OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 26, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

lllltKlltl. IT?* rut.
II'it. A I!"".''
ti pipe;
I
.-Tors',
nuil n it-?. TbSsea i':.uciple?of the
,' hythe
li'.?- ' heroi ' ! the Supi?Uio
, ? ...uounce u com?
plete (ititi ?It:.' ' ? | Haw ,,,' ,1 |aj
ree et* tan
raid Antinnu. Hie -'11 . . -ml.*' in ?I vol
tim?? : . -thal
a
Ki "' ?\ S." . ??.-)- by
'
I Little 1 af Ii if.:-', bj '
1 lad "Our
)
A ? ?.??".'. t?' B ? ? ? neraU', ami
* . ?re lab -??
? a . . ? '. . i] :
i ni. by Mr. M..) e Mayer ed Dr. A ?? "Ja?
Dr. tti
;
MM]
The i ? ??? | a orb ?
i
tVS? I OB the
Orion Bad 1'
?titit!???! " 1.
r?iri>-t"!i has in praaa "Al r??-.' by G
MeUniialil, ni g *"d
'i he lui rleel aorelarba? i w-w? reu
li ?!?(? i
beiup, one uf t.e ?eiw- lew b,-\.i a li
i mt that ?. re rea
ts Apple ?
ton'? ! .. . Ideal of
e ?????...
? i?,er.
II pel ?V l't dliiT have in ? \
M
?lal lb| hy JounH. I
1. t. i? , lr- ...,:
I ' .I" li! ' ? 1, ? - " i,
>*i li nry W. S aw of I", --.
Mr. ('. C. i
cow in the ; re?? of Thkuor _ 1 .? Mi It i? ealh .
1 Fighting."
l?r. 1'iir:.. - - ' - k o-,
t m,?t, ?.ml it wilh prabablj . ia tin? Relui i
ample m.'. t,
Xcra IJnblicatious.
41 ?> CAi:i.rr??\. Pi Bl tSHl R, I I 'I
I ?I Um?.??y. Nea I ? O
NEW LOOK?? Fill. ?VI .
t(i?!( IIS BOOR- k rit-h, n?a
I?..m. .
ii.- ? ?i J ' i. On? of tis
lu Ain I j? '
Ni. ? ? - ..
"Th? ? h
... : .i era
iii.. ; ? nit .- ini i
OAs'l RIR1>8 OR ?THR HOBTII.
I H ! ? ... i ,i....?r
? I 'ti.. ..r 1 i? . ?I tit 1'ri ? gi.
IR l-KKSS-Rt-r i, . t..? ? pak
M???d n. l-i.? -\l.ll* KORBKS,. by UBOBO. >!?? ?
' JOBI I'll 11, trau-i .'.'J irtuii iii.-(?sriuau.
*.* TI.,-?? !?? "li ?is . ' -I ?vs-T
?liirr??ntl ?ii. be ??ii-, h-, mill, p -in? ft? oi ???ni? n- |r ?
k?
i. ?dr.
I iri.'I? A HOUGHTON.
I I ' |:|:l'i)?r-?T.. N. I .
tr II pahlUh In a fsw d
I. PROPHET ANO _IS HAREM or.? I
Ih-tl'li li.?I IV i| .h I-., \ ...
Ht Mt? C.V. Wai?TS 1 ?ii :. 4 p.rrutt ot. tieel.
fu ?. g1
?*. A BRIE! BlOORAPHICAIi DltTTIONARY. ConpHrd ?al
lill?I? (1 bv 1? l Re? ( n ?HI M ! 'All H A ? >lh tdiitiul . I
?ht M .?.LIA? A. U US l'.l M. A i \ i'
-
I. I., IM
UM lill l INI) ?i .' ID1 I y \ '
Pajal i ? nie Ai ' ? ? ' ? ?
im top?. 01 *i.
N??r ?
CARP? NT! R ?? six MONTH- AT X11- -?-UTE HO
1 toi . I'.m... I-i i a, el.
Ytuiy otderi ?rlcitrd
?a ?( th? titut? Book? i-nt by so li, ptepald, ob r? , pi ?
anrn-Xf?!
?pal BOOK of th? BEASON?JUS. OUT.
MAIDEN AM) MA1?*1'IKI> I.I KI.
OP
MAHV I'OUI'Iil,,
AFT?BWARO MISTRESS MILTON.
A br.i .'i:..l book. In taliajo? atys. ??1 It.
BT THE RAJO. A! THOR. LATKI.Y PI" H f.!-? li F f>.
CHERRY AND VIOLE I':
A TALK OK TIIK ORE AT II.?..' I
Brtelad bo?rd?, |IN h?,d in rstl ?de?, SI TV
_ M ST hood, g? ???. a.
AGENTS WAN I KI?.? NEW
BOOK. ! ' IN El
I. .11 ? AM) INCID?
- r t .
tali u|
?
?! ti.' I -I
rsmarkatii? ti?
ri al?. I
? . ? i tac? ti...!
?
> ? kr , r?t
I pim . wutka tia?; ?ii.
Irt?! tir t...' ". J?>
A ?:vr A'rllt? ne w11.ni frciil ll.iity to I. \ I at tt. a
!?? lal.
???dT lasrn rail-d (in ?
OliisMd lu Iii? lir.t two ni r
Rip?. ??--.?:.-. ..-?.??,
ln| in?.
I"T ' -I - Alp r lo
?, ?d?.,... UAH, ? -i ? , Ce .
(.?UC ?Mili -. : ? i i Irtfol
? J ti DKNIMIN Ora-ril A.- I
., . \ ? k
1?HK i,? ?ri I. ?in Iii .1 8H0R1 B?R, h _
I ? : ?I Cur.n't I .n n,
lan:.t?..Oil
TUE
BROA. < iii B4 ii 01 AHERN ?
lufx?.' ?a l'i?W? o' S*?i!?: ?? d !' '
?EDITATTON.
tuthoriard by th?
-Ofll-L rnt-Rrii
1 roi . l'r - TI K I "1
for lal? by JAM! *? Mil.I.HI, No. 5_ lirotdts-.y._
A i.l.i __K_ ON IRRITABILITY OK THE
Bl.ADDl.lt ASH .ii Till ntl? IHR?, ad
irsaar. It. li? PriT.it. Stir.-.cal I aai by i Dil ARD II
U. I).. I.iiror '
No ?2 1 >.".!. air . .N i . . - ?
lirtlirvl || it IXMllbl? I
;tirs by t'.s UI?tbi*ol ??'..- i . ....
Putuli and C i
pithm ?? tito EVERARDU9
WARNKil, Publia! r, boiNo. 3 m or .No. i Vi.?? at, Atlor Uouie,
Nsw I ?
'lijs an ? 'tam?? of 'In isct. na?? b? ! "! ' r ?HI. H'rire I,:-'??
aaia ' It", lim _ tra? pea 01 lil Dunn li of ?ii - . ?
kum?? ia?" f Hut? bonn fro? S I?
1 1111.1.1.= l.V, .
fONTKNT-* np NO. 8 Of THF. NEW BRRIEI
I COAL AND .?MUM. ? ?tli.au?! v ll??i?w.
? I'oKTRY 01 IHK ' ii IL, ?.?? A L?(Rid ardOmnt W t.. I
i iii ( I.A\ . i '.'.--I-a. I IAtit.uoyTrollop?.
? IRK-T I.IPK -(Kr?.?-'t Ml?
i niE COUP D'ETAT IN IRKl.t.M?- ISpartalor.
n TUE SITUATION IN PUROPE.-ISp? lalor.
* RATIONAL It'll, i: \ I i X-'
I'oitii Tli? I'? ?! mi.|. of Hirpiaa , Ti i
Bun| foi ' Little Purktr," Msy l_W?tl and Lilli? M?y, (lod Hut ti,
. _ UIOMOIU.
TubUilwd SSBH SATURDAY, ?I Kitl.i DolUn? ?tar, b?
I . i. LI.. iORR ( o? Botlon.
J.a?t Po??'ith?d X ill.fi: ; -?? . t. BWIOHT-BBIDOI
fviiv. I.K1.Al Bl M.M1.K BOOK,
i iiuixa VET NOBLEl
A TALK ?>P AN? FUR (TOMER
lift!, tmtima Now Reidy.
riiB \ KUY BP.ST HY .NOVILS KIR IOINTRY RKADI.Mi.
1 Vol , slrjti. t.t jr. .-.led Pri?. a I *"?
PublUti?d by M. DOOLADY.
_No. ??I Broom? at., N.T.
'?Tb? llumtii Pom Dit r ? "
EYES, EARS, NOSE, LU'?*?. MOUTH, ITr'AP,
IU1?. K.yrbi'.wa Manda. J???t Skin, (omplriioo, with ?II BICR?
?f CkaneUi, ?ud How lo 1!??J The? ' ?it?l la th? NEW PHYS ?
