OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 18, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-10-18/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

aj??., I?
BJreaD-r
B0OK8 RECEIVED.
iBl.TM_a?ai?ad Book ef fra-tlr? for l?T By tv lilian,*
M I?. Uaw, pp. 3?,. VI- A Town??-?.
i ?eidepa-deat La jt_.r1.t4 or li- An ?./ Mayi__?,tiriB? tad PtasMt
_n? ti, ?__??.' I urd?ala ?_i,,>a, BiUrra, Wine?. ( baioe_?aae.
Mis?*. Pt?--? Tn,ct.ire?,FUt<arta. Kieeta-?, Pi?roriu|a ( ?i
.nu??. \t?f_w'?p.i..re t-uc?.. (lab Mauoe, .(-.!.",? fciimm,
l-iea-rr?-. Jana J? li?. Ar., Be By L. ?aniert. f'i??ue_
Lk.aor?? ttsit. MM?-*, l_oo pp. 1?. Jot? ?v. Trote k U
aaWoti of lava**?- itv.' Moa?a_a- al fbeehln?. Conn , ?.. tbe?Mk
?fiay. IM (w,. p..?- ?apfaX W?_ w. Boa? __!
PtMl ,el teoBomy ?irnrrop4??e?, ?Hit ?pax-J R.IWM?-? |0 It. B-_.
rU_.^_?i__^_rrf,^?n-ir,| ?d *. ?*i- Mil.'.ry^_.
"-rfa_.laattral.Me.ory of ti.? Baan-,, r.mplr?,?,,??, ,,f it, |", > _.
or?. th?it lu??, NapuiV-ta. ?y IA? Kee. & ( ?.hi,,?.?.
PrtMtytaasrifitaw.iork. BUM?. pp. Ml . ulm I Tro?.
m?;i a C_.^tioB of Kati??_ atutie. Rp _ K. Perkloe.
of "New O.T? h ram Ii." "-Sacred Lute,* Ar p. ja_
Eaosirnr?. th* tia?
of ?tv Pr.
'-tie. J ? ,
AaBUrol
P. J. -Jl.tlU|t<_ __ U
^ Ketti flnblit^-ton?.
Ai*\ CAULI-nvN-l-l 'BL_t.HU-'" |?l
**!<-. Bt-??___y, Mew?ork t I .>
HEW BOiVkB TO Jfc?t~B?r?ADT O?UATI BIIAT.
THF. ART < F AMUMJNO.
A totmetjofs at aa-tefi! art?, ?i?rry ??in??, ?d.i t_?,a_. xur|on?
?, aa_ o.? , !_./.. . !i,t?_4u? Io a_.ua*. ?aatvta.dy. ?__.. ?bv
.H to einte- e??rrb<-| ?ka. PoU e' ?u,_e?lloat far |,-lTat,J ?A-?tri
a-la. ttbbtwat all aorta vt parlor ant fannie ?nit_-i_ul., etc ?A'lth
.a*-B_.y l?V-i?_?iiUr?a-r-tur?a ?,?_?__?, gi?
WOMAN OUK ANO KI,
Aa ?trr?V.nt i.rw do-?-?v aotel. bye- 8. BOB. W? ea?_il,?r wet1..
,ere to e?ry prtsrilar. ..? A"?.. ,". t_dViU,fr,,,, rd,i.i_, of In? la
?el? _ t ?erl?-_??,kle? Arou?al-A I.oBf_not Anrsd--/? U,,r'_!
?eke l.o?*?ir-?i?_?_,.l._._-I-,?>_a*nW^ ?Var?,,,! ?_.
A--??-- True io ti, Letl-lli- Could He iUlp it-LU? ?alij.iite
,* Prara g1 W ?eck.
THE CITY'S HtAKT.
^*s***?k-Boiooi?i_a_lr'ralpo?,iioii th? iiai.isa ?uri F.1--I o
ataW? LIB?, liy a biuelrt.rof New lurl iluta? paler, I lot!, k_-_d
Br_k a?. illsaVtralKia. V P.ire, ai. ^^
i.M;8 VI,\J.las.
AM eUier P <*?_?._ lt_-_t, by AlAixinte? r?uBi*_ f?iriiiBr?y?A
Fr___ iioe. liu, Attlb.tr a aalt tue? abatata. *.* Plica, #1 T\
?^Tkasta ke t? _. _', be??;!/,?:? besad In ?Wke-ata Mid
?W?vti?.?_g aria Be tei.l by mai* po.trifB frr?. on rrr| Pt of pi <.
rABLETOJI, Ptrba.lkr. NewV
?r?tj
cr. ky
rk.
?fa?EW.YORK MKK.'HANTH
i*? ? :C;, .o*wUL *. tni*n ? f 'I"'" "?*
i Ui: LlAli.Y KTAIK Jin "jiNAl,,
Tin- tt-urawA? . ,?i'','>';'ii''i'. ILL.
?i. ... l'? in
id HIT flOTOl, I,
J V.... r Ed
Ve
s
, ' . I
aa-rl n.? I t | / 'ne'l'jti a*'? ii.tt JUa?
LITERARY ITEMS.
.OliTrrr "Wer-telt Holmc? ra WTrlirrf s. new aert&l
?akiry fox "'Ttio Aftrntio MtiaiB-ly ' ?TBaartra lii.-a- ,? I? aa??
??j-tr??., ?i;.a, ,.,..,: sen t-tefwkj-k !c*i??r
Will mil at KUI ssf ?' turo! nnjjt.'i?.
The Lindon l'tiMishers' OIBI-BB??*?"?: " The ?wit''
at. Ona ?-?stiitrrv of l'i-ofi-taor Yuin.ali?, la ar?el to (,n?vrat Mr.
Herber' Bpeoe? r witta io IAA) an?! ?t vm? ?.uin-mui?- _..'.>1 Wak?.
?_ a l?t:iu..a.i_ iroui ina Amerii-n ailmnis. rufe?' '" a"*'1 lrJ*
UhisUfcfoii ol' tlie go?>d t.uit iin,;.t result ' *t-0,l?
t*?p}iib'tit I'o-TcnUOQ brtTiT? a Or? it' Hi *.vi_?>!that."?i'tr.r.
Justtph Rudmiin Drr.K. s ' Culprit Fay " ?**_ *><.?
let taint?' two ?can in IM heufUof ?rtlats en-rrarer? *"?JT*
ere. ami Tt ill 'mik.'it? ?*w*-?araB?>? from th? ,.r'-???'i J ."??????.
riew-Tork la ?f.-wl??- as i ?vi?!?; *><.*? ?.? l"" "'.-? ," .
tr-rttveeli-r.'iet.'. I ii ?wigiaal ?-Mtta*i_i-,|*HII0a
la lae liest ni-uin I upon U.? la*at uu'.'sl 1 njar.
A new lim lula nia)fny.iiie. to rm ci.lW ' The Kivu
akae Maio./ine for V?.uuK fi ' " "' '" "'V ^lh"<(
__U_iV. b? 11.11.1 A lievUluii. I. ? I b ..';'
.k-Tittiii Lo,. , iii.-, - i-.'i.s ..,.n.inii"i.li..i.Jynr..i;slat ?io
Kntrsi!. I'i.i?-*" 'Hi' '"?" Ineolmn m..1 ti.?-full piitTe illu?
ej-tliMB Billilli -?ai-sJiilarly ?ttrtvctive. 1?? artivle? ami ill??
_wii<iita will be oriRU-ai. aad iU tone ABM-II? HU.
It i? i-aid that an ene-mt-er and a oompoiitor in
'?.II./; . havi?.oii?lr?"l?<l t% n< w vriirU?g mat bine. ? iib ?d????
.ettinl-is es? h prodaciog ?.OUU i-tipie? au bour. Ai?o ?mt Mr
?_rii,,,i . ..i Paria, bu? UIM?V H iif\?si'.i|?-i B_?C-il a whv h a il]
aerBofinit??! eopiei an tour. Hoe'? tti int? ?' 000 bal t??j?vf tie
a?r? lu-b a.? tau It? U-u.-tit fur rtliisi frmi. s lis? tltaa oie
Brae? TTtr tsist of workitip 1tie*p t?o is catiBiateil at ?t U,?*A?
_%n< ? i>M j?". n?nu'u iluui fur nae Hoe.
Dr. I>aac J. Hnvoo, the Arctir vovaprr, h.? m
El a ne-tr yoliimf of S'orthein niheiitmo i-iititlfil.' 1 h? Oyeil
r ?seiv, a_nttn_tne of a vuy?_'i' of ?Jistovny Un?.itu !?.??
H l't.1.- irT..ti.iiii Hie v.?T Irts-?- t,l in tt.. ?a I
?fatts " n". work -?r.l se illiutrated fi??m de?igi ? by l>axl??.
Whitu Fenn ami othera. att. r tke autlmr'? ?I? ti-ht?- V
Kayes? ptirTHi.???? t.. bn-ture ?luriae- tke ??oniinfi Wintor. _Te<MiUk
OaBBiiiitte??? may ad.in_? buo at ?No. Si Weat IWttnty ft!iir_i ?t,
?Bew-t.irk.
TAe Sta'toner, a London litcrary manthly, aay?:
"_tr. Il? Il Hic late proprietor of JirlCi Jftucnger wn? iii? p?-r
IM-i Who oriaiimte?! Il.e oxilnsni-use of the minni $ in l?:?it I
heat-- When ibis letter ?? is br?t introilindi it mot -u itl
srrwtrtsitltiii A? ni instila'.' ?if this may be Bated the oin um
siam, t? it _trt_ra fiUbert having set np taree ?heela afa WtaW
garslnt?. Itish,i|. of Jtiii-tiam, in wliuh ti?? rotnttl ? ?a? ii?. ?I,
-stre ?ililiirttl to i.-is.iup? use UIAHI, tv? his loi?_i_ip ?itiiliiK-d lo
e__e_uii tb?> u.no? at.on. '
F. O'Stir-a, No. 27 Barolay-it., aniionnoea ' The
? _rwat.tri.in _____," bj the ReT. Tbomtu S I
eat-or ol' the Dioceae of New York a ?eeond ..li ioad? ' Jio?a
_tv?ti,.i. by Marie.Tosephltie ( At.by Mari? Himonway) and
.'?-??a Irunariitntii " n ne?7 jane?. Irr the same niithtw. The
Bwn-lh anti isimhi.lli.? vol une cd Mr ??Sh._a h.indiHim,' edllKia
?Bf DarriiB'B" Hu?l.jry of the falh-di.t <"huri-h .oiiUiuing IMIIII
?ad w. t-liilsinit- imitxiuction bj Arokbaahup >p_liUiig, ?ill lia
gablui I V?v 1.
TA? London Spectator avers that the Russian
B_Ni m tb. lil.i.r? of tAe Itriti-ii Museum is rime ooiiiolete than
aaw libriiry iii Kiissin OtvlniC to the ?erei. aor?!.Ip al the
a__t.si.in press, the thimetit? of Knssian and Pot__ IiN-rala are
amvsl tos-ek pahlt>?tion ols'u !i, is- A too?il?i?W? and in
aeeuaii.a- number of book.? in tli>?>0 lin_aaa?..? urn patt
?nu-, is. I'., 'it i-lu?. Genera na othei
??_.,.,. lan.k? ?m of foin te not to bv found In the hbr in?? 01 St
ret?'i?t. i--' ?mi Moeoow Situ lirly. the pamphlet? ol :
Bjalitieril eToifrraiita at Ilriiseeleare not to bo met with iu I'm?
lla-tggaT?, Hurd ?ft Houehton, we heliove. have aban
?anetl their intention of re-mhlisiiine Mr siteintairre'a km
Teinnie w-hliti h m has.n ?o at..ullv abiuvd am?! ?o vriirmly ?le
r_>-?V. l-l Rag-tad; Imt it ? iii a1 ortly bo tu'oinriit out i
?BB Bllit- lill lilli of Uns Venins, an?! i.thor J .? ui? tuiU
j__" or .ai'eil his '<?ik ?irnply ! . ma anjl
Iltvli.I ?ve think it ?t ' "*";! P'T*,_}__
It is hurd enoueh that a ?' . aii?t.. il.e snlaof hi?
eajrawor-i in ? Ionian cowiry. wa might al lf_n leare __n
_ke privil. ?;<J afaa-?-g tin ia.
If. Ailolpl.iis Ilnarrl, of Paris HAS *iubli?hod a brOfi;
laaili ?'...??? -- t'enlar iib?; ki.ltd the mfumoua Ma
ataSr'M, l'"?i. t?i-'(| was ?nillo'i ne?] ftif tia ili?l. Vron
i?|>p? ?at - I of la-Ti.e a S'?iitivvn?Ty p?-i'wnt a? tnxr
_Uj- I? . i -ti ?be wa? a Dobie l?y blood ?a well na by I
a_d t: itie r-s??, wa?
MO',|i \ ?H?ler eon?in of hen. wl-.d ?urvivi^l
WBlil if . a? one ?ho was ?:.
aja?, IBMII ?d er fa^?acions s.-rlous nv liiH(j,l.iiiK, ns the lillie
warru ted an: ever vtil\ a lo??i for ehiMreii an^. iii. - . ..nipan
len-,
wr_ 1,1'sl -. a-lai- Itnl;--.iivtirduig to the ?t-git and tiutiitiu-i
a_ tit Di t oui,.? tai
A Heart's Content coirespondent of TA? Jf????>n
feitrt.ii ?a\s. Wb_t ?rniti-i? oin at brat ni
_ke tra . or ti e t ii ?t> .
eeerv Jiows? and ?ords ii lillie .-.l.iMnii crerywbere
t
l_rnii'k.'.l I?, a s ni>-ultt ,i_. at it .lui ?.-. in ?tiuatte
tkut t- .?? slaia'al ?11 t?. Isirti atsrit tin- I a '?
Cent, nt 1'a Ufo ul IV ?.;?.iinen r.niy rtoei'
th.?
bo; ? ?ble !??^itsl raea ?'- liny
MB ?'.'? : ?' turu ii the hull. Ami this
?anua! tT'i-,i of lu- i Well' r rem.irliel. 'ia the '
?ta-tekens '?f that ?te __u> .
