OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 24, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

FISK&HATCH,
?
.
Bl V .... - . . I mitt, Mt I li I
("K
GOVERNMENT SHURITIES.
A( Bl ?ud e'.hm RECEIVED
? f?\-,-?. ? in .
ty. . - HUT THE UNITED
cr
li I ii M livapaaa? >i - 1' V Baa AB
HID A ( OMPANY,
. HIKiKFK*
'
Oidtr.. - ?ii- and ?? e uf
Situ K.? (.Ol.l) and (ION I HW
. Maali ?.itii hitiiri?
.* or. f?T?i?l.le r. _
Stat? cr :??? Noa? Ha.t? l'.*v??-n??!?T j
Al.BA-1 Stpt ? IU& J
V . ICE l> HEREIN dlvi.N pureuanl lo Chap
It irr IM I.??vi of l8?, ii,,! ft I.??. . | ItM ti .- tri? ,-irr?l?iii,?
?oto.rOi.-ti?-M? Nt.l K (ni VIN HANK ./ tir I
Sen "i ark ? Hank,n? '
w11 be ?rd- m-.l ?I |?r b\ t r r-nt of tile B?nl
rrarntaiii.il at ft- Nf.VI VOKK STAT I NATIONAL
. lui ?ii vr.ia fruin tli? ?tie brreol. ai.il
,
' Ih? ?aid bank ?nutt b? T*r?
eewril -i ?..' ?d
?tate? Wt.'tcb akall uot b- ia?ei?lil?ll l-l '? ?i-hiiih?? Bad |,?vi,,r, I
? i -.lit fund
ta tim t , - nea.
/I. ,._.?? ,,.?- i i , LI I. ? i*??! tendent.
s, ni o? Nu? .?.Ki, I.ata DaviBTuesT ,
ALB4XT Apt,: t" IHM, (
VOTICE IS HEREBY GIVEN, Paraaaal to
XB lr??l O'" if
, ,,, i'rr, drit. |,ir'r<?!, ?ni! I
IK, l?l? ?Ii larorp-rated Bul
1
r lb? B?u?in| Hrpartment ,.i, -_t?nnl?lluP al lib' NA
TIONA ' ii) ? NI. ..I K11?. HANK in ti,. Utjel
Albany - ? a ,r?!t,-t
? Aid Kink Ht ?
??
a. II ,1 piv ?t,t ? ||
tad M im i..mili
a'
i. NN -, IH'TLEJj -
V". : Ni ?T-STa, aaai Wa
GWYNNE Ski DAY,
. HKt'Mli
-a on
.,, vi,,! I .?
A
bailly & howard;
BAN BBOBBBI
NA8SAI si. NKNV YORK.
i ... an.' s ? b i(i tad ?old
?
I T I!,,"???. C V Hill.??
li
C
Dini?cn? -Nc-tucs
I 1.1.- BEAD I1NNK -THIRTY-FIRST DIVJ
(?' .:. . |
!>_?.?. I Pul H t?? I-i tal tai OD?ud?f
?., .
t, v ?bier
FIICAGO, K(M K ISLAND and l'ACIl K KAU.
IO AD ( OMPAN*? - A I.!' IPI
ka .1 Urr hil !>?I, fl. .?"? I |..,?.: ?
I
Moir,) oi, iii?. I ?? ea I -?? TweMB ii.,?
??
r to (TAil the' -
MI
,.iuiiiii;
?
11
ir., i * . | -
N?^SS? PHOSPHATE i n'il'..W-lllll.l'
ii.
? .r.d i SK..MI ANNUAL l< ?
,
I '<? VA AL Ii. li t. :..\NN 1 -, , i-.
Is
m
?
barings Hanns.
ATLANT14 BAVING8 BANK, Chu"
ti. I rr I vu? orotr inlrrti.
trow ?kal aaie
AU I ?t. ( t?T iaTiktrr Ati/.w ?. Kata or Tax
M
Joinpri V toarra Bee'* CHAR!.!? I) K1
CITIZENS -W IN".
- ? of (?r.i't-iL
ata rta ctjtv ivTr.kK?T ali ,?? taa_a__n vti
o? ?li. ????? ru-u ti' ro ?r
Moir-. Arp?
1)
?er?
a t
0( ItHll-J; -At uill
?r? In
??ITITVTK
F AU? ' ? *
}*l. ' SKLIN P a'
hu 1>-|k?iu ?,..?_?? before ?IctoOer li draw intern! 'ti.i_.Octu
Be'J _
IRVING t. INSTIT! III
.
.-r rent en ?II ?_???
Ikere in to 3 p. n>.
VA5nRRBiIT 1 I rn
fcEW-YOKK -?AN IN..s HASH, Kiahth-av??. wir?
la ?
tax. I'
, . ?Ill,"?' , .-milk?!,
rv._
SIX Iii. 1 Alt *.
f, .?.inn iron ti to r
IHIKD.-NI
. ,1-?Te.
M'D-v ? wit ?r.w later*? ttnui Oetobrt l?t.
C'.NIUN DI?I? s v\IM.s HAM.
at VAM K
Ile?--...' - Ml ? ' ?.VIMH? r.r-ired.
*
B-pr.ll'? it, - .KI.
?? IA
Chances for Unsincss ftUn.
ALIGHT M\M I \. Ii KIN'. BD8M.E88 for
HALE f?r t ?'?,! d> ininti Hu?tt,ri?
MB be kerie y t-trud-d ?iiuIkihi? m? m in
le tctitr oi-ralK.L. AJdrrii, D. L. M. Maautactiitr, caie Tnbua?
(J_W._- ___
V,"*D1. B Ml ? A wholMttle and retail DRI T(_ busines??;
Hock and Bit-ro. io-.iii.ir-t?.. v. ith a trad? of 000,00(1. *i).UO?
lucetrdta oue of tit- tti.ri? ._-t?ui'?? tb>- liitdi. u KiTrr. har
i aw) low re?' ia? abo?! to
:.i.i?r?.. Ada.*.. Dill cul'-1. .?le ui fKA-vAK A
Ni. -*> B?.kr,-a? a'. Srw N T?_
F")R BALE?An IM KUI ST in a well-established
Manofacturl?! latBMM r.rai ' i,? ato. 111 Tbe probt? lait year
? UKUE
HaH-H Ni.:
MAM 1 \( TI KIN', AND MACHINE-SHOI
Jell?-? ( it n.riiutlii? r,f ? ?,.'..
, nu-iiit?! ?tatt
r i iik leiry Landint. Iii? Bot dmr and M
rear, ?od Um M?ct?io?rj cuii?nu of
Ur-f
>
um Machine, 36 inch.
On. H
?
?.-?lie.
?lia l
I ? .
(, . ? '??i Shifting
? .o?. ki . Sr
T*. . I \ I'l I N?.I-I > - -.
?ir^lO-1
'
W ..Nil I ' - '
? V ? ni? m tbe I
'
? ? line
o.T i?i. prove io ?nr
r rd. Ko?
r ? -
?? .
BTi
*MMMrU.
? 1 1.1' With ttir?
'
I | . ..: I
? i ried AJJim
i _
$| | ii |{ l l.IM.K WANTED, tor a at
-.-? prrrtS'a and r.-quini.s uo ii e lil knnwletfe.
I M Ml i - N r u
<fc?> \t\l\ I
(to CDiiom u man!,Concern.
>t au Hartara??,* -r?e*'> r-nr? r
NNA'BI??OT-T H I A ..-.I.! I"' I?*
A '?
ia- r ?r??nt
M
.? . r-l. r ?. n -rt ,i,
B
r?peni?i ?.( yiu.r.? SDd?r|oin( Ibr
? ? ii it it i. iadi?pa>ii,?ti r piTino ?it,? to .
? rr .t |iie_i.ul (*) ?acaktiaa m i?_a M-t.o- ?Ma
Batetgiuel ueu,( ti.ai?-d br ta? Aciol i .?im, aii ??.??* !.. v rat ?,
?
M.MK. Di.( "?.AM i? UM only r..ii.l,l.
ant to .',??- Ki.? ?,,ijn tl.r jr?m?| In? o it el ***
' ? .1 ||W lui? tr?vr uy ablrl,- If.rl.lk
??klori re ?.?I?.tal ?I d la'llhrd wtKi
- Kail laen'
^0?I< I. l?i lill: l-l Ti! IC?1 bat mpl:
*?. V. '.ft
I .,?
D'
?i
Salce bn ?Auction.
ADREON I IH'M vs a ( ... An. tione-T?, will
?l.I I .,? PI nl.ic AUCTION
?
. I Ball
lit) KAL Uti
s
la c1 th?.
.
Ne. ltr"oath( h?t.e?--t IW o-l-y of tis? Uni est
A o Ki M n
. 1. ? s .
\i t 11? ?N BALE?( "i \Ki: IRON MINES.?Ia
pmammmmmmti
i ' ? bia i santy "n
vv y iis'i >.|>IY tk? ion. in ? ift.t
...nu.tiiir ef
?
??ntl m m a!, ?teint 1 u
(etliel ?uti all the hii.tlin|a li. - 'i.i. ' tt era ?pparsi'UB.
anti n ?'?-ri.ls i.ot? ni ll'i' I rru.lae? ..
i I?, toftifallai ?p| - !? ti.? s ?.. M Mill N' 77 ( eda: st
By ottley of ?Jie 1 raelee? (Ililli.)- H MM.I? l'i. ...ei t
A M. M ???is A.e
B. KAM.s, Ml.KW IN a ( u., Broadwat cor. 4tli
si? s.,1- " ??? cf Ar* I aaev ?.I- Parakari,A?.
Il I r-'l' .1 A! Il !. a;..,,?
ROOK' i ?. ,il: ? STOCK ? .f- , ti-iui a mest vane-j ?f BttaA
aid Work?. Mi-arala.-iei.ns. ( I,?.ici Bad ? I. ils,ii. 'kr. Al.'
Diarias ?t . autl. ala?. Lue .ne
Kiiru?). i.t)?>??i!iit? ('atalotues et. Iwa?j
(??O A. I.KAVITT
|>ook TRADE BALE ROOM?, 496 Bri
Iel ?KVVITT SIR] Iii ?(?Il i. I ? HI mill io J Y. ?
