OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 29, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-08-29/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

<Tcr..r. Gtc?imctB
l>? -.,?.. i ? -, - ,
la'AN I
. .
MA
cn of ' !'?orna
. . . ?
. ? Di? I oin???? . atti ' '
r-"?.-!??- tot bet '' >nT?Tl!ire of pii?'.-ng?r? Mad
rtoa-I. .m Ne? Y "ii . ti g1 tare, tad maa l* all ti.? pnacpal
.?-. ' ? ?.?atril.nan ( " ".i-?
a^Thei us." '?.-- I't: v's st' ??
IL .'S? J e ti l_K M .ay W. . kte t. In. a? .
F_ O- JAY ARD.
f Ertoa ?? i ? .1 im li.
' F?OM P?Q?ni? Ji "
1 -
Ajtlvui- t- .-?? dn.y, Ju.y ?
Tram N-s.-Y.-rk to YV, !!, g--.. ?li ,1?,,
it'?Bl I' uki ? B dirt A*-.
??y-.l.a ?? -r Melba it:,e I l?T? ?little?
IH'MK.YVAB-.
Srfnt S?-1??? TI?! Mt? o: eulie 1
Sr??? Yl ngtos N. 7 I ... i.
jtr ,n. t Ita i A?pm?t k1, J ni? 1?.
Arii.lag t? N'?? York, Ju ? ?>
' nan
I a-ell|??r-?B? lo New York, ? d.vt
"A'eil?<-.?_ u. I'tnemv Tri d.v?.
\ Sroa m '? t?et r>. M ? ? ? additienl!
.Et e??rv .-? .rill b? c. un.. ..-J uia.uth'v n unison ?n.. Hi? fi-reg .nig
?I alt?.
Ptrtti.d? ?rrf f?TM|?,l frei-l tonipial-citia-l. le IViln Ml
??bli? ( m? ? ? "?? Nat? York ?a
( li? I. U r -i . . ? '? k4 ?' '---* I '
f B'M. ?I HEALY, A? at, Ptnsui?
Eew Ve, . Mir!) 1H?
iV-OKt iLlFORN?A, VIA PANAMA
?JP T_i- E? IS Ms! - i.panv ? st.-smer NEYVY0RK
?trill ??ii ?? 1ATTRDAV. BEPTEMBEB I. st Ua'akt t
u, ?catiht ? ? eivtd a. u?u?'.
il t., ,,'r. t ire?: Krright 01 n?'? Pint No. 41,
lixUin. .?. tirot oilsil?-It YY 1.1.i..-,, i Mli" I
P _ Sol. ?
\&>ii li l\ _NA DIRECT.
IF BEol'IiAE UE1TI S MAIL fTEAMEB
.-?til YY i D.NK.SDA . ?. !. .ii. Pi.-r No. ? N. K .
Mi cts-s??'??-I f?v '.-Ile ai ?n'
.CULL V.IHA. D. B. Harton t onmiii.d. r . It?. .'9
I I AOL; Y! K Ot-rn, I Oui., ender. .?.
MOBK , -i A.-I Li I -?iu.iiiJ.t.?epiiJ
Soi Siwa???, an I PsMare .-. ?
?4ASRi?"N A ALLEN Hawai". No. S R-w?g '.rr?n. N. Y
I "?OK HAY iN Y DIRECT.
TM-Ma??bip COLOMBIA will |?o?i'ively ?iii win. p..., a gi n
?udfieia?os '>'
,_ ..AliLi?-''. k ALLEN.
"|a?k n> w-orle ins oiii'i.i i-i ?i
Afir.' ka?UBI ? I? ?I EX. MEADE. Copt - ? 1 lr_\? f..r
B4?. E M. K- aaBATI
?lg?, bavin? MMIla?
7P li i ?MYA ? LI. .vi He.? YYV.i ,
\??ll N, VY-ORLEAS-i hlRECT.?Th? Ki
Mi ? ? ? SO STAB wl
?.ill l.li.l I. 1st. M 3 ?. m from i: ?
M?fi IV SRI ' ?O? M !,_! .?.'II. J.a. ! I '???.?. . ?
Kalt? soi.' ? tot
? i K G I RP. I SON", Fr.
[p?- SA? ANN All OEORUIA,
?a 1XD TRI
0 SOI TU AM' SOI TU ? .
i BT TUB
IltPIIU : NT '?>' .?II>K >.\ iii- EI.Sl'l AM! R- IO SAVANNAH
? '? I KV S.l'lt'ii!' .? tem I''?' Ni. IS, b I.
??? errar-;?-??,?!!t rnninienrii.i '?i?n?t 1, I*??.
. E?t?ajre ? t ?? a -.-.-?. -
1 Angii?. a.*-.'-: Montroinetv.?41 00
k?mme. di atUi.lt..... J? 00
a. : . ...
... . 0? M . . ? 00
tatty t a ? ?1- o?. ib? rsT-osd?
Steamar.
S?o |??r ? r trai ? leave ?.????,nah dal y
?Illa at I? ? : : ? ? far li r aifti frel?bt
BAR SA! ? ?.DDK ?ti . Mi" I KDA? Sept. 1 ti 3 p m
AlaAKlil ? ? . . - iTI l?> i . S-p-. I, ti J p u.
BiTBiahl re? ave.! < ?ilv. >i bl i, al lidin; iigned on tbe wb?rf.
Bot _el?i.l .n- '!???!-, .pp.? t,.
HARRISON h ALLEE Bo I Bowling greei
{V-Aj-?At .1". TO \N1) I ROM
A ORT IT URI-, YIN AND IRKI.YND.
?_ _ K1 >>ir.AMS?IIK YND MAlLlNi? 1'AihiT
__ i 1 Bl D! ? I ii I! k .
MlrT? ' Y'I.AHLE T?ll 'ii 'illOt'T KN'.L AN D. IRELAND.
_? S. UTI,AND AND YVALr.v
I got pan". ? ?pp v Io
M ^ I Al'.-COI'T l.RlrTHERS I Co, Na Uti Soi lb at
\ftRt.v l.l.iaiTlON IN ri.li 1 ol iCvSSAG
JJJ? TO y IPI i " . t Attitjritaa IAa> I? Lmtliad and
Miaac??T s? York uni im ya brat
?daB o?. ? ARA?.!' ?nd KI Lins, I ivn ? Pe?n thi.r
?awahly ree v. ,m* l':-t No. '.r. Nnnli lli?et, tot li??!? c?l,,u;
nE?B.B?ou'i air lob??-tacdays, al nooi v
^ StlLTii . ? .?aari-.L? . sstfor?y Anj ?. Vtm.
^ ARAO ...llBBBt A. '1D1DBS ..."?atnrdsv. ?
SII'.T?. N_? -t? Bia.-,i ni?! .-tn: Jil. I??
A?AOt ?-HastT A liau?i>K?i. .Sit-irliv I?
BULTO . ...S ?1BT-II.?.S.i.ndty, .4ot. J4 I*.?
IM IM. J? '? ii??? tia-real!?:.
-PEtK?i ny passage, payable in wild.
-t, , . i i Main Saloon.SK*
"?-*? ??? (LtwaWtti. ?...
- Bvtoaaak- ita.. 5fc.
no _r?|*en? e.a | . .?ob on board.
? ?? ceauiie. .? fair ?pecie or *t' nible? unie??
aiilat! la? ua b.sin ? lue ?it -? e?|arr???-iL are .!_? i ? l -ll?refnr.
JDSKPI1 J. COMSTOCK, Aient.
N.. : l.r....i?.v Ne? Yo.k
JAMES I WOTTON Havr-, t?i,nt? Ag?B? in l.uropa?.
LHKKI1I i TE, KAN? 1 t ?? Agesta Pint
t\t_u_ CUITISH IAND1 NORTH AMERICAN
, J. RiiY'Al. MAIL STEAMSHIPS
METWEKV EEW-TORK IN.i I.:. ' lil'OOL. CALLINO AT
-. HARBOR
AMA Bl : - KEN BOST-.s ?Nil LIVK.RPfMlL LALLINO AT
-lALlEAE am: coitK HARBOR
?CUBA.. ...... . ? e ? ?, Loaton. Y\e.iie?i?r
??EnSI? .le.le. Ne? y .?. ?I? .a.. . . ,.. '.
CltlA. .???. ?Bo? -.-?:?? Baal
BOOTI A. .le.? . N.? York.YY tJa.e.liv. ?a: . T
?CHINA _e??t Button.YVrdnemar A | .
?-?VA.. .leave? New Y or?.Yledi.e.dav 0 '
?rob us mil to uti?
?T-a-i* taPaaans. ?
Sssresi _ i ttni. i'aaaag?.
?Baa? ?1 'B T.. HVBKf?BOI
CkM?f ii eteamgt .?ii:'?
K-?-o Pmim? . Ca 03
Mill.- ia, .L or M ?i-nnl-ii- ia L int?a .?-tlet carr??-y.
' Eertia? i,
h s????:-- ,
r Tbeewi, talkbaaamhipean ? BUbtoBrBMB? ???
' I t?Ile?- ti. ,| of Ltd?g basing IDS Ttiu.rlpie.lted SI? ll;Ii?J
Saw Ki' : : or I'tassge spp t te
B rt-NARD Na? 4Rowlli.f Or??n
ff
Bl?is?
Ba-Ha-?.
,liSli:\M SAVH.ATIOX.COMPANY
(law- ?a -Steamer? i? e-kiy t" l.ivecp a... ?-'I .- ?t ?'
iew? Tb? -i eadid kirat ( 1 . ? wi?l b?
aliap*?. i. . ii a?r, fruin I'., r No. 41 Nott' ! ?
???Tllr. g ' N ()-.<tn.?a-, ! : KI'AV, Sept- I.
!f'VH-ll.N . Pi?,?.,.BYTCRDAV, ?epl. 1
"-?Louisi r.NA ' ? - -?:'.'.:-.,.: ?
I Aoe?|?: Msd BatgaMi ?a
? Dti/'b i? .., d f?r ?ny ?? on-.- p?yai.l: ?-. a: . b. s a OtiM Britsis
Bat on Hie i > i : neat
-itsi or ram?, patablb l? crusxvrt.
?. ?'-M'
To Li" -.. M ?' ?? ??'
_l?ro?i?Ji . ,in.e to I?I? An-werp HaMMMa l-iemea. Loudon.
Be-. at ? a
, a.ge Ti.-k''- ' \l.a?*:.t
?B'teiK v ran ba ?
t arl ihir.PiH.j' ty ? .,f .be ?'onapiny
livay . foi Steeitge Ti ??!? ?? U ? I'.???-? I'tli ? ol lbs
, a. ii BrosJwsy. or No. it' Pam -.t
y YV. : BCRST, Msoagaar
DIRECT LINE l ? FRAN! l
?E.N'ERAL TKaS-ATLANTH COMPANT- MAIL
PS BETWEEN Sr l\ YORK AND HAVUK, ( ALL
rsr
md new vet?? ? 'n Ihl. fitortte rent? for lb? Conti
i'.er No. SO NorthRi*w, a-f?
I, , .?ITlTaDAV !??p'. I
. ? li ; I.I.AY. Seal ii
PAhlS. ."?urn.ai..?.ATI RD Al Oat I
.SA I I Ki'.O t,.-. M
>-R i +: or rASSAOE, IN
..?IB. ?iJ? sitco.?i? Cabi.t. teU
li ..ndini Ub'.e ?r!ns in eilt er t MB
? ? . ? . :- ; ????n.-er?
