OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 07, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

(tottan Steamers
l l *A Nil ?''
(is ? ?
s ?TI AVI-llli i
?III.? '.'.?..? ?Af ?u.....I.)?
-..;....' D?. I.ITBA
jrRK > ?'? i-MI'l i! i o.. ?J..1??
??1 b? -...I Ki
?'? L. Ma.lilli,
* ' PAN TRANS'TK MIA?-T
, /?? . v In.
a,..???al ! BB I', le 1 .lu? ni wurr OD I all in?
I . . ? ?? pi (j Ki pt k1 a! lr._l 1? tlBiiUl Ulai li.il >'
r Intel
? ?TH DF PA"
Fit? > 8?eo.,S ii?? | Ttnrd Ota
t s ?>.*.- ?
iv ri-fil- sr v
? ?
I of , ... ?i- rl/e '. .
ro, .hiu r i- . hlli.l'.HT Al
ll.l
Panama hoi te.
I ????#? uad freiiht ipi'l. t' Na ?~ " ? ?' ? '.
?.uh-iivMai" H ? I Mi RllOTl I'?
ll ' ? -'H' t'OMl '
I I-..H, i ALIPOBNlA VIA ?'A'-AMA
Nci y win m ? i. ? K''S>?nAy
. p,.., Na. 4J, Norn. Ki?, i, *o I uf I aV
-
???HP??? tie Bott??., liai wr ?it.I) not be prenired to rfa*?rt?efr?tf!.t
ni v
?? ? ? Cur- - roan ?r? ?iMiaire al oatt ?trie?-, no < on-rainT'? I'la),
VI ' , - I-Antill a I o.
'
I,\)l? '.-A'. iNNAH. "
r tlB-B LIM.
tv.
"FF
? ,i l ai? mm? ?.li Ir... plat No ?NU (? ?ATI hi'A?,
J?lv 1. ?t Jp ra.
Ufa, O
? i?- i in- ? NV >. nra-dsrar^
^M)K AH IMRKi I? 'IHK NKVV
sad bal ?i ???hUtti ' ?. lap-. J IL H- rtt.u
a. ?a ? t rt-TlDAI ' l? - ? i?
an > : n . ? too?-al ?<-i.ou.l>,ot?lieii? sp?
lit t. '
I
;iA{ \\-\, ii,! i \n-lUKi fi-?:??' Y, *a.Tu"
Bin ritrat f ! ..?r? ?t??-rrr AUSBII-811
Ki
I ;
. . i m Bal a? Cuuirai.Tt
_?M)r? MAilj'K Nr It, htri-lc? ?t
... : i
y I Iii. .it l.,n, ni. ?I I -li
B I ? -I .1 I .. i. I" .el Ne. 4
?
, , ? " * ?iii Oreen.
F s Hi.il UK AZI K.
?ra Krll/i: ?(All. STI.lMr-l.'l It M
I'ANYw?
. H AMUIl.A,
- - ?tu r. ?.i....
I I R " - .... ?ii* ?..[?ru.?,?.'?? prru M
Put ii-?* p a
st ?-* . f ubi o- roma** trp"? i.
t.AIUU .1 >N A Al t N \.
No. S I
^] AM ' M NA? K.A'I
. I (LIM.
T't*A '.
SX) I. a
Ion?. Cam ?via frr a
? -. . a
I,
Vfl'H'NU I't-.-ar??.
lil l '
?iir vi i' ? . ?. '
.VVIU*
pt\K- ??.
1.DI 'I- a ? i ' ? .
i
'?lak? a?il?i '
\ - I : AV jl I.V ?
... . LI t.
"?ii1"!
- .,
a
*??? than ?nT ?Mir?! ' nr
I abo. . * ' -t-.r-f? S?1 Ir?BBS
, ., p?T??? Il oui Lu. ," Bl nr Q ? -D?
4
? a..d ov ti.y Hiuft )? On ii tr.'.?)u a. i
I
aaba i-i ir*??w er v? ?
. - . . .... : - . ?. ., ?ai .
? .
? .. al : ? ? I
? ......
'
F. tv : III ' ST Mm?rm_
OMI i... , I Ni IlilN.K.
TH1 liKNII al. 1 It AN- 1TI.ANT.4 COMPANY! MAU
: . Vi UK AND HAVB1 CALL
I.M. . I
Sit? oin? ?id r?w vr??!? ?ra lM? fiTOait? rome f. r It,
, aolt!. K ,?r. ..
Kll'l > I I I "AY Jilly I?
--all IIDAY, Jula- I?
-_ ..sati
El Ki : ... A i A , J.?
.? I ?..??At ?
Fibot runa- ? .?"?no'in i aBII $*
... - ,. r._?
Tr>??tr??ru?-' ?t??-.t? ptaaerfe?..
I. ... ,,i b.ra ?1th
rtl'otai - '.-??' te Pint, a so
. - . . T .
BXTR1 tail line tnd ?t lo??
lal ? al. all !.? e. ?? au ti li, or J...I
IIHn .......BATI Rf'AT. Au? ?
IaKIm .??ATI KIIA? Au? ID
l'A - .SATI .DA.,?opt IS
? )'ii.H
t !..?f Catii ....B?*
l?lr- '?.- .. . 4"
Brea.? a'lracj .,r /rai ?j itirat
far l. lib?, ita ora. ?? -- ?i ?:. ? t j
MAlraKNZ'F Arrt.t N. I- Bt'litlt
'Pill. NUKI ii AMKlilt AN KKuVD-ONKV
1 AMIR' - U?Ti1 i?'*-' lui iN BTEAMKB*
H'TllHIMll Va.HK ?r.d 111. i ? ?a, , MTTIti? til?
tokuia na??-1 ??:? lu li,..
I.? IBM. ? ? I . II. .'iel ha ?li N R I 111 ll.SlMY?
Ali.ANlll . Heyer on an.I W? I ill? ],-??Hi. Bl J a
EAl.T' -' I. . .,.:.,?; I- ... j, '..lit I -?I- li. p. Ali?, t
?' -?oder., tJ-OOlui.sl '??". u. Auf. IC.
Furl?,?r rleiar'nr?? ! ti VI W YURI. Iie.id. ?str? It?un?r..i
Aaraot ? and i?. BaaSn r ?. ?u,l IS, llrtobar 4 and JJ Norruibrr -
aj.t\ a Be raab? i 11 tnd n
liri.. I MKJC r??T. C'llVES-M.T ? md tf Ja?
r. J..1) II I I IA. rt) tirplea.I??? 12 Oi l. B-:
and IT. No??_l>ri 1 li li-e-nibar ft. It.
Ratea ' I'...?f. P->?'*?? B I.'iJ or it? e?,ult?l?ot la L'ultrd ttHatr?
?u.Tenrt.
vru YORK to I'.RPMPN. HAVRE U)NIK)S and
B?)t 1 HA'-ll'i'i? lu f thi.. SIM tal C.biu ?li SC, -?ttrraf?
mr a
Fron BRIVIPN .v u NI W. YORK?lil Cabla. Silt, Id Cabii.
M -, it-er*!-. *?
Belum li.tet?iat Cabin ?r>* td Cabin, gill SO Btaaitajv?,
?- I
> or Freu! I and P'.aaaae aptly la
He 4* hei??? .1 N Y
Sit IM li LIVEKKK/L, CAKKIMi AT
v|l I I V?TitVVN -lb. Itiuioia Liar, ?ti lof temi waetir ctrry
Ina t?> i i.iir? Ma?. Bul?
(HY DI Di KLIN.?VFIiNEBIlftr. HIT 4
.SATI HIIAY, Jl I Y "
y I....N1.D.S .?AirniiAY. ULY 14
ITU . ?A, I KltAV. Jl l-l Ii
i ii (iirn'v . ?'Ali Riivv. july ?
a?? ??" ?.'O.iii.i ?.A. II li ii A I ?a? H'LliriLDllAl al at/Oil.
Iroa Pier Nu 41, Nerlft KKoa?
la A i?,, nr Pa-uBA-aa,
B? tha n.?1 ??.?t-iar ?aillBf ??-rr ->au r ? ?
?Tla?T ? IBIS Stei til KKAOT . ... .W
Tilf.i'Joti. Al lo loudon. 1?
T?P.,.t 1141 To Ptat . ?
payaiii y in inii.D.
FtMire tri vr,itrae.tlav a raSsSSSsr. Flirt C.b.E gil??. Bleatttfr |?5
Firn. ? t. I ?? r?ti?*r
fa..i.(-i. dm ir war ard to Hit*? ba?ilxirf. Broman, te. ?t
?at?letala- B_aS
fit?? r,<? i???a? Tua loTernooi i/l U-MO0?ta?n. ft"?1 fold, or the
ISB*??
li Baa a? b? loatbt bar? ht per.??? M-ndinf for Ute Ir trias tit
Fer faltbar lal?antloi -rai..*? ?i the t ??fat??'? ?a,??
lill.. atan t? ! Hr-Mdw.v Na?).,!
0\N 1 INK lu KM.KAM? ami
EM ANCE.?Tar? Bea i ?id MiTrr '?ta?ao.?blp I'ompanv ,
tatt,?>> ? .- ? A-?ii?iid I-1 LTUS, larin? oaarn thor
aaokit i? ?i ? -. ? l ? I. ?or fur u?ti?- ?.
H , , . aa : ; il.r? ?' nor., BTI ??
| .a ? It-H.
A1 ir?!?...
? .??>:? Murday. A'.f. 4
? ... .;.a? S? rd,,
? ... ?2? ???al,
?D'?
Pp:i'' ? AH1.K IN (.HI n.
Fu.tr. .. ....?o?
. .eSelti?.
li ??; et . . r .?, ni, tootra
1-. ??? ? -.ar ?t? ?,? or ?al'isMa? nc'.rH
fell, ti ?.-..'. . ?a?
j J ? 'r?'
- ' r ,dw.y Now lurk
JlV _
rjptn Si ?Kill FiER.YtAN LLOYU'" ?Jl \M-llli'
I ' l a , . -.j ?tile?
a? ... !.. ila/LOltU. ?Al
'
BrlXMI '?' vu Bli THAJI1
1 ?ila? p????*i?? r> to
' MI'V
? ...... rrin'T
l.o i, ? ?... ? Um m*. ? n50.
I. i. ??.???? ? |. A.M> KIA I I Werri,
? Jl
? -a.?? .1,; t *r
II? k r? Tto S3 Broad at
?!TI iW ?A El K1 V I'?
J Lill.arooL l.LAMKIVV tad tha IBISII FORTS
Ii? -??arl*? iwMiaw Mroina?. ot the Anchor Lina.
ANN. A tait n ATI B1>AY. July 14
Kia 1 aaa. a BAIT KI-A Y My 11.
H'rlERNjA ?an? SAII.UHA? Ji.ly ?t.
Biiei uf Ptaaif?. psytb ? In c.irr.nry ?lu LiTrrpool. Oiaifo?,
B.lfwt Ii.riy o- Dub.iti, Ubini ft ??'?.d ?V?" Steer.r? t
Piej.iJ t ?rtlB. at?a fro_ th??. Port? to Nrw York. ?T?. to Hani
bat lltTt. Aalw?T| ftc I tbitu. einoad S?'? Staarrtfe ? "
Ft.? aana amaaeam ma i maa I i.n.*?i.y ? oto?a
fSA.Nl.1.1 MAI. ?MINALI? ft ( o., Aral?
Nu I Bo? . jf _.'??-.. N.? Tori.
FUR SAVANNAH, GEORGIA.?Tim favorit?
. ?"' K1 LoTel.i.d I .oonrADder of tbe Eaplr?
I ? . -BATIftDAY J il, T p.inrlii.Ily ?t 1 o'rlrvek. ifum
ria? Nu . ? N S F?!????.? tonouiniirtUttoo? ?niaraa?rd.
(iABSlBAtN ?. ALI.IN
No I Bnwllrf firern
?jfrintsiona
A DA1KY EirriUUON to lite EKSHINf; IlANEJri
_a w.l b. wir?.br Oka aapatint 14f.taa.ar tVYf?B!N4) B I HOFF
Mitta, raaat, _?_, m ki/hIJAY July 1 (?iJ??r??rv day tb.rrtfur
a ? '* M,,.?*l* ?? *t fclabUi ?4 LU. ?1 Pro? ? ip ?i ^ I tilt
lo?-?.?? N g al at jjb/Vb KiIM ?ti- -. ? ? a. ?ii?.
ass. Se?-??'. . . ha ! Batt tata?? ?r.d Ba>/??a?l_??u ?.. Ivoard
I \*.II i FXilHglONs 1m')WK THE HAY-De
B ' rtatitfol te??.-., ?tcajiat^, ft, ia. |.?.,l?, rimmat Sorti? Raft
aftt.iy ?>u._y..?ra?,_3lt Umm, ^ hv u ,_, #, !-,,__,._,_ Konh
BItt- ?I 1 ? ?, ?a?ft??fl? , Mit _rw,.i, ._. tianoaiaat Lajwer
Bay yaai tarU Uf?y?4- bM(jta* ft, w P.B a?..??., its ead
?-f --T* ?u T ?'??ta. ?'??a?, allia Fu? la? uw laaitd Uip
Iterar- Ckikitrm t-?W la? jaatt at at. la'f yri.?
