OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 26, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

NEW ?rni.K'ATlONS
. ..
|').,, ? V? Ala-IB W ?
\
?fai
. i Made eon>
.
. t
? -nits of
-
1 . ?
ii
; .?tii.ni <T i . i. Mr.
v ly practica] rica?,
?
I
the subjo I to vi.
I
|, iblisl : the ttllt of
.
tiona] I - " It i*
i
lire..?'* _
1 graphic ana
'
i
? i rho Oom Benn
a !.i< h Ii an
i
i
lent ot ' I ?ill Lo ra*
'in ly ? aw ' i I hi : ' - tatt
i -dwell
?
Ncai Htibli-rttlon-.
I I ?> ( -Al'l.l l?'V. PI Bl 1MI1.1,'. i I ?*
?I I ?> *_ i ti?
Tilt! PB-BOS PUP. OP Ti 1 ri i.?()N HW IS
(f . 'I* li U-l'T 'el
kal.!? b '?ak.
(W- '
? i
? r~' ' ees
led
.
Wa?I
Till ! P'US
?. . . --?-.., IVf.l
?li I f Ti,
?
?oc? I
ef.npy
li . Pat'- 1
Viir* I A . a popu.ti . -
?
?.? i M *.*
Th? l.?'- o? Jar:.?? Btafl ?ti? ?*^<? 1 ?rnbriini .01 SO
VVaUorth. 1 T.
V p ' ' . '-A i i* 1 i'"i e .... i M
Ike Man I I ve'. ! 75
KataHaaSMi?Anexcd'ent n-wt- . ' ry. 1-0
Jail 11 ,.r,.. ?h. ( ._.icBook?l_iattr?*.rd. IM
K t- I.J ne w Eng'.uh noTi !. 1 "
?Tarae r.nili of tie Nor! By Hooter??It. ?0?
MbBkh Itak-U I tfcakyE-BB-BtE-rM. Ill
Jargai?V ict r Ungi i r.-r.ir. ?lil? nrve-_. 1 ti
Kecouin, idrdt? M?r.'T. A fonerfu! Euglich aov?l.. 1*.'
B_>*_M-i'-i of lin Finirai. By M . It!
?.? Tliei* booki ?r* ill Liai ? oil?ire to'J *t*?t
?h.re??ud ? .
by ^_.ABLETON, -ubJU-.T, Now-York
V"M.^ I.Ill.ls.iltV PAP] !?
?_____?! TUPS DAY. .tr\T. St.
Till. ITE81 BUMB1 Kui
'lill ni ?V-YORK v.i UKI v TATTLER,
Til.". NI.WVOl K W11 KIA- TATTIiMH,
Tin NEW'YORR wi i i;;.-, jatti.iii:,
t'onUioirf. (la.-* tiu.yi.Thl , .? ?? (a n of I'ertfy,
h,ptrk!m< ! i i r.? .. ' .. ric e:e . ? e
Alt?, t'-i ? -i.itechtrter. ta TIU-. OBEAT Mol! AL BIOSI by
HISS MAB. 1 ?, DEI v
___________ LORIMER|
OB.
A V -
At? ' . ? vitl-i
op Tin: ? '? UNO,
Til? per, ?tad
?illa. W r
A.K ?OI R M Wr?DI M : R Hill IT
AMU'.'i AN NF.VA ? ( UMPABY,
?
DEMOKl M ? vin \?. vMKllliv.
i
Boy? ?nil Uil i
TI.?
? ?
r-i ?
roi j i
- i
i .
IT
ai.erl ? -ni -1 ?.
MP
NINO I
A 'a-.
?Ulb _
"IV ' ??"??? Uypnr
I ' .
ta. ? i'ott.
i CK
bV A. ' Ki
? Tie ? " ? ? ' . . rV,?rr,?t(r
Iel eat.._ ?
th. Jee
grr .
Bl ,? ? S, y.
VTL\V t.l I] 1 TU ? i.N.i. '.I. 1' IRK.
MILL] :
Pt ', <
.Our. I . 1. V i
_l?nJ?.,ii MAI".
? .
Bent hr _.?; as ra - ;?: ?:
.
?T?ll?: NATIONAL i;* .I'liri.V IM ? Il V..
-I Ti- ?i
A inri.i i.
Par- ?
ine) ' ?. ma ? !
?boil- rta. Ih* rritlii. ,
ar-ar Oiaera I 4 NK.IV IA COMI
? HW 1 -- Aii?.i!, I?. ! i ? I ?tv,-.
AUC.M.v WAMI n ; Hi ?I.-Vi J. (.I.I.i.J.I.T
rrr ?
Vol. I o! ti = II ? ? ' ? t*o~l3n,?0t)
t-.
?
b rt.. in- ? .- . ? -
OlIT-l--.?, Lill li
a'.th-ir.
Vol. Iffa?,r) 'a??)w ' ? ?? mt ?rill mer? then
?ol?ale t ti,, v_,|
ataear i I
. |. e I by e_|,er v illari
a
I
?ii??Ml
I?- idui.e ireeord o' i
?thai mott. M ? * O. D CASE a . ...Pul iaberi,
Hi , i I t
m
NE AB L Y READY! ll.'o.M .\IA \\< K SI II ; 1 i -
l'!.?!?.KS Pd/.LY Hy Mr. BESET WOl'D,
taibor of -'Lait Lyti ,*, ' "BkaieW of At; lydyalt,*'at.. On? roi
amit, octa??. -Ti ? 1 ? .
Adtlr?.. ... o;d?r? I? Mil. Bees. W ? ? -i
| ti. I'LIKR?..,' Is SOOTH]IK?.
_ X-a. >?)( leitnnt it., .hilad?!phn.
ANDLU-UNV1LLE'
A LI1TOP
UNION BO__DlER_.
