OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 18, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-18/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

ten-pwii lArTiB?.
Bal?* al ih* Htmett HaeBaagc? M?y 17.
? ?.a-'.-Oc'i?. Mirh'c- B iik'gAa. H'.'lion K?vcr.
IB.fJAI I lOli IK....io?
... PU' Ma-nl
i . ..I.. IDlj .. al*
? ( . I ? !..
.II?.' ; txt.aam.
Ti.Ma *.
.\boo.m
lMetury7 3 los. ?Va?. <
l-l m. ? - i .. *.
IO
^?^^?^^^^
4 .1 ?'? *
, ..?..110.182)
?i, 1.1)00.Vug
a . : ? l>. IO?]
I a .?li all.
. . ? li ?
? ?v N. 1.
II (mo. i. ? . ? 1 ?WO..
Mnrlea< loo
? ?MAI.
?V,0M ?ttlt-l I" . ?
V.M*,i i.'? n ?. " 100
LOBB.Iltf li"'
M. laradiuats. i I"
V.l.
Bil Weat.
I UK'..
; i H? .
I?.. i HO. ?'"
? BOO.
'
II
? dil.. ?I . . 'j
4. . ? '??"?
I moa I ... 1021
... .... ??'' ? i :;' . I.
. i.
T?l.| ?'!>-_________?
utdyi^m
Baa-nit ?__
?n*S).!JI>>
l?Jf..O . .. _
Mihi?. .'? !; .??. .1. I.x . . '-?' ? .t-"i
?ty..! Mel . . " 100.... - 0 IIB
M. ?? Ps li. I- l??0.107-J Cleve. * Pit
niall .... ". d' Mt.'*.' . B4
i ill. .t ! ?" '."??
Ti:.,...-. ? V
... '.I ('...'. N. W.
K1 i.- II '. lal
I ? '. I'l .
til.? bimI Vim ?
.- ' ,? _:?'.
'
"? ??H? .B|
ti -..
a . .
Bin ' li
.
M . i? tie.?*- .
? : ^^^^^
. I N.W I
li .... t
1. L A V\ l ??ii '
? ....
'I .I ?
1 n . (?.im li. .
I .
V. I .'. -M I '
At: ,,*-.; Hautel
MM
i i mer? ???
..i
... ?I-. I.,
I??/. ?I? ? ?t N W I'-'i
.u wa .
...
.
i . i .?. : ? '??.lt>.
.iwi
. *'0
( . I ? . ?V Q.
in??.i I ???? .Ilfi
130
_____________Wm_m\m
.. .
.im)
? n_
.
N. 1 t
I..
.
<_blO.
I'M'. .
.
?
.
.
'
I '. >
& l\ ti
' li I. :n
. .'. Alt? ii.
.\ v*. p.pref,
?I 100. tt.
. .1)
. i ? - I '? ?\c.
.
BJ *- ??..' v?l*, i .
.... I' I '
UBI
.I".'
?
i?"
it t
.*? Mina, ?
'.
? .
!
.?31
.
? .. \? ?
.Ill)
i * .110]
i,..*. N
Weal I ob Tel.
. .'."
900.- n -
r? .
IH'. ?'.
"
li.? '.
JI
M. cm?. a, .'li'O
11 ii.. .! Coal | ?'? P '?
ii?*
JrlKJ.
4?
?
VSl V0). ?.i??BoMvu Wa n )' ??
N. Y. Central.
.... .
.
...bu
:
.VI*
___m_
I .
I lnj-Ok^^^H*-'. ico.
I Pi
_ 4,?j ' ? _________
.',..??? 1. -
i - ? ?' -, Eiit?.
loi j ?bj.?a loo -i
J'.call I'll- Writ. 1 600 . 73,
j. 1*- ? - . H ?'? c River.
. i ? .Vo;j 11?.io soo.
* ?...:? , . I!, on u 'til . i ? ..j.-.
'. ?1 '"" .1ft'i
i. . . - .' ??. ino a ?v s. i.
? ?.?'.
it"!?- ? . .in ?".bia go
m ?s. Del tv li. c.ii. - '" . BO
? ? . lu., ?.143 Illinois Centra).
II . l*J
('... tx. Pitt?
51?*?) .... I"., N. Y.Cl . i I '. <*?*>
M*? - I ? . ... ?V N.W
?a n?-?. ;i; iiw....."i.: ?wo?.
. ;.. ? - ' ?*. N.W. r,f
i i ? .?. v ? . i . ion. at MM.
.VHJ .'o?l. !'!- P. i- w. ?V I bit*.
n . "U i"".???? 8N
. '.'is M< i at Ease
Mlcb. Bo. i. f. b. Pacific Mail K
.... "t; : o. ? M m In, 11?
i ?<? A M-.T. j m.._x_x-x-x-x_mm_
.48
US'
I,io.
?v P
10?). 96J M ' A-1.1
'hi. ?V A I. I???.... .bl ' 09,
It?".
BOABB ? F ii ^rKS? i r. v.
ita. Ob <> a M.* . i ? Mi ripesa.
.... ni. 10,000....i i. ant] y?t*.,
^?^
bi)_. Hil I?"??'
? ? ..... ?;. ?ii U'.ihjo
. I A IC I. >?. ? v Cunten.
?
? '
.
MB.
?????H.
Hil
?I
l.l.
_H
Vkie. St N.W.
? !..
II.?
?I??
1....
r ?
mi
?MO.
ii
?.i. aa\ voy.i 3.
-, 100. b3
_H M .i;, t prtli
?*.;, :i?m. -' 61 . .
?? ? :? ?. ?i ? ? i, IO0.
":, 4"t?.b3 63 N. Y. Central
?rlandl I '.?
?J GOO.4i I ??MO.?i
??.<? ?"???. b3, 171 I??'.13.
. i ia r | 500. ?3.
?j*H gp . ii i MO.BlO.
jHj* /.-? a. I. j I 800,
HI
O',
II,
?I
B4]
Ni
' "I
'???i
'?'i.
"l
. Jftj ??>". 4. MO
.. WJ
bl
,-:i
A N. W. prf.l 7???. Erie?,
.. .,*l bm).BJO. ?'.. BOO.
aid M BOB. .
..... ?'!?;?' .silver. ! 900.
|-it.,Ft.W.iC. i ."?'.
.
:**.?:i. ?Waj
Bad. Kim. . K
lif.110,
an io?id ot
liad ?. A M ??. ? . I
10,11 ' ..'?'?- ?H Hi"....
??e>]\ 4IHJ... .
-, ' eve.
I 1.000
nil i,ano
I soo..,
!". i ? (i_
41| loo.I30J 20?
a.?kToledo. ! ino
| I.MJO.H I, 1 .
:. | "..ki.bio I04?! w':l.*?' 7:,=
?V K.l.exdiv' 4'W.k10 :'r.
.b3
HMHOO.
M i*00.
910....
MO.. .
I nu.I? tin
UK?.
:*??.
?.?0.
i ?. ii-11.:i.
???i.
?II?' . b3,
in,.. d\?-r.
?.iJ?J.
.?? t ii-:
I i
. H
.. . ?t bl
X
501' 1.-'ii''.
H.AcN.l.
3 511 :cki. "!'l
. ? ' .-*
? I P. M.
Wed I i Tel.
pul.'
:?Jt'. BO
MB_ tot
Urti. ' .
N. -.. Central.
. "'??
_.-:< "'?
ral. "I 1.300 .... Bli
..?ni. "I?
.? CO. W|
.... ? ?
B5jj 100
.li.J. !..
"> [Chi.
? m
?
! ?.
-V.
100
no._
??.ix?.?'i- ?'>?.'; i".
Man?.- i 900
100. II HH).
Mil.A St. P-tu! ?i" i bicA S. W.prt.
-4*0. ?.:', BM. ?.
MeGn *.r W. I 400.b3. 58J
?00. 'I P. MT. A.? .
uni.b3. "?'
"
_ ?
^M__~____
.?I.
.
b ?'. .
I ?...,
I ,."
1 2 0,
. b3. 71
.bio. ;i
. i:.. 74
. ; i
. ?' II
Mich. So. I? N. i.
H"t..bOO, BO
MO.
300.IH'.
.
80
hil
?"t
m
I^^H K-Utr. Mat V.? T. ?i.
<;? li sftat ' ?it I',". i?:.'i. ..f'1-: bs8lB| ?.t 1 ."'.d ? ?'
I.-*,.. IH'. It I? lllllla IBt'HIlt tll.l? thi Til- - T ? raill.t..
(..ittiilli iti ?i'.iil?H gul.!, nt . I ti'it tbeai? rat??, t?i ula
?Uiiiul t niliciei.t t') supply 1b(* export ?leuiail'l.
IJiiv-rujMBl ?erunti?- wer'? Bold li IB) BO
aiiKitmt? li?-l.ty mid at bt ??. i ptien l"i the g??ld ?
i?ian 1 II ?? . i i? -i i |.. i
M.?sou.i ta rose 1 pt-r (-cul. aii'I T(*i?i?cs?co Gi ]. Ilurtk
?t?M-k? ?re tii:n I'll'* ?ma.1 ?t'icV? Ml ?-i??ng und in de
iianii. i'Hiit?ni i?????? i}. ( timbera?:?! epraedelHi
lop', till t.? ir?. uni tiualiy eleni st ? Dntn ITitai
i'?'?, i lia n tai adnef d17Inpia?reani(
??ml? at I?; The Hi ii wai ?time litt u,.? in i.iurr- laffiaprt
nuil liiglo-r pu? ? paid. \e?r Yfirk C? abai ???I't at !?', itnl
?an ?n ?jwci.il '? . Thar* ia aora tUayoeatiaa t* b bj
i?.i biflor front ihroegbiBl ti??- ii?t, aatetbe atna la
Uionev, and the ???ntidcnce fill that for ?BM inn'illi?
-iieap ui'iuey - -? m1 Met. Oblo aad Hist
l'n-titirat'? ludir l.ir^c salea, ro*e 1'? jvjj^.-gj, ^i ,i?t.
S?. 1.ni Bo.irtl i.*?t. r;,?'.?lit .tenuities w?*ru ?li ?':??: g i.dd
a. i. II 1 I'-l? I * r Oiih-V? ai Ceitilit lite? th.. r :
? .. .11?. i??? 1 ?i?,. ?adsisB talinuBMBi IIBIjIIO],
id ?- rj- :.. ? ..h y MM 'he hamlin of pern.
io 111? V a ? I ?lit lli.i!.Illili? ill' ?lil?
li .?i g-.?! ??. a ? ' 1 ? - old na i-i.l n to holden for
lutuuif. r ?? We- tern ?hans nan stn. n
as: i'l., j. - ?.
? Coal, li ? I?. <i iii baili -
r_]?Maripon Preferred, J1 t .' 1 _. N. .. (v.itj-.ti, ''i;
1; ?i* : ? * i 11 'la-.;i Uiver, IP?! ?.MinJ I.'.
i?i;*l<iliirf: M na Centra IIB, BIOBj. M
?-..'.ti!? ti iT??>Ja(IO lim?.,?? (Vitral Nip. l.'"?i.'.
