OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 24, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-10-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

_<T- ff an Ci teamen_
P*~_H? : [SHIP COMPANY?"
< Ali lil IM.
. UAIiillOl'l.
'.,?tl?
I ' with
,
v,, i -A-liO..- i ||1 i,_. M-rr, lo tonntet wbh MON
i
. IK r.apt A. C. Ora?, to rc-?iert with
?
?
far Cn
. ? of tea
.??Tie.- baa l.anctato ink 1, ISST, na Haag
ine? sud
a - T
? fuoa on
.
_
TO
Via PANUI
UaiL,
i!Y ey \l Ni i.1 --ill leatr ! . Rlrer,
IA-, l?e
?leainer
? and fast
?Irai?:?
i V. January 1.
rrj or price, be
.. ita, payable In
I ,
-
nsj
:?JO too luu
? ? ?. To;a_s?.
i v at the efteeea
?. . u.
? gent
O "POSITION 1
?TO CALIFORNIA VA MCARUiri
Hil MIK Ml A'." : CU.UPANY
will di,pat li '.lie teal s
PA.
JP.BIlY IV. ?nder
.r-TrE^PA Y. ?Octaber JJ. al n-.-.- !roci lie Ter, foot
.illa
AT GREATLY I?!?! i FD RATES,
For paairge sod freight ?ppiy ?t Na- " r*' ?1 Warrrn
? _li .. ION. Atent.
ATLANTIC MAIL STEAMSHIP CO.
von UM -.\? DI;:.
EVI.B git- ,t
p l Tl e'r.. !
. ...,1?.?V ?4.
?
.Na?. "7
l?teos. N. T.
Ami ii ?m- c6.
EM HAVANNAH.
EVEI. - .. I...
I
?.
V IS I t \mYtl ??? der aal!? Oc?.
? ? ?
? punt?. E1#0_B? pa.?eng"i
mam
A.' ' "
?
i
?
Themas,
_
I\'K\V-i?ki
. ! .rev?
ra. lor
li ? ??- '
. New.
g . For freight
,?_.-..- .J ;
' at.
F, UEAV? L;M..
Tbs fir--'? -?ea-i?
toe 'i i - '
- .
saw??
>j
I
.?
.? 1 and
Fnnc
?_s< I .
.tis.
I
I
.?I*-*..
. . 40.
iroTT
I.
-
?
?
?!
?
*
ST !.<
I .
. I
.
I
r"*M7 ''ABU. - I? l-BIS. n?H
faruHb.?* ot bo id?l!h
I . i, M ni
I
I
'
'I I
-
?
? . ! . ,
- ? I-..II
.
. 1
.
I
a a? iioon.
from i'ier No 1. *.
.C-E.
BT th? mai ate?n.?r ?.
I . <;T..?*.
. ! -0 _a,_alo!i.
1 Park . ia . ?ia. a
-
?;? 133
la
.'-a _.o (oiwjj. ! lo Ijarra li ?ni bar;. Sri-ru?? i t'
a
I
? H-adiug fer their
r
Stew Y .?
S ' ?I?,
. : Mail* aid Paa.ta.g ra
H ?ii LINE
'
.' iW. Cr.,.- ...li SATITUDAY. October?:
? ALI.Nu.eii.hr, !'i
Sa'e. . l -?ace pe;a' e tri i -irrcti'T -To Liverpool. OlSSgoW,
> ? - -rara. ?M.
* York, ST?, toll-?
T
v at Ike I ouipanr'? otu ?
FRANCIS .MA? ?DONALD ? Cea Age..!?,
__ _ Wo. auww i. ??
rIUIL l'I?TISH AM' NOKTN AJUEUIL'A.N
I BilYAL M AIL -TEAMSIlIPt?,
SETW1.KN NEW-Y-KI. A?.'? LI Vi- lll'UOl,, CALLING AT
?
AND P.:.. WEEN Bl I Ill'OOL, CALLINO AT
11ALII liAKP.OK
* . ... ?'. ecr...?<ta? ?I ?. *l
We.1.??ai
C-iN?,.normt li- ?toa.W-d_"-?-T. NOT. 7
? ?-LASIA.?.bar?. New .or?.\Vr_,r...? Yarn. 14
.irive, hi?.,.i.M cunead?>
PtS-lA.i-areSN.-w ter?.nc_??la!. NOT. 28
raia tis mi? TO UTBKMHU.
