ii... (' folly drop, i ol Mi ?-..-IL"!'? OuKAt llumaAnu Kim
Bl'V _______ _ |
COaTirBBBBB, TBI 8 IBBOI Ol' UllBABB.? li i "in " ?
1'ilea H-adi-hr*. Dir-in..? Dili ?. ?n. M Bearii M Id I'ppl js.loti,
L->vr Bpiriti. W ?tiu?. Imi:???'i .n. ic D' lUnntVi i'limtTtlTie
l?on.K?ia ?ran ?ni ed lo ? ino? all In-?- and In- OOlj r? :oi I'ilb?.
el?ei i?i?8ii,iij m ataerarla? s M by Duba? Baiibi '-. t ?., n.1 ill
Di'ifiiili
Marvin's Nrw Patlst Alum and 1>?y Pli iTBI
PlBK ANO ll-l! ?II? SllTB? 1*1 1TR .?ti Bl Illj-lv ..I I ?.i-lilid add
?*-? i?nU?d p?il?ctly diy. Alio a lais? aBBT?Beal of D-ik-n a: J
. B'.rai
Martin ii Ci. M B'lwajr, aal Til t i >-'i ? .', Pld'?.
RlDtiBWOOD Dl-tiNFK'TiN? POWDBB.?Cheaper und
!??' r thai * ii'on d" 0 I.In.?. Diucn.U lib. ? ly dealt ?.ill Mi*
? mill? bj Ibi Hill f f Baal mt t Wiibi? 0-_?Me io
fee .??. .1 ?N, e- Vnk
IJBI IT RAILROAD Li KtTBl ? J ' i i ? POBl IBU III M'
lien or l'ort?v Brarn fateal d tVet|bt, ! 11. A*! ?-? I '? i
nin.n' P. n .- lo a Hleea?i (?r Will ltd a Ufa?
I..*..i* A,;-.* aaatadlnaJ Ibsprta lailea?m l'n ?. ?*'?? Adti-isl
dtiestinl V U-? . If.:!? R IIiol?, No Ita Man?-li ?4 J >
Hulls Ih-miujOKNt .soa:-.
' .d.rk row, N V
Fisaisol lloalifli aao Emollient, for tar N'-?a y aal :?
[?award if HW t-ther ?lyle? Bell by all Desle?-_
I'll IlAHKii?..'?'.? Pliil.iTALil'i I v i -
i?. :.| a |. ?:?!re ara for ( itlreneti, ltlet tal DraerBalt
HaOBMlBltC* lAjtfKII Mina kio
AlllTI'l 'IAL ijltlltS OP StTTBIIOI (QUALITY AM
ld*jpUl?illty Ai.oy *?..! Ni,-? I ..i.l.l.. .1 pi* :. ?
n >ai. .? o; ii.? Biiie-i-t-t (*? i"*t'?l o H Amy By B I? linn?,?. M I?
A.., Id? n Olinlou Hill, N Y.
lilli BlBB-B BlANOI AOTOBIBa i:i?MT?Vf?\ I I: ?., Pam
n v Batnae-B?oana aei tetAjiAm BeMea-keB Haekna No.
.:? Hi ji'is.sr _
UhMi?\*AL -W?; have raia ?ved boa No. 14? 1
? T. . I ; i,.? titas. Wl.-I-' W" I'SVe ? la'.-e -. ! I--1 '.' ? a' ? k ' f
Hits' iLsru-Q ?Awe! 8 tk? pi.iai,?;- 0
lad SB is!,. wBl call ?poa ii Jeaas I', ,i w
?B l'l ?_NP.laL'i BYBUF Iit. I..1: ?
r,iiii?. i nil. for Ota?n, iryii
A V?D. LtA-BWOBTBT'l dow l'RKBI"U ? ti
?.??,-?? in m i l> uske? a buii cure ?hl-uoi.?
N > '?'. Iiia?aiw..y_^^
lill, ASM AM* Lit ., I?, ? I J, Ah K I'MM ??;?' I.I. I?.?
fin Ti ?Bt-ia. ililli '- li ?_Bi in ' ?'. ?
I I, ?bl t ?? PrTII? , AtAm |J . W r . I? Oteefttl . Ila?!.-.. A??iu
Bl .ii, 's i,??? ?4 hi? nit?nt
8. M Pun i? en ill - ('?">, Nrw-c-APKB At?vi uri.-?
I-l.l ,1ii:>,4 N. '1'tia'A. Ni-iT Y*r? :-. ? IM ira
?r"(T.? Tri!,-:.?, itiJ ." II ? i n ??-???-:a ni - '?.. e 1 taatal I
., A !ti,i?l Pr |?fall?
-m -
tvTDKISBDAT, MAY ,
Ta t sr? ??pon a cn ?a.
M . ., >.,-. 'au fsS'lk M ?f Al ,, t'S-,1 \? a'?T?|ll
I . . p. ,?t I. . ??,' ? _ I ? 1
? i , .a. pu-:, tat?B but I. at?i
? . , Ban
i ,i lu? Tan
? Mb. ' New Tatt
Wr?e*aia>' u.j -,'4 ? ... ,?.,..,-, ...--.. i, -?
Tlie TTib.nir In I.-ki-I-jii.
-.'?- * I Al iTtii Li. ? ? . .1-? s
. ..s J-.,, |V I .1 A . ?I ? ?, ?'
I,...? .....ia
-TEWS OF HIL DAY
r; l?.iN__l.a\?. Nioux,
? j i ' i" ?ntion ???'.??
raak, puUial si Bltf ? Bos
? - . The
. , I Van "'4 li: k1 TI I -' u -
1 I
I l-l 1.1 . .li? lilli..
i Opera Bi I Hi f -
Be m ?i.'li lbs li
t - , i. .
' ' : ? |47l ..V' ?
? I: u: hall '"
- . - ? I'tllt.ll
rill be .- laul
-
Barrar* < . ?? ? stew btv? el Yali1
? -.' ner, J%ly
i hat s ipteia
1. : '. ? .? .nu/,
i? - . . | -? . h ' i. .? i
?
r_8 >.ritl?. Dr. I i for I ? < i Caaroa pro?
? ; ? .. ' ?ort, -ii. Jaitfc i
( ? . . ' ' ? . _J .,','[; I.
. isando -'
I -.Mi>< i t?U'?_seof l(. ?iii-i-:,? iii ? . ?
i low ipro itio for tlii tea I ,* ?>y I ;?. | , i '.
D fl ?? .<? ?: ity graal .1 109 Ueeaan f..r
:- I . i.. irB , . ; a.'
' * 1 I ? -:i ,it S il ? -,,, U i -, Mun -luv
? It
?-i'Jij-??t i:jTj. ?..i i l'uni i? I-.";.?'nil
? '? .ti, ? tra til stree* ?'?" tia
?:? m . iii',i, !'..r ti ?? .. .ei sac ?ta?
is Mi pi.'I t: ? Hat ,::, l tl..r,l pi'i.eii innot is? liinl
Tir O'll ??? ir I . ,, I, ,
M.: ?; . i'.cT?' it. II in ?"'ii.,' m?e i in ,?/,'!. 'Hi.
iatii 11 par etui, ani ter call I, _m lappar
iBft it li.i?ilfl?t"ly ?''i?-- a! IriB r?ltS,
Nilli, rk . ,...-.!?" i. - _ u- . i. ?.
CO-fG<UBflNf?
Ii.nat; .
?lA.'T'.-' BB-iab, ?:'',!i,'(?'(, firo'iM? iilyl
.. ; befon the Bentto. AbiUwaefa i '
. | ta*7 offha Maty fa rix
I 1 tO r : - tin? tiliin if.nl |,l..c?
?.i hol ? i i -tatet Coarti i ? li ? aia. .Mr.
'..ri.J liack ?oin <be Couitnitlco on Knisikc
e ti?. Interest Thi i
?me un, ai l i tii"!i"ii to tahetttnte the Benita
neefeitioa for that of the Boon aae lota n lo IS, Tbe
"Joass retol-tioa ?ree tt_? emsdei uinl paaaad -? to l-,
A i, l, a .is n.ti'i l.i'' ,11?? apporttoa iii?' Bauonal currency.
\ .? iii eired flvia the Preeideot rctuniiufr the
C'.lor it- > I).II trtl .out btaaigaatare. 'lin- bil] to an
tmnpgUi.' w.1.4 ?..i? ie_, nul tfteraa Baa attie t?salos the
Senate a IjourueJ. *
aovaa. .
Ifr. Wiltoo efttrrti aa aneaaaaaal to the _eea_atro?
lion Beport, which vaa ordrrod to be printod 'ILe
.?icD.ito taeolatl-B m aid of tho Soldiers' and K.irb.rs.
Orp-efl Houiu ?us passed. ThtBtnata aannd-u
to thePo8aN-B?*e Aijjrt^natiuii bin Here? ttu eoacarred
in. Tht Si'crniarr o: war wai ifaeoted to eoatnaakett
a list ?if brtret proaiotlo_a in the Ko-fninr Am.. Ane?la
lion relativ? to ai)?oiL!ineiits t?i tbt- Military A
?-.t. peaat-? Tliot.ro bills ob Seeooatnetion aanmade
?;. ?( - .?I etdeta f"i the MMh and Nth at Muy. __?? hill to
'? niiieiid tlie organic B-B. of tflriOBt Ttrritorl * sv,,- p
i-. ?? i .u i<> strike out out the .th ttetloB. ne m lag eqatl
riabta to ?11 citizens bein?- rejected, 36 to ?..
rai T.ix bill Wut eeaataeiad hs fur mi \_ ? ...
Scvcnl m? ?4-i(_(?8 were receive'! frcui the j':.-? i, 11 , ?,,j
t_t_fa>--t ??Ij'lUllied
Pi?- nient Johi.-oii hah Vcto-d ih. U
( el??.-,,.I? ,ts a .st.'ttc Hi? main laaiBBi are that her
?ifiji':l'T?i'i:i i-..i ,i?i'y iiml i?'iiii'li-rtocil t?. I>. dei ... -
Thnt niny ?ic; Jwi ?TB ?>r?-(lu t for bar B BBfialatJob '.'I
100,000 by tin1 MB-BI ef IflJO? jirovided Um Pb io
I- nil-. ,il MaehM Denver in kt-t-B) M U ?ire!., cii'l.i to.
"\Vc admit that Uiel-rt-eidoiii'M.l.j-ction- ban I
and yet wo think Util Veto it iiii?t:.kc. 'J bo I
jjfiWcr, !iioU(*li Ircnifudoii?, Ila TB-BBbll tlaBMBt ?d'
our ?)-'< a ; but it ,-hoiilil be iim-(1 qoite rp ?
utily on tbe very !:'.?':' t i asi li ratios - We ii" ii"t
i ?ii.'.oiiiiiiir to kill a v.ii-ii. Um n.'mi".(?ii of
. ' , , ! k1 i ' ' ? i ' ' ?? 01 H." '
?ooner or later, ir.i not ?_%(' of constitutional riglit or
of fundamental principX Wo cannot consider thit a
ii??? I??r i Vit?.
*_MO| ile pl'indcrfni? arepialtiMi l?efore the
Hoard of C ?t..? ihnen i? one to rtnewth?1 li?.i ,,,'
t! ?* Vlllth I?:'.riet Court-Rooms corner rf Seventh,
ave. mid Tw.'?'y.i.'i ..n?!-?it., for 10 jota?, at au annual
rent (I &WO, although tho City tUH kan parin??
lut ^?Tot? i?.*r j ? ir ?or the name room?, and tin?-.?, i
?luilding i^etoaglag ta the City in Twuntj -uint?i-.-t.,
uni now unoccupied, which w.l! btjtti r .?. i a_nnadafti
the Court. Swen men in the Hoard can kui this joli
and ??ave the ?Je.'."?..?<?!>, if tln-j will.
TiicStuato hw recalled tho nomination of A. II.
ith-ih?ker,a Philadelphia poUticiaa,ia tb?.* plane!
i?en. Jaka li. Tiflgart, n *>?*l'Ji?-r ai ropv.to, as colr
li otoi of fattfBil lt'ovonuc in Philadelphia. Bliaaakat
Witt bl ie:i.i".r.o Tfil ut th.* ftttXmt win? prciiuted a
was-work cuntrivanre as the spontaneous oiiering
of tho ladies of Philadelphia, saul a u-work bt-Bg
Slii.iiiiiki-ir'.i own i'iVi'stmt'iit and inv? -ution. V.'?' I ii
pro! .al'ly lune l8 ?ntt-rcsting d?*l?ate upon w.u. v,itli I
Senatorial pinftI .?ion la Mr. ?Sloanaker to ti main in
thoahadt? of priva?- iii?-' iiTVi-ierlhy tiif*i'r.ri'-. ol reve?
nue and exi'i-c.
t ili/end of Brooklyn .?nd it? I?barta an* invited to
atteint the ineetir-r tl?i? euniiif.' It their Academy of
Maak to urge a riu.d enforcement of llie a?l of our litt
I il*?!:-lut ure re'^ulrttiufr thceftloof intoxii'itiu^liiiii.iis
in tin- i,laii I mintie*.. Tim I.ov. Haar* W.trd
Baiehu iod tLo Bar? Theo. L. OajlM a v. t? K-aoag
the iipi'tkcr?.
T5IK Elt;UT?IIOI It ??f-OORlIT -TUB
B1'II IK KB.
