OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 18, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-10-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

THE Uli AM A.
O?A M I'll 111 KAU K.
IKRIl h?l M ' Hk HiAK. II.
It m tavlsKhtfu] to . '.?jin t t? stn'.? al."
Is fen ?
titi., II! >t VrViitiirer i? ?m h
? mttjerj. I? ??* ?itiiisainl, last eu-Biui. at tlr? l?.'iii|?'
I ta M . ? .'?lit. al li '
Mi J- ?
i i tiiiii, ari'l !?.
b.artliy ||u|kn uri j,,-. - I .-.u?!' ?,",nN
.. le- tolil
ll.fct |- j ' *
M . JlavasTtee ? ?
,?.,- ,1 mis- ?t?i|.e'l "t <. v. nil the vl'iinu ter
"I,,I. i -I ' ' ti i.i.-tnieelt it Mil. Hill o ?pli
MEE '?eel - .... ,1M?B |_
?. nii.-irimn * ti??? ??Mwu <.
, j t ??'>>, M
.va Aaj(>jpisr.it m lum ni at* )inlt.i. B iii?? mi?'?.'?es1 lo se?'
?.uti :,''?. i" tis. li s i'la i ' '? I Mr. .Ieft.-i> i
.
?a ?<i?f.'ifni I', it? parity ?itnpti-iiv "mi RaaaaaaaRBfesa
Sir I'MkiSM ar.-t II.? bau? .?-'Until w nuif lit a ?s?Jii
lik< m tin' llnirit S\..i|ii. ?nu
ithat lilli i imsst-voiiT than tur?'inr'i.aV-ii
inettieniiit' Dir nieeecead arl hal, la paeraA. the mSBee
wir f?sfi, I M i.iiPV t,?i ,n | flirts ?a* in
t tie Nar?, panel?, tuts,. Mi. st-.Inn? ?m-l-l. '..".??. li ksktnra
li? its ?r^iils!- tab-lit r t.? ii.: initial, ?ml ),ecl ROI
theitlon-. te IICSIII ileatribrt* Mr YnintftiliofT ?Baale a
llettaaoi iiMiiM~Hi? ti* .lu*?. /'? i.ni- ii.itV. ii? HISSI ii?! ffss
CansMaaeeDaa MlaaKanrie - >.'?? i ? ? ti,, u,
InittH" r-iil lia' inn .it" hate -ti |i|??l ?mt ef
' th? |i?r i-? ni ful..-.?, li. /. a - M- ?-i.ua.l ?- trew? with
lilley tal n \:lii?i,ul:t> mid Kltllltlhll-HP. is ?..4 lill lil ?.
?a-r? ration. Hie timieebs laraj as Pbi-at ?rrieeel
.ttarsk'bv with th.- .inn. nml ? Uni It at it?, tit?.?- und e m ?ew m ?a.
.R?? >.W?ii...; tin? |. iMni.iit? ' i M ?? T'ltin the frietKt IIP
MIS? AliO H ' Hi W. Har
ysiii With t)i?i'H?l tin' |iHs-e ( i ?-i . 11 if ?iiini'thlv nml mat le?
l.t_rti|v eiilur.-tl We il?i i?sH net-all nu i?v(i?n?U more In
lipa-tittil! Dial. Hint ? "i????'itt itiiut of "ela
4'rjt'krt ?ni tin- 11. Uti M ;>r i'l.Mi:|H. I In'uter.
HAR5TJMV Ml'iKt M.
In ?Irdini? MIIU-II in? ?a'vi-ssl ttitli a ?li'rcct ' .
(has ItieuLuliuu nf nugul le_MM tt i hutt tittie e-.nifi-'
Lum-. ? tlniiL- iu its WHS. bul ?kKll
l-ijii- : teta I'M' n .' |WBt?iiiumi- It le
auai'-? nell .? Ik.in a ilu? miplr '?..:. P t <
stlit t!.nun? ilninin bal d with ?I??- ?
m ?i.tiiutioii of le iiiir i bordea.
Toni lit inn ' ' i
nUint hil ia ttomuii t:i ik i ii _ isuit hrt
s ?Hur-Ulli, : i-inj.'- nuil ii.lii'iib.n?. It.iDor mil
SBrUir mi' ii,ii
So be awl to act anti to tv ? n*er their tv?
? uri ?hut ia trio ol lb' . ? -ininti attribute? in nain ititi
ti lett ??'I 'h' emotion
i "' 'b''??
?
tin Ii . II I II' n
Iran (ilavp ?hil h ;.
itmlVir? mi?: BrlrTiTi sp ti.
I I'ltlllli
iml Uri lit
,. I HU,lill lill. |
- ;? ri.'i. ?> rtt i' i? i tlrenn obi Ii um I nur lin setqud ni"i?'.iei? .ii
1 Billies?
.la ll.'U'.'-t I .I]?!, itv Bill
irrrrh-"
, - Hi m Em? i r.-i-iit ilu -i i," ?. linlsiiif
tlniui.i. II .1 ., M- I-....
linn. |? . n?ia.r pahiic n pian eo UM I
I,min. h ,. .1 I- 'i i-i.l i [?ill ii ?lui ?
l,io?i efll,. |il-i.si.-t ...|!!i?t Ililli tllirat utterly mil.
? r?f bimtaalt.v. nain? li ',
\\. ,. BMDM le i.i..ii.-a H en
i if i.
.
IKII tritt!'
* ni..
?
m.?ill? ' . 'tli ?i'
I l I I ill a ', i
Ali imposai i '..nilli;;
.?
J,. S'.l
a,- ?lu I
? ill? in '
Ill' IIP!? t tin lil. S- .
mm i?
I it ? a tin- lii.nl bj ii tniulili'v ltittl.?.l
( . .1 th.- alt-it ii ?s ii ? til . i har?
ietl lit tlii
'
i
. ua?Hfr lit .ii tt lill ?.?
. Ho i ' -
I
.
I Willi.'
eateniprrniav ooadn
?ada?? Tlie dialogm nr Iii-jil .
|_fe_a II aou? e im , i,
. Mr. li.-iiin.iij -
f_a.nr? han tir.sltt' tl??lii.-r i? ihat
- n iti-nii'm -hiif ?Ven aitvli is salp?
<
Vi I'll l-l,Ml. ill killi
iii mil.. -ni. ..i Mr I!.ii.aiii? i|i-.i
t-urt.an and ; , ion iii. uthi f tVi Sti
tlllll It illtlu lill I 1 til ali III n
tit a ilir- ?. ':i .
BTADT THEATRE.
lft TRI ?-?a flajtil "Uliiliiii lim TlitiiT" mi 1
slav Uli'. ? II ' a- li.,,,;.
ft'iin.) ii"
i \pr. ??.-?I nu Mun.Im. I Ml I hear I
?mu ?i. al lera In te u I .-n .Mi |i!..i ?.
Be ?111 lil. vrlee arera-tir tvn Hcirrmlnt eteyiin? tient. Vie |v.?i p
t lutt i ; . .; Iii Ililli?!.a ti ill appeal it in A mel
Iradi tkeati?r m the ??Mir?.- of tkt I
MR. HARTZ, TDK ILLCilloKIST.
Dodworth's Hall prove? io lie unitL Ultir _d_{led
UM In lap.' Ral Rsr the entertaiaainit fftrt bj M Min/ ti??'
ll'.BAioiatt 1: :- ii -:i:?ll ?hi! uomfortithh? ball ?
f>V>av?iit ta the atHti?-ni?s n-nl Mr. Manx s u.a.
? . toile? ol
?.jesla'. .
?lever liiearliip Bwi Bl ile 1? vOdst-g tint? !?
p.-.j?, i, p. - . , ?..-t le-.'ii urli-r.-'i in tia?
. Ht li'M
lo ptiiy. rr Mr. Hutt/ni?;
?lutta The si ri-eeorii-? ut Lie l.-ute undi tia simplest ;
.R-Mt-nptkiu. II?-i? Ore iii'i-t ii t.-ll". 11..i. niaiiiii.ii. tliat ?. tall
?ti rum.! Hi- i,in:,-i . .?. iafeatti and . .! i.i t?-t
iorru?. l.i? Ira .?? rr!t'. rbt ur.ii.. j.ni eiiM- of ti Benth ina
ja uti ?litlii iii. "it i. :i I? rfiirmnni'?'of tin? i|i's< ri?itn.i M
"JLirts - uuMrt ef eeetee ?ndert
?Inserilir tlifin ?ii. That i?l tbc iiiti-Diirent bell -
-for ti.? hell iliM-.nr-. Iiumaii
"Vrvy eleni liai un- Hie . ?i ,| i ru k-. I in-n i? inm !. !...
?/ill ?i? tthilile nttnt, ka Mt Heil/? lunii.p nu at nf tin pro
?tiM-tin- ?mt-TI hi. !. la- IHUIUW? fpnn B iii.inle.-i ut bis ..
BU.I Inna ti ) i - ,ii .?nee'?-inn BboatlftTt
lil? < :.. ? ni?.;:' tifti jii'-k? ni t-M|.:
skni lint tin iinrit woitderti I ?'*' bil m ttlerenenta ?re thaw ..I
dil. I'luUI I 1 lit? ' I '
Isiltli . i :?,' .-tur,' s- tn their rr.. td ?! nf njieriition The ?peel i
s inri-?- rluaer |??t? Blktl with teelb 1 L
for u liiti-iu-t t e ith i'iie!i n ?tiinll ImlWi?' tute mul ?... ti.en ?a. |
i -' rubs A ! iimeji i i ad-el ?. bat
? ka a hoi It tunis ami ?niil.? ..i..
nml I'.? e ..i: I . ad esadd i?- i spi
y.Minp Lil? i- i/.u iii in n banket a l.n I, i? dntt-.l tl.i.Mitb ?ith
Ij -, ? li t.. I,'- . 71,J.t \ . lill Ilu
?nunn I"''.1 ?I I .- latter
Se mt Iiuliii. tri.k M I! thin? ?mimt'il, alni
?.el!