OONOMY. or "8ION8 oi I'llARACTf R" t? mtnift.trd ir T??
r??_?sit ?iid FiTia?At. Koni, and raatrrially i? 'Tna lira.?
rio? IHTI?? " M Uti ra.'.rr tl.io I "ti IlluiUali'.u?. Pine 10 ? pu i,
#1 ?t_b ; la 1 llr|? lilt ?.. .rr r ? '
Ad-iM? loWLKR k WALLA, No Mi Broada.y, N. Y.,
?ntl o(f - r
I KEELE. *? AMERICAN <t?M L?i 1 ~A care :
_ r?l comparlaoa of ? ! ti? Tirmui wink? nn lb? \\ sr ?rill a?tl?fr
Oarctodld porann t!?t'.It- ' I Y ?? III?! iRY ia mt.? ? .?ni ,
?M ??!y to ?HT Otlsr I ? r. m>'lr,rd. II? ?ipi?. IIIIUD I y
tia pabilo I? ?hoarr: br I li? f?r" ?fiat It? ?? r? ?l-atdy f?r ?icrrii tho.?
?/?aj otbst WA ii?t*'-T I?? ?ti 'ti.ly Lr tr??nii| ir. ti?. Addr*?.
(I. D CASE 4 1.0 , Pul.,?a?i?. Iltnlord Conn.
CH.OItOr.RSLl-.KiK. .*.?>. 1 .??pruent., Nrw Urk. 0?_?rt'
Ratalfw N. Y-. N. J D?l., Md . lid th? l'.Krict of tolumlit?.
rVDK MAGIC rilOTOfiRAl'II.-Ni-w, etarthii7
X _.!__, li.lt dr.-.'.'ll.j i.!'. ? .d I - . bl O.I? .
J C. HANKY k ('?.. No liaNiii??.' Nrw-T?i_
_. UHLISIIED THIS DAY:
?1 LirK'S LESXON?
Ht Ma? Ooa-?.
Pair?, Kirrt ? tait
_K_A BRADY Pub-al.IT. No. ?I A??Ot
a ".'em?kEST'** MONTHLY MAGAZINE.?The
\J ?Bl?odld JUNE BUdibsr, ??Iii? ?i arid cotubintliun of ?rttlttr)
LrtaJlita. u?w ranidr- Yt-rlj, B3, with ? tllotbl? pismi?in In rirb
gi.bicrtorr ?plrndld araleun ' ? I ' .iIiim? tt N'. ?73 Hroad?
?rar. Kl_?l? tyjylot, Mi tie. D?.k nusUatia ?t t,">a._?u?, l-> Oil,
G1
_\*cu) publications.
READY TO-DAY,
J Of THF. BEVOlif TIOM.
ra? . ra bai ii
TIian I :? | - - (? a, ?r? ?ip?
, , i v.i ir.v- eminently fesaB-M
i aaabrvi Aa aj Itaa ?te?
. ??,,
?? IB Bl BOOYB1 8 CAMP,
? ...t.i.MI UV 1!!!- Hilt) (ii Ql HU 0,
THF I'.ATi'i.: Of ti I
v ?. , ?.C . lo
.i an ano ?t ?o.
:... i BJ maha*.
I ? |a ?rlcsB Jiewi I ? I (?tit,_'
'li.K11. n?l.I.IN.?-' Knoll '
W
? Ni a Be k- p b lihedl la .l.y !.,
I . i'.. I'll I lisiiN ft UROTHER8,
m Ban ? hzbtni i btm philadi i.i-hia.
AM) Hut ?ALF. Bl ALL BOOB LU M
rie?. By Wiiki? l a? TUs
< VV'ilal? ( "I
I, and nell ..-J m ti.ia soaaBrJ be
r ? i ?.
1 ill ?tai Til i l. NI N By Ned BaatBi ?, aabw af" BjaBrls?
?a i Mi-e.iei ifNew-.orl ma,' ?te Fates?
?
BEBT (ii"K BOOKS IM iiM-?l'.n. PETER-OW BBv?
COP?RIOH1 Bl ii ".'-? i iel ons betel sti i |b aal aaetly
cloth.
'link. I
Mr*.Qo . ' ' I.?.B*
.?. 2
. ?
Mra II?. I . I
Vii.? I,-. . .'. . 1
v . Half's New , eel H. ,..k. *
Fraocat? '? Celebrated Cisok I ' ? ?nibil
? ? ? i, I ? .. . I
.... tun? ?-I the ib i ealebi ii? I
' ii l.i.nk?. ti llifT ?. o? .t ii a nt-i.k bT consulting
ra 1-lS-B.
THE QUEEN'- rAVORITE O?, T*?P*1ne* * 0*0** A
1! -? ti -? it n ? '? la eue Urs?
: B ', i a --I M +? I la I .til.
PICKEN.?.-.?; LIKE ('F tilt : M \ !.:>! JOSEPH ORIMALM,
THE CLOWN, Hil I. i- I vi.-.,-,: .. Bj Chates Dteaaaa
I
THF (..ill BRICK li? Mr., k ? - ?? ? MM Ant-o.nf
- uno T.nuaie.
?i or I
THE Hi UM I'M- Bl EK1 I! By Mr? Baaa I? F N
.-? ui.e da ni-- Pitea, Bl M in
- i
vv e ? ? . lar, an?? a of allef Mr?
ii t ??..IA., afelios i , *l iei in (.?per,
or nils
I* r-f III? fa'i-.Bl B
A! wor'h Ahbey. 1 . 1 ?"??
! . ? Hil? ?ve,. I , . IB
. 1 :-' v . ---.- . IB
l . I . ? v. ? . ilni Bride. J B
i Wife. ! ? vv . ? tery. IB
'.,. i !?.' K-m!...t.m . I W?
I.?? . ! Ki?. 1.. 1 M
?Mead. I lal Curte of ??ton. . IB
i li.-,rta.. 1 :?i In?. r.rJ-d Hjii.-i.t"!. li?
r-f i Ita arder M emma wtal Itaf tenwmtt
: -I... ?ti i- I- ? .?? ? i ... st t..?.r ? lan .?? ?? Iii . J limn Hie
?
HI books aot noa
AJJrsnidl ? ni. .
T. it- l'l li RS( ?N A BROTHER8,
No. 30? CHE8TNI I BT., riilI.AHKl.riHA, l'A.
_FOB BALE BT Al!. BOOKSELLER*_
I-.!, i-: . , ? . Dil
ITOOTLIGHT FLASHl 8.
I By
V? ILLTAM I? Wini.F C in?.??in.
Till? btv?k i. I I Vn?flatal. It
?. 1- sad it? |- np ?. pr?
ra au pt? A. S . iii? a. -,.i l, wiU
?? ti? III? l'ut.,ir
as rats i?? at iii?
:. : li i ll.a'iii -it,-.
,lB| ? . ? ? Mi i-i,tire aea.nn'a 'mai
n.? ? lisiiisr? m, -,. ?i-, tnd,? i aVatetasaf
..,.;?
? i II ? . :._!lt ulilll HU*
? I a-i
Till. AMI.KH ?N si W8 CO?TAKT,
raste
N a HU tnd 121 N??a..a-?t .
'.. ? V.rk
U?)IU li. iUHlNMi.N A Co.,
IMPORTER*, I.ii(iis?k.l.l.l It? ?i.d Ti BI.!>IIKR3,
N M NAUMAI -I.
LITERATURE AND Cl'BKl RAMS t rd?, a?
KN.'iiil'?- IU.1 M HA ii. H HI.? IDHI Hi 1 NOLAND. 8 ?uU
Bl
?KIDDS CYCLOPEDIA OF ANATOMTAND Fl!'. ?loLOOY.
S I tri:? ?a ? I
Bli HARDSON'8 ENOLISH DICTIONARY. N- w BdBte* r
? . i - '
DICKENB VVOBK8. BadBasttsbl I! tate? ii mia
? -'v .'.
Bl i ?v -BBNOVf I.? Ai 11 M - ! di mt 4! t di *1 TI
VVATTB DICTIONARY OP CHEMISTRY. Val lui -.
ALISON'- HISTOR] til Ulti'l'l . 1 ..:. .t i LaUioo.
2?t I?., nith Alla, e
< vki.v . HK (..?vi I reis C1 .'.h.
ALIH.N ? "I HU BRU ??I POETS A sew l-l
r??-a?i -'i-i- ef the e?l?Iu?t-il Pi. krr i ( Paati mil t.- r?-!yi.r
,|, v i. ( ? -? B re | ?:?? ? ?-?i-; ?
? i ,,, ?.-?.,.- i al -i ? ' ? lb? I , --?
?piuj i.'iH'i.ii or ni' \i.iii;
JL A MONTHLY ILL STRATED HEALTH JorilNAL.
i sall .f 1 .nt Not a, I ? I- idyi
Cattls Pi.? i? tnd Chotara IK,?ri?- Home?
. ? I l-.?tTit.-tl. Cower? li.ftntuin.
I- ??? an! la-iis ??? ! i-tla'-d. S. iilatin?
VVeasn'tDrat lUaatratod Oar lanalea! I ?
