OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 09, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-08-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

kn\%, JM
V??'* XXVI.V>- 7.905.
m:\vvork tih R8DAY. AUGUST 9. IwiO.
huci. FOUR CENTS?
EUROPE.
? a
Ivew.3 by the Atlantic CaUe
to August 7,
??_?-?
mm ii the nmw cbasbers.
?i-|:i;(H OF THE KIXC-.
and -\i.>?ri?!.
* (.arate Feaee ConleriTkre vyilb
Ita!?.
ARRIVAL CF THE ?MVA.
KIILS TG THE 29th cr JULY.
The Last Days of the
German War.
Stigagtmei_t8 Between the Pnissian
. i. Federal Troops.
The r. ?feral? Defeated in E~C_rj,
Mnirejrrm.-nl.
?WK i-BAi ? .MB AT SIKOIi-BI ft.
-m, -
?Au ArmUke Agreed to In All the
Vi^H-nili?g Powe^.
ft New Prccfematioii of tie Ernpernr of
Austria.
ri.O kAMATIO.N OF ..KXI.U.I. KL.VPk...
GARIBALDIS GREAT ACHrEY-Ot?KTB?
Jriailral l4? Prorlamieii in LiW?l
Auslii...
TUF* IfMPl ?1IFFIHI1TIKS IN I.O}/Iio.V.
f-'eKious ?jraadersta_ii-i& Betsveoi- the Home
8oaa_rtary ii-d the Reform League.
Ifreipl of Hu News of lite Laidi ng of
l?t ..llaolif Cable,
tp?ymmt?n%*tn\ SO? at-as-Oaa I ????*???- *!>??**
ahn Haas
Ti- - - i ?Itarpatrli was ri(.e.*<?-?l M Hal? a lj '??
??KM
BBBL1N, _Ioi.ti.i> -gi'i ' -
aflpisMl .1.1 g . _ac t'a.anii.' ?<? art - I '?-I I' -nSj
i ? . a? ' thiccriil ?Li K I l
? ?'. siela.ijft? .
t'~u* : . 1 . iii?- UteJB
Baa-OBM
1. ? ? M a j ?. ......_M
Tbt K ... . Pnuate -??* refiri,.-! te Berlin, The
u . ii'ttlity tirc?K'D*t4-d to tiim a (?oofMtnlatorj' ad
ilr?H*. In ?ej.lv ?hu? Sirg -SntSBSBi ii"? Ihsshfl H<
pay. it J nut ? laut Pi.-??!* lied ?it. ?t u.c ancnd
i.o'? '?: It 'at Lit 1.1 ? |?T-l--'Ji'e, Lut tor lb.* re "?uuizatiou
? f?U?nil..ii? Ihr lil 0 ?i-1 ii"- K aletireil
the a<?-'t.ll IBU I'.T ?lil? : tip ot I .?.'.ailie?'.
Eu - ii ii g '.r.ii .-'. a mfvfj ;?'-*?.? fei i';i-te
V?*;-.?.i '? ? 'i '...?" s . a-t?30 ? "lUUiii fi''
li K? t ,' ?a I m$ ?I '???? i'tcr*fU--_ 1 -
raaaajaiij TL.. roXcvri tatp i I ii
"lit- -4 ? a_?J V??ojt? (-ciil.c'uieaa .'.oll.jt .? ? ,
L( lakia.i hum ib?: '?a* > la-uul- .I ai?)UiitT io? -li? r? re.au'a
li*?? ?ti* ike f.witjrr-'f. m? 0???t-t m pit? un- ta ?-xpc-rr.??, ?i:?'
apt ti? ?-uiu t~J? ?I'tei-"?* w.' ?nu t!i?l ?is
-MB-lOS (Jo.'? (rae- vu *f.?e?l_ct ti!.i<*> ?.tu? t?*s-*U??- ntate
J?U_:?1 le. I [JU! -j ui 0-tel 4s_C-rifi??i-r iiBat ..lily Ila a.
jlmaii .,<;; .Vuutira th? ti? ?ajer ? t bssjttBhn hM Is ??-?.?Un' i^
l?-->j> el b? cooli*; ?i ?np 1 ?tetOrX to ?I- OmO Uur?.. ??i
)it? i.L'-:u?l -?me. laAOteeaMMte -??ui?.!1 i-r :_? lui? < ?l
??e'eaopBiCSt Of /?uI-U'ijA
-i?t-c_.pa?.ied hf '?**' ?-*--? hiss?tes ?al Oi?J. t-s
jail af Iii. i.atu.-t cspeble ,<f| ?v.iiug ?MB
?*?aii?Mi.??!ly a^---iJtba.?a*_ir_nii?t_ tb-?tr?gtjtto tor In.*
pOBfaOOl ?(.?J leit?je*,l?-?i- '-tor beroi? eta? ?iip,i??"?*l te ?
tor? j,-! (?.toft. gi'..?*, ttltst.-?_ trvtu .??c-# ? .iteee*?. froB
. rkio.-?f i?, i . ha. - I'10 ?"?->. O '-- 'V*-'
>1 . . ?u4 U** L?f-J ?a?-. !-?? -oktJlry i_o.i...
Ile toe? o? malay te*?*''' avi tnm ?i" - I the
?BBl Of tliuni'4i ??'at 1 o? etSSitol'l Wayati ?i.'ou, j. .otu BSjlS-1
luptiom the ( srps'B? ??* *- "? BkiM 1: ??1 b? te? "
?o*?4r_r_et.t sod trio I V^iss-otai-y?? <i liie pee;?.? B
anjiiBtioi. tobriag'a k-B-rtUthatralt tem ?m?: '? ?
SieJfra.Ui ??.i. ?iti.'iir. ii r.Jf-eti. ?BlJ>MMMHockte?lO-Wlftl
to Mid.
l-?yt,l <?? B'!- I " I* I -?' '??"" !
WtLS.. asjs lol-. a*-" ' ?? -I"- '"4"J ?-MBSlal
, Bthnl ?i -i.? -? ... i-rn*.gi?t ma ?-o???*-, altes
... a?? ? ? ? ' ni b , ? i ?" --.W? ? ?' t '
jprei iBBBSal - V ?
a LaJtral >-????? .?.???.>e. tisO? '*? .
ti* | ia*?? ?t Usa - - ? ? . ?
\u.',*?*tl upon th? -ri.g MMM ?Ml I
Willi DtJiiaixk n lia? ?Ma ?'-'?i ;? ??
I'm.? I?i;la.r??> in i ral .i Ms pr*??at ?
ia.ti:. Bal ? ?.?st:.- ,- . " ? .
I -?in, Bpoi. the e-.at ' % ?-.*" lurui? >,-,, . i|....,?.??iu ,
? V- '?? ? i ? . * ??'-? >.jlu?.
I 'f..- 4
I totniaati
n. '. te I
1
?a J
?'ie::,'"!it of tai - mm ly-er. alle to I e
' .feiie.l '?u:.. | UM UM tal jeir?. Tl.e ? /-?._ cl!?.,t lncarrcd
?a li parlai ?- IbeeaiaH, laalifala af ?:..
? ni,ii, I o?i.iB at__oiv!?-we ihe J>ui;_-t tan iic_e itaiL
tie !,?-,, It wtuli triaan, t*?e (?.
?ion of ""? ?.ni?:i.? that it 1* anriually ?_rt.?l _?.o_
bttwerit my Government blJ ir.e twe House* ut ti. ?MM
,' ni iii'V.runcut Aa> i.enriLeleia earned ol ile
?? "r ?ever?) icirt wttaaal a
?.n done niter ijonscieDtioui ?xi.tiiination nod atti
I -I. iorrectne?*. in leetrlaoai nitb tie Wai
Mel tha eealoM ?r tho Bdalat, . * .;m<u of
M ?..iviii'l | ui'lio crediton BB | orTicia.K tha
? ..M Artie
? ai anea <f th? RM
t)..it ile 6MVBI niloi-teil tl.i.,.?-.. BiaaaM MM '!
"ccskiiie? atlee, >?? t*?.e teraal
-i"i.:i.?, i Qe-ra-uaehf ai ,.
?i-.i; I kraal UM) t).,- ...cl crinti vu , . |
-'???'.',- ?
?"ii ..i. ;l.r Aduiiiiislr. >.,?. a-,;*?,??:* o'.
?"??"I ppBaetteafci ,,,., k mmmm ,,...., _
.:,l.aii?,-H,ivill!-('.,.liiv ... ,,,.,,,,. ,,n,?;fI,,ft?l,|
b'!!'r'' y ,i...)i) trt.l tll.o ir?,t M>
MBMMllB. j\. i, , ?. ? ,,?,1 th?'
- , ?? Ubi i aft* "l'Hti rj'_.iii?iil-alniiioi aaaztaa
Um beatie] .f ti # buu, at-, ti- ?
t un nattai ii.l ?.; auu, ,..._.,
: " ? '? -'- ? .-1 win '? .? beroi m aajaal
,. ? . ; ? . ', .i.e.. tt.
... , , ? walla ' f i i"; '>?'?'?
. ?? : n ln-'ort' tL. D.ft Bill
( i tele*.
'? KM . ?t pa ;i?' r__ei i
l |B i:L,4iil..'..it-o? I i indB-uut y ,, .,.,.,. ,-, ?
M .? ?"" ? .l-fee I.? ?-- P| ;?;,? ,-. | ...
IfcBBT ft Lie??-"- l j?r ui.mr.?nte i-?L *.* |
i n:? .
l'ait?-? *!>c SBlntJlWBl t-?Maly net Inr :*??lr?.
I M us M..: ?lus. .*, ? ? ? 1-? .
' * ?. m an to he ?j* ?mJ I
l'r.
