OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 22, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Uctil ?-siitc for Gale.
A ?
A
? ?
ri
h ?
i
.\
lal
_ t ? ? I ?i I he
at ?
BBS]
El
tb? . I :. i? ? ? 'Ti?
^ ?
Ik? , ?
II. s
nts ?
?"
\l I I ! I *?* . ? ...'J |
? ?
if
??? ||
?
?ir-??
?s -
Mi
a? .., ?So. Su
*??>? - _
Al ?
-
jraf. I i ki al?
?.,
aalei
e?
A bl bo ;
a
M
i'tin.
? -
- i'aira.
:ii:
| ' NY.
Al I
P ?le?
ki? '
pe?ri.
lad I
au
ace'.?.'
p ,
a_al I
a? J :. | .
C1 :
... ???'?'
: -
Wai-1 ?
____' '? ? ? ?
. i,
???H)I? , ,v PLACE
?
...i r i v.
f B
1
?4?c
._?? ?J
i__..
?^OR
?
e ?eod r.
Cy and bel I I
nu .. r
Pel;
? ?
IN' I
?%0B SAl ' ...,.'?. I .: I ,,; . ?
)
A ....... i ??.? , ,
'
6(H)
?V)1 'I N 11:\ ri siii
.
tee i
?asp . . i
?/ w?l
Bet p
A. P. A
?tV \ ' . ?'.I II.I'll... ii.l'l
1
kee? ;
? - IPS-., S ?-..'' .
Vu
f ' - . ? e ?r .-?? ?'el
ha)
. eavn wa? ?ii Pia aJ
ham
{
\ s .
BAL'
rll -
**?
lol st. indi
1 o ' W I
tat e
pairie
-?. .??.'.
ria. ?
?AND
- *
?we
k? :
\l ?!? ' \ IK'.IMA 1 .UM.
a' I
?a?
Be?.. _ _
l^ It*. Bl M.l'l' 1.
BUBAL I - I \ i : AND LOAM BROKER,
IHM 4 .Til ri? .1
pot; PALE "?' ioTT'.T-T' taafbar
B knTn) i ? ? ntb-?'
tas___M i_
\\'ll \l.'l loi; ?- ill - \ tra V, ii .:.
vT e. r-l it i I ribe-lipon. Ne- Je r -.
Itark r , i ??:?.??? i: ? I
-estie??? ? K Kri I,' i.(?. I . NA
MARY! _ND ml VIRGINIA I _RM8
? ?Di
?al. La. de. wit
\4
Mair. I
Pi? .
?Sonor, tin. .farms Ulnnlcb.
AN. <?\. N LAND laying waste, er
o for i ......
?btfS? lb,
?ntb ki
tar
i _t_ * i i J ?
KI ?1 RI ICI "-VTII IPBCIAL PI
t*? Baa. J :?? i- ? l- Ra. k
? ( bell Ni ? .;? .Mi:.,. n_ ?In.,, ad i
B??,i ? i
W \\ I 1.1) ? KENT. "? i i: sjxitir-il.lo Party, a
V ? ? ? r .na |o_a loi?.i
Atom ? ? ...."," P 'I
I ^ wsBBw-aaaww-s
* " io Cet.
DI BIKAK1 . ' 01 Mi:. K1 -IPI.Ml. '-.II .
i r ed I'm ?..? ?! at N rrtgeat ti, I: : llmie t.r,
????lea -4i?
?at ?.,.? 4 . le
??oaki i,
ph r. at'iv '? v ip.
f\\> 1.1 I- \ i- ? I'lVlllV II?1 SE
Bia M .
?a ?lui ?V iii ta e? far t
ama. i ' _
v*|'() III ??li I (?ii BALE.?A ?.?
a. Une. . ne s,, tis w ?
b_??tl - Al be.,. ,. ' . re.-e I?) - l'?r ??
fa?*-.. A| ply la kOBhil. ISUEB. J
Weet I '
?li* lil; \i')M ii - \ I LOOK ? .. Ko ? ii? ? ?
III ...
aw?, i , : ? . i , . I ...
?Wee... -
Bm.? an. Gooms.
A PRP VI i: I WIIJ.V bare tn LET
BOARD, ?I T A4 i?", -i *
Baw?.en
Beef *? ? . , ?? e _________
AM '. I I . I
A SMALL I : iiMIL. ? KENYtwo
halt.
ttauae .... a
f?OAKPI
J > 1 ( a? , - II -> .
-l.br
rain i \i,\ ..- I ?-I I: I! _V ?' Q
It.
?aw a '
I '
a, le- ..
fpu LET?M
J m ?
la? ?li ?. i
la*?? f,
BMBM
IO LE*] 0
| w.ihoal b' tr.i
I
I.. ?iimir..r fictrra?.
-I MVII' BOARDING.' I r ' i
B.
. on?Pi ....'.'. elrtf?)
-
BOA I.'I ? V? I
,-, . ?
SB*
BOA Bl > ? .-:, ?
BH<??>K Ii ' I? lOI >e'. A '
a? ? . Ill Ire kalt ?t Kf ?i
Caatt. lu -A M.UI
Cf?l \ I I 'i IP ' ill' \ ? ?
? -i ? ? ? ?
AJ _? ? r >., n. u -d ?' I'* aew ho'? ?t >
_a??t, .( ?a i i i? 1 ?ti..
" V?! \ I IV |r ? i .1? \ * -
ii.,. . m HHill | ,.
l-at. MA.T"
f^AMii li*? . ia be aeea_na_4a
.. HI? an. bu? arre a ry K' ?OMI
a?, a. e i'dni, ,,len??'' P t-, fool
...? i BOM? BTWON W.. ..i
a ia ?i i ? ina at ? ? ? ?
? Wa,
la lb? 1.
AKI. lil NAJO .. If'H m .. \.r.ii_ni.~
i . tt. aew ?re? *" '?- r?-?r??ot. at
a..?-.... . .,,.. , t.ei aaaMaaa?
ilkeiJipp?. CAMa ITNf-tkU.ri.tiii'Kri
ONE F___ATLY< I BOARD ii
v ii
i
. ;
. ..i. I .
??PI I
I I * - - ?- N ? !"
i,
' . I - i basil C-11
.
A. - ? T I
_?*?:' ' '
T" '
It
?
wITI ra.
Crrj ?00?3.
LAMA I'fUNrs ?-_.., ?;?_.,, ?
SILK 1 -.-.,.-.?- ?v, gM, ?ia,,
?-TI.K ( IIP .LABI . : lal.
CLOTS JACKET BASQl INES IND I OATA .IR, III, ??5.
??.MILLIK, k i tony,
Betwa ? . Pin.h it.
WILLIAM BUCHANAN MACB
J API's' 'ji KBAX8 and TRAVEL! .-. I
? ??? - , .
: I
...? .i b?a
LL\i:y* ~_DRE! fODS.
MILIii.I.N & Co.,
7 1*? HO ii'AA ? V,
H*-l*B?tay laR? ante, GOODS
? .
?
c-p.
DEADS I TIA' ! .DS!?
? > IND I V. i . >i>3.
M. P. BKO'.V.N, 1_,(
_ Na l?.f? P. v. r.
remrx ^_nwi_aa_________r-______-r?rar-r?
jRStrsction.
IRVING IX.-lIli ii.. I
?
N. Y.-\
'. ',
Ni
r i ir-ii .?:.
. a .
? .
rr?p
I? ? n Prairie, ia ib.
? .
? .
? ? . ,. j .
.?Jit o. . , ...
?
(?ley. I i ?-. .'.. Per?? - ? :
rilllBVBI _? IB IJ ?l_"l '* Tl-_e_e_____?BO?BJB?SSXAJ. __??___?_,Itill.
it.;.'.' ,il iitsti n ictus,
C1'. 11"
'
eil
n H.DA.
A* VlU'ifl KING A ' ' ??.
-?_/
01: IKD .. T.-.liiliT
-'ii! ?ay.
??
tr ot : ,r:r ii ?tiiiL-i'-.- -
?
Cv.i'P.-i. ?
?
i
.. slkei mi ai
? . .,
I I.M'l.'l -,'?. .. .
PA I INI ? vci.oli) imano ."ORTES
Al er? ?w ?.!. .1.? ! ?? . ?
i ?Ko! . . '.-.,) .\.i.;/AL.
' " ?
- ? erre twaro-J c ?
?
i .'. _
ii I ? - : ?
rw ('eld .'.?-lal i r.
III \\i IS.?Y ? - perior ?\ Bird .
.... p. T
.
I II ANO*, al l.l.I'l'ci.P ri.'N'i:.-.??>?:? _ to ?'i
(. ..,r_-,,i.i tr, ITrry
irtinet.t o? Be? and ?er.l-liand II ?It
ii..*. -0 I'lanoa, bl.
?r.dCt.
.
a .
DT??NWA. A
? y *, ppiti'i?iT '
? , ???
; ,tenu
,
l.T.r? leeti ? I with ?I ? ir i* lent A-nle <?