Ila B?sate of Ula ik.i-i . Ami shan
i Hietd. A Bastera roaaaaettea
p..- a, ? i'-..|i.?
TI !' W .?-?-.!' i - ' V ! ??*!
: .
t I . mai I- .
. -..- ?. I ,,r? ni tli? lim l.rjvat
; itfay. Hard anita I'
l rklaii Batta. A V..,-. '.lin V.l.ran.
11- ? Hi. ?i a i'??i. let. I ?nt? ? anana, ort. ? is., v. .?.ni? ave
NewYorl
K
EAD THE POPULAS WEEKLY,
EVERY BATI UDAY.
? iNTENTa OF Re B
Larirm. I.n'-n F-i'?? *.All th? Y?tr I!mu I.
M I -n-.t II--ii:.I '
.? irtei . ?' '? ?i'la.
1 i.t- li:.-.- -.. 1 -.-...
I - i ?B4 I. -|"1 I. ?? it?Dant. i ? -- ? st . . a
ll?l'eie . .TrapU Ir
i r-roNou?. " ? ) ? l
Baa I)I?I4H4 . . I'? ? in l'u?i? tr J?l??aii?
PBII i I" ? !
|i)H SVt.1 lil ali. NI w IDEALEM
BOOK! in if m >.\ p; li!.' II :i
ST. MAI (Ml B Bj Ana U M Be Wtea - ?
, a
iLOUli vi, .?:;i.iTi iii 9, By L ?.. ? ? ... Maa
?
HtiMiB M v I t ?LI I
LEIOHTON i ni I: ? rj Bj !!??
, ....i ia .c ?.
ASPHODl i *?! :?"
THE O? KI N MOI ill I! ?an li . Bj A. ('. ?win
I rat i t.i li .
il't. MU?! ii -IM r. lu. WAR. Hy i-iJuey Andrew?. I roi.
iel
THE MASQUERADE, and Other Pean, By Jota0 Su?. 1 ?0!
I61110. *?: te
1 (YAKI.YM Bt J. T Tr ?li ? - I val Baa BIM
BNOW-BOUM fi. '. vv,., . , Elfftlasatb thbu.aiid dow
re? It. It.: I I ? I .a".
?.?Sent pott lil B receipt
-.A ii
0
Til KM?ll All? I,li? )' ,!. '.'..ia l: ,
- ? '? I. " l-l al Nrw V.trk
N B vi 1 1 DAY, Jane IO, we ahall pabliab
B1 MUER iii ST
A en voIum by OAIL HAMILTON
ORfllVHI) TAI K
A I'1M)-K I 1 NRIAtlK.
LAItV V .KS.SONS
IAN ) 'ARMI?O
A I 01 M II. AHOI'T A ( Ot'NCIIi.
(.11.111.LAN ? .SAKrtATI!
Hil KINGDOM 1 OMINO
BIN? 1AMI ? 111). HKST.
VVKLI. DUNK.
AdiireM oideri to
_Til KNOB V HI I.D.? Pul,',.!-,., P.elt4>B.
OUT TODAY I
A " |aaa Illili;," by t fini, writer, in 1 fmal a- r???, 1.1
AviF.iiii an Talks,
Lire? Bro., Ion da en! . ? ? 1 . ,?e: a ' ?
STING BERPENTt
Till. LABI (liii.F OK THE BATCHX2
a BesaaBeeri Barta LaatetosaTlaa*
n? (apt. Bsauan iiol???
The f?te of th? n??b!e Nati he? tube ii fuliy told In tia. eir?ll?nl
and?tcitlD| work. It teada Bhl ?entib.e l.iatniy. Ilnaa-ti tli? teni?
ble incldeuti of 1 ? lif? itiu.f, n mm 'he tlneid of ?u ??. eli. nt ami
pa.betlc lote lUitj. It it oue ?I the Ttar BEIT al if ?:,: Un 11, meei of
the Foreit ?od li -J?r
Bold bj 1. Bewalsslaws Mee?*!} PlfTUB CBBM.
AMERICAN BEWS I
1?l iji- HOMO.
'i I ? fo'.lowlnx ejineti from arti lea on tldi work will ihow tl.it
tar li , ....?adi.arr ?
rioiti Tn? Laid .n y-i?rter!y BeTl?w-(!!l?>? rtnirih).
T.j ref.tr t'.l It.? 'inn w. i I, ._,- .11..I 11. I I ila... Wooli I?
I nala ? . I ant SI ,,1 ti?
l.-'l.jt-. -of k-.y i-, mi her ni Ila- ( i, n. Ii -.t Kin al.J i? im
evidenca of tie- a... ,1 s lualatu ? vntii l.'.t.i la.lh auJ tbeU
Biala.
Fiom Th? Berte Hr' te I!?r!?w.
Thorouihly lu-1- aaananl 11 . |. ? ? ?ecloslaBlral lirlsei a. ? ?
It 1? .0111 .lue? w.-1 v? lea?! ?i y n ,.,? t tal baa n. ita! ti.? ( brlstlsa
Faith in amore ?? prebtiitlre tod mor? ti t Cbrlstlaa eptril ? ??
lu relation to the ? ila? of aios e,tb?wsatssl Um ?i?al nuisri uf
th? prop.?, and to a? inure de..cale gracea tnd bloom of at. ii it ..al
na.lu?a.
Pri-* ?I M
bold by ?ii bock?.?ra, ii. 1 at
KdrD.HI? h IK ITil r. KS. Boats
CASSELL, PETTER A OALP? of London, have
ratihmhed 'n At?t. y ia Nt?. V, ti |,,r ti., ,4> ?? t_,_ BOOKS
indELtCiKO.?.
_WALTEB LOW, No. MC Bro?lw?y. New-Torlt.
C~ AS8ELL, P] ITEB _ OALPIN- IUustrated
CATALO0171 ? : be tent by null, to ?it iddr?.. on ree? 1 ft
of yiltaa t?n_ Th? 1 d. ?ry Caul ,.? , 1, r?, ?ipi 0f 'i bra ( ?ia?
_tVALTEn LOW Bj MS Baatway, N?w-T?rl!
Mai?azim: UEADERS coi ] ..
1. nl.taa of all he M rtrtee? at low prlcea, a CHAS ? ??! !.
LEB'B. N ? ?? ,?,,
a nljli:>?.>nvii.i.i:
a list or
UNION i-Oi.nir.i.s
T.! lilFD AT
ANDERSON VI IiI.E;
I.IV1MJ NAMK, REOIMF-NT
AND
QRAVI?-NUMIlI?H OF EACH.
SO PAOF.S. Ui (F.NTsJ.
P-blialied hy
TIIK TRIBUNE*,
blW ?OUK
Frnt by mail on rrcripl ?f priea.
foi isla by al! lS?ws?i?aIet?
Net? pnblicatlone.
?J-HE ART 0_ DINING.
1 g. It
BY PR? ii KI ?><??'? tUft,
lo
turd RDMRRR OM
Till. GALAXY.
? i-i?"?-i y. ( I'NTS.
?LEMENT,
C
A
A Vote in IIiiisrraB*.
RTW.D IKAVK-LS
S.-?
THK Tiliui? Kt/MRRB ''?-r
i ni; OA?AXY?
! i i ?i ni, ?.i Wl PRA-ERB.
RCUIE LOVELL
BY MR?! KP WARDS
ITiBpiet? VI. anl ?. I! .
0
Tullin RTJMRER or
THE ?1AI.AXY.
YO?. ??Hi. BY ?I.I Ni'.VS IIKALKRI
'vm. ??l.i.i.AM.-i PARTI IN iRANt'i'
l-r 01 OROR M fOWVO
IN TlIiRD N! OH OY
THE ?TI \I.AXV.
I ?g si'.i BY AM. NEWSDI MM:?
ii i; ii t) i; .ses.
I!? W' r. C. HAST1NU.1.
IN third R-MRtt or
I 111 : OAIiAXY.
_ PRICE ."? ? Ml?_
1,"?1M FACIENDUM.
I!t F. B. PMtKIN.?"
IN THIRD NUMIIKR OK
THE GALAXY?
P?)R SILK BY ALI, REWBPBA-ERI
'I'll!. BED NIVEN DAM.
ga COL I Og ?R m I!.-">N,
Uli A. I). I I-, tiekm ii?a. i'?i__
rano n' m itKii (?r
Till OAttAXYi
FOR sim: BY am. NEW-DEALER!_
'rill. PAGAN ELEMENT IN
gRARCR
By Ki-i.iIRE BERROS.
s..?
Tll'R!) NI M'tKR i?f
lilli OA??AXY.
r HI ?li. Itt Al..?. SKti ?DBALI M
COUNT ?UROW8KI,
rtlR m ii?, til 01 DRRNt-,
THK PHIS' EU MARI 01 lAMUIUDOK.
Kii g HOMO.
gas
third M IHRER Off
lill. (1AI.AXY.
PnR ?M I III All. NI ???? ?DI ? '
?HP-IE t L_V_R?N(?s!
1 in a*. . (IORI TROUrOl-.
i j,-. . ?? :i and Yin.
