OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 27, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-06-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

I.ITF.KIKV ITP'l?.
??( ??1?re
i I
. ? ::oe A?
,
I V'.l' ?!."! 1 1
1
A
I lift hu.?
Maa i
' ' *
I l ' . u ,? 1 .
iXtro .
riMI
I ?_tn
.MU l? Lu I.Ms:
IV
1.1 "..
?
i
i ? t- ? i.
?
iv, _ri.ii
?t
, found ni
a
T.iy hit
i
? ? prier
.. .
IN .
lill M.> | U ^ < ?r M AY."I I It.
HY ?Mitti ?-DWAKDSi
A ,. _f
vni Bli l.ovi I.:.
? ?. ~)K VVP! I,"
? Mi--? P'llllTMKK"
V le.
nu kMERICAN HKWH OMI'A NY,
i
* i i\ ii. v. Uti
I
>
? RT "IT 'CRTPTtO!.
i
ii .?
' - .-? ?ik W vi:
i k?
T?. .. i;V u? t in
i >
ni III I
.irk ?
.. .
k f.
'I'll li- II \ 1 I . I I, < ....
'Iii' I ? vMi['I.'"M'i:i I??".? A'.KI.'K \.
a ? . vi l.s IN Uli
'
?V al? a ???ito - rsTo. ???T,
? I! v II A!*? S Co.
, i J ii LIP! ?? ". 1 _ l "
a (.1 *. i> .v will''
' '
HIST? >a.\ < r i ni; wau,
Bl APV.
( TI- " V ' ? ? . . ? J lo I.?
, , > ?? ,. P..
.OB.BBB
!?? a? ?o
? ?' ?? ?he I
sr?.
s-r-r?.
lj
,1 u,l'
??Pet I reichet 111 ? ??.ra.
lei li ire??,
'lilli ( <>MP \SY
-?o, i ?? i ! rd, l m
A(.1 il?U____< K t.i?l.YA.r.\"
?
..
I
f. I ' I ,
V .. I , ?-? Kin
I ? _ ????
? . , I - . .?st?. I _ urta
?
b, I-?
pt ?lae- . r. ?
.. ii t ....
?I.-.. ?' ! 'V
Vi vi" . i i .1 i ii ?M Al'VAl.CE-11]
II lil. li .1. I V li .ii
a . i J. .it, -ic. One ii
_
All. . ??
T. I! . Hil?:,
M
Vndkusonyillk
\ I B1 OP
T NI? ?N NO1.! >IJ K1.
BBC? ? " Al
AMU RH?N) I I. I. I.;
i.iv ps.? :.am?., .: *
? ? ?. \ I NT "I Ii: OF I.V II.
(HO __-_? -J.. ' l
r, i - i .
tti. '
roBB.
tot .? 'rta
14.1 KI' 'Ni V. li ! '/' '
j ?a? ? ?
? t ? ? " .?i ? - ? ? i -. v. , .,"
__. i?:??-4 ?i >I
/1V.N-I I . . , . 1 ,.i.' ?V .. Ml' i " ?
K ?
M.--I li ft . i -
? i
W ? I .Ti r?.
(
I
?orroiiUion _koiu?*3.
?Ki ?n i*
? ... sa.?? ??Hu?"*' ? .
??..
Ki -?.?. ?
le ??> I e Barer ?"J. , _ ?-??>-..__ ia he
?? ?
?
??,? - .lork.kil forn .
?I,, i ?i . . .
Tmtht .. mi i i *-??? . <*>?? r,
A W f B4? )"?. J _
I , .. | ? . ? ? B
SI'1'Ki MI. ("I 111
?.
? "tttii
?tfO*?
Mr??)? -i i-n?fi??
I. < l.tlN.a III. I I nilTim
..?,..,,1.
?II
? ? .? 1"IIK.
l'ail.la tbeaamaate
I '? v ... h ?M i
<_4?_ > . i -??al ?e the bi'?t|_hi. ?? -a? ' '?( "? 1 ? ? ?
i.l' ?I ?'?i i?.??. .. ?_s_ ? i. ?-" ia , -a?, te fir
Sa. lafiij "-.. ??I imir . i?( . - .
a(N._ V ,-__??) ?.? H IBI. Ba_.--P ? Orirh?
BJ
Ka- ef VksbXtoottDli Mirai -Lar. U?e ?.a rleee m I
aaol-Uta.? S???-.? '. ?? th.-oe
B_rU?-__.-?? I, ?el ?cj?._i_t?_t -ria ? use _...?--,
a??"??- 10 Bw - atOot IniBtV
ale?thane? N-ri my ?e ihe S'.etkaat?; M? ?f Oa?--a_iTrf? tn!
Eighth ?_re-4 at ii?jaeettea e?Bte?eae|l?w Hua- an' ti ? UtneiV
BTruae . ?arl raaaiag ?heace JtaHk ??St Wy ?ad lariuiitni 'b' ?ho!?
a? aWal k._-?r_i? it.iM an J la.tiii'. - ia_?l __
rreataa ?lt?._ .?Jr lhere? ! lo iBe Beef! eely ?i?? of Oi_-'m*_P?_ to'
?ty ?fit. ??.-??? t. I H..?- ar l'abat? Dot. lac.e-et ti.? ?I. te of uti
l?--_??_?> Boa- ' i B.-a-?a?i _..t??_? Plfflj ?i'iiIt and Oae
b-?-.e- arl tireen:b i'r? ti? ? 11. it ? j, rt a. _?.??- be4?r?a
Pstraat?, k' ? ? ..?i-OI
Bat??-, right? .lit- an. Uah??'- ? ' V ??? <M ? ???_-.
I i , ?f H.a.Yort at I R-.-! '
sa? haalr.1 tal _ftT ?_?_ at .ko?? ana _g lu it J ?u e cern?a Mi?
?I-? oaaao. mod' ey U_.-_i.ri A. B?f ?, ?a? ne? i?
? ?I kh? iiBk? ef lb. Ceat?.lat?, - ? .i? ? Xnxkol hie
Otk, lomo*, imsk .BJl.il-iitU ? iK.KVnt
C.Bii- .?on
?siinli A?'ioe<? Preta ^a~l
Na? Vox J ii.? 1-, ima I
rrV) IRONT<>r\I?KR|??hEALKD I
A. ?nil Wra-e?T_d ^.hlioflle.. Rot'ind? CatJ Bal! P?rk? "nlll II
r?vl?K?. -. ?a of lill RMMY II.? ?th loy olj.uo, lato, tat Ihn
^PtLr**' fimatin? VAATHB Firri . ,
l.-tabete? Caellr?-. Wat?i Atoa lolael.ee hwr(-1 4!.m?t?r
I SM mu* ?f Ca? Iron VV?tri Tlr-? I ' itrbH lu'rrnal ,
I!.aw __M mt too? Irse VA'.??- Pip? k tnrhra P,??r ? dimi_t?r *
Law hat af t oat Ira? 14 au r ria?. ? i --i?aa lilli uM ____t?k?r.
<B tam mt Breath Vitro an- oiWr ?pre!.! rai?I. ga.
topxtotm binamoor bo otrirl mai ?Bl be rec.)?. I fer Ihe ?l-e
P^'*?'_-__** ?*? ,1- *" ?"*" 4""?'? S_?ai si tal Ik? ipeeiil ?talage
eaeh b_ta ?i.-i,n..i f?,r ti . ?riele of t_? 2. ia I at,?, at ii
Brhela ?# ?II ?that ?la. ?r r?, i?? ?I _ of " ? . , .'
je 'i. T
hal
ol the
K?ik re'>r*e?J ?a?? h. led ?sod -Pt-saaiB lot" I MllrinfN?. tier
flt-t . 4 tlpoeA?' CaeilB??.' i-g. ?af wkVffaa asia? ?f ti.? Md_,, ?_J
?au ol Ho otoiimt,
I*" ????. ' 'd -fL to Tw?, .??.Beere! 1W?,
?i-c.So-iiea? ?al b'?',k I ,..? at 111? ?_ _? |.aj j? ?*|,|iiJ?__ou ?I
ha ?a ?
IH'iMAS nrpiIVNI. 1 Cretc
?i_J-Br r_. da ti ._
_? ?V. i??Vii
CU.hoittg Cat
NI
N
Dm -Pooi-C.
W. R. PEYTON,
; 87. BOWEBtJ
UtL!. OH BB, TL'it BT?B-C TI!!' F?>I...O .V.?,-?>
BABG?INS.
BABcBcnrafirAi ai .'?n, n ti m ch hnder
- I AL \ Alai |
iK HOBBB
SIliKS! 8IL.K8I BILK8II
ni ,t . . ..ii-,:
*_.,*??_"_?._?
i. ( n.. K ,??;,....?, *al| B?. vi '-i .i?-?'
.. BCKAXBBXBl I D .ink.-?. aatj 6*1, Bl '?'L *li?
? , ??.?r,?!.(.!:?i..t#r.'M?-i:':i Kt,??.l
.'. a ii,.i?.:.-, Bl ?'? ?-'? ??ti to
at m.
HliACK I, \CI. BBAWIJ ANI> .'??IST..:
. - lew ?i M7S. WSrfh WS
? *> ?lyle?, ??low?, ?o '.i.woilli |ll.
H- M. r? ?HI t laACl I'" ... it'.?? th ?K11
t Bil H LLAMA AM? Il lil ?I BHAVVU ii"?u lilli
' I*. ' . II.? ir tnten-.t le aSBBB. e tl,e-e coo t..
FANCY DRESS GOODS!
III-, 1 [. U ?HAT] ? ' Ut Mt T.ri
.?iii?, y \i '.p mi .' . laalBeeaUBM
? - ? \i? I in i.mu : ;? roi'l.I??, Bdl ? ' '
il...'?. JA: PE VALEN) IA? ?elyM mit orci .He. to
?-!!?? ' I..' - ? ??>'.!?'! ?TB I" ?' it '?'
? K(?l ?...u I ni Li .?. ,'iy clmlce rl S-tl. ?'..l'.c
lil.Ai i. .?lim II? IUlOCIll tu.: .-?.MIN. . ? .r.li-ic.
II,-, ?it ?nu ' I.??
??'iii t. ,i ? t ??Hely ?I
u. , t. i r inii - woona it
.1 Me l-tiirvi n n a.l.ir iet?ii ba-BM in 'lie eily la. a
. . i re jual al pia* uL
I i. -i I' nltiilNI 11,s ?SD MU-LI..3
in all the e)? nrail it)I*. ' ?Or.
II! Al. I -UK >( M I K.?l' t'? rlkSOe.
il I >,l,l.l?ll PI IN W i .-' w.,.11. .?t.
LINENS! LINENS!I LINENS!!!
B1 m i;t'?-i' i I IA m ?.-i i-p -, lv a.,d I .'h. p.iy-r4
m i ?n uni, o I 3-e.
lili? KTOV in.
li.M.I l.:,r .il'lll li TAI.Li. UNBHBal 1 ?..Me U-c *n,l !W.
l'it.'.i
? - k t\i i.i li?;;: .;? -,? ?i a
I. ??? ?T N IM'i ' lo at ' "*"
i.INI ?. UANDI I.RI
' .Illili itAMiKKKi lil? ?S llaaV*') ?' if:iti?aiMi
perd.'ten. W. K. IK?iuN.
. Kaw I.? l.'-al Hmiatnn ?i.
LINEN DRESS GOODS.
MILLIKEN & CO.,
s,. 7 I.?? i,iii'Ai>\i M.
'' T-.T,iyl?r_.-.ti'l. I-? - '" '"'"? '? ?'Il-O-tBIBOOOOfl
ol ruo , ? -
S MU. 1.11. aV- Co.
iviLia i:\ro-' ion SALE ALL __*h-ELEGANT stick
r MANTILLAS, (LO.KS ? ? ' !" ii- HAMM ? - .1 M K ? 1 ?
, n of .-(? cen? ir ?>! ' r. ? ? ;??.. ??
I' . n..
ir.i? y, tioH.iru ..if-tuU ?ni Niulu-il*.
W B. M " lud ? ,????'
A (?l?EAT KDSHUI
luit 11 A ROA INS.
BO n:n rr.oKiT? no pt li ti: mu
? iii nan it m1 ib*_a geoie
He*ry udraure m .Ml -
i i i NO AH\ INI I. li m B PBIl Li?.
H:?_. Ml'-lLIN? l?r IO. au Me ? ?r rd.
