OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 18, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-18/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

?
Bl
I
?ieaera! A-nn tia-- ia ii. Army ?.
<oa.-a, _ aaaUtf, ?_?easalcssuBSBd the a
'-el i ? ? ni (?wed for hu (
??rigui I?fig??SSjselsl urjoi. hu ?t fl
? ? . -. t ?.f Anil, ia t ?xceedit,|r, ?
i rctp^r ?Asses bara Ms rsBa^sfiy asi <?_*?__?surfe
?M the oui?
tune ?Hire.
I I -BJ I * ? i I - 'ii; ? :? ST.
H on of Qaagii B 0. H
?.'..1 (i ri.
I'.tkrll - ? liiuillilt.-. li: I'.nt Olia e.- ?nu l'i?>l li
naaaalt-.. ltd severely bsatoS wl.ile WBlkm*.' tan-.
hy a ?,._(! naiuril Ten Bfiieifilfi-, a YVaa.li
oin?????, alar Muse TbefssitilfisBsslas'?i Psasto-*.
? ">??- , intirn.stie i of one SioaDsk r .. nutiiiiou? sp
u of li terna' BeSSBS* I ?r Iba l-ir.t I'..?
? riot of I t?lr?i.ia. Mo ii ?krr ?ii? appointa?- to 1'ie piiiitiiin ?
serrr*. i.. ?I. siro d_etwtss a l>BBBjlHBto see?
Ta?r?: ix Bsspejeeted brtbeaesale, Meases?* a
Is She bs . ; -.i?r:!? hink, ? .- ?a mi iii Mr. l'ai t: ter
waar??,a : -.le. M?. I'n uti r ??i? si ? ertii tie itrn ahoul the
lead i les ais i i .?
airair .
lila* Ila.-- i te a! Hu- tteto antill- SB the U?> la.etiti-Grin sell
toss, s? - - Bsdlatet? u|i, .
hy Mr. Ali.? . l_ujairs
Kfveritlie wss ?rre.itod, and i.? now tinier
I Von"
? ? B-BIB] : 'HiDA.
1 i cr of the Freedmen'g
:ul on the Jib inri r?itli
.:.-.! sha the b1
l.-gsra I ?? ??hit. -
...it cele
? ? ii.ir? i
?
. ?? paid for rail
IIS-, bl t ,-:!l_- Billi I
average i>:
Bl
'
? ?Tard the nee
B-aes
?rat ?
< ? ? '
, ... . . .
. ?
I
the co.
? .r'n: al is |
1st ro *
_M the I? ??: Allia? at i
G
i .'( '
J .r.:?i Hint o! tbS *,: '
-- ,- tb
i. ??fa:
.
-re ???ia,*_iM? j. i
? lieben m ?
It-n arrr.-* ?J anil s
? ?1 Ar? aas mandi a I ??'-ru oin
?< 4 komm? h, i . i?fii.J
r> iba ?
,t__' O' ?a
So Liri fara. la .'?.?I?.
i.uj ?mai t??. i i? 1st pan
.
Jt. SSffTIa Bl?I^Cri.'
lug Ir-en ? ,. ??J *.? ii
ter it uasU-uail si sac
noa-?^rf??ew??rtt-e of a-, a
la ffirBnsl -*?
?ti ih ???
pti>a??,'t?i . ?.?? all i-lisies.
I
t J ! I
a ? ? 1
'
lu?! ; ?t I" |S_
t aI. ? ?i ??mainte, t , - tapa to be I
a io.
' "mr i
i .
bj- 1er
st ian '? ??rr.- T?I
S'i- _?r-?i" There bru :
10 aterr.'*" It trat BSse
a as rrj??, k4 iu* l_aek_?I ... iii- :
?: villar '?aiimiy uti.
a? the)' M" M fiffi? : ' .
? .., ?._k?i_i__i M the-heed
S '-?L
m
;.. i'
T T ?I??.. ?. ___.?
3l ha, liol
J.
?
-.LIT', R.
'i..c Uluariagimportant<
ak 'Jl -4te? ?
\\ a i .?_, karns
?
?IttKlTBAI ??HTlKH? *
?r. snfisr. 1 t seul? ? ?
on'!' bas* I -....:
rv??- rs? eel* m nf mur
FaiiM the t -ulm' ?
a r. laaaionr t? '
?. ?nired, ?m (?Mi
? i.
11 i '*-rt) a:
' Ht vrilaraf tbe rV.airl. I ? 1 tb(
i . I)
'
i iba .r lee wm t>t teal to tue !
...gma, li. C.
\ '."SA1*.
: n?'-- i la Bn k, Ark., i
i . u !?ii?c*eiTe(l ?' A W. j
rd l'a* ni .rria-re? i I
1 | ?the I1* dir??! '
...
i ?- on a r?futai liir line i? filou. _
: ?m. sheba
i ..-?..';.'
f tosesa af IB ?kepeeltioa tsBM
.
.. c.r al Htm
p'? i ?
?s
I? sers, ases bada ..teuauu
' | lal A'iiit. a- .
< bbsmL
A SOU : li Al ? .
' r ?'"r < ' ab ? a
? ?' * SfiBU b
?? ' "I?- IT"" tu ft - tlOStrllD.
a?.m?tT Hlalr a- I ;
.
MARYLAM? l'.iailis
\ ('.,: renMon o. '
Bi -iBitlr? of Maniai 1 meeta t.lui SVSS
. H,'timor?.
A re BBBBBU. kB?
Ki Bi_a___tioB to expion
Bf] * Ki yea ia Msw-Mii I > irrrilrr?, rue lo stat, "ob bas
?a ???"?_ tbr1^hit?Jti toaesfififil - ?h? BsieibSl Hiato Bud
(??dcSituaU. atti son?? 'Mo i?Juoteer di labaloa
?? tea of tbo tadiaui of it? ?_?t_ ?'.ail. fiai the lais??
.?tie? of tbs priciiw- m?:?l? tuon ?I i 1 -?-ni it t? -?
s: L- t;?di with, ha? ka??___ fh? ia ?
iB?rr*ral?ri?-ii and asSuosl diieiupaiet'b
toUTU C_BoLIi '?.
