OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 10, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

NEW PUB]
?
t
i .1
. i ii'
i :
i
<
t.
it ra
v ?
1 I
1 ? '
I
I.
i : ' ,
i
i ...
r . ? ? I
. re than
' :
i
'
t a - 1 ' . .
1
I - - the
I
1
I.
? roluuioa
) I nilli a
|
-
I . I
l
i ?
1
l
4- 1 Vi
1 ? '111 i'f
h .
a ??-?
. ....
Ll l ' > -I I ft
A ?rai I ? .- Parla,
?
laipta
a
i
a ? ti m.
? ?
? ark Lil]
V l
?
'?
I i attoaetiee ?o!...
? .-. j?j.
.....
B r
bool.
??
tv '
a i
hy
iii
f, WAH MU".
?The i" M iinrF..
i
kr., I? ? M*p of
t' I
e' - ibj M
A I ... y t J :
'Lin: ii non.an WJfB CHikBT,
Cun'ti ir. Mtp. of KI'Ron. 1T\LY l.FKMANY tkr '??I Al)
BUiStt H'.;, r. ;? i* itnB. ?t laaaa a, Ki.? ?-.??: I
Bretti?, of 1:1 - ' ? fO CoM t.'.ion, MSB?7
I i '-..-. IO m :.
a - i M?e l8 by 3D li.clira
AC'r'NTS tVAKT-D.
M II. LLOTO S. i . ?
r> ?1 J la ai. N. V.
I
?i.Di lELir?
h LAM ?ii WILLS.
BKBri? wa
I - A',,')
?
-
Hy la?SC P. Kl'DtlBI D 1.1. I).
r ." v By
. I
. 0
TI.? Pi i?Tli? Al ...
S
I i ii. in?
A ?
'.
I
-- ,
ON WEDIN ??DAY. J?LT 11.
4
SVITH I
u'l-K.-ni.
MThoa*tay? 1 -4 thrm
?'
laa f
?
. : ?
- - -retitli
Hi ? r
.* ?
? ' I '
?a) I : a
I
?li a a i
' ? . ..
t
? ?
g?f lb* stwaty of l.nftl?h ran?
tv. '
aid ?ti ? a ...
ti quality, wa an ?
.?
'
be al by t. !?, ikaa.lart ..
Ki?
A0EI?T8 WANTED ? ! ? b ?. QaUEELEY*
?AM-BK IM COM
V ... I al ti.? I... :y Ina liri w.' , ?
I
_>? r. o ti.? ' -
a
Val II (ni last) will be | *r tim.
? ?
?
Bl a
kit bri
mia -et ?
anawa? a r?. ? :
? IL?, work? op tlatubjei'i. U. I) l. 1 r l ?
li
('H!:\'l NI \! I SMI N-l
I Lavtiiar IS
Be L AUo Erailrirnt ? Bott ir?. BerflBa, l?rr.,
Hl/tlf?. Stao? Vrriai ly?. g ??. .?.. Il .-!.:? I. Hrerl ?ltdf?. I
i ji orr? aid Dwysa, ? ? .
MbsSaaMa__?a Oea - ?? i r I ?-. -? ?? r i -. ?? ?- i.
?Tapi.iii ? . li l-'l I.NAI..
IO ci. or g2 a )r.r Add'u-a 1UWL1.K ft {%__!_, IMs Mi
artetdrTiy. N r._
COLTON'" EUROPEAN WAH MAT, hliowin-, all
lint ?o?'t of ? t?!ylobr?e?tit?dbytli.. Ma. . .
Mt-tia?, U.C? } talttBl I'm?:, SO eei.'?. Af. ,u wurti
I. IV ft I P. COI 'I'.."? i f?
rr
KV
NDEKSON VILLE
A LUT or
UNION SOLDIERS
Bl'RIr.D ?X
ANT)!*. HS ON V II.T, i::
U1V1MJ NA?'K. BLUIM-M"
ASK
ORAVIvNUMlil'.lt O? l.ACH.
80 PAf.F^i ?5 ( PS.'?,
?f?b'i.!.?4 by
THE IMBI'.. P.,
NtW ?0RK.
