OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 21, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

teatieiiii MITTIIB.
mattem me ata a*wa Wan?ni Mu M
* y O**--- I? ?<? ta. "Hl, etwjp? Ota*, lit.
"? .W II??*'.ll*| I?--.-.J0|
m ".!!.... -, i ?^ ?'?!?? ? '*>. m
Te ??. .?ni? Chk. ? M. w.wri
tv i ?._.*-? i p (a m. ?. j
MO, ... . IN t '?*? ?...IlSi Oen?l_TbMb
Btv? I HI .-Vi.lwj. 'JW., 1(_K|
ton ? i K"?. ... Ntl no... m]
M? ?"'. ?''?'. :"' -?leall I0*?|
i y : S-Ma ,t tir t k I.
I|u ? M '???anee. .MI
Klkr tu u. -- '??.?JO . ..10-|| loo_
Mit? "?! '?- MI
S-at I.TdkE.1 ? -JO ....10-'| too . . ? ;
*n??i "- M.ttratkttlt ? Ij.? Maali l
gOa | tah ItaJ .M I M."->i
1?.-, \ -r . ?? M It P D '
m-i - . *- ..
m. u ci ii.!','", wi-ti?
MO. I" 'H '. I . ?"?".IV
h . Sa. I al P 9 w htiv
SOO . ' i ?*' . . . '171
tn ?i? m i - .. .?it 97|
3*m . ...it?] m . . 'i ?. .97.
iOO.iii? ?<? .I|
I.-.* II.- * .u
a ?? - u .a. H : . ii'i ?. m
.IM] Ai'.iliT.H. pr>'
aor .. '.v ?? rrer.
?* v ' -. .:di. Ma*. * ru?., IM:?:
iNt Onu * ??? r u. i ne.... . m
at. Ita ? im j, liai Mel mo *?
?M.. ? ? ? I - ? I . I |M . . ?HI
MI .i ? . ? M M. ?? J?-! a. "p
Mo.u? , .??i. n>;? .i?.u
MI. 1.1 i'? - ti; Mil t ?t. Pani
IMve.1 lil?? ?. ? ? M. M
Mt. ??. MO.. I. M '1.4 Ki Pwil fret
2-D- .M , ... ti. 9U ? ?U
3w . *?. i* _, u i?:.*] ' m.ri
| M .... j.
t ne..? 1 ? ?k
Itb.a--B.?..' | 1 ? r. .... I . >, A i
M,tn. .i' ' o? ? -' ???i ?" i'??
trnw- K ti raw dk B I
??.... KM i'J In. ... '?.?.
?av.' 1 dil! pre? . t ?XW.OC.
M1. ... .| .t? _ - ..-. ?.?'.W|
Bava?', Wa .1 V - ?-.?... i i a l II
|iV . I. : ?
-U-_.it! Mil. Ik I Paul. PT
m. Al
MM i mu,' M. KiMtf.lt Cil I in
M. -i ? .v.Il
- ?
t_U 8 fv .-.'> C2 M li "
It-l>? .... i
?.8.1*,-?. A V ?- l I
I/o.? . ?? lau
_von> .?. 1
M.K?? I
?tOU? . A I ? ?. ?? ?
II?.-?.. -O, .
mu,.!** . S , , ?-.. , t.
Miau. t ?> r"* I et?
??As?. IIM- ? ? ?-o ?I h I.
M,(M>. . ...
_beMurrT 3-iua. ?
-I irr.ee.
t_,o . . , -
I0,i??' . ?
W eere*.
t,i?a . . . .? ?
"Milk*? t. -
at? . li
MB.
.?-II?.
Otu? A M -- i S. Y. On.!
pi M ,11 ? ? - '. I
? t- I
Olav '-.rai t.
ti?. ... ?' - .
MO....
IM.... ? i
-00. I ? ?
?vruc. it
?J*? .... A
-"JO . i '?t'iVloal i
Oteo* l L a T* ?< ' ?,
ODO. ... S Y?
too .... i -
HW.bil -i - ' . . ? ?'
_-aa_tiL_ . a > .? i.f,
m* . ii-, a.... ii. a it. I
?a?.?6 ita)] ??
en. io..] pitta, o v. w ??
WA' . , H*' . b3 '?"t
I ? ,
nn r??? ... _.
f?ku A I! ? i . i i I .: ? lo, A
lo.ooo. ::, .??'.Ul . *<.
rn?m im
it?.i??. y, .?"?>. ??,
nu. . ??. ?*
100.?J a] -?0.b3 -*. ??Vr A Kort II
B?v:.>i. \k?:er )'.- ?
3UI? . U .?A' . bl ? ? '? ?
C*v_uberla_-1 -a*'_ ?3 V, MO...
-OU. I... Mr?. b?. I . |
lf?.blO. Ci I '** .. b_ K*?' .??0 ..?Ij lOT
l?i. .. :,lo l"?j ?0... -.l-l ltV|
O..- kaJter. Il U?-, ? >.-, A .s \k
II? . .???; ( lave. It Pitta IM....
Woot, I le. rl-d;y I rtt?_>. I . P..r.Vt. t ?
ion.-ji s???'.bJ --i i ?'."r,
."??^ni-iiT .li: ?
(. id cloved at 1- j, *t?-r ?-_P?- .- l-?j aad II
atevauer frvm Jkajuii?-?. Iir.no 1^11," ty .:. Iranaa .
Tberr i? ie?g avt.utt m (i'ner___.ei.-. ?to k? b
ave well ?apj??rta-d. lu KraUr Meeta Ot? -b-UrVB) _*>.rt
ejmuite l.iiie tii?__t- Ile Mnl ?t???? avallan t? t?- ae?
glectril, ?ad are ot.ii .?-al! ia I j the br I r* ?:-- Ul; ra
MoM ia tb-? t?u*lf. Wtur twott Ml Lill,. Rea
York Centn- vod Hud-oti Kno rere b?4h lower, M :
tTM frv?dr yffei-ed it .'( K? ?d :.?? va? ban
aaid frra-i? ?i MB|*MI l.? I rtt*Waatanat-adu ? n
Btevdy and k??-k Mead bl_Hn lli-r the > ?ii K
Mi<b.?an ( entrai ?' rr ?trn,;rr '.rxia ::
el dieid?? i*. At U* fe-com? IWia-d
w?? dall and i.ady ?? I
trtui-b Mid it >, Aft., the i*!. I ? i it On]
tl'-?l ?'B'.'? I
dla.l . I '
Stiosn i a . ?? i ? ? i t ,.* j
"N^.. -? Ml "n Me-?
1 -t ' ? rai, "?I a'"J. Kn*. -*,?'?-; Batan R ter
IP. vii.', .ie_4i-.f.l<??_.'? ?, M ? ? oben i*
Ptj.lllti? ? ?'?miii N :,y l.'l-, I'
twricb, te , ? - .
lal-od. ''Ha I ' ? s ? Weet
ara. IMM
Money <i?t. ? ? -.? ? .| ...
Vlt.i 1"V1.? -I i '?'? ? ?'? ' ? M ? ?Bl- . - . :a? ;
IB.*? ?'..on? ?;'?.?? ? ' : ? I n ? .
aav*r ma abai i.e.
It
? ? -
1 | - a ,..; b1 ?-...,
. an ?
vfla e* li ? Heir ?
e. i .<?..? A^ ? 1 .
? i - ? tv Han ibu
agu," ? . . ,i '.,_u i.. lui mote
I '.Bl -r . f
u. ,
ubi I ? : c ?n . u.; ." . - . I?
BM-ul ? ? IV aB
tVn.? ? -I ll.ai?.
pru Bj I :.e paulit- ._._,-.
