OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 22, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-08-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

.mm" - -- ^^
k?.
i ". ?
-"Ewer H
14, 1
E>?3 ;?; * |
s N.
a
t
A>?
1. .
i
Tata ?
'
He? Y
Bar','
I Rock
??00,1
and i
?jar.i
?a
??np- '
The .
Etork I I
?Berti' ?
pi- v.
?tau'
B?w ??
Bttdl
aoi ?
the < i
Al?
guot. ? ?
| ' | n I ??
,. L .
Bel. ker. I
"Bari,
paai
?r
arpc?.. al?
at i ?. a Coi
?CL a.' ,
Er" "
?due A ...
. A ? ii i
'
-
' ?
Dm .
Dan ;
I :
?aii-a art?
. ? '
-*??' bra at I- a:
a?.
I ' .
?I
a.?:?!- , ?i i.i?..,t...
a
i 01
It??1.; riler ?I
arirat- ? ? -.. .... -..-?. >?
\lA bin -
tn n
I < ? ? ?
port.
j ? a . .
?f ?.
rio
Eltnii
m-t i'
Kind ...
s . *
?I" -
a? Fi. . ?
Bl...'
a f
?BT. ni
B
MO?!
?radi- ? I
? _ ..
He?* ? : a
1
pa*1 ' -"i Or H.edemand
t? f?
??
??Ki'
C1 Bpritig ? Cn
?
mata v
? I .??-...?
Pis ! - Ne? I
I ? (?Id White 1 *
g*. * i? cala ?nil
?
a ?li .- ??ka
V
Bl '
rjl" ' . * f
MC. Coin i
B*x>' '. ? ? ? ? . ?t ". a?
?_?< : foi ?,.-o Mia?
Wir ' . ? .,,...,.
T?:. ? ? it i ?? da,
Hil I ?? i'',l ti,? sa.? ' '
I'-?
li A Y ? ?. i - -
art f ri .ii. f. .it
Ht '. - - Lea and i.t fra n, toefiSo k
M U i ?
C1
Bl' ? ?
UM a nr.il .n hil leaaaal, St t
BtallaB.' ... . t
lEO! . if LTe datamd i?-?>ra1e?t
Cha ? ?. .?i? ??'J ?-i -?o. , ft
in ? ai i. ii-??
LUM! . . 'the i:.pp!T 'i ant plentiful not
aalwa d s-ium,' >t ?pilait
ttaj '? - ? ai< ? . i,-. i back,
kal iLt > ? ? i. 11 _, -.i,g oil in ,?n- i en in*
?ailie ? reason? tor tki l ? hieb ore
Bren,' ?i ai i p. iui?t?i, h .tibs si pt Canada nndi-r
aa?)!e:r.? I ! r ?? -?< -ed ?<? .i.ewbat wit?, t!a t lodncmp. It
??. - '.nt jin? s will ?ti'l adiair-? toward ?li?.
? .1.1 ht- r 1 irp? ?leerme m ti ? pro r
?LEAD-- ! f :trLe,in?. Viet. ant pri?e? arc fina ?1 ti|i>.?o.
fttafl * ' - ; ' * ? ?. I Igrtal ?.'?gold;
??ihtfia- li ? jb*?t ord 1' pe f. . '\c. (,.':i?
Mc:./,--' No .?ni?-? o' .e Io?
ta.? i?s r ni. h-ingei.. ? ??
b"Av ? ES '-,,ri?f.TLrifi'..ie!.ii?hrei ia'?,?'-tro'?
tn4_i ... | e- ia P-irl ibl 'Xf-o T, nnd as 'le re. ?ipi? hnre
Atti, c ? .? i-,?'?' * tnd the ?tock ?omewhsi realuoed prie ti
A?t, ?' [j b-1 rV-ie dLl) at C'a', i. ''i'
lae ?,,??:.. adaar.c*?*. ar.d cloaeatrm nt I?'.., pe. M It.
floe ; ? i . a V, r. ? . ii :n modere'e deir.em! ' ?ii moe La?
BNb*iUi ? l.ne ?ii! Pt?ic ? lee L r_ 'lar La? : -leo
Blair* ?Ma?] witt a mod?-:?'? ?eu.L.iLi'.
Cll.^? An ?-:.( ii. I nu?d k?? beer I? n derri? O'mai c1
pad ir. ..I ' nminsl
rr-n?e ?i? o, tie been only motle-ateiy acl ?? t ??'. ?teal?.
f"Tod>?'.y tabd ?nerang?
Mb ?or. i: -.? i ii Mm Mu MM I?. ? ?i- to t. fa r extent. We
Baot?, m le Rt ^?i.t-.-e. ?E bbl., and 80?-"lc. lu bulk. Ke
BbamI at 4. a, ?Je. lor J .gb! S:r?w to YY , -? .,!.-. for
?*?-.. ?!., . ,^t ._,; k'..i_,(J?.rd WL::< ?rd y 1 :.. YY I-.
?i'jr? i ' "Vrite nt "lit al? v, j . e a?t .'st?
?*?>'? ?? , ai". JJ () Septe-bei atw.i i ree<.?..??.,i.oted?t j'jo
irtiT ,>.r-T? -rt !" ???i7 ?.-.t, Clfctil ?? '.' cr. le lim
vil . all- ibeaara ? . ^~ *? -**?*-?- ?A jj tyj ..
ft
la bair? Li?t^' ' Itieacj .nbar;t.?, v ii? ,? ?c rec at t E ?
?40 gal') ii :.r??cd ba".rel?. Al tb- cloie tte aarktt ??
aB?*y , a?- a * ??"'?stat??"?''
_rK( l-l -J??-. rf>-. J?J . -, , ,,,._.,, d ?j ? frrner i
?.-vie: Ita-Tor? U'-tll?; ???? fular* - "" bt'"- '
fttea? Bl'er ?JctotaM. at EM 50a|?v! trjt; lue *?'e* cj-h :..>'
?eri? !?- S't307.-JE? for DM Mi? ? -
?I New do.: S ? fur'*-)in-, Bud a., ? Prl
al' ' - fii.r. Mesa un" I.$? tv 4 1er Extra do li.-rce
I. h??f Ilari,?, r*?eOB ttid Cat Meat? s-e B? dei old
ti ?.::? :t, aud ? the aim-ore of ??le? price? sr? entirely
-BtwxtL* on dLi: md fri,-o? bate a downwird ten
?atec; ?'^ei of AOpkg?. at i9t;i?ie. for No. . 1 ' . ? vxi?-. for
???t* etc I1A81 ?t.'urfajj. lo i-rixe Sttiit ull K?..?t Cea
lepl ?, .
ArrttiBfOi. PT.ovmic-i ManKrT 4? r?'. m t?cork. w??
t*y i ? u-.d. but prie?? ruled : I ?He?
ka?. M??? a: Jj. Dtber ?.roriilor? wtre e.met ?ed li.
IUt'E"-r,riee??refriTi snfl ? good iteady I'
fttrai !i? ? aie i.biof I,(X?-bagi P-ancwir a?''J?/i''.e
El'1; ALS?I he doruaid 1? r?'.n?T Vgh? rrtn'r? and the
-badtho.d.rg of! .? view ?f the <'e? me in gold b?l?lcrs, how
artet, te oat orme ?_? s ?nd prke? are nominslly ?nohanged
mIm 1 .. Lhdi principally ?rocer? f-rsdee, a! Via, i-f!" VA
??rt?, hu... and 1,170 lK-xes B?i?B??t l-i?:'ic, -etued
?Mkiii-a-il. ?? *??? " ?a.*?-?
BELDS_C.ov?r Re-d It? ruled tf-T crlct ttd prie? ?I|
Star and i.--.ri . ?. Ti'iioti? seed i? nn?al?ble. at i
El' ?y ..i..! Rtagt Tlax $e*t U r,uici. ?caree, ana k* .
matu :?'?} i ,1', fi.af bulb.
BIT.L'aAK U lira? teite tai '0 .loi Snislnn ?ndlWttEi |
AaMr' em o . priraM term?. Sileaian -? celd j! at Eta
TA ' . \Y ? l.m?ed and the market a ?h?d*
ans.?r ral.iof'?.is?. !?? at in?l?je. for Weilern ai
TI*il-P.c I? wnkout change; aale? ol Bl ia?I at BEj?,
Br-ov a' | . and Knifl'th ??-*?r gold. Pkat? i.mh.inged
Tlll'.A cii-e-lhe aniilt Ii mo-e ttoUt-, k?le?. ltO bid?. Kr.,
atr? la Mi?-ni'a'ti-red ?ome movement.
Will? ET?1 Le o.srk*t :? du'l at 35c. ic bt rd.
te.
Btet-eipla al frotdait.
Atta !? ?. 'i: bb'.r. Hour 3M bb!t. WbiikT. v.Ci:! bbU.
M ' .-'-,? ?nek? do, 121 tack? DI aie 7?) ?tua?
j* t*?h. Corn Hint?* bB?b. Du!? 7 700 hnih.
?jra, '.-w t ,-? S?i-.l? ' pk.-? A??e?. -A) yle: Bna-r. k2
if? r .- Vt.,i. ?? pkat Lard * kef?do, i,7.t bl-la. ft
wama
MtY-lMr.H ?AT ti.- -I4KHIT.
Rixrirr?
Tnerm Wn k I i i , A-ig. ? ??^
?????a Catsa ?, ??-a J.iu.rt ??! ?? Totti
? a- eh,??- it. wa 44. IA?
ie.tr*. uki o'. ItafoilowiBt; M? ?el !',?(??
BiaMBat
??**??*. Cows \?t,a Lau as. Sams Total
Al Ka'oito I'rote
Tari? f. 'jtj .j(? , a
*' ' I bit
?ii
Al I) I: a <|
Al''' r :.i I t.
At ? at! If It- g
....
Ba.i.1 ?
???i el . c,
a?"?: ?.. -, ra
..
