OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 25, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

-HINGTON
I . n ? >.,?? First I*
'
II
? Bil 1
takes | ??
?
? ?
?- i
:
'
'
:,!
I
I
. '
. . i \ |
'
-
?
red ia Mr. Buoiia
? i? "
repair al
: IBM Bl?'
I
1IuUIC
'
?
t
' ' ' '
o t" tin? l!o
-
|
a.
I
pre
-
'
-
.1 t ?
i
THE lil
! ?
,
o
i
i
?i
?
i
!
' | ?
r r,
?
(
I. ., , ? .
?
. -Billion MI
'
?
.,-...-?
?
ire i
" of B T8".
i
'
i ? I BM
ll-Bt '
.? I , ..f tie law niakir.. . TO
-
?
?
O..IUI.'.' .. Mal? HoB'. i?; t??.
'
!
?
?
A '
h .?I !>'".? il
?
?
A
? ? opened
. . ? rd, and
,
'
try as ' . BS tlau? in
?. ?I .
iBtai .1 Ittioa,
.
? f Cet?.nasal
. a!, m ?innauoM and law?
?
;
-??, tia Uvura-lT na?
'
? .mini'
A: ?
t ' ' ?
? ? .ale.l lu t: ' j
> ? '
6
.
t.? whet ?
! I'.itbI
b .r? nute
.
??, ?, I
tut Mat?
? e,| Sia'e? pr? ;
DI !.a
? ? i lap m
?i f-?in. roo?!
? i ti-? An ? !
I
' iittitii
ft I ? r ? ti?
braasMa mt Campton In rorcla?K?n 1 cannot too ?
? ? .i"? 1 arl , * atioii
ra who csn eoap ?
it "i ?n?! the laws )
, r?et.
'?ur'.r.tei* ajKat tlatr
aaUIBtll, ,
A? ?r? .)?
Wn.ngim :
1 - ? BesshBesM
It? ?"i.?l.?:??i. was i/:rr'.et) i.? the
Ueanarati ? ?.:? .
? _? ??__?< I ?? f I , kftrj |,t Mt
?M'l'H? a tLd it bating oten laid uia t-otuMe
au?) ?n?
Mr RTlvrxi l?, la roeeatd asid Mr St-rak?r ins?- i
aast a? ti.?-j..it i r?. law br ti.? rntir?
? i ti ? Prssnient, |la if ? I ?in di
aVt_tti^i. ' a" '??*' *-' ?"?'teen ?<. ?
AukZt^J,', " '*?' omit tk* crtdsBtiaJs of thsMsa
, ti el-1?'- ? iferrad lu the Cob
&? i? ? ?n.?,?"t no-?, mak?
? ' * an^rnXXLot Vue ?,UC.
B4 (B4 Irs! r>art ''?hr motion ?___.
* lU-rlniBa lli.llarth?, ,.?n.
? - ' i in. -I?i_t?rt ?r.in, Xei
.
'-rr?icr of the
y*-?'- - ? K.B. m i?-, j i,.:.
*
*?- fief?! ?. ? asnea Bean?
- il a
' ?? ?teeni ha. !(!.:i?d th?- Join! raolntlon win. ?
?
;
__?c_ I-? ?? ? B -
avtal IM I un? rf?*'l'it; >r: 7' I ? aed t"
?MUAN .41" 1" - ?*T! '
Mi Ki?s ?
? ?
?
?
USB?I
I
.' i '
:: bia
7ni AS--.-i ? vi
Mr, Hot? iim??(i:.|, . ,*. ,
? -
?
feraon D wbloh
'
ll-ir'.I!. it cirr? to I. C Ittker
. '"
? -? i -i-?, i? :? - - , ( iv
? - . )
i i?.
Si'" ?
???
l I h ( ''?:;?? ni. S". a
I itriac saata un. allowa t
'? '"? ? i : ?4SI ? I'-. ???-'. *.-. rH. V | RI i ,. i
I'? a lill. ,. - aofl IV. M
Mel?fat ? ' II! I'. M Clark, i| a . :
? i Mart Am liritl
? e. A ? ' tt-mi -
? . - . -r V.u.,
U?. l-l Al '
i '? la ??- l, ? .- s
lill*. TI HHI
Mr. DotVB He;, . ^, '
'"> el l L." i?? n' tit m- u n -r. IH '?
aasee, i-1 ??.n?: th it the i
i ,
Mi I ? Bl ?? I? report
. ?-i ?tun.! bow tin'?
? ? til ?t ? ?un lusloi. ' Il ? f Teal
...i: ? 1 ?. .1 n. ti I
.
.v. ? Dawn sal. ?i, _ m - thi tf tlie
a Obie _i s
-.? ii ? I. ami
.
??le! I tk" li?
ll, r--?;- -.???1 ii urlial lad I
Mr. 1
.1. I ? I t; pln| ? - n? tit?
? 1. ? m ta pi lil
? - nat li ?oleiuulr Bil':. - ik i
b . . h wa whl tba oath wa?
,.elmon ?if h
m-' .? , , ipsskei
?'.. i ai i ? vu: ? ?aben, whe
geni et
?
y .
?
Il !
Mr. Boora ? ipsah to otpUM
I ?iii I rr
lil,"lilli
|. .., i : . , , ,. .. .?.. g
?: c m.
?
I
.:? ... Mr. Iii ?
?, i !? ...g
... I
,
'
i
?I SU'l
?
-
li?, .-r I."! ?g
??? . m- on
?
I -?:.-.-? ?
:
i : ?'
I
\ . .
, . ? w ii _ ii
? . - ? . .
Isis claim* afrsnut th Kerala waa pat
1 - i ' . ?
.
Mr -
. i bear.
. tain, ai.J n i
i
? .toj'. was reft?:- ...
.
! .
- | -
-?- !
- .
'
-
'i he E
Ula? 1 I ?"? I ! ?I?
hir li ?
Mr. Wtu
i ret taxMi
Mr :
i - at reeolnl to m the J)
.
i : : rd I?.
; i
The Beaato bia ma ia ?",-;?? iiloatoi thi
. : - i i ? II
- .? .,
lawi
? :
?
The Henat* joint resolation f?r I
?
! istt wss rr
?' .
I
? - -
iml of
.. wss referred t?? :
Xha Hen et I .
> i
1 -? , . -on ol
-
M tari ?.fair?,
i densa billfor tbertUrf of J< re-ror
I
Irr:?ii ??? thu ? f I ? ?'?
Ju.ial) ti. Arm*, a
. c.
rtbs relief o| ? the la! ?art
a; Por!
klr I ?TUA- Rrj w ,
.
Mr. Kice(Rej II ?? ? itstlsg
?
i
.,1 t.. va lllflr ??? Ihl
I -
r." 1 It? tlif i
'l he H iBBta bill foi the .-'-l ?.' Men
iit-t
U'lir Sellare airi'-ii?!
. : re, anean cd na.
!'
ttf.'i f'?r lilli?*! ?' ?I p -'
Mr Moitun ? 1 ; ?
.
