OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 13, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-08-13/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

HIE JOHNSON CONVENTION.
. ,. .1 I r. ?I I .1 el I ...
1 r, a i
'
Mar Mea.?? '. a i ',r ,, -, apart.
tra), ..'br. A. M . -.'
?ban. f?t. W ?r i ?urd. (huies Ketrler-both
litter I .' ? ? - tta?V? Ml Midier
rote a Wt.p ? ? I ta ?I Ita
Deaiocratir . B. If. II
anti lOal i. W. ii ?ka wl ra ??-? ? i
tata, aat ota aita-aatatatat tta Bel ??? ' aty dnfl
'.?t? < p tga
Baaba, a kit) v-'?' ?'? ' A' a"*"
ti?, ?. ii tam a Baal
wU wa? .:. Ita l ...-?'' '-r, Joi.i,
?lotl-Lf . f WaMatna Di *t bl
Batar! tin '
wit t "
I ?
1,1? Baa ?"? Alt.tki? loj'i '.-.ttrr i", i ik, Jtrt
M.ah I.. Black. BntaM I Btfttl
f?r?iier ? ' - ? . - . ? .iw" ?
who was t, t tut
it* i n barb nao* a, ~ ' ? wu?
lot too a i. ; i* 11.?.,:, w'n. r. .- i ' '??..?? - rmfciot
nattai ?f? ' Ma pa ?, Ulk, Wa B. li
tklT'it j any t S le, (ii.caDe.ii. I i' C. Pal
Iti.f lb Lagti atara 11
th*;l_! te b4 A?ilrew J.I Hfl '',-' ? " itl '*'???
tttuon Jarrrtt. Jan** (? Bl " 1 Do
wth, tv a. Qaltoaltl
JLeenai d a n . re ? t:h. Gea. A. H. M '
whc toi.ylt oat tarli g tat ira ra] G-yl
rtnta n C?| i. tai Hear- D. Totter,
tef?ited m t, ??? ar-, hi Oration.bM ahranapate" -
aarty B.W. w>.:._?., : .i f r i mgtm
t. I' S-(e:,<: a' ? . - r daring _t w ir
Ban..' ? W.i ??, ota tai tantr*_?jil
t, tt i- ? ' MU.
_?ne I.a/iar ?l .nuterifo pl?c htttei ,
taard./ei Di ? | a I?.
Tir jin l ' ; ) ? ' - o"
iMftaaei
The .1. r B Kapai .."-?.:?-?
?J, t t.?i, t. a paii a, wkafca
)u?t teen mau't C( : e.tcr i : ' , ? ?? ?
gui n ? " ? -. ??er ile
apbtttkaaaa] i ra ka aa] ??r!? ka I II W.
Ii_4??:v. ?I o w?? cLce a BepaklicBB; I
But*? Sf:.,?' ???',.. pla ?kick ki
?tas tlected :? ? I li kr.owr.
Di-t-u*. li;, ,?:.?..-?.. S.W. Lyal ? kilter, ta?ai
?flfl coot rat t? .1M. Hi.-t..: || -.1 Wa Ec_kilt, <X P. Can
Max. aKt.cn N't:..if ~etttkiai ltk,Ot, I I B R
aall. '.th. ? ? ?- '.-.-. ' .? ' '
3t4rt>ert I.. Mar-.r flflaaa flllktlllll. lill J E ?Vario r Chalba
Pan? :?lh. Matthew M. Btaiekh r .lol.i. I .??,?'
Barly OtL Henry I'leaiai ' _ I tn* I'.?ward I.
Wiif lllk B, B WrtjM ?TViir Deaeerat and a bran
liri'let ,! I'-. r> ?j. I? I. (IN.1I Kllianan
?_)?*?, ,! j) I ' Col. T. C. MtHowrll Wilam M.
A_*-ii. ittB ? I tatantae! B. M Btntan
W Dbit lv a. Batta : Qraffn M In, 0 I Jaka
Bull,,!*, r. .-?? ... i. w h i'-: TtaanT - i
Tarnee H. Oraban-) ?-??t Y. A Gatte; .ia'. Ita B
jbtn Reynold". J. M. Bakana) Hat, W*:u. It M"w;.r:. K.iv
aid Conltrr. a Utcociiit ?bo ant- gallaally a i
?or.og t.'.t I: ? ? M? Ker
, IS_ Cspt E I.??".. *?fin:,iel M.-K-av? Nth. i iM Bah
j iitttiD, K li i 'ami ht 11. __? ? I !: .,, I J, A. ?!. Pjcbanm.
tJthough niii.-i .f tine intur tebgatea art Reyallleua.
Attt .? rot i. ' . ,- Btn an a* tta part* i lb ti rt
i?u ttbtaMra-tpeeat-ata-ithttaManyar, detention.
Drlaisarr.
_B__N?tb_ at liiaaa J-eeo- I' Conegja, aba
*?t. n.?de (. rater to til tie l.r.eji.red ma al Baa. fat? M'
lia?.on. Ayr?* Sloikit? I talla H i' I'..y S. J law?.
Jo*eph M Harr F ?.ward I. liarl.r Kptira.m Uiaato. Sen el
C Bilggt
li?,Ko . DntOATU ? Ihro-cre T. Crawford John Thorn?,
B )' JiihuioB Wiri i? Bettn it ?k ?i egttlotbactraaark
_?)? se Bt:h bl at'.:,tv r.? for iht- : a Iifltct rt'.-. ?~t pall J
.**Iarylaa_.
In lfarjlaad t?a*o atti of deletotet are ?
t' the tata.?t? ?r.d one by the De:.. 'uhn.cn
ile delegttei ?re BJ NtaOBl 1 nrire?Thomas
fwu, the present Gotercor if Mart .aid. li? ).?? ilan.ed
Up teBtba. Brett any tba, pyaaati
-ted ?M afterward known ai u ' ol ?'mon man.
tie hu tarn unfaithful to every party; Muu-omiry Hi_.r, n
pci.t,. al i Laaeieon tit prcitht of a r..| pt ti.ta.l :
W. I Lrirttll wat ti? cttd a _rlt~ate le lb Pi
lia Wallington io ?HI. snd voted for MtCblbBi Keverdy
?-cknsiin. II,ted Statet Srnatur partioiparc. in the W'a-t . g
lo? ' l'eue Co-C-***. at (rt-etit a tekaan l>
D-itnit dflegitc? lit, Utorfo Vicker? ii ".?hoy b)
at ttitneljatiii. atd Iht l'n.. n party i',? ; oried _?,'
eJaka u. itaafeBa onebetet J d-e two ytan ?go and re
BBBti U,r disloyalty tfyaaaiI?Mata i.l -lameti I. Kidt'iiy,
a ??/r )ohr'iit.ieitl.( i aajpaaad nanaantin ntfltttaaaaa
. ptipBrai, J. Morruoo Marri?. .d. TTilliam II.
ntatl ? m? n||. r of all part.ri froai whi. h le could obtain
tftie an i ppoLiut of the new eor.it.tat. in of Mar? ?aid wa? a
kadi og Kata Bama John M Pnabrtklata n.gK?-! are
ia?si-: le of tatag ataaatat? Bal a taBent m i.err? sLffr*?;'
?th Wr_. i'. Mauliby, ?life i-ng Democrat, an ardent ?4,
tj?om* of Mil.? In, J. c ? Su ttraa, Uttb _ao-_-Mayan~r
ta-isiniiiLT ona of Im aiiociatci baiiiif tati iayrbaaatn ;
a ipy and aiiother 1st.-,,.- i.tten 1 ted It t uni t.'.t ( ,t;. 1 ' I ' .
??go Mb Iloberl To? 1er, Platt- Trearuier ni. .[ i-oriect of
Lil, im- Lu u ton a. ita Batal...- W. W,
Walk.ti, ol?; ef Il!?.rs (?li, t McCltilan n.j ;-orter. 'I le
???luton delegate* ure ss followr. Dibgat?? at Large?Thomas
B. Prstt, ei Oi verra r if Maryland?val in ard? ;.t Hebt) lym
yatbi/er, ii ? loud nioutled .lohnson mac Herr? S.S Ke?,
?rged Mar? laud to Wow V.rg.nia In MIK * ; portea llcClel
bt R.B.CaT_;c?.ael, (?ppoted the war for tie I'd?- arrnteit
ne? or twice by order .Mirart, (_???? emar.cipfiti'.n; Isaac
D. Jone* was a large slare owner rup*?( rted MiClellan, and
Brady beliere? in "my policy.' I)ittr,et Delegates? l?t,
foseph A. "Week? an 1 Dar:.', IDnrr, both life
bag DeBDocrat? and ruj porter? of MtClelian, id. Kiel
an >:?anson wa? as officer of the Hone utaid? that march??1
le Fort M(-tenry tocs'ture it during the Haltimore riots in
Ife-i ard Henry W Archer aiway? oppoied the war, and ?yn.
yalhls?. with the Rebe'lioe. 3d, D, S. Steele, a prominent
?politician of the Vallandigbam ?ttw?', arrerttd during the
var for duloyai jrocauitiei, Wm. Coiiir.? an eitreme Con
nriatne. wa* a I'niob man until the emaiii.padoa jroi?aui?
