OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 03, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-10-03/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

EUROPE.
THE NAPOLEONS MANIFESTO.
KAKIHQl'AKE IN FRANCE.
THE Ti?l.AT? BETWEEN TRICIA AM*
DESSK-DAKMSTADT.
Treaty of Alliance Between Prussia and
the Minor States.
Tfl?i ELECTORAL LAW FOR TOE NOBTD CEBM.V
PABL1A5?BNT.
Ojiini ni- o? tho Rumian Press on an Alliance
flntw..?_, I?u.?sia and the Init-ed ?*?Uit?es.
appeal if thi Insnrzfills o!' Candia to thr Brprtsra
la tit? ?1 tut Foreign Powers.
BY Til M ATLANTIC GABLE?
? ? > -
general ne**-,? t?f Ixnportanoe to-day.
?MiAL AND COMMEBi _____
LIVKKI'OO-, COTTON MARKKT.
I.f" '-.-The (:?>tfoii ni'irk'-r la active,
ia 30,000
> M - I'??lauds u? quoted at l.VL
M K11. BBB AIM-UV!! MARKKT
I . I .'-Ure__*t-__ are I
f I
I/iKKON MONET HARKET.
I.,- money m.u-et i- SjoW aj.it steady
(
AMKBICAK BBITRIHE8.
.,.- BBtatag sse mt Ameri
i... I i....
Ti ^
BY STEAMSHIP.
?USAS H?ilAlV.
ABKIVll ?F THE GREAT KIJITPBN AT 1.1 VHRPOOL.
? bed her moorta
I
mi? BMU i?.. 11-i?s o.s ma nfvneiAi aai
'
a
i
j,,
I?, uri'i" i' . . i .'.in' . . .' re.gn |? !'". I'.
I
t
I
I
l.
?
?
ti a ii
' '?L" the
I
'
DM* ?>.
I
|l-?|.a M' ,. rl - .,. i 'M .- '!. 'ti''! :o .' ."., [li
?
li
I l.'AN, I.
.
?J <?il' ur ol Sill, i.irs ni
' .',
, I
.
I
U i
i . i
.
?
i
I
II V I
I
I
,
lot-leon an
c
i ?
?
H. - | ... 1
p
'
i
?
"
lil.??
?
. '
I
Till, i"
I
'
'
: a ilmiht
'
?
It r?
, . o'-?'
I "-.. til
I
r? gards
i- . I ' ?she he
i portent
?..i ? .-taff Blane m?.ern.
i-wkwk eh' tUii'arl pana. I - fwite uri
. at wBat
. hal ie likely te kapfK-u III all their tv-ai niirs
. lu .! ... ti. |. , A ii?-1 Ir, . ti,.' II. 1. .till m"?
lian i-reii-a au tB- y imim una Hu I ia! t<< ti.?
IBs Uan? " ' ai i? .lion ? . o,?.. .?.-,1 mir
. , ... . -.t"-.?!"..
ir>?ii 1 . . .|u i ,.
an 1 t." ?..amlist iu nita a? i
BtOSBSai ear ?trate* I? i.i ,-. iia.u nu.
-B i
li i
1'
r 'i ' ,;?;..:. .;v:,::;,::r::;;::1;;,;'r;; ?'!,?;-;;;
. uni?)
' ?
" '
__t*f? s ul toss .J Bl-aiUyc? tv hu lot
'.. Is? for-jv.talilr enli at i
t
- -.liUU-.s. ..I .
'
!
Karup?
ti. t re . .'?
1 ? i? 1 .
i
?
m a!;
?'lilli ,1 !.?,!.. I Illili
?nolUU t'l.e li"
- I -neill,
Ilall'lllllil- . ii
jssiple? I le- nil. ?a .
t . t ?m- . li) ian
!?_-( I
ill III? >., .tai
'.iiit-ai. o ?' ?. ii imUaB is j.ir, i
? ii nut
?
?
(''inii-iiiti.ii ?.I Ile- i .! ?
liiinll? i-?' i lu?
ll.. . ,? '
ot Hu- lia
Ia the Balik- as i .
ni the ?ei'-'-ii i .ink . . n freeaiMB ol tie
' A't.trtn r lui?,-.! Ironi li . -1 ? .?.: n.i'i anil Italian tea
etiijil?" ?
i ?in "i, I-,-i .a I imp? -nil repreaenu a poa
I ll.ll.tftl!.- t.l ?"lili- . _ lot"!' ?I t--,
in uti I istloo.
Iii KII.II sinpiliir rwti ,. I pul ii|s?ii Hi? futur.
should p?)t?ni of-Dil
tal s
,
vitan asa ear otra aad anii
. au ?.! in.? !?
A Barep? more ?.?-?
ti in, r> (ii.-. .-? i tut,.t.. ; ?h
?
Inn lu our
more Iban forty
?
>).c i ? ..-? '?'
triiaiti
'Aiiir MM]..,, i-.?? ' - . ,i . : . proplus
to ???it.- tbssaasln i
? ntl? P?
iinji- it mu? Brim .
?
/?'?
" * .
a Hassall u>
??i, Hi? i"a
i
Btopa
timm >ut mt??
I
-liri depeatb antes Hu ire
ti ,-le - . -I
cn;, m
I - ??i new ii.i!i.?!'.ilit:i-- ti. Hi?
' ? : .
cl'l?!'M
'
l*i r.it i?
. t In l.i? frii
..??H.r i -i
shoot d
?
rrnhcd rar,
?
?
?
priii'-.,,
?
'
. ?
i
'
?
' ?
?
'
i
?
i
'
'
I
?i M
?
i
li
. : ?
?
)'l,l <?*! I
Till. Bl .' I. VA IOH TIJI' -'>K iff '.i SB II
I I Vi' .1
'
I lan i?., the i-i,-, i,i,.i oi ri ]- .
i ?
| '? | .,,,? ? . : . . . ? a
?
I
' .
I
i nie? ! Lal., .
'?
I
ti.?I
.
. ni '' ?? II
'
a An? tram . ntitl.il lo vol
nie I i" ( ni.I .
' ti- ll'.(??|!l I
..I' ...
Iron. ?i-?, "ii ?
?
.-?111? li ill 1? tin ul.il f?n .? . ,
of vuna ! it? --ii ?li r
'I ','. ?
' ?
Ko el
. ? ?
... .
m? awl '!'-.. Ill
.., . ..?
,.
itbonty I *. ii:
t.. I? s?-iti.-.i ? Ithi i iii? ICH I.
I.-I- m ?i
i. t
II I ntl* i. i" I
Hi'l'il'li' |i,i. I It? H ?lui 'i'.l'i !.?? it'll?: ...li?'
.
sard M
?
l t: , ,.' . II 'lo i ?!?? _ i ? . l.
m? tit M.??:l?! '
Is-t ik.-t' m -r a^ina litt i?',i) I- ii?, ali i.'ttn.L Iii- ) ,i
did o- - v ho 1 ?... Ho III"-' ?
Baps?sasatal i
l lu- |Sills lit. I. tal
I in- i li-.-tn?. ti ?au '.!.?.? i -
?
m?iit
?
i li?'? ill?.? I|)N'
order (?I ii? i ?
N?> til'-Ulls-I ,,! t I i "i M1 t.
;?ro?e?ui?il in H ?DU:! ol ct-ti ? m s |.
