OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 25, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-07-25/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

i * t r ii ut v i n *is
:
? '
'
? ?
.
1
'
' ? lover
.
i
i
t who in?y
i . .
i ?
a
. , ? Of hit
? he pave ewsy ::
?
nean van ?
?
? i i
l -in mr d-?*r a
?lnwllb.
i
'
'
j
k
I . I ?
t
li ?
i
?
I
/
i i-l will to ni it J ia t!i?
h
I ' ...
II
%
I
t>
?.
. '
V
,
B
I
a?
|
? r
?
S
a
?j
1 tari
it,
S__,-___
IX ca IJublun:
S' '
" ' ; ?, 111 \ 1. \ v
? . - : t _ ? ,- ? ,
? . i i?, I
. s . I I ?, i
. HEN .
-
? t.
t
A
'
*
"J! .1
J V
a .
! ?i.l \ 1 i
i
Mis
' a
k
I
1 I
?I
?
l? - * i . .
?
_
?
a
; l ' ? Ii!'?
-
? . , l ... ' a tari
?
H1U BB
? ratio..? aa_ Maa?
ei
?
?
S
801 ?
?
I
I
f ? II HI SI : i ???-?? i i i i -- i".i
.??
a o B i ii t sub -
? ?
l ' - i HOMO.
a
I lill.
K; i. vi:. ? i
li
INTKBNAla hi MM i l.\w -s.
An -v. ?u iai.
By A.n.'
TI" ?? \
,-f,i-. ? .
" ITl'AI, IN
IA!:: ? VT1?).N Ah!?
*!'! 1
v APPiaKT'N i r r
m_ ??
\
_? ? y i
?i
? ROI ? OB Till. WAR.
?? I?' " - f. ' . r ?,.? * ' B f , ,.|
' M?aJf_ ... -. . AM)
.
T -'.?'" .?r?* ? " " a ? a'. . ; ??? .,?.-..
,t??p? ? ? oUti.-i ia 14 un. BaaIta
a.
IKtATt ( o. r.Mla??er?.
No. ki* Brj-?dwiv ?-a?.
CAS*?) i i PI : : | i: A 0ALPL1
:r B.Olt.
aa i k?LKOCB?->
". m Braa-wtv IV?? ' i
CAS-?i I l.li d GAI I
'Al a: a, re-?.pt
?: ridsau C??l. - Ti, r.e t ral?
m__ ? Vork
A: vi.-; WANTED for UOKAI E GREEJ
AM) I''
a IJOfWl
-. hilra* 4 (.-i.efsisal lbs I , ,,,_ ,
'? . '?.,..? ,u??. ?a?
4DIBS ?rrl w
Il
flkjOJ , . ?
'
?
'
I
^l
a
.
?
. . . .
, a ' ,...'.
'
'
Im vv 'ii.!.! s?- ini.i ?i-, ? , . \, -\,
M??t !- nil' lernst
i lev i. a.? i i Isa
.< t ot paaaatr appiy il '?
?
1t\)H M \ "l.'l I.A Y
I ' "ti Si I ,a- I VV H. U _
? ai, BATUBDA1 ' hi
i
,, , , I;. ,-...?
I," ?K HAV V*. \ IUBKI I -I
? .y ii?. ? ,
a a
Is .?IS II .
(lAl? Mil k I
I'OR v" I HOiM l8 and BRAZIL -Th. I
' - ? -h II., ti?
?siti lid? wtisel ?ta-ti ? a
?? 'I-lil A*.!'
. t. ta. .*ii-r
.' .!t!..-ir rr.a'
VV |.|,S ? ?a .
r ni . ( y." i r? ? ?
? '
?I li .1 li, l| t Cliff- ,?,,. ?.ti 1. .
Il A II II I i, in- a M.LIS,,* .,',,,, f|?.n
lil IE NORTH GERMAN LLOYD** STEAM.SH?P
I !-. vi IBM IO*
*i ii-lr... lu. ! ? I . h I .-. Uobaflas. on
' ,
roi
'
l '"?'.'in i:
Partite ? . .
*
Yal li-.. ISP T U>
V ?V Rfltrl it
1 Vll? ? \! I!'"*. I V, VIV |-\s -.. m \ _ i.? .. pat,
?T tim:
PIN? ?.LI
ral
' . . ' ? ' ' t
a
W11.
N
TATTON AL S NAVIGATION l "Ml'AN'Y
?
. . - . .
li
? . . ' 1
'
i
?
asna
? ?
* ' *> ??
i .
n
4'
-
'
luui|M.l.y Na V lil i?!?