Mi m . ?, i.e. . ?oa
;
|
lil U> .ii.
-
. weal grow, r La?.
?
?\;?? -
? i seal red oa .???:? -urm.,
? '
- '. . ? ' .
.
,',! W11 baiiai Cali? which
li. Ii- o.?itld.
The > ? v,.- takes ?i.-l roi Id 50 Tea agi
-
. iitted.
Xhf ?' - BMts
in. in in?!. af_ir, l' atnad
IN.A.
bin it. i? ,- to the Dim I Bnne M
?. itid li'iuinans cal
" . .
....? Bl.
Mr. Hi?,!.? J.rj, . 't.. ufftrtd a rttoluuos rslliag
.
? ? m Anton?
v-i .
i. ina ah?- ia
Leste of abn-ct* ws? ?ritan te asettal inemben.
Vi WAUK I! \
Mr T*-?,! .n .-.in ira t?. offei ' r?.
? t a i ?lui ??!!.. r t?i ?luif.in?
? til li.? 1'iHrt. ?:.il
?ack lire?? It wai
?MUMI ron ABM W ft
Mr H:'.(,h_m Rap.. O ??.,.. i
? iotsttM i n i
??i t.'r .m.? aadssrspon ?hi ! waa ?..ree?! t?? B? fi
llait.r'1 thal 1 report wa that .f. anf eaae wLsio
a oou?a.HK.ritJ (irterr a.;...? lateral ni, i.i? Usti I
?raaaaa at halag ki?)"d n. tint:'? raptured Ijj im ?-'
i tin casa? i '?" ! nit. the ser ihi
I'at DepartaMl shall allow hia the hil pay ?ni tai?.??nu nu
of Lu ?a!., tram the tim? Le estera) (?u du'?.
A -H'cAi' foi;. EAU or HI 1 k1
Mr lui? m lola Den, N. 1 hsnag oi.tainril Ihl
nnacin ? ? |M Since bs I
eBre- ? ,i An :??<"!
Irtterof introduction ?f B Y>rjr.??iaia artut int ??m?.
froa that srtisl which ha asked ? ? ? lerk.
The ?r.'f.- sxanaaa alain in ter of Al
M r.,aiiiel'.i ?
portrait of finn essest, i ii the atabla amer,
BigBOI
Mr Ka.la'?? '" ?a? tua! i ?. o'!.'
II
?
! an?! a
>a.ia ?_...'? k ?B .. . , . ?
f-taad
PSI -mit <*f
?
?
. .. ??
.VI.'
TLa I!
pounCai-L.
H')
CO-TAI I ' ' vu poa i ? ?:?"? in
'?V I r
,'. v irai tot J It -m Bai kke
far bas repeatedly <l?.lin.?l Mhkf a aaerttdan ht Meeta
from Indiana, pref.-rriiig t.. am Uu- lliitru-l whtoh ta a
often aaanmed "i? hin ?'
the National c.iin.il? Ile ha? l????n man??Bei
am the Sooih Mal i> UM aal all ??xiv? Batta
day of Biljournm.-iit ?oi hi.? home tu BOBVanhil ,'..--ii if>r?
!"ll.
Till: , KNTK.N?Till 0OBT-B1 i??:: nu.! ?
tAKVI.AM'.
Sffi-I? 1. . . -,. V. Tribuns.
Bau mou i.."i. ? nifhi
wiM: MtoBBtoa aaltotaylaM to ato mair Oaaaarvatln
taMtoa. waiat aasta M Bsttsv bobo, fer M
? '? ? 'i iii?'i|.i,ia OaaaaHtoe
1 wo t.er, 11 ,?i i ?,-.- i,-. pneeM (BM
natta tad
-v conic vr:'h niiu'd I
s lai.s. .?. mattoe an ?Pi
?a? t., ?v ta M .'? I m
.aatial n dB pert] "- ': ntoettoi af th
Of credential. Ila Natrita ?"?
iaapnaM aal letsrateae, bsI ?ni Wai Cat
Coit-.ai? ut t!.. ? r hoad, ore arran..n.
a.'i ,r.. H ubi isa!, mi ..hi iiiC lal .u Daw
i ?
'
la taha
.:, Mfl i'.i ?? n'.ioii. BM ??..T.ri...r ,:....'..t lu hu
I , : a , I , ? . totaCl Ml B'" |a g ?,, tUrlglt ? '
al ??:-.! toi - : . .'
ilgiii ..- ? . Boes I'-ii'i ? Mai?
iiusrtrr I ' ? ?, ' vi r, . ..... ?'it.
I ?? l ,t!. S**?- '?,! VV'i. I |
' ? i,,i--i-s-ii" I peMtoij im?! Swan ?hal! I>? di; ?
?s, a? n. a neal
I. ' ind meets a'.
I
.
....
. KIM - is .? wi
nil?
|| ??
Alu'' .'?,'.'
| I . | ?
. . ' .lion,
n .. ?! I ..v. k < *.-v : si K11 "l 1864?1
?OB I III'.! ?Tile
s* w i ?iti.i *. s-1 i \j B4.*? a ? mutgeeaea
' ant?! the ?up! I"
e on Ih? 1 :: .recent charge t<> IB '
?tun.
o IV i !!A,'.I..i"!i?N ? 111. "1 I | .'?s IA (?His.,
Till PHIL IBI .,:.-. I
?U PHI 0?a
.
Ill of
. ? O, II ,.
' '
A 1 ? ; - . rtlag
i? te.i?- at li. ?nd of
'. Ban
I .
. I '
manlike ... i. ..; Pre.,.!, ?.t Inciinn ra: ?
ir.l in.l.r?- ? | Ike)
I Hil*li t ol.lel.tiou.
boni flfptsi
i ,
.
- VI l S .
". ' ? s B ' ':. -.'i?A i: .'
?SSI OB el a,Wl
gran i-' antea am my latgi ,u
?,-f..|?lr were ptSflflM ?Iosv.pl. VV
'
lill
1'iiit.v!?'brail J . .m ? i
?.v- ? ? A.
'
?
.
i .
I r ?
'
doe? no'
M - "? \ .
I .Uri- will tun '
I nth Diete ' '" '??
| . . . . ; aa a . I .. M M - |
: . .li!'
ti?? i ..n?-.-:.i... ,?.-?? atftsi
?OUld
'i on - / ?'? /- it 1 eau
ni?.ti tlie passait of the Ame: . .
lure, ??J?:
It ? a- bil la?
i
f the A
!
Be ti
?
.... ?I
.1
I ' '
?p i.. BflBtrel .
thl
? ila.! ia tie I eua ??< kit I: ?el,.I?. .
I
ri illa ,,t b lingi* v , torr. It lunk.
-
. dit|
? I . ... ,
I a
, , * (Uli Of
-, . p but >.. t"i).
I " I-IA?.V. ? A
I'hil BMridsa raper! ? '!??;'? ni I
Bf folio at:
H - . ? .