A private lettc?T from (-run - ii Cirob i?.
|.?i haatoii) >'i*acb of Ob. II???__-ti . staff
arlrhratloii of the 4tli mit. pas?ed ?ff i,,? ? ..cietlv ta tin
?buts. Id C'harlesto?. prsvinu? to the ??. 'hrrtwerr m?
rr__n/ ?ue^Usodsipecuti-Br <
]-eeed off a_i_o_toij.lt. Tas Btweassio. p.n.piltni bob*
1,000 pelton., with Dii.110 sn-t bftnri.r? ?__b hi?net ?ri
?werkleit well, and. notwitl.landiiig the roa plaie ti thtrr ?ii
?h? a rsry fait stop nf *?Hton. Cbaplam Fveni t baa latelv h? ?n
nu dsry st tb* Kitstn Warir? g,?",, aa?l *li)i?r biarojoutn ii,
F"***sstoorUrs baa bera setitrly enta*"*?, wita tie i oamtti?.
rlslsi ta the prapaiktioi. ef tbe aew ?m? a- hi. .
on. aotih*
| ?Oan. Konaaeau, nu fjiidii.p iii? vote tot bil (en.-ar.
r?m) esr? te taee. teak ba bat ead iel, the Ca-toi. It la asid
'
II.
'??HA.
.
.ii?
? . , .-,
-?' . ? -, '
. - ..'..'
ruh .... ...
Tata!
, iirraoLLi a '-lark.
atiou of Controller Clarlt wim ne? ?'*?t<?'.?'
I'r. ?nleut. u. t ilte effect <>u the if_d ioat. A ?ne
-??i e- le- na,- ,. ] *,, n ,rr-'.?r in Hi? S?ante, si >nc with that
if Judge "?'ausluiry tor thi i?.?itn.ii et Ittaieej Ol
TUE niNhrU'!" HILL.
-? t?. I.?- little hope of er BTiag any ?.
on the llsnkrtipt bill t
TVX i>N CK.Ans.
Tin",- :- DO tux ilium minniti-ii ii. ! r
iiii BeVaOBfl |.,l, ygg* |,
otra fish.s. 'fit| '.,.?
*'"' I m t"?m laeeived it thi .Na'.* Di
P'jrtl:.'
I' B. Bn mil? Wim. -m I
Orr I'i ...i: Ira-tara, V a ?inii m. t? s
???lu VV la..: ,,|, tiieii,. of.;,.. |r.,:, || It,. N s , f?r ,,
erin?? to the eastward tdmirel Sir Jam- il.,? Bo?lied me
would Ilketfl see ir.e. As I! .., wa? mv .?:. ?ad Inter
? a v. f, i n,- admirai be apeka ven Ireet-j ?no libri
'j'le-llal, .?eln'.r,,- na ii pi luted I I in ??'
hu additional laatraotioo? vi which 1 lacios? ? ?
v. rut?-., ,....i Oo eBtei M?. 1,1,1 o' ?BMU o'? H..-H li lli-t
1 lound ubini! Ml of our liBtninr v-s?|.?-n: "liar. .
??ut eoie? I u.l.? lude?! to reinnii. nts,.; H a rho t w .
centr.-al |"-i- , .'.*,,: ci..',r will. t!n meelera ?f til di'I-!? ni
"I. 1 L.Ililli t'iclll li 1 allic
. I .Mini:,m. ead ailUi - lottowaal i? rici t latlsfal al
?1 ii.-tru. tie ? i,,, i, | ,.,u. .,?... ,
continu? to de io ?a w? p? ?too? i
to i ! m Bearii al Ha
'
_ix 1 .
'
'
?
I
''
I- '. I .
M ... Iii
?
li ?? '?? ?
I'r.in? ! ? |e tbl .'?
I'r.,1
i ' ? '
' ? I .
' B
'
'
II
' '
?
I
. ? . ,,| our
:-'..'!. ?iel ? I :
'
. . :
'.' ' It ? lu. ! the prt
t ?? :
i ? .lil ..li
' '
and noble dtriiig ni.d ... lae ? I
*. i. our fi .ner s? u direel re. ill . f ? .
tiri |- ' i'-y n>* Lad l>'"-n ,-?!??.
ii on ae
? ' 1 I ll'l I L 1
'
'
i.or. el ;
? a;:..
',! ti, . f tbl? i'eii. to!
pre rai i tin i- -'
.! Ih. ?.rid. I.ua alti?rd 1 ?Ik?- .
9
a. I l| ?... 1 I .. . (tal I."'? a.
tmn? conti itute ?' ?ti? ?? SB
?? i,.... i re .ten ' ..|? ration Vi.ni. ?? ?ia!. La? opix.rtuinlir? an I
or I
Wai it. If to iiltld" m!'?
.
??:..'. . We vi k1 ?
?-.??'. i,'t draw to Ih? conrtrv th?
? kee mid pOB.'.re?.- I of the
Hell? io in? ?aire rotul iKnn retched
Wa; ? Bed M ?
_
.-'ll'M BB-SIOM
S! Mil BF V-II1-.?. I \ Ia
INTl-TWAI BJ '" '?'! LAW
... f..r iirnlii . I
lax lu* : s au-tiidn: I . t .
al ?? i I'M
? ;
'
II i I ii
.'???"'
?tatiaaad In
.r ? Ith til? aili.aal
f ?.'-n.-al
?lb ?i>
tbl.? . . , al '
M i 11 ui a i -
?
? ?>, ? ?n m
? -ino ?q?ol???e?ti o( <I I ? ? ? I
1 is- agr.-ed lo.
., a -!'???? ?
. ....
IXDUB Ali
-
MAIL.
Mr. i
.- ?
'
M . ., a ?ab
. be ' i! '" i ?
? i-Sandwich .I
? ?teal - ' > Baa I
Hr. ? I
'
?
\ "? ?
'
u tabBtdj "f ?
'.
;
iron, Um i
?
I -i .ellon?I
i 'l
laeai wai adopted
i - - ? libs ?.ni ?.f M Vv
thai I'*' Conip?:.
,
? I
? i ni led fir
? al;. J J?t- r .
V O I
, . Morrl
I
?-??' .
Mr. B ' ' ol to Mr. i
ball nott
m ., : with li
,
i ? t" HoBolnln.
l'i Wilson i amen.
? - i ?
Wains?-! ;t rehevei m? cmpb Msil f?teamsh:p Co
l.-i.!_ ti
? ar. mel gi??*? a^.csJ p-r mu.tua lu/a. lim ol ltesni.1 I'r
? .a i rauBtaeo tut Bal
..i-..--' vr.'
Mr I
.?n.- Appr-.p:.? i le a a pata, ? bli ?