Iba ?a* iiised. 4tl B. 0. Hook and J retidley. both
a-ted foi lympaiLy tiitb the Htbt::.oL and t-t.r ItatUIiy to
Tm party w_cb t_ey bow indorse.
TTrti t .,?.i.u.
Dilw?aTei at Laboi.?TbomBf. Sweeufv, Trap a
_-*t__?r of the rebel C'oi.gre**: Gee. John J. Jaekion is ?
BMmCopperhead, wuameoiber af-taBmnba Conren
Mea John Hall wa President of tbe Weit Va. Cooitituliona
Cot ?eut 10 L of 1X1 Lewis Kuffnsr, a sort of Union man
tan?g tis war; B. W. Andrews, Henry S. Walker, Henry H.
Wilban Utb tutaown. Drttnct Delegate?.?John J. Dans,
Bhs, toot Clemen*, a member of Con*-*** in li-"J,?again in
at ant le Its, waa a mtmbrr ef the lu .mond Convention ind
tatt ipaiaat tb? Or-natee, Lea boen a copperhead foi at
'tait three y tari. D. D. Johntoti, J. G. Lane.
Tirgiala.
The folloTvin" it the comrjofiitioD of the Virfririia
tal-gatloB Delegate? it Larg?: W. C. Rires wa a Confsd
trate Senator ; John W. Hrockenbront-h waa a JodgB of the
Wratern District of Virginie. Thomas 8 T Flonrr.uy was a
O-leaeliB the Conbderate Army, George Blow, jr. Deli
rate* at Large lit. Robert Sannder* re*retented the Will
Ua.itr.rg District in the Sentte of Virginia, wa? formerly a
Whig, bat wa a gool Seetaioaiit ; Richard A. ( I ay brooke
MM a ?lone! in the ('oafoderate Army ; '..! Tbomai Wallace,
W ?rig?al StcetsioDiM, John H. Kt?y was a member of tht
Virginia ttreeiioa ('onrectionof H-60, 3d, Edmond Fontiine.
loi_?rly a Whig-afterward a 8*c*iiiom*t | John L. Meryl,
?an eppoted Secession bnt |afurward [warmly lopport*. It,
?th. Charlee Brace ead E. W. Hubbard were both actireS*cei
eix-iit? Mb, WiUiaa M. Trt*dway was t mtmber of tbe
CcBTrnlioa of 1K,1, James Y. Johnaon Irrt opposel and
B?illy lapported Se4?eti?on,* ?th, tbt Hon. A. H. II. Stuart,
watt) a Whig but rejerta the oath, Dr Sam A c.fTman wai a
tebttab te lb* Charleiton CoarentloB io iD?J, , ib.|Richard H.
Parker t tyolaat StceMionlit preeided at the Circait Coort
a* Jeff.rs.n County daring tbe trial of .Ioho Krown and hil
astorlatei, Kigi- StidWdta toting Tit Alinndrut <,a:etit, nh
W?tii K Btap.t* was a memi-er of tbe Bebri (ongreii;
_r~?th?M Boba ?ob repre*ent*?d Richmond in tte Vlrgiai?
lal a De'rtgsti ? daring and before tie war.
M?rth (irtliei.
DllTBlCT l)IH(iATB*-IVth-R "R. f.lVi.Mn,
A. H. Alilngteo IVu. M. F. Maul*? Wili:a_ A. Wright.
J B. WUsod, Jan.*i B. K?n. Nstbanis) Boydin, B. C.
Paryia.
Oaaih f'araliaa.
lrtlt-gatri At Large?Janie? L Orr. once StKakfr
a Caited Sutra Hooie of Ki|.ra?r.tati,ei ,rennt Gorernor,
-., Btaetar In tbt Rtbel CoBgrai. now Goieraor of hil Statt;
^B?)aam T Yerrt a Heb?! dnrlBg ihr war firit ProTUiona!
U-??ruor cow Her.ator elert to Wallington, John I.. M?n
aiag a usted K?Ui, ?;?ttid U. 8 Senator, 8 B. Campbill a
_t*_*iJodge
jU-i-.-i_)?,?*.tt|-e,ti, t?, J. tlciti, ? .it-gt, mom?i lu
.,, -.,< rsessss G Binai Wat. F. BbaaaMti M l-l
. ..?.?a. a K? '
eral, a
Dawl I ??- -?*
.? ? II
ChtnvajMk
I iii boatbi at l.AKcr.- Uaxaadi rH. Bteph?ae,-rbe
; ?I too sel! kSSWBB need o ntBSBll KaBB-S- V ?SBaSSB ?ho
ran for V.i't l'reai.!?-. t e'-i.' 1 D ..'i-. ?>'-'?'? '
Bibel i H C1 ?: ; i? A H'Hlkcr.
i ins,
.,,..?-! , H'I. ??en.
Bil Ws ?'',,'."
Bara? i B, W mil I '? ?' " '" Hsr_aia_a, I n.
Alexander Vii Senator fit-pheni brother to Alexander H.
Muli.' I ?' ""?'"', "*"'""'?'- ?
rd T. Lroii.J
. and all of the ptwVSlttag IBBilBI :
l'ar.ilH.
w-.. ker appoint? 1 i i f??ll< isa:
? , i ii .1 I?, 'i .?.' t, O. M. Awry ('.??'>
- '? 1571
IBM; F.F. I MIUM 1 1 r .
! J. I!. I .n? Ba) ?r! D.i. ' t: s Bs-B
? . ' ? '
i Union Mal sM ? IS
ni! ...,? W .? ?? . '1. Il ?i ,:.?l-l?., ii. i?
- lap, T humas Kanilnl!, Arra II ? ; k . i ??. Fraa K ?it 1 1
f, M. Leo.! 1 . ? i;. . ? ? I ? i i I . .. ? .1. il.
| I >n>ii. I "' ! I ' i
w B-srvta Ma i'r? '
anl reported* Ma] ty, .lame.? Qsttsa
t Inhuma,
!? ? m ??f Um alabama dal?
D ?fuite? at Ibu* 1 ? ? r. Par?esa wa? Pub
; . . - . aanl foi -i ?oat in the i
? - . -labaaa 1
.?i ia F
.lot: s| - i; Ob* 8? B oust oo,
an! for asea! I I i ?
.??i? e! ? , ! m. .! 1
...it take the ter-t sall . Bl ?ill He B?
B .C >i vin ? ? ; ? '- I '? i! nie W-i-i?'?
iii a. BL i-"", '
? 11 ? as. mM t.. I
Bel "f :' . AVi.'iniler M
air. at tin
?s w t. , '?!' I ? ?
. ' ? ? ?
li ii Ualss wataCotoael I ss i ? tas isaJBest Bike
p. . , , ? . :.. ;
Dist Df-a-i-nte?.?i-i. C C. t ' Casa si m u.
?'o' Mena In
i?ite,i ti.? r r .- ? p . f aseer
I ? !? i? i .1..n. ? f i la ' ?t itee' i.
and tf member i l.-it t 1 objectiofl B
th MMaatki u. ii f I > I ?
i Slate threw WBaieTI BSlSBIbS?
ltebelai? n Bl .'. -t. (J ? rterwai i ? ??? ?
A?nbnmn in 'r "A
?.??i? r u..ulil ? .rr.-.. 1er,' nr.,1 ?'m i!,,v ' Woul 1
Tailers,'' Ai?.; LSWB '"?en. ?>! CslISfl A. IlittV wn? a
lings...or (?e:.i r il Is ?
. ' '! i i ?
i? t.. 1 in the Coi.f< '. J !i i? a very Litt? r ?
i .?rd 4'!', I. II. S?..? -.? i? a Besatnr in ti.? Alabama
Bsbsl i.ogi?: itara? I torero
"i.ei.t. J S. Kenrif.i?. ?n eil.tor .1
TM FleWBBI Ua.ette. .'!? J. !? ter, B bitBt Se, . ?
froln Nts York ? AlaBSBS un?ler tl:e
(?or? rnimnt; T. II. ? l.-r ..f the A
Bail >. U i tai ? ' ? 'i' Mb Ii b aa i ! ;
Congre??, to worth t.e -a.? ? ?:.::? 1 sa na-outit of '
T-ar* fidelity to the n ".' S llml 1, a 1: I |
;ua?r'' ?l.:.:.g ti.? Bal . Mr, aal
Dr Mii'M, one of the ' -, t..? aaBSBSS-SBBa
Lincoln.