..! hi? "Iti. ? oi IK-otberwute ieuUei.il i.?|?._/il?ie eu ?i
i??^Lll?lv
; ill aspeased *
siilrrnbiy from the form in which it ?a? II,trod-, al io I
.min'ni lan ?fionaiileruig iii niimbt-i ol aun inliuent
i Isltll Hi II? p issu ? ti.II .
' iimila.'iti t<? the m .
I uni peragi wa tu the bill as uUni na* nut pre
pnsrrl hy Ik Oerem ?
-
?tro; 1/ i,p!?i?"?l in ti.? II
r,tti ,' -t it ini'l ile
?.ti ?.
. ?! li.?i
it? ail.jiilii.il in Hi?' I'll.??.?i. l'ltili.iineni nii|?l:t I? nil wet and
Ulai
m si in p il.uii nt
?
THE I'KtJSsO-llKSsJ VN Pl.l? F TBI.'ATV.
?
. ! Aft' . Ihr i
I
I. , It '
? II
m^kjuii _i. . . i , of tfe |
uioutit? th - part "
? , nu . ?.is lu piv'ni; i - in. i ?
... .-...
.1 It, !."
.
I II t
? -
? l'-.lial'ii ?!
1 i,,.
pmvlaionliigof UM n???, . do ?i ?u ..i Is ia
?
. .ti??:, i? ?reserved for
Bit? not spru .
' Itnm?-?lia- . oin !.: .Inn of p*?ic?? the liiiih ?mi
Ira? Hup |mrt!. - at" i-?, "'ia ma
I . lilli? til" Zoll??T?*lll
tieitv uf Mm II '-'?. I?'I i" ? "ii?? '?ilion? reUtlns li
li ,.?? r
Hit'? f"!
'
i ? pi ve ?ii nu.i ti?- astks uf ovase
" All th? titi.sr tn-sti.-s ?nil ? '?intentions made beti?
.np part?as bnture ?lie eOBUBCSttSSB*!.I uf the tat
Shall n* ?
D. lia.
ui.tnyi' ! . '
to von ? - '
matt [TISSfBjl, lo repula
n fit lu- mana lil au ?ml te tmnptmt
? u '?i" 11.? high i-ii?'
tUut np satfll-ahaseni of any aaw line m i, tali, s Is t:??' put?
?
much a <
i? lu lui ?loan ?ai 1; , B I , I Bs lu
i> t? , ia ? > t -
lu The granB dm declares Ht eotii<-ii
?
trntHiti v- ' .
.: uf Hi?' grail . I up t?.
' I' -.? n.?Vrt.ilie?
i ? , ?
Ililli IC ' -
ti,. I' . I ?
s.
Ile (in
? 1 ? ? '. ?
?
-ia?- ?hall
In I. en
i I
KIM ni II i' o! Iles
i' l
1
?
ii" Iii? I "
.
i.- ? i. TI ;
h lil* uk ni M? . .i ' boa
. ici til Ile- Uro do
i . ? -
i , '.
1 .
'
. ?I lie*
i
I Di nu. I ? a? I.?a!
?
II. Il
.
'?!.. lill
I .
|
? . I ,
?
1
. .. : ' . :
1 ? ' ri.* el
II
I
'
N. ?
?
?
lil .
I
? ' , '? '
i
i
Vos lil-?I i - ?
I.) I.MANY
1 IBBAI
Ht
I ?i?? // MSBBMg I ? '
?
'
i
I
Iii Un- u'? i Aller I
I- ? , '?? ? ?
. ?
ii- I 1 :
?
?
?
i ? ' ? ,
?
i
Art. 3. All ti
?
I .
il !
.!lid
?
?
;
De .. ?li
Ait ?
?
u! tlml ).
I '
'
?
r Von a
'
S. a ti .u
I
'
? It ! :
I
M'ASIA.
AI...I t.lih VAiril Till. IMII.l. MATU- A? 01
HI _.K IT1.M. Til,. I'?LUS AOJ-IBB
PB! *8IA.
I . ! ' ; .!' .t: ? i I M lien- nlicii'l'. tot
?
?
?
l-l il II IS ll.IO-l.tlt t* t.
??I Inn io_ ? ?
?
. pu ? n ris? lo
'/'-.'/' . remiu-kifl ?u
: . ' ?.
I ' lllllllli .. il I'll till- I -It? ' ?'
M 'rom n i? j--?irii.Tt of th?- u furtiniale
?
itloo
l Amt i su Mi bom I?? aln-mly takte tu*
ililnil? Ol' till trffteatt I".'.. I|,,I ta'l |?-l
? n il! p?. i?? 1 then
tiru. ! with t..iiil.il ?: lattas?
I Mon UM ? bola 1 nrki?h Beal !.. \
A n - I I. the er|
? pnhlKhed sn .ii:, !.. the pai ? .,i? , ?
.LU toeieil | Polas to stans Is snt? i
North <?
lion vas enid? li ?;?nn?t? nan?.
, i.nil.I not i. join in it uni .
. I .
IMip-'i Lui . .... -. tun ...,
ii?, iimniiiit ni i laurallen
liolll ? ..
Iittl- ni Hi? :
lill. - o'
II ti????.
1 I . .
tu, i t.. he
jileco- n ?/, lU*|.Jlin V*ti?;^?.-if i^viijUW?, ??Jt
li,,, fr . ? ??-'i.l', |"i> >j_B
TI BKBY.
, TnS 1ASTKBB Q*"Ktl .?>?- TUB IMS BBS I i 'M ?
. niA.
?
{
MM
1 .
: ? ?/. 1 I.? '
?I ? until, t",' s , '. tu. r.\,ni.CHU o' '
I . all.itte.1 tu the
.
ni Power? an ?I-.? ..its., ti
. i t?> ?I
up urn. hi '?'it ti'f"-t'in?: uni! to np. I
srfheless in Ti,.- rximt'i! nituntiou thn iiii'l? t
?iii?. 1 in?.<?,.!,uni'. . i, BssalAasaa-hl*
i!th?,rity troui Hie people
a ..lal ?.ter. .1 ?tilt?. I .
1 draw np a nea r?>|?>rt aapoaiag Ike falaebood
Rubiias? Port? Bol Imi n?!
transa -titittiii- repon le Constantinople they
i by the
. .'.leur Hit honor te farwari bsesaltha
ofthi said report (aal pabBshed) tmsting that jroa voeld
' ki.eil? rsutribal toward?enliphteniaayo?arauffnat(lot
. ... I sophistr? a to n a,.i th.- uaperial ?
ni' hine tu ?
i v.. Barten farther lo dran roar attention lo tie I
? t" sal )?u* . -
?
lepaalrdtj eAsureal ui 1. "1 full
riven fr.i.,1 'la. Sill !'ii?i" Porte tn tr ait ait!. BS ii|?ni tin
VS .-llo'll'l ha?, is i uni?- ti)?- vi
! ttlcfsry .cul .1.pt!"ii Inn! w no1 recalled m tin?- the
1 deputies we ?seat t.? lum iii poml f.ittt, Fighting nu? i . Bimi
ssearnj araahaB beeampsBsal tunpilla, ti.? arm? ii it
! st taik? ?:i I ? i li'iiior? I?. !c. ii u? .. u ol' the tan ems s
m han d tu r?tr?ui vith oat elves ?ml ctuMr? u
.?.i i.p f..r tie. a-gas)
our fulu. 1 iir nu?!? rs
- ... . i -, Ti 1111 . I I.?