. ere* Map
a . al Met
J? pi - 1 ? i ?
a. . ia I"
b-1-.i*. If i ?'? -t at* -1 i ?
vt.? k? ... t ?... i ?
ta.1 ?? H |M " " ?? aid
?a ? :
t ?
m a v ?
??1.1'' be,' : g ?' .
A a---?t
tas t???rii n. ?
e(?ri - i -><i" * I 'fe '
vant l" ? a . , r
a*-r?mbie fi
1*1?? .t : . r
tended by t ?. ? Ii
I?
are ?: '?
t?o-?*' it in bj
<
"I
lr
J
tv, i-i.v i-??a.
y - ? I ? I
- .
at*'? laaaBflFi ?? ? ?
aanaar lum? **?.
|uut^^ t?-a?
m e
a ., . I
lyuJ - - ? a? .
Il._-_.I1C Bat tar lb teamem ar^rrtmp awi o? ab TVrlrnJrt
tra Ula dre??Jen?l i? ,bi be taff, r
IV irair are da.) and V?mes Tb? . a*..-.-meute to \?r
ftp ni. ftg weanieu, are Bi.tb-O bus'- Para at l?l,<i To
Laaasa, i *?*?? t?,, Bptatas M b-MO ipi a hark u>
l'?n_x?h aVaaa, tai eil a arti t-i - -*. te., ___ ?
-hip tnrm Si Jolt.? ?. I.? ??_ J ? Ja 1 .?-9 IBBB I> ait, ou
prteata bri .ii?.
Tt* baatowta of *h? .*?jt.-Tr.*>*e_nr wa? Ra??eipu.|4 Mt..
IM73 f"* ( i.,-.n:. I ** ??' l'ljn ?nu, |i ?lit;::.' g
Halst cr, $HT ? .1 II. .! li...ti n< ?????. |?KSJ,-U'.
The Ittaiima Raatoaad i?* eat tatada ?___ ?mid ti of 1
???r i?nl, ? ii.'.'e .1 _j IO.
Ite XtarwiaB tad Waoaastsr Bead kee *i-?:_rad a IM?
d_n?l of _ per i-til, pei-bie Pi le.
Ike len u Sat.-i al Baal bat ia toni ? diie_-i.d of _
t?*r?*.-i,' ft?a of tas i Meta pii?' Raawaal baa a>
? -rat. .1 .1? ?. a. annual du d' nd Wv t. per eral, fie? of lea
fat I-flk WiltaBil ata pays ?.ii.nl?id of I per ?.-_.,, ?i i
lb. I', i .. i :-.?'? ? i [?,,? a iilrid?-:id of I per e?*_t
1 .: c i? a *.atea..-n'?f uual lra~a|.n.d on the
De ?war?- ?id Balstfl Caeal for the ?e?k CBfttatJ Juno
Pert??-.-! lo, :_? ????_?
lb? na e ?. I It t.e? CanalCs i .???*", ti* ???
l'rn?,?,.??i? ( . al ? o I ?u J )?7
I..I . tail ttalBI ? '
h.- :r.r a_u.r ?-.'n??1 ia?! ?e?r
?r. .'?-?ei Parabsaaaaa
|le.??re_L?! Ilcd-or. < __el __? J! tatt '.'TI. K1
li ?l? mia? Bal ? ? W li??'*?
.trial MU? nJM .?'?(-li)
Pi ?wa Marra; jr b. _bl-Baf Btaek, Masray A <<-,
, f tb Baa k I u :.? p
I b Mrr, liar.-? ___? teagl \. ? Hal ? I.?* d?-? lam? i?
_. m. ?ai *i_l ?li? Ural ti _ per ?. ne peralto ?ft? i Jal, I
ii- ?. lof M ? t ' rl? has
- ' ? di? -
-..de- '? it? r, (T.'.-.- aaailaa aaal dirklaadofl
I li- I? :li I I- I.? 't. IT.Btl ? 111
j . to tkoaa to, aaitori
a ? r._ -i ? ? i _- ? olit'!
...
at | ? ?? n ?i ? i ? lirkTV ;.?!
. . -
I ,-??.. ? :. ???
\ P . \ I ... . .
-
' ?.?. re;..' ItoWafOl ?le..' or.rla?'.
..?a.-.
? - i - ?
. I
l
I ti
...
.
BT fal'aie lit ? '
P
? ?
I ?.
a ? ? .'I
. i ia ra B
?
i i ?
\A - T ? r . f ...
? . ? , I
* , . e
. ?? ... : ' a
a ? r ? ? I
? . ', ...
\ ?
? A ? ? - - ?
Bair . - ?
... . '
? ?.. - ? ... .
.
. - .
a ....
. .
... . :
... ia ?tera?-.
? ?
Baste bei I ? ? i
.
... ?
-. . | .. -?
?
. bet tri
Um ? ?
.
| ? a .
? _'?' ? . ' . . ? I?r?
?
. I ? ".?I I'?
? ???:??? " ? - ? ? r , t. oat? ?
.???...-. , .
?. . . !'?? ?II patt
I firm titi'.,., ? ? - ......
? ?li ?ira'ULI? !? I? ' '?? tale? I le .,_?_! Ill o: ?Bip??.
i Berat monmot . ??? waaia? a iota .
t?t>?? f.?r ike weak I . ? ?. pisa ita etorb ?
j ?fad ob iLi|i'?..r,: al lb?! l?|e a? III?' A " ?
j Bia_e ? B'-blie ik..w. ?? . i. . . ?tere _?. ' ? .. .,
i amalases! ? ?? ??-o aad ?m ?bip.--.ri btaaal m
. of r, BUB, a? ? >..,? I kj t; i M ?..,.- labest
We aseases-kal UM ?abai paru all skew ei ?
tfce-.r wiloielri a? it I ???,? ni? . pop . la ...? I . . ?
i! ? II mr a . li. ?I? tu I'.? e?. ? ,: a . r
ikewa by the latta? ?.?.?s . ?? ?i,"e?r le ?_???!. ?
t-le?. e_.il I? i-t?,-. I ?..'. ?t.i ?-. | ?,.i ..
Vf Boa Fra Hay ?Baa]
Tksre la aaapaareal ditBteatlaa to ?s as
off. ni ? i.,- ),_ ? aaday?a aoi* aasasBMi
a? t_. Hooke? ?n- BlaMOf lo .n?ij| i ni-_t ..'-ii'i I'?.,
u?l? P .,,..?. r i? eSMOtl are _Mdara- ?i I | -
( ?rr! e j ?i?t .. rr i , . (.? r ?i I ._., . en , ? r li. . ?:,
laaae mfemme ?aaaaBato sr? 'ei?wt?_ ?i ia poa aemt i?. as
Brno?? Ht?t'*l."!i, aod momo leaaeaetlooa kera ka? nr?.! ?
m?le ai ? a? arable lo Ike karr* wee I
tat I o. from ? ? i Itior ItaeS Cn? ??le iif pari
anxetLl??! I,, t i a ?" nul'n? ?nari?' ?'?1? ?? I ti It) 11, al
fir ..erin, lb? . -ni al BBBBtl ' ?e ? . ? ?
.- ??lim?- ?? Beer seal pr tstmm ?? ?-...j letafrapb
Traaatrfe ara aaO at , ?? aro? p ? m
I ?. ahef i? mu ?r loataab ?? f a?rerai peeouaw
lu baa?? Bi.t ii? .(?o?e,1 al ?e| , i? f ? ?.. ., basket
7 Be-e ia a io.iiu a? ! ?r ,r?_??il : r b<. -
?len? Id f? 'no. (ililli Par? ?re ir li,,,. 1. ' , , . ? . . . ,
past ?I hi?bet igeiee BP?tseroe tatt t it
t.-? ret I pteo.'i f. r a, .. ?-?r? rr?ile ..f bon I ????? I
ined lill ?eet li li le ?I ??? IO. ?:, ,
.-'??? ?lula! lb ????.? .?-...I ?io.- M i
tottan ?ire to ?ral?sr Mare tare? aat ara a.
