OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 21, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-21/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

ENGLAND.
Ute. e??li?e?ia?e-? rae???? Il
An'L I '
V_sl l'larl ' 1 ?-M?? I
?T?. t .?i wbrah Brav flssesi "'"u
?lTai-es-Mstla-raorr.? 1 * ">?
r"to T a",r,,";'.pv,i'?ir.f.r.-: ?? ?*? o.?
"Vi ?'-?'a-'R ?re sall?.! upon Is tal? ? puisaient r._?i-?*-t
_"Vm. At l! ? |- I--1 > i I ? .?-" '
?eeaietirr m ? <i. t ?ni ii .*
?rfcy I pr?'t-"** ?'? 'Hmt i I-bj ?it-, bow ?-.*
stalin?re tomorrow l"t th? pi.?iu?-ii..n ?'( ?eii-ia airoMBI
otl'ablH lu,-no sn.1 l.i|i_ ..i..re in eetl nu-avis. <?
1MB to l??ii. V Im _ . ... _,?
fMMB.-0-.it? hBietieeri la., rear? i- r.lw.11
h-ra a du?roi ?'! .
per-? i m ii. i i?.' 'i '. su.
Jaira n m' ' ' ?ii .?? raltltorara
ISaflVritaii ! a iii be 'lae i?t>?i ote.? m?e - I.. i -'
MMflfliflMflwk ' it ia lalesded to raake for the itene ol
wrns and ? llh i'1' rearo ko It'
?Bick will isla idaaa >il sn ?arli. i buui IB UM l't' :
Mail t ni? a n ,(i..ii i., that el
aiur?g w'h ".?i ara koa i ?i??. io jon. a tiagl' '?
?Shish .?i.?
MaaMaatass aravsfla Bra i portkra uf 'he
HeeiM* ? f i ?ni limn? ?lull on 'h. ... i
Mia kill su? |-?uil? i
altaiiadeof i'be iLiuta- Ms takes a dilersBl estiras, ?m '"?'
een.trt.ri m Bl ItoMflt ? ? I '?"? ha?a?1??l
M s aaoner I ...
Mail' U...I I. - -* M ... | .,
Ravina; r?g?i . ? i,f il - a'rneri
rahtOh WC Wer? 'liaril?;axl BBWfl I!.I. 'lili, li uitlUi'1. I?
?lid?d >iit eroeigeai i *?"'? l_?_| l n*y.
wiUii.rt iiflr.i.dei n ni? awe aesM ead thal ol n? ?
iBBiBIl? ?h? -ll-re-alon tit (,'ir g ?litalde t?-hi??? wtv> with II?
Stafl-M-Blaed ?"li ?.'tun h i?rr?ei ?isnte stipi?*! I?.I Qt in Ib?
?roane cf th*> ?!ri.sgJr. Illesr bear I
> ssv tkaf I tender ?he?? thank? ia Iht? name < f mr Co.
taSgO** Ml very ?peeislly is mt o? n BflSM, MsBSM I ?tit
mary ?east??-* Mai lhere tBav i- inaiiv disadvantages undei
?rhkeh the? '.?? ? kal to ei it? ?.i ?.-.la.-nf I i.l BS] prut cr ii.
?SBi.ee wt.eh 1 may h??e Ls<l n. it,-m ??? i. [I beei'.t
ulai, tage a( iBe Print?? Melraa'
Para
On tin-r.iti ita Pt-Meea HnMne otoria,
SBifd lang! i.r . i Her Muj.-att. w.u. sailed m n.ar nfre lo Hi?
noy?! Hi?'* artralaa ??( s htaewtg HoUtota Bon
aarbnarr A rariastrnl.urg I he ,* ren.oi.y wt? |? rlorucl II
?M pr.?..:? . ' ?i ? i ? Kuy si ?partmcni ? ka VV isd
?afin'- l :? aaeaahMai ?uti the h?t??iu?ii.
IM prit,ii . Mpa-1 ne.-' Lsve I'm ?omi i! ?li..ill'.
It ??Orr >-? t.. | ,- . -.
Vin ?aid t i. i .-tar rall?, the ardiMTJ It ting! uf read
Bat d?*?k. pe??. A.- ! ut ?n beam cleared , ei rasgal
ad rt-sii? ?,? ?tituled. ksevinp .iu.t ?,.
Ibe beta? psrM ka the ..uter wi.ile iivr Mai ti''?
tarry a?. ? niniaMian'iHi wa? ?t. el..'. ra t',?l MsMb M Hehle
?rilli.?!y ii'iint? r ol .? . u .?ni? wu? ?r< ?uiinodnii ! 1'
?Baa S?sr.? i. , l.*t k ?I ? :. ' '?.,- u *"
arn.r. Lui '??. < ?l lue ho.ii? held ami Y?o
afn 1.1 . ? ..li g ti?
ol li., little ,
S ti-:? ?i? . . . repsrstkost n?
Mflsesn ?i, i
IS. il a
?. . . p White Hira?
hr??i, n?- ?r .. Lu Mt
??ii*
B?P1- " . d ? 111?
al ?'Hu. ? ?
I ? "?dar? rai, I |<el,t,eui, i
kaatd la the eli |V ,
.
?Sere dun Iel I ae Ailie.-. .
Bi
?fwrn.'i-.J in 'h' K- I ..n I lu ?. Hi?i.-ii....
Uti? i -
The m? ir?*? r? .if lb-.li|>!ta., ?? i. 1 ..v - ? in?r 1 !
te er.ter tad lal
? MBtilfttiir* bi. 1 it ...
??tory
e ore
Sesee: ' ? 1 In m? ni ?? ?nr ?ii
Cleat r b1 1 ut .? 11.? Aid.
Ubi.l. I
Chasera Beyal?) li.? i.-i...|..t . ' II ?. ?
???i Bishop of I to 1)
?Iibe < ? ii.
?af ae ?. ? Hon. ?, Vii;., t D
? lal II V? , -?
tauli M?ed in the dkMtaBer <
?As pel ai.il : . al?.
Aim?*?i atti ? ' ' " ' f t! e unf?.? m - -. ii
tj 1er ki?)??!. I _t.m?tcl ? ?lal !..
leniM ii
i?.rn elthi ? i. i? ?i ptSl. li 1 ' . 1?
tkm Mai.i', ' a i ID the
firv.rt ?
wear fe mc
BaryforWai ?.?? ? ,) Mtweei ?
kell isrr.. ?...!?. BMS
tLowp i -
Ilarrr .t li
Mete, the ? i '
rendered i .,; i
?It r- , ? I ?rd Deri
?te p ?ia-11 teparai? I
kulai r Gi ? ?' vii i.
?
MearaaatnsepaM Lord Kessel!, wu
_tt??la' i- a ,
rtbi ia ikied i
alta? ... __ .? a..., Ia_. 1 ........ ?? ?C
:. ? ?!
BhSg?i|?rT 1! ?n. i?.
. ita>i? il ?n? mit- ?
Baal!? ni.u At ?iron as the riait. ? r?r".?!??-"
the I
?????.?"i??- ' conldir. a id
-t^Sf1 I I TV',,..
Btaedthemt.. nai t .- ?
??-?.rii.l Ila!
Mv????' '
?rt'm end t
_? ., .,?mg It? r-unte, t*i?l ' I SBIBiSBlestloB
SStM?iiteil ' i'''" Uflgthrarad tptiroaeh
Ilxed tvthe gentlemen at sr?? ?"h *h";? r
Bratas, i toll -sttle ixe? kornied a tiilesdid
avenie foi ti.? ir? moved lur-orj te tut-ntte
af Broth'v.-n ? Iriuatika] x, ? ^
' Ontiie tit? e in ..! ide rojal ?a...".; l-iM *?'* a |tle).l te?!!?*
noa s i ' ?t'ju'.'t bj lid .'*:'' B?4J ol !..; l?'.T;!
JUigbLroi t).* Duk? et C'aBabridfc tkrougli kOstti ,.
?at?,'t?w?. ?pe?-.!.:.! red.fi ! la? .1? Bydnej sod? it It
?oste ihsl bsabartaia iu.1 Vise-Casrakerialo, tap
MMsvsl la proceedieg lo the Bed koo m, ? . liter n
aureed ?uti ? ..of the bridegroom. Mend
aiairib Lou - At belie" ????? piared a- fe? est? I
Hi? K, t.i BtahBSw l'i,i.? ( i.r.?t an'io:c !!.. BBtfem ila
M?j??r ?.ener?T in thi. Krit.?!. .er. :r> the onlv n.m.'-ei ulm?
?SMl M s loreign ladtaa being the CSSBl BssUU bl* i*rntle
Man if l.r..i
Adv?ming t.. li ? tltir r.i.I? ar.J nuki ? two liigkl indmt
BiSBt. nr/bt .nid ?ri lu tte lilli t.|_ MStflfl wi'M-, bil ! pal
atikgueu knell tot a lew MSfladl in pra.vei ?nil tie n. : lllB| ia*
rareMottd totii-.i Msjesttaa iM King and (^neen ol the Hel
fcrlpian? li,. pbOtofTSpht a? StUU, flOSTej> bSt an lOfll'.U
sale Klee ?4 th? brldegruo? Ho .? s lall, nilttAry-toak?S
Maia ?i/|?ar?r-|? bet?(?L k3 and 1" ?ear? af age, v. iii. s gOM
??'??rohttd. bat the iu?,r i>arl ..I Li? lac o. vere.l bj ? beard?
Mint yt.' " - '?'.sn v.iii.le resting h cu?n-,
elster bio?! *.*"" "" ' "*?'*? ""????'" - ?_ ipjjsn
If ealey inte end influesee sll til i,'ti >??.
f Tlvere st? a paute of i early 1" nuntle? tttfer? the Pfl','',,- '
ataast Ik?1'iioe Made in ?|i? <:?:.. r s!? Mraldrd l.y h
Stslrli mtnb ti ? lum Handrl , | .
Allpr-Miit r?_< a- ? Br.oi-.ned l?y the Queen and *
ile? _toy?l HigL-eti ih* Hrinee of Matas, lanril IM i bap? I.
Btafl th? taen-le-r. ?f the different t.r.K?s?i?>tii ?h:, h m>w rom
j,?.!,!, tstsndisgroora la tMMMtrol iMaesn ?
aoetit l.r.? ? >'1''i la '?V? SB MB pSflHlflM
The i.rid? on enk->r ng !!.? el ?J? I wa? tuiI Ir agii?!ed Lui
segained faomp???uri upoi reatttnr hrr plat? at the It-it Land
ride of tbe altar and ?ulieeipently made IM BSSflflSSn re
rrpesflM with a > lean.eM and Bodltriltty mIHbs to rniud ibe
Marra ?fij.M-i'i?-. tram ibetbMhe in dava when ibe?e were
read hy ibr ?ov?r.?gn in per?on
Tbe _erot??r? of the rr.??l fssiilr iiood IssMskh Inn- ta
Bind the bride and '.nde'gr.oin . nei Msj?veey the Punce and
Priuoeaa of Wale? tbe Di.ke of f'.diuhnrgo Bad Pris? ??? Leit
tagen lo the Iel! uf Ihe sltsr ?n Ihe ?ide net! her Bajial High
BSB the 1'riLC??- H?leti? iMKiflf sMQMiasf IM BsIgtAM,
??rUM Kredetick "f,*v-ble?wig Holnein. I'un.e Id ward of
Bal* Wim,?: Ptiniei? LaeMa suit Prince?*? lv>?tt.. I 1'i.nr-e,
tarthnr and I.? flfsM, asl th? DbsMm of CaranrMflsst ?beef*
poeile ?ide t'th-tight (f the altar.
