OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 21, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

EUROPE,
IBPi-Ai oi the p_n_UtT$w MAIL.
THE PREPARATIONS FOR WAR.
?MEISE POPULAR ENTHUSIASM IN ITALY.
A LETTER FROM GARIBALDI.
\fTITUDE OF FRANCE.
TserV .ii.p's mail Cloved here, yesterday. M*?, re
??re by b." '*ne day I ?ter 'or.'-"? [?aprr?, from r__tl i we
?leaaawa?- al iiinanal dru It on v'K' lmu.-tid.Lg war
Tin; IaMpending war.
j Pt.-ii.
iritu ABB TIIK QIBM.4H DIBT.
ya* feet i (loMdte, defsmliur tlve taaBaat ?O' Aiutria
m aawrns? t ??* qjaaiioa ef Ike Dm hi?_ to the UP-i. sar.:
If SW pilirip r? ?at ai'-taol ?al Ct??.i? ?re _..| deterrftiaed
*-*??*???- .f i.-?! pi?ary a-irant?.??, if thal power ?ti* rr
t.na par' M lad lill to re I -Ord? ?'?on lb? all IO
W? a__at*f h?r p. .icy al aui?l?r? r?ia?euii._?. her erparal?
?Staline, a. ' '-I with iLe tarrifa r c m p y w .;' ile
???attie?? o' Ik. I Net Ber in.ri ?ilk Auirn.-i, t r ?t
??ia?Itor r?-?? ioa ker Aasirk. ey aaaaias; a _rr?a BaatBe
jaikK. ha? . ' ???? ni.?tad toas WilBeal eitber I Jan la du?
ala-rarri ,?<r>?M J??..,ia . ., ,?
utiat-e-a. f Ui? "??-4.4? 4.1 rasai mill to ger, tate aealaa
.??/?_? tal ?te Seed r ?a. .,.,?_?? ?-,,, ?a?
t/--_IW??>" le IS? ?Wiele? el :kt lhrl Mit ihr: folia?
Trtaa !''? ? .-"?????li.* Ol . i-.....rq in , el ? ! 1, ti ? Ila
reeaM free 1*' -i? r?a.?lB-?o-! of : e ? ?, ,.( ,,' \ , ,. ? x|?,
?lierreeett . Pot.trd ? y a ?? ??.?rmaii eentl -?eui, Ma
leeUei ei - I p-.-i.iio aal a ?? " ISeiltllllll Itf l-l
aiarete?a: ? ? af l?e I-,_..:,,, , ?t;?n a_j, _ bare???, loee
'?related Iks ,*?"?' of *i*
4 SBMI BBPHMAk P OBABATNta.
Tltraem.-o'ln al rror?a?__.'( . ._l|iae_BI of ,t ?j . .
ays " Pt? ?-.?;n_ de ..1 -.11. prat Bl iftaaM t
ru_at.ua afl il**'-*cr: K?l - ti; ??>,,;.i ,-? i f.il,
ifkarpn... ? '..lara a- .?.?.''
Aaainit
THi Annual in vf-it-ia.
He-Baai of Auiiia-i-,-?- ? in Veacti? ti?.. 1 "ii
tioaee. Ar.- r,. fiirrt? aft*, le Balik
U?led al / . wa T_< pi? ?re
-stfi'-aan! ... t- north. Ti-- ?,-?-.if,.,e af ti /? ?
vie >? ??' . t\e i', vi.
Acre?-. 1 rr-.in Ve-..ra trrit- 4 to li
h . . ? ???.
W? are !.. ;? t>? md.t . ' ? "fi! .' .?
rieskeii ?at! : the ? ?*._?? ..Ii?.. ..?%. I a? **.?-: ,1 . :
laward ?? ? tim ..???. .- 1 a
Uteee *?". ,, f-.lotasd.-i ? ? a f a - ? .
.ii M-?i" .' 'ra?? aaa < ?? >? ?fail .
trier-?- - in Sa 1 - >e ..
Sallee-??! len I !.. Wa .r lue _ . ? ? un nui-a
?brar-ri..- pal liiUT-,. .
Twilla ? N. o .
rfcereaaea ?if t_e ?rreat, I i ?a . .?. > ..a ne ann? 1., a?
?BWBPtl*BB < ? It :p-ii.v | -,
_>i?t? I
it? laeti r
in his tro?.; 1, r_C 1 bri f ;??? I - ii
" I irwh ? .. i- ? i_.?: ,
?flk.!. ir otber Bet-Sas be 1
<__??.__???? H- s_s ? '
,+pr^at. 1) ,r, _,
lae _-*??_- .?? :? ? mrray 11 1 ' m leu
f 1M.111 -. 1? baaaea <? i?r
Billet ?a ?. ? ? ile? tl?t ..ra
T-ia?.?Bren ?_ he mad. 11. tloer r > ' ?atlee? ol a-?y temp,rar.
iaMsa i?
at isa-Ititi -,*-!*?? ;> thai? I
jw way l ?1 al .
?ian?! 1 ? -aid vr ?i?, U
?u?e abr? ] - an J. 1? t.
r. _e< beb- . . .
e.? dnetii ? ' 1
? 'oderiva 1 ? (' 1 o? L ? ;
?tb eafn*?|?.ini. l?> :?? lu
t-oweed-? ? ? ? .. a 1 -
?. 1 -"..,..?
1 .?!? I*'
worral!!? r op -, ?..op-t.
a_eaeBeap_atoaeeBw?_, B i ,,,. _ .,
1 a? di?, ? ? ? ??-...
\err-plrd
maooo,- Bra '? I* a- ? .
for Omi ni ',
rroei tee f?. i rata?
lae?, to b? , ri-xoii I?. r.i..,-in
?nay ?a 1 < tain
?eaiBiaat .?f ? .werta? Bl I
.?a. ralln ? r- 1 the? lu .... . ,
u lae ?reo ??. ear.
Bckle??eia--lal?lriai.
tai ri:; 4 ; ?t ra .TE.?? boaibst thi r \ satio?
?>r Ttlk BO
Baron V??- WertBei .
Se-j-J-irB ii.? . ? ?
001?,- ,. ?
of ? ?
fh .- ? ?
a_i?k i'r .?? ? u
ftim ?
PT?le-i ?.!-? It.'at * .1
? 4 . ? I * BBI . - *
?c?ri?-.. _ ... 1! i I
O'!'? ? -
?art of A. - aeba will 1 > I ? , ? .?? rfi I _? ii i,
eil?WHar*?- a? a ? ?
li ?
?u-iB p>?. . n?-1 le be I? : ' *?
?io?? n ?i ?? ..'?.? i.-.- Barta mt mi Ita D I ?rbt-h
?met?:.. .lal.o.- ?>f ? ?? -
_?r?i?_j ,. Ike can,!..
>
MA.?? BUB I IBB .a t 4LT01A.
I ?i g, -be b Lad r- r. -, k ' '
??atti-! up arti lue oor. ? ??? ' ' "
AJVma ?>r i.n? b. 3,(k?0 pervi.-a? u.r. pn?ciit. H -
?err a.?a:? -h ?.loj??, ,1 1 .? |,i<_\ --
r__on 11. Um icdi-ral im-t, aad marni ? .
. UM ib_ .lui....'J to ?larra*? tr .. ' ?
1 a eil at laatrdel j .poa to apb?A
? -tiigr of the,roan St in ?-. '
1 bs| ?rat? ti*'. ? ?' '.?. uni? i
?tf.ty of tb* Prtoeaaff Aaa
1 ? ? Baaaraa.
Ill Hie '? ? I I ?- .' D ? ' ' lot?.?
eeoriri-4...;. tka A
1Tirte?. t. 111. ' '. .el. ...' - li e
?ina p f ?f aaj
?koa? ?_! o AaaVM th ? ?.. i. , ,.-?
li.? hie?.