I
i "" n ki '? i i io:
' I . I I . ' .
"
? ; r ia.
?
? ITTat.
I .'?-.. A? K...
II
k1 11
All.l ?I, . ?
1 . a ?
-
A ? '
. ' ?
- , a
I '
_
? ?
'
UTEAM I " L1VERPO0
1 ? ?
? .
j
? i
.
i
* ? i
:
i
.
I . . ? ?? S , i
lal a. I. ?SI
I a l'an..kfl-l i
I ' ?
" -I
I*? ??I. r is I -??. .
Uttt ama ?,i?.,i., .: . I . ' ' k ??
. lat'l
or li ?
-
...
> ii
-lilli
- . ? ? '
1 . -a? -
1 . lii.l.r 111 Pi ?
Or D ? ?
I I
peri 'i ? ? ? ? ?
.?-H l.l'.l a At. II
I I 'I-'"
r,Al' li.i.u.. m !? . ' .
I I
?a I ABI?. Ita
?
... .
.
. . ? .Ita
??IT
\ ., -
ixl talawa
ni? ii? ?i |?okot< ?
vu;- '
'I ??'! '
I i. i;:iia\ ,., vTI'l LAV, .
K vi!
.a*?
. . . - ? ? ? a
lor imitan ?
'artV.
Ik k_ \*i ? * I-W-ZEAI-A> I?
' ' '
?
l
I I Wtllal .
a ram?ni. I- ? I ' ?
, , 1 ' .
'
?
?H.
'?ALI'
I li.
'
I v - -.'?.-I
l iyt
I M. a .
li ?
!
/ '
I I
- il N ? ) '-I.
Tim
VV el,, ?lou to Ve.? i i
vv elm.??m, iu Ptaarao, '!?? ? ?t-, ,,. , ?
a . . W...
IV l.r- I i ' ??'*? eletm
a
I'.!...!.-' '.. ' ' i_I _f_
'PUL BRITISH AND NO1 : AMERICAN
ROYAL vii' - ? HIP?.
Bl ram isi.H ?liltls ash I. . I ALLIN? AT
1 CORK
???li Ii. . < Al.LlN- AT
HAL.! '..*? AND ? ?i!
( ' ,', A ... ,:,'V IB
. ,eav-.
A? !-:( A. ? B a ? ? \ , ? I
?. .en??- I ? W ? ? .?? ' II
JAVA. le??.? .New . ...?.Is? Au?:, ii
f? ? ii? ?os? re im
Chirf Ctklri Psitsfs.*
- ?
moa i iToi ...
( ?f( . I-...,,- ... f 1!? *1
rlsror ? - ' Otee
t..- ... y
i paid foi
Ali -Jla?l.a-l. - ", I
?-, r.- V , ,
... Li... al L-_k| batial * "I""*
?
foi Kreiiht or Pna.fr ?pply to
' 1 , r-.i?'., ? i Pr,w't,?(-;r-.B
1? - IGE TO AND FROM
OBI AT BRITAIN AM. '
EY Slr.AMSHil- AM) ?ULI ??? 'Al K1 I
Al Ii Um I t It I! > - ...
.? Al AII.AI-1 1- TIIHUI ..I. i !-ANI?
Pot psi'.if u:_n ti t '? io
'?
rpHE NORTH AMERICAN LLOYD.?ONLY
I P, i.| kui Til - - - OCEAN BTRAMERrl
K1 Tvv
??Ulai Mil b: i lakt i ??iiefllei. It
. les?? *?-- . o:k fiot n ?
:
? '
AILA-..
p,'.. ? ? tammi i?- ? ? ?
T NI v -, OBI la Bl
? ..
loNF.V. VOr.K-M? , ... 4 |U; ::
I
?tsars?".
-
liu.aa_-a.-a. Ut.'-S ati*""?*?\ Is? t- iitsvtr it, ti- II
1 ? ?- .
'
I ?
-?i-.iimbo.it_ ano Railroads.
ALB..NY
i
?
ii
D\Y I WE.-STEAMI5??T8?. \ hi, ,.
hash ;. drew, ?. . . , _ :
' idlM, 01
...
lu-: I i ?i-ld:. ?i.J II .- .a V ,i.
trnvil ?! Al Jtiv r?r;i
? " '
.T-li
I.-'OR N.wllUrph ? '
I p. Bk., I
V
... ",
S |.
1/"?K PRO, III] NI I I'll ' ' i
I mtm .??-a... *i". . ? ,
Hu! nil may,
BA1 i IUiaY al 1 p ?u 1
?
rri.'"V l.\ li" LINE I h Al ' BO.
li
'
... . .
til i ama N r-?