? lu.. :,? ! ga ?Bed her? wl'h
Li?-:? ?d' - . 1 : i I'?'ii, ti tu
Vti- tf <$.'.' IM 'IC?' Slid ?Ki 'I?! ?e. and rat.?.
Sot lur .u orinsnoiia
?.K - > M . KEN7.IE Armt No it Piotdwtv.
EV. lOlak io ViAiK I Ki Z I'll:,.' I.-Tin
O! AL TRAASAlt.sMiC CUMPAN1 ?..1 di.ptt-ii
(olio? | ti at r IIB St?'
TAM ?. Wf ' ?? '.
" Sl.'.i '.. - DAY, <?t. J.
Car-TV i istaaillt and ii
Aptp.v i,l li ? ? I r S'il? tv,
S"" TEA I K? I.IVlll.'I'OOI., (Al.UNO AT
?_iC? NSToYl'N-Tht liiai.au Line, taiho.; Mn.i-wattl.y.curTy
IB? I . e.iStati Maila
?IT*? ? ? .11.S. ?t: I.DlT PKI'T I
city i. iNtHE." '.- i >' t DM -:> a Y. -
CITY < MU Y'.i'K . . . .SATI'UDAl
?CITY I? i_'MI RI? K.
ama ?? I ni,Al em n M..Yt.-I.Ai ti noo.i.
tosa!*. o. M. i*-'
Raj L- ok PASS
Bf?ii ? ?leanier asilsBf atatj st'._lay
."> u 0 'Id. r ? v.
jjTiBjrr? un.ef>|.sTEKB\'.K.ti'.
, ToT ? c? - 1 . an
, teV , . -, . pt
Tama.- y YY ?dnetoty a an au el?. I mt I.. r ? age tai.
Etrab.- S. ? unenev
theme ? sUo lorwM'dr? la Hbtis bBBban, li -. .
attn?t. - ?
Hk*m ? irr.ucT.
TV lett
, tori - inf'.rn.sii' -p: a':'.-' Ml . ? ,
!_ JOHN Q.DAI. . . Se? Yark
S3TEA I WEEKLY To
J I . ERPOOL ?.LA? .'.?V ?a
Ik? ? !? I Ol'! J?
JOH A ?ai a
Jill I KNIA sai . : I
KINGDOM '
?stat. ' I issi.'r i ,. a,.,,*
?Bet??
Pi?, >, I Kin
I - rig?, I
?
Uri I
fort
-jil.
? -.?.,
No 6 Ha.?
Di: NOKTH AMERICAN LLOYD.?ONLY
A ' I STEAMER?!
8ETU N K YV Y
L???? ? Mai , al
CMrat?? <???? Ne* ? > '
"BAl.T ? ... 1 r. -a p, Auc. II
?At?. t Ml i I. li
?TLA- . ii ??r .l.Cr . , S. pt '
Bate- I ung? pey lia?, in gn.d cr ?
?roi.. ??'. YORK I? BOB and
W??:-! ? J-nN lal t . ?I?, ti Cabtu t?J M, bletrtg?.
|M ?l?d P.IMT? .- ? ?
. .I It I K'i? t. r. A?-?-. N ? '? ???
'?:UT11 ?? LLOYD'1 KT??M.SHI-?
h.l.H Ii A. 1 ?-. .,..,-r. n - ? tar? tig I
? ?li.??_a:i i ... wa_>0??t,
?m ?ATILDA Y. .
?Ok
BREMKN Va MHrr-HAM
r>s???'tt?r? t?
I ?rtr.tON HAVRK Mil , H a V1-.. ?S ?ND BREMEN.
B? ...? I .l?HM ?g ?.'???. O,V.- - ?U ?O d . r . . e' ?
Sorta-B6sicak.il. *.l?a ?- , - . ? ?.
le . . .?v*a be Um tt??uusiiip AMi
Un'
ti? n .A - ut |'t?a?l? svp . '-*
- I ' . K 1 H-imAtt.
-N
?
S?
fiiramboflto anb Uauroaiio.
LB.-PT B(J -
? ??
i ??M?Mli,!ti?',i?!i|i m. Ta.-, i. ! JilN on MON_Ai_,
nUNE.'.TI-l'rtai.Ki'Kil.AY ? a. J tia DL.N U.CHMoN? ?a
"??DA Yu., r__ Ha DA.'b'b ?ad aATURDA k .
MM_lift?ji. ?w, ?-jj..; a kat?M<Jt ?a UYt ?knt
0tMmbcru'o ?Tn& I?it?"!rofi-O
. , ??
.
. . n
a I?
' -T- . *
? ? "i
la? l'ta^n.rv? ?ad '
'
-
^^?R Willi ?5HTO?I I
-?'-?"' Tke
Bl ?IVAN?? AL V I -.??? I-i.-? .a ?viUiar,
. ... : ,t i,,,,.p?. i. m beternubt
1 ? >i: NEWBURGH, WES- I'OINT. I-0??H.
I iii PSIE, RDM' il! I M-aom-s
awi?i Baa ?aaMank an.) MBBa li??
S'il.AM_"B MAIiY l'OtYI',1,1,
.r. Di ila? ??????I ev?l? ?flell. '????? 'I I
I BTEAMBOAT THOMAS COLLY ER will
... an l'.iciir.iou lo YV ... 1 um sud N. taba..a , ,, H"UR8
? ...?.i y i,,?..,' f'.m in Ti?- f.-.i ?< ..ai .'
i i k Itnd.ng ?l ii.Trtj fourth et , Y Main ? mt t ou ii?'? k.i.S-,
IJAI-TY. SPEED AND COMFORT.
? r -
Voit BoaV-N,
,'ORCESTER, PALMER ' li Ci (ti itf* NASHI'A. iaOWEBL
t nNI OP.D, T HE l? HITE MOI'N'TAIN.? ANU
INO LMl DI -, I B POINT ?
? !?? n?? uni itsni'li ?atril..er> o? tia? N .r?irt. line
(Hi o? LOS ? us sa? CITY OB NEW-YOk?
le??? .Sr? York duly (?oiiilti? n?e!.||.,l) ?t f. o "In k ? di., fiom
Pier No. M Ni.itti Bivei. baal ol Ye.trt ?t
koli NI U LONDON,
t_MM ronnectit p willi Ibe EwaaaaaB P.ipreM Train f'eeu Ibesbiv?
I? -.il-, vu Nor ?i. I, in.I Y\ ore??!?? llostni. tnd YVorrer.?.,, YY'oicejter
a" tod .N ?.?? Loado u t?d Noniirri. Railroads.
. ic .'M taken .1 Die lnyr_.it rat? ! r n.f >rr_?a i ?g"'"- of
K. S M lil UN Aren , in, the Pier.
L"OR NEW-HAVEN, HARTFORD?, WHITE
1 AlOl'NT.lNS nnl LARK MI'V, I'D It) Yl AO'KI - Stetioen
'???" for New Diver, at 3:1? nil Dp in rnnnertllar ?Itb Railroad
INDEPENDEN. 1 INK.
I Kilt PBOY I DENCE DHU r".
KARF TO I'Rhy "'I .?( y.S"
PARI TU BOSTON. . 3
n. la? ?ide Wheel ?!.? la. r I SI ORT. I sp?. J K l'.t" B. w ,1
let? Pier No I. North Rit. r n.r Pr..?i,!e!..e. r,,ty WEDNESDAY
uni SATI Itli.Yi . ti 4 .. . ?k pi,
i or reigl.l or pi?.!-,- spp'v on bo.nl, orlo
ERSKINE PHILLIPA No. ?1" l'rsnklio ? _
DIY-HNE.?STEAMBOAT?C. VIBBARD .m1
LYND? DEEW, i? i ..? ,. I" - r -.?. ... DAILY f. - l'.t
?I lill-- 'a.a, ?) ,| _, ! ! |, I, l"l . '',.} Bl,at Tc"V '?.dlB! ?I
I? ?Arti Point, Newburgh, Poaghkeepeie. Bhlnek t
??.''! . Il.'bl Irwi'.'l. ? t? .ll,'..?Bt will, os
?i Il ? any. . any | ??-? n-.r, ti 1 I. ,.-. ? in T roi .
? rill il,.- N?w Y.ni i .nlii! Il?ilroa? No ?r.-igla .
? .'-.?.?ITed
I\YY BOAT for roroiIKl'.Kl-MK..? U .
r II RBDAT M" ' I ?M1 KIA ?il 1 ,??
? I a inj tt Y ... s
' aatas*? VYeat r s- <? ?I s pi ,...?. t .m?. ?
.....bingil and Miboi. ktetui il..,, 1. -ut- Puu.atikrep?.?
si .- ? M _ _
1. ?i; Ni ? im L*h, l'i'ui:! kecpiie and Ronuwul dailr. M
tarma ? na ?'.. ?1. le? YVe.t
P? ;?..-. M.? an.L, Il !.. lu ,.. ,.,, ,.; .1?. laeet*?*?
-ia II? I'll,. ( '..ifai on T .le?day. T?.llad .y? ?Uli Sit
i ' i I Ham?..?. .1 N I!
I.'oi: Orienl l'oint, Orient, Or-cnpurl and -as llnr
?.... ? ? d"??b. c1 ?li-oi.iei ?dxsrrfl? .
? : ? Hi i ?? '1 -it' i? ?>? s 11 b ????. ? ? ? ??. I':.'- Ni
Riv.-r, r-.?:v Tarada* L?itt b4 .ii-, ai 6 p ? Ri
i. te? iv Mnnd.y tVeadead?! indinda. ?? 4
pi,. ISAAl A.TLTlliLL \ei.N, :. I.,,?,. Um
N. L. McCRKADV lil
1,~oli Noli'WAl.K D1R?? I', c?.hPf. til?n ?til
rvR.rr..?!. 'Hi-n.? twiB M??ttoal NEVERSINI
ton Na ** 1 .,? lin i [foot b1 M rut it ) rv, ?
... Nor? D n * II a in , on ?mt I of I? lroi.1 train?.
Ihrougb in three boula laie75 cent?. ) > ? t-i i. T .. >?? la
1.*o?. P0R1 .11 I IT.I'SON nn-l STONY brook,
I 1 ??teni -r I'llM I R li..... Pier No ?: ib,,i L ,.get? a! ).
Tt'ki-?|IAY?, Till RSDA.? ?nr! -YTI RDAY?
CENTRAL RAILROAD ?.i NKY\-.11:1.31. Y?
...'i ."l and ?r.-lil li' 'n New I I ??. b.av. o! I:l""t
? I . m ?, .'li?"."- n i ??! - 'i.-v, ?itb Hie Ikel.wsr? ! ?? ???nut
?t, i Wester Baamoi ?i.d t k tit. n ?mi Im Lrkatgi ia y li.ai
roa i ?ni ita r maeni ana. inriiinit ? dire, i line to li:;-ii?n , um n?
Y\ et- aila>Bl n ?nie ol' ?tra.
all? ST..W B LINE To THE ? El T
TI m ) ?tra?. Tisi-ib dsi y Iroui Hi? H r.t ??.?pi .au ,Java wl ?n
on? tri?, m di? ?ve mc
r>;,-y nu?, and il.re? boar? ?tv d by tina line lo ( In. iga?. ( lacin
:.min li win, bat ??? lange of em
Si-illN?. ARK IN??' MINIS
I .:,i_?en-iii- V.?v '.; bAmi?Laae* N-w Y..r? ti follow.
