OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 21, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

w
"*??rr-r- lolTEBAHV ITK3I?.
?The llvflr Paris r on-esTionclent of lae Amer'nan ??t
'agatry fia.au> .ii?J F-H'.ik-ri' fAreular gAre* sotte BOttaMg 'I
wmpnm of tb? Inetuable pMpet.lit i-f the Trench ta maki
bltind rs whenever thej write ou Bsgs_k or Ataeru-an lah
Iscrta. M. Clement Duvernois, one of the editors of /-?? '..,??,
pooni?.l. Blik .?'-ed la hi. paper an ? t?.'* ?i?_th? _ns;i?i
BBSfitoSC? (.<? Head." be meant 'ii" A1 ???-I I M
<MBreeei.t/ru!??r9i, said: "A bone' A hor?* ? My klog.lot
_v*hur?4i to use? fctit-ttel ?lol.iaiota? Uugaage. Ui arc Sam
Jcbriacn'" A lr??nch r.ew.pa-4?r. ?pe'ikiDir '?'th* horror? of
?-todta.ssid'.-terfc.n'Jy " W! 1 V belele ved. 1 Londons
i made of rotten ?/reen Balta-, and cits' Ii f w? st eOlM Bad
r-isrioaiii-'...mm "f aaaaakyi - ritoaatoerlbeieM
i pijer In-M-d oj-iii f.r".er rtartlenlir? in cle-r ti ?
tougkl avoid tb!? nombi? tmip wbci? ibtty ??etta loondou.
-tVeaiiioiri-- |M ? -.' he ?ilud??! to oae eeBei ka LaaiM
trahint i i
A N.-ii-Y.-rk p?p'-r, ?"???? hKiu? ?*?! tita fiopyrlgbl bfH
SSMtllt lntrodne*d lutotL? Brill?-!? I arilaiiieiit bv l.?.r.l i V
?OKito. ?ty? tta'it sfa-nic. t" the author of ?tMtbtfB? ps
file ezclwit* priTlle-T? of dremslitlng hit ovi. BOial "dniir.g
M* -lal ??li ?? ' ?"?' ??-?ra t/Jtn hil lUmlk."
? Ifijrd Rtratfor- it RedeHfl?, ftkOMOa a few yenn? ago
M t?.? dipl?.n.niie ?aoilii a? Sir It-B-btd CsLioinif. bal ?Mb"
M?ed a viiums of verse? MBtltled .*?!???_???? ol' the l-Bl?
The veteran pott it 78 tears rid. %
_lto?_recr, ,.,it_.i-?..'M!.e M..r.-i..l L-BO. ?-OB
?fAwtii*.' toa asasaaaed Me Bastar] af ker Baajaaay, Jon?.?
Cyotnb of Louis the _"o_rtcftitb IBM polB-tal BBl ?tupul -
ed ?eurie*.
? Maurice Leiiiiri?*), m Irish ?.riler, bal Jool ??'???. -..
fi_iw<-?d in o?,? ?.durne Nssllta., ' J.uurtoki ii?lIi?tory
asd Autiqnltie?, IMUfl?B?Bl Civil Bad Military, fruin li.?
Man lust Age?, with i?oploo? H,st?vric..l, Al- ? I ? ? ','lepo
0*?*T*?e'_, 0*n?alo?lei.l ?Vote? B'id lBi-strsliODij M?) -.
*k*mkm, Ac'
' Tbir? hfi? y.xtt l?c?n pa__k_M_. a' liQlfoiBJ, Iba -krfil
Mdemsof ? Memoir? ,'f M numil?. I., Riopct-aoi ?? hi- > B
?teoniaitt s bett! not'ce ot his esrly l.te, and ? purtle.;*?r
Ottroni.t ci s let- tkreag- ItaryvUM he Bto?alatba yoar UM,
'? Dr. ?Mi?.li!. : , bloglOfkM of Lady BkaaBBfijteO. mu)
bafttor of ' ile li. ka 1 J.l-hi ma, their Mte? and TOfifit, ' ?>
?BiUife? a Hut"-? sflrlsk Ptvtadtoel Lueistuie.
? Tbo ftrti?leB, entitled "MO-kebl of Uta Ooofcdeilkti
Sffsr for ladayeadeaee, by Hero? v?)n Forcke, Cfital M tat
myatttuGej. J. 1". B. ?st'isr?." which h-.vt'ap^red ni "H.il
?btsal'. Miifarii?. ' MtO BtBO ?'ill?H*t'ii und publiait d al '
O'?_h, Ir. ,?>... i-iata, ?sith a 111.4.. TI o real tu? BtoOftbBM
BOeiro.ra li ?aal i.-l.e Mr .lulu? I". 1 houii??.* , f rn..rlj ? .lilair \
Ot Ml Maila i J ??'? ra. j ?/.??r?_?rr.
> Mr. D. ti. Ktliot ?a paUiaaiag iii parla "TI a P rd*, j
filNoTth Air>f r.tii." ??OEipriSi-i,; ?I r.oc ? ir. ira c>? turn by
OftJui'ii. Eaub |?art a ill SBBtS?I IteStoMa esfitosd BJ
as?! t?';?re-enting )h* apt*?'!?*? ? f Me niiural ?i.-o. CJ I M
1 will b4? pniau-O. slid ?tier IhtM I Btt Vcn t'.ri ? k oft the j
r.rjfs sill ra? era?*, fruin Uto Beata l'ait 1 1? now I
a*s?!r. BssaaaiatJaM ?i? rw.i?'?i at ike ?.uti???? NeMeaea
SW V- Wert 'l.',ir'.?-tlir.i s*., M
? Blilock ?t d?. ?ne.urini??? " Ia Viucnl.-., a\ ".
?lary (S* a Kehel PMesataM War ?u Noil''.rn I',.!..!.*, ,v
ta M ??)'?, aal Our IVi yat li uekoM, ' by >'*? i. m
?ktaek.
O _enbnfr ??* W-lfunl *\ill s.*.?'! fiOmMt Dal ';.
aafKshsll's sl'-r.i C'f 'DorlivdobLS,' re:r,ut.?l i n, ." al
m. Itomhiy.
? JobbmCaaipbeD, Boston, I ? --? ? "Mean?1
Of Seres C "ntl i.,, 'BaNtafi f fcfiflM I Vahn a. ti at M-.
Bios " ? ?-I "Mantihltf ciear (iitii:., ! i)1>. '??I ? Ikj
-sel "H.??? toD.aw M-tU-ei-v." kf ?V !.. -, ? I ....
. D. Appleton A C,v bf?".e ii> MOM Bad ?? II ;
M s few day? IM-en "QingispTif "f l? . H'l.v l.an'l:'*
^Balle*. or Kcruan Ki?;,*? ?,f tie iu.,e ?.f ?agae. -
'?'Cl'Sli. .(?? 1 - BOf lltC J'. . I? ! 'fe. 1 ll.o A'" "T*
5^**i ,?*',r', f"_2. ,>"' (;*?_!;_?* ''?"? ? Mv * ii".-*.-,
^_ir?. ?"audle's (uri.iin ?UetaMt," tftonrstfid bj ;
%iiue ??'lher.'T's Ksconte, a B i ? ? ? ?? .??IA:
M?tese," vb ?? tata li "Allee, a?i
fiWondeilind. ' hy I.enU iii' I, silk ?ti '- ' ?
C-nTf???a); H^/ei'De?. ?V,e\ :v rel Bl BtaStf kB?
k?_%pp_StSa_ Ha-.ll Tnroi. ut Alla" ? ?? ti?* ? "
Ceu?,''aird '_MeeMPiltkMl-Oeeeeby t.? Uavk1 M
a - trial etory st-enw to be n*<*?_i.. dn<ow?fi.< | I
fiomc-thl-g ? bli m it'iai', ?h i
a;,ekii.?r A rlcWt Lare b.'AoriiiBglv : dded ?? it to)
> . , a the f.rtt part
mWibij Wtaa.laj' aas taue/. " les. ' reptiatad j
O?o? B?! ?ililli* ?1 e.'|4 ali >/?? .'.??a ?,''.?
iHi"!don A (V.. v ill pnlilish i'i a I? i'.??? t i ? ???
Mac? of It'i". .,,-... i i r ?? .
SlM'dbT V:.?*. CbarbO I? Muire n-OOev Of I'i 1 '..'?i?
ll.fr?! auii t:.* latir k. T).. A.C. K'lull ,a 1, 1.1 i Batar j
t.uit*r?.i?. 'liar j, Ultkera latead to reiasse tke vtob el Bl
?aii-'itas ?eli kbusii ?ri.e. ?a' lentii-jl-. siMtka sdd.t'urM
sad reti'iun? BBooaafied bj Hie Mapeieei tossfiaa i
BKIp ?nrt ?onie ot i..?, len*'i lii'l.'fils..(. ilat?... i! ? ' a i a ? ? >
bo? ?f work cn tiiem.
JaiiiK's Mill. I Lu- |.i a iiiiitii -i -?I an ?>?'?-it,*iii '???>?
Bu.de to the Hui_onKli?-T," w,th 40i)lii?'.8t,(.n? Pi I Au?.i
MaB_ebards.sndbasBea.il its?'? ? ? -v.- ?" ? ?
Eng ?i n?a mi?, ??.iu kQostrstlons4*i grsred h.> Ric! srdeev.
*l?_lso;.i?|?:.i*r s la1 a M fta't poabl,
t'otry BMerdbf hM |nl eeeaaeaaaj Ila liol ??? loaao 1
1>_"?igti? l.slf ?Pi-rof i!. Li.taree It MB VBBhflj li!- ! is :
B*(av!i.c*e a? s. f..i;! l-l reitieiM-iitiiliTcef ih? per?;odl4?a, Mttataifi
ptakeeMWetld. fbetatatoe JaM elaaoi I aeestal odeas .
totbulHin? fi-om bjs?.? ? t li.? leail.iiy _BgflMBBSl?OasttaSBtal
|B?:ler?. BBBtakf Vkefit BMQ I ?-? I ?>''??* I ' hail". Kt ttttt) li li?
iiBfiley I),. .Ichu Browi', ?tothui ?f ' I??h."Tt.on?si >lu??t.i>.
lesaader baii?, Anthouj J rslSJBS, -'eau iL/telo?, > ?
Mfeoot ?Haren UaMta l'uni I i-m ami IheopUile Gautier
?a,
?3f."_"r-!'C'.. I. I-Ofllfi . \i1.|t?;i,r)?-c';ene'rair. K. ?... i
0 eeetributini a ?ile. af ankle, ou (len. Soo'? to ihe ,
|t?-?fi?(/?'n r?j /-"... Hen. .'hon.** ?tiTet mam tact? j
?blich bsTeneiTi lie?ore btiea re.'steij, sod hi? arti -les sr* ti- i
BBsdiaffli interest.ug.
.B-lBBsssBasaaaaa ???? i
KeM tlublitiitlona
kin ^"^Oil ESaa*** 413'
fitton?-. _ ? _?*_.
A - ? _Z BEO BOOK? ?**twer,
J*>- ?*?*' ? _.
K?MUtoaf Jeesma basto?Og M.CMIM.at**
?be tpsiilrt? ?Ir?a???., Ken?'* Kr?neh W'oik. . -.. I '?f
OnM'ii-bm'?.fN.? Yt-k-Pt.ai'h ?Seii?'. .. IB
?OBfiB Brain Bu. -Tlitt'lor. , H)
Mb?Oe??Tht:?-l4?ni'ii.r?nw? by ?*??:??... ? to
BBfi ?life of J.'jr?. ti*rp1i"?t . -A K?r_.. ?to . IM
p_??__.g-A ??w :?>? ey ??'?iwar-h. i :?
ytalpit ruBfsn''????????? tiesn?r?-i i?u?,...tii ??. .-?
ka?M?!l?BiB??i-Mr.. B ??tB st |M?tV?ti? "-ere'. IO
J_atoM.ritoi?s--*\'-T--?l?stB.? f1r?aiaV?.''?.T . > .?a
|??i. Btii?a?. ??? c ?ti . BtafitadMatOakti . ia?
Wtmm ni.*? ?? ?p ?uti ? ra? I BBjhk ?.ii? i.a IM
rb* Haig? Ii.Iid .(** S'o'ts?Bj I'tctiir ?. li*.
I*,* TBSMbaaaatr? ??I baaalllSIW b???ili? ilatW??i* ssM ?r?n
SB aw ?al WiU a? ??rl ?ty ?.all ?a ?'.?a? lira, ?? rcalM of p.-, ?
b ?MJU.tTON. fubliibsr. N??-Vo.-I
WW STl^MTC MONTHJ^
/ ??( H .OLIV.' lULHI
)'OB .t re* '?T, IBU.
Tilt ATLSnT??? JUONTMl.Y
?-IL, . . !:?.>...?.?? I ?"?..I * t'a l-_l'p:ialn-1?f a?,.-?, a ao/ lian/i.
ra!,??. Ho?"? *i?i-4T?rj, babltl inl oil? Al,?a, tia? ?*o?'iJ ??ai re?
?data part? cf AH?. ?Tit?'? t"?chi?| ttc-t ot ;t??(?reit Ho'a. ?eil
TYtvf. A attaii i trral * ttaiak ?nu? i'titl.tl IHitiwj of Hi? V?. ?*y
irssABMU?. A ira. - Ma ii. ? li s rsij ?iilniUlslBI p?p?i. i
VtoB 0b?trT?tla?ilI Cl fOlrl aDISirf ?J?1 Di??I?. J ?iib >*?na? > ?ni? . ..?!?? i
teMm lit?! of .SaBBrt-l??? arti.'? SB I p ? . ? I.? I.atJi u*fiy*ar.?|t.
r?. i?'??? ?ton e-r?st??f i rinj nail ?? ?r I ? .!u_ io Hieui. tod li- ? ?
