OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 08, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

I ?Il Mil:? ITETIr?.
?
'
- ? 1
?
?
'
'
: it ?(ii
'
I
'
I
-
?
| ?: ..-r j.. .-.?.. r, who bad ni ney for eolleeting the wood-cnl
I
.
r ? ?
... I
3
paarit .
-Willum i:
?
'
- I Al
riy'i 1
.Tm f)nb!iffttiono.
> i .-, nrnr.
BMlBy r I I i
t
ftHl
I ?.? ?
?
? ? I "i-iD. ?1
kri ?'? ? ?? '
a ... . ..?.'i
l ......... I
i.l ' . i
RAI . * X>
ki in tin.
Ti ? . ' ? I ? j
?
ment* far l rr'r'rr
i> - ? ? ?. .
?
?
? ,'.-.- 1. i I
I
It la arr'l rrlnl ?. d ap
?
i
r
?
. - ! - ... J
?
I
?t '.: m
.
_ Var?-.
BE l-l BLI811I l> on ?ATI RD I
'I RIAL OF i ii. IDST
foi I D-ARI]
r ? ? ' ! " - "
ti h l
I ? ?
. . ?i h .i a? IS
*
1'ub
?
? ....
I 'ype.
!
?
?lo a
I
I
- ?
? r -
? Jur...
.
I I'v
?I Ai., _? A .
1
T, I O TU 111
III. BT?DY Ol
I 1 '-(?I.
I . .
t . ?TI
? ? . ty, in
?
Tin
.
r^- i - ? ? - .
i
1IOHT. II
. ?a
-
?
- '
' ? | ?' ; r
? ?
I
-
I
. ? ii
. ?
ia. PTUI
?
OR? \ I AMI RI< \N Ml mop! )I.IS.
? ? r. yu.
?
'
?
? O KMT- \ ' II I -
?f \
HIT
'
TUB U?
i
?
Ala*. Ht?.' i llB-B-BVl
I ' I
?
t
NEW 11?.
r?a- At".
-
imam POWUUI ? ? ...,.., j
_
\ I
any ton.:.. ? ?
i
i
al _?) util? It al I .1
C It HIT.:" i?
Ar-ia ' r "? V K. J H
CAS8K1 I- If lil II A ii M I'lN : luv.?
mil. i m d ?a Ass? j i,i .'"? i ??: r IB*?al* ?f ?hair lOUIJ
bbSA.L-1
_WAI.TK.il id?r?y N?a? Tori
Ci I l, pi rn R ?V HALPIN* :
?
at HParna ( ?na li? d ?r. ( ? . - ?
_?Al i r id?, ay N?w-Y irk.
flMlE
X ISTKIltA!. ?trvrs-'v r.l IDE,
? R???l ur Laira ?a ?in ? ?
?rilli H'llai _.. K. I.l, 1 ? ? Stauip
' I
1~i-?t?N- hy CstlLKl N K-BBSOB Al
Ik,,;. kftWlh* |??ie|r of ll.l ??J
B./ .I. I .JLlir?! I T
BAMl 1 L BOWLKI k toMlMVT.
? ' M ??
a-: UCAM NEWI COMPANY.
r?.?r York.
_ ivv ? ?ni !"--;> .'? ? _
V I li ,i. '?' NE 1 ?.'??I., i.?I, -
li thorn?, >t_
TME CI'CIO ' M StrTt S. w "I. -r .rim? f.'l ?XVj
KA-fii l/LI- I'M "
M'tRI't- ?NU MA I .. M " ?c
lWUJiiliT I li r ? ? ?J- (i
? ???.... -.
i?V ??W H ?' .1 Taylor ii
i.1 ili?f'ifn,?..'?( Ari.ri ?? i, t l-li.?I Albany Alf**.
THr" KI.?HY tit Kit'.! ii .*1 ?
jdii?! ni urn-, . ei .?.
ii-t..saii iulu- .ei?*
111 Hu I, I?? llrlTUN,
?'?? Bl BM it.. N Y.
B?at by mel'.. rr?e?H ?? '-< rip! ?,1 i rli*-i _,in? 1
Ta?DE__bOla VILLE
ft LUT Of
UNION BOL.D1ERS
I".I H.a.II Af
AN DI ii SON V I I, Mil
Oivi.si .saMK, U-UU
ANO
GItAVK-Nt.Mltl.Il OF FACH.