? a
THIRD NI MI'.KR (IP
THE OA?AXY.
PRICK RtCRMTB
FOR IALE i;Y II I. M WBDRALRRI
II
'pill; WONDERFUL CROW,
1 BY CHAKI.?..? 00Drill.1 Lil.AN?.
Si g
niRO Nl'MHKR OF
THE OALAXY.
POR BALI BY Itl REWSDEALERg _
Xl.Ti.R _ BROTHERS, New? V.,rk,
Pul. ... lim Diy.
AHM \;>\l.l
t NOVEL
BY WILKI!, i di.LINS,
i
Ni Parnta,' - u .m-.n . kvbit? Ostas g li'fi '
?
wir;i -. -is?.
n - ., - . ? ?.. ..-???? .,
?
i. ?i i
Ilia I . ? . i. ?
I lil III? aTi-lt?? Hi ?d' .'
- .
i:
?BST Li iSSONH IN M Min US,
IN rm R \ i mu. .m-)? it
II'. .lils
si. unn i..-,. : - ri
i HIRD ii.-i i ii i NI M
i ii u:? :?? ?i i.i. i?
?
T . ? ? ?
IIARPFR ?Y HR'-Th I ?ha I ?- ?A ... I? M.lt
pnl
pCIlLK I.ii i: IN v. .SHINt?TONi
"n
Til!. 'I I IL-HI ' ? LEAL I kflt?lt
g1 I!? MU w li LLOtVR
I
i ...
Pu . ?'i?J l.jr
If, ?I?,?
^l.W Ml ?li ?"OI Y. i di . i I., i L
. i t
l.-r I II ?01 I
111 . ? I
i I Mil? ? I
?
m ...
- i?| I'jv ? ?i
? i Iii?. ? Ililli- .? Iii
?ii..' I for I
: ? li. ? !?.t :.' Y.
I It? FOR Mu HAHK ?Al I. I II 1.1?
II
.
PKCKri I'd Kri BAH- B.M.I.
? BOOK, | r r,
I. . ?. ' . I. Pi
, i ANURI w l-l ' i. I
Nu N T.
-Ua.ljnifrn.
IJX)N BALE.?Two oom HnrbnatRl Btaa? EN
OINEI maia tery heart ant t ? -
f?..kr, ?iih rililb - . ti ii I r Ml,arl. B| ?
.1 i? ??. i ? iii? ... . r , ii . i Mill or ?thrr ??.... I .
?TANHOPI ? ?! I'li.? Brill??? .!?( Iron Mi.? ir? i ii?. Pa
1
? ..
. | - .
>APEE COLLAS MACHINES
? W'lt!, -' ? ????i
Imi rn?srn-ri't nu-.-a il? m ?t aattaet i tra Etarrln
M..,-. ? ? ?I . i . ?:???'. i,i Jrr at
W II. Kil.lll l(.?l ? Ma. li,-..
? uni. i i a ?. ! F .I'.-n ?ti. Tr. t N Y.
(CTHA.M ?NOINE l.,r SAI.KO:,,. ,,?,,,?,1 ?
iZ. lot? | i.. ;..i?.r .'in? ? !
I ? '?'..a ?' I i ,.'. | . r ' ' ? ' ? t " 'l?r. ? ait la? ?'?
ilnr at th? MOikiol iii- I. Rum in, ?li.?..i
i ? Maia Ai., ?i. winnini l-r i BEACH Hartford Casa., at
t.l 111 ??I I,', Mm ii.. i .r ?!? i .: | I M ...
'yin; ii ??RRi-ois i.oii.i.i: . i:
J, Tin. ii'W ?I. ?". d...r kia*? rust.li?! ?ilTaiitttri IN
ABBOLtJTR KAPETT lltnM t Mi . ?,,,i toat
at r?-|'.iri, .'iiriiiiiiv, I toola? ?id lii.u
portail ? - ? ??
It li lou lol oroml w ?j.? ?ir, ?
ll.i lu? in ?rm ?I ilia- i ' r al ii ? I at OO .mil link. ? t.. ?a.
a (iii. r?i ?i? li ? I v .- i ?? lu ? r * ii li ?i . .t (is .-r i?.
iii? 'uriii || 'li- ?'i i.- ' iii'.-rnai proa
US? ?si i aajqal ??aail?ii?il I. kia? ?? rrratiee, ?I, ?-li
laiimi ' I, ,.,.. plat? ? ? .
Ki'ry In Var i? t?.t? 1 ?urs ?I ???. r ..,? ,|. t . Il m
i. IT CANNOT BE lil KM' UNDER ARTPKALlkA
BI.P. UTI t\! I'll' ???! I'.K.
? i.irr |.r.'i? ,i? win. li n, i s 1.1 .-t .??li .pt u r? ?n oiilliiirt hr.iliri ??rrj
j'.int ii. ti.ia I.? tcaeaet a ? ttety ????. tia .thrr .ir .iii a mat .t i i
?r-?i a Una pi.p. rty of r. ! ?! ???ki ??rism? ? r-i. .re witliuut ii.j .r?,
tai ittrlf. ?nil linn pr???lili:i| ill??il?i.
Ii ia imt all? -t?d ?it - mr.?i..n. ?bl li rame ilirtrny, ids v ?
a*. M ?? Up ?. rv ? . It ha? aro >
m li-s t , i ? | i .?i
oraa to ti? tit? ..f it. I ?/.??-?. ? i
of the ?.irfar?. wl i It, t?oToutnly milla? Um ???.? n..l. m batt?!
? ?inn ?ni, braafcla? ???? ti ia ?, .,,,... ti.? i.s.r ?.. I,? n< rt .U?..l
. . . i ? li ? . ?I bollsl
? . ?I It ?.. ?? aupar
1 ? ??? l ?'. ?i ? ' tBforata? tod ii m.t lubl? io p'in. 1?
r It It ?ail y (ian.?.'ir'nl. ?al ?at hr hlni apart an tliat
l. i | ? . a n??d ?ti" til men ttinr I?' ;. . ii? In ltl_D.lt pl.rtt ul er -
c?aa tin- . .r.?a! Paol?| em iiit?.|.?r?
It la rsadlij c Mard Inildr^-d oui I Oasi t-araloori .r. imiiai? ?? ii
ia kr|? fri-?(r(':n parraoa???! ?!? I? ? tv li!'.i?iia ?n? witar ?iitn-i,
lol ! ... |irr<- ii? m. ?? a w?ak It r?q tir.-a no ip.-i lal ?ki!. In
.1? lll.lia?! Ili'l .1 lll^ li?. I ?Hill i ?n t.S It lia? ?iii Willi f^lt f?i:..lT,
i. i .?y tr? ..i.if..rm ni til.i a aul > ir I?, lim ra*? wal ti? .
Iml M n rn ira ti .??.???I aa Baa 1 I ?'? .'?r ?.arl ni till bl'lill W..i
DiTi'i n?'d r. amoral iqlam lofoltly n??.!.
A Inn. r ali ?jail :-n.- 1 ' ? ?..y i.'?t ! ? lim; 1? tdd.n| loi'l
Wldtll. Hld bniit li.? 1. ? |tt MT "ititi r?
inaini iii? ian:? fur ?:i >i . ' - ? ??..'?.i tai laka? Uti (inn
i :.r it f iii.- ?rn.n.j trrt i.f th.? nidia?. | - ti -.?,??,..-.? Maa
lurrrii-ii in lil(ht. Any Mai mt tmai may ha >?.l lum iii? n. ii
?ii rii.it? io r?in-iii tal .1 toort ?i? oin lisa of tkmee I ? ,
so? la at?, team at tketa Ui iba boil ? . n Kafka! oa?)
ilitiy. Dra? ?r|r tor I ii
i >, . ??- JIIbKPH HARRISON, ja ll-r ..... Boil?.
\\ r,.. liny'i luriy Ki.?d ailjiHi.ti.j I ...led .?i.ii, Ai.rn.;. I'm!
a, P..
fru?, adam \n i im: r.i.'i? k i'i;i .??.??
I li tia DM. Y lilli. K I'Kr .??? thal ?.!?? PERFORi
TORI, ?* EXTRACT. TU- Aill 1 ROM TUB (LlY trtmtikmme
, I |.r-<>. .
It ia ti.? nil.?i |-'ll>- I'? I -1 I it i? i|? ? ,' nui: t prr?a?4
Bnrk THAT V, Itl. NKITHI II ? R i< K i HI CR, m WARI' in
BURNLNU A ! ne.rta l_t profia lo du to air ni.i-?ioi?. aad w?
Kuti.m t:,r (..i. i. ?tail ? .? L i l?. duDki y y,
rrraiilsi.t N... Ti Bnailwty.
?To /armera an- (Plljcre
iLDEENEl lil l-l? CALF?Oui _ tit.- baal im?
k portad a-oi-k m li.? r .in ; ' ?? ?r I ?*n ?uti wini?. I'M ?, g v,
Aii.lirtt liol .No. .'ii, Nr? li. ii.?. 1 N J.
llliAVIK-l'I.AM'S.