Bent by n.iil ob taeelpt of pr'.ca
Fur a? J ?.y a r.???de?lrr?.
C
AHSEI.L, I'Kt'ilJlkV ??AU'IN
.'??a Von I :
I
?
'
! I. I -I
.
t.cn! ?ffgtatc fot Sale.
U v, i i i.
i\
:
? ?- i ? ?. ii no i
?
? .
i ri't-'.'.j ici i
i
persi.n
r . , . I
'
:
Al I l.'MI IVE H" '
?
ri.
'
AM W HOUSE r N -I ? J
be?| ' ?
I ? 20 pel cal
? I I
l<K Ivy
I -, ? . etv-1 ?
\( lil M' l i'. ', i .M I]
-.., A
pi.it. N .1 K. it. lill...' ,l NA.
ALL ??AM I.,i? i Ai.
I
? i.-... '
. i
? i .
:. :
? ? ..ii
,4 1' .:
_ _ In (
. .
:
ti ? . . , \ ? - \
. , ?
? i i.
I ? :
? ?Mi.? r?t*. ,i - ? m . , . u .
\ i i
? ?j; u,.. lilli uioll???e. -'Il l.i. -A t
l-l ...
1- . - I?1.NJ ? lile PAK .M ?n
i i
?
?
I, VA - . ,?. l!)7 Bon k4
j,*(>!.' BAI li -'.' ' - ' '-. N' ? ? -I".
I 2', ? . ?!.'. lol
, I . . . I -. ... 11 1 ?
? I
!
... .
i , .is. Auplvto ltd .i .
I* MM' tOl ' N I 0\ I ' ?I > L' ' 1 '
1 ? i . > ? . ! I
I I !.. :,, ) i -
MA Rill ALI
* BALK I " - I ? ' ' ( h m l.i M.A I of
? .. , .
. ' ' !
!
I ?
.11 , t
I
? ' i
HH.?IL- V??\Ti t i'i\ i. i m i,
!
AVitli.i
.1
/ h.N SAU ii. .* . el. I . I." I' .
*. f , ..t ,,. . , ? IN, ....
i
REAL ES1 Mi: - m 1 0A1 . .. ol
IV IL LI A 11 a. ?'Mi.
No. ; I
for BALI '! nar Hill ? bri ? ? ?'o? e
i ?
LOAN uni
? I', j
?'
rr?in. Directors of i the(
li?
li?
l?
.
li..- -i-. . : lit |2 . .
.
-
('pon I)."?? t?rn a tl.r.?? r?e r... to loeat? ?I Rrnnlwi. '. ..
?
- ? I ...
?
) 1. .-? lil.-. 1 i'KK. i
i-t r . ( AA- . ..
('..),(k I ? U -i *? ' I '
\?rmf I ? ' U. I., for S
?v tera,?. 1
a. ?t v .- : 1.1
_.'l>*t' '--?'I? I"1 ? I ?
'j -??ly It til ?? I
I-I. I? ,
a
CL' ?i- I I ?! \* \ K' ?aO?aN "?I II
'7?o J ,i>l>i?
.-..
IjoiiGco un. ?."anus C0anu5.
A, LY I I I.M.'-HI I? KOMI lo I.!.I i .
A liol SE W AN HI',
: i
. t a. I. la A!.La,
Ho La.
UOWERY BTORE.?Tn RI I
,. ra, ? Bl (JUE io tatt pti : .
:_t. Ai?, ri- *
/toi \iKi i:!. '.?''. ?CE?A ti
V
A . .
?
i I) .
? I I
? ??'.'
' ? :
?
?? . ? .
: ... i .
1
' r I i. ... . ....
W11.A M l'OWEH IO LET.?1 ??l
I? or, I r. 1 . I . J I !
_
S l'Ail ?, I ?To RENT, 1
lin ,
VI I? ii '?' ? ' ? ^^_
i. ??ro an?s Boomt.
HOARD il. .illiV-h" .
? X r . _
Vo. i _-_t.,)Ti
*> -... . . i
'i I. !
