OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 06, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

?ccan Stcamrrs
?riMIF GBEAT ('Al II ??.'MA V. .
_L < ?i ??.Ni.li fc iu.,,',-,1, I ?__r_l., No? U... ?
Sen '.'?..
V M N'l AR'
s - . '. ,.,!' COMPANY
will da?| ? ... '_.i- uit . t
[j rta.
I. Ct?iB___ld?r
l .'j, it Biron, fr.. . :. >-'.L River, loot
of tv a :
AT CED Eli
.'ANO AL.-t.ll'.TLlA-s'
. . ?
'
- Pliant
'/ealtBtt
A nek
- ?
. -liai?d and Ami?.Iii- ty Ita I
.
Ami ?niant? ?r* 1b ?rone . .?-run
fare? and r.'e? to ill lb? -,
jtor'.i I
?
wii! bet. I-.lo-i:
li rvvAiiu
'? II
A ni
' -l?y?.
i <?*?.
> .iry or Mi-lb.. "inn?.
LiUr.
1 '-rdnoT. DI it M?v cn ;
r- ?
Arti?.:,' It Nrv? Tot
A'. ? ' i..jinn to New York. <"
v eil
)., ? ' Hura!.
Ti., .'iliuuej-nn-Jiiy lu ui.i?on wlt'a the for?fiiit!
Patt Urn ' ? Steam
eulo ' ? ., , ^
? . New .oik.
I
H?? \ _
IHlR CHINA
? i. (?P-. (O i will ??II
! ?? 1.:?., IO Sr t
i Irod Hop?, tal .
i our. -I ni it .ni inii
-,-?, ?pp y *X tbe Company r I
_ _
"L-OK ?EV,
X "-: ?. MACK w!j|
!?e*e ?a a ATI. J
Ita,. ? ? i .'.rd and Pi??-?'
.
'
V'U: N: W 'li!.i 'ii- DIRE T.-'l
I ? r ? '
?? p ni. K.r
fiel.I.t ut p.iitl. , I.?..:
F"K 1! W ?v\
: E. THCHirtT)
_J__
17?_IPIRF LIN1
-I EVER] BAU 1! ... I'i.o.M I'll :: 13 N. P..
? -
Th? _rt r. rent.
n ?ni . - B, ?AN SALVADOR, At?
? ??'!'.?-. .
Ih'-u i ? ?o all pjin-r.
? . ?
II, OA li Rl _Y" KINK.
( EVE.tY : ESDAT.
Th- tai t
? ii at J p. J, . | :
? - TicVeU t'v?n to l.l ;
i? i -
_
J .'?-li Ci;.' L
T'l I ' ' AM
SHIP C
ta * It". -
?JEDA i
Toi rrj 1 . ?-me ?pt '
(IAi - - Y
C"2JKEA1 REDUCTION IN PRICE 01 FAS
T Ti , ?
I/rBBer.
(tai io?: ira thor
O??i It ii
El . ??:?
AKA.,.1. . llKNrt? A l" ML, ?O.
*T''.T-..N'....- >a_: ri-. I??.
ARA?.o.H_??v A < ????:>.
_*L'LT.N....r?. MS'.'KI .
- An.i ?-Tr-? .
PBll I AYA1.LK IN OOLD.
? -? I M?in titlHin.ai"*
l-int ( Uta. }_,,-?,:-,:?,.
-
A? rire-nrn e.t (so r ?ron ?m bmrd.
Th? roi ? ?' iib!?? nulen
tl.-rt lad- _??..._ tie ?rtl'ta rinrmni, ?
Ji'-r I'll J
? York.
J AMI ?* A tVO WON. HtTti
LUE! - _
O? ii?.'i.. i ..;? i i
TI!. ' '
INC. AT .'
TBr ?!? ??? I t w vei?el? >r li? fi-ru ??-.
ea-r.1 a I -
NaPolI.
.
VII l.r. D? EM
r
PlBJT (ABIT -
::it tab - ? iat
The i>
fiaa. I
. l'aria, il ia
? .
I WIT.
1
VhlV-VOliK TO \L
li OENEBAL TKtNS.CTIi .? diipalch
ti* fo li.. v
TAMI'M 'I. ... L !'.?.
?'LORIM
Ciriy.ns I'?-- .-r- . rit'i.
App'i '
\.\'Ii'>\ \K S? ! ION COM?A'- .
i? (i
di-i.'.'
?ri ? ?
.
...
Au . i
-
01 UL li ?
_AT_t ur ratsasr. ?atabl_ in tren venc?.
? a ni Stm-*?.
To lal.
T?-.. I ? ,.? io Pain, .i I o_ .on,
i' Pa?_?rr Ti- k '
tow I .
I" ? i? ht oi I ?bin 1 np.ny,
t
CT>riipuiT No. .. liroad-i
STKAM io LIVERPOOL, CALLING AT
Q I MSTOVA'N?Tb* In ._i.Lne.i_;.:
la? Die I iiit?.1 Ma-ei Mt-it
CIT. i . NEVA TOKK .StTL'RDAT, rW.pt 1
C_J.l OP MAMCHEffl'KU.Al
.SATI .
CTV Or I 01 I .WKllNEMiA)
???IN!
toa ??i--i aur..-? uni BATT'RDA. ana W_.Nr..-,i)Al, M -_?_,
t*u> Pier So 4-, Nortb Kl??r.
KATH-. OF PA9-A0E.
By th. ovti' i'?i_?rriT ?t uni -fit .V
yiRST CARIN.?}? ??! .TERRACE.$30
lole-ii?ua_. I le L?alo?. 31
Tel'arU . W- I To l'an?. ?
IAI1BI.? I?
En.??' !)V W*??neirt?v'? ?t-_i.->eri. turnt Oobta *r>'. .*<:???i|* $3?.
T*T1
PawrnjOTS ?to forwardedI to Hitt*. tun,bt.r?- firem* o at.. ?1
taodrrtl* rat??.
Meera** pBOtf? frorn LiTamnol or Qoeei
?a iv. ecu Ticket? um be --'.(lil bal? oy p- r.oii? sana?t| for t-e.r
lr.?.i :.
ter furtlirr inferrnitlnn. ?ppiy st th* Comnar.y'i ofCoee.
_JOiiN OtUALr. A?.?ut^*w, 1 ' ??jjork
SM WEEKLY I ?
LIVERPOOL (iLA-x.OW mc! (h* IRISH POBT-l
Tbe ??aril' I'aitei.ni St?,:
p' S.
CALED
It*?** of Pasitf?, payable la --arianey- i (.??roi*,
Baratt. Den? '
!'i fi * ? (a Ham
ban H.vre, Ant wet
1er fur?iai . . y i (he**.
.? !> ).- ALU . i o ?it.'-iit,
? V rk
nmt'norni german lloyd'? steamship
X AMERICA, J. (. Jin,: nn.'.er. r?rr?.n.' ti ? I oiled binn !
nuil, -Ulaali irmului Hr>?.i. a pt?. lum o! Ttii/u it. ?oimao, oo
?A'?XTIDAY. S?pt. 8,
?OS
BREMEN V! A SO'-Ttrt^PTOTi
LONTJON HAVRE. SoWA?'?lPT.yN AND RRFMEN,.
O? Ikr fu.iowint rita?, payth.a , vmay:
tor the ?rat eaoio, a)?-, a- .... ?niO
lo a? foi ,.w?-?y Ute itaa_.t:.!|, llr.RMANN, ? AVt_t?', ?natter,
en Bl p-rai! e
tai liaiaiii ut pt?te at? ? '-*
OELntCTTRJ^ Ct.. No. K Braal tt.
