OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 10, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-10/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

FOETLAJNJD.
on satm_ay and
Si' '. !'
ni i n
[I THIS AFDf^I :
?
i* '
1
I
1
I
?
... ? ?
I
a
?
?
V.
I
I
?
I A
?
-
I
'
1
]
?
.,
?
'
-
?
?
1
t
'
?
A "I
A ' ' ?
a
. . . .
I *?
?
-
H ? -
?
H ...
I
I
l ??
?
lilt j
'
I!.iii,
I
:
1 DI n. ni TBB
? " ?
II
und ?till I
.'
hil :? ' -. :
i.i' ? ' ' ?
'/. I.
. . .
1
? '
' .
I
. ? i on a 1
' Ililli
.
?
f the Ir-gil
'
i
l'i ol'?lion for Ihr t'ily.
*? . -
tV SB
-
Hager ? ; tot? mt
. . .
*l rin ?;? ml Mitra-pn'a?.
'
-
'
'
?? i
....
'
v " '?! - '
' ?
'
'
I* ' .
,i:,. i
'? ? .
' ? II .' ? ? '
- .
Byrnpnil. .:i i: ? I
?
? '
: ? i
i ?
i
A
?
i
.
.-'
,
'
'
j tee. at 1
?
,
I ? ' ;
i
- ?
?
_
?.i:*?, an
? - ??
?013
'
I
?'
'
?
u
1 1
? *
I
.'
rags pu (in i'oabt.
i
"
i ? '
?
*
?
- .
? ' ?
I
I .
...
?
?
I
?
_
. . i ... B.?1 .. ii .
I
?
,
OB ibe ?ay. wa ?bali
. artas?
. ?-- |, .
?i.i|. Msmhss
-.. . i , :
. ., -?
' -' -
ii
l -i-l'li II . Bbd i
? '
; :.. I '
'
latee. I
'
? t
M i
'?
N * ?A
nolan ?mo?,ita.
-
?
i
'
? -
i- -
i
MTa-BSI ?ill, IONPI.ti.B4Tl ?"?
'
i . .?? tri vi ii
i - ?
'II ra I nn I '
?
'
'
-
1 le li. Ii..... . i
.i
I
I , ' ?
?
?
. : .
?
i ... l: ? ' .
I
? .
I ? . ? . ?
?ABIMM !?:?- laTBaU
BTj tana og mi- bbm v aso. aai ? w
i, ??
t
i- - i.
i n ? i if ?i ? .
:
I i..*. ni ? ?
?'
I. B, H ' i. 1
ii'. ;
? .
- . an i i a ''.ti
? | , ?? i ii.
Mi A' ? li V
I ' \ ?
'
in li ?! ' ? :
:. ibu d
i ? i- ? i ; ?
l
I I . !
' 1.
'
FOU ! ttl i?. TIOMtOf.
1. I
' ' '
: ? ? ?
i
'
i . .a
?
? ?
death
'?
Ti.r lim? 4 alto.? 4.? a .iirltrl?.
I
I
. ? .
-Ion. It .??al ?. IBS Bl. Hu? Id.
_
Tin ttrntber.
'
II
"
' '
i.
i
_
nil un tua?
_ . '?
?
'.: i . . ,
'
i
? - ? -
I
-
?
'
-
.
ore i '. ? ft,
Tin- I.or? BUr. C.toig. Uruir.
?
i
:
?
? ?, i - - -.iliu al
i-i
.
?. pi
?; i.
a ?If. I m p, itr i i - Sr. Da
i i
? - . ? ? i. ?
' i ? i . r li
i . , ir
?
:
li
i i ... parallel ?
?
?ed hil
n !
?vnr.l bel the BoM -r if- illili-1
. lie?at,
? ??!. rat?!?'-?! 1 pi :'.' linVll ??'?
?
O Its pi |
:
!
;
peats. 1
? ||
I
? ,i ir*- I
; ?
.
1 a
1't.ilaa? Iphia
I
1 :
. ' i
....,,.* ? i | . w.
t . 1 ill! ; . t la 1805, f
II : I ? ?? ?a I .
I: W11,1
| , I a ,
| ? I
? '
ti le
\? I! ;> I
i printing ol
? ?
.
'. ' ?
true, ma the I
I ? !.. I |
I ' . '
I
* ? ?
'
'
'
lu Devil linne? I.
U
i
i
reo ; l iy
*': ? I
?
'.
-
r
I! '
'
'
'
'
lo?!:* 1
?
?
'
?
?
?
i '
: -
I
i ?
ii
?
?
!
i r to him. Al
-
? li
i
?
. . ? ?
'
i I
?