( uK?ii,?s??im? wuririii. Amuru ?aub
|>V .IA.MI.SM. \!ll,l.i:i.-T? KBDAY, Oct. 8. al
Il lil i.eiUt'l,
.f JOHN Mi I Bl i'IIKItl.lNI) .?
s?e , the f.iin-??,,ry and htisemetit i.l.-i ?t?0| le mt ?!? le ksrt
HOL'RK, ?util ?Il the ninden impun?ment? BBS ia ron.pieu
? :n ?n astaaaton Ils!,. bal 2' ? ra sBeri
s rtre i i 'i.e iii-, tiiij tu t: .a a;. B1 t:... il m tir-r
el??? M rnv Hil'pr. t. m A ;.p-r'i-?
? ni! b. u:;l, at ;
.'.'nit.. M.ip uimI patin u.ata at tht afl
iwin i ici;- bale ?.t Ki.ai. Es1 vii: in the
A Bsvaathaad Matt Waiteafta?Cltj s/BBUOUsTR,
tOBBFB M??(.! IRK. Au
'M I *!>,V? .f. i: ... I k noon, ti
*?ie? Room. No. Ill Bro??!?. .-1 bow
V..,s
B] "rdet el li,. BaSIBlll? ti Ill/AIIKTII BARTH. I
the followi i( t!> ? npeity
JEU- I BBOB II ??Lou ousouU. ? ?.: !??-)? ?ve
J!.! li.li I'.'? * I - .i Lou uu ?oath side, tar feel east Slujvesent
?ve.
HANCOCK ST ?? Lot. on Baitl aide m mat ???? Lewi, ?ve
HANCOCK SI?.1 Lets? north tide. 17Meet esst Stuyvessut ?ve
.t et.? II- ward.avs.
Mci)')! (?Al. ST?1 lot aa 1 IthI .' ?ve.
MaMson ST-i Lot out. I waa st BedtasAsK
Map? st.il psrrii ular? at tin* Oflit-e of th? Auctioneer No l18 Nu
???in N V._
^\)R BALE on WEDNK8DA1 thi I: i
(>( rOBER te.' .1 1J I. ?I llotis.keii Baal li..- leny, the
?am I I. fit ?-:
'. AHl'OA
f .1 rise? 'I hrii- li it Iel '
snd th>.iou?h y repsiti,: la 1ID4 Is now
Ila? 8 ? ?.ni? nearly new. and is ? :
'? far . tlUe ;
? a -i lias
'
?-?esr 10 (eel dum. ter 14 f, et pitrll ,
? ? iu ?a ? aal i.. !
The ?eaa?. r?n he e? . u'l'
li ?ti .ii? ol s nailon
(Uro b> I hat??. lil M.Y a ?MVTIIE
:.. v. i i-rk
orrie? u? Ama? ? i. hum. ass ? ?civau?. i
Nbw hunt -
S'- ..! ri'IU.IC I'li'.'ll.l.l . - .' :? .lil (it
? .li al the li. p. i : . ? _ in.I I quip?,
?i-r f . ? e? ' ? V?, ..
'
??7 ?ituui ? Ra
? i >.. .. I.. :. i v.
na
k?, i u?'
...Bl I US SI
noat.lt? Tat t ' i
-. OHM. ?.la.
a ..
? l-l
-?a af Pai?
'
r.? aBf?- ??r. and Inr her u f -tnaiioi, s
.
I Ul ? . ?
B- day? Of I I er . em.
?
Daru-t ue*?TaB?A?Tiist ? ? rn.
?
CUT. OF 0OVXRNM1 M Ml W11 l>
? '?; ?ay
?lesin?. ' W lilt h ,.( t? .11 4" tie' . il/tlt dr
- lum ?ititi, ti
.
lor lu :
ti) ?ttlet ol the l_tu?itriii.?.>e t.-r.e .1
'I I,
m..., .....
I ?
? ?
VAK! Uli.I. IMI'li". IT> I liol I 1.1 Y on I
?t Bl.,! I.' i II if j .e?ea?ll,
and O ?t Al i TI. l?s Al
?. 'lill ll.-l.AV .Seps
II ) l I oi ,e -n e.l son
. elweeii Hfosdwsy Blul
I
?lot? a . ,",.?.
itl?-??t.
Ill tin Dise dundie, i I thi i> ? m " ?L III ?ye
i
M?p* ?nu psailiruiata ??
A J. ilLKKi h 1.1? ? ist ?t.
10,000
11 No
I BANTON coal AT AUCTION,
HEP litm.
?st? Y..*l left IA HW.
TI e Hei???are Larkawaftni alii VVe.ter? Ru t ??!
? .i .ORTY-SI : uni, At C1 ION .?Al.i. ol Cut
W EDNl -?DAY (I. i|
?li I NOB Pi ?
VV ,- Seo Yoi? at Wlilrl, lluiettlMy ?I.: te! 1.) Masai? Join
M. lils;? i la ( . . Aa' tiutueer?
Ki.?? ;
? -,, th? L?e??w?r,na Repon, e.f ii.? tin?!
.- I?, rabia at ti I. J dmsnj ti.r
. ?i ne (?s.iy mtir known st 'he time ofs.le.
1KRM?*-! . ' ti.? tl?v
o'?. ? uii-.u. l??laiii? Wllblt? ten ti . t'r ?1\,,-.-,1
_ fnarfnncrn. _
SI l \M l MilM.S AND M ACHIM .
Ii. N, v. Y t.rk ?"?lean, Enjia? VVoiss have mu? uu hand an J for
aale at tbait Us re too no?,
Poot or Karr T?bbtv ?wibd ?t . N Y .
POBXABIal ) .. OK Al.I. SI/1 |
Also ? ful aaaurin.uut of all ais?? atid description? ul Mt
TOOLS _
BRICK?PEAT?BRU k-KK W
I). VV SEELE? S AMEBM AN BRICK MACHINE taut tk?
tua! I'r?f..i;rii st it,. ?Ut? Yur u: ?*'?!< ??? la?t ?e?k. t" ' I
Peal C? be tanti la operation ti the I'.-ti lied Maa? "t
Waatebaatai ( only. Model ti
? Mata ?lad Cosi.ry Ri(..ts Baa I-? ulanird aud Machias?
CARDING AM? ...MTTINi. M \C\\f\
i ?An emu? tot I ? ? i? ' ' u l- .h. .. , 1
;.r?tel usa?> b
en Adslre?? ur i?pjt y tu JOsKI'H 1ATJ.
?
I.'?.?,IM, and BOILER >> ?* 1 ED I
r Staltoaory, AJdr?*?t ?nh p BaaHa
_
tM)_\ BALK.?Si
- ?lo? .
he? ? I'l.tl..?'
HOI
. ?,
JACQUARD M ACH?N 1 - I Bp
-
?
? ' wear?
'
u in.- W '
. -e Phiiad* i
SHAM I.Ni.IM.? ! . ti
DO i. RAH-;
Waren .1 V ml. Pal.rao;, _
rp? ALL 1 ??Mi Ml WI. ?KI..' N BROTIH HU
1
anj wurraiited I
? mark?! I ot Mia st all Hies- I itiing
. ... at
'?'ill. ADAM -N? ?NE KKK K I'll
I th? PERI
li. (LAY ?Iissell, lb?
, f pre.? i t
It I? th? ?INLY I'll!" Bttklnr bibbs, J
I ?Hi) K ( It M K ? BP IN
BL'RNI ? ? ll.s' pf.f??s to do SO sir li.
i. i ??. i ? ti...
-hit.dw.y _
rpWO ? .:.*t:'l,'l . ? ' i ORII I ?HOIK
'I'" I'.U'i.l, M?KKRBa?loi BALL, three li,'n.
I I.!' IS ? - ' |"l'?.
?
. !. , . in .Till V SI
HORSE POWERS.
oin uro. co.
>?
? ,tcliin-ry sid hu.mess
e'in? ) nil. WORKS, and \txgej inetaaaad
MER Y
!? li M I,. H in, Ml ?KI AM? OKI-It I NO RAIL?
WAY lli.l(*i. POWER ?,,.?, I? atora e??o?i?i-toal tbu ?nv otbar?
? ? rsrashef ?I ? ie?a?ei?. lt!r.?h.r? ?, d
i?n lu.? Pata? ?tat tullun
? ?
?SS anti 1S7 IV.te, st . '
? ' Water -st., H Y
I I U'.i.UVl ?a fc t ., Nu?, ??nd 31 Pullen at , .'? V
OBssef t!.?t'oa,p?ny. Ns?. ?BSiate-sl Alh.t.y N V
?Jrb?mg ttatbg. &t.
ATWM EVERDELL lui Kulton-st.?
WLUUI.NO ( ARD.S and UNI. b 1 AliONLlli (Lsu?tUai-ad
Ml i
?PioccrifCi and JJromoiona.
KI M .( KI.1M!.
?
-ii as ii
si-,-, w -..."o i - !.-r sale at towt
IIDM
-*
Situations C?antc?-Zcmales.
Ititi (?s-a v.. v., ?? . - ki otrladjrfl
" mt tim ..:,..., wi.itaa * .-?I I t ..-nu.)
? ?Jibe?.
1%'AN 111*
v v i
?
U"ET Ni"H
al Mr- HANSON'S M II?! Ni I It ?
I,.-at I!.. Itr.,r-v.
ALL r.-*|.tctiiliii- Familie?, lUinrilii a.\\{
II. t. .- ,1. li. ?. i t 1,. rt ?? Uti J.....I -I li \ A.?. I H 'ti .It, I
I'roieiUt i ?ad I atlin.ic, at Mr?. Ulllhii lON'tJ ?.IB?*, Ne. 14
t M M 1,1 h of well nu,,mungil.?I German
.'- waa ,!\,l,N-. ,....,., ,i lirtt's, vvn Kb. fcr. ?i kin
LUNN I ? t.. . ,,,.., Un |t?wei~.
Sitnalion9 COantcb??llales.
\\rAMI',|i-.\ ??ifniiiioii l?v a ?mpli- Mbef inn ti an
vV UABDI NBBa* KAKMEIt i'min..? .Mb- tata ti bo??ei.
?in! )? ? , . - drtiiatid? ? fui ??re if rrouir.d Cea Me
?-if trquirei!. Addie?. J . liol Nu 1?. I Tri I.
u aeO-Ua. a. Y._
\1.1, who wan; competen I help, male or tem al?, lor
ti? rr n. u.trv inrti ai ( ?oki < himherBiiiHi Wntrr?.. ?
