OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 28, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-05-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

?col (.?tale for Ball
AU \N!1M. .
*?*? r
i-f
? '
a
a
a ? . . ml
.? . ' . . . . ?...
a. i .
...? ^ let
?: Vrutr-ir,.
ASIDI *?' i.
?- ? . .
? a
? ?
a
.
? ... .
I
? I<te. 14 1 '? |
A,
moat
A.
?
|, .. ,
? lure. Ao
?*
?
_?i?. ' i
?
Ck? mi;
ii ....
?
"I. i i ut M .. , -
J al
at.
?
^i - I
-
? ? ?
? ?
pty la K. I ?tl.u?
^.. OR l'?i: i
, taro-aton
A ?
aa . . t
J ?
I
'
?
'
ri
m
I
Al
JH?1
a?
r
I
la "* ' '
r
I
k
?I
-
a r
. ....
*
! . . i .
r ' ?
?"*'
'
? ? ?
]i
I?, e
L
I
\i
_?i .
? ? ??,'T IO
I
V?
- ?
J ? - .
ti .
?
a
I- - ? .
O'
a ii
1? ed a? IWO ?t:
? i ' '
?.. - . . .
I? a ?
I ' ? ?.
MARYLAND and VIRGINIA I -?RMS aod
?? I A ?l'< i -?'?-..
600
a
Ra.
Ka . ? \ r . r
I ? '
i\ ? FARMS of4d
82,600?;
A
? ?!...?
, . ; ?
?J BASTING9 GRANT,
r\ i AND KIR SO Bl ?! ?'
.??tv V ? , cr?
?.???. ? - . , ?
?i. ...
*M . ?? tal ?
fjonsco ano /orme C?antc?.
FA< K'.-i U \M ED i :. I LEAS! : '.' Di
? ?... v. '. ? ' ? t .'
ti?., ? .. |-?'( ? ? in or w?'.tri and v.,Iii
t pall ,?? A.lr.ia I'. II 1 1 t s . Co
Maa ".. r? '
Zo Cci.
Ali' ? ? ? HOUSE
? .?.? rat..-? i ? .
ka ,. ? ...
S ill .. iMI.'i I i RN?S-?D PARTI ol a
B . . . ...
AN" I NI ??I ILL. I? rah i OF1 li _ to I.I.I 1:1
t ? ? ?
v
Vi R?1SIIED !" -I - tatt 1.1 l-l!; Bt .., I ?r
J I "
?i - i : . . | ? a u m Uli
Vim. mi.i ! ?ubi.
I 1 HrrTtorl y ? . :d d'.or
ft i., i Mira;
HOI SE to Ri I ? i
- ? . ?? ? '
???..a I
?a?.
? I
H Al.I ? I] 1" ' _E ' I
i
I ? ti,.L DK HAI r li
KAI, - I ll.l
? Pi v. M Rooina, tri i?
? ia ti.
Ir_.ui. r..r eatat tot it?the >.??rr, ?j
... li - ?? \
01 I ii i ? -LET?Al No. .... ?Val?t. Enl
.IV? ?; ?i,?I . aii|?.
Appi-, ( (ii o I III I.'? (Va I ii
?* ULAN DOME. ?TO KIA I foi ti.
I '
fc????t i
?WH I- ...
? ? ? ; ?\?ri a IV
.
?too .i i?> ? piraaant
? ...
? i
?
1 r ' ?
r . Kiln. .?.I. I,? ;?... t I ,?..
V; I ! \M POWJ 1; ' LET?Wit] f ROOM
? ' . ? ??? p ......
? II V. All.
I O? -er
T?? 1. I.I? Iii.I BE on tin- ,
I I v r ? v I. Tubb? Hoot
I 1 . '
?U 1 ' ? ? V. J
tHiOl -all . i Wat
t. Y
??? ? ti AI.I.KN k P.R'iU N N? ?OS Brouhra?
T\l Ki.M_K.ih rnmiahed, at R ii, \\. t, :ii??t,-r
? I ?*,!., -.- ti
*??'.? ? 0 .1 . a .
l*a -' ?all Ita ,.da_?. Ap-,1-, to P ( li
? ?-Hu a? ronrl.
rV<> RENT?A large M,!!.?,?riu-l,..,i HOI -
a . ?ii .? t?ofKotw.u
? " '''* ?lei.i^^ , ,.. ?..
-?. ?AjiUklWlsu-Twal
*V(> LET?? ' I : ?earth?- landiii? for
*. ...
I' r
"???'.. -? .1 |.l?,?r?
?
rp.? LET?A i i RNISHEd COI Iai.i.. ?
I
., j. u rowi ?
?"I"'? I I.l-v i KNIHIIED
? ii ,
i.
*V<> LET, or i
I
_
fr|V? J(? \ l-l ,,r ii.,. ?,-,,.,,.. oi ?
I ? on auk in ir>?r. ?ni,..??, ? t?- r
?? ?, ,i f. .?i .... ,, ,? hil 11 , ., -i i ? ' ? f . . .
aa- Js ..
Douro ano Rooms.
A \ '
. % ?
A'
ko i
?
a vol NG G?N'J II vi \\
. \
.?-.?>
?
BOARD a
. ...
I." ? M 11 11 ? i.iiuiii"
I - -id. ti
. .
f>?V\ II
a ? ? ?fltt.U
1 l
and is a. ?? ?
-.
Th?hri - ii . ? -I u> tar
nitnie. a. ii u i Bait
' v ?
Ni I. i- !
?? -
\0. I-.'-.'! Illa si IE-ST? 1 ! li' N ! I'\K
i ? LOB to LI
^' ? ." "? ?. I. .-lit li
!
?
ViVU.vn l,'\!?lii l? KO ?Mil TO LET?With
_t t ll.:.a?
-lia.
'j' ' li !?A i , ed "KO ?'?!
I ? i .
-TPWO \(?l ' i. " '
I
p, 11
r ? ? .at ROOM
I . Brava i
Sun; m er Retreats.
A FAMILY Iii mi the
- -
. -
_
4 I >. i. I J . HO A K1
- ? ' : n? 1
.
1IOAKD?!
I >"'?!. i' ?:. All
I ..... .
CSTKi BOAH '
- -
i ,
C- I - , I . ?
... j
?
I J IG1I1.AND I
ii
?
' ? . I
STSBPI ? -
?
KI : .
?
Ilga
?
L ti. B. Is
. -
L W
tJi.'.?li'! . \Y Mt II Uli I. Ui , ,
a T
' PI '
F r ' ? I . ?
? - - .
?
?ritn I
I
A
I
S
_oi Iii ORANGE, S J.- HO .RD ran
i
IO | T B
.. I
?TMI? t ni STNi i (-i:??- ii-- i
?
?
'NION If si i !..
-
?
M
Te ?!.|-?? sptrl
T.I.I.'.', i 111
it, ?;? | ? ..
W Al.I. H?? SI N i ?
v v ?
??(??
-Tnrnitnre.
BEDROOM ENAMELED FCRNITDRE ol
riftled liianii'ac! .!- A.an ?aild t ti?, i ..' ? .1 '?'- a
... ?
r VV ,?,.-., 1
IN -MELED El KMI ' RE.
- m-i.t of I
M .1! - !. ti I' T * ? 'I V . i Bl 1
a. - ala wami ?
W AKItKN ?VAiili lio.Va CTI
RON II R?I?1 RE.
I
llAl SlA.NHv
?VA?H ?TANII?
IBBI ! !? ??Tv
PIANO AM. -TORE I :inil.u
v:ariw.i TOP ? ??!.<??
Jil'i.N !ii.l'?'I i ?ii? (Kilt's IKADI.I?.
?
OAIll'i B ( HAIR.?.
S jittbl? fur l.twLi (?u.'-?ri?a dt-u--? '
MAITRI -?? ? a
In III ?K ?THAW lilli' BI.A I.BASS ?-.! M
H a : li i-.1 H > nil li riLLOWB, BOLBTKBI k
on bit ?1 tii'l n. ira ' sen i
A ?ot>4 aaao'tt ?at ti
l.i IEN AM? ( OTTON RHKETTltO
Pll.l.uvv.i in] LINEN SSDIOTIDN
Mli ! - AND fiLLiiW .
NAlKiNs
DOYLIES,
TOW F I.?
WIII1I. ANDCOLORKDUt'lt.TH.
? f ?T?TT d" !
i ?'MF'iRTAI.l.hS, At.
i" .i. -'? Ion Ibas ron ?? i - ? ?
ii ian. ! s ??O?! BMENT llo-I'lTAL Bl Ii-Tl ?li?
ti -?' '? * '
_ KM llil.fiMII H )44 .
]*K - K11 a I : I -1 ? i ? l'\l;!.ni; REDSTEAD
a
I?rent ! ?Um MB ap.-int mit i a .
tiru (?I li? ii n'r I loft I? eli! t ?all 'le .,.. - ) ? Cr. al 1
?i eii.xi.ri .v., ii? Bia, t-i.i ?. i inkaraaa
. t a-i_ _
Rl.l i;i(;).l'Vl<>!>- Al U A J. MOW BRA Y*",
i ? ? i .- ;? ..-. ? Mar! ? ; ??? S
S ?I, ?! .1 i I . - - 1 ?