80 fA'il.-t. iii cr.NT9.
f iktlibsl br
r ^ IHK TItIB'..',-.
HU' YOK
rW-i by h ?'.i on r?e*lpt of prio*.
Xj?r?_TsOK*?'J
Neu) P-blirnt.. no.
.11 IM.I.'M.
a\ " l wari
?
- r.
I
- .' ?> .YAT.
na? i?-n ?.m i i i r '
Dri
j ? .
RTRANOd \!>':i wer,
] ?
lit., a tari? sm
of
,.., BAND M 0O0M
i tre. k at ibout
1 '. . '. INES
IF.NTof 1
'
DM
.
... 11
150 Dm
KIO -?'.-,". uiua'ly
? -r
?|t - . tv ,r(u (.2.
'
A '-' - - ' '
' -
.j,',(i - - mJ BUStt KM, tram
? |
sou . ' "?!? m
TU ?
Alol 1
1 :. 'V.
DI '
?
I" s i ? ? . - : 1 ilRU INDI
? , ? i ti li
I1RAY (
li ., I r li
? ? ' rllal'F. ? "?
?-.'. , me. ....ii.
? ??: IN til LAI ?t ?
great rrj .
??
QBEA- BAKtiALN
1 > 1. V OoiiDS
THIS W11 K.
M ' '?'.^.Jr,
? i r v ? k
I AMIS o| KEW-YORK.- _RS. EDDI?
li i ?
r
.
' I V II '
I HARD R.HBF.R
I Al : - ? i
-
. . . . i
WINDOW SHADES,
It'll B1
-
It. L.80LOM ?N.S,
? -
- '-??.
Coi; .
?
LINEN DUE! - GOOD! .
MIL-LIKKN' & (Vi.,
HEADS 1 BEADS!! BEAI
i
m r i .':
? ; ."? ? - v y
?aaii a-T- ??-?? y -w ????-'? " .???.r'? t. -? ??? . ? I -..- ?--?-ra
SiUuUioni ?attic?, -/finales.
\<5 WET NDR8E.?- . '
?
I I
?
?
Ai ? ..'??"
I
_
\- '
?
i ;
? i
r ?
\N \ '
?
?
r _
\ - ''
fit ,t Mu
?
?-._?. i i - . ,.
Bitldtumi IUim*.. 1?iUii'co.
AEfALF-BBl i D !.v DI IN ?I i in Um
?I ;-. i I'll . , ?
1
.. ,
A COACHMAN , I li
r. ? - ? i ? ' > ? - . .
?? . . I 1,-..?
\ YOl'Nti AIhh, aif?'?l li), v, me re?
ta ? .? T. 8.
?
AM.'? ?TESTAN'I v< ? ii ' i
?nil) m
f r* ?, f ff I i ? ?
i i. ?'?iMir,
...
\\r.\Mr.i?~i:i h li "?;? * ii
V V BITL'ATIO .lo?
? -, . . . . . . ? ' I ' ? 'l
, I ? . ? . ,
an 1 .ii.i .,:,n i?
','.,.. s., 4
'li ll'l.l.N." No Ji ?irailirrt?
I' ?
WANT? M -111 All'?N m h
V V M iboi B|h
? ? ia ? lal '.I
i, ? ... | -, -, .
ficip (Diir.tcb.
\F.\ li M F K*. r? ? ?! I ?? Iel froa tin? citv,
?.?,?.-. ? rraotc'to* \V?i>l : ? ? i ? rga ami
I v,?,k
ne tt ,"li a .lit t ?'I. FOI p?l
_
C10LOK-M ?K1 R WAI ,
) A lr.'? ' ?? a man r-rartlr ?'?t ?e
2 1 ..
r A I i. ?? ?i r ? I' (I. li i Nu. S.lliO.
I EMPLOYMENT.
J |t.see A TRA! r AID AOeHTI
HALE a ..i ii..
tor p?nl-o in ?M .-?? IV. O. WILSON,
_< |r?r,.r I (I
WA Ni li' ?? to Agenta, to
'"(?'? ... - |] ..v. INO-MAI HINES,
Kel, Lum i I'- ? St '? d r- ? ?rilli --.oiin
MUNADMJi i? M.Ui .UMA( lll.VF COMPANY,
_IVilirl rntj in, Ma...
