OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 23, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

?
i***4??_PsWJf?' 3-*?f i- ?r rN-. "- r=-^_?3-_____!_
^?1M_? >4?y5?____sS_5s?i
_ or
fttjptmt
'^<*
V01" XXVI.N0- 7,MM..
NEW YORK, kSATlRDAY, Jl NE '23, IWi-i.
PRICE FOUR CENTS
AN l.Yllim.STINO QCBSnO-f.
n ,....? .. fraa-Stataa I
lud? I ? it h my diteu? cf the MBB* h, ton, t-i
_,-tit ? i. 'i? ?t'peitiii.iug t" , 1 la? rift of pertoni un
'a ff pol
atoa"! i ! ?P' "r nal Ti rguil.
Th<- ?I '?ii? '? -hen mtiirtlly tiuei, how ?hill we rfttor? tnd keep
there < iri.ni in a healthy md normal rendition ? ST? tr ?wer. by at
wetion ? tasaasr
tier. ?? n-tii._ ?liii.k?. no irr-.t.r in what form pre
atatrd. u d ty t> ? ,.,, triordiig to ii :? ' fir?'-In nith
tairg I
llooi i \M.s HERMAN BITTERS.
BIM i ITTKHS k . " mt? und ?I I
iMtataSB ?MM it I- -.tale we gatUrrd in tinmany. ai.d Ihn?
ataMas taltal -
?tari'i?t> i :i*t? thi? t.untiy ali nil. lill
MiT A I.I?! OK iU.-PARATlON
laaiiy" J ecntauii no whi.ky, rain, ei any other in
Iciicat ? -.11 in be frrey u?ed in fa: i ir? w ,thout ?ny
Irei el lak ' I I-?-? ??a -? it i-nntr.rtiiig the dei ?" .
p, ra?... AA . ?? .?I, ?: a? h.rt ____?_ji u__ri?too?l, t. ii 11 y are ipt to
ggataaadtt-bBlTTEB! pa
man? fi. i - - kind
Dum .
CHOLERA SEASON
el e_4- ' I fiitne
H_iitry
I rRl.V.'NTI.l",
and.?a Mu n ni,;ie n it. i, .
nord ? ? in i ti :. ?. I I
Tb* rr? i ? e?ic,
HOOFLANl 9 OERMAN BITTERS,
will ,
BSBIUTT! I'lHiLiiV
??ulla. Ir. n. ?i-v i .o.?< ?I ait-vri
i p ans? iN.f nu itali ?i
i - . , J Ly
MAI HK HAM ?lill ?
i x FOg i KB
F. 1 l.
. ?.
? OK LAMP bli ti
aouitai ? masas
BALK OR Fl-MALE,
API I.T OH VOIT Ii
?.u hud m ita. Bitisaa
a.u'rtiiii ii! dtp i dent on bid liquor? (. r t! ? i aT ?-I
lou? ?let t.
1__? MT THUS wi 1 (i?rr Ihr mott MOBBS HM ' I
I)Y.-TKI'>I4,
?el di?.?--? i> ? kartell ef Ita - indi?
ihe e_ly ?ntr rrntSta -) ! ?efe remedy for
LIA K11 I OM PLAINTS.
Ail ?n lark B ? M tasto? the Bpstag mot 1b I
cid.ty ef thai ia i? rtai.t ottm oi dii?r??i?i.. Ita .v.r. T : ? Pi IT BBS,
Wiili'u! . a ? no n my. or b? pim
pa.??. r , Billin B to I knllb) ?Bil lllllj I .
?-Hs ?n. ? -y.leui. Iirnrp
HI ali li __BBS01 ASS RUMI
like the i
? >?, llrbility and I ail.totir.
HOOPLAND-f. cn.l;.MAN BITTERS
Will enrr every cutt el
<_r__u oi N.iviut Drbili'.y
? of ti ? li.d' rji,
Ai I ? ird
Sn ins. li
?Db-rrv. Ile lil', u Ing ?juiptuui? niulLi.; Iron? ttitoiden of the di
gratiTe t if-i.?
CeaaniMi.. e !.,? ?ja lair. l>,lT_en of Blood t. the Mead Arid.ty of
the Siou._c!i Na,..?, ileartburn. Pi?B-it for Koni 1
i.lici Wright iu th* Sion.? h, S, ar li ii
pen. ?.?.king or K1 uttering ?I the
i n el ile Stomach, Swum, ing
ol th* Head, ilmnrd aLd
Uilhi all Breathing,
kiu'tering at
the lltri.lt,
(ticking
oiSlH
Baatatioii? wheo
lu I).
Dina Pott
oi Webt latan ihe !?.ghl.
It th ?nd Dull ?'?in in the Head, De
Beta-icy ( I P er?pir?ioD, Yel.owi.ett of th*
MM?MB?ML l_M .uti* Mile ink (T.rtt
LuT.ii' fcr Si.dden Kimbri I Heat BnaM|
tink I __.t_i,l lu ?,n.i_g? of _-?il, and girai Dt'i.aai.i. ol .
We hav a f. ?t i f letlimcLiAla frcm al! p.rti "I P.* country, bul
aga-, ?al! s low ol ti.? puhlicttion of bat lew ot Ita
?it* Illa-?r it we.I known pert, ni wliow ir.teli-rl.ee tu.I discnuii
ballon ti. tapial "< Sha, ti"T wr ?i 1 pty one tl,.,u.a .d .'c1 tit to i'iy
cor |aod?i og i ceri.neate pnh.nhed by ui tn.t it not gruline.
HI COM M I INDA I IONS.
Mea. Jo au ? Tkomj wn, Jodut etj tbe .?ii/irra? C.'.rt of Pinn: ,<? I __
PHiLALTirni? Ap
I?.indar ilOOl LAND'S (IKR.MAN Bl IT. US a r? u_! .
?Ml ?a ' ?>r ' 1 stta ki of li.digetliou cr Dytpeti? 1 nu cert. - i .?
Ir-ai uj ?tp?r.ti.Cf of it. io .n. with re-t?-, t
lASKt rUO-fl-OB
Preai A ht.Mak,,. ri?/.. SeW 1-.4, Bal -.ii BMaakaBg MM
?MM
l??*B _M I lake gmt ptMSMB ? '? -'.trm. to the eitiaordintry i
BBBB-U I? liOOKLANDS dLUMAN BUT l.h!? pie
Cured ?I j oui rita. Iiihmrnt
A atrii,: >i u! a* f.mily ha, been for miny yr?r? a peilrrl r it-,
?. I?j?o?l ,?. Pa piutionuf the Heart ?nd other d.ttreinrig oti?f. i...?
el al. rp .1 ..r?r. i_til perraaded to try t*i.-abo?r cel-br.ted iri_?dy,
? ki. I. ta a few weeks le? tiled iu u.aii:;; tiri (to oat h?r own wurdi)
*"a eew w u.?-.
Kee?!, ?t ..brr'y to make ?ny u*eof tint yo? ier fit or r.frr __a
Uai au?.fen le yo it li_,y, A Mi MAKIN
From Join .I. II tabwatan ?H Arra oj B______i A HoUhiaon Iht
calatrnttd Uauujaelvrtri of taioy Iron li'.rkt .V. Ml
g-UAU.',!..
I aai li.? rrriiirtit fro-n ?you of one of ?he gr*?t*it f?Tort that r?? b*
eenfmrd _poo man, rit, that of ha?'tb. For nany yrat har* I
?aatVre.1 tiru, -t.e of the most ?uuoyiiag tnddriiiliilt.iigi.3ip.iiil?
Bat Uir huBiii family eui be .?"ted with?chronic diarrti??.
D.ntif :h* long tin r I was lulenr.g from thi? dutrti? I waa tttended
by .rga tr phyiicitnt, giving n.e but t.mportry i.-lirf Btaasaas
aeriurdi. riman :,t?. I wai ?aJiic.-d te, try HOOKLANDS OBI
?ISBimSS titaS ?he um oft lew bott ea of that ralnsble
Bedail? p.? complaint ipjwired to b ? (Ou.prte.y eradi' at.-u I o'-eu
kreirdly t!i_i.k you '??r ?orb t ranab ? ?{?t in? ?nd. ? i.rnevrr I litre
Muip.it.. ty. chfi rfully reioinu.enit i!, wuh fu" cn?.fiilr. ?
B_MMBtI Tr..y TI..1I, umtm f a?a-|??atM
New Vi k Itb. t. Itet.
Bii_A-t Lett J Ilerk Put'or | ' f'.r gk}J r. -f (horeb Pember'.;, ti
J. J. .n.,,,. ij fie Sorth hojt.ll C1,, li l'hi'ildr./,hol uf/TilrJIf
tutu, ?J i'.i l,at,li,t ('muh. Chuter, Pet.,,
IhiTfki ?i. MO ..FLAN. I?."* (.h. RM A S 111-1 RSI f???> ?
???iii.,'. ? u.y own ?Biiii y. ii. l.?vr bcu
Mpieaar.i ?:f!, '!,?,: rfi. ill ti.?t I ?Bl induced to rec oma.cn J li,?::, lo
Bat? i ti cn, tod kuow that they hire operated inat-ftk.iig J beor?
-kinii.i, I iiki pt.:.! ,.> ?, re p tn. i i ? [
tai, ki d tailing the a lenton ?
aMMttoyann ?? ?eaaalMMaM BITTS_?. taawtaf r ?
pw_?_?etti?i i. ? n a?aadaBsa ? : be ??..tB.'a j. I ia i
elatrf.. ? r.? BUOI'IaABB-l BlTTI II
Mi ami, ?nu ?. ? in; ? run. drink "" Yoar.,U.iy LllVI J BSCg
Fe.?,*,, (I otk* Chu,.A.
t
UtlTLIBlS 1 I.?re recnt'r b*?u la.i-.rinj
?aV.U.!ii, t,. ., ? a on. pan rd OT ptoiTrf.i u (I (. -..,
?ysieii >..!.. w. ?
BBnafttaMBtr.teJ tal * I ? ilO'M-I.ANP.M.l U
BAN BJ-TFB- e? f rrroin-nended hy pertoni wlio had li
Md?, . ... ,,,ufthfte Kit'et?i tueetaMlBt?
-an e,'?tittil I i.idiuarr:
aaadal.dii.. . w. ?".My Bia. teen I
?e??-ri*,,,, and d: .,? - ?.::. i.i.af _r li. I ?} w?y
Md tlir _-? , ,. . fe?r, ia to Biak* many ? ?
awi'i; i|.iii>>!? if Bp a WMN
Wa?. I ;.t ertect I i a. i.-an, uot oi. y .,i .-. thr stun.
Be*, buln.r .r? .???ui w a. prompt aid jiallfriug. I hal I 1
Ma tiri.vrd fir?! t d perminti t be.iobt (roui lor ?te .,! |
"??? Ve y :,,, ? ( ? -our?,
V. D. .LIGFrllEI) N .-.-.... ,
CBS-WKATBl ? ?-I'.FAT BOM ' Foi:
IN?F?.?TIO.N
UK I
? a i . Batatal SI ? or a Hal t fp.ro loi ?.5.
K_??,I4 a0iJI ,,,?,.?! !l|jg;i?t no? I.bt* the aitirle, de Ml M p ' 'f
?Jf My of ti,? neal it.?.;?' irru'iati'ia? t! .' n,_v I
al ph.:. Ml H IWBWSl Inward it. .r
.?pie??.
fkl.NUI'AL OSPICB AM? MAMU-At TOST,
Hu ?IH AK?I!:T 1'IIILAPKI.PIIIA l'A
.JtJNIlS A I IVANS, l_0____kTO_UI
?at ?al? by Pr |{?iti ir d Daalrrt iu . ?i ty town ii. iii* lulled Suiei
?ta Ag.u, , ?. m;v\ VOkK .sit
III.I.Mll? >I.I> S
*?KUa AND (JIIUMICAI. WAia_I10LSi:.
ita gee ?koa.way
WASHINGTON.
REPORTS TOTHEFREEDMEX'S BUREAU.
PROSPECTS FOR A TARIFF BILL.
Monthly Report of the Agricultural
Department.
aa
FAVORABLE CROP PROSPECT.
\o Vote on the Tax Bill in the
Senate.
The Indian Appropriation Bill Passed
by the House.