I ? a far ) I- -/ i- i.'- i J h- -n... . VV ?ra. Uro
r?r? tilt -i - ? , . ?? I
^?--Uklklkll UoK'l I! u! CARPETS PI'B
?jal\ ? 1.1 l\l\ I OILCLOTH*
k . I ? I ?' r
? .r : Dot Ml I .;???' - ? . ? ' ?
v I um ?i tu ?: .' ?li W? -.'.-..
pa ?a ??!' > ?!.' (?in at'iel Bl li! ? .:. |< Te-? l.r.-i .lill lu?d? nf
tu? r?n be.- u- mtterii - n I,.- - ?"".,!. ?,
O l.-.lllii.l.l. - vv ,rot
Mas. ' wa.- -ii. r-? i
Proposals.
(y?ni IirritT ( atmsABl nr i it- M I .?< a, I
Waan?aroa H i . M?, u. , .. |
fiOVEBKMENT BALE Di M0LA88E?.?
I ?: ALI H rm POSAI ? Ib i >| I .-? of tb?f?nB ; in '- -i by
ti? a ,*!? in -.1 a?. ? .uti. ? n.-it.l li uMi t ? ii ?
'HU BaDAY, Mt]
II,.-.till ? rlOLABBKa
(83 t??re> ??. .lug al nt ii g? . i.a ?., -a, ana 47!) h? '
?Telag.BI ?1 04
Prvpaaal?tri! than rsaonwlaa tl..n tbt?? (i) barrell or At?
(f.) I ?If bt!l?l.
A. Hie p.. ...;?? I -Te been rrjaated an! i?.n,,[.!. |
bl lite |.
lara ti. In II ' U te a. . -, ?! :, . -
. .. 1) ( ui aapUs wil; bafrandwUh
in- i ?
j DrtTel But- i"?. H. I' Ciar?a, Al 0.1 0 V A., N?w Ymk
I -.-.-1 Ung uto C. L. K.i. ii, A ( (. S.. I S A. I", ... i.
, a Pi
Br*v?tFi ???? T. Wlh ? .?.. snil Brevet Le ui Col t a?,-.
sm? t B.. I ? a., BsHiflwr?, Md
o, a ti ii, ' '
i 'a I flfty per rent of wLlch wflt b?
a UM i. ni.inJ. i I? I :? Um
deliTeri ron B I
No lad,. ?-? ... ?: ?tai! el who have l_.nl ti. eon.p J ?l-l. then
I coi.-!., la.
In .Ina tie r?n " lied to t?epret?nt it ti ?? ooenli ? of then I ia
Al.- ? ... ?via !>?? InaJei! at lae (loTetnn ?u| VYhati in Watinrg
to;. H ( ti?. ,f saperas
- OoTemment in regard In bid. w11, b?
ob" Ted (. I'-i LI., M. .1 a I - t ? ?
? I-. II ? Il.tl-.iT ( ????tutkT KuBTaaii Vin?, ;.,? V ? I
May li. IBU ?
SEALED PBOPOSALB (in dapUeata) ar? invitad
um. IS? .? in. on 1 111 i???' Vi t: ? "I. J?y ol Juo?, IBU?,
for the ra.? ."' . h ' ...
?I..100 (IA!.I.UN- di MOL?
(Tliia haadiedmaalaaj i?.. hal ? ?? i ? srasa*aB*raataia*B**i
'li, airt!-?i. hr.nle | " l ( c. -,.
. :a???t. and 1. in |u?
'or t?i
.d. ind pot in ?Life? r-S old?.' Ti?
pi nptm ? - ? thaa KI?? I?) 1 ?f'..--?i.
1 .a ..i . I ?>.. n .: ! Ti-.e- -t. .?I ?'.?ila,-?
do?t?|? I
!' ii i.ae-i. wii. I.? ?1 owed len ,10, Dan to remo?? pmpertT
TI li VI- C?b, . v iM-i -ni ?i i
ha-tai? b?loio da.iTery
'. ate i?q.i?it?d tu b* prcssDt?or repr?i?iite_??l iii? opemr..
? f ii.?
Priipajaiia .1 o? d l-e Indarifd oi. lae e t? nr? Prnpnai'i for Mo
lal?-..' ai. 1 ?dil?.?id 1.1 .iV
, . .? . ? ?
? rr<> BAILROAD ( u\l Kai m?tS.-?PKOl-OSALS
1 w11, i.? i..?.?? 1 f, i .,,,| ?, ?.?.ca.wolk, nr J, ii|. Ac f i ?' t
?wen!, i-.-... , iiiiihaaa? ?. ?j lu.1.
, nail it tuen it.,. So i I,tnairne ,t ! i c? N Y until tito 1-b day
1 ??J tii.it L LAWg_NCE.i'i??i*?o?- -
?tr-rcaii Steamers
IIACIFIl MAIL .-I 1 nM-HII' ?""Ml .'.v?,- *
?
i Mi
N i?* '
. ? ? . ' mi! it, it 13
?
l :, ARIZONA - | ? i ' ' M",
N\ Bl? 1,11.
?
; -. i '
i ..
?? ? ? ? . - || - -
Parian,
1
. ?r. I ?It? '
flee, tor pal ,11 I .?
i
_ - ' MAN Airen?.
l.'.'l; < IL1K?UXJ ?- S IA PA- -MA.
I ?
led ??
.
i ' :,.?,?.?r'a Pier, So 41
'
.?!??T
...
I.'"K BAYANN .U?PIONEER LINE
Kiril ( .tai PoatyiB
Prel|l ?
? I I li ?i THURSDAY,
a ...? Roo?r/ _?,?__?.
Til?? U?? ?Uli eil tai
? n -__,?
Ctpt. laooc Crowrll, ?.'! i???" I'.?i '?? < N R. ?t 3 p ro , cn
Till R-?A1 '
. bl or pt,,a? bl lotion?, ?rr'T ?c
I.I .'? N .. U t.r.,_????-.
A.-e?t! I r?T?t k I.????-.! L.
I,'"!.' 8A\ ANN Ml. (JEORUl \,
A ITLBOAT at !>?_,
Pier*., li Natta Rlrrr. foo, of ( ? tar it,
? ?Ililli- .?-?H \S i.r I i. LINK.
1 ? ? '??? Mai
HAN ??LI Allott Ali-.?.. I .unman Irr ,t.a...JIT?E 1
.I M. '-.
Uti ivlli? .m? PASSAO1 III Li ' I D
tickita l?.uni :
I : .tit ur pa>M,r (li.??.i,f eii.f...iit ?r-'eniaiodttioo?) tro'Tto
UARK1BO.N * ALLI N Afri ti
Ki. || al
I/"l; Iii',!'. \ DIKE! I.
. - .- LAWRENl E
? .. tall _.:.../? ?
I? I l.-.l ?,. li ??,.
.
lor lr. ?lil or ia...j? ?iI
?ARIO-ON ?. ?LI '? \ff
I,'i?i: NEW-OKI BANS DIRE! I- ULAI K SI _R
II.Ill All. ii
NT.-VILLKariliaalaaBATTRDAT,
? '
lo, Krei.ui or I'a.aas?, apiiT In R LOUl'?"N.
S <f IV..
I,"""!.' M ?'? OR? I. ?A- DIRI i I -Hie i,.??'.
IN, L'l ?-'?? i II i. ?
lllp? lui
flai-l.l i.r pa?tate, tit? til
?ICI, ?Co., .Io IK. Ural It.
IN NEW-OR1 i. INS I'll::.' i -- '? ? -York
Mail Si.vii . ? ? r B IB I POSA ? 111
, . I v
ti II IV a? it
NATIONAL STEAM NAVIGATION COMPANY,
Ml' TORR !.. I. IT QL'EENK rOWN
.
? ?ii 1 CommandTi
y \ N n.. ? . ?
lNU . .Ila i
\ .? '.Priw?.
. .I
.Ol
I . . . A . .?ia
? ?a .r. a.
li .
?
?
AN,l i i l ,
? . - '
. a .
.
.. - ? -a-?
!.. .
? ' ? .' Iii ??io ??J
- ? . - ' ? - ? , ? '? ?r ?a
? . v. . >..?.?.. ,; ? ;? .ii
.
H . ' - . i ?
. . ...
' .,? i . ,, -. t or N
v. . .
ONLY .Ml K11 \'s BINE IO I SOI ,ND
... .
? ?
? . ?
-
i ?
H '.!'?:?....? 1? . ? . , 1J, Ita?
i
a
? 1 .
A ?, ?
? oat ' ?? ? ?. v ...
? . ? - .. ?., - ?-i -I .la', r
j J i -.?: ? .. i.
? . ... :.,_ ,. t
? ?? i . . ,
. - ?
? : ?? ?
. ? i
!?!? Y'lL-i ...
.