, ?arad t" b . "
? to pre? ipitati ?ne:;
lerate
I ? lowsid it? ,.e.? ni. I I..*.,
u : - ef vieta
I ? ???.:? tsapsr < '"r- ?I ??? dli y. rafla
n? it ?li"'I ??? i. i i i- in la !'?? i i|?*rfe.! s".
I?? I
i bad no l!tte?mei', ?,?? io i.iaiii a problem
?mil i : a? bungled; for 1 Ma aid to clett
? ,? * ? ? ? . i ,..'.? la ,: ra
and t? lie | 0O| I gil ?it" I S
neill t.. that eUH la ?air, mi a.f:ei ? ar.I i ?mmuii ?eii?c OSS ii '?
a ii . itur prsdas?i is asktes fllnsfl ia
. as ill. whom li.?t sr?' I... nu! Lein elorll, !.. lire.
?nr It apaaarsfl ?-.?rthin ihsl tie Uri.. I
. trail r,.,,. : , : ? . a;..; m ....!
Ili.'ir i.i.l? chalice ni!., ti'.lritr.dlr hanii. l'a a.,
? lt< light- ' I ! ?SI li.en in tin.
. ,ired lue mi ??''' iel narr
,:.,' ,: , 1.... i m, t?, gue in? t'ttiu.f.r,? It aeaald M tbai
ti.? I ?. ii-d Mu?a-? Irsapl ougui not ?ti to U rtiL.v? d from the
tantana. Omi. John (..burn, who ha
milled iu the ltidiatisiM.il, 1),urn t t., luecetd (?en. liumi.nt.
yat ,le.l a .ludg- ?,f the (it.I Circu! Cour! ?.ne ti.?*
dote of the war. ile it highly comm??all I I" n.? I i,.i.n
papeno-f the bitte. ?lu the lit Dutri* r Major-Gen Harrow
hs? I'te.i unii.iiiii'.eil . ? ( . . i parly, llr u a io .i.] l;e
.
(Mil" - A ??? poDdeal ci'lui. Tnir-f.si; ii,ii,?il?in?
tlronjli M I'?-i r.ernt.' istertenan Ii tht primary t:.,.
| Ile l??|,u!a?ic*nt for the elei non ol dtlrgste? ti, tie
( ougreiiiotiai (,'onvviit.ii. ? i.i h ti ','? >ynl diuj
tor ?orgir??.
(?u Ita IM ? Convenuon wi? held al < l?-v?|?n.,. In ?r?s.r.!.
flncewill.ii 1.1 hillier!., i.i.'.c-il m lill 1 K11' s. , uga?.', hy
l:. I'. Ila:.:.? II I I'?;.se. I I B??*laa and Mota? k?
. m ihr ri..;?.ii!, tM Dean
Lan Maa lw. hun?lre.l pcnoni were ftrt?ti,i, ii,? Lui :
I.sp? 1 ? ? - ! ;,..,: nu :i. I ti kalFi'**"? "' (he rall were eleclrd
Drier* ' : sue n ?fe?, t. kli ll-iku? BOW
pared I '-.land Baaejeq ?nd irti?.
?i imt >.e tM aaavaapaae?a Baaato, Au?
tri? m 1.ngia:,.i. k1;T. jflanu?y atiarttd tLe p.r|?_?
I Baetoeh BgnaeB?aateftMBmMeM tndp,
. ? '?
i
?
, is s, ;., - -tBMB-Ql '
? '?. the/ will _n lo '"* ''?g?- cf
!.r MWatli rweyi,
Tin i - ' - ?
Bar!
-
> ?
-
["??lilli li.itrict
( ria \- <v.-;. .'c ',r' UBI -"-? Ifl ktorCoa
''"?I tag UM?
Ma pal*- ?n.
Kepal i ; , -
De.i.
Bar! a .-?
B aTebaan an? st'ii atiag With ti. Qailj M
all th?' IflBBH ' ketm ba? ?
gil An tai to; tim |n,l,:ica! law titi? it? cot(f?e
I.II.I.IAKD*.
?.??M? OPBB-M II ein; ?i'.ii.iH ?
a B.I
lu? laohjiiia. i ?aalsj im- <
'I han b an ?? the haig
nf ? na? lulliaril r.a.tu Whlol establmuiiieiir.
totiiHiiiini; twenty i?ii|i?rini ' standard American' ?
un ib?- i thr iirj??' ??' ?t? clam In thh
.
??ni- tin- piafan Ben Mew?
Y?rk wi'tr BlaiTB! arm mnl Mi. I. el I'lelm. ?hilo Pt '
phtawM ngraeaaaal bj thaaphMa i: J. Pinkett, ea ?
I'ium li '1. 1. ? ? ? BmaOe? i" ttc tirieui-.'.g game
! I..'-]?!.? ?-?ir. besten Hi? f ?
rugi! upward i '
1 I-. 1 o* I . li . ,'?
the latta won ?nil nu ateraaj? 11
The Baal ttB t gfaB ead PheUa Thean
? m, I I.? ali ra . -I
? I - I ? . ' : -." ?
. .... . . ? . f ?
rmmin.
MO! "? Mi BBBBI " 1 ni i. ? HI II
I.'IVI.U.NMI.N i 01 ' k? ' K BOB .H).
N ?-u i .. i -,- -?: .. i? . i
' ? Ifa ' -i B V - M
\v i . ?it the Tenui I f Ren
-.. - ; -, . ?
i
Hpc ?ti II M:- . _ ? ,
- i"iii?iini? r ?it Hie -tri,i al li? nun raques!, nuil
Voran i '? m
i l: ...... tori,
? Las! night ?" un i ?- "f ?"-..?'ii o?
i - -if ??ii"o I he banian
..,- ':? ??? "i'ii.!e ?i tu the whian.
Tlir ?IMtttannl Hoeugrrfr?!.
; - . ?? . ?
.
iiioriii!. i - I, ami
eft* 'a
i' Herman .uni
;?ilLlic
: , r : ? .. - I?*-*'!) mini?
isaad komu .
ros n "i"-ii, i
? ?,?iuii'Te api
I ? ?
prim pal
.
li I . . nil..
1 -inn...ila'? 01 PT 1,01
1 ...
: . i? it . '
! ?n ?u behalt ?
???'?.ti.
I' ?? li --.?.- ?- k4 - - ?? 'r-J the
w :,.. li ?nil :? ? ia? (I uitll prill ?*a
-( li the
hrli! ::
t , a hen ioatromaatal na ?
o.r- ) min ii it. hoar, in.- '?t't?'" e?.'.
seek, and concliiiW on Hstarda. i
? ti "?la 1. ith ' l'-' .
Thr Anli-lteal IAmr
A tasar, T'i??.iar i ??? ? *.? i-?,
?it irrir i? rirtnall1 ? - r t ? i ? - -1 Two additknal
kmoiit .-. ? i..!. and a?rerai ol the
> ?
: ? ne: prt" ???? '
? .,!_. ? :/. ??< I-? the
??*?? Will li?' I"! . Its '?I '
m?, win n be ? ill i?!??? ?' in? ?muii ni shaiga.
i , i if | relit I frum dot nd rata
>
a.natani ii?".-.
i ?