ChlefCabin Pa-aare.?IHN
B?s*wJ Cabin Pastsan. ?ti??
r?'ta (estos To LiraarooL.
CTbleflabln Paaaasr.?II? I?
< ?bin l'ami? . ti dt
tats-. _, gow, at w, pmsriwAAmmt in l'nii_d Stat-? euir?ney.
marum a?t smtaerm nntil lui IS?.
A? aip?rieB?ed Sorgevon ni,
Tbeatwnrr? of iii??, amp? vi'! nut be a-eaitmUble for Speed? at Val?
s? 7~* -"?*?? Bl._ sf Lading b??i_g tba raia? ?_pr?s.-d sr? sigo?d
I ?I I leigh, et Pss-ag? sap?; la
_____ T. Ct'NARD. No 4 BosrMn? Oreea.
BE NORTH OEKMAN LLOYD'? KTEAM.SfUP
? Latta? I
haaaaaa.
.* UM. M ANN, ?I. Weah?, nasatet. eartrlw the Cut??
*? 'l ?a? Horn lim Binmu vier t..o? ot Tl.tr? ?t h
Um SATLKUAY. NOT J,
maa
BRIMEN. VIA .""OITHA-I-TO**,
_ Taking l?ass?iisers U
LONDON. UAVRK. MOlT'lA.MPTON AND BREMEN.
?.U? fal owing rate?, pa;abi? In raid or ila e?,ut?al??t In carrasisT:
J?t?W tra?esbis. ail?, eaenad cable. ?S?)? . stears??, ?JI it
?. s? f?.a,w?d a; iba ?fca-uisnip DEUTSCHLAND Ii. IVimb.
."'et, ?m .Noreiiibrr iT
'.* >Ws_|(M wM BnwammmBm MBJBNM i*
A,_ DF.'.niCHB A .?.. W? ?SBr?_?-at
^HK Scfaru AMERICAN LLOYD.-ONLY
_?.-,?Ka" *" WJIE OFFIBHTfliASa OfF.AN bTEAMEBI
kui.ii'**-" NE-rV^YflkK and BHFMKN ela U??, rsmwiUH
._??__ *"**. *.?.'?.?* ?*?'"? ?seeeau^rs ?. F.ag.?iid, Fraaes aod
mV}**" 1 mar* Saw Y ?ti ?a ,t?uibei (lo ?* ?dr.rii.ard,
_l_i Ta_^.A ?- 1(m,n, r__ii,.an4?r....?,?0f>t__?. l,0?i b. ps. Bept. SI
wiLAMH i Ilraart?.,!,, .iAp?UinA l.ktWb. y. Otsk. i.
?at FrstgBt sad Paawaae appt; t?
El;?iF.B KaiiT i,?,,??.' Agent?. No. ?5 Besseret., P. TI
__ ?ieamboais ano Uaiitoa?B
At s. . ?.- ?awlrrary Mranboal COSIMSI.
LBANy HOAlK-l'Efil-LE" LINE.-The Boats
a?l-?t dall? '?"MO
n. Ti,? HI* JOHN '? MUNDAYS
? . lu. \N KI? iiJd'J.SD ?.n
?"?*rk AIIUDAYM
nott., ??.is?? k . app. r st tka otkut na lb* ?ban.
i-fe'
._ Steamboats an? Rai.roab-.
?TMII. GUEA. Ali: TO THF
.* I AR ..
.T,l*OAI>
<OF MISSOURI.i
The P??ll*r> P.allroad with It? rtu-r, ' ti-. !!,? nul? ?! rall
r i''" ' ' ; .. a Ht. -taii.W I it
oat rhangn ,.' car? Direct c tiie-nUo-ia ina?, el IVrainioit. win. tit?
ilfiud loi __wuuce. 'lupa b?, ManiiaU-n, Fait ui.er
and lui l?
-_?e .'e.i.a ", I'arlSe Ballway Is now lb?
? i iprcas lai,.
' I??. ' ny. Sania Fi, and all poia-a lu Celera?- L'taii and
?New M
ile st ?11 the rrriicinai lUilroad uffires
W ' i "..i, A rent
Pit ITT, Paeaenrf? Ares.?