O M \ DIRI . I I 1" l ? I RAN I
??NiJlAl. ?:.*'.- ?1, IM . ( iMI-ANV? MAIL
? i . ? :?? ?? lu?? AND llANlir.. i ?IL
I?... Al i.K? ?1
i ha .1 ? ? H ? a? ?a. - ? ? |. |l I? li... ?? | r ' r u,. ( ,
nari all >?, '" n P r? ti ...... -.
l-l II? IRI I. ..... ? I : ! lll'At Jib? 1
NILLI DI I.-Nil KHAN Juna II
LA? ?TI
Min. ? i . ii J . y 1?
price or I ?? ?? ?' i>
Iran ( a?,? ? io ? ?an ?01
?a a . ..
T ?<???? ? ? ,'.?
Vi. aro ?.
? i I a ?. ?1 ?ii
.... ,. , r .?.
I - - " ? ?i?^?
?or lanlitt ii. r ?. lo
(.io MAI KI B7.Il Ac? Ni? ?a Pr...d?.?T
ell A.'.l TO LI. BRPOOL, i Al.l.lN'i Al'
i? (41 i i vi ' iW v ,?. m, t?i?? ??, y ttny
int tit? I n.i'il ?-ve? Ma.ii
i r Of I'- 1 N . RA I I IIDAV Jl \y I
, 11 y o? LONDON. -Hi III'a Y J i ty t
i li'S I li:.. 11 . ... ..-A . I KD.lY, J. M I".
city or r ab .?? 11 r?D At ii'ne ti
CITT Or NKW roBB .... ... BAT. UDAV. JUNE NI
?,,? ?a, h ...... ,t Mil lill A T ?na W f.D.I-SHAl. ?I ?ooi.
Uu, Pim N ii ? it? Hi??r
RAI Ra OB fAB_ A?.!' PATABI.l IN < I RRKNt r.
ti t Hi? ma tltam ?r tailipi iTrn s.rnrt??
rlRtiT CABIN.... . Bl/? -iitkAi.E.B"
It, London.? I lu I.?ml m ... . _
1 ia . I ii.| !.. fan.. _
NN ?? a.it?J . airan aaa <? i t?:, |, rar , , ??!? Ira.jl.t ?n y
I'????- t?r. aia? f. r-?ai? d lu lim? Han.Hurt? Biuai At . at
aa- ,?r?l? ral?.
rl??r??r | a.aat? tT'ini I l???,?lol t.r U .????'.wn ??"
Iii t?ll r?? fc? ncufl.l bar? t>T p?r?ci|_ ?ai.du.l fur the.r 'raFB.la
I?, furiiier informal)?!. ?OOrJ al Iii? i I inpant ? '.?ti- ?a
J<.UN (I Iv.i.r a???? Na. It B"0--lt N.? Vol
npHE NORTH AMERICAN LI?0YD.?ONLY
I AMI HU A*; LINE ni r lil?! C-ABI O? I AN BTEAM1 II
l i Til KEN NP.? n iRK ?i i i.lii Ml n ?i. i ..?.., tarry,..? tr.?
tlqil?-B_ll| Ma? ??? (al)..? |i?..?i.-.r. I? I ii?:....! inn?? tai
(..mi..-,, i.?i S.? Vu i f ? n. |-i?r -.i. ?> S li i II I IO- li I t ?
Al i.A.-. I li ( . l?..%.-r. mi. it?, . . . ?'?? I. , . M?, i.
BaLTK al ? ? laoataoa li.ti.1,,, iamrbk
\\l - I HiSMUHol-ol.i? u ? - -?j r. y tettatk
M!??i-?I|-ri i? ...i i ? I "i.., tool ., I.?
?.-?I.r oVpiri'.r.i ttoat NEW '."UK lli-.il? rtir? ateam.r. i
.1. y II, A.i,i.it 1 ?nd II. ?-il- n. >. i I. mil tt\ O' loder 4 ?nil _ No
.
Da.art.i ?. frota BREMEN r??p ?'OUI'' Ma? 9 ami r Jina
. . I , 11 ?ni .'.'. A?....ii II ? r-apt.I,,?,?, I.' (?i lobrr J
?i .1 17 .V.T i,.t..r I }?? li.r.ii.l.. ? 1
U?t?i i.f raaatampeyt .? n. f . I ?,r ii? ?.(uiTairnl is t'nitril S-?t?i
Trom 'nEW'TORR U BREMER, BAVRR I.o'.noN .nd
UMPTON Iii (?in. ?lui M ( linn til 'ju .?-tear?.?
a c M
BREMEN ??.. i. Niu rORR?UtCaMa Rl_|Ml ?
i f i.
it^iuii. ii ?.ii-iit Ceett ? _ Ct i-, ?i.a'io aiMitf?.
in m
i?r ?ral. "ni ''????tr? ?pi ly I?
ill i.r li Lid.- (I...I. ??l'l No ?.I Heater al '
I 'MU.I? Rl \TI ?? and BRAZIL
?_ mail bteamship < ?impart f..r
rr. thom ai paka pe-Nam l'co bauia?_i
Kin-Ill J IM it J
Ti.? elf(,aiil lew r?' wl ra ?i?nn.in|
? oi ni ami III i .' I'-'t.ini (. ?ream,
1 I. ! 1 I ?|.Mi I I nu.liial..I. r.
V.. .... f.ir the ?I-.?? I-.-.'(..., l'l.r N- ?1 -, II
li Bl?A?, Msj 1". ?I J" kMl
Ar, aaaottomta i taeat r. m boori
Thal ? ? ? .. I ??? i? ?t n ?ii. ? for ?i" i? nr ??'lati'ea. ur.l?a?
? ??. - a |.i ?-?aa-ii ?r? .i?nad (ti?,?tur.
in? >r?i|i.l ur I?,?a|? a||il. t..
OAlllllSON k ALLEN Aarnt?,
?., .s l: allna Irre? N Y
riMiL BRITISH AN!? M ?K III A-J-ltlC'AN
I HuYAL MAIL BTP.AMSIIIPB,
BETWEEN NiNN VOKh AM) I.IVI.Itl-OOL. CALL1NO AT
( oil- IIAIlHOK
AM? Bt.TV.K! N RO-ld't AM) LIVKRI-OOL (ALLINC1 AT
llALII-A.X AND ( (),',? UARBOB
(??,\ A. ..?a??. N?-w 'i or?.VN adriaai?? Mar 3<>
I l r A .,a,?i h-.-t..n .l\ eiiiii-?.:if I m? |
PKK-IA.l?.i,iS?? Uri, ?san...... J in? I I
AHiH A. .?,?', I...!??.,..?\ eil ??? ,!. J ia? J.I
Kl'OTlA. laof > ? Nat? teat. I? ? iir.di. lemo ti
CHINA...la?I... I'"..'. NV?iil,?l,l?), JJ? ?
?am ??? ?o?? io ufaavooa?
riilef Ca'.tlr 1-aiaa.e.al?-0
lacarrt I .?ma '-?.-.?-. ??
raoa aoatoa m Linaruoi.
riil?fr??.in Paaiar?..Bill 5?
Sa- .uni ( ?bin i??iai-. ?-??
H*???'? m ??-l-l or ita ?.,ii-?l'nt I? LuiUd Slot?! curr?l_^
-?rtiitn ttei-iii-1 ni.til ?*i I foi
Ac ?tr?ern?rn-?.t ?ni-i-ftn on t?oard
II ? n-.,.,., 'l i?. t?ipt will nut bo ?yeotroUbl? for ?iptel? ?Vilo
?blet m. ... |i, ., 0| J.adiiil it??mt tit? ?aia? a?iir!???od tr? tiao.d
tU,tim
I?, Ir?tfht er B?al ?pi''? t?
^^ K (TNIRII No ? n?wllu? Or^a.
rpH? MilM'ii GERMAN LLOYD**. STEAMSHIP
i AMEBICA, 1 . -r Ml.?? ?? i . )t??d Mat??
Bim ?il. Hil tio_ ina ? ? n n ti er l.mi ol IliUdaL. tloaai.? ?a
, , KDAY Jini?:.
--F..V; -,' IV ?! TIUMI-TON,
i.ov"!)f?N han ail hof *?i_"?pton asi? liitr.iirN
mtho fallorria? r?t?a . r tit ataltabM la irrtn-?
loribe tir-i eat i *.i_ aatmtmtaaaaa, eoi ?' it??????, O/tso.
1 ? ii? I" -e<l 07 iii? rlTimil p III RMA.N.N, O NN.nt?. auaa
tar .1. n. el.
I ?i .:?... or i a?..,? app y .?
(ii I.R I. 'ti h Co . No ?8 R??a?1 t_
Btfambonia ano Hailroaoe.
Ne? I?r?a, atoao '. ?I ( 11 p.nT
ALBANY BOATS PEOPLE*? LINE.?Tin Boatl
li IBM lOOOl f r Al.HAN tai .1 da ' i -. 1 r.
ii. .a, ?OM ii, ?1 ?. ? at* y m In, si MUN nn Ml)-.DA YS,
M'l|i?.t?I.A?'?.i..lHi:i'US ,?dn? Di ?N K.l 11MO.N- ?a
TI ESDATI Jill Rsl' Als. nd.? A* ii ill) AYS
r?l(r...'i _>?*.?? An. ?*?|? ?in.? ._.??? II- wkart
?ttamboa.9 ano Railroooa.
?H)R NORWALK, connecting with the n-inbnry
. nea I'll!