Ni.ra?-? ?eirti.tr. <*> I l.?unilr. ????-. IO. n,.woT*?r- .-:.'. ? . r. - ? a
-. Srrtvr.ti Carn, hand! Oa? '
nemma, i. ,.. I ibi M M the tetoet Batvaatt
l?.tit..t, ?... I'.i ) l-vrii'i, ai i-, ,i er ?nth ?re.
tjeip C?antc?.
AGENTS WANTED.?No? Heady:
| 11.?it? . I MM NVar,
TI li I.< 1ST OAUS1 ;
St E A ToLLiar.. thr rm[ if!, and Editor
of T">' KirA?. . utf Iii? wit l iiinprlr m ?ne iir?>
i, v ! . ni ? I" I l,i I
? utii. i,ne ?i ?- n? ?I ii,-- -i-'- m I I. 1 ,,f th, late M ?there ( ??'eleraer
? wrilO li lil?!. i .-?..-n-, ,,I Inn. til- M I I.e. J- l.rt.
l',.-?,,r.,,.r I a- I ,,|l? ?? Tie -,irk li killi llb-rat'T p?tri?ui*rd by
el ?id? "
I- r i - i? S? ? 11.... ii fail .iliiioi |
li .. Iba ea ? fall aal ?,-.,? i.i,, kitten al ii?- ???r frm, ? Il-b-l
? Ililli |, ? Uti ? ? ?
I vtiil u :uiiitr.y tun) m way into every libruy ul any
i h lea Ana.
n?tll..tr-M?.-a?.nr 1
Mr. Pollard Wield?? p Habed ?ad pnetirrt pro. Tke bt??nry he
? n - ,- , i I ty. li l!? Inr-t fi.l ?t it?I i,..?it .
io ntd at -i - ( nab 0, rate aid wl.i, I. w.. ii,.li hart- Im ?a?rr?l deuuiri
?ii T-ir?.
'lue I nilli, ire . ru(ii>nrd atttmt any i,ii.-r publication piirpotlin?
Te iii,i,,' men ami ??,?. ? r?rr rtuinr? i? ? ff.r?.! to nuke
..?..I I ? rm alar? of Ibu treat and inip~(Ubl
vv ii I
K. II TRI AT ?. ' Pol labet?, N? 6S4 f1r.?d??y. S. T.
\ GENTS WANTED, lor
PRANK NOOBCI NI m nnokk
"w ? ?MUN OP Tin: wah."
Aient? will tiini tiiii ? beal of teal Marti ?mi >? Need? ??i,,?-?i-?
jin ?i. '.r,tia?i au', rj.iliaij Ni. Wuakrv?
am! .-I,??-'-?< ii? |t .1,1 ti., ?I k? ?lil- ) T-'V ". lv -?Mt? it an.I
.?a ..ppnrtuliily li atti Ird t.i.iu..
h-?,t vv I ti Al-,.ti lay of It.
it e.t,--?--, ? ? - ,?rir?t and yemmmWbmt
. lu: . ?iel li,. ; .,, ii. til?
-
A ii I ? . r ? ? ? ' ' V. , hook of the ii non.
Atii.tii. ? i , >m. ,?a it ?nita llAVI
t n,. report? 17 m ? ? ???! r
i-ti i : -, ? baw ra_Aiaa ? tale el IM?
,?il i?n: Tut? I im,? ti? ??,<??
IB i ? -, -t?i? mr ?"?ni: las viaai
TOat > .A? AU??Ti Uai>?*lTAM' Til? AIVA?TAta?l
IV T.O? I'.'l , liTUl
n otu.
sctlANTOV-t
,, ?( . H?r f .t.r*
Ai.IN I- NN \\ ; i |. i.. n|j ,i? A', .i.- (Pat
?
:? I >t, ,,liri (tra C .NI I'.KOWN,
Ko 74
t'.ii.l.l -I UNDI Ni i
ible rn?rii?.-r po'OTntni qrntili-itt. .
-
- I , , ? i
l.r Iii ?1?. it. I I, II
? _.?-.?? i- :.-. ?- ?- tetpd .? etbeM
namioaiirm, ti.MlillAl.tH Tnbun. DSi-r
1? :.l. WANTED n
t., ?
in? il?I li r lia.lly la ?al.'ed. Add'..*
I'...? , I , _
Ur.\N I KD?A BOY re itlitiR with l I
Tv.
writ? a i .vtldie?!
PD il.i
w
I)?Comp?tent I I ',1 Nil. MJRSI
? : .
. ?. la. ta
ii.iii.-r. I
.loncrn anil /unen vP-oo?o.
C'iii INKS! N.M. ni ?\i mi i?,
, , - ....i ?i.d
- , i i*?i,
',,',- .i'at.nt
w
M I' HMITII, S., tt'2 M
. ) ? H??,i awi ti
MaaaB-tBater mt
cit.i.i? 1'i.ns am? pencil ? amca
A;,.I llAIti) k BflUOa r? I I
i. .1 liAiii, a into ? OOtaB '
(Lo .farmers aub (filias.
GUANO.
1.M0 tai? No. I I'-t.ivi.n n
?i mira .d I. riuiar?
?.Bia ,
li. iaia* of ?mail lota t.T
i .VII T: v r ml ii
tost ano _fonnb.
I n-i OB HTOLEN- . : . LETTES
i mu?',I ?? ! ? .
I!, rd- ii A I - ?
Hep?, t .
br-li ??fa-ITr-l. ml ti.?- Illili' ?I? . .
.
?tonioration Notic-rs.
pORPORATION NUIK E.?Pablk Noticei? lur.'
V' hy fiv?r tu thr ??.lit, r fill
Home? ml I.,!? implored o' .niinpinvnl J ..mia air-rle.1 th.lr-liv.
ti.?, ti.- Aaweaea tvatt beet u-r t.,. mpl. ted *i..l ..i I, Ayati la tha?.?fieo
? f lb.- Boaid r ( Aumor io, ?Ian.niano? hy . I (i. oula? u,Urr-l?-,
lal?a ?v.-i, i? to mkI
ttriut? Mb ?vn.ut to 171 ? ?tl-rt
IA?Y..I ),,,i ,i:, ( ? lewt r '.,. ) ..* ,n .tr-rt :,. laen '?"??iii, md
"Ar.l ?tl-rt
?,l->ur l.uildn.j; itewet i tM-tweet. Madxoa art
Unry
til?Ki r pivin* I-.onard iff ,.. Ill ?-??? W
!
.'tia. Por I '.i.iii.i a batta ?, ??? cor*?? tf
It I ?' ',: . . ? ?irn-t
bit,-I ?walki ?ti buln iid-i of ?Atii iU??t, ItcliiMB
bo. amil
Y. , (.?.i , t ind nli||lB| Mtflltl ? a iii ud
s. itera
? M ti?';n? aad u-Biatiut ?idrwaJli in CJtl, itrrat, lien Kb to
Km. ??.
tali?Kur Mttloi tari -tona ??.?'. B*?tfti? ?i irwaa? in
I 'i~t
I'eit-li.r iimfint ddcwJti M the uorili i??^ UMBirtfM ?
un! '.!
Il'i,-Por fl.;;iu??i!,'Wi ki ?' tbl ?'iittb-?e?t ootur-of 4tb ?WMl
end A...
- ?e????l
f gteaae, taeaat lett pteeeeart i?n?ltoi la
Balad
l?(? llotli __t.tr-? of itftti >?/- ? , t?. l-l . -"-W?M
?
?., I tli? ii-ri. - ....
i
?tnl ft ,l, ?
?
? ty te Hi
Mid to f
Ml,- I Nlmria
'
?tid all Our lot?
-
?
. of ???!. ,'t"' '
sat i. ii ka*? t ??
????.t
,-n i- ?l d -I ?'
I ' ?,. eui un.. M No.
- I
Ali i r ?? a?a?ed wtuma
i?i-nt'
?ifnel ??",.:'>
Houx ??
KI , 'i /
I" HIN IKMOII
I - -, A " - - I |
Off!-? Bair!
'?rr- I' ? I ' ixrAKTWr.TT "-rp! 1 I IMS.
1*o ( ON I'RAI I ' 'U- --> i
rl * lina*, til?
nan? I ?' th.- bid.irr lb.1 ti..- rlvre lif III I r--.-r lat??! ivill ?w r? -lv- I it
lil? ?li e ?i.t. li i. n.. ,.' WEI
. ?i
I "
I ? . ntl ?treet '
Ki!.- ? ?
Canal ?tim fr.m, Hr,.?,iw.v t., w . .? -
Kn.. itr- - . r
Fir? ..
Prnet lltr..
Iiirty-, ni ?I, ?ii.-?- ?. r :? Ilri,??w?y ,
.
bom Kr??i X* P??l itrrrl
1 .-r- ? ? : ii d
?Ml I . ?Hi,
l,r?n ?-.. , . , :
r ii -I
Yt.i ?
? ir . ? .t .ml 1.tvi.iti. ?trrarti lad bftWH
'
A im! tv?rn?v l?T?otli tlrr-t, brl-r.
a- ? ? I tween I-f -.! iri?^ ..
? tee| iiiil I.mr. - . .rr.-t 1.,,???? I ?oil ?t J Hr? una .:tarni?
with i r? ibeet r-a . I'.rrr., .,,,i ii III Hean Irij oilni a
?rl-ti ; mil f , i ? ?: H?K in lair?? tnir.l uri?t M la.
w.th beaaa?M in I ml MM ?.J in TmbttJ tut lad li?.ty ?ei-nd
?ir?. ti
I'labi n>?y nn tem ai.d blank f"rn>? for bill tod ip?-!hr?tiona ob
taiard un appiicailoii el Um otter.
THOMAS STEPHEN.?). , t,*,,??
KOHk-KT'l. DaHKAhH , Aan-durt
_A ?*,' ?RAVEN._S heard
TO CONTRACTORS?Hoaled proposals, ind,
" Prvpotaii for Enit-ankiiia-Dt." ?_?" wilt, uuite of bidder and lal*
of II? otr IH|, will b? ?ecriTMi Al lilli oilier auld llrirlorkl.il,. rl
NNEl'M I'AV Sept M II?-? foi ti- uiiklitf ?r. ?rubankniai.il '
ahotil 4> cub? virdi . f ruaienall ?fa.utt t.. r ? .-I, aide ?f lb? ?U
l'an.
for-t? >?*.?'* ii. ii 'ai-i m .?: t>- tmei ' -i ...
tnact.