?PUK NORTH AMKi:jr<N KI.oYl'.-ONT.Y
X AMEKI. \.V LI'. iMIIH
RETVVVEN NKW YliIlK m rta Cotre?, tu
tfunrd Mala? Mai. an. ukin? t?-i. -uot and
trimi nv I*it* New-York -a 'auber Ho b' ?dvef.-eli
ft ALT! i, A ii. JW- <? h. p.
AM S-1I.-?N MPTKOP' -i.
ATLANIK I Ho?': at .-?Aituii* l.aoub. p.,
tot i iritrht and Pitt?;, ti. I? to
Kl'OER BRO. .. "? ?AiMitt, N* ti r..-??r: ?!
US. PAS?. bl u" (1
? by tOHN LA.N_iUi:n, No. li CtaataeM Baal the City
Bali, N.? lark.
?lramb-icHs and Railroads.
} ' : ? i
*
ta?o???r ").?'?! . .Nu. is ile i Si . , l ?'.llirtr,
tV)R NKWI'.l i;i.;i. *Wi>T 1'<?1NT. Pt)
? i?EEP_IE, ROM? is ION. lau-ini ?: c
TJoek, Cor???.: Th?
Si'KAMI !' .?Ai:Y I'OWLLL
ls?T?t Ttaabiota?, t' . ?ok.
S>AY BOAT for KEYP?BT direct, 1
"'lo ?
"i-ltrtrl.silo ' . i !'.t '??
Y
S K. ?' ?
? t tt ti p ni
OR )'?
a L. I ?Ute- |-|,r ?lo ?J (faot _________L
TI/r-STiA,- T i uai|?r. ?->,
JLr DANIEL UnaW.wU Ujjt? !>w',r. h?.. HA...C tiT ?S a
a. , li.d Tkaty-fuuril. .1 ?? I ? dm- at
Teekart, Cvisaot', Vimei Point, fwe
XrUud. Couk?i, sud Hu.!.? A Hi
entra, al Albaay, ??rrj peawa?*n sa?! bass*??- <~ 1 '?-?y uittlu? riim
aoBBie-BB. ?ta?kt rtrr-?ier. Cattai aal-??? K? Utaf?, bwtw
Steamboats ano Raiiroa&i.
TUL (?KLM' CALIFORNIA WINK DEPOT?
A fif'r'.F.R l. t ?' New York
tie? .-?', .. _
I'IIK OLD LI.'.; I ORIENT,
1 ? t,?w ?, ? ?1-ririt
-, l??V?. l'.rl Ibu ... ,
I utgeT?
... 1 t r? ..g,
?t-.d KI IDaTS
?
I
-olk._-.B_t or. t .
I '
?M -, No f n.T-kman-st.
? W-ITAVEN, HARTFORD, WHIT
IT M ' ' ??F.Mi'hRUMAtJOO-HUBia-r.
.- New H?T?i. -s- l.altt??!'
A ??i i LINE.?m Baan.
di? i- t
riais . . ' ' .?DAYS.
Ue T \.N ill. IIMUiiD uo
'
I , .O "ii tb? wb.yf
D\\ il ) i I ?' r i i ? >:?.??! K? Di
?1 .,' . ? t Al.VI MA ?.
' .' Yooh
i . ? ,, N. w
'.ew-l!i:i)bai?b ?nd Mil. m Heluinit.g, leave I .uglueep.ie
_
INDEPENDENT I I
FUR IT.'i\ ll_B_.CE DIRECT.
FAUF. T?? Pllol DENU. .Il
'?. .... ..
TIm- n- ? lide-wheeJ eteamri ESCORT, ('?pt- J. I Pear?-?, will
over, M i.l?:?F.aDAY
-
Sot n rig t.t or puisas? ?pi> ? on Luir!, or to
-.Tl.!.!!'.. No
7 IB KrstiYTi-a?.
Ij-OR Newburgh, Pour : Kondom d i
<P m.. lanS-BBa CoBsem Coraw? M i V si
Tar??: .M t, i ,\ ? Wednesdays
a d Fridays The Ti.. I >- Tbondayi ?ud S?t
ardayt fton. f et of Uarvieea a 0
I^OR i '.. ul Poll :. (? ?port und Sa.
b ?T.?The Baw ?n II r ! dwnrd I retett,'
. ?? Marka ?I. Jtm Ha
ard V. ?t L p. Un Ri
I y it ?
p. m. l-l .? I a r -I p
?'
1V_?H NORW?TK i?; . ' h .the
?
1 let .N
? r, 1Y ?r 1 ? a ? m , on ?r.-.v-l of I 1: ?,
Safety; speed and n ?.m kokt.
VU! ' ...
NASHUA, LOWELL
) AND
Tbei.? : io?.
V OF Nly. YortK.
Sp m fro. .
1 ? ' s' .
M "lrun from the tbiv*
,, . 1er, W
I. i n '? .
I
CILROAD " 31 R8EY?
? p.. y
i.a-kit.?u:ii
Western I
io -1 h i.orgu ?uJ ti?
Wen. w.
?TU THE WENT.
1 ? n ' I it. wb?n
ob- train la to
le Cil jo, ( uiiln
Iilt'. NI. L? lis. 8 ? i '' tu:/? 'i t .t
r.
Comm?; ?n.? ?f?v '
* a. Bl
?
Mall
Brrautea ' ? a
S a.-i m
-
?
um?, lleaiinj'
'
Vauclil n...?
' ? Fatten. All*
J
? *nr?l
: \.' .r
1,-im: K? ?i.v. \'.
J Cl?
i. .n-? H .nil..
.
Til?
... ? an J We?'.
4 S p -..
? U .ikirk
I
.t .
wi:.
'
' ... " . ' i
' , ? itTrna ??
M
... ti rn with W a-it
-
t
' -.? l'er
' "
??
win -rain? -o We-t, ir.l -.?.'.' :oy wit!, inn. , i
l'O 1
- 1
1 ti.-! ?i .nui . .
?
...
.?"V.
i i ' Troy la tie
? ' .-,-,. ' .
U - I
a ni.
rt su ....
?
. . ? .
MLKOJ I? ? ?MPANY?
. ?n! afl. r 'u y 11. M
?" a ?
i'a?
V.>l:rHi;i;\ KA.LR?AU of NEW-Jl li
?1 -.-??: i '. ? m It
-?
l.-ul
- .(, i - - .-.
?? EW-YORKai.il NEW-HAVEN RAILROAD.
Il
I;
N
M ' M.IiANOH.MF'.'r. 1M1
Co.MMr.Ni :.,_ j
Pitarr.Jer f-atlon In N?w T.rs SSSMS T??-'???. a h-l?. ins
. ? r - o.. 1 want? art .
num le a va lUcw.Toata '
FctNewilrr. , , _ tv . HU, fEi.j -?t
Or. j ? ? ?aad - ?? '
x ) UM?, n... 1-15. ,_?x.j 3?,
l>.? ' '
? , ?? ? ?i. p. ra.
tor ri.n. .J ?o-tiipuiiiitu w. parri, > ',ll.?i m , JH ? *t*l p
I rNorwal? V ..'.00. (1 t. I 9.38. lia?. m , U.I., (Et,) 3.00,
(hi I M ? t t n
- ?.30 S.Dtip. m.