A tiru broke ont m "Wis-rve-sct. Me, at :'. ?i'' lock
Tv. ? royn . o-.-r 'st
awikli i??, ui.;li?Jiiii- 'j.. iVtnni H?r*? one hoi. 1 m ?ml hn.
?Mrl.!? ?turi? al I tay ?-are??.?-<???. Tw> yat-ht? were tramed i
.I kkt than-. A strone; ?ariktaiel ?ino iriiims _ it iiii|i_s?i
?U tacui}? the lire ami Uaweott to the water. Wi.U th itmsiet I
glir.r a tin? knjit fr?nn ?protttAlne to windward, or Inr whole
-tr_-.tr?. mtt-t ?.st.- I..,r? ???J Tb- total i.t?? i? ?.->(?? OK) n?K "f
t_? hu ? t ? Inwii j? m s?h?H nial i nari? 411
?re rena-trrsl M_a-ie-t A rin/.-ns in-iii,h- lo take mtiaMKi
tar the rektii of tu_ ?u__._?. ?_. L_d i JI-.L) uti. r.KHiu.
A letter Is? 'The Jturvnl Atateu tliat Mr. A__M Sj??n?r,
. wr?r?|>i*re_l<l(. cittren m Saco VI, ?, as murdered on Suimdaty
, areu.uv: Beal t!.. o?
l_r?.- ..a- i. m al K Hurtly lavis I !i.t? R K.lirly (Mid
Ck?? AVatkina vrt o rsM.tnt: l-l the lntler eluee I/ewl? turne,!
.Atavie a evldvoer und ?t.ite.l that he und hal two ?MBBB_B_BB1
?t__?v. ,!,?1 BMBMawTea ?? ilt<- for S|?HI Bad n ia n t,.t- latter
.jawri.n.:h'sl \'. I
' __?<"? VniK-kiii?' ?uni itotvn a_d the tftothei ?taatpe- nu Lim
_BU1 te ??ns - ! his (?s k?i>. Tlier
?Btt'Tiii (?I to threw the UMI,)' into Sero I-nr.biit were lil_ht?neii
ky th- j?.i?> ,?, l/v H Lum im! ni re ?ubw-uueuilyariTeta-l. iye*ai ?
.mite t?a? ?ita a*aiou *_eeveni!" uaLiisl. hut ?enr lisem? '
Mat at ?etarr? UP worked in Vtwk Mills alni waa raiiil off
?eVMay. He w_? a?te?t ti yaam oki, ami leay?, a wife ami on?
A ?vtar-i__t girl at Fall Bivur, Ma?., aaw a bu.glai
.I 1 es-tsta>.sn the tt>i ir.st. ?nterinjr the window of h?r eiiiim
Vex li. ti?-, a." 'i:it, (r an.se in U-d ?In a be nari-lg
t?rwi?.t-(l hrr al threatened lo lil?v? her bruin? out if ?lie Beattie
.fly i??w?> He then sol/ed ber. plneed hi? t uid ?ii er lr?t touutli.
?mi uiBiear-?tveral i II? o:i Inr breast and n?_k. ?Uh eenie
?barp ii__?.uaiit declaring that be ttoi.ld hove hi? lueaaaw
a_l? tin,. ? .!,, Lad i'.iv!j,jKiiiite<l him twice Tn the ?canBe
?jrhi? k ?_?_ ?! tv- ,tl,. i ?. rt uit? with the _<tml?*i? ?if the
_?mii.' w?-e aron??-?! and reehed to her eluinil?ir. but the
MBaaitr-?ade hia escape by the wlmkrw. The giri ? ita found
Be _aee i-teivesl tbr.r setere tuta acmaa the brennt and a
?iiati.! i?i>t-i._dei Hie ibu. In her ?triiirirlc with AM mflir.ii na?
saiairv-ti?'." M1 clothes up around her br?*?t and ii?ik. ?_ioh
apmbata/ a*vvent?d the woandt fioin la-mi/ more _NMM Ko
BSe-a U??_ac BMBUult enn lie i,s?ii.'i,.sl client ttiat the arid Lad
tren Un-?arm on the pre?lou? rititt of the rill__i M the
tt-eCxtliaaa?.. of Kdvard Oaitorue, Cilia?? Baal C_lh?orket, ?f Lo?
dtm. By ye?utbut if " Mary TowelL" ?TO. Vf. 8?. "A alter
OIkaaa
__? fateiteal *rVerkt ?>f AriVed Te^By-te?, Pnat LaareaU. (Diattteud
-dili.ta.) Mato. M. 3e- Botte?- **V__?i a, 1 leWa
?)??_??? iliM-on?. By i-? iCrr. Henry A. Braun. 1) 0. Ita? ep.
BB M<r??.k M J Jinftrttiric, w~
9*m"*iu C' * J H ?mf*D"- ?"** ia? * **-". ?L ?
C-a tee if'li. Wur the Beek at Usa Ckarek, the Beurra ef -criedle
??u, ear ti-,? l ri.tn ..: t i ,'?. By Tbraaae Wllliaa? Ai-ea M.
A. I6ai- pp. 810. -?wirrie? Kr-ee.
aa-aC-aeala: t y Hu.UuJ Alt? ef Ike Oeeeent City. Be .**_
(?__eral__i_? ???j. (TU *tuutir._? .s?rie?.; 12a??. ?p. __
Ckaaiaae ii lo.
-_aHt?aahiae?.f ao Ha_.it. By Mr?. Oere leo. ps. IU. ??ee
?tieA Bsidr.
-Ust-ry _ t_? t ni led kutet '??s-ltar? t o_su!ai_a Belar ?be ?_en?r<
Beawet oi ita Hork eaal-ag th? War ct tb? arb__>? Ker
<-t>.r_e J (?til? lr" ym |}j. raa-stelpl la : J. A _ api.
Bott I fv
a\ Oaner.! l^tavwr of the Cetbellc Church ___ ?be rtwrnr-tv-BrRt
o? i a* L 4<?i l ian ira until the Prtraaatt lime. Byh-fAeb?
J. K. 4_.i_r I irai Ameer an frwi, l_? kit Preach ?ditlon.
Witt, an la- jli. i lion ant. Bktet by ti- Veil Rer. M. X ?<e_'
*"?. U.V.. _ic?o__?p erf Bt!ti_i-a ?tv- /atti ki tu li.
I' Ottbat.
-
ffrm l^lit-twn?.
, ti'Y V?.? IIOBBOW.
Tll_ ??AtxAX*,
TAI 1 I 11 * X l'HA
OllTyT'klNINO PlB?T ec.tllArrtH* on
'UK CLAVtniNOfi,
ne
AiTTHONT THOI_OI_
ap.ADT Toiionnow.
THE POI.ITITAI. TEXT BOCR.
By UOHACK ORKXLKY and J. > ( I.EV/BlAWPJ.
A nsw ?tua of this starnltrd work of ia',errare. Sbapprrrlnf PB.Kf>l
DKNTIAL NOMINATIONS' ?,, PLaTruRMS,
TUA QUESTION OT ULAVKKT m TUB TKRlUTOUrS,
rnnf-- or THE'PUBLIC S_MM,
Most aoUbk Speet-hep of Lineo' a, Doueja?, Bali, Can, Hswptd,
Everett, H. V. .'.otuisaa. t_, ho.
B.ETUHNS OF PRESlDKNTIi.i, KLKCTION8T110M lKld TO
INtMs.
''tic. ti a?.
Addis?? THE TR1BLNE.
Na? York.
r?^EnaNls_?ri.ri?*l.rOK ARRAilAM ..IM ' i_ ?!
JL SlXril TllOCSAhl? TOADY.
BEVKN? H 'IJtIOl SaANTi PK IN TI "SO.
SIX MONTH? At ..UK WHITE. BOT'SK W'TII AMUs"AM
LIM .)I-N. by P. H f Aura-re?. I ,v|. 16m?. frire. *f.
"O? all tia? meui.irkyl \O?IBWS nJaCh* to tiie Isnieiited Linroln
and itey sre r?i?t?a-/dtr. CatT"i-"s book will, we thlik. _*. M
wisVat rir uUttein?ld.1hial?eprst >Bfp"-?Newark Cornier
!*Mt by r-wal. ?t?| s?, Ibi *<.
HI Kt> a HOPOHTON. Publlslieis.
No ?W Hvoonie st-, r?r? ?.?'?._
tofe?bt T?*niS _0_XOHJ AT EVEHV !?>??K
li. ST04ty.-? Ne? Sloiv for youuf ladUs just protiin into
_t__tOk TnaUinra?-<>c_. By' "ey Ellen 0.ir",,,y
ii,s?? ?tors ?f si>-?i #ArTii?? Mi??.', ri. ni -'"i if j i - ?';' _??
Viv. ti* Iiii.'i.. ... ?V-i n--??-?' : M....d the "llidden
St_> sha?r!?rr tnd Wny-?1 H.r in the MM ..' Vverv rra.l. t
.\? Vopall will he r?ed\y t-r-ry yoiin?, -fady In tb? land, ts ?all M
.b"^r*-rU,1U-*n,,?HF...>-N KOBI,,
A latonPeelc ?tory of ??V.r->\,r? fits Life.
BWsjK ??ki desjptbe ?mt hawllrhir.? sie lyli.r betwwen f- irte?n
sud (?prA-T. JiOKlNO. Publisher. Uti?"?
P.KI. MASONRY-ALLYN '< RITUAL of| pn...?.
a. By rapstttlnt H w'll t" Pent to my s.l.lrets ita ti sa t i, e.
?tatrio: Canada. rn?'se. - .?
tviLl I AM ?.'?M t.N.?., No. IIS Nissen .' . N,J
IMI'a NEW-YOttS I Mi>N V VLKNTINL COM
TANT bave a? minarse kwBtas ef Valents?.?. im ail.ibiu. n it..
she trsrtr ) at then aal-mama. Nea 114 and 136 M Ultana st..Nsw York.
CI-'L \PKST 1K?>KS1OKK IN MIK WOULD.
UfMENSl. rim KM PAID KOB OLD BOOKS.
IO,?? M guile-it Knrdiah Bo *? ti o ir Plies?.
I0O,iiO0 Dooks. HtstoTT. Biofraphy As., st your Pit's.
V?> ?to tsrrsp Prints, Ptr-reo.t or o Pic?oiss at any Pi or,
C-atslotnes free. LKi'OAT i.rlOTHEs??.. No. II J Naaatn st.
Jrtatrnction
ti TOWNSEND? COMMET.? FM. ACADEMY.
at\ No iCBretPery. lill VATKINSTfltTTiu:.', Daran.! Mining,
lu llookkrepinp. ATtk'aettn Wrl?o|. Kpi-tlli ?. (jraomiai, he. Ilka*
. i>ph Husmas* Munstioii imparted. No latees.
A "HOIRS A NI I*" KKKNCIl And EMJLIKII
s BtlARDlNti Si HOOLfs. B'JsS, al livi.irMti, on tl.s Hud
so... N. Y., f?-mer:v i i Hroailvi,._
A.NTHilN, Ml' . II. CM ?ill r. n[ .li !
KKF.NCH pnd K.V- MB M4 Ililli., ?sith r*nn.sry Depart
aianl and Oy-aasium. i I li-sryp , oor. Twealj-sl.iib .t., ?a MON
DAT, Fe,.t !'.
HOYh' BOABPIlSu SCHOOL al HILTON, Conn.
I'opilt tuse |a? ln.ii.rji.te i- -r of ft? Prlti'l|?i. Trims t
MartBr. Per partir 1.1 tra st>'dr. sp Iks Pi
'^ At'OPSTTTB WHIll
B* i???_-Ki.?;riNf; ii?d if SIM.-- AI I ??UH
rteintlr-ii! e'lKlint - I
MAESIVS WdilK?* (?N INHiK REEPINO,
t
liir.tri Course of Dool .ai OS
Marah t (loarse of .?i-1 e r mr. .
Marah! Bat .'f U aiA II . I ?'
S. ak B'-okke. |ii. i sii.l .Lint .?.. ,k A
?..i-.. '. . ?m
Fri . .-.. r. i'. M krlHU'S frtsale ? mamare... Oat .- li
tire I? Book keapuis sod B ulm ?s Hin. No kit. Bit
Mais Yat!.
It. ? - Half the Tear'.rrs ST?! A?tBara of II ",kki?|il>.i; is H .
try own their kni'tslr i|a of ih. pcicBOB I >
C~ llCVi-r1 NKW MI'MCAL IN- I II ti C
lindel 'In inn- 'fi., a vi
BJNliNOB JOMTil BOBJtaV,
At
Tniixru M ii ii.i.
Mat, l./Tn Ilia. ina?. ?ntrsM? front ttttffy-fti
?Pnif. li. lisiliu-, 1.1 IL. .rrsli r convenir nae at bip papilt .e- ursJ
ties n.i,".r. ia nipkiay of Ihr above ellrlbl* rootna. will, sttrr the
17lh ,,.'., I.r tiiete dil v to rrreiir Btlst frim J e'rloet to K p in,
axrepton TatsxL?y sud Pt I day.
MraBlinvp, aptiy oe Mo?<?sy ti-.l V.VJnesd??, fiom 1 le 5 and from
1 to . o'llaek n Bl ,
Third snd Konrtli-trfM
DR. B. W. DWiOIir? M IHXiL ut N..." I,III
Broadway, near Tw-nlr s -pt I. st , . ii rtaap*? mi kiONDAl.
i-apt '.4 Nan rt ol ptreiilt st r. r. t,? (.ipi!, sa rr rim ?.
ii. I, Atmrtaaa, Kian.
Mai. A. lioati.. Vt'm. M. Rvsits, Os> li Mu r ?.
JlOTTI HieatI . HallliurUil. Ka?, J"?a?ph Ns.
Clas. 1.. ?i.llrr. il.? H 1 .'ia, Dri.i.i. Iii?"..,
Fey. Dr. Thsrln. Y V Hsreain. H A T.slop,
Bar. Dr. D.H. < sa, lin Dr Krntal!, K. T. I-Si.