'?1 warrin'ed tor I BUS. Wl i .. . M ii.J 7J
?i S A
'?"?iii; MAMiNA HAMLIN CABINE1 ORGAN?,
1 ?lee, tbe MABON fc HAMLIN PORTAI .?. OROANS. P?ate*
- - . ? - te | . . M ? il. lai? bees
.... -.A- .1 rn
walaapsitaiBi ii a ??>. ? la i?j tavBs ne
?
ne rn ' *.. i. ?Ty erery oigan
?In fra lent]
. ' '-au, and Korel_n maru
?
a; a- ?
rp_f_ BRADBURY
PIANO-FORTE
It now pr.nounc?! '-Ha ir?r !.t oar fir?t Artista, by the
AaraicA-r Im-Tirrr? or NiwAoaa.
Il.d bl WOB] Male !
Batatas ttaM tribtt "f th- n,..?t eminent Mu.l-i eil and Pian'.ti
-a -i. ?oiin'ry hi?-? le.: ?ted lu lae ??me. The poiuts of .ic.li.-0e
??..rta.' BMTIBR l(l.?l' .?KB! !.. ? C1...0.
' ?.1 or Ka.?! P>r t.!. .lin ?ni 11 ii.':i'ioni lo
w11. B BBASBOSY.
No ?ta ??nome ob. N. Y
(Co -farmtro am. CDtbcro.
?FEATHERS WAMI.I)
1 Parti-i bl 'Te ' ui.lry .?tin?' on hand toutl of large lota of PF.A
I OWL FEATHER." ? is diap-e? of then roi (?*h le Mt HULL? S,
1 "W.rJ.t. FPATH..KS Pl.f Ml." ai.d DL'riTERS ilwiyi
: it tli? n.m.if?. tor? of Lot It BOLLEN, No. _D Howard ?C,
?tie w.ih Philip? A Mini a. _
HAY RAKE? "t ev?-'. quality Et? sale loir, by
JOHN f BBO*A I it ?. SON, ii?rlaa? ttaBsks_ts, No im
llr.-enwt. n-at . Ne? I arl
MEDICINE -X.B L'ATfTi? PLAGUE.?Care
warra-,?.e*i f>r ti. ' I '?CK laie v-t.Tiit?:y Baraesa, L' S A ,
etb-Re. Tit Nebbri Pi. .'.?'phn_
rpo Till; PUBLIC.
1 MPORTAN. i i ' I'M! i;- AND ( tri i.r OWBEBA
It 11 iwe Ptnowii l! ?> maand di?.g?t',u. dise?.?
. theeeulele .eve', .?????.?a <.| n.e Inn ? _Jy lu th?
??a'??',' !*'-i nein?- ? Ibrlaware, and lite in tb? f ??te ef fcew-Yerk
_?| 1 . . ,|ei
? . ?aid ? at'.,? I'la-?.-, ?a . , I. -. . .1 ?
-a.? I I ? 1 a. P . li- . ' . . 'i. ? I . I
-. a d..?'roT the pf Mpertt? of wl. e ?el n.-. r. q .nu.. '!.. r
I r-. In- nun..- ? .1 : ,?:? a,a!. ,
? al I, ?n : Dg lri.,11 ? C '
?- Fleuro-I'uea
-'?"I II ?? th.--? eti?!?-o remedy ac-'i?t
. I it ne-.- . -i.e. - I ?ir 1 ?? I.. . ,.| ' ,,r I.I a, .
. aie ? itberi re ti , ? inrat eera ia
? d. i'l .i?...:'!-' ! ? *,,li- I,lill irll
-vei.nre l.ywiiic!, Is tofft .!-??.!
I 1 i-, aia Ti.it ' 1 ?? p-n?.j 1.? 1 . pe? nal lieelei? ?I la Ban is.
I-, .... H ' 1 Mas ?alba I ? I P. ?Waaia. Pelaw-a,
: in?! otn-r rain
,.;.-? -, re .-n-n
.1 111? ln.iie-d li- I ? l| 111 '? - ?-a '? ? i_fl li!.'' n ?ill li I.
. I ? ri r. " '. sr. ., diug to
j ,1 ? riperirnre ? * ? *??ry ?bd a?e?e_|, ?.
?
'?' I IB in?1 la .
... . bsia? ti., r.. ?
-VI platt.?? o. . ? . 1 . 1 ef ? 1
...
? t ? tr?( ?pon
I
M ', 'la lally 1
... ITAd
. A. ,,;.
? I 1 ? 1
,il lie ? ?.mi-.! I
11 ?Vi it the I
By , ? ?.. en? win. n.e Mb ?
k Bruce
?ii I went, 01 1 .- .-ii e
. . pr c.-.l
' ?
?
? . ?
-
. I -
:.,.,... and e-]
. lbs Bessta saly ?fluri la k :
nu .... , ?
1 im is?d? ii . I teaav pt-4 of ihe | I Bittet
. ?Biake? ' ?' le wai
r-c?Tri_g
Dr. Hi.MIA ? PIX K.
La-.- .-?? ..1 .. - . Bl.ro' :he PutomiC.
*_ . ?? Pi . ade pla? |*a.
fji-i-co, <ravrhtg?8. &c
C\i:ki i g EU p :|"-1 by lamoral
... ?vi H>r.?.'w.T (( -.?.? A.^tnb'T B001..H for -?ALF.
..... ajrltt ???.??; r,.... .--_??! _-r_n_.
o-dway.
1,1111; Sil.l A ; Topi ;aa" ?-'?'? I'"rk
PIM' .O Vetad. ?Al ~*l !tr..?!.?.? ?m'y B?*<1 ?t?? ?WeioB ?
??.' BL???. I"?(?iie M m al..i No. 1? k-aet fhiiiyi nth "1
HOKSK lot i?\l.i>-At priratr itaMe, No. W
Niu-iia! Pr .? ?I??. ? .,-, ,,r f ,- it ?I r or Tiru??.
Cost on_ Sonno.
4ti-\ l-'EWAltO.-l.o.vi -On WEDNESDAY,
O I ?I ii.e-MVi, ?f. ..?. the lOooklyn nd JaeiUca PlaakKuid.
i ? ATllER BIO. .'OiiibIuIbi l?'?i-a' ?ppiiel.
. . ...r and ,.e.,?e Iktstal? I.WBJ.IB Iel?-.
h a*, a? ?w M???? a, sf tu-r?.
-firc_oorkg.
DI .'!.:
I
a_d k1 U.c ion ? ,
-?
irxi ..? ;
i ?
li? Leafed As.or. .
lui.
in ? !l ??
I
A
?
? y
i.
J. H
Into. Plain und
i ?? I.y
_
?ha? ; ;.!.!?? : ir_>. premium
1 ?-.-.- : n'?i..S,
?u.l S.??.,, ..a., . | ,ul_i:.,iy, i. .?
? v. At t.'i. Pi ?prietat
i-. rr_, - - .?..r.-winm. rta.:
slo IDljcin it ir.an Concent.
A l-l. ]'? ' ?? re forbidden to tra I mr ? Ife,
? I ?hell re?r .r ? ??fte c n
i i
vew lui . _ .,. r. ti
tj. ; ....,*, W10
1
-
?' - . .1 m.-iy ta ii?- el
?? ' -I ? ' - ? ?
I \ ? ?.. PI --?-ON I-IW li?, jot been ra?a.d ilti'i ta?
lana*, boll
i
,
-
'
.-o ? . . , i
III ? I. '. i s N , , - m j
el ? ? ? . Act .nui. . ?
Ot ile- : LAW
i HAI .. j NVir York.
MaE-l 1 ...
Intonnuc Co.tnauics.
\"i li B.?Al Um n thi \J;\V
II TOUR.n ??
? , lb? :? . ,
rea. .'.li n i ?
l j i i CeWea
i n m .- i i i
f . ?
.. .i. ?. ??? iii,i,
Ma ii..?o!.
rex-. ? ?
nconc.
4 ST0NIS1 from Po
. :. . ?i Ha?
i'
'.?.Vi.:',. ; OB, 81 li ii Mi. OF IKON,
GHEMIC s.'.t.v ri'iii','
,i . . ....
? - ?
ii--W.il
? .' .?"
,;
.:.i..\1 LAN OIL COMPANY.
? . s
PO! : o?
?AS' ? .-o oil.
? ?
HOMECCS DlSLiFEC?lM I-nJ
..? ?
. - . ? i . .
? ?
. a . ?? I .... - 1.7 ?
'
-
?.-'i TACKLE? ?
t j ,. i
?i
- aaa? n ? i
?Corporation Solist.
A-. ORI?IN v\'i :: To " ? ? i i.iiiTi"- ?<?
or ti-'- ? ? - in or ..?? ?
'
? ? i , f Arie- York d?
?
? i i . ..it Mbm ? i?
. . .
?nula
.
:
, . r I? h I Of ti?
. . 1 .
I
.
?II ti '? ' ?o ? : :'.r r-, t h i. ? i bj -b4 i? -.; wilbla Ui ? : ?
- ?? _.
? ? ?
ttlu al ? i ' ? - , . _
.'
I I - r , ..... ?
all U..I pell of .
al iget, Pirat ?raa.ii ?
i
k11 lk*t m
. ..
e fen _ - n
' ' | Tttma kommt?,
... .
..
lah, ?u .'?..-.? , . i, ?. i.j .??.
r . . .