?O ?Tip _
Kui ^:?,t,-or- . . ... . ? . .' Il,
XOO. (El..) ? i P m.
rue ii.-r.' . .-. .. ..?, -J.. 11.? a. at,
2.:? i.,. . : ? ' ? i
( (r.N*N n , INO TI'MN?
?' t tlllpn
, m.
l?oi!.. | -lui. (r.i. ' ti.!'., 300 i).i )
r'i - k?. (Kz.,) 1.' lap. m. U Mau
.?nptoti.
iorUa::: ni. ITuv.ueu.v-au r i.l.tu. Ka-.roid, t'/' I F.?., I ? m.,
rorNewHiven New-Loi.loa and Saaii.gloa ?_..?bJ u 1.00 ?.
SB. 1-M?
Km ' ?.nu RiUroid lJl?o m. tt N*rt?i*in.ta_
Fer il ... i m.
Fut '.?u.-au s Roi r-iad. M ? na.. XAOB, ta.
tot lit? n ut t T larwiia) RiilrnK "a. m., lt.lt m. m, tv p. ah
liau.il.,iiM.-,.:i{< su ta. , ?. tri n.
J IMF.S li HOY! ? (
Vi U-.IKK-LY RAILROAD.?Train te?ir, fo?tof
L? -?lind -,t |nr I'muADrLfBI?. ?t * .u.d l8 S. M 17 in. ?.li.
auu 1.'|- i , loi ! ?Lr Huai, ai M allilit?tOit el il m J le
p m . Sil
(PfcnruonB.
THE OIL", vi CALIFORNIA WINI DEP01
G'RM-lt i. 0a I , N, w i'o?k.
I Kettitentent In ?aotlietenluoin.
DAILY EX) I RSIO?8 TO GLEN COVE and
ROSLYN?I.?nun. ?I WI
r-.nis 1 ..IT" ,(?':,,'. ,1| \it'l!.W
0MITH m Ha, ii lut U.yer,
? pteil at * '." I
Reluming w11 leave Koelyii s ? lor peate: ?'in
r?,:riy..?ve!itri .1. F. I ?a..???.?_
IrisillN?.. B?NEfii BEA AI- I?No more ?uvijzo?
t r ? ? . ,. the li .y uni ? r on to ih?
s aa fir a? Hie li tek. '1 li? si? ?I . - min ?:-.,. s
' N , I?.t?. dally ? - Ikbth.
' R , ?t , ; I?k Slip at Ij , ' liristurma H I ?t t) ml
Fiar4 ' ?... Kit. l't'?iiii. n. I.eeule ? liind on
_
P: !'? ?NKMKNT.-Tl.f' Eictirsion of the UNI! ?N
BA9I BALL1LI t ? . r t- *? ? t traba?
\. Kept 7, 188? M ii .6 i' md birge will
I"-** ?la ? . . . ? L i ? a u
?tationcrn ant ?fanrn <5?oo?s.
TI (M.IIViK.VIA WIN'
?. .. IT filai n , New i .
See Ada ,| ;mB.
ClOt HRANE-'QLANSINKSTAND M.
IIY JI. WlH -ir-lt New Vc? -A
?
1 ' ? "?HY INK.-i'ANDS i
? a l.rtprr'.? I'?:. INRSIWM?
.....
??ECO -Di I IKGCANC-LTNG Bl AMP?
? ' I'-*? '?? ? I ?al?! for ?we.ve T?*?? withn i? setting
any type Ne so.ling o! ftuf.r. A,way? ta ?rai. Will ouila.i a. t
?-up Is an oraameui to s leek aiut will not laus? II?? bit. 1
u? na* it. Pitee ?lu. O?U. Ko.? Tryon row, H-ou, Ho. li. up
Stalsa.
M. 1' -.MULL No. ti Msudin-h-., New-York.
(Karo?erly a?' 8n__b k Todd aSd Habla, Sculh k Co.),
Manufactura? of
OOL_D P12NR AND PKNCIL CABE_
SM B ARD k WILSON 8 PATRHT ANOULAl Hil,
N-IAU mtiMm __gf|ft|,
W
_rg.il Notier?
'HE GREAT"t-rATTr-ORNl ? EPOT!
IN i. SUPREMK ( ? ,
1 T. if NEW i!)PR JAllESH. MU
wi'e ?SB ??JOHN Jus Til MIL' * t"l
?.?.Hi n ..?' li? w|f. tad _?
a io . i- ?? I rr__- , 1 ... ! .
dir if ' ' I
O'
t. . e*t. atine. Kihi. ?
baalul? miine 1 -!, dl?af (?eutl-- ltv-i ? ...OB. ?li
(i ? ii. i. in : ?
(I.) Al'H' ?' - mi Iel. ptfirurpu
ln|in th? ?" XI. e: :n ... >w **Oti.i IV.?J O' I
r i .
AVaeunyfi m ?a? Wsale-lj U t
-
ner y ,t,i? o? i
,
ti II-? Hitit
lit I i -..-?el . ? t
?:v line of T w. n'?-io,,:l. . i
aame. '.s lee? L _ 1" a,
(../ Alao ?1: li ?t ter?ti ? ?
I-* i .- ,u Ib* il' I V. aid ?! i . ? i
i ii.. .... ......
BlOBtr. n ?-..I
?tim-, in-nias loo ?? ! '"? ?-?-.,
aorroty-iix f?rt It? I? b?-t ti.?, ntet of I
'
r. . in . t .'? ral lo K. ' V ':' I'? ?"'
??id ?r. nu-ti?-lo? I-J lu li." | -
??tub-rt-t, I .'!' . ; .. (?EUAN l?..l-.s?.
Uti. J.Ihm a ;
No1 j( ;. o,'
-?!,,? I ill* : ' : ?
til- ( arl -.. .1 Morrl? ?i I Stall I '
lal I? li? ??baili?? oat Mi m'sa f >r kef kti
.
--tiilll"ll .?ii ? '
'
??ITJi'KMK ( on; I. i I - ' IHN
IT Vi )U it A( i! rWnltf.tnlnit lACOlid BE ABLE V. and SARAH,
lu wi!?, aal WILI ! kM I'-', ii
uiti'or. Iii., of Eliiibeib T'..?ee, ,1. moi,,
- f.,1 ll.-Il if.?| .
?- . :
ti ., a? lo-iel.i ...I lime,I |. ,
twrr the ,- ?. a ?n. :u tal ii
i. .1 din 'I.. V,i..,.- if in. (i-i.
Hau ?In the City c4
tile a I I e oi.l,: I.I . oil
Ne.? 'i ork it, ? iio.'i lar? tal
?
?wrrti- ? -i
artiua tri ipi to ? -I r- : i
ptiut -l>?. Bd .May I! l?wS.
P ?In!irl
The rempUInt in 'li* iijnir rrc .? ' m wn I
it,* Clark of li* (Jouaty el* K t?, eu-bo otk dey :
a. I?. k1
.. .. oEoiitiK i ??? tit r. ss r ? ? ?
C' l'l.l ME C?I ?M. N". -'?"IK -1 ii!. Ml
ii i' ? : .-, ....... . "-i u
ii, I ,ih- .. la p r nee* ..f ? j" Itirt
lied l
- .
thr un. Y II ?' ?' iw k Co. Beal I
na. No. Ill Bra-?
?i
pre i?. ?
tain I '! .
el.'