Tke Mia-r -?ria?? Blata?.
?asean
lien ? Ike i
a_?t it ? . ? Heat with Bei
a __-_._.-; 'i I 1 __ Mat.
BASS
OaJne \ iBtbeCIi.ti.il*-! ti?-, i" tbea
ef I,'?oo,n?' ntl
Bnaa'inaoo.'? i-tH I .e ( 1 ?intr'-r? olio ad ptod ti j
pa??iot ?I.? ?>>rnr_i!-*i? <v- ?!' ? ?''-n't- The I'?it?
raaos_tr_ ta? 1. ? fpmn tb? . .
tfteni ? ?? . ??? .- ,? " ')? nil ti,, llalil "I 111'
ml _,? fal aient >? l-l ? I
Bbristay mpfeeeed ?:?? ir aasrul t" ttv pt peat - f .
('O-MBllt-T
a ? pbi
Tta rere*. BOaB I Del?
t-sBtaw.rf ?... *, ?' riuits, mm eoauanad will
Praaa-ia r*"! ' ?'*' u" >'*A,'r%'1 temma awi ui?? aneBCei
II*? (Juan l il.auieut. I
Tke ead.?- ?r-. of iL?. llra-'d L.ke lo *ff? ?t a .
.1 ,,1 ? at- Aaataa?_?i_BBBBB difer-n?? hire fail- ?I
Blair.
itm?*"? t?? _a_r_Ba f?-b war.
? f,.._i Btaaaaeaaaeal ?ii???-, ?n th? /'?
?^tIITbi??' - 1 here ye-trrdav for Toria. H 1? r-iroore-t
kee ?ra-.?? ?- ? ?'?'' ;! ' ,f ,h* K : ?' '*""?''?
?__,??_??>.? BWBtafka.1
-?_. ib rae. i/*?., ?.i?_of ??>? ' *? p??n ? eeeit.? aal ta
Tie tar-re.? ? oat tie l?o r.la-_?t *f tue rss?r??. ' tt'n 1
4??1-..re??' vat ..?'??d ye?ter lay. Al to (J
lirtr1J_.1l. rnirhapr- i? ?-?nery i_?>-or??' " ?
C1 ef mmtui? ?ey i?-?.)-? ?'Heel it. Herrecy and ?
an? ia I?-?* ?'.?re. _??* _-".n. ?? Ib? aalluiisl 1 '
-- 11k 1 - - -j laetiar?. whee sksrs is sa a? -
fceli i ?e-- .? ,? iM'iinr ?bal sa- few t.y. aiu -..?r-e _- 1
Wltiarti'?'. ?eu kio? oe _-a* r?r! ?rftae enata r.t A for (
'?WeaoBr... _. LoNely baiters?in Ki ractmm*. ?nu anny ie
BkaUM li.|a_ l ?..11 _o4?rr?Bir. ;. Ti." Bio.? ? a.?* re? I?
sal ??rery ?a -arree that ita Bwril an*, ?.?ter al . .nitl-n
a-rerytkia. iel sa ??? d'? '?I tis A leirlaee aik ^erkne
?BSB_____ re- len?-, l_al Uey bain te"? ? IB-MakeB ia -MU
~n irt-lii ??( tie ata!.?., fra?' ? ?..niery potat of ?1 ?
fi?!?? ? Mb-f ?tBi? abb*?? I'? a_f alex??? i-dtei ?
___?!? lu A utlta u Mt ni f iatoiiii.-?ta tata I us
(pMBli ,ee1?l?AaJfi navnmr. n? i_-B?ri ?ad tksyii...??
?<-?__*?: -i-acMii was m if ?Ha ras a_m.'.__i i
Uaas-tie? reseaoi-at iaiii M i? -dwpaes?ble Ikai tit? 1
abeeAA .a? eej?ae_-__aa tot ttm mmr i.iibb-ii? erery tor L'
Baa na- _r?a_4 epaatoe ??-e-f W?pi.?a??-a ?ti Hopioe. mimant
.mmamagt>rmamtaomt??rmmiia 'I??***?a aetaalrafpe .1
iMlMse ?.?1 erW-H be ta? <???" el Bl? ke?_a. Hi"
^ ?^t I crested to sol as tbr (Mares'.? eeaarl. 1 *. -
tke atea at lb. sere '
Mtotli? ike petalu hero, the atea af ike mmoettan m' '
_____?_?_;:
^rt-^?^^i^i?ni?^
Iwa-abae-BBaa lawail a aer-aaa? km a? er y aarrltsv
__B^.?_p?_??l_-__?B_aLwJ2
_!^__?_??__^-"___-"l-**-! ? ?? ta ""' ?" Mead
mitt?
' "??? sum m. pre^?tViM _r'_lt___ ____ '*"' '',,r" " ?'
h??!, ma, eeotm pe 2?? ^'""^ "J" " "?ta ?^Wf
UiaiHi.LUltlBTnSKiyo.
____m__ttrim! '*p __ -"a '??"?' 1*1.1. ulwly the uhr?
?I? rio-t-v?, ,.r ?? ?. ? ..?r, ,?, |a ,.-,-_, ... ,, ' ""'
prubitiiu in . g,re -fal aei n U ? ?, ? .., , , ? Z nli
entana. li a, ,?,_!? Ui-i _o._i ; . ?,lt, ,;_r ?,. i 1 _
on.ir-.n.-d ??? ,,,-( WlU |,? Met .tin -,? :?,' -,?
ehtrgrrtrbt? rerrie?! bl* eo hean* .? V?r?aa ti'
liai ... i.... ?k1 ;,b, iMrea oa n ant? at Hum? ..f |t?u
':ll'l '' ' ' '"'?'I. 1?. \S, , ,, 1
annnabttfl ?.. ..,.,??,,h, K ' ".',
MB, itr-m __P___ta_tna_i lan !..,_. it ' ? *?*' * ? ' ' ?? ti Ml lill
r_ ? ? i_T___ -, '' "'", ',T" '? *?*<?" ana -tia
Ihi roi? ?i_ii.. I!??? ??-aat.rdii.il? done ?.?i \ ??.,,
Emanuel now entrai lo(.?n|?u ih_i-i _'..?! t
on the ......ir. , h. vi? _n_ fc_To_* hSST?m?^
lou. nair nddtad and brid. d. ^S??Tta &S. S .
^n,,:nc,e1:,;v;:?i:v:;r'ucU,,gfc,'ddM",*,< ?
A l.RITtll Piton (.AtlRM lil
?Ant???r""- "? ^??alBBnyn.
UM? 1-Al.ik? I ?ia deeply ,r.tiled bl BBM It Bl Mt li
t*e*xz_,\":c-aa Aa??r :',!
ssw ?!?-??&? ????"? ? ?
ian WM crw tadr atl -ff-cliou. y?jpLi ?,*
T?,_______? ,?,i n I. teti.hr?!
.i? ._ J .' <'f ?b^^mmm -en lo t-pp,.? ti.- i iw. ?I
Ihrirr.inxlr-.,.-. tjn-tt,,. ?,?,,,, ?f ??T _,?u, ,,.. ,.,
iii-i'l^V ,' 'w k '",9 f"r ?*"? - ?"? -"*?""" ? ?
?tal n *., I ?. I war o proT-U.ni.d. |f ,,.._,,. |, ? ,.-_
l?A_!A_*_lN l" . 'I'lV'-Sl W?, 1. .
I op int.. oioibiti- f?r lhB ltuoT ?, |M?. aa_| will h
' ?r.uuital tua. ordame wi-ti ibl lube*?. Uar?l?ivl.|i
.... ?_ _- VoMtNTHl??.
A Irlter rmm FTon-nee, in to.- 1'ietw Mr*'
II, tor? irr ni , .l.inrer? ?lrc__y o....t.Mr?u?d i_ e ?