? I A P.-i?!. lut?. 1 j nkt. . an.l Ti'ld'i.
um, ?101 1 . 1. ? ii* MortkaWsstsra, -4a
.KJ; 1!... Pritt-i ? i i l":t Wayi:-, ft) a *.??.
M.'lict - Bl ?1 I ?r .j ;???: ' ill, and good
? '- - - ' ' litre.
K..T I l?:. I I ':*?') ? ?!
?l.rr?-a f"??r lu.'i.th-' i.^.-a. Iji.tr ?? ?(,. ? ? ? -,??<? 1.
aajdvaan tbeniaM i.<i??d for bytm idal people. A
tayan ?tai najaratl Setteaal ?loeka, but
nt a buger ?a,.. ' M1 I rmtVitj m p.nt tor M gold li
! - .? M ?Bj -I." ? Iii it thi? I i't
iii iliii tn.t bring .t ? axtraoit?laryquantity?not?riiiiigti
?1 af?-el lb- Mttbi ' ??' t p?" MBl.
Pu bing. 1. fuir, at'he I-'l'i'itnif ?:'ot lion: LoBdea,
'i? b n?' - ??' ilat?, P)-'J'910'j: Londoa, [?rimo
ker-', ng1.t li J: Pin?. bai)kir?' bag, '?? I -, d '< A 11
r.s, 1 ?. - abort, :",.'l-lj; Aittr.ri? >lVi<ij|l|,
?ra ?l.'?i/.il, lll.!I.IUi? S, ; AuitlCnlSUl. te
.ukf.iti ii, ti ia ?rensi, ?o?lJ n.-u,u is{.
rbe I? ?:??- ni tbe ?-b-Tri-.it.i-y ?,:? K?*.*t)iptt
to%\tt%ti-mimt ?istoui?, $.?0.000; Peyment* $7,ni?.V.
' 4, li. I.iiii?-. |liT".'.'.r m ?": ('? I N./t*?, t'?^,0?x>.
?????tli'? m. .. 1 1 <? . ,,?.?;.' at? Unraool,
..r ?v?nr t.,. go|* ,, r -,-. ?? ' T.dl. a?.d .',1 il !
- ? : ? , | ?. Toi
?
'li 11 ? ?
'y?> : ai .-? i? at * '? ?"?*'' "r * '
BOBS) '
?
The ?
I
land for .i?n. narkal i? tliil
- ' ? 'I
? er cent pet aanutn. 1 I '
i ' -
.
t?s_k?r? I
I
i . s at
.
?j., i N? West*] I. ? ,- ?
....
.1. ? - ! ? ?0 '.'1
I - O !
? , i ' ? . .
i saa. im;,.
1 . : ? : . . ? ? I ' - . I
I I? I
iBcrssi.??-?.*
I I . ? . . . . ;
ti*. IBU and 1865, ai n
1MB.
I ??? ' .s
Wetten " ?' "
I .
-. .-I I??' lit !
I Paeifi? Mj ?l t eu ? I
-, - ? : 1..?
? ;-.. tim a-?Bg A] til (!' , j.I ? ? I?
i ? wn mi ii ? ? ' ??? of tbe Ki m
Yon end um II ?.. B I ' ? I ?M 11 iM i ? " i l-th nt
N, ?? il. ? . i i tL<* t? ?"-?it | r. ?ont? ?1 by ti
? ? ????:,i tbe Diataen i '
of tin- eom] ty Ibi tbe year i * Mu?cb 1,11
i .... . . i baal
? -..-. . . ? ?.
I . .'-!...-..
i. ne* ... ni ?., ., n ?i. - . .n.
i -- u ? m rat , t ? suai V* sd . s,
i ?..., ou? lor the ytai.
Total.li..'?),s- '
I..; 11?. nt ie ta livid? iel? . Ita ; ' '
'i ? res? . .. ? '? ? '? i ? -' : ' ? ni of I
. ? ?
. ? ? ti.i. i April I, IN! ... Bu
Materia- ?
I -, ???.(It alli.rtl-d ?I Bl
? I IM 'iii
TOMl. 7 .
Id | -i'i.ii|>i.?i? ferthe tear I ?
i ?. ? ? ting Canal Road . -i
I? tidal '1 (?la j, 106k) at" 4 per ces! I !
. j i . ... . n- - 41
lt?*.!ii? I on nf ?t'connt? poyiitile. 82.411 '
i itMial ibarei oa s ?: Deni 7 IN 00
1 'I ni. I t l ii.i i. li . lit . ? ? ur-. _. ? ' - ' ' ' ??
i Ii uni. j aid :!i-i .i uti ......... ' ? ?.?'.'?
a bead April 1, LMI. M7.MI M
Tot?*. M .'- -t! ?'"'
A divid? ?id wtM (.??id m .1 i.y 1..H. li? r i?.
'? t a ; i m i ?r nat aa thi
-t < (.-1.3?H . .lU.tjLljlil.?.* t" !*HI Bid i:: ?I ..:. ' ' at '? ?
j., ?i n n ?? I8th of Mwy, u< ? ei 8<rri r: n m '? i *? '?!' n
,**. ? ???.?.?(.-.-.: i ? ? ? i ? t
?i. Ilur.i.g the patt .var 7,911 BBBasatj? r ?
. | -- ?I ? l r-.- ti.. r? .. 1. id: ryil y 1 ?1 1,91 ' J .)??? :
?i. ot ;u.i'o lea una Un, lt\BM na *?? i? egM iron
' .'."?co i m of levi-Uf ban
u.1.1.;. ..t ?i..' md ?ii.d iba abb i ike Coi
* - ? tory.
A rec' :.t lett*! tioiu (di'.il?i;. myi
" ihr int rotitini'.n unoi Ike U in?- ia estala of ibi "Baraka
giiid lavtag inn?!.men- ' i? den . a reva
lion la the eoadltlon of that eoapanr. Cider lb?
I ? Ho i in 1 ilr B ia*i. igen (Oro ' c. . I nef? in. : bal I? not
ti. ?.. : oat estate), tbe nth ri of Iks eoapany ara at
a flatter?g aspect J ? ?? Bews i npleted, ana
will iirob?biy be m ?nccersfnl operation hy ti* time nts
? By this saw Breassa f i Haies ibbbbobMoI
saw taral thi ?el r? f:. -n r. .
iroonat of I I ? ?
I me tieen made on t ' ? Ladgs ami ether pleeea
anal the las'if ' I ?de mu.?. ?I. te that
i re thmi 11,000 0O0 worth at . . lah
*ig* t ?iel reiuly f.ir the new prottN M II.*??, ii arrived
tater aa a ap?ela1 ageai 0 the coatpuy ia New?
York, to examine and r.-p.'rt uj**m I lion of the eel
itnii bat gaaa*p to 1 ehlavlpoea for that p -, ? ?Mate,
? ?
lb y rich, and CSpal
yielding ia eva* ng barrett of tba preci?os meta) te
Ita i r?.??ii?-'?.r- tor avasaration? Mesen
Tin- ??ice?"? of the new [ron?.?, inr B [? Bill .' feld will
i ii ,i i iw i ni .n g'lld iniiling : ib?* doraaail
? L-iibl i.f c.il.ft)?:... Into n .li.-.-..? per ai
1 no pu? . -- ? ?? - -:- in ?ribnultii i' tri' t ; i?*r ?.? ?I .|.ii.il/
te ?.ipi rli-dtt? il ?t..un ii. bj i.g'.t b i - - orr*!? ts,?__lt?
off ?ii it.? Mm <?! poon all i
nd tin- mr ? rdi ??ii? ni?.i ii ! ?. lereated
l ii..- tbonoajb itrparalioi ?of g??l l bj .. alf a lion erith
?ari bj. aft. r ti ??-?- mi ' t] ' ? '! iba * (.- b
! nanef ajnirtslai ;; ?i ? th mi i ?y, tad ? Itjectod to
I tlioroiigb ii nt i bj ?ttiun.ti ? ? :i.e g'-ld ami
?enarj I.ubi ?-. Tba Manant ia nea to i m
t.ibie, ead tbe umrs try M eefatated in.m ths ty ti I
nn-talln t..!?'.. la aa tbonagh la ?t- oj
? :'?? ? txtrens lower <:d Ant aoi not ian
with mercury I I loS-ydla '. I' li ? i, li
i ?ma- ?a, , .1 la iii aorkisi _ulli,aad t..i uparbaesti
n ade tqi'ii n -iLiiT anio, the eztesalri tineas of ?jnarti
. ?nil !?? ???fed, ai ?1 no iBtaini f .
??r aorkilgt lu- ?iiiiviTii-'l lite balliol,Bl ):irg'-r
- 'li..:: itMBded the early _p? ..: ii.i CiUfonla ead
Aii'trni bj diseorerin
'I be '?lit ?r of Tmtmpmt eli" /?! myti
liuring ifsrlodM IMynn froalTSOtolSSO.thssn
annnal prodactof preeion? tnrilli (foti sad a_r*r)lst te*
>? - It is fsir to
asttSSBlelist ' f this paiaeil into niaiiiifni nil-.;
arlirle? alni the iii ta lest .ng ?nii.i-t ing leal IbSS lea million? of
d'.llaiK |?i .ii.lunn inercise 0 MO ?ln-e.e mOOOt 0 the world.
\?..r iiinliing a fair aBowaaee far loot ?onay aal abrailon,
..i i nf precious i <-t.i:* thal ?at adit I loth? m? : >-t oi
i*l iiuiing the out basdrsd years, wss prol iblyootovei
; j. ,o?-iji,(i,i
luir, i ii leiht prsaaal time, only 15 yean the prelaet
of the I !? i . . lo ? .'.. i n ail nii-ro?-"-. t.J'i.i? ?? ? h.
lilotrlngthal Iltja llliom per aasaa hn?e pataal into aaaa
f.u t ir<* i m : - :? i and the arts, ii laavai an aggregate of ?, .-?r ii
no O) no leoai. ir. r >.- 13 Tfur?, of mole thai ti ?W.000,000.
i be iiiii'* ' i-iiided ,n rrai ? tloa Iron i ants pi aa aid froBi
com.tit l< cminiry. lui Ix-eu ii i mu. i -1.? I mole man one-hall
lining Me past fitty > c .le. 'ilia iiiiiiii.>i.i-. Ma aianat nf
n.'... saeeeearyle earn sa a baalasss, sa It la as aaaah Ma
' ?ill? ?it-r leptated in Un mil .ii.
1 ne irience of llxchange ard l?-tter? of ere.lit bal tjein
im i ?to? .iii practical perfection, that the teal money ii
waiiti-ii .'??r iiiiv i.- ea ?n. -i ti b dal i
1 he ?jbteiii of u s?eiiri d paper inrreney. lik? tbe ii.??-.?? of
the Bank oi i . Inn lit InTtaliaiiit la oaaaala). aal
, our Niitiniiai ? ..-? . iseloi DtiTtrBBitBt bitalli IrtitaUed
alth the C 8. Trtaaorar), It ? pwwarfal ilaataal la its aag
. mentition m eip.ini?,. a of moi.et. Tai dol?an of I his pty.