?
t. .in- ..,.' . n t
e U ' -
. I . "
| te? ? ? ? r
, k I, I?-en I . IT eau, IU.1 ti. lire
?
'
.: e : ?as
1 ?aird ..n-il.t?, Uti,
-
j- li.v li !': a . ?
*: ? -,
UUP.
? ~ .... m JAMES T. M. Bl
?'
?
-
? -
a
| ... w
a ' ?
? 11-.- ?
i. ?
?
s
Wall if?
li.H '. ' i-e/t.
_
C1 I'l?! M.. COURT, M -THOMAS
* ,?>-?*???
?ti ? CO n ? .
'
M '.i- '
?' .
. . .
'
?
'
? i i . ,
? ,
-
i ? M 1 r
' ? :l .
C1 PREME t--.it- fill
? ^ -,
tr ?
I
? ? .
' ' ?
...
-
. . r I
?
. wit: I ?
i
?
'
r ?a ? Iib? ti
-
?
'
? ? r ,
i
. ' d
?
,;.!'. r
-
. . ',
? tara?Buna ?? Pvbb. Palen tv ttuotey?
tf r? I'oaC, ,
Ornea or th?. ?'a'-ar'.fi .1 -titi."
the! 01 NT KIRK
?
<?i I .TiiTinort nrai, tu? loll.?I . ii-.-.i, BOB Iel
AOmti '-ia;
A Le teninl t.oTetiii. ? .
At? a ;. rreof he ; ,
?i - ? :
?dal o Le. ,_ter
I i
A n?pre?aint*(ITe tri - ? ? ?-.';. 1 .. .,,-?.? ?>? , r
.
Third to r?l ) ti I .itri ?_J Eia-'.ll, W-rJ.-f :U 1
ol .'.e- Y.rk .
A I 'e' .-???? -nt.ti?? in the Pur? alb Coa.rr*. 0f the !' ,i? | Slolat for
1 1 .. .,..-'
-nth, a_d roulUtTiU? Warda DI ILe I i!? aud (iruuly ?I N*w
iotil
A K?pr.-rii'?.ive |n th? Port-?? . 1 1 ,?;:???? of th? ' r.. I ?.? t-,. 1 ,r
" e -, t .. li ?? vi
'? 1! ?! I 01? . f N - 1 ?
A rlrjir.?,-.,'?, ii, . 'r I - ,|? I ,
ti.? *e? ... - . .. ' -.1 I U ? '. t J
-ev nt. nth VYtrd, of li No? York. -
A llr-i ? .. ? i.,l -??,-, f?r
' .
Tw-nu.i. t.i l'w-ut, lit! Waldau, tb* City Indi
;
A ti*pr???n-atl?e in thr Portl'fh Contra? ml IT? L'nltrd .--a-.. 1 -r
.. Dill . ' ' ...; ,.. :. . , ? . , N,|lr.
1? uth and Twenty m '?!..! >\?td? i-f Ti- (Tit tivd Cojn'y of New
Yurk. t.. I Bia kwe! ? Wari, ant li.
COI NTT oil It ER.1 i.' 1... .' lernt li !?
Twenty ou? Altin'?r-of A-u-uillr
A It ri't'-r li
A li?. ir_> r in tai i-'t. ? a; loin K i'l- '? ti ?*!?? w ?
1 ? , Tti-inry **ossioiie 1 b? tim t?.i-i. ti-ii f Jana
. ii- la tis nie al '..-I sa 1
IT? . I ipriviiori m Iii* pi?? *f -Ui.th Ely, Jr., ?lui Willim, IL
S??w?rt
A ' en n- r Iii thr pi fe ?f Loui? Ntuminn who wa? tppolntcd to
fil. 'ha 1- BBtVy ? ? ?..oned by lia le.lli I I dmrd I
AT wl.u.e trinii cf ettie? w,,l rxp.i? ou IB* leal dey uf Dr--en.b*r
nat'
rta ?.?antion ? f !n,p.<-t..r? of K1, 'i m arid C utn'v Ctr.Ttiieri li
dire ?e,l |e Chapter 1B1 ta Ltwaof Iw. ? -pr 0 whl b it inin'al
I, rav H? ei.tl'l-' ' An lol f. pro?i I? for tobiuli':
UM 1 ,??!:? ? ' "I til t .ere me r.
and atiirnd tn? iaiii? ' lui lui!. .. , lo -Tint eauOaBad**
lud AL -
Chip. 111.
AN ACT to provid? fur nibniittin? to itir IT r.pl? iii? quritlnn, ' Shi",
li., re tn ? ? out?; lien to te-'.? lil I gmtitutiou li.d ti,,
aan.r !'??.-.1 lir.-h I? 1111
Tbe I'ruula rf the Si.,:, .if New Yolk, reprewnled in K*Bt'e and At
ten-. T ?! r-.\ 1 ?, f :iowi
flatrr un 1 A? tha |?->eril ' d in thii Silt* on Hi*
T ... ..it .liarta*BritMeadsT ?( - -
a Suit'? -ii t! ?re ?h? bep-o?H -.! ! m
tri t. na.! k-... tl.eie-it By in- 1 tp.-1-ion ol El? 'I ni '.f ? o 1. dlitri-t. t
boi ma. tet T oiiTentioa." prop-, |0r ti,,, leeeetiee of balli ta i?, y
*?.~"B lu m h diitiirt 1) itlloed 10 toi? st en-It ale tlou fur
o.itittute, au t rut? it ?urti poll ? btilot, ?i'hrt ? r Hen or
p: ut. J or partly written nr paiHy print* I SO whn h ii?
? . u.ir li. ?? r ur t ( 11?. u'l.ii. ... r> . .?? tii?( ?
t .. ii ? luana,' o. the wm.li. - A? .ri-t ? I uitenli 11. ?. re?ia* ?lie
? ouitii ii: -i ?ti'! ?11..?-. I t..? ?an,. ' Such b liol ?bal b
tod ?tall La te'-lT.-i! by nid l-i|r.-i..i u E ?j. lion,
b? d.j n?ii?il in laid bali..'I" 1 Tie pel Itali for I
t- e -Ion ili.lt he ?<? pinpi,el ind lap? ti 'it '
t.i? tain r.iiriii u_ n mirk or figure f.,t . .ula 11...
01 m h bl' li wi.l. Ii roi inn tin., lo beetled ( -li in II 1," A"',e
Fi ff lie Act rntltled " An Art r-ir" 'tn? ' ? ??! in clhrr ll..n
ia eiiii :owti olrl -en " pawed April I .
, lim/tw . li, J til ii?t tuieiid.'
lu. A ? mulle. "An Ac? lur itoartai..iii| by pui(rer jr.. f,
esat wie stell Is ?niitled to thr 1 .
. .?." pu?rd April BiVrntb oiatstaaa iiin.-lre ? ,
I in-, a,. I ? 1 ti,e prevtaieai ol ti
b' pi |??i pioo.a the eitrxei.? ?1 I alai
' ftrese," pe?i?l Moy tilrueati, ta?ll??t? I??dr*d ?ud .
II th? ?aiue ti? appilctbl*, ?ball sppiy lu li? ptocttin ,. iii
Art
Tha S??'?tiry or Stat* ib-H, Im-v^iiitrlr ?Ret th- ?,.. .ubini. f
(ii* neil Lerulitor?. in ita ya*r ri|hta*u huiiilr?'
tepon thateto tha raiult of the ?Irrt: ii I ?:? la UToVidrd lol.