?1 HUM i?
t. .. , , ? ? KM
? r
it? ?
Cegal ?Cotitco
i
\ Y. SUPREME i
tia ?sJ4il.li AND HU V i K
Nilli- Bl PREME coi m of taeBtale-ai Ran
)<?k "ill.le.ia.sl V ... aie ??neh? sore
.... .-Cl.! II
I h? ?f-ti t
? ? ' .
.?????..tk : t- .... .
1
i . . . ? .
? oi n. li.. ( il) . "an? lula WU lia tet
?1?r Iba ter ? ??? i-f iii. i!?y I
max ? kuti i . 1,1 i
t-?'li , I-?-. ..i? f.. ter?| e I er-. I ?a si., y- ubi in ? the uti
- 1 . ) Bil t i
l an I fi ? -i.nl 1 '?'s ??itli il i.te.' '
' .n I tis ? si? le si.
ti.? ruau of ti. is action . t y i .Kia,
Sr l.-o.N MI "IH rU.n irl.Ai mee.
Tk?eotnp:sint ia this action ?.?b li.ed n the i .?t, ? I ile '
th? t ut ?nd I ,tir.iv of N's? V is B? tbe Hal ?
?ti? M ~ >?? ?M : Il r??y
( di K1 -I III. I UKMIlKi:
._ MININO < ovil INI 11?mt S sstoasl
Hi ?BEN HA K li liefet d ti .-?u omam to, ? memrj I- BkMsd on
i onrract |C_a_artl* k?Te Ihi I'.f- fasU : .
Ya? ?re here!?? ? ? I ' . It. v
tmr, th. er.nij.) mt n tin. ?rtie,, ?lieh will be : .Sump
lil.il It the .,rli.e f the ( leek M 11 ? ( It. ati'l . Mr. . st,. ? I d.
f New Y?tk st fe l ? y I!??1 in the :.
' Hy ? ? New) ? ti. ?ni !?'?, ??? a'. np/ of youl itnawet p I
i-on plaint ,.,, t e a ..i? ?. I
1 Hy at New V ors ?Ruin twenty ?ass ?f'er the ?? rvn e ?I I u? . in
?a?ia ?n? ti< Isa;?? ff II,. il,t ii' ? b ?attise I ?ni' ??
answer ti? aal I e ii t en t Will iii til? tun. alstieatid Ita ?mtm?WA*
i. Bl I Us?, jil I' 'iei.1 ..,,-,.._,, tot tie ?lilli ef tWt 'W
tl.i-n.aatl ni,? List 'ite.l n-ll.ts. saul, int. rest ft, to UM "W'hdiytl
'?ii..ry, u,,-th. uasn 1 ea-.b Baadfd ? '1 nt? ?n I"- "!''? '?'?' ' oats
iiiJ tit*Lui?, i., ?i ' ti.te.l NtBW-Vavk. Jolv ?4 IM
NI I K11 WHO. I A IP ?VV 1. AND 1 | .,? I, . Alt- n? > ?
?? lu i i.tor?) v., T ik
Th? rotnpUtnt in Ihls ? li I w?? I le.i in the ad e i f tim ( I- ia of
Hie < It; and I O inly ol Kaw 'i ?
HHJtlllVVuOII it HOW LA NI?, Ptaiiititi . All. roey*.
An. ?7 1aw??M_
QUPREME Conti, ? ? : ' ni N.-w
l~ ,, ,k'_PKIK IV A'. I* OI.'UKIt?-!! WV. I'liintif. .,?1.1.t
IIKNRY J. Do" V . I. VKI. Ill Kt IT.
?nd CHABLK8 B dlMMoNB. Dsfsnltwls? : 0. ti. tin t?
*uintu.' ? I r a Uituiey diati and on BSBtrtM ? : ( a>ir? ?ed, >?
i ti ' ? .
pul?! ti it i. as?! t. ? i k ? I he
t :. o, Terk ?t
u?( liy lla.i. in sai I ii y and tu ??rve BSegPOl pea. su. wer ta tk?
? Her s Ins uti .- Vu. 4 n : I
?Ireet.li.a lett) ?fin. tWl ?dsv- Iel li e-a Vie? f
mons os -'?Il el " f y. li Is.I to
??iswe- Iii? sel e?.|..p . - e ,.la ? t h i,
.?s ,,i i / t m .....! >. i-e thoti
. e I, '!?' Jut I '?? ? O?
l'.t.MIt.l
i |i.i k SS III I ?i-I ?.U? ?' > : I SB. b1
Ai.nl n?. Ihoi?st..1 enl.t I. indred sad sisty .st. neat e. the cults ?ml
d muiieiii'i.ti,,; ,..,. , || ,, I i vtr ? i L v .K.
ti - Atu-niey, No? 4 and ?i tipie?! ?ireri, Nsw Y..rb.
Dsl.tl Auci.'l II. IHf.
Tabs Bar?es Tb?.b th? ?bot? entitled aettos ?ass
f ?1 ,n i. i lerk t . i /a ?i i i tu ? f . e-o. Vurk, st
l'.el ty Hai u. ?.
JAMK.iCLAllK P ?u t 9 a .vt-onsey
A?TO UwfiwM s T k
C1 I1M..MI. ( ol |:|, cuy mu? Cuiiitv ni Ni ?
gi io.?-william li BETNOLDI PlatoUfl bs-GbbiIfOBToN
( PI ?HEB I" ? Kilt ? it,-,ney ?len tu '
lia. I. (I .ni,.,I oI ?r, Be.I | i -. lie defei il til 1 sill ! .
, uatil ' ?H-??' : I.'. ?S. H.v K
?nts s Hi t, ?li : ? ?I h- t, el : Mi en(?
in the tittil e ol Iii? (1er? ( the I Hy ?< I ( onnt y : (?ni??!
. f .??? ? i art ?'? i ? Ciij i Id tostad Ck) .
?. I ?avwer ta the ?aid omplaint
.u. Ute -a''- .tri-'.. ??
Ne? Y I > .la
'
' ie? .in of l?r?i ? s t
? ? ' :' j 'J i .r?, wlh i ? rest aa thineao
III. 11.11 I . I ? I I ft -ni He I;,a|
. I- .
Bl dolla, t
I II i a I. .? Il.t ?I Auf .?t
'jllll'a *-. VV.',.-1|I II ' I
?
? . ' . t 'Iii e s f
ti e I letk ? u e ( iy ?t.,1 I . ..my . I N ? V ask n ? r lira! .!?y ol
,r IK*. DUN ?. V?. A.-llltl UN li. .9 . lu
b? M
?J I I'IM. M I.( < u i; |?< it i ai '? Count r??l New i
IJ-W I..I.IAII I lull'..) . u ?? ?
vv'n.i ? ' ? ?N P
?Itikl -tnl ' li VIII.I .i i Ililli.! ..*.n.i JA Ml
? . : i K ?. :
Mai4?aaa?4 sad ft mp
. -, .
? ??* ? ? ' a ? ?? ' .
', ? ?e y.'i r ; -
..
I . , . ?. u.t.e I I ??J | ?
!
?
, I, I . IBS ? 'I'?! >. . I, , m'a la ?
* ted a.-u amy
?
M VN t i'VI
Ai* ." Is?w_P hitit ill. Ail-arnev?.
SI I KI.Ml COI KI. NI v. fORK.?THOMAS
? ?
f a ,..1 ? ???? i ? I. ?. i uri mail? its Or abevi
?at I*' I. IAMI- ? U.? Ol I ?I
1 I'll U
v.s.i :
III li?! felt bet
: m a?.d
?
" e ? I I ?
I
. ... I . i . I ? II. ti. I ?te mt l.rtl finn ,'t e ?
.
'
'
fita
?
- .
wait i- it by onebmtai/. ti ie?t ami tam l?c?e?
e.. emit .me. N . A .. . hal
J ?Ml * II i DIJ MAN II.I t?.
?.JwPIM. Al.l'l HI t OMSIXH k Hi Ally
I.? liri ? lh*a al '
tin,, ?a? I..
C 111 Ml ' '" in -OK-URCE W. I ?K-. *
?~ ?
rw-T?rl I - I.
. t ? .
. > ?
Full! ti? tter.n?B .,?.?.??. etl??l??-l.
....SU ? I? .?sie ,. ? .
I ... ? ra an
tis,
I ?
a
|?e?. ? ?? I ">*>e??B ?
sastrlly sl'.hc SS..I . e..'|e ..n- atti ps ?
l-l (, ut it? ? e- ti.?nee nottn. :
?uiaairtrd ?., t ? w let l .t. i i ? -I ??til
| ?i.letlv .! n? ?ant air. atti
II . e. '
?alls of? t party ?alls.?I>et?d . ?
i ?o IN KELLI
HAll-II V I'li 11' I PARSOM
Ja? 'if
? at Hie ?auss-lill..- ?lad pits Doled ->
l.ittter ?I
i ATI _ mu
Ci'i'KKMi i m in -nu: Farmers' loan
?~ ?1H lil* (AIMPANY PU Ula ?<?!B.? WILLIAM
KKTTKKICli and otl?is, li?l-n !...i? I p ..,.?.... ,.| . y-u
?saast oTih-S tptat.M-( .u t ..( In. eut? f N-a? Y'.-t? uni- to th?
?I. <e at.Ut ?al?
Hain. IP In, ?Ita. I II?. l.'-tee ?at -'Iles
s: i .- I '- ..... . ?...Ill
Rt.sa-lway. ?! it.- I in , ' ! .I.?
olOttaiiHrt US-., ?t U u cl?_rk Mon by Jam?, k1 Kilto? 4asttawaai.
the fssllstwiu,' Ina.tlbeJ itttitinaea, lu All It at certain 'ot of ??i ,\ >t..l
li ? hod . t . t - ? . .i? .. t.. , ... bat? an titi' i?i" hen? ?nie of
ir I .'i. ? ' te ?..i !*? I ... .