"LWt?i|t.
ram mora ?. i ai i ?.
"? I , 1. . , ... a a
l-*t bema,oi 1.7 itslul ?StrM ti-ti-g >i'>mt. ilrstl ?, a
lo lea
'
-
.
?
'
(im ?r?. or c
'
ii V. Tinman. Itl. 47
i.
Bl ??-rinii .?. Cu Kv . a
II
.IV,
?
I .
:
.
P. T. 1
I!
.47
? ?
k. He.
1
1
: i .
. .? i. '
?
\v \ > \
? ? ? III
? ? ,
... ? rj
". .si xanii, r, lil. raeil J
: I - i . :
... i'i
? -j"
.i r ?
'? HI were told
'
??. aad the lia .
I l ! B' I I r iTTIF.
? ii.i'-r tait we.* ? ti- bead eanstnt aub
-
? '
M
.rket is
'
ntsilett,
?,l,l at th? II idaoli (VIV
raros daring the ws lataweea rot lnr?-o t- '? ?
in lull! rr.r. nnd ne .?fly Ml at
? ? ? .-?k. enough inr? n.
. ' ' ? w!. 'i m
i
? I 1 twioe and titree
timenn On ir**> t?m?ri?r? r ?'
In son.' u .., ???. At
? . .?v>rir'"|
.
: i ? .1 ( In. aga ?l.cro the?
vaai i i ?
- al frtlghl ?rul hal up ia
i . | -ill W.'li) f
? '? for s-'ii
7 "w I! ia?
v
' - ! tv of lie? el ?
la : n and
! (III'
: :
?
-
' : .
. . lad alb ; t- ino! rum
? ?
BJ I /.'. 01 r_n i?
:
?-. llulch.ri will not go so far uj, tov. n two
? rd ps - ' ii lix
weak. . ti,? Ti'i'ck. nt Dotttvoi I
: . .- ;-.??? ?I Oin Hi ;. :
ii. last M.. ..?a.? ihej freeli n : lodiag the hulk of
" ? '? lib It oller... at Um der?, v ntl
Bad now BM *'!l wail until t?
'
(Jean told tb< . Then
? "i !?? "?v. and afea ?tua I lo?, r?
?"ivcri in the ?? :.. t- Ornoo Ma ? li? le the
", drvrver*. cr ?t weat to th-?* wa?
-
?
-
?i - ' utnong
- n ere ?onl al M3 per head.
BJU1K?R- ?ALE-Ol BC-LOCKI Al THE .v.illu.s
AI ?
foTiev A (Joar-er aoM ? ter J Yiol'l.em i::.uo? tteen
?
teer? 1 7 ciel ted.ig?
. ' ?
' '
? ?k?.. a? lie.
-*p a HaghMMld I lain i - i i N I:?*?!. ? c?:. ai
J ?i.'erbeek I ?'Igt* for A. Sanlb. 19C lllin? s Ml
cat., a
litro!? iteer! few rpryed telfer?
fit. "iii- ewt . lold at l?iu 17c.
' r A. .V it -nroe, 100 ] Utera M
i wt strong at ?
I' i i try fTil K Smith, i'a liLnon iteert, C1 cw?..
ligbr. t.?',! ?..h at I ?
v Dryf-Mi Id 17 l!!!';..t? rttm t) ewt, at ItBatAt
kin r.i.v A til .ser bad Kee tin ij Maars tM,u-t:t ,.f '". ff
at ? 47 ea??h?a vcrT lure I'linch. ?I cat. *? I.nu at 1
poaaiblt more wheo v?i.':.'-'J. A.?-j I'. Oaio steers, lorne of
? ? a?| ewt nt 1 ?at as-1TJc.
I.awi. -i A Prai'ior auld T't of their own Minni? ?teert, few
MM ? F"-"l top. (i ewt.. at :.,</ 17c ?average etror,jf, u
J Holcomb ?old ?! fur tnnielf ixruKht a? the yardi (L). Sel
ohio st?er?. g.tttd bl ewt.. at fio
f,. I!. Iii .-h?: .'.??.. f.; 1 1 "ilk A ? .... Ki| J! noli H*?irt.
fairi?!? !.2HI**h. home weight rated itrrrnr ?'. ewt.. Belling at
16a ?fue*. '1 bey coil 7j. M mile? weit of Chicago, and tb? ei
ti'it.,'1' ?! "" v ai I1' l*r !,? id. to Which
I added ..?rd.ige arid cotnmiliiou fur lellmg. mating a
loti of ?on*? O'JX) oi. ?-edrom
H tar lor II. K h. i"1 HI HI ileere ind oi?r '.\ cat..
u.rli?.s oxen, at M?lCc.
1 Mi -hiey, Lad IS K?. ?*???* ? ?"ltd M t?r?T,> ui
rough, lewr.. Miling at 111 811417 _. _
P!a?t.nan A Brp. hal 6*) Albany tK'^P1' ?>.?','**r? i*tj
. iW!?"itllin_ here at 17-l'?le.. n_i? 3o for D. i>e!?OE.
?o? r'" I, ??! ewt.. 6 .te ri wboleiab-d at 17<T
J A li. Hurd. O,, for ihcmaelvee, 11'. ?teen, 7?W!-. ?I 1?-?
'"-3C.
T. .J. Goff wholeialed H Ky rattle, ??mng. H tttX, ?t lil'
each, or r.c. to 1? Karn?? 'and ?J io ? Ki ?leer? fat, -i
?it t t ! 47 erith, to Murray A Glover. Both Iota Ixlungod
to Bedford A ?lay.
MA. Ii. k1 ?ad ?oil ir WertcLorter Connty ?leers and oxen. it|
ewt. at k?( mt aga.
.i A. Merntt HO. I Mun I . B. Gray. 1CA ti?, at lt'_17<.
' I.ia'.i lau 4i .-.'.aie .,u?s. i cn t.. hold at ir?, i Uc?ill at
144 each.
Jkf. Philip! lold ? ! Ten? ?teen. 41 ewt.. at Ml each, Tbey
were part of e 1 : ?"I J i Si? ,1., at a mt.ch higher fiore |
?_d ?',. ,n?t ulatoi'- tommibiion wa? ob the wr,.-g tide o7 tlii '
??count.' /t??????-?
?Of" >.ij rCDSOVCITT TABDt.
?ShBMh * llurj sold for W J. temple:??. 142 Ind. Iteer!.
tommoniih good top. ? (?'. nliVuvi"-.
1 > Cary, for Wo?d A (iiuoirne, '.'5 111. ?leen, a mee lot of
fal on! 1?, 1 cgt., at 16|?- tverisa . ,.
Wietware McMc?en A Co.. fo. Skll?*?. 110 III. ?leer? f?I.-.
iii rwt averarred pump Id?. ; l>~ for Van ImMm A Terrr.
??are, ?itvii . fair, lold ut Ila . J- bought at the yardi,
g ? : i !. cattle 7 rv i . fur, out tit He, t
lieach A Hr.iv. for '. T. Aicia-n??!? Mr? Til ?tear?, fair, li?'
aneri ? ?ome r<-rv mo!, ?i r.*! . rsaaiag ont at i-_ op ;7...
ard for J. t\ QM. AleU'.tler. 102 111 cattle l\ i?rt.. at 1?| a
17c. ; Id?' tttt ?ame owner. 7 eat.. III. al??lrT. at !..!?17o.
Pui 1 Toffey hi^ ?O III. ?tet-r?, booght at Buffalo, 7 ewt.,
fair ?old ?t IC . average. . ...
Bright A ragas. forS. W. dirk, 90 Ohio ?teen, a nice little
'., ewt.. bunch, ?old ?l IM each
l I II. Hurd ted !?'. I.I. etecri. good i ewt . at iiial'1. lor
WrKxi A GIlTreepte. . . ,.
Brif-gi A Gillett ?old '?: M. ?teer? 6 owl. common, for Mci
unger t ?.ii ?tv ?! ' "a Ila. ?"?* '?" f?" ( lo'?enti A Co.. -J
ewt v?rv aMMSM II ??(?"? ?t ?aite average \.,\c.
Hiller sV -totwuousc-, ii* lud. ?teen far ihemieliea. 7 ewt.,
*Van'urbe?_i A Scisle lold M HI iteen. for D. Dagen, bl
ewt at I'd? average.
Coney A C-'nger. Tor W. V. Woods C TI! iteeri. ?tronr ?1
ewt at l?'?i.e ? for Sirnmi A Osborn. Hi 111. ?leer?, 61 owt.
Wii-sred 16i< '? f.,r.;. McJ'her.on, II. ?Icwt. rnnont ?(
?r,e.^and ? tor W,?o*u A iM?elpte. ? owl- \"- ??JJ?. ?? "if;
M11.? JJ ? UWfc-lhe freih cow trade u ettngf If d?". s lth
more on the market than can be iild It tjimng like?sost.
Thaattean und ?top-wgeo' nrerelof thidUtlHerle? in hi
sicitiityof th? oityoheok? BOJ osmand for caw? WBIir*
Quarter, and olher milk e??kt?liihmenU are well inpplled with
cow?. Ooe.iionallra fine cow Hill bring? H00 to ? person
who want? a lamlly cow. but milkmen rarely pij over t-?)
and good cow? have been mid ?t ?T'. durn/ i\"> v"t wtM
rather than iuenrthe eipeaieof keeping them lyi.ger in tb*
citv Some have been lout away to gran nnti! inch time al
the? are wantod Two eowi ?rrere lold this m >ru ng. calve?
ineiid?-. for IK?'', which was con?i?lere?d IIOoll* per bad
Ifjlovi thuir roai ??lue. but no ono ?anted to buy. ana wey
bad to be sold. ' . . .
VKAI. CALVI'.?..-Pat oalrn an In cood demand and the
bMttel read ilv at li", or in Id? at He. with cnlli or thin
calve? ont. Common real? bring P*l"o. and ??oma sr?
? eighed al re , below tv bick thflv uro sold by the head at Jal"
euri ter niile yonntr ca't?. few ?f which are now camin? tv
mari?t. Coarw grits ?alvos, 6 lo iii wM-e olu b.nig totu
|-*r Itali
rup *-rrrKP mat.kkt.
Re-ieigrU thil weejt..?1r'>6?A- A
(J 'i Aii"*B?The, luliowiiifr reniorts of lal?-? of ?beep ai.d
lam???, trr otrrrrat at tot ?heer. hrwkwr?. wbo ?oil ob <*??*jm!?
sioii. will giv? tb? avarag* of pri?e? per he_d thin week. Ibey
?re rjuouuper poand. liv? weight, for ?heap, l| *"ic ? Iambi.
' at fe . , .
Ai?i??li hive boen very free during th? week, the reeou.ti
being the largest lince ti? mi,Idle of lilt November. Thongh
the demand ha? kept pretty good, ?ad heat) aali-i b?r? b( en
made, trade It di.li and theil ara mare on the rn U_M titan can
bl ?old without ?om? ioat?r-*_ioni ii piit-e. ICora iheep and
iambi are now ?oil by the head, a? ii aJwayi th? case in
a; overstocked niaikd. They ara coming from ajlparwof
- ? .i?-. IVnmvlvan!?, C
Bad Ililnon The pfteM last reported Wcie'prelly unuurin v
ra?.i.ta.lae'l i:p to ."? .tar.Uy Wbaa Jlumo ?old 4'to good lud
vj-oar' iigr 1"
My7j -. wa? ii? biaba? anything ??Id fur ia Kixih ?'
? K
?
. . ich?tom? a? low a? gi
to sent .lu*, ?.??i. aal ketehenlsM n u t*.? ?J uks-i
-
? a
- ard
-
' ,
?
A M?
?
?
i
in. h?.
I
I , ?
C. YY'. ;
f, D. "
? ' :: I; V.
Millbank I ?
| . -?
El ?I A Harton. la*
'? ! ? ? 1. - r a j. j,,??t. , ,
H YY Mais I L, Wish)*.
Hr .wn ? l . . I M ,..
' lir. if i- M| 1,
? ?" ? ? ? I 11 ?
i - Ilill ? It?. II.
-'' M. Bim? : xmoni, 4.: O.A.
,i Rooaberry 4i ?.
I ? Mit?. ..,a?- .
' -
? I bbbbT
? li. liol. . I? ..- ?HI.
!?l
-
, M Y':KFT
? R l; ""
Erle li i: ii II r.-i.
t .
i
? .
?M? ??asnn of li
'
?
Dan't C'toti-mcnis.
Bunk of ?he *?'?? isr-Ynrli Mrs Divek Cnrnp-inT.-""!?'.?
?Al.? ' . HOIK III 1 loa, ha, -I
tnr.aia ne
Avrra?. i Ml..'Ma ??
. I ..II 'a ? '
a ?ra?? ... attairr B4
. I. ! J I I 1,1 ? Bl
14?? ?'..fa , . . u Ik?
r I I -C a '?% ?! . ' CasBJ?
??a?, krlor, 'I.- IB? II
A >' ' "ti
lin,', ni Aneri ,
' . , -.lar???. U?? lltL
?
?!'.*-.i.ii)'? ?n
-.. I o : I o:l
ti.itit.I- ? ?'??
?<
IO, i?-..? -i al
I a ? ? . , '
I ,
i
Ball*? flawtil Baal
...... , . ilaj, I?.
. ?? .
i ????.sa?ai.sl o' to?a sari D,? . ?< .?1. I?I.?'* 1 4.1
f.ia? ?a*
t?. ... sa ..?? a.i ,.,.-..,, .. 1,11. |M O?
Aa.raar ? I?? ..!,< I !? I
?
? ?-Pe-at a
' IV WILLETT, (a
-et J.?? lat?,,,, -toten I
Corn Kaehin.Tr linn!,. ...... .. iriRN
ti. II V . _ . -r-l ? ?I
i
-' *?*tas?. ?3,1)7?, 17? HO
' ?t??>i ? i?.;..>?? 00
Hrrai'.? --I ? ??.-?'?? ... . . II ?f.-, IMI
1?. I- 4.B'."-.??4.'a 00
. - i vi s ,..-..,? .i :?,. Uara Bl
I rkaas? Hi?!, bnna alua? ,?.*? f?A*- ??4 ..-.
rai-, u, ? - .?A
...
nr?aat-iotBaak. ?? - ? I ...??. vi- ,t
: . . - .a) La?. .1 .?.a
???rat ?ai as ??IB.
? ? I- ! I? a 7?
I
- ??? ? . .e .... a?it a '
a ?... tia? I I
.
- i.'a,, -.La!
* ?-? ,
WILLIAM II ??? I . ?
Ivan k?_rr ?va ?ka jisii. _> r.i 1?.? ?? .???
_ V. .V.,, .
Munumi in Con.pin?, i r ?n. vtANIIiMv?
?"Ml?-. ?-? t?a? as ii? ???'as- Ja.lv It
r . . ? -i ? ..., tau ta, ?al.iAa, auut it. .?IA. Aag ... A .
iwaaaaMafta,--..-- ... ?e.r?,i nr.
D
av.rta^?,,. ni?' C ,. .ra*. IB.?????
a?ra?. a T.ti^a.??? II*
i u a:.,; i meeta .a v- I . ?
. . . r ?? a? l ?ty ita!
?Mt iii.?? ?Uleii,?,.! .? , .rrir?, 'a. '..-?. , ,
I ? I' ? ? B?.
?
Ylai.ularl.irir?' au I ?li rehanl?' llnnl?.
'?. ?ASL-l a? Tri
-?....., . i ,_, ???,,._,, ... ..ila?, .' l-.|..: ISM
i..._r t?jM a? t~mm, ?I.I.I.I?. II
l?.r.I? ...a.-.. K-r... |l..',',-,ii SU
I?. .?? . I ? , maa aval
*-?'?.? ' lill. ii.a i'.
. ,.i S? Tari a? I. ?. M
la??I ??a ?.? Hal ia? a?aa
aaslSMBI m cutt*' L lu '-a. k??i tai ui a- ? ? ??? ??
?'i??rtin?i Cu -?
tear, ? ? Ws I r..? ? ?.,. e.aa?
Naasao Hank. ?t?ira??.it t..'il?. M - - BAEE. Mt?
i, . ,.?t-.. .- . ??? . lau. ?a us? ???? ?a., a Oe-.-imai, it. l?.k ?tj mt
'.
I'.aatA. t-.e. ti e'l??n. ta a. ||.l|,',?l? Ht
... ?,- ? - iai.au ?a
a ..a,- B 4eB?tt ?T*
l..H'Bi>S'llUBaSI?P?.? . l,B7?.O?NS?
I ? a li . VI Ila? ? I .
. . . -.---- a-.- -?'
.?.-..? ?al. lie, a .... ' ' ? li I11RH1.? . a>. ..
kawl, t-i-.t em. La l?-.L .1?)
? B B.sa.a ?? .-. I
???rib Khrer Rank, -?tale,,.,.- r.f ti?. NORTH H1Y1K
Has?, ?e - ?- . mt t. ???? ri | 9?.., lar,
Um ia? ?a. ?i lawas i BB
ivrratraasn-.v. -o lae?r a_l Ii? . ? SI.L"-.t?l I g
i?.,ts~? iT.at_r ti
l?.T___rtr,.?a.t II I .a- ,.v ?I . I?..????
li..ia.ai?...ia.'|i.pa?u.Mi . I,ll?,s4l M
l'util ., i he lark ? I A I Ma.? . ..avr o
h ?.-H.? ?ia ? ... ?-. ? .v it?ta? ?t.?. ?si?.^ai ? ?s,
?.'!. I. IS? MM .? a?, kra,?.' .la? ? ? 1 ? lilla ?a
>?,a,?U, a?!>arl'i YA a t...? V ? I
Oria-alai _BBb lan?? ff ik* ORIKNTtl. Ii INK air?
mmSeibt < a.?p??? If. I tari ?' ira, let -k. ???? ???! a. na..net, I!? ist? It*
mt l?al. isa?.
a ?..a*? M*.?! ihm-.a?.ai?.a?4 ?a
???..?a m aaaias ta-r, ?.?nama
t.,lH.t~.a,ll?tCa'<di.?? ... ??.??4 >*>?
???ra?. B?~l.< o? Uaatoaal,.. . . I,<*??,? I? ?O
C-, a?,4 r.-i??T mt ?r??.rk ?. I J?..,!, M trr? Pi?.Ara? st 'ka
..'i?it?i B*?l,'??-S.SI , s??rs, t?ga? bl at. I ? Ik. ?'.a- -i. ?
MMBt J" ? ?'" - Hil? L Prat-Msl.
??ata i??wa aa ti, a ,|iL gai ?i A ?.?'.??. iw
_ m..., i (-..,....<' n ',a,r..
People. Baak.-?'-" '??' "?? ?'?ori.K H BANK N?.
Ton a. r?i.alr?Jbv Caaei-r .'). I?-?, of ?a. A, cr :u ?-?? cadin, ?ti ,i
?a?, liar ink lay of 1..?.?'. I?*?
A'-T?|"a-iaaeaa,|?| L?, tau,! Hu. iK-ratl.Bl .B??. BAB ?I
l?rr?lranin?nt ot ?(' ? . lE.Ot??*
A?rrsgt t.i.r.alal ?_.( Co. ulMlisa.. 7,IDA Ou
4?rrigrtmi?iiitof Uri-..la . I.111.?SI ?0
Cily atavl Coast- al St? liar?, ,-. Li Baa ?a t H ,?i?r, i'isie.t .1 ik.
Prajpar? BsriB. bring .1... ???ra, .1. fZlt ana ??, I'.Bl IH' .lae".'.?-Bl.I
lacurrtct, loti* I'Sialni, at?.iral|r aa.i '- ?? I
CHlIl!?? V M'Mrn Pr'a't.a?