Ia the oentral ?)*? r. Lui a! ?'.me little .??t?nc* from (be
soil?, wer lb? bridenTialdi ai.d tram be a re rt al her Bsfsl
pligbaee*. c-ooiutiog of eishl unjnarried danghteri of duke?,
M?r>(u?eee? ?ad earl? v t I ?dv Maigsret KlUakariii
Beal!. t?iooiid daugbttr uf tlae liol.- of Be clencl ,
_ady I n .r? r ij>i>? d?.irhrer .,' Ih* Me i'im "f
Marrassdy l^dv Mar? luteillintn ?eeosd daughter
of Bari I it/willis-n Lad j Muriel "tai ah Ca-nube)1.
seeond dan.tt'r ? ' the Ktrl ?>f ( nwd'.i. Lady ? aioiine 1. i/ i
Umik Gordon Lei no1. ??de.t danghtei of IM Huit ol Hub
???d, Ladv Allarrta Franc?? Ann? Hamilton, ?nth danahler
?I toe M?r |i-,. 4 hbesssra l-sdr Alri.Ltlriu? V ict,n.s Mut
rsy. yesBgest Mtai ?.ft:.? Kn ra i?unnH.re. Lady KrsBetlaa
a??ina H.iaiia tilgt i.ui-v. ?ni. ?i?tn of ti.? I.si I ..I Mount
aBdMB?M?
ft ass i-Binarked witL ?atittaelinn Dist her M?j??n though
?dherlng I? It? deep toouiaing ?Li ti _M Msurar r'narat'ter
Ostra el the roys! sttir? UtrodeeM Ibis ii certaia ihimiBi?
ii ?ni toadiBg !<? r-lievi tbe ?ombre effect. The Print? <f
WSlee worr th? unioitii i! Iks lOtl llii-nir, .! ?:
Btspsl Highbei? I? Colonel, io.! the I?nke of Edinbargt ?he
ivluit if bit nival raak Their P.ovsl ll,gti;.e??ei the
a*risee? Atlhur ai.ti Ltu|Bu.d ?,..-f i-.e EUgklsiil .ircii, wbiih
?toe al a ay t teen a favorite coitu_r e .ti, pSBBffll meiutar- of
Bhe royal tsmilr.
TM (dueen ?ort a ?1re.i o! I Is? k n-uiie siiti.|-,ie aabSflfllafad
?ktk a kuna ? rap? veil tailinir. tr.?n> under s (-rowti uf dlssrasd?.
.raub Miklacr and diamond ?in. - Bflflsi Helena
wore n wed.i.iag drr?i ef r.h ?hi'e ?aim (?r.rered with
Boulton pom' lace ind tt.itmr 1 ? ith b00l}Mti ol orniiyr I.l"?.
twra and myrt'i BSdei i whil? rai in train lined with wime
S lane, and trimmed round i ire, mixed ?
uns of ??! tg Mflfll ? ? ' ? JTtle. Wedding wrealh of
?aaiigr MaaraS and re)rt1? nndar ? ?p.er.dnl veil of Honiton
Mee The pi.'te' I-f IS? l-?tw?t an ?legant deugn ii, ,i-,
J-.-ae and BJ r ' |.
TM PriBi-es? laoaisa wots S whit? glflM petttaflsl intend
~r)t), tulle TI nkoii Ir i iiiied v> ,* . |i> u??< I? (?ant luce uruli r t
tttody aad pelatfld tssie of Mm m1 trirasrad wita patst i?tr
and Idut and frost?, ?lvei ? wr.h'h ?,f
MBflh rsflM sad ?ihrer mile rail I f the Prtlceat
?flSlrtofl connM-d o! s bl-.- latin due.? ti.n.uil ?i!b point
Isee. ?ad blue and lfu?te,! nlrei . ?Wurt u
Win! tri !,;.|?- i-t.,.?? u . - t. ; ? I ?? i e 1
? The lad it? ?etna . I I ?! .n B white
priaie dreri corerod Sith plsilinfi ?r..l bsaillssta of i.ilie
?under a r-rnr ? f ?Iver t .,!? ?I,., ?a- Isoped BS M BM flMfl
stltb a eba!'. i ai.d ? hill
?vee t her the Itad? an] ?vk.it?. ? > r. ?!-,. trimtnul with bran' h. ?
?if |Hok r<??e? forgo! me-nirti sad heather aetfkie, s BlssM
?i pink i*?e* ?. f *-.el me no!? Bad hcslber. wllh long lillie veil.
Tb? Prit i ??i Hei"!?'? i rai ?li up d:?-? eosair?ed ?I s white
j?'.?ie ?lip ut !?r ? dr--? of pie ?MU ??? M I
prill. Valeur ?enn?? l?f c !??nu?l ufwhttt 1.1 IllBIIMd ?i-li
*m*r,g> blptMiii ? i ? luge n. i China erljfl
BlBed with ?hue ?ilk and .ninmed sithfsaej i heiiiie and ?:ik
wring* tml ornameut?
I 'fbe t^rviet -ti partarsM '*. IM l ?.-.I Praaata Ita
SaKieet it lerxm ?ravi BWSI IM Midi Ktpti ,!inr IO the 111
,*ttury ins It lu th- Priruste ?ith n . Ity ?nd
dttermiist. .
__.__! ''"fx'^rotr: i.,e hud? ns? warn.'? emlir?. M I t H-r
aisJrolvasdlhePnnc. uf W ..-. ,ll(| le.uiug BSMlMarta
B5f n?i hiitoniiC bei haye K _ ... . ... ,.?, . | l0
iib? White HiBWUig r?B..iD. ih? ro-al pr.K?-??!..,, sooMspstying
trar-d ?llrud.ii.- ?Ledi ?rd la ptMBBfla o* i',? difl . I.ni ? of' Iht
faetek tkfl wgietry of tbe nuur.?,?, , .lue lorm
^A. ti.? p/.K ??..... ^,?'i.!t:,, tEapeia,a.b,*. marv? from bn
B>r?U.ri(. (?! Iii? ? lailiof Hnlaiaoi ?it? |-r? lui 11,1 1 TM tSS!?
?_.reiBI0,-Ih. ? ? ? eu.-eui Wkss stlSBtion ? 1
Viintrd !?, ne f.,-! till ol li? gi 1I11I inurlcian? four B?'i I
reiatr*ent.V. .
L ?'MbMm tuMrred ptirottay totta ism.| Mat-ral
fanny .1. t . .,,. j ,*,_ ?in
aratTM)s:Mgi"il V. . ,. . . . -.i-.,,,,.,
fc/t'-vln-s ?ut lainjMlsgovj'j tkaM'xfvcB. n^n J
Al'.'l MfibMB O* r-T l,-.,. ?f ? ?I. ?in?c t" totara lo Ixntaon
???li -II a ??. I ! ? ?? I
? BUthl
* l! ' i! !< ,.?iiur. !!? - I ?? " '" '
i i * I ''
The Internal????! M.slliw* Tlnob.
?w?. hat. . refer? ol lae ajoalagef the
? BieiBBtionsI nuil Sf ION by K-let. ?1*1? lingi?'? .'baiapion.
Trorn J'.i i/ ? 4- ??. ?. ?riii ol July ?e (rather the fallow
lil asfiaBsasI in1.14lent4j.of tbsa(|nati? i-onletl of the irenisas
1st. The west?er wat mild snd the watersmootb. A grest
cr.-rd.if?p?c'a?,.r?w.. In attendance. IIat.nl! wa? the ftrrt
luputiii.i... nu..- SOM !.. d"dsl.?.it?y before 7 oiloek. on
M.iisiu.iUoosaqui?. llc??<f-i?r.-Jiu|M?nied by kis brolher,
it, labaSa-OB Mr j UssbBsasdJsksMseber.tketaBor
. amil k h,s te.n? HamUl i??.*ed me patate af geed health
. .fid irs?i,-:r. asd -in IsrBj Itait Mat ?'?'?;'J'? _
? lanital isdwkae bebed to I" ?mo Ms.kiH.be
? ... ..'.'? a: ? Iowa ii.* se*.
...j, . . . - Kell*] ' 'if d'"* i' the river ia hi?
erjitar. whirl t -' ? ' k? O. OiewlO At ti.?? Maa Isa
I, ?,. i?y b< i? led epes tas rl? iii? did ?mt ,o uslmre,
tas aed ni-"? toe liable, ?n?l |rrr-.?nally looked aftei bia
ikift, wl.i, Ii ?ia? rowed il?i? I? ? lw?) alt ribs cutter. Pre? is.-.ly
at 7J o'cl.t? k betbasa km lato tlieir ?kifls. Kellet baiug the
?i?t lo pull ?'ti OSBI tie ?hure, ?hit h l.o did amid lol??I Basan
.-??ann bmrd the steamer? m the immediate ilviuity.
11 ? nul toe! BO time in fallowing suit.
\r?t ,.ililli ima was lost BV tolbar of tVem. Kelley soon
i daft np ktoleaaelaeadstrawbat, wiiiiiii b? kasdod lato in?
i it?! ,,??l then 1 ti?l hi? Itosi end on to the stream, llauill
| i?' timinie an? MperSSSS iliitlmip cf i? In? ti to du. ?I liim?e|f
Bltowtd kia alie JBft te lil atlitiart the stream uutil Kelley
: sbmild be i?a?!i.
?lui? a v?'" fe w minute? wer? ?|?*nt in getting prepai-ed, so
Ikat at e? ,,-tlv ti?.*u'i um* ia: at'? i" i ocilock Hu) on was
raleas, 'iiie.r? .?fl tbovicoft'' smi so kadaedtbeywara
hat an emly did tbey get bivi?) that it waa almost imp? litpli
le.
Ai the first two strokes Jveile? ? skill shot ?mt abend, and in
I a fe? aere i" bad ka Bsa ? lesa peel Humilia.. KeOev pulled
i ktoasaalless lanatktaa ?trokr. whiU? thai of lUmiir? was
shan aad ?i ifcl ?i testslklai iii? ssarli Iws M eaeef Kel
BO s. It sa* piela!] ?'.parent from ti.? ?t.ut tiiat these would
t ni* 'mt Title . Wet t WaeS pitted ?gsiust lliosc of the liuglisii
? _??in| i??. !." aliLouKli at ihs first li? lad the appearance of
?Bing ip to hi Te? Ike taltai sees -hook lum ofV. ami n t tahj
se? kel a! lb. BkiessibBii wm ie*.iing ata Aaartaaa boy
aseste tosen The taMser. bswsttr. satblai dessb I,,.???
wat with a will, hi? stroke? now ?oitling do* u to about tliivi
>,. .nu tt Kelleys bul altkoafirk tu? pelted iip?>r<.u>.ly. bis
atrekee seessed t?> kera kal irtie ?Beet li" ubesiiM es
i? nal i i sereral '??-nmer? wa? tremendous, iii- pesfs* "''
board ?luiu'iup I i.ti'.r to ihcn reeaeetlre men to mp? them
as? tie Oleseis e ike iBitleei is? tklsktai n..?t be lied a
chan??*
, Bj Ike tia? th? ? arrited ?t tai Qrtadalese Qasy, however,
K.-i'i s I. ns* nn.l pun? lilli ?linke wiis 1?"lliliK iaBSSSSit in
I?.? I .v.-r, I ? " *i? I? BB inilce?! Hint at His |X.iut lu' lad bia
. ??.! bj spward af s toafitk. ead i?j? pinn?
; H*.lui t a benefit of ble Baot aratar, Taesksertaa as board
tt boals waa bow lakes as bj taspemmteam ?u<- Bases? ?ho
. |aaj iu pina.ii! of lbs tws aklBh oj?
in ?ile Hie lend ! u :..rt I..lu mell had sell!? '1 d..?* n into .. au ad.?
?fini?.', ti at m IIbiiiIII lining nswscisineljas isptd ?? at lae
??ae m SB '. K'ilv hiul eridtntlv lh? adv.ula, Ifi
m esek toroks eesasad Is stoke Um interval arida m:.?i
t.?.. laial?, until nt tlK? ga? work? he had
BiMsd sr?ib< : ?. i ? ? ?'.- gsp ketwaea tio-n.
Maaill? kowater, waapulluts ptacky stan raea tar ins
itrekei Uliafdowa to theil rep Iii averaaee
i.?.i? ... test, Bstwithstsadisi toe he! it.it
, Kelley wse leadlni him to Ita) titea! he saa, Ik? Kngtksh
Biprotini i .- poslltoa .ur.l ?_???(Ii:i(?r M
Wilier,
Here?all*- sa? fully f? r !? u.-'i.? ahead, ad i!. re wet?
I ?e:i nu I bj Ik?
ila 1 I id '??'?, I!. la aSS ?mil
i loi !!.? li ii? l. i " i.'? r, wa? a de
!i,?i ???. 1.1 k lyplkuted Itj D .-?-iti. gradosllria?
?? <i> liri w.i ti boat? i -11.? II ! if be
... II* ? -i -ii.i'itht. im ? ?>.ii i nui ?a- sed
At i.'?-i-i ' ' . H ? .? -ko! i'.i! !..'i?-'i ).ti? so
t lead el at h I
... i Oil), ll'lllh sal- al" the rulillc, I?) g.'!'