I II > , Mo...Ins A- I
1 ? ' ? i *.- . ? treat) ? t ; ?
? IP i . ,
i .:.) i- Dot li isla ed.
' ii?.
,1- ' ? ? S?'*?l
l'ru? m-t ?arkara. ? 4 engr?a? ?a ihr Tra sly ai
'.ininti.
? Bl ,-,.... i.
. r :? ? ? ? , - - li li a n --.-,! ! \m ,,|
V p
?ifriiaie I isltimi?' Ililli ??et).
?, IT. ?.--.- . .
. a. I. , .. . I ' I.. I I
| j Al--li.ll lu
r * ... .p? m m iii-1.. m.,r .
1 \-i?ii fe ,i If it i .n ha art pel ?ill hi
?, ? i ? . - , n. ? s
? ? .t ?ill pro!.
I*?
I'olititnl .rrrit?.
!'?!. kt|
. . ?
? U* ?.
siui'?h- . . i i ,. . : ? . ,ti'? ui Hear- ]
ferr, i
l"t?.ai? ?M. I'rlrtebnrn liait ?1 ?h. tiHirniin
S?|ti_,dr?n.
ST. I") II li-l'.ll! , Al. '?I a I*'
lo. li -n, li. ,- ? pi.- . . ?., -it? ? ?ail j
I : , ?,
. lilts- I J Lil I
t ... _. ?.i'. , .j.i.-.. ... I era lili i. ti ft nil -??<!.
eaa.BTrl" o! Ill- '.'..-?I.lll I.Hl.kl :.' I..?, ?. I ? ?
? ::.- '.. ? ? -li : | '-le *l,, ?. I K T l< I 1"
car.
lol. in mian ??iib 1'in?-,...
.- 'ii.i.i. in . Main iii- ?ina? i
ti?.|M,| l,'ii?-i.t i.Uli l'rn??i:i ni l.clinll'of IktAtmAm Her- !
I Li- I /al !.o? ? :?
; fit arti ob .1? j >?!.
The I -ile? ?llnir. ~?>-inn? r ? ?Iori..I?.
ti - ('-.!. r..|... V.lnnial i.ol.l.Voio'? I!.,.'-.! .?., iron, I ?!l
t :'i ' ?;. .ii.,1 -a I) .1 | I ? ' ?_? '
Tit? Ptixe i i..).!. '
l ho paahl Kniiic, v? i ?ii ,1., paiaalghtera Haaa aad <>?? i*
on beanL Thej Rragbl ar ?-'.. Mata ?? ''
? ..illina a t ?nl lairllig, ?, e .
i.p. 1 Ki.I, ? OTPOI m?h).,.
l.ivi.Ki'iHJi, A iifiuht 7?t?e_.?kt.
Cutton? HI ?? -iii?'? t" il?y foanl np 7,060 bola 'I-'"
mai ?et .? fat
?"tOITHlliri'jV J-ABKBT.
I.(,M)..\, Align?; ' - Y.SUUip-.
? i.nsoi? ateas! M 171 for wtmty, .
AMkBlCA."? ?(CBITIKH ?
I.. MXo., Ai'g.lrt . --K*e*aalK
?mt toteal 9tktp in-ilaj iveroi Waited atete* live 'Jsu '*?*?
?? i -' ?utiV, It-"'r-)fl-l |
NV Tilt: JAVA.
I'? ? K-.-.Mi M ni BtsMBBhip JSTS, ('??[.t. Moii.li- ,
i-it ndtttytmi Bl '?'?u'cloc? oaths mia:niu< of -Iult :i
uni i,' men?.a?n ?? >lie ?Ttt-i BBSS o? tta<* BUL, armed li*ie ou
?ii. j ii, catef. A pat ? lM "I bet no?? bM Lien B?!4< Ips
[haCalal? ,..'. ,\e ?i\e tiie ?utMtaii. I of her diipatobv?, '
? s iii?t pruasut the ?isle o( Kuropeiu ?u)oie com.i i i.-U imdiit '
?<L?t--'.rT foim'hsrt ?Iry th? telegr-f-bic ili-pltrl,..-- hire ?et
las?,
i ?J ,;.. IhMariist-. il BaMi on tit- morning at i
' ibe alMh. :
The Cake w?? : SaToSOtel tti ssM-BIAM il.eeTeuinii of !
. iud rea.j-eTLat?-lifij?jl ntl tlae i.Icii-aoai i?r lie ttth.
The city of Mane -e ?'er am ? ?1 olT' OMlfl MM '-h MB Olh |
? an?! iaaa-10 l.iver,??-.?! o;i te? Mth.
PEACE NL.;?)TL_T.OX?S.
TI?? >*|oti?l-?-M al >il ?libur! Arrival ?t ihr
l're-...4?Bi mi tkr Bararina .~liiii.ii?
...i.. I,!- .' I?K ? .-.'iiit_r. ? llcrr rta ?-*
1 I'f-.r..' -ii. fV?e?aiin a.._'-*'-r iiti".-l it tho 1'rii?, ii. o !
; ., v" | o:. ??:? ! i ? va A ii'.*..... au- '?' Ho
[ ?b'.rt'i ?.'WrwatJ ?!'? ?? ?i . ??. Bala M M th* IBB ittlo, .<(
? Canal b.iffl.rk.
He b4, a..* pel had ii or-;-??*! ?e wi_' t..c FTaaeiaa JIlui?* -r.
Hair toa mer If ? i ? ? i_ t.? l.i.a -?'-_?? hore it ;h i rtfi: ??
?wa of M >i*:i?,l?' i t.. ? Caaat >?.'o",1:
? 111 Ita pMllRlBi bal ! Ijt th ? Y":t< vi Iron-? up To na.? '"
Mt. A.) Ill II.,
>?-.ri4ti.._i ti.?' .. .?tiri-.l tvi
Tb? l. . I t teal KarolTi .?' tbeC'ivlIe I .',.?
'?.'-' ?
IT- ??tarin Pr*|r*??i'.
M mi ?i, .fui, .i. ?Thi ,'V*;?'i,i,. "t Herr .'4m
I' :." uf 1L.1 Hsti.')"-? -tiiJistry, ?;,k??|i|? ti.? ,
v ..?..-., ._ ?Lii.h ?
li ?re ?*.?.:,>i it? ??!;? tea i?r?tt l'?w?r.
? i'- ?? . laMaad . ? an at?
. _ t la Betta?! ?d _*_??
i la.
l'eili-V-??"-- ?I t*eai,r ?jpirll I? timiili.?
A ?reed | ?tau.
|i .,,.- n..? "?? iBTaai KmoKt-B-t .l'iii ?>..?
?"i??'''?! . , 1 li I
. Bgi 1 Molar.? ?i? t?> re
'' ?
?
? ? .:
?
? 1 -
?..I ?late Us*--- ...... Cccr.t IsTarc'.ji MSB?
? ? I . .
I lbs Sari
'
Armi.tl.e Belrreea \.i?.!rr? anrl itulj.
it- anea, J ilj ." ?The |
', Pttrttnil ntl rlTMtefta? BMI
latta sf (to III
Ihi i ?i. :.?v|S may Bate BaTaaoaoai
i iranl ? ; .? ' 11: ? basil al tee -
K *?i? ef I'rsc?.
T....-.1 on, 1 Ij ? ? - ? ?.?.,- ? . ,
. -. ? ? ;
,??.-?? ,- - . ?
'. . -i . . . I
. : ]'
ItTBl ? ? i - , ., f
4 . -
. ? ? .. . .?. ? I . .1
I J I t
'
1- ; i -. lil PoWeiT
J ia"? at
The
-fit led.
I
Auitri . i
i ,?-,'-? ...
-, ? ? ,.
Tit.'.
au * . ?I wet*-?. ?I?.
,
ranaal? aad the .ilia?* I. otu nu.? ni?
lli'.! ? .:??? ? ('? ' '?'" si
? ,!,? laj It .? e will 1- ? ' !.. i.eii ' . Ii
IT.i.. e? is).?, bal?
??..... I .-?". ?
i , -? a aad te . ? I
... pMlteBMl a
? t? ?i. PraaateM ? BanM hIi :.?- ?
? ..,.' . .
? ? ? . ? ? i
...
I? ??xi lui 1'ieitih MnOMBBBOa
T.
.? . * ? i-i
'? . : ? l I
l ? . t hi
? . ?,? , - ?
?
i : ?????;.:? i ? oat
.-? ae now A
tua I...
r sf lbs ? i. ?
; n.? ?... " ir tea d. 1*1
' ?ml ?a,..ti i. a i.tb in ile Bin
? i- ? . . ? ...
?ii!? ' .'
i he ?ol Ik?
? ? . ?
?i sap,, t.- . ? . . ? ?
t'j.-.ll -.' W! I ? iiBl.BU? Mi? 1 1
?
? I
....
, . ? ; .
. i ?. .
?
; -? ? ? ii s. ?. r ... I' ?
...
. ?i IL?- -...il... ?. i ? ? o Ti ?irov.g ?ia ail '.
I'M I..ai.y J .-al? ;-?! ?. .
, i >i? t ikara of tea
Ii.., ian ria Baal is
la' .1 I It li ? M 111.? J ' a ,
I...I..I . . Lut It '?e
?? -. r r ;f ? - ? - ? ? Ir
, ' . ?muted
lo 4 ? ?keri! ? :.; T . ?t?'.
?.. - ? n al.v |?
?
; l.l. ', k Ot ? ?li.i'lall.!.. ia .1, I . ...kal.
\, 1 . ..-It
??"..'
. . ' - ? , . ?
?
? -i .- ?'.* r .. I? finer to
? Iba nai.. ,< ?. !
.1 ' er ' -i? ir?.