? ...
The ft,Ii ,? ?nt??'*iii!' .Ill ?? pel r,l m I
iTlfa-ia pkanlBg t "?J ni ::.e di-:>-...?1 o' '
"1 He TreHBin-v for off? BMnpi BBktlMi lo olarkl kB Ins tepnrl
??.,-... . , ,
, ' - ?jet li
?OLlllLi.-. li Uh |UI__0 I
V- J! .is Ali? ? lilka.! up tbi
?'
- '. - -?:.? great i aai .. .. ;..'..:.>-n
I ill? ?. J 'i.Jl |,1 ?a ,C|, ,?.... j u. tu? 1
Ksilr?.. ' ? ??'- 'el (mi li ? iii r?'d lb-r'
li le proposed He did ion tniui i e i
? :. and .: . t ? ' , i" bl winte-l
w ? ? . 4o
Mr. shi-i'i.iau'a niotlon a-?a agraai
"i , ?. M . ???*..? I larV t o-m 0 i
? .n f rnr?i ( u?*'inr, H.rik? li.iui-rion
KirivrooJ, .M.ir.u, l-i'i-lr, "ihrrmai Iprtgai 1 inn!. , . yoi W11 ?y
N_V?-V!?_r, (.'. naru ( rs-l.i. rlniiiilii Reward Hratf. M.
I?...!?'! Merrill. K??l..,!l> Nenia. ?.'?? Painui I*, a.? ii? Has-?'
h-r???rl, a ?IBU, lied? VViMi?i,_ VVntaB and Ytlet?IB
Hi.Hie Oil. wa? raneni -t.-.L
ALABAMA ABB ri-OKIHi B?LLOaU.
Mt W'liAM? retjuMeti Ire tb? li'iai.-e- 1 _mmltt?e and
j
" i ? ' ri
'?
i ? ?a
lie ii
? fit tin i
'' ! '
toe Sei it. '? t m 7- m ???I , , , . .?.,,, .,_,
..
b< i ?attlee as Claim A ,, .,,.?, ?| "?2.
?*.iniideradaad aaniid oraoag ottos, sb to, ? a
A_;'? 1 ni.li .-' i ? lutnliia S. I .' . '?Bj
'?.Hitit fun lahed I?. I' lina soldier. ,
I n?-.:i ni ?li ?I 1'1'u??? d-Ti.-ii.- i be ? i
A ...:.t..|-j.i. ii.e.i.i.1. ... r for the 1res dora, a its r- ?r t.l _
te, i n. . , ?i ,k* .....I , - rl .:??,,.,.- ,.,, me ,- ,___? ?rt ,_,?,__
bj U_ toi pria al iBlK.r and Win ?-,,. calk
una lr<! t" ii <1 h ih-Ii.i . r
, ?*' "MiilHiL i.,?! |B re.'., |i?- l?;| ,? ,_,. ,,?,,, ?f
i?, sad il.e bit) ?*. i
AOJODSMKI ?
The Sen??!- theu at I ?.. y. ti?.. ?.? i
1,'ot si: ci iii i !:i:?i:\i \n-, |?g
ll'.i'lt? 01 MITTI?....
Mi. M i .i.Rii.i, fiahed i? re ta tabaaM n resol
that afspi i" mu.m? the Bess. Beal m lia'eloet ii al
?.?ni the Heeds ?resal atthet ???re to as thal ?.i holdeteaiai
'-' an sa-?_s dM ato ataow whr tito Hesee a_?M ha
ia n ? BBS?. -bey hu?! u year le u kari uni ?
hut n. ?
'?
Mi Ai-m. i (Ohio itjilij tim Sttatbtra ?? ? : ? |..ui iii
ve*, fa ?it i- li? ..
Mi. si, ?i ?r-1.a.i'!,,.n-,11? i. ,? ? ti,,,, ?? *ben toss? ??>? i
l'a?" ? ? ?' WO.,1.1 Uni ?. I ?
111 i '"i.-.' - ? -.r.-!1,, r. ..!,ii... ?i,i aot rasarte-,
I s li t. n t.? is r ..[.ipi .
Mi i - i.n .mia m.i. .,. i,e, on ta? _es?
ate bin t? quin laud? Calila peat, which waa
I i,,
? I I.is -.1 i:\ak ,., |
',!? lil uni,,.,-.
?' loaal Baal ?I
W , ?'.:..- B ill. ., li- .lal ,,n Bil . t , .! r
of Wa ... ? . .m i ,!.
l-l, J.' l!ll|>r..|> I line Ol II,e | til'llt bad?
! I I".
? -
: IVai ?
: aa r ii'i t
.
Mr. Hi : -:
. .
l-.ll.l- .1
i ? . ..n the
.1 ! , a I .
.,.?.11.
?
" '
?
?'
I I
?
?
-
I? I
?
'
'
'
'
'
Mr. i
?
'
i I l*?i
?
?al? i .
n
li?. i
? !
m?m'??r. (toltol
, wera C1
i
'
:
-
?
? -
?
li r la ?
i ?i
'
?
;
. h ,nl .' | i
?p lltllltl ia - . i ? I,.
','
, ? ? ?
1
I.
? .... .?I rmat
Mr. i? fal...?' ii . . ? ? " ti
jill
? ? , -.. i ?
?
Mi I
?
.?_
'
\ . ? a . :i I '
t IP?? .
?
>
' ? . Mr. I
'
. '
'
?
i ...... ia er s
?
?i. ?1.. ? . ' ' Bai? I?
I
M
IS
Mi '
... . ,
'
M ? i . ' i ?
?ii' i'd
.' . - i
had
'
'
1
?
: . ,
'
I
'
? :.
'
til?' ?? ' 1
?reliad t. ai .:?
!
ht li?
, - '?
hi) shlHllil
i ? ?
.
sote, i !
ssi a i
-
I
, . Hnniari Btot ?brasa, e
"
: , n-i ?I? .- . I
r m k -
.
??A-tal . ?
... i
] ???? lh> ii. illiai in fe I ti
. Mr ??
I. ? ,
? Ik?
n .ee U? bli ? ' . i
) ?ix. han l.r .n iii,orri, -i? IB l-l ?'?1 "i ? - Bad
01 lb*
1 'lilli,? ? ..I .'I III? I 4,
The r?.??-? !? ttoa w-i? a?*rr???"?i ti ?
? BplK-kOttd h? tri? Sp*, mi i ..n.inittr?