Itull b-4bt49irrf.fi? H?w?!.e in Ne- I a ' al-? tJdl'iertl j
aaKB?? ?I k_ I fc h r_. Qid Mau a? J
_ b?.k1? ml.?. J?-?, .pi.!.?' lb'* pia?, laptrt i? i.-a
mo At_t?iir Mairai? - tia? i*?,,? pi i?.?. B ...? : (*?*'i i
BBS B?T??(!T*?r'o?,
I' IM K V??1'N<? I???! K1 ?
Oat * ?a?? ??_.?!> . ?i.'-r-,i, ..... f.?1 ' ?? t! f.- r,_,l. ., I, ,.
Cbt (>?ltjt t rtt \l is??', b? Mt? r'"-?-.? ; '? *.i? ?.* i:,,i n?w . .a
MM afiaa to-Urr ?4 lal?.*; Ht>'? Bli .1,. i f
fl ??*. F?, ,. .,:-: . ?,., h? *Dri ?
tat I- I
I?, lil ' r- |! ,a I?] -,,a Hu if! ? a ?
> i ??it. '.i I'
I 1 .?? I'? . a f '?.
b HW? a .?? .'. li I ? ti? ..
f . r,, . a %,.,,,.
a '?? . -
. gJW I.* a l.-l. -
b - ? ? .
I?i4 ?r.rr*T? i
Till- Uli .
cullins ? . .
II ' \\ ' li ,"? 4 ...,.
?I ,. ' ii . .
..
ai um k h -, ?,? .?i
Tnt.M* k. ' n.?.l-l. si
ska ah:..?i,i?.* eui ,?- i ?. ? b
*?'*???? tar .? y..,\r i; .??? ? t-. ; . ? ? .,
? . k. .'??. r Vsil
tak<.i:Sl.*s WANTKU roi H.'ir.A' K ??lM 'l.l.l . "
1\ ? AMI-Mit ?N i?.t?r..,.
??-.l?,';r^l,^","' ."*' * ........ >????,
r*".-"w ?'??". "?*?".? ??*4?h??'4_i r .?l?ilerj by I -
i^ Vi.*}-'*"'"*? ',* "a,"- ' ?' "?"?
??'t tah ? ? . - , .....
HBJ"**' u ? e ? I' . .. ,
. t*t li
S.? ?? I
i^:_f:-.,_._K .?_fi__?^' ?
(?il '.t ? ?"' m? ,. ...s-, . . t ,,,, ,... _,
?ia ?kaki, i tit It.?? ?. u.? S,.. !.. i,, _._?..,.
-rtvxT.'
,;, .. ,,ji j, . o'9** ?'/ rajl. ?o? n J j**_f I
k? no U_.^a - ' ? , ' ?:???_'?',
_??.a-,, rt .1 -,?_? . .. .. "??'
le- ?s??**- ' r ? . a*? I c-t.^Ai"!.; .
JJ. 'p.J ?,.^.
?Mtvo ?Jablitottons
MH?. iij.m.y ANOOI." M VV l.ook.
rUBUIUXB lill.-. HW.
BLSTEB'B FOLLTi
Bl MBB, iiFNRY wool?.
el, ,?, ,P,..? I >!W?ld *->?**f, ' I
)!????
ELS-TCk-B li'Li.. ". ... -d fr.ii, io? ?utboi-. ?.?n--ci"i|< i?d
.dim i, r Mette 1 ,:._ r _MM UtauyWaaA
?MteflBBBi ti.' Bs-1...1 ra ? pVMtaflM MM duoi** m,o
v 'inf. hlB li Mk rmrot; or. #1'"
Reid?; I St, I .- . I Mi ?' . .-.r- . "yioiil MHM-rJ In
Tn?PI..!ad'lp!:. frets?! Itlv Ml
T-tsraa i f eui t an t rd by Um fr; '* J^?_?jJ"
1 ..li.?:,,. '?:,- ? ron" le.-ed mt"!' '"' "' ? ' 'r"r" **_"_*_
.?Klator? Bolly , . H Punosa fc MitatM, te raero
.Xl'lf? ?. i- ' ii ..-?'?edi .-* *?.-o-??_->tr.._. Bast
1 ? 'III, try in. I ? ?*???_ ? ? o?*? Y "ark?
, .. , ,v ..... .. lev tothill e which but M eeariterol
ly ?ni .?rt?l.-'?hen.
befn,;. Titefimefil .?? ?.raia.- ??? f ; - rai, whora */??_,,
*....,..,..-.. ? vi, h -v t-?.i-"p
rsl| rial the i.ihrr?r?
H.tet? Pol.'T,' I -. I iri-iyh'i.i ti at ", ? i.h! illu! rm.trry,
fritad''i t-lie. ou-r lne_tl..""hlT i-viWed, rvaiy n...t?ty _
! n..?,ri iveipif-?J i-?! ? mye,tgp\ e-.r.- itrieBOjV I? i tdeeie? I
r--?'t!,( i ??? I wira te tarto thal Iks Madteg I
| ,-lt? -o?i ?n ti. pie rust p?.e?*o.*k ph.. - In k ia.tie l?u..l.? avona? j.i-r?
??0 1 bs.'r hu i?l?;i ii ii c .'?.y. i.c- liiLadm rl ii. It ha? uni ,-Mra a
rer? pie?, ... . ? t? ?? e. n uti r 1.1
I v, , .fvuls-ii.u idd? ciaiiiM? ntl; I? t',e in'ari?!
o! ?lia i.
KV ho r.l.r .'?*. B e t aid'ii fid r "' OSM ?Ml thtg i-sy W?ut
ilhi!" ? a ? ?. , ,,,!,..,,, )., ? leri ,, otu '!.? Uni ?Hi" 0
reid u.r Priei.nti? I?-?d ip'i-? CtftIflfBS
All hooki ?en! |>o?l?t? psid or r. ?? , kdlsM PdM
Ar.rlr.t-? ?II .v,?, e?e? rae*,', w m h.|-??ie, lo
r. i? pi rn?teoM i no__?um
?a, IM Chi :nj| ?t., Phi ?di P-KN*
rf?IJR TWO MMMKK HOOKS.
Till. WHITK Ililli:
TTtY.lt 1.1 li, N|iS I.IVIM VI', VN!? I*tjl*-?T.
?' ?> i IPiiMra'lea?, >:i"r -?1 it ladrara iron, du? n?! hy
tv I
Hy ti.eRrv TSflBUM .?.Tin? Ino
??i. ill saan?. ?'' - - ?
?? 11? ?M?e . f i?.? Bar. T. Starr King will .,*??,.*
ru, o' ,".?, ofitolli work. . . Tli..,...!,,.? Iii?""-?.
in- -l ?r? I ?. Jid !.:? .1 .1 - i . ' ? IV ,,i-, li ' . ef New
lil a ... 'I,.,. , wll ? l? pi, ? . ' . ? a* ISMA
.. ? ||,' , u . i ? '? ? la
J? if- ' Vc! Ila?' .11 '- ,? ? ? 1
d?- il.'.rln.'l. vi-, id ? ? .! . -, r .: . I I . i a .1
r -? 4.."'.rjiiiAiMi' ? w.i, D..*i ia ?'i- beaBsMfldBraraflBM
i.llilirj op; ait? ,ni,. ? ti li- ? ii?'lie."
GARTER.- BUMMEIl CRUISE.
A .?I'dM ii ? m :-? <?'? nu ? "i -'? 01 Ni vv-r.:... ,-.ii
ii. Bess?t ? i.- a.
I . ?*? I - '.
"WMbIhstley, I K ????? rlrsriairraard ftasaewptera
' "?'I ty ?
- I i '.ra .. . I .
.1,1: ?- ? |('ullin;.nu- .
? . . .... r??.. in, v ilM
..'e . -.i ..lia.u ?...! ? d. I ,t ti i ... Ina ra ra I a
u. M ?! if It 1?
... ; Paw?.
? Ha'?!,Y k AlVMV. ti .-!" P "?'? .*- '
S . |1. vv. ,. ? . i *%
,' ! ? ' i ? J
, - .
pim i.-iir.i) nu-? dat.
I lili*-?!.i N MANOR.
i v * ??
v i. ,..- i , . ?-,.., ??'? .??- *
? \ ? m riii- i vi-:* ti i area
"Br, ' . . Idd?i aatt i i ' ? ?'?
. ' ? -, ?-. : I -
p Wmta l ?... ...
w.n ?, ? _ ? . ?
Mi i ? : i . ?
? ?'..- ? ,.
?? 4 ..I ,-l ! H I .,,.,.. ? .1 " ?
a? I ..?t.? nci
?'?-?" ??.??'.'.-. ? I . - 11
_ ).,.,..
Matt '.' ' ' ' 'a '
I -. I . ? -
1VIV. ?;.' MXV.
'-?? n ?i * i
^l)vv m
I ? ? . a,
| .!!? !.?V I )l II . 1 '
j \SH 1 ??V . v. e-i'Ni:. >.'!.>?.'?. ..
.1 H'i.V i.l-O.S ??' Bj
ii
4. '-vi'iii A 1 DOIIMV. TV? ? . ? ?.
I. TI ? ,, I i ? a I ? i ? ?.
4? . ii VI.I.i ? ?'. V i . II i.'V. lit I: li :
J i f I RKOVV Hy Id ? vv
??? THE ?TOBY Ol 1'LVBBF.- 11 i . I' '. I'j l'i. T V.
?I <jl Vi: ,V 't T.?T.\" Urti .
10 ??.,.' lilli l.'lV i ?J . I. 'I... i.ar , .
11 .??,!? ANI? si'.SMI--. n? .i. ?a .!.-..-., . Bj ?
?'. a? ii .' .
!.. rill IPI L"!> ISLAM- 1'? latin? Vk hala,
! tu. (?VI I-VV AYS DI TUB ?? ? 1 U Al. 1.MIK. II) I
, lina) vv t,. .
' M. A? ACCIHBNT. n? Mu lataeaIf. W d
' 1., Bl lu l-l. Bj lira l.d.tor.
J'll ..?.'.?V. . 1 ? ? ???*? . .. i-.ia.r-r. ?1
fra Ha? ia ? ? ?? ' > ? - I ? I ?' ' i ... I?) Au
i e.t V ...... |.? lil I.I ,1
v ?. :? - ? ?'? ' - *
rtmr* RCKAI I? ol' iii:\i ; ti i UH M GUST
A .Mil,?:
. AIH..VMMP.-.-I.tlfit.l li Otrmt
I? IH I? ? ? . .?heart 0. a-.'?..
I,li. rCKKI-.il BATH.
I i ?.11.11! ?li (ilfiLS.Irr. I.l'.lkit.et ed.
, 1 M I LS1I 1-1.1 CB ?-...? ?, ,
-P1SAI.? I I". (Hill -. .._ /.. li a --. II. '<
riii-.cii Li ?Di Liri.r. u. r- I *.
! lil i 11 ? ? I ? Ki . .. .".. I I- li.nair,.
I li? ll.flVV) K.? VI MININO.I. f. St!--,;, MA
BDi.lM KOIt INVALID.""..V?"V Tee.il.
I'll! Iin.lil.l.-V.) l|-.?r,l...... .... .' It. F. Ilotne 'I ;>.
!? I I Iii III I-H-, ?lil, "..).I , ? li ft J. I., j ,1. o ui
AV.SaSTHKTICB.1 /'V./'a, ?J. |).
I).??O'? 4L HABIT?!./re?. J, A.i r.'il o'.
TUT: BOBOLINK (I'oei-i,.t.a- ||- lui ..,.,..
BOIES Poa Hil MoMII by M la HoiBBooB. .M b
t h,l' ?ii f. ?ii tig. V. i,.!., i r,, Lit ,:l ?jj bu .-,!?? , lit** iriit of
< al- !..?le
Id.VI! rRi-'AT-Jl'Nf. fllw I?niMob . OMIllBBB-M in Ho*?
b'?V.I, I'll?, tit Bl??'ll?Bi Mienle.ilBB.I ?la?.
l< in rirK roiraiftiM?. i ?KiirTiii- ?kin, ?le.
0"2 laatlii, ,,j_ , -.''I , , ,*,? '.nn. ii,
MIL! I H V.onli i ( ? , \,, IS 1.AI..M,-IT.. New-Twk,
iBflBBfJIB WSWtCO.. O.-oet-l At? I?. J
111 I. nii'l l.M?'Klr*>(?NMIiN'I
- or
J1_FFBR-K)M DAVIS,
1... 'Irr willi ?Le
LI KL AND MILITARI ? hill KR i
or
h I (?Nk.WAU, I Al KM IN',
rraiui Ai.the?tic S-.u., ? ? i
Wrtll I'll !.|- POICIRtlTM Or l!)V 111 VIH
.-loNi-Vl 4J.I, JACKSON ..ud WKNUtAL II. E Llei
('?mplrte in one Vr lu-.- ? o' . '.?J l*?t?.
Pi,.. *-' :u
SOLD HV ni ll?|-|llPli<)\- ONLY
?V ?. i,??j?id lu ei'ivBl?!? ?idl .ni.) .Dil*! ?Urdr?!'?? Ner'B
t-i?rae.
Ker pani. ..Iff. ?i ?.I? te the Pub! rdiei
li ln.ol.AIiY.