_ 'i M.KISBO! K lepad teeSeal
?: NEW-RAVEN, li \if .FOBD, WHITE
?tOI 1-, Ml MP URI -?a-trrs
le?Te i . ling with It- -rad
JLXIK NEV POUOUkEEl'SI-i and 1. ?V
? Dill T de i'y f 4 |? m. la'.dmr al Csaeaas Larawa I. MarDsor
? ?I ?id Eso.ii? Mrsiuri JAR, \V. HAM)
\i IN on M linday?, U cJin -Jar? and Fii.Lv? '1 ii" TIKIS t alii
NI.1.1. an 'luisais.,., '-_u?d<tjs and _a urti???, fiona Ijot ol Hamann
s'.. N IL
F^OH NEW HU HUH, WK-I FOI NT, POUOH
l.i I PBII RONDODT and KINO-TON. landing st Lans?na'a
Dock. Canana .li and Miltnu. 'ino
I k11 It MARY I .itVl LI,
Irar-a li. . . I Minan al 3 o . 1st.
^?EW.YOKK ; I ROY M 1. .MBOAT COM
1 I ' ?? ? m I'.I ?NE! TD-OT ?od Rlf
.. lias ho 41 I,?.? <?' Spun.?:., N II., fur
?at I. i. in. Ti la'.? ?-'li and barga?
ids Nurtli. Ibu ia tbt- -trset liu? fur
t le N.irtli s "f cara.
L-?T. ORIENT, Greenport, Rag Iii.:!.?.,, ?
I Bnflell ti-d .|.riid!d?t"sir.trH)WAHD EVERETT.
I sp-, t lias .1.1 haUI-k willi!' ?. I'irr be III, Ka.t Rirer, ft.ii' of
- , evil. U'l.DNEKDAY and SATUllDAY ?t I p. m. IU
t..nulli: l???e -..?.Suflolk eery MONDAY a_.l TIU'R-DA..
_J..' TI lllll.i, Agent
LV?i; NOKWALK DU nwtmi, sritli the
1 Danbir_Tli.ii ateanilma! NELLIE U 111 I'E
i '- not of Maikel al.) evri ?It. ?
ltetuiuui? lrava-a Norwal? al *.4a a. at ou sun??, o.'railroad
_
1I_0_ D'? DOCK. HHN I IN-: K'v, OYSTEB BAT
-, .... --Bil 1 |l ?!.
M ?I! . i. bale? IV.I'?? ) li)l?
f. n . Bad Isa a.: Jbirt.v ?.?Mitli at. ?t MU f. in., lor th? Ikes usu.rd
p ?<??. '_
rpilF STEAMBOATS DANIEL DREW I .
1 VJBBABD . thnr reglar trip, to WtlBabst I.
WEDNESDAY n ? 31.
--. M -, ?. m.
TUF (?l.F- LINK.-S i,- - . rl 0
I ,., No 43
I .lay at 4
W11 . I . ?n;.u_t_
M-I;T\, Bl I ED AM' < Oil] ' ?R'l
s
' :: BOSTON,
\voRrr-.T. n rttj KASTIFA, f.*nvE__.
UN- AND
? , ;? I
_ ! e n-w J? ! ?
i IRK
lev?? No? i ?'-.
. i:.?- Bl ,
.
?
| ?
i ? Pie?.
nui? I??.LI?OAT.
"
. ..
?
?
c
OST?
- a. I -
'
1U:L I.' . - ?lap
?
?_ B
?
at Har
I i ... i. I >r
i. a -?__?-Kal I .?? "? Aii?n:own M
4 p ti -ti; Ka." a ..ra ?ton. Or??t Brui I
Slaurb?
?iii r
,? A
I
lit! .SO. S
*
El ; ! t . .
. - ! '
?
? ?
I n < . ?
?
?
I
?
?
? It ?
Hil
'
-
-
'
i
?
lied
. -
?
? .
I."
-
. i?
M OKI
?
I lprraaat !> p. m.
?
:*.
TEWTOEK? . NEW-UAVEN EAILUOAD.
tOX BfMMPB A'ii. . IM'i.
cojj . im
Psesa-far Bt?t!oa la N?w Tin. gamer Twe-.tr -? a riii. ?al
?.? EL-:_jrr On I WnlltT SSTruln I
rr. HNS LEAY_PR
ForNawilsT-ii. :.:ti I . ih?-..i li. J _ n_, 1115. (Es.I 3'fi
'
... o li 15. (Ra,) ?a,
J
For ?I n.?
Iori-.. . . ?. 4.*) p.
" I - Narwa!?. ',."? i USl m , 12.i:.*(Li. .
.1 , ? ? .
?', p Bl.
- ? I "p.-a.
?erHia ....
Pot foi? l.l.r.li !_v a. 1^ .