Mi?- ? i . .?cit Trna I ?. ?na
, l-S-Uia.
TUB lilli. Al 1 It'll k.A tin*, ill.l .
Mr. 8ik\KM. fruui tbeConftrttic? ?.ummitte? on the lees"a
'
? v -, ??ra rs
"-?'I t i , ill of
I . ti? ?
?
? .
?' . ?35
Lui-ile 'i"rK*
1 tal ".i;.?,')"'
"? " I "lltlOB I? Balopi
ar.U
I
a
'
I of tk?
H-i. lime
:
.....
*
Thi. H<ir.k\ui %
views of I .; .
'
'?of. ( I
-.. M'! I ' II ??
> ' ? . .-rd iL ** **?'
.rilli Speak.
? .
??vi m ol? i'a " ."?
s . . ,, gb
?Mailed the n ord? of than. ,?e aad diver, di ? |.iiln_n*sn
tarvlH? ., 'a-,, .... - | ,i?. j ,.,,, ,, . ('(..??Tcnn
lytraa V! ? it decision in ii it Iib,','?.'
bara?-.!'' erny did b? da tklt wrong to ti "pe-ker ?' ?"*>
?lotlta? W'l - did lie lie ..s?, njK.ii ne rilli?? of ,h*
i, ?-?el li v . be ics ':- on' Iori roi '? al li ''"
II ? ???
. .'-?.'-? .aast-1,
"'" * * '.'j ^'.O
.deration vf the pert i f jue r_,w"
i ? '. . ,M | .,,c oeen
n Is?! It V ''?:?..' 1 p?-, Jilelit i
flea? ii. in from Kentaekr ? ?? rvermii i?d ** ?!
aapotl? ?I If ur (II ittaeked *,ul
Matea for wold? 11 tro r'. hale, tho peoplewti m be i -l)'*T"
? Bt. d ! nie.i ! ave ; o right! liar fei'e tb. ii-. ? ???-?!. Iltr ,'?'???
v 11 |>. Its l-ndcr J*"r/
IB ?'* a ;
' ' ' ? '.- fra:." |..wa J hal mimi)
beatoa willi -??,?,.?* ta i ? praoBoa ?i !!_? Hor ?? for ? ??j''' ,
ipokaa in debate Win- ? uki lu the coniilo-ioa i Bli_y; '
tli?!??"- nbi.-it?'lils pimbee nud the dicnl ?* *'
the lli.tn-. !,k-l | nat tai sir longe.' a? a Beaker It wiJ ,0
?' b1 11 -lirral'l ttkt'
taaeeaaeq neat Ifkeeae? took to vindicate bl? owa ?rl/'?"*
a? a m1? ? ? i . ? p?v __
pensil?. 1 n-.- ? ., ? ., |. .1 ..,,,,; , , ,|| ,( ,,, t. ,. c ,. . j?f' Hist
ol ii.. M. ?'. - .- ? i , i i,i.,, 11. ? ki? game v IM hal !?t,.."n "
l-sv also He fartait tu i faur VV'liat wtt II ii forfeit 1 '?
1 -1 .,,!?! ce-jee, f.,r it,? ninmei,'?* '
i
J- .,i? c ? ... (ben
be wonb' Le rea-cirrd or iurt r-celved h? tLe OBS? might r"**) t
rani 1.1 say eau, he ?ould in- purged tai the in_r*,_ni *"**? '
vrroug i.il'lot.'i!
? led tr. lOte , n ?k1 b1 111 I
t I? Mt ?.'even.'? itmcii'lruc t te s ?. ?
; i.t; i .. i.-? I
: I
.
?
a ? ktl.lt ?
.
I : .1.ii .
I II I. I, BBS I
. I
I . .1 .
?I
1 ?
I
.
I
i I bl* pm
? two.
? '
ti, i ... a order Hut
i
?
a
i aa the 1 !??!..
Wl ' B
? I
? TB? r I ? 1
mk~m\
? . W ? r li ii,
, ? ' B
'?
.
t
I
....
. i i M4 lol'.
, . 'I . . -, ? a , |. |l
.
' a' Iii*
. I
I . . . VI I. ., nil i
?
'
J
ill .1
.1 a a. ida ]
1
(
petiti a- of i
' ?VlaiS,
Ni m1 i '
li. al ?
?
: .--.'I ali- .? 1'
and.
i krkicb wi
?
id , . :. . i ? i
l
I ?
ti I *4 I I*. Ilil?
li I II l a .
I p,,**'| 01 'I '" VV I VTLr ::
\MI . i.ii!'- -I t..Hil ? M,l,, Hil (?lil B? i-i .LU- '
HI ' |! M TM' D ' ' V" '?? M . ' ' I!
I \. I IVIl
.
TBH?bb i ' a. lam., i .i Ban Beete ir-.-ti tb?kJataBlte '
? fr"-a et la r part? o' tie , ?
ti ? 1 .1 km?-,lou Ula tL?
'a ' ? wa? Ii*
A i ?
'
Company'? Bl
II ? '
le niste ans
? M
a
' i i I.
-
'
?sr oil
? ?r
itandlng H.e i
? : . I
?
I
l ? ' '!
, - no1 i mini !? ?.iio*i' 'i
? t-lantl Bal n " -
ibat
I I ? mg prepal i ,
Matters In ? ? ?
?
? . .
?
?
i
-
; ,
I
ii Al
. ? ? I miry, i
'
III Bail ? l ? ?
lue Mark settler? ' agru ??''' ?
' 0 Bl?
i
?
- ? i-' : -
,. ia*- alai? .
.
Ile.),.
| - --'?:' n \ r.. ,|.| - mm,; .
Ac. ardill m . , * i*" ? '??
?
baa dr. ady Bl
, ni'i m i-.i--. s-'?--i.-.l i- ? balar?, i.,.. i
..i sad i . . - ilia ? ? ?? "r* bar? arti
If,? |a?D < ?! I.. II' -.r-it-a .. .
..u.. ? ?n
n ,. li i .-um : ,,'? ?J"
?sr?? ?ear, - ' " ?
?iBiai ft liuu ktiiL
lil
in. r. Cut ?
, .iff,?
I i .1- ,,1 ': .1 i i' ''?' '? ??' ? I >.?l>."?
!? Wit?
I-, Bal ? - .???.-' 'i' tttatt ailie..??.