? , ? le. and tbs BrorssMsi oom
? ? a*., id (remen lu ,? .-i.-?-r
kag. was alii gai?! ,. k1 lb' lower sadeftbe issto |tssl
, I -' li.:!i?. a- ?t - ? '.?.... . I ? i,. .J
? I, I . 1 ! I Igl : .,,,.'?!. ?I,,..
Us i. ir-' peasil )., I i . k Bgtb, bel K. I ? v
Urn K. ii. ? ?? i?, it n m.ni
tight<ui e lengths i ?astesaert ??r
ka ?... ?> ?i pi ai .1. i.l ? ?
?t Ara.-tiu:.i s I-. is! I .n.J. ? ? t'??'
l I .?..','. i I? Ui j .'? id bj Ibis
i ? -I lu erne
? ' i-i, bfl| a- f i ' ?- '.: '.?..' ?
? ? era were bad ?' e ila
. - sod tkat It .illili nuuii aerertost, u? be
. ...- ? ?' n i
-I I i'la .1 I!. ,1 Vet V ?l"H-?.
' |
1
? aere tatas to
! ? -? i ihe di
' ? ,?
a
1.1
?I :.??? Roset ali? ? ird? H .
'
I. ?! t. it.- 'ia ..lu lo ? .
ii ?. or .?i parda?
ia?be i ailed
?\ a> is; ? ??' ?. h'- I T mi- ; r
Msndows. HaaOl was abreast 11 I
rn.-itiil ?Iui(.?i sterj ttru?
i n mall? over, a? ii tv?? alni ?t n. j ?all le ti A ? ?
. ?. dd i" u?ei Hu I .-t prouu'l Ka
?. ?-?-.I s.. h ? i tmaanil n.? lead, Ki | to txetl
i '. ? . tola..- . ."i -a little I n >? l
tasiafiebe alreadj poaa-srated aadwben l.i? . r?tt ??? a i?t
'a ia? Batst DaafU waa eely elesriB| I
acl inn?! hart t?-in at li?asi 4L toi.giti? bel lad, li kalli
the Mi edi ? - i tv.? : ? . . ;-,.-. i -.
"?r?. _d sbto psOed ?ill i-n uicr rep. lint? tLaii
Be sed dase atas? toatiog Cleaper'i
Ibis aart sew kees to Ike .ympst-istri ei lbs Aaeiluss
BttBtoM to resew the ei Itoaenl was
?Mu?e? njbo ioltowed m ike warn al it,c NetseUteeii but t-n
L ? ' .. j ,.. fal ? ?>..:i! kOtti? I
J ?a? luilr pi.-puir- ; fag i . '. Meal IO
any iaprorrment ia the tsoiln . " ! ! wfce
K,i i am Baa n ? ?pert ha kaerta . kufiwi iti lesead
.' lt...ir.n itesdily Bbl ., Bad lit.ally It.i.i.Iii i ni
hew ?/oin tt,, ... j ? paetad Ike Aiuenoaa i
lalor.
The eonfnsioa which had ?rei iad lass prersBed up the
<our?? r. th.- BatstBBuaatka aeeaeii ?u.. i.<>w abrtaled !>y
ike fi*real white e< Ik? rfrsr. asd like wto? ntaatb? tari fat
tt e aniious evcitemeii? u? to ?hu wa? liri-, Wkiek lapeitsd
a?pec'l<- (?t a '. Istai le na .a Usm i f ike erowdiaf n? i katars,
waa Baw caatplttelj allayed: Ikeoalj ahjeel i?i!.p loaner .
?;? i in koa ii.-ii,? 1 nr'i!.? Ki ii. ? m Id gola Int.
i.. Msadjpaltlagof BaaUwasef?mortd?ratisa fur when !
?lonp.ide iiii)?'i?eiit Besfit beSfelsrelated tata a /ip /%g
6e_r*?; amfsla Brak? asesad atti i ?.:? irrasslai astl bei
;- an Itkaalaaajt? .?eetttftbi eeetaat. Ka i
ikeeeatrsn kapi a Beta serfselesli ,.!,??_ iii? Maasa?'ato !
ti.. ?e.?;.eri?i?,!. bridge nnd L:. ... i tug rev: tartod from lit- '
beautiful Ion.' '?'^toiTol ?Irol* with ?nth 1" stan. ,1. LsM '
'.".: ?? apfitoiotl-K the bralpe tt e roo? wa? ? iiluuli? t ?ir. B? ?I
Wai lapoaslMt witkti tLe ilntai.ee for Ilsmil ta overtake l.i? ?
?loli-poiil?!. Kelley frailad ?Iradily onward ?n?1 ?.??Tne<1 al!|(tlj '
1?. iu. rease 1..-ltad ? ItToiit ??rioui effort Han li! k.Sp-B| up
I!.- ??u.e rste ol prugressiou ? til tk he Lad inft:ntaii??l ! ?
ui.t kelk Meakeeptas wefl i_?itii it.?* lesth ikava Tii?i?
? a? no il.au?,,* i. ;>o.'.ticn fo t! e ? ik1 in til* raea K? I'ey ja?,
i iLg Ibl flag at l.eniitigtoii pamt the winner tit filiv '?'in' yard.
As lu I .ruc?' ! ?- ' ?ni I?, s ?ictory was ha'tod by a ?im nil ?neon i
tl.etr from It..- it-amei? and Ike ??imnM.-d BSBWd ?hieb
lunged titlorr ?hore
lUTtAT A.M) ? MANU MEPTI '?
Kelley luv uiroii tin, oar? nulli iiumi!) t-time up, and then.
belliss ?loiiptid*. tke paliu I io_i[?-tit?ri ol lbs du) shook
canil? in the most torilla! manner. The friciujlv art waa haitoil
by anoHai't ikeer. Jtoth ?n ?vere then lak?-ii aboard ti..
! referee'? bos!?the Louise (.rswiLay?and (te ?teamen st
aia. ?? t out on their ruturn lo New? J-lle T,,?-.
I lime?iii rr.iiuitei and B iccomls
The umpire? were Mr. ('. Bask for Kelley. ,?nd Harry
( ...???-i lui Hiifti: 1 Air. O, H I.. Ilawki tittil isdng n? lelere?*.
. Kei.ei. after getting on board the rt f'-rc s boat, generously
ii.?d? a oaUeetiaa for the loting man, which amounted t<? i-.
' Tke Letting al the ?ttrt wa. .ii to four on KsOsj, A flers srd
; say odd? Bigbl !???' bato had Bjairi bun.
fill: DBAtlA.
MHLO'? ?.AKI'KN.
I
Nui?* lin' tilt iiriei apera Moooa hus ao?ed her?*,
I I bia lion? ?lil remain tlaied dur.11(4 the re_u;u?l-.- (?I the
Sasmer. Mr Whe.tl.y howtter, doe. no1 reinstn Idle The
' theater it t?. be tleaniedand renovated in ?ter? part, and an
\ ?lot. i ill 1.1. .1 ?tagt is io be put in. adapte- tor the woiking cf
; fick- ? here pr?paration? sre to be made with s view to the
productum 11. September neil, of the new fury spettscle. by
1 Mr < Lail ?1 BaOSfi of "TLe Moth Crook" Then moine
thing romaiitual'i ?uggtalive ami pit.n.M up ita the vet;, nsui*
of tins piece, still when tin rememt?er the liliersl ami splendid
; slTk'10 al ii-l- Mr Whesllc? Li. lK-en stcuitomed to piodnos
. pie? ei ,i.?(.-|.t.l.,f ?i 6'i? etai'i effei-i and tunk. loo. 1?.4. t H
, pi.?a-, ted esterpri.e li? aided by His tireless enerpt of Mr
I Jaiieii in.: Mr 1'altuer. we cannot doubt that "Ti.e Illaik
?took ' will fulfill both the i.roiui-i (?f Ma altintiii? 1. ?le __d
ihe ? ip?. latioi. aroused tv the elaborate picparatu ni un?
' ?fool. 51,., i? Tanetl and H.ilm. 1 t lui.el troui.? ii to appear
j in the ?pt'i'tai le?a troapo of dauien itilecte? from all part? of
I .1 ir??|?' ?uil orpaui/ed ivilii a ? lew to pr?tent s perfret pic lut?
of ?iinuietri. Iiesuly. and "tin: poetry of luotio*.." The
iii .-I-.?? I.?r Hie l.a?ot art- to be tituilar lo tliote BBtdlB t-o
' eelebrated Tan? l??;iet of ' I.e Muk aut liol. Hey L.tt
1 1 ????tu |>nrcli??eil in the I rench capital. The Ballot Basse will
I 1 ..iiipiist UUv ?lim er?, in? ?tuliiig Mile. Marie li-m.auti, ???,[
?ill be sii|aiiviied by Signor Co.ta, lal? of tfceOtSSd Opern. '
r.iii?. In the way of soenery everything will 1*-done thal
te -te , an dictate or liberal eipenditurc effect tonne " li,e
| aek Crook " un appropri?t.' setiing* Am-.L^ the gem? of
IJ ?.ii f>?the ?'Haunt of the Naisn? BSdBS " Iucsn
tallis tooaa ?tslstadbyMK Mur?tan, a new sccioU urtiat.
Iiroo_ht liitlier lion, i.iirope ?-?pucialiy to do tint BO?-? The
; toil sceni* r. the ballet 1? ty ^?pre?cn? t'.?? " I',,!?. .1 of Dew
drijpt ' and 1? lo Te tomelhi-jg gorgeoiu in tin war of a
i. li uaa liiVeiiled ani patent'd br Mr. C !.arle?
?Bree aad ita seta la spwudto li ia Ait?g.tt.,,r there M
paod Btsapast of s taaj ?tuk,iip tstaststatasat, af u aatasa
Bed w Nil.lo? (iardei. next ?esiou if we may credii Hil
?loinisei thvt SIS ra?'.*, Bfid an t'-ink lol our ptrt, that the?
ii ? i,??i mtioe it. rta?
* * WOOU'? la.l-.ATPB.
Mrs, fleaaiii BTocrellhad alargo lad BiHiBaakHli
- e?ei.in_ ?o rimeji? he: petfaraBBSaa in ' ( in
derril? ead ia ' Mis ??mill?.- the ?.?faston belo.?; i-af of ter
r?*i eftt. We -hall refir to the production of ?-.jderella ' at
? ne. The BS|fiBBB.eal of tee Wendi BMBB al abai
il n'a 1 b .1 ierio,iu..te ii. ti? 1 ?iu af Aseen,
<>,.Y*?)IH' lillAUK.
li ?' I ??? .?ni t?i be UapOfiiible t.. \ toio, I tin llur
I ?i!i:i.?|ic 1!(?t. 1 . I
, ? .'?'..
rVtCii k? fk i-, toy itn|S tai tis TttvA. li oil I', svu-ifar Isa I
Inn time to I ipht, the " fiera Wnu-h* being yi???Tlft-roTy p-rrmlied
f,,i ir.aii.li.T nicht. Mem,?use the prtxlu? non ef the "Bur
of tM Colites Bsws" ?MB bees ndeunit?y postponed.
B1 vv wiwi.ry Tni: vtvi,.
'i , ? ttandi rfnl mrobat?v tai H_i?i.iy HrathMM.
make their 1 nt ??.(.eartuce at tbit benne lo night A Meda li
wal be gin u to day. Whoever bah not ?e?B the Hailltyt hat
i? i.uii it.' ?naist audadoua gyamaatg of the day. 1-et tie
nniil i'j portonitj '< i-proved.
MIS? ILLA V I*.I t*
At tho olhcr Id?BlMI atT.iir?) MMM- MM_-MMJlA< A
gin,, ? at our tulle of amuaeinent? will ?.ire IL? render fu.) is
fi .-Ti.ation as to the rnrioua ,iro_r? miue ?
?li rKiU'Oi I1AV BOAHD OF III Al.lit
tip slap? nTi R B0BM MM IBBBB cAUixniy? the
?.IP-1? CdMTMdBiOMI auai*??tub sroiiNti
POINT ANI> WlRIIINOTON MARKFT STIT?!?T?IP
Pl'BLIC UPAI Til?fIX < AIES OP OM_Bd ??
PORTED Wilt i'lllAY?THE DISEASE IN IIBOOKI.Y1
? HOW FWIFl ?i(?T int: VK.IIT BOIL CONTRACT IN
bliiMiKI.V.t?HLVMHKABLE APPIDAV1T I BOM THE
(ONTRVCTOR?Y ?LI I OP PRBVKSTIVK MKAMRPN
IN TUKATMPNT <'P ( HOI-hRA ? P-MB-M. OK THE
MttlBB IN KI Ki'IK.