BIRIKU AT
ANDU II S ON* VITiTaE.
OlVl.SCi NAM!', BLO.'M;
AND
QIl.VVIvXU.MTirill OP I A? II.
se taces, as cona
P?b_-b?J -y
THE TklBin-E,
Ntl'. iOKK.
B?_t by mill co rictipt of pi.?
Per ?al? ?y ?ii N?w?d*tle?.
l'A. BICANE WALTZEl?, oontaJrdnj' the prinetpal
JLi ?In tit Vl?yerbe?f't ?per? t-r?i._ri by I'???. Gnd'iry. M
St uim ' oo pote i. " Mar. - Vk'altfe?, i_r_i Wattztt, '
?_?_. Bltyml _. _?_?_. 1'ark < ca-tiis PEE0EE1CB BLUME,
_Ko io? bl wery. Put, ? ? I
CASSELL, PETTER ?V ? VLI'IN of LondoP.
f-UMi!red in Ageiify iii N.w York Sa ih? te.? or t-ilr BOOlsM
ta-_LLCt !?'._.
_?-AI-TTR LOW, Vn m Brotrlw.y. Srrt Tr...
CASHELL. PETTEB & GALl'IN? lllustrat-d
CATALOOL K ?i.1 be lent by Dall, to icy i-dren. oo r?c?J,.t
el Plfieeo laut?. Tie -iTdlmry r?t?: gc? ?u r?r?lpt of TTii.? On:.
WALTER LOW. No 5? Broadwiy. N.w York.
_opartrur0f)ii> Notitco.
Ne ?k3 l.imn rr . New Yoas. Jane I. ISC?.
TnB HonMof OLIVER HKOllIEKS A ( ?. will
leieafTrr be eoi ?...J .; ' ? ?. 'turn later lb? li. u
aaa-t-f OLlVKB _ to Ol'?). W oi ?v kr,
( AI.KH Ol.lVr It
Utmiinq.
WU. EVEHDELL'" BONfl, No. I'M IHl
BTZ-Jf JOB PK1NTL11S aril LALLL MAMlAi tUl
ommmmmmmmmmmmmmmi^mmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmnmm
J?tboino, ?Tat?e. ?'t.
ATWM.ETKKDELL ?-st.?
?
Ititi
s
Drn ColOo.
RUMMER S1IAWLS
AT
ron ?. ? ?
AUN??!.i?, COXS. \i.iii: ?r- Co.
AUK BO? ? 'H' 'Lil",
A LABOl '
SVttBI I -II WVI..:,
AT TH?
.ttfOtt
. m;.v. ..? k1 B1B.wuKTII ii ?
lOI AT g1 M?.WORTH ti M
PAINT. BBAWXB AT 1*1 M.woltTH _6 oo
KAM | .HAULS Al Bl ;".WORTH I!?
? . ? , .MUN II CA? LI I? 'J'? THF. .
Aii'i\ . orri una
T.I I'' .
tni i .r-v
c?:* \?? f
a r GRAND ??I. < ui .P >'.'???
J\ ni
t?F.\V MLK ?
1:? ? I. ! \l V ?' . ; ? ' . - *? ' ??!
r.?r.?ir.-i'i KMHHO! - I l INSEBT1*
1 ' ? __..
? ? :
-.??i '?: ,i i,?B <?.
_. ...... -?,
11?',*. \iti? l'un y y.
Bet -JK', ni tai 11110
_
AT OR LND-S. i ?I! IF SI
Ml '? H } LOW I RSan-1 TI i ?'? itf ? iTATHFBB
?>..i, -i,-.i- i
.-? (,l tips VF.LM ?
I
? ? ?. ? - , ?, ?
tndlottr-irieiyui YANKLl , , ___,?
,;H IliOI-FY.
I? i ?_?.211 .ntl Olli ' ? ' I
i. - . , ii.? I'.on.iy.
A
T GRAND-8T. CHEAr STORE,
aratw bom?
ih?pe, eiuJily,eise *nd bl i I ?, ?
Nji. J*?*', ?11 tad Jill ??rv J, ?nd No?. 66.1
?. li ?. t
f^i MILLINERS aodl Ol NTRY BTORE-KEEF
1 I'll?.-(I.! BO? I?
??? cut III'?'.ii? CilB*pi I tb?U ti
KOWAI ?
No?. 301 ?11 iail.il,? ?Irani ? I' I
i. ?
\ I I li : I,' AIV THIS V. IKK.
_'l OAEAT BCUUCTIONaaBlLK BOOM, - ? ?'.? BLACK
KIA
UM Y 1 ?I LA HI? bitiIi $1 }.\
h flab -B-BBAB-RI :?:"/\mlk.'f, laabB -ian., la
t'l Iho In it .1 ail. I, It',
. i, M p I aad ' IBM sv-.ii- ??
??1,1 '
Ali ti.? OBOABOTBI ! PI KI III -
niiiktJ duwia m pu."-1> ''.o.e ti.
l.POOple, at IlAJtVOI? Olli- V MU SI . d., ?Me a eil?, Ja:k |WB I r
?emile.
Elt ?ri h ULAI K BAU: 01 OKI I IDHI B I ! LAI K BOOM
f .i ?i aasah-l rt-nr-e-J-t> pir
CtiOAKI BACQ*JgB aal BABQIf] B M i..l?tbeit??la?.
I ' MIS,
N . * ' ' ? ?
I V .i -T ;
M0DBNQ.G GOODS
PROB it! CBBT A0CTI01W
FFl.OW COST OP IVPORT ?.'HON.