'
i
II ? .
? ? ?
?
I -
-
, ?. . -
-
I
v . ?fontion,
J
-
I -??? e ita, Mr. I ht?** ii?'!
?? " ill ? will bt
n tod
..?-;? I
Ifin-w Lim ti ? ? tiu't
-
j ' UTI tim'
: |- ? aal, ni bia
?? ii., and iii"
k mu. t? .t a, sv.w a
T.'.'r Broohliu t otu?ton 4 oaneil.
TRI ? ? i,?.,.
It the meet?ig i I I i. iloj
...?til? ??*?-??? - stn ahern wat tofcorQg the gstl
Ina for c-Bip"'
?llt.etl Li ,.- || |a'l>i???.'ed m
. i t.. i totora DI - iel i? ?> rtmi i s
far.ir o' | i ? '? ? ?
m it tee wai adtiptelVa
i
ktttteg. was r?rerr<-l
?
. ...... _ . .
ol i., i i ? 1..-. tv m, ? ,_.i? .n.yoc deoltet t?y
tbe I ?> .rt of A; |.-ni? in th>. mean
Um? ti i ,-..: ? ? a.. ? i
andJu i ino fbes that bare btea
I fur sot t* the License Co
, ? ?. '
1 ...
-
.retted ?lui ftoed 130 tor a
?
A '
If uaooni ? '-ni? l b" pwd
m 11. tea ino
?
A ' I
kates boina d'
. . ? norn
i
- ; . .??.ii !)?? Ba?
ler the dil II .
li . k1
my aetioa
-
Law 1/the law an .
li. I Bay at once to the Li
? , " : ; With 1
? aal. thai
.. : nek ..n
' ?un'.
I r?i? ? ? the toaatw, Bi
bael Real tata by
.vi I -vr- t- Uti -r- . ,ircd if the lew wat declorel 0
milkia?', whee ?eeeyi re
!
?'..?' i lswsi 'I
? : ? '
, . , . li. 1.1 I)j- the ( ity 'i t
.
. - ;
.
." ?. i
paid I . ?nea to be
- . hi
i whole matter. T - led to tu?
? . ?
.-" - v i ? :'. 'rman
ML
? \ '
?
"
rino.? | r~?. ?
?
lol
? - a t ha asu-l
_
, ,.
: it., wotto ???
hr , :.- .... ? ... ???". r-u."
......
? i
-
" '
-
;r
ama ?...??ataa??? ?.?ti np
.
t ' ? 1? d ?
. . .: t . ? p. -r
with the
kkon leave? .enden oo_
I. ?. ?
.
! I ? . . ? ? ? ?.rid^e
. .. -
?
'
?
IN-. ?A -J iii ?Ali I A?: ?I ?a.
: r Com*
. i i i- ? ' -1 .iii-.'
.. pane I or?
r, . - ?
' :
. ??? hist the
1 ' -
I
p. rsl
?
1
? i :?!..!
I !
i
i ,
'
? ? . ? ? ? i '
. - ;
-
.
kB Ab.?I 1 !
I
.. . i
. ? 1
i - ? I : i
?
-A.
: ? ? ,? ?
? i .?r is-. 1
! I '
'
?
-
li |
'
De Lu Malle lu?.noir.
I
i of the Do 1
: ' li I ?
r i. ?? ? . .:?? I
?
: ir te?!
1.,.
? ? i R .
. h Met*
I i . ?: D.
.i
i -.1 .?. Baa 1 i
, , :?i Ai-iJ. Classi
?ii.' Me to Kei
... lOhli rr.alr
A * . i ? 1 1
:
H . ?, i trotea
Road - . ? ? '
.
WBB
? ? '
.:? 1 i- .??? a:. ! Alt? HU
!'? - '? Lot,
Carr. In.? 1 iliward.
I
a
' '
niwir liie
_.-._- site UtMl4R|tB?_klbl?a_-B
'it pirkiii? iKKkt', ?? B-Saa It-MMl Ha BBMeBSe wee
. a
lia ni yciUrJ.iT i>j Juago
? a Bmes imonm
-i . f : i ." ?ipi?,] Ifkrsaap
< a Millaa.
Pr_ail yaam
. .-ir~?, tftuta
glarj te the thisl dgaroa -..at? I'i-smb
It lathe osa? oflenj? s??te l-rleos I
? Mi?-'?' If n ?vat frto.ii s bli. way. p?
liary ?.
.?nipt at grind larran? in itiihift??
. fin twit yean. Jobs Wil
: i ,1. lina poakoM. ."?'at- Pri?es for b?? y?ara. Caora.