?i ? ? I -. I '? ? Mail ? ? ? e? ..'-.-!. ii ?, n
? H 't.?i I?-'. " ' , ? i ?.-..n. -a i .sie.??,
.-eleni it re li.-.?? . . ?e .
ire iri'i. ? lo ii.? i' - ?. Moth Ward ?hat ?eMeta
?11 tint |. it..' ' i ? ? ? -...?. i .?e-.ua.
. . .
11 e ? I .? 'i. I I- ' ti li." r. el i.'tn 'ee-.th SS tri ? ? -II
teak i ? II "i? ?-.i', t IM ? n Pi Iftt ??*
?
Ik? Turin
tata ti Ibaipgri -.:-.lby?i. I lyiai wiitls P*arth ??#
Taa luirle?-!* i It- i..?. Uiarf.rl - ? ? lb Wari ?hal
I :.' ila b1. (-.?? : - . - .'Int. .?.,o,.d
??. n i- I . . ? r. - ? i : I ?T> . . ?J ?'. i
II.? Pa_It_*__k 1 ? ' ?? r .?? ?...l.-r ,,j, IV?rd li .11
O',lain .11 that pat: of Hi? r.?T ?I. ..Mir,? h? ? -I 1-n t w11 Inn I irai .Te
lui? ??? l'.rii?i fue? Ayr.ior A M.tl i .. ? 1 I ? ?
TI.? ? ??? ilk II Waft ?( II e,?n
(?in ?II Mai p?n Of ti . ri'7 li Hil. ?lil ti) ?Eli I? Ulf ?lilil? I 11.1 IT.IillS,
Tail! .', ???-.I. At. i, .? A ?..I '? uti. itrret.
'I'hr ?IT-,. :h Le-'i'ii I?.-in -or -ene-t.-eriib W?. I ?> U
f. til?, ill lu?! peri i ' t e i i, i? ? or : I _. ,,..! .>:i . w.t; in I ,t.l
?te ue Sid ii ?t ??? Bra* B A ?k1 Fll-k ?tree?
'Ile ?e.>!i??e I.. Ko.', l'util. I of t !.. .?.te >ee ..h W.rd .hal!
co.:.n ?, i apart?** ta* " ?.-.ni.-? ?? r ; ?? ? I rim ?B-M lint
?te-,? o >r?e.i ? ?? ?y t Aoiio A gal 11 th sdeec.
liae Ki-'hi-riiii, 1 r tluli li..tri. : ..f ?he .-?.?? ??*? .'!. \V id a?..?I
c e.lair ail t'at tart uf (lu rity la., ml .1 uy and lyn.? wiiii.u PM
at.-iir li'tii.rrrl A ?? nue A a, J . li li I ?im-t.
'I ii? Nu.. ..? I ? ?..-ii I ? - - r t if I ? -n-!it??nth SVard aha'.l
r ii'aiu all that pin uf til? eily lu .i did hy and I) iiif wiitin lull
a?rt .- lllol n. I ATrllO? A ?ml llu'.ai.. air- . ?
'lie i?e-iiieiii I le:i m l'i.'ri-( ni fe .?e?eu oenih Wari ???II
roti'.i-i all ihat p?'l uf tie Ity hu ti iel o, J ,_v.,.f within AfBaM
A, Moulton ?-lee; AomutO ?? ?ndTrnrd ?I ?*'.
Tie l.ei'i i-.t li?', i H .-t., ? ot Ila -ere? t'i SS'.rd i'.?B
ro!.(?in all li itt par? ni i! a ' i!t I'otii'tiel by and lyiiif withiu Are.?
A Tliir.l ?noel. Are e e II a k1 ? ill. .: M
Til? 'lwri.iT tecuud Eitert*? Iii.tu.t ?f ti? Bevaataaaak w?rd
ahal cutitain ?II that put of lb* UI? h <n.,le,i hy aid Ijinf wilLig
An n i. A. Kita, ?trrrt, Ayn n? H Hd .-???ruti ?ti-rt.
II. Twn.iy (hinl Kin-i ,n iliatnrtof ti? .???t-iiI? n.th Ward i'ia'1
coulai,? al. thal I ?it ? i li.? i .1. !? .u- ii- I i,y ?? 'I Ij.lif ?ilh.n Aterui*
A ?-V. nth ?tre-t. liri or li l.'el I Wl-.lth alreeu
TI ? Twrni- foiril I beti*? Iii.ni i "f ti ? ?. trrte-nih VS'.rd .h.D
tot ii in i li li ?i i arl ni li.? i i?. I ?? indi J hy *'.,l li n j a itlni. ??.nu?
A. 'I w.l Hi i. r.. I At i M 11 ?ml I" l ,r'-.i.lli .?rr. I
.??KG i ?Ali (lldiu.licr* Or I'-ir's ni (It.In _nrr, mrrn. Uteri or coo
lletMl will, the previ, um of l> li Unli i?i.?e ?t? l.n, ot repeaioit.
S*r. 1 ? Tl.l? li-diiunr? ?h.U i.ke rBr, t tniiiiediil-l?^_
Supreme col u\.
i? I , o e't.illrr ut IM ?i|,lir?'ton of the Cnun l?i run of th?
( , nu I l'*ri I -i ?tul m lol .': . -f'i ? - Mi ret Allrraaaa ?"d Citai-??
? It olthr ? li? of Nrw-1uia.lri.tiT. (.1.? II, ?on' A ltd \ ii ?lil I'I'It
LIC HUIS y betwe-olbi N...?!, ? ? Iii - ...'I ill V NINTH * : .
? ni It,? So. therlT lill? o' I!... i i ..?I. i ...d l-.t..-hii-.tr..l, IN 1 111.
( II V lil N?.SS' SIIUK.
". i.? II .u'd o' i mt,i .ia ! ions of Ihr Cet.tml P?rk In ?henani? ?id
1 ?fib* I ? u ?i .1 i ..nui -.o. 'i "I iln ( i(t of
Mew-Vark, pmtoooat la lb? i r-.\i-u ?.. ? t '11 iMofla? I.-? .'?'.n.- el
t ? I', on id li r .?t.'e ? ! \'r?? S ii.. ?. li'lr I " An .>-' lo | nut if ' r
i ? i o ,1'ioi.ao' C ?( lija ii ? , i.nty
ofNeainrk.' |.??>id '. lllb* b. Bf |..??-'.l In..'-?
?r* ?otter trat I ??.. U le tpplj ' i'? I itm'he
rat Jo ' ' '?i.-M'r lil Nrw-lolk, .1 ? ?P" I?1 !? lill "I
, ,.1 ' it' le o. t., 1,. ?? i el ,t? I! n UM ? it- ti N_?-S otk ia
.*-A'l I'?: l'a? S ,t? ? ..?.nu: ,1 v ?': Juli ? I l:te oi ititi; ut the t unrt
on liiat rta,; .r?..-. g IbcretJtar M C. t,??i c n, in I r?r,' iher. tea f.u
I',? ?I'|, untinrlO ol ( io, ? i?a ? er? ? ? .li?'? ?'I Ij-rrai.?! ii ot l,l
.-?ii'iini nglt-f ibt i be a-tur? ead ?xieotofl ? i ? ,.r ...
Turi? l,-r?b? it.r.-i.it.d i. I! ? ??'..i- m ? o'? It' ?.'I ' r I'-.lsl. Ii-iyr m
' . ?id lt.i_d o. I'm li ?- Hi.a? te IOIII ?I.T ?I ?l.e J..lo',
I I - '
? ? i ?tut ??',! li ra-iiri? ?i d toil"? n? I i?
' : ? ?- i: ?ft?
? -lid KOiad ur Ptl'.'i ? lh I? II
.- ?ern Te. Ill rid Ki. i-..U. ?reaer*I luinnut ihr?-?
...?eil? ?lid ri?u iii?' e I.'i ?? ... I l-i!, alii I Irrelitti
. of On? .' ? '?? ?! imI I : rd ?" ?
? In.
j t ...... ? . I Iel'. .
.
. ?nd ti ?
t . -, ..,. _i
I .It; I II, . el ,
- Ti .III. Bier-IB ?irrpl I. pe*tUa t' I ?eof !'.-l?rr?
-ete-ily lift-end I??.? I i '? :-?t..r..n
???ii-.... ? ? ,
l liy el Net. 'i, - UiTr I. of . f.ii.i.l v ,
'
t - . i ty B rt M ?el BOW o,
1 n ? ? ? ? -!'.'? J .'.. ..
l.-ri Juu- i I liBU O'OORW ' K,
I . :
rpo HiON-'.-orNDKii'S-M: vi.r.i? PROPOSAI 8
JL will taneet-rd ni. "if? t. Iio'..?l? (ut ??ii I'???, aattl II
i>^oe?-Am.aTir?ST?i?.tV,.llC'?:*'|i .,"" "'J?"?' ii,?. '?" '?"
O ,!, SS ? I PI Ii r-l*, ? 1
?of CoalIroa W i-r 1'n- Wl lertttaartMl ?
of I .?? If i?. '?! I'll I''" ? I"' '- ' o .,..?'-r
IhilB'l-. el ? a.t h . IS ,-i r Pip* f? inch-. I?.'' n rt .luinrl'f.
I i?<i f-rt ni I ..t Iron t\ ??? t Pto* 4 in u?a rnie:ntl Un k i
I.' lu .. of H-B-^-l- Pt, ,..-lal mtlnt?.
