OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 27, 1866, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-09-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

?.mnoc.:Kn:o.
UVV
Till- I I ?IA I'
HA . . . ? i hin.
VV, . I Kit OAUIH V
? iMii.v v ll.LAOB
Al-?.i i ' ?Mi MATIN ? ?vi UNi.MiAY
A.Ml Ml i KIMA.
NIBI "
T)"
I
AA ?i ' TRK.
?as At.
"
. WiMlsOR Mt J.
I
I Iii
wills WON
B Ol I
Ma i. m?
?
II viv DI M
ino? ?Solltet.
i -
N . . , .
-
I -
I ....'. .
0 .. Itowx? lim ?
li
Bii.iK-l.itli, AiiJimi. Cunnii, M4 ? I on,ni. ' TBI
1 a . t iiiuuediite re
J ? ile ii the
?
| ' ' ?O. ,'T r'i.i'iill-st.,
SlaHSB'lKISI C??I.vt, ?
o'
OVil a
\A -
?. .? i
i
ros : 11 .
I
?
I
111*! ?
.
I
I
-
Mt! H M-.'i.'
, s v,
1
I . . V nk.
,i" \ ? "' ! mi?
arra, Nu.
\
roora. I
i
?
1 ?
ST UK l?J.?
lora l'a, r?a- -
.
ai.tB.
1,1 R -
Avoid
I' ! ? SO.
l'uni AI
hi .
?
'erad - , T
.
?MPRO' ' I
? ' .1 V I'.tIBB .??WIS1 "?M Mil* l -
!.
'
I . II
I
'
-
. li.
I | i
lu :
?
I.ki
v
W i
? ...
. i
*
' ?
eee A1-.
UtTBOPOLI. tv Fini: DEPABTMl XT.
A mee'in ?r 'if ' ' of the
veiterdiy. l'res? i I
??Winer? Bus;*. Brown anti I
I f. M i(,'iiin, Ooadia
a . . r 'he activity ?nd in
tolBfae* of th? Ikeptrttnetit in rxtlnptii bin*; -
hlaidVu Ians clotinp
?tto tew ara li. ? lutn's Fund.
Alt? fr.Bi William II. .Jaekson ami Co.. teinli-iin? ?peeii!
'ule r?c y and promptitude at
i
I . lle*i,n
A " . Hook
I' . i er ..f
I
t
II
I ! ? . i A I
. te,| a
rrj ?i t th? Borxraerof fires alsheil
t be ra.Btb of ? ? of the
Tt? tarnet ' report makin* following
liipoaitK.il of ease?
. MIHI
auto, M liu'iir?
tiuetit*
?roi 1rs' ted to His.? ?tri I,.1.Li I
ma* Leonntd
?.[?p?!" lok Appointed
I .
'
red to Korrine Cn
'.v . ?,-r of Steam Erarlo? No. II, tranaferred
Tra* ( ammhlM '>n fftaMe? WMBBended the placing of
,ph iSBlramtrii? in beatos <>f Ensuit ( ompsule? N
el?.-, ia tb* Haaplaal Blaklit ia Chrjttie-tt. Win I
yoi.
?*rro*l f e l?r?e ('
.elatftips .i|?rn).' f.I li? Ii.-e'iuu ni daly HI ti.e .!h luit.
?
I ? tWmm? B MIK lliv.- I'lie rtrvuitiboi.t Richard
-, wooli eouiibs ut/ th? Hay lett ?vising, whea off ?IK ?
BBrYjIali nidi.nk a ?mall t?aat ountainlBg three
area Two of the pail) * ere anve?!, th? third i?uk b*fi>r? t?
.it.?see o?nild rtsveh Ma. The Tw*ntysixth l'reelnet Pollc?.
wbotarnltbesl tl.ttiif'.rtaail'iB, sttte that ti* ntmet of the
party oetol not to aeoertsiuto
??e iwT?tO ric XJiuIa {TrUmri?*
THURSDAY, BRPTEMBEH 87, IBM.
70 ADPERTBEBA
\\ | will triii)k ' ' mt'"? t" hflad "i
lim Adv rt -ritient? li II earl? tri B*M I? Bt*ewta1 M reerived ?fir.
k ttoy (innot to rlB?.ii ' - i ...per headi.
TO C0BBE8P0NDENT3.
No eolire ear teiokeri i f AiioiiTinnu. ( urine.nnauons VA I sleeeri.
intended for II .art eat piu?l I* ?ulbanlicate 11? Hie mm' ?mi ' ?1
do-Moi (r r ?nt. r- no4 naceaearili ter pabUcaiu* but ?a ?tua!
?uti lor I .? sa*4 leith. ".. -,.
Ali buiinet? irtt?i? (oi lui? ofbce ?Bootu toe addie?*?dte -n? lan
i M. ato* Yon
IA t cannot urarit.tr m return rrteeted Comniiinictlious
TUB TRHU'M: TRACTS.-NO 4.
NOB Beeiy.
It curtain? the AdJrr?? i.f The Nutuuul Commitleo to the
Aniciicu. Neate. MM I (.Cut?. . .:". per !.???. aTBBB
tom than foo ?re ?enl by n.nil ?end 2 cenlt additional
? ib'c Address l'ai TttiBt M. N '. IM Niwnti?!. ?>ew
Voik.
NEWS OF THE DAY
DOMESTIC M:\VN.
Ammiali fn.m normal state thal toe |>.os|>.c!? ?f ? Boa
cot?.?ii (Kip fire ni) |iriiiiitsiiiir. 'Iii- i ?Iii 'r|.ill ir lins u?>
? ia:. (1. luit Hu- cotton I.dis an* hu tar uuituie'l thal Um
Cfop (auiiut In? lim. li ii iiiut'! ni,
Qaata Rmma of tin Ranrlwi? li Irian is lias m-roi.t? <i Hu
offer Of Hu s'ciiincr V. ml' ilul' lei.ileui! lur lu gi cii-liu ?
s n mi tu < - . ? 11 v ? . i lur hame.