... , KVt.K? Afrt.lt -ii., N at j o'clock.
_ _
I,""' M. '
? p IU-, ??1. ? .. , \t, ,,(
? ia; a ?mi -Mt
i'?_
t'ol. KAG HARBOR, (?REEXPORT, and OKI?
? EDWABD M I 111.IT.
. l-l al ,
?very TI ..?li.?'.' anti ?Al I .Mt I) v Y n ' S S
li ? . - ? MONDAV -
in?! 1'RIDAY it 4 p. n.
lor * i ' ? to I. 8. -TTfltLL, Aten?,
? ?
4 I : ER.M ION BO - WBURGU
.\ ? ? ?nd ?1er V
i ... INOON
.
.. in., md Nt-whiigh it Iii a. _, _ii.H|?a
LXlR Bye, Port Chester an. li Cooa.
I - . ???_!! J HI-? BOM! It.
.?..Tea f . .mt ?-. -H p ? R-'. lfi.n; irtvtt
NEW-YORK and 'I ROY UTI .MBOA l I "v-i
IM'.Y - ' .,- Bats Bf this I St and Kip Vin
: . ? : I'tiY
rta and Bast) I'ALY
i?.t.rda?? ?i'?p'?.li ?i ?i o -i-til p. m._?_
tH>B NEW I'.t K?.II, WEST POINT, POI OH
I yt -PSIE, BOND ii I'inJ KI'?'. i' i . ..
Drak, ( - -a-, Ban llaaliaik ral Mill a. the
s I i.AMlilt MAB. Pi IWELL
le A ??-a P??" Ti -ama at ft.tv ifttaHMMM ?' i I
pORNEVV HAVEN, HARTFORD and ?PRING?
A I !l a li - ?t .iii-1? i?'?e Pe?i alp lui New li.itnll j. 14 a J
Up . II I 1,.ad._
CA.LTY, SPEED, AM) COMFOBT.
ron nonron,
WOIl? r-TF.n, PALMrll r'Ti ,ii:, .'?? N??""A LOWELL,
( UN, DHU rilE WHITE MiDNrvUiA AND
IN'! li Vi DIATI P '
Tt.rirw tin! a'lnt-.'i at. amen oi iii? ?um i i. ??.
land ( IT! OK .S_vV YOP.E
taara N?n . ? i I o. ? ftoni
i'ni Ni ? i. '? '? of ??airy it.,
?< li NI ?V l.i ?N HUM,
lit-.' j witt Ihi flumkia tip:??! linn "rom f,? air**
famU ' Hld Willi ?UBI. Inennn Hld tV nrm-u-i W tie?? ?
t?i i. ti Bashan, ai.i Maw Lan???? ml li --..?i., I.? Iraaaa.
...tall Iii? owen ra'"?. I. r i .'-im ilma iiirja i-e ?if
1. ? M A-TIM Arma, ?a ta? l'?r.
CENTRAL RAILROAD oi NEW-J?K8EY?
l'ai?!a..?! ?rai rr?,fl,t tie,.,,? 'n '.??'uti, f. i cf l..b?rty
.t i. . ..-liai.a ? a Janet-n with tt? Dalawara, 1.? taws.ni.?
... ??-.'??, ii i t. i ? Katoa with leo L?kii ?- ??? Ball
r.i?,i ?i ? ? ? nias a dnwet Um a Patt irgnaadaa
W eil ?. ? t ? sr?.
i IV N LINE TO mi W ' ST.
I ? ?> - li i ? ? ? .'. ..i ei .i - . .ti when
fin? ... i ? le ,ra -aT- i! '
Ban, ??L I.' ? ? a
?
Cotii-ie- mi Mar li, ISBt?Larr? N?w-Y?rl ? ??
7 ?. n a i
?: . i. -i ?. Willan -r? .Vi. , i
>l I II. I K1IN ?. I Oip
. ' ? ton ?tr.
I. i? Wonara E, ?? i ?
IB and ti ? '- ? ? o' -.i? to I .
? ? ?? t. li ..
r ... I . ? and la ia I:
II B Hu? ? ? na " i
n 4.
4 p ii -t..i i ..i i. :- ra.-, a, (?te?'. Bril, la-h el.-u,, ted
Mata-til i
i ? ? : ? .
?
I ! '
I p. n - TilAIV -fat ' lil r. A..?'.
I - w I .
e ;? - ?. t ?Teiitnr
. . - . < Um ? ?i.-i.i
I .t., N. !.. ?i ?? .. I A.nr
Hu ... ?-. ?. . < ? ? -
1,-KII. RAILWAY ?Trains leave Depot Cual ol
> ral' ?.t. ia tam
. .. . ? i - Ilnftlo fi?!?n;ane? Ii .ara
a I VV . : | . ? ??? ? .: . i ? . .
ii?.??... ?ad ?i --.?i ?a a ?i?., au?da ara Ona w.a'.eiii lu..
?..
, .? ?
a ? ' , ? ' . k ?er
L ... .?? a . tai ..f. at Vt ran ra Balway?.
.
, ,,,?,. ..,,.- . ? . , , .. . | ? , .
! '-.iii; reea, . li. a ? .i?r. i? l!? o, -.?..-.aiii?. H .?
i.ia ti a Bra
- u .,, t, i Pt Brea?, da ? to Rrvh.it?- Rufa'o,
.. ?? ? i io ?. a Ia,??
a - k1 maja, anl .t Balaaanaa with Atlauu?
?L.I 1.1.a? tV?. ern ?I?. ???.
I ,, ? ? ? a. D-nk.ik a-d
., .N.w iota.
V.? it Bans
un ?son river i Harlem r ulboai s.
II tra?nai
. ...... V uri
?
: i . ? ? . a . a Elver Bailrood, Thirl 'ti at
, ? a. . it
id, lui
?
?
...
US Iib- .iii I . ?? ?I 1
I
r v ?.- ? ,i
? .:.'.,.? , .: .. a: J II -I
U- a
a i t, i a ? ? .ia li i a ?? ?i??t Ral r tri. er, r-rt'.nt at
I I '.V eat , ; ,1 ?t | f?. ?.: ,. ... -. I ?1 |r.
w ? . ..
r at C1 .'Sam
i . ? -a.a t
... - it ?nth ? ..; ? ?r
? ?-. ?
.
?
I - VV ??? 11 Kail,. ..I i ni. "?in ?ii luiiuosmila;. V
I ? . I ? i . I 41 I .'? t? T
1 i ii :r . ? H . i. - ti?, i li. i.. ! ?.-:. i e?i. i BBS I
it! i m ?i Ah? ? a. .1 liuy it ti., ii. un. m, ? I ? m .?ii.ug w.ia
lii.ua tu! Nuit', au) vi ???
VV Vf |[ V ?NDlltl'ii.r Vi , Pr.iid-1
I 0N0 ISLAND RAILROA1 :
J tra M? i
? ????? a ? ' ill Ka
.. . -??.,?, J 30
lo . -a to \ ?BBS t
M ORRIS and ESSEX RAILROAD COMPANY?
i ?- .
' | ii . le' ? |o? . . ,- a
vi t.. . . . ??at u! .ti bum li 4. m y. iii Marti
Iowa 1 ni.? ?t ' p ui.
- ?i Hu? II. A.- al .l?nt.
tVEW'YOHKaad XL.v?havt..\ RAILBOAD.
1IM ?' vtVO B AlTllAN.iKlll'N'T. lKd.
-(jM.VU.Ni ..'?., M .i .? i-"?
Pmw|?i S'.Hnn In N.w Tala, r?m?r T?-?nt? ????nth-??, ama
itunt. in i.iititii, ? ?? i went? nvrai a
TBVINS I.KAVK BEWTOSUki
Por New II???!. - >?. MS (Bl 1 llJU*. m.. 1! IS. (Ti.) JOS,
lill ? ? . ! i ? ? l |. in
Idsaoon I ? B8B lil II.TO a ni, 1J 15, 'li.,) J DO.
o i ? ?s ? ara tait a* >j a
y. i vi tali a i ?nil' i l.AllBan; M > %\ v -n.
I.r ).i!i.e..i Baathp itaodWaapBn " ??, ..???. u. , j ?a 5 M p.
?Koi Norwa!? 1 on inn. di..| ?WHS? m , iliU (E?.,| J.M,
(li i J ti I. Bl .'. Si I '?I I l.i. IS. a.
lo- iian.n : SB, S ?'-li W ?. m , i ?4. 4 30 ?.Ki p. m
Pul lilr?BW|. '? ?? ? ?. m . ti. 4 ?,.-. ?I 6 Kip a.
Ki Sl.ii.-UiJ I l?l. SKI I) i |. si 113.1a. SB. I UM. it?.,) i ?J.
IA I Ka..) II ??'???. ?i ? Un (l.i. IB. o.
S ci fmV ?! ?.ter au? ii.-errnt-i'au. lUliui 7 Di. S.J0. li Al ?, ?_ ?
