OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 08, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ti.,.. Cfttt* for dole.
i* "
a t
'
?
'
? <
i
.
i I '_
?
< ?
?
\l Ik'I
>0. -I'
I
?
>
.
I
I
.
'
tw
a
?li
?
: ?
- ?
-
i
?
li J \ I, i I v ,' rid VIRGINIA FARM
V .
i
0 1
-
, , Ita ?i..!
tai
I . _
"?JJ. ? ? "*. 1141 i . ??- i i -
"??**??
B?B-I :
a
Ililli??'!'
1 ? a ? * ?'
I
?BTTB jBtflBBBaaa
io Cet.
A [SUED li" : ? <
?.
?
Ari i 11 ? -
? i
t?.
t
/"
1)
I?. ?
?""
?j ...II
1 li
1 Ml
I. I
?I*?' , I
1 V
a r
I
rp, i | | , ? .. \ ; i , ?.I -: .
_
l*|*i I
1 a .
?
IM
r
*r ?ii
. ?
?*?p '
URI
I'cvi? and Koomi
A' Rl PRO ?Mt?. LET, I
A\n\ y
?
? ?
m.
Bl ...
__??? B Marti _
_a_(?AI.'' '
I?
?y,,. '
_ . ? ? r. . ?.
a>?a I
I
BOARD
HOARD for i
? rt
I ' _______________________
Bu _RP IN \ I |'1\ \ I I I .".III.. - ii
, >
? ?
?
Hu? '
II wlio
a,
?t _
jp i
-
(1t.NTIal.MEM
' i ?
OHOKEM I ' ' '
II
a
W I a - ' ,a:?|a_
111 a ?
IA K1 ? . li" M '^,
?????
___
?tTaa. T
>Mi\;? :m tViII
t al
-
k .
1
R
\\'l LI I I I.MMIED ROOM?? ?, i i |
t r ,.
tklil-. '
?
OH - i
I
A*?! la.. 4,.. -
?.imnrr llc.ica.o
ALL WANTING !
??M?? ? I'? . , - ? I- kk?T
A1 MwithllOARl)
Mana, .arti, or
H?? r tt.t.'i
'
A(,l N
1
?? '
? k
HI
tata?
t Add/, ?a .Killt??.,
\\
'?Al.I' in 1 l*IIK II.I.?i ialiitii?
-.?rlau.i?, I" I. |i '?w?a?. Addie.? I. 44 liol No
?
(Vii' N'T HY HOARD
:b I??po: , trr,..? t-a
?i > . ' - .
?**?? ?. vin.? tit? Ila.- Ap
? 14 tl.K? If ? ?
/*" NTH, HOARD ROOM8, with ex?
, ? If ka ? but" ?
___*??* '???????? .? ii.? ? ,,. I. .- . ?t.baa. '.!..:-. ra?
?????? ? bl u ... k?r? ?. .,, ,,,_ ?? 0f g ?j lihrar? ;
*?"'??.??'?1 ?ia... t. II., p?i_,_s,B JUlW?-l?t?*?_|-4r||. Ay-.ru
?st? at? il_???t li_B??a. ^^
COCNTBI -.-.i',- rd
ni to II
C.
_
Cm ?i N i ?;. I < ? '
i i, or a?V
_
f <..? HOARD cum hu ?ii-tun.ed Ht a
"I?
CM '.-iii \. .TI ii lill i ,.l.i, E. I..
O :
? \
? -l.-'b"!"!
?
-
I T 1.
___
r|MIE
I
(Qotelti
Cm. - [j '. - -TI
Ipfiop, liri k1
I \ 1 .1 !.t,'l. I"'
* . I'll ?
II AND III
ti I t r rr, ?ft
. ? ! ?:, I i
_It Mt I'ft ??. KM'.I.KY.
la,
1 Ki.ll
?
?
io 1TI-J foil
?-we?_r.-? ?ai i -___7_i _r_r_T
ir.o'.-'.icfi.'-i.
ATNo.1
. \
-
I."! I
li?
IN. V.-A
?
'. Mi 1 lol uri -.. al
II -
-
NI '
?
I
-tui-irui ?nttromeitts.
LLE de Co. ?PI
_"? ? ?
VIE ii-.-ori . ri \
Bp?YN & ?'El.KLN- N . : V ?
?1\ r ,! ? li ?
? a. to ??i?L.r -
pARD.- ' ? ' KTNER-illP
??
So. 1*0 (rim
/Ml? KI.K1.N_ A ?SONS,
V> iiirdl?!
?
lil .
?
'
fa w?r?
lau
j ?LEE l:
?
l I s '? ? - I ? i i; 1 ! s.
;r,,:u fir'.??..???.
I ' LZLLTON URO! li
I' V
a' I'M I A M
\
b
? . ?
r . - - . . ad ?
I INDEM .N A SUN?
i N : CY? I.'?Il? i'I LNOl ' ?UTES
? ? ? - .-.i-.a
? -
? '.. M.I.? S'' F.
? .?.la a
, ?? ?,l vi-,',
?? M a'l.ol-J I I ni
J
.
I?, DI ? l-l' I'!?!? i aS.?Orri ? to
I 1 U-T, . .???
? ?r ai
?
U ; m B**a . I
? i. I'.ano? im irJ and
? ? 1, -1- io, -d ?I | ,r-,". :-? Hill: tri-. WATKR.X
IHANo* -A *|i|i".Hin! iij-'i. lave iijiniriit Piaao-forte,
I * .' ali t??r ? I .-? B - ' i? ? ?rry
? ? .!:, ? i ?yrn-i .
i. . ? . .
Brill
__tl IS I.I II?.I ?. lit ?I_
Cli.i.NW \ , A BON,'
ii
littrUkrr I.' I ,r.- I'rr I r 1 t SSBBlTI
.??? ii?
i . | -...liUIll
. ? !!,? ?tor 1
''?'n' Ar-af!? \rr?nrr
rn.ni ?ni w?!ritv>-ii ( I?? ya? ? -1? ? ?
II N ,
rr<> PIANO DEALERS and I'l'l.'i'H ?81 ?.!.> -
1 i- _. ri ir.i'Ii!'!- li I HA ".lill I.."? A M#N. I'l.no
.-....- a l\ srsroea.,
I ? - - ,- ...
I
iil. BKADBl EY
II \N'?-'-l'o!: i i
!? now pono ?rrj ' tu* *k?t' BJ M tiri! Amil?, bj tri?
ABSBM?S lasimva u* Si? i uni.
ai-d l.t ii-, ; Mi:, i
Rr-1,1?. mam Tmrar ,"!? r .,,,?? . , ,
... wau(...ir- t . ??.. f_? aa__a oi -i - ?
? BBS a? k*ii('ia?aiM- ' ? ?- ?- I".. .
? ? M .
?vu ii i.r. \i?iii nv
_' ? ..... ?