IITANTED-_ LAUNDRESS ind WAITRESS
?v _b* heve seed i? , -r mt ?miiloyei?.
h Tf'y ?( No. ?ti
WAMKli-A t.i.t Girl h- M i;m:, i,, ,
T T ' Call al Nu li
( ?trmriiir it-, l'it |
W'A.N'Ii.l?- A (Hi?,.?"
t i li r- c i -r\ I i
A|| y it Ne :-i
fru?
I li tir HAIlll R. li!.I !'. . BAVAT.
Wanted-- a c.-i coaci
" "'? C ? ''* ' ? '?- ' '? .u.l_?l,i,,u.l u? ?, ? ?,, ,,. .,.,..,,i.l.J
An y ?t Ne :?! _
-"urnilurc.
BEDKOOM ENAMELED F?RMTDRB of wer
r?l'lrtl nullo??. i ir- > ? , ,. , ,
-I li h I ll.'.l ,(i ,I,,S .-, f,y M
-
nNAMELED FURNITURE.?T ii Urect. a?-.^r7
1 J mint of Ki ? ' i','?-,,,,. Bl DROOM
KI ,'l I ? in tin? etty ' ? '-.. Be,
_, ?otlJl tt ? la ir . -
ha: ??
pICKll M.l'l '1 B PA1 LOR BED81 BAD
I limb lilly?r Mill?! 't 'rii I ...
'?r?"" l tri n. il.r r Bim is ?
tr. ?a C?B b* B?*4* ?I I lill IDS IpSr* I
?? r.riniiii, N* l-l Hie? ??i ii., i r ul .-....?ii. Al** r-lu.i?r? u?
!_
URKRIGERATOR- -Al 1; i J MOWBRAY*?,
"... IV??
, . ... .i.i -.
1 e-l mu. li,., i. o ?? II. na M _r, tita
' ?nit..r?, aiort?, li?ii|oi, ?ii?! liuut? i? .....ii.ii.? UuutU.
t-Vc-an Ptcnmers
- ?.-T'.. l"
v.. ,.
- -i- 1 -
IJAC1FIC i-??L SI i V?1 IIP I
L Till."i IH 11
VIA I ''??
?, it 1:
_?
?; mi
Tiii.i..; i.K,i.
,. ; . DOLDEN A(.F,
...
- ? ?
'
-
*
( 'l'i .
. " -'.TIL
r va
i - ? . ?
tmto?'-.o. -?M.
IN .
I r I
.ANY
Il DF. CUBA,
0 Hi rth r.lr?-.
? . . ? ? ' ? in
. , ' -, -
. r tu.? I?
r BJ " ?t Is 1TT R
M., Ct li. i ..I II ?.
It. N il " '
L_?E-Uirr ro ban frais
1 vu :
AT ' KI,
Tin: ? M,>'Y i.i'i ii
? IIB t,
p.i I by * ?_?
.
r ' I
I
? ?
1 . ? . N?. IV??* ?L,
?;iiii>WA.,\ Mi-ri'iM.ru LI
L
! U
, ki) a r,
TI r urta- alni I.r?". ci??? .il' li it!' p
KIT,
t'.-|,t. E. A I'.'i!..,r, wlH ? '?' I! . ?'1 p m., na
H il l'RDAV, i
For firlzbl ?
LEV i . ...?jr.
. ' tMBBUr
L'UK i\V\.\.\N MI. t.l."K.lA,
A 1,1.. mm.,
! ? ! ?t ,
'.I.......
' '
? '..I UNE I
m., mi ,i: Al ,i . . ...
FRF.IU I ? r.H.
?
Isr ttoiihi sr patata Ihm ' i ?rr'r t?
Ulli
?y? H LVANA Dil
CASTLE, will ?
?
t i i . ? \ ! irct.
Fui Ir,:
'
? Y.
' '
no1! NI v? '
1 .
....
?i ? o ? ?
(In ?A ' " ? I ' ?
! I i
.
li ?irrn,
o? luK. II i/1. . ...
-, ?
\?0\\ NEV
I Ir. .
.