-, ,.|.i TIM At (.('NA I via?cull
BJtBII !'??'. M rWMB IHK >(?BTI! AXl)TIIB( VI
IT AL I? lb-LCI ,
k 1 .b?|iin Tue?.lev duli 17, l, i.
\ r. v .in' on l-rukr ?.i.t al iJ'ni-tH'**-, Ha/u, Jufj ??
and Binesi! luiougL ti ? udjmn.ng ternlon. A'a" eommuiiica
Doo ?u luapradal M? ?en the Nurth aa?, th?, capital. Eau
ne?i waa als? ?uipiudtd
Fi?:: r> .?tronr?!
? ? - B1
? ? a. ,
-
kUtress?- Si i lui) in l*..n__e f .1
?e-. rd laj.te.aits-s. saifib-h 'jw ?.??;?_ toeChsBf ?il? o? li-ua
?. 1 ,,.:. _..J t .u Otll L ' ? ..:-?? r
btitij kLi-*a ii' ..og t..o {>_,?. *i y-ur-, Oatt du?|>poiut?d.
Tit, g,r... . | ii Ire I .e ..'V ? ? ?'???? ??ne. B4 na.vBT b?.re ainl ia
rt!.?"-i ?' : ' u I frota ti Irai I? bibbs,
Th? Ininrtoas orritetl it, Pl.ilad.'lphia abell aeee yeet r
c1*), au., ai; ii mitai tOtil'.t ' 'I i, ibu Athletie n?,/?*. Tire
take, to tili. " sarr 1?ty sers reeetts- by ?hi
*ppi-a*, of tt.i? adaeToet Bseablsr?: Iben At it fie?est,
M-, Ct-.urli? Anai'icli of the ily-.a; loClah ?a* chosen Do-pire
j ?al bli l?tnedittteit tailed fiine the irrinctuu? joins; lo the
' toi Mi-nrid? at frit iii i t ?* ; it- ' .etelbe Bsnsl innik. aa
1 Mail?y hat] no,littl.u|,y ?n htifnif n hall to rirht firld ? -,,ir"i_
k.iould bato kireuin _4?rktrn,'??i*k'i? hand; bal he ?uliein. it
il hu ?. .- ii ' __*_ ,,', 1 ? -nx.il. | t.. ti.
; Ltuctner ?eut the lull to fr?' ?lo riiiirt.t it ii a braut lui
aiaiontr. hut a I Ula too 1 ,te. V, nilen seat B bul into K. .< .'?
b?ntli ano. win... he ?ii? BBltBM it m to ti?f bul*. lUller mt
, l-?mr. Mi-llrlds wnrmrtl np ?md M Ca-ititxll and S?Oi-|t
? ?oon went out on fool u it
Unth. Atlileti... ?nu Kleiiitaldsr w?nt flt*?t to ti,? hal and
; bj* a rrrriunrlpr ?..?..red hi? third, slid ?a? broutrht horn* hy
bl. IM I- WfiSJ?rut fit iii?t on tl.r?r tail Kracli ?rnt t fli
I bali, but l mai ?rd miiii'd it ?nd the ?tnk?r oiad* hi? liri?.
i A patard b?!l IfBSfiBl ?'"??M MiT.rul? ?n?i hu?. bato* BTllhiaS
aiso ?em t?. lu? brat cn th-e? l,iDs.f?i?a which hr r?Bi?h?d heinr
fron, s ?(?leudad bit to rifr'it h Id l,v rlerkrmto-k Ik.ekrirr
wa? (-??s-tit trot fie fnnl hi Btttkto* ?oon aft?: which Wilkina
ma in laaxnr ?uil lh-rki liatnck mide hi? Mir I i mon? koine
rbesGStUB sent a I'nJi in!?. Basaste luu't which pat the
litter ool Pratt. (?T;? lilt to ??.'lit fiel 1 ?r?nn-ii li.s tmrd, and
tin ii run itr.? ? paaasd b.n Piks atoe reached Mr. -
aud 'r .ni tk? r? run id ?a n like BBtoh* Ki.mfel.ler uini VC
IWide.ll lling li-cotld h l*?-! W?Te .-Mill I mugi t ' ullin |,t .
?bournt fii?-j thrrr hHBSrlC I .ll'.w.-.J by Wilkin?. "iterk'B
?tojk insdi a houir run. Bael l??jekii?-v fi'..h.wrd lila B-SBBto
I'ralt -BBSffhl C-ianll him,? '.?it u f.- I ?tris? of fib* a left ttir
lurr_?r on thr tirird ?beeide jnittlnir the ?ide out after it had
aourrd 11 run?
Tbr ?et'iiu.l ii.iBB_*i wer? essasd under lather di.cniirsirii a*
cirri || - ,?_*?.? fir thir lrvin.ro:. Nrrcrtt.rlej??. Crawlgrd who
w?n| ftr?l lo tri? hit, irnt s tpit-Bdiil ?v i ill whlel ?rn? oeefbt
hr I'.' i althnnfii ba sas ?liasal -Uttosd i t lbs ?te ii iii ?,i
b?_ ses a? i a hi M. Hrnir m,?I Leosaf-asde hi? fini
II' u. . I III |(. left tl?l (. tint BBSB l! lill, to _f I?. Ila ?e, ,,: li
Uti'4-:. l?- i.ii. in r-_a_?l orhiu. t?'l;?_ !i SfelSb ABt the sids
...i for i
I b? Irrtui-ra?. ? low ?mt Bnil"T li ni pitt I. t ?nd I is t,--?
'???i ?..?-?-. * bi Li ,'. ... r m,.. :.i ide u tama run oatt.
? It? a ti ? .-?? i : h?,--.- nu ii ? ir i ii
Best estestofiMl Bei-erstae-i. Poslaey. Oaahtol asd Pratt
. ' .' ? ii hi ?? - '.i wt t ?lit ou n M., isiipl.t h<
'-?'Cn! Mi U I- r. .,'. | |(1, |,. ,, |.-t |; ,, .. .
ti i he srmail baa* BBS, whrJiiror ti,?re ahead ..' Mi Br
al isa the ebie set an-toarbip hh-aeb ssd f_e ? ti
l'he Al. i.*?_'- sdSnl I . 1
,-lrii,. ? .,, r.m-A tlir j?Tr?T.? a? ?hr it-r ion. <"i?? Irri.
.- >< St,I Ila- I it? ?Uil WS. Batt? .!l|.'.ll (_' e?. -??-'Vent h ?