.
? .: -. ?? i
1. < . _-' J' -iji'l li
, ? .
't.n Sl.il UM lol nu? laut )" u li* ?li 'I
.i.ltlt lu
i opiit? II ' '?'.' ive I natures
nnrnal ?!?.> pnbiiahae n petti Ion iiri-l by a ?
. orfu It u as
I??",?'
v?.ii i n 'nt to
? Billilli' "
i mar?",
f ?nu ' -.?t? ?li'itti ?am npri-ai-nt IVa
' Liii.ir.-ii itii'l i-i "t., li.mi' !"
a? ? te ?air ii ?i- som. Ii nu
. -
. :.. i' . t u? anmlisnts
-IgB vain
?.tivit I'ui if UM pliii?-. ' n ?li/- !
?
I ppSSBBlua ?lu! ? IIIIIBII-III S;K.IU
, itie ut Hi? Dil? .nal. (.?.iiricio nt u. un-1 ii ? it,
tit cannot beBsvs B Be Begss ah?-to ?.ipport
poor (toreo
l 'J.-pT'i!" eoiiilition of iii?; Clin?'?iii- ut
? - . ' ill-nun,?I li . rYom ta?
Hill tu Is' lllllt'i'i Kitti ti li ti? . in ti '
?li nix " ' he '.?
hi-ad
IBarBirrTKiK IB SI iWe.
IA tt?r- (tom All. a? 1 it? ?I UM I til ol -
?
'
wei kill .'??? nnqntled.
i- - Heil to Is apreadiup throagh tot- ..
.
?
ly. ! airlmid anti I' I -
i
AMI i.lt IA INSTJTi TE FAIR.
Tin? K.s.r (i|>i'ii?'it vest? rila? at the Coopei bal
stlendanee va? ho, i
! ? hilton ??ill ? oulnina U.-um i.,.,...
: m the uiurning ami enaminp al Ul
.
? V I i.ll-tl? o'
h a'ld
?
?
. ?.?',?
'
I , part
? i l' -
'
'
it ii ?uni lo ripra
'
' ? -
, . i
... ltd
"i It 'ha* '
?
. . . ta i
' -
a ii.j**?;. ?,-? aapai .>. ? Bli Apil?;
? ' '?
.' A Maria poola; B.
rape? .
li I". I
II
...
? -
?;plo?. |
? . ?
.u i l-uvil? ?iije. | I
, fr. L . .. : ... 'I.
ti ? ?? - 'A.*,.', n w
I ! ."ilir?t
I I " IV i.
.? I an!
V , li. M / |
ii i- opio trnM I"??!' nt ti '
? III.i i"ii
I -'."li He |ir??lilt lim ??I fiat
Itnl
I i t ii :ii. Hi abut ni' 'Ia. :
?.! |sur?
rsE-n lis AW ti.ni:?
?rvL?. \\t. . . vv": ,,. I ."? . i t -,. -, , i', baot l
w ... i. N i forth ort.'
->,,v appias.
- : \. i .i
I .?.. I???' Hrmlmt ? l'it?p:a. ?.' F W I lituit. Mon 1 lui B. !.. lui
?
I?..i I. I. fettm, TBsBpBash,B. V.,
? .? -
I . ii.' -ii . ? ii . V i. J V '. fa -lo I- . li , ?,?,.? O'AB
* It / J-1 .*. \._
.
.... .i '
.-. i i ?? . . II i. arre ? ?cr.? t-.
?I . . ' . !.., ia- li?.' Uruna t
. I IV |
?I. ti.iotl. #1 VI m. !.. Vtttl? lil-.
, li. . . ,1 ,.
('St!' t,t. "I (It I?
i i i ., X \ , i .. ?a i. .i iLtoof
ItolM i ".' , f '
.? HU ?? - 1 ?I
n.ii.*? -VI Li ?. i Hr., in Hi?.,.? *? J., foi tbe h??t I
K.'lj?.. - . >' , IV,
. I'"'.i , si; B.Mi A ll?i.,cr. Nowcaitl? H I
io? t- Wa \. Y '
Bl -v SIMM Hill 1
iii" : ' ? . .... _ H ntaor. i
-
r .i ii the boas Leas Unas
? i.rl ?,,,io.h?i
- ? I Dm I J.
M nile-... Si . Hivii J J v. u.
N H ,? -. ;. i ? . ? ia - a .? . '.i. -n.
,iUt + :
, llallU-J. t Brawn, ?..lion VJ Uti ?, . a.al lli.tr. of
. tar. if
.....??1 I
Bl, <J. .' Ti ? .. Iii.
i ? es
iiow.-j l-.-t.-r ll.-n.i-i??a. Beia?. N. J loi 'h? U-it It \?i
'?.' It I?.lill?!
litoria L. I., foi ti ? Iwii Mo.?? - ? r
. -, )?,.. I V. I ||
1 ?"III--li.Ill I
> . i ?na I'.Im, ?it? ,i'??i ti/ ?tu lito i.liku ?n.i t., a
. ' ?,a i.. .u i ..-i,?' ti ?tu i tilitl'ito-l by Mr Cuiwolvr
. I'll P. it ".1. r. ".
.rs? .*i.-'le I asrts a liywi-d. Poa.hlirsptio, N. V. ii tlir
r I 'Inn..i ?
el??- ritaw | i\y u i tii-v I?? u ?HI -
tr.j ii'uji'.r ? j i-itioaU u a u. .i Bl h I ti p*?i-ii ... n.?Mirri
. irov??? tv. I. Iferiii. Tbit.li [-.?Kl. N. r.
for . vrry larc : ? la t",l apple?, f-l", O - ll?lhiwiy.
il ? luU?
I aai Liu r? f .r ? .,ii??,." mt fruit, as iamf prow, Ot I H t ' ?"?.?
V a.? ?lil .?Jil .. .,,!..?., J ,( i .r-a a), i.
',??? ? S ?i ("f. ?-J ?.iaap|.lt<. ?1 ?>pr, l.l
II.? ra Bas .. a. o? i ; ? u, i ?.. : e .i. ... leas ? Barata,
. I. I
Il s ,..,."",.., ,!,,), ,,|/j Tarii^la? of apple? tn.l 1" vuirtiet.if
i potri. 11,. Cou MU ?
Irait ?f? Mr C. ali'.rihil.fr?! Il ?oie U?a ol l'it-i-o .
??"Il-iia pOtatOfa. ?htabllt ?lui? al., ?tu u. Ula caluutljf , alOtf. I ?lil?
.-. * J I u?.