Sa. liri Hluaa. ?-t
New V - k
I Ot??lNG? l IN IL WAK'
J. I.O-11MI-.? CIVIL WAR'
P1BBT vol MiVV ItV.tliY
KIMf-T VOL M'VV R! AI?V
SOLI) liM.Y RT .iriiiCRIPIION
eOl.l) ONLY HY SIRSCRIPTION.
IklrttrttH Wkb roRlHAUS. Al. KlOil Vl'IIS, KOBTH. AJ'.M.b?,
lnipobm!". BA'in.r riKi-iii*. vk^kls ok wah, phih
ONS. te kC
Thi w,ii tie i|? S] \-.ntHi' POn LAR llli-TOR? 01 IHE I
III-Ai Hl.Btil I IOS
OKKll-i:, Nn li IOHSAT. , I
?VKKI? Pi, No li lOliS Bl.
KlBhPH WILSON j? j
A f??v?.-t,Ji1iit-,'-irtec??rj, ro: wl irb Aiil'.NTtl ARK WAN TED
l'?aJ? iu t lew ii- t.
BOI Tl*-I*:i?l.^ TAXTATEK- MAN I'AL,
(Km ? i.'i'-i. )
l .,i.la...ii.t 111 Mitra li'*'ia.' Revrii, a? I ?V?. (?liriiBi, ledi, wiib
'hr I)?c!?.o... ?Lil I!? i.(i o! IM C??.?I..)..u?i?i 'i?b!-. .,!' Tis .??ob. '
1 .a i. |at,..i. ?d Bump 1?..'.... j..'?pnrd 1.) ibeiiaii I ?a?. ? ?>.
B?rrwat-i foiBr-.y ( ->iai,ii?.,r,u?r of lulrrutil R?ftuu?.
? r*i b? t> 'l.uihtdbr
I.ITTI.t. BROWN- 1 Co I
Nn IMWmMmMs ??
Berato-, til??.
IONi-OV 1I(M>K.?? " !
J j
NOW t>PE.M*.(l AN tNTIHI LV Nf.VV I.NVOil?. Qi OLD
W 1 I
AND H'r VV EVMalell AM) !lj|lll<_t? BOOK!?. II -f H |
(TIVKI1 ,?r IV.ii ?ud IV.I.iirj) |V?t 1ROV] L?BBOH
Rar? i ?i? .1 ?:t?U to ri I ntl ?ii IBM
f*ili'.ogrti Wi'l .?on La ?aSiinj Hit! irn <r?<i-' tay atti ?.
N?- ?, (., ,,* , . :, ', i ?er.
i.V.ni ?. D_M_AM
kapoi'i ti ?f Englitk flsd FflBfligs Bstai
. ' ' ? aa,, | or !': ? 'h- .
JY?'K I HW Kl.lMi Hu.l liit. C??NTHa
A Till. TAI ( UNIT/ (ni.(.)( riONOK HPITIMM A' TI".-*
? ?tilnu r. fienl.h.d .? i .t...l. ,*. ,? ?? 1 ?, I,,,.,, . .nt .
-. *'?-' I ? I mai .1, ,,
t.,.vii?i in i HOt/r, N i ? 'i ?. ', v
?. ? ? ' .
IMPOtCI O'' *-? I'* 'I . ", . ,.,,','V
1PNULI-H i;otH?>;-i?i. 1?- ? , ;,.- ,i a j'-- '
??'??>? - ? ??! - It,.?,Ki -i j.,.,,'. .,
Me? --..i?..; , . .? .. hi,,,i ?i ,?? UBBABUS!
? ta.a-Kil -r ?. ?". K? (^ ,V?^ ,.
?ni l.'l i??- *."*?i. mt sitra -i-, mi f..? lbs
Y?..*ihr P '?(,ri1?N? ' . 41 ... ? i. Mik .. ? ?
o -ro Tilt IVAilPRltl LAI'NO SALOON lil
P I.', BJ. VT ? I
tMIHK'A? N'-.W.? i *, ,1-ir IAfltT.li.Kt I1??.?.. ?
CV--M.I li- 1 I KI.* A (.AI-l'lN t,l | rO.Kl.-ii.il irt*
_. '? '??'? ?"?'? ibera ro: ti'u ii j jks ?
.- .?? ? I" , li': ?
?Aii.Tr-a ' viv ;... .?.. ,1 .,,*,. r?.w ?? 1.
fUHt-ilT rr.nrir ft halpin-? Ditutrtfad
\J ('A'?AI/fi'll ?: w-lbei?r,t Bru. !? ai??.Ulrft? m r.-r. i-?l
I -i ? -ii- .. . .... , ... 1 ? ... I'!.:,.?! eui! I
Wtj-f-R l.llVV N? .->, | r?.,la?. N.? lo,?,
r|'Mi moi 'I. M KM i LIRI?] -( branle ImraUdeau-j i
I ??'. Hi? psrll.'ii-sfBe! llniBiude e! lm-.is?vt uy .?ndlit l-r I
|. i.v-ii. it. TavLORK ILL! -ina ?Pi) uki li ii i,. **|jj .
BOVI II i ? ? Bl I-. b g,?vit?<?. kui ?i.v-.t-, \\.,< i'koilj- i
oadtt* Maa J, , ;. . . " 'j
I
Nett- Pnblifatlonc.
H
MBbeaaal. usjmu
ARPES?
N 1- W M O ?K T II I. V MAU.ZIN i
J()R fiOO-B-, ina.
c or-ras.*?
MOUE ?IRIOt'S nO'lF.i.
li_e-rm-Tioi?? - J io* l\?trr-ap??r?iMtilu A???.-It?i'i of
Jara- I* - yu, fin Ant. - Ile HSOSB-S HotL si.fi AU.i M'.tl..
1 ft*d Sp ?J. r ti A Hj-hrrleii.spl.lar Neal? -P-? I-S,.i.l?.-? N*?'
? He Haft 8pu!?r_Yltiai. "pin?. Mafi?BS?B trtA T4???.?
( B?b lad Mt?Jr?I?ir<?. - IM BeBSM laid ill Hou:*.?It.? l'un
ma months with if aman buk.anus
Jt.i rtrairio??? tor, J, 0, M.??ii? ?it? ('?p??.* -4 ?ii ? ?
M.. ?I .'.' | t".??.-.!.? Piif_fidiind8ol.il?'? -Bulai of
|_ta SB ?l'ail il- ali l'.aal/. - H, .?'ad J r.. r?ipil ?i.t ?M p.
Iir.HOI? (?KIDS i'P JiKRoH M_N_AII. OrtiNiJ.?- 01 ?Lit
HiaBMMPI
ll?Mt?MMOa ?T?? " H?itl?.-T<!" ?ii " Ml*?l*aipt?? I p??*_? ti'?
1 0III.-1.I i" J fsBStoSS ?f N?w l).l-_".-< uliii'l Cttml t-P"
psMto t-atakasfi-? Bank tafi*_sesl ??i..?-?.-Lii.ii*-.i.-n ti
II.- "' ii...?
. noc in*IT.
.?ATIO'.'AL UU-EUBIBB
il?l'srst?ni.t?.?rim ?r tl.e Cl?tly?l.i,i| ? ?_,. i.'??.?Piio (f
(?ui?;!? .y.oeai M..|i???b..rci4|l, ESBBS?BS- l*toB if Bsttoaal
?'?iielerj ?I ?T,?? ?ui?'f? - Ajd. MBSBN >)?W ft?n. Ihe V-to
(''.-.
mai ivoKneoi.L'.i 1*0-0-,
MOM aOOTVOOAaX
?Mil M! Si HI Kit HI .'H.Xi I?.
IO INyt IKY INTUII..K ?II- Dil1! ii"?vr.l'riiTHiNAL Bf
eiR'iiiDN? un too h?:.km'k roana. or ib?
tmitOD arana
nu BDaaiaooi cwvumbia?
NKWiSPAPI RIANA.
TIIK Pt, ?UONH.
A M.4JOI1 lil" "lite OU? ??( 11001.
Tur. loo-????rtiiFH fiOfilH
OABbTLM AT tii'Mil'l'i.H.
lutiiii*? t- iaf onjMB.
M'iNrni.v Kin iiiho of ? t iiiiiM It-MfB?
I Iii HAHY NUI ICI?I.
BIMBOO1! DJIAW-B.
li t!MS roa BAU-B? MaOAH?tB ??n ,Vr?"tT
Alf _t.??e. Di e ? a| r ' . H ? ?. ? . ?4 HI
\Va?B_T.4ii?. a.? ...? Hi? >*.r. . 4"
Is satos ssp**ef sMhsrsM M??to?, h.? v-,.??,< ? i lit i=p
pu d il. !.. ia . ?ely I IM ? I B??? Bab? '?' * a .1 *>t e*. I , I? ? ? '
ii.,t: -a ?, n Bia I
Hu?., I In'.?ea ?I IBS '!??*." ii?', ilk V.iluu a ? ? I ?
ItasMstBftoBtaBeaMa sMkabssbhM Me ?? fat i-i??" I
,.-.,-. i.. ... , ?i ii-i.i i-l".. at 0 n ?. v, i ? '.
, r. fir ?)' 8 ?'? a. ?'ii ti* 11 I H I 1 :
t . 1 . i?! ' liy . l|,|. ?. vul.l, t ? ?(If I.? cf Hal ?? I ?ne. I ijl'J ?d
I. I', ?lio?...) i.i "?' . .'.
II4HPH, t nanrioHs PesuMasa, n.? y it
?tlllol.l.K" NI... (..Lilli-: l'C)()lv>.
nkyv s-f, nu oo i ni: RM000B1 BIOOO,
I
)' ??TV U.I.Ii.t.l.AliiiN? HY i. lOOOrafl b.i 1 ??'
pt] *. ei Bl
NEB ci m to 1_B 11 I ? Ib i Uti
I I Anii?4l ?<l? liter S, II.."
i'....s '
MII.I.KI. ? B1 BAl i ' '?'?: TO NK\>. Yi M?,
? SB I a . ?.
?. . si.
-?.* ?
Ka. I
' i ?-.?!* et ?ta t ?i i ' Battras
Lill. 'I." lilli.
IlltAITIIWAlTI s lil I li? >sri ? I
?. ii
?i ii. hi. hMui k1? ?:? a V.
I a ' . . ia , :*r . I I?" : - HI I liiiaTI ! ? I
l-l ?: . u ? . -? . 11<< ?
. li ? . . . ? . .*
r*_i - li ? ?
e. i - , .
fal it
TV. c ?!?.? ' sei ?NI .
* . ? i. . _?*?., N. T
AoM\T No VU, 111 i i'i: Alii?'?: ??!
, ?I?' '
Pi AP-f.l i<>s ?v ? i )\ir ?v. v,
"-.- tfi ? n i m BBOfifia i,
I . l'?~.
???ni itnitooKi
Bb It, I '
I i . I
*'.-,: I .
i, ; ?i i? ???? 'i T' ?
a ? ? ? ?
('? .-at ? ' ' '
. , . i r. , ... ??-" ? '
,,,.,-. . -
bj IB? IBB I.? ? '
i,.,. ?? . . t.er.,?_.. eve
li . ra ?
I? \ I [_ l!"l l T I lill ?-111 I :
??HU) |.i.|.?. i,.i.i ?rin i..?.? as fi i * ii t ?
(Jl IKTiu's. ai?.l"- llattarj .......
? ??, -r..i.. ?.|..lii?Si,.|i I' i,-a. II; ' .Mliu.o . I eira. I ?? I
*>.? r"r. . ?a? fi
M? in. ?'. m? ?n li ?i ri" -- it? lui tBMTOPTlll H'
fu?! li. I'.j. lort!!.!?, I a'. i?B?*t. "I. !? V . *
ro.*T-BIBLirJ .?.: -lili i,??- ). n.m
(fti? i.II l.. i ??? i' i i ' .1?,
, i ,i. ? ... i t. ?. ' ""?' ' ktrnait
.?( ',: i. . '? .? . ? i
niNiR.'ii, CM II? '?.iii 1.1 IS HkHOSf. I.? I si.tii
Mi ana, * n. i? i. ?. ? I ? n
! al . , ? I I. ? ? ? ? ? , | ? ? .' I I ,.
_>ifaii ?.if.imcrB
OiioHllloV MUK
?id , ? 1 '?UPS! ? ?14 Si 4R4?.1 4
?IS 'lill i IV I Ni 11 lil ill RAI H ?I? ?N Til.
...i i ii ." . . .? ?; i.i t noir IS!
?..lula.?! a II ? .'_. a Bal ri?;??. ?4?!
SI-HAI.il Hi. i i !'v
'i n . ?? an ' . bb Am
1,1, I?.- ..ill ?If J! I. Y .'I. , .... I'aar N?. f? N.i.l Ml??.. ?...I
(if ?.r-ri ?I , aall'i P < -W|- N( I I'i .-I Kir I'.l I t.? li ? I n.
i-.ij.* .'?.ier, ? , . , p., ,|. ifeaAMI Hi? I. tap? WL.t4l.KR).
la??I Baa t ?... Lena Ai ?. II
THE Hf.iS.ltAI. ?iii H I?'AN TeANSITillUPANy
Lit? p.,rtd * m ? *??aUir, pm Ila? l-?k? ? J ?ai.?.,..?? imi, In,
pi..Ted lbs 1 tan? t K.r. I h' ! ?I?.- ?.I?.!'r ? !. l.a_o> ?'?I
i! io, .? ?, ?, '.. (.???rri.rr. ? : u?l SI i lelil?'? I?,,?.' ..T*r II I f?
?Mita i..? a.' I a a.?!.!? 'rtir'
illili ? t it um ?? ?ii rAscAO
rir.14 .... I Va. -it ... 1 'lilli ?aa?
sill'?? ai?>- ana a?'
in 11 mu s? v
THM?II lill ill ?CN I II ?*?, IS40.