., aaf-l "-n i ? M? Lu la , ii ?a i
us? out na . -'-.i. . and B
* .-..?i-.-er tal ? .-. '.i?-. ass tevMsnra ore it ..
a . ?as . i ' ? ?
i i in |il?"ll Bill He-I?T't'. ? i ?: In, li ?-? .?) I , , l.y
?
. aita in.' lll| t'" la.. ?? ? T of
: ' ? . i.hi te
Pratt- a.- i , ? -
n? ka? ? uri two. I Mt
j Hw? -
. i y 14?>r to the ,-.?.n ? ' b1
'?? h?'il r ?. r B| thi? ?
. . n
1 v - add ??! i ?- t t t??
acton* hu.I I
se esc a to ti tan., io I B
l . I : ? .
..i, . i s teettol <?'? I t ii??- ii?
? i _ ? m i.< .-n? iii *,ii i ato bal li
... : ... Br? '. ?
rria -t.,,,?.. ?in t.. rie-l ti
. ,.l tu? Al a. :
til'? li.ii.::
? in Ila
II ? ! ' . ' .'.l a.I . I , I,?I?
? -.r- - ni thoa i ' ???? i. .iil.l
? i??.?.'S i,? \|,i?i i I,
hstu." ????!*
.
,. |.,.r M liri I? sttoBed -!e??i?r him! twit', t -i.i'ra.i .
.' at I.-a g ti,.- ?
' . f ? th'-.r
. li:-', ?I ?
??r. it?' fil -pl.t or tim kin.I i-i -I vrn ?o tbl?
aaatry
thr?-' krui-? : i>ii--iii"i." swift il?iw and isaflaa.
lapaaed to tfire ta.t n ?? ???!,?:.-? pad al ??
. |
[, l! ? li i.linif ll.i, ! M -a " .? ,-I Ci?
? -I i .-? iil.l n"' ashs ? -?. ?? ?
: ?-l i- tbaa ht toa ?V....- ?i my panic
. . I).,, ki., ? i? i ?> | ??? I a oat e bri
,. ??_ on ill oi'i ,?.....- ?nan ia-c-n univ il-.il.. Ula. I???k?-|
I till \\ n?:a a .1 lo (lo Hi ti
i.l.l
- a melon -id.. ' I ?"P rluy,?lwiil
-
. i.i tal
.bj to a
-
I ?IN till '
? f i. r. I
. t, ?t mid i. ci
II i ?iupi??ll lit h " l:.i?h. Mb ? o
??'???t. '.d I ' .VL..I'-. ? ?
r??t..i?i. i ? HsrfcssshMk. :
li < ?III!.' II .'. f li IS.? . . ? I 4 n
l4".rii.id -?t I. ' ?? ?a I
, i. . ?I IO
, i ilka, i. i
tatai X?t_ .
' ?
n ii u tia 3 ?'?
i - 1 P " T 3-TI
If. ni Um ? - Klb i'frldm II " ? :
i- !? ati ' '
After tbl - .ui the A1 .??p-.inlilvriit.?
: ? ?,. ?I ! . | BJ? ' ' ' *? ? ' '
H '
ntKiM". niHAirt.it?.
uses Ol n? I Mil': ii ?i.vi r?m . t ?'s tv? ",.i looa?
rua i noi
V I '? M IB-SI -I ?'?
-. I:
Hit uti, ii te I", ? ni 1 ?I- - ? . 1 ?
I It Mill) I
reen, wl ' allia a j
! . ! ' ?
??-en ?ii, .-? . i? 'j'
'?Bl|>al..? ii.
md H'-i r? i
\.-i? \. , . i ? r * 11 n
m. i - <???-? i .i i. - ,
\ ? i t ? .i i . .t ., ?
John I i ? . \* '! ...
UICITIMI1 1141*0111 Kit
iv Bl
\ : , te that 1
-?li
,
-.1 ' Ik, ? ., ??it ii ? ! I
i
lilli?.
I " . ! . I. I
ii*- it \? B.*., Tas. i i
a , ?? i I
I
1 I | , . ?
! | _
ai B?jala i ? fiada. ? ?i m, Arm? c?;i see m ?i.??
?.'..- lit- Itr-iiai? lull linn?
?i : Mandi
i? . Clady, D Quart i
?
M H I
\i . )i ? . .
'?
? i : ord? ?.?t iii? i . ' ? '
. - :
II ? . wa.
-...-?-, ? l?
1.1111.
I . ? ? I
i in Btsaawi Q-Stoais m ph. Btobas, ? H
S .lu. \ NI-' - '
? '. i -,
?F I .:
? ?
_
*VfBT?Tlll*.
' - . I ,. I I I
I- ?
'?li
II.? I . 41. I. K. at tlanrelrr.
IV,a., , ,, i. ?,' .:.
? i .. .- ? ed
, ,,. II . II
'????ills a fut d : i.-mui'
i .i i . ? " ba.? -t? ?t
__________???_?-??
Ilk. ii. ?i li.' M tC " - ! '>in-i I I'l ? i". b."
to \. Sp ki !' baa?! ?' i ti Bi ?
BE) * .??? ?".??*, ?? .l.iid i.? i na'? pkMBBBfiBI .>*:ieri bL'
u| ,r. -,-?,? ? ? , ei pal .Si ti ( r?'ll?Tlrl?(?f I 1 Bf ?? ill.-t.?
k_e_|l Trncf iii perfr^lion A ne? h,.tri I.?* BeSB *.i?'nli?
ereeied na tht Lake ?i.oic ?Tu-diBfi t/tat) e . ?e,.:-n.. ?i.l
Istur? fit tin? trhirln. nei ?hv bSSfifif tobtoh la th> m_|u:!l
C'llil ?.?a ol luke m..! nouiitaiii ???riirri Inan ii? ?md?? ? I
piara iii, ?tema. ? m.itoia M ?id Cspc Ran leeres I I
total pin ovary BMBBtafi -u?i P?a? tto- entire lru,_a iff ?L?.
___t? tou.rtDi at the Mounttiu Hou?* t't the contebleiu-u af
trsvebM ?tibiB*: lo aaisud Hal I Head aud eniuj' ile aiaataiti
nant vi.w fr..a it? ?umnnl. which ia |trB-d bejond d???4*TiplloB
The ehorteat route to the Lah? ii tis New-laten, ?ither by
Rsilrosd froro Twetitj aetcot'-.t. at U.li\ Doua, -I or f B m.,
or br sleaaier l'enk-illi'. et,*.If p u?
l-Wfla??iai ?fan Munn ^-o-mar^-a
B-oaa tmeait io ?? ? r MBaA-b
*.*-,-' - - l -.?I' '??