Mlt'AORK HISTORIC 4L sutil IA
I_a f?at tegnlar B_aetiag aftas the laaaaa?-eoaai
lli.turiiiil IsSStaj vas held at it? hall on .?ircoud
me Im? .-vi-nli p ?I,.? P,. i|,[, n! Vre.1 Depeytter in the ?-hair
Afl?-i the 'i c ???"'ton of .'onaid.-rnhle mutine husnu*?? Mr
' Mai ?Uli S (lui v.-ll then ru-e un! MasaotS. t?. th? Societv a
i um r mit of ii.' lat? <i?l ?.tun? ol' II, < ntereinl .l?fr?rfi?,r
ile vas, sahl _fi It: ?- fin i-nt iin'inl-ni of
I ,.'l?r ?U.?? In I f.? he became one of the pr~|rritu>ni with the
bile Mr. lu.? ?>t The Vommirmel Ad\ rtAttt i <>\ BtoasftMod
'li'??] lui Iils't , t.. eantT-Ita l.irpely to eot??rnpo
. r?r? !i?.-t it'ir.- Be waa mt ?nlv nu olde ? ?Iltur, bat one ut the
moat n. ..u.loii? ol prr. i" lif H S M uulfo-ii.'r
,. ??.m1? M. I . ..?' ' : : sud lils Jess IIB! ainsi
oil, i !..<! ,i, tin?,, rnepei is Mr ll?ii?ilu t lu a few n uni.
tie- BO . pinn.?.. ni ia? pifU TI: |??rti?J' ?va? .it.??.?
Vork '1 i|a.prtip!iirul
Society thearrad a paoar an the taBesoaeot (?eur?-? itrue- <?n
ti. art ut printiiip .llr Unn-e ?jil il." ?j ,.kr? fouial that art
!. it , t"' i la'.- m t ',.
Mr He "fin iiit^rr.titm mai .1? ?tali. .
Mi lu -. uareer nuil reist? i! -
!. !ia?ciilri uli
,u.'*t trili'i'i
. . lut. lit il.
I
fI?r 111w ki . : ' '
i uual?'?aviiiiwiif Xi_ ^-'?jjw_ .'?>i|iUWi|iU,;Ji^v4. {
METHODISM
('BPTaPAHv JtTBOtBi al MIK TniRTY-SKVKPTH-BT.
MKni-)i?t?n ?naaaaai f?atrafta -Th* i ? * ?t ii BBB?KIBBIJ of
A menean M-tbxIism ?a? Colele at the
B D ? ?' \ftrr BirwitifT
,ui.I m ? Ker of the vhurch mitti?- a
l .? ni" ! ? ni?! r?-iiitr?? ai? i mtriel iced tin Bat. la B
. ?-.ni* nil.li-,. Mtieilism h?' ?Sid ?M.?
lili, lim ?tttii.ir upon a bill-it ? ?mill not be hld tUeir ehttrelt
illili* mollien-, ?.-le even tv here ?nu m !t)!l-?wiar UM
ii ?d' the ?.in .,'-,nii.l ?he irlobc )t -eil! futtiU the
pr,?iuire: o? .Jubi. Wasley-' the ? He al-o
nlln.l-I t>. the l?-n?tits of Itiaeraal M.-ihodi?jn ?hteh had grant
bevin I - . ?At
the ?"ii. ei-.i! Ml W'-e?l ? a?l?l?s*?? tin* linlieluj ?h II rain
Ig ?.. the t'im* if ' Jolin Uni? ii I ."?oui i? Marti,,,,, ei,
after wlui-h tin' Bel deo W WiMhlvianl u? ide ? ?bon ?.kir??)?,
ntaahtg ?.-vere. Maateaat in the live? of Me wael >? fmniiv
1 he ?en IBM were i-iiueliii!"?l by tin- reeding <?( an aanhi-nar?
poem hy the l(ei ti L Taylor
THB CKVTBPABT OK AHIRK.AH MbTnoni.sM.-The
.nal ('ele!jr.itioi. nf til" fimii tag of M"tb??dlsm in thu?
country nhich la noa raHwg rlarr nil mir the ITa?tetl Si.it?**.
.?HK.r of wiit'ih the greet meetinr ?al h? Id st ('??ipT
liintit tit. week bet?re last ???iii.-aiton of ? gatiwriBg yet
t?:?lni ??' tin? |?*?tiiis ut ti ' (l'*ii<?in.i..itmi in this ?it?, und a
' '.inrh in
.lohn ?i kaewnaatbe Mutti, i ?'' Ti?-h." Al rae albttaeoa
iin-.tiit?* tin- Bet*. I): Beberti of lud?m-ir- ibu ???red n di?
i .inr-i-on tie oll-Tii uf Mefl.n !i.?n) in Aineriia.
Uriel add.?? ?. were al*? ina.li' by Mr Wiliuiui .Mi Arthur of
the Iriah ilelefaltou lo tin? .*. ! lui i the Bal Mr.
Donn of England and the Bet Mr J aaea of Bala ?it?
CitirrtRABT MKETIPG.-The lion, ft. Booth, Mayor
of Uro.?)!'.: t.- Bet I- ? V.'is-.l a.i I the lOv Vin. H l?siih
of ibis i m ?r? to l?e the speakers ?t a Brent Cen??"!iary M?*< t
m?e to be MM tin? ev. **,irntli?t. M. K. ('in.u-li. of
winch th? I'.er Mr Woodruff i_ I'a-t?-r
JEFIERSOS DAVES,
BBBBBBBBBBBB BO cot BT--A WRIT OV UAU-AS COB
rr.s TO BK TRIHI?.
in? anani v?., Tn???'hi.v I
It ha? been definite.' ,-.??? ?;:.... . d to-da* that no tara of
the Coito?! Matee Circuit Court will be h"ld here this
1 e .lune tern wot Illegal, and conter_u?r.tl*- the
m! ?.,.ruinent to (bia day ??u? ?LI
1 ?i . ..piuion ia expressed her. that the c-unsel of J? tT.
I ? ., ?. .o ei? liiiiL* test th?- rilli tej of a writ of baba
?.is award-ii hy .1 ; 1 _r?- Lynn? or ?fadge Meredith m this
?'.ty, ami. if ttte* fail te> Blake the ii?.?iliea?i?>ii it is ?.._
pe.'t- .1 that tee la: of U'chiiuni w11 hold a lil"?
y i.f th.it liri. eidiijp DU tin pir' ?n. oaa
DI itali number.
IXDIAS DU VIC 11. TIE.8.
; "Hi l.vn?vi? 'i i . - ' MM
A hind nf 1". I ml. un.? stole a herd of cattle Beat this
?l.ic ? on til? 3*)th alt. Tney ?cr?' jo.is.i? ?J hy Lieut*,
iitnrham uni Btarriaa ?ith ii parti, who surprised their
c.uup, kiiliii'? all out ?our alni recove i iti_ th?. nock.
l'ERdciAf. --Aniong the arrival, ut the hot e I s are
'. J Bartlet* Hiie.ii munn, ami l"ti?;_or I. Seveiun
i ktiLui, tit the Kifth-ai. 1! .? I Minor Ku-hardsnii of Os? i'?-oui
Bal liiiii.iiior.' a; ?i
' Yoikllit"'.. l*i?ho_) K'*ti'i?*r ?? ?V?, i.iujui. Uuuop C'mrksou o.^
j VatVaaka and BUbtO Rartiali of Catania al t?o* liV'Tootr
i Beete ?;. ii op I..: Delaware u? the I'-? i ti Reaae; (?en.
Bisurj .'i Ibu - " i- Rotel! dm <
tV I: "
and li'i'-?' B f.m Mbaaj a? th? A?tor ?.?tis?. ________
Corr? Adrl't-IIiM to It stain Yeath.
1'BlTK O III.!. CABB AWiV'-rrr.-l the ?rouble? ?nd ?unnywr?!