I
. ? ?? _
l,"ui: m:\v.ii'.' i. insIhee?;.
I
?
i i\ ;.i.i ???>( . r.l
ii
i ? i . i
HIBERNIA. I Y, J ..' II
T? I
?.
RATIONAL 6TEAM NA\ I ATI II U
?*
? ! . i
.
. ?
V ' II? * INIA . ?.
'I lal F.l.N.
. .
??rta
INA...
.
I
?
?
?
?
'
'
O,'' ' ' ' .
?
I ?
m ', ?.lU.ii.r
i - . .
?
Fill I ? '-r i - ?
I .
1 -
' :
. ?
J J '
???tori
JAMP.B A. V ? II
VJ I I \M I" LI.IL, t ALLINTJ Al'
i ? ' . .
. ?
'Ml ? ? - .?ATI RDAV. II
Illili.
I i ? \. .?ATI KDIY, II
CITY OFF H .
( Il y iiK s- ti , - HAY, J'' K o
? ? | lUAYt-alW_U.il -, i ..
baa i ? ? . ? r
I. mi. US YA UK, r-'i ?I K II. i
p ? 1? . ? ? . >-' I.
Iii - l ' IHIM.i . ....?-?.
i.l ...... . I . t,
'I Fart. .'I . . ? ,. M
Baw 'i-'. i M ? ? . ??
I"?... r f/'ia ?I,o f.irwal ?-J to Ilivr?. Han - |. . it
i' r :?'<-?
. I ?-.?r- tram '? ?? , til
'1 ..-?-.-?? ? o Cnr ti liara ta.
1 m lurlli. r ii,'"in ? ,
Sr? yj k
'rilli BRITISH AND NORTH AMERICAN
I IOTA li MAIL RTF IMrtll I'-?
l.i i'.'.ii.N NEU i". i. IMi 1.1?.m.., CALUNO AT
- I'.'.i.i;
A.'ili U.IWl.K'i Un m. , .i- l.i? r i.l". nil. CALLIM- AT
ii.?!.. I Al '. ... ' I'll Hi..
CUBA..a I.l ; , I ,, . ? ? '? 7
I'l I ' l. ...
?. ??. * i - i n.??.....i,, i
. ? ? i ,. .-:
( DINA . .........W l-,..',?, I. I, I
1.1VA.I..?,. Mew lui?.U etli..-?iU? July II
ra> ? ?ko tua? yu uvs?u*se_
C1 life; In i-. .. ?.O' i
l?ti_l Cobbi f amata. tuai
i ?ia mir a lu tit KitruuL.
nirfi.Ulta
B*c.i ( ?ion Paaaas*. ?i ?l
pant '? ' i ? . . . r.r ,ii,-u-y.
lierll.l liol ?er- u- ! | Kal
Ad r?|,rni n- ? I - :.i..nu i, ,u!.
'11 r ?w . i , -ii,',',? r | Sp,-,-.? or Viln
. . ul La?IB* ham., l-i? lal?? -ii'i.ii'.J ki? ?.,o?J
1 t-r hu l?'it or Pin?,? iin y ii
I ( irNARD Vn. I Bowh-s Orrom,
''rill: NORTH ?Ml RICAN I.l.? ?VI?.-t INLY
Ia" N STKAMFR*.
Bl I'll ' h ?j NI U ihm, .H II-:!.
!-.."! - I ..." , I , . | I ,
(i. -uno. , .,- ;., a I . i a Va
.... - . .,. | i o|, ,, i . i
I'. . Iii:,,,..'.
.I'll. ', W.l .
? t
ATLANTIC. ?'. Mnyrr . . rln Lim Inly 11
r ! . "
? abai I ioi I
? ? .1 ?' 1'- - bri .
II HKN rnp . ?!, I ?''?,' 'r
n. Jilly II end ; ? I . , li. 4
.
gvtvrmmt fta*aga\ ftkla ... r i . *fi ibWbI Id Di lira" .-???????
Frum '???F.IVVORK I '?'. HAVBB LONDON .-ii
SOU1 HAMPTON?1*1 , .... |IS M| Mrrr?(r.
*. ii I?
?r- ' BRF.l .'. Mil.li-1?| i - i Camm,
*
.ni., -m ( ? la, IMS i M Cabla, I ?Ra? ?.-.