IKiOfuTlie Wiir'd.1
i ? tight?. Mir nii'veint'iit I.n. l'nl. I. and most ot
(lie in n ?rtu? ?Ir.Ke? of the workmen, in Mi? Bul rv'
ellie?. I.ave endri !>y their retnrnt g to their ed! t.??k? gall t?>
(tri t!.( .r uid w-i.* *i. __M result wa? int-vit??l-le fiotu l! I i I I
nuJ d.ily t.nt striker. lliea)?ol? ??t. bd.I t'.e p.ihlic ii Jctua/oiriif.
wbo !?;??! to allbe fita I i* ???timing tho il..r .?.i..ntl..?-i-f
tieir r?i im. tua Lar? MM to tee Haut Hist eau?? w nulli nul
li-'.il i iii! ! lut ?ni ce? J.
Nor i* ??/J ii lucec'i! and he i? *o IHt 1 le Anei an
worlir.K'i-'n ti'i . 1 ? ? nr-l tell tt?M tttmm\f l'?H "? ?>
Itt-fgti it ?.ii. Hay l.ai a ?>>:.(.').? jil .in i wv. i ?i ?ii u. 'ii ? I?
A? f.r '.. | '!??'.??h' c ??i.? | ... n to be n t! t; - t- - | i'tml'u
rylill.r true it>ti>re?t (.f the wr-rk.n.-rnaii t' it ir-.r.
CU/,-tata it A t ti is'. *i nu.<i ? ii tulle w.tii tin* matin at ?li.
V- .? i ii? i.' i ? ir l?i?- ii,." li ?Jill i. i'r 1.1 ii sr. ?ntl
?eke lewa e_j to be I I la* weal* bearii only
. i ni ti..rk'i!'*ii m D overo mt al tupi?/, att?eei
paaeeeftl Ir Ira lack? bretbraa li eeabi . rrigaldelh? ;
peatiacuof etberet-pla/ei? m labac, got ? iiraeti !
'. . i .
' : . a i ????!?? t. aat rt
ni i*si'ne ? ?! a ii i.? i with in l lie i hi.
m? .
ii t ?i,-' ??:? rating eau?? of las f linretftl
kool bo ci..,-ni ,11.ii iilin ( : ? .
a can?I - tau i ?:i.l , ? i ? i ? i -.
?. tli? .une v .1? .mm ?is : I l,( ur mutti:.i M? ? ? S
i .- I ?? iT*rWk. I'..." . t: ? , '
i ,? _Dj n ?? ,-t ? s great I m ?, ????? ?
:. - till A ii ? ru an j..-, [, i-, li 'ii'liariii nv,t
|,-i? i:. i, i ,' Billarear uU t ? ?
li M t.'.: Barely nr.pita.il!? for oi n gat mara watta
sr ir 1 ,.T 1 e . ' ' ? -.- . ?
Bible f BltC iT'-t tilt ss'i i? k? Igt - ? 1
A pr. i a.. ' :?..!?),
Mm? weil : : . i kelp for II I
at?n! ,i ....I a u',it 1> lint than t.,?
? , anti It a? well as the i?., ? i sad Iki li-.s
ia I ? ?
T'tt I-raen of a iitir y ar** vc?r ?hi, I ?? Beer kel '
Bad i jr-s. i? a i -,:? a a kick j I ' ??
?I? | I ,.. ti is..' i-ip- I , ?MA It Up li o
it ?' Il ' s !? * i.-? ?
lip-s.n? rtr.nitt rrfBaa t>, pap kB ?' ai?, ai -if ,f t : ?, ' ,i -
w I.? wi'iias , ka il) ?m. all I nuil? i.*r oin Ita Ut.n ii
|>Bl bil ?hate ? I ? i Ita te'!. ' ? I ? <?? - it? r '
Wtf I... I... ?. , I, - i ,.f-t ,., r i; Uni li ?a al? , ?i ,| nei her tl'i '
j-.?? ita beriet lo ike o? i . ?, ?
|. ? . .
iii? tiui.'.., ol Binn ral ? -? ? t
? ii is lliis ? ' ' ' I
? I . I I . .? k1 I I
ihe tvorklaga aa I? ? t .? t
I m Ibeaeare the rtt]
?
-::.,. I "I
e. ' ei r ?
bull?. Ins Uti ]??' ft litil'i -,,?, or lu ,s?.l I V |,
i -li I. .
il.fr 1? I lau!'?? ?tul ?iiir p. ib|it s i
(???h
.-),'..,
? I T.
/.- i 2 '??
'
...c ?il i,i .!. . . , ' '
-, '
'
I. \? ? .|ail ? 'i *_V Watte i to ti ' ?
? . .
lio i i in bp ne ?a nry ii linne it
n vi ?i m
.
ii Tea or 'I-v? ! "-ii-, u ? ' . !'
i : I ?eil Bl to Bit" to I
? ? V ? ? bat eight I
: . i li y ki 1 h (.?ri ::. :; li ? ?
? . ??' j , lion. YV!; ii tin f ii, I , k
(i.-lil!: ti-'work l"i ti-i ln,i.i ' r . I I lo this t
l/Os-i1' io could hare b-';?. ?I I bera. I? !..
Bel belie! i it i ia be a? hit redi it 11 rta ? ra
Mil.
II. v. ,, i, ; , | , '
| ..ii War nui' ! l?c mt] Bfld tic...' I I \n
I ' w or Cap i J i? 'mik Hath i I
no lum i Barth 11.000 v.t-ri* ni on I'll in \, ti
office, it would till bo iinpua ? ?I?- ? ?? u? I,.. i.
? ? f ' Lal ?. :." i ?? i ' i" lj. ?,-,
I War De'.t?tL.it u in ?"i in,. : no m?r_ haidei I
? ?''en qiiiintiiin of ((?iiif.'it ilin'i ha did
1 (in. A\il llii l.ii't liiil-l b" con iii k1 (1.
III. lint 'Uti Watti bul ? to take ml?, m i oilli! Ibc
I (Oiiiitt-iiK tiiij. iiillneucca?the ctntiuual progrt
important rc-nlt* ol' Labar-Siri-g lofaatki- ?ol
Ik'nlro.iil-??.lid ( . ??r?!-??o? the r.pid laaraBBI ol I'lo
? ductile Power in thin communty. ];.tween l-.'.n
uinl IBOOtbe pop ilatloa oftbii country iaanaaed bul
lillie o.,i- ."di [. raant?, while tbt i?(-r.a?. ol oin
Ne:?.i i wealth wj? i... .- 101 pai mbi.aa4that oi
I dar i- prodaeen al vialil^ val lull.? ai
1 gnat. Ami on. i.' ? ? i tattl tTu ( Hoo i a?
peat bow a? ii iv r wi , tad : llfca?1 io bl
, H lel.Tii'i'tt. ii DI e, li.?i igh au must '
.1 '..!'?* "I .