H?.i. ? ABO WiiiK BB. ?od-ftic
-BitB-tTTA 0OOD8, 0.11 ) ?
ney youl ou. Ii:n whUt Ibu? mid you will tore lioin
t I., K,. r, , r-?i ii
?lins rAV Al. -, ? .? -, i , KBI?M
1 , ?H II* A . Mill I?.. M.l'Ai ?
A "i Mill ON I K ??- OOOD ',
Wo. TO Ile, ON _LAV\ i
AM' B-a To Ve A YATtli nv ( IBSI-fEBES,
WV 1.111?, . ii I M AT OL'lt .?iTORi:
SILK -SI S I Ai Hi:? 1.1 "- ?M.
i:? ai ?in i. pabasou?. ei te, ei 50 tjr.
N. It. ?' i 'n i i. :- ?i ? l-l j t. -i v Hil? ai ?
,-tly. P I-,'. I.H BBOTIir.BI,
M? .;: it li- pi n ?i. ?r. i.c?t '.
FANS, VANS. TANS?A l.uv v.ui? tv iront '?"h ..
ai I.MJI.K-. Ho* HDan-M
iii-r
rpo M___.Ll_-i_.KS AM) (iHMIi'V Moi.l.
I ?m,
Ont new W'IIOI.I SALE BOOMS ?rill ne re. I- for lui.?ne.? lu
?A-? -tu leti'tLa ?I i.|e?i titan don i. tireen jobber? ??!' r?e??ee. (all
Il ali I. r,
No* .' . ?i. ?t?
, ,
\I FIKNh-Hl 1 -. N ? ?W3 ElOIiTU-AVE.
?al.. WUI H I- I. :?"rt..
? V MT'M, T .'I S- IliT.. i?
? ? _
H !..i.INS
I,SB i t.? i?,eil ? liri. ?I..,.. nf m -ni HAT fir IsHi. s sr I
t tsavr. wlf h la ti ci, . muai kecMiui ?? ?tym ?, t ,
llir CI ?I'TITOR
,??? i.'.' UIATaiR.
TOI 1.1.MI Mull.
Trlm-ird ??du tri,, ---..t . - I. I il , t l.ee B n.. I? b'*r_ ali J
Biak < ai mi, ana. baa t, bin? L ?m! -'.el ii.'.l Bubb i-i.i-?.
BBJOOm,
Hu. lil Hmadt.iT Ib-'uh ti Tint?e?,!*? iiel Koni'i ruth ?ta
? ,hn ?Jw v beiwera. * nilly anti Fourth rta.
s _
CORSETS AAD ?KILTS
Al II Ililli.. M.I a ..I III 1 AIL
AT OAVN MTB,
; ?i Li Blwap,
liri?.-, i ?.,?l,U. ?iiJNiui!, .:i
Tb? LlBOI ?r
?i.j r'.<? i ; t.? i. ? BT ASSiirtT.vi.'. i
in the Lulled ? Utei
At ILk? I.OIV l'.l< t..?.
OAVi.Oll. Iinp'irtrr au* M??iif_H ?r*r,
Ko. 7??- l??o_iiwa-,
Rettreea rtitilk ? I S. ??? ???
Bi:ad.S' 1'.i;ads" heads"
A.(Il KAM ? OOUllS
k1. P Bit OWN, U.porn.i.
Ka IS? frei, ,? N t.
Prci-io.alo.
Il . ?? n r,? ? r.M?ri?'!n i ?:? -HBTeneot, ? ,?* Pi? r Ht I
'MU?. - ?liU. .llW-VliBK JtlU^J* I'll I
|)U-M ?.-.ii H t "li 1.1. UH I.Il HOSKs-s-ntUPOS
| 1 AL?v. h? .e. - ? J f lui, I ?ii.. ?? n.nil I li i'.rtl.AT. Juiv 10,
I et (f U.tli i line
: ??i 1^.1
f .
inBt ? . ,?- ,,,.r. -i in
' Mell oui lui in UiM
. ? i ? I i
i i"? ? .i'? ? ? I " - s'i?i tit? r'i.oiriaL I' I
I ? . ? ntl !t,e talus ri i? iln?? I-, t.-. ?' ?? f
r ?.?! na-nun-? exrei? ufoit ti? e;i'i' I- -I
1 a o-?l li. ! r lio-t, U..? iiaaii ?.r.lalij li,?|irlr,i ai il
: lo all f.y Is ta f i?'j , i ? .o, to t!,. , o, . i ,, . i f
???t.?!'? eel rrrerr?. (?Sr lil to I I rrj ot ?Il t! r |ir<???o??U
' ?' i :,?? | blio ilil? ci f ?!?? ?o I*
' r 'I -?- .ni i__T?i?il ta l'iiii.Iilr* W.
, . - -t.. ABpalBl ?? ?I'i LI ,?e.
?-tirj.
i >? CmaiBUBt ?a Baa I r? t.-TA-rr.iv,?
? ? raasa JaaaB is*.. I
CK\I.I I? l'i:??j*!??? \LS (?i dapltsate) will l?o re
?~ rr?i a-.', ti (Iii - : Blil 1 e'alt ?i -I
' ' IT. Ja'.? i > Hil ?I! Ll.KI' i itur-a-SS
f- r re.* I t. I . ,lii,|,
i..l d,T *t I',?ii?? -ml II- ?
i - -:? M'.ila-or?n,
ii.d w?. !. ami New?! u? ? ?it m.d a'I o.Itm
? " ' ' ? t . : J , ,sl a? tia iml olLait?la,i)|U?
Ii
T. c .itabbarl ? I? M I ':?!??.!??; r? -a ! '
--?? ???? r f i ii ??..v
i Un ?loifii 4>_,| ?le.i i. rrd al Hie .tpruM ol tka raBiiicUr
reqiiir-d.
No ?iM ?I! I. erirr- a ii. J. by a let il?i buteber,
? ho m uil i ?r hu li.Uat in I bl' -il prc.rtil y ?<e ^f bi,?li, ia .bil I._,
Masa
A i ti li ?nu?? b* ac. iimpanieil by ? fuaiiuty, iljiir J by Hie _uii*b
na
"We, ?hi ? ia na-? tia? ?oi?a?in|
bis or-wr.1 -?mr.? n o.? 11. ,i ?_, f .'ti.. ? i,,- rJi ; t, i tint
?m|MKt ?i di ob .?lim? t , i-o, tb.l a v nil it re Itaei ?? ?' io ? .< c lt*_
-,.!.. IKII BH-U-t 111 til? ? JUI tai UT* IBOIIMU 1 llOli ti ?tell.
(Situe* ol t'larml'ir? ) }_____" ~~'?
rlHile?? I he-welre? ?_? -t tie fr.?^! ?' '!,? t?peof_| ?fiL? p oj.o.al?.
?nd us-luir (ireriar.d ? In. t.ei? s?, ,r? to ?It-n I mulii'ili ?
-?Ct.Ui- I. liol- ei it tit. |l ra li ,W I lae relira, r?.,*_-,. I'.l) i t
. r tw ab.. i. , . .. n, , ?.,., ,i. i? th? j , or-mot
"? " .' ?'?? ? - ?? y ni r il.au ? .-Hum? b'd.
mt?o iapevt-rt ta- 4 r??*.fc w ii ??I,?t fh* prion nuik. ? e, uni t_?
|u i-at'<r? lull' ?
A triiilad oo, y ?I lill ?ii? irti-ru.??!? milli be ltl?-li?,: ii. ear?, ertj
P-'l.l ?111 ?' O l.-i-.f. f .T' tlW? I. lit?.!? Ullll ? , II- ,r?l H li?* III
" lil', ?r?. Tei; r i i, nt r?. n . tie, ruiit
to r*,?.* ?a- bid wi,i*l u+.r ? iira-..i-ni?h .. i i d-, At ii.?i.i?
ftyattta* will be modi r. atkaty I? mi h turn!? ?. 'n,y ' - '
? I? i.?;!? '??rok? onoail.U-?l??o(io-a,bte4
til?
At ? otlier inf rm?i!o*?t d-iire Ibr It ote proiKfliiai lo lid wi i be fur?
auttMoatppiL-atlt* ti?? - H ?
_WA! ' ?? I Bl BTEB Bl Mtijor. r.I.
iyo ?TONE-UIaOCK PAVPalW??Aparata ?o7i>d
I P.-,,- Mi.ea.ii miaut.?-?,! -,-'..'! ?,? ? ?i . ? ? ,, f,, ?j,| (l
I I.rd.lr,| -Uerilll. ?lil ba
I-BB?iwe_ ?I ti, . .if? . .. ? i ii ?? i- , ,. ,;, -f MO?-?;,,?, .1 I, ',
l-tat Ii '..., K I'AVEMK-n
l?.rl ?ir?eltr>.?orlblilreri -Vr 0.,d etint' trot-. Ar
ttotii Hudei ,-airert lo (Jreea
r h ?r., rV-t-Llnfh .?ii e* titra Slifh I? ) l.'f i-??r.t Tl.iitT lirtl
?trear Dttn ?_T:h '? 8hHb-?v. nut 7, rlyiihaib ?ti*el, lion I lib la
iulli ????m?i Twetit? nl?rtb-*lre?t t an Pift.,-??-.??.,? f?ro \tr_
IV.riii ?ue-t lorn br*.d-?y lu Ballal ?Uert, aad iweuly fifth'
?.-Ti?' ' ' I .ali.?? te*.
li??ek firm. I?r I.da n.4 ii->i iii it'oni eui b* obtained on ?du.ira
lUa la Uta C?aIran ?.lark at lb,. yv *
tilOMAB 8-TPHri?, ?Ci l?n
bOhT. _. IlAlillAUU S lot
A. W. ?It til ??'. ?Bo?._.
oa??i?*B ' f?-r?riai*..i, Jim? 2-, na?.
I I _-_-_-________fc_____BWB-----____.
(?rcnreiuita.
!)
VIIaY EXLTIIBIONS DOWN THK BAT,-De
?,'"!_?? eir-atnl?!,. by ihr fc.?orl?e tttvun-r Jet.le Hort
?""?!""? '"?<" I????' '* ' ti,.?.I , Nor'ili
hlV ?_!-?*?-?*?/T*?*^.*" ..Uwe?
II *.' I ' Ft ? . I . -,..- i, ,. , (-,,. -, u ,, M]
?_____. a .ijV ". ''* t,'';i*l""' **arw l?r iii? totniJ tup
?Brau. cailliM aaaWlMytarisf ?ie. tall pri?. r
I_ WM..N. CLArrot. Hupt.
Vi ' ', >%< '.. yi
lJ '? ???'?.:> ? xv
?
_y.-*>.?ei j
(TH.fin _.?.am.r.
i ?.," . m '. -i-,.i P?
i'
.1 I ? s
. I - '.
Bom KI? ..- 'I I r... ?Suait
. ._
I. ' 111
? ' ' I
le??,, m t from li. Cou-, any',
lit, No. ? -
P ''
i :<'??: i
1 and i ? ? !.'...
I e ?'..?. ?|.
_
./???IC .??v _a N III, I
1 i.ll PIM .
V V I. II - HA T I.' K 1) A Y .
huir.!,-i" .Bk
Tl?r new ?mi i
Ci-pt. I?a_r C,..?.?I, Bille*?? Pi .- S? I V ti I'lpi Bl
BATI.BDAY. J i-'???.
. or fr-ighl e? pi'ttg?, h?Tli.. _,m?4aiioae, esplyIs
LBWIBI .-Pt .i.ir
Are-.t. in Be. a.i.I.. IIbbtbb _ Oa-wbu-_
??O?? BA> ANaN Ml, (li ORUIA.
1 .ka lavel.e -tel ? I '? PALYA DOB. .'?'??'? ('Bl
?dar, el the I... pit. l.-nr v l)AV. Jua? W, p?nela
i ly ni '! (.TI. k ; r. li un lu i Ne, I
i'l
?ter b?v i.niaioiliuoiii umni?t.tr
UUtRIBOB <t attB.
Ne i ?.w'l-,. (,-?-.
I e..'. I !..
Pier ho. 4-, Lil. i,.T.- vv p.ii ;,?:-I>Ai, J . ?? ti, tot
l.iverpiio!. ?BUI | at Uni. I,"! "?n
lUiBAorl'A??A_s.-? i ?i < I" *i"0. We??t?ai, *i? ?j
Juill, i P ?'.?, Am ? '?". li -''r ii???