TI:?- llnnnl o I II? nilli mc? yit-U-rday attcriiocii in
Hie Metropolitan MMfl I "uri BBMBB Pr? ? .?lent Jackton ti.
BakaBl Occupying tbecb-ir, and ?II tb.) ni. Libera pr.ecnt.
The minnies ol tbo le?', nieetinit .?ero rend nn?l approied.
OkPrK- li?-! Ml.
Attorney Hilf? r?reeei,ted 30O general tnd l J li nul older? for
tbo abatement ?f nuiean.'e?, nil of whieh were i??ned br the
Baaed A number ni lb?-?? wi re lor the BMMBBM of fat
melting tn?l l-ont ??nilu.r eitabliaBMBM ??? Altttoli 1 in.?-?-.
Tue Altorney ?tate?! that -Fudge Hr??!y In'imnled, in tbe rio
great of the argument m _M car? "I" ??'? ii A Son agaiiiiel |M
|:???? I 1 Il-tlth wiHwot ripn? mir nny opinion, however,
that an order modif.iBir" th? mu ,1,1 1 ta ?m? h tM hu.ine?? 1?
coinliic!"d nilli! ? He?,thin the p*mor ta BM lioai?), Skill
fier.* ?a? great dou'it in re?r?T'l to ktokr pBWflS tStafltoSBW*
di r (., ?surety di* mbMsm ?M bflflla? as
li S AS? I Al .
The follow,ne preauihle and r> ndi.:', ? ?'. ? iel by Mr Vi?.
DtBBB ?f IM Puirtiice I'utiitniltif. tfllfl re.ni ,ind iul.?| la-?.'
IMrriNii The Ita.? rd . I II,?:!, pre '-ti., uri el ?Vie? It? f.rri
t'i'.i.liiiiry aaaaaraa ra ? eatoaah lea by t?*?lM ???.? .a n - i?. ...I ni
Health I ??? I Miv 14 I??? . ?...i wln.ii wiieu|.|f?,?ed by li. Ila.
??ney li. ? ti, uti-, t'.- ???? M
?.??41.1 Tkra the It.1 be i ? led to riflaail lbs appro'"**
1 Um (i. ti.m 1 le the Mi 11 a tai ?! 4-io(i.<io.i r.ir MSiMeUari n
a a IIOV..I.U ?-I hy Be '. ' -t ,4, 1,1.1. I Ik,?.
IHK ?i At-..ri BB nea mu
j Two tottan aero ros! br Iks Becrororj ??.mpimiiup ef iho
' ileflgbtei tosan ia UM ' aesi lii.t-.iv.., mm the fa'-meit
Ingseteb??hin.-iii? ia a t'ltt.'iT pi?, e Ifr. Manoa tsM inn
r? ?a re doing Iheir h:i?llu?? III lb? ?.Id win. nilli I,. M
! luv. d ti." it fssetkes of du It? ? '.?rill .1 r. ? r r .in? al ll.e I.I
flora Interfering ta M] wey with bi ii rttai IM aatoaaM
Mr I i a. . -aid t**l lal II ? ' 'in t ike . ihfl i o'. liara .i!.'i
go <n?t. iv .. it .fin. Mata ..i ii..* Maid 1?.-. 1'ak? i'<
i tki ,i f,r'ii,*' readiBS of II.rd? i b1 i - ? ?. rl
Board inin'it anden ISSd m?t ?ho 'vre r. ?i?. n.ii ie loi
-i , i,, an mid de. nh. I 'i* fallow tag order al .lud,-.- C I ?
I wa? t!? i> read I-f Allon., i li ra
? I .la M?to ,'J.ri .,i IM .le. ii.e?. '. k. , rl
? ? .. ?!.. .? ii.ia rae ? ? .-i ?? i - I '
? ? ' kgh.
i -,.,-.. V ,,a. fn.in Iii? raihi i
' ( ?. , ,,f N. . '?? 1. I . '.'. ! . .'
I therein, and t?.. I '
I-, ..... . I I. nt ! ? '.i ?
.. I . ' . ,. a '. I ?. ..-.,?.f .
? Ire. Il.c ..I ?>..l eil.le e, ,l?,?, . .
? e aid iro?. ?o. ra .
'
t.rl- " i
lia ui min erb ? ' . - -
tau,? B...1?'-. t . i..-tl.-|l ii'i!l< ail
' '
? "iii !.:???' "? ? ' ' * ? '' ?'?
\? i - lee, lo wh?
B f daad si
: ,1- .. le 'l n ; uti i -.
?. mug f ti!, ni I i.t" ti e i ?r th.- ?'. ?
, i " . the 1 ?
i dire, i.-,', t,, |? i. S - -,
i - . ? . I I,.
!
I I I
nan bay
i rlro Tracy. C of the I ?
1-ni apon the proel
i i .
el - h ?
? . . . . . .
BtsU? litatM to rHMI?? to ?BM mi a .?.?a .. ??<???
Ive! Ik? pi*,|el -, ..i
- ?
? ? ; i ? a ? ? , ?.. ?
i i ?
Ihey ne ??, .1 - .- ?
li ey u,.?- theil ?
ty i ??? it ? I ?>.
be the ewrora ef < ',, t ? ?
?I ? .? ? . .1 i| ,t f ieU i ? ?
I'-.'.. ? a I , .-.I. ??
? re ll.l.le t? ? I ,
Braid lad i - l-l -ill ? ? I ? ? i i ?
li ??!. l H . ? a ? II - ?. irlas!
lui Bealiba iboti ti ? , ? . .
1.1 r ii ., tai elb. a?- ! 1 tar.
? m 11
ra the! ' ' i to re
?n Irr.
1. lill" l ' ..... . li . a al ,?,:,
1' 'e w'lrlllill ?. ' . . ,.
Ila-d ' f
klli'-T nf Til* -A II v!T n PI LIM!
The Sanit?r? Bflpfll IfllflBitaat Wfflrl? MM M ii?!*?, tor? Md
? li . w.ek . .ii ' .' I mila ile i?e(?.ri?
noun ti- I ?eparale BBilBBITr, Irf ? ! ? , -II r-p-m? wati
loth? V'luin-v f"i i'"l? i- ?'f ??? -I hull -liiii"? ? 11. a had prr
Viont y Lern ISpartM 'I- ?r.ler- ..I II.. It ..?rd !.??! MM BBI
? n'-d in UI eSBM I ' : t- I'- ? ? u -:.| Inii.t? fr.ui.
' MM WSTO teri'ivrd sid f, :-..-. d la tM li?,??tori. < ?pL I
I .fai.l of the .S:i ti ?turi 1?-|. nip.* I ii n ?? Mi tupi l:t in l'.,,i, .?
furi e ii.ade . '"'? indi i-I ,t Ihe |1 ti Lii-an-ei si.d '
repoli? thal MB iter, oo:n| |,ed a it h
r_fl! IV M I-OI--T IS|, WAMtKOTOB MA! KPT.
On ninii.oi 11 Jaint Boa a? k. ii ?' - atteraej? eed N
torito Beer! were Jtrtgted io tassel froai ti? ?.rd?-?? i ?
tv U.Y-Y., i.e,?..- ktova ?*? ?hr ssguiik'i Point an-i i
Mn-h-.t-ian MS-Mt r-.ii. ?u.l oring i aid Bassall to a bearing ?
With th? lea? |.r?a HSSI a* ?iel, i. ; -. -.. ... I
I? l.Vli? <?l Til). rlNifAkV |-???i. ? POt-TB.
XM following to S ?clierti I- of work i?ri lorne d I,? lae S?ni
tory l?ep?iiuiei t of ine MatreaaliMB rat* ? f..r. ? ka the aketa
tuan! and removal of nui?at.? g* tit tM ?? k ?iil.ng -Inlv M
? I if a,i,|,!.a,*a .,! u ,.????? |b ei.-l ?Ml i ?in.bef if nu
Il M MfTOd fat ?I??!????!.!, tJWn r. u..b* I .( lial.llai r. ll.llrd lllidfl
?einer ni nut .?I i >? l-?i ? t iii.?, ind w?t?i ? ..?.el. . l-tfl-d jav
i,iiu.t'*t of lee? . : in.'i.i ?",1 ret.->.?aai era i ty Badu IMA Baratas
r f d?iJ hur.ea reua.r.d trun. . it? lilaU l?< BBStaetel dud . ..wi
irn.oiej li ,ui ? it t lia . ? ' I .no? : "I de.l ..?la r?n ..fed treal f 'y
Jin,ill. 4 . luiinbe-r of .leid ii.r?|. r?. ..I 'j. . '. ? i i , ' ii nillir
r I di id ?-i"(. iru.ored d.i. ? t:r In..!?. 1, BnrabM ? : i??i?l dei ml
' ?I. fBii.ured Iroui city Hunt?, .! ! teeaad ?-?! Mira I M le..
Ucrel fra! , ,ny Ha It?, S.?' un? . n.1 i, .'Cn ?-,/?.! p-a u di len. .??J
li.. ii. . i!? Ininti f..1? at. .i. I l.?e! .-I -.1 t" "'"?? fiia.rad frnm
ntr Him!. 1 _4i , nu,..i.a4 hal. M>i/r.t p..li fen...?ed tram ? ?ty
I'liur.. f ?.?. n .o.tei e. I tn.l, uf efl.i lan..I fa...? lal ila
The r-Slic II. ..lab
Six ? a-.' m i Balan erara peaagted raati ni.iv, at 11??
uttice of Ihe Hsnitary SuperintendeBt. kin lUinpt..n a
nallveof Kn-lainl, .'I year? of ?ge, rsflillag BIA o. IM M al*
berrv it., wa? ?'Ui-ked st 1 e, m 'I'hiii.diiT. VV baa ??rL bl
the Anulart I imperti? st ? m, ?lu ??. m BBB_|"?-, BBd died
atna. m. Inda?, ?fir au illaara of li boni?.
Mr? I'.vrne vita reponed ill of i le,lera nu Thursday slter
Boou. at No. (T Midi ?I. .*?l. v.! pn.i!.(.'. undi??! aid,
and al I nt account! wai rapid!} ncpr.n ksg '
? lain?-? Matkell, le.i'ling tit No. IM Vl'??!iii,Kloi, ?t., wai
? Hacked at II o'clock Tkuraduj foi? ti.e-n The pre ui Um wer?
Ininti in bu ' te ia!,1. (..i,dinon by Hie S?t,iiaiv IsflSSStor,
; and thoroughly (!i!infc( led Ihe Mask of Hub ?aie??? ata
known at th-licttil (ii!ii!? i? i f tie Sui.itvir l?i|.ji!iii. ut Bl tM
hour when ihe bulletin ? ?t ,??n. J
Ann Ueilly a aatlr? ol In lund. rsaMiaf al N<>. Ill M ?it -t
waa taken Liol ?l.oleia Thurndav p in., and dud at i n B
? yeiterdiy after an ilii.cn ol ?. ?? than II I,our?.
A Ixiv. natue BSkssVS, ' vein? of safe, rrtldiii?. at No. "
Wail 1.1- venth ?1 , WH- atlsiked veileid?) morning. Uf ?b.
tttll ailie at late?! in I "in.l>.
I.ounit Urn.? IMlllBg ?' No ' ? Weil I ,,fi third it . W.u
isfflsssd iii ed ?totees yeetordaj rara al as Thn BaaBirjfeM
nu diiiiifn led the | ren.i?.-? ni nn earlv bim. I.ut the .'einll .if
lbs cite ha? uot yet I, n inad. IMS i
iiuriug the ?ck ? niiing pataerdaj *> bbbib of iu?.p.?eii
.holer? ?ere rep .ltd !.. th -,t,,i:'irj Si|. Ti:,!- nient. ? ?f
llieiell unit ?tr<* found M lu g.Milne, ei^ht ruo.ed tatsl
tutu coi,lui.-, it.', in.?. |to otl.ei inn w?r. ?tii| liiiig at lara
ai limul?. (?? the ?h ?ie numliei .*?i ?ere found I" I? en?'? ?.I
cholera iiioilnir, .' b1 taaatatiM '?> of ih..l.-r.i iiileiliuii. i ol
InterapflraBM Iel dettriasi ti i en?, i at flattopaj ?at?cala
Uu.irhes. 1 at K?iii> derangement, sad ?> uuki.o?u
Than MrsBSM Irai total eaiei of the d?eaee during the
week at Hunter r Point-aren ?iltbj tosalttj Dr. Wo t i?
p.rt- that hut one BBS CSU UW u.i.iieil nt Han? Ulatul
duiitig Hie pill '.'4 l.oni?, nod thai all li I i?e!l inup, are l>rini
i-ijuy, ?) in.ni i!.-1...?! XMish ?"? arerj traMttonitrrttor
finar ?ra aflM epidemj u,i i.- prereatad TM niorfaiii
from iboli-M Laitioi kaereaetaV,BotviiMtnadiii ii'? r ,-,
ti? ??flTi hist.