I ciarrniistniif??, aiandta? *low wttttri prate thal ti
anta! wo.- harder k< aapputl ? ? a. I ? ni
; ii by BO ni'.'Ti- fctttow. thal Bl B( "1 vrorK li.ir,|"r tor
n n .ilt 1.1 Ititi. , . did io 1
tin- di' i -I.- ol tbt v g1 o. .?? ' i. ?. ; i. a I. .?.? I In el
cottnlerbalniKed bj" UM pot ti) ??! Dill" pT
I i k i? y oa ilii oil.? p,
IV. wv do ?i'ii bau? ? .. bia t.a tee
b.iui-'ivigi-j.?r eii'l.i bo ir ' ?? .: nor to erada the
I, in!?:,- ' ., . Vi by BU p ti '"? ? : ' ' .- d ki'
, forthwith the |bt boat , It ma
llf-MT li? BZp 'di' Bl ' ??_'??? *' ' HUB lill lui li-,I,i
' ol' ad? -' laad idle d
raia** -.?? atflar, h .in-. ?- - ._.
I lier .??,.i',.".? io m'I-., a, :? * ? . and lhere i , i i
d.11- n Bl -i. pt ti?< ? ' ta-fltl
i'i,e ', : : ." ? i tea i ? ? ? 'i another.
a i;?v -, . ??. ? ' i ap . ' t ? .h i tari for
i eight boan ol oat ? -1 ? * bo tata
... . .s 1 .' ?... SWU1 .: .
' ni h .'
i ???'.' ?
I. .'.?:.?. ? i , ?
(?I .til tort . k ? -:-' ti ?.'?.-!"i? '
tim" .. ? ! ; i ' - ?
1 vork, .-:,'! i ?
', m,at? aid . ?i . ?? i ..
1 vu- .. ..'I.L to hope I I I'
! - ' !.. T I .
- '
; |o be a? hiered
??,???'
time, i
?? ,. ? .
0i n.? I
8. : .'.,.. a
I habitai r. ti lew ii ??? !... ? ?
, ?i to bil \ .nu it i ; a I noii If wot
m,' ?i'.? infold I ? , I.', i Iel i li pe
that our children will. For at present, ixjordinut?;
drudgery, twttt?tt application, are general?qijt?* M
much i-o naaag than who have a taiaipeti ne? m with
tho poor. We ara overworking as a people?the
fHTi/otie and thrifty .?av?and iBffarUy fur too
many triiliT.? and para-itcs, drones mid ntl in -irtiinl
idleness. If every ouu who ib alle had to woik eight
hour-per day, there could he no ab-olntu m-td thut
any ihBBld wait k_?gtt, Ltd us hopo that they will
BMtaaga time tbiafl letter in the next century, it'
uot before.
I'ROM Klt'TIl?- or BE BE li*.
Tlio ?iroposition to exclude for four yean* from ii
voice* in the Federal (?overnment tlioao who were
guilty Of nttempting to overthrow Chat Government
anddi-rupt the I'nion, is received with thri??k.s of
horror bj j?a Coppfirhlldl ?rencralHy. \V?j do not
favor the policy ol' diafranehisement, .?imply bo? ana?
wo doom general ?nfranchi-iement every way prefer
ntil?*; hut it is .1 tuet, ?ihimdautly estahli-ln'd, that the
If. Iel-, liad they tuiecccded, would h?ve ?.???Y.inchi.-ed
tin? Situthern Unionist?, not temporarily, hut for all
time. Thi.? truth does not re.?t on .such tfTtJBITIIJ ti
iii'i. "Wi-c'i alone. There i* ample corroboration
from various quarters.
In February, UN?, the leading Confed?rate?? ol
\Vi -t Vir-riira .??ned htm Richmond nu itd.lre?? "To
li.' People of Kort-?tTaitirB Virginia," urging thoa
to take ground for the Southern Confederacy. In
tin?, mnniie-to, they etiy:
"The /ti-ii* rta arrrr conquer the .*?'/>?'*. ftfUklt B_J IA'
.*?" ? ?? ' A f'cr r i -lint lu ii rrilor, di. i ?J ll.r I i ? i. All ii human
at?tiiijit to mi. jtiirato n lirsre, fren, riiliphteuej autl 4_'ht lal ian
pt*4>ple, cm n,r(, hi forflott tr fcirgbttto. Tba airoeitie? of
i _?? Kort? m ? i aeeattaa tala ?? ur". im a |e?B*r*t* ni tempt to
inrnke ?.???m1?? li.au? rectloI?, l-nr? plucftl a 1*1* (fijlf of h-itrcrl
i ii ? t? ii i ..until? m Tb* aaaaraUaa wawi waa forced
bj I. ii-?! i oi baa baaa *ea_raoi bj bfBe_aa M*. it : ? n??t
i B ? iib ?inch will ka** io regret the eoaeeaai m te.
"Aicertalulr as tho atroeloaa ?el em? ai MbJaaalBW le
-1-??i:i,? a lo (?ii. j?.?! ?'> i'crtttiiily tvili every Inili i-f tli? ?nil
if Vlrirlnii. rr* i i'.n ..ndtir lier jarti-lctlo? T!i<? ? ntlre Boah
I ID I-- io o- - ??;- -I M ?il . tril-la ?IB li? Irre. Bj i.-?leoin n?
?oin??, lia r'nrfi-ileratr aal l?tate Dovaramentt itand pUiged
ti?*rer to ?iirrenilrr niiy psrt ef the Suite. They will lie
in. *!i|.'.'!i bv arar* im?1 ive of interest and of honor to redooii?
the i-ieiii/e it -? ! basarla
"\Vi* i!>. m t Bililrid??uiir?e!ti'?(ii tkeee Wbo '.ire eng? rly?SB
I Wltb I ?? ? i> to si.l..'i.?'iiti' r?i ili-iciiiiliei BWTBBBI li '??
t '?iimii'iiit ealili. They to. ? . ?? ?i tittttttto/t i.-iii-,?.
tchirb I' ? i :.'?'"/ I".
n T.,!; ?mo inn Bil in nil anti >?,nil ii.laaaa w? ?re eral*
I o.l In I*, i..", i-? i* art? harr insu? o nu! " (Bf believlbf) that a
J ?ti-y if the ? ,i / !?? if Kortb-Wl -"in V.r^iu!? Imve
ft? -o' i ii al'vii nilli t.ini'i t t?? th?* Stat??, a ?if ila '?"/ eMar
ITa km*tv Low to maine lalbBbbaaae
li.r titi tii'-l li*-1 -? ti' - "' \\ i .- ? '! I
ti. r.* ni le ti. rrtne to (lim i*?, wl.ere wet".,di ?<.r** lb* CBBM
? ?? , ki ? Bo ntl e ii-i ??ml ihuuMBd bsv* Jaiad **r aralra, li
?a |o-, ; that a whola eaaaaBit? ??? rrrnt a? "?ir?