???aX b?for*Blr ti. a ?tia ?4?? Oaf A ,| .?l. |a???i. J, a,S Pi?,, N.aai, Yol.,H
financial.
Ornes o? tb? Aasiici-t Atla?ne Cablb T ri ??.? ?pi. ('oarisT i
or Ni?- lou, Not. 36 N?w-it. sari Jil lltuad-at.. Hoom Na. to. i
T>OOKS of SKHSCKIITIO.V, to a linnt?-?l numlver
JP of S|| MT?.!. of UK I AI'ITAL 8T4.?i l\ of ?bli ? >:Z.*?ny, W11, be
?p*Brd?l 'bia ?ff,.-*'Oil ?'..SIMY, AT'?Cnf Jl, from 11 ?. n. to I
p. ti. ?i.d will b* i lo?e4 on lh? Tlh ln?l?i.1. Th? rout? la iron. Ne
York lo Bermuda t?? Cap* Chirlri, V. 8., Ihetic? to t\? Ag?r-, tu_
thane? to Llabon, In PottugsL
t APITAL 8T<)< K. ?!'>.?>"^,ll?l
PAB YAL! B I)?' SIIAIl?'.^ a,m | v, ||
Term? 70 |?-r .cot ii the Ha.? of .?bimptios, Morl teni ,o V)
ityt. euA JO per , ?ni ni ?0 ri?r? .ntr?tftrr.
It ia ?aliieiatwl il.at or'^ jo p., l#nl o( |bt pti Ttaut o! It.t atock
t ,b. libad ?iii b-. .^iLj, ,or.
IV H. WOBI? f.-s.irisnL
Ti. M. Tiatis. T-i?s.nr?r. ^___________?___________
0
PPICE i>F THE
N. Y. GTAHANTY AND INDI MM! Y CO.,
Nr? York. Aaiiiit I )???.
Al 1 ?llHni-f"-- iloanii o? l>i?r.cT"B?, J? >**H IA I. IIKNRY
?ti uu?r.B)0 h.It rl-cipd I'ltliSlllKN T ?f Hil. < un,p?iiv.
P.?M?I J- 0<JL)K*4, Treiinr.r.
i)ini',( tous.
"awyt? r>. PiBCDC?. of B?L.."-k, H.cla?r. L Ce.
A. V. Lu? ,.t Y. ?. Lo*- -, I'./-, i I ?
!.. I a>\ k1 ?WHS? o' La V.,i, II, ?,,,i, i. ? ? .
Jo.MT??? I BO?.? ?, Ih'irn?. YVallou L. t a.
J pi. YY'ol??. of No. J.," Kiflh ave.
Jota i a L llBimr. of No. II Bread .?.
Ja-bi H. Iob?i1'i.i of I. BoorniiB, 'obLaion a ? o.
IUtid Ivwa. of Iiavid t)o?a i fa
I. A McBDOa?. !'!-?:J?r,' ', .,, tii.?..lsl Nations! Bank
W. IIctxbb lacvcAN. of lima-i?, Shenuan L Cav
Ososos I? Oaoi?, . {Ors'.n I? to.
'ABi-.l T. V.imil, ol YYVlk?-. I Y\ i Ve
ifsftkiAB Mabcoik, of Mt-, .?* k Utl'T.l.
Hi.?abo LAiBsaa I'?. ? ! ?- ? ?iiest YY'e. ? I Msiint Ia?. Co
M i ?Tia Hat?i. of M Bales Jr. V I o.
I ? Iiabbbas? o' C K. Liioibuiinn lu
* IO? ii I A J. Ht-NHY Pre?ld?nl.
I IMliS I1. WALLU ?. Yi . la? .Ir.t
KHA?ir:s J (?<iI)KN. Tieasuirr
(API TAI,, Eel.O00.OO0.
rA?fI ADY'ANl'BS m?dr co M??*?????!? 1? fTOBI ISO IB
i Bisan. OB .-'101 Bl. lUJ-M'S, md olliti bBLCBITIB?, ali?, on
Ssipbss't, to ?'.-.Bor?.
Thlilewtaoaiiy li prepared lo laka th? ni ,i,ii?rn?i,t or Heil iori P?r
?onal T?lal?, ?nd t* n?g<etlste? l.o?n? for Mill.? snri I orpotttlooi
A!so, lo_lk?s In'???t. I oupoas ?Vs.
M"i,a vi it-.-lveJ oodrpo?ii fat ?h. b -eria a'ea w11 be Incita]
beartag Intel".!-_ _ _ _ _ ___________
f|*iiK BOARD of MBECTORfl el 'lie AMU'I?AN
I ? .Ml, < HMIM.SV, ..1 Um?a] loui.lt, Maijl.irri. lui li,I, ?,,
,!,.. .tri ? DulLii,: sf Tare, and a liai! i I - -?' "'i I H* ?arning, ?f
I'* last hasli Trti [,!?aa_.l. a. tin l'?.h Haplmaikat pie?.
Ths Tra:.???: I'.., I ?fill b* I Ioa?d liom tar ramlag of lb? .Hat Atag?
u?a to l?t i?ara?g of Um HIL SrpU-b*'. ???'?
M. A MYl.RS, Aafj.
Eb? Yoas Angi.tl!, lum.
J ANl7wAKl{AM3"
yyanild er
KIAN h DAY It,
BANRKRS AND DI ALEB8 IE ?. 8 'ttlHIliKI.
N? ii WALLST IIB IBEBk,
..... . '?? a, Y?rk Sick - , -, .
li YY K? AV ?.!" W r BATH
a ? tu? -? ' am is-?r?a?c? io ?
No. li" I'?.????? '.'? Y??? A , ?i, lav? 1
A- a -,. DIKE! rOTO held tbiadar, A. V
?I \?41 INO ... ' '- ' ' I ...,.! ti.?
. ... sM] ?ii,..,. ?'? ?'?"?' '? IJ-tH'4-.aLA Anjelaij.
rptn aN'M'ai. vnilMi of the Steel bolttenof
I , ?
? ' -, ,
it U u. a
?
. i \.\1 Bull .
?
? i ?
- y. rt.
'
(, Ml ,,
? . II nVLA.ll , r COPI ' i Vf)
1 N. Ia. ii . io. .ALL LPPPIBTS
v
. - ?
? (' ' Fill u',
IP. ! I. V. I
i. :. :? i H '' si ' ? i,
1KB ' NE Al
' PI K.
? ?' s\ vi.t.ai F.. . Mi HU t.
?
I ?
?VKALTll . i ?pitai ?leek, t
h ....r>. ' I It
PnWARfi 1! SUIVIT, 1
SV r. i i I CcD.r -
ItatJ I ,ll??illlK Of
N. L M( RP tl'Y. ' .-..b?c iptiai
_< \sv i (ii'Ki.ssii.
fl \ (Ulf I - VN l-N' ORl'ORATED I I
I ?P,i f\ ti P, | A'?!' of tin? ( i.v f r Hi
? i s monopoly w?ir
n.i '.?.?.I. , . , . ? i . i?. ? i
>? u-ta
_
Ti.'.wi i im; CREDIT- cn Maam. J s. mop.
', '..?i A ( I. IBDO** (- in ?? n le '?? " PEAI
ii ti
P A - I. ... .?J by DAtiNfcY AlUttUA.S A Co . No iJ LxcUnge
_ _ _
pOPAKE ?I. >? -O?Efi - v ' -
? : ,. ? | i
me usa. lier ef ti,? Trotte?!
( 'i MU.. H II MILL- Pre? ?
rnavT, Aus u
Ni'l'I? I". If" I!!.I.'! :,, GIVEN 1 'l.l ER8 of
(HI, ' I: ?tl'i'l! KUY I.n.SN
".aa the Tira?
l re ??a Uti ?a st
I ! win. i,-rtii?d inler
r , ( |,rr>? li 'ul? u.d
v ,. 12' ?ml Hal after the Ltttei daw ?Milln?. SVILL
I .te?. II Mi I'LLOl II.
? -,.r?.
(-..II ?? ? ??I M . .. .1 i.il IN? V ( ITY (lilli
li I aeirkei pnce will be
i ,;.... ?I
pm of Qi i ?? -. uXr?oi- bond? -i
ei? cf i . . 1 ? ' : ? . ' - wM.-ti
Iha tem paie Baa tata Basa au.u-. -?IkP
i. i ? V. I'' I?r. a.) a' New S orl
Tbx W ?i Tinton ira ? o?r*?v I
T?r*?r??i lorries. No. I? . s g IB. lace. <
Q"Jinlinn -'wa company
??'?PI t\ r,? ?t M ?. c t -, | . ?? ?f th?
- , '. S Sil M - ? B1 ll'l.?
I
:
. ,. .
,.,?r '
-rill: EXTRA TRIB1 NE
l roi
1 i III I?. M. ? kMl ?.!(-.??'.
I anea ?J 1
I .' ? .1
'atti 11?
(.<? . i tue? I. i (lui* u,ot.. :.*
1011 ,
:
??
> ,-..Tua 1 aiBc??, New Vu,, t ,'-.
BtMkini ijenoiro iinvi Oiin'urc.
V?RM?LYE U CO.,
I '? j | W s'
BANKERS AND DEALERS
:n
? .. . I I.V !!M' Sl.iV.KS
COMPOUND INTEREST NOTER
CLOSING PRICES.
M.S\-?* t?HH, tua..?? el. ISttti.
I ,? .
? i i"!
?
? ?
k tati '
-
I
'H'! lu|
itali i..i
INKING DOI SE
op
1 ? i I Id.} May T. I. Nife "?
N. Y U. .
:
.
FISK cV HAT( II.
l? \Mtl I:?-!.
1. 3 si?vii' it
Fi I ...a 'Iii. Al 'I Al, KL 1 RAI!!? Alttt li (hu
OP
eOVBRNMSNT SEClJRITIES.