?! AM? PKEKCB BOMBA
Hl.Ai KULKI BOMB ?I'l.l-M'lli BABOAHfS
e-4 DE LA1NF.? ANti TABU ' iOTHI
.?I Maali IOBbBMADIB AND IKON BAKKOKI
1-4 SPANislI AM' BOIBIKE (Ti ,i
PK8BI n L IWg ? ami OB ?A'- N
Qt 1 y S'-1( I. 'lil AM' II .'l.11 Kit I Lilil? A- e*|*iJiei_.
1MUA K?ifi. Mu? BIlsKK ?i?: i", y.td a ala <?i ->"
CBBC-B Sl?ll'i.'., BLVBBaad IKOM OKAI BOOM io?
TKAVi i
ttl.icx U-PACAB, All. OKABKB DB-CTDBB BAKOAIBB
miPKD ABB fi .''Ki |i BOZABBIQI gg.Ua per yard
00X01 kOO ABB ?CKAfE ( LtTTH I y-.r!? arlli
TI I II'. I T AM' Bl MMEB S't.WVL?, IM -I ILLY CBBAr
A ( HOICK SKI.Ii TICS f?i BOKNETS ?Mi Man tit I. v.?, Al
A OBBAT BAI mu? K.
a j u i. - j?.
I -(a i. ?I J 1*1 ? ? ?
Q PIC 1 A I? NOTICE
On fil iO.iMO.Sl.AY. J.i_r2T?, w* ?.
Al m.. ah-,
... i ?- . - ?? . _ 0f
sll.li:?. J?Kl Hfl ?.<>' ?'-? I A? I s.
- nr.cw! :i - li ??..,?. ri i', u Eg, m?!?
i ? - .
BBAli I
KH II I'AIII-.MAl'l ( LO \KS,
BKB, BABTI1 rMraaaaaaBel -
I.M?!!,s .NSI? OIIILni.EN s
t.'ndrij?rmriiU. K, ? ? or I -o.i. i". rat! ?i
- ? t. . . ?. ? bl A r
LORD d T \ . l.oi:,
B , 'H' Bl BBOAOWAT,
ho-t. 2.-.T'i2i. OBAMD B1
_ _BOB. 4T AMT? I? CA?
H I'.(? INS
? i.i n ' ? r it ?Mee ' ' m ? '? i '??'!' r
? : i_o.t ia?, -ii.i
Utd-ced
Till' O'.AliI ITiill
* Kill.
Till l.I.AIH I Hill.
. '
d:?b cictu?, ?lui h ?i I, b.onTi all J wtuti i braid?
moonts,
?
?.
AT DE PERCE. \I.\
So 7 ? Bl '> ' ? ' ? ? I, I
I
for l-u_-? ?1..1 I .
.
liitml? aad Coat ail Aruta ,_tt ??
. .?lan.iiiii, j
'
rrj.'V\ 1.1.IM. li'iWH,?., SUNDOWNS AND
I TI'KI'.A'. ? l'..,?l
Wrr. oppo*ii? Ni'lo', i ?,,l siTHAvt
HALS ol.Triy kind ?t li../1'ri.. il.-ii ,.l... ?,.,,,. Hal*
??? +1_
taJMll.I.ll- A CO.
REMNANTS
OP AM. M II BBSM ?JO?His,
AT A 0BXA1 ItHUlTKiN.
PrtKPAflATORY TO STO? K TAKINO.
SMII.1,11 | ff?,
BROADWAY,bebte? n.-iti. ?. J '.mu,-t.
t:ik an'iklk ok sia.mi.i.?? OLOVKI
AT
mun i co. i
_ No ? tk ii*
CORSETS AND SKIRTS
At tt/BOl I ?AL! a?.! lil .All.
AT OAlatUJl'.-?.
N '. Bl llrn?dw?y.
Bil?vrrn Lelil?, ai,J ,
T?.? LA1.0E8T
?ad BOB] i LBBABf IBBOBBBBB i
In the VttBdflBBa
Al VI 11T LOW P-UCBB
OAY.SnK Irrinrtrr ?nd M*ri-if?cltirer,
Ko. M l!i.?dt??y,
____________________ I '-i.?i-tti
READS! DFaADS" BEADS!!
am? lANiv ooooa
?I P. ?BOWN, Ia ,?.11,1,
No. ||V?; PMi ,?. N. r.
CPiio rilting.
iriRMIV? Sf ii.Mii li' 8T8TEM OP 0A? III
I TIM! .?.KfTi-.'-.h?...! '.|'..t l.'.tllreart . der. r ,
t_d I .IBcirBt. Nu?. 61 and Va Maida I . UM ?oulh ?Bil COI WII
?IIT1?.*I__ tuna * .or. ,. MSBS BoaBMOl
t-?LLr-rorviiR( ivvot .Siw-Yobb )
Cornu Lttiajlon ivr ?id 'Iwrni) ti,l;,|.|i. J
f' y 1 I tiHK .liinr 1, |Illa. S
TI i li to rertlfy lh?l r har? ki- .?n Mt. j, ? | l_fa**ei.l
y??r?. ?nd llial I r.trrm I in. *? u:.r lai-.i.lar with ti.r iirii.iip'i . ieii?l
?i? foi r?|ulaliB| ?nd t ,.,?. .,, ,,,'j |
hare turthBininto te?! . |n ,,i#
?- ? ite.ptdl.ily ? bi i'le.1, li. OoD.'iN liiiKKMl'_ '
.??Tirinnri.
?J,ric? or Ti,, Tb ?ir ?a )
,.- , a .. -, . - Nrw So'1* A:"i- isatl
v\?emr?l-)ye_ Mr Kirri,In. fo .r y?tri time to lakr rim.. ,,f , r
|l. biirirr? ?nd the r?t?ilt a*. ? d?-di,-tlr,ii of o,it|,. bil .?I t ,ri ,
tkoueand daliar, pot yoat. t?ith tietirr li|h?. 1 lae i, tall ara ?u ??tia
fat'.- ry iba ** aava?