:
IV?NTE1)?.1 I Wife, i :
v v .
? . I I, I ? .-.
-
Il 001
, -, ... d An
-. . . .
?MBMmBaamaiBBBBBBBBBiHwmmBaaaBmB_aa_BaBaaaB?waa_?oob_i
Culminer l.ct.cal..
* I -I.AV iMiXi.I?!.!.-?
r_ oak lin ? o ?
Mia _. 1-. M .'..... . v .
/ VMM K, r.oM,'l).-M-.\ l.i'SlNK iii. i i
A J .Lit... N Y T i
(.....- , , -
? ? . ? I i i ?
lol). I?. Hi
i
(1 i M i.v HO \ U>. Pie mt ii'.-i.iiiiiii.i,.. o..
' A . ',.. !? \A. I ? -.
IAKI. lu fi i'H.I. liol SI , .?.u,-i?ii,, V. , u
* . , . I
i ...... i ? , Kli'l.'i I i ..
On:. ..r 'i Avo ?miau, r amii.ii .?.
? __>-. I ?, ? . ?.
I: . AKI? ?i, : n ..i , .. ,i. ,,. ? . , .- . , .
?,.... .!'.-.
1 r. idl.i.? I'l.ltT.. IM L
'. A.
tvJKAMDi:, WAI til illl.l, \, l.-ll.l.'l.., li. 1.,
y ' killin Uill. . i ?al
"P?IMPT?lN mu SE."
Pir-t telita. N?W Hi.un a ! -, |,,,|( .? Ac ian
modal ion?. ()i>?n from H.? ...i.ld.? of J l la? (J
AA.'ili II: I P..m1 I r f? la,.. ??. .., .1 , I Mlf btth
li.l, la liol .un ,a.?d on ('?a -bon rout. Ititi ? .
A ..II ?ml Hloiilni'o., Stra,,i?i?tta ?nd a St ron
n?,ki!.| tv.tl. til? Sbrita l.ll.a Hl.ltr.a.1 Hl?am?r. ?..ii ?il b ta
di cl will, il ti.m. .t S'iriiiii'nii I .1 VA ... I, lill'. Adla ?
A. I l-l IMl-l" . '. ' o . A?. , . ., il ! n ] ,T |.
Afi?r July I. l'oit ?'i.. ? ?d.li. tt n,......
iWlK nor BPR1N08, ItiDi rminty, Virginia.?
1 TARIiy WILLIAM? a Cm,. Pr .f .?? ni.-ThOM Balbi
In ia nper.ti.r?, Iroin mtfJ in r*T? f?n ? n*? L ? 1 ?r? now . ,. n ,| i..r
li,? I. e,.'.!.,., Sf ?la.tor?. TI,? Il ?!? : ?'. I < ? O'.? I. ?? ' ? , 'l
I lud r. ! r, l.i . .t. . , i r. * eli ,,?t? bat?, I.?au.
? ?r? ?ntl :?.nl'..ir?. Tb? Lill.ni fat iii.t .hu? bit., ia
MI
Tbaee Bfitofi bert rntrt wel mi hesrsblj ki I sut lull
ra ?''.)? ?i,d btv? I ra I I
i. .1 li,,?,.*. , n,. I., ? , hliu. loaii. i ?:,d VVooib Pi
? lljtutmmt? A
I II i . ? ? . -| , ,
. ?
pitt? ilir,
).?r.l "
?
rpROrr FI8HI1-S IDNTBT BOARDING.?
I ' -i?R-.l
?f bo?
?
?Qotefe.
II.' .
:
'.
1 IIIAM.
'
t ? ?
?
'
? ?
' "
'I'll:.:
I ?.
?
i- i. r ti -
WINI l . "
iii ?.
?
i ' ? ?
I I a
?I i I; in.i |- . '. ' ?> ? ')-..
Bitsotiont Otaste., -Stma\t%\
\\r.\M ED-?A SITUA. lO> bj
? T.
a 1
???
\l.l. I". ! i - mill
?rill
?
\\ 1 ?
? '
'
um A'i io
l , A
:
?Hnotione Wa-itci??til i ?-..