I 3 Tlil* art .t,,H i.ta ?Sact LuuitdUt*1
),, r-'?.;?-l(ily. I/BANCIS C llARLOW.
Skertf , 1IJA-r lily ani Cowmty 0/ Snr \,rk ?
I i*r?by cartu? ia* above lu ha ? line c.-p? of th? ?ligbia
r***lT?d by oa* ti.u'diy fror, tLe Swerstary ol ?uli
D?Aadh.w lork.Jilyi?. ??. JoHh RELI Y,
Si tiff ?f City sad Caunty of i.*w Yyk
Newipepen eat -itl?Ully aeilartaerl to publia chit aouca wU _.t
\lfB-sTt_BJ Ut ii? ttHrtUt.-?Jeht- ?S, itawi .1 ?fgh
frgiil Kotices?
III Cu." ! : i , i ok'
I ??? 1 ' -,-???? at -.tara
M il!% lu ?' ?.
. " '.'?' I?, '?e
.
. -.
- ? : ' ,
' la now leviiil
I
ei ? f r '?d mt -, : li. \\ . . ,, 1 ? , '.wmt Of ?etoo?
?
, el the aeme Will Lr '
-
'
;., ! 'rrk of th?
1 . a t ue C ?py of
I
... Lai J ead-Bl 1'hrfJ
.S
. v I ORE -
, :.:
? ' 'j?
? Yoiu a:* h I sad
? .V.
i a the? iiy and
; ark. ii the! ?ty Ila.:
?T ir.wer to iLu raia r i h d nut on tue
.:? in Mid ' Al
?? .
th. ii.. ana? i" ii,?. ? .
r
apt' y '" ' he oomplaiut.
.?, ick*. _, ia?.
Y. O.-'-T. ANDER k JON F..
PI o ' ?!.' Attorney!.
T! ? r "iinUiut in thli ?
ii on ths IM cay of
An.'.-1, ?
CRO?l'.Y. OSTSANDNI 1 JOKES,
lav.Ts.1 ?I
Nt.ti I'UEME) ? li I'.?ANN BRADY,
? ?? I in IBHES II ...1 kill D-leli... '
ti ! St. 1 m a I .;
?
.
seiv a. : ? ' Canceled 1
.1
i kniete?? a? ,t'
sir? "i fui te ?m s
Hie pllill'ld ill UkU ' 'lion Will
. .- - ?
j., .'a, t WML 'l '
?
? New i .. ?i lue ii'.y Hall m .?id
ia v. li SAI Ia Ati mer let Pleh ? I
?ITR] ? i '- '?W
n roi
i . .;.:
. ' I : Inl
4
' -J. :
t .? :
?
? :
'
davie' ?ni
?lo
. i . ?
?T'y ?ad
'
i L_n ; : . ' . , - i
|T Y.iKK i .' :... ?i i O .li'.?. .-'. UAH
I ?i. I .
?. '
?I
SI PI. ' , ?ALEX M'KK
? -- -. <"'
I et I ' ' ? ? ? ... - .I
? .
: ? ! it ?
Y-rh, ?t -
wubin
1 t
, uiipfty t* ti.?
?
a
' ?
i , , I ? '
'
n . ? . ,
.
"
?
i
Bile? f_ ?cintici.
?*jT-HI ' . IXE 1
f . .ri
BY i . . ii 1
_
Blare
- ? i* J. E. I ooley.
?
?
? ?
r-s
?
? ?
' ' .
'
?_
? , ?
?
n
Mr.
M DO LU HI ? bj iirdar of
? \ t ??
?
Btn.i?, ?l. t Pi?? ead
_
J. li. . tai .? . :
I '.SITED STATI... COTTON SALE.
J"1IN Ii D.I - (o.
< 06. at I o'.-lock p. on. it their
Samatoc?,, *.'.. li.'IV.r e (ILnov-r -?; itrs; by till: o! ?life IM
Dnp?i, IT..!. I H ?? I ?? . \feot,
AI-Ot'T _,0?M) HALLS M"l!l!.r: AMI OI.'LF CoTTON.
The abov? utton h?i be*o clattt d tod i.rt pl-d by 0. W. Amory,
-id miy be seea in th? bile it the C'onfsicrut J Stores, the Oovcrn
n.snt Store! (At ?1 the New Yoik WsOtbouiinj Cu.'t
"luoklynl, n.d Ly iluipin it the Ollis? of Cb? Au ti
.Jo. 117 P-u! ?'. nv , .Um Leffir* Di? sir.
? ? ? ' I M li ?
Drn (P-io-S.
rpjIK GREAT CALIFORNIA WINE ?EP01
J 01 II I h Co.. I ? ? ii. ?t.. Niw Y'otk.
I?* Adveiti?. rtsessk' tri ??? II
JADIl (_' KAKI. HAIS ?ut? BOXNETBi also Pat
Jinrnii.t. i.'tf.ir?. it L BINNS'! MILLINERY Nu. M1
Broadway, appa. le Metrop. liten, i.i.sl Bat ..
\ ELY li.'.:.. ,. ...? I?._
MIN? Fl LMHIINO (,ooi)8.
JOHN A. DAVISS k to.
I
IliT?op*riintB nhiy pus ?i io ?i? t?o?? hadases.
1 "i.g.nirii'. ' "ti.uien.-it.g li luicdiitsiy or pr-nous to Ist J?nu?ry,
I ' : .' i .
Ci FCRNITURE, OIL I LO! RD, Ac,
. - . f i lew goods D
MOT h OMI? the Mhat of ?ay ability, - -
I FARRELL.
Nos. Aft. M? Brid m W?i* 'll.i.-lv nfh st. r..m?r It
Uli. M?CY.
, ' DRY OOOPS
? .i
? HI ". I.NDSIXT.I ti.
MH?ia??-?nM?"ii ??li.i iiaan
(&o /armen ano CPi?jcr?.
I/?OK 8ALI * '? ALDE1
? |. " . ?! ra ft
. a.-. Alto, ?wo
. C1 flu.l ItO -.1, l'osl-U
N I
finiK Li.'l.ll CALIFORNl I WINE DEPl
I ii' ii .'r li k I N k8 Cadara
Alcaic?...
RA INK'IV."' ( l'KK-AIl Relief and no Tnid
H ,.. ? pat? '. f" nt'I'l-IRF. koowa, t'nequue
li i........,, oi New York U-tl.uoulil* with till ?ti
known.
npiI? GREAT CALIFORNIA WIRE DEPOT !
A 01 RNEB k Co.. No. a C*?_i-?, New-tech.
mm tliisi"a?sif "' lo ?kv.'!??! Oariiiaii.
B
-Amuecmcnii.
AR! ?EUM.
i , .t.
-
HKII.
NEV. AMi). .?I ANY.
J. Howard Pa ?t..
IVA,
Ch?rict?ri by t?i? fat! ti
I AT 8
the great -ens-?.
THE ; . 1 BIDOF
Ponswtd?!?!'* tvott ? . .?la ??j?t.oB? which
.."the
'1
? . ' , nnier, who will
.".. sr DRUMMI'It.
j .
.
COLL; "?' (-MMINO,
'
?FFE9,
., O-U-IR At:
:F.N..,
,Uio,: rrwo IN AFRICA.
?
.
AFH . '??'??
TflT ?.MUTANT.
, . |i) KEYS
MILLI I'DIU'RAir UALLEIIY.
Couta i., Portrait
I2J 1 IN CIIIF.KS.