. Nea. V n allJ : ? ?1/ I.?,'?
i?. * al s p j.t ? - I ?treal Juioaia
We.lrtl? ote I 13<1t' I '
. sill? par?'lel Willi tta I Il.t
- ? ' .Uni !.s?twe?*li
._-.-.' - ?
petali? ....
? .n.e | ?t? .el win t-e ueip euthx tari mm* b
?
Bottaarl) lu: -want? fit. fe.*'. t<. t.'a plan? of
'. . I . '-?? e
I.?Nil I P I NO1 V.IAM It. Referee.
U Intnurro? eon PI?! J ? Vu
SUPREME cn KI Cm AND COI NTT OF
NEW VO'IK -' li la..'? ICI? y Plall ?DUN
M ?IA?. I ? ?,a ? .
I. Kiar-? ft ??: I" I..' -? I I
- .
m -.
? Is-'? Vu?, a
.
i ... n ?. in Um ?
.. I? . . s
?II . il a . e
? <? Iel .1
I ??? .11 _
Si PRE 'i ?UJ1-. ' ' \K
(I Ili?
aca ' V. ii.1.1 '
lump, :
IS
?
Ne? Tall
? ?
?.al.?! IsaUui..
'? VI _ ..... Se?
SI KIM.Ml COl'Rl ' ?mun- ol ?N. ?v
,. -t.? ID ?,::"iii ? II. II I.i ? Baat ? n? fur
. ?
. I -
I ?l III? t I!) li?!
?
? a
'
a
u? aaid SSatp - ?' .ettid llir .
?i l ? i...'
?
bwidaUa tost?
O II. I 'I li. I rs Al
'
Olli I'll ..ey,.
_
Si PREME LOUR. ' ?' and I
.'.lil. ', Milli VV i. COPPIN ?.a mt AL. lim COnill?
ti.-? .len an lo r, r,:i?. ? |l .?in ?
taut ????' -'I o III? dnliUdsUl Y.l.ti li?,. Is ? B li. it?' SUulp,
aiona?! ?nd resqulred I* stnwi the . , . Stn
this f " t-' ?t_e? of the . rsuce??-}. :
? Vet? si Um ? it? .:
Ila, In Ue I . ? . f .-?? ? V is su 1 lo serye a eopy ol yo'it nintci lo
the ?sid .Uiptlnt ali le s. .?i.tft? li Hie- r tillea,. Bl 4. Willi ao
tUaal. to Ik? ?ul I ni ?illa.., Iveatytavt ?IWt the Mt? em at Uti?
a inn. ?na on y. . *?i ttiaive of Hi? ds? uf sut 1. servit e. and U yu
fsii to ais?er the said ciMDi??a.o' within the tun? afumo M the plat?
US m ill laka jud<u.eat afaiast you for (lie sum ol foul Usvaseua ?*?
hundred ?ad t?????y HVca V Las ?nd iivwnly nu.? feet? with inlet
?ti it.un the Bf. ? i n da? <sf tepmammm, mm iauut?nJ elfhl huaditd
sin! suty ?u i.?si,ie. the coll? if Ik's ?clot?.
Usted H?|H?ii.?f IS, !?_. I 1)VV ARD? k fltiri.l.
Plalulll'? Att.,1 ...
The eempls.n- . ? is fl'ed ir th? ollie?? ?I th? ( l-rk t f
ti ? t n y ? d t . u-, , ?..? t .? ?? the ( ty Hill ia 'Bit ?,ity,.,L ih?
?J.I dlY I HW.
,?(ii??ti??l Bl ?VAIU.? ). ' DI Li. Inltitr? Aiiem??t
/ ' I I l! " IN
\ I
> ?.- * . Mm ? ??l'ail lah"?.
Hunting.
/-Il .-? C. SHELLEY, No. ?8 .?.rrUy-st.,
*- in '.M Ii'tl PRINTER.-! ?rd?, U?ctiliri."B-llbe|.i?. Peattra.
? ' w..... aaah rata?
.DER PRI -.?WIRK d.. I. t th- trade.
U'j EV?KUELL*? -W)N"_. No. m4 Folton-Bt.
.'?' J?... raiNTEU aad LABEL VAM)AC 1 til
1 Bl
-fnrmtnrc.
DEDROOM ENAMELED FURKITCRE ot war
I I r?n r-.-. iniri i'ael'ir- Alio lolil (h?if?ul ?ud NVn-, ,; Cbanb-r
- . ? i,?id and ornamrnUi. it H K KAURI Nil 1 UN S No JO*
. ,rt.,i.i.u- NV oom?!. K.itabliih. d latj._
hUNK* l'A? KM'SKI'RKTAKY BED,
I SIDEBOARD I?KD Kim.) Iii BED,
?Ort Ii D LOCNUK. Bl II.
_Al DU!)>IN A PAN MI'S, Ni 1*1 ( ?oil it
IJICKHARDT" Brxtention PARLOR BEDSTEAD
look Silver Medal at k?at Fair A?_rr,i-i? liiitilule.
It ia aniirily different frmn it e i-mn-urn i.ila bri ; it hu ?n equal
? I nut ?tul Inn maur-??. CiaB be dm-? In Mila and iktir lulim th?
? fe* ry ?nd >al-irn in Nu. lb"7 Bl?.-, tri at. coi. ol Sullivan.
A.io, Kur.nliirn on huid aad mid.- to oflrr.
Corsee, (Carriage?, ?rc.
A STALLION r-.r SALL.?The th?>r<t;ii.'.il>red and
le,,,,, I I..?ni ?..rrel atti ino EXCELSIOR, V vee? ?M !',
_:!.. la-' iri.r vi rr avtitir.. Prdi?,-r Dam. Siiaati oat of 1'..
ni,,,ni ia m PklkupMII MM. ir n Dukr. b? 11?.lO'ii, ,.ut ni m
naaai? Knrfir?ki i ?irliialiri isbItiI Uri \K
Hli'i I tul... a, .. rnr-i of ) ultoi, ave. and Dow um? .t. Brooklyn.
?torcB, Ranges, He.
'Rl M li \M) EUROPEAN HOTEL RANGE8
?li ?net, Btotiet?, ( ?r?m? Tal le?, li,-., u i.l- hy
llllAMIIALL. DEANE k ? o
No '?Iii < mai ami N ?- M7 ?ni .1 ' NN ?ter it.
<?oal. i-'c.
ENGLISH HOWE, CAMNEL and ORRELCOAL
?r ,,, I.,,..,"! i ,vr liinl.i.? m ?hip ami in yard? to N.-v? Yura
-1..I t)r...lvn hur ?air in urti lo ami by II. !.. i'ARMEL). A UKO ,
Proposals.
tii-ic? o? Au? ( i_othi*ii a?d KqriPAae, I
Nu r? ttaoAOWAT New Nona S-p?. ID, 1*6? I
ARMY SI ri'l.Ii S ? Healed proposal* will ?
?1 r.ivil?! li.i-?ft! r. iii.'.i, II ., ri.H-kui on I'llflfDAY the nth
luttant, fur Inn.I-lilli; hy r-mitnei in Bath -,iti,titi?a and ,
tin,-a ?? iii?t b?. r..|,!i'?,| 1UU turn uiofr- or im. o( RID A.-ii
? ? ?A !.. fu, nie- au.l c|i i_*e, al ai.d for lb.- u?e of tliii Depot unlit
M.y I i*T
I'-, y. ? I. mu?? |,r ?-r-vrnpanied by ? proper juirint-r for tie faith
? mt m ciiiilr-.-t
in-.! nurd nut?? iraei ve? tb? ri|ht to rejed al. I di derated ob
|. r 1
? a ?h...l? be Iti.lora.d " Tropo??!? for furiiiiluni Co?l, ' ?ad
addr.ii-il to
. tltjei I) It VISTO?, D U M (?ni . ! S. Artnv.
IMPROVEMENT oTBROADWAY PAVEMENT.
' ONTBAOTOBI -Tee Yo* I , f C?n,?ni,?ion.-ri r.iniut
in, el Ti ...no? ttoebaat K,*?rt L. Hair?! A, ,?d NV. ( riven, (joy
k. I'rlion iud ?N ankam I lii?ck. MM 'ti ny tn? Mt nun . i An Ar'
-'or .irrpruTiiif th? p?teu_r:i .| O tam may in ta- City of
? brtwee the Battery mi Peart??? ii .toet," [tuird !it
oeirby n Tit? pl?m and propon f.
t * mal t '??? -i ?-? -t ? Did propnaal. w I
' - ?I thr r.oj',1. ho l"i f.oi.lwiy, utt.l FBI
DA 1. tar Mb day of Oclouar ?ait at
oil h KELTON, Pre.?dent
NViliiamT Klac* S.rraurr
Nr? 1 , ra. -ir; inn!,-. I Im,.
Mab Otaa ? ?nu? Amu a ?in NA ?u? ? Orri,:?, i
-??i'-i lirr li, Mu*, i
PROPOSALS FOB CONVICT LABOR.?Paraaaat
to ? ??io nt.on of th- I iri..' M?-e Prltea laaae MM ?
-?ii t.n rerrivr* by tn- undrrii|r.?d. at thu olhrr until the
Hoi d.i ?f Ur',.???i', ?t li or . ek noon for Ire ?bor ind -?-meri
... - . .. -
, .? t .,!'.,._ ?I.r. Mat. ifirtu-mt ?ton? for 10? ??lou ol I ,?r
leal .-, m-,., ob lb? lit lay et Match 1-67.
Aim ;??? t..<? labet ?ntl irivi,-?, ol um Mil? ( ?inTirtieonffned in thii
Ban .1,-lure of I loti it, I ( I ,li,mi for
I of Five I rari, tu couiiuei.c? on lb? lit d.? o! Noven.
.Winn, ?**** ami twniem at attA eontirtt emy.nyrd in qmt??
1 Illili til kr ?lia- co,'traveler to b?T- th- I ,T
iBii?tttetiar < .|.irtir?
? - tv wita ita riebt ?f way '?? ?,..: f m
? ? - ! UMway, and w md turn tut-d .ti m lb? yard
NN iii, ',,? ,?b r a-' ?! i?rr>?l of in,,, r.-nv -ti ?mi,lny?.1 in th- min
? ?in. ? t.... p i ?oui tu lue j ?rd tit lb? t'mob will
La ' ,i-i.i r.i |. r t.n? i.nrpa?-.
int.. for ?orb lihor ii.di.-rrir?