Hit (iiuL?ka IS IBOOBITT
Dr. c?.' in- a renorta Ui I of i h"!? ra li
the Twelfth Wai d of ila ( it? nf P.iooklvn in?, th. Bih mit
TMdaatM all aeevral nu.ong ? eosdi
tii>?>?a? Hu- worst |? ? st took i n 1
I? dlreitlv irasad t ii . lo i iting >.i Iriakisg
Wiih s tow ii'ept.oi,. ihsj ware attoadod hy phrstolaM?
then own iiiuuc-in,. Intpectort r-, ?i beitB called upon ti
du linne Hian un re?r d Ihe pt
UaflM Mrs oocorrod i !. ?? i nsesflfliir for the i_
ineiliate len.i.vn o; : i,u p.itiii.i- ?. <ui ovuiiuwdeil reOMB 01
fiom damp, dorl I . iraneMi foi
?ueli Um ? -i. ., .; . ir ihn line si leb ron- |
iruliathc mttk a:ni I'wel! ' I ? XM iiiiaiigrmei,'? In ,
aflM vMte it if tM dm/sf I lendsni sftsePsertu
toks .kargt of bartola, ara rar] lB| rtocl iad then i
great daley. The number ol ci utoes It etpsdi*
en! Hat ni. addltloasl !,, cr be d' : 1 ?? !??: ?< n 1.1 st nlgkt.
In ti? ikinir ?if ii.? ieie.it of Di Cuskling i ef..rrs theBoard
ofllsalii I?r. ( rat.. prflMSted U?. foHowlng tabalar ?tato
n.er.t of ti. ii umber of Mkwt if sBstoiB the! Mrs tatos piero
in Hi nulli a ?mu. i?t i a*.?. (g a.? ,?)i! last. t;. Wanto.
|'?parl*d ' ? IS II Bl '? I
??-eioml tfgtd. :i ? :i
to rth Vi'j.j. . i I
i'.ftl. ??-?,,,' i i -
I??th Wai,, . 6 4
Beieiat!, Watld . I - I
ElR'iUiW.tr.l 1 I ?
Ninth Wi.,.i.. ...a 1
TeMhWsrd . I - I
I . ?-.Ml Waid i 1
3 wclftli W.r.l .. i V4
1 .r.eni'i Wim . I I
liiu.ti.tl, WiiiJ ? I ? 1
Tutti . li 33 H
Dr. Craaethen stated that theeil i
. .' t ? a -', ?
?i*'*, i-:? i u,,,i m .ii...ii.1.11.000 for Um parpota ol
li? W S.'.I lu? n.-li l? li la.ild l.l lv llo?o ly ll.t 1-ajj ?.vii
tlier elected io represent li ?m m the Heard of A Idirte?*?. At
s r?~:eut u. ?-t:i ? > f i S B ??rd la (hit citv be complained that
he hld i"i.: .kr t e.i d iii Ike , t?-?? ' f the two
itad t'. .i ' ? i ? ; .1 . ? . .-i ta kees Ba
t , ! rrli ??? .1 ttet . bil 'Var:. I ?,: f ...iii.? I r?
' il?! . tv,,
. . ? ' ? rd rcrcidylDg th.? <*ti1 of ?iiJib
the', m?? '' j ? "0 S B| . ? I
1 . it . ? ?i ?g adtlitlnu*lra?4?. of Chotors were reported io
the liuard of Health te.terdar all being ia iii? mim* io. iilltv
ib the T-relftb Ward, familiarly known sa Red Hook Po.ut
Ann Lew ?. toajsd 45 ycart. I.u?,U4*r St., urar ll.iks.t., con
d.t.ou irititu'.
Mary Jam* Pattta, sped B year?, luuth eatt corner of Ri<_?
ard Bud W.ivott st?., >??...a;, st mi'l-igbt, July MB| died at al
p. m. Fat* T.?.
lawrence Ryan, ?g?d I >e?r?. ?outh ?art eorner of Riohard
and Walcott it. ? taten ?ita at b .. m. July IO; loi.diiou ?iti
tal t.t 4 j?, m. .Icly l?J, asd ?li??l .?t I f ni
Mait? Hyne, ?fed Vi year*, Walcott?!, near Richard;
?yuopt? -.a ul chuivr? al, a. io. Ju?y ,7; ?v_?i|o.e -July I'), ?lie?l
at toon. .
Mary Uyrne, age,' .', year?, Wa't-U i! , -Sir Itirl.-d; iakeu
s' 4 a n .lui? lo; t-Har???? a! la) p. m . aad d?< ?I i?t )" oV p.m.
M.'.iparet l.unifsioi, Bhlkad M . near W.i!li*otl'.t , '?ken
?t I i? a ?Tari '" ? ??" .-??.-- et 4 t.?js. sad sled el 11 a? ab
PalrtatOsearas, aged-* year?-, Wiltcott-it.. m r Km?u?li
dur. lu ii -.rl \ -lut.i.g let two or three days ?was improv?
ing relsp?*?! duli ||| was in pr? round collapse at ?p.m.
joseph Tot .na,'.t, aged pean Hit!yaw uki'u at 3 p.
n,. Inly *.si; died ut I a. m.
Man Murra? Wal "t-.-t . nttr Ri-hard, taken ut I s. m.
July Mi esUesa at IO 19,
J. I'. Ilapj4., I arti Mat . orner of Rkbnnl ir.d Hike.Tan ?Is-,
takes st Id p. at, Jato Iti d?anh?i?, tom'tig aad tump?,
I .a Jo ?. ni. .!..ii .?.
(,'jtlisrii.e MiT?"iai<i, ??util ?i:.t curLer if Dileri?iin an?l
lu? ksH-tto. ink? n a.? ant B otioi-k July )'.', collaj'se at 10 4.*>
s. m. .lui? an.
in??? 00O__NB AbE AWAhlFD I? BaOOOilO.
Hr '-a-"'.'?i rrfwred te the eostiset tor ssetostaai nipt?!
so | asd si an indication of the mariner in which tbe inter?.!.
oftke | 0|I u?. Id ... .a lirooklyn read the MhtwiSg
ttli.l ..?ii
1, . : ? ?? ??'? ? ?? al Bro*b!jst*to| tajy ?r.orn, ..'itli d?
a?sa sad ?bj lbs! li toa BMotk ef JaM A t? IfS as was ?a tppH
r mm Mi ti.? 111.ii- rt tor i? i..'?". '"?'?' *-1 loma ii.? ?ity el Hiock
la. I ia i - B| | el I,, .1. peu.-l.t th?! iii C?)li". iel.lti. II if!!.?,'..a
,1 SI.OM f. ?? (il?t UT ifrla.niot t? ,,d ?, ka MS ?--.
? .'I,:. i -.r- .. ,i .. - t," be i p: i i ? toe ' **a ea ? ?.I *t
B turk I ru, lut m ild ?.i ara to ??id HwiM
?u hi. BCr-eC. Tbstlna state ? with ? .ra 'itr.-r abssasal |i???i
?, li. Btatao! ? ' f ?id "'?'?? lb? ?au? ? ? ?.'.,110.11?> he pani to wid
- ?a. i. .?. |. ... t ? ,?..... ,.?.|-l,i- ?!. ' I. ?' ?I. (.ii
? ii, . ? ..! li * .(?!.. na I.' l.rl-nr.i i?| ,n?lif UO-i ? ltd -, ka, ?'I I'I -
ar?| .r- ?! ?. ? ? ..??t l? I ? prests lae la ?aid (a na- . Cans .1 _u ??rui
? ii..- ii . ?. ? ii.. .J mu., wa. afiaatod l?> ?.?d
? ii ?caiu'il. Thil .a ,a.r?',?i,?-. of ?a Iiarilnnuee tue ???iii'r.i liar
leB.OTi , ,*. tell ?a ???rd-il ?. dtp, i.u.t, bit ?! '?.ti t?i?rd ?ut
t T ?et. ni hi lb. ?I - r ? ! ?.. I IT
l.i !...?. I, ?rta et,*!* ! !'. S''""".?.,.,?t ?I Well - M
al.iTeii.r.. t.. ?t ??? rr r.a ui.*.t t.? fiapeanst, tt? rea W |tk,*S
1 . ,i |... . a- ...a -- ? ti ? I??'".' '! *l." '.'ii? I'.rli a ??!?!.. ? tofie*?
I ? . Imane? lattan ?tiagl'aa0.plisa ?I ?he tam?. That
? , thi.WM ,'e-r.l?,l i?y a twa-tbif-i
,,),.,.. ( . ?-..'.. a . r little?... ?
ill!.. ?4,,!- - ?ad ?Ir(,,,ii, i,' eiini''t .?.I 4 ?-air?. ? I ..lil ?.a .1
? I'hst I'M I*, '?a? n ? .1- ( .?nie! lu.ni
. r ?!,. ..ui Ob toe ti.: rertosd te ?par?re if tao
i. : .1 starr matter? ?I ?eli uulrt ?is! vrdii??aice wei* lo
be, t*i!t? hi? ?pp...??'.
i . ? . . ? .i? < t h..??? a ?.s ?ita.i ir
hil?. "Ii ., | a. 1.1 ' alllra- I ?ntl ?iilaa.'t-.l ti ?? ???? ? ?" '?-I-. ?'? '
. . j , ...?:,.,.-. 'I ? ?
?I??!???..- ? +i ??' i baa*? to b? ..?rd
...a.iiia, ut, t, ?bei, i.? Ut relatad to ?to Drtwi.. ,? tatt tool
a ,1-1. -.f ,.?l . I d - - l? ' *r li ? 1. .<n tim'?epni.'i.l ?ill li? I I ?> '"
,4.J _ , . , J , . ?? . I | ; i : . I .? ii,., ).,? ,,? al
.,'??. I . ,. .?.., t?a .1. | .....ul I'.at It ?:.?
-.,.?, . ' ? ! ? ' | 1....I ? a I !..? ...I -- '
I ? ? I .1.
... ?I
I i ...?!,... I 4 I li?'.
His??, is ?it,
. ?
?II :??,.. i.. Dei .1 la. .1?
bren h?rtere,! aw ?y. Me
? ' ? ? , .
I til" ? 'um ut. li ? ? "i .? i
poser at ibto kisd was
,t,i???.. i of H . ' ?? phrase kee h*, m.?
,- it mus?
? li ? ! t-i , It V ? ,!le I s
? ?
I. ,i .... tar. I ...
? ? , . * . i .,.?, r . i
a..! I. ? .
- ? ? . . , . .
, ai,?J io
I I ?Ir r?|. I ?
-
? ,..,.!., i,.,| t., BSSkfB tWS
i ???iriti,- the |.re? l.-i,. B
1 ? f ri.. | iiral? -i t.. f I s ?.
' ! ' . '. !IVi: .4SI? H MI 4.1. , !M Till
i ' i ? ii: mi. ' .?t.. B i
T' ? . . oa ii i rita it..:
' ? ? i pt.
Iii. wa- .
i mi. from I
.
? ?
? ,? ? t inform??! ?a '? '? m ti.?
: i? Baa
?
... -i
, ? . , ...... ....
. I UT Uri
I ta? ?aal A II ? ?
, ?.,jt .1..?I? thron?', ti?
.1 1 a'.. ?
ti - : .!.?-. r Is Pi I?
: ? ? . -, i
? . . ? ? . ?
! ? r p| -,
I I - - | . ? . . .? ? a .
. . ? I M ?al. i Pr. '.
"li . ?fallt ?'?.-?,??..! I
I ' ,r? mia .1 to ?
: .'r ta ?a n It? .n ?il M* I?
. r ii.'i . ii..n
) ? ? i t a ? ?.?' ? | i el . !
...? . ..' -, fe J.,? ... ? ,
?
*" ? t i .??I?
? ? -.till' a . ! t my
a??n?l ?. ?|..,. . . , , ? - ,. .? i?
. e
! ?I ? : I - ' ? a
? ?
. ? '.?..?'! . ? I.
TknJ ... a tua'ru f.r'l.i ? 4,1.. ? ! .-y OB
'. I r P. - ('Bo!*], lira. ||
-. ?I ?' f?. t.. i.l,'rr ?l'i ti.? I n ? r?i'T ?I Mu., li. ?I.
lill??.Ul ta* I I.T-1'..tT el liri.ut 11.1 ill?