I A.lmtrnllrrtl.iri ol ? i . rl? ..f PI- 1NTB for BAtr", OB- Ol .
' ?..dk.pt in .mt. r l.y W M HIV l'A i K11 K. llura?, lu, J .',
lir.adaay BOOT T??i.ly nml . ii
h. B.-Yaibaii?, uul ia i..'B_kil? ivt IL? cianlij.
C?ales bn onction.
A. M. maa?iv. Au.-t1oii??r.
BY IiAKf.s, mktTwin A (Jo., Ko*.694 and
r? llr'tadatiy, ror. of ?tb at -Baba r,| Boni?. I
l'ictur?? Werk?at Vi Pene? Oa?aa. Pamitar? v
VV 1 ?'NI -I ' A Y .Vi I) RNOON, MAY U, VT lO*CLO( K
?ni f .' ?inn.' 'I '?a. it ?ame I
M- vv \\\y lili AH .?Mi KM.I.I-il Hu.'.. - ' -.rr??t
ra? ?ty at rall al ?
Aita ?i. i
.l?T.' II? !'?? ? ?? I
. ? 1 .In ? ol' .?' itioa
...
?.:-.! A. I.tfli i V
UOOK TRADE BALE KOOM8. 196 !'?
LE tVITT, MTREBEIOII k I - ?? ' I
i . ?.'..nuil x11, i ? h 11? An??i n naoa
.1 i i.i e v
?1REAT and IB?K ?l-l J i: ? vLE of 800 LOTS ia the
Ii i'. , I, Bri ? t :?. tb?
..t,.,. ? . .?KI.I.,
? ai vv KH-. i. ?hw. vi i . . i ? t the i
f-ilall. Bl . - |
l.til'.s i-.l t.i". _i|bth
ST?. . i 1*1 l?t "? . ???i
I? ai.d Piake pi? ... i ? "1 "H
paTed ar?i,ii?a. I ? i i. ? I ?rith ii? I .ii
p.T?iii. ut. ami ia ti.? ... Iba Hamilla? ir?
f-rry lo in? Bark entranca. O?adet a ; a lia,, ?ia
i ni ll.e failli.)- ni- I M?. )-.-? ?.l"lit?tl
- ?a n..|ii, -a, apply to lue a'
ti aeer, |
flT?
auc
ll?VK1 II I.? Kill. All. "I .
I fENRY II. LEEDS A MINER will sell by
I 1 ?i i riON ... PRIDAT, I th, ? i -vu RDAI MU ?f
Mar it li n : ?. al tbrit i? tln-tr?
?nat ?fBnxdway, i t.. ! in OIL PAINTINO
? -.d VVAI'l li tul.'H.?, bv ta? Pre? li. H-in.li net Ame? ?n
? a i. ii.i i f arl i. i -i .'? r-ry l,i;i: nrJ.-i, r.!T..| finn, vaiioaa
l-.illtrilt it'Hl, til.?, ?r-tri?! pilli!?! ti) o.d la i?'., it, ani?n? tlieiu ?re
til I i? .it. .,f
I. K Vii.-,: ,?. I' a:,i A.iii.i lt?r!?iid,
li . I, l.r ?ira, I P I' .?ii'er, V :.
.1 ' i. VV lliamaoB, Vennrer, I II..pe,
a BL (?aj??. vv. i i?, i i Partea?
vv., m i:, ,?,?, kam Praa, Huihei
vv? t i?? H?aaa D. vv c. Bsa! ?
M ?I,'I..-? I. Tima lli.ka, A ir.-.li.
OMeSaaaw, vvn.iiait. vv .t-raton,
v ? b-?-1 tasan,
Al.d .i'.liet etiie M| Ar -'?
"???ral fu.? i.!?-?. ?i'( irraeea MARBLE 8TATUABT. Now ones
l,i ni m. 1 !') I . m Ih , .'...- - ?. lb. t?
l iiiar Ut-aBraaniiiKii ? urn?? liirieror VV asmiuTo? i
VV ?aiil-.t.s I'? ?
I ARGE BALE of ARM. WAQONS. AMBO
li I.V-i 1 S, HABNl l8, te RAP IBOB I
M . . ?? l ? ? retlofl ? f Ri-t.-i Prii.
0? c. H. li,.- 0 ??-,.!. ?i 1.1 Ni ULM DEPOT, vv ..ti
lotto* Iii on MONDAY, Jan* II i a ?. m.. ? Lue*
,?? a -?I IM I KI.M .-I K11 ? (?TORI
??j Anny ?V , an... .--. Anny VV ?< ma ? "li list I,., ia li two bera?
.Vaeniii IT ?in' ? VV? i i .li
li .? Amti. ?ii e., I Bi -T. i o .i amil? - ?? H r ? ??. i:: ?,.l In
?ii.'.:.'m.?.-i?pi'ii..-i '..-?? m -i i vv.;,., Axle?.?ira ,?..,. u? ,
I ?81 te Leal Pin?, 16? B B i p Iron. -,.~ th Imai, UM If? Sera?
.???? : ?\ ??' if. .? ran i di ?? . ? I rekell
I it ^.n 'I re, ? a i.li.s,
! >:, It. I? low '-' M hi sis. Wlii s ? u
k< ti Bl ?--. I : ? II. , I- vv ?? , ... V -, I
l' k
'1 li? p- |". li) I... le.-n ? oil!, It it a . . it ii ?til .?I
ti sable.
1 ? I Biara ti'a at b? r?n.'iT?,| wa'..i li It ii ? - 't 'ii late <>' tah*.
i. r , . i iib. la '? ??? ' H li ! i KER,
Bri it ".. tod Chief yotrtermut?! D?pe ? ??
SiKAMn.N I OAL i?' Al (NON,
M.W J", I 'ti.
;,??? Tona, M.r21 I
Tl.. DI I. ?Wv It! LACKAWANNA I WESTERN KAIL
in. \ls i ii'-ll'.vsi k. li in.? ILE
a, COAL mi Wl DNK-DaY, lb? lath d?i ..i Mil, 1*4, M li
i. . u, ?t tb?lf i lo. IS El ain-r
ti tv ,i, ia ... -,. .... Um* wUl selL I?) Ma? .
Jnll.N li. DRAPER vi v in ion? ?,
I BOM :.i ro "?."?"' 'Ii'\s OF
FRESH MINED 8CRANTON COAL,
i . -. N. J
. ? I
... , ? , ? sp i-ii! l?e ?. :
Whale?
?a behalt a ita Company. I'be m....... na will
lu m ti ai a .- i.iii in,.
TER Mr! K.m . ?i i- i? - tun par??!* I? earreat font?, sattaley
.. dar? tbrrealtar, ?t u -
.nins in.i- t f
Ornes or .???? t laiTtiiMi ?mi r u inn? (
.Naw Voua Maj I" I..... 1
CALE OF PUBLIC PROPERTY.?Will be sold
a~I It TUB! I Al ' TI'IN. ?t 'I h In ?, ,i ,f Arn I (" '
ii- sud W ?,.!-.
| . , . . .
?
' . n.-ar
I ?? ... a? a
? la ? .-!? ? n ?'
I la,.- lltllil.--.. n?w
T . : ? tarer?, sal ?r?la lb?
peel
? - a -a .-?n be M?n tt tb? depot, inj fuit'.er
!
' ' | '
Bet. II VINrON
H C1 VI In ,1 i - A
Jii-lriuMoii.
Al. \ l? v ? ! a I ' lal expert? -n-e in
rr.AciiiNi
. i ! i ROI*! I
i ? . i
"
. I Hie Bet. II VV Bril ?a. H li. Put? I
? '
ai'. ii i \ i
- ?
a,
\1 i-!'-,? ? I' |? ;
\|
- .
I.'l I KWOR'I ir-Mixl I
a ? .
rl
_
II."? IM. I\>l II I I I . i
I. I
t
I ? ? .;.?'.?) m v.
M' K. liOARDIM, Mil"", i
n i: vv i, , ?
St; I li Mil VVA?1 1.1? ? I "- i Lud, in
. Mr?
I i: i
'IMIi; Vi .NO-I UKI!, ia 1 the l.KRANM LAN
A
.... , i
l.ltioicul Jnotrtimcnto.
HPLENDID PIANO ? ? -O. ? li. BAR?
?
?
/'lill Ul.KIM. A MIN-?,
?_ I .1.1. ,?? I ! .'I
M ts r ?. iuri or
iiItANH BUI Hil V N ii I I'It?llli
I- v.Vi-i OB .
?
Maa a C.fcSONS I
li? t : I? ???. I Bil ...!.i|?-tltn ?. |4?l lal... II ??!?
? ?ariiiie.l a. tan in mihi .1 BepCeB b ii ?al itrtni*.