?.1- '?A?. ?."?. :
. , -I'MN-s
For Boston l-l.? I.r) (Fg.,ti 11 r> m.
f<" I. .
-Orli-riiniJaui rh. ... i..)I..IJ. J I? ( , i
mtOa, u.
? ? uerii'-.' PUttt Kai r.al S ?50 a an ?Eg.,) 1J lip m. t.. Mo?
trr? I rai p. m la Nnr'i
>or Hartford l'r?rial?iiC? aiid .i.-i.i H. . ia-! t"A, (El.,I a mu,
1?I n. tn
ror Now Haren. N??Looain sni S-Jouigtio lla_i??J ?. HW a.
g ..'?i r i.p. a_
unutoa.
>or HoL-aat .mc Rall ?ead la n,
?er Naura-'i a Kai.r ...1. '. u ? a m . J N r. ia
r< r lianD'jir arid Norwaia i . , m , 4..' p.a.
4 sa.iaodlta.1 -leading t.ais alUuiaeJ la ? ." 1/ ?
J ?Ml -. li H?)Y'I
JEW JElii I V RAILROAD.- Trail i leave lu
uurtlai.?!?-. i i I'm. ai.K_r_la at : an t lu a in. LI
and il y u, , as ian ??j?? ai.J IS AJMI.I.T..!. al laadM? m , 7
p. DI., sad 12 m"'i
VI.
1? I
iTlarblc illantcis?
MARBLE MAMTEL8.-The bsst place in the ofty
topuicnaae MAllHI.I'. I!ANTKL-? of Ih? laieat de.ig-n al ?err
lew price. 1. at A. K LA ?I Eil H Maraie ?ora. No li. l-.a.t IHth
St.. tsaar lid-aer N. V. Ma .!.. . |?it up in tue coantrr Cat lina ?at
MAKI.I.EI/.FI) SLATE MANTELS-8aperior in
app-aia- ??. Baa? d-irab?, I. .' aiaiJ.a. T. 8.
inS ARl Na. ?05 -lit! ?Vr .br? Jit ti k i!t.l It .t?
So -farmers ano (Dil) ere.
PEAT LANDS,
NEAB NEW .ORE CITE,
FOR SALE HY
O. H. BENI-DIOT * Oo?.
No. II PINE-ST
GUANO.
1 ??si tim? Nu ! I'm ?I,m II.?no
1.1<?. ..in. Ill. ( iiirenlr?.?? Ferultsei.
MM i..?, ?vasa Istaad Unaaa
i?l?rg? ?r ainaJ.
-tu E WHITE a (. Ho. 15? P?-ti st.
Dr?i C3oo5e.
AT POPULAR PRit-LO.
1 LACK DFFS1 gi_r.s,
ii M ?RINO
Al.I'AC AH,
?MUT?. 8001*-,
IKJUSEKJiEPliNO GOOD?,
LININS.
( I'l'T'iINS LACES,
..'?.-,.
FKKNCU NELDI.F.WORKBBI
II! Al LACK 0.OD3.
IM'!'? UKI III' LOT-TIM
nucNOfl ?i .1 oi. KHAN coinsa,
DRADIelri IHiDP SF.IK'I ?.
LINKS ItANDKKKCIIIEF?.
i. ..(.?: TIIIMMKD liANniai.acBitra,
111 I;LONS.
V ..l.VKTS.
'INS,
THIMtiiS'lS
I.? M THAN JOBr.F.UK' PRICE8,
I (II ?OPS end
LADtrf!' TOILFT ARTICLiS,
?I NTS' FURNISHtNO O0OD3,
m? izn and _-n*sfta*_u__,
tl.fiVr.i-.OAITi Ha, ko.,
Vs'UlISI KI! Bad
V.'OOLKN SHAWLS.
BUM'IAUS, HOODS. Ac,
AT POPULAR PRTE8.
IM ?CHAMi-S
DKM'1I?\MIV?
.?F.Sl'HAMP'S
Of'R WF.LL l_NO?VN llltAND OF KID OLOV?,
IOW Till. Most I'lll'I'LAR IN THE C1T?.
Iii st HAtirS Kill OI.oVF.S,
!.. ! IO I'AIIl IVAUUANTKD.
U. It- MACY,
FOfr.TKF.NTII ST. AND SIXTH AVE .
No. 66 FOL'hTKKMII-?!., ICTWBEI KI? VII k SIXTH AVE.
MO-, tot AND ?aJt, SIXTH AVE.
I
>OP!'LAU QO0D&
AