OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 07, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-07/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

m*~
i
?
:
eekt I
es
I
B (?tvrl- '
-
i
'
'
-
'
"
fl
f
Mt *
I
&:
a
-(>. i ...
aa
rf, ,,... ?
? I .
t
??.?.
1*1, .' ... ?
?a* i ?
, e
...-..: '.?
*? .le.
"
Bat
wal.? ?- i - ti-.
|, tv lit ( -
a. t..,' ? . ; ?i.* a? aas u ???.ite?**? -
?, ? r - ? Ina aBOT-F-.? tua
a-*-... i a ?
? H ? . . ?
?.
?? ? ?
. ,._*_,.
y,, .. LT".i.ovi _?e?se lu.
??.I
?aey Wa . i\il* a (-tuait ?. ? ?
ri, ?. ,
a*. ' ?
a__/,i .
. . -, v ? .t.r Deseo
?S
il, - i t - . :?er ff
??-.? ita. 1"
?-?. I
lo ?' ?? ?ET
WTtll ... "I"'
st . . are i
ia. i..A-.i.,?.ii : AlutiM. l'y A ,?.'... C i ti r? Swit
*_*?.
" Tb.
'? ? > ...
| :..e. 11*".
?*_
? iy myal latta
a-tM?'L ii- ..and. - :
?it. ?
taw*?1..
f.. HOOD I? TALKS, BOM AN IMDEXTl I t*?-.'. H
^fh?u .- . rowe xr. -
BJ. Al? ih IN i una. Atna Miu-i.i tv? Aira? ??
a_WBl? ?B?fT 1?*?? I, I'lIK' I-.l?l r. .i,.ai_.a.
t?*i i*. wa ????-. .. .
???1. , ' I , SAR* f -rilledanct
l-? I? i . i . ? ' ?
Mtai ty WL?ia A. ?I-re?:, >L A. 1 Ti. .(..... ita*??
*TW I l. I. M til It I a lill I Ila ti cllt-illUCD ID
??Stoa i|?, t. i . u - I.mi. in
BOt SALE BY ALL BOt>K!?ELl I I c
MW Nut li ml . ; ? (t'.d I ir
Amdrem. i?"N
Na. ?Mt .re-*-?t 1* V.
??aI i .li..s .Mt'itNi'.w
t ti.ui.it i.i lim uit i j , ?ni )<< ,i i| asd p?ta?I wriur.
beatle m dike nom -j ??. m ?I
1U1 MAN IN OKI I N:
CR,
_HI. MICK x9W 1U XAH.
B1 H I ' ! ? N I" M | M4 N,
tara a ti MMase-a, "atat-tt? tea
?atbar in tr.ti r_?it ric?, ett r?r_a_, r ?f ti.? Soutl--?'m1,
m? mel oi.)y t;p?t tf trtD bot bein ii..,1? wleM cnpntllty r?
ti* ?i tit ii- m un aaaattrta taataarj t Baa it wail _b>
i ?ti?-ti<- troB? lh? lut pty? I* tb* itit. Ti.? ?.mlrr-b y ?_?n
ary.t? ry o' (be Nu li Creen ??Id? ? l-ta I i i -ter??! te It,? lair.
** Psr sale ky ? ' *w?dr?.?i?, or iii t, j. ii fuio. io ?_y ?i)_rt ii
teel|i ?I |ii,:e- '1 a? la>Ta kiittm,
BEAL'LE A*?D COMPANY, Urr-eril !>?._? Beek Psbliihrr?
So. II* Wi;i?n.-ir.,N?w York.
AT-TTtHAN NVVVS ( li..., Ar?r li
? ?in
-S.
-
IHK Book IK Al-, i
1 H PBTBBBOB h BBOTHEtl PubliUntncl BeokieU
Baa I bl,?-? ?Lia. fa, irtma Ort? ?ratri-I li. te ti fir ti? ntir-.l
Bat?"' ??ti-?? I be to tb? patt ? ett on ttid woo.d ?.-all th? attention
0 lae Took Ti mi? la (?? pet! t*T_i,u(e, they rae (tia by or
Owta? ??, pul-... .ti.-na dirert of tit. Ful.il.hin? i liri? i.timber of
BtArtl'ARD AND PONLAR BOOKS, we frei that la ?U iuij .??
lar? ia* hiib ?und.11 of our IleuM ?rill ?? ? ?tifti lent tuariut?? ti ti
lain will _? hi al w11? lb* utoKrtt -??? tad tuent .on.
AO Wf. DO NOT CONTRIoL'TE TO ANY TRAD!; SALT".
-TB WILL HKLL Ol li HlHiK-i lil RIS" SEPT* M KUR AND
DR AT ?hll rOLLuW'lX. STEc IAL RATtS PuR
?Anil
atdat? r4 O?)?, tt an? o_>* 4? act **et ?ti,in.mt.
?earn of 0-M. ti vue Um?, ?"per r?at ducat lett J |*r ort?.
? -art ?/ a 1,000 ?I o?, tim*. ?0 mer caul _iic< u_t, len ]<) iir crut
?dtaat ?il ra?, moan te
T. B. l-ETER-O.*? a Baorni-R.?.
_Ile. ta* Ckeitnut-?'.. Pbl'eaVpbi? ]-tr n
??/.N TRIAL." "EU II AM) RACY." -11'
\J TOP. ' ' LOOK AT IT." All Picton?! Double ?s'o-ber?.
aeaa-tal Kan?y M??ulne. THK ILLCSTRATFiD PUREN?
BaOaitAL JOl'RNAL t..-.t half ?year " ou tua. -Juyto January
> at Pall at P-y*i??-?aiT. Et?solofy. Phreno'.or? Pkyrtolcr-y,
?y. VVboai t? Marry, Whea to Marry, Ri| it A?*, Self Ita
E Braal? ("hoir* *f ""tiriiiu, 4r., InforsttUOB f. oui _ew).*r? ?lie
Pictenel Deubi* Nnaiacri, New Itaidy. lia aioBtbt, 01, a
B*. A_ta*M?UWI-_,a AND WELLS, No. at. b-oadwty
Itw-Twk._
TO-DAY*
A PIKE BEA ?TOUT'
8CUTTI.KL) ;
OR,
THE 8L.AVER*8 DATJOHTI-.R.
By aOOER BTARBl'lK
Na B ta tie highly pepul?t *e(*vo ??r!*? ef A-srlsaa
*Q*TT
I try ?n Nsw*l*a!?r? ev Mal MtOB?I ?? r?e*lpt ?f pri?e, eel y
tM CENTt AMERICAN NEWS COMPANY.
PaiMilxv'i Afirti, No. It) Ittmiiit, N?w York.
Tw-.'-' l'UBLli-il ED :
PHILIP EARN8CUFFE.
A NOVEL.
% Ma Bww-a-rs maxim at "Aitlls Le*?iL" " MB-Benetaei,"
ir, ic
?te. Peaw Pri?e Tttwata
THE AMBBICAN NEWS COMPANY,
_taaatketm. New-B?>rB._
PPi-Er?S
tANKET ON MENTAL DIIEABE9.
LEcrriREi -
MENTAL "DISEASES
PI. O. B-nkry. M. P. Krllo- tf "h* Roy?! Coleo* at
ta, Lertsrar oc Menul Dl**?aaa, r_l-?rilty Cotleee Loi-toa.
ka. J. B LtrriNI OTT k Ce.. Pabdsban, fMi-talfb-.
my m n
Pt-**
T _TTI_E WASTES, triflei neglected, ii what
JL- wak?* *H*e**k??piD| ? eipeaiiv*. es- xha Iitti of ?o many
aaata ?tl???-->:? ?y tka.i iobB?uy te -take ti?ii ' huuteke*piat allow
aaawT ieU iel
B-Q-Tt ?ita w11 an ???ry tho??,h__l realet MA NT A 00-LAJl
Bataa aeane ef tb* y**? ?e ?tata st Mae 'Vurara la
BJOW I MANAOID MY HOl'lt- o_ BKW t yaaj,
COMTORt for ima" Inr?Baa.
MOW 1 MANAOID MY tlIILDr.KN fti-m InfantT to Mtnlaea
T-UtBK mar* ?rai.?-'.? b-ok? t* rarr* lut* your home ruui ta
Basas**- sa?! s* ' taBtaliaaa! bot-I" it ?aet? ?greaa'jWt? ?set.
Oat ae??yal>n fer a- ?eau aeci.
LOBINO. PaMIth-i. Bia?-.
A8_3r-TO.WANtT_D.~Now ?_*?_**:
Tie eely ofic.si Sautter- UUlory ef tie Wet,
THE L.08T CAUtHE ;
Bj? B. A TaxiAM-, tua pepolar ilaterlaB of (i* Soati. ?ni ErH? *r
|B TI? Bain? >? Es-marr aaria| (b* wir ( o?p.*t* la or.? 'trtt
Mee ?i-luw? wich 24 tai ?tc*l portrait?, ?tria. ? fil! an.
I ar-ooBl ?f lh? rit? ti. J fi 1 ef ?h? lit? SoulrW- Conts?araey
?S*? lh* ?.c*i<ia?*CB?-t of 0*a*rtla K I" I*? J-i.tiit.n.
I aal *t-*r- The work II bau? llatrtllT p*trj-ii?? ?y
e ef at lisa.ii ai? te beat - tb* mxbat nd*.'
Prow Tua Balt'.j-.,? !__.
?ttm. tmlimi lunik ? a b-Uk wiU lu* tamtaea? wHb wbleh Vieta?
e see An??atise- ?\ au- lee?il i* a tau,Tu-It pe?ate? ?uort-t
arlU latwtil? *matre V
Praia li* Naahv-1* 0*se(t?,
-t? ?re tatet?? te t>__*?? tkte iaak *U-tilii p.? ? at a ?te?lait
?Mit? lie wat.
Ttam Ti* L*alt*1ll* JoenuL
?k. ??Oar- It ?a? it ibe ha**i tut man daei.ia. -ri:?ri sf tac ttaa.
Ma ?ela?e will 1er* sa is??dm elrtalati-a.
r?om Tae Ptaenbart (Va) luna.
?etSjSe I? Bar mere tareiale, ta ont ett-uitioa, than that *f Baa
aa.1 ?al ?uvps-S?? by Dm classic etafiac* ef PrsttiXt
iBatataire?aat-M?d at-iwrt eayetiMt paillcaclan perpetais?
?aanMta asee aai wcntea a ta'? -"-_?? I? o|?r?d ta anka
mmmtry. Owit tat t* ???- f?t tIrtnlari ef ?bil peat m' Utputeal
????k * ?tar i n
B
?- B. T__CAT k Ce . PuV_.__r?. No. eu Bread?-?-, S. T.
BD it. HOtrOHT^S!'
^?Je. 4M BBOOM?-T.. NB?V YORK
-?-?w?*! J?-!'*-* ?* (**?*???-? ??-t,B,-ri *
OrPIC)A_r_Kjs5t'MENTB^^?__ii?_. Eve ef
Mb*-? ?T (ie City ta New York, ?ona? .1? f*w? l?M?tta II*-,
Da? ?<-*?ta.?v Cr'.** O? *- f<w?t by _t.l ?a r?c*i*t *f prit?
_ ^ttnHMi
OIA8. C. -HELlaET, No. ?8 Bar Uy^t
I-TitAM JOB f RINTf a -Car-t" Clrti_?i_,'ta*_??ta. T**s*n.
mwtmmm i?. at lie ?weal cwl ibu
aYUMOCa ttBa-IAWO**iK do-,Jo? ?-? ?????.__
\hjtt. EVKRLELL*? 80Na No. 104 Fnlta_.,t~
?J arBA? aua rtumit* m* Min at**-*i-Atita
IP
ft I y met? art
I GOOl fl
?le, -??' ? ?v-_?
-.1 _?_.:.?_-?'? *v**
" ? . "
a ?... ? ?KHI KV ?roi i- OF
. ?. ??
?At *.- ..
-iel,. . ? .,...'
....
" " _ ,
1Mb
l>
>
Illili'
15 is.
a-. In ?dull i n
*
.?.',',
, li . ! Bl
, - ' _
C1 I 111.
'
i manttts
? ? ??may._,
CENTRAI IL CON
?
? ti w ? ?
C-tjvl
> I ? '<t<??nTOTR T- *
rr. ?, V
(t. .1 ,...,?.
,1 Ho "1 M. 'li.on sr?-,
v. .. , .,-., i . ora at Madura !.. ??? rr.F
I .!.'. tilt I*, a i .Will,, _K.H001.fbr 1 hy
Dlo 1,144
1 i .idw.-r, near Tw?l I
' Sept 24 Si.;.?i of puenti p? repent p pill al 1? rrei.trt
II I \-' '?' ?a m.
\\ |
llsllh'ltl n lit?,
t - K I. ..tri, I.Pel ,
Th? Km Di t ?apt* P. V. II li a I
Tl.?H?'..Hr. I? B. loe, ?Tie Re?. Dr Kendall, r. T I. d'..
_ '_
DLSSOL1 I ION.?The i
?l.'.I.D..
? '
'"*"?". **? '!,!..
r. M w. ni- r<k:i
'
I eel
f Dap?
I-?.\(,i i ?TwOOD Mil MY
.4 l'r">! It h ? .
. hy ?tr.?eu I? BBd It?).'
___________________________
1: \MII.Y BOARDING BCHOOI
i v? ed advaal
a, J ?? '?' te ni v.?! ? " ti ?. ? '
I !
1 r o ?-. M ?-? *- - ' ' -''??? '? f?'1" ?d
,.,., IV l'? ( K _
/ - HILL INSTITUTE, lit. !
Vi Ma? ?? -!"? '
?tro. i ?til eou.in?ur* ??pu .7. f.. Pai
_
sOOl DEN li:. ? IV*
v?t l li ? i . . ,
?f? A H lil ? - I.OARD?N.1 ml DAY
a ?
teoi- cb .-.',
_ Mr. md I
Hil 1 viiii. hil ,11'. _RY I OH ."I KO LADII
??iti. ' .
^_
Hi [.-f \
vint?:?? i-i
(?erm?i. lT?no M ..if ?4 Pa.niinf. l.r?'?s ?ymnasllr? lol ti..
a: ti Ml itsrv Dri 1 t r r. ?
t?tnl>er IO. The He? Al-ON/o KLAt li. A M. Ptinrij _1 - ( . ivi :
?I Y_
IK. l.Mi IO.'*. INSTIT! I I .
I ? PHI Mt !'. ENGLISH and i'LA?--T? ? 1. ?OARH'Nfl
SCHOOL ft* li lit I'r.-e.surA IK'l ii : . . BBl ?4
th? i r i ?' n 1!1? I? ! sill ?? ? '.
f f Met ten ter l t Jt a? 'rr i. ?;. r IA , .;. r.r-t, r 'lil'- ??
Hud? i K.v-r. '.'* n. e? 'retn ti e ' tv. In in-, ', is fie la: .
Hie farn.lv. snd ? II bl '?t-i?? .
ta.i ed hv wr.tinr or ..;n?it_ lo M
h.'Y hi ? Se 48 Wsket??.. cr ?iib? rr
I PSl Nil 4 lill - ? a ? 1
or at th? ir??eut les.
?I
(?UN Mi. Mli I.I N;?? SCHOOL, M ?. '.mo Broad?
a??v f.-tr.er f..' 1 wentieti. i? w.l IMBM ?a MONDAI "?? , '
I", (lit Urs st the t e Book ?tor? of M.I ?1 Y ?. a s. No. '.'11
1 .? ? .-. ?i. ? .? : ? ?el
I ADIE8' t <>1.1.1...!.,! _ r?-; ; i i li. !..
li -|T,n." Barn ?sa G ? . ... .-? MITH, Pi
b1 s- ?? OB !::.,, r : ? . . w minne*
Seil 17 Portera? ?ddrea? the Prinrii ..
Ul.li.il-?
M K.M. I
> NO1
??11 a..1 KRKNCII BOA Ii lu Mo ard DAY ?(HOOL
for YOUNO I.AIH? H No i' \Y r ?TI ?i ? 1 N ! TI Mil SI.
veil III. nlK.N on th? U'tt. el Sepu-n t? r A I? lins wul h?T?
proirpt itlBBl ' ?? ? bad at th? ? _
Miss YOUNO WILL OPEN HKB SCHOOL
No. 1 JllHyoadwiyf. : I .ian MONDAY,
Sepien.b?r i?l. Tl.-i? ia a sp. .u.is |yuii.a?s no ?turned, where the
srhtl-ri sr? ?xetisei! r?p t
M
H. E. A. Gilli.IN S
Hm ' .-. ii ) I, FOR BOYS ?.p' !'?. sill. HAT.
MS. renier i ttv a?. .".?! a: and Mata ?Te.
\ ai:D Roo
Minti AltMSTHOSii?
rnrst n Air? r.xni.imn
BOARDl.Vi AND DAY -(HOOL.
Al Nt K Vast Twenty Bl?' ??
w"'. reoper. on THIR-.DA i' ? ptoaMvMl
Mill A. w.l. be it i one on ai a ?per loBMashM !.' Lattin ?ddrti
li ?c-ovo wil. meet w.th rr , n-.pt ?Lennon
\IK& MARY RODGERS GRIFFITTS will
lvl ?pen her DAY-SCHOOL to yotntf .a r. m th? iftt, Sri
berat '
M
t h?r .?a'derr? No. H>8 W?si Korly ?? ond st.
ME. C. MEARS,
No 21? Marli**c ave ,
r? -
pt?in
MT 1 reopen her FRENCH and E.NULI8H BOARDINO m4 DAY
Bl HoOL Sept. M.
Mme. C M. wi.l h? it bom? ift?r Sap?. 10 lo t?e*lv* pcttonal *p
plieetioai. All p-eviei? to that date b? nil
MAPLE HALL KEM. SEM., Juiiimca, L. I., will
reet?? Sept. 3._P. A BhPIJtW.
M" Alls. ULSTER & BURNS'* English and
frenrh BOARlr?N ? and DAY S< 11(H)!. for ?? , ar L.d.??.
Nn ti Pserreponlii.. Broeklyn Hi|bM,-wl.l RE OPEN ob MONDAY,
I ?pt. 17._
ILITARY BOARDING-SCHOOL--White Plains^
N. Y.. one hour i ride from th? City by li.r.em Roid.
Ptineipal O. R. VVILI.lt? A M.
M
M
ILITARY, CLA8SICAL AND GOMMl'.RflAL
ACADEMY, Nyaet. Rf elland l ountr. N Y., reopens ?ep
ber?. rot^Citcalu asi'rra. (1 RTTHKRVORn. A. M. PrinripeL
MISS BALLOW? ENGLISH a-rnl FRENCH
M HOOL rOR VOfNO LADIES, No it.Kail Tw*nty
8er*adit ?11. nope? ob Tilt RSDAY. Sept. M. _
M ADAME GIRAUD'' Krem li anil Eadiah Hriardin-;
?od D17 t?choo: for PMM l.?di?t. No. Ill South Otford it .
Brooklyn, wid r?op?B ob MONDAY, Hep?. 10. Compl?:? K.?|liih
ead Krenrb bk*lrucl!on. Dlplamaa ?wirJed. Ercnck ipokis ia?
fsw Bxiiithi by the boarder?.
\f Ir-S HAKAII SEDGWICK-? SCHOOL fbrBOY.S
-Vi will ipssslKo ?I? Bro^w.y SEPTEMBER 17._
MILITARY HIGH SCHOOL,
SINO S NO. N. Y. Th? R.JT D. A. HOLBROOK. Prladpal
Term berta Sept M_
MK. VA?'NO?.MAN'?
rte__n sa? Eoiiiah BOARDING an4 DAY SCHOOL for
YOI NO LADIE?, No 8 Wael Thirty ?l?_tith st, Now-York (Murrey
Hi 1 ree peal Sept 1*0 Address es il.nve.
MISb S. M? KOGLKS" SOD ?fill Lexington-aTe.,
ea.ner of Tulr y Mveath-it.. ?rill RE-OrEM SEPT. 17.
M R8. "SYLVAN IS KKKD will reor>?? her French
?BdEcgliib BOARDINO ?aid DAT SCHOOL, at No. 11 West
Thirty ?iatb-st. on ti? SOta Septetub??. Applicatioa rio b? ?.?de,
aodCirru?ri obi? ned as abor?. Refer?ne?s Tb*RI(til lUv BUbea
Pott?! tb? Re?. Dr. 8pr?|ti? lb? Hr.?. M. PihtMr*. TU lion. W if
Sewtrd. M?ior il?- lin PrMid*nt Barcaid, th* Rev. Dr Du lb?
Hob. L. *ir?a??ln. li.? Hob. H??ry A. Smytb*. Juu.t Hoy, Mi,,
Q?orf? loUo?, atg,, K.dw.o Hoyt. ??c, le.
M
ISS HAINES
mademoiselle's? janon.
lUiraeltn?? In'orro their Pri?a4* a_4 th* P.* it, ?Ml t__r Eaftiib
Uti Ereuoh School for Y o ?la Ladlee and Childrrn,
No. l8 SR A MERCY PARK,
.(?'?It'lwentlella-st.).
wfl r?o|MB ob TH'.'BSDA y. ?eptember m
AU ?BBlieatloDa, ellh?t BanoaBUy at by ?nias ?My be aside at
Na. It Oramerey Earl _.^_
MKS MAC-CLAY'? French ?ad E????sh
BOARDINO AND DAY SCHOOL far Yow.? Ladlaa Not.
UlatoBd ?3 MsdMoa-v*. will r*epea enTIURSDAY Sea?. M.
Mm, M ?lu li ii tows froBi Sept. ? ucQl mu tua*. AddraM by
lece? ?I ?bev*. I
VEWTl/'WiH LNSTITUTE, a FAMILY BOARlT
1~ INO bCHuO . EOR ROYS coeimenena Sent 17. Eoi Cireular?
