OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 13, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-08-13/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

1 ? ? I ?I ?c v n 9 Vft.
U-ISeS I '
Ma'* >
Fue i
B*l ?
IMMn?
Mb tan
I?
a 11 ?. .
I?
t- ' i aaaa. t
4
'
na '
A iv -v
JUxr-*
st
Tt
??
a,,
V
f '
?.? "
g r
a
a
t * ?
k
*i? ? ?
sr
ty. n
14.Iii part *.
but
I . '
W*r OBI ' '
at? ? '
U' -
a a -
?*? .i
?r?
?
Cr
a '
p
m
toa.
I '
a?
?j "? ; .
n?. i
A . I by J
a
A- - - v
Sa.
|| ?J
lai'r . :
a
t' ?
I . .' '
ymg
tu
?a. I
.? , ?? I? -
sa.
mi i Dil
V?
a?.
hMb-B.- 'y Iks ' >
-
t
Ne? i.r.b.Kti'on-J.
('
?l
?...
Wa
-
?
li
|a Baal U
?oaa ? ? '
?an
it 'ti.
?
'?
I _
\d\ i.
HA! i
nut t:'h a; ti ?
IT ORAL ' .i IDE,
lian* I . .
Ta?
ara la a J .
isa
?
s<
sas .-r ?j? a .- ?
Sa?-. ?
?
PS pel - -r.J . ?lil for??
?TI"- ? jtliol? J i l.?I|.. len -, ? I. f fl
*., ai'. i . .
tBo ?. . ? ' ? lud H I
?? \
*f\ C. .1 1 ? .Ile:. VI. .
tv
?
s IVun is,
rai .'??VU. I aw.
Ill III SKI V ii) .
T? . ? ? ? r ? '
Be '?!> D'? *? - ' ?? ?i?-?
ST
Bim -. ?...'??
*t te'' ? ? e 1 ? lill!,
ff*? MONI
i
I ' f? H-',?.a I-,,) J Al-I It.??.
Til?"
Put VaiDBii ?to pp. duo. .*
rpii
E NITIH.K-M N.
Th* eenitr itt'en li?! _:*? hu ? krsBIOssB*SI ? ?
Bsriba? ?-?I ? fir. ti? AJt!?YAND N.t'. ?
Ebbbmai
B?i ia)* by ill Hsu ?na*!.
P E A I :
?TB IIISTOBT. LU? ATTOI?. ?(???.Al ION. AMD ?11 AB?
AI [I It.
A NI W TTIMZATION OK r.Oi} I AND!*.
8MB VALVF. AND I'SE Of PF.AI IT ?TS NATL'RAL AND
MAM FACT! Br.O BtMBL,
FIAT MA?IIINE3 AM? M AM FAIT: lill S Or FUEL
BBBCBIBBB
WHEAL FEAl H IO Bl: FOIND, ANO HOW IO
FINI? ?T.
TMK
I?. ? I?..it. 111.1 KLV lklbLNB
or ji'iat ia
0-?t*!?? as arti I- of over I? edarno t.? i.| . I .?lory of Teat '.n ti.?
BbII.I ittatf.. V- its i eil at pint firle? a, ?rrry ctain-rrr li Inter
asta* ia tkt Vost laasMSB Buy Taa IVkasiv Tsisrsa ard l-aiu
Wtat llM-flTtrif ? kirai m tuudt. PrU? ?J? wrapptr* leady far mail
Mn ?*? tot*. Kubxr.ption prk? B'i Jet icr.oBi.
AaJrtx* THF. IBIBUBB, N*w York.
AOKNTN WAN TE H f.?r IIOKACI. GREELEY
1M1 Rli IB ? OHFU i
Val. I ti ?Li* H litor- !?? Hi l w(?? or? ?. ? '?!rd ? . ni l^nor?
Oailui ?'re.ilj, !f?.r>i ?old??lid I? -miSi-f-r! j t,.! ,i. ! I i .1 . yirra! of
? part i?! bj laadiaf Urtarial. of lb? ?r, y by tbi l'i?'?i '? ,(, r-.?iii
? ct tri? t*bia.*t. Hai.toi. l'.J !:. ,.f?i?i.!ati?, a (.a 4,1, Si?:?
?a?ri.ir. L!t?r?ry n.ru, tul by Ihoiiis?! ,. .1: s. ., 1,, oi-l lu li.?
sajfeea
V?l II <?. <1 l.i'i w11 bf fi! Ila" ?d Ir Au|i at. ?-.* ? !'! u.cre than
BBItailj t?*l1|h ?.?!.. lei at* <!.? Int. In 'I B??PBfBlllB IbS ???I
BW??..: ->! t"-r. lah r, Omi fas. .? tali ? 1 It areli .!-> 1 Ula .r ! .1
Stall.'/ of :1?! i tu i ' . lb] ?ailier ?rltaga
Wttk at fur ?? ti d to It* to i. n I
Btfaa-U lia. . rlalia.e or orri!. . Lia* Habel
4?nt I till '.??lal ti., eiaiti.iiit aansitv ?neus ni tia? author, ta
Bru* - ? I I? li of <Mip???tlH elK.irir. ?11. h ?1.1 I la.ri.Jllali
?baa ?ui-i.ia lUui.,??.. Uali.lA.Akl . Fal. i.he,.,
_ O
CADELL, l-l. I I ! i; A ?, '.I I'l.V ol London, luv*.?
ra?' 1.1.ti h A,t , y lu New York lol tb? tal? vi Hielt 110-K
BBtlLkCItu?
_ WALTF.R I (iW, Ho. m Bro*.*!?, Hem Y i.
c
i-sKl.l, l-l (nu ,v OALPIN- Illustrai-??.
(ATAL??T Y t.
?anvaatt. nsatSaawyc?"- . ; n.?-* (?..??.
I- "I li K I.?.H ?, - ., HroJway N.? Yolk.
EN0U8I1 ?TOOK? - ? .,,,,...
?lock ?( (JLL) ?oil Nt.IV fcaMJLI-U laljUK!. al loa ,
mt ?? *
Baw I'-f-ertaMara? eeSSt-Blly ?mi?** pricxs ?ni j IRlt AR!
*????>??*?-f "ah ?1 ?*.. -AN No. iii ?..,.?. ?t
?J.?butg (Tail's, Zt.
?a,
1 WM ET, I ,-|,?.;
iVAlj__NycAJ.?;v?i.J !ja?^?iA'i?U.*??Jl!- (I
Hr-? C?oo.a.
TAM I. I'\M M '
1 ... ,.,. .- ? -.- HI H A'.-.-) WHITE Inn i.i -.
iMsr.l? and ('< ?.UKlKTAIi-l B
(it It
m, e.i.ii.i nd Mu? -?.., Bans I ' a!-"??1'"
.,
li A i li. BUBB B?A I ? - ?,! ...ir l-ddSITllNU
M II
i : ? ? ii
?TiMi-i. sr? BK . oolt ?' i r? i s, ten-.
IVA-ilMA.M?-?-, ?' I MAI
DI N ( HAIIC?.
i.i-i i BNMENT ???'tin-':
?. ?nu ids ai i'?K? ra mik ra, ntLOM cam.s.
HH'-TI i- ? MHB III I
B ? -
UM. .?Ml!. I I
V .?