T .. ni ? ? tpr. ?? foi a -i ? BY ?si ? o .nu-,i. ii I...Ion ?a:. t'Sin foi
M.nh -Baal li , I., n.r?ort Will??MI? Mata I ?? ?? r
Mill Hill-Al 8 I. n? la' He.niiusti.u. 1 s-n.ii Yl t:?? (,?p
Sa-rsi.l .n A i'k??!.?!|. ??i? t Lend t'lit.tuo, kl.nghiiuloli til
??s m V. ? alaru E.pr-s, I o Batta?, A.,-.: .ws I! .--nbur?,
_'!i tn.> the West ?iib bin ..??rliinr? o' esr? lo I an. i n_i
m I'bn-t?-, sou but ia? rl,?i.." ? le A Lavais Coaaect? st Hu
n-bnig ?UM. N-fhrri, ? e'.lr.l ?id Ti iljd.-'.pbi? MM lil' ll.nds tit
t orri an ! tia. i ti lie-i na
II M Jail.? ?.or Exton. A ?eulowo M*ucb Chuna. ReiJia ?
l'.::,Ti..c. Ilarriinurr. lae
4 p i. ?),,r t.ata'n I rantaii. Orea'. l!?nJ B.ibUj.oi,
Mandil i,"..?
. ? ? .n,?r- . le and 1 ieiuinct'in
I . f ; ? a ? ? m rv, al
? n.. ?K"r >onier?-.ilr
?p. m.~WEKTEKN KX1-11ES4 TRAIE?Se? l.?'?e. Ali?
llarri-b ,,i fi!'?!.-.r-i. ?id li.? l\'r.
.-le- i n _: ? st. inii.nili Iron le-_e? ' Hy lo PltttBii?I ??? ry .?-?,",?
'J?kel? far ln?\Ye.? ?... 1^-...It: ti ?? tt. o ?ile. ??
Ra iros.l ?'. Ne ?? leis. v. I .a! ni I il., r! y ?al.. N. II., a "? . I ,.'.
Hit? .' N .. Ill iii and '?? SlSSIla?! ?ni -! IB. it,,.np., h .?. .
IH al M'l A II.S S -IP
1"?1,'1E RAILWAY.? iniiiia Mart Depol hal "t
j ? iitu.iM-r? ?!., r
1 4.11 m list ? ip-a-a. fer Bo. i.efer iiuSi'o Bala ias? ? !' .
? '?
I . I . I? a? '. : .:? ii ill to (Mi T 1.
I - ,,. I ?... .. ?. .min t ted IY ?I
IY ,y ir in. bar Midal el wr.
? ?! p ria li iv I. r I'o'i J?r? . I'?!-.!" IY arwi ?
?it
" p. ra. i.iji liai. in?, daily to: llnSaJ '. ?Otiinn ? D'ank.rk
ltd ill i
j , I? fo' I- e YY?.'.
I.tpra hers aa t
YYe ? ? D "ii Li'.':'i.r l,e
Y?a. B. iilBB. Oe I !',... ? '
HIN l.'IYl R tnd ll.Mal.KM RAILROADK
-Oa tad ? m it. Mur 14 I ?? ?? ? . " li
y r .. til YY'e'eri mina, wil k?.?e Ne- I -.
.
", I'. ? n. Kip-?., train via lludmn R.ver Rallie?
? .'? ft, . and S .ai'- -. a. i.n I.? ?.! I
. 1 Kia. in 1 toni ?alibg It Iluy ?ntl llaii.? lal Hal and. I- r
????
:i, . Moil I:?' ? - ?tingal Albsn
1 ?itl YY ??!??? t'aiti uni st Tray mi train? far It? N.rll.
li i. ii . E?pre.. II?ti ?ia li
I? ? ? .n, ?m w, . for lab
a . : ? li e and at
..a lor taratoga - . .
I tie-l
a ' i?. a? trtin t a II u.'in L.Ter Rai lia? BIM
Al . ? ??? I Ira ? : " ? ? a: i il '.' ? I fat '?' -,
wi". -1 - ra a?c1?
?- l: . . Vi llBtieir? P.B?-. -1. - ne ? ...g tt i billum
w th IY ?<-? a It. ad li . . si llBtl y
>y ?.? tnd ti 1 roy with in n? lor Ral!. . B ti
U? I
7j. m., in ??? ni- v'? Uni? .n River Bai-ead, ?itb ?**,
-, . , ; ? ..j?? ..i ,n bri !.' ?i! . .1
? r.,ra. Al. Mta-Hog-I at e ??? ?lay e.'?|Hu.? h.'
-r .a, Ne? Yolk till
vis Li ? '?'?.B' I ? :?". ?.!' r ni "a S inda?
r 1 ' .v will i>e u.??!? ?. I. llB.nv.
II n iii train ?.illud? ... ii ve, i'.a I"..J ?. I, ,l**i;nu ? c?t V? ?
tri.? : . ?' Al -my thi TtOJ io I. e linn., g. sad one ".,..g witta
tit.n. .ur Nar' li tod YY ??'
vVM. lj. Y kNDEEBILT V ? trat l? ?
ONO ISLAND RAILROAD.?Sum r ? .
J . -, : i . , . ??' V ? ? na
- I.b m fr S?..-.-t ai .1 ?ay a's
-? I rsis fur i.r." ? ? : -\ - ? !
??> .rat ... '. li p Ii. Nal'l. ?Bill, ?al ?,y ?ta!. !?? mi .-.'irdiy
ni?"?" '?i!?'k _
MObll?o and ESSEX RA1LKOAD COMPANY?
lar .ii ?? l ' inl ?rt?r In J
' ill? ?--tat .?i. ?aid katata?. . al -??- ?-.
Mm? li"??? loi Hi Manoa** i al Al? p. m Ihrtm
; ian ?.- i p m
? ?'ii', n A?.,.-,-, ??,-.--. i?
VEWYOlCKaiMd NEW-U.VV1.N RAILROAD.
UM Bl UM1 R ARB?I0EM1 Ni
lU.'l.Vi.N< lEU ali V .
Pi?,?r_?e .?'?'.lou li Nrw T ar?, ce-n-r Tw.r.tr .???aivc. til
tea I nt-.u ? o- iweui'i.?
?
ITTYINS Ulli. NFYVVOKN
r ? ,m li ,??? -, -, EniEa. ? ILMa ui , Hil (P.g.i JTO
li x i-. ? J. and S.U0 ?i ,ip. a,
I? L-l-. ?? " ino, a?, i il? a r. , 12 13 t_aj j.?j,
' ? ?..la in
I ? .'fir!. a-IMr.tt-.ri . ?j 11 a* s iii , ti I ill. ? n.
WmtAlme ttammm eaiWampam '? ?-?, I La ?. m . ii, ??p.
I i.?-?.:. ia VA (Et.) I jo. i:?! c. . 12.1:. (__,i . ?.
ll.l- ' ' O.?..le Iii
lor ? -1 t. 1 *p ra.
r ' IJt 1 :.*ia. ... -'' J ?:? 4 ? ., 1 r, Mr, -.
r?oj is mord, 1 00 ?is; (f., )-, 11 11 1* t. n. it , 11.
i I ? B il.l. IP ii.
por'o t t i e?:?r ?ud ,n rrr__?.f,-r ?ta'wu?. " 0> ' '? ItM a. in
LU A* ? ' " ,. -,.
?TrVJa-Tf-TIN? T.TAIN-1
Io. I ?-.ii ?U Spring??.?i, UM a s i-? I l<? (K?,.iii p m
t ,i li m,- ?.a Si" r? .an? 11.11 .1 r ..I ?.'? "
y ? :a,!, ... i ?stn u x. ll.lt, AM ii.
C' r I l? "i- '. I" -.- r Ita. ? ni 8'WtB Ki "?up m. lo M.I
.
lot til!,rd. Pro. denos sad I I 'Kx-.i te i.
.
litTen New Loud ,3 ?..J .omi t el a
Di. If. li
!. ' . . '. ? . I. . ,L
y o' i .-a: : IC li? ">??! " ? '
It' ?a. :a a a P.,. r ,. ? I . "p ia.
r mm m4 I ?,. i it. lri??a Iga ? ?? , ? i -, ?
?oma?. aa III? ned t* ; ?ti
^l \ .'I KSE? l: '?!.' BOAD ?Tra n le? fooi ...
ni. ai.ci.i-.
and ? I .. ?
U.H '.N AND DEL?W?RK R\. RAIL) . ?,
1 Yl
" ? a' tl.y M'.ND , S' -. a ,. .
I ?ii ?ave ?. I ! a.
IT* Piar 1
a t
I ?
I
j
4 ' ? ? a .
N" Hit . .
l . ,
' tate IIB? on.y - - I
P"'tt ,, p .
? ? I :'.l i'-a?' 1- .v-a ti ., ja pa f ! I. ! .in;a B
" l?H?ADELPH '.
' ?''? Nrw Ya, a ?1
-??'I' ' Kka-m f.. ' iri.de,., irr.v g i -. ?
is ntl Kiv-r
1 IkBIKI .'? lilt
-Ilk ,p' ' '" 1 ??
*lll*r.r?,r< . y ., , ? u .,, ,, , , a, f ?
?Xcokal.
|N*-1 A-'I' KELI1 I Oi'AlMM?!-D" :
. I
1
III-'' ^ ? - ?*_? m, ? ? ,?
HD IJBE-iLE_M___________-___T?-^r^^^^^^^^^^^^^ r
fflatblt fitantctB
M?l.r.l.K ami;i,
?'?*** SRIILV. M ? I ..
? - ? - ?
VI AKliLl.l/.l'i SLATE lliMl.l,?--,!!,,,..,
_i?_ai,*ai1SB^r'",a_" J,"ai", belt lim prnie of uisra.?, i L
srawaiT. Ho. ?*-__?? ,r. ,imi. j?u, a mo .?_
C.inngoiia tBante?-*??#?MBk*
/BRU
\ r . ,.
?
ti
?
IV El * -?' MM I' " ?n I"
t ? ? a ,i ?,*-., , I - ,
... Baa i ?? -y
aaaaaa?r te _?-B_-_aaB____BaMaaBa__aa_aBB-raosmmw?
?ittiatior.B _?anlci>-?Ualco.
A? " MI'iN W \iNTK!?-l,, ttointietoii voui.ir
m . - lou .' *> SAI.I..S.M ?:? ... COLLEI Hip. II"
?n. .?? e~' o t, I renee -toil will * ?. -otto t ?ttiilerti?i lo ?ny
V.?,??jl,iii, A iv [<?-..,!, ?... ,..,. ., , ? ?.?I
? ? u.I.As I. ?No I.V. Tii'.eir'oli -
At hh ?RED M/.N (le-;r,- ? Su nut ?on h loKTER
i . e .1er- itlolii i( ; I 'i v m s prlTtt? lalni'v. . B
my reep- I l?i h "'k , if a*' reference rai.cm ?i?.u. Audraet 1 1jO. 1?
MILLS, I, ? N.. Iii T.-in?,.?i Hi -
hM'i.-sl ( l.\ss -an Compositor wanta n SITUA
?: -\ Addi-ee. HENBt teeta W? I. No ra,! Ilr, *..,
ni ANTED- V iii cm ion u-'i UAYEKIN?; AGENT,
? ?,. ?rilDr?' .,.H Non n. Tr M Ma, ri (,,,.l.. ,jie>d tefer
l-Deroglse, . Ad tie.a. lui one ,I i? li I'.Trill I.eCfh ?
?w-ni.-? i?aw?raa?mi i lum . tv???*
?eip C?riUtb'
\ (MINIS siiurl ami BneSB-tk t?. S'Cl.L 1T..J
HOLLAND* "TEJED A'va? mi?, a love AN?
?S.TALTY.- Ki?.?y i n'. i toll inte- ?ung.
large cou,ni??.nu? n In.ivr terril aty, lu.l *tt_M| rspid'y 1 (-*?"<?