?.lui al< : unit the ? n|>.|. i lui
BROADWAY IHa-AIill
Mi??? Maiu'ii- Mit? bell i- pUriag " Kmit lion. ' beam
?. . ' I I??' 1 <?[>:
i
i i bira ? iii I?
fOJCat'' .".lill ulil' -a v ,11 I if
f-e? lo Hi ? i
BCDWOETIt'S MINSTRIL?.
The 1''?' iimtiu?o of Cue ?e i?<?n st ill 1m fyr?M tame
en ?tui'.i H A
aeeesl?
?
t
KbLLY AMI u 'N'? ii arm?.
?sartsss - K "|.ii si
SIR. SSI. SIC. II??S\ ALU .
Two is,..i. "mi, u ? I.MII: t" .1 eli? e ti .
.oyiiif iii m I
II .11 I
. mu liai
*
?rt.iee
?*A_d . ""?a "(.iw-.i','
RIM OKI.
lier /ir?t app
iet r_ ,
I
I
Tris, |i I M.f,_?.
Mr-.
Tli?
mt em
. ; .'
-
'
S
Ml Sir M..
?..Il ?.fir- l-TKi'ATIlE PRAVA I? K.
I,,.,,,,: C| on ?i 1 r" '?inniant ?le la Co-tNlM R?
rp- i:,-|.it/'ti.m?. The ni'i'ie
IslcM sfSktRII?, " ? ?rta?lees IbeaMaV I -i"1'1
. ?tiri ni ??i? r-ii',i ?'? .it- ini?'-ili'|-' a ?' ni i"-' ' i" i ? "f
ti a iji.-i ti? forms ?''.ii ?'.'iitiaiir' i?i 'In: ulil l rn.i! .ilium' iru,?:?.
.? . ' it in llie S-it.liiti.i? ?hub pre
pi | itSalaisI la ees ??eel lepsrte?i?. wait nil ibu BMBSRS
fnttdity oi li.- ihr niul eyi|.ii?itr .. ntuiifot
?lav be ?nteeii _r,.|?,ititi?r Iks wkea? I'- I Mi St
el iipi-ter, ?ia. tan tirastatalc chavson *u ila
. 1 liste nu . tlpr , ma . *''.! o*,ll?li ?i'liulil .11?y preti S
. i- Skillful!? ?r?'?-?eil. ?H thal '
I f ' :lii ii- rfettbri'K' fSJB
.,, tin ?. ni ii. I in t I? th.; nu.- ?mina
m tl.i u?. , .(.i'i.ii- is riebly ?i.rii ?i hv t . .. b
?? MU..'ii, .in- in?! bo stj iht min.- belaclaM ?a wa ase?
- i 1-,li,.?ntl) a '
irai't i, in it ns IVi -'' ' . - ' "" ?
. s til? I. It us?. H? S'-nt? tnnnci r.
lb ii.-el n-'isti BW -li SierU?Ut'.Rlkran he?,, irr.?.
Alt ?ii. "m"? are ?nail ?eieea hut uii.-a lhere Is SI "" "' is
llura-.. bet are ?H ?I'll etlaeal
.?m tbr beal t_a>. Mt* StaiMtokaae
-, . .. . ruaipBM itint mir Oetribilrt* bet ?.x??*?'ion
ill] lillie unit' _1. . uni?, mir-ii'i sllr bril
__jita_ m. ni", bet m. ..t. i ,? 4e?*__rtil.i pi.iQaiiil ?./li?
.eil ehsriiiiut;. I'la ktk-m " i I" < IM n
MIK ?. .n-.-11'i? t. lu Bill.? uni. e: ., ? lind . |.Itrn. ?lui
,.,- i? Ht ?Bee mt? se-I bullum' I l.r dltell
?liii;i?a <.' ti''?, ii'iin?'- eni-kiil Ina t-i.i.- nimm ?k4 pni|??
nj.fl a ,i inini lunn >'- |i-r?i-i"i. MM S "ti. li
. hit ?.:) etlueale? ?rtl?l ?ml .mr? *n>' '..twanlstf
I lie li??. Al? ?ill? ti?' ?.lim 'tll.lt t.?'ti-r. li mil
,, ., i ,n<! . \|.M-?p.i !!.? i- ?Bo an :i??ni::..lile
arfe fres .irA-i'tni east ?rans-afc, rho ***** ?f tara pet
ii.ut all ile- a. mt? uyp> *' as IHIIIIHI' 1- ;'?.-. I Ik? t
m. '..ia lit ti?. friHBBiiRineai thej ban- UM '-i?i Rrae? and
.,_i tbet ?paai ead ?til willi IUCIIHI tin
. 11. I ?bil- L-IH-- a (J'-.- I'
I |">i..-_ tie ...limn hin iii ?!.. -ti: ?Tgtt ni turnip
bon ti.- ma?: . \iu-.'st.Hii?.-J"-? .ei " "l ti itli ti- it-Tir.t,'\ anil
ti,, ,1 liraet ol Its psewSneeaee, Mi. Prodigara ha?arm It ?"?H
?.,,! ,IMI prod a . . al ii"- |en?ili|.' i ft. '.. ? fruin li .
.ambers at hin t ni-ed li.... -riniv M H- pl..t .-,i
?inn and iletleaet mai isW ?hule ?sin- tras neika ad eua am
attention to d< lb iet ?ail '.v-iuiih *>f etaVsAnf.
11,. , rica and i-emitifnl llie sppoielmi'iits in
nod teate and abeBdsral ami di rbet TI?-tea te lb? ?t
,'. ia.I, - '!,.. ?Ill, I M1 ntl' allon ni i . ."a at'
in? IIIM lepaii? iles or mile ts.iii ,?i- lo
,t mi t'a pye for ib. laiiijiiu ina are rarefull?
'?iil'.i. ? i!
I :<, m, i-, reperttkln alibi eeennaml of th< r'n rh Opera
'J r. nl|?- '?lill'!'- Ila in ilni.L'i li.eui ?II ntl. 1 i.'l.-talil 1
?ance Thi? etenlni '"i listan? tin. . ninsiealp.
'I'll llallli'll I 'I ll.ll.'ll.l.n ?'I Si!nl|'i
l.< Haitis .., Chape- bj Pan .ml las l-d bj l?ibmi?*
'l|?uii:i? I ! a- nil!. ...iii., ni rtn n il-?m liir jiniiln- ?ill I?
i.,1 ?iib ii Inn.'" niiii.i? i ni ii Ii"htful a I
? hi. li minmi !?. piesetUisI it! all? ni bel i ?luWishinent.
. Ihr pilbil.- I- la-.llili I,).' In ML' nil lill 'li?! lo the Inn li < )|" I I
! iimi ?, in ?at?shed thal thi lett rmi ?rill
I all who visli It depart with mfIsatal fsaa - ?yw
!ii'i<l -lim mu g |? I'm I
MitS-SiiRK lilli IIARkH'MC -OOtttT.
UM tirai p-Hfc i.-h. ir-.tl ei tin? N. .v. York I'lul
I i.ei-iieiii?. Bet .? H - aWt-reane m
Un : .p.. : ... leek i? in. Mi ? .
innnu mil cendaii lb?
TtlROOORB THOMAS'? ?YMl'IIOSY ??URI
Tin- thud NsMOsl "i : Hen1 nml 'Hijmlar
? ..in.ii? ?iii...tri: .-.. ? ?. ? ii a?, i..iii aa?i tk'
In inir HnlL l . i heit Krfuri ? ?:. pi
' la?- nf lilli?, a?il i isa lit. It lil- Ile lli'ik-ia
Iii lag writers tS i ? ill lie
. .!', 1? III -II l.i I a a.lin Ililli till' ?lill.l-l- It ill I "111
|ni-.- ill : tin- .'.H"I |i-iit mu le- i,I.mil.eil i'.
li.ililli . mii'iii'iiil Hi..?. . all 1 -
Mun?, ('?mille lix? is now in lhih i ?ty, tv Le..
? ill ti liinin fui .it'... TI'i e\tni.?i'ilin r
?. l-nell kuottti I" our ie-i?ler? aim will I? pl.nl lu
I
luili !. m. i"/-'t ?ml " -.ii'' will retara lo
-linn.- in full
S|,,?|,. U.tH
lal T HI
| |,li.lilli- - "li.I Jl
ila || \ IT 1
! H..minni " ' -
Ijusl ' ? ' .??
'
lliliiUI
L
: '. .
?)?,l..'!i of ni in Hu- h
. a. ? I'II mi . '
.
y
VI If OPOl 11 jv POLK I DEPABTttESt
r,:i.iL.s nvou ni?, II.'.SKII ni COMM ?i"M>?
I'LAIV i.? oi onts-sa \?' us-1 o' pt,
[Befi.r. ? , ...."..?.
.HI ;
'
ol < otnunsautfi
M repart ?mt rttm ? .lit i- i
I iiiljsurti.us..- m I HI'i - ''un* N't
? . nut air. Inn?? bull?n Hal
.
ho
II
I ulli.. i -
I In ti
-
' lur t" itu ?s-riiiiii tina .tin??.
. inllt m m .???..,.
. i.uliii. le . inns n .??
. I I,mt 't
?. ililli
mai l.ii-i," ?? ii i- .? ian!, el Ila
\ lill I. 1 l-l I .
!.. I II |... ! .... .... I II ... li, .i .... ,,1, tia li nu li |
tiaii lattin
iini.titti, t'.n i.tne.'i or "tlii-. r? iiwaniit wal? ilnl is
. <iii?'iiuil!i preferred -t..t. II. I s?url Ihet n, n. '
j IO foTftn i Mil. le the -I.'J.-I t da ti lint, tilt '?
, n|i|. lie.l .,r,.i la ?' ,
I li... aa ?-U. I. ulbei i, . ' Ifaat . I. L-Hl.t liitrlt'l,
l?illili?et?ite lu eelliijt ?
1' : 111 tiair i .iai la-fn ? <. tia I
t ii- H?- tin- ?titi- . etta. Janis, a I
i i!, i V ilisi" ...-mille muirillup Bp
M \IMII A I'IK.I.
? - ?na a ?itu.m I i?
trim ttsil mur? pains lo ?drenla Ibpirptolwbh '
?jt-eaJlitiH ?le i '. lulu. mil. I temi linn ila^ pter
?lnn-il H, aat filin t I,.'.