I 1.1?. I. la ,-'?(?[..- I ?.,?? : I?- l|l II
'...il tu J .ri... -' ai- ai,t < (
PUtlS ! j I ? I
.ria i .?!. , tri* ?I ?r| -r-i.rti'a ltd ia' ?t. T -I. - r -t. Il ?
?r*. .!., i . . .... ? I . -, IBlWg
. ? BS ? <?'..'. a. I!.- f A ? ' ?' L..!
. . . ? .
. ,i ? i . ?i ? , ia pawer; Bad K?a1 c1? . ..-.-. ?. ;
' .?i t, :. ? ? i ? ? ? y meant . I pli le, :, i . 1 h*y u,|i?t
? ? .? r ,< H.? , .anpl.lr ?i.J a:., aal ,),., V t . ,
3? ; -,i t ir. I ni? i? ; ,? ? ai . t. r.? ?Ji.'iliail il.iti I. lisfsiS Wa\
?lui t!.* h?i'?ur| .Jr'ii.e
?'au.r'4 11,.-, ia,eil? in.) ?r!?ii e ?I * - j ! y ?*, J i.,*i ..i.t m?Jii?i
? ?r- ! ita t. ?ni. a >> ?.? i f Ita c1 -t
A,? -l..'r ? ' 'I . r. tri.i t pntti ?I ?Ji e ?di b? rr?.ij ?or
il ?vi"? i .. t*?' ida?
tarni Urta Bisaia wa as lafiwsad n.i iii* ?? kerr sfifcea 't
1 ?-s-i ?' ! ??- ? .1? li '..I ta | t lui. t. r r .'.i.....
ead,.to?, io di, .1 l> .1 li unan w?i? t?. eau lo atia?i Iii? rpi.la?ui bj
BiWI-sl l'iatuij tiod tb? d.it- ' i. ? l-r .. ?I ? I ?ir?? at Iks
1 !??- H.raor-1 t. Heakhsl ft It?* Ht ?I?! Is SB?I eipved ' un
potird r.a.i...:.? Irr irn.tiu.t M l?aitaal ?.?..?rtu-aie rr;..?'.. i?
? "I ' .1) "ii 1 ta IBotti ifi.f?; ?nul?.- ?nul.ia , ai,Ira! BOW i T. '?
i Irt'rr ? f krt.r-.ll o l.iii.r MtoWeslllSB Wand aiTtu? i? ?i
e lil ir.-., ?ti MM ... I.?I r.ulrr? arr . BUM ?J ?I pi???,.!- the ??l.iUty
itioi.ieiiirn'a . I it... H -ri i ?Info,,?, t..., lb?ii|kl asOUtoal
n.? ally ?lad (?I aa.T .11(1 ntl?. Ilk? food et?? I . ?< l.lrtrrv I ?rilli?!.
ir.at '"???r?! to l.urrp.ol ti.?! rli.wBn? b? atai ? I ?nina t..
ii ?J ii.? i-.irr tara fit ?i ?Bips si ?t Bridai ni u Luuiiai.the
.tu.my t i?.-.. ?i?. t.-??. ?irry i?*? Bad lea??Ij al ebalemepsa Ita
..niir'pl? . final .u? m,di ti < ar? ? I Iii? t., k lud tu iiotti.l ittiiipiui
tut ?.lil. u t* I
bl "i. ti r li?! r 'i ? a.,,1 ti ? lawn? morl ?Ifear.l fra el,..!?r? in ti,?
I nllrd ?i. a at .1 I ara.la. ?. Ie.ro tt a! arl.?* i a .? ura ?I? .1. ,.t?l
.poll il.r I -f a! I i.ahrt!. ia B?W Jri.eT. * .a ?tie Sr?' lo lui ..ta?
ll?? el?r_p'r ?f. ?i B..?! l t I llailtn TI.? I.e. II. i fli ri u! il.?! pla r
?titra io.la) that Ihr hr.l rr.i'.o ?biri? rhel.i? ., r.d.J rr,i.?it,a tr-t
Ir .in l! ?b.| lli?l II r ?rtri.i ?u'I !*?k? iii' lu.? ?' i trr*d a?*r? ?I!
ii., rd ta aaomaatie ?aassa. ead afl ?aalrtoa.fisr Vas a.??.? a*rii. .r
Preai i?rann?i tim,, t un atole tata paaS ?rasesstosasd Is ?aal .ay
BJ ' :tr I ia ta r,||? et li.,a |, lilli*
liiti to? Matrapalbaa Bsststo HeakkkesfitsBfia- is Bltaaalj
lin? n pr- li.-?-. ? in. a'i? n! .T?!l|ri| itrnillfllll f epldrua . I, I. r . a
. leniu-J I.a, ill lbs bait ?iSb?lkllsi to publ. tiTgirii? In I ntufr ?i 1
Ciieri.i ?ml Hil ihr .lim! t 1 dil net? n tbe Met i op.?l?i, . ?/??li i t
.lla.ll r." riar lui ???nil ?|>.:.',i,|r I? i ?rl ifl?'I l?T ? .' ?1, ?'I' rei'.aid
u ??i at l.jr ?. irnnti r??eiu t.'inti ih? . ?a.r, ..' ire. rutin -, ..f rd. I
?rsataeod r- R.oa?J i? i mir totofaea ^Ikaastssssaa!
?a re. en! nulli ?it r?. r ut?. ?? ? t . .Ity ?n.iurn
u.? ?i.iti, ? f lir Jiuiei A. i t .....il tarsees D I m ibsiB)Bal Hsfi*.
li . ? pttii??' . I.rroie, iu.1 f.l'el |'l???l IsS ?ho I..- I e. ui?-1 j
l-l .11 a lu? |? ?' < f duty.
dT'Tleioi Hu: liri. BattoifiaM emma, net | rett-btoa arrtoa,
ii r H. ,1. ? Health a toi ?ratal I? t*y Iba ita i ?uipany ui ra tarli i
?al .. I. ! :i l. .te u. i ? I- .let U.l ?i.tui.l.? |ri aleauial i|i '?.ti Sa I vail?.I
I r -v.?au.il, I.?I i. en i..? a'? i? .iiod ?nd flat ?..me w,re r?r. i ?
ruil|l?ilaa lu . . Ill llrrfl-.il -alla I it ?. r lltoilia.l |>T*. ? .'.ali. bid li.?
,.. t? ?! lal a.i, tai) latp?, t not. I stott* .lepar'ure. and I,?J nu di
. ii .He ? ? pia -iii 11 oife al ti.? mm. li.utrri! . a-. > mid tbrte
?ira I a ,- uni I? I re Jiar-iOil'iiai'_ ll.rae tiu"|.-on T? ? t-I l?nj
iiik pin al di aao_mbOBoofn t? oi poasna ruoaaa.
1 he f-lloHinp Irit.-r Bato ?i?orge KeHeok, Sup.-rinteudiiit
oI the ????..uni'-ni ol l'uhlie lilian!!. ? and Cscrrsettaa, wa*
yi'ite'ila? receire.l by 1 ?r. Harm. It lie?!?? du!.?,?I July M
'My dear Bit l kate restated poer letter of lae imh in?t.,
kAajalllBf II a laiutril tiiiii.laer of gilles may tie pla. ed al tie
disposai of tke Ooard el Health to m-eire tin" kodtossfasb?
kaoga ?f fureifiB |n.?i er?,
I um .in?, a. ii iii the CoaaUaotoaen of PuM e t'iariii? ? aad
( am attoi le stale that ib?y ?ill with great plreesre nsaigu a
Barties af I , psMIs burlnl prniiml? fur Hie leiruil af ti,. It
I?.i.e. niitl M lae Board of II? ulti muy Osa tim." to time iii
Hi .ile li. ?iie'iiac ni ilipp.'.g of grate. ?I.ich lu Ca. U c??e
nilli., fi toW I lid I. Hie Hoard uf Heult..'
Bxciont.
iiHiiM. "i ill. iiuiiti.'i! iX'isi TfiOTBObAl Aiir-it
boom?borroa poom roi poomobot oo tup
D"AKD IBBIOB TOI 100001 Of 00MM0B l-OABTO
inn.:? ? OBBBOAi li lill t'liti.Vi lill- UOBB-BT
MO ? .11- ?r.'i.ti.s rn in ia K i n II III i?'i?i
li?>\ . IMUs
lh> it.nir.i ??i I-:?? w ?iel \? lerda* titeroeeo nu
nieitiati.? aftaV the ?tin?lili.in'al sf lb( Uuiiil if Hi sltli, I're?
Ideal Bokalla oec ipriai t-eekait .nidull tbotoeethert prei
em. 'i heu hihi?? oti io last aetttaaj were reed ssd aissst al
TheP .'. r..'a.?ii. krttei wklek he bml n?i
I io the Judfetof theCsertsf Costaoa linu? ii
las lo tua ie- . Hob - . -, "Hit i lu- Board bel le ? ' I
I ml t.o: v. ,. , m] ,,.?,|,
/ I.- I/.-..I M?.,.,.P lin.? rt, ?I.uHt.lt HBAI.I .
! .1 Bl a. . _,u, M, i ,,..,, .,/,., , , i
\r i ,1
, uestt.1 ?. ? ' ?-'.?, ,.ta_i . ?,, , ; ,h, ,,, .,
'? ' '',-' ? '? ? 'j' ', ? r I . ., ',.,.1. a ...., . u
J_* ?-? ?' ' lal li , ,.?,.! i , ,:.,.*.?:? ?f Hi? I
' '? " ""?-? Tar li.,.i,| ,.,!,.
? I ' ? AU,ara !.. IppMl id?!,..?,.,,, , ?,? f|: ,, , ,_, ,, ,,,,
?""" '"??' * " ' '? ' I, Isa,bj ? rssalritlon
? i Ita ...Mai? rj .;.!,,I u.a'ra.l? ?1 UM SS ?Lett ?-??lim. _|_-,. ,0.1 ia
.,-1.?.: , I , .. p.. ?d . ,?lirr.. ran Ho-.,!? ?.,'?, ri bu,
rill,.?I ? ir ia?! ?, r li ' . ? t ?I?: ' lil ...iue u . , ' ,
??. ..- ,- a ,.. II..!,,,. . i i. Iii.l?)?i?ii?r."r?ri.!.. "-', "'.,
f r ?hu n i?i?l appeal .u?) I ? ii i*l "I. ?nd ? ' ?> t eh .' ? ?'.a. , _ ,
I .? -I ?:,. pa . i,.' ti. ,' in .? n ? I-' ? ? u II I u * I. Min? ? ,.
ie-,,- I? barri ?, I? .1 ?r?, - ?? I la ?le? i . ?g1 al ?-tata"
i. bskak oti pu??!.?! SbsbMwMi n !? the Uonsral '?
Term , f Iba , ...a'..it |.i.*?'.oii? ii???1t,sI ?ii t.. I u. um!. , I .
la ti Ppeclal Tar?
, . a '! i. I ? l?. V ? ,-, ?!T*r
fi .?" ? lu. I.?,? I ?at ii! ti., i e MS ?! I ' '?' I ? . "I ' <lt '
el Hat uti u, li* ?f?rr-?t?_h.ir *. ??a?' Stat i.aiaJi'. . ,;. i. ?? :-i
, u..' i, ??,? by a ( ?,i. Tarai .!?? .-I . ?.i.ti-r Ikaj t ?t?
Mr the li ?ni?? ? i u i? b ?? . . -, <r.i,?s i?
? I I .. .. I. ?? i 11 lira
? . . , th ay sraks ef a? ? oa| o i
kr?aalloa* tt ? tin.., snd, rrki 11 f tia,
1 i... ,, i ?i 11, i >? .- ! . ... lal la
J-,1 l" ' ,' ?/'..". -rljPt .?lt|MtJ IV I?? III.i? "Id
api'i? em h?rii?r?!iid wBh????iiirii?b? war ti.er.ed 1? k?ep ?n bin
a?, rr, .,. I.nlel, ?nd hv that ifl ley eel??? ?-? I ?.??????( wt.o ?bl i.l
? t m? ?w?y .1 ? Intel ' i w'ur? or It-iuore on euiid?y h ? hirer'
a a a ?, Of.