I' li Hi.Tri.ver kli.-i I ' '.I,-;
i? ? | I ! ' : ? I
I . ' ' I ? ? .1 ' ' ,
lol j cv . i . . li multi ? ni a na. i
1.1 -i "? ? " . id ..t Un -ii ?it?, .
I ? ?? ? .
tn.it'!- th.-ii.. . uti? ?I \ .. ?? t i- ,| ii...
? ai I? lift ?I l?'?-tl a, | na. joe t.. .. i
?-?tu A .?ti a . i... ? : trtrnawau of H??tatri i.eraj.o,
'II,. . ?. , .a j ,, i ,i,i ; o' i, .,! : '.?i., se??? to I
irir I?! ? ! ?. ' '
J. i..
?
jim; wab in gehmany
The l't tia-vit-1,, iw -"rawkfart. ,
,i at.... tia, .i li ".'?? \.?.. .i ,... iri*_ :
? ? |ts?tc a??l olh? r ii uuirirel l_?H??'f j
. i: !. r t" dr.-.v? U|. a |r?ut-,s. i*t is '
M ii? l?i.:'?? ?..LI Wai ii?'iiit'"l 1" ia??. ..i t.. UM h rt i'
lau"?!* Ita FraaaMa ?.ti_.iij'??i?.nir, boaetat,aataaiBifta i
m.- ii ? . . imii'.'iu.
I . it? lei I'?linn bra l.ii.'.il li.rnr-ll i.ul ti ii.-?.?a ?'
li... li .o ; i i a. vtl.itli the J'r-.-i,.i..? bate m lol |?wa
lily I lal MM ' ?'
II .- lioieiti? hat* tai- i tM 'ir.iwn BJ ?.f 'he meinUs, ? of ,
the hcnitle and oller?tiaici*?' M*ta ?. torethrr ti ill, a ?di!?
Utti BB* t lint 1.aided tal iiH,??Lle |.roperty. Ali tbe heiler? ,
I,,?.'!..1,1 .i:..,i ,- M ?eliirli 'i wea d'-? lured fut M ii'.lr-ir"?
Bf tada Hal waa ?.-oi; d ;?. ?i;. w.o'i Mtpaad gayt
Ucrroai.y Bat uki" k1.
The fiuiiiau* tr tiding io Era:?.'-ni J. .ii leal? ilspetatlaB
t? the l'ru-ii.ii I .: ?MMaOM to jMai '.1? esme t.f I i ni.kloil I
I'.iKI lu? I II' ... ???I'.. ? .f la day j.itt.-e? th*
eaorae parsaed bj Pmsslaii lerytea a ?ni reetribettia M
is eu!.? Il? iin.l.i.n.t ' fliiiin? upon the lul.iai ?taiilr of 1 raiAfoi t
? ou lin- ii.Josvliig ^i.uinl. J Le lyitsniskc hostility ?bown
toward IT-MiaL) _B (?m eminent o? Frsik-fort, the loin a
' lion I.? iLi" Litler of u* i< L < in 'In? i i auk for pi.-? insulting
' io IL- King of l'rus.la tea ?mlalioii of iresti??, ll.r dan age
? dour B l'iiiuiati prop? ty, .uni 1 raukfort ? i artaiipetlon lu
?lin ??tir ciriixj nil b? Ote Amil lau tu.lit,on a-r.lal IT u-..ru
A comdin g I? .?di icei i-cnved lierr/iotn irenkiori m. tin
j Main. Uie ?tatetient |b_t l'nisi.-i Lad Lr.i iaBSBjB_ oiiilmt
| town a ??on'riiiiat. ni of ?i,'?s),ia-mrl Bal BOM tnsdi? a tsthia
i m an J f.r .-"? MO .*.fl.. Is B4J1 corren i :.. -uu? fir.-" tieinemla-d
I ?ii. only .eu), ( iii?:., an.1 |_e intu? iiinoo.il of ?L? liso t oui r:
j tiBtloBS impoied Lj" Te* l'raS?i?B* i. I....HJO ?)??if|.
i It is .mil (list orfria lisle ?liead.? Loeuioaiis tolaowuntilpal
j ?iiil.ontiei fe supply <>? ie.fu.ui? amount Ly sieau? ig ? loua.
ItL SUB. Jil.' 17- A| ilrp.it i',.?n cuinpotic-t of l?.tri'U ?ntl
' K.a'.LictiiJil suai ihrce M?, ri ?!...-? 1, u srrued her. irooi Ira'k
a lort, nnd wai irc'ii-nd ???.?'eid.ii Ly llio minuter tiar.tr. ? ...
[ oer JIey.lt sud i.'eunt h-'enLurg. lu? metuberiet tbe ?lepu'i
i lion lim Lad a long BBBhBSBM ? 01 liaron WertUer ami Hurt
ron bangus'.
It ?s not Lc':eve?l lbs' lit J. ??ulj'ion A..ia IfesaifeftJB ;ka :
KHtea tttrn ??'ililli su? ?ali??-?, my BBBN from ?ull.in; lui?
Http, a? a red?,etina of tbo usr eontriLu'ion lopMSl upou '
IrM.k?ort could onlj BBS p_BB l'T (be sxereistt of ttin royal ,
pjorogitne. T he r ?It of tke deputetton to Ii?, ?mi ?:??ia;?y '
was aij-i'ly a yiiit of ?-<)urt'*?y lier v"B Sa? ?guy ???ii-ii?|f i*. :
officiai ??'.?li.?Jo ?u the inst ?er.
Pro. lemaliea el* Tlarliat l.aw in I.?wer tailria.
VihN.N'A sfOsTJ VI?, Kviiiii.-.? \ |ir.,i l.in-.t? lu t .1
? ?n?.l -"..|!eii.lin? ihnjii-lu.ut Lower Aurttm < ? '?
'? for the proteetu'ri of p?r?.,ii?! liberty ?nd ?he i n t io! ililli it if
ii.a.ic.i'- ai i M?U-iit?a ?lidiiiai law, laartM tttaaaietha
?ti ?yoi '!." ?iitiy ?lol ii..- rut-? r? ?i ion ef peMt. ordi: let
tran-iuilli* y
i:..?riinrf '.ii!,i. itr-tl iii.?l...:i. Ita efAtrndftm .-?o&lar r.l.
:,.,i, of Ma 0 ? "i -
*?'I lie i Dirran! ' ? ? . i, .?'-. ' ? ? ? If'a nu?: to i??
flfj .-, ? I rer I narria, rod itnoclall/ of VI
?p. i Hial li " '?'!- ?lu ': bia ocetdkooad the
,,,.,|,i.,::, , iii ??-. ' iT.n. *h.?w11 in thus?- ?mi iu?
i tra ti noa u? tkeAt
? vi : ,> y ... i'.i.y .i-U io'.|?"i..ii iloaa? v ?
I tjl.tl li?, 'lilli"? , f I heir
J ,. ? ??? !,*? ail ton_?l?i ,??? iii ti.? loyal
StetlM-Btl tf th* ipi mi. .ii?-??* '.'I'll?? -io! Hi*? pu'.II.Mtir.u
,,f ibis '. en yiep.t n ??.?f.'t.i.'d bri',? pre,??,,. |f
io tuny furn tarra in the w?wttn. 'Ihr'loTeitniest or tbo
Lti|.?,'., ii.M.iitnilv etpeelt !!;?) ~.?"t loya? t't\ pin froni the
pepelaii ,, ,?: i. ? i A. ?i.i? a..al i .?not
Tke Built Near Prr-ber?.
I'vH'a Iflfj ".ii?T! ' Monit'ttr du Nor ..y
I ?It. I. ?lain V .cm? ?tit?' 'hit Hi" Iflgitfliyi'ut ?lal fie?
biTffoa du" ..liiiii. vrit '.irtilng coruplrUIy 1b tator ?! ia?
A ?in.!!, whee ila mallei wa? laten apir- !.. tu? ii? a of i
!'-| *,epe:i?!'?ll ,?f hlrili.lt!?-.
I n, .i ???>-. m. Bril??? lb? Frnaeinn? nat*
M-iiaelaaB.
vii an "? ialj ?a, t. ?'Lui-'.?Vi: BBgafMotal tu
,;,-,. wrh th? En?.- BM I vvnr/nir-. vrtueh i?
in",,,,-.1 \y fat i" ' ' ?,",! .e . .
...
: ' . ' ? ?
Bwa
.,_,.. . i , . i na etea tntmntmjtm?t
Bara eat ii? i ...?. the hrtjM aal ;?
, .,.,.,. ti.. iTuiM-uiari-y
?lof a tiailc weet TV .r?burg.
?- i -Ytsterla? ?na to .i-y flints task
. ..udltoTatiaii. ?ilteriingeBMd
.,,. r..?, ;.,Wuia'..Br?. nud.-'.Ler..?o?l?r?at
? u II "?rlbaaa l^lweeu the -??(?
_, u . isustaiscd heavy toe??. JLoI-iia
. . -, B BBUMlii-T, aannrteraf?Bali
- M
fniSfSSBnl al Baden
? -. pi lan :'?-- ?rdet -*--?
Vi ., fit-ji-yor. the .-?-lb tilt-, aud Lad. '
v.rc, . . neaaatal ?ngigement site tea
? Bl BBB-h-feB-Bewnr?
: ?emu
I'i Ma?aMB Ansel? nu tt urr-.buiR.
1 ? - . ihS-4-B? v?
?? im "?' i ?. pean '?u?u>wn
? -
A?!alrr?? ra Ike Kia? af l*r??*? ?n.