M .!?? ' ,'i.t !?? "di ?a I p. ?,!?? ? ? . a? laal ii.e ??? I .tit*.
la, ??... il.ru,?.lar, oi it,.? up(-rt?.ail* i- ?I .o ? AHT KB KK.HT AT
I.UWKB BATT! iii IN ??IO?? UlUdlT I.TCKINB! illfl
PANAMA taltJTO.
tut ?i.ia.?n.?.,'?r./ ?,*..a|? ai,jf?a!rl,, ?ii.ti al .No 177 IV'.it ??..
aSSBSttoWansSSl D. N. ? * I.HIMiTON, Af??,.
I*,H>K CAI.IHil.Ml ria I'AN \M A?ii ?? Pac! fio
Mat BtoaaM?s ri_?iaj"i ?SB'S? ..i??'Y? IHK ?,. ?all .a
'PAT I HUAI Jl,lT'.'l. Hi a'. I' k?a. I|.,l?li!lt?.?l??aj Ml I S
C.rrit.? li., fiq.ara ?t li. .u? ort?, e ??? I ui.?i odi t pier, No. 42
North HU.?. 1 m . t !?.!,)? ?Mil.?-, BARCO A t'a? No ?4
Hieij ?.? .?.'* neifi.i ?i?.?. r m a a ? - _
1",N)R SAVANNAH. (?KolMilA.
i - (?T?r.i? -??? , ? Misson t I. ??Ita.!, ?'un.',.ire?,
"I li.? Klaiare lane, ?illllil -n S A li ill'A ) . J I C1, pul di till ?I
lo.I ?. f-r-uPitl .N?. ii."-."I, B.T.T.
I'ttl?! f(-( rtr? 04?liuadt?!'...? .1 -..?i??(?.i
ClAHBISoN S AJ.l.l-S. t., '. Hr?, ,?,,?.?.
froft hi. THOMAS ead HKA/oll..
J J1.? lai.W -YflllaK ASH HR 4/11. MAI!, SIT'. A M S H IP COM
PAN Y ?. l , i. api', b 'li* ?:??.. ' a P wl.rrlrerau.a:, u
Mllllll 4MI UKI,
1. t TiB?r?ai?, ?Un loiiidtr.
ii kio Di. JAM in-1 ?-"i Uiirtiiirdiii- p. .?*, ?a
a, SATIilDAI I.? .!.?? ??,.:.. _ r B ,
-.-m I'.fiNr?. 41 Ntl i li Hu- - Keifi ti.'a r,|!?ataa?. sp|.ly !?
OAHHiHO.N t AI.I.KN, A|?at?, '
_ _ N.. ?Pa-, ,a, i?r?^.N. V.
? Mil...T KUM ii I<>N IN raiCEOy PikWAOE ?
II Til r mop: bj lb? t ? At. ?t ?a" J. na !.. r a?!'.?..! ?lil '
K??r*,?i'h? Na? Yera ...?J Ha... St. au.aV.n (*.?mpni.y a Br.l '
l.ta nu, .'nu,?lap? AKAUO au- li ! I??'., Itviii b??n for ,
o??tkly rrhllat ?ii ?SBSB P"? No- BMsr?h Blier I.i Ila? a ia', if
?'. P?in??ula ,',? in.lin.lr?! di?! ti boo i nit. nil?.
rui.TO"*.....? Haa"?rv.I??|. rat*. A?? ?. I???
AHAIJO.IIBIBT A. (.IBIBBS S.li.rrltT. ?tpl I, ISO
ril'.TON_s saarsti. ?-??..,?1.>. .?? i .'.?, lito
*lt?(lli.Hitit A O.MBBB. .."??! rl?r, O, I 17 1MB
fi 1.?UN....8. n?! ?it.iMaidap, Bee.M .lav?. i
Aui ??? ? N am ter? ii???.
PP.1CI-.8 01 rAMAUf. 1-AlABLK IN OCU.P
pam ???**?? |Low*r8?'o.i. ?>
BseasOOBs.. M i
I, Au ?iprr,?i?.-?S S m?-.n o-t l?.,id
I 1 ? . aSBBSSf Will Bal 14? |?t)?..t .ii? ! ' ?t??'i? ?f Til lllo'll ..i'.m
1 ?ni?*! Iid.nf, llliuf !h? ?ila* ?in.?***!, tit ai.e?J ib?ralvr
JO-JI.I'II 1. ('i)-i.-TOa li. A.ent.
No 7Hr_d-?-.y. N.? \u:l
lAMKft i WOTTON H..ir,r?n ni Af.n.li. K.i/o???.
lill HKl.ni , h *V) ' i . 4 It. Par ,
NATIONAL biTAM NAVIGATION tOAIP.NV. !
?t.iMirn? i
1 la_,?V VORg, TO (.11 J-li Pi MU, < ij,l.l*,ll AT Ql ?KNSXOlYrt ,
io I.A.NU PAs-iKSUI R"*
I ?Au? "J??a ?. i -. ? . ?.-.
BNC.f.ANIt .i,ii. .( , .
I ."??OTI.ANL. ..ten,.Hal'.
t MHUIMA. ... ,,.P,.?^
1 Hli.VKTlA. '...to.......... - 'Ititi'
I niEtilt? N ,T .
?HIN.
PKNNeYI.'.A'a IA ? t Lesm
I L'lli-IANA. .. n
1 I'i "..M'llK. 1".:
? I. ,??. .BidM
it ?i. ; P... ;.? i , :.. , i< .,..... ?w?
. Ti)??,?ni \. .? ATI BOA?. JULt II I
rNoi.vrci). .. . ?vii tiiiA'. .ii!.*, tt \
loOlifiAN 1. ... ... s I .ill?? V. Al ... 4
-RI.N. - Illili)? I. A' i
_ AM) l.tlui fcATl'BOAl . lil.K -I i Kli. ?
Tb? ? -r ?? ibipa a ' . . - i- ,
? iopi_i ..:; ia,-., i? , ,0.ti?. -'.. ? , ? i . i
ubi pssssd. S?I Iks i ? ? ?a, .)? ?..r ??'*-i I "?
Al, .AU:, i ? ... s .,,. ... a ?? ?? >
? Vo li I???.;., gita -?-!,_? 0 ?'?' ?-"?'? " i ?
strata? r........ .- , .. . i , ? . Q ...,, ,
towal ?.- I .' i ,.,?:. ,
lia' ? tal I!,? at. ?., ?.: ,. . . li ? . B|
I:?laa?. al (lia : ? -,; ral, a
'i t.a awnar? a: '.,?***-???'??* ? >' ?'?tor SBBStoi
?'j'?!, uimo.1 LI!., ofl.i. , In ,, ?? ! i .-i ? ???
lif-rd Ua?l?f?f
rurf??;i'i' .- ..?-???,?? ' 0 mai.-.f.
Na rrt.?.?_??, .ni , , .??',? ' ? i . .
C<_p?..;. No IT li .1 , c; - . / I'la' a
I ?? J 'H I'M ."?,... ,
flMIK NORTH (JLI.'MAN I.l.OYI)' .-ri.AMMIII* ;
J AMI-PICA I i ?fijar sailn ii-"" : i?.? I i.l'ad .lit'?,
ti' IH' 'A -ti i a P't-r,?!, , i?r I .. ? ?" '!'< id ?' li.'?*?*_ ?s
? .TI RIlAl. 1 -I' It
r*.
PREMFS, VIA bOliTIMMPrOM.
1? .,?.,..*,??'Ht
IONItoON HAIRK. soKriMWI'li)'. AND HRfMI N
?? 'h. ' ' ..? ir.' r ??,. [.?Til? * ni said ar It??* ii.alrot lusurrta'i .
KCTll?*rir??4r.iai Sic', t*. ??id ? ?"I . BMtoi ?-.ri<. a.
' * k1?! by li? ...... i I ? ... ? ?'.'?a?? .?t.-.rr '
cn 1 ,'t ?..
Pt; aO0ktee?|atolto ?.???'? . ?. , _ to
"^ vtL-'i.'"* S Ci.? Sr (| f.im *t
(Tcecm ?teamrrs.
fjiOR -TCW-OBLEAKBIMBECT.?-1Tkd New-Y.-rk
l V.ii Hiatsm.BtD Oi. pa..; ? itrio.r MARIPOSA willi-???
ero Poll IllrA ?. Jail It. at 3 t. ni. non. k1 e CeflMBBI ? Pier.
. it. 1" m i.. ia.1.1 o. (?.<?(? ??i? y it th? Com p_..y'? otur.o, N?
l ti a' i ?'-_ _^__?____?_?
I/ol. li.W AM liilil.i l.-li .''iiiviiritc Blue-wheel
F ..e,,?i COLUMB-k, (' B. H,re.,, C-n.n,i..J-r will in.
w i.iiN -..-hay. .4 .i.. i pai task!? ra ioV.oik. tarasBstt*4
Nn.tb S.?'r P?W Pf. .!.? ir l'a.??., ???.If to?
UAhitiMi.N li Ai.I.r H, A|r..li. He. 5 Bowl?j irrrn.
.?OH 8AVANMAH?PIONKEK LINK.
Th? ti.ft r) .. ?tteuuihlp,
*,*-". II IT
1
C-m KA mut.:,?, w IkcAi'l ir.RNo 4, ?. IX-, ?jo SATHUDAY,
J..I..1
it- . i. ?.:.'. ? i iVtge loply is I.V.VVTS 9. JONFB.
"J No. Ultoxdwrir
1) W '.M \ NKV. 7.F.AI IND ANO TTOi-Tlt \
1 LIAN ROI VI. M ?H ?-OMH4NY.
Ort SINO Of i,, as? ? OMMI Ml iTtON HI iVVKFN NI 'V
?OHK AM) Al ,-ril.lL VMA, VIA PAN.Vllatu
1. ? ??.. e : -..??,?. i ? ia?uy t?.li he . ori.ii.ei?. ed from P-i
? ni? lo .W.i.ii.l N.iv ?ttax.td ?-i iM 'I liff in?.?? hythe -l-.ti
., IpXAl v . et rd ., th? I ' I- 01 !' v ? "e M", r lily
li.?eil .?d ? -J. *-Y'b? r ri??-.'??.! teeta VV.tlin;!?? 'o Ajrk
,l ;.!,?'.., "I, Irtoorne, iud oilier !?.Ifl
,.f Na? /?li ?ad Ana-fill? hy iii? CO?psi y'? lutsr-CioloD.il
.-. . '
A ? r*"i (' ?? ?? I" pri neil for ?I.? onveymresl aakSBSSITI ?? ?I
a New-Veik attkrekgb Lim a_j i. ra t? ail thai ptistdx
, ?. ? , ?
In? taratap remus ?I -li..? .upie,'! ?h'p? 'n on. Jyineiion w.'h
thora kilke F? h -i-!I8tr,3H p? ?.. p?ny win be u LU??!
ill I WARI?.
P a , *..-, T< 'I 'el'.
I'reo. I'b. ?' I I lu? '?.
t/inm IA , .,,,.?.. N _ JbljIL
Arl.? I . ?' ? ?ali e' '
Pt. ra vri' ','rik I.V. j?
Pt, c, ' " ? V . I
T. I?) i..' ? da?? ?J 1" ' ?L
IIO'M.V? All '.
frcci .?? " , J ??.? I.
T. m Vv, - . i .
y I ' ? -, , I .,y l?a
Air.ii.,.- . luly ft
TIME.
w. Sagte? In *-?; Tori rd-??
.. I a a. M al?Tf
I-- rita ! .1 . ' tarra .1i ?.m?'. 1h? MbMm w*T1
j. ... . a . _ ?I ? ' Mp i a iLirs
If ?Ml a.|..pi' ?ti u io 1'iieikvs Msii Siwiii'
Mtpl -| N . ?'? vv ,| -? .Nsw Y l.k.
i VVM. ?'. BE ALT, I
AMY lill.'l'.l I' I IM !.. I II \M'K.
\Y r-'.ti i|-,*.'M. TB A HY ATI. A NTH! C.jMI'AVV'- Mvrr,
t i i i-.t- ?ti? It> rWKLM KI VV V.jiIK Mill I! Wilt., C tl.L
1 s(l A .' II 41
I w Uli fkrrSrtte io..t? fsf ih? I ?ml
r.a- l ?. : . I Pitt H n ..ve.
. ... ..ti k KJI.Il.VY, Inly IH
.?ATURDA., v .? Il
) : it"i > -. ?v tciinvY a
NAP??lal-?J.1 l-l " ."-VTI NI) IY s. .
i.OI.I?.
i nu-* 'i ? ?is isa Catato, ?ra
? a .?M.
Ila. . ? : , r ,, ?_. > . r?.
... i ? ,. i ... ,,:,.?_ b i* wi'u
? ' ? i 'r -, ,...- .. d ?) Pi i?, .1 lu
t ?? i : . . .. . I tteM
- -,'. I *t
iv, ?-.-. ih IM MSB Kau Ml al tew?
?? - . ? , .
V II i . .-.lil HI1VY, ?. - 1
i ?VPII " ' ?.i-ATOlI'IVY, he til
rl-< Bl] k1 .?V nil(I) Vi, Bep? I.
I .i)I.I?
? lae............
. ?i
I" . i .
.
on ? -, v i ?.i.\ in
k3 ?'? -l.-K .-l-r(lB?
- -., ... V ah..r la.?.
I?..? - a . I I ' I, li.
i ? VU |Htl ! IrU
I . , . I .... ....,,., I .-,
I-, ..I I I -. I -1 ?-.. .'