'I ut Trihi*?? A*i??x?iatio?
SAM I. MM LAIR, I' lui.'.,
ltS??0-BT II? t |,?ft
1 h??? ki own Mr. I.. 13. and h??i ?saplayi ,
? v-?*Tr?a. .u. u,alarayilaoiyMaaktaiid
tttUfa-l
ire.ardiiiiB by Mi amb wat ii'a - ?? . ?
?Mclaaty, ?? lnt'ni ? Lette? ?i ?
ti-ii In (,i?,?ti--r i|,? aay ob* I ?Tsr ?rup ted. lit giro, a betti
.'. by hi* w*v of um | roooai
.na to ?ay .us tuai ti not ?iiisi., |,
ALK? UTI LARK, li
By ? r-tatenlremblMtlo-of Imnroi ? . i ,,, . , I w.?r? ?
my -pisiltjlit lo i I i , ?
b mied ?ti? aaaa j t
rffstoXil CTtfiimcra
I,"ii',' CALIFORNl \ vu PAN IM. I ?
I ? ? ? j. (.,, ?, . .- -
I
i ;? , ? ?
' - I ?., Na. -4
I.V.. m I*. M _
l.,n!.' M.'vV-fiill.L vN.v Dll.-i.i . ?'1
I --?:.' I I i IPO I
. ?Vii -UAf, J? ?? I'', w I r. li-, frou. lil? ...np?'.} ?
. ? li l . ? . t
?I" !' ,-r|?T__
i '..,,' m v. ?mi.i W-- ipi; '< r.-i in: NEW
I
Jalal p.
II 1
_
I "OK .v.\\.\.\>, MI. I??OKII?A.
1 I'piS, I n LI
BEBB v BAT I'EBAT,
F r ' ( ! ?. I''?-? ?. .ris.
,
Il e n-w i-iJ i..
' V I! a- f
I, ? f .. *. oi p: ..? * :?'?"?
,4-r ? ! ? I _
1.?" I SAVANNAH, UEOKUl V.
? p ? VN .-VIVA) ?)!'. Al? . ? ii
: S It.
?'?- ' ' ,'-,-.
Cuni?-' CHEAP l'.i': ;:
le F.i f ' - ' ' * ? ' ' a r i
a ?a- IJ ,? '??
? i\ pi.' to
! UM LI ??
, , , . .,.
|- ? ? ? '?' i ? r
1 <" I '
Bai Bl .A-Bloa? PI il e?irrener.
lu, '. Il P
S TI'. \M TO LlVERPCKiL, CALL1N? AT
<._.I i : NSTOW ;; _ Hie lau .an L._.\ >- in?- BBBaVW-M T.e.irj
laglhs I '..-? -_4-t4- M .iii , . ,.
K ? ?...VI! '!).vv n> ?! ? V ? H '1
MTV.?? IN VV I'.i.K. ?t|i;l.VV.JI in
, , , ' i i . ros.?i i luv, h it ?
I III DI I. 'M'".'.HATI IIPVV II I V 14
r.TMB .?? Vii ilPAV. Jn ? .-I
IA 1 UM 44 il'M ? ' . ? ?
i:?oi I'.-a Ne ::. '?
li v i Es dt l'A ISAOE,
Pt the in?:* ?? ?'?er ia lia? ?????? -..iiii mt
i 11! VI t ABI.N. I . I-TI : RAOE.OTO
', , l. ??? 1 te L .iel,a.. M
?I. par!?.i"l iii'? '?. 4.
? PAYABLK m uti
p t- ? -
P,
i eli.:, r;. Iii.'i.en, i?r . at
a
ii .*? from LI??
11 . ? ? ihilr irli
|rr ; :
| II.SU I) v i- . Al ?t, S . ? hroadwa? Ne? V .
NATIONAL ?-?11.AM ?_Tv1UAT1UaN COUl-NY
N..V\ TOBI TO L'V'l PI*? ?ni i vi.I I'.'i IT QUI P.N
JO PAM? I' V-M..V
fe?,?.?-.??,
ps?. I. A mi.an. Oreea
BtOI IS D.L, .
? . 'iv.....Pre?ia
PI i.v , 11 . . .
Till. i-l'Efc-i .lal?.'?' ?"'?
HP*._.--?.'
I?I-NN'M.V AMA . I 71.Peni?.
lall, i-.'ANA..'.Il?. I
PI M?, i. .- I I!.
ni v .ii . ' "?'.(li
1?-Til' Pi ? NO. I'.. _?< , .
Till (j VTPIIPAV Jl NP TM
I-t-NNv , | ,v ?'..i. ?Ti I.PM II LI 1
l .1 V .S VII KI'V). Jl LI li
?, ,.| MM' . WA. li I.V ti
.-V ,1 ? Vi, Jl 1.1 ti
AM) ?Vin, THERE iTP.ii,
The ii.? ,.! I ? ? ? lloim?,
lethal 'a? ?"I 1er? k?
aaeispn li i
4' li' !-.
? iii n i
Blrerai . : - - ?' '" "?
lowaf'.r t ? , _
Dr?:. I?r mi ?I.nt laaurj on ?it P.tik la Oreel BritaM led
lie ?,J ?i lae le?. -? r In
1 br ow, . ,- ? > ? -
ti!??..1,1 s al lallat, _i>i"_t_' ?. I M
?
?r,, i ,,,-?? ?ir,"y
...
' p. W. J. Ill "SP J!?-?:*-.
O M , - i . ? 1 ' ?, 1 '. '? i ?
i ?
?
- ?
|..
? ? 1 I I.A??I,A?.
r i i . .... .
Alt .' ? III i
-A? ?I? .
? .I . ??
pnirii op pa*?.**.???I .? ?. ? i IN fi
?