?putt from 18 i <. *?'.'? par?** i o n ?...o
li II Pl'lllli deeral Ac, ii No. 51 llftw*??.
\?;kn - v n i m? t.. 4ELL
' TI lr.ll AND TSUI OtL'iVI AND IOjALTY."
It route ,. i? .?? lev? pi, ture, n'..'O,?ei v. w Inca ?a a. in pair..??ik Ml
tercet anv ta tliel Mia Akamal??crio*? M ki aBtBWB* '** ML**?
[t .!,- - :
1!., ,i -a- ,,,!- ,!,j..,l paapnl U h* feM tom llf* *_d ?ben
etprrir, ? | ar? t? i ?tirrin. | i-oio n then Inter a ife i,f I?,a? who
Urn It. n.J Tlu? lo ta? I ruo. | a,i_i Vi ealeia ?. ?rut i*n
Adv?cele
ii ia v, rv V? ?turi?? lint wa either read or ?port in o*. ?elutnn of
. i ? I* ?me .hat may he i?r i ?ed with H?an eui
pr n 11 -in-iiui, Aiivu, a'e Pt??kefak. la
to- V. .1 ,. r.l'?? mut m .,?eua,,"ii- he h?.'A*.n fuirtven otde-a,
ha* mtxm ? ?J aaytki-* ii?i wid ??? wel Addr?.? W ' lim
_
W -.NI l.l>-c..n.-?ete,it FEMALE N?R8E8 fur
li '. i, j er. lio.|,nal.. Aniiiy .1 toe urti.., f -inn??? superinteml
etc N. BMWan IB. ? uid W m, tin_.iu,? leitet, of
? nu..,, el-.
\*a" \N I i : l * ? 11.*,- i? Cintiii' Family, liring uni?/ a
v ? lite, di?' at (min Net? Tut*. ? ? e ? n'
OOYP.RN .. v.)i ?lie all" 1. I- tv 1 . I? I rea lal
I",rio .?? Mb** brandir* r? I'll -c Melanie?, given
a?.lr.n?i!,,l i irrae I. M Bo, ? i. p...i ?it, e
.k'ANI. I ??-A. Miiiirt i'!i.',"'l|, m in thal ! n
i*,, ? I with Um TIMBI I i Uki rWg.
. I Wari lan* aaiafeegaf BMBB Iibibm A.id ... fen Bl M
Stationl_
\\* \Ni K1?? A WOMAN ' I I do u'ei,.".,!
?? Le le?'?' uri m Hi? MBBM] ueir I'nughkee.al? A asw?
\ . ippiyMt uferii ?..*!
Uf W11 1>-.\N l'NFKliF.'IH' l'A IM ? in -
, -ml . i I tiS*rt?inl
i? I' ? i .In! I'm.la. Lill ,.-'?| I . r t n, t.t'di ?
' it- ?, 1 r ' t . l'.,;!?-ti,?i: ,'. ,.??' ?, ? \l ?? t,??e Af ntl
,0,'lU.l, I t, r, e hi,tillie 1 ?MBm |, r I..,,? ti, mi.eli W? ?l f' "' ' '
? .. ,1 atti ,. i | li ?l. ? ? i,lu. ?. i ' I -.' ?? .
a;, m * e uiwn ?on mum I r ? u Cirr?.n listrea. wit:,
a', r. Ii, i li -?iV 'iSlllIU t. Ub.ulir.-i "... .'J a_,W? ,?o tit
ruth? .!??
?toqaorutioii Polices.
CORPORATION NOTICE.?PaWie Notiot is
h?r?' V -'VII t, the iM-ner , t ? ? io r- o, lu,I , r oe. iinant* of
all..c. a, J . .ia lm,nrr>ie.l ul null ;ir ned lu..I, ??)? -, -e I iber-b?
Ila' tie ',..?, A..e..,r,ent? na.. I, ???? , u| I?', d ?ada- . *
ii, iheofti ? ,,' the lioaid of ?mi, n ? krall pera.,na
1 ? /
l.t. Pof pe? ?| Kor'y f . nth ?t foin, i'.t a la vv I-, N Ml. av..
ii; t ?lleot b?rner o , I r, .r ,.f W'ortl,
:? li*
5 n'r-et bimi on t ,e -o ?,*..' r,ru?r nf Wovi h
re ?(.
ti ? ?I k . Iin, ? ?lre.1 buln on the Birth writ rorr-er rvl vv .
?
? ? .-?'-. a- .nd lal
|li ? I .ire a.ki 11, Une:. , . . . ... ?Lol I!, ,ad
way
I'-tl, ii Uni ? ?ewer ?1 ti,? w???.--l v ai I? f ) earth-*** ftoai
1 .11. t?oii ' ! i
I le |, nul., in '.r, -J *>> . , li A?., .rti. ? t in . 1? ?I t-i? .??-rv
? ni MM ??! ?'' "J V?. au' I,ta pie,-? p.rrrj, ol -ml.
ae ,l.|
Ut ", h " ?J? ??! i . It] ? li ..... ?tu Cet
i-nil? inter
. .? cn, .
fW ? ?? " ? '' a al-r a'?
ni Ob ?-. ? . J-. ? ?> ?
t.h in.'rie. i, ?nie ,,' I?. .1 , , ? I? 1 mai? ?ad
on lb? weat aid.- , f ( enr?e lo ? p irrt II i :e-t aorta ' vv ,
, . I ,t. iron ) i,< i. ??- lo? p nil
ti e.i wrat ?! truth ?v? lui i I a.otb*
,.. ? ,. - and ?veeeea
, ' -.-.'.! a
pria' I ' ?? * '?-'?" I, ?li ? ? a -1 ?n ho?h
' r i ? ,., t> ?al
N it.- .-. i . j u, ..? : w ?? ? . ??
na . ?,,., ? . ??te o! I ., ??>
?. Sol . ? , ? . ' ?
' . -', . I r ' ' ., lotg
le Ma.) la .-<
? ' * .... All'H
I . .em If? re
i
. . . ttVr N . n ?
B ? I ? I'. ? II al I
,. a..- .. r. :. ? , ' IB
J -
J " '. ' l.L
I-v i' .. T'
...
CiilRPOR ? riON N"l I? I. ?Ki. N
f t... ? . - ? i . .. . j
. ? r
, ;. . - ? li- I
. .f A. r- : II perte?.!
I.rl| I lewet . -ne ti I
'
' I I .... .i. \V , ? .?? ? t,- . .1 i !
I r bil,.ding i ??wer mil,? i * ? !
I . ? ?
t .-,.- toni ling ? M?-r ii at I atal te'
|, ,, i
,,.-.? 1 ,
. . r ? a I -
t Hi I
. , , ?A -al t J VV ,.
. r ? ??
. ? - .1
|
: pevi-i wilki ,, K re
..nun
| the li l-wi t, us
!?? ' l???ter ?tree!
1 1- a', th? t?v?'t;
! 1! ??, . ?! i. ti U SraBBaV v? tui i. , -, aaaj , .; tag I
mootai I
I ? WWOtk ?ii?? of Ipi ,.; ? r ? ,-????-., Har ,f an. Ure'n?
? *tr? I*.
:i o,.b th ?id?, at Wi'k? ???- i m ? CnBa aalSaaM
?
JJ. O? both a,.!-../Jlow.r : er i between! -, I? -..-.??,.
'..,.,, ,
?
, e
.
-.. >. ?? , I- f ?? I aal
\l rvl ??!-? I, ti ! | , r .
I
:
, . . I
I
: b..e k ?. rea??
! "t . , ':. !i ,!? ' . .'!-.' r .
Il.tl.l I Ibll.'O .i?,(!.r',
ti.
? I I.? ' T ? ' r 1*1 -.-I
tve . n J 1 ir . ft 'i I l ? I ' ? ?
I vi ? .
' ' . I| St I
,
' I .t' .' . et ?Iel r on .',-e
Itissadl
i .il pat! I.? , ? ' t Aaaea,
* ? , ? . t ? r
: '?" ,, ? . .It
'! ? -.1,. r?.
' ., -? |
f \ ., ? !. N -I |t| Uo.f Au, , ?
Jil i ? K o VK K Y.
"UN " y__iWiiLL.
v
_ . ....
* "? ta,
rP'? CONTR \\ TORS ?V
I . . ' ? , f ti- w ri . .
i *l?ed ?!
DA' Hepl I. J?, ill a ? m
I r I i . . .
t J ' r i- .ni i . l-inrJ-twaal'
?
i" . - ''
|
. . lu
I
'
? ?
? , t *
I
and I
,.
. :
'
'
! rtttng
' \\\.i EVLRDELL : I
T ' ? .. i ?? j ??? . . .: i . | j.
???.iiiotif n n?- ffintrg Spgfti
? *
Mai
'.,..., , i ,
, I
?Id OAI.O a ,
???*? ?? la ?aetia. .i a?ia?aaasss??e .aeaae ? . -eaaaaaaa
PfSPBMlB
'|... Li] ,
Ii.
'
.
It? .1 ,a ?
I .^,a , . . | i
?-. ?Bj ?ti,?, .i.*., . .,-?_.i o ' ?WMkeaaki
[taBti h. IL->, ve.(?(_,.
? T-t-a-cmcm?5 ?'
fs .....'.? - '-,.-'
? ? .1
- ?
.-? a?..pi??'"? I
i'i__?VIN'J Ti' ?
AN.' ? ?
S EST ANO '.?. Uli .IsIiVaAif
. . BEB.
Kl.ii I r IE,
-TE MB It fit.
li.' ? ? ' -, a\|'MI' " >M' YNY >,
Til '. _r IV I'A.VITJI?'Ii --
t/ftr APTPRS' is- .: BkV ?
I ,?? ft -el ' amir l'a. to H?re eilt I led
1 lit -A...I HAL?. I.
?T.tl.y ? OMI! ? PLT INTE?"-'vnN.I.
i M.?-ALL? KX. r-:.-.'I
PH7.ZI.tNO TRIiCS AND TRAN.SKt?RMATT(?-.S
DAN. E bvlb?. |. iBDUl si. YV .?..'?? .li N. ORA.',*.' >B
MYsTiJl Al. ' .' . I LM-.lt INSANI DSI'M?Lil
Tearoav* ude ?ilk tb, ti tOtl Panli.'.in . < f
TLB ?( Hoi.l.M.YlTER
.'LEASfNO tnd I.A'NtllAWLP
TDK LATES- ACCKoolON it OPEMBItlBll,
bob? seen ti ti: b ?uri,
WITHOUT EKTBA ( IIAROE IN THE NEW H-JakMi*
('??LLElTION OS TUR LAIT-. Ooltl'.iN i III?il Al.
TH-QRKAT LtON-M.AYER.
-a?..-tin, r.f ti.? H?_uU H..m. Ta.ka Ik ...a. el.-. ,f Iii?.
Mll'POI'OTAMIiS. "?li IN O i-1-..i? r.LKI'HANTS, lA/RASIF.-i,
LIION.?. Ti.il--R.-, LE.,PAL ?S AM) tvTHKIl A,Tal' AN
AMY! II ?
NHMhlMkTNil ni 1 R _?A?SI'E4'IMEN ?
tUtB by Hil* intrepid -innt.-i lunn.
I l-l t ,N I KARS III -?TINO IN APIIIOA
MILLI II .-? NA I .ON Al. HUON ?_?? fnilTRAIi DsALLKRV,
cuiiluiiiiis lu a./.. :*?i. ?.I? "f al (lu --??sit'r! I m .?, ir ?it..
? MAMMOTH J.Y'l LllILD
ti.it. year? ?ii ?. ??t.. t'Jh ba.