, fined in? nt t to ?mit ti of ?pecie.'L easier and safer managed
?ii Beti ti.ree lo OO* ot the old Mate limit Cuireniy.
Iirstriiigotii- r?.r iltnHi'ii.t fr?nn these feet?, we say the h?t?l
? money ?if the Morid ha? ilonbled in 19 jeir?, llTtlllsn SB li
at inn e bate doubled ii? (ttiency in j" year?; double the
i ; ?n m o! j ijaei e.iriti.t y r iii be mued on a giten auiount ni
?. i ?'
1 ne logtaal and iniith*inato-al deduction? ?re, that pin-, a of
iTfiytl.iiHj? that mime.? li ya exoepl mi-ir t ??*i.?nig obliga
tiuiii. ?I.oi.bl lae aboi.t ??...iuiuple iLi jil at pi?id during tl,e
?i?t ha foi il.i? lei.ln-t.
1 ? r..nvieiloii lett o.i our mind li lint ibis i-ountry ran drift
? le a iptatt basts la three rears wlihunt eootraeting ile ser*
i em y nt .ill. ami thal It the men, tniie,. the largent half of our
I lebt can be consolidated late s leal 1rs per tent ttock, tnd
that? (li ii: a the tacossdiag Irt ?/ears, tbt bslai.ee or al lea.t
: all that Batar**, tau be con.olidiileil into s four per vent Bleak
l ? P. m n?' Mm; Blet?_bia Canna? kn muli? ?? san <?t
I saan Its Beria Meek, pu- Me east belan
I . it 1, ?bat lBternt M f per0 * I ?? eboiied n
l |.? ? ila ?t bj ? .1 ' eyoi ?I Ji ? ? 1
l ha > . 1 oa si. Lu ti '?? rtpriifii
mMoi tbe InBtk ?n.?t. to Osa. lobi C. FiiMnal in
t?l .?'"'.".'d - ? I Ulib-n ,,| ?! [i ',, l| dil' I' ?lill* *.li
beea enafieb t. Hi awi r? Daba rlwUI baa_rtb$l9>,
. fMHi.tMM? win d in,i,i . 1 ..r -j,,. I:,,iii,,,,s Bill be
ne? ?- j !?? Bali 1. li pa -* - ibiaagk Hu bnrl
?agrien l'Ha? sad ? ,t tin- si u.* , i\? - ,.
and the < ? le'iiiiti-i li.otib. b o I lome? m N-ntn-j CduMv
an apatt af He" realty." Tbk Um Ii laMBdedtobet
. part uf the 101.ti* pro. lied for in . leal I in Pn-ilic Kio!?
road in tin i?.-.?o'?-i-'.i! r.-j..rt?-i! : li .. BRnraafMlt?
I sonri. FwaaoateMIsjiln timhtit ?a blab H milm1 four
.- j ?1 .?-?-.
Neill Broa. A ? ??. talksii Coil . ?ITre-lsi Baks Iks
; toUawiitj r unarksi
It 1? ex ?edinil? .lilli. lit IB e?t nat. a ,?? ??, .t ,,: ;.., |
u:.de? cuiiou ti j.? - di.uii. ..* ? i.-i|..?n'i to ?m 1.11 yean beim?
1 the?.'?? T' r? ! o-i.?**-, in 1 v-i, ?ntl.on of ih? tor ntrr. 1
ri'ith ateatar tWotti mo 1 to pbuit largely thaa ?n ax]
saan ataalhi ?go, a:.?? fr .m our oin aaaarvatioBa snd tha?s
. 1. rrrapoatVmisiraeaMaglaHOwsatpara of 1 .? r?:u,t ..
tri t?.i_k tLstlhe aTt-rag-e ivould erji.i! ni.'* I h ft.n hall of'a
.' '!:.:*? erop ir A Ub4_aai.d Mutls?ip|ii u.jLlir? t?. Mili?-.
tie exti'i.t id li;. 1 til??ted m.uid probabl? irer?a_e two-lklnlt]
In Tinataite and Tatrth Alala?a in Arkansas aad the Upper
Bad Bivar ooaatry. tnm ne half te tt 'i..i.i?. li Venera
Mississippi and L' l*i*_a, aai half g m Oarortrit?, Florida sad
South Csiolma. le?? loan one half, an! m Jems conanleriiily
a>aor* thaa ever httura Btart 11 ii ia la barta, ead m?kin??
? .?? ?m ? f.u ib.-i*-b?.ti/t c?rtala an nial of ti ii n ?a il? ,
Batta? an ti ????ui ?|i*rit.i?e ??-ed. arl.t* li re.ieb ai irom too 1
many a,u trien lo be rniirely disoarded. ?ml ...uluu allotvauee j
also lot the fact, al.uh ne cannot doubt. MM hi tween lal?.? ,
tiprmg. overf'iir ?ml iti-enlre ran ? BSSsMstaMt replanting
?at ncctaiary. au sill tillie to tbe contluilon that With lu* I
Torsbli) wiaii er ben.-elm ?ard a crop of at 1) niillion? ii quite I
poaslbla ?mr repon?, ian treck sr? anira favorable on the j
aijSy*. a|# aniaer hal ?mves. th* ?iltalaalp*?] JUrtw nd 1
I eoejel tortas Uto IOB Sitar hal tanta saeteahat, tai ahnri '
? :... i t . r?| i, stttoe B
? ' i.
". ? nr. ?ina re i write hopefully T??
.
i than
pared
; - Ih-B
Hlid I'll.] .t? ni i
s
?
?
-
I . . - -, > ? ?- ?print
? if? bj i,?cn , las the weat ? . ?
kiaaa ia
vs..ii. tal
d m Tea ia I tis mo?! ? ?-? s-ni? e es1
???-.? ? "?. bali ?. vv. u nk tbiiei
I'pper Kf.
Riversoi ? r Bterti unpiain of im.I seed. Tbej m? :
,'??. I. never, si i le a loj llsti ? I I < l,?''r
pt ion i nwiBg i' Botif-llj' n:.i freeda?a vorklag
.- : i: s. r i?- learn emioBa ol
a great overton tie remetei hy the toU ef Iba rrter. Ma i
lead i u? i? sa rsplsBtsd tiaeeths attei r-- .-.?-?<! tod
late .r.,; - ?r-- mon labjeefl te the attack of wemi li -
'..!,;.? ?'ti .
?:.??? . '
Ti. T. ?tVhnleMtl? I'rlre? of I o uni it rrodure.
Fi.BiMB vv ? lb i.\ ni.so Kay 17, 1MB
I ,. - , i u, s v Taiaena tv? ? -wa ft.,. Mat I
Tl.e foui ?s in? sre the carrent ratea ot art
a, Oil :.,.". 81
receivi 3 to IO Y <?? iit l-r?. di ilaetatl .r , ..?,, n_B.o_a,
freight i dothei barges. PsrUaa reeeiring preda?* te aeU.
.-I. ile ii ,,n- - ? d?ate rat-T-l bl
- .,:.? .u lae priera a ilab rraaaieal . - - ? i ? t?? paj.
u ,i ? ; tab I men tor tit i a mm
s| efer sol t,? di-apt.-J ?V.ng ibe outniie
piiii ? ut rerj i bon i ?
m am a..-? rr_k_.
] ni Beaas are sea
.. - ?, . .. , lis ? .?a . 8?VI '. VV e
'
.li :.*.ai? oo
m prime, st* Dash. ; ?ti_ i ;?
I- , k:.'. ?ey; g I , . 9 .' _ ?.' ,*ii
Beans d i i b, tria a..? Bli
i lie i Barrow, 1 sod , ? I ,', or -.?.-.
i Beana, Inferior.....
: . I Ot)? IM
l'i ni, i 'nnn, '.inn p I. .st). 1 - ?-? IM
Peas, Bout-era bia?- : ? . ... 1 SOB 1 SB
I , HI!.
Tl:c di Uat ?. b1 net s.,, ..
s.-it..i,:...\, sate en Ursngo County s
s,. . : . .s, ;!.( pick sellier St 4-t?, i.,. n,e | u nt
r?t, vellos itter.nb? ?> hall lab? . i walab,
or evan Western Basent Irkini elis at ?Wi ?-? iraiau
qolel and aoatli toe?i, Iboagbtbari ? ? ' tallera sad ?
Sontbern ?: i I. j. ? u s n ? ? paobageaya? |
?. ria?, 1. .1 i..'.-. '. larg! i T - '?'? ?*? ?' ' "?'
Ball firkins nea, Ina, s I.-"a?
Blata m?di??, new.p B.?? ? -? ? . :"-?/i"
. 'T lad l |' I. s, r | .1 . t .?"" I.',
VV'.Pt, rn K.?? ii?'. Y.o.isi . ?um
Westen Bes?ter, Whit? and Mited .
1*1-1111!) Is al.i.i I it * 81.ii I'll!.??, D< W.:i??l?l
?tatetnba, Wc'in new.--ii
. I! LSK.
Meetef the If ear Chaeea in? parted ?.'hit pertioe of the
cream. Soii.i i,f them are lilli'1 I-Iter t! .ii, iii ?- M
?i o? . ? ,,, .kimmi ?I lu r nnlk, I baa t med II und ?I ii
ii-, ii ?in si s - p? it 11 mi abimmad ita laeb "vhiteaal
: ti.elll 'ha] '
t.k.:-. -llltla ?-I-? r , l 1 le, I:,ni IS:??:" "1. ?e '? M ' i i I
andl r 11.?- ?.-s nbieb hare all the ?rres?r?tale*?] '?./..'.'care
obtain? ?I. Pu r Chees? aella Ter? ? '
i g,, i Cheese la iklp i .1 gi 1 rarj ft ? P -
.'" 1 Cheese batt .?? 1 ha net 1 1 Wa
1,0.1
1 Bilah Dairy, ne?, g to.
I ii. lia, ?J. IT, .
1 .11 in Oriirv, ni?'. ' I
Oraage Count; Factory, shitoaad ?? I BfB
-ktl.i-_.ll.. g Ii.. '" k 1
.?iir.v ii? .-.re lipT.fer riTi'l the ti'i.ilet. s 1? rp:,a. apWBti ?
1 p. m. at ile., hot It ir I
v. ntl -, egg? per expreses li ri??? of
stale ' . . - I ? ?: .mr ni I lota a
1. . 1 et 1 ii" , rt rarea art ? .
Neu .lera? 1 and Ft?MTJTBB?I fret] ?' I I
Blat? ("?..1 ruurk?.S"
, re ?ml VV , -ti in, p ii../, good .(air
(i....- Kuri, g ina. . II
li ,<k I -, fi g d.? . B I '
Egg Oats, p tush. ?-?? .1. ? ??
nu ira am. an
Aifl'-a tr* flrmcr at a Itt.einls nur e. < mV :
out ol nariel Norfolb Mr.? 1 ?. j orri
ari a few hats bWa reealaai fram v ?? ? ? I
MM ?? nt Iioin II iltininrc . ? . - 1 I. Wl -, ,;?
-A: 1 -. ?. c,ti, null. P lil-l ... |. ??? .1 I ?'