Um \ ii nu ii I'l.'i Of tli.' Itirliiiiuml Cn mty Airriculturil
So. mu (.".ini-uii iisciiliv nt Kee Dorp, Btotoa l-l.nil.
lu the II'IIHII|.IIIUIIS slate ul the nei!lii-rtli?'iit'i ml
I i? iml larne. The Show ol Hut? ?as remarkably
liar
cm M:\VS.
I he ' len pt Breaaea oi Ibis i Itjr prop .-? -? adin . a dele
?. it u.? t.. i' torepi ' ' e UKI lire Department at
ill i'l IMtii. li will be ' .?nil? '?eil of a'- .!?'
I M tv-u Ctmtliei. Or ?'.un- ol lier jo "nilli' nt
e-Miiriii t, i expect .i i" .a'i.mp in? the ezpediiioa.
In ? >. s.-| ii-'Ki- Of the mr''ni'-ir V (if the iii'iilli.-r Cn?
i r h ive h ii. poatp nu''! ti!' Munda? ,
I I \, . I - i of lii'A' ne.-I,.
Till I'l IDI1C0 (..NVA?*?*.
At Ibe rec ol ('"' le in le Arkansas, Wil
linii M i the l-l District, A AV. li
I u the Hil. un.I A. li. (ile. um....! hM taU Hld.
'rim Hun (tinl lOiMmaahas brea aomlnated by the
icans UM the lal <"i:'r ratoaal liisimi of Penn ??I
Val,1.1.
'Pli' tJaion Ri i?itl?t cm (''im"MMU cf the xiXtli Con?
. .; histor I B4 Ncn-Vnik li.tie iioiiuiiat.-tl William
i.i ' ii- . ? i pi, seal ltira t" I'ongtraa.
lullte WlVtli Ciii)?.'r,--imi I Pi-'ti-t of lins |
i ils 11 ive null m it ?I (.''i ft II imp'
, t tin III ni I 'niiirti-s?. II'1 vi as ?oniieiiy
. .u ' l Policy.'
I i; - "i X ?i-i; e-lie'li" have organirir-d rta
;. Hirn. On Tu :- lal n: 'ht Of ?'"ih vi-" I. un-, t
,, -' Hall, OB M?'' lillllll'-sl.
? , id candidate foi < i
l>!.?tr.i t, Lull ina, Im? r? ti . ii i
?.: vi lili (irii. Was limon .
i I,,!- ph.Vi '1 ' in I'l' bli.Ill I ' lum,
..?.Mr o-, s from fBrtber discumioa 1B the mid.?: "t
; u .'ii.
- I.. u u .uri. t. .1 Ibf H.r V'tll
I DI i ., t ? i Maryland bi tbe Conrei?..tivi-.-,
l ! ? ' han ? ol na ?Inn.
i i and ' m l.ih!. mid ROB t)
? a the Wis oi,?m M i i Pali I.I i ad uti the
-? Hi
i i OB mea ol Moi I . Kew?
Forl
snetx-l - li? Gea. I'. 11. Van Wrek, Lient. J.
BTOI C8 IND 'l kBKETS.
Gold ' ' : ? 1
. . .nil
la
sa be I u i la
? . .a i.
?
irouil ut H ilG. with a f (ir topi
I-,--, a
i - i'.lli nae, t ?
? ' . board of It...! ? i
of 1
. . .. ... ?.. \ a: I
.**> Oa ('.. i?" '. !'"." "f to-ilny's on tri'l '?! fintiu!
LUerarn Item?; Valut Triait I/i,-!,.,/ Scient*, <
merrin? Mattera, Market Renarli, aid armerai tenet
tij nit, /-. >t.
. I
UM Empira trh?< i
afford . itby of tbe
i [)] 'i
l the I ?
?
? m option. They trill
'
We
'1 ii,. '1 Kill KB bj I .i
i .?:-" in
ve all unit p. ?'.ir m ire when |
UM promii ? . I
.li ii few battlei Wim ;
; i
i
' 1 AVlll
arty Bud A?'' '
ia] fotea rd
A? ; . rfca, will not
N v. ,
'
. v. ,?.t bring out tin- :
I'liio'. . victory that Bill ,
the queel i ," for ttu- whole CM nntry, ?
.-,,?. gal part of I
? ip to '. Let
all vii for UM l.i.i'.:. ii, Nu' ,
po to v.-? rk. _
Moni ' i it** Blair, ti ?BtiriUffP fur
(i.liL'Ii-.- ill tie Vl.'i Mai;, I,u,ii Di-tr,, ', bag ?iriibaliiy
: pty honor, Bl without Democratic in?
ilorsi'li . ' DOl be. i !. rtet!. 'I lu- I b mo
one month . olation no1
Iti A? i?.1, t' i Lieh rabaaqnent
Ltad. I .:.!- hut BOC
; .LI/?, ol'the ojii.iisilioii ila not
c.uiliinc, and thal i?, the Coii-t rvatn i- Bring [| newer*
h?-. 'JLo Democrats expect little Bid Irotn the
forcement of CrOMmTB?Twi, Bad BBB an?
williiiir. to shiire the i tiHiiii'? of ollie-" with nun ?bo
' ikft. lint ii ni ' I
11\?. lui- it hojii- ul Ih nu I Ige, Mr. Blair i.?