Hi*?'* : ..j ?t.?An addtoB "f Ihn lahnl II I
. I. t tLr King if PlMsts, ???a? ariiT?d
te HI? a-ajeity. The addie?? nj re?*? r
i'.. -< ? ? I .- ?? )?,!.' ? i tem ? *' i ?util i'ru-?in.
Prassln and nol.tria.
,\4 : : ? ?.; ?An ?siiiln ? tu the i n
?' i , ' ' - . -, 1?. .-te.u ? .ih iLo
?It M drawn Bf uv la? Huri jniB?t?r of
? tes ii tebitaai * i
I-IK WAH IN ITALY. |
.H'r.*ri*sn ef (lie? Itoltan l'lfti-. _o\rat??.i ef
the li?li????n?l *?B?.irinBB-l>l?t)Birlir? fraai
Cnrihat.Ii-. Il? a. -un. trt-e - Druinl ?f ?a
Allr-rd Au,Irin? Vlctery ?rar Lrdie
??- 1 ,'y ti''.? \ ? ,i? Maral
, ? ' . ' . ? t ..ill.
i , ,. ?. 'le leal
? i pal M ?e? ???-.(? raaj ihertlj. It 1?Mated Ita!
I :,.. ?lal J.? ni ?I lia: -M?_?_i- i
.'? ?
.
I'? . _.f i Iltur fi.:n tr' I ia |
' ti?i i, i ??.,-? ifBi :?. ? ti AaiHt-W -.?
??..?: i ._.- . ???;(.' ?
. e p'r? i, .'..i ..-r.-rae. TWaBI] I I
. -.,. ? . titre U .???:??
j ? ? , , ?, ? i . i ii ?
1
? ?o-i
?'??I? , .? .. .....,-,. ? ? ?? iy '
nau.lr. m i ?:c ! . .r . '? . : ?? f 11? pcd Amir l!
?4 M?. IM - i '?? a k1
t- r.- ? .. ?; r r ateto,as i?-?- M '.11*7.
1 M 1 sa -? ? - rj - ti it .? ?r_?a**?ii- 1
s?:.. 1 ac-Alls- .?I . . .) .?.-?) He rul.l? akal ?La ?Urti ij
? r_i.U?d ? lA'rl BMBftel ntl tttPitA ':lf
Iel??a. y^' n\ Pt,1 .':.?. 0SS?M I Au?' I
are ia-' tt-J e as? , lvri<_ai ti ? book? ir??: tin ii nea t
BMtenaSSS asf ii?. taina** rs.
?iTT-Ti"! ia J .)y j: - J t.. I intea
(jsy-Ni T-l Caral?? ami ?f-a?-,B ?I ?-'?lu? ?V 1.1.1'. Tor.'.
W.L'aaaf ir--a-?Ba-". OB the MBB 'Ins a ? ',, if? IM Bt look
'.??M?. seeaPM ?saaaal o? ?iii, atea I IBasteaOt nod ?t? '
: ?' knotts .
1 I Jj*,.
! . or A v ?. ? a ?rin-d pBtel-BQM MMSB, Sal aBtO'Bk?
?ifrf? i.e rec* pt??<i ,
' '?? I? 1 . rrj-atl ?? tenl.iy snsateg at Fe:
? altea, uttftt Mtoasraas SiaB M MBB TaO-t
?_ . u. als? s? Lp?,,, 1. rta? ihr Tyra?.
.*?'? - A. I pun ?j? . '.veil I,? ra- tjtt 1
r ? ,??? amarna*- ?ii 1. T?r '. ,? T snu-i?-,?* i?t?
1 ?yar-nr? ey. to ?ijaaie- '.?r.-r itt* ka?! the A estr?an
v ii*er?a Afto ???." m -e eugegoaart tee
.-?'i % ii??', kasa tow-rd t aste, a . . ?
' ? 1 ? ...?_?! .ia rryptSaaaaa rM?ateM?rtte
t? MSatepf? em. ix ?tiefeai '?a,?. ??a
? ? "I I ? ' ? ? ,?. ?J'e-a-L ..
A If leeka-.?' st taaiirl ?pei?i-a at-spela- u.i,i I
????I raliiB* Benin?? l'?v?iiuu.
I' HIS Jlllj a- ??i-B il?'lui?? ?/? . ?./ BJBI
JLa -ter?i?<> vi?" ii. ?. I ailie jrsji? i-eiati iii of the Btf.awi- '
lr*s wita ?? ?-I? laV? 1-.'-?aiil> i? air 1 u|??j . li r pr? pjr.iiuaii? !
? n ? - . .- -?ii? . If* .ml.al... I
i.rau?.- ?? iii l. ..-a ? iV? a ,. off 0 ?n ,.-, . ... ? ? u.
li. - 1 ... , ? ? ! ave larrr *n i.l- . 11 fra It ?flfstesl
A. ...all'?; a . 1 ..i 1 ?? nina eas-B?aasl .?as?
1 -_
lit....,? m1 vi AV i. lu ? ti Iron V? ?irr.
Lattin ni? red Ikaaj v.a., ?? Mata I?at the Laa_
liiar? ?v*re reaiotinaj tue anluvt* liol ti? _v..?i Loin tho
1 ? 'ni ibitnaf? I'??).*! w,l a tri?' i -_< r_liie?i upon
Ita prep? .t o.- 1J..-I i i :.? hythe ,ll?l:.iu ti?-!??? fur tbo
ii ..k?.i ?ni *j ???' aft?I - ?ti. ,
A;'i ,i??? a,. ,. a n v. .:*. Viiiivc wa? ?*uf off i.? (bemt bp
_
III? lib ol i: llllbiaf.il
ii,- najarla tattniaftki huM ??' t.ariii.iiiii
? ,a? tey uu??it.?l? ct.iry. Ile Led txen ??-fwikifl wilh ?.fiite
.?.?mumm whiiV ?? li iiirTenriK ft "in it?, ?fleets of hi? late
tSO?J J. *
Tb? /Varal l-_t|i?_r_i< n ia the Adriailr.
1 ga* l'< .ru. rlli .J' Ila OattilB, Mfritiof irom .Titi m
t.'. ICciti ..ir ti?*? -N ?ty? that Ihe lit? t.av ?ti t.i?4_~eii|t ut
in |L> ?Ir?ate _o* etciled murh iitoutilitni*) t ?oi dl?nppt.i..t
aieelinltaly. u? the eni.n-iy reirarde.l Ml fleet with -ildr, ,
? nd apged ac.ia.ritioi't .- ..'ici AM ii n.ight ktcj.' ?xie?. nub I
Iii? juorri'ii (.f-aval ?on noa n.l Bl ?vi.rihy of iii?- i/otitiori '
aaeOO? by the) kiiii-oni SiKnnr IVfrm ?Iii ' -liiii'i* that
i n,-'1'il.anlil n?T(? been itl_.ked or t''. te g??' ptt VVnici '
__??iui_?ej_. .?nd ?''-? refer? lo t':? ?ipeinituni ?g.tij?l L.?*a.
ii.,. ?rtii'-Jii" i-.-o? !.. .ia, tvl.i.. le Bet ?rea marked M iri.'t?
o. i a. a >.. . iluut.tlul Ailn.ii.il 1 .ri.itii. ?iKaolid the. i?!riu.l
i Hiller he ?lutr i.f pul.lie opirlm-, ?tileh o. eined himofiu?.
I lion, io ?rlate- tu ?n oinpl.*h >? ????den ?i.terpriir, ?how hi?
|,, ,, ,. , -hu !? -o uta imputan t4.ai?| ,1 i//le |,v ? bllllllut
I ii-tpliett H? bai bud ?t lait s luit!. ~,th iegetl:or7 ?Vhst
lia? >i?^l the ii'iult i?! t<i?t bailler ,Vi? ?rt pri.Tid to ti''
i h.i.rl The trliera-) wiiich atiui.uuiKw. U.e engagement to ni
1 lialerilr * tvtt ' ' iii"?'*?! a di-ie a ttAlimt Ihm annuone? rt
Victory What H ?-lunts IS Uli....?! a.u'.r it. il.?' Admirai I
?hie?ii?! iniii?ii.?icut _?ii_ -i>l?*--iil f>ij*nt. tt.? li? d'italui? ,
un Vii? al'ilMtro biuvin or?, Iti n a of flu iijaalliia iliaaael
fttlh li tbif -iiiuii-oieno?? of tTtr tl'-i't mid ihe inferiority of \
lire ernroy'* destroyed, the cisDiie of ii ? Adit.itu- ilifiiuieil
r?li?oty, ib''(ti'i.o-i u4 th? tee! ni,-,ii'i?t V mice ?. -tiened ?ti? ?
Lo?!puled nnlil Ii.'" 1?-__B and Uiitnuife "f ti.? otl?r ibips aro '
,. ,.|, I iriuiull il?:?i'ril?e the auii.-;.? of'lunn ?lune ?oiler '
.I.,', tiuliiy. Th? Wordi?aof the di-itiitvlind.t? to ?I? iak'-rc'.t !
?bruin in?! ??.lue??. Wa ?'* oom-iled !?> the imriijii:,ee.uet_l of |
?r-?u kinoet iu-icle? upon Hie ?neniy. Whn? ?re tb?y io u? ?