A . ? .-??', - ?*? g ''b'- ? '
( : .1,1,. ii.1?. c?ru, *)' ?M .
1 . ? 't. g bid. .
- . 1
Btranbapi sa, V v*.,
Biraabarries, B il. ?tort, v 1
stt??i ?i.,- Baltimore,M
HU US AND BCTI
A ; [ '? . r? BBB?B a Ita? t ,'..?.??'. r I ?
_;,-!.?r... * at B ,, :-.< . |a li '?. V\ ?
? ? pi .
A p t?let. I t I 8 II
Act.'?. Bo .li -ri, /. VV . ?j- 1
Bl ?ck berrie?, g II.
II.' rr ???'(' f ..
1 ker. , .
Ten Le?. Li ????? '"I ti?
I I', ,, 1 ? -, 1 ? . I..:. I : 1 ?? -,
1. , ? - pa . ? '? 1 ? -
1 ? ?? 1 ?? ... 1 I
hum?. ? B
! ?; i.rrie?, haast ? B..........
vv i.i.rti.i.. rriei .* " l8 WU
anea, ski--- um
We 'jni t.- ?
Hadfer. e*.'h.. c-rf I i?' >? ? k r? * I '? ?? ? '''
1 li. ir. aaeb HO '- a '?' B lal rat .No. I toe ??'
it. .i?r kita w. .? " . , ?-. a m
li, .si'.-,|'_l.'Vm.i in.r I "
(?A. gt .':.?' TV "
Cal. h?-:.e. aa I r " I ? ? I ? BJ
1 ii?..?i..!. ?. ... looa
Cattle. Batea 1 Vib '? * '?'
bid*? g it, . ia 7 ; ?? - ? 1 .. ??* :*'
Dei r.W.t ir m ? -? : - I lae 1 JO
1 1, Bei, ??? b 1 ." o '.' ' ?I tv ..... 1 1 .1 Al
d-., ?liny... . K8 1 00 da, Wael- ...?I 1 00
P01 s Iver .18 OOd W 00 da, W i- . it
Marten, eaeh.. i I
?i..k,iiii;i. lea loo Watt, Prairie ?e 1 ? _ 1 io
141 tia.
Bet-lglra t<
AY.
i "i !?!.., p ir, . N ? n
I,- 1, I ?'i- o mrt"r. p If, .. Bil
I'.-.-f Bindf..'.r?.i p ?*. ... 14 a l8.
v ? Carease, g to . l8 B 1 ?
Mottoa ? sn asea r Tb . IB 8 II
1 sab, p**.. II -.
Part, ?Tty du -, : ? tt UM 11
m. 1. i"i : tar.
lb ,. i|ll have Isf-n , ? , . *-?? .lay. ainl
i- ue.ik W.i.
1 r, ? pall ... 11 .'.'? rl .
I ?."*,..P t",1.1 .1, .* 1 ...
i??i?nuil? ;,., krui.p n, . *..? a g1
'i ..i'. , f . ? ? Ni 11
VW!..TAIT?A,
Cool BtBlhM keep? Im. k l\. . ., f%f_ y. ,.\
I ..-'i. 1 T'lii?, bcit'T ol? atatata aaial ,, t 1,1 1 . I
bat tba e?!?'cti'il trrlraB pel aaaat act! wael, ma]
ti sa. Nnif'.lk I". 1? ni?. lag : r . .. : 1
ai,d .ir- gi laver. 1:.- 1 1 t vari . retail
il.g lit ?.'. |> bill. vv.-., :.
Aaaaraffea,Oy?t.r Bay B'iaa B3 10811 Bl
A?j..ir?K'i?, N.-I. I? il'i/ '011., .1-. ?(lia I 41
iii.e 11?, Neu IIerniiula, p 1,1,1... _ _ 4 T4|
(?Mdiiii. red. p Mil. I wa B M
OnlOBB, New lifiiii'nln, tiiiii |,-ia I' IT-.. I| B
I'aam, NortWk, P I.bl. -, tog -
I'otatu.-?. Marear, ?? i,t,i. 4 I ,1 IM
Potataaa,OaiaatI kllLf iii.i . 1 i?'j 4 .'?1
Patateaa Baaaahtov, p 1,1,1. 4 71? :, i?i
VBtotaaa, Pnaos Albeit, p bM . IBB ?? ?'?
rot?t...?. BataBoatJa p taah . _ 7.',- 4 01
.Na, al sea, aaa Baran-s, p IM ~ ?'"? -
BhaBarh. *p MO haaebss.I lea 1? '
'ITilli.ltdi B. I!,-I ii..,il?, g IsliI. 1 .V!d _
'I ui ni.i*. Huilla, p bbl. 4 OU _ 1 '.'T.
M'SDI'.ILS.
Mnjile Su.?r eat/I ?li. Psatbera ?re in deuiaii'l, u ft? lut?
Uli'i liai 11 ruis; at il 11). VV e i, ,,'te.
i'.ii?wii, (.ure. p m. :ie a ?ne.
Mu? ?wax, impure. P tb.l8 ? ..??.
tin a, p nai.vj a Ma
BK(K>? C()!t>, p m. .7| 8 l-o
1 ?Alllllli?. I.ive (?ceao p IT). ut) all i?l
(?INerTKU, Wi tem. g to.75 9 e.'-r1.
lilsel.Mi, Southern, g 16 .W) 01111%
Boepa Dlabary ?m1 oak, per louui
14 tt-et Koop?. | ?>8(
?.feet Bases. e.'.al.;',
SiKKiKrtand HfAD?. .?( h. |J?|3 '.*.'.
Matu Bobab, bMb a* a . Ita Ita
M I i i.Slotli bbiick!, g B. l?illic.
Mai U? Kio ah, cake? or small bar?, cleau
n<? whlte.P ?. Utolaw.
MA'i.r fimir per gal. 1 B)8 i 13
KewM-taaaJRoO--. Aa, e. t?, . 78 ?
I.ai,?. Clean Winn-, g m. Suin?
.?i.!,,nia sun p. p gm.?i?-;.',
Vi-i-tiAB. p ?.il. . ?a.?*.
Slarkel? -l ?aarrir t Karo?-i?n r,??, la? N*. Y Ta?ai'.?*
'I i" h-i,A?. M?T i.. le??,.
v ?H i- Phti irket Is fairly actlr? aai Brawn sstos of SS
bill?, nt f", : ,?1731 'ol 1',-is, ? .d ?I . Ti,, ? 4 foi Pt iii?.
?ol-li:i.- I i ?? 11 .i:kct reiii.iii. ',1:11-1 :,,i iii ii,, rlptioaa,
. and ai tarant salas to sivlMj ?,rc(s art BemiuaQj o.i
cl'i 'r-'
' mi"'- - v lei ? ol a? ti*, ?tv b?j , meiari, aad the
maikt-t ti-iu.iiii.? linn at :r;_: "<c. fat -Uddlinga ulesol LOW
, billet.
! 1.01*1: AM)Mi:\i.--ti.,- aarkstfru W itara ead Stats
: Pmer ia less active, tbe t irked jleclim it th. ***r?l sxeitlng a
.1 ;..--. a- i: ,: end; the low i Mc'-, nro ti?)-lower,
? bat good and '.lttr?,.,:e -?blaithlaeraaaad linn ???
tbetakaara i?700tblt. ?tg11 Ila ft BoperflneState: tO'JS
ut ",,t Extra ?tat?; t> ' .nu , igm I ?ici Hiaie, t?;._ i
? ? 0 t ihi i" grades ..i vl'estert Kxtra? l?'?'-#"'.. fur ,
KhlltpiBg Olio- !'? ???)_ til ,'?for 'lrad?> aad I iL-iilv ',,,au,|i, I
: ?ii(i jir T. li; im m i.u .?a Estr?a, i ?uaii.,.ii rlear ?s ni i
j better dt?aad, bill toBifiiou brainlt ?le eii-i. I : ?.-??o. ir? ?
?taree ead Bra j talet<>f;r.?0bh_t, ?t *'.i'io ?.'???ii.,-, ti? Mm
, a*ia'i?-??if BUra nu,'. BH>8Bllt3 ir.r TraiaaaiPaallyEt- '
' ni.. Bsufhei , I Ton i- .n inii.lerat?) tleniai'tl. lune?! bland? '
araeaete. tai dall ?, ' --"."I me i"? piaatj aad ?r-1 tan ??1?. ,
.-: ...:-. ai m . . all? f(TT alied to got)ai ?npsrlss Coon.
' ti.v l".,!liri,iire. Ac. ?ii-l ?VI.'.")_ tl'i -'.'": .rule sml I ?
j i.r.indi. l!ye K1.mr It mars phritt aaitoaar; ?ile? of KM
-l?!a.. ut t-i .'".?t; ?'orii Mt? i? saslet bal falily acl.Te;
| ?ale- uf .cilihls. ItrBiidywlu* a_'?at atti .'*.
BB?.OT?.TheWbMtMelket I? let? active, sal puer? are
, irregular and ?ire lower; spee??elite h-Mti'i ?te t!iap?i?ed to
ti?atlir?-; the In |iilr? is etalatd to trilliniri nt the close the
I tanilehCT ef prfcM I? doanwerdi Ihn ?nleiare i J inn both.
Chicago Spring at #1 *-'.*.; l'-onobinh. MlIwBBkaa Clab .t
1 li v. a ti., i.:..i i ..-i WLiie Mich.(.'?.i st t?.i. Barley Is Irai.
held, bal as Leur of lo ?ile?. Barley Malt Is tmemt'ted ana
B040t-BI. ()?(? ?re lu I ur i'.elii n.'l ?ixl 111 ni; .?les nt o> ii ?j
b;.?!,. ?t >???>.?. I ,rliid Wi-teii'. i k1 ?..;,/.'.lo. fm St..te. Kje
B trmly beld bel ?,niet: sstts St* 3,0-0 bath. Weitern It He. i
| Coin I? a shnd? firmer the nlTerinir? ?re uioder-ite- tba deBaml '
it l.nr. la'ea ?f .vu oOi) |nj?b. at eO-ale. for I'nanund; e.'uei,
f.r (Ni Mii.il We.?l?rn in iti.re? N?w is bebl al?0Te the
view? of buyen, Y'm. tor Nniillierii Velluw, and Hilo, for |
Boum] Yellow. We notice the flrit arriral of mlied Corn :
frnm IliifTiili,, by the People? Line n-,ml bott. Kkate. 1**liri '? |
t'uiH.ae.l to -I"s>r? Jierlinr. Albert'cn I It,,??. ?- 1
II I Y-TV m?* >t I? tim ml ?*?::'? ??-fire* ?.'.'"? ? ' Ml
l :' ,.* ? ?? for '? lal
li ?., i . . * .?? ? - iiindt
ii
III!? doll for H-y ii
Iowa ward; tba talei embn
A _? ? ...
? - * ? ' ' ' it !.'..-. -.
HOPfl ' food 1*1 Bl I for!
? ? mr teatfr to grewth aad ?;.il.ty
LATHS? d I atti
!" ti ..*-.?