4 1 I. IT? ?. Al'? ?.
I tsLfl " I. MS ?
. i . ? ? . a ? i Lea 'io.! naiiti ??'?
K n.ioLl.N BABEO] i
? .? ?? art e '
..?naJw.y.
. ,- r . r . FAIala "ii. " ? lu Jr.? and I.-uti.on
er- le| _
aJMll Iii?. ? ?>.
-
? iB - ?
1('*!V? -, :
' . mi mm i :. r K.tiinirs ?t so rSB
?
BBMBABT9,
I ' l . ? BMIIalatB k t Ok,
- i ! '.-ii-ni Hil til-?'?.
PARI ! - ! ri?NITCRE, oif.Tt.dTH?. !
? . la .n.l llU|?.|1eI?
' I .. 1
? l?-(?.
.... ..II 11.? ill ! ?
ii (JSABBl LI?,
. -Bh ?te
LINEN DRESS GOO.DS.
Mil.) [KEN & -'<??
-. 7 i?t I ? II IV,
i.
TO JOBBERS.
jin: i lol ? " ? ..ii. ??? ( i'MI'any
INVITE THE
i . I . . \ ? .. | ... . ...
?lOOP SKIRTS.
? B -11
uni it rai
I. () iv B 8 T M A B K11 I" It t (' i: B?
:. ? ?l 4 IO N.l IOB ?
NRW-TIIBK.
It II. M\l \ .
It.
BfcST Ql ?? ' K' ... .'. Ft ?. -.
nu i i i ii .-i .-. .> i !.. i\ i
?itniiti??t? ID .mt ci. -i"c:nalc?.
ijii:\iI"\v,-','?-!i.ii-.\.v,t:in;t:?!:, bi ?
? ?w. -war?.. ? ? ef r. f
.,.: . lorn.
U'X?I Eli i' , ?table ] otina Won..,
?IHM,-, j -, ... y a? NIK 1". lud BSAM
| ,| al ?
? ? | . r . ?? . r r- a .r. .
\ m turu
v> ?t . ?- T-.ivunK. s,,-, it Mia
l . . 1 ?. r lal) II.. Bri ? i .
1,'IMII II ? . ?? i ; ' - ? !.!it-r tiZti ?
. ? ? I I .. ? - I
.. I.I- . .... ?
...
\Lla I ? . i
H !? ? ... 1 :
t sal t . : '. IBKBTO.VS ottluY I I
ve.
.???- .?-asr--- -- ..- BB-__BBBBHBIMBB-'.x'j?-.-L--.
BitaattonB tUitiitc.-nialf..
4 SITUATION ? 'Mi ?. .i- (?aRI)I KI H
i\ CO AC (I M A ? li. e.n ila u? a
? ?. ?
lath* al . . \Ji-... i.r rw j J-.?- . I
a - ' ? _
|J! I I'.l'l K)> Vi IM I :? Bj ??um!, TI le..:
? ' ? . I . ! a. . . -.
? , .. ...
'??.?Mi:: a . ',;!? ,\ ? mi?.i.\.m ? OMl'AM
I Baa-M libar. ?'
lu j- .-? i A.. .r. m
?
tiri? Wtttttt?
4 (ii.VI -? WANI i 1? I ?- the only work .?I th.- km.I
?\ ye: ; . e- y ......I.- I I, ...lallllalul ?SB-SB
bl ,|r.f.:..?? of ?Jaa
BBBOaa <)F THF IVAR,
pearl t'.nte?to !? '
. I . .
! ? ? ?r? ti, ?ni. irr- ?
a ... I | a J I - I ? at
1 rl e? . ? ? ' ' ? -r It 'r???
1 ... I -, ?. I a I | Bl .- ?
iiilaM.S WANTED for PR?NK M-OOBE
"\V( ?MIN "I Mil. WAI:."
' 0?ei-f!r,*iar -if ?. ?? | aai.llii.ebt "
i ? i Iran.i r ? I.
? ? ?. , resell In tai rues? ?: ; r .?.1 -ink
?>.r. ?I"?.? lull i ii.a..-. liant rd 1.?.-.??. il?r".l>jld
( ouriut
-* A ?ery ?il.nl.'e ?n 1 or".-'. 1 WOTk.**?{BaatSS Tr.?elli r
li ? I-?!' ia? !.. .?r?l. ?ithuulti.e !e?pr?t auiotl'.n. " ?
,!!?? fard i ???
I i? ??f. ?? rr-i '.?? I r'e.l rn?rll .nd popjlirlly "?
?ii ..ilo ?1 i.e
. .... olia.. r.?-?t i>..?i- -.a' i ?a fr?il. avi'l |?v illit iiaUrett ?II ita
OWB. '-I !U:K. r I l???!y .
' tin? >.( It.? auaa: i..i.-r??lln- w-ark? of the loduilHoul ? itbor ?
, Hutoi D.ii) I I I
'F..????? i | an r. it --id r * r'ii|i_?ld which no othrl book
tila ? llliiilool l)?.l? (ou:-.i.i.
.' ii i..'.i?-' m. ?' t ever i'ildby kgenta,
IV v?i, ! lot r ircuaiti (lalla/ ( .11 parti? a .'a
Aoar.ai H. B ??( KANTON ?V Co..
_ N... l-.i A.fl.nai .t IU-tf.r.1 (ona.
I GENTS WAN! Eli- 1 . ran, ?- every towa lora
1\ BswWsrl ? 181 ATI? (hoi. vu h li. saraga aal issaan ds
ctei two In. . ti ' :?-.-? I?-' ii.i-aii, of ?Valdili? ?nd c urlng it ti ti
I? ?el ?t idli.a ? eel? rt'eii 1'layai. lana Hy I. I'
Hion KI- Il M I?. N.v. Vor?. I ? a ioform.tn.i. in Dil? book walj
?.ve tli.iaiialnia -., ? a li II li ?itaiiliv?!?- clrt-.i'.trd. A Idie?
I I ? I TI I INS ll.rt'ord, ("ena
CM.A.'U. o. ?M 1 W i.M K1 ?-Natural, indtrpandent
i ?i | ...? ? o ..'. Bl le SI ' ' r I.-til?. . ?nd to MBBI r,i,r t?.r
I" ' ! A me rb.n ??. Atlji.i, wilta
dan, YOI NU I ill.-I? ! IN ?my N Y.
SALESMAN W VN I l'.l>.-l,il.erul c? ?iiii?t-ii sat i? ?n
w.ia Yo |if?ii Is a jo i a? -aiiaara of Rubber (iaudi. Addicii Ilo?
Nu ??S Po.'-OH _
C\l.l.*?M ?N WANT! Dina Woolen H?s?T_a_--U_?rni
i) -rrr. a-a 1 ?? -. !? arltk f'r.t !?>? min wlm r?n aBsBSea .
in.-, tr.d?. A,.p . ir ,.,..,II,-., y 4l.IK.NHHO? Ms. B I.?a|..t I ...
faBTANTED- Bv (inrman iainily L-naidiug abont
TV li ii.? ? n Bl a I r| :y, . 'lin ou*?' y BssssBaBOs*
?n.ri. .-hr nia.t ?lao >.?f. r'? t ii I ren>-li ?bil M?ui-, f hi bril u!
r.trrei.rei rea) .r-?'.r,! ,.? ra, Aildi?.? liai h?. 3 HIS, BBS. I?., A H ,
Nee/ Y.i.irlty I?, ii
WIN I LI?.?(J'MTiiiur-, I in. -In-r? mi (oat-, N?>. 7.