I n lint,, niti pestnad in in i".,i ihr ullin i litad ii. iln Mass
? . '. ' ,, ii,i' i,ni,ii ni laarrt Inn- - :
I M '. It -I Mr. .Im ia lu ma ?.!
: iti.-.i jirnieli'?il m?? tlii util, i i ??? iii -mt, n. ?utet?rrS bel
MI mit s??Hi"'l iiilii'a Hu I tie ?'II kiio?4b|.' tin !
? nf di? neiirht? r- on praperlt detrl and
y\ lu-ii i ia 'rtiiit.tl ? ila . ,u a m?a : |? innii ila i min'.jlitiii ,
. liei?e.-n Pe t st ?. leal H ? raaoited n-eii lut? m ut un I i-liarK?? nilli
r-'nilli i.i'ii'ii- nf which Iht laldoUld tli?l.?i'ui- mat gtvi e
sucht Mee
?I? .Inn i? ta ?o?Diiii n. lutip a? | ruilinul iln??r,| in ti,
; dpepeat ?.' ?H i|ee|.. .. ?tob a pe? sliai i.
...i-iu-r la lui iiii.ee ?. ,'-i,.-u.n exhorta ?mi uf i m
i'l'.eiii.at who pointed at her a4teraerj anti othenriae gast ken
luie.l es if ?he ?rre i.'ioiu.i.l.li paraesj ia pulpit ?
. a eli WuliiHli ii_lr t.iiif ,,_i l!,nl I ki-|,| ;. i", from -tan
li-iiv ti.ut I f.-u ron ? In, ..
. st i , ? '? i . I
-
Mrs. t'nu S'eit i?iib ii.in,ii . ..ii;,.i Voit! poa!! retrl!!
.al SS i i.:i-n ti.l.l in.' iimi-rlt Hutt
?mu ?u? liai ?liii.t i-ier tu nut u/nil n.eal Von ' ' ' ' i -.
lur trillli ?till l lill?' \Vli_l lull linn- nu) I r . ii . . I ii.l.isilf lu u
m.-.i ni tull?ale for a year that at? eel arouMal 'arti np bei
\.... '
? t." mu ?ui'a | Mnrda
? I,it li n- ? . ii m, i
li ? illa.ni um elm?
to inter!'n . ... i ,iniii,ilt.-.|
II m alni tia li -, iii i ,. i IH I
' li ita? ei.uaii t inn II ?in i I . it I bl ;. ?lu i tnini !..?. t lion? bil ?
? il-itv in tin? niuiti-i and li? Wiudln tlieadm.tmu '
froui Pn -ali IM s. i-- t . ni lu III^' m :
m .1 /?.-! uni ni u hu?:- i.I iiieb 'lum i. I-1 .?n- i.
. lu rl i?.? .-.i i
; with t<". Mi I'I.? |< tin
. - ? '. i.i- I i.'bl
A" Hi III It! Bl ti li I ll"|?'!i
? Ti . tlUll |
M lilli 'li
.
. >n ? lue?, tu- ru.ni.i'.it'it'.-i it tuet 1er |
v,r. ' v,,, ],, I
?1 tia- !
Hnin-rj '
I
i ?. Ti? rp1
.
' ..ill"!
' til lill. .1 Ila
"? lill k '
. . . uno ?'ni, i I
r .
It.t.f ? bererer be i
?
I ?e-i, I lal.,? li,. J-, I,,.,.
li...
..r pot tin
?
Mil
I re.i-iiei' nil In I.,. .,
II li-f. a .- ?..,',"l?'.,| ||,".
(na ?..? .,- II. i..).. e_liii_ - isas Rael .ni in
. I.mt.
, ?un ?-u mun l'o'ti-.-. .i;,-. .ti.
, lal si
ii I ..
1 ' . Ui
' .
' 1
-
. I . .
'
'
,,,., ,). ., - i,mu;it n ?t . - _fi . Beer far
... reprimaad ''?-' '".'" < " "".:-" ti." ...? ?a?
tau.! ni m t ni i
? . . i,,,...- ..? l?.|IV ?..?.? .liff.:? .> h-i
.:,.) nu- ,; r;,!,,- |,.v\, | . r, --.-1. ,,,?. ,1 foi the ethel oi
"" '.?w?? ni,.! oerer kneaa yt. diffen-n?. li 8*1 all ih?
ilraaav ttveooviuruiue n-re?tin tkiir?taH_ieat?.l tfce,
m U
,il ?- . . who , aim- -i i iliiet. ? ilma ?n t.? t<>. WBfOB
? hi ti t| nihill'?? lxtitiat.-1-d "?' B hal' li' Ulli i..u??,< muli? A*
uni rntr tin'.tint r . a, . i-r.lt-,I ii alMtracl in* tmnt the a UK"" ?
. ip,,lii.-u '?in.'? wki<-_ sr?. wl?n pr, i. 11?
.li*.?.?! atal .IrAlnil ft?* >! '?I'h l_afaly ?ei-uii, ?I ii.t-.-tt?. nail
It'll put min niai kt.t nadir ti.- ?? !. nu.? ?ml t? II koa** li lu
.i-i ? It ..i.hiuK'sl that the rends wl.ii h Utrlrrr?? Sh?-?
si kill in Mr. n.it 'I Wf . milly atir?T?BB? fm' -amui'i- I
?,..,,," H, MI *i - n, i ,1.lines -t<i pi? II piutal?
kiili.h.it .-.? a ? f ?1n,? lill. 1 with ?m lui.re - iboLanti li HiB
r. rial I hi
Th.. ?ill. . . . ?.nil i '. "'I '.'i?'.!.' i - : fc ..111. se
pinl.linpr |ir>? ni!?-?t l.i uni lia? Ik tin.H.ai.il T fn-ii.? ni'
III? Mnj'.-Mv Mr. 'l.-_i.h, ???1 t? lit uti.
?I,.nillir,?, everj | ' -".li I .'. ' ,...'.! 'a na . !
I li . ?jill, , ,. . . . ii a ith hi? fun ..f h.r li,,- i .:
n it? 1? all |?.??.i!.? tali, i lim?' ah?iip. ???.k it hMafali ?aBBi M M Bl
lil tai. .1.?'mil Mt (111 :?'i'|J-. : ' lill ?ni at'i. r lui? mr
.nuis! lum? Mih't. nu ' ..lil t.ll.'it.i. i .li?
li, ? ,, ,'. '.-?ai.) a? ul !.. ?h..?. U-fii e the C..iiitni??i?n
.i-, ii,,H is?i?.?mu? o*?iii'ii ?, t ii-?." .Im? na B1 least sat at
in..!..,ni mit tingle ilm mat ni. i gre-I iprre Poll?
S I.'ass tun! O..'ki- li ii! hut? it ry ?i'?"i ?
li? nt In ian te.
< H ni II ('??_.? A BwWBTaf ether .aas? of arlarte itpc
.fab h pace la s I..I? rali ?? r? -??< ? - m
l"'"'1"?" ______________________
IT/. INT/C AND PACIFIC UAII.IW.IU.
The I..l!?-vv,np i? H npBoch <l< li\i*r_?! I.v (i('n.l''.fiD.-.it.
?k I u( ?sr la.-il? tit j ii? . ' ni ti. ni?? s.ii... ii|,;.t ? ? Il
ri.'?...! .t,.. 1 .,- -I , til i : , a .1 I- I . I
.hi t?. the |i-..| ??-.si ?
lion ?I Ike ft i ? -I .
I!? a i?.-?, "t .,f Ciner... tim liur t.f tia -
-?.m). W'.-t.-ii Mi.in mni tin valii? ..i ;:- .
I eeaem-i abai,- Ibe li,m? iifth. parallel le? Ik? I.!"
iba I'l.l.il.l.ln ?lal li. li.-' Killi' l"ii.-lh.-f'a?l I-. lill
' iii ita ..iii.i!?..'linn, tin .,,! Lim li I"??'1 '"
.. muk.Dg t..i the I'lHii-t limit'n??.it s"""1 I"" '
I . I' , amil [".-iti.iii nias. - i! ? Im? .'a., a! W
I ii,.i it ?nil jia.M tot? thi- ?irtutf?! aad li earl
i. a. aaturaJ aWtaulM ami I? lae it?_l pnn_Du_i.lt el HIM
I annul.'all He. ]ir.i|?.?...| i.nil. ? KI I'? I Kniltl N
I .,-.., ||- ,-.nillir li It lllilll IS l.-'?l Hill" ? U. ?kill L' I"I
-. l ,,,,i. nl.i.iii fatMU and II?, i. Wa N ?>Tk
i nlstril I s?i tai/?-- H?H I ?B .N.i.-\..tk 1.1 ?nu
, ..; lit n phi? '.? "tan Ki a? ukin,, ?
? mV mia . ii favor ?if tin? mate
li i? -:u/u!..r!i iUn.1 uaileaB) "i i ?m-triu tinti l?intrf??r Iba
I lini?l |tint ill ila .nil, ?? ?,! li HU?. It I? lint iii.-tiu. I.,! bl
l.inlaln i hull.? OlbO tlimi th'- !?i\? I i. '|n ?.ii
lol .1 ll.c Ein ih! Ni>rt. Kui off! ij.ins II
. l.i--. || V ... - l .iii is ? li. |. th. 1 nt,
ni ?tiif ??Mil uti <>|?-iiiiitt Pi iii" M Blvci li |.I-..
Ihroujrh tin hi ni of Ni ? Hi iii ,i ni vu
ii-, li .I i lill .'I' ? Bl ti.illn ni, I ii all ,'?
|,iltlill titi a! Ihe |..ai| ?if hat if iitlnli M '
I t"i Ha < .lill .t alni III?
: '. a ... 'i . nt i I? -III. ill'Milli a.
