OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 18, 1866, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

NFaW PUBLICATIONS.
1 .-,
i I. ?? ? I
i ? bl't ?t k1
? m- '.ii. : averti.s ?bel
-hh h ii r. f. rr vn_ ?p-h-m t?d ly th- drawl le in, ir
? of th..
fl i- Ki
lag locheel
Hhudael T?o GaBBakieataai
vhat ti i it'-rti r?'t. Miy ? Bl lte_M --'? i'''-1 >' '
-wag in ?? -r i?!.ira rian gnaaH *t -? : i
., ,1 t! ?' tin n- .? ,
__*__* to call loi (.< vi 11 ?i.? ni Hatcrfi n ut- -. l'crbapa tlio
-ml,: ?rti.-ic n ibe nnmber ia es
? \ . Oui," ?>i IS JaOltb ni I
atgal -r un: ..(' wind, n-lri'ifi ? te tb" tUxMeB-b ('ea'ery vnn
"d I v Al', ii ii* 1 .. :.
-??tiwi ven? cuiiotut c?t,,i?;-t? B any Ot t'mm hiet??riciillr im
? it,ot_en ai m ti Ah ?t il?- r:--'_
I , .M'.licimove
atBBBraaiaitaataretfiealit. whieh the. seidon. Uvr in
:!!.'..i(-. m\tm trha?aaawalaylarara ra
?uu> lad la tin- levtaa t "Rm. iniM.n'ti __deal Maa?
! i " a di??. ,? ih,;r '.! h- of a
.li?;ht(. <J...ii?i tir i a?k.;.iii.l Kiln!? .lal Abel,' willi a
?uiuniary vftu nu of bis uovcK In mitti?-? odthe article
?n "l'i.lo'ia! ?'. luv m ibe (luvcrunii :i? i>1 v
k?''<>f"lK'liovii, Ihrtt the pn'Tar si.lut ion OB* the ?l,ll:( iii'i.?
which beeet NrlttaBraie la Jeu ta N Sea??dil
ia trachiur ii." (ii*l iii - i?> i t;. apoi i
! I
IB ('. BU 1 A ?nea ' Bud " I >'?;!.*'? eil?iii."
Tin h ? ding artii - fur
.lu V, . Ititi al ?'(.? i i. ? . i j
??.???? - ; ??? -
i i C I?. C. a mil
" u! -i i- ntl - i ? '*!
? Heal and W. It. Al a; t. "Ti I
? I>Mllt<?
i v. arning f?.r
.
EL J. Wai t.
ami wo k. of "Kocktri.' '-'1!.' Hetbedefl
I ' ;-.s ol'
31 Of
" '
?lil..'
'
?
I i "The National Ar-nd
' I ?? _bi ilion, I".' n
". ?t lill il f-w nil Up l-nd
i ita pa ai a :
? ? ? OoapU'i
r .v. ,
? review of " i. . ? Heara," i-v ?i
? I
In 7'. /iii.?!., ., s,i, ? ihr July there ii
?h I mer, i>. i?.. ?
D.iou -," at?cb j '?!?? coin?
Dr. inn ?
r.bo l tare a li ? ? manja! te : i_cn ? .
??e-mi- nek waa ti.?- pra tike of f. :"b, and
ncithi-if 'la twoeoaldbe pat away without
He halda thai maje?al I ni thal
?ayaraaara. la regiilarlm aaeb
-he cLui.'i.n.t tin ?.c<.? ;?. ?ml u' ::. .
ite-artt ia tucli n. I?, n-i r U a\? '.:, t .
?lir?n..*-? ?ii cb uuirhl not in ?trii, r? Me .li
Sinti, cl.I whidi trill tot 1" tvcc'ii!/. d it ?: Mi . .,? Qo4
X*rertL(l."o, be hollis t?M the par'y uni
away under ?uch law? i.? Ba?il? IB well I
*t liberty to marry r I ? ? ? r . L-.
: fAMtriae. A di vi ire- ?hat li ted hy |
??iodisnodivorceati.il: it is ?i.ljr i v.
ta'.! I?' MB how e.thei part, t" it, ev. BO I '. 1 V (mu ,
_-i!i(-.j-l"s, con m any upa.u viith out th-, BM?al galil ?jf .
ikigaiuy. lu u_ elahor-tc j*a(.ir ou IL?- Origin of Uto
l-OH-eto," tb? Kov. J. Lndor MouiWrt, Il.Li., bruk?
lances with Ki?in and btruu?*. The Kev. George V. II? r
rivck, a rnuKuonary of (he American Boar?], contribute?
a r*lia?ble aniel?? on " Christianity .- ' !-' mir?i,"
?bun st and peaeal r ed 1
.ii'vei?>i?uia?iioi lalapaiea as u rrllgina; ead Ulai iaea
kaaaaaalBgBlagiaaeaealfapareBiMTBi Patrierel l
? Da. Paapatl of l ?pre. Theoth? - -
?roi. "Ut-li-ri-alim," hy I'.-'?:', is -.j; ?'Th*)
fn_tr ? I. _,' ! j l'-<.f.
Au-tin Phelps; "Iliblical Note?," by Tn f.
lotice? of rv-ce.pt CJa-mnn n: i American p. bBcatlO?k.
77 ?? . : /
fur July is hardly Bl poodaatheothei
?The Being of God, by L?:. M. I*. .? -, r_y du
signid toahow that the tv-Hie-c o? i . ; ble ?f J
lofzica! d-i?jlOBBUBtioa. "The FuHxies?, af um Time" to an
imtrie tra:i?iat?-d fiom the Dutch oi I':i.f V . :i Oo-t.-r/.'
?TUtaae-t, laata-tagth I ? world at
ho I i mi? of the hirth ot Chu.?!, ii'id BBaaiagtt?I (he ?geiii
whhh Jesus .?nu into the in.rd " *. ?
la era taie lb . >?i 'c.? ? ,. .r." l)r.
.'.riiil-r'g ekech of '? Kc'-l ii'l San?:..' .- err.
inoa-ji'.-ce, aiid wi? untie?- several imBBBaaaaVa In i?.
'The Refill artii '.- in tin
hot, li mlitalad ftimi -' ? ?:r '- ',
?)ut to not given in fu'l Ti? IHv. J. .M. Jo'l- * ,n ia tim
??thor of au iuterc?tin'- -..-. | :iy ?hat li Di Bl ' y - I '?
N'ame of tho Lord.' to vvbiih euch fr?quent allai
?ido il U.i) Sen pt urce H? aactotadea that II n? Bel ?
?aiai "-? aaloeutton for God hiauaU? bat that Uri
' t_Lt roveltt'ou of Ins p.ilt it.ui.8 wliioli i? i oaaafl ?i I ?
iii the ?ivth'ids m wl i? Le ha? niai?- Li.i.l.-if Barara."
't?er? iiTt Liia'.lj aratardel thepiaeeedtaajB el th<
.ral A.-Cuia'y al .'--. I i tot li ; . ' I
??al nou-? on Iaaaad B-??-??." af eerj ur.-qr-i mon*.
Wh-it is Vi'li I. ?Hug at all ia worth ?loi-: vafl yet
'here Ki.no o'. tL<- lu? .k ?voticei hi
which vonld not be thought gi Ldid tata
uea?laT?jipeT
The Theeit ?te,,' 1'r < ? [ey '-.M 'l'y X -
WM?itakh A .-BldwtB. rianiBBBlt aad Ilia 1 afc, i
nk-tiire by Dr. J>>hn Cain- of Kerwic':. tra " H
?ad li_tionali?ia tv o^potcd to r-.ro Cat??B dt. ?
tematic Theolokjy ins an Imlcc-tivc tataaea, ' (koa The
'ttrUuJ. (J mctc'ly fiir,ev. "The Cita'.ia. fa-oui t: e (Nd
It-Hann-nt by nur l-ord nLil hi? Afaat??. tt-BB?B
tho IhHehof Dr. Van Oo:?tc.zc4?, "Ifaac laylor,"- fisBB
The Brit t th and iVrtg? Evangel cod Brataaj and _
ykyot bv I'iki r. i??aea "S'-H.r?'.- two Lita -? Chi'i?t,''
from I.?i J ? !?rr"r ol' the typc
?rjtti-r?, f* pages, iuclndii.(.'the la-.t pall of M. 1?
_gti<U-. h.iii beeL .i_.tt.-J , but Uu-y ? I with
the ne it nuriibor.
Sew J.'nblications
MOaHl (MUND ADDITION lo THE (.1 "'
1 MaPHV ni itOiKB Al'i.KAMvUt?BY MB BaKCB
??17? ROI-BBM.-K 1. Mrt-?Blto?. Klft
JLol ILbLlJlli II.
THF. AIiBEBT NYANZA,
ofxr.hr ha?in nf ti y Bil i
am?
I XrLOL.ATIONS OK THP. -SILK gOt'RCl ?
.?.AMI KI. W1I1TK P. vurK M A. r R I I
A?4 Ookd M?<?.n'of li?? iluT?J?a
Atti, Map?, lain ?ajiou. ILu.lm.. i.? ?lap t J Ou wooli. I?) .1 ?
trow "??-eba* by Mr. Baita-T| i.l i >
fipb rronll-plicc ol lie (irtil Lakr rre-o.
whl
ai-4 Mri*? Usier, >...?tu' 1l ly rf
bT?v**<1 oc .1!'el bi I. i-i
aller Pl.to-taeb*?
In I roi i .
? ? uaoti- <?( whsltbookof txf.rli ila!? b* ' -'IL -. u .-a .??
" A t^k wbleh ?rrry bedv bj? r4*A"-[Nt.fL Hri?uh ?in?.
?? Aa? Uaemmltiy loot- iti.oi.gU? lt,%aata\B: .:? m Halter I .ni ?I--B
tmton* Ib? ?xa?''?!?.''- ?l-i. ;u H tl?r.
"TWetia-t 1 paar, in it t??ti ?ill ro? t? [IT T*?r ??' nr.! ft ?
-Baetw thai le not to ?ob.? uiy or i-ib*r jt ga-i-.v.. ? |L otoo
*'0?ar__!fty writ-M- full ?? lul.l.f t?rj?r-t??nf ..v,lm t.?sdM.
>??? ?kal watfimai? fc>trr?Uoii ol u??an? A?*! ? I.. 1. ' kkt Orrnhmok
0?in-i_l?lll?nka??- All. ?4. tll?l- ? JLo-ai 'I ?{aa?_l_l->r
"(Ib oa? wtu. hsi tilt Itmliti* n lea i..v d __n ?a?! Mr ! ? ?
auottitU? aamtiv? wi_oui??..?nd!n?iohiBi ist hil n-i.? wl ? a?
?|-l.?a?tt ?y?/r-fhj *?fLa_?0l. Il*vi??r
j. b. Lippismrr i- ty*.
rbUadeir?-?*, Prati**?*.
I
Ot-SD?G*? CIVIL WAR'
_J ?0?*C',l|t: , J'. l|, w in'
Kikar voj? now rvadt .
i-iaer vol.. mow bkaiiy.
8lllat> (1M?.Y BV RlBSi:rUrT:OI
HOLfl OJ41.V MI M Bf41 HU'T.'d'l.
U OH t ll'l POKTBA1?I AUTl?-HAr-i?S. lokf?, ABAIfl,
?jSirOBMl. BATTIi I U.LUS, V lJt?i-LB 01 Wah, rai?
"Hli^S? Wth? 8TA.NDARD. POfirtlR BlfTOR? OF TT1K
ABAT B-BCIaLlO.N
(jIWB. Ha. II JOH*- ST
uifiel.eaijoi-ui. ra?-^-m-aa-t
?aaarra*l-tatato-iw*iwa,to>w>kl?A?fcBWa__?W?jtUB
-\cr_ pnb'icn?C'G.
I Py
?T. ' i Al '
? i a? -. i ? i <-"?, I leas
l.?)l. fill I a
k i
?aft.
r ( I ?!' li li' ?
...... . J.i.i. i.min
I- Ira*.
?AHM , ll-.-y. li? I A. Tri? spa
?' ,11?
'toi'- PfiVt |., A I a Par-?*.
IHK IM'.n? HIIAl h. It lief* I? ??'.
Prior Ilium.??I?-?- i r.Ti-r?. S 1. I kalI, SI 1?.
D AIT I ! ION - ? Ck, No. 44-natttt Bredwny.
IN ()F B?.NJ. .Ml.LIMAN. M.l>.. LL.D.
I.
jr t pcBU.i'?r
f'-l ! ABI i- B4 ..I .?r It A re.
l-rr.OTH' .Ne ? '-4 I rasdw?? I -?? e . ?< -? ' *"' -? 1 Heir A ?1 . N V.
lallR 01 I... aJlVI.-? Sll.l .MA.? lill I.I. I).
I .,,. |> , , ,.!?y. (,?,.|/i?yt!,d ki. ,?r?l r? in I ? la (?II?-?.
Ira.u,UT ?lit 1 ?Jil- r ol IB* ' A n.eric?.. J'utlu-I ?{ Bl *UC ?nal U,r
,,-. I ?|?l I li" ?I I V..? C-..1..... ' ,o_,
... W11? Bur pjlt.?ll and 0??' l.le.HaUau*. Celt. ?._
I ia ,-.. I. .' -
'?Mihi -i pliy I? moile.'ly and^uoleieutly e??Ji i-?thea?ory efhla
at.-illii'w ???adit I I? mAjajaltd ?e ?, le u? Iron. I.it r,?ii
I . ?-? '. It _i|?..?e?!IC??, Ill? ' I'l'l' '? J 'IO' 1- lll.'l I .- r,l. lirlr.I ?orr,.
. H ? .ii n. Sa ??._-ril int. isa ??.d lie SstoaSBM o' 1*?.??
.4 I ? ?I ...
'? To to Arn hil I e u to rr? ?*-the p? <ti._l trd acl*nt?fr?ihr ?-??
litrou? and ?re? I i? ? i.? a : ti I i nit*) f r H.e I ? i h?n ?e tury Thi?
: i ti t iiriac.lra ??ii, k Pre.. ti uuu? I ?e?J?
I? i? ! ral y af a | sat iiiiabar nf na aasa-toe/hessbt
.- ! ? t ? : - a 11 ... i... ,,.'e'[.'i a. I.? ti? puklliher?.
UK I.l. ETON LEAVEtT
k_? A\T?
PHANTOM il,ou'il_s.
tiiirr i, lb* ti net..conn Baa. BSthrtto. l<?Tei?i?du,iloiiil far mat
111? III vii. lila TI .! a III? aal li klBt* 1?. eo? le HIMS ?'???
IB ia li.I 1" ."ik* I- U
1? in * . thr jr |tt r m-1 cn i.fi.ri, i<? a. 0
?ne up ?? !. ii a f |..p*i,ii,,i, |u the i'l.ixi'.n.
? . || ti.-, rou ai,.. ? el...;.- ? ,
III? Pli? M-.ltl Al'u? iT I low 1 K.I ?\ TIM IR
??ill K \l I ililli? AM) I ota?lt?.
Bei lad p?i>.-?. ?ni- Kastoastotjr Btoskto
non bt'ijil ii ii ,- la ?air, Pla? *>_.
J. fc. TI I,?TOM t n*
I t it i.lirr? Ba-t?.??.
Ai? ! '. p- I t.y o? i-ut patt p I.I or ?eeeip if ?_1?'ni?*
P'" ' _
MRU iil.M.Y WiHUr? NFW ll?)i)K.
ntolid )! a ..I.ra...
Ki PUR'S BOU..i'.v: I..'?I . noli Halase of Tarni
I ?i e"W.Pride, lia-a? Pia. " i.i.il. I?, i ." " ,_r
-
li l y ?i - f"i l v .a p-u'fail 'ram thr Aeil rt aaas-irtot ead
-..?I By ni ... t i o .kir . ii. ni. ii aad,
. ? . - i, . lui. jr, 1 ii .? i. ji- ., is aas myayt
Pi i ? i- I ?aj,u pap r .i + a. ? I lb.
mm* .??-.. les an rdw al ear? ?bat tkmy ama aram
. - -uki ".a ,1.1a i? rou be liir.l Irvi.i liar hrat
?
... - -a!, .-iJe: . I r ia.? I. ..'. - al ?.I lo 1er Pi,.4 ?I. ,?.
T. H P TITI .?-/? I i HI tut,
'? i !.. : a- a .. P I ?Jail I?, ?*.
A. M.-. V. '.Ml ii l,.r liOliAl J, GhJ?El_t_Y>
? AMI 111? "a a I .. al . |l _ ?
>? . h.? ii.ei ?ni.trip.i?"-i?d sesease?it?.??\
i | I?? .rf
h. |..l I ? I. i -..!!.i a ?J : . ti Iii ?, i.l. n . n.
I r i 'i ? ? ., Su e
I!.J ! J (bo ... lija pulllii ti J irrtj ..-.a lo the
..)? a.
. la m* mai mt ? mm toss
? . tam. i ? i - |. i '. . ,,?? ?tai
?? !.. .'ra a?, d <> ,
I ?i <? ,.?a-. rial ad--pie.il
? I lal? rii.tiiuu
: p In? ..a| ? ? oa. i ? t .1.. ? ?
a. . : I al toa? I
' em - ?*?,. ?*. ram ?
Uti??,' WOrkt !?! ! . I.. I. I \ -I. * I . . ' .
Hal??rd ? " ? ? i ? ? a.
I oMio.N boo__?.
now orBBOiO, an ii.vriRr.LV mu invo?p Of old
AM) M.?V BB-Uaa AND rOliPli-N ROOKS. }\ ?1 It,
< 1?. I D. per C ? li and UTi.mu Pe*D. I ROM UlMK>N'.
I'? ; a i ar? ii.? Bad to r? I ?ltd riin-irr?.
| BBStBsaa le. laamd aid tru' (Tri.. I? aoj ?ddre?,
Beer?
JWNI fa DKMIAM.
ii p?rtete ?f I t.. lah ?i..i PsiehB Beaba.
V. 41 o?rl??i<l"-?t *?.p ???ir?l. nea Uro?.????.
^,M.I.I: H |;iM)K>.-Oi. !ur : al )? ..--t-ir,. * uji? ,'.
i lort o'. Oil, t.,u M.W K.'.OLI It BCJOKfi. at lim ?'it.-.-.
:
K*a li ?? ? tai I? i - ? BOORI, ?ni UBBABfl
.-?< f roi. M. M vc?. Ne. ??? Saaaea -i.
: t M.--K1 '.,1'! 11 i I.' .V ii\l,I'!.*. i?l la. - ,.in, l..,i
V.' rail
IB I Ira i lu",
1U"'I! I'llV N,,.'/?, l-,?.?-., ?? V ?_
Ci-S - I - I -. I 1.1 li li da liAl.l'l.N'* III'. .11 J-?,I
CATAlrOOLI ?. I?.. 1,1 I.? rr.,1 ta al,? ?..?Irr.? ?? r
. la! I I :.?? ? ?lila.
?Alai it i. it. .,,, im Bl -it ?? "?. ? lort.
Xr
'ui;i? IN AFFLICTION i Or LAYI1 OK
?I.Ii,I I. .al.. I:? Mast l?. Uii x ni mi. -??._J.tU.ll
la
iHacfun-.-m.
?.xn: SAI.K?a wiiiiMLii HUM i? i-vc i oin ?
''IF.'. '.Mi- ? ..M ?I . r. taifj Bl.aiBlaaij 1.1
t- ? o truif-.it at-.?; ii ?.i-i? I p,r- : Ai?. it Ma. HS ?I.?! I''..rj
_
|M>I' HALE, si Ni?, le? ?Vk ?-'.. i? .sll.AM l.N
1 OIN?S i..?l I.? ?I ' . !..?4'. ju, kt, I?, toaada-aar? f -?? .
? . i u-v Mi.,r,,i!
1 AtOL.Mil? MAI 'H'. I -, mu?:alto tured .'nut up
?" ? rSI? Pi ??-.' a?.
H M "OH Al. SK IT ' OOM.? Otk* ?tH ?l??.?4 to ???*. ti.T
I ' - rr? KIMI'.".ii- for fit al'., mis la al Ila ir.n I?.
US, -I 'IT 'ai" li .-.JT.I'. L"? .1". ... I.
IT. ?I Bl ! ?r-.w.'I? ?????? r
Li'i'.i-um -i m i :. -i .i. i- ? isa h-.i?., ov ?v
? ? ' !i,?.. Tr, ,.
Biinft. .M?... ft-tiirrl a !f.r-'-?,T U I' tTIIMftOBB
Ho. UBI .?...ri -.ri.,1.,1.1 II : a.lrii'iia l'a
Allhl i\il'i.ii\i.l) BOTAKY-VALVE l.N
-11.1 .'.i.-'Yi.-. U..i , I ,
. Vi -f." 1 , ? ? re!* t"?i, I .1 * .
Ill il.U (?it'll m ai-,
r??,i rtl iBtadO?rt ? I a.?-? .- ? *.. v
Pt ll.lt .Ml-1.1 V illr. 1 Ili.M LAW.
'- a ?u- -..ii tis?.... ? pii'i. i?
?? th?
(RFAMKH -Al y I", 1U1AKK.
: 'f.-! ? ' : i r
i), ,.._ . i | aad hf k1 : ? ? ? '
ia 11 ?a?r.T tia.n wlrl.i? ii? IrBftt. Tie u?e of tbia itf>
,j,al IL, 'r,a, | III-- ?. ?, . ti ? , ,, irr III I
UM ?!. t. '. a' a H. i. . _.,!
A.lui. 1: ...neill. II?,:?! all,!
UM 1, Ci.; AMI R k HON.
N.K liria"a(
_ :-?*?? r?.
PM'l.U (Di I. Mi MAfi'lIM'S
? \V.'I, II? lint
i:,inr> Tam?nta-maka? ?h* aiie" B?rf?rt f'?!'.?-?. tiran
ry?i - ? I atleta-, M.m...., a.-.. ta et_s at
u h roi.iii ii..i .-. ??? hi,?
? . r 'iii*r. ?.,r1 Ki ?.m ,'? , Tro? N V
SI I \M 1 M.IM S ii l! I...., a".I R .1 ,'
'I -ill? k HA)) i 1. i .
IVi ki I'?', i.-.ia '. '
'??HE ADAM -N UM. BKICK IKKSs
1 I, i ? i?-I.? BBICI I'KI-? in-' i.r, ti? PKRIdlU
?
|iTO( ?toi pr-.
? t\ I -I if. . .- ? r i . ?
.,-... ..',.?-.
HI ,. ?i ?? A a* --. II "' iirofr? i . ?I . i Billi
tri p?| i? a.? a.ll?a_- L. C Uti'ii
I " _
V'.lie. ?FOB8_kJ-E-threc < l.i.ile. 1'oii.u.n,
*J**?ll?"a M ?B4 '-?il B?Betet, ad -'11 ' I ut. uri !? ia -.r,
v. ii, f ont. ?ndcotiBr-1 .-. ( b l?r t??u ?t llolK.K'a Mbi I
II ?i Third t>?
-a'^lWI?AN ?FB10HT 'II I.l LAB BOILER,
?jp. M PI r* to tost tor, kg t to M| ? ???J??.
I. a 1 l-l I*. I ' ' , '.'?la ? !? li
.', -.el ... r li I? - : I ? ?a , ' i I' ?
. , , . rid ,
at&t ?I lo Amy ?? Mr., I
Ho tDhorn it man Cornent
A l.M1 AND NAVY PEN\S.0N8 ?W< ? . ? ? .
?,,.1 earn ? ? ? I a? ? lae? ft* PKNfilO
?lil. l! .?.alcllil ':.'.!. ll.!.?-.
.. w ?prlieailnn I. lift. lU.N, -?