? ddre?. HENRYJVJUOLAR, Newborih NY.
POCOHKEEP8JE (X. Y.) MILITARY ?NSTI
T?TE.?A C1b_b.k_s1 and toBQ__arrlal Scbaol for UOlti of all
Maa. r?ll term open? S?pt ?. Addna? C. B WAJUtiN?.. A. M,
EtiBcipl? ?nd i'roprielot. _
pOCGHKEEPSIE^OCNG LADIE.?' SEMINARY
A. ?A e*.t>ar? fa in 1? ??bael, ?per.i I??????. IS. 18B8. Kor Cireu'an,
Oddi?OEO. W. MoLELLAN. V M. fn..c|pal Pcustikt-opst? I I
PARKER AC?DEM Y-A Familf^ch??l for BOY8,
Woodburr. Lllil_U.d Cou?ty. Coan xfM CutuUr, ?4drs?se
TU I??. ALoNZO NORTON LEWIS. A. at., ttineipei.
SCHOLFIELD? COMMERCIAL CHLI.EGE, ia
f rorldaaoe. It ! I? tl_s moat avmtaoa nod ?leifMst I* II* ?aart
n_M>?a. lb* ?a? ii.-l?d ead ??ml .(?? at ?n C*mtaercU| 011_sr? ??
-to u?nrumaa. wMtd. U bs _b?si tboseuj;? ao? prvx_.?l 1* ii* drid. and
?MMwnical la iU chari?! Kor.unbar ?aauen.iri lend for a <*irci.Ur
^^ A. O. ICHOLrihLD.
THE MISSES GREEN will REOPEN tbejlx
SCHOOL for YOI'NO LAD1M.M No 1 KUIb.vi tmaoat
from WMblBlton-Kl-lr? ob W EDNKSDAY, Sept. M.
W?E ENGLL'aH, FK?SC!_r?_^^I_ASSrC?L
I SCHOOL of Dr. E. BK.RTHET A OEO. B. OOflDALL wit]
beopeBSEPTEMlEKr a? He, ft? Br.*_wiv. There Ua'OfO
bibiiidc E?r rir-'.!?rs ?pply lo LOCK W(M)D N?. 411 Broadway
??piHLTMIKSES WALKER frill REOPEN their
1 DAY SCHOOL for YOUNO LADIES No. ]__ Mtoiwn ?tb
Til: RM AT Sert. 7.1 _.
''pHEMrKI.AY HILL lfNST?TCTE. corner of
X Tiiiity rattb-K li.? SUth a?rc, ?nil a^-p?s MONDAY. f??pUm
__*_l_JOSEPH ti. HILL. PiIbcii?
WYERS"1 BOARDING -SCH-gOL for YOUNO
MEN ?rd IOYS. IV..I ( nr.t.r Ps.-An TniTth Malhe.nall
eoi, t ?iatu?rei?l and ( Imbi, sj Behool 1 Carp? o' lu.it u iori Urf?,
sa?bet of st .??nu liiL.ted to IK, nt-?ti?.idm ,?*. play itOundt,
0BLUI i?, amo.a and 'ontssisil Tera??. BaM par KbelMlie
y?ar of 10 ?.em) s. lahoal cp?L* S?pL S. for rtriulir* ?ddr?M
11'LL.AM r. WYER? A M.. Pt Be ral and P?os,,i,i_? H es1 I he.
tet P.. ?Trr ?-J.Bi A .1 (.AkNES hil 1, .Ni Jil V? ___,, ?, oat?
Jnctrntt'on.
A?C I'-'"11:
I '
. i'BOAl WAT
?v:>iij ?_...
T. -. - , ai.? * I ' '
o " ?t.
.. i ,.-:-..- *?>. ii
t .:(Tn band- scno?L i.r BOv?
. \ r .. a- .' 11 ."-.'. _
? M ll'iV MU (,'.'* '' '
| : ?? . i -, i
tv?, ter. Tw. u'.j ? i j
_?_?_
\ GENTLEMAN:
?te of nee ? t tr e t e
I ttrlUi
.:.'._. Aticb.-i li . No .00
? a.
CM !c ' !.AI:
...
. . , ,.,uuaa ua.1. kept I, i> - t
_ .
i Ml . - El
-?BTwealy l??*M tk 1 BUABDINUanl DAI -CIH-OL
Wata
1 ,t Haul lillian ail ka ??- ?'?? iyl?_i?*MBaa
ri, lUyrinaaarai, ke. The;: ? * -
. , mbbm of tir j ? ri?? ,:?<?. airea
I , ? ! M ? """?
/vii \i... ,1)1.1, -I, ii INA!,",, r
Vr |rl. Y-\n Karli.lt ind Praaeb S
Ra?.(Iltis?)) * 1 O'Ti. I V Keel
. , y bebau . ; ?-???/. or ol
te li. tor by Pi ? '
t ?o?.__?G.AtE . 1 i.Mir. . 1: ' INSTITUTE,
? .: . . r ... Pap-! ????
..li-/ !- "i Y IA I I .?I
I," III. ( i; li /ti 1 :- .1 aild .^i IK"'I.
la. lur V? r -re, -ill m
-. ? 1
? ?Li s\, < > 1:111 ? ? :o,i 1 i
a r
? ?
. . - ?
?tenr. ilita ?dvataMe? eetebtstasbl* ?lae* ___________
l.WHli.WW
I rOLLfOItTF. AC ATI ? 1
Ne. O?" I P-Vtl?ti m.,
'
i ?ramm.b SCHOOL ?! N. V CN] - . ....
v I
V ti, PRIMABl 1 .1 ? IMFI.-IAL
(?OMI: riC ii? ?OL ? ?.!',!.- -A Lai?
I
? i i'?
.
tilTal tate? ii . I li I .. 1 loi r, I 1 ?
New! _
E KV INtJ INSI ??I ii. 1 nr. ? .. :? S -Al
I let . , ? .
ii'.', . _r? ?Do y lu I.,?
'. . li "
I ? '. ELL**" BCMINK-M INSTITI
lit: 1 ....
. .
.1 -1 T t ? ? f ?? 1
? - 1
.
. ? 1 . altar?. Fe? particular? a
1 1 . LOWt i.L I lat?an ?? Ti. Y
VI W. L_ IN-- t OLLEOI ? I ...
?Tia I
- r 1
. : .
? ? I
-- ? r ? ?
l?e? M LYu".
I
? erp lei? lara ?eft, la ease ?? . Aim???ii
r .
' ? '
lou. I v. l?tete,
? . I. I 14 Hean De?, - I,
?" r . I
! . ..1 o-ir.1., o a]
J It. rt.ir?/*. !.. - - .
1 ' inaly, ? ii Irtet,
I. ti t sill 1 (I >?i Hair.1 -n ... ' 1 I rw
M 1 --a, Y - 11 K- li hu 1, T
1 : 1 ' r. . . li,?.,', net,'
,:..?-.:... > ?? ?
Kei.t 1 C. iii l.H, I '
j?i. M Ceeaar, Heary Bisa 14 ? - 1 nr.
M.', vi WASHINGTON COI 1.1.01 _TE INS. I
I'll, li ... l 1 0,. ., e ... u. I I r. ti' -, -111. 1 :?
?l-l etli..-l I? NT iiCU.lt I . 1 ' Ma 0 .
vV-.Mt.ti- ? ,'iire OFH ?V ( LARK 1 > ?t !' ,1) Baa
It? t ?rtily fourth tnle-i . ynr l-l' M I r'-n- at bo-t
r at ti ? Ininti,'?. _
Mli. McELLIOOti --i ' l
tiiir.-tt -i -1- m- ,?., \i ??;-,? -? I"._
Ml.??."- HW ENS, ?S . ? ,o M t.. ... ..w ,
a m ? her Prrarh ?ail'-ari.). ROAKIilNlltn. DAY
'?I" . . .1 .a ad?
die.. ?J Biak i?e ?? i :? -->? --.'?-? -
MRS liliiUVN '..- , Ml] ?8I?
-.. Il M HOOI '
'ri m N- :i U'e.t Tw*el
?bate-, ? lb*r?-r*t I If: -DA',
\1 I*-S A. Van v.l..I.vin* mo Ml I ?I.SOT and
_.vX day ttHooL f? Yoaxn ladii ,m
Ni. S >
W II r?'pe? on TI.I ..-.ni -<? . a ' Atlaraaa a? ?b*??.
- ?? ?ttnm._________??
\| Al'I.KWOOD INS 11M IK, I Ma??.,'
iVj r,a.mat.?., KiTm-ty ..ti?? AeaJaml? ?eir a? ? - | I,
ti* e-TBC-l. m l.?iBi.a.iun, in I?'-- ? . .- I l'on?!..
anr! in Ik? aire e e? of I" ??. *f ii,,'.ri'tor? t>< erer? I , ,.-?., i
aTedaetalea ii .:! rl? (??'. -t te ?-? mr tia-d by,'
?t li rlilta*. t? Ila?* ?I - ? ?... Kn. t
I- Bt Yah. tia Fr?.?li??!, f-r eli
laSWAL?SH^ENGLIbll indFRENCH.St HOOL
r i-'le. an I , -,i N li 'Va iii; -M'.cd at ,
v. . reamem l I M o.I'll --.it. .. ? r I
IkROKESSOH and Mi.-. " I'. III l;l\l(|.'
im 40 LAl.il -< li.? II, al Cr**? Ht?;. .Srw-llt???.
i n. ? ?? ? ' ? I ? - - :
|>KMl!Ki;ioN *--)lli:i. FAMILY BoVKMNO
I St IKK.I, K.IR Y. , SO LADDS.-Kor? ire.liri.ddr??. in?
p., ti? li .. is . I i f en? ... e -, . . M...
'?MIK ROUND HILL m Hool.. Nori.i.n- ,
1 Mia -H.yt tried 1er Cal ?.? m for ti i ?e.li mt ?/-??ne?. Hani
for ere ultra IU-UH (.LA kit. J AM El, I SFALDINlt _
???riTMK KINDERGARTEN' .-?( IK )( ii., lull
X Cti'deu. w I r*ee*e ?irriMilliK IT t? a? - u.
TTtirtTwTenib it tor Cw.uttr?. Be , .til up*? or Uurra Mis? ?
M i 'i! t? ib-???.
M1??;
r
-. orrr 1? Tetrt r-t If? |i,.t i are OK b at ? t BOARD
? red (ARK. wKli li.itt en n .. . -- .1 Ktn , t.?i i-rl M-tie In
(li- ho?,. r,f t iimli prtrili ftati'y witt it. on* I. uri na* of hear
task. K?f?ret.eei guan in- HH(uir?rd A?-,?aa llO-tl . liol No. HO,
Tillin-ddr?
\"OCAL ( I,As.**KS-!'n.1fr comrx'tent trachrre,'
al. i.owbrlt.? foiBiad a" the NATIONAL I uNM.RV ATORT OK
Ml ?li No 141 Kate Tbirleeath it Lev1 ti' claiiei frJBi lOlo?,
OtDil*?m ? ?turi frota 11*1 I .raia Bia
_Uli" I llRISliJiV. Muile-l Dlrerto?
\\rM. ?I."LEC-f'LT"?"" SCHOOL, No. 1.JI4 Broad"
VV w.y o?_r Thirl ie_? it ??II b* ra op,: ad Sept. 17 Ctreu tu
?t (he ?elioul. Laetwot.a i. No III. aad rtefra i. No l-b BroeJviy,
?nd it No tit Km Tenth-it
\rONKEKS MILITARY INSTITUTE
WIIJ. REOPEN SEPT. I. IBSS,
Fur clreaiiar? tttrtn
_ BENJAMIN MASON Yor.lin. N. T.
|(.(. 'SEVE.KTH.AVE. - Mr*. HEKITAN?
1?F?F FRENI it aalF.Ndl.IMI ?CHilOL will r..:.-n .nil,?
lodi of KEFTKMHPR Profiiinrt of Muiir. Drivlai. (Lrn.in ar_
fpanli? tr? ?itacb?d lo lb? ??Ukiiibmiai. boy, -dnnite? aalU tee
yan? ?IA
?V
?trachcTB.
?* A MER. SCHOOL INST..' Foanded 1855. "
-A A RtLIABI.r. EDLCATI?NAL BIRKAt'. '
OlTu tidtboMwboiret w?l ^ iiTled ' l?teb?r-' Pnarlptli. Behool
OA ?t?. tot tlaadi of Kimi ;., who wiat fa-cLtri tboul* ?tal full
pt'- ll-l -' i ter "Tearl-erl' I'
It j T repirtat.t I iL.rti.d T?>ick?ri ?rho l.ilr? po.'tln?!. I)?m?ed
for Eiperlanred Tei l-o, U |r>,,d. It li Mpw-nLy brl.k for taaihar?
?f CliMlci. Militwy Ta-lln tad Mi.iir I'r. '?Mon of M ?i and 1.1 .
parla? F ?mai? M..?- Teaeh?ri tri i.wiji ia _?_?_?_. AT Ts-cltrt
?i.o Id ht*? ?h? ' ArruciTioa Foaa"
The reTab lily ?f lb? Aruer Bsaatl Inri ' It imp y ?? i'h?d f >r
wet known Elurtleri IB* bulls*?? tr.?n la all pirn ?f Ilia cum
oy ??.. l.e ?e?i-_?n de. r?d
/ W M 'MEEMI RHORN. A. M . Arla*.*.
N* -M Brou?.? ?t . N?w T(M_,
Brtoeh ()l?ie*i In PhlitdeliM?. rh'.rtio. u, ' Sirtnr.tb
A YOUNO Gerinao lady, who i? able to teach Ger
nan Fraach. Eafli-h. Dra^ini and th? rj_ln,?r,ti or* Lalla as*
Mutic, ?it:i. f-r n.t ,t ieB ti tlo\ 1 RNF.S.s tr 1EAUIER. 8*it
nliinta kditmm T. W.. Mo.,11? S*r??d-it. W*wTork.
School teachers wantjEu.?f he ?ui^iit-??tTw.
tj wiii.?, io ttLfAir on? ?ni a tete ?r in ?it. loirr. la lb* Lr.lt*
Sttteitort-rtai r.r THE ILLISTRATED HISTORY or THE
BIBLE r? J Li, Kilto D li.. T ? A Eil?! by Alria Com! D.D.
of h'.rwitu. Co.-.n.
Tt.ll li (he b*li M'Une book pubtliieii. Ar**'.? ei?t* (Vom
B 1"0 to 0** per awata. ?ed wy "I-?, ?arar A?*w a keek ko ?eil mt
tML"
Apply U_B*__-*!y, U. p*r**a er by !??ter. I* lb* pnbliihir,
_ _? llrlNRV BILL Na-tirh, r??a.
TEACHERS WANTED-CLASSIC."?.-Apply at
N* TI? Fifth ?*?. 0*?n lit ulla, av_
\\rANTED?An eip?rienced TEACHER, aectis
vv trioiad lo ?reptriai rirln.u for eallef*. ?'iahst te *aplo.
morn n? or ?T?r,lB| boura ia lirtn| tai r.iriion. tV?uld tue). *t>* et
two boy?. I*. rer*i?? Boar* t? romptat-tion. K>'.r?n.-*i |TT*-.t
Aiidreu rROFE.sbOR, tai? or II. t. Caatt-.a- ii' NT. Ii Will II.,
N.w lort.
taw Stliocile.
JAW i.CH001?S.
X- COM'MBIA COLLEI??; LAW SCHOOL.
T-*aIatk annual term mt tal? ???titatt-a raa-aoae** el ike Lew
Meei B_U_i_?t,No. 3 Le'iyett* plat*. N?w Tort *n a'EDNtt.
DA Y. Ouobev 3. na?t aod eaaiisat- ta-tll M?y Ti. leTT (,r_dua?aa
**a -Irr.tTiel t* the New tort ear, witboot fi_tS*r ' Xtr,..riui?T For
rata-nii:?? at ?_*r UtanattlOB iSdratt ?( Ne ?7 Uf,?Bt--pUc?,
ttsw-tsrk. THE00ORX W BWIGHT.
W*r_enorr?l.rnb.a? aT?-? |,,w (i bool '
TNIVERSITY OF N_W-YC!_U_CiTY, LAW 1>E
U PARTMF.NT -Tb? neat .?alen a pani MONtiAY.Oel. I. llb?
at.? rou:,* ettendi tbrou|h two t??i?, bul l*?i-?r.ti m?y eater tke
?rrot-1 year Int,? iti.l Oraduat.? ita a-iai .mi M?_ib?r? ef tia Bar
In Niar-tor?. For fnU hifr.r-iittoii addreti te* ???cribar et U-I
-N-iity B__?__a_, Warr-iLiloa-uitar? Na? York Cav.
JOMN MORTON POMEROY,
D*tn ef Liw F?ea!ty.
Dancing ^(abtrmiet.
ADOOWORTH- DANCING ACADEMY, No.
? -II Filth tv? , rernrr Ttranly-titth ??.- t'pon li, rctt.in final
Eirop* ab.iot ???-?tnWr II Mr. DOOWCRTI! wtfl m* al tit?
AetaruiyoB TL'tsDAVr). THI'RSPAYS ssct SAT^'IIDAVS, ??m
? lo Ila. at. far lb* p-rpaa* *l*|i_e*U_* Xhirte ?io would lib* lo
P'-r? ti * , Ml-raa uo__i LI? i-ait?. C .?ii?? ?.I orn-MD-S sbeut
lit* 1*? *f Ototrer
Mr. PRANK DODWORTH wBre'tirB atlba-BM Mrs? ?al wi'l
am?tate Ita tlatin a Bieeklra *i< al U? mam tim* m ?aev?.
fliu_tc.il JisO.mmen.a.
aJui^m
ARION PIAKO>FO_7?0^4J ,,._ ;..i,?rif'?_, N.?w
-I lan ,,'tjr'sn ! e!?,-?i?eae|Bnlsh.
I? ARR 1ST . 'H f"?Vt .f M-nntVt ry ?id ????room?,
I _, . M ?'. N s' I- Il a CO.
AU. GAI .K _. i'?. _ P?A.?tO-FORTEB
? l^syMbttr ?? I '? .?roos,!,
i a.fU, KewTerh.
/ .'. ? ? ??ON8,
Vj r.t*hlLahed HTM.
' M?_?nr?CTt?*?u o?
OtlAND I ARl IO I.C.1.IOI1T
. -:'' ITEM
Waran, -..!w?y.
?!???-? I k'l 'mi'sli' ? J.'? 'or'?? s-ipartav
?ty ti tie?ir iBsttrnosaoU ui-r iii po,, ?uti.?, 14 I ??kiob w*i?
a _____
I,'M'?1. (?ABT.1 !.'. M I -,11'M.l. ?ii?!
? j ? -ni , ' j- >| ano y - - ?.i :., ' .vii .ed poreMfSM t*
? -_V-.d e.a i IM hi? liest BVi?v ?Itali? I'iauoa ?? bl?
?.'.- H'l'Vn'r ?' SattWXn W| ?a.-r S-nl Whit? ?t?.. I?. T.
KIND! iV -IAN/.
?,HI!. Itfl >n
! QDABE PltNO?, !:*v?n| re,
ui' v d t- nutt ? a, .1 ?,". i ' i? -.?.-?r uni? Me "?'? rlro?dw?j h
- | , ra ITOOU r_?PWl
?se nl?n..?. M I ie r
i -, |, y, i , - ? ?r? ?li ii tn '
ii..,-rl'r- -? l " 't ?lOef'en. ? -'J
?O.?,--. I lo rli.i.Ble? then cn- It- ,??! bj
? ml a r.iinpaa? of t"i ? "? 'I with *
te. II ? jr.-at.'S'd ir?bl [:v. Au
A_.?l!? imagSMaaS. tai each lie
' t It.__^_
I iM.l.M.v.? ?V BONS'
FA UM' CYCLOID PIANO*FOirrBfl
lie!., .a.iiJr 1 ?? ? - IBM inlnalltal?
I.H.ti I'll. HI UM OOLD MBDAL
N'ivri.TV ?-?ITKltli'llll . '.Ml __XCE_._EN?_*I
flrr.!?/'-: ti s war? ?warded Ibis? Um ? MB?
r Kal ' of Miehlftn, Ina.a..a. K?n??a. ?ii wnere.et th?r
. , t , . ? 1 N B.? V'?rr?:il"i for all
, ?, Ble? ? i--', no? b or?
Vi?. it of f
HUM'S id Li i, AND -ol.l) ON IN8TAL
ry :i.i?. ir?. k l-J ! i-t i ?*?? ? i?-i.r. -..,
. -a _ I. P ( I M
INS'
S
? re'.Ven I ! > li? PO'l-'ry
T, lal it tri?
.'uO piano* (rota
? ii parrs o' han r I
? I with their P?t?i t Arraff? BOM???
..a w ir.u'ed f.. as? .eel?. Wamoon.!, ?So?. 71 Hld 7J
_
EpHK IH't, ICE V. VI II,"-. It ?, and
li- "?AN?
M n ?? ? ? ?'
-??In?.
ft Brand? ay
. :? ? . ?I
. |?|S.
-?,,-. , -I .,.? .
',' ? . :'-l I
1 . Kuti?
1 ? , a | -? b??a
I
? .
r , ., -I
? . . : ? ,-....
r
. . t A nie t .cao. ?_d Ker?i|n mino.
?
?
Lr. Mi,-.ii.-s.
? it
? . ! - swim?,
. s.l.l.N rt.sY
1 ..:? - I Im !'.?? f? -?
rao?uwasknrasrasawip?ra
oi?rntion-a ID mted?/e_m((__.
