OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 27, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

.financial.
O' l,,:
N '..'.' \K V. ! V \ ?'- INI
w..
. .1
I't ti! ti
P??r?' I. ?' '
I
? A'?.
A? . ? I ?A,
I
I v ? .. .-.k
V . .
Ms .
?
?
IBS BBItV.
? \ I . I I \ .., ?I I
(ts| . STOW? A?P IB
le.?
i n-?i ?i .1 P?i
, ..-,:i rperativua
A
I ' ? ? o , ! bo iiioed
. .
/ " i. i I.Ni BO
to TKM.S TO KI'-s!
PAYA! I SN'K IN THE
r , THROUGH ni MENT? MAD?, AM)
COI li. li KI? is s ?J*
. 'l*4?e.
t *}3Dt,(?(i
Tti??? Bonds ara deemed srgiArad heyeaal sny t?native
I ?. ?
I VT
A ia t. J ??aOMiit aa| be had ?t va? -'t? y hy ?playing to the
: , .K.
NO TI V 1 .1NNI AL Mi .l-.l'IM. , ??
i -
i
? ?
?sis
_1;
Tin
< m.
C: . . ..
-
(
. I> II I
?
. . W IT -I.W ' o . -
CmCAOO ?ALTO. ii' FIBS!
tsWeSl. ... iaVT ?a a.
?
('
w
I
J
r
Da VSS'.
(
'
t\.
I
? I I
I? ? . ?J Ulalu?.
t
han
A
'
M.
ar.
a?
a
to? ?
.
a.
i
P? i
. r .
t .-vy or ?li if tiieb.-MftU
I
Cm
CHICAGO CIT? MM;-.
( \ .
<
-. i
Pill. OKI >BN1 \ \. INK IM.i'tri
I Maa .. A
?
lia!i..nig iicnsco ano Dankcre.
VERMILYE & CO.,
bo 41 \SALL3T..
BAMvi:i;s.\M)]>EALEi;s
OOVI:I:NMI..NT MOCKS
COMPOUND LXTEREST NOTES.
fLOSIM. FRIC18.
MH.IIIIIK, ?september M IN??.
H
^egrUUrrs! Al.. l?I lill )? ?. .??.
?asidas ?I. IB?] lill
IB k^.t'iM 1! . I't?i I??.J J.,-.?
HBt.otiia.r-, 'ti..-.1 Uti Hil Jul? I ' N
AaCewpot - I'. > lu- i
B?i o ._->.-. M.... )'?? ! ?4 "r: t I N?**s* ."* 4-. I D4
i?40 KW-sined ... ?>i M Ile? I
?
P. Y BouMyLr-Mn.! )t>*| l"| S?g ( I '
?Bald. ..1 145 14.-. -aoi. ( 1 N.itsr. lmV>.
A?K"?i " I ".? ' ' '.
FISK ?& HATCH,
ItANKI.llS,
He- S BAOBAB HT
BUT ?a* SELL AT UABUhl BAILS ALL DE ?CRi PT'U.N?
or
GOVERNMENT SECURITIES.
atXOlNTsi o.' BAM KM BANK Kit.S ?n? BatMB BKl.KlVED
en frrorable ?ami?.
I-f?- rni.I.ErTION'i MADE TUHOUOHOt-T THE UN'ITED
BTATKl? AND CANA 0AH
jir rr.RTtnr ATCH cii^EPt.)*- _
RANKING ?O??E
JAY COOKE & CO.,
?F.R SSAI.l. AM' M Ni ss min;
W? buy ?aal ?a ! at UM; tuuat ?.bera c .rrrr.i uni a.. or.d Sea
a tali ?iptiiv of
l.O.ERRMi'ST insii- "!?? ?LI. IBS
a?rn
'.
A?<< ne cat? ?raVr? (or earth??? ?ad ?
_
Henry Clews & Co.,
I.ANKKl.S,
ITU.*
Al, ?. ?. : i ra i
URI).
11 ii
asavrasiita. Bsiiken arid ?lid.v.?l ,a . . ?
BSlllaWag
4 PI I UN ALL I".
e?i?D
_< '.?' ..? im?- MAI I ON ..: ;
?I M. Hesvoaa. ?. bj Urara??,, ''" S', a 1/ ?east?
H'Kil A C0MPA5T,
BANK) BJ I BKnK.ir.?
is Biwad at Na.? Soil
Ci??.. - p if l.auar ?ad ? . ef
H?OtAI, OOLI) ?aal (KjVEBMaENTA
Ac, ?,?ala from
Individu?.? and Banger?
a*??.?**! .? r?v?,t?l.'e t.iua.. _
ADAMS. KIMBA!?! ft MOORE,"
?. 14 WALLBT, Nl.W rORR.
NOS,
' ??'? I lu |0(<l ?r rurrenry
.j ?'.? ill 1 tt.A.I.
il ?S al. a
lU.LF.Y " nOWAT?D.
BAN
v. M
. i. aiaO gold biUr-'.l .nil ?. d
I .mu. r. r BAILI T
DVMLl S ( !.'
' K9,
?? Voll.
.
1
lia i"t"
.? Vc? B,
V? O. vririm.Dt
ra-r_
MAT? vK.NltW ?OB?, at-ABB llBJ-AaTMrVT, j~"
AlBAST M?T 1 18.41. J
N'Oljti: [SHF.BKBTGITEN, PuieejaUt to I
?
i.e>.,i i. ina Tarin. H...? ? l'an.. . >. ,,-. n lural." I In UM '
New-Yerk, ? It. bj lbs Bapet-t te-. :? i
H liai H HW talk Maa Rslbiisl
r si. year? Irum li.? uUte ue?a?(, alni
. ?lil Ul.l-l l-r J.,r.. r-'a |
li - Wl irli
a
I* of lb?
i that purpose.
(J SV ?I IIUYI.I II -.,(,.,,i.te,"l,r.t
..? New Son? HAS* ?iarAwraaav, i
ALBt.iT Msy I. Hitit.. I
THE DOVER PLAINS BANK, D.-vr, Dal
' . ' ' Hie apit.ii.it
l!tl> I.I.ATHEE 4", Mi'NAl, 1'A.sK lu the 1 ,tj uf
. ?. ?-< nt 'or lb? . - . i.,' a. . ' ?? ..ti. ? BAT)
IO :i ?r willi . rev.H-ito i ? ?.lw?y Hunk ?st
' 1 ' All ?.'! le so.I til- a.-V- t ,|
liil|.? \MuCUtlMlll? all J ll.tli.tu
?J linker.
?I-? l..v.(,a, i" . II -( 'II VI.fin. Si.pariiiten.ini.I
.'Pin: (.i.!'.', r CALI! tti.'M \ wiM' DEP?rl
1 II' it NI-I. a CO '.' ?'" e!r ?I , \, ? Yors.
e Si!?
Dii'i?cntj -Notices.
?rmiCAGO. RO. K ISLAND and l'scll IC RAIL
V Kiivli COMPANY_A Hisiii- M? .il'I.K rill; CENT,
?re.l pnvaiile o. the
i> N i !? IIB ..- ?? w.il be
in day of Ui lo?
te |t ?
- .-I .' e ?b va Iii- ,.le.nl, it will b? neee?
.ar? 'o. ti* ? , ii II ?ii ni-,,I .
.
-
. i.|. t?
anan on
p. ii row
ttsSA PHOSPHATE COMPANY-THIRD
. \ lee? mi the HA? A-?.-\ I'llii?*'*, t I
.1 UIVIHKND
i
. irinber
.
_
, l T I
TcTTlVE i lilli
0 UTI I 1>I. IDEND
*)?0
1 SS It I
?. .u ii.i .;
!
?
T:.. i li pol
l a.
?
aaaaa
baoingf Banni.
. ? ??,?;.'.,.!??
.-li . ?
'
. . . . - SS.
_
/Ml.. '
six ra; - sv TAX.
? ?
D'
-
?
?
_ _
Ii
? ..
- e, tltlaj
'
- k . - , "
-
m
V ' K
Dj l
.
It 1.
ri"|l;
B5?a??Tt???Ag*r???BS???Taaw?a^^ i ? --??Tra
Cbancci :or BMintta SUn.
4 LIonT MANUFACTURING Bl
.
. . ' . " a
? I'Al'l I,' M s.M.i: \. ?.
- \
DU I'I-.
-
.
1-1 FOI. SALE-In Kail
r - - ?
?
?DRE8SM ? KI.NG ' -
-
I?H)R8a4LB- \ .?'. ' DRDO b i
. with . trait* . i Mt
.t' 1. I . ? ? Baa
?la- it lu
A-i .,? . liltt (JllLsT, caie wl 1 It .SI 11 A
.! NrM S .,?. _
POR 8ALE.-HOTEL, LEASE ind Fl RNIT?RE
I 1*1 BALI , i -Btrai v I .?'.' . ' !l....d
way 'i t,a !,<? ? ana i? fa I ...i
1 tee. li?. ? jeir. I ? i
"?.! rtli.l? ?i,<I ittitt ?
s ?ii-wo to ha . v-r?ri.? .,p? -..t.n?v K't
I rtber aartiruUr? sddre?. ur sppl v t-. k1 I. C1 RT)."> 4llBro'onia-?t.
I.Uili MILL FOB .-ALL-A bat-tajR| a line
M rilli g I'atrr RULL Apply lo I ARLE k fcl'll'lNU, No 151
nn'ir'-aw #.., t?"A ???J V ?-.?.I ??->*. i /(.? g .*?i ? ?nu?
$.??.? la. II I -TO lit'.?INI? bl
.??'?trt'tr. 1 nit? ,.,."w ..fine j ,.'
p ?r 1.?A ? ti,- e - -.. Br? i
1 .-lil. eitel.? va an ' rtreS.. . l-l 1 ? .
r?_v- ira? Pia 1*4.1 .a l. I- - iel -
wi 'H M M M ?! \ A si P.MUK GENTLEMAN
r^sas?^/'"." t\ rl r. af .'?udios awl ?BI???!!* at*a?x*
de.liaa ? ?. .. i . ?I'Ai'.T.NiK hill, ?rspilel i '
t r Ui? pi,rp..?r if e,t?i : ?I..1 ; romps I . .
.rrro India, ind Booth Atuerlesn tides, f?r lb* mi BsWara
. , ?' j? ,- i- i. ?.. : I -at '. ? III- -. 0 |rr ?Uli,
e-"**'.IX?) rsn h- I tri* i?eit rtaseaia m r??l.. ?rot aa
.Wlsxttal* Stark| l?'ge ?i.UK already cftrrr.l. Si ..li
wrrk. f r m ?ndi'.win (. nu a I se*! on ?.lirra' lrr.ua Kur pirtiruUr?.
?Iitfil L It ? He IN -??-?. i tri I' . r Ofbre
-TO BUSINESS MIA.-AB^rip
? urreiice le
- n.?-*.,ii
. part cuiar?. aoJ,-?.
BOA NU l.r! I'l,|'?4?,n*.i? I' . : lil . _
$1 ii nilft -PARTNER WANUI? ?iib toe
I Wa^MnF. rniyr in Its* Mstinf.,ei.ir*
ot ? l'?i?i.' Laeeatastr?*? llee^-Llghl lu." wturh ? gr??* aVtaaaslaaMi
A g.,--! ?L?O - "> . ". el ?as Bag. .i-it-d wi-i. los
vinous Kai. roan I oimsAi: ?. prt Irr.od Address 1' It. ,:euu?tli. Nu
. _
$1 fMall WANTED.-An active, encrgetit l.u
1 o\.J\f\J I!!IFII s: IN .? parn.? - - slvrrliirr ia
nmitif.i I -rini-aUi ?rtir??-??'I ?-h i- ?at uv ti,? mllliuu r?-i??lir:?
aecuted by pateut. Aopl? f oro IO t? | XISSIJ.K,
Re. 37 l*i
$1 *T IT.K I ? \ \ -Bj Hi" ::.hatTBl ?>r H : .u.iH
I .. ia,,'!? ti.. . '. - aeai v 'lii.i. io,
lain bli? Imt u? ne ?-1 : .' artie)? Bar. A
r?'.i n; . (.Hrlrd le ? - b ?o e.a
men to lustr ni AD, v
t?_ j p. HA.
IT-HE 0REA1 ( iLIFORNIA WIM DKI'MI
1 (?L'RNEB A ? ....
?o lllriom ii man (Tonrcrn.
A LETTER M ?I ?li 1 >>sl I? to '
l:?vln? ll.l? orri? ii ? I
ibe Hid bee?!?,
_.
Ni MU: I'i lil.le-TI al appli
v* ill be amil
New-\ .
JllllN l.lli.l,-- i
.iel then Oe | :
rpo Ull"?l 11 HAY < ONCERN - U
IA S
.
inruin.i bvlusr. mltN . ?'?
I ?' ?o'! Ill
?T-IIE (?KI. vi ( .Lil ORNIA WINi. DEPOl
J ?.I If. i II I l
>*.. Adve?t.?4>uieol li. .
??l?irbic afit?ntcle.
MASBLE MANTELS.-li? beat i.la.i? ?n the .?:r
lo pur!.?? MARUM MANTlila.Seflliei.ia.ida.U"? ..?.*?
lew pur?, i? ?t A KI Iff-H g Merbla SS or?, r?. l?-9 lau Irttri
. ?. ti .v. N Y M? >t? . rp1 til . lill?
MARRLEIZED ?LATE MANTEL-.,.
?I-r* . . ?'.- hsll lia? rtua ot maib.e. T. B
8TI ?s ski .. i, , . """"?
rrill. <?'.! S 1 ( \l.ll ?H.Nl \ U IM in.)'.
I .?.it.
be? AdvtitiMu.^11? lavlkti -uJuu-i.
Solfa bn Ttnrtiott.
ADREON THOMAS it Co
EIL ? I i rl:t .?' . I] '-, wi : i' li m" ?a T'I'lt
Ii ?Y ' 1 , , . , ? i, ; ? i i'i
.II i i ? u. i ,,i i- . ? tu. wn ti
. Ho. l'iiAl.,
all rieyt'i")'? lu b* mad* un the'l?y of tt'e in cnirrnt faudt of toe
-: in
? I i f bitil dir.ra a,. ' m finn api y In tbr turt.nneer,
Na. l8 .south i narie.-?l Hy < a r ni ti.* uuttuMui??u?i (i-i e-al.
_ A O Ki'.le VI I. i : ?pi A tj M.
A. J. HL B'K-a Au.-ti nea?.
A .7. BLEECK?R s()N. ?V (Ja, will nell ?it AH?
. lion ?I Ibe Licitante S.kttuoui, Bu TliLlLsUAl', s?pt. 17,
tt I* r'clnek
i'?ttL rtnr.i T - A ?bilbie lot, building Ne. Ha, bel, Btoadwty ?m1
)
IJ7r* vrBBBT.-4 lot?, S. ??'., l?.a f"?t Ful al Stn-***.
l-Tiv? ?Tam. -', Isis, *.'. I Bl bet i a.'. B4* Bl N
I i vn ?TBBiiv. -H Lai h S , 200 f?-t K?it of blii ave.
I TH-THll.t - I tot, J4 --. ."I l--t r.'.at . f llli-.v?.
! ll?T ?IkKKt -, ? ? l ll-?t I t?t?f riti?-.V?.
' li, ?ir
Hi'rrii ?T??..T --' -i? s*- 1" le?' lit? of lilb-ave.
1 'Tu HUIT.-I lol. N 8 . Oin i. e: liaal uf 6 luir., (ml J Oovel
I' TII?TIIK^T ?BU S t 4 I. a baal "1 Citll are
?.vu AVKBIJB sun lisrru ?TBe.Bi-4 lol*, M, VA . cor. uf irth-avr. ami
lOOti-I',
tlapt and pirli. iiltri tt Auction R.??m.
A. J ULI KI KEB SOM it Co., Bo. TI I'rdtr ti.
A. A!. Vi HW I s Au.tionrer.
BY BllfGS, MF.lfVYIN & CO., Hroa.lvray cor. 4th
.i -.s.lrt of lt.i"k?. AA'ork? of lit, I *a -,,..,oat H urnitar?. lie.
lui I.-IIAY ?nil r K11 > A. Y AffTKRNOUNB, I rPt. ?TI and Ja, at 4
1
VALUARLE ritfVATT-'. LIHBART rf Th-olotistl tiwi Miwal
an?., at la,,..,, ou.prl.iiif war? t in Tbenlyy. I)i?ii,)ry, ?nd Ili.lt. a I
Lnaialor. in Ililli:.- nail? eli i e ?ml .,.-, . h-.uk . ; ilia I ??
tala 11.-wirla in ti nrr ti Ali.,? a ?a?a* Liter****?, Ac._
UKO A. Lr.lMTT st.
BOOK TRADE BALK ROOM.??. 499 TI >..<lintv
I.KAVirr, STItBBBIUUa C* n******** te J. K. (ro.lry.
I osrioMBrxT? IOLICIIKU. .'pv*ai-t.i mnr. _______
BV .IAMI.SM. MIU.U.-- i l ESDAY, Oct. S, ?t
It S'sllSk. ti Ibr If S II Na III rlroulway ti* 1er the ill.-rrlinn
IIOllS Al, ('. Srril MU. AM>, M* Itrerrr. Bi
ave.. UM l.u-mrv ami bl?-li Bl, I its* ?(< "0, browr-?'co? fmnt
IIOI'SB Witb ii taw int.uer .o?'.'TrU'.-i.l- ana in i ni rte ,.r u--.
Iloutr ?ii.'!l Hil.i an ellen, lui, lill". I. I li ui. li. al, Vr ?Ti
.r.r- ni .'itiiiuy fur tbota J.?irui, la in a?.- to invrttuienl in tir.t
, ..- .1 ft ; rt>- two lou of
??tai to.nhii.i. 't total??-t of Kiuit'iib;
? _
l,,)it BALI . . W i.liM.-l'W. ti.?' llurTf D.iy o?
I i ('lull I i ?,' ,t a ," , ,t lljiiokeu, nr?r the firry, Ike
llrvrn ?, SUCUm I'lup, bar
? i I v v )liii: v '
full rill-.I bril bur.bu, r.m tua o d m .? .?mest . built by Writ?!
i Bplankrd
. ni ti iroa a v ir p. unity Joan Lian in I'b.lul .puta, l8?*, li now
.
Hat our com, I . . ' . netrly new, *M >. <?> li tal J
. ij loom, beria
"I l ina!, ul wa! ; tia?
.
. niau tri. re It? ?. . - .it. m* -'?r 14 f. a? pur h ;
? I? . , ...I li, b lUl.?!..
1 l.r - .el .: Si Mnnrlsv ". ptrnibrr t. It
.... t - - luri.lltiutl
tivsta bj tr.roth n. in migo. Ill I HE.
I I r.M.'V I?. MIN ?.'. \! ii roxEKii
tis
... lilLDSTHI
: ,,..!??.
? TI N ...a .-li. . ll-.-r
ti .| pi,.ail !. Ill,
'
?
' ? ? _
S
tu? ,
ALE of PTBl If PRO] Biri . -V
?
. i ?
_
rpjn
I
.. . .
- ?
?
Saw los
i . ?
?
?
?
Tin. . I.li DUM \ A? i\! :,|.i'ti|
* ...
-
flloriiintn?.
V' : '*',!' - .NU
i J . and f. I
.?.rall:...
' '
. . riment of *,) . ? . .
\i
' ' ?.i
II
? I
? .?i
. ' ?
?
I,"1? ii; - . M - i * i . I *. I .
i- - ? ? ,
I/(li, r \!.l - ?I,re ?.I IK? II ! i
.i l-l . a . , . .
, . r
.
li
10HLV 1M l'OK IA Ni
ri'RCHAS! II?
or
v Ml I \ II k1 A ( II 1 N li *
liiR I.XPOBT
vo
I"i !t"l'l.. sol III AMERICA. MI.XICO. At'sTRALIA, Ac *c
Tri. iir.Jorti.i.al, binn, bren rt i?,r,I f r Ibr ltd .> v?o y??rt ia tbi
tale of OHOAKR k RABKK Prwmr ki le li l Da? in r.urope. bu *t
BBtatol It. I't.it t .?i,* facto'v for toa Baan oficiar* el Ibaas w?l
M fut?,l up willi lb? very b?tt AMr.llltA'?' POOIal
?nd wotkrdbvlbr MOST? APAIILV. AM'.HK AN Mf.CII AMICS
Ile ii now p., ; tr?4 lo totnlth, at th* ral* uf !.(??. Bi?ch,. e? ia
BaBawj li' of the re ?brited fioaiv machia?? of lb? OltOi I It k
hAKLR P. li ( o , Baamataad . (JUAL IN I A I RY BCBPI
Tfl OhlOTNA!. it tbi lu'auwia, rsta* in ,' U, driiv.r.b . li f ?n
ot Htvie
I:A( inn
K*. S3.B ?TI
No :i . 87?
No. ?. HU
No. 25. 12 75
No. ?. 14 00
No. r. 14 00
No 8 (Shuttle). 1180
Hindaome Maboiany Tai.l?,oat 1 SSJSM i AV i.rrl Neadiai, he Se,
i nuug, I'.ItiJ a; I tubio.deittn. '1 uikiu, indUm t:a, i.t.ia?t
B.*' S" ei-ra.
( ttetfir Ptrkin, Bl SSBBk
AlJurdertic b? tddrettrd to Ne. f, gACBOCBO MCNTJIARTBE,
ar No C7 HOI J.I.I ARL ..?LliASTOl'OL.
THUMS CASH
h*!?reuret- AA . I). ftlcBABUl e? | AA' I) Moult*, sao.. Bolte*
(HA?. K UOOUA'. IN.
f. i. Jt,.r 1. MBB _ __^^
I lOOUAKD M\l'lilM>. niuuuui tu cd aud ap
?ff plircJ I" funrr ?nJ Htad Ir^u.nt
BALMORAL BK1R1 LOOMS, n.td? UM! ilt?'r,l to wetvetny
kmJ of fiturei. TIM-' I i
RIIIHON SI'sl'KNI'1 It ni 1 Ai'i LOOA! . . ? Loom.to wran
i trrnw ssodt, n irt? lo or-l?r.
f i-.-s (..)*( it si-l MUK SI ilAl's ??.' -enth*
mei' ipp'' ??'I I?? ' M? ' iretry for (lie oiaiiu..rtur? ?f 0r**i
Ml a .te by AA' P I'Hl.ISi, '
Na ! li.'! North Second li Pbllu. pint Pi
Ti"- M'AMAMIM. BRICK Vlll?iia
1 It f? o'...T ItRICk I'LI-? (hi- BBS? IB* riRKflKA
I Ml! vi i IE CLAY whilst? ita
.
I. i? tb-OMI.A' rBEBfllBPBE thal !. esjr* ? , "e..?4
Hri.i I l'Ai Vi ILL Nil I ID I CRACK ' lu i i - V-. -.?tp IN
KI I!.'.' ii), i ino w?
I i AV oolrui K,
. i?ii.
rpilB?I i u .MA' il!M.
I
: I :
Till ORK k1 ( " AI. IK11 ; v I A \\ i'
-
OcntiGtrn
AIil.\i|!!'!T Krillll II 8E1 i
WITH
Al. Al'l'l VU
'
'Tri) l.iVV i K -i . ? rilLINUBOl OOLO A Al Al,
I
| NOh.XTIlA i IIAIK.I.. AA'ilii Mlll'it.s i.XIiil UAS, AA'HtRE
OT1 Kit.? Ali) INS) ,
ND10 Itt tiiil li si IS ?IO TO ?13.
H BEB II A HD, D.V > N* '?IB ?? r
NU. (.Kin IN . N'.'.'-- Oraod-st., Naw-l
a cpi'oi '? J. r'k i >,,:, I! ?'irgeil tndcliaire't ULMAI,
1 S'I'Al-.Ll-llMi N'l la ('. ?>'! Pre*haai e< -. ?*y. I'v*ry
op?r?tioii In Hri, rlrj peri ti a t.i.a. i wirri ?.
npJB? GREAT l M.Ilo.t'NU WINI. DEI'uT!
J tilHNi.lt k l . No ?a(?4u il ,N*w Voit.
tan AJviit teu.ar.' lu in JIL? I eo.uaa. t.a
?Jcobiitg llar?B. ?'c.
ATw.M. rvi.!tM.i;i.i.".?,()\s,N". iiiiruit,,".st.
AA Lliiil.N? LAKUs ina HNLHiAllOM-tY. (Ln,b.l?i??d
T)1,: ?RE ?'! ?AI.II ?RX?? WINI: i)f:i'n:
J 01 BKBB i ?to .; '.. ? I .
" __.iciUi?;ilaa?.lU. u.tilaain.lua.a.
tegul Koticcs.
INI .:--'. ii Y AND '
1 r 41f RTW-YOBR JASli.s if. MU ?s ,"d ?\v -
IO-1P.PH Mil.? ttvJ
M l ' \ A . S . 1. at l'
I ?i .1 m M1 8?'a lia* in 1 e .Lev* . t
J?, f I. i ii l M. S ile R.
i-no I." w.! ..
.:...- . ?. . II, lu. I 1-v nf
k o i tl.r IBih d.? nf - I . I ">? . all
tua lai, ta ?it?! ( ir . . it b? lal ?*iy :
IB i ITI?ale, King iiel ! e
in.-u. ihi .-i .... i ,, am /?a-.i VS uni ui t,.e t ,iv a .Sr? i. ?
.-Irai, di.tsnt
SS rain ? (i, m ti r SS,.. r I? lo ?..!*?. vi II ti ??aim? Uti fret ?'d >|
i. - . ,.i :, i o,., i . - rty a a i a saga te
tk. touiller j Hue nf Twritv-aiu'li .tree' Bl e*l f> li i I 0? to ?be
?'nor ?I tl.r b uck. ti.r re SSrat.r'y ?I ne UM- rue lui*
I 'a. ? || \ in- a I?baily on * I. e inwrly p-t li I
?. I. ti . H r.l.i ? .:,. ?1 li
M.nil.e.iv io r , f I i-?-: i-iiu.t'i-ti e ?mt neil a }ii,ii r y slobg li.e
S? *. 14 Iran ; J in. ura le lae plan of ht .
i- ) Al.? al. t- at rert rule? ,1 . r |, ?r ? of leal .bu.?i-. ryttg eM
ie-..gi? Hie tWel'tli (B-.? la. 'li ?'. .. '' ? ' tv ni Ne* Sark. Le,III
HU. - -va:,Iii ??.!. ,.
n !.. ian
. Trrt. , ?pal .tieri-.
ar.enl? ill l-l.. til-M-.s. ti i i.n '
ly akw? the ri
rrty md aara l r . IHSBII Iktae A a aa hwhata
. o r v lim ol
Hal sv.-nin ?. n.ty teat lu the pi?.-* .,i rt-eii-nin.-. Ke-.v ?, r ? gef
Irmh g?|t, JAM! - ii. l ULEilA.H, ilelerr?.
t |g I TBBaBAtTB I' - v._ _
?\T_WaVoRl. Si l'l.i: stK fOITRT.-THE NEW?
S'* VIRE Mi,!? hi OAK IIKKIMNU (OSIl'A'.'. ?.*?. IsAAi
,1.1 .,1,. f .1 II. iel I? .
I 1 Hie above IHI.ir.l |l. '.I I' -i In! II- . St? np. i
a ! 'I .-i ,-.* i ,-r. |i_? - -i i .... io J a .1 . .-. ? ill I Iel
-...I.p.?III! Ill I I. .?...
: I ii ii. Hi - el.f ti..' ? ark ?.I the < it AM I
. ?in- I ?ty iii, I in MM ? o-, ,,t Na -York ?nd
. - , i ,.j , el t-i ... ?a,..i le
-*?. a? Ibeli . " - : I etty. iv:tl,iu
tw. iii? Lay. ?I!*, Iii? if-vi.-- i :i.ne of
llr .1,,, n! arl- , ?.!?"',, a,-?l ? ?, 1 I -I ! . .
I0U Will
?r.i.au.l.d U, .,
l)?a.d AugU.I?, llrJti.
( ROBBT, USTKANDKIt L '
I I?, ' 'a' ? >.'ni?e?.
Tlie rrmp'.arnt la thl? ?elim waa dial ui-tt..
i . r? ' MM lily ai. J I .uni) til Rsra S rk on li.e ."J U?y of
Augail 1?*.
CR0BRY, OBTRARDER k JOSE?,
l?w?lwTh Auf! I ' I?' Ati-rne??.
Wl PRE ME COURT, < Wy end County ?it
?~ i a.-Till BAIR. KirilOLAg KATH ?AL BAN1
N)S\ | ,j. SVII.i.li.M S . KOERTOM, itrf.'
: Ige Nu 4.-in paaaaar? I -v* en
III .*.?.> it Ihe ?I .o a ?.!-.! ?. -I
I . I,. .
|. ,,. ? f r . . ?
? el ..:-.! i ' ?r-V..lk
'
? I
-
:?-eoty.
. !
, . I
. .i aaaaf ?ni ?
- ? -,
?I.: i
-
- -
et I
nlv In? : . r .
?...ig trie antill - '
?
'
. ?
? '
< VAS. ,
. B ?'A KIN. I
s
.
'.
'
'
I '
B
?
bl I :. ' H ? o tt COI Ni
l T . -a?
.'
'.
*
'
-
-
.t !.. . I ,r :'.
.1 ......
f.Attona
Tlie
City sail .
UI IOIRT, N ia .'(irk.- ALI XANDER
t I.I.I -, . I . ' ! . .
l.f |.
.
! B r- -.
"1*1 .!.- ' ' ' .
I .... . -,
ilka,. ??
. . .t. .New S.o. ? :-, w. ,.iu
t?? .-. ,?! II - a?r?. Mt
II e i|a, 1 a
?nan tua nu... al I-.?ni li.e | Un'.*) i > tJ. > ..'....b ?. I ?pi ly to lue
. ... . .plaint
Iliad New lieg, Allgu.t 17 m,a.
iwrewj I VS li tlitl'.IAN PI .iutifT? A". rn?T
fTATB or Ni? Vom i
I'rricx or ia? ..?aeaatA? ur -TAT?
1V?tl,,.f?fU',I{IFr?,ft!..'(<?r\Vv,,'tMV YORK:
sr Bail? h !i-re*?TciV'*n Hut .' alt* ORRI Ki!. 1.1. Ki 1 I'lN
I,, lu he) r ,e n'l.--|. v . - hog Ik? rtr.t ht*a
day of .Niy.caliei int. th? loila?i is oftu?r. iiitoii. ?.ectaJ. la
w.t
A iloTen.'.r o t-r pl?-a of Be ,Len I' Kant.,n;
A L r tat.ini t. . ?>. ..r li. '!.. | 1.1 I ?
A ( ana I I -mr. ?i -eel i- t;,r ta a o' !'e j.'-ou r ?War
An loaprr!. , , .' -'a* I'll.*, a lnli?|.|,T 1 lu.ira K Bale?;
-??1 of ? Lot. term? c! uthrr wit Binna uti ?li? '?st ?tar of lo?: ruiner
?ext.
A llei.r???B'?t ve In lh? Isrlirti ("?;.??. i f the I nitr.l Sli'ri fray
li.e I....ii:, ? - i,?-r.n.,i..l I'li'r ?' gai i* ??.1 . I ti..- li?,
i hird tour li,. 1 ii.' Milli au < I.I ...-.', Ward, ?fill? City ?ml ( ojmy
o? N-? Yat* .?.,! O .?i . ?
A l<??pr??ent?i|v? in the li rt rtt, | .iiixr-wa ,f iii? I in>?l Slelssj f?r
Hi? Ki! h i i ?-.?ai.--al Matris?, rea ***?l o'' IM r-r?.-r.'ii. Touth.
T i-lrralh. auJ 1 uurteeath SSirJ. o( I..* 1 l*v ?ii 1 I . .nty of :,rw
li
A KrrtT???r:!n'.?e I-, IhaP irtir'li l'.,n<??SI 'if (ha I .,ite] ?kal-w 'IT
UM Kiata O .-..?. li.-. ?- - - tmtmi ..f lb? Nail I I te i 'ii
?lal .si?(..ei,II. VV arJ? of li a .-? ?| ! ( ,.n'? fN.-wT.irk
A ItapieaMia.t Va IU Isa* r t'l? li I | n.le,, of Illa I Ulta I slatea far
li e -n- ( .-..., -1 tn.ti. . r , ?,.,.?! "I t. e y eraaiti ?si
BaeMMtath Wara* tM City aal Caaaly . Nea*?Y*rl
A haorr.ni'. ?run of trie I i I'-it *i*.t. ? f .r
li r EUhth I .mira?, -rial D,atr:,'t . ? >. |-Sa?l ol lia 1 IjSi leulti,
?? nail, ?D4 1 w.nt? Urti IS ?ids ui iii? Olly ?ad Count y of New
Yo-k.
A Keprrsen's'ive inrlia Durtlrth f.ngrr?. of tin- [oiled flutes for
tlrSiiiit, ? ..ngret?! ??.! IH.fii-*. romp ned nf Illa Twrlril: Nu.a
Irs-nti. an I i..e li a- ..I \'. . ia ..i ii* ? I ty ?n.l l uiinly uf Ni w
lork. ?uil li... ?... ! a V, ,,!..: | !. ,".'. allana.
?Ill NrVDKKl? KH- Til BE K1.??. ILil;
Twenty on* Mein *f**4 A??, ne I?
A Hr.nler in ti? p .<?? of Je!m ||*C ' I
A Kr, .rdar ID li r pise- ?! !olin K II? tatt wl H w?. ?tipoinlrd te
fi tlieV.,,, SB SM ..?'I-,' r-ia.il:,-'; . i| l..||, . ?, BttltXt,
A .sum,.-.!' IL I!,' |... e (ritt*?? J i k-r
. n lu tie place of sJnii'.o K!y, jr , ind W'illtira B.
St?? ?rt
A I ?.murr In the rl? e *f Leal? N? i-i.r-n wh ' w?a ?p? oinl?d to
I tua v. -.un i ?.i t ?I lir tlir dealh of Kdn.rd I , mi.
Allwli? ?el --m - di " ?? '?r I ' ? toe ?i? .ai- li...?ember
Bei
' . '. Klrrii.tn and (....ntv ( innnan >.
? B1 ?iii li ia pup*?!
le le-r au'iii. I'lui'.' l .-jrronle
-,
IB* .... lu. ...a'lirli i, m irgtiil lulLrli dall?, under
a -. I I ---
.. l'a j,!* |M 'i-i'.'i BJ, '.Shall
a I I ' ? a li < ud ali!. I.d til?
si-,I A.
.
- on Iii*
'??.!. r| . lirai, |
HI, I ?I:? I ' I'll I ?
i rd ' i ,.i.vri . . kaJleta. Kve y
(era.i. la election n nab? r?
'
' ?. all be ,
r, i a ? . Bl revi.
( -i.
, the esme." M
.
?.ni ?UI o? d i
. | eps? .1 ai.d lept ii..; i- : ...
ig s ojsrk or t| ? ?lsii voie one
-, . ...
PI as other tlisn
a Balli? it tad to? i Kerri r . ' : . ?igt.i.e.. nuu-t. ,i and
tj 5 tw, .....I ,n , ,-n.i J.t ry i! ?t ' irral ali th* tr.vi.roa.of
the Art ?ntHlr I A" .Si t lor ?writ., mug by |.rt,|?er pr.i if. Ilia cul
' . ' - . ? ' frevenl
Iraudi.lenr vo'i g. ' pitted Apr! '-n handled in J lifiy
Ihe A .. I d ? An Act lo a
b? proper Breer? the r lirai* ?ho .?..I l,r anti led lu the light of ?uf
Irigr. ti.aarj II*? tt in*. > ti, ed. n I I.? i.Jred ?nd ?ixty-ftve, su Isr
u tljf HU?? ?g? ?|p icibi? .Lil. ?pp j to th? ptooiwdiiig? under this
A.i. .
Ti-? .?!r-rri?-y si st?'* llasD, iinni* li.t. Ir ?der (he ??wnib!ing of
l-l* raaxt L?'i.l?ture in tM ya* txtteaa li judre?! ?nd aiiiy-sevsu.
. r . I of ? ??-void foi.
i i This sel i ?I ? ?? ?Heel iuimedl. .
K11 s NCI?- ?. BARLOW.
"JAertjf ? ? - ' v- ) . ??
?hove lu be a ' orig aal notioa
lilted S. JUIN KKLI.Y.
N?*.| ,.ii noa Bc'li.* ?lil avl
BJJWBBjgx?ax?B J9B?BB :^JtAt- i^ii4"!? *eRb
11.
rer?
tegul ICotirrs.
IN TITI Rl-PRIME COURT for (hi EASTERN
. .?i i.V.t.M , -. ! .iti NI I IL U
?,.-?- ' hamer*
a. .....i ( nu |? y v. Till ( il All li? !,? VALLE]
..Mi' i.'.i ?."I .Oil.'. OH.. ! ill., i l i
. -i, lal ' mentir? laff.aeBy . y lena "i
By virtue tod I* puia.ai c 'luiuiai .r,i . BaprtflM
.
?hue? c i? w.l l?s?n al s" th? raounof the Hoard of 'Inila In te
v.,; i IU-'IUI i M a? ni 1- .ne-vina, ti t.iiii, taettou, to ino
in e.t ?nd let! buJair, on Tl'K.-fiAV, the Jib d,y of OeAibe* A
I), lain, si li .. eio.? B.t-11 All li.? miiu'ir in, ei.u're Railroad con
i. 11* b********cied, ettrndui* I ,,ui ti r puiot of |unr- i-.n if
utieri \ all?? Ral road whh the Pit thirtii aud S.. u e.ril o
in :be rouuty of VI rjhiny an 1 St.it? ? I IVnaaylvams, lo Ibe
b'.rniub of AVatbinttaii la lb? ,-oti ay ol AVtsiiiiirtuti and State* ifrrr
M.d. will, ?b Ita privlrfjat?, . pp. rta! a Kr? lui) iprui'trriarti-ni. 8*4 'i tbr
I, ilb?l ill iii'l I ?or'?ri. what.--t.-r
?v.r?i'u?i?? ?ml b-ii.?.iu? tribe III i CB* Ctiirtier? A ? 1. y
: i u ,',i._. . r - red by ihm . And
lil the rit/ii*. libritir?. piivilr*.?, bru?iiti ?ad einoiamri.1
.. :'i- tata ("uaiii... '...!?? ll_i.it,.d CaBMBJ hy ,.rt.
| . , i a ruc ? by the uri
-.val? li i ro?d iBIBflfl* Kid l'l'" < hartl.it
, iv C"t. ,| ti .? twrntv .-??ail d?y of April ?o,i
ti'.? V. li. Ia:.I ?i d re or I ? i In t, ?
i'Iiludii|J.. I->i the i ?iiitT ol A It-jbaiiy in til?
re? et y I vm ? In D??d ..,.?, V*l I I pa?? v.?.
s ad ask-to I? mu.? ipui t i-f U'Wiu, trrnit in* ?Bdrtioni:
?Um f -J. .'I."""' U b? pill lil Coal, li ti.
M In the rvaoi sf my of h? saltar* ol tli?boi.|. tntrrett warrin'!
oi -oupo'ia ??. ,rr.| :.j ( e n.?ri,ite beat,a* Hair t e biet of Jamnrv,
', li Um . i-utr.l uni dr av.rrd by the til (tiarieri Vi! ey Bali
i- a.i I . ni|.a.y t. J.l ? On, ioi mi J. Kdssr 'liiinufer Tri,ate??, io
1 . 1.? nirnt rf f ,nr larnrtrrd the'iaanil . lofait
li ISM, m VI.,ali HI J lo,,) BM rta*S*B*al v. ?ii." ..I. p?,e 6,
.- ibr ni lit.an of the ?id |a*i|il?*s st the ??LI Bala, by
. .<-* or with oil ert, tu-?y will be in'burlwd ind allowed lo
i . r rra'ri'iri ol tie prie* Bl pur ru??
i..-y bal by tli?oi ti itud-.te i itiirr in wa ils o? in part by trtni
r ili'.nrirn np to ti r i..i.ir?n t'ois-taai ti..-b IHJ? II ,1 im, r
-nita m r. OIIOII? '?I I l.y tll-'in It th? t.eir . f l-l... to tbr v.lue
ol r e ta-u or |.I |,y lu. ni, it o .? a a a. la u. ? ret' wiirautt."
..- ti lie attie ?tri .i t,, h ra e i ? t r Val n t. ?r? f
left* rtireh.tii'i n.ay br riitllb-1 te rrclve there?? nut
- - .a. tor which ?aid prt-uu?-? tr.ail bo ml I a?
tiaieiu . D* from tbi laid pic-? *ina tto tinouui t'o
Itl e bal.tirr, I: .-V tittil be pa,J
. ', wi|)>.u thir'.v d?y? ?Dei the .liyut ?
t ot i , I Bl i arts uni pr. "ni. .? ?. it.r porch.it. I v
|. 0*1 r II* titi' I ',1,1. r. uf tia? bond? Hal f
In? u?? wuoir p urlii.e u.oi ?v thill be paid to laid 'Irui.?r? t r
urn ol rvtria , our t,, a,iti,,| tivr hnnditd a in ti Ike tima ol tri
.ii., ltd tto na?'" a in th. i y di vi Ifc-ie.if rr.
.ii.. I u by ti e Court
? ?i'ii lb* tera?! '.leieifby th? rai ?*aer.the . I
Troateatim i si ? t in 1 cuni e -, t., tie ra id ni'iiu ar lb*
.it ! pr- a It** J it,.; a irliM*I ?4 f ee i, . "ii, lu I en M4
. .vin, er ver.
JO'lN (.KAU AM ITT..-..
J. EDGAll lilnM ON i1T"""
Hil?!. . ' 1-BS6 ?II l?w7wTh
SI I'l'KMC. ( oi ,i ' Now-York
. i bl/. VU'., i URI) .'.*..?')*- -
..ii -.te :.;
h-r.'b? . - var ita Bav. Staarp,:
til - |i (I I, ? I,,, . ?v.,- lor.l, i II_:
.
.. a rarry ?'your
IBIWatl .. at lu. adie?. N 71
.>lt i ill tv?'-li V a?ya aftrrthe ?.
. 1 ' ' .'-tv Cr ; Hld if
t . ai .%?. r ?O' taul . .. i. . t ?n o
p.lintlll II: .? . . u w ii u 1. '..? '.! I
in urr-.iueluiiL-Hair . ' ? .
IIWCW li- -
Till- 0RK?T (Vl.I!'t)UM V VMM. DEF??
T
!)
,
Co /armcrs ant Colliers.
[?TCI. BULB? foi SALE \>r
i i.
GUANO.
....
-
i.n.
I . i yeir ?id s nail
! r. V I). NI '.V i Li,
I npii . 'i':
l
ra-marsmmtmrmm
?oroor.iti?it a%9m?tt%.
CtTION NO1 H I'
I
?
I
. -.'ii and
.
i . acu'.vrrt on the north we.t ,- :
?
1 iib tnJ
?
9.h to
?
f
?
II ? -
?
?
i ? ? v t :,
.:r*L
?ni I
-
I''.
'
I !r?th avrtir?.
I ?iD-ton
t
?.-?rt
' .at No.
'
lb* ?boar? mmr.i tttett.
jr.- r.
-
. ?.
1
.1-, ' ?oord of Annie-?
|
'if. ? ! .. ! ' ' ? - ?
TUE 1.1.1. VI I Vl.U .H.Nl.V v\ IM Dl.l'Ul
J o. UM 1. A I o. N. UK ?dar- St?Mas i
,i
Xllietcllanconc.
CliiN WASTE !r liiiiiuiiery und pu.
VV . AA TAI'LAIV?. N. TU AA _iam-.t.. N. Y
1,'I.I.Vi II AM? 1.1 1'ikl'i.AN llDI 111. KA.Niii .?.
t. ian; broil?it, I ?rvu ,-iu.ile. Be. mid? by
I I. VMIIAI.L DI ANE k io..
_ rl? A?, I ?n?. tul N .. .47 0U.1 MlWti* tt
<i UN li.vdS-Ali kinds iiud Biics, at-Manhattan
* II,.- At- UN? lilli (..reilila, li KI N Y.
II AM MOCK.-?-Au invoice oi gplendid qnalitr,
I i. -.-.i,?' : :.:.i" a. lil- thr SIMM J laiton M?tiu'|.
? - red* .1 'aii-r ior?.?- waslawala ia! rail by BOWLAiiD
JotlNMIN Nu H Heiv.iil, Ne? York, tud Nu Ik* Market-it.,
ff| ?tal
M
A.NUAriA.N oil. COMPANY.
No IS Hro..iwtv N V
BOLI MAM KAlTt RKltS Off
JIARHN -s ?li HAf ntl, s*4 EXTRA LARD OIL.
lor li.iaro..it ratktaaaMM *na ffaatavt**
tJl.T'-ltli-R FIRE BRICK-STOVE I.INIMiS.
n u . . IB Pin ?a.! TU i . . ..mc :. ....i??.i iinirK ?ad KiRE
CLAYS f*r BALE O c I I nie, en.bi?- ut lo u,innl?.tur? and ihip
flMaV* ta all linJi of vest 1-. dir. it fron, our clay I ?-U?. i l,ejp?r th?n
?nv r.thrr e*?a?re in Um cutntry. Apply B Mr.tr? I ol'!.li A
DlVU, fool ?I lut Tliirti t xih ?'. S.? York; al dirreliy to
(Id "-?MIN BBOTHERfVl i , AV di rit* BJ J
rpHE PATENT BtEEirSPRINO, ?ELF-CLOSING
M. Po? Ki 1 SOCK - - p, r ?*?? elwin l**sl?W itrap*. Jobben
t j.pliai 1.? Arm?* li.riw? I Ml? Ca?. No. B AAa,.?. ,t|
?OK?EN'iS CONDENSED MILK,
? ?r i. . I! ..?iv bv Ihr MAA YOKhl COiaDi- S-l K
MILK it; ?l?l I . in ps o j f r'B pat; nine yena Bat oitin-.tined
lb? bi,h BBMBBM f
BORDZN'S CONDENSED MILK,
for ptiritv ?ni e-xr* r ?
i iir ( , ?apina drlnrr to all part? of Nrw York ?nd Brooklyn dall?.
exceptan, Sunday fir wbi ti da? thr drhvrry it ".?da oil bslurday.
ALSO,
BOHDENS PRESERVED MILK,
EACil-E BRAND,
lUittbl? for ?hipmrut lo any linne.
(Jftic* of It"
.?i.vA YOKE CONDENSED MILK COMPAKT,
_ _Not. 34 and 3d fhiibetl. tt.
V''\i.riii:.s IN""
GAS
FIXTURES.
?i i " D HUT i Co.,
. .1 BBOADW vv,
a 'i in ttaw-Tork foi tue ?ui? of II. N. R?*p*r a Te . Chin
' . 'oi ?ile to Iii*
It ade it laclory price*._
PAPER COLLARS
UM BT Tin
MetroDOaUtran Collar Co.
AAI SOLO AT
WHOLESALE.
ta qna-itlllet to reit,
al th* iowttt B*rk*l pricw, by
A. T. Stewart & Co.
Broirlway, Chamber* and RaaaU Sts.
'PUK f,!,'! A I i All! ? 'KM V WIM, DKl'oi" "
J oi JlM.il k ( o. No nu tadst-at.. Ne? York.
a** AdvuiutBrtoi ia uetltt irViuuia.
PASSESGERS SAILED.
POR HAVANA ?sept. Ko- lu stesaul.ip ?oluinb'.s -T. K ?ow???,
l'?s*th ll.r'-. t, ! .runo i.rtt?, H.i. .m l-erii?id. ?, P. ?'?millo, W.
>. - unbiD. ,. i . Oewman '. vv, llobeerd 'oia Mirbado, Kd>
Mai I Alnegaa, J. I swtee,
L M. I. Ita I. , all. Il, a-, | ?Billi' II- gil. Anio Ro?
1,10,1 Wai. Parkin. ?', ii. V. i.duiu.o. ?la ?".I ?rrvai.t, Olio Huer,
.! .'e SS naeai. Kio ' ??'K- ?A**1.
K.iwrt l-itt!e? SA,,, I-.,,,-?-o,iel ?iid wife. I >r. F.D.
I ..lat.aiii. T. It. -su- c i ? T. K..r??la, Coba
iSiiKei.r, ? ?Bt .suiiui.Aati.t. K. Iiauo, Mr.. B. (Jraxtaj, E H ?t*??
.etr, .N. l'uilap?.
i>Assr:sr,F.us ARRIVED.
FROM II, i Mi s SNI? .SUI'II1A.M|*1?JN. -,,rt. t&~ lu ?laraa.
?hu. lisna.?-H .) Uui iniburgb ? .d ?ile P.rn.l H.ye aud w.t-, Kit?
dolph (JiBssr, E. K. N.riii.n. A on? ti iiuoiara, J. Krr.ierirk, Dtntt?
tata n. 'd. A. PtVtvM ??4 -?if?, J. Bshiaer,
ilmayei K. In.I ??? an.) ?i.. J. lk-hl. unlng ?ad 'an.l)v,
lil-' M'-ie li - ' . .. d . ht.drrn,
J.Kij.?r lad I . g) S.un, iii!, n, J 1. um SS ft?, j. T Kurth???,
O. L,t,'gr?i?i a I. S "('..r. l'hil.p l.n.m-r ?i-.l f muy. BahhrlM Achaa*
. randfiii.ii' li h.iaio?ll.
FROM I,?) Mi, i>, H? ;t. Il'- y ut Ia,..).a-IMItKI
Ar initie, .S! a? Avi: . .Mi?. .S very. Mi?, h.el er J Mn?re, 7 eh?dra?
.ud our?., Mr. ai i Mrs. SS ,. i. M .. H .! van, Mr*. Doua??, ?of?ni
m, I BO) ? ".pi -i ai: I a .'?I. ben. Hit 11??*, MU?
...i.l. Mi? Ann Da ?. M, "nd Mr? Norla?, Mr.
ly, Mr. ant Mr?, ss a ? St I ?linn Mr N.
Mr. Kent .?. K li. w.d SI .? Hu ?Bal. A. R.ii..ure?a, Mr.
Mr. Maphy, Mr?. Makvea,
.... ti. M lind*. J.}. Qltuore, Mr. au.t Mr?. (.rsce end
. etta, V tl.ya.. Mr aiat Mr? M. H.
Munn n? Itbie -Uldl n, th? H .. I) BurthtaMsi Isdy .M1 I??
?? o ?.Inn. Mr. ita Mi-. H-.-r..-T. vV. gapten J. Supton, Mr Ing.eborB,
? r t?i> ,'t'die'. mt mm Mr. Wietetid?,
Mi-? SSi..-e- I- Mir. Smtmt Mi?. )' P.. dan Mr. HOBO?. Mr?.
?ii-i..-|-.,i Mi.. M. bin.'.loi. Mr. iu,l Mr?. N*?ty.
.'li?. WeWroo, Mr?. J. ieyiaom nuid and ?ur?e. VV.
Millar ll?i.rv SSn.-iil, Mr. ?nd Mr?. Kergnasoa, JJ. Temei,
II. I li tai I .0 IV. ?iiii-inv, Bil*. A A *sh?yeT Ills? tT.nieii, Mr?.
?nd Mi-? Wilso? S,.,i,,u, Misar aiiJ ?on? SI. l!e.eli. .1 Maa, Di.
ar....tri,k. Mr. Hell, Mia We*
err I!. V '. t/K.rn-ll. W. l)i,k*oa, J.
it. (?rant, E. K ?S (Mr f . ?? i s:r Narai J. B. Wsilsc?,
t. . -, \S la n ". h. lliuiber, O. B
II' IVI.I . **????. .?.
KKDSI HAVAN '? li SViA J?,-lu ??-en - v tau 9??v?t4o.-Mr?.
I i. V Mitw Matt? Randolpii Mi-?.
9 Ranks s, IViwharly, ( ?pi. t*. li ll?d?y
II. II. Forward. .?.. I. ss , , ,i I . Jaka Hi ?I ?vu. Joho
Paasy , S\ S..M..SI .,r, !'..ul SVolfe, L. T. ?.?art,
i , '.' I . (oi-t.iaa ?nd.errei-1,
'.I.. ? . . s 'S y re,, ?n Anted Pira, ?. B.
. : l ,,,!.., l.Aij i. A l'..j?i?y. SV Boyle,
J- on .M.-S.i-ii, I!. ',!. >o.i. M. Bro. t, J. A. i ...lib?, ?nd I?ether? ia
. - ma.
' -, .? se.
s m fia?,..s :,1 s"n .s*'.. -ii i Mison Hi???.VII
! WATMl Till? l?AV
.?Andy iio.k....'', ti i i-e?. ..lind.?: II I Heil Oata..IM
Sllll'i'lSt; JSTFLLK.I:\CE.
PUKT DP NEW-TOUR.Barr, tt
CLFA3KD.
Pteini.l-lp Attesta irle, Bonne, Nullo,k. City Point sod RichaaoiKJ,
i
banks li trier Baetaa SS P. Clyde.
- w, i?, hari.oo'?. Ksnkardt
A I o.
Sta?rt?)iip ('"] ,n bi?. Mo, i.-rt li-Tsn.i .lr.,flmii?nk AlVn.
IVi turn Srrada/. C. A.
"
a V , N (' , ft ??oo<Wp??il.
i r i. dru. J. Hand.
ctlaemsbiv I
St- a. . ? .--eton, B ft, Peutly, Smtik
' i ..
I '*, S i.---. Willi 'nrton, VC J.me. 'land,
i tug, Nun,i?, ( ty 1',/iut. ?nd Biciiuaowd, 0)
' ' K. Ama?.
' . SVood.
Minium 4. Co.
? ' .
? lion Co.
?BO Ft ? lill?.
- B1 ? r.Jye.
A ( 0.
Bark Yumui
.-B jr.
!.. 1 ? :? ? S II., ,-tra.
'r. It, S-..II S. Co.
Bri? 1 - ? i Cm.
s s "na.
I ?-an.
?
> . .
. r
I 1 Ce.
.
Mea l - - ... ? ?y T?, ?Va!.-rapto?
. ? c lit ton
', ?aw an A UM pi .4 a in I?t.
- ? long.
. II 50
SS MU.?
, lil. ?S iii. lev.}, ti 44,
-
?*. ?rd
Ni -v 1 ?ah
. I, Ml?
: . 1
w, h a
last j
-
. ii i. f ni.-i
. torn.
I ? . ? Hld St
'. ui J pata to Ina?
'
' 4
11 - 1, I II? is d?'
'
aoiid. fee., with Bi I.e. u d
. ?, rp-to' s.r?(. 11
, . ' J . . .. a?-, A!*e*at io
,' 2? with rud.a *nd
' ,'w Bay. D d*y?, with
Kirk. . f Liverpool laty tt, ?itb MR la naa? A
-:..:. pils.gax. ling
I'.aik bt*f* (of Pi-to .?-? L?y 2 djyi, with
re B?y 7 diyi, wVlb coal to B.
i C .
'.?.."J, Madeira ti day?, ?iib o.daw. ?ad ;.????. M
Millar A ?
, I ti mon, Calal?, wl'h tim.bar to Jed. Frye fe C*.
with b.h.
b:..r. '?:. .
.s'.'-ii '
.btwrk t'otdBt??(of KiBg?
1,1, IM
! Irr At?
' B?t r -pt.it. li I ed ! -, traill
I . ' li * bO?t
Biala i aa Baa t .ni?uni(re?hf>o?uthe
.
M!s(-n.I. \N,
The Coltimbitr. f-iii! \. o/-? a .'..nar Ti asr.ie ?rd
? ... e-, ?i BtsTB. *'' 1.?'?
b?e . J.- - a ful Na? Ulla.??,
.
r nor?rd ye?I?-,1jy ?. c'e-.'ed fur Beaufort,
a li.? I .
?..????.????????aaiiBaaatat^BaatwaBBiBnMaBHBBHi^aaaa^BHBaM
?Joii-tsUar?ifn'a Xolice.
?TATB or Na? Teaa i
POBT-SS Altot.et' Hin?-? Ita. -j vv iliiaate?4. I
N'OTTPr in ketebe Rivaa. ia .n-i'nnlanro with lec
tion I ofthe .?' r-i.??'l Apr,I 14, HT'T entitia.l "An Art te hx??
or4?ni/r la* 'V, ?.i,.' (lib e o' th? I'ort of Na? York " te ?B aer
? oiia u.tarra'*1 in, or batta* .-...:* ?. ii? BaMaa ,n*tt?r ?f auch
.n-i-.i).'. ia a ?utvay. that tn* I ,...? .n, vessels ?re aow
una*, mminr ?.- In* Peri ss .rJ?n.. tua tust tue ?aid ?nrvev? er
rAsniiiKt'.oi.. w> Sa iii.;,lated ?iluii: ian ilsy. neat sueeaeiaaivg Ihl?
uotice an 1-asaTduid veue.?:
Bl |>1 ? i' .UN B.
Mop At .?ni .?.6 N. B.
Bail X.II'.l.o.Pmillta-ea.
But I'^a Ak^s.Pierrepeat ?.
liri.- it (. Coithi'at.?ootot .*?a?r*wth-*t., R. B.
hil. I iii? ?rd Dril,:*.Praiiti. r'?.
-. r Jar ti. a..?3 Y.. R.
Sear KnohaVLtrea.. .Il M. K.
MIN I'm >KNt lOMPklBB. Piwtithsa.
3 Acs'? (laaaiBAB Sex-reUry.
???>BW ? ii i i ? ???????aaa??????????sa??.???awaaaBa?.
BOARD OF SUPERVISORS.
TUB TAI LKVT ADOPTKD WTin AMtsTtllMKltT?-THR
FSTIM\7ED EXPKS8K3 OF TUS CO?h'TY ts4)TSAlf
MEST POR Ido?, AT?'.
Tbo Hoard met at Vi o'clock, noon, yeiterday, the
ProtrdeBt Henry Saiitb, **i? , lo fbt? chelr. Mr. TVeed, C'hslr
raaii of tli? Committee oo Aiinuul Tate*, preaateA from that
??omniittee the T?I !? vy a? sn,en<lei!, n it!, th? following? a?)
dtttoM aatyeaarteiaTaa, rir. ; " Kir pstTuient of latereat tra
I,..!,.is issueil lu n-piyiAienl of t?xes ?ullcotetl in error, A100.
U?i (0."
For psTiaeiit of ('ommissionerfi of Kt-cortl, OlOO.OOO.
Armtirit** anti ?lull r??cin*, O-L.tAU
Toe au)CB?iarii:s wi.-t* accciited, the levy as aaieadatl waa
then ailopte?!
A resolitioti wat presented ?li reel I HA: UM Coctroller in pre
nar?'au?! aabnnt to ti.l? Hattil a tletaiies] estimate of lae re
eeipi? a t. si eipeaitit'ite?. if tin* (' unt? (>"Tcrom?nt inaiadlng
the Metropolit u I' 1RS? ai i! ?if ii I protiable ?tnooot rei-nlrtM
to beupproprititert f ir ('.?nntv etui Kt?te i?o.rpt??ee for the year
Itwo. ?fier ia .iu|C into ais-ouul omi ?teduL-tinc all baJxtfi?!?? of
forniei- BMreprlatta a teroaiDiog nirezf-eiulted at ths ead of
the prevent ?rear. Wtioli wus aitopte.1.
A ii^ioluiion ?as ad?t't??d ?ntbor'/lng the Clerke ef the
.*-'a|..rio: i i art, ' awl al < UaaM Plei? and Marine Court to
issue copie.- <>f uni?raiiaii.oe palier? al five cents per copy.
Itv rut?la!.o?? tie rou.inaiiilant? of the Tarina? coen|>*tue* of
ihe IsstMtM Mil:!..? tren rifeetel to uansuiit to the Huera a
litt ol person? ??abject to fane fur uou (?erforaianc* of military
duty.
The lioaiil then udionrned, siilijn.'-t ?" ti.e ral! of the Chair.
CMMCKET
ST. i,L?.|:i,l,'S At.T. YOtM? AMPKICA.
The i taVJ paBfOttlM Ubi }>l:iyuii? ?if ti. i I
lut?resting contest, wl'kb ?iroaiiaeil to be the crick?! m ?I eil of
the taMtav sMb ot ile oom? JIHII; elevens, wilh ouc or two
exceptloiil. were nn Inn.?1 eailr, nwaltint; the clearing-tip of
the weather A' i p ia the partiel took ulnner together at
tbo Club II ei," , ui.i! at i 2."? p. ni. began ?liy; bol after ona
orar of f.ivvl'iii,-ihe rain cam. dova ii lurrctiU. Inali.'atlvD
luiuitt.'? after ?ard they u.nl it aa*att . but ..fur abuat a
?I ?arter ?f . hour'? play ti.? i ha., I* a.i|,.a.-u tut tie .lav.
Yoniia JLxoerioa ?oa the Uxa for the niiiiuar* aaal put Uicm
Miteala I - < ?ii ?i?l UmiJ goion ?u to die N,wiinf
ol' ?lbie-a .un! i .. ra mark*?! ihr first
ofthe tili'.v, t! oz weil iu tbe wicket aid the
tielding sharp. G eel ga Ni '.vh.il. waa the tirst to break the loe,
ho returig a ?um.?* atlMttl cut bundaonirly M!?/d in by
(lordon to II*)? mau. ?be '"id tM aieAM keepiin/in fio? ?tjl*.
Koor more inalili'D ?'??r? toilowrd. when Havan! tktllfsl oee
up off (iibls?s ?uto ll.iilK'.it s l.sn.ij at le*?, hit bcljsg a ' ?ob '
lor Uanbrid?? br?t wicket, for tlir*??e ru??. JVour more over*
wore bowled, during ?bleb Vernor, ?.?cured four uuglaa
itTiuhly, and Ueorge Nowhall tmd added ovge to tit teoce.
when the rain put a (top to fcrthor play fer the lay, the
telegraph ibowing eight rani for one wiokct.
Should it not min, the game will be resumed st 9 ?. m.
to-day, in order to finish tbe game to-d.-iy, ai the Philadel
phlana play io Boston to-aiorrow. Should it rain, tM milch
is off. __^_^__^__..^_
FALL DOW? STAIBS.-Curjnoy Wildcy yesterday
held so inquest at 2ia. 34ft Kail Thirty third-it., on the henty
of Mary }'.. M (ionier, tty\\ 10* ?ear?. IVccasssi. while st
p si M Moi .1 II , is , t.-ii liowti a liigui ? f alan?, aal was ac
seii.iusly injured that ?ho died ou luetday. A Tenlict vi?a?t
.sAdatviaj saaAb ?u ran lireti.

xml | txt