J. Il ?.U. UB J..??. ? Si : ia. i
? DNN? ( I IN1') TU ?INI
Pot Huton *!.?tr ,|t,- I ? m a ti. ir!? i l.?V) ( 1.1 ,111>9 p.m.
tm B?w?i ?WB, r- da? IS.lt, (Ea |M??o,
lol llailiuid tad .?]i ing_*.d, ItSia., (Ii. li.' 15, 3 00. (I'l..)
I.(?i r m.
?,,r < . . ..?.-a- t R ?er Ka i ,i.l. 100a. ? (F.i.,) IllSp ?_ te Moa
!?al I On p ui lo N .ir-Iviiii i-t-.n.
PaMarttod I'raTid?...-? .nu Ki.mi!! Ballioad. I00, (Ei.,) a. m.;
n i.. |. i...
roi N.w llitrn. New London md Stoaiu|toa Kai.i?*J a. 1.00 _
a. li 15 i?' I 4J[. in.
I.a I anal It. m.l Ititi ?n. to Northaamloo.
foi Hu Mt, im II? road, li t Hi ,
Pur riaasatai s Ubi r to 8 ni a ui ISS St m.
patis - rwaa lal ?j "'?) a.bl. 4 io p. a
t?an_i>diuu? S.r?i .na i iib attain?.! to Sa' |. in ir. a,
J 4 Vii ? H IH IV I ? Ml
^TEW?JEB8EY RAILROAD.?Tr-_ leav? io?M at
I I ' .' a ? ' ? l-ii.i.an -i eau al ! and lu a. m. li m., 4, I
ai.,i 1. p m , : r Hu i II40BB anJ ?V SSIUMMa ?.?Ulli a in., 1
U. BIT AN and DELAWARE BAY RAILROAD.?
Hl.alll .1-1 MM I -it??) Ililli p?.a?llg?I
Ib Bita '41 m , I!,
. . . i .... t , w .i, i ,t Pla N-. i v?r,ii
ItlTer at 4 :f. p. n. la i . V i. aiit; i?e iini.l Is dell ver?d
.i Pi?, ?. v . ? :.-'., .
HABITAN ?aad DELA WABE BAY RAILBOAD
COMPANY? NOT?I! "n .ud sfta MONDAT, May 14.
1 i.ioa on lina lto?d will run ?a f"i nw.:
LEAVE NI VV ?iiltK lilli ??.. n-J N-HtTII Rtvr.B, ||
a n I'.Xl'ltl IB l.!Nl BOB CAMDEN ullin I ukin? paaannwa
m I?* Bank, l.nia.-I'rm k, lunanm, ? Brlel ?. ?tanrboatar,
1 .m. ? ii... i vv,.... ,.?.ie Han., .-ti tarli , Ataioo,
I? ?- a md . Mi, ? .?.,,1-1, .,.1 .4 ,.,t,c iuur??u
IHllill i.il Hil '.?vu ?,..? I-, ,?, || LBS 1 'vi.I. ?-i
< B. in tot . n i. landa. Mld'|.?ta??. Bad Bank
Shrew.In,-?, l..t?i,i..wo ?i,tan la.it Hnu.-n Port, Lmi| Branch,
"? " I" tmingd I.- - . ? t y -ihaatar,
Toni It.ve AND ? .? V||i, N KAU) ?.-J
I li IOHT IKAl.N.t la ,:,. lut sil ,....nt. on ?Lo _M AND
( ?MID N
III rUBNINO TBAINI LEAVE CAMDEN
li pre.a?- 1:181 n, ?rriTinii In Neta V. rk ?t 2 15 p n.
It-l.-.n It ? ?I p B_, ailinn.- Ill New ?uri li I . ; .
VV ?j li,, mi ).i| n aa .i 1 .? n. amvlaala Na? Vmk it 9 25
? m VV S t I.A Y I "N
<?o tDliom ti muTj (Totucrn.
ISSTBCCTION, HEALTH anrtPLEAsi RE?An
?i;.r- .lil n HEB mmmtt loo ?fcarra ufaaimll party ona
lo .1 la l.uroit? and the LovaM ! i ik?a ? i? .r. It. ?.leticea lu ba ?I
eh?n?esi Aldrea, D MABB Belmoiit. Maa._
\l I)., who ADVERTISED to''MineOtra*?"
?Vi? I,, Th.'I'rih ni?. May 1<J mat., will >,|.u? adJr.M ISAAC
WOOD ?? I .! New Ynlk. Iil.ll.edl.t.n). _
\lla. FKAM'is HAYDT?B 1? raqaeated taaaad
It 1 hi? ?.!.lr??a t . In. hrnttie! A el , BSh? i*t*.y ariiTe.l in ti la city.
A i lleaa f 11 Uni N.. A>"5 _ _
( hiricial.'s oi-' THE NAVY trae loa! tirait
" e pe-a ii.l eil, ta w i?n a?ra:ni M v-??e'a I.tal m .I?a!in?-ed ian
i ? ; i i,,r saine |.y ti.? ia,-' i.-. At ,,: l ,ii,r..? W? li???
the profer |. uni lur .pp teaiiou. L. BROWN i. lo.. No I P.r?
pan t? ?tu ?.
?Jcb?mq vTut?g. &rt.
TWM. EVERDELL^SONS No 104 Pulton?*?.?
i WLDDINO t AllLi.-Biid MNk. BTAT1UMCBE lEauhlkhod
ijoroco, C-urriagca, ?-c.
1X)R s.M.i; i.r EXCHANGE?A splendid ?K
"II? . d , .. ?. ? i. aiidi d.?( IIK.s lad lillKl IS. ApBlr
at N.. 5, Mima, at up at.na. _ rl
W11 DISHRoW? luvt Au, !, mi s.ili, ni M.irMiH,
? ( ?irtag?? Harasw ha., ?a TVBBDaT Nth tun ti i y .?.
Barateara ark-das n>?a?r n.?.i ii...-. Ac. oin ?.?>?? m? ?aiiy
3.mnstmtni9.
BM.'-TM"* IM1 Rit IS <: ' ?" '
HID HI?.? ii between t-paiirti I I' '..oat
??I , i i ? ?Iii.- - "? ?
THE Mii.-T . i ?rit Or THE SEASON.
A ! IKOIVDS,
eompr?? i of th*
III H.NI.D. i RITK AL AN!? Al'I'RE? IAIIVE PULU.
Wtio ?iiocaa win? aim
Uti 0 C. BOWABD,
St ',. I". IK? MARU,
in bet |re?t prrtoiia?,
T IPBT
EVER. AFTERNOON AT I, EYE*R_R- R-1
,-. la
?' -i CIH'N
i -.. li .?.; ? CABIN,
I m LE T('M * CAI
In fitr t >,. li tal -. witta a 1 la
ORIGINAL ..[ -'i IND ? ?El ?
?r. I In wl
ENTIRE ?iTRENO MU? < oMTANY.
Rai i i I'n r Un '??. ; ? " ? ? ' *""'.T
Keho?. Eau???i.e'l. ?tame, lltdaway. lill!? H B
J. I.r a: n Hat:., J N? I, Jan.,-on. Blll|ll_n I II lall1000 ? i'.n0,
? ?-appear.
MAItTEB '.' ' IE 1*1 RNHR
T11E INT A NI D..L.MM..K-.'.' K li ITS OLD.
To be ???n ?I .. I. r.
THE lloNl.FR OP WONDEBB,
A Ml M Mo I II PAT -HART,
oilyDyttr?
I PERI i , Mi. .ii MOP El t -''
TWU -ACRED WtllTE PEACOCKR,
tie m j,:
-.- H9 OK BIRDS
frrm the HOLD REGIONS Ol Al ?THALIA.
-!Et7T.-EH GRANTS LOOK-OL'T TOWXP?.
a-.l a billd? Dil.
Ai' (.lilVi EXPENSE ii., .. .na/M.:? t h??o?h'_n._
TWO i. ICAN I ION?
anfioificent ?i.?...i. ?na . I ?? - 01 THE roHr.!?T.
THE Tali i the m otu*.
a ( o'.ii'A.sY or du nu-?,
ontn??lin( in atatur. aa i ??j? ~?.r
TOM ni i*E.
A Bl .?i HI. Li IRCASSIAN (?mi.
SPLENDID AND ( iii RTAININii ( ISM ?RAMAI
- ?
WONDEREI L HAPPV i l.Mil.Y
l,HAND AQUARIA?RARI IND tilt.no I
A LI - i IO Bl RPENTS,
TURI . ? 1T--I HAI s
A ?. I I II AM RILAN LI.A.M.?,
ipi .rrii lu Iba I
Dil. HALL !? ESQ IM A H- DOO
AN ? lil ' \ DOO
iicic U. ?... - M.litC
, . -.-:.*.
iii-Y- ., WAX ?... IR1 "
!(!( AL lu I.''
At! ??! n. Iii rent?, i
I>l?i?\l'W\Y THEATER,
>U LORNE R OK LI. I ?DM \Y AND HRoOWT
ENtiAOEM-N. K di TWO Mi.iKS ONLY
of ihr
Ton un L. RRAtrnrri n-. satino and OIFTIB
;.i *s m.
i?, ital ii Ike Ml li .i ? ?. r,
k1 H I A. It
MONDAT ?nd THEMDAT EVEN1 NOB Mi? .??- ?. I
Ml ? iii.i ? N WESTERN
? .?-tia
?'t\ ( ' '
In Hie f??ori'i ,
? - ?