Bayard-?., k . ._
WANTED riiin (lit;... a Minirt. Bctive BOY, nhu
?ri'ri ?f.ir '.ii. ii i y ?p|ly ta Wa. jit ????> ?t. sp ?t?ir?.
WAS 11 D- In Uki Mi . liaukal DepArune?t ot tin
li .I...1 4. ?I at :e-. ...I ...,,? ('..ii,f..i.y. * y.aui ? iii.ii nf
? so I ?C'll.tra-I '
?"t ?mi not ?fr.ld
VyANTED?Co pi/t-nl FEMALE NURSES for
TV (). ?ra 'n.-.l-.,'. Apply ?( Iks Olti ? f ItS?Virj fl?pi*lB(??l
?ut. No. jail .M.tt at . I? .we. I ?I ?. ni. uid ?J iii , bru?(iD| litter, ot
?S ni, i.. iad?ln.!i.
??trrial.ee ii: tie i.-? "I !. sol ?r-ii.!ooi?,| to do birre won.
Moat b* ?t:r.. uri mi? iii;?..? ?n.l no1 ?(rod t? work A|.|.ly ?I the
t'tlice N . vi Bia-dway, b? mema I? ?mi li ,.i i .mi n
?alailjincrn.
F'??li BALE.?A ??. ??' power TUBULAR
? ri 4M BO!LEB for !? Law Isken ?ut to mak? loom f,r
Uriel out?. Ad.lr?.i J. MII.N'iR I'F.I K K'u.l.iiir I. I.
)_<CQUARD-_A('!!IM:-\ niuiiiilactured and aj.
pllfft to F.iwrr ?roi I!,- ? I
K.? I.MOKAI. HKIH I" lalMJM., ' tap -r.i ilteird lo waiTuny
km) .., |?...?et. PI.NB ? ll???in?lo ill it! BSBBBBBS
BJBBOB, BOSrENDI Baa , \ l'l ?.'??JM.-4, *l?o Looiailo weir*
?i.y lllul ? I 4 ..... ? r.
Looms ko.':.?i sit m i-.n-j.: ms. with bntto? hoi?., ?? th?
a-oit ippioT.al > 1*-. V? a ?ty fail t..a mu. n'.rtare ,-f liie.? Trim
a-lit-.. MsasMilB-a s-l fa? olia bl II" I" lilli.I\iii. It.
_No. I.H.'I V.Me.-nnd H.. Pl.ll?d?l[.l..?. P?.
Ill MER.
UJ-lT?.t.Fn?? TtrVIM-RM lad ill hiTlni ?TenlrillVi.rl,,
ihou d ci'l vi Hie la-UK KA rATK.ST 1'1,'Mr f?, . Nu. bi FoUon
it. New Yolk. _
Si'l'I-AM-ENi; IN ES, Flax, Hemp, Tow, and Rope
bj M-.thii.ery. M. r mut l..a,la, .. Tt?I?l) a HAlKKKi'?.
H .r . Nu 4 1". . IV .-.i r ..rann N. .1.
rpUE ADAMANTINE BRICK ERKSs
1 Ia ti.* OM.Y KK'CK l*Hr H il... .?? ,),. PrRFOBA
lilRA ,? i.XTRl',T?i'Ulta All! FKUMTlI? (.LAY whil* lu m*
pio??U 'if BSBSBBIfl
Jtiall.. O-LV PRESS IN l?F th-t ii??,?"-"? ?f mi.in. praiir l
Rmk THAT UTI I Sr, DI It I Hit K, t.JIH( K or IVAltl? I ?
Bl KNINU Allouai? Ua.lf.lale?? lo do to tit in,n.lol., anl ?.
ra.'ii.-l.e [..'.! ???.i. ?I li li i ..;. .iliaita. L.t. IVOlJUilL J- ?.
J' . I? ? N ? ITS Bl ..la?.
HORSE POWERS.
THE ALBAlfY COTTON t.IN UFO. CO.
.Bimoa
Tli.a? . ?? o eli work?, tie i.ran.re.1 I* i 1
9?dl ?a I I!? lil- Hil .1 Hill
HOKHF, roHT t ' I Mer Iii,, o, .?i fatsaralaar,
los sal llty J'i-.a, ?, tVou J urn mt
liad -tal .|l<r D ? , a ?, V ,
? r? ?<??B ??.roy?.
' i.. a v.
B. II ' ?. i ; -l, . ., ;? y
ITS S ? e. ."? ? N Y.
(Jtb. . Be. I'.-'.'? al F U ?J|?a?r.S.. iii Al.wav 4 V
Jn-trnft?*.**
\ I.'.MU.' \, l'.o..'r,k , .11: h B, A?.
m I ii'.
li
lo
.. i I ... i'a.ie ti ?
- i ...
I ?'? S
V,
B
A ?1 111*. NATIONAL CONSERVATORY "I'
__.?? - r Ne.
tg, , lu adataba or cn stan**) , n... e
_ ) ? LO, KE. Mt_sr*r.
|H)Ss PREPARED POR BUSINESS.?Dnting
ty* Au...?t Mi. n.il.'T Ml, Bl tntrsadwsy, ? I -.-- :
; ? . ? . 1er f li
ib?y ..,!??:.
r ? |,< r .
HOARDING SCHOOL for I
Ii1'.' ? ?.'..,'. ?. ?. : ? a ?: \. i
l- ii,'.? r,_
B" KOOKLYN HI'.ii i? BEMLN ' I "..-- I ? Fall
l.r o f : li* I tap \
HY.PTi ?' IBB IT For Bosrd*r Tal 'I
I?. !.. oi hy ui '..
, ? i ' . - ?.' , |
RAIN! RD II STITI TE, I i J?, It? r.
'?? r i . - i
-
?,.... . _^^^
i:i.\ IDERESEMINARY- I : i ,w01
I. , , .??! Pur tiled
*
? ?ria?!.
PENTRAL PARK I R1 Ni '" INhTlTI 'I i met
"-* Breedtr?]
? ' '. I a? a 'I .'
ti ,. r ...."??
?'....
.
/* w.. ?? ?' hool a ? ? ' ' -? ;
i ?, '.. ?.
?. i.
. : . . '
CILA1. - - HILL INSTITUTE, ?
'all, trill "i. ted I UM M ?
i , ? .
. , ? IV. I!, ti INS.
piVIL i ! MINlNo . *.i.l m i !
Kj '.i ?. . i
? ?
?
POTTAGE lill I. -. M P
V i N ?. - '? ' n ': ' > ?
BrV. ',"!!.:, i "a : V "
? ill
n",. hin i i vi I-? \ ni N . | .*.;?!! - ! 'AMU '
-i ?O.i.l e k . - i
J.'-.Mil \ l IARIHNG .*-? HOOL Kirl
1 1 "I .lu ?. li?. ? . .
? . -
L'LCSIIING i:
.'
E i
Cxil.hl N Hil.I. -I -fINARY
I Dil .
,
. * \Kh\l !.' IN8TIT1 IE B0A1 l?\Y
It.
rrol.l.. D'. IU. Ill?