THI-E i U'ARSS. ?JLASKRI-OWEV.
' Ki ASS! AN '.lilli.
Lil Jt'l HIKIi? OF lARt.M I'LHMAOE
Ar Rit AN CBOvVNrTI ( "IAN? ? lil. Y. K SWAN 4
THE A.IRII AN YHLT-IUK THE ADITTANT
1.1. f." tiRAN.I OI-TANl? IU..M IIORNE4I
(YtNE 1ILNDREI) 1.1 IT NO MU?ERES
M .-.?TIP S M
I- P41RTR li tS OB N. A INDIAN ailKK-l
?a ? ?.. . _. I e.r, ed !??_, ' ?t'ij l?Ms*f. ?J T ?_B?| A| I? I? IV, !
Iicnre. iiralttt.ee. t it,, ii.'i aurai ?il Na.: ??till-, I .?la-, tim.
lllali.rir al IL? l? ? _?'?.,???. o'I a: ! ail,..i-iv_.
Ad ni,ai te. jic.nl-. I i.it.lgpn ui.da-r ten, If? e?a*?
H'.ID YY. Ana. II-CK N EUT ?nd LAUT a-VEARANl V l??r?
ONi- sf.MI 0 U SOI_
OL'? * VIC THF. Y'.K1;
LEONARD ..RDI I?. DIR?'!??!
BEOEBSDAI RY BEIEO. Animai Ek P-B.
bhitT w r i. LABE BEBE
01 1MB
li ci WITT H
H r IYT I? Il
I. ?. t\ IT. H
, | ? ?. ? ? , moHTS 01 Ci?B H I- WIT? H
East ?h . ??- . .1 awn m ilia ??i? taa I,' of il? ?r?t i?v*__isi'.v
'II., .?..ia earraal wawi
"MT . ?i 4-1 ii ri'M l ? ni BITNESSIMO IT,
m ther? i? ma pr 'baail-ty ' '?' latta is.ti.ro.
l'REsl.NIED ONLY SOUR M HITS l-ON.i!-?
?-1TII AJ.L IT? ntl Al la TA II kr.A" "Mil-?
TI ? la ^ ly v . o.|. a ? ? -a ? ? srtia'e?,
THL YY? l-.it - :.?! y Ita.
THE'kRANI? liKHUlN UPI HA IHORffS
MISSV.II UK-.A YY ml) Titi- ?ti Kill DAN *(lrlK,
liht! fin I KUSU ANE OOROEOUS SCEMEET
MINNA, wuk ?.ut- s| ?a MtU, la?? Ang-J ' ??A tmehh
MISS ADA WKR1I
LAW VUA. .MI.-..-, EMMA IVLHU
ANi. 1T1K ..RI. A I ? I.? I
l'erf. tra-, s. pre >n i bl .'? i i ?' ? ..?,<-.??ty.
TIIV. y-'IINI At'THKS?
MYRU '-il'. ? -a : Iw mm. MIS.? ADA WKW.
MON SAI i.ll.N'NO ??p4 .11,. Bl* ?'. IB? iiugigeiiieail al
ME JO-KPII O ! I lill.-..,."?
T, a Ib?ib4m july una, .\,,*i, . . bia .? ari. B An??w?
BasB ?M ii.? I.? a ?u d la.ly fir Mc J?der__Mi. NigbU fr?at %? n
ul.ii m. It tb? H...
lalTOOD- THEATER
M LY.-4T YVKKK ?f'kk,
HANLON HR'lITlHti I Kit Ha 11LP. l'i-P ANA
yy kdnmdaV. Ao__u.? ri.
Thnduigbi f'??
HANLON .?IIADOW |".?"T',MIMB
Thi d ?ppe.ra? . af M ??
EATBLEEB O NI lia?
tb. ? ? .1?! I i a, ,
TllIC J IMHB a - a I -
M y-.tkr.-4' ARON
Hen. ni ?-?? " ? e I ??-' I
CUBAN SB'/l HERB, i ?IT. i ISA .ni It ? r? ?
Tie HANLON BROTHER! Th.n.t. K1. ,r , . Arnot
? ? ry ai?h'. ?ni tb- M?ba aaupe.y i? ? n ?w ?_..! ....-.1 p. _gcs_ins
SRIDAY. Y ; .
?ENEITTOI Tilt HANLON rlKOTlIKH?
Roi b??? M _
UKO .AD WA. lill.All I," A 1iiiiefc-4i-.il?TA c-t-t?
-. . i- .r .1 I", il? w 1?-av -o-?.-'of HcTiemnei.
. iiiiiauad i.reme? m ? li.'., g .ia..?.t ..?- 1.?..
Mb JA?EI ?lAUK.
Pi,di l.a- of'.bellett .ns.i.s .n'I.,-. t-?, ,f
S IPO?P.ON
THtB EVEN?4Q i ri P***?a| lr-i"it?it
WPDNt-.i tV-M yt:-. Y.r H ..-...:.. m? Ivagi^ m !.
l.-i ! m-. .Saw Y 'k t a -g all dr ima. ?iib Ne? ?en?? y. Now
?a I p.. . !a.i-t?la
NIPOLE-B
THE EMPEBOB NAPOLRON MR I AHM .STARS
?t...ive ?. A .. K P?i|i? M.ratai L.nuea - I H
ai ?? . ? M IA ia.fflng?.|l Mar.hal Doro. ' O \Y ? I
i.'.l II?.. Rapp II L J?'n.?*?u D'.etr?L t J. K??n.
. U I r..Tent >rt iKli?r-b?r?/-.U!l?i by M ?H!? Reed, tia-d
nan laata , J ?lan IV"? 1 I
l I . la 1- i ... I - Ma. k1. ? lint
B li- M... leis !..,c?a Th?re?ll.? 11-1 -re M ,.
> , a-r -.i-mi. ?? ?-. Pam?I I.? I .. .1 lion n B-di,-,.
? , B?r ti.? ? .piuy .n ! ..rt- ian t.*? ? p
.-.eel. Il li .-S- . ?T. S I,- Il I ')_h..- I IBU? I ? 1 SI? Jl yi
in tl-nr
BEMEMBEB ?ATURDA? MATINtB_
f'i'l.Nt LI rH?ATKF. II. DRAl-ER, Directur
i tai.'
YY KDNE?llAY and fi'I At Blllllj ? I. ?n I Ita i>b uid Hill
U?p.?t?nt.t. ?? ol 'Rata , ' m.a ?i w rk
il. HAHHtEKK D! .??. ' ii...I A
Il . I. M1 .1? . . Pc?? D.?aoa
. r T'?iioC?
. . '
-, p BARI I ... rlMto
Ht l !t.s.? Pi 1
a P',? Y .1 ? ?
T.. l'iuma.? , , . ? , lalaBT I ??' b.a-a I I
I 0 pt?.at n YVKD.ir.SUAY ???? . i , n.'aliana n , ,n
- ' I. , .,1. pi -a .! A I'. ,,, .u ?I . r?,,i..n IIB
? , ' , I 1 I 'l- Il 11
a
1,'KKN? II lill. \ 1 lil -Ml-s LAI (?ST?
", as J ?aij?'i?BB?T or Y! im I t? orr
TI.. '.?..-:?.: p?y i" '
-.??H IKAli lill' l'a? ?.?Ri m li '' t ti
m ? ,.r I.-. I.a .n H ??>'.< ?I?." 1? B / aa
a iii K.sliA? EVtNlr?
D'Itu i yi( Mla-S : A'. JSTE.
. . . lila?-_
*|*ill.'> liloM i-? ? OAKDEN I '?Ni KlilS.
I AT TERKAI K ?.IKIiKN
,r, l..'.rrn ) ! l-i(1",.?l Kr ymnllil'a
| Tit r. '.l'r li K?l ?' i ' y ?? IP ! Tir ?' a.? 'N
TH.->.?;.:?>.-. ?aiA. a EYKNINO i' I a. AT ? i.L'lX.
Mo. '.nr i. on;
A'-i' TH.' ?EVENT?-1 IIIHD OPTHEO TII'iMAvi
rOPI'I.AK 'Y - .JlIti'KN i ONCEE1 I
PBOOBAMMI
1 Mire-.- Li-!-rlr.n?
j n,.r ?- M .' i.aaill . Kren. ??
A YY a.t,- Dr ?Bl? ?? I" V? .....L*
L lira.. I s.- ?? iii MbvJ
3. Al.egr. ' .??.? tU?! U'i-ui'U' iraii' !ti? J ipiter Sympbouy,
H ?art
* Anlant? in.i V?ri>" ?.? ?tri Dav ? ,!ia_?n' . ? M >t?-t
- M? - ? I tue? lim-" i ? i",
- ' li?E -??? m." ia A'i.rr. ? . . .Y| -, '
1 a,, ,? ,? fia Ii it?bI* ... .A ???
. It , ' - Il . ...'.'ii ' u?!, ....
' ? |
s N ?? IN ? KIT? NO POSTPONEMENT_
I ititi HALL
ULAND i))'l".!N . ' ?Ni
O? MAI! KL ti !? i s - . rlepl
il IM) S.Yl Rt.D >??. I HI
tit i'.' EVEN INO, -?i'- '
arm?a??a??Mal? lu ?..il mu??. ? n ? ????? -
Xtliecclliincouc. *
t?EES for SALI.?40 Si.vk- n} ITALIAN ?lEES,
I? M ' e traans Bit** Apily ??. Ji'tIN TlloY.1
_ ? r ti Y_
?RAMn.YLL DEANE ?I I ? l?an fsctoren? ol
Mt ti e ,...p, .,. i Lili-HI?. ., Y? lil I!' ...IS. .!! ..m-, Hu. IC sud
Il iVl'i a .'.I'. ,.!-,. a,? . rU.J?l?1l
HAM Y|i?( Ks ? An inc.', " ..i splendid
a. going Into tb? .-y
BhP . I . ? , !....,??' .??? ? iudrata ay BOW
iOHNSON N. ?4 H-a?er.t, Ni?. Y .r?, ai.d -Na !1J Market a: ,
r . llpfcll _^
OP liAO?ilNo?,\?; -a.' ?bl , f.? m1 i bl '?
ii; ? ' ?
ii
M AN il A IT AN OIL (OMI AN?.
No I? Hr.?wav N Y,
BlI.E MANUEAl Itl-j:- of
?_M.'<i )N ? .?I-ii.'.: 'ii', m t\;*? L.t'ID ou.
? je Rilli"? Is Ma-...a.n.,J _u.a ?kiwi??
Not I i i; OY l89IQX!lfi?1 -N'..:. a. _ ,,
'.'?'Il IS ! L- I "?liai ip .,' L.,,1,,1... I I
.. I? Ol M . Il SI I I'. f M.? J . , !.,lh U '. ?1 -, . ?
-, I a
, - . . ? , p* ,
mit,
| l'?.r'i A g ? JOHN OBTMI I
?>! 'I- -A eiii-plv "f BARTLETT TEARS m w
I '????,.,?
i pu'..-' K. I'- ?<>! R l KI M - M\-"N?? I i:i IT
! f i ' ula? I ?
MUM Bn II N* ni '
j ^_'
ll.,t Dr?.,., ".
rit, i PRINTER- - n sal lia nadt i
I .?, - minni?, lana.'
. ' I ? ? '
- I ?, ? tl'e !'? I ..II,< UM UM ???Ile.
mere tin?. I
i i ? ., i , . -, . n,p.| n
?
? ? ' . ?
?
?