_ t)a* l '''?''"? I'1 " *
OStaea 01 "Tai NtwC *rrro?. < ????Tita.iowBa'. ' {
u ... ?,. .lu!? a. I?. I
III.ANS ami DE?lONS Ibr a M.u CAPITOL
It Al ?ll.y. fCttt* 'I N-? V.rlr ?- li i.i'ra'? ..
pifott d ???.i.-. . s mew cam roi? m ?
l.y Hi* C rrinini.ti..:.?-ra. at li rir mr-? ?atti ti? i_?i, il., a |
It, a! nu. a. A.
-iii li.? I"- f?TI ?' -Jail. ?a
I . ,. I ? ? . I .
Mtl.To? I i .is. a?; i-v.
JOllM V. I- PRI "?M ? ban)
.
. - .
1?h.?.SH.V?.
A .Ni U I'f ?-')?: ! Al bM jet t??en na? ?,1 .
| rre???d r??.??? *.?tr, :.H in-n?,n > hot? I at hut' ???? b
Ir??, on* . ?i. I. ona f.? , m ?h? io i u*ot ruy ; tbeui? It ?Lu flirt
I -la.!',.- I I?. da|?*a.'? , ia a I-. bl '!? ? C. M ? .li.? Il w
i v. ne? ti a-aliai.it nit .k? t?. niko iio:i ?
iivufor ?ny if Du .?"?i in... na. TI ?r? li
' :-..- -t v ii . n ? -? '? ? ti - f.? -I
PKM81 UN LAU'. pel
?':,..??. y.t^ . ??? hi .?.rot t?? riev.\ ,-' I, - A rate copi?t
?- i.A?v ' n?, -. ?! .:.. ?
CHABIilS M-ITT.I IO, N? 111 It. .I?'.* S"r?' it
rf-QB OBiaiNa-L ONVdOLLAE BttOKEl.
1 S'li'RI.
Eitiblitbed 1b I?(-. L!c?u?-?i Pr.,'.. -t by _M I , ??.1 Btotoa
Riokt'rak-Uielli h Bad v.',*i,lr toada, com 1-?Ib( a |-??t v I
a . : ????-? '. ,. y. r
al terre? and condilli?? ataas? moi tar ?i ular 'l ?
of ?vert ? ir ? rai Pitt.d u.. ?, i
Brash A i a a. H. af . <i ?.Vi?i.?iCai>*ti?_* B ir.\ I ...
*. lara li * ? , - * ?
rr f.ttr? ? .lar? ? !.!??*?
. - a- - ? " .
WIDOWS' 1 l N.MOY-M M.IIO.Y
al otu fat ??-ii :a'rai ii. r II ?aara I'?? B, - .
I J, t'.i ?vu4v ?ir lh.??\tt?|.r??i?"i?.- P?r' with'tt p.*??. on v.,rti|e?te
. . ? - ? a Uti t?pt> ? ft; li.!.. ? ..ii r .1 ti ..
* . ..-."' 't '!?? .' ? It' I S
Ni-l tl.l'.TON J?.. . iBraadws] Swetefcn ty........ persdi _,
ia his u? i j- ?. i !ic?_tu, M.j j of :.??-, ik?
aaaaaMaaaaaaHaaaaaaaaaaBaaBsaaa>aBSBBaaaassss
?fopartufiolHP Ncltite.
?IMITKD PA_mn?R8HIP.?NcHkCtJ ia herel>7
JriitiilJ?! WM, A. bABi OtK. tatiiailntb. t ity c1 Bvookly .
rounty.iK. ??*. HU?* 0_t??' -eil ?_dlAMr_4 M. 1J.NNAR-? af
th? Cliy ?I Phlltd? Ii-1. Cooniy of PhiKielpt. t H"it? r f p.?,,, u
?/_.?. ti?? roru-tvi a mi.trd |?i'?.?r?i.tp part .?. ? to lb? pi t ????_ ?I
U? i?rvi??d iltliit?! uftt.? Btato of Nljlliil ! Mba pliraua?iflrtc?
??tins, i? lb? C lit I B)?W Ti ?I. Ik? rapa, fen vii M, r . . i -?*
Mr*-??*"*?t The it?a t? Or tatidoonm ?atol titea?e eafi toa
of WM. A tU Broc K S C?.
1 k* n??-??*/ all Ik? ?i???tr?? lBt*rttt?4 if ?ia.?, tr? II ?u- Waa. A
Batted ami J?a_w M. Uaaa/ti, to? I? ??. to?s a iiiaal BBBBBB aad
run.nh? ? rataHsl af I*? k i.4r?4 ?Vltira.
1 bt ???-.?nkr? to caaasass J-.rt II. lito tad tad Ji j I), ?Ml
(Pecan Otc-m?rs
O i'i 081 I H'N' LIKE
I ' li le MIMI MC4Tt VHI V
')*? Till TI Ml Mil ?'*?'!
MlH I II A.Hl a. ' a . . Il ..M
U r ftai ii.J ,1 . ? ?r. i. ?
? cn ... . ?> . . ? v
I' I V v. SMITH, Cm ...ira-W
, .,.. | Til (IK H | ) ?a. a ?,.. I,- ] | , ? V |? ! Vf?. f ??I
a -..( . i III PABt-K! (?I li ?i a KLLI.ill I ?
, ?..Ira .r,., (LrC, 'l.r 'li, \ M I li li A, (li*. VV I? MURRI'
eummOmtl ... . ... tot. li.
Tilt ( . .'||*i|, AMI Bil lu Til lN?!T( i'Meg S V
I ... fiarrl I na? ,|rai.?i ga Ha? Like lit rliapltalar ff??ll? Iel
I r?ni Ib? Inn-It Kout?. Ilia' LU fir? ot wurr on IflOfl ?b4
I an lei.iie? io uorm^tf e. i proaapk Wau !__-(? (i_-ll ot?c li.I? I?
,o ila IHM' ?f ( an ern. ii?. :
KF.l?U( YO RATKS OK PASfAOF.
PIM (Tia?. I lira-.., J C1 j,,. I ilirSTui
? ll-l.M em. a?.
is riRKi.Nrv.
TIIKOHOH TO SAI PBAXCI-TO.
Mflam?.i'i-! taadtaai ya*t*ataataaradaataa ?reim-ited
loa. il -to' in? ?ve. . ibu nap . nu to I I r i.-l MtllilHT lT
l-nVVI.KRaT liiA.S IfcOtA HiLli lit L?, fAltl.?. liV lilla
IAN AM A lint. I r
Kor e.iatfeni. ..ii of ?*???ic ?"?! fr?i;L?. ir'*l? ?? *4" If Want??.,
eorurr ol VV irrrliaii I <. H. C V III! I V 111! '?. Arria. _
V>0t SAVANNAH, GRORGIA.
I II?? lnr.ni,- i?trai?..l,ip Ml'-' ('KI laorrltod r?iinrnn??r.
oi liar Knipirr i-lnr, ?ill ??II ? n ?.V II III. Al, Ji I- ?II, ptina'.iJ.i ii
.1 inbiri l.om Pit? N ?. LI .Nor.b K,.-. r.
lalla Igt-r aaralOaniii-latlaMU ??i-orpaneal.
I. li I?* is V vi.I.IN. Ne. r. rtowiir,.-(rra-ri.
|,X)K BAVANHAH?PIONEER LINK.
I Thr Grit . I ia ?tnuiibip,
I I IM!
(pi V.. A. IleUrioT will Wave I'IKR No. I. N. B . en H \TVRll*.Y,
July ti.
1 ?r Fi-igrit or Pwagf ?pp?y to LI. tQt A. JONES
Ne. 73 rTr.Biflwir._
I^OIC HAVANA DIRECT.?The fuvcrite k_|a?*Tfaael
I Mrain.b.p KAHUI Ba II. lai'-i? (' ii.i'i-ndea-, trill ?lil
wii)N)?i)vi laly n puait.iaily it I ?Mn?a'liaa PL-r No- *
I?, ill. R.n-r. lor Ir- if or | ? ?
OAkltlM .. i 4L! IA. ,lr.nt. No HB?,wl.njerr?__
^\m M'.w-oi'hliiNs DIRECT ?The New.fort.
M.ll Ma>?liiaf,ili ( ..COU?)'. .t-imr( M A It I I 'I IS A Will ak-IV?
on ns li lu.Al. J.it .'I. n j p ni fro i, tin r.'U.i..n.. Piar,
N.. 46 N. R. loi irrigbl or pitaag? ipi.iy n the Cuvptiiy't offia*, Ba
lu r-t-iBv-at,__
L*08 ST. THOMAS aad BRAZIL.
I Tb? aaW'Tuaa anh bbazil mvilutuam-ihipchm
l'A-', 1 Wlki Ol.pa?;b tb? rl,.-.. , .|,|. r ll-.l M4-?_?til|i
Mil' III AMI K11 V.
I. f. 'I I1SKI11?, ( ".ililli??.!?!,
f r BIO !>K UM ?Kal a.J mi. in.. 'M. p-ati, on
,sA ' I 111? VV Ion ?'I 13a 'I. ck v ni.,
(roui Tirr No. 4. .iori!, Lu I lal ei.-la cr paaMga. ?rp'y to
OARRLSUN ?. ALI,) N Ag.? ..
.V .'. Bl???| l.rr? li N. V.
Oil: A M UKI. KI. Y TO
0 l-ivr Iti'iini. OkABDOWg-l ib?ntltl I'Ol.T?
TI* (?lorn.- !'.toi Sr- i cr? ,.' tl? 4... I,..r Loa .
IllVV A rall ??All IHM V, July II.
iilaaaai? _raaan anal My?.
ll?le? of Ymmtwy p.yib? ni Hin -, tT'iag.FW,
n. ifi.i i?. m... i?-?,,i,, i ,bim ?, ? .?..i am ara '? I -
I ,a I, ? I ? > I I'ltl. at!, . 1II..I1 li., a- I'llft. !'? .'. ? l Si
' ? . , Aiili.rr,. Ir. '??.ii -, *?!(? ?. I 1*1 ? ?? r -?-. ?Ma
? I a. Ml ? I ? '? -' ' ""I V ? 'ft, ?.
hiA.viil.-. M ,i DONA LI I fe vr .a?.
No t. I.? a,.- (, .-a--.. New Vori
CTEJT- to i.i\i:i,'I'(mh? i:\i.i.im; At
I? (J I'l I .'. ? I'lW N - I 1,1 lill..?II I. Da-, lt.,11.? la cn. Wra't V. firry
1 (Le I'i,I",I ?' .'.-- M - ala?
I lilli . K. V DM HAT. tri VU'
MUN' I'ltl!!. 14 4 ''.?-Alii IV -I
I. VS., ?.Hi i i . .H. I UNI HW. II l.v '?_
( I 1 V ni I* I . .... - i i I I KAV. JC..V I?
( II) (IK NI li Ililli;.M ATI/ADA*. Ai .. I
.-?I raa-l.a li, r l , ' I I . . MM ?V I. Il.'tr.nla A I . ?I I .?li.
ian l-i? r .sa ii. ir.rH? I
La n:- 0? I'A ? V(,r.
"t t' r li? I f. -e -, ?- ?mi !,.- . , r l?t
I !ll?T . <t:|... , '-. .-? V.?*?'?
'n. Laara. -I I** i'."",. 34
.,!?_,?_.. I? I I,.'' i.. 40
I'M vi: I IB ?"H.H.
r?*??trt,v W r?1'?r .'?t'. .ta-f.al.. 1 inlC?l>.u _I0". K (?v If? ..&
r???l. ? io l .?. ... r?-... y
Pi?a.-.'? al?o luitaafdraj lo II??rr liar..burg. iS.ei.rn ti . it
... .. iril '-'I
S'.rr.f j ,?ci fro? 1-l.errtrtul f I (d'? <tl'~Wtl. Oatt getj. OT Ihe
?? ra .,?