.::. |..i !,.. l..u ?ii late bl .li Bl BlUiOtU to f(t
.i. UM D.-iiii'i'Mtic party ii.? Mr. Hayinoml bal
i t ..I it. iiul Avith moro WCBBBfc II)' I
,n itetlly, in hi? l'eiin?yl\ ama souci he-, decl'ired him
Ueii'iu nit. illili it i? jios.-il.le that the ('(.?.?u r
onflrm hi? noiiuniitioii.
The Pit t-shurtib ('oi)Vi'iiiioii ni cived from all ?..
thi'Couutryilisjiatchc8ofir'Dgratiilationari(l m vu.it.nu.
ithfldl- ot the s.aond day w.i? unboundctl.
I'iciiit.iit ?i :.! BdiipatohBtrdoraing UM COOTBII?
tioti, ami. li>(|itrnt ?pr?ches v...-re made by l?Wv\ ('tirliii,
Oatv Butler aodJamaa K? ?Mnrdoch. 'lhere i? an im
uieasiiriihle euco'jrunemrut to the Union cause m Uta
lianmotiioiis action of UMBI brBTB II i ? -n. KviTything
they havo duue I ffflfl lu t! I
reaulutiim HjijK'iuU?g a couiiiuU.-e to mloim the
I'rosidciit of the pr(X*?e?jinfr8 of the CoBTantiim.
Mr. John.on is apparently to iguoraLt of A? lint the
Army and Nary meant wLen they put down the
Rebellion thut he will probably welcome tho in
f'.riaBti'in. Tho oiljournmant wa* eilectcil lfi?t
nifrht. lint to-rlav (hera will be a j-rand
parada of the delegates, in wu:ih Pittsburgh will s-r
the whola Armr iu review, by the re'ire.seuta'.i'.
m. All bi.
'
Till l'Ri JEN? CANTAS8,
Th i?- in ii"1'
(i.n,|.,nL'ii late ssi h - ' I : '
,. ibe n,,, . .-. . i.iicis'.ii tn UM
('.iiiiitn. ('iiiiip.ir.-l i ' . ?'? ?' I *<"re
but tin? a'ni firle? of j> ?rtn- null''Hi lan
t'lllllL'h it Is trill' lilli lilli?'?!' ?Tit lll,l'|-t!l,ll ?)'l
i!.;.ii.i," i th. oil tit titi e of WWfi Bal D
ci,i'-. Trotte'.?.'ii ml 1''"" Ti i I-: se?
mi ii [aarj)M ejf Uti I*..' iJ'iitiil '.'
which prccdl'l UM nr!?-*? U>".V Bgil ?rUttR I
re ulted m sa? (??-'lit HIHI tin' wiin;,' i'mvi ., tbi
ti-nii'Tiiil .|'.i?'-liiiti. iitui tin- (livisic'i ni tbe Data
.uti? the Iimii-'lAI mi'l Brecklaridgi wini,'? Thoogb
tlie R iptabla. m i'?'ly li- I i'i '? I li Bp -WOf lo Uti
Fremont cuita-'- ?f I-'"'?, ?t VU ii?) till
principle* i'.'!i'i?'.l all mitioi in'is'-. lu Iff loii
culii'c eleeti ni UM N ittb, ilri>i>p?:m all '-i R 'j' I
ol tmlo ni'l liiiitici*. omi",iv ..".1 to MtUl I i v r
tbeaaeoti.f Bl i?aijr i'\ii:i?i't:i, .lol lamtii Ute
Of UM III ijonty of the pttopk t.? e?Hi!rol tin-ti I
tiulliil ci.'ii'-?-. Th tt i ???ite-t I
it svonl'l li ITA ?MAI il'i't'oly su Iml tin' tlirit!
Smith to Rebel been i>, i?,?., l. Ia 1864, UM
H.I- nil on?' v. i?,. No Rep ?!? .. , i. ' ? . if lu!.?!?- inn.
ii.."i ii I?? S'.tc ii:' rii-t ti:?' ir;n. tai Utt
I'IIIOII s?hil . thf snith trai in rebellion, ni lhere
sure III i:iy I?? :n"i ; I- ?bo J ii Ide 1 tli-*ir party ptiB?
eiplcs t?i uh.it tin-} li It to li?' I ii i'i in al ?lilly.
It it tiii- eant IM ha? Btenaaie pieiioaalj Miikiio'sn.
si hit h muk-' it inure ("liiph's end iiiiiitirtn.it tli.tti .my
jueii'iim,'. Tu: BO 11 it.? ve bed teerelj tboedeylRl .
tiiitioti of the (ii'ViTiiiiii'iit todetentsinej m Mae are
Iii I its pri'sirv.iti'Ui iinin.-ni np.iii n?, ii'iw sic
AN i. qaired t?? deckle tip m UM B teni of UM
Union. All UM old ipi.-t mi? Uiel led te tbe S
lion nie .?uiiinicil np m .bil ii .. in ?I
in.itteis of infinite ?iiri.ir:.nu . tu t Repaid!?, I
ini'ii sviT?' ?frii'l to ton ii iliirini? UM dayi "i peace,
ban bi i eil dieed bj irai I ixteal . -
noel iioii.'i iii-.i i
ti?ioii the i ni'ilry in n form | \ . II III
that ni \\ ? iii, I UM Botttben
the Northern Cop]
? . - '
t'l till- I Illili!, lilli 111 li
for four TM ' '
lu ti,- . : of thru"
t iki' full p.irl in i
sir, if n- Ogn / . ! B
Vl'lllll'l ' ? : ni
lion IB
?nure. We ii
' '
lb, svLiea II ,
?
pt it. Tbl
ti.e people n
ire, i" m i ' lined ot
i . ?.' public ii'-f tBeaan
imt np ?: UM I i-?-, hut opon I
Ill?- lui-; ?.' ii! ?, ?;
; itbe 8
?
iden! s ? '
?t n j
.