S??-.rBi- .d. in... b? , ?r.,,? uni w.ii h? lecetled loi t?. I
t ?. ,.i Mp, ? i foi ?' r -j- , i?1 i?it ?. b :
such bid? most brei'l.ri | ,, t,.. mi ? r of io? ^? n, ii pie?, or *M IM
wbeh o' til uti er Blag, ?r - . . - . ..
teak prt*?tt1 ma? u? li.,_ir, ,| ? Prop?-*-, foi I.it Iron SS?o-r
I'll-.-, it ?-. , W. li li ? li?li.?0l tilt -I'l-irt ?id
d?.r I Il.u8rrl.if.
I ...? mni.arit of .- unt- r.T)i\,._ _r_ l,r T. n 1 M l*M* B_ '"*?
Sprriiu .iio_* *iad ia.auk facaaa ui u.d? can b? hat aaeaam?WAm at
thil other.
Tll?iMAH STF-PIlVN?' 1 rioto?
"" ? A.iurilurl
S lu ,,.!
bulli H I' 1. "Still V
A SS. , lUSr.N.
Dentietrc.
I I.WE raur TEETH l'.XTK..(TKl>. WITIKUT
II PAIN. BJ Or l!OVT who ?**e Ik. n, ' u,'?' "I? "7 wl ???
NI'IIU'I .? ?'Si', rd pat?. Olli.r. No. kit Hoad
way ceri ?r -I r ,t:i'--ii'Ii ?'._
Nil. UUIFFI.N'", N... ',?."bM (iritnd *.t., Netr-Yark.
? oproul- l.rrd k Tit m i-Th? lirf-it ?nd i-itri;**l OF.NTAL
liSTArlLlMIVK.NI' iu th* wmid Penh f?. eeet-plap. iitar}
-VflMiea ia dollin; ?ril-n-td ?I aewitalip lew fiite*.
_Anm_.ment3.
Ki ra,
e Acd-my of Mo???
.Btaaeaa.
btcor ?. f.lil .
.'I. I FRIDAYS at -i ??
' ' BASOS on
Mu.ll
wc n
?? ? ???:? ??
'
Bl m II -. n?. ' . e ? new to the
.
3 ... - ? ?
I I...' "
>
?o ? r' .?rTi'l r *"!??' nod FT.WAtB
-,
r CHI IB1NI
?I'll,!
. .
ilbi PQI'T.STRIAN,
.....
T e .:?!?? -.? .'???: t CIBCOB wal te
SE?OR ti ' ... ..1. !
mihi. ''
Kia 1' IIOJ LOB/AY.
? OLLOWAY,
i'ii'i Prat? r_,
...i.A.
..'1 1 er h.-o" er,
1ODOR0 crrtA.
Bltiveief Psnegtnibii, Jfrlea P I ?1 l-B wer? pur
r ? iJo.a de I
*
.... -PS" w.th BsaBstw
? I ? ? ii ?: i ? 1 :> J
. ten,ant Bar
?i' r ti.f . leal ti .. . : ? r l . i KIM ?heV Lave '
I- i-i. ' - O. ? i . i -,...' I lit. - .a I ? J vs I I ..? - J
I i ?innot fail to ?m?
: a.?.dan. i.l.l,a ?I t O pa.I I/LI of IrLU'.U B-d ?1?
' ?
JIM!. ELOISP. BlTU'Tli'i,
MMB.J.C? ??KM tlTAECOENIALOSASA
.AiLLK APEL- ,.\ LOLA LOI _-.
Ile ??!..! ? ban I hil lea, KCMLO.
... ? Q /
1 .J ? .
? 'i.c i?uh, lornERS,
; i pi? ? ?D
NA.
??li .'.- FBI i. - , !.-. -Tit, Ml! ARTHUR SYLVESTER,
I. '? HU! PKO .'?: .S. J. CARUN.
! I. , . IDI PI! CARON ! . to. I IRON
IJA._N? M ? A BK.OAN Ml'.-; I'M.
at iii | ..
Ar I.?OUil AT. A. ,.
I li? Ali.nil. 01
'
b) ti'.? prat Tr.npeia.rrr P . . f
Hu. URI ?KARDi
OB,
TUB PALLEN BATES TUB PALLEN SAVED.
. .
? i\< rriNo is ; i?
To he .?m ?t ..I
? ' ' IE TURN! R.
Till. I.. '.? OLD.
\ ?i -
sal, i ?ear- ? i ?,. i ?.
i .? ?? .??:.,' -. p ICOCKS,
.
koo Ita OUI . ? l.i \.
y -,.v,..? .?-??? ;
Ti. i
t COMPANY OF D ?
g iu nil
'
A Ht AU ' ? I v.N (URL
BPLI :.. . ' ' "IAS,
'
OBAND A- 1
li ' i i
WAI ?
I
pt. bali
' ' a ?WES
Uli.'. I.
i., m i ??,?..-, ??.urie
? '.:? I'/
NATURA I . PAINTINOI, Bil
' '. !.? !.!? S, br.
? ? ? '???.'. _
*? l/NOLls li i ?MII til EH \."
J -.,.-.. , -,?'.:?.? I'll av..
i
Plntt ?
?'Tit. MT."
PATPP.PAT -'"AS . ' , kui
, : i -
it WON ?A?
: \ - r ? I lb? Tin . - '
f.EORGBCnH !,?.
\l FA- I'"'. >' I ? I" > :
AD?. I r . . . ?,:!,.
Nilli.?)-' QAKD1 ' ? it 8,
Ti..m ?r.? ? id ..- ?
?
PRtDAT P.VENIN - , ? ?! for t'w> tecond
liiLB be langi ?.Le | e?
' OH.
ir er whirl for ti? el ef THE rrlM4
P . . I. TbS . e . . ? a A
.
I , r (-liar.
.!.? a - S ill
le- 1 '. Uri
re. c, ?...?all :?,?_?.
.
U'AU.A? K ?.
;il!. in*?' BRYANT
I | .r?:l_i l brt-it..
lui al.a i.n . .
. , \:<t.
-
!-.!..? , t
?
..le W..L Ihr I'?
ll V..PI AMBY.
Handy And?.Mr. I) 4M BR Y ANT
.
. i ?,
Tie!' fir.? pleaAut? iu ai.iiaj_.l__ l_? ro.a_. Ulri.l
>
MB aw r. rro.D,
And
MBB MARIA WH
|-*? pi ? *.'. ' re -1 . .?? ?1.1 ? e.
\v
INTER UaARDEN.
??ii. \r si
?ii!!*? BRUI ' HAM'S
?.ORLO-I : OANZS
I ' Mi' - .
THIS EVENINO w hut N?w bt-trr. N?w
P:...... ? 1 Ne.? Ape 1 ti... i I?. .-e_ It. pir.e:i'?IIT-., New J. I...
nail . -. I :?...'?
?! !.l-?i,. ?lpt1?. . .--Hill... ...I li I ile.ni n?. ,
n.??t. . I Per?! I Y. Trew? BBS W??.
_W.a_. Illl-ty ..I ir He? ??...i l-r.e.e...
PUA HON I kS,
Or, YU or STLB SA. AUF.
THF i.RKaT ( UMEDIAN J"!l'.' I.KoL'OHAM ?.
KINO I'lAA II 1 .AN.
M!S? 1 -.PI..r. MALVILLC m I'oi'AHoNTAH,
MR. J. < PI NN s. ? .M*T JOHN BMITH,
, AND A 0BBA1 ? ABT.
ftr'w.m (Le ( ...... Jy ii,J li.? 1 l'ntij.ai. ti.? Or bettie will
; er.i:.. lue
m (nu polka.
COMPOi-P.D b? JOHN Pinn nllAM. ai.d Ded.i-?i?d lo
i 4 IT. Jl'DKINS.
Tb? Orrb-airal irr?r,rrm. nt by ROM !1T ?TOEPEL
I :,. Irri ra .< . - Will ?_??__ I ? ,:u tb? C-u.edy by Fill Jan.il
U Itnru ?l.t.ilej
4 OENTLEMAN IRo.M IRBLABS
OKP U.I> Pm I Al UK _.JOHN KROUUHAM
BeesBaaaa alTr. ??saateneaal ?e'<
OLYMPIC THEATER
IklPAY EVP.NINO J -m- il. lerat
LAST NIOHT ?PT 1'AA o
of
Mrf. JOHN WOOD
in ti.e new and !ntrr.._i,g _r .? ? ent i'-.!
(ii ii Ml I PAL FRIEND.
LAST WITH OF MR?? JOHN WOOD
ron.ii.enc-. Mond.?. Jun. li.
Door? -pen at "J , ur li n-r? ?I ii ,,'. le, k.
UroOD* rHEATER.?Ailini-mn 50 Beats.
Thee .?.est and n.o?t thnrn?? h'y t. -i.ti'ii. J T leal..? la theCI'y.
CKOAVPi.l) .NP.?I1LY Willi YOUTH, UPAI lY AND
1 \- li ION.
FAIRY EVENINO, ?nd WHIM SPAY and SATURDAY
M A TIN LU.
Tb. ( -?la.iui won I,I.PL BISTERS??