__^_^_ara N CLATTON Iay4
}^X(TRSIONS to Y0KK?B8, ORAH.NY I*01KT.
ra* i I?//1 NN ? V?. 1ST PDtN~. t OLDePBINu < ORMVALL
IWBI B'?H aSB.I.ABBl'R.ill Bit.?.," .,..1 Pl.t ..IIKt KI'
.*" AM!E'*.,A aaUBaaj? t?????,..^, mai,rita _..
? '- *? ?ra-riB? P-a fi.ft.ya_, taratan it Jp _.
?f't?lir??ia?.a>??..tll?.l ??d rtl-iwrll ?aa? BaoaV v.t.1 fcliavol?
will A. hool?
Oi \|??V kxc, Rmo? to <?I I N . ot i
Bat tv-Mmai BY 1.'. ? i:,i | w ..... P. 1 ?I , ,, m NIiAV
,/,'?.' ;,'' ' ' " ' '"Ni.
T ' ' ' ' e a
*?... lit.,, ? . ? ?i , , ?, Sarr ft. rho-1? ki 4 p ? |?_, , .
SmSU a. Mid tftiity ?.ni, m. .?a.,, mj M
Cn?, RTF? rciR EXCriTRl-nONfi - Thl la-r? -n
- I he? Bl 01 KNUT.
<'.et _
/ 'KANU I'l.i ',?' lil' El
i
The tpbndld low ree.?or? p??e ter ?l?au ml
, ; -Mir?
M...? latrtafCfaavebadBI ? .
LAC1 a BFirr.
Cap? M li Ma ? ??'1 in?.
? ? ylvTtbt.1
:u?21, I i.e..? *?.-mt Mantis,
? : , ?
"?? -I
^^ *I?A It C' .
( .., .
?tf.i.n-0-t- ano Itr.?ron?..
I>! HI.K BAFET. TDl FI1
Th? ? :? p?r_et ?id t'.? t:iv- ?
eailed to ktae
Cr.FA'TT - T.-TT PRVKT
lb? ?lnu.'ei. r.i.rtpe?! ?nd mo?' .!te.-tiv??tf|i* itrJeTrrtpplird, (rlr'nl
4 i ?. .i
| BtoOieiitum . f???r- train wi-jn .t.lrnitb. Te ti?e of t hi ? ?f?
.
?mi Si Lnub. ?it ll?iii?. i Bivi >! i gin Southern ind l nlitg" md
Allon Eiliiotili. M?
am*! o CBEAMEi i arm
?No. li Platt ?(.,
__________Ne*
ALBANY I ?'I -The Boats
of ii. . talaera for ALBANY fru? I oi .?.??? d?m i ?n.
o?T?e?ee?te.l,. ?I ti.'-.. <?? ? ,, . The Si IOHN n MO?I>ATt
?-?nil r K 11 ? \ A .?? ? nilli. DIA.'. RiCliM 'NU on
IT F.SDAYS Till K-fiAYS . ? ,i ?A : It li AYS
Im naiaii!. |ia.?.g. A, ?: i yat toa Beaaatka wbggC _
DA. -t.i\i..?*>ll.A.\li:(.?A'i.?iC. \IliHAl_i? and
DANIEL DlaE-F, w11 le ?? H ?i rona, m DAILY, at T:B?
in , and 1 lort iounli ?t. ii ? ? m. lo vin?, ?and Tra?, lai.diti ; ?t
.. vv?a- I ?':, . , , . , Bbiartoek
bri.l.d. ( it.k II. and linda ?i, Al. I ?ti Mb HI w' ...
?riiTal ii m1 ?uy rai ? baMBaatoTi v. maali .1 I e
een_eeil"u? willi ?hi Srw lort'ii.tiiMlii: ?A No f/rlf ! I
or c-?iii?r??, re . .? d
fbAY BOAT fi li -IE.?Ou and after
LfTHt'l?DAY Mi l AitM' MA wi l-??e
t-.T.ro??'-? ?'. ?I a ?. in., is I Thirty li. a h ?t. ?t -1 Und ns ?t A M ??
,, 7- lfm .. - ? ? ia.. 1 ?i < ISm.iii.I wa Na?
? ?.t Ha?bulgo B-dBikM Retund??? aea-e l'on.k4
-? a (. ii. a________
NI v\ ?OKK AND TROY STEAMBOAT COS
PASY -Ti.- beau ?' ' '?"' m?! Ric Va?
AV i I . I .ra?. ? - I I ' :
TnoA lu.d UM "i it ' i, ' . i- ?Teat N i : _ui La?i,
1 Ail.. - _ ? o._
Hl-.l'l i I l?*'N ?I "IA ?vT ' W 1.? ! WAltT?."r:s J
-i ? -' . ?i t ;?
? ? u ??I ! ',1 > ., 'I..,?? ii, -nd Ne*-Y oil
in ?ral I . lb?, '.
-i.?-* ^? .i : .an ??
New I'.?.! : .?aial i.- . ?' *i
New V . 4 HA
N.w Vori to !:? ..??'??. ?? i It
?
C\[ W'.l if PI] - mew, ( ON
NP? PCI I ?...lim' ?? ? ??? le.vltv? Pier fool ol
. > ? ' |. Ol _
?_I'\DA\ BOT? '"- OR M.?WA AND I
ii d e ? T1 . ' l:"V M ? ? "VT I . ?<
.-i. i?e? HIP VAN WIMA1.E wi I reva I ? len ?
.? s '?..-...?
.;.n. I i North and Weel _
t*t ii, ' ? kllv. at
, , Mi/ib? A\'?,.
? I ? , . ii,
? ..
urn .T? "f .nu
^\>R VMV,.. ,; . ,. WES. l'?i;NI. I*" '
RF.1 : ?l ? i)iM at i
I. ?? i .- New-Bi rgb ei
_ I 1 AMI.if M AlfV I'DWI-.L!,
'.??ve? I. ?" k.
t*i'i: ! "!.'l LI .
-
al Si ? c ?n m ?ni . .
?
?udti p. Bi..?t. p,.i .get BnU .
_
I." 'li NORNA \J.K DIRK! I' cm I ill the
- t - ..i
.1 lil:
MK?n - at a n. ea
airiTil o' r . r I .
? < ? '
P'l. Nl'.WHAViv. HARTFORD, WHITE
1 ,ai ?vruiiS m b?aa n
?
C1 I- ' ' i "M li" i FOR- BRIDGEPORT?
.ii - ? r ? ?- Batt Rl?<
? I. . ? II.Fi i . >? ea
. ? I
: irtini
.-t??u,?r i l: BCH1 . Li l I
?se, p . ?. v i? ?i,J Ne? I
? --t." rd. M i ?? I ???? ita? -i
Ol'.M'W .Mcl.'VIN.. it.ivi l..r ?S'LWBrROU.?
k5 THUH. ?'ILI.VEK 1???. f... ?I ? !,,?
KM RY SCNflA Y MORI . i
a ? I .......
gua i i atliiiaiin taiM BefaaiabM ii
i. m_
LH)R u iii) E.STONK. IM ! I? p
I Ml it P i.l.i? ' LI .' C 'V ki V, '.a IN
lill ? IVSMI ill 1?, r- Pur
... ? ,. i.
tK)H PROA li'l.Ni L ML).' 1 -'ii.- Bee m-L
? . - f OF I '? I . : ?" tr. P
Nar?k1 llivir ?T.-rv WKUNFSDAl
.?ATLR.iAl ?? p. u, Fur Ireii t p?-??.-? ipi t ? :..-?.
I I 1:11.UP.? Be .IS Frank . M
DM1.V LIM. ?in BRIDO-EORT?Fare r." ??
I.- Perl . to. Pi? lti?e:.-iiie.|..ii.er BALI IMOH I , ? ?a*
va a v _ .. ]..,. i ? i i v MORNING ?'. Is . . k at?
tora?| anare Bridgeport daily M 1:1t p n. Bl Be trrltal mt Ibe east
t\)H (?.n-.it I'u,i,'. Uri.r ', (,r?"-:i|K?rt uu'l Baa Mar
bat - . .J -*)' . I--?: ?ni ?i?-, ?i I ,!?.rl I vetett,
i ne H?t?r) T?tler ?. a D i??v.. io, t i: A'triet ?t. Piet .S? ? Y ?a:
. > r --. riiun.iv ?n.l ?iturday, i ? i p n, l.-'uiuii.t
wtl Irive 'Sag IU-Loi ??err Mendal V. ?n !?-.!-? _. : I r-.d.y ?14
t u. ISA/il S ?I IT.,1.1. k.l.l Ha f 'li II tip
B. L. McCKI A Hi V ' -
OAFETY, SPEED AND COMFORT.
?J -
FOR HliiTiV
"AoR?F-'m PALMER pi m urn nu Saskia, i.?aaei.l
CONCOab THE WUITI M'l! NI AIN? AMI
I NT I RMKDlATF Pi.i M ?
TI.? iisv ?nd ?tan-r. ..??u.. r- ol the Nngwk*
t?TA >H i.os : o i ?nd ' ITT OF NI W TORE
??T. N?H \ I. rial y i - ndal a ?I . |it?d, Bl i !" I p _., Irom
Pi?r No IMS ,,ti I ...y x ,
lol' M VA LONIMIN.
ti ?r< - ?aeellaff wttb Be ?-??aiiob ti Eapreea Tiab B*ei .',??!.,??
po ni? ? i? N' i e k. ! ?nd AA or???ta?r. B_?ton ?ud AA'..r??.?t*-,, AA or. ??1er
, . in.i Hattberi Bal I fa
Itrigi t Ukea ?' '?he ?owe?; rttat? Pot iu'. riuitioa Ino, lira of
1. t MAI...N A.?i I IM I'i-r
1M1E OLD LINE K.r OK1IM l*01NT, ORIENT,
ORPKNPORT ?nd SA?i IIAItl.oP -1 t n?w ? .rl eU.aut
a a ni AlillSAN Caren ( uiiiit-? ?*.r? P?" No ?
huiyr?-?'. E?.t Riv?r for lh? ?hove ,1. ... ,_ TtTESDAl
. ,1 1,-1,AYe and I4ATI P.IIAA.i ?.'ki n, K'tunitaag.
e,?e. Sa? Huh.: on MHVIlAV,? VV KUM- I1AV? and I Kin ? V ?
M4 Ipi. Pa .?'??ti I v'lia I i.e el b? f'Twardel ta> Br ga
i ?? pi i J ?.- li -i atea, ti.? Beotbaa c to, it??- ?f Beta? *"'?? ?
rooini an I? enfagtd In ?d?u ?? up. n ?pnli ?tli.e t" Ibe l?rk on
AV II.. W? BROTUI RD, No i BenkuiDi.t.
IVIIHi: .MMINIAISS, LAKES M 1..MI 1IKLM \
?V ()(,!, AND AA ILLO?OHI A
FI.NE-T LAKE SCENF.Rt IN THI I NIT1H ?TA 11 -
Alt rONNECTlCCT RIVEE VAI.LP.1
70 MtJ.V S SHORTER THAN ANY (?HIER KO! TE
L?it? sr* A..,i ti? New Revea Rai i tat. at i : .... bj 1. or I
p m oi bv New HtTeii ?i,.a_,et Fa-1 a ip ?t i IS p m.
n Sai i.lii. i ne ,i li train (?leep. ig ceri ?iiaeLedi. goa? tbrou|b
to lb? Lake ?ritbuut !i?p. __.. ,_
Map. a. a pal . ?. ?r. 0. APR-?*?..-. Balltray dulde and Burt I Ouldt
o? ? onia-?t, o' K '?? v? >?*._
C ?ENTRAI RAILROAD of NEW-J1 liSIV
J Paiariigrr and FreltM t??t?.| ?n New A nrk, I >ot of I. beVty
I it ?..?..i. Hill"! . ) i ' r. w -li ti.? I??!?w?r? l.?k???,n?