M ' ? ?' ? .?a. i ? . .
'tia nt
tl-.S'Y UND
>_-_ HELEN WESTERN. .? ... J ENNT LEATHER]
a
Ti.? II ? ?? ? a. ' ?. ? I a p ?T
. BROTHERS,
'? In prertr?t"n ? '
V \I..-- . : :? i. ? ?
? N an? LOI IS DEI PRANI I
?ir 1 A I'- . .... . ( bit??? It' '
a. . ?? ? '. . ??..?. :.?.?r-. . .'? .'?i.'.'U.i,
iirs|.,- i ' . _
WINTER <.\i.i>i.\.
?n . Vii
'
Mr i ?. M II i OT jr .
?n w' . ? rr t !r ? . drat?a,
.. ttVN
Rr. C. Wl ...
Mia? lOtt . ...,
Bp to, ? ?,
Mr V 'I ?? B1 IB ..DA-MI M \*'*?
Mt CHA ?? FATIiKR
"r '?'* .?'???-. .. .t|a'lr.?ia < rroaia
? li .a?. . ?? iv.r-l'.i
I M Cbat?
?!-? I!. !' ? .,ai.Mr? '
. .*?l..e ?'I
M it? De La K u?.??.K?t U e?n
Tb? d.itu ; ...n?d trti.t
Mr. JOR? BROUGHAM
orfll oto tha jr co
II . ..:;??? I. 4
Vllil.o?* UARI
11 l-o-li'l?. ? LI I. i?r WEER
. ?oaafMMOl ?.i ti.? :r.!y |r?at ted
oriaii.l? irafe Han
, II IRI EH I- .
. toorar N .' -.ia.? 1 .to.-.?
,n .1.? li r. a.? atti ' -
BELPIIEOOB, 111?. MOT/NTI BANK.
la ?ii.!- pi?* ha ia a rat Ij ? ?- .? * . .1 b.. ?.. !??- ? pim aol
WlTHOIT A RIVaI
??ara. J. O. B n_M I. W C?''ier,
Ral on, K?. k, , I rr- Mi.? Id? ?.eru-.ii.
. . ko.
I IRC11 DILLON.
Mo M'AY. June? 1 IK WORD RI
O-br'. , ri?n ...,. AalalM, i ? -- ; An ?era n J a r all tioaammmy it
40 .:?:?(?.
|???t? .?r-:?ai1 ?ararail ,u !?v* In ?dralire.
WALLAckr
r eat V??.?;--. Vr UttT-CR WALLACE
I al "|. Brt.II ?t I.
I ?rriat-ea in?) bo ortl?r??1 a'
? OCK.
1 I EVKMNO
?r t ???r? .i: -. ..um f ?.?
Ki. ( uah:.ks read? i ? i:..|I.:t ,c?j._
. . .
IT IB
NEVER
TOO LATE
TO MEND
With 'he "ea t-enai r?nmrirl.in|
Tin ri LI) ?o i A ft M
illi-.ll.- HM - ' I. LI *? ISO OALI.I R.'I ???.
ii ? MINI ii.? ii; C
?sn
TI1K MUI NTaUN CAB? ADE
wuh lia bot?I ?4 I
. \? ?ONI '.IT ?: d IilYI'RPAK.
W'tmli' I HEATER. Ad minion 60 centa.
r r N, ii? Bi
y IMILl RESORT ol' iii? .
LAST Ml r.K LAST NVEEK.
of it? tu ni baaatifa ? i raai ??t i
u i.nut , Lril-TERB,
In lb? Mil.It tar-, ?> . ? t riticar t? of ?h?
ElaVEfl "r th? -I til I HRU?r.
I-e,' i etKVCRT EV? NINO oatt WEDNEBDAT
MATINEE w ita i' i-D! PAS .N ITION
la wkkAM-i JENNI? WORRELL will ?pi?, Introdu.-in?
a ( ii.iii.ti i y iii?i 11 i is. i
MONDAT ' ia? IA?! ? r? j n-?? .itiinri ? .
OLY__*IC THEATER.
M .NIHV I ? i VINO M?Y ??
!?"?I. li ELT LABI N OUT Bl T TWO
of th? ntw lliirn by o ?..* ?rl H. ?. nri'ied
muii i orri io?'.? lu
NVI I'M- ??!. -tN !.. i S NO. M.?-H).
BEN1.H1 <-i Mr .NI I. ?lil IN I,?., .re,
Will ?hortiy b?pr...li el ? n?u Dr?m?ti_tion ?f
lil K Min ?L, Killi sD
?7EW PRENCB TllEA'lEIt-lourtet'iith-Mt.,
"I Ne?r ellth-???.
ORAN!? OPENINU NI01IT. THIS XVI NINO Mi? j-?
TlilSOPKIIAlK.il I'i ,-..i p-i.e. ri.af ?i,?i, ,?;,:;,;j artilla ?
M_?1 IROLINI lil. HIS..? Mr. WM CAilTLI Mi.a/.KI.DA
IlAIUllsos Mr. R C CAM-UELL M_ BOPH1E Mu_ART.
Mr y D Bl lil S
?.LIU? EllllRVRil.COND!*(*TOR.
Tirket? f.r ?ale al ti.? ii ??-er I? . ?? ei li ? and at H?er A _chlr
??rr ? No M !lr<!adv*av. wli?r.* Booai tor I.' mt. be a. ? ir?ii
No ?III? rb?r?? I.r reaetv.-d ??at?. Il.i unj li la.. Ol'. l*Wt|a?t,
Bi . Drr.? ( ,r 1? T . . ??i. i . - i
Patformaae.? ?t Krenrb Theatet W
??iii?-? ?DAY Till RtliAY and PRIDAY.
Silt II AY Jil?) li., .?lyn Ac? I Mu.ic.
rpU??TBE li: ?NCi?8,
1 Hil Kill s i. .-r n??r SUtb-?T?.
1'AI'L JIIONKI J, CORIN . .Mtu?,?ra.
nresdai Mi? ra ?i ? - ? ?.
Li. TART, rIE,
- in S ?et?, rty Mol.tro.
LA N?AIriE t'K BT Kl.o! II
I * id?-?.: ? in I ?M, by M ?iiytrd.
Door? open ti 7 ? irtaln t i ri.? al i' . rt
TI ii .flue?! Iff I ? S.? Hi idwiy.
F'?X ??OL? BOWERY IHEATER ?Leaaaa. Dlr?ae>?
Mr ai V-, r 0 L POX Mi?? PANNT HERRINO
?Il pe?..,!.??? la ti.? pit? m ib? illlii l ii i WOMEN MX
HOU H. ST CHARAlTKB- BIN?) BEVEBAL l'UTLlIl
.. AND DANC1 I VARIETY HP DANTES Mr (I 1, im
a. Il-le? ?I, Lara i.? I -.a.. ID i.o K1 IHK DKVIL
/ ? I.??. rill'l-lV- AU.N.-IKI.I.s.
vi nni ?I? Up? I a H.H. Ill du ?if are. Hot?!
II. i??a rrnwdad ulalie? ?vi,ii lb? re ,,f i?. ?
li.rJw?.? til? ?ri.-t iirntofMi I M II ..III. UN.
oro CHRISTI I *? ililli r St ?N Al is.
MR OIIIKHN IN lll-i oltl li* AIT
mimili t ILLEN BARBABA ALLER.
Ml.il? KI? SDK lili- UK! II OK HintL.
.. IND HI RLE8QUE OPERA.
Ne? ? t. I'm..'- '-?? .? Ka-.-??. Ac.
Milo kill? DTHEPOUl y Min
l irlalti w'l r?..- al I M pr?ru?ijr.
URI ?NT"?,
M?, ai ? Hal!. No ?iii Broidwav ,li,i?e Qiaaji at
LAST NI Eil OK i UK. BRABOR
ro?:rivi.LY LABI Bl v N o its oi buvants
Ml.*. - I III- LI
M : en Iliey wi ! ?.tr...! n ? air u? I'r .T in ni? introdacini tha
fii.riie l-l .ti Dite H.?d, N.?.? ?,...:, ,r Kulin li? ?rd Dan
I ,: i ,.. r ?I,..?- li? m Ni ai.d D?n Lrytiit. nitb ibe ?nur? trmip?
.- . i . Ila?
oi.D TIMK- Ii'?>- TIIK LIVE INOIN.
KOC'U"?TERRACE t; \1{1?1.N.
(L?te n.,.,.- -
Third ?Te.. Piity-eithth ?r..l ?fi ni tteat?.
Ti.r .n.iar.Dne.l b-.-i to ?i n i .n ?thal li.? lia? au credrd lo a__B|
?ir?l.|rliir?ll Mt tb? ? ,: , . r .,.,. ,, ?,.|,
Mi lill:,ii oliE 1IIOMAS
? d
HIS OR \ND OR)'HK.TRA
to ?iT? d?i!y In tMa f .?.irtt? and well known ra..irl
??lu 1IK.?TR?I. OlItDr.N CON? r ItT?*
T(M IIIIMK ?C1 (?NOR AIIOl 1 JORRA
Pal. ptrticulu? in lutar? ?dvartixruien-1.