HEALTH, WIM.m ANDMIBTB,
I? the ni* ?I'r?. .,?, ia.
: i?T It? 1 -IBTF.RS, li BIBTEBB,
Inwhirb Mie-M BOPHIK lill NI and JENNIE iiupai.ouite
MX DIFPI BENI . " .li -. 11 i ?.
With ?.ii.? P .rt., lu..., .-,,., .i ?nd I lu. Dauert cr.
To COIUUlalli r willi
Too Ml Til FOR (Ki'lD MATURE.
Mr Romeo J. i.? a..? .M W. Lrffiniwell.
l:> .'II Alt'.! it ;. ii' | HA, AIATI'.I i .
BOTfCE.?I?l n.e |,r-pir..*l - e ?I .;..,.: I.?y. In two ?,-tt.
a?ilen by Joba Ot? i.f.rd, ?iel i? ally f... i i -.? at the T?tat?!
Beyal Harra-tket, b* E. A s ?' . u'lUtd *'BUUTHF.R HAM.'
Inwhleb_Ml BAR.? - HILL will apjpear.
rpHEO THOMAS*" OARDEN CONCERTS,
I AT TBBRAi i lAKPH.v
... be.i, F.i y li B mt Fifiy-nliitli-i??.,
PBOPBIETORt.'_:.N Ko? li k BBOTHSSI
THIS AND LVKI'.Y 1 A I.MUI AT J BBPORB ?.
Tlf-O. TIIOMA--'?' HP.iir V Bl PI l'l-FPf,
I'd -I I. ill OK? il! ?T.; li. i,.li! PT v ? ii.' 1 ,-T
roi-l UAH i HP TIT ?I-|'*.l, IIABUKN ? "??' ' li I'
s! i) r .?? ? , ' b.- ...nlj. ?ni : .t.r ;. i . ?.,? ? . |
ABE? ID I lill.PL? M' PlltliiKA .I'-tc. I III.- I M-NINO.
I a. -.-'. i ?'??(. ? ?rta ?. i. a, ti,.- .,,_? and
... ;.,. ? .. .1
SATURDAY, TWO ? . and i'><\i
AH. I.no in AT ?i ANO EVENINO li i
ADMI.SIO?! ' I ?'! N is
SfA-o. Ti. BETS TI N PO'.LAL.-. LIA? !l
N. P. I.I li .' .1 a??.
NEW BOWERY .HEATER.
SHERIDAN COBBYS-.M.n.rer.
I ?i HONBERU. -tagebl i
( li. Pi.'.T I .I
OIUMiol'l NINO I ? '; . ', ?KA.iO.-4.
On API ,|l\', l-l . ,| ,i. I ,:?. I?, | ,,
P.Y I ill-'. A\, .1 | \ li ,?,
AF.lt! '.I,', ?'- I'ANIT' '?'? IB AND ATULETEI
i - ' ?
i l p| | n Di BOUTON i
i
THF. ??Ill .'' .? InliT,
A.i.irdbv ip-i Mi!.),-. A MOORE,
Iel? "
? REH1NOI ?(.
I , - li.: ilitg the,', r.
4, .1 a iiltspi ijtSSDRAM ?Till COMPANY.
li ITI.NEK8 i.Ai.f?, AM .'?I -P ,*i A.?DP Al CUD AY.
I i ? |.?i!lrlll?I. .ra? tieaer:pll?e i-."l.
I?""* ?X ? (?ii? BOWERY THEATER.?Leatea. Pi
1 rr-?r,,i.l M? . a. I. FtiX.--BEN-.-TT o' Mr. Alf?
(Io-m?. Ma. FANNY liri RRINO?. no H!'NTR?.SS OP
Till. Ml ?I bIPPI. V.;i, Mi.i. liorthuorciioo onlyl. W. I!.
\i.alie-.'. ?. ali .-I ? S?Ue?nd Ml.? ReyuokJa Mr.
(I. I. KIX-. ill.. Il.l.?li LMI?'.?A.Ni. JA( K llUHI.N'SuN AND
HU HUN K1 .._
O'?) AM' Bl
I ? l".RRAOt TTRII MPIIANT
IS
MUB1LF. BAY,
HY
WILLIAM PACK,
AT
t*( A|i l;i;t.!.i ART CAL!
no MS BBOADWAf.
Prl.tr, 1|,.fe? 'li ii J i ui llienlh <U
Moa a -ii-? ?.??,., 11 le?. B?. Ti ?-it fir ??'? ?l Mer
?tul-. L.br?rT. AHorpla?, No. ?4? Litetny-?.! No. TI Wetl Thirt J
.? ?nu ?I the d..?r_ _
F OK KAl.ll-rt.i? T.F.AK-? ?if til?* ftest pariiiK
Til? 4 I . K _-.t of Ti,, .?de pi.,.. Aip y to I II JOKE, li, Ne.
r.l etkU) .but it, PUa-tlubu, Fv|t OSki k?s Ne. l.ill
?muerm-rt-..
r-pEEATRE FI'ANi: Als.
X -?r ait*") ?t?.
, . .: 4 ?. - o. k.
BLUE EST l-'Ol.I.l.?
Cetnedy In two ?c?.. wau . r. ., li? Mr.
LUCIE DI I. -MKl.MOOH.
Btrleeauei Oat?, of the te?i a wa
LA Fl P. DOli -i .. el- ?'.?inedy.
* )_
Oli .? ! Ii , ? A-ii.lI.
Pi e, -f ... M "?Ten. ?3|
I ? ; ' ' . er Ilota, t. vie? ce ci. bj .-.light?
?tuen,
'JLe . ' ? ?j'l ?'e':er, con _cco_i_io?lite
' ? linton. / ^_
GJEO. CHRIb'l ?'* I
I Best deer toi H l.
??
...it-?.
01 URI ii? :.
filarb,?. _?lautels.
M_.RBLEt-.ED SLATE Mi-iVrEIa?.?Soperlor ia
- ira .: i ? . i If lue pne? of bm ?tat T. I*.
ST '.'..,.. C. ?..-? f ir. ia J 1.31 ?I I ? a h _.">'. i: .t?.
MARBLE MAaNTEU..?1 i bail
? ? it! .'I IRBI ? ??;?, it rery
h.w pi!,.-? i? at 4. hi. i. Eui IB
at.. Baal Mer?- ??. Y. Maa I pa itpa?laeseaM?e ( u; um ma.
?r-wwifrsa,*?-" ?Baa??-?*_??^t<.-T--cj_?-.-T,Ti?a;?^nua--waw
I'-.'eii ,rr? Bn'le?!.
port pin PBANi ItCO ma ?s Pisa Abb-is Bta_aa_i Baw
, . i le rd ia! wife, Mil Mireaaa I au, W. J
, . i - . ! - ?? i.i wita, " n
nlin' r,?? A E. katoa. Wa UankiT, W H. TbemBeea ??
A. Deb! i . ree .!. P. I'urJ.y nd
f?. i .!. ?* ' . ? , - ?iii i.-i: C, a. C. <
Bira. J. Giilta. tan. ?? I , Bertba Saaat,
, i . -, i ? i . . ' lau M.M.
I. A. 'ii. ?.nd wife, A!r-. .
tare, J''. bM_M ' baa H. Fi.ii, F. J,
B? ilw.l . o. i. .'.Inrcuti,
. I ..nner.
two I?. . II. C.
, I , ... I . ?-. .-.Ililli tn I
C r-i".
'. I IftlM ?I J
dieu | It. Fot ?II ?;.'...
, M.rolB, W. K. llaff,
i. . .1 ? iPT-ingrr,
i W lit? . ... ?".e. J.
?
i.i. ?.'?'. .'. Will '
Mr?. .\r. L. Reed ?nd I, M ra lisa I lo?
? ii, Mr . A. il.au p.ou id ci ia). Mr?. Lot? Paitoa,
. -. ... mi ?p... ? ?. r. ?. ii
"it. JP.' ren. F. t. J
Mr?. Aunt L? .? taar?? ? -. Hra.
I. AV. I | ?lau?, li? I i
" ' . . ' ?
v : , v. io. Ire! ?
? ' .- B. Wa* . I . ?
A. ???? - I ?. W. Je a ? J?i . Da*
? I. i i- . . 11.. ?i-,
:., ]T.-i
i Uu.?y.
A. \. e'l? J. B, AA ii .
- ?'. ?. o ...J ... I.. 1 I?' M. . ara .-?-.
Citi. Ra?. n? '?'.?. ? ' 1 -.
? ... i .?..'? ?
el ? ..a
I , . I'.ari.st, "Vin,
Kuui i; ii, tad ? Ui a ? mi. aataaa
AL"! AN AC.
I? looaSeti.lil
infill wat.-.b tun -ir
... ...*-..
fi__IPl'_.\l- _V_* KI.IaltJE MC--.
port i BBW-TOSB.?JaaaSk
!.. ur?*r!.
" - Vrw-Oile.nt. Liria??on K.i It Co.
>-.. ' ?
:i, lox k Co.
? . VI'..
?le i lu? _ Co.
I
,'.
fliipCompiey.
? t ?......?p j .- i i.C, J. M
i '
I i bimi y li .ii.Pi'r.'. M"ii?a - Kalya
.-' id-tina Albert (ii ? rta! ? -Wfpbla, -loman
_ ?.t??..