, a
, .
? r
? ? ' i.
4 liol? m al Ma-lltlraii..
*?, ?? ? '.. ,' I ... | ,t .! I II
? lievsd lo I,.
.
?
A < arl.
'. l?,',.?
r ? ;t ni" t.rra? ' i w Babington oona?
. .:: "Il t?' M ij ir Ilag
i '. . M n i.v itr la
' .... ,.f tb* Irinan I Ile i?
Ban ?f i?i? awan
iuri'?i
li, .*? n ?.ri.iiiuii?, I "j! lie !i ? . ? ' -ti t?. l(?ei?k (nr til?'
lit?.'tieri..ko.!, lillie*, i.'it in -?-ii nal ti.u Irl.li v?>t? a?
laateheaanneeart. hm-h ???erinm? ana
i they i Thsy
?a ?I'la ? II. ti i!' j ,11 BOW of a
alw.r? l?*>k?'il nantit-. Iriri ; ., I \:uerii:a
?i?*?l drmaaofiise into power
, ? Ia I -Ititi -limey and
li.? i uni-ml. Iioweiei. ti,at tlicy ara WOBBl1.?
, , ? a:.?! aha ?'
::,,!,l'an? Waallagtee. when I ?.?io?* i. ntl
k1 ? ir "?a end. slid
?tit? mp' ujiiin th? Irish character, will And out befor?
t'-, ar>* ni.? 'i i 1 t-r ?ft''". 1. u ?? i:. ? il.n.? a already t
? . rill?apeeed pnaaan Mag bbbM han the wnH
? . kaow how sad whee n paaMI ii insult
i. an ; - - ?'? '" ? ?? ? m ?i thus?? '
?? -
Yaun tr
v? injam u lii'iimi- PmMen TeeMalntha
'1 u am' _h_uu<?The trial
.-?weeli?.? ?ad Spear and ' ni Mechan fur a Ir?
N.iitriilit? law?, ?.'I t ?h?? plsn titili? tief.tr'
?-nu.I", I ti ' -' ill - l).??ric| .In!"?-, at Wiiid.or V'.
M -
Jlnrurte- Reported by Telegraph.
AT ?MB
ill and ?"?t.t -
lied Wint-r, Iliad" 30? Ik.i.I.Ic Kiln,, B14.
?
. MilwMk? ' lab m I. r-. und u oar-load at li ??
:;
I ? ?. Dil? miminaL I ' mil IreigUli IB
wiirut, r ..no. baal Cari?, ?-?,00. bu?_.
. . i, - Ml baal I ra,
at bai?TPBoaa.
.1 i ?! Sr? S.iiuli.-rii firm. Wl.? .it ?tua?!?.
dall ProriiioM
. ? :!?? t r . ? ? ????.' ?? . Kidd. Sugar linn. Wlilak?/
l ....?jlTBilin ti 'it uti a.
Al < Iii? ?',
I l-'lniir active atti ?Ir.-ln,?',,i In?!',??. Wliefit dull,
III 4 ? f.?! S<? ?. ?"m Beti??? ?'ni advanced l? I
,. ? | - , for Nu. 1 and Mai357o. fur No.-'. ?Ib!.
dull and ? Bo 1 and'.'lin. fur
Hiir-h? me? dull. Freigbta dall and da Haod ??? . Cora,
i: ittnli,. BsMipts?4.U0O iiMi Vi?mr, 3,500 limb.
i.'i??i bash. i'ii*.. IbtpaMB
n. btv] 11 a. . ."? wheat, 10B.I bat I ara, -.000
bus?.di -
AT MII/WD
' I ;r flit!.. ?VI,,i' f ' tot atO. i Cat
TllllCril " i! It? ? li '?' ? Nil
a ? besh H?!? M.l|,ltl.lll?-??I 1,1.1??
I ? 1*4?k. Wheat, ??'.'.noa Imtli. Com, TI,lou bath,
".
AI ALBANY.
' '?'? . Bala of Wl i? Cm ida st
t. . i, ? ? hal ? -? ?'? i- '?" i"i iiii'?riiT Wime MfiMsaa
|l IO, o.it? l'i-?ri ??:??"' ?n Cas ole.
f,ir Wettert:, tihlpptd by low?- 1 ' *>.? ? 11 busli. <.'orn. 14.UU0
(?ii.li Wheal 10.000 bulb- Osa, 75 tan Mad. No bostt pasted
1 g I Bfilla Bp ?" ? B. - Indar.
at nrrt-Ai.0
fatrtt ITeara * tTVsa Psttaa spirt Be i Mil
.- i,...; ?! Il f?'?. ?tad ei H Md. c. ?
nmrolnif |i?i,n?K' b lib. at '*'?'? f"f Ba I ?lad ".v. fur N??
tbl ifterssM market innctive.aiiil Be I held at 7iic..?ittl f*t w
i Data d'i'1 Bud druoDhlg; i.fr??r.-,l af n i? TTt . fir Ve. 1
g, ?all - I..!. I'ii 1"J and Ure nominal; nu ?lemain!.
1'u.k?|i?'J?i?. i. I.arJ?'."'iu-'i-. Wbitky n_mlu.il Bl
IQ ML ?'anal faigbUl Csn .4.- Du, li?, (,, Sr* V..rk.
Vorn, 13e., Dalo., -? BAH IB] ii IMotpB ?t I ?.icaiiu.
MUwsal i "ad Uetroit. foi ti r w?ek rnding .Sain*
dar. were 40.000 hble I l?mr. '-?"?' "'?! bull). Wheat. 1
tan!. Cora, >l,i.'>' l?iib Dal?. 4 7-1 leith. Hariet, and 4
liu-ti Itte Thi " fri)'" CbJeago, Milwaukee, ?nd
Toledo, for the wakendugSstordij wen ToBafl?o
"i .. 'HI
;.i? To Oawsgo?tB,Wl heal w?i?a. ?,4.tibuib. i lora
llirr? i? ? lar_-r latttH f* "' *-? ??'?I'l-aa.? of UatB, nearlv M
pul oent.
at let?t-.
Jii't.i-F - I . 'eiH'i'iit?. ?aVhPt.t tiritar, o'.
?. .'. ' Bo i , Antler, or??
. ki Ml. Ijtrtt. 1. . I?rtl?i , ' ?' I'T BO. 1 Mile!
: i Wbitat ?'"' 1er I ' fellew. Da:, itsadj. Lake
? ?lull ?ind uuchsnired.
AT ?T. I.ofit
WhoM ?li-tit y !'-tt-r
, . lad (isla m
-
Ar '
:. I'm
MWil'ort, ?? *-- -l-ii-.s'J?-. U-?-, HM
?"?H * I .n. t MACMa.