'?I 'li? til a,.,,. ..;,< 11 111.; . - 1 1 . . -.??I ?eui ?lad is .re?
..??.rJ? lui. ei" *.tt nietni , i.nr-ta
I.?lasrn ? MtTJ CM Te ?PLrXDn ?ALOOX? n'le.l with iniinato and
! nit in.. - H?? BA?l*?im-???T Lcervaa Roon la a
J i t ? On Aaeanix ( ?icix lal ?a? 'Lint f?
Imttt 11*1 li I? I" firmed, the UHABD Al?! ASIA, UtrrT hABILT
?n i .'i uro r o! a ru liiuB .f ?ithar attrn liol . BBia*? delifti? ?ml li.
.. 'in. STOBKhOCI* 0? TH* ?AOULDI M OSD.K -
|Adrrnii?rr.*ni
'as-sat
THUMS Of nu: ran
nifr.v Tftfitr.-rF
BlO per ?rinu? * . for six months
?KMI-WKKKIiV TKIB'-PK.
MslliBl^inlners, I copv, 1 ?ear-104 numV?r-i.#4 00
1 Milli . ?uti. ) tear-101 Bn-ctwrs . " 00
I trian? iTipio?. or oTur. in ?acj ?!opy........ J 00
I 1'? r? )ti? run tiiui-toi I" cop..*? bJ?1 will ruooive au etna c;;?y
ti: o rx.out_?.
I'eii...i ruuiiitii.,*; fji : . con?? $!.' will re.oirc an ?tira copy
?. ir.
WKKKLV TtUBOBB.
' >(ai! lubat'iber.?. iin?!e copy, 1 ?ear -.'.'nntabert. ? I <??
Milli.) r.i4!*, i ?'ila o'In . '? 00
! t ? rim.' ? )!i?e?ti>ers.
Twenty co?. *.i?li-e??"i? m n nu. ? ot ?otaeiibar?. : I ti"
1 ait uoplo? l.i nu? aililrew . . 1?. 00
'1 .i ?st i ? -I;?I .? rn otie jiiiire??. DO ?Ai
A n extra cony * lb tie sent tor eui ?mi of ten.
Au.t *. :.!:;[\\J_. Nea Tor'..
MARRIED.
1..1V Alt I? -li. J -ie?r ( ',.,. N. J , ?n?lloi.Ja,
. - ;.? Ju .ii l?.n! ii. I! " ? ?. M I? o I
HsyWsr! Ol' the fnrn.?! aUu.e
*?. p*p?r? pt??** .-'tpy
I A.\IA\-On T ..lay Sept. H. at tt,e r-ndenfe of
? -
i 11 (Inn In MI.IIBBI W li*a?a ?t*Jk of this city.
MT. I,VI I,-TI Kit" ?.. ?-<)!-. '1 ,.*.'.v ii.-. > ?i ti:? re.lruce ot
i.? Iii- ??ei J |)"?1 i,-. il,i,--? V,
Ki'? L l?r?iu?.e butti .f lb iel ?
/)// /).
ItOBWr-.U. l I'-'sil.i,, Bal MtW li) -p. -', ir?, Caart?.
i Tu.iui. Ho.?. : old jeir?
?I pije r? pi-ii? eopv.
' BBOWBB -O* B*eee* 0 ?. 1 ifiara li?r-nu? lunes?. Ti n . C
Hr-wrr ? ?t?*?i am >?f Abnhini Hr i?e
. w. i i.-p'j-i-?r'tii h . late re.i.lajii?, N... HU W? . Kor
i ig Batea a *? w**_*_?) UM. J, *t i **i "?. r(? rei.;it-. ?mi
! innly te..!, f 9. LI I.witt ?re re
. ?e-lfn ly i-iviti I Io ittem! wi-h -??I Iwrthet ii"Te?.
IlI.iiO.MK!) M> D" ??eeat "-. I IJ? AU?, .on of John J nal
Mir, A. B j."r .. d s??.t I u.a.
? ! ! i .n .. "t lb* i.n.ti. ?r* mpaetfa ly ioviled In al
.eel- ?v ? n-?.iiy M fatal., a ? u c1 ?ck p-B... troui
tasare-i : .1 hit p?.?.i< ? b?-we?n HI-U-JWIT
MM ngiril ne r
"..'. V-i*), ttoud.y Oc. I I...? Alllel'l Wife if John C?aie?*OB.
T' . .-. . :r r??iii?.!?d to ttte'i.l ?he
?'??? * ? ne? Nom. tits' and Tei,U-.tr..
W i. .emu ii tu ihn '.? . OU?-m. s' H, ?ck.
V ? .. .ij'l, I. l..lttliere?.d-..-*o
mice in Hr.i.Jwiv, 1-' l;ir B,iddC(rp?nter, ion
.
( rOKE-Un ! . It ( > V ,i, ijt,,,. "f i'e R?T Hiephin B???r
Karer? -lOii-t.
?. to'?l((? i. m , lV*aa***?ry, ??. t. :, IBM b'rirad. ol the faun.y
ir-? r?. . ,. ij
CL'iu'i*s-i).i Baaafcgi B?fa ii. Itivovn i'.uru. iutue?i4t! y???)'' kB
aga
'- ?r- eerve. ?tul y la?.i?d lo
M ?alB??i?r l.e li bala. ?! 4| -A, m Iron? his
I??. re?i.)??., . mer ?if M? in-rrv ?. ii? .iiomerre ?a bewirk N.J.
Tie-rrinsiii" ti '11 ? r- ... .ve.) ?a Tbandsy Bataaiag .: ii| .*? ca tn
fur 1 urana*.
litttll! 'Ni .I' - 'ii Mu. It?- 11 LI. '..lli.-Mi s Lawrence, ion of the
I?'- ? ?!.' yen o? hi? tr-.
I? ?re re?p??T ,Tv i.e. i'e.1 lo 11 f I
n?r?t I.? ?t.v ? \\-due. ,- ? irnm til? reiiiiei-ii of hi?
1 li i?, letwreno?, Vi? Aiitwarp, it N? n 1.1.?ti pin?.
. J!
?,l. I? . .' Heury Lyle?, lu ti?* ?Dili yelr or hu
.1?
Tnei.J.im. a-.. .-.iii.iil to airead t?.? fu
11? I iri'iii m i?'? 1? ?!d?.-iii?. Nu ?i i-r.T-b .!., Ne?-Bruutwi-.k on
T1III..?.V al .' p Bl
Trv ia fr -II N. ? . 1 ?rk l??v* fnuillanlt 1! ?t It o', lock.
T?,?.d?v, the lid ins' . Sima
?..r:-. win? olSeth F U ilnt..rd. rue! ti
fitier 1 < ' ri-.i in Sisi.if Til, on Tliamdvy.
. !/_?>.. Keilli*** ?i.i f( iv ?.. invited (.> ??r?nd
wl".. ? fun. r Botte, li., relsttv. ?re r*qra*?t*_ la a.?et el btr
? . ?". |i n.
. (i Tweniy-wveath at. and r otiilu IT?, tt II VtOt- m.,
14 h m.
' . .- ?)n Tneailty, lift 1 ?! hi? late r?iliietic . Ha b ? I." | .?? .
i.ro.? .. i1.-1, 1'i.iie? L Mar?. .. . ot bia
-
are r??p?clt ,'ly invii.d to al?
te I UM !.. ral, .m Tlinr?d?/, Ort. 4 s?. o'clock p in.