,? >u _ the duty rf lb? ni": h' "I of tie {?? 1.1 lie ' y IM
.,, : l. ? m ! i,r.-a. r,N . I' .rta J ? ' "?" ?rr-.l a? y ,.?-_ ii ? to ? ,
r vi? w ?r prssetkre 4sM aa ara a m-l ?? ?:??..?i?J by lara ? ?
I I? .ara?, V\ ! , t! -I ti . l?W of Viil it 1er recently elutrlej I',
fi.?Laav i* Ibelaw u( (ne land, *uy yet-,; wb? ii I * - -I
? .tl.er ?rl who ??lil or rive* away aa(viki?iii.< ...,.i<-li li a hSTOrflSB
. B tsuudir ii ?uilty o? i tniid?if>??u.!r. it ii ioipnrisi.t Ihst the SMM
ben uf lb? Belief ?our, .um? 2,u00 m auiubei. ?i...iild bo uiitiucted
hy i 0. nuil Tarni de-Uion whether I? the rue of ??,r?i (nrr.'tio-i or
tie .aw of the 1-llte th?y ihil! tr.ike . omulilnt "f ? vioUtiou of Ihe
? rt of 1-7 nr ih? ?rt ti le??. It i? e.|U_.ly ircportirt titi Iks po.ke
mniSriitei who ?Dlertsla ?ui"h ecmpisinl!. ind-he Cestl IBM erny
befslled .ipouloiiy them, ihetud he imtru.'ted by ti- ?-" high
MAI re
Th. dit? of (tota < tli rr! ?? implied on then, hy Isw ind the per
'.rr HOI li*!, ?ii* n-nily d1i?nree..bl?ev?ii vmenthet? ?? u? doubt
What then preci.e daly i?.
TI- Ho? d f Kx. ne ?..ire no willi Blhfl nutter ei.?i.t t.? O?'lu?
ll rilar) .-ii.ri,t-J t to What their l.v ? ? . -, tividaada iud to
fl.r t> 'le ?nd to prrlorui that d ty. Th. V tor? no uthnniy ?rrer
t!. I'. I. e -,?l n?,. sieh M ?MMM MT. * ?I ?-bil* tii-r -nrer
? ? . .li.. -e?i- . :, i liie de, Sen nude br II. II'-an I kdge ? M
d', i ti..? ii lette nie laialessf ansBteJada?
SpeeislTeria ind la goad fiiin ceatapa to I , - i ?> ?"?
Mtheyl ibu*, be rrgsrdad hv yi .. Ilouori a. rr.remit
to UM ii.-.poit.iu trat nnoded to them hy be leeflhl ol the til te < 1
New Y. ik iijisalll lu ?-'rnilv _-l Araa u.j y it th-y i).f.u.d ui.nt
or At -y tai obtiln. ?? (I- e.r ira? MM ue.b.e pettt I a review, in Hie
Oeasral Terra of j r I t rt, etta* kto_-as ?MM MaBSM u ?de in
I -? a, IH. li I'.
Taae I1cij:,1 i,i Kx Ira, I'? reloie, in view ol ?he irulw?Tl?:it pu?
ce- .Oration? iffeetinj ?? 1k? pritrte Intrre,??. pub 'le. u.oul- Mid o_
? ?? ; : ., . bul eaioe.liy, orr? yo.u llo.mii to d??1?r.?ta ?
.e!n J ily it whli h s (JenersI Tern nf yo..r( '??(?? ih.1l be li. rl t->
I. r ?'? ?| pell la the MM of Mr. Holt. Very re.pectin,ty your
.???i,!, Ja? ato?! B. ScnrLT?.
.Va- l'crt, J?*.. II), lot\6.
Judge U<)-wor.th siihI he wit serteta no di?re?i^ei wi km
tiiei'T by Hie failjre i f Ihe Jndgn "f Hie Court ol' CS-BBSa
Pleat to reply lo tbo letter, and fuprxi-cd one of ? hem. M bias!.
had uol reen it. He then moved that appeal! be taken Horn nil
or ii. ? .ititi inj-inciioi? i??uad a?_nst Um Boar, of Bzgtoe, for
tie .oa-on that be f.-lt icrfain that at ?Jin.?b1 lu ? IM
ii, -? a ', it fhi? w?? uiii-oniHiut.ui.iil would b?) n'veTae.l.
The Hoard then ndjourued.
(in nsw?.
UvtK AT ( INTRAI. H irk.?!'.. (Viilr.il P.irk
l'ominitHionerH announce that ii the m BtMl ia line ?hero will
11 i .i.e on the Kal at the Park on Saturday, -lit In?!.,
commencing at I o'tl>?-k p. a., by the Ce fru? P irk Hand,
under the leaderihin <?f'H. 1?. Dctworlb. KM hBeVtag i?
the ? r? ?:;'iiiiti.*'.
IA?1 l.
I. Musea?TM Cas?tes.. . D>.lw..rtii
B Oeratflu ** Ira KUta da Besirasal" Hsstoettl
.-. \ m,om,1 Air of Chili?Cunc.ua Nation ?! de ? ...li ? u r ioer
4. MuLel Wtlu. . ?..xlt!. v
I All, Da
' 'li r \ -' Indienne' ?from l-AInritine Mflyrrtoer
?:. nveilore?PiBri-ti.d P.*a?ant Sappi
:. ? '? i< kit P. Ika ...... ...Julien
i- OraadaaletataaMm LaBsaiiteaMelaT.... HbIIili
i-aht in.
" Atexaadria Qslehetep Budolphtea
i". Mar uki? -'it,.. Deli?'. Hempel
li Pantania es flrataaa atoa ?tj?lth
It, (mil j, pa. lion. ... Itadworth
ta_M "i IfA'.Lno.vi? Si.- K-Ir i? BtlBBB<P-MTM
? rm ?ni?ahiii ros s Cas ra?.?
Mr. .Ioho It,!!, c, .. r ?, t-nt f.r '?V..t.*rf rd. I IT it.vi? ? V . ,
? . i hi, mi, i.? this city on Mead v lett, MM r leMM
. -ii him, while < ii "-'? "i ' ?? II .: un Li.i i I;-.,I
rssdssn si toe lascertileatei repneaattaB
? - isa M B? y tatt < ? etrsl BaUrssd
..e. Two .1 .?s toter betosrnedi itibel !
? i-;'.a re : to Mr, J? mi ii P '-v. , ? ? ?. t i.r . .
1.1 Wa! st., i,t lastro A. Clark, l i boro the
Mr, B? .. . ii.-.d I'-.i p ned to ? ' i
erred by Clark ? In sa
a.ni ii:'ni o ,I hi i th.- ! Ha I'm k ?hi be (Will
. h aged 1 BTaleh * f Ito
Sixth i'r,. i'.c ie, t. n. i. si t'tarh. ead to was an
1. -... .i . i,,-, I? i-i ling ..f fa* i .?...i" where Wi .
i.'iiii a ? !!,.>:,?) in na... of pan ,,' fakes tai
.. ,! ' ? ::.-.. gee. Mr. B % fort!
? of ii..* ..?? ?I In? ito?k and dei riug Ihst I
? I-'., ara ? i I . m ?? ia the transfer of th ttoek.
: to il.e Tom!?? f. i Uria!, without
Mil ", ? . i , rest fortrerv If. i? :i n..tiv? id iL: I IJ
-. sad rrailM nt Ma III Bswerr,
AUhill? OOTBAO-OCI V-MCLT B1 A Si-\-l'_p
I Al?.--' 'I!, , r . i -,i.dlrr ol Ihe !.?-? l 1 , 1 . ? . ? , . 1 ice
IbiIbj biimIM ifiiij W. BraM ? ? ladsrsfl Bataeraealp
rsMCeM, on ?i?e c.iii'.lriit.t. : I . A Byn
llyesri residingatak Mr tataker at Ma I If.. :.-?.-. t
. mi lah tket ?kita as ker wey toara on March 17,
k ;. ",i. . i p?i?-iH?f i. :? . Haass ?bi ra? t
? o- r "Al." with ti
ii ,1 he latrodi. rd t.. r to ' ?? pi
??ti ihs ksrilsttsssf ihe pritosei th? Bcooapauied i ; .i ou
laiinrl 'he Mstlsgo ia ( H n lying st the MM ra Mfarroa<ei
, ?* . ik -.? i threat h the diraag and ittte-rootM ladMbia
tadhnsitr it?.-i"i tbe rosa sf th? , narr thara st tM
the pi - part? ok ..f wiae, l nt
? that I ??. .. .1 ia !? i gtora
iM had fllwsyt siipi .??? 1 that wiM ra ied
? ?? ii. ?I toraethlag into asi gtoai t .i ito parj..iB...
? r>.) ? ob titi - | irtskii g ? i i...- wine
ikfl ! * - MB tibie, end cn wakin?.' al li s'< '.??*. found be:
a tto bed ia ':.. ? ,; . eui aiesrl lined
? ?- , . ..' ? ted to . rj i .t waa
? told not to do M b] lb? PI ? .n vvonl 1 hear
i bei th? '. , r . ,:lt: rro | ?
.. : rsftsska?--.-?,' t * ooBptoinsnl declining
l tseataarl tog BMwm r rwaidax I l ras In a Grand-ai
??aire. 'ih. esraptoiasatdidaottayaaytklaa le bat inuthif
' ..'-., m i;,.- h ?fur.. tu ??ti ;.i m?_raWMafraid, lia- aocated
I ?lein?*? ti'e mi .le ??. ry. J-.'i.c (-kaadlej
i MUM tto laaioi * <? lo uevei i i : ? imnt.
, Vc, | .
HiihiLvkv i.'i.n i iib Impobbibu I'- applying the
I'l? Li? (Ilk IfLrolAPM )l|a-a ? ? ! II. LB.?
N. ri Bl idw ?
?V.irk IBU WOBBT.
M
. yt '.?r P VV'i.e!-r ,| VV tetatolfl I1?.. ' ?1
de re ? i - : i ef MiiipUcity, ead a thiU tee tatra It awrs a,
Bul vtStr killi, usina ?? i?!' woaat orte for m Mihi tad
?cinr'a-i. r- ?I? I a :.,f- II,ey , ,-i. ij al ; I i aj 'tlththrU- - | Leitet
to VV ,. e, j ?aij I/.bo? S. VI < '
\ PlBdl kBT I'l? Ni
t ,.!,.?? ? e. toS n? t-o teeth ?i'r? ted w. ? u)? r Hi? ?uti
> ? MM ? <>i.de On st the ( ?ltoi. I'sbtsl Aivoimtiom ..id
I ? drnmedle ?. n no t pif-utf etjoyii.t- kHMfl f Va I'ly. .Vimy h?ie
plrtisiit di?ii.i ii.d ??e na piMU.Ue al talari /panam fi - Mto
w! i'e hitler'! -ir tc?:h ritract.d. I Hi BUM N ?n. Bl
??t-le B Y. _______________
Paseesfere Arrlred.
Hl'lM MHEILK-I i the ite.ruihiu ?i ? . t ?Mr-. Barlow Ma]
a.u.i.'er, Mi.? II, e. MiwfeM Mr Kia- Sir MlBtarar_| ii.d
I otbria ni the >(e?i.,-r
i.ai? at ?uaip Hawai
AKkllVki)
MaflradkipCalf 1 i(.? -"lewarl. Moll e t diyi, with eottoutaid pan.
to !?mit!. 1 H .i mu?*
Kirk Ariie Au?',?t? I-f Pbiladripl.iai. L.iii. II??.?a? II d.i. ?itb
?n?sr (o mular
p?.-k Pen !?,.k., (of VV ludior. N S , BksllBg, C?w B?y II d.yi, with
, ?ti talk. I. |-e MM
n?rl l.i/eli. i ili.it. ). Meyer. Hrrairn id taft, willi b?il.?i .nd M
p?... to I tatra ? Pial! HiS I death ni. inlanii -n Hie pa..a?e
Kirk .VUiId.ieiu (liai ), Psluiao. PslrtBio h" d.yi. ?iii. ?r ait. Le .
le Lawrence ?..:?? h Ce Pin-d ?i.brii-ir M.y io.
Haik Mary ( Href. Peak. Tiiuidi? t? diyi, with ......i tor V.
Biaga Ce.
It . ? . if'f'i Neil u, ( icBfurfOi li) dm, -iib nusr si.d bmMsM
lo Ml.:! i ff'tr!
tir,i ? v Ion?, (it?fui.. ( hrpnlie^ec JSsUv. with nisliaaaur to Miller
i Hu .?: t-n
Bru An indi OtoBB, Alhbrrv. TobiKC 16 dsyi. wini u ?l..??iny to
Pent' Bl
r-ihr. I'hi tntlr.ui.t. VV mci;, Caurrr ? d?y?, w;lb luuiber to T.
