OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 24, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-24/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

lill OH I M I
I- FOB i in ?''
MR lu" 'Mil. BAWMOO
. ? ?
'?'
i
?
? wer? and with
??Il OU' O? ti. ' I
the arti-?? mel ali wa* I "
-
tillie M
T\ ?*
A ' '
t
"'
1. a s.* H
I
*
** ?.[?TORI.
I : '?r hat
reniag,
Hi tUi Ilullali
? - ? I bat the
1
?
i
1?
- power ?i, :
? ? r
I
'ii. tifklciie,??. pride
' .' ? li :?lt_N UIlU il i l(?lt nt
?
l i ??? the ?..? thal te
i* ?
i this ?ima.''
i ,:.?siS "! ihe.itfi-.'oor-?ill ?"
itationa of nu- gr "i tin- ??re.
?
i
WALL ?. B'l THKVTIilt.
? _'
li c ill n
Dr. W
;.? u tt heanal, ?ml wu'l
I 'lui- time.
MW Y..KK Tlll-Al.ll.
I
' '
I
A
I ' ?r
?
' - i |
i ; ri. ?;..ir. ti ?? Beaut?
?
. -?
l
WIM
'1 ' I ' -
- hi
?
'
A ?
I
.';.
Mr
?
'
I
"?
?
a til
l
t
i
?
ti
.
.; M MS ?di .-) I
t:
' . ' ' ? I
.It I.
I
I
Baw tun
BR"?I. A. Till. , U.R.
'!
?
h -
|
A ,_? . . \
;
;
'
'
?i '
-a part
in
.
a- , ? |
?
I
?
.*
I
'.
,
?
:
*
OI
I
I
1
?
1
;
%
3
k1 r. .lohn Bel
VI !
-
1
I
s ' who ii said
t
M- ' '
J to
t '.iiik?
i ; ? : ?
. -ii.
j
vi I: ? ? 1.1
:
-
;. 1*1 ..??;:
?
I
i ?i mian then
1
ii
' iii?.
WEBJl lil - ii a cm XT) l ill.
i I < ?? hit ii
..nd all
liy on
'
1
^H^^^^^H^^^^^Bfci ' ? h
? "! ?lur
___W^_____________
Mill YOEE
)' v- I.UKI* I V
I
I
'
i dinp ron n run??! inet.ritles
f been
: drt-.ts.
tassily !,.pju perMins atteudeil tht? iimeting St I'uies Hall
?W-ntntit. al vJuefc orar 100 signed the pledge
OPENING "I l NI a R l II. RD A Jj.
? inK HPW.I. ?Vu? v
Kvii.Rvi' Bxna im t" bbattIbESoboi
"toa -espondeo!.
?
I
?t.
I
t aol "lit "1 ii?-!' rente te
? nnphoi ? ? '
! \ . t
??Ililli!.If
'
??
I I . t. Wilhani.?
II.
!
I * I. Ill I
'
curly :
Mr. 1
I 1riin ?'
'lill I' I
' ?
? I. i? n. | the eouii
New-]
li l;
?mown
I
I bait i
*
w.it.T ?. ? ? u goodlj nomb? of it* ?ti
dieative "t the iadtu -',. The
?
isla 1": me Uf off, ?1
Ktal
the aboli party p irtake i
A' dimer Malu.ti, Mut?.?,ti hu?.-tt? M i" r I '
the "Id -' '.
ompaaj bin io lu-*
? he di i"?; I
we plunge Into exquisite
!? '
.
s i th i
. .. ? broad
i ? .??? li' r ?n.ml ii
!'
? tilt 'I Uki? fl
'
and coi
? ? Bowing n ' i ?
i
?
Ovt-i till I .
Mount 'J
li I
'
loar'a i
?
Alii
?
? ? ...
: the ?I
i
'
!
'
'
?
'
!
'
klas. A
?
'
?
t
I
?
:
.
I
!
'
?
i
'
I
\ .
?.
1
I, i
'
'
:
'.I. ? I.
1
?1
|
I
:
"
l;
I. :
!
' r .i
I
*
'
!
: ? '
I.
i
'
I
I
?
?