' ?? 'ti.ii,ii fi.tiii.- ni. a ?in.ii ,1 IB) -,,', |,|- ,'
wa? i r / '
: "i ii., w . .i ?ii'i'iin? ii
. n. I,I"I-, ni ? ullful ma I?
i |>li? ?. t.t im lulu,- a, ilf, It,. .ir. ..I . ai,,i Bil
tniiiiiiiaV. in ita en I
' inn-l .lili,.ti,- ml?.,II? a-i ? in lln h. .?-I ti ? -i.I m.' ?ni?
. pt? ti. timi. . ,|.i?,ii ii hal a- a |? .i- IM
. . It ii prttpnari. lo
.nlil uti >i,l hi . I? m, !i I" I "ii Allni
'
iii .i i?.'i ?f lia . ..-ii ?? .1 ?wtDipbBeaMy
,-i . I . "? . -st , Inn i|. ? .??I alni
. - n! mil?. I.,f. (I., ill I lan'Ul
..! It, i
t ? h?iii M ?
, mi.! opium SutiUiwst- ii . , ...
. ? 1
- ..:' 1.? .?.I fin .
H irisons
U
?
?
'
"
i I . nuil ruli l'-ial ula?
1
fit
I ii nitl
I
? ..i
l
It tu, w l" (?...
'
'
1
?
'
'
I he \ .
I
ti ni. mni weall
: a
m,,I ni?
?
lim?! In .
I li. <i
'
I an nt,? mu,H ?i ,|,yn?. ..( |,i,?|. m,
.
.i [?I|IIII?III.II I., II n.i
???!-. in II., iti.ii -.li n ti .1 li,K ti .. ir-.- . ' . ...
-. .,..n?est i .
* ..iili.,.:,.,tnv ?hu i. Un t
i |?it??: i,. |.r..rt,rr i? retara a. ? ,,i .,,
l-l, at I ' i,la! ?. ?I Bil a, .',..ll,t..l!_l ,|., . .
misai?.ii ?mrk lu curri lim aBwag Ihe? , rd kirai
?if OH ntl? al . ..I,iii!,,
ii. aresnaeof ii.?- atraaiacn ?Luh Man
.LI.aVr ia iiiin trfaa aaa <ttaaa_wd ta nmkt oro r,.iiui.?e ..r
r?Uihl|.b m ? Intuit ? ii|?ni mu in ni uml i ,fi!n
UM tit? ?l.i li w. I,??!?- tn mi are ti. th, nmi,ti, alni lu KI dump
I?'astir ti., hi? la'lt? ..f r,.i,pT.m t?. u?
IHK BANK-TAX < ASK*.
MOWO! OK TUB COOM or AWIA?.
TLe full?.T? iti-f i? tlif fi.rin ni the order? mt.red m
the MM Inu-ilil bv Iii* liiilil, iif thi? t It? tu leal thru l.ul.n.l?
tn pa? tlir tai inijMix-il no thi lu h? Ih- lil?! I??l A|.ril. It
v ill IK' ?<< u In, lim furn, of tin Jit? 1rs Itwil ? ??i? jaillit taken bj
Iii, tn I? nt. uah ?1
Th? r?oplr .( tbr . tat??rN'r* \,rk an Ihr rr ?ti n, of- - Appa!
laut, afi 'll.r t liuiiui.ai.ttaia if Tale? au? A.traanin.l. f.t Iba
t ity and I a my f Nrw V ark, Rr.po. dam?
Ila njipy-al in lins ?i.i.i-r l,u\ lUf I"-, nip....! I.'
i nu.? I itir tim is -iii* apiieliaat ami h)-un.l . r>
fur the il.-!, t.!... .. r. ,.,...m. HK] .;,..., beluf bail
ihtit-.iii it li ordered ihaaiBa Jadnaaal M ib? Bapt?-? ?...it
B|i|M-i.l> I fimn !?? ami tia- ?Me laberetll la all I'ma-? ?fhruieil
ti ila i ...I? li tai ih-fiiulaiit. rrr|?inth ni?
Am! tia i.lstni l.iiii',''i iiiin, ' . ?. ,n|.|i.,ii trutii l'a t iXnt uni
m.Min,iinti ia ii.? receaa la Ifaia eauw .,:,?? .,,.,: bj rlrtaa
ni l'a rifilh ?.-.lim, ..I lit!,; ,,,, ,t |be I m.sll'i lain
II' Ihr f. lt..i .StnK? ntni ?Nu i t.,u-i tal I.? lilli.r
ni tin- aaaaaal aae0aa ?>' iiie att al Vamgtaat rtaiilnl
Vu ni t In autla.ri/t ti . is.m ,if r?lili'.l Ma!?-. 1...t.- Uni I"!
ui|iii..|i or ruiiillli(i tli.ii'.r nuil |..| filiaIllili ll.r la.anni;
debt or th. Initial s??t, a apprvmd I. aid
liri mil hy ?ini....,f aa arl ..f I m ft. -.- rtilitletl Au
nt t .'i|.|,li 'tiit'i. tiiii ti, an nil i-i.lilli-,1 II., A. I Ki ptiii. tit wai?
niai un a,I? (tit IkeSSJMorl nf li ? (,..,, ruin, 1,1 n|,|il..ir?l VI,, 11 I,
lal al?.. I'l Millie nf Ila- |, Iii, ian,,? ,,f ,n,,u|, I, *
' lill?- Au Vi : tni.r.i! ni- a nul am i! ? i ri a ?. ??"ClinsS
I'? a |>l".l.r ti..- I I It.'li ?it nil ? ?tiri, mai I., |,ii.I al- lui Ita
li ,ii],in,II il .-i, ..I iii,i,:i,t, .! d
I- ' nail ?Iso (ir i trln ?iini-iui? nt
uti mt "f l'iafii?- II,I,I;,'.| Va Ail |i protkb " '".
I ..nal i '.irria i -.. ll.-.l It u j I. .it_. of 1" oiled "lil.- l-.lal?
ill I I.. 1.1..rilli . t'l.r III. I'll.-nhill.,., ., ,,| l.a|. . ,|,l,"u I ? .....I .J.
|,,,,l. ,1 .lui,. I I??.| ?|||,< |l... ral, Mil ,,, t- ntl ,,,,.,. - s Illili.al
ann minim? th?-r<-..t ?-ti I?,.- i?, . att"i ihi . rd lal ?for k
..t .?uti hm. L in that n -p. 11 i u t tit 'i., I i. aiiai reeerrt I- la
tastet! lil Uit public dew ?I the I in. I ei,,t.. ul. a
I'linilliltl ii ?mi! t?I i- piahlMirrl l,y ??|.| a.a lau, a-la 1 I
a . Of UM "?.??( I n i um ., I I'u I itltrsl -s. ,t. . . ,i . ,". t LI ....ml
lex ta |.i,,hi' iel hythe sr i. ml
. ?? IK-IUU U1U.UV? "; tilllidlli I ?ant
Ml i? prnliilnl' i! In tie- ? 'etlltl BIMI
NtfiK- in?! i.?? It. f..
r.itt ti
h.inl? p| la,lu a,nal ,it," i, ,,f ||,, ?, .,, ,,| N. it
Hu B"'?l 'I H ?' Iii? . ?. 'a - ' III "* "?"i'l
. .,? ,| I ,n . .1 ni r. i-i i.l li .'
' "? . v.iik . leith Ihr i f '( h Mi *
ti., i .1 And the mil isl hy ? .Id ?
?-|a.'ii|. nil Ul ii : Hu | m i a. ,? ,,| , ilun ul
' ' : . nil hil \n .1 I i,alla.i./.n. lia I .'a
tinti nf ?tiV'kleibli'rsii? Hankijurii th?. ?MI p.
I! ink? |,. --. ?I A J. ni, ntl.ni' ti in
Wild I ? ' .tal- Is lli|f iluill, ni .?in?lam ,| ,. ,, iliti-,I Illili
Ihn jU?l . I l.llll.l
Hu n|ij? ih.nl ami t? ..??ii.-l a. l'_? rl>l loll I'flit |.n:!'r" *"
? ?? II.,.' I | m
..'in:. ..I ii .- I inn?! Klatet k1
al I?..: ? "in . ? i. i. f. i ri. I in in?! in t .., ,.i | a isl li.,: ,
I |.Ill-id .Wa V ml. M 111 a?.Illa ,?,.,.;ru, ll?l."'I alh
ti ta "m "i ti. .Btiiuunij of tin I .' -
nml Ihe ? . i n J II. i - ? . i , i ...... i,,r,. |", j,.,| i. ^HS til ii? I. '
in t|i.i-?tiiin ii it lui i u. i i . , . . | ",,., i . ( t|,|, '
mal-i I? iij.?|nsl the richi |'i, h . i ?
?j?s i ,1. ii? I sa.ii '
? , lion ni t_B <t"i' iitu'iim ?.f I,.e I
....
A |JC_ IN Ml/7 r M-iit'i, m II hi*',.
.Sperl.l l?'s,,ni. h la The N. V . / i iLunr.
l.n-KK- K u.?.ia. li. t. I, | . ,i,mm..Mim "f tlir
e_).|!u l.iiiltliiii; t f tin Sialt n| K.tn _ t? t? a? .ui.l in this
t.tr tnil.iv I? ila- VI iviim urti? i.
THE li MUM,
\ .ti ? jivrs m. t,?... UMBU ?s -. M , ;... > (,i ; -1 v : i??s
t 1 w
.s,,,,.i| lltapalrh m Tin N. i . 1 . ,1, ,n?-.
I" I ? I? . <!' li II,
,
II "' I ! i i vi ,i
' ' M
THE TURF.
iliK MtMEXl KA' 1?
?VUUUNB RisrtRT-RirrikKivD rWKR vn ioR,i,r?i
ALDKRARANN SPLlRillll TIUR.
, It wuTjitJ soarorilj be pos-tiMe to thoottti a finer, ?ay
?iWu yetti riluy or one Vttxr i urteil for the _uir|?_e ?if racii.f.
Tn? MB peral s re va? (tint happy Bietnitm a hi? h i? so ania_ptiap
?-I retituilt to tejth ? nu an*/ Wa?', while . pestle liree?^ j^t
eaflkeier.t to be pepe.-r.tihi?, futne.1 the epeek with dell? I?JU?