-.), .4 !l-np. Vt. P" ni, N. B.. Ot?pb mt k Co.
: i ' _ i Ce.
? eOceealBr.) heir. f,..ii.!n?. T!i. ?. Uunham.
....
Bul V.r?-n _? !? . I -BJ, lant-'ana. Priant
I n ?
U.rk Keep Srrrre (Norw.l Hi Holatlee k Cn.
\ ? ?-..*. i o.
Bark :?:. I - \A'a:__r*o.
bl
' ... : .:,..' ..:. ! k Al
pp.wa I.
.-. (Meei ), iVcrt. Cork ?uni ? luaikrt, alaman
_ l p.
Bali - : I. Ctlch'i.t, T. rki tell I.
Birk Pul i ? l a-r--,,'r l'iT-r. J. LriT.-ttf?.
Ung c. F. ?a au P.- i, l -.?r.'. i.i irattaf au I Malaga, D. ii D.TVolf
a ?...
I'.:,.? P. II? I,ne. I"f | I "... P I N.-t'-.. li Son.
Bril KewU I Etui .,?.., i .i.? ter ?riir?. Met uily li
?
l.rujS-aP in Freite?, L boa, L. E. ______ k Ca
Bril ? T ? ? ? Bra?,
i i-oi. (A ..... i. i ibace t-r stier?, Ble ??_ h .
s? nu.
'''nun Ire. (Pr.p Le?rae, s?|,,eT, C. P., ?". C. D'.nctn k Co.
Hi.'!.. M. Joiiii.utitl r |, Willison, l'\rt M-dmy. N. t.. L. N.
V.. . ?
- ii ilk, ?-Pep Pi?rltea. ?. nn-Vrit, Tooker k T?ylor.
? ? I. li Malla ?A . ... .. . ?uatli k Ce.
BT r. ai r. '? . . .i? .. i mern,
! ? . : . ., !'.? .I n V Co.
.cr. J. AV. Mau and. C.l.urJ. I'i.il.Jrlphia, Tntyrr k MtgenL
( J ?..:. r.liT bark ??rea? (not ?a _il?p:inte_). P?y. I.lTerpool N.
St U. *?*? li..,?i,|l! k Co,
? mirri.
cte?ni?hlp N'iar.r?, C '. wBb -inlie. ?. d
i . ? i, ii. ..... ' '?
M-a'i.ti:p W. P. Crrta IT-a-i., lluitou, wita ind.e. tnd pt.? to
B. - ? . - ?, Co.
?'-?ui.l p Ni .-< i.., tir.r... Ili.ff.in. ?i'h in,!??. Bau! paaa to It ?so
?M- .
? ni ?,. ciatter.
Park Libert??, A\ i?. Lae, M.i.-_ii 41 day?, willi 'cal, ka, to Funch,
M. .ek VArnJc
I'li? Arl ray f 'a-i.iPal Darrell, Cienfaeioi 14 diyt, with ?nx.r
? i .1 a,o.a...-a n luii.e ?. Sa.!,. _?B bar? i'ieul'?.??_..? and hri( Anuie
Welliiiften. for Ne- V r? i ejt ley ? bu. Tote?lo* miuil btn mil.
Pr.g Bteekaa Dm,cm. Tv er. tattle Bel? ?'J .lay? wau catto?, le, ?o
N. !.. .*.('< ready kio. Juue ii, Ik onltta NP or liBUeiaa, ?aw arbr.
Li ?. h nod S.
brig Caio?ne Hellblnr (Mek), Lepmer, London 60 dayl, with
ntd?e. to C L. Wrick? f? Co.
Bril Pin h?rd ?i d Tour). Tuner. I.icjan, ('. It.. 10 dan, with coal
to II H Lo?.! ? i
S. hr O. J Miller illr ), H.?:?. He I,-orb I d?T?. with piueipplei
to lal. P
k br. ST, .V faire (of M MMB N. P ). !P,!>e-t?. KI. ileura 17 .Uti,
waa Batt la Jaw?? ???stan Jaae 14. U? J8. tame. ti. ?puk? as__.
a li. Town-end, pen, n.l...l-l|i.: . lor New ll..e?l.?
Mu W. n. Dr'.Vnt nil W,_.;.?n? Cary, ?.rta- i? lu J?y?, with
flint to Joi. I neal
>clir. AmI.I? i.ud lav'ir? (of Oe.irp?-.?w:ii ta-ladee, rT?raco? 10
d,y?, will, fruit ?, Jiu ??? D..a?.A?t. le-!t i.l.r. Pln-b? Morrow, for
N.lwYerklhe Ml taB.
Sclir. Liiji?, 1 abbat?, A dinon ? iltyi, with tauter tud alua to F.
Tal!..? 4 ( .,
S.l.r llarri.t Tho?at. Rohin?.?n, Oror.'rtown, D. A
WIND-At .?<u__!, .N VV, l,;t.
Ill
Th? ichr Medford. f-nn. Hare r '?r N.w.BedfcrJ. In ? he.?y blow
on th? Util luit, tinned (_f| .. ? -.-li, ? i,,- elm I io Irak badly, and
the ibtowiiif ?iTeihaard "f a p.-!> .n aftta deck !??d. She pul into
Portland .'?Jib. -Irreal.- - u,.l repa r ?ml p.......i
The-hr. M..r?i : ?. ICiilai:. from PbiUsslpbie fer Portland wi'b
foal, w.1.1 aalioie ou Best???? B ?arl 'i BrfBH F "' Ai:?.:?:.se(l, L.
I , during lb. atuiiu .1 1 a in. of ?1.? i...u lu?:. I i-w ?a??., ?eatel
Bul li li.-J.
?1/ inoi uiiitB.
The I',.|i?d Statrt Kniinerr wh? I ?? been el,fifed imiv!???,|
i!ie lin, mit Clm In,. Ladee, "'! Watts 'rt. ia r--. ?ri ns io ti.? eel lb?
liBhm.nl ef a Hid.th,.i.te ,i.i ?.',.... reuelndi. bit laben ?nl'r.day
I?.?, m.I n i? ?m ? r.." .1 eipn ??'?? k1 ? ?' I, ia Beo? oi ,? -gbt b???.
n.e nr. oii.? I. ?a iib n ! r???.. ai-ikrd it Lillie KiTer Beat, wa.
bound fru?a Huil?n tu Ml JaTu?, I?. H.
Npnki'U.
Pm? 14. !?? 7S baa YA s. ?'.:. BstaHS R Townsend, fro-n Phi!?
.i. Ipi . I. : .Te?. ? ?
a !_?_?? t r_r_?__?_???-ta?____ej-aBBBB__r_B___B
IJort-llliii-cttg Police.
'?TVTK ni- ?fit ? .'?I. I
Poar-Waapi ?_? urrtoa ti?. -?; A'tHhata ?
N'OTH'K i* hen-TV i'" ', i:i ?i ?(?:>:.inpi-i? wit'- .?ec
Baa 4sa?the eel p.-?? I : eariUed 'Aa talle R?
rrsaiiue t .e WuiiI.-i.' Otase? i.i Paital >.-w- Y-"? '' lo all per
1 n or !? lia? . . ?
--i. n ?. i ian er may ! - i .- !..*? .-.,?,- v?.- '? ?r? ,,,.w
un?at -? a :. ? "i irr the P I War wea?, ?aa i- ?t i.i? ?mt aa??pt .r
mnila?- a- a rd? ....ia len _.) ? ne?; auceaaal . I ?
Lulu e M ? . . , I i
M.. ai.lnp ira.41 lint'?' ftasl
. ? -i .? . . ,: n i:
?I i,'Ai!'-. . .HI S R
Al ?i-i.i...? u ? i tlWharC
??' ;? Aa, : ? '. ||
>?? -p ki ?"?'ir-.ti T. K.
?'I' ?Meberi.:. N. K.
Birk 1 i ?ni I ii .??? n. ic
Birk SaUumnder.I.i N. a.
'.??le I.g, ?erle*.
Bell I . Al . . , - o ?. . i'r i
. .T.ii'..
' i >? .'Ten. ,'u ii ..
? ? r ( .1 I ... .?'.. ?? ,,. ? .
MINlllORNfc TOMEKlNh, Pre.,,?ot
J. Apo? llrBRiai?? Serai ..?
S_?-_.J_a- _i?a ,s._j?r.r__: f'-_a?i-i;r-i-_-rrri?_Brrr?>A_rra
Aa linporlmu l.nsr-Muit (oloirtl Uiluriir?.
l'orreapaiidcuce o.'Tue N. Y. Titi ??...
M-':l'.T;nrU), iii., .lune il
A very ?mpoitntit law-eall in jn?t baaa ?eeBBai ia
the U?iie 1 ?.i,-,.? CItv-B ('?? ir? al kpriafleM. Uliici?, .lii'lgir
Trett nml I)ir:< ;.... -.. ia ?,*_%? l'i n ?1 MatM Bfl Ti,
Atiii t: ? .?t-.i .t-, taettotaaaaf ataai ll_>-Beia
OitTi-ri rei-'it fa!.'!?. wMehtrerel? ?he ham!, of Co'. I!.?. T.
and bv i'ii.i Uni ed n, iLe ta al BBta of ""e of BW I? ut* l"'l "nir
itil? tn the ?:.ii:ip my. Tue h.a. um ?irieil lall Jane, bet*?? n
New Orleap? ?uni Mmoiiti.-.