I ii !. .- I.?ir, p.
MOI ISSFS I kel Is vi y Arm aid the dei ?ndgooil;
Porto] dei I'., ts
.?,. ?i d.e,;-.
(?II?? - *.'. o ? ' ? ' i oe?'iinr? finn aid ?P ti'-,
i ; : '.?-'s ara ?t??.]?- i it ..-' al I ??" for
? rmh* Whale II ? ?. ? ri la ?peri I i Oil li
? list atl toa ? Ibr No. ?L?'o I, it:.?l P
PI. Illili. 1! M -lue uisrk? t 11 ?alt aid artcSB ken a
,!,. st : ? talas at N|l I ?r Crois, liante. I ?
Kelined. in bond, and ?VS_6lt>. for do., free.
PBOVIBIOK-a?Thara I rah taat-lr deaaad to Pora lo?
ll ? icet bar? decliotd, tht marl?.-? . I ?ti g ?..meahst
.?, lettl? : ?a deUrerv, lalei ? f ?? ' li ti ?
haianeeoi tt ? -OBth, al IDO JTJ ?nd I ???J bN? do , ??Her
'. ' m-? ?ftbereir "?p Irate I * iseh ?. ci??*. midi?p
ular, su '.'-?> M ? at g rOtOOiOfai blet? aad I
i.. i-i" i- lt_ ai ?I ? i fai- '!? Baal tah i sftn bl
'. . Ill f, rOld I'li: I Mess; IISBBIQ Mt Sew ilo.. knut i
? Old Eitti, I ,i! t.". hil tot Nea I I t - d
and BOB! I al. Ileef Hains aie linn I? i* , '
?n,,..!, n f.'tt tats ?old ai |47?r Wester*. Cal Maat? ?r*
' 900 pkga. at IBs. f?.r Eu It Mb foi
i . ' .'. Bbfmld? r?, an?l Me. tot B tf|? 1 B ?mt Baeo? It
? H i'l. m,.! prion ara atora or ? ??. no1
P-.*,-?. at ','lfiJIJ.- !"t City, ?'?I tS . ia, ?? for fair to pi u.f
md Kel l?r.*?l.
.An? .?.?i* n Pi.' ? '-ton Mai k' i. " ? ? i ?' I -1'- '? ' ?
dall aal prices h*?w? ssles of MO bbli ii -1". lal
'?. - ? Bilbfrst ? tb m lo led a! the c!?>v- at POO '.a-.. Lsrl ???
., ii? I -ml ni?. ' ?
BICK w ? ii ti to reports erle? ?rai
s.? i D8??The i? ?rket far ?"lover s*. t mod
ern'e beti .**n li ?Bl? ? . m ?! IBUtll 1* '- ? ? ?al 1
d It ?? I..i:r i ii II 1*11 ?ay tt *?? i. I ' ! gb Hi?
Bael n " ir ?. m i i'. m r isleaal I- - b. ('?!
i nlt.i l.idM'i o! i? i. nu eli! m fur dein???. I tiwi? ! '?
hi i I -
M ?. ti:- i ' - -- m Id- B ig-rt Ia fal and |
steady st 10 it li i *r Fair la i?>??*i rtelnli ? I? * ?if 400
bhdt.IJ-baal tod 1,400boxes Hu aa ji oi ..l'.:
le.i Kel *.l .ne tali t ot IM?. f? Bai la,
i ? M ??'V li? msrkal i- .'?? I? llj raoi ??I've, snd It
batter sales of 1.0,000 m at li.it,..-. foi Wtsttrai i a
? ? and I'll I I? for Hu'.. ! ? ra' A-""? : ??'?' n
WUIBK1 -li., airkit i? ??n et bot without <
af .0 bo'?., at M i? fca Bul
_
ltira ipla al Treduce.
?. lbbls.Fl? ir, i bl.:?. Whiski ' ?
kies * - ? * -I r - ? - '
i ,?!, j- pbs, A ?ha -, y. ] kg*. ? : : - ? . ? .
i*i? -. I'.?!.- ?emu.
irmancttil.
rpHE NEM GA8 ?in CHI I'l l'ETBOLEI bl.
I i .... .
!
' '. '.I?UK PI rill'l.i-.I'M LA-? IV,. I!i:\ .
t'OMPANV | i '' I pi .
ant le rye., ? I Ml It-UAV. te 17 n .lav < I *.!.. ?* id- P ? ?
id, .? ,, i s...o i.i.a??*, .Nu. Mt BteaSaaj ? la
n..'i ai'i* -.?. ? i? lake*.
Id? ? i *? ! . *
?KHkSIl ' > ?
; : Na i ? i?
d... i ; ? i ? : ?? ?? ? ?*? I '? , ami tot
Ixl l? ? f I '?I? I ? - | ? | ? ? ? ? *
' ? t'.r i?. ii.? ? 11 l/l *?- el Ni ? '? i ri ia ? i ? .: laitj I ?
? .. ? *
i ........ Ink? ? ' '?i
j li.J li. ? ? I ? r . i
'? t .. ? ? li
' . '
? -* ?
? ? ... ad of tiarra
I r-i ?
>*. I i * -1 . i. , ? ? ? ? : ?
?nt ? ?
I.I' | s Jil* I
'
a ? . ??? I
?
. .
ran-, ? ... ? ,
ir.l ? li? ? t ?? .1 '?. i .? ? ? ?? ?
las ia Pi I i '
' | I
i ?? ? i ? ? ?. ' :. ?r t. ? . nan
Nuil? iii? -i I'll' -Im KIP ?I.I'l.I> - ?'? ' ?
. t r
/ . , - . . , . . ?
i ?
? ? ' l'a|
'
IN? |?i i? pet toot par l
i..,,. the H ' r
?-.-..
V - I
I . '
I
?
- ?? ? ?
. ! . i..,;\ i .
~T a . ... I HI N I, I >??*??? > .? a. . 1
s . i Ita..ti.at? NaW Yatta 'I J li ?? '
rpilE tVM M El Ki ii??v?
I ? ....
i ? ? ? ?' , ? i
Tb? Pell . .
It H BLI I bl !' -? .*?' ?
i n o a?.? m. iaavB Wtetaa* Istsasr teano? *
. . a.? . ?m ? ?I I l? ? ? "
rpOK ANSI \l. Mil I I'M. ??! I III. lil'Ml*
I Hill?? It- ?Ml ?T'll Ml.I :- | i.i Jil ,
i ' d I! ti? ?.'. \ . . ?????,? I MY, te
e I lit
? a
ill - ? mr?
?I IfII? Ii.?I itl ,
N it . Nav-Voaa. Ma? I
'pill INXI M. Ml.1.1 INO ol d -|?.i ? HOI I?*
Iii . i ii e ? ir.it?j ?i? ?.?..? ?.s,
i I. . i :? ? ill!.. I I?:.*..
? -
lil i ,?? - Mi'.NHtV loee II. IM I a -....?,,.
I ' ? .
? ?!..?' ....
I! .*..? * - I - - ? ' '
I .. .
: . ? a ni. '1 ?e? ....
_ . " -H : *-? I? I * -? . -
? r.i? x of lui J
I I'l* to.I l?ll-.lirN?ll.I?H?l'?l'?lT.I' '
. : r. Nsw Vota. May 1?! S
??Pill I I! \N-I I- R lOTOKH til i ?
I I.. ITCIPAY. Msy I
?
a I. r ?? I ? !
I !.. a ? till S It. lill ?I -.
fpo Uni.I?l I.'- ol INDI \.? \ vj md 5 ???ri l.M
I -it*
,. ? ? - ??.*.* . -? ? ..'?-.
. I <i ? .''?'i ai.v
i ? ' : ? ..i- '
v . I be .*> Ut ?
I? ?? i . . * ? -?
f ? i .1 ? see), ti en. ? i ? ' ?? ? I? ? I
liter Uley ere . r? . r . ? ia U e
lit? el goa i is.
?' I ' ?,.' ?
the Food tal ? r
< S XX,
Vers, east . . . ., , . ,,. i , \t ?
in? a*. * - ?l
mil*, i M?iiii;l-??N I, ., ,?! ?J
T. n ile ti; i i i i -?i?
i.i ii t I.I -MHS '. - , ,
i I I "I ., -! ,a? | , . ? - . , , , Potxi I
>r Usas't Pisa is.eassta LJaarsai ,
N?a ...k? M ?v I
i; LECTION.- \ BPECIAL II li l!<?\ for
_-llwsaAv(* .'?i i-..' ? ??I! b? l.?'.| ?iii. ?
p?i.-.ii ? ,i .'.?.r a MONDAY. Um tlitSsvolMar
i , i. ?t ,i i lark, ?n.?. .. n? i ), n
l\ .l-lll'??.l.).N i'ii-i. -.. lett?'.
I MelU I ION MUM 'li.?M. I.ul is, ALTON aud
J 'I Htm Uti li It I.IOADriillPABI I.-* v.si vi.
Mi i.llSU vi ', . I. . .. I ??? , kl.el.1??. ,.! ti? .?ii I.,,., t
i n * . I i* ii* H? ?? ?I Ir.?? I I aa nany r?t id? . r m . bin ra
? > I ii? >?<%? n n ? ?i . Ihm ?allum aa n.a? otopatiy :
Inie li,?- aiMtil I. ?id li brid It UM Ol I f '|.? I I ..ii? ", , I
Hoon, 1 "fi .? le Laaia, Na?, aa BOM) AY, thaSth ?Jay m j uns
a?it. -i > * rd el p w
Tb? ti?? im ki kiel ti.? CietpiarwBlbt ti ..?I n the Mil
M?T ?" ?11? ?H. .' J oil? it.i-l0.il-?
A|.. " I?*. .1 ii BALBTON m ???? ?
lime? or ra? li UBOll i i.trta Isilbosb ? uapni ,
Nit? Vosa, V .? i*ii?j>, (
rpilK ANNUAL MEETING ni the 8HAKEIIOLD
A His i ike ill is I? rt.NTICM. RUI Ililli) i i?.\ll*t d'.
? urlbe H.H TltiN ?i DIRKC TORS i- .| - la* i ir?u ?-..,,. ,,i . ih ,'
II ?i.i, ??ill b. I ?1.1 *t Hi* (?di?? ?? ?I. i ?m,,,.,. ,., i... i |? ,.
( I.I. a,., ii li KUSi* tll.W, ti,, ?ah .!.,.,I M., i .. ?? .. ,.
I? io
li - I:., .i., li.,,., af ?l.?Coio?.iny wi lb? stated ?? ?I.? I .* ti
1 liane.. . ' .? I -di i..itant. tal '? pni.-d ..n ti ? .'.I .1 ? ?? i ' I oa* I ?
Ii ?. (All.IS S..
I'rrici or ra? Hiiiimi Minni ? aapslf or I I
1?|W I "KB. ila? ?.'
REI.IANI P. MININO COMPANY nf LAKE
?IPK.RItlB-Tb! IN',1 li. ?li ? Il m, , : lilP s 111, K
1 ll'll.l?! II- -i i , ... ? ?rill beb I,* i ? ni? ? , ? , , i
1 Baa* N IS Wann N . ??o MoMOAl J ? ? i IBM ?? 1 I
'? . ,.
| aoonj atari ?| UKI Hull \- - ?
