OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 22, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

' ' Pi I -.ilber e -, .
foe? - ?
'
'
'
- ? i
B" ? ...
iieiiJi -
A ? A 1
sir Al
I 4
iMIB?- 1
'
W' Wahi
Willi-. ? .?,?-, ??
amrokom _ ..J__i. ti,., p. ....
tea ? ? ..li'vk
?a win 11- .-??.? i-r-. |pai -,.,.,,,,_.
The ra? 1 . _ ,. ?a .. ,,| |_
?al . .
Mr l' ? in? provi-s ha tiie pr?
?
ase af t: . ,renernl
?ball pa* ..nil do
out a? pr.liBf flvs bun
Jrad ti _ ??,, i ,,urt ??: .
Mi II.
paymnui !
losr aa bi- near) preoftatag
Baa i boar? :plr.-d
aal ti.
MLfcOr MAI. ? l-l?
li ? n . an in ii lal.? " I tu a. -ii., aa act te
eeibor?' ',,..?? tilt Bud reveane cutters, ?p- I
' * ?.ws ? . io the Co_i_iits>?e ?au
It pii.T.u-.-i'.?t li.i ).. ?*<,a?t?led P. nnthnr/?
?taleeaaari I '? raartas * wpiial la alni!-. Um r? .iel par- :
ajtbe- a?? ?, ?. ,...,: ja i-.. ,? , ; ,r .?,? ,??? four ?e?r? or
wksre ? . ,, uuuoilalioa can be pro j
oarat upon nisi? ?li i t. -
BS-B A RIB
Mr ia. -'? ii. II i mt: . Mag? Ita plaie of
boidla. ( le-rgl?
I? pf.rii i thai ik? Osar? ?? Bil be heid ia Atlsnts. matead
of Ma >
.fir. tax BOS,
T?b? read '.r; nf ?be lal hill ?a? theo resumed, .mm the :
???ai : m ... tinir ni a? ?.areiueBl y??teida.v.
Trie fn.l.r . _ ___?inl__?ut IB, Wai
asrrwad to
' Aa?!.-. ? pea-btabliaprkrS .fue- b? !.?ii ? ?he-la?! ?t, ?,!,!
tsaiai i e .- Mat law ea pi ..!_.?__ j
ti aatif ii w . ?_?| Lr ? ? ?a >?_r? ibJ ?fun
aaclli.l a a -, .-.., ,.,. . . r r ,, ,?[_., _a_ la ?_J |_? tai
Ml .a<- '
Tb? ' ? ?* ?.-? 4k?rb> aaaaattaaai
. na.-.?? roi.????, larat ? ...:..i:. r.nr?i
?bailan .
af ee?.i. ?i ? ,,,? ? . ...-. f.-om , u, _,. ? .. ... _?_ mon
Mil ?_?*>>?." ?a narri? > i ,, . _ ._. Jr.,.? bl i.-B.pow.i,
an
?I? Ik.? mi'.) '<>-. ofto? ?bore, Mr. (riiHi-. ilowa d-iua-d.d
t\eYe?. s .,
Mr Ki -i al li pj to Hi? faut that r?ar
wa wot?i ? a_u . ? . ?i
R.?K,
Mr P"r-i?>! , i>? *? II? pait thal ?he tarm'.nr lt.ieretl wa?
w? or ad i?. | ia a greater I tkaa say .Bim
The f ai ti, . i * ,? I
raadaatet. ! ?
B.IU now | rap .?e_ lu Im, t?_. , .
I??? ?., ' ;
Mr '. Iba! be !_.-:.'. , II p m?] ta
-k1? bail. I ? :
_et-?u..
?erad
Mr 11? HU KI I fotn the amei.i i_?_t
I-f Wa,il - . ubi '
Mr H-.-?-. M. : -_.-???.? i ii.a, Mr _,'
la tar.! . i
Mr. ilk- :? ? ?- ?aid be II a . ni ?bal ?...
Mr. li- ? I'm it ?a? a tli.it v.:? lime), it? eoi
r*4B->. ?n. 1 - -e
ib? aw ki . ??_?(_
Mrtkeeal tar,
Mr (BAM .rielni ia nisj ? ap
tea? i-f.? r Aew-1
.-ass u?e>?; .f. N.? L , 1 .,! 1 - I ? -. w r- . ?a fr ..a
'St; they ?i- ? .; ii?,-i1 i- |ae ? : I Al..-'
_ia_._ia-a.wr?? taxed- tber ? -
Mr. ? I :??. > ? ? a? i
Mr 'r .,'. tbal i - i ? . r 1 .. ? I. n - S" -w
k-itiaii.i. an. ?.'? aavn -
__i?y t.?r.t it,,- If?) I? ,.,| '??,?] i ...
lbs Bif.?i.il ?,-,'. f Mr Henrtrirks was wltl r.w..
Che aseada i.e.. ????,_? ? ?mit? r?... ??-'.. v??
^??xr-*"? '" ht A ?a? J' N
Mi St??ha?. Onto, oflei.fl ?n ?meniiairnf I-.*. a__g
aarti
-tata ?a al pap . . ... rw s las aila? ?al
si r *
TbMbll.eLilL Bl O" ." id | W
The following ameudoirui?.-' the I ;na_i*e ( ? s wen
Bgrar. io.
Pin?coi ? . warele-k-talla the tasafe saaB ??? po-nd.
??? ?n. . ..---. . .
halt?- I-Uidii / t.-.- ?_?_?.. beul?. <?? la pt .
ten ali el?i not? tom ...
over ??, ?ml ??. . ... ?.,. , a. . -? t.t>. ?ill) i?
o' a?
U? ill tttt r rigar?tree? cheroot? at.i m atmet B4 i-er I.of??
The ls>-?a...ir ?i_. . - _i_ie__ad by tin- , li.anoe
f/irmirl
_*?_?_? ?
hw rlmaUe. U tat?!--! re? -e :?? ??.?'_ ra? l.v_ .,._ ? __ .
aa_-eaa te ne ?__-? i>__ ,.)?* i . _.r> .:?ti'.? ita *>f. of a I? tar
? ?ball be ?p
aeadai l? er.i- ... ? e . bri a
?a oormr ?t?
Tai ?r ? ? ? - , ,a?
?
lraa.vri.aa . ,... . . . iii...
mai ah,', I ?i ?? 1 ?a ?
I? it ? ..... ? ? ,-?? , -v ' ?
'la? r i-aii>? < ?u-i-iiue raaaatwaadad the loiiowibf amebd
B ??
1_n bull?? IS be eraer.Aed > ? ?'? ?a.. i' li ?'
? er?_| ?ni --? - . :? a i-e.
_a??-h__4lt?e ntl m !._?a? ?? ??. xiT-ln.it ??<,...-? ...
- . al?, a.
? b? ?rea, ?Ii... :. ? -j lastle._e.-r I
.-??ka. - ike ettl of ?
aaeeiii ai win ??? ...lu? return In Ihr Ai
?titan' Aeeee? ? -
aeMbeesstsi wah lae a ?
w li??? l'a? a,,? hen I " "I it
artaw. ? ...
. ni 1_|eri>?. R?l. ? .--?.
? ?i a
I a .. ?
c
?Lal a?
laot-i lb? ?ti ian! if ii t? o: lu ti.er- npu? ?? ifa-etai- tai. in J>
*eek ?be I-. Ill
Aanmnamt.a?. , i? n.akirag a?-il ?' > iiieiiine.' ?
tl_a ?fc?li le. , : u-?e_??ra ,..
_f_kU?n, >?? ? 1- ena?, ile pr
?Itleat u! tin. ?
ofBeai. ? - .- ; '.mem r: d, r.
tun, lii'i i Bakus ?a?. i_. J? , ? ? i_n_ia_?, n?rii!. :?, M I
tia- ,.
Mr Kt-??i ?nr?( metved to an ?nd 'he abov? ?Te?',,l")?rt h?
etrikn.?' t.ui ..L aiiei um ?uri.? .iiiIu-idk bil ??lar down te
tbr pr .li*".
'It mn?M.dirent wss aflred to. at,d the maia I- ?mr:..'iit
St !?ei>i. lee i.?
Thr ? - inaaoe ('oTn-lttee anlkorin- s ra 1
Beadaat i ? ie tu ib.iwi?.-?! u??.?n
Meru i. !? . -.; r-a? aaapSai
Tke ( .unii. '??? o:. -'?-?m.? r -i ?j_>ai?n_e<1 ?be f.illi.? inp
S_??ad-it i I 1 . i ? ? o'l.ij <T : li ?r , .11 pinn.lim -..._ a lui
! ?tmr ?nJ ?Pi
:
.. i ? akin? ,.|
.: ? . b- a.?-?..
? i
?P?>r. '?!a- I ? ?
Mr t.
?%\ v i i i ? aft oi lueh bank kept li
?Cll'-'ll?
Mi i in- ... :_acded me Yeal anl Nari on tl.e ud.?'iob
Of hie a I
\ ?_. - ( Uri Di? t v
tatt Ila ? 1' * ???li
Na,, -????saea,
.-. ?'e,
null Mr?, .?.VI I.- VI , ?- li |J *V(
?au?.
?? ?? .? ?c-?<?.' to
n'il,. I 'D'-nilalllll) lit the 1 IIlHlie.
ioanui i " t"H reliting tu il
?towra, cxeiii, . aad las?
ibereut the ?Jo _ ?
Tbe? S el i.:
the tri. ? ? ???? neil" tbe I !? 1 kr
?ai i'?' be I.-?e J
S-ltllT- t' - ? ?
I miimd rkntr. byanmn
aea? I.?? ??"?( ,
tar Ki*-iKXi>rv <??
veer Baal ?ir
leaye wbai ile liuu.- i do to be dour Ty the next
Oat jrree?.
AN BJBBSISI
I'endinjt in.'r"?i.iiL-',i i! II ,.? ...: out of _4i> having
been r??ehrij ii. .v-nstr ... I
MB Off ki:pi:k??_.NTATIVes.
N i VAL.