I ?nd VV?. ?r H.nro.d and ?I E??!on willi the Leblrb A ??l?y R."
j roan m : ? n>"i?.: ? t ?tareel baa le FwBaifB aadtoa
VA ait ?llnout enan?? of ?tri
ALLEM IAVN LINE TOI HE WEBT
T-r- ? Mrr-i. I ?:-.. J?, j lion, Hi? ?A ?al ?i,?|.t I nnliy, ? ' ? .
on? tri.n i t .? ??? in?,
abt , ?... ! i r ? hoon ?t??d b? Ih'i lint to Chicago (lu ia
... i?, a, -i ? hoi ??'?- tag?
BPRINd ARRAN?.I MEN M
! ( omm?nr?s M?y I . IMt?^aaea New i sr? ?? hOewi
- ? n. -? i|l?- ? . - - Wa? - ? I -. , ?uti tram for
,M, I. ? '. a I ? ! il_ll.',ori VA iliealarre Mall?!, y tatt? ?I
Mail !?IIB- At ?. , I ? ?a, VA.'-i l??p.
Srr.ntot) VV ??? ? ?,r- 'ir?it Bend I'ut-ton. l:iuii??i.. a. ato
tf? u,.-?A?.i?-n ElprtM 'or EMM . A .. i ! .ti kill
Pu ? -l'ii.'ii and t;? v'. ?i ?io, but ?? ?
.,?? to Bt Lo ..? I ?! Hil
? ? tri Uid P . ?idelpbil t. . : . I
Corry a:
?. ? l.,t:v- , I ? r.. A ?.'r.wn M.u.ih C.i
11 ?Trie-. :r?. kc.
4 p _.?Pol L_t ,1*. S Tinton. Orett Bun! !
Milich t haul
?
C- IS p in ?K.- --.- . rv ?
7:30 i a?.?For I ment?i
I p. n WESTERN I * PPVC? TT* A ' ? ' AH?
., ... -i, arab ?at " ? B/aal
Rlarptng ( tri I . ; drtev < ty to Pitta urchivrrvei
, I r li.? AV ?t earl n? obuliied it li?? "tu - of in
? Ne? i? ??i ? ' ? ?' Libertj M H. It, M H I a.tar
lloiae, it .A?. M1, OJoeM -41 Bl ?olwiv aal ?I tl.r priruip?
j'J.i'IAU O. ffl Al
17RIE RAILWAY.?Traioi leavi Depot tool uf
j ( iitinh-r.ti.. faeaatofbutt _
7 4S. n. . I?.y I ?pieu t .r R..._????!, Bull? o. Siltmiuci Bl .ri
md al' tah ?? vv%., a s ? ?!_
1.30 a m Al'iy iriin. daily bl OUsTBU
Wa m . lit r?.. ?Val. Bufia.o. Sa aman.a ?tal W ??r.
I p n. VV ta Train, for Midd .t wu
limp n. VAay 1er Part Jerri? N-., I, . rgi A\ ?rw!?k
fi ?i p ti. N'utit Eipaat. hut!.I. S.l.r. taca Bk4 I'm k rl
f p. m l.lgl.-niiig Eil.ieu du., Io Bkf?B, lahooBM. B
?nd all noiiili AA e>< and -ou:)..
hp n,. Enngr nt Iriin, di'ly for toe W'eiL
Ftpieaa Tntiui rua in di eel ooiomcil ?t. w10, iii Stalin 11 nd
VA BUBB Iib?. 11UU1J R1UIJLL, Oeu 1 Bept
?ah. Mis? O? I Fiai. Agen'._
eot itiv-tlng wuk
miadifierMocdiy. Mit II. ley. Inrni foi Albiry in-lTr, y.
I Nor-.lie.-n ia?ii AA'eiteru ti iii. i ?il ioi?eN'?iurt
OL'DSON RIVER und HARLEM RAILROADS
?! I?
_jf?al! _.
1 IS t m. Eipreu trtin rl? Hurtio? River Rtilioad. Ti '.-'.eil. it
tnd Tentli-ive . ti lough lo H..Sa ? m4 So.,->"i a. Brin.? wilbont
c hinge of cari, tnd cooneel?g il Tfey wilb utu-i fur Rutland Bur
liiigton ted MnuiraaL
II?, oi Mail train ri? linJ?.?n Rlter R?ilroad, i ?tir?e?tlngtt Altin y
w1'h AA e-'e-n Irin? li .1 it TVcy with trtlni for '.lie North.
.. ?. n.. Eipie?. ?ran.? u Ila.tom Rail ..ad Twenty ni'hi'. ind
Fo rtt ??? cune log it Cl.at'.am w-iii Watiam R?il? ?d fat I.e..
taon Sp ti?? Pitt-held. Le. ti Alt?tay with ti-ltvt fal Wart, tnd il
i Tr<>? ?ia. tit?aim -arttiag? Spnngi Ru?_d, Bui?_gloi ud Moa
I IrtaL
I 4 p. m El pre?? I ??in rit (ludion Rirer Ki l'?i-l BBB?Mltog K
| Alb?r?T wth trtln? fir Wei- tug tt Tr?y irlth (raini for Ma uti!
, ?un ?lee.oni <?_? attanhad.
Ipni Etpraii tr?Ui TiiHiHea Ralroed ???re'l?| ?t Ckathiai
I ?nth VA ?.tari. Raaad l?r lawton.? hpringt lad l'ttl-hel ! ; at Altxaiy
' Will Irai t 'ti AVe*t. tad ti Tver with U-iini lar Rulla?A Burbng-taM.
? ead Miaatied
T p. a- I to:??? ti air eli Hud. a, Rirer Raiu--?td. ?lib ileepi-.l 'it
j etta* m4, eng throagh ia Hat?lo m1 S?ittt lita Bridie wtteeat
rhti?efotrt. Alte. H!ae|.?g-i'ar e?e'V e*y ?ireptlng S?turi!i/..
el.? Had (?ron, Ne? York thr-ifE to (?gie ??!? argie wiiheni nhmte
iii llea.e A? . _,4 I). a?iir*e? Tin? 'rain wi.. i.n ?a Sunday. Cea
. ?r-'i/i foi Trey ?rill be made *' F. Albany.
I. y ua trata ti? Uud.o, Blrer Katr*ad.wlih aleeplng -?r ?:?? ?> a?l.
! arrlrlag al Al.auy and Ttey ia li.? ?aernlig and tea?I ti nj with
tra a? far North asd Weel
_VAM H A A.*IT)F.RBILTM.VaPraiidant1_
^1 W HI.STY KAIL!?))*])-Trains leave foot o~t
?I, .< ?' for Pait.ieii_.Ri i at : ?ni I'u.. IIb.I.?
I Bi.d 17 - ' i. r ..in ?j 4 VA Atbti'-i..?) ?I I eati 1? t m , 1
p o? ?na II ? ?.'. ?el _
NOKIHI'KV EAU KOAT? ..' N'F.W ll'KM V.
Tra?a? ?ere Jeraey < it. I r Pieiii.out ik I mr! ? .. - m H
I I II, I ti I W ird II ft |. ii Batata?J? un I ?? i. Ma "
; lil, 4 IJaudlAJteo through; o M?n??y
Til O
re?.gi) lo Manaey
JMA- W. HEMAErNT Sta-rie??ad.t!
Pi?iimboiit3 ant) MaUtoaba.
I UNG IIKANi II A.ND r-J.ASUoRE RAILKOAD
I J 1.1 r
CHANOI DP ll"''H? -On ?r.e,?*u?Mnrd?? Jil? S He new tad
??.?.'1.1 l. ?i.,?. '?'? . ? ? 1 ' U'.h ?., .,,. ,|,n,'. ,11, nlt.fPlet
?? tie boil ?f . or,-y-?t tally PiiBitaji ilu.fa.tad M 1" ? lu. al. a) 4 p
Bo. ?Bd lirlN. 1 Ne li It ??? ti 4 . * ,
I Way tia? ? I ?ara Leas Bieeebml
? at?gB A?I * . f rl lliari'.'-d ?*??
. , rea- tt?:n .? . , . ?- ti ?. a, i, , i, | | lan ?ft ??b rat
?" to, i-.i. ?-. m I ?na Pnui-h and U ? 4 p .?.
hatee tat I ?I ira li ?nsad
t*q??ai. No ba(f-af*r?c?ive '-U I'.e li oat at PI?, No t,
_M. ."Al L,eul??r!rla_)-1'"''_,
I <>NG IfcKANIi RAlLKOAi), Spring Tiino TAT?pT
I J ' on Mt. 1 -Leer? l?ate? ?llp?,N. F . . a o f.,r Or??nport sad
?ay tit,, t.a, in :?i t u. f.'t *-io?iFtaR!?iy amon- ]:Kp a Ki
t ' ?? 1 r..li.? l' I In??' pert , 4 J? ' p. roi i-jo*?.! ad war atoll ODa j J 30
f in Norn, l.np ia.d w.y attliou.. and on s?t ,r t?? nifi.i? m *l ipha. I
\|t?RkIt? ?ntl ESSEX RAILROAD loMI'AN.
.'I F.hiI f H?r ai,i ?l.-On tnJ ?lYer No?. ?" Mo e.f nail iraii ?
f-r llie?ettatewr. ?nd in>-ni?i(-e ftarlaB ?lil '????? it I'?'a a.
I'm Kiprr?? foi ?I .1...um ?wi oi Mi.buro *i 4.1V p.m. Jrtorri?
ti wta Lip en at 5 p tri
_ ? R? HOC II, A??Mint Roi?A?rlnt?ntl??Til._
MORRIS AM) KS.-KX RaILROAD.? Pie work
of-liAiif-ni the ??, i? . ' u. ? road lit? rtr.a ?finp.lad, r?
I aita? It? uo* rurnUBf ?iib tboir ?. cotton ed reiolar "y.
6. SCilUl.H, A...it?.,t ?..per.itetjdaitit.
H.Min Jii'fl.l? _ _
V EW-YOKE mid _lW^-fifa9 RAILROAD.
ISM aTMMI R AltR-AN.lPMKNT. IMS.
C1 JuMLNCiNO MU. 14 lato,
FisiaBjer Biatlon In Na? Turi, enroer Twair? w-raalh-el? rs?I
Foartb ira l.biriu. ? ?. Iwantv tate?o if.
TRUSS LEAVE NFW T'.ltn,:
ForNet? n?T?n. -on IS? (Bl | ll.Wt m. -, -12 IS, fEt,? leo.
ill I Lil ? and l?ul X ,|l? ru
roi li id.e,-n -, .a ?on -I?.) 1LT0 n, _. ; 11 15, ita. J 3 ?A
ti i , j ?:, .Alan! I t?. t r i..)p. ,n.
Far a lift rd '?...I *-tr?tl..r I - ia, I ; ?1 ?. tn " 4A ft.rJO, p. ra.
tot ruib..J ?ouli.prn?.,* W?.ip.iri UTA, li.Jua bj ; Jai ISA p.
pa No??u. Tie. t te, MM, nxiiti _ ? __| (?"_,) j.oo,
I ? ' 4 . .? l r.B... ? _,
I..- 11.urn. . -ti. B .?b 11. ?,?..11 .11.45 4. Sri ?.Yu p. m
for I? ?am? le-, . ?ti y. m l. ?i? .,, , ? 4*. 4.W, J..in ?J.1p.r_
foi Ntnu ...t I T.?i ?On ti i I" '? II ?i a. m 17 1V ?__,' ?15.
i.l?. (la I I 4'. 4 .ti i R u .i ?.ni i l.x. ,p. au
pu? ron tia?*?>?a BtenasS?m ?:, i..ui t.ol, ti W. ii jj a m.
. ' ?wftl 4..?j, 5..10, ?j * ...?. p. m.
? i is i ( risi. TltAIVI
Fat R.??t,?n ? ? ?tintiineoi P?i n, (Ki i ia (Ea,)*??*) p m.
farlaeaei ?? M ..re Lia? It.It - Ex..) B.it>p. a.
For II Wilt rd ia I |4p.,rti?.id. ?'?'tin It _.| 12.15, 3.01 III. 1
Fael ounerttieet IIi*?t Ra' r ?J I on a. a. |Fr ,) 11 Alp. m. U Mou
real i? , .- . i -?. r?,....
lo? Hart'ni J I'roriUji.ar ead f..I,til R?i'ortd. 1**. iE?.,l a SB. i
IV II y. n
, ,., ,1',? ll.ei Ita-w Landon ?nd Sloiil'.ft?> fUi'.'osd M I 00 a
tr. 17 ?I j.ilo .17 p. io.
r.i'ai.viltl ~i J 1'o m tn Northiniirtan.
tor lim...t,ne Ri'lroavJ "a. m "
Por Nautilo. ? Ha, ruavl. a tt a m . lim p. m.
?or li...bur? dd Norwa.t B?kraal a Ba?I*.B f a>.. 4.00 r. B.
