OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 25, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-25/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

IHMBlBlBBrB. ?iattiii
a.te. mi afea Beeeto ?aal-sana
. i
? ..-:-: N.T.I
-- . -
t?*, V-'vv'a I ' I *
?n- '? ?'? I ''.' " ?
a
I I'?
\ .. lOfl BMJ Id .I
? no
M
I
?tai I
"J.
Ma N '
m |n , ... | , , IO. 811
a" '
':
?, I ferie?. I . * ? B
W'ta* II.-"- -
?S
?an"".*...... v n.w i1
I Brooklyn I
100
M'a
I'? ^ '. 'I"
|_ - i !.
)(. I
-.11 As.l -
. W
1
100. vii
MM. -I
m.*?u
Vf J, II. !
m? .... M
Allait '
>
M
117
Caicago --it I
I . I t. 4 vv
.IM
'til
I P. 9. W. -v
\ i I .i 0.411 i ' Y.'?" '
III | 000 .... < ??"? ? !on
mi. ?"'?.1U4?
V lauo.mi i.N.I.Cciitril.
M '.'"'.
W.118
, K 10AUD.
... 1?
B|I>|(bM prcf.
an.
1
Reading.
|i-i .I-'.".'
Mi* 'i. s I ?. L
I...I.hil'. s|l
'.in. VI J
-
....1181
. -N.W.
.... . mj
QsKkaatrtr. 0. B? le, MO _.???_?
\n. i: ; 30,0U0.
V.U. :.?, ItMBMa.
?.I'.oOO. .... !?S4
-, Pa I. I
? I
t?*xi I i N H
um-. .i .
X y t .i.tt..'. In y. i
in m l1 11 o?'. "? i i h i- _ Bi i
p, , vv. ? i- .... 97
... i P..P.W. \- Chic.
?. -*J
M K Tio.vnn.
DM'-' ? 1 < sattaL
: ? ...ii O?. 1<?
B I? . HU i IO?? . 4*-|
AM ? i i .1 "': M
P. B.?.?..--.? ' i . "J
a/H? 1041 ? - . 6_ Ban
?ti ('(Ki. UM] Clere.* hi . **M
?at? ! * B3? Wt-?t 1 l '?
Ka' .... II P..B.W. ?ti .?U
Beataa Wain P i n*1.
Ititi. .(li C11?. ?V Ilion. ! :nv. M|
i
CTIH roART? or i I P. M.
Bfaii|*f'ta | ? f 1,'a ?V B.W.
100..*', i _ 1
100 : '-".'.b_ LIU I" ' . ...al?. .1 ?
W'ft I . ?? I,?a '. ? , - -
tee.sa ???".. _bio. iii
ft V ( entrai. i MO. .... ?( .:!
IB- IBM i"'- C fcN kV.prel
Pn. -Web. bo ?f Ni 200.
t,li>0. . 1 . ? i 131
arno. < i; ion.i,.
i.i io. m ia
Bte?.Ml IO .b-io m* Itoo ...
? .
BOO.? -
Baa..<? ! ? . 'N'
BBM . ' ' ('ii,. A. Pitta IO0.alS "?s
800.... ! i . '. , i ' ? .b3 98,
BfaO.,.i i. . lu. b3. 841 Cal is
MO. IU Ma, Ail pr. i j loo.
l.i !
. pal Hutu? or BBBB?aa??_| r. a.
Putut Wetor IVr.Ctove. B hua B ' I lion Tel
Ml.... di] ??ii?. xi j MO.
Pantarland ling, ex. dis. .10. .\>|
MIO.t.'.J '.INI.Uli 1" . -'"'
Maicksihir. I 100.IO.'] 900.
Mb'. -r*.Tl_i.-t South..* N ' I
-torteen nal Ita.b3 lil wo. M|
it*.'jr?j um_no m; t'bii AK W.
Bl. Y. I. entrai. I MM. ?' Bl] : I.... i
100. mi '( "i,?;,.-- \ II 1 100.
SOU.k, ill 401. '.'Ti l "".
?n-o .... - . i i * .l?lO 'L, i . .. B.W. ;
f VW ?Vi ?-du MO.b3 '.. 300.
MB...... I '-j MO . ffj 9M. s-f. 0\
Tirrr-sT .Inly M -T. M.
tlolsi baa bbbb n h i
TTie ?t. . k n.arket is ?lull, nn*l the tn?u?a< *
Pa old I*-'.tv? io7 a ? pu!, tc.t a desBos ana A
toe ut?t.e i.t IB? & sii'i on tlieT.30?. Ilnx.kly?i Wat. ? I
MB 1 i-r o? ni. li m 1 aal tal d.i a ?n? all hunnn?. Bant
Baans were mor* active at fannel rain Inl
nssm t?arel hu?. w.,? (i. i ?., an! bait?] eaeagh to keep
Man in memory. Ballway ?burea BBWW ateeaVM*1 frOM
ttani.i'i p:.: ' i tarni .v a'i. n bob nine?di
M qn. tut.o:.?. '11.. re an hw ..pi rater? profentonsl oi
flMarwtoa,, M the etnot, ant ita anrket toots ht? I
Bau.ii,i r hr'?thing sp. I!. Af!?r tin- cal! piton Bin
arteady ?I? ??; t f. r Fro ?, wini h .??lil tip to (?.'J. The )a(e?t
apAcem were Wat? r l'ovver. . 11 _ .'* 1,, I > . i ?. I .-;!:ii. ;,:.?, H
w#i Catan BfMMfj Oaaatatlani Deal, 45at_',
?JolekulTi r 4-?il*t Maripr.?a, II ? 11 j, di., preferred.
B8t>.i Bee gevhOi Bel, Hhj.ioij Brie M|MMf;
tBwls.,1, Nik-, ll'ailltj Ii"?.!.: r. I "''i'. I I
pn4)u*ral HM|oNr|; Mlitlgn. Beetle?-, v.k,_*-i;
liiia? i-' ii- .n-', (i.i,iu:d aal Ptote
BarBh.MeM, Bael l?..ui, P|MV|' North-Woetern,
???jn.'MI ?I. Preferred, (-tjatt'i; K?.rt Wa|
BBaj. WnMl i :... ?ri. lBnSB|,
Bicf.anpe m m,t ictive ami rateo favor the buyer.
l_e_a_on, prune bau ker? , ?30 day?, |ii.-?ftl'?*?; Londoa.
gnuie Lanker?, a,ghi, ItBoilt.] LeaBoa, Brian na
BBSTC a! l?--_l(?"i, |I'ar:? t>.rV-r?, long, .'? Ii1ja.r?l-'|;
Mana. Milker?, ?Lort, 5.11 taCiUH), Antwerp .'. I V<_ VI-'j
?waa, H_.l-'>a?l".|; Hamburg, Atti Ainstcnlain, 411
MM], Kraiikf.rt, nom.at:!, Banna, .'i_r''. Ii.- hu. 74,
? Wl are indebtesl to the manager of the Clearing Bean
kW?ttarslatkon for the following quaricrly itatoment of the
Msw York t;i?y I'ai.k? on the uioruiug of July ., ti*iiY..
omi June 'ii, MM:
LIA Bl LI TI I?
duli ?-' MM
Ma?! tai. ir-i w .?m
Marroflu. n m - a
<_*_r?lal)f?n . St?,"'?', i V.
Mse.Har.k?. 2.1.M3 M
er
a_.po?.Urr?. ZU.OH.CAI
all other? . I'SH.rn
Total? . in ? i-.
K-hs acia
Man? o?d Disc-??iii. I.M.iv.tT..
Saa-Tsiad M ort gngea TO?OVI
M?al???UU . .V7?vi-jr>
?Baa Mia Bask?. IAB1I
Cask Item* sud Ksuk botes. ki M1.M0
faull ',-.41 ::?
__flg-k Tandars. Be,at-.' BBS
?rsrSt-fu. MBMB
Total?. MtSktatlM tuna.
Money it very abundant at l?.w ratrn ?tul iny borrower
mt tait rredu n ?applied at fir? pee cent. AnniDg broken
Ita rstn are let, per ?r-.t. In romn.ercial ?lapor no
?Barge- ?rVett name? iel. about at chos-a u vail loans aud
May be qnot?-?. '?a??.] jaer cent.
Partan competent io jiid-re of the crop proipeets of the
Watt, apeak ia glowing tarma ?1 the Sj.rm.-heat of
??lit?..it, Wit. oDtin, Indiana, Micnct.ta, etc , tiid are
Oen the farinera wil! Lave a bMgS BBBftn to cr?, har j.- L.r
oin. The turn crop it also very promitiug. and, :
at intervet.ir.g, com auid wl.??t mutt be abundant and
aaeeper.
Tbe etiatetnent of the. Knckerl,,., kier Kir? InBBiaace
Oanpanr, made np to July I, ?how? that it hu? | a,irj>!tiB
OtpS (?17, ana in a strong pout...a
laaeat-taare.fwvn
.t.lSbll.la?l .
_ ti*'. ?47 f,.'7
Cspiianiosk . .in???
fcrplul. .|6., C*7
Ttar-blifher of The Pitnnr,,il t'lronirlr bat issued
__eaee<md volnme?,lanaarT to July H_*?. It n the u.o.t !
aplats w.t'k ,<t Ma k.ad iu Ma Cnit.-d !?Ute?, and
i a wide cirualsUoa. m j
The I ' ?? no1 tort ' thl
tWairtit f??r Dai? fabr-.e hu Imen eomparstir.-'y quint J
nsae?;r _?? rei-irt rwinf , .lillnes? of the punt '
SflSrta in Ntw York sad-Tfvluct.oil of priet-1 by Johbei? in
?nms/kei About the m'ddle ..f t.e week tome animttion ,
W?a ?1-awB. bat tia ai_k?r? ii?w? !*,sn,r to strong tust ,
' ?*?*?.*? nalia withdraw, sod lb? mulct (lottes qsist. with !
SSIVS** H ?"" **"?'? f,,i!"" tut er*- Ibe ? 1* .
TV * ?? 'AH... ,
tatWl-?
a_-M?a-_^T'.^."4,'""-"'- "?'-? *.???*!"'". Hit?! -i. .
?s* ?i^ '*'" if- ?l.fTpliiiH
The M atef i. . ?*.! ?? ,lt,,, ro_? trinap?Vt^j on the
Oateware aaOBnhm (?i.ai, lor-bowii-k HMta| J.I?