BMl.sf .-e'm?. I-?-? l'..i,'l,.a .el.-,.. i o ?. ,?,.,, |,;
_u?*l pty???? t.tt. ?.?? itroii ,..,, ,, ? ,,, ,Vt- ,? r
iw*l<Kiied aal^t"..i OillieJrj I. f ma_ In l?-l? n* I'?' n t ??
Corio ?Ino el. VI?!? II.? p?, I'lpal Jrp?lan(r,??? ?... .. _
pat ?oeaxl m ?.??? .?a ???? ??? mi? the romerre ead Ik ?
r??i.i?..al'e l?lr l?*t ?e"ki.r?*aur*?d atal'ilwty m??? ' ..- ? i
Illa*. UM i ? unir? j li **- ?,, .impii.trd la II haar?
?(?p.- .-? I ?U?lr? I) I. I. Uri ' . . , . ..... ]..<; , . .'
?M-r i.t II el *<-? - , . Hovelei ia ' . i . t
i .?.n iitk i . till ., .,?
??allara ?wa Col h ?re eqeajiy oi.p.t? a ar??r ti .
?ud ?nerf y ?iii k rialMI I?" ?.teen u. imlr ,
ii? I ?tri? kail ?ee ie.eai*er* * M aha am lal
I IB I I wbhh til 1 ? ,-id l'i t ? I' - ?.li I
I ' i? Hie ?t , ia i i ? mr..I | ?? f| ?,? i ,-,?,-? ,. |
BBt_a i ' lara. ? ?> ?_ Me ?umi???*?. i ,
?l~?eoe, ? ?..?:? : l-u-? h nr li . ,, ,i.-, l, r
bel I ?> .ir. :,,.t ?, r? . on. v. ii -tirf ....
?itltiti of I?" II n%>?i.tli ''Hloli It IN.I ?v . ?Kl.r linn I .
corpa, luuiuleil l?__J u u rr mt ,| _ ? m bo , i
men. i|??r.. r... in ? tis ?? I , ,,in. i .-' I i lot
yiduni.-its i .? n Bveaaaied i ea ? ? b vee? iae-epu -
i .? ? ? ?. ? ?t LtnetMafl m.'i ?imii r i, i.r .
Bad ...-?elton id i;*irl.,
..ril- ? "' Coi I ti rr
finar?.
t -iti'db i 11 ^^ i
I " Bl . ?|m?i d? lit ol f
I ' .. . ,'?? II .1 . I
? r ,. o . ? : ..... r ?? ??
nei-r??ili Bil Bil BMMB ne I ? " m-?i ?I ?W't '_
BUM ?n Hur. -mb' lune. 1er Hu pirp.? i - ?
Mala? I. ? ka ??? r- ? I ,ir HU .-ral ,| . .
I ? ..i!.' .I'.t i , , , ? I ?iir .- . I -
? . . ,, no. i |.
?I l| l-l ?lit I
ii. i n- ? i li ii ? mm, tu \i n it \: ^
? m":i.:i. i :iki u.U.? .n iii? tmais?a ? '
. ii uti w i tri
.-1 uri 11 in pi ??
lilli- .li I- I" .
I
? ' , ? < It * .? f.ll t
?''?li III?' H ' ' I.
' ?
I?- ',- '!
I *dj in: ant of var,
? ?
i f. r.-ii ? ? . ' te 14 I
BOW it I ? ?
,
! tlirlu? ??
!
'
lu?l
?
?
I
I li look?
li.
I I ? . ? I
V
.
II I . ? .
I' I
I ?
I ? ?
I . ?
-
i
? I
. - I.' I ? I -
'
I a '
w. n ' . .i ..??' 1? ? i
? ?
!..
aiiaii ??? . >
i ?,
? ?
' ' , ? '
Ii
-
>
i i .
, _ .: '
?'
i . t ? ? i . ? ..
that ?
? \
I*
Im man I -,
.
i , ? t
? I
?
I
? . ? .'??.
Un"
i 1 ? n
i
i i ? I ?
ti
1
r
Vol' ' ? ' I
'
?. ' ?
.,; ?i- '
ti'.?- ?:. I ' ?? '. I t
b Tail ' " ? ?ni- I
Hei I
. patte y< '
, ? i- -.
'
i I ?
?'
i i
??
? ?? _ i ? I
_ ?
? I '
, , . . ??
i
? 1' '
, , . . of a to trrf-ll -? ' ? t ? ?
. - f N .|-,|..|. !.. .. ?
M
? ' I ? ,? ?? brpt
! linn.I. il.il* ? - ' v
.,...??
'
j . ? ? ? ?
i ' ?
? -? '
'
?I
.1 M I'.li-?.. I - ,
' MWi :-(--? . ?. I., I
? , v ? ????? bei?*?
I nialll't li 1 ,..'! "i" I .
I,..,,.., ? _ Le mana
i ?irilur- ? i \ - - ! -, ?' ? IT ?? "" W "
'
? , nor ?I .1 ..' ?* I
I -, n I Til III- ??
? I -I- ? I . I "
n . . rt !_w, ti" i
I'.'UMt. TI.? ."I'-' ? ? ' 0* " "'-" ? i
., ,. i,. re n?. ..'.d. Ihn ert'l
? ? ii.?, ?in' ii |.1i.?" the ira i ? ?? . ? i ?' u
Maa tawill " a ," li el'h ?-/" '
I -.' 'I. r"i*ii?> o? M I. .irr hi v .unii I" -l-l- '?'
, ?t .t,.i .' ib- m?--? ? ? i ?i-.
?wilt', ? l?tb,?;.'?.tel ''ii?
Iii- irieei state? a-ed '?' "'n-i"i 1
? Mvaaad bl ??"???? n?^e ? i?>-u-?" ?''??' _
nrr-r an-, (?r retinal < t thr eight ?ti?* ?I. ? ? "
ittir tnowi.? i-, ??'???.t a*o^? nu ?.k .,g in? "?'?'
trnuH li* UiAif ' ? I-'' ?<*d r?v hil ???..lu*"*>-?" "'
,,r-r,. .,, m ?fl. t "< th" "-' ''? ' - ',
*k-ub ??I Kor?.,'.n manar hv, ?'?! *-' '?'?''
U'.t .?? him, m -UpUM-niaM w_
.".- i,, ai,, .n ? di.?,, ?cd mt by ? ?<?u*rri
*^^u7m\tt*m *?___*?_? r??" _ ^JEZL
L me on io ?te l-___?*V_, 'J'? u________Kt_m\
_.-?___ an amma ?k?M __________ kn -B______________? ^?*
&?rr_i**'***
r. )..| ? i ?*?"? ...,.., | ? , : ...f .f
???nil ?it. | p_ni?,r?._. I.ni. v a. _-,uj..i,i_i>, ?.__!.__?I
..ii ? '.,, li ?., ...? ,__ ?ad
'I ? .- ?null ? .?,' ...
lae ward He aeeeeevetie. I *? ? i ifca ?.?u koala
? ? uti ..r h? i . . i .. ?i i - i
-'ates ef Sii | . i . . ? I i..*r ? * . ?
- i; t . r, ? ??
? ?' Bi . ' > f
this l...r..|?. . ... i. .
.???l-l Ile.,? |V., OBI Lo?? MA ami I , . !n?l
Napolwa aad ti lkiil|f ka aw ? ? io - - ?? ".
thetth? rarereiMnrai ?? t.?.. tt.. - t .ti
s aad u -v-fi. bvifB.
i Im argaietat BOe t..r tl.e p-__?'n_ n???il of ?ueh
? ..... ....... _ i . .. .
aadaaer_.ia.Bs Bapraesi .... I or tn. ? ? Is draw?
Pom BB i-iut'iel ,..i of ti.o _ I ,al du t|inliw1. nu??!? !