1,'OK M'.WIi! 1 .* ?. -1 V, l-l I'..I*. I I-..1 ?Jil
1 1.1 BP .1 ROXII ?' , uni lis, , . ....
I'u ? l MBWI ?- - i... r. . -,
SI I AMEN .MAU*, |'< ?V\ 1.1,1,
I-f?ra n
It VN li.'Vl ? I'" GUI I I .K-!|..--.
I ' tit i?.", ? .?: .hi i ...
Ha .bl ??
. . mer?
.
I.'oi: v,"ii i
' i ; i , h
_vll li BP! I 1' '.M' COM? ORT.
s
' '
...
?
T! ? na? ?n ' . ' ? ?
i v - PORK
L.vr Ki
I'll t ."? ? .-) ii.
I
I. ,? - ' ' ? ? ' ,
p r.1. ,
?
]
' * ?
-'
?
i
1,-oK Ni.vv H I? VEN, li...
If.
?
\VIMi. M . IA
11
? ?
!.. ? ??? . . a
;
?
I Iliad |
\\v ... ?' - *.'.:i'-.. ?
.ii
a
'
Viv, '
-v I
' ' ,. a
C BAILI i '. :
?
i ii?
Cat. ?
?
?B.
.
M
Hail l ?it? vi ? ? . 0,i
.
!? s ka V* .
-
,..' a
!'? :
t
I ? ?
! .
'.
' .
'
'
?
I
.. '
'
I." 1M ?: 1'Ml.V.
" 4 '
?
'. -
'
a
> "
-
ti
'
V n
10NG I- INI? RAILROAD. S
i ? ?
? . ? I , a
-
if I le?. IN I .'. I i- '1 K VII RO .
1
'
?
1
'
.
- -111.' It
Al
If ,
, i . . i. skas?fl,
tad M a ? ? , ,, , _ , , . i ! , ,
-
; ' w,l\..l
'
'
, . I i I
..
?t VI it,y i:
'
'.'. VI II. VA I Prt
VJ.W-VcI.l? I \ NEW HAVEN BAXLBOAD.
i ? ...,.,
COMMBN? i?M i lal ? l?i_
Lhibi , I ?-bw y ri asna 11 - ?'??'. >nt
1 ?IO- I w?lltv telBl.Ul M.
tv. tina li r. ? -v rona i
Per New ?bt- ...... tits, ir.?.i ) on.
(li I J. IJ t B lil! . ? I? i a
io i. . i . ..i i:.?! ..ii n. (Bag uu-,
? ?
for Mi foi I. ii, i rHrstier?! :'?? li -a n ' (*. I Jt, p ra
| , , , ? r .. al . , *' iyi p
VaNarwdl ta.K UMa ? MM, it-.i J.uo,
ti . .
).....- . ? ?' P tn
I ? ., .... ? ' ! p-n.
I I ( Cat.. I 1 II
' '" '': ,, sa n ..
i .?-.lou. i.O'. 4-to. ii ?j a m .
t:. .
? ONNI i 11*40 TR-INI
lo. Baal a?, i 'Uli .ni ps
i
Porllkui. ? . IA IM. Hi J
t." i ...
e ?! 8 Dn i. na. lill,) I- 15;? ra. UM?!
. i . ?i. IF.!.,) a a.;
. , ...? liai-.??J ?. 1.00 a
B. li li .1 "i " p u.
i i , ? ? i. . ? ? ? .nn-toa
>?? ii. .-.i air Ka road ?a m
? P m.
?> ?, ||| ? ,r- ?, I :. ,,. I B ?! -? " I?. 1?P a AW P au
( oumul--ii ?? e?p.uji ?ri lit. ?_ _
H ' l . . .- ioL
KvKII.vN ..iii DELAWARK BAY RAILROAD
(?Mil .N?-On tad .: ?? ?-Ml''-,) -'un. : ir.? IK SHI.
HtiTT. pat ... .-..- I - .
? tri al Pol? Wai.ii. ?lia Wllb Ualut
for li.? M .bim p : ' ?. ?: ' r If. d
|| , . a ?????ern--, te
? :
Minci?.
a . ia. 1 Al.Bill?
? ??. i?,., a?.
I I lu . . i-- ' ' n l ?'? s.. I 1er Tori
irk Bivi ? i
a Mt ii .?i sui
?"?Bl a.
?| ? r y : ? ?.. 1
I
| "
I
?
..?4ei.NUi-.ei ti j fc '? ?i -?'l/"..v._
Bttovtattf ano Sailfoaftf.
? .?.M.
?
II ' ? II .*??
*
- . ______________M___MI
'*
?
atxteXtil?tta?.
A PIC-NIC of 16th
?i ' - ?
.- - - .-.*. an 1 tiara:.'
. . .
A DAI LI > -Mir-. I
?\ ? i ??.. . a. u ?,'??? i a. s. Horn
i m.d ?Trrr day Ita?
...
-,r *? 1 S It tt ?oMuck?, m
' . . 1 -.
I? an beard
M
? I* ?tra?boat l?'i'l't.S'fiT, sis*
r_
D'il.', DOW! r.-Dc
!?
! 'I li are
'-' --
, I ? ' ? ml
?
i
IV li *.' I LAYTON
FM; ?i ; - '
r no .roman ' !?? a.-i At,
ii
.?, . '? i
? ? Ima tint ud laBiLit.i,
,.? .
K' ?CKTON illjl
! | ?
?
Ki?. Our.? ?
i ? r ?.. i
i Drg c/^co?s.
/ ?OR8ETS IvND ?
DITBOI'I
'????y.
. ? ' ???
, ?
? .Ir*
i i Lis-. IBU .
AL, '...?
D . Ha?
i lonti
*r ? ?? irimiranrpoBT
:
Ir.
?er.
1 ??y,
?
? (?()< ?llS?I ? I. -I -1 IN?, ? >| I \
a' l
I." .-? UIVEI I vviLL BE
? 'B !'!
'.' I -
i ' -i : -i
ICE AND I MAR ? K <?K
poa 11- v \ Bl
n. jai a ?OBI
. i
a '
/'','.
V,
' tir t B y
_
fi AI "i I- I KNITI HE. ??Il C1 "HI** A.
1
a
1 v- 1
'
?
ai.
I
LINEN DltESaS ..OODS.
MI] v d.,
?
:
>
i r h ,
s l>??i p.
] ?BO r..- (toa p Itttco.
i i, !?:.'-? "
K N1 ' i ?'
O ' . IN .
. - .
i ;
[TAL B'_s'.?.(ii-0.
? S'
ii.
?
-i
i . i
...
-
B_47._.S to
? b PtriSBSM
la- '1.1
Bli,uti) M an ni? ?4
to :i:.ii-1 d.,
?.??
Ci i vi. I -? RAI I iMI'ANY,
j . t .
' .a ??im.non on
?
? i
tin
1 . .
.... i-.".:jrot?? an
Bl on
? ? |
?i il a. J.
. :
i
Bti.k . f A u . ri. i
-
Mel ...... ?
? .. I
? ? .
.
I
1 ?--,.- .-.(Il
: ; . ?
?? ?
v
l .... i ?
-
i p-r ra t liai, I- 1 11. '.
; i?.f ra
Tient* .
R-i i il hrap R v.
oh, 4 i 11 ' ' t?ntes ntl
. -, I) UJ I?
,: I
?sas afltflsd.
ai t-cj.ti.i ji
L'A.UL.TiK, |
1 ? '
.. : , ... atea?
-ia Hi mi
KPT A-flBTa THIB DATE. B I, I7f. It, : li?
? .rai 1 ? ? : . ? ...... r . , ,
u t'a J ? -?...-. .. ; ,i i .,,..?,,. ,.. t.. ?,U.J lu?
. . ?11
i.? 11 i norn, Pr?? ian
Cran Pies, i reiirj H H i.?bimbt v i
illioccluiii-ouc.
? i- 1 I EL.?Beil qunlitvof COKE at -
v vvY.t
Di i i ?El :
(Il ' '' ' M?
Ta? ou?? ne Bsa i-Bata? aaa ??io?-, un
t-, ?
I ' HI rk-il.l.l).
lio. MM l* ?J l?r.H,r,
LLW.a, .1.
k1, HI v B Bl rtni IB
?
_
MANHATTAN OIL COMPANi
Na. MK-tM-iwiT N. V
Hill.) ?AM ? ? til II? np
WA SON s sp,JIM i. 1. . a l.aVli.v I. ?Hil otu
Kr U.a.rta?a Btssaal ? ?i ? ? .
N
cn? E.
MAN -NCT.
IskTSCU ? ,.?_?_
Removed to ho. 91 Prlcea-it.,
riMll. Bl il and C?IEAPESI DI3INFEI 1AM.
1 , l'I-H'V?