?e,r Uki (Meet.) tate the Committee on Naval
IrTair?, re-.r.- : b ? lb? Has I? jmnt r.anlutnm fur Ita rea?
lorap'.n nf i.?-',; a ,,:.u a-.i.-, i bardi Law. I S Barr, te
lb? at-tive liet Pili lit. whick Wa? rea. inrec
time? and p_?-?-U
TU) IAV "F fSSABBSI E_ipi.OY_>?.
Mr Moeitp : (Vi imm i i of Weja ead -feeae,
????>Tted ?ii, i re asar. Departaieni
the pay of lh? li II Ita ili"tr.huti(i:i ol tue
SmaODO appropi : . ?? 1 i?t yenr f?"- extra corni?-! ?ia!.mi Pi the
?r-iptir*)- of t'.e T'-' a-urv '.)?:? r "...-it bad .it'-n gi
?alinfe-Hoa A ?irtnlIT _HJ_a_r 1. ??? ;'???>ei| tie -Meun'.?' tint
fr-m loarrrtali " ? - "' ! ' H?u
aati.fie. that >. lull - ? *- it.?. - l-.i'i"!! t?> the ?
?yrtuli! not paa? Ita B?a>?. ???? 11 ?? wa? apparent that the em
jiIjj^i of tin Treasarj Departweal :i.u.?t havettaii
loeaaenl. tai "" ? '""'iii''' af Wai? and Heaa?da??sstB
keel to report a PU tv Og Ita ?nar.?! d?-liim?ly ant le__Dr.
Thu bill hi ?.id (li I!" r~:'" iiumie-r ot empl v.. i
tainedi windi oui. laereaae the a?nu_i exptbd.: ire aUiut
t__.tM
Mr. brrvusa (Ps.) exnre??nl bn lurprxe at tbi? m?a?ure'i
bein? re|?.rt?-?i Beal Ita ( "'? wlttee ?'t Wai? and Xlei.n?, ?? it
praoerly belnneert p. and w?? low atlu.Ui before Ita ?'n_.mil
teeo? Apprypn ,:i ?? ! ? ?? ?.-turi ot lb* 'I re??ary b?.d re
portsd that nut of th" S_Bj.MB taft seal aeataaa to kia dtacre
Uoaa?r dt?trib-tii>i.. bl I ??i ??? 1? ?Ixlriboted g-' "?s* aawaa the
bsata of l?nr.??n? ar ?I hi. h ? .mr.ed clerk?, aad bad asked what
wa? to be dnoe wit. the g.-_.~. ton. The ?'?iTiuiiUea? on appro
BalaBtaaa bad pl.|??a?d a bil f'.r ita proper di.tri'.ution. and
/?ported it ?ever?! axintbs ?lu? tea thoaph tbst wa? within
ti.? kuowli-d?r of the Secretarv, be hnd ?i_ce foo? and. with
?Mt aay rrrsrd lo it, distributed the g-*_?'? (-90 aa be thought
preper He moved tbe reference of tbe bull to the CotBuntiee
?a Appropriations. Tbs aioti'.u was loet? Yeal, 41, -?aya .('.;
ant tbe bill was read twloe and rfcor__iift<d lo tbe '.,_:.. it let
mm Way? and M?ao* and ordered to be priotad
PUB-TMO TBI I_?>C05BI*.CCT10H HK.-BI
Mr. Latham ' W Va j fiou. the ? umroittee oo I'ritatiur rs
fetui a reaolation for the nnmin? of au UOO eopiee ui ita re?
mette et the Committee on rle<..in?iru.ti?b.
Ob motion of Mr IP.iTWSLL (M???.; tta resolotion wai
?rryarattd ?o si to nqulrs tb? D_s>*rltv and ajtaonl? report? to
ka b-Bitt together, aad. oo B-otioo of Mr. bt?va?.r it waa
aneaAet a? aa to make tbe Bomber ilniutKi.
At so aaaatsd tta rssoiution was passed?Yee?, k1,
Hays, ?. _
aakoaa ia thb bilbaoi k_r_kT
Mr. Baij-WI? (Mass.) ross lo a pereoaal expla-stioh. and
fold ka aad aeoertalaed, ob lookiuc over exaoailve do. until
?a i? e^wiaf Ue sa-sasi of ai-leag? paid ta r-eatbers ef
. M ??? 8 tritt fM myatt Iba M|
?? -..i,?,.,, ,-, . i.,
.
i .. . ,
-, ?
- ? i
. ? ?
'
,?
-.o Uafatel ?tilt. [.??*.
loa the r.i?..liiiion na? ?iili-r."i an 1
.-/,:* oom ?
Mr 1'a ? ?s,? t . tam i?.- ? ' '
? -l . i-e?lt,n io?? 11 l?iill r aci lltwii ?.
tr.i_i the a XI?t I oii^r.s.loiidl Diali t ' f 1 mMi ilr.i.i., ?'.
. .. i 'ip aart work
?. rea-latta tbai lit I??,?*.,., i?
antill*?] t.? nan ,i ?. aeM
-' ??..,,.; ...i ?i , ti i from ii,? Htaaattryoftka
[ Jre*?ii:.? : ? ,? bj iMIn that tin Patt) mr prlvll u" !>?' u-mnt
?uto ton loan u.itii ami two rtooret* -la* 'ii Um Lifbl Ii,,?
lafcriij tutu? mtftBaaObb-mIMi
tua moa! us towjin,.pat
? he 6fi.Ai_r.h alta | t-J,u..t.?<i o*-_-,, ?ml mp,/ti, r.,, ibu An
pun 'if" ? T?ep?r.iiaCnt of Arfrlonitur? for In?., whinl
Wa* crd.ir.mJ to li" printed
A motiou m |.r.i : '.'Kj'?m of-.. . ,, ?? -,i li,? r?,?-? ? ? ?,., ,-?
.??rrid i-, tb? OaflaaaMtn on i*rin?lng.
ifcuaa.sB OB ttlstnt
Mr hflM . .2 i ni_ej I iiv lo o,!fr ? i??oliiti ni :1i ?. ?io.
the (''imp ittei? on Appropriation? io Mqalra lata ttieeEU_>
ii.eu. i u>: ?ucrraitiiig the _*i_rjr oi ti.? Duiot*loliollor mt tee
Court ?>I ? ii..uii
Hill wa? ?l'I-ctel to.
?'Iii VOtX-CMl _._:,?AH I.A I KOAH ? ?
T1 oil ,?i- ,,? a.-.?'il the .no.-ii.?i i.ii!? li.n i .io. leratloa
artbebuQreported ?"?uri? ? in Mr i.m fror n ?
I ? "!? I road i ?nniiiie I ,? I? io Knit-?, i,. ., .? o,
i)'? o..Mlrui ti ..i i*i in? f.f.i ?Ii-rn ?Kaima? rmlroao au
grapa ine
'" '..??ii. n n'\Ir im_tAO(l__.) i: i-a? ?ttr o? I "1 l?v r,.r|neii,g
t?L aeut'on* uflaud -B Ile B-Ot-MU ?ntl, M nunile!, l?4*i?i(l.
R?a:i r b li,?
l?r. W_ano RM i M??? .h _, tin-1 BtnfliltteH ?a ' I ?.im* re
T>.r'ed i l"ll fn* tin r.li??f ofttie li"imnt llnr.ee Jini,..
Captaiii tina AlnialttUi-yuarlurniaatci ?. I tint 1 Sim v. I
UBttba ?I ?.v.?.ii-, of|l,__etO ni? ii(io.(i?iiit of the
log* of DU I u fuiiil? ni lui? liiiioi bl 'li' ' tji mu ?it I'lfUiuutb.
I:- .??-I. Bfl tho -"?li o Apr I IBM?lakavui In
hil 1 1 -o ?i iii: timo.
'1 ?it? I. 1 ? ,it read Ihrer time?, ail pa**r?l I
Mr Vi a? Pi P.M a!.i, ropi.i; .1 a oiii' i ??-.??ii l-.n 11 r--< ?,,, ?
tht Iii".'" Urnentiient t??i*' Hie" lega, mtnaMaMvea ol
I?. lUiir?ail late l.'.i'iit'.iia?t i a uii o.'il lilli, I.'.rf
-ort ?'o?dme -..- !. 'I ? _\ m UM nu Ita KM of ,l.lr. IfUrl al I
tin-baili? o'Hem ii In.? ? r*?? (?eorgi?. t>?.i, Lu m p iraM
lo?:.?t? nat. ,iy aim id the niii.tur'- ?on i. , Bad ?illili pgrL. -I
of ?tari ,
__'? Jil*t re*niiilion win rand throe linn?. BB I B
Mi. SS 'aa_BI : a ?:?o .-p,..rl"ii tin? S'.'t ii ? li I f.rtli, rol'l
aflB.l" . ? fjr UtltelBtateabeadataatla tteaaai-i uni?
the rro.in'TUoiidalinli tuat it (In not pam?.
1 !ir li J .: ud OB MM M
M: Va-II III KM n?i. n J.-irtoil th?. rleiui'e lol o,trollup I!,?
?????reiar?, i t ri.?- i roan ir? to par the Anunkeip Maaafaetarli g
( i.npa-.T 8 ,_so m t m fat !',,o.. ,e,-ii'i'iii.i? anb attna
il m i"?-!, ablet - ?"? "_?i Hi
lia , a o ? ?.
Al.. -iii*''. ;..Tiii,'iil lo PMbBM ?- lia?
wau if u Ifial M- ji?. i . B i
fi*t. M . .ai ? in h.' p'ir-ha* . uii?; ? ...-m ; ot tiny
? I "irli
Ml i .i: ii mi; uni.? op??..,?J Itu. li: 1 n? li'lui; [Mirtlal ami
li. : ??? ?? :. i? r- Ii. t .uti.olor? Iii loir lol Me
IroTerru'-nl. niel now Koiiirlii to eurer t:| Ile ii '. ... ? Itr pfl
..... * b. _....' I lil Im I iiiir.idioe . ?ed had ro I
f"-r 4 !ii..i ti.? e^-.i g '. I I.lu,
h .r>? ?mi!', of in? eoiittifjaii'i l-'i ? a ??. I' it 'it ,., i nu t -tmt'
-a? "..?,.
not. ?b ? j mil Ittatttl ?a wa*
y.t v?a tarni Ma** i Cr?a iho OatnMrta .?u I iitn,
nIi j ?ti legolntiea dir-olinir lb* i?errtir? ..t ?.'io
1 ira*-r- io ro(.,il?i_< ItBMer, '.. ll'j'.Kir aflatar?*] K-y
? t!. I?i tri" ?,f ('??.lu. a 111. $?.':.'. . > tim
M a iii?iii alul-i. Crmu on? of hit df-im??-. uy ???.r_r?ii ?t,
*w ; ? h in.- o?i -, viert waa i"?d ?hu-? U_mi 'uni
; L?. ?-..