? '
i
! ..tit by ? " the H
roll- !
'
I
'
?ill pn I 'n i ?
?'
?lint I
Inn i i
trha .
si I.?? !
?mr b
I . I polit
I
I
.
' pit?
h pre?
?
THE OCTOBER ELECTIOSS-OHIO AND
ion 1.
'i R ? major*
I ; uni
ss ill retain? In two D
IP IP'tl tO I:.
\tii re] ..... a m
??f 7S7, .mil ii.? Mir . ii i'
-? 95. \ ''.,- I D
? ? ',. II. s. Coi 0 <.?.'!. st ?' ?!
nun.' ? .uni. late. I . Gea. 0. ..'.
the 0 P
tur \ i ita hitherto. The ne ?
on ei'! ? ' -m h ?tri-in"
either purl;. : Moth Ashley anil Dele) i
in,ol' i 'U'l ni li.e p..i CoBgn . .' .'1
their , ' tbl ?II to I'm I i- In
i dent'i polii y Bttd friendi
of \ ill unli/li.iin. l! i- tiil-e ri ni' nil'i-r? ii th al 0
-, |it A lil-v's |)?-trii t iiv a tllii'i-iiinl l.t-t s.ir;
-,n tl,,i! tbi re ii |0od ' bam - for that I man.
In tim Vth lilli! Ml L> I "?
. Mu* s M. 11. Walker is nJnillBg ?i the furnier
iiL'itin-t ( ni. Muiiirer, with his ohl-tun?' majority of
8,091 ; and la tbe lttttor, Wt? B Je t Philip
\ ,iii Trump, who has the prasjjigl of W. Bj, l'niik'.s
1,(16 ni.iji.iit', m UM lii.-t eleitidii to ai?l him | :
.-. \\ lu !h(-r ti.;- jii.ij.intv still l.e iivi'ii ,-in?' i
! lam. 'ihe mu ni ?niiti'-t of UM tru?' ii,um tient
scill he na the .iivsi-isiiti.iii ol -m ii i.'lil- M thi-y already
lone: ?MRsfbwi .inliiitly hup' bi inun'. Except
tbe two i)?.?t?iit- tweed, nil tbe other.-- og UM Ciiion
side hen ioiiiti.rtal.le nnijoritii -, ii"t !
thou-aml, nuil in. UM userai.'.' I I -v. i,000, while
UM X\ JIM, (K. ki.-y'si. iii,- x\ UItb(8pi
tin- XiXth (Geo. ti. nil? li-), i. t?. ?r alfbt, and
twelve tholl-.tllll 1 ' . . . . ' ?? ii. ('?.I la-t
yir ?i majority of mark 90 I
I a di \e? it ??lil Of lil III?'lill- .
I??-puiilii ii.i. 11., ?. .- io. II i.|?.uti m ai - of the (1 ?..
in the 11,1, II . I' I' FM B3 pn --
I bare h
Mon. ,1 . f, W . i : I l ('?ilil?
li,.!(. ? i ii,?. D| axfjajiaxa) '. , Flu Deni? BJ ...
; aoldier, ? i ? , i it nominee fot
! t...\.-?:i 'i aida, and
;n "h M.i ? . .i- ?:i eccentric.
. - - - - - -
but a min of MflM
vi .1. l.t'iighliiiilgi- i.- i I J I
I . D al . ?'I
? ,il.' Ml? '1 iblc sOliI'd.
. ih- I leu .lim. A. Ki -o:. lu the
Vt!i Din'ri? ' ' ? '!. 'lutilf, l.t'.e ? .'iti
didttl hu' (.ovcrii'-r, .uni, ol (mir?.', the .strciiii? '
rona ti"' DaaMCfati could bring to rouiront tym.
I!, t (ket in low?, i.s upon the whole not inferior to
th.it ol' I86*), and tbe re-ult in Oclo'irr can h mlly I?'
diapatad. IIIAVII viilml (in lur JudgaiWpawltBTlBT B
majo [tyof 31,09, hod la I?4 ?arc i9,?t? for Lu
Coln -uni JotfJMOB.
In thief out ol' th.? four 81 ?te? ivhich are to rote
im OaagfBtaBBM Oito'.i'i' 'i-|'.-!in.?ylvlina, Ohio,
1 (. uiul lota i-an earnest Avar is baaBg wage?]
hythe fii.'iiiU of I he Ail in i n ; -' i it MMI . Tbi fl
an.l ino.-' juiiitt'l con!, -t ?, probably Inn -; m.i'le in
Inili.ini, where Sti-flnim, lui . c-n? of Uta IV
to "Vei'lirOM tbfl Fr.linen'? Buici'i, and McDonald,
lata (tompetttw wita G forton, lewd HwCtapyrr
John inn lurci'o. Th" K"pub!i< ?n-loiion iiicn pt
iViin-ylvjuift ban all t'"' l'"'l clfict of ClyinciV
I . i,a ful noiiiiiriti iii in theil lavin : iii'l if it
materiaB] altan tberaar?ti in tba Dtatricta, weabaU
begn i'l? gratifladi Tita foni Btataa have pune into
draftgM i?-1 ; ii i m iju'i", .if 1J i,'(i:'!ii'c--.iu-ii out
oi tin. W m i Bl im', aflord to 1MB I BBNabeTj willi
etr.nl Av.- iiiAv |4 cn m?ri*; lad wa look to am : idran?
11-,'.' 'oi .r. ilj u on! lined?
ENGLISH LIBERALS AND FARLIAMENTAR]
REF'tRM.
i i dial i l amaban af UM Uberal part} in
l'.ii ?; u..I bat . ra snUj i- >n sp Icing on tho ?ubj .? l
o! Pull linen' ry Reform -the lite CbBBCfflloi of the
i quat a'.?salisbury, an I Mr. pm-burl;
Th.'-.- sjieei baa whlcb h i?> ippearad la o r eoli a .1 ?
-?>r.- .-n' 1 Bob '.? '.t' j ' i.t.-i :, 1. 1. i-.
s|n 1 ',v eli UM lenUmenl of thal ,,. of th I
I
of t'iii-i' who, with boastful profession! of lilierality on
! . 1 li;i , nr.' liever?ie!.- "pp... ,1 I', tin- pu
.i.i',-i,. ni *uf the
kraal*, bul boldly. 1
poaition, II TIT] Bl ni'icr ..: i.
mint, iad BI [ona a bo
I to assume the
coupa]
gnificaa .. prising
l
B i. ' I into
.u- bald ao ' :
?
?
'
with!.
(Ia
?
the 1
most i
?
llilla* I
I
I
'
i
Siguil ni
"
'
I . '
I
? - turn iii
? .
?
?
1
I
i
? ' . '
?
, . i th I
i rea cut trouble*. I
?'
(if ?ti Ulli
ti I . : I it . ,
' I
. , I
i ? . ? bare
them '
? J
and UM ? UM* ol i
i
!'
i? Um tj i ? ? i aiii-.i
ealling thaataalvas Liborali ?i "-.. i
I Oi : ubi?
ih.'in : . I
'!..? long nr '
. must ulti.
. -ink under tba con! they han
l attemptad to 1 not in
Kngland only ti
li ,.'?.,?., : 01 i . !' thi'in in l!, - linn piM*
- a ?. itriotii reg inl lui tim Union, ' I
laboring insidiously to undermine ti?- fonnda
upon \s liiilt Blom
?.lull: , I
the??- h:.ll lie art"'ii llliulii-t-, BBd Ita J'luiil
t t lulu. It i? perilous to I.i! ' e bl r
! . ill ihr li.ilnl - Di
ifoat when in the keep
uni t .. presci ration, and it is np. D
tbefa unsleeping vigilance she mainly depends for her
security. Andwbeara they hut UM J.pla I
.alraal _________________
Tin Evening Patt adTiaaaUM Smith to accept and
r.itiiv UM I oii't.tutii.ii.il Amend mi I
MWill ?i.)! fui!i-i lacrea** Ita brltattai oi ' .
..ii expo*, lb* Southern Stitu |0 I i .illili
. bu ii ?re iiii.'iuli at
Mi Mil eua uiul tai lily apiu m eil l.v I ni IMIIM.
-Will Th Pam bi to good i to 'birch !
v i,..h bata i.ra tariUj ippTorad I i
Titi Ut M ' __________________
Tht II mid led- np..-..I t. ment of toa
ia. t tl.it, -ince the Itl.i. I ghi tor the
I mon vaia not allowed to enh?i daring t'ue hist li"
jraan id UM ffaff, bal rarj ka of them co Id
lily In- entitled tO UM |100 PXtZB bounty ffotarj by
Coagiaa* to thom ly a*ba bad bl en '
ably tUaohargad aliar thru ? 1 serrice--.
? oii-eijiei.ti',. thai niion that Congram rotad $ 100
to I.l.i.k uiul only 150 '?> W IBil -
the revi i-e ol 'nu : -o it |*l "ii !" t
;.? rver?i"ii:
" in mi er wardi 1 m T I
^1.11 a iib! nut I,ii.f, vu- lim then li?
?t Il S Soul. . .
be food and fortlffeatiou* which lattained the .
'nant ta** . , al al lui ' ' I
..I, hut 3P0 '??o r I.II Di 800 nu . ,.
tbi? bodita Bal? atgreM la I .Bet Btai lui I m
demand* the rltht of turrir?-eoa ?ion out of tbeir 'loi*llj'
tu li | 1'aJ, lal i lo i'ri,iii-ul.
-We Batta! saul ""r loHsiatad, DOI ' .
" tin'..' aagroai ?d Bathing?" .*.
noarly nil af tb*tl
"! this.i "Vtiii to he tfnut?t-il 'u u.?'ii t..? ?.
I?.??, be Uiv -}tii)t). lint nuil h i?t th?- beal aas]
lilood.i -i h?j;htint;ul the Wer WM done bj men who
quite ?is late in it a- the? (fid.
- li ti.? Ulail_ ?iiil ni TAr Hil,/,/ l>r ?
ni'fi' for the n-helKon thin they did ibr tbi Caien,
ti.?- Ki I.?!- ,i!.d their Northern ailie- otigbt _ (l,^ ,..
decency tu .slop ii .-piiiii'e.'ii.i.' mid sliintleriiK? them, ami
unite in .lOfonlitif? to ti in; the right of self-pr? te?
UOB hy the li.illfit.
''LQST-A IABOE REU ARD HILL III. I'All).
wc.m
I!.'tinson Crii.?rn-, on his lonely i?le. to eaoeole liih
?l?>?poii(leiit lio'trs, kept a debtor and Cfettftet account
willi liini.-e.'f, which ran fcOUicthiiiK in this way:
'.Ala-! I luve Wen svrciked 0:1 I dtrlolBtl i.-lautl."
"True, t 'it I save! my I'fo." " I'lifertntiUe ttiiin' I
lost tey ? !(iM:es." "True, luit it is too hut to svi ir
any." In this a.te, the ?.?.'?itlemcii who have lee!
tbeif prindplw mi.'ht eoii.-ole tlicins.'iie.- by tbieking
of tbe offioee they ltavi- found. 'liu-ir account might
?tai I 'hil-:
' . o'.-.. /,' -I '.'.
iii . li?i Dtaertrd bia DU not int it, Mini wet
p.nil I 1: toe silo ol'?iie (li,-,.-fill mt of Ihe eo.i?try ns
liiiiiii'iiiiiii ii?i!i'i:iati"!i al Minister lo Knin? e.
Alistar.
Ol '..('rai ?. 1, liol.lli-i'.ili Wal n pi ilmti-d by tbo
with Mr. .Iiiltii.-s.tn M 1 nid llii I in Hi-lil??'r?, and ap
l-niT.ili.il for bita at the et -1 ?.uti? ?1 MHJ .r-(.?.u< i.?l By
d - ' d lowed ?.. - p ,!- Lae Prat .dent,
icy it < lev. land.
ti . KWIMI.-The finn- A|-|*?..iit?-?t Minister te the
li at Cleveland llalli?- by tbo President.
1 li , I. 1 ?' Mr. .lulim-; .11 fifty
. ii 1 ?' rob -.
11 Kb". *n H'>is(i.- (?Ii!?.t* I Oilereil.M perintei >u.t8liip
1 read ol Pi Wie PhiitiuR.
- I ! y
, i farniturt
?
t?> iel ? bau "ni
i,
: u - \\..si. 1. DOM tue paUte prittnnf.
lob
,s. 1:. -1 , \\ 11
M" HA, liovp.-Worked
Ollie- worth f."i,(Ksi sjrr
rt I II Hill.
Iliitltiiui plio'l on Iba
h ir-l I' r ti - of til bet, und lu"-'" l'un D
11 '.-i Ihe de!' at ol ti.o ga I na in Maine, Al
1 DIOO t r rea ird -.? ?li eps
UM Republii in Conf?reMional
..d. for the I ' District of l'iii- I
l.ii A ml c. Kfltfrbl 1 M iog d? ?liii?-?l. th?' ticket
U ' ?ii?'?! by pla? ?Og upon it the
B I ', boon*, oni . I I
.?if 1 ilion (Magee, wini li ssiil
:.(t;oii oser
Randall, the I 1 Ml I . -uni?-rat it* iuciiiiilii'iil. Kondall
g iii.ij.iiiiy, bal tbo a:.!.?edi'iits of UM
I> 1 ?ill ,::?..'. i,'..-.- rote ami idetennitied ef?
1 si ?!1 be between the '?
the li "ii ia 1.
?
Olli 11 A /ii.
?MI. m u ji)?ii!'ii.4.
T ? ita of Boiomi n .1
?
?
vi ' ii-li dil
1 na ..?? ' -. 1 tage bi '-.
.
?
?
: wi.lt'ty eoeaeetcd in thal
?1 -... boa ever, ii leoeaa?wd to
? ? '
? ? ?
wa? ever ttastVa f.r !
Bal rr
? ti 1 in
j . .....ina.. WHS ta MB 111 B
Tin: Boa.
The 1 M ly, s? bo d
t lae y. r of v
1 us liorn lo :
I
bervafd
' !
'
Dil ! t -r-iii "! Iii
I
., Ir..?. L.. ,-. . IJMB.
Til. . - -? il.EB.
ti
.
1 IB II. ?,. Ile ?Me 1
Hy to Bill 1 'O tin
'
. in '
John C.f
. 1 . .
/ - . 11 ' ? " fa fetar I
atti
?.
________________
Till V! \ D/.VO ' I W A88.
? '.'?? cn 01
"I.V.
S I liai I, r
'. ' - iiy lue
' .
;
?
rereloi ? 1 of the Full
:
.
ni luir i
\\ , .
. 1 .
. '.'IIlBIlil.
I
I ali all bl r. bl
' .,nimia? ol Iii?- I'..inn.ill,'.-. .
I ' ! 1
'
...
I .
t. >.k ont
? porter,
I biro 1
ami f -
I 1 : f the 1
.
|l ill TI ?
present .?! n .. r-.-.-. ,? n I
',
id tie.-ti 1 refni.-.1 to ile!.-at bil r.?nomination.
? ?i. h .t
. of our pe?a-pie.
'.I.i.1 Bi . uiij a c1..ititj
II llll.tlit ?....l.i.i.-i, l l, :.! li lo - ii li. Hie i.l?t ,rv of Ol
:o ti e Mtbte
Bad .-i.,! took thal - that 0 11 lilli
ii?ieil la n. in 1?.?1.on tor .1 ?eeoiiil (.-nu. .V
. I
I ne na.r- or I? i I ilo not mp
.
-,!?:,if.-.latin!.- ol B
'? ?I to Hil- -of li.e 1 Onl
.
II extend lo li ii -n 1 f what i?
I itlvely
toora grst? full ... When this
?
t tO lue III lae ?lg! t . .
;. ? ..
: ? 1 ?nul aaytblni 1 ! ;
1 to tim
ess ol the mu"
lill ?t..1. 1 TH f ?hat I ... to tie IM
. ,
ilo w!; ben m'. 1.11.1
e.lllae ol' MTBaf Mt I'Dl.l.tlV. .\.W, I iball -
I unit *h 'li -ii near to me to
of me e?! ' I ghall not ?linn?. Ita
i ?tth an?
I l ?Olli.I Illili' 111?
It it ir in am' way ti
lopend
-
? 'r.,r l
' bare Ibal, if 11 -
: 1 on, enlratn .
ibe fon el upon th* | . try 1? to di,
n-. ni further. 1 - I ,1.1 ?: una. ?i..ni ii. N . 1
bael te pnitli?ti u-i? tai afi?*r what b??
:'..l not avoid tiiiili?iL? It pul?,.. 1
.nairne. Ii IS easy t.i ?ay that I am In the field I
1 I aa 1
- I r ' . . :. 1 ' -. . - . ..?Id la? so ion
:
-n. mut I li-i Almnrl.U. li.?t ttive ?
.
? that looked to say 1 1 think a man
M libe thiee, ." keep kltaself astobeco
list ? : il,,i:e in ti,,? high iios?lon, anti s*| ?
it ,,, ?lu? in. .1 iton't Lin..? he baa dom
' ti....intry. I . n ?ure I ! n.. tlot.e un a?
I I ia ? ii" th e 1 w II t-y rinl rvmsm so. Tti:?
ah li ii 1 Lava uotblUat mort tu say.
POLITICAL.
KEW YOUR* ST M F I MON TICKET.
PVrOtamrnmr-Bon BBt-BENE FEKTOB CbaaUaaaai
I i/.l. (i"r,rair_i;,-|: S, I I ?V \ it T I. AV( X ) I > K li! I ) KlBgl|
f>r < anal fom'r -liol'. SI KI'lll.N 1 II VA I St'unen,
f.'r fVim /.Mnccfor-Coii .1(111.N HAMMOND, KttCt.
Klectlon. I ueidtv. Nov. E
t'Mox MEETINGS.
IttrCBUCA* I'Hioai Pt** ? ( DMMITVIB, ?
lu.yal .llTBiaroLlTAS llirvst Ntw Voai |
11AJ?L HAKUJs, ? luira.?,
JA* I i.i.wiLLiuta. ."-ocrrtaiy.
'I km lila u. Xept.t;.
Cl...m (Tie Hon. MIA HAliBli.
U"**""") den STKAAABT I?, AA (HlDKOHII.
Iloo??viLL?.-Tb? Hu.. Ito.?( ol CoNKLINo,
OKBBVA.-},,u|uTHOMAri (, ALAOBD
II.?..? libellai '.A A| A l> A It LINO.
I AUK?.- ?()f R 0 g,r,Kr.Y
l ABD..N. -The lion. ?(Nilli (OM.LIN0.
frtdat Srjit l8.
II??.?.,..,... (Tbe II... MIA IIAKHIS.
ii??-..?.??. ll>'. B. O. M|>s, '?
AA ATKBVILL?. - I he Hon. RD? ol. I ONKLINO.
ALBioM-lln THOMAS 0. ALI OH O.
Salarelay. Se,
(rai IDA.-TI eliot). RoSI'Or. CONk-LlNo.
...... ,<."' -TKW ?UT I. AAOOIiHlP.il.
" ****** ~ J Co. I AA ( OMA AV
Mimiliv Ort I.
ffUSSnaa.-Gea. 8TKVVAB1 L. W OODKORI).
BOIHKIIBB.-Iv-Ii. I II l8. II A AN ?Ilk.
Teettlfis Orr. 2.
AlBOax.-The lion. LV.AIAN TltK.AIAIM.
I'TICA.-!.?... C. II. VAN" VA Al K
KlVrKrlKO.-Ori. MIVA All! I. VVOODfORII.
Bawai'iKJH.-Uoo. Ill TI.K11 (i. BOBUt.
li rmnamimm. fie*.
r.R?r?roav.-(,en. I?1KAA ART L. VA (MiDioRO.
?tiMBjtn-Tsiii. -On.l II. VA!. IVUK.
Tkiirtdin. Oat 4
riMllAMM.-firn. BT_t?. AKT L Al OOllr OBI).
Siititirlny, 0*1 !..
Urn-.. '?'?*?.< ? V-?a AAHK
UrBeOr?. 'omuTKlAAHl I. VV (Milli OR I)
M.'W-Ydl'K.
I OKilRESiiloVAL V0MUIB1 KMB.
Ata nicol Mit; ol the kepiiblu aii-Vii.ui CoagNaMoaflf
i ration tor tba XVIth Conftxmtanal District, N A ,
held ut 1'iirt ll.-nr? o t .? I ME ?la? ..I September, IBM,,
(in iiiuiu'ii. Win. K. ( ?? l K in- ?a? a ? | ? ti ti t? it (empernar/
( ha i nu i.i uiul \. J, ('In i it-i.-, Breretarv?
(?n motion of 1). S. M? AL ti rs of ( liatoa it was uns ii.
liioiisly ie?iiii i ii that War? II County la ei.titled to the
lioililiiutu li ior iiuttilier i f ('uti. ,
Tba name of 0 . I-M - tarina i?-?-!i MaMtodby
the dru.County delegates, 01 motion of Wu,. K. ( if?
lons ni lisse*. (Irani*.' Ki rn?s wa? iir.iiiii'. ,sli Domiaafed
utheeaiidirlatefor Member ?.t Coagiam mvaaa_Vltb
The folio? ?tiui
of O.-ai... l'i rriss of War
... ladldate ive Ih* support ni tb< Repahlieaa.
.!? , -tor. .,' 1: . I oil.- !...-: .1 ii i'. - .?.triif
IB for 1! I'lC?! nt'il!?e IB Contri (..* . a Boan
sad a candidat* who labona*! ? ipalil* ?til t Ithful to tin
. ilion, Baddearrrtaf tLu ?appert al ?ratj Luiounua
m the District
/? l ...-'. i "?-.. tioi - :: llj ii dorm the tcfiori
i t the late I "lu-ic--, mu1 i'iiiU' stn IB MB i.i the adopt'Ow of
. ie the COM
i/'tiun of representative* in Ce*
grtM tbe ?ia utlty uf th?" rieht? ut le iritjtj
lb? pilbil, debt, ilii'l'iiliiii; the il'-lit fur 0 I li lil ? HI.J p? naion?;
i..tit.mi of the ii''1,'i ' 1 ita* orpmjarad
fruin the ce* and the pro.
bibil mu nt pal aunt foi alices ?'ni lUrinal' i!
i_ laut tal* < oiiieutiiin eordiaily lodore*th -
B*I i? ami is.in j ' tiihrai-.-.l lu t ie rttolutiom of M ? lah I
;-?t ite Conveatioa, und tatteva th<- i indidato* nominated Ly
i i.veiilioi. eittit.i-ii t<> the /ealoii* and undo ulid *u|)|aur.
ni the rino-, p?rtv,
?