STEAM TO L.VERPOOL, CALLING AT
(li I I NSHIVV ,'i _'. I., inman l.iur, ku'iiij Had Waal ? ? ,-ry
iii: Die lT,!t??l. tal?. Maila
Kii??ivip)o.vvi-:i..i.;p.vv. ivxr.n
ern o? Nnvviui-.K. . aTLMiaY. Ji I i
IV IP)--!'OIN. .T Hu?, JH.? 1
cm m i.i,.*,ixi.N.-?.viii-?ii 'i'i.y M
l t ii .... . ! '? .:::p'.V, J.i ? J.
uni f.. a ?eecee na P \T ' ItiiA r ina vv t ...... .j?, al n..:i,
Pun. ITi-i No. -?. Ninth hi??r.
KA I r.- '?. PAS-AGE,
Ht th? -nail iteaairr tuii.nt ?fer? .-.?tar .st.
HIP-T (APPS. .'"I Mr. Ill V-.K..11
Tu U.ninn. i ,. i i. J?
T-I'-iii.. iBil T !'. I*. ?W
P4v iBi ! IN uni i?.
Pat Mb bl \V. Jue- tai'- it. ..'.?. ' I I
Par?! to U.B. ? arr nr.
! . , i, lu loi a arl-J '. P.. li? ' if; lP-mfi kr . it
I rale?.
I anare ir.m I,'tot ii er ?J-.e.-a ' 'ia I
1, , a. ? .h T.- i - . i i bel .... i. theil trlm.lv
l-l nirth.-r infernn ?
J iii.i i; I" V.. V;- . s >. I ? ' ' ' ?''?
^, Al .ON Al. ?.lL.V.M NAV??Al.ON COMPANY
I
hfcW YOKK. TO LliPIti ' ). ? ' '?'.:-" ir l_l CE-UTOtV?.
T? I.AN'i> PA ?3_.NU_.1_-.
STiin luna. C-?n? " ?-?.
UN?,I,ASP.M' .i:
hPirCLANP.??.)'. ? ?" I
V I IP 11 MA.?..T.P'.Ti .tri?,
HI i.. ? 1 . v. ...i ?p..?
r,if. (.UKBM.k_n.i.'
y rti\. i .
I'K.NN- VI.V ANIA. . :?.i-i?i?
V ?A. J, I . '
i'l ..I ... .: I it.lu
Hi V .( I!. ? .Ill
g lief .No. ?7. I.i.nn Hiver. ?? lo ii?r
. ... . ' ' HI
i-, -.'. l.v .?:.,?, . ?.vii
V iBtll.-.t V.-.'.! i Pi' v 1. '
.?I'd.i.? - ti .. .
j ? :... m tin,. .. li jo?
an? P.V..BY BAT
TI'- rbeof thn mi
s' ... . . . ?.,,. ? ii ..a. ?,,
. -?' a '1 ? .?. I .1- . t? ? Ihl .
An m.eil i r-'l ? '.'
Cebts i *.'?', #1 I .?..'i*?r, * ?'' ? -"? ?
.... l nt
tot.-a for I M i",rr?,|, _
Hi?Bl ? *i? I 1 tafl >1 I '? ? I an I
li. I?! I It'i .
?The e?ner? ol Ikes? veeeaa arti sat M aeea-Btlh'.l Iel in- : ?
ha?.? i
? .ii.it i ?
lor ii-..M r.r e.V. i .__ tp- I ?? li
...-_, ?I . ul l_o
1
! vv ' 'li ' r ?taman*'.
ONLY \\?:.''ii'.v.. LINK I'll KNUI Wl? I I
t ' ?
ii i-*.j-'>\ i i-i i _?? ?
o.iihiT irruir i, ?i i, a.. ;???. ? hBa ii Ham
?l ? ? li
H LION.... . . ?
Al! ?(.'?I.IP
I IB... ??' ?-??'*?!? ? ? ' ?
A): Vi. i.II?.NT A CAMMS *
li MON..... ? - xt? ' ?.' *'
ti ...
PRtCI's !., ia-- - IN ?? ni?
Pint i-aton.? .k*?
i ? Alia.
A- rss-rieeet - -? ? ? ' , ,,
?
-l.l.ol lad .
?? _~ JJ.
'?r?.
ONLY I'IKl t I LINE l.? 1*1
IiiK ? ' ?? ? ? I I' JUPA
MrA?' ... I ALL
IK?) All
i I- ?. I '.? ? ??? ?-i r_ ti la f to- u? reata tal
Beal a | r Na. M .?>_eB Ki??-. ?. I i
I.APVV ill I.-ti i. . -in BOAT '
*. ? I i- I) V 1 I '? II
1 PP1B1 '):, P- ... ? ?.
VII.I.T .Pi
Kia?i l ahi?. * ? i Tilt?. I?
Til? Ile Ii--, o' ? . r ...
?____? rr? li'rii I,a. I , .. i . - .. I- -'- -'?
i .?la?
. i _f?_i.j ? .?a.
M ,, ??,,.,?
tot lall.r; li.lill , I s
' * ' i TIT
Te- ?* -, . I , , 111 -
.. .*._. Ul I?-e
' - S pt, o. , Pal ' I'l. ?: .? ?
**I -111_ liiil.'iH ? i I. v LI
I A?.: :
?
V. .
'??.', 1\ .
I
?in,ii ii ? ' n
wi.K,._ uti. '. vv. i ,_ i ,. . ? ,-d ;? h.-vi i i
ATI.4V .h.a., f- -? is
I ..;.,- i ? ? -. - .. .iu. a' . ;
A" ?s? rind I-?.!.!
lud .". Pr ? bil r IJ ?i. .'.
. i
t II? ti l.'T II ? li IS, -'S H,
? I 'I li. NC-T'-C Bel I ti. II
' I?.- p ;t r . ? r.,i,,i.'-nl i- .
' li ?v YOTtK ( . mt-**. '.*, Ii.'. , ? , and
- .
Prow Bit RM F N. etf : MEW YOBIC-ia fablri ? ! 12. ? !
? W .M-r- . -
. Tl-krU?l-l t t ?_?. - a. ?IIB ?S- Bterrt|r,
. ., H
lot Pieubj lad I'???? ?i, !y te
l ' ? H. Y
PASSAI.;, lu W11 ! ]<?*) VI
I hui. vi?? am ron
BY hlg.AM-IIIP AM? ?A 11,1 Ni i I'.V K. P,
' , KI.ill t K1) I. vT? s
DRAPTS AVAU.AIl.r. 1 IlL.i.i.ilDl I l Mil, V NI), IRV.f.ASD
t?i ...i.-, ..? A.Mi n_._,_??.
riTp.i? n
? ' - - ; .- - *;.. ta-.-oith-a.
r|'li_a Lilli i.-H AM? Nul.'HI A.MUUCAN
I X po. Ab ?lilli PT?, l MSI I*"
kl.rULLN k'KVi-VO; .. A...i Li? ?.__??_ Ula, CALINO AT
??i ' :.
AND P.J-TV.i-F'. IP) I iN INU LI. r.i!" ?ni.. CAPLINU AT
II.VLI;-.. \N!i ti'.
SCOTIA. 't?r? "*ee Vo-I.V oln.aias J ?no ti
I ( HIN.V. ?' ?' li .,, J,,l, 4
i vv a. i ?_? s.? io-,.. r. Juiv li
.mo? ti oatt,..VVe.li n?, i ,pt
?... .!?..-.??mem Vaia... ?,.i'.- tv i :y r.
Al K1? A.mira I'-._?..a.VVa?iir??!??. Aug 1
ra?,- ?f? ina. ro Liif.i.r.? ii.
C1 ufUbli? P-aue?.BIM ?
_?? l-i ?..?.li Pu?.f ?. ml ?I
fin? totlol To lirraeoou
Chl-fC'ii .......ei"'??>
,'i Pa.aa..- . lia
gevahl ? m gild, orita re, lira', alla Cull-- _4?_rir?it.?n_y.
I*, m . aet?.ear? il m u! ? ita f~.
An np. re i, >,i -ul?. ui. ?Hi I i'?ii
T).r ott-n.r?-,f |)-. r ,-l?. v ....
___?? in,l._t Bl.l? ol La,..'g basta? ??<*> ?a.-? atl/la?? ?1 ??? ?agli__
liir,. I ?
tot ri-iiht or r__Mg. ?i'piy ??
_ K. (.I~ARr) !T-. ?Po?'!.iirir...r_
riMIK NORTH UKKMAN LLOYD*? BTRAMSfllP
1 aBW'TOBB, ti P.rsit, m?i,r. ,. pin? i r i -i -t?. i
Ililli.?Ul taUKOUi til? ??'-ni ?1 pur lora _| Thttd It- IpJtAen OB
?ATLKP.V, J-;.,Jl),
?01
BBEMF*.', V Ia SOLTIIAMPTON,
Taklag BAaat.ii.it 1.
LONDON. HAVRK, -u, "nt ? vii-it ,?, ANIi BREME?*,
II th? I-. awi? ? ratra. payai '?? a gold r lit 'Tu. .' n! in ??tiencTi
I .".li. ni..: A_ie. a <x.; ?? m . testa .i..r_,_. a r? JA.
... fe ?Ml met -J li.? ?I? .-.?nip PK_,J1_.N, 11 k. V tioynobot,
_i????r. cn J ?It 14.
le? treigi.t or puetge ?op y to
oBLBicna a Ba-t h? m tessfta.
WTtQS II WAKA DI8ECT.
I En ?y WEDS ? ?DAY, at _ ovi?k p. m
Prom i Ir No. 4 Nepi li ??
The V. i a I. ?. t M ,..ii? ml, d Ipatol. Ih? fu'lo?
_._ ?.rial I nu.I w. ,. Bli .tv I ' ??. ' r I J. ?,..,. |?^ f.t lllf.ul .
l'AHLI , lal? "i... I ueiii.B-id?r.June30
('H' : -.....Jone?
MOItlHl ( V-TI.V, A.) :?? I ,,..,., ,l?-.lui- 4
Forfi.ighloi |____t'-tpply lu i.AUliI ?,.? is ,VLL..'l. Ag-ntt,
bo. S H-OA.il.'Prr, .. .
?t-amboiit? ario Waihoaoo.
Mew-lrriAT ?-.,,- |,-t, r*,,?,-,,-.
AI.IUNY K'?A l.-i -I i.ul lal; ? I.INK.-Th" Boats
ef tbiiii_?lfi?rfa'AP.'t.VNY t ,.? tool of ( ?..?. .'. -.Uri????
n.i.r..-|.'-ii ?i ' . (?? ti i i 'ii- -T IOIIN m Mo-DA...
W H)N, .-.) li, and fKIP Vi .| .nllhr UK VN UICilMil.'iD _u
TPK.nAY.S.TlJL'IC*DA-)ns. Ir'ATI KDA-S.
rorfrrltlil, p,..?f-, _r ?;, ii?, ,, u ? ifUr., -ii(?e whirf.
UKiui -ii?i\ ol r.U-t WKMWii.'ii, ria Dny
Lim ol IUir_c_,-.D_ll? rr?- f,.^ ?f publiai! H. it : i*l
0 c1 n~k I. B1., ?md -hlrtr foaith U. at 8 e tlaok * au, ia. N.a.?.r?
C.otr ' H.ilioi'lfroiti Albti.y
Baw Yatk I i >e.11 14
Meer >i.r!? I j it-ohulei. . . j -,
Kew Vori t. IPLlj _u.prnMr?r.l rldg-or Nltpra FaH. 7 ?J
L'OR *SS__lT___ft'lONE. BajK??? Doak, Creal v
X ?Halt P.mti. f.l.l ., ? '.V 1 Tsl..?''i D.-k, O'.-n-ood, ??.I Hu.
LVN TI? S-r_?,ft AMJ(??'A-SMl I .1 I ?v.? Pi-r No. Igll'fik
Slip) Patt hlrrr d? !y, . uiTiLti n ?gl?d, ?t 4 ?'e', rit p m.