Sill iTION w '?v. ii D? Mi '?
at I' ,
?
N
li' \ MAN ill
1 T
tjcip OJnntc?i
4 OEiVra VV W i ED. ?Want? 1 : ?
, 4 , , ' ' .Ii.
! ITIIHI
.
?
I ., . I . IT
P. 11. Hu) I, II. I
\l i ? :i i OMI OaSlTOIt
.TI
\?.' \s 11 : i ( '
it.
?
, ?Wa I li lil
ty,.,
i i. i . . . . i
0-1 J t .la
%,C U'.jO'ii it Hun ?Toiiccrn
A. ? ? ii ? i i
?
? i
... . ,
IM i ? '.
?
,,K I
I
NU? i
'
, a'. . r ?
1
I ' '. '
Norn - ' i
?
? ? Sr?.
' ? '
?ON?.
I a NEW
.
? ' i
i ' ' I ?tu im?
' '
???raaaaB:asm??smmamaaaaraww_ra___?a;?_?_?raxaam
fl, ::,."i:i'.
J\' ?*! '. I.'l? *-! '
-
'
1
I
111 "Al
It I
?
pAl'KU M \( II!"! I. . I " I
1 . ? ?
?
'
\ri.i; CO .LAH 'i .' "?ms
-iVMI
P
? . ? . -i
'
? M - ?? T
'rill. IIA??r.|St?.N -
III'
a
I I
? '
'
li li.tCI H'.IUl
? I
k. i hoi ? i. i r
? ? ? i i r
It j
'.,.--?
i ? ?
-
.
i
r ; . ......
i-v..
,:,!./ Ml.
,
a ? ...
. r I Colorado I
14
Ti' It
llfbl ? ? . ? .
I
? ? a
? I a
?
I I .
' I ? ' .11..
I I. '
? .
rpi?E AD'iM \v. UM. IIKH I. I'll.
li (?SLY 111 i. ri- . Um 1*1 III".it \
1 ? lill. A. ii PUOM Til? ti. . .
? ??,.,... ?
li II' IT \> III. " ' 'I III li I II li I lill? K. ?I li lill' IN
in I. . . , A . ? tot?, ?ada?
' .i i ? .. I. i \S(-ii|.I I r
? I.N ? ? I ., a
Giilro bn faction.
' '' 'lll'tia I ?
|>i HA NOS Ml i;u |\ A ( ti . Iii.iiilv.'i pot. 4th?
? -I ' k1 r,. li ,. ?
- La ititi i i ???
|>OOK TRADK H \ I I ROO.MH. I9fl Brn
as LEAvrrr, BiTtKi mu .-.* i i ?
i ntlin?? Ai ?-M. ?i. r ?
ri^JlOH, \ i 11? ii \ ? r.. " n" ,? n . \
I \ tf run
I 1' . ' '..,'., I- . , M I U. .' I ' ?
.
..i., i ?
i ti, ?/'lin id jet, ?Vc
ifUUKIAOJ i : ' l '.
V
!??.. .
(Trciin 51 camera
0PP0811 ION LI?
U
?
ll*ANl
?
,n th? ' I
?
IKT
.? . ? ..
-
? . ? -
I -i i tit. ?
Ol'
* r, - . i .
? i I TO.
-
.1 !..
' ; ' ....
I. .11- ( iiMl'.sNY.
i
? . ? '
i.i 11, I M Blear, loot afC?
i ? ? ' ? ? ? -?..-a - ? ?
?
ko, I ti ... i
v ? - ,
l-l ?AN SALVAPOB. Atkin?. I
- .
i .--.'. ii
C\\ '-.'.?. lil. I- \.,
I IIO.
l I : .? I
' ?
. . .'...'
?? ;
LEWI I !.. '
_ . ': I.- .?
i,'?)'; iT?v?N.v 1
. I ..,!.. a
' . ....
'
lu.,: i I -I,
I ?- i Company'? S ? Ml tin.\| s? ;.. ? .
-
i
*. loBt ii ??.
I
. ? Cn.
I??i. i r. i noli i i/u..