I I III SI I IK -i.'UN ', . I ? ? ' I'1---?.
11m
r
Brill, liri.
?
JIl'DSO.N |{] . I.la' INS I'M
1 ?-. .
l..r
?
lt-TTt in I ?
?, i . ahu <
?MHI B' ( ? li i.i.I \ i INSTIT! TI H
, ........ i
. m
??-.:.:? ?
MRS. BLUSH *
. . i ? n
?
,.,.,. i ...
: -
Ml ? AKM.-ll.'iiV'.*
: ? .
?
?"la.
I r
\\ I? W11 t l8
.?I
? .
?
_
MIKS A. YAN WAt'ENP" :
a
U I r- : ?!? I . - - ? - ? ?
Mu ?.i.?-.?? 'ii in ririTi pitt
?
it.,,.. ? .
... . ?
v, r ' . .-, .
tt li e ? .......
*t| mi: ? Mi \
It?-, ,?.,...,. ,. ?, i .-,. ,
j K' II"'
i-J , "" ??fieri
' .
"If IKS II A YENS, Nu V" M
1*1 ?il
.
tra.
MILITARY, < LAKSICAL L'???
? -i,
.-,),(, ,,!?.(.,
Mi:, i u ?BLI ? li. -ORRI* i ',
Or 'I . t ' .
)1. B . ,
f rm 'e* fi , l'rri.k. i s. i. , I llltli.
M li. YAN NORMAN '
kin, n ?. ri i ,,.',.,, inn i . . I DAY HCH li tm
T"( *al. LA 1)1) I, '..- ?TVe?tTh .......
11. ) !'.|?l,< Sept ta. A 1 !(? ? ia a o ?
MHS M MAI LA*, * Pi 'i : I I
aoaaoiMo tau da* -io. ,
,:. .nd /. I Med ? lara - 1 r-o,- , k V.
?.Ir. ?t veil l.r lo to- li ",,[,,?' ;,t ? ____ I
??IO r a? aboTr.
MORRIS II.MUT. I\*?l II! II
M-'Kli! ?"U N ?. I.
('tier, IO I iml'l ?' I ?e r t I i? ', , ?? I ,. . li ?"?t ?,lor-,|,,n?
??vant",-, a boll, , iii,I ?,,d ,.ii,?i,,r',UI. M I . ',>?:. : I. ? ? - S
li ?ti I < T.,?n open. ?. J limbri lil.
? a ?i './'t.i'.m , r.? r
MILITARY BOaRDING-SI U'H'L, White Plaina,
tt. I 4. lolle. fr. ii tl.r , I, '. ? ? ?toll
~rM?4|il, ?i it w il.i . i BL
188 HAIN!.S
MM.) MO!B~I_? .1- JANIit.
Belper!! o' ? toll tm the ! ) ' e ,1. al. I |h* P ti , Mt' Ih.-lr El f lit
tiidJ/wnili Srle, , tatt? m ? letdkm tn I I I !.-?,
N,., lu (.KIM) lil V l'\RK.
(K?.l I t- erilirl', ." ,
wl'l reopen ..? til li-1, tv -y pi KMIif.R IO,
Al' t?p'i' ali,,.,, eilli-r |,. rmiit.iy or ty ,'llti. ni? he u.t le it
N v l.'.fiin.i y r.k _
M HU KYI.YAM'S REED trill roopaa har Fr-rnrh
t.,,1 ) ,.,l,,i, BOABDII.il ?ud in 1 B4 HOOL, ,t N ,. II \? r.t
.hilly ililli ti., on Hie Ml li Heplembrl A|.p'.'*'.?ej| nu I., mair,
? nil in u ?ra'b"?ine.l at ll.orr Batar*??*. Ti e It., Iii Ile, , i
!' I'.r (la lie. Iii ?r? une He II, n M. r .li, ,r |l,e IU, . If
?,-w.id Ml; r Orri I),I I'reai ).-,,( |lir,.'d tor It.? l.r Hit the
Hon. L I o -, , ? Ilk* lion, ttaary A Balik? Jin?, liny, ex) ,
(I... r?e Y, I.o.a .a(l , Kd-Tn 'ley! e?q he.
Vh Will Pilli IN Mil 111:, A IAMI1.Y BOARD*
1t I .li Si..IDOL I ?IK HOYS . 'on, m ..' ? -i',! Il K...
lut, ??Iran HrNKY.'. -I,!. MI. Se-, ?rtr',. .1
OVK nilli, SEMINARY?Th PALL TERM ita
-liiifliilnskir H BarifeM?n ..inr.? mum. B R M*. aT
?a i- , , ii UV-, Hat ? . .-.o. _
PENNSYLVANIA MILITAR*. ?NKT.TUTE, Al
1 l*tll?l to., MiM tupen ,r rvlir?!!,?-I -,.| M .?i ? , I. .? lu?
? Od > IUO.I lieillljn lu, ?I. "li reopen? Sr pi. 4 A 111. ..i1,' l.r? M.
I- III ?KI (?Hil A M I'l-.nl. M
1IAKKI.lt AC Vhl.MV-.\ In ti, S, I -,??! ?. , HO. 9,
W.,.. ,, | ' on. i i ? ret, i , ?? ti
.he ft.? Ai.oN'o NUKI.i.M LET*li ' M ttimttptl
IhOlj'?HKKEPSIE PEMALK COLLEOATK 1\
BTITin ). .. .(,. u? Bl r, ) \tu, K l*
_ le/. ('. I) lill !' I'r, ,?,?1
ROCKLAND FEMALE INSIlli li:, Kyaeh, oo.
tie li.a,?The PALL, J KUM w.ll eotum* ? nth*Bth*,
SKI'TT.MIIHL Kur .,li, ..,,? or.li alai? wl i full ? . ,_i. ?J
Ira?la* io, I. li M ?'i-, o i n p, ,
SCIIOl-FIKI.I)'* COMMERCIAL COLLE?1E, in
I" 1'ii.r.n I bthaBMM ?p?. I-...- > : < ?pel
li,?ia. O? '"ii .?;hlr,| tod ?? lll< ?li I of ?i.v I
the util id W?tU lu?. ,.i ", ?r.,,,4!, ..?I :??. " -?I iii it- .:? - I
ecouoinii el io ila .-halloa i .o ?.ithn pv lUultn ?en I foi .. 1 li .1 ?1
_ IKLII
^CHOOL OP MINES, Cul.I Ml.I \ CULLEGE,
Yj BAOT tull? sin? 1 r :,..'.? rO-UL
1 < 1 .? 1 r 1
B. A. P. I,B.HN \HI) H. 1. li I.I, ?. r ,
T. - ? J I. ? -." . o. I k1 Ml ,rr.. I Metall i?.
HUM ?s I, I IN ION, 1 . \l Mooni .
? 1.1 II tNIH k11 I'.. I, , \,.. ?,..,! and ?e|"l. J ('a:...ii/.
JOilN loll!,! ,.M.|, ,,?..,1. ,',,?,.
E!'1*P-.*** S A '"V I*'?- ? Or.,;? l I..roi"-?
WILLIAM (). I'KI'K. I.I I.,M,?,,4- ..-. ??,? .? ?1 d ' I- ?inlr.
JOHN II. \ANAMKIN.IK. A.M., !-?lhrii,.tivt
(li.lir N N Hoon, a.M n,,.,,..
J. ?.Ni 'A l.l.lf, ,,..,?., _ , .,;,.
'''/' " "f O', -?'I . : ??, 0. ,., ...
I-?- of I .IHM.l.H.f.llSr ^ .,, |t At li) I.O'i ,f ."lill... 1'I HY
K'r?.t:i'lli:on. - ,n|.,;...,f ,r , ,,,.. -, . , ?, , ..,,.,?? .?
At \ ? . . lr. ?3 |.,, , Triton n .-? ?
lol rni.:,i,|,, |,, ?agtamt tr* i,!.,''!") wtilo.ut rxainii. ,!i?n. and
(my \ irsts sas nia? t toa 1 ?"is I ."it The ... ii .e.t 1,
__._-! 0*at??r I \n. Ti. taaaslB-l n f reddonIt? w.ll be h. -.
on ?e,,|e 1 ob?, U, ii. f? 1 mtlei inf -1 u..tlo:i, ?nd f* lit
?pp y lo
Or, G, Y I UANDI.) it I'- '. f ii- r?c(tty
?rill: ? HILTON llll.l. Il'.i.r.li ii'Shoo, lor lto\K,
a KI,ah,,?, fal I trittta |-r , Irpl I ' MHNM l",io|,.,l
W'M.l;-* KOARD1NU-SCHOOL for YOUNG
it Bl**4 and tort ?'...? 1 ...I. ,. P ?al.:.' ' M.tl.r,?.li
n e i-i.l ?, . , I,.., 1 1, ( . ' ; ,
nm.br, f ,,,?|, ?,, :i? , ,, , , l'y. .,
? . . , ? . ? ? ;
????r ef IB month?.
TMLI, A'.t y. IrVYEHS. I.M.. i'lineii ?Iii - v. ?
Iel I? I ...I,,.,, A. -i BA&NI tal
of Wr II
y?NKERS MILI l \l.V r -UM !..
, ? : 1 ?
' rCtrctiwi ?.1 :?.,
IO 'a IA Ml ? M l '. 1 Te?! . ?J Y.
C.a..,?i-3.
\Y0. KO I. VDV ii-- : ?i ". ? i tit a,
i. ? HI .; ,-i ? i.i? ? ? ? -,.. . . iii I
? i -i ..,). niall ! li, !?' M , Au.ht-.tl.
?I_
\1?il NU LADY m r? ti . ? ? .
fcllNF"?
. ii er i? . r al > . ihm n ?, ( ?g pram
li... r. .1 II llU.lhlli'?. A_..-ii ?it Alma ?u-ut, .N HJ.ai.y,
."-. I
V MEMBER ii.- i tv, and I ita
i i? *
? t ? ? ? ".- i i , ? i ? leal en?
Udrra? (I. W. . _
?iv: v? .ti . . ? - ti?, to
1 I l-l . ?
'I'l.MTil.i: WA . I . D.?A Ittd,
I ? .r .o | ,.|,,r lo ?' I ?
?? I I
'IT M il!.:.?
I ? ?? i. I FORM
?fell
'
lie I la I I I . , ? . 1 I
J I
?
"?????Sl-rr?-_?!?_???B_raa__?_____???-_a_S___B_B-lBfl-Bt-M?
Beal tfatatc for Bair.
ALL WANTINO EARM&
1 ?
?
? -
J ?
I
? a
.
, "
i , . ,ir . e ... .. ?....?
_
\?t . M ? i i I. : ' . '
, . . ... , , ?
.....
Ali ?mi OMI ? ' i.? "I-. ini
... :
? ? . I , i ?
11.1 :.
\- . , . |)\".. \ ?IB I ?? iii
? . . i i ?
U\ ..,,-?-.. ? .. ?
U . ? ..- , ? a
I> '.?.I. \l ? Na ., NI
L > .
K K11 ? ' .-? I r
r I'
i
"
s " , , l ! ? I. . -
V . . . i ,.
-
'
?
y ?
i... . , . .
Ii i i . ? ? . Dr. ' .'?'.?'.'II
-
, l
i
I; . .*li. I ? '
?
?
I ?
I. - li I.?I
I
I
. t)|
?
? ? .-. ?.
II I
- .,-.
Iii !. ( 111. \ ! ' ? I
....?? r ? i
1
/ , ' ? mi, ?? :
" ' i
?
>
?
I. ' .
i
? ni'..
Ml
r
NI
-
' ?
a
R LOAN I ?i
ii i
?
1V1I.I 1AI.E
Be li o an- ?farm BDanlcd.
i
i
.
'iv, ni-, .. i . KNTSlll li ll\i KLEIN!} N
I
? . . . i ? ...
?
!
\\ ' "? I | I ' - ', ? '
TV'
iNv.
Ho Cet.
4J PORE ?o 1.1.1 iii '? : ? REST 1 OCA?
ti i MU Is N-? I ?
' ? I. , . i i? . ? ?' .? ?? . a . iii Bri nd ladtlil
( r b .1 . ?! | lj,,,a.. . . .
ron., ?i. ?Jae, (J. ? I. Mi'V. lilli i,
_ N ?. . i r -, I ?? ? ' \ . ". i
????o RENT?FI RN1RIIKD?A Ural ela - Lstory
I II?, wo IIB? II? ?' ? ?? r
a ,, Haast I N II Bl NI 01 I
'|'<> KENT?in a floor ' DC town, iii lioiina fnun
I N. ?> . ? r?, . I. . i"? I.?.!", lo I LI) t NU li ..
All lo ?I y lo?. 1,1 lira? I. II K.
Na, I Hu i -i ?? .
iioiit? Bud fi?oma.
|io\l;|)-A v-il i irrii I ed ploiwanl R?001l on
I 9 ? ,, . , . .,., (?.a. Il ! r. llitli '?,., ?a 3?ii.|.'ioi.i lad
w.f. .r two ..niit? ??!.:.? i. . I .ii.
I M _
'r<. KENT, f-rniiln-l. ?ii H ooklva, one i itha mo I
I e ? ?lot ?'.?! ri M| ''.-r.,-!, I I.,.. .. . ' .
(??? ?lil. a !??! BSBB-ll l-l
m- 1.1, n. li. ? !. !. .' . . al |. s
Lim y. .\,..1> 1? iio.it. . IOR?AH Ks I fl
Oolclo.
AT?.ANTIC h?41 KL, ChM -Well fur?
n I,?i koo I- at i.oJrr.la pu ?, i Iba l'.v. IVark
Il I. ' f, a al . J . H. Il I
il LANTIC CliV, N. I I'. I MUD M \ I I ??
- B Uni I I. i. i ? ..; I r i ? ? I. A
?a. .It ll.i?Wol.l.'a liai..I io II
_^_ BBOWN '. HoHI.'*l'l II Pi r--,.! r?
! \ 1*1 : MX V, .N. .1.
1 ? ? v.r,' n le fr m P! 1' 'i Ipi n . : ?.
?1. . ? ????.' r ? i
'I In la. (.un. ,.jl ?I ali-la ?i?
CONOBF.RH li M.T,,
(.lill. . ?Co lilli" li! li? f?t I, .?' ,' > It*)
J t ' 1KB I" ,.- ? r
. '< .1.1-11.1 \ Hut -I ,
(a .11? a a
(IBU I. I. H.I.. ; !" , ? r
(Jrojiuoah.