' toolooa ? lea : at Bread ?an ay htsl-1'rit.M, tar twa
I ma
The Xribaao l.alargrd.
.fi'iiBTaia
i?i baa boas Inert-wd awt? tin ?' ? i>tioc wlfl
the amil.*
TKKorlS.
?I'lPKLY 1BM1P?CB.
SOM I vr.ir? gg oia>n. g* 0?
?1 ?4 ni ? ..in
.'auliterib-r? . 17 IB
'I ?-?liri-i-ifri", a Lira??-i| li iitiurt al ?ubaeriltert .. MOO
I - ..... Iii 00
. 33 ia
Aa extraeegy at, t>? ?-?m foi eseh ehib of taa
?. si; Ml a*S_?l mm IBs.
? rr!" T? I '-"-?r l ytmr?104 Bomber. . gi OS
? i 7 ir -|.'i BBB i?i? T SB
.-?, i'ume? or i?t?r for ooah oeo>f i oa
will r-'.'ei?e ,ia ?itra oopf
nraaasrtauS er> ?iii meeta* se eitr?oogy
m
BAUal TKIHUSK
? IU 0*1 ?ia nu a). Si lar ? i m
-li? '? _Till. TIUKl'NK Maw TaaS.
D1FD.
BANKS-CM Mead r.it/trt BftNaM MM- ?...ft-art ?c
..tri. Bmk? ?i i
Ti" ittid ?Hod'?
1. - ' ii. I- -i M . ! ? - ? a- i- li K B IB?
d? r.e I.?- p,r-,* S-. .'I I?. : .? : i . Hi -al ya
BELDCI i'.??iT?ai.i,?t:,e..?ilit_?,
.?i? i??.?, ?i!. ? iii? He,/ IA-, l.m B-IJ?n, n7t_?
?
Ti.-- rrlttive? and In-iii of the tam lr t-? t?-i?(t>d lo *lt?al mm
I ' ..'.J.a I i? IJ a' I tomeo
I? i?. witta it : ? ? ? .. -,.?,.,, ,i... ..j ijtooa?
?? d.
CIIM'MVS?- " ' , ? H.-h? ri?rat?
orilla Han, 1 and M--.li. 1. t lupina. ??aS
- It.r p?r?nta P-atnaa?
?... ? i '.i. i-,... i?) I lib las. ml
i u. K< li ia.? ??. I mandi ii? !r. ned l, alua I w rtftaat
Battes.
dbMijit-ai Wal ii aaaa ;? J as a_aa_y aaaBag- !??>'.
'i- M II ... 1 I y-i
T?i - ' to t"?ul ?!.. i*??a?a<
!r?ui hi. Ii'.r r I IS . I ,, . ,T ??la? ni itu.?f, a
I. aefc. and Baa hal faa?aft Oaiel? C1 r?b H>. T?ri-r-.,. B
Hai.? 1 lair- lijl. ik?u larry a m}
KM.!"!- Oa .'?' ?, Satin A-in? ? i.ittab4'hya?fba
? -apee fin? > W ?ra???
lay Baratea ?tlio er arlar?a Charos, te Bam?
it'a l)r I!
- BJ J ? ' ' ?ii?' ?< '?dJ??-*-????
? : J II v??r?.
iii? rr?.?,!,? irT la? tain i I -,,o? rtic? ' f?r iinararat
111 .li I- i ?' . . V.i.y. BBBMl of A li llagar, a*
TAI 1' II?- ?.
? l?aaoad friai.a? I the lau ,'y are r???- if II- t.ivllrd' . Mtonl
bar faaaml, to-day (To It] I - Bl ia? ?? Ia'atah p a., a
Lor li; t '????..? N J
LF.vn - i.a- ?vu .of Jt.lv t. f ?i v?tle-ft. Mo?BL.
1 ?ter I ?;-.?..
- olly int.'el 'a ?Ka
N. awalajipB
?
. J dp 4 Aonhaui R Maar, a aba
?.'iii y?tr uf lui Al?
It It-iv?. ?n ! fri- I. t : -raia
: '.??Sty. I atu L-itt ill i ilaaft p. aa, ?iKiS
flUlll?!! I
I Or- - : ?' I. H Maatm ?fle?aoia. J?tgB
M?y. only dai.| i ; - i It -If?a
... i a? r? ipaatft-aV tattled to altead Mb MsobS
j-, n-? Kui.--.a ? ?? r<?. it?
1 a.- Tanti ?? Ham I rit?!jin, oa IA ?Saa?
lay afin ?oa. at J .
? I t? ?f b?r m .lilt, ?a
My. July! I*-? v La ? wir?* lefts H Baaa. a* Ma?>
.:?, C-aoi , (ft: . ?????