Ita ile!.-:...' ?1 ? ? t.it-.i that If the '"..mp :? y w.'re iii'ri.?P-il
with nnv fir.il i. ?h t it waa ? men- in.if'er of iiceiiu.imi'ii. inn
t?. ? BL 11.it<?li, .'nul t!. ?t tie? ?'ere not re?r?.,un!... Um < re?.
BSfBaaaaa aaea Hair peal baiaa peats? ?.???iin:?t thri
?a ile lu-lii in Ire llutil?, H.U.1 li ti suit wa? ile? Illili aa-lsat lue.o
Bad la fiinrof tile ?ToToinmeiit The ?uil \i a? Tery ally cott
'lai-'?.il on p.ilh yate?. The p!?lBtlt- wen i?preeoBted bj*
l)Mtrl,.!-Attorti?T Wel.lnn. Mi? r? |tii?'.|if*ll ??!.! ?UrirasbaW ?if
(Juni. T, ?l.ii Mr. Hay ot Spruiirll'T'l ; the ?l.p-mlanl? Ur ?'?'I.
.lame?!). Uro nthe i.i nf St. Louuiabd Mt-ir?. M nail. EJwanli
mai Rrowa of Spi-mnii? A
(hie tUag Batea t'ii? trial peeallar?li l? the ?m ?ime
'?I "ii willie??.? Iiure rrcr b_en aSawad ??> t?-"i> is fir
I'nitet St.tei Court la illinois, wblek wai d_?a anilai ?.lie
Ule Dew statute. The two parler? belonriii?* to the Unit neHin
willoh tbe robborj took place were w_ti>?-i?t? in tins cane.
They give their P-Btluiunv in a ?lr?iirutforwar?i inaxuiur. and
were attentttely t1?:crii??_ to by Juil.e, jurr. ?:nt ?imm mtort,
wbe. Wbaieier thin oplnioui 0|?>n ne.ro ei.ffra.? t_?y b?\e
bxt-li. wer? ?atisfi. I I hal in thli miller they teatifi.'.l as clearly
?uti ai atea/ th? uni. aa if tlmr ?kiui buti k??u wbi'.a.
PO tlF. igt ni??i:Li.t.v?.
Cmit-SB Vi?itori to Ex.LAXD.?? namber of
C1 i_?_.e of dUinction are at present lu E?<laml on a vint.
wtiit.er tbry went ia company wt'.h the Iisporial Iiifrx-otor ol
Cuttoiaa. In acsni-r tu a . i.stioo of Col. Sykei iu t.?i lloan
of Common? whether ?hey were ?cere .it. .'. to the P.r.t ?h ?ov?
emtrent in nty oiPcinl capacity, or wtro merely reciiri_ir_i_e_f
to lu co-rtPitei at traveler* from C1 ina, Mr. I,.yard mI4
t'ieso fi.tl_i.cn iv? re not *? G vera?
i ?. ?, li .t tit a ll?r li ?Jeaty'i Gortnu ut were piad to act
lad would do ketbeir vi-'t u?e?
lui m ' I ? i." d tbat II ? '? ?J td
th. app-tatm ?it of a lapnantative l?o ? iii?-1 ni erl .Kiovorn?
ment bercail r. 'li. il with Jond
cheer?, the eehBM of trhtcB had Mai r wheo the
loo* Pin?, aceompaaied by hu mb Ve-ho, Ibna attend?
?nt?, and Mr. lout, the Imperial Inspector of Li.?:?it_i io
China, Blade their appearance ia I -. ?
t r o "i -n-1.. j vi-.tm -, .i ? .-i tay i ? Bala l
for ?one time d .ring the Ueform debate, a .1 the
lett of the evening. From Ibla poaltloo ti . i pro
. rtben ntif ra ihn Imp*b*1tb man cr w! ich p?*n
. da, bat ?-?til evii eat i _r__*i.y and
t willoh finad ?TBtlln?rt*a ha inaipataartantnl let
hurt wai enabled lo eaCtl thom.
l.'.vil.ww. MM Wau Pilli IMBI li an article on
the nie of railway? for mil tury Bnt?nil the Dtuttrkt All
tun. ir-? ?ttiong ?ay*: "Ihn me of latlwaja for military pnrpo?**
? i iel* out ixiist purpaMy now in t'.e .u?tl rim npidny wuk
?klee Ikaert*r ta.eniejel laaai Ihtinei ?dftaatl ?. Am
tri.i had a Hturt of ?ix weekt i ', ni ??- bei ; Hilary ?riranient -
1 or a ti'iie tli- i'r'i -i:i. llMeiaiMBl beek? d ?1'iioilr mi whi!?
? re a.t vIt ?r 'ii'.' L 'ward on ?. ? art -t
TI i? eala atntud?
t I ti ?? (i li . 'n' til?
- i- i-iii per
T , ? ' di'tini pro??
??it ii, U tO the. ti :? : i .1 lot*?? paltl
lilli ti it .i i ttar mette
,, rl??i
?. deo-ared
ii.:.?. li ii? a. v.o.i .ii? ihoMWhOBM ? ? .make
irfrntlera? The railwy?? ?re . <?? i
( r 1 e . bodice Of I .'.... ir?
: I
i ?f ai. ?C-urdiugiy
. aad aha r .'....?? aealleai."
BOM CAM in IIaiivax.?II?.: e firs coinmenceil
?:. li Btaa, N. __, ?.n _io-a.ii.. rta nth na. Crewrt
Iii?? of rnnto to view I .?. car*. Ii.? _|M
? ? i - i . o. .. : o.ii, tillai in on? of
TnOtri Oct.?t'|.-.f,,ril of li') . ? '."en
thrown ntti ot: j I". : ? ?. i? .?ui-nceof the r*
aert hatk ftllem
A RoT-0.11 abv's "Ci'.vduct."?A BMlit-M prcas'triat
luejeettal -ii ?n M Bei Ob the i loaefrtabafrtM
?if l'une?, l'loiorlck I tiaro *'a ron. Mat Lie wool;! old, li.?
| -.- i . ' ?? jerf w\:ch
, ck ? I ' 11 | *' ' Bmrtt
el of iii- li iby," ?te
irtj Uiacrtbed
I I i_?.l .
urila?!
.:?" lib r ?1 i ??-.??;? per for ' r?lait ?
i -, thnl
?.< i '.?le ii rta tlttalil
r. i. -. i ". ?iii
1 por*tied ' " ? , ii o. '' '-??'? in
B_-t*tka__b
. ?
Liabilitv up Fi.ii.vi inn-.M when Abioad.?A law
or;.| Le_1?
lit!, by v -? ?? i .?.tv I'r n.-'iiii i?t \t -n-. ,-.-? a;,ruad
i ' ia, er a fitr
? .' Tia lb?
k'renot la* ruai tara te .' ia te a eeaatrp?
Ho, :::*.'::?'."T un ti.". Tlfi'PB'B?PW.?Th? En^li-I.
?? ? 1 <i- MTB-Mtl tak?
ing '.'.. i . ii m 1 ?.I a ur . ? l r.
?o. i._ BtlOW,Bl . 'o I?.
; r : - ?.- . ? ? I
la*re? th. I ey e con ? ? t ? I
lu l .?'. ?;: lil ? ni: i r * Ure
ai;b i ?: i ri. r1 ? ttttj.
i- - i.-i. .o- n r - re J for tb.t M_B.art tii"r?li'a
et ii a * Mt
. .n- i? ?aib. rrT??u*
. I. a ???!, ?..-?'.
Ambricsn 1 s m l'AisriNC.?l'i an tttai Iti
re of tlia
RoofcJ M lion ta Lo let, '/"?? DM y
.Vrtr.? --it?: "The i '.. .'.r
t:iliitiL'tLe lead in th? iliro.t.on of I -, ?r own
nn^T.iiii r.? : tain loenery. B i iban wera
.Ir. lihiireii n . , mur.
fuUy-pali ? mt <?i .Nu
? teaaoa ae bal I i , btm ?.!
..i-i.
and nae -Barta
'?. Al?
or'Ii.oi : ?' ?vi.-- ia ' ii.mu:'.! at Mr. M .ryla
IM H... n...:... i '
StiIAV'.K BOBI IN" TOHOCI ' ' ?OS?.?Tnt
tertont ijifCn?? on o:i t'.o lir-itirrc 11.11 r, .- ?diy
maiafbyea latertode o?a Inaallj eaaala etaneter. sir.