I *
, *
SALAI'" v ?1 :;LS | du: J I
. | --.?aUllM,
?
al'.hnuart. mary must km ! m1 but it f-w hour? l'eep, foi Cl
leaton thai p?oi telling usa ...ntiLui-ti lo a late hour the MI
Ob thl sir", ?.i f : '.e Kea-Tstt traie &*?ih crow?l? aire
oddeu to the absadj nrabargta ritaoa Tue new cc_?ri
iu?-k??l :,*ji?vonat?d l>/ the frenh s.r tlaey
Lad imb.be.l . t their j'.urtie. (tote tie Metropolis and tlieir
:,,rs of the d*
-
?aie r.~ coan?. Wat
mtsyaaeaa
1)0 the I rt . it* Hie train
iflg nabi*?. hcaatifuHv ?itunt-U in the mid-l.? ?f i giov o: lir
tra?, with a irainiutr track satrouaiiiuj,' them.
A haud'oniu ^?t.*,i ay :,j. bceu ersotsd ....-aiCo pan beep
??r?iodgi', ?i.a im. istry?
iad taBMaga
lui i brash ha? Bel boen tpircd. The
ittaudi which m?- leras) aal i ue haudl>I^e?.poc??
anaofull'..:.f),.turll. iuJ ad I t.. ttairpa
lue? enpioviMd sith u?iacrou? Mairaeenof greMwUBB
cuihiont for thi ladit. test?, and lmt Ihoj^'h Bat Mi
admirai.!' reitauranl ?m1 I***?b:!il- room.
Al t'," maaena ,u very
M the bead i f
,it)?ir ?! u;,clent honoris
iiioni? n Mattete n gtsa pop-damy withutui
it bo? a
Hy t re stand wilt
ulled ? : ?ileiatn. 8ur
Btagnln In ' ' - I Ibis ?eaton
te Ita tsttteg sod poola Mi .V ?-.lie fa
?ont.* for t'i?? MO ruc*.. Mr. 1; .-'ord ? Onw n,l for t...- I
at the lmiuoiiio odds of two t>? one agiin-t the Held.
BpsaMBeeef si. _.?? hone? a? they eaaa t, Ita pea
va aaeaMat, sal apata weil tor ita nteattoaaal IM
w to raa in the t- li ?
pn.balilv ?i hundi?me .?u. uv a* mu evet thone upon I .t being
i-i the iiir.ii a: d i.t.t I ii, doet not s!iow|lhe
timed th?; :;; gtl bl ? ?;
'ih.- n.. Mt ott . laptsr?nato
ap?Btiri Ma ttanaettegetB ?botan.
ri?T RA..?
rat y-,i
-,|. i m , v.-..- ,,._:..,
Hu? bT Imp. C1 II. I' Al lar?ti.? le. L by lu
Im? r ,!-.!.. I .? r? ni. r hy I-. |. Al . II. P Mc'lfiti
ar. I I, y I u.i. ti,. .i cn Uf?is ?.i I i'. L.
o a ti c. ViaaUir*an by lain. laapaJi I daua Pir? )
?. ?>. P t . l.ua: , b. t >*'.'? -t :.. ey ?u.i- Linidtfl ?lie,
'I .Jib. ?lui (. ? ??. P..lie sr. y-l s . .?-??'- ' I' I .
b. 1 Uriit [lonni! b? Imp L?; H af 'lan. '?I?! nu. bv Imp. Yirk.hiir.
.i I. ?. an! (J. 1. I --. '. . '.'. ?-..:?..? hy List!
? ? II, t.Bie 1'sriBW by liii|. Bhtflirnnk S. Y Marri? ?ib. f.
b? l'i'iih-t, dun Hub.fit? bl 1. P. ahm. ? b. f bv
''I?-' VV
I
Pa-atte tiy Imp :
I J .nu il n ??? ? a ? .. I|
:.
,
I
;-. li .
? V? |'e ??.,-. .
1
? en J, A (,ria. r.4 k ( ., a b e. br
Nellie i.i?, by . ' - v-. , u,,.
i w vv ri.lon'i gr. i. Lund by of Mc
. . .... !? i L.;- in?, by
a a', (lim byiic.ei ? V Mcl-ilia.1.. I. ?" by Ms?
!>.?? ,:?iii illa; .;-er . isml by E Batt M * ?
.
i ?* Ml s???? I.Is-ii lrin.?:T?ris by Mi?.' el cr lain
? ? ? ri" .eh. by 1
? VV.i,,. |", H. A A ... Irr. I. c- by iaes_??-ti>n. il?n.
i - -,1 :1, ii j- win. wi.. |
..oder..." e. tie 1-sxfn, .t.l
, ... 1. . ? It. ,...>.? ?1. . . !..
; a. ) r?a:.ii?. m h.a. a.-hi.i.i, ,-:. ,. ;,-.- :.
1 I', v a ..au' ? , r .-. tay Laxiai
. br !-??!?? V >'? . r. by
leiint-.i- -la. . S .vi,-, by I . p. (, e-i A'-Iii J--. 1,
?Urn I.e?ity. b. . It, It A. V til
."!. .-all. al.ni Allll VV ?HUB I? Itl.p. '?I? a' ?- Ik K A.
A lena I- t - I . ?r l.-illif-l in. dsa AlsbSOIS '; ill *a I . i. -
K Aa ailasaaaa'sb. i.? Kr?Bji. ? lam faamy ?. bj b t M?t
ajrtv?. i: I I ai?nflflai*l|i I lam M.r
Ba Aa A
?u Mat "? tiy. 0 ????? - Dt-is?Mai ii ted red '' It A
.a ,-r a l,r '.by!. Lilla bj '.ni;, TorMkire, 4.
i- ? ti ?- by I?! ? .-? doo M una? il.ui.helJ br Imp
? it A AleiiaiiBti . ,-. by Bati?, ?ism Liven*!, hy
VV?euer
(?t ?!! th** abrvre entries only five itarteil, BM
- Ippstetteg s Beaton ?ho were uot atraid to ei?.re?s i.
_- n:-? i Bara Obi tM tap at* IM Iren ta got o? Mt Bat
' ?tari I'lr.ea hal u lou/ l**i!. II it.
waterneit.fonrleiiitthtbclii.il, Merril and loci Woolfolk
two length? b?*uiud llajw.iter and tu.ether with 1!:?- I
g-ptMmr. I?iwn ti? ?'.rete-i 1
r?.*?l |y Merrel takiug Me lead, wuk-a va
? ii.
At the halfmile their : ? ? .' BM -i
.1; ? ounoi taltetaettethielptoea Ita aannna
wa? alow in f-tc: little (??ter than a ?...ni huons? Kuliup. Id
pssainr Ita ?.'rand ?tan! ihe string hld contracted uni posi
Utas fa taree ?juaner? o?s
u i..- Irom hoii.e tliey ? .-re ?till more in a r*. k M'-rrei '.,? ; if"
Bajavateratesad;fBMy Cauoat thim, TaaWeeiMk
ami Ahuca litth. Here the pace wa? lucre??
all lay dawn better to their work Ko.iud too back and
-.1 |-r taratta] '??thor, and ?till ir I
?liubltial which waa to Wear tue ImoL The paw became
g'sisl as liier thundered np t?. tie* .*uii, I. ?t th.? etforta of the
?itl.ers failed to overtake Mimi ?lu earae home n winner hy
uii.'i nr:ii AtaflBSBSaad aod the rci - ?race
wai run ?low nodouht Irom ".li" hl.ht of the aroan! '1 I
iyi ? B .-or i, Ma Meto
fio?, . Eton ?> .'.