?fa Ile ?r.ui:.. i.t i, i u,.- Pa.l.li!? ant j
r?l"i ot ni, I, in. , ?p ,.? | n, . .. _ :| troll'
?ile ..! Um* I.real \. BttoM l'i.ii.?! N t ??!. li I n
Bl Malas Hat ti.4 mr gomment tot IBs orea?
? ?I f, r Kana, ?? ?i sa a rael i - ?'"
" laalaal ?n ia p-.e'i t??t t- M. ( aeyalier a? lo
lows Aiimrua aBart a : edel at % aoal-ttoratioa
?I li i!-|.-U'iciil SLile?. II,.,-?' dr I Illili, !
mikHe ?I. at ?Titi '?ia, y. 1 lo- _r<a?'i._ Ml asjtk of Una Be*
Pi. I Catoaaaa ia a ekiaf raaaoi r _ ?. - i. ... taMaa Be
a'. ? iniio.ioii .inimi Aui'-niiti a?'?., v....n i .. ' '-i
_V?U,.- pntaalaa aJimc Pii ?a I ?moa ot Bora.
i, whOM '?totl-.r pawef ? n r. f'y ' ri- nl.iPlr. ?' 1
ti . . i a Mi'-nUi'ic ' of ?iii'i ?',? ,i "-t KarafteB
i et_;.-?TrTaTi Ta^rTTtf twj n t.c |u j i ri twal rp?e
t ? i? r.a? in 'le lib of ? nan, ni. I. ni: a? itsearaeleee
.- ? iii'-??_ k_.Ii? rali is ? a' -' j ?" ? |
? I be Baa f tilt-- 4__i_ Sfcaa ti ?? Uis l/ail-l
Btalaj a,.| coiiit a pl-i-Att'* "f l"??,fs??.'-?>?
?.Phi Bal, In pat r,,l, Ita \ '???*_ ?
T*rS??Jolire ; i -r r i i i I -../i ?1, ' '
1 l?''fte_H. ?<? ?li?! til ?a lo M?' ,'?|, \.,?',, .:?? wWa ??_)
?? * irararaalerfleeallaa the ?nine aasafcei of i.,."**"
lee OaH ?! S -.' ? hsv. I i- n Li n bl I'? military
rt I i, i i sen "i ' i? i ?.i"- I ? > ? ?played
l i. - HI ' B ? C. In -l Se ?? 'I
? '! .! ..i.? P. .t!,. They art i i . aatr-l
- t.. u i: i they -Mab li
? . ? t .-?i r. 'In IO y i i - ., i. m, N n t
noa .?hai ? reta ? ( ma M? ?" ?'? ?>?? ta ti."
? I I,. ,, j? , - . li. i Per 111 ? I
'! j - - . . ?i ? ? v . P
'.'? i..: i ra ??- I' - to I? ' ,
?
, .it? new rill la I
- if !>
? ? 0 ??.".? 1?
\i .1 ia !.. ;
??',..- ' i kit. a pa'pa>>M hil
i yoe eto.sa, li ' c l
i ? Hi aa si i? ???
?I ? . . :. ; M . Ill .1 ,- .I' ? ? 1
I r i* li ? rlaad to
, ;? ?-.'.-.. i ii . U) M 1
, ,- ,' M? -i i.. .- i o U I.) i lui .. '
... :h? Kr?i,.h L-l m- n- ti Bl ""' II -k' ?
... ?n ? nid !:??. '| Aad ?t li
? ,| ...l'oll. ?.''IC
r -., i . : i ?
,, y ~ hard
. \ ; ? ? -
,?,.'.. ? ? lo a I
' ?
? 1 ..? ?.. a ,i a
I
. I '?"'I
?
i . I
?
'. I .? -
-
i .-.i' til a " .' ?-' a I. ?'
i . (
It I?, . ? i' .ia, Pi
?
i > ? i
Bill M. Ch.? l
. . t - .
. a ? ? i . , t
ira. \ ' . ? ?
? 1
li it i?.
. . . i ? ? '
,
, ? IT .||t "-I
\
. - ? III I
' ,
?a, ? 1? J *
! ' '
| . .1 ? _?
-
? , , ,. ? || ? ?, ,? - ? . r I . -I
I ' i km
? ... ? . . !??.-?! <?
sud ?
_
I?KNKH M? NKWS.
I.rral llrilaln.
lab ia i
. ?
I \.
I la?
.-.
' . . ?
, . r, aft
? I?
' ?
I ....
-
?Utii i
? - ?
.
li I. re! Man?
I 4 i
I . ? ' '-rm. ,
?ad i .. ? I
- . ?.
v. , .?
_^_|__^_^_H_^_^_^_l_^_^_^_^_H_r(> ?h ?
. ..ter It:.
?9M}
?r?'....*hi ? ? iiu-e .ei.? nf . arr!
- -
.
Ila ? r
i
i i.i i
I ? I! I .
? ? ,.
I I , " \
I . ? I
: ' fl,l .1
1 ' - ' ' .? ,1 l-l
I ? . ... I
?
toa a<
t ? .
.
Ik*? I
i
* I. I Hi:?. ,,-, ? I .-, '
kee ,
I
li. A.? ? ..ml " l>i?l.iit?el I-..,,. ?,a_Hi,.
I .. ? *?
, , ... . . , ,
at
. I . ? -, .
? ' . .
? . , ? . ?
... ed I
-
, ? ? . . . ?
.a ' ? ' ' ?
.
Bleb to Stn
Bli. | . ? . ? ' ...
i a ' A '
?l O
. . i
I
| ill - .
I
------__-- __________ ______
M ?
" B??
.iib a %
t
. tai
, . A .*
. I ?
? ?
, , '
?It '?
I
_
I
I. ui Im k -
Tbe ? . ia?,!'.' e . ?
I "I '?' - *?..__ _____?
lo.ln.'. I- - ? ,
?a? art ? ?
aad .
B Mil I 4 UK I I? I? 'I A
l ?. I. ? , '. .
ykmti A- ....
Al? a h ..P.? ". ???.'*??? ? '
ware pTf.?n- BBMM ? *'" ?*?) ? -"'" ? ?
H?4?Wl?, ? ? . .. i. . *?? :. Biker B
ia? li?. Iaabare ?l ?? ? 1 - ' ' "
eaae.??le?iaf.i.ai?L.i.? ?aldfe.?.. re? 1.1 ??? ? ?> ?t ?????>
!_,,,.-? . .' ii? ?a.I i?at li?
nt the a ty am f-ri?_k?4)B... otortbeew bst-i H ? '???? " ' *
boy? leok port Is ?ha r_a?blU<"? ttmnrra Paka? Bart??*
.ft*? i'lltk Itemli ?flirt _ _-M_?l," lirai.
.*
iiM?i?n(*tf.M< u nimm
i irJUI IIPTULI MTCBME3 li h EOTIM.
ATT.MBIED SELF C?STR?CTU?. Of THE HHOOE.
r um ?i tta ti \iconnt of the Knliro AiTa,'p.
ITliUI 4 o , ? I; J vit evening, the poll ?? MB), of
lanTennd *s ?? ?? am?l vit? l.l.-jd fur mora Maa
th?? m ou lb? 1 hu I ire Ima.*. Ily from cnmr larolrtaf ka
mii lil* ??? I sr tniirrt of wtd? ?? rrvl txiO|-t?lnl? ?.-n unong
ard. r lor ii.| oilit-aa. aat v? r*f~aik?l ve ?r? outnpeUrtL
i- is -.?ri.li f. ?o ??a?ara-? I? ?I tat? tong ammftggaat tram ho?.
lalla ' ?? b??a ?i i - i.ilj Ur-ilcaiod A tmvian ??mad Kate
.?xclt!. vt. bra-all' bute'?**.-4. __.-il Ik? Mar ?bore? ??>?*. la
? brolhsil at No ia Pnanr a?. The i-ir-?i'??t.'iiiiM>? a* learned
frua *a ?>e ? io"??. eret.-l?ut-li? ?in_nl_r lo be vertky a
il?i i,'?d r??e?v?_i
k. yetlarday ?iVre__* JV-ry O I lee. ? yan?t
BMBMiaaMM ?t*. ?I?? k?? m-o;?? r?t?nned fr ra Ik*
F nea ItM In 0 MM?O ?** ?on ?landina i?***? in ? l?h ?Und
a: Ihe r-.rn*r ni (?re.ne and l'rin? *u , it okn * moodily dow*
Me it?' n?m??l ti??' 'niatils-v. ?t ?I,, r. irr.it._ f,?m mt a maa
Ma Horn a nut* tai im vo nan ?ho w i? I.? heooatr the non*
of hi? riolen.e ?fe? mu? - 'j later. A Uri? bntcBer koli.