\.<>/\S/ ?CM ?>?:Mag ' ? i ,?..L.rimott In-arlft
vein
' '.'. ' *r?l li i frnliliiart
li ?<-. BMm. M ? ? ? ?' li ? i?j i?..B?fta
?li''.' a
BAYNES?ila atti i. I Km Ann? B lUyr.r .?I ?i ]<??
i- ludtbaa . nu ?J Rayna, a? ..?ii*l ia
..? i?. ?? rti.itg
a
MA-US" KOTICE-I ? Bo.e_jr.eadA.au>
fue na . ?? t. omi b.M?, an t?*r??iw
, ' 1 - ?? li??
o ?'-y i. i ?pi. as
If lit. li a?or.
P
? ?? I y ? A?r.K ? mr-:. )
i_?w UI???. ???ratiry
? i--.il .irlaUM.??.
?a Bee
?uc'-.i! ?Xotiire
l.ale? Araby ? . ai Ora
? | B ru ? jj" ??
NIOHTBI.'J 'MIN.. . M Bui?'.?*
larir.ii.i fksaft
'? ? '. , ?.... a. '..ej !? ?'.tia AU
? ? . ? - .
H I'biMal ?4ullt
I. VI ?I T SB AM? OEM n.I'.MEN.
i ii N 1 l.'.'.MI.N ^
Hi," ., . 'i.i
- I M)
MOU -..iza ?jvisfta.
.at if. i
'N ? ? ,
. | ?
? )'.? IV i ia ?RINO-T.
li ,i r na.? . , ? Marts.
? ? I'll.I 4
r').\Tr.i? v. . , M?
-
N vat ? g 'O ?r filfa.
? . ? iba
? ..... pilla ia
?
r.ir .
BBdVLl Ulr' ???-5TKM
A.,.1 i arma
, . ? aa i ' , loo?! ?tu*
(1.
II -r ftBCO II. ?*?
.
_ RATHA A
i - iiijit-hrit taai.
UM O ALP Ift
IATB
UM <i vi v ?v??N.
. Mj .3BU Hil JAUH s, V|^r,t-olvBul
M\S'
I 81 ERLIKa HILVEB w klir,
i . . .
I IM I l.l I 1.1? \N MIKS,
?
aoKii.-.M man? i.M iruisa Co.s
l-l. iii 1> \? vin .
Malak
' ' . ... au?aa
\ . ay ib? aura fia ST* ?u-J .171 HS??AO
M M v ? . ? . 1- i .
Ilraltrr??? -??I Hi?, baree? Iram th.* Ka? Kadl-?l'y
Co. red MBM
?
-
i? ? . - I ...... 9?14*.
IV l ,i l : ? ______________
?at,Ultu MataarS ??ill %a paid I ? ta- i.aira.? ?i ???
FI'NI'SI ?il.'KK.t; -I fra ???aataB?
,. Ila
? '.-? ? .... a? ?l.?*JA
? ?li in? lal ,-??
i I .: . a . ? .?ja j?*.
\s ? , I ?a. ? ?...I ia
... oJJl.iUl.-i. Bo.
________
- K.irdr.1 :t p. m. 1 InairiS Movement. ???~3
,, -.;/? .J . ?aurou taai ?*ai*?a?
'
. .1 lill s . .
I. .'ah k .-tu i?a?n,
BALI BLACK It I ? ' ?
lltr? Bil ft M'LiiKB
ii . v ' ?
a?I ihrfr
? *
VA y '. - IS Jl - ? -r "ajf
Thr /ero KelrlfteraiBr.
mihi i\ m mi in..'w K i '?MniM'.i?
?1 keep ?.
Al ??ia?.t?<4 ti ? *???? .1? ??'??? ?' ' rn?d?
\.k liU-i ?.a ? ??- _
'Ii?.Ula *a.? tike '"??
..,...,? ?lut ina ??? a tyirlB
'?'.jil
. . N . ' ? .1*.
M-,ll??l I ?imrnei? "- - ' '?? . ? _J;
_..?..?? .??rra?, ? |.^'l'* I . . ?: -'?? AS?
: ..?a, N..
o ? p. ia. iBTt-aft. a ? ?at
_____?????- ???
(o-tiort oad luir foi ia UMSM
E 1, I -,
UM K?r? ?lade Ne?.
- -.' "? "???
. V i
I Se UadUa. C ewiet.r, ? J???*
'?tamtmmk '
UM A. BJ-..,, NI-Hil
4 laallvr. Wrla-ir. .. iMifT
le s?
? _? -
j__,
tia te.I

xml | txt