ItHTBLICVV N'.AIIVATIOV 1'uR ? i .v(:rt|.:t<!.
I'.svi'! IA. N. Y. Rept. '.'ii-At the (Talon Kapai
Conven i.forihcXIXth District heldh William
i l .. ted for Repro
i I ,; District, m I
i? at pi . .'eil hy r| .. Uni,. D Ii, i? HubblU!
of Nin '?
PEKO BATK i o*.i.RIS?""NlL N'.'i'VVTIONS.
I 11 I .. . Convention
\ \Hld \. ? i "i?. I).?'1 et i 8 m Bi?
I Will aili ('. Ii?'."r for Congre?!. Mi. i.
? ?li?
ll t ia at | the Hon. 1
i. li I ? lr. D U thy I* vir.
i . I u 11 ? ? Mr. I?
| 'I I District
! 1 : \ ?
! i' i the l*re*i
i1 ra ,'ht
:',.! In . foi t
?
II m. I. ? Al. r .. Itcpu in, who
.
I'BIOl
? OKJUDA-'Aaaambly, l!M J' lia M.
? i
Pooler. Hld Dist.-nt, ?T.W. li.?!.; i 1VU Dlsartm, litaa L,
?
A .-?u btj 111
. ck.
:? ; I. H Ai
h? li. babcotk; Coroner*, Dr. T.C. V i Di I
ser-lit Dlstriat, J. n.
lid Diitrii-i, J fi
cm \.i*. o - 1 or County Clerk, J
sel R. Pe?
?
9
St illui '1. _
* 'IINATIOH8.
? Ki ?GAB v. -1'..i S . riff, Al : : tot
i , I .
-Skinner; fur Bi ?l ? ?! Com.
lab* ?j.
OM-llA.-A-.-eti'b'i ?li ! .?-u:.find.
'I I (1 ten
gerar the Fal - i
.?. - i :.!..
! .. ,ie n|... or
. ii ? I Mou t
I
- tow i
I t on
rolled H) I
uiul expects to render |
? ' V ''.;
Mr. John M. M : on, te Col tor of R
. . 11
ti ? tun ti of (o
B ter of Nea Bo?
?
? ? i . ia
Al Ali? !.\\'|).
'.'.?'NU, .: K1 ie i -:ii3
? - | I* BJ BL
.?lieelnl Dl-lintrll lu Tile \. A . Tribune.
BAIITI I ( '
D
i . i : i
i, Han : -
uoitiin ited by the D
1 .li
'I:
1 . .
lin.' .. . i r
si li u ia doing
them IL .'.' I. -i.i;
of the iv Dial
.
PINN? V I.'. AM V.
?oxiiBA ri('N.
PlI'I iPFI.I I" : I- I
I II
I
N! AA.,1:>M| V
Till- CABTASa IB Til". Illlil!. BIBTBII r
11 ? - i rait ".. ia |) ?
( lla.l. ? ??-I r_ . .
III . I'?
ll i ? ison I .r ih?
of a formal di?, MIOD ol the politios eaeal i
merits ol : n -
.. nominate
11 -tr . ' ifi r. aiiil jtistli ?o., ti, ,. A| -.
.;!' rasai an t h s
lMstrnt. 11 .? |. j 1 Bl?fhllvarooacd to lue i:..p?rt i ..?
ami ni ever) ? la. . . h J
."Ht .ii l?a?-.' to fftn h.m a ;,, rt? a
'Iii?. ? rard T. Hi,cn,, . - ? of this etty ? 'l
?. ! the lim i David* n d Ki
?ni. ToHnonwwereaiaa UM latter ganrtlei
dress !' ' ' Sat'iri'.iy c
x Uetuehia i ! ??. u J ? h I
i it hop* tu me thal D
[oral uiau.
t'AicN OM-ni vrioN IN BUtotaia
A large mul ontb ?ingot Bepublii ani iu l
other- oppmed to *. BJ poiiej wa? ereeing it
. irile. ?i. fur ihr piu'i oso n! uir'uii/:i:i*; for the ensui ,'
oam Datai \ .. ... i (tun ws* at one* effected bj the
Ol 1 11. i IB 1'iilUpsiiiu ( lui "I II"' i k' ti, nt -
? alillllOt,?.! eh-, ' / '
Charles Webl?i V"k*.Pr**taMU Chai le* CbaabaiiaiB, ISBM
.1?. ni. Boi u Com M
Ina **. i. lui. liiliii- I'alu 1?. i ordii
. i i,.p?ate raiuaiks lu lue l'n ?nlent and othrr? . I
?fier uni. latlag a OOBI littM to saps
. '. tl.e li.t'iti! K a.lj iiiiiiii: I .aun at
the eall
OBEOOVt
ivuH.i ii li BAUOTIBQ Ko? i. I. BBVETOB.
*. vs I HASi
i. | i,yeati Ih li-?ii-.-- have bal
. | ,; d Will ?*"> HU?
joint i u" iel.ti.ill lu-,lal .
ELECTION IS it 11101 NCE.
AKKA.V-A
new M-uiber? of Contre? ? I om n al UM
-n? ,irn ?\ ill m Hil ra, li'.ni tho I?'
Di-'n \ VA il,,i'-,)u. truiii the 11,1 ])-inct, tiud A
B. Groaawoml. irom tuo Hld Distillt.

xml | txt