I,'??!? n Vl.l.--*? .n ?NNi ..I the I'll.'M MOKTUAOK
??"'*'?? ? ? nie? ?... '. '. i n .. I NI \> tfOKK BAU
R? ?a ii. i ?Mi" m 11 -i i? i i ia? i.?
I ly I I 111, .-ai l| : ;.. i I
? ??t J,? t it n i t n:i :? mu? a? ?
fbNE MILLION E10BTT-8U lin>i SAND \M?
" f Tul:, i III . .i: i ?i inn.', mi- ill ino 'ii s 11 lu -1 s i)
' *HI' I ? '?!> I .? INO -;\l. 1'IIHH. .-?HtRi - ?ii iii
r a pit ii. ?Torn m i m nts: m i iib -ti i : m mi?.
-til lil l.-l?. - .1.1. - llis?init>e?aippoiiit?d t?,Pi
ol?y ,.i.|
;,j.- i . Ililli? nil ??
ni. : ir *ir j, ,,,,.., . i t ?r i.? pott ii ?r.* . i
n .' '.ii-Mia l : n i ... , . au. ??lena | ,| tbs Ueoarsi
t-a.li. ? I I Un S'il? ?! lila... ,. ?I. ? | Ir J ? All ?I I ti. ? (I,..,, , | ,.
BaakaflaelhaieaCallaaiarllai irnaiae aa a Nttioail Bi '.?nil
?l!? I r -..?II... ?- ??? ..? Mak, ?iwl Im i
|i*i i?ri il.? "etniiiirt iDil ( i ion J?, tro.? ? i; ..I I eroviile ... ,(.
?j r .. .? ... , I,, ,* , ,| Mil . ?VI, I.??.
La? i. 1. . .' .1. - . | ; , .. ,!
I : ?'?' " ' ? I ?'..*? ?.- . .
.. oi 1. ? ? ? Piste, sod E ? e, sea bl ?...
' '! -,..,. ? .
IOSIAHKOOO
" ? i"!?. Ak,?, ?, ,,M <.,?
i-pif.-Wl.lil.M; CHKDIT8 ?? Ueaars. .? M. MOR.
1 (?AN t C" . H?M?"S ?life?-,??.-, (0 (|BO PI'IHOHY
k l'u ??.!'*,?s in li* orii.ip, .,i,, ?i 1.1 n ?I'l* ?ni Uta
BAIT! i? .-J ?y BAIMBI MOBOAB I <_?^ IM te Baaaaaaa
Pla I ,
Ski \i\iii.i\ ,u M>AH on Boa- aad Mort
0 1 ??Ifeinilr |?r? I, sa*? ,nil? .?,,?. |? ihn, ilya,
Braaalya, JOHB F. Hu.Mi.1 N.urU.ii.i iuc.ni Ho. lit.
?Junking fiouoco aub llaukfro.
1 dun MUNBOI A io..
A.MIdll.ltr AN HiNKIRS,
N... 7 III I i( lil IK, PAHlJJ,
is?
No H WA I.I. ST Silt ?.(IHK.
I.?n? ( ? . olar l.?(lrr. , t .. It (vr Tri??'?? lu a' rsrti ni . r?
lt.. kg. ? ". (.'? 'M ?... a e.Hifc
,1
?.m? IfXTNBOE .1 Cn..
AMEr.I' an BABBEB8 -.
HSV?- REMOVED Hi?'**!
No .. Itl IT l?K LA I ?I?.
|-(?
No. 7 It I f. i? H 11 ?' I* 4 h "?
FISK ii HATCH.
BANKERS.
No ?. *? A ? I A I ? ? ?i T
El Y li?! IBU AT MAI U . IT- I V.'.la I ' ?I K'lT!'1?-'
??K
GOVERNMENT SECURITIES.
AtVOINiH ei BANK.?!. IIVNKFI!? - 1 , ? l.iI'iYF.I)
eil favo ni la t r p
XtT COLLEI T?os?? MABB Tiiltui (?li'i ? I 0
-A-BB ,\NI) ( iNAIil-?'
xw ( i ni if u ti? i or uri*' sn i
VERMJLYE & CO.,
:.o. li u.tLL^r..
BAAKEI?S AMIDEALEKS
IN
OOVIUNMIAT STOCK?!
4M)
COMPOUND L\TJ_tt__ST NOTES.
CLQSIM. PMCES.
M'.\\.V(IKK, Vfav I?. |>?_?.
Ia??l fWk-l j' * ??
L I fan. I ' ? ni
ii i .. i ??,:..i.
mi lot
I'll, |l Ii I ,?e. _._>
I'll! K!j ly, C. I. ! i
poa, ti.. I' lua.C. I. ?
s.?o? ???-?, f, ... i- i i ".*... i i ????.-? ?at. I u in
It???) rUfiitere?! ... B*> I 8 ' ' "? ? I '
I"?" ?.',I on.' M I '?. "I ? I | ? ? . ?
? ii i anil alua ... I? I I.? j km.. ( . I. *? c - .?? is 1-'
ii'd. i. , > ? . ? : ? U
A..? .(,7.1)...im. ,.: i ?_-. i. : .?? i. ? I i. . lu ! i"?!
GEO. C. DUNBAR,
No. ?10 flBB ?i IO v*. vui'.K
. .1 K1 I.!.' I I I.Ki.U li1 I .??T ? Xl M ? - . 'li K8 K\l M
Mi'llllil ,' BON D8, a I lill!.',', li BEI ?"' - ? ' ' ?"*?-.'
iii ?4-r?Bt?BB li I - T at .?? ? ' . , .v.
*1)A'.|?4 I XfRK?? i .'. , ?? k,
I'ltlTI li ?TATES I XPIII K8 (ne? I ?)? !
ami.") \s i.xrii. ?-.i ?.i, ivaniiti
l-HA( Til ' Al. -II VI,I 8 ii, ?e. I
isii . ?i m ?I I 'r '.;-.'.ii.vrii.
4 l I. ? .1 . nul r .,,-???? i, ? .....
, ?. rT
ri.r."-??! H.
(0,?|aOn, II.
j .1) It,-?..I I rl Ui
' " I ? ipOB,
I'.I !'.
, .. '11
I: I HI)
I.
ankiv. iioi sr.
JAY COOKE & CO..
i (iii".? ?l v?. mi. ABB NAMAF-BM h_W-Y<
v .,...-..- ? ?atiaal i ?? i
? , I :i v, ?
i .,'. RHNMr si BONDS "K ILL -
r-l- v | .' i ii??? i || -
? EBTlflt '...-s ? Y INI?!.li ii t NI ?4
All)
(ilVII'l'l ?f*) IS PI REST SOT' ?
Arl ?-?cal? o?den fui ?i, laaa and a??of 8TiN ki BO! ?
OULD
li. i LEW8 vv vi. i i i:\ii,' p ? i.
HENRY CLEWS <_ (
,?,., .....r. . | ... ,nt r?. I p., I ' I
1? \N iv I R8.
,i*? '. ?! .. ? IB *
??I !'(>*-: I S IM i I Bill N' V AND SOLO BE?* I ?El
to
s ? LOWI D IBTEBE-Ta Um r*' a tri
C ?I.A si , ? ., | ? '? ki
??in n la KI) v -?i, : ??!? - ?.LE,
4 k....?i cn hand, i , ?o' ?S M
i .
,' -an ?ni all pola ? ? i
t.' k K?t li -.
BANKERS -fitj? THAY.np._f m BROKERS
^F71Bio-,i(lwiiy,N.\. \
HI . rVNI) 8BL1
AMI ?. ?' Is
.;.-..'?,-,
1 '-I I 1 I) ??' , . Il V I ?
W l-l ? 1- ti.i.') k ??I. s i \,-, I
MI-Li li ?s I - ' K.
AM "Hi IN TI ' ! ?B Vi'll - .'"' 't
VV 8TI US SION I 1 K.
I ? Il K" si ?'. -1". s
YH >" T ION ?
)!(?' I?? H.-? k? viag eli bar o. ?
1,1.. , - ? l silBABt?
?.1 I
Il I' ( B BI?B l'H"?.? Il V ?'??'?'?' I I ?M ? L? ?B a
Vi, s - '.?<:' - ?
S?S? VoHK t 1
r|*l!i: BAVK1S0 liol SE of " DANU ! - ? RO?
I /u u i ? m- ?? t? Buna b
i ?i. ,i . i,, ? ? ? . i n?
W11 ?M I ,
. ?? i
IHRVVl I?. ( ,!. ?
1: ..?? I. I
I.l KB I COB
? ? -
n:
I 'M?'N' HAN h I I l'ii\ l'.i:.
I oia? N i I r
? It . : B, ', ,-,| -, . . ' ? ,.
I ? Il I,?,.-by? ? .1 II .' 'le ?I T |
? Baal a- i>"t?r ir..'
.... the B ?
.
..i'lun ?BE V I VI! n , lal* . .___
. e l!j?k '? ' . ,
r.,1 io M .- Il? ?' -
? . , ' . h the ?roi
? .?-..' s - , ka At . ' . .
.??? ? . ?-1.!-..,..
1 .-. . ? ? a ;
. . ? T ,' M : ? I ?, . ?
Ij ' * (, M ! 1ST [IM s ? . .
.?tat? ??r ?.. ?v aa_.BA.aJ .rtsiitM ?
N'OTICE I ?s BEREDi ? it? (
?, t .'ai la,?- ? . .
io --. I.- . . ii .1
ans? ?, i . , ,,l i - ? ne,l ?i
par. t j the ?Taper ni? . I I " i a
I . . si .ne S*w Yoik ?t'ito { ? s
ilivear? front tto I
...
?eiite.l ?? ?Ir,rem?, ?i ibia ???, ? 0 re, ,- I , i
aalas win. h aaa
a
? ria . i, e.
? ; lIll'YL! '.. ?
Ratk I, :?? 'it?kxt ?
Vu] !( r. ii v\ IN?; UKI n i n.i i' i?. part?
? t i. b ? i . ? p. r bu
I inker, pi priai u ??' ii'Y KILLINUER ?iVSK
l me, ( a 1,1 y, Hill li,.- .
, . '.,:?
?, . . . . . ,
(,. VV. M ,tl M.l 11 I .
mat? or s? . lot? Bans l'rrtBT???r t
1 1 I . -, s > ..- ?
V?'l M E l8 HUM'.!:. ' !\ l.v. pul n toi linn
la i,, .n. i.?itiAf i :.' -..i i..? ?..wini ?
eil to lb? I T .s (?I ? "? .-...I. I . s.?
loe,led .1: the ( l(v "t N-- V . ..
?serial? n -, n -t the N V
TIIINAI. MU II VN , s ASH > AllMI I!? I th ? it)' ??!