I?A1NKH BROA*. B iperior Uv .- I'l VM>
I 1'ilti ) .?.-li...1. ra ?ni th- publie wl I Ho I .: la 'I,mr airan?
til? '.. Call I J I?? In! UM ..,...'._! , ? ,--,.,,. WABI
I, "VI ... ' ', .|. 4 oom, Am, li .?e. .iii.l .re.,
balbi r ?r. ..f I w. 't ?
L
IM il. M ?N A BONS1
PATENT OYOLOID PIANOFORTEt
Weet
Vin. . ? \ ? . ?ii lu.-nuie
. f. li Mil I HOLD Mr ?' .1.
Pa
NOVELTY BUPEBIORITY AND EXCELLENi
f-mil ?r lettiiui ii ??a t?-ie i . , ..
? -1 ? - - P?iii ot M - i, anti tt-r ita*
beaa Ki I nan. N. H.?Warranted for st?
vv.:?!,....:,. Um, -? f.e hoy pine. I ?
ol Broadway .?en.i fer oui aaw Hold M la L'iicular.
Ill \M is? \ .-iv - hji?-t.i>r instruments al reduged
I I ' ''?I? II i'.H l-l ?Mi? .1 ?.-ty low i.t-i. A
lal.a aamltiiiai.t lu irul ou in..a-- .
BRISTOW V HARDENBROOK,
N-. I ?T Tenth ?? , I?. Iw?.-n llr lw?, uid ! .unfa ne
1 HANDS, Ae., li.rSAI.I.ei.iiip; 7 1'i.ui.n lind Munio
, pint m, ( in v. i r.. lawalry, Blank Books, A.
1.1 nu, ?ei.,,.it VI., inn. Ouna ? Loft? to I.el i,.i alni
?I?, ?i ? i ION ?
? a A v. |..\ A li.\( (i.N ' I'l ANUS.
Jl
V' ?? ? ?? -inim-nit?, whlr-li li st? h??n w?ll kimwn
ra il m in yeal m kami.
VV e ?ri- i -
... :,..,!. tu ; ? : ? '
.1 .??I?. I'l ?Vii?! ill N?. 1 ?i Olslld
?t nea: I_
STE?NWAY av ??N.H
? "II A NI? :ill VU. Ml I PRIOIIT PI VS I?
liBTetllr'l ila' I ? ?-. i . ,1 Ulla in titi? .
tod, in addition iberrto, a Pirti Pris? Modal al Um '? tad
. '..', in ...ia peiitioii willi .'tal piaao. lioai
. ; li? -... ... i .1
I?, ia la I it t'i H-i- Palen! A?r?ffe Arr?nre
h. ? ?mt warranted foi Sr? ). .. Wa?i?on?s, Hot "i ?n.l ~. i
?-..in?? N Y _
r|MI. BRADBURY
l?T \m ?i? niii:
I? liow i i i rd in? ne?T' by ?m tuai Vi'iat, li. tn.
AaaaMsa basnaia se niw-vokb
uni sy anny ??ta'? F.in.
P?i|ilei t1 -?? tbibtt of di? moat ?it'.neit Mini,- . . | li
of the rona'rT InTr t??'ili?d til 1 - -an,-. 1 i,e f , ?, ,,-. ^, , .
m?sm da asvta* *ae*t*a*am ? i1.....,
t ? ? t : a . . ? ..na to
w M H. BBADBDBT,
N" ? ' I ti Y.
-rill. \\ lilli: PIANO-FORTE
J beale! tea nK?r in ?nu vu ni .?uh_ i,, attaUsaanj
n na! -?tin i ' i iii lly ind ?laewlir ?, |t , p?? ?,,? . | l,j (| . ?
I'll- O 1. it' Alan, ..'inn, iftrr ? ti?! ,, |>.r , ,,0111? Wi'l, til? ftr?t
aSBulirturt!? of tim ..... .tiyti? BBBX PIVSii r,
IMBI " and otli?! lili?
a . i ,. i.?? pental -
iM?anea ??") brlUlaa?y of t ao, dartli load ? .1 .r.?t ii nari
?V Vii! KiniVI- . . i tl,1T
frill. M \?ii\ A HAMLIN cittJB.NET ('KHANS.
1 -Hil? I ?VO Lill |l ur ?ii.VI.II .Vlr.ilVI.? ni ?thrr lill,II
I I* PREMIUM.?, it? i-. i, ,w,id.) M h II. ??bin a f?w ?ears
?i i m-VENTKPN ?ii . , ii ? ,.. I? r warka ii Uli. BEST
IN8TRI M ? di M RAL ( LAMA
Pin.teil te.tuiioiiy ii pr ?rated la lb? If stn ular? from inot? ti
?ni . it.. ,... ? .1 i, , Una la it I lit-'.
Ma?i)N a IIAMI.INi.aBI El vin t'M-'.yi ?I.KU.
I'll, a- BIM lo *i??J. ?.Vaiatoouil No 1/J iilotlwtj, tic* foti.
11 IAVOS ni RF.nrcr.D ri?irF.S.?Owinr? to ex
t?niiTS ilirratitm t.i li? n ni.? In Stan K? ? ' BrsalaiJ, l??ry
Itrf? Mailllllital ol u?w aai.i aaeond-bljVl PIANOS will b? aold at
n?a'!? r 'li? lilli tritt. " i ' ? ? M
' . ?i and r?nt ?Ho??I I M nth j
i? i . sit ! ' r .u I
. , ilri.,1 -d at l| . ? :. WATI B_
Dm ?Sooos.
?rpnoN ADAMS,
N) _3> BROADWAY,
ia now opaiiiii. a .. ?? L. , ?f ?, th? i.-ntal uf.lsauioit dom
ItOV-OM AN!? PARI?,
OATJZE MERIN?
l'M>l'l!SIMIi IS
AND ni.AWI lis.
OAI ZE si I.!-?
rvmi.MHKTs
AMD I ?KAW I l;-?.
FANCY AM) PLAIN
l.isi.i. i ?READ HOSE
and half-Hi mi..
nu ii EMBROIDERED
PARIS
sun; i' FROM i'-?>,
ELEOANT IA m Y
: BENCH BHIR1 [NOS.
RUPF, WH I li . AND MODI
LISLE l uki.ad GLOVES.
DOO, CAPE, AND KID
PROMEN _DE OLl IVES,
le, le, -C
Ck*" T!i? a'"its |ocda I it? all b?M I'lt In ?t r- it a I .? ;.
on .old, and will BBSaUsI VOW PRICEI
N-. 637 IR0ADWA1 Ml R vultK
SHIRTS
c
lol. GENTLEMEN AND BOYS.
K! ADV M IHK AN.) TO tti \ *" RR
AT POPULAR PRICKS.
m I shirt?, li i\ I*?.. BEEK I- IROI L Y ( 0M8I II
THK PUBLIC POR 15 YKAR-i. ARK IHKIR OWR BR-T
ad? i nil-:-Mi sr. WE OPPEI TBEM IN i oMI'KTITl'is
Wini OTIII.R MAKl-'S 1-NTIHH.Y I i'l IN Tit KI II Ml.Uli.**-.
WHOLESALE am? RETA-U
PAPER COLLARS
IN A 1.1, lil!. loll I. \R BRARM IT 0RRATL1 REDVCEO
prk Il8,
M BOLEBAI? AM? RETAH.
l.IcilAl.l) OKEEN,
mi :i7.*? i ". m - r i 01 i.? i rjkp
Ililli l.iT ?I I I IN?. SHIRT- MADE to 0K_E1.
OR Ml III BR
I ni RI y m li, OR Rll PI I i
(i?nt!-m?ri iii? ?..'
...... ft
-
?
? .i a.T? J I"
HOW
Hi t t ??? tiatln?
? ur ?.? iii. i .?di? 'i. j? r - ?r. h i>r,,:? bj U Bill I
'??ruad??.? at l ? , a , . - .
(I h.n??..s,
:> ? Il H ? tray, i i at t u ? ??
vvi:ii:i i.st.-.
mr ?t*ti >s? o?
HEW AM) (it'.' i PATT! BRI PORSPRIMt. BALBI
sMi III _ LOUNSRERY,
NO, 4-0 BROADWAf, n??r Or. .
?
\ ? I.'.? r. tAl*. .?i?: i I ..IttIN
i lilli
Alio.
III.? mil OIL ? lol II*-.
Of anr ?-. - ? ?'? uli.er |Ood. ,
Ilia tri !?
LACK CURTAINS.
? . -, \ ' ITAIRI
VKrUIUI I.K I. 1. . ?
Ml'RUR ARO LAI I ln.Ai'l Bil ? I
It. ta, SOli?! ?M< >s" ?.?" BONS,
. '. . '.
a TIIK BAl.lNl I ii INO IMP08TATTON
i.? i .nu
\ ! i . . I- I ? 9
PAPEB HANGING&
in I BPBIN- tMPORTATTOH
or
v.sr y . unos
baa irritai, mi ii n in
BOUSES DECORATED,
1ER ARO HP?ICKS PAPERED
?