F ?Dit Newburgh, toughk pe-Ale hih! R___JotTt ?liiif^iv
4 p m-, '?al u?j ti Loctrut ( orna til Mtrfboreegli, Ml -on \V. ?t
Park ...I K.opnt Stum?! Ja?. W. Bl Iwln ofsMoodav? Wednr?|,T?
a_4 Kndiii Tl.i Tho, ('.?rn, li o_ iu?d?v,, TauitJivt ti,J _.l
citday?, toiu (nut uf ll.iri.t. n-.t , N K
Uf KAU. ?'? IA r LIN 11 IJ ?it HUHHiKPOKT
iJ TtiolP,.-. _?lly* ' r ? l''i N _ I - p| f_t?,_.
i.i'?-ni Hteeatef ??1 i?HH?i I'dICa I,,. >,? ,.,.
f'-fjlrj), it IJ 1? ? n..,i.. .. i ia i-llrf nhk I . . a.._
in. N, a Y Aird .N?w i.'. mu ii I g.w.I lialnl.
Bl. amer 'I H .?-( Ht'-*.'
fre"?t?'!l, It J I
'
?V
I ?
fact ,
.. 1 'Wl.Ma
Ioa?? UonOiiouma, ..?ii all
6ttfl!i.bo.it3 ana laitaMdf.
?\.V HOi?f tor ri)L'-.lll--._-l'-li: ? " i
' -i ? , i > \ \ :. , '
... .1- at. I*- I
I?
...
b. ? , ?. I ' , It- ti--. Ina. I"?*- l'eut
?Is p. -, a* it-, ?'it ''""-'?
li.. I- -, . ? -I I I* 1- ' '
IHK, ?-?pt
tv?, A Vail, t?iU btv* KM HY ?I?ill..1.ia?. Bl -
ic Bii>__. furl ti ?| a>. li. , u> aimai o? lb? ?li?, a'lcur.loi
'
I'OH 1 n M i ...i. -?' ? m ?M -?DA WIN ANTS,
... ?i i
.,'.-?. 'pt ?li" ?' v t
i n ta, ! J ? -i i la
I au-li. p. Ill ,?'
vi'li th"
I
1?0B S >i:\. >1 R l>IRE< I. coi oeci n t with th
i - ?. ,-,..,
li ? I,'. (?!?> I
r-al- llLla*..., on
. ,... Thr-mb in 'krrel.onn. It,t a MM* I
__
rim NEW-?AVEN, liAR?FOttD, WHITE
_ M ,, fA| * i?li)(J-;t-iuarrt
' i?t ? '. i II*? it -Ml 4 li i
1,,i?K Will ii. MOI ? I _IN? ami ? \NAD '
- ,.'M, , . - ,? '!- ,", ,.",'?;
? (CIA ' m , ?er, [?? .?-.. . - o. or t ' Nrw 1 ? :k ?ni Pirti i ,1
? ? ? ????,,,, !'"--,?"" '*
.-if" I SttnrJay al ?I at. tim l?nM." ? ?
UNI A
. . , ,. ?
- -, :r -to ? ??
? '? ?
and It ?. m L__'w?y towAktm. wbieb USbaat e arima from
? ?re -'.lu-' ? t -? lo I' r .i.
I'i-r N '
ItfJl? ii; ,? i II Bear Hil?
. , (IB PROVIDE.?) I Ctpt. ?
i i . . , ;.., v U l.l?M?.?.DA. ?ni
i?Ui . ??*. i
ThaJEW-tOUK A ,D ili"V sil.AMHOAT rim?
al I'aNV-ii,.? I ii o? t .. i ?? i i i, cur-,? niad Km \ ?
t\ ?,j ?a.,, ii r i 'li. .S IB Bivi ? *.', li i-ii.oii .1.. I, I
TROY (?n- ti.-.. ?T !1d- t ,*l?e?nt ??- Kiirotd Nortti and Eui)
OAlLl ,1. J| ..lu .. ? I", ? p. II. _
ihW i.im:-m i;a.mi;m u.?? c VIBBARD and
l_? DANlKIa DREW Par? la A ' ? Bli I* teimata,
-, . s '. r.,1, -p I P. o .-i ki ?
11.1 t;-i.Ii. l.c?Tl>?_
? rHL'RSDAY, M,' ? ' "! " -
. , , ? ?? ,? . ui ? . in A
fro ila| ti,?"
r , rltb Hi* , ? i.i t. lo-r" ?, ot ? a?
_ _a
(i i "-??:' ??I ,"i; i'.?'ire? i - . ( ON
: li IP t_?1 v. r.iti.i. ir? L. .-,. rn r lout of
? ., i_tn_
IVTHITE MOI MAIS-, AND
1 v MK-IPIIRt-MAOnt.
i.i?? IIKii BOHTI
l '
'
?
. uagof ) .ii |, Bi., ?uJ Moatia-1?ll.r.u.a will*?!
...
a Mop ?ililli ? ?t .Newport (I. ..
: it. al3 a? ? p. m., (Pi.) or
- - f mi Pier M 1 i-l ii.Ter. ?t .1.1"' |i. ic.inj
,i ti,ti lin ii
.*..'??
. r. Kot ti.a;? au,i imi ,i na, ???
' I
UUPETY, SPEED AM' I '
O ?
ov,
Hil vii.ii;?, i nu li.
? ?i:,i IB , ti:,' . a.'i'Ii
IH'I -IK P??l\ I ?
T__ n? it ??J .' - ?
i ' . - '? ? : ' 1.1> .??Ilh
.1 n '.. k p in . fioni
In r *? U) a? ,
?.,
I'raia ft ike *b ?*
' ?'? . tor, \\ urc??trr
.i
I ti? tovtr.t !??*? V .' . ,"ire???*
. _ I.
CM.?ii:.I. I:\I1. l.'.?\i? ni NEW-JERSEY?
/ I ?. ! N, w 1 ir?. f, e ?t '
i Iht Detawlrr. I ?i Va'Ttnn-i
.. 1. -- - - y Kiltr
I.I I . ?Ill ?? - a It.. .it iJiltl..
?li. . _.
? lu TUB ?VI r
Tktee ... ? ' ? ? ,i Baa-baa wb?B
I iIt on ? ti I i r . h ? ill ?a? I hT th-, \,nr ._ Lill ?|? ?
n.:i M Lou.,. _r -1 .
'
Ciioun-i mr May : m lort _? fu'.i is?t
? i-i - - ' lia foi
?? ? \. r V ? ? II
?un. Ibais?At I i ? (Op.
??it. in.loB r?r.
* ?
. ?
tu I b?! I??? i ? .-? ? I I ' ' I? liar
i? ? ,. .* tuSElia U'a.-B. i r
. ?Si IS,
I
l'a
Il II a ... 1
??OB. A '? ?*:, ?'
! II.-ni:-ii k
. - . . : I- .4, _kt__,li4M.
?I? ni. <
h h o ? ????li- ?i* ?a
l I * ?1 ! -
U - y ? ?-.I -
la, i -Pir P.l'iTl. All?
... Wtm
eg? ???r??
1, ?.
.!??*?? I
. ! ' ? a . I. ? ?Ii'le...
I ' eli
F'ni: i: a'.i.v. . i>.!^.?i tu??* or
J I
i' i .'.i.kirk
. '?' t
. -
...?
'
a . '? . ?.
o ,. . , .
. .. -_iaui._-_, l'-inkirk
"
IanJ
IV? ? I -.
b i. ia. M-? r. 1 :? _ r
MORRIS ead l. *l \ !'\ll ROAD POMANY?
?
I ?Lei, ia ai ?.II? p. ni. Moir!?
t.-?. Lip., -tai 1 p. bj.
_ - - ;- Inlrid-ii,
?ONCi ISLAND li 111,1,-??I?, .-?'.rii ?rTnti? T able.
d'." , re tor (Irerlf, f ?til
way ?Uti ? s a ?? ?y ?lalcn.. J ?i p in K?
|r??* I . -.-.,. stat, ia* j I ?St.
?? .?.I wir - .? . 'a I.. t*j auk.
vr.w*Yo::Ka.iti Kew i?aV-J? kah.koa?.
l_r>l ??ir?-_-BBBX IM.
.'. a ." I . i ? I
r*o*tr.;*tt ftall ?a I? ???twT-ii, . jrner TwaatV ."??a .i?i*_ ?aid
lia-rili???. I.ii;-tu r i>n rwe.it?. a?.-:, i tv
TRAINS LEA\K RSW-TOauki
rer New Iliren. :.au I.M(Ki i II Vi. uu, lill. (Kx,i 300,
(f j. I I ? I -.In.?
P?rBrid;*| ?: 1, ?' I ?? ii II.? _ te ? 1SIV (P.t.,1 3*?,
(1 r .1 i < ? ?' ?o : -'.' t i j
V. t -h ("i i. ?i i ??iratlot ? "'? II * a m , " l" ?*? t ', p. u.
Pit i aui.nj. 3 tatiip-ir. a I Wi ?, n 1 s?. Il Ut. m , X li, .' JO p.
r?X?rw*&.tlblJ| ( . M, ti Wa, a,.-. BU, (-*.,? IIB
(Ii 1.4 ' ?' It 1. a '
I '- - II >B.??I ; lit I.?/)". i.?|l m
P r I,-.. lit. l.-f. - is* fi *?? ! ki* '? Iii. I a , ?j. C, rtan?.
r? I HI.B.IO-1. 7 *". * ? i ???.ni lil?. {_,.,f J.IJ,
..OB. O t i 1 ? >' M ' o ? i ,tt. >p i
?or 1 '.'I t ?mater .n* li. , tm.-'m aa.Uuu?. . di, 1-10 ?LU a Bl .
?.I-. X11, V-?.4.JU. ??. ?I ?B
? I ?> :.?.(' I'l ,f) TSttrt?
For Poit t. -, i tr.?..i J.M (tt.)l J? p.m.
?' r :? ? ... ?. i:.| ., '1 i..| a,?"? io.
Kurllai' ;'?!.! ??'.'..?.? I. . si ?in 111 I J. li, J ?I. (ii.)
S" p m.
i i iinacttertRlTer R ii rtwl, ?na? at. (Ka..) Ill.p. m. to M m
i ? p. ni. lo Hi -:b?iiii I
l?r ll.ili -i_,Piaii._Mica ?ni I.?!.?. Ut ''t-l. ?*-, (1.-.,) ?. m I
U la -j. m.
? .?w Itarea, Hrw L*iiJ-u aal HloBl?i|t m RaUmaJ ?. l.iO a.
BL li IV ..r . 'Op. ui.
? i i ?n?. R '? 11. J/.!'I nv ?o Nortlitmiitai w
Pot !lo?.?t i K-ilroaJ, l_.at.r-i? ?"?
Bat ???Ufi.iiirk R,ilm?d. Uki? m XM p. in.
r, r liaili'irr aa?l Not?, u? liiii.ta I ?. n_, I Ml p. m. i,]fi p. n
Coaaui-ui m. .?.*. pia? i ?r? tit*, li a lu 1 , p. I. ?lill.
jauTp.h h Rott
1" ?! M.stiN RIVER u??l II A 1,1.LU KAIIaKDAIx.
I 'io-r.l * ? ? V ,i,tl?r. Mit I. I?. , tiauii 1er Al'alll. ?ItlTr.T.
?I wi'b N ort I ern-lui l\? 'em '.??.i... ?ut .??,.? .Sbh-Vci?
ii ii,i,?i:
I : -, ii . I ti .e.i tr.li! ?I? Hut!?-. Hi.?- Rall 1*1 TMt?'e" ?'
? I le ?i, i e . tl.t .... i I', ft , I - . Iliid.a w11
rlMBro ii ear?, ?ni-oin e- it., st ii f with Iralo* tot Iluuai
liB|tu!i anti Murmaii.
10 i. a? , M til tia.? ?la Hu.l.on RUer D-ifl n.rl, pi ?,, . l|iu ,t Al,_ ,
witt. Ve 'en i*?:ta? Bad at Tray wl -. ir ,u? for ira Mi.r'h.