PINKN?.V_A- I).),!.?i-v. ? o.-.. SB B*.1ST Seirt i<? i?i lee?T?,l
>?arui u?*r ?,? 1 ,i/s flaka j, ?iJuw ii Hie .ii? V?iiliim T l'uik
a. v.
...?v?.i ?a.itr ?nd. ti ti. - linl y ?re IBTII?. lo ittenit her fu?
rn ru
M?.l ,...!,? 'i . 1 ?1 lo.'..ck p. III. without I irther i.iTi'alion.
ri.ATl r-?id?rce of h*r ??Iher. Alban
... .. ^^ l'Un jr . ._?.! i- year.,
1 lu .iib? .nd
Tn. ?. tilt . u! lu-i. 1. ..I ii u-.ii'v ?:e raipe'tf-iHy InviUd lo
..-',- s 'tv... r-.tr-v n'iil|i-ir m WeduesJir.
U ,t ? : ?n wiih.iiit I ..-?lier'nutn?. 'lu* reBitias wiU
h.- ?usen I - (irren? uod iur lateruieur.
STi'llV- II \Ve??i*h.-'.r '. B M M.-iil.v. ?)c( 1 Mi-, Cltu-t,
I I.ne. S- -tv ni ('.? Wl year ?! Ber a??.
. rvei ?ad Inen!, ol lim (JIUI ,. ne irapei :!.'.. y invi!. d to li?
re.. . -v, cn WtdnasttUy, Oel I, it
Jp bi , 11 nil.?,! inrtliei i.ot'.e.
Mack.livid ) 1 ..anJ. papera p!?M*c?py
M'AliKMAN-on Uomoay. I?? lost-, kitty A, wdu ?tf Jan.?? 0
Spuluian. ?ni dau.h'. r of ino late Cha? i****s
Kiiueit! iirvn-c? ?min lie* Ute r??l?len?*?, No. IT W??t rory-eecoiid
. ? .? 1 lle-1 .ea.t-v ?I In?!.. ?? 4 0 -I. -k p. ut. RetiUTt? lud imadi
?ra invitad t.. no.11.1 wlthnut further notice
ToWNSr.ND- On Mnndsy n.oriiiiuj. O.I. I. st It) o clock, (I kit Ut*
rml.lri, , Nn ?,:., .-..ille??-. ne.r Ti-.irl? Mvauth ti. rtodttie F..
'I.iwn.eni ?..? 1 II ?. ir' 1 i-.outln ?Ut! r. illyi
Kni?r?l lu luke pin-? un M educida-, Oel .J, al i o ?lot? Heiitivei
?ad triefld. ir* in* iud ? Ihoul further invitttloo.
BTSTLAKF-'?' Batidiy O'ti-ber I. ISttli, Mr?. F?uny \\<??tl?ke,
11. die TTtii year uf her .?..
Th? rriatirrea ?nd tti-.-nd? ?I I!? lannly ?r? tetperUul> in-,?ted to ?I
te'id lier Inner?:, ?t Hiooaifteld. New J?r?ey, on Thuraday. lb* Uli
in?!., tt 10 .?T oel t. m. from th? i?i'd?no? of h?r . u m Isw ?i.
htm Hr unley e.i]
faolitirol N'oticeB.
Third A .-....bli Uletliel I nloa Aaaot-litiieB. - ra? ?_?u
) .Ti W'.e re-otnl?. ?be ItlArvrr.'y ?ed r-oirialr,*^ 0f the TWEKTV
TIllRIt- lllKt.1 Oh.NKRAI. fOMMllTKK. of welch UM lion
,. .Mi.rphv UFrastttrBl ?1? ??? i ie.led to ateetTHU (W itali
d?v' )-.? NINO, ?t ti-? WAURKN li? ii -??,. Nu. I4J Madaun-. -, it
?. o'cluck. DANIKL MOONF.I, Pr..id*ul
?rue MoCfcaAtt Sett?t?ry._
""Thlrteeiiili ?ttf-Mbly Ilr-lrle? ?>?*tt*?**tiib iVmdi I'etea
A?aartallaw.-A iii<n?r uteetiu? ui tin? A.?.c_tiit-ii will ne bal?!
Till- (?V.-.ie.Jiyi r'l.NINli. .? I o'.iock. ?t the giitith Du
UKI 1 ,?n iluiiu.i, MU?? ?ni IUIMI rf T??ntj?if<)ud 1?. m4 sa?
.Blii-iv.. WILLtAll II ni'LL, Freiident.
L St MlTeasLL. ? ,e,...tir,?e
l.i !.or?i??Bt. I -?-.."* ____^_
ITllernth Aasembly Illatrlct. - .1 W ARL) fN
IOS-RKF( HI.1CAN AsiOl UTION- t trijulu ?et-itqa 01 ?LU tot
will be lied it Liin-oTi Hill coiner Thirty trilrd n und
Hl'-h.v?. on WKI'NKSUA*. K.VKNINO ??uiotvei J. ?I '. o el r?.
Smiler, an* lim? ! TI1KRU.N R. HI'TLKR Fte.U?at
JUBX OOU.B* >- - -
??joaaa-rMoAe. ( ^^~*_
" Nla?teeatab ?aseesW*y Dtatrtei.-A RefuT?'i"M?ertnj n.' ii?
He. , ,i .N 1. -e-u?- A'-.-ibir liatrict.
i-.! t .r . -?,.., lw?v tr.d
.n .? aa WKUNstailAl 1.O..1IMI wet J at ? uti Oct.
?. am?* t ? 1 Mats tBaoa ?a t
W%0A?MB,^J||f'{ .UA^j UiL?, littstksl.
? ? . i ? ?? o i, ?- ,1 m* it ?m -_
Ui.ll? ! Itally I '. Kail? . : :
1 'IrtTM A ?s, MUI.Y IHSiHii I ..I. V I-NTH WARD
Ti,. I ?eton o' tim Hird in fi?or ??f ti,. . ,.. .., 0 l-Pi 1 TOR
and VM)i.|?M)|U) ?r? renne.,??! to m.,i ?i li i.i.ir Moll. No ?8
Beat Braadwo) li.- . vi .-.I ?, i ?i l?tvi\n, or, i. UBS, al t|
o',lick, lui itutpurpot- in i',-tii'H
1 !?.- I i - oakor. will nl.li... -U or'tiaf
lia?. ISA A. I;.? VU IN.
lion ' HI SH\ I IttflNKr.
IKA li. MlLLtB II ? I FO i'A e.a,. ?U.1 trtlta-r?
( na
lA.ME.s MOMSEN. WM H M.F.?NMEV,
K.W M.r.ANr, nu irS R JOMEN
I'.Ml.- Bl Al KW f.l i. ?ii ORO!. We? ANB.
VV VI i. TVV,V\ Hk-aKl BUIC?BB
.Hlatc-nl?? AwMtably IHolrWl.-Kcalou and \\'madtort
(an?i?ti_n riab.-rffiHTKrNTH VVaBn.-A ?aioolla? ?T
Hu? iiau will bo h?_l .? braduuariei.. liomin Diit_*aai? ?satan ?B
,.,'..: ii : Fe ,,1.?? oi IVK?NI-snAf FVFNINd.