*
Foi Kirl I'. I I --
? ?? Y?
rrilK NORTH OERMAN LLOYD* STEAMSHIP
I HF.RMANN, O. U,?k- im.-?, nu. "in. lui"
?tall, ?al. i_j ir.ui UM I ?.< .^a.. su
sea
BKF-.V ."IIIMPTDN,
LONDQ I. HAVI ' I AND RIEMEN,
Itthr t
. . ?
? ? . ,o H.a.
* ? ' ".-ajii! or ua.i
(Pec?? G team fro.
ONi V DIRECT LINE I FRANC! .
?
?
.
?. .
BOM.
' - nu
?
r . . ., at au
. . i ? Ita?
-
. . . .
a- .-_-. _ , - ? ... .-... . - . ?i
A
?:-:v:?:c:\z ano linilrjiO-;.
: "
i ? ??
,..' . i
.
i ' ??".-:.-.''
? . . i : ' U . t'
' - |>. in._
\ 1 ; i i. ?'.?..s DOAT for NEW ni Kuli -
a I ;
?
- ?
I ? ? . lill.kill ?t -lui a. I,
, i - _
?I '
If
i ....
1 "_
I B..Y l.r E?S'l'E ..MUOA ra ?'. V I MI ARD
I ' i im: i. ..::i '.'?
. ? ' ?
i
'?
_
| ? A ?
I ' '1 ?i ..:????'. V
t
.
? . . '? i
!.. \l, .| I',, ?
I,''?;; NOR.*. Ai.K. ? i1
|,'"K Ni..'? iii Kuli, Vi EST P ?INT, PO
r KI i. ? ??? :., I i at i-f
'
? , , _MKK M \1>Y P( ?Wl.l.l,
IraTra !'? _
Ci.'? a - ( m.\i' i.\' ; ?.'-I' ' I
/ Biatt lo 1 1
? ? ; / r
' I
a . I - ? ? ' . ' It I " '
LHJK NEW I! WEN, MAU 1 i'Oi.'l? . i lSl*l_IN(_
I . ,,n Bell Bad
?Al !.'1V, SPEED, AM) C?iTF?RT.
S
ron i
. il. IWELU
?? '
- I r I - ?? ? *
'
. i . ft ? i
.
li ?r? rnrn? ?'!? t wiln i' ? ? .' -t?
> i ' . . i i.
, ;
..- '
r ?
/ ? I? RAlla-1
\J I- '
?tv. ia?
?
-? wl.'B
I
'
!
a ' ? .
?
-
?
' ?
? '
1 ...
?
II
.-. !' i.l. 1
-
'.
?
a .
I
! '-? r
?
ii I
'
I
'
-
'
'
. ?
? ' ? r
-
?
?VU II. VA' ...
I A
? ?
a
.. a
a
I - - .
.
i ? .1
:
i
ni i.ii lunn .
a ? it. Baa- Oral ?
:>
...... ?I kVEN K UI-KOAD.
II . ? ??". lit,.
I -
f Ulric li -.al
a . ?
Tit ?.''?? I
I . ,.t , 1' :'.. (Ki .1 3r"t,
? :?. in
? .1 ll.n t, n. . U 15, ii'.t.,l JW,
?
, p. ?a.
i i . .. i .. .-'.,.. '?. it. . i ?.
Bl.
i ?? ?? ? ' ii a i m , n i
ii -.
i ?
It'.,'. . .. t_
I ? .' Ii.
? ? ? I?. II.
y ? ? . : ,i j ' ,| ti a. i
2.14. -.li. ?. ?i. . m.
??t.. :
? n.
I ' . ,i . (ti. ) IMS, ?'?, (Vi..)
i. " p. tit.
It' ? ? i . lu M .ti
li
''it, I ?. ni ;
..
r '..:,v V a. I,,,,, ? m anl ? ?
, -,
, . I 11.15 a m. le S .