I I h? lii?i rai
? a
? ' ' I . ?- ? '
'. ? ia ?bl i.at.,,1- i d
It, , ti?B ,. ' "' - ? in[ ? m.r i . r liri .,1
' , ? Pi ituokewlll n,,a t, .
i ? ? liai
>?k si .It i" l ,?,ui.d.
JUC IOl.i.1 1-Illltei. YY,|a!,??.e
_bo 7 ,
r-i.? CORPORA I l"v'-, ! "NI BAI roui i
Ia:. -i ?.- i i. y nilli, j Maeawwsr. s -??,
l'ipea lira a . a ' > '
I
s s
I ? -' I" t ' ItICllOsd
k
Ila??IP
?t N -w Y, k
JV".
PIHHING '1 ?OKI I ? \ l.I bj
! . ? ? I a I a' , a -
Lc.tiUT'3 finb fi.s-ct.ng?.
pAMP MEl riNU at 6INO 81X0.?Lost, ort?
\ ' lr. "... a'? . ",i . M ? a ? lata-atat
Il . I Ar.yp.-la,B b ling * gi.lug Hilo?
, IT4 Perry at. or W i WALL, No lil
'? tiBul ai. wiiJ rs^i.i lift '?saaj J4* Um a???.
?X-nnocmrm
' URDEN
TI _~?.-ae? o lie?, ... vv *l ST|l?ltr
II*
K
?
n
:
. itf.Mi.NT,
? -. e ! ^ ?
.1 '! -> , *-m1.< -??.I, O?
I -'IN HI ilUilUJI
l,,r 'HlAJkl,
el,? will??pi ??? -o
?H i KVKNIoIO, Aeg 10,
Otng BBSSHMI* 0 i-.uSN'tLL,
a,ist feSOS-BBSV- NEW O?iama
of
'i'.M.Nvi.r s r.ii?iKior?.
i "ONMELL s m?-?*?I?*-N.
". ?araraaul wttk i
(M..a"A_:'?? HUMS-NM
IM
i OSTOMEB?
A i? liAHT.
HAUflRDAY fcvp?if*a? Set?. I.
.AKKWE..L HINI KTe
o,
)I?HN BI*.()"OIIAM
and 'IAHT NI'JIIT. M?*
Mus?' sui ' K.ssi'iu, enDtUSSfefe-SrS
D?of? .,.-? i . ai ,< .? tu g o'clook
MJNIiAI, BEPTBUBl i :
I i ...'?nient of.
vi* v v ?vi rofe .irrrra-i-i?,
?Usn'l *P!>e?r tu ?.New Play hy ... Am f ira? Aatboi. ?elllled
1,1). iHAIll.ATAN._
W ALLAI K*
l.lsT WHEE OK THE SUMMKIt rtEA.HON.
Tv? K.I.KTH
'iAST VVEKK I.AKT WKIK
'* the SVOAOBMBM
Aim p tambal Y waag In.h ( menin.
Mit DAN BRYANT
Kilo a? I lad ?-?*.. of in?
IMM-N.it Li -' ' i ISaKl'l. URAMA OR
,-olAMI ? U ilill'.N.
TH?
I'D' LU H'O HI (?LKNOAI.I. '
IAM1 lOBStEM. . Mr. DAN BRYANT
t\ life Ita BUM pMrml? m r ei m ? 1 ti.?
t.ll. 11 N vii?., | ?UK RE???"
'ec Jeii-au la Mi? Il-au.a ti.? O e>>
r.1 u'oii.i.i ciifsrs jio.
. I ?a;. . ,1? , y ahwi a SB-i.li Dan - awtilled lb.?
Id i I.ON JIO.
by the, ii?r?oi?ar?
rtota.c?a... rr-.i ?n ftp?
I* It: I..Y r V KNINs?. An.; It, i*'*
P.KMIII AND 1.AJT1 \l'l*r All ?.*.?') HUT ONE OB
Mil DAN MUY AN I
iVdklJLACK'*.
If PALL AND ?.'.NDR BEAS )H
Nun :.
Ty. ?????. K.?'?b:,?!ei,.'i' f? th?
II. I. ill , V -'H ?A NT? K HBABOII
ii't?sie-.' j i ,,?.i in ?'. na ? , ???II 'asset a "?mon
DA> Sr.rl. , le r ! I*?. JOHN OII.BKUT. A?ti?g Mean??
IVINTER I.AKD?J.
WO I...... ? and Mina^tu .W STUART
?b_4" Minder .J. O. HANLEY
Xtuutitm ?I ! JACK?, iN
MONDAY ID NINO S, ptemle-r fe
?NUtiiiaisT or
MIL J Nr.?. ii.? i.orlTKlLI?
I hen will I,? pr?a. n ?I a New I':?) hy in Au e i-a*?tuber, in ? Pro
i a., ? ?tu ; m I i -.... i." J
I II CHARLATAN.
? at, I'd upon theil!? Ml a I -it.. Hi? mo? reateaktbie ..ly.nturar
i m 'len. time? Ti,? uri. e, ,1
,.,?, ,r Mr I BSWTOM OotthoI.D
?rte.l bV '.be til ' .ll"l?*ltl of the OOatfipvny rnoltiriainf, old
livirnr? ?? well a. uew BBat a
N .? - -n.-rr. by . H. Hi'hifd and A*?.a??nta
N-w lu lena Lt.?'by. II,dieri Ni,j.|??:
?? ? ...uni, ^liv ?Mea*. Tai*!* *al Mm, Bakana
N w Prop?III . sy I K-l, >? in I Assntint?
N w M* i.tv.y . Arthur Wn,ht ind feaBBM-M
. nui, i...o ... '. i, ky........ M \ i ?*Ji??y
-IHMK. OPERA-HOUSE,
'? KoalurJIW.?! Pw? I. f i?C, ?i , i!j >iio_| Kifth ?ve H???l
RI'DW ill ill s IIIN81 K11.-.
IB-SaSI ? t?-*?4-1,(1,'." 1 , n a -a J II and W S Itadie-rth lu
i. I't-uainui. min O'l.-r ?i. 1 H "K? ? mtmook fi?iie?te
'' Ililli. ',, - ,u 'meer AdmiitteaH ti au) IV. Hoi
fli ., .raen kihi III ? me,.'.p.? li?n ?a ii "i. la tseoir-e?c?
o h . li b1 ariel? i ly Mai reaveryaai raap MMraiaa MI acMafe
Drn ?00-6.
?MAKI'KI.*,, FURNITURE, Oll-CKol US, Ac,
? *? i -Ona i '. i> ' - M Maat ;o.?_i taatdel
I, inrnutin ( ?*!i-l? i?i!.. ti. M"i ?Bgk til? j ,1?y-r. and lui portera
h.?? *,l??u ? I ii. ir on ?? b ci ,?.leftfe* recent n*? in gold. 1 w.l
>e '.? a*B al th.. m tutu ?ni a? I ,?|?. my pree?ni ar*??-* to?U,
-. ?? , I?.?lu ?. win,i .,,11 tra? ti l-k. My motto ti qui.-k
.u-rt lui ima., i.toh,... Du th . 1er 1 l.-iilt my ?rtde, tod I uteaa lo
ai i v li no !.. ino heal > my ?killt*
1! O'Pt.RBP.1.1.
H m ran MB tal m Wea i ?r'v hob ?i. cer-et P.igktk bib
MME DEMOR?S1 ' KRANI? OPENING, <>n
MONDAY. He [.-?i, Iver J of the Kail ?nd V. inter E?_hi?ua.
with ? In-? ni ? ?.?i,* li.plty al n?w ?ind reeheiebe dfeirn? fot
... curen* Dre.a m ?iid.t? betott ni OMaBB Wiall,
v?o ?n I ll?..| trie, ei, No.ellie? lo?! children in ?reel ? uiety
MOND?Y ???>? i m iV iii- kraw ne?. No ?Tt Hri?dway
VEW I.'???MS' NEW ?OODS'
!> -
l*. ? .re n ,w -?p., ,?, ?.ii, d d al??I >f
NKW III.Ai li and i (li. ii;? I. SILKS
NK.M A.Ni) PA.HI IN Ml.) )AM Y DRl. S.S ,1 f ?IH.
KIlK.N'l II Ml UN El AND POPLIN?
NEIS la?Miil! AND lti((.rHk.Sll WVI.rt
W K PEYTON. Noa ?*??? .Ti It.w ry.
Nea, Ho .?tee st.
|>1, vNKI'.Is ltl.\NKF.lS' BLAMKKTB!
OKKAl BABOAlBl PBOM auction.
N .a, i? ti,? tin e M taf
ILt-WOOl BLANK li ftap ?S3 M gm ask
PINE Uf vi ' I Y I?".... ? ? ?i y f? O' |ier fan.
?liPKH ?41 ALITY I" . O" y 6'Wpw-tii
HEAVY ALI-'A >>i. WH liil.i ill. AN li El.-.
itra Ma? . At |1 00 im ptt?
ENiRA II). W YD, At ? V! p ? p,?
V\. K 1* Y ? *N N v. tri and fit B ,we y
RM MACY.
, k?ni , .??tis nar doodi
hi. sr y \i.:iY ?HLM i Miioi.ov.s v
1 i? HIE) NTH ?1 AN!)?iXTi! lO_
*\|M1 OEMOREN1 - New Patent Ready DR?8S
.vi SMUT bliililoS rre r. ?I coiir?aieal ?nd e-lcetii n "t J
I if latan? the dreae in ?ra, - lui '?.tuon? Tie? ?1,;.( ta p-*t t- I I
e, ??lui or u?i."d tie- in ran g of lb? BflM *
S), i'} t)ro,Jwiy. N. Y
LINEN DRESS GOODS.
MILLIKEN & Co.,
n , .is fcBOADW tY
II ?wai r*ryl?rt??ad -, p -??. ?rtaaeal a*LIMBS DBBSBOOODI
, ??.' y dea Mpti ?li. win .', 'h?y jtloi f wpil-e?
(Tliancea for Ouamcsa illen.
ANTHRACITE ? ??KLIKKIKS I?) Ki. 1' ? Prop?
?als ?i 1 bo r,i,-ei?e I ???! S.p'a.'.r I? I ?/.. tt th? utS . of
t! ? I'll) STUN i oi!. .?Nil IMl'ltOVi-Min*. tO.MPANk. No.
? PMUfhjJptHi
Pofl > a, : ? t 'ti.: i , La'tli i I1 i-* I ?iiibrvin? al?.?'!?
? . ??-.' itn-L ir? th? .letrt of tb? Mthauir . -.?I baan., ut Siinyl
?? P..
Tner'aefoir diaiinft ' ol'ieri?. Baw in worainj ?inditi ki on the
MAMMOTH Pt 1MB III ???' IK.ltM.OBt ( ?AL ii) US.
A'.ah .?wee ? ? . ; nv a-y ?e>o-a l'aune ? and du't.. w|,?i
b ?tker- ? ... i rtarti ?... ?ni ?: bkt ?puut e,
, , ,. I 1 ci ;? ? ? i> ,r>. ; ? o ! 'I 'I . Ctpthl?
? -, ?
, ..... ii eric!
'I Iii'.
I', I nita >? Inri'?*.
i nie een b? ?e?o in_.,_"|'ls4 tuf ?rta*
? ,?,,? r Ti, ?J i.V.,, oi by
, ne Mi .-? ii ?i ti.- d. ? uf
. I* v?* tREASEB
?? ,' Ulnei lntu?lile Pa
It! i -M i :\ a LIFE I1ME.?Itii a oevmon
1? ,? ?? paajt-n't ti <?v 'ley
it* all karn ,i. ii i ? I m
, . y a wi i. ? .- .- , . I y lue
- t -njitlf j ia
?,?.'?? , Ted PO I '? , ,. . '-i; ,--.f.l" ie-e.it, fit* '.li,
. ? -I ! " I . . ?. V I h- , ".? . M li ? !, /?U.ll?