Bl, lAfdi
??BOON v "H Von , ,,.|,0 ,U'.',k
Pkkkt!
T'??-'* * tie r\~.?
?wa? tb? i.in,f; p*f it.fj 1st! y? a/
?,_,"***?"* ?" ?I U..1??.?- , ,?
a?-..ry??si....? s_ (,..,....,.
?y**1* ii ibumm?? ??j J[
.-? ?' I.. . ? '? * ?*'
a
? II:
*
.
-
'
i . ?
I
| " '
I '
' I?
! - '
- ?,l?Hii uni I"' ,; ' M I
'
mm of ii?, rha-aeee. We are anani bj
P f the E_>
? ?- '
?r.V |'f.'?l'.? ? VC ' ? f ibiaWitl 1
I
that thi i New?. Brest 1
i> c a?; li IT I
BBJ l: ; I DI (TO.
t'inlrr Ihe Kobi ! '
BDI AM: KI.LL A? _!A. , .
-
lill? STAT?I ! i ' '?!'?
1'MIIJ) STATU I? - i mu
i ? I ti a
l.tld
au. ona i ?in ' Bia,
Blurket*?CiR.mvt lisrcsiso ron run if V. Trnsc??
1 I ?' I l Y ? I 1 ?
AS]!!' I*] '
ii. la, uiel -. ? . : 75 Iii!
l'tm'?.
( ANDLES sir in nodereta demend ?t ?1 ?f drat?
foi A !? r Vate, t
I OPP1 I ' 1 ? : - ? '
' ! , ?" fal .N? H
. i
.ill-alci... Ititi
'
See. f ?
iii!. s ten fnn '
,-,! -c, I , \ ?
It ]_.. ?f i,, ?COO ?t Hew-Orli o?, 1, ?
.,- ? ! ' ?I ? ? i nt tl.i- p rt.
1 ! uri'. AND MS AL i "
I'l. ,.r :- retel
!??!'. r Bl I DI li II
ti? n ?nd l??-?it; the d?man?l is i
k't tie ? la '?" ! ' I " ' Bt I ? io for ti
., , ; - -I I '
Batta ??tate? I
rades i: I- I
.ii and In ...uni, ?i... I
tra? l
are easier; ...
: - i .
i , . bra a, f I I .?? ?r ka u ?eli li I i
? i . | on i" t- r l?
Bl ! ?' . ??? I ? - .. . ' .; -. ' f
t a-.'' |
I ...
li ?.. 't.r -I? rsejr, and |*>l ol ..*
II.'! The mar kit (or Dry Coi :?? ?I . I ni. 1 BMBS
fair ?I -i i'?l \1bm.
? '. ? Ho. S i
I i.i IT- i . .... r
;?t '.? ? tai.J ?l i? : *. Lay? r? I -
r
rraati i <.?? k 9.8 :? ? foi
-
i Wheat i i ? -mr' -'-i ?
ra Bei '
n? ?l t - i ? it millers
I? !<! nf ? n? ? : B3 re. I? ?r
Irj i? ??-ali ?.iii n i.ii! 1. Dark?] Mall I i
?t m1?, (>.??.-o.* In-? it offered, ? i ??.???,
Bal sol -0,0 - i noun
i ? !.?? - a.. r bal la .-ir A ?aaasl, ? boah.
?n ? si i ? , ?
n: ,1 a al i ? i" ''-r: the ? :' -" ' ? ?' ?'
?aarkel la el? . ? ?r-treneg ml?? ? f
Mu-i., i"i ".n? .M i I Waiern, 84*c. for Weetara felit
ai.u |i lu foi h;- al: . tf \. bite U ?tern.
Illa V- 1 li i -. ? ? t I Ira II ? - : ?.r d. .... 1 st I
f?. I S l . I : li. I ? 1 '?
Iii il? m- i ra ead la I
ii , as I??,'.? ? ii .ii.?i ?.
li: Ml '
I
ll.ii.**?- I ..? ? '.
: ?
LIME? i. ? *i . .. . ii I. cn foi
Coi.': nn Bod 13 ! f r I Bl ;
I.K Mi-lb? marl ? firm but dad f? s
t- ..?li 1.I..1 kh; | ' . . :
?
MOLASSES?'lhere ia lot little ?'? i .- i
? .. i... i?....? ? ?:. prit .t ?
..1 lol? Tub?
OILS? I ; - * ?.
for l'itv. !.- let and noohai'i dtll**?!
?A hanr, ?mi t-'t.v) ?f t-'"n ft.r di?. Opona. I.itnl ?) I ?? dall b-t
firn.. m ?j .? :e nt l-n I. . i ?? r.\ .?rr.
I'l li V
fit ?".! i*: I" .1 I? IT' TO el ?l- bet ?????,'!.
?ale? f ? ? ? ? ,.! -, ,-v I-?
1 Bl iV'lbl!
i!" Illili'!" . :
'
I t .?' ? -, ? ' ? t tba tala
it I ? for M? ad Pria
Beef la in I >.. ? !
Vf) I II? at t ' '< ? " (Of I'"' Ml ' .? I
d". i ?? ? ? I ? I i !'? f i
iu ii.e abaos? ?t aafos palea an aeesiaal ? a kie?t??,e
f-urie snd nominal. BaoOB Is laaetleo asal Boalai] li li
?i 1, 1?lit j.ric?-, ?re ? i'l Ml '---ti i - I '
I'kf?.. at If? a.-' far Ko 1-;.. . !.?r i n.i.inl.
? lo yr :i.e -K "'-i ?>n?i 1.? 1 !.. i der* I.
AHIRVON I'",vi?:os \I4!K!1 ii "it K ? !'? rk !? In
:: nu : ' : I r II .i." ; it: n '?
i heaflOl tal? ?'?f ?.oo'I'blt. Alni at |jl ju, other i';
sic ii?,i |i d uiiCtiSria-cd.
KI' K ?A verj |f(?->.'. ?er ?id ) a? mt?led rt* ; ? ? I ?' ?
i-.p e, nu lei kab - ' ' I - - bayai
bot.d ?i i; ?i i paka
! tittil I Bl Bbt Alifara mrnftssrlra snd in ??(x.d ?leman.l
i it io,'aUojtor Inn to yinni Be?Ma| ?l!r??f I. ii.i '
j Ulai;.'!?- fnf filhn, lofe f??r ItnrlH'i ??? ?in! TE '?n?i lina?.,
latin,,, ?.-it? Belasl ara Ira s! H ?17e. for H
skidsi.n.t- Meedo are dull idaeaiaal it .?raiSi* 'r
Clorer, snd |Ti|i .VO tor TI ne try. ltouali list Iori ti in
' ?niall ?npplr, firm, ?iel in d'-inautl at U 30WI3 50. Catootta
, i- dnl ?id i...? l.auaadi ?al?? at B4 -..'.?it? .?> lu It,?I??? at ?1
04 4.-(o,e4 I**? lirrr.
KulAI'l O roiiliii'.r? martur tata (?f HO 1,1 ?It K'il'k?
at 4a H?., ?i bbde. Bsodfosf. .'?. arc. .and .uti ln'c? It .Tin?,
j wie at'..
1 ALLOW?The mrirk? t ii dnl ?nd prier? har-ilr ?<, l?rrr ;
ule? Of .VU.tai. IT. Pilme Weotata and City at IB I .
WiIi;?K V ?ihe merket it mai lui-ui.d i <_maa! all'.' - a
ti '.'-lor W'ktrrn.
Krrripi? of WrmAmce
?Ti 'T'.4.-M!4 bhhk Hour. 4lf7 bt.lt Wh.ikv, ?dubt!? Com
' M'?i li? ai k? ?to i ? -'? ks Oil Cake. 1 I bal
I?1.319 lui.ti. Cora B.M0 bosh. Oata Bo boa Ryt l.tMbuh.
Mull .11 pkgk Atbea. -.ir?* bblt. 1'irk, 7 pkgi. C-l Me?!i. 7.1?..
bbl?. l'etrolrum.
am
. >tMl()RH Ililli. TIlKlil r.
RK f ll*T*4
forjhi Wen Enmm u hidav, ?ely ,.( ?,(,_.
I??>v?ad
R??t? Cowa Vat!? i.ainha. Sari-??. Tr???i.
...04'J JU7 LIM IKM MM .'H'. H?l
'I i,e?e ?ere sold at ihe folios iii; Markrt I1, .(????
M ti marni
Btttrt ('?vi Vrala Li? I ? 8wina Tot?!
At All.rlon?. tW ' i Ml Bl MM
At Hrnwiiliig's . 49 IS li-. MM .
? At Ullrirn'?. I.', _ l??v .
i atChBBherUa. . to ??_ 371 i.i?a .
At YtorkYille. .
At Iter-fen.?li.'J .
Sent fr?.*_ the caa di?
rect te but? bri? .. . ?O .... 7?U 2..'?lo0 .
Airrtm?- week It re
BBaanbat yaa . BIMI IM MMtatWI ILenss,P7i
ReO'iatt latt Meek ... 4 775 ?MB I '??'.' I'l'.'i, 1.7 "
nu *s or Ban ai rai ranonat ananai nu? an > t.
Tha foBoalas ara the %as(Mlloaa i?*r posad bom t ti o esti?
mated B?t weight of aaat alla atakni ??ff.l That I?, a
bollock wlwi?? gu.rltr. will weigh ? owL. mt 10 cent, a pound
, ?-linniitl lu I-".
i _ _ Csi t, PT p " ?I
1 Kttr? Beef .?.M B?
. I 1.? rnx* Irt-t on ?nie to (lay.1"i ri 17J
'J bat nene.?Hy r?teil liitt ?^"ualitv.II
I Mfiiuui. or UK? ftiriiualitji. . . n, ,,|?j
I Tbat'of ?idin-?-y thin St?cr? Di?u ?lui Cow?. Mi., lit
{ laforfor, a lowan s*rsde of C'sitl? . It|ai4
The ???'tiersJ'iii'r'iircd! _hea_U_ett04__r, eetin.ati.iat Ifi 'Alfi}
IKitreinc rsntre of i nee? Inoin. . i". | -
The ?oit cf the ?ale? ure fnni lo a ?,
l*HI M IHK ? AIT! F Aie I RfiM
TI ? Hiillarcki ?old _t Allerton'? uie reported from t!.e f. lim?.