Conn*r?B_w Lo w (.nnd Ac?u?.ii ?-.t
i ? ,....:'
Ili-t r?e*] It- i
A'!' i _^_^^__
/hLYMIi. i .'i . . l.i:.
'.I!I) OHOVER.DIRECTOR
Ties (Thurad.yt KVENINO t-' pt. 6,
A.'-.' j W'KK-C,
i-KIT! JEFF_7-_30N
in Dloa BoucL ?ult ? lirt ..
...
Or, Til] 1 ?VENTY VEM'.r-'.
> r?nro o?i
.??'. S 111. AI TI FF L BTORT.
N?w ? - '-riptlve
t ?
I ti.- . ..-? < I'-'en R?n .
D ' ? ? '?
... n ..-,- in I ir :i 'J . in. until I p. BL
?
THE OR \ND MATINEE cooanv? . . < ?ck.
'iii-. . , ? .
Represents.io-..,: t
i,
I
. ?
'. SISTERS.
GUA' ? III ??
? -
. ' I ?. Ci.H
_
BRO?14
. ia. Bo?.. I ha n??ul bul two cf Hie dal
.
MR. JAMES STAftK.
Wheo will ii" pre.? .iel the
rr.i'-' ? ' .?Ir. JAMF.-I STIRN
.-.__... . "J?
TI
-?*? Only : . , s'iK.
. - ist: ,':l"
ff!T'"I)!)lY MATI1I?E-A Oreel ".ill.
'..?'.lit)
Ive tiigbti nid M ?I jalas with
. .uuitg Ait??i
aim in adv -i ?
WM w11 ippest ?a MONDAY 11V.?'.;,IN'C_, Sept. I?, ?a U.e -.rant
Di ni. s ul tun
UK': _
I .et or.
?p. I. -l.l'i? of
r
?
.[?.'?ti
.?... i O -
I, ..
. . .'.Iii i.*ii__
! , Box??.
,
! 1 ? ..oat. eil?
N
. I.?. . . ? !.!.'.
nd MARK SMITH.
.
Tit ?I
??I ?rp*?'
- SE? RET-lil -
Mark *?:ii"it ia 1 ' -ii.na ?.
- I - .,-ith ' - - ? ?
I.'?!. A M??NTF'/,
IVr ti ulLidCfaMrANT.
in pn-,
? . .- . .
'
.-'TI |t, _
1K\ IM. HALL.
QIMEMSE B1 ' : BO OF ^i'E HANLON EROTIIl.il-'.
niiA?-!) cuRkici
UN Ho ?OK .li , "... Hi,? ?i \?;
?ud II. 11.... :t '.NLON
I ?f.rrneuco o. ?
KKW FRENCH TH_A l'RE. ??A8TA8?.
TbefsWit? -. . ? w - ? -??i in
I. \ c' ' 1
E
.'1 I.. FOX
INO,
y.r c K i
?
-, -1
.a.? ? YYirs,
? new dr-m?. In
A hr b1 _
BKOOK SIC.
't., . .Mininer
.
LArtl 'IT.
FiNf'tni TI!??. ?RICKET.
31"! 11.
I? i.? i
?'I*' BJ? M A DAM K KWTOl
li .J. (iltAI*.
v? un?, or sriti for
.e 'ea lu i . I"
?'.ii?. ?... by 3
i, m. .o ii., ii u l':,e lint o. i uiinii.iairitiwa, .Nu. vol
..?..,,.
r _
; i."!' ' i we?t
i
i !'?_-?.
It . I
I J . >o.v i rk. ?
??e C1.
Ccctnrce a\? Mttlinfm
M'.-li't.ly
? - ? the Fltst
trk .
?r
? , N tv
IVE li
p my oi
..i ' . opert y
' .
Li ? '-'?
THE GREAT CALIFORNIA WINE DLl'OT.!
I lil RNI-.R k i.. N ? ' .-York.
-
?ttacljincrn.
TIIK GREAT CALIFORNIA WINE ?
IIUULY IMPORTANT
rOICHAIIII
or
S ?. Wl Ntl M A C II I.si: I
vol: i.xi'uiii'
TO
EITLOPE 80LT1I .tMERICl. IU-DCO, WfRAUA, le le
Til? . ni_?|*d for ti,.- list ?reen yeiri ia the
ni* of OROVEll k Hill Kit .-ewin?- MicLiue? lu hur,;?, hu ee
tab?shi'd in Paris ? r?;e fiutoty fir iii* niaiitilaetiir* of th.se Well
known machia??, fitted ip%w||ii t >? T?rv best AMKRIl ?.';
tuidwo:. .M.l.'lli AN MECHANIC:..
li? ii poa j - i ;?a, ?ar
aaaaah, st ??* |hs assahaaal wall machin?, of me i?ki''. El v
OAJUBI >: IRQ vi. in i:\ery respect ro
Till: ORIGINAL, ?ll..e K..uwiB_r?'..,i_gclJ, dc.ivn.ii e lu l'un
H lIlTiS:
.M AC ni NF!.
?' .0 9 75
N.. .1 . ? 75
No. ti. IS 7?,
No. IS.!. 11 75
No. -?i.:. 14 I?'
.v. r.. lion
No. a (nhuu't-.
Hindson!? Mil?o_?Dy Tibie, (i: t Legs in'. Wie?-:. Need!.?. i. i...
t . _M??Rft Drudui., l_uii>riidfriU?, ?utting sudU-al.ii. i, ..?.?
$5 30 eura.
i l'Bi-klnj *! ?ach.
A.I onlers te P? ald.-Miid Pt Ka, I t H'BU-RO _-01?l?l
m No. tn BO! LEV ARD IBIIITOffOU
li un CAM
Beiennce*?W. I). fiiciaiDt, <?,r?., tv. |? So iib?, ?..j. Huston.
OUI. It OOODWlSt,
r.rls, July 1, Ml _. _
I^ORBALE CHEAP?One (.ear-Cutt?.r; en? -inrtll
e. r ? ;
1 \t Q?ARDMACHIN1 ~&Z
li pike? la F, i ,-r an I li lud l.oouii
BALMORAL SKIRT LOOMS, mode ?rd .:??'?d te weare mt
klio? a i. "it?? FINDINOS for fiaured .Veering ia all ?ti Rr?
'ER and TAPE LOuMS, oleo Loonntta troota
?i.v ?ina ofnsriow go. j?, mid? to
f.ooMri koKHI ?fr ..?i'.'.t. i-.UiAf.-i. with hutton hol?i. en the
ot.,?i tppi V- I i Dreoj Tr?_i
i_.lu_.. M?u_?ci'ir?d Snd for ??!?1'V W P. I'li.iNilKR.
No. 1.811 N< rlh Soooad il.. PLIi?d? phis P?.
rpiIK ADAMANTINE BKK'K PHEBS
I Is the ONLY 111 li thai us?e the PERFORA?
TOR!, or EXTRACTS TUE AlK -ROM 1.1- C_A- w:.i.t u. ._.s
I'iC'.i of yr,
li is th. ONLY PRFSS IN r?*. thi? ii cape?-.!* of tntktn? pr?i??<?d
.tie? THAT WILL NIITUER CRACK. ? HKt'X or ?Af_ARl' IN
bt ItNlllii Al r>het? ihit i r '?.? to di eo are nu: att r> ?a 1 wa
r.-tu-, th? put.il,- s (a la ii theil linpueltioui. L. C. Wju,..