K. I,. S( ?l.i >M?)N .?. "-?.< >N?-,
Nil a i ?.m i tins ,y
A Ml.HU \.\> \ IdITIN? r..\i.l.\N!>. on .t
ii l,.t.v: ? ..?,,?. ...a aatek
?. So M li?.|.U ST.. ,?? ? - - ? ii? .... r
....
-I ,- ?l ? ? r v.. ? tin I!?..-?! ar .
Lund.h. PA8HION- mil lili bEASUN??or ??.i ? ?a for lb?
i I? sr it'-idr.-- ? ( i.?(..?itli ti, ?i?
ii'.?' i ;ii?i or M r ? i -. _ t 'i'..ii .,;? ? (ha (ho i Itarg?
I. r UM f.im.-f . ?; . -.-I : |Tlll?It
y ii i ' I I I? < .1 I?I ?a fit .
aim tim - ? I ?.? i M r rrlttlip. ??|?l?
I I . . i 1 I.' TI
on ?(? alto mid? lu tuitl.it | ? _ al -i 4 ('.mi-si. Kr.iuni
drs?a. bim? !"(licl to? I lilly. i.ir Quail MlBlB,
lt.??-r ai. 1 li . ?? lor y .uni |?ull?
ii .ii-Dia.. ii..I M ind Or, ?. K- . l-r!.o,-k?rt.
Ilt?r nul. S I I.. ?? !.. ? ,- H '? ' - !t k.l?,
l\ ??. n ? ' ? I ? HI li " ?'??
ti?, in d??l?i ? ?mi [?briet .ir? un i .1 t-i . hit? y in M?-?n '
ii LAD. NI (?I.I..
- y ?, ii. It ti' !?' ? ' ? ?.?. Not.
II?. II?. H Nu. lU*?lu|..T
il M h . ?]. -I
r?A8T IMM\ (100D8, AMERICANA IMUV.N
Ij INO III UKI ii uuiih di. y\ rill DI Si Bl
?i?, ti r,illira, P.* .. t IIJk.fi
CHINA l ?li HtKM H KIN*? KLKUANT CHINA
'?. - ? .1. ? ? I li II?, a: I lam. fcs.,
ti ,| a tri ?o r "?.'?? and
WHOLESALE ?id RETAH, al K-INTAIN A 1 ?
Na ri.-i Broadway, o?ar Paiiltsaala si
t*?tat.'tu?a fra? ?I Iii? Sti-r?. ur p?r ?nail.
Rll \l. lu i I ?.. i, ii. : .uni ti ?v.?Inn: bonn? ta. L. Binna'?
M-llaW-f. ttTl Hr.. I.? .? I .. .? i and hat?. '1
I at Si worth S)l_? nabaat ?nd ti mr? T. ry clirap. lui ti.ia
. ? ,
WINDOW SHADES,
roRiroREi orri? _i ird i wkluxor
Pal I,|> at ?Ililli I."" a
it. I,, st lltOMON ? sons,
il?iiu:?i ti.r -r-,
M Rro?itw?y.
C1 MMEK UNDI KMIII.'ls and DRAWERS.
? ' ? i,. ,. ... -, ,t ,,i ?,i ?h,J? .M.-n't
Kuti.ni,na li. .1? t " ?iii liv
_ (.1.o M lilli Y A|?nt, No 101 Hj .
DEADSl BEADS!! BEADS?
J> ?M> PANI ? _uo_?i
M. P. BROWN, !iii|_t'?i.
s I??? r?iu t?. N. T.
fnssrsacc ?-omp-inii-G.
QUEEN I'll..'] INS. CO..
I.IVKRI'OOI, AM? LONDON
??drtpit.1.RRMMM
Pani ii| .?pit? .0LIB*, 11
A SI'. I'l li. l-l NI? OK S
llbttUsytb? !n..t m- I?-''?' '? ? '!.? h?n?ll of
... ?.?;? ?a Vn.'k
I . ui I? ? *? HI.?- I *?*?! R INCE I ??MP IN . loa - -
, I ?? a ? I |
I .d i.i Na* \ ? r? ai.-l i
li?. J, - . I
V ' I Ml! - ' INCH
No, in H. ? ?..i?.
i .? ItBMI
Slo Pin lil? KSU'l' WILLUM H MAI V.
I , _ i .M.n. 111.
. \.i|i ? M MORB1
i .. i Bul
MR?. I.IK?
ft IMI KL D. p tin .i !?. ? - ? ?. l ? ?
M ?K I IN H IT? - ii . .>:.itti,i 1*) Bal?. ' I > .i.
AB ii '; u l) HAXii.li . ,...N .?!!.? ? ??? i.|u?i?.
Il H l I.?? IIS . 11 II i bl
wii.l.iA.tl II <.l ion. kOutoa
1AM? - II li.I'l l( .? i \lv ... .....II irpo. ?. Iii " , .
I. ROOBMAN inn,?kin .?... I. Hoot?? * - ?h ~l ?T ? ** *"**
.??Iii Pill !!U K?. MT .... ? , , . i,a k.
II? Mt V r -ti' ti 1,01 NO....-?,-, . ,1 ?I, 11 uni I ( ...
JO?! I'll MIHI .I k I .?..Hart J. lo.
WILLUM M li ?ON.l\ , ,, u , .
M s. li. it?.??, -tci-lot?-/.
.al.yUCi; ADLAUD, Ma?.a|?r
Ce g a i Notices.
??'.-.Hl?. i???lTl-oti?T-J?!,n M Vs? Wink!-. ??? Abra?J. V?
\\ k1??lB?a?a. Pntciaiiit?*. hr_?n
AN i" ?? lonl of '!. ? C?tmN
y, S?w .l?r?T i?, i .? .rii'tl?*'.o?en?iaal
r . ? ? L te _t*
?
MM Mc? AK 1 V. Cl-r_
I??'?? ?f?T ]n I??.
Ni.\v-V'?i.k-i ?-remecourt.?john deau,
til i 'I CLAPP aast JOHN DOE, ?__!?_ nain?
'.I u IIB iwtl ?.i li i. plain'.IT . ii,|.??iili "lia t rin .. .
at I ii ? I.Al'i? ?.i-, ?( Baaaia, ???..?eui . Iii nu s-.__p, ;
! .i ?? - . j ? . I ir ? in m?jr .1?- ; || eataU o? :
1 ?ta "'. r ' v..:n. n ?' ???rvrd 1 : oii^id?, ;
? ? iiii?i tkmrf c?ii?'!' Poa ??? : Btaaalaai :
? .(nuir.n'd ii 1 ri? i'iiri-d In imwi-r til? :. I
? i ? h li ??III ballalla 'li? ?.tin? .,1 f ,- ( l-b
ii ' i< :? m i ' - h y oi N?w-Tor?, ?t ti ? C -y Rill ? Uti City ?|
Nsw-Yiirb, ?ni to ??i?? ? r,iriy 0r T ,,]r mamtrtt lu tim a.id rmnplai?t,
r?t ? .| Vi:l.?r.i i? nil i?y,
liyi. . ? -i yvi. i-iiNsi.
? ? lilli ?ii.iTir u? ?a i earn,
! ?hs plttntiff in Cut _r_ n wi 1 taiks
...rial Ti.te? hut. iri-1 lad ?IfhtJ I .?
! !. iri in I ?Id ' . ?? '? ?-.'>' ?.pn!,
1 m 1 an') m, In ?M..? n ? , -.'iltta
1 Y MARBI I'.V.
II I ? ? i ? PKlr i ir.Aforn??.
I ?. a ? !? ? ..i 1 ? I'Utb
yetNtw-l \r. a tai lltk Sar -t Mar, ls_
i y M Hil'.! H t PUlot it . Al- r ?y
N_T.V-.Y_ I.K 8? I?E-t_-?I U'l. I?UhmH ountr
-.. i it.-HHlSAl'.l? MRSIlN MAROAl LOW,
INNS MARIA KERNIAN MART MltSIlN <i .?rd ita? lot
? , SAN KKRNIAN M ....... -? r.iuriS?,
P KKKNIAN PRASCI- COYLE. RUBF.RTRAY. P i I
r. (Coto, i - -I-. PHILIP -I _
'? \S , i K11 iN' I*? COYL1 Yo? ero hrraby ann t I . ? t re
.Ibil i " ??? Wbl li ?i. li.ed in ti?.
. ?a th- I lib
- I?
? i . - ' matt
? i'.r ha
r?.t??|
t . ii? at a ????ia?
. ,n Cm ti i r-liif Is*
?Iii- ii May I ' ?
\l ! ?r,.!!'?.J?\ V '??. '" m???.
?tylt IiwHw?) ! ??p.
NV. >i PliEME C*0_ RT, CITY and roi'NT?
? ? HIK-JOSEPH I. BMAL-WOO-, J.HIN H
? i v IRKINH tfii ?'
CA? It -I itnrii ? ? I ? R.T ?.?ma. J
: t?i ??... .-.o ? i :
I ?. 1 r. | ? '
? i iii i ia
IC? Ki fork, it to? Citj ii?li ia
I . r t.. Hi? aa.i
.-i . a
t t? ? ii?
U vu'? I? 11?