; SI| ??> ? ? la lal? I ?' r . .... ,. f,? ? le'?. I
ll'iW) ?
> . - ?? ? ?. ?I. ? ? . I i .?i .,
B-rktW-! turui iti?i,iB tu( Ti,.?
l!?i"- ii
vr? *??? t ??i ? ? ?
taadi i ?i? ? pro last! ? ? i ?? .,- ?... . ..t?
?li ? Ilr. ita?l , t a ? ? .
?
... .
_?....
- ?-i -
? ?
- I ? ? ,r. . ? ? ' ..?????
i . - ?.
* .a ? ? Pealk ?.
Ill ?' I
I ? i -.-.'. AX- Ti ? ' I- bar? bera li
n i ' ? ?.
?
? r .. ..
Been "? f !.. n ..
i A M I I ? ...
at I" Its ? -t . ?
i i? h a . pt ir? I
.?
S<"
'??lill; 14 e ?T? ? , , < ?? ?.. - ? fal
A i .? ; r lae? ? ,? . . ?
? ? . ?
' ?I..I He?. I.I li.
?lid I ? ? ' . . a, ? ' r
? i . i ? i . ? r
e ?
I ?
. ' .
i . . ? .1
f- for M .. la ead i .. n??<h
leasi md i.i?
.?ill i doiieilu 'a
a very I -?_? i. . -.
? - a. . . ? . - .
?'lill Tbaarlrt . , or, taft,
? i
pi.a.e arada? of 1
? . ......
' ? ?. a h . u n ,i I ?a . ? I
> ? . ?? -i_ .r?. wet)! I , ? , < ,
- ?-i ... l mo i. , , . Uir I ?
J.? It ant? L-?eerra i a,? _i?
??? !|?i| I i.|,.l,V?.'_ aod 14 l>.min,'..
al as? ?_?? ?.-.;. .lui?/p_au Veari peretk?-. ?.. . -j.? Um
? ?? ?suw l-aat a batar eatot Baa te i.n.ita. ki.? -.
? k ma) le? ?if InUreaM lo Mali; .1 ?ti ,ravi ?
i _e?rr? rta naru a..u poad ?r?.,.. w?,, koaaeuial? paei ?
??'i'-1'' -r .?isll J.ily le. ,|,i. I. , ,1 u? ,r _ ..u .d
v.'k in. leitedi Bu. i-i? Tkrrekoa Bal .1 n ?? i i? ,
t < a,.. ere? ?hi. f^il era. W. e| _ , ,,,, , ?j
taaae tkraafk Kar-praa aai BaoBpu ail! b i ria
M.a.tr. ? i i wa brlisre Ifcal ter eesaa Uaw el.?aie?it
!_? im ? ?"ii mod?rai-, ?. ?_? Ain,..-.-. Iba oral pea al? Im.
n.orr ?Oaad-Bl tt m leal year a- -, ... 1
Le n?_t???? io , ,i ii a.??? ?, . , j, ..
' I?.?, ei.o,,?;,, fa. a.,,.ni . .
. ,
UBI II? AM? Dil ? \4 L.,? taada ?.Bl
I
.
? ' be ttot a? l? ?
' 9 " i _ i
An ?ya |_
I ?J
t
I
? ?a,
iKaMaiUile ? a 4|?
I. .aa li. . , |f *
li -r
t?a
I
a r.?
? la. #
1>'' ft. ?? '?- w* K?er a** va bapTTrtai't ???? ??? ? ??
?arl.?f rrptirt, aad pi.r-v are ??.-iinaliy ?-W-alf?. W'
OHM
iuTT rart
' -
T?*???">.' l-if-we |- ?
Leawv-4, i .n i. ?. i , _,_. ?
mmgomet M -??.u.. v m It -
l.-*?..-l. Ml*'-.. ??' *
I ?Tf ? . ' I t -i ,'? . . t
? t a,
r"??? e ?.??oil.? , p,..,!. 4
Kla?tl? ?iKllit? ,|otd) . _? _
I.at* ., .?-I I ? .
Ha ? * <? a? ii? it--li . _ ?
PI ? I K A M? kf \l_-Mu ,. t ' ?. ?i, .r U.l veet'l
re? r? t? >,?tr had ? n ?I? ?. ti? . i.... : ' t ?-? . . ?
? ?? n I ??? i - pelaM ?? h?t? Bed ? ? i. i
Early io U r n?. i. >' ? r v it ?:ts?.*n.| I - t I
1 i?e-i, aallb? aaan mee r?o?i?e tate I'? BMbetl
tfMetptM ??? mia. ' d prr??.?l v ... ??
?. PI ? nii-r' r? |v I ' -i. I I?' ? de. hr ? it i ? . ? ,.;! II
? '?.k d.?-! teal ?>l?t nf W! ??I Ktl .. iio??.??r a re >?
*? FM MM ?- d a. i i r? "-'l.lj ?? ,11 M I ?-i.neir / . r ??
rr._*T ead Bala I" k1 antee etta? v gee Irai tatt ti
talrrehrtet ? ?? ' ?i ?'? M.?--.?* ti? a.? set ?? a .?..
Matvaaanaatai io r*-?d ?-.???'? m . M ??'I ti
f MraMeaewa ?? ?! ? mm i-r"*"i IMi <? ? :
?r.tr-.?^. .,?.) lavad ?i- n? vi beal Kitra* patad ?? ? 4r ?
I he ?-?Birra? ... u.r ?r.k I??? baan ?iu''r,f nf ? .?, .|_i ,?
n.lui? : ' . t? tar ,- n ? ali |V .' ?IIIJ |. n , ?:.? -r,? | ? .
Ita I -lin- tr?,|. .. vr_ *.|>|..i .1. li? o 1?. IJ
.*iiB?ti.? o' .i ltd ? ? Pi Mia* *e BM ben
?'?'?? i.rti. ve..?.??.,-.,, it,. Barbel ?-? BMvrateh
a. t y? BM i? I'litriFBiiiraiiii rirfniri ( ? ti i ni, vrvlea
til ?ft ?i? ..? .t f? ,,.i tkatail ? ' ?I Bum i ?
-'?' ike io a . ,!?' baa II I ?? ' f j-M.
ate?r a: *??..?- Ml arl ti . d. *? ? tar Pta_l
?maajti i?.? ?r?..i? ? ?>' v, .-..? i .1. (? .
? io ?_ 'm Min . ?? n -, ii. mill fe* Trete ?. i.an,.
ir?* i. ?nd lit nain ne H i??oi? ? >i?
Kl-ili VA ? h?y? B.d ? fnrihrr ad?an t in lie : r ..f 1 ?
OM ?ni a nor Iml ii ni a < _-. the im[ r. ? ?
i"t te mt ?an I ??" k??ni. Mil.ka* I
??t t .'? or M ? I ii. bi? ?I?.. Illl'd ??i? ' balli
?i?-nuil BM bewmmrnktta f at nieaeeaalved
.lew me ihm avanel a_vM?ibv?r ateaeel? ?it.
i'i'?' ? t s ;.r i ? . a?. ;_,Ii?l. I I? k.rii ilo ?I ? d . I -
i? '?. i a ? ?t ? ?' *t- ?
I'I) ?I? p.al ? " .
P ' k1?.I I' .1 f I
U?tet.i Ha 1 VI., -mall f Obi
???. . ,- .. . ?