? II a bled* . I i- h.? I? b - fta, ead ettalong marr I ?a tvo
r? und?, l?y en |k? (land, aad hi* ll(?re vaadere^ Derri??*!?
lui i *r?lr**ly ?Iobj the Matt Ott ?fter ?Le _t____t II? wm
, ??-Uiiliitl l.uufer aboel th* rut-err ml?rt he va* vet
ki.o?n, ti! hit pre?..,,? BIMI"*d ??> ?ttratton bn? lb*
o? it nf th? ???i"** l?"ti?"??t the ntriu't a?, mer. ??d. ?der tk*
?. mi,-id. .?.?fi?-??! r?.i?akaJ '?I It.
the i "nat
_????- MmInj i? ? . e ey ??.' HM o.?t.- win. U wa? fn?l?_ apn?i
? ? i? ? i-, id? i ?i i i,- Ik? ata by oe* of h?t a? in? e? ?IV*
ntaetadM iir??k
Jimrtntk
I. it? i-,. . - i... i--?. ,mi. -i??, _i..t it oat ? I
..ruin 'ht ' I .....
... . 1 ... - .....
?? ? at mt?. ami yoe I ? ?_?_? ?li. ?! i Bl ??. ?'.? ?t
. ?r i ',? i h ya?, gut y a tomar yam I ' -
o- o ? ? t. ? li. ?ey.ni ?. ?, r? i . ? . - si ?? i. . i ?? . ?
? .... ia. r i ??.. ? ..id a Uni I -
: ?. i ?i ?? , a?ete II ? ???
. . h t ., ... .t ..-.,.? - i.
i vi? i ? ? ? , ??? ve-Mi '??? '-?
I Bl lill J l? ? ?.
? - - .1. I r I ero It I? w? ? ??
I ....- . h i ma- Hu? a. tu m? eu ?
' ' .?M (?' ?hl'*r . __? I
? ? ? lib -? - l.Bf ?'? ?s I ??? ii ?- I.?
I. i .? ? I dnnr at.? t ?n I
I li , ? -. I ?i I , Jr,, tug tv ?' *' ? ''
- . py tat? l-.o . .
? I . ? tri n
li ? au ?. 1 ?ni ... - . I . ? .n.. I .
? tam . ' - .. -i M I. i? I hop- i n -
J.??i Hi Bfl
? ? . ? . ,
li?. MMHM
hMMreCtMa?** atara?! vahan Ma neig Me vi i?r
I ? .-Ti, .. taaitf " I'-' en . ntl
i ? ? li i ?-.I h.nnj . k r *
nttllr_ III. I ? rd It
? I,?",? two
i . , -?? ? i . ? . . I j.i i ?? Ird. re
? a
..:... m - ! i, . .- ' i -. , ? I.. .? uni ? .1 ..
II.. Ui - i ... i ? ? .1 _ ,. , I ' ?. |? BII.M '?le
( 'I
. . , la?, I .- .- ...
I ?. ? r' ? M* |i??' ?!(???'
. ' ? I ' II . | ? ? '
?.I I. 1
. ; . . - , r r-f - - - ? 1 . ?
. . ?
I.
.?.:?? :
.- r. ? ? 1 . ?
? 'ii
! .. . I. ( -. ? ? - .
I' . ? ? ?>. .' . ; . -of M IV* a ? r Irr ,i I
! ! I
' . I .
i II ? . I ' i .
i i , t i ?* ?. r..?s .i-i ?
. i . i. . ' ?
'
? | vite __?rg?a
-. ? ?
?
?
. ? ?
... .? ? ?
'
? I r . ' , O , J
.--. . ? | -
. ' ? . .....
I. ? ?ha? VI?-i, ?rd li .
i
|, '.
. . i . ? ,
... . ? :
II .
- I . ,11 isla. . i? li
.1 ? II ?
'I .
? - ? .
I
.
I
I ? . I ....
? I a ' li?! al* Pi
it f .... o
I ?
I I
I . ...
i a i?
. - .. . -
? . -
nu: i i.M.w
i I I? He; loi iPTVMtl IMP HI TtnBI Til I'll'I.
i ru-, in .
?. ., .
I V i. ,. I. . , , ? .- 'e' ,
|.*l (roo. Punl.n , I? in.' A ?'? ?? ?"
? . '. ?
?I g it ' V ?? I
gatee agvwrd. I I - ? ' ' ?? e
I - ? ? .
' '
I?.'- .'? * f ?
?rirnl . ' In, a I " ? '. IM -'- 1 . r , ?|.? r, in? I I _
s ian ?.??iii .1 ?- OB Ma
I . ' I -, I . . i ?
li ? . I . I'll r . ,, : , .1 :. ?i, ,'. .
_? _ ? a Cai
?? o. a i ? ?? i ? ,
i it .?-,.... i: i
.... ?
_"b_ ?' . . f \l ? I, ?. .i v i* li.? .. -U- ? ,n t!. r ?? 1
? '?' .. ?ii- r ,. Bfiag 1'
V. , . ,
' ? ? I ? ?a >>int ?,-r'a? it ! I.y ,.<| .or dur
! . ? late paaaaeataa ei Me ?'?? ? ?al
t . ? ia *u?
... .... ,
. ? .-.,?? v. ,
? i .
i- from 'h
i t ? a i ? ?
.... ,., iMrn ? 'irat ?t.i ?? Bead
? , o ??? ile ?ml r
..-.l.t- In edit
?. ii-il1.. m ,, tala* i _?r*a?l ?Ilk an
-.mar
? -i . ? It I , , - . -.-? i i i I
. i'. i J?. I .;?? I.r ' - ??. li it ? ?
. .' ?' I ? .. ? ? ? | . II?
I u . ? -ti .. a ? Me
'
I f ?. r .....
. . .ti.
? \l ? ? ' I I . ,
r- ' . I , . .
...
t Mr I r.italiv
I . . I. .'' ,
\ 'in????? uro. ? t
? .' li eo .?I Ml
i ? ? ' ?
l , .-,-..- M .
n. . ' i, ni that
Mi .. -, ?.
I til '?I ? ??-,<' ?Bl? ?
li .. lee Bambi
? ? i . . .
1 . . ?
t
? i ? .. ? t .
?
1 ? ..
- i V - , ' . -? r
' ? ?? - . ,. . .1
?? ' . .
I". ?? .
?r ? ?i i ? . ral a. i ? i
?? . . -I
? ? . i
- i --I ? ? u 'k? ? ibl ? e ?
l??T?n-i ? ... - . .,.. j t, .... ?
I . .??.
. tot be
i .. ?? i
i ?mi. ?l.ili
. .
? ? IU?I
:..i ?.- a- . ? ?nia ?a? Bor?
aaaM ?u>??a.*-i* *f ??? pony ' boto va? ? food temi of
? . ?a : .-if la ' ? B. '.ii? a
. .?
. ? T?*TUI> ?* *1
H ut tyiht p> igt Itfiont p?leMow iw<niai, *J_?A\^
I t'? ?nl-?ip_ud arf.ftlof IT? (> trv!()r;v?i?'r. Jewes ?4r
I phen?