? ? > ? ?'gi??* ?t it* h?rh->h-'?Ui m
maentfeau? ' "? y !'" I" i*I it *v)_ ^flaiK-i l)o?h
*?' SB I labal mea-?}-. J > 'Taee le>T patent? ? UBI MM
, Titfil t. ?in w ptr '?*.?? ;'? i,... ii ,l, Near
Tori lad I I ? . ,'y lot ?*?l?t geaer? iy ?e' .; II I pi,. , . ;
?ha* ver w?* ia thi* ? ter-, b to ali la ta mit by HaMsaal
. - li m-n uM-lli '.im-ii mmey ,n ., .
it (?i, i* ii -. : I -? - . i ..?', ' u -en" i,
, , .? ?*.?? i i N ? ... Y a , e It. i e -1 '.??- cid my
? ? i .? ??tat nut i yow ?i.A ? '? ja
(,,',.,,?..,*?a*ata wa 7.ia ?. j ?j.? ..it?.? ? ?i i? 2_;*,
ee. ' i r,. j Uf' O tie Um '?
( ,VHVyiV!MVf f^U ?\*?~? "?"I?v- 1 -Alt. !l
L ? ?.?iYp'i'.nW ' ?;'-'^..?.:..aKO|* ..I.,'
li. 'iy NI Y H'oHTs , .. | ..
.iM e-il-TT-r -tul'n. 1 * ' ....au, .1
,i j ? thou?, tti'iuj t
I . ? ? taen it ia.
k. UK a itl FIX : '. ? ,; 7 ?Y ?TORS
l-'i
,
1'-*ANTE1>?An **:i?.- "pt ??: g ti ! etpe**ien ?? I
i ' n i i . . ,
a . t A II ... M\ - ,\ i !(
I
si IM lil "
?Ji ? I ,? fi M ?, , ? ?ay '?an!? mr ?
' ? Rat ! N Y
> **> I II II I - --' X''K CHANCE.?Pi? iel wa
*( ?a??" " ?' *i ,, III
S
a?..?
v ?? . .
, N ? lil. .
J3tofisoi.iitil Kolkte.
J kR LARMOJTI - Peril I I in and 1
r .
l) iii ada
, ? ? , I.?..
^OIi ? i" i'\. M".N!'.S-.NI.;;\ ? -? .,,
i. Hamm
S.i . i : vi .
. ; .
1 ' .
Il il.Y- IPPEAR-Tb? l?th H *-i?. I etitlea o' Dr
IL BOOK, m la ? . ? , ? i i ,i
W.KI KI ! l-l KA n,i,l l-l! :
)',,,, ? -. AtMatoaai I ? ?? ? I ? ? ?. ?i
. ami l?ra n
....','.. i, M. D. Sat| N I . .
noitarit? at nrenn ateaaier?
T)DEKAHT
? *te, / - ?. P?. Ni'?
,? N ,? Y?rk Baan?. tug M
Itoiten i Ivefpo , ? A ? PI
.?.?n.?,.. n ?. i ... .tai J
?I . ) A P It 1 \ ?
!.? iirpul . . ? Ou???.,- .A .g t
l.ivei-..*: .Bo?toa.?
. ?ipu . ...New-?utk.A
??lalle I iu?e at IBe roet-ai-lee
,?? hy ???im?-i, ?It Q-eS.- ?v?ry \V?dn??diy 5 p ai
by Kearney ia Hth aid 21M o! e??h
i ?tin I loee, .t. .IS H a m
- ? >i ,<aeai by Ma? MueJ -Mal.? S jm Je-J ti .i ?1 p tu.
r Mai.? ?eu? by *ee
I, .-iiviiiiiv n,) irtt!U.'t Ltk?. U-n. m1 Pit
&e.v.ile, C-Uui-rtla. dai.y ,huiiiayt ?'captidl by .?r-x
Uta UMfAtemm ?????t..?i?..????--"a??ia-an.y^?..?t.M *A m,
?'n'. Mill art? ll.ial.ai I,.?! ! -Bri-igh l?1 ???
M?' ?so, ."4MB ? ?tv
Pie? Mil ,,, H?? luv?ii R i .ft t M 1 -BlesalTJ ,, ut.
Na? H,.,-., VY?,, ?111 .a.
? ?|?a a til. J y ni: Hi ??r? I a. I ? i, as.
ir.,b IBaa
I ?, va? .ned s .. ' -, u ra.
"' ?i ,i am,
v
te Mobile -????niiil, anea daily . i ?I, a
alington ?utNea'.- s ? 1?"y ? a. aa?
?e.? '-??? I'- By li"' .,. . . a in sacM M a a?
Ne? iMary . ena,sill?n. . .. t m. tnd ? ? p. a.
14e?l!?<? d y tar? Mill. i ? Iii lilli ?t p. M
N .r*li au Bal ' e?.l o? New J?r?ey iMmIi.,_ .1 M p. a.
.i t in sod4 J* a. m.
t.*b! BaUresd Msll '"'n' .J t. m tad 1 pa
N?w ' oik ':? atral lUi'uni M.I1.- ,. - _i.l I ? p ?
l.???g Liai. I Mai: ... . . ?a???
Lavatg .i??i Msti (te Mmeeia. HeraiMtead JsB.ai.-i ant
ai)?a^i .... .j, a m. otiit.m a m
llacl.tiiil oatt Mail. i ?as
Ua-earklyn Mail..I and 9 a. m , 1,1 tod 4 ? ? SB
A?l..na Ms':.?ta ?id 1 I? ? a
li .I?,-... k-.-.i.S t at. Ml M a, .SB
SIM. a I aland Mill. . i a. m. tod I pa
firth 14 an?! Key|M,rt Mali.I J? p as
? ??-ia Ki.') Mill. ei.?p< ?.1 friday.lam. toit B p a
. ?naas I WM?) Mail.i s. m sad) 45 ? m
' ??!?. It ,??.', a, K.l.iiy?.I S. M_ mti I a Ml
VY'tilaBs-iabargh rod Uraenpoint..."? in an! I ? a
No?*?-S> Au tnd Newfoaiodlsnd.li m 1 It? au? I a. ?M
New.rt y al,.j, ii a?, ?sad? X?a
Janey, i ?jj M_ clot?.1 ?. m- Li amaki.? s> a
Trawrlen? ? 4.?Ide.
To (Us. One.?? e?ery Ut-r?y. llt.,,1 Hu, ami New Y >rk
Mail K_ ?niera Lia?.
SoaSaaB?nab, eveiy Thursday M amy a Late, otana Ne.
?1 and ?..' Matt ?4
toa Har?nn?h e??ry Se'nrdtT by Easpiie Lia?. U?art
?sa k Allen. No 1 Bot? ling -??reel.. ? a. Mt
Poa Sataaa?. *??ry Tn_. Uy. Pioneer Line. Pim Ne. I
_ K-. I ? a.
Pair Montan* and Idal.o?.?-? idvertiaeaieBt
Ko. further ?ifonniiii.il h reitid to Railroad Ttas Tsbiw, M*M
vi-A_eme.il? m ti.oil.?? neil of Hiun.per
Io Albtny, ny Hu dawn R U , Depot ??net aa? loth ???.,
tnd by II ?rein R. II. Depot Jntbai ?ad 4. IV ?ia
II.. .1?.?ii Ri.-a-r, 7 IA, Illa cn., J 4.7, tod 11 p in.. tia Har
Lui II a. ni. and bp. a? sunitky titiu. via His?ina Rivei,
1 p. m ( uy ctn ra? between Chan.beat ?ni ?sTtb ?J.
Billi?? ?id (Tlv Hell ad f,ll,-at. tUtinn.
Te Albtny by a-eineri Sr. |?M Mid Deea Rich??aid.
dil y i .-?.ii?!?) ri'epw.1| Ir.aiii I.. A ol I ?Bal ti N. R....M 4> a B?
To Albany, by aleamei? t . lib?rdud Dinna, lire?, daily,
foo? of Dea.br ? ? .... N R , it.-l?t, at.
To Billin,ore mu Wt.bi.gtam. by the New Jersey R R.,
foot of l-oitrtui .1 ?i., I and IO t. ni. 7 p. n_. sad 11
mi.!-.util .?anally... 7 p M.
To Ho.t.m, by Nor? ich line, Ptet I? N R. Oai'tj
(Na? d?yesi--'pt?dl. . S p. ia
P-ata-agri-i Arrival.
?ROM 1,1 IK RP1 I'll. AND Ul't_ :.N-S11 lYVN-I? BBBBEp Maa
b? u>? Mr. mai Mrs I Mi Ksj, Mt. mai Mr? H. Mnmy tad??!*-!.
Y:..i.-i. n nid I liar!. ? aria M..?e? Mirtba tnd Mtry .Munal, Mia
Mil) W tri? Klw?'d D'"'it. ' < arl?. YY ? m. b. t? jo?n C Saut?,
0. .. II iiiisl...' .*. , YY ii . Cellar.! ALiae. ann loft m I. te-u-iag?
PKoM .?A? A.NNA.i -li. bl. a,,,.mp mi, Silvulo,:?Mum K.t-a
Rall ?latter C. Batt Mi. K.r'ey tudbtdy. Mn M bwen?y. Mi? ?_
A M nut. Ml?- II. ('. tool. Mr. M Di bom, Mrt. E Oibson. Mia
1. M JBtaaar, J. U i'.riron.e and lady, ?ervaat and child . Mn. Ja?
Hoy?, y ...vie Ja? Doyle. K.J. Dey,?, ?'. YY . Nob e r?l Isd?, Mia
J...u. E Niai,.?. Mi., l-l. -tia?r- Mr?. ( o Lud, W. Lam?
i?... '.loy t A. H. u.th B ( Mitrbell. Vi. Vf. Iml_<t
J W Whe.tiey, Col. 144. Oi-o?i tiriten. A. M. Bruest,
A.Apte. n.?. hi.?>i -. A. YY-Li_,., J. M Hiou.ptou. O W leekj
ta?. M. it'iniork. liianry -.?Mt.. H. D. smith L hut?a?. P.O. Hat?
?ib 1. Ik ('.rit.-r. V. N. Mtlnivr?. C-ol. II. !>????.. M. t . HoUiar?
M. ... Kin Ut, A. II. I i,.,?p.i. J las...... A. Out?. K. O Byra?
J. Ktr?dei. ii. Hipp. L I a. in.ky. R. ??twit, J. H ami??. As
Helm?'., T, hum. ti. K.i?-i .ad II in atavaiag?
HlOM i HARI.KSToN-l e.ni.ii.p S_ago???-( . D. Bltk?lad
liny. J. H. Ii.ppi.it. J. VY Jam... It. (. Oilc-itt, lady tai child.
Mr- JE Oe.r.,1. Mr.. ( K YY right. C.ft J. li. Wiggina snal Ladr,
( .pt. W. P MorTord. ad? and three ?hlldr.n Mr?, t. Sharp, ft.
Roll, k: Ure,,. Mr? M. Tmn ?r sud ihr ? ?hil- on i Co-non, G.
Hetbaii.. (' P?en??. J mb?i p?.,n. t. Krraael. L. K. Ptea.. '?. Mia? IE
( in. lard. Bim !.. Johnson. Mr?. M Cal?way, A. ,Nt*u<nau, M.
K.iiciigot'. Mi. Mary Mc?eliy. b. Browo.