?. ? , . i -
a,i.<t!*.i ? ?
Prtaaa lur tn.- ..jprcumi <f all paiioa? ?leiKuii? tf propoiin? Iltur
(* r ?
Piopo??. tor*aab labor aal Mrvieeeto b* employed I* i|i?*T?in?
?erial Pt
' r lh- Labor ' f I o: Tiru ia th? bteit? Q arti". Th ?
r? of r i limit
--ii".r?? ,.? r ... i MBtbrl ?'..,.-.il.
?i ? - . I .
I bay ? ? o' t,..- prti la. ?? anal
? . vr.y '.??on apply,n?
?
??.y m?it Itavr
- ; han t'.-rfr-, ??
? ID t) II PlilOtl
I
? Meta man < ne prie?
,-?.!!? of
i, yu*?,? i....le u ti., y
?hail de- n ii I r tb? u. ?t?.t .fur ?ttaM ? I
U ii. in !'.'-( I-. Aren? and NVanl-n
taaaaeti Diriava*.?v Sept 17, isfi".
SCALED PE0P08ALS, adunad ' rr.iiK..il_? for
hu_ldiK( Rrrrnur t b? te r i Ted al Hu? lt?p?rt
n en' ur. nn of WEDNESDAY th? H?Ui ef Ortobrr nut foi
. lad tiltl'i? tvr- t-1-??. ir',, ?im ?f tAt tam otd tn?a?nr?
anii ??liiil-n tn.l.fih.i'i Ki,,.,r i i ? Iln tun. d . TI.? niK?
to b? built ut It- It.? m.? m ? . ..: y. . I ind ,-opprr luteoad a, J J
, ... vi li. pi; li, t, - ?Lau t r.,uip^,|? y
yod rac'pt irn.^matll. ailinn nu I-, n l?rnilur?. Itiulirai laelrtl
a, ii uti, ato... au* ?-??!?. Ner-taa-H-a? em,, ka ?fc.aa?-.l al tbla i?a
? i irttrr. A ou-iel ?ed pian ot
yata.i inaM n ? ..inpti y oa?,i btd. II. Mci L'LLtIC li. .-?.rflarj of
ILr I ?i.urv
C
-Blisccllancone.
1AKTIB0N BOTTOM COAL HODS at al
and r?Uli. Loweat r?jrd ?ml tra.le i rt.?i. By
'? a K'if!).'
HOLSKE a KNEE LAND, No. Mt Wtef-M
FM UM li i:l;. CARPETS? BO0K8 ?al LIHUa
Rltl III,I,.111 iii .Mi at No W.'.hutlv?vo..b?tw??n Ninth
nala A STllHE. wuk rntr.nr-? n tw.? ?tr??u. and La-aae
.-it- in", mt tor SALE, li?: ,:r? a? ?'? ,
Al
AMI AIT AN 4)11, COMPART.
No i6 Broa-wav N Y
SOM? MANCPAl fi KIKS OP
I1AS')N s M'k.KM Oil. art KX1HA LARD UIL
tor li.nriradi St??,?ii.it,. and r ti-.oriai
*|"<> 8ADDLER8.?The undenianed it preparad to
J ?up|, > thr Hat* it riuoDitil- price? wirhprrfaKtly-tut t LOTH
Uli.N'AtO M -, .1 traat th.et? ai d 1.1? ai.d brautiiul d**mta*. Alao,
l_ay and 1. - ? ti Hood? art tbeeta
_Wl. N) I.DHAM N, '.)?-,.!. Brooklyn ED.
rf-OMES, MELVAIN A Co.,
X No b MAIDEN LANE.
NUNN N.lllK.
Importer? ind N\ In..ria ? Dralrra la
ENOLISH AM) (il.KUA.N ??I Nn. PlBTOl St.
IPORTINO AMMUNITION Of ALI. DI-ni Rli'TiUNS
I Alil.L AM) PIX KhT ( I li.l.KY,
lle?.'.ini Kiirra lii/?ia in.! * ?ad En?li?h Jaw?!r-".
MILITARY ANO )NN, N DOODS
PI'HEl-MKRY. I'll! SHIS COMB? TOILET ARTICLES, be,
Hie Ur.Oi.t an I mint etten.lT- Morl M th* !!t:ll?d .Slataaa
. . . , I ELYS CAPS N?. ADDlNtl AND i AKTRIDHEH,
.-?ota At-atii , iHEtPPtlR'S i ) LEBRATI D ARMY RA/, li?
?.. r ?I i ) N II CHAUD .-? Bro?, li l-.dr.14 ktlNN I.INti KI. 1 KS
BORDEN'8 CONDENSED MILK,
ror faouiT ate, t? mM "?lv h? ti.? ni: wyoiik OOBMBSKD
M I li a ?i-ii.t ? |,,r :h? pam tu?? yoai? k11 iai.alalt.ad
?
BORDEN'8 CONDENSED MILK,
?11;,. r
I - ? r? ?11 part? of Nn? Tmk and Itrookir? dally.
I . I.r ?In _ d.vr In-di l.v.-ry iv uudn en .-??turd?)'.
AU
B0RDEN8 PRESERVED MILK.
EAGLE BRAND,
- 1 1 ,. nn,1 io any 1 lime.
"
IpISHINt- TACKI.Eol B NIK l.v
Now
PASSENGERS S Ulli'.
Pilli 111(1 -1 A.M. II ? . . ? r* ?rpt. ti?
? Ir?br?n.l Mr? ? ? ?' ' n?? 1 NN ni II.
'-? . Wa II ii ."i:...i. N-w N , rl
. Ml-. W II n.??i New
1 - ?t. Peri? ; >,in .a Hu ? 1 .1.
i t 1. ?, Mai l.-n:,,. Ota* ti, Y , A. M.
Ntuibi'iiio and-'- -, ? II, '. /"li.?
0*
i inri?? lui ti. N.. Henr, I r I'tinadelpl-a. I.
\\ M..;.
Vtrgkoia 1 ? ,? ? .1 - l'i ilad.l|!.i?. II.
.. N. w
1 inrk NN'ui R.
I,,,. | . ? ? ...,.
e Mu h tal - I-. ..... N? ?
'? -
: I Prn i-r-ti.n. 1
,-.-.- 1
IV. I Piiian! Kari.;
lilian? Mr
,'l'e?u?;
, ?.ti i'?rn. Mr.. Mu.-iar tad ion. N??i?Yrrk . N!r Iran
,.d Na. Mi P. Mi. li...
, a , *
?' 1 ? ? '??'? ' ra Mra |'.-ii,i??Ii |we .-hi.,
1 i-, I II
? .
???>? '. ra ?Ilia J Mtfi? i muni. I'lulidrl
A l._a> r .Ni
.
V V.? laikry. Mr M, a?,, n. r- I li
Ni - lo:? ; I -:?. I.. .. M . f H.
Monti Mila tali? 1 Mi.? H Batta. BeltMti Mt*. A 1 K*bmn I'.
Haran; latrtaa. Ceba 1J ? rn..u,_ l'M.aii. i
Beaat? Rom?. Tin?? Mltttf. Nrw kork. Mra. Kitijrrv d N-w
Veeb| Mu l ?i-aii. ?t.ii rbii.i. (?uad?; l>?or?e Thompaon. London,
Heory Eirla, d, r-?o fraaciaco O Alado, wi!? ?ad 1 hild. Nsw Yotk ,
aft.l otlirr? In tin Keeraf?.
KDH LIVK-UPOOL Sept. ?-In ?teAin.t.lp'-cotlaiid-Wi??!?!?*?-..
tl?|rt. Nlck?ri."b. Mr? Nirkeraoa Mr?. Hain?oB. John Mt-Rie Jau,?-a
? ,rd?ui,i ?, I. r-ftret?. Mr? .-pliM? A Hurnrnm. E ?| irrt? li R.
Leaton, Il blindai?:, A. Leifhloii A. ^brimpton, V, ni. Canon, ead
|M i? il??t?je.
full OLA800W. leatn-lB the Sttemtliie l'nlle? Kin?d-t__?
Mra Jena!? HendrV and roar rkWi-n t Ynmd. .eba C. Mrlnloah,
Ar, kibaid lUnry. Mm? Ellen McDonald. John Blair. Mr. art Uty.
Hauimlli and thr?? children, Ooorto Harp?t. f rased Conner. Joan
Howitt, Jahn It *nd-r?oii, Mr? Ellen MeNieoO ?ad ?ou, Mi.? ( ??li
rnn? Mcliturau. Juna? Rdvaett, Mi?? .?no Allan, W'u? Caoier-t!.
HbrnOiTf*. Mill buali M. 1 -an Tliuia? Johmton?, Mua I A.
mu af:,lli-oropUmrut of iterriir naMeafr*.
Hill ?AN PRAM I.-, (i AND AsPINNN ALL. P*pt ti-!-. Sie BuMb
llet.vy th?jnrev-Mn (i?o H. (?ihbani A J Hide? ?ir I
4. M. 1 M. Cara
aitn II I Dart B, ILS N.I
.;?.? Mattel 1 t- h 11 : I.N, N?n?n ?
Dyer r C Lord. Miss Sarah J. Owe Mi?s L. J Whittle? J OrP
kn. J. Ilnntinitoi. LA Hi-lo?, J. A .Polillo?, M?. Wa, l??lb.*f,
ihild and iul.ni Mr- I. tang, M. Kerwin Um J Kroa-4?, M?*a
Ne, i,.,.?. j, T u.l: 'I. ? .Wit rup Mr? t ' uiley J. Blum.
w fe ?ml ? t ?'I.- O Otter. Mt. J ?.?it?
snd -? ??:,. ., . . i Pan Antwerp, Mu? M. Davis li II V?js?at, J.
indwiie i. II CiippetM, Mi?..- A R-... ?. ti. Attiaw, J.
Ml?. M A I -ii I. I- I an ??! A. Y I timm.
?ie?i . . . Key M _! ?.,beau and ?i(..
I i. ? ; ?t, . ? f , IV A li u ?t ii.! w. ? -, ??..? Ml . isndwift.
Mia? >ophta ('? m?t, Mia? tirttr Mil er, Ms i." ' rut .n li Ms*
eoinber and wita U i Cora?It I. Dm . ?? M to?
ys*. .11 I Pike I! N ?Vaia mi, ?