?'?? II By .-?i . is i -r n ?-r i- ? irr? pal -'
?____? ?_ ?'?l.I? ?'! Il r i? ibs i
>e?the-tt__,, _rr_r ib_e.?,rw?e?_?rte ?tam pit bim,
! '"? I' " ' ? " . . . I e ?- . ..i ? ,, ,, , ? . . ? ?
?.'.?.*.' ?????, t ., ! ii th- r . '
'.?aa? ri ?tana
II rsaulbe? l?r,- ?? ... -a-r: (I ? ' ,,, r, -.'. w?? el na
Q*ad?t-*'Bse-a t.- ?fT-l ?a ?rr?'r?-.r,?iy r* i*. ??,<.. i K
'??I.??_? > eo-aalr.a>eaM -im ,? en.n,.'? '|,c ??' ??'
hr _ h i ?_ ; u a Baa ,er tia'- I ? all-.k upo.. (' ... B- ?ki
l?' e'!H. I? "?r.ere I | .' 1 .>'???.*? k.
_._a?e -H' pee? ernf ?_ ?? ?a? eiprrted. I ?et . .??I?? frt.ni
wiiMasto? ()?in?r pio'?h y t.. h? ?r. ?.I , ... lu i h
''?'"?'__*e waa eaaaolat laen aas a-a? ? .-?ir?? m
'eil K??lf a??l a('?__llt_? a,?4 ?lu, al ll_> .rp. ia .ii., m
i??m?i hi?, u. s., ro.j-1? ?i Pi? tasarsasaMaa Bat? I - . i
.i??. .?4 Uti .??' i
AiTaiiraiATtoirt roe i??iooli?rn? wi?rr?>fi a?m?oi.
OO-mTTBB ? ABBSSSna TBICHS-S' SAI.4RIB-? ?
Tn? oro. am .ABMU abb ruma Bw-DBBCAl
DBtlOIATIOS.
The Itoiinl met at ? oYli?.-. yestT.liiy BJ- rBOSB.
I? ti?. ?been-l of (be l'reaidee*. I 'inii?i,ii.rf .") IL II A ??. ?
?re?i?t-.l
( .?i?_ii-no?-?r I.ANiK.a ere?en4e?t e ontaeianleation feo?! "'
r,i..ie a i.r um t?? .ik w?iu ?M?, f r t*. i?pt_f.l i.;
M ail r -r ?he pi,rrb,ae ,.f ? au. ?u ??,,] Ward ou ? hie? li.
?T . 1 ? . e?t I ir .?.',.?r -?r.h.?,l
It-f? ir .1 t.. ih. ( .iniulli.r ?n Bet, . ,? | v.a ? '-.
A re?_4oi..i? ? ?> asaaratad laapfitanasel .:-?>! Ttbep"
P ?ee of ei?kln|r i?? rere?.??? i 'p,,'? '.? ?n p. uimt* %? 1
? aolee Oraawaar laiael B? ?0 and l'r.aary Bebet- Moi
i. ?-?4 JH.
K -tarrea <o fawwr?'*? <?_ Tie Idl? _?
(Vom nia-ionrr W??a B a-1 helor? tSe lVvard I ?.vT>?eai-!?l
tat wk-eb be k?d r aaerat f-"L e? ' ,
* koaltW B ?IA? M-e-, ?>,i,'h frently ona.? t., thi? .'I, tnr
?V ?if-po-e of li.-?????i i? Uve mmehl em ot urn ?. I-..I ??.ta-a
ta t- i nmoiiiimiiiiin >? i IraSara i?->i..i nu abtat Iba
<- m nut? Bleated ?t ? rene?! ?_?-tU_ murlrra. ta? Dut
?O.fd ILr??- .ratef-p a. krn???.1fe?.? ia f r t , . ki'.l ,ea? and
b.-pi'ality ?iib oh, n tb. y ?, r? r- ,. ,?| ,,., i ,,. ,?.. ,. m of
li I? tala ??it ia tke mi''? .,??,.?.;? b orne en. ?id rV tr?ir
p?oii|i. anti o?mw? ?ttenit.on. m mal, m e??r- ?rr?. ._?
"? I ?at I . familiar,? ereil <_a.llit? ?'net, ti.. ' -?n.-i?
fi -PI 1 ure f.r tko further?ul? or tbeobj-icii WktahB r ?? I
setow
?ira. i?4 li. be ?rt?r?1 ?t ler.lh i , Iba? nilOu'e?.
A rr ??.lull'.? ?ra? in. ??. e.| i? ,? i? |,,. , '. \ ti I" tbr H
I,, re P..n iniu.-a t.. r ? .,???? | e propriety "f re~?u. ii r I .e
11-?I. ii ?ii I i the ?TVrk ? Baba ?" ? n .re MS I Bk ?I Hand mi
I*. '. 1 ??1 t.. I Te ( if.
Hy ?ee .InPoe t'.e (" ,? ,r ill r ? ? i??.,??- i.-1 p. ?_?<?? a_t- lb ?
I'll.' ) .mi?rr!aii ti ? ?u u ..f |>?i.ij?. BBMset te I.? ?li-ifU ?>>'
Ho i-.. I
r ? f >.,-mr taaabMlao wasadaatad
H'l~- Tbtiiie, . i- el?, ... .i iae ?par-riri?lo*, bee?>
l ? i .. I ' r . i. .... I,- .|,i?, ?al ?
?? ? ? .'?,???? i? Uie mm ??' ?
MM? ? rr I ?a ? a , ., |,, i ... ,
t ? .?I . ... in.l | . - .. . ' I |?M ?;, r i . ' . |. . ?
bNtjaajiatal i"' ??..'.?-'. e . re ?? ......
I .ran.' t?a. tun ipi ..-! ??
?he ?an?' I? b. reKf al ' ? , ? i e r . i I _. , , ..?. ... la V. ?r I
lakaah ??.lib .??.?' e? ;? B ? at?ksMawBbankyapanpa
ile.? I ?' f?. ' ?r ?i?'.,?,,'iii a, ne.,i
i r . ! ',.:??.'. ad I let?ead inpr | r -,.--?- I ??)
I'flk'l l li?' of pan? ni|(. _ . Ill ?.!?!-_._? BclU- Ml lal in
I Ward
4 r ? .1"' i.e. ? ? ..!,.-. ! ' I t' e Coo irllle? on
. e e- cr ? '-,- latta? lbs a?'i
'. ? ? 11 ?li. ? 1 ' | ?i n ? : ? ... n lb
...-r..- altea i I vii, ni?, ?nd tl'?4
I llr.- p. ?ric Al, . M< , I .... I ? ?
I?, tra. ? ? ? . ?. I ? .-.1? ??i!er
II ?r . f ihi? l-.li li ' I ile? ??
i farta ' I? SB Mat
?i ? . . i ..- ,,?*,..,..|
.?: ? i t i -. i ? - ?* - ? '
| ,', A . ? I I. W'.-Tl,
i . , Dfl ?r .-?. ' e I S
i ??? ? ' ' . ?
? nj i ? '. tit? lu Or.wi._r ? - ? i S li ?u '*? ?ST <? sal
' ,? i ?? r ? ?
I HW a ' l ii l ? .ii. a. ?I*?. ? i . i ?,o i. re
? r-r ? . -, a ? ,a H. i.e??i
r ?i i,
...... ri ?'?? ?rbif- Wa _
.. M ? ?
. ...
, ? ?
..'.-.. ? . , I ??
? _,,.',..?
lill - ' - ? . '
?
i . ,.!?_.? - . . - a
? i - ... . .
i . . ?
?.!, r. * a ????! ???
. . .
1.1. Tai ??- ? 111 . ? ? ?
??'? VI ?.I I ?I 1 .?1
?lum? ? ' ...? . t. M.