? mdeut. No. ?7? Kroodw?y.
BIUMHAI.L, DEINE ?A Co., Munut-K'turers ol
the lmpiovvd EMPIRE (IAS ?URNERi, ill aies. Avs. 447 S_ui
tf ?V?-? tint mi tt-? ?f? ?mkl tV jfStf mfmAWaJ-l
-Vmnsrtnrna.
\VINTKI' O')
It MK .-"TJIART
ha? tinerta ptetiure le __n?_ici_? tata ba ha? been eaeotbd U ia
d S|
mr roHN HrtoroHAM.
who bat ]>Mt ?lewd ? t?B'nito.' ena??-???? ua-nita? fa?
uai-LiAiCY aSiT DuaAii ti,
t* sppeer fjr
NINE KM-HT3
MINE NiUlli.i
?_>r?, pr.Ti.iiii to bli d p-iti r? Ir u. New Tork, le ? Mrl?* ?f iiteao
' repr-M-lUtia.lla in.|c? I ,. I.B1IMI ha? erwtad.
Te itl.r i an '...p.it-uity to lia Iii..,-, ?_- ed__?.r? lo Ma bl? la aa
m:ny ?i p.etiibl ? al
?i__ DtrrERENT characters
with whirh HU
NAME AND TAMK
?re i'.-i.ti.. 1, th.. pier?, ?in, ?i. far ?t -rvi-cabr?, it nlfUb?
iii. ?eil?! of perfora?ate** aiaai me
Titi 1.1ST
whl. h Mr PR.)', fit! AM tan ?.?-?. -ia .???*? in ??wi??-. ?__
Will oller lo many wtio h?T? l?-en .imbi? ?. r : u. w*
i ts k'u tiii gr?*t artltt In t itrlaty ?I ii* owa
THIS rTHI.RSUAYl EVENINQ. SHPT. I.
?f-PT. ?.
hu Will It?Kir IA th? rllrwt o't.l.r?? C'a- itlo?- a*
.. I .? U ..ll.S.t-U..
iu l:li own Iii h J
OTiO'-Vr;'.!. T MIS-OON.
O'DONNELL- Ml-BI-N,
prea-nteid with
NEW AND BEAtlTIPC:. 9CENERT
tal
a v i '? v-r.
ti*" Bperiking eft hit tirr'iT.nwe ?he world-rtnewaed insi le**,
MILE?? 0_._lt.LY,
By?:
? In hi. r-rtrst?n-.--' ' ka Br?uth?r_ u ?rhat a* pet?
???>., ti 1 I -iii Hi? ??? . mmii u a?'
t- I -m liutl.-.. fot who tar'aa
l?t of g - . -' di,i_e(ieo*?-r
?liy .-rote*. - i ,d the.. Iru-ir a. it te?ly it, ?b1 Ita
carie it uren dr?KU ni .! bj c ? ,.?,? Pitll .<<i lo !?(???*.
eirf.'itare I? to r<?..rTr fir,?' I'r-m I, tai .? tirbued wits l_* U?I
toni::? ol'.-.>_itrily. Et, n w?er" t..e pall? tr? .flow ewtuady. ila ?o?a??aj
of liter? ia o' lu.: co-ie.l -.-- to big!), itiJe*d. (bal lie ralluTr? the liai?
niau o' Il r (age norn ?II ih? troi.n. ?i ?rlib wbb B iawlMtta marm
diana o?rf*lo,d lum. _r.ii.- .--n Baa Tuo* n,or? tkaa ?ay maa we know
u.iw tn : . . ion bl C?e hubtui.. to ibu ia bit par
I., nevo d. gi Bar? ??- tata ? dod, bo? ?--'
toual .: in !iY,.l..aJity ?i tt.tkia*
lor a i?-Tt other tt.icin Irlihtnm; iat
.. ? o--.,.,,,, t,.,!. ?Mi? h'aiut:?*. Iii? publia by Bit?
t-atlwe'.i! BeeO'ta mi?' ,*i lor iiuTt other I tace? IrUhrnau;
st ti e.. ?lota beaaaass*(-o publia by
pr_t:kt he _ov.i foifnit tiwi: ?"tmu, o? lut.? __ hv- ii.toa xkakt
u.'.nen
maur- emma tt TJ : .?o?mO-r. ?I I e'elor.k. _
'plli,'). THQM?R?^ARI)KN CONCEIT!*,
X AT TK'tii '?.E OAKDEN.
Tit-' ? . .'ii ?ni Ei'-j nlnth-sti.
71.t. .-'.?.-t ?)P THE -?KABO?.
THKODARK TI
Oi-iaT. POI'l'LAR opriii
Ot/v_l (?VIIDK.N O?
TIlOMA-8
?N?ERT.
P"ii' ' '
TU,-I (Vtll'IlSDAY, : ? T. C, AT t O'CLOCK.
1
I. Mir-*i?-'Ara??"
2 (In are? Malkana"_
-
lol: ?".Pttlrli
:-. o?, i ir*? " .b'ipaa.
1 Be!? tar P-B-r?'-Cal ? ???".Tarwlita,
MIL K I. .
T. IA ?!'i?-Sili?jril?liHT in. ni Wa.iro wild".P?hr*i**i.
I. Pe"_t?"Astil"._.Ptri*w.
.Weber.
t? "1 I -?Dratm;.Letnbya.
? -?-r na io *.ttaiuUrt-.
U. Uti' - ' ".i-wfi ->.-l'.Bile*.
,i?.?.?_ ? - , . - -. . .1.
*" *>?
tiatanoti iliat tl.U E-Ubi?k
N'lliLiO- GARDEN.
? la.
meat will ope:: f >i (_
IfO-ii . : .ttpl. 11 ltKS.
Tba tal..- of ?.."uie- te??? ? . -? ?t 'h? Bo? OS?* an
?Al up?. I, st 8 o'iloek
Tari r-... f "i.-i''i!?rrl ? ? _
{JIIXM) .AO_U_-l (JON. KKT
\ X St I .,
OLTMPIC THEATER
NEXT 1*1 IU . E? I..?;..'?.., Sept. I. to1*i
?
C'ind?ict,ng ?he grti d (i.r-iui Oin-ri lotnimy, Oat Ile Ijaor M
o:?i: OKAND "?? BEB CONiEBT
\) tt brill OBCilHSTRA!. NA'RP.D AND CLASMIC MUmO
. I'ED PIIOM
Bt-?h',vn Maurt,
Mey , Mourin?,
|A',. M'-CBfit-O?,
?nJ _^ftetsti.
Por whl?b pnroaia*1. h??oa?iir.l ?
THE OLYMPIC ?UE.VI'Ji.t ' -, EVP.S.'NO. iept t?.
Tl:e ntm?a of the irti?t?i ei.c;',l tn/^liar with lie prt-rfrtoi?? ?T
?re?- e\"-?ll?oee, will ?ni?-.: io fular? ?nn.->.in -',ii?Bt
A RIO- VOCAL i-.K'ItTY."
?biiyeir i i?vtfuds?idl??t
i: h isi'iiirs ri'.srivAL.
wtltik, . ? I EVKNI.tt) otu ln?t., ?I PAO?,
l-,L&_ LION I'AUK, tlg-ith ?v. ?-?d On? bijalt?rit_d Btalbot?
cou.menrnt ti S p. m.
OI'.AND JAPANEHE ILf.l'MINATION.
-.HAND It'-CKPTION.
TWO MOMr'TEE ORCrTEIITRAB
?- BAL CI1AMPETRB.
M.iiicilDireriir. CARL A?-"('*ITrZ ead rABL BEROMANM.
Tuite',, $? td.nlttiii- ,tio je (ienitu and Itdie?, to b* bad ii the
?jBawtat 061 bbn E. Krollai. Har, Si. U Piia-tt.. J. O. H-itl. tia.
I, Dey-r'.j O l'ipiey. No T3 htat-NM Haoft air*-. Na t?T
?tataw ty ; T. ?'paiireuberr. No. iii Brosdwsy ? Jchn Battit, No tat
i I 17. end frota ?he u:et_bei? tynert'ly.
N it ? In ni- al uulivoit.ln wciiher, tie Fu?iiri! will b? beta
NEXT DAT (_?.--}, tho 7ti )
THE COMMITTEE
_t?ir Curt.
ios COU!
J TROTT?NO'
OPENlNCi Of THE PALL SEASON
<;
OKANI) TROT
tom
A rtHUM- OF ti,500
a TWBBir
Gi:oi*?Gi: WILKES
tata
LADY THORN,
tw
?TirDAY. 8er,: T.
theaiovr-aaanid fimnn? har??, will tro? fir 1 Pant of ti,Ita.
an I iif-i'i 3 ir. 4. in Larimw.
OK AAHLrvEa,
Ladt, ruo? t
U.ey en? ttow. ead s st??' dewlre
i*'I.i?-, on tTa raihioa C>-ir??. ha? ..j- --*?
lie I ,8".<oil -we P -? ,f *. -
p 'ii ?krir a cept-ai-r. J ai.i no* .lid tab* abi? lo ?ty too*
? ..-i-, it w . a* tit. >aoe*a
* l- rtt?d 1. II tl.wO
Sit?1--!.! r? one, ?not/ c?*_??i-? -?ant*,
1 iu*r? two.
mt<- li i?it?r? Pulnt st n\. I, ?ni it Tkm
1 Jir.-i illp ferry it- ti. o . ?:.d Tlirty-truit?.-.. ?r?r~
i .e iy 11 iu__i_? :e?J?_r it.ai Ninety ?ao
BaaVaL, ??-: ? ?.ui- ?'? ?io a?y
JO?P.pn CROC HERON, Pr-prtatov.
(Ttiliforniii t?itua.
lUNLU &
DEALEll- IN
1'Ul.E C.U-IFORNIA VVINE3,
No --IO CEDAR ti
NETV-rORK.
Ti**? v?!aabl. Wiuss sr* g-iaiag p.U_t /?var wkii U(oni?ttag
ripidity, ?ad (heir un-re ??deuurd and unrtviW popularity ara aet
?aita?* *-??& *?-*?y btv* only to b* itltly totud to gin ?_?_ tkm
?em* ?-- , w ?... ... 4; -
preference ever all otken. At a pariA-r ?f the i-iod tier eac?l oil
*
other Win.i in J til? cu-irroc? eertiltr?t** which h?T? To:_nttnlw
breatendsrrJfroe? tn? mot*, ?mimnt p:y?lciaat, st villa fen! ama?
in ererr poaiticr. in i ufe. ?re proof cooclotar? Ihef th??o "r Lum iii
otcful ia *.'. c.ici foi which they are mrimanadud
H r i". Ilcwit-j brui?'.i ir.? cow ofla.-.-d by u?. Ti.ey comprl?? all tie
1 aew grown in I alta fo. ?ii?:
Watva, ur Ho.? Wura, oi ? Ha-t tinta color, vary a-lieaU and
fur fitVuri J.
Ci.AB?T a ttipcrior win* for tt'.le nie.
A?icitLici. trieb and nituraliy iwtet ?Toe, Bt-cL adaiirrd by Udlot
and Tilutbl? In (be ?ick chiiub*r. ?1 li malte* nae wiora ead j-lii*?
li ia t tina doMeil wia?, and wet. ?dtpted foi Comaiaai-e purpe**?.
Mn-i-aT?l, ?_<iii colored, highly ?roaotic w?ac. V?ry ?_o__r ta
the ceWbntOtl Tokay.
Poar. ? Deep red olor, fiat flaTor, tot ia tuany retptcta -Louiar ta
the ?Id wiBOi ot Lista?-.
Cbatb BBA.1BT.?The pura d..t!ll.t?*?i of oar wtnea.
AAat-B liiTT-Bt ?A Ti-ry igieeil-l? tonic md 1 tura rraaidy for tkm
d.aribci.
T?ii? I? on? of th<'mott riluiblo con.binatlirri of a uiefu'. and a%
?grraibl? b??*ri?* that iuw *?rr Wen ot?r?d ta ta* publ.-c. M?llnot
ol buitl?. wer? ?uld throughout cb* North during ti? led four yoar?.
g ver introd .c*d, it ha? proT?d a ?akoni? tddltioa t. ti? lu*
?ili.l ttb.e, lb? fin...y tinta ?t.l Ur btiubalcr't lidcnotrd.
I. .!.. 1 who have .0?! ?tieugtii and appetite, and tutor from nie***",
Tomiting sod ??r-.lgo ; ?ei.tUme- who ' dent f**l very w?i!" -tut ba
ter? bretti'.?', u do.ier. ?.? hoar itointohi ar* oi:t of order, ?l-l whoae
lyiteniiirt g?nor_i y denn.ed moihei. wmUng coi?ten, sad -uf?
I- mt roL. I'll, ral d .. l'y ; .iliUJreB of ilckly,-stat* and ?oar, dya
?ti t'tTrli-n who h?T* oecMlon t? i?h?rg? Heir
witrr, iLd ii wiiu . e 111 iniiaricui dittricti, ?ad.ar? ?ubj?ct?d la
, and it vii* ti ti c xoit val--?o iSTlgoi-toca
It ?a? ?'???! vryei'eni!. -'t In ifl with ??el .?rirai tB(l?f?f?ti'iri
tint in uti> 1 iu? It to tn? paMta ujw w? oerm i: niiran-MiirT lu p ibiiil?
- , , 1 ? ... ? ?. ? ,-. - 1 . -? ,??a .aO'iTod, (?ttliyln? te ?be
Lu All ti?t wr can tay la to |.urn,ta?
t. Mw, wl.l i .1 -'ga ourtaivet to fa?ni?fc in tnicl* rona abo .??.._r
TtaaTiD>
Il bai bran rlrrv. to little -l.lldren ?aB"?rinf fra? w*ika**t and
wi-tk lung? - Ona Inter girt In pwtictitar,
wllhp..?. ii bal ' Bl ! dal!? wt?tin* o-intutnp
?. i iw ?b ?at!all m I had iMMtn exhauated. hat t?**n *otir*iyr
bl? -.gin wini but a te?a|tu*atul atay. H?t appotii* ?at
1:1?:-? 1 ??'J . iB_r*?*ed, *_J ii.? 1? now w??l,
JP fxiCT.a.
1'er BiT'l?. Par D <_.
fTCCrt.ti f* ?)D?W
WIM: UlTfERd. Ita not
CLARET. II* |?t
?TT.. Its na*
i
AN'itLICA. ISS It
MUSCATEL
ML'.CAl'EL. It? IS uta
BRAND'.. Ill MM
Wa will ajad tay ausuUty ft??" ob? i->ttta Bad aaorai-, ta a
l?*.**!?-w mm

xml | txt