A. Hay (i. o. -ii?.I. '. I R.y ...is li II I ?? A P. olby and
wie O VV Deal Ml? M I). W e;?n and e.),, J. J A ? o?.brsi_?.ao?J
a larg. n>ituber ,n sereu?! cabin and ?M m ?tee;
KOP Hill 111" D'III'"' 'n"*iiii ii ililli i natte? TB L?w i?
II A (?ti.le I..- Pier? .n ?i'i I n.i.Ji.u i,, ..i??r.t. J li. I'?
as n R.v B. VI L.sk. sod aslfe AtaeM and Henry . usien.l. if. Mr
?ad Mis J. Ii Kv-tii. J A. ( am. J. ti. Aadertuo J. ?link* n. A?to
ra I'alu.er and ?enunt, Pr?d. P. Mason. Vontara bauota .VI a ( . A
I e I hondint : children ami ?rivsn', Mr?. L. ki.,?er uno Holman.
P.lomos T s ????_.
MJR NEW ORLEANS Sept *?- In Stramehip ?bernis?? Mis?
Msbstl H???tl ('??! Le?-. V. P. A., P ( Hickey. I?d?. child ?nd sa?
vant A Ku_e M --Vt,..-" (ieary Mis? Mabel ?rmsirn? ?tua llsit?
Laav?u?i>r-h, Mrs Ies.ou.is?, Min .Mi. er snd i?.. . t. Uren W I?.
M? l-r M.u Ella Tilden (?pt I! Ti deo Ml?? Laura Andr.?*,
Atna? VV. Bniiek.f huB, Mi.? M ?erie Korhn or Robert ?Jol?Uiu,
lidy ead ?Wo chilate,t. Mr. Ore.-nle?. Wai V? ( etoSSBS M'?. L
lUiiiiaii.n DM Kemio|t?n. J sine? M Henry and ?ii hut? i? o
Oh.if?.
MIR NEW ORLEANS?In S,*?nMliipSl>?.idaii?Ml?l Mibei ""lew
IT?, t ul Le? I .?'. a || ( Iii.ker lady . mid and servant ; A. Ingl?.
M ia? Mantle (lair? .MisaMsbelArm?tr?>itg.V|>?a D. tslorayeBwoftt.Mr?.
L.'Oti.t?. Mis Mt.? snd two children W 1) M I er, Miss K.la Tf-t-rt,
( ?p- H liiiai, Mia? Lsur* Aud?r?on. Jam?? VV BnnoteiLsS Mi.?
M?l_|i. I.N'hiues. K. ne,i t.tildatetn Vlr Orseei lasss lady stad two ebal
dren. W lilian, VV ( ?leia.it, Mrs. I. H.u ..iin.u, O li. Keminglc?.
Jame? M lie,,.y ?.id .ii User. ?: ( r ti
la fltasmiklp .VontfonJerv ? t. 1 lii-.u M B. Pike, O. R.
Mr ?nd Mr?. W int. r T 1? I?. '.g1???, T. noisy, t.
w .. ?i? ard .V.r. V S. Mean. Mia? A ice I'. Manu. Mt?. K P.
Keach, Ml. s Ad? Richmond, Mus Muli? ??????'?. Mis? Kal? Ear?
ns..ml u. g. Btsvsaa. J. Kara ( ( IV?stras, fcitos Kuhn kin. De
1. leny imrae ?nd I .In.drei , Mi and Mr? SLow and .Aild A N. Ha?
nno'Nichol?? Olde H Stunger.
SOU ( IURLKSTON-Ib MeunthipQ-iker? ity-n I?awr?Bcc,
J Wright J Besofort R M Marshall. 3. A l'en S S Cortney, VV.
Hrown Luke VV n?lit, li. Cuuu, n. ti Mi ? '? re ?nd ?ti?. .'. I '.. Do-it??.
VV M Int ..i. ?-fe ?ad I children Mr?. R. K ( ?tau II ?ni VV It.
Mu-., i ?ii:. st?B?, t, Uwis. J. brh.e, ia, K .-, Uesra>, Iii*? M. A
I,? er, II. Ilaaui.ond. Mis. McKer;,,.. n s-J I. htl.lreo, I' P.ill?,
(apt Dennette. Mrs. ??pt Bernard and child J. BlaaWa, Mrs II
Weldon, J W Deforest Mr end Mrs J I- I "nely ami ? hud 1.1.
(Litaren. KtP.ii d. Luistious. J. ( M ". ttj i Muid,v A II.
biliwase wife ?Dd J children. Mia. M. K Hufluisn, Miss Jane (JotdoD.
. eer.?e
KiR BAY ANNAll-Ii Stesmship Alebstne?Dr. M. K.skerd, Mrs.
T. Remy sud two et..I tun. ?leuuiel lioyt. W. 11 Vlvwott and eon.
J. il.yde?- I) J. He.r, J Nnstioiton, A Len?? . Vii?. I J mea. Mt?
M Jon??, Mis-I. 1,ne. Mi.? ( . .lone. Vin. ?ted Adam?. A.i.eit
Rutu?. John Pslal ley, b 0.ildi,a{ au'. M aal wita J
?-ever Ml?. ( Mebbin? O W Osf- ! VV ( . ?Is. I F W (sl.bett,
I W King, (.oi W. I). L.??e, J. A Walktas i.A. Ksaks. A.
Hl, Ser Mr- 1 M (laroo, R. J. Ilipkn? A M. K.oue J. A.
W eiiltner. J VV ft mit h Mil Balli I. Mill fill?? Y Reyne Ms. W.
Perrini?? o VV Thompson, Mi?. .-?tiJi R?yu, Id?. J?cob Lessnat
and son. K. R llu'I-r EtobardHU Ml 'Vii.?iii. Mt ?ud Mia Ander
dorn. Mr sud Mr? W u|,i, Mi? Msrth? A. Wright, Mis. Emily
Os?e. _
PASSENGERS ARRIVED.
KROM NEW -ORLEANS. Sept. _.? ? !.-. ?.?.??nip Evenusj _tar
JohuWst: H lie?.mu. ?Ms.. I. Il M s bat SB ?nd tody Mr? P.
Bishop. M. Clsverie. Mduie Mrn .er? ?u I ?on I Lefevre Mrs. Spiro,
Mrs. Pillana, Mia J A Norton VV. H. Memaui, Ms. I ?delwood,
' II. Cieve.aisd L. E. A..?.., ti. P. (J Hut). C.
0 ( oniiot, sod ?It in ?'?er.?.
S.pi. n?lo st.asnslnp Kim* ?t?iti?y ?W'm Brown sad lsdy J. Wit
sou, rt. Le? i., I. Kiel.mond. Mt.? I . Handley, Mrs. J, K Nolt-sn,
VV ,u. Kurh._;e ?nd lsdy. A Bulu u, adv ?ntl . BIM J. D?vi?, VV. Biad
1 M Damiuw It -ntl. J r "yrneh ktdv.
KKoM NEW OBLEABa?la Bttsmrtt? Ess ?toa Star-Joh?
Wa t. li Tl.i-inl.i... Msjtr.l II Maa?keni?u? lady, Mrs. t. Bith.p.
VI ' ?? 1 .VI'..' Vi?! ,.;, Lie! t I, J l.e'.yte Mrt .*p.!0. Ml*..
(.oldman Mrs U A Neil, r, W. H. Memam M*|oi Underwood. I*.
- I . I! K Li'tie ! BaCteta?Bl, LE. Ale li I' O Vii, I. 0.
Luuisur ai.d h u: (Be steers*?.
M1NIATI RE ALMANAC.
Sub Rise*.5 li -?.in Ban.5 Ki Moon Set? .? IS
? ian ?ATBH rai? n?v
-??nay Hock.6:32 1 O it. laUn.l.7 ?J. Hell Ott?..7 M
Sil tri'IX ti IY TEL L Ki UNCE.
PORT OK NEW-YOKE. ?"?l-r M
CLKABED.
Steau.BV.ip S. olioud (Bi. i, ila?!, Liverpool, NstiOi.aJ Steam Naviga?
tion I oti pin?.
uno Crusader (Br.J. Pe irt, K.n*tioa and Toil au I'riuea,
Rihsm t *.
r-teau.stup U"???? ' ? We.i ChtrlesioB A. Leary.
Ipi ?
Meaufti.p T:.se ? I? VV ,.hu,.*t.tii. I) (.'
?iii DackttBi )l??r-, isei-ri-- M?ek?nxie.
tile.ii - . ? and St. Jogo de t ob? Way.
I.. OS
s. ?tt N-.? Orleans R. Lo* Is,
P M. literey, VA t.giuan, Nev? ii;,ma? i K. Osrtisoa
?".,. ., I ti ii ( ras ??.lia C?.
Mo-im-i p Alabama l.lttetiurner. >?y?i,,,ah (??rri.ouSt AIM?.
n 1 I " *..i J Y An as.
S'.ti'snp A.hisnd, N-rt.n Hi.Bt.nt VV 1' I
.:.l|. I'tfi-, Aimey BaSMS Neplut.s? Nts. ?isitip Co.
?tesin-'tf ? Ullin f g l bl j, Haitio?, Liverpool y.a Uueea?4o?o.
John (J Dais
Sieamthit U feras. Aieisnder Nci. It, I ,iy I" u,? ?nd Richmond,
Lmnit'-n rael I
Stesm?hii? Ouiilirn Stsr Berry R?n Js-ieiro (ismton k Allan.
Nteannhip N.agars touch Nittolt, ( .ty Uo.iu ?nd Ri?hu;oi?d. J.
HsnJ
S'esinshlpCambris.Chli. Mbie ti L Mc( teidv k Co.
hie.ii sii.p I., ui.i Mt or? Smitit He?ufort. Murra?. Kerns k C?.
Hstk-'.?tiioede (Br ) Jewell, li ,v? . J. 1- Walli
hark i tori.. (It? .1 Haluui, V , I i, e ?i.e y ? li k -milh.
K.rk h, Isml Hi I I'etkn* .-?. J .??,. de ( ?(.,. J. 1 nouipsun.
Uri, It .-a M.srrt.h (.?.Ves|...i. ( . II. Mti .-? ? Co.
tim Y iel,!.I f I.? N?.? (.ibritar au I Ma la. A. I'. Agres??.
lilli VI. , bj.. H.I' Kohl (iel, 'U.-*,,., K .a le i sim.
|(*u L'.rati? .Ht 1 I? ? N li I*. !. .?.avinat Soa.