_ I KOCH It BROTHER?.
VATKiNWI- ACADEMY OF MsltiN-NOW
li OPEN, ?lt!i?N,.,? Ae..l?i vr ill ? i-,im?r i -e.itT-ll.ird ti.
?n.l Koirtl, ?Te. ;., Killi. P1R-T AN.Nl AL (? MU til TI ON of
OltlOINAI. M illlKS In l..?l. : ?'tl-i r.rer I- ,,r? etblbltad.
Dalit fra?? I0a._ to in p ... T ADDISIIN RICHARDR
I .nre?p..mliiif ru-ereUry N. A.
TV\\[-. allehiianians,
1 yoi ILIBTB . I BELL 1'LAYK.RS.
j .? r*tama I
it ,v ??'"! ?.?I ?N II ILL M : f iM?KI ROH
MONDAT iKD TLK..DA1 EVEN I NOS M iv t., ?,.l pi
U1.1M, mil, lil.IM? l"M. BLIND TOM.
! Hi. V. .M Hi' 1. I-1AN1.-1-.
"""?1"f0l,rf"""",'r'i,ai,rH,ii.i..
uB lb? foll.'Wlnt etenlnrt .15 o'. O??
Till R?DAY MAI ii
rilDAT Ji RR i
S ?TI RDAT. JUNE :.
?n?L fur th? ?r-ommoditiin r f.
*"* k lill IND M ATI NI i
ON SATt IIDAI JI N> I ATIPCLOCK.
Ti.-keta. ^?? Ila?.,.?.! ?ia. .. I ?? tmtn I*? ?a.? ?t Brer k
?, i un., i a, N.i. ""i li ..?d?r?y. ?".I Irtini II?. .
PE-i AM? FREE?Tha PUREN0L0-IC?L
MLBELM ?i row i ra k m ni n i?in an gtamtmme, ti. r.
O
!3.mnscmrnt3.
Cn M.i Bfl CBl 8H1 D BY [?E?BOiV-Br W*
? ? ia Itrt.'.! rl?The (?.mm ???? ?.' ti.? ??? di-n' 0
Horn? ire lui.pv to in ace? thal l? abo?. ,1. ture ?ni bo ?'? b
i.-.i ?tihe Boa arti ? Art ?Jal ? ?iwsy for th? b?n Mt
?I thu i.ui.i? I-.-., .-.n. openIns ?-,. UtiDAl, t'? inn of M.? ta
thasewoahi ??..--vw. ?., o^.-, ?rom Ji. ni. to lu p m. Adit"'*l
5u^an4a. -oaa-.i, 1, i-ta $t.
On bahai! o' m Cimn i'tee,
_ ? *> D1T.T, V P.
fJOl I'!!.' GALLERY! No. 772 H -N?
AA PKTI.Ki.Sbyl i . l.Mlil.-.il n.-virha*W?_Mtaai
Ccttnrea ano lUechngn.
4N ILLU8TB .HU I.K li Ui: o;i llllil Mu
(H,V al? IMBroadwijp ?.jin ?. D. Binn i. . ? a
MONDAY 1 v . vM. ?
C?OOPEB UNION FOR li'l. \l)\ vNCliM. N T
/ iii? ? APT
4? .. L COMM! ICI MENT.
Th? Re -r.1' a of t ? Vernal? Art Dei rl i.i ?? I '?k? , ? - ? .
Tlr?li.\? KVENINO May . ?Art Den? marni ae
WEDNEBDAY EVEN ind Hi- Caanaaat li
. -i - vi i. ?, Hmnrf. at,?a
:tvY Bl )Nl ?i .-. H. i ui da I _ ii.i?
It? ..riei f ka
li ,-?. Atti tv? ? it WITT. S.-.i.t?.,
/?ItAMi M tt-fl Ml :i:i INO
VA HR" THE lit I NI)? (it- LAW AND ortnVB
Ail who tr- in iTt.r ? i ? < I. I . ?? i . - ? ?
imnei? ?it the Metrop. lilao Hu.ii ?? Mi ?. n in * rl.ni au. I ? - ?
?n< r?e ?-?? . ? ? -I -.. -..-. a tha I ? ? ?
.. Via? 8*. ?I., a
Addn a, ??,?-??"?. ?? p ?ra i the
: e ?? I 1. .. ,
JOHN FALCONER, Chiliiiiin of I. Ino ol Artaaa?,
Sim [AL TEMPI i; .NO* MEETING?In the l -
lory Bulidii No. 204 ? pur.
mo diot. ir i i I - 1 lu M IN?A. E.N i
?i.
t-Ttjr 2nrt.
1'VI?.\ CODBSB, I. Island.?TBOTTING aa
) ti'i -in'. t ne ?a.i v"k? ??
a) SSI ! I r ? b. ? .
?I-.viiitA ... It Pi Bird 1.. WouJiti? ?
i g ' i .: -. f? . ?????>! '
W I I.I.I ?M Ml W. Propr,.?.,t
I"'Mnv , h ?, , i. - Wand.?TROTTING ? ?
'.i a I m .Vu. h la *.'???..
I! ". : : - - ..
,. P, ? .1 ., ? - .? !. -. ?
-.-').. liad H lamia,
L n? i... i . lb? di? to IA?, oom ? ? .
. . , Mi.??? I'i .?, ?
?*
Coryoration _Votu*-a.
CORPORATION NOT?I E.?Public Notice is I ? -
> by ?. '?-li 1*1 ' ' "Pant? ? I ?a
i.? . ? ? u I alertad ?' ??'??t?,
pla led ?i d aie ? ?j
ra .ohio- oy ni jteit-.aa
In. i i . ??vi nana Meeka IMstp-earaaa*
.i, "'ir* i VI t
It itr??t b?tw??n item
l r |t:.viiig willi ?..p hi... ki Kitts - I_Lt.li ?tr??t. froniFo.nl, '?
I.eiiarttin a?e
MB | r ,:,.- lal Bf ?e-'ii.g r rh ?id guitar tad fltrg.H
.?eveuty-tt-veut!. lire ? I? 1 ...ii tie .ne?.
V nie .11 th* B???|sl
H ?? ind Lou o? gi I?, pi? --?:d |m1 ni ?
. : ii
lit Kt.th ?idea ?,f 1 ? ? I ? -I.? ?it.nt of I I
b -i k !>et*??l. H.rk i . ? -?
(d. A .... -n atr??' to tb? ?ite..l
of h?:t i ? . ?. . .
Id. All tin f-tii --.'.e iu th? trnktmi ?.I
bair ib? i ?
4- ,,,.'-. II ? .1
. ? ?
m ?d A?' a
? a ? i . . ti,en, mi a
? ? - . i Baa. , . . New I
?
i
n? m i.i. i? i n mi.,: R. ; 8o?idcf ?ansn
I-AAl o HI ST, V
- - ? -If. Baa May IT ISSS.
UincswnsMTi artownionooa .
1? '. - Ins?
TO TOHT?ACTORS.?PRO! OiSALS, Inclosed ii a
??aieil ei ?.. : ? ?oik. ?I..1 ? ?
- r. *
?atti 1 BJDAY, June 1,1888. al ? - a ? ?
1. i r?. ?I B| ;-s ! . rb pitt? and fla;g.ng r'crtieto a ??
B . 1 a' I? ? !
Irr- ? tartar ad I .- tng (?ne bond)??) ?,
N.Uel.ei :.i al ? l
t rent? . -.?at ?>J?, fror
'. irth I?!
. ti. ?ati?r ?i.J , i / . ; Third ?t?i le. from Plfty ti i ?
. .?n0 -?reot
rt) t .-??i ti J -.-.?mr ia frn?t of Not -"15. 271. 280. .'fl u.d
2S4 It .a.iiu- ?r.-. '.
I .i f!?..u.i I? :--t*.!.. Ora Handrad wd Twantv-Mh a?r,?t,
lor Bagging riftb it. a?, weat ?id? in m K i.ty third to - . ? h
? tree'
,.r I . ra? ?"- i- Twenty-ninth to Tl.irtloth .'ri.i,
and a ??a ?T?n.i?tn.n Twonly a? - iii i.. It. r.e-'h ?? -.?
) ; ' . , .m ; - ?iii to Ninety-third ??r??t
For i i i ad |Tt ? - ? tram Barth W
) ;.,'.:.. Ona Ii .-dr.-.l and Twenty-lath ?tr??t from 1 'it. ra
liall rim nf pr pii?'. '?--''.?r with tile ipe:ib.iti?.r,i ?.id ?gr?*>
n.?a ? . ?
Dated ."Htaol Dep?i".ui?ui, Net* lora .VI ,t ?f ISSS.
. ( OBITELL
>tr. ?-. ( i n.ia.-iu ??
??o" SEWER lu 1LDERS and HloNE-UI m _.
A I'?Vi US ? .-ep?-r-it? ?etled Prap? n racbiadoraol i? th t M
titi? of ti.? wml to tti.ieii it r. i -e? ti? aa*a ?f Um ?!?:. ?n.1 a ?!?