Ivk?-, e?n (?? Itoocb'. I?rr? ti* (ter.coi ?? lint lor II,?,.- ir.?u !?
lor lur:l,, r inl.?r'ii???... ?ii?, i' iii. l . ii. .n,'. ,.l?i.-?.
j mi? ii ii*.,'. ?.-?? -, .. I. Braatfw?? N?w York
?TJBEA1 REDIJCTION l.N PRICE OP PA88AOE
s I in ki i.ni!, i.? nu ?? ? i ",,. i., Baatral mt
i r-l.Tr.? iii? ??ta-w V.,I.. .1,1 llalla. Sli-airal.., | ..It.[....y ? fir.I
- Bl-lro?,lim All Alii! Uti ?\ I.IHN. I.l.li , '.-.u Har
. r ... ? i>.' ?.'.,,.- i'.ri \',, '. Si r i, 1: -, r I r H.ne ula?;
II ? .?. ". at?T? I' ?"-?I
it i lilli_H . IMUKU . an lUat. Aug. ?. IWS.
AllOi.I. ...II' 1,1 V. I.il'M X . Sl.-...-aJa?.
l-l Mi.N....- ii ?i.?.-?i..rrl., .?. ? ?
A': i.ii.in?.. ? a Oserai ?.. .- .i ? ?. i. i -i ira..
II i.ltl.V...... 1X1 ?La. ?..?..-o.y. No1. 21 llau
i. I ? r? , a .a .|
run \ -? 01 i?? - 101 i . v le in oold.
lir. ?Mr,.:? -, .el"
I I/.?, i ---i', c. . a*
? ?ir! Mai . IO.
A. rl,-rf.reen! ?o,i?? ?>. on IhmikI.
'11. ..... mu? w, I nut <- r--; ' ? -? o?Um
1'i.i.ol l.4li_, U.?n.g tu? I ?1 ?? ? i I- " I. ?'? if-?? oat ? i_r.
.Milli J. i '.?.a l'.e K. A;?..i.
... ii..,. ? H?w Voik.
JAMK? t. IVOTTO? l*i.r?. I?ir .1 ig. re ui K.i.roa
l-IIKHUI Ml hA.Sr I (,. 4,r,a. Vana
ONLY D1HBCT ilNK Ui PRANCR.
lill CIMKAI, TRANS ATI? ANTIC (oMr?V "-? MAI!.
SIKAMMHI-? r.l i Vi i I ? .t.'iVV niliK AM) IlAV?., Od?ala
IM. Al MU -I
Thr ?i>tri!l'lj l.rW ve???l? (?1? t' I? f.vo-0? rr??? for Iii? Csaal?
fir: ( tai.i ...i I..mi. I'm ' N? -N.ii'..,-..?r ?a.'lNl.,?.
N ti', il.r li?. PI H..... .?*Tt HDAV Julv 14
l-l.IO III! . I>- . I-...?.? Vi' li I'll, July 14
V ILLY. I'K. I- ? HI ' Kalaroo?.? li I HP AY A.. _. II
i I Klirr, larwiane.s ATI RDI Y. Aog li
- I. M ..r PAH.? Ii... IN (rllLU.
fnirrlinis aita -alta?. BM
? I -,!,!? w'.r-, i i a II i ? c |H.
T'lir ?tf.?nir'a ni ? I... ia?. .1 a l.al ctl- -, ?I.-a I air laai-11 -o ..
laaaa-li.ara _Hadla? t? kW I ali.l-.l t?il Va M.lla.laa- Uri? with
tlilrold I i.l. li I ...Ia I li ! < I'll., II IB
I -?? - I a^.
tXTRA i v vu ?i? ,,,rr. .. m ?. Hi th? ?tilHa*.?al?I toa?
rat a air ?i|'"l!a'-a lo ?,i l.rt littra ,.i,r .
V I K V t I.l /. Ile I. ' ' ' K'llY. 4-f 4
'I VM-I? 0, Uliban firm.>4I ?Il l'A V, Ai.,. I?
ll-jRlHA-.?Ill HU* I, B4
I , I ? lil l-A--.li.!.. i.N HOLD
(f Irf (?1,'r. li I, le gi? me.|a
: i- ni', ? uti .ui.?ri?r fit?. . ?
.If. l?o a. aet'i lain.a- f*rr ii rh.etor.
lot link." IB.a.rn.?.ir.ai?,.,il? 1?
tilo MV(MN/'K Afit Sa -Pi?..,,
?"rill: NORTH AMI.I.'ICAN 1,1.? >VI>-oNl.V
I AUK. RP AN I.l M ?ii I ,K- I ? I. V- ? '.? .. V \ Mi'iJIlK?
M.IVV )>:N NI Vi V'.'v. , | o,.)" ? -, , , , .-.,,,- y!..?tr*
-.??? M.i ?lui la?ai i....- . i- i- ?-? ii j
?.. mu ? I. .?? \rw iori f ,,ni l',r N- 4?. k ti 1'HRSllkts
Ali.A.M'li l.Uoyavr.e*.i .... Don u? I: ?
?I.l' ? , V .. ?
Wr?TK"N MrTRni-.il.l- II ?..Irr 1,1*0 tari 1 tah.??. A?g. I?.
r-.il.e ?itali II '.V -uKK (Ibb-iJ? r.tri .i-aui.ra.i
IB? IHl ' ?liri li Srirtrinbrr? -anal ?V, ULiIb-I 4 ? .. '? NailBIlll'll
? nd II. ?Ir. ruta, r i. ?..? C,
llr,,ri.,,ra It-i. lilli V!, i. toop illl'.i.? Hay ?anal li. Jim?
t, II in .-:, Jly II BBd ??. A?.ual I?, li. .?-?otc..,.,?( li. (rcla-btt a
ki..I li N'.V llilarl | Va. Ha<- nitatt 1 f.
Hair? ..f I'lMBC? B?y?aa?? ?>? |r>?. or KI '.?..--..' .0 I I u ' ' 4 .? t?t? 1
rnriBBi-1
I. ..,' k(P.W-VO?I In BBPMP.N, HAVai: I..INHO*.' .rai
) ii I IIAMI'MN -Iii ( .i.ii, Biai H Calla *
?al H
iiuu'iiin M1 s.?., ig ni.w yiiKK-:.-.(?.u, eiUillCk-ta,
I <-?fif? Bia
liri,'ii i?|,l?-,rt Calala, *-"'?' MCI ? ?rai...
en i?.
tot Krrlr' I lad P..I ?I- Ipj.lr la
KM.Ml Killis lirtirfl ? -. i ' ?. K. ? ' --.?rif.N. Y
'pill. I OMI MM ILMAILHTEA-ftlllPCOM'
I i-vn? ami i; ? mr lim ni w roaa
AMVVIKI. -iuu ifl.r- ?.. ? ??..?.il-.ri.pa-.il 'reui
-Iel... | . ? IIB W11
ii tluo e .o .? ?Iii r.d I. ? ?
O 1.1. Vi , ?-,,.
II li. (a ng tia?
I i.il-rl -(?-.? Mail, ?. I H? ; .1 )
I ?: AnlKi-'p. difrr? ,. , V\ ril..N,.- h V'. , I i: p.m.
HAT! B UP I'Al Uti
t ? . - Pty?! ?
TI I? ?I Ma- lu..?- .la ? ' r. ? I.. II a | ? - ? ?
I. ? ?i.J.
ib? ? tal Bee | ? ....... >r y i->|. t
Ira t..
Ai t p-'a'-aa .-?' -iri? n "i I ?uri.
. i. - .?: .'.?.in,,; ..... li ?? r I- .
I .rat !Dd ?.mi ??
vv.'i ? vl.i.Vt l io. Omi ay?
Ni ||o ?'. . . Hu ?i , ira,
fl^HL BRITISH AND NORTH AMl.KlLAN
1 Kui Vf, M Vlf. M ' IM 'II!-!?,
li.-..KIN Nf.VV VOL! AMi LI' MII'IJ.IL, (-M.I.INO AT
(ni.? HlRL'Hi
AN!? IH.lv.'Ii.lN BOriruN ?NU LI. KHI'lOL, ( iLLINU A?
II VI.II IX ANO ? ORB H UIBO
(''HA. n PfTITB.V- r-li-wdl?. Jil? I?
l-I.K.SIA.Uli.ll Sr? it, i.. . .??.. i.al.T. aJS-f
A?'ill A...? i?Boat..ivrd-avt??. A-ig. 1
fi? HTM...?.? N., . -i r..t'.t-ii.'^aj. Am . 9
I MINA.I.???. Ha ?. , VV J' ...... .4
1AVA...l.irr. Nu io.i.V. r.ii?,dif. A. g. .4
?t.,a ii? raaa m uraar**t
n__C?UaPM-a.BL I'a
^r.?rid( -no I'taa?,, . . k8'?
rilli Min lu iiinii.i
( "?. ?a i-.._?.ei"?"
Ot -Celia l-i.???-.. ???
? 1 a - . a ?
I are i-, d -in?
Al - I I,' "1 J i ." I". |M.?.|L
'?'lain, c" - a..!? for 4|?r?. .
?kt-t ui.ima liiil? ol Lading tattog "? " ?" '?? '"? ?' '?
tat I latoU ur Piatige ipply 'is
, I , -. v ? ?? Ne 4 Powtinr (!;???.
IIANalMa. NI7W ZEALAND AND Al Ml.'A
I.IlN RdY VI Mill. ? ""'' V. .
i( ol Ml I VI i iiViVii nu . T '(1.4 HI WV .IN V.lV
VOPK A -I? 41 lit vi.i-'4 v ' i PANAMA
Tl-r tt?r? ire r.f He aboTB I .'?-?- ???V
liai lu Wn.,n.-t"!?, N? w /..?,>..a ?Dlb?M'hot I ?
aL.p tv VKAI.V. tol.uwrd I.? too KAIMH KA ora ?
Pi?.. . I fi lo o? V-. .. ,' o '.. A .rl
I? ,1 '?'? i ,'erl ? Bydcf? MfJbot a? ?Mu"-., ?
??I .'?? ? e.oAa .1 a. J A ..t. I k* < i ? ) ? Ma l .?I
i
? ra? 1 a yrr tro.* I' r ?lo- r?>r VtVI' e> li I
. I a? .f.rr'fi. farifiul I .1*1 la ?Jilt.? ?r.
I' a a 1. . \ .Ir haaa I iiilli.r..
? I.. ? ?- ? '.????.-, ? 1 the l-o-iiparrj'i t?i.r? "? ' ? ' ""'' ?" ? '*
l> ? f .1 ? lie i'li-ih.. Mm.1 M ?rii.li ,. t'aUii-mj wi b?lll*. ?>.
oiTWaUtn
i i Sea V'.'l, lora IL
- ? i - i . t
I'.ot, VV. I'-.i ? . N /. I j "1
'..
?BUI
. : IHIJI
?'?i?a??ti Wau ogt.,ii. .'idtyt
tuPjilmj ot il> . i.r, ,|.VI lal? tiaitll.
llllVttVVAPt'
-li'tfiTor June I.
"1. / , ion? I
??a..., ('ia.,', i A?t, i rall) .1 ?:? I'.
Armit, ul N. . 1'u'k, Julyg*
TIM I
? nlo.Vatr WitiAidtj*.
vValiiDft. a to Pin? na, I
Ploll.--) lry?,.V|,,b ,i-_ ,'? ,J.JI liaJ.H-.t,'. li? tall?? W..1
k . en- ? ,.,| r. rrtlb? ? n . i. -i wit? Ha rotejoiij lUlrt.
Pi lanolt-i , .pp'.Mti iiluf ?.ii. It?I r*?__.
?I -p 4 omt>?_iy. N.. Vi VV , l , , N, ,. \t:k.
-Willi W.? .' i IMS. VlW O. ?r? tTat, Ami. I
? pin:
I a_Vr
NORTH URaRMaiN I.1X)YD? STKAMSH1V
li!? A I I -l-iir im'Jt rvi.iMll. I..U4Ml-lul.
re?, ?a tiiiaa? u.?r Il.i ?I Tlral-it., k.k.1.1. aa
?VIUKIiAT. -alj -I.