. . .- ? 1 -
A'I ri- .
I '
I
J J '
.
JANE* A. WOTTO.?! > ?
M.V I.IHKC'I LIM. io i I; VN? I .
O
(I ??* T .:. -I l: IN - vi ' v*. r ?
. -.PL
iv. IT Bl
i
i
I. V ? v Y t i i l !..
i
?
VILLE P>' PA 111*? ?? i , Aug. II
?
i nut i ??i? ?au an
?? .
I Of fal
' ? !?.??
!
I . Sa el
?
'IMII NORTH .Ml I.I' VN I I ",
1
. riii ? i n .
? . ? ? ?
? I v ?
? '
UM . .
) ? ? -
?
'
' ? '
? I
-
-
I ?'?'.- . a .
? . ti .
? . '
|
??I i ' ? ?
-.NT
'?Mil. MOUTH i.l.K.I \ . II nil) ? rSTEAMSIIIP
I ??.-,,...,? lae L?ate? -.i? .
um _ i ? .i. gea. ou
j .
aal
; h v.'ii ii
?
IN ?At I " ?
.i
I ii i
)
. '
I,"!'!.' HW \N V IMI.'I.? I.
i m Vi li
ti?". ... ?.no?
.
? ALI ,1 , .
? I IA, Hill a, i ?
' ? ' A ?IPI , V I I
1er (ret. - ,
. ,
6t-iiin-u.ii-.nii- l?iii!.m13
fil a 1er-. . ?--. , , ti I ,n,|,.ny.
ALBANY I'.DAl.v-l'I.Ol'l.l. ? I.INK.-TI;? I .
of ?bli Mt .re f ., Al.?AN ,
?pt* li. ii l ,, , , , | tlilN ? l.i
WVlliSt .-.V??, 1 miPW-?; ..,!?). |,
TI K-UA, ? I III l; .p YSt I ?ATI)ItllAY
ro' fre?,i i. pam ... kr .apply ?I me ? Be. ?the wiinf.
Ul ni ( NON "i 1 IKE u I. I \\ ?KI., .... l?.
Line ef S'r.n.r. -li.
? -???? I.. ..In at. ti I o oin k a m ...J New-! ?
' ' ' lil -, ... 'lili,, ,
i . a? ?v
? ? ' ..j ,.
New-York i .i.,,,? p? i. ;
1,'PK VV lill I.v | UM., lii.l,.-? I),,,),, IPi.u fillk,
I rp . ,.i ? ; i Matt'i De ?, I. ??,...,,..! ?al B< I -
l.i.N J,? .??'r,,, .. AKRUVVBMITH tr?fet Piel Me. M (Peck
Blip) I- l.i Hirer, ,1?iiT, - | p. ra
J,"i ?li .Vu l.'ii .?li. Pu i? ikei |i ?e and l.oud-ul dailr. .ti
4 p li, I?, I,?,. Bl l//.!., ? \',
Park ?, ,1 I . p ia ?1 iwi J .a '.V. lu
Bl I Triilatt i . ? i . , ,
otd.y, from fool ?f II. ria -I S I'
I/??li KtJRWAL?. l-IKEi I, ..? ?h th?
I l??Bb i, Baili a Th. i? -.' ? ?? - -i M I l. Y W lill p
- f?i r l.i.,, ? i i '. i HV AH HI
NOON al 3 ? ? .'? r. k .
? ?riT.al of rall ad fiant Thlotlfh b i
r?. ii.i,, Iii l. it 4 | .-,.
SI 1 VMlPiM I.|M. | ..i; |i!,||..,| |-(i|(|__
Ti... p.,,.. tatty?Pi.- ?, . n v..t Blrar. ifeat m i.h,
r.ne i. I .?.. ,,,..r I l: iii., I'uJ.I ,.. . d , , ,.
' i ' ?? .
?...I ? * i i ?.. I .... II .?en I I ' ! tit.i.t
M ? I '. i III '. IP I. ' I .
'" Lew V'l?
I - . I I : '?? i. 'I .. ,,
DAIL. LINE l?7r lil.'lln.l.l ? ?!; I ,.?. i
i'ler N... :_; l l Bim ii- ??? oer BALTIMORE, ('??
VV?. A V ,1 a ,| ; ,. | . BRI M'lK .P.-. j ? fir
I .? ; | ' ...... . I
C?0-U PROV?i.l M 11 l'll.l.( l.- li? bj m Mt.
t t in HT PB ?? H" ?' ?i-.. r? I?
Hu .?il lrt?a I',,-, .N .
!? VII HP V V ?? .'? i . t , li
_i ? ILLIP :. . T. r . .
NEW-YORK AND TROY B ILA M HO AT COM?
p -,
le??? Iel . . TI, P . I!, T.. .
Tki'V (ead tiieeniT II ? I.? i ?J Na h ?nd ?laati
P.VII.V l-.i i i ,. . . i . , ? ,at I t p. Bl
D\V I.I.NK-.MI.AMIKIAIS c. MI'.llAL'l) ,-, , |
H v.'.,i I. . ?.. ? . , , 11; ta V -ken
/ . - vv , ?
,
? -!
i
?in r?" . <
i . ... . i . . a ? Mo I
?
( ?Il V.M.I, ?I I'll,I,'.? I ... I - ? : - ,,
VV NL. 11(1 I ?i,.! BIP VAN ?vi.-. M.?.pi., leal
st., lu?U-?d ?! 1* i air Ma. ta, 'I 0, tS| I
Ptcnmbo-tu /n? B?ttfMbt.
DVY ?tOAT for POUQHKEEPSIE ?O
I I ! '
.