"a I??!?.- I'll.
i>ki.ii.aiii? at Lab ?Oil? - w. ii,::-.. r.Wi
ger QSS L I' ft ' ? ?i > ,? .
rectative in (''?ngri'i?. I ..-al. slid ?1 U .? I
?se a Bessl Brifslrsi 0? srsL
Di'iitKi Um.,ah ?. 1st II !" l'e-y. J. p.. Pet-ne?. II!.
S II? le?. I?, i;. Ji s?.
lit!., (len. B M ri- I ? Vi II !
CaSSMj. None of li.. .
I.iuiinai.
rere aeti of del? - I I " ?
.ion fi'T thi* Ststc. 'Ji-' . f srs t
candi.:at. -
DSUBAVaa at LasSB.?A ? ?? ? hi; ver-.
aed a bitter Keb?;-, Baalal BnM BtasSsI M ,- ? I
John Kay John 11. K .- !: karl i.l-.r .I..fT Du,.- I
er.nlaw and and M I
threatened Btal? Be .
I'nion ?a ? I I SB I .? ? ? i .? Geo li . . :. ? ?:. C.
.n the Rebel army; IV. |!. Baa?? ii. ia! a ?sslthj
planter: D. S C.ge, Bpeak? : ? f tve Ii -??!).,
J ofthat State?.
I DlSiBKT DriliiATEi? - Is!. C?"?. Oarr, Thai. Oayarre. a
! jromment ci?i/o ? liai C I ' I I ?ita...- na. E ANTI. I'.
wbo h. T?d M i i"i"."- .al BSSSBSrSi ?. I
Proctor, I. M. I BJ ???I J. A. 1?. I
Aleiander Walker of TA? F4ttgntt\ Samuel Srr
I. Herron, ?stn M ????? rsl la lbs C ? i army,
and who has IssU
II. Ka S'??fli.nl ar.?l IV II ?'. I ? f / 7,-?. ?' .
:s cbsrged sub !..?.
n.an named Magill, d'ir.tig .i ..?!?!?? .n N? ? I
It is also laid he mu fli I IhSSB ?CbIoi
bow much of the latter i ntl In- ,,'iTg- I hy hi? ron In t
BS late massacre. UM. ?I) Y K ?? BSV, who wi? la the
Hebel Congie??; V. ?art?.e Altre?l Bteaasn it., Ja 1 .. n
J. (i a. Fellows, ivth _f a m m? r. c. Massena, Di
Alfred Doperrier, Jule* ? ? .i '. I :?? I)n Ulalie. VU ?
J. Lsng Lewis Win. B, Farina, I. (Turret. L. M. Nott, J. IL
Flam.
A few men who wer" MBei CTaleaMM were |_BBi 99
the ticket to endeavor to pt.?* it re?;i*ot?i(iilitv. ball I
ity la io bad thAt the '( ? 1 probably li
The ?o called Co?ierval rs IstSffSBS 8TB SI f.llowi:
D-LS-S-M AT I.ABO.I --JuilfT.? 0, _aMBM "f BM of the
state CsarB] vv iv. Paga, Cat-Beet BaBiM, anas CaOsstB
of the Port; Y.. H. Karta.
DisT-l'T Du.)? irns ?lit ?(hsrle. Hi?nvenne, Hubert I..
Kerr, lid-A. M Holbioik of /'.'/T-ayunr,- IP 'May
Hld?Jacob Vanw?.kl?, A. ?'. (?raiiam. lVth?Juilge
Jothna Ilaker, B. Qaai Vth -W IL Hough, K.cbolaa
Coleman. _
Trial.
Pelbgates at LiR'iB.?David 0. Barnett, t!ic
firit President of the "Lot,. Star ' Rop'iblio, William 1!.
Ouhiltree, John Hnncin k. I.? wal D. Dam.
District Dsi_aaTBR--FlrBi B P. Done!!, George p.
Moore, (jleorge A. Smith. A. II. Will e. Bsssnl Rishsrl
Cooke James M. Barraag' ? i> B Csttsrlss?, iv. n. Bal
lers. Fire o? tbeabnio haio been ?biDl BafMB? Judge?,
and we need only rrf.-r to the last "isotlon to lind ont th? ir
politics.
ArknasBs. ,*.
The only ddefjat? s reported for Arkar.-ii- na for
the Third Diitri'il?-??tin 1! BMfae?BB of The (?ran l'alliy
Motional, which hus hoiited the name of Oei. Lee a? ii? mnkm
date for Prealdeiit; Plia? ('. Houdin?it, editor of tho moat Tiru.
lent Rebel sheet in the State 7a? Manasah _B_aaaM?i
Trnni-iirr,
There seems to have beBB leee rp?.'.i!urity in thu
choosing of delegates from thii State than in any other, come
qoently the list is by IB BBHB inn (.li t?-. The MMnMg are
among Ihe delegate? olocte.l .1. O, I?. Blshslssa, on, o r. i,
Senator, latterly hitter Kel el. Wn.. li. Campbell, at BBS
member of Congres? anal dm ? r;.nr, Nell I. Uro in alio an
eitra Congreiimatt and (?oier: . r, I f, L'-'tw ! BBBSa of
Congress elect fir the MaBffcM I IB i IB j Mnaal Osbbb
Biembsr of Congress el?, t J.!:.!' lu. !.. roon, ii.l.iL-e, fmksp
llailer; JoknS Brien. OstlBS Sioke?, John W. Leflw.!.',,
JohnNetherland; E. II. Ki?t. John Sellnat; (.'. It. Chur.h.
Gen P. li. OlenB; W. II. Stu.heni. (?enrge I, Hub!.r rd
Capt A. T. Lacey, K. R. Saunder?, ? ol. John K. Mills, f c
Bethel, Col. W. D. l?B|BSSB. ?CM Milli Waite, B P. W.Ik
er; Cspt. Danisl Ab,.?; Col. Join Mt Lo! I and; John I). Ma?
tin; Col. Samuel Tate; Major, .hu II. Billi; A. A. 1'reemun,
Col. A. H. Doug!??, W. P. Ki. ?.
traill cAy.
have yet
The only name?, we have yet Been jititilihhod mi-.
these :
Dilfoattb at Lauoe?Jsmes Onthrle, Secretary of Treas,
nry under Pierce, now Putted State? Senator, I.?/arm IV
Powell pridec??.or of BSSnMV lii.thn.. in t.eli?el S'il?.
Senate, and who was opposed to any pt-rion or thing necenary
to cruih (he rt-bt-llion.
Disrap-T Dei.(0aI?8?Aaron Harding, s former Dam'-oraT??
member of Congrei*. O. A. ('Bidwell, who wss (wice in Con
gre??, Hamilton Pope, who aSBBSBBal a Union regimeni t!,.?
Ant year of th? war; E. If. Uran?, Kotiert Mall, ry, who ha?
been conmtent in ojpo?:: g the Aar, John li. ila.r.t?. ?I.,,
wa* at on? tim* a member of Cor..re??.
Obi?.
Two itti of del?gala? waa elected ta tMa 0
lion. Th? pure Democrat)!" BBS .? a? f ..low?:
DBUBUBB At I.Aimi- IVui. Allen, formerly l'niied States
Senator, and a pelt ile ni. si (<i| |n'??'??'' *''". "? ''? '
Sj.', W.'l.l L?l? o?.r? ! ,,i.t :',.,i,t[ i?mnVOm't UllCat
.1 he bad ben. i ' ' Pmitett; 'leo W. Mi M 'an
like te karl
-,...?? Iferedil
?
"
-, -i!:aii,ligl.ai!i.
Ita | -. untry.
Ju.life OlUtnore, a ? Mrd of hie baitar I OtLsTekeH.
?lainei. ?',i li".. I. Diwioii '. ' .1 W11: Sawyer. .Itnlre
? N' ?-on II list rat .1. li
ill ,(i liiurm-ui, W11 W.Iran- - W S \
P Hi . A. H. Le? ? I I ' , ' "? B
: ' Wa W ii-Bstroag I B. Clymer alimate?
.1 ?1 I. ., ill .1 il M 1.1 : ?. 1 i ' - li . || Bj
Itmei Stockdale, Alfred
tytke it. t'o'.g" Geo H ? 1 '
.1 1 .-i 1 ? mm 1 "I ' . ? ? . irtfa
. "A Bi ? aok, Jadgt 1 - I Ire Halt .
.Henry R I'ure Kraniln 1 Badi 1, M a Kal |
: li- Bri I'. I. 1
Tr.11 o'd lut ...mi::? Ita name? of BBfla ..f the ?ty
Copptrtaadl b It.l?t?mary ol tliem tttt
1 .1 .1? bflaat
Di : 1 a )-? 1.1 I ?i - I n .nir. ?ItriT? nn ?
1 ?* iattaal ,.
. 1? I.,. .-,,: (,,r kb I road al I I It
Bril I mm. of Fn *-?' 1 1 ? ?
i. Gi ?' . p st at a ' " r ?
tenir.
Dl-TK,. r Di II 1.4: ' ?
lut, I . . . I ? 1, 11 A. I? Ml
Co? v ha '?'X- i g ila ti . ? I ?Vst'l
1 . ? i!-,, tn urn,. otic r 4 1 let, John Y. 1
1? ?I I ?eau: p a, :..A repare.! ' .1 W??. .!?-.'? '.
Inline A. Pea 1. Se ni-H li >rb** W. Dyer; t. i
? ? I? ? '-, ? ,1 ii .:, 1; niam ' i,?. <? . A. I?
\ , . ? ? 1 ?..-., ?
1 lo,? ?11 ; . ..? 11 1 D . irnl P. II
Bo ?nu ia i., o w li Itali '"I I.. \ ?
-sill?: andC ipi, ? ita? W. I*. Btck rdeoa :
A. P Rl ;?!? ltd A I' r!>?. IT I i.p? Ita, I leal I '
ford A - ? ' r. p .-:-.'.. I < .1 tal 1 . ,- I
' ipi t). Binney, jr.
Imlia.in.
Tht n in t??'?.. -.!-. t'delegateaflleetet) _o_ 1
I . I . ? ? ?? Ii i .? ile? nie are ?1? f How?
Um .tin. Al I Am.1. ? Win. S Snail, list ?! K
?B iiuiiiiii. r uf 1 '??.. re*?) D. B
i? ?,
i'!-i: 1 Hu i.".Arro -1.1 1? DeBealer W C. Pi
?' Joh *>. I '.1 ? '?. ' o .?.-??'. -c ?!.11- '? Bi )' ? ? r- i Jat
I , : lill r. I ?'?
- . ' I \l I .1 0 II \ ? I I '
- W.C. iltoi, W. C. K
ii l; IO ?) "i H. II.?e. Mar- ...II IV. Wiuis, II. ."?
1 . Biran v.
I ? li.'ii 1 (-,it? ? -4 the fa ?,n ?iik
Oi I..Au? ?1 1 ?II,.? - T. ? IL- di- Itl
??a lu 1. rsl I " 14 P ,- .,. . '. 1 :
Dim.., .".,t. ; It. . -t o 1 ten itor. I* M. 1: al 8 - I
W M Erauklin, (I tri , Deni ? \ C Dot
1 >i-nt.?* 1 Di : 1 ..iii ? ? 1. W, 1 Platten, 1. \. I ti
.? 1 ? ?. .?? t,,.- 1;. \. ? .. rrud i 1 bu, J -i't 1 '?
I . . .? , -, J ita, 1 1 ? 1 ? t. .1. .. 1. .
' ? ai ) Mi Maa 1 I - ? 1 II ? r, A B P
W I ?:iii .. >. K. .' I .! .
ka \r. 1 ?|- ?? tam? l B til
a ni????.
Du n iTBl t : LabO??I!?'? Boa.0. B. li ?
? ? retail 1 I Ita Ii lemo Bl
.1. A. M?C M ..l.l. . . ii . 1
:',.- St tie . ( li ,:.,, a .
U :: . 1?. li M, -1,-,,:., A J, h i? k. n I ? .. for ri J |_
.1. r, win l-l..led lo Ctt~r~M ??? ? li-pv dir . . lal C, I.
Higktaa.0 K. Oma, J I* D tar, bara Padei li. A
1 '. I : , L Mi
r I ? 11 r itl :-?(,:.?' Bite?, Ita Ha '?
?i ? -II " I - I I', li' II fell I I n
the 'i 1. *?. s. h it-. 1 ro_Li ni 1, - I- -I
llarrii gton. ?). s. 1 . ? .. .. ? n .. .ii. .
? ?.I?. W. I). Mee na, J .?a . I ?
II 1. . 1 - ? .; 1 Is, Mador II T. Bal
i' i.. Cable 1 -i w . P, c. |. Wn. T. Ii I <
?. - . ? .1 i. ii
Col L. P ?111,,. ?; ?I . A. ti. uti
li ,1.1 Col J Gall w ? A '? Sewjn? Mb. J. I B-eri
l'. Part, W. P ?' R "- I .'..?All
? . II.??. I, H H -. n Bl Bl ' f ' "nirr.
: 1 1 - . . t 1 .1 k ?? . ?. i . .
1 - ?? ?it', ( . w I: ?
Hol the ti I*. A. I
. 1 ? iii, Wea . - . . 1 , , ?; i: I..',, 1
1 BL John M. ( :
Tlia.oun.
DSLBBATB. AT LIBOB. ? M tt II ~aa,
v' '
1 . u Braa ' '
? ti in l" . 1 I M I I
led n tta Redirai I .
1,1 1 ul ? ? r.i 1-,i-:.- B. ni. ka, a 1
. '
. -1 , .. -
1 1 ?
. . ? r. .
ciaik. II Um 1.' ?rai 1
i... - ? 1. . ' ? ... ?lil.
?
Ii", vi I ... | -l.l Il.lt I.'WII V
ton? B -Mon A .? . .
f low ulm b? t Til,- .! , ? . I "
' latdian
?. ????,!,....:
I? malo Ihem be.lrr? thtt J.). e..n w**
I le?! friend, a g,">! I | ; ? r .? I r ?-?
-? . ? ? rai
1 - . , I ?
1 mur.le, ty a Ota Uti i
. ,d butter ?', oi i ?it ? r. M. Clark, nil
.,-? : b i'**'1 .; B ? 1. ?. 1 ?..
i ??. "f r-i i? 1? .1 I:?'! 1, ?1 nt batata ?i't
! I : au ei linn- N ??': ii ,? n ! I'..'. ?
w i Martti taliirrt alt ?',.'?? :
lan Hld Y A Better i~ ; .?. ad ~:thtt.. 1
?la? e? l,y erriiii.eipatioii aud ?"'? I fer M ' .-".?.r I
. .- ra' , ? r...-u I cm .?id*te f r ?
?" ?., ?ii nari, Hen ?rd /-art a < 'ou-erTrttit* I ?.
. ..?ile itl.pe .1 ' -, I 1 1 -, U ? ' "-I I .
?' ..? I.,,! I '? pr.-.-M I\ II I ita M H. ' ?
.-'. and b aew faektaf be ei 1
1 'ci fat Mel ?"??a!. . Sert?1 Bray, n
Baa kaawaneC?anrnttra Daba aaaj C.
B BaBflod tram? in Geyyertaed aaayaai atan W.
vth. Ttaaraa L Ita w?? ii.? <. pyettaad aai ltdab
rr Oaeema if?ni Oor. Fictt'er. I 1. 1 r.ttn,
? alway? be?n pn.-SI*T*ry, J. 1" Phillip? a pt?
Sltvery m?n, w?i ?oin* ti'i e in tie arnir ){ H. y
matada Battaal ?ember ti tit, tait Legbtaton obi laB Ita
liaity through |ier?onal pltjue. Vit ti, H.H. lirai ct. ?uppoacd tu
la t'." llraiicb who ran for ('?ngreai a~aii.il Loan ?: I | ?. t
heat*- ii.oii.ptou m. BtrtaB ?.t"1 for HaCbBaN I ?
,ryh?a? pattantatad ree.ird. it* Ute*t co-i.j I 1 ,,??
be:tig a Johnion black, VI It*, Charle? II. Wilkinson tattara.
?wel', no nutter. m?y hsr.? toted for Line?la? Janie? Ha**a
ran, one of (i imbin ? Clonei'?. li** a ,\ leer way of ihowilg hi*
Bateaba VII It ti John M Glover wa* nominated hy the fop
pataab forCongrcn In UN) John Y. Willam? n the Copper
teed ca?.dilate for Naoermtendent of Hatillo Initruotioii,
Wn . A.Hall. repeatedly charged ?ith diilojalty; Gilchrlit
Pata i* a rank Cop[>?rlieid IXth, I. S H it'.m a im ali Cop
I .-ir -ad politician; J C. Hokadsy, ?sid to have been an open
lit?!,.-1 -j 'npatr ir.-r, K. A. Lewis, ha? been a rsbid Copper
?'.e.d for sums lime put.
lan?.
Two ?etH of ?lelegatcH ropreMnt tliis 8tute. UM
nulli?'? of the delegate! are as followi.