(IH ??I Ll'HVll OP II" V
, . '. ,l?liref?_
r .' . ? '
?... - ?aJ?..il.i.,i .,. w
I ?DlkV?
-^?anocm-..:..
OLYMPIC lill'?.
;
. si
o
te .l'a?
. ? - ?
AlU ?m' L"?:.!A v./ ? ! ri c1 I
'
?
' ? ? Art li? ?? M '
? . 'Itti
'
'
? ? . ? i .
r ?-?.I tri! i.-.t
i
"milln
?
... \ i
i ?J I in- .'.)
MILI IE "'nu.,
.
? - - ?
?rirl
li.?- Alll.tr? a . i
?
' ' * I f.'DKfS
? .
I
M il! ?t.?.
Minn?, at lue?.Ml?? Ad?
i-?iy
\ .: - I. r I
.v.. Mart *?-. ?t.i
li?.- I ? 111 ?. II 1
. Mr. J. M
? .Mr. K
'
. ? r ?Ward
.di I,,
? ? Poet
?? -
. ' ? ??lovat
Mm li'tio
.Mim 1 '?www
Drti'la '1 ?? . ?
' - . Mila Alkea I!
...........
tlf, i,,t I I * "'?"?i'
, at. rrink lo.'rr , , ^ ___
Mi. Mortimer
-, Ol'SI
Art I * ,m . 1? lb, Irr ? . "ft.;
M-lad.
.' - | . ?
I ? n? I ?Hill in
; ? .
4 ?
I Herne 1?Tbr My.ti
?"? trek", lftai
?
tV-LLXcK**1.
? ? KIUI'iY y VENINO WUt I?
I.
MB. DAB IB* \N ;
? i
CH
I. UtiiY I
BABDT ANiiY.
Lino.
T M M > >RE
? : ?
'
' a ??iiy
'
J ?Tiki . ,. ? ni _f. i,\-i.. ?
? ?
li!? I . AV ?
w
.
Tal'., . . :
M ATI!?' 1
Opr.,1.1 IV 1TERS
.
? '
' ?
KK DAi. Jail n, bit? Bene!? ' k :
KELL
?
'1*1!' i) IiMM -_ - i. ?.:.:
I Al 1
TI iH ??
PI ?'! I ... ?.
Till *
st ? . ? IEA "JM
Til!?
THE?? T'
PI
i ?, : . \? UBI ??? ?hU-BTd
a M W am? VAKli l> PBOGBAMME
? T np TTfE WY \TIIKR
Alla
A ?.lu.? \.?i AL SOI [?TY.
'
?UMl'ETttE
PAtTf. TAI IRR
id -1 ?ni
l.t.
Tilt I' i, IKS
Tun oi v*.n
MU? ?UK l.NT 11-1 ' ' .
. . .
v :
CARL ir BoMANN
WILLIAM ;
r K'l
.' ? p n.
T - ? ? - IB ? '
Ccgn? Kollere.
Orri -WILLI ' " '. TAYl OR
it ?-?:'-.
ii
i
?
? I'l ti -
'
it IV ti J of Ibr I .
: . ? ? ?
l ..
.
... a . a
.
. ? te Ihr raar ?ii . -. ?
- ? al .if t.iii ?rail ol a, a b ? I ?i? i ? I n?r
?Uli Hi? II ,'e| II I- e
. ?a y
-
? 'tiurr or
cn,
_a?wi??
VI.U-M-, g i : "!'. CODR1 - C ft nil
it Cromie of Horn Y*rk._-I k11? IAN MaB-ARK!
? K? i li a l "a li* l tall USAS, ii
i r ? i ,i I., -- ?..-i .? ? ?S Mr i? ? ?
-
'. lrir.lt .111.1 K: ? ? ? -d a- '1
?A. Li J in lil?
-
May .ma In ia a-, I *,.
bi, i:.t a .b
.
.: ?" - j i
:
?
?? ?fe? a" ! ifie | l-l .! R. 1 ti la ?? ian arl j
, ?i. _? lo_lad
v. i - ni ? . ?. .?i; '
? I .'.. li RroM*??y
Sl I'l.'l ME COCRT.C ' CHARLES
?A N ,'l 1'IIIN M I l' ./ ?Ill ' KI ?UM H! S'/
UOLI.ll
.
?r?- le ir!,? . i? a? i -tnup. :
i ? - - i-i :
?
' '
'
i. . a? ti ia
?f
I
titi . . i?a-,
r
?io. .;,..,. ?g ...