U.r. . - I'
li- r i .- .. ' I- -
I? 1.1 I I ?
1. n ? . . ..... i , ..
J-? -r I I ? , t ?
; ? i ? .
I.. ' ? .
? ? ILL . f
? I. I .
?, . .lo
t * to o'
.. *??.. ., lo
I -, , .. I- t.
F iii: 'at
s ... - .4
I ? , ? . I
? ?
I a
?. I lib
.i
. i
-
-?
- i ?
'
' .
s
I
,l . . . ' ?
-
r " -
? ?
t .
a .
?' - ? '
? ?
s
fc.-t_r-|l 1
S \l
-
? .
? ?
i? a Iii
? - - ...
i
-
? .
1 I-, verk? ' ?
'
....
I.I .'.Ml? .'. .?r I..1 ,...
? - .
Ig , i
... t I ' .
i? i-r
I ? | 1 ? ? ? I ? . . - ? .
tra, *e!*e al a . ? - let*
?
li Ml i ?le i
? .t , . ?
li , ? a . ,
?. ? * . a , i ii...
I ? t 'i I |
i
lilli'?.- t'?drr ava. .i
nar rr .riri k?a bee* ten ti ? ? ? -
. - a I.. ?? ' a- I ? ? -,
li.? ? B1 i ? i, ??. i ? . > i ?i
, '
I s I'll,i. Ttie in ? ? ? ? ???
?. I , t ?, r - W* ,i. or V* 'a- I ...i. ?. - ?
It I...?. . - V - I
(at M.i?. v ti -Mil I t |
li
lint | ? ".?i. al alf* - io r?-'?? l?w.t?r. ?? -
I | - ?ara Vert far* '??.-?.?
, . ,
. ? ? ? .i .-. . ? ok
, I I Miall ? i? ad
i i ja
?'
? , -I ink I? ? . i ??
Plf. Ne 1 t ? |-r i a la M
I , ? ? i ... y a a ivr i ? ?
y ?? i.-1' ? i t \ , ? a
? .
i. - , ? I',' MO
?? . "
I ? l
attar | i
?
III . . ? *
t
111 . ?.--.. sir
a ? ?
1 ? I .
'I a .
- ? '
B
I-?
I
? U|
'
? It
1 ' . . i - ?
a ? I? ' ? .
i kkaveedtert** ? ? ?
. ,..?., ?i ,
m -
I i- i f> .-?? ' ? intT
I ???..??? ? t
l i . \
1' . r , I ?, BOB * - ?
I . .. ? I- -
ti. ."? 1 O ? . - I .'
Ill I - I || ? ? i ? .
I . . Mt
refill 'f. < B . ? .
I r n 1 ? : " ' ? ! - .
? ...
?? *??' I' I
? I ... m I'll! . l'a
\. ? .li-, ,i
?
Ml ,1 ....
i u ii i ? te i n a
l r . i . ' ?. . I I " a? I . .
I ? . ' I I # I 'al
. -ai a
r - r - ? ?J
1. 11 - ?I, I li
I'I ?a. -
. . id Vi
I I'll?. I ?*?-., . I? ?
I II
II 11 ??: i ' M v.? ,t i ..i.'
?
I ? ' III I I ...lill
li t ? .
Mia! ii ? lal.il
I n ? ?i
PltOVIMlib ?lar ?i.?!. i i . i: .. im. Baa Ib-.o ami?
?i i'u ??'! ? ) teilt? lartM "? i"?? ?r?-k j.i.e. hate
l.r,?ir impr.i?. .1, ii? I....n.... i. ?til ?I?.-i . ,.,,,.1 ?
lal te eater* ii.el (.? ? i ? .. I d?o>' i, ii. o--. I
t * partial} atabal ?n.i ?? h.?r .- butt.? mkm *?! li?
ra, nth* T.- , i.r mark t .? ttoo attie? i ni ?,, . . ?
. ?. d - ii- ia? Mb >-_?i aal n a alai, tri
a im? ?i * !? t Prim? M ? ? ? . aad
ein??? lu ? ?? i ?i?. I'r ni? ??_.: i I * ' lo I .?Ir?
m 4 i'i n i ?! . ?'? ? I ? P ? ? k -i . ?. giri ? I
flea* Int haBiti ?i?. ?i.tii. ?' *?bl ? a? I * ? - ?. ? ?-1
i- . i, Meat ?.' ? tar lewd lit s be UM latm. ead
* ?-? f.. Sr? ... Tor. I?-. ' ?.-..,?.i I ?I..1 |. . r? ?r?
B ? I ll-i ? ?'e . -' ' - I'"?!?
W'.l.n. ?tin ...I ki, .la. ..-..,I ?t .I n..?i....al Ha ? ..
l[o rt .. <?. H R ?' I I I.?ii I- . ?
at* ? .i-iii ?: al ?.' ? - .i - mut. I ? I air *?
I ? ?HI L U Krui. |tr, |, ,r,|
Ai. t ?s? , l .. .,'. t - . I , -, ... ?a
a . ka - ' . . ? li
?.? . ?.i ? - lit ?? ?o- i . .
? ?ii. ltd? ran ?? ? . . .-i
. t li
ii
i .
, !..
1 . .
a . ' I
.a ?vat
I .
I
.
li
?u?wllboet t? r*nf__-?rb?r?~e | led er el ?4 a le? to ?beet Only
i fee <~ I ?.,-? Ip ? i, | I. t.. !??>*__?? ??__ of la? lra_r.
ha? be- e ?*>_!>- i .-(
BBBABt I-, uri- hi Ham rio?;?- m tti? dall aad
?h?'i?-?i (.fleet ree , ? ..,.,< _e ?_a? at Jllfl'ly. . ?? ? >
i ?en r?i if. ..a? .? i. .11.. r-..? ai? lanas are toi
M.iu.i-j. ? ?e? i? ?I?? al al>. it -?J ?bd? .a. _o_ ?. ? ? *_ -
ao>4a Masaaesda as bbSbwi Baps ra nu.o? Ifl
CM. ?'.-_.? I ?' I ? , "ah ???/?*?I ?--? 'I
?ri.-. p?- ?,..-. >*. r i B .. mi. ??. iad
. ,-. ? ??- .i '., I..?. N.? e, . , i ?4 ,' -
.V I ,_ V- .tip, at Ci. t.. md N t
I fa M a? l I I. II T ? .' .k ? '-mi ..ed i - '
-- ? . . ? . .. ? Mi ? !.. ." M i ?r? d li)
??'I br.T? ?i '?. a..?<r.l ?.!. tate.! a
? ,?..-. sr sail Willes? sal MBUd-. tar to? Ti
loa i
? - ?. ra las bra aetbtae et tatmn?
. -,. ?ead lae Ml
??- * ' it. li
- e. . . :. . .) _ ,n '.?. .-?I a ...re
> ' ? ? : ? . ? :??.
eiea? i ?, Wsst 1 - - ?? ?_ sai sa I la i a-, . ,
j,, le
li '. Beel p IB Bath.-_.?> IIB ?
I ' I . A Si ' ?
i.
I w , ? I I -, M , .? ? .-?*?)
I ? . i .... , ? .' ? . "J
Tail .... - .
I , - '.?ii-- .? >?uil ali'l ir-fi-ui-r B r ,, .,:. ' 4 I
Bl . ? en ' |i?. I ?I
? r' I ' .... li better d?u _-?l bl " '
I ia p.-. Me te .' |?i II,. - I
?? ? .