?I ! S'il ?Il I '
IV i o i
('O? NEWBTRGII, WE8T POINT, I U
KEEP li lui'.l' ?' i ..ii I t.iVii-i''??', l?'id ; ?t ti
-??ck. L'uni*.. I. N.w lliinlir.l: ?ii.) '. ?
STI\MI.II M AMY POV. I .1.1,
|
i.'iu; h ?ki 1,1. iii.t'os'.
F Ira.- ' ' ' I I ' ?-HY HAY
-
' , ? '*?
. ? , " in. aullo. ('. in , I ,
_
i;ni: NEW-HAVEN, HARTFORD, will'
1 \; ? ?' -tf'i't! '?! ION <
.?.. Uni ?.I'll :
Ililli Willi E MOUNTAINS ?? I CANADA
K filil?. IM ? ? ' '
, i, -,| , .- . ink ?'. I l
? ??
? ? :
lr.tr? Ni
? '
White ki '
an,I ! T ?i ,1 >'?',?,? L li i. ?? t ? i. i?-.
li .- i.
.
,' II !( I ' li .|U .
WU11 ?? MOI MAIN.-? AND
1 T i ?ki ki -, en::: M
?! \ ?.*.', "ii ' -
I -, '
?
ii. .. Mm uc_u|*a)*tl P- " ? *na y-? '""-'?
-i i ?
... ,' ,.
i-, -
.ii ii?.
? . . ..
M I I
I
. . -t -,,-1. na ,
.- ? i , ? r . I paru
?_
QA1 i.I i, .??I ?.?.I? AM? ( "?:: ORT.
POB I'iismiv,
Wtin, ' ? ? m m; KAPUI i, i riV. : LI.,
. ? AM?
i , i- d: i i m ; !??
II .- r. >
t |,?, ? KEVl YOBR
I it? t.- - l | a., I
? i ?? ?
i ?
T ? li I II ?
r '. i ? :
'
pi MIMI, RAILROAD of KEW-JI RSEY?
\_i I', ? . r . 1.1 i i i
.t , !.- ? I
? DI Vi ? I and ?I I ... I
load an I li?
li .a- ti ill
, i . I '
' I ..... J 'I. lo I. | t\ .-..
? ??? J br th , He? lo Chic.j,). ? ?i. i
Ball .-'l I.- '
'
i?,ir,' m- H t 11,1 !.. ;?r ?..-? . latfoBawBi
ti.,, ? 'i-i for
v ? - u ? . T
Van i ?!? v -.
'
..,'?. ....
I . i i
. ?t ti
. . i . ? It d ? t
.
li ? inn:-, i ' ? M
I* ? ? i
? p li Sl?
ip!
a.ia f it ??
? i ?
' ? p ?
?
? '-. 1
, . I I A . ? , . ?
k1
.
f __ l-l i : RAIL-. VV.- Depot
I j i
!
? ? ? "
'
'
? ' v .
.
I
li
I? .- . (
I ?,
If ORKUS i . ?: Hil 'il> < OMI ?NY
.? I ?
?
?
?
?
Ni'!.', ill KN II VII ROAD ? : NI .. IEK8E ?
: ? , !
?
. ?
? ?I '
v, ? roi " HAVEN K Ml.I.'?AL).
MB! .?:?'??! B A*. .
?
...
r ?-. I .
... i
? . ?. . ? .'?.??? p.
? i
? .
?
I !" ?1'r.r, n.
111
r ? ' Hil i D
I
? (Ft..lill
? ?
? ?
BJ. SMa, m ni.) IM i t ?
rril li?, p o. . . Sr
li ?I ?ii. iK?. I a m..
. in.
- - . ' ? '. , '. a I . ,
?
lot l'aai
i ? <
lot Ni , ? ? < H > ' ? i" . ?'? P. ni.
r ..! ii?, t, ii . ? ? ?
I ?UIBao . ? ? ?
I, ?? .
I It llSON I.:. I I: anal li ?i.'i.l _| RAH ROADS.
I I
... l?alas, a ma Ni
?
? ? ?
r
? ? ' a ? ?-tieft?
Bli? le..'. ...
II ?. II. I ,
?
. I .
I
He I
? o ii y ?t ? ?? '
II titi-* i
- :
? '
1 e e , , . - I . ,' I
- ". i . . ,? i- |, i mint ..I ?ii
' n 1
.?.?? I .-.?II ? . ii- lit- -- 1 . '. I ,.. :, a ,.
se .
r i
?
n i ...
? . .i . i ? . i
it?.?.. I i '? Ithaad "e ?
W '1 ii i i'.i.' id' '. ; \
Vl.v. .ii.i:m , RAILROAD i ? ',?..! ?.i
,-?"'- ? I'm: in-1 pal ? ?' I , ' I I
**d 1/ |? o. , !?? l-l! . ,_r .,,,....,
I I .1,1 i ' ,
l> VHITAN mu? ?ELAV. IRK RAY RAILROAD
li OJIrA.N. m ia I ?iii i IHIOAY, I ubi I. Iii?
Hull Pier No 9
Ki.er I ?. I , i- .. .
ila? III? ' I. . ,1
II I II. I I I
'I I
i iii., i. Woe i
' i ?i. ? I ? ? !
i i. i .... I
i io Ko ? Pier I ! i
II i
I
I' ? I ? ? ' - Iliii'kt .
1 ? ?,?* f.
I i .. ' , .? . ,- ?: ?
'
B-Tra.?? i ti i t??i.? milt ???ihk?
i III a,I.?I. , -.'.'lil- III
I
?l?y ban ?i ' . yo?k ?i ?. ni
1 ?
1 - ? ??!'. IS?
.- I li ?, I ,.\ I ,
t?a-a?B-vrt? ? a ??nt^am___mm?m9m___mm_m__m_m____,
Q.0 luiiom it itnin Cotters,
! A RM\ A SDIS .V. pi NS?OaVf? W ? ,
J ? , i the rta
, , r
Ula.i at..