October J, 1S8S, at Ik odo,k. t
Tie weet.ii ??1 "? ___-^...! it? it?.? TI?osM O. Afro.?! 'nient
II S Laoer of Mtnourt th* Ho?, leeaae Dayl??.. Coi. A. 1. M. H**
?lune. Coi Kiiaird '..< bl.arJ. ?u?i IV _. i. V. thrt. aaq.
Piont MUtt will be re??-tod fa, Ledi?? ore tt-Boy? _, Bia?, \rter
t!i? Lalo?, mee tt tbo Du ria turu <M? ?.? aiastr
JAME? M THOMSON rr^Soel
COL ItK.NBV BEKNY V Ice Proot-eat
Wa I>B-W_0?fB. I m_, ..,",..
(?BOM* ti na- Lan. 1 ' ___
Mevealrralk Wnrd-.il? a?oli. A teeni bl] lH?jnot U trie*
Au.? nu,,,, ?ii. I.olll r*?littl loe.Uug.-n tHCB'-UA i KW.IftriO.
?th met. at ____,.? Hill, corner of liaat.eu ?uti A leu ate H? enkte
ol STl'Tlll N H KNAPP Pfideat.
lUavrr H. M oom. 1 o__..____,
OB >B-B tv. U-toati?. ! s?*"1?"** ^
T?v ?uiv-erat Ao_t oibl? liltirl? I I mon K-piililleM A-*
eoejitiua.-.t aa/Miuel nu etui? ofll.it Vita l-l " * V. be, bri ' el
l)u*t H-id Hotel, con.. . "f Oiiallandiel it .1 Tli.rd ?t aaStsied?
?vc. T1IIH (lVedaeedev?KV>-.?i:Nfl at "', o'rlaek
VI ii. DI I ?Ml' fr I iii al.
O. B.Ttntnoa? j ?-_-.__.i__
JOBS NoBTOS t ^??eta'loi.
I
?peaul -sotucB.
TBO Sima m km a ?ventara
to rure people ef ?a "allai l.mem totl.c bottle la leqaeeted U> In
hi. turn! on the fatten at )'H A LO.'?*- ?IORI Bl O )MI*0 CK
USB Nobody who ha? triad ine btxti? at On lau yet ?tea ebie le
lafn'o from ootio"inc ti? Indulgence.
Ainetlr-in InatilBlr I xhlbillin wl I-rail. Mowen, ??A
.llli.s " . II.IM!.. Tills i i I...IS.. ?? ,8 efil??*.
l|enii?<i- oi Hi? leelllilll inJ iu.it feeilili?. ndl ???en of bottle?!
tute ara ed Ad-?!??in? .
looa and tareel!?
GHAI'l VIM
THE WTO DI."?! IB ( LLTIl Ai'lOl' p.)|- liv i.ltl f BP MP.
BOUi VhKY EARLY. AND IsKAl.LLA .11.
I Alt!.li ST Oi ALL
.'. I il un? only uotiv? |ropoof good ne . ?.'.. u't elba! ia
o^ual io ti,?- issat toriMgo kindi
In iiiiditiet?, i-oui'incy ol predestino lud p?i|e?-l r?|*tttoa a
fru?? i? i. u'ieqi.ahtd a. AJtV o' ottiaiett bardy . t pt
li i Hil? oti'y nn?xc?ptiot.?Mi- ?r?p? fit the '?u?">? Drf.tn ABB
. ..Li.KM. IOBA a I ?au a all -.,. .- i. I a ?ra a wera a
m l?verai very important paints
i.tj. IONA IS lilt Bl ST ORA IK .UK BIBB
Th? IO** A I? tU? only <iit|?e ?a 1 al paps lbs I ".. ??! he?! nana bp
ii? calling ihe 8m y ir
H nth? oatt Naries ?Jaar? wine? ii o i- ?,;.r') i*a^ii le? a
o.sn DOUA* per p' ni.J
Ii i. ?he oiiy gnpt, nu ive o. fo.<if?v ali?? ' K li tT..?i??ia?fd Up
th? lei'.'iii'et.iju?! to Mun..' ol Alottrlti? ?al | iiliss-Stn lo eV
K-lfl: klkiia gio? a | -a o???. . _m
My it pa.? psnio.il*? < ?iiisii.iu? i?e.t rpt.on ot i.e.! ve?! ?tie? -
" Prcien'a: i'!'!''?. Di ?p ' . r-' ?.- -rill b*i*nl 1er t ceoel
tteoip Addren
. * UK ABT.
Ion., uetrPeekJul?. Na-wVert.
No? t 'j'' iikmieedln
purrhi'lu; i-???! 'l.ui, \J or -, ra ..j aea ft '.'? '.'Aft '?UH vbeae
.n-M Vinca oitgioneil ii uot li?.- lui' ?nd ilieipvat plier tt> erirtmZ
S...d ?io?i ol looa and linelli ' (*? USANT
Frnit
OK IONA AM) lsl!\l ILA
tppii.-ttioti har? boen to oanirrooi for i(eeini?r.? of norr'jtet
MbBtanand tu tattler by tluxe sejajed In He fsnnarioa Df tlujiei.
that t bate boa ? I I 'my aieoy rp?aectt? 1er
' oal.v poitol . buacl"
iV '1'""' Li* r)0" hippy to ?tola tito11 Lav? t,V_aoa t ' tiiidwf
title I'.pp'y at ha leu? piy norn vu*? ins te oa?i paar ?ton? ploat
inr, ti of *. : ii ?r- I .i .ci .te. No? met' l'a? u? b?i?* eoo IM
lutoiitiea lu my . _??-?i.a??i oalv part of . uuacii bul BQ ouewliastr
toed for vote? o t'-a ?j?, ead ?ni? o pee n urm *t ?. ..??-.i
tag fiii'v tnd iVnity o? i ko lot.? Vpai . ??..? ? wiil lu? aft-> led te
ia the .a'?. i ,- ? -I ?. ? .-.??. .-.. ". >'ye>?et
co* unarm ' V? "UAMT
lava (nant faefcti i . Ne? i ?.
P. B -(le t. evtiai of the periormtu? t o. tbe J -a t .J !__. ' i ia al
pif? jf the (oonfr-. Hie peeotat pep*? ?hiiioea be pa_Hil-?d shass
?v. iii. o.. ' u ?i ,i li b r ib 'i-i* : m ?i? rfrettv
lipt-eed fr nt ivkeo?v?r vinci hi?? tiree el ?tiSktea? if? ?abpir ?i oO,
ni, re o., .:. have io g.arral.y Bttsl ID I -?' iiKiu? -i tliuit havt
-s'iii?nt. h-.t la na it- ? . . ? 1?r?
?lout o I ti? Mam.?I it?V' ' ? VV , (J.
'itv.ni l?tt?ri ..
ter. C w tiat-v
PEAK S.S Al' >< ?'la . argog
tboeo p1 ui'.ii.; v.i.n l-i .Unt o.i ? -? ? rkttf omi ?Ve, Bl
in",- baft .?ni.? ? "tnn t forbeir oxpr-?i?B? graiituds te, yea tat
I lua. ?r:., r. u, an? uou ..outlined in y IU- Mau li .