THE PENSION BILL-VETERANS OF 1812.
v ?NiimiKT ol' ?tarni Kclier lulls PMnd.
?v.-msi.i. a, r : it. .luit?- :.. IM
'ill- TA III I P,
Hb Wiji .imI Mhb Comaittea ban baa in
. ll'li;.. nil 1 ?Lill late ??? '1'iv ure -1.11
ii hare lahea te tate jet n m Talon uiupoal
t .- . i i ,e io i patten hero,
i i ii,?' loiiiitr..
lie ii.].?i h.?i? ion ic readj BJuia aaal Ta
1 ? Mdtogive al a nasn B ha i.'..?.i, ii
i- te lin n
TIIK TAX HILL.
The Imatl I. a ve ;:? :i.r:illy IflWd, with IKtl
. lathe :?::.i iiiluii-iit* prop".'ti ly ???? i lemnittee m
liieuee ti' the '!' I bill, Tv y I ir han tli.'i'i* ilfirs oil ti.?
till, ?ml ;'. m pri(._bii' they vi ??I li'oth finir ?i tiou upon .t ti
u.onow.
ill1-. MM .??.?!. a r-'.KiwKi.L U VIII I. MB.
Kipmantit G mel] ami Rmbmm ___ti w?
tnrrjeii laWaahiBgtoB, iif'-r a ?di.'? a-aaaaa B IMfcnal
: ? ? >!?.;..ii-, i f io:.t?.-i'-.l are-aa la
? ' I i rn. frotu the r. i Bal i-bi.ii.i-. The S?? eut Cotuu, ?i.e
_gtt? IB f.ii _ii.--.ii.ee? if the ai-.?au!t a.II _.eet to
it.i riWW BBBf-J- j'.
nu: DKAiii i-i mu, m urn::! v.
Mam. Dai . I Dailiog wiUtosinoRowadiTara
? .1 ?g] L|?iii t! I lu:i- Mt. Hun
ll_BIH.ll
M' -.-. II ilbn '1 Hii.l \'.i:i Muru ret?n neil t?.-ii..v.
I III I I'M '? *. A? MRS M aOVTU < A lu'I.I.?A ? .UK
??TI Ali.MANI II bSBTOl BKI'OIIT.
(Jen. Hnv. ; Um 1? ?!?iw:iiir ???
Bl i.i.? A --r Co m - i ?: ;:i i i \i li' 11 ..? i ? ?
FBI UnUUI AM' All tMIOXl li 1 1M? ?i I lil ? A? iii i?a. [?
i ha; i I-HA. K ('., ' .? - II mi. )
Vi ? - r,, Bob uni -O, l ? , ii,-! i,
sir.,..i.-!..i'i \.i KaOert-io oo South Carolina, thal I bl Rot, Mr.
French ead l.iout. J. !.. 1 ntl anriptaeoaled ee bri*a *n*ied
ig, an.i im I diiapprorad tbi-tr
1 bat. ' a lu.im.- to ?i t'- thai 1 have f ? ? the tn?t di* ipprored
oi ?ni "tinei? oi? ? -.:?? lathe i: raaa baeeaiu pUatara, han
in the . .ne of tue K??r. Mi I repel, and I.lent, lot* I IhoBghl
I wa* uuilt-r*f?oil or l?en?, ??loailman ?ml I ullerloii wini I
told ti. t .-. ? h , ir u,i r I? h baa ? f ii.on?? to Mahl*
Mr? K.H..o ?.o ?"' .' the p'o.'ir -t wara, a i.iraa havm.
b"i'n molo. i .I .i,., r-'i ? i ' ? u. i. a? r? to ret a
?her- a? i .?? ?. proceed! oi the ir.i> the land bolder tu
f roi :? I .?-.-. .
lia i til \ ..it i.? I j I : " I -i lil 'tie
Batta 'ii li.i : - .. ' ?ll.d a-leilli.y mil. I M tin- .utlnt. 1
thal ii li an i i noa a i] i
no: 1 a, ai.il aaen
I? l a- i,
the on ii-r ol?? naalt.li-: DOBCJ ! Ii.vfoo.l foi ll.eni. ?lill 1
will futtli'Tiiio?. ?t ii r it .?... ...i SBJ
thing directly oi indirect!.? t" do with planting bot a
fireedaea ob it.
?.Be
i ?i nu.* t : i? ??.\? 1 m ?.i i -. dee a the Ker. Mr. Fieaoh and I ...-ii.
Ji.lt. I am ?ieu.-lii l- le.;.-" -, g .,??1
It. li. HOOT] ii' iel Mi.jorli.-ti, A??'. Co?i?ii .?loiit-i.
i I?.1.D1._> ? ii i' ni now AHtA-Blt, BtnOCBt, am?
TOI DTtK-U ?KKKi:??liv.
Um nfarl if Um ?a-?tiat Commit ionei oi Freed?
?r.eti - Alfiirs in Ark:i:i.a? Miaeoari, ?ml Ila li
fir lb* tuon! h of Mu. . ?lite? that II.?- number ol rallen i-.u".
to refuge??? iu the month of April wat i I,", ti to _ -.??.? refuir?. i
i *t .i con ot I'i.' i ? M -i:?. iii?', 'i ill r ulan wara ?-- "d te MO
1 fr.???da:eD ?t a e.i?l o! ?.,'-?.' 17. lu t.,?- iii- 1th "'? Baj ?
rat.on? wiro n?ue?l h i i at a ant at c? ?.'. . ?-. ead
? an w? i ?.- - jiu'-u. ni aco?t of _ i, '..t .v.'.
illili ,u May noi.ic ra gina thai ratten aaaM ann
to ha issL<*d on l .?? l?t of .lune, eteop' to Mat a? ?ore
in l-firuiBiiei lit?! lui.ed by tin l'.ii;e_u. or were to toft the
I oftice of ? Soporin:??iidniit a? to entibli him to link* peiioual
; iiiteiiig.tion a? io their nece?*itiei, hut it wai found tint
I from the niib.liiy oi very many to procure Beela in proper
????loi for planting, pirteul-irly lush pota'.oei aadathnanpa
ti-at coi.1.1 hate l.ue.i re.li/.'d early in tin? ?<?a?o?, an.I moro
than ?II from Ila Bhaaa e of amount to plow Bad colt?vnta
crop*, that great deetltatkM and ?uffering will prevail in tunny
parti aftkinaaBy unle?t relieved by the tiiaritr ol' ti.e tim
oriiii.eiit nntil the cora h-inest i? _-_t'ien?d. Most of Inuse re
coiring as*.stance from tin* (iovertiuioDt hare rio ?mp? Badu
cuitiralion except corn, ai.d tbi-r hal for vi? rd with bright un
ticipetiont to tbo te_?on wheu "loustiug ein' can lie
gathered. In ??suing io the <'???titut?. no diicii-uiuat .: li??
been tnad?* ou ace >u:it of loyal or dittoy*! ?i-iititnun;? or
Mai ? '* during t_e War. 'Ibe aim hat beeu to ?mist the help
le?! destitute who are tiring to help theB*elres.
KEl-IRVLITY LAW.
The C'jiiiiii't'.''' to v.lio:ii \v_? referred tin- na '. it OK
?ahasn In relation to the repeal o! ti.o N'eutial.iy
I.nv lune not vet rep .ried, but it it B-BmBad ti.ai 'li? IB
pr.tt when made wul be favorable to the mian All tbc
di?i?.*?ion in tbo Conimittee have condctnued lue extreme
' tne-fure taken to e.fureo the 1?w.
laOl'ISIAXA HOXDS.
TkeiakaTi bail ptariou rtatemeati nlitin to
the dein-1 y lu |ha I r. i- ?r? lieiiirtmcnt of the haadt Bateag?
i in- bin?? i f New OrVunt and other parliot to 11
! Audi'oi. la whan ahargi they aan al m tfan ed BaBnp*
ture by C??-n. HherUan ?lui.B| the litter pirt of the War, All
ra han Mantled aaaaaaBag te ona ti,???'."?i. nra
henttanBnad b.? Um Dopartaaal to ttapw-BaaaaBg
tl'Oin. 'I iiere yet raaaBa kB the keelong of th" Tieusuw-r be
iMAMIaad l.m.'xii worth et Moot beatoewaittag
tin .r p.oji'i owiiirr.
o imniATt no'iks.
i ii ia ?i< i.-??'?? .uii ni' ttic'I'l'iiis'iry ? larg! bai
?if io faenanBatnlapaneallag a paatnln-. IIOBIM B
Bra under adu?' mi ??t M B U"'.r
IBpoaltio .. 'li..' probe I le that they a li ?
,.i m- ouiit w i it-.".- exeept] rhapi i ralMa,
PBBDOMB
j ,. ! ,:i?r ni l'i'ii-idii? li..- Jut i??iii*i! in
: ml h a "iri'd in ?ppl in.' f.: M '-.'??
mil II .m IV:..?ililli mi.:- : lfca J' ' <?f ?'" ?? I
grada al ponBaB-M 9t?atA #19 a anti,
partit i.-ot;, * H bo . Dewed eali
: .;, ,,' m irai ?
i , i.-iii.
IXBTtmCLU -iLI'ART.Ml.NT "1 I I
\ ... .-'.ii ? ? ?and m thei*i>!ii'i'>t?d' UM-kat-B?
. .??ni of tin- Drpattrr-iit ?f Aril- ilttT" li.? Ilsmrd of
, | lapaiB,.-'. K- Dalf i.lara_a?
fore or? :'
!,_,:?. latadB I in pliiie of Lewis itillnan,
I ?
lu?! tl.V HKI-'UtT li IK i?. II I". "II?!. ii'il'AKT
m'.vt??? mp pmmi- n.
I ? tport .ii l_' lJ(*|.:irtiii?'iit ?)I A
?
v bar} aaaaoaj afee i
i ? xira?ir?li:ri-y pre IBn tmt un ac
t itlauay.s ??I ititisti. i ratain attt In apard hal
,? produit, ead pra i'i?.-- ??' nah naB I
prct on I!?" l?t of luh? WH I -i W
Amt ?'?I- aeatl ? and ?biei.ee from caluulti'-? h?date birTO?t
ii:g tLe laHnlfclBI |.?'iot t" t?.r-'0-lou:tlii i-f *n uver.ii.'r.
, Hai total] 'li '?i wiic?; i.i ?i,.i uni lu-uni ?? i p? ?r.? to
har?, ?utlt r ,1 a I Ot fn?ni V\ BtM * II. Bg A pttegeOi f ?r I ?. I
tent of a i n )'of Winter wheut in Indian.. 1* ?ufli.? i?i.' Ijr ?1.?
oouriglng. An tncreaee of four uotbs o? the at? i.g? growib
?f UM hag wheat w?? afford louie r?'llcf ami nn.-lil t-. t r u;' up
M? iierai,'? to half a crop. ohm;?, reimiteil ?t four tentln
for Winter wheat, with two ntnl s hnlf tenlh? im.r.' fur Spring
Aviaat tiini n?'i.ii | raff] i:!'i" MatH pntpeta he IflaMr
nient d,,!,i ii,],,',i, und not r, n i t r* m, Inge M lotreu*/) of
Spring ahnt will '.ive about the ?ann (?Mit- iialf au average
crup.
Illinois, now our gieate?! wheat growing State, promises
?'?v-i.-p ntl.? of .1 crop ot Wnner a heat. A? Ita Spi in, w bent,
which is the minn dependence f,r a crop in jm.i - tan of the
Mate i? nearly a* pood ;,? usual, at lean, three-fourth? of a crop
of that ?houM to nanni la ibia state, i? ITtaeeasia, tto
V,ni!"r trtoal b lepnMi at iii and one third tenths, with
"i.e .n,,i n i,... | n the nan Bgrlag wheal tinn usual, which
should secure ! In ? cliinrtli? of n?i ainag? crop foi iii ? pi r
ii! inna ti..? igptaraan of WtetM wheat i? ahn4aaato|
Sprin. ten ?uni Ihre, taarthl PntU, brr.dth .?f the latter so? n
'???Tie and . m-.-i_! !h tei.iti.?. Tina .kiata g ? e .,; I,:,, t ?n
amaga ?np Mi le la IH Nari i pangan be a MB nap
of Winter wheat i? report?'d vi't!i out-half tcntli or five per
cent more than tho usual breadth of Spi in?- wheat lookiug
ncarli as well H u. nal at tina ?e??on of the paar.