Albaap, i". ?.t )?.n- i ai ? - .1? , ?ti af. and ? r
I be ? iak B Bal b? in
? Bl?i, ? ????? , ? la? bl r? I ?nil all
: n , I '.,,1 sid ptvin i*
.,, I..- lu,,.- li,,i, a?? m.-,I i , ,.??-? (,, I a '. u?? ?pop t
in the hniil? i?f II I |, ?,
la?. ?l-'T (. W SI lil k1.1 It 8 peri,.t.
-stAra o? .Sa? lona i?a?ib Ui.rtarapvT, I
Vi.bitt. Apn. li, ISiia f
NoTK'K i? berebv tiren, puraaaal to Chapter
l.ili I..WI Bl I?. '. .'I lil I ... lilli lire .. 'a
,. ?. , . .el ? i tba Harianal Bank ia tba ('Iii *? ? ? Y, rl abas
B| ??.,? cr:.,,, |, i ,(??! li ? al (.val B?W-Y* k. ? he redeemed AT
Pia h, the S i|?-ni,'r. a.- t ail , I'.ankln.- ?i . " i. on preient?
?i n ?i i he Nat?,aal ( murna lal Rai.h lot?a i .,? ,i k bai.y for . a
t?s-? ii,,,,. Hie d .re I ?i. tn.l i, ? ? . ,? I ?i.
IT,? uitsisi"Ba| '.i. I?, n/ n r-. ,,t tba ?ild ?auk. m nt be (re
????.I ?? .ci" t d ?m ,i ??.r. : :? ni tir dale hero.1. aim a I
1I"||-. ?Ti ?r,| ?hall BOl ?J* p?lent, I ot I |? | |.'l?l, ?nd f?s urn! W,tl .
?., eui? 'ima -ia?, .?.o? kk a i? , .. mtm ayni i?? tarni m ia*
h.Uo.ol I, ,' ? || . .
Ip -'?') 1 ' (. V ', III 1 PY.li ?. D?-n.l.Bl
?IA.I 01 Sir ?'nait. Han? I>ii i:,ixtsi. (
* M.I?IST \t?i I H : ti ?
NOT-CE i- hercbj *i.v.?t. uurauBBIUit-'liaplcrSTlf?,
I.?? ? ? I II ?. ard .76. Law? a ! ??>, i?. ,r ,, .?, . ?.
?ned ' "I . VII ,|i s.S I I.? It A ?t. ..t Ina \
<l" ? c? a ?? .?:,',. r i.? c. - i .
i -,.'.,?
rvTATl ..'?T HIS li. ii tSK. n II , ( ?y ?.1 .1. foti
'. " -l
IT.. ? , .).,, I, ? li'o. -.
IBlflM
, i :.- will ni
'' - l?i . . , , ! ?? .1 III li ?
I indi o. rio- ? j ? ' . rp???.-,
?1. ? ?I. Il Li LEI ? I '
'???lll. r? ?T I.' I li \ \i |..\ m, HANK '? ." RE?
1 Ml ?1 i' ?? ? ra " a ,n. |.( , o, *. i ? , ?
.UriUlig. Lill'lH
N'BW-VORK >.\'.lNi? BANK? Eightb?are., cer?
ner -I P v rt, ?ad ,. _- . I" II . I1 ? f i.' M "I I ...
Ii. am ?* i., ,l? ... :.. lora Jua? I will draw ?Birre- fre?a J.I
H. il. 11 u , HiH.vsi um -n. i?. -ri. ?
VJIX lill, i l.M ?NTEKK-T PAID,
It | lil ?. I O IraVB I lio 111 la?
,,, , , . ....
li.,,,' MU I*. VSK
? i , | :,.,..,-??. J ?ve.
DlU?-1'll- -\0tilC8.
.ni? tema ft* Baa ' ?>?? haii-k au t eat sai. i
l Oil 1KB ?Illili IV? lill kSAS-SIT ?SVIVrM ?T ,
i'H"*?i ???'. Dirii a, "I.? ., IV. )
A DIVIDEND "t FIVE DOLLAR- per SHARE
_\ (Ir.e I ?ni ii-teti: ir':1'.a has ??li d?s I ?i, ,.'?? ..,,|?atl.e
( ?pilli Stork nt the (,i,,|iii ?. I"?a?s e ii I i.!?i|i e nu ?,.1 ,!ii r
Prtday, ??? INb la?t. i-n ? s iwettnl ? an Iba al?alas
ni d.e book? May I, IB* l'e rraaile. H,,.?at., e?,,?, ?athe
IVilu,,.!. VV. ?I l.M, NT' ]',, ,._*Br
Urrica o? ra? I'uiri.. Mau. .?rraaiiup lo?i-t\T, )
Saw t o??, .VI ., l8, ..am. J
rfrHIBTT 4.EC0ND l?l\ II?liM>.-N?- m it hereby
1 ?l.en. I? at lb?-?ard of Hn?-( ? bera t!', J.,, ,|,, | .?i",
niviixsNiiof rivK. in) rr.Ri i sr , ,t 01 the ne.?, ahmet ti ?
.,?.lier ei,iiii| A prl! B, jayah*? I rue (irt.eoi Di? ( oniii? ,y, l-'BI
DAV, Jane I, BMB the C.piial Si ? ? and ?o uiii.h o' th? ?5,-rip Mo-.
pa ha? I" ? ?? pal?)
II? TTat.'ri Hook. <v I he ?'....! ? ,i?t th? ."(li lint, slid r?
spsaai Usaiat J ?as I Bv ?i?s>r *H u? B??.d of I.
ii.t',) i.i- .-?.?-..,(?,?.
Orne? or raa Nr* Toas ian ? i i.snnaav Oil Coartar
_ _ No 13 I i ...rti.?, N?*jt Ycrlt. M?y I? im y
npHE BOARD of DIRECTORS havo this day .lo?
A fl?re?iaUI?ll)r:NDef KI? i: PlRrl'.vr on the -?pii?i *.. I
et Ihr Company, payai.?* at ti? oftir? sa ind alter th? Ifh ?Ut
I laii?if booli vri.l be ciui?d aller ?li? Hat ,i .*
^_WM II rill'I.Pi IterH r.
Chancea for ?aoiiusa ftl.?n.
A BOARDING BBd DAY-t*H IKioL for BALE?
Pi????u?tly located ?fell ?-?itd.d. J ai??l |ni..?p?to i* lue r. i
_ l'HIN ?. NORTH. *aw|, Ma?r?H?v*a ?
tH)R ?Mi;?li. -?t.iiir?t.f , Hut.!?. Bakeries, H i
lurd Se ?iiini. lAgam r-i< r?a e.rn. ?ri. ?. Pholorrsph OalVr.?*
If-tlrv an I l.ti . v -i r ., I r i . , ? r, ... r.,ri?, p,,,, ? ,
I*?, tiniei. St?t,.in?ry. MIT? IUi.I, . M, r,. t.?nrv. No.ni.ivi? .1
I/OK BALE?Tbo GI,A.?..S MAM 1A< KU.V it
I .-r.- . ' *,r?ii-at.. Kait It.1.1 . ?i.l I? M'.'.r? kasafi
tpn.y ?o ?I.? ? wnsr on ?l.?-ir.*mi*.. \V*I -f'Kn'll
PARTNER \VAMi;i)-i? ,,,i ?_ n... ,, ,..,,..? ..,
? aindlile o? s at?, a ir r i .
ird l-l ???? J M. MOOliY fc Co., N? 48 Pim it.
CASH WILL Mi the ., :
:? *1 HIS r VI I*.I S '
fli'l.d li ..i-.tai.
>a?oi.. (? r -??.! nt. Apply ss sli?
f\ . W111 CASH WILL lil ..
? 1,1/lA/ lal.?.! (l8 y.-ir.) IIOTKL
Pi ? i .rtlin.H I?. lie? n-**l and doliif a ?p
?itnotiono ttJamr?-nicma.es.
V RESPECTABLE v? ?-if ?rid n aramaa traati ?
lil ai on .. I*, lil' NI'!!-! I ? y A; i I
s, 2*i I' loo*!?., betta ?ii Vin Bruni aid Coi.imbil. Brooklyn.
\_?TI \li<>N UAN.I.D-l.v ;i ?.?-????it
? f a?r?l pr.'e.laii? ?mi an. i. I'l.l.N < ??UK i?s|0<ltta ??
nar; er weald e?,ut With i: ? b*e?*w*rft ?I e ?mall rir ?.
I ., ,. two days, al So. ?So Malbetry-?-, natad io
|t??..|i Prll . ? .! J -1? ir.J ???.
UriNT?D 8I?I ?TIONI*?B ra, 01 ? ? -?'
. .? ...(.'i?K o.l?*?', ' ! ?r h ??di??? !?? r'.cliy , Iii? {,? ??
?. LA? NDHK 8. (dan furailb fcnt-clas? I t) ra?raaee. A? ? . la
:? ? ?? - ??h a??. _
Ur?NT?D? Hv ?j? in? . 1'.. ? ??? .?.' Lui, a sil i
m CHAMBEE MAID ??''?? ? '*? in.-* ?r ? ii tad l
lake care ef ck dren (J..sdCKyrc tea** Apply ? Ha. I lw??t
I a ? i.l? ?1 atli ?? , h?t????ti KI.' rh in?! S n ?* ?
\\r AN li;i?. ?A R?SPEC? MU II MARRIED V"
VV M _t win I.?a I. ?i In r bah?, uri? ?!?y ...I w., . 1 lal
? ??. i , ?:.,.. t ber nil?!* ? ar , tbrrs 4 or? i ...
?.?rn.r.l-t wi Mt? MOOBI '.l..r. .ti\.
Ur'AMID?li? ii ir?"i'l I'?? int '?. ni. Mil ATIOS
in a II ? ' ? ? ? r ? ri?,'? .
I:..! dvr.- .taabeatva? ASdreit M. P. I 'in mi? I
\M'\ll'.EIi ni' will i.'C??iii'iii l'i.il Gorman (?i
sx ia! -???I II nN- r,j . . nr.-i HOUSE VVOBB, Ai: m Mia'
I nu I - ii. r is lin-li ??*. N It Saal ? M *? 1MB ??? -r
?itaalioitfl U)anlc?)-illalf9.
AN ACTT? m fMMmt m m, I7jrean ?id, leitret i
itlsatioa la a -ABDVVaB ?? WHOL ?ALB ?BOl lil
- I OUI . vit r-I??* cm li*?rti ?I.? bu-in??ain.i I it? a l?t'?r ? I
.. ...ii-i.i ii.*?i i . h.? or?-??* ?* ?j. .lu i. '..jn. slerao ci . ?? ..
i A.'.'lr.*. K r? V Tub .-?Of re._
(COACHMAN or Wih-kimm; \ki?i?NER? Il ??
J und?iat inda the ? r? ai.I i? HUa| ol 0<a?| ? :.a?i?e uf 1. in ???.
I .l.-i " ?r- ?_.
nKli. CLERK.?Wanted, bj a bon . ly co-x|
liai n,,...: Il n r* otp ?. ii e ?. ? -i? .??'' ? .-MAN
I ?ii.? ?i 1.1 h.. .? I i ti ?p: otiio.? r- :?r*B' ?.*?. i-....-??? ? . i r ?n - .
Tni >aeOB ?