I t- T'"
. uytot,'**B?
?r t. dus ?v.. 'mr i'- ? ?t-i ??',
rra>" ? ? , I ( . i.,IV? ,*
bus ipi ateas ara
Iriria MaelOfl. Bl i vr' .
. ? * - . .... i - ,
1 Al blatl Ir V?'. .
TOr TrtBW-r I alargad.
KotwitbeU-di-g Ue C-R tit?.'. ! te a_a el TaVTata
i se i.i.s hrvaUorcsse'! air: lain c.? ci mer. the p?ci wuk '
r,.:. t? t..o ?attie.
Tfi.it?.
IVEKin-r TBIBUM"
Mail.,,!.? ribera ?lail? r ?y i >???--??! aaadtan. .J Bl
Msil snVitt ?lorn, olube of ure. WOB
Ten cop ei. oi?dr. ?.*?? I t * ns:. i of ?abeeritor? ? ti so
1 wenty enpie? allr-ased to name? o( (BBBrl ibers MOO
Te? eonies. to one ad?i?*e?s . . "2
1 tveniy e.pi-. t:> on? sddro*. ? te
An etti_ ooj?t wil. bo aeot tar ou j ."'ni. ?
Milli WBZKl-f Ttf?' Bl
Mail ?nbtcribcra, 1 copy, 1 ?en??-?-VU n.inn?"s ? -B? 'I*
Mail snijBi-riber? 2 copies. I teir?41M n jrnlirr. 7 <?
Mall ?ul??cnl?-rs. "j danta?, oroter. ft* ?rou eopr d9)
l'or?oBa iHtniitiur for li) eui??? |W ?ii! reran* an ?_*ra copr
for b ?l.orl' li?
J'erioii* remittinir foi I aa ? m4:, ?.-d! r?c?ar9 an iitrs oopf
oue rear.
ntiLY TRinrnK
? ID per ?iiiiiii?, B I for ?.i month?
Adur*??- i?k raiHoaa a** w<***
?lAKHI-D.
HOl-T-WARITlN-O ftf. J.y .! ?II. I4-?. lMk?M fvhT**_
lt?t. Abi.ett K. k-Bti-dfr bh H rd I Hell Bl .*? -w V-o-T
Mi? A. 1-o.ii.a? iv ? -,,, ,?.,1,-.,, 0| tka i... i i vi ,??<. ? ,l*?
tori ( ?nu lio t?rala
a__e_B_a_--__i
DIBD.
BI'RIlflV rs-li. Hrwislrn. re? Tne..li Ih- I'll, i.r. eflrr ? ft ? '
tract?'li lot?. H m.m : W. Burre?? In i _ ??tri nil ?>f i u my
T, .rr.ana?, anti irirj?. of Hi- family ar? re?r>?i : a! ? lerlisd ?* ??Had
." lir- 1ST, ihr |-**1 In?' ?? I,.? i-. rrai.la?-! r N ?
?NT Yntiot. ?? Bruoilvu, f. I o ceri p ?
l n-TV K-(?n M.?rrtliv loornm?. JleurVtii T r.?'.?r. ?baiikt-r ittrtm
I ? I a. , . ? .- ,
'I lan. - ? -,i 'wiko ll'?Bid
Il?fyl.?r?t Bl Di ".ii . I '? ,<_ Wojilra
day, Ibe Mid hit? vHlaarl lulltet o,
HAM -At I!?- 'T. Ila!? -f-rfSyei?
? .ntlii
- toil! Isba p.,? ,-. tlidn-,.i ? it . . ??. i i?> Ir.n.
r at- . . . -all ?. |.? ?? |-ir,l??. ! . " lil'Vdta'1
l.?sl .'..I ?rut >
i li I II?Ob Moi.alB, Jal? pt, ?4* (ona? prJaa ? st-. ?? P.???.
-. ir? mmed l. .i-frn.1 t**
Usera1 ( -n, I N '(??-I a? m '. i.neadty epL t
? n ?r iiuti.e
i I r .j uri,,.
i.ii'i.vii- s _a..-i,.N j aaT-aeta I ?, ,_
i h, *rei -. ?
' :? la .??. rr-rl... I p. I Hi .-..I. ??_ ,,
IbvBb i le ?'i B a
... v ? li I ., .at a'
a' lp in Ra-rnrsisi tr .i ? 9 1.1 an 1 7 13
I r.'iV A. KI,/ah-ti. .*? ' ?r .tar
o' ti.? ' . ? riey.
Ne-., l-.i -r?l I. -fn- ?
IHK! M4\_Al % mo- S V ? ? p IB?!
lit-!, ol pulntpi .-? r.in.iiR.iS' ? *.iin?
?. - l: IV II I -?? ?, ?a e. anona! Baa?.
? ? i -i ai-d u pam
la.t ill -, m une! .? L. t st ? ?? A.It.
V . aa- .alf
?fe: tra?
?nai I ". A psaavsi ? ?
I IIOHT?ilaM -i' i Hr I?."- ii.t '..?? ?? 1 ??? ?' ( ?[?* tuurm
? el li?! a?r
lirra Mad, and"- ' i *ie??l.
?I - .1 ,;-. I, ti | II , . fll ft?
? I, rai at. -.?? Third a?r on Th r-?.
'-)!???!?? f. -not
k1? B?!
' - ? . I i. ?. el
? ?t ?Bl
ti a | '.' ' 'I I-Vi
..1 ,..' -, ?li, T ,. -.?
-III' I la ? a ?-, S .,,?
knrt- ?rilli c.iri.r_i. iraifi.naa. sed ui<?k. r<? .VI? t .?-i. khe ?? i ?
i
m \ . i
i 4 ? - ' ? ?? ii ? .- ? ." ? ? ? ia the
Iria-nii? ?ml reltiin . al dei r??'i
NdlB ..r'l'..a?<i ? I-,', |t **\-, A?r.-ie,I ? 1 M-.f,
? - li -. .1 .jr
I-at V? lie
H r
M J.???. .1 le- t , o?
Tl.iir^l-t. lu ? I'? * .' , I., t p. i.i.
H'.I.I.S- h ti. um ' II ?. ! .- i .takktma.