M? |1 . ? . - a-. ?. "? h . I .' I ? ? ? ?
a
ti | ?i
?.o.,* i Boob a a - . m _
A" ?-'?, Nu I . - .
i*-| e, .* l- ?..
f-P.e? s baot
! . i .?au. . .a ?' ot .!?> 1
i . .. | t-U
si . ? i ? *. i ? ? ? .. ?. ..?.,.:? ' ,
? . - ? . | ? 'r- -.
uiiin .
' . a l*.
?-...?... ' . m 4 kernt
? ? ti I :. ? ? T .
? ' . ire ??win al
? ? ...
p? o> ??:. '
?tier]
IV.
pata e> t?
r la?.
i ?
.
I , '
|. i '
; , ...
. . ? ?
> r ? ,
P ? . V. .
? ' ?
? is
.
? .
HI ?? . ??
- ?
, . . .1
-
ted I
-
S ? -. I .
I
M
? ? ?
. ?
?
?.
.
n ? .
i '
.
' >
....
? '
i
r\\ ?
, . . . . i .
? I' J I. r Ja B
I . . t Irrl
I...., - I t.r ?ia. I? Harket
? > i i ? . -a .
4
- I ?
i
? ? ? - . - f
I ? . - i !
-
ty. |"di
?. , . .
I . , IA
?
i . . ? ? ..
i - ? ?
I
?
/' Tri, ... - - -
( f - ? a
-
1. ? i
r . ...... . . . I .
...
Beelera al I ? ?
? .
1 ,.' ...
? ... - . . ...
?ah ? ? ?
? * - - .
.....
? .i ?s
I ? ? I . . ' a
' I-, ? -I ,
. ? ? . ter? *?l ?
? i ?
i - i ? ? ? ? ? ?? ? " ,
am* lad . . a-.
.- I" St ? ? ' r , .
it!. B
IV ? ..,.,.. i .
I b' . *i the
?wrist tar ?it ....
r?t!ad.lpt?.a I ailie ?lark.!
I - ? Callie 1
-
?_ ' . #1
? a I I . S e I , i na ?
1 . . I
...... , . ?
? ... I
H. O.-.. , I - ?? .. ,
1
li... ? - ???
. . '
? . ? ? >
? ... p . ._
l|..ripi? at Ira-Mr?.
/mune i.
A-alU:1. i II. Ml OLAV. \lTTI(lNi:,'lf.
S.I.K ni A Al i \ i I I -I", ii*? .? I l."M'^
i, ? e r i . I. i t . IV ! , -r I ? r ? I ? ? I ' !
I , li . I,. I II.
|||<*. -?"" Al .
. .. -. 1,1 .... ?
-
Bel I * ?
. *
. . I ' ? ? ? .
I .. e
. ? ?
- . . li A . e
? .-(-.? s li
?4? '?'*??'?*
? \ ?I
-? \ ' Hilf .?'
??II. ... ...
I? ?> i - ' ? i I ?eut Matta ? A
? I ,. M ... .- S
il , ?!? Al . ! li j ? i.? ?I, ?
lil?, bl? ? ? A ? in .: . , ia . a . i . i? . ?
nan? i i i ? ?. u ? >
ALBIRT li- -TOOLA.,
?'., ? . . i. ? li . -, .. I .
4 VI I |l I Ali. lill. VN I I \ ll;\l i: A||
\ r . ?nt, vie \.i t. ?
I....'.... . I e
?III . ! ? '? ' '?? I I!.? C1 li
.?
r.? Mt ?!?? ?I '.. II . '? .-.?:?
....? ?.I In??- 'I. ' ? I- U Ma. I
, . ?? ... . . I. . i ?? e . be l?tb?
I ,.'? It- - ' ... . . . . I I, I - I , .
?I a>i? r_n ? n - ?.' ? ia? im.ii ti- ?... i-_.r
i. ..ii . , . i i? ?. lu.i. ?i ti,?. I i-.. laasa , . ...?
. i, a ?
l I. I In.I i.I .? .'?. I. .... .' -,. 1 ., i a. , I- __..| I ... II.
?I! ?. . ?1 1 I If ar|l
i>44. i ?A iMoaa ti -?
? ?ri. a ir 'm. ii ,???'-? ' sar?Bl j
*. i ii .,, ?i ... I ?al I
Null? L ia hal ?. .neu th?t tin iii'inul -!? T II.
al lb. ?I . . .1. ,'ll|i'.i.| i.aiPIM I
? ,,,.,.. ?II ? .. >??. I ...
???.., . . , ? ? S - l i - < .
r .. ** ? vi . a *?.,., . . It UBI' l'A? o?
. .
i. ? u.r , . . ? ? ? ? i'*ir?!>?r
?. Ml B ? I ... ? ' a ' ' l?lf
?. .i lataaa il bi.aotiB. _o_B-wf
Hated J .?. I ?
'?.,,?,.?'?,. ? ?? e ? earaai i
*? ?A .... I ?. . M . I? '*?' |
Noll? I IO >i I'll" 'HU Klllll DI K<< -N ' r
? . "i.i, Mi ed morl
? yl'4 ' . ? ' - ? '
? , , ,. .
a . I a I
)'- ?. ii- Bi] .?
. i
. M
?
IMO. .
??ai r
Y??TI? K.-TM Tr-ateie ai the Wyrinrnt Oil
ia **..____ .ir.????) i? ra?WB?b?? .( ??'.?-?. ??-n,... tmu.
Ml -, ir ka?I *r_r???r ' l?*e r?*?l ? Haa*_r??aa- -a.a I
. ? _ ? . ii..n f ?BM?d a-, un ??. ?na?.? _? p*;*??-a *(
. ???* 4 ? ?ra ?i h k_-r?*at ???? tv ti Iii* .' ?-oil ?
? ? - .?J ... p.-r?a? fa???*t I??*??? "' I'?? .lui?.?in ??a
..?, ???<..i.iit. ?..I?-. Ut? ?.-f l_.?.---_. y ?a I ka
I ? ?..??la AMI I i? ti. ("tiaFAb?.fc'i... ?? \ ?? l??k
? . ?-a? ? .J ..?- fal I - ?? ??' ' "?' vn?tot
? ? .tala -0-'- J ' I U ?*?
-i? ? a niwMicn. ti ?v? f-?n li ?:??>'???'?
N"l l? I. n? ii??NI? lti?i.i?Ki:> - 1'. l'OlH?N_l
.? la-i iba i us I M? ... i" ? '? ? I?? 'I ir t|
,- . ,.??,.,' te i. ?, i.-. ?ii... iMKi. 11.1
FXOI.Nlll ??nulli, MAth. ?. i ? ? I ? "'?"?? ?**"
N"ili 1. i.i li??aMHiirial'KK"? -TM I'uupuni frnw
' . i , . ? ... I .,. ? ' a ? ? I ? - l ? ' *
' r ?a?' , , J r , .u r???????'.. -?IT. lav?- '?i. r'?r?ae.a
?.?,,. I ?. '!_,! ?I ?
I bil K III li i ??'.'M V lll?M'?* - -I
-,, i ?ant | ?1 ? I ? ' ? ???
... I- ... .a .- I - ?. . ?
... t I INK I . , I V- - ? ?
V
<:. ,n. i, VI IM'M'? . ' ..- eil . "1 II IHM
k5 m r.,
ii ii im riiiuTv ?. im ' -"
???.it pon cr.m PUMT M? "? ? m<?- ? O? in?
.'-Vk t . .. AM? K"?t? H l
?V f .... i.. ? ?.i .1 ..' IN.W .?vii a? ?
\t. . , . 4? ..-u. . I ? '
Nina I ii?..M. >
? try . ? '?i ??' Bl t |
Taa??o??? ? ' ,ro _ M1
N.'Mi _ I*? III M.HV ?.!'. I \
- \ ?'. H i I NI ?I? ? i Pt I. HUM'- in ?