II r. ?-.?,, e.. '?,. t!, II ' . ii. Tw? ? -?. *??J
I r , -iii i,n ill, U*. Bio llit.l oatl fur IbIi
M n ?pi ia?. Till, ?li, ki-.,? 1 ti.? ?a> tn ... V. a ?. ?nil at
Tiot wrli tiaui? lui .-srit.?.. .-?prin.i. Bullan?!, i:u.la.?l,u ?BJ Mo .
be?
lp ? Ptp'BttisIn ?i, II.I. n l: Ta- Ga lr *,l roi.neilin.? it
Al if T ?I" tr?'.n. f- I ?V?,,, -a? M Tiny with ?lain? foi M ia., ti ?ii,
wilhs-_t?l . r II ?et
-Ipi . ?i-,. a ? I .in t . II .kim Rallro?-. -ore iii r at CIi??)i-bi
w ? i\ * t .. I- le? Le B?a i?i? i ?? nut l'?t.t ali al Al
wttbtnini for \\? i, ??Jai [,,j with irtiut lor hull 1.1. Uni
. a I
7 T- ??'-? K?l-iB?'riln ?'? II '.,.., Kita 1" tHroni. willi i!**t.|i.|. ir
Bl'?i?i.Bi. ?'ij lbr?tt|H tn B?l '? ii ! ?, ,,. .:.,, ; | I,,
cl.u.e of-.ali. Alto, ?'ay? ..u i ?r t e y ,i.v ti?*?.. >._ -.*iiiU.t^
t'tio-lelfr !.. ..?..-, ik ii.rii._h t., < , :? ,'uri';, ?III., it ,
?I? Ron.? li. . IO. R.llro.lJ. Titi? ?rain will mu ou Sundi?, li.u
aac'eiB I r I r.?? will bi.ni ii. III.., t.
lip in. liai i ?|? lluiiott lilsr K?lr__d>,*h ilea*?l? ; rr-iC? 'b1,
?rtlTini?! Al .ujr ?ni lt?- tu u? utoiaii a. ?tud'totiiiw-liiii -..uli
?rsiBirot :: ..:. ? J v.* i.
WM I! J INDI tefUlT, 1 i ? Pie-Ida'-f.
^T):\v .i:!i"?KY r; .ILR?AD.?Tralai ?a. v.* foot uf
J ' ?? --'?" I. ?? . r Pim ABUrjUA, ?I " ? 1 I"?- bi. 11 io-, 4 ?.
?udl.'c i.?., I..? I'iir tan ?i.J \\? ai-tuTi'S al ? anJ li a. i. . 1
p ni , ?i, ! 1] Ulli. ,-!,?.
l?'i1;i.!,.VNv?"1 WKI'-VWAHK li.. RAILROAD
r-T/V'''"AM ,'"' "?' ?""?" l'"l|l*> lim? I, iii? i''.??K
IIOTT. p.?**,,??r beal of il,l. Rea,,) Brill |-,tr n-r ' n I* N ,.(>,
"' " '? "' !' : '' MllCO "' ?t 1*111 ?II, ,??,.;, ?Il?, lr,I a
(or II,? lui ..??rp Ulta ,t!, K, d: '-"*
Ha, ja. Atptmrn Um _i VtmAn jWoek uhini *iii.tiiPn t*
"Urd IIsbI. Uti lira- li. P..?.?a ?dale, l'ou.1 l*..-?n, .. liri. kU?r?.
la t.
M.B?-I.r?ur. Tea ? Bit r. W**dQa?u?l*! ?uT?? i' "-iii,i,'i?'?""i,"
ton Ai.ton; ?..lie-, ?.'il ?H Slinoiil ou lb. Cetudmu aud.kl..ain
llalli ?a. Tliroa.-h (o Cind-n in Ht? h-uui y?f 0_
? p. m ?inn I'la? N,>. '?_. .1.1 111 p ki f, ?m I?, r N I 1 fot fort
?Iiin_??'.th, Ih.l land?, ktidlln ? .. Ksl-n , t. n (>, .,i
I ,?t. lltatuupoit. Lot, llrsi, It lihaik BtTn i-.?.,ii. ir.tml
Polni Plea?,,?, 8 .uiukuu?, llil.-kabura, Maauil.e?-.--, To? i Hire, _a_
Can 'lau. Para g1.
tka \tri_i, troai ia..?,., it 3 ?, bi. for ,I| point, o-. th* lia* *nd
I ?iaadi U.
a?rcs_ii?io Tniui LBAVS c*ap?s:
?"?sre.a i? t V) _ ?_ ?.,.?,? ?? Seat? V ?rV. ?ti IJ p. m.
rrai.l- li : 1) p ,? ,rr|-t?. |o ti.w \ ?,?, ? I ?. ?,
VI ?jr ?i?ii ?iii _.?p,r_,a, !;_?,_ ?, . _m?iBjlu NewY.uk ?? 9 30
? '' ? *"u " "I P'U< ??? Pier No I. N, ?f, Hit. r
, '' - I .nt.ml II Pi I No. ?1 nt nnfle will b?
re. Pttaa ai I* .?,.,'? \\, s ?,,r. ihn s ,.i.
Dr:itui(?.
Ce .?'ill'l.lai:'.', Ko. '"- B_j hy-ai,
tr. IM in , |-..?>-r?.
?
? . t IM?i.!l I ' <
n' m i.? i i '?.:?,. im? i tut ?ii ii -
?lk.A_( Jilil I, ..i, ... ..a LALfcia liAMI ?*la IUU
lali-l
Gules bn -\nttion.
A. .M ""rtwiv Am
riY rtv- -i- __ C? t** ''->! ?a!
?. - cor. - I el :;?_kt. ___-:..r,
I- ? ,
:. 'I ' ' ? ' ? . !.
J r? . ti i o, i,, ii 1 tie P?o
I ti ? e iii ??
An ei . of .-. .- !
of ' . ?:?. ? Al .. .-! - Uli i '
-r . ? r I' ? ' 'i I
a j'traJ. J
i
Y
? . i .
ri:.?;, 'i ' ... ki lil I. 493
! I ? ?Kill
_VA_l ?I ?Al'K_?_
. . .1 .. Val.
nKM.'V II. Il I.I.3 et MIMU will SILL by
AITI ??n\ . , ?DAY, J i '.??!( ? ?, ,t |ift
: ?J V a l lau .?.-la.??? S.Aia
"'. it ' .
. i , ' ?i . i ,, | : I''?'.. Petts? italie? -?n II.
i ,. K. Wt Cnv.,: i. i'--. B. IV. 1 ?? - '
...a. . It \V, ni IP ?' . ?1. T. tiiiaii I bar, U. ?_.
M. T. I P r, J: V?. -,i,i, Ar , md ?,.? i.'nilr? R.
iV . la u.a.?. AU'.-. Utan P" r, Ro _ i .. O? - P ?
: ,i ?,,,,?. ai, ! Hit?, ?ice V\ (t. di . iel.' leu W.
i : . i ?na-?, Hall nud fen n i
?mir Bed?, It. V? Ka?. f>.u-__1 1 Otk C. ti Dmln? Cb?ir?
i i.l, e v.. i 1er I ? ?va ?.nil ri'-ni.-a. i a 1 J Hail ?u i
e. :. T. Pre* I'arrtat tel \V_ih_Tn.d-. Ckta??
I?, j . ?? kid tar? ?li lick the ?ele
_. _
??lili , ? ?s?!?., o?-i?-?. ?
lia>T PlTIllOS '?' ?? IIB ?TOM, !' C, June I
_LE o? B'lEAM BOILERH, FOBCJS PUMPS,
?3
WAI!'." LU?S. he . ,
'Ad'
1 ... VV All K-VVt ?! , - 'ItO' lill. H I
By u ..- ara eat-yea??I il -? tri I i geM.?M tir
? ?It:
ri: t.M bdlLI ' '
ir Irotf, ?Uh ' '
run Pont, gi
I
1 . !? r ;
' -i-vv?ivv.'-. ? iK.V.VII?JHCKPI 'II'.S - ' ll-BM-h
, ? i. . i .
' .... i -r per i!?j. i
?ilht-aa* ?r- tM roc, ?v? ....-t't :? couplla-?. tmidi ...bewa.
.!. valve oi . 1 ? I ..??r? eaiiiparaiiv- ) ne ? , ?mi
?m .. " ,
ii _R.Plf_ef.l_Ba wai
I VV ?te.-l-l,?.
M ??? frei II ?ara catt i a VV m,!
wr?ngh?.i/-ii VVWer-Pipa
h toa* leon \- c?rr-l?i[?B.
?, ? :i ? ? P.???
i
'iiiiiij net .'.-il,. ? -i-i.pat-m, wi(
u. . .m ii'iKtlont, tech ?a TI. head?, itop-eeek?. ett?.??-f<'?r-?ay
., . ? ...
ii'-. a ?.t -
.? . ?i,J uir?, niven, ?r.b?. d lui, ;
et
TI, I " by trtf-r, ti.J vit lief iholtr??t ?lu? rtn
? |
ml .?ni?.
p i ? i. ben ije lopur: .-triton er bcfora-isffnt (lat)dtr ?
? Bl At.
A.I!eiT?l'ie Si.- li ?t. wl.nf every heir ! . u;
AiitPi il ' ?T he r'Tot. iip'-n ?p
allr lion, 11 ten or by lester, te C-ut. i.huki.K. T. li.i? iVVM*..,,
A ?4 M . <>.- ',-,,..?' , K IM,
i ? . ' ..?Ti.-...-.. Q. MI (?
<4-iit_;;_MA?rK_ lig.iui Oviiri Platt Diniioi f
v? ? i?.,. ,? P (X, Jen? I" P . (
S ILE OP GOVERNMENT BUILDINGS?
I ? . M1 VVi! .K1 : IO, U.C.
? i ml. there ??iii bo lalil ontti.'
p., 'i ,? ? ? ? ? ? ii.
Browning V ?4 M . mn m-,.. H I ?UA-.J-.J IB USB ?t IS
.,. ? ? 1.1 ???U rou? ? ? r
i ..." H i> .V lilly pi on ?;..?_ il.y Ih? VVetrr-wntk. wu! be
' el '?1... io
.?or -t) I?.'
Il ii ;. Ilf-ll), T't ', l'i
?
Kidilynl P m.oHKKN' QIIaR'.FR.*? pVtnir._-.enlv 'air
M I, I, I e I I,-. ? Bill.
, PU '.?.I.I.M1S (fra ...| ____.; (Iwn a' -l . t ,'l '' V
? , ? ti. m ut lit 17,
a . a , ' _?'.._ a ,| I". ?, I'.?W, With ? . .
li'' . s?).
--in?), ?tia? it?? ?? ? o l'.??V).
? ai. 11?,(.. ?U. ?ii.ina l.)x
r e.), l61 ii /Si*.
?'.!.; .S 'f.'A-ei. 1 Oi'v-l.nr _Kl4_J. ?it.lt
___, .?i.? Iii.'-' wi'h siel? ;
U? (i) HOSPITAL aiA-Lr. liitmii), with ?.-., lied fee'of
o-e (I) I.--LI . . ?I Ali!..', (frirte), ?It!, 5,112 liieil feet of
? (al I.?-.
l-r.'Tl* il!' 1-01*44. ? ( ..mel. ?At.T? _B_BL atrtl.l 1?. Mi
(..., I il' ; I . il 1 i ? ; I ir 9___, .Hill.', ?Ullin, Sl?__. _f_-U -A.'..
.
SHr ii!>'*-<'.-r- il ? il < .-.
Til-? ?"'i.T WAI .It 1 aNKS. 4?M: t?efe. ?d-ep
? ' ? - ..alf), i ee ,,i.J a bslffeS deep.
I no,'-I UD Ut.
Ois inn A1' Iii * ' ?
Oie ?OK v!N l!''l 4E ? nrral _?_ " ?
Ti.iee ii V'il vRV - Dun ?--.m. ?4.11e ice, ?mo il lui .0,1.1.
faai ?i- .?? o -' ?? ??; e tea
1 ' ?( .....
Oiell). 1 .! r - ?,!'..
ei M .?.?i I II II?) -.i. m e). .-gllM?n.l Ililli!,
?iieili f N : -. HI
T_e.m.l'i.t wJl a? 1U ti-agir, ?ni u.utt be r n..,?el weh! 1
t? 1.
Mb ? ?* ?1 '? ' .k-o ,l>?-n ?kllf r,|. -.,fl'?;, ?
I e r .. i > taata-r, .b. ieta.lt o( (.?Lirg. it ?Lu ran I e
? 'lo ?,.a.'f
1 O .?am ma?: I fond?.
. s_e ?iilth gtraB ?hirf ?uri. m
' ? ile Ha. of ??le
f. r 1 . . ?:,P n 1? , ? m : ,, !??
?I!-.? ?ill.c. 1. ?movv. m < . ,r la tbi?
p i-;
Pre.o- t;rlg???.er ?leneril I. S. A. !??
. U. VI ... D.
?v?! k an n?:, 1 ?ia 1, ai ai ti 1?..s.
n Ji'sr. *_., is?c?.