Ins M?*' ?
New Vom . .... M Idima. n
OMb. iHTiiiiioi.. : "u
Michigan '-?t Ki ato? ?r puf)
Tiiey caine by the folk w inc roiiUtu Kr Is Bslrosd, .'?'?I. Esr*
Irin Kilroad. ] aOOj laiidcit auil Ambo) Railroad, I0*j Nrw"
IrrtcT ??????trtil Jtallrnad *..', bv limiten lintr liostt, '.4
Aboul '.',r7i wese'ln the trrtii on M.indiiT.
lalSl air- I Roll Bri
The fniiowibfTate tba aaam M?droteta, ei i r. ar i'in?ir.a
?"te? of the prlticpa! drovea. and ? ire n are ia|?.?ittd
fr?4?i W(
.*?. I". SobantSe, II . ? .I Hammil i I?,, 111 . 70
A I ?ner. II . 1U. j, ,( ?,, ,?,, ,_*' .
II. -r.tui_?i:U'o, IU. .yu I',,',.,,?. _ KooaBlr. Kj 4
??"fWdTV ! ,n_ "; K ????'son Jl -a - ?
1 (. I?rl?,-nl h? . 4(" 1 . t _ J-, ,,, r mi 'H
liiMid;, B Co. 01 lo Kf |_1H', i-,,., r*U|
W. Snidei Dim . 4' I !.,.. j,-, ,., 4, ; ,_ r ?,',
W. ?*?'? e.Oble .... 11 n ?i v.,:, :.U:?. ?i-, ,
W. Wobana.Okie. ii T. it.??. !.. ' _ u
A .S. M<_iroe. id . _*T.Gillis.Kj
M ?"inclair MliL.'.?j Jl.-nl? r A l'n I'l *
Baanr.V.T. ?Wi Wick ware a be la' _".* n
! Oin.?. *?< ?M_kw_K_( , oV * -
ie. Ill.:?- li W. Air,.! *,".'?*, "J
1 Ail?,, hy 147 .1 T AWu-.fr HI
A ?.Pego Id -I Und. IS', y . r,
1 Hard Ohio : .;. .,,.. A1( ,,. ,. ,
i. I i?A Tnlaor, lil.... ?Oi?asnsrlBs;, s y .
hi ??AUK? ia?.1 r ni 17 c,
Thstirtsl lilDiff this seek. .M.49 b?_d rotr.r.aref with
? keaalaat ?_?*? , 1 vl. ' fl
tait *rar. ai,J w.th ?.C?, .?a | ! , ?.??,,.,. ,? ,,,.
lie a aber aoU rntarlar aad I BtsstBalna
k et '.'. '
? ?icjsgeper weet i_?i jew, and ...ti.
I.e.J. at Barket sea y.arsco.
Tils' OPWttnO, (A YkklTiciYAI. I AT. rp Tnt? MAB! BT
Ullin oil .1 .,?.'.' -'1 .
?flrr a gi mi tit m,t lasl tlghl ind ti
BjU^bb?KJ -?-d ; ?... -l^-.i, taut l_ \ll lu ? I- Wit-Ui
. . ? asBty wa eut toa ?Wa
Of callie wet,
)'?'"'
'
-
li poaibly s I
-. tom* did la?! w rek. :
; . ? ?
-
?r !?, iri.,rB I'
? gbn i,,,- ? r i i ? ? t
' '
- '. ' "a ?
.. ' . ?
I
. ?
orerto-nlghl si
ita! twowei ,
g of IM rev? jurdi nhove V T?
spul the pie- it . ? ? '?- k1 -
lui laperior at tin* ; ? ?
O? lill M.VT-Ki f
? fygy I i - s,, f Msaattl
?"Id oil ... (?..?ely istl mgbt > ? to -
i .a se the ia .
? i
i think 1
i did p?y n, bat they |
-
not | i- l satll? Will Di
.
: II rolothe tliogbl
l..ti-i". talaban saaplaia M bard 11111?*? to mm.y at tbi 1
? ? a? 11. li e . . I
it, tit-, - ion ti t Se. from I
r| *? ?ad '?": . ' : i ! * re?
r , .
pty weall do as wen 1 sot for ? fhlUi .-!? atM( ?
?m, toms h ??? ?
likOKEKS s\l 1 s UP t: ? * l.T i^M ?IT*-'.
P. (i ii?-.. ,.| 4C Ky. linn fc'oed i?.i et tile, t .'I ?!
ile. cn -J ti', i em.
1 v tber, tor ?t. K. al?rr n, fal
I for li. ord v R
. 1 ? ? 1! f*>r -?. II. Jon??.
? ?, rr. .1 1. I I n! ? l 0? I. .
S. s, kaesler ?,.:.! 1 1 - 1
rwt. sgood drore, snd 3(0 III . I st..fli
)'?: ??
?'? Iwi 11 I DhBl. Iel ' , -? !
. ?
.1 , a VU """. III.
fall eh, 7, .??'.. - I : '
? 1 I i CWI..BI
- : i
f.r I. Kei-I. Oblo ?te. r?. ?c?ni ti i v- ?
1 Hey, F mt a I t< v told at 1 ?far n rta, in
.
.-??'.? 1 ? :.
? 1 ,,?: i 1 . , ; . a . . tit na . , .,t
? 11...
r for ?to ? . ? ' ? ?
VV. . ?!,?. f ??!.. I" ' li a r?. i- , . '. I
. ' ' :
1 1 iilnt hud '?o Keiiiuky iteir . , 1 ?
11
? mid .0 Mli hi, ?? nn.i talton
I, -.
B. M. Valen! Id 44 ol - "i.??> kneen I ?
. ? !..
vv.. Irwan -v M? M ? "?I" ??
ami 01 ... s. . 1? hu ? "VC ti IWl
1 .. 1 Bray, far J. T. A 11.1 ?' '? " '
Iv.-c ?teai
i for Oeo. t
a ' .. ' - ? . :; "I
??'. (| . -., M
!?. I I rv lill, f, r I! I' ?' Bitea'? ?te r?. ?! '.' ./
?
1 A Win I 1 I' - f r A .'?' '?' I,Bl ' ' ?
7 (??'! ?
li vv rood Ohio ttsflri ta M ?
...
:? . .fr VV.
, , * ttle, al
.'. V. M -;r'!' f.. 1 '. .' 1 (?Ni., ft er?, a it u
?
P. V ('-"i run es1 ' : II ii. San", '
?
M , ? ?? . 49 vi 'i:. 0
1 ?OK St
...le , :. I .
Id at M I ? ?:??'.
Mini" .1 :'!?? BB<1 ?'
. iga sr.- ->' , ? in *?t ?! ! ?
... .1 ra rally
um 1m
?,. ? ? 1 tin beal
(j uod eos. are atibug at (totaim aaatJ-BSJ
VI vi. ?Ai.v'i;.-? ire.'i: m-r.Mi v ?? 1 g n|e. fo? tir te
! 1 "'*
,.:.,.*? .? ? -.- darin Mt*
d?y ara! Ban ?1 ? al leal ?
- ? Iii .11 u ?st as
Tilt ?Til II' MA!
V'."-* -.-?.,.
Qootstioi ??'I '?'-.- p and
1 rho ?a-II on coi
pi , ,es. 1 >t ?re
: i-rr pasad. Uve Slight M ? . '?..?-. .?loba.
? ? r witt tobin fi-eip??
\ . ? ... ?
?td Wilta 1
' '
I a - I I
.: I - I . .
' ? ? 1
??? frntn t!..s State und (>!?:.. ?lib n f* ?? tall I?"
? ?r mis. It tale? n ,- I !
?var
Ige ? 11- '! i.r 1
?I. |i ..I . 1 fl>, 1 . 'i v. ,i!i i? tar al 1
I
? ?aid Bl
?pi* bat wen rsri lae. Ga '
. n 1 st ? 1 ? ? ' ? .. 1
M I -i. 1 ' . !-.
- lb will Lung m ? s 1 >.
a
y week, and no it '
I!, n 1 .i- :.i , .. |a.w. 1,-i. ?. aid . ::.. in BSlM ' ???* l" !? r
11,. r lu?
1; H i - -, .I
? ?
s MrGraw rr pon? taits of 133 th? p a- I 1?. .? avrr
?k'li g ?'. '. ' ; ?T hal.
1 h.i i!.. liais 1 ?? .. - Ka?.- A M PI ? r- ?
h ? " . tri ?
fo'l'iWI i- ? , ? ! 'illili? li .
:i??i iheep snd isinl.? I' : ?...I Isabl -
.?..I ??a las. ? . lan,',? t
aal I 1
Bi,.e?. ?|.| ?an'?, t ? .-., n*,1 Isaba, V .
? i.? M ?iii! liiial ? I : ?se !>? Ii -
snd 1.m!?, ti '.;, 174steal U . ? 1 ".? and
lam hi, |i.
?iiFi r B1 ovi na vi inn? D
Frem New York-Win IV ?0.1 a i ? . .H, It, He. kuth. l?v,
K. li. MlUar. I.?. A W.?or1, in A I rai.k. '.-..-; K "-.b1. 4?.
a ?>.irar,!.r. II Whealei list ? ; :7 k .J It,...,,.' B3, \V
lloin ???. ?..;.', Nel?. i, Svea-i. 71. Jobs I' nil, SO) I'. V. Ilrsdy,
PI Js-fl Baylis- 17. V-? r K | .-. an, Ahr?'t?nil?e??iiig,
ci. Valsa?aa Bnaa? i-'.', vv. .1 aillsss '^17- i Putar
1"T, C-flflby A Hattrrli .'.., .1 11 'isih.r, M. lal I?
( hu? Drayfas, 40, M. TrarST, 115: (sir A Har?.-, 1 H li.
Iii: hi. II4.
j i .i. ohm-1. foe. IM, .i i .. t- ni BeiryDswa
ing. :??!?, PMsosk A I). Iii?. I!.-, II 1! Va'?fe, ,i_i C. V.
Hi'!!. 4li7
I-ron. In.?hnt?Jnhri BtaWaaBk, 'JOl.
Iroui I .in.?!??J. H.ii.ilt .i, te.- J. l'ongsr, '."Oil.
1 ion. Mu h. g in- ', A 1 isii. .- I li. Ki. i/!, r(. JOB.