'
'
'
I I
'
?i.ulU
:
i :
'
railroad
-.??.im.. ?_
I'lR.SoKAL.?An
(ten. liane? ui Ohta ead i>?? Inven I : I hb?..r M
Nicholii* Hotel Mrijor (?en II .tier ?nd Oat .1. I! Kimma!! of
Mas? at the Metropolitan tLe Hun. I) Chaoiberaof St l.oi.tl
at tb?- Southern Hot-?!, (?or. l'arsum t.I Alabama and the flou
William Bad-??-r<l of Vouksy? at the. Allot Vlopg*,
Till PULPIT.
TrnXXXBOS l v ni i ? ? DI I BAT?
' ' morning Dr.l
?f"cr s ?vimoier rs> c
?
flip? ball ?as ?el! Btad with aItSgMtaM.
Is, who cluily hailed
-.
remark? n|.on the
i ? ?
.m nil*'! pt i li tsyisB
i-nfrnl limit? Itself U
I na. uiit! ?ce?? le I
' I
provint BIM* to .a that
??..?nt .| iiiti.re ?if t, itoi iniBii lif- ?ipnssss
?s. a [Btrftnunl ?ill li ft
ti i? ? biri ii 'be relis] ? is not
contradict ?> . thi teaching! ..f selene I ii eo?apl<*ns
.
ami ' '
mas inner??it t
provid?
?
, n ci.t ?
I'tilV..'
'
?
I fore tne
. fiut'i
! t - tlllt
.i n panano teaj m? ate ipi ?
e ?rotidering
?
'i
Illili!?
Iiiiilill'.etl forai lillie? I - i ' ;. : ? . fil n
I I n S l f l 11
- :.,- it.- te us'itli ti t
?
. I tht ?!? r:. I
'
Bl ihe dava.
Inn to ? . ii. thev are :
-?> IIlIK'll
i ? stas vi ?si
??nil i
sud al ? test 1
.
I ?
I
'
-
:
? ' mnn
?at Hi
! .- . Is
'
'
'
''.
I
? i of bl
;
I
.
? ?
?
s
, ? ? :,
?'
.
?
UTIL'k1
i I 1? i H
'
'
?
I
'
:
:
'
'
/./' li \U i \H I I
ita u i "i ' '
?
-?...ni ll.-i.i, h i?, Tin S. V . 'I Uli.nu .
\. ?
I .1. I
t g I
' I '
' I.
I ??u d
?
?
' i ?
,' I ? 1 li ral lil
T/// TURI
lui 1
i ?.
I i.rtV
I
?
?
,: i
?
?
waa kaoekad from ho ?. si
tenrntsd ia the chsaoss elCrataj Th .u?.i i i
of ooBversstioii lo all mriles t?.?)?). ?ntl Muer art.??? b?sale
the driver of ( 'rolaj have been ?ade
WASHINGTON.
NN atan mi Beat ?j. late.
?I I n?:?, ? BB____?TB
? f. gat i i
? ea Tetada/, ii M4 into one of the
anteroom? ballteaareeeatteael ?itb the I*re?
Tlie Secrelir) ii v?r - : it-d and in ipiiear
ant-eten -Pin oldct ti.an tie morning he it N
l*r'-?identi?| tri|,
A gentlenian addr- s ?ittant
Seeretar? .sew?rd. r>*?|??-, tiun IheltaHt of tlie Keurettry. and
lea lag reply
u: Mu li? it ,|.? n|,..||, I ?Mer ?. tar an.! althone!?
.mt I'l Nnrri? tlnn
ia a fr? day? be will b
I
bee!. oli?. J
t ! tie fore ha? beta or 1-red m ?? -
ri tal . Mtaa
?ita et .-iioujfh
ma comm
.
mill aaagnB
? have been gri . . < '.ty.
Til l ' t li.;ni, i.LBBK.
'
it u known (bet this clerk wet ii fokMM l>.
.toting ander idviteneni and hy
:. ..t ti?' orgai ? l' 1 rk ?rhotn he
? I
? ?.hu ?en- u. t rtment. Tin?
-?-?cretBry took, and. Bpoa ' f u, charte
ter tere u la ateeee aad lal Itrk to report
to tli"'cbicf ? ierk fur i rr.i<?t!, uni t.nd that w!,?n
? lain it from i
TllK BBW-TOU vin , :
R , ? ? dked
.
?armtli ,,r pttrtlatnthip .! JI broidbi id ??
.
BOTABUI 1ST'
Coll* tor fl ! Kelly, 1 luriow
-
. . -.isrht.
I . ?