Dblioa.-f? Al I.AH' l-A. ('. Ii.ol.e. has been both lo the
r Beynaaalattni and ffabed Stale? tenst?, Minuter
t 1 Spuiii and is regarded ?a the leading Cnpperhi ad of the
hitit.? A. II. Larrimer, R. I! K.chirdi, S. II. Kairal!, ti." ?ft
II. I'nrker. hetten hy Hirarn Parker for Condren, J. M WA
?....! Edward Johnioii, I.jetir.ui Palmer.
Danm DilioaT-s.? Hrit?Ilenry (lay D?an. a crair, ?I
partoi., who*e riruhani? 1* only appreciated in hu own puty,
II. ii. Tnu.ble, T. W. t.'Iaggatt; Charle* Maion. Seoond?1.
M PtntaBt 0. N. Dunbar; J. II. Wallace, CK PatO?B.
I hird-William Milli; I.. _ Almwurth. Put. l?chard.oii. !).
II I'. Kotri?; Knurth?Jurlui K. Neil. Jobn Whim, Georiro
ie,.T U Mnrphy; Kifth-Jamss DJTeit; J W Wai
i.. 1 , M. I). McHcnry; J. M. Tuttle, Hrigadler Generul dur.ng
ttatrar siith-D. F. BBarertl? c. 11. L?tiom; 11 _ .1
Baa :?i,.t:., .1. a. linli
thl " Bant p?ny 'd.-le-atei are?? foll?n?
Daaitm at 1 tata Oao. -beana k1 Bntaa defe?te,i
aii.'l'lieii' osndidate for l,..toner, by Stone (ltepuliliciiii), sod
Ota blfl lis 1 .rat Aliiitant I'oit Master Generul, .1 W
Stewart, Major Th.imai II liant. Col. S O. Venal?. Jame?
D dimble, Dr. I. f, K.lrl.ankt, M ?. W. Somer?, lils
!(? r. ry Warren. Minuter t,, i ins. ?n?l?. alwayi a schemer and
Intriguer, whoie faduro 11 a milimry man was a pa'p.thl* that
!.. _.t a high command?he went oier to th* Copperhead*, to
get an "file?.
r>!?i?i(- Dlt.10ATls.-Dr. J. G. De Wolf. Cot. Lauren
Dew,y; Col. (). I). |?. .?^?tt KlmuBii Jiger. Col. William f
Hm.ll, So-, o Duller, Dand II. Scott; W Hum II. Ham"
noa I I ?I C. H Mackay; Major J. H. Atherton, C1 (?..?rte
'"' ?'"'!. K. I.y .:,, i ?pt William E Taylor 1 D. Bitehle
"' ? ?' A I'loi.e, c.,1. H. K. Sil ford; K. Hill W I
Btonlerry; J. Y, Onlbth.
BJiaaeoooo.
JllLROA.'-a AT LaK??K. ? Hill. Dili . 1 S Nt?oII, ft
pnleatet layaMbWi ItaaWB Steele, a Dem.M-rat and a
' , r ?"! Hoi. Henry M Rice ttDouglail.ii,. ,, 11 Mille!
lan Johnson politician, lion. Thomas ii. Galbraith, who has
been e?,,ll(?ered a llepublioan up to this.
I'l-iiii. r DiLiUAiM-ITaiT-Ilenry C. HofTmin, a Demo
orat, j,,..tictl'y olneor?, M. J. Seieranoe, an intignificant
. , ' rh'-ad; William Lee, a merchant, no politician, Richard
Price, a Democrat.
Witronila.
'I ???('aro two Ff-tn (,f d. ?efit. ? from WiAconiin?
the Johi ?ou snd the Democratic. Thi folio? ing it the Ma
IvULrAi.? ai 1.A1.0-.-J. R. PettttUl _ V'.-. Sejiator
a' i.nrr.r i? lign.Ccant . ? -e ak i
"
I. IF. 1
I ....
.
Data Di ? ? i - -i ?rsl?J,.
I?!:, l:. Fans A. BraH tkir. M H
h j. Tan-anal, Pauta Ou I I Bragg I ?
1 ,fi!-i!. ' . (Hat? C1 BIBB i ? ? ? i' " I
it. r it wtgaasrv.
1 '..- Do ?.. r ?le IstegaHot
? u I AR.r??! p. i" bner, Milton M
I. B v Baask.
?
P. Lyade. Third?II. H Gray, < . iB
ii
! _
.?lirhiaao.
.'..'? ' ?
?
I?, ?i ?.?in. ai ia ? silas B Btaart, pata
...... . re M.
'!
! ? ' .. .?.- I M : "
"I II I" ::.-? \ I l? : 1? 111? I B '? - i
1
-
1 ? ' ' b D legst. * ?ri
! I .1 I A. ? 'A
rar; 0?
? ' i
:
Pbibbt P-L-flAT-??1st, Beary Baraa i - lallanytr,
i. J. M ' ii. I k i ?i Pa
Kapi?
" \ ? -' B i .i
B I :
?lilla
Io 11 ?. ' -i ! i . . I?- logg, ( ??! E B
. .1. N. I'utri. ! 1 1
?, i, . i.e rgi I 1 ra.n.
Ki. t.-r...
B I
:- A!.'. - ..'?;''?? 'I illaial
"C. ? a, fil . . l-l ' I
? a natur .1 b??r
? - , " .!rr? .a
i ?rsa
i r .-..-f.-.
' .
I . II. I)..?? II. I' ?t::.sr*i r ?'
' -
, 1 ? th<- Ii,.li,,:
1 ' -.- ,' ?14 ?n Di i.i ..a ? - a I' ?ll.il-. it! I 1
Slsvei ?
: ?. I. I" r.
ander -, . .
i . bil ? .ni?) ria? ?
ni I j ike Bows" I I sad!
-..?.-.? a i?. i . i:
i ii .ii,-. ??i. i' i .?/?>.
? ? '. ' ? ?
:
? i i ,
f l ?? li .. II irtyr.
."?J, . ?ill?.
Dim i Labu ??J. II. io be, ??
? -. i?.
i Cal
?
. . ;'. al
L Part?as, M Y. 1
?
I'tal?. .aal?
1 ? ??- tur ?--".?
? 'I
|
I
1
I ? ? I Ii being
. ? 1. T-s
? ' ?
' ? .gate.
Cn' ? -r i ?.
I
? , ? ?
Di ? i ? '? .'
| , 1
'
I I ! Il M f ??"'?. ?ft; I
I in. II. II. I II ' .,'. I\ I I? ., ?'a i ?
,
-.?.??: ? g ,?e? .?
i-i :
tia
' ? ?
I . . . . ?
?
. , .-I l(. I) ..?ill!. | I "V , . r 11, ?r
! I !? . i. li ?. -
4 . . ! '-. M | I. \v
r. Bl ", I. II. I! Ki.?-? .ia.,,I? P
III.tri? I al ? nlimil,m .
I ? I I BB !f_- - .'" ? ??a H i
el t1 ? -I .- .- . M I! V r-.- Bl ! ? ?J r !.
T. Mental statai sfsst snl latrrsi I ? Bunari
?ant Minn, .lol.n II I". ?? . I . .
I Alb i ; i. I? 11 .. ,-r . I . ? 1st
!|i BBI i nut.
EBB MOTBMBBTIOB MTTBBAT?BBI BAIBBB1 K1
s .?? i ib, s--M!K aron TBiBiTi ? in R? h ras
iitiniV ? BB, viNTON PBBBBBTB BBB hitii is
KtaaABT ntATBB B .?>k ? Tilt. BOTAIi rABTT AT"
TIM' ?I ANN? ( III Kill Tu II IIBBBI Till, t'l I ? '?.?
i? i sr ti IBB! ice? ulk BUUBBTI- ii.ia?. ? cm BOB
li AS II IN?; los TO-DAT.
On Stiturilrii'. Mer M:ije?ty HM Q U ? n Dan | [St ? i
tie Sal I? uti 1 lundi V.Mted I i ill | :.! i.? ! ?
griphio eitubluhtnonti in thii Mt* ni., m ! er Uki tieri wa.
taken in Tanoni ?tjlei. She wa? BSSSBfaatal hy Major H.??
km? and Mi.? gpargSSB a lot ?into, sud by the lion. Mr Chilton,
rSSfaasatsMtt of the State Depa.tii.-iit. Ker M*|e*ty ei
preiae | eipeoial interest in the collection ?! i >ws of , rr.? .?! t
iiatul.ii.il military ?iel.?', and of tho late Aun-ru-so war at
C.e ftallory of Mr llrudv
In the eTenlng Il.-r Maj-aty wa? entertained tn a IB
i!, i ' ar st tli" ISSMSBSSsf Ml IL-nrt ??r:?, II During r!
ilartle (J. n'en roeeiied the following Visitors ("I. William
Bl Main Bri?! "m. I'ien. C B Dnillli,' ' f d V !?? I.tor,'? SIsBj
(ni. Qab-arlt, ami tho Bat. Tasa. OsBsaast, Ksstsa_??( li
Aim s ' 'burch.