I na N'? w Tant, ??e..rge li. Ilolcoml-e. iii, Juin C'?rtel.,
Irora Iowa?Th? t .?? Mm IW?
lilli "?WINK ii A UKI'I'.
I! re i ntl by l(?ilr?a<li. io wn ? Hii.|...ti Run Bsflnn\
I'?'.*. Km- Ita.'road. I.MI) bow Jerrey CsBtnl Kilima?),
(,nn into am
The live I,.?i* in..riet thu week rule? ? little |??tfrr Hun at
date of tatt reporr. The m rival? h?ve been vry light, hardly
nilli, tent to ?apply I'm retail Lrsde. '1!,? naiarket opcni thl?
n.-iriiiiag witu If iars on ??le. winda wurt ?li bought e?rly ist
ti*i. following range of prie? Ileavv and fit frntn Ile. to
ll|,., light ui.?I jtniiii-ssiue rate, StUBSIJ from l-ic. lo ile. ?
no -tiller? ni ?air.
-financial.
Hisatsu ?irric? or VVis.li.w, I.?su h I to Ho '.-: Vv h.l I
?T Sirw ?mi I. I? I ? I ??.. !
nOLDEBfl of the PIKBT MOkTUAUE BO.NDS
oftli?INI)IA.Nt ( KNTHAI. BAII.VVtY -OMI'AN V , Ililli |
d ,e ,.l. tl.e If dav ' I NllVKMII! It l.elt ?re re.ji.e.l. J !,, ! ,?,.1 I.?
en ..i 1.1 |? tia- li.ili may ed Al UI'MT ???-?'?. ? "" "ttIT I ?mt.
? lill til, li!?,'?.1,1 boadl il?:?lla' kl.ii
VV IVSLOW I.A.N.I.R. k Co.
O .TICK of MAVN'Alil? *\ TIKMANN, MIMMi
i M.IM.I MB A COBBI Mlkill IIKM!-Te Kata I'rtiltt,
S V. ?i ii ? -au I ? ii?, ('?',.r?a.. A...? ? .?? ( ..-Id a>,d .-,? - r Au.li...
?.(??re?. Miner I? Yuin,., p. , ui, -, I..' ?-., tenta A?-., k Sr. S ?sr?al
? ".-titiini rivet, te tl.e ?e, ??-. ,,| ir, ? ore--. Ira? .if i-.f! Iron ? n.der.
AllKKCY OF 111?; BOM vN l-OVN.
?li a- kal drej do .,: K,|j ?ia,au. Iildy lur drina it, |t t.lty pet
el-1'.?* cala, each
_JOHB H Ml II?VY. A,t'? ,-fH At. nt Ne IINsaanxl N V
? Bl TOIt ^ClItlT l>iri?T??M, I'Cllilllil VV?TKK l(??Tt, I "
N. W V... ? Jt, i 14 IK./ t
NOTICE ! ',!..;? p-i.ii thal I'lVK i'KK CliM'
I? ...ll) u i I l.e aildiil on ll.e l?t uay ed Au?.,?I i.rit ,,!, ?> iiri.iir!
i', -'r.ia. VV II klV'it. IV.t. I;.,?!,,,
\<>l I? 1.- MI (be COI ro.N.-i?! ti. ? ( (A l.\(.J<i\
i.? AM? LIAIS' HIS HAU lUi.Vll COMPani |.,.r..,'eed I,?
ti-"?'- I >. dur ? i' h. paid .a. i r< a-i.tati ?. ?t tl.e
ofl .- 1 tb? li.-i-i.ier ? ( ti ?? ( it? .-(n?. ?i.., , i i :. li n. ?i ,i, ?u,.
'I.) . I .' ? I " lill , I ? ? .,!,,? le,I da !? ilurilaS
IlllkWIibar 1. lUta?!, will L? paid wlisu al .? ?< tie II?, I ,1 Al ?ti??.
-Ba>Tah,Aaty t,that, ui.u. M ci.auk
___ _^___,__^-^-^__^^ < ity'I'r.iaiirer.
F'M'IAI--.. 1-...I1 ?I I'lVK Tllol 'BAND
I?'.1.1 Vi. ? WBBlatlMI ? ? -l,-ck*. len ml-.itti
llilreii lOluiativa wId bt poid i I I r > : Ire.t
'. I' WA Rui I Al-b,
H r -:i Na Iii ll,c.d?vi?y.
CK\i \ 111; 4 IN r ill.'.-?!' MOBTTjaOE tt??OH
ki . ii, Mildil klllUHJCRI RAIf.ttUAD (?.MI-AM VI ?
?r ?.I- i:.. ? i? -?. ?i p?i 11 .i y mi Maur?., Baal? at if.v.u,
M,?'U.I It? ,.,?1 ( aala<|aa?la.. I.??tr.? i**' Jura l,| I ,.,. lou,'..? ?Ofl j
' '*. Urn Im, ,?ry I .?I 'ti ? I ia ". I. j??r
'? ? ' "? .beads ?? rr.??le
'"'?'.'' ,...,? ,,,. ,,?j ,,, , ,,
W?? e?. . ,, ?bj <,?r i,e
I li? If I r'.ly ??tilba- iff!, na.it ?lill1-? ita ii, ,e, ?.nat... aid
Hie ti. uJ. m hf,.., |?? ?, ,irllM.,, ti-i ? ???!? ?d lad it i ,?'-'iL.??'.
'H' I gi..tut.UM la. ?I., Bill be ?ard n . i
leiiuiu? s i?s,| , , 170 i nie? . .ni. Is
ii- I ws Biala Hu? ?kereil ?? ii.? I ..lind... .
a .ii t!? I . :!.. !:. h d 'at !.. .?
./ tit .'!'.-.un '!iri f lu lli.l
.. -r ?b4 v ? ? ??
!?? ii, Li.jil, t-Mtii?! ?< '???' -I' "" .""'? wiiliii.t'
i m ?ni "- ??? ai.aa.ia aiaaaa^
* ' ?'ii,! ta pay l.a? i,l?(..' all ti, ? a?
? I - . I ? .B OH r Mil ? e?,' . ?
I li .'.,,'? LI . Wli'l itallXIa-?.
IA .Mut'?, nut fir ?y ait. Iii? I ?"* ?' ? ri ? a , I MUM .r' lui with
11. e* ?'?lea ? f y. , , . .. 1 I ar ..l-l.- I'??! PS itie II ti I r<i?da
k*?t to? But sr-1 ? ar a? i?spfli*n a s>u Oaa,an a (M la*
? asia a bettet Meeta ihr )tatii?l?r,
li..? i ? -,. . | i rf i , tod ?uJ..'J'it iii.1 U pr.Lc:
.
-'.1 ...? .?. -? . .' I I
_JA? COOK P. k Co
'p.AV i i.iv., i ki h ,'s ? Mi i s mci:
a i,*.:i /. ,, LONDON (?.*?'.?>?". t? UP-O PEABOOV
k ? o , ?,,,., ? ; , i, , , ;, , ? ' -- I .. I ) taal ti.
??/ST, ..?.?J ir l-ALM-i ii.li. '.??? AL0..1* ii I io..ai.ta
crYlIMI. PACIFIC . ?AD RA_E?_ID
' ' PAT
_.*?". . . '
'
?. . a '
AAH. :, . OBI "?'
_ ' !.. Kew Talk.
.?T bon
T"iil ' ?TIN OOL1 . Mort?
?
Ill ' . . I-. "?ew-Yo?k.
Hil, ? ttiirn.
I AM? WAKKAMs"
a LRTtB BY
BBAB Ii I '
i UI_EBJ is;; DBALEta ?N _*. ft I ' -VE*?
-
. wai i -,. ;;??? iroBB.
Ben data waa a ?m-r'-N?? ??.-?-?*?.,
I I* (IFI) V. |- Pi'
l.'o:: sM.i.- |?|;ii\i.w.iv AND .M'.M'.MU
: . ? I : li < ? ST
KAILROA " ? i.? it! li i Hi
..- li ?-.i?-, Al. u i .. .,.?.*?< I-,
ILL AT LOW lli.i -
? ? IT,
| i I, I i* ft* ,|.;n -, ??, ?, Y
?Jankin?j ftontei uni- Dank. ra.
VERMJLYE Se CO.,
; it WALL-sr..
BANKERS AND DEALERS
GOVEKoNMRN I' S'loi'KS
COMPOUND INTEREST NOTES,
IL^SIMi PIUCES.
. - . ? ..li, July '.I. |??il?t.
I'..I.'?'ed ?' ...
-
i
1' 40 i
?
\Oma
I
?'<
i
? I
It. I. I
?? : ? !.. i l. ?
? '
' ?? ?MU.,
:
,
r'l
'
ii , HI
I
l-l '
i"l ' 'I
IK?! I? j
|> \MiiMi BOCAE
JAY COOKE & CO.,
? ? ' n; it a u !. i-.i? * ? - - m m bet n
Mr I ?v .,. , .. . .? ? ., lltVBt [?r. ?-. Wei tr? l l.f.il
Bill-? ? I
iE-NMfmt norn-, or ALL I m
.
t ITtT'l ' . DM S9,
??rn
inM" i ;
Arel ? ? I. BONDS ti.)
' ?_-I i i i ? 11 ? i I
FISK _ BATCa
DANK! KH.
ti n BBAIIAUIT
U'l u.j ?IBU, A) MAB! El IATEI ALL DE CBI1 I
GOVERNMENT BBC-WriES.
kCCOBMSB aT BAMBI BABKEBI .??1 abaa ULitiVFD
cr. ' ? ? ?
?"V" < ?I.I.E. TION'S MAI", lill i.l'io'ii IT TUB INiTED
i iNADAJt
( _
_H. 7 NI NV--1.. . II
IV
I)
GWYNNE & DAY,
i-i i
I! ? .??! Bril on I
?
? -a . ?.
\.i! i s i'i;i?/ii Al ?\ ( ni..
i \.i-., , . i ? ?i-*,
Na I -. ?
??
f ?k? iioBX HANS UMAST?
AMI AM. ?, II
XOTII E IS ITEREBY GIVEN, i
.
' '. ."a" ??
\ I ? a ' '?? I ' '
I
?
'
' ? .
.. a - . ,i - ? . i ??. - a ' barro! . J . .
U, ... ' ?'!'?? ?1
' :
,, w i . . i, .
, ,i
NO1 ICE I*? IU'l.T.liiMIM '.. ittuCl ipter
??
( ti, ?f Nr. Kail
i '. .. -a Bum Ms
.
a ! ti rrrtfrr.
i . , ' ii . 1 ; ? .
I.tl.U, alf
? H ? , '
i. M Bl ill , I . it, I un m.
.-Iti? o? l?as i "i K HaSB I" rai tsust. ?
'..BIM I l.r II | ?
NniKT [fl Ml IMI'.Y fil. I S ian! t?. ('Imp.
LoaSS "II. La? a uf IPtta. tl.tl I!.?
d .li lbs
Hew-1 i? i?,i|!? -r'.-, i- ?t it ria |.?i'
.
? ir ?: Alba.?, fa ?i j??r. BaalbedBB
brrr f llei le t ll?r, a! ? r
.
tri,tr , a? ?'????' ? e tlrr. ..' .ed ? I
Baa shish ibal But bo pm ti ?i? I i???"i.'t
?li' li. ? I . I r ?
in Iba I ?. ,1 c1 Iba ' ?,,rii. ?re I. ?,t : ? I
JrlJ.l.iat.iiillrJ i, to Bl'lll -, l.f.lt. S ..rl.it. tain.t.
?TA?, lo? at? li? l?A?B I'trillTMKlT. j
A I. II. at Ipili If, IBB I
N'OTICE i- berrhj .? n n, nur oant toChaptei '_'-',
Lama at IBB, ima 4*_C Law? of li ?B, ti ?t .l.r drmlalbi ia la? i.
?i.-I ? ii - Ml ..? ?s I ?l ; MAKK ? . lad ,
t'.r i i-, ,,f s.., 1 k, win ka -ti ...ti .- : r t?. ? r - ...,
?tal l!r I..at,n; I),.,,?,??,. I .,., pr?.r.?u. ? ?! t: a Sill Milli;
STATU NATIONAL li ASK, U Ibr?'.ty ol A,oat. j fur an }t?c,
llterrof .?.I i. .- II -
I nr o?.i?t?i,.lia. rut ii?! e: a ??!? ? .?' Mr ?,'.l BsS_k i'"i?' he rrr
lri.t-d t. ?f f-o.i.l i. Iti ils tt Itl l.n. . I. ?Hil ?II
Lotr.nlal .(.lu, t , |.f4.ri.--?l I ?I ?r I ;,- . k ?,?n. tu tlltl.lt!
.1 r It I r tli H ?I?? I 'I ? ?" ? ' ? ? ? *' - ? ' ",r , ?, ?. |,,, ? ,?| ,,, ||,.
hatati al Ilia B?BSa?Ma. mnt '?'? ?bal I
_ i? U .-. ni i i.l It. ?? pertain I et
.?riir nr FIbW lima tis? llsrABTBKiT ?
Al n?M 4j ra .'I IW?.. f
N'OTICI i? herebr toron, puratunt t.? Chapter
Law? el ? , i .:- i ... .,? I al, ibu ihs i
asta i.? ?i t. ti.? N.-ai. Bank ra I r-T?rh. ? b'.ni
ittf ?aa? i.t o> lso*aa I ii ?i i? <? '.A Vat a, wtB M l-B Mi? d At
?AS !?T ?l.r r?..|?rrllltei drill uf t' ?? I? it'll! I?. l-r'nietll. all |. ? ?
Baa a ?i.r Balisai I a?asa ?M ' ??? ?>: i !.. ? i r ..i
Jtro.l iron. Hie di?? l?rr???l ?t ?I le.l li BIBSBtr.
In- ,ut?l.uJiuI i.r. ?linn, it.'.-. ?I Iii? ?.I biitk, nin.t hr nre
tri-eil ti tfi.-.ail ?t'lia ti? ?fat. 11 OB) ' Le di*, lirrrnf ml.,!
n ifswbM ?i ? ..' ? be ? ?se? ??- If? ",.? ; a . : , . i will...
ti r . ?. n.ii? ?preier.i ?,?1 ,??.. i aita? ?????? spa la* lund m lbs
I pwbHsadeB In tbai ?
A|, It Alt ?111 '? M *?! Ill l I.KI! Sliprrn triaient
i?TAI? l-l S?W VOUS II?.??? llrrtKTM.tNT. 1
AiKtHT. A| n . ' I : ?. I
N'?OTICE li licreiii- tgiran, pui iisol tu Chapter 9M,
I.tra ?f io ). I ?I IT". L?a ? ? I 1?. '. !' > la
ia...rd I . til? I l./.ti, Hint. ? l"t' lil a' . ,11 a. Iw ?Ir.l li, tiie.it/
.?? .*?? ?o? lerk. wt'l be SKI?! KM I- I? Al I'AI! I ? lb? S.iprr al. i dei t
I I ? H?B--H l',| irlio r?tl, ,in 1,1,-aelit ill i. it tie Nea? \ ark Mat?
Nilli,?I lilli?, ia tl.r i .!? " Aloalll. lui .11 ?.?Ii fiulU li.? alor
b, (roi, ?I,J net tlirrrtl'rl.
Ile < i lata?- io< r. ?,,'?: - ?i '?, at Ihs l?id biul una? ha pit
I?! ksO t.?'?rr.? I r "I I!, ail arar, fan. tlr .lil, rrr?f, titi ?!l
i, ?? , wMrb it ?li n ?t b' (orewi.trrl fra leoeruptan a ?I psjaaB
?r.ll .?l ?b?. til. r li? ? .|? ibrtl ni" I? fS? t br t rUr,? UJiOU 1er falld
lu . r baii.l. ol ti.? ??? ???nt.lrii.lre. lar t? ,< - iib -r
A|<I9-la_-fn .. li r?4 ?II' V he It. "- p> ilnlnalrat
BasbD iuiiiii. At?tat ? i> i
rpHE HANK ,.t POEI BYRON. Port Brron,
A (?yi ?li . i,|). h?. li I? ?I.? li rd ,, i - , lb, ? a ,,?(, ,. | ||.
ifrpelal ,r ?t ??! ii'..-KnKli .?. i " BsBketa.Ka.il Mr ??? .i , li lbs
I it - it Nrw York, a? A BSBtl !. r i' >? . . i , ... ? . t
nutt, tarrtlir will ll'ti'-l ? ?fl'r B~p n,li!.rut ol Tit- I tOt??0
Nl'i'B.I H?l.l In tltr CitTt.l Sr? ??,. ?I ,. .- b4 ,;r?.-? Ir I.? li ?
?rt riif.tril * la ? ' t" ?i ariut li? ?ever e ae!? nli'llltt . Iluer|?..i n?|
Hail?. I,?uki i? ?..m..i?i. a?.J Indi? ! - I.,,.,-. t . . .1 *,.,
II ?. li ?1 li 1 I I It. ? i-prrtBlrl .!. ?
Oll'lClCI't? f-oticco
Drnr? of Til? lii.iio'i t ?NTsit IAlUBBABrsVABI (
S??v l??ui 1 li IT I '- i
\T a MKI'TIM; ol the lli?\i:i??'l UIUECTOKfl
of l! ?I ?MSPSBl I II .1 a?! a it ?rta
kfallKl I. Tka s P.VI'.r.M11* riVI IS R ??KNTin.-fl I e -f
1. irii. e-.t ??i 1 |.,.l"i ti? l-tdi? ?f tufeil . nt, t.rtle I. I?l?r.
a: .? f 1 |.. .1.' 1 ". ir. :? li lit Pi lil I I. li I t., lad thal
I i I?! -fa- li,,?,I? In
??i. be M da) .?I Ana.-I THOMAS I*.. I'? Al. M II Ir?.
HBOADWAT DiPI'R.VNCE ('??MI'WV,
- Ultu,' nu Al j,,!,- m ?ma.
? ?ni u. .?_i??i nut?
I*1 U'l.'* . S4I8I7
Tllllii \ M l-l I'll 1 IO NI? -'II- li.? I'd ..f |ir?.!.,i. I. ra .'?
risra-sa 1 ' I U'l .Mi -.1 I IS 1 IKIt I I SI, I oa Oom
'?uTllBli ei I til, JoaTliila nu ?lal ?liri .'i-f . I
.1, 111, ti RAI. Sr, ret? .
C^OMi.M.M vi. JNSI 1,'AM'i; COMPANY.
> ,? lui IDC IA UM '. *l
Nr? loma J li !.' '
Ihrdirret.r.nf i ,?< .,- ri ? I ?vii n ?1 ?? 1. I t , lui 11'I.M) uf
1 Hllt'l! 1 ? ' ? .1 ' i'I' I? I i li ? , s ,
>!".: Ihr 1 B,:.?ii. r. ?Mr'. ? - . ?? ! ri. :,; will "li laie
tri . I| ??- m in?
I? ? I ?'? 111.. Cao ? '. a bua.lir?? , kail 1, np I.? rl.it Wail I? uaarj
??it Ua.'ioibnlUr,.
?I.???
?a i | -ii DIVIDEND
f. i i - mi ine-.t In f.l
M lill' I -I II) IS I m
wiffi m prr ra?,! intr ?at k1 c r a I ijsb I I ?; ?t IO.
?i "
a < ash itrTT.ir.ar nu ?m"h or ?ii ckr < rsr
. ? l.v lui ll.r )?..? . I ' "J. i ?4 ?lad l?.l ' ',1J
a . . |
tnwmaat hooka n ba stead I Ml kleptsabes
tt?o
? ?I '. IS |?! n t ; Nr w.U t?a f_d
: .'
..I.l.,.-. , .
k1. U laAMT.&l \. V lirl.dlt
a |?at ? '.?-?, vr .tai-,.
(iFV?iai?r (rirster ? i?nr?-n.-iTi niaaoin ?-*..?., 1
. I flVCtatBB, ?I . Jol? J?. ISiC. I
A DIVIDEND d4 FOI H PER < ENT I i
I ?-li eil fra ? of la *.
f-jin-B ? ? ra n I'?' .Sew V , r? 11 oki will ba
? l. Tit
I y order
'.. I*, i . ? '.' ...?-.rea.
I ?in ?. ? tus l i is ii. .v Ms? LaioassCI io?rt?T, I
DIVIDEND.?A DIVIDEND of* FIVE (5) PER
? |. . .. I ka
?! r I).. ?
f..?..el -?? ' I ?io
_I'!''- r <? '?"?_
I i
i.rriCK He II i lunn? mi'-vat. 1
DIVIDEND.?ThisCompany ha d-clareda?