Whit ure rt -aiaed i?y the diiieti-ti haawva hera tuf
ft., - ila.l ihoef.jrev.ii greater lo?-c? iccored ni Trieste,
ci at-Bed the ligunei toni, ??? ?i ouM h?vo rejoiced i.r'r
them, liol ?'"?I la say ettie eouid ra bara nmt\ ?vith (bli ;
ir?an, m (Le A-ii"
! , lloreuc?* t-orrripondrnt of tita S.dtptniin t Hilft |
writing ?n tin? --d. ??)"
ti mimbi li ?lB| mIbI I.o torn i veryirui Mm
of IkM balli? Ths (rsl impression ?sa? u-r? jasmin!, and
I ar?rykal) felt ihat w? ?.?.! i>- __? taste? ?TrMp?wabiy-aVsstes
I Li ??-?ii? ?'-?I a? it l.i"J. l!ultLe(..o.i,r!iffi'.'i-|_itirisar.l p-'1')
I..'.-I ?il-,,-r ?ul'?ir...,itt..ii ?iil'.?eoe.-utlv to Ti.nd. .leenrdln/r t?>
st hi? h one of tte enemy', vc?.*!? and two paddie wh>'?"l
?twin.?i? Lad been muk Lyil.r Italian ana. If iLU were
? icily??, the lone? taft??? A ti ?l^i 4j) i wouM j,,, f?uci? greater
thnii ?h.-?' of ?he Itali???, letplto ttV lilfa-rieillf ut' o?." artil?
lery. U i? added Hist the Aam ian*eiA-lunreti uted ?Iori ?foi
Blii.i; vu'., lliroiuli lb? araior of the Italian leuus .?
1 thoiip.tn.?? were ?'flin. A wa rai er this to 'II the ?scies m
; the ?? lal ?laich pay ??> mil'h lo thu masufai-ti.rers of Iron
plate.. TI?.-?.lint "f Adu.lt ?1 I'.t i:i j m iii.a:.,L.uiBg t >*e I
a.?ii' nu a ?i ?p i" g< "'-i bo-'i'l t-? Aif?iil.ifnr.. ii /?n?sr?ilv
bteateSa The afT.aiidstere i? a ram just built in Engl_n?L ?ml :
&oij. wLitj piudigii'H nMult? wert espertad liac ni et ia ?
partit tOntt :t '?.'? lo the ??.nfilot is i.??t knosn, nu tied it ,
?too? iisTihlig ?tall liriiliani ?I would hare brea -irntlou'l
Tin- Alt?a..lui. iv ..o? ?:- '.?-tu. ?????.ii;l iel, cuvored. so toll '
?he pee; I* en L ard ir. Li pern Lf-I It ,? 'enteil that
owing ;<a i tils P.r.ano could not kuioei-u ??tcLad Hie pro
ajreei Of I-f trjrrT *fc
J ii* J lalla- hkbnlit *ipr?McM?hKi'abU Jiap??j?niBiti' it
the rity" ftncerulii IMP fe mt -BSlnnnnnta The Dint? nun
that i. i -?.iiling t? .?litter it lu? raasltsl from Ai.oo&a, the
ratean ?at the Manoa I BBisnipaB i*.i anything hu? au ?ir \
BftotaBph. InaddiTI.Bt?, '.I-el'?'"J l.-'?T thi pstejal. Yere?* j
, I I.nil.. |?H MM 1/ ?? _J-_4atol_i T : |
niter ?.?di Ihst Adiiiral Allnn.'? d....i. n .n?l the iro*. ?Int. ,
iLst ?layr.l near ti.? MbbI protecting ILo i.. ubaiksiloa of
the troop? ? ere i oni[ elle.l lo re te ii n nile fnrwuiit.it -ifn.ils
fruin ti- A.lmii.tli ?Lip. Alliinldld not BBBTB until I..? as
? ? ? I'niiii ,??, Jan?. Thsifciles? ?*t? issthinunisie
t?... h i' y? ?u M ;e| i, Ibm ittribatlag such
4,'?ribnldi enrl Ike War.
The Int. BBttt-HI ot tbt Gttfl?_-_!H - in t-P Tyrol
aro coBii'?red l,y tlu Tarii ??'".?? aiinfii at.ly re... iiii?voitiiirt
thtn iigeuevallj luppoaed, and ?? i ?lentil?! <o o_ercl*e a
certain la?BBBM iu fa'or if linly ?hen ihe .',(?? tiat.oni fir
petieo ire eetet-ed ud. Tia vrrurr bki tbo lolk?wi_g !-_,
gua-?i
' Thlt expediiiuB. s? .??.....?h ted su neil loudactr?! Ina
nnlit?ry point ot new, und tLu _,?. ce?? of vi ? :. U ?_reei ititt:
that of (len. Me.!.,.j, I..? alto ?reit polllictl ??'?I *'
aboie all at l! e moment when prciiminaiie, . : peace ?'?
?poken.f. La fiel Me I'o.i.i, eaaoesred brGen.til
."i. 'ilute peecioui itlyiutn.-e?, and are saide alMtetkerby
Italy nloo?. If the war continued, tv e i ? latn old tarro
BBaaaaa to <?r-erntini?? which would teniltr ?he paallMaal
Aniirli eie?'*diD|;ly d.fiiiult. lathe MlifBitiriet c1
t' ey mi|V. f ?. ie i.? u (canterpoiso to the temad! of l!._ V.
.i?!.: Uah Brt, aud ronsir.iite ttli.tt is oailr I ihe li.o ??? ?ha:.
" lhere I? m. aaeaatea to diiaeinble tha fut. Ota, Gar-Midi
and l.is a tkiui.it-u?. nriivnl wine ti.ey are, huid one ol' IBB
aaaMrkefa ir.vi.-tri?. ifu?-.tii-tion. ?ben the elua??? ??f
peaeo nie ?bout to i".? di?civuetl, i !?iiB?>l Lui lo ice??? ii Bt
1 ? iatcrvi-iitioii of the h(-~)u< c.ipr. ra mil,
iheuforr tlii' l me a.ain n. t I,ut? bate BBI b I to bm.unntry.
It in probald* that, hud ii.? ara i?tic>? B"t liU'ii i i Tangid ie
-mild tatt '|,i':iei| tba reel into Au.-tr:_lO a 1 rgc It?! in
night at u g,v.ii| iii.', i. no beeeatM '
vv,tittle i'iu?ii.u.r. ^^^
NEWSP.A PKK AC0OUNT8.
i.n?AT iii.fiti-si.
The Atlitslic 4 nfclt.
?jim \tw?? ? ' ijiv (jaOBJUTlOB (??? ni), ii lk'.K'.i ii.
T'np iola v.;-1? tetegtan v. ?rerercivc.l I
? eap ay ban Mr. ??i??ei
?AU ? .1 ?' 1 ., 'il'l! La?'? in ita -?
mi : ' . t ?'.'if '. ! to Isa '? ? ?ere ? i ?i
tin.?-.
- \ ? right.
Va : . ? ' r 87 (Et? ..:?i? ) ? $hon t:
. '.
J! - . ? Ir?'.snd
at?!li .'. .T.:. . BdcMtinrnty**_rfcit
BlUehil ' . l.|! .- . ? ! ' bl s ht i
Va i .a T?, s -.--I-:i)?.if{ (ele-*y.iu ,,kJ;,.,i from
: Mer i '. ?1 ti. i, 1. ?... Mr.?*.
"Ma ? '?J,i?: ?Veiito-.ih nr,. :? **-m ( ,-)', I
' ? ' ? iit-gTifbki i ?it.n...
. ?and Bbal U.I' ?-oa-'.neift sf Amor..:.'. 1
( imd ?oi'i?. ;?< t ,r i n.y nr^?mmaf tes ?bU?tB|m*1 and
Hie Basa?! uno i-l.i.-r'.l n..'nnei in ?iti-ch StStl one on board.
I treat the kighea to the i.'tut hu pwtotwsil ?M enziou sad
arde...!,?duli?? ikey u. ? ?ei. ?? s-1 -i (tepsitsaau. barshslte
i |fff? ro . TI. .,i IB? r'.Bg ri,?,; I ?ei BBleSiel I US Bigkt ai.'l
I -*?;., ?... ?? peri ?i ,,i two asaba r?i|i?x.?e?l t.. ?sa .J
j \?ork i-i 1 oils 1?> tiai'y und? i*un-i .?na tppTeou. ed Ls ouewl 0
i iiket.it-.li hat -et!, .t. All Lar? tiitnft.il? lo_etheir din?,
j BB?l u.ta*. ia t>? r ni., i??, ned Jo B B ?J ' ? B
? ? '..KiBi.i, hebst? ?u ?itols'41
I BJ'.i ? laLe.-i-l m t .irrvii g o_t ' la.a. ?;moi ',s ... ia. '
c?tala rai ora* a*.
it? . WMBBOtan r? ?|?-ct:i.|, lite probable tnenl) L ni ;h.
Ail?.,?- 11 Icurapb Maa, um! ti aehatajaM trien ..ino g BB
.- j nu ii?-,'-.iiii J ?iy
? i*- , i i raaeaaaMa taabl ??; th?, Aii-iii~4r>.tie it- eg
?4~tui. maa? ~r"i?*i:r.?. inr Uggaa
_v"A" . .m.? Aawricanaeitiet 1er Mwnrdl no1 tmeifi.irg a?
_ae-r?. ?
> vi)' * ( i iiT-Vi in ?~~r ??(.)?:) <")'" ? ? k loya
?tbt the i. "i.i.iii' M Ht?s v.lli tilt, li." Hine ??,i n,m :.i_:l,
! -, .'"i,. :??..? ?I tie Bee?-, ?tate! tuni be-rata**-??-! the Al
1 '.iii . '. I :.| bein i i.i cMuMilt?, ?-?iiiple'e'l. silt' ii
. , I. . ?! I.. e??d? lb) V?l_li??l to ?T?r tv li lilli?! ki
, "......ii,., ., i ii , | je-it* DrnuU---.il I f i 11., ?a '.ill? I.
i M- ? I ne ? --?.il t" ? ? '??t tie ita??Mt.