( aaax>o.ou? S ?cpuif I til BBBBBB '.a *?'"' )?? "?? ira.u.
Jill) *-' u HOVT .".??at.
KARI*] -.N ,,, ' DELAWARE KAY RAILROAD
C4iaPA.il -Un ?nd ?iTer rhll?*\Y Jon? I lie Ji ?*?'?.
i.i'.'i .... ,. i-..- . i bia l(.?d w11 lea?? ''or "?? ) Nattl
River, f. .? of lilian? at. M.d amteci li Port .ilotillioulh ??iihir.il.?
- ' e K . I
II t. Bl I?.:.-. I in? fe? lan ten dr. ?t I aktn? r>????nr?ra to
i . ' ? . . i , Peta Pa .??? -, bri. a r.
V nrl??t?r T ??! ? Ri??t U . . - H. r-t ?lan nil. I. ?-r
? . - a . .. ?? on aid Al.intlc
?.. I?.. SJ
. .' t .1 n. ie tt-iu I' r No 3 '
?
. r. ? , ?? rai.
p..?Bl F I. ?? . ? , .
? ?
. , . i. ?i i ? -i ila ? ? ?i.
I ax.d B
?BTTBIl?? TKA1?. ITAt? li? r ??
? ? ? . e. tn.
? i? i.
i.. Now York B ? yi
-
N.B.? . olr.ra al I'e t So. 32 lan.lla-wll.be
,? . it?. , . ?V. M. LLAYTON
tegul Not.e.g.
VEW-YORB -I riilMKCui i; | ?ANN M IRE
,.> I.l*,.- ,, . bYOUA J lil I INI) d- i
? : ? raUrl ...... t ? ..??.;.I
i i... a? !.. r h. . ,i, ;lrit. m?, HrTrnn-'-U op I
in ni . .
? w, . b. t
.
...
r a r
.. w ) Btt a ti. .. twenty .1 v.
.
?* ?? ? . D'il ?
? r ...Jemal..! di., tbar it.uip.a?t'..
'
Piala fl ? A- ?
C1 PR1 HE I M K1 it? "I Vu.')
IV I '??
? il.il.iA 1UX MAlli Mr- .:
?? ? li.* It-v. -u i,
Ji. ? -i-i tr! ' ? ' - -
? ia* ia. una
.??HAM B. H?X I'K . lit N- ? P ? -X . . I
it r.' i y a ? . ? .
I ? ? ?
.. - ,
?;.- a -I
? - - a . a 1
i it -, ? .. ??. r lo ft? told
? - ? \ i , | ? .. .
?
I? ? ? J 1 y. ? . t., a ... ' - ? ? .,.; a O'
w -,..u ta* Hat ? ? - ?
? l .ii
Peut .?r? :
- ?
To TI PI' ni i i ?
??? d? ? - . ra ' ?
* . ? \ ? Min ' ab day rn?
ria I ft VAN SCHAtl'R. I
a?/l l.w.w? r *.,... , ,,,..(
SI I'I?EMF i ()l lal -i II V mi.I COI N I i ..:
B1 iv i.iltK mi STL AND! FAI MFB P'.l*.' tT tr.i ?i
l-l. NNl.? A ?i LAN I?. . ? ? . vi ., iHoaand
???I ?I ii .
I , .un u.. n. .1 ?., ' r ,,i,rr?l t im?', |b? rou, ?lot la IfcBl
? ali b ? . , ? t ?t i, - . , ? . ?i,
uf N?w l nrt tt li,. I i J II? *4?w Yu I tud |o arra, a- (? al
ytoir aa.??.r I ii.? ?. ? i ,
..... <- ?a ? l II.? ?l'y u- Ne? "1 ?? ? la w? '?
li'. 1 III -r ' ? -. . . I 'li. day
:?.. Bftaant! ui . i, ^-?i?. ?? ,i Byra Mt. ?i.,?.r M
' a ? ? . a ? ?{ti ti.? -loo. ?lui. ?all tn. I'la...!-*, it. tin?
iii? take lo.
ala l. .?..Ired ead ?.?? j?, ?r. ?iib n.i.i.a' oa atft? '...??. Mar I ??* v
? efl - -. PT ims ?.. ? a? I frag. ?ayi?_W| U.
?. II.? . ?I u! thi. a Um - I'alr I Hay I?) "ra,
li .ki.i y l.NbBOtJB,
Piaioiiir. Ai-.r. . Ita i- Eaeftaaa i .
TI.? . . t, i ti ? ,.< ? ,.i m. i . a (
tl-O-ia ?? ,.w 1. r) -i *i -' -, 11? Na? York Lb?I
Iib d.'. .i I,,?, lr-Jb. .,HU'a,r. I* AM.Kui I,
Jot l?w??*< I* . I ? "i . ?
S_I'I*I.KMK COlin', KIN'i.s Ci UN I Y ?Iti ti ..?
I) ?..tt? r . I 111 HIRollilSt, triril i.u.i.r? !?
? - -? * ? - ? ?! I? Arl ?ut hot ? r?ii_ur/ " ST*.
i.ni?i??T Am.? I? : -n..' nilli April -*T 1??:. N?m' ? 1 '
I RHl'Tillt? -I ia intloaa tri l-l
?ntllled mallar ?t ? ?I-? ?ITatalblll f n?td In Ihr .
f ., ,rt II -, ..? n li.? :t| day tal M.y. i?*- oak** -I.? .? ^rr?l ?
f. ,. ?in, t.. h. r-l.'.r? of the -
?rla-r.eua tr. | TT?ri 1 ?n-J -1' ?SS ln?ll I?-I?-. 'I?? ?hill ia to t'
?laned re'ere. naneo i lha aid d r. ? I .. * B? I M : tau .?
a. a -?.r I ?y ol ItfooHTi. ????ti- I ?t r. l.T -'JiUj. IW?. tt II
?J til? ( ia?. ?Ill ti? ?? ?it ?aid
nanua le o der thal II ' ane? lila te.p - tia?'? ?lo, to .ai-I rr.l. . '
? I ya?! . ,'. ) ?r !n.l-l.t?.ln ?? in-n ?Hal
lu. ?nay b? then au-l H.?r? .--?ritii.??! m? hit rr.lltor or ?? li ort
f-Miii in lotaaBi m1 ?I ?-" '"? "' i'-- 't cIa?ui tt ih? Base? -?p.?
r*,..?. .|??l?ii?ie I ? iii I.? ?t?l,id?J f'?n, t : b??.. h' o' ti,? pr.d Of?
,,.ft !.. ? r. Il?) luttai Ida ?aid 'iruVr ? iliiej
Biootlyn Kli.f? I o muy. Miy >', I?*? .
1 philo T airo9L.CS, Refer???.
lui. MirBir? Alt r-. ?y I ? 1* " .t NY
Si I'l.KMK (Ol Ki, Citv and Conntj ni Kew
v. ,.T??HiHN i y uii-H Flahtta mi Bh\i?'YN ian
\ Al.KIN CRi,H ?' .1 ntl.?ra |. ,. ? ?.n?.f ?;,,)?
III?!,I of te? ?II !?!!.? I ' -I?' ?I Sr? V ft !.!?.! '
?I. t?.mi* ?i-l a ? ?.. I DANIEL V I.Ni.RAHW j t ? Rrf.rr.
Ip ?t? for lal?, it pnbl ? linn t. ti.?
. -, ? -. ?IO i'li -i? .-?!,. 1.1 ni lal? I es. ai IJorlork
M II ? Ki i ??..?.. .?? ? ?, s lil Pi .ii?,? ,. i' . I ,tT . !
New-iett bj i.'.'I!? M HILLPB i ?,n'd?
... I HT-? I' I i I S
?FABCELSUI I.ANl. m .it itIi,.- tud i.eiiiln lae aid City of
n?w ^ ? ?..????
p/u.t m. the ri-l-rt B4ki B Ternir, ?te dial?..*. II i??t ?? ? ?? ,
a. ,i B??oatj ?iotb ?t
/:??..????
? ?Hin, !..?, M t?v,tl?.r.
I . ? ? ? ?
- ? ,
lilla '" -
UA.NII ip. , |?try.
Pi -tt ..ant nirjt.
_
CJI Ki.'I.Ml I "I :.l -v. li LUM li. TAYLOR
iv w not MART a? I i.MMil! I M ? ,??, . .
:-n rl,, rt ol i! ? ?t.I? -.I N?w V Ik r?t,.|?ir 1
? - ? . . ? be a?Bard ?I ?l
, ,,f j I I Y 1
a I., b1 Ibe t St ?? ?? *-? ? -t, ? li. Nu. Ill I r?tdw?v in til.
? lea ...ra. by i"?r Pll '1. ill
. B LABU ? 'I.air ?all,? ?DO l-elr.| li, Ih?
bru V. , ! ..I ? ? ' , .ia B lb* v ?. , ' .
I* Ir?. ?T?i u? b iin-l.d I'd -:? ? ....
t >? j. a fin nie?! ?a.? ii.'-1? ? , of tb? t, iti.eiiy Maa I !?.?..tj
tev.utl, ?lr??l Willi ti.? ?.?trllT llD? -t Pfa?at (Tete. a
i'.,, . w. ?1,-r.y ,1,: i ?? I soutbrrl) Ila? ?f T??aty bti?H iii?
ih.oit niiia'v h?? :??' io ih? ???i. .-i? ?a lelrr lae w"?i, r Isata ftl.e
. ,,r tfT a -t"Tti- 'itiif jl. ri lb-* rim of ??iii leta, ead
tl-aSSe ..n'l.rry ?In? ?b1 ?ad a i pandie! w ti.
li? ti., ??inily'.i' ?t and one iii I t. aid now oi lal? uf
I onie ma I i.alrl-Wo.e! . li ? , ? ??.|.r v ar. I (.?r? le will, ?atti 1 w?i ty
????1 til ?ir-.:! ?1.0 .1 nieatylia-? l.?t to Pirat ?Tenor, ?i.l! II, I,,-.
i nii?r v t! .uf tb? ?iitrr inl. ot FlrB ???Bat ? T?n.y ( ?r leal
Batt ?Sr a ft la iba plaaa af naflimi a. b ii.? ?...I -io.? ?i . a-nore or
,?.a *a?a*,i? W11. H lal?l??HH II,
lyT- BS iwl.lklA'rd h?'?re.
Profresianal Notices.
DU. C. D. HAMMOND of No. ?li Eiwt Tweoty
Beeeetl t\ BBS i"l. wih tr-a by Cbrrr.:,..i,.l..|,,e ?,,.,.
Ort 15 it in? Huiunia r??ldoii .* ?t KravirTlll?. N. V., NKBVOII8
1)1* lill.I i Y anrl tb? ?p?, bj Dttaasa? ..I Ihr ?riet fauerall?. and wu
r?a' a ?unnd BBSS In ?li r???? .o u??t?d. _
1HKIVATK HO-PITAL, utwler tht> excluBive con?
trol of EUYVAKI? H HI BOB M l> ?du.? of tb? SCALPEL for
tb? mdtaal Bera of ?in ur? Hrn. rrhaay Fiai..i?,Vat*ta??S*, llenu?.
?ed it? ? or? o-..a um diM-wr? of Hi? I'elvli) Y lair?. Apply at Ut
ti t f.-.U'ii ? Nu ?.' Eil'r. arri . b.--??en I and ?, ?ad I tud J tuJ
1 and I ?frninf?. A le, tur? nu Ih. luiBiediaia I ur? of Slri.-'ur?. td
r1r?at?d to lia . in ? a pip!? hi l?T. Yri-Ji 10 r?ula Apply to
KV1KABDI -WARNER No I \ ?a? v ?I , A??rHou?a. or Bui 1,111
Sjtwcttjie, f?stula ami riKi.s (m:i;kd with
J ?at l-lr? or BasBSs Alteiiiun lu di?????? of lb? pavlrU: ?I? a-?
lop'ornntl. a ? II.? ey?? io.a. f??a? (n.| pavr?o.
IIINKl A faiN.H.? M li ?iif-.t. t.? H ninn ?quire
/nrttitttre
ALL li, U ?-t F1KMT11.E, MATriiKSfSKK,
Billi.IN.. LOOK INO liLAHMEtJ lie. . l.-.u--. ?I O ?A.
HNEHEN liCAMPPF.LL'B No. lfttl Boerary avo-tweaa ?Aaaiion ml
BBBfta? lU. taft, ?la?? m ,i.-) l? .a?? ?ailanlej a?I doliT?r?al
fraa Fumltur. lu tallgg. _
BEDROOM ENAMELED FDRMTDRE ol war
?anira taiiiufaol ir? Al?. ?olU t teal n?! ami ?A alua ttt?aiti?
K-ali.? fiai, aotj ?mam? . a' ?t H F FABRINOTON'8. Ko ?a?