K. ntui BJ ian-i.1 rlcilat file um! tun thirds of e P nth, VuT.i
gan, eeTen and nhalf.il a tenth. Minnesota, ten sail five-ninths
?'fat. tit ?i for Wini, r Wheat, and nine tenths for Kpiing ?lie.it;
I ama fourteen and one-third of a tenth for Winter and
twelve-tout)'? f >.- Sju 11,1.- rib 11!.
In I'eiin-iltiiniati.i? u i,,-n crop 1. eight tenths In New
York ll_aln win nt, ci.-ht an.1 lour ninth tenth?; Spr.ng
uhcut. lune mu? Mrw Iftn Malta, n abata tagfct-toMhs for
the crup a? a whole. In Neu Hn.li.d, ci.-ept in Miuiaeha
?1 tt?. u full growth ef Sfsiag wheal hi nwa?laaklag htMn
than an utera.?- in Maine, and a fraction lower than
nu mirage 1:1 the oth.-r Suites. WiiiPt ?viie-it, when
it is grown at all, ha? iiifl,-ii-d to the extent of (ne
and two tenth?, ?nd iii Vermont sud Connecticut
three-tenth?. Now r?i.?>?y 1?? pi n-.-.l in tin- ruin.? liet with New
York Hiid l'eun. ii. ami at 1 ??.-I.' teni!,a, and IJclmvar?', _l?n
lind aai ?Ten ?Hrgiata wMneh arenas ?boat ptat-taM ?.
Xbeeeetion west of the _lis?n-?iippi, comprising _lmn?iota
leva Manata aai Xaaan tahaa togethn preataeam? I
an anng? Mag ?T Wheat. The Winter rye -li.11.-,I the fate at I
tin- ahnt, bul iii a le?? d?cri?e. 'I'lie n.|iiiri waa cr-nP-t .n !
oi.in. Wi?: Tlrgiaia lCsiytaai, KeaBnhy, HieMgaa aai
Indi.in?. I)?!.1.1,1:1 1 ? n, .- * ?? alni V.-r
i.ioiit came licit ?:i ord' 1. K?_M_, S?hn?h? Bad Mi?
ine 11..- m p .-i'' shan Ita? areragei whih Utaeeerl iu,_
Nciv Ilaiiii ?hire ?n npSTtti Bl t.|i ?
Ohto pro? ide? a Ppl" 11.01 e firm laM a 1 BBf ni Winter bar
ley. Vortiion; 1, l'iih?, aai Cnant-BBt, Iowa aai DUatta,
e-lOths. New-Hampshire and Misaacliuietti, If lfflta|
Kauia?, ID-lnthi; Nebr-Skn, ! lnths The uvir ig? will tie
?bout BJ P):!?. Theflpslagtolllj. while mjlag iu pioin
tal in dilf'Tint Stite?, n.ll average in Pith.?.
Ita amago ef ita ..?.t nmg is largar Bna neal la aaaity ali
the MaMa Ti..- appearance of the crop .? .11 Indiana,
10-10th?, Illino- - ? - OfeM and Miehiciin, ?> lotha ia
other State? rarytag tram BlOttaM IBlMha Bkaielalaai,
1 aad N. iiH-.ii are ahora Ita wai aga. Tto ?rag. iadl*
tates an ai'-i ,?n j ,.1,1.
M? re 1 l.n'-r wa* SOW? 'Inn H nil, arid it 11 r-ported in ? Ml
?icragc noaJBIoa. lu Del?wari sad M wari the ippi 1
ance i? worst, Itaasth fh" iiicr",i-i 1 nenas ? ,1 waka up n.e
ileficionci. Mer.1,m1 Baa lei 1 v. M??-i tineett?, New
linn |,-h...-. II .ii"? am! h ,: ?al II I little !? low ltoaV-l-gS|
M um? thntei n ami nu- lix?! ofa Math,
Batanake?0aotI.ivarabta rartta tali? lataent. A '
rta f?Bla? eS ia observed ii a of past?trs,
??ii-.-iii m t..'- ?toles t ?" id i"- Mia?.? - ppi,
Tin?? pro.!1 11 "f m ipii ?u.ai and Btetaai?? ?01 1
I :? r . laarteri of a toalb? N>- -. ?Hi
??bun tt?. and dan? i- tea t st hi Ita otaei Ni 1
fhaln alee aai agaailn ten'iia, the HI?ita ami Wanna
Mu?.? froIB ?el ai I" ?
sin ap 1 ..'i ita 1.-: 1 iii!? Sprint '" bottei lailttaa ?lisa
nsoal. la staae places na?al sai aai nasal -tawan a_d
loath en reperted, arlsiag froni ? :? ,
It.Ml!
A ii,"'.reg of apptaa Is tadloalad. 1 .ran?.
phi la tbe arpea?utos la din renl locsliiiee. in Ki
sl.ad aad ti.sirran W( I ;.peet ti better i_m i i
latta Central ???ate? wane, ft.
Winter killiaf re_ei Hy. la Ohio Beare*?-] ithird ?>f
si etmd m ?..--... 1.1 .-i em tbaa abai! a arap LaD
w, nein,, ; M iii.and iii tenth?. 1'riiri v. ?I! in.i provi au
? :op.
XXXIX.-h CONGRI8&
riKvr sr.-?si()N.
??.".? MT ?v t-m ,,,.. 1
K HUM)AD l..\M> ?.it IBT.
, ?m inotloii of Mr.'PoMBaaT K ,*i
- a lag ? lau-!
' . . i . il. a . ...?! the hill
goes to tim Brw?deal
WABHISe B ?ID I >l
Mr. Hi'H'.T" 1V 1 . roa :
1-.1 ted sin 1. li n a bill 1
vi' ishiawtoa ? I
?, Be ?aid it waa tb? op non of the n rtti ? 1 : ?
? ..ailllll!'-'- I'?! I BOgrei li "i II' ? 11, ?I ' ,.Pel,-ii | a 11? . I !.. p .-.
a law n ?? ? . ? of a ra I
Kui- wn*...at !!?? aenaeat of ikai Biate. Bef I B bia doty to
?..? I.- ?lid an acree ii ii- red ?
bad pasm "???? las ? ibpTscl assssert? Ila ttabilL
Pli isii:-i,'.i; 1M1 ? 11.1 ! a*,p ?MAS.
Mr. Knut ni?-, tioni t a- ? aasait.1 ' "f!.i..'-:i-e, reportai
MToraely os Ita MB ?if Ms Boasr la ?
ttoaof a'raiiro-'d frenPitt-boi rklol I retaai.
Tto two reparta ?'-re aeeiroi, sad ita fJeasBlitos wiro
di?eliati'e'l Braal farttar . 01 ildn rtta . t?.
rai sai 1 or vi mai buhU-U.
Mr. itiavi.it a (.!?? ?< -WflkittoS .?n t'oin-i. ree
reported ?? bUI to ?weed sa aei le ragraiata ita at?1 ?finarme
! lavpll di 1 lb? ?als ??! marinn
I...?, .1 . ? 1," 1 il |a?i u,rai.
, ? ... ? .. ? ini'i:.*.:. BBffOBT.
Mr Sip ii'.- (OktaX frew ita ? aaaiittoe aa AgrUeBan,
reported ? ri. lietlon !<? ititi! IO.. ?,,,,? lesoi Itaaanaal n'iMirt
of lhe 1 ?.-'. tell mer of Agri? Sitan, wine li waa refer rea Mik?
tomnni!'?: a 1 Prlattet*,
I.ASI) OB IBTSB I BANSAI H.)4!>.
Ti,, bil '? Braal taaii Is iktaftta Kaaaas aai Santo
v li Tii.'lieid nui n? e m 11 itos to ita lu-d Rim, was
taten up, and ?net Itaoaastoa a 1? p '?.ed.
ill JAM PILL
The Pu bil wn tahaa BB Bl I.Iori ?i.d its reading re
? ,,n. ita pola! reeeaed pata 1
The foi iiwi.g BBtsadrasni re. mi.. .- ...j bj lae PI aaan
C,iii'?niit'*e. wa? agreed to
1 mi ir'i,?i, I af ita est s ktsrsk satttied"As An to
latent ?a Act antltlet ' A let lo p ?id< le?? J Merraaeleeep
uaillb? Oitimwaiil t"jv bali -? Ifaretkei
..... v, IJ 1 .truii.r out a I
Bt el I I.e nil' Per e s '. -e ?at ni.-i ii ia le: I !. -r? ??' I i.e f ? ....t. i .
Tint e.e-r Ball. ' m.' ii.- live nail.. Stall I takh . 1
rtatlo 11 I- tin ot II i?-: .-..?:. iel ?at mr
I riana .?tate ftaok er I l'? B
1...., ai .1 i-.il " ' b;. Ile ,, 1,1 e.-cr I'.' a?\ o' I ely. la ?
lu ali?!! ia? aate-.e i ?ni .tal in sie b m.-inoi as ita- he pM ? '? e I bj
'.' , 1 i,..,. : r- '?? li 1 'li. Ker . .
I bat ?Settoa It ? I Ita ?line ?( I ? .?li be naaaisd hr itriimi*
ont i,i sftoritaeaaotlag?tant taitaatrthigta neu itarsef
the f.I,owing
T t,?t lhe 1 ?p.1?! r.f ?ay S'?le ha:,I nr b? ka.? attorli: nu! li Ti.
ifi.ad er .hill, Baw la win ?at wbl I tat bara 01 al ? bl ? Barer?
1,1 ll.lo? Nal.el ?I balik, fill ?li li rp r - - - UM? at
an ?ir.riiili:.?..! ?bal l?r Bjtuui'il ??? ta ' 1 eapBalmB ?stated Iwaa
tiitely liefora tiieb beak eeeeel el ? M mae gsaeirted ?. ?f..re
Iwbeaerertta eul?te_lm| rii '.- ea ol tay beak
poretlon eempoai vi i n etaeel le ?a ?
an ?seee__M are per cea ?n. u the chartered ?r teelatei e? .1
? liir t.n.e f.r ta-i.e ?as i?. ,e I . ' llall-B ai ?Il ta flea
ftom taiitioii, a iel wiifuein _M uauk stlntn hat eeeas.
1, para? n,:-- f.r rlr? l?ttoa a' I dr|...,.t li,
Ita TiMiarj of ti.? I mird B??le? in I .. ,
moneT li.? tiiiO'int of ill eui -.iiniiii: liri lilli a teta rrdeeinidtt
ptr unuri ?in ?, regal rri_?i a. ihe .??r, -e?... .,: ita 1 tmnetf ti..ill pir
. lb* nilli, ne ?I?MM Ine, ?ay tai "I?on ?in). 1 if i.iiii'.ii. a.i.i
ni.nrtir anr Mate liai.k or banA.1.4 a?-'i upan tal taeB ("i.feil-l
1 ,, 1 ,.\ ?, ,: !?? , ? . ... . Hil -',"' baal .
I ?tatisa bat n.iiu.rd ?ita liebili!-. el ?'? ' "k el banking
.?or,?-i the ieil?ii,p:.'.? af hi i"'?, "i bj M] ?.1
????it or undertUndia? wi.itete, ?, I, Ita I?rprrSBBlsl ?<?? "I ?ark
*--|?t. balik orb a,. IIWHal. al 1.1 1,. ? lie b .-' ! -' b Ml', I a
,,: I'.'iV.f g a?.,.,-, iii".-, 1 .-li N?....- 1 I, B? in st*" 1 ?lion itali I?-1? : I
le r?i.'?r ti.?- ree?i?_ tr'nm ? ,.i pun,?! 1 ea ti eeiri . .' ?a 1 asUad
..... ... . ?b.ll at.ral Ute pel real
eepitsl. krfoi? ..-i.? >B?anleaefM bt-Btataakarhnktaaawataa
"ilia' ?n ?? ?eiP-lel " Al, A ' ! ? de 1. e ? e 1 BBS ?t ??' '? ' ' I ??"?
,'ilr laierail BataouaArt tppiotad J ne ' l**4, m4 I
, , ... ? . " ... . . : .,
p ni 4 ?? ' ' ' '
T,,... ,. . |. .- ' . le I II ' . ? " "
sraal Iii
,e, .i.erll.t.T e I t, e .<?? e-.' I ?>? ?nil ?BaSBStB
roat.ii.ei ?i? ?ti-el a, ? t lo ?kail ??tas mtaaml mntm
,, ,,a t. Per T.I.? -ci-ed iin.ie? md m I . e
i i.e.-l?. t ',., ,*? . I . ?i-'.e .. ? -' cttoe of tie AMlitaut
,,. , v .- . i? rai .-? ? ??? .As.-.-?"' '-?' ?
?e e-.i ?. ..?,... .... ;e- .-...- 'li <? f
rai ,-..i? i ? aase ita
,r ?n , I . ,. ..,,.-. . . ? -a O ?-? ??? I '
ti. ?..dt'.aui n.r.e'i. t .-.-: . ,1 ? |..?? laap -el 1'T ?w
.,, n, rit?,'P.,.".'.'.
lb? I ?""?' b?s?.ledll. ?.rd
i?.,i,?v. Bibil . - - * '
r la bli- lea*
. | , ... i money In Mid i
Irrl the lil
?
_ , . . . ?,i r.:ai.?'ra ui laM I ?
' "'-1' ni.
Ukraaotwnerswors, on motion of Mr r"issekpiis, ?d?l?d to
the free int.
i.e Seiitp aao-eoaearred Is Ita l.asan loa?iitt?ri
oinendniei.t to ?trise tr,f rollo win ? -ni.. '??? im-n I ?? Pee P?t
? -d.stiiu,, f ? ? h - ann lo
t e u. -, .?i ?Pur., an.I ? I ? * ? ?? "?vie*
? Ina?. n.ower, ,|,r-.,li ' * ?'?'l ?ep?r.!?r?.
, T?' IV.r,?,j
! a. ::.ientoft',eComin.*i."tnn li t) the lloii?? rree
list ?hi f .Howlag ?rtlel'ji wai agreed io
tl? eil. ?hill ..Ve ?.?I , ..,.....,. b1 ! ?
n ?i?-.. ' ? " '
tewT,? li,?' I 11.01 VC' . i II. (mil " I
.
. e- iii- rabie, i . .
The ('?ii-'iiilte?.- i?-c"ii'!.?-:iil?d ti m.ke out the f...'owing
(rein Ita to-ties l'litin/ la ri taru, requP"' '" '"???***_
mou?; I? ??r ?sartset?,
Alai il ?...?. 'i.
en ', a.d ?v?rj
:.iie. |.i ?, lal by i ?
act ? ?
? .
Ana u ' ???? ??
erery .
. . i i , . i i. - ? i - i ?
i un.. ! at ?'.? . t ? ? '
i. i : kepal i ? ? '
fore :l .? I?i? diy "? (he i_<ci'ii ?? ? ???
, .lire?, lu d< n ? .1 |.?- ?: .i ? ?
... ret . i-.dtif ?w, ami li .?_ ,,, .
.??ni Bibb! .a,?: ?r? -|s:l?ii , . ! '
Ifceeasf. ii thal tala?? I r ? i.. rj.ni, ia M?k** ??_
Pin.I then,!, i at | induced by law . and Maa? I ? .o. ii
a?.I of June Jil, l-M. ta __.?--td bj Ita ot: ot Jdan.u . lltS, ?? '? 1
ipfrll? I
lu ??' Ihr tim? of rwiTiiri.t ??id '' ? ?. 1" r_?l?y r-|?-?l?il.
r: .1 .11 | ii, tti.tr . i It It.'? ot riyuri? "r III ? -I
'. .r m,d d itulalaal rri m ? tin- p.i n-ions of n - i.- it uiruded
I' . ?j i . -i i r-i-i.
The ninoiiiltDcut wa? agr.ttl to.
'I I -? foB-wlng a a oo leri.minerdMlon ?if tbc Finance Com
t.-i'i'?., -tu. it ii fru?, the 13 i. teettoBi
Au.I it te.snlrd ?? r-ti.il Hrtlrr? 'n |ii;tl-r? I
'iii?ri|nriire . f iel ||)| or of dlipat_no| I pr- ?nipt on?
th? witir? ?ml ?p.ri-. i til i?,?l iu mr I ?iiieii ?" ? e? ,.i,.l o'.rr n?n -??I
pb?nu?ii?pir?. i j i ? , ? , oiiipouuilrd in -paat?tae, I ?
ott?mt I.?if ? | mt of. iilirr >'. iiiit nil? Ua-t, nor ?_ e-tiri, in -ggre
.?> tori eel ir tin . ?,, ?1 *? .??.(?.is"?? pt* n ininti
Kio BilewlBg iroritnin vvu?, on Ida i'" ?:n"ii?iio.itinn of the
CnMBlttM. BuBetitated f r the liou?? provision B regard to
d mill T* who I oi to pur the upeeial lu
It 'if.i,T?r:. n ?ln.ll carry on rl? h.i?iin-?i nf ? dist i er or re.tl
- ;.??: n> lit III. . li? ?' I . I '?
et. t? I,,,'.11)0 lu'le Is. ilnenl no >?? ''?ii it. -.i. i? tie- 'ti
?d ?t-pon tba ?pirti* at tila m ?i-'u? 1? Iba apoel I tai i? tot
? re 'ilt-il by ?urli iriB'.n ettoewimoot Ita -te...???? erie? 'er
el ?t..I tu ,t,| ri-iii ti i. it for ? t. rut i . I ein? .I.i ? tu .
m4?II ?pintie ?? Intimi. ?n Ji.tille?! m i..'vl ,r o-ni l?v h Ii
prrni.i ?r finiiiJ tt lirrriia.'.-r Ttie.'i'o neil tad ?**__**
?' I ..plTllit 'lie Billie alni ?'I vrll- !? I'lllltalnttl? Ile arma ?ntl ill
?i.Iii or o.iir. umamAet aeabBal Ma ?.-?? '-? ?bel " "-' " m *"''?
1?) mrli ,. on found upon tay prri >
i - m ir 1 on m ti l.iio-i . ? : Je mi ?ton. abai bel . ?? I- ? *...?? i i ? ? I
sut??, at,,) nut- I,. .ri,e I by ?he O lie-tor nr I'.puly ? MM tor of the
!>i?tncl w i. liiii wli.ili ?ti ?i nlli i ie i? eammmttU I
Tia BBtwIaa aahatliaie tor a protmon of similar purport
m tiii? iii at* tnii wit? agreed t?>
?re I'o Anil., Ufmramtr mmmmWi Th-it erny petan - m.-"l i'i
ti?? limiii. ?. of ?i1i.i?l|.?r oi re.'itirr ?ti.ll-Hti. no i ata ?ri'in*. i?l?
n-rib*d bl bun, lu lle?s?i.?or of ti?r .ti In. .?it.uii ti ti ? ii KM li
? IMtOMl .Tiril II. it'll { UM Ii -1.1- 't ?lllr U'"I.T wbli'll
I-.? 01 I ?'lie? ?ntl ! le | I ii ? ..r ; I ... .?.ilrll. I! ni t I"
or pen?ns hy t? li -.i :, ? I?- ?I.e. t?-n . \? la *_rrir|
en, ltd it ?nicer of Itoiliaa Ot i? I tyii-t le UM ol ? dist II. i. the
le'i.r-ii li -I.?? silt.? li.i? _tl.il ni ??ill. 0..I ?. ?II.,I ??'.?irrilo 1
lnl.*U?e.l U ?? , ?p.ri'jr I rai li, lil? nillir or llame* OI Iii* limn,
or nwiiei? o? I ?i -. -a ou wb.li tbr Untilln.y i. M M
lo he ti! I. 1. m. I i: -i -'l prrilli*r? *te I. ?e.l. lite lern . of I ?? |ra.e.
lu i-*? ni ?ti, ? ii.iite i,, ti. i- ? a ? mramty
or Mp . iii'? ii-le r ? f ?in li nisi I i TV ?till IM?* ?f Oi-Wt iaip en,eui?.
......'..r. ni wil ni .'I ?nun n? ?u i __-__*.
Any |tr . .t t '..?in. 'o it. (?ir Botte*! ' ? I
or to fit. tie ti.i ni lirrrir,."er . ti .ir-el, or ri'.'m. i ! ? di lad*
lent nt'ii-e uinli r iii,, ?e lion, ??t?!l Im? ll?hlr to ? I ti
pi ?.?_?! in llir '?-I |tr. ..! v .. '.ni,. I li p. |..|i si ..I ,.?.' ii
I..I I lu Ir pt..,-r.l. .1 I . In? 1 ? '..ti il.ir.url Di In trail HrTfieie,
willi Minde* ?p|r.iv I I.- -the ? ? !l?.lor ?Purtald, who ii.? y ?ppiove
tie' ?111 ? 1' li? It i'i lie l-'llli. li bt ?Hill Ti? ill.-ill lilli , 'in
. I .ni. te-, , . n.iinnii.1 tint h* ? ' eoinplr
with ill th* !? | .in.-ni? c1 Hie Uw ill i. it'., ii Ti, Jn
li -.1 apir,-. |I?. ( r. -eut lulu of in h ! m1 Mal M
I .. I? Joule? Ihr lim.I ?lu- Ijl on ?lir -, I ' i ??? ill?
I II-J Iii .lol, ?til M .ti"- 'I o l.i .opine It, .1,11,,? I ?I'll Ol
I, ?ri.iltt.. S.i I ? . lln tor in?y totmat M ?pi I WBeo
in lu? |in'?ii.-ni lu.? I-ali. ii el IB* -lilli?! J I* lui li It wn ubi
lb* ! 'li? 1 le ?! reel ti.. ......i ..?.tid ft no,.. ,:? It rtfatal lb
? li? _Ur 1-iiv ?ppe I li I.ii- I 1 nu.linn ? r of li Ii II., ... wl ,1
d?.I iii ?i ?? 1 "rp, ?? im.'. A O'-i? t'"i. I in
. . tin- >!? at Ii. l-i?. I '
III ?lit "'In ?IOII l'|? ' IT, ill Ide illa rr'! li -1 * Iii- I 1 II
TbeBDowiagproTiao to :'..-ji t_ectiou?f . li.v.?? re
coiniii-ieii -I I . - Committee ?ml ade -
/?? . ', 1 -
tslol-H.-l 11 '. r t,?- r - - - tot ?Il M
?I |0.,l ? ,d l'K-str.| iii ?t,y .11. . . . b? I -...it d
? ? -,. 1 ?.. ? 1 ,.t ??,? u i,,i.-,| wanbi I e ?t ?ty
noll .t
?i,' 1. . ,
li., ? ., il'ini, ot .,,i-li li ii.ii. el otlirr ?rritii'y, at lit. -,., rrliry of I.i?
1 rraiuiy tin ? | r. r ?
' I?.Wing new draft tor the Hlh te? linn of the Bam
bill W.i ? iigreed to:
Ti.?I r.rry p?r*nii nukim 1 r di*lillii | ?p i?< or tim Of mt- Hill,
h ? . 1 ,tl.?i T.s.rl u..il f. r I'.r pu.pose o' dittolii 1 1, i.e. . r luv
?t ,,. ; 1 f 01 1 tin tr.-el ?o ?r.t *B*Vf ! I* I 1 ?'?''?
?t.. r ... ... ni 01 owner, or . 1.1 any s ? li .:! I I -, ?I or n'l'-r
tr.isl .Kail Iti ni il. y !.. Amy ln?k?, el t?u?e to b? n.? I- . -rue tai ?I
?. I 1 ntiT 11 ? h m?, to li* ?ep! iii ?.h li .ultu *. rl.e ? .... ? , I
Intern 1 H.-.t-n M n. ,? , !_-. uhr, of the Miullo I f | n.ti .ar .'?lion*
Ol Hill.r:<It 1 r J f, I lil.? 1 uipi.?. 1 I oI" li, -??? ?J. -I
?al nrs . -, ti? ? .! ? 1 V.l. Ihr Ininti, r 1 i ??li, li? ; ,j. 1 .1 10 V
? I.J Ihr pi io? I rr .1,1 III? llllnl.rr ul |.il ill .0 I ?I'll
*?." c ? ?) ihaaB ???d th? aaea me pi of bin.un?