_________ ? ?'? ' ''??"'? I
i PPIall'Ai'lON .111 ' III
? - II i . '. I-.?, f., PARI
Uland I.
(HI II"'?.
Vy A | - | It gi |
. .* 1 .
M',ll.-i?l '
I >: M.IO.N
?
?
i-,. i . ,
' BAKU ? M.iiLi.i ?a, Ko. Illi.i>l??y, Ate . rl
neil (Totii'.c for Gale
Ai.ai'i.i:. p ? ? ? ? p' ?;i
h . I ?
| :,--'e I ''
?
. . le *.'. 1*. -.hi .MULI?,
.
Al I I .;.'?. i) i ??1 . \?.
PUD - I.: -
?
_
Al :
, -HOI
, i J. 1 li ..,,..,.
ALI. '.VAM .Ni, I'.ii: kj
?
- !
?
It. J. I I . I ?
a,.?i /i * see?
moll e ?
,?...,,.. i oj Iht
?
I? vii' VlNtl .' N1_\V ?lKI NvV\ ?' I. I
I ? ,i, i,
?
'
Bid, ii - NEW ,.;'*? ? . I
?
? n I
1
i *?. ?? ?'j li. l'i\. -IIiLSpK -A <- - ja?!
\ . . ! Mon?
'?'? -
? . , ?
i i
.
'- r ?
lit I). Bril
. .ir?, .r tool i';?,!.
/mi NTl.'V KK8IDENI I'. I r BAL??On
? , ? ?
, ?iew.
1,-?)i: SALE?A (.01 MliV SEAT
? mile.
H
,
; ....
? . r
?>.-. Aptly lo
'
1701. SU.I. ' :?
Ii!
'
? . .
?
FM.-'!-' I \?v MOriKKN M v\-.|'i\
i ? ,
. ; . - - ! ?I I.
I; ?ALE?lui IT I KOLEUM
-. .
I/Mi; ?ALI ? I'?? KlS'O.I
I pin Baa ?r i- ?'? ? |'V\ KI
I.IMj IP ' ? -. I ' '
P. C. BL'LEI '
t'oi; KAL ' ?' It Ed PISH LAND, I
I'i.i r, T I ? i. ? I P.O. BolN
|,'i?l, .vV|.?:-Mi' v, . -.ii | IN? LAND,
I ?
- r J. -'I. . .! ?(. I' li. '?!.
I. ?'..'.'- .1 I Ea.Cll \ Ni ; K Ti, ( II V PROPERT?
i
' '? i!
? vv I,!, .
?
II
I
.V I-.'
1,"" I ? ? ! I ol' LA Ni
?
.
i
ni
It. i'n.e el
? . :? ?. e. A ?
. ?? ? i .
_
iii'.r.Tv i?ii??i.'i ?'
I - , ITittTT
1
.
M K1 LAND ?1
..?.'?
'
-
SI'l.i.N I -i !? i -.I'M a .1 ? "! '?
i?
O V, , I.
' \
. i ' ' I i \v I > " \ i. OKER,
ti.
II ?? ' l*. 1.1 I -.
?
ty, ?? ? |,| t\,i - , ? ? |
?
?
v .
I
Hi ' *?
?Sonoro otti. /arno GDanlri.
1. V '- ? .
i ' . S?, 1
?To Id
4 1'! ..' ? i !' ' KM ?I : . I I I
. I
i
1 Fl
.i-i ...
? ? i
?
jl . i
r
?
].' i.?? KOU . - i" I l.l ??
\
/ ? i .. i ; .. . ? ,i, !' .
?
li COI NTRV."
i?
:: it. g
! -
A. B, WARI ?
v . li ?
S'il. \ vi ?'HW:. I OMI vu v\| (-nu IK
> ? ?* -. i :
' 'IM iiET??- ? ' IlOi '
Ir
I oin ? im. Boosts.
Ni). :. * in III ST. T ? LET, '.?i:'' BOARD.?
p ? ? '
riVuE iu\ ; i.iisi'i: ii \\ ino more lioo.Ls
1 ' he ?< . i i ; . ? ' '! -?'vi -
???
? ?
rpo iiiv i' ." I
I ? *?.'!<>.,; p ?. ., i ? i tutletna ?
uihthit Btltroto.
A FEW ORPHANS or CHILDREN
r ' BOA Bil , . ? ??
i
i ? ' .
i HI'llEB I l!>,!' ?? -
Bl I IA II LE, N. .1.-11..* M\N.v|ii\ HOI >l' I
? ? -
PS, Ni
I
Al-i.vv ItOAls'DEKl- ii bu
OAK BILL Bl VPN iii .
I H. W. ATWATLB,
i
|>"Vl;i' " 01 III NY..PK. W il.i'.v p]__? ; fir '?
I ?
.
rrlrw. N
?
'I . U ' I'?
BOARD] 1.8 v. *.'. i ; D-ii, ? private ?__?i]
. ! ? .
I
1,'II.M ( I v-v idi ?i,,i BOARD, al Mount
li.
!..
?
V' ply ?I I li V Via - ,
, Ule.
I'M lu \ vu.,ii: um BE, s-a?wb-ry, '
i Tbk ? ....
i . . it, I a.??
. I
1)1 I."? '*? ? I
' peasant,?! lo /
I '
_
I . II ?J
'Pill: v| | "IMI-, HOI '
I .
?!
ia... I >r. ..a
SEASIDE M-.TC'TT HILL, TTESTERLY R r
to i ' *??
li I ill
-.- ?B.
Wiv|'; ?? ?"''ih.'ak'f:
v
t z
? _
I*'*
?I p
si
Cale* bn -atttioii
IA Al Mr.? Bil A
>Y BA? . v , ,,, aaa
,- - ? ' ' - . ?lorft
1' (in, l\... . i ~?~>
i. iv .