N ? To?? f ,-.14 ?fr?.;.
Th. Dr 1.4'V 4Rf f,',' K VWAN . V . . 1 V. , . . HAIL
It'UTiiiMi'iM t. THIRTY NISI
? . ? ' .
? ? -
nri ?I t?
-.ni.? li i?.t kel .</.'.
li.uu .? ') TIN..
??K
P_IE8H Ntl NI!? St'UW'l'oV C??\I..
y. ? h- i-,
el 'l
?el np ?HU -?a-ld ?a *h_ ?. *V
tit hohl '!) U lill _ ti-'
el ea b-belfe? Ik. Cototai?. T_e ooaJHioui wi'i be fui
1 . n..? et iel?
Ti * " ;?.-'? 1 r i.T???'e In tiwi ?al '
?t ??i ? ?m. iii? i,.
I-r l n. -Hila L-u da?, li ?.. a. r. a IL II!. ?
_
P. I l'l 1.T Bl ' ? Il u?rr
?*|MIK, iAf.E_ftbe PROPERTY belon?_ina to tlie
JL lla'i .1 H.l .'?, a? il ia. VV,., ? 1
..?,_- -i <-.. a? oil)? . ri _. 'l.ll Is-iDW, Jua? ia lin?. .
I N . I I ' -. .
lil CBTkaBU-Tia I', : Il ?I I fi 1C . 1 I _ . I I ? l? - ,
tVt.BI??!'?.-. " C I
U'ILl. LK BOLD al i'uitiio AaatinB, aafter Uw
din Han ?r ? i ? ? ,-gc r. Bae?alaa v. ?j. M. ii oit.*--.
11?. KO ? l ?.ihr bill? 'l-.lT.ra, on HC'tV. lal?. lUt .i?.
_acucmg.il ka. ! !?? ?l'.iiti, It <*f
_ i A lil) MA.NPRU. ?
?gin lil ut lit-i Til !?l Ih .i?anil c i ?! ?ai.I? matt , :
?hleh ii in the i",?i,-.' , .? \ i_inlty ot li ? ?liir?.?, it Wnletl k?
li.ijr? aaaM atovaafaai -
..ii?! ,!k r?'| ?.???I ti- rrn o... ?In> M?n?re on or ka'oia Ils?
lil dij ?', nni,__ olk?.wi?r _iran;"d wt?h ti.? oiciirr
of Iii? thin?,!?
Tatara! ? ?ah lauer ? al ' __
r ..? rlilh ?t wh?rf t-Ti?v ho r ; t?
Il .Moak I , I 1 .? e.
By oid.t iifti? U'i? i ? '.r flenettl.
J .?il .? A. BKiB, Bf?. Pr'g o.n C R A
Ja c1.,ige r.mt Du I). Il i. (I
Cerjal Notice?
v' l'i.'KMK COi'i;!'. KINGS ('(?CMY.-lfi t!
IV nili-r f T!!F i V, l'I.it: J ff -, ? rural r.niMrr- f-, ?- ,,.,??
u a ?( "i- ?. i ??! -n e.) ? lu Act tal . r,? a. ..? ui,?i?ii imkiirtl
r A.tcr-iAll tit," p???a) Ar?'. TI 181". NOTH
lilka ? l'ursii?. I '., ?u oi l.?r <>( HI? Court, m?.!? ta the ih..v_
en't'V.I . ... 1 i.r.ii _a ti.? King? laMialV
* ' : ni la- f Mty I ?t, y ?
?4?ento?H|e ; ? Ti .f the eorp ?tien . f 1 ?a
Kvfi|rr?ni I.? pre?.?nl?i ; i *? r rotpret-vo Lu Milol'u, uud-r?
, Di illili rd r " '?.'?, ?- ??' IM
n tu , loin ?J? ol Jul/. IM; il 11 oVIork
ft) i-.dty, i. . li tin . t , ... n ... .
el Im?. In o-,', r., i ? ?. ? ? I tld cr?ditait _r
ahaa-aftartebaaeeseftaaape il ibilityor li i-.: ?-..-.. ih.? r.i?:
ii. r. ai?y f? Ibea 11 r ,
)?i! ig ia prt-?n' and ?ih i ii ? i it I |m? lad plie?
? .-1 .II- I, .fill be It , -T 01? tu?, bel. Il' 0 !'ii pi?.
I .1 L'i t l.n ?nd.ma-i-il |. -r ? l?nlei ?he B_ld unir..?Da a
Bro k'Tr, ?.. ;? I', a.: ,, .'ii.
I III.OT HrnOI.ES, Baf.ree
.l|?r? Mao iick. Atlor" '?.', ' ?t . .'?. ',.
Srri,'l!*??ll?((i! Ki', (r. fin?! rom tv of ?feu .
i II vi.PS i. i ?III :. .1 . . n.' Wl'.f I VVI r IR1 KY 'IP VY
lad ' 'lin in i ni ? . ? i ? - i ;. in ti,?
?h.T. ri'll -! . I , I VV i , , . W Saulhg.t. ll-ft-rr? Ihn .:,
ii..und, ti T tri! |.y 1. liolirer llbr'e
.'lUB,^o 111 Ile,? lu ?\, I? the City "! Nrw-Vark _a
Pi i?, i J? a .11... or k nita i, all '. e '-ml. atti prrat. .-t
.1?. t !??,! Di ? .11 J lg__niti.il i in?', iitin? til uni c,-rt aim lo?,
I being i.. t? ? Nilli, vv ?rd
ihaCity o? Ne? fo-l I? d .1 ! d. ?, rlheJ at f-l'o-?, I
I ?I a noli,? , I? r ,, , ' e -,.:,t ?i 'r ,f I! ?I ni ,?' rt, -it'?' I
-, (I ii f..? a. ... i iTi r ?i'.-riv ii. :...'?? n rTiWi ?_ t!?
| IP. It.n iel lli.ral. i ?I !.,ail I t.i li, -er'T lull
paia .. I willi Hialatlu .lr?e?. -? . ) ' rl l n-rtlirr'r ?' ?'?
. ? Bl f?, le?-| i.evfi' (ii) fir-lir. ?
eo -eily p. ..: I -a, ii I!, i . .:r. I, -ni. I? I
li a? ? IB IU inter ted ? of H ...i i ,ir.?e4. ki ,1
'' '".I '?'.'?i'? Alei'jl
ti. .- i II, l? . ? . i. | hi :.-... i l 'am -, ur ih? Ji?
ll -i, i in mar ?? r '??..; li- . I : :r. . 1 otu a? part of t
lol lno-ii k No : H ib a u ?. ' ' ,?!??. i ?? to ? deed w ptrtklun
_aa.fce|aeea lahaIreliaft, Judith h!i?m i 'l rtti??i I ..- I I
? ! lli.Pr,?'. , io ,, I
Ol Pun? Taiicea, ti pal-IM Piled ii
WILLI VM VV. _ 'LIIPI VTB. Rtferee.
IIU.L h ABNOIJI. PUl.'i ? _
CI l-UEME COI I... ' ; . i? (?fKata
!;,, '..-.-'" ' ', r.BABI li I'll lift sat ROMKTB vu
?. AlM'.sui ?'.?.li ?ad ?then , . ?(Ki
I l !?;. Jill,
lb ??' ill' ?) I. I'?' P '. :? I- ' : -. ! ,m , ? r Kn.i ,
'.,.'";'*'. '! ''-'?/,',:''.. * '<?'?? "Ip-I-Plactiemtotl,
I I,l.:,-."a.',l-r r~ MOJ.l>AY | ? P'!,l T . ? I ?, , ? ,., ,. ,.. l(MM
t..? n, ?? ilefx ?'?ir? Bg'?.--) i No III !'i ??.,,?? |n the fit, ?f
N.w.Y'iik. hy .IVilfl-? M MII!,Ul_.\' *ng?-?
. I llelill.r. t / All ti ... ~M) i ERTAI.N lOT" I* _TE?l
or I' kit?. KI..*! Ol' I.AND. an H ?, trUl ?uti _"i_;in the an-1 i Hy of
NTw'iiik and bcuml.d mil ii . r I e 1 ti . II., ? ''nu ling at?
iKiti.l on Ih. ?a.l.'i y alie of Tait | it.' , iii ita ut M (,?i tO'i.herly
Irteaall ? . a i ? i-i.-i.t- ?taaei ?: . . .,l BiTtnlf al.llitr
ror.nil ? (lirnce loud . turi? ind tstial el v Uh leveal
le-? li i.. ,'i ?e.tarjy and p? Ma? I . ih T.nlh-aea? ?v. tia'? thanee
raaah ?? a m I ?a?l?'lf ami pa all-1 with ?ote..tv ninth i? li?) 'eel le
ti.no rlv ? !"i?fT' ' iy., .?.mitiih' i...r'a aiai.iiy tien? tte
????eily tl.l? ?f '-_.i(ii-??r. II f ?? to we 11... ui -.?'.Hung.
I'.IOJ Ne? Var- J.,,,?; I I. .
PIM. ' IV INI.RAM V?I |r H. l-r-e. No. Uki bro?-?-..
Pi.ur ()??_?? A becS-sr, 1'ltin'itr? Attc.iirT?.
_p IJ Ja i J . - VVI S _,_
vr.W-\Pi:iv SUPREME C'Ol'RT, City and CaBBt?
IS . f Ne- Yjil.-IOliN M M tJIU IOH ?ud WILLI VM l . _?_?
ItiiMNI ?-. !? ,; VM.VIOB I ..nl'.BWOUf?.-.
. ' i ?mu -t r):i. ml .u ?.?iliac? : *o c-tit :
?(?m n it t?t ) To tri? abeii named D l-l Revenue
i i .r ? ?. r.-!?? t.inun ? -.! ?ml r- | ned! L'an.rlerl ;
rl ?.. ?i i :f. I . l! . .ii-, l.a.'ll." ?
? of ?li? Clerk f I City "nd County of
v. rotk, ?t Um liy il.,1, la ii.? (Iiv uf N???? Yi k. and to
l-ti ??.??' . ! ut. til? llltl
? ?- . ?
li
m ,i? ti . ?" '? ? . .,
. I 1,., ; ,. III. l.i I
oi art.a ?rt. ?.in
, ? -
I ...
Mi'-JUtceaVV"' ??j.?l.'._VI.l(iM'O.V, ll.?nl'.fli-Attcrneri.
K
Ccgnl ?-'otires.
VEW-YORI. 8! VULVA: ' i'vi-ZT'- 1','v ??4
? ; ,' -'"'-''? ???"?':. uta
? ?'?*v* i ? i f i .??a-i;
? ni, _ .. rai: ?w kJeh . r _. __
PHILIP Mr-llV-il. KRlN'.t .:??LL ?tVT
.?ere. !i.,i* ian -ou-to- I (<"" ' Bit Sr.) 1 ..- . i ,Ua-_
I'LL: .ii jj
raofll .... tu , i ?_ ? v, i i tka
ofcti- tl.i i le . .?? i : ?-?ni i ??'. r1-. t ii ti ? uta
?aCi'yOall . , tal! ?'? ,?___
tub
ii Heir other, l\0. la- lll.-U-.V. ?B.lt,.IW.?aflat
. 'ti , y??#
r ?he di- ?.I ut., ?en i .-: *?.'. > ? Uti ?
? Sale.: tiltwel tlila? ??i?l r. ? ,1 ,?;,.. (1, ,?_?
will a?
f"T' ? ? r -t fur ti.,' r. li- -!>.___
WESTBROOK {. . u . mm*
:? . ?I J i. ? Plato? ii' I ? '?_,,
Vi.V.'-,'U: ; ,?il it). ,u. COURT. - Ela!?
-a '') ...'?'.,.,. u, t.,..?_*-.
' i i?Te
i to -I? liaiiaby lulun.aia-ar I.
I '"?
???. I 1?< lit4la the ii?.ce ol Hie ? liri ti; lal II, ? m?*m? ?
\1m 1 ii? ?lad li?aatv it New Voll ?i Hie CUy; dal, . __"?
Hall. I liy o? Ne? York, ?in! ?.,,?.-?,. * eepa of.-.
I it '-i" r ' , i li? s I coi tplilnl nu ti,,- MihaeribtK *' hu othrm. He.
I B li ?I ?????-?. la ?Bil (Mr, within tm-n-y My? *7u-r tb? ? -ive* ?J
ii laf tl-fdi? i-f ?UCi. s, tier .? d ,t foo?
mt wtti.it. Iba tu eulo-, tiJ t ?nil?.