'rill. MASON tV HAMLIN CABIXLl OI.UANS'
I
: M.I M"?."r?r bael ?wtTtai M. I li. v ri ?, , .. ? ?. .
??-..
-, ? ' . BAL ( I.A.-?.
? it* tram ion-. U
... that Till
. ? ! "'ill.'.' -l-l -l-l ORUANa AB! I .-l-'-ji Al.Iii
I -. .
UNITED PIANO-1 ?RTE M -KER?,
H* t4 WAU ' ' ? I?**.
OH f. 'rpariv i.. 7 rooip "I ? i. ri > of raparlo! ?. . ..
w? ?rr ciiahird l i r ? ' ? ? ? i '- i '?"" I ark . UAH a i
I ?rrj I
??liirb.c -i.itiit?js.
a i GUSTUS 'i -BER A BRO W -olesale
J\ lirai.? la ITALIA ? " I MARBL1
\'. Hal ii '?-?? \ "'? "?-.?? and
_
\f Al.KKKI/.l.l? ISLA I I. M IN ! i .S
a? 1 ?p|ar?l . ? I ? li".
I,!"-, . ?T ?aid I.lilli li ' .
MAKUK!. _j IN I ELS - In- be i place ia the oitj
,m M till I.? MIN i .i at rrrv
?I ..." I '.-.,. li...... I.-.' I ?
V. I
MARBLE M INI I.I l? I M
i -
. ? I.?KI!.- Mi.'iil HAK
_
MARBLE MlMl.lt?- and n <5?"R TILINO-At
I. C. B i. ? at** li tatt
Printing.
Cn i> c : ?ill.I,I V. No. ?.- Bari i
. - ? ?
?lU'af ?
I li IMH.l: I'lll.-- !lr!.r?'|r_
W11 KI'1.Kin.K1." BON-, No. HU 1 uliou-.-t
BTLA14 JUB nUNTKBJ mai LAB-L M.AM1AI 1! B
1 Its
Proff?Qional Nolicf?.
1 ?R?TATE llOSPn IK. ?? It? the Mclnidve ron
i r EDWARD H. DIXON M Ii ?ii- r at th? HCAl.rr.L. for
lbslallssl saw ?f ?ti i r. li?.,i,.i i ,i Ki.tul_,\_-acoc?r, Hrrnla,
? d Mm i- - rr . . ? <? , . \ . . - a -j. t ?'. I'r
!>?? rr?iJ. i, . M a." HAB ess faila?? h ?i?t ?. ?d.1 .sail sa?l
* anti 9 '?min?. Al* I n . 1 ??? Cara at ?Jirir-or?, ?d
r|.-..^d t* Mi ur| ? |iupl,i ty lir |',,ra Iii rrnl?. Api>ly '"
m\LXJtjLL>\,t w ik^tt, ?io ? .at. i *L, .U?? ?..I4S.BI1.?* y'* J
?a'.cs b*i -Anchor..
A '
T?Y ' ' .,,,.,
I ? ?
? ? .
. i ? ? ?? v
r ? ? ?.m., uni.
? ? .-?... .1 . ? . . ? ?
I'M,!?-'; ? ? | |1
?>'.'- It M J. I
,i
i 'I.: , .
VJl
l ?I i. wv \i:r i wik:
Till I ? - IBU I l' I ?TITI I*
?UK IT-.IB
T a II Ti:?. ITltt
' ?
I . ,
-?
-
I.
.',!??
?
.- : til
1 ..- lr ii I ila.?
?_.
.:_-, ? :
.
i,. ..- ,.
. > on -
No B.?A ? li '?i! lht?r m!!?? fro-,.
' - rl? r. I
'
'
'
Nu -I.- \ ? r , . ?
. < >
i i
' '
?
."?.-i r ? ?
I
(i. I ? .. ? ii '?
'! ?
i . ? .
-
- I .
?
I
i ' ? i ? - '
?: tai
ti.? I , ? ?
T. '? i ?
-
,
? I'. I .- ?.?.?
rp. ?
...i., a-J.il Ua 8
" IO. _ \ lar? |
It.
?
-
?
: ? : .
Ma-1*1 '
HENRY II. El i M- 1 '?'
?
in ?
HENRY II. . iV Al IL1
a -
'
!
- '. .
? ? I - ?
?
? ? a.
?
I Bill lilltllLll'
41?. I
I ARO] BALE ?I ARM. \? \i.".'?-. AMI.i
Li
- .
?i
. i ?
?
? ?
?
i .
?
.-.- ?. . a
1
I? ( ?:: [?KI ' .
I a V ?MB. ?' H
. . -
_
J li l'K-TkB A .
I 'Nilli' I riT-Ea, < OTTOS EtALS
!i'!i:i I! I'R-U'I.K 1 (o.
V., I .t IT, 1MB M IK?.
al i < ' :?, k, p Bx
At aril ?ariroom. Nu Ititi I .'
I!.:.' ? , 1 '
Bj k,rdr-f-IMi".-. I'1'.lllR 1' I ? t- i
Ab'a- . ' 4" ?I1.: I I i
? a' tri ' li ! I ?? ' " "1 l-l- '? '? . . 44' Arnot?
., Lr ?? r? ill tl.r tl.r ?i ' --?lo-r? At ?til
.1 ?t ,1 !,? ,?: l it li ' r -a.?- ,ii , f il r A?, B_BBM, Ba HI
' ??: if w ,| ni,' -Ml? aalr.
?o lallliom it man Zow.txw.
\LL PERSONS 1 ? it DM o? i 'ii
? -;: .1 ti r I it v I, ? ?
...
..I ? their | lei?
t -i, i?,,
Noll! E?ToOYt NI RS ii il M .81 ! K M \
A ' ? - - - - ', t
'??.I It ?a?
Jlri.li-.t ?l .1 ?. ? Um ? t b1 lb? 2-1- ?I .'!.? lu , ?
(liri" I r, ! r. - I, .1 . ,
if I, tad II?'?' , I ;al l,,ria fal I lu,, d i ?Ulli?]
ra.r weil ill tai
V. M. I.AIM li? ? It t ???.., A ?! He ;s
I, A I. T. I '-'?I.\ 1 li.
i- ?i n? Ml li? ST, Mtitr 1IDL1TZ
1'.,.Al ?. I.Iii,.1.11 _ HAT. IA 4\-.: i ill i.s
N '111 is it 4\ Mi: rt
- , >''!i 'IO. 4 nl.K h Nil "
B I. M ??tit.? J4UE? ?VI I.al.
I LA I UK? I li, 14 A MHi I ?
in 4i onr.11 i - i-uaT'iiv
.4! ? 11 ! i . A S ? I I \
4 I ?i I.'I I ?t. I' M ISTI ll.i'N.
I. BTEWaBT, B CO
I. MM?.! li I I it I ? ?. I
J .11'? .1 I I.I. i I I! J ?-??I'll ?I li AI I LI II
4' IIS 4'. ? ?:, ,
V ITHYOR. RI rKlDfl i i[? ' I 'I I . K11;
li 41. 4S ,l.i '., I ? . J \M1 - HAM)
Jii?S Ml I LINS LKW!! /ISN.
Il? I. . I. a Kiln if Ml i li
Al I ! S A PI ?' I..4.H li TI li 4 tNPr.Ht.ILT,
i .s ii BAUM i II M 11*1 i' l" ?
? iii III KI. I. lu. H I" T < ? lill : 1 s.
I 1 i.l IISIA? ULK J L MLlMA.N
TO TB- KWMA*rOBI "K M 14 Y?lllK-Y,.,. ?'?r-apa-at?,, ,
tai aii-t '! a ii.r-iit.g "' n ? H ?? M-.o ? :?? i r..l ,? !?? . II
.? a- ii ? I . I illi I I I a? I at
. cork p di I liaatt el ?ui| ,,n-ui? ?iii t>? prrMiitrd loi cou
?idrl-tlOI. ?ltd a 'l i.
JA? bllUI-.KT (hairmaa.
Ii IIirbibt '?-?rrrta'? _
Clli; I'oE A POST-OFFICE ?At I If oetiam of
ii t! , ? ?-?-.??? .' | ' '.'.
. II,,I, ??? ___-___? ua ; aii ,.t ii and ordaird
li-. r,-d ii,?t m teeeedaar? ?iti ?n ?<?? uTontr?? ?ppi-???.! ?'?*?
. ? ! I ? ? I ? ? I I ? I I
in. f.,I ? I'..ii I 11. r ?I, 1 I I I ? of ti?? I Bill ?
: I . Um
Uti ' '. - ?I ?: r r -a-'...!
- - ,-r i*,, i ,, - . ? pre, ? I . I-, It i,,?,!'- ?.it or
'?' ' I'M MIA', J.,1.? ii ? I-'', I.r Hi? a? ? uf ?.j.., r ? f
Uadaaai .. .? ; i ,r\ cllj l"t?. rr-itn'n ,,,, itr i in ti ?
, ? r li..,. I HINT
UUrriUM, i?'..-,,,, II?,,, B4 IO J AMI lill !' ??: "1! '
IS , II I ? N?AS. I i.i.ruian
: W11 .? K1 1.1.4, ???.??????
Coot ano ?fonn?.
I OST?BOND Ko. B3, tot ?RttO, nul ri-kl'IFJ.
J ( .' ,....-.? u i ?ti
.- - ' ? -,. . ... : ?.-...- ?
?HJ..LA 111 Uli 2 ALL,
f- IM Hi '> ' ._
I,'ni ND?A pair of l. \|; RINGS. The? a 11 lu
r > Ad
d'. I.(.'til la Ol UcUl,
li'ir'.lirt wit!, titiir. pltc? ai?i tin ait!.al.,.rr? of tl.r I ?a.
-firctaorlie.
DI POT fur J, W HADFIELD** I'll.'--1 ?PRE?
Ml! M i: HI .4 I.K? ? lu 1 a,, ni, rut of fir r?. ?I BIM?*.
Ud ?I ia? luWBIt pu ??? littler? at? iripet-ifi. !? inTitr.l la ral
_K HI Li) I?
I.'Wl.EYYORKH.?A irini.il >v_?ortnieiit of Plain oad
Colored I'll ? tVUBI ? ?nil ?f lir -r,t r, ,:i'T f-.fll'rbT
_ llAliI.41 '. 1.1 M K44 null A I _. .?,
I." 11.1 \\ ?R?.8.?HAD1 11.1.li- 1 ll;.-l 1 1,1 Mil M
riKK44ilIl?< ?i.d 44 At ?ill i Nii.VPAKKII TOB1*BDOBI,
lltil 4? !...?__.? ?I LU MliiUlKltflT. N-a *? ti t ?ri ?.,,,- a??
at, ____________
J
?llacliincrn.
SO M .( m ?, -. i, ! ?es,
i > .
,_ r ..?'... .
?? ?
r/M,'!
I j i i.i ?t. i ? ria'ns ' ry hlfb sei kr?
,
?ti ?te. Jujbiul o?
?SON,
" - York.
I: ? V ?. - ? 1 - I M.lSi-, H'
l' II Hl K.
, (ruin.
i/'l: - LLE?ENVELOPE MACIllNE, fur m_n_?
: ! "Ii.- !,. -? I,
. Juill! li.
I'?._
A r iir sad
?-ar cmiui m ?," ?r, u al obi ?n.i:-. KKKN 1 lit it'll I It-,
No ?!'-? ?
S
'
I? I .?
?
-
' oiiu. or
'
Stationary am? portable steam Ln
I'. '.(!,! III. I - '
' - Kirrhill i, li -i ?
?o ? .!.. -....'? J.
rp.ii',\c( (? ( i i rERS.?Eland machines, suitable
1 .....r... ?VI
. it?. 1j 1.1.1 lt??:ity-ir?io,
_J. TiluMi'-iiN
^niI??ADAMANTrNE BRICK PR1
I li tin ; I'., i. ni, - I'FrtFoni
. , - -, . .ile, AIM I BOH lil.. ( I.AY ?...
? I
It l- - " " ? BT*?**?1
li I ?ft' ,,
nl?i
Ina 1 1. I li u.mi. .hi.
, --ut._
rpfii M R s SAFE K11 ?M
I ' al ad
- . . .
. -? hr'.'.lt
?? it lib i an? at H
?
>
i . Ila?
.. Bl i. i i NDEB A.. .
;.r.
I ", r , - > v ? 11*1* ???'? y
i . ? ? ?
-
r
?
r J o -.ry I
! . ?
? ?
. ol a.- -
a- . I
: t.
-
:
I ? . - ... ...
lil ?Ira
?
?
I
i I ?i ! io
.
I
-
\V0 LE.-A
Tri
i K. Y., or No. II :.[.iJ"i.
BB_?_ B ?ar-. BB I --? ???-.. -_-r^ ar ?? ~r- ?._?-i-_nr_
Coryonttuni ^'piic-t
? NOTICE. ? r
c
s
1- \ A? (I. il' S . ?
ferr It"?- ' '
PEEME ( ?'I Ki.
In (I ? ini'irr of ii.r . i,-r?oftri?
? '-.Irl ? I ?i d ( . lomon
a-j ail tti? a i; uf .?i.? I. r?, f I .".it.- la la] las "ut
A ROAD ?>K PI i.i.u DBIVB
i ? - . ? ?'
lil i ?. NINTH BTB1 ET,
ind lltS I ?"-?".t.
IN '1 III. ?UM? >i' NEvV'YOKK.
I ' m1oB*T? of lb* CsBtlsl Park Iii dir n-mr ?nil
h ?i,,i i _.!? si City of
r tarltala!?? .,f
Ibr Bt?t*ufN??r-l k. i ' Ai. act Ia prorMi I
1 . ' ii, i i ii ?
. - ... ' ?;r .'? ii?', - - - n t ;,.,., ?
?
t ?i > ?a*el? tarai r.f
?,. ?, i.. , -. i.? b lb* City el ;.r?
PAT! I. HAY, i- ? -Hli day i lona. I
oi. tii.i dar ' i ? i' b? ira I
. . ? o r- I ii,
t ? ?' i r; ti' IB* Bal io. i ? i ira
.. ' i ? I' le U i It* la
? i ..-?'- m
I I ? I. ,..?-., |, I .11.
I'rrrt ? U?d
i h. r. eouna wt I
Ki-I li - ??nil ? '"i "' !'i. li !?i ?. ii
?Hat ?H?l?Bl btarara li (I nil I ?? ?, : ?ti llarara
N ,: ,.-.-., ...-?ui i-, arra ?aid 1 ?? Ui ?ad I
??.non t,, li,. ? t ? ?or liaiidrrd ?ii.l 1 i'ir.1 iir-.
?In? timm rd ?ad
- I. - -
?ti . ?* ??' ? no iia( iban ? North ???
of ?aid l.l'Ti-ii'l, ?t. i -,. ?t .i it?, ii- n-ri-ri - , ? .ntl ?J
i.. ?al on a ? ,-.! and
l ? . ? . i
rd ? li?, -I lot Broad? ?j ' ,
? ia ? - i,
'"triitvrr l, ?i..! -r??' ? ., rai bl ?'?'. a?a*B*Cb*i
' . ' 1 ? ? . inthr
in? u." N*w-Y?rl ?aid Baal ar Pabtic lit*? U at a t
.eil in I fifty I -I. ?? abo? ii a. id
* - . ' ' Kurrrj r, .-, I , w ,.,,
ti r IO !l r . li, r .,! Iii? I.a,Ul?lilli "" - ' ? ? ' l?l. ? .Vi?
lurk. -Inn. I, ISS!. KICII Aim (I 'i.iiKM IN
^__________?_-__--??- ' ' '"' " ":'
OSTlOa or Til* ,-iT.riT C?Miai?MO*?B j
rp?? COOTRACTOR?.?rROPC-AL-, 'u i'-f.'Vii ?n
Ia l ,1 ? - .1 aritb toa till* ?I tbaw arl ?alwitb
il,,- h .',? i,' Um I'l'l.i,, v iii tan than m . ? iii b? ri, rival ?t ;oi. iii .
Baili MONDAI ' ? ? ? UM, al 11 s'i laeb, ? i
turii-r-n'i Ninth??? froaa ?inr
ila.Ii.ll, .1 ?-.ti 1 ?no !? I,!: I, ii Da? IloiiilrB.I .l,,l I Wt-li"? ..l-l
Oat H .i.dird ?i.d 1 ?' lil- Lil! ?" I on. lijou IIOB ?lit, Lattin.i.
l'. fe.
h rrOfalattaf |r..ln.r ,?,,'?,? ruitrriatanj i-iiln?. lint, HuudmJ
? lol I 1*1 In lil., -1 ti o i I", a?r
I ?I , ..ili.i.." _.J Juli, iti.? li..it? I,.,.ill, H, IniBi 71.1 darr lu K?l
Hit. r
Kui flif.io* r.n-t! ?? I , ?no r "f 'I l.lr.t li ?nj BsSSIml .in
For flii-aiiig Fourth-?-, ?nulli ?,dr, I, oui lwo Imudrrd in J tl.nti ?i?,
?art, lo Alai ... li.
K". r- r ?..-.? I 1.1't ?r?ri t? t from Thirl Is BasrtB Bia
I-.! linn? I ??. m? t."i, ii tram ha.It Hurd???
I ,r rafuUtln* iradlni eurbli ? ?u, ri_| sad fit? ii,?" '?cr llunded
?1 ii \ ull.-lr. l.'l.-.-I. , I, lr, ri, li ,n! !" I ,11.11 li ?>? n .?
I .i ras*!?- * i-i?-i luui - on? I lundi rd ?na rtilrtj ai|blb ?i., Nu rib
ri.r-r
111 j ilk totwm atftayaoam, tor,?'In ?rill (?,r ?pr, IBratloaaaal ??rr?
n.roli, '-.li l? ni, lain, d l! ll.ll ttt?oO - Hal.d .strrrl Hr |artlliflil. Ne?
lurk, J our b. ima?,
_ ( HAR! IS (, ( OBWI It." .rr
'pill COMMITINE on LA1SD8 and PLACES o
1 in, I i... r I "I .'. lnincii will n.rrl on 1 BID A 7, tl.r at), lull , ?I
? 'I, I Ik* | ; .? Of , l?i l'-l H? I ?? IllI'J'Ct l f I, II,??!!,(
II,? ?loop, i. N.-i;. ,' . . r ja,, ,.. :.ei u.lririlr.l ar* rr| ,oli?ti to
? i in ?J allheal Iji'.Li: . ti !. t- ! '
I K i i I ii"
m ii. i.i.UM- v
_Cjorsco, gorrittfct. ?*c.
i;im; CALE! Hi:s, LANDAUS, CABRIOLETS,
A I ill TL.? ?ltd (.l.Al.l.M I.-, . ?" .mt .'-u oiakr oi ?.
_BBKWSTI li I i " ..I ltr,inm??t
1IORSE8, Ki^kawayn, liti(f(ti?'i?, Depot Wapitis,
I l'...|(-r IV af .,?. <?.,,? Iii rk?wiyi. II?, i.rn, kc., ut ? and
artooJ l,?i : al A., ii i, "lill."? IiAY at 1 i n ly
_li. II. UlSltUOiV, No M' l.-.brrt? at.
rrill. UARDRI BBERCRAVA1 nu. bo bonghl
A ?! ?:, ii.r roi lr: (t, ,di fim-y fiodi or furniihlui Koiri.
_ OcntiGtni._
II AI I. i(.pir TEETH EXTRACTED, WITHOUT
I BAIN I?? I?r IKiYT ?b? BMI Hie on y mrtloirl? l,y a-liioh
ISITKlH I OXIDE ?a. Or a Uui-Jl" .rd BUI?. .'Ha-t, St. 171 lil .?d
Li Vi ?|-_.!_AJs_?__|fc i
?
?
I, . ? ? . art,
? r i
i .??????
i r
?
tot bal?La t i
?oor ??
? ;
r :? I f ? t
'
I
?
?
?truur,
? ? I
'
'
'
I
?
? ? .- ?.-nar lu ?a*
. . . . i ? . -. .. ttam
?
i ? a, II ii'uiu
....
?.?. hf:' ?Urrt. tn thr ri
?
a -
- Itrrrl,
basar*?**BaM ?al Basa_l .? . ? ? n lb* Ck?Mb ui m
Ailti. ? ? ? -? niiird ?.?<??
.
.JOr.'rd !.. | o. .. ? .
.,.-ii-,l ? li ? u: .">|W
( Uli III ?"
JAI ''Hi I (?Al.LI ,
.Kill?." li (IT! WI.I.L, I'-virJ ?A..,ra.
?amnecmrrtta.
?pO-MOBRi ?\v,~ BATDRDAY, JlNE 9.
Gi.AMi VOCAL ANI> INsTl.V.M.-.STAL
. ' I
i ? ' : :. ?AX 'IaRZTZ?'.K,
Ki ?If Tin- i ? N- ?
Mr ! .. ? kNN.
ja:?. ...... o. ULsic,
IliVINcV HAI.Ii,
T<, MORROtV R i PI RD IT .'.'NT a
IN IHK Al'li-.llviiiN aV.Nl) EVEMING1,
BINENT ARTISTS.
i .. k11 l,.,, ; ,,i. MATINEE,
t OTtJttire. .Herold
OKI IIK--?IIA. .. ?
2. l'reghlen. ."<?i<ll
3- Duo. .rioiilni
?- -.Uki.
I. Dallad. .Verdi
Z-OLSNI
5. rUno-KotteScio....- I .ti?xt
.4.1 I
S.t'uett. .Rl.cl
M -i I. K : ,. 1.hi.U.M.
T..March. . .Mejoriwir
I..Ali?. i, -,.Verdi
8..Loli.Spin..- Song
.41 ?
10..Art?.Ititi .Verdi
' -. , .Vi I I
11. Eujlii!. ta.iad....' .t-Vallice
.\: ..? I., EEL 00
U, .Ra'r.p an. .Ma-bran
Aim. V ' M.HI.
... (':, ???. . ,1 ?,'.0,'uaod
CeadKton?MAa? M i -ARL U1.BU_.__BB
tad ... I- i:..I.V.,I.
PltoailAMMl' FOB THE EVEN INO
CONCERT.
To comm'tire ?t 8 ? '. .o?-k
1 Over'.ri.?.W11 ??ai Tell.Ro?i!ni
... \4 M. iii'.A.N.
1 Am. ? .!lf_?Tj
.-Hi ii M .< ! M . lilli.
1 1,1? J. 4V . ,"i :.r. ?.Schumann
. i \ .11?. ..I.V.- ..
4 RomiLi?.M- ?.Flo?ow
5 r?n!ni?.1 iiiiltemp?
Mi . Al
I. Avi? ?Lu? TO-?..Rutli.li
?TI.
1. ?"?Milli ? Ktl ???.M"f|in
.
3 A:.. .Veld?
?N.M.
I. At!?. .Mi-jerbesr
i-i.ir r* PULINL
1 ". TI ? 4\?., J. ter.ScLubrrth
.. , i
II. Lied ("Pt- ' ' . ? .Kurten
- -..:? ? -.1 .Mr li. I
1J. Duet:. .DonliilU
ksniNi.
Coiidm:.. ii-? Uti. ANSI III 1/ Sit. MI'ZIOindltf HOSA.
.
' ? ? ? -.?d ?- ?!!
- ? betel?, lad ?' Irrhaj
_
BAUM '? \f.
' I'llU :?-?_?
CU.'- . . C-rSi
cf ite world fatned
B \V4,i:i
a
I (.VENINO AT TI
ia Ato ?c1?, VI taMeai ? i'l Mt
' TS,
'
MUEB-FUUB IBABJ OLD.
?
' ?
A .4, ...1',
oi.It 3 yet' ?
ItlTK PEAOOI KH.
MO I.,\ I! ', .-???? IM1 ? ? '??? i.liUt.?
f- n. li.? 001 li
r TOWEL
'
? iBLII
, it in
mi u ri'i ? ? ian ifRL
?FLENDID I ' kMAB
?\ ?? ., I : -i .- ti 'i-l'i h 4 ?iii.t.
?iP.AND AQI'M. -,-;:.::.. IMJ CL-RUJUd H-H
l ... \ .: I? Bl -I., LI? ISO Bl RrKSTS,
TURI KI : k?S,
Ml. 1 ' - 1? "<
-
?VAX I 10ES,
'
,??->. , iTENTATEl
lil
KA Ia
I. . ... I- : : - ; UIBTO_.lC.t__
- ????.
Ad-t-.l.?!' n, V)r?-,'i i tara. It seat?.
NIIIH.)'" (. \l,'l?i..\?B
I.? .u:i,l.ltM ?VI1KATLEV
l.n'i.iiiiaa.ic W?l on... - ! ti.-- a rl
B A V K I
? : (?TRIfA.
T . 4! IR1 I SE I TIM t. M. VAM IIAMMF.
.lal . -l.oBa.
Ti.? ptiforitiince wil ? : of the fit-,
?
li- ?? IT4PF/K
THE MAI ' . ii. ? 1.1 ? i .1. i.RulTlNOS.
?LI.
and Ih? , I'
.. ?, ' BEAI , ?.Al Hil L
? I
Til Mf"llln4< ? .
BEATS _
W'Al.l.U IV*
? ? 1't ,:..i.r tal ?:.-,.-? :.?:.-i ? li \4 aLLaCK
ii ?.
i i r .-. : B| be ? rd i?_ ?1 li i ck, al ?Li. Ii hour Ih? P'ay bow
tri 1,1 nea.
FAI DAT A?." fa Ii HI? ? Y,
II M?.iil_
or
IT II 1 ? LATZ TO KI MB
? - A a , .
i ii.- m Lniso f ? ? m
THE i... - '? . ??i; 11 MBB
Till. .4! M'!. .? Ill 1.
AX'>
Til?. III Iii UN CAB) AUK
? i'l. it? co??' ttl. Ha
ONLIOIIT ml Da. BREAK.
St!, Juiir. tait |. , ??
li ? I I.ATK TO MK.SU.
in . on?r.? ii u< e el i!.. c n n ?I ? iib? ? .if lb?
It I! ?KA?-?IN.
Ihr .'r.l
B IO?
Hy t!i? ?
MR. a>4?, !'?'
. tai ipi'rar in a atine? ?f nu .??braird iruh in )?-riona!lk>na ea?
... ? : l.?
MIS? WOt I .?.
and a lalr-tad ''"?? par?.
w
'Al.l.Al __*?.
Bl MMKI ?
MUM? A. Mt, HT.
Ill PAM I ,14AM
liar piipi.lar f'.?,i.r,l an in
lu.?a ( nil? .?',
III,UN HI i.lill.i 1.1 l li.
HAND. AMI'i
UMMiiK OAKDEN.
M I Ull.l.IANT ITJCfJBM
?ti iii? ireat p.itu ar f?i rite
\'ll JOHN f'RitC'HT 4M.
ElllliAY AM? SATURDAY
LAST '144 ?l mi,, -
LAST '144.1 MIOIITI
ItTHB lliidlfill lil
lu bli own ti?? ?. t f .,??. ? ?, ?atltlad
PL . SO WITH 1
Mr?. (' 44 . rot. Jr ii. (1 l..i?'f, 44 .?-. Audrrwi Mitt rrtntlc?.
M.aa .41?rv I air. 4! i a 44 ai st ,'. I,.- ?t
" MONDA, n si i IOHN BBOirOHAM
wlllaprssar a? COB! I'' IN FOXGLOVE
in bia own ? oin, dr. ?Mil '-I
H. _J IN i ME WEB,
? uJ li Ihr faii.oui fire? ? '
III? 1.4?1 II ii?
!' , -. , ,.? | ? ". .
?rill.aii;i; 1i; vm _is.
al I ? .-'. ...
8 4 ii CHAT, J .ne i ?t 14 o'el.r'E
III lil ' ! I' ,
LI - Mt sr* m a i>. 1.1 i r
l .,inr.i? I rial A ?a l?i l.ntut?. rt Tiiib-uat
TVkri <>'!-? Sa ?T IT- _ ?. in i> I
I,*oX"' OLD BOWERY THE.ATER?Lea. 1>
I t? f.. I. POX. Min 'ANN. HEBBIMOIa
THE I .- ISII . .... M ..
lamay I ? . . I. Kbi 1.''Hi .
I'l I. rl I? rnlrT Air 44 ,4 r C K EUX IN A
? um,:: I I im I
?TJEOROE CHRI8T?'?? MlNf?TREL8.
KM lifll ?Tr (l|?rt,, I - ?i? Hoir!. Ifa? land!
tVaat Twanij I ??? ? t ..nii-d.
m'i I'KSS. fl'i't Eil. HI i:E88. Htlfl !.?S
I,?,' wr.-? ,,: :l.r ,... ? : ,1 ? - > i, .,.'.... ,,i I.:!?r.r? ?i,.i Army and
N??T, A Sweet r?r? ? I? ra Allan. l'.?tor I o.'.ou
.-. ,.i ?stefth? ?im,.?,- II "I II ?pe. li.lorA'i.
? \? l?l. I'Eh I - I.IQ1 nil I'E.'ii.! r.
NATIONAL ACADKMY OF DESIGN N"W
le orEH, el the Nea A?_e> i '. f?. r r, , ,r 'i k..-,,iv..| ;r,f.,t
.'. . 1 " ItU ..I' 'I' 1 111 i ' 41. I Xl.llillltiN ol
liRIOINAl Mi'.:.- :? . I ? in .r- nhiu.toj
itali) I: out IO a- ti, ?Hi u. 1 ADDISON Kitti A K11-?.
_ ( orrmpnndini Seeretar- N A.
'Pill'. Iieit ln-cl.li' foi S'.U'Iiii-i n--:ir i;, the
i llAllIt li! Hil? K t KA4AT
_ 6n.5lc ?tlotho.
II-ADQDAKTIt-J AHBtr? Or Til 1 I ?tir?D ST1T?1 !
4. I.IIIS..T?? Mi? t.' la??-? (
MESSRS NICHOLS A i< iMikl.N.s, Newirk, \.
J.-?.|B ! I..?? ttM bl ,, v,-r?l nioi.tha your pitai t ? IDDLI
('Lilil?, mil K??tietM?_aiitti..>_.?al I i?vr r?.r ktiowi, ua.,1 lor uiia|
Ike heehter !...r? ?. It al..?i,M., , ?? , te ??a?i.l see Ctr ( ??slry ter
Tie?, ar wli?n tuiwu. ?,.,, i ,..,.j tmmm :,,,. .
?el? rnpritf.. t i . -,?nt,
V. 6. UitANl, Lirut Oro.
Headqc.iuth? Mu in??.? Ui-i?io?i o? tb? ?IiMttirrn, [
^ ...- I.ixiiiri.a fthio. J?,l?9, li?... I
PAM. r TOMPKINS. New.k ?N. j -Drib Ma : 1 am Jail
ti irr ft-tri, 44 iihini'on and fli I roar?-fia-eM
I did tri-rue a Ttteil tttddki ( ?Hi ?."'l ?t th* hitdl e? Oe?
I' stslsaa ?t Nu' ?, a la M . , : '? ? I "?? i h ?I! " r i?">r|i? ?nd
( arollii? mirri:, |.,,| t|,mk ,.-?j well o? It n d-ed. I tod? moilij
two hor?ei, ?Itetntte dayl tai i- :. !,.,r?e? h??e a. c!r?i, Bad M ,i?d
back! tod .y a? ? I ra, I . at. ? U SB Ns.luills Till? ia li,? tieat teal
poa i.?,,! Bar? ol \ ,-i italrul. I MW .. nut tur nui?.
Youl? Uni-, 4V t sllEHMA.N, Msjoi-Oeo.
rtOM KAJOI5-?N i n wri.coN
4' DWnatja? DaL, April!. IBM
OlBTTaBBitB I It, ! >?r lirrrwi'h 11 ! ' !.. Sadd ?, lind.? An . re?
tened lome Urn? no and ?ht? aaiiifariory.
( o. Andrei?, biJi ii?- mttirti l.i? lltai.ai for tb? Sadd.? Pid W-lcA
you wera rood ?nooilt lo Brrat?t,t to him _____ ?a
I ba?e one win, I, w_? arul to BM i -rrt two Tear? aro by the) ll-o.
T. A Dan?, AtiiaUnt IttteHej , f War at: I whli-h 1 ha?? ???,! ?on
? tanti- BTi-f BhBBB I *?? r>-<|iir?tril to uni? ? report upon Hie lama,
bot Ilia w?t 1i?t!ii| enlra I I iel n?T, r d nr io I til?? no h?*ltancy
?i',w?Ter, la i?yli?l ' reiird Hie tell c-ioth wlii, h you bars piW-t-d
Hi? be?t arraitirn rill I tin? ?Ter ?<e,i (or pr??enti_i| tnj are to a
bur??'! bick by n?rd :idin| ?i,d continuo.! jareiiur? of lb? ladJl?.
I I.ail on?ii.? I? i?i |' ??rd i.,? c ??' w??ald|__l Hie borM'i lick by
l.r i,,it,| li,, r.,.in! ?.au ?wral and du?t but it b.iri ws-l,in| id
n.nilly tad can br kapi p-rf.f'.i.? pu.I ?ni clr?u by ? little atte?
ins ha? I,?m wa.hrd b n on e at SB I bril brean to nie It. ?nd
aa li Usa ?nain.y tr???Ud aa lal aa a, y oliiei l__ddl? lilauirl or jsvi
aaed In ih? war I? ti,?? be (airly retarded M fully teal???!. Very
r??perifull?, ?, u obedi.in ar'Tatti J ti W!l_?JON.
aiam+tymim | P_j_at_L| B* * Hy- a\ ^mfr 11
-I maa e m cM-.
nROADWAY THEATEB,
( OOM I. OB lil: li HU'?
111 f. OK BROADWAY AVti BltOOMT ??T *__
COMTIMJATi V.stitii-MKNT 01
'lili: lll.Al'Tlrl'L uni l'H-.!tI._.l?l
Li.N WE-TEKN.
L?i|*. d-'igl.lrd and ?l:luii_ ? ?uJiruce. ?uail th* popolarllB
? f t....
FASCINATING and Ai i n.?PUSHED ARTI-TC
-lU.NDAi J .j r t, a I nulle?,
... MISS HELEN W E-li.ilN
I* liri idmirrd lo 1*1.1 n of
H.F.NCn SPT.
Mr. J. A. UCJUKK ii_(ii; AHMED.
Tbe p?rf,iTui?nrr In rimir.rin-ii.j wi'h ?ti?
? ... I ti Hi lill. r-l.riK'O.kTS.
PA! L, witb S.,n?>.Mi? W-STEBH
,i?.".i AFTI -NOON, JoasI
M ATI ?I E
_ _ MISS HroI.EN WESTERS will a-ipnar.
QLYMPIC THEATER
Mr?. JOHN WOOD
!i??inj rreorrr"! frcro !.. r i. ? r. ? a?.',
THIS El KAIN
In ?nrwdr???, ?rlap'rrt m -?..I-, tor bat *Btlll?tl
>il K Ml 'I"!' M. r,
_ BEIN", III li r >,.l.?\ i.i.l. I-Kl.riiliAIANf ?.?
lATOOD? .HEATER. Atlininuioii 50 couta.
'? .... H'1- 'H NOVELTY ASI? AT ,'!U( TI.LS
* ' ' : ' ' .'NKK.
THE II -lull I.I. MM r ,(- , it., j,.? of
THE INI lal ULK lUIME,
Inrrodirinj re-.?
lbs r.-,. ?? ..i-.l 01 ?VON I KR?VOI'NOrtlOOLO??al (IrNICO
Lo TOO! l'i-, m tlir,. 1 ?a Iba I fiat Tup.??,
P*H ? te,
Inr ? Ira? Ul?U? Ml/,
PerformaBc? coi
lltOSSINO THE hlHT,
tri which li.? -iatrn lil KM and JENNIE arl apr-ar. Irrt rod ??tn*
(I, ? DANCE. _
ENGLISH COMIC ? I KIM.
N'?? ? Kb ?Tr.
IM MI JL't?. - lllV-KU iml
INlNTil M .lAttA.
TAL. ii 1. A., li
Mt.. BICHENO;. ,i"iv,
,i -. . . - , ..'..
Mi? M./..?K1, Mr. -i.il lil'M.
Mr. Ill I.ET.
JULIUS Fin: rr:?-:.ror.durto*
I??rfr?rr, . PO-MOBB (KiId??), a? ? ir!?-rtnh
It . ki,.! f ""lilli
! ?? n| n c' 7| I",o It I O'rj k.
1 ? p 11 tri
-
Tit-i.-i. 1 r Brook .n for u.t) ?I Ik? Aca.i.-iny, and ?I lll-lM Ml
En? k I
?li "T ' . I .i, T" y.
I ?in ? ????? m,
_!)c ffurt
I TNION C1 . ! -,..?? i UNG on
\ BRID ",V. J -.. brit
>,.' i.i
It ti, , m ind
. I? ura ??try
' -i-trr
CCcb-ing dub.. tft.
A'I '?'."? EVERDELL - - "-- \ ; ? ' . ?- _.at??
tVEDDlKU ia,:;,.-. ? .... ir..ufa liaba?!
i
'HE ha
r.uccc?aiu'on:.
ARPET WARP?A ? ? ;? r;..r q alitj (.: Kl.n and
Cntt'il.
'
arid ?Tory ?th*r kind oil . ! _ ma) PAPU
IVAKEll"! -i: UILLA?
t M li-i" h kn?.
('
I^ISHING-TACKLE.?R Is, I. I . ?I -, Nut?,
1 Eykri, ?-riur?. tarni, r lad Bl
?"
/ HIVKI.N - 1 l.\ IS",
Di W11 -?dil??,
?
V. I ,."T-h.
M
AMi_llA.\ OIL 1 MUMM.
Ka. ? ?. V.
HOLE M IM ?Ai ?I K. Ita OP
I
r . ; ,
rPiIK in 1 ? tie ii tha
A_ itA.'tn ri ?_
yACHT- TOB SALE.
Tb? wet'-knArra tut Sloit'.-:. ? I I ?ist?
?ON.
i: t .i..
?_d nun
???. :?at yair. fu'ly ri*,'?dari'l fi.nmkaiI
May br >r?o o(! ?lob .?ru ( lab Hu.,?' J ,.-.*? 1 ?rd 9.
Bs.B__.HUFf la mun.-:, It. i.i,.. --.
_ B. 1
I\?D-Bl)l'S DISINFECTING FLUID
-
Trion?aniIi "f .? I '?I II ?"ill.
it toa?
? ? ? ?? ii,
. .
I. IV. El _J__
HATENT BNAP.
Ng^?, J '? __^V-.^T^K I ' an','-' IT. ii l M
V>--^^X_-->Cl iriSH HOOK A p?r
^mr ^as_j^ ;i . pro. i?
thr lili'a mo.lh. la?? tvn I , . ?! Bl* ti.? bell
? ?. ?r?i,l
Ukam km maw r* ?i lair? wa I'n ^ |] 21
. - and . ircliin.
A.ltir,. IT. N. 1 I -OUI JB.
Hil IITIOM*.
POPt'LAU WIN iNi. ri cm ntfwnBM
IrtTij ???ir -?it- lal ? ntsapsadss?.
l:i HIB Vb. JntiM, !???..