?-com? ?tu.
'
? . . ? r. ! ,. | i . |
Bciiat ?! I dom Mt Lady by In., (ll-uc ,? l'r??.??'?rai.i
! i'la. Ijbi
J . .? !?? In :, til?.!.-.? llr??*? HI,| t
'?? ?tica ?oieri b. ri ,VI,,. in 1 vear old. by la p, ? i r?
ay Imp Mouirch lira?.-Ortiit? tad IJTsn.
IV VV , . . rrtr ? i Lj llll|. K
H- Mai oly,:?ia. ey lan pnimol*,* Llia.i?K-j anJ
.
Mm Um, Tua etort was sa thh nsBaMeala
grsatar lot of besfltlflfl eooll i irse M Baal 1
. ?a? ri-wnrfl. n rrmBVliB'.ly ciover. lively looking
i !.. munt. Al urn turn. Onward l.d. wrih Jaitas clase bSWat,
ui'il th.- peaatoMt la waitinr. At th? hal: mle the placet
I i, iTflflptteg ti-.it .ni ?er,- reaerta .
Mgattal I :.? i ot.iiou waa retained ps?t the j idge?
where f .in ti-..* |.e?ntv ..f th<> riee r'.cy reo'*iTed a mott
..:
I .w for u better place, ?ud Ihm ?iBBllSII from
hume had pa-Mid Mil.
A lit!- fir' .allen.rd Julius, who vu
.-..a firoritc. and adler a ?harp ?l.d weil
"?'? |a.,itioni at the
half mil'-i.ci... OeWBtdfinl K ..k!ili.?>.? : -?ttirtl
an.! M h t,ek fourih. 1 rum Ihe upper turn Millcreek oegau
k1 it was avtMal Ihe race wai ?mt for her.
Ki.ii'htlio.i'1 at the upper turu made an effort to overhaul the
le t.l t. hut Ml not ?uth iciit plnck to car -y out the eil ?rt. Bal
o- | u ! f;,:. ivianer. held hard hy Lu
B*n?fhttael ttrn toagthi hitlad 7alln tbird, ami Millcreek
fourth.
I .t. Ha - 1 to B?BBM af t to last heat and favorite bad
any oil:- Ita, ami all ?tra af opinion that nothing
hut an accident wouhl depiiv. mai of the palm. The Hail
vv ar I'lcijll. -'it A: the ijiiart..- ??it their jlace? ?ere, Un
Bead tus: 'i.:.-..? naead aal BateMIeta ihim. Millcreek
wit'alrtwinp. Along tlie buck stretch they might have Mea
BBVenl ?Uh at.il.le-cl.du. (Juward a litt.o iu fru^t. A: Le
tlire- -luarter. .I.iiius n..d Kigi.ti.ooil were neck and ue?.k.
!.??? I.'ii.*t!is li'hind tue fiivonie. Tait the grand itanJ, Juliut
?hot t?. ? '..:,? u .wan!, and mu.iugamott
MtanBiuaxl ctT.irt f>r the 1m!. Ar. .:nl the back it retch he
g?!h.utli Itrafglfld 1 i;' it vv ,? i: ii t" tis?. At the last half
milo the 11 ne? vv. re Ik;- (?..a ?r.l ?-14-Jaliut half ?length
Bad Kiiigi.it. ,..il nvnel BnjMe MMaA It 100a became < Kiar
that iii?* favorite must win. and aft. r ? beaut ful race landed
' ?.cut rii-d ruo?, Juill? iccoiid, Kuignthood third.
Onward.1
.lulim ... . II
i. igbtbosd . .'-' ;|
MiBenta ..... ? ?t>"
Tim??First heat ? i-j, toawoi hc?t. I 1 -i
AftortMn iMBhewi?f- iJipage? wwtplendid.
am! description o', nareyean heingaerj, even
:. mid :'uui in baud.
la the ra.? in ia Trow fur the --Ssrstog? ('up ' li Ml ir.ie
Keiituikv is (te Lrsl iavontc, four M BM and L't.fiwire
tccolid lu pools.
Trat Is Bsaiaa.
Hornos -l M - Tito trot in harnea? I?-!ween l!.i. k
atouu, Hell.? ami PooabonUW tu..k place thi? ail^crnoon on
the MvBtn- Irtuk. At lou?t T.iHJO p?*nious| witaaBB
tiio ra..- Poeshontaa won ia thne eanlgM hosts easily.
li?jo-J ? 3li
'fliiinier ha? purchaei-d tu? trotting nure fociliOLtas at
S very high lagar?-._
111:1 n aroBTt.
Maar Ball.
Thl billowing .?Mi'-lull HMH-M HI MBH
.' I. ??.--Atlantic and IrTi!i?"tou. at Brooklyn.
1 ... .'7-lrinkliu and Amity. l_ion Urouadt v> i.liami
bi.r.h
.1 ,.lv '.?H?Socisl and Araenoui. st Newark.
Atig 1?? ?? ?.nte?! ?ml Irviagion. al llroollyn
I . lil?A'liutu sud Eureka el Newsrk.
?toe.
Clean Teaatof. Auto ?-'?.
A not between ?in!.? "? ,v*
off a
1
Bang?
li 1? uot ktiovi u v? hollier tikO Is'iUH war? kills'-.
ttse Boar of a Brtwaei rta a __-fH*o*tetral wi
I.salStllU.
_ 1 ?'1'VHLt Tnotlay -f.'.y .4. I ?Ms'
1 '?" ? ?t wi.'i ?a
arowaod non the ft iii ban saan Is* a . au. a su.'?-a
j n tot 1 c?t,?n. rhi? -r,,,.. ? a* tiao maa _w
loiiBw! ? - ?. .a
? ' acting
?s. 'Imnrh h?.- h?, cot ?-?ri |,?-n iii?';.!!-?.-..
The Irihuar Ealargel.
WfU:ita * indinj ftu ,r_,B
lint bMhMBnereasedsun th- . . ? . _-i ?a
riua.0 the asm-*.
Tnr.-rs.
** EEKLT TBIBtr.i-ji
Ma? iiibscrib?ri. siaale cop?. 1 ?sar?_ aaaVrt. ft n
Mall ? abscriber?, _?_>* offlri.. toe
Tsn ? nplei ?ddi ?stsd t>> nsma of sr.iifcriber? It sa
J w? r :; tOpHO aidr?r>ti?d t?) nana ?ii 1 : ??infer.??*?? .. It??