M M.ylrw i ( ...
-i-lr p I', i !.. i . |:. ?'. ?,
? I.r I' VV ,-doi.r. heut. M.'auii? Id diy?. willi moline, lo N L
M.Cir.lv I Co
Bell Vi. i.e l.i??. An.? .buy I.ruf .*(-? 1" di)'? mtb lu,li iud
li.oll.l?. In Mell- . I ' il al
?. ^r llini..a., Mytle. buUBd to Kli/ibethpeit.
Bl'.l.'lVV
Hu* I>l.how. toi| Ann? Mini, ?nd Du, VV. II T. wi.iend
KafOSFORD*" osWKi.o COHN BTARCB, iaj
??wodi of CHOI IKA. oi hit prerii in; 1- Pilli.MU III'
m ti 111 AI.TIIKl L ARTfi I.K OP DIET.
It li made frein I.e moil de?, ata part ol INDIAN < ? ?It N,
iiudlipeif. cr PI KI
! It ii eny . I iliiiritioii. iud ? deiiciom .ml mott iiii'i.'. ?
??I MM? R POOD
Pirn!? ir ill rin>Mi.*4.:.NT ?iroikrs.
/*?0 TO IIIOMAS K. AliNIiW Y(iri'eiiwi,li ai.d
" w Muriiy ?ts. ?h?ie rou ?illhnd Ten CeBfltfl, llflk, BISM md
rr*rvlhint<a.e el.riper thin ?ny lure in New tatt di ? eii. ? !.. ni?
G? '
MACF.kRLAND'* H.uik Btore, comer
I Tweutv laird tlind lli'iid-tv. there you will find ii! ti? Ni VI
BOOKB ef tl.edav ?nd ?li the oil "?'au.Utd Werk. ?nd. alto Me
y r.. tal . liaii. h ?iel .?.at. ti ??till . . I?
rpOUBIBTB anil PLEASl RE TRAVELEBB
1 oialmiil ?IVIHINATIDN BXCl'l?1IO? TICKRTB ? ti.
? Hi
?. . lui.ra. II,I ?li lb? p!iu,'i|>.l I ? 'a a>l l.laat III S
k.H.S < ini.tli. N?W Ki!? ?ii.l. ?liri Ile I .le Va|eri
! ile Hill??) N? a-41 Hi
Ne, Yrfk .f NO UtNaM '
rule.
V
Di? ?irt.ee. ol
?I ( > ,iu
?.I I
ten New*
1?|.?0ll, ?I i
1? ?11,1 l>.-| .1 I.a |
Bollon
AN A? li VI. (AHM l'ISI Ol'NT .1' IO BM (?ni
? .IpaetkMSM I I lui indy maje ( . ' I I!
iNii it,.n, n iiiaj i hero
BBOKAW IBOTHBBfl
Ni*. ' I Lalay.tlr Mel f al.?I .14 lf,?..flle?Te.
?', I -,!? ? o,,|?i |l . I,,,!.
IHK VI KARi-AINN IN
rTIM.S ?illlHIINii? VNH rHINT**
^i I.VVIIllaKI - .KI , NVV!i II ?I
v y HY IH-iAV V Sli'l'.TIMi?! J,- J.v,
1?JI ALLY UNI: SB W.\ M m ITA. JlcY
Ml HR!M Vi ti. PRIN r? .'.
Vi.Sd PltlNrH) I-WYN.? INI? oKiiVMH?.
4M? I INKS PHILLS VI.KV ( HI- AC
I II Ililli P1?CK8 M?SQI 1TONLTS. '
I tr,?. I-??!?" MBpta ? BOB-tl i --KT"?
rU-jn POUTABLI. (.ANUPIIS
No.1 Mpsteed ki..l.
i? L. t I it. Mil.l'V Ki .?' Bl .Jai?
KtllTLETT A DEMOREBr- gCW??G-lfd?
Y-Ni ?.til?.,; 1.? laipr. i?, ,.,?,, , tr. i, l.!f_ti Kael
Mi a ne" <f." f**"' ,"r'1' ' ":' " I '. "?''A ru T *-r?ii.i
?Ik Air,'.
-HS-HJItCaBMT
O A P.
- I lil l-l. I -? v
??J?*,'l_* rr?, Ter Xvlt
CONSTITUTION
LIFE SYRUP.
\ t. -'i,,e and ape- in? remedy for til ?_?????? efi?-_?4n?t trew, m
IMPi'ILK. STATE OK THE BLOOD, sndt-f b3 (kraeMary) BW*
EASE? ti_?_iitod froie P.UlEtrr TO CHILD
HCnOF-JLiA,
.??TRI MA, OL-ND-LAB irwr._Ul-WW,
ULCERATION, atKOMi LVLl?
ERYSIPELAS. faiaT RB_U_.
Tiai? hdta (utarotTABi _d acantis), in-i .nfc with mMMMBj
fry, ?i by i!l i."J?) ?editad leiuediM iseorkbe?
ItHKUMATIBM.
If (MM >? Ml diseaii? m n loth li.? Cout-UtuUOB Life Syr.p ????*??
erei-pi, ?l ii in iheumstUm ?nd Hi kindred ssVeiio.?. TM ?M?li??
teiiM p-im ire shuoit in?i?n?ly ?lle-lsled?enajrmsus rs-sHtagi ara
r?de 'I. Cana, ? hiouii: it viiuloui, of twenty or iLirly y??nf send?
Iii?-, I.!?? treen ."I..ed.
I
NKltVOUSNEHS.
NERVOUS DEBILITY, SHATTERED NERVE.**,
BB VITL'H ?ANCE, IaO*8 Of POWER.
? 8BFUW0B OK THOI'OHTS, I PILEI'IV.
Tl.o.-ii.J? v. ho luve...tfered for ye_. wi.l UM the <lsy oo whik
ti..y traitas? line?. Pmtir-uluty U weak, ?ulcrj-t weanawill
? p.ore >n taraMMMl ble-rint??iafe-Hn UaSii taekaatpt
to a I lof??. ?I ?.Il 'ui?.'li more thai? il prenne?.
M l-l ki RIAL 1>ihi.A8i;h.
.-?AL V tXMM ROTT1NO OK h.NP.8,
bil? i OMtaUDDOa, ACHES IN BOWE?
KELLIN?; or WEYRIN. s?*. DEPREI-WION OK tPtVt?
F
? ?'?.? riTUTMM UTI SYRI.'P parr-ill.'* iy?u_a ?t ur-ly Baal
VIEH' CRY, remo? n, the B?d MflBBB) mt.ne
?'. West !ointi ?nd Rbeui-aatie Pbid? whieh the uae ed Calomel M
- It liirden? ?Spongy MflM n d le? orri Hie Troth M
CONSTITUTION LIFT- SYItHI'
. ! L.-ip-ir.? D:?e^e? ? i MS AM M
i Leins, I'iMi'i-r.s, mi-()T<:iii.h,
. . of lim kiud, which se m i ..'i 0,- be n*e Ik.? e-il?
vtatd ?pi? ,rin :e <?f bot?a n.???. and feun.'i, ultra ri-rl.i.v Ikas? ? das?
? 'o .heu-avelve? ?nd then fnei.d?.
E
CONttTlTUTIOM LIFF BYHUP
? l BEI ALL .-"WELLING OF TIU, (?LAN! ??
I r ?'e ?, or Keu,_a Breaut, radtaSeMI MttaMM
?? ... I htf .- de-er'.d. Ibu! prevent : .- tl.r.i 1 naiuaj, in]
?I troualeiotas Meehi n'ini Sote i, win ii ti.?t?t.rv ?o insry of
the yetiuner porUoti of tue community, fioui >.i to t-?uty year? of
livn ai-e v.-iy ino).-, t lo D?KUSf|a> tri m tim Kari,
i a Bera iIom eesMBallira T',??? <***? men re.
I ?kin j ?.'??? dote? of the Life ?v ,
S
i..al prr?oni . .lie.-ui; fron Oraersl Urti fy liaeieiali.,.?
-.. iud Drop.y of tbe limb?, ibdt.n.-, ino n. the taaMle,'
I*t pty of the orarle? and wotub, lenerilly ?ci-omf ?r.l?d with Inflaat?
.-.a-.on o: the I ter?, ire permsnent.y c .:<d by 1 cn?
?dt nia-i- I. fe ?ti ip. Th? di?ea?e knowe sa ?joitr? , | Swe.ied Neck,
to I- - -?r.p m 1 remore entirely. The remedy iheu?d he taken
tor ?onie :i..?. M :l?e Bmbm ii eiceedia.ly.chri:-? t_d stubborn, sed
? d' not I?- NroisM W?fcesI eitrs effort
T iriioii ol the Onriea, Tumon of th? Brent, sud iw. .list ut ...ker
l'indi of the body, will be conriiiUtely reduced without rr-a-rlisito
the knife, or operation? of any kiud.
P|i!t|?'.c f'i'1, Syuipithet.c or Organic Ditrer?? . f ll.e lla.it. ??
11 pin'i .i: Duet!? olthe V'aire?, producing ? |rs?-f ot (..'ist sound.
I'r yPJ uf li.? lleirt I ?to ml ill tai sffectioi?i of li... i. p-ri?ai trj.o
(per?ont.-ferny Bara sny sc-tepsin in the re?"ion t! '.he heart), will
!?? rrr.t y tr'iered by Conititi-tion Life Byrnp
BBOKBB BOMB AS? DELICATE CONSTITUTIONS,
irrriB ?o roon I*ini?rotiTioB to Enano.?? Pub ia tbb Bses
Loss or Mi bobt. Fobbbooixoi, Uoxboi or Ci' asm Feas es
I
I) .?!?? I?ia?ran or V mon, Par, Hot Sbib *.vd ErTasamra,
I
'?> i?i or iinflM R??TLr?i-i??. Piu. HaiHiiBD ineBBBB?Bato
aU?l> LitilTTOI OB TBB MrkVClLSB STtTBS, lH le?|Uiie tia? Baal vi
IMCONSTiriTION LIKE BYRL'P.
R
FOIt ALL FORMS Ol'
I LCERATIVE DISEASES,
Eith?r o: '-he Noa?, Tasosr, Totora. Sri?? I eses s? l ra BaMB
no reuiedy bil ever proved its equal.
MOTH PATCHES upon the femile BM deperdar ape? Ike d'*
eura! ittun ol in? l-.rer ire rery impleauirl to lb? yenni sBBaM
n,other. A lew l?ot(Ie* of CONSTITt'TlON LIKE UBIB" wid ear.
reel the ?ecretion, sud remort the depo?itwL?..h ?? d r?. nr m-lei ila?
?kin.
Uueiioi ol the Liver, ?iviug rite to Lu; .cr, |i,ii.??, !.?!,????
ti'r VV -?I St.n .?. li or ?n ulcerated or rr. rio-.* ? cudnia? ol iJ-wd
"fjiii. !?", otapan rd with baining orotl.ir -j .ei?a_i iji. ; loins ?'''
-i.y toflSMflfco-MiRTOon i<?n tttcot
V
tv MeeaaaaM nuoi i'nin.?.i Mann, an Um *??'?
?Ti? DI rUBITlLtO Bl i.VT parri-alTinv I? TBB Wai? r n
im: HICH AND FOO?
?re Mili to the i*iii? diieaiei. MmMMBBIMIBMM
LOBBU1I IBM LIKE SYRI'P foi the brim*.'.
FURL lll-OOD
l'H>d Nbealtl.y tuen iud ??omen, n-i if (be eonitit.t.cL t* sriai-d
In youth, di'ene and eirly deith ire the re.. t,
f, M BI MpH bottle, one bill doieu for |_
W11. II. QRF.GO, M. D,
BOLE PUOPKlEli'R, NEW V?j)iK.
MORO tat - ALLEN,
W ut.rl... I'. .?."M.
A|?nU,
No.?Cud*, N?w ?Kito
(I." i OOOnVVINA Co.. Bo?(c_
' II RHEO A Co.. Clilcsfo.
( OLLIN3 BRi'THPas, s*. Lo.ii.
I ?> ?'ark Otoahs?11.
IOHBB0M, HOLLOW AY k lo. ruslelplls.
BABB-B VV VRDkCo., Newt?
I'.VKSl-.?I. 11E.NKY kCfl , MSMrad, LiuuJa.
U'."r.?>l??-i. _-i-i e. PkAN, Sea Ytmmmtt. Cam

xml | txt