ErttMT.V. VtA'r.-CTnA-li'TOJl
Til!?? tuar??r? '? _
LONBON. 1141*1 Ti. K(>7'.H4MrT4jM AHl) BRK-t-C*?,
?I II.? f-ltawla? nut. r?J?k_ Is 1? ?I <?' '?? ?1 *"?i??l m roma? y
K?. IB? ?nt ra?,?, a I?. ?????,?-ti?, at* H, ,U-.:?am fl 'A at.
i.nii...m kr n? mu? ii, i h mi * a -,*,.,, vv..i., ,UM,
?B J Bit J?.
.TM fHigLi ?? Matae? ?i?'v '?
?HAM|i 1 Co. f?. M liwIH
?iteran Gtcamcro.
N
'ATIONAL gTEAII mviuaT?i?N COMPANY,
M.UTORKTO LIM ..'.i ?) AT QUBBH-TOWfl
lU LA:?,I l'l-c?K.IUr.il.4.
It*,?. Tie?. C?.?a*l.,?<la-|
fil, i .a Ntl. | I.. .a
.-? ?IT'.A.M...??(.lilli
S Hi. I.M A.m.; h.Ptsato
I I l-l I I ?.IJII.ii.-Mia
THe C-VEBN...urt. Ol pas.
I KIN.) ii .< "' int
PKMNSTLVABtA.I-.' .l-rw-.t.
-UlilSIANA......_>..o . la... .? ?
UK .MARK. ,117 .Ttiu.rii.
KRAM r.n.,00.(Buii.'i-.i
l_-a- ?ni Pier N?. 4T. Norib River, a* To i..?t:
Vl.BO.BM. ....-?atl'hoay. Jt'LY II
I.NC1LAM?. .' .?til I'll' AT, Jl't.V t*
UJU1.-11A.NA. rti.-RDAY. Al i?. ?
ERIN.-ATI LU V. ALO. li
ANII r-.VrKY SATURDAY 1 ttPRKArTlK.
Tb? ?L? of tb. ?* Si. ?pumpt tallyr. ?-? v?ry ?I?*. I "? **a>a "??'in,
?!' o ?atoa ?tir.?-'l?r hie ti.? iLioo? th? ir,- ma uelttiotit aid far? ?r?
IIB? rp.-ar-l ?ail {>:? lair? |a?a??- thill ll.T ?li.'I I'll.-.
Al? -ira??', i r-l Snrtr.tn on ?ich itilp fr-? of (birr?.
? ?len pinn?, si'-: Btr.r-ae? S ?'? Paraba?to currrner.
Iii??-**?, p*,???* t, krt? to btii?_ p min lion, LiTirpooi or Qn-rni
towna fir | ii satsass? ?
Dril'* tur as au.oural ittai- on any Bael ia Orr*: lit. no lad
I-, , ' ?tth-i..?-itr.taa
Id? owneraol to*?? *?aaet??TU no41>? ?ocio..*-?blelol ai??c1? or ral
?l,l?a. ia' l?a? Lill, o? lldm.. tiaTin; lent *aair ?ipraaa- I tlirieon, ?I?
? _rn?al li:?rei?ir.
Pi r frriib, or enbtri ytiua? ?pply ?' th? oCTi.? sf the Company.
No 17 It- .ular??, inj I ?r air. i ?<?i 14?Sa*] ?I In- ptat?(? o?v?- oi CO?
Casas'?y. No. HI Hroadwty cr No. TIS P?.rl-,t
V u i\jlUR8T.JIaoa_?r.
1 _________ TO A.Mi PROM
OaCAl lilli r\_i an.) IRELAND.
D? b"TKA___j_tIP 0?T)T??1I.I'.?, P\< K..T,
AC TTUiLCPn RATKS.
PRAriti AYai_*BT,p. TitfiatJf.iioirr K"c??_and. ia:.lind.
SCOT-LAM) AND U ALI.-?.
lor par-eahs. ?w't '?>
'1 AP.?l'OTT I'.ROTIIF.K-a t Oi Ni. r? Mo, th t?.
Eitciimbo.u- ano liailroada.
qpBE OLII LINE for ORIENT POINT, ORIENT,
1 OBEBNPOBT ?,?d .SAO II-IH..OIL?T.e n??a and el-rant
? a '.?r _BTI_4Jl r?pi. o. (. ?,l,!li.--. leseas ra ? to ti lea . i
I .a. r-.t.. I.?*t Lucr. for ti? abott il-?., ou Tt-'hSinY*?,
'l il.RSHA.S aad BATUKOaT.1. al I e'clack p. ?. It.?. raina.
?-,>?. rlaf Hi'bor on Vi) COAT - U'l- |) S y .'DA Y S aid FBI DATS.
?I 4 o/clt ?k p. ni. Pi.? ucr. by tin- lie?? li l?_ tiru aids I to liri !.?
hi'tipt-r, F.?i H saisis?, ass fsathseipete, ft-. ?? sf Storge. St? r
room?, ?n h? ti ??.-'-: "i iiTti-e? .i;,.,, ?ri.li. ?Slea le ttoi l.-rk. on
t?..rd,?.r !.. WILLIAMS HRC1THKB"?, N? '?? ???henal -i.
rae? J.r--j pirambnat Comparer,
I LBANT BOATS?PEOPLE*" LINL.-TL- Bon?
. \ ? totta Amil Atit Inn, foot otc anti ?i. ,1,
a,a?, .?.?pi.? ) .'(. .'na p., . I'.,. .?.'. JOHN n ?lllaDlYS
U I I)?-. - a . i .I FlUilAY?i ltd 'h- Di. IS liKMM'l.lD on
,- -I? , - lill I. I'\Y? tad ?.U'l UTO '
Ps? i??..it. pmamar, v. ?i, ? ato* it- ?-.rilli* ?i.irf.
??On ?Mi'.M.l 1.MI?, Wl'Sl 1'OIM'. I'D! '??I
I ?.lil ' li.
I-. k. <". rae as. Oom ii?, a ,, .
STi-iAMIil! MAKY I'OUI.1,1,
'.I* baa ??'..?',. h
IhAY IrOAT l'.r l'Ol t?iKI?'.l'SIl'.?') i i
/ I .iiHuMMJI v Ma] "' ' ai.Mi nia m
I?..' .r. . : "a .... ?r i li |rt? I a, ' .. I || I a! r ?
er? i,!?.-? ria... i -, -, a? ? ?.*,... I .
I
' ? : p. la
I,Ml.' I .?I I 1 H . It
I ? 'I V
Par? and ? li Ml
? . . ays ?
FMK :,':?. v.V H _*?EN. IIAIM KO ?U IN'IIITF
MOONTA IN ??' .. : - - -. -,
I. ,r? f.r .',..?,..., a ....I.
I.'olt' W lil II.M i'M . Be Ila' Ditol , ?
I Ia i- I'-.-.'- '?>.! 1COVI la.' . la. k. i lea ?re ad, ?ud It '?
I.? N" 1 ,.,..-. t IP. a
. Ki? i. dall,
l/MK K?RWALt, DIRECT, ctirtHwjtlna with th?
1 D.ta?.r? lt,.lr .1.-TI? ,.w twirl a???c.i. .,l N I.?. KP. ?'N K.
-Mr-. Pier N., .17 !.. . ?I.a.r , I | |,1 I 111 All ? li
.SOON ?t i ?m. ? R ? rntai t ???? Nat?tb M 1 IS I . n
Brrlrtl at It IB?, ILi,,.??*!, in Ur??l,t ira let
, k< '? 4 I I
VJTi;.\.N?r.')Ai lim; nu: briIxiEport?
C5 1 SB <?r H" 4 a ' toba
, I?) '..i i RIDC,; l'tlKT ' I. ..-??? d il> f-'.i 4. ? '?
? ?.ki, i la-'llia. With lliau.*?_.|il.'. .Ntu.Blrjail
I !? .!..! N?a? M IT? 'tal I ..?I, I- ?
' I -I ?II "I-r I I ft '?,.
'ira.',! li 'I ? ??!. ? ? I ?ia?, ii !,i- ?? li. I? .iel NewlluMu
I ...
ri-RO. K\ IMM. LINE fur ALBANY ?nil TROT.
1 _!-,,, ,,, ?! r. 4. | ? 4. n , , ?,- . ,
I la? ti I! I| . ..' '.NI . Til I r
? -a lill' \ AN li INK LI . fr ?i II... ? - ii. ?h?.
*? 1 I. ? . ?? . a. I ' ? .- I. . . . 'it turn
:.. ita
KIHI LTI?1. nf FARE \. i -T\N Al.'li. ria Daw
. .-..-Du.? r??-. . , ? . i i?.. .. ..nits
, ? . . .
I fra .. ?
.en c*
N, ?a . ?-. I 4a
N??Uikl??!l?rt'..
N,- ? l ' ?.
.'.?,. , _
1/MK li.-iO ll)|.*,?'i I'll.'l.i'l Ita :,, ? Bid? -
?biri iBteiir rm Ol' PH. ii Hil Ni r lap' li? i-t? K
Halt.? 'I. Bite? ?irr, W I. UNI ?D O ?nd
.?A i I HI'AY ?' '? |. u -, 'rlarla,
I Pilli Lil, ? .-!?
[k
1t*M)K Orient Point Ol n ?. fin ? : ?.mr' ind s?? Har?
I,.., 'I . . i .- ?,| r|-ara?,( ?,.|. r I ? a - 1 ? a r?r
lln.ij i . -,.-..., Hark? i .i. i'.?i iii
r, ra.lt I . I,, . , ti Sp m I' '
lean a.?- II? - ? - ?? M ? ? '.? .?., a .4.. ...a I,..I at 1
? ' ? .*-. I'M .?ILL. It? ' -?
Y I . kteCRKAOl I ( ?? Ni - ? .
S
Ml Li .. SPEED AND MIMI ORT,
mu ut.-ii?>v,
WOCl ' ' I.R.!. N ISIII? ?. LOU I LL
. l| '. '! IV. U mi y Mi >l M ?. .
I . ..-?-., ,rr
( ! ? ?llRI ,
i?.?? ? aserptadl .' i ?.,'.-! p ,?... I.oai
?*1 ?' ,
?1 .li'IN.
fl-ffr . ' .a ? B thS ?tl'lT?
j '. ? al . 1 atti , U
Bad Na. r? Railroad
1 rr '.
I. 'I -.1 ,. .
W' IM11 Mol 7NIA INS. LAKLH M I. M I'll Li. \l A
M
ris:'-T ML 14? '. '*..".' ?'i la, ri
ait' II. sr ? II- I I ill\ r i? \ .1.1.. I
?N vv. ??'il' :: : 01 PI
Leal * -k ? i: m1, al Hill io.-,bI Tor ?
|, in 11 !?? Ne? lia P?. k ? ^ ??
1 ii, Hal ? uri ?tucri?
?
1 li .'til ail?
I
pENTBA?i RAILROAD ?, M W l?RN I
?k-? p?.? 1,-- . . ?h s?.! tata. B ?
?_??-?? il?. ,
?M?. i. ' , I ,. . , ,
,.*d??1 '. . ? ?... 1 du 1 ? to PU .--t ?nd irte
Waa?. B ? ' l'a.
Al 1 1? -, 1 nil N ?ntl T? TDK M
'?!.!-? 1 . ..... a . 1 . .Wir?
se? titos
? > . ,
1.. 1 1. .. a im - - .
PRIN >
I ,-. ' . ,-?
*. I ?; I .....
M .......
Mail'letia r M. ? Y-aman. ' I
.
1, ' . I 1 .
l'Ifn ... .' .. ?itl
? . . .
r
I' ? l?i ? 1 II
lam, I
4 p ? .-. ?,-.'?!.
'
1 - ? ?ed i-..
t. ? l ?
'
I e ?. UT "I r '; . I '?'' . . ? ?aa ? .