,\??i?Tivr (.'. igra ?i-TiKi Orr-n?, )
No ii ?nu .?rnK?r, Nsw i.? i : m
v .. ? ? .,, S
ftEALED PROPOSAI S ? il i,. ,,,, ,,,i , tl,
k3 n, i, m :. - ". ?? ii i uni ?t. ?,
I- I ?? . ; !' , ,, |tu, ?n |
( o'. I. ...I It .....
Al tari ? ? " ?? ? . t .1 ?t I?, r.
! ?' ?' ? .. ...
??oil ?I ! . n I
. ; ,t ! rt ti id.Wi , h, f...,, I. ? ,.
i- ? ? ( . ? it u I.'t. r ?? NsW'Vi ? Hail . ?. .? lum ,(
? '? i N#w Vert Hi i.nr. : -m ?? . ?.
'1 ! ? ? '?.I I, |? l,? , r ti,,. t,? I . . ai , ,f .?t,.'' .,. , . , ,,|
' ? ? ' ' la -1, ?i.t ?t l?a.
, I i. .. o ?i la ?. li . I i
-. . i ? ?-i- -i. i ii i airs'iita n
?l| at I).? ' ' . . .1 .-.?.,?, I.
'1 : ? ? ...I Uli I ! ? '
!-?*? I .--' , ? i. ' ? ' ? i'la -l, ?i,t it |l??;,l .
??'a la -dil te ?
? a hird i ',.????!. . ,
I ?
' ' . ? . . , I I r ! ?
iniiii.tii-a .1..I hy e
I thry ?HI ?m
t ?i. i. iiti .. e? ?urH ?
Bl? I '.'.?.
' >?XaVi-rtha U....I aathej u..y bil t ,
I?
'
:
I ? ? . . ...
til? dl'e . . ?I,, . | .
?... I : i ?? ! 11, i
-
?
JJ.??el "
t . . . . ? a .
It I
!'.
Sale? bu ?*Anct?ort.
A. M. Msttwi*? A , ? i .
Y BANGS, MERWIN ?\ i "-. Broadway?! - I
*,.
Oto. A. LtlTIl ? ? ?
Book TRADE BALE RO '? l8 ?t-ay
I I ?'. 'I !'. Mltl.il .It .' . ? ? I I ' '
( OBIIOXM,arti .-.I ? 1 i I. ..? y HAli?.
liiu-r.il n ni???"., l-ciro? Iii
i. . ni ?..'- ?
ErTENSIVE M ( II"N BALK "t GOVERN
M? M' uni m ? bel
: . . ?
-
!..
'
lb ?nd dry tit h ti , I, rilli H.il'l.'.H IIBULNIA, Ira
' V.W ' I.
. ? if KM) ?.NU IB .NnONKIT PBOPrRTT ???
TUO .'. M K. ,' ! r HI '? ' i . . >' CO)
HV Y. III ??KM, !,,<;, MAB I
T lo Leal T li. ,, I ,. . , '
I . i , ! .
. 1 . I . ? ? r
? .
? I I r ' - mp. rr- ' ?
?... ...
? M I, . ? , .. ? r i -I -l
I. m, r.- n ay hr . , ' : l*M til*
I- e I ? I .?io*sa,
? ? yat .u., , ti.. .; ,? ..
' I."'.
i
(Jil E OF UNITED ?-1 \ I ?- ?ii: ii ? it'. RAIL
io .i ruo . .
... h i .
?
. . .,.
i < _
?
I I , I al-.
i , I. tate.
: i new i
?
li
ty.I?e tue, VA
?h" ' .
?
-
?.? ' I
. I'.r
i
sear tb? ti i ' . ?
. . ||, ti a, a ll< ? ?
?. '?'..?..?I
. I
'
'
. r ??.'. ?
. ? II
'i*,; i.; - ILE I -R-HENWAHE, A
I
.
i
?io i Mil .LISTS .ND ?1 '.M 1 \< I' RK'H'S.?
1 ?.. ?
?
... 1.1
. rupert? I
. ?'. 01
? I?
?
?
- ? . i
, i l - ...io J
?I ? _
i j? i ? m mm -_????i_i?n.ii*-Tiri?rr
?lu?'ju.il lltttnmettf^
II. t;\l !'. ,?. Co. PIANO i'"!.' I a
"
No l .7 I ? - ? ?
A.
pilli Ki RING & l'ii\.?,
T_V
i,kami i i . . i run.nr
.
.-I *xy.
......
l!? .1 '
.... ' ?
I hi.( KI U HI," I i 1 I -
I ? ? or
I'Mno PO HT K3,
I!"
KI*. I ' A
?
'
'
'
I IN DKM AN _,
*!"? I t *.T CYCL? >TD PI .NO t "? '-i ??'
?\. . ... ?. i ?
?
?
?
B
I > A KI .i
? - ?
ii le-tjV .
'
-
' '
?
'?Mil. vi \m*\ .*. li ?.'?* IN \: ? : ; i
I
, .... -
?
?
...
S
'. ?li
il..l) ii _NO ! ORl .. M il
IIVALI
ti*
i . i . ? ,-???<
we ?,,- ?? l ' I I . ?r . ..- ? i ::, ? p- ?TI i ANY
?
r I : ? v
?i 11 ii aa it v; im i: .\ i ?. - ??? i "in o>
?I'V"''' ' ? ?
tffjlll Xolic.3.
CJUPREME COURT.?SAMUEL .?-' DOUGIiTY
k? k PU A Ntl? > LU Wife, I'la nt?. ? ? ..: OKBTBL'OK
k1 ?*, v. \:t'.. . *. ITHARI ii . '
?
II ?lite Of >?rv? .Oit, Bil I
DAN KI,
r INOB .HAM,J...4.I ? .-..'io
: , I ...... -op", Ol
ii th* Ki
1 r -ia .? ,a IB* 4 . 'I I ". ??..'.., ' | .
Bil . I'.-o-o. ....??: . .:,..- _.- All
. ?..-?? i .: kata 11 r r.reela
" ?
. ..... s
r -, - : I-.- Ile Ja* ' .,..-?.
Itt r loll e . I I I . I ,i ,? I li . e. :, '. . I ? u! ? ? '? " 'a,
e, i ? r I ,a ..? It* , - - .1 ra.iri ,- ,
t, Ol r I - 'I,- t tnd It the r
. , i ? ?. t ?teeta.. ? ; I -a.it'ly threaifh
. . .. '
? . ? ..: i i ? . I ??? : h : ? .
in I",-I. ? 1 ela"* vee.!, ii? p?r?.!el Witk Kd:l!'-'l.
, . i .. . i? I?.- fe?'I to I , ? ' . . .
'.'-?I ' a? " ? I ?
? 'I 'I I.r- ? . ? i : ! . " ? ? r ?? ,!h
I I I?* lo le I 1*01.1 I? . ?
. .,, ley, >? ?| i r in < Intuit
?Hr.r
ia -i. i. r ?'?(.HA" .-; . n ?? . ... ,,..?
' I ??.?.? r_, 113 1?!