:.| Wu.'d'itw i.i '? tlie? i'it'-rlnr* lier ernilil ti.?-? ..?"II"
i? -i?? n a peat ri-1 -.' .'.a pa Hieir l?ori!er* ,V?.ri? wara I ?m
. part r -.- ill? r*?ea \tlr? :?-e i-ir? t f ft?lillee, or ti. ?
mu.t-e ni come !.. oil. r abell ?-i ?hlei 1?bII Bat beerer
i ? ii- Beaf eaaptBal a reaela, tl.eir ran^ietan eoaM be
i [an I by irai Mere labalaetia to liwetallbta ;. *-? *? tvtii
i ?? t ? ??. n | ..o I to I hat i-?- 'i?-? a
I !.. i ? Bl . ? m ? ?-.. ? ? ?
Thia uni .1 bj Cuts. W. B
R.J.eit .li.lni.ioii, Tteaua .S. Hii.iiioi.il, (..?I? i:. D.
J ?? 'i .1 , Vi 101 I.? .?.i"k-oi', h:i1
|. .i ? ? i ' ' ;. al
HIT.' ill V..*? \n... I. I |.:i.l?-* Ullt, l>'-lorl
\ ..'I o'. ' . t.-'.d . *. .
? . . .? ? ti?Bl
ii" pea ?i ?iioiiid mr ! ??j IU..-1?? .?. ii tit I ., ,1 '
1? t in ni v. v dil mul?r ti ? I*
i t .t ;i. ?ii? .. t ,<?, ?.i iii,, i , Blain y
???". t oi the . i. It j . - over, thal ii
v..i lin? - t led Re! r) p .1 '?;.'??
?ii" voiutiatry " l'iiio.ii t.. 'i de tab!? , lu. g
??. -? if a voir dil ? fifi '.??in
? b*_ rh ;! * . ' ? .
<iu: i.i??.-. tiit.i..
Mr. .*? ? . h * 1 !
! I ' ?1 lil", t? .til HU :
? ? .' I
I '! . 'i ' ;'? i
, . . !.'.'.
i .
. ?
i
I ' . ?
\'
bul til .t mt ti ty mulina? nil bo i la foal
11
-
|
' ' .
a?' '
?ii1- I
?
' ? ? d ?
?
? I l .
I
I
v
take it, I
H .' di'! :* I 1 ,,*; li I, M)
I
IA! ..
.
ti. A h a i. ! l . ? .,i' !,' '
yu i' ?!- . Pilli .is i ??* ? ?.
v
len-?? !?? . tarier?
III. T.??.,..?!: ?
fruin ?* too] '??..!-.' ? - .. i ,y t|e
[?o bl I
l\ i . : ..tin Co arnot n
??I OBI ?" . i iiit uiiiiun.ly i.' :..? I ?ii.
'? ' .' ?... Ij ; jo enu el UM di bl
? ?
? i. - ....... ?. ...?? .t t to tiri iH'i*a
* ' '. ::.?-. ? i-iiiIiihIvii.i,' lb I pa d'- *' I '
i in .o.?i lia i lirai tor ,] W
! shall I"* ??n o".r ic.it o. ntl. The p ? - :
??I . ' , .:.::
: trade, d
i ??ii'i*ti! ai?.ii, v ?li ;. .'ii. u. rid j
. , that if n3
? ' 'n'
Wo ?! rl'l ?? ?! (o our
, ?/ia ntl? ?.ii.io i: a barden ? I .? I ? i nd i
? til nr ? ??
?
lum.
? ? i ? i*i
? . ? , i. .
- ? -l. n the m? ni. tltnl ? ? ?
In youd i-. '? Ii >'?? ?"til-i ? ? hi nit' iv.-i. bu
million of a ? . ? ni ?"i".i m v.t-r t.mrs. with n
.- ? ?.'ii,plo.ii. li.v.i- it ii?* .
n -*. ti? r..,..*.. ?
tot.
rill. * a*> 11.io ?|it?iio>
la rit . ? - ?! .li Rellim :;,
? ? ? . iii... two DlBUbilB Pim |
A alla? l.i.t. or. n? titty w .,*
. ??i ti.?* now dipmd Pli - -
I :,, r.. tipallty ??I' .{oiimuma. doe- not .n*
| M Otl tv , ?? vvonlil
II .*? bara ii?*? - na i. ??, ml
?? ai" folly nivoie ibu |l,i- .
i Bl -, 'lill' - ?-.li ii. UTI.:.Ile
.. | . ?llo.if. ililli '
? b4 . tin -i? ? iIIihl1 I*? ?ruiee'lo ii. (hep-*"'1
. I | - .!. ? ' . "
t: ? ' y | ??!;.. :; ?*i? ? 1-. liv-n- :
' ? , .-.Ij !i|M.n ile? i
, .ii ni i icy the Eat! ? * *ti.?ii, '
. . -? Pi ain -.''??'ilii
? . thal ?.'i? -ii"ii iligbtly,
\\ i* i.?:.*. ? ? ? lii.ii In UM I ?el (lill!
!. - . Tuike, . I-.,|. v., .,i tifuar on .
'. Bl oil th?'?? i.lul otlii'i
i . , . i. Turki-.i, ?i a aaa lUied ii I
... |i.-.lum to vili.i! ii;-] "His to l?e the vci-li ol' t' **
iliflniiin' mijuritj ??! tilt inhibit ml I ?
? :? i . n i ... ; .1 -. U(|| ? i
prcssod thprji.ielres, by pr.pi.1ar voto, in favor of a
i union of tho two Principaliliua under a fon ign
prince. It in, of coure-, BO .-?. n t that the ehUf
| niutivc (?f tin'. poUej li Hie hoi?.' thai ? foreign
pi .nie enn -rive a greater stability to tho IBiOB
than l nativo nobleuian wnuM be abb to ?Io, and that
ki caii thus lay the foundation of a I'oumauian (.'?
?i:rc, to which, iii the BBBM ol' time, BIBB tho Rou?
BMB?BB distridsol* Austria might be annexed. Bad
u i: o,-. la, theil fore, looked upon by Tarfcej-ai t! e Imm
ot one of its provinces, by BO-ria II the Ion? of I fu?
ture dependency, and by Austria as tho los?? of a new
coveted 'crow-land. There li no rea (ni, OB the other
lia.id. v. by England, France, Italy and Prussia
-lu uki ?bow any opposition lo the national a-pi
ration? of tho Koumaninn*. Tho establishment of
a i'ounianian Kurope would appear aa a battier te the
r ?ten-ion of Ii:i??i.i on the I'lack Sea, au event which
all the power-, ol We tern Lurope have hul?eiun!. rea
,-on to fiar. Tho liouuiauian", therefore, court the
favor of Hie "Western ?Power-:, and ha?o made a IfBi ?al
lid for tho i"riend?liip ot Pnipusia hy electm?. Prince
L'harl.s of Iloheuzolleru the iiospodar of the United
Principalities.