I? ?. li?, ?:?? 11 riafiars. Pin .1 Wa
? , 1, , . . .,.,,.,..
'II. k?: I ? ' .- 4 I " ? I,- !'l? I ?Il ..I
I . I *. ta I a . . * I a .'. I
Broula
- - .1.
1,'KIL I. MI.W Mi I'
j 1
. < ? ? -a
?.o't. ? r
? '. . . a.
', '
4 1 -I' ,
I
.... ? ?
I, .
. <U.e.
I... . 1 ? .. . ?
.
( Ub. Ii. Ini-i ? 1 ... \
10M. ISLAND RAI-ROAD I i I
ii. ..??-.
.i.?.- 1 la -,
1 ?
?in,.*. , ? .
i 11 ii>n\ i:;\ 1 u -. h vi.'Ll .1 inii.i'Mi -.
. .
?a
aa? 'rain 1 . '
?1 ,| T. ? ;i ?? ? ? . I ? *
? util 1 iori
?'
'i '
? ? Ai U, .
!,_.,. ' ...Il ,.
?
'
ia. , . . "'
'
AT ? , . ? ? 1 I ' ? ?
>? . . 1
! 1 "'.I,
W !- Ur, ,
? ? . . ...
"? l'. ta., t ? ? ' '
a'Am Led an. ? ' " ' ifBeit
, basa? < '?.??? a , ,
aiitrl?".! frort'.. ? ?? ? S !.. ?)? e?tl torift
? . ki aa u. i- a u. P ' r?*?. ?? Cou
aerfii-i. 1. 1 l ? '
I H a at, um? ? . H -. 1 ?? I
? .? ?' A!- .-.? .? ?I I. 3 1. Ita o.enr... ,1 . .
' L-?.Ua ia N.:'?, Hal IV? !
I-, ?! I?. ' 1 ali! RI 1V V . Fir, le?-.
I-.M.M? ,\ ?! DELAWARK IM. IVUIHIMn
i CM"?'. . . . ?? I 1 ? ' rR'i'O ' -r ? ?> ? '
liOVT |ll_u?r, . .1 , ; - . K , a I --'-. '
fi.vsr, 1 ??: ?i. li,.? t ?t.. ,oJ . a ia? * it Pelt Mm u? eu Hi wita irai 11?
fir la? 1 ?..u?, i'ii p? t? m'te Ho d:
lia? i r ' : ? a* ;? 1 tal i'f | !',??_( '? le
11.4 b*-* Lau? M 1. u, 11. i>.tU|al.!r, Paul r 1 .?t.', ?i-->a...i
M__'_r_Ui, 'l -,. ? IU11 r ?I..ai-, ti li*. H. . ?lit. 41 ?, ...... '1 .. k.?
iiu AttaeS. I, |,,t , ,l?':?-ti'. . 1, * ? Pt a ?4?tpl. ilna'A' ?
fit, 10-i. 1. '. I, ?? tt 'tut'V 1 ai ? hoar?, t.r. +.
? p. 1? Pr?m P ?1 V.. 1 ?. ri . 1 ? ?. ia ' ?' P ?" Nr ,, far Par?
brau. ' itb. fl .?la. .Il M .?.I row? M.r?rw.r?irT. i'Mcalowa, ?)?a*n
Bair?. Rtbb. i.pau' baal ht?- ?1 HbarB R:??r *??|.._a, ?'*naiu_a?i*.
r?ml l-BBS_a. Saja-tik a?. l...??o -il Man f.tutti, 'i'aai't lliT*i -td
riaii??* irln?. Para, ai
II- '? 1 il li?,?l ??t?? ti o ? ?>? fal lil poiala ?n . I ? ?ti?
rtlladiphit
1 ?? ? r. a a., ?, ,, i.riT* ?a .il ?' run
Pitr.M it 'i 'rta in. irr.Tit. m Ni* Virk il I lil p. n,
i?,*ilB'. u 1 W p. m , trr.ri.4, la Ma? ?i ort M 4 ?. ra
W?y S m moi Kiptaaaat.' .11 a ? iiii?u?i? Ne?-T?ik at '-?
a -a , 1?li.nn, ne ti titi N. \ Tit-nn Mi,?? .
B ? -a , b.,ax- . -... ,.?, ?, ?at? I ".'Na J *????_"
BBSSjied St Pt- Sti? W t C .-Ail IL'h-1-*- 1
Btftmtatta on?> fl-ircai.*.
MOBRISaMESSKX R.ULPO.-D OOMP.VNV
| li. . a n, -M ,. f ... y I M' "? " < ? ?
(. r Har* - - Il ,,?..--'''-?' *- ?? ? "?.
Vi. i ?, .?< .?- _i a ?.ia... t., .1 ti i-i ''?? ? acapara i?ov?r
I aie. ?? i
- -i )t." t(, ta
11 \, i.im:.-.?ii v\i: ?iv i?. c vTi?BARD bd_
l'iiSill- Hill VV. Will lev? C IILV ?*7?a
? <n. i m ? ? ?! lr*y "?;? ?
v..?.??,.. Ci?? ai*. VV.. i . BewtotflT .1 .'-' ???> ? RI.'???-!
I I ..ki. ant IL.n.i; A I ' v- lr? i" 'e I ?? -' ? ""
?' vi ??uy. r?r-T i?v-.-tia??ri li 4 b gg .?- 'o ii???. in?ki t ? I ? ?
, o. -ithtl.? l\T?WaYortlC?BtiiiR_ao*d- N*_-?_-*l MI*M
or etrri?.-?., r?e??iT?*<l. ?
iN
.EW-YOKK*-. NEW-HAYE!, KAILROA?.
IIS?. SIMM R AltllAN-KMKNX Hu*.
C(>M_1_NUN?> 'loi ?s. la??
Puieoj?: !<??'(,? ia ftiw Y?r?, eemer Twin'v ??????????. tat
t nunn ir? fcn-,tBoeon lw?.itTt???Mi-v?c.
TR VINS UtAVfl NI-WV* ?KB
Por Now-IIiTee. : n0 i:.>-K?. | ll.jo?. ia. . BIB (K?-.l i?t.
(?.X..I _|5. 4.JUI. rl r unil 1 ,|p. ?? -_.
l?i Hkigeport : ? c?u, il.) IL? a _. 12.1?. Uti- ia
(Ki .1 11.1. i Kimi | ? o t r i I p. m.
Kor Mi.lnrd, ??..! ?tritiora. '.'ti II 30a m. : 1 45 4.30, p. ra.
P.*K^ti-:.-?outbB?rt?i-W?ita?vri. 7.U". ILJU?. n_ . j k.? A? p.
f( r Norwilk. tal 100. (K_,| 3 "M1 *? s. m. : l_M, (B?.,i i?-?,
(1 ?. . 3 4S. 4. TO i.30 Sill 0._.|.. m
Kor l?tnrriM ?.,'J. si 11. tri ?. ra. ?1.45 4.M V'-t?,
?lUwrawtol '?" '? : .?it. m. . .' i ?. 3.15. ?..?.,.. ? (-?pia.
t?i>r atanuto'd. ion, roo (Ki..|Sjo 11.JO s, m.. I.M5. (Kc.i ?IS.
..I*, (la. I J 43. 4.30 5.30. U.a. ?.00 ( Ka. I p. m
Ho: l'on l're.-a r ?ut it. >.rq?edl|tf Maia Ma Bta ILn g. bli
3.15 3.li. (U* i. S). _j? ta c. m.
M?^t?*,IN?? TRAIN-*
PorBoiun lit !>g|B|lil? ita?, m pla, I (.00 (F.t.is.ir. p.m.
f.r r.n.toti, Til Mh"T? Lla?'.'l?I4 (V.l..I -.-'p. ?u
lar H kuti, .rd ?nd Mi, i:i_ti*ld, ?A* ?. m.. (Lt.) I M5, 1W, (E*. ?
?.rain. m.
ParCaaaaaa tBtoa Hu Irai ico?, m (Kt.,1 t?.ir.p. ?_ ?M??
t.". ? ? is- (. ti., to Nor-nwopioii.
1.? ll.irtj rd. rrovi?riic* a-d I* -.llkili Hsllrotit. 100. lKi.1 t BL ;
12.1-p. m.
r.r N?w ll.v'o. New Lot.d?? ?ni StoaingtiB Kiuroii .. BuO a.
Ol. 11.15 .1.1(1 ? 'Op. ni.
! t < ai.il Ko rn??t li 15 0. m. to N'airtniinpion.
lor lion ii. mr IU; io? I. ?i. in iu.
for NiurtiBek Rsilr.id. H?, a. m 11?. p. _,
r'.rl'.'barr nui Norwin latfraaa : ?. m.. I?. Li p. m.. A -? p. m.
(.coud-? in, 3 ' rpaigt a.-i MiacaM io i!*?' k>. no 'ri...
I Wir .? .( UiiVT. S iltt. _
NEW-JERSEY KAU.KOA I).?Tra?na leave footot
. "1 I .i li l-'inini m-hi? itTii.d IOi m., lim . 4 9
?nil I.' p r-i.l-T IliLT'B'iHt .lil IV AiHIrl.T'.B it 8 ?ni IO I OI..T
Cr.cursiotta.
t DAILY I?__C? R8ION t.. ile IT-HIV. I1WK?
. \ ,i- b. ?!- taari -r.? . . ? - VV ' llMI II I.. ? Il I ??
MIHI l'i -,',...,.- -, M M, M, I. y ; B,.|rT?r?d.yn -.?Itir.
M ? r' ?i I .11. i - I'.. . - i: at "I i ?rit
ta.phrl ? ,a,d l'ifl- .No 4 H. R., ?ti .'.??.?. Bl lui?,
fl . ?. n ? '? . lil (ail? -aaa.l R. f . ?'
/1H .RIEH I ?)K K.\< I'KS1?NS.
\ / Ila ? i ?|,( , ...-a ' |OT| O!'
v ..i'..-. ! i ? , I i-r Na I!) oral Rive?
nvM v l'Ai i R?l?Nii laiiMi BRANCH anti i?
'I''
II' . ?.- I
?
I !?.-,??
, ' ? ? ' ' a . : . 1 I I I r
! I., m.
I)
,.111.1 l..\i l USIONS uo.VN Till] BAY.?De
g r
No.-'.
Il B .i r. . I, .?? r
? r I , r ? i i ? ? ?.. lo ?'? n M.. B oat? ?n I
g lil .- I II lil .- H I. ali? I |l
' I--?-.
vv vi. ?. t i. lYTON t
Drn ?oo?-?.
pARPl I?, i ? KNITI RE, (?M-Cl.oTIl?. Au
\ I ko -iir-.i d-pr?e il, i. in Hie prl r of t! ???? ?? ,.l. !>?. lied
I i .ni ii|- ,.|,ail?.,. :L. Al'a ..?n Hie j' ?l-l. ?'1 m. a .
bar? miraatai titrtp prtmrt tmet m atibo tataatrtm m mm ' w l
. .., .-1 , ti . , all .!?<?. bj] ia? . ? ... ? U-t-,
ai nr.c-?. f I ? . ka H* ?> IU? B? ..." ... . ?
?? -a ?Dal .m?. |.( .li ?. lin Un. ! '.c I bullt u.y Iradr, ?o.l 1 ??raia li?
carr) il o>n I., ita t.e.r of n.v til ii
IL OT?AR&I'LI,.
?"-I VV r.- 'I,, ,t . 1.1? ii ... ,. i-.r li;? rk-n?
J ADIE-' GLADIATOR HATS and TURBANS,
iatUHINl - M I '?? v N . 0? 11' - It??.. Sir-iw
Ila l.l.-la. Bl) .?al.iiowu? ii'il (nilli li? 11.(1 ?i li? I [?I..? Ratal
K irk I. . II ? ? i - ' -MO. _^___
1? II. M \< i.
i, y INI V (?(?(?HS. HI V r,(K)|IS
Bl I Ul UM V I Hi M II k!l> i.l.nv I?. A
I-(?I ill I ('.VI II M. A NI? -IX I i VV I .