I , . '.' ANO I '..,!.>:
I . ? ? .
LI
fal RH UK it le ports, on
. I
bim Par Ma ii .'au,.. I ?prvly lo
. , ill.-:i.s .-. ALI
Ne. I - . '.
, i ION IN !' ? KO! l'A
? i .
? -. .
. a! .. I
? a ..
I . . ? I. ? ?
I . a....
A ' . ?
I
PP'i 'i. ? I ?OLD.
. .Sine.
'? ' ' .
.
'
?
1 i k
' '
i.', P?O Al
l ? l? .....
I ITV l . Wi DM C,'VV. li I.? II
. . . ...
IB... ? ' ' : i V u
V.TSA................ '
? II 1 Hr I
air ,isi mm ?? r .. a.. ;??,,, ?i L MB
.. ". -
I -, li |*l? a MIK.
a
.?T
! ?I. -II
. I . . 4.
PA I
1 . i? S IS
1
I ?. it
...
? ?
Jil "? I I
CTEAJ l '
i> i .
i .
" ' | '
H
? ? '-'??fjlT,
' I IT I'
* ' Htm
-
i . . .
? I rk
^j vi I* i.V.I? .-I. '. ' ' <? . :" ' ION C?M?'AN ?
t
M ?.'. "i--.". TO 1 ' . ',
.
- i. '.??.
I ' . '? ?.
.
I ' 1. .
. ?
. .
.
i ILVA.NIA ....
.
.
.lU
?
I ' I.Y II
' . '
a
I ' ?
.'
I '
'
?
i INI 1 I . II*
W INV'S HAIL
.
. ? ? ,. i
r. ?
. ' r II
i ...
.
Fin-T I ah? -
?
1
I
r - ..I'? .a, at ?u
r
.
i
. ii li
i . -?
. 4i
i
?
?
:
l
I .
i
'Pill. MUMU AMEKU'A> II."1*
1
i .
1 " : ?
-
; I., r ?
a
I . ? ? . , I ! ?
, i II snd ?i. Au uti If-, .J
? ,
r li* i
.i" i. ? . ' I' Ml .. 1" I I i '
?tit: ill AMPI
I
. ,. . ?
t
i
t
I- i . i? .?'.' i " .- ty to
ll|:tl . ? ? ? *. l
rpilK SOUTH OBUM vN LLO. I) ' -1. VM lill"
I
11.a! l a?, , , . . .
ill': J .1 II.
Ill-I'l It I M IT.)",,
Takln ? :
' VI"?.
al ti? fuiiowiBf atoo, i .? aa.aidu.lt??*
l..r ll.r ti? . . lb, ,, ? . ..,??'???'. - i
To '. I. arl I-, ii.o Baoa?ft!? AMI Kit A, I I
malt?. a July 11
l?.t irrifi.t a ?a?a. ma I '"
m : nu ii? i r?, Ra i? Braada
?tciimlioiin um) l.iiiiro.i?o
ALBANY Ik?a'I? -I ' ? :'<V.. Ttio Boa -
f tina
Bivi ? 1 HI lilliN va I .. . :, \ *, ,
VI ? I, .! .IV1.,?| Hlll.l*!.?: .. l.lll.? I'l ? ..III .al) eu
!
i ? hart
I ?AY I IM i I ?, ii "\ i ? - \ IIl.tARD
' ! ". I.V.,..
I
I
'
- .
B__.Mb.Mtl ir.? fla?r-rt-o.
D! j - , ??., 'i
ai
?
i
lol?
?.i .
ni'., ht
i
_
KI. I' '? ? !?'..
... ?'dock a. Di.. ? ...
?
.Ill II
: i . . ? 4*
. 4 ' .
. S 7J
II1
U'e.t
'
,.':>i: NEW lil N .ti, WEST POINT. PO?OH?
I ,-.) . . . ...
:? i ' .
s i r *. ?ni: MAR. Pi ?Avi.r.r.
leavet '' ' ... k.
LHlil . M 'M - '? ' I ?
a ' ?
?
r.'i'l. i. ?.-t.?.cti: ?