1,,| li,.?.?l . II., '?.',.1. ? a. aa, . i
? , , np, m.
r ru, barr ? i '? ?< ?? , ? li ? ? ta,l?.1l p. at?, 4. ? m
( ijuitaio Hun. .--.,?,,?,< i art ?UaV ? ? .. ir i -.
mi ? ii ?orr s ,?_
I ONU HKANCII \N1? sr. \-silMi.'i; |; \ii.i.i?\|\
li" 11 , , I. , . IBM, Iba i
rr WILLIAM CH - i i-r
i" ' "i I i- ty ?t.d'iij ii .mi. b14
.1- Ha k.l-i
?'li.: . , -I li -,1
M I l,i..' , a- .1 n?? ?I til?
li ?,rii.?. n ii .. ' ?
,i. tai
'
.?"? ?-! I- u ,. So . ? utri I,- t.
|t?vi; 1?I.\M? I. MLRO ii), S| ? i . I
J :
war ?' ' ' - - ??' " in ' .
prsae'li
.
?ti??Kui.- . i Essex ra?Troai?-company?
a?i i
?i,i- ? " ? ?,?.
.
I. Aaafaf
^?^?^\ .U R8EY 1. .11 ROAD.?1
I t-.orthn._l
?? ? ?:. I ?? a ' ? ' ? . i . . . . I
p. an., a i ' _
I ) A li ITA N ?:il HI.I.\W \l.i; RAY RAILROAD
II i i ?i ? \ . i
HOT
?l ? . ,r,l ia
. ,, t ? It ? I
ii a -r, io
i a- i.
.
; -,
II
I ? . '
'
1' ?Bl Pla?-?III ? ?
'
' ' ' ? ? ,' I
?li K1
rirr.
? 1
4t ? ? \: futh M
M ,. -
-in bs
?
*IH1E M -?.U i- HER ( KA.Al ii Dot aoUttd bf ,
X d.ii it.i aadaad b? Lc...,tan ,a.
Ce?al -\0.icco.
Si i :. UT, Cil id i
? '
VOh'""
I
AN atti
. ; i
i ? -
Clerk.
bJ I PR I i 1.111 IA
hj a..
?
? -
' w
.
:
...
r ?
? r ...
t
?
?
? ' I iii
.? I ,
.
'
-
'
V_l I '
IJI .. .TON K. MiLLKR ai-il J.
??
I - Ker :
.
'? '.
?
'
i Til III
'
?
t . i City
?
? it, all
r,< of til? di) - - ?
? -nt.?
-li. IV. CON!-'. I
? ft V
" IN
i i
?
- T ? ' - -
?
I'ETr. '. -KI 11 S M.I I .
: ? r.
i . :
?
'- :
? .
Yoifc, at Iii? City Hall ia . ? ? ? ?
'
. ! 1 ?
lay of
, ?
-DU L?. IV, ?
N* Y.
, ? ?
-
'
? ? . ? It, ... I
LER II KUH i .:
? i:.t :
1 - - . '?
-
?
:
:
, w11-hi
.
i
r
' '
l
? -
?
V.
T .- i- ? .;
It. i .,
'
, ? . . ? ".. ? ? vr?ern i ry of
'
. - ? -
- ? . ' ? i:.T :
, :
?
i . -
? ?
?
. lb* Cil]
All?-.
_
v_l I KEMI ? ?- ?
i
:
i ? ? .
:
?
-
....
C1 Ti , UK KENWICK f?AV.
? 1 Mil J.
-
!
?
:
?
-
-
?
?
? . i ? -
? ' ? i
-
....
?
....
?
?
?
i
?
'
. lurk. tha t .
. ?
? .
? . .
i .
Ill 1 I ? ! lb? lui I | 1- ...
: ' r
?
rl n- I ? routh? M
I -?
' ?
? .
. \- I. : ?
(?li EN, (.ilA .. AU No. '.I
C1 PRI Mi; COI '.'I. KIN?.s COUNTY.?1
a J , .
, ? i
I'll KIHI ? '
? '
i , , i ? ?
...
?
- -
. i. el
?
t
?
?
? .
?JTPI ' ? ? M. ( ' .: I l .
k5 NORtVii-D T. 1
?I ?lu i
I
i
? ?
lally lucie*
ii'..,- M
-
II I ? '
I .
. '
??li
I
.
:
i
Ha._l.ITr. ?B .aiBAUB it li.-iiirT, ?141., t'laiuta- ? Attur-ry?.
Ccgal Notices
NI I [I 1'. I o'.
?
? 'lb.