Si I'l.'l \IK C<?l RT. City ?uni ('?.'it,tv ol Narr"
- I I ?I. ? ..- ' ,. -: I) \' ,r ?. . .1 ,
l.-l IO ' *J. 'I. O It- . , - , II I l ,,.;?.. j ,
? . .. i * li- t :
I ? ? . . . ,
va ?I I I. I - li el ... I ?' ' "?
le. II . f ', ' ? i ? ? .
' '. '
. .,, ' ... r ellie* Bo ka hr 11
. . ( . :. k'.rh a k, ',.'y ita.
i ,, ? ...? , , ' . .
....,-. . '? ?
-, ' V o . . ...
.i I a ? - Itnat.y i ".. I . . I .. i ? ' ;
?
Iii. B. 11 I) PI I ION PI lal ft ?"- ',?
plaint Id tin? I ?
?. . '. rl ? ? ? ?.
? ? ?1 i. I; ?. i. li i I ' ? . .
SI PRKME < "t I'l' - Clt? ti"l i "imty ol N.
Vor ' i ' ... ) tt ?,,rf.I l'a ,t?, 14,1111! DE-OI
LAI IBOB ! I ? UIH IM )?? , --?mu.?ti. ivt t
ii, n> ? .mi 1 ? ' LI
I'. ? !? I.I 1 .1 ? 1 . ' ?'. If.fl I .
?r, 1 1. ; In d la bmwi ii' ?taint I thit it?*
o 'I ' - H ?"' "I lb* . t lu re I
Cle.k .f 1 . ' - i ? ??? - ( I :.
? t '.I 1 . y II ia o fit- of B
?1 ?) ' , I- 1 - 1 ? .. Tit ?II? ? rl lol ? . t o., li,,. ? b
? ?, Bo. 1 ? ? ?-.ort ( 'y. ian' in
1.. , la - "i : ( . 1 , . .,?, ;
? . .- .1 e. 11 i : ...
Al 1 .
1 Sr* I ? .
-.,
! : .. lid*. '.?? Mt* I a
I ' ' ? ' , '? I. J
W'AlVlIN k BANBOBN t < , \ ? mary?.
The c I lea ? ? , I. ,. ?f
rk. ?? ll.v. ( ?ly li.l . la th. . ?,
N...? T. .? .t I " .
A', las . .. I) ?VA " . ? .- l.NBURM I . I A". -. y.
W! I*RI Ml COI l'l - I ? ' I'lT.I."
k~ 1 ?, ,,-, -. ?? ,.( 11 n: ?t*-?. s. ? 1 , n, v
.'. ?. III. relsti r 1. . ? a . I \
sT, from BAXTKI, I.TTH IM?
BU? IBJ IN ni. . , 1 , r ,. ., .?0I -..-.,,.
1
' ? , ?. .' ? r . . : ??? ,pply I? ?
' ' . : .;-?). , in 1 ? f .
? Voik.
? 1 ' ?at "?
li . 1 I -r I,
. . 1 ? tai.. ? ?ad?
mit. ? '
:
1 . the I ti, vi .? ' '
tid.V.v? ? .< A
I. 1 I . ? . ,
IELLEY, N?. I? H' ' '
A . ' 1 , 1 , .
' "
U* M ? 1
v ?
1 li?.
?.0 HJliom it man Concern,!
- i '?i."?rBit.i Orr:r? I
<rV_sBusv?M. i?. c? Asesa a ian I
4 V \"iv M.i.'? J Board, to r?)ti-i?i of linnet
i'\ ' . tt. tari* ' - . Ir?. ! r lo ,
i.i.?l II K. I1? re Bli ItS ? I. ?.A.. I rivet I . <? t. niniJ
oil i? .?t M.,. i V.ir(
'"? I' ? '. . - t? r v, ,1 i.-et ,t
New Tor* I . ',-?, n i , f?r t_* tun - ?
?(-??1 : ... rt , f tie I" ?i. A:a,y
, v-l .'ty lound.
a i-e > .| obi t ? ,i|ir?e?r bar/u.e ti.? Board ?_., .Jb?
? "-? ''i- ?.? - i . ?,..-..,. -, >. . I ,:, . t it I? t??r nail
: li? ..mil,lite. 1.--I.
'"O' a ? ? in, .... ,i (.?I .r..i.l..-l. ii tha
'.' ' ? ?', ?*? a, . . , , , .?,.,), w?
"ed. lo?, .i ?ni, | ,< , ,, ,___, tt,,d?,~.e^
? r. alla H nora) ne t.U
.
N * -r-oii nndt-rioiai ths
?y?" nation, ?.it I.?
: wii a
"?J ?? ?? ?!|?rot,d J ,ly IS 'a.
_J " -real, I'. P. A.
I78TIMATES I - U the u?t? .- ?t
i AARON H --.. wiirra fia,,, .aA
.? t horte unload
' !*.
M di LDINO.- N??J [CE.?II ita ? botdd BMsttba
. ral Ik? ?Vy ol
I I' I-mi ?..d ?r*?
1 Pt* 1*1 - - "! tin | ?hfltll lal?
. .
- ???I llar'or.l)
i witk i IIAHI.i.B
. | 11.? 4 1l y. 11, II?
i ?.n* .titi?? if ?Jeld),
_ __
1
Oin?*.)? ' THaiNew! in roi i ???.?tissiosaa?-'. J
, ?.i isa )
PLANS and DEaSlONS for a MEW r UM lol.
a, it. . , ?? i.. ...,iil,..?.?.!.'???
a *. ? '.'.?.!'.'.,' ? ? iiiimuaias.
?r?, ?t Hw I -n ?!?? - -i?. at
( Ilia fir- I
. . ? n. on ?pa
li Ml!? I'"'.' I ii l18 t h.ny.
JOHN li. - ? . ny.
.
, ? ?? rr?.
U'Jiinlics ano Prat lot. o.
\DD1TI0NAL BOUNTIES U?l ?and .raeyaata,
a I IBS l p." a
.?lu?? r. ...y.
? ..'17 itn_.laiy
i . 8??EL?K)N-OLD OFKK '. v.?. : Itakman.
a \ .' ' ??!.
-. , ? ? al a* -aa i.. TI ?a
ARMY O? ?I' i .?.'s' ?X11." ? REA8ED
PKS - IS ant MT IJIV8 -"ti-, ?rtwasis?
1 J 1 a . ' V I''' ?
lilli ? I' ? lina'.?? ? ? ? .i
-
?-.'??? IWI wV,l I ITS
... .. ,., \? j to
? ? __^
I I .- \i,''?\ -I I'-iOl
- ' -??
. . ". v.r.N-V.
"
nu! STIES -SD I-: NSION - - - ?Ou?Twa
| > . lier? wa?
., ?? P**
. . r . n.r. . ? ?. ?
, j . e t U'.'.O luat?
?i.-ib'T?
r ?itrtnl
r ?.-d
- I it*
? | ? -
?, ?j
'. i?( Hy
Maa M?*?*4
f ..ii'_
A
I ME? ?K1 '.N I io ?SOLDIERS.
i s i"N ? i M *l IGENCY.
?HI ' M - ' ? ? it, N '?'.
I ,.:", iuMi
. BEa-BBOB
. liri pay. ria
, . . , . I Xt laut?,
'.'-?.
v. ..*??,
IB : ? . ? ?>??
. ? ? '}
' ?