Alton ?1 IT.?,.,or .relit lo l.tciruu in artllag UM *<>
ii A l\ l.ltU I HTIalir' ? H ?i. t
f ?r -r-iia'oim ?uiii'.iiit bib* I*, ?janet] .o Mra I? m ;? ?i I? ?
. IB li H la "V o'r.l ?1.004
I _?- ? i - ? - ,?i
Al?.?ali.I autbol?Ing i'.? .snrclar? -if ki TrTMBBry ?o
,.t ? I * ?? - - - ^'1
It I-', fron M l...ar?? IL Wl, ? ? I. | i. ??
<u:?- paatnU
i . iplred
bli !'.('? Ma?? ) o-oreii ? roBii.uli in. I . li v ,i, ail ?in ? I.
direetiai .. ???:,._:. m inn, i?i?u to Iran '?? Goo.h,wb?
of Ihr X XXI .1 ?i Con.?? v,( ni,, ti,? ?!,_?:,
. nietta, bm ?linly 1'.m. loo hl if Marun
? .'? ? l lio , , II ?l li" Ililli!.
___? .Bli? nii.1
TI ? Bl : - | I'?: ali m il ? U i 11 my ?>.l
al lb* ?.'"iih *??tii>n.
Ob .??o .... of Mr tau ick'Okie), that aaeBn vn eaaaB '
B-i-tif. r.? I. 1' o_?
??rcTi a ?'" Ig an Mat *rp? *ad_g?af tit fl. t. gilt* urart ?
- It* i ? 'moil ' m o ?? I?? moto
r-o inH at mooth I -r- .'ni ? Iii til rr-u?| |g woo nily in iii- Is
ap; a: 'r: : i '.imis-nn
(?n inntt,.' ?.' Mr tun Iowa) tu? ful' ? ?ni.' i . i . ?. i.
Mded t ? lb* ' ii- Bn liol
i .u o . i'i lu. ii ?
- .-? : - ' t?. .uni,!, o .no......I ..I ? iir-'l iii. ii ?:.j
tlio? ? ? .-ti lit? t.r .iaio...n o?; l.?i ?y- ni i
?I ?.' ft - i i t ?? '
*
?- ?- mi ? .'? f ". -? ara labet I
opr-ril la r? h ,:ih?.t,'.
? -
i ??? -1 t.rl:?- BWll ' - ? ..,...- ...
s
Ihm ? i? i ? . ...
I.B uri? raraadtaaul,
' IT] "I
? - . .
| lo In
?Ii! i?
-
ti? Ara*
-
l !.
nltn-er
? .. . . 'I r I ?i
I.".!-!
t.
? - up?u
.
ii -.???- Um int! i
?
".y.? H Ihgi
.?- t ' tb? .-.?: .--...
I.,- |l sv
I
...
- 1 .
-
_! .a.-'?r-i :.l?i . Iirp-i
'
i-rn' ?li? I'. Iirp.-tuieiit a I . - - bil
lor loir ' , ?
?lonal ?lullt? ?nd w: t ii-.'ii ? '.? M ?
? Ara?) Uti It will ?? - I
I i ;- ...? .
?ni! li???.? i . tw ? .lili? ?fi. n. ti ? uni.:?? j j ? ? :?
I'WIlll-- I
? ? ?-.:..
? - I 1 r
?7 ii^ . ...? I. ?i .o ? -.. ? ?
. - io.? - - ...
.. ? . on. lu g ?.a to ti? a? ??tu? SS .r.
SSl.?t ?it? t?r,. ?rt ot * ? . ?
? < ? ..f ?ny orfuwr to .bed rhro . - : ,u -I .
na , 1 .- i? bo igtet?.
-
I? .1 r 'lia u.??ault ..I ? ? i
!,?? o . ??
I- r : . .... . ,
tttrtii
r ?-- I -
01
-
?Iiwei ....
...
..
. .. ?, .' , I t.n '
?
?
?
ii...
shall ?-. . - . ? . j. ni lb* ?. U
-. - ?
...li . i.si.l/r , ..?...-??- | I ?
?
ii-. WO. no1 ?
- le III.- . -.
?a boat ?li? ?e? froni I
?ii li i., or. Mad t!7 ? I
a . O.in- ol I.I? .I II.?.??ii? ?lill I
l.r.? ,,-.., ,..
nariiralai ?"?ir i.r tor aggg*. ..I an? Mai? . - .-.-? I In rrb? II ?, ?i all
rt* I -re at? *? ii ii.'ii?1It di..j->?l>lir.l ft i IO? ii .t ?
>rt ,1 ils ?'?hall
Iifeil'er > r pir?ti...'e 1 '
II . , . .'i
?e u? .- . ? ... ? .
M "io o' or. ?
ii. I? ,- o it '.- rio tapp l?*lon of t?-g Bl
?Beor fall ?t ?mil r.auii'if' >n hoab-BbOUM ?
tor-iieter wie.. If be ?til letlro.pioi tppli
otiuii. lo rr?iuriiiiir.l and upo?, t ?ri nu.! i. .1 ir -j
? r' U? ni li.? ?roi) ? , rn-.-i.lr i. tn?i ll?nj? i U, r: U li
fin pim. t ?- --I -I? : lilli ''? '?? te . || ,
lQi_?nala*tl '?
. i ?it nu tier-on ,li?'l ne ?-piiii.'? it ? ?I,. In? tri a
:nr ?-bit .mtl. hr ili?i! h?T?- pgtto. ii
ti i, liriorr a K'i_rii I" !>? I ..iiTeoru ai.iirr 'lo ?io li ?a ..: ii .
um- of SS _r. whi ii (hall Inqnli? .? I i ?nd 'a"- ?" ??'?'? ? ' lb*?ami ?.
millern! du run in. intrtttr ?? y?r!l ?. ?I? eapartty (ad qoaHtr.
i.Oi.rwi.r at mr ilpili' ?ot ?i"J to?-b ?i?p *oH .?i.:? w m* _i?-??|,ai, ,..
witUoui rr.'ird te p-'.t? mi rtuk, bul w.tli ??ii- rr^trU \o 4 ??iiii,?tn,iii j
tod ntariteftea* MfiieMi
BBC. X Tb?t for tie pnrpotri ? iknow?l?d|* '.f 1. :i.-?->
?i-ir: g ?mo'j (in- jreo-t on??! ?-' In* I ' l'"'1 *?'?'?? ' ' I' ?
..u_i. ti. ?- ?itli. ?? . 1. o io. r.i.lili.iirii i-oll-.'r ..r .ro.?!.in -.tkintOt
lilll.d St.C-l with ? ni** 1. ten' e?, -0 .- Our lim? ont 1-?, 1
than liOmal-1 ulgat*. *_ol dMlfl BB finn fU? Ann ?o a : ?. pi?.
?idcnt 1 i;?rii.:?nilri t ot pie--- II?*? r .1. r-i-:-v t, .1
it* rinn ban -' 'B; ?ra ??? ?Vst-lWd ib-B t * n-rj M ,1 an? ii
abai I" ?pi anted 1 to eft tim 1 ni"^ St-ir- ?? n? ??I? ?? pr 1
rnd ililli h? jnt.rnril by ;rn?r.I .1-. te be
? m? by (It? rrr.uin.'.
s*i. ?. 'i titi w ei.-??-.- ti ama? .i? -?-1? mr ?i ?ny r ?
|?-iiiii,t.i-.ni|.. lit fin., 'er.'iln- .-...-:.... ....
n.e 1 !?.?? B prendo! trltl n ? r . nun la ti* roo
br?nr!,e gf oJ* ?' ' '? ' '
Si?i?. td the BeueMri Oi SS?: la ? .t|...r 1.1* I ?'..lillie 'rl -.. ile ?ii
. ,:,_,...or ol ? .u re.!. lOiiiiiiis'iin el nil., m. mt u.a-) B. i- r,
ttn to . - ? ?
MM -?. 'illtt M3 prr?"i. ?PP:y"-l foi ? i-il'inn?..
?. it.orit? lo'lii? ?? t ?o i !? "'"i ["?"?'"""'' ?Pf?-? ''
Of tot-tlil?l? ?bill tit ?ni p?ssiii. ti ? ?m. iit?*ion an.1
b?iHf ?pp..llit?ll UT coi. il.ia.KaUTj to Ii-C.-itr pliyn.t? tun? iii- pi?' r
of bis I.-?l-?i .cr IO " e Ii! 1 r . ' e-?le:u?toili "1 ?eli |o Til.. .
_l?t?ri?e 1? ho ui?y tlllltl ni??: tb* a?iur as is pi.I 1.. oflirrr? u??rl
lia* ii.iiir o?d?.1. b it si.? ',e p?i.l uoQti.-r . Hi] ? ..?'.o
f?c n -bat bl iiotllgMl iMi '"' "?""' ?'?''' '"?*'" ???"".'""?
Ba*0 ?ppuinUd ?ud ' ouiuiiMiourd lo ?"'" W1''? ,l"> ' nUri ?1,'?:?
C?.Or?<Ilro?ip..l..,. ?I- da.'l.r.l HOI ?oltotr O ,.. . , , ,?!,.,..
Bac '? TtiU oftc?-? "f u? R.fial.r Army wt.o ?i.v?. I?u l.rld mon
II!?? I ..??ul_'?T*o! volaulr-ra. an.lt 101 ni ii?? *c.-?iuut 'JO mid In
b? r?l in??ria und?r 1??* uronai?n* ol ihi* *rt.