J'.hn K. lavin: Dr J l.,e,.'. I i!. I sri.i.u..
F'AMII.Y SCHOOL f??r IKi. s. al Badftrrd. W??t
rbaster Co., N V-A IVII.I.I AM -i iS, AM. I'llnrlnal.- A
fr? r.t.ly r.re.s. d. Nail tea no? will upan Nov. k, Per ('iiculars sd
desas ti* Prlnrlpal._
?^ORT EDWaVBt) COLLEQIATK ?N.sTi'l I 'I K.
Bnperh Rrirk KiiUtlinsa 16 Teachert e??~ sdvsnts|r of llir tal
Vac.tie lollrpet Im S.?O? fc. r y. prl Btil rt, s prrpareti lo (rich Mu
sir and Paintias ia s frw tern.l, st Iwo-tlnrdt tl.e rnrenl til. t Tia
Lstjkrt llyaiosailrs witl.oi.t . hsr|? A ? !' I nu merrill t ?lle[r lo.tar.
for Oantirn ri, a' ?-'.' I laasei prspail.,; I.r I ollrpe always. tVlntel
Trvui Dae. S. Bludaa's rrrr yeo at sny Ho,?, (ravine fror date. Ad
dress, tor (latalegaea oi .leanss. Be? Joswpli t. tina. D I? . 1 ort Ed
w.rd, M Y ^ _
? ARON LE INSTITUTE-FRENCH and l.\
\t* (H.IhH BDARDI.SO sim DAY BTIKKJL far YOI NO LA DI PS
No M Masl 1 d.rty second ?t., rsopans ?api. It. Cue ulai ? ebis.ued
?1 _s Instil?le.
_Mr stal Mrs ?.II ?ArtDNKR Pr ? ?? pt .
GRAMMAR BCfiOOL OP N. V. UMVEHSITY,
?,tl PKIMAtir aad COWMERt IAJ. Drpufosais
Prspi?wfoiC?)LU'iE, Ht Mintos W?f Pi II M tud NAVAL
_ ACAP I-IT. Clr,..lara at the I nisrrsiit.
./^?LII?N HILL SLMINAK, foi YOI NU LA
"J? DIKS, Brrd|arort. Coatiaeiieul. Sir rn .Isis pddreps Ila?
Prlnnlpal, _ _ Mia? } Mil.Y NKI.miN.
JOHN MA? Ml LLKN'? KBOOL, N?. 9?? Ur??ti.l
?sv. eora? of IwenlistL it , ?ss reopened on MONDAY, nant.
IT. (iti-atarial Hie l)is Boosiiors ?I Miialas'l k Banss. Ne. Sll
RtotSeay ano st the Sr rtaol
I^T.^l'lNA^Sl rrtDib Institute! at Kort Wtu
J ion, lTOtb-st snd Kli (abridre rosd. l-nob I? Uis I .nins.* of fa
soheol, pesparatory rourse lo co,*?. YV..I Point Natal hi tiool snd
hi.sl.eaa (?timilers Broadway, Ka IS ,. Mllhau'a drug ?laiai til,
beekasttare, )l?i. Btueir stoiei 913 ding ptaBW
LOvVLLL? Bl tSINLSS INS J li L J J:.-Without
tbaf ni of ttjtilietiiy partdat. or ins rotating o' siam? ander
the ihtdstw of llliittri'.in ns'ijit, st frsuduleot proalssj. of s.tottiutii
lo ?to.t_.ta, Hie I.nwr'l K i. i.nss Institut? is prosprrmg tstrini.l pee
eedest. Ii i? J/ckt- d st s t.la dists'e e (tom Has disoatas snd temptt
tient .( ?Lr aeiboitd rilt.a?. It it cominsnttrd li? ti.. BPMl ptounneut
edi" alora lu tiia oountir snd Us ternit of tuii.u.1 sod bosrd are twen
tv.ave per cent cjapapcr ti an elt?wba:a. lor particular? write I?
fWjJ?t\ I I.I, Hit.rt.a,a:.",,N V.
ADAMK HOLITO il?.,ir?-? t? inlnrnt lu-r Iri47?i?s
SrX sad 111? pub ir ll.st hat ins te'i intu? fiom Italy, tl,e hss rr
?asnea liri pioir..a ,.. ead eil. tivt- letioi ? in 11 (..-it and Pl.MiINO
ilealdraie J.?. 1. U? Broadway, oi cape a.i bael ti h.l.liuiri. N" IB]
Btesiwsy.
OI'KNkNfr ni" Iii!- ITALIAN I.VK.MNO M'lliMil,
far ADI'l.Tfl.-Tiiisirhosl. in tim kuCdli.g of Pnblit- Se'.ool No
10 Wei/stri-st, between llonstao snd BlaiPkn-tlt ?.I ppaa TU
NUIliT st 8 o'rlock Among il,r pitr-iit snd f r.at>il? of paid tchatel,
MssBt-aalllat'i i ?i.l all?nu aWs*k-UsTlw, pnpili ?I Bil M A. Bs
ri!, t.(?il?et wiltitinie lu'lsna-ii.i. Brill pr.'rtne le Ural hy sing
lug aOMti pieesuj loi the eira.ian All Hie pelton and li.s_t of Ins
inaiii'.'..on aietojpr. Itully invllsd
P'Hi.liULLl'.slL YOUNO LAIHLS'MMIVAKV
- A iel-.-' fun! v irhool, oyiens Sen'. VI, lit*. Par ( n n'ar..
addis? OKI A ?... MCLELLAN, A M. v... ,. r. ,..i me^i., r?. Y
SLWAKL) INSTITUTE FOR BOYS,
?'/URIDA OIlAi OK t ti , N Y.
li.siiii'iion >'.'idu?rd.
Namba of b aiilrt? lui.llrd t'. 31 tloud and Tu.ll ,,, ? , ?I works,
am?, kiaaslaii ?lUvPeuOtl J
T. ().a( HRIVER A. M.. I'rirripsl
CCHOA-'IFaLir- COMMERCIAL COLLEGE, in
sV? Provltlroie. B. I . ;t ti.? Sir.it spar ous tnd e'agirt |" . .
1141:1. Hi best lishtssi and ?run ptad a pat t aim rckal ' ellr.a is
theedvillpi'd ?ornl li le no.i ti nioa|. ai i ppietii a in Ita d
aeBiiatiiii'tl ic Li cbsn??. loi furtboi pem .!?..? ,. ,1 for pt re'i al
A t. Bl IIOI.H; I,II
??'-rill-: KIND? l.(...l;li..\ Mimili, ),,|;
M. ClllLUgKN'. ?LI leopen St I'lEMUl K 0 at Ni" ;.. V, ..t
Thirl veswriitb st. Faithcu'ara kc., Cal. watta or tahas. ?Ils? K
M till', at ?'.i,'..
'pli. POL:/.?CK i.?fr?iTI ll.-.\ Vir?t I
I Seia?llU.' und (Ititi a' Behool te., l.?yt. ?? PITTKI'IKLD,
M AXtv, ?flintti tie it'r.n >?.. : I T p lissl %-itlluadksvtars ia ?li
I lr part ?ai ita. t. A vr.-y eiteaa.r - >. PtSliac s.psrsn.i ,u uie. 1
Kra i(lf ,1 A?.d.p.'r. ..-s . ssium, 1 . t A horns la tars
fsauiy srl Ins I'jrlirHpal. TI r W11 Tsm. npri s . I 't-arr ti r", , . ,
Fee | trtiriiiar* ??ply to Hie prinripe' l,?lr.t.-r (VI ' ( B'? II A lill.?.
?I'lIK Mli-M'M *ALK/:U will RI.UPKI, tlifir
J DAYiKIIOOLfor IOUNOLADlKht o jai Madisonvsy. os
TVI'BsDAY.HciS. r?. ? ?va, ?a
rrilL FERRl? ?--ALE iN?-'i.ii l?;, N" ?X,
M. Madison ?ni.. eatnetsJ fi.bn/satimii-st.. wi.l isa^ien .Sp??'. I?
Tra bond,np p .pin aAmtPUtV
pH-'KLR Ai'ADl'.MV-liauiiji- s. ".??I r.?r Bi)^
>, VN'aodt.urv. Li? l.hr.,1 lounty. Conn y?r Cirvglar, rosis?
ti.? MXJyiy/JljiOKT'iN LI I'.'-? A. "l-i
'IVIL I.I??L?.SI?, lliLNCii ii (L\?-M, \|,
1 M, MOOL afDi V Hill fl| KT k OF.O. H. (?OOUAI.I, ?.,)
?I ... .. :.,.,, .
uttini,'. Port ir-..I.r.. tppvl'. I.Diuutifii '" 411 UrsadaspT
TNI?1? HILL PL.MALK SK.MLN.M.V nt Jj
p I?'?id New-York. I. op?
S Jit-'oaiu . Mtttll. M (I i v
l7l'fiRRp> r_lJ ILK IN? i!, t i . :
V linn. ? . , i
I
T?._
K
W11 ..
? I . ? .
fltjjl -.?
InitrtottOR.
rronOTS^^r?NMAKKlIlP, ?Vc. - GOLD
sMITi'l'v (??MVI KCIAL lNKTill Ti:, ?st WS Br?e4?sya
Ks'ahl.?lea ??O A ?,B.ii????.?h?.f ??.pUs, - i"bluil lu?..-<~
Priy^e ro?a.s??y he teeured._
A PF.SIDl- It ?TUM Aia?rii|r l?ot.r?lit.?r. Stihtviilri.-Aa
A I. .lt.it.o- tu Nunn? I-lae^y thus better pnsrsrin? lislnst
.Jr.ae ".,.11.,., a? sid irith eveeytasipriir. .sty triantes t" >rsv
?.eTh. ' WZtZ ?el? be."f .rf?HP,. n Ja. 3 UKHPiiTKAU
l.VMII I I Ti: Lees l't?l'J- N- '.____
1L ?__ttujB-t COLLEGE.
tinmnt ?.me? red sil- IO efsfd INFORUATIOH al CUsa
M.t..? aT-.-eeW'-d .? <h" A"?Y t?*^* I'BIOP,-?II ,?t retan? la
_^r^?^.?.or. - - _ H4 m%%^vL
_i()YSprsp*vrtdf?ir Hiimuea?.-Mr. IKILHKAR, Nu.
li ?.?i .t.,, ,|?at,i.??ei ipeelalsttatilir.il. day and ?*?.(??, to nr?
isa. niTi cats prar-caTy for btishs-ss iTkCT scplre en" rr-lr I s?Rs,
Lu ?.na oinek ?? S1--S-?"'1'1 *.**?" f*??T*?'1 *.** itookkaerpaea.
B_DF01iD-C-DEMY. HKJtfORD, It Y.-Wm
ter Temi ostaaatesices Nos. 1. TbP Principal ?rill reeetva .
lhi?ne.i nan h.? af ptjais ia bis Un.Hy lfm Cue?_s tddrttsi D. 8.
Dl-S.?(Hr"RRr. A. hi. _ _
Bt/IK-KKKPIRO AND VVRIT-NIi at tU Cooper
*uio**~-**?. ?J **??$, " rox,PrlDelt_._
/ \H AJ?LIER FR?aSjL-ll I?RTITITE No*, 40, 50
V/tuIilU KsslTwra4yl?,_th-it.-BOAttDINO and DAT SCHOOL
willJUil>PP:N rleptenaaar 11 Pupils peeysxed tot Coils??, West
Tstnl. Naval A.-ademy aadbusartssa Toa'? ?. . #ri?wety ?ppsstkspal
araaaaajwaaaj ? Oyttmasion? Ac. Ta? assafasa- i*ih? s??v>?i "?.
talus lb? Bs_?e ?f the pupas (IMS last year) for the fast ti yent?.
I't-'f KI.IK. < II ARLIE*, Inreetar. _
gnei-LKGlATK anil ENGINEERING- IN8T.TUTK,
\j*%<i I? Owerr Ins'itu'r, Nr? Yn.k - IIKI vi/??! Insjre. n.-n I.
all*, ni.rhrs. ral. ClBIBBIf lill I ?II. plate. I Lil ?td M ?.._., st J_
?reecrtM a>..rw*t|.?B. W'^Z'??VI?'Y^X. Pii?'^ .
? HYING BBTHTUTE, Tim'-.w11, N. Y.-A iHiant
.?.P?rk?a4 rat 0OT..-TIU. tar _P_L -*-!P* __**Lg
ri.tnntni . TlilllMiAY, Nov. ?, l8- Pot rtiesl?r? spniy t? ??..
Pi ,,.,. I H S, H'iWr', M A.
MKS. BLIGH'? ENGLISH an?l I I.ENCH HOARD
IwindilVY S<!.HM?Lf..YOI..N.l LAUIKS. NO. 4 , U rat
SevetiUsenlhst , iroiiened Baal, '.'U.
MILITARY, CLASSIC \L ami COMMKI.CIAL
At ADKMY. Ny.ek. Kork'.nd Co. NI. Psr ( irc.ia?.. ad
Siva? C. RllTIIKRKOBD A. M.. Prmetpst __
Vf?)!".!' WASHINGTON COLI.EGIATE INSTI
M ro?l (U...?..I. Conimerclsl sud Ki.li. with pv,pw.l<.rv
dep^ar?!.'.. No. VU We- ? ninth-?.'.. ?BtktSS of M^ug.l-.t., on
TI'" 11 JJ ' | ?K(?. et ?I. IRKK, A. M.. Pnndpal.) ,rp
psre. sn-pllt of sll ?te. f.T billi..ess or rilkpje.
N it.-Students f.i follare, Wrst Peint or N"av?l Ae?de??y, s'? al
totred (tielividiially) la advene? to bijhar disses sa rapidrv ps tbtir
pitslnnienls ncrnil?.
MILITARY BOARDING 8C??OOL, White Plain?,
Ka?-Y ?ft, Daubs fioru tt>? rlly by llsrlrin Rallrnad. IA K.
WILLIS. A.M. Prim ipa. _
\l W. LYON'? COLLEGIATE INSTITUTE,
lila No?. Ill nmt-lVL and 01 IHK? t HW A Y,
comer of Twenty treond s'. Ils ra. us ha?, kaf.y .-..?Imps, sre ill
U|."s tis nut liu..r, and lir?trd by strain. Far spiel? leiieae, llpht.
vrlilllutlosi. .??. of l. . a? li. U'rJ, r,.l all .-henl pi,rp >?.. lhay ai?
SBIlirptliS. All (lie o ,'er p .ni'? sie und. i the ?,r. ,| kra_kB| al
Mr. i.VUN. the yaiinprr d Mis. LI ON. LlshSBlBkiiaalhs?sea UsHth?
dsily lAlsr;" hail, 'or ?errral ?esr? the Kaili ?1 I'upils hea tun nally
li. r. ss?l tram :?n to HJ ,?-r aBs4 eiceeding no? loo. A Sue rUni is
pirpnrinr tv. eo'lrt-. Psr?. ii ?ra Insltrd to rall.
M.l'L!, HALL KKM. SKM., .I.tniiiifrt, L. L, ??II
..".?." ssjpt. i. P A. A MI:; KI;.
MliS. PLUMB'' AIAI'LMV SP I'HVMI \l.
1'1,'LTI RK, Ha, ?.' Hill, ass. ...ner I. I
Mr.. I'M MB will br st tl,r Aca.leu,y Mo,.da?, sa I
dava, finn Jt.. J p i.n and ellar (M. 4. ? !. u a . ' ? I
MUIMAIN VIEW M'-.MINAUV- lae. nl...\.
limps '.iTlne hrrn rr.eetit dealroyed liy ni"
tl.ePun. li'.l ?.'! i'|i. ii a lln.,.'i.,t Beheal lap liuys li nile? belo?
?,.l Patal <) ?. IX K?r . liru'srs. sddres?. ii. li. LAK?W M.L,
V ? r bat Sr.. '. ..rk. _,_
Mi?s ALMS ri? ?N?;"
tH.1 ,. II i\'li ENOUBPI
nutiiiiiMi AMI MM -i noola,
At N... 'I Ka.! I ? - ? ?s
IBspsBB J a? TlUIBHDAj .-ra-auhor r?.
Mit. VAN Ntlli'MAN
?rrti.n aai I ni laii in? Ml . IT SS UOOIi f..r
i? i Nil i.All'i.?. Na S Wa? iVi't -nhill ,i , Ns?-Yotk (M . lay
111, I t - - . ' . . i
MT. PLKAH?N1 IN8TITI IL 1' . fur
lto>s- t.iiiiri.1. Msaa ii ? M-'r A- v . in li I ri?e
4; . t,". . a n ,, , , . ? i.i .'?eitel
Bptin te ,
V?NRER8 MIL?TAR. I?H1TI I IR
1 \t :i.l. Ill 'IT *. MI'l' I, la_.
Pot ein isis add?
III NI tMIV M v.?. IV. V .iikr.. N. Y
?caclifr?.
V].\w\ ? ?' . i.' ? us? i .
US till II a I I" -<?K . -
ie latin, any ?. . l
A I.VU?. . ?-Ill i'flOlN GOVERN! t??
. I ,. -, h .1 , i . . "e.t I kann In
?
Ari YM.-i. i ST 1
Vite'Bp 1 ' . .. f ea |iw? lle.se , d- .. I 1
AI.AOY .>! exiM-riii
, i . . ill MIN
I i
II!.
Al.\|i\' <>! i-i.ii'.-i'i.iii ami ..'.'litt tPtebea t., .M
. 4S.?KSa- Pin lead Paint
t .. I. I S,. I M It - '
AUAUVARU ?.I.Al" \n li 1 I til!
. . , ... i ! . .
01 |S V n ' ..t i?r, .? .
'PL ACIILIO A \N III'.
J. li.. , ? . .. .1 heard l ard
? ., i ,,.., i , . ..i ? ... r
v. I ha - I
. ? ? i
u. r-. I, ..a ?" Ka Bit Bi....l?s?.
W'ANTLl)-1?> a Viitinir 1 . IIS
f Y M HI l li.'. !. li . .1 . . . imauti.
Addi.sl l A B li,
Darning 3?tabrmirt.
* iHlllWlU.J II-"
.At litMIVO Al ADPMV.
No. ti.' Hi III Al r M r S Y
( M ??'?-. , Mt i.\ ?IA if eral lill R?DA>?
Yl KSDA.Ssii.1 HtlDAl.?- U J HN?>DA.ls aal .? t I I.llDAt e.
an? va PA I I it l'Ai Mull'.
?. ?|l ...e . r'.rniU.ian T! ? ?DA , > at>J ?HIDAYi.
P..r Trru.s Le seed kel stn ? sr
DI'. liARMO? ItANCINl. ACADEMY, BOW men
for the t?r,pt i_a?r pepll. ?I hit NI. Wan? ?I.KIANT It Al.I..
Na. ?a Uri li Alk... tor r. re. nth st.
I.?.lle. I lass IV1 IiN>'?D?l> s'.d ?t II KI?* I v .'Intp m
Mis.es and Masteia'.M k.IlM ?DAM.ai.MfII I HA i .? 4 i 0 t. m
t.ru'lr.i.ai, II I ?DI t si I ? li 11? Al 1 t I M'?(a>, al S a'l kptfc.
Pr i tie l.rtaona al heart m.l aiiaaprl ?ilh PsstPBBP
? Lri l.is st U Al. A i'ON.i A lo. ., No Mt: Bioadwty. sai st tba
_
|/< JitiDWORTH'*
ia HAM I.MI AlADKMIt? HHOIIKI.Y1.
Bssrss-'a BasMs fntl-ST rsl Jay?*.
Ko t"4 I nOiha-ilai.d al. n-sl l.ata.asir at .
?a? rra Koon TI ??Dal? and ?UIDAl?
eon-men H| MUDA V. <?. " arri
( umberlaod rt li t li.M.SHll? .J ?Ail IIHAYM
rointrtenrn {MAU I! DAY. (A ?
K.ral', .I... far ern'.r... na I haary.l s Rat? II ?MDAYt tiaI
HMD.?..? Mi IlilliWiikiHe,, le- st Ikr Ri>an,s an I h nae days
In i?' eira those ?tatuar tv tapialrr p ipi's. I'leatr seu4 (?r s i li ...i
Ulneiral Jnatrtiiuciue
AT EDWARD MOLsLENHAnER" MI'f-K AL
r??s>i.ll\ Aliifl. Na .Jf Hi ...l?sy, M. .irslliistrnelien al
? IO [art '|uattrr The lia?.sf (liri ...?erral >rv w, I la 1.1 st teassBs
ble taloa lot his! ria., stole.'s Tiiirt,is
AIJllOI? AM? CHLAP TUN?! Inr ?KHi-The
rliea(?e?i piara t.. hi hist rim risnoli ti?, fit ' al. s\ tr
rptilPd Sea ysats, J. BIDDI.?. Ka IS Ami', rt. ne.i lltasdnsy
A LINK ANtvfJRTMLNT "I PIANts-EORTES,
vrry law fr ...li pi ta? lltl.lil Nos l'S siel IM ?.a
Tstellt? his!-al , brlea-as So-oud tit 'li, td MM
I. r ? I StMINOB
A.MM.MLKI.M lir-t-ilii.? lo-n'.ntl 1'IVN'?
Pdl'.lt. POU ??Al.?: -Va,'el . " ....if.it..
1er,I; usnl lite li n,ti,.. Bad ?OSS? fur ?'.'??. li,, lid n| s" i I ?' ?
rain. ADn patloi s, itrs of P, ri,:'"r, (..srir.i '? i.-. r- r-.(ei-s,
book.?se. p. 1 ittij. . Lin i,., fuiuiiu? A ss'i.lcr Ko. 44 V. ?at
Biti ? ilh .i m.' M lath at,
AM'l.l Milli PIANO foi ?.Va'...-'.. A II. BAfi
MHItK. M?Biifartiirer.. Na ti I; -rkr. .. . ITI'r.ie Mnl.is,
t.irrii.1.'I ? yssis ? it boot e ser pt lae, t.,,. p, ; J-, .ornado 'ir?ll
ini.nl?!. frmn ni".! d..Mu('.i.|iad aiti.i..
BOARDMAN A G?U? PIAKlVFO?lf?B for
SAI.?.-A li? his! .aa ibs'l mrtl lilttNt l-l I .ly or
I unlrv. hu. 'i4'l llr lulway. _
C1UIC_E"1NG _ SONS,
/ ? stahiisiird mi
ItiM sir n ase? np
?RAND M.I AK! AND I I'RItUir
MANi -MU
ttsreonin K? sUa-Uipedwav,
Milli ?". k SONS |"vn l.ea-n PVPltSPdU Bird lil <t '"t PI I at
By e? IbsS? InsluiDiriit, mr ill e meet I ! ?al !. ???.
a Iba Iii"' I bl o' ?'. |,lr ,!,. i ? -, ! i .
if lill L'CII ORGA1S Lu ..??ALL-In I... i ".r ?t l'ii-iv
\ .' -, t si. (I..1 i-ii iii, narai.!"?, i ., Palan I ."?
J' Slap?, ?ni, s, . ? ? i. , i. , i, ii . 1 ?:.ds?.us
Mali.irany tasr. ?ii :,rs..,,|.,, , , ., i".i,a. lift >_? li" f
7. ATlli.RTON, Ni. It: i,r.-,l.l IO i T(H ?(>
Nr. >.? Out u., oi HALL A LtBAOIl Uiau?. N ... 1 snd ? Heal
N. Y _ _
DLCKKI. UKO I ?lll.lt.?'' f'ATE.ST I'l . lt? Fl VN<?
I i II'I I ?. Na Si lil i'., r .t Kew-Volk-TI ?' ('H'...?ort-?
pre tia' , , ? ,1 -i au al . li ,. 'n .li I . . . ,,i ,,!,? ,.r li i 'O]"-, tvilj, ll.es
la'i iron (is .i?, in ?lilib ?tilba still.,, i .
and in ?LI !i BOB? of l.a'luuliif i* i ?p.? il.r a ja na Ins ; '.'a 'I l.s
adVaDtapratamrd by Ihl. air.ni,aa.a ,t t r ,1, tmal elksn ?I? ??..'.?
i ..... Iteimedlni ?ilh ?Nth al ??rat, ill ni ires' i?.?n a
n.oru perl.tt ou,, s Itj i i ay ol
sundi!.? I u.el in t nr iir.d tet.lun/ its luparnt .
bel'?! liso anv "H.ei in ! ,:i,rii'. Ti.,, ?ii, ?ill hi?! ihe lo
??!.'.. '.. <" ii? irfi-:.- :.<i.; i. ,'." i's. ,t i.... -Di.'i. in
BIIOTH? It? I'VI R i li tft., i?bi."
N'LW HCALL RI.?I UISI.I I'lANd.s, lull irou fruin?,
ll'fT I TJlPt'BPBSB? Ctr ?.??i to t
Y. ao-, eau. el-. I'.u.ss for real, - i mil'.
I al. DE Bl. i tviry.
IiJANoS ft? LK'I-li'i'i,"! allnaiil if piircluieil.
I lirat I -,-r.lt ? In t'l st ti?, of ia,, anil u- < nd ? si.d I . i . t
lol Ol beant.fn' I'lni.li!. j si is riti f-, ,i l'a is.
,\ .. .. v (10.MIF.K.
Nos. ?.'I pn.| ?.'1 Itroitl?., ..nur -f !'. . i ??'
III \M??-I lil,..i,'<l for Dille rt'xl t/. Il'ii, lit lll'ul
. r-'" ? ? r. . ' ,.. ?' i.ai ii I'.a ' ? |i..i i dk,'!'" '? .? ' 'in'
.r final I., i ,,l. Hlli;.?'TUN k II ?.flin a
ii i trr.
'j It IN WA Y A ?.
'.' -'ill
I
I I
' .
Bint, nil i i. .. ., i", |
.hy
H
_?nt^Jtwtcwmt^^_
EMU. aARLRR. Ma?*if?vr?ureT of Hf??AKE an_
I FBKJHT IMANO?, i???!.. p__?-.M_b?r? ?i'd trarekeea? H
cali ?ad ?tatala? Me ne? ?**?-? I????? _."... ? ""
L
il-ll _u? u?w .-? ? "???---T
N?W ??MB?kjaafBj _
Na MBOstre-et. ?>?-?MI*V????*' -? Wkile-eta.. B.T.
1NDKMAN A HON8'"
J-__TBKT.CYCL.OI? PIANO-FOnTEti
e..,-.../_. I.tt?. tata r"ei' of ika Aaieikaa IM ti late
ria_i'1-^MiUBi uuu) M_DAI_
BWTVVITT rtllPICBIORITr AMD C/tCrLTjUrtCB.
a?__k_Ma__eau!?eTEr__ i"r __*__ff 5___5___
_.T__-?*-__ ,, _ r|"._, IndM-t, iV-l????. ??Vi wlirrr.M UM?
_BB%ra-B-ka_S ?_?.?< g_B_j_ t,7r?.:;r^fcBi__!
yea? Wara.eo.iia I ?V ti ?> ^?'*'^^,_,__ ?^'ft.'?* W*""
W? of llroadw.y. Hani Mr sur as? ?j-W fcU.Ial 1 ."e.iUl._
?nPIIF KSITY UKO AN, with Hie celebrated Vol
I ,."___, aWaata^jUtiim XVT&XB' (?'<T *""
AUa, Plauutaud M.totU-.n? ___________________
r_-d_t WfllKH l'UNO -FOUTB
J t JMI IM HK.ST INSTRUMENT MADEk, an Ike --__.,
aia?_-A? ef Ua- cUy atate-ewbere. Il h t/oooBinstd by Ike Ntliaaa
Piar-erort? ______?? ?A?r ? ?rltJ I? <*-? '.*"?- *.'?? ??. ?*??
_.??__*_-?_ ?a* lb? ?eoa'-ry. ?tninently the BMT riABO IN
AM?".a__A, ?ad ???d by the 0??i?-t"T?lory al Mtiaie and etber birk
ataetst ae-oe.a a-<*etaer, keaaua? of thal? ita?-???- paw?r, ??.ua-ily
li. ulam ami Inila-??ty at tama, elaetle too. b. ?id ?real d rabiiity.
WABKBIIOMB. Ne. ?_> ttonata-at.. near 8.oad?ay. _
1MIE J. Al'- FISllfcK H ANO, the uM-atreliaLle
Plaiioe ?ade. ?Mb Ml?4 i-tpteeeaaent?. Wheirta-i and ritUil
at Nea. ML 1*1. lu. U'i. l18 V\>it twtaljjs^hllt-s^^natiJIUmlh ya
r I MU tri. I!. CHAMBKK- ? SON'9 PUS? ??S
I M-i,.f...-t.it;-, No. M Slxtli-.t., Wurinooit, _i?blk-it, eori.n "t
y .r'ti *?.- _______________
'PUK IrOLtACE WATERS Urand, Kqnare and up
1 rvl.l PIANOS. MCLODRONS ?nd CABINKT OK'IANS,
?hal?.ale and rrtait. To I.KT. uni 'mt ?B???d if p-.r-hmed.
?I.ntlily pajmrn. irrrtol l"r UM, ?aui?. 8.s:..adbaii'l I'nwto? ?t
karitaltw. fiaiu ?MSI to *.' i. ? li J Pleno? taken lu usekVenfB. I. ??tal
di.mt to ta-,, Iori an.l , . Ifywen. fruin Stool? nJ lot. r?. Pfino?
tin ?<l aid lasjajtn i New i ,.'t,?.- 1'iatin? far o-"' ?ud afmart
K? ?ory i'i.l VV illili? No. til lli.iatlwaj New ?o?k. li.li paid
or .?.. .rn.i li.ii.l I'.? a. Ililli Al K WAT. R_._
PpilK MASON at HAMLIN CABINET ?KGANBf
1 tia.. tlie.MVsiiN V II \MI.IM POIITIBLK DRU ANS. r"r?
ti?, dilhrmt ?ty "?-, pi,?a, 9Vi to ipi ?IO ??cb. M. k H. lie?? beru
.wanled I lii.lirlt pr. minina lol linp.rt oil ilnproTrnien't ?nd ?el
?ral t.iprr.orllT ol w.^t in Hil? rj?.a el laatruiu?!,-. Tlir-y hull? Ibe
r!a?r,t n ru'hiy anl iuinpari<ma of Ihrir witrk by lb? I?-.I jn i/,??, ami
are ?ratilied that thasj BBB rn.r willi faull- BBS lo in lily ???ty ur.an
lal ni m. ?la ilrer la (at te.tnBB?f to ila .u|?.|i<irity.
. ,a ?i. J I ir.aiis. of An-rioai. uni Koteif n inauu
fa.tair. .t kew I.?'.
V\ ?n r ,,ai.", Ik- t?l Rroadway, New York.
io f.d.
?y \( TOUV m II.HING t.. LET, with st.iiin power
. lal JMBBI p ." .a . ?I.?S'I f. at al li Or. Sait.ial.' lal a mil! ni
BUT kinI of . iitoif. ' rv Ap.,1/. , II. U.R., B-gt
I
HJ l.'I.NI- Ai lliii's l'iinit-rs, mi tin; II,ullin ?__!.
ro?d ?pir-lr |,ir,.l.l,el lint .?r.. o. iii., let ?4* Mi n-tt. Kor
n partir .l.r.s|.|ily t.. JUIIN A. hKNl'll ?, N. Kl s . . , ,.t.
?"po 1.KI -lu WTl?iairisburg-, a :t-inry high baw?
1 i. ,r.,t bil k 11(11 SM, willi iup.oTrir, ntl, at amn.lr-i.i? '?at If
a !l l-.r.Kitl ,if II.? I illlitarr. A l.'.IU.? A. I.. I) ,
Bel Ne. .'.I l-l?? ?.til f..? .! a
'I'II I.I.I, ?Min tiii-iiniii-, ii |il,.;i?;tnt REK?D?Ni.E,
1 ?t I I/....-til V I. r.?,,.?. n? .., ,N.'* V... ? i
f I N -. 'I I. at asl.'i Bel BBMBtk AltilT It g . J*i< vv?.t
Tw?a.ty tl.ir.' .t.. nr to ?.. P. SMITH, ni J..J?a BUjWsBON'H tdmea,
No. Ki WAU .I. _ _
rfwXLET-On Kifth-sre.. Mnrraj Hill, a I-'.-rv
? ht.,?n .'..ne HOI -I A^.ly at No. ?j VV. .1
lo.rti..! tr ..,. I" .,.','. ????. k. _
i '?"o I.!. I- v II iii.i-i,i". fopr-itorv lim?? n- tune t.n
1 I.I!,.... M -nay lill Apapt* al Me. g1
VV..I I
'PU 1.1.1-lill' I'UlVl'i. lit l-.-l.lMli-l!l-!llll|rt.l.
I k.a.M.i .> t? " '? I. OABDEN.
St VI.1.1. ?. ; i , a' Iii? tlepo' and ter? ?.. It reg and
ret ??omi of i. e??. fat- aaieu Mar. I f t ?'v i.aa.il.? . :
i. fllii.sN VN, N... a Hr ?.I ?.?
f|*o l.l.l- Tun n.v. 1> -huit (OU-l 1KM >KS.
I iii.tiili,,,ei . i,'? i ?rataBal . ? .-> '.?ii Hal tH??a??tV.?_
gap? t ,,' (?-r '
-iiiarO nilli fiootn?.
\si III: OP ROOM- ?.n ....?t.l and tliifl Boors,
?iii. Br?sala d', r. a? l'"VKIi No 1 Bast
. ... Als? i? . . i
t ri:i\ MI: PAM ii. I II I.KT KI i;M>iihi>
j? k. niM?. ? ni, "i ? iil.i,.:
b.il,. ? -. d Aptriy al Nn. IA
P.??t Ti O'? ' ( h ._
AVKKY I'l.i: Us IN i i,...i if, a BO.VKL?, nfl
led ?ii ?l i >
alnrlr.r ? ? . al V .. 'a lal Bl-Ma??
. , ..,. a tad '?
APl.l A- A XT IK I NIK fur < Vt.illi;*
I] at N... W Tin.J ti?., :. black?
-
A- llalltlrlilla , . I,' I? I ,1
i -U Jeeired. Al Be ti B -I
' . - - . a -.. ?
AI'KIV.M i: FAMH.Y, h . li , .n n ?im than
. . r r IN asd W11
.. DU IBU a !*?T??a
? _
AL. war
-
1 r ' . . I. f< , . .
Al'i i USANT I.T. III. ,C ! (.'..??M-?.
With III. ,.? I I" V
I, . , li?li I
r I I?, ny
ACI.KWn M VN, Wile .uni Daigrbti i
Bf Vit" , . t .
..I? kill vi ts. H . (jgea
Al' \l: I V ? f ...nr | .I like to r?;ii, fur
? . i. t 1 - ' t.-al isttt of
. . . v . ,
I . i s
4 I .\... li I in,,.,..-!,. ... SI 1 | J ?s .,| i .ti.'.oi:,,,!?/
.?a I . If. I III II R.i.lMs
r ' r ;. n ? , ? . I(. ?.,
VS\ . ...i i.tu.ilv. doeiring to erowitniM, bat
II i t ?o.,
i. ... a t- .? . ?i*a_iiaekiud apta? u.
'i?_i N.....,.., I v... ?i ni e '. o t* i? i...... atae aad a te
. .?a tin P. <i !.. i s.? i :-.<
n ROOK LYN 1? i.\ K11 \\.\S H.H.- \ Vouog I..1.I1.
.latea? la ?a?d .'.-l i rlettta fan,ii? 'm
? ? '., ,i . .. d 'ri i ,.'. aLch ur?lr" aiar ??.irr., H m
.? . i... Va,? ?Vat m .
IiVr'ONOMY ami I ? ?Ml ni,'I .-Winter BOA-tDoB
J Iii? linden oae . ? I ti ? ti. r.l?, t.,rr __B_W f . ali oi.f
i'.|-... TeiraakW. li,, h a ... ?.I?.'.,.,-,. . m
F'i I.M.-lll.h |{i M iM ?s- With HrtnkfiistiitU'sind.
Ban ka had m 't w..,ii? ,rr-.. .i ,L I.I?" . la-laplanMd ?...inb
1. ra. ; ? ..? ?r,.| ? .Blr?l |?n llj . X Il,l?_ ?_,.t?. A.ljlra,. J TTtt'
MAN. ir.l.na. tltt.rr
r|M:A< I1KKS ?.! tin- PIANO ?san bo at-.-?.niiiii?-afeti
1 Willi BtlABIiand BlHlM.and ia t-yr ihr ,,-e 11 li IIB IBlBIB
pla. ,. II <lr.lr,?1 f^r ?earl li.?. Apply?! N.,. ..'. I U .al Tlilr'T ?'tb ?I.
rr\Wl etlti? i*tt ?l._v ?iun?_ lieniiaii? i|i-?int I?MKI ItUAKr?
I In . ?ral , liaa l.r?.jau >., ?... |..| f?. i, Baal , f rrf-rr,,.?
|,<e, "": ,..,,. rr-l A.'.he.. (Jl li T Baa Ne. in tlihaae U-st
?"PWO lilil?es ile.ire BO A It D li! It ?iT.V ate AnierKan
J f. linly, wt,?'?tL?l? are ?. ntl?. I'?e?t,l.r., tram a! .al h <t ,f
Narr.i.i-i Krai ?I rrfrr???? Mesa ?ixl rr.ju,,.d. Addite? B. T..
BM N? in tilbua? (??u-r.
P|X> LET, with li<?AKl?,/ilin. IritK?" KOOM. hi
I ,|i,l-a at jj? Wfh- !??ui.i'i
* I \ ? I. KT-To a ?ri-ntleni?ii aud wife. BOt i Ms, fnr
1 Baa-?I ?i .ni I -o .l.H iai?.l>-fei k-aiekw-p?-?. Ant.,? al Nu.
til Nll.ll.art., uro H?r..ud st?.
Ppt? LET-One larte H?OM ami twoHKUROOMS,
I wtl, .'...ria. M e at??le ni i?.,|?i.,lt ( ill attbr lloute
Kj 'K1 We t I i.'i t- li rat al. Itr'.r"n ;....,;. "
\'i:i:v eieiMiith-.i-ri;Ni>ni:i? AI-AKIMIAIVI,.
I.? I ka?t?a>-I l"i aa ama Ma?-ia? ?una?? a. hy a p?rtala ?... ii?
an.rat? tal, a lt?f?tn ?. ..c1-u.??J A<l.lr?sM A. T , He? No. I I-l
P?.i titi . r. _
WANTKI?-Tliri-c ..r l?mr l'l IfN^HKI? Km ?MS,
II In a rr. Bat tal.'? I... .1, tv wilka, labty uil? ut?.' walk ?f Cil?
Ila I MtiUk4el I kst -? h ? >-|-l-.?. By a ?...ikrn.su. wida sad iliiliino
ye.i ? ol.l i U , la,,,,!.,, ti.-I sww kaddiaa BBS lakt? ?air. AJ.irrai,
.lill..? I- n ? ral. -? l r . H, '. I- . Il-'i Nn. IT'.Tiiiiiii?? ?I?-, ?.
W'AMII? I'l.KMAM.MI.i. In I.... K iilieuieii
11 rsl Ih? I !rl,r.l |?SBSak__ I?, A BL'lTI Ug Bill lil M wa , ? IB
?i r,i pur. t? i?... i? i. ?n :. r'.i'.?.i Barlas _.d ke?raeai ?-keep
ara?. h-?a , or w,l 1.. r i -1? I ti? r???n IbiMaialti?. te* ,
ri?-a ... ? IJrr. I ,,,1 II . H.t k,. ."'.-s Sr?, l,ik f. ti
W AN I i:i'- fiv n Siiiun-?i tiiiiiilv, board inafirat
ff .U.a ?. i !. f , ,T . i.t. of tient;?,"at, ?nd
?"?. two ?i- w i ii iiruiri?. and mm ,., .11 , bil- A,lit..?. w uti radar.
r ? ?(. vi . Bi ? Ka ii a
\\rr-i i WINI \-miii'ii-sr.-ssi'vciai riiifiv
ff HRNI HEI) in r.i-1., i.,.i i......tu-meii, ?iiin.ui b..ii
I i .ii |. 1 I ... .a. tbild al.
|| UN lON-WJ?AHK. - If andaomel- l-t-iaiii
?'I'i 1 " I.- . .. ..- I... aii-t.'a |.na.witb p..?a? t.litr?.
A a-. . . - ti.! ha.til. 1.1.i
t/OlflS. ?'C._
IBEKSOtNS from the N>w?Kturlanil gtote Irai
noll., tiarra ami'..? ?airli IllNaa.l?. Wil. gild st theil 1 >.-1 . t
i. beautiful HUT! I.. ?Bl
' .'.!r and tl.-hly |tni.i...l M aalte aad at l , with ?BMlWl
a. ...i..ia ... I . "I. ? I . 1 : r.lr-.
ilfiil (_ctutr foi Oolc.
A UKHI K Pf.ACE at Rcotcli Plain -78
Willi r, ? I. U| BillJl...-? .,,'! ?'?lilli-?. I. Willi ri
r.llput Iii iltl,i.a. i.?-, ?I Mi.If..t.l ..ali.ni. Bia? ?.i??i.il.-a>l.'.iiti|
I j? ... al Si.wn-fTille, I mila ami lluil.ii.ua-- if I t ?'??' lu.?er.?.
fli-t ? ls-a I., ,| ,,,..., at I, ,ua. at H,,i:i ? rluuu? - ap ii,,:?,a. I.,,,,,,
and lo,.?,y Beau, all 11. . a, ,t , . ? loi ,
_^_^__ VV. II. Ul_.HK. Na. HI Bri
AVEK? m --?Lillie liT.siI'l.M'i: in Brooklyn for
.s.M.I . I I.. . i,id. , a-,,. , . .,,..b..Mi,?s.il; rx< .?..?"it ?BJ
!.. II . Ml lu?, latei. I....'.. ..,..,, ?1 ?t-BBl letUM eBay-, I'li.r,
?.'u"v?1. kiep.ii-,,1. ,??..?!, io 1 ii. lu.l.l.tK.(i, N... i,it:?dar
Va.