? . ;
I.." IKKl? K. liAKi it I ! m.?iii ? Att.r ,
VJi I'lM.Mi: COCRT, kim;-* rot'XTY -i?.m.v
I? I'. " ' INDREWB ri'lll'Y ii I M U. Y A
i'l KUY bi? ??llr I? 1
I ? let. :
fXI II
III ? e'.rj ;
a. - , ?.. ti ?.:
?
.?ni. MM tad a aita ?( aova ?o
i .?i. iii- ?,
?
y. ? i. ... t? ,.! I'.r ,| , ?lal It lo , !?
. maid till,? I. e | ? I -, * Iii I,,,- a ion
??111 ?< ' lit I
I? ! ?A _ O Mllll.V l'_..i ._'. A'toHiiry. j
J.4 ,?a..t\*. _ _ _
S! I'REMl i "' I: : -i ? Co introfNes *i-rk
IIWIKH I.IVIN41 ? I ?
Wl I?, I IT
? ?
? a,-?!, ?t.d ?,
?
? .
?
III bi
? i u . , .
Ml LEI ?i" 'I ??>?" ' ? ' ?
..?"-..? I - - j ? r
-
\ ||| ?? I 'l '?.
... .
r k ?
\ :?? III
a ? ....,...? i
? I , l ,. a,. ... | , i,..', .a '??. ?? I y I.'-t i. "bbrr
.
i - , Ila r-?r t??roty.
1 IU 1 llftll ?!! lb? ??
tat i
.. e. not?
. a . . o . I I . ...;
. . ?
Uti I. I I.Nt.H ?ii l.M ?' li ??
I MAM ?? lo?? I I . .1. All r - ? '??
sa-aaaobbbbb?a?BBB??B?rsaa??Maso^MMMoaMW?i??ibbbm
'iUavblc iUnntclB. ^
MM.i.i.i. M ,\ 11 ? - ?*? eh?
- ' IRHLI M I", ii * ?' ????
?
? t
4?*? A ., , . 4 , ., ??IO?, *? U
1 ??A,-, __l, -I. i ?-k?_ ??- tn, a- - ?" /^?kk.
Clmtiscmfnis
VV?NT?B i
* * ned "i
?!_. ...
I.*? i! ,rrj|,
t
I F.?4
ommH
nr.J.t DI N> ., rtROTNA-i
Aod j
Pr??' ii? to the I cm ..-..-?a ?-. ... j, ; . r . t. ... ,: ?>,a_a
0) J ? *" ^^
TTiirs ALL.
. . Mr J. | I'o-mmt,
' vv,-,-... B
V??b..M- J.c itmal
,"'' Wi....... ?: IV ?,. \,,?r?mt
_***" '.'?? ? Ilia* taafl I raaBn
Mta ta. J
?""* ?
I1JLEECK?R81 ni.'? i ?-.
*?* I ????? . Perry ,, ,i , ..,,!?- ?>,
?,_??,, oi l.s ?un a mihi' i - ..,.,?.
u v' ITt'BDAl ?:*4-cl?i
? RIARIMl ? ROI ? SPANISH ' ?C1 -
ker S ?si . ,,., t,ui?.a
.., , lu?.?.
*o SITH ?et tust ?il btv? I ? . J -. - , .
?
Blil.i .'? KA '
?I...'?.r|- Bl t ????is
?l?|*-u '.p ?U * Swift
- ? re?
vi ..i Lil r ? IBDI-E OR BUIDLB
:y V
tie* mm Can -ta-.r i? iad I?.alii. !i no-lie pria pal Timm? at
r. l'aJ I'?.-.i
DON INTO'
TI e -,f aui.i ip, Bit-d ian toa.. .it 14 pH'itillTfl
?Vii I lull... I.-. .
, ? THE 1 ? . fil n.? DEBRRT
Laratita Katy IIAU-OV ... '..-?.-a?s
/?'";?' ...... gawa
? I
11 ? ""? ,; '? ? .1 ?t-??l
_ ' irAhlKALIil
vv ?obU? .waa. to k -1 .ni_i?l?f?aaaa>
eat*..* , ,f ?~
- Amelia?.
lill- PI I.' ' vs !!K')!U?-R"i.
I'.IHFRTO.
A - . ? .- atir-Lil^nM
(I 1 li lit! ?I -?., .. ,- ,
?DAI.N? _ NEW A.Ii.l.'li -.. M "~~~"
j ?
.
'?HEBB
MH 0 ?
SPI.**N:i'n SI'K 'l-l' ' ?.Vi' I'.V*-. Ti IM 1MB
I '?
r It
ttU ? Ka tOtt
'
..... ?.. V Y
! IT'UNO a B
Ir? the r,,*? ?? i ? ,rr ? ?