? ? I, ti.? '.lo
? -i iia?.
ii ?i.?
I ?Uti ?ia,
JU.?..i'H 1,1*1 M ?N.jr .
. , I .
i a(r??' N Y.
i ?h?
i ' ? ?? ' . I' !?! .( 1| (ii,
? ' ,'.
. ir Pla ii?
SUPREME t ??' lil ..i tu- ? . County ..I
. - - -.! ,i k1 I, iv Wit ? ' . IOHN ? M lilK,
I ?ni ( i I ACE R
IRL1 ? ' M IRRI ti? M III) J n ? ! us Is
?I, ?A 11,1,1 IM li
in! . ? IH ill Y .-A? r.l'i It-sod IHKA- ...........
Ham M ?1*1 i ?' in? ? ?.. ii,:
i ? ? i. :
. : ?i . i i .
? ? ? -1 la
. . f m4 ( at . ?
? I
? ? r .?
. ?. ? - i. a
. -.It
?i au?* -, 'i ? ? Jt
. 'i 'I- toort I ,i I!i?i - if de? ... i . i li ?
?
.RICH A KM ??' [?TON
Ml It ton ? ' " - I? 'k
trott
? > ? i ud , '?' ?y.
.Is I.'.' V
?<-..??? _ P.not.ti, ,.;.,-- ti
_( PK?MK i "-I KI OF MAV-MU'K. C ??. m3
S
?
? ? ?.? I!.1.1 .KilIN |.')OI.?.Y ?-ni LM ? ?
ii ti.?
Rd di] f May , I > a*| n ?
rn?iit?: May I??*.
I ' - . i i ' ? 1 ia a?id aclluii in ?ltd lay ???
r'?-. w-, 1 ?tl-o?.?'-i ?? ? -I?
i No iii Broadway ? o?i itynfN?. York.i.nii.?
- II? i.-k n ia, af ?bat day, by E H Lifo
LoV. A ? ? Sat?, t., _M
' r ni ?r. .?Ixl,
S- _
?1 r? 'i I I ?t. to 1 | -i a
i BBaaa
ii ,1 ?aid
IA. . ? ? y ni t Im- ?. r . -i
. ? ' . - I..: i IIUl
-??.'?! t
to Kitti ?t? -?ii
,-? ??..?-. , til ttisat Iwilltj tv?
?' . ?.' 1.0.,.,' ?
\ ! i . ? or yore' of tro md - ,ta,
' ???
.1
?
i . nt
?'.'-,? .?
?
.? l
! ' ... ?
-- ? ? _????
. ? ??, ?
I 1' ' I?
i tai I .:.- - ?
. r -? ? ? - |i ???? of b?.iiiBiii|. l>? Hi? _iJ ilim .un?a?
!??.. d May II
II IV. K?>. VAN R-' r?? N . ? 1 ?_?_
| Joh?-? l'iTT*R?n? ?? ? t?l
SITIM Ml. i ni 111 '.? . '. V . k.
li i iMI Ml ti '.'. i. " " ? - ? I ? M
JIM_- M.
! ! - ,?>.??
. "l , - ? - .w -t
.. V? ? ' .
. . | .?. ? ? 1 .1
n (lia
? ? . '? - . f
i?
-. >? lb?at?. ? ? r? ?,
. . ?
I (ait
? ? i. i i t-?
I ?
? -?I
. .
IS. K. MURRAY r ?AH n?y.
.f
ti?? II vi i .??li
. . :ui
s\ ? ' rrli'A't i-o?!^
SI 1*1.1. -IK < HI l.'l. KIM.??' roi \l *.
CH 'ii. ? ii 1 'St ?.? .. .
Hoir '(.'... i. - ; - ,. ?
\s-. *. um i. i ,j I :
ti..* ?????? i - .
?? tarta
. ? i ?ra? liri ? t
? i ? New 1
i ml
. . ?
? i? y ?tt*
? i > witt??
? n ? li'lasi? if
-i-ti '0?
I i . .ad
I
... I. k 0. A. M-ER-B Plata tit ?? a_p.
S_l I'Kl II. t '?i KI'. Kl.Ni.S I ??si Mi .-.-\K*\I.
?~ \i Mil ...Ki ..- I'HOMAS SMKilMB tul
.MAN ?, ?Vi N i Milli E.?
In | . -. -n
? i r.?
Milg
Uy k Jr ;?, I
f
? . a.?
i . ' k
I l"*ll
na
Maali ??! . .? ? < ?ii
t
U nu. , ii. . ? 'it i . ( Datad Ma
J. lilli 1 NILmi)' Ri
?itnutioi.3 UJanlc??/cmaleo.
A lim sl'.KK.l-'.lM'.K ?v,,i:!,l HI? to BRfBfB Wtim en
i !..??? - i ? ?. .tal ? i.e?t ?al
i!i? ?. i ; .... i if
? ina al 11 ? .?-nuj
,- \ , .. , t?i ii ?.
AW ll'lU" l.VPV ..:?!:,?- ,1 -:' ?! i-, m ,. IIOl'SK.
RE?I ir w '??d
a? Baudin! 11 ?ga?. I IN
.? . ,v ?a ?. a
WAMi.n-A >i i ia n? ?s i., i iiiiir.-i'i.,t
. .. ' ? ,. HOl'S-KKEPKI m
? ? ' -i l_?S
. .Sj.i.? li???
ofrrfin ?. 1'.-??? .Hit Ni ?Bli*_t_-ar?
W ',M'KP-A _il__t.O- rt? \\AirK*i:??-?.irrHAM"
11 h'll lui) In I i..|.'lili' Hu Itvrrvrn- r_Ma
t? t.?? a, N i Ml rwaaty Srat-at . ?_?
_
AM V1HKK of well recomaipoded _t?rin_u t?urii
.T(ON-? do ??narai HOUSEWORK '. , Mr?
I.UlVI ? i.-r . in ! ? i? ? ?? s r - t. ' n .-.-:..
?itnations C?antcb?fltalcs.
WA NT Kl>?A ? ti iMm a? KKI'i _ 1 l.l{..r AMAN
t?N??ht?. u?d wrilar. Ada...a | .s.. No.
- It .toa M... Boom IS ?
Wo?'I. MEK-?-NT- und .M AN I 1 Ai 11 K*1.K_.
?War?_, by a i ?
i . r .-, . but ? ? i i .1 . .. - i' ni
Mai 'iirsoi loth. a...|t?i . !,?'.?_]
i. ?.' t si. ,?:.,. ?-. ?k, B M i I- n - IMBer
W\N1I I ?? Iii ii r,.???i?,'t'ilil?. licrnitiii Mun. ii Sun?.
rt imi iROENER-tdCOACI?UNi i?lirtt__ Ha eera
et normt, com md poultry, ?odwl a ik.- !. undi ? aar?.lj u??-ful.
CallitN IKIt-ii-' ?( Mik M ?r-, f .r i ANKIKI.I? _
WAN l'i:i>-.\ 81 HATION bj ? first?? lass ?-?lured
Caaekaata rij iifjni.tr Addf_? i'oai IlM.lN. Nj et
Orsnd.t
first? lass > ??'?ir?>ii
... COACHMAN N?.
(a,.
WANTED?A ?"'. tion l.v i !
IT COACHMAN City r?frr?ner Addt?
I
ticip OJiiiuc.
Al) IKS ?.'., IRR?0ILL S r:;i 1'il.l.i.a C.rShoa
?I It tatt > ??' i t . !>? til. -i li ni? . iim t ?i ,1 n -at Iil.Ii ooiy
w, I?d?t NKII ?iii VI.1.1 M ? N ! ' Kprt) ? -t I ip
\\'\MKI'-A DKSIONT K mid MiiUKl.KK' in a
?? ?? y r wara tactaty. VJdteaiOiO. MIAHP, Nu ?it Pr?**
_
\\" W I l.li-An Aiii.-K ni WOM ?N to .lo tli.: w.?rk
it . , , man m mm* ht ? soad bri-ad balar a?d it?
Ii0| ? N?w E>.|l?nd ?auno pc?t?rr?d. AddrM?,
toft? !??? J ?? H. 1'r.i. iii.?i.ia. ?. ?io_?|wb?U(Uid wh?f? Iii?
lort-? i ?t ii? t id_
WAN 1 KI'?A ( (?Ki'l.KI? BOY, Mor 14 v? ?ii - ??lil,
tri .and tra hit.!.? i> d' ?"Hi"? ?? d ?ink? hlni??lf a?-n
?rally o??fol I ? tmtiII ?ri??? ????-?_ t? aa?l84t'??a at lt?-?ata_
...? , pie ni boura for Kady. ?V ????? oiod?r?t?. Api , (?
?I . ULAM. Si ill I'mar -at-. Btooklyu L I.
?i iii ? in ?? ?? .1
Punting.
YV.M EVERDBLL"- SON'S, No. 104 Kuluin .' -
M -,... vN J.iil PliUil-R. .oud LAULla UANUtfAolUR
LU??.

xml | txt