?.n-c 31 Tn?l ?munni in ihn ?it ?hall b? ? onttmrd to BBBborlBf ut
rii_a.lt:'?*pp?iiiiiHi?iiUo? y po.1t1.1n or .rto r i tb? *ruiy ot ti?
uli.d ?t.i?. ?ii?nTr?r?oii who ht? ?rrv?il in ?ny eapielly in ih?
,.y,l. u. hl?ry, ?ai I....I i.r..c? <?' It* te t*Moi ? ....i-dri.t. .?'.I?.. ,,.
nfritr.riui tb? St?'?? In iiisurr? lina durlnt th? l?l. R*t?Ui??ri, or
.?!.?? w... m ?u? ?f th? k.lrlli??? but any ?ueb app-i???_-?ot tn*U ?j.
M*?"?.. T?'?l ?li .??**:? of h?nd? of rou.lc In th? Brttrt r"i?t?.
Amy who now ?,,v. ti.? j?, 0.' ??rond llrute.ianl? th*ll I? ilji?d
? Bnid SU. ?*r? ' willi ?b? pil?ilf)|? of worm- O" *beu.d?r i?r?p* of
? *?r*iid Iinji??*?? will, ? lyr? thar?on. ?o BtMMBM tb.n ponnon
proTited MOI l'ntliiiif h?r?in . onun.rd ?lull ?dJ to th? t?ii?. |?y 01
? i.ol?ni??l? ?f turk B??d M???? .
8BC Bl. Th?t MoibiLf hrr.n. rgnuinod ?h?H h* f*n?lr??d u ?f ?ri
lu eiurttsf ?w? mtfO U?| U?? rta*. p?y ?ad ?.lowtnc?? *l I b?p??ln?
Ol .H? _ll?7
tac. ti. Thal nothiui 1? HU ?et ?bail b? coaitrart I? ???rt io ?By
w?y lia Buraau ?f _v*fu|?o?. rrrod-aanaad Abt-4vu*d Lasdl M Bow
?Mi!llllftiiad bv 1*W
Bar. ?1. Tkal iba H_a-r_Ury of War b* ?ad b? It hftMy iltoeit '? it
b??? pieparad aud icport u Co?ft?a? at li? ?nil ???ai?? a ead? of
rafi.latt-?af?i tb? foteraaaaat ?f tea ?my on! ih? anliiu 1? MtH
tmmm -Met mt??taBpi m|WB-p? wp, tai -m m t?
. I?
I
? mug was ed
?
... . .
?
?' . ... a. al |J,I ,u'll ? '
T bal (liai I.mt ?tal It-Wit
? ?'.-?... i .. _
tta b-Q was read lae ahM Saw ead ps I Mtyi
m >.'.l>* i'BrnHvtih.
Vr La wuk. ?. Ps ) latradaeat a I !. anti isla? ii ? . .-,
r,tnrj ni li -| r-l .a '. ? ii. .i ?,.- ? .-j ?d li? niilllllilili.'i ii.
lu?a, oitiseaa of tta Twrnt] ... gnaaioaal i'i .
Penna] sola which waa read twiea aad i ' , i ?
?li.UiDiitl'.i- ? tri Military ABUBl
HA'., II ... ,.\: . ;. .h ! BBS?al V
Mr La I'.i-im, ?alad taara te i : rapt . aalreaeloBee
f'ir Hid ?nl.diawalof Ivaln nu. I ui.k BOM nirr'.i, ?. trtii'b ?ra?
.1?,
EBT-Ol i :.*.'. .,; ?? ma
Mr Kathai., i t,uu i t..i??r?o eiesAitloa wblob waa adopt
el m? i i Ung i ... ',, -iiiif; ?? i,n ?..i km, aad I arraaet p? "?
'nine min iii i ni|i..,ii> .i,. ? ?'! i","'iii -.1.1 liwai satkeriss
. .
Dolts i stiii? uni lbs pari ? by the <>?.r
"ruuicnp
I I PPAItO
Mr (!(?? it. l-l-.-. ! V . ,-.--? . ;.-.i tbe p-'i':.|? .: William
AA l.laaoa ant alirgi Bambara. _4t_M_? of Hut le, rapraaael
: ,, . , i ;, i . ,.,?i Hutas ?.id
i ?I'linii Ihi? tiiiiiiniitv ,?' la? the port of ."? ha bera rta
* . 11/ c1 ??i-i sa. , , , .-? ?nil
I, ??< I.i, interl
i he i"-.m ays that a Coe_a-l :? ?? -.e ?eui la Unirai tia ta
? -,i Pi.iij'i
U w.? i ??.- -.li, tkl i en'., : <i Mi iir?
BAI ni. ?. ?,'? iia'.k i
Al-. , ... . , tbaaaa oi
i liiiici. Maa Vari eakiag ? poatp. lewwal oi ins o
P II.k 'TI IHllall'.li. ?fill .. e i. : . I.. I ., I ( 'Wlllll?'?? ?
AB-OOBBMm T
Al ? i ? < ?:?" '.m ? ?Iim.,.' Itjalll?! ?'
a ali: TU UV
i ...... _ ? -, ?
I SAY OB YS
y ? i -i , ??, th -?i da; if I ? . ? Eta
lag ?? li ? ikaeaecl
i -ia i- >i ii, ' .'. 'i' a-. ||
As eat
j?. i ...
? li'" )| ? . ! ,| I?
I ?at-, In |__
? |? BJ ill ? pi ?? 1 W11 n'
. ? I ?!?, I. . 1
Altin."'?;!' ?J.? prrtwi ? ira- I. .
>liasiiili_ai?f. OI ui.__.IUK ?Bt *-T ?
i ni u? inor_.li
I na?! La i ? la ?
I ? . ? - ? .
f ,1 tul-I. ?.:: oi I . ? ' ?
I ? e ,. -? ' . -I
I .
?
I . ' I v? I
Mi J Berti ? i i?. l.-'r ,i, ., | ? i
"? .
? " i ?-. . ? ? i
i a I? Bi .?au
1 bia , la|
..?ii? nan bail
i ... i
! . i -
?h?.- . . .... ?? ?be hall
ml ? ,,: : - . .
i . I .
.
I li i ? ? ' ' ....
'
? mi !, .
! I. ' ' . I
?
?. liar? ---.
-
P !. ,i . . . i . '?
?
1 i i ' , ?' ' . .
I Ii.-t. I) ?!.? utra
lageil
i na ? ; ? i
: '
Im.- i
Tillen ItA. r -Vin,,.' r . , ...
|?. ? . .-.i t.. ?
?
I , - ?-, - I ... 1 .
?
?
?
.
\ n ?
??aaanl'i? ,f un-i
.' '
?
. '
?
?I. ?. . i. ? ?
I a. ?*.- Jadgi ? ...
'
I
? . . ,
?
?
...
y .. . ? .,( ??(,,! ,.,;, ?...
.,'??? ...
i
. '
? ? . '
. .
' I
I-' ,. till k'.'i. ?
, ,, ? ?? B
?
I : : ? ? I
!:??;.?' ? Heal
?
|M I .
?
i . i
I - ? .
..... i ? ? i
. . I
.
. mi- .
I. ?la! I
gre a! el i 11 ? ? ? I
: . ? . i. .
' '
I .- -, Ve: r .Ig
'I . I
i
B ii rta ? a. i- i
'l i,a.?:..-. a moat
?
a .
. ' . ' .
Mi. ?'rniii-' ? It...,: i , li
yuitap-n'v iiinn'i rai i ?a i i - ii
OP TiIK tWnfon\aatM. AM' BSBS-T ? I TU! IM.'
'Hie InlioAiTli.' tot,in?.lil, ?li.-.ted bel..re the jury
impair.ehd hy Cana? Wild?? m lagab? tate Ita eaaaaef ?
tie death of bat) M 1 n.:, tg i?,? Sanl?, who ,
waiB?hf?'?"? hal taiel d I I ......'....?koa ,
Ifedaeeeaj evenin. leas Btaaaatar--. ?an p i
i. iii Pild m .bunda- n. -ia a. - 1 MM ) J
Batawtagtaaearreei liaaaeriplel I ??? ? rMei ???
ITnr? St Cl?ir? I le-aril at tlieaim-.e ?la. -, dei-??l?e,l ?t!? .
. there*, n-P'i two olkei ledi rest? lal BfteraaaB
.? 1 a '? m bed ?ii _ I bl;-.
up ni,,i he ird ,:???.d crying , n I I ran down ai ii ?i Id
Vi? t oiler ! bat CPBrisa wai bealing deceasevl. aad asked tar
-, i .'| ii Ada ?. 'i':"" sad mrs? ?f aaal s
1" ih? r.h,m ni deemed Mr- i all r opeae? Ita d.e.r im.l
B-aad ti..- garaaeed aad prtaaaar aa t.-i.-ir ki- ??? sha had let
baada aa aa if aha vere ptoaatagi sha a?k.*?i bia? nut takari
ber; I aeUoed thal hs had a targe kinfe ia bta bead I tina
ria nier to the lUtMM'heaaS ulai ? li-i: I re! uri. ed
demi, ata waa ly lag oa ita laaaiag Ht lae hied al Ita ti-t '
light ni itafan ta wa? lyra? nrj asai h.-r, tavM maand i
Biorti? i.fteraar.t to lbs .-aii'.-i baan bj th? polk*.
A.:, iiulu ?utler?I keep a Ixiardnir'-hiiii-?-al Na I B Prince.
it., d-i'-a.cd cam.-ti, liinril ? i'i '.; May Bat the .nioner
bbm ta nalt tai tsnd that be weat away to Caaada,
tar ead saaas thae a_? Itaard that h? ??ti n? k. her.m
i ni-L: lut. mut ita mad?* t ci.niplaint n.anit him,
veten! n, di.mt 4 ,, meei i - "''? '-?ni? fn de bowse, 'ind I un
?J?-r-? i'.il ?he ?niwere? ,. ?i ?boutiflve the preceding witne??