J Vi K aMi (.?i.L VV r s 1 1 i* ii,- HILL.
I I CUB
?ui MIRTH
? nilli, ii
1 K. p aa,
?
'.
M v?: :*. al : v r bni BUttMBB.
' '? Kit-I
,-- li. HI??
? 1 v.vr
' : 1
I ?1
A PAflVMt
i ill-t
* - -.,..? ;.?,.. -, ,1 Aquaria.
k1. ?< t-?a. 15 ."enU
w
'ALLACK'?.
i: (l?r
M h ?1 A ?? I! .'! Y A N f
? ? ian
1 - i-, r-o?-'*.?., arU
*. em
?
"WVN
? . V Han Oeytmt
. . Mi W ,. Klajfsf
: 'mi. Mi c -.-i?. Pinn
li?r I:- ? ... Mr. li T. I ?amaki
v ? -? C ??
... Mr?. M?r- w.-kaa?
r, R?ae?r). Mr. Mtrl ?iUa
M?uu.Mrs Ji?liu.?aa(kSS
.
? ?WV
DAM Bl f\Wtk
I
, i w..l .?b-_Ji r tie pr-Ja i-"J, ? u'W II a-ralaB
Til' I " .. 1 l-l. .I. ?ALL
fafttarea anb fRertiagB
Wim I BAW IN SODTB
D. ? ILL! v.! :.???a
tso n
V-ai by
?-orporatioi. Notictt.
?OI.PORATION NOTICE.?Pu ia bera*
ffis.n Lilli? ??ii-i or .Hur-, o .a; ii. ,1 0 -a ino ia ot tit
-rip?..?? 1 ur i. ' ay. Ikai
...... ..I,? the
t -1. - u j-1 At.iteo.* ?01 .-?i .. ptt? i... ?tea
M I??
, a a-, '.-?i L. !? io IO
??-r ni ' rti- . !!nt?tewerla M-!, ?"?. '1 ? *? IT? ,? UM
-
... 1 katwasa i)si?njta)
?
? ..wet m s. a-1 ?-?-i- b??.-. ?1 tittagan
tad ?1? ? . . r e ?
1. . i . li - ?.-?rr?<t
p ...,l, r.cau-t l-l-. 1 ?a-?'. aiiij p-, k1?? . ? la"
?'a II
! 1. I ? ? '? am- bet? '
fk ?liea-t !,r .
?? 01 M ..?v- te
- .
? ' ' > R.v .{vu ?all
? , ? t? I 1
?rsl?*
' the ra?i?taaa
.* ? ? r -v sa B ('???bim ?i ?? burial ?emOnaB
. w.'t... 11. r.r iU). iron, ?li- ?lal? ? 1 ' kaBajt ?
IS? '.I 1 ?'Vii LI ? / B-arl I
J l| \ I. 1. TIWI l.L ? et
1 ? v? ti .1 n: V -aaaaaM
Orties Bsabs st benennt See I '? .'i 1 ?n. _
ii'.l .Vur m'' 1 l'..a*lH.? .. r mt
rp?) iii Mal?! I b.?Sealed pr -> ait, iaioread. tot
A bicl a r?., infia.uia? m li ? I? ai?, l-.ik 1 fu th. a?eaia
nuil IS? earn- ... ?!?'? ?/ Ml
. ?,. ? 11. oi T..???
!? tia-?If
ned I. ? ? - ? i-r .. !l,.aak|
'-'. i:*rsl Y ,ik resr tri? H-r. Iwina II??
? ?- T *?*??-.! r? Vmre S
supl?, ?t.ou to-ki. I l.kaXla
it ti.,. .I... I.? tai tail
?Bil i'iil-N? i ( nut
KUI KI I. I' tlHA',1! A , ..r].?
A VV I :.v\ I S, V ESS
??tarif? ?,rr, , Aajt ?t?r?rr i o/ju i nv ',- ?Mt**
npO rosi i.\i Iiikk-m \ii.n PKOP08AUL
I i1 '? I I ? riioa? Towat El ?ta ItoaM'
,l maaS
I tltr il m Bri.!?? U:r* ? ? r t t.!? e- a .J JtUsl
?i, W
?rptiB?