. I . a fg? pi | IB. ?
. ? , ? . . ? ? > ?i-i! mi I?
I is,.??,' Pa
?I |l "? UK'S ."..? -. ' I ?? .t ? . ?
V ? di A!.\Nl . AMi Nl't. UMl . ( ??.
K | | "....til IT
%.? .-liH.ll.iV
< l-i?l AH'. I ti
li ti.? ? N
ej Bl 'I kW '?. 'x ? ' ? ?
?riva ' no .ii
*... em -il.l Mt - r >. .
Lil I IP II
... i --. ?
I ? Mt . v I' - ' pi. tam.
'AMr.tr. W|
I'i , ? i is?. < ? '.el i - ? - .i - M< 'i.
i.t N v i ; ii .. 'S ??. i., i ' ? i ? A on i
li ? 4 ot.
? i- ... i ey i' ?. ?ti ? ?.i... al I tea-ver
v '\ l i. \'.i IN ???II '? a i < M H OKI V Mill
? . . 11 , i - ? i ? ' r? ?
ti ?ni. mi t,oaoi'3 mu Banker*
VERMILYE _v COn
BAJwKEK8ANDDEALER8
? . I i v I I * . J || ? ' -
COMPOUND INTEREST N0TE&
CLOSIMl PIUCES.
M IV - k lilli?, lum- .'II I SI. I
I
"
- , ?
?
I , ? .
I'lSK i \\\n ii
GOVERNMENT SECURITIES.
I- I - - l - . . I?? oil .1 ? -, I., ,,lt!l
- . .
cr
. ItpAl
1 ? -
I> WKlN'i li?' ?|.
? li?
JW COI)KH & CO.,
i i ?er? ?i-i ?m s a
?? - ?> ? t . mi
?
??-: ??TI ???? ? ? ? ILL li*
?
i ? ;.. ? iAI ? - ? s.-i m um ?*
.??
-. s ian ti??1 N'?r??
? ? ? ,.?a- I - * -nJ
? ? ...Mil.
TURNER BROTHERS,
H I Mi , : I ? t I ' I. ?
l
.. ? F\v. '. r ??i l"TIF?
.r--t ? . > su ?s ?
. ... .
I II IM \N\ A l-l I I I.V.
I. iitkrk- ?v m 11? ? t ' ?
?. s - ? -, . . s . I ,
I ?? .??
..Xl'l.laSS
.1"
TELEGRAPH STOCKS.
? .-? . . .! . I . I .. ..It- , -, - u.U.
? '?UN V. \!."1. ? '
\Mi lil? \n FIANKI l:**?.
s y i ?
a??
V . S li I -1 VI? Ml
l.??..r. .? .. pirti . r.r.p.
? . . - ..
i.|l.\ SI Ni.?'l. .. ? .?
mr i ? . ? '(?K'K?
??.?? pi. M? ED I
?.u _. K ? >>l La I'AIX
.
a? ? ? ?I HH- ??*'?
-nil ? ?? ?a k*fl r.? ?i ?i
.ubi?. a?yi,tai ?
N"l l? l I- li' I.I BYOI ?I."*? I' ma ii lol .: I :
. , I -I ?? r lu , . e.s
... ? ?
\. , k. W . r- '- . - I ' s Or 1? ? i prill r-.t. I,"
, I?? Ul-?. I.I ?
Baal t ...... -i . tka 0.1* tri-a' ?.._
. i . .
I . ... I i.a?? ?iml ?ta ??.?. - ?? l
... .,_ - .?,... ... ...i, ..
. ! .1 . .a a, I ...
r | || ... ?I t_?
?I
l g li l\ - ra. ?trr_.t.t
Mata m ???in?? . t.?.? ??t???? (
Till l'n'il itl'l.viv?. BANK7__j r?r Itatrhna
? .t.y n ' ? s I -
iii li ?? \ I *. II.? i? .
-. i -',?.... . i . ?. ? ? e .
....
? ?, . io Ile ? ' ' ?
.... , . .. a?* . . .. i ??? ? .. . .
.i . .
.. is. ?t iii l i I H -, mm le. i
? j tu it g o MattM
? I ,\TI BWINli!. ltAXK
li \t
? ? I ., t
... . , .? '
I 'I. , i.l IS ?I \'. IM ? IllNK.
I IIB i HI o ? ? t ? ? ' ? , -?
?
IB \ t a i ' s -,,,,,,..
IK? IN?. BAt IN?.? INS.Tl'l 11"Y
ad ? - -. ... i
In, fir. I li.??, II l
S? Al 1? ti SS (UM. I-, ?? ,.,,lr?t.
\ .BO.??II T ' I ' .1 ? - ITl.,1
\| 1.1 Kunu II IN H?VIMiS Itt.Sk.
?II Ho li i np.r In. bet? TMi_ ...
inniviT-i ?..a- - e, i?-,?. i ? ; . .,,,,_ ? _ ..,,,.,
J i i i i a UM rate !?K rtKO?! ea ?on? ' *:>iV-._4
*t li.- r li .,_,,.?, ,., t?AA? T >\lllll
ss I ? ...?.? ,.. .,, |.,.. ,,?,
SJI-X i-KK ( I.M IM I KI -?I PAID
?? ?HF? '. .I I. ?r:,.?K.?t T?f
? ?i,m, ft?, vi ,_ a? '?? Mai -j -Bveattf earn vfl 4 .* tai??.
??I u.ai July I
111 ni. IS F -HSlins BANK
i raet I r?- lyeia-ba _?* T? .|...
Cl\ l'l l; ? I'M' it"?' -n plJ<)t l.liNMK.Nl IA\.
1 ? ' i/?N??SSIS.*HASIl
IT?
s . ?in h. 'is ? ?i i.11<nr a i>? < ir?.u -it
I mr,-al ..... L , I . |? ,.,, 11, , __,t j__ , _, _
' ?? '??ly I
I I - ?I I
? [MUN lUMI *? S?. IN?.?? li INK
?t ? IS li ?I ...? ,i,i, K
"??i ??? ?? ia?. ni.aaor. ,.-.
Bil I ? K ? ? .T 1M1I It? Sf te? ' .
Hop h . , I- M li? ig - r.e r, ... Jl . i I
is a ' . ?.? n
Dii'i?i'iii. tXotiirs
M ??i ?a?? I lilli, iNimtii l'i?i ?.? r. a t in vi
tee S .1?? I ?ga I? ??ka (
DU IPI M? ?. ??I Ml \\M \l. DI. IUKKD of
???tirrill?! .,..1 ',.. ..I VlmkawI
. T ,.?l
. til i-.i ... U arai'm.?
I? ' "IM.II 1MB
l.?i? .Nu. a.i ??? M vn.i.iT i
_ hi?l?t. 'u i*. lina J
t PTVrTMVI' ni Vin: i^s aaaM (tree at C, t?
? . ?. . i i... ,
i j ?, lew. Timm t - . ? "?
J II .-?.ii ?-?.
Ta? ' i??a a. m-?h ?,_
W) ?a- . ?. a? ? ?
A lilVIDKM??. UM ?KUCK.V. ? ?? eTql
in e. _ I.IU1, ?a tatadM bo?? Il OMI I ??)? - _._.-^"
Je y I I?- ??_to
??? ?? __._? *_ be ci-eed aa ta. iBfcaoa -?
fie I J , (Mil wei a
By-rd-T-ftk- Bear?
_ '?"*' r . Iww
I bl. HI M? AND K .vi'li A MA il-.-.M, ?
I' I ta ?Tike laa_at-ea *m ka -4.? ?.'?,. ?
\ '.t.. . ?-? -.??*? . . ?_. , *-'?
laa??