I. -i 1 IK* of !|.r I? 1 ?on lo Wfcea ?' I ?'? I tl-lll
?1.1. h ihr lu. ilth?nd ii?t 1I1111I ..in, meei ? enrnmyt
i|rr..fi,r ...Irr t., lb. A..... 1 11 I?...; .11 l?.... ? 1
.. . I -. ir I nv
? 1 nr ir itrd. 1 I ? 1 ..I d?y
ol ? ? -, ' I . I !',- ?? : - 1. ... I J? I . B, lit- ??'
I ? ' i'hr rt.'l.ril.l I- li. . .r ,,. I,,? . . -Ile
? ' - ml iponth* .r.ri?! d?V. i-hr|| ll,r rrl.llll?
?I.I'I? ?? pr -.fii'ril. I?. T.tilir.l |.? ,, |? ... .. , , rrs. 11
1 h r Ir.rs .-.? I liavr !ir?n maia, ill 1 ? r
.l-l \?- -t? . I.?- a- , . o', rl prop
i? ? ?bl
I'i ? tar* r ?..?.' n? ?? p. ? ? ?? mim: at ? .y d -.: -r ? li?. . i-i . .?- tl.r
- 1. 1 orr.11,1 ?menia h.? bo* I kllaol
... 11 '., 11.-1. rl ? -..un by
-
...-.-..
J,-.ti, ? Birk s ,:h jtt.t ami tiur, t I lint I hate l_.. ;. ill ii . ?inn. ?11
lo? I . .' . ? ,J ' or -lil!. ?I? it-l be np. .. 1
liol r. 'I- . , ' MM I.,,1 -...olBiil A-?a-.? r I . ii- lie I
?or o..! 11 , j tmitrt what* dlttl ?o; ii ? ? 1 ?rnril
1.1. .lia 1 le ,,.?!? lo s?i,| . 'Ii, . :. i,t ruin 1 ,,. I - . ? dey
-...1 mi >i'y p n in wbo ?I >
- |. .... ? .1 ii. ? .. 'i I ? a ? i.tr 1
ia; pel. ? . ? :. - 1 .-.
? '
a . ? . .. . O T " I * I "I ???
".I , .11 1.
Uatber 1 Hinein:..1I01. Of the Finante C> t.'ui".???? Ih< pea
1 . l ti? aarkiag ? :? taah or ]
? llad al 1 ? ? t-' m
t.u?J nor ?noir ti on *'?'??>. Bad iii.pi i.fiirn.ul fur i.ot le**
thna two MB mon* it.ut. lea yen??.
Tu? fo.I nmg ptot non?, retornmeuded by the Kiaatee
<"iu up ? ?, ?? !? .?''.-.
Ati.l I .ro'i.,T??i ?
by .'. n' ti - ne .ni ' 1 s. ? 1 1
. . r I- I ? I r (o
?
il nr el
1
1 ... .... I h. . . I -. I?l ?,f |i. piitv
1 ii 1 . , .1. - . '1 ., r.t. 1
. t rr 1 ' ? ?
. . I , a .1 ?II :..i-, ?
?
I ? ?
I . - . 'li* ? ? I? . e : ?itit
I r i| ? r >.l I ? <? 1 r e ?U-iy e II e . 1
? r- . . . , , . . ,
I r ?... a ile I - ?? in :.1.
j J 11 .- ? , ... at -I ?'I
peru ' ? ? 1? to wl ? 11? ?dill I
1 : ? etake. ttt
? -Ii , ? . r ;i
e.r . ? . , i .,. -.,..? . 1, t .? ? ! ? r 1. ? ii ? '
.allai* ?? ii- ? ali ? t ii e ? 1.
-?< i' uii'?i ?.i tall 1 ?ht p?-ii.-i tri. 1 ?li II reui??e
?in d..i U i -. .. ? .1 b wb#r? lb? ??-ne iib :..?.; et I e
1 -r -I .? .1.. :. . - . . ..1 1 . ! ' 1 I, ? ? ail e I ? I..
' r ' : . . ? .1- iy in e I 1 r r 11 e? ?? I .tij ti.
lone r - I. r 1- Ir . ? ?., 11 MB I ? : I ? ill !-.' ' ? ? .1. ?el.
?nil ?.I ......1 ! ?; ?? -Bund ? I . ?-- I . ? ! o I' .'I W?rr
le. .?r 1 ' h.T ... if.: r? on; I ImM ??-'- te ? - e iii? i-cuni
?i .o 1 r 1 I-. law . 1. '. - ? me nat
h ?in. I- .1. |a.l. .- ,H X f. if ne I '- 'tie I 1 ??,?'.?? 1 r. ..- may
ii..i,e'?rl. 1, ? ... ill it 1 r ir rl. al.d . -I i-f 1
in.- tai tie ?a? u.s? le ..II ni in? r. Ile -r 1 r ile '??
ind ?i; ? ii?. V toil ?? .1 1 s.lr ti li eel.-..- . m -..- 1 1
lli.B I* si-corJ 1 _ I? e, ? ; ;,-, ? -, ,11, 1 1 ??ii 11. 1 r ?: 1 .?1 I
? ?id in 1 . I ti.-i'1 w.?. at . r - a- ,1.? ? I, , 1. ?1 1 I le 11. ? 'e bl de
i nuiinii? oi.ar o-' 1. in.il '.?..e 1 .r ?i.d the tm .le-, afpteefdnl he
ti, -i nr si- 1 ? ? '.In ?lint? inn tie liinle e ? if
iw ia ii- ? ??' i? 0 ? okara bree Co-Nrl Bl with -nd ?1 , e ? ni
?? ii ,l..li ? J ? 1 .ort u lie'*>ni- ??I o' iii,'i Iel .pilli? Iron ?11? Ji.
It Iriy ?t erwi-i e ' w ire'. ...r ... ? r 1 ..?1 ai I tW, *k i.i
le little ?a m .t,. ?i all etroi li, ? in,. .,( n.. le-, li, .11 e>.,?i or lo
io 1 ,t 'ur i,- t b- . ti,so ?h re ?1 1 1 oh? 1 1 ?1,? ?ne- | ?rum ? ko
? I e 0 , T V. le ?I ? I T .1 r sh? Ol ?I.? I? I, ?.i . . t., 1 I?' I- I
?, 1 ::. :i . - ? ?. .'i e ii.?, i. -ti ?el I?t taw, ?hal
bel ?til* Io ?I 0 ' t I ? ' ?..I to 1 .?,- . 1 ?ne ti tor io?. r?.i?*i ?u
.
'1 be following aeiien areeerihlag paaBhanl Br bri np
?(i . were re.otntue'ip ii iiy ihe CouaUntltM* 011 linanof, ?nd
?o. adaplal
Merin B tot ii t fit,tam eaattai ?m H ?ny paieea or
p.? - n? ? el dor ' y 11 i.i.lm I? pi -r r- , r p.? atmmmmg
ai pr* r ? ,., - ..m ..i-ibI.i jim. ?i.yi , .ej? . . li. ?..iii
lo ?i-t,,r. M te p.? e .1 m n-T.oil oi ?uv pnnii-? e.i.ro
I .ki m In.,,'n,n er ir iltt* I'i II* p.yoeii or de!i?e-y el ? y
1. e -at iii rick-tie* leo. lu e pre o .1 M rr*?ni .1 mt .tin
?Julie ?l .?.? ?1. i'r?e: U my iBeer Ot ii* Corel ate? at ran ii
|. .,.,_,. 1 , ml irmt 11 pinll. ur di?i-li?i*.ii| ?n? ottictsi I .' 1 It
in. r , r o.me Oat willi an? dr. ?ilu.e .1 ??: te Own 1 ?M M Mika
I'm ? I Mair ai er ihap_iMre.il lion. i. ?it hu to a to intl.?-,, el. ? ,.e
r ?? oin ? i. ?ii? ipi?" tun, iii?rt*r, 1 ?tit* or lum. wini 1 it 1? II ru
be pi-iilii. , 1 n, . ? i ..i t.. i r-, ith! I e'nir li ni it. I t. , ffi
t ,t. 11 iu hi. pi* ?? ni Ir ?t nr p-ulil. m with Intuit lo ii rl let ? 1 any
? null, r,'i.r|..,., iIimiiii ,.: ...- aid nr ?t.rr n, , uu.n nt.i.., any
(ililli ula ll.e r? i' : ??? ??! Hie I l.it-d ??'?le m In 1 ni t lie nt oil 1
iii. o. I , ?,iii?t or p-ruul 01 untie npiorTi.inry Inr li.r . ,,.iiiin-.i.,i, oi
tayan k baal.anl (ball be n * .. :, .tun ?ed. m,i, genoe et p nta
?ooleti |? |,fi,ti,i.,i 1 or ultu.j nr 1 iiiiiii?; ni proi -run-In : ?
lael ott-1 rA m ri.rii mmyoetk uiniirjr ? '0>l? righi Ina lint, hnlir.
I ie-e ii or ir?,. .?. ir ?'iy laroinis? i-.inii?, t. ?ali Ililli ?. ,:.-.?.. .1 or
?ei ii 1 lor 1: * ;_? 11 1 1.! 01 ile.it, ij of?i,t iioa-.e. |.oi,l ,.ri,l" .. ?1 tmrt
I.i te, pie.?11. 01 re? ?i,l aralba ?, ?'-e i.,.i., wbai-rva ?mine
nlli ?- .. \u: ,,_ w ho ?',. oi ?1 t ?ne ?1. rp1 or its r ti ric ??mr.
ol ?:iy pot Ihrrrof, th?, be lia'.r lu indu tn.ri.t iii ?ny ,,.111
? I Me I.,i?,.| Mar-. I,.11,ir jiiri.dirtiiin. ?ml (Itali, itpnn
t tari 1.on ti.i-iro'. ir ii.,ni uoi r?. re.inn nr,* Hain ih?
s ' -o o'ir'iil pin nel or *l?r-i, alni u ipr:> ne MM not
r 1, r?o.11 llura? ino- and ll.r giri.on 1 oiiTir'ed of ? ir, _|.|;, s .1,
ir en.. - ile .?me ? ? ?l? i ?ii ii e ? 1 ', ii ?n i,tf* e or 1 e ?on b?t*ia|
ant si.rli pi. e ,,( ?m-t nr | r.M .1 ? I |,r', .1 ii .1... . nine MM
a . ir-?nii ?o coi vi. Ird .1 'r. i la .1 n-i. (bal I MT* le l,?.p..lihel
h- 1,ni in ? 01 p ol?? nn?e '?rl' e ? tali...
fOt\ ti. An I'" H lortlmt uni 'id I!.st h-te'-i , ii! cor. ,f
?. . ? ?? . ' -ti, ... u. ???? 01 ina-Tir 1...11 liar ? '1 ?ha' lu UM
i,|i tuon of li e ? , mtur al I'.pitT I ni ri tor mik. ?1Mb ?? :/? ir he
ni Iii? ?piiiaisrd ti ur of + ?sioi r-s ?nd ?inch ?tish I ,T. h ? ,
lai ?? li ? o ? I lo torn i.-r . oili ?? 1 o' ti ? pi 11?,on? , : riii.
? 1 t. nr ? t I????. ?? I In v nil '1 lln. is .it at ,rri,iii.rn( r>- 1 , '
el;,.-,?1.e pi ,i-rd I r ihr ?tit l I ?.?tei or Deputy Coll?, li .
tro rr le -.,- Hi bill C1M I lil '.. '.! I k
partieal** it ici ptmu ot i r.. .j. wiim. ot mar i. It?* i Lud le i.r
I -,.r-it ta lingua'.- ?i.,: 1, . 1 (.,,. ., m, m ni thr ?ame I 1 in muir by
thrrr im. 11 r, pi? .. r. 1, 1,..ti.ii hy ?,m: 1er ?ml p. rp,,., win.
ii. .'.In li.|,_ul,'r a..d Batata! ?Iel 1 .li/< m ?! Ina I nil-.I
Mil?! r-? din. Wilki* Uir ,,, utiii, .ti.ti;. I wl.errt,. IU
. I ?li? Ul.dr?. Ihr ?'oreianl lit .l.d ap| '?I-, ue o' ?hal l.r
I . tri?- ?iii-.ird hy ?i hi r 01 1?. 1 ..'? 1 - . '.... and ina pe?.
?0B?ni?kiD| til** .;i|l.l.rll..llt !, , an. lllrllM ?li I appl it.rl. t__l|
? t.-.' -.I g 110 pat ii.v ra. I. te me pani ss ut, ?1 ii.,.?.
s . a- - 1 ! 1 . - :..,. irrord lo law . 1? li r ..-:l .-? .li .-. .1: h
... -ni by ?'.eli >| ir...-r.r, L. ,,',..,. ,--!., , f f ??? ni tau, tl.r ?.id
? "I," 101 ? . I?i| ? l ? . , !,..,!, ... , . for tb? .parr ,,f
tiree wrr.? i_ , ?,.,. Mwiaaprl ti the d tri? w hrr,?
I ?? s.i, r- wa? n > ,|, ,?. i,,, the ?r !? ? ?nd
s'liiut 'i" time, p' i-i-?:,,. i,., eftrtiarr and aaaiiii myi noa
, l tpprtl and 11...ki lUi-ti I lim?
du? 1 of lu- Bat* uraloo of ? -1. Botte* Protiiei
lus' ?? y 1 ? r- .1, ? , . tb*(ood ?o?, or t .,
? ? I ?-?I, Me 1 i-, the uoln e, unv I.!- ?ill. .11 h
? ? r .?? li.-p It?,,:. :i .... ,? ?(.lim lo. or ?tiri--n.i ?
H.0..I' ? linajrxr, ia ?I,-..Ho tb* Caltrd ?tri. lu lit*
pena ? ui ? t * '.'?? 1.ill ....Ii., t, br ipp.-i'Trd hy eui Ci'lr.tor
m In -? ? ?.., I ol ? 1 Itaai I-, , ?-. ot laudrn.iiiliuti, I ?lie
?rdclr. ? . ? I y ?" tl.r ,. ?? ?.d iipanwi
o' Me tra - ',-.- * , ,,,,, , , ?. .,.,,: u.n.iiou, _uJ ?pea iba
-alrrarri ?..I t....d :.. i . C-t|ta-l?*M ll?iau-j ! ..Ila :, 1. 1.. ?. .11
' ii ||. _? II?! tod daarrlptlou of lb. j...h1.
?r.aed. I > 111? I lo r . 'li! I l.-.t.i, A' I' ? li . .1 ? I, I who
?o ii pr irai Me no. 1 ..- ? l|_a ? ., . te ; - ? '.- ita ; ead
II .1 tdcil it,. tl.a. If thru li., ,. ?. I., -. ....-, . i ?..J ?. , l,.,Uil
|it*a witlilu ii* I ,r?.v. ,e, ,itil. ?Le 1 ?II 1 io: cr lu . i.'t ' II"
lo-, ?? 1 ? .'..11 1,1 tr 1 .1,,. 1.el e ! ? I 1 : tl.e
? ., , .1 ..t. 11 ?1 1 .1 ? ? I .- 1 4
|. ?? -.? li? a ?hill ?? I UM ?'* I ? .
a i.oia ; ?1 u 11 ? 1 lb? r. r ,,|i 1 li ? 1. ? ' ..: -I ? I : .
i. .11 -aaoall |l . .. .e nj of':.-'1 o ? ry,
lal ? id 1. 0, ? .1 ,?1 11 c . or
1..-- - . 1 ? 1 pr.. i.? 1 tata mt to bai
1 ? . ?
1 1 ? . . - - : 11 ? y. I
,, ?
? ' I
; ? .
.... .1. '
- . -. 1 -.?
'
? . ? .... .ci., ie ?. J '.I..! l.r d- !
I.ot k IB o' I, r .? , .. gee ?so lill It.r ,..,!
r, i.e ne ui ?ii) ure n, * .1'
iji p.ri . ' o ' .1 .*?,-J., li 1
, -
1 ? lil . ,. . . .1 'm r -te ? ? ??
1 1 . ? . . ?| . I e .1 d rn ?I?,
ii.r, 1 ne.,1. lill* in law, a? ia li
oi ,.-.J. ?air 1 r 11 ru h.i u.?e , .1 ilruoicJ .kJ told pun-,anl lo lim
itatiev ?J * cuu.iatsietii iu?? .
Tbe follow irg t??ala en?, to the leetion a? ii earn* B
lillie, preen bl f j uti isa ag.uust ASSSSserS, I oil Oton or
Ii tpaators, who ?li II I ?. ?.me intereiieil ni Me ?a_rt_f?enrs of
tobicoo, muff. cii'Hr?. li?i?-<"r?.. ke , wa? ?greed t?'.
A al my ?u.h iifTher lii'ere?:?.! ta ifoie-aid ni kayMMb minufi '?re
it tie'Tu e > I P i p,?- .( : t at ?ct. who ?hall fail t" ?. "
lud, mir e, t sv.ti.in un .lat? re e.ftrr th? I I e ed and dec ned to
hilo I evon e io m i e e ! a::rr ti o,'?"?'?(* n t|,.i a.it.
mo*, ion to awi irrt?.
rending the reading of this hill. ?pageSH ?Btaf IH i.aving
Iven reached, Mr _Yis_?l?_i? 'Me.) moved (list the Sonet?)
adjourn.
SBSMBaB FROM THU rill S DENT
Two mesi?_?? in..u lim Preaktaat, ne la relation to the
Withdrawal of Austrian troop? from Mi-xlen. aid nnntb'T ni
relstion to the ree nt (.'onat.iiitioii.il a MDdaieat, wan rael.
?BBKBOTI KKi-oKr OB i ii-ossnuT ni ?.
Mr. IHsiikk Krt , Ii,,', iii behalf I f Mr JohBBOa, WkO li I '
???ii', peaaaated tteminority report at Meitosialttos al ! f*
Den.
Mr. Tai vibpli. < III.) objeeted to the receptimof tho minority
report aa ii violation at the pisetice and pi? .-?-deni of lhe
Senate.
Ba*o_____f__t__BT ?>- TIT! ?AriTOI. (?ROUNDS.
Mr. Taeaanil iatrodaoai a l-? >1 to ?Mara? :"- pwblio
gr. undiaroii.id the ?Tiri lol. who h wn? onl? red to lie pnut.d.
ADTOPR-IMKKT.
The s. n-ip at ? 1. adjourned.
Moisi; OF KI-.I'KI SKNTATIVKS
MAOOB-BOAB HU MBBATBa.
On motion ni Mr. DSPBSBI il.nl.), the Con
on Roini.i aadCaaatown llnhaigei beni
?nt.rntioii nt the i PI M preTtah) 'or the mipr .lenient of ti?
?a- pon road San -flotean to Virginia City, and the bill wai
'ai I nil the tal le.
KOCK ISLAND ABBDBl Tur. BF.1K1K OVI.B THF. _t!S
BBBBSffl,
Mr. S il?*_K (Oil,), limn the ?'. iniiiPf? I mi M,! II
fair?, re pur ni a ?til ?Ututo for tbe Senate bul ?nakii g :
provi.ion r.ir the i .-Piiiii-hu.eiit of aa arnott ead arsenal of
ooiistruciion. dr|M??it iiii.l '?pair at Beek Island, 111 ?
.? ?I Bet en? ??? | I nation of the objects of the bill.
i.ir, Wa-HB-Bsa (iii.) tturgestod u aonailnnt, ti
liraPi" mer Ita M istasippl Iii'.? r St )<? ck Niau I. I?
ni the bill, shall be sa sooar?Mled n? m no way M i ii? I!? i'
a nil ita m vi_iiiii.il ?f tie jj M-aippi Ki?' i.
Ml Coca 1 I. ? i- .. i rinil Heil that i on d ha : ) 'Aided f.r by
having lli<- braire const! noted untlt-r the direction ol t'n-Sci
ri . . . I V." ,r.
Mr s? i.i - i*i | lagaliei toa neal thai would vost the
lil r inn ni
II . (T ?>k said li" did not know.
Mr. -Taran Mid it wn li cost ?he finrarnn ?til $? Ton ?s?i.
and ho Bii'V I fo r'T ? tin-b U to tl.o Corunnttee nf Ita *
Mr. Ai.i.i.i (Masa.) rabwittsd aa isssadsaeai, wk
Waahtoi hi pted, ?* Thal the liri Ige ta to be io con I
nant map . ni v to impair or otatraMthi Mrlgattoaaf ti.?
Mbataatat
Mr. fin it (Iowa) r-ii.-irliel that aa p. I. - -'.li i;e
hue? th. 'u. li i., i in sonis wn? a Birt munition.
I'e | ,,i , refer ii lo tie"?', i I: til I "! II ? '"
.? ? tired, na! ? : II md iiiiii?ndiu<'il were consult-: eu
?Boa i
Mr. tiley'? a< sianal ern agrsei M. aad the labitit te,
n aaeatai, was j -?ni. ttaathnuntta Beemery ef War
t.? ?haag? aad t*x I .?< taeeltaael Mel iBoch
bland, a .Iii thi bridge M Kock l-l.ni aaroM I i
pi ? .?I makf? thi :? li ,n inn sppropi iattan
Tal.,:.,!?. . . - J r-, | ? ','e'i I'?-, non AVil.aii. and r\
bain Pin?. I? itid er \ yen i ? I? !fc It-aed tekea for B-lBtaiy p? -
p. r? el-).- ',-..- ? . I , r ?tibs le-l ?>l IP" I I
+ '.?:?. - ??Mt tni lo ? .tai,li.I. fvliii'i
DiT.'l I'
TH) P1ATII DP MR. IIPM.TIRKT.
Mr Daauao(V. f.ygme* antae Mt hr waaMle a__rrea,
rt ft. r tiie u r-i.i .? I .air, niiai .i... <? ti.?- il.-nrli of lil ??TI ...
Mr. Stamm il j> re?.
1.1 I0KT8 0I' -?'MMITTFI8.
i ! | p.,i,?i | -redad 1 Ita oBsidera?ni repntii
iLitiii ? af a privat? s tate
cnit-BB m lill T-rTBB-BW,
Mr it mum li i, from toaCoataiiltoeoaIaral 1P<
is portad bol. dveraetatta II?.ud mil giantn
?a i? r. >.f ii ' War of D31, with deal l-sjtai?.
hf . .M.I li li, ?i ' t. .! Iii lue.mi lill I !.. -I.? Con, .
with l??tru. tn i.s tu -cporl, ? li I, and ndurei>?i-? the ilouto iu
?mu?n t ..I :!,..? mo? i<
Mr. Hau. ? V B.) isqatred wh?ther the gentle! m frota
l'eun.sTliaiii? or ?lie ' ?? ? ':.: tee c li ?! lu!?" ni ita H
prntabtaaninii-? I n red ka Me i li, and i, adalaltl
r, h ita to i ? i" tiwi ' r i. na n n ?? v. i . m ii a.
ktaipnebtei i? ttbal M aoali Ban therenaad a ii
u.lle.I in or.li - ?? I.: It
rtwef graatiag ne to the ok. ?oUiers of IBIS
Mr. I'TKUA. ?: '" t!.,l'"Iiu-hm? bag been s'wavi ei?
tiiiii liberal ? ?? ita ?ki ?aMien of the war el l8 - and ho
alabea Mat ?h Boaatrywar? Is a poelttoa to be as 1 nias
lbs aiiMtamsa froa? Prnnijlranla ilmirnl Promi 1 ?
mail.'u ippeei ?1 th?t tana wara ?tig living lli,?s?i ol
.'d ?nidi rs anil ?-'..-"?) willowan! Bid ?"Miers, ni ?I ! ?i.i ?JO.
?if tiki aaaitar sei I isa two-tkirda w-o.l.i emma wilbla t m i ? ?
i, . ? of the bill. 1 hi? ?lid m t in 1 ni. M 1 .r? and li ii?, li?
on?. Tin? wooli thus lo- h! I-tata 100,0-8 parson to b<
? s milli, w im i. nt .ii-a )t?sr nea, weald nakel
charge? Uni*' I
Tie morning I our having el; ireil, the bill weul over P.I
noil misty,
_ir??4(;i_t ' BOB tie PBMBHB-B
The B-BAKKM presented u message fruin the I'i-,
Ii ,i, .mi?! n.- a . n, . of I o','., it. h of the 4th ot .lune, n
t?. t?i?s ? in ' ? l ? "?'?! Main Uiatateri
in lefrn-iu?! t?, iii?-??!. ,. ilarope ni irooi ? .'. M
aktak ara referred to i s( ? ?- . i ? ga
ii .i air ??.ii-t- fra n in! f'-ri"
.iiiii'iil 'l"-i'.. t '. i" '.;,'?<" i;.-i ' .
In? that li had I?. , en:.??nan: ?:..!:
the i.overii'ir- of i irloaa ->:..ic?. OB 111. P.tli of .Juu?, bul tLint
t it a a? a m .?.i-i. ? t to ta considered Bsiarofr
; lor the ?aeeat af tta Bil ailroto hi pnpwoi aanaiaent.
.Mr. Wills, n i P.A,., move I ,-i i.Pr 80 4- t.a- I.
i in.iieiii- ? Aita ..,. ?-ion of Mr. Un-rat
lil ??.) lind niera. a_M nd ino? '-.1 ..?
?o the B ? hi-"i ..-noa t'".a -ilttl "; ?hu h wa? ?greed to.
A motion bi Mi. I men t" print _0,OM eitra MpMA wuk
r''l, ired talk?Corni ? . . r BU if,
I L I BUI . BIL' s.
Bill? w.r reported darin? tb? sMweiag ken Sen the Com
untie?' of I'.? ill ? ii BWS
imli,. in ne n Mr f (n.ion |a Bri Mir?! - B -MM
wa? p.atrd.
The ?l?ii?te hil irai tu.' priai, ti lo Mn. Harriet H Cruc?rr w.iich
wa. p .??ed
Vi i ihr re i. i f I ,? .?? I 1. ?'.am . wlach wa? i^.ied
Pea Iks ?M?iofi* ? .i.i W I. n.? .1 ti.e P.ih On, o li.:, 'rv which
i?. ? emmet
i , i'i. beiieli? .1 T?-. . I K.l|n . wich w?? 1 .1 cn :he ? .
I e Bieall bj le tabottf te ia MM- HI i , M. H-:r? Meit
. f ? I /.I,.tn Beirj ,i ti... p.- ?i. .. I ti a? ita widow of -fi?
ll ? ,. 1. Urn? in. W? ; ?
I !,e Bl nair I TI ?-rai.-.in.? |rn-i ,u to Mu. Catii?iii.e 1. AA .nslaw ;
wl, )i waa ?SMI '??
?n,alii j u..i 'o Air-, Im. ree* K .ik.i.gl.i'ii; which wit
I ?..I.
?ir iiiting pri ?i i '? ' . Iel. h>e.| ni P !l. I Par. ti \ r. i ?
wbatataaandwas iptoMdiadabnbyMiMylpa?! which ???
t* mi,
i ol 111? n lief I ' !.'?",t. I el Pro I I.TI eli : Oktal w.? (litte.I.
T.r the f.l . f f le, ,.i,? AVTu'r,, w.il' ? . f ? l.tr .?'urgmnof ti.e Tth
I. ii t V. Itn.I. ?fal a I., |a ? ; .?.I
T ii? Semie i li , ?sisad ita taaagu ta Ita aaatase tawi io artlfi
? ; will, h Wa? I ii J i ,t ? taha the ?ut'jr.t belli, pi?.?lded I , I
I) . ?MMMlttWt
Taa rteatii bJ ?ri Ha? aeaeisa la Mn Aainli.Cok; aktakwai
patted with au ?a,, li,In,, n'.
rko Meade bil m Uko iii ef af Jan BarrB wtaekwas paaatl
Ti e lea ce 111 gra-gb , i?-..-i.n iu BOajaa o i naata. ?huh wn
pt?.el.
Tie ?>' ile bil granting je -ici, lu JaieD Bient. w,
pei.eti
Tlie S.nate !? II frr ti ? rel el ol (oreel' ia I'ro'ey | which waa pa?.e I.
willi au an e i line I
Ita ?ena'r I m '..i Ile r, ae . f A. J. ?.r.y winch ?a? |.a?.ei i? '..
.in i, e elinei.l.
Ile r? an bill g tai ti hu pea?aa to Mr.. Ile e ? a Iiwni, vi lull wat
yai.ei
Por n eh? eil ef Ira H (' ,i!>.? ark?, I wai p??.?d.
Km ti ?iel r I ledi >' tali li wat pal-ed.
iiniiiiii,: f?. ?"a n* Oe ne vv. Hain oi ti?? nil Ne? Yoi? Vstaa
le.n (roui Aug >i ? B ... Um i . li?.., wMaawsapsaalA
THU SAL' OI k1 ?RINK IIOSPITALB,
()n inotinn ol Air WasIIIT SO (III ), the Semite hill to amend
the Act of Aii'iP-ii, Pis. ?luti.oriring the ?ale of Minne Baa
pital? and lit tenue ( Pier? was taken foni tin Sp ikei -
table and pas?. .1
vioLAiicNH og ebb runi oath
>!r. Dinn. s i \,?. ' , ottered a r?solution win? li was adopted,
li ?tru. ling the .lui, .ary lonnnittie lo iiii|iinc into Ita el
p.-iiieiiiy of reporting a Mil tlnecting judge? and ?tp.nieii
of DiKtrict Court? of lhe 1'ni'ed Stale?, in Hie BMMs lattl. n.
iti-b.Tiion to charge grand Jartss wneeiallj to in?,u,rea_ to
the violation of ti..- tt?t onth by paran sppolabrd i" sat
on the ilutiei ef oflii-er?. who baie been di??,milli -I frota I I
lagsnho-lenoaaeeeini al participation lath? latoB bel
lion, coiitruiy M Me n.icnt ami a_asln| af lhe eel pnniiti
nig such ?nth.
INDIAN k1 1-K?H KIA I ION Bil L.
Tho Honse retolreil i_ndr into C-nUoittes of Ita Who! n .
MS St?*? of the 1 en. Mr. Kttud.ll (I'll, in Ile (lia;;- B-d
naneded M Ita -ooaiderattoa, as ipsiial sailor, of the lu
?P.in Appr. prii.:l,.ii bill.
the ('on.unit?. : ung prrn'reaaed to the ? nd of tin? I? 1 If
K .-?hon .I.wn) f u tie i?iiaiiii-.tfi? oa Aparoprtotto ?. i?
sMilteil an ana am ,! t! ii.-f I iTl.g Ii.? mi.Pel bf th? Ltd?UU
rrem the lutcrmr to Ita Wai Deiiartitietit Bupereediag Iadl ? i
Sipeiin tendent, mu Ac" t? a< .1 re.? drtag tie dupe? i f Um ? ?
?tant ta h?- dinbarged by sitasn ti nie Arny aaaigaai M
fh. u.
Sir. Wimxim JI -i. iiiiole the jKiiut of order that the anit'ud
ment wn? not in "'' ? '" lag nnlcpi-ndint l.gi?lalioi:.
'lhe UbaO-BAB sat? rtalaa. ti ? patsl .n nan, ?n.i Mi. Ka?
mo-, ?oqakrind la ita eurrsrtsess af the d??- ?mu.
The ? .'inirilte ? aio?e ?ud the b I. wa? reported to the IP I ??
and p i?-.si
in i is on and oeeSOUBATSM ok srAiir. ?.
Mr. WeOSBBBtOI (Vi.-, from the Jminiai i (.Tiru'iutP e. re
p?,rie?l back in.- Hi i .t? h li to pin? ide for th. rei itlon and con?
?olidntaa ef Um Itatatn at tu? United Btotaai wbiel
lead tlirec ipi es lad I SB??!,
hi I.II i IBB MH ? OL. J. p. IABBM I;m'.n.
M''. BOlWtKA. lil), tri.lu ti.e C iiilllil-ee 01 Jll'.-t
All iii?, ark .1 I? ave t" rei?i.i buck n bill direetiiiff tin- I
! -i? ?J ii?' -Toast rj i" pa) i ?I. :. Mi anderson, ?iiiowoi I i .
lehn P, Kaenderioo, l'rav_n?__-_talr?___B_t of IChwoari,
tlo.O-U. u? oo.iiis-i.siit.o.i for spteitl 1 ibu: ?nd ?cn cc? ?f LvB
lain liii-l'UuU ill iP-P;iP;.g and eipnMug au or.au.??'ii n
ai-v in ti..* kryal Btotei ap alni! lbs tTuiiiaw?nsf ItaT'nlial
Mali ?. H(- in?U<* ? ?tat.-ment .ipi-i. atnry of the bul.
Mr. fsltFLlAiiAm.ra HP i ? ! to Hie n:e?t: . i I
?nine? r ia.cr. t: I -, Cot. -___d.r_O0 in elpoiing tho In inna
e.uiipirat.t. and min that hi? iie_t_ wai t'a? r.-?.ili of hi?
labors.
Mr. _aa_ABM (Mo.) iMmMJ m the bill? taina wportod ai
ibu tita?:.
HnorSTF. D .? UD tins- OF DI^HAROBT? MlLDIBBS.
Mr lieiiiiii nur.:..,iii ? ..m i ? tatton laei ?'! d?a
shanad auldtar toehaiif? rkelrl rnsstssd seleetioiis tn eei
tam i BBSS if! ii ;. ni. r. .... : >? u I and rsl : IB. t" ita ? SB
?iu I'm I I . ..
It |r..viiir? tbta atar -lar- bara m...i?- nlnSon of
h?rnern ad! wh le In the ?? ri >-i ol lbs I'siled (Hal
i ml u lan toen i ,,,-.?-,
to be nil,! i, . i ? ?y M i I ne t!. c bril n I'd: 1001 .
nii'i apply L| r sal
AIM? I I. .IE' I.
The Bean ??'.? I
The Vthil?l??ry I uri-Tlarlial.
lAUBBB B. I IT ' '? i ? ?? I ?'".
The Milita- Cc,ci'u!i>Uin pi Irving tho delinquent
I-'rei'diio t s Kur. . i ii'l i- ?h, ?i-nii.1 ? ,1 1 r, I? .!,. . ii
ittljniirii?-?! ov.i i-,t I le . rn t n, . Ml ,, n l. I of ?!,?? k1
tin.t ol Msjoi Maiiji. whom BMI n the linti ,u ih. Uov_.t.
THE PRESIDENT'S MESSAGE
Mr. jclinso-i Disapproves the Constitu?
tional Amendment
A LECTURE TO CONGRESS.
ttBaHMWa Fri'...-. .linn' . MU
i'l.e Pra d b1 to-day teal Um follow.ng annfl M ?ho
S?'ii .te ml II' M "i Ke-presentatives:
I n.liii..t to OaagBBM a report of the iStiretarv <?t St; t?* lo
whom ?vus referred the concurrent re?olu:ion of the intb m?t
, pa ',tir a ?ubini?.mu to tlie LagBBtna of the SUil? . f ali
additional article lo tim Conttitutioa of the B nitod .Stat.? It
- ill I?.* mci from BB report Ciat the Secretary of State nad n
tin li.tbintranttrarimitt'-d to the ?.overniif* of the n-veial
Mate* certified copie? of the Joint revolution paa.ed oi the
iJth list, propoilng an ami'inlm'Tit to the Coeititatioa. l.tru
m oriliiiiiry tiroe* a i]ue?t?on of atnendicf the I'm :..olHiii
mimi be justly reg.ir<? Im of paramount iiuportance. Iii?
u.ee 1? at th' pr -sent time enhanced by tbc fact 'bat the
joint resolution wa* no: .ubunttedby ti e two llo.te? lor lb?