Ten eort?? f?> .?1? adttlSeSa ......... I. te
l-eoty cnpiet to one udHrtsi ... . ... ..... kita
Au extra cupr v?? be ant for ?'tea cala o: t?ta.
lBMi'W__a>_ :r.ii-_<K
Maolinbscritieri. 1 cupT. lyest-m nan.l.sri .... ti M
*?.. ' ?ubnu.o ?-., s 1 pins I jfsr ill when ... ? 1 at
Hall Mbsoriban r co-d?. or over for each -op. ^ ? m
i'nr?oi,?re_ituj? ig; 10 t-a-tplatH. w_ looe.te ha ^t>is Mff
for 6 raott!ai
I erna?? re_!t'.ln j Cir !a iM.t?ri 04:? art. t*na,ri m ?.r?-nar
o?? yeal.
PIM Y T-IBPSB.
li." per innttui, t f??? ??? ?0 >v?it
A.ldr*?? THE THinUM*. Mew Tat.
DIEB.
... - "hla-S
?
1 i-v.t??,
' ? ? I? a . W.J ,?*.?,.
J?.I? li ?. I . : m
HAHIDHT-A- Itr. 1, T' -li? ?asa . -'1 - ?Vi?--?
V n?!?nt?.,r? off. Ji?.,iJ ?t.j ? ?(,...? ii.r.?tit
-ii IS?
> a -01a ?Sa
I i - ?.aid.
a
i?, tf* I o"*i. lm<>a(-i*a|.MlB.
? ' ' Ni IN
ltira!? ?at
folttlv?. ?? ...,;- I . I
BOO?RT?Oa a -? ? . 1 but stew*- liamma.
StotlMi A. ? : - , J : l b < ,11. f?til. I
Th?!r.r :. ????-??.*?,
fron? ??, >???'
ita, TK?
.
? mt 1 ? ?? le? |BM
? la??
, ..? . I ? 0 V
. ? -. 1 ? .'- ?. IS. jil to,
"k
DKLAPI ' ., . Mp
A.. w. ? a tua lila
? 1 1MB , ? J "0 .au?
I . ?
p.m. from har . - " V.I 1. ?v? Tin? i.-liAfa? mu*
- : i *i 1. ?; ? ? i - ? ?.,?
EWB?NK_-B_l_?n'v ?_ I -,l.y STS s| Ja y-4 Miff trj? if
?a.u? Kwba.it
-,'. : .lier?: u^rae.
-NlPP_At BiMtbetk, ft J, ?a ?sn-ra?; J?:_ ??? u? ' ?. r Kussf,
in tb? . ? if?
Thr f'in.-r.! ?arti... t i)k pit..! ?.. T.tad.y July It.
. Una
H wif..... 1 ihl ? M?:??.. 1 .ti., tti yat
1 has
? I ?it? ??id C ?nasaS
? Bl ' lo. ... oo-oai
PT
BKAO?O ? -1:!, r?" of lil?
? ?? P?..I - M B CM ruro?, . mrt? .r? ?b4
.tari, .da? ?Itarna ?li .' ? 'f. I ra
. lill II BIImIi ul lii-faunlj .1? it'?.-??. ? ????:. 1 WilhMI I JfSBt
.M-)')RK._A".*r tiliir? ? Ina?. . una?
w f- ?? ll.ttrjt *>! MS a? ?ia?1 .?? 1 7, ???it?
ll.r I'lotirr? ai.?1 frt-uJa, ia wet. a? '.noa-of Ii?' ??o?. I!" ?I?????
IV.ilitaB ?oil liai.ir. li ?.-. reap- I B ?. r?. 1 lb?
f -l-l ', T; III I.? I* ' a , .1 ?? I .1 -n a,
' He,; TwrntT fir,' ,'.
RfCR_Ms.ft.et EltaU ,-? arter J ? . ?? 4
Ti.. i.-i? nal, "? t: ? f?-u-?ra .-, nari . - . ? 'uno . ?rim
!'???? ilr ?it j".. ?. lia la??
diT. a-, I o ci?.? p ui
SISCLAIE?OnTustd r i ? ? ?Lufarisi i ??
Id? f ? ? " t . - .?1 11 ?alf?.
. "'Mi, ??>
? . :-.??!
-.?t., Na IB Esst Thitl rii-r i .r?t?
?
I. ?n< Run-h. m. Taiilajr. tit" -I'.t. na?L.
H.jrrt N. Tniion, in tie* bid yatr o
!.. B 1 tai- I., i- I . I, - N , M K*S
i irty-Uatrtt ?:. ?? t .r-i,. ?? .- I
Special _,'oticf8.
I bolera,
?KI. IT?
au*.,: ora.i. r.M
i ....
li.U TO PBEVBKT A*? ITTAI? Ol ( 'Inl/.I.K.l tli'M.KRt
at? '
. u^atfl n ?' ia
?i r ir.ptrrd tor it? sppr-.t It to'! I -? . .-,i*Ztr A*. * nth', ni*
mt will tie by ol ??r T..? t_?.*ti
, i-st m.!:*. ? arm '.'?'I ?-.?i ?oas?rtn??fc
. ttM-MM w... i.? t_u Jjwl ?lA Iraal
. r away, or ?na .- ? ii Iti.ftBitn? tr?l
o ,,ir or ta.,, l./? ra?u.petaiii pli?,ici.ii ?"???. i or ratee? e.ti-it? - -
?li??. IM lula ' Ilir ?JiKtatloll ia. ali.? Il.u? llaatliir?t lui tL? ST.?. U*?l
or ????> %,ir4 ?h? ni???? rta -ivr of ?II. tSar IntelM? n' pi >:nr>?; ti.J ab
. ? i : . :
la frrL
lisias Baal balite?.., ?1 raiar.it.* Iit IB* ?.?- I ti r | pnagg (K??.".irt?
, > .
III'MI'HHl *t 14 HilMlOfini!' I Hi'l.VP t ?PPfir! ? har,
!.-?i. pitpaied i ? ?pi?. ... ,r. ? , ?i .?.i a wiu, US? ?luraaa
?ULI POCBCTl * ii wOt ?! ??*? t ?. em
... . a? r i.ar. -.... ?uni fie ?or
the ?y?? i? ta
?ui?! ? Inn I it. ?ita lot ' i j
ib ? ?. ?
lal /lTiiif ta history nil aTin|?..aia ?al tr-a illara?., ?
i-. i?.n? ?iel ti?.'u-nid ?waiplata mmaiomnanot i lbs ?itrr'-.t ???
d-'T.I. ...-I ,1:,?,,?. ii,,, wl ?.- ? 4:.?ei ?a?
llif -au rliiaaotia tjaii?
' .'i.PHVt kCTU a PHr-\T\T'Vl" TlilATMlUTI lu?
|?B III.al.I Halla a|,?<l. ? . u .,; I (?ria ?t ?
14 ?(BO ii' o' li -ibm*
Bf? saS ? ?tariti? B?.ulra tb? oioi.l ettret ol tia? taauru * ?-?I ?
?.? teal f j :??-a mt Ol
-?. .ily m-rtinr ?n ?tt?ek "f thr di.e??r i? worfli ?'??a at a pr?