CM?lk.?l.i?- AM? SKIRT*
J Al Air.. (.VI MIR a (NI VV -Illili ,
N . li"! llro.-lxir. , in "i Tw?'f
IT??? i t Yt ' I' Urie? : IB : til Bl
???n ?!? ii n. ?? ia i a* nt.y
. r l - i ... .,- , ?. . ? ?
fdldiilliPIECEti M?jjQI II'MNKI-.
I \t mi n J * I f?* -i - *- in mi m raer?
l'Ail.NI I-OKiAKL! ( ANO! ILS,
' ?, l.r.lTe.i II .11
il. i J ! . KI Li '.. N II" l'.r ?H.a.
UM.X DRESS (iOODS.
MILLIKEN & Co.?
N 7 l*s K 'V!'W , i
Havel n ? ... tma-ntofI.INI ? OIU.SSI
..,.-? tort
BEADS! BEADS!! BEAD8I
A.M. r IM V . iMlU-l
II I'. BitoVVN. Iinpvnar.
No l?ift K?
?Toruo-iition XotiCG.
H)RPORATION No'licK.?I'uI.Ih* notiei ii han
la ?y | ?? -, ?' ? m .1
I a?-. ,nJ ' ti niioro?..! a.r ? ?r, Ib ?
t - *
v. .. ... lu.rr
./
a -r . ? . I. itarrl. b?-.wr.a,. ?.. ,
? ?. ni For paitoa wl ? I ?ol0;l
?
r-oid l'.r pning ?iti. dtp blo- ?a ' ? i
p . a.
I
? I ????. tia 1.1 I*
' ? ? ?
?. - '
.-.-'. I
.'
h-j ? ?.a- ? ? . ? - .rrrral
a . a ...-?.., b
.
rim: U > ? -?
.?? . .
Tirai! ni' ? M ? ?
? ? I ?' -I '
t.?.?t.... .1 -Ha.
I ... . . ? .
.. ?,d? of tHu ??.-i .. to -? , ich sa?
| ? .
ijtb?!i - .mail
? 1 a ,- :
-
m a-l.lrr
.
li .hw. ail ... ...
.ivi "*i y c i Boral
I ? .
I \*( C 1! V ' -
^t.l 11 I- K? t OMI; ' ( I. >I. -
-
li I ! r ? ?
. - ? , Ai t .1 i
:..
? . -,
? ?
|, ' ? ? ?' , -,
' ?
?
'
! il! bi_?-.Lit
hy i.. ti
, , M, ? f,
ri',, * ... ? ,'| -
I
! '
' 1 ' ?
.'
al 11,
'
I
|
. ' " ?BI?l| ...
'IM . . \ :. v, ,,!)..
1
' '
lal
?
.. -a
* ' ' ' ' I
.
T.-Mi! '
, ? . I
? ?--..-r. K1 th?a_
..
? " IIB! ,
_! ' -I ' ? '" ' 0??l MI " .' , | .t ,,
J-ioUe.ioii?l -?oli?f?.
?RHATE HOSPITAL, iiodci Ibe etcluaryt, tTe?.
. ? ' ' '? "? 'M.fr
I.,1'' ' ? i_i.riiiBiB.v?i ?1?,H.H.,,
???i II.? tau* wgk..n? si..?, oi t?-u f, ,.o v mi?. Aoo?? ^ o,
il.ia.n-r.- Vu: 1 ,, .?, X^mn^^?^tnmWtA
!"" . " ' "" *"? '?? '0?i?i-f_*< _??! ?ii_.|i,i, ,|.
"v?VsKii.?vvt.?;V, ?.:.;.:? ..''.?i?;;,o^^:i;1'
I TURNED -c n BAMMOND, ML D., of
u'2?? ,^''-**,'r'*''''',"?r?v??(h.4., 4.?? Vuk f.??-???-- Kr???i.?r
__J_____?___ *Y- ____1s??" *MiBii'lilitta J* *?. k?
rmttrntk y, ra Pina, .?d ralhmd t. M, S._m?, -?a.lr.r? ai Ihn
?-to? a* t. !?**_. OUI 0Utt_U.y. ._ c_i?4 -, l?i?tieea*ae?
K
?itnotiono C3.imc_-_rcma,ca
U'VN'l 1.11?Hi' ti roai f. iii-nriM l'.ntr??!) L-nlv. I
811 U cril) N -?* ? a;.< ? " ?'? t <? " ?'y f?It* mo
otjr.t Plt-S.aCl-t.la, l-.'i?- la? li ?i? id ??J ?tea*!
it ?.It ?ti? I),.. : | |? J til n . ,-.A lr,l.,B..1)_a
AM' m uki: ..f seil r.-Ki'ii n T"!i"i Oenaaa Girt?
waal ITIJAil iNs.odofn r.l liol' I U" I.IK. ki . ?t Maa
I "li I '-<;.,,., ?o let lu. I? s... I, -iaot.4. ?- f ?r tir l-awrr?.
.Bil || . I III
Situations tuante.??ilalca.
A TOURO MAN wh?? deiM'tid.? e??!ely <?n hi? cnIupb?
non ft ?I ?lot waa t a ?Patt?B at A...".???.? Hoto-?*, ?at,
I -it i I ri .,- ' ?pyK Ad?ttm (). u. Ho? tin. 104 Tr'ben "Stoa
\V' AM KI)?? JOH i?, LtK-aU- Nj.?Ou aerea u? Luid
II with Airiralt?.? I ol???-r ?1*ilp o. M.l.ury U.iuuiy Uurt U at
recta: wii do the work I Oaf of tua? prctita . o.? ?. a. ?* foi aasr
t-H. ..f ?he Undi Ad.lr??? R. ?I PRT M.JCHl)()\ Mint*??*, Mito.
WAN I KD^By R Yi'iiii!?' Mun of some ??ipenetfiBj
inlbe hurine-i ? SITUAI IO? as C1-a ot 8 1 .maa toa
?hoi..?-? bim an* .-ha? bo?-?, ?n roodee ?Wit try. Ooodrifiraaasa
Add ?M 0, K. U . Is. w?rk PoatJ-rl-c*.
aaa-aaa-a-aa-BBBia_aa__aa?_--_-_??a_____iaa-?^Bf
\
tjtip ?anuo
<. k vi i w a li 1__? w* __r__-l? "Til ? wa _-.
_ .i.'.irt \m-m. i.?i_i?L??r.ly ?.????iBtof the trip of I kia?
JaunTreCTi.??- ?nd parti on th? rrv-i .? c?rar U.?_nd.? ?l*o, SSBB
lul?r?.4ina*T?<t? .? to ?h* pr-?ri?t ? oaditioa ?f the nWi??'. i-?
?id .f to* opnor? nilkra I .r -??kiel oi<t??y li ?ni?. U rit?? ha?
' Ai.'?-. ib.i?ri.i_i.t U'tahln'toB ?orro-p .-.<?,it. and I ?io? : f I y S
l...lr?ia-d. l\?l. II?o io? prajti. P... ?. fiJ ? Api. y BMS ?aal
en (fo- trmtory. MOOKI. W ILS LAC ti S BALliUI*. P??_
litbi-r? N.-,i?W,l^-Ml? Y rt. __
BOY WANTED iT m La? Oflii-e, ?bo writes a gtrO_
I tn.l tnd reudts ?iib baa rirent?. App y bttWaWB I ??11
O', ock ?* N?> II!? N..1UI. rt Rou No.?l
SM,Kf.M.\N W AMI'iR-One wtio ie iwquiiititoj
??lu t ?e (rlour ?al P? ?dTt-de. and c?ti co?-u?i?d a rood trtdato
t . ??a .?. >? ni? ?o <t rec..ni.on ,| don. ?nd 1? willi-?; to nioka- ____
u., ! .1 Apply tromlto II and :-,.rr I tal
y. y. fiHCrTWFtX, Wa III Wrat-dt.
\\* ANTLD?CHINA LI RKIbHEHB. Ai?_?l_r St
?I No. 4Mt BsaaSWB?, ? bl?? |i?i_-*n ? n? Hu- -ti. ft ,|
\\'.\NTKD?A hrriteetBBi ?IRL, for gi iBi ml tuxias
M ?, ?' asas i-i s-saaabe ajk asead, tpptjr to li. a.
I.Koli N. Lu . M u. ? tmuttk-n Seat tola lart?abi
u
ANTED?AOKNTB ? P nu ?neal <?iiil?l??vT.i*t
h'lAlti'r ...I!. An ei.rri tie ama or wou.ui can cl?*?r baa 4*5 to
*, ' o. r J-, ii, tbrir MJ... Mi. ?I ?"" hy i ii -I " l|" "' rmrfl
pr a Men,!, (I li I il.itVr.l.l. I ? ? (a ,1 Ctoto
\\'.\Nihl)-A ?K.WI.I.1M. .GENT, ft* fi
? ? If WfllTB fAl .T-, < o O! ?."?. S. "ie f lara '?pert
?????. ?41. I? ll.l-u ? (?.id- ??el 11?"? a.-ll T I? .)?! It. "I I? It ? Mt ?I
bi.,.?... le a . ,?i.( ? ' p ?? ? <? I - ? - ?? . ni h e al batel
t.iry or roc,,, i,.|,.n ?? II:.. Bald.? '! I ui? i r?-? ? ..? i?.tvm?_
S al rat . ,,,, Ij B U I : I * IB It- COI ,?r of .".1 ?l.d 1?0?
i??. P Bato pi .
legal Nolicig
^rEW-YOHK si'Plil-.ME COURT. ? ELIAS
jil..,,. | . ,. , ?? ??! ?li I ?Ml Ml .' BBY, D'-!' ?Baa?
Bi l'?r? B,ii(iry ilrm.i'd on cot.'ra. ?(' BBS BSC ?er?-d t?_a
t . li ?.??i.i 1 ...i ,r. |,< ?t.? .. m . ? a. d ad.
r. 1 ?? H. ? I I ..... ;
.., I t. h ..li,.'i.?-He-. ' ii. ? .i? ?f In' It . -laoia ;
i,... i ,?. ,il l .? ut? <>i NefeYuil a ?I - I rr daly li e'-tl. i
li"- ? ?, ?iel la rervr ? cop . ???-_
j . r ?-.-_ r to to* .aid i ...pi : ?i _ th? - - I r. . . ? ui?.-?. Mt?
, ..(..I llieill ni, a ? lah?? ?I
- ..n .. yo? ? ,.lay it ? ?? r? ? ?. yaa
i a?? ? ? i ' ?? Pl?a?
tit) ia tots actioii wa? ??ski ' p? I * ?? ? not karn
i,?.i-.?ia ia.-. Blihlaiar.iln p, )ii?i-t'iS?y ? f J at ,-nt ibaaaai
. i.,l I,...di.I god ? i , au, tonde I l'ami
,N ?.Vert, Jioel lt-o?. I. ?? ?BBK.H LAU . N
II, MkflS Al re?, a? BkWsB-b
T?. r. n.i.l? n' I ibii milo-??.-I y-k-d I? tua, timor ai tmt timm
of ii- ( ne tad ???i.iiiy .?I .??-T ik ntl*? ii n ?l.r.n? l?S,
Irll lawtVW J. WSRHSN LAUTtlrl I'la',??'- I". r.,?y.