'II ,n Ihla rumor. W 1 lue juana*.* um. '. toi i i I, e ?- n .,f .??
midttdd J-_r?.?_it!i ? ,t.r- t ? m the al d?y . f J .....,, . -,T|
l|hl liu.il.-i ii ?lid ?illy alt, bar?)*, ilieco-ta?! tl,i. ?r-t. _ I>__a
J. iiAi.iii s i..* *.i : >_
PVai'lT? At rue?, N, M W? ia.
TMeempUat la tbta ?oftk <!?**.
of Ih? ? 'ii i.n.i '. ,,f?.
Iel . I .,. i ,. W J, V. AriHK.N LAtVTOW. PU.- ff . Ailoi-aey.
vew-yorkVi'i-rimeco: ki,i Uooati
II ?f itew.Yorli.-PIIKIlEniCK KVCK , ,,.. p._L
a R!? !',:"RW iN'.l.it ?nJ MAIlY H? tU AN-iKl I i. ?it? (l_*
plalnlitTI ?1. r li III e el ?an! u id-, .1.?._
, in ill? iilnulim iai, ! ? I, ? iff : I . *? Im ?rnal I
:iis? m ?. ?'? ? ? I * - i?*i." t) ( I Als . h? ?
II ? ..l.l.K.? ?nd Hil ! i Bil \ !.. 50t., .
PP.OPIal ti? Tilt STAT di- ?.,.?' .iU.K. : uvrled. !
I IIAHI.M LOI.I li? '' ??"'I 1 llll.li, rlef.....| ,.?. .
r. ?uiinon? la? It'll I (? om. ?tat ?s-r I?io loo ,1-n omi? al-?-*?
n*n_?li io? are peril,. ?? .I d ?ni entibad t, mu wat
. . Batatal ii- t'.'* J, Um. winch wi.l Im? It,eil m the __--?
.-> li- t\ik of lim City and ( .... ? ni Net. Y alt, at ti? city
liai! .ii IM m?! I l'y ?I N?w Vork. ?nd to t??rve ? ctr- or y?%?
? iiitti i lo the laid coi p lui 1. it,.- .ni ?. .it? I. it il.i r oil. c, BeaBfli
T. N.i???n ?tr.cf in Hie ail. ("i.y of N'a w Yo.-fc. witl.ia twenty dan
..?ona au rou. ?trillai?? o? ?kr Ita-ti
riet) ?nil if yon f.il to ?m in tlii.-?I ? on ,. ?lu? ?ni lu im
?mr .M.I (lie fit o' I! iii ti ii?, li Ml Will ?ppiv !.. ?lie ra.url |B|
. . -etuindtdtn tlic c- lopaiin -l)??ilNr* Yoi*. Mt?! aM.
A. i. - W, II. i.IK? ?I'M?, P ti til . All a-?ya,
T!ie t-oirpUi'it in t?e aboTr ?nlillril ?_li'iti waa ?:,ed ?a ?lie oft . al
( Clark .- t '( t V -k o?. ; ,- I ? <_,- _j
Lr.kW ia. I-U.? lil-1S I'laui'il . AuoiBi-ya.
V _^_^_
' (?ri'i,'i'.M'i'.V'<)i i.'i i i ? ?. ' -?.'N-w-Y'?Sr
t-Im.'iu ?D T. TI li S'i.1 t. willi v?.l OnS-iNDOBVM
b! ? Ia p .--.?, ? of t iiid|iB*i ? o' tbi? Coan mid? in thoiihi?? mel
i ;-,i., i .. ?ni:. I, st. i ..!'._. the
i by ??lil i?4|??.ut tot ll't p. -r?.."ytae
il, ii li.l, -, LI. ?r PI BLI? A1 ;i i?4, ?
. ....?..?? *-a.??!?iionii. No III Ili'-adwiy, ia II- ley ol Nats?
Yaiik. ob MONDAY il. ?.'.I .yoi luly. A. IL 1 -*.-, ?t il _ (1MB
l.h.ABE- M. .MILI..IB. Beal K?*ai? AtcbaiMat eli that
-.?r' In I.,? pie..? or tareel ol Laud, tilinte I? '?BIM
.? i ,.- ?,ii t? ? , ti,.ir".? inaaid ? ty ol ...u-Yoii.-al
.ti ile.t . .1.1 ? . lo? I -.'?. Ulis ou ?ne niKtlM-tw
-. i I.*,- li ri; ?i Bth -'r c ?t ? point iel ?-,', |. on- l-nii-litl
?ni ti"?-,oahr !-. i b'i a?erl?- itam i aaailb-a ?t-iiv c-.-a-t ol ?M
K .?t i blriy-al ii* ,.r*. ' ii I I ? . a ? illa sat wrtt
m v ?' "'it the ?-'I non' rr') li-e or tide Baila _.t_t Tin-?!) BB-B
.1 iel ?. ?elllootl fe. I, Uli l.le l.O'tl'Cll?, lilli pirallil ?vuli Ile willina
o' ? ii.! Let ..?on itiB i- : i, i It- i-irlil feet nl'iei-.'il therce eaaUt?
1} .iel |ti-l?a ail? 'hu cuiilieri? ,ioe ol ??Id ? ,?t \ Irly cu*!? ?(r__k
.i f.?. I ?i: Itlieoc -ti ii? nlj ?".I i ntl.? ' wi'l t'r .? twellar*
I, lilte Vi ??.J IaB.aT.il -fof! ?vi ? ni ni i ti i...I lui ?ltd 1.1 an-uti: hei ?
Mir pol i . : I 1 loan-a^
ti r.e'ii i 'liecn ter al ? parir wall.? I'.i.it N i ??8.
I, i , .'. '.. ' - ST. ( LAI!'. ?'M.lli.B len??.
I iRairr Hbii?*baP7 <? P?RRurr . . y?.
hJ I i' U h M E COI K?.? LETITIA SKlTiaOlNCl
. ' , .* KDWABD Ii J \,l? S ?nd otu.M-lo nor, .ure at?
j1i1jllieBt?f O'* H.i|If.r ? it . file KUI? tal Mb? Yoi?, I wki
i ip -rr lo ?\r taU 'li? ' 'I lily of lillie, liri, ?t It c'l V. V 1,1 . ?I UM
P.irl,,n?.S.I-?TK?, . >. ?II ftioa.lw??, I? li.?? fgteititrw I rk.hr
IVIiil m n.i.i,. ly, .'.-e-i. n r ,'.'1 " . .- t. i rial? !-ii o''lana,
?H'lt'e lyin? ?rd he ? in Um TweottaM Vi trd et ita ( Ity of b*?>
York, ?o.l nu ii.? nurt'?uly (ida b1 Twsaiy alalh ??rn? Mtttvaa ita
?u.h ?n I -Vvi nth iTeuiie?. ni which, Ulew toretliet. ?r? botinlM
a id d-tenbed ? fn'low? Iii. Min.' at l| IM oo the ? atherly Bil
I of TwtBly ututh tirari, littaal i.uc liit.Jred and f it, f, r toot
I ii.ttiy lio.? li* (Uli-ri-',' el ?I ? Sn.-aaB *re-iu,( lloir-rw?
?,rv orne paraitol with I?'? ?tetriuh t-eaae m ?lj>
? i au,* mi in ? lo ?li? a eater lia? o? Um Mack bel . i ,. I? ??-?,
I nititli ?. ol I tiri ?' t ?tri?-!*: t ..ne* r ??a.rtT al mi *n ! H a* at Ikaa
I Iwtatj'llt? III. tl_ia? In t ?KM-Py*? M I? ro-.-rly rt_res-tio._?
?? tal'fwi n'y t -otlt.treeito? p. lal -aaliu? uort linly lu?
? iifjtM lIibbI itlaMut ann ha I ? ,1 r.d rielly fun frc* ma'rr'y float
lb. ???li-rl? ?I le ? f the S-v?-_th i? nu.?; ttiere. ?e*ieily ?long tka
I ii-irtltar t ?ide o? Tw-utr i.iulh Urtu t lort* f?*' *o ?i ? p'i_,it of b-.i_a
au -Dated N*? . < ri.: '?' ?. 1", I >* J >iIN KKLi. ..--b.nj.
Moonii)R?> k Piva, Attj'a
Ti,.-ii ., of lb? ?biTii p.'.per?y ii pottpored ??til Iii* ROi d?y at
.luae. IW.S. nt the ?a.iie iiu i lal pU e I' led N. o. Y.ik, Jua* L
JO'lN -P.-L\AtmetmX
lue ?,'i, at f',e ?rtoTe prof-rt? li faatlier p."*p n ?d i'!t'"?ISI
day o? J i ne, Uufi, at lb? unit houi ?nd pku-e.?11 ? ?_-? ? New-Varft,
-?li. JOH\ KKLLl a .eric
Tlie ul-. of the .have pr petty la further r itponed until Um ttth
t'ly-il J i . 06, ?aim ?aio-l-iiir and ulnr. 1 NMr-i? Net? Tot*.
1,,'lt. ?, 1 ?a. I H'N Ka-iLiaY. _-_W-B
St 1 JiK.MI. ? OURTofthe STATEo. NEW -NoUIC,
???it ?,! I i.i't Bl Now-Y ok li Uew ol 1 n.i i-MAi ll.'li
Mr.kllK. aniuer. by REBECCA IIEKMAN katu irdlaa l'ulotll
? I 1.1?' IC .\il..i.R. li?, tilant ?-iir-moii.?P: i-l ef-Tutaa?
, ?. I?rd ne Me?, r i ,- ,?,d rr^tiirod to
. au.?or ll.e touiplt.il in Ibu Be?lOll of win-h ? i?..p?-?
I" ?' ; 1.1 en tit. i- r.. i ' i-- y -, u d i. ?i r, - i ey ei yoma
?Iii?. R ?. ' ?n.W'-r to'!,. ... ii . .o ,'? ? at i-a ft. ib?i.'i-.r ?1 ?Me
? um , ?_, a .?so 'o*'. Sl*?h-??roi?e lu ?ho ni? cf N.? Y?M
i Pan ?- . J. . t? '! i, la , li* ? ?' ?>? ?fli r ibe ?ar?--?l l.ef. .I? rtrllilH
.: ol Ih-dty o' ? o , .. ,t ? r , auil if lou fail (o auawer lam
lump ?>at ?? uni i tar ti ar ?fiar-aaiil. lee [<_lai.IT b? Iii? act,, a w_B
? nn'v'-i li..- favtrt for I ,e relief dea?odr.i la he ein n'-iir ? ? Dalai
.Sr? I otk. May l8, I??. I'.lMii LEW. I" alunj . AU-rory,
No :,n-iuli a.eiia ?. Ne? Yorks
Tti. i-OTiipi .tal In Ikl? ?oticn ws. dul. li .?I n tM effie? fli,,- fiara
?M ibr I t'y iildCoou?? ,a .'?ri. V ra ,, ti., lilli .*. i* ol Mir, IBU
wl ?We!. DAV1DLEVV I' ?lnli-'a
DITREME ('(?ri.'l.-l <>l STY of CA.TARAU
ii ?:'?*? tVILLUM 1 SIIPTI.V00D ?ri JAM1 3 MoABTUft.
t ?, .mt ia ?lil li* -*_ef. | T" fie ?lure lu-uul li fnul .. ,.
' ?ni ti ? .r I.eret.T .iioiiuuu ,1 to ?nawt t toa? foin : Her ?tim?, ?
1 plaint ,! ti,.- ?I t. i,,i,,-d T.l.i'inB" it Lu h ?a Bad! M l'entt, ?
my. a; iwr-M. t
Now Turk.omi,e li ?, Air?'. 1 w ? d. .
j to ?ene . . opy ol' ?Oui ?i.?i.? on Hie ?, u.r Ntl ?' t !'i ottrlb??,
I? t'ai \. - I ik willala la i .ey day, iitei be ?er-ta?
ol ?h?. Mftimoa?, 11 Ji..it- . f tn. ii?y ol s. r?i" t, ur Iba u -'rrl_. wll
i[p.y'u lueCi) it tut tli-* ir'?? le mandi -'..?i.t
lil? K 1 t?i ??IT rT?i???T. A????ey.