AT ?l r.AI.'CAlY -I I'.. WOOOBBlDtrE, Nu. li.*?
I , , . , . I -I III-?. I I ,(ll I , ...
lilli HK? ..II Late .?. . I . . . ! I i I
t-Ol'NIIi'V l.'l.-?l!-l..\t I. - A Cillllelllill I::.s j,,.I
' ?reeled t . . RMI BI't-PINO la Hie aapet ?uri
el Wen. neil, r (au,?I I III la,? I.rial?,
I ..L a . I. .'. , Water :.-li .... li I -iuiiua.
II ra Si? . ?I .''.ni apat, (i'tT ?MI I for cblldiM ?Bd Wate |.i'idiit'
?,.!,! Iii tra !.. la adnu: rl.ly ?nan -.I la e. -im.
Baudalaal >. n I t? nj, ?rieiBla; ?ailible ?libel 1.1 a .?..il?
lari eouulry Bwudlii? II u?e 01 1 r . ? ., al I?? prieat? tVoiilin
clubkri tra' ti atk IVntn Hi? il.iilon. IVi-ini
If ora M t ?. io ml leer? ?I . p. n?. It-'-1..libe
reu ?tired tata ,?j Reid ".I b? made rea
i -'.i'ii lit h VHP lint
t inda I),n,!.,,,. I.rk.,, t.j III i,' a.i. .- i ill MIK, National
I I .
LXii, RALIS-? l"_ii..,.il ?TOUNTKY PLACK,
I
, , .1. . ,1 ), ra. weg
. i , ' ii .. lak? ;
. . I'm?
s
I.?>?; ' i. . . .
.s
I '. ?.v ..'. I
A
Weal (ffetaU for Gale.
A Li. WAaVT?NG h'ARMS.
,1 line and Uirivin/ ?rttleesrn?. of Vinahpasl'. ?Mid sflmav?,
?S ttiilat ioo?n of Pbtladelphls try r^teoasV Ruh seilt ?rodutes
?krpe crops ? i??nty sere tracts, at ?Bp" sere, payable ?Hhia 'our
yvars; soo? biitinet? ntienin? ?"??d fir?-y. rlundrstSP are srttlnn
?.a limul luipT.iv.?nv-twa. Apply "> CHAH. h. LANDIS, fro
pretar \ inruuid l.sndlt town-nip. N. I. Lrfcars taswi, .?. Pspen
eau'sini?? loll laforinMion ?ill tvs seat free. rrum ktmoet ti
H.4o? ?.?tntuwn. AyrscUtMai Eitlor?' rkflnbnt: li k *n* tf l/i?
stell rntatrr? /?ellis learts. ?a .? s_oas? ?Pea. ^-Mtaaa IU seilst? t
so.diit.dt/oe plt.ua?! /ae?_? -si ?? ???? ?/ IA? ttals V Us
Wetten, Prntrse^______- -_
ATTENTION!" ALL WAN I IN'? K^HMS'-Chcup
SA KM anal p'RUli" I.AMlt, \illaaa Lots. tVptrt Powrea lu
Btuiiirarfiirii?s,Tr ?ALK. ?tTRIVK^'WL .7.-BAN iWjirY,
NP.S?. JKIliKY, 44 rnira Iro- New 1 ork ?a rsiroad '.? Pliils.arlne-.is
|4.1i hie lo...? miss-loi (or sil crops. Coumr, i ist iolii_| eieinph
mr baso, y and o'ihtv. nunile u.Hd fid |,rovHrtitsi|y rrsUi.y.
Water aoft Ptid purr. No fevep slid saue, tfo.d only to actual tat
(bra. on easy irru?a. I'rio i?-r ?err. < M eud upward.
Foi circulars alni siena ed.lr.-.s as above.
\V I l'AUMr.NTIF.R. Aran?, ?rlets.arp.
'AN ELEGANT RESIDENCE for 8ALK-N?.. lliH
J\ Prev?drut". Brooklyn ; la lu sU rr.prcis, s. reprds nriitibir
hood, caastiBntoi?. ivis . A. . reilly hr?i els.?, sud ..erda oa.y to be
stamlned to lia arnwrrl. rn. ilonsa M fe?t ?lab, three story, stt p
sttd hasemaai i in hnr o?d. r I? iiuo.?-upisd ?ud op-ri ?r l'"|r ? " .'.
Lot VilOOor ltiOiinofert totnit pu chaser. For tetB.s spply lo E. K.
B>l,I.O?.ll. ? i.-riitoi No. SttrdsraS.. N. ?._|
I No. 7.'H TMIKD-.VV?: , .?rvrtir-?lara as to the
- ?ei.-? and taints of the MrTS. ?orner of f?.rsrty teoaaAt? snd
Third svr. Kr.? ?t> w. md is a 1- foo? ?Waal and ? ..r?>?"''??'.';l"??**
kujlhe f.rk. Be d'he,, aird . ..y ti-i.'S. J , M KS R?)S\ r
ASl'LLNDll) J'KOl'LUrV to IM1'K0VK--J..ii,
ini til? etty limits of Harristown, N. J. Aboit ri s?vts im
piovroieoU. A s?all Ho-st. HUB. line Furral. (?rove, llrdje ia
fco?t. Peach snd Apple Urslauds, he. ?.ii very jpsstd Yin? *5??J.
Y. IV JOHN.-tO?., I Istntiehl N J.
APICTURE?QOB COTTAGE in Ll.-wi'lly? Park,
atorante, New-J?..?r (o'ly on? li mr ?rum Hsu-lav st. 1. for
.4ALK; s.? ?n . r.ji.t BUILDING LOT of S aerea, os. Ssountala
tvr., fur ?ala lo*. Apply to IB? proprietor, L. li. HA!iKKLL,<J.aB-,
N?w-Jsrs?v. _^_
ASl'LLNDll) COI N IKY HEAT for 8ALE in
West. I.e?te? I ouuiy, of 30 ai-ree, kuely tasti-d OB the msin
r.isd fruin Monal Vrni.it lo Wlii'a Plains, suirouudcd ly hrstrla.s
li li Illina? Lai," BsBaVsTB lnHdSPBS. ihllBltlSI ? of tin t ?tal a1 .s.|...
UiptaiSx ni iciitry, sudor? of tie mo?t drptrsb'? Walluns :n ins
c"""ty _^_ 9. V. IRF.LAND. No.aH Broad?.y
A" G(?T)?) FARM oM?HTiaorer:,_i.cd,r Ncw-Uruns-,
?. i, ?n"d b'.ililii'i? ?iel luvrovi-meata, land wall ?satr-red. soil
of poml .(ai tty, plenty of tmit, ?ill he pall rh.-,i|. Also, on? of IO
?nat, m ric lient . .?ii.lltl'.n A lumber of other finul la ditTrrrnt
locations al ftlr Tiri, re BkllTH A II ARDF.N Hi Rlill. V, (rael ?t.
\S? I'Ll.'H Mew Uruwii-i-U'iji' HOUSE, ?'.?iiveiii
rnt ia ?B ?ppeiiiiaiems d. 1,-hifnHy loetird corn.-r of Third-tl.
and ?lilli aPaa. Uiooklya. i'oiass fsv. nols, l.rm-diste po-ssiua.
II. I.. RYDKIl No. :>9 I'm. .1.
A ULAI TJI'l L VILLAGE RESIDENCE EOR
SU,;; .i l-XtlltNOK f"n city bontei on? hour fnuu ihe
?i'y , (lura iiilantea tolbadapnt; bra^tilil y shsdrd; ?/eil laid out.
II, "is Kit.. I. I.KO. SMIl.tfiiKK, .N.? TlCvd'ir ?t._
?pUKAi' LOTS, at Kli/iibi'tlipmt, N. ,JV ?Iii iiiiniit.'?
" ' ham ?_w Yofk trry d< ??rsblr for mtnnf.,. tailiip purposes, (of
tile in I...I.-I I. I? salt |.i.trl.a.ria. Apply lo K B. hKLI.OO?'. Ba?
tta '4 ( -dar .?.. N. Y._
COUNTRY BEAT Ktilt s \LK-(?n ttve hif/h lnnd
at itay Hwd.r , land snd ?rat?r ?te* rs'nt.i??; Svr oiilrs fintn
t .? . ay; o>. e afosa ni. ?I nnrs'it r.iui,try rr.idraiei withi? a Vi nine
, ?'?... -?: n.ai .in lsr.a snd modem, oulbuil.l.OaV < .mil . ... frail,
shsdi', rtat.ia as. si.'Ulis, Ac ; la?u utiaiirpai.nl To be ?old with
or ti I!..ait tl.r tu'iiitma. Sor further parti, ulars iia|.ii a ? f
(7.ril IKlM.Mi MOULIN. N .. I Plue-st.^
CtOUNTRY HES1HLNCLS.-A nnmherof tar ?l."
/ tlllblrt .I'llitry la.si.KI.irl lar I At.?. S'il t RE M ?lunn m
tl.l.inte? ol lui. "II v, mill all tl.r ippfl tllHIISS? .' PsP?tV si .1 . m
I ii. ai d al nt a,,.' srlceata ?nit tarrlia^r?. Appry ?t BAMLfcl.
ill'ilU.'iMi.i,.', I I-.-. ... y .No ?" K i l.ai -t., ti.ui. tliior. .
I/MciiT Luis im SALK, in <i"i DMaaii tent on
i ii, . I Nmtl, .1. pad f. ur an li'ie-llnndifdaiid
l.nii ..I.. hel?irn iii;rd ?ni ?oaiUiav.s. Ai>piy lo V. I'. l.LLK.
li- t. I....i.r .-.-.art. H si: .t._.
?/oU SALE-A n.St. uii'i liaaatifal (.'?TTAGK, sit?
MBted St Hstli. I. I. MPP4SSWB svitb rxtrnai.s. Lot Oil. "K1
I..,, allon Uali.iY, drhthti. fau.l , iinvriiiru'. Terms pasy. AMUi C.
Ml. U.\<)IJI?. So. 41 J,y??.. N Y _
?a"'? ?li SALL-Tun i-! . itofj lirnv.r, tone
I front ID?U-iF.S;d-i!?ni. Bsaterialand ?orkasaasship -ulriiy Br.t
Ino Lu mi iii.'t.'rml?. s L.r'ii er.l .- raer uf Srrniiii-ive siel
st.. at OF? I J. HAMILTON. Hulldep._
Ililli SALL-Near the !fow Park, io Rrooklyn, a
I pi jalial li I Hall ian bl ia iliai dial TIT*-*
?Mrjr. ?sarisal i.d mlrr'u. Lal l'aii'Jl iVrt lola'd S-er in din
. i . ?'a'b-r.ami lu Illari ??Illili, lia|..l>.'l... |aa tiilurra, lil
itryt?,' . '.?. ?? i . ? :,..t iru.rBt.d Hld erllia|
ii.ait.r. !, ti.lai. rut.? T'l . ?II.?*?. Inqnre on the ptrtulses,
Na I*. I'.r1 plsiv Tske K tt'ii.li st ?. rsrs fiom ', uliOi K. riv
1.X)R >\LI.-A i\l.u i'f ?M acra?, In w. ?t
i-h-si-rl .ui.'i, IS ral ? frptn Hie CI y lla'l. indfj t mu l?o
s ,-e.-,..'. nil i is on It sn si. iii.linr. : -t-iinl rd
-in I? .II. Ldi-ai .. vrral pi ita. tusch cuuiiasr.dll ( a tia
?tl.r and Und tiri. p.* lurtlur paxUculara aj ply lu KDIIL'M?
__
I,1! ?If SALL-N'HT.il lir>t-i.-lv?.?r> .ii.'I iiii'iniin
.i in .1 ii.br iv.'tt'.i.at in Ne? Yotk sod Urookiyu.
Aj li 'illi.IHA.tl ALLEM '.'i IT'nr.L
ll.i ll.'l. in n Haul val M...?rape |. ____________
I/dlt SM.L-A ii.utt ?n 3U? tere of LAND, 1.
. . ? . U"l.^ iron
ni J lu full vl't? of the
v .0 li? Barns.
, , , j S VkftKR^lN.
,?. Ill I. .? ih-?v?
,Mlt' ^Al '..-in.- Gili \..l? i.?i i . C?.
h ?s
Ttll.illV I?,. '
I
I."-M: S \l l'.-L.\ M'S ?il oithor tide ol' Bufthe u
? ? .1 1 r.rr'iu ^'.itloa?.
. rilh 1 - ri.uro
?prices. DAt.rMDOM A io., ho. ISl Broadway.
_
I' ,MU ISA! i sale-did I?OI ?E?; lirown
an Li-iins-' an ,; ona
.1 .
I/(?It SM.L-c.ii.if ;l FARM, ?me hoar Som the
. ii. Baa? ia 1 f
s r ...? a ni ?sail, In n.r.l.? ?a.I
y 1 t 1- I?. I'tll-itiN? k M 1HI1. N. :? '
t/i I;M.?III:I? no1 >i: ....SAI.L. : to LET, with
I iry 1'. Iliook tB 7 i.li. ,t.t'
11 IS s Ipi. Irriy. Pun la r . '. . .STHIMKI ?B.I rest si1' ut.
All IB sue order. .. or st Mraprp. DliAKK
BK'iTIIEfcrl No iii)iT..al .>. \. . i
?V?R SALL-LANDS on . h r . . \ then.
-1 1 t l.pplii Sta'h'tis.
1 is ' atiha.rr?, win, some r-niire
? I m vi...-. DAY, ?KllUON A lo, No. itl Broadway,
-' . 4.