..- iad nii.ir'.ita. ta?
a. 1! .-. m ' Bi r- iLit? M M
H
Kit - - ? l-l M?
i .r wtert tiikiik fatwM
: taral. ~
' ?a i i. T' r? bra ThossMB
Mibli.rt i.e.Mi.? STKPHKN8. J ' rstM
I. lilHKA.ili. A.1..MM
A W Iii',' Za*
i fini'? or nu- -?tbtft I nowiMiotBB No. W7 HaoAD?B?ai
i ?r|*i? CONTRACTOR..?Propale, inekae. ma
i A meriti int 'ha arrtX, art wBB
? -. ? c.t tliwron w11'be r? ?riT-1 at till? o Be? an
I iii WI_DNEMUAY JalyB I?ii ?in o ksofc s ?
? - tia| grada?. aa_ sbsMm sew oesaas rout md ???at.
r -i- ittttf |-, an ?nil ctuuiiif I ?..: ty lou. lu Urra? betlosSB
.??t Ii aveno???
1 i. .. . ? . tv? ? wrn Oao
!' .1 ?: ITwaatt ointbtateS
? ti . In. I! iii'i-d ibJ T???ythifB
, ?tir-- t? ? ?, ?ora
" t! " h ? t On? il'uidrrd md finitllStB
? ?'Tret br ?arre Ir., nil .l.d ?- l.l 'I ??' .
i ai rrfulitntf ? tdtUf ?uJ a'UlbiOf Bia : , ral I BBBBBj
T uJ tie' Kiflb ivrteiat.
? ra.ni fiiitrrinf ?_.l -affin. Filly : la'... it: 1, to. I-??G PtBB
, tnd I ?-uti? ?verne ?
y r Bifflnf ?ndreflalf | I !>?'????:i Ninth aA
li Ml
i . k form? of pfopofllf. tefethrr with Hie ?pa rt ?'len? in?! tfrasa
?a li- ?b-a'nrd tt Ibu bul, r Ui-t I - : -, lirptflmant. B?*J?
: Yo.? ii.iy h. ian
CHARLES 0 iiiRS'M.! Sirra? romeiiaalaaaa,
" ' ' ' " *****mm*%****a*********m\m
i-larljinrrn. _
r-u R s ? I I -A CAPER MILL, ii.iw runtiinu.
I . i ??in .aram
? '? ?t i '?p??-i*y ' ? '! :r? rn.inr? Am
? | i - %? y.
I \, OCARD MM HIM B, i ' ??'? hmi wa*
? ? p.I??Ile P. _rf ??"! Hind l.ooitll
II vi.:111)11 Al. -Al.: LOOMS mad? .ad ?'?'..I to w?a???SBB
i.ara, h..l . IS lor lifuted Wravmf ia a i ita lirea-baZ
i I I'l LOU M- lIsoU M ?vaatl
?I ? Ulai at lilli?? i "I., tiil.l. to ord?l.
[..?iii - - . on _e
* : e.? Trl_?
? ?- i? ?' I "l.:s?iKR,
" id?.| hit. PS,
1>\l'l.l;.Mll.l. M ?.< EIINERY.?For BALE, foal
i- m iiiihinikh MACH1BBI sas M?i*sb iad?asn4MM|
, I c.ii.ii -t? Bad no? i.ii.i.li.?, ?b? I? mrti and ?na 6. la?!
iTrr.J ?t any tim?, I??? ?.? al N> ?!_, <AM
1- M.Kit BOLLS ? r .i D-RKliK-H'N k B A ?T__T__
. -.Anil" ?1 Na- lutk._______________
S I I tli-ENOINES, Flax, neun?, Tow, and Ropa
IM.!) ?_ MAfP-RTT.
VI?-,'li ).?? Nu ll> s J__^
ritBE ADAMANTINE BRICK PRK88
la th? ONLY I'.R'i K I'H I*** ?h?' uaa. (ha PrRPO?4?
? . . KXTIiAi T-'lliL Alii MiOMTilr- ( LAY wulla fat-.
pr P... ,,f araaelj ?J-,.--, ,N nma ,. ,. u _^, n, nJm, vnmmm
.'Al U 11 I. Sf lill H ( KA( V ( ?E? K, er \4 lill' I'd
bl K.S'.Nil A i otbtrt thai rrofeM U do io irr ?u,. ? ?..- ... I no
|c aj.i.al t.r-I l-le.alU...? L ??*? *>f.
tit.'i -ii N Vi Bi'adw?y.___
??%' W 1 KI?? A Hurt ?Ml ",*.?? Powei BOUJ-R, near
It oi ?".iidh?i.d_iti food nij?r. A.ldrrM wilbla. detuitplAM
? "HiSro, . r. f
tUi'l.bing CiU-8. *C?*
A ' ?
-ML

xml | txt