1 Du
I-. .li
?ravel Nr>rr??.k
irriT.I ?
LX)B ' ? ' VI -. II Aitil'Oiil?. WHITE
A >:
1 ! ?
i ;
>
?
...,?.'?
. -. i
1,\i,.' ' r ti -- 'T -
i
?
Di i -ii'.ii:; our- i
r
'
t-. ' ; - - m . i
?
...
p. 1*1. I ? ', VI , ', , I
S
MI I.'IV. ?PE? o "I? COMFORT.
I ,?l: la. ..IN.
i-M'r'It PH."' !, y t IHl'l, I. KAPUI'.??, I
?II.? ? A.S I)
., :
-, i?r:K
I'-ITr .*>? - -i led), M
? 'ij ?t ,
'
..'.er- , ?
'
i - ...'re of
rp] i . - : , . - i li m i
? t
lilli i ? ? :,A.-.
IM . : '
r
-
i. Ni?.!
m .. " .AI. - ! ' KSMI ?i'liR??I \
r I
? ? . AI El
I? 1
: -m isa "i nil. uoi'Tr.
! ? I ? | ?J, O? S
, .
ra? i
I. o * . ?
a , a It.il*r?v I i ? Daua
r ? I .,,..
?.'.Mi l;\ II.!">'!* <?' NEW-Jla?fl-EY
?V i New-Yerk, feet aT 1
. ?
i ...
? m ? m ??..
v... ..
. ' ?? 0 ' .
11 ? . ? ? -! ?n
.
I ' lllnel ;
, ? ? ' ? ii???n
I i ' ?in l'or
M? ich I ??
1 ?Al M-ni S : '. ..- dip
?
I
1
, ? ?
. ni ii.d I . . ? r
'
lu. t, AJlcBtotva. Mtacb Chooa, i
Il-- f. reat P.?c4, B?lii'.eb?:n.
?
..un.
i
-' Til.A!*?-Par Pulou, Aile
.i.
; ?! ?? ? - . r a
- . ?Illial
. .: . . . H., a s
??tail*
'
t,'!.' Depot foot oi
I <
? ? ! ''
a
, . rtll?
. s - I AVoa
4 - ' IV r.t: k
.
'M ? -i-'o-m ?p.d
. llll.DLIi. Os .
A' .il.
II li LF.M RAILROADS.
1 C
a
?
.
I .
..
? ' ? ?? Uni it
a : .
?rali
. i ?
..... I l'iiuf at-I I
t ? IA ? t, as ... i, I. ni ugtoo,
r I
I, with i . -
? ??. .. - t ,.-..' ?t
. . it-1
?.
....
.
? 'r I.
'. .. ..' 'i. ' ?ILROA?.
' ? r r Tirant? if.Bth m\ me. i
?
'? v taai
' ? ... , i.- H, (r"?.,i jrvi
(I ? ? ?
t M ..?? JUO,
'
Ir I tV,
n
i- r ?;?-,!;]:, (11*1 xjA.
.
. i? i
I ..i-.i. Vm.cn.
I r
?
I -Jo ii. J ? t. Ul..
.
i I MU MM*
I. ?? ? ? . ??.-', .'.I I) p.m.
-
ia. ?i ?j (K?.a
? ... i Usa
in
? i a. ni.;
!
. i , . ..) . .. I _
?
, ' '? ?
I ,
r it. 4.T p. Bl
. .
?
II
*
VIOIMMSiti I l-.SSKX li VII U?A? I OMI'AN. -
. - i . ?
>
-
?nuit-il, a
?muki ?li.i.'N UAiLUO.vu ..i m:w -Jersey.
lal ley I Hy fat rirrnioel at 5 ?ed 1:11 a.m.?!
II Ii p. ui. TI.a
J IJ. 4 .'-? tiltil
THOMAS I , 'i v ? - ? r I, leal
II AHITAN aVi I'.I.WVAl.'K ?AY aBAlLROAl)
It ? 'I ' , , - M 'VA '?,,',, t a
li'ii i i .... ? . ':? ? vi! !.-*?? l"i?r No A.' N..it.i
Brid I ? .