, . . i . if leg thai
I e-oiiimu ,. ? 't'l'ti w.. 4.1 ?- ??>m??l ?*it?i Xe?-?orl."!t? ii".,-?..
lilla: . I n- n.I., r ?.iteal iii ?t i,t) l~il*'ii lea ino ?.
tuir.? Ila t . .'! - vo ,,-, iv. d tin BA_ UM? ??1 -I- ti'?:
'li* ii ?.?>? ?.J. "-.nul r.-yi m ji**~?'??*?*'c>ek.
jM.i.M .".. <-t .?nrvfii n .ni: ri-.v? ??rA.Ti i j ???
' MUatflMMi 1
lu m ' ?-? Dal y O?-?., I il/JW.
Tit?- BeOBM ' I l'?r'_,iui.'iil ?toil io- _ pillai,- Lea i i
.;ai.s ?.T.ie~p* oof MMaaeaapaM haMfifaf ii?* Atitefh
i-?i I? ?i ii:?_?-ir i.u? 1?~ ?reala?* Theti ? grtabh -.?..-.t ir
porting tb<- i?r..-.e.||ut? n l'arliiis?iii an 1 ' - Boee! M tri? ?)
iiir-ini?e>r? are kti?t I ibinaed-" ?ry .-earur- etea hoar as ?j
?tilt it ???-i.il,- ttkim; [ti. a- In IB. Ho-?? ?wai unod t'iit
p<-t?.rlri "The Otkuatl. Bahll I? Mat? .. -?'I.
II.? int.- : -r?r,e<? rnp.-iv ?prva?) .and ??!,>. i lu* Meit it ?j
bee? s ?,I ? rat Ibetewa ita) 'We enes** ? of t?
I l d in. oi: [?ove.! .?le fain. lu?, uti, ol -i'. ?:tl e.e
n ?i?iii?l. i i ?, trtoii.ii nt eonimant. aad elah?, rate? explana' ?it.
ii? pul.in? bett beta Mea M MMeva in the srynusehmg '?ti
Mln.euf of li?-prom-.??, aad pr?iiri-k*tic?l ion? ?rt :??? li?, m,
ye?r?. ?eeee, ita aabrtef leaf oeaMaa; oc? ?_?i??eu ajui?>>i at
BMMkaaeiiaaaatBat ?uiprieon? ir it we-.?rllu ti? retiene!
???,.i? tu wbat wai alruniiy laewa.
1 I ,1 l-e.ebla -a????,,! ,, ?n arrll ?n.t 'rf-4 aet- a,?*? I 'Jr.,
?TU vvue |e?il?im,ar 1er all"?Tr?T lama tate (?MaUi?". hah .?<..
?e?-epieil noiali'v 4?D.>?i?h. but that comai-iut-bon nutt
?emull? ?*t?bii*i.i I an I tur?? lu-,i-f? .? ni'ri. tu mutta mfc-l?
? ? >t.. csi i?? f?-, i.t.iir?. ??i u.?d m? ?i ?il o ?o haanata ae?a
?tir?!nif eel ?if ?poro .1 u.uritT. }ntb**4t, *., '.' !? i k?
...Der.i.i m.-?i weuaaBBBlat ?ni? n* ?-..M< ?"?
MUll ye i aud?4i-__-?l (hat It uisy t?, u.-l?-.ll to ?i el |
i,,ale no ruintio' -..?? I iv. nk.?dy .?id I ik-.o tim, u'j.u . Ik?
Allentii-i ?bl?", ?l._u t" i_? ibr???ii oj.?!! le : li? p-.li.
- Li. 'iiii-'J li Ile El -Krepli *Je_?atrurtiu?ii I ki?.I'll.r. lill ? ??nod
I I,? tie A n? ki A Bien ' i It ??_>?, la-lli-i?! silo
I ...lue <-oitf_>ion lifnie-* .! ?, a?;, n -'.?le i-f Ila ?SlgMll At
ielrtirtph I'oaji.kny basjsroropar.. k?-iy
\ ??I iii the i.ew ea.l?, mni tb??. the woid? ?..?'*__)-?_ ' __T
\ < em. ' mu*t ii.? tie. iaJ.ni ti?? iitni.tlly
Tho real Allaati? T ??loiti iipb |.?il.ii-ne.? ?-.te? or* Mt 4 U'
ones ol iii? A ni I. -An.ei.enn l'itAp-tu?, wild li..* aulu.-js .'
these air _u?.unl> - d nu ?o tha? M per stat- I??orr ria.' At ..ii
tit" 1. lr,rr??i:i sh_,?lti?i(r r? ??eel?-.'?t u< ii.iv. i.,i. ?iVkpli1 I IP
pet li at th? Hr?l y air ? i iniBi? "t Ib i IvWto . i? ? l l
ii.-. ...<<i aatapt :??? ' ,'?*nt?ticv -ii*?- ?riio'tof Ma' ??ai
?- ol .,? ait?t?-_?i um .e?: :..,' i.idikir? pi lagta Auii-ru l~l V .Ote? .
I of r ? Ami" .vu.i nein l-'i.pxiv .
L-4SI,(JOO. A a_.il.ei ?.ra > I .Mt-UkrT n to ne ,. na,-d urtr u?
tli? I ui.alr.'eLu/. ? o?I'.nit ? baa IM ?''' - ? lout a. j ml for
tal? XtAJ) Hell, im* -Ml 1 It ',""" ? "-C?J rat a mr by en ?jin1
tu .auuiii.-alvii helwiaJU ).,:, ja-.i.,l i?.. [ ,.,t, ,| (kairi mi -'
ti ii by ti. i t-r _,'? the ?I, nt ,,..|,_?r? tf tb? V:.sl..-.Vi.
t.'?in_jaii?. In ?aw.aiw-ta, lha I?:...? - . tra At be-lia
Tel-?r_ph iii?ittn-i_!? one? willi t fsaraairr _f_ . ?fr v nt
Auvi'b'-r | uii.t o i Aril ??l.icli li - .twill -,av?!.t>ii? ara .uki- ii
th- iult? el lAl.ieii mftatogot v.ill bo ?aiU.-i ?ed l o'?... a ???
gland a- .1 ABierit-.i. Altti" i-ji'i'Ly ?-taint, -i, ,.??? i ? .??ilkie
lliliil!,!' -! Jl.V? I, ? IJ setti'll to 1, v I ? lal lit -I XI v ? '?' ? d ? 0%td
U) uti ii j?t, ?li ?mine- tW It?* ??..a A) Windi each. ",'???' h.(Wi f
lite In? bteu ( li v ad ed o? lu the bop - ot keagfl .- the r.'uip.rit a
."4_?ll_t.S i?),li.a >>r._."lie.sl)l? liu.lr, al.il fi .-) !',," -.a.:-i i\ i '?
..pi lia_non- s tatt?j tatt? Ifit ea_Bat of tbii maid "ot ?tu \
to I?) _i?r e.'i... vu-.!. A? eoBiaiaalcai ii . .aid CB k* ka
rapid on n La io- ?ul_? .ra'.- ?iie as on an on i land "Itil:'.
tho miforuil topiir.fni MeWBWetin oi Ile V;..,-,, t."yj?n,"*", (
loinp.iiiy bid? lnjr li? r?.|?i? lb? honor nud r-iiji'o r SleB *r\l? t.?
t-Lii'i?uiit iiviiirU*l ?lit*-? I tie bettie ?? 'i .:?*.. '..i??? ,'i?s i
baaaaaiaaaeelgMlaataaitartetorrsppaari to ?? .irrivu i
?ud a??ur.fti. mid ii*l i-:igl'.iid vtIi'I r'j'j?o ?t if,? ,,,'l-'- prihg i
l.roiliigitibiiAn'ijI aal ir_n,'??in_-. Tbt Intml testl - ' ?. ? Ihi
l.ri.ken cable of ?b. I to pt ey -n more ritetrlctllj prr*f*r-4 * ??. I
wheo litiil--a initlcieDi tntiaoB* le ill ? ?', e?e '
I.mr ?uliinui ile-Lue? ^^^|
iKTaB-STlKfl ibu? i U.KXT1A. \
? .fi...|Hai,.Li.? ( ?"beLealesTtea*. J <-'?
Mort ??I tilt* ihivf oibnal? i nun? ?.-i ?-ii ,,?(?1 til-- old
A Hastie Comoaiiy and tbo MW .\nglo-Aiuerica i ?r- suit -,? iii
ing al ViaVi.tie fur the oompletiou ??f tee gieat wuri. Mr
l.atinier (Turk hi?? beau Li-re a-oiuo day?. Al ?laaBtealsa
giu*er to ii c coa-paiaf Ik? ?its lo report BBSB a..?I deo le
ivh?!thcr <>r not the aa_4* bM ?'ecu tiui.? laid, ii wid b? gi a
orer M bill) lor (hi- MIpBM at???nl iniudaycu ?alunlay n?it
?vu Lu ?I I lot teal? I" r '?-ou-'u? us ii.. au?! iiUUa-ti.il v..
Ifiuoal.ly occepy ?oine "I hour?. When tiie e??le lis pi?s ._ .
through (lil* lae? ard**!, li will lie Bessptsl DJ I.? CJ.ni;'H' *
a* uui|?i?-lely laid, ami, a? far ?? ?clem.ins ? ,i i otu I ' '
gr.iit sleotncal pretina of ?earlj ?be l.?i ? I teari nul
i !???? u ?olved.
,l ?? ntiuiiiiias ?ream of spplicil.ir,, ? Bwwtef dir ?v d?y
j ou Mr (????ia. ?aff-iiiig elaionl auy lum? tor pntn.ty ot taei
?a.. ? io A in .?r len wiii-u Hie lino I. Ope li- i. 1, it? 4.7? LIU??
m., alrsn a ?teal of tim? BBtMeaej. tori tlwsn
.??ne by telegraph-, ?wa sute el obci?.ka ii : i? been ?ei-r
iiiiueil Ihst mi in? .?.?iii.'? except those of Iba l.u?i.?.t inj
i Auierionn?i-icr a me ni ??II have sny prion?, at ?I1, sara - i ?-,,?