?.?ii ...
,? .... Ike Board ?a? j ???' ????) la
I : ? I.I? HI'UKTS.
u toa i?tii.'
i? .ii,? it. .ABB vi *? laaiBtaiA -mi a?
., i. u i n ? nu i.? i ae
?
Btafied h, esi ii m*
. ! : h.?ve ibe ma'ehea 1.1
i t. OtCb r Irem li.? ft? pi.?
, ... ? r ? * i e .... te l hen inatc
? ? a,?
? a ti'
. erith las Mataaki ia ?rea
..-,.. .. ?/,, ?. i
Ii ? . k1
I. . . H.r ? I oat, aw B4 I ?'?
... f nu ?? aatra tiela < N-graaee
?
? . ?-. i a ' IWO Of UM I??-'
_ l.lr.| p ??:? . . e i ,? a ?
i ar n .n1'., ?i'-i
? ......? ?. re h i ie be-et
i ? r ni arl ed ti ' I ? ? '
.... Ihr ?i ?
i . - . .'....
. ?cjii
.
I ?: ...
'
. . i Hal ak
...
., i ,',. n? lu ?? la-? ?
?v.u.' It? but Ml I
. ?
i . ? . sa Lall* ?i
i
. ? * ? "
t - *
?? ^ t .
? , ' ... M .
?dhere | . *,. r_|. . ? e
,? 1
a- n bC u s ?
". -
I- H .ni. i.l ' '
i - ?
l .? II i . , .
i
?
. . A.n. ..L
' ' '
i ? ? . f .
"T ?i
....
Li ' i! Pi. .. ?a ?IT. IV -
I .1 " ?
i ? . i e i
- , . bp,
r? Me,.: .li . . ?- ' A . r. I
.' . ' ..
I . . . ?I ?
Dal? ou lo.ll? Ml teaj , " t m ?? I
I .?..Ltiiewaf Ike \rv?..eik Inirrt.iit Praia.
?tar ?. ......I
L \ : ?I Ealii t tim ti -. toa I
? \ rk r?..rer? t? aaa baldy? Bids?
;? i? blb ( tad 4
1 i?.| !h..
i ? .i i
? ma asad ay a an i. B. 1 i ? ? ' I? ???
I ? ? bebt ?bl .riii.
rosier par? ? ? ? ?? i ai.u?
? ? . r ass v< talara- ana
' i ?-? ' ? ? ? teataiwed After ___osaar? ?. ?
? ? ? ? ....... l: . i . , ..". .. ,.| |_? '??
I? , I al ..I n ? ??
' ""' "? ???r ?? .
i ? ? .
... V !,,? I ? I
? ' ' '
1,1. ..I Ni
?' I
i ? ...
? ? ? ? .
k "? . ?
a ? . M l'a e ?
i
?
. ?
?...
???bl .....
.. M ...... ? '
... , - , ? . ...
I ? . . . li , ? ? ,.,
? . h < ..
..- , .
' . ... ? ... i? ... , ,
" ." ., l| , Ifl .1 >!.,
li ' ....
?? ?nj * '?_? H,? , i ?
? . r.? , . . ? . .??
??I ..
?.be ???.) I_e_.l. ??. . I
'. . ? . ? i , . . v r I? a. . - ?
1
. , ',.. e . ? -
i ? . 'I I .? 1*1 ..,_ ??II ?
*?? ? ' '? b b? le .? ?. H li I '
? I Ile .1 .... I ? ?I?
I > I . . | | . |f. ?,-....,
? , . ...... .,..??.
n. inu? ?A . ......" ? '?' ?
.? la ?li?-.'? t. _-.??! ? -*? omi
. .....i ?i s ?? r '? "
?
? - ? ? ? ?
, ?. I , i . * -
,,...? . . ? ?. 1
?. a
'
?, ,. I ? ?
A
.
a?. \?. r ., ? .
, ' ?
1, ...
, . Mlem i _H ei'-o n
i?. ....
?
? ? i
i -.,..?i? c Maaatwos ?n?? c Mr h M k. ? tia.
I toar.'.'. ,iiMi?.iiS?"?.,?Ui?4 by ?be ("ka?
omi ??.-e. ??'? ?ia. _aila?a?t IT? aast tara? ef ile makm .
IBBBBSBI ?a Meatar lB_*w_iiw W.
* -mr-'nr.-i-.. ? V."*'h ?I Wrlareiov. ^
I Grand ftaM
i la Me M Urg? ?_*?,-?. i iii
I?.. ? ? k Cr?* ?? I? ? em* A e. a * .' It*.
.? ,... ? *r i'rT f . ? i al. 9. I?, al
err ano bMbM Ha 1* r.i? . Batt ii I I v> ??_.
Ran -ioui o T Marroo of ka* tatt ? .; ?in * ???n
IB >r*Kis?ea?l.' Kr iJrt. ,1 |_? 1 MM lll^a taMM
diaielr arte 11* tl.r n - " b?I H " "I" -' v* ina, ta
? ?-i n. .? I *, Hi J., i t cr I -. r.'l t- -, ??-?-1.
Wnenaaadr, .?-?? vi mOaa_Ben*-M*i i ??r ?** atf
ii? tii?lil k1 " 0'i l-a-k
lunn
ii i.? a. uiiix-k ,, i'?,i, ***t#n '-?- ' a
? . I. ? ?V ,.., ,. .. _ - ?. J K< ..... t,, j i; tv It?
Vi It.* a?.,, ii-Ki. lu ? u Bataat, ? *r tatt afn
rt.aa aroatt iii**?! t . ?tw?i?y '*?e??-ta
?.. i. .. '?..- te, emmmnae<bf Me t??i F K F.._?.. mntOOM
> - ?la? ?I O to J... * . ??Kn-sr _1 li i ma M,.-ii>. moy
latartut witum y ra r iif ?? _? n. _-._?. '*mH
??-.a-?*.. Ii...? ???. 4. ?.., Wa i I, ?Mt
T.n . a ?-?..-_t| im. ? ~r o, ,i i nil?'. _ I
. ?AV_t|.^|!\-<l? *-.-...?, j... .?.. .if*. ...olr-rr .Bl
???? ? . k. - I-, tlr K.? *-,. ,? li ... I? II li???? tOf.
???7 u? ??-ara-?? .,!___ 4?ftMrr-. W k Alle? bat- ? t-4* __H
'--vet
ni?, v?-. vviinriN-*i lUrr ? I- n~-M ?___
M.-tia. i?._ ?r> ?-' I M C-k > , '.. ?a? K e atan
i, i"4,i ?-..? ,. ? , . i, ? ??..?? ?ra wal
?I HO.
40N*(lttV-l?ui(, irevWitan-Ur. i.,, m ?? ?a? tuilmwae*
ll??|T lin*,,. ,. I,'. 'I ',- ?f . J .ara
?otu naartMMai ? -?.*?,..? *nl ??? uu*a ama.
_?<*??.?/a-?-? v ,? ,,. ,
iVri|.'iw._,l'ii?l. - _, mtOmi .".a- t-??o_n|
IT >'n?*J- I 'Otn - r ,. ti I tin- r? .?Jr.. f ?' >??? MB?
?teeatt o auf?, n? ???,. ,_ ,?
cthrlVhti?ti to, ___,, ... r i.ri-j?y ?ni. i???ai mH.
I ? M ' ?"*??-, f I. . ?
1**?irt?li.???-a*ato,4,??, ..,_., .,,?.'?.. a*-??*.?.?-??.'?-?*?!?,
''?? ???-__?_, a?*..?*___?, o. a???? ..ni? . i?? m
???'? ?_*?*? "in i-???t c ??.i BM? a Tgalat ?'?? ?