?
11 a. io 1 , t. I?k "| pi??' . ?
I I Pani
? ? ?. i - ni in nu . . v .
.
Ipi ' i !
1 . . ?.
II
? . '.,
r.t
. .
- ?a
VFW-.TER.SEY 1? \ FLKOA IV-Tr-tin? .?-.y M el
J.1 t'nnrti?! ?ii-?? r.- Pan laatraii BTaad . i ?. ? Ila it
?* ' -- , I ? ?. i?,1
! ?I. ! !.' ,n' '
--n la-Baaa in. ia aaaaaaBSBa???????mem?a?aaaraaaaaaasag
Z wa. ?:.:..: '
\ 1' II __,
... ? I..11?
? t- e ?.i
,PAI ??ta,
' a- r
tHHA KEM M1..
J .1 . -
! e . fin ?.irr??
... A. W.
.'
I^??rf II' ? " Hi ?'Hl . ?? ii "i v7 |\-?:nrr_
? i. u : maa a
k? I 'S?
B MI h r .tal r -r JO
.'ALL i ?LLEOE, Ji.i. ? ".. /__
li"*' ... .Bftry.
In ? i u rtuusui luroiofj Hi. i a, s?_
? .i -1 ?> ' I .1 1?^
Ml I8S ARMSTR?
?f _ I-AND I '...| 'ii
BOABDI.? '- ? rlOOta,
v?r- ij-hlrl ?4.
?ni .r - - ' ? -
... . I I Le L-lltiJlMOag
a? abor? ?II ? ?? ? _
.-? ?I'X'L.
A? M 111
f
\I IL1I..1.Y I1?AKJ :: Li SI iiu<-i.. VVli ? t'ir-i_Z
??'I *? V Utnil ?fra , ih-. ii- \ . ? ?.*??? mi ?.rnbat*
a M.
? m:i .'.Mi-, .-t uni?;, t?.- I'.us 8 at
J , ? ?? i in . m isa
Pa . i,-t ,. . i mn ?? . ? s, ,,-. !-? I ?. A -
-Tea;!) ero.
\, ' '1 N . '.i-i?'? ma t, i * ai ding
Fr??ri mi ? prtrak?
-Mar,
t.aa
ft N \ il.i.'H US . '.i '? i : I i .l.leo?
. l ? . ? 1 a . ?. alia.??
'.ta?
-) out
t*gM.\i llEES v. am ii' for i t, ga
A . i i - r??
'a a 1'llUCAa
S. \
?I' tSi'?D?Two lady i B?1 II Eli AtasV
? ? i f.r V. I tod I oaa
? . ? .a
i ? l ?t? lead to .,-i ?vilaa
f . ..i i .
iltuuictil ItttaMUtttS.
ARION riANn-roinr.-i; indi 0>
' ';"_??r.
-a ? ?
- ?? ?n?
Co..
? Vorft._
A SPLENDID i'lANO io . . - ?*. S II. litR
I. I't ii Mra-Ulo.
Mr-Ul?,
vaairtntn! a >???!?: ?Bl i > u ' 1 .a .. saaS loam
' _
nOARDMAN A GRAY riANO-FORTE- fo?
l.lf.E?A fr-.a I : r IftSS -roll ?
_
/ MU ivl'.Kl.V. a\
Vj
Ma-, hit. am .-?
OB v
l-l AN? ?-I?. I
?V -j.
Moran - ?.Jala f?. lb?
. . r - ill r ? ., . -I a?i.?eJk
? .-..i?tr?ili?r and IJrtab?
1,-MM. GABI I H. Mi 'tnlii'i'icr ?f Bul ARK an?
B .4 I . Ill ? . Ila.'.' Itara ted | .rcl ?arf? m
-I li.?
B. ?V
j INDEM sN a? ?SONS'
PATENT I irCLOXD PIA*.? > It >U TK8
IV* - ? lad ua
?LI)-MM? li,
NOVRLTT StTPEBIOHITT tr!T> KXCKLLBNCB
? ?vr re awarded I -.a
li ? ?tv-- ! i of M ' Karnaai and wlaat?. ?ay
i a iB
?, Sr. *J> Le Bay i- ' ? bl*??