?)?cip C?.utlc,*
\GENTS WANTED ertsirwheti to - U ABBOT! '
( I.l.UK-" t--:.-TINT.-,* I Bl ??INEB9MAN ? LAW .Ml -t
t. fht bett book evor aaUita*4 f ?e kti t ? A ail lind ready
.I?. !.. gee i?mp ead addreas N M. -.1 lrr.ll Be. .??iui?... ,
Room Ne. a WewTfirk. _
Ct?LORED NURSE WANTED?I aj ibleof Ukin*
Ml sara al m in'.nr and j'.? to do |. t ?'? "?
1 ?i uni to fi into 'li? .-? uiiIit di it ?be Ha ? ? ? | . J ?t Sa ?
? , ... > _
llf ANTED.?A ?!? ...:y, ,i.il'.i?u.n -. M IN, 001
Tv Uh?Mir a I indi bow ti ! '
I * r-, ?lad ii v. -i l.i.i'o nuke l.linifl: l.tfatij
. , Weat 1 tiri] i.
t . nt nunn ti ?I 11 ?.r. !r. in : l.i 'I I n ii ii .it t ? |
AM 1.1'?A BOOKKEEPER, :.:l to act bIm?
w
li ?ia- d * . I j. ' I I
1 and pe? ni.*n. I??i?i~?i *?..i be : n i?li?*?i ii. i j! ? '
I.'.:?- it iliag lei lui ead '.- ... e, I' LI . i.. 1 '?'?. J.', ? '. ?I
II. Xaw-Tark I ty_
W-iMi.l'.-lbl.M?. Male and Fein -.
V T inikiDii. i,-iii ?? **-?'? |-; l.T ?aita "TIIEOBKATI I
BAVEB." ?ratt ally. ?Mp B3 la Bit capital n
| --ti?! ?tamp for inrt'?ulit*.
i: v avvki.j. r . H, !???? < . .
UtANTED?An active lid, to act in tbe caps? ?/
I P.BTBT n.IKh Adl..?a, in li.iidtvi ii? .! ?|i ? ',
I li? l.tiTi l*e?l ?III r._
ANTED?A linst-clata Colored ( <"'K. .? i
>v
M -.?i, I -Mi.lt IIAMilKBMill?. ?:.... i
l-l Boirilini-llu ??* ?t \ iik?r? tpj
.-lok.at S . 15 Conn I it, to J ?:l > ?I lllDMA
iUtuljinern.
BRICK M IKINO M ICHINE8 I. h !':?
|. i.t?-r n.. M .?? .- I.'.- M ? ? ? . -I.?
\! icaiaa y lor ?ann . I r - r ? , i
P. I. ? i . M di. J. Co..
M? 1 4? .i. ? a ?
(?OITO? M n hiui rj NV.t .?? ??',
I? n?. Vt. k ?jil Haiti." Addrai? tti-b : I r?" ira Ibn?,
Sniua Bi klya > v _
l/KIi -??-ON,"" CALORIC KM.INK??.
Hi ? l.l 1' BIO'S , ? *'. ai. .1 (.? r d4s ?b4 ?I i. ri i ??h smJ I? w
I 'l.i"M| lui.? __Smt M I. I' IM .,! ? ??I? ??
?. ip"ion; tot on (uni. .-?liarti-1. ???srlni? I' ?r? \ Jubb., u f
. . ? ?,J.. I IMES A. Rt?H:S>nN
N . llSl |i ... .. .,, || |? . \,.w y, .
STATIO.NARY AND PORTARLE ^TCAM Li
. ?.?ml.", len. Flu II? *,'I.-.??'? ? :l ?a Meek??r?
M? i.ii.i . rooU.1?, lo:?? i. iiinLKli ?Virsboiisa N. ?
in ii s ?. t\ erks. Paten, i. N I
STEAM ENGINES FOR SALE.
OualnViiicbborablirSiii;1 M_?-V*
i',? 'iu bb rebyVdochmV'
Pire l?|ack I? la by 10 ?u*-' ,i ? -,
.i ALSO
On? II h'or?* IjOComot?T* Ho ?r.
IOHS T. ni nk:-.*
-??.iii lo .- ,. b ...tier,
? "...-. Md.: T?. t? ami ??
s ,i Y :?? l.ltl ?li
kJlllWl ENGINE for SALE?One - ..ml-!,<.,*..|,'
i ? atara, IM .-?,,?
! .. * -!.- v.- ir* ill ni T*rr:r : t> r- tal ? tal ? ' S ? i
: ni al ?li? ?ok? ul i| ? I H.Hi? M i. lin?. (....*.?
li d. Maa?, ?ppl? to l\ ??(?lill! KI- J. I.K ti I? Hutfi I. Cctm. r
? I. ? III --?lit. Min?.:- . i ,. . t|.?.
'pill: ADAMANTINE Illili K PR1 88
1 li Iba ONLY BBI? K PRISS ?I -i the PKRl'aT t.
KTBA1 TI lili. All FBOB .?I ? dlY .. ?
F"tT? the ft'?LY PBBIS TH { El .? .*!.?..?
I t , k Til li M ll.l. NKITili It ? KM K lil t ,. rU.Ill Ni
li li.Ni.S.i Al"td?n th?i|? "?? m d ?? .n.i'.e
? i ' ? i|.inat tbatl al .. I M ? ??)?'
I' ? ? Me. IT! r.ioadwi?.
?Topartncr?'i.u Rotite?.
CORPORATION SOI li I .?P
/ by S'?*o. to the o? n?r
II? *n ukI Lot?. iuirr.v.*ii o re* le? I
ti.st th? tebowiiit Ami?: in-n I- . J ? .I si? I
ia the "?.-? of ti.? I 'i li ? - ? i. i by ail parten*
iiit.r*?t?J, ?li
l.i For r**tilillnt ?? t i a'.oue b otk* Thnrty-??** ib
>iivn.i, f..'tn P?rk io Nadia
' Id. lo . ?? :i< ?... .- l?twcrn I? t
iion and Kourth area
IA I ?, it?aj ???ihti. palari >
, Leiii.i? n i?
?ii: i r t.-jiii*tb)|. sr ?.?. , !? ?? J i ttet ?nd fix^i g
-d . ? ?? .. ?, *i!h itie*?? from a I * r
l a li'i.i'i ,uibnreii hy i lnea : I .??-i?I
1 . ? ? 1 I. II of ,rul.l..i ? 1 -l r. ? ?! 1 . ... Li J.
?I II
Im it :. ? I?, ?e Ti in? .r *n ti i art te tbe n-.-nt of 111 ? a .
. katarrea Park *nl Mid.?- . re? i ?
to Allika la.i.i ob bu:b .?.I?, ot 1... 'y-nnili ?lieait t . (ks *it- I
O! ' ? Ih? b'al. I b*tt ?r I. . ? r
m1. AN the lan aa bath ?id.*. ?I rilli at'? ?:???t (o th??it?i' 4
kell lb? i? ?a k brtasaaa 1.? ? .' ladroarth ?vsBaa?.
I tth All l.i? lo*, .??i boil. ? ?I? ' -????li-? ?? ?ink-rt.-t. to li.? ? 1
? tu? Haaa, ?? m S.tiad ia Baarl ??? ? o**.
Al |? ? .,? ?-dm?? mt?rn .1? .r? sitrd'eJ b- ..?? anoTe-ni!i..d ?.? ???
n.?uti tal arba ara tm\ all - ' ? r ot bmnt, sr- *
?I ???rd '.i prr.Jir lb* . ?? ?? i . . io v e aa al ?
? ? ?' - r t - ." ? ? t. - r ? '?i*?iji?iii Kaw C< ?
. Ii.ni.i*. w11 Uni ihirtv My? IVt>m th? ive pt tbi?
in'?.!) F. o.kkT.i V. 1
DAMfclL I? 1 ?>N??\ KB. I' ..1..: A?*.?.. ?
:> 1 ic 11 1?! NT. )
j Olfna Board .: I- . \. ,. . , . y 17, ?ti .
nfX) HEWEK lU'Il.ni.l.'.s i,., siiiNK-HI.'M <
1 I* \i 1 Its -.*>. p. r?i*?.-r,,?j rttpomm .?? 1 i.i.'d ??" ? ?
litleeflbea li . d?tei tia u maa lu ttiUir. omi tam
: lia ? '. _.. . I -r 1 i*. re I .? ? 1 . ? *r*t . .1.1 11 ,. c .. k a. u .4
1'.. ?..I. y ntl li*, a . at th? ?...l In.,!,,?.na ?
IBM yn<...
? 1 ?
? ??':"..: it, . . b ?a ? ml idi.Tt. 1?
a :o
? ? ?? ? , .- 1
ri !?? ? ? IT? 1 . -r.
?
.-?irin* ? * ?i- nilli?., a
indlM .??? .-. \ ... r 1 ? ? (Til
I are. 1 ... . i!
? 1 ' lill ! . ?-?? ti ? ?
'I i-rll ? ? j? ? I . II. , |l .
I I! . r - ?* - ? . . - ,
riiiirt.. . :
'
' ? ?!.
Sp? li? . '.:-!.
I .* 1 . , ?|- ...?Ulf,, ? ? r - ?: In . ! I Iii Balta 1 bl S. m
\o i ?i.? it, 111? ? m is .s er. i*ii .-. ? i*.,
di* li LU lilli VI..I t.,
V l\ t .. v? I I .
Lost anb Jrutn^.
$5000 iii; WA KI)
?m be paid nth? tvr.t :heimi >n . in ? boss. ?. ,*. .
I ?? ?J. ?I t. .1 N 11 ? ..... n? n , 1.
t? I o ibt I I .?!'..,...
at. ? ?? j 1 . *i . 1 r . t ?.
d'; l.'l?.;. j l?*?l a, .. I , f. ,. ,., nkrll
'.-. ? ?sai ? ' .i- t. 1. ?Is . Ur - .
?nil 1 tt?? u |.pr?i-n f : ... a uaa ? ? ????
. ? . k ...'??.
?? ... . ? a 1 ? a-nx* "to n, n o* ?a ?
-nu- ? r ?. .11 . . ?, o. ' I ti? . i?, -i.? .1 <?
r?i ..?,i ti. h te?? ?-a? rsacssr ? ii: h? p. i ? ?_? ?mo ..i .-.
- ted ?!< ?ii bin .
(??.NTINIMV'. VtTIO.NM BABE
Id A. It? RI"" K Pica .Ir r
1.NION N kTK'NAfc HANK
???A iRO IBTH1 .1 Pit. '.r
Ne? York ^flv ' |M
_AIt.Ni \ til ri ? It k PAIitOBi li??.r-?ya,
.. Mt I??.Ko. I ? .lat-?y. N >
Urntimq.
WM. EVE-O-LL* M?.\s, Nu. hi?] Hilton-?!.?
steam my, miNit.K-|.oi lab:., manupacii ii
EM
ATWM. EVEIiDEI.L"* 80N8, No. 104 Futton-I. -
wiDiiiNii? inns .?.i riaa arsTioMBB**. iE?t?t.??i?<
Mil )

xml | txt