' :ti ? . "
I'.M i. ?> STATES ., ' ? ?. So. '.'I:
?i
?-.???
la
?
. ai* ?Bes
CoraoroiiM Katicet.
d ? ?RPORATIO..ICE.?P IthereajT
" - ?Mt! of lU
Lota o i ti ? eby,
'
. by al i r??-?
i ??
? . ? . .
: -.- o)
l .
.' . e of
?
? B
? tal
..
???->
I > . J*
'. '
Statt ii r ara
, . IT??'.?
a ' . a ?-. ?u e*
lill
. . . i ??: i and
?
I '
?iii? of lia ?ritas?
:.. a a.
.
!" -a
-
?
. I i '
aa n . I
. ?nt m half tha
, . ?I . ? ? ?. ? ?
, -?t ?,i ?.r ? la
I Tenth !.. tt?t,
i
-. karia?! H ia
y on B'e-xaej
and ?I- i
4 ' ? ti? -"???
?r a?y ou l?i>
y , -i i " " ray to Voartt.
UTI Tie.
;n i,.-On li ' - Silt- *? ths
r ?*?y ?n tie
ti
- -i.med Aisri?.
, ? ti ?a. ero ra
BASKMBM*
sr iv foi ?i ii"i ? : a sa* ?i aa
.
i i< OH 1. OAKLEY, )
jons n. o I "J ?It M.I.,. I mi of Asbbbbsss
i? t m .. tu s r l
iifiio ?:..?: i. or <-. II ? ? trig. 10, l?B
CRlJTON lol I UM I 1 ?I I'll; I '.1ENT-TO
i ?'.?.I R l- r? ;?-?... I Pi |a ??? k? Pimtsmi ?I 11,1?
.ffiteii;..' da, (Ty 11*11 r ... n ...I ? ? n. BM08BA-,
\ ??.... a DI", ?i . l'a ?ppur??n?ar??
- . j - ? .. ? . '. ? > i. : ? towt.ihij di
Ye ? V to ? ??? ?
li ?t -.1? i-t oe ladsraad !'.??; ?>-'. r i I' ?. rVe.. for Slorai?
li ? ? r iu Putn?B County, ! i ii - I r. n loa.el t Departir?an '
iii 1 .i:!?? al? > I a.e-:.".!.?:.e.| trie n? ia .ad d.i. of li*
P'?n?r n i?e-rii se i i?J ?t tha otice
: ' t?,?'. ??ye.b.
ia.or.a ?SB al.o Is Is--..ii ?
l 'lo'll- ?11'Pll!- s? j rrolorr >
Hoi. i. I Mimi? i? < A.iaJael
A. W. CBAVBB ? 0?f>a??_De.i
V-? V.rl. I 4 _______
OBBBCB or ni* ?1KS.4 ? ?bimiobbb, ?
.'-... * I -.oiDWiT. 1
??po COM KM Toi'.-.-i' loaed in n
I t I "i.vela.a.. ??I .,.,| .... ? ?ad tk? nama
-i tks bidder wrlttra tlieri-oB. will m ii? o(E.-a oatii
.liONDIV ? . . ..'.. I,?, if !.. ? ; , , ,..
' ? '?'? ' ? .'?I' - and -'lim. ? i'ia.?j f r-DtMSi batwiao
1 - ...... | |! .i.. ., u,^
. u.? ?ni propoii'i, i. i-e.Trt.-atlon? i'l
??????aeaia, ran b? obtalbod at tki? I .t l)?nait_.ar.l.
Bear-tstt, AbbsB t, etktt i iliKLi ? ii (oKNKLL.
- .-mr.IMiulie?
T" <'ii\M;\ii?ii??-.?i.iAia!i; sealkd
L l"BOP(l.?.l(.- each |l lorn'I. -.?ill I la , f a^tk. niBMof I.J
'?? t A ' ? ? ?? 1|. re .- ?.. i uttt li o'eaVB
r? . .1 lill-R-*I> VV Lia oaofSTONi
BlaOCB PAIJ- ULM., n
BIS, fr . a K..?> ? ? -.1 to P.o? - -t', ,t.,
' .??. (toni lion
Ttiirifjenth ?I. Ir? rn ITiiiar.:!' ?? i ? t l.i?tt?;
I e.try ,?. lio.,, i.r-a ??.. li to M
J . ?-. -i ? i li i.t.oa to IV... ,- .
Brit at. fr? n. 1 ??lath ta > h i
l)ti*B? ?? i: m li J. ni to li e*i t.,
TI ll-lj-fir.? .? !'n o I Ifkth '? N. ? -.tia ?rea. ,
Vlujiiatli ?t. rnmi R.y.T'l !?>?.r.mt .? ;
? fr .in Hand??.) lo I". *.t ?I..
I.I ?????! ?t. tem It..ni? y I hi.t
i i.ii>> i.iiiln it. ?. at Ti.lid ?ve. to I- ??I Hirer. *nJ
? ? Ill i oin IT? 'ti ir i . Ki?l I a?i.
.1 a.foiil ol'T'ai.K I'.H KM? NI o ? "> Poartoawtk?
'..? I a >? ?Ii.l.i'a . i? ! I . i r . ?rr. at (?ia in
?a "(- Korty aii.h it. .1'... f.-r tho . BittB ?.not Ktiui i*
t!.. f.lluwiii? t?r? et? ?owi?
Jifia k?r at. b?,iw?en (inr -. an.I P. ?*??? ;
t-'frnia ?t betwern i lliabal ?t and lb* H a rr* ?
tlnaliiay bt?~ l Trilr?..!!. and TBlrt? ll.t-.t* ;
J- ?a 'i ... bs4wft.il K ? at- l-'l' md Y lenah ??t ;
! i-t- tv. nil',,!,!1.?.-.! Na- "? H'.' Ik ,:.J Twe'.fth, wa?
lists? ? -ti: ?'? ,
T?. 1 .t. !?.?!?.?n M?t?.u ?ud Hit* ?:o.i. IiV.i?.?-y *Dd Pro?-??,
s ! It cr mid Di?:? ?i ?tu
Y .'t .?' -1, ?r bo en i
rintsvs, it. ?.m ?te ti ?ti . i - ? ty nlntk ?a. witk
I.rtrehe? In tti ?r! . ? .. ?I ' . _. y- tv t? h -, , . .i,t',. Seteaty
?at,bill Ui?l SeViTaj . |iilll li. , li d lia .??? , - rtybAhlt. ka
t.a.rn r fia ?i. I J- - . . . f ,;>_, Madian?
!.. I K :'
Bpseitesi ?.? ' " ? ? ? i ?? ? .? fll-s.
I HOM? SSTI I'll?- "?-. 1 l'riwan
KO.ir 1. UlitKAlill '.ffiwducl
A IV i R VI r..?. ) lio-ii
"? ' ? ?o ? 4 i ,
IJtnfcooi?iiiil Kolkt*.
ClKli rl RE,FI8T1 La.andPlLESl UEEDwith
I) ? ? ? li? li- ? n : li.? p*!v?c Ti?i?r?
lil M ? ? MI '? ?' t''.ion-?-riSr?'.
Oil. LAU Mi i". I - IN ? ? ?
. I?..?ar?
?
. | '. . Uti
It .11 I lOBluilBtl" I. I? I i ..idivi).

xml | txt