\ ord i og to our latest advices, no agreement had
beeu arrived at between the gmt Powers The Bat*
ii minn deputation, ?cut to Germany to inform .Vince
Churlo? of hid election, bad not yet acquitted itself of
it.- mission, and the Pari?; ('onf?-ronce hat tims far re?
mained without a rn-iult. Tho (BOB-OB of the fate ol
the Principalities remain.?! umettlcd, and the agitation
in these and ?ill them Ighhertafeaa-ttieeaf EatOfaaa
I Turkey unallaynd. Report > apparently well grounded
j rejires-iit the di-po-ition among the ChltBiaat of Eu
i L*apeaa Turkey a? ii:??ciiimouly v.iilika and only
waiting for an ojiportune moment to attempt ? simul
tfincoiiri rising. It in, then T re, deemed probable that
the flames of war once kindled in neighl?oriiig
Au-tv?? would ?hortly nOlBainalOB-B itself to .Northern
T?rke v.
LABOR I tua ft I.Ot IBIA.4.
1'.t.-(]ov. llahn of Louisiana?who nevei tvm reck?
oned a ?.cry teaajaataBBI Radii al?has written a letter
to Senator Howe in elaeidatioB ?f the laws pir-,ed bj
the Louisiana Legislature relating to frtcdmen. The
Louif-iiitia Legislature hid no doubt of the merit of
their work, for they printed it all in a pamphlet?but
thal araa forhoaaeoo_a_niptio_, and calculated, like
the almanac, tor the meridian of Ni-w-Orleau?. 01
the aoda aa a whale Oor. Haha j!?tly remarks thal
'?however niui li credit nay bo due for the skill with
wbieh the ami.us of then lawi wai ?ought to i>o ita
? . I. there is iicvert'if-le-?? re illy very little destiv
i '. 'lo j.?slice ta otic-hail' ol the popu.atioii "t Lou'-.
ana."
The Int ttetatl iaq dial the DraaiaNB withhi the
i .ii di;, s oi .Inn .ii ;? "1 ? ?eh j car to make c ni?
Ir ict. fe I UN v i-o'.O year. TU! is what _ BB-Ib ?
! ] ii ni- ?.i Le lana. B . t ? wi ' H tot K te Row?
i York, in order tataetiti ral - Pot a lair io th*.*
i book afthia Si tia, tat, ? - i ? aj atefthanir
or day l..l?orci gg _ ___ ? <, dlapBIB 0? hniit_]f for the
vi :?rliy a bargain to bl uia.'.u in UM Bill
ten ti i ' '???, if he cannot
I in ,ke a bar-rain lo In? l.kina, if lie lia 1
1 I. agu. (I to ((.Tirol tin |_b0t BUB**
kit di nug theee lee 'i?.?-?*. ? he ttf
, i milln* cr.s BoaBfid-O lo liraigf-snt live dolh.r- a
', ami th'Teiopj the mis iborer deoliae
i ' . ??,;!' bim u \ tpaat,
I bin in arrt'?t by a .I? si ice of the Pee
,' auction, or put him nt foreed labor00 ap-in ?h?
' . i
??' i loe! Ici-her tree ia!.?'iMB. We
al the wot-inpuea oi Ki
al it. Ti' ?? tra II
? i s a Ia w <? ? . . ' '?'.?.
' fcr ti?'. ,::.?? k alare fe
? ' . ?'.ii',-i.e. iiiiT-d ii!-.(l i,;'!-.-ii-,1. Ttt. weald -,?
W .' v, ii in?' ?? pm , foolish
.mt. ii.huii m. A, ti the*, v.'.nbi be right !?' ?
? ? ? - . '. I.
: \shith . in alaka ? itatate arfa?eh weald bet
? .
I ? i ? ; ? . -
? into in sr,' ? ? ;
dib.
" ' '
k law of thi . . ?. ? ?
i rea i.
?o i, o.v what that ? i i ? I
i ,- ',? be i o " Wim i i:i
' they he* Not D(
i pUatar'a J
. ?
I biaaoa I . ;? i ?. ?"-. ?
??'.,.?? ??. ?? ? ..'.. t'i i.
? ! ' ' '
which I !.. ? i-f. !? . tj,, In
un h he liAf? m? rcpreaentati. ...
.i a al ti..- i.. . , . . ,
? '
The workatifBieuofKe%Tork_ia] mjt ti I *
: In J ?b1 . ? ?'?? ? - v., i t. . en the I ? ?
, i h ??? - ill yet leam thal I i
' . ,
. pan .i linv , I
d -. .it Brike al the i I ? I Bjk.
i*.*.! i.ri.ti.i ran: i?*-:%i?.
\\, ?iii.i? riaewhere ? pi I di I .i iel t lb
.?nie* al V ? ', I ? , I '. '.
.i. ?<? i the BOth of !; k1 114. t?!'., th ? Beta I
women of ibu! t ity mi ni in protTtteioo to the!
t -.i iii lina!? wiiii ii.iMcr, tin, paree a. the RObel
I ki .??-.e'lion? was m,i.Ii? a- iiupo*ing i. num?
il toteo niiy 1 onld Blake i?, not leas thaa th a??
, tiinii ..nid ptraooB JoiaiBgj in tlie rit? -. ?
rrj .' i'ii L'ob?i- lay the I I, bul -obodq batt
. i? flower lor anj of the 1 itjor, The loi ..I wi : -
? ita, -??lading the ,? ?. of ?
. ,. ? nil?n d a ida aa a apt t.? ?
o ? ?
.- . of vsiii, h the . ' ' i ? In thi r
; ware to foraa I ? p v p ii p. n on. South ?ni ,
f took tie- ali ni ?1 o:toa. It
Ango .i.i pi-oiiiiiyiil the ti*.-: ? ama tit 11
forre of polk**., ead I patea of the
tory. The bio. laaioa ofwoaicn and cliOdreu
i,., t . ??? ira', I br I1-, ? a atad B bel t
all el.'l'.i'l? B, : (I -'?''" ol' ( Ii',, 1
obliged i" i;?> b?nie, iiiin'i'f to par tin? Baijalo ead '
, og tribale of ra pea t to ti 1 ?aSa 1 dead. I
1? BoQthi I chivalry, mi ti iniuiity ami ?n.alu, al!
I ,lil(> one.