>:i?wariiii?o?T??*-., laaataCta 0 t-u.i4.ioi-. *mnt M
TI,. , i.lrMwnl Irlrit*? ? ?Ir ?a. If I???! ti
t ... B. ',?,? r . ,, ... toa.,. Ti ,.(??*
? . ?i Kr,?., Hire . vat, alla ?-1
? - ? ? ii.r.. t 0?a? ,.? r ??? t tt**tfl_n_k
? ' .iW-ii. ?ii.? .. ?i
Pbg ,e.?i?.*.n? avril i - ???Mt
?ii.?4iurr?-??lk?*ii'.Tks.Bl.?i,?i ...., i ?.I Btn
< e IT?
III-',V,M -Ovl-M-M remet? taamaatmmn mt taakoata ?Mat
I o. -rr* i TT? la..*, t* ... ? !->?.?___?
??a ?I.'ii > : tal.'.
al wta ate pia-* ea ft ?-4?t. J?t? ti ?. t ? um* p a?.
,-..,. t. a W,i .,w i . It-..',, Hoiilti. llltsr-kalO
In l'y ?r? "?paeOu ) i ?. e.1
mihi ii. MaaaamA tam ?. I ?-..,?>,-?.i < i. .|*i<(a
V- IM piBa.a_.-4 ? Ti< IV-? I .?t>?l nu r' li?''??.aM
? al lui m i? ?o Ir i ? II* l . i.t -???'? In eeiutroomtmt
'?.?I '.? - >M ?ra fr/ *t ?! '. SI ??I?. PI .k . 4'.?l??tlt*l
,,.,.,,. ?,i_- ,.i,,ia.. a._?.T'J. vbb < ' - f ? ? f> ?Mb?
?i r-.'
M ? IHTKR -ra, rs,r_*,r limr |??i M**M?k M I. Tatty t.
m ?* ni KM. (1. Wrl-a..
Toot rea)..' ti.? fsm'? a?. raar-rO.i'i . ??r* ??. ?iiaad Ika MMl
V<. el i .?pal. _BM . T ,i . i,, tal m .' "oll?
? i? I I" I
Gofciul Mollir..
Mk* I. ii.? wire???I annn i al ?f ritUM a iMiWB
main buhimm ? ??< i * i.- ?mamey? ???- a ? ii'?*
lavgaei ?? ki ?a? le,una, .i*t_. Ben i ?.-???.
?i ? ? luton e ?on - s ? ni H' racauM MUBfn
abo ila? laakr ? I.. -I,,.,' I'.. ..._. , .. . ? .... .il (S
Thr. levai Tvhlr.
conti mt.-? "i M tlM ffiTT Ttiiia?
? ?uMAV? Willi ru?!
UtPJHMBM M WtUiH vt'N-itiei aitaa
? II ?HI.Kit I.ANMA.N
lATuntrnoai ?vm Mtcmtuit
tH? rtPM (??Li/MM rin.-Kiiii ??
PIPI | ??.Tionn lUbl WBHI ? '
rou Ml . h vi ATr a
j t?'P. MIXIK ? I I li? (.? .?I? taw
na.MniiM! inn HOOBIN flWMOOfMHI
.. l.klkS i?? I
AFT AMU 1,1 r?l Uti Noil.'
. * ti ?. BV ALI. nu tot tu a?
I..?aia. ?strawberry MMlwI. TV tedim? ot i?>? __
. ..,??-.. l-l. h, I . -,r, ,.?,.., B,..,,.| r.M I Ka. k. sinai ?t Ok?
s ? ? .tati. re an M i -.-..?a i so* Twratt
I- i '? i.-asar? Al I'i K MM ?N si.l I I 1- Si ... TI lau ?
H?..pBr> *,.. IIV
ru?
??iVENTIIIN ??II ? liKf/
\??1 \ I K' ( lilli, I KA
?al?- .-?_?. ?Jisna?. ??? tpV?I* ?>' ''Or?* a** Ula, I
? ? . r? <?? bafeaataj B-avaM > ia? vi-.ai ivf. tor t?i
?-'?li ( I ill f KA bl it-r-as.) ?H? -.??? e ?ITl.ln-1 ?_a??Vlf
? ?
i'1'vrHtire-ti
? ? . r..-r?^i vh*MMtM?i ? bain??iwv*a
.1 .. mr ..r~ FBI. I ? i ?.J .--al iflV.ll
n nr , .- le M fi bli?.
.? ?_*?? ?I.-aar* Um FR1.M BTtt I ?j ?ka?'
? HI PM ? Ml *?"??. kitti ?
, i .?., trottai i ne n ? ??..:? erm
1 ' M TIM?." POt I I'KK ?I I
? ? ? .. ft.
?. |?r< .rr . io tali -I* I ? I
^? i a
i tajn i ' cr
?tti i??, mini ni tim Mint mu tai.
V ..?J Ft HU Al.
Itafv?a ?at lit?. *-> ????? ?rvm .?. Rar k.?.i-.l?T
i ?rr?l - .- ..,-.' -<r-.M. .,,-, ?
mt.
11 Meena Pet erir bj
. i"" i "I : n i? ., ? *??>. It ... Wi iln.
. ?
Ike It-?. I'.'tillt. la lb.W-rta.
.i
( ii.? I i. il.lii 1*1.1.1 ' i H?.
II
- -r !..'
??.?.. ??-_? i unto
reue ..???ka?
> ?a fi |?)It?. ? a ?.'li. pav?a.
?
ITS Tim I
??to petan -
??*|. ?? Ml ?'? "..?MBae
? -i '? ?I
I r , ? - ? i
MA.'il \i ? ? ?.
?a-iae lea-.
I i . ?rliaa ?Mill?
I?. IX ?I.I \> "?
? el- .? ?IN?
I ?1 N. IN t ? '.,..
B_f_* l al?
" i? taraei ???_e
I buln?.
? iii i.?i a B_b
? ,. . -MM Haetlk
, . ,. . , . r* a .???? ??*?-?
1 ??.,. ? siripi-a ??'??? ? u i ?-? a- . .arr?-?l i?W<?? ia
., . r. ? . .- -.? ? ia? m?? omu?,
MU. ? ??? ' '<i ? i OBI .
I inriti-.
li kal?M_V Ay ?ti
l III I >? e ??..
' r?lil V
ha*? ? m?
Kfrii.H?'l!?t.''
? - . ' ilWt
i i ?? n ?> i a i ? t lo?
,'.?'. V i a ?i-f n. ?
?i i ?
?' '?" ?
. - ? ru? u.
I li a V ? - I
... I Baa H HrJlMkl' ? ?
m ? '*??r
I ? li?, .
Kr. i ...i. i ?I ?rniainta
... ?-._*??f
Ike ?k??.HIa?a I rvirtrr> .- ..n? a. lag IIh*.
i . ?? t.lH.rl
, a ? ' . - . II ?t.
'._,.,.. Hil t . ? III .?I??-a?u
Hrli? al I vawMV ?WMs ' ?""? t ?'
,.*?-, ?r, i.Ki.. ?ra* ira? ?_
r.'i'.l ?*. >> Ha, > HI atue-of. Uro
?? r*o. baaaOM tata
,.a . ria. I? Kur ? ?d. l?->-V
... ?. . ta-t
i.M ? se? ?ia ?a ?.????.
. . a M?
.
,..,-,. inol? ,". ? ."-.is.at ?. (t?<i>i.i?
vtM_*a<|
- r r?'T. pam.
- ' k?
* '
?t.,I..
-I ft
...
? II*
ra. I*.? -ira?.??,'? o. ra. HwW.
.
*-a?V?l--- la?
t talbra VVllwa?"? . ? * I
rmeairt ?Atvttl?* ?wtva-1?rblv?? " ?__?_ ***
.... . (mu ?aa-ad ?
. y ? m a. vi? I ??r ? r
Air ciT,rA???W.
*t?*Jp*\,

xml | txt