OmbI ?V ?teitil? W?,, ..: E.IU.U.I?4 1?J.
HJcii?ing (Tatbfi. ?t*c.
AfWM K\ ! 1,'IM I L*RO?8, N'.. lot Fn!t..ii-ht.?
BFEUniNUliABOS-B Mt?) ?I ? IK?'.kRY 'E?i.ali?fted
-.miiBcmcnta.
H ARM.M* AMERICAN M?BE?M,
Broedwry betw*?n Sprtaa and Prim ? ?*?
l?OEUtJOHI Y Ai NTlLvTi l> HULK l_??t.. COOL,
LA?-T WUK OF THF HRAMATll ?'MM 4.
aFTERNOON Al i EA , NI.Mi Al' .L
t Poa?int?. Mdna-v In ? ?i | ? . i
-'I ' ' LO HE A cOLDIPR,
b. wh eh the pcfa'u ?riot
MHC W. CLARKE,
will ?ppeer, t .ge'her win, ?I ?
1 MIKE iihAMATIC C??MF ANY
I I M?D It li b. uri ?!..?
O H F AT LIA" NO C--|,1i?<!ITIE*'
( 'H'.LINA TAV I ?ia
Altbeog. intenir?b'y >:unl. y. 1 Bet? n divldr?! m- T? _!?"(? ???
aeay ard ?ri'efu' They ar? brtiy nud Tirtelout, aiid ir? p" -aouuerj
by ?li nu? bl ? ?ern inn., aat-.r
?.III ITi ?T I CR"?. PI'IF.8 !N THF WORJ p
M ?MTER AI.I.IP TI'HNHl. INFANT DIU'M Air ft.
MAVIMOl'il IAI i.lill. ' iyeu.ud wei.i.a IS! Maota
..ANTE-- PrVE DWARFS, 0 LASS HLOAVERJ?,
( !HCA?iSIAN (IIR|_ fi A K.CANA.
30? LIVINU AHSI'RALIA.- BIRDS,
3(100 ?P CIJtFN-t oF NA'IIVF Bl lilli*.
t.HNESK SI MMER TE* HOIISF, from HtlNOKONO.
MaMMO-I'H OX RHLSIoN "
1. t^r.t ?irr ril.ibl*?d in Aim r ??.
THF AFRU AN VI LTI'HE THF. AD'I'TANT
(eil.II AND SI!.AMI PHEA-ANi
Al .TLALIAN 01'0??1'M ANI1 YO' NO.
AIR!. AN CROW NEB ( KANES.
A ?, lendid ape, loien of I
I.tVINO (?CR ANO OCTANO HUM RORNfi
MIX" AN HOIINEI? I KOO-, TWO NTL (IHAI'f..
WAX ?TAH (??? (IE Noll li rElt-oNAOE?.
P'-lirilAIiS ?>P CELEM? 1?M IND1VID1 ALS.
BaSOMSOBM l.riri.?d SeiL Happy Family. Oriel A?i tria. 100,01)0
? ei??.
Ad. .?i n. IC-enta. Chu Iren . ?? 1. r ta n IS -enU.
MuNlivV July 9 oPi-NlMI ef t-HVMr Il ."FA'ON. CI. I.
r?>\S ?KANU COMB-ISATIU- PAN To.Al I AIE COMPANY Will
?:?!"?'?___?_____??_?______
^'EW BOWERY THEATER.
sil'RiliiS CORBTN .Ma.ager.
Hird ?aak al ti.? wondrrfil Aeri? illa, _?ut" ion. .?ti an?! Aib
?tri, Iba
BIM ft LA 7 FAMILY,
w! ?n will he r?re?ent?d for ihef,r?t ti-nr nj tho At'ii.t!? Stttef, the.
fciiriorui?iry Fait of t.uuillbriun., ni ed the
.??PIRAL M I. ?1 VIN,
fa T?-.i?,lt.,.l??e n'edbi Moat y TI NNI BUI.'tAT.
lia'?|.p?.r?nc? l,?r? of th? ?liinuiii?-?:.d ?ec i. | ?? Dil?? air
m4 ligainpe Pnforn.er.
-EN'HHTA ROSITA.
Pink Bhrfatl of'h? Atari.ifi. rni Ta.!?.... ?
BAliLE uF Tilt AM i/o ,.-. J . ?
?nd m?
OJEIIN OF 11,(11'. .
Pint i,e??rjn?t I.? r of
AIlN-i HENRI g1? " i
P? nniTtr.iide-iri. li e UlILiLA Y ULOltii.ii ' ?ni ra.??it Iteif
.
N'AOARA LF. VT
Wendar'..! f?it? en the
li in i/o . r al RAR? ?nd ?!? CI I NT trnVtO.
To ra??ade wnh II n? omi? I l!1?t P ??.Io ?. e.rtnl-d
WHEN THE CAi-t aWAI H.i. au. .. Witt. F LAE. __
\\7A__A__.'?.
?T AN 1AIAIF.NMF. BILL EOIl
? T l'RHAY July 7. II??.
Tw?B(y f. urti, B prit ,.f tn? ei,|???ni?ni t
MR. HAN lilli A.-tl.
wh? van"' appaar in
liV'u ut ni? i.KFATF.-T IU"EH'.'I,VN IMPEiiaoNAtlON?-'
T i.r |e f nmm? win .mg ilibarii ?n
p c'.u.i f
IRELAND AS ?T WA?.
liii.li. B FAT.M? I) AN Bil Y ANT
. v th ?... i ? Pii-lT'a tbe ey," and a? Irirb Brel
f'u, i" .r i?...AI, ? ha?. Fl?''r
i. ?..'.'1. Jon,. S. .o',
t 4ing wnii the g e ' r '?? ? - ?:ut adaptation
hy M . vi K , -o I .f
HaNpy AsiiY.
HANDY ANDY. ?'? N BBTAM
vv-i ? . i . .?,..? ... ? ' , .1 ... t'.h I.r.
. I".-A ?.OOKF
IB ti f I ?, :. I . : ?
ab. aM ?
R 'Iii
Mab appropriai? "?..?.?. .. ?i ?? ?. tal ia .i"?ar?ptl. mile
.
"r tivN'iiKVANT. ? . ROBY O'MORF
>t-. AA R| . i.. i'? AA? V. in
I!. < n?-. PUbel. ? Betta < .
Mi o. n .I ,
I ?
nrINIi;ii ?ARDI N.
Pl.slilA l.l.? I. V -t I NI il '
ruai riv el> las i moh r,
?r
lolIN R|l?.C(i!(AM "
??H v I \! I v . c. VN/.A,
I .. ( v II. ?
P.l , a Mo
I ? ???r? Ce .ne I -
J..il ? I ?it .?. POAVMITAN
. PO( Alb N ?
B ??
L>
? ? .
Till' ll'BVi " '?'
AN|. I
lOUN I ll'?l nil I ! .v.M ?.HAVE
MONDAI ?,'.'.'?. ? i ? ? ?
? B i ,
sr? ' ! i 'f-.'
i ii .1 At i ? 1.1 i ..N-fKI MID.
JOHN Rho, un AM.t?.< OLCMBC*.
I.E... (UICMBIA
I KO FI n''M v.M".
t. . ?atS. _ ______
'Pill n lil? i M A.-' ?-Rlil ?U
1 Al l i Re Ai ? OAR
....
lo in I.''' :l A IBOT-EBI
Til ?: SATTTinATl AFTEP.Non?, ?Mi' "MAT
Al li I.NoO.N Al 4|. BYE! .?" Al H.
TVA 11 TAAil TWO
ar
THE" THOM I?-'- I.'.HI.A SI ? I ---. Pla
I . I .... lill I M lut? ELT?.
I'tiPt .. VR OK. HI -"I ' I. o ?II I'I N ( (.Ni . UTS
A RIK AMI lilli.1.1 AN | I'ltoGltAMMl.
mu K a? ii COM I lir.
[. .,?-.. a . I to j!r?i. In ti.? larg?
< ,.ul li?U.
Ai.MI?v-iN'. TWF.NTT FN I ( ENTR_
NILLI I" (. AKl'I.N.? i?\l.It'll RE ?c -.
W M WHEATLEY.
'!?? KI 1 NI 1.1 TUB ' El EKR.Aim RAVE!,?
!'..?. Frai o? il??.l ?id Auton.? Kirai, YuuBg Au.riicv
I . A(. . '.
lill .?ATI bl. VA ? . i .- ' ? ... l>? re?t-n-ed
fll pilMl?l|lbt IlK - : . I) III k I'al.l- U..U.. el.-.il.. J
the
DOLDEN FOO.
I? whl, h ANTOINE R V . r - Prlerlpel Chart-Wls.
Afin wh L t. .a be f?fe.i?i??,1 ?he Heaott'ul "r- lieb P.? ?t u(
R.l-I DE 1 A I N'E
W11 likewla? h? pga??at. I for j -ittrai?. th? lett Use, the u-.t?r??t
j,, i :.. u.? ..i Ji INNl.TrE AM? '! INNOT
LA?iT Nt.iHT ?IK lill. TRAP! /E
Th? ?i ertiiuu.. nt? ?a.:,t??i | ... tb? ii???* tin Pubi Ip?'. I>?r.?ei.
tr , lr
A! IN DAT, lal? 1 left.. Si.t mihi of the P?i.t?~,ni? RAOI'L.
THE MAI ill <iE PERORITA ?-, ! ?? . ? ? , .
FoX? OLD BOWERY THEATER.?8 B SAND?
roBira celebrated minstrpla bi rlfsqie
ol'EKA TIKI! PI Till I.HV-S li V NU A ? Il UF.?8T0.NE
BOYA Rl'UI.ESUI'E-. EAR? FS, BON08 AND DANCE-.
? ling? . r pr? ?an ?.? ?,.
I.'L.M PARK.
1 _ y ?? > ??? r ? re I S ? ??/ ?-ord ?t
RATl RliAY AFTEIIN.K,.? \mt% n Ulai?
? -luauii? ol to? irwat ? ? . e>? that al e, l?d th? u,?t ???-????11?
a? en' of
M ia*. A! .! -?TE 111 ??I. AV
with baweeaWfa' MONOOLFIFB e, hue halImon h? w |
n,,,. ? ??.. u,| t,.,?,? ia in? ' I., ..li. w I ?n n? ?lu ?i.,-m? ? TirUty
ufl'tri'ihv ? nii-na. ?i ? 1,'?? io? SLENDER TR tl'k /E
*4?nv worild ia |tmii??ii. no.,?ula Bl nour, ? ? v?ri?ty o' AVonden
lo Da p?-'. tin?' in n; ! ?ir b t M .n? KI l-l Al 1? ti.? only rsroraa.it
who I XE? U I EN Till li wiifc iel 1'.? i?d of ?tai bur mr. ?r even
? Moeia. I ISLA YA bell 1 n w .?n el loo?? vr?'v ?> te?
mer?? ?r t),? ? ?11.rot?, and ia noa .need in? VA (J.?01,11 Ol' TUL
tVOlLD
1 the ifternocn t1 ? w?i der'd
Bl ISLA I FAMILY
?rial] ,f Mo.t ?t .rtdng A-t..
and Entir? Pert tiiianr? only IS eenti.
?aiem a ?I I o'deeb tad ,-.?->11 - e ni I,?
SPECIAL N I 11 r. ? A Lkher.l R.waru w.. in? paid to th? Boat
Meawberex e- M 1.? BCItLAY, tbeeM bbbel m be blown into
? ? r T?r "t ti.? Kay
Al i.i'Sli til ISLAY w. ; tri'-I petltlvtly u.aa? Halt ucrnaion
pr.rlarlT u adv?rtl.?d RAIN er ?lit .1
(?HIARINr* ROY-__ SPANISH CIRCUS.
J lo rteeetk ti., '.pt.oi.ie Andetuy o( Al me
KIO O. (II. All"?" .. .Dire-tor of Amntement?
MATINEES EAt.RY WEDNESDAY AND 6A I'LL.?AY A!
I? ? ?,
rEKFortAIANCFS V'.IkV N'OHT AT I flTLocK.
Si I O.ND vv | : K OP -I M Vii It mEAHON.
KRII LI WT sr? ? !??- or
FM. O. 1 IIIAKlNl 3 M- A.N. -II ii.
1*? Marr- . P ipi a
ki.1.En and tp.odoRa CUBA,
In crw tad thrilling Utlrbark Eq ? >
Mo SEBAtTlAN,
Be I'la ? II ? -a. i ?: ? '??? .! Tr M of Vom '
. u it.?.i.il tnd Be ?el tpst?IMas aaibi y -?w ku nu
1 i.r?ord!??TT rl'apl.yt o'.rlmil ?tg?'-''? hr
BlO. 1 IIIAHI ?I - TKAINI I? Ho.. (Et AND PONIEA
NI VA' AHI! -TI H AND Ni AA 81 N- V 1 ?ON?.