I which irnvo -rier t!.e tin? hsi bee? pnbl.'ii ?eolirtd ? ?ea,
Mr. Ulan, lb* luansgu.g director ?f the cj_ip.i.ir ?u?
seldom lease? the telogriph ho:ia it V >..u .maurant-.
either night cr dsy. Etea duritig (Lo ?sry ?bott
interval of li. abi?nc? erny luetsage ail tign.nl (j
brnnrbt to tot?, lu matter at wbst ?im? of ?Lo aijLr,
It ii ct.ly fair to ?.y st .'Lut se boue naay !??? lae atlee*.ill
coot-litk.on of lt_lgrtSt ?BttrprtM tun ftoai tint to la,
d'-dlt o' it. jil !oremertl ti almost soVly d l-l to bin II ,
t'Lergy, Lu orgiimition, and oat a ntl? ?>f Lia ?*spit-l, have
kent the varrou. plan? ?oini*. ii:d if te? AUaatto oatol?
tim Ubi Mi Ui.??i-aj- ?fail ?j ai.i.ii t-j '..?.: bssonefiti
s.iecen. ?_
lu anilClla.llln-ol'III IMlI'lelioB. -gi'-H." I il I'r'^.ciilg
hero 1er ?:i (he soautry pcmyl- Litaran this aad .'???- st tar nt
Killarney who .i..iv i--?)?-" t?) loi.:.-on l-l -.apiti ?;_.i,"iii>i
eetbrsl tesflsrousl. The Knight oi Kerr? isd Mr. uIsm ara
to Ls tie ?mci tin ?r?. lires?H-s ?b?I I ii.? hate
?inved ?roi i DnM uni ?T?ryl-ft.g je? na to promit? ? grand
fTiia ?lay and nihill !.. C'it_m*Ua?'ratO tLti ?-??.-.? lilli li, ?
iho Atliutic ?.-?.'?1? H MM f
7fr. (tesrelary Welpele aa? ihr Be te ra I -?ase.
i _tISl'.-I?BB.*(T.a..Vl'IK(T3 ? MR. ? ALP.'L? T'? T?15 n_i-j,
Tiro following I.m?v, alterin jtary c?ottslderiil)lj t!.?}
! ?ipaat vi atWri riv'!lY?? ti? \l- pr?*.., ? 1 tai tio| ... Mi.,.
July Wtb, w?. [ia'?:.?i.f-l nu the -Uta ia /'? 1% .
ima I ?ni tHresies By Mr Vr*elr<"le t?s rtafs '?i.? no irri.age
mont waa mad? by him ra the par! of tho Ooversmaat ?vili
any ?ata??-cr ?.' tho Ko.'orm la-agua tu auuot.-j ??? that a pu blas
ni?ting would '.?? '.-i-;nitted lobe lebl in Hyde I'ark on Man?
der asil. the Tun install!, -? ?ta'.ed it tue I'. U plse.ird.jj s id
ciri.-tilalsd by lair, Ile?:??.
An in I.??aliii) for til it niirpfl ?? W11 a: i'la IT Hi TI-?'.?*
after ti* int.rtitjw wbiek Mr/Walpol? bad wita the ?top?--,
lion, lo wbu-ii r.uan-?er lu. ??at liesii <r it,
I iii?- I'-..- hoi . o _e Sir youl oDcitiuul en ml
July 23; S. WAaUrt-j*-?
ti. B .Ul*t B'-W' w "
Mi. I!-*-.-'." ..ii-.'i -!4.,7 nooe iii? I . j- ?? ? w ti pole
?Bal thr ?onia-eatj if fb* Vs ?? I It ?' II "toy buy io ?tato I
tin', it wi? the fill lapratien of iL-otha genii?usa too te
touipauiiil nu ou my leeesd ?atonies ?ti-Mi Malpe!*, ??
sv?ii t?cf tnv.i.i that tin? o-.i" o.'U.j martling til ??anted to
I -ii L . a! a Ti?i,T.?at of th? ?,,.*?*lwu ?? to tai rt^tif, ip.ni
nntaali-g th?.!l ?r.o '?! ?'?"? in wrltl-g ti.? pirrpsi??
for wbi-h lbs Bteeiisf ??slab? Lcl-I the! (kc-re-ngM '??* .. .
mi-tikr; whioh itoteafBl 1 ?Ud I??' ?n ?rlllBf sod ir.d with
m ? ?Mt! Hate at'er VsTlns tb?- Hone ?a-??-?*. 1 Bineli regr?'.
If tliore irai ibu? a 8ui'j'i'j,pian?i;ijg a* to ti.?
t-iit.n'i? of ti.,- H.jtaiiijj- ,i-, ti..j.,a I can lu : J r?j*i*t thal
Ik? ?Jo a ne ? I ?d ti?? Leagot ? " , . ? ? ? .''ai..'.
1 an. eontli. ,.1 ' .- : ' '-'? (ht
rraitietl upni. Hr, si I
-
'
gslsart noient e ?hieb I ihn!! ever tryotn to i??.l ti c Cms? ?I
?n.? ii i,? iiiktrumentril to prevent mir. I *lr.c*aly trust (t.. it
ni ihn.s'?ill Le do'o to iltei ibt- j.i'ii-. fal a?rang?-.?nt* wii.iM
now eil-;!, honora'1 --, - ? .*rui_?M ai.d the peci'.ei
il.ei l i . ? ni the pinpa I lin-iliuc in'iiiir Beean li og to . ula???
drrstandiug ol the ,otot new with Mr. Walpole : ot to aaawS
the (.. s. ruinent, but to dfil.ire the pubti?. ?-?Ui-af-t ?'. *
. itt mt Banal
The great "Heeling ta be li? ?J (u lite .Irnrnl?
?ural Hall?Hr. titi;.).? lug??;?? la ko
n-SOOOMs
(ii iii?-?'venir?_? 1.1 ilin-.'i.ii, M . lUuit-, Mi. Hi?ja?l?.
Mr. ?Odgers, Col IV. i-,r lalllr. Houell. tkeSeoreturs p t <i
I .?I asiatej lew iothalobb? ol t',e BeaM?f Otos?
mon? s?.'!. ti r?*enf ih ? ?r'Tnhrri?, nanaaiv Mr. .lohni-'u.i'? Ml ',
Mr. I. r Pintar al Mr. ?' A.Tnl.r. ii.? aptetel Brteel
of tbi? i ?ten iew wi.a n -????hiiiillon ol t.? eurlati? ruisn, .1. ?
Itar.dicg belwees Mr W. l;.o!e and lb? ?lepniation ?ho saiml
on hitn ' - atwri m day. The sieahe?? of the MHbia La* tut
! of ovlatoa II ?*. a (eeil Lu t tolly in., had agiera??..!
tod brenn ide tL.-tt the m. i-iing ihaald he h?-ld. mater eerteia
Which wei ? ? i'.?e.) ii*?ify prom o I ?fa ?> ?l ti? li?.a.
, . loth I?? pi ? e ''r. \\ Ipi? ?n <
los Ha ycxprei'd. ? w iliugi ? - - t*
Ik? nr\' aeBinoofIbrfrItoaaea
? withrefcraraae I - lb? mon? ability of I Ling i1?
- In ?],,. Asi'i'ilorsl M ill, ?tr to ?onie oi?eo an ?|'?(
rottoBB bare set u?-n Broad te MO
ITtoW tin.I Mab |djn'0 beweis ktivj
J? ' i. St .?it Mill. M\ !'. and Mr. Mn'ull.igL Tonca. M. Y i
Mr. ?VI id IL P ?Tad Mr All? na is Late, M. I'., ou tfce ?ni
: and Mr I..???pi, iii.?dills, ??ii lekali ?{
I Refera T.eerrae m wktoh totoittoatke Bar ttuti
rntl menmre t'.eir ptoiui--? see Bally te st leal ?k4
? ?eel if ni t be ?-- "* on M?sdsy -aaa. Mr j...g
' llrigh?, M. I'., had. by t?l?-gi ?m, e?,prei.e?l hat <>i.n-,i..|
j alto lo hi praisst, B I to add rea tee ? waWr, HUosiibjs.
gil . mid, WM OB fiei-etnit "f 11 ial.c ?I h?'l?a ?rd
' ?Jreuhj I- . ??'? ?Bl ' - -.. r ??? 1 i . ,' i v
Pnrlininr-t.
I. , .?-?1 .-' Ml ' "'"
'il, Untlj? Griffith, oa Ita Sith, m ,?*_' ,, , J
,.,ir i.i.igi? A in .is ?hellier bo ?W-W ntl? ??>??" !
?Tai ...?".'I- ' . .4
??eiibesic." ?hicuii-.va-t-.oi.aaat-baI Pi MM-* bi
? ,. a?, uu .Mi f, na) irlere ? V V-r.-ary 1 i.e *'f
U b? (?TSWII. ? a. "
" UIF. ve vi: IM fcUBCII. . ,
?:'-?? ' ''i,?.', i ?
-.. v.i',;-.? |
? ]
t^Biietha-toa-a
.?I ,1? ?Milli!' ?II- .... |te , (
rlu ,,;f" '.??;? r, ?'/tr.?-?-?*
? l-een mr.h
. .;??utVa^,,ytt.??.*~'!
- '" ? . . ,.? , !r. 'vorn ii-*
- ?' ' ?O ?'?' ' J 0T T' 'J' d ;^b?r?|. ?
? (.-. v ''" - '? ;*r,,,l '*? ?