'?ft
, ( i'?? Fiie
-
Hall "I Iii? I , '
i
j
mEODOEJ
I ..:
:'., -,_,:
?i I i . ,.' ?'. .11 _ ii. l_i.Lb.BUAN, : :
?
1 j''
III I ?la
' ' ly __
?? ?Ta
- It li.
' 'til
' 'irb
? ma?
? ?
??,
? tal
la*
' ' r
tha
' t day e
.iii-.- I d t.'.
r _
V-YOKK 81 fi-. I ?OUI
a.\ FOI .'. I WILLIAM? li '?.4
-Ta
lliu I?. ,......?
I -i'j,:
;
' ' :
? ? ? ? .:
? . ?, _
' ' ti?
i .
?til
' -ia
: ?al
li y iii, I
? -!
? .-r!
" ' ?iy,
f.
_
r. KINGS COU? IR.IH
I?
.1 %.
'?
u
'*?
.1?
,y
iba
r*.
ol
iba
i.rm ?iii ? I (lu .?.*
! ?I
:**
?I PREME COI i.i.-.l VMESM. Bl ' 1
?JUPRE
? -irai
i al
t , ,a al J r- p.i rd io m
?o?,
il -li
. City si
r ? - ? im
il
? "im*
/ t?
ia/y
HA i
fi
bul
? : ?a
?
?_l'Pl ' I r Kow?
bi
i.M.*
.;
? :
:
? .;
a ?. k *|
tai
? . ?
?
'?r
a .?
?SB
? lui", 'if livr I :??
I ? ??I
! . : !t?w
Y i?. Ali.. J . 1 li, I....... :? i i
r_
' (h*
... ", ":?y,
{k I
mt
CUPRI ME COU! r?( tv and I N-tv
? ' m
!
? :
:
;
? ' .:
l?o?*
? ' ih?
? - r Ita
? 'k ot
Um ( ; ?? , ?al
?,B
'I.
r?.
tal*
will
?I
? r
- ?
EME COURT, C I k.
?.r
m?
.
????? ot?
? ?a
?M
ii?
irl
ita
r?
?ni
'
-t
? - - of * M
tia
tr.?
ot
- a
_
CUPREMK COI New?
k5 .M T,
? m y.
>_.
.:
?? p :
:
:
sv? . ...:
ial
' ?y,
i. m
un
' I?
i on yon Ki ?.
'??r?,
(k1*
?
M M; F'ilrtlf?' 1
SI -r
- - ' '. ?al
,.
T?.
t'. PREM N '-? ?York.
> J ? ?
Roe :
;
? l
ii i....i ????
?
.ty
? . m
. il,
Hi? lil? ol *S_a
? ? toa,
..il
will
? li?
i?y
? l , ttl_
?I
? ? ?a
'?
t
__?__??BB-B?aa ? ni m ?ii
Pr.poOiiio.
ORO] DSAL8 H
I !?
? ? 'itia*
I
th*
ri
'.
?li I to ?;
r ol
i ? ?<
? - l? ".*?
?
I*?
? a.
Cribb QaAB-BBaBAsi-B's On
f ?.n ? t
PROPOSALS loi; ill \ i .\ . POR D'S Uli. i: F.K
1 ? I'- li.- ?. ?f* it .1 It ? Ol ? .Bli
il : ilKA.
l'I.i? ?ntl ? ....... b
- wS'el
i'rf ?SI
i " 1
-
i . . ??
! b i . ... ? .. ... a ' . ? > ?se
? ? ? ?
mai
rata
"? 1 DU IRtl -at
- ?
U.C.
??A
1
I i f ;-., ? . : , ? r .-Dil
ItK'bidil.
DU. .1. COLLIS BBOW1 DYUTL
i mt
? . r ' ? . a
s nV._
OR, J COLLIS !" I ' ? m ORODYNE ii
. cow
I \!,\ .1 i ??I!. I- . ? 'H! ORODYNE ii a
1 / i In o-- i r? ?: ?
i.-u-.. No ?'? _???? ? N r _
DR ,i ?01 LIS BROWNE'" CHLORODYNE.?
? .t '. p i ".
it.
HF.MlY .?'?li.u. -. i A| ? N? ?TN-iaSB-i N.l.
SolJtiy iii Uiu_

xml | txt