MINI ATI RK ALMANAC
Run Rie?. .Al*' Baa MM.6 ?7 ' Mo? Ria*a.I M
??all! WtTBk TBI? Kit
neal, II...? ... .? M I Oo?. lils?.lu ii I li eil OatI?.II.M
? UlEPl*!. IM'i:i.I,H.E"f(E.
PORTOS NEW-rORK.A??. M
k?ai
rHe?u?.""n Bira.? illtmb I. Taube lit?bun. Kimberdi k Otk
"iletni.l "? t't Ita!*? ? ".?'te' Ja, ?aail'Val.?. fit.. A. Let-y.
:,imiu?.iii' K W Bran?, totter. Beit??ore. '.Y n'.itni De.se?..
?? esilinaif K-llbuiks. Hinter B .??ton W. P. (yoe.
-ait-.rnatiip Nee??.?.. Beatas Boaluti. Neptune .iiriu.diip C*atp*af.
-?'...al?ala^ Noye'tv. Sin?. PlnUdelpa.?? VY'. is irk patrick.
rU-tii.Binii lion ei. '. bia,-, Pt.i.tJ pint, mulei.
Ship Nip .leoo (laocw.). Otb.giuh. Anlwrrp, YV. f.Schmidt, te?
k Ce
Ship Alter (Bre'ii ). Y > ke. Rrer_?o. I'nk.rt k Co.
Btrk Mary A Troop .r.). Pickle?, -t. Jobs?. N. B.. B. J. Wea
keig
Raak C.llrn Dyer, (l?np, CsdU H Oki. C. BrookaMB.
ling Mandu? .Bri, Moulton Vers Crus. t. Alesaoder k Beal.
Brig Wild riosrer (Lil. McCuiIuah. SI Thomi?, Pcniatoa k Ga.
lingi'. U. A. .ti . Cr. i, Corrtl. I errua.li Middlrtoa k Co
Brig Jaae B'iniili., (B I. McKay, al Johaa. N. B . P. I. N.vt?B
Bon
Bru Pavilion (Bi L IDIli. II.litt?. 0 R DeWolf k Co.
Brig U* W. Lord i Bri. -tusit. m. John?, N t., M. K. Ota? k
Cum?. - .
BngCitlt I?. Ralrbi... II?. |. Hiltrbrtiid, Sydney (AuaUtliai, Utiae
bo? k Co.
i-elir. ll?le? Cuni?, I" ladrlptm M? lie? k Co.
Sehr. Eilte S, Hai,-ll I ?rtb.rd ?..?el!. Tooker ? Tsylor.
S?-br Anlea-edent. SI eS)?*-). N??-mc?. It.rke?? T'ooke' k T*yld?.
bent, lal.t A Ullin, k ?'?..well. BtrSadoe.. C. Tro?bctdg?
S. be. M. ? K. Thorne. Oh,.on Bnaioi. ?lo? mu k K.ly?.
.?? Iir. Jobu R. irsaiklin, liulrr.- Snlfolk. Vi. T. O II- n"m fc Seaa
S.-nr. Mlellue. T homp-arii. Btlnicore, Benlley. ?on ? ?? ' o
I ?ir. Abui. Bri.iloiJ. rnwM, K..uabe?~po?t, BmU. hol. fc (-?t
ri.ooo Tb.>?. Ran.?oa Biny. Ne?. Ils??n.
ArntcaJ.
Si?ani?b.p Mtnhal???. (!(r I H?'rt?. Li??rpe?e! Aue. ?? Mid (_.?
to?u eli. uitn mi,?. .U.I |?.. lal wolli t?, YY i.i.a.n? fc Ou?.n.
14 ni... 4I4R lone M J", bid in ic .1 ? Bl io lui'-lnnery . II
II .1. long IJO". pa?e! ?Uai'i.bip Mil.?, b.?und E. Min. lal. i
I ai'. 3?' tj. pammrA te?eri< achooner?. b?i .: -?, bo?l_ad mehi. Del?? M
Ply?Besjtl . ?lili Is?) ?i ainl.l. on beted . in aam? lal Mid ling. ?.??TU.
b?rk Rr.-i;.?.. i') . _?.tl . lal ?143, Ung. 67 i?. p-??d ? ???i- nM
?t. saMT, b .und Is , J7tl . pt?., d a bri; rigged ?irtewi.r?! weam a. Ila
i t llaniburg ?teamer CN} of Lo' do?, sod the Deni?UB.BI. bouo?E|
ti?ant UO.e lime pasted slllp Mulita, anery
.?e.ok'i,a a ?.a .nia .a. B.riiii. Bi.i.moie, 44 hours, willi sids?, ?a
j n.a.'.er
Ma-aui.hip Salvor Mor {lu. Boaton, with -tis? to lb? MslropoTu?
Sle.m.hip .
BStetuisInc
| fj.Si6.ui.bip San Silvador. Alkina. S.Tsuns). Aug 71. ?ilk BBS sM
| peM lo U.rtl?->!i fc A len.
| SieiuiaLipStrSaio? a lrow.il. Cusrle.lou M hour? with?4a. sM
p**a. to A. Leary
Ung Pirm (sf WmAAet, N Ij, YViVr. Eaat H?rbot. T. f., 17J*?
wliln?: t.. D It r.-lY?.i ii Co,
Brig YYlt.-h Mate a I lia ii) Jonea. Fipsrde IO data, with aagaa,
?C. to D??!*l ?jjr k oa L?Jlt Mian. EibbisU YVeblyet ?ni Ki?J
j .:? n. far New-Voi?. "7
lir.| Kb? ii--I . I., Na?i. Pal.rme. t? data w.tb frnit lo A. f,
i A.'re.t? Psaaed O.bc? ttr Jn.v LI.
-rials M Jo ...son III. ). lY.lnuii, r.jrt Medway, J day? will
Btuber io i M. .Mavn?? A i n
Bin luibio.e Ligiit Mi.'D.'i' Cow Bay. li dty?, with coal lo ?
SaU. Orr,h Umber Kia? Pin, 14 day?. W.ih mdte to Sard??? ?
K'-r-tt I..:, lu port brig? blonde ?nd Silti.ua, loi New ?B?k lal
Ina
.-?? hr YAi A I.an* (I r |, M?coml>er. Lagan. U Jiya, wt?h zool ke
I". B .--?tin.
? r a??rtruj?, ( olwc'l. I'tiia. atti Um t? J Jba Baya^xj a rjaa
BOB
S. br J M Kittani Kiiaaa. N'ortlpor'.
BcM Sn"w Hiae. Besi.a Highton
Reny He. ?Tower I baie boat ?
Sehr. R H i'.i-hki?*. Nu kerton. RoatiO.
Sir E'lrata?. lim Rockland.
Mehi. Uau ?atep Davis. P >r < -A ? a
Srhr B I . lii ? erl l iga ii I- -liiij, Cooa
S. .t. Mi?aaa-!.u?e-n h .
S'hr. Atneri'.'?. Beynoldi, TiaTidax?
rbt. Cbsrger. Miyl.e? 1'ftid? :.
nr. ?.lill? Ravn. nial Lord Pro! "n ?
rl-Vr YY j, p Wibi a. N bolt. Esll R.'?.
S-br ?art... S eil" ?i> Tirltaia
Sehr. Ida Ri hud. n Ccdv I. I
Sehr J f I .Mor. Crown. Yi.gi,.ii
Sehr t I lanon, Utrret; Vii. .
Sehr, li es. Loarili-iau. BiLar? iiirti'iri.
Sehr tie. r. Ksskis Iitrtfotd
S-br. i.e. li ula??.- ProviJ??-.?.
? .- ,-. ''m,
Sehr Ploukl." v r i'i.ta B.,.i,.a.
S.lr A T Beti??ad-New U.v.a.
Behr? I.en Senil I?ilem
tobt. Bei E. <lnh. Burr. BmM?.
S.nr I.. Dini-lt, !>n.,th. litrtioij. .
Sa II. /.* Ti?iii, 1'lOVldrUa-e
Sill. J Oaodapeed Dan. Pro?; !en-e
fahr.? J ( f.-.... Br .ka. Cr,, i.m
SAc. M J M',J Ra.lg?:?. T? ... I
Behr. Pawrte?, P.of, Tin.-on
?.h' J M llr.ii.enl (rwky Tor a .d, CeBa
Srhr. la'.nd ki ?ti?. A'Um Olnace.t?t
S, !: . Al? a.l. B*. Y "ling O! >??.--?ivr.
?jt M. C. W. H"'i'.-v li ??? O ceatu.
S.-i,. --
i'
S.-nr A ? Staues?, ? barn Y.r^ir-.
? -!. y. h. . Bf_ B?w,.,,d
8. hr E Baker Bairet' I I
Sehr O B Sn.lli, "liiokM '"liiii
. . . aagiTi, !t?!.:?nr , _i'i'.*.t"i
J'bi Ci?itr"-!?, Bain e I :,.{n,, *
S?^lr A I Stair?, .in i , a ? Y ,tt'x.-.t
S. hr %, i Urnen!, I afin Y nr? "a
?ta.ii4. er. r,anl." Y',,?*.,",
?" YY,? |, Div:,,n. i irai
Be? ll.T YY.ind Kriui-b Y. a u_
Se t Y 'Ia. .nj ii ,1 ', ,igl?_
.,' '..'..
? !.r ( ? *??' . N ' ? ')? r, . . '
* ? i-' '? ) I ' - ??> ?an t) C.
S tr I ?n?'b ar< Y g l'if' il- : ...v |) ,?.
Seht. E. B C?iia?, IV,,,,. ().. . ;,t,tarn I? C
a t r. n ?era,, ii, ?.".?,,, n e
r Iti'ai.n Ts? ! ?r, t??...r.e >?n
n i ... ia vy . laaaa
Y'. .N.i -t: t- ,?? ?
B?las*
\ . ? ' t. ?'. -. ? ' , ?.
? , " . ,i
Ermirindi.
r ? ' I ' ? . .a H 1 aa laclar B
..: auk?
. . ??
Whaler?.
' ? 1 a: slea Ptam
. y ai.ti
? I : ii
I i -? i
?pake*.
. I ' ' I ? a
us , bimi B B i?'.o. . ?e est?
I lf |l!
Port-CU.ir-tMt'a Notice
ST ITS i? S?w Y.lBB
l'iar.YY'tBtilB?' 'rii-s .No Jl iv LI tam M l
^'? ? . ! !'. UM ?" -'' I " W|Ul ?la-s>
? *i.a? '. - ?I ,?? at or:, il ItH ?n"tt ?J Aa A ? I? la?
? . vii, lame "it- ? -? le I', .. s _r Y rk ' lo eil pam
. , ?st?4 in >r hann -ort!?? ,' t . ?,???! mottetet ?eett
bia ney -ssniu.a. a i ? ,r??y : , ,., . timl'i i.a teat
mt -,.- . i? ' -aal-s? a? 1 airelyt M
?nui. i u ?t ? ? - . . , ntaK'Una aa
?i-i? MBM
? n 1 . J?,-a?riy
. !i.?l))k^a
Slea?.? , .lioltokao.
I .4JN.R.
I ? Ula ,'p 'o?,. UH. K.
iktaa ?np V_rfo. ..11 K. R.
? a kiUa li, Ca,p?r.I* E. E.
-inipe!?.WooodaTliff k Roblotos'l.
h.-'gO ?.ip..raa. . Rober-i,
Brig-?????.ri?tiait'*.
,-vJir B N. D.wki.? ..1IM.B.
lUNTitoBl- tV?_CBiEBtE?iai.Mi
?f Alt'i ii*?BUUS. M?.
mW

xml | txt