\| G eau Giris
? Mrs
_. ..... ,w?r?
BUluttiont leUiVitc.? -?laico.
niituri ft? Uki
? '. ? ? r
? : ia Btlalll. Add/?.. J., Ho? N*. 11? InSui?*
ijrip COetiltt-?'
\Y
A (li NTS l??r
. \ SI W WtlRtt.
, < IP THE WAR."
Ir?ti'. will ?, i i.. .'...!-??, .. ..-ir?
? .-.. i? WOB?1*V i ra* - I
a . . . it. ?rid
a roeui.
a . . r
a ... -T'p.Asro*. v t ?
?J 'l . ?I.if - 1 .
PAN ? .'?n.D-l.i ? 1 - ? OB*
V , ,; ., i .... . . . If t ?.I ?t Nu. 1 Ir.u.row,
i
Jil i. inki i," \i k \'.' n rs wanted
t , . i ?
(__IRT i KIMME - ? \m'i: i ?-'?"" tr m ? ? I? .
_~? I EL
. ..?ty n iilieat-,
harm . - _
frk?RT HANDS WANTED- To make the DU1
l' ? , ??? ?.?.--. pal. Ano .
, ?I ?Mitt ?I \ .1 '
"a ? ?Aral Twenty niulh at ,1? ?ern .-eT?_'.halsd ; .
W'AN'I l.l?-\i.i:\ l> . .ill Dirt? ?-? HlM I'll't'l
t v ... rui - ? or the m --i
i|??in ? ? ? 'Itiottonly li. I. lll.i-Ei.L
. I o. I' ' ? . r .ti a|..a.
\\" Will- ij \i-ia i ? iii . ant*? - .
v" laka ..?"'I'.nifi lit'. H A."4U
? Wal ..r ? . , lae??? '
Ut? y |> . ? ? -,t ..i ib? ?tory.
I r . ... ? r.' y ?? .0 .1 ?ti v -rirtr . r ? . I ar
err.r. a art-al ? M'hi ?I. ? . ie Croea tm pani? Ina a II?.a ?'.J.
IH'LLA -D a ? i, ?priaitald ?1 _??.. ' hi bus U I
MNIi.|i-l.t;.n??ii("il SALESWOMEN. R. H.
MAI Y. ?-ntl ?te. isd r? it. lb -t
VV ANTED?A v?. i._r mita ia SALESMAN ami
TV I ? tuotO-ruiaoprefeiral. AJ Ir.ss CON
TRACTOS . r -(". . _
\y?\T'l> ,,, "t FEMALK MUMS for
V V t noVra l(e?r|.?U ?pplya? *M ?'fli'? ' t ?-tn!-?r ? S ip?r_l?nJ
?nr Nu ..ni ?dut ?l . be-.wa.ii fe k in and IJ m , uria|i..| Utter, ?f
-Opartncreliip iN'oticn.
CiOPXRTNERSHIP.-GEO. MINLEY havmxra
J . .fiai,-, lui,,., t ? il lut! W. HAIHK? of B.eno. avili
I iinn'i? ?ho B?. ? ',? to<. Stalk t ?itimi??on I i nr,s uoJir ti.? firui
of l.LOH'.i. MA.M.P.l . HAH". El, ?IN. li rl,. ad at.
(,i OBOE MANLEY, N.w ?. n.
ALEX. W HARVEY. lotui?ty of Bufilo.
New York. Sept. 1. ia??._
IhlS.SOlal/lIDN.
Thef operio.rihlp lierait f?re atutin| helweea the intortlber?.
u?d?r the BBIBB ?nd ftr?. of D. M. HOLLISTER h Co, ii thU ?tay
DIS-OI.V.-.O by a. ituil eosMBt.
The bt oki tod ircounli of tk? lal? trm will bo left al their former
plu? ?f builsM? No. 147 Du?a*-it. for Mtilen??ii_.
D. M. HOLLISTER,
U. M 8W1KT.
Th* boda*? will h* rontlnard ?t ihn ?tm? ?..rallen by lb? ?ub
Mriixr, wbo. |t?l?fal lor piti laiott, moat tMpcrlfal y solicits * eon
tlnuaac? of yat petro???? I). M. HOLLISTER.
New York Sepl. 3 1MB._
Ililli K11 1'AK 1NER8HIP.?Notice is here))?/ __iv
J ea ttit the nndersliB??!. WKLLIN.ITON CLAPP. ?JE'oROE
B (?RINNk I.I. ?b4 HORACE P. CLARK b?v? lill?I . limited
perti.rrahip para a t to ina r rovisiont uf ti e revised s-alutee of th?
Si.te i-f Ne? York. e?nltl?si. ?? Of limitad p.rtorr.hlp. .' that th?
?bo? ?r In,, ureter ?l-l Mid pn.ia,?lip I. I., be ronducted I?
(T.APT A .?HINM.L!. th., |b? i.net.l a.tor? of th? b trio.as In?
tended to I?, tr.ni.rted by stid finn Is huyini and .?I U| stock?,
b. n4s ?arnrir.?? ?rr! |o1d ??.4 i.lvvr r.'ln sod b'llliou. 'tr'aslTely on
eannaiiti'.i.. ti.? th? stid Wei.l?|ton Clapp ead (ia-?rie B tiri.neil
are(le|rnrr? lantara al the and llortcw K CUrk is lb? sr? iel
pinner ?bat all ef ??id partners, fener.l nil specUl re.lde io ?be
City ?ad County of N?w I o-k ?ti? thal ti e pr.nelp? pa. e of jaiiaeM
of the slid part-arti :p is I?: he City ?b4 County at Sat York, Ihtl
th? ?peat?! pin?- ha* eantiib?l?4 th* ism of ?.fly IbooMtid de ls>s In
c*sb to lb? ?oajniM ?lack *f *atd B*ttn*rsi.l* . anal that ?to Mid | art
n?'ahlp i nntiif'i *s the third d*y of Beptoiaber ll.CC, and ii lo
t?rt?lriala ei th? Ira? Say sf Ispsatsr, IM9 -Haled NT* tin
_*nl.i_,_e. 3, 1888.
tVKI.L1NOT0NCf.APP. I,. ,_ .
OEO B. ORINNELL. I ('*"*n- rattt.?!?.
_ HORACE K. ? LARK. Sp-el.' P.,tn*r
New Yoaa .s?it._-l.t 1. MB
-Hj^HE COPARTNERSHIP HERETOFORE EX
lilla? botwMB lb? t n4?r?'_|?*d. ?a4*r th? Bra? same of KEAN h
DAVIS, li ?hil day DHtrAOLVl.D BY MITLAL CONSENT
Mi O W. f. DAVIS nstlTM fron th? Brm. ?ad Mr D. W KEAN
eoaltnoM ?fa? huitoa?? tor ?b4 ob his own ?eeout, al Um (Mt? of th?
latsSra Ko 11 ?ill?.
D. W. KEAN.
_O. W. P. DAVIS.
THE COPARTNERSHIP heretofore existinr
under ?he Brm of .?LAH., k COLBY, espites ?hie der, bl
lu?..tail-??.-New loll. Au? _!. I*?. JAIUI?. SLADK.
GABUNER R COLBY.
Th? iHi4er|!ni*4 h.v* ?J.ls ity ferned * Copartn-rsl ip und?, th?
It. W of H ARD! NO h COLBY for the tr?. se_t.on of the Dry Hood?
Cen.n-dMloL butl??M ?I Na. 71 Leonard st , New York ?ni Ki li
It. a u .: h .'?i. CHARLES L HAKI-NO.
Now York. Sept. 1. 1808. GARDNER R COLBY.
_ to SoitaXtrs ano ?iljcra.
Pa<R SALE?Th? thtiropahbr?d ALDERNEY
BL'U.. SIRaATOR.-atoeileom ti-b.? iaipiyted ?tack lu ?Is?
ooirauy , Bau? belter : ti. ree y ??is old . ?rio?, dark tnoaar. Also tw*
Alderney I-, tan. Ad-re-i Bat No Si, Pearl 0?ca N?w Brunasaick,
ti 1 ,
I^I??OTHY SEED.?The traderaiBnt.d arTTdaiiyTi"
. c*Wrvt| trim Oblo pf!?? raw TIMOTHT SEED which tbar
?x* tollina; in lui? ?r ?sr ?li lou, a ?ha lowe.? rtnrket prie??.
MILU.R 4 Co.. I o__b._mio. Merehaaia. Jam. 83 Bro?! it
BoarO ano Boomi.
BOARD WANTED?For a LAD, in a^)?iri__???irT
AddravM wi?b lenna. ?1. M Bot No 131 Tribun* t)*.,.
I ELEGANTLY FIRNISHED lUiOMfTto LET
- At Ne. 81 hut-lu, tiiifl? en la ttnita?. Th? bouM ii newly
pain-lland f.rnl?h?i1. _ '
?yo LET.?Two pleasant ROOM.S, with HOARoi
A. I? a an,all piivate f.aiily. (stn.baih.hr. Srv.tity e.ikth li
bill, I. ti. ee.lr.f Third.??.
')*\I[ EAfll r?IRTIETH ST., sear Third-are.
em?*P\tTwo rtTIRllHKO Rt.OMS n.,. ?d (1. ,r . . ubi. foi
? i-t u? . ?lau Ko?ju lex ?iia_-la |?'jTsusM., wub |oo4 mud. Balar
AN F.?
Heal C?laic for Calf. ? 7 >T
ALL WANTINGFA
l?B? it? thrtTtn? ??'''reta-ant ?f Vi??.???: mil ri!rrt?'?i
X) mm? , -a ( ITiJidelnlili r.? ? lal p?<-d.e?*
Wire aeea?tweajtr???-oaeti ?. ??-'?I i- te ?,?? ? li? witttatata
y??ri to ni hi.aln-?? lp??IB| rona ,o , s K-.n.l--r>l?J ara eeillint
_ia t-alllH' lilier.)?e_ien-_ Appty lol.il- ,-i 1. ?Sill., l'-llr
.i__.nr .i-..?.,. m N.J. a . ..?.iTi-r-J. P?p*t?
uforuittlc" wil ?a ?eut fi e. ?r,s rVeyi?el of
.e riltaaa imim'i
?oi? _rie,.,i ? ra? 111 natal ?" ??-.' .a I?- ,??_??) ?
?. /-. ?taaaeel raraia, *M ? ? ? - ?*?? ????* ?/ ?A*
?tr?'?,., I'r lirua._
*. nrvilON'' ALL WAN1?? I IRM3??Cheap
?\ FARM .?1 i Ti ii i.i ... ? ? ? '?'?'?t l'"?vert f-ir
? iL'NTY,
., ,,,. .w11 . .1 ? i-iiliid-liriilt.
H.,il ii-? I,,m a., arter tareH ?rep? I ? ' '"'"I -"-"'th
? It? a,,,l u .I i . i I r .1. 1/ r-all y.
Wat?! ?ill ?iel puta. Be taft. id J to Mt Uli M t
l?er?. on . ny ter na. IT d-|>*. ..-.