Oil h? rei-e.e.l It t! ?? I?, a. O
IA Y. Mav ?. I* m : - . |
.?tree? lill|-i,Ve_|?nt? ti, WH HEM i I
, .' - - IT.
,.i oc-.wei-n Teuth and l'.'???u h
.T'-i ?I ri n, a* d At?! oea . in
1 rty ei.--.fn ??, at'ween Ponrthaad Plfth-aVa
Filly ? bet? i- rta md in Tenth?-*
? ,i-i?-i. i . ?. e iad Imttjtl ?ts ; le
I fpnur-at., Between ? treen? ?nd M-r ei ?t- it ' in ?heril at ko
tw.e, i:-t anton ?t.! Del??-? ?ta. A ?n :or PAVEMEN1B ia
1 ! , rd .ive -loin Hewer;. ' t , i,'t-e atti li.
Tinny ?ig.'.l!, al from .?ii'.'. :. >. tenth ive.
Tw?iiti?t? at. from hunt! aro. lo Bl?adOBT,
( it-etlne-tl., from Cbitbtri ?: rr--?o ?u-.th-it.
1. iteiaiti. a- rroa Third to roarth-nfa.
tit -rd M . Proa Bl? .mt.ty tn vv-.i Hiuidway. an!
M Derri at tr.'ii li ??. 1?: ti. II. .
.?.--. ?j ? n? ?e?n an t h'siik'1er bl !? oin 1)4 ?k
Unined at Ibis n_i e. ? i ?"? ' lort I) u-itu.eii? S. ?
? eil May 17, lst?j. THOMAS Mri'il-N?. i Him
B< Hi.i: i I. I? IBAAUU ' A?i mdaot
_ V VV <|? A VIN S I..
Omi it or tkb s-nxerT t oanutfioBBn, <
.Nu .' : itHoii.wiT sam lona ?
TO (rOXTRACTORB.?PR0P08AL8, mcios.J in
I tea:?,1 el ?erp-. Hi I -a.u| Willi til? tit e li! I|.? Work ?lid ?.I?
n?ni? of the bidder ?r m tn. n an v." !.?? r-r- ted ?t this oB ? ? u
til rUEBDAT,Janal IBB all?*el?afca>a_,via
1 r repair?J dn?-k st the : io On? I indred-ai ' t!iir-..?Ui ti.,
ind ?h? j.-, k an ihe -nrth tide iif One haiidr?.l-?i.d tiiirty tli>l* .
Manhattan. .:? Nortl ill.- :
li r-pairing i p.er !? ?it of One-bindred ?nd-thirty-t-lg'nh ti.,
N. nh Kit?!
14 ai ? -orm? ?r.d p!''????'? t-c-t! ?r with th? ?peeit-ation? aid
agreement?, ran he ob'an.eai at ti.ii ntl ,-e ?-luted ?tieet I le part ??? ? t.
New Yu? M.j :* LiiAKl.lSi, COBHELL,
rpo CONTRA! rOR?.?SEALED l'h'ol'OSA!.!"!
1 ?... hi reeltri It til. ttF.-e Kuti'Ja. Park un'il llai?i|.
tarni l i?e it li er ?h s.o. in HI'ILIilM. ind ,'oMPLI riNj
i BEBl UViilB ti.dtwo i.ATi lil'! ?ES ti tai_.an.Ti.U- n-ai tko
High Bndsa
Each I'r ?poaa! m'nt li? ntl-ra?,! " Propeai.1 for a Betterrrjlr and two
(?ale II. mata at t ira ?n?T...e. lo|?tl.er wttb tbe mu.? uf Hie bidd?a
?n.l date nf It? offen-??.
Tb? ?uiou .tot ?ee.ii.ty rei|-jired ni'.i be forty Thouiaiid Dolar?
Pla.l? ti. d ape,;- a WOlt ? ia i? .??II en ?pp -itetl' * ?8
th? lingli.eer i ofli ?. Bight y ?tith at near toiirtb ?t?.
h-nk Canosa' bj- o ?t Dili ?A??
0_i<r? Croton Aqaeduci Depart, 'lit. May I? li*-?
l.i? l ?I ?? ?TE PII I NI 1 riet.a,
BOHEBT L I'VRKAiiU. ' A . i?.l .m\
A W t HA? ) N ) B. ?m
Xltarblc ittantc.c
TJ?
Al
ADG?8TE8 TUiiiR a into.. WkanMb
Heilert in ITA1.?N ?nd AMEBII AN MABBU-A Ne ',11
Wateiat New ? ?rk I?, .ian ?id Anual ?ii M_rul* in llaook? ?a*
S |b? ? ?tant ? on lund I J at 'u I der
M?ltBLElZED -LATE M \MI.i.?-m?.
?pp??r?' ?? n.-)'* d ir.h ? , I... I tar rr ?? of mair?!? T. H.
?ti w taman Butti t? ant i.:iiiinr..i*.? ?-?? -_t;.v . n. ?t?.
MARBLE M INTEL8.?The beat pln?-? in I
ti ,t i :?? 'd IB . latins, a? Ter?
low pr.ea ka A KLaBEB fl M .r Barta, n,- MB Era HBh?
?t.. ne?- MbVBh N. V Ma :- ? pat I ;. ni II .- . unir? I a*. I ?
Altltl.1 M \\ 1 LEL8. KI.??:- 1 iii!!.. M.iiititii. ut-.'
II. ?.I ??? nea. ke -nb.-r.ii h??-d ?? ? ? .- arl ? r? ?
I.r,.- .i i w.l. -.. ( ?Hi K ? HIHI??. STEAM MAM?
B?.!. ??OHIO Noa. w~. to 111 Ea
\|ARBLE MANTELL and ELGOR TILING?Al
?V| J. ,'. BOYI.I !s ??? ? Marne ?V r?, N. , ? ,?d in ) _,?
n.-it te ait a * I ??mttf, Blaa>BaoaaHl?*ksaJ
?Uinc?llitnconc.
CAl.'I'KT WARP?A -nur i.i?litj of Flax ai.d
-u.t. ii i-o i-r-d and '
? UOL fWINE, HOP TWINE
?t. l?T?rTC' .?Tkind. 1 li me, i.-ap to ?ah. 1 VV INP. ?nd Pt PIE
VV Allhiltll .?_. VV 1LLAKII lUKV'l.V
_t\; A M?lde? I???.
(101 111! VNE*?GLA,!S ?NKS1 AND MAM 1 A( ic
J P. Y li.'VV .mu Sei. York.?Al kail, "f ? et, P-?..?d ?. i
Plats ? .'? IBB IM.- ! .Ni'? TAI! K vv | Ii.hTS! ?PONDI ( li ?.
Oak,XbooTwd Wain it LIHBAU. l.tE?TAN'D.S. ( - hi n ? t l'.t?M
Ana.va 'I'iieii- n.-e I M.? ?'I ????? A Dr ipei'i Pn'. INK ? I ? NUB
ti ? oast Bia - a n it itterdel ?o
Dli.ano'M'Emm: iimnks. h berrU?:*?, Nan
HI I. .l.iw.T s:-i N '. 'I 1,1. ,n .t
Iri.-lllSii TACkl.l..-.?...: Kiels, Hooka, N"%
Fykea, -eine. ; Powder M ??'. .?I >: le
_ J It ? RO'lK No Su P It i ??
Fl KNIT I Ki:, CAKi'Ere, Hi'Ol.M, LUWAKIElT
Ae., bouiihl fur e?ah at Bo US ?nth?*?., betw??? Niall, a-d
leutl ill A : tr--it,? . at Hu- ka aiway? on aal*.
(jliN DWIGHT A ( ...
.1
M
No. II OLD si IP. NEW YOEE.
II ...a' ?t-tur?r. of
?Vi KRATI'S. ?I PI II t AftH ,?()I?A. Ae..
A-.! ? .? A., ti in the City of Ne? York for
IIOItSK'ltH .? ( 111. ..Vi li) TAlil.Vli
ANHAlTAN OIL COMPANY. "
No Iti HroadwfT. N. T.
tw?'.l ?lANt ?At ?Vlf kS or
Mason? M*i:a?i ? .. ..i i .?. ,;A lard oil,
?. r : ? - - il.'.n* ?i.? r.r?er,-?
INO?IJB?LS l)lSIU,:i il\_ FLUID
e?, l II. e
Thou??n<!? ?f ?? in. Hil MM 4? In the II. .??ula.
Pi....i. it d???
not au,. II -i .-.m. ?nd n ??? !<? ?pn-ik .-.I :n ?1 ? ? ?? ?? i? w-ie
A.-, tnd all edi i? i. tin tala it tue in "'ae
! lera. I VV Iii fill WANUI li '. .. I-dal at. N ?
S'ldKAl.i:? A tirt-i.i- M (?Ki:. NOT SI? Waa?
n.l. ii. .N ,T. !? IN ? LArt* k ? ?
AMERICAN
!
r
a.
?
m
a
The ?Thrap?--? aad B?.t Yentllaflna- Baa?! to Bark rtiat N'rso
Wrria.?!.. l..??-?-l (areulars wnl Bo*
_^KE7*_
4V CONN. T

xml | txt