. - ,. .,,? ' _-?*< 9 bar? ?? ?
? ,. t-rhTVeo tbaTtbrr_ta bar?, ?lea
,-.,,?--.- ? ..'rm-kforieUvrtyvi. ;:
, . wa-thr-l II tal he."
BMMOa-raar- n '? w-f, t?, ??th.--" ? ?,.
and rire It u_..?.i..T*. -, i a taaablo U. l-?t Ike l
Oovu. aMiaei at; J? ? f'?
|H?ar.kt-rt. Ttatieeo -int? nr>. ?,-y emynt.it .o.y j
i ..,:r:? ?I??" #.|.o.?: "'?.-.i ?liar- M?taate -f that ?i ?
, .",,:. I..M Il.pr-ay | It -voll?! ?reta. ?TV!.?Oil! '
tUPtly1 I ' ??- nd-L -i.tiBMie?ee le Itai|?? ;
' rmsff.w?ledt.?ibr.a Hi?', ?i o?re ot iib* st
helneubi lt**_-~o, t A* t.iwr.,*-ist ei-im-a.???*.- '
, ?.I?,.- ?ri-*! the 'fit-iin (-rtW-T4~-e?i ?ml tf? -*-v'; ,
?-Titi ?v I ??? o-'rs pr-d. .m_nt"'r?!.i ore ?.lut^to .. 'J
thai,.,ve?".1'i.en ?f *?_..,? I HUT. I -*d. 'leuy ?_*;'"?' '
.? I ... ?ancaoiif t ?a t-vr?ei o? l.?.i_o?i?._??i. " ?^
.1 -,y\-s,,.y.- ?. .p-t.; ni R! V? OBUS 'LI T* Tt?L- - .
i Mr. Cbbone i??! ? i ?? . -., ?-.'?r M?je?t?- ??*^"r?ii >*
tended > bril ir rt rartta? iu?p*Bal I if
beaaCar) ii At? i lie'???! 'iin.it ?uah le ti??-i ^ v.,. , -4
ntt? >?? ?'US ion ?-I?* "?I.?" |,U(_^f I
aVSASlB.
al ? lialaiia.
Ill- I I . ? . -,
?I -?li- ? ?I [oa
Gea ?'
?,-.-.?'?
gfeaislrJp ...in| ? vi ??' ?. . i-, 'ron?, under (j'en _a ?
"*"? r?l ? II- I? a? ?
ki. i.a T.tt . r ?????-??. not ib. ?.-.u,
i m r*.i-: -t II -.-. ngia:.a?- es ih?w.ss?d? tbst eoTsre. r i?
*?,*'*?'?) ? "r -?iteslegaante're*
_iy" cavalry i?l , ', *y. . ,.per ?. ? hi. ..?r .?ft wkoaa i?. ,
menu W..V?,.-. ???nar to ?ke raiiiro of ?I. ^rid.
tnllnWa? ? .iii ??. in.?\ aia.nii .,r I. . ..a._A ?*?"?? *
- . . , '?"'"? iawtr-Beat uy a teg mu
a .^ fl'V"*1 ?*? l il-l-s* baila*rr, ax)u forced U e al?
i .i tJou le dargo I?? ? ..dr ? is. Ly ec!i?!oj}? ferre, ii?
iB 'sn'rr leget filler ?)Wfr of the wee?! l<? ?void bring b?< ?*n
., rrt ?gh. TfieBclat legan st r. I '? ?ad at ? ?B Trrtt ??..to a
lut ???''"?- ??d charged l(e?,rl alai'i ?io wings with ti? ?I. le
.!' lu?'?,,v,'r'' ltn* uint.eaitr w?. lur-itaeti To Ihr? ne
, , ?be di.? lu .???sr?if fia i reneb r.rp?. it ey ?*'?
1B',e,'e?t?6gs,' *-- sp^vaiua of the noojliiucd t-S-aaSBni? el
i- a-"I .nair"- *n- Uti-ery. and wa* ??aaul.-d ??b mi? i?
?ki I lia irieifl. ?'???.' "ff-' ?"??>"!??- "f theOinrJ, ?efs-l.a
?hal of .I? other toigv-l?*. mi? tiren* eftctire chat?*, ??al
,?r?l?to ?liar. __, ?? *>-. a*
The Vrsedle-iiaB.
A cur. ?uoad,_t. wri'.mj froai tia oanif st*('ft|: . s
on the itfUt-gtui, tan. *?**-. _?..*; ? *x'+*yM^k*M?Z ?
??kiinT of ..helir.ee- loading-rita? ?pekea. e-f tatoty t~ the
Vi utar mr* beeo preeeute.11?. ,itT?nttn of tattoo?? ?i ? ?
trius. S-i'trtl Ameriean ones were of a raoel Maw-.--?
tace ia ii?m and adrairable worituita-ip! aa exeblM** Mts
cuB earlviae alan oonnnind'J ?tteBtio?. All three anae tar?
heia ??? ?|.,r?d, their reeeaetlse aaalilie? neted, ?1 aril a?
thtir difeet?. r.'??ri , mule.-?? ins? therefore be reposed .ti
ile ?el'.'ii.ftu ii?? aiatin. ia wkijh ip.-??d ?4 flr* M? sol le. it
the sole re?*iiiiit? .???ii Ti /br. .ant ?vdr**ta*~>, ?Ota a-,.?
upptreai ih?u i-aJ. ??_?.??- In ti? lett i?(s~??t IB**?? whe der
not tak? io lu coa?, der*' ?m ?t? iLeoaret.-ntxi??, aad ia watty la J
?iinu.'i iii I'apravt.vt' ..?-. Hut ?:i ?oaf htgtentttnt rsriii ? f
of lire, it bss beau d??ir*d io ,'rv it to tSnt of ?riwiieiy?*
wbiek mere rapidity, when eirne.l reetees? preeteaW The
i'lie needle gtu tvttit la nse in seas? r?glaient? ?f tke
liruch ?erri?*, ,? ?operier te all atatr weapon* ee th*?**,.,
pr:ae.pie yet known 1. li?oi'.ie it ii iiore true Is Ile tai .lu
of tb? loi.iir. A Ve-ini? it i* ?i|M?r ?be orrbaary r flu
e*et?_l 4 knogra?!ra*? ?in), md Ita Prusrlia ae?dle'-r m i
k?:i,r?iTm??!")a > s. t'.?v??.ii? it it on??? earrie* fitrthei
ffioreiriiy: -e*ld*i w.-.e. (a? tall il'lKflgh ((Ulfe a
tr*t:r?2 a! n gtont liiti_i?e s? the ~r*t??i?n oot? welgta
fflor.tr ai/: t)kl?l?i wl:c!i ta? tall llrfeolfh ((Ulfe It ptttgn,
tratirg a! n gtnnt lutisee a? the Pr*i??i?n 043* welgti t thinf"
I??.. Tiuilly. to tli??e? o-ii4ije?-,,.r- ?'iT-ABtAf-? the ta~??t?> t
e..i!?4.1.?iat'..n li added tha? our t~n tartoriee are eatCBs_k.it
oa a neale whiot*. terntit* 1 le.r pr.nj'ielsr IO 00? a wreki bb?I.
iTiriber tbst our prvsei.1 -fiet osa h? ,r oeayettar?*, ??_*?it?..
lato -e-WK ??*-??! of tue t*ati?r~ id*i??- 1. '
Tie tie 1er? lui?? Mel?*.?? Praa-r, Beta-laa*,
Haly aal iM?arrlaal.
il..? l/riiaMoiV ivv?f?riia.- |?iivji?_?a ao iappainl
t?ere? prt.tnrjIgtttiBa'lhe term? ??Tri _-.n?4ar? unie? core , ,,f
mi **>?? .'Td of Dei'-ot'^r. It** b?l'?'?i Prowem, j~els*ltw liai*
und ?wilsurenO'T. TB? .???nreatk?? 1? M r?a??in m trnom u*t.f
-ItW?ry I '<?*??: and rf en-..tie? to -?r-nnate it he pinn ?
?1 rr pteviacily ft tri'I ta Tel*-?! top IS ***?*-_, ?al ?? <n
r-Ten ?u~??edi!t?; II ?*-.?,. Tta?*b??H' of tha ?atod, a? iut?.|
in the |rr?-_biY I* lo-WaMHih fOora '-or,|t|?l* hil??ey le
?w**a?h? uMtirt?ry fe.-l?'*t'oa ??? fin ?-??iiHee f ?Bit 1 ??_)*
naloo ?ud I. a? t-? reatad? ii? I !''0?.r.r,i?n.e ??MM?? (roas
?be diifer.Be*? b?twe?n t?-i- cnmti"j The eMeeaj. ef tier
fonr rsit,!r?o!;iir{ ~?wer* ?ill be ?eoepted st y,? puN?. Ir. ??
-Tt-rtif ??cu ?f ftat?ftne?-. .?M?*? ~> rav-dWMM ~*?>pa. til?
?.il? .?"..'.'it"i ,??,-- ? 1.40*1 tie ii*ci??tl ,n tu* coa?*??*?-?'?.
Piaaarlal.
I .' : ii ?lai; Balik oilman? ruartfllif?? I
t um. tie .mi ?iruoaaTed Jo ? .* ? ? ? i nerlisf. Tie Haie
J. I j it aut -.. ii-iusB dl?uouut fr.iii I la mp pawsrt. li?
ll " .*.'? ? ? ,.? i on Te .-.tli. Ho??. ? .1.?.-ig at ipi. ?3c.
TI IB 1*4 lui 1- li. KM K.
SfnnMMM sf the i uni.-mi sr Aaeiria.
i folios ?u;' n ' i
? . ..
...
IS

xml | txt