VLW-VOKK MTI.KMK COURT ?C'itr 3
IS ( .ti ,?.<?? York.- HKRiAR? K? .t \S KA-OABBI
S--.I-.U. ANSA Mlltl.t KiMt-A.N M a li 1 K 11 R S A N. ? .-.a-<__
f.r ? M.lhLKS wd tilrll?! KI-TIN A N. Mi-or?, P?.i. II? ni,
PHILIP KIBBMAN, Kill M '? (,)VLK m BOat-BI KAT,
I'- , d, la ll?IBB_Bl?l 11.11 llP.a ?"f?) T.. the dt-ftniaraa.
|- hi?r??l ,ed Prtiwl??'o?lr: ?o?. k- lu ?iim.ooo.-4 ?td
r i J ia tin?! mu laaiplaia* la tha ? ?a .fit dB toa
i, i ark ... II... I i f tnd i ..ti tv I He? ?ort on ta? lito
doy of Ma}. I?.* ml ? I lyMafi la a_lal C'l.Ti'?! I??Ml aladas
?.[i ? BSSf al tour ?n?w-r to (l<.d -o? p ?tn* on ti.* ?..a?
s ii? is m ilab ?-a? n. io Baaadway, ??_?? i*-i* d,j, sa
.: o,? -? t i- .a ii.. ... n - > -. ? a,?as B??*B
: I "- hS Re?. : o, ?b- da? of ,?c art?. ? i?d If ?re? tau to
:?.a p. I?. Mb.: S -wrr tie Bid . 'i ????' ?."au ti?- lisa
.?' r?. ,1 I ihr | ?',! ? fl. i t, \, , |oa ?SI ?_B
r ?..,?. r' I-'t IB* ?1.1 J- a ad ia :l.e ??? n paunt.?Datad
y i.- : U y.t? liilti. ik. f. oil BOB iii
|uaa'.a.?l I PI,ii.'if!. Ai'cr-.-?. :. ? 1 .. Rr.?l>r?j?.
C1 li.I.Ml. t.OCKI. -MOKiniLI. ii \I.KXT
O _t-fh.NT1l.AT. Al.' XlNDI.lt li?.
Ir K-'ir! T'- ' - 1 ', ?r? ?-?l??Bf
a ?r- I 'i. merrrtr? r. ui[ ..ti? I I'll ?r l ??, a
a, t ' ? . " : . . -.p a , ? -, ? J t | ?-, . r.pT al
t arl iwartolh** kdaeapi-i ' ??a lb? ?ii'-eriher. .t th?ir ?.fin,
r-1 , ? i'i i- I? iii dayl ?rta.
?-.,.?-? r ? r , !, , xr.t: it- of li,- .1 * al ?uro or?-fe?
. ,?l.?.?r lb? ??ii ' ; ?- Ql ?'lit lu lb?
. .i '. ' | p .i riff i i (Di? ?ellon will tpply m
rt for.til? I-liri di t-oipliaina-?
DaidJin L W? TA 1111 f- k SOfLR, I" .-ii-f. At'o>o?r.
Thee -?a' a. it?o?? ?.- ?. ?a* li ?d ii'?)? ffi ? .f ihr t r?k to
th.. i it? ?ad i ?.mit ?. Baa ?uri out rl't .1?? ., a n? ISbi?.
J.l-l,..?. I u HIIK k ?Ol ?.' lil Vii-rri??.
C1 BRI ML roi RT.I i-ii).v..* Km ?.- .?< ll.iKLI_1
li ? Kit.UN ,.?? lu.',', II ii! C1 I' 11.; 11- I. Ml ?E HI'NT,
MlR'n.N KAKHKir tolLI 1? KA-tIRM KI DoLPrJ
HAUIItf.l .nd f. **l I.II. KAK'I.IK.-!???..,?. I - f - R?H?4".?Tr>-to
i.., u ?? - ?o. > i. :.?;
i ,t l ?<? ?i w?r ; ii.', tot, ?to?ipi I
a.- 1.1. .o .. ?.mci, a <*op) i. : BtcsaSa ?
a. I??! . ? '.. I' d ?OaarVe aeopy : ? u eelrd. ?
pit ?' ? iba ?? i. .J
? ? ?."... :*? *afe.?..I ?*. I! 'Irt i li) | .--4 lot?, Wllhto
I.? of ?ato
? ' . > -til* ?alii .ui| ai t ?i 'i I. Um?
I i.tif u, t. ?a ?v-Cioii ?ni ?pi ut forcee
? I)?'-?! l-itl y I ! ID. l8 la
Pill.:? It BAh h. , ? er.
. i . ... T.
? . ?? raabtoda lieawi ia ?- nth gm
? - e ft ol ti.? t !. k ?f t ' huir?? ?
1) ? r li! IO. Kihi R. , I? i, .:.* ? Altem??.
.al
V_l PRE ME i ol IM. KIM..S ( ol NTY.?H?NRf
k~ li li, .1 r , till ..: AM'ltKU'li .p| ??1 lad M Ht A.
? L ?? if. III radi". - .-?ail nita, fr :.;
.'.,?T.. i. ? Bal 1 . I '-,* Re?. :
. ? .?r\ ?. i ?- \ ?? , Su rta J
a "i.-d ?ni r.?? irod t ? ?n??*,Tihr cn r?i?i-,i : aiamp. enievtel ;
atti a, a bato ?? ,. n ,d a. t ? ..fl. . .., ;. .;
ti..- llrti tx*l . t - .. y ot ii ,. ??',-? -.. a t,.,., leaa?. Hroea?
? ? i ? ?t, lira ato to art? n t t.y mt ?'.r rm?aret *o t?\* aaod
.. on rt:? ??iii.-. -' ?? .. . ni1 t 'at ?*- I allot,-U,
.,. b tha tss-ljrSapa ?.".. r IB. nulas al na--uluma??? aa
? ' ? -..."- mdl ? ?-. nae
? ?.,-..- ' ' r-?e I lim? I"? i .milli I ".:? ? a? tea?
? H? ? . i" !.. (l.r r?...f a. mtu.1,.1 in m* c.rni I .at.
W. 1 ? '-.: ?R >. Pla! . ,rj . Attona*-.
i J??lt?.??U
i_MT?,'rMI. COI KT -WILLIAM II. MM OR
?1~ ?Seton inn. It IVMblS(IBAM*a4?tb?i-?_!a p-r. .?ne. ?I
r ? ic i n o ti ? ?cn. .,: N ? \ a rrn.iVraS
haver ..... e I. ia? la*i*a i...-t.. i.-1 ?IS ?a
'-. ?t ii
? ? I ? I - - 111 I rovdw.y In th?
?-.iOt4l.ru ..l(i.ll t. 4 . rir-l, ?u ?hite-r
.. I. I.? I. .iiI? e. i. I . ? ? n ia?
i ?-?*,? ' ? . I, rt n Hi? ?*.-. r la ?Id? at
i i i tar??J ?? I ? . ? - ? ? .!??? utf a
1 ? r.^y
.". ?' ? , . . . . ^
?a ,- ? I a- I ? ? .-? ?I
-ii? ??ti sadar toa aras, r Bato a to
I. ?I. ui i II ?.lu., nat ol ....1 lot?, ?ad
li .to
' .-. ii? I BaW ?I .It? aal
' ..... a. I ? ,11 i | . l?r 4f
ill BO?
... I. KlT'l -Orri a II '?fe?
'-.-????..::; ; 01??*
? . ' I?, IWB, U v.. u ,,, .,,,?;, ?t.
* '?ii ?Vi I l'.rl?r*a
SI BREME COI RT, N . r . ? , . ,*,_
fiitlilt's I M Mo'.- r_ MAHON f4.BB u-1 I ? tam
I iNew
' r.. . : Iel, 1, ilia ?gtr? - ?tv.
: .-.? i to toa -ad tula??M ?i. n -? teaaie ai puKca
? .- "I. 'lay t ,..?? UM a' :- a .! ?lir ll
't- So. Ill Rr?.laa.T I? t.. i ' >t f Iw-York.h
M IUI.-KB ?..) A? i a .r Iba ? I va . .Wrlw trat
. u' p r ? I i J ?i uatr a
fe*- ?I oil ?. ? ? .. ?bed
1 -airpaaa
? a Ina t ? 1 ?, n , Ward if lia ?Wr at "???.
? ... . ? Bj
liri I ' . I Rr.-i-l-r of P -'.. li lad fil iirCui
..I V w York a* Vip N) Cioa Hi.i dr?J at ?I ! I?t"? i ? n BBB a?
i iflll llaidrtal and Nu., ia nu.r ?-,d i. m >e paiiuaiarf
c ?ria.. -it... a? ?f ilia
? -i I , ? ? .? tit ???... ?ta ..-.-.,' , f m ita
I - * ?'-< ??? ??-??t? h d . J ,ud t-t I -t nu.bibs
ir . .. 1
. t I c . t ? u r ti ???tir- y .. , . irr. ?alar
r? ?aid ural lo I? c-> ter toort I . ' A il-nva
< ' ' baa t*S t ?? ia*..... i .. ????__)
1 ?t? aa.
?Hal ?4
? li.
I Atoe- li ? . '.?" i, f ?ra
. i
Jay al
Ji?i
I'aMV? I! t" O'' I ". balasee,
WMI.I U ? oil. I, KIM.s nu M\ _|n fb#>"
?^ l?r of THE f.\ BOKt l n ?r rai . . .-.t??t
? - :.aral
i? n ii?
fOB_ -Pur, ? . ? ?. i ??
.-. lh?r?.ar. ri-.d Ir. I?,. K,-.. '"...,? IT
. ?'a- !?? h?. \iy
.- ? .. ? a ? '.? ' ? t -li era jf ino i an S ?. of Tia?
i . r t .daar
' -a . Ill.4.rd--r, ?j!. io_o- ,N.. I M,..,t*aro?r
? ? .1? el Il-uak)!.. ea ?> i-?ito
' .?'-. ?a lit. II ? a . r la-l
order tia ti i: ,iui.'< -. ,p-" ... - o r-i.raa?
..?,.?.., l.-4*btt-du??? ti-'-u ?aa?
-e?K?ri4.. -d . ' I ral,? e.l, au.>r .r , rr.lt'???
, ?? - ..mt hi??r t.',,- ela?? al to* ttoaaaadflaas
- ill tt ?olailnd ft?? I t>r?.-ti a?, in- i?oe,-d?aa?
- i.iJr ..|.iit ?I. ra uciot i_? ?_?i .taiar?!*?__
I ? ? a ,. 1.....1 a .Ma ., I,,
PHILO T. fifi OLS?. R-feiaa
'tal, "'Inala'?. \*'o i?r Cul Raceiver. gr% -1 k4 * . ?i. N Y
aaaaaBBBBBBBa |
'Hiitbic iUantrla.
MARBLE MAM KLM.? Ifie SSM place ?D t> ?itjr
..< I ?iTII.r MAMI.I.Sof ti?. ?:r.t d. ..: , ?I ?naV
.. BTHWfe.it ... A i: I.AHa.fi N .M-.-i ,- W.trki. No lal ?..al l?_
??..ural 1 -T- . N Y Mt-ital? p'lt upi'i laecountrr ? ?.? ?? I? eat,
\| ARBLEIZED SLATK M AN TELS? .??iij.. .-?or ui
.?I . ? ..-ir! dirabi?! fal' t!.? pr: . of BBS?? 1". 0.
^l .* ak BBB I ii ??, bet iitbt .w., ?ia
1
tool and ?fooiid.
*k 1?X?? HU\VAltD.-T.O.?lT on ?ATI'RDAT.
'JJ' 4 \r\r J ? ,| IBM, tH?l?r.o Tbilii??!. ?t D-pot tnd 0?lli?
. r, a ri, ,,i. eii.ieit trill II dieu R Tar Roi?iraad a -anima
two ,d Pot KKTROCiK r_?i?.r.iB? SI HO?' it, ?t?*i .h?,<ka ?nd .???-?>
4 .1 c r.eu r Urf? , la. ?nd llw?? fil** I', tk lt.-aauy patt ? husk,1?
ThaalK-?? r. ?ard will ha paid '?? It* ret?, ra of tk. . . n?- o lall?
l.ar.NNl N a m ?'. !.. Ural Hr.a4??j cratr a? U.oudS.
N?w I it
BBB_BB_toBBBBBJBBBJB_B|?llip-*p-|-MB_!WWPB^
?t?tu-intj (Cardo. &i?
ATWM. EV?RD?LX^SONS. ?o, 104 ?^B-et.--?"
WKDDL*te?-_-U-BBd l-_l-TA-10i_|Jkr. Hil.bti.bi*
ktllr. *__

xml | txt