Vor circular? t.iJ um ? ? r
?it rirli-kibnrr.
4 IT!; id' , , :;,' M r-he?!,.'
1\ Nair J-ri-y tt a hu '. i "
1...1 ?eil f-ct'i wl'B Fir,?? ' '? .?i I re.-., nei?,
.. ilau.e with ' . . lli.lhlllld.ll.?.
t ,..". , -. ? . ? '
A FRENCH '? . i . ? "i BXBart?
ene?, w th liri' ? ne? bl? -IT.r-i to
iel r I. u I -'- ?! - - . I'r 'feroii
Amir* I- -.- OrSe*.
I)
ONT LLi ir i
Cjnecftti? mott .iel .-? I' T ? ? f lia Bu-*BB,
-l-l. a li .- ?? .'? r ' '.'-?,?? i or!,
li ,i .or ?| ?? J l r i ' I h , W*- ,
rir.t rt'e. ir. IBI-drl ? . ? i ta?>paty
need? n > pul- .?- b ,i ihew? . t . p i'
? .. ..? : - ... - ia rh? p?r
.. ii wiela? t , ?? .. _ -i I ITre.i (I.
W, ". il.ilnn ii. ?tai Bf ?Mt - - i, ?ill li:teat
?lib allen . ii _
Dor s?Tj. -<> ? ? ? ? - ? ska is
I ti d I- A.'M I" '. ? ? len r id -ear
Derrt?'. I| li-il,-? (r ,. . y till ? I? Tliil
le?ate . , ??? ?n.l ?
Iii ? le?. ; I I u'ie?t
?Ula of. ooi?.: ...., . 1 ?a nable,
.re lioutei.
in.ry tad tri . '?"? ??*?_?
liaei . 'I"
?r/.- h .I.,. ? T ,1 ',
?..-Htl a I? II- t ? "? ' I
The ?latani mt ? ---. et,(ly !?'n
d.itr. Te ' bv I I erk? M-,
-. ,i,ir b4
-Ol'
us matt Lu
?i*i |*| t'ICL T'.?
.> tnd !?
faith," ? fl. TI.*
'
Cie. re-.. r - - ... J willi
? .
Will r- ? ?- ,|, ? I I ? . ?
-alt? ?lid I T a -.i r nat Hie
I. v... f f ,i l . ? ?
: .
nu, S , i .; .- - ?<?. ?
in. tn t UI
I? i. M'i.riI
li'n a i .lint It ?
e. Apply
le .. I. ', - i ? ? _
i PAC
I , l . . r?-, Uri.?
. i i I on the
Tn? f -,.??? ,i
SI? . ,-ne , i -\t\y. TOO
?. re. .,!...
ter term?, * Vt :..:.IS, at
? -
?TOR SA] raluable
A PtRM lal '? mi -
? li nd l-l ?fete l'i f Bein?
I. reliant ? I ' i - --""I
? I I .i , - er ; a a-oo
ft
Mata
li**, I LOTH ?id HO ti't Proireel
Park ,- ?
Uwt ii h,, ti. i -
Fun. sa I ," fi t.
Bia ?V | I-??! - - ? B I
I 11 r . ? f ? in.-lter
ti.! li. ?? . ... - i - e panta
i. r. a, .1 .. I . '?el Pu.l
'?ihre Bill No '?? _________
?a*AH ?I i o .- \.... -) iroin
SiS-rii . tattal tai
Wltrr. .... ' .V *?,".?-!
F ?ok .?.i; i
ID. ?II"- .( ii ? "__, F-"
pit" ? "ra*f._
pOR SALE?A r -etinip
A . . ? ?'??? M
at. e ?? ' f Lrit<< ? ??? ?" iOtim OLAS-,
owner. _
hil' li i: . " ? I' l .'it ? ?
o I
I^ORSALE?A . : I i!wt^laee,
lli.ioklyril ?ne on t . te ?a At ' Inquire ?a
_ ? Froiieel
I.XIR SALE?EAR-I w ?? ?< ?etwa? ?.?, ).-.-.-. 1?.?
i.?_a_?. t? ?-H?? "? ' t.-, i, I '"?.---? '-entow:
lar?* et : il ? ra ? f. 1 pa?
i -m', Mipia,
, ...? I .,..!?
tat alU |. .?- i- ,! '?:.. 1 t ??> of my
, ? :i n ii?
? ?e? . .? an.I be WOlth
duubewtiali. iowi.i i
Jil.. ? .... V i I -\'ev.
TDOR s \l.i. , - ? . ' I i [n0
I | Di?, r ' I !'? ? . e. b?eilbet.
It I. i.t ..iel ,u Pro-p ? ? - I tie Dtaut i
, . '. " K - -na indi! -t. lurnlaled
witn tie Liri. mJ ti it ? ' "i. Apply ?I
s-, i, ?? ? ? ,:.!'
L*OR .vu.li- \ . . , ; i ? ;.
1 one I.. || . ft. li ? ?? I? f-ta O-ee
Meta, a Hi ?? - ? ni?"br?
il i ? ri? -'.: i ... r - - ?. - . aHtk rurbins
? i -, r?T?n(Jct. I.
Sd.:,e? I). W. SH.il lie
l/oi: SALE?Al m?..- . s ' ? . . CREIGH?
I IT)-. ?? a UM hi.- ',i v - ,.-.-...- ..otofih? liud
SSa tim ea foil, H? | .nil- ? . - I .... ii.?. I'r
MEAD. Po?'? "l-i-? -k--rWoi.su ..?.-. .-.e- ia**, _
^*?R SALE CIIEAl'? \ n i m lour-story
HOI SE ?a Filly ?ana- ??. ? -e. ? orae- .hrou?h
eil, wi-ii i_i:iie,inte poiieMioti. A.p.y-o . ". . ilKNKDICT, No?
tt, .I t Mne.t. _ _
t,"OK SALL?A tirit-c a , -tory brown
iion*It(l('SK onThrtyoi" 1 ? ii-Clitl, irei .
?iib lb? taraBW-*i tnoit > tie? . ? ol .,i - Ut? ?? em ia, Alt. th.
?ejnin'iat -nitre. unfuri.l?iltd. iTl-xa. VtT tpilTU.
B VV III .. ,. ?....( -de riua-?L
KEAL ESTATE ami LOAN 0F?TC1 M
WILLIAM ?. ?'Oil,
No. ? l'Iris ?V ,
h** fer SALE oa Mumy Hi.i a r. ?> 'iritory brown l'on*
Hiil'SK tod STABLE. Po???r??t ??> t ?-.-,. *,
Alto t Bumbet of H(joL'.fc-t *e tattaaB itre?tt?MBB ?f ?k?n
htasHae - ??biItb.
S*v*r*i tu-ii of MUSKY te, LOAN ni . nr -?<?. Apply ???bera
GPLENDID PLACE for 8.VLE.?Siilewliil CO?N
l?1RY Si.AT for-A LE ?Th* na l*tt.?ae.l ular? fe? a?.* "ZUt
U/OOD LODOE." li le ?Reatad aa U ? -mn of ?r.i hr.e a?an .??
in the town ,-| Ei'rlielil. hut on y one min tin -.. Ht. dtepuit (ity d*
pot. th? buri* cara r .niiit.i t<> tie ?Ti?ali, tr.? puio-riy comii'i uf
about l8 ii r?a of fine le, .??frvi.tr.?- three ??reel??three dwcllia?
bouiei. ?ne ???Ir'ant Til ? auppl ?d thronihnul with Wltrr ?nd ft?,
ti.o t iTtr-err cr-ieli tiniita tnd ttible. |w<> ?.met bali-aud other oul
bui diiift fruit ind ..rniinaiitil tieet in ibioidme? The property it
on? ol th? tine?? in Kti.'Hrlt County, ind it rapid!? tuiprvTtng lu
Ttlue . will ba io d nu raay 'erina Ai a uninia. .,r VVTa.ar r.tidrno?
li U nitiurpaaaed out of New York. Pmara.?.m ?'?en ?a*ii. A op y to
8. H. WALE?. Eaeculur 04_a S.-m he An?: ?a. No. TI P?rk
row ?rta f) VV. .HEllWUeJli, FalrBrlil-ar? UiLltipcrL Beal ?he
petal
VALUABLE FARM for BALI in OLD LYME.
?( the mouth of th* Coiinrctilut Rlter; ibont li ?ere? (late ?be
rwldene* i f Cap?. Thom? ?ti | ? li a?-! y eulliTi"r- frei ftom lion?,
and well ?r?i?r..L A heantifit! rltar b ,undia? ti va th* will ?Dordi
hn? b"tilu( pim.?t?! Th* dw? 1 ni bon** u lu?.. ooe**nletil, an?
p tataittlr iiti.it. i JO n In.iei ,!n?e from (ha rt. rotd depot ?nd
aieanb-al li ainf i -oniin'ii.iraiiuu with Nair Vork fir? tim., a dty.
Tn.ai t i.vjte inri ..iri? bara? tr? on th? tare?lie- Tile itoek, hay
?ml f.rmii.? ?taoiitt w11 alto b? told If ?eil-a<L Ponrxloa Imaiedl
? ??;? ?id pore mod?r?t?. Appiy to J M 11 ?ON. Old Lyma. Cona.,
or t. VEftSON. No dir? Oroijwiy. New Yurlu_
$?>??? lUUk will buy the el(*(*ant RESIDENCE
rJ??_'t\l\/VF No. ft Pratt lent tt. mu ?Tinton it., Broek
lyn ?Till? 1? in ill r*?p*il*. ?? ra?ardi n?l|bborbo*d, conatrurti-B,
Inith, Ac. ? t*i- ly fin- .li.? hame. its?. *M fe*t wld*. th??. ttory,
tlttn tnd baiein.nt. hu ill medlin t'liproreraeBti. li la perfset ordar,
ai.d lasdy f..r Im??diste o. ctpation, me ?i tal, *OxlOU feet wak
itic.ro |Toiio* t.lji iu-.ni if Tetiral, li. pan f i rxaralnttiou duna? dty.
I -, terni apply lo E. K. KELLOUO, Etecutor. No. ?4C?d_r ?-,
N*w Y_o,k_
??*? "_l U . ? FOR SALE, at the foreroinjf price
fwetm*?*T\J\f* ?h. tarit e ??? rut width RFSIOENt F iwtik
???Mai So. i Stvco.d p?ate, cerner li.u'V at, Hrnoklva. I? 34 f?r?
l-eliei w'.i*. ibtar it*?y ii.-J ! tieui.'ii. fut r*ery e*u??nl*nce, it 'a
perlart oiua'i mud trmdy f?t imturdtla oeenriaiioai cea be Ml by
i,p )U| it rio. lu Pt.tldant ??. Fur te,io, apply to
?? H Kl-'l I.-'H''*.*? ?: -m it Bee? Yo,?