N.'i .' \
. ?
i
I
"
bl* pur
. :, ' :
> ?
?t duli
i
tb the "
.
lint. r
I
' ?
v nvr
.
i
I
:;?? ac
? ?
?
t.. have
nan)
- ? it lav?
-
-
.
?trent?
I
i
:
?
I hire
titi-?? .ra?
ient. In
?
it'ERN MENT FINANCE.*
- ?
re at
I
-
-
? -
i* a?
? -
- -
?
- -
-
1
I
?
1,
____________?__-__-?-?-_
lill II li. li ORD _ l T?OS li //"/?'/ / Ul
?
?
'
I
Btntl, bul
?
?
I ?
ii s
i
,
v iib ;.i-t h
At I? 'II--' the 1
-
, lAtt IO. li
"I,
:
,
? ,
: ? their
i .
M '
! I ,
M i. " |
i. t I. ? ! i '
, i i
.
. - , I
| i '
1
, , ' ? . ! .
'.'.lira Hill the
I ? '
\ I ' ? I N
? li ? ,. Ht ! ' ? " elrington, ou
? U |i v (I ,,- I! -iii
1 . NN l;.-?, li of Foitlead and Highland (
\ ? .1 by ?leo*:.' ( ll.t, m N
I- ,.- - im mu? i i r,.k j his i'-n n fea voakl ?.
hinit.il? ki!..; .sir Ttril'i her?a waa withdrawn eo th.?
tir_t heat. Hmitb * c'^it made the uni? ui 4 JU. tod ou
'
ei. ?.?e? m>. 17??BirBBtaa aoBan
Putt Prenian, $V) ; second Pretn in ?-?? nile and
-, 11 f I alfa ?f
? a i .1 ji ? ? - ?? ? Maas.
? i
; ga. Time I
?. ? '
- 07. l'-.i'?? - I
Nea Haven, a-..l B. Toby oi Sprint
class BO. M,
T?? uni?' tro!, tve Dili
?
i ? i ? I by iv". I? Pet
i. -? abe entered by It 1
? Providence The .1 ii'is-?-?? aen laneenead "i
Held, II. le-' , ".n.aiul ( nar!.?? I)
??"I , bul !'?-' it i* tit" | s hen Eagle ?
? -"vr;i! lengths ihead II" mad
nile m I I ij. nile ?n .' if, nita and a hall it. I
twe mil ?- li > ti i
a of gil
; klonest I
:aKE
?vi- ,i oew vi"' the tho? i
.?tirai
? i : ?lu I vi;. Hale ?: )'?
n i' i ? f li -Bril kin, ead .1 B
?. !.. (len Sheron
?tv.it. g
RP ? red : I ? ?
I ! . *. ?? w.i? el'.-..;, -I I '
'
-
' I f 1 J'
- * ? Entries? I
i w II
?' Smith, Norwieh; ,i - li
M I'! . '
lone d the foir. Old P
11 .
Uni heal If* w.?y. i,y ha : s length the aecead, t>? ?
-
ii'n-i * wan nook ai osiderabta
- ?ti declaring ii lo be me
nrettiesl i ion thai bad ever act l
? tbe -ii
ib drii t, which wai
_
I iii '?!
oi v bid H
Bamber .,t ?mir?,
l ?mile trot, run % I one ? two n I
? '
The
. 1 iports, and Bew-1
v ig dar. i
l | fail ' Bal li -
.-',-.- i*
_
( "I.LI! ht- Lac-Ufsl.
'
? '
? t ? ?
-
BIRTHS
* lap the M ms the ?ita sM : ? '
M i Rim o.
? - -TALBOT??*> I manari les
?
t . i i \ ? ? 11
'
1
s n
: ? . ?
. s .
R?? '!
?
'
I Loti
? ? ? _ ..n v. ? '
? ?? V
liars ? .?t
DU i>
? n. i
s
'
lils ?te
?
-,
?
a
H 11.
'
. r ?Lier
'
.yu, oa
et p. ai
? Walter T. tod
? un.tel ?
? '
I i bel A.
'
... ... Hammer, Aartt I? lass.
1 ? . - ' r-'. thi? eilv. sun
M widow of \
?
?