I .... II?.'?
.- ' - ' ? . +.'7.
??lil ?. r?i-.?.
? MIN Vi I? A ? a?., l.a?_U.
-, . . I. , ' - !..
laHiA I 111 II'
n u ? ?
..i .. ? ? ?. ??? ry
? ?
*.v y 11.11 ilMY. n ,
,..;... - ? i kUl v. ii i,, .'t
I ? Sa ?. . ?' II . I" V I. II -, '
. ? VI? lil?! 1.1. .
? . "?? . . . - . . ? KI?'Y, v ; i
? l .. - - a ? ?
i
i, h oi i-i ?Aon.
?
.?1*0
1 . . 4
I 1 . *, . ' tot . ... i
P.*,, .. ' ?'? IM M O.
ir. v . .. . i ? . .-?
I V
I ? a . ' I . ft
|
| 't ? ? .' > 1 f Y r?-M. ?I (l?l
... . .,',., ,
, .. ?? ? . ...?' - liri ..
. |. ? I, ..-.,. li ItfoaVI ?-. <?w V .Ik
f|"ill. *? ??' ,ii tMKKICAN l Iovd?omi
I , - 1,1- IN MT) IMI ll-i
? '??'. ""' ? I IM
le Km? "?' ? m
??. '? 1,11 I'-lll. -
?
II-, l-l
i ?.. . le.
I .. - l>. . ? .
. f
? ?? ... ? I (l?V I ? M.? S ?re! ?1. I la
? ?? I , , '. II
.I".., li. er \ Ifl
? I . ,,..?-, t e i.t ua I I. iS!?t??
IIJliK ?? BB1 >'.? ?? li '' K!' K'NIION ?rd
.'li ? ' a, - , , . .
' , ??' .- I li ? ' ? ?' ht, BSJOlMI ?lalo,
?
, . . , . eut M BIM *;?.
?.
?. a ? , , ? .
I-i .. I, i. :o? ii r. V - ??. V ? ? Ila.,?- . . N. Y
t'ic.'iiibt. no ano {.uilroaoB.
n\ \ LIM MTKAMBOATN ( '. V I II It \ l< 1 > ni.)
PA NIKI. LI ? ? 'i""'r.I . DAII.V . ?. 7 1.4?
- 1? Is ? ' ? ? bl y i. I Troy, ? li: it
1 ? ? ? ' ' > ' -.*,. .? Rb.nl*. <
- ' ' i -I ? 'le, mMM ? I "ii
l ???.?.: . I j ,- -. -i.. ? ? i i .?? ? lo 1 r-?. ii.il; le
a ? tar? V ... I .Hill?, ila.,i b?,L Mo t.ri|!,t. l,oi?a*i
?|'l:??v iv Iain?, i.in; ,., vii, vn\ and 11H?Y.
I ?!.. a |e ! e . * . * ; a> _* C ..... ,. -, .|. ? e , ... a ,., ? .
.1.? I * e ? ? T It ? | . ', a' .-. ?a ?<.-.?-).! I? IT
si ?KIP VAN VVINKl.K-.il m Iii r . .al ,n team 'u , .? .'h
B V " >i ' V . ' a a. I ... .. a , I ?, ,.Bf (-1 all lanu.la
.N-.r ;
I(?N(* HKVM II?Th. i>-vi ami H|?li*n.lnUl4*niiilH.,,t
i ?KA BIBB, <?!' O.ll r.-ker!..it eiprr.aiy loi m
I (e e.r.a |'.e, t . ( . 'e . S H , ? , ??y ,?, Ra?d Blllk
an.I ,i.'Bro.,.Uti? | i.rn.
POR l'H(>\ nu Nil. DIRK. 1.- The new aide?
? ?heal tleira? l'ITT tit pkiiv iokm y c,p? ii.a~ it.
II., ? 1. .,. |',e- *. ?? North Itlr.r ??., i V. KUNKMiVV n.d
Stfl ItllA i ?I ?? | ? . r la. .1 I or |.? .?.? ?p| y it-, ba.aiTl oi tu
I I'llll.LII'.l Ne 'Iii Kuril in-.f.
1J\)R (?n. i t iNi'liit. Orient, Cr?, n-mrt and S_g llnr
I T to i -i? aad ?t-r.i.i ..devl.f,!.' usel VJu .rd K.? e'!,
l.|i. Hu. Tai , r.?r. . H:?!.?:.. ..: .:??y?. .f. Pi?, \o ? lil,*
Rlvrrrrn? r .!.?. TI nu!? e .n I -it ?rliy. M ? p m R,tainln(
w11 Im? ., lins?? ,?,,. M id.?. V"?oI?.Ut ?ii.I ki.day M4
PB IB VA? r- .1 I'.lill Asaal No V J?u?..tip.
N. I. VIr?'H.??\l?Y kin.. .Ne -??uti, ,?
SI ?IUY .Mtil.'MM. BOAT lor NKWHIKi.H.
-'. .cr IllilW VB I I H.l V I It !?..?? l.afit ?I f Uu.bei. . I -?.ry
S. .UAV MORV! Ki.t .|..- : ..TI' r'? I .ft- ti.tf! 4V lai,.lln| at
l'*.k.r? Hlf/liai Pt bli! ny e,u(*-i.'.?, llit-r.'fiw. c reta*.
?'? .l*?tri- e net I", i..?.. . I!??n ?In?, fa?.,-. Nar h ..' .ti ? ,. ,.,
?UNUAV BOAT7of Al.HAM and 'IKOYdtr.,*.
k ' V?? ?.' li.? N?-' V..rk.i (Vi..(t>!H!..!...?(-.?? pai.v'?itsai_ef
? IP V tS V?. IN.M.K tin I ... l-,.f Ne. M I ?' -I 111 litil ??..
."?I M'AV .1,-ly It, rai I- ni. ??, .a'. ?,, al M? haajj.^a cl_s i, 4 lo !
a I )? Mi ?N era M vv ? i
MU IV ?I'l I I? AM? ( (?MKOKT.
S
loi, HOBilON-,
WORl V -IM: PtlMI.il fin Iii?! HO, NA.-vilUA, I.OVvKl.ta.
?Oa-ttORI?, .Ml. VV.?D. XOI .?, IAINS AND
IMKRvlrl.Ivl. POIS PH
11 ?m ' ? " __Mo>?r? ?f im ?lrawl i u.r,
Will oi (Mr-tos and cnv i>r \?.W YORK.
I??y? -?'?? Vrrl a.' ? IS-,i'l. ? ri. BtedL ?? I n'.'n.k p ni.fioia
Pier No ??? N.aitli ni.?r. ion! ul Yaiirt it.,
I OH .". V. ! ONOO.N.
? leie .al.l.ftlla.J ?li 111.? K'?Bnil?o?l KlpiBII 1 f.'u Ir lu ?li? ?bail?
petal?.?te aVaVI? h li *1 VV o-, i .ter, Ile?' JU ll.il V. oi, ?,I ,, VV r. r
. I ?. . I ii, , ,i ?tea I. 'idol, ?ni S a ! ?.m Mil ndi
lirijhl lil?- .1 ?1 ? |r??t' iifn parl-if.... . n Ino.iir? o
K .-i ?lilli'!.. Vin.l ?nfl? I'l.r
\V"IIK MOONI -I??, I.AKKS.MKMI'HKKM.V
"T (IOO 4M? W11 IHll (illMY.
riNi. i i vKi. m ?.-i ?ii i-, i,',, i .Nunn .m ai i?
v 1 V (ON ,| Hi:! , . .ii I H VALLa.1
:t .dil.K?i SHORT! It Tlt.lN 4M OTIIVRIUH IK.
I.Bivi ?? Voltri? >???? ll?v?a IL. ?..id, ii II: li luoo..) J ?."I
li io , ? . bj N?? Barita ? ' i : ? P- k rip, i' 1 lu p. in.
( lu ti eimm, ?t.? I.' lil tia '.' -p n? ? ?r. tttached). toe. ',?ii?i
.tollu I.?le t. . 1,
?lapl ????I Hil", i ai. in .V , .a!, lo a ? Mi- ?li (innis slid Biafl'i lluid?
i! ( ,?i ? ? I. te \- ',?.
CM.MHM- RAILROAb ?d MiW-JKlCKKV?
I I'?-' .(?i .1 !r ? . i !' lol i, *-!?w Yoi!, Ina', of I ???fly
?t.i.'iB? It i? li? .p a"1 r lien wi'h live Usl??????. 1 ii?? sou?
? ni Wr"?fu Ralead tai M Kai-a? i.|'h ?ne l.rhlrta Y?ll?y Ra'!
uti a ?ml ii? .*: .' -i * lo a ni nil,, k llM IB IN' ilauiiu'it.d mt
v ?, i lou rim ,- ?I ni
M.LENTO? s 1 (Ni lo Uti ?? K-r.
'I i r?e I i, ?*. T,ii* ? .1,1 > 't. ?i lu >???, ri ?ct buuiiey. when
oil? tu a i. 'or rta ib.*
BisU Bal .lil i I ?l.l. l'a? ?ibt thit ii-.? 'o ? *?J I o m
' I .?J I , ? i > ? " ' . ' ? *
SPRING VRUAS'. ' "li. .
. ? ,.b: n. May?! |r?-'?>?!.???? Na w ka.t ti ; .i1..?!
; ? i ?I- iu .... ,.,r ' - IV -' ? . . .- i ??? an it ,ih ? ?? i,
M. , i . nor' Wiik-arbarr? fI.,iuoyl IT. ri?
Mail ?mi? k1 I ? I * li ?? Bftou, I ? ' >i. Vi .-b, ftp.
i. ti . i.. BiasbaatM ?'.-.
|| V. r a? r ? ft ',1 : 1 ,?'u . 4 s.li'.v. n llif ?
I . a-,'.
.. i ,. ? , ? a Coi?tot? at H
, i le p] ? - .
? <? . ., Oi lo J. M
i ?. i ??? ?- ". ; ! -c .... 4- ? . ? o vi. i i tusk, R-iJi i '
l'a a - li a .- '
4 l, i, -lo iia^'-l * ?? ti-- I, rt?.h'riiSni,
'
i ? ? n,' ? ,
Bill ? --I..-ri r
.
. . .. ? Alla
i .w r i. t i". ? ? ., ? :? '?
I , , ? a- , I ', ' I'. - ? . -? ? ??. f e
, e ? 1 I , - . i ,a* ?' t ?. !'!. ? ' ?? '
Rai] M ! al ..... le . - . I ???!'. "? I' I' N 1 ? It?
I . ,-..,-.! . a .'" Kr-.t e- ? ? ? *' li?!??!.
Ill a Hi I. - .
I."'Hil. i:\ll.WAY.-li4 i? ' -.v l?'l"?t ("?'< "(
4 t ben . - I-. . : ? >.
'. 4*i ia . Iii.? 1 tarara i. : Ra ?-? r ' ?- ? ?? ? ? ? ?' ? <? '?
?','?'? i
? ? 1.1 ?
-. - . ti. '. ? ., a: ? li' rf.
I I ?al I.. Ir M.I ! ?
I l'| , . IV, l. a !?. I. , a ',. . I' ?
I "... I ?;. ? I HI. ??. ? ? ? * ?' Itk f?
: I it? I ?< 'i ir. I ,.i. i Im Blinkt Ifi'fiMfl T ? ? i
? ???1 ill iii lu (Ve t ti J .?io U..
? ? n ..i ?, , , rli iv Iii l'e He-' |
1 if.ir i 'lr?n< i , d. r ! i .-...- i ? i - - lil 1
..... ... Ill OH rtll'DI., lae . Sapt I
W B I' Bill <?? I P M. V ,' .
IOKthi IM VMi RAlLROAOr-HpriOK Tini? Table,
4 M.t 1 , b l?.f. ..p N V li rr Jir (ait-I poflf?l ,
iii) . .1. i. ?. ?? uri . at.?).. .... a ni Hi
|'.-ul.l - (?I Uf?a.ll|. i ? p nil SfOlt ?' ?r.d U .? Xi ?,UI . ? 1" j
i a loj. ? ytz.i ' ??? i.i*: .- '??i ?i*"?' r?_v afg^trtf T-alBtk j
di iimboatB and Baiiroab?.
?TOB OLP LINK for (iRiKNT POINT, OIHKNT.
1 (lil. ENI'ORT. lid SAO H4K1.0H -T ? BSV ??.?I tlr.mt
. o ., AllTISAN C"??.. ?I.?'. CIBHS. lette. P.?. &,?_l**< mt
Hu?f r? ??.. l-*4 H..?r. for the .bo.? |l?-???. ??? TUKSDATS,
DAYS ted -ATI linlVS .ii?..'.? f. m. ?_',?"? v'?.
._ H.lloaren MOJ4DAT8. ??"I DMr.fiDA.k--ead K Ki li*,-!.
.' i stock p. iii. l-ataese. by If 1. lae ?il b? (??r* .r!??! lo lir" 'ta?
it.-i-u Ea*t Msa.atoB, ?nd Hnu'ti-mp'on, *r.? f, i.e.- Mt??
rrecii no I?! eofaf?. lo ?-T-ic? np-.n ??,'.-,?? _ *-? _ ' ' " ,??
? t. IVII.I.IA-IS tritt TUKIts, s . ? M.,,? t_
?fa? j.-r..y !?t?iiiiti.t?t<'a'.T-iy __ _ .