HA Y Ar ' ? r *??
? I- ? n
I ' ' l_?
i s >T
? ?, ___,
. __^
i ?? ?, i ~~*
' |>OOK TRAP! ?? \! I. RooM* V>- ? Va?
1,1 " r_
I? V I.. I. U I..' . I -i ; v? j j
?
I [EXR. II I . v
* 1 ? _
i saa
l-l li,. , f
!???
'ill.'Al-, - ?
' , ? i . , >
I" -i 'ii : ,it? i' i ? . (
vJ M.i. -i -I ; \M Roll : . .pa
Il M V.T? II PIPI . I ..I .'? ' ? ? ?
I.I' t? c.
. on OB?
. ?! T
1 .,.?., ' ' ' _,
/
i . ' ,.?_,
' ( ?
1 a
? '. I
Pi'? I ' ? ??
II'... -,
> *l
' .4
re tie w
?*4
A ?Wl
''ii*
ip-,
.. .
. .
'
Ttiiny-oi-e ???,?,
Wl?
i ? ? La.
? . nick M
- i .???
- '.i
? 1 ?rite.? of'li . lill?
' I
I. . . i (>? rt I l.t) itg
? ai ?'.
i i?it*a
A'IT I ???
. . ?li,
a 11 y .. ? ? o . i ? ' j ? ' i y s a .
it ?. ? h, y ; o o
QcA-ma-usrsa U-ssmi . ?? >i~_aaa?|
. {
CALE OF fiOVKKNaMENT ii: II.I >IVOS,
1*> ?: ? IVHARH - ' ' ?. V.O.
... 1 ? n tka
I. ti. M - ? - .: ii
.r ? ? ?? ? .n.at
? l?y IM V rill M
I *?
.
: ut.
i ? us
.?t.- yf.qi
: it-k
l ,,.?-- t. w at lltll,
?alta
? -
''.re i*,t .,,. i-ijrta,
. I. ?it ila
.
1 . I' ' li*
? ? ? 'lett at
i e I BB B
?.If.i?l .?*
... ii* ia -.___,
i ?-,1 ntl* ?
.- I I cr
.? I??|L
. ?. ai* Ma ace tt,IB ?,-?-?
?
t ? .
? ? i!'?*.
i " -i : ' i .
?
? id iituit It? reiit.i? ci ?r.t-ta
?? . r -?-???I?.
?. .un um. I, , t coate
?
?
? ' er. j. loar
? I?
-"?'?
??i uki.- i . ' . i . o. to lab
- I
e
_ ' ______
?? K\M??N <? -I k1 . '
?~ I?T, I
?. w >,.?- i ? r :-? I Mt
.ii... . rtAIL
i ? 11 'ti
? , ?? ? t u .. ?.. 1.1?, i - ?a ia
?
f WL.lii ??!., 'I-HI-,
J-'ils
FROil I" MO UN?.
(III -.11 MIN! I? M R \N I I '\ ? "Ar..
? - ? ' X. Jn
?
1 -. : reel !.-? ? ?,**,
? t al
?J?
?
? ? d?y
rlM
I . ? , .
I nU
i*.. i sue. /
' 1 ?';??-? i - ? . the
1 Hil. - Ila
1 I.ck
S
Corsoi " ira >" .tees.
CROTON M.'i EDI i I' CM! NT--TO
-er- e ,?? . ?a. I
e ...d
I
... i ; ?*?
... m
a
till ?aid I i ?ni
. \ ?
? e n.?tOB
. . . .. e i . i It It-,
*?-. be*
? Mik
I
. ?* b ? .ed ?a
.
I
i:,'K, i. ? net
A. IV. CR A X I I .?r?L
. .
_l PRF.ME ( "I R1
ill?. ti of ?lie < ?a? . ??- Bi .-I of Om
Til?1 Yatl lor ?lid I J- a ,1 ( mu?
? ti . riB, ? ?ti of Nea t III? I? "K PI _??
i i. uri - ,?.,..? r,
? i.ia
1,1 ?',- ??.ill KIMI?
I'.rl in ?he mm? ?b4
i ty a
. . ?M a
? i .
oty
I ? ? -,rky
?. t in lb?
lu Id? 'i--,-' i '?' ?i ? e New-York, ?t ? ?perl?' ter Jl ?
t. Halt. :b ti r i ? ? ?a
.rt
i r-on. (??
- ' k?
s ? ? ??
i -i ? na uviol a K ..1er I' . I? ?? la
.11' I Bl Pula i i'r i- i
l?
.ut ia*
' *
?Mid Hoad I . ''i ?? ?
. 'U ?
N ,- I''?', ,. ?a J ?I ?IS
- r t-.a,
! ?b1
I talk
y ?l.ti I e. oit
I F :? vi-ni I "?
i , , !-ed ?a*
- |t i ?aid
? I lil bel?! I, I I""?
?-.a
I ? !?I-*t
,1 id Hurl 1.1- 1 o ! I -a*
, . ??
i Mia
a I ,a? 0*
-'?ried N?W
,.Mill ?'?.i'l. ?'
C , i:lna^_
i i? M . ? ? TI, I
.?BW "IO
IN? IROX-FOl'NDERR.?Sl-ALKIJ ri:ol'(?-MA
?li
?. . - -1, i_Bb, a?r Ma
i\ ? i ,: i . i ? ? i.
? ? ? r?. .'i ; .
??
i-.
? ,. T . I
- ' ' ., a t a
I ?ni Ir t ' ? 1>
? *<a
i
? I l.d wl'l n- ?en i
? **
.
? )
?
A W I RAVKN , ? ? L

xml | txt