.... . >s ..- >l ' LI ..
ike pit ?' i ii ?. fr?oi
Se. ?a lv~- 'I e..|.i. o ir i it I... !.- ,
...
h' MIL'IM.-At t -.-.ii ..n ?. fuar-r????. m
.: -
. -.a lr'.?d. ?f. i-??it-.l ti. .kal rl ? f- n-re< at (he
VI- , ,i. loraet Mt tod lae?! ._??-? .
"a . .1 . Bl 1 ' ?VlO'K I II .
TiH'l''S.i-0, M...? o -?. ,?.' ! ! ? - r t A I e ? 1 ?n r?-,isu?l
... ? Vi', apilli, ?.ral 1 vr?,
. ,|?.-ed
? VI .ii.i.llr I li uiaU it ?', I' , ? l?'?a
.-...',.'?
v vs HAoei*?Ob i,? >' i .?
ll.-iSf. .? ?..i.t. . i?,e li ? . , -tuivnd
n. ii?. ?': s:M i ?i ?
I ? ?-. ?i.rl Ir'iri. rr iea,e--l?ii to aitterad lira.
tuunil. Iron? in tafe r.-ialrn. ? ??'Willum? brnina on Tbi?'???y.
? o^t ?? ? .?'el* * p n
W lilTAM-'.K -t?i. Tr-,!?? i min: r- ,-..1 ( , r.-l a.? H.
i? . a >,r an. v^?r m ksarr,
sd It- . ? ' il.e e*t
? ? li ii a a? tba
tuivr?... ..ii VVnlurelay. lui? lu. ?r io el .ti |. ii. , (toa the Mat*
1 . i km *??.
lVIHTTLI'S IV ?v LakfrMBf < <nn or, We ina??da? J(,l?li.el
. . 1 i./i I t? ". . V\ R \V i ni e.'j ?led al
0 < .. ."? ? .? !.. I.t . ia- r Be HI W-eel
la. d.y. July IT IB??..
- :rv'l.
'?? ?? . r. ... Naatbaaa i o, ?tot
I batea? i titma *?* a ? Ann a fa ef JoLi itan.l. ia tke Sd
. 1 ?-?.
. (I r ti. I? ,r? r?.r? ?"ul't iTl?iti-*' In 1'teml ti'? 1 na?r_?. sa
I u?.r_lst. a ?? ui?t ela ? ?io. I a I lil I .rl uuiire.
k*kl k_l_klli ill U)U.'.|Ni' I.dH.i | .,f n r.are
Irr.l.t noticed t.. .*?-,1 li.? fn.-r?' ef BrntVlirr A BRA I? 4M
II Al?li? I I - -I.-? ttrr. l lllirat ?t ttrlt la.Mil? Kiraui,. No. in
rill"R.-IIAV . , pill ?
i.k11 Y JliL l.K ? <k
.-? M (?si mi?v ?-?-. ? r
UBcniil Xottccs.
(?nil ta It-iilimr Travrlri-?
AI'I'LKTIIN'.1 HAII.MA. ?.I iOI
!? li ?? r. ,1,.
? n?.'i y ". T.-?.
I IMrOKl v ?: I* ?. .. i i ? ? . r.Bs
in rr . I".? . way
Ma,?? ltiif-l) Tin.
-. HI S'lHril ll.Vll-W ?) MM'- - . -i-uir
?? -? IV f-??t seen ,
n se? nM lt?p ??' !-?-..? rtilwar '
Ti> TKE * ? ? si, I
I' a
? . '
V
Al'I'Li I' ?? .? ?LI I Ml', llt.il IU'. W VV 01 >
In i .. Iflfc.
-1 ?, t, ? ' ?rillTi
pt rial -, - I I lil?
t ?m?a I?. ?fi'LETO!? I i
_ j-a?.
??? V4 UlB Ha. lilli. ?
l UKU D tOt sALt AM? IU L NT
kal' kiadaa
... luu?
?? ?? iii.a .1 uri Cia-tf : ?a*
RBIaBl J. ?
hi ni ? Boedtrty.
r . n ... . at
Keep I o-al ' !
? la?
Baa. 4 ??>d ?vb? (be
VV
LI a.? li 41' I i I t)
invalid?- Tra i alaaa I Bair? ?.. i\i..r... ? ? *?t
. -
iMiis i vu-u i
Ml Bl Su lu' * el.'?*?
-
, -, ?. ...
ii ...
? '
t u -MTii v ?, vi ,::,.?, *
li I'fc?lan.? ' l. i MIL! s I HI li.*? i il. '
' .Cslpll'lIlllB.
.? . .
KOdB-MB
'?rir?
?
I ii.i.irt' Ii. pul ?I I-Hair?.
?
,\ III?! I - \! I. AM- ItlilMl . / I
I e .? ?
,-.\^i BAI : . Utl-TIl i?'? CiltAI ! -a
, . - ta 4
a ? . ' ? . Y V
K\ lilian) Tfialar*?.
V ? ": . -. - V ."' ,\
\ . . i sosaaan
'. art
. ... re M aBfpaMa
, I?.? ?I ?,
lowie?, isle ?nrt 4IHM..H" Par*-. iv?i,.a,rti .?-!..?.
? I. 1 Ll-i i.lii'K'lsV. s 'm.? I t ?ALI
- . ? r a /B,trn.?1 a? lei-.nul
i . ? . . co. \.,
4.. Ill M'.K >|. no, AM??
?I IN Bl .! ,t S.?? 1"t? A.'? ?
Je?. Ilavl-*. I' I'M? .-.._? .ti -e?l it. ....
i-?- - ' ? ? h? ca
. li .io.? n t'iav ;' ' ': ,
H,iul VI . . . :.? A is?I amnkot d tamr I >
i ?/??
1 tloike? Wriiian-. ..!.!!?? tii.yy
? \\ v??4 N,: vs . v> . , -.:V ' -ntrvN , s i.
1
WlB?. Toupee? ??lOlMaMltl ,n*,,r.7
lint isahrv lint rl?n tud'itif -nr'nf- _ ? *? ?" atome ?I tbtar. ti,
W A. BAT? li I IJ'? i No 16 B??--.*- _
T%e K-Blrt* _0_tataB-ak newIaB-Mat-laBW, f?v r.rs'
? ir? ?1 Mtniii.etn.en AifnP.wtnied _
IMI'IK' M^IMaMA-MilNKl-. Ne. 111. Bree-wty. N T /
>l| ay ?li UniBlMV oPw T
?a.

xml | txt