ALBANY BOATg?PEOPLE'" UNE.?The Bo.'.ft
?f tina I ,.e I. ... f?r ALBANY froitil ? ??i.'?S"
e.al.rar.,?,! al 0 a'i-1. el ? ii T'.e ST !H.IV -n MU Ni?AY?.
i?.KI)SKsiilY,n,HKKli)AYS, .?iih? DBAS UHJUMONi) ?a
TI rnliAl*?. llililnllAY.Snid.s.tlii.ils?'**. . ,
i'-i frei 'lit, tinatai?, te , ?rtply 1?. th?->l?>? en the wVr?. _
??0B NI.Will''li??II, ""'WEST h'IM. lviM.il
1 KV KP.-!!', JlONI).)tT_.JI?.I.SOir?)V, badtol .1 Ok ?'
l)t-.,lim-.i?.!, .Ne-*.il.........a S i MIK
SI'r.AMIill M.VUY POW-XL
_ .,.? !?. ,ar . - - o'. . . err ?f. ri? ? tot) ? v_ _
1 b \ i in >A1 ?ftir_r*?W_-USEP8IE.?On aud
I" riincaoAY M?y.i its ra.-,,,,,. .?. ismi ?tast? ???.,.
la ft.!', at t ?. I! ... .Il.l.nfit "> ;??:*?
. r.. t rat?. Peu.I.? / -a.? ? ?? ? -il l'a ii ColdSplI -, (' liri.' N??'
buril, Nts??Msbwfib -oui .Milton. ReCurialnf, Uit? 1',?_ti..p.??
?I ?J ?_.
(.MKoNcAliur-'h, Voopil??e, peta sod Boaci
I p. m., landina af Oates? CeriiwsH Mst kaieail . Mi. vV?'?t
I . ? , i K.-p... ruaiii?! Ja*. IV. BsldwiaonAI idiyt. ?V?
a: lliil..?? li.? Ti??, (?ame I nnTutrii, ', TI USfiSfl Sto fiat
rd >T . fiat. t....'. 0! II i.htiili it.. N. li. _ J
I/4U? Willi h'MOM.. HayiWi Dock, (1
1 ??uri?'Paint?, ni Via ?'n'. K toalt- Daeb,Ok. ? ead, lad B0_
j.vN Tl?e bt??'?i?-r AURu??'S.?l! i II 1-aie. lie*- Na, _l il'e.a.
Ml,,) liai Riler. dtilT. r- ?i.?ti?.' ???. e;.t?.l, .- 1 .,'. I- ? X p. ? I.
I ."Hil. NdlfW.UoK D?KKCT. ci.iiiieeifi'.' with tita
i : irr lllinl Tk.I ?_irc it.ttiit'at? NKYXHjSISK.
nn i * KI.?? ItoSlef Mar??' at) Hlo'llY Al I c II
.mu , n ??? ri a.'. Pit?! ???or b k st j Waa-, SB
i.r,?.I o! ,?:.).. t '1 ir? 'in, lle-fh io ikSSB keera .SI*- 'm
?liai.leu li? tri* - I
V_iK\Ml.o\r I,INK POK BRIIX?KPORT?
IT Tw.li-,?-? i,i :, I i?r Ni.'?.i K.l.t llii-?r. i tiot ???" tail!?
riie-. ?) ei?.?!.,?? " ??IIIIJCIKPOKT" leste? .Ujl?SB-BJt e-t
??it a),.?' U .' lark r, :??.. i laat.ltaf witt II,.. ,'..', N? | ?
?a| ,1rW '. ? iM, I 1..1I.?.
.-. ?-. ?r I I'.. X ?Hal loi::." I otu ?-.-y ?fi-n'-m li-'ti.dJT?
? i l i ;.| r ,:. .,....,..? lu, ?vl'li Nsw Vt? B.I ttOV HstSB
P.... road Wit i. r firt'.'ar!. ?a ! ri ?? I '.'?w I! a
li'OK NKW-HAVEI?. HAKlFQliU, \V.IITK
al Mol'NT.lINt r.ri.1 LAKK Mt.MPtiHl i ?>_, ? ?
!.. a |..r ?a. .? li... it ?*. Jil? ?ed II p. B1.? ."lie. lu] ?! b V
JMOttKI8aod I'Si-KX RA?LI.OAI) WlMPlrVf?
?ti Ken'?! |),r?'j, ??.?On?B?l Bttaf Inly I' ?t ???'
f. t ii?<ie.??'.i-_i. sb'I totoistaeisis it ?? .?? wBl "v* it I
?i I . i ? ,-..r ?ii ti- -,.!_iw?tt ti .M?.Oj.ii ?'. 1.1'? p. .ii. I'?.rr
I -, ?... ' | . lal.
I. sr ?na i? i - -? . if.
N'hi\V-?fk\*aWmai ?Ml.KOAH.? I Lill. ?' '.?"? l""M)'
I .'tltaji -t . r. r limiBB?'im. 1*1 ' Ms
r III!', ins an- toAS?TIBIOS .'. i .?, I !? ?. .... 7
,
V'lilHKI.VN K.MIiKoAli ?il N?WJ?K?EY.
1.1 I a '? . Is "T ' ly ! , I'u i..'ii t ii '? - '1 fit? ' '.. ?I
1:1-, l li, m ind ? :-> p.m. B?CardBja ?til j at li f. p. ... ila?
? osodfittSi Bibra ?lila Mai.???..
TI?.M l-l ??. !>K?t kitti IT,
III l'.?.>N l.MVKIMiTil ??AK1.KM RAII.KOA?K
II la ???!?' ?'M .tar '!?? *'. '?
. -? i. ? ?in . A i?*?.rra tim ? Bil '??? ? I " > BW
I- ? , ., . I ,. ... 'Hin via Ila.;? n fher Bel! ? ? I. ii ?''? ?'
i, -I ,e ?!.???. ? .i'i liaS-?. ???! Bl ? ?? ?... II
.. *a?_f .,1 iny ?>? ?. i ?ia. .'.r It-.'
. "
... .??:,l..i 11 !??? I i" " " ' ' ? "?y
*?'i \?e . ni t. n,.. ?ii. i li - ? .
I, i. t. . i . ? i I' ?'?? . ti ii . ?! I m '? "?? I
I . ' ter ?SA
t I a. Will I i'i*
, w ? ' - - ' . ? ?' '? ' '? "
e I
i .. Erato Into ?I. If??!??,. . ? I- ' ?
- ?. ? *, nu? ". ? - ? k1 l fot M
a. .' kenuiuf e.r? il? a I) a
r. p ... Hule ?> ? '
I ?. f ? ?I , -" ?I ?
, la; . In . . ? It 'I , 1 B 'I ?
. I
--,.,, ? . 'i - , ? . i i i Bit?
, ? - , , ? ?
..... >'I. 1?V.
....?.?.. . ? ? i ?
. .
II , i . ? . I? '
. i ri.y ia !?-.? ... o - ? I k1
ti- a ni, .: _ l\? t
aa ?( ?. ? IM'Kll.i.f 1. VI S ?'f
J^EW-VO-Itrid NKWHAVKN KAll.KOAH.
,r.f W11 i B ?Ja\sOIMK*?tT taK
i .'?I'll.N? INO J? tv -
f.lt.rie, h'...!..a I,, S? ??'.' urs, a.?'-'! I ' * ?' ? ??? ? ?a ''I
i mi ii ?ra ,.i. ta-* t?. uni ? at a ? __??
in ?'Ni LBAVB St.fl <'iin\'
P.. V, . I'., : g . ? ? I- .. i I:.-!,, ir. ; BJ' (Pi.? lOo,
li ' i ?''? ??I?- 1 f.- ' _,_,._ a.
told .?.' ' . ?' '". Irl.l i:."?*. ?*.. ?i* ?? '*
(I, ? ... ???. ? ??? .?a taotr t..I p. '???
lut Ml "' '. ?o . i "? r ' . "' i. i ? ... p. ?
I.I r... a ? ? H I"- ?*- ? ' I ' ' P.
i | : ?- II ?. | killi si ?'? ? C'.i-.l ama,
? ? ? . :
yo- ? ' ' .
i i Iren ?- . ?
e.r . ..,?.. .-.. i . i?
, i ?
lui i r? i t ? iel ?? ?" i - ? . ? ? ' I. ia-;
'
i"s- i ttlrt.
Ir I ., . t ?,. ? ' i, |l . > .".? '? p.m.
. - ... i ? ? .i . ...
lill!?.:.. .1.1,1 rare! .n-it, SOO? ?. i ?- i l-'.l--, " i.i
'J' u I .
?el' r II. r . I . n a , ...... It ?toa
Irrt; ISO p. in I. Natta
l l(- .-?. I' u a-i o?.,..- ' ? ? 1. ?.;
. ">.',..'iu?,i. a.slsifiaa sal rr?'-sr? H???t*i..i'<n
ay p. m.
|.ini.i BsBieaa. Hike ib. lu N ? i ... jd?j?.
| l.r MssBBtoBBS BstasaA ?".H., t l. 'u.
I.- las?? e ? It ?' i :. '
r. r Haub'irT Bnd Batwaia Hill >tu. "a.BV.1 i . ? i ?a.
i.i'xa . . i ? ? i? *?: ? ' .? . I. " | ,
I It i ? - l ", i
j UA-1T?N !??1 lii;i.\U Mila HA. li VXI.I.c ?Al?
Ik (OMPAN1 ?? ?? Hie ?OI-IAY, Jose I, lbs IK?iK
I lilli r. Ullin I. ?'. i '? I ' I a , . , .r |':. I ??
1 K.arr. .....;. ?:.-??. Patt ;.. . ?
i |..rl'i? '?>. ??? ?? Il d
Mi c. }. >[.-,.. I .n- i t PI ' : his direct Iskin* pi???ii|?i? to
. It..; li.i.?. I ?, ? t., ?. k. I?.-.. ?i-.'?i?. P. ???? P. .-?", H'
I M?L?i.?M r. i'.-. I H;. r ?V.... I-, : .io?. Hi:n-.it. Si t ...i ... i a-r
??..-r?. J. -k..n. , . .. * . 1', . ? . I, ' .? : ?
! It?: ?.? iii. la Pt a ? |.!i.? in lite l.o'iro. I..? ??.
| 4 p. 111. I lalll f ?! Na. ..', ?Hol 4 I ? 1 >. Bl . ' ?'..II I'i? ? ia., I !
Mel el IlifbUstl*. WaaMswn omnodouty, K.t?aVar i '?? u
i. ?. Ilriti ..p .1. L-.._ Ilr.i.h, Bbar) K?-- r?. -i'i?.
I*, lut Ii.*?.: i Mi ?ukin.. B.!! ai.. Mai I ??ter, Toa'* It??' . ij
i ?. ) re sr
ii. I r, .?ht I:.-*. isataS St Sfi n ? ' toSS IBS - r i
P I 4 1 ,l?!_
SBISSBtSS THIIXt ir?T? ?Hi! ira,'FMI* al
I ... - ? II I? a,nina, in Newlart ral .*:l". p. :?.
lu ..I J. ?li... , ?l.al.l.- ?II .""-?.Y Yo,,*. .1 4 ?. a
?ij?ttlii-.i i:iJ t.,p" ? al -' it... ..... .hit., t-, Ne ?Yu. i li mat
|M , ?lS|- 1 1er Nu. J, Katta B ???
N. 11.? ? I Barta?? a ,?t t??J?l!?*ir.l ?i PI" N. '?' *? i ?a will ha
r?. rlrad ?t r.?r Nu. X W. .M. I ?.AY 1 < 'V ."" ,pt.
(.renroione.
A UAH.Y l.XC'IKHlON to Hie nSHINU UlNKH
by C1.? ?uprre.r Sinwr MluMIMI. li. tri llntl lll-E,
Pi'ol, I??? ?t ga Bl .S'DVY, lu.j I, sad ?Tel? d>.? .l^-!e.ll*rt
ir?- m,* Mark t ?'. ?' ?-|. ?Ttobahat. K. ir. ti 7. I'a.k ?;.p it '.? i . .
? vi. -'.. I', ii., at 14 ?a 1 PW No. I N. II . .'9a.. laak I
KaRE kiity cxtti*.
H- !,r.?b!?'i HtiJ, Bil?, Min ti J R?rr?th?' uta ou bajara
pHARTEE Mil; r.xcil.'NioNs.
"_/Tb* l?'t* and .*. t_,?<a.?.,.t i???".h^' HI'(irE*.oT ?lia
POMONA OBOVa, e.fB?-a?. lT?r N*?l:i r.c. UH.rrr.
DKIoIfiH 111 t, MI.'MIIKK K_CUIt8_5?
litl'M JKRSEV CITY Alt!) NKW YiiltX A t, Y
'J<' A
?f)HT LOO, ____. B rKRIl?, AND PI.KAJJANT VAI.IVY.
I.'.? a p? i .- al... ??'? tt BOAlt'lMAN. 4 *?i. A?S?to? .?'??'t,
wdl le?T?4)i? tout ?of BssSSSSk, ii ii?t t ii?, ?1.11?. *?OBd?jr? tocNtoefi.
lor Buil't l?iry. Pi???-iLt VaBqi * ?' I "" !?"' ' ? _*afi ?? "* bSV'
I ..ra ;,.. ' .?. t* K , a, :
J.-?ay ? ill, -,-ASt. a?.. IO tot. lu .2:l?r I Piar No t, S". B..
Ti! ... ei . 1 .'O a ui.. .'.'??p. ni.. I? y-?'., '.<??. ni., I*:4u*. ni.,
V:4'< r i... C l.:l,t?jl.n ?t , lia. Ila u, , Jp lu.-. toac_it_ ?t
\?'?.t 'il?ir*T rnnr?h ?I , ob lb?Ti!3 and; Hi iii? ui'.mi; | Iripi ??I
?t?i i r.U? i. t.lp?.