1 1 i.utniliiiiiti. to bo obliged to add that the re?
ratal af the li?!?1! Majar ta dkrw DBion paret to be
^ 1.! ?mied with Houe: .1 ed by iv* 1 L'n.OU .
olliiers?by (Jen. I ti .? 1111,411, (Olillli.llidll g the Dtetl -I.
alni by (.ni. 'lilU'ii, v.i.o i? (_'iiuiini,-si,,n,r nf the
J',?!?' linen's linn au for tieorgbl! Th:-e two
official! united lo attesiptiog ta reatraia the
r-l cbt tiilnilo of reapeet to their formet- cotii
laiics, ?m Uie grouini that it tvoiiiii eiaaai ill
, Hug between the wbltei and tho klaoka! li ;
wuold be ebarUahli te jj-ha-ata thahi eapable al
-m li an a!, but both the Keb *I ;i!:?l UM
loyal a, ?'uni'? apee ob Urie point, and Gea. n, b?
1 m even ice!.Ming that he bul dotroapaathaaalto
piTVint the di inoil.tiu'i ?11 bj" lone. Wiall? iaeh
ennui!.iini at the Booth, what raaaoo ia there
?o li,,) ' tint! ti t" bint" ti- 1 .lid li.d'cl shown by th.'
i' win be M'ttei'"! ' What righi hare wa lo j
?I.m uni ilia' the Rebeli ball mtpacl 1 leg
l"'.' ,?: i; n. raia oombii e to In all I
'li,, Cgartgt ii.tiii,'. ?lohn (?.m nu ni Ei e, 11,,. .-?.i
.s,.ui. ir, ri-amis li..niau af Oaakia,Joaiah 1
? . .1 ::, III. 1. V. lill ni I. D kt. h?' ?, L '
]?.???'. JohnT. II " ind
in
phy of iriflgi.1. **r0r8?D*fi'0m among whom tie "C*>1*
servativo" nom^o?foi'Governorand Uout.-(^is?^',Ul??
of our .Studs are li_?.dy to be aolected titi. _*_\[
Whichever of thom .sha'! ??c UM victim w?? i^.,? 1
popular Governor and a majority of 30,000 to bull
againat. And, as he is to 'gi?:> only notoriety wi
suggest that he should be brough?* out early, bo that;
he may h?vo a good dial of thia
(BIBLTY TO n-f.I9IA._a.
IVrT people aro aw aro that the supply of eo maota
poor beef to the market* of th?? Ea.storn crtie? )(
chiefly owing to tho treatmont to which animait _??,
erposed in their tiantporttUon from the ;?_)-_k fann?
and Western prairies lo thceity atil.t. It u impom
pie to subject animal.? to a lowing proc^ fcraereraL
days in succession aud not materially d?m?(?e th--,
quality of their fWi en an MtidU of ff-.d. 8uoh ir
tho law of I?baal econoioy that, w!ir_?vor!,_? ntei
||| admi-iatrations of food and drink ai<> wiMilit*,!.?
there in a draft made on the reserved hlwl nisking
deposits to supply tho exhaustion of the r?n*ctjl-w ml
nervous pagan of tho system; a.".d thii speedily ro
snlts in tho absorption of tho cellul?i jalon? It iaii?
not, thorefore, bo otherwise, when ?.atth are ?hut up m
cars in Illinois, Indiana, Ohio, or Kentucky, subjected
to a wearyiDg, sickening n.otion, dipdnd of food a;ni
water, until they ai-rivo al Nev-Yoil., I'liil.^clpliM,
V, iliiui'-ie. or Washington, hut thV. a ?Mfpfo of aof?
fltiijhy, juicok'Sri auf aaaali bt iii? mai Tim
abominable practice had been c_rio'J to nah ?ia er
tent that lelf-dcfenHe and a du<5 concern fx what w i
eat, iadepeiideut of I pro;? r r-Rn i tot tbe tr"<_l*m?>ii?.
of unitr als, have f.ireed na, w'io ?i-> Asp !i'1r?nt o?.
cattle-dealers for baof, mutton and pork, to in-ro!:.?
h'gi-la?ve proti-et'on agiunat thi, Tuel and tief*MV>ii
mode of tiaiiaporting ?liri* ?ttock to l__\ city.
The recont act of the Lr>gislaturo, which ii now i
law in force in this State, provide* ti.it no ra?roel
company in the State of New-York tranaportuigci'?
lie, ?beep or swine, shall confine til? sime ni ears f*n.
a lojjgor peiiod thi? 3*1 oousocifive baan withou'.
unloading for re-ting, watc-riug ?nd I ?ding foi ??'.
: t?* hours. In c.v?e tin? owner ??
p'*rson in ohargr? refuses or neglect* to pay tot thoca-t
aid f.?ed of "i<. Mteak, it is mide the J.-ty of t* ?
nt.lroad company to coinply with tue profilioai of I.?
net aud la c'.)*:*,;'* Um t^ptait at a I. yj. m i -t
stock.
F?r oat-h and every violation of thil '.:t tiiero i
hied a penally of $10A, ?hi-, Blina. i1o> iatondiid 11
ripply ti the caso of every anima' r MglMtai ??,
VI har, too small a fori-ittire to v.a re tie onforc,-?
ment of the law. Experience, Inwevi?- will com*!)
minor defect?. M lawMl| Hw 1 mon ?>( pt?M I??*.*,
??Bod mutt -1, nd palatarMl BM_*ltaafc>*i any cm?
grai'il \'<t tb^n*?"'-?.?) f.: the p : < ?".??*,? ?*J \io
li)?? Leg..?Ittun'"
! I ' I * " ? l A ? . ' ' ' ? |{ th" ?.
-tbl avimpll Bltl?Ipt b .,.-'. ? '.? aoupplf
ty moa'.,, tai* hiaaaaalr j.' aintj ?* :ni
further in! piovided tua!
I r rr r>oi ?ua w'jo ?bali, by hu ?cr or aegtao?, tuslu-oa.?;
kill, iBBim. wound injure, terturi. 01 tntttf l???t wy hoi-?.
mi?.1'*, oi ???!*?.'<?, ?'iff. rr offcpr iittn?! lie!' : ? - ' ? r '-? him-IIV ,?r
?mfber ?li*!.', on cj-.victlon, b-j ad/.Jg? ' glilty of a tai '?
-
Rrary owtUT, drirer or po??Ci?Ki* o' n old, ma.* ?
. ? 1 I. ?.*!? or uiule. (nninid uMaeortal- Imaiilixl un
street, taue, or pia?? io any city ia tin? ?*).i'e. wBo sk-ti: at
?,i I. li >.-?.? a adela bein ?ny ?tr?**et lane or paMtc pIsjA ? ?,
Biore than tlir??e bour?, arter'k Bowled ?T? of ?-?cu lilfcibBif.
?dal1. BB eeartattae, Ivjaijmt.; --1 jfii**? of a aliieanur
r ?v/iaiaaa i - eaiiaaatty iiroper? and s?? to_y mo -
111' ? i . ? t.nj.'orro.'t ? i lh ??, -? i.. ' ltd ti
-tritt-i ? J?ofa_!rigM?t_InIdafpeopli. Th'pir
.stint. ? ? ' *1' tbl-tatt .:N-"Y?-t;
Vi- t .>e-.ner-it! A?gttt > '
"Tba hut '.hat or.r preie?.'- r?..l I. * 1 m n?*Jt ia ??
kQowl?l*r?xl to im ti fail.re. ov >o M ?''* I '?of.?