. t un TiAtadas a"
. ? . . , .. .
f H :.Mu. I. I JaneK V ?n
?? ? ?
i - t. n
JJoIitical ?'oticco
I M 1- tnhls lll.lri.t. ?r.sud
. :
NlTI' ,
J. i n > lasas
j. i. -( l'I.l.V. v
.I laeenhlj lii.triei I ullin laearlaliaa
MON I) . , I
' 'toni 7
1P.O. ii ?-- /
IMPS OATT - :. ?.'..tors.
i.y ?
. ,t ?
?
Tiiiiti t?.t-iiii,|> Utetriet.
:
MONDAI I '
i o i
.
i
?l.etors.
PHILIP I Ul KI LI. K V
I.ni iii \??.-iiiiii? District, -??.?ib Ward
? . ! s
n from
a
>
I W11 ?
?
I. I I II ill Ollallll. Ililli,,. I
'
?l)?V
I
'
UM II Olli" .'' .
1
??i ih v..? uil.l? lli-trlft. Thirteenth \\?ral.-\
? - '
?
? it
Hi OH N v
-, milli V... tiitilt lu.ni. |
.
? t ?
I'ort
i
?
. ;.tr?te.l Ils II e , ?-.
4
? ?
,. i . el.ti,lue .?ni ra.ll. ?lid le? ? ?' -'?
. ?
? ' ' y ? . omtLIMl
. ?.i.1.1.. LI
_
t i,,? \.?.-ihIbi? ni.it 1.1
MONDAI I
?
K T -.1 IPKHB ,
.f-1 ni n v.ni i ....i,
n INIRL BUT ' ?I vs ?
s mili laaasaM) IMnrtel??1 1 K
'. , ,| . i. n?. yoi ??
MON . ?
?
eli
Nu|(V| ??? -, . i ? i,f. . lasps
lltllN li Vlf. ?? KI.
ol-illit.K K IO ??? k1
Tttnltt A???nililv Dlstrlrl I ?inn A.?u< intlt.n. - ?
Ml SlfW 1 . ?
.
lilian .?J dsle|?te? ?. lue
. . K? sailer ol
Hi i?.i IS k4 ?pa.toit.
_ lit' IO i.K VU ? I ?
II, teiuli V.?e,nlil? lll-lsl.l.
Dill?? ?l '1 ?li Kte, mu
.ii.t 11,1 I ion Hean, .?neis. ... rue: ol Broadway
. ?? third st , -n MOMIA V KVKNllsO, M
a ? I tuon Bia ". woo ."irol.eil ?heit names
IOHN li WHITE, i
lAMKS I, III M'I... Jiuipeclori.
I OH IH V URIDLKi 1
TwelIlB AsafMhl? DUtrlil INatlre.-Tb. Hit) AiKimbi
?attie? I ?lou AMo.-l.tls.ti wi 1 hold s Piuiisry st No ti Ay?.i_. II
Voll? op?" Irooi 1 to t.
1 PEVRSOS i
H HAZELTON. >loip??*?Sr?.
? ?in ru \
Iii.trii-t 1
y ???rliil Septt-tul??'! li I
I PEVRSON
oi vi, tukey ?vaa??s Bep't-iii'.Ki li Poll? open liom : t. J
II? O.dei o!
Thlrti-i'titli A??emb1v Pl?trlri ?-l.teent.. Ward.
Aa Eleetiea fet ofl- enM Um A??.. -?>tiun * Dtertet I mnmit ??
?ad Dcir?(*tri te ti - m -ne ? ill b- held ni
' -, Y Y'fsi \
. 1 ana
Ht e? I-i ?' ti? Kii'r- ( rtitr?! ( ,_,,__._???.
Ali ktMu'R Mel.I-'?I? /
llliKAT'.i. I. -II) I'NN nil) In?,
ian : irria .
"??iiirtreaia A>?e->blr lli.trl t I ?lion ..???ci.?it.nB.
'..
It
Amula .-?. ( itn.intt? Pull?
t? i' be u
"URN.HU KHKRIDAN ,
B'H.AM, h >MMM
' 'UN V. I.K1 N
Hllreuth *?aaembl? Dt??rlci-'l veMlatb IN i | , ,,r.,H.-J
I? al tit.- !l-|,,i -?--iwiiH, al lim Duli, ? I!
i ? i ? . ,,, M i M? A t
I: ? I s M, - ?;,' .'! i- ?.
MARTIN THATCIIRI ,
l-.N.Ni J. III.IN ..K I .