1BE0F. LOWE? .AERONAUTIC AMI'HITIILA
Tl k
MTACI1ID BAI.I.CON VOTAOE
.? 4... I.- . 1 a. TILS ti.lY__
PROF. IMWI'.'* 2ERONA?TI0 AMl'Tfll??EA
1 ILK, I My ninth-it md r? it!, at?? ,( ?1'ni Parl?
or'! N 1 A MIA DAY ?Mi I A EMNIi.
BALLOON AKtF.NMONS-FriCAii: U?ui,?i_e.j, $3; Ltdirt,
? altad BL
HAKRY Lt.sLll ! ?
The " ni'.RO of NU CARA' ' !?
Inhti PFRII.ors PEAT. AMONO THE. CLOl'l?-.
CONCLU? ?l J u. in. ?nd I ti m b?
HOFFMAN. FULL BAND.
Admlailon orri? 3?. .?nia
N. H li. .d 11? BALLOON PfrToRIAL. For ?de ererywhere.
The New York lime? mt? -- It It ? h?_d.oiu? ib??t priitked io oeta
10 : im, ?ilii ?e-y many and Tory good lUuiUatiuiM," tod well
writken. _
10WE*? AMPHITHEATER.
J H.*l Y NIN1H.S?. and SIXTH AVE., CENTRAL FARK.
The'ewin be a ORAND Rai RED CONCERT ea BLINDAT
A El ERNDON, it lo, lok in.l S m tie ??enioi.
lil HOFFMAN'S HILL BAND.
AHMIS-ION ONLY li ( ENTS.
w
DOD'1 THEATER-?Adinitt?on 5o o??iit*s.
No M4 K10?.?wit ..ri.o.it? St Nicholl? Mutti.
1AAO PEKKiKVlA.NCKri THIS HAY,
SaTLRDAY, July 7, IMS
MATINEE.
WORRI LI. HIMTRS,
Irene tnd Jaunie,
CROSSfNO THE LINE.
Mr II HILL
1 BROTHER SAM.'
EVENING.
Minti S.pble. Irmie end J tuan
WUR?ELL,
IB
FRA HIAVOtiO.
Mr li. IllLli
" BROTH Ea SAM.'
An ?utir.IT new -fll for MONDAY, JnlyS.
"AITIY 1 ROM CORK"
? :_1
tainui ano Meetings.
MERCHANTS and other OimENrTd-tiro^^
miking ? pripet rflurl for th? tld of th? ?ate??e hy Ue late Sr?
?t Pertlend ?r? requeatrd te meet ?t th? R,?.,,,? uf the Chuuher ef
( omni-r.-? THIS (.-iituidi)! MORN1NO, al 12 o'etork, to appoint a
('?muili.e? ?lui uke Mich iction aa may be dean?al bsB| te toUclt
?out ? o u i-.i.i ?nd glr? tie proper di ? lion lo tn? ?ama.
BROAVN BRO k Co. S DRAPER.
M H. ORINNPI.L. JARRET ?. KINOSTON,
JAMES I. PLACE, HENRY A. SMYTHE.
WINTHROP ? REAY,
Printing.
w
M. EYERDELI.*? SO.NS. No. KM Falton-tt.?
tTEAM JOH PRINTERS and LABEL MAA UFA-TUB?
t?ox9t9. Careiagetr, &t.
?IA-JUAOEfl ? i?KIa??KS, CAnWIAGJES.?
) The lir?.?t tV?r?reen.? ? v.? l'ntrd -ia??, Nea Ol '
(K.Broa-lway .j .. ne |tj,) ?,, J ITi iro-t*Tit., |
?fiT?r li? on ir? f ? ? ., .... ... ,. *. r ullala ?I. I
B?aW lll.aa.tr-.' ....,? ? ??.? ?! ?tace
al..! qosK.w, ?1 lil. ?ely b.wcat Oalcr. I.??, a.ll of H.rt???? fio?
tra i k10._C, W1TTT, No. i
CA la Rl A( ; i:s DAMAG ED.?tSeveral ??iltja by re
ruirral ft ra M? at? b iowa? ICitr Aaa? iiMt Hoorri) la
"All ah?-; aecval V. li KI Al.ES. 1 .??I art, HAKNE."fJ ?e.er.l
treond-ntndl'AHHU? M C WliTY Nit RJ? Brradwty.
II
?U?iical.
OMLOI'AU C PHAJIMACY,
NO. Il H K1 H AVE.
Corjartncrship ?Xoticrs.
Mit. EDWARD H Mt DI ST Y 1 I nipnibcr
of ?or ftrm from ihi? d?te. ODHI " k Co.,
t?W ltira. J.I, .?. IrOjB. N-. J tiritad-ti
flliciciliiitrcnc.
pATAWBA wini: bftja |?saj s_?| i-<;-,. 'viN
\J TAUES ?t L-??r Piici-i tl..m ?ny I li ?r li. ?
_H. T til* IV I i, N .?01 Brtiad???-^
C~ ?OCIIRANK-OKASSINKNTWM? MANI FACTO
' Iii 'lilli! Isa?_- N?w York -Al ?? -..I. ?t t it Pr-?.?dard
PltinliLA.sS INK?I AND- PAPER VV LIOH'IH > Pt iM.E I I P?.
Out, Etx?_? (i,d \A ?inn- ll'.RARY IMKPTiNDS, I ,Khr?ne ? P.tent
Antlytlf'lie-.'.i.nieter INK*?, V. liitne? t, Irtsper*? Pat 1 sK-TANU?
? I owr.t man,ii?, tnrrra pre. . .'ii.-iiT aitaadaad lo
HAMMOCKS.?Ad invoice of splendid qnalitv,
?ui'ab .? : .r (sard ka i uni uno ti.? rou. try. Csnton Mattlur
?lil!, rr.l ?..I '..,, y I ???? -? .? r ?i?l re'a'l, by KDWLA N I)
lOHMtV .?cttt, Ne?-Yet.-, ?i.d Re Ii? Mt,a?t-*.
a*
,\1
AJN?A'AlA.N OIL t'OMi'ANa.
No l6I!ro?d??T N V.
FOI y MillMi fl KI- IIS OF
MAS'iN - ii y iM OIL ?ad EM Ka LAUD .JIL
r.r Ra.ir tia Ktetililllll? II.I Pt
IILATFOKM SCALE fur SALE, -li. .?.--FAIR
HAMK.M MAKI.. W?t,.-t l.tti, tr. it YOI ?ti *a I'.-.'? ?t-r?,
Na, fi-- R,
?'l-O CORPORATIONS, CONTRACTORS, .*.. ?
1 A Itrje ?t..?? of npnr.d H?, : ? it ?er
''??a? l.?* ?i., from II lo IH i,., i ?a .1. on. er ?It ,.Iii?n?y
Var*?? M? -i - " | Ti.e?,
I ?'li Bril a li i. ?i. i , band
Al?? i lr. . i ? . ia Uiaaaaad?BftMSI
?.. rd Di? '
fcUYVABl? li. yl'INV Li?ij<I?!,nd "rtiery.
_ . ? : New York.
*-."'..-N-ft. *??
1,'ISillNO TAI KLK..''.-\?-ri vnrii-'v 'o-f-A .
I J. li l'Ri.OK. >. ' ? b.'??nil . ii ?bo Pean-, N-?.
.o.k.
eadyRoofin
?n tnl -? . d ' .' ' ' ?' o .!..??' . ' .p ?i 1
. ' . -i oMPANY ? . -. Mail- , I '
mas i i iiaaaaaaBBBSa I
Ucligiouo Notices.
? ,i .j...
bj ?...I lr) ? r. ?? .
It-li.i..u? I niau tirrill?? " I.l ' t? ill L ??????. I'-rl?.
O.tr? ?. ti |..-).?.n. .?r? , H . -.I n .'ii. . ? ? ? ru Ti.?
IA??. VAr.'l Alt'Al...1lt.il ?I Iba Vi. t.. I I | arbU4jp.nl.
A iiimr.' r of lilli.Ula.? mid l?jn,?l tr on dif.
part in th? ????-ic ? Tit? publie ?re invited
dllt.l.ul cnUICUe? Wl 1 tal?
roar*.
??. .omi I i.m-r.itll.i ?hurt I..
.t. tu-h. > li .. lii'.MAlii r-l, rate I - . BJ aVMDAl
.1 . 1-, ? ! . ? ,' i-t a i. ?_
??reolid liiv.nl. m4 I'slari? Lift* for lb?* lil,bl. on?
ObI? .- ft- in. .-M- i\ ? I i . ? " t! i ' Bi a,.rv ?:.d
? t,.?|.t ... . a : i ... Al. ?nui tre iniarettod i ?.
- ?e I-?-. _
' ~Mid?lrn Umita, r?utl<1i>n i;iorj. i I ? i ?? Dr. ?OWLINC1
? w. pire . i*? tide] MoBXINOt I EYEN'INO, Btbe BtSlerd
lB4 ' karaft, i a.r l'anmi e lotir E?-ini.r on t! Bl
d> ?ii. of in. Bal iii ?eaaaaS, lal? 1'v.tui %i i... Urfett (?ultri
I'.apti.- i ur-' :,. At,,? i j _
Tbe Krv. Ci. II. Art hilinlit. II. II?, - i jr??e_ m Weat
miu?ier i nu', ft, I wen.? ......;, i it , b?iw-?n Sti'l. ?nd latta? arra .
1 ) .li. iltkuiV.i?.: :?:hi, the In. it l'Vj u c >*ck s. bj. ?nu ?\ p bj.
Btrinfrf ira li vied._
""The* Krv. ?V. II. Unlkrr. R. I ? el Cadran I h?ie.. ?HI
prearh li- V.i In lb? I illili II ni THE It ? III Vi I' I !? IN Ead
I-.!-. M luOpt 1-e Ift, IriJBWJ ,?? V .: TllMOS-Ul*?
H NINO, jaly I IVr? r -..-?..? .en, ? ?i :; ? r i ?._
Thr Ki??. Mamari II. Bell. II. II. st_1 rrr? h D V.i ia Iba
pillMh ??. I"tr?tjat. nan I ,. -ir. i betta r.-B lit, alr/.a ?ti.I Elf litllaTr.,
?ill... R .. o' J...? ' EtaaitK?Tb? He?. Mr.
h A KM I H f ?(? i - i - ?., i I..- 1 ?ii ..- : _
TbrKi't.Witi. IM orbil. I'n.tnr ol ihr-.. i.aler-utb-.t.
Ma L. C hureb. i?--???.: I ir?t Bul *a ..J -?.-?.. arl . ? r??rti .?IN
lil', VlilR.a.Nij ?1 .' I and at 7, eie*-iia| Uttta fiee. I'ltr. 1 O? rlll.f
?? H P m _
' Tfcr FItt" Point? VlUtalon-i;'? . f ti - Hld l1r.aa.rT T'i. on?
??I ft!i??i'.u B ti? lo.i.i? Ti e Ker I .'. BMAFFSB, SaBaBBaM
...i Principal iau. .t?a - - .lut. . ?, , m. .snort ?du,.????
??iib? ft-??? to tr?. ?trt.u.t. Mailor? ara aiaa?y? il?..?^trj va itn
ti., lutf-.nf of tb??? rhildren.
Tit* *?r?-???l I'ri?oii.il ComiiiB ol' lb?* >t. ?ali.h l'rov-fl
to hur?* I?Sea rteee? Bl i \ ? ??. : ee ui. le e pt of pi e, 41?
?Bate, by ad.li?. , i
1 TH"\IP?'i)N P? . .
M? 4' Ain ?t , Mt \"urit
TrattH-ra' i.nin?.
T? A'l-iBT. ?r II'id?on it. K , Dr(?a' J"-.h ?t. ?ud loth are..
? nd by Hinein 11 It U?,? : Ji.'l, ?t (1111 4th a? ?ia
Hu.!? -. Ri??r UMilim 1 4 7 ii lil pin rulltr
len. lia m ISS Sa iu buu.lty trim vi? liuJaoi. Batas,
1|. 11. 1 .:? ? . ,.jer? Bad J"-b m
..??ian ?in! rit. Ral and in'h-.t. ?tition.
To A oaiiy hy ?te?ner? St. J. nu ni.' Dean Hihrioad.
dall? Band?) ti ?pt? 1)1 1 -.vi -: N li....at ? p. an
lo A!l>?nT ?rd lii'nnir li?tr ?iiilief? hy .tr??n?i Arno . a
lo.,t oille-.r .? ,1? . I a Di
To Alb?' t b? ate?io?rt 1 . \ Ibtwrd a;.J |.?ul?: I'rew. d?ilv.
f.,,.1 u- I-. ?' r ? ? ?? NH.il .~, C a Bl.