IlIVIDl .ii ?I FIVE l-l "it i ? is tia lil
r i ?-.LLUV\?, Ssc-reta-y.
New-Vork. Jaly li. U____
Dl\ ID-Sft."?Tho PETER COOPEE FIRE IN
SURA NCI i '.vsv bivi ti .lu? ! ? teal isooil PIM
, ? ' '
l.t .!?y , if A ... it ri.t. ? ,?u.'..-book. ??? lil li? . I ..r.? I., in B 'ii to
31.1 m.: it. :,,?:.,. _vv'.i TT I
lavis?, -ati'.i,i ?a?nrci, ?'
DIVIDEND.? On ??;.', alfer MONDAY, J f 16,
' re .? I laid ? lil I -.'?:.-? i?I
?inu.l., f b|X ina) HVIl pan",; tar ttnflm.
-a Lan? open J .?. ,toJ
?el-rkp. na. IV ALI! KW. < ,,N? KLJN, ?' ? '?
IBILI I.. Pi | ___
1 ?OMI: I?BI KAMI. COMPANY,
AL ."( . Ii5 BroaJv, ay, ?. V, ! l'y 2!
ti.Bfl.BBO.QH 00
A-.-Kl-, Jl I i I i- . 8?M0?0B0 00
L' vi.ti.irir.-?. IBB-Bfl IB
The I I ?.j ti??? Ih.? .I?y de.' rr!.iM VU
a.nm'al DIVIDi N0 Off Ki vi: ri.n CBBT, fce?fOetonMnl
l?, ps* ? th JOHN M? ,r.li. .?. -
TiVl.aYIY-1 11 III DIVIDEND.
I OPriCB OB THI
MlillCAN I II.Ii FLUE INM'KANC!', ?'c?
I lili i I, "vow iv M vv v
The I' I IV It., - rURS ha.? Hal. Ja) ?le. i.it-.l ? ?I'M!
ANNUAL ?"'. : ID ol POl n i, r? It Ooraro
?i.et.l t.i
VVM A AMI I ?-I'N, Pe- ? ?
UrtlCSOl .ilMUi.l.l i.'.'.'lilHI COSPABT s0.' "l'i T j
NSW '? ' ii i n
I-* 11 r. Boan] of Di rec tort have ti iDav tjeelered
IL I'. ?II'I- NI), i ri', i 15) PI li CENT I sy
i.a,-iiii:,. ?',
, -i-Bs.-r. .'?'. ' . >. -I J li
rpWENTY-1 i-l DIVIDEND.?A DIVIDEND of
?L m ????., ? a CKNT km ti..? dsv kera . ?? I r-.l fraaet Oera*
ri.ment lu ,.,? , .?lain,i,t. UKO. VI..,. K tr.if.ru.
??.II? l'l\ 11 ?INI? ? I io NIAGARA INSI KV MT.
?>-?t? .?? d-.l.r. I 1 - c1
PIVI I-. i, ?l -i f..? ? I u? la-.le cit.ral far MONDAY, Iht
Mab In? 1* N'/l.lAN. fecretafy.
'? :. -' i ? I iy II MM
BftBiBgf lining.
NEW-YOKE SAVINGS BANK I . ti ave.? cor'
a l-.p.t.l
?' .? I.
II II. I ! .11 ' A ' < .... I I'
__i.ai_._l fur I??ittfBB illili.
AN IMPORTANT INVENTION.?A gentleman
/\ ? fa.r til?
" r .1 . . ... J -. . A
'Mrs! i.
/ i'H\ II;. IjT?KE " ?' lea . ? rocs
Ki (li* UOOUB MI a la than .i.-ry.
..i .1 . n? I lbsl ' -t . ? ? .1 Pat?
?
rp,lie lila el : I I
'?'-'- L
rx>I. . ,i I - I i.\-i , STOCK and HMii
I i ,??...;.., : I IK 'the L. .1 itMi.tt lu ?I.?
?Hy. A.l't.-? v. ii i ? '
| Alt'i.i: I'M TU MILL WANTED.?A Mill
li i...!. ra ia it v. ? ?.-- ? i ? i ? pad vi.
.
- - '? r
All,. . I . ti i a ? ' 7 ? '?? . rk.
MAN! i-vi ' i KING I MAI HIM'.-.-licr for
? ?
|.,l?.l
". ' -
r I
C
' ' . ' ? a '
I belt ' ? 'a ' I .'?
li
1 Ila! I ?
I ftaew-| i - 1 Rsdw.y tot of. saw.
.
,
y .- ,r , .r.-.? M.v.-.i , - :
_
II.VKIM.K W AMI.I?.? \ (.? ii'..in.t-i
el.? ... ! t, ? v- :
, ? . COMM!
.
t.. T .
ROLL1NO-MILL near PI ii for SALE.?
' .i. I? for Naval
VV rk?. V.llr'.al' vv KARMI
C'?>.l ii* lil '"' ?-O.t1-?-.?To .i partv w ?
'i> Zi l.i til\9 ,
. . ?. -, , . ?:
?ilnat'.ono ?Junte??.riituifca.
! r|*ii PUBLISHERS.?A F? male i
I V'. ? : I at ? v f ?! hit ? i. Ad
-
VM v?BI !.' ,, ,
. ,..- , I v, . RK. Se , ii Ula.
I ?. j- : ? ? ,. ..r.
?wa*a>aiaaa__BBaflMaafla^flflHaBM_Mfla-Bi>xa-Bia->.iaBaBaaa
5.ttll1t!01l3 t?iIltU'?l??ll'l.CB.
4 MUNG M IN w\v* I? , - VSSIST.
?X ANT Bl .1 I! UK. -'ALI'? IS . r
. - -?r?
if o ?..i. .' r . ... .:. A.. . e ? I. VV , l , 1;.| . . .? . r
_
t young MvN i -:.. i:\iri.cvMiiNr.i i*or?
. \ . . . r n? e. Alii... JA.HK-, I lil)?ll
11 ... , s
VU?LOKED man wants a aitumion a- COA! ii
Ma . i . r ? :...' )U.r.. v
? r two day?, J .-. ? ? ii...-,- N V._
Sill AT??N w -?TED?By a rnncctabl- M
?li'-? ?I?, ii e it? Resta lia. i . -. ? r- < i;>ei., n ?
? r?a V II . . ( I , Tri! ne ni! , i
SITUATION vv AM I li?Hy a French
a , . " .!' year? ?'.J l.ivv.i'i !.*??;
iaw-Vork I i i f- r ???ra K'orlei'i*s ty .! cb.ry ?id
..1.1 Jon ii k1 |? ?? >i
r.?|ie t. . ? .l.-nfia.e, t. I |ie ? ?.tiny;
V: |,l? * , A 1. !?' l( ?". I ' C.
S , I- IV ?? ? . IBlltl ?ve?, :.?.? Volk.
IITANTED?Bv n YOUNG MAN. 30 yean, hu?
tt ,. ? TI Vi K'N tamper,
ii te, .1 i .?? t e ? ?.i ? I a, : te I?-!." -i..!? r? -. .? i lilla .rr ? . f . k
r.a:l?. .riiia..? ilairy wotk sa?! (?rum? ta al .ta br ..eli??, t...ti?|.|
?J.l?r I . ?' ? l-r- ol li e I i,.'.- I ?Itte?; M. |uoJ r?|.-rrB?r. Adilias?
f. f*.allan .... lil, M>. .- . '
\\TANTED-B? a GARDENER, a SITUATIONS
? V ,,i ,| r.i ?g :. e, karl .-?..lei n? . n,,t p,n ,.r Is ti ? run o! the
, I ,at-.l ?i,te. .l,...i . ItooNo. 110. 1'r.l. :.. Ott: a.
, 117ANTED?By a footig .Man, a ait-atioB m
, TV VVVlil': ., ,! .., I III,!, till i.b)e linn lo t!,? eennlrv , c?ll
It hil prrtrul t.i p!,y. r?, Ne. ?ii i ,f . ,?,?. Il?t ?.i ,-ity
"
, IVANTE1-?EMPLOYMENT l>v a C1 VII- ENGI?
II M.i I! . .'i ,-:..? .1 I'll Vl'il I'.?'! VS. I. well up I 1.
i tsalwat? 11 ?? be t el, i? oat tiran if reaalnd. Ad,lte?i P. ?J.
I lll.Hrf -. I. ..'.?'.
|17ANTED?A SITUATION ina Floor and FV
vT ei ) r, :?? I rt ;t ?:.e. l.y b Tonnt t , ??.,!, ?ml
w11, ti n he.t ,? .-.ii. tiela ? ii.-... Ad.Hi .? 8, I., r ,
It. i '-a . IM N V I- ?I __
UrANTED?Bj h Yonna Maa ef aone eiperiaaoi
in tie b-itafli?. ? .?ITI'AIION i. ttarh at S-I-.
w!.'ile.i!e B. ..r ?i, I ?I,.... 1 ...,,,. i ,,,. I. itst? ,,, ,, , ,j rel.ie'.i'?!.
A.l.lr-a. (. I . VV. Se.... Pa?! Hi.,*._
1
ii ?. i aeotisa en ?, o,.nt nf ti,? l,e.,i|'i , i bbf?aMy . sa Irritandi
? . ,-' ! . r.. r i. e. tr I h l:!i laylii? our gi a.ndl. raiiillrij
Vitiit?, At t." ; ?.,'.1 tata a resi.nisl.ly ' tritv iilary in ? pie?.?.a
".ni, ran-rlT? ?.- ?!. : .iy t.f-iei. -.. Aalia.a CIVIL L.SUi
Hf.y I!, B... N< .1 i ? ..... ii.
Ui ANTED?A ..-iitli-intin cn (lloved fur nvera
? ? I II e ' mell ( elllalB-:.-. in II ? Stile. I. ?.li?, ti
Gap i-DaHtCt..
\ GENTS WANTED.?Wanted ia every rannte
hill .!..-- v.". - t. .,!.???., f, - I.ttirfi.1,11 law ant,ia? ol' Hie
? l>) ATlMir-D ni' I IKCOLN, i tin ?d?> i /
darndbptbeP - ? Uki lad "-!?r diitiaguiMad pa?
ton? piri'iiton ti,it ni o, , a?n>i. Ail! n ? ?it! Hump.
urn. i- ?Irin t 1'i.tnnT
_ P. II. H..i N... U6, VV ??l,iii?t,iu. Ii. c.