I ti ?II.',,, ?f?i??i ,,.
, . ? " . J I' ' ? ??le ..f ?>r , ?
U??ll o?, a-?-r.? ." FXTTl? I) .11' Ali* i I < K :
wa ??<?? ("?< ?? -?-din? eitS? ?l'i'ln.lt ,a_al eg
t ...... ra ' ?" '?' J?'' " 'a . t-r ?.
a .1, air. r.n.. ?el ' " '? '-.l!?" ?? - a. 4 a?-**
.?. . ? ? ? ... ?" ?? -> - i . -e i . ?"*> ??
T?? -i- . 1 ? ???. red -d tai . . ."_??
.? .a. .'.. ? I 1 y il isa ??J ' ? I ?? ???'.. ,__""????
m lai. ? ?? _??-'_?_ ?. - ? ? - i" a.,.. [_, ____?'
.!?, I Ha. o. 1.4 ?.? a a' . - ? ? .0 .
d?t ?1.? ?i? I-- ... '! M. ! ?_7
.It -e ??'( .?? ?a?.?.-. BOB
I 4 il. IIRI?.V '
lassas '-' ????a. _?_i.?_ .
* -
Ms*a r ??? Ni-ar??
s. naieatewAt . ?... ?
I ,I\ lI'IMl.-L.e I.
I ' IV1 TtOtiL IIM ? ? '???.
s il ;, I ., ? -i? ..1 ?IX .?i .-? ? < l Bl. ov? ?, 1
...1 Haa_? ?' ??????
. . . ?, Beek! ?IP *e . *
1 ?_?? UKI 1,1,,. ,
? ai iv
'f M Jl?a - , |?___^
. ' ? ? ._?!>
?,,!.??.-. ??????
lia ii?: Si? -
'IMP: I . IHiLH lia lill M? -\ ? ? , B
I . alMiaf IHRI' IJ| DOLL?RS an . ., _. ' ?
. ? - i..( ?'?... ,..,?. -, ...v__
? r .,1 ilnr u.e :4 _?? ?. 'u y ?1.? j ,,, ?_-*_
a re.i.a.i, . 4 i? tbal JS-e. Hy ?1-1 -f a. ? .-? ?
_ J 1 ?a? ?i rr !?__ ?
? u? i?--f ? -?r??? or ?a ,?_ ?
* > .?.?.a.v I l . ??_ ?
'I'll.: II??lim a. TkLBTK-OJ ?are ; eiarr? -
I Hil ll'r MI _n Be < ?pilai ? noa - ktW < ?' ; ?. , _ Pu??
I ? S ( f M. ? e. f (...Tell... ...i t.. i_>??_le.? la. .. ad_T5
eil .' . T....I. r ?-.. .. Bl I V ?e-.i? '. ?S.?*-!4
- _" " ?'..'H ?' ....,.?
-.?ijii.ee tor iiuortit'03 ill in.
t UM OIL liTHMI.Y K?KSMl w r.{.
i\ I II S',? ..-. ....rr> .o.e.. '? ,. ? _ ?
? j 1 ? , ? . . . y *?*
I,"? iii BALK ? AB' . "i 1 -.1 l'aU-lil il', taBaC
a ?? ?? a ?'? "?? , t?
. .
i, ....... _. ?.? .
. ? . . b?. 1 - 1 r 1 ? - ? ?
.,-?,?? : . ?
I.'? *l( *? v.u.? ? HIS? *.*.??..?>, ? ,.;
* ? ? ' aa_M
.:.- ?... , 1 ?. . to?.-?1 ? r_?V
\ la I Ki ; ? t. I I
'r?) I I i.-?-?- Bl Liais?: Bl'HIX.>?. .
1 . ...? ? 1 ., , |_^_
' '. ??A? ??
. 1 l-i.? r.... ?
1 ? ... .
. . - kaw !?? ? ? 4
'?1 ? ? e "? ....
?l'HI LI M'i.l. M ?\t . A? il i?|\i_ ' .
II....-- ..ai.. ?? .. -
?
? I . M.
-
** m
? . t _n ...... ?_,... ' _?.?
? - _
MM . ? ? ? '
? ? ""
1 .... . ? ' ?.wi,??lr? .1. ??.?_
? 1 1 ? r . 1 ? ?a MoM
... 1 1 a 1 ... .-. . ?Wv?,
; a ??? 4 ,
I ,
.... .:.... ,.._,
? -? ? .'. ...
.
? . . , .v 1 1 * ' : ? t r
f> . 1
\\ ' - ? laaa.
?aa to
?
? io a p
M. 1 1 I. sa,
?...
.... a
*?><1 - Ut!. ? ? ?' * - I
?_* -,< %? r? rt I, . . .!
?
- , ... .
-
'4
r..
? ??
?
?
?
Mt . .
?..C. bu A-CLOTL
IV
a M ?' . a ? ?. ?...nea?
Y BATOS, .ILlaviN ? ?o.. r.? '.'M iaJ
?? ! 1 it??y, ra? ?f - - - ?? .? r-a . ? ?t?i May.
1 e? w h ?* ut r?.- ?
?it lil ?A K ??'?-. . ?:..!?
-T|M|,(II 4M? IN 'P ?. .1 - VI . r - -ra..
? ? m?-. Ala? ?a ?m ?___?? m
,- ? . .,. ? , . 1 -. 1 ? ? ?
H"?' . Ii.' kl'lK *? li ! I. '?iM> I"- r
? 1 . ..11 ? ' . BBwi m 1 '. ...
? isttaaai?ri-B-KiiBB laraarasaaaa
IIINia h'lLII'S a \?\I.K Bill ?tlLI. ty
11?. 1 l"N M
I ... - ?.e . . ???! ?.I.
raiBAt i?
Al I? I o . > ?I P. p ?? -
1 _? ? .1 M .'
?THHXr Hill ?1 II?.. H I toi II Bl ? ? ?? m.m
,..ae ?u ilel I H ?_?> prr? ..' -a 1 ?r ?. J ?.-1 u . BOM et -A
? ? I '. ? ? .-?? I
. ?hi .an km u m ~i '???.-, ,? ?ir i .... ??? ?-?
... ... >?|_l -? .r4 eaa? . 1? - a - I ?' ?J
?<?? teao_ ,r..er?, ?ni u?.. by B'tbtol aa?ali ?
1. t> -d?.i ?? k4? 1 en? r. _? r 4? 'i ? I .J??a
Bia ."? l-nwm oat rwtwt St ..? are. _.-.
P ?I . .. (?ni lot? a . .'..I'. ?? I ?I? toa,
. ?. ? ?r??.| ?_??-. V . . I . 1,1111.. I >_ ? ^?N Ot_f
m?' ? ?...?.?'? m ?' 1 . ? fada ? I ,
IA
? - 1 I Bai/ r ?b | a lia el'i. .11-1,.. I ?A?
?I. ?_
M." \e?H 1 J er ?? ? ? ??(-??. ?"? ??? ?
1. ??? ? ? p o.a? Be??m ... ? a. ?. .... ... ? a
a.. ? ?*-!. ead- ps ? I ae . . - ' t.? ? - ? 11.? M...
I ?ai ?' ?' I'. -.-e. T'O. I- '? I HI U ai__.ll ?I. ? ? I?
bair?, patt 1 ? ?r... ... r . ae ' 1 ?
a 1 -... -.? a a? ' ' D.?i ? ??.<?.,,? . '
W t 1 ?. . t???.? t!_u - . .?. ? . I M?I
. 1 !. .
? 4 1 ,.-e,? l ?r - ? ??1 ??? k
bai i oX ?.i....... P..,..1. :?. ? ... -?u -?. ?? r_u*
. ra . : ..?a?. . ? ?