Wba'.ley ia absLrl ut at/ l.ne. b It Mr, I ii ilkrj on l-'i'iiaubtrti?
tea jaka, the het*a*M ? Uim ha teeennkaaiM
;?? or 'or to I"- ? I to i - ? enaid It
h ile o' ??:? . ?_-.-? ? .. :? u.iiii.: l:?t? _ bl
_M i it: i? ?n-in ktoiii-? ia Wl t-ti th" I,..:.i,?.i.'n n t u.i '?' r ha* a
iMii'oii?ii i:ii ?ti ?uith. I,,? -lal m Hou?: mt C'oniiiijii? iboulit
do m ??.??:: thla eort ot rahbtuh im i .t?-.-??.??ed ??? ttopaa im
paetan?ttaM ?i? out efrta ,,.,-i s'i \\".a..i?ey, bow
cvi-r, i.? a* oii?tinate ai he ii a' vi. ur tia.rlT un t.o'ir na
^rn-Tcred in ?lir km : art a -ttre.itr. 11 n BM -- .i _t top of
? it v.-, ?. i..: iBfi r . | it by fr.ii., ? :. while ?ho
HbBM runrci! at i.: :i ta i-iert: vari t. .: iry, arid ia
MBM var.t'i s O? Bl ? ' iptioB. (irict nf
"Divin, "and "A.-; - I that tbi llfbt llotiorabla
Member thould sin..-, fra ir?, tigiielliinii Ib ; to laded very like
ta ?yin.-, ?nd other n ur?!? h?:?1 n i:..e? of a wholly ladeeer-tehle
? lum ht aaeatted I ia Ii, aorabl* :?!? i bar f?" ?'. nil ?nie?; and
1 ?hn'ild nuairin? iba: tue baMNM m produced upon tin? minda
of tbe Chiiii'BO ire itteBM n, who hud ii ut ui^lit Bo.tt? in tbo Kal?
lery, mu.it lave b<*en tint oi r .anaim BfM n.l .i'*.?*in? u'i aaeeic
bl/of lin..; i -. Ho " i . - ? t kanfrttal there
iantaytng. It aa HoBorabla Meaaar, bj? mntinr tn?t toe
Hone m.?juill io ? ....??!. i .-i i .i?in". - ? Bpeakar nnpee?
tiii:tT of apptallag t" tie Hooorahla Mmiber for retor
b'.i u.'li ii't to in..-', apoa io,um: hleieetf apn tkntaaa
were ?lot'riuini'J u?t io han Lim. Italay by tb.? *op?
tir II. CtlrDl i.imed t ??- d''.ii- ..t the Ki-inrra
Iii.i J. ?Liioa Cerreepaa4aaM ef Um Maa. .mi. ___a___trt?
lUBMAb.
The Duke ?d' Edlalorg KPri_Mt Alf: ?m1) rweiv??<i
I the liouoiu: v Lemliim of the guild o' Mercbant Tailor'? Hall
,? ti I 4'n ii., t. ?ni tj? M '..sfiiirnK the roll of honorary freo
? ai'n, the klaater calle, hil attet-ln te the fart Ikrt tbe name
of Mi. Peabod?. th? cm omi nuukc-r, appeared uetweeo t_u4 ol
j lu? hrather, ti ? PrtaM of tTatas, ?nd hu own.
Her lins, i ", Ml ???; . (J mm Enna, i* at Carla
T'lhe st panm, whtre ii.?-re oiye? kimi attention? from tbe
' royal family of 13 ?il?u. S_e will m ike a short viiit to l'aria,
i nuil then restait tnirlicd. While there the will occupy Lady
> frank,iii'.? liouie ?t KioitnipUiri (,-orr, ?lu. li her iailyibip baa
ii'o?i kiudl? plaeed at her diap-aa!. The Queen'* (tay will
I ,ir..'.i.i ?it be niief. aud Ibtn (be ?.li return io her natir. _??
land*.
Th. Blltl-l Kingdom Alliance ln-'.d t ?wiree in tht
!, st:! li ,'i i : : i i i m Mam lit'.to,-on ihi-ttn in*l . in bono?
of the lion. IM I'jw of Maine, who ii on a vutt to Kurope la
reerui? hi. h.'i 1'h. In introducing the gni??t of the eremn?-,
the < hair? ia tm Ker. Or. Mi Ken-,..?) ?lid lien. How?
linne it.? u !mn?el ..hi B oril uuinr $ the trie.id.? of the Alliance
(.'?i'?!. M n,ty (t-laa-Uerate) has ju?t hoon prenented
i with a te?' aioinal. coi??isting of a porte cont.iiiiina npw*rd al
'? _,0H l-tten m a? k-taMg?ttl _f tit ?-ern?'.? a* a nnntical
i jreorrapher, lui? preeMtatMa i<?>?. ptaM M ITMia?BBeaaaa,
: io the i itj ol' Iaoiitui?. .n ihr aaaatatj oi the ..iii mat.
Mr. .Iiiilnh PttQip lli'tij.iti.iii, 8tMM ?ry ??1 State it
the Jeff On ?'mi "ti.nant, ha? JU^t been railed to tbe F,u?
' nili.li liar by l.itnoiu'* In?.
I. it? i ' 0 narai Grant anil siilo ami Aiilo de
I t'oiiip. Col. D-.-nt, arrir.d m L-niin:lio ?h tbe lbtb from St.
I- ?. Aa bo lid not been ex,"H?cted until the toocciliif
non iii?..; t..et.? tt?? hal Utile it? in? xrir.itiou upon bit arri??L
i A com? .i'1'' a '1 i, ?ni mm ?nth a Mggeeibn of a partit
1 nun,or. ?ut lie N| lied thal le uu?t lane lim city ou Monday,
! ?Ed on ben.jr i r,;,'.! !:? peet| one m? d?partait for ont ?.ay, r'e
|i!i.-d dut ?neil ho Bat muir n?> I.:? ??.??'it to do ?nytlniij; bo
l apt m otnge it. TheOeaeral wr aaaanan ia Mm
? e?oii:n|-, u: d raapattel l?y 11? u?u..' *p. m k, ' I hive rmi (roi
B-rtea*paart| not lu tiieb?t?n of BB___BBJ ?pet? Item.
. i.?.... 11., : '
Tha s.ilc ol' tin- Stath Wael I'.k-.i'h Uaiimad to ?oii.
I I'.-eumiit traa a. 1 i ??;. barta aa an Mtt by ibe eg
m4 ti.? .- ? : ol' ?..lo, ?lol Iit ttir execution ?ml
.??'.?J. ..in. ni ih ? B-MlyeC ''J'
t to the State The Iret n ?r ,.i o-, ot at parahMa
ninney i.?'.-1 i wa? i :'o i ? ? ion?. In tua
?i i.?;? Beean a.
,' m i \ur'i- m
?? ?! Vi . H'lll
?? i ?-?ut : ? i .B, Bk-_nk_M peaBMBMa
- .?: l_w.
Oa M.'.ni.i . li.f ('"?iii.n iii u Unana- Rtfini?|a?
. . .? reUMpeetp a tar an pan Ita eaa
. -.?ea'tjer. tie BtrllMl of hi? ino. her
1'he re ??i: t - ?c-ttetu e ti ?? then t.ibloil. Ob
: I tn'B.iii? 11 n? 'Intion na* ortred to |KieriKii;e the r te. ?it ion
?at yeal lo th. Ira! KruUy iii
.-?..?it,., . laitei. po?ii?<?uiii
' ?
lira. Wiili.iin Ii?.ron ?if Boack Toirai_ta, N??l>la
reu* v u ive i.irrh ?'? I., ir i.i inp chllilreii, l.u.e
liri? aad a boy. ?Mr ?-i.il ?ren ?al! ?,ibe?,,u? n'lj dietl. and weia
??ii. .'-'i in out- piaaa
rao brotbari who went U *- ? M. Ma??., ta
..??i,?o .. gan ?rrce'ed I?) Hie pu
I in " iu . .'.?i.uitn.' li ol-e li, tu ii
_ ?p ... '.,? ; limon ?. " ?? tait ka I .?n? ?luring
?I-, .- ...i..: b" '....i 1.1. ?-in ?-, ?i.aucil to uiiike au |t>
o thal 'HU' "I. lieu-.i of Alile.i. i
i '. t-. mi mill collin*! M bean trrnt-e. ia
Rock Li i : . -t I'lfauii u* b ?t ..?? loui Imuj,' witea.
,.? .? I n I . ?lal.? I'.iaou.
Ptria aeairt aha ha?? ar.
: Md t. ?-..ti... '.i nu...i, amaaarttanptaaeaartrt ????a
OOTtAOl It SuiDim.? .tr Cut Poi.it.- The
j i7? ?aaad Cal artr ?f lb? lea ?.?I???* ih?- ?vuticuiai* ?/ a aerie?
' of a*?nnlts and rohberie? eouuaitted '.ml te ?oidier? al ? Itp
I'otut on EBtlBatal of leal ?r?k. Banni hu_<lred neera
??Idler* beiiiji-??"Uibieii al the l'oint la If paid oil. a aunt
b?'r of blab-Build, Nu.?k and I', t? riburg i tor* keepera
oponed ?torr*, at ...it | ia,.- On Thin?.!*' uit-'ht ihr iui.)i.ritf
i.ttheiK -lore? a .? i ?m-il _y u.e tvoiiei?. who robbed t-nia
of tueir loM.ui? .nil .i-?niiite'i| the proprietor?, la *e???r*liu
?titnce? i.ijuriiiit iiirni ?? vo.elT Tar ?enii Mean ?IM *ot
par luipi! i- i . .In . . i.l.in? If Til J , .?.??. ? ??ta
coritcl, the adju awi auet HaCmafiB

xml | txt