.ktiftaei?. Thai etmutrj which ?tratehea in a ?ville SRlnlniesRj
aie w from the front of the r/r_?i stain!. l??A?d aauauallj bean- I
tifoJ sail radiant, the distant laU? imilinf w** their ?anriant.l
inna??? and their iiaai. totia .?tote? aud heaH* tunis ??Kalin, |
el eieali-rt I?n?-ean?l priai.'
I t.. ..ii. ' . - - sot ?,i larfR ira *??? Mf*e??sl Ret en he -
:e?a it brui t i mir. mt. ige er l-tajr nrltiet s? luatalervt
P??a?t?srr?M'iii ?. re '*ii?'- ? baas? ps si? ' ?.? ?. f*9 -""' aa_s__i_e
s?tt?pspi wen an aiblitMan le 'b? h "! fstpeiaWi ?tin ?ccae.
HlOTur t.. ilut aenishnuiy be-x|?t t'ilHie ?!i.t|.li ii
I ali .s-n.e nr? . itfluu/eut Un-, OBSMsA He*?- b.-;?i. i... Blared
? ,a mia titi.r- t?i ?btv nest- ;i tin pr? r munter tliuB baie at
Hie tuns itarteaj at KUY "ftlie n? i?.-bl?.i mr nee iin-s-tiMr?.
The battiaa ?_ pen IHretj and the i"i?'ii?' <"'???' the per?
l? nus ucee ni tbe Cas ?Wit?M lo Jailli, theil K'HH* "I l! mt*
lu?, ?"ii -aiii. i n nil.III el -vMi. n.' ni-i? 'h-hoflj
II I ' ? HO nslilll ?'..li-tuili? line? i lit. nil Im li -SSI '
dill wrijrht _s?atvst>l?-i??lf?ii- el MA allovml 7 H t!i.i?i i ntl red
tn. tfinX alla?? ii l< S mi.I ti ..?. eut'nil for 4-IS?, allow t I'JUR?.
Hi H Opie r I'- Riet-tuoiui, by two Hilts ilaui ? ?iib, by 1 bilde
HiriW. 4 yara ?I ????. 1
\|i R t.Sa-ai'Se- b B l.srlt lim llrjint bv l.eiii.?tiii lieui
?.iiuy?' O II.|. Mirsrave. 4 rear. +w?'. SS line au? lllack-1
l .. li Mellaetrl -I, i , I,y Kniplit at ?it. Oeor|r, Jam Ina?, 0SSS.
li ni suit Hine and H?d Sa.n.. ... 3
Mi. II. Kev.lv. eli. r. lan, M , t 1, l,y Leaiuftl ii . ut i I ? lu ilia hy
\S i.i,-r J vrai? *IS I I'll k sa.I Him. I
lirmso - 1 I, J Im H, limond i lu i ajiiusl J.sO) Usa, S lu 1
spins! fasal
l.mly l?.in. II! tli" tafl Of ?1"' 'lr?"1 '""h ??* lead Krtiirhthir?!
...'lal It ililli. Uni tliii'' alni 'lulu SS'ieillull fii'll Mi. Ile
bue annul, al II ...'.. 1:. mond tied drooped Into
rum. on? as tri min.' li > |i i-iti-<i i.i? ..id. tage oil he
isillured I ..i li, ni,.ali bS ?lui mi Iii'' nap i n.i n. alni tieilt
fiiii.tt.ini- "1 Ihres '|iniil.-r ??iii-. Inn.Iiini Hit mi i- ,i M III
ni r a Uli e i-e I mu I I?
-II li ki I.- I'n mi mil ut 1300, nil fl^'i-s i!n?h "f one mile.
Dr ll.Oi.r. | ... Rii-lii.i..i..l. lu I... I!,ti. ,Uui Ka.'.li l.j Cbil.ts
llarTii, 4 yrii,.'.. I
I't 1 SV. SVrld.>a.b. c. Knipith.nul. I.y in,f. Knidit ut ?t. (hjaefp,
dsm Olnvra |,t S, yrrr sa, 4 y?
lit. lah? Hunter. I. in I
o.-aiiyesss-l Oisiip? s..-! Ka Si
plr. Y V7Ra?d?her, ? n, l.idy lim H r vant, by I ..n ml in, dun
rsntivO. l-i- iu.|. .Slmrsve. txesrt. IS I, it. aid lil .k. 1
I al. I' Mrtlsiifl. blk. ' i? ?? IB r . -ut it lim 1 .?li.r b. Olsutoe 5
lln'lim-i'iil st i to I aiiinat lie,J, I tu 1 .( ,in?t Kuip-litiiot-il I t" I
. ' I Ipi.-?.
\t th. .im kui: I I!'K?I ti.ut i.ftMiti leed i..' sei Ifcej
; a' I il :r l llail i .ill Ulli Illili. Al Hu- ' | li Uti I
took I lia'm,.uni third iiii.i Knii-ht!.Ile
t<i a ti t\ -li. lan li I lum lii-re tit the tlir-r'|il irt' t post
v?.H ' n leith Richmond ami Kiil^bihotal ebal
h I ?.'ni la ii- i a. I ?nua. ilim; ni obtaining' the li' I amf set-md'
j.ltii-i tbe im nu i ?1 ? I n I, waa awarded to the mit IV
riiitui 1: ii - i i,- lim Tu iniuii, ni -i'.i ..li u
.Mr. he SS'alsmi. eh p. Altie'iirsn I y rointniiil-re on? -.? Nsn
mr l.rwn bv iai| ?il-ii. .... a yean ' n 11
Mr i Wf. Waldon h. . hi,i.-l.tlii".,l. hy imp Kul|bt .'.--.
| ?. ?. rn, , 4 yi-stt. ltrd ?ml Ms
IOOB.. S I
( ti H M ll.li ar. b . I. "a : ti. Ia . B|tl S, _fl Bl I I . ? ?
! I' . < ?. Iti.l snd Hine st ii lied ?sill. 3 J
Al.-b.rau, ISU I s, ut te' I.
/.'//?. li |, |
?uni .uni Lathe] li in! St .:.. I "I! mil- |>.!.- | .
I.
From this pukol lldeiatiau wenl lo lb? i."ii lad alt
won Ibi In at Ki l?hlhtsel ? . I, iii,. . ii
' Unit. ? I.'. - tool .
? .?, I thlnl Irn a . ni i-i. ad
I tie. u i.in.. ? a.... i.. -. .. 11. -..?..! nil i ?a ?,..,; eras mea
x\. ?
I ?in. ' . i from ila? raes t'uui I..
ii'-i'iiiin i "tin. . v. .-.-i.. i, ijnui tu,., r?e? Biede
. m i? i
? ?turm "! ni'i'l tu?. liuui tli . ? utiri
?iii vike piae* .Ml ?lu'
..n-l? III tl.l- ? !" tia
. ' ti ? ?I.i-1
' TUOTTI.Ns. ?<>R ?HE RFlfcTlT OP THE FAMILY flf
TIIK LITE ItuRKKr SS'ALKER.
A M'iii's et tiotiii.ifiiiuulii-'i .in- anii'iiinced t?> take
' |i|?ev .st ti . li 0
? ??'-. sa tu ti..
Laang l-i. ali.
/?.?sf. HAI I
SIS,? URI T" BK PI. S YU'.
i- ? . ri?'in..I "i <?r<?-iipuiiit ra, Vu D
? II, Vf M s.
I' - || i.s i SIM, ??I iii -My ?..ii -
?v.r.
. .
...
Mas. HEiit-i?.
Sirs, ?i s M.ia.TIi ?. mi a ..
' ??. te ludors? His vaiy el . I ent i 'i" .si! ?It ...
.r . . , -sr
-a 1ST?.14 u (i- ;..>.-( 1 J lu I.i vr-r-r
,i ? e ,n Se,. S vit ? : y ?!,s muet .
Hie pr.'leas?.U sa bvu'ltl e l?-et ,1 li - '.'?... ri nutt"
t r? ti,? ?i ?nu-l kui eels- ???III? l-l.
HRVr". Yu SR?' ElfHIl ?. tut ??nut ,i ?,i lure jirtis.?
that I?.? Ii-tiiiis Ants lii'tairn nr lici.s. li. u
r-bba-r.-, iuii.il y "i u. ,i-d ?lu.oui u.ui.pr ? I?ULSSS h .-s
Binsdwiy.
I'TLE's (?. K. Post'-(..eui lur UM L.tumlrv. lltttli <?r
T'ilet. la the it.-at er-.n-nlr ,1 a....|i m B?e. Seid lis lj.ui.rr? sni
?Hy Perot. Ro a*i Waalinpi.',.!.
THE STATE HE TV.ADE.
lily Telean-pph. |
I kunu? Ort IT -Kla.r steed, snd tn r, , _.,, naif .? ?t I is?i
lbs. t\ ft.st-Rsies tt.UW bush. No. 11 Mrifo ilprloi it Sr. "'?-"
I. .si. No .' Milwaukee Hinitii. ptt.ete lirai; SSInte ('-tuda ?.' ~.i
I ?SIS?. ( ort?-??let ._>? buab , unroiii at 34|.- far No. 2 and
i SV. ?ot No I. and ilgii.t al ?PtpaSlc. fur No. 1, in patt to siriy.. In
i.idli^ui.aluad al Sa. arid una at 8.1 . lu N" 1 list.- -
! 1? ?00 lush Ml.?silk.. No. I alKt. Rilley .1 I . tmall tile, .?i.i.
I ?1 4P. f-,r l?ol'.?ttrd sid fi M fut K..ur Keerii lite. #1 I* u
' Si??? I'll RllituSJI Laid l8, rr 19a- Wmtky ?.' ??:.
! Cans! F?vl|hti stesdy. lUeriptt ?n,t..?l i h . Ilunr. I.'S IM hash'
i SSftssI tv.lt- lu si, C?Sa s_s- bu.l. 'Is'. ?' '(? bi sh Burr
( ana. Kip'tis ISl.TBO butti IS heit ."'? I'M. ?' tarn SU? 1, ,,h .
| Osla.
I AU1P1, Oil I- ? la ir Snii aud l-l ulive de-usnd. SS lien-, ile.
i SS l le I anai! au ii Ri J"d *- a. ?las. t> ?. la SI,,tea lan,
I salrs Vi,??l l-ist St"?: III sl"re lls'lrr-aele. AtMB lu.sli at ? I iel
I <I#I lu tar? -. - s-e, s>: .. !ai 4 r leed, el J'UfiUlfor tai
adtSSe.i .?liiied by !"?. W\t? Ita- In.; ??".?' I-sa SS l.rst,
IIAnnol al, I ,i ?) ..Vi li.I li i.l. O.t- | i.tpsifbual,. Hie
t>i?i_o, on I. -? ... r s .. .. . : i?i l.l.ls. st *:
.Nu I H(*iiij, S-l .'' I.r He.l SS,-i!,r ?li.a fr S\|,.t? | t-\ i
eit.rfr I).. b> ?.ilia. \Slrsl iu,rt snd .ti.rnanfel: us l.tMO
lu.,1 Ni. I MIK a.s.e lal, al ?. ? I ra i'a, me Harley in
mmitt ? i I -s . . ' '""I I ' Js si ei 11? ?I ti) ltyr.|iir>
si eiSt ti t snail. ' al ? ri.l's ni,elim. rd l.nkr
ltii|."t. ii.i.issil., .i SSI,..- I, M 1. "h H.r.v.'.'in... I..: I |
I 41.si ?ltH.lt.- I.Hil lib I ? u r t' I lil..'I SSheat, |i? I.s, |,,,,I,
Matlrv
TOI.SPO (I. I IT -Kian luirl. SS lie ,t. Islet ll?W SS I. .. S|
et H". Au l?r *?-'".' Re. I !.'!? -ian.! ?'n'
t all IO? .'4 b HU. .1 - I Na- I ll.lt'.l OS'- -.
ter Sais at 4't . I ' V I I. ke lleiplils anirt ?nil iual.au.. d.
I ItCIBPATI. <?.'. I . K-il al ii til?n, SjMS l'or?
* .1 -.io t '-'; M.rlet *m\ l.atd Jr, lund lu UM ;.-.|. i",| | it.J
SS ILSIPUru.? Si M ii ! i i-i In a slri.lt and H
IpliRiTnipeell?! I<II?III*I iiluHl > u rum >t ei" ;
e? Tar. ..r. s ft IS (..'Iii. Mrs in. Miiisliiiips
Ml' WiVk-e-?' " v I '?- ri v ? eiUtesylSJ.
f-t Nu .; ( .lu al? II i.-.1 I. . H " ' :
? I ' \\ , r |i i "ii l!i ?. ?
i is i ti.i . ; i, . -.-.?.; .'ii.? . . .
\S l.e.l ,.|.ril?ds! SI sit .. e- St *>.' lUU f! la :
I . It an ' - - a .
- II -'???I .> -oi Nu. -' lu. a ?. .1 ,,i
I. I
.I an ail?. r i ' ' . a. I,.
i ' rn '" B tfL ? I.
SS la o' lii'?il '.. Si ? Sit.
? ..?iel 1, .1, na. S| I, i a i t- W laii
I'll ntl l,i
/ 177 NI" S II 11' MHS.
AltiiH
i Ile.I I . ,'i.rv fwltay II dsvs.
will.." . I j. |l,-,-i, M. J..S. SS ni .Sluntalk willi
.1 una :^r. |i e .
-RnsHleeS far lleatna
s ' s I. I' .-. ? I. I; i li.
? I r II. ? rt . -lui.
8. lu. Mi
at r H '. i 'i
Prlir. Y hm !"? e . :..i. .
I I r. ? 1'iij b?. 1
Nrhr. 8...-..i. i?i..itii lr rkSiaor. ft la !. ,e>'Is
lew llavrn, li t l.,i/.?betbpnrt.
rVkr. RsU - I l?0 ! ?' ni np. rt
H. A. Denting, Hoard i . ib?tb| nil. fm H
\S .N.i- Si I . - -
SU! I 1.
I I. ? . 'I | p . Mi ..ti..-. ! .. . I
'"I? I.S? i
i
Ali .ia'? i ?? '
.
I'll
iii m. I a. .? i Am . i ' . . ?
ra-ktla, Hharp, wnitf. Se?. <\ _. 0^??r?ir. . ?erjl. CTel?, A
H. Edwwdt, A M. V?oee, Da??!!?... V. Lo.??, lt.de ?Via-, M. B.
li,4t, \V (>. A-denr-ui. R. k .. lit??, i?k? H. A km. W. f
Than.!?. (Iraaet-Hftep "i-aJ?. ? '. Mere, -r, _ ?urui-etl. ( I' ink
t ,T. Krauccai?, A. ?. Cmmoam, O t ?.???*..-**.. M H ...,,.>.?.. U
Kiwat.l?, ?ti?? Bl Kdw.i.ls. M1.7?. ?J?'. I? B; lUiiiiuoM?.
t H.r?-tL 8 lullen W r. ?Mullir?.. L. ?. Daneaaaw?,
j \\sUVsu\ioa jr., *...??. P. *- r*Jl S I- Hatomm.? .?. ?Twti
.. ". I. r. ?lo.lfrey. Jd?ry tt_b . -V. * ?r?. ' ?___?.> N"i1'*' u
rilli H?iiki'h fi- -*. A U. ?l.,niik?t_n, Wirt? Roi m*. A. l-.?vii
?end! D B SHI???, VI B. (Fir I. rolly ('ne Klwla r.lUaaiid Ha
k?Kta, O?'ama. Dad|r?. Tlai?y kuwltr, Oa*. leny, OuUrht, _IJIB|
Anew, Baa Basas. U???!??. LraaM.
C1?TRTAJN8. " _
. ALL THE NKW STYLE!
at il. L ?- 1 H. KKLTtf'S, Sa. 441 Hteedwt-.
TI 1.K1SH HA. US,
X Ne. cn COW MBIA h T., Brooklyn lli.it?,
Tl.? rUBKIBII lATHlalHBi-ly no more than the ir.plieat.oa of
bltl te the ?yateai ia u th?ro?i|?ny hygwni?' ?uanner. H.-e ?Vrrry abla
rei^rt ?a T'i. T nki.h Hath in lim Tnkuir? ?f 8?turd?y, (Moller 13,
wl.rr? ila merita tra TOTJ ab y s? ?I f iHy tilted.
CHAM. M. Slttl'AKD, M I).. IsiBybllSsiBBb
LAMHHKollNfs.
.Bl .HOU AND UTI 11-B NEW .r.LEl?.
O. L. A I li. KKLTV K. N* 441 ?roadway
/m TO l'HOMAS H. AliNKW"', (iro.tnwicli nnri
Uli ,r?y .ti. ?ksr. yo? ?iii lind Ta?-, rifle??, Kiah. r*l?ur ?"d
l??rylkl?| 1 wa rimar? tiwi m.? nota ia New York. One ?ries i..i,ia?.
WINDOW-MI?Ahl.S.
liOLLAND, ky ca??. pi-e. or il retail.
!.. I.. ? i. II. k ?.LI Y. No. 44T Hra ..Ivt.T.
(?O to MAITARI.AN'I)'" II?>ok ?Store, .'orner
B Tweaty-tl.ird tt md Braadwiy. Tliereee-w.il nul all ilwMKW
BOOKS "1 il,? .lay si?! all the old .Standard Work?, and, ai .?>. choice
English Rrenek and dtfOtaa BUd-awry_
U<?( 'ATKI.l.K.
I'?
Bl VV Ul ALITY SATIN DANAHK KIN1SII.
for CURTAIN, nul F1HN1T1 BE.
G LI I. B. BELT.. N?. 417 Broadway.
?"KROSBNE LIGHT? PBBFECTED!
Il OIOKIIBIONBD LA.M m IM.IlOVK.l??,?. I. ?lisU?'".'? HT
IV KM l'ATI.NT LAMI'S!
The S A H. ST, inn.t ( (?NVKNIKNT, ?m! In every t?iy
IHK IlKST LAMP KXIAl l*S.:_>:
CHAItDEUBlB, ?R ti Kills, II.INOINO al TABLE LAMM
lau be UOHTBD AS Qt I? KI, Y M (.AH, li I .1 .nu kriBBM 1 .. f. ty
tiul arntly. til WITHOI'i" UK.VOVINO the MA9f (.LOBK or
t'HIMNKV, or uiiacrewi.ulhe HI KN_ll
HOl Sl-S ITKMSIII.I) THKOCGIIOIT!
Let v.rry t'iliuibaii re'idtul rail and etaitiHia belora ' nui,hu,J
llinr lion.??. 11, . er, ry inerrhant lirfnr? l,e buy? hi? altx-k at Lampa.
VVe.i.a?ui ttMBa-M. '?OOUdo. a'i kinds and the heit RE
US? Il OIL in uiarsat.
?H and pri,ea aeut 'o ?'1 _|.;>M? ant?.
Il Lil S IVES k. Ca., No. t'J il.-dra Unr N. T.
plAMi AMI TABLE rovi:i:s,
:;ib? BEW l'ATTKlt -.'.s. it
?. I.. . J. I!. K. I.TY?.
BEECHER'S SPEECJ!
ON
THE ISSUES OF THE HOUR!
HE .UT.'l'KTS THK KKIM 1-LICA.N l'ARTY.
'ME NEWS OF THE WEEK.
THE NEVV-YOrtK
WEEKLY TRIB?NE.
ry\'V. WILKI,Y TRIHI NT. fur OCTOBER 17.
lilli N. t WKKM.Y IIIIBLNI- lor Ihi? week contain? ti- foi
I.rtnisii VHTII-T. . -!' il? ?",?t lin-ut be Iii. ,1 . u- VV, .
mea'? i'.. ?.? 1 ,1 ih. v , 1. ..
1 ....
I h- I- u
t a. 'I'll?.
1 .HTOBIti. H
Nawt o? TBB VTBBB-Mut..'.'! N.?. (nnr. aa.i ( isutlli. s
, ?-.li.
?t-I c?j.l? ul tia
Ta? Uiiter.B TU ni? '.ti?ini -i.tr.
.. iii? ?snitltu??
?
V I.Ki-rrii i-r.os ?IB KITBO ti-l'i? <.|i?uu-. l'ipet-talioaa ?ad
> l?l?.
.nu. un. s ;, d4 .(. Tritrlariiad
lullaa Priait? ? Nan lee at Taptuie ard I ai'l..?
1.1... W ark? Belal-it te il
...... a . - 1. j t.
A lair 1U ? ni Bios--?l-ni O..I .?p. I. n?J?id
1 ..... . , I
lit!
p_n.l?"l_'l h? u NI?, .. t", ...i.- ,
.1.11.11'.
in Naval fl . ? I pi 1 . a 11.? I ?al il I"S_I?IK? I I
1
?mtiM ia Ntfxwatit- Mis.in, VV
iM. Ita 1 ? nr tas lim .. -!' 11 Y VV .rd BasSBW ?. ti r Brookirt?
It
Bl iitol liaai.s
rai I'rJB.ytrABll (OIL i-iiuii- \ Mui.l.. sin." 2 tt'? Mtsnlah,1
Market 1
1.m.ty Kaili? . . - IL a-ta
?anual. li llague? al Pal.i.i, W 1'i?n,.p'r.. N?itl. .mlH.|!iiid,
11V ?wale %Vai?i (Jap.
Tu? I ?vr??i. Ktiut? in ?MU taUtmW,
?I '?-r?os IST?I.LII.?JI. a -t'rcuajl?^.,a. Nabratll. lll.io , li.di in?
I.,W., ?|rl"|,| ..
Ta? 1 _R?in??T ??in lotmiii
l'otlTI. ?t-1 ar ?. a.tlir.n l...?.ll?t|. Aiidl?? tO Ui? i>Opa ?r t lie
1 ... ei s...,, i,, u.., . r... r Vas?.
I.?tis or 1.ma v?a ?m?
lis? VBT?
.?. t ? > < .
I.iTaaaTeaa
r*ua?i_y ?i,"?n ?st
rsasotti.
1..???A. NSW?
'a.sHTLTTBtL-Atn-rit-an Inatiint? K_rni?r?' Ciu'n. Tueeda? t(, t
il ?rilli L.ildrr Vi, I n.n.Tial C|,i?.lliln t It.?, r V ll.ripif Prraetyin?
Km tliapei: >??t P-t??/ra liman Noitb of New-1 ulk . la?o? Foala i
li.? tu 1 iri/tt .in? beru??. AM_SB| HO? m lu seni ( otu. 1 m
(Iraaa Early, ("sulrsa Reidint Olaatb ol Tree? onttir Po?rtsi "?iue
.- 1 ir-u, I',,nuiie 1 Karuinairra Inr Ksrnirr?! Wire f?.r C ollir.-i.iur?.
[.batte slav IkaceMar? V? _.t i. N.? | p-?i raali ktUkhajbrMa
Cllluaiy . P air l ulr lui til? liapr? m ( lia-tri.? tar? Iwr ?.._t. Ho |
hiu.'.inl? lal llorevbrn ' llriil. tVuim. !'r -6l?b'e _Tni! I,r?ts?n.j.
VV,1.du,ill. aa.l ruu.^fuill.? Ion. TIH? lUrreM ?I \m*t- W beal 1
( , ."?
I'OSTBT-.s.in?rt in Antun.t.. l*riin,y!vtiila for ike Union
I trail I nom.? Msstru
Ta? Hat wooea MABKIT
I it? ITBBS.
MiK-rt.LA??t ri I ra??
Masai? .r? ?se Dura?.
LtiaiT St?? it lUulinc 1?l?0??r? -Hpei-i?! Diipatebe? to
The NI lui. Bj
f oaaBB.'.AL-Kui' Brperi? af the . ??vk. Mun.'?- t mt >n Onu,
and i ?til? Mark..?, yilallt "parted t.a TI.? N. ?' Ir.b,,_?
Kr..l. tli!? n,,,min?. Pm - in trrai^ieia. ready lot umbu?, .??. ceiaa.
Kui tala ky ?H ... ? .im?
itai . .!>.. rurii. >|.,|!e r?uT. I rear-?.'n aih.r?_ ? ? ?K?
? 1 . . ?.?.
Trn ?..fir?. aJltrM-a t a.i.r, o' ?iib?.-iOira. IT SO
Tt. eely 1 >i I. a. ,..|.ir. ..?il tu name, et aubtt-ritirra_ 'M M)
Tea capta?, lo 0.r al,Irr... 16 ?1
'liieiilT ia|.|ea. lo une tdiire.?. M ?>
Au rit, .? j 1 ? ?*.,. Ir ,i-i,' loi sari rlub o! lou.
lir?.'..iii S. ? Vat , : I',.I tit1-., r ..rd..?, pariblr ti? the r-derof
' TitTitirm ' k? a.? mer. ?rr prr|?ribl? t.. ui t "Un .
r.-i, Itt.ii,,,- A,.,irr., 'I III. TBIiil'N(?. New Y,ai..
I I MI !.!.> MIN, N.iv-Vi.rL.
IM?||l,(!\? SOW.
V n l.la ,(..., k;y a I. li lett . r an I 1? uariaiitxt lint I
t 1 ..1 .iulutir mu. Over ona fcasdrad slber Myla? of 1 Iii
1 . .... ...M. iriti. I.r...
.I.M INK
EMPRESS k11) GLOVES,
A ?PLKNH1I? AM?OBTMEN1 lil 1 ILOBI Jl'BT BEl'ElVED
Hti>,I \ u HN v
f-<l .'."? A PAIR.
Til?' mu 1.1 .; .N'. 0LOVBI ut- rilli rOflLAI
Plt.VM), .(?i. .?.VI I VI' ?'
Uiiii ,ESALE A NI? R K ?Alf.. R.
It' Il MU i.'
N :I7.. 1 ?-.vi ? r
1 ' ?I III N?
TO JOBBERS.
The BAOI I Mil MAN, 1 M n .-, , -. 1 ,
IU.III...II u! I,c lit VU!. U .lu K i
HOOP SKIRTS.
,.' il,. I t : I - ,
.-i i-i mou kiM-m.
?adsilk? UIVVEST M VUKTI" PI'
l'.vi.l.i lu ., A.N?EL- vin ?a i \ -
HitANi H BALBBBOOM 33fi IIRO.VDWAT, tot v
J M. M ? II, !
J. T. ELLIS'
*S..U:M.OO.M POU
WHEELEB k \VILso\s
SEWING MACIHNKS.
939 BROADWAY.
Corner ihU\.
?lureal h II? ?
THE AMERICAN BUREAU*
FOR UTERA? V REFERENCE.
.vN INTERMEDIATE AGEM .
?OB ALIUOUI. - UB1.IS1IEB-. KI1ITOM. PI BLIC
?__.AK.EHS, LUKRAR. ANI> UCftfN AB.OCIA
nOm, LIBRARIES, TBANtfLATOUB, AND ILL
WHO UAVB ANV INTEREST!* TO
AUVA.NCe \> THE DIBECTION
OK f.lTFBVTrHK.
IHE sMEIlt VN Bl BEAU .OB l.la I.RAUV BEtkl.
ENCE wa? piauued tkt?s ??MI? ago, b it the way hu ant I,"
ft? ill develi'pnieut uni, tlir pre t ,t H_BB The ?rh-t erir e?t?d Oto,
the re.y eeidiul need nf ?i'iie intrraiediate ?jria-y betaecs ?titkcn
?id pualt.len. I), emu? it.d lert'irrri. editorial writ,-T ..J new.p?
f? tn' d ictori and between 'In produe?n of aid dealer? ia i'l
lltei-ry coniiuoditiet. It waa w? n tnal ia ?isry t/Hnr .1. , .rtmeal ??
i'_>t?:ipilie bujiu? and ?|!it,4 |, ad.ii.tn?ou?ly iccelerattd hy cinfMT.
i BJ the ?id of intermediate men, who work test c<man?ior.s. Tkar?
seemed te be BB r?sw..ii why thi? ?orne idea tliould oat ha. i it.,..I ?.I
n the ...irl.l ol' t-ttrr?. It ..?? r.-nlrrd ta c ih? the i ?r'u'tuent of a
flur.-aa of this chara?.t?r II killel a ?ttin< opportunity . "u d ?ria?.
Ti ?opportunity bul now pi."i,ted i(t?ir, nut ti,? i ,
initu.-etlind placed opon a li.._<] ltd nation?! usaii. ia ,U. i.J ia lae
ptirnntiH gi Hie pubic
In iinouncim a project so ?ntirely nme! ai to Biak?it pr<u nlaeaily
?n Am. rli an ide?, the . nunderi ?re ?r.l ,w.ra tktl
Hu y Ditiil lM a tmit .oat. ntl.,.. i,?l H,o oh.tt.-k.? that air pltrej ia
(he w?y ??f ??iMytuln. _e?v. Al ti.? .?me line, ill? y c-inuol kui ,?el
that the advant-iiea of the ?eheoi? limit bl rece_?._ed B?BB the font
nat, r "em. li i? not ? u?rio?v p: u fur in'ru-luclng t. ..iii iit? m
I thora to Hie public, uer a uri . I . .l.i,<l,unit H iib ? hakte I.W
broken down talent upon lyri-nui? a,J p..o! aiteia. Aj.ii.al ?-?.->
I ii?r ei of liter iry charlatanry at ii u.r. i.mitj- it ael._:e? mi to ._?
j ?Iteriuoil. Diirrpatibli ?vu ml "n-wlll t nt le-.tidertiiker for ?ia
purpoi? ur my prue whatertr, I'l.? B um hu for it? i,
|-ni run, ? lu, Ji.lrr to ?leyate. a. well .. lo ?libir^e, the held o
A_i?-ri<-i. tetter?. It II b? ..evad that ILQ iu-iilutl,.u ai.y ,nort o
(reit idtiiiilaje to erery I -, , f I ' airy intt.-rat. Brea ,]" mtt.