II ? lil LKLLi. Ant ti" eel will arl tV-TCI?,
I ? H4A Jane il ?I I ? ? I I 1 n ?'e , ? .1 l_B_
S t . ?Va. .1
I . n ??' ; ? ?* ?
? ? 4
. ,-. ? -1 m.M
S
? K.V.MON l i'VL Al Al ITIO.M.
jp.tr n. i??a?.
I??
rto nri ha ark lac saw ?h?;? in. as , ? a? sa ?
su. ? .mr*!?? ?.. '* art n ?? ? . n? *t
? ti f o: t ?141. ... \\ M'I) -:? . ' - - "tb 4a. ?e l?M? * O
k. mm, al arnott s. . ?-. ? : s.u.!. ?-? oh j
U l?? .1 Se. 1 .'I a. ? ?..eli?. . ?e?_?J
J' 11M il DI?'??! I? ? A,. 1 W et?
Kin?m r?,0-C in i_o?? n .v.?.
?rr
FRRHM MIMI"? taCBANTON <<>4I.
.. a ? -...? a omto ' ?? ?' ?i?'? * i- - - 1 ?
- ? - ? 1 , ,.-??
I . ??.e ? I i-e |. ... ?. . ? ? .
' ' ? .... bia. .-i ? - . '
.?I ? l?ell_; e! IT? lap... . - ?a !.. a ?
Inna? ?I l_e I,?. ?
in?, 1 ? - . ? ?
,..??.. 1 I Ile I?. 1 .-? ? ? ?? ?? ?Tr . '?'
Bael ? ?
HI
.. 1 ?r
iUtuiiinrr??.
HRll a M\KINO \l \< ULSKiA, It
i.i. -r?1 w , . ra?a. .??? '?_,??? * ?
. a. .: \'.u .UM y I*.: ?a- ?la. lila, '!| I 1 . ? .
. r urn. ' .
N.? ! 11 ' 1er? ??..?? . .
?j; 1 li. 1T ??. i'i.\i??;:i:si ? P?-I1I ? -
\ HA? ?ilNi S ? pit 1 . ? 1 t* ? * 1 . t ????
s 1 I r . . . I h . le? f 1 p
. . r ? I ?? . 1. .... r - .
s . Iva? ft. a ?! .
I.'-'K BALE, ?' ? up, TllKKl ? VI IM
li* ! -? 1 . I
.... .. . .
....
li
I
s
'TE.SI ENOINK lor .*?\1.l.-i
??le IS?! ? . p. ?>'
... ?aea ?'.
. i .. - ? ?
??
'rill. M?.\M tMISr I '!? ii I 1:1 !?S
I li I S ? . i. S '
? XTBA-Ta . lib lil r d??M 1 ,| ILAV ?
. ?..? rai ?-'Ai
' . .."Ills, ITM I,
1 1. s .,. A ' ??er. t...
i. . p. ?
. N . ali .?..?
. i ? .? a o?.
a _? 4
I I II -KKI.NON Rtlll.KK a Sill
Tilt lb ? ?.
I
.. ... s IB-ULUTI ??'-. IKtM ?\ . N ? ?'
..11 -a J ... f .?pan?. J.rab t ? ? ?in?, I* lae
.. -, . .. i'?li_a 1 a 1 .-?? ? lu? ??y olbei S..1 ?
It 1? ' aiaed al . I??_lbin?...'l .' BB-Hfaato! - ?p ?'?? .-_"*'
.!? Lea o. eilet_?l J?MM-.I ii? -L," eil' i?_ a' Ml MM ' ?I ??"*'
1 . a ? l_-.d loa?ttol ?'T ar u.l ,r ..?,....? .11 a
a. ia lb- -H'i-p?,l li,.? I I . a-?I ? _?l ??
. r. larypaM ???? ?-?.???-t ?? it U b? p. n* ??? ? *
le. 1 ? Hr~_?-b ?? (b. -e?.,_,.t ,?.?. b pal- ? '
I >?n b? ,_. to l_-w_ by lira ... 1 p e. , M <*? - ? *
._ . . i-rh it 1 4?.v>t uti a? s.Vr t snaa an'? r??? ri? ?
bli -?Ti am ras-?i ar.
( ? in ?irrMkie ?? in. ?. ubi aa?e 1 ip??ite la at ?n.? " ? ?" ***-T
,.1.1 II Ibu b?.a_KM ? MKBl? ?_.? I?. _tb?f ?I?,m .e? X ' ?*?*
_t_M< ibu praferiy a? t-l-u n, .1er ?tlre-te pi???_r? ? ??????l ?"?'
la i'1-.f ?ad ?S. a er???BU?? _,._.._<
I? .. ?a? ii rtat by a. ?*.u ?>>i. h ?aaa ?Vat .. HkJ WJ?*? J
t 1 >r V-H^.?ua. 11 ?m_b ?,., MBMSea
1? l?el e?-_ lo It? toa! ?a.- I a..-.. Ii-at Ul. lar,. >. ? * *m?!a*L
. -tat. ?It? ?-?-f.. be-til ?irlMe. ?a ? a>.. I ? -???*_..*;
.!?-. ...la?, ?b?__.l?,r,...-hl, a.llt_I Ike ?.? -J --? __,
r ??..a........ ?ad. al??Bil? al . ___.?-. r,??? t_a !_..' '. - _.?_???
I ?bali I? ?be _r J.__r , ..?.ia.
li ?e.? ?p ?lea?, ,-?. My ?a? ? m ima lae
li ??. ?f tl_??i ,_. Hy ?aa watti Ilia? lae :? | _"_, r
bealed ?l.aa. alta.?. a*p_>-ta ?_a-l?u? aai u ?:-*?' I" ?
... latani?! I. t.eMUy ll*a_?ai ted ?._!?-,, I ? '?!- T?__ _ .
,.? f-ra ae?d mtotm mma? ikon m fwe.d? li ?S * 1 _T _,.
?-?? ?be ia.?.?? k?i? bmi? to l> I? _.,..??? ?? f ' I '"? _?__ ?
II li aa-, , a-.'-l ?toii? ead ?.m l ?J? -?*? ? v "*i",
U-a- '.-?'.?' ' !
?road ?MB ???*_??____
u la?. f,_. rf-a,
'I?
?????ii to 1. ??-_!
K.a?nta-?! I ?I??-? paru M
Il1 ?I?.?-? ia? ?e An?".??_"
ed m a?* Te? ?f-BMl ?Ml ?. ' ? *? ?** \
auietaal i?.J i?la Co'troAt aaal Ma??-? '
? t,?? ... 11. 1., , ,j r... ir.niaan.. ????'< ?*-.? ?? ??"*
? pan >? i?m< a* ?i_r? a.?-? Baa. ?e?_? ??? ?Mbll !-??"?_
It b?. '._, ?a,.?, ?ad ia.?, la?? tkaa ?a? Ita.I ?b? r?--?- ? ??
f Uie ardlaai? rf|i-dei l~.._. ? .?b-_l to.?! M-.???ad la ?*??_
A?? kmat ot fool 1. ?r 1- ??ed ?rea. im ??m? .sp.'..?. >?
'..? ,.?,, lu* T.el. t_? lia? |?? ?.' l?e_, to. ?I? ???? ?? "
???.a t -te?B lu ?ne Um? ?_!'...'-nail la ?>|la4 ??*
??4? ?-?B??rV I????tay. mi? ar-et. --?_ ?*e?M b.?? ??
... ,. ..- S l? li..na.. "
I ?de pbuv fa
iPwySssd ?. ..-1 ?_?;?- ?t-na ah
- r?

xml | txt