I III-'. INSURANCE AGENTS W?_NTED for
I J i . ? . f s.v. . ?.iii. MB t Bart el ii ? I u: -.I Su.te?. by s
I-? l-i ..? '..... tuinat,.., sd?.B?ur* tea e>.t ?ml iinurer.
A "r. .? ?.ti. ,.-:. e r? Lilt. I'UMl'A.NV. Boa N . 1,1*1, New
V -r! City.
UrANTED? Ar,-i?.?.l.i.?r- otSTENOGRAPHERt*
lorie werk. '.; i ?' t nil ?tie I ' v. iiiniy h r!. ka write?
per ii a i .te, itaI . . II n-:..?li. "i |.?i taalltantl Hurd-. Addie.! b) lellrf
uiily. DI.AS" .-?' 77 lilliitu ;i.ne. _
\V\Mlli-A ?TRAVELING AGENT, fin the!
V I ..leaf vv I ?.IL l'A IM.?, COLORO, B? ie,r !... ?
ei, e MB it lan i. e ii.al- ? I li, ..1, v ?, ,pi ,n a ,1 in la. ln.e , f
i l'..|"ll. 'I' | .a p. !.-?! p.1.011. wn!. _.;e ?up ?.ulan o u I beril
i?! r*- m , "iii i-.-t i h li ! i ;-..,'. ? .ti fit ire tirn?!?-.'! of an liter.-?
s li,-.,,.-.,.. 1? i,, vv i ?? Le? i VV, ik>," ?iiritrr . f Tweet] .?. and
.1 I - ?t-. I', lil.'e |l II.
WANTED?Mea ivi-hinjt t?? ?-ii>.*ii.ire m ? pleasant
? a-?-- ..va., lit i'aiiie? |?li t 1 i i
Wet h di .1?- ? i .1 ....i I - r-ti.t tie ??tv Ti.?
rill-.i! a ,,?.i e ' i. :".,, ?.'.'? t.. ?f. is), ?nu ji??a ! ia. ?a-uto ir VI per
d?y. Coll al Ko. II Couitlsndt ?t CCSiUMU h WIN?
117ANTED?An lim .-at, Indnatziona, married Man?
vv wit] i ??! i" e ti,ii- two c!, I tren, to t..k 0 ,.!.:.i<e , f i p'ara of
?1? ice? in VVe?'c! e?ter ( oi try ??d'- mike 11_ .,? f ,? er.Hy ,.??,
lal Ne.? a I . : ! Hitli TSjBli'.le ?arden
iLg in.l the ure el ? lior?.* MM cn n,nk net ?;|l> ' ' " '
a e wall if? saunt! lad. . ;tl .-r u I e ?i, , I n d who if
w illili? t.. h ..ii ... . a all to -'?-a tai a ftad I .?? la Bala.
A.I li ?. li ? Ne I ii 'I I., nu? . ii,.,, i ? ui iei,r,.i,cB, tnJ .t?.ii'l
Coot ana Xcnii?.
I 08T CERTIFICATE of M silAltF..*- Ol ?CK?
BJ .ill.Vklt MININO ( ? s t "Imm? of J BsflBaSflfl lieury.
I r . .1 r I .- I e a'. | ; . I ?I 'cr Hi . pIsBM rrturB Iii? tau.? to
( li MARVIN A ( o Ho i:v\, i,rai.?.. N. V._
$".<WWI BEW vin- ?STOLEN fr.m the aaft <*f
* Until r ii ,, ila! ?m, IB Mitt??( ?a the alfa! al
J,, ? i UM e ;'i?*' la laaylh? ?!'?? rBw.r.l ft n.? r?, on ry
i a I ila m, a ??- ?u ! i arli ? . oflh? |.i.., - ?
eng ititi u a?.'. ., 11?. m* L otu. ti. ouuUiNii.
tUal Catate tor Cale.
C W. in* m hi? r.
?a?? -?state and LOab pr.oRrn,
_ s 1 . ? ?I .*:i.? <*? Ii "... it _
t ?,uM?|||V; l.'.\K(i.*?P- tu re? re?,*,
?\. T?rr7trr?Tii; v.. w on'rptited: b'ii.'.lif.f? r-pi-f?; nBeret ?if
ID? '..,.? . .., | ,,t plaeoi ittisartivs pin.? at Uie ?u,
K?l.rr of tlo tbovi'Mi. be taold at I.? ' ?
_ _ J AQl"K.e. Wo. ttk Be???tw_r,
Al I? ?V?Nl'.'Nif l'Al.'M??.
t-trfe tnd thriT'n? trf'l.ment. rf Vier'iivl : ml'! e .irria %
? i?* -n "i I-. ii?_-ipbia op ratfraaS. Ki. I; ? | . .a
?aar? copa: ??.?nty acrr irvrti, at BM per ?cr?, ps.tabJa w.ti ,
*"??> I ? n ? at?? ? ? . .{ r la mt li . ria ???..'? , a,
tn.i n.iiioif l_itf?Tr_a,i?. A Pitt?
i.i.,.i_. Vinel?,.!, i.t-.haia,?,..^ N.J. J.t'irn ta.wrrrd. ('???tra
"?foi???tiian wul be u-ra* frr_ l'on lo-jtrt ?J
Solon loit l ?1 .4..?.-/i-?r.U Vditorof rif It,lo.,., ?tiiorujut lim
,?.<-. alt traps ?? an ..'r?,i _rv_ pontion ami ,??'.! A
n fur ttraianl farming |A_ um know ty IA.? lu? uj Vi*
Wittern P ra tri,?._ ** m ^
APPLY at No. ?? I ??TvTl.ir SIAM.IW
DA*, iJtKAI.-aiA'tLCIKlULJUl. Mail.d ra? ,r c??i.._,
uri IO "? 4-_
BELHON1 ' II Alola for SALE on ? I fflTsi \ ? '
' .-, .'., -,t J I? i . ? I Nonata ?
" f "?I par ? ?ir?. ?ddirtf J-LiWARI? liOLLAND, Mao-taJ
k1 m? i i" r'T S I __________________ ______
t'AM TENNESSEE. ? ?i
J ttt\ -SaLK li ?J
bel fruit Urn? la ?l,e M?:?l I?i?e orr Saldi ii i* . Uara?
. ?I t'.a flata
fair, at NaahTiiir, pi.orfo 136; I MS it IIS
nur?? T, tnJ ? t.i-iTj rr??p o'f-?iit on tiir o-rl
Tervlrrrl |?rtep?rt rlrhp-ilrleifoodlinpr?? ' ?I
- , ir ? .'"i.? ?! ? i, 1
ti !??. nr?. i ??? I
I* ! ,- t
.lar?? N V j
I.WIl'M FOR SALE? Sa',"!"' -?.VU li-'f wl,,. ft
li 1..T9 ben pot In |>?rfi' t e.?l?r ?tar-d Hil -tUrl-e-i i' ?j
bimi ire ritmiiv? ?ad l rjtrrllrnt '"d-r. II- .-???? ?? t
r,e ?iii i_i baa-iU. Inr til ? 1
| ; ... I : ? ? "t ?' M? '. -
latmrf. Al.e t,.rr.? f?rsi??i. fie e?_t b?_ ?I ina ll.u??i. ??J?.
?nulli bl Alb.u?,. ti?il I?-, m- t Al>;>!? '.? a
F i O. \?. 11 LOBT.Wo. IM toy, r ?t. "
l,\\I?M ?for BALK.?A -_?'il PAk"M, eontainiBB ?? '?*
I ?rrr?. w.t'i." irr?.? tin?l?r rn?tl?rt??on i??l ."' <?i"?'?l I ' ?
le- i. ?frrrd for BAU ? np. Tbei '- ? M twt -" ' _
I .-arl lal. ? r ??tt?r. ? I l'y "I . .'< ?.t'l ????"I ' '"-? ?4
. ? . , ii
itr?, ?lil I'lrlltV of ?'n.'l Inila. TI? I nu I? ?io? ? ? I I Bl "''_
?Outll tf l> Mi li.-I: eil. UM . r ? : l'OlUll] 1 ' _
tuaan ol Klh ..lim? ia ?i'uaud (
' r . r,.li.,4ii, IM Bal*? I.? ''li of Cllt , ?fl ?t !'? p? !?">l
-. .1 ! Tr re IK -I ?h? "I ' ' ','
- I, ..I . Kor f rtb-r [*! i lira !?i?i"ir? ? I I*, a
HAMDEB, ?it K:r.u,?.?o?, U. 01 I). I. UM AM?, M i*
prrn ?-r._
.Mu SALE?On Staten Island, n? ir the wat? r ..ral
i .. ! ?. i? le. ? ; ir .?ian? ?r?i. .?
S?
r .'
?ap r im-rditfeiT. to CLINTON
ii^in ti,ni"?e r. td fr m NmhtUIe to htioi
w 1 ? r -o I st s ar?tt b,r.ril*i tor ca?h
1
Klt.i.fv I? RailrSS- Dtp f lili! ' '* ?
'? i, ni ;. -1 at i. two m
I ci.i'iiiii
?'
DAY. HklMl.N'-i o. No. Ill i:*-,>..*t??. K4?
. ?I'r ., -
. ad ita ?. iirltr f , ?'??. I? lad bet ??.?<?
... ?
' L? t? i'Mot?? *?-?'? a ? i taps aad mu ?is
tppiyto.l. J')i K.SKV..:-.?? ?lu.?-ol.
I*,ii: BALE "? CO Bl M'?.. i COI MU,
I RESID? MP. and I ? ? ?
?1 ? ue c, .i*?:i.iii| .'? ??
2
tat. KdfimN. ?.
FOB BALE, "ii reasonable I .RM ? I :>"??
? r I li I? ? ii? v
i'? .??? r*r ?taiuo!? spay tes*.CHAPuUTY,Bal Kitti? I I ,
____________
??Mi. BALE??? tb. IteautifnFat.ii healthr * ?
I . f f.t., - r. '?.. fr ??- N. V.. tie har.dton? Ill -i' I
f rrortly c??-niiil knd 0"-?iiJ'?-d by ?I?-II ti. R. B. VuVaii
I . ?? V ?Tra ,
? ii i ?to M. P. VMii.li. eiq ? li ?? ? i M h ,
i , ? , . ? '?',.. ,1 LIARl w.-K.? eatha p ?.