I.n.,l,i. tu tf.ebtjlirtf. .S,,p,.iiui i, n, Jj. .!,?,?_ ?i'l he ?u pioyr?
to ri-ii'lar up nieui, litenry tiuetli.ii . t.ill beanstreted M lu sa poa
Bible, ?i d ?ti rr iner ?i o'w a.ihi I termy coinsilriiun ? ,1 lie under
tuen wi i. proiupiiiiM.
THE SCHEMA
The ?smmmWf ef drhi . t til? pr?che iioimd-riei ?f tfc?
aeyan.1 <l> par?iiient? ol Ihr lt-ite?ii wi I he r. tdil.f ipprrri.tnL ( ir
I tuUtlwill it Mt: out lo tli." a i -I. , '.l.t.nu of ipr.a.l ,_it_. to tb?
, mmmmtgO* ibey may lirrire non, tie .l.eiK-y. and (ha (roper n.?niiei
of aan_Bf thiini araiiab!?. Al p-.-? n' Itul a ?in?!l part of ts? ftald i
i- ,'rnd-d 'o ro?er nan I li? f ?lierai p an. how. Tar wil
I be iiile ia ..,. .?I i -iona
I. KXAMIXAlHaN 01 MANT'Sf R1PTS.
All nunns, tint, ?iii i?-r.. r , ,t air . t.m.iialiuti a_d _.n"oii. I
ti.ey me tent ?imply foi a i rill ?' ?III be giren at UM
a..un tal Matpstib e ? ?iii si i ura.-y and ?.oaip'eieurM. Et??}
. i.,n?Ui.ril to 'he Bo'? ol ?-. Iitteeer prett??i>iaa. will ka
he'd con. dent'atty and cirri a ty. II tin? iiriiei to desire?, tutfte
t . ut wih uu auhuiittrd at lu '.be i. oil . d?aut.;.-oui uti (hat li Hhelj
to be made o! hi-<i I.? t Ui,... ?. Ii|,t. Thejudpe?. ?huae d,.ly It wil,
be to de.iile i,|ioii n.erit? tod ima? tit?, will U<- telee??1
filmest ind roaacieut.otii diarriuii allon The n lum conditionn?t
.l.?i's of fill department ?lb b>-ia.ined it leu nth I'ttn ? tp>cia) rir
calan TU? ai i..di ed al -it .. .a.,;,'.. .1 tir |l..r .. , wi.l b?
?anted 1>? oiail pen ipp Ir
* Ii. li:?'f I.'.IM. ITHUSIIKR*..
li i, a in.tier of hmt iii*. ???BJ . ' the ? rttert of the otnitry ??tliri
tia,, a.',' - -r brimson ?if u iii-te ? bom
tbapublitbi'if eeoteti. .?ie'mt a. iii? iieat poa't'en f,r til?[????B/.e
-.?i, j.rah ..Lona. The!. lea opportunity fur li. weitlty
.< -usin?t taut
Lay tl?.|i- Let rai, do. It n.?l - ?,p._a th.t ?nuki o.
ji t!:e ilii p> t.A tlai
'-.'. Ii.htsd ilnrean ?|
..iii?? of |.|?. na; their
literal? , ilaaiiaa cam?:???., it? wits
n ?ti'a Mot ? book? U* Bud 'ii, kal
alta o'i .
. irr?inamber of Basai ta?'
u Or!>r l.lldrralu..?!.
lil EMI.I _T__J YOU Al THOK8.
' ?-.? aaalai ?a i ti _i?l thi-ai/wn ??pt-aiewoili
whkh tliey Li??-III areparatiea. caB procure tt ii Ile Fttr??? tin
moat ii ?Kaii.?iJ to pnl/l.-hi_<. Ac
c rate i ??? up fium the tariff "t the moil
. printinl and nn-Uii? I lil U Iwitt
el. It ii behrrrd tbat tkil t!? p._tia< nt tupp >. ? waul
wbicii _ot u f w Hera. ? ,ui.rd.
IV. VI I5I.I.MI1.NC FOI .'.rTHOUK.
The Btu?ti will tttil'l lo '. r t : hlitliiti| of hook? au ! p uphlrti
. r .>. protiiiing ihe ?terio'yp? plitrt. rrritiai jnes^Hnt ?-<i
liiir-iiint ?It the detsilt of pi.'.'iui and btttdiin- Tka beat priaten
w.l! ha ?ii.ployril. and tulla,it i_i (eel coalUeut ot Lariii. theil wciki
ptotiuced in l-.r m .at taalef .' - J
V. .KOtTli?Nr, LECTtlEKS,
TI? rt'iiatry ol lei i?rrr- marni by the Hurtau ?,11 conipiiaa ?
naiue? of a I iap..t?blr Ir, inn r? ii 4 public ipaakera lu the co tam,
?hetber p.of.-uiotiil er ?it?, :.rd io institution? of U-eraiu*. Coaim.
ni. atinn a ill b? kepi up willi thtm a? uacritiry, io tint tr. ?else
I lor J pani, ular erturar, ?r fur one that a.ay be ?el??!ad hy th? la
reto, wil be attended to ii.oit fal! hilly Thii departiaeat ?i staSM
iiupott^ni one tnd ? i I be den tupee ?Uk |?rat rate. L; _r..i-t ai-d
; i-.e. nt umauf wkilrter kind util hr lutnitl r I with icrepUbUlsK
tar. r? in.,;? ci?'..i.tn.i.? ) ii. Ila? vi? thlL in any ether, tilden by
' l.le:raph ?ill he rop.r-.dr_ is with d-?p?tck. rablk >r??kan "i!|
he inppled for erery elm ol' ?.. ra.loo-frttital, p.ditital, a|rlru -
tura! or strictly literary. I'M eondin ion of tki Bureau beg tony
tUt they ? ii! hire nolb a? to Bl trih worn-oat hack spaakaf? or
tbird late iettuieii.
M. DKI'ARTMKXT OF TOAX-LATI?__?.
Ko? Ih-' e.|*ciaI beaent st con.merna! liena?? a po'ygl 4 dep?_|ni?ii?
ia .'u_i,r.?ril a Ile plan, ?heiehy Ih? treiislati??? tf ?ry.rv ipeelea ?,
ti. ,'uiurnt will be lei uted ti ibort notue. Lettm tud ur. ular? ? li
b? urti.!., wi.ttea la Urriuau, I reach ?r _paui.li, .i.J witli?ul
drla?
vii. I>KI'AKT_II:NT OK FACTS AND SIVIIXTU?.
Ker the nn.rht of _iai.-y ?utbor?. trholar?, ?id pr?f-??or.. ?k? nuy
nut hare re.iiv an.?-? lu t!.r !ir;?tl I.branca, the Bureau wil ander
(uki- the .itbrring of fin? and ?lr.ti.tici upnn aay tie.led la'aert
Arce?? is liad In al! liir city Illunie? o! rrHtrrBs?, f.om ?tink auch
'nfortaation ?ill be i'ear.etl upan a,? ?i.biisl ai way be resi-ieetei?
Accurite li.J irnip.tmt pe-?. ti? ii :| e detailed tvltli tLi. .acitiij
VIII. RBOIBTRY OF ___. Tl'KKKv
H ia liil.-uiiatd that the R r, ...T. y-ry ad?_ot?srj? lo puk"
I I sj?-ak. ra and leetuiera. a? t.,.1 tar tbuae ??bo barra BBkKMBl rrpui?
I ..II a? lar vain.- .nat I ??? . ..a-,.. u.uiru. A complete list will le
kept, ?Uli u?die-?. ,iib;r I t . - . a,s anti a, , ia
i hr ,1 t.itriar;i!s ol' .-,-. li H I ?r M IBsf ?in be obtained ??? i h? i ._r#
lit |f Wmjt . ' ret can hive Lia T?<"?ut tti|ht?
.! ' .ttl. tr ? '.I- :. I ?el. I.rttrr? ts.k?^ rn???*
itit-t.t. f.r -i?-, ni ni?! i It lal te i UL the t u ,-: P'satpk.
P| ,:arii ?.bo ha?-? I t|.a tknie ta
? u.lier I'rou. li- l* o, t ? ha-lilli.? ilr'-,
ur lin.I .t tn t . ? - Mai lltrii,?-'.?. ? ... ti? ielp afftuded
t,v tlw |. , ti. 1 ..1. Ihr i, un?? o sju.^k I.-,
cl.iuiet?
IX. ,I()l WWI.lSTIr DI.I'VK'IMKM
\ , . . : r II, ea, ?ii. be the l?cU.li?.? ? f?>rd??l to
?d.tor? li N a.n, I ' .? t'?ut.i..?k"i ?
thin,-ei win be aaatarl? "i, ?i d pie?.e?l wuh tnet;y .?.?.p-prr?
" ?peei?! J?*
I . .,,.? .it wi j, .... e:o turi " J?'?
C. pith!? !
, i;< li v*?i: ol' BOOXM,
? ! I- lia la _,.
. He ?I .'. , I T"l.
?. . i.li??t
.?.i ?..II I* ?I I.-t? pmrl-rw ?I I?*
" lill l ?I. w '.
li .-HIT I . ' . ' ? ?bil .?di. ll?
, ?. surr l'?*r?"
lean
. ratal department? Baa? Booka ?Bal He-r. '
,.a ?, . I, ,1- \
koataeta to ? t, mi t " .,- i.rs Baltfctn Ml i ?? t rir, ?tu?a?i""? ?"J
ii, ?irei ? -
\l MlM ! I.t. \ NimI. OkDKB-?
I'la-is ai? li.,. I b ,nt?d iii'I ' de.
'
in eoi |l 1? H ,rr?, li-, i., 1 iir.l. t.auped by Ute lette.? v
la ",-?. r u ,a r . rp. MM b li i?-i?(? mtrmrj
I ...tie? nia| ..'.Jt' olwl.ibttil tiri n..- 'I'-'.
'?r*y?t bv etperlettee. XV? t.ndriiaka I? ?ty, ho????!* li--' '?.''
. .iiii.atta ?ntl v..i 1.? '''*".
tr.-r
Ul " ? ""***
I . ,.'.
?tburllyaad ta ia ? . .#
Ih. p.n? .' '' " "'
?
? i
. . nu . ?'
|| I".
. .
? i

xml | txt