A??oi.NTs .f IAMB* "IT otA rahm bkleivkd
*W .'.?ruai le te*ea?.
Cr (-. .1.LP.i T!('V-' MALE llliicl o'lCl ? VIP. I .1 "ED
1 AIP.? ?Mi I A?ADA.*)
19" i P.RTIPI? ATP.? OP I ' I i I?
B
JAY COOKE & CO.,
CORNPR M Al.l. AND BABBAI IW Nr.SV YI/liK
IV? I.? a?. I ??a ?i tue er? it i.!)eral cm ret.I l-l. e. ?cii le?*/ ,i Laid
. . |,| ly cf
l.USl RNMFNT MONDS OP ALL Sr?l I a
SE' I v TI, H TIP?.
? UtTIPK AIL? i.? IK-BSTEDTt-l?,
ni
t oMPoi NI) INI IHK T NOTE*?
An,' ?ter .1? nu. n !? 1 ( .1 hate ai.J aa e ,f MlH KS HON!? ai.J
-OLP m MY I (IOKI ?. , ?
GEORGE ('. DUNBAR,
NO 46 PINE ST NEW YORK.
.^^ Mstl AND SELLS
PARM Moi^OAOE BONDS ar.d RAILWAY ?I . I ; I ? ?
every dr.. r r-ur, 1.1 io J t* '?*? S" ,r' '?*'*"?
TELEGRAPH
EXPRESS STOCKS.
ALLTKLE?RAH AND EXPRESS f<TO( K S ON HAND hLADT
POR IMMEDIATE DELI? PRY.
BAN
Ar
Btv*
N
TURNER BROTHERS,
NKERS tad DESLF.RS In 00? P.RNMENT Ott IRITIES
, . i, '. .,, irited??p*f rent in'ere.t a li ?rd in da.ly t.? ance??
, REMOV?.I) l? N?. I? NASSAU HT., in oat new ?taifa ? t-lurk.
O. 7 NEW-ST., near Wall.
GWYNNE & DAY,
BANKERS k BROKFR.S.
Hu?' and Hell nn ('emwnati.n
S nu KH. ?.OLI?. sad I' . . Sl.( L'KIT'P.?
A er nts ,,f ( oairilr? l<?n|ers reretve.l cn fsverabe ?*". t
DAMEI.8, CROZIER A COI .
BANKKKS and MI.N1BO HKOKDi?? t
No li Nsaaci.il New York.
F?! erial atlention g'T? i lu CeU?raj?n ????J M s.u..- ?i> ? ka
NOUWOOI) ?V LOCKWOOI?.
Nu ii SVUii?,,, it. New York.
BANKERS AND llHOKLKS
I, ?u. ki. Pnndi end Government H^niitle?. Acoun't -f Birks
Bsi ker* tnd nther? re, eited ran favortble terint.
A ?>. N?'KW(.<)[), ef tli?N?w Ycrk Stotk Pjichtrg?.
JNO. P LOCKWOOD, oraietlyof B..flt!o, New York.
.?tit? or Nia lu?? Ha.?a DtriirniBT, j
AlBABT .'uri? 11. lau*? !
NOTICE IS HEREBY GIN EM, i>iir*ii__t io Chap
Ut SM I.?wa o' IMI and 47i!, Law? of IW5, that the rio- .at ng
notes issued te .lie Puk Hank a ?linking Aase tallon lu.sted la Ike
t itv ?I Bin Tari. ?* ? br ledionud ?V rta. ty Ibe Superinteadi ut
ol iii. H.nliri Department, M rr-e*r,rar| u .1 Ih* N*w York R??l*
h.tioaai B?nk. ia ti? Cltj of Aihoi) M ?a Jctls -ots lu? date
hereof and Mt theretfter.
Tbt ? ?'??tlt'lli S clrr ''''-'I toi*t Ol the lid link r? nat ,1? ire
tei.trd ii tfoiesaa, within su J??is from the date tere, t al J ?..
notes which ihsl! not b? pr?t?r"-d for redeirntl'? snd r?sym*nt
witliln tb* Uni* thai spec.lled wil! see. lo be a cnai.e -j au ti.? ?ami
i_ th? hand.? ft'. ? Sapeiii .tevniei.t for that u irr. ..
fyAkmrtmWmi ?. W, BCjtLfi?H. S-earintr,
MAI? or Nt? Yohb. BA?B I)?rt?TB?!?y I
ALBaav. Ap'.
N" 'OTICE h '..r-roViV citer, p.ir-uutit to ClifipU r 'IW
?__ .? iu tri 4*6 Lawt a! ill, titi tb? eiieaitt?i? u-ta? n
au.,1 toth* MKKi AN i. Lf PINK,? Haokiag Ano '.alien :/>_tta?! I.
?k' ?tv of N.w Ycrk, wt I be rad-raad. at ni, by tb* r? t-vtnUed
__ ?MM- te-_Un '"I""?""?' ' Pre.en..i\yt: .1 th, S^ IQlit
KTATKNATIiVsAL iTsNK, la th? C.ty ol Aihaa.?, fa, el? ?eu.
fmin Ha. dele thereof, a-! Bel i eieeJter.
Mb* outrlandli.? '.mating not*, of the la 1 Buk vi? '? yo
IrtiUd ti ?' (Maid, wiitin HI yean fi-mu i:-. d?<* heieuf ?i.il _?
not*' Whlct. alia 1 no? be prei.ated f.,? reden,ptiu. ai.d payment -.itl.r
in? net. 1? a? .??-eined will ree?* le ke a e-arge ipui. ibe f-_d _i It.?
Lai.d.?f ?1-eSup.iuiiei.denl f'rtthslp.rpnee.
u SV M III YLi R, *> .|?r.i In *r > '
-r.n or Nbw Yana i.?n itvui???t ,
AlBtev Apr.: 1 '.Mt. !
NOTICE i" hor.l f rivon. paWBMl la t h-pter
lass lan, if UM ?".? :''' '???, " ? ?3 '? '?* .rc^iaimg
i-iita te,i?TlhI SSonal Htaklntl- (,1t of ft.? Yr,| . ^
l,? ?M ..um 1 c??d 1" 'h? ? "J ?i.N,*"Y?,,k' ".''' I? '?^?rtneal ?y
va? bl ti,* 8 t-ii'ie deni ol ?I.? Bankin D?|?ariuei.t '.n preeeu'.
Uoi. .t h. Nan n.l lu-m."?. btak in ti,. Cl y ?I alBM.y kji ila
?rar? 'r,l, I! r l.'r '? ianda !:!.-u??ftel
' 1 he ?ulai. J i < ? u ?I ?'I '? te* ?f the ?. ! rai- n.uat he rre
?,,..| .. .. ,, ?....IU..1 ?-?/I lifciJ. li, .! .1. I.,.,' ?lui I
n. te? whl h ? ? not b* pteee. led?. ' ree*aetHti i ?? i ?wvmel ' w thin
II r li.nr Ila. ?i -, iii l will , saee t? W a eliafg. an?,n li. MM
I..O.. t n.. .* ,, a:,.-"' fat J* 'I _'?.,-,. .
A? ->i?w,?st ** ** *t,?>l*tOO b.,?..?-,e*uk
1 t ?? 1'P.? Ah Tar MT, AlBi?1. Ah lit 14, 116?.
'?"I.'.. I! Y\!. Ill NI'
li
I '??,, . V ? . ? .... ..-?. IS a - - '
.
to iiic ? i ...rtl asets re ttiur to ??
?Mieii Apr? H, UM.
_ -a ill il.r.R, -
?TAT? o? Na? Yoat, Has? De-mutm?.?!, 1
ALBA?!, Al?
Not:
?
1Kb AT I'AI
! lbs Hank ? ii Slat?
NatKiutJ badi ' 'ci s.i var, i.-,__, -._._. da.?
Tl.e ? - ? ?sid btnk Bia?
s?:.-?... t? . ..... ^ . I ? ia ?? -I? ? ??-- s 1 ? ... lbs tata r.f. ?nd til
?
??
ni tn? h.ai.l? o: tt.e riiiperiiitrn 1?n' '.<t th?? |a"'|?at*.
I, YY
?TirvOr.NtW IORB l!AT? lliPiRTWBMT. 1
A LB1.N ?
VoiliIE IS HEREBY GIVEN, jmr?nit io Chap
it t,. ITA La?...f li?Y, ?Lal the (.IK. I
I.AIIM, Null.? ?.??at-at.? I Y?T BIVEB BANK ol the OTT
? ( ,i? of N?w
!.:id?iit of tb?
l-atn . ; ?'.,? Hi .- 'l .als Mat* N?!.OIl?J
?y of Aibti.y. for iii yean fi'-ni Hie dit? h*r?of, and
B? I ib*rrs*-?r
11.? out.-sin:.at. ?n-oiailnj! ao'?i of ' ? ? 1 Mat am nat he rar?
?. a.?-! ?? - , . i lb? dal? L ti ?''
n n which.
?ill !r. ? . i.e fuud
?
Ap 7V,, ti YY i .! ? l.fcll
Mus op Na? Yosk Baa? Daaaaraara i
VLBIM Ali
NOTICE l8 nEREB. OIYEN punnao
: ni i..- a .,i Leu, m m h .
n.iniaaaeJ lot... Market B ? sbaakioi - ed ia the
?w Ter! ... ? ra!.i?-i.t*r.i ?(
, 'O at ti.a New Y otk t?B Ni
H?Ml l?ala?, iii til? Lily ol All.. .. ...i ..i 1MB iiuu. lae imli Irtevt,
all I BE ii ttootltt,
Tbeaalatsedin? ?-r.'v.nt' ? ' hill mn.i h?pr??*nl?,!.
? > ?f..r.sv..l. w.t?,n ?,<????
?
- a, |a, | , . I.AIIlll Of
ti.? .- .
Ai M ... ., v. BCIir-TLEB S,ir>*ri'!t*n'.-nt.