He*?:?.?..'. !*??.? Kuti I.?a?r H?. )?... I'I'. ?Li... toscbisi aSdjBl |
1 .? , .i.rtl. lal .lela, y lily .aii.'jMp BB,leeeBta|S BlflkS j
*!?ute nili.erj lasskI,-?.
Ka,? for ?h? ?icurtu.a, I*, tanti.
Tie tai! apiti? rit.r. ?tpoeiillrSariiif ii a l?a!? I ?atm >a d?'ifba*All.
.!*. el...f lu-i vi*iT| ?.tie Patlinl?? ?iel it? oi Um Ilud?an, lue ?...J- j
?ravaa ?? tia? ci.J uf ?be T.-.ut? are p ? , u'.? I'.eniau'i. and ? ? ?i ;??
t..*-,:? har? !>??_ utile tbruiiili ??la ii tatuilir* tikinf ia? lip ? .io:
I are lh?4r a-iarntant ra rr*?i b? 'li* dia Iderl?. J
DAILY KXt tESION TO SANDY ?iOOK.-The
BBS ?a.! BSSBSoodioai itetnir? W11.LIA*! COOK, ?'?p' t? j
P. frai??. l???i??h? BSMb tide of Pur !...?? of Bn.l?y .'. ?:.. <*.uo- I
?I??? ??*.:'.?!i ?i I?' ? n. . .'.?. 8in ty Hu. I r .rain* in i-<>.i?i?-iia?a 1
truk tha ?-?M?? br?L h:nd -art Stu-ta? l>.?ilri??H t tri.rli.f In ^'B?T?Yerll. |
op?s lat-t i?:?im. ?t ?iii.? p. ou ia
wwwrthe.esesrilBSaBtaito ?
DAILY.KXl?lTfSION.s 1M?\VN THE BiY.-De
li -I.'lal n.iu.uin ?,. ?nilli, by Iii? I'lvoiit* ?'oiraer Jet.t- Hovt,
?i.i'y. (i.-.adajieii ?pti Ji. ?ion. pier Ho. '?-!, tort ot Diiao* ?t., Noiili
ItiT.r. ?'. II a. ni., atuLri-iBBS tatt ?t'r?'.fl. ?h? N?rro?? ?.ral I.??? ?r
Bit, pt-! Cor ? I.t:-.j?"*, fl?i!.'i'? ? . be?,I* Yan Maur... ?. . ana
Mam_a| to Mas Y? rt, a-n?iiif ?f .' ?)p "' lal? I'arf lb? lo.ud Hip
'????uti. l-'hi'd.ou uadertont?*.'.?ia|e, hi'l pri e.
AVM.N. I -AYiON. S.,i?
CVN1>?Y K\(l KS1?N BOAT "to KFYPOl,'T.
kJ1 TI,. BtasBBSl .SYLVAN ORO?!'. Cage. 1.0*i*0?4TRV.'"T. a Ul
lutV? .?: ?li-'irtl.io ?n Koypor' cn M'N '.AY ':ir M. la.Tiiii at Ill?
ilwa: lit?,, in. 7J?. i...-, Ai'a.r.? TI a m : Kt.l, J, to., H. H. ?| i l'ait
??n,,,. in. I-Uiitiif t? t ..tou BetBtMI. T,a!iauT,;.?aad Parla ?au- ?.
Itrtum?f lrai?> I>? ?poit ?? 'i p. si. .''ti* *o I'm,?,, mud Bosstilis
1.? c?r'?, ie?t*ui?il.?t??I A?lia? ?ii i ant?, |a>-p?.-i At),au!? ^
a^_! M)\\ I'M I'KSION t.- ?LEN COVE.-JThe
)V ?. . ,,,rtt? yj,\ \- STHKAM w~ tata P? . ?tip . KI SHAY.
j l ", e'i...... i..- ? ..I'-*." l'a' ? WblCaateaa, o-??t Rack, ? iy I
li iad * t' ?.- ll/>eh?ll? si d (ll?n C??? H-.iiii-a;. i??v? i,,,. Cat?
?i ' " is , N*-. laehaBeali laasto| s i-i.i.'ii *..- i'ui ?- i* rib j
Dnj ???c?o?a.
/lAi.rin.s. ni: mi iK,*. on. ( lotum a?,
?_/ ?... Qtrrkiomt* lattoaluti pila* ... t .?_? grui?.
ia l rji ', ??? ? ? .ni In .. ti. ,.
ia I
? - -a , - ? ' a ? I'-'.,
?..'I 4P ' - ? .
'"ill ,
? ai.fi..-.- I.. . !
?' i?T" . . tea lt.,1 art
.? ra tad MM- I ? . . On thiaki li ? ? a .- ? I
. ,.r?
" ?? i iliHr i.i.
.-,'-??.. .'71 ?'. r. l ? . ? ?
AT Ol' l-l Rt'Ki M.-.
i s ra.- *??' Bi -I? -? * pp.??.??,-? ia?.? ?? Nu. ?Sir
i?!,. ? <i ika -.1? ?? i'la.-, \c,r?, ?',?? r,.... ? Ltaaeri* .
hSII i ' ,-? I ' M? IsfeaSI Ll.l ?. H'a.1?
ti ula. ti ir. ?-. tata, ?..i... ?u . Mia ... ?,.?? li,'.mai . c , ti'..
bill ????-.! (' a ? ?ni tajbiui_cr?.l; *? ?mp,,? :*t t,oi'o:*.irt\n. '
A., la ?t..
!
_l..l>,.\roi. If % is and SUNDOWN? ? L.
?? '?* ??."I rrHii.l????. u|.p<o*.-?N'4.?'I a
RI. UK i wy K?NNT m rssl tV.?i? ?ilH.!)n*.N'i *
" M iii.,*..' -i ? . .4 --i ::Bi. i
,,-?.r RI. U K I. ?'T K?NNT I*? rssl
it n*s t? t iii pti o ???, i i . i ?. ,? i
II
n. mor.
* i ?m y -toona, mu O'ioi)f
fll.*"''_l ?MT? l-h'KNIii KIHI.li'? I." .I?
_1)1 K1>?,MH M'. ANIJ.HIXTll AtK.
BEADS: BEAI*:. BEADS- -__B_]
AND ?'A.Ni-V ?V0V*. ?*???/.
m. r. aaj?vv. _?..,;:?,
' KalM r**;.- j. r. I
Vital C?tatf for Oole.
Q W HKNKl.rCT.
am RKAI- K..-TATF. AND LOAN BROBRR. _ef?*--?*T
_ No?. I au- tf I' <_.-?- Room ????JiJVj^*****
AM SIRAKLE KAUM, f.'i -AU. _TWaaaMftoi.*
v.'?. O?u.. ( ., ..ti N V.. one i. J* fr in Ha depot ou tha
Newh'.r-h Kr?.,rri K?,:rr>al lad'-itle ?nnllr riaafcoii. N?-b-ir,_
tell.? ter ?td VV trat. 1?! .Tu.erly ,.??, ?I I y Pani? l k-?rtl?\Oatarnmt.
c.n'.iuliii ?f?.,.it *>i lirra .?!' io d ?r??.Bii.l st.1i? bud : 1? ?el! wata?,aS.
Bour.dad. each by tie Ofi.riil, it e m. ?od ?ooln ?17 tie poa? m
i 4. li !A.,,o..J?, i .? re?, ??a ipili? f?r reollat ?rlik. Ii.a?'
tanto li I 1-a ?ii,, lu?r au a? ?el eat, and | ??.?nty 1? alM <?? u? v ? ?
vitlonorerlookl.il VV adiiuarta? in e. lia. bar? and bey._?i?a?? ?a..
'".'u^'7 0*tbul 'lo**. Inou? e .1 euler JOHN JAUI'EB. JAB) ?T
(1 UTI ?for ORf?Ni JMJI'r..?. LxB-ut?fs-J?l?, IBM, WaUl,,
<?i?nt?('?ntty. N. 1._ J
AL_ Wa-MTWU Yakme,
L?rt- an?, tbnri.? ??tftifl_,.,rt, of Vii?isnd. uilij ?.?.a
. ?. ' 1 ?,f ('li JelpliUby ri?rovd. Rieb .?Il, pro*, en
lalft ?? ;?i ttl.tT l.ri tr?ctl. at ela (--r irir, pr.bl? wuk u W
?"??ni foro burine?? ?i?**iiui fatoaj mcm?-. li ?nair ?d. tra ?ciliuig
?nd naas'ut Luprorvu ?n's Apply to C?IA:?. K LAN!)!?!, Pu" ?
_Mter. VI?iMel Lend--tewn-i p. K.J. laettmrs ,??.?a Pa.rfw
rusts', .nu 'ni luioims ,u wnl tim trmt trrm. J--.a. kurll f
?... ( ??', i" Ann ?.uetil tei.fTOt Tke 1rilre?i It it en* tf t..
t:>Ht ' WWaim 'retell irttrr,. ?? ai? uimiil ?ryal lamuatn omi umiak o
, fm i.ett'im J irmieto total mt is._ itf tal* lad* te iko
Unite? I'rj.i-n._
APPLY at So! :il? "F^tf-Tiv.;.~ lVTr~ST?Nl-l* V1
.V ill) 4 HY. VI. KSTATK CIRCULAR. Mailed rea it rkranou
(Jlf. a- lour., if) I I_
B ELMON. HALL far BALK cn THORHIUY,
.1 !)? M, Mis ni., on tk? pre. i?e? m ?"Vh-oe?? BaaMato?
,1.1?, ?ildre.? KOW IKH HOLLAND, kW>-.a,
tdoiriil n a-y. *' J. _ 1
DO MIK WANT IO "l-l Y \ I A B _ ?J?. - '.'
??Ml I II It ? ... NewlowB. T*.. ?toe tai .?Ve usa- IM r IRU.?
ktCeaatr. ?I ti u. io to 1*00 taretasta Bra?dil Mea ? I ?
I5?RM FOR v\l-i:?S.v.-!!'-.-Iiv- .1er?'*?01'win. ti
taMro tir. Ii |iu?. ,u perfect Of?a?-r. ?(.???J f-kvi ?iltelaed. ?i.a?
barin ?Un ' .!? .?vu . ud in asflailaal . r!.r. Ike bct'rr, r.a.w? ??A
llOCh a* amtga, ? ill ? ?O ?e load. TI-? (?rill I? 'r?
-. ? : ? u. 'p o ttesrse. '.'I nile? from lbs depot it MirriHo?B. X?v
also thara Bbtbm sa ths ?a.t bank of tho h'??_???, ???? '?*
?u.U. ..I A:hiny. stoat ?'Pt irres Apply to
k v. o. w. BLUKT.Ka ra w?.*, ?
t'-oii SAKK-:: ?rlctljr ?tat-c?ni Iloi'.SKt? mil !
BOLO CHI ?Pfa-c-h. laawMMPf aflttii N*** ??"?. _ "
t 'li (Set ???( of Le?lit'oti aim., norh lito, ?I 44)1? M
()i.i.?s swaei
I^fHMSM.K?\ i/alnttldeCOUNTRY BRAT on ?I?'
Wa.ill, ?-., I'.,'? Hir.r. ess ?.I? ?llydsl'-k, ?).'.? ?
Ire?tha . ? , i 1 ;i i ? ', V r-r 1 f ii" ?LI.?*.
;. ? !!,- li' ,, . . , . ?, -, 1 ,.1 1 ?? k ie?1-. w.ih ? ? ? ?
?ion ?a tM ratr, ? _t?lsh>aal m? rasdata i-i-"*" ...us ah? ????
. . 11 on ?el, lairiii, Be, Vc lb? plats e?. nie ia?
? . ! . ?!
. ?? nu > .. - ? . i., ripia y.o ALI KN '- BROW?)
*?o. ?? Hrondtir?)
1,"i(.li?|.'\ 1 OR Ml k, ni if ll..i).'ki'n) Brkl.
H trim i Mt ?.tory ->i?40; rua? ti-.al
?ill li I- ?.I noa: J '.I. .?-y ? la? ?-lh .1 ?
ra.f a?'- !'. : I' re- lana 1 r ?al? i',l a
I ,v;:?o.NS * W lill. N. ,< .
1S)H BALK?Oo -tal n Isla id, n* -r ti.? ?ni? r and
h,,,i,! II -In.! I). | t ?I II.i INO LOTB, SMM kflMta ?
r ' *. .. ? ie? be Bra fiara naitkbaiii,.??! ??
th? .Ma' l..." ., ???. v ? ( *' ? I? .ud eli't -it. I'M pr xi-niy'<?
re ,'v i.-i -tareela r., ti?- ar. ?Sor? u.?k? ti,? .. i oil -Iriif??. a .??.?
.1- - ' Price ?fl t? ano to Sen each. Yoi io,,? tari pat ? -
:o- , ti V ' . .No. ? liu--.?.
[??OK HAI I-,-In Ihe I? ant till and hcallLr v lings
4 I ?'.. - fl .?.(' '...ki M, V. ? . !.., ... ?. e R|. .
I ? y th.- II I- H '1 V?u V.tl. ?
. -i .? ??<-?, I? a.? k? Iiw h. ? pa* rod tray ?roy ?te.
, -I i. w . .ill. ??ti . . Di ? ..'. M?Ki lip. -pi.????
?I., lil.I ? R'"?KY fjetlkspi?! ?-?