1 C1 I'REME f'?I KI', City mid Crjonty of Neart
?? loi. i.-i'iN'H r y viiLPf, -ai?inti<v ?r?. "ann Piaixa
IliKN,? lililiAil!? J. hlliM-l, l.ilAlllaKli K.-tkLI-.r Ml
I oili.?r? .lrf,?id?nl?. Ir p.ii?u.it r" toe le ?ir'uc of * ial|_*a| or I?
ci?t oilnr ?.pr nne Cotirl of Mm -'? r ot .Ni w Y. rk. m.dr in tka?
> , ti. d-. nan by iii.? lina. Uron-i O ?irutrd ?t ? -ipeeM
I Terni ll.ete-f, h. II ?I ?hr I _? 1U:I U th? lil. . ( ,N ? Vaii an ikw
. ..I .Mar, IIMk willie -?OLD al TI Lil V i ? . i.? Baise
? f i ? nu 1er? ?Twd rrfr-oe. ?? fir '??If^1II.?e "la'esro??^
S?. lil Mr-idiT.? i, th. ( ,i.?t .S.?.York,o-TL't?i|>AY ?he l-th
?i?, ol Jo y. i tu.. ?I I.'.-I
VI r.r.Y ..it .merl ?
'ii IH. ( tiy vi J.'.?.York. ?iTI'r.,?l?\Y ?he l-Uk
l-'o ! ii.a? i Hi ? .'.y, uy WILLIAM BSE
t Hie Ml-,?.,! ? id-?. i:h-d pr.-ntiie-. ti wbi Al
I thul i-awUii? li? ce. -r-ireel tud iol it I.? 'U Ita blildl.t? It rrilBW.
' ..mr*.?, l?inr. ?it* boan? ii. tha iii?.? Mitti U rd) bow Ft irfrcolb
'.'? . I ?, iori ooiiM ea?t. ily ni,- ni Km ?tra??.
I lit? l?i li .?re.? h-ina nrtofl t. lui b-tcd 6.1 ??idkaH, a* Biunhrral
I tu a 1.11?ti u. j. i I ii? 1? koowa by Uie ???_? a]
. .i ,ii tfte (?e-refvy'i oltire ?'?h.? ?t>? , f Now
I Yor? li? ah .U?.'f.l'?n.. ITf-i au 1 ku.?n ?aid dt*tin??!?lie. *a ?
, U.ap l I tiaa .?U.IITUWJO ti li :e ?r.,ir-r.lJ Itllnbtr? _,?_ ?lid ? ?. li? IM
i i ? I.y I' i i . mt , n- eat? ia IM
I r ?. h? lot rd t?o?iml now ?i lately betoarlu- io Baila? Oreaaa,
i ?au.-I rill '?> I.I Buaib*r??f> tod ?,otli.il> by lui nuuilsl lht,o. ta
'al.! d ?ii n ii U.. oeutii ?d map, ?x?oUir?nr in hrcllri Ir peak
\ ?m! reu ltrent?'-*l?wl??t, an?! in le,,.-ti? on rich ni?. I.'\\ term li'Qt,
, i-i I ? ?eua* !_totB or I*??- uni ?uiuii.t? Ik u 2 ?ni* til uri l t itiahaS
| T?,-r*k.? i ? ii eiram two . ri?.u, lot*, pi* ?? erpareel. e' found tltm*
'-h. alka, ?!.? ? y ii, :.? el i t.:i i, : ??.:-,? < i-et. M
?'eN'i- ? til Wild in t'-Jt li? I "? l"i'.i,J?:...j, t?M_>
a, her. ar? h.i.e-r ?? ?! -1 ? ?lb>?d ?? fatl-wi ' , t ??
i .* m t t*a|h<ai| nile ol K .'hty-ftaMh itie?-t. dwaia three L-edial
fi li .; It la i'l? - ? ,iJI_ r^iusi of t.!_' ly aurM
Hreei i nd'?*'?< ?T nitr ? . .jihad?
i {iil?-f itr'h Wie? ?lyfrrt tkei?e k ithitt ' in-IpatalM
? i: r.t t i . u ?li,?' .' lo ?I., irt.tar II r nf tba
Lil. ?, t' -CN? e-I''i- ? t'v I . ?.li titter liur So. pat.tarl m__
y ort ty-?-tiiui ?tier. Sfly fix ' 'lie et i-,it'w?id v ?iel put ,1 with
I- -'.i..!- . nr ho J . ,!a-.l ino f??el t? P,i.?iMt-f, i.t t'r-et all?
' coil ? or j-'' - fli-COi ? i . - le????
i l?.(rd-i-w-Y?rk, M?v it, ! ..... WlLLlAJll J K \:,t.. ?..re-.
?art. y jil I ii.ris, W
(?WJUUMK COURT, Cit vend Coi Ya*B
IO -.iii .: AL.i.?ii ULill p_. : ti, .<t un Ju.lNI*. ,HA_l__BtB
?? i !trv\?!iN h.. -iiAiiRv in. :.... . .
dtrlen-oiit????iiBiiu.111? for t money le- : Inf. I..-T .?-np Ma. !
. ii. ! on na t.a.i?tlooi. n.i? .-kii.)?To I e?u__-?X ?
T . ? .? i. r- named .1 : i du :. I I n?. .;
(wreby ?1'iniai-od ?iidreai? r*l to iiiswrrtbee -wilta
W11 a it,L li? lied in Ihr ort ?? of tit? : U'lk of tim Cyr ?p-1 I'-aaty
cf.a u V, , tt It? ? ?*. Hall tu tl.i l ii) I \r? -ii ii?, and ta ?.-.????*
I i?) 1 .?cr ?neiT. to Bald complaint ea tin-aub_-(ib. :? al ii ii 0___bbb
?? t I a -, ' ?yof .N.-t? York wi:I. n t . -? y day a
-.. ob you, eiclan?? cftl.e'l v if raab
?-iTl-e. |? ' ?i i ,e lail lo ?na ter tlie ?aid cauip?.,uii i.?a M mrnOt
?foiauil, th* nitiij? In tLi. irtnm will like ;>id.n."ui >;u.atyaa
fut'.em i ! m J t?il y-?e?sto i?,.| ii- ni I iwi '?on.
i 'Ue'.'.'J i'iy ?f J.io.ry, i ?al. Ml le? i .? oatt aai
oil)| ni-. ... '.. t i .? I Iii'.
PI. \IT,OEB_t-Ul- BIICRfcr.1* r f.i: ? ney*.
1 ?he ?ha?'?*, I a * ? duty li . i I ' r .f IM
lier* oil!,? a *nd (oaulT , i N" ? Jua?,
tiwi. i'LAi 1. '.Lu . D ' I
J i_iitwti..v, ? i'i?|r|f, te ?raaf*. _
SITH!.MK. COURT M ORT I ME B J. ALEX
AMBER, . iidwfiil *.t i l.KM ? *.n?. v i' ail.| X th'nPR. ?D?
. ii-udai.'. ? roril. i, l-.1l. I'-.e'.,i- I m it'leaotry
? i iiuoiril. tad t i,ioi - .?-.-.uni In tb.? acU-a, ?a
wM?!?. ? c?; , u licrewltb tar? J upon ?nu, a? d to te ?re a c?py at
J l"'--'i-r"1 1* tatt ..id i? iiiplaiiil oat ih? ?.rtuB-sHberi ii their ottaa.
N? l?-*i Tr rtwr? la ?he l'iu i f Nrw-.m, wuhla tw.rt? tey? ?fiar
. ' nice ?? n f. rl. i|..?r . I lil? ilay if ?urb ??lk?|
: ?l?lt.|? : t I ?rn frei |,i ia?, r 'he sill ,iuip??i ?I Hilka
: i-ore: I i. . .f. r~.i.l, ile pi. oailiti''ii. ?r'lo.-i will t;p)y M
;. Lie I it foi ti ? '.Ita I ?lenti Jed ia tha ???plataa.?
i ? ?Ud Juno'-' ".?ti- W11! t SOI - . I-?nuil ? Attotae?.
n ?boToaoti? i wi? ti ed lu the -ni.-? cf th? C.aik al
lim i ty ?al < a..u y ol'Now? York a? ?he titi -I? t of June. I ?a.
JllI.w8.ilV WHiri b nil I?.*. I'Uuiur? Alto
IT s. si IM.KMF. I'Ol'KT, KinnCimntj -HAR?
?L ? ICH.. ?IKW A?'T, I'lairtiir. ?..?MILLI AM /..?" .tilSA
.; UAH ASI. 1,1. ? ile. I U'"r KINK WAN,
.1 S. L B S W_u : vrifeoi it ' , . I. . tal Ki IA BO RT
nu.... I. : AN. h,-i hn?b?i, lj I.YI'tA KI l.'.l . ee'tet
.; Iran i, Kelly. ,0.1 1 H lSCI> KP'_!.Y k*i
I. .b.usi. WAl.Tl.R kVAl.-?ll ion vf KflMl Wain .1.. ?_.?_t,
M_-V '*?'? TH I.')st. wile ol-Tri or. and -- TAYLOil, ka*
? .h.-lfn-t ,_;'. lliltVAN win, ,fi-i.r, >? ?-,-, u !Ji??KFrl
roWA" ?...Ma. -T?rnf?T _T?>*r.i,3 |rko_j? .?i
IMN ASS, m - et Jobo Ait, deceau?.) H-I-u ?-ni. To htt?t
1. You ?re lit.-aii? i- ui'iiuucd ?ad reaaliad?
ir ?w*r fi? ? . ,, ,, t in ti :? i . .- c1 ? ck ? , of ) u l u-wi_h
?etvrd u ( ni v i. ? ni to a-r-.t a - "iiy of yo -r anaivrr tit? ?1,1 t-oar
?? ni? i tlloe, .So I Moi u.iii-.?* , ia iii* i-ty
??I llroohlvc, will .u lu n'y dtv? aflt-rl'e ?er?Ue ?"? tiro I. earl tetra
ol tlie d.it til ? ? li f-tt.i?*- lud If ton f?ll t.? ?B?we? I ','iip.iM
ultli't, ?'? ? I t c (iL.mil*) in Ihi. tetl?BWlll?palyl|___?
I unit I? the relief Uein?i?d?d I? liunu-no ?_il.-l>?led May I? l*?M
I III?:. 111AM Pain'.it a Alloiue?.
Th??ine?'Jri1 ? ? ? wai til- .1 lu th? off. r of Ihr Cleik ?S
K . i'lil d?y of M?y. IBM Hy*tll??6wW
S_l PREMEI ol.KT. r.iiiiitv.ifKins-i.-rilAHr.ES
i~) 1 BROWN ..i. 'I'HN M Iii NZ IVILHELMINE OVKA,
MAHri.1 KAKMII.L WILLIAM KAK.ill.L iriloLI'lt RAlX
lllL uti J?. M : 1.1 li KAt:i.lL!a-.>uiiii.o . fi ll-irt To ihm
?' i i ol.i .1 ' - . ' io!, sill , .- li of ?h-iii: itali i
tro briob? iiimBiei-ed ?id i? .piired to ?niwar i lui Re? *<oma, I
i ti. at wbi. h ?co-y .? M ?MB
l-l- .11 i ?ern. I ip ti -, ?--. 1,-d lo Kl-re ? ropy i I >" rl?-l- ?
.?! loill lll..ier lo Lie sall ? liifilal.il on til. ?'lb ?. . ??- ? ? ? ?!
..?rlber al lil* uSVa. N? 15 N....U I . ?n il.r ?If ?d New Y-?ik. withto
tweuiy J*v? ?It.i ih. awrvic? lier?.I. e?el??ti?? at Ile day o? ?Ma
.r ? ,-: ia. il t.,-i i i',? -?.-I l!,c said en p lint wilkin ill* tia?
I (lie ?I.?IMItI III tin? _ i o wt'l ai rlT " H -< ' ?*' I ?I UM
t? iel dr_..tiidcil-li I-- r.I ?. ' IlledJtH I'?' ?rr ItH*
li .. li ..?.li I' ar.
M
..niau I ii. i'??l.o?e?.nililrd ? ' 'ii-?laf
.... I'. I ??? -
co 'l K li it..?' i i Ufl ? AI i or
??ti _. i ????._??ta-?_wat?i?e>i,^??r~w?-'"w,?"?.???-"????b
TMP01 . ' '.?:;;.
I ?'. u ' the
l'?lll'l ?,L o. au Bl , .Us oi ill- '."_.*?
a HA . ill t.!t ?ki N- tal ?*..???-?

xml | txt