IBSIUUAT.
Her M?Je?ty riiiled in th.- BBuSBiBg Triiiltj ( ! nr, ?.
An in.mel,io eenSTSBBttoS till.-ii tim Bl tneohiin li in SBtiSl
pallon ? f llrr Majrriy ? itieslaaes. There - is <,uito a r??h
louable alteudanee. and ijiille a Inrs.'" n .inl.er liiiil ai?e!n!.ed
outtidn to ?re the (jijeen "ii her arrival.
Fall Bstktdial wins? ?m psribrsMl Mi lbs < e? Bli n. ,.n.i
lbs atithrii ;, () Lord, our (loiernor." ?si Ig by the hoir,
Mr. Arthur U. Mc.ietur and Mr. Win A Din.-.- sttsadsd Bl
the organ.
1h? Hev. Dr. Viiilon preached BB ?-lo-ji..?nt and analytical
??minn founded on the ?ord?. "Audi! I parish, Ipi
from the H???ik of K.ther
Duri:.ft Die BtTtSS the Rev Dr. Vin!.in present, J Her
M?Je.ty with a very n?i.d?t?iiie|y . nuinl copy of IB? BssB of
('?milli.ii Prti.r. Tbs WSSS-. I" Bl II II ?I. QaSSB
Ilium i. New York, lltftj,' sere inscribid SB th ni? ? \ nufril
in nil l'-tt' r?.
'iba leriloei. which were of ?n *tSeediBgty info-est B|
charaot.-r. ??-r?-i-ronirl.t t" a lenalaauoB by I ? i> stiellos,
l r m tai oed by the He? Dr Vinton. and l! e ,.n- tn 11 i?
ll.ilelii|4ii iTi..rn?. A i ??li.-? tioii ?a* '.nk-ii in bSBSlf a* IBS
li uri i In Ho,?li. ii
('apt. Sieera. nf the Twenty ?lilli Pi ?oinot, a.d a section of
men, wer? in ?tt'-ndann?. au?l preen? 1 ti e u::i ?ist ort ?r
After th* ?.?riit-es were over an IbBSSSS Ititi I I o! B
?em-led o itsMa ?I.e i hi.ri li ?ml as It. r Mslestj BBStKI I '?? al
th- el iinh pairtiili every I at was re?| ?If ..? i i.?...l. eiiii a?
th? royal party drove off. a hearty ?beer ?M ?ionia iriiu.li
glieit I.y the BSBBBBtal thron-.
The (? .ion, mi having Immy Church, was taken In IBS I K
vosirt Ifoii??- whore n lui t-lieno hail boc i ( r ; i ?-I BBd il'ir.i ?.'
the Biteruoou, ?h? vint? ?I
ST. an!4b curlier,
and wltnesied the mu? I ?. rvtn- |. r Hit) dual ii! 'in !
ITbM sssttas was M sa sasssssarij lsta?r*?itiBi rhsrsetir
sn.l the ?tu D.lniic of th? l^ui-un ??viuti-d a 1 it -Hy rogart!.:.
her part for tfii? afil?ete?! portion of the ,-..-n-n n.itv mid wa?
dui? applet lated. There wa? a larg? SltanlBBS "f lbs dsal
aaldanb, besMa tasassuaeai fagosdfsw who :,iii learaed 11
Her Majeity'i lutention to B | rSBBl ? at ti ?? . nniiai i.. Alter
the preliminary eerviees. which were coarin, te.1 seoordlag to
the 'ilffi," l.mrungri, ti.? Met. Mr. Ileijvuiii pr? ,, ' , ,| Hn
abb? due?.uri.? RraMB the wor.la .ont lia al in laine. 4th ebal ter
?nd ?Th ?erin. Dr. Qalesasl i-iplsine.l th? muainug of iho
word? ^?ven ia "ngn by Mr. It?- Juni,.
UK VINTON
then made s few remark?, in tt? SBBBBsl natal bs uni be
t.. ii,i tint allow anai aa ?.pportuuiiy to pasa br, wlthoni
roinmenting n|...n It. They ha?! wltnei.e.l ,? rno?t iiiti?re?tu g
and ini| reu ?., ci-rmnnti , Her Majen? (,i ym i, | , ,,rnt i fths
Baalwl li D'an Is hal been ?rnoiiff tbSB to willi.?? the
Power ..f linn ? Im mule the de?f ami ti.? lamb is M ?pi*
neild. It wai eioeedlngly ?leligh.ful to be with ii? i Ma.??-'?
whom (?oT hail ma.le ?. ii. it a r. en I al in fsjlksrifll Hi? WOteulu
in her own nation?? Battas t at n few y?un ago lillie lo.? than
bsslbsa
Af'erlte Dnctnr i ?il.lre?! the ?Jneen wi? i:i..el 'i Dr
Gallaadai ? rita ? I ? i mott n tom word? Is II o d?af and
dumb (iien-ut, Vtlalch ?!m .?al Bl I '?
lill. If! I IN S AI?I?KK-v.
My dei:;-i,t his i ses ?>i> ?'r- it in haiag alii? taba ?
?nil i< ;, .i,,? gey ?i ,ii ii, ii _|a ipi rsmscbei iv broihen
and stat... !.. i.? a ! ii u I um far nwav lu mr onn 1 o...?
fTATer* Do rou tauet! W9 tkafl nae: n Ilratiii. and why
i :: :.? Baaou,
? - -,
?.Wen by on? ef
1er II
?".le
great.rd ghi 11t*tHonraeftke IrOti. Per
.... |* I ; ,, ., _ . :->u in
Otana,
Itaaerrleaotrattai treuil f?-at.o?elythebenedlciioh,
? ,1 ?.j the Ker, i?r. vial i,
Ile Beyal iirtvthcn ritnrr.t.1 M III Hreioort Honieto
la!.'.-, ii ,: met p.rti etayrbed tie ?'.in and ?uite,
Mr*. Watt?. MiaGrtentl*, Dr. Vint?n and seTeral other
*?ei?.known gentlemen.
: orniag li, i k1 ? ? "?'" ? -' r? '? T !,1?
ktrail where abet if_eetatkeklgtaal
a .ol' Honolulu
ta ..:.?-??- a the i > ?? ' a
i nor i?, ai Si?
wa? i.;; ,?nted Iii?!..y\ of Bono)?a bj tka BritbkGeiaaaieBt
? .i.. ?.i yean se?, end ii ah ii taon at ?ge. Ttanrr
? rend in the Hawaian lun-nhge. Three tartan are
giren in the natirs tod three .n the i:np':?!i bayruitk at
rho Bilhop 1? highly respected by t!:e people, an I
ira ????.. v kindly ait?.
. ? ? B *:....- a .. af the
rck, officially ?n the ?ame dleoen A larire
"? seboob ha?* of iate yean han tatiHlitet, tad
.?.''.riof kiera] .." ranged m work? of charitv in vtriu:? [
I m ?I the I?'uni. The eharehee aad eehoela an al la a
? t?t?.?r? aad an Bada Ita rayettal eattaae
. ? :
ii?, ?ich a .*?._? Htuooi.o ron pooh
t mi d:ii ?.
???my ehtritaMe iattttatioai ?a ti.i- city.
1 ig a prater waafc tan itaa Betaal for
Poor ead Homlna Children. Of th(?e, there arealarger
-?'in a gentfalir n;'..?.id. To New-Yorker?, per
hipa no (.ne of t! ere i? n.or.? famil.ar than
rat F1V- ponm aoi m ob it outrai.
r? e ? akaaal i? m an i k?.uwn to \ew
Volk- - , ., i.:*l?ry'o ?peak i f t in ''etniL Estab
? ?ir? aito. through the netty A :!.<? ICt. I., M.
: it ?ia? con
,. . ? ?? - t . ? ? 11 to ua?s
tfct fallen and
? | ra el ??? MB -tatt
W,t . .? ? .. ,;;.v i . : BttaO, Mr.
i'. :.?.? cart hu win. i-? rta m
mt a ? ?.t latta In ??? Locking
ti th? m H radi ' ?, ? - - iti'l Ita?
tay r." I to 0 inc.ire
'??-.? i f tke taraba 11 year? ago,
tagat ? ? ? , ? ? c1 tar n
. r ? ? i -, ?? nitty ii - - - ? ? d t..
se, Mr. Peawlarattk?m 1 - bad
: . V . ' >? Home if
ladean to take .karga tf tkft * kktta laeH
t'.i.or, in Wtararata i tal* tar. 8 B. Ki Iday is ihr
pre?. : * lint
rta trn ' ,r. for
thtynrttdiat ? ?? ' wn 357. ttar tt
?l(.*8tt
, ' ? ? .rr.l or.
'
en ?a the H [he ?
Inrlod ",.... la yea ???..-1. w??
Ti.',, f i e?e ' '
I,, oil ? r . ??:" ' ni ' '
This lniiii la'tosi ir.d
i .,-.?
? ?
. . . .. .
? . . ? - . !
.
?'..?'. |S III st t
trata rat cloth* th? . I I
? in the W? It,
? ? -
;cn?
more ? ? ' ? - watt 9X
ft _ ?
; . ? ? : . ? ?
.'.',.'??'
|
' . ' .
? ' ? ;
? . ' ? . ? ..
. ?
, I ?. .. ? ?re . ? '? I ' '
'? ? . S '. i ... I . ? ?. ? .- .-Vrhide
, . ~?
.'
l - '
? . ?
ft. 1)3;
e
- '
I ? - ? ?
r--r ..i ?.-..?
? - : tried tttetan
?
ii ?? ? . . ?
i
? el
? i
??
? il t
i... ? ....
-
Ii t
?
'?'??? .
?
In
| : it rial Ker.mil, N*. ; ? ? ; ? "
-'.ia- trn kenda
t ,
.
? i. .. li Ii i i ?tenth-it.? I
?\ '? . ?
, - taratta,.
?
? ? ' ?
i-i ? . ereng
I iii . .
u.r ? . ? icbooli
i nth . : roo! "? ?
bert .? .
lenJ?:. ? : ' . ' -
? ?
P?rk In,l?tt: '-..?..
? ' i rta. '?'-. j
:,.. r .,"? ,!?? .. !.. Ol' M
?tal lo
. vu in.; .?ti;?. ? I. coner el ' ii ud ;
Sinti ??? "- ? ?. :. i , , r . i j -
aier... atienda an ?tant : i rabrled twnarr, l?
?? ? :
I | .:,'.?: thl v ron? a :i.rg? i t .ii. li U e nggre
gale, tal the ' ?. ? i yayU b laen Ubi]
tkn tt a year far < Por tbb trittag na ankara
? '."". It gil ? ;..
Th.i Beetaty tat alto ratal ittad bar bdfiet taaan lae
for boys sod two fo. g:r.'? 1:1 Newihi-ye lodging Home. Io
tata!al Va III i abai M I? 'lo .'urged tfttan During
Ita bal yan' -? taye tart lined li i * longer or ?horterpe
r:..,i tfcataaeBtae. Ile bran aad ? kantanraacaetbea
raejnoay, ?ndjiaie.: ia nantrj taara roe ama bdgtaf?
humes tan reient'.y tan ntaMbked ' li at No g?t Kata
Klciei.th at . ?."?diDe .1. Tire, ty faartl st ci rtei of S ?
?re Ile :,: g-ttni bt |irb .? ?ocsted st Nt\ ,
i m.ni ?t. Dattoftb lea yan ant LIM ; oor girlijine been
i.j'ii.',.! ?i-i ned ' r . lataraai I ?- tsdlStaaat to
?r. a.on m Ita ettmati erar tf 1 ? re.ir.
|_l BBW-TOIB M'lMl.H ASTl.C-t. I'Viai'MtilD i\|i
?-i vi 11-.- h tu n
ha? been in .'ttr.it.on i..!iie Iwatat yem?. tartag ?t. ??li more
.?o . ?i.l -Ire!. 1. .ie fen t.'ii.Uitltt'd lo ?? it.? motto
them gathered from the Biala "f poierty.
?hi i ira i..:??!? _B?i n not-?!?.
t.,. it ..ii tie ???io! Ita ' UM Hre-ory tis? so average at
bataan at Ile day nknl ?I* ?toni .' rkildm Xtawtata
Baatat tuught in tli* day ichool mit yeir wire 14...'. The
tintan ara a pretnl tai i <.ui rantin, ibu
iii.iitiiiinn ?a? MtaMbtad tad ?t.ll remain? Bata the charge
of the Lido ? Hume Mi?? i? of the Methodiit
; ni i horch.
liovtAiii. MMMB A?a ho'.ii i.Hi.iiii.? VtBBBHBt Bt
X *.?\v 1)1. ?At 111.
Thii is prob?! '.y ?' e bTBOM Btl :.?!.!. tal of II..? kind in the
ey. it on tetakMtked La Uti, alan oktal Baa n"?rir ~.ooo
akUdraa tare tan matnd Bartaffltayen ending April
'.lire-, n,re ic.eitc.1. Tl.oie to be ?eut to
home? ie:ii.?::i du? und night la the Mi??.on, the other? enjoy
.?!', oardreta tiatag ?nil ?ci'.roi.rooih?,
hut ,1" not-.????('hi Ita M.??...ii. AN.ut ,..? nre daily st tLe
tabla. Ita hui d.i.g araiel -Myaeveeeeyylntan lound
?I. tLo?i? taaflgta io, and an appeal
ir ttiade for mear.? to creel a nure ?uitnbli? ou?. The Hoard o
Kaaejan reyraBrotoCaatngaltaBal, Pre?byterian, Reformed
Bael Bay! ? '. aeyel ntl Kaalaatal ciuirche?. Tbote
IIBUta'tt IJ lit Biat lit ttamom ?pcilal reference to
their flt?ii'?i*Jpr Hie woi?, iv.tio.it iegar.1 to tho dinoniinition
ii. wl.ch Ita] n.'? !" I"! i' TkeMbataa haineTcr uiWediior
i,.,.',,! .i . hu tr,>:n Hie r, hool find "f tit Oltj or Slat*, but
?iiutt.ii'el BJ (tat OBI ol' rings.
I iiei. I? 1- MO
The ll-g-ed Sehe? 1 ni. Hightb-ate. ben tt th| moil praiie
laaHliltaaa, ead ?houid not be ?i
i.'ire.i to tan it? ?t.ilii? i ?'?? ereayet bj oaol al lund?. The
c1 ildren who are tere being trained ?bow themreWei ictive
and latafliytat, aad u rtatl totkb |. .nt w.ll well repay the
tartan in theitudy af JamBt human niltire.
taia i ",( nu pan bh b_, to Ibam ? nan ita sr.
Tin? inititutioii I? Mider the. i-,,html ?of tL* Ara*rics . Ps
n lb Oaardtaa fl Ben btael nh.iuted st Xo
J'.' E??t I .ula ii. M . ??....ted wttk ?rl..,h their ure III in
J initial ..clioi.I* in di-iT.ii.l p..!!* al ?he ci'y. DartBf the pal
year 1'1 clililren have been tdnnHeil I Sciool
rtayan laagkl I" real aad unie, imtru. ted in ?pelling
m.I..?.m,, ted leeajftaylyi bl ..? n?} i. i_t_yttabtttry.
? : t ii..a., ladutrlal !???? li .rt
-li. ?.. Cbayt ik_.
v" ?.,'. WttH ;-'"' **
Ko. 3?TwSBti Hum n.ri.rr of Bight! ?.ie.
Ko 4?Nt?. :'. romp-iss-st.
Nn. .'?? N.i. I.2B3 Broadway.
?Maraatb me. ooraerof Fifty fifth-it.
. ..-io m hool, baie ha?! BB ml the past ?far an agyr?. .
ipfls, Tho oporationa of theic aahssMSM i i.-...?r ti
UaaaBtb? CMMVJ Bl All Society.
The object of the.e ?cbool? i? (o rescue children fi. m ;i?
?'r--'i, lal peetnle them with lodging, food and ea.tlii.?-.,
until home? can be procured for them. The qotitioBiriv
be aiked, "Why don't they go to (he publio i
Ii i? eitluiuti-d that there are COfjoO chilJren in tl.n t ty
?BBBBJtaa whom th.. .?.od. One BBBsa
.? that r....st orthomare -Iii: ?ron of fore: -r. Catholic?, i?
no1 perm.tted by their parent, or ihpric.ts to attend PrstSM
anttchool?. Many aro the children of vciy poor and ir.tem
pcrat? reread, knm take no ?utereit in the education ? I ?