JotIS (JOLLYS I
"?l.t.-rnth ?.?.ililli? Di.i riel. ii
I I ISO ?t? ? I
Me-ii-M
, 1 ?
*
II) '?.UN Bl i'.NN
v i.i" MMOKD N
PtevnttemHb A?-ewiiiv ltia.trt.-t.
An F ?
I .
M, IS I'NN I. ,
? Bl i: ,
H? i-.lrr ?! 'h' Stil.
It-) I- KI I. ?.AURA..li ,
Kit-Ml!:!, I? A. ( ?VU
III \ M M ',.(.! II I
I ? __? ii? ? . nil, t?-??nilli IH-iriel Kei'iiblit'i?!?! nina Atmai
. lutin??.
, i : . i' i
,.-|,?',l?' ti.el
Da? EVBNIl. le?
?
.MUN I! i.r.i.-t OM ,
( PI '?.'I IN , ,
vu v titlAtX I
**ltiei.e,,tli \?..-ii,|,|. Iii.li iel | niai? A ?.?em 11?,?.-! 11
m.iiilA-a ?nr ,.l..'l ii 'i-..- ? ? i. mi :
It*DAT ti I MM, -'? lad f ,? -ii?
'
J'cii'H I I ?>I.IP. |
NN ilium HOLDEM -,i..i
i H NKI.? s iIKIKR I
Twentieth .--t-nihly l)i?trlrt. "li,
. . '.It'.? ? II i-f . . IT. ??li ii- I ,,
-
'
, nn.oii lee I'
?
I \N|V- \\ i I I." El i
HIN NI I.? \ THOMAS li p.-, t?ri.
All \ li N N S
Ttvi-iit? lirai \??eiiil?|v Dial riel I ?linn Aa-oeiiitinn
I I),eil.- ?r, ,1
ii . . Iii -, tri
?1'iM'tl 1\ KNINlI. S
li r.-rn ?. ?ni i Tr??
,
u. ? _?.,-? ? ... l'g -. ,).,? ,i ? . ?
I- Di.AK KETCH! NI .
NN II Iii i \\li- ' Imp?, lot?.
N? " I. N\ I- ' K- ?
Thirn-r-inh \..enblv Iii.li n i lilian Tu kel.
PK'M Ni'. ) i? i ?
MUND IV EVKKIB . ,??,.
i i- ! .-. i ! s .
' . : " I'. ID.
Im? ' n tut MAU not ?a Kctrr. at Iii un?
.'?r Pr-.d-nt-'A II..'.UM II HI i.l.
? IU?. II CH ?ATI BEN li DI Mil?
? , NI Min ,,l i.l. I l.-EPIl 1. i .liLRV.
? - - . KI''- .s'lil)',?.?
I. Sp ? tania: M I .- .1 ! i _ ?
H. N.I ' ?' line
- - '-'
M i.r-t " -, n Col I !'
- I? .a ? ? H. Ni ? ?? r ? 1 ?: - , , \N
t ' I l'r N .n. Bart
? tl-, !I-v,.-r.
? lill!,, NN i.l.m, - ?' ' uri".
? ' . -, :?:.,.:
I r-.-.-ivti. NV i , V - ufa
I- ,- I : .? - ? ?
?
Hit linn,in! I oniii. I.oval l,?-aa?i?-. ?Au ?). ?m-i aaeetiag
;.
"O'
? pa.k?ll ti? I'tpe 'rd : i b' i r
ABMOLU li IN At,Sill, l't
-B_a_-M_n_BBB_*aaaBw**aBaBBWBa?a*MMMMHMa**M
opecial notices.
Baa Nnpii-r. ?nil iii?-,
l-il ?:? er i?.. i-, . .- -ii- kier?- I'll Ni."" N ? SutHT
HMO C1 i'.::i I tal]
? ' 1?
.
i-i.ii- timm. ? . !.. Bickley, ? ?? i
O fir? i -Jilta.
I.H lill) .-, , . . .
in ?ii MONI,', ? I
-
4 oiMiimiitiua
C1 RABLE Bl
DR. St III ni K B Ml I'M IMA
BOOOBB COMMTMRMMI - ce??,?! *?
?nat tltr lung? vrtl I ni. i . Liver aril _>' narrt
limit Brit be ? ?aiu-d. ?ni it. ?PI -lue cr-it.-l ?tot?
I ? ni i? I.n ? l>T iii??? Ml liijut-.d pr.rv.il} i_J ?.vid
iieailby blood au ? oon-tii'ition.
: Ni K S MANIR Nki I'll I.- )f el
M i ? . .1 ?.-. ? ? ?.. ' , ?'? EBB
TOM Ii ? ? ?r?d.
.-. Ill.NikS PULMOBII SYKIT ii uutritio.i ???->': M
? uii'i| fhn threi- rr?n?die?. ?'.Umpnrilir. MB -, ; ? I ! fr'tn
Ih-?Ti?e?ti ind |)od ?> I ? i'i myrl iii
dil???- r pain ut? vn 11??- fe? im lie!-?aaeerllof to _n. ?<,
-.'?aar,a_ptiaa ?rrj fi_.|?ie?tl? io in ia?-, ?ta?? Tiri-- r??-_T ?a ?bal?
it-tin,i Takr IK? ril.L.?i ?tatiueo?!-. to clean?? ?be Livrr ami
-loin?!. It Ure- a it follow mu bec?,er tin- ?.,?,. ar? no? coinrw,
?ley ara aot sata mt m Diarri ?, rli-y.re nece??try.
Tbe Stooni.il ti ?if b? 1 ?-.:.. t ?low
-\ Id t t? ? I -I '???' I' ??'I
ind ?'l?y any Irrttitloo ' im. ? |vuti
nu it
it.urli ?? inii.lt1? Bat Bl - I Id
i vr-ll
ilUM K will ? lata
A-v-i ? frtat,
tia. let ? tiioru-.
tilBBI ?
*! 50,
cr hi'f d ./?n f?r f Se M?r,rlra?e I*
I'liriiiin e
OK III! I. l 1
PARLOR ' '
m K?ia"?i'i>d N\ a.u.it ai. i Mai le retail ?>? a'. .
M \ "
Mo?, la, ana ?* but II nmM
: .
.ii'i-iiinr I'lirl? H ne?. -"?|?i. i'i. !??(?(>
?
?
? .
- and
I??-,,,,..,:, ??.! I .
?? n
?Trr?:
It n PHELP? Kk,)\N N
-
? ?
lit li Pill 1
i
n irtA.-i B ? i.- ?I
_
i n. i. - ,.-? : : :
Tin _: i i *?
. ? Baal ? > -kir? Bj
? N.T AM, WitlttM
1 '
-
?Ve euiiiitil an? lue ?nut h in I.ivor o'. Dall.-.-?
?
- i li.
. . ?? if b\ m ,. I
D _
Dentil? ?. I nlHrrh. Hli,,<l,n?. It he u in? 11? ?ii, mhiI Ni-?.
.
M . M , ilniNV N MeUpb- I H?-?!
if Latta?
_
Baa tilvt-riin-meai m Blaakei?. II,?illina. IBfM
\. ?I , . ?
\\ iua. i?>? i>eaa ? ???? iiri??i?r?i?i, Halr
N
> a.iJriM
( Lulo-? \\ una, i? ttlLEI
w eil Vi .NU hi: ni,,s . MAI IM1 Ho. ?
( O0tli??d! .? Nr
lll?< b I hi-in- ?it ?II lie-en,.!!?,,,..
BECK . ? ,i > '? UBI
.,.?'? .'.. >r be
kow ("ana ?? _
? I? .vi Iii,l.ni,? no.I -i ?a?
t .
?et. for ?1 -:?!.? .' I NI.I.I N Ni l|S i.ni.dvT.i
t'ltnl ?? _
I.?Id ?ntl atlee* Willi lie?
n) W.I. I'I -
i
?louriiloa t-?ir.lt I?.?? ?mt t'n.
MB ?
Iiihum??,! Ilma?,.
.
BBeOftl -?- f i uti,- by ' < Al-I.l-N
mel-M.
har Ulna- mel I'm?.
KI li
(on. ii -' tu litrntt J? i ItaatO-MM
M> ?bit? N i .?.eby -14?
No til Brett? ' ???*? ( ?"?I ?'
Fine (.old walch Ctinlam
Of ?!1 d????iptloni fnr_r?.ii.?? ?ni ()er.tlemrr.
S,idl-r?r.? tit ARD CHATELAINE. LK1NTINV >nd toBB
rHAlltt, for mia by OEOC ALLEN, No. ti? Br?_4ir?v.
UM lees leiff CtttiaK

xml | txt