M~ \U\ l.\M? FARiiBon tin: K \*-TKKN KHOKK
I it-, MM Mil ? . .' alta, Mirjlaad. .1 '- I
? 'I - . i.li-l|ap?-?ad i li d- ria -p ?H?, y ?.H?' I
v-rr l'i-.-'1. >?v. o. ii. Hi-?run? r ? ?! ! ' ? . i ?taileis
" l| " " 'I I !( S HALL .?'a la I?, AM
Sri.l.M'JI? LO IN I li Y M'AI |..r HAI.K.-Hm
? '? ' i ? rd ? * r- : - - I!..' Ih?. I-'-, r..
I ?I MOB. Slfl '.???'? d ? a '.I e ?. roaja ?l( ????*
I? .... ? .."''li lira.,.
lit ia lui to '. e ir ii,!?; 11^ (raafaafS
! lu e I? ' re ?I I '!," ', ?lie. I- . .,,
. . or., in a li.Bi.i via!., ?.ppiied ttl 'i.'i a- with w?va"t
.! . ' ti . IB. -? -.n I ,' ' - iwn t.auai ka.* 1 aa.-I
I - * ?' i
?i I ? , e . ( ,? i I ''j -?ctaiorf g
; . ? i i I- '? a . '?. e* k-i ?O to
I WAI.!..-. Km I' f, ajRu.? ba.iarUt.lac AiatAat
ULAI. I>i MI. :,' LOAN oil'H'K i-f
v. i li,i am i, coin,
. o. * risa el
. ? li ?VIV .ii V! .i-rt,v lilli ? B .1 i.? ' f lol. hr-.iri. ?. a
1 , *d STAHL? I'? ? ?!? i ? ?:
?. r iioL'.-ia. ? mi ? i rale?aeras el iin.?
. ?
- SR Y to LOAN oa BwrtraM 'pt-:?!?.) ?r
SM.K?a la Iraatai
tmim I rrrnaeifi.al-. VV.
r',. l'A. ii'!' .' . I'..?...???i.
'Pill: W11 BAL Al*??...? I V?JKH *-i ruc*? mi'
I | ?i ? ?i. . . -, ?i. i,.. n ?' kM ita led rat ? - Mi ?
i.e..;. I , ? I.raorilta. A ?rat I r a ni li, ?ali'. ii. ''I
? . .. ! ' ? c a *.i i? I ?? PI IB ? I . V - ?
' Rll .1 V- IPIr. mt?km deilrasl.1 .H? I ROI
: -Al : Bal rib e rHa?
gi lal Ililli ? VtRoa lloi'M:, Barns, fourni *
, 'i* I " r?" M " la ,' i v f n: ? Ij in e?. if.._ B u.ii feny,
.1 ... j. .. ?..j : ? ... I U. ?HA ?
tjono.-s an. Savmo UJaittf.?
W-VMIP-V LOFT, on li . .'1-vny. betwo.:-.
I r , ?isa b. 1.1 *i '..'?. 1 si, area ?ra ta i. e eroa?? ?tr., Mtabte
i ? . ..i.. ?.. nb i.e.. A I. re ? I?. ?. li I ra,,, o . "I ? ?? -
WVM1 I? : . ii HCllA.-K?V ?TlUBE nie. I-Ol'.
jei.r.iili"!. J f.'.n, -v.- tad ?i-ii-, i oi ( ??'h lo Kof'y
?l.l.i'N . BROW N No. a- Kroatalway
(To di.
COUNTRY RESIDENCE?A Gi ntlen in l?.-ii j.?t
! i'uri ?ud eou-ni-alioui HHILni.'lO in 1'is spt?r aflta
, vv e?a tatotCrai 'y. toi.i.lttasssaa I H ?Burash mi- Vulon.
? . ail.- mt, '? a ? Water, ive" le-u.?' lu!.? 1* lona,
j H-r: ?? .' |,i ipM p'.ay?aiiu-d ferehOdiM ted lir;e po??al?f
; ?rater foi t... m "i li ita t. V e wbail? ?ilmir?! ?S'fT nf?-l t-, s ee,n
t kedaleab '.':-??. i d.nt ?_rr.au i ttaUMfl ?I- ?i lof sa. u
I '??: MBSlkrf li?.? diu?- li ?um- or f*r four or nr.j prirr? ft-Jui-?
j liubhrd r!eil?f-inrt .- o..nat-?' i li) from ll^ iui.cn PriMfie
j ein ?te in Na w-Tflt. ?t 9?. ra ?r.l ?r??e it . p ni. Brfrrrue? w?i M
! r*a-.-?red ?i .i)riii(i.-tei ?ad i-e?,iio?itilily. H- t ?? li U s.-d- r??
a - y -.! f.,?tien ?ficiUr? sppiy to JO_-'.PH Pl( KAhl) lira
i -' - .' Rail nds It .lidies, i'-., or tv GKOU'/K ?'. HiCKOH, tiumamt
.-? . I'- .
SI \M1 (il,'I>, ( (. ii.?Kor
'.'I tllH ?li 4 ac ?.O' i.
U-iiU'? art. Koomg.
V (il.M II M VN mu Wli K. <.r?,'..r.l ?uiKle i?en
?einen, -au iteata HOABOm No. .RadtBryst., W .; ,_...tu,?l?.
, I ;:i?'eei,'h VV'ird.
I \V'ANrKl) a KOOM, with I10AKP. in an Amer.
I v r Mil I?, by ? ve',n{ lirf?.?-., wba? w.H tir? ?oaial nareit-r
1 ii? irire oo4 li ti..?-d B4 per ?-eaak. Adtaflra -C1 N?. M. Xlfa
| Um I?
I W'ANTKl)?in '.?ti-. Wini. Ik, a mnpW eantleaaan,
j IT . B?ta Hrtily Ki:rnli-??1 BOOH. HRKAKKAh'T si~l TK.A,
' flM >. em.?? b.eaid. st ommImbIi' pr..?. IflBMfl T. K., iVK>t??
(?ti e
Onmrner ttetreolB.
BOAHU ut NY-w-Rochellej a ?nite of rwim?! orer
l??k r./ti.? 1^,1 A- tient? itf ?U.U ii.i.1 ?ud ??f'ia'lf- Ya*
? Parti, il.rl appl? at No. io Ka? Ko-nh-.?., m, No Si Day??.
tOKASlDK, W.K1.VU HILir W-^-ERi?*Vi 1 L,
. O ti.ne uni. ? List ot Si-uiuium, to?,ti.
1 "PI-impton Hor*t?r.. ?
j Pirt4 raaraa Kew lim?* ?nal Mow Pur j!?.ira?. Pint tarni *? ????
moU'.oiii < ???eil iioui tito ail/Id ? r?! .lona (al O-to-o?! I
; V a ? ? b ?lil ]? ii.!, foi Ita Bit? ira llr. t. Uti ?ihlnf. lad ?liff Mil.
??.!, I? H..? ? ir|ti!?a->l eil tM who? aaraa li 1? ara?M?ble eyrie?
, V <ik ?Bj .?.laM.inf all ?lranila??.'?. ?id ?II lla-tu., tKaSI a atad rialf??M ? O*
I '.? ' ! ? W I', II e t? ?Ti Lil- RAI r?e! ?'t, in*''? Baa-! I'il *>?. i ???
I Bafll with ?li train.ia! S'oolrurton M VV?tt? lilli. ASdraw,
A. e 1'I.IHPTO.N li l?, VV,..e.ly M. I., uni. 7 r I
Al'er Lily 1. P at Off.,-?? ?ddr-i?. Stcnins????. (oui
Al'-i !"!)' 1. P al Off.,? addr-.i ?ti niualeo.
I'-HE CLARENDON UOTEL, --.?ttypT^tn-i^,
hat sid pi? ?ud .Bl?|TVaf saxon.medal ti? fail ti.? on ..,? il??_n.
R._-l SA ?*pmr Hoy. _CHA.-L K. I.KLAM). Pr?p,?4or
rpfat hot 8PBIK0& ?dih Conntr, V:*Tiiii_r
1 TARDY, WILLIAM"! li',-. I'r , "<frr?.-Ti e?? Hm.? rak?
ia lein|.?ra'urr, (n..i. *"- le IST'- fail ? laii. and IT? bow o-|. led (or
ti.? rw ep Ion ot ? anti ti. The Ho4.1 ?_?! (?I _i aire l>ee?i i?f?kr?d.
II palu'el ui. ! te - r l?hed, eot're!). Wh l-rwW'| Irdmeof, lalMo
wirreBdluml'.ut?* TM MMBflfl (a<-ilit_??h?i? Baou BMSMSfl tor??
eil. ,
MflBtSn <._?>'-'? b?-*n w . ?t ?1 rBrerably known 'or ?It? pall Mil
ie .tntr. and nair? BWaraSflBMBMB fur i!m eme ol filiei-.-ailsm,
i?.-..., l).v.'e.. ia? Li e . skin, b Udder Bud Woaih, l?'.?y,is,
US-rhe?. !)?.> p.U Ac. he.
I r (' -?i... tiit..r_s:i -ns??iroa? iii? p ,ipf-)?ta>i?. TMptsrewillM
re-der-d ? r_ ?.-.*? t~ pa auir- -_l?r. .? a., li,, lo ?r.-?al?. A Baa
Hand of Muslo l ?? trsst ?acaped fur lite ?Msua. There m ?. i??
plies s il.!? Bal' Ho.ni, BUuidS-onn, T?:. Pro Alley, he., hr.
I. V. M?, I l'N'.l M.-?... I
isSM Y. WllXlABl M. l^Ra?_denl Prrvttc.lsa,
err.TtOBiliocia. Lois l sa?, m ?-.. ? ? "
THE STETSOV HOUBK M now ?.pen tur th? se
eoraaioMlioo of MflBBt BflBBI ?jbii ?. tceonrd ?? spp"idhi ?!
lb? Aiit-.r liouM, Nr? li?, or bj Ul?|n.?li vr miter te Loiua Hraseb
C A. fiTET???N , IU
eon-la.
4 MKRIt'AN HOTEL?Brosdway and BlgMBll,,
a\ New York, ob Iii? klaropaan lisa. Koa??! i? lults? oi ttg/g, st
i i?l.rra!.l _
Verniom.?la
. -l.'l al -?m m?, V .ii..... P?v
i ne! in th? -wal le?.?lifu. patt of Lu? l-oia-amr it Valley. /JO ?.lo
Beni New-Teck, en tM mo?t dee-1 i?>.e -oil,? Whee al? .?u???
t.HARLKn row na fui ?i?
ISLXSD HOI SB, Bcllow-6 FaUs
NOW UPKN for th? ? room m,?dall no ot Hot
UK QRESHAM HOTEL, DnMin, hnving anita
?<S?r eery ? i'-aitr- al ?atati <i?.. t? t:i toa. lersiila a*W ? ???, .!'
T
i ? SkMii?iit? ?ud ret .ruubUii, wiri, e ,t r> len m er?, bri
t ? ? pi la. I! e Pi i l.?.or? tc?pa-,-ii.. lv in>..rai ti* aohliy ??ntfj.
lo ai?'? sud ti.? piiU,<-, that the Hut -li? now repio.? wklu f* ? pe.
lislebmBmb iu oiot??...:. ?. l .,1.. j IM oi .'. ii '.. iBdNlitanl
( -:lea? R. mi lu PSbBa. f'-r 1??li?? sod ?? Oonerri. A ?np?il, Hi.IibiS
tal *?uiokln|-Ko..?unriras! ?? ?ny it?ii?ry| mita?! ol u?.?' iii- ?st
in? i te Ra a..,-. 1 ? -ii r-Kai-u ? , I ?, le? ??? ?t errie ? ' ? ha .(M
Ill?t WlU bw It.o. .'. e . .IB |>? I li- a !? maa 1. ?ll-oe, Wa'K ty H'.l
? 'm ho*r! ia KcTop? o. A., aries. The t, it fa . ,-?. i , ? ,T lund
'.:;.?fl??li .-,?-. fal rerl.l-n in I .lin'V? i.e.?',. Tho
I ?? or?briii:?.:e'?f!.:liied?ol orly lout*u.it.in butta? . r. v? in
. V. .1 li- V !Jl\lde RaapUlll D o| 'le 1.1,'..?Hi I UOTKlad
l.trtng BilhM ?r-t|a?rl-1 Iml e? |?-?d?d srery lare, espiwt ?.o ih .
lraproeraiei.tia-d dccontimi* (ii-y ?acwttli tum?irt, ? ??- <?? in?
.h (?:??e)crli will be uiMe lo a uni ,1,-ir ran.', ii ?ii eape
(.art ?Propr ?"?ra Th??Jr??Min Hotel l omp ,oy lioulcd.
h. . ?. Jasa?MM_
?-IV? TOl'RI-IS FilR IKKIaANIV
X -l.:CORM*i(*l_'*f MC loft! A UOTBL,
? . ftK
li.ilH/THa ?!*?r ?;? t'-rriH-?;- -xtn.!???!. itieai, li io ? ? M tt
? ? ? ?' H.-ie!4lnl.s:.r.d. I
V littetS L.u?a? take., ti. cLaiie bv ii? II" el P. t'a,. ? .... -. 1.1
Bfl th? ?rrlr?' e? ih? i:b__^ti M Qi.e^eavlewn
_T?ll0??Jpacd?.r_ _
CAPE MJU-4.Y? JV? ?A.
Oiiiiac.'llie: ri rule from PhLsdeieh??. baa mi"'" ' "? Met
i mike Ailantio Cirat r.rS??I5?(hir.(.
Th? t-rr principal lloieli ire
. CONOHKSS HALL?,
(? th ?icoiiiB-dtli'-ni foi I JitlgueM*)
J. Y. CARK. T*.,.??. ,
4 OI.UMBLV UOUalW,
.?.ibir-T .dill 0. Trr "V^SurSt! I
vjAVt BOLTva. rirpi^Mr.

xml | txt