T.. li?,timor? ?ed W?. . - New J?r??v It. It..
foo- ,. . . : ?ad i > a o. T p. m, ana .4
Djidi Ijbt. S Uldiy. ? p. Bl.
To Bo tou, ?J Nor?., li lill?, I'irr ia N B.. Uai'y
(?.o a?y ?i ?rt-Ji.?. J p. m
T., PaaftSB by Ne** ll.v.nil t,, ria .?i-rniib-l!. mi ??
?11J ?in tr.'in. Hi.I t p.m.
I,, It., >. ii? *.?a? )l,a. It ? ? .1 BUd 4..I ave. v_
?1, .- ; a ... - , . 5 p. in.
1. 1 11.inda .- a, Rome, er, BaBsIa la .tiiiti.-u and VV-.t.
by E'l? it _i.... ? : -..t af iii., .-..t at '. bl a. 1.1..
S: Jn ?nd : 1 . . t f tn.
For 1 ?ni,!?' , i'v l!?r ? :i and lle.wor? M?y R illros 1 Iron
I ? r .' N 1. ?: .. j -i, .1 j 4 1, : ?in
?1 ., Sp m.
ga iiir.iitt.ii' n? I 1 .. iel:
B. la sr*, and p. iu.
Te u keltalo* . ?nd
? .1 .. . Ha
? Ma,
ri.t.wn Expr ?>?.1. 5pm
lo New HtTrli roi re .11 . will, li I. . r I : ?rl . . ). uni
.- I..tul 11 p. m
Te New Itaveii, |.r da Ni a. l! irea ' n , .* ? ? . ? l
??..al...H. 11 >n. n-.. W 1 ?lil 8 p. tn
T N. arbmfl U eel ' ?id
Kliifii-lii. i.mdiufatC mt, *, I)., I. t nruwa
?irai.rr Maiy I', avell. foot ,.l 1 >, a., -na?-a ?t- di it t?.JSO p. m
To Neeburfb ?nd I- ni.kui hy ?i.-aaer Ma?, ula. dii y i -
d.y ?1. rptrd) fro'.l toot of lUre'tT at , c.1.3Jp m.
To N'.ivbi.r.h. I',,unite?!??... It Hil oil. Slid |iit?rui?dltt?
imuin.? hy iteauie.i, luu' ul ll.r.n u.t ?i, y ;.-iuuday
? leepteil), it ,,. .. 4 p 0T1
To Notwtlk. roiniertiiif wini the li.tiiiOTy R tt. by ttotma?
N.iar.i..? 1 ?i N h y It. doll? ?t. 3 pm.
To tb? IV ??t. hy l??StBl Riilrotd ? ?' N?iv JarnrT Tit Al
l?nti.w" norn f.njt of l.ioarrty at. ?v li., 4 a ni.. 14 a.
audit?'pot ami-Id train.,. ? ?na
To Ph.lade Dina by New Jei.ey Balrnai BB of Court
lau It rat., 7 ?nd li) a. m., 14 ui.. 4 tu J ? D. in... and 11
u iu.f m hm.liar. t p.a.
T.. Hr? Pnrtcheater in J Oreen?., h Cum., b? ?teamer
Ju'.n Rn..,?r, liooi Pe-'i^'ip d ii?,at.3.Mp.?
To Troy by itoainola Cunnecti- ii tud R.p Van li in tie,
lal'y (4?ti.rd?Tieii-apt?dl, fruin Pi?r No. 40 N. R ,?t.. I p m.
To ? ?ai.inttt.il hr New-Janwy B. B. loot af Court
i?n.l' ?t , I sud li) a u.. ' p. nu., sud li miJnifLl.
Sunday. . 1 pm
To NawiJrlean?.e??ry ?durdsy. Black Um and Nsw-lark
Mil! Strain-.'? Line.
Er S(T?nn?h, ?very TunrtaUy Murriy'i Lh.e. ?Bee No.
.1 ?nd ?J Sutltt. at
For S???tin?b ttery Saturilay. by F.oipu-e Lin?. Oarrl
?sa ft. Alles. No & Bowlin? llr??t.. 3 p. m
For rMTtanaii, avery Tbur?J.y, Pl.m?er Liu?, Fiar Na t
N R. Spa
For M outran? cvl Idaho??ee ?di rrtiaenient.
Forfurtn? information In roe?id tra Kulroad Tun? Tabla eeead
ttnu?ui?utt li? aaoUiet oaiit al ibu ?ayar.
Malle tisse et tSs Psst.OSaee.
For Europe, by ????ruer AIM. July T.Hill m
For tb? ?MaaSB Huta?, by ??um Binn? July T.low a ax.
Fa Europa, bv itaauiar?, ?it Uieb?.-. Bear? IV ?dt?aaBy.. I a. Bl.
For N?w Or ??di by Rulx/td-M?l.? do? doily a.e.?? p. a.
Ne alora Mell? tent by ?es
For Denrar Cut, (alorada, irreal B?!t Lil?, l'un, ?nd Ita*
rtai-rtlle. It'.iforais. dally. (Sjndiyi a?c?B4?di by Ora
land rona. r.4 J? ?. a
.to.th Mill (ra Iludi?? Kitm (L B.| thraush ?ud ?ay
Bail.I a a ??d4 tis
Foti Mid (rit New lltr?r g R.|.1 a a.. 1:30 ?ad tym
Eut Hill lN?w Haran Way).l.JUa na and 1 IO p. tn.
Put Mell !t1i Nrwport ?nd Fill Blr?ri.4 ?b1 C p. ob.
Bout? Mill tbrtofh.?:? ?. sa
Philtdelphti, ?tr mall.I a a.. 4 ?asdl*:)n p a?,
Baltimore end Weehlnfton Bail..la a ?rd 5 n (nd Iii.? p. a.
Ali?it?. A if urta. Columbi?. Bacon, Braiphl?, tCanifoat
P-ra, Mu hi?, ?avainiab. doo? daily.1:30 p. m.
1 hi:..?*-. P. ?i.'' ivt'tiilnfton ?BJ N?wB?rB. N C. dally 1 a tn.
N?w Janey IV .? Ma.I.?. a. m. (iad4 M p a.
N?w Jaraey I eat! i Mit.'....*. a a. ?nd t.M p. bl
Morrl,?,,d f*,_, M.i .5 a in. aad?H" p ra
NoTt!i?r?H?ir.?witt| N.w Jei?y iMoll).1 M ?. m.
ErlS li ?? ?? ..I Hall..an. ?? 14 - p li..
Eil. H? ?..I M.ll illari.J ? m (lid J p a.
Al lb?> l-a-.r-rf? II na, ni. r . ? - ?
, ?? | .,. ?uuab.y ,
1 v _
Al lil.but li 'I. ?' -I' ? H. P.
B . ?!??a . ? I a DAY '..
A If ?-lii.it.!.. -???ni'?* ?.I N| ni' ai.r , Vu ??
ELLA VA . i , -.4 I io.d...y.
? lu.itted t ? .
_______
llrotnaai.? 'I e I,.-. I..:. It I bun I.
dur.if .... uiaaab <
11 ' .1" ... n_*_
I bun bul lb?- Moly Triull?
t. . . i, ?... a. aty iu July ai?l ?
a ^^^_^
'C bal rib ..: I le It? .l,-in,ii inn. etb-tt, ia;iV/.i'?
.
, -va
; . . ?! '. ; - ? Nd :?
. tit? : ' _ _
( mil tun! hurrh. -Pit.. . tia ,* ?
H?T ..'a . , ? J!, '1.
i . ?.??.- r ? . letty I ? ?
? 11 .. :. ?-J.I 7J p. -
. . ? . ato l.r. -,.rl .
Ilir I'.ilii?. lli.n?r?of ladiiatn
- : .
I.te. ni -?i, ?I. I . ( ?mr. !.. . '
T- I. ? I??OVV,
i ? ... "; ? P t "?
if. smote.!
J..I.II--.I. V|. I.l .,ur. h. tOWf-sj Ida
? , \. i'. IT I'i ' ?? .:? I' . ?
, i . . t b y ? ? ??. i ?' Mbaga. ? *
attend. _____
N, av-.ork Hort -oei.iv'a Vliirinrr*' j hiinh an?! ?n
?lon- . ?l?AY,Ju>yl soi -i I ti. .i-i?* and Mad
? brui?!-'.' i ?t IDA, a !.. .' ?'? '! '? Ai- at i.-ri.-rot
I I. ?. r ?Od U -tei ia- ?ti-, u... and ?I .N. .Ma?SB B?I ?t at ?tp-ui.
New Vert Centra! Railroad Mail.A a. _. waaia- ? _ _.
Lo,., I, ...J Al.,. , "{_
Lum Lind Mid (te Mine?le, H-n.r-._ad Jamal?a and
.,"' _? ; .,.laMaaiMlBM
I'lr,?.,! R?. . , : Mai. . I _ ?"
?,r"'* .' % .?uidliui, 1.1 ti- ii**? p. ai
M*..? a. ?t. uni }??_._,
H.ikaok.n .A!?l.* ,, ?aaodliB a. at
-'?_?i. Lund M.ll.Sa.k_ei.at I ?.
Er??l, ?i ,?,i R?y,K,rt M?il.2 M a. a
( ?mm 11 ?it i M.i ia ?^ on Inda y.i a ai. ai o j Uta
i ?i .Ja i VA ?.ti Mai!.S a. m a. .3 43 m. an.
< ?oid. 11 mi-n I.id. y,. .S ?. ei ir?i Sao?.
Alii un, ?burgh ?nd Or^noolnt.! a at. an I I p. at,
:? ra --.-.ii tod Newleoo?leal.ii.ua. !.?? and S a. at,
bewiri Alii., t |, ,_ J ,,. I| ?gi p. ni.
Je.?ey City Mail rleeat..j.. U1. |1 ?,d4:Jt p. at,
IM Min by etea?ar, lal. lith ?ad Hat el raen
_ou'.a Cloarial.,. X a B
neeeaaear* or ii,-?-?,, at?
TO DEI All 1
MmBMM fa ?a p/_ tkttO
Clip al ?..?tea.New-V :k.! ;??i(.n?i. . J?ly T
I'?, n? ! *.._, .N?w York.L T?rpaa.j ty ?
A i.to..N.w Y., t.Fitaea.J ?ii ?j
l-nlon.New-York.F an, e.,,ly m
He, re A h?ai.r-ev.New-Tork.( .. ,tarni?.jaly li
Jura.Ne* A ?rh. Li- r, ool.Jo!, ii
Napoleon III.N. w Y >ik. Ir .--.July 14
Bt-BM-.New.York. B ?..-...July 14
Pat?n,I?.N?w-Yoik.L, i pol.'ely 14
Atlantic.e? York.H mm.Jaly 11
B?.ti?go d?( ubi....N.w Ao.l. .Ir.ii.Jil) 20
North America.Sr? York.B,?__b.Jury II
l-l???. ?a?re A mirri.
FROM BAriBADOES-lBbrltA i?r.to-Mr. M KriiU ta_Mrr.
M. hell
UtoM E'NOSTON-Ib bri| AdelBbl-Mr. John V. ....r tr.d Mr.
o. tTmiihbb
M'*.'IITCRE ALf.lA*-AC
Pun Rite.4 15 ' -.inh-.'?.1 33 A; ,i .. .. ,, ,?
RiuU SiTIt Till? I'll
..! !?! O.?, li-nd... iii lied O-te. 3 ?4
Miirri'iNtu nTFLLi-Futr.
roRT OFNEW TORE. "an
Cleared.
Mi . h r '. -.? >? if I De' A ? -Le"
Slop Iii. Ibulg H ro.. |, Ho Ijr?, ball-n.or?. C. L.illni a ' a?.
I M-v \.i.iu i I'r i? i. Aiiect. Mi-.uii.k.l, I uu. b, M"i.
AA ?nut.
! ? M. ' ? ? ( or? for orda-n Slem.rt k Pty?
L*il Ttiou.??l*oi- n-.i.( ??aid. liol, ia. W'iilt?ai Itf.kCa).
Puk Hnti| ur ( Itr I. Corrigell. I. indi
Balk Fioiriilmi- (Ila.. , . . M. ? le ? ?? I '?
k A?., nut.
La-i i lirra.? Pi-i I Millie Brent?? R.ia-rBro?.
I ,1? W?Lam A.n :. Or.raa.a I lapel '. ('?allia. *
Lara I a ?'?, Apal-r ? . !. . , o.