J[H)R SALE-A first-clirse brown stoae tnmt
nor , .t. t ip storlss, ?JPHIBIBS ?ad
li raa ii? sevil-, ct ?I. tina t thronph lb? day. Apply ou tua
.'".'' - ~* r-?_
FMK HALL.-T.ii' l'KOl'ERTY on the ...rncr ol
IV- k sut Wains!*.. 81? lee! sajuar?. Apjlr st Room Ne. S. Mar
LI K?t.__
I/ACTURY for SALL-iiicliidiiiir Wlinrf ?.n Boa*
?stn Bear Railroad depot. Address (J?J, I"ON, Bo? isa. IBS
T'lballr llttire. _
^^?K SALE- Tli?' Mi'.ir-St.irv, 11-own-Sti.ne FrnuT,
Ha., u.rat llllt'.?K (?III, r (artaflK ? a ra I tia'?), X". IM Le?.
lat'oiisr.. Sullable fur aetusll gauteel tail.iiy. foaarasiou iu.oirdl
etslv li'ittiir?.'? ibe 1'ien.isaasalr...' I? la S p. tu.
CH)R SALL-Hoi SE and LOT, N?T"i:tf Norfolk
? St, 1'1'HI
WOOD, N.t S.1
(?MLS IN THE I'OINTKY
?t, t.i .-in 1,1 "-mrr ni Blau' 'U st. TllC?, etlOl. et. It.
-- Wall st.
II
Cfc.NTBAI. R.ULKO.SD OK NKSV.IRHET
IlKSL K8TATE AIIKM Y.
A. C. DI SHAM. ir. A?ant.
Rr'rrrne. A I). KOP?', ? per nteudeal llopa l.aprest Co . Ks.
U2 Sr ad?s?. _.
ORANl.t^ N. .1.-S.-T^ar?rer? d?iiiralile~RE.sT
HI NI ? ?'. ?ill. ea.deru lii^.r.'venauls* oae belf te 1? ?era. of
land ?ear ?asaa, OB? hour trout S.? Tait. ?Sr BALK, s.sa. elftt
? .irtnti.el lii'ii.e?. ron?.'Oiaiiil-k^-stej. io i ?at (or lb* SVintar st
?IIS to a?? per tnooAJi BLA'lKSSCLL k ShtlTs? roraor lissa
and lana its.. Uricta, H. J.; Ne. ?J 'Aiiiiam-st.. N. V . traa I la ii
a. oi. _
1>EAT LAND-3(H) m res-u suimr.or trait In a r-ou
tra.a.t 1o.stl.ui. f<r sale by DI.LA.A.N k AI.I.KN, Na. H
?-....?
ta?LA ULAND COTTON PLANTATION F(?K
kV SALE, an Dail.aa Mar.: ?se miles tr'm ih? ( Hy ot BMiifon B.
I , i .nsi ?MSa| > f 4411 a,,"?., ui.drr thei.al.r 1-1.1 iv.tlon Jitodi.r'ius ?lila
seal nur ii tl.r finest , r,.|H? au tbe ?Lot* l.laud, fully stoitrd with
um .?, boris? t,?s Ac I'rae *H .'n0 Apple lo
HI.I ?.' Kl.H A DKSlbON. N?. ?^Pioaj-iL
la?! \V. BENEDICT,
k% HK kL EsftATI a\SD LOAN BROKE!.
NO* 4 AND ?PIN? ?T.
TO L'lU- Al?. "?'! . S.UI. t" Sat at<| lu'! -its.
U ANTI. l>-l'i.,(?-rty III lliaath Ward
?nil BALE-MtV ? \S ra THh it , tStST|ilrsl-espu? with oi with
sut ti? eirpaat (ut,iturs , ooatrttion ?Hu of October.
f VV BKNKDllT.
'PO CAPITALLSI?. nutt I'.riLULKS. -L.irSALL
A -A I?:ja msis .f onttaprtiyed ORoL'ND opposite OirarS. foi
lejr slid I" ii.? b?aM ..f lirra.ant.i?n, ti.irani.lrj et.h i.tiprrve.
n.i.i-..| ta the cu? ni riil.adrlpl.i-. Both oftl.es? als prrsl we.-uls.
afea* Trims a'."iiiiaa_tin.. Apj ly lo B. A. Ml ii ?if. LI..
_ N. P. laiarr r-lfllt and SValnul st. , I'hiUdrlplil,.
V'UNKLI.S.-FtiR BALE-A first-class HOC8E,
I with ill in, l.iu ii,i|?r'Vi.r.i.ii's; ? srtis?? 1, "... ead OpBMPT.
al In i t,el rut ant, r . liruuu. s. ah) St tttu aces, Inpl.Iy ciiktlvatei and
!.. .t.. ysrpaafrdi rh lea ? :-.it. v.iiau? and abetal Bl nne tluer
view . t- Uni.ut. t' ?alk to li. pot Apply lo Dr. ElMHt.LV, i.pou tua
pian.lar. Niiitli Kio id? at'.
ERANKLIN-?s!. tur .'.ALE. Aiiplv to
E. II. 1.1 i)i.OS\ A Te,,
Jko. Sflnrat.
84
U VI ^'.?''?NJi-XVl.., lutur Li:t>-tir.?t-st. -Hri.wn.
. ?'"a" stotr UOV3E, svttball impiuveiuanu, ?lil, or ?itao?t(ui
Bin ii. P. ni'.lum,ni ttrlr.
IHiUi ?Cil?S clunie ?alected KARIIINa
? I nu i AMI?, .a io??. niasAtr. ?ni? i'-n.n. K?
lie niilii.iiivr. I" 1'ii.e i'l I., ti. SSI.I.L?. hs IN) llio.de.i Net?
?. rk I Hi
H67 ".IWI-A RAKE CHANCE.
%jr lt??^n? 1 faata Real ?slsta. slloate.1 in or? of the I e.t
[ . .?ni |?arta al Brooklyn, wnrlli *M MSI pjet ? froiii all li iiubraoee
?batrvrr. I ?l .1 le li (lie >S ne. and takr lu p.vu ant !>\? Ti Hill
I '.?II, Hie I. .isti.-e l? same p. isonsl traita. Apply tills weep. Isla
u. iikn. a srraiaiinriits to Irsve tits lily, ttlal.iuj to ?eave BOI1.II I
ini-rtirl AilliBs. T. SV. ?1 , Ti.tmne OQi-e.
_flonufj etna faxm* C?antei?. _?|
\\TANTLI>-Tw...?t"Inriie Arrfg of LAND, well
T ? lo. ilrd, near Dep..(. and ?Hlmi ona hour of St all at. Hutt
ban. pa.id Mia.I" Bad laiibal'd upa In parSpat order Adurais, ?iib
eaaJj price, l'..s Na S.I 43 l'est Oile?, N. T. _
WANTED-T? buyikKOodIIOCSEiiifitli?ir?.iit,'lily
repntsble nelihbei hood lu BioOklyti Kniullurs boujht if do
t rod. Addr. st E , Box Nu. Ilk? Tupuae OtG.-e.
t?o favmtr* atti <_>ll)cre.
i; ii A x\ 0.
?.rsvt | iniVn. 1 Prrnvltni
I J s) lui .Uri. ? I . liront rai rd ?'rftiluer.
'i.e.? t ni hw .mi I..md ii, ann.
Iii lela, III IBUll Lodi ''V
i.yo. V. tS'lllT?: A Co, NV. If?'Kr?ntet t
fitsaxm.
|V' ?I B O? N8. fin
S r f iy ..f l i.i us |,t ti
IresslSoi b-f hy J. h J. I . i . . .
. _ . j ? ? . i
?ilootiono (Dan-t*,-fcnaltt.
AHIITATION WANTED hy a miUdln-agiti M
toa_il.UL_i-:KKi:i*l H.o. NI -R..K ... .., in?, _ paraa*?
brat elty to rrrn.-. ?..?r?. Iliia-t ."4. I... Hot _.?. \'j?, 'iribuae ( (_,.
A"R_WPKCTAJBL? YOI'Nti fitBL w_t_e# AMT.
t/ATIO. Us di U_.N_.RAl, BOC?" F.Willig; ih- h.rt ??re n-e.
?i.ni ? ?.ern ii r. .,,iiir.f. ?. all ?t N?. 11 i V>". .1 BVT.U ?e>eh ,'. 'n f
ABE8PEI TABIaKf-Miog Woman win.?s a rita?
lion ?t I.A?Y _ MAIL? iii a pl.t.:a fiaily; uidrritaudt h_?
die??in_ tnd M'' i .1 dnpiilB t?w ?j. I'ailor ad_aaa No. litt tai?,.n?
'BT... learTwrnty tlilnfe'.. N. T._
4 I??DDLE-AOED widow l_?df wants a Hit
Jin lilli' ?Kr.Kr.rKB in a (.'bri-ttiaa P?ete?.?* Uria, la alla*
lyuiait, Buclaioi "i VViuuwir. B*ebt?l n n''" ".",i ...... .,,.d,._,
or a aben ?Batiales in __ ton mrs . wk?-i? m,..r u. lu ?.r ?,j ?, ?_kl1
aottn objrcl. Apply or a?_lru?e, vi? Week, Mr?. J. 9. Ne til
Court it.. Hraeklyn, I? lb? ttore. _
AKE.fTEtTABI.r_ .ors?, WOMAN w^eTt?
otiUiii a.AI inn ta SEAM ?Til lis.? ia t p iTat.fan.lj. Csm
oonrat? oo Wl a- , i a VV.Uan't ?. A in?-M?,-u_a.? ua. ave olviie? t.
louie e'lainber wart. Ha? tb? lie-t.,;, Uy ra arrase. ..njeaeeatt
Ne. g1 Batt Twrii'y _..-.,nd ?l , bri? HU _.il.,|t.?i ?..ti p., in! 4,"
SITUATION WAN 1'ED MC?OK ?o u pnvatefa,.
Hy by a i?a|i?. table y"ji,f woman. rim of i i;y :. ?r -wa Sr
w.aliinr, BO onJr,"oB t? tka count ty. I ..fuira al Nu. ill tiwi in
ter lilli-.!._
%yANTED-By two competi'iit I'rote.t-BnM-irt*,
? ? ?lib eict lent .aiy Brtotntee. . -'t .?ti. n ia on? t _Jr.ia tit)
?r country . nae ai Cook .ii in ?n-elh-i.t hair?, n.tkr? i?j ?try/ii-dd-a,
upbBen m aty'.e. Bl? ether ?I I'liiiiitariotiJ ami Walu? ?a ?r Nana
VV??ra. OU tnd *!D. Apply?'. nr_" Baal 1 weaily bl?? et.
WANTED-? Mtaatloa, l.v a r..'?*i?-.t?ili.t? Pr?te?
UiilwiiKiitt iilMl'A.VI'S BliBJCl ?Bdetsi.tMlatl-i.-ta
an luf.tit f am butti, las aaeneptroBakle CUT re.,,__,. .tiicii?
Apply ti Br.f.r.M..'*. Be. all fourth i.e._
A NI.'M li IIB of willi rwi tir.u'iitlwl fti-ri_a.i (iirla
want .St iL'.V d'INS U?d. ?t .?I HUIiSr:VV,IK-, ?r al Vra
UiWs%'i Oeri/ian IstHlWh?, Su 17 .iantm.it.. ?ear lae Hei.wy.
????t?t-ta_?_-_??ao_?__-? ? a mu ?KUI ,_
6..nation? C?autci--?ltitcB.
\YOUMQ AiiK:ri?nn MAN, lit yram of nie??, would
Ilk- > SITl'AlTON la wkaleet le nr 8 a--?i_.a grocery; I y?_,
reta ...f.i.ni lait tuiplorrr. Aildie?! IMJU.STBi, Wbiiauialuitl
!'. -' tjtf*,:,.. _ ____'
Al'KAt 11? \l. PAR?E?from New-EagUad?Jg.
lire? . SITl ATKIN I? uki','".,;,? ,.i . .ABM. H? u I. ? ..._
te', it tu Beadeel 'lu. huiiieti ?if a Uiga tuai m all 111 brincia?. <>,.,
r-l. .ni. ? eau be ti tri, in ila? .my Atiiirm N_Vi -MiLAHi
.AUUr.R, Hut No Iii Tribune (?ilV-1. _
A- COAL II.MAN an- OliOOM, a BITUAT?pTii
a (??id f,nilly, ile ttiertl-" I' la. a-at?i : hal food ti.j rriae
en.-?.. A-I.e?. J. N . li m Na?. La Tri- t_ (??re._
A PROTESTANT Yomf. Maa waa-i a MTC
A'lI'lN on? xcll-iuan't plat-.-la lbs eaunIrr; ead.r.'?r,<- ih?
C'"t of li. r-e? ?nd c"W?; ia ? (mi larmer sn?l |,r?iene>. Can f re li
tl.rlet.rr. I I g II . lav No. Ill .-liai.? UrtVt.
A SITUATION WANIED-By ?'y,?m MAN^I
t_a?*7 katta??SI habits rad frwel ??hirea?, ai ni ?u.aii, -_,.,.??|
entry clttik, or w..uld uni- hiorsell' NBefalre UM ful. -?lufa, 1er?
rrfeia " .-. A.]. ?' -1'.. Be? N... I'?, frrBuBeilsV-_
SITUATION WA.M'KD-At? Cua-biM-, cr useful
nun; '"n ilriTi In . air . r ' ..nntrv . ia fliinf to i_akn Maieelfaa?.
er?'ly tnufal tad _?? Beaaf isf issu l/oai ki? 1st ammojar. Apply
?t ('.'vKI'F.NrKB rl l?r?c Employment IIJIIS?, Ko. I J? _:??. ntivttj,
- "la-j?.'.
SITUATION WANiril?-As Portar, Waiter g?
nresol tn.n in s yri'.a? f.aalr, kawaitag I.OUM? er kotr.liyi
tr?p?Ct?i)l? nun ?!,?. II Vii.Hu; I lui I '_iiin?. Vi. ?-ra lit ? l" : I B
oljri.t a? a con bim.. Afply st CABPaBTMl- Ea_phiy_?i4l>|i
Ice, Bo. IM ? ievri.tl, al , or?r _ ixth- ???._
Sill 'A'llON WAN?1.I? U I ?'ACHMANaii'lUAR.
DU. KKbra vni.t itaiU. f ,n. f?. rm_i. U b-rat ada k<.tk
kiMlaiBBtl pr-rtv? tly ?til, aud ?*. Hie lint oi i<I (?-ueue. tallai Na
ti| l_^?_?2-_
SITUATION Y. AXTEi>--A_ COACHMA-I ?.: I SK
.1 I. Ti Ms ; .' I. il.ii- in lit? . . a.aitr? ; i. ?lu 'a 'lill
bli..?si (?iirl'v i,.. ?,., aag I H i..teipleya_
Apply at CAKr_NT-.il".- Lar?e KIUI l..yn e ii Ho?^, No. ?J? tV?
entb-ti.. corner rrii.bate.
(UlTUATION WANTED-A? POKIER, WAITER;
ii u? I s'_?T_ MA"*, la a private I m-'y, bnardiaw kaai-, or beki
tie . re.pe.--ib'? ?nie who ii wiHin|ind oaiifUuti w. ;.? nat .o Biark
?ii tibien a? a j ?ad !i..mr. Apply al ? '. I: I r.NTKh'1 Kmploy??t_
II.ia?. M . 1
WANICIi-.rsitoikiii.ii as COACHMAN at
(?Hi li'M b) a Hrettsitiiat jou:.; man. wise and .-?t.nialke
r.r.. and Bl??.-?-llirnt ni lln-r??; ?. wi iug t,> i ,.?,- Iiic - a' iarl,,|.
a I rile leeenaModastfena | nu ?.hjectinn to tb?
Apply at BKUE-- B Ne III ...itr?.i- T'._
WA Ml-'. Ii- A >I li; Al'1<>.\ M ooarlim 1
jro. m or ?ardener, bvB_aagV ? -i?i.)'. ? a. y i 'ti
it,inli ?otk| will h? lound wihnij and oti'i/ : ail.?Ti
...i t ? ir-f. rrr?t A4_'?,a,fnr*.iiy?. It. Mo?>... ! ' r I,
\v
'AN I KI >-Jiv a ydiiiitr tiuui of :i_ year?, a *?i II
A'l'KlN in ?BSM teap? rubie bon e ?lirra .... '
?nui. lj- u .' lil. He lall-.or.r?III?!ly , ..l.vr-.aal ta-iMM-eM .
-r.i.'ietf ?al.ir? mod?rai?. A4dn a? J. _. li , Bo? No 111. rnuiiia
ilfl, ,-._
U' \\ I i:i?-A ? . latios .- COACH? i . "T
i.KiX.vi. by ,i ?io?;e um . f ?r,..d aesaarBM*. wl.,, I <
..in.l-rtt.ii la bia butine?; ia wi.hni: a, i ibiUiu-, tnd _i? 'I. oral el
r-frrrn,-.' fr-.t., hair ?loin, un . li,, rtioi. t a I Addrw?
M. I,., lint N. . " "1 r _
??If?NTEl)-Bj a young niau I
ty . . , ream, a ?ITI .VTlUB a? I - -, . N I.
BO<>K KKKPI .' .,- K'.silii CLK.BKt? .rn? tub ?airy
li ? ;>rs. a.ti ailoa. Beal ?fal
? ". . I". . . _
WANTED-i >r ii in . 1 ? li ' '-' ? young
tua tri-Ml Hil ?? ..it- i , t t.. war.. Salary untie
si rat. I ia ? i ,!. r?.'. r nr?.
f. care ?a JAME- McKKN'.t" .. N.. M
??. t . t ... _
\1 I. in W.uit ..i Male or l-'ciriala H.-rvait i
la fit? er r,.untre, ern hi- s iii ?sealy al l_ll! i'.. .'. 11.HI
t .li'l.ti
Alii ?DANCE of GOOD SEBVANTb K?:AI?',_
?.eiir...,. Ki ,'li.h. H. ottl,, V\ e ?I.. It!,.,?nu I
: .1 Hi.i. ra and dntle?, ?I Hie lan?. Ort'-cla? I it
H mue. No. l-l Mm tere?, ib.ti-Tw.i.:> bertk .t M:-. ?i > i:,KB
li ni MIN ? -in- -?-??Blain ?a, ??? i- i ___
tjeijj ?l.utu?.
A0ENT8 WASTED', -tala ?T PMBBII ! TocanTea.
r. : VVii.Vi'N HI THF. WAR.' tM MM lau
r.pidlv M-l mt KIlliK er-.-r ptihlitbetl Um Ar??t?wrltr -pro:!?
a'f 'lAiOti'-' ???ih it-tli? i>co? lee'. ? in peate ?Trtjh ? v-?otae
want ttio vi.j >.. ?,lh?n more, k'tttbititit 'be ?ark ii ?a tt.at ?
nrrilel" THE MAHt'FACTt'BFBJ -?VV H ii ?Hi i.ri'-?i ami ike
Hi ?1 'B'VI'K r<, i , t np lu ihla .l-r. 7'lr. npU ?/. ..- av if aad
art m?.arri'"?. ka (C?>?aa?r_ Afentt are .et.d.a? Uiti,?-ii orJei ''i?iar
tl_nwrareab!r t?, Bl theu. BeaB? of enr ttl-? Al.?MS are
nsliiiii l.lrtron? ?ami of oiorey In i-ninrU I? ?oik. l-l 'i-.?ANl
AI-KHaudlalH'AL t'KK ACHr.lt?, . t III-IAL T_ At"Hi I??. KARU
HIS s-d ?tuet?, wl.o ?!?. willli ? I ? ?oik to make ?.. na y .'?'t, eil
b i I THU i lue ?1 "in-e te ?eui- . mod ti.com- If an A|<_-y ta
wtnud. ?rn.i |,.r ei-r-jlir flTln? ps'ti,-illara. Addrre?.
s ... M RANTOB k I ?., Na?, lia Atyluui ?t.. Htrf.'H. I'OBB. _
A" (?KN ra WAN I K1?- l-'ur the _Bata0i tey to maka
meory ?err offered. Addie? will tare? cent wai, j,
In. V,. vv. HlhKARi?. I" h-ey, ?I.
(T?TN'I'S'WAITYED^TU nc?l BKOtVN'Mil.AS"*?
CLi.A.NIMU'OI.ISH (p?t?i.;ed)? ??l ?ii ?eetywber- . uy et
e.iuufry ; l?r?r pr.bti lo ?jeal. ; full paitn -Urs Ire?. _
t. ti. BRi?*A'N. No *<1 Blreekrr il . N T.^
i 'Kl.AT 1NMCfcMLN'l.S oiKrcd to first-t__?
II IAN? _.___-, to riiteaii tl.a Ka?tera tad Midd . .Valel fc?
a new Wvi k ef Art.
KKU.nOO k -TOWT.I,
_Be. _?Bee__aa- *?. F. f
rwmO COLOBED Ol?tLeS WANTED, one aa
M. chamber maid ead itaat?treu, ona a? cook aad ttti.drrea. City
reterenre? n?,i..re_ Apply lo Nu. 4 I VV ?? i'l.tty |.a,.i,-?t. __
rpWO IV? Y I. WANTKl), BOB .a Vor- in KiftT
k Ihiiti et. I*? ?th?r al Hie ..gi.st r< lim tattaii Lilkivatui OB
I oaipan?, K-Mt'oortiiadta-.N. Y. _
-v
A
XXTJ-D.
leOO FARMKRS
W
T? ?eil any sahl le?!!???? IBU rall ana VV later, ?irbrr on I ?Un at
i nit_laaion. VV o_d ?taa?!? alvie ?Mesa da ret,p ?_1 j. a p.n ?fila
tim? le Ike butina?,. A_lreaa
W. J. HOLLAND * ?Co.
__ ?rBt-ioriFLn. MIM.
\Y"ANTKD-?-?L?-H-D MAN ai nurse au.l?tten4
M ant . a ?a sa iueshd r?otlri.i?a, OB? ?be thorough.!? uadrr
stat di Ike btiainceaaudlta? a toed edueatiun la re??_i-- A,'di??.B
own bam!. A. II ('.. Malwa 1. 1". I)., W. e Yerk.
WA NT KO-A iK-aiac?iui|is-'t?'ail to act us ASSIST
A. T ..II'. ?slNir-StUtST.'? U-4 CitaaBBB. lu Oa?nB>
li. Btnt l?r ...i. wl.o baa bad liiorongl. .?per-?oe In I a in?,
I? ? n in li.? pt c? ?f Br*BB_-- lleie-wa.blai aadlu the nar c1 IriM-.
|M MBit
S? on? seed ?pptr-who caooot tini'ih aatMlaujIorr .-rr?j? ititlt *r
hi. .1.ill 'M a-i ! i, l. ?rat- Addre? -ni K_ '.St BaaBn 1"?'
WANTED-A liO<.>K-FA(.'K_B at Na. ;_i Walker
it. ap-iltlri._
WANTED-liKNKKAl. At.KNTS thtakecaarfg
?r ?f . l..n.in?ii-ial anrl I Jin allon., li.i.li.et?, T, airo of i?
p?...r i-iia'adai, wilha<-a|?tal ?f #!.?? to #_.*. ipteixii.i bade eo.?aB
will teeff.red. K. I?. KAHHITT k ( n. Bo. 41 y?bn at N. V.
WANTED-A YOtNt; M VN a? AS>I>iv>r
?V I'dilTKlim U.r ?ra. ??UllOslK.BY.vs.ei??..! .?1 rr n <d
?rai.- al <-, mu mm-ainU ; aaliafactory rr.'rreot-e rehollan!. AJii?e?
r o. Be? tto. -.?ra._
VVf ANTED-Fin*.-rl_M BAl.Ei. WOllTN.
Il K. II. M S( V. Ku.n'rrntb _ ino -,llk?t__
5 I "; AND i.:V.-?.i I'lcrks, Hut-Lk..-,, ?. Ar7,
Iff 1 ?JP g1'I?'?.?!? re|.il?r!y, wllhe?it prraerul ?ti. n'iaa. N?
katubuf. ______. ?ntl i?tHini??> ka_ba__ Tail ?? J mrtaatafam
9o ?-lio? it mai Comerii.
A Ta MEETING ..ftlie-IKiliol'OLITAN li(?\l,P
J\ (?r IIr.AI.Til. lad ?t ??? O*.?. N,. ?et VI.? ..,.,,, i. .1?
CB y ef Kew* York. enlMITikgar at -?ptembe? IBB?, it wai
liet.<l\e1. Tl.it - ?i-li.e? ?V> e'lke t's>?lr ol Metit'i (?idiD.in,- tJoflea
Apttl to. IK*. I e in.??.! slaBl? r.i? al I, Howat
MI;, I), I!.' !. .?driern in th? t???e
lily la. I: i.j. i itisi a i '. .ti er . I Ik? Ciir? of Raw-York or H
i_teat ketwee- ile fcaeli at ei|hl li the i TI slag ami toa I ??-*.'
. nieUm of Hi?' ?ejt mon .??. n?K atiall tn?_. Ikan t? e . ? -ail' .'
? , -.: boa?, ot uior. tl.tn l?eo bi.nlrr.! itionf
?Irsp be H'ieeti t'ttriheti an-tbet a_iii kedriraa ii ?i rr.i i i?J .'.
nari i eat.. * i..wai4 ib.lr d? tlni'.ioa) ? liri? ibey ? i Wa.'. ?Btkaajer
lue li? l-l el linn.all MBBg
JACKBOB ? BCHVLTZ, r.ein-et
ft. i.J l_(M....t i 'i.fn I rettry. a ___.
pAHUlONABLE M11.1.1 N KU-or l.adiTi' Kuniisliin?;
1 ?,"-1, h, .'.a eaa Maes fat MB-I at yraia o ai i . ?ti ?a ?f ,!'I
Uc'y hrit-cian partite nt??d epely.
(.. h. il_.N-l>;< T l Co. No. J! Piaeit^
rtlltvn? i;N(,UA\IM_._Wear.tr.'aily to exacBta
I'Uf. byer tew prur??? uf lint lal ('???, ?.'. *
iivltt? of sip,r nut giisiuilied lu pnlhaarii hr . ur p- "??.? Bet"_
lif.il ?p?.iiiirn u,,. be' ???n ti? _.':tiv- nina tfATERB, S"!>?
MtlBV Ali tilf.., <rVV.!,... ? .s"|,. Na On . 11-, n li. __ I
'PO I'APEB MAM TAI Ti'l.'n.'S.-WANri.l' t"
1 P-K-li*. ?.-..ariH.kiir INTKRI-I in . r.?t MKA'V ?B.kM
Mll.l, ill ruil_i..| uni. r .?pa!.!? otp , .' , . ,| inn? ..'??' I? J**?
pnn.atiadiT A.).liri. tl?tB? 4 MCBPUY, l'ip.r Di.rti. !.*.
41 J.n.ii M., N?v. i ark.______
'VUE -OU.OWINu I'M lil/ STATES BON?W
-i I'ltu lie?? lett or I'olrn. ?li Te? T Tt-10 ("o,'p"a Ho iii ?t *_.
'.h, dut?d Jan? la. 13 .", i.io-.hrr'-ii l*.\_BV KJ.??, IV .'i7. I'.*
latj.tii,i_s,t-jv, im,**)., lsu.en ?w.ai. ':?..._?.: ?lo. ii?eS?t?*_ i
ion ra!? of #t).isf>t ra.?.. I? .? of t\.ratuoat, Uti nuxbora?
3 Ki i:i |.-i 'i _i,?T7.
Al! i" raoat ai? i-anuot .?I msu,?! in go'.i. tin? the tim? Ant n .""
n,?liuu ol ?ti ir f. t -nu. 'h' t.d la tlir ,, .,1. i.T.-ird, r??BeS_Bg lt-'m<
will be Dioueily ?ikiiowledj-.-d and compenaalad.
" ^ ' AI.LX. I". ..?TIWART k l?V_
WANTED-A placo in Broadway, gboro H:..t-<er"
. f it? rho!,-.- prva-l, ,, is, h ,?..? '.
. r,?i I? p. ruinent. Ad!rta?, ?"?* j
. . I. . I.sl," liu.ui I
rUART1 ?V KI I'-'- , . .: ' (
, .1 l , ? i .li B>
B! ( bla.lstr? BL

xml | txt