I I1MII.V 1*1.??1 ?l <'ll\ I. EAItMB near Homer
I. ? ?ii - Y id M.J.-.i' ' KB
I FIRMS in .If?! t?vk .tllej? Sai.t ,-. .n0 >' 't?o
(? a--..?. All ? i??, ali r'.i.r?, l'an toft ?nt M-Ms. ,.
I IQi i So tat Yreiiwiy '
ARYLAND FABJ18 on the EAStEItN BIIORfl
? i?. Hi? ill? ? i.r Mtrr'tnd a .1 ' , I?
?. y w? rk? .1 ?. A
trod n ?rltlOk
? ? OOLDeBOltOI '?II V ?HALL Karten Md.
M
Xi l ii.M i i.A.-?.*? Brown Btone liol's i s -i
Teil Prr pertj I tti r? t|
i home ?lib I liar, ? u.y>?\ t i.
'? '..:? - ? '
REAL T-1 Ml. ..Ml LOAN *'i I UM. ?i
W I L L I i M A . ? 'Jil,
Va, i i'ist n.
!"?''- -T ?>re??L ?'..S
Ama ?Mb r of li, ra
?
ri'v. ?i !, ??? , ?j at No -, | ? ? to ?
I ? I U-d Wl.f.
? i I . law s, No. iif
:
?l'>*. "..Iii -TU R??-isTi .:.' i:
*i?kmi t,t>\ IM?
K-t
a,
?.a
ijonccs nn. iTiinno Ulamcb.
\tr INTED?A fir I I Bl 0WNKT05EHo?b?.
' V I ; ,tav?,a
. kvei ii
? MiL ?V I I a
UMNir.i' ?-" ' -i ci >;i).\!;:i:s-w..i ^
it otu . ,o,,, .J
III
IVANTI I) I" l.'I.M -I . . I
? v e ?!???
ral . I . - - . I a, f
? ? <? .. m
? ' -
? la? lina .*? > J
lyA.VI IH ro liM ' : . ? r ir-ra
? LO.- i - I ; >i. ?.ian .?.??
<:.'.? I. .-...., '.'. ?J
?a*????t-viwm^???B?_-a____?________a a.?a r?.,??ita a????a*>
Co Cet
*l"n LET?Tbe ii.'?'?-tm-, D ?'. HOI SE N". vi*
1 \? ? ? T | ? - ? i. non a
? rill I -li B r, S . .* to.m
rr< 1.1.1-1... 1 i l.M.-lll I? kOOMU (latfB
I .-. "" I I ? ? I . .'.. r
i i ? njnnnBBBBBBBBBJ
?onr? ano {.ooms. ?
UOARDWANTEDbraOEKT] _t_I t? ndWIFTP
?Aawsa ... ?t ?: .?? lera-, li?..ii' ', I? (..-ti. Addirao
. I! , "? 41 N. l . II
r|*H 1,1 l??nt. 1'ihim*?, e.i.i, '.iiiiii feet, with am
I ? sBtraaFsia ? A Laibes, l..oi?. i? - e?t W.-4
! 'ii na t.i 1 lii.lr.,,, , .__.?,. Apt.ly to P. 4 . IIAKllJl.lH, le??
ef ii.ri.iT .. ? i tb t ., li
WAMI.I?, I.- .i yi.iif'. mau?A fit?ill R?OlC
?ruh I4r< ?of .r ,.o hT p'tii Kotri, . ?:' pri?a'r ft?, l'y p a?
f.i e!. tddrv?. ?ttatb . . _?? , BOAH-?, b.4S
No. ?r.' Till in.-l'rri.r
U'A.MKl' ? Au uii'uii?-ilii'il KOl)U_?iF__sF:"
mi *. i ' i ? an .- r ,, ? Maa la Iir??--v ? i mi alba trrrr,
or out of Ht ?d? _y. b?. ? a ,a .t . uti!, ?e., e i?'.?..,?. ??? 'ain.le?
l.r-J li ?... rr 1.? t li . t ? ,.. _,.._?,,' . 'Jir.l A. B.? TIM SB
I the. . _
????----??* *-----?_
Saminci Uct.eata.
Vji M'.llii; BOARD in ?i I'..,.1.1,1, ?Ury Joo-lsfriB
ij lI.AK-r? lllLL, .""taiiifai.. tonn. . ,?_ ,? \\ ?. <j Hot Nr
.'?J St.i, 'or,! Tai . . _
QEAtJlDE, WAU il"Yl??o-7 WE.*-:i i;i.LY. li. l",
k_l ll.i r u.ila-, Ka.t of Si ni'ifton. Cotis.
I'lil'tl'liiS HOI ' '
rintaaaa Boa IIseos sot lt?w Tan?iata firti?^?j laasflB
n,e,i?io?i? il|? ii tram ti e 11 tide of June to Oitobrr I. I
to at? 11 li. 1 1'. .'t. far its tina ?ra ti:. ?01 id; Ii.iiliif. tnd ?.(Mila
i-tr. i? ..at ?:itp.?-r?l on t!?e abels CSSSta I: i? I. cetlible by Noa,
*i ofk LH'I Siaina.tr-, ???ritiiiootti tnd iii .'rin.'?...?i itidnii-oiariie
B?. ?i- f w ti ?IV *?l ??rr Lin? Rti roi?! Stet.i m ?i d till boat* ena
nrct witbal fra i??at St??t? it."?t t r U at-li Kill. Ad Je?.,
A. B I'l-l.tl'TilN .'. lo. Mntrrlr K. I.. _r_ti? loy ?
_Aller July 1 fut* l?giir tdji ,i_ fin -?too, ???a,
rflHE U01 SI-KING?**. lUh Cnuntv, \1r_1u1_
1 taki>y "IIIUMi b 1*1 rssaia?iB Than Baa tata
i. >e pawn ra, froa, a 1 ft a kail iM sis boh oprnrA'ua
Ila rr ej-t.o.i <?! rWt-T?, . I.r I!,,-,., ai.1 ? ?' ina h??e brett rep?.rr?l.
i ?'-.: i? ' ri ?.:.'J. ?it rr'v. ?? mi nar bods, baddiui. lab??
warr and 'linn: ..**?. Ti,a P.itbii f la?. Iiilrlhaie bean lacrftatcajUrrai
f, M.
These Sn* i n I iTr r?e?n atti ?id (?totiK't k mm fnt ?h? patt hil
I'MturT. and ht?r brear ?.. sbSBIod I." ti ? a IO of R he ???_>_??a,
O.iut, Ui?ri..r. ? ? ?I.r Lue . .-?ia KUdd-r ?ti* Womb, l'arily???.
Ili.rrlr., D?.i?rpai, A . Al
! r lurtli-r 1 ?ioiiiI-iuji. t lairr.i the proprirt,r?. The p!?e? ?'H ft?
rri.derea! ?urvti?? l |? ri. re ??-k?ri ?? wrl! ., .?? -.BVtlteV. Al??
Hand of Mitair 1-1.. Iran *iii_.i-! :. i tie ?-,,.:. 11 r.-e ?rr re tfto
pliMBlsrgeRal. Roui.., 1? laid Saleoa, Tri Pla A Bay, 1st, be.
J. A. Va ? I.I .So. Mt-tfr??
ja?s?K. wi:?ia?. y. Y. Ht. I- 1?. a. ,.
fTI IBU lilir.l I Oa_ ?KAKH J 'le. _?. '
?HPHE 8TET8ON liol HE is noa <i|.?'ii tor tin IB*
? root'tio lall II of i'te.a. ROOtB Can b, ?t I irr.l ,an tppiratloB M
the A?tor Ho .?r. Sr?? 1 ort, 01 bj tr n ?(? o . ? ri to Li?fli ! ??ob
BTK 1M)N, Jr. kCo.
? i i i ? si -i ia
_)-tii_.
ATLANTIC ( TIT. N. J.?The IMll'I? 11 MKS
?UTKL I? i.e>? open Ir Iii. tenon A u.i. ...Jal.au- fot ???
lurtt*. Doswarthi li.ul la ait-,J pam
_?l?iU.-ak Will ?.Pl?KR. Prop,,.tor__
ISLAM? liol BE, Bellovi Kalk, Yanatnt?a.
MHS ??I'l-S ',? t '.. , , ' ' -??rr I'ltBata. ? t
? . . .!..-. 11 ?ti. ?, ,rt t i'.r c ,, r, , t ? lay MB KI ?
ir.nu Nrn V.o.i, OS ti:? n.o?t di e. *. ro | ?o the Wl a V. ?ni? io
_ l'HAkaLKHTOWN? Vi-mirtai
WAIL HOUSE. WI LU A MS M RGH, L. I.?
TV ?)lf?ra I nr? nt ?iel ? on ??? '?? ? ? ''' i ** ? ti } ?.?*??..
I .? ?it. n JO ininute? oT liroadwa?. Ne? lort lit;. Apt-j Sa
' '.i italy._
TVl> T0UBI8T8 TOB IRELAND.
I .Hit UI..MACK S \ .( ill.IA l UTI?..
? (IRK.
Tbil IIOIT L f f el ttlidr ,-o:_f ?itCU? ? ?'? ?Hoto., I. BBS *? ok
U""t_"rtH.'*'.in Iml.nd. ?..?_ ,_,_._-.
VI.Ko,,' lu?? a.-e tale '?? ' *'?**? by ti.? Hot*. Porttri mmntmmW
?n lb? ?rti??: of.'-"'?** ?'? <*"?' *'? wa
_ Trneit-. perdu. _
at'.\*?K MAV, nr.at.
PLtint ? I iioiir.' rde fror PI i ..lel|.l.l? lil? .id? ubled!y Iht br?b
be,? li o?. 'I.r Allant e I ?tat i? r Isa llalhmr.
Hi? t?o (?ni' .. t. liai?:? tre
CDNOHI SS 11 M.T.,
(willi ?Ciotniuodtliant for '.'?'.'?? O _
' y. . 'M, rr^prVtor.
COLUMBIA lim i .
?.tb.ciou..,..d.i.,,._t,??'?;.r,'.?;-,. p.,.M??
^otac-a, Ctirriagcj, Srt.
CABRI tOl 8 DAM tOED?ii ?ile- ?? ?_ n?
tia it ? - *
iuiKti,:?^,!,'?????!!?!'?? ? ?*.'??? '" sas*Baa?

xml | txt