I ark liii.t li' ??.,. Airi.di, '?rk in ..id?... luutL ...ti?? V
? Dae (Deo.) !-...- . b.rg RrWeL Fertrb M?la?k? % Wn.dt.
i ?. , '?? . ,-. ? i .. i fato'ab?
M ilHren kbit, Tibbits N .,!?.., ai,i ,r i I'....?'i.e.
S?ur. John Soow. C. flin Monen-M !?n.>- A III hueacn.
Ale ?.J , ,w I ,, i, i |,ift i?.
Oi.vt .mit H ,, V. .?-twin I on -an,.. D H U- '?'? ,'_ A C.t
Argirrrl.
?? -
Jut!. > .. I . < , AV i ... ? 1.? I t.it IU| -I
at A ara (mt Cr Saw 1 . lu y I F Han ..?. a? ?
bound b?i.-a. in? I). AA . i, nainiui at the
?
e . p ..
i ..iii*,
i -...
i Herb ?beat, Li.-uu K Wa N> ??ia jr, ?em
i. - '- ?? '
Bui,. L'eiTei ? "i ?rilli ted?? toeCS
iba li ?I
? t
1. lane I, with i .? ?H''
?. - ?
, ....-, ...i h_r?h? a?4 4b-ti.i
? ??
. . - - .
v.
: . n..
-, I ?irla?
: ? ?.. to P M t, Bael
? .
I i .!.,, Tl.otipton, Rio J?ki.-i) ?daya,
?
A - bl . t ;i 12 d.T?. with nrtr tod aielai???
-.. I-f bri. . -, ?u ah, ( r
Ne ?T-1 ra li na wat ni' . '-. ? ? Vrr J>. ?
. " ?:a!i I ipp?, lol N, w-i . . kg. Jc-u
I. .? t r N -? I
.Kartbic, Miur.r*? II J*?.. witU baiiatt :o
?
? ...it "iir.i, Oow. ( ow Bty 12 dar? w.'U cot. ho D? H
?? (of Turk'? Ulindi, Henry Heeee? '? ????? w i
... .-?i >d . . uni i
li? !? r New Y rl
li .i. .?. F R.. liieyt, w 'i
...-. i? Mi?- - I ? ???
wa C <: ?1 ? fin A'?< t T..? Mtj?.
l *',? ??ol and oil to 'tow?c
Brig A lil Am o?i., Ferrie (alter biy ?4 diy? wltb
. ' o.
< ? .?? _??
?
: - - ree, N. S.) "??:?! Rio Ort ? w!?h
Bril Im v ' 't.?.! n
r? (ot N? a_u), Katwie?,, tleutherel 4?yi, ?M ? L it d R
I. I' - !_______._
- _. Vi hit?ore, riUwnrth, ? d?y?, wiiii ,?k_b?r te T.
M M .
I ? Barb, ... HiTC'il.il r?. , f?_t?ot 11 dayi, with ft I
, I,, I V 1 ...:-?; 1.1 ? ? i I OariM Tbl?f?Wi l.rN,.?-, rk ki.?
_
bebt. Ei. f AA'inin, Eibini?, Buitor ? dayl, wirb .uaibe/toP.
P buck A Co.
AA-.t?. Falkm'.am. Cut!?r. I2d*vyi with apart t. lLlyeto m
M.irrty *
f. hr. Minn'.? Cnbbalngra-i-. Fa'1 Rlrrr.
Ma-br. AA' A Dubutgi ("row. I!. 1 :_!?? tipet fir Boitoa?.
- r Pialba?, R?.??f, R t do t 1- ?. v. ii t.u
?I Rawkl Ii?l?w.n- . it) ' - Ore? ;?? rt.
.- -,r 1 el ?! ti ? Boy ?tarm * beak?, ? d*yi, witt. !
^ or Ev. VV lilli.,:. h??ud ni for S
In Irin?Iii ! ? d- B. EUI . r Norw;?h
.- M AMI i? P. How, hur|?*> Ro M M lor .Norw cn.
Dieaatrra.
Ti ? arai^.hlp A Irtii h ttttt New-Orle??? |?New-Tori -
to ti ? t m ?r p.tce or t..e 4tt? nit.. >u ilittr???, the uat.rr ?1 whka
??. i ' ??????I.
Tha aci r J?n ?.tr.?-n from Biitlroor? for Di/hton, r?tun a J U pe t
Jti'y 4. wi'!, lo? of f n tua?!.
**lentorak??l?.
TU Fui,?! State? .teni ii ip Wlnneper ( ,1 the [ ni ?d *-'ai?t N?e_
Arad-niy I'ri-'i. ? S,,uilroi ,, whui ?ri..rd ?I tlu? port li. .auivllaiiag
h?a tore to the Nery A ?rd.
Tu? I .nt??d ?.tatt? itr*iuthipi Monoagil.elt end Fieridt were al tk,
Theran .'u I U.
Ainrr la Tlarinrre
LitaOT Hona Orrie? Ftrr? I'imiicT I
NoarniB v ?. j t? M Bb I
lifotmi'loi, I.i-i?en reeeiv?.! at mia ?. ? kh-.i th? ?? . ?id ? ali
iron i ?n in ?? N. : tinning Lil bert ? r?o ' 'F i?! ? th Il.vrrl hu
dliappetre ! f cn Ra I o_1tioo. The bu^y Wll. he rrpllaAd ?I ia rtlij
dil. By orde: of ttc LigM II ?utaM ?rd. J. AL li?Uki??.
Ciiain. I ?-. N Lizi.l Ho. .- it.|. .1er
IJott-UlatijiTi'e ?Votier.
Stat- or New A uti I
?o?T VA'utrM Oi ?tra. No. JJ VV ILl?*i it. (
VOTIfT. is h.-rol'V (riA.i,, in eceor?tact a lb sec
..1 tio , ; ,^d April 1?, LIAT entlt ed " As A?t ta lit
or.-.u- ti- AAailmi1 oC.-eof toe Port of New-York " (o at paw
inn iiil?reata?d in. or hieini rharre of. the ? ?. ?? ,
ti.?,.or? ???in.tai.on or ? wrer. tint the lo .uwins ??a?? jt ate bow
und. r ?i i- itosHeq hy ti.? Port VA ardent, and that th? ?... 1 ? ir???a it
aiiii luationi will b? romp etrd within ten dtyi nell lUvCe? ling Ukb
Ball ? ?o '. _r?lui I Teatei?
S(.-?u.?l.ip N.p IrouIII.JIN R.
Bbto AtMiipbitr.4: E. R.
h ; Diligenti?..47 Y. R.
Birk On Kid?-.Pt'ih. -
1 ilk Indiiiri..I N. 1.
Hut I. n? tMr..Pawit? ??? .-?
Bi?H wild. T .
L ., L) lit 11 Col?.Pi-uo'a.
MINTbOENC 1 jMi'h.N. l'...dtet
I \l'.|lHlllllH1 Sa r??.?r?
1 he Late Ouir.._? nu Bia?
?ONTI5CATION OE THE INyCKST.
*i ."?tt-nlay Oorotwr Mauminn c?.'
ti^ttioa into the einavewhioh led lo the drtath of P_rriek Co_
w?iy, alitui JotepB M*??1l a ?eAtuau ou the slap T. J. Soul?_rd
Who ii itllO/i'il t?) i. .ve .I.e.! froiu th" fret of iii tri-a ei-Bt at
the hn-ili of Capt. Maxaell an! the Irrt mate. W'i'liar*.?
during the reeetit voynre. The f.nloi. inr; 1? tVe e-nl ?? ee:
FM-Mtol Hwre-, heinir ?worri ii?';, ?el I re?|,le h' No. JS
(lia-! wa- 11? al., iii 1111 m..tul li e I. J. ?t.nithur.1 : UM ?1.
.tu? on. ..fini 1'iipmn'e., ?- ', wfh
in? be ehippeal M Legtarai 1 ?1? pwd here ou t - ??
tri;,!?- ,'. t .1 liai M Ap . wo bA Um ant
ildi . ti.? n:*te L.ek-i'. l- ? i.-.l whl - we wen ?. kOlliff ia ?1.
Lerner, .tiu.il no1 vit W y ne k c1?.-d lum: he ki ?rd aea?r.l
Ive d its after we ?r-.t t?. ???; led other sailor? err" below
and aeerd 11 noire on MM . ort tooblM '?'?'. ! tait 'he i-, .'t I ii
a rope r.niiiit ?le.-eae..; A neck, .1 .1 hill* hill te...
n../.ten rig.inir. the captan MM Mr. Bfll nus to ?l?| th_
an; talk.'hua forw .id nuJ pire eim rhe rop? end I - ,w ?
Boato beM bia ee tto bead ead body w11 ina ni;.,? M ?trn-k
Lim with ?l.i.is i?.??r it ta a tbive-iaeb reps bt f ? .
IM mel u? ? ?rlnii me anchor cti?li I ne? ? 1 ? w the _,.t ?
beat Lim, lot the cnptaiii ?ia v -I? ?t, af'er LtTinp po-i
the deeeaied wea lick ?.ntl went I? low . ibe iu?i?dr?-.?isi li?_
oat of the foaeoaatlr ; Ike deoeasa'd w i? not a good ni. ir bul
hal a little knowledge of seamanship, lae i*?i- i?*t toe wb. .0
of the orew, deoesB?d was uutte heelrhy when be enn* ab-?*r t.
and did bis dury ae w*ll as the other?; Le w11? 14 rlars ttoft ; be?
fore we arrive?! at New Yurk be .. t '?iitor-oil s:il talU 1.1
ffie-tcine, I Beyer heard him give In pi dence to the ttftakt ot
mute, the mate ?truck me one? st it... ? 1 Mi
?eorgre Kaentb, another of the crew, 'fit fM that the de
ceoted waa beatee rerr nraelly, be came >n t>??rd an a .??a ur?
oly, anti on ?.umbi v m the ?bin wa? hauli ..otu d??ok, the Bate
pot bold of deceasr-'l ead ?hook him: bet? It bim togo to wog,
firlDC him a kick in the baok| a ooupl ? if day? after he sir.. ?
him with his Hit; he tent him to the MB of th < ho ne to ?crake,
and while at work the mat? used to tate him by the I,?ii a. d
?Ira. bim around and kick L.~, ile c pi? n w. a pr?tant. 1
nerer beard the captain tell a-y if Ma oirt-er? to beal Hu
Ban; I narer law the captain best or ? 'Ike h:m in acy way ;
deceased waa ?ick ami laid up for a fortnight before we roi
to C1? n'y, he wig kicked about while tick l-l"? . I aerer
heard kim grire ba ? answer? to the mate or captai o; the mat?
lu 10 Hit bilnt of beatiof the crew; he 11 ruck me with a
balayimg plu, I taw the oaptaiti beat IM mea the dty we I?fl
Uenot for L?r_horB| it wa? s cemmoa lurg for tbe n_.-?ri to
beat the men, the npUin would#0 on until tired, warn th?
mat? would oom?once; tbe captain aaid li wa? a Moil roy??'?
trat he would make them remember it.
Beary Weiler, aaotber of the orew. teetifled to toe fbet that
the mate bad freijaentlr maltreated the drcee ?4 Juna, tbl
T.-Ttg? that he bad ?era bim ?trlke deceaaed ? ith a broom
?'.ck on (be bead sol bo_T, the c?ptala wai preernt ar-arly
rrerr 'ttaa, be aerer attempted to ?top the mate, after M ut
boet.D, the nan 1 ?aipiame. of Mina tick: tie boa often boord
deoes??,) ser thal, la con??'| ini'ee of the lw>atlnp b? had r?
can >.' b? w..u!il cot lira to get to New Tork.
Datiiil li. Frooklia liras at Fort Vt aab.np-toa, waa a naaaea
ffex oa beert the T. J. s.?uti.ar.; from Letaoro I n?i,?-?d Mat
the dec??led waa nnabl? to do bit dot? be wee < r .ere. to de
?ometbina to the musen rttl'nt; be told the mate be eoelt
ool do it the mate pushed bim aaJ de maa n. ?e au ?tiamat,
but oinlde'i, I do _oi know wbaiibe matr did tbea; be,wa?
itandlaf aa?r by at the lire I 1 n!*ral-o_ the Boa did ?ut
ki, iw B.*',t aSoat aer.t_?Mbip: I no:'or_ re waa ?rr weak; I
hotri, th? enpia'n ?~t be w?? ena?to to le datyi I ?aw the
mt'iiHiki 1 h? m 1. bul rot ? 1? <!*c? ia? 1., I dont Oink |i.e
man wat properly (ree???1 for a nek tuan.
The inuaieat waa at ILi? point adjourae.l eil.! W. aeetat
the 18th ina!, at 1 e't-oak.

xml | txt