? 1 *i iii _. _ -A SUPEI-B FOUR STORY Phi
fw a ***ir\r\I* Uii?.pi._ brick hol'-E. hrowB-?ua*
Inn.n inf. ? f.itt,i?b*d or uafumlih??. la ?letaut order ; ?li rnodara
ImpruTsaMt.l?. Imr-adlat? poittnioo, located on bl?ik toatia*
?'?aro.l I'irt BroctlTB. Appty I* W A. TOWNUENU, Ne. I
( arro 1 y ,c Hrnokiyi or No ti? Broom? ti., Mrw York.
Sitrmi\ ?UU. To EOAN on bond tnd mortga?,
t?PiJI'tljJIJIJ ia ?am? te mit Morusa?? ?>*"'-*-?-?
rtarura pat
MVciO, No
IT '?iii? ??
(.0nat? ano fnrmt CDanteb.
Ho! SES WANTED, for fint-nla? tonants, FCR
M-iHEDand UNCIR NlbHED.-To tup?!y ?hi ?rmtat a?
li?? da?na-d lb* un J?r?l?n?d would ??laura \* a ?>???, io b* ?How?! u
place m bl? r?ii?i*r any pi. party whi.Ti (be nwn?t? mar d?ilr* to
Mat._ __.?[l_!EJ! -P'CTT>?a, ? ?nd t Pic? ,_
LOW-PRICED H0C8E.S WaNTED, from tf.OM
It a li*. (W), lu ti:? ptrt of lim rit? "r Hronl'y,, by
.. W. Bt-iy.DlCT Wo- taadlPlBe-rt
UUL
F"c_-NI6IT?D nofsi. to1ien1\ ?-TTbirT?^^
??.. twar Fifth ???., Sri* ela?. Apply to S, w. BENEDICT
Maa, 4 aud S i'la?-*-_
?po RENT-An onfamisrir-? E:i_lmh-b?iJy.rrier.t
S F.* "(>U?E " '"*'?'"? ?n>7 m "** w- ?a_S&IO_i No?, d tat
Beta t-wata abb Las? Ornea ?a WiLiI4_ a. re?r, ?
T?___ _ ?<";?),"??????. ?-witiaa. S.pt. s, uti.
?LET-Several Furnia?.?! flouiee in thie citr:
sI*o ???arti la Breoklya *
TO LET?The Fnrninh?.?! M.., 0| Mrs. Jonei tt
ll:??rd?l? ti?Bi!itin?of lOirr-f , .. v, tnr mt MO * rtu
TY* rouait wnl b? krpt lu onler bv v. !.. ??,, ^
_ D?tela, ftt
??iniiIrAN H?T^'?n ' v) i?ai K^htleZ
_~L Naw-York, oath* Europa?? i ?, . P... , - ii'*? or ?it?)y. a
miiltrii? rilrr- "'"
lVALL HOUSE, Willia.i, ihi -i."ra pure air,
;.. /ctDU,0,,'j'_;,<,<>'?'?.??d-.Wer ?-. ... ?\ t in ???re* B_a__
?ribeltrnatadJOa-aBUtefeteedwi? ?-. f. ta a? e?ia?.
Salce bg .?inrtion.
A^CtToNNOriCE/?Two Superb B-ok-crae? b_M
?jlef',1 ?wv.ra. very-ne K?t?Bi!ra Table ?lao a laira lea A
bnaPiitA'ureJlItta.liit.JlriilMltri.f,-. ^\ Ta' , -n
?'?*- uo^luAV.. ? tVOf-RTlTAli^a Tooma, tom., ni
Krank ?ut and l\ "___________
_ UbbWIB A-'tlttte
?> Y BA?OS, Ml-:i;W IN 4k CO tor cor 4th.
LI ti?SbIm of Rook. W.-tk. cf Ar?. EaBcj .?..d's I r.. ii? ha?
?.?l'A? Ah ; I.n.?m)?.. Sept. 1. ?tto'eias-h,
MEDICAL BOOKS u.c. liAXIOM-HY.
?'-.tnlcf :-??i? r,:w -?
Bs.~m. _,.. "** *? ' ?ivirr Au (1 tes*.
OOK TRADK SALE ROOMS. 41)3 B .-cwaa
? EAVI1 , |t fc co. iu?r.sto!, _? J. E '.?c-J?.
l.omiuiinssTi ?hi rn.p Aovascu ?a.'?
li? NEW-YORK boor TRADK-SaUE wDl .??-? ?
THURSDAY, Seilten ter 4. HM.it 9 a ?I xk * m., sud b? __ - "I
daly in the ot dei at tim Catalogue
1 n Car? ni? cf ti i* m1?. e?nt?inln< apward of 808 pur? )? ram,
truly. This Cal ?a ?_r<[?r and mor? eltrecliTr aj.e.V?
rr?'t *t Boa'..? 'a tr-r? in ?. rr lirie oin Mill??, ?ulled I* is pub-,
Tru!? tbtn igy li.at we baer h. ret? fir? is?, ? !.
Partie, ?yi.nuij to , .tubti? can oblata Can o|u?eo? ?fP I??'-' ' '??
l!... Ai.c;i....??-r?.
Tb!? ..i? u'reia :-ti.r?r-r-.?? lo tVe Tr.de tf> porbM? the.t ?I til
on t'-r.ri* ?aeh a* cannot ti* ubtmf mad m map **%ti ran,
I , ? l .?.i...,- " turi , | ' , . , r__B-'
:ish?n, ?inbrat m; fa ! . t't ? f their b??t Hoais ?.>-n?io rm 1??., ? ?te.
?iti?. A I .(.,. n I-??- It ;s f.Hy r?pr??? ?nt-i ??i'*t Tiri Ml,.?* . ,
Ho .... Standard St bi . : Hook?. Juv?Bil? Ho Is ?i, amy rtnaty N.?
: ot! ?r Itibtca ?ad Pr.y.r hit?? M4?
more th?n IO, ??J 1' ., to.r -y '? A bimi odin la ?at at y lea?.
A ?ram Baal ? I n-w f.?' ir? ,s pr?Mnt?.i ia ;bt.b?rf*i'ea?irr..?y.?t.tn
of CHI ??'"?:? t |? eaaiparatively n.w ?od b?oj.I,*
?!?;. le?! f t ?.? ry a.e nC?-'J Jn s.oti quant'.?? tkat it?
- f Ai.,?rlc?n Vciltsh.
era Hill ml? ruin, t fail to imply remun?rate t .'?r?'n1 ?t'?nd n?
I v?ry I'.' ..a in t?-('. '?.i, .? will be ?cid oy ?uoUoa, w Uure
?arve, lo lb? h vi ??.! 'idd?r.
DOUGI?TV -, v.:'! .?eil by or< ? .
V!.
?.(i."" Killi AY. Sept. 7 at lui o', lie*:. ?:
.-... '.N....4- .-..?.. .?...ot?,..,.'. _f t . . . i ti IN! I t, a.
NIT IT* I ? r ? .ne.lnu.a .ot-riiv, wnin-it ?nd-o?, ws-?,
rovered lu bro??t? ,e ?? t tapa, I ?nt?r lab!-? Kta.-av?., I!..ok t ?n?,
Kvtru-ion I'T , j 1 .! > ? II iff.-t?. BeO-te.d?. lineo?, Wmibioii?.
Ar. Alto, a lot r,f ??e.iod htad Kornittiie, i ?. na-u, (Jil., aa.?i
.H.iitel Minor?. K. W. Piano* rt?. Ve. _
Humbt 11. I.?IDS Am't'.neer.
SHERD !" - '.I.E.?BV HENRY H. LEEDS _fc
MINER-Wi'.lse : it , .b'le vendue, on Kill Di Y th?7-).t_B. .?>
Sept., MM, ?I II o .loch ?o tne ... 13 Liberty st ???
PUNO-rOUl ? KELLY, ?hertff.
_'?. ?'? p.?y ?telif V
J. II. Iltur?)-, Aaci U' rr
?TN1TED STATES COTTON SALE.
JOUI H. DRAPER ? Cn
t?. ??I. ia Wi.HNl. (DAY, -'?it. 12, ItM, si I ofo'.oik p. m. ?t tb?fc?
HaTtrucn?, No. 1PJ Tear it. 'II a over equ?re,. by o:d?r ol Cntm
Drrper. l'r..t?d Sutt? C. ti'D Ajent,
1 lf.F. AND Ot'LE toTTCM.
The sbcv? ct.t'oo to* t?et ?iMied and ?arr.pled by O. IV Amera,
?ndn.sj be it ti .n t... a e ti tbi t'outine'.t .1 ilor??, th? Oom?.
icu-.t Sterei (At ik'ic He't *nd the N?w York War?bou?it.| ?Da '?
SUre? i Brooklyn?, it J I j itn.pie St the Offieu of th? A.ctto
No. 1U r??rl ?t.. two c'a?? )rf. -elbe ??'?.
Ccgal Notices.
NOTICE I \MENT.?N't'fico is hen ! r
?five-ltl?! ("UN J N'lrtlllS.fiieTttwnsh'ri af Pe-llKIrt? us
tboCoui . " . . f.Nearl.r??/ t.?.h ?ni? u?y u.esle M?
?BBirnn mt to the s.ib?.-riher <.f his estfe '..r' th? ?'?0?l b?n?at vi kin
rr? : t. r. sod th?t the s?:4 creui'ers nit ?ihTi't it.rir r??r?ctr?n
?lura. Within the term o'thi?? mi.ntt.a
Hated Aum.i '" ? (?It I A4 EM-__
NEW-YORKS?PRETlECOURT, I ladCountw
of New-Vort-RICHARD UV T'.P!'-cl, sUint?, M?-?-??
M B HAMILTON, dateodant.?Saataaon? for.,
mo?'T ilsrniuii on Wira?? (Com, rat ?r I; I '.lit?:?.
To lb? D?tendent: Yon er? hereby ma-Bo "I' R reu?? -U?p Z
?ni r?qtnr?d ?o an?w?r ti? c ?,pl??t iu t-i.: Vi eenti
artu.ii. ivinell I? ti rtl In Ihe effi.-? o' mel C?
l.ier? ..( lue ( I? lad Cooat? o', New-Yon,.*
at ni? otf?' ? il t?nl c? ?'ii i" ?erv? ? ? ?;')' of your ?Liven to
th? ... i lee. a .'n' ?r tf ?mi
- i t?.'Nevi Yrk.witi.i,, tierny daTs.fter tie s.T
sir? ?f ?!.-? fi?v otra ?. araotcai
?Bil t?v answer tha ?aid ?? ?? : -t ??? wit..lo thm
tim? te i'??i'l t'? :_m-ii? t?'net.
you tsr ii? ? ''in i 11 ? t..,i. dea? 4 r? Wi-B lutereH ,,? as
tie >iit?'t.'.h tl.y nt J. e cn- udr?d and ?inly ?ia,
b??ide ?n? co??? ?na disSura. mend of tin? SOtl
Dated New y oil
A3l?v?hwK CARPF.NTIEB k BEArll. Ptaiotlif? Attontoysk
SUPREME COURT, City and ConntT ol Newt
York-WILLIAM O WILSON' Pt,:n-iff ?- K R. V ALLEN,
'? '.??-i :.'?
on ( . n-.-a.-t- ( om. not a?r?d. ;? I'- ? ",- I '- : Dal In? RaW. '.
lei.dint ?hera aatrad koa are hereby sum : 80 ela. :
,...t . Stinip, eau ?:esl :
..n. ??:. -I- wsa fi rd in til? MB?