Tbo pe,plc of Virginia ar? BOt !n l?!- ,.' tit? ftm ihnou'i
linn.io ?-..r : :. H 1 M I HI BB i ' -?-1: m iv mat ?_?? ?s
fault, mBtthlBg o? !).'? ?ii.?. H i-. li' wli? no1
(.'ive ii? ,5iv ti." ; offiean ?The nn- jir?' iici! ni.'ti?f iriuera
or jilaiit?-r-- iel i 'ii r-gsaaralal Oa
tin- dt'i. r h -.lui, ti. ? F;.-!? i iii. .iti.ii u ill ii?.tot
?lu. I mi t u p. ra?'!. t< ?luv v l,u ? i?lTij,?..:i.i ii, not about btv
l_g ?"nu ;i.'-r. S, I. ii ; "j" rtj " I
hail t*- : Uria ?ml BIBB, " and tlirj ara
allktoD*.' Tin- North etagbi to Lstc jmid ni?that a ?list
wo com? laia al'.'!.! ' Bal I bbi i wtsta hy s b??tt?tr *p?ci
m??n of r.?.sTue?i"n.?t that ii I <>.i ?uinin
woli-oii.* li - - ? .-,. i-" r;. m -iiiit ? ; _-l" eora*; that La
woul,1 not Lan-it bock n-.-.ain i; ali hi!? !?'.,i"'-r!_T in slit?i_
cuni,I !" i ? H - ( - BUB wiittld
!,..-1- hil ? ' . " I"?Hi*?', doa?s
notlikaths Kraodmei ? Bi.reaa ioi tu, ttm t-W_|_
all drpn'.'S d' tis i'.:-( l.a Co Ubi _fid !.o:uc pfai_-lBB,BOi in
.-very .'..sr I .'. it -RBJM. BOTI M MBB, ?(THinst
the H ;ti-aii. Ti.At ti,,s io BB tgfmokt? Th ort? co ti M
bo no form of (ii i-n. um in tha
Booth oithool c. It tlir Durran
li-tt. it? 11 .? (-, authority, and i__ucaca oaald ha?;ii tobo
lilIttl Bp ' f iii?" inn]. nuil li".? v.'iiiii ,'i.r S"Utl??'rii fru-iulo
Ilka that t ii- ?ut, why mt tha
Bona if S aiio |.ii|iiiiar
in tin-1 ,t ?? ci i iiiii? <?? h cooqnered |ni;>. lint rl?e
wbrr*. thoo* n ii" CO ?" ? rk vito a ?"iii, ili-??o*i"d to girt
tree lal .?''lit by it, Lava
li'.tlf or in': . _? laibof th H ? Toi tmubia
i m in ih" "i."- ? - '? ? ?.?i'iiriiiw? ol' tlia
li> a-(l:;i, n to I BBtOn 1 - '!? i ti ot <'hoosui|r,
Biaatara, TheSoutb has latdj Ih'-i. t..ir>r?'isiiid?if iut?lli
urine oilr<". I i.i" ..i ,?!", lUaiiag the .oni.iiu iii?tiint of
Hie tv irking nil r ' :? i, i i-il in * ort t. r the mau who psid
Bloat BMIBIT .t i tie ?uitiOVvrt*?M
|.],ii.ii"r?. ?rho CTJ it ] o-' t- .1 lull," <>;' booiBB coinplttinri?]
th.it tli'-ir "han?s' t.. iieij, thuin to s
his pro dt at sn ? -. ' i Hi'.'xt master*
bubra tha war bore bo* the b at iabomii an.l the most
?i i-?--i-ii? r i, t tions?sod why 1 mu ply baaooia thom
. r fot d work,
- -ni' ??! ? tew.
I-'."".i. (oim!v to io .i.'i Vi r-ti.e proirriss, al
1..-..81 id tha uwt? .. :'i. t" .? - :- ?I i.i'i. l?r. J. P. liol
co.nl'e, lata one of tbo ? snada Cotuniisi i";i??r*, now work
i'.c a plantation in IWf d Co i that he ha*
?: ore "h ii , -i-f' from hi? banda.
t ni. Urary "i Dron s li . ?? ! - eaoally pr.ititied.
M or" ii. I be cited, tin boom b3 the heit plan
tuii'itih, tir freedmoB IBBB ka BaMUM fl'??' s year, sod
Be le, rations, mid tr_?k patakfeaaMaa Thin tha
Bonan na aaailjr afford. Bad oiokB o ho-dMMM prout ha>
i.il,".
\ iraiala hal boea eipottiBg kal BSfioaa from the
erowded I'- .? l..-?.r-i>? ami tn rlii.tli. Thurns a
r."ii?"ii tor it nut to ha t.'iiii'i in IB] lil ?? ar?i-?-'l of ooloni
ziiti'in nu Mr. Kia r I ptaa. It iu?-?n-, t-?.t that Virginia is
:. r , .li '-. bol tool ?hi- la to?i wpsk or
pm.r'tii urry on al: hi-r vWBakofS aid [li.iut-tiona Bt
.ini 'it-, it niaaao?ioled m an stnl^ra?oo which crowtis
Keith still II i-.?t, rit* may wmit hi-r coony treuures bae_
If a_i ? Betta hat fcoadoiao, unat pond of her
iuimijcration wdftj I Tbe mort' ii U'lli^i-nt S-n.tlionia-ra
art? willni- to bettete that the South* ii! ne?d all the
iatior iii" cm -"t. " If I wanted to ruin Viririnie tomor?
row." ?uni * diMi'i-UiMhixl ri'u;ldi.i_u. "1 T.ould sxpurl
Of .?0,0?K? of hiT bla.k laborer-. '
Tbo now enterprise of the ksiisithaaud James Ki rat
Canal, to nea Norfolk with the Ohio, ii lookoi upon
br atome shr?Wiit?*t hero a? un ?nipracticibility. It
will be remember? _ that a ?flrOB-hOB?fOBrf wrre to take
it in hand, wit i Al. H?l.ot dn .Minien? at it? heaii There
it a mountain of ?iifln'i.lti t?-It- orcfooflu in Utting the
water thrnnirh the Aiir^hauui, *_ii lavish million* ol
money ere neocsstrr.
Fr "in the ciiiiii-itio! ? y a rnil\?ny over t!.e mountain!
at a Rrado of io fret, tuen- being bwei mountaiiii to eton
than upon tbo Baltimore lad < ?Ino or Pennsylvania roads,
and b more gentle fmde, freifht eoul.l be run upon tbn
nail without frequenuji brvaking balk. Here are twa
nicas, the oiie to i-urry a'pr*?t niiie.'Ilui.eon? trade of Ken?
tucky to the Western sod ISonth-M estero States to Nar?
fi'.k.'aiid the other to draw from the *_i_e source Upward
York Uiver. Ki liier one oi l_?__ is bound lo enrich and
?'?ttkt.ii Virginia.
lb? I ??__??? I euaril.
BO MI.KTIN0 I!? E1THEB BRAKCH TBSTBBOaVT.
Th?? Board of Aldermen met ot i o'clock p. m.,
Thondaj. but buTin?; no (moram, atij. or-ied wil?boBl m*%
Boski? or OO-BCiLM-S.
In till? Iloaril V__* *l?u m?t ?t ? oV.ook. r n f y**t?t-?y
* quorum wa? preaeDt, but U* Board. l?ui?di*U"lj alva* ??>
Mj?gtZk tikmXJ?li t H*** ****** V*******

xml | txt