It i, Ks-;.t - hater ?va??? Y ??ung 4 ? o? au.
I (tar.) Lsnao. bu Johns. I?. 1... A ?mltharsfc Co.
Magi ha (Bl.I Cl.re St. Johns, N. B. ?. R D.VV ulf h Co.
?-s hr. Miueiy? l,isst?sw?y ("harlestoi:, - . lowan
.-.t.t Oregeit. Monroe, ttashur ?-. N ( V ,? truul k 1.?ght.
Sehr. H. ilt.hsrt, R. tinsou Waabtoftaa L) U .Van Binni S B*?bt
Sehr Id. liaison, Crsnoiei, Kichmuiid.
. l'aiinei Psliasa. Billtaiuia.
Srr.r >. |) >..:?_ Btrher. ha.tiaior?.
behr. M...? li .-t-ckbarn, totdery. Philtdelphia.
.??dr Id? L, (-?use, Boston, S. \\ LtslikUi
Sehr H P. O.-dwm. Watrrtor? btautfctd
? ?i.se Baas. Misi.1 ? own.
\ au Bridgeport
.?imiuu ASSBiaott?. Onsen I'liUdephla.
ARBIVBD.
WSMMssila Passa Hamey, Hlidnrth. New-Orleans? ????. IISINs.?.
w|*b ii in a?* pass to B. lm.mda_ tu.pt. I?, ?a ti,. Har ship Rata
Darenpoit, bound ?nd ??-?aiDsblp Merrim?tk bound ia,, r,?n ?ay.at I
p.m. .Ofna,?mil steauiahlB (,? rge ?A'aaifngtoti bruce lor Haw
Oreaos. 17th, at Ki a. B... lal I* ti iong K) t-, mr? bart Maaerpa,
fiom Boston for Ne? -Oteaiis ; mow day. at 4 .1? p. ni. bs^weaa Tui
tugs? snd Key We.? st??aisbtp Oen. Meace steennf W.
-leamalilp Evening Star, Knapp. New-( Masai ISt.i insL. and .-o?tb
W est Vat. ?. m. IticU ?ntl., with lads?, and |m.s. tu l_ K. Cattison
.-rsin.hip Aihltnd, Norton, Bollon, w.ta u?u?c (o MeuopuliUn
Ptetmsltp ( o
MaasMbia Oiavea?, Oat?. Bolton, with mdt?. m3 paas to Inte
MaU
-teai?,?l, p W anistitu, Flab, NkrwBadford, ?Kb aid*?, and pim. to
Perg'.?'?? k Ws>od.
,-t.a.ii !ight. r Saxio. Brawn, from the wreck ef the bilf Wil?aaa
Ed? ard?, ?ah 're st Bernegal.
Hr g Heien O I'httiaey tor PortUud). Roarne (late White), Bava?.
ntl U ?lays. I? bound ti, portland ? i li t a.i er ; rame t.. Ibis port d-i
medica, auislaaoe a'.', baad? belog ?tek axo.pt ta? eoak and ossa tee
man. Bent. W, Capt VI Ut? d.?d and wa? binvd at s?t ; sams, d?y, II
mi:es N f hy K of H, g Litad wa, ooaided by ?i*?mei Agnee. ?roe?
loi Noriall ?ml BishlBaal, mAa pul on ?.sid Plr?t Orhcstr R. t>.
Boutii? ?nd two seatusi.. ?ks brought th? v?ssa?i to it.ia port.
Bru Kd. !>e i..e ilii ,, Lt-Bt, St. Cirutvphaf li ?ya, ?ub mern*. U
J?. ?. k Liiiigb
Btkg L L V ??worth lasfE??-potts B?i ey,Cow Bay 11 ?ys, with
aoA to B??ti. .?lo? k Co.
brig ?j:?r of to? ?to? I Hr ) Bnrke Dorabetter. N B . li days, ?sith
a?d?e. to P. I Nesiu? 4 So?
Brig Loi ..n ?Ht i hat?. Cb??e-ie N ?". 10 days, witn uria*, te
V K. Ile Wolf A Co.
.ichr. J. VV Hail-aid (Br.l, Potter. Windsor, N. 8.
- uuieru ( to?, (Bt.l. Bl. (tVerie Windsor N S
Behr. Sara'c Herain?. Proctor Lln(?n
8?ht Adrtsnna. ll?u?y Oar.iiner.
S .- H. ?imiui Clark, Portland. ( ..no
Sclr N.piun- . Ki 1. i u ? .-,1. Cam Pey
behr. Ann* Snep?rJ. RowdilsL. Tiuvidruo?.
Seht. EuiptM. Hal R vc ?lai. d
arrived. .. Sunday, Sept. 23.
Steam?h(pC VV?,it1o|, Bak?t, W nu.liigtan. N" C 60 buur?. with
atdse. t.. ( II Pievaai?
-nip Loin? Henty (Brem ; Tst.i.r N.wll-le?, , w days, witb
nd?.. Is bound lo Bremen, ??tola ibis as it to llsllsss bal ?if, sa
eountered * very heavy gale ?? th? 1 lib lost., lu Iba (?uif htieaiu,
?kirh caused her to ?sk badly
Bart Atlantic ( Bien. 1 De Haew Bremen 59 day?, with mdse and
na? lal ?. Hr t Had Ihre? b.r:t.s a' 1 _ne ,i?,ti. ?n the p.wag?
Brig Ab?ma La? ,?- ce lal Bsstaa) Otaptry, Oaitlmer, M?., t? day?
with udse lu Johu boyato? t ?yu I Co.
VOBBB.
Hark M,/at'|i? 'toan UiisUa ??i kew O ilesas S< pt 17, 1st. 1? 33,
IXL, Hi Ut.
Port-t?ar?rna Xoticc.
?t ? n "r .it? 1 .tax
PosT-WaBt?????' ,r t s S- H W i. uu ?l I
NOTICE ? ? vvitli ?ce
tio?4olt>se ?i-t paasls* Apr?1 It in? ?uti? -1 Au A.I t? Re
aspean "" tesaSaar o* ??' ??a Pen ?< s.? York u? ?li p??
? or B??i-c " ?? t- .: ??CB
? Boasnsaitaa j: ?ur?.? ?-. ? - >..IS now
m ?et BBB??BMsa it tis? Pat? VV -asa.is?. au I tuat tbe ?all ?irre?? er
- - i ?milli iwi day? san ?icc??aiug tait
nonrm m boar I ?-i ! ?????I?
Sta.nnlup V'lr?..1" F. R.
. .nip V.leran. V. -' re,.
Steal -?.UM. R.
? lip i vening Stat.?i N K
? ?? .ts^'. Store?.
Bark Mop.ina Light.. Ile Pores? a.
Huh.* ne?er.? B. It.
Hail R 0 VV Delga.
hr .Ti...- n_l-u?;.38 Ba K.
Mug !1 . I
BrigJet .17 E R.
VV,?. IVoi.d . ?? K li
MiNTttuaaa iompkin? Pre?id??t
J AC? I HlBHIMk? Se-teury.
Ml TI If) 1> ISM.
RY.t PPTION Or THF im-ll tlNTIN.VRY DEILKOATION
An ? j mit resting mit'ting wau held in
the eh?p?l of St. I'd V! I Chcrrb on Krutoy even
mp for ia. piri?.??? of ?ii? i.di-ip a formal welcoms te the
Irish Wsslsyaa Ceatareaee (iM-nsr? letagettee. teeBet
: Robinxin g ?Sit, P. D ?nd Vi Lain M.Aithur e?q. w'r
i av<-smved in this cuantrv to tate nsrt in tho uppntaiihir.g
'< centenary edel ritun if tbs M"ih?d!it Rpi?er,| al Cbarch.
lu 11 ..lin''i, in b?h?lf cf lie Irish A)'l S?ol?ly,
e.l tie el. ? ir. The eieriues were oixrnttd ? ?th nuaiBe.
i ra'er wai off?uwd hv the Ker. Ar 'til ?1.1 Kuaa ol
- Paul's Chu Bav.Jeha Mucuuuku?, U. U.. taso
msde the address of welfome ?iieukinu in warm trrini of thi
?,r? n-?? u! Or s .?ti ?ml M? Mt'Art'ittr to theM*n?e of Meto
tdieui in Ir?.ni ' n ii :t. Uri ?.in A.i i-i u-a. and tl??Pir._; io
tie ?as! ?ITft'tionjte loiiiruiL'.? ajKin the depart??! mem
: her ul the >? li lists liol rrt Wsltoea in ?lim? antimei?
tit alii, a abort time afui hu ann u n: Amerioa. tbe can?? baa.)
I suffered asor? lu-n-atensBt. 1 ho allusion* to tb? sleadfaal
d?ratisa of Dr. Been and Mr MoArtbur to the eaoss of tb?
i North amid the sreours. hostiliiy whien prevail d in P'oplaaS
sud Inland duxiar the Kel.tllioa, elioilrd demouatratior.a of
?ppto-sM auioagr the aad leuce which could sol he reprassed.
Mr. aSiHstt"_..! Mr. Mcarthur both msponde?! io a heartfelt
m?onrr, and m ?tinted ta? efforts aod urala of tbs Method uti
in Irelsad. and stated Ue object of thmr visit to be to ski by
tbsir persooal pr?senos st tbe Ceoteaorv ef M el hod tom in
Aanrioa, tbs? ruai nu of tbs Imlanc? of te?0.i.?00 prnmlssd le
the Wesleraas of Ireland 10 years ace. Oki ?A? el white oaly
had bean bilh-KtoooUected.
A britrf but doe ?jen?, snd stirring adare? was also ssids by
, Ker. J)r Tlioms? Se?aD.
Tho lt>-men present bavins been called apea to speak 0.0
i North. e?t? , lu a lew p-?intetl resuarks, proposed to inaifartl?
1 tbs woik by coDiiiletiriir the lrl?b liiiul at oner, nail sa?
rouaeed hit own ?ionstion of gi?). Thai work fbas teriii
I Went ripon '??I? oi nu ?' IboBirh lbs msetmir wa? quit.? a ???ii
'
I fr. m I
! ben? ii - ?? Samuel Duuu.

xml | txt