!-. bave '? 11 (late a Meei ???
.- ive*, ii ?tuple proof ef oar tbeory Ual Oaveraaai^ ia
i . : ?-..? * * | ? - rare
?i ? ? ? ' ? ? . ty nore
i i ? B?ioient Aud f.? illie? i : ? I '?? ? ?r'ai1?!?''.
M ? ". I ?'1! foil 1 .. t I wi' t
I ?.? ?
: - ' ?
lea vu* ?i
'ii
' | ' . ? 1 i ?l
? '?.r.*;ial /
in c >-_< tioa wil
ara . . ' ' ' ' . I t mt di
? ii l?f
- | ? . ??? I ? i
? ? ?
??IB L
tu B??f
?ta. at
Aaai?ter l*-irp toward l'aivrr?al ? ?*.Jrr_*_;.
? ? l r ?? ? ?
n Sia Ii . ? , ?. i. '. ? ? .j*i .)#
. .:e: j :h M: .?
IBM Ma :-(?*' !'? .. ? dilt'j-:ng i-, ni ?? i'.
???-siid't'.t-a va taa no a? ! tak_____ria) 't
t ?'?;.?, ntr 1? i* ?>?'-??'.1" th?* "* i.'.oald la
r t ? ? ' r I be io latani -? - ?ii
og ? ?reret?", l.ttr?e i.
. ? - '..lilil?*, parrida '??? w...-u aaiUtepi ? lu ? I
I M -*:' I- *.???*?: .* i ??Binf
? " .. ..?ii la t... ? -:.: ". jjr.? * ?
, -,,. ? faa_?g ?i-?t?r?*?-?'. eli? .
. .. ? ?lio a.'t ?i4ii?rw ?
. ? '??? .''e', m f
? ? ?: * . ..!)< t.) w: iii a-.r na' .r ?.? CBI .?I
?..- -:?*'. s-i'b x\ ?tui ?' ?(
?* . ^1??':# per!?iii (oti *?vi
? t I Towt ?Mprtal o: ; .1
- ?? ? ??? :.?ir ? f
??',-.'? .
?? ?? ??-.??'??* j?
j
. . ? . ..? I-.iewu. II
i | Bataan-*
iryeBlif ' v ! la ti?* a?rJ.u?l li? ?I
\'\ogt?t??oi lae txKiu'.. ti. . . niuii^uoral alera, ?a.
tin* ? .- . ? ' ? '
. ?*.
?'.''.. ?
r ? . n
. . '?? ! v. ' t. '??*.-*.. re-i??*?iiie.-e<l. ?! ?t
? ?i..
i .. . ? ,
ii at tbe ( ? -? ' -
? .** .V ??*? ' ...
- . .-.-..,,.. , a? a
. . li o ? le ! y
?
. -t M ?'
i? w11 Ile p.
|4 ' t *:?.-'. i
lal it wal aa
1 ;..i'.\*.' would li --t
ti* ? ? .?V. .- ? '
? 1 l ?hu . i. . .: t.. yal ? .
? more, tiieliiiiitit ?
of ? ?? laninf eel tia wa .fir?, .a
Bow farClin ? . , ????i-d-i-l
? ? ? ? ? ? ?, I d ? iBdBBOwa
'' l '?*-:-? ' - ' 1 .. t , ! I. *'f
..i? of UBttalli * . 1 _ I ? iiifi ??
. .?? . . ..,'?., Bt'.'l
? i i ilr-.-.. ii i- *i .? c irttui *,i S. *....-?.-i r.'??? ?WTti,
La the war aal tba r-.?! beewar??] (the Mr*?- a te .
I?I to Bl
an e, it tbe ead v( tbe weak, be r oaanacaed ??
. .. of Lil i ?' 'J '??? i ? ? *i . c ir r?
? i I jr ii.-iieJiate wa-.t.?, i.-?\t pitiparanl elathlra :??
ehildrefl i I, i! ii ^;h toenableber ton'-tatna r.*.-- ?
liv!rr?, ??; if.! to hire br bara? toi k ?' will
flin v list?n:??'-*- I i. '' lil .' ' ??' ! ' ?. ?Oi til ?'?
? ?:i.!.i|l ?' ti.wa;.l .ar!?...?-.?:. Ij ivV.i.yf
o '.untie?! ile t?ret?*rr.' I.
i-rt 'n (taro if o
I tu (Ter *i ? '? ?t to tbe aoaial ead aeral rutan fl
li ?j?j s.. ?.* reatlii Iflbr irnii bj uwo.
Mi:. vsni.K LO-UUR Klectiox.? The i
ilaatAai af lae Miiaailfle Ltbraiy Aaaelatioi ra le ' i ?
laver part ef Cllatee limt, yaaelay. It ???a ?i).ri:t?.ii ?
i ?i ? r.-iiniiiit;:. f.otn ?lit-oi-oai-ag of the jwlli t* !? a, m. ?a'?i
Ibetaetanallit- Ia ;!.-* ? . ?? ? tajatteaeat
I ?> .. it, td?l ?harp *.v. r.U ?o ti.?. Ir l**_ol|f*dia ?! *W '
Hi?? Cue IBIiei were desired to interf.'re ?ad ?uejl the raan '?
Two ticket? were rti'tiini/. wltl AC ?UnMlMB f* :'
. ti U "ti" s'ld-ii f??r Preildent. The Irai or Ail.-r.'. ?kal *?*?
iilsucall*"! the la r--r.it-I M ?ad or?!? -r-'.-nt I .. k i I
bath theat taral wera treal)? ui.*il bj tba -?pi-oait? ?die Jar ?t
the eren,lint. Tliair me.iaii:'? loan? ti? an tho not nbi'h ' ?
au. n Party ??id pttoti i?y ti:? n atai i.?o?iii*tur.? a b ?ra ?
? ' .1? ? ... ?!? i
.. orth of borea l.*r library pu.
.; | . * ?? I U7. ,t Which Alen rd I
, 1 v ... :! :i, : ?1 'ii.? total v.-'.' i. ! ?I..- .?-?joiilt ?I
US for 4 ????.? i '! aar pi *' 4
,. i t.f full..??!>?? i- ii ticket ??-tri !e?:
, t ' filh I ?e V i'a f.r \ i ?T? ??
i -? . ir.li.ri i. ?'? fot foiritl?. ??
?.vi . i . .v li a r ia*
V
;.*rf.i. Bl*. ?1'iiW N
? V B'??? ?,
" ? : ?
? f ?s
?
Al??' -

xml | txt