Where I have tallow.dti.ee? n.y i i II hu ha?ii in ?p??ti Up
Oi-Uwaro? yieltled well tad I ?aid the croft r?r Su ?Mt pei pmad
Tile lea? nae?, two y?:i?j.li!it.d pi x1,, ed a hann'.'ni crop ondina
? el Bl "fs-i po iu _ 1 , oxld have WMI ta? |-.i?'itf
o? tui-li grape?.
SSSSa vuieo li'"? f?v? tu extra pe '" , . x *'Uimmt
liken tijoi 'hoot pael'le ion ol piuei tbe but ?aoaoa. /li? ?toread
, ??J'l'.a ...is tli.v en? of maali gnat a?
? ti.li'y ( M UK ACH.
Ilaitford I ?MU.
? . -tept. IS. 'MS.
HttT
Daaa Bia Its! aasii? ??t *i mt
vino? tnd my aatfaet 'he prweti' i?tiou My aid ?naeeed ?t al lae
bill ?ml o?i .-tian-tonly profitable. My ni-w ?lucyaiJ Wai planted
moally vttt Cntmetd. Iori, uuS Ueftware in Moy 1888. All hera
Jon? el ? tu" rv- with (he Iona lui been . :?.'?. ig. .
Ti I<>. ii btv? gror ii a? tepidly ?a the Concorda tnd proder?! SB
ebun'sr' crop of Mo holt fror? I kai* em rai'eJ kimi of Ike
bnn-h.t were ?cb o? li.rge oa voer ?I?.TI?III| ?uitfe 1 bal before
SOeoMssW ? oilcr.p a oatation. One b ia? li I .i.i dawn o?er MM
[ e-irraving ? v?f?i ?-.ey pirt oilt My Concord iverM*?] b?<w??
?.,, m 1 ii .-ni p? r v-ia. ?ad'bo fioit triai M ? ? ? u.; IM?
wtre Sr? ??and. o*r v.a? at li ornti; pear leitly lavinia loot from
five tu MB ??a "'I. ;M?I v?o* winch I told el 01 per po tod
_ V*un .., v I I . ONMKIrWS,
Ulli be Heady
BrTBBEBBAI MOBBIBiJ
A MO.sl EMiin'At.N'Krt KI otmKA '
?sr
Till. BOUND lAiil.i '
_ ALL M V. ?Di AI.KH? HIM. IIAVK IT
Ker ft?le.-A FILt or TH1. Wi.VSI.V fBIBff.tK -jTsne
May i Ti. UH. lo April !?'b. ISoii, nid Semi-Week I ?, Iriia Aortl
1Mb lit . li " ober IS* Addr**i KATK I'.VAN- i).p-..l M_I.
U enseval.
AVM. OAl.ll, Ii:.
SIL\ 'l'lRSMITH,
IIA^ ort BBS Till. STOB?..
NOS. .^7.> ?? .?I !tl;?>Al>\VAl,'
.METROI'OLITA.N IIOTI.L.
Wi-b t new tnd cfenlve SbMksf 6II.VKB ANO PIiATED ?A mMR.
lo which tbe ?Uiotioo et the punlu. u lav.tcA _ _
Bratra'? ^gaadard ftralfe,
CStP BY TIIK UNITKf) HTATKS AM) Ki ?KKIUN U?>? KBJ8
Ml NTS FOR MOBK 1 It t.N TIltBTl I1.AB
AOtPTF.ftTt' INV HRAN?"H ol- HI SINK.sS POB FOBIIJK
OK MDMK VAhrttTM.
?A'AnBtNTFn Alt'SATK ANO IHRtHLK
B?tle?room Ne. 3 Barclay-?!. oppo?it? A?Ui Honor Nea? To k
"MeKlitleV'B Powder Caree all ni?e?i?e. at the ia-?
?ad Throat -li l-reiy tppliod to bulb ooee tad throst M aoee oaa
li _a.lt ?eji c ice la .<_ boara' ' Will any ataa.
lemedy do lina < Jjepol N.. oeH Uioadwiy. loi ?al? bp liraggiol?.
"(iroior t\- Bik.r'i "Mnrbinest Var ???ale a ad te HeaT
or t'u' '-ii', p.r-i i u'? ftn?ilie? bv in? dey. Uruoi-o__u out
f_ni!ly irw.nr dnreto ?arde . Mn B. FRITH Na. SB! biaadwap.
corn? r Tw.ui etui?.. np ??.rt_
VA ige, loupeea aad II r a a oi e a i al Hair -
F-rtl quilitv hti.i dv? ti.d 1 tir dyrtar Iii I ?i liro*. ti .-ile?at
V, A. BAT? lii'I.OK .?J. Bo. 16 Bond t _
(loibea \V rtanrrn ' til i.udt K. IAIBI U by tt? iiAil.BV
VVASlliNtl AND WRINUl.NU MACU.'NB CviMPAKY. Hu .
Courtltnd?.*. Ne? York.
Paraltar.
OK Tilt liATIHT BrtLM ? O.NslSTINO or
PARLOR ?ININ?. BOOM tad CH AMBUS BU1TKS
In Booow.tod. M ??oat and Malria. retalliag at taaiavDMiii p?tieSb
Bt f- Kill li.SA.?
MANf'FACTORY AND MABEBOOMS
No?. M and W East Houatet, it.
H?'w.-?a Bo? ?f7 tai Bro*ad i ?.
A;l Hood? wamiwod.
Ear Kiana aad Mae.
tO.W STYLBS. mV
Coral. Ctibtnc:?.K.trtKtn. Oainoi. 'et, Pein. Hoy?, *x? C?aaee\
Ma'aehlla. ke.. *.- . 1er tala by OKI). 0. ALLEN.
No l18 Broadway mv? ?loot boUw can al el
Klue Laid tvateb (nalae ' _W_\
Of aH deeeiipftea? iur i___ea and ?lealiates ^**
Soiid li cutt (.TARD CB VTELAINE LEONTINF end VBBB
CUAIM.", foi ?isle by Oil). { _J_UtB, No. UJ Bioedvajr.
_ Oa? ?VIOI belav Ceaa) eft'
ii'... h O-ft-sa of af! Itiiifi?rtses?
UtACBB ANO ?A'ATVH ! ?Ulna.
tot tola by OEO ('. ALLEN No. ?IS Braedwae on? !>>' b*>
low I ta^-M.
Diaretle ead Toalf. - fif-^ttut. BeotiiiB. Hat lag ?a?f
8tren;'ben:-g For pelu and ?Mi:?., le the back ti J lu?r)*rt of
tb? uiaary organ?.th*ro I? ti?>i?r?..i iSMtd'i oemllableM BISLBr'B
H Li, HL', which lie? fal. dkactioiit tud w told ia Uig? hotUee. foe 01.
by th? Di a yint _
04,000.000. " "Tt fern:: ?Israeoit
Foen Mi.womi ? VBAB nell bfth? At_A*m? C_s*a i? _*?.<*?
holton But t ?argri po ceHJltt li paid b; liit Ul LtN Hkl%
KK?li)RrK to tu miny t.?;r?fi vho >!W !? Tbry patve eT.
rarria n .1 eiitdoi t iiniaresnaL? Sold bj a . di.-#tt?ta.
...al. .-_m
"lilli'? Hair "Hie. ?r r7 C t*Ia7t"l Vr "n; I.. ' .r?V? ,n*
aiierei dmat.li. nott apiiii???."! ut ?MT . voetflut ttBiCll n?*aftt

xml | txt