S
th? (Ut? cf fe t.ty ami ('.uiity ot New 1 ork. et '??o
i ty Hal h '?- ' If ?f Near York ?ni to ??ree i rep? ?f jm?
?iistse t.tt'e.. 'h? ?ib^rl1????. et their olBm,-Neu
lew I cr?. wiii.iB twenty d?ty? artet th?
sarvlre ofthii .omrno?! on vee. ?leinilv? ef the day of ittch larviMt
?n.i ., v. a "... ? .mt will in (be ?lui? afotteaid.
iii? paniakigm ! ? sell r, m i im- j.is-.iei.i aasBBM vo? for Ihn
sum ol' lu.-?? Hii'idred si.d iliriy DoUan ??ii ?ttty ceo??, ??th
!n.rr-.t T i.. t . ? v .. d.v,f 1. ? -: Ei_ht Hnr.___d e-*r
Slltj-B.l, ie.-.u?. t ? ? oete i t Ibis ?ct.er,.? r??ird J , v n. ItOS.
MARSH, ?Ol', h WALLIS PI, miff s Arerr?-..
Tief i'OT??r-itletl .rtiitii wis ti'?J i-i t'a ?tore art
thvtlrrk et tu? lily ?ud louu.y uf .Ne?-turk, on the iSlb ?ey ?I
Au.ast. .
MARSH. COE h WALLIS, F.?lu?.ir* AU_rt_?y_.
An 17 ll.tter._
I i'i.K.ME COURT, Conntv of tien? ?ee.?RED-1
. , BEN H K \R.NH\M :_,:.i?t J IVIS L PAINK, JAMKS R.
WHITEHOl'SE, F.DW4H0 M WIIITEHOrSI, II..I-TUM
MORRISON ?ad DANIELM. JABVM lo .;
?li* abor? o?u,?d ,'*'et.d?ii?. i u-i ?re hereby i< ?-. L' I Re??ae*:
sB:nniot.*d >o*nswer t.e cttinplaintol the ?ti r? : Sump, c?uf??? :
timed p.iu.::tl. ?i.icn w?. h:?J lu OeO? .!
.?. i....:? i ?rk s Offite Au|ust 2?, l'oC. ?rd to cr.? neuay.
of vo'ir sns'w?r on th? s ,o?.r.lurs it MUvia, (??n?i<r?- (?obi.?/, N
1 * ? . ? . . a : ' ,r ?" ?.(?'.?? o:- en-lotira?
? "? ay of -rrv e-, or tie plaintiff wie pel? to trr ( oarr lot Ihn
reirf .leo.ert.eiintbeeoniplaint. UENSHAW k BOWEN,
ni.ll leuh?! Plaintiff's Air oro???.
SUPR?ME COURT, NEW-Yl ?UK.?THOM?
EAIll'CKLE ?.st. Kii-m.NA hil! A a? I oilier?. ? In vosaa
?B, ? of aiudfuent order of the ?bur? C? nt, mad? In tbe iborae?.
titi 1 irtin, ni the .?1st dov of Au(.i?t. UOS, I.JAMES H. COLE?
MAN, th? Ref -re? named In laid Juatxtre-it oder, m I aril lhrru|l
JO.-EPH H. Modl'IRE. Re?! EtMM An -noneer st Hi? Esehaar?
S?.?s room Ka, 111 l!ro?dw?v. m th? ? iry ,.f N?w York, ob ?ha ?"OU*
d*y af .-'rpteosbs-r i.?6(- >t 11 o'clock, noun, al' tliMand? an? BJ.am*??
d?. rihrd la s id j idl'ient oru'?r. tint I! to MT: Ad lh?8
eeriun. ot, piece or pierl of lend, with lb* impt??eai?*l?
tlereoo. aituate. Iyin| ead be.n, ia tbe Twenty ??,-o-id VA ard of tha?
tTly of New Yon. on tbe m ilherly ?ide o-' Kotty fcorth *lrs??C
knows on s map on Sis in tbe Ulhf-e of th? Re-iater oftb? City aaxi
County cf N-w York ?ntitlea ?? Map of a rrtck ol tend rai
tailed i-e Hrn-tuer? e?mpd?d froaa embeniie aatrweye.
N
r? ira in* il-rniter? rompue? froaa euiBei.tie eervrye. Wmmrmmv,
Hat? by !i?r.i?l r.-ii Cuy S?r_?yor." by the ?un,oar * ? t ?uti,I
?nd sev?i.ty rio? I4.DI. Mid Ki r..u,atencuis on tha ?uu:b??T> Mm at
Korty fonrtn ?trae?, et ? pom? distant on? I nidred ?ral l?aa?y Se*
fret ?M'eriy ton (ne a uth-M'teily nu ?t .' Koily tasar? tuarn?,
and Nindi ?Tenue, and ei'?udiu| Uieucr, t a.t-riy deaf tha ?eelhavry
tin? of Kcrly f urth *tr?et, tweoty-u?? 'e?t, bein; in width IwealT
ttv? ia f'oni and rear.bj ob? hoiudred feet ?nd '?? i: n.-'.-t ob ?tab ?tra
-N. Y. A iS H. 146?. JAMES li COU MAN. Refer??.
._n!ew 3w Th h K ALBERT CoM4T()(,K IT?'? Atly.
(groceries ano Prooiiioni.
JBW, FAT MACKEREL? Best No. 1, in all ?ira
I peckuea. O?. rre's CodSsh. nrW city "ired Ham?. Bhaulslar?,
B?-f ?rd New Me?? Perk. Leaf Lard, id aU kinds if PldH aas)
Provisions wirranted bMi ?luauiy. far m1? at IowmI whaln
' I prit?? for net wah, by A. W. ROSE,
No Ml ,\V?ahiB|taa _
!MMMMMMsraaaBBBaaaaMMHajaj_|
internal Reoennt.
Co?_i_icT^*^FF?cir^
UNITED STATES INTERNAL REVENirW
SIXTH DISTRICT. STATE OK NEW YORK,
COMPRISING THE NINTH. KI.TEKNT-1 AND SIXTEEITTH.
WARDS OK THE CITY OK NEW YORK.
ANNI'AL TAX NO1 ICE.-NOTICE ia hereby ii???, ?kal I baas?
r?re.T?d from lb? Aeesaeeot, the auaual . ....er.ion net of ihle DietrletL
of (be Taluatli-.it? ?nd ent,anri?i:on? ?uo.rct tu tas ?a ?ha Bnt tayar
Mar, 18taS, iitiJer the I'nited State? Inters?: Revest?? L?w?, ?hal ?On
dull.s ?rd t.tr. em.mer.led therein bara her .me 4 ic atti pa-tb-a.
tnd thal I will attend. per.f.r.?lv or hy deputy ter th? rolloetio? at
?he a..?. ?? my oflce No. 181 ?l?.l K,.urt?eu?i..t "?roer ofElakth
?T?. ?ally (Sund.yi ei -ep'ed) from th* bra? 4*t ?f .?ptllubat, 1M_,
Bulli tha aiteenth dev of .September, UM, l_'.u?Tv?, b?t wean Mo Moa?
of 9 ? rlork. a. m , ?ad ? o'clock, p. na.
Tha Uno? ineii Ted in (A? annual hat are upon ??sat?, earrlaf???
yaorhta. bil iuJ telle* pun., fort??, fold w?uh?a_ aud bot?ss?i aoar
apon lnt-c oies fot Iba year IMS.
AU persons who shell nejlect I? pay tha tit?? due by thom nana*!?
?T?ly, lecorditif to t) ? list ?forruid, within the tia?? hereby ey?*_??\
will b?ome liabi? I? th? p?ii?lu?i pr?seribrd bv !iw
Macssiu. B. riBLB, CoUocMr.
thkti: H*m- York. An_. 31, UBI
?liiciUan-onc.
J<-?i-l^W??HT_^CoT
No. Il OlaO-SLir. WEW-TOIK,
Mannfkctui-ri ?f
?1ALERAT1J9. SL'PKR CARP SODA. he..
Ab? Sola Aient, fat ?ha Cat? af New York f?v
_TlilRSroRD'S CREAM OP TABTAR
M
ANUA TI AN OIL COMPANl.
N?. 18Bra_dwar,M. t*.
SOLE MANUrACTl'REIt? 01
MASON-S SPERM OIL and EXTRA LARD Oil?
Per R?llr???? 8t??m*hlB*. an? K.c-.er?.
PRESERVE YOUR FRUIT.?MAISON*? FRaTTT
J ARS, by th? BMkasje at 4o*en?lb? bell J?r ia tha marla? Ira
1MB by R. R J. MOWBRAY N. 81 Vassal,
Oppo.lu WMhu><-u-? M??a??
FISHINO TACKLE of ererr rarietr for SALB bjr
J. I. CROOK. No. M rahoo-?:. (o?4ween Cliff tod r*ml_ ttaw*
T?vh._
^EatTuN-GTON^i
(TIRE ARMS.
?OLD BT OTJM DEALEI8
AND TBE TRADE OENERlIX?
rilCES REDD ED I?? JULY.
UrWARD Or MOOOOt) KURNISHEDTHJ-C S. GOVI
SINCK IM!.
AIMY lEVOLVKn, 44 Bem. c??lt-?T. .
NAVT REVOLSER a-.?-In. Caliber.
BELT REVOLVER (SelfCoekhi.) Nay- Caliber.
BELT REV. .LVKR Nsvy K4... ?f.liber
rOLI'lE REVOLVER NknySimt ?tiber.
NEW POCKET ltl.YOU't.R (wuk Lo?din? La?*r.)
fO? RET RhVOLVKUiVf-i-orSinc)
REPEATING PISTOL lr_liol pt I, Na. It C*t1ri4__.
lEPEATIN.j PISTOL i olio! ?ti. No ? Caririd???.
VEr-T rOCEET PISTOL No It. *) uni Sa C?rtrt-|_
OIN CANE -i..?? No JJ ??Indre.
si?ol!:-harrk.Lshotoi'n7
KI Vol ?.INO RIELE ?J a.1 44-l?i? la. ?llher.
Bite. ( ii loadino RiriE, No. m ? ?midi?.
RKEICII LOADINOCARIINE. No*. *S ?nd M (*?__,_,_,
I'. S. RIFLE 'Si?-' Barte.i.witk Sa??r P?yoo?_t,
U. I. RIH.ED Ml'HRET *riu|fleld P.tMta.
Our ne? Breech Lavad n?, Alka bat? Joel bees appro???? ajai
f?t k11 atsJy nrv.i-? i? E t s?
M MMINOOTMI lO.ns. iLon N.w InsB

xml | txt