BPpaaralof tb<? Pretnileit aid that of the J-rt Sti'ib
consfitute the Cnion el-ron are en luded from repieteiiialioi.
in either Uouie of Congre??, although, with the r-in?,I-. e_?ep
til,ii of Texat. BBf ban bott eotir ly restored lo ml their
on* a State* in conformity with an organic law _f_to
lund, and hate appe trod at the-V.tun..ii Cap.tul i y .'matori
i I K |'?seiitattve?. wao have appiie 1 lor ?tul h?v_ In in
i i?.-I .iduii.MOD to the var.iiu :?? it?. N'or hare tua ?i.t.-i. ign
I ? ..j I ? oi iho nation been all ?rdrd an o[|- r'.'-uity ol ei, i i g
their i iew? upon the impur-anl .j.ettioni wbnh Iho : ?in ml
meut involve*?. Grave doubt*, therefore, may nati.ru ly und
Juttly ante *? to abatte the action of Congre? is in hw mony
mtii the ?e-tiCU-iit o: ti?'t<en|l', and v, air State I.? t _B
ture*, elected without i Beean to ?nea an i??ue, ?Lo aid bo
i ilied upon by t oii.r ? to dei ?de MapoettBg th* r.itill..ition o'
?ne proposed amimiin ??H. WBlllgtbl i ??-?lion n* to ti? ?'on
?tuu'i-nn.'il vail lit'- m ' . - , i' l
retoiuiion propoaini" the amendment, or i? t" lb .i . ' 11 ile
aiticl?? B i o ii .1 -,. ... ,' ii.ii.-ii tlio it luiiu I?? ?. i ' mt nt
B BalegtalilarwB IB I aBa, I ?le?*?n it prepa B ?re
tlnit tin? stipe tal'ii by t'.e -?eerotary if t?t.?te. a* ?lila eil in
???ipatiying rep irt, a-e to Lo c iu.s.,1 ted a* pur. ly Biala
te ii ind ni uo tens? whatever ooamittlng te* Cn- .t? w? t<>
*r. ?pproval or reoo um ?n-laiion of the aineodmeut to the KaB
LegtaBtam or to the people; on the coutrar?, a pro; or n, pie
civjon of the latta m.'l ?pint of the Co-i'it-tion u* eral u* "t
the interest of national order, harmony and onion, and a drier
- ? i le Judgment may. at this time,
wi?U nuggen a doubl wh tiber any amendment to the Conetitu
iBaeagM to hapaapaaed hp-Oeagraa hadpmaad apntto
I li'ii.-e* of the seroril State* for final'leeniOB ?mt 1 ?fl? I
the adm.iwiou of iuel. loy ? Sou .tor? and repretentutui s ? I tb?
now unrepr? ?Kti.t ??! :?r i'?'* a? have been or a? mav l.rreulter
b?-1 baan in aaaBvaaBi attb th- Cou?tit liiea mid lawa ? ? tie
I ?.?ted Slate*. tM M In ?? i
Waomma_tao* D. C. Jim.? 2_, 1KA
SIK. 6E??VA:'.r>'8 LFaTT-R,.
To rHR I'Rr?tD?\T: The Secretary of Stale, to whom
wat refi-ire I the ? i .: aim? R? ?ol irirr f tiiotwolloiitet.fi
Caagaaa of.be I- h mit., m the following word* ' Hint tie
I'ltiideBt of the C.'eJ .?t.iii'-i be rcijiiottej totrai.?ii * ii ? I*
?;tb to the Elective* of the ?overs! Slit s ol ti" CniiiJ
Sttti ? <3opio* of the Artiole of Amondtom proposed 1 y l'on
(.ress to the Sute Legislature? to 'i.-r?r.d the Contlii.iion ?.f
tin? l lilted States pis-t'dJuno 13, IWfl, respecting r:t tri rl ?p.
the b**i? of lapeaaaatetBa, a_ej_a_tlae_ln for ?.ifi??, ard ra
biipy ??: ile pu' .i. ?I?'bt ?it t'.ie I'ui't-1 Sti'r?. and to _t.?? .d?1
?hni the MU Sut?-?. ? *.y pro-eed lo act upou tbe I ml * ? ? In
nf Amendment, and that he rcqiioM the Kxccntive ol earl.
Bl At thai may ratify said Auieia-.ueiit, ti trantmit to tb? He.?
n Inri ol State u c.dift.'d Co.i? of t'ich lltilcatiuC ? ii I?.?'
honor ti tuhuiil the MBatog i'p'M. mm |
I: it on the l.rh instant, the Hon. Amasa frbb ? f ?he
(.'oniiuiltee of the Hoase of Kflnant .t v.?? on Ban it<l lillie.
in mit'?it to tbit Ilop.irt~ent and deposited therein an ei tewet
.-i ..'.'ti? t'.t,. fTnuaa at Cea| rae. abBb an lhere
try ot Bteti. ii l depai U d i ?? ? ng
- ??i the Daparttant. a copy of whkb Mbaaaaaaaa
? . _. ,| . t : ,, l i - . ,. tlat? ??? ?'?-??- - ???
Tino, ?ii.iHio proceed!"*? wl , I wa* ideptad t?y MB
i regard to the .. a_W?| ted '
?i ill .riag
lattinef plawy. ?.-: ti.-.i t?._? <? i tb?
aaaexed r?solu'i-i. ??? i... Governor* of the eevorel 9 h ??
)QIB*| ti lib a lia Ullala and .?ircuiir ?i-ii.r An,y 4 ?<"l,
of tbe*e lomu. laicaiioai ii hereunto *i ? ti ? l-, ? ? ? ? tatt)
?:,' ui Med. W tua U B vvaMi?
n?,i tagte*, ,1 . .-? .' t?'
-HE LEiTi.B IO Till IMMBMNB OF ?tA?Vi.
Dirai.IM' ?. : I r st.i.f. Wim: ? I I ? M_B
T? Hit ti. :IUni-y thl O tremor of the Hutt ,f -
SiK 1 have the lonur to tranunit in itii-li-l ?'my ni i reeo
lutKiu of Congre??, \r ipaatag lathe Lap ibu ina ?f H a at ?. tal
Stnte? a X IVtIi Annie to tho Centitatin of the I'mtid
Stale*. Ihr decisions of the several LegatoUanBpn tk?;
IU rsajBMd brliwto be ?omni'ir ,cated BUBA
pnrtui' ni Au ackaowle 'ginont of the receipt of tin? criuu.ii
nicitien i? ree, nat ed by yocr Fxcil ttry's uN?dient ?erraiat.
Wtu ah u. IBa ? "
Tie a? ron puny.ng paper i? the ctrt.ttal? of Btmeap| ii
tie t ?'io'in rent resolution pnpaatag ?n .ii.ii.il_.eiit to ?he
,
THE FENIANS
M. ALliANS.
IA AMINA I ION OF A KKNIAN SPY??lEIIS. 8WKKNK1 INI?
??'?KAK at >T. kU-_H4UB__B Of Till POBB?B?
TRIAI <>i : KM IN PKISOXKRS M TASK rouUJA At
SWABT-'TR?..
Sr. Albai?, Friday. June ."., Mt
i - -I, urn. thr F?:.-!,, m spy, is to I??? txaa.incd witb tbe
oihri j r:?oiii?rs nt Pbiliptbiirgh. He hu* acted a* en Kn
glinb spy also. The cxuuiiuation a.II not be ? I???.?I ob
.???t'.ir,!.,?
1 he TruHtcei ??f the Baptist Church sued Major Cibaon,
l.i'ely ni inuimaud of tliin Dep.irtiuett, for $.10, lot dam
?gai said to be ?loue to their church.
(iip? Sweeney and Spear aro still here, aid bare not
Tri henni that their bail hiu boen accepted by tbe Govern
tnent. (len. Sweeney ia coutineil to his rixim by illuees.
'Hi.* ? -animation in regard to the Fenian prisoner, ie
st 11 yo.ng on at Philipsbiirgb, C. E. Their trial ia>
e.\pu.ted tu laic place in July at Sw.irtiburg.
WASHINGTON'.
W VlBBB-WB FndiiT lane 22 ?MA
Col. Itobertt?, Pri'sident of the Fenian Brotherhootl,
?pent thi* ereniug returning tbe visit? of prominent metnbrri
of both Uouse?, who. unce bl* arrival here, bid ? ?bed upoa
bim. The innige in the political BlBaga of the Truth in il.M
r ly i? ??lotiiitiiiiL-; unce the extreme moaturo* adopted by the
Administration against their bold more into Canad?. Kren
tlio.-e who hare never beer. Feuian?, n.il who have aiway* bcoo
?Democrat*, ere now ?mona? the most violent auli Administra?
tion meu. X'bey tay they were foolish to believe that mae who
1 ive iui?ympathp for the ?oyal ?lave, wo'.ld evince any for th?
crushed ln*b people. Thi* i* good logic, t.i.?. rot the reaolt at
a momentary feeling of mdignatiou.
City Frniaoiam.
The Fenian.?? havo (.aiued wi-.?li?ni tat_g tbe ?a-t
?ix month*, in one respect at !ea*t. T_ey hare learned to bold
their tongue?, a thing some might have t-ipiwed well nigh ia
, at 1 ? Irom that ij ?arter. They may. perbapa, be said now
to have goue lo tbe other extreme, for ali that our rcpvitor
could obtain in the way of Information at the Robert? Sa.rney
II.-id luarter? yosterliy, wa* a ratler penuptory. " I ho re la
nothing for the pre?-, today. *ir."
THK ?TBH-toto J0MS8 W.ion MKETIN.; ON ?HsDAY THB
W ?ID CLOSEH BT T.1I ACTU i.ITI?.- -TUB M-JiTTKG
ITU TO UK HiaD.
Hy iae BiBwtag f.'r..*?|?ondoBi?e it will be aen Iba. al
Ihngh lb* Fei?.an? cannot bold ike r impoaed iiuiling ou
Suiiii, v m Jone?'* Wood, it will ?till be held immediately out
ii le Iii* n i Imure:
i ...\T?.iL u?nc? la-tun Ba-?THFnH?on No .:?! hithi? ?rr ,,
New Yoaa. Juor/J. it?* J
T? the Vdll ?et TU Vrir lort. Tri -tee
?I? H??iiiS.io, e. el balure Si.iarii.ien e .r Ki ir'.'ir lae u,?
pot* c1 ?t'ltin? ai tiniiii-, lo ti 11 a ii tr-eiiw ?I-I? i.r* ? ?Via-o-J ou t-ua
-it. le in m? ino?! fon.': el.ni-ii.e r? fu?el ,??nii??loa to !?? M ' a
-i i iu? W. i. ttf^itimi ?t tile man time, io tbr?ae.ia
wo- d lu?? oa the Stile ?rt.on r ntv hein| tiltia trlth le.-trrl lo ihr
1 x ? i? law*. Now Mr, k wai pn t?. on a farmer ?i mi lau octt.it n
ti a t . r'r mor I-..?. ti hunJ-.e I tin? ???ntl ol my i?ountryi??n aarf
we -?i?e- ???"in .Iel, that MB i i'erunite i f ? ?mglo pB-h-NBaa
.vi y.
IJ ?.. ?-.. i t? r no Iii,?, ni of tit? Ml d ?si? to le ?old.
| mu-b tri. reason to itiat up tile Wcot, ,, d pi?
p n'- ti ii tf wl mi ?re tit ?hie to leave ?Irir
i - k ' a- ii n U *? the *<ui?r
"' I ? , ? r i, adrntii? ?li?t u?
! r. M ... J ,o.J ! ? leal. .. lo li .liitalli 111?
? i . . : , ? i , Oat .ib ile
. I . ?! r p b le t .at ' \_*o ?III no1 br
! 'ni'ei the rre-T-ii ?,.,?^ |,.i:. ro.ataJjr la? ia| ?lie |?lr
I tin.- ll.r ho.o.r to rouiani. yo .r? r. \
,' ?'? I eint
.?dlTn-POLTVA* IIOVKt. N*W-?OIU- I'.ue JJ, IH*
.Vi P*?B P?i.*i? We ?ol ii i t ili-tee ' I 'iw of ? fie*
-ti ?r .lia'l n li ?ive wbt lo 11?-m '?' ? ??! ' '?pie? ?-?" ? ?
: ? i . o r.l to he brid OB S.ili-?y. thmll
be li-li?. I ni nuiii-r ile M t u on Ih* .-omnieti Id?? ihi* tai.?, ??
I ?csi-, d *nd Iel ?lie press be ni?*? tertre mtemt rr?. Vr ?ml lu. ?*
?rea to ?Ui.u for the ?.__!? oi ti a p? I ' r m i? Voa.i ?ia
trin.lty JAMtltJ .?.li.l'iii.Ni, C t) I. O.
../ i uti }. AttM. ?inati.

xml | txt