. ?!-, risa. Oth-fl BN nioi.-ro.l M.th rig?, dirt snd verrriB,
that ttej src not lifted for the companior.ihlp of childisn of
clesnly hah-B. Man* ara ?omoelled, by their parent? to
pe.ldle. pick rag? or bj,*, snd, therefor? cannot ge. l -. ?
work of re?u sg thii < -i?? r.f i-hi!ilr?>n fioui vice ?ud I
these lilo?)!! are nf inimeiieimportinee.
cm aM-wm
i- :.'j IT ?Eli !???? Tbi.il.?On UM oveniug of the
t ?hat.. .1-iJi? 0aMsa_aa r??nling nt No. 11 IV??-:? e
'eerth-st . ..??rrie.l with Challe? Munday. In Nmetif ntl ,
? i-Lth ave., and tUe litter ?tabbed I.fsopponen'
brassi lafli tins a M vero wound. Munday was arreited m
the time, am' held to await tho remit of the Isjsriss indi? ted
1) Maa, ?.nee that : .r.lir.ed to hil
I? ii, -?ntl Sat urila}, "?lien '.e a?-je rir-d before <TasttaS Led wit I ,
and|ma?!n a > ntnpiaint agsiuit the prBooer, who waa <-?jr_in.'
ted for trial. Taescetisel ??a native of ibis city, aged tsee.'r
out-rears ard rendes :u Nineteenth it. He claims to In?
beted in (rlf defence.
j. 11 MHB FMBHIIBMIBI Pilli II I)( iitl.il. cf:'*
Tomb* P.Hat Court jrs'.crdav arrested Wallum IV. (?; ?-.?.
uri the con plaint of Mr. George Wa Gardner, reiiding :?t
123 Kail T~er.ty-iiith?t. Tie eornpliinant. who I* one ? i .
f.rm nf (lardner A Moor", ni-:'.';f ictui.-r. of "Iwptss*ataJ ? ? ,>
I B| Pa nt,' ?lite? that BB the Uta O? .line la?t h" nei.t the ?i
eri?ed, who wa? ti..-ii In the.? ?apley, ?MB ?Bl frail.?:-.? ..! t!.r
?linio pala!, Is Iks st "an., r i atas l)n ?mt ?be Braskrys Bar j
Yard tObSSl \. >-\ t?. e BBStSMI o ol' ipi, C1, a ?,, ?I I i . I
ci la. Pin. BoSMBatshariBS ?la:'?--.!, and the money for l'?
pniiit r:..t I ".ni- receitej l.v t' r- flrni, the drnplair, mt wr? "e a
(apt. (Tapp, and rssstvt- f.r a TOBT S receipt rigaeSBJ
ni.? osed, a? knowle,If/ing that he had -?celled th?
ti ?? tirm. Grtaawkl rascslled lo ii? inl and acknowlslgtl
that B ' ad its*Ita! the amount it i- ti... tirm. anil assl it. bul
li at he :i.!.?r?led to rep.ace it in a l*W day. Renes bil arre.t.
Jistice Hogan bsM him to l>a?l in the ruin of l.'iOt?. T I Bl
a Bsttvssf dhtas Sgsl91 v ?a resident of t.. ?
and any? ht i? ? lomuai-sion m<-r. ' ,
Another Cocntihkeitiko ("ink.?In ?> i. Isgnl
col-jinna will he found the report of another counter? j
?'Me, whorta a Government DslSStlVS t IBS in p.).!e??,<in ? f a
, iii.t.ly oft-; :r.. B C,,,\, r: -. lal i > " ? It t' e laln-iii '. ? .( I
(?reene-s'. 1 he ra??-?un ailjouriaed 1-. the ibth by the I I
Statei Commiiiioner, _
f.lnnoancrmenti. 1
The Hurolir Alaru TBUBMUFB pratt -
?ly ind w.iln n? -am??? rilli wirnlow ?aid ?J .? r. I? BBSS '
li lb*. Bl Ml Broadway.
PfiaaeBgr-rB Arrived.
FROM riFVr OBIT t Bil IS .Uti ; Hs'.iah-M . ?. . B
[i.irJ. Cal U I?. Il'h.y. Dr. J M. A.li E Mooney. Y (j el
Mr? Mia' VV. K. Tfion.i?, Mr in?J V 1 liii.il?, II . I.
II ? n ne nii.l I? n at'-ers^e.
KKOH <()'?V BAT?la .?'Sinahip floa i -H ia TI. ? !l
i >..! ??t-y.i.'. Mrs ?InniKii ?rd i-?n. 11?-., y Mi-er? ind lady.
HtnM !.:> llllPOliI.- Ia ttiip s .i-.--) .-.ih J.??', --i.
letitr..'.. M.-? Haiitie J?ll?r?i.n. Cbirlei J? , Mi- .
?on. Mr ind Mrs Bssiri By- < -
I.nu ?? Mbip New?.
ARRIVHI).?r-riv I j. II.
-???-. B ??iib, IV?lk?r "?? > a .
.- x ?? Co. An.- ' I ' I Wlfl
. ....' , ,?.-.- ? ? ' i
IA is ? eerala* ; ..nie .lay. Ill ? ? '? ..????ti?
r -?-.i ai-... 1 - .'1,' as ? .IA
a.?.- . - a i!.y. M mi ?i IB K f li ?.(, lute* kail ) ? E
It. Bal?.
I ?
. . .
1-?- .."?
>t?ar... p I.'. ? ? k M ral a- I r?, wil
? I ?. '?? -i lol I ? '
-. ? ? p Charle? IV. Lord, Ward . N
i mi*? .1.1 | all to ?
: ? >?
. ... Iii? bren li <!?)? W with ?
reta --. n b.i, bssw, -. ? ? > i
-. . ..-..-.ii mi.i . a.:i - llannilo?, axe?
lal Baaio.? ii st, ?.??-1.?i i .- i .
",
? art with ?alt ?
i -. '?: ? ?? Ll|h(,
?all. I.rfl ?-a ??
Iii-? M. vi..* Roi.? ? lay?
' . < -1? Hr. ! !.. I. ?n
.. li
f ?? i . .. -, Oar Bay I ?.
? Brail ?.?ti I Irais?, f.r Na?
4
??? !.,- .
?I I ... v ? B. ?? I '.'
" Ki Hy l.eer l. ? ? -v II .??ya. wirb
. I . ? . ??
1 Parra: ...a *," ?a I' ti? low B?y 14
a ...
?Irtrih?'.!. Banfor IO a*ayi witta lamber te C
'ria-,
? Bay II !.y? with
s "? ,i M .CFARLAND I? k s ....?,
! I
????I.. ? a ? ?
if J -
V( I KI?.? I - ? i (?ur l.o.V
., - si-iHNon a
... tr Dai ?'
PR! nUri ? '
B* tori . ?1 a. ?-u'.IT.IK K.-.
i Parki? w.
t 'ii K) niOSIAH !.'. AGNEW '.?...???:, a ? I
t ? M r ... -. -.Ii?!. ,i pill,, Irla '
??? I li?, .,,? a? |
KINGS] ?RD- OSM : GO -1 ARCU-Tb?
prrf? ? ? PI RE STAB ?.. A
\i ' ,.: hy t-. a? hle-i, "in ila -, n,_ .i a
'? .?H.?. ? . man aay ?atliei. ? i. I :
? ? ? r. r : ,tt*r; th?i? ..ir:
. ..?. ?? 1 r y-.r? ? i . . ? l- I , ?. :'
A.klur K!."?. . ?,\ i.OO.-TAlU II
i mt ;
M
I SK rO NETS M Bl 75 por piei-c.
bUBlBBf la? B ?( ,* r?"
PATENT rOBTABLB CAMOPIBB.
O. L. k i. B. h '? LI Y Bs ?m: Broidwiy.
18(H).
FALL FASHIONS.
j. w. BRADLEY
CELEBRATED
DUPLEX ELLIPTIC
(Ur Donlili- Spring)
SKIRTS,
THE LATEST STYLES
ARK. NOW KABB
VERY LIGHT.
i HI.Y wiU not BEND or BRRAK Ilk* th. St_|l* Pi-ii..-? I I
?ii PRK?KRVE (heir PERFECT ?? d BEAl'TI'UL SUAPE,
?1?re MsBS 01 four ordinary ikliti lire been THROWN A-'I'B
?i CSELHS.?. They art th* mut 1 1. IST'C, VLEXtBLE ?-1
Dt'RABLE SKIRT MANIKACTIRH) Th?y COMBINE ? ?*?"
fort. Durabiiily and E.-onomy, with (hit ELEOABCE ? "?APB
whi.hhu_ii.rtb. "DLT'LLX ELLIPTIC" lb?
STAaXDARD ?^KIRT
OF THE FASHIONAI?LK .VORLD.
THIS
POPULAR SKIRT
is
UNIVERSALLY RECOMMENDED
BY TUB
FASHION MAGAZINES
OPINIONS OF THE PRESS
GENERALLY.
At ? HOLEBALE. by th. Eicluaiv? Mss?fcctar.n lid ?-??
Owner, o? th? PATENT. ?.-var
WESTS, BRADLEY & CARY,
IVAREROOM.S md 0BFIC8.
No? VI CIIAMBKBS ??!?-*-? BBaBI HI , Ne?? Tell.
A a.? AT WHOLESALE by Ile LtADINU fOBB-SB

xml | txt