MfM ni?.ilTr-. If ?reaaa pr??r?i?J tm ta
? ot pr-i?ti?t
r ?: Bttf k.?id Hie -<T??_I w11 M ???7 Ilka-ljl? b*
-
Iii, .vsl thif wtf I lh< ?a- ?' tli?t? npoo b t ti
one pelton in Jiiy u-iu te mi -ked ?viol <uu*t ?Ptekod nd 'rraun
t*f ti.., :,. ; , x 1.'.'.
l'Ait i -
i ??.? "i lar?? i oa v?la lud bou! foi iattn lea.Bt
1 book for traveloin. 1
lil?, lift Iib flilil Bru Hi . I
, .-? ... ( If, .-lo ?' i.? wt'I '?e aaot by ?a
-, -rr-lp' Ol ihr price AJdrrn
III Alt*n_*l-k _ lluMt-OIAUi'i MF.Iiii IM_ CO,
_ _ *" fttm ton
>ew7."orli Hrodaee Kxrhange,
Atan? l?_ot ti?? Hut?a ol Mtattan o', fir N Y. Con ? ?r tal
A??. ?- ? , ?4 13?>. ths fu lowuii p.euoib?! tai
rr. I.? -ina ?arra .ml moil!? a?!?p*r.l
nirran, li lita ,,.??.ni li,th.. HroTidrnoe to ramara UKO B.
POWELL, ?i. e.irrmrd memba ? -:lii?
l'ra.idrin at tia. boam and u-nerrut, by lui- tllap-MUattea w? moura
tar.el . alia ' y .--?oh' .a,| bo o o raia ? to.. : i.tut tu ?iinnaat-j
??.nev I- ? an ?tul i t.-ur ml cor.?i?t?B? Inriid.
h . te. sa. r?>eu?Hl fnsuS tal ano
- .:? ia dttu., ami
?? .
I ? ?. a.. . law sad ftimlT ef tit? do* ?ml
eui ? t. r rr. r- n ? ? -i.i . r katy nmamkay with il-r<a m
ll.r r?T??l' l?r:aaae .- .
? i IbaisSSf] a t .e... leiolutiou, b? lflrwuit)d t* tbeiu br
??lan
? ?J by ord?r of '.!)?* Uoir-I
JUHS li ?UVNTON. 8aret??r.
M _
Flr.t lim : Head? ihl? li.. . :
'lill MEW INTEKNaT BKTCN?I LAW.
IBBTFAMBBB BT COMBEN
ir, a- : r?F.i)i i'imj tiik rati: OB taxation akii
AMKNDI.Ni, TUE PBEVfOCI TAX LAWS.
__M i? ?n ?Ii?! irprtot of th? 11?ait) ( opy. word fir wird.
.... Bl line pife for pife with ?f.'.! ?ndex. Pri.-e, 5" ?at?. -Saal
i \ i???.
-, mm*] ir.l a ibertl tern,, l ni. aram to'.acil??
B-UB roOBH?IBC* L?w l'u.lubor?.
N? ?> N'?iM??-??. New Vol..
CaHila!, ~
... ?ealsf? m ii.- i i* 1-EBllATKD U ATEB
I'HnOF I'lTI's T MC ' ?HOES.
Tnr O.,odyr?r Me'oi . ( ? pan?-of N??|(_s t C?a
?aail > ?4Qrr?. y Uutt tBaj ?iw
?I.? ? i itivr ?wnrr? of th? patent and ?o'? n ? ???Vtiirat, o' I??
. r mi) ??ii? promptly pioM.ul? any ?nd ?ui inltlofB
!r .re ' ; Hot (
M-.:. hH_tl)l.N 4?. ?--?I I HIV ICK. N^ I0T ?nd IM Littartysl
N ? la'l.auj
Mem, to Al.li? EMKIISON fa C* ttuu IT1 and IT) Parl-t.
frloaton
.,. 0.1 .ol? na. fo, .h.._. ?r^^;:-i-i_i^ rt,riimxt.
Nr>? llavrr, i. t.'i' li fCHAHTnU,Tmonu-at,
Th." Kinplr," l.o?h.??lltch ?-eiviua-Uac-????, fai tamk,
lira tua Mtnuf.rturrr. Atrnt. w.nta.1
KMPIRI ?SKWINO _l.l? HIVKJ . N ''i"' Uro-diva? ti Y
I mint. I?, in.? ol ?.?mea.
I BOQ0BE I ??<? ia?! ?! ?nd-d BaMaMn ?l .owaal prie?.
WHi ?LI.SALE ANO lil. 1 AIL.
? Al'ST >l!.loi '..'.? ir* I-f ii:. i4ldo?r (nir
BASE HAI,t.. Alii III .HY. QI'.ACLS,
tnd ~. lir.Ja ui fi_?i far i!.?- hoon, ytrd tiad Bt i
A K. IVtirr li lo No. 47 Kunu-? ti T.
Tbe orl?iual, paatlan .-J Ur , .?,.. N?illT ULOilBlSJ
? BBBI I p:o?ot?. tL? ?tvy and ti.r capidi-.y of trUat??? ?bJ I
let? luiitttor?. "?Lan ililli oio?A?ii?i. Tb?i? u but oa? |
fan?? ol that n*_i?, ?nd into th? i ??? of th? beale? e>
I ?IB.n riULOoN a nos. Tntomot*. Baw team*
Bold by ?U drsfflil.-_?-?M
!..?alls-' Ti-veUao I bair? aa WbesU, tot ia ?al te*
laatasaaiaaOJI ^__ I
INV4I.IO*? l ARR!4'?K?t?>ori?- __ _,,._?
rATTST (.A-N.-KRlNl- HOI__- far in ?nd oat 4?K? BUM
*N!RSr.BV BWIVO?B.m*J?T Trtid- Mt .___ _ - /
ht. BTBONO Waooi? CMiim; CABiUAOEtJ. ri?aU*a.
Ei.f i?b I h_ioU Ro.-liBf H?f??_
W*****?**'.' kW.IMimManWM-asI i
PoertSB i**t?? sad Humor < ?~-^."?^I^?~__??
.?d slfV-T e r. f?< P1U?.1 Uil'KDSV t-SWrt^tAtff
U_EM?. tnd ti di-Mtr. ?: l?. SKIN V.r .alaru- ??_5l?!
." _l'dr.lr'. wilrat.r- th? mora? lo .?.IT :^__1f?LT.t??"
^?iitiiuiain P1I.E-J I!' MHB UM t^s*-4tt_T?ll^?VnaV '
?nTr I! COU M IN v ' lo .1-" ^"* ? "*** "*?_
Wlas. Taaassa a al Or? ?? o-.al '-?__^?
rim ?luallty bl t dr. t-d hair djato*. ?* ? ? ~? ? ??? ~ ?
S\ A BSTi 11KI.OR? Tio l?Bo?dH_
,?4'?n?.?*?':^^.:I^^,"^?i?'?'"'";'?
? ,- s.? \ >r_._,-... -??-J
r..,. ,. t .i Hriritiii'l m? **'
Tki*>n? lu'trn?! ?"'"" ' ? .
.-?i.lrl o??r *? P_a- rilre, M c?at^ ''"???

xml | txt