.-.ii lor 'im i_* i, , ? !.. I ? .ii . a/
CTElNWAY i. 80N8'
IT | I I'PBIORT P! IN "4
I ,?? I??.?n IJ r'ir?: ?'re ii.n ? a* lh I rt- ?i J I . ra . . t .? ro??r&?,
I '.'ra?
?t LoaJo.i 1?.'. in r.tu ?.,-ruioii ? 'h -.?! | .?tinIrM
til j ? . . a, r '
?? ??in,?ted t 1th ?bel? P?:n ? A. g? Irrwi??
' a?,-. Bird I" li..- yena. Mt.i- ? 1 a?1 ti
\ \
RIVEN ?\ BACON? PIANOS.
a i.nrln.-et ?ft , air Ivtt; ??!'. BBBB
aa \ ,.rr, ?:.?-?.. .' v io Bl?I
a v.. 1 on? (ara.
. a?-?,
' ... Y??ft
rpME HORACE WATERS G -, ana"
l'iii'" 'i i ins.
I ?..J r*??L li 'I *.hly
'.?.-tt?tt,
: i? ? sara
' Sha?!
. -r p.:-. HO I'll
rPHE MASON A HAMLIN CARINE1 OROAJpIj
I i'.,.. thaMA-SON ft HAMLIN IN." Potty?
'. : .,? b?aa
? ?. al (a?
as ??
ra ?aat
i|_?
? I, V
li i ?. lin. f.i mart?
!..
'IMK WEBER l'l IK0.F01
1 - Me foma
N.iaaa
iii- la.
? _ ? , ... : PtAMO ia
?i J oil ?r Btgfc
?l>aa_a~'
? i J ?I ?Mlly.
si s 1. . . ?.laiy.
rprtE iu:,\i.i-,i _?
l'l hNt>r*OB 1 1
ia h i? [ r aa Maha by a?
- . . a? ? ulk.
and ?j
!' ' - I ? a I rta
. <a . i ?i'.aaaa
. .
I II. Ill Mi'll RT
I TI,. .,.. .*. N r
Jnssrasit Compsnte?
Orrti ? or ti? . Ok i
N?.? I OBI .??ii
IT ? Mi I'liNt; of II U i -?.
. \ i . . T ?a?
?'.'.. . ? .'.I.??!^
timm aa featwaa i i .??tAit. i
n i m I
COSTO! ? COMPANY enUtli. ta
.-1 me aa
i ? i 0 I. ill? ft
?"?truy.
TilK CLIi?TOI,
i n: i. i ssi iii*. 11: i a i ra it,
BO IM BBOADWA!
- ..?Ml B J. ;., 1
I I-' i"\i-ir A' . ?S*."....
.. ?tua,
:.
lan I eM? ?y _?
' ? a. ,r
l I < ? I'B.
III).
. . I- ,
i hi I.II I' !.. i H. I VALLE
lUP.Z I ' < . ... V Ki.
I
! a . ,. , r ?4
ra i' .ii, iiikh,
I 8. HI'KT
? i? km ii. itriM.
i WILLUM b ? ii??MtA
n ' ? i ??: in i ,' : '.
I , I a ?l'l It LB,
MYLvi srea i. ii v> vun.
Ata - in?!.?BB.B_
J IM. .11 AMr ?. ,t .-irr,?_l??.
?. ? I ? e : I ' ._
Cocysratttl Notices.
NOTICE ro CONTRACTORS.??Topoa_l mi?
,- ?i. ..?ti ? COI???*?
i;t.ky?c?l?| as?
ti 11 ?. i ? n. . ' r | '.? ? ? , ? 1 r.I e .lo. tv? tr?
i Bro. Iwm ?--i ?a?
, f abell
""*. _fl
' 'i-a
i ra?
??
Y Ik*
? '..l-d
-al
. . uiliit.ee?.
..?-n '.cm sa
-ititi,?51 41
*4?a?.

xml | txt