Batas aal tui.i bm tt??t m? prtaaas? wa? n_-?tuir? ? ?aw o?
cen-rj ?:,(i the nrieoner kaseliagta front ?it BeeBettari ?!
ranted ?aid to tata " for tin? luve vu haie f?>r na and for ?our
nioiher _??e ?ne what you., iiein your bund ,'?hoitiy ?P?-i
ward Sha ian from the room he folio w-d. Bad nv? :P?ok her in
the ba'l of Pie ?e, ?L.l ttorv. where I ?BW the ^risoiier Itah her
inih?l?S'k I iH-lieveheitahte-d her in tbenght Dde, 1 hive
no reeoll?Hitif?n of whst oceurred iiterward, until the rolioe
ernie, I tuw thsl 'he pn.ouer had U??- knife in bl? baud, before
be ran after the dec??ated.
Ada (ioidnn?I re.i.le at No. ]3_ Prince it.. I wi? with lae
Ant witneet, -Tors . t. Clair, antean a_?l aothiug to her te?
union? after th? alf nr commenced 1 rm down italr?; I did
not ??r the latta in the pnenner a hand.
Ilalbew (i TDL?I am a police officer of'.he II.?'alb l'reoini't.
Ynterdar a??rb??on about I o clock, two won.?a rame to th?
?tatton hoose. aad said thor? wa? a duturh?n-e at No. 119
IT ii-ce ?t. I was ?eut there hy the Captain. 1 found decssitd
lflog on the Brit landing her fe?t towird the tipper ibnrt
tight. th? prieoaer w?i If mg with hu head sear hen and hu
feet toward tit? lower -iaht and baa_i__ .loan .??r lb? tup?,
bo sppsarsd i_Mau.ii I proourf/d ?itntiiic? ?-?'I oarri*?d. bin
'"?t! ?t-iirs ir lb- h ill oi? the fr?' C Uin w11? a larg?
1. .- lay? I fool 1 L 1 ,.' ?1
1 ? ir? ?--ii it -tort : witt
?
a n ? ? ,.. I I ?? . I I?.? I Will
I
the ?a. be a
? ?
I
?
it about
? ... ? .' ? I - : ? ?I . '
?
. ? ? , Bala?
[ Mali 1 . ? la d rsilna
? ? :
? ' 1 log li a ;??"-' o?
< 1 ? . 1 on in
?I 1 OB ni : , li !, ' ?? _? ?ni n II. I h.ok.
' .Ilk li Pi!'-n.al', I real I] li it M II ,!.??'? 1.1!-?lig !l
the M sa, 1 ??:? ?ir ?11 ii? ? , ? Pu 1 ? 4 i" i * aad t-rim nat?as
ni he lira??! linn?, em li ?v.ni;ail mu I ' 11, ??? la cn i.-itlii-li.it
Bows sat I'tt-'i m ??? hale isli.aatlaalea
-
Til a '
': 1 ? rael aan afa. ? I m b -d ?? i.oey M?i.?-?,t.iiii. aal tai
paBall roan!? ii1 l*rorldeiioe. Ubido hu, I Ii m .?.mr lo
,11 ii,. Derean.Ik??itaeeneeadhieaaa ?vatAn
nnih U llri"n. I f? it ?tiout'.'I yea.-i of of? B-S tala la tills
'in*, peatlee at Me BO?rt-taftaael ata k a i
BMipal. vT.eii asfcallftahelaarthligtass] relaMrahs
1 :,, ,, 1 ?? 1 ?, e drove mt?
.? ., aaa t.alta al I hare la My.' Isaeeararaattoaaflar
i i?| h aest not reply M I : li Biese ta ?aw
f ' -..,-? ii. |l ??.? li? lulen! . , m . .' ,1 . e All 'ii,
But 1 _ 1 ,. : .,f 11,1 efari ant ? lamed lorai -, i?d tak? I 1
1.1 : 1. . 1 de .artier ita! d tkatb< bad nbdeiiei apea
lal It. -au . ., ?? 1 ? ? .? ,aiii_ bail
? ?
?11 ?? p: ?. i ?-1 t., taggart alataal ghaatri \ lothwhleh
Im' pat ? " ? 1 1 1 . 1 I- ? i .' rita Mee?, I .*? n ?1
1.,'i-i i> 1 ?elaaal 0 walsh?ad Iii 1er? trttdwa?_orered
?ii. large gi ... li .1 . 1 ' ? ??: tai t?.
? 1 * im 1 :: Hi "? weah lal
? .-t: teai, tai. h t . ? llheteg
-".ian?,1 UBI ? . ,1 I 1 ? , 1. Inn. I . I..,- ., iiuro
?il liai* le.I lill./ iii, IS eit-sl'-'l li
! i ?I '">? ;
Ti II a li 1 'ii'i I in m. -n ????'? 1 UM retar? -I hf lh ? J'irr.
1 . Thita Ita laaaaaad eas*. lo ? ? ni
wa ''i b1 1 a baai 1 at Ja aita. I .'?i M m If? laaaAay
Nu : Pi I'rii
C'artrra? i.oixor
MIPOB1 i' 11 BSABTBBI 1 OS WBStMl BIT_| SI
i, n AU 1 : . 01 . lh ;.i: . t-i.
? . faea It. IBM
li. ii '?! Dp ' Ah-Ill 1' let] ' I
rea? M.m i of Mr, ead Mi ??
1 ? T , . i. ?) . m par,
? .. ly ';. m. h ??,??< I I ? ??
hui ina 1 if alf lbs ran .? i ? .. ? mot
ti 1. i?; a) 1 .. nu ?
? -, i . ? ? -glee*
? ' I
* .- ? ? ' .? ?! n h ia
1 bat . ?
Th ? ' 1
i-i "lill Hi' I inna n' CPi.iuii
baili 001 ? rae
.
? li ? -l ?'! IP ? ? 1 ? j
:,i ,1 ' ?SpSlaSf t' Ig
1 a Aa ' 1 I lo S
m ., . , : , ?: ni
r?r'?-i. rtoaaa
?
? ? r.iitrsi*?, ?1
? ' ?
I
1 a.'i ii.lar ot ?!.r < earl al Appeal?
. T ? 'at I n- II, Irt?.?.
'.
'. I, IS"
I
I, lar at this
Tk? Oanltaetw? wir.kr
p .? - Thai slay
1
I .. : .
' . II?'.? of I: fl ile-ir
Hld It H ..-.Iel- I
.
I t
:i.t?i r.i . -* "K *s
. . . 1. . .- . ? '
? ' . 1 ?runner li??
.1 sg, ?arly la ti i
... la.
? ??'
?
' 1
.. 1 ? :,-.
1
t|? 1 1!
1 ? , 1
? , . 1 ? ?
1 T he
I . I? I
. I
'
?
. ' .-???'
- ? . ir p
'
-
. 'i.O lit
'
1 bead ? 1 - ??
i - ?
1
?
? . ?
'.?I.' V
I v ? Mtdea
-
e
1 lb*y wire
.
I
' >rk
'
l.iH Ulli
' '
?
? '
' '
-
?
1
Mo? . Mer ia Ina?
? . .?I .M--,
1 , ? 1 . ,. ,
I ? \ ?. -At
? .
.... 1 ? ' aad -
-1 ? '?- \'*n Vril.-ii!,' ?. '
. 1! au
?
r Chief J tai ibis
irtmenl ?? the
? 1 -ii.ic 1.?.I.
1 ? li - 1 generally,
. ? li . 'i- 1 el I.
? i>?,. ."m ?ir a . ? ?
h li
Tl.bl.iw ?m (cairn! let?.I ark.
'Va'. ,,!.. II 1 Bl 1 '
? pcesataea af the aot-rleea Leonis leaget
n?'.T rawasblp (?i.-ia' saaty ver? rtaBed hyaa_taeae__B?
sas croa. * ? mg ty tve .
? nlTei BN wi'li which
ad ga?e waraiag to ali eeeaeeted wi-.h
I Te ftt 1 H'ra i
ni Mi,?i.?ai tai 1 mai iv (areli uti
pi; 't!. * wit. a .1 ?? ?r* 1 ' th 1 tamil, 1: ii 1 rai ? ta
? 1 -i! ?i;.?! .ir? i.. np Ile?
lire??-!.! nul.? I i I I.'?jail? tiinily ??'Piie,; la le ? ?
lieid loin,,...;, wai i.? M IMS. I'i t ?.11, :.. it time the lum
Hy ha? borne a tal r p .timm, llaninr the patt f?w yuan th
iani.l.i ?, ? of a gai?,r <>f mi?
creaiit? win. hare become f lined pt thi-.r depreda!leal noon
bateepastareaaad farm haaaaa The ennuin?? ?id ?hrewd
? ?he leaden af t'u? .an?; hu hMB wor.ii-r:'.l'y ex-mpli
.? t : ;!,.;: 1 r: .ii.i-i! o;i.?r.it:ii:?> and the luc?
ie?? with Which th.-i hsve eiadi-il j i?t pun.thinint. Where
Sharp ?mctir-e am,! 1 not ?tai!, to prer?ut conviction o'n
1 ii i.P..?ti? of the law, intimidation lu? ihut the niouthi of
MS lal pro? non It hld com? to he underitood
that no rrati ? pmriertv or per*on wai ?at.? if he ran'.ured to
ippear aga:_it the _a_BBBB BmM they held the entire
neighborhood on their hand? and purau.il their lawleu way
nuduturbod. Thu Hat.? of thing! lad to the proceidiug? of
Suuduy lait. It 11 un I. : ?tiled that the Sheriff and otile on who
I'-d t! ? exp-dlttaa lifld a ?arrant for the arrett of Plumb
I-oo'ina fur theft. Tim fai-t being known a large crowd of
BBBSM ?? ? B .(in..-.! tin? M-ttn to the ?por. The lubee.iuent
oventi are thui detailed hy Th> Herald .
The home 1.a? cnieied. ?nd ?II the mmatee taken prlaonen
ar.d pot io irons. '1 hen commenced a ???rch ?if th? premia??.
It 1? ?t.tte.l that lu the iioui?. Pani ?nd other buildioei. a large
aniouc I of property wa? diio?ered, ?uppoeed to hare been
ttol-u. A ?loee .?ni i, v?? mad?? from _all?r to garret, and
?um? ot th? article! found ?ers thrown ont of the houie and
utl.eri tiit-wn around nromi-caouilr. Uri. I.oouiu iUIm
tit! after th? ?earth had romtueacrd ?he followed tin party
up ?tain and found that the houae had bean Bred ia a closet,
sud that ihe prooureu a pall of witer snd pat ii out. sieo, mat
upon gi mc into ?-other room, ihe fonad a itraw bed torn
opeo and fired Hil? turned that over aad luixliied the fire.
.Si.e further ?latee, eba t_.nti the tri that ooMumad Ui? heoM
was kuidled In tta ciilsr. lh? ptuvaeri ?id ?sais af ia. era
t*Eti t? !..< tatU-Bfl rot? Maa rtBMvMla Ma ?Teol and tbo
' i ti pr_mBail Kliarta
i ? o | i ? I '
I. winn* li . ? 'vr?l oc
B ? pt I l?l
?
? li-.ir ., p lol tut ni 'In- -n r o' the faintly.
Wai l ti
* 'y mid
? ? N I'iiii. -
I O'I'D' to it. mat 1.1m man Ali'..'I i?. ?. it *i. !?? lein- ii
?Sit ?rl ly or
?an' o', lu.-lull.'! I? O' _' ti? '1 it ' ?liner _? ilkm?
' i, _< art
?ii?..' nt ti.., ata ?i rta LoamA rrei lea a a i ??"oday, in? Nh,
and lia.) ,i gai v???._ ulm.
tta-f , ??? ni ig M ? lin'' iuutii, li? par??' t .?i_ I'l'iml? laomnb.
Bart ii'in.T ?un. i ;? la rta h .inn min'.'-r, iii*! oaiied U|?on bim te
iiew'iB aarv ila UM num.)- brea tiaaa aadtbt
ia.- '.lu ? Bfn l.e.ng letdown, it a? lound M b* peri?? ity ?erne
Iras. Between tatataft gttoafl ? . ? bau tot*?oa
1! e man Aivurd for ?ii-e j ?ura, niau, tia.? ni? t a'?..it lllti.ei
J?at'.a jva?a luoiletr of Thoiiia. Mu!', now in Mornaville Jail,
Mai be al?, lo-ed t?i? lan? rt Mi Morna TatTJ. la Waterville,
la? fal. Bad Ml (Jongari bui?laa? at Bwoot*? ( ii-nera, ?ora*
t.-ne ?pu I liai li" (Mint) wa? ?tatet. ? ie I.oomi? tanio? to do
It, ?-i?., ti.at Al "?rd wa?, on ?lindar ?norning, .lio' twMO faf
?l'li?'ir .-'ilkina, nu.I ?bat (. rove tool bim i?'*v laut Saturday.
ft thor aald that Bott i ' ttei foi tina Man tren
paper? Wtte not: ? fruta lila bon?.? now li'il pi eel t tn-d hit
reMtaeta toaaMM btlallag Maa Ocenalaa i?ipret?ed bim
1.1?: o' ti.? natue mann ?
li i party thee proeat-t? It nant tb? borte* and otbor
live I'm k on'of harm* way. and ?ben tired tia barn and
hiian'ir? itiv.royiug a a] thing Iba baa-tana wet Mt ia"t
i mild Brad. A ?'nail bara oi ?banty ?.not tra* ink m
th" atoila ?in. not diwroyrd t?eliig the ouly tiilug lill tUuid
?'?gui. Mi'i 1,'K'Uila nilli 1 ti ? Bart) wa? i M
01" | -i -?? i . ii.n-it!' f-- ?ni Mallison (,0:nty, thal *b* did
iioi kio if ? I a ; v fruin \\ alor? iii? couiit?o.ta.d willi
II (i l "i. uTOfflrtr ? me of Bad looa UoaBtj and ? laiirr
pn*a? of ?ula were pi-?*rnt. anil tii?t they, nilli a party trorn
North 111, n i ii -i. i i o-e Iba in ?in aerara la ltd al i i
i'iHim i.-?uni? wii. tabea to Morrtavila la ban Th?
?'..i' ? ll'.li?!i th.it li ?)' lull ino?? part*
iiiiiiu "i io-? IfB*oa w.t Ma al i-Jt;after 'tiu' tiw
(tey f ?rf?lteil tln.li livea
,S I .,...,, h ?i,(i Um i) Innl ben watnej of Jie Intended rjii!,
n raaietean wee on -min:r M Um family, mid,
llii'ief o i?, no ni, it? vere flredi but bad the.re Imon ?iiy, the
altaiking party woro |ir??|i'iro?I to give Mea a. warm return.
li., lim!, at'.'I tto o. d'lr-iiio . . ni"" ?utting at the rii.iil.nle
on the 1*0000, tilth ?oaiceiy anything lot) Hiern Out what '.Ley
in'i illino til HU
Ho fur ?.. ivi were a??le ?o ?i.terv*. th.. majority of the people
of Wtitrryiile ami tloi tuivi. of haitgorlinl? do art ( n.dcuiu, in
.i. .i? -ii ;,UatJ. I ;riui ii"-wi'il.l ?hink they ?Iio'ild. I In? bigb
linn.i-?i proeeellBeji at lart Beatty aeenaoo Taoy do not
? ipoi.l" ?ppiBiiil thn ?iurtj What they ?lo I ?Ink alua:.', it li an
.i ? ?'at', mador muy decid" foi uinmclf How t..I pub
a. at large ?in?r tun. iata?t ?-liapter ol tbo liutory of the
1. -oi. :.i .'? aad ti di ..-ii.-li.oi: a i.? no1 mo me rain The
? of invli la?. l?> ?n.ittor li iw lo ig i???rne
?ir M?:iie;iiig ii _ i reva? ?finn.
DBlitAIil.
VAUiiaKIt'TTI-rl
Ma IB la M ? ?'.:? "l'i-a, (triinit'' tot m ia.?-.ii
? 7 ' ' ' ? : "i ktge ne?, diel ?mlilunly In
?i;- i -?i 1.--11 ? Mm' la Bargnritlaa waa tin?
'?? a Of Di H II iir?.nill", t li S., or I,oinl?in, a
? I:?tun:Mali"'! ine-lioil prnUttwn. Jalla, Oft? early age,
r. n de abo, witb bia facile ?iattM
ever] in' "i Kui mo Being it Paita daittf ??.
ti o, ' ?.- ap ?'????'i tbt i ??'.
ha i1 i
Aim al nuil," ??.o ely .ft ?- ??,,r unira] la I ni -, Mm?'.
de ?M i;." ??:." aba I littra
[nna andl rata
? ml| tin ..?? ?. ... !??-'?? i?jiiii?>
linn?, i" H
' r?-?''*_ae a
.i After
' i'.i- . ; - ?. I ?'. a :: 'I. ? ,? -. City,
.li.-I ii"". ??. Wotto?, ??.?? died
to when dntb abe tataried, for
la J Bn n M E-lia?
? . ?!
; . - ?i nt, and
? '?no of
i. i nromitum labatapn the
________________________
l?:r?r "? ?'" '. :?- 4T """? DlTT I1A__.?
\eiieijii' : .?,??? Dea ml Daartatt, ?? oom
???io- o; .-. I" ..-?...i, ? r .i i-i...? K ? ly ma.'.'i un uit.i-.-l nut
loti..-1 ..- 1 .._. tin- . . ?g '.p.,u Bal * ii ?tlui? i lu the
... - h ? :.. ii- .. : . io,n?-. in? Printe tamtarr. aai
M- (.- B B Mae Ka. of thal
?i-i... . . then, toa(Jurrrm.r ?
t i ii. ' ? rinche?
?' r '-1 ?In?;.- IU? I uy Ball
??i.A. ? Ve ?'??':.':,iy
- -1 I m ty tot'
nnialin li ircw Tii-'i :
Wei'io ?? ..it ByMeevMeanM ap
: of t'.e nun?"
Mt lim. nu rho i ii: rt
A je ratciaa
- ' ?,? ?i.' Bbort
a Braal ? I -.iii ?a
thoa! a we k .-?.-.ii :
' grow mir.?
raei i '. w tb
ft rert-rt ara
' i '...
Til vVllII * I '-th-avb.?_l iii- laai ni.?n*.
iiiiioa l oun ? I
Mat '.hat *ot
.",. i> ?? i ? .on, ...
' '?! '1- ?i ?! o i ; . ? n.? le a pro
? .otee tho-igh' fa? ?"ii
? - ? ? .,
- ' ??.?- M ?I! 'ling the
. i - -eiuain t. Ita)
. I? ?t-1 .
' I e mail" known when
? ?
B ?i in Vu -i.!. *?'.'?? ? wo.?A bottai ia b mm '?
Kagni u.. ?-irriu . : B Led --?erlay ona
? ? i maha I
M r-;." ' ' Ittt?t wa?!?in?Tii :
_Bii..:.l-BO
i aeaaaataai
, -- : lt| "o ? B
? ni ?'? i raniii'io: the ?'oin
n. ' ' iirnlgn
.uri I'.:., o' ly Bt I I- - ?? ii-?: It i? under
.
? n.-?the ri'Bio 1'ioTi at o'iei-, and
it m. n i - :: -my . ? word will be oomtnancd
.
? Maa rt Judge
. f -E" i reseat Bsi ne Law,
???i to the
- tiona I? 'i??, i ?r
tbo put Jlo'-r lar I
. m tie, ?? ita pre* b1 aaatrt at tb* new ou* will *oou
li ?.tun Of ( >??? 1?.MKN?! iii? Nijsv Urtu?..g (?'.Kit
It" . to-- ti --1 ..?? I- . p ::i ou i.e.
? i ?i ? i.i en .rrt'Di?? wa? hat!
g f i, -.:.- -i tion of
i MB ?' ft I ??
waa * ' i- it . rotoa volet
l 'lue
s ? ti at . o'tlook p. m.
BuMfc-UH H BloOM-r-aT.?Tbn llr-ntian. living
al m Oana et wa? irraignrt leftrri .Jnf.ie? 1'owling. ye*
? ?? -i. i "a* IBM of the
?bopofC* l ?' ?! lo H Iraeaa tt. and tteai
.uy ? ?i i- . ? . t....- Tbo aetaenr aoknowi
i li ? ii ???'(I'd tor trial in default of
li.oooba ? Mae-ice atonnffML
*. I'M.; ?CtJUIIIT AT I ?:: Ili?rs_.?
_ ?ait |fl mir.' ? Ml i'g'" :?:iJ probably fatal ac
i irred M Me Aator __ataa, WQUaa l> liney, a
?'alter ;n Ma beta) trMl t.ikt.g a grtUt ot water up the
tripped Bell baoktran, ami m Li? tali brought lu?
ni ki 'Si-glut in tuck a way a* to liver the
lift e ir tt:il i- t"-r.
li" 11..! profusely ?r? m the wonn. If* witt conveyej la the
it!les '?: Di Bwaa M Ve?.-?.,!, ivher- bia voaadi w?-re
dieaaed a? ?p?eil;Ir a? I ???-?i11-- bat Mt till he had lieonnir
rer> tri The lajured an an thrn na?
n i-il M Ita N"st Vi ri; HoBDltal where he lien i.i u new cr:t
Itaaatbenni ka could live bat a tia nara.
He wo? a nat..? at Ir? I in :. ???? i? aboal .'.."? vean ?fuge and
hail bee:, ?ii thi? ('??',:.Tv ?>: 1 a :.w TTTtlt Be i? r.-prt-nenti'd
i - :i?uii a tem;-orute and tru?tworti?i man.
-?mm*??
TO Ti'.E I?ENKM?i.KXi.?A luily ol' ItlfilllMMt. Birt
ia ti: til', alni with ?-j -MtrtMa Ji.vaie, a.-.d without mean?, it
laataanta enter the Home of IncnraM"? at We*'Karmt,
atora i a perta M ?re tai.en without aaaeeeapeeattlnj and
a**iat*nue from the ch.ir.t.itlv tnilitied ia ao'.nited. Contri
liiitioii* for tbi? piirpo?emay be *ont to Mr. t. t, Randolph,
lit H Wall-it.. ?V V.
The 1 ril.ui.? lal.r.Tj.
TnK LARflKST ANT? ? IIRAPKST NBWSI'APE? IX THE
MnltLD.
BH-MBBBB-Rs ok rar i>aii.v, ?k-H-weiklv axd aitEKLV
TBIBt'5
HBtV-_l_RBB_Bg the fact that the nue of Thb Tkib
_MB htibeenlncrewedmnr* than one quarter, th* prica will
remain the aaiue.
TEKMS.
SSKKKLV TMIOn.
Mall ?nlaioriber?, tintl* copy, 1 r*ar?__ aomber*. ?'i 00
Mad ?.uiiacribor?, club* of Bro. 9 00
Ten copia*. addre?*od to nam?*uf*nb-_ribor*. 17 50
Tw*nty copie* _ddre**ed to name? of ?nbaoribor?.34 UO
Ton copie?, to on* addra**. II I?
Twenty copie*, to on* addrea*.II 00
Aa r?tra ?opy ? 111 be **at for ?aoh olub of ten.
MMI-WIKLT TtlBUIIB.
M*il?al?*orl6*r*, loopy. 1 y*ar?104 aaabon. ft 00
Mall MbaarMan Soopi*?, I yen ?lot nu-Bar*. 7 BO
Mail (abacribora, 5o.??.l?*, or ora, for ?aeb oeay. 3 rt
i'.r?oo? r?_ii?iiug for 10 oopiM I*., will reoeiv* aa extra copy
for '' Biunti.i.
r******* rvaurtt-f for lit???** its wrtrnelrewMBtfBfr
I?A!_T TRTPgr
|1f* por -.nur |fi ti. ??> m',-*?*??
Ai. If ae I'll I'lil "(INK Her l'*??k.
?Aunib
1 ''-vi?-i"in-? ai Ultana.B 1 ? ? '" ta ' in?,
bT-teKeT Di I..,., 'oeeph P 11 ii.?' Or?? B I a-A-BB
M. ita . : r - I J.. .... I r, ,_ ,'",,( , ,... ,|_ i
MOBBAY. 'P.i. UTTi-o?. Wetaastaj laaaM ?? ?ka (-?''I
t ., Hi4tTVi?i!t lina.,,., ?a.? M J hrlh- _-r lan ? ?? I '?'s
Je en k Ma?er ef Mel m < I. I , lo Barri?. (. .l.i .- ? o' Ha
li ?? ..?In ?n I L (Ir Ih'b and ?i.s.l dan.li ar o' tiran un!.?? 0/ ?-?
Iji.i... ;?. .? ... ,. I,
\V\T4rN -aitXnUB li. Hil- rita ... -lii.n.l.f. ,,.,. .. ,,,?!-?
IU,?. Iii Ila.iu.? Mi Wit.uuu V4.1. ., '? I.. B -.'. - I. ?__?
?i-nnicM y....... - _ . fill Wi liana KitrbH. ol i?f?
i oi-k
iii_.?-w. Baale?, ?ud ?iisiik, s -. kag, papan p*. _,r?^?j
TT?**fl*f WlTTITTITF TTaTiaitij tun It Bl a laaitBM
..? . ,. I. .:... (?i.- Pt Ike Be? VA' T. Knyard i.J~?,_ ?-.
Will a?,.?'?, iii. Al;? ',.>?_.. Mag ?? M. 'hu !l ; ? .. llaeM
M?c.Ilii'iH?fH-r.?-i N J
aw??????__?_?_?
?IB B?.
ALVOttP-.'i Baathpert, Cona., _'. We.loe._By. I??.* W S?rihK,
?l!r.?'Ma.,,|l .'.I, ..J
Itno 1 ?ti-u. ?I I." ?.pia i|._ Cuan a. :v> tlinort, ntl .'vMtcdap.
ti? M las? ,St /"'.:.- k ii ia far. b?.r?.Sew Y.rk at I! ??a at,
and ra.uruui?. I?t??n .*? alliporl ?It,, u,
BOYD-On MetaeelM J i. ?'/'?, an-r a liu'.rio. ?Ile-M?. M?ri? Aaa, '
wulow o( Bohawl K Paid ii, I., i oil BBS
The 1-l.fir?. anl titaatee! li.,- laaajr ?r? ialBstl . il'.-i 1 H -iii?.-ral.
saP-Uar, J-aeta it ? e'etaek nom ?h* r aie? - ,f bat ??*?,
Kotier' li Hoyd, No IM Battas ???
tAHPFNTT.lt-M 1-rtataBar.ea Poor??? day. Hit?, taeoth ?MB,
Jae-ph ?'itpenlei in ti,? f.'d ye?r of bl. ?fe
The Iel...... lad ?li -.i.' .a lb?' Illi.il ?re ?..t-l'e ' 'ft ?"en I Ile fan,?ret,
ti i. Pai_ha_e Hee-Mst-beaee. m s-???itb ?i?y ?t ii otT-o? a at
L.iritge, Wll meet Ihe 7 I. II. ?'?Ill It I'll't ' 'lettIT.
PAP.lt?On Tb i iliv in? ? M, -? aV Virgin ?, only ..??hier .
Jam-? a?.I Ha-ah I. flan, ?ted S v??r?.
N'-tl?.? o? Ittn-ra. in .?.a u.day'a |'?pet
1 l)W.'.ttlJ*?-OuT,.-iI?f. lui? I? thai AWI ui Etwir !? ft M
ye.r?
The |e_ fire? vii Iri-i.'.. Hie (?in? am re?p.?rt|n'|? ruril?. te et
teoit >l ?f.iieral f-i.n bit It'e real- ? . ?. Na Ti ill.I Ihn?;4T>aitaV
?!., ot, Freaay ?! . . ? . rl_rt
POBEBOSB-Sa Tant.,ltj, J,, .Jl, ?f pamba. Mr. Mm M
Peal ?ajn roi rf oft?'.. I,'i Tin ... rm c .{< i o' Billi . "?*?. Mit. eat
ln,.ii?-of la? leo i|?(iry ?*T'.e le .? ikbaB)
Ho ??_ ne. and Pi, 1,1. aid ?MB tl.i'.r ni I-r . .n ?li law, OU M M
. ..i, i. um i, ..i-..! i . ? .-i : in: fa c-?t free.ta It'? ?wa
do?, e Nn -i \Ao.t K..iiii??e-?tl. .1 nu Monday, ti.? ian lui? . it?
.. . la. a p iii. ile lit u?iu? Wall 1?, iu.ol".l in lu? flu,J?; ??all ?I
hi Mar? ? t : et
Bal mi,..i. and OB????. i>?(-- . pira?, i py
vallutiks-ii? Thai-tap aaaabsi Jaaa M ?f?.?* ? ?ii akn
lui ii fui ill.ii?. AI::o I Panta, yotmtott ?on of Allied C ?ed rituaa ?
A ?I (.'ten ?.ol 1H ?ein, II Ulai 'li. ?id ? day?
TI-re!.tire, an I tif?tl el ?In-Iinji! , ?r- re.;.. , lu'ly li T.l.d t??ttt_l
i ml sa Mlur.l.y, Ib.- /limit..: ij <? lort a as., kram Ha
'.'. .' I .' B ! I I'- !.. li IA,!,. ? a-. I?.i. (.und
WAItDLAU?Al-lo'ili. I. p n. o > _.,i?.-?d?y ?itt r..' , al lui rroi
iloace. No '.'.-.,,. ?! , Breakty? B.it IV?, daw, 1? the 4M
T> ?r ofbla age
Noti'Ai of I?.!,-??! toaiorrow
Opccml _\"oli__B.
Why roar PHALoN'r, MOIIT BbOOMtBO CBSSBB he
'??Ile I mi.? of ti atari ?ho?? nf ti. ? O-?.! )<?>. Pi .r. I ? i i. ?pat
I ii? dire-t fnnii lh? put li of bor n?hW flaw?-.
Wb?t ?TMaalla-etalhenhataNaet'lAIMPS BMBR BSBfS
INC CEREI S and a big nutb pike7 Only tata?Iha- I uik.ti m
oinrh not.? in Hw? world.
Columbia Colle???Th.- Am. mi Mea?a. < t ?.- a.. - .??..a ?I
Ita Al' Ii.M I ir li. I li i .?. of r.ffi -r? lu I Ina- trill.? ?,?i of ?libel
will he I T.! lu tbe ( ,. ,,?e Liar::!; Po.-ti niall ?t- neal
l. -i h?. . ?r, Ti P.-.D-Y J . EKJKO In. - r?. ?IK, ?o_ AT_M
ihr nn-e.i i there ?til be anetal le ii n ol ? ? Alpau? IT.? Iras
le-?, Picult?, ?ad ?lr?d ni.? of the (lol -g? ireeeetlaltr lavBed te
?"eui A.b VANDP/K!' b-rrenry.
_ _ f. * ' H.naifway. N. Y
Faat-I._g>? Nillir??.- ..,- Mata I ,r li, United Kondor? tal
Ike Iuii'id-.'. vii <_"e*nai?wn Bat l.lrrrporl. p>-r nt-?iner <l?'y ?r
Pen? ; aad far the Oanaaa **?'ee, ?i? Breafi per -oeaaier lltaaa,
on M I I it!) I i .li.ne .1 a I' I ??? M ? .| trl'i a rt I?. J. a. at . aa]
? l ?li- I I? l..?n t Uri ei. at li li .wa httlion A ?id B. I 0- ? OVl
?tali a.- (. ?i.I ?J, 7 ia n. in , .V? ni. 1 .i .1 ?. 7 ?i? cb. HtitiaaO?
T-T??. f? _JA.MT'S PT I.!.:. P?_ta_l?_?r
Hiiowr,,.? lie i.. Keller,
AM A i'RKl PNT1A 1 AtiAINST
/.?'.ATifi ( BOMBA
will COBS
all asersa Bvs__r___nrii
A loaiii.?iifiT in ha.: ? P millet of water (ia t drink) ?rill lo a lew
u.iiiut..? ||M Ml !.. 'it pin.fa. duohirgi'?, tad tr-tare th? pe(i.ea ta
ho.lt- ?iid c irtif.rt
RAPIITLY CIIBP.M
All Ilb-uniitl in 1 Nr?rrt!gir Afteotion? Sore Tht.it, Aalaaai tflpfc
liiui ia. Narva at lieaila -he
arsSBSi fit pain r:xi?r?i
Apply lh.? Ready Bi-ief It ?jri!. ?Sard ininied. it? _.-?ii" a ,at?a
, nr
Pno? SO reu'a p-i b.e.t ? Hold by Driiggi?'?.
_ I! UlAVAV . ( .. , N . H7 M*.4~b l_aa
UalHbliahcd IH-1
A\.M OALK, Ja,
taaa
IBM. OAlaK ft SON.
Jil N-? 500 lill i .!>'.'. AY (1-mpnr.ri y) Metropole?? Hotel.
MAM'PAf TT'rtKIt (IP
?9TEKLINO ?SILVER WAUK,
/.:... ii. .m.Mi li?
KIM. PLATED WA______t
Is aaw ree-iTi ?s . bn? ??urtment f ?he
OOltllAM __ANUFA<3TUK_-f_t Oo 3
I'laATI.I? WAHI
A new ?nd ?tiperinr arti r, ?1 ? . ,,n? i . i,,? i'> . ? I l.-ieii-n o! ftoktm
a: v |i Itmi m i e <???( h. fuie oflarrd eltbc. c1 - ju.o or (arrigii in ma?
la.-(are
W O.. Ja., will oer'.pyth-?tore No? .179 mi 57? BROtB.
WAY. V e! ?beal -iii-.t? i
The Br?l Purgative In ?hi* World.
LADAA AY'S II (JII..4TIM. PILLS.
ooATBO arwfl bvtsbt oont
Superioi to tugtr,
Fre? from ?it?e,
Herer a kel. or gripe?
The ou'y rrgrii ! mern?j k?ea?I lae
wnril ?m1 ?np?ii,.r I? al. |.irg?!i?e. ?It? ? ??.re cr iai_k*r(P p_??la
psaaf? utr
THKY l'Iltlf? THE BtrOOB
HKUILATl. THE ??'STUM.
AND I'll BOB
from the stomach, I.re?, ...well, Lidneya ?k11 and other atv-rrueae
MB8AISB Ht mor?
Plia-? 2i rent? per box. Beit bl Hii.ggitU
BAD4V4Y ? 1
Be n" Miit-alaae.
I rn ? . lin?i Huit?
o! ?II Wool t BlSiUirlr f r
tS !>(??.T.MtS.
iiii'.hlerorih-SP.A MBB or n.,. SOOBVAI-BB
DIIVI.?N A Oo.,
BRilADAA A^ , .1 , . .
HP.OAllAVAV r inn IA aireaat
Cbolrrn.
11! IBS- l'K'JiLt TOR KBOM C'IIOLK!:?
Approrrd by the l'by.aiau? o: II.? Melin., ?litan Board of l(aa__,
The s katata A?wrl ? -?yi * W?.r.ii?.l .n-..ii..j witk tae
Taliiablr qu?!ittei ?.f (1 i? l'ail that vre lan iutioil. e?i il m our a*4_k
i ! me' ! rrery penn- In nur ?e.ploy beinc supplied tlie.awllh "
Several Irrg? et??! '?.linieuti lia.? lollowi d ?he i?ot? c. tra?.
PUK SALT. BY ALL BB-M_SMfl
HAL', i. LIK I.KI.,
Wlw.. ?air A_rO_L
J A BSUB k Co , Proprieleri.
Bl IS Peailt?
New \ .ro
Tbe Beet IMac?, io hu? new, taaty and wrtl-raaAa
BfSBJBI aal a_-BBBS CtOfMIBO i? it P. B haLUIvin?-.
N?. 'I an J B Bowery, th? laig??t?tor? ?ad .?iorl_i?rit ia Ibe citg,
?al l?r. ?I i '?a
"Rfriiitririlii.ii " K ec oaai rae ilar?TS
We hive reroD?ti_e?e?l o-ir -
NO1 ? AM) (. Til KI.:?.. m.IP N Y
BY KKMUA l.'.i; TUT.
METAL DBP_BTM_NfTOBO 8
the ?tor? ?.I Blata? ?nrt perruiiin.? ?ai hue .??ILA tit PLATEO
IA AR!- ian. ip. i-trlu.?Te y Iii? fiirinr- prriiaa.'. Oi.rpati'.a aial
bud a lart-r and h?P?r a?a nfiuent ni line PI. VIED W ARE ?!'?a
erer lw?r? .1 pi et wholetal. ot ?-?ai, wbn-b will ?e.l repay
tl.i.ii. for a trip flou. Broadtr.y ta the fowl of John at
_LUCILS HART-Ce. ^
William .^TTtif'e"
LADIES' ICE CHEAM ASP ; NIBO SALOON.
B HaOADWAT,
New York
Te? Cream for .4trtwherry Ke.t vaia ?nd Eirnnioni .1 w)ia)a?a_a
p- -a
(?pen it 6 or', k in tiiemo'nin-; for DrMkfnt.___^
" Invalida' Traveliua (bair? un VVkeele, lot ia eid oak
dmr l?r, ail to mi?
ISA I?..P-? Util A.K? 1 ...riet
PaTL.NT CA?rERlNU H'lRSEs, (or n md out deer?, ti? IS?
0)M
Nt R?HIY SWTNi5.nl Bil,r Tender, g1 ~i
Boya ST BONO VVAtrONB i'b__r?u'a i-AttRIAHP.il. Propelleir?.
En? ?b 1 TiAii.il. Rorking Hortaa
__!_"b__ .t* <TI " sar.BS-B-.N?.m ?ian,.
lilli?? Hair Pye. Mcti. Black 01 Hiown marana--... uala
rtl beauttliil i reliabl? , heal cbea?.??l In u?e. Depot No. bk Ioho ?k
Ko'd by ?il llnigti.i? __ _
>ur?err "???iiis? ?nd n.ibv-Ten.i.r?. ?:? ? -1 w ih
Bra.ielt ? arpet. Rnpei and Hooka ooeipUle Ui put np us ??? doeiWB?
orpiina Prie, onl7 ti a ^?^Jo^S^^mamf.
-100,000 l'rav? Weldet CoGair* ri Bases, s bas ?bai
C?_l?:Bt?aa. %eel ** "?.rt? ?1 #J KntU.li Otoo? Indar.
.birt. ?I ti -<? A whol.-?:.* .look of ?Ter.??' - un-thin. at re-_?
CHEAP at No I Park row oppoaiU. A??or HouM_
(hlldren-?arria??*-. H.by T?^-rt. Sw1_rt. l.rilid Ci-am
Proprilera and T.yt-REMOV KD to Ho. ?7? BreadaMy aaar
Mm ni-_lewis p tibbals.
Tke ?A't-arllawa l'?w-etary ?? t?4u?t?d o? ?he lise ef t-e i~?r?
lem Hi Irwd I mai?, estri?e? it WoodUwn BMtaa ???'? -ata aeilk
?f the C.ntr.l Pwk 0?-t N? M P.!< 2"iot_',?iv?r_i"??____ .
Wau Curr_t;..niroll?r_ * l(?OTB. PreeidmL _
A friat? He lertiaa af tke Bee:
?EA4 1NU-IA Hl.lfcS
FOR SALE AN? TO RENT
WM ra. huge if no1 ?unod within ? d?y*?
V AV WICKEI, ho. tit Bre_dw?y Bj BaktS
Tke Baal BtrawBarrr la Tka Warlt. ^_
Per parte-u-.. loolee? M?-.p lo O?OUOE EEBJtr k tO?!
(*^'VMJr\nmmm
v 4____ata__? Baa*feB__ ____
M_-_r.?.rtA.^rp|^^^ "
g^^?w?Setr^^

xml | txt