DiinDcn? Nolirca.
Ctrl?.? oi Ti:? < ui? ino tan .'.ltiim Kiii.aoAD ?o.. !
I lilli?. . lit A../'..? lil IS". <
DIVIDEND NOTICE.?NClTICE l8 HEREBY
-. la ?i, ?..., i.r.1,1 .. f . ., ( (MC ?O'. AM) ALTON
1- III I ''?Ii I " ?I l'A.?. Y -.1.111? HI Y .DKM)?! HY}, pi. il .
.
.Mt Bil II. "i" . BOB III?! Pt.
'I K I! -I P I . I
'. . , ? ? hr.td.TofSpp.
? omi i? tha ballal af niri Kaek wa? ?wy bs t-,
? .? ?, ?I ?II? r ...? . f I ....... ?. ,-'.:? ?... i Jil':. .J?', a ! A'l.' ,.t, 1.^,1,
? I vii... - , . ?? _! _u.il r*?|)?ned ou toe
ker Beal foi trantf. ra.
. -.- r if iLe Kie* it t* ? oi unities
Y. M I.Aftr.AH? !' r? r.'iar.
1l.\ , in-ikami: COMPANY, Na 9
IVi . .. . ?., i , .-, | .,.,. |, 1MB
I Al" ' ?ifrfl.OOf?
lett,. *-n|.7*,1
IM,.VO?
t 1'IY lUi.ND of
UVE PLA CENT, psyabl?.I. . i
MABTIN I. CROWEL-, .c
I ? rita ?T.TP? I'llbOLKI-B a.BUM, ??'., IT Pin- tt. /
Na? .OB?. A .1 - ' IH li I
V riCE?The UNITED BTATE8 PETROLEUM
.1 ?Ml INY . -e i - .'..j ,!? I.rela DiVIDKSf. sf THBEE
I! I l ' .- 1 ? ? .?--int. ?f A ..-ntl I,MDlr un tuil ifter S itunta/.
.??I- ir....lr..1? will ..... ..? .-?.lai.tay. .lag. .'i, turi bal?
OB?te?d SIBIB SB .Mc.ial'.v -"la J. I< y ' I ?
V i. KINNIMC. S?. tttary.
T
DE EXTRA .TRIBUNE
p?)K 'I HE
1 ? .1.1 riC M- CAMPAIGN.
'J " ; ? ,..., ? .-El
k ? i rt for thies '..' ?ii - . ?"?
if.I .' .III?.IO
OH i -.'- a ? .re? .,.!.'.!:?.'?IO
10!)e<|,?.| 1.1 ihiee.nth?._U
I ay.b ?? a.way? in edvai.ir.
TI., r?p-r? I' I-? ?rl,l l.a .rta- Bllrtr. ?
,v..i..? I'm. i kin. st N?w Yoik i ii?.
-jaoinge l.mma.
NBW-YORK BAVINIIS' KAM*.', Eiphth-av.-.. ir.
-i.ti. ?I .--IX PEBCF.N1 m-errat !r-.' ?f tri. |l?uoi'.lS
?lade.... rr bel ? nu rs I ft i . -- pteuil ? r I.
H II bru. ?? irit.y TllOMi-? I lilll-'l Y !-r-?id?at.
M
?Zlinnrfa fer Unsinc?t? ?Ucn.
ILK ?ni GROCERY s l??i?l. for SALE.?Pik?
, ? ?i i -l.d i.' ?nr? doing ? good
..! ?T*
WANTED IMMEDIAT] LY?Mea atti, a rash
. i ia.. Hwu'ii-auJ low ?
?v. of Hi? b??t
?r : i . tr- Is?DO? i.-lor? 'lie p ihlic ?alK.lv oaa ??!.! n.ili.pruial, ?
' '. * j. , ?nd present!
? .ti?? ?. dom . -'... :
II1M0 '. WINI Mr. ? : ? N. y
T_
i. EXTRA lit! M K1
r< >R EBB
i.'l.lilcAl. CAMPAIGN.
v i .<?? ? i ?
1 _t . ,.|-.iri I. r tar, r n ..nil,a.
M ? isa : 11...,? a?i a.
III).. t ?al ? II r..??, ? .
104) i .?? I r Hit*? ?,???, ?a._ .
P iy?' ir tl'VlTa 1 ad 'al., *.
Ii-' P?P?'" *c la? aal,t lo ',?.? aal.-i.a.
Vii ira. 1 n a Tn?r?, Baw-lark lil?
1
fjoido.
ATLANTIC (HY. N. .1?The UNITED BTATK8
II.'IT 1. .. ... w . | ra, |a, II.? at?.?on. A< cc,__od_ir u? f?r X?.
gut.ta l?oai?iriL ? liaud ,n Btla..??Ai.r?
_ ?KOWN a WOEtTPEE. rr.|?iigga
"pur aOT-i Ti?iiir\E
t- you Tiir. *
POLI I I? Al. OAUPAIOM.
i t- | .. . ?? r 11,its an_.nll.B.. ?i
I'at "I a*t for tl.rrr BlCBlh?. . BJ
rill ' _..?. fal lliI?K b.oBtlit. ||,
HO ' oi ?a f t ihr** n. nth?. i?ia
IOO t-p.r, |?, lora* ae?ll,.. _jy
PiTihU always in .4, i..*
J?* tap*?. *o ?* seat tt esc adair.?
labal Tu? la?r.?? N.a Yet t i_>
tUi??iiit?J ?iin?G. A?'f
AT WM. EV?RDKI.1- '??(INS, No. jut Fultoi*_rt^
Y\tLiLiN?CAKl),-?d KINtSTATIO-IEBY. .Eittb_h?d
111-)'
1
1!L EXTKA I'RIBI'NE
KOR HIE
li ii IT It Al. CAMl'AIQN.
at ? ( .a ? r tarrr aaol.'.... .?|
lal a i...',.r ihrer iBouUia. 5
a!4J ,| .. f. I thg. e mont!.!.IO
HO . p... Mtbr-e ...aniii..'"0
IM ' I e. ,'t.i ilu-e riia.r.'.U.. 30
Payto e tlistya i. ?liv.i. ,
Ti,, rip*'? ' ) *?r ?r,.: lo .air iddr.at.
Addrt? TBS TsiBr.s. Nr? Ya-rki.iv
?kTEW YORK .-.rpREME* if?f'RT-rnART.ES
It LKYVIsl .??':.? EllZA LEtna Hin.uiona far Belief. To
li ? "?-?aalit To, ?re tieieby ai.anioa*d and .
tiaaJreal to oLswrr '.h* ?ouip Hut io (bu ?etico. :_K?.*nt In?. Rev :
?ii tottiTt s copy ?: jam ?otwrr io th. ?tiJ : ?neale!.
(v..uii'i?int oa ttiotu'/i,ubir ti Ils ollie*, No. 71 1 B. T D,
Ns?. a ?? I iIt of New Yoik, within iwtnty . .
il?v?Bjt?i Ill? aft?I heito!, ?1 i n'.te of the day of a i.-h ?*lvia-r, ai.d
ifvoofai't, tin?.! thr ca-iTplaint within Ih? time ?fore?tid, the
p.auit.fl in ti.la action rial a|p!v to II.? laiJIl foi the I? arl ilrtuUnUd
li. li.-1 a-,,,. itinL?iJatxl li. v .'. lklt,
Au^laiv*?YV BJ? H.Y'BD f. DEMBtO, fiaiolir. Attorney
I 111 Y I l I.OWKY'IIYI
Omrni I AroY-tT JO 1MB?ia . .-ioik ?
'li.? Ha ?rd met. pa mint t? saljouraawM, in laen t'Baataati, No. '.",
f Hy ila.'
naBB-?BB_ Bn lib, ??- l'ift.,1,i.t. ?nd iSnperriaon Ja.y.
Tweed. Hoi-av IVi?a.ann. Have, .nd BVakiej-7
Ita r.sriiug <if ii.r min at?-, al mr lui u.srllug wai dlipeoielwl'.h.
BILL?.
Ha.!,?-!? L??bw??lt Co . in,??..t.ng to an* hand ? I and leven
t*?B dollar* (?I IT|. lor Mu I?? foi Ce a-t tooai.a.
Whi'h w?re rsfrrrrd lo ti? i'"nn naler on I'tiinina! I'o irti snd
Pol-ra
Bil: of finira li. I ..ok am.nn i'nr ii, foar linn.!.,,I BalBMssaM
tri tn.' ility ?ii rim (?414 ?_.. for rent of oinaorv for Mucly BfU
Itr.l.i,?,.!, Nr? York -it.le N.liul.sl Olird
vY'huh ws. r?f*n?d to til* bprcsl ? oasn-itte? on ArmoiiM atari
I'., li in,
Bl!'of A Hill. Jr.. smniinting lo one thoiiisnd tori tw.Bty two rio'
iitt<ai-OUla for p inn .p triiioij ol Niurt) tiilh JUgtmanl, Nsw
Y 'irk S'il* Ni'mn. I ii is"'
lY'hii-hwii icfeirtd lo lb? Sp?-., is! Coii?oltts? ob Am.ont. m4
Dr ? rai-'U.?
Pl.1 'it A H.T ?t . sm'timing tra on. thonaaiiil ona la ndred and
forty ii-Tro ilcha/? ??I U7i, lot pata nig Muiory of .??Ti-olj ?vv,,.IL
l(.?.n,?-it.
YVhich ??? re,'trre?i to !?? Sptc-ti Cvt?wttM e? Aiaoiisi ?nd
D '' : 'Bia. ' _ " , ? ,s
Bill of A. I. OsrTaey em-untmg to ona thousand fire hnndred snd
tw.n'y t?.a do ?i? ?uri ?.*?-..". n?.- ?tal? ?I..YJJ "?'') lol repul?a I?
?nuvry "f Setrei.rt--?rventla Ke<.it,rol
YY't.i.i-i ?sa re ii.td le IL* IpOCal loiLiuuice vu Aliuotiea ted
PiiH-ri"?ffii
Bill? al tt.4) M'?-wini Bain*?- lor n.?t?iiala foi lb* co*?triKtioL of iba
v__ f.-all Ilo-i?e
rat ?oil from An?'?? 4 to A.ignat II I ??J*. f.?e th. oaand ?a?
Biided si,d ??IT f" d. liars and (orly hi relit?.t'.lQ k1
f H a. YV. VV. ('nr.,-',' ito? iii, ? tha i??aai lki?s h.udirri
tod ...icy foal do ? . and .-?..ty o... ,-ei.u.- 9,304 11
Wblciiwcrt rsrVrrtd B li.? Spvul Coinaiiite? on N*w Cvutt
'l ?T'vi'iK' '< m -minglo*?? ! .n.l-r" an,! flfy , ?
Ulianll(b!ltea_ cetta i ?Xi UJ.IM ?"(.Jlilg rv ord. ol '?uliogatr ?
o(? ?
YV_(h w.a iel Uri le li.? Coran,III?* or Abb .al lal??
?OJdkll-.M'.AlIUifB.
Te? f J' Wing??. r?.-elT?d
orne? er ra? Ylerporotm? Ho???..? Muli? )
HO aa'l MOTT alT
Ifrw Toaa Atigusi it ISM. >
7. i*< IhaaraN. t\t Hoti *f Bkaatlali? t. , _ ....
OBBTiBasB H? ?????? I. o?, ii. o?,sr et?.t Bosid, c?_pti??U ka.
t.. m H..J? af lh? oB-n.iT?- Mualltl,.. ii the ?st*i' ^lo? . el IM --?u'-y
Bli th f.??.in*:.t al... rv and q , i.tin.? of old ruhbuh ?darari I?i ?l?a?l
loll T'.a walala* Lal t??i ?lu?l ?L?l?t?gal?d by lire
14.aid, ai.1* Ixt fo ; 1 otn t ____________.__?
le t!.? ..L.ni.a a 1 th. 1 'ng'.eer , f lh? B-ed '.'. ? ???o? '? J??? watet
I -e tireett. .hit an ii .lei-e- den' ? .ant? n m ? llh Ihe ( tot..ii
vm: Vi',?,.-,? . i.UiK B.ei?lBvt k1 l li
. . li ? -1?? ?? I A '**u
It. Th?.-' ? , _._
Ax*ittvu\ ?iW?.a?A???-Ht?-?4e'M be orr"**"? *? -? **? ? fW
'? ???? rt
I .1 !? ? al I
SBStMJ'l !>.???'
.' Tile.
?'?"?i '"i- ii?! ?r'ltr and ? ?i.-f tai It?) pee *>v f,i
1 ? ? . > *? '-' I. t'4
? ?I'elif lUe luuip-r. le, |?
n
a. Be ?i? ?Le PreaV
d?l t * ; . . ,. -.;,,-?
".?t-uew?. d:- la li* Honor ii.? M.yoi foi
?I ' -
- iperv..'r T-.? ib? ?>r-.?r'? :
I ha ii 1 er-hy <ttr????<t
??ti on?'.
intyef New-Terb
? mi to am- , ?? ,'|., rt'lui... .u, . tie., k- the ei-a-nee. of winch ere t?
' .a Levy o' I?i6. ?".h a re? i??t that
u. ?i i 1,,'noi the
- an.ta and ob) eel*
li " ? ian abtiei
a
?ssadopt?d.
RET'
On mellor R'i!.-77 ?ern I -, t'-?.nl*d al lill
t- w ne mut
??ieirtjd _.* iBBs?cd tri V reip-rtt.illv
MBMaTo
Ths? aaiil h Pt tr? rendered f-'t war? ?rJered by your ? ornen?U?,
l
? I. a i-.rfl'nii t ? li ile.!
Kr.eiirj y.?,, ti,* ui .a of in- reJenha usmeA?
1 ti!. )r, i.. 'i | '.-.?i,. .? ??r?en!y?ev?r.th
end Nine-y-tisth Jtegiiaeut. tweth uaaml vue hindn-d
-.'? .11.let li
... ..ni
..end Ino liuudi.d and - li ian
inJ .???,.:? five cent..'.. . . 1 Sit 71
Jsmes i ?, jan* ??ui
til Kef-seel, font ?,m.lie.d and eli .
trei ,11, r? ?n-i ?itty-.tx . ?? is.* ??AM
? '? s i . .', railed to pty ?la?
fr a ?:.|ir ; r .' mt "
uticn ?d ["-I u, tli? following vote
Affirmative? Snrervisori I ?.?'??? J ly Iii; ?a, Roche, t?a Pr?ak
?, t ?up.rv,i, ti Tweed and Wl Inittin?T
An'? ' ,. ,.?., nu d.r Sta?l to oe Mel !.. ?? Honor the Mayat foi
*
In? Committee '0 Am ni Tu ? ?o whim were refuted lb*
?r.i.i-x. . ? . : ..t
art-oav
Thal fiid bio? are prop? ?rge?.
ne |, tr.e f.lii wing ????
m !.g-r?m??l?
Itj flv?
i ibcI ?atriaty-trw ? " . Ott n
L< witt arp-nt-r. rei .ira lo l?x I >?? on.
t I r.-nt*... ITS 11
.be .edited and ?lowed, ?ud ne ( eaMMMht di-cied to pay
them - a ??? r llrp?l,. to Conuty HulloV
|?, ?,.,, K lio kel rent of Record
rn.ii.her. May I * " i.uudrwd ?a.d eta
i a.aiy ait ,e.:a trl*i W". ham ?pp'o; ii.Ikd f.l
Report sr ej-.'ed sr ! retol ,?i?i ?bpl-d hy the f . ? wing ?. te
Afl-rms-lve?t?ap?rvi.ors I Ir.aiey 1 ly. Haye?, Ku-u, ti., rretl
dr.' lill flup.ll k*l?l : *>?? d .il.d SS I In ?Li?T,
... ,i..-e.:ea io be eel t?, I..s Honor the Mayor foi
?
nmOmrtit 'rrrnilte aa Armarlae Bal I?, i i lUirut,??? wilta wtsri
r. fur,ed tht ali.. XrU billi, re?| ?? Hal ?
*? i'
That aid ii.;, ar. gea 1er. a I r epu.r.. Ir in .rrtiorv .?ri ditlk
t f heTw.iltl H?.-,- --i.?. N.w in k St? * Nation?! ?iuard.
,nty charge*.
-
B?i?!i?d I ?? , i et) fur r?ii?ar? er , 'o
?r -t i York 1 ale N.Uen.l
i lie a iri.ted lad t!..'W. d ae ?" "?
W, A. Al er w k I ' ni e?l and
ti** it
Il II. ? .
M ti
se oe
Sania ?. ' "' i'i Bl 1J4 tt
rupesler work, tai?! ha d"-d nid .eily
??? Mt M
P Iwtnl ?plnBii.i. pit. ia| k .rjne? M ti
P.dwtr.i if. k . fifty ?even dal tr? and f.f'?
. M ti
M. S S.'uietreni. e?j?r>?iit?t wo-k. ?ii ia ui'lred a_J ?Uly
1 Bari. "??' ?
\\. A I ?. p*i land nuie'r*. douars
and t we ly-i ? *???'.. . . lit rt
J, ?in B et d l??<rg? i ranken! kal?, m ?mi. Ar. ore hund??.!
en 1 eixiv iio t.. M M
' Il L*M ....-n'unir ?ir "J -IX ai. I a r> tai ail '* M
: :.r '. ps? i ean trota .( pt. pi?ii?.? tot
Ala?Ki*. .: i I'i .-.' oui?
pro. ri ?- ept? ' si ! resal ? ?'.- r aloptrd hv the fnl'owlrtg vote
ABuinalive?-.- : r ..or. i . t . i T. ..he trie Pre.?
dei.' ? i . ra. n "
And >),? ..m? ?m dar cod lu be iel.? la i? Houoi US? May?t foi
-
Il,, B| - m Kew i , .-? Il ??? to wiio?. wa? rt
lol |?ti~?eii,||,r(.a gti'U cccttlj.Jim
of tea Mew CoaMy I an-Uenea re.p.
BtrOBT
That stud II ii rendered f r v? ik ; . n of tl,e New
: io A i.ait ?o. 1?a aal > IMBMMI
br it?? pry ?.'i tut?erity.
. - . -
? ' t .?? r ' w, rk
in ?o Aug.a i?. law
amonn'ln? to I TSj'l,n??and "ne hundred and ?ill? tee dei?rt ?at
? rt- . ? tent.tit.,bl ?61 b . ? .. by li? ' ?? u. leri.oin tppfopi?r
tion fo: ?r? ?I '?".
rtrrr-t ?--ep'ed ?ml re?., ,i,.,n .?.'...|.t.-.1 , ? ti.? lu.lew ng vol*
Aliir!i.j-iT*-S!p.rvi?.-* BleeAley. Ely U*.,?* Ucc?. Ute Pre.l
dent ."?operv.aor Jwe.d ?i. . SS Uaaua?1
. ?_!? wat Mi ? ? Mayor f< ?
ipi re?-.
MM m
I ?. r I ( CH? r i t* ? ?. w..-n i,.. liaail ad. .(.? t ? a Am
? ? u ?rt,?. ilo_d?j t..t e ir**pt?_.ir- ai .1 r. ..kea?
ls ).t ii ? a? r?rrted
?lip. tu th? Beert IbM ?? erceat
l lui - . i
Pai?e?|?re Hailetl.
PBOM MEW YOBB POB . - ? ss'i san PRkN
CISCO? Ia ?',.?n ?', i- Hi a ? 1 I I'u.ieiu. i j- . SV s.
(r.i. H?| ? ?? I leaaaM, Mr?, J ?ata**
llotra, Mr? Ail?'..Is Dew?. SI-,, v. II .?in inn Dr li*ok?! I? ?
IWiriel ? tierny .?i M. Mea?., wife. -Liai and leivw?' Mut _?_.
betb II ether! ?'Thyarki wife . reel !f.n?..y, S I). II ?v?rate,.
II P. H , ? I? Have? R'? B_,.,i*l II?aee ?ti
st . ...? |, H. Sn ? M ii la-n ? ?-r.-mati?. J????? Mtcheei.
Mi. M SI ., .??ti-. I-ir.o.s D*cj-rrr-t i. SS Wit ?.Heile,
Wm M?rn?,d, Mvt Langley md eh_*J Je "I"' s\ ait, L. J. darri??
lee Mager Betneaway wtf?. tad chid S.ti SS ra a*i.ia. II B Bia.
Uri N.??...ir- - - . , . , .u : I....ir??,, A. *?.
?udwif. ImbbbI 11 I?, II ? Of, M iiioiaui. Joee KiniWn,
K-tnando. 1 aptieu. hi? ( M liase, wtf* and da igtn*? , Lieut
b a. Mr- -r.runnaid Ji .g???r, M L?vl Prink HeieMetl, MUe
( ar.R.ev Mr? Hr?a- P >'?rki A J l?.'...ep (.rorge LyesM
, JaiaeaLyraai Mr? 1. M tnrl? B ?t'.y I tkllekfn
! and eerv.nt II Km. Join, Mstthews sot - f I M k...g etii. Lieut.
T. I). M?ari.-e. He? S. I. ii... ?t " ?'.d ?tiir K. I I'rotn tat ?af?
iar-?, ladeo and WV Hi I* 1 t on P h. Dm tresq ?jBalwilr,
Mr. J Mir. ... ind ' Mu 0 -t D ?) H>|r*m. lan.
ratha A M i ...o ck .. A. J dti.rii s_d hl?l jii?! ? ?*"M ???*??
il .?iM-d ..?li.ti and .'flu ia tu? tle-itg*.
MINJAH RE~ Ai V**kC.
Son Pit*..| ,t , bun ?ter. .., . tJ'-BuOl Set? II ii
beady Hook ... Jt.%* 3Tb_!__?.-T ;?''<?.! Oele ..I II
? lil I'ti > 4- IM IS 1.14. I >| |
ICK. ^<^
T< ITOPNESV-YOr.K .At? M.
?aaaaa-h
.pl.taiR,. M?.?i,e Li?*,pe_:. J . Canaxtt
*.t*.u..hip Inp?.i (Hr ) liarriion, Livrrvoel E. I MrA
8 *?a..l.ip Sltyfl, wer. h,.b: ?on, Aleitidna, J Hand.
Straijitiip Nerval Retrae Roaton.
Steimajup lUury ctauaeey Miall, Aiplnwi:' Pt yoe Vii S?*
tiiip I omptny
, Fell
S S &*&$ C?Xb^rii.vr.
Ho
pP/.rt A
lan Jessi (Br.), Grtst. <-t Stephen? Brett Son k lo.
bark Kit? Sltm'ef ' Oawford. ?Wtiveston T irper * Beattie.
Id e Hate, lia Holton ("rowell A Paine
Uilg BaaMMB Crown (Bri. Lewi?, Penaith Beete 1er eitert, t*t
P H Te
Biig Attie Parke* (Rr ). f*na Antwerp Boyd k Hiavcker.
ling Aqmlla (Dal 1. ?.???!?.. ( ?Ile SIo-ot ch h Stiiitri.
Brit ?vi Welt il??tekl ( srw? 8c rUire. kUrt, Da? 'a 1 fa
Btrhg < naervi'ive. Boyd (hir'.eston N. !.. MrCrenly h O?.
^t.'lr Pointe?. NI hoi. PnrTtAMea 0. N StrtnaBaa.
I Bl Uauaelel Hr.). Bi.er'r St. J. I.ns. N B.. H. J. De?? I h Co.
??'chr. Nepi ire. Clark*. Phitsiielphia Ho yekeA Morrey
Sehr. 8 P tiodwia IVai.rt.t -y. Stsmf ??
Sloop Jalla Weeli, BlUM-H ?>or?e-, M Btdal
Arrive!.
Stetmilef Brin *n Rrer er. Neyrther P-en ?i ?third So ihiap?
toBHt. A'j, it. willi u.dte. an I pet? to (.-?richi A Co Ptseed tee
Needlee ti t 4A e m Exj-rrieo-ed w*.t?rly wind? la*e?.life pMMgl
The .'?un ?I ip Hermann arrived ol Hurst l ?til- Auf Ilia tinte
day it ) a m. paiied itea-iiinp AlUtniaia S. mile? wed ef ?Se
Need:??
>'e?.i.,),ip GrJntdt. Bj. ey. Chtrleitor. 6C hour?, witt ?.?lae east
pa.? to Artiiar Laa'T
.?tevru.lnp City ?.rDabHn. Fynon. Liverpool 4?h ?at Q.eeeetewa
lw in,I U i ;i?_?. lo Jauu ?>? Dal? -S
S''iui-.bi|i No. :anu Light, cray, Aiptuwal. Pluie Mai) tlttttm.
?. pi
Mtrtu.il ipStxonlt (H.nih !. Meer. Hamo rf, Ao| 5, Seuibaaip
kaa Bib will. lud.', and Mu paw. lo Ka.?aid' Ko
r..lk Jean.? E ..cawood (Br.i, -L'lagwocd, C??-cfi.?*foe 19 ?eye,
w.t.g*r to Brett. Sun A Cr.
Bul Tuto of London Holt-weed. Bafaaeki iJifaa), March 1*1,
leas. ordrr
Baa? J. SS elah Ma. 1 Pnlilara .! usya tis li f Arlts4l.lt
Son*.
Hr gilli
to I I) Ki
kaiki, lo.
Br,gTvr.l!ti 1 Layton. Wmdior. N ?* I o'?? w th ??I'M M
D H I'eSS olfato.
Bii| iieorgr ti. ( _sae (of Portisadj. ktederickl ( ienfaegee.14 dey?
with engai and molaaeet to Btx'.rr A ?Merri'!
Sehr. J. Laltrtatev. I el?SM Albany toe Bottom
lela .-?'It,. iUyno J. Merl iri.eal, ap?r? t., ?uv? A Ki.kerdaea
I hr Capella (Bi.). l.yio.-.Dvrcbceur ?i day?, ?ion? te P. J.
Herrm A ?ton.
Sehr S W?jo?t?r L?'e id. P.ll.r-orth; lenket (?CAS ?.
hehr. J. U kirk, lllggii ?. Elleerorl?? I'.aB-er ui. A B. t.
?dir. Helen Mar \S ?ne, I'ertised, lu ?be .
hehr. Melken Mt Ceithy, Providen. e
Krhr H. \S'H-t, Bsolt, Rondoat f r lio.'er
Stir Sybil? Br. I (Rd* ('.?eftegn. IS A
King. A Co Left bark t i ? -mu?, loading tat Beeten.
Behr. Sybil' Br. I Olde <i??fi?go. ? d.v, with taget te O R.
' Ina k Co ?B bark Airiai.drti-, buow. loading let Bet
henr. Pat.?u n P.rker. P. ir?b*thport 01 Ne??bjryport.
Sehr. Jasar, ilaakni?. L.i/?i??i peri 1er belo?.
s ir belie, SIM mort, E'.worth S d?yi. lauhen le C. A B- J.
Pe?-r?.
Srhr. MtaVaaa of Basget, al. ?"iola IT day, t-|?r, 4a.. te f. Maa?
f?l_J'
P.li' Plyinrdondcf T. F !.. Mr!i. ire L.r-iu 'I dtv? w th (?al
lo C. H. Trua_?uJ.
Diaaaanva.
Ti* btit AbOne (Br ? N?le?n whl. h Mile! frotu 11?, per! ?? Ben?
tay ?at, wa? ?tin?, by a ?qnali ? I CulntMiei? I. and wa? -??.?ed.
Port-tDatbena Kohtt.
?tai? o? ? a a
Boar WtBPB-Jt' o??.ra. No
VOTIi'F ia atiahx giren. iu actiriUace with in??
IX ?Ion 4 of Ihe .c1 easeed April 14, mt. enl.t ed ?? A? A ?It. Be
e*r*Mte ?he W.reje??"??? ? ef the Peri ?f New-Vert." le?B ene
toni im i um I* in, ?I hsrvlaf i'hsi?? of tb* i.ib|e t an!?*? tt
?,.??. n | m,?- or tuvey tiwi ?he to.iowuaf ?alett Bia Mw
? udes *jiai'..atti?a bj I ?? Volt Winden? er.c thal the ?etd lo-feya o*
?i.ioii-tl. ni will h? empieted witin? tau day? ?eat eutlllMn Ila
?etliA en boeeajeeld emwii:
.??ran.?'..p lie im.?.-.tea B.
s *al. .!:??. ?rid I?. llrhok??
St*au..lilp ? it? ol Dublin. .I" I
Steir.ahtp (Miy et Lmwle?.tt H. B.
Sh p riilie Jenoy.Beett'e Bteete
Sh.pAnuOrty . .t'aie? B^r??.
Ji*lkTeie*a. . Il P t
Park ?predteel! De Perre?! ?.
lla-k R SV Onlf.tr, S?. ..corutJ A BobwtaM.
Hail ? K He*. *--'_SJ_ R
BrigM?'?-. s? ,,.., ,8 V Ro?-?rt??
Hm V.??. . J??'r
Ungi ?. ko.uiai. ,*J_J___
BrJcBe-aette. 1-?*i?,Ji.'- ,
1 rig Cent.? _______
BrilBoa'.y, " "??k?"
? r . . -i. . ?____*_.
Ball ' ' ., . ^' '
. , , , ll.fl a S.i.:
ti IN..., B .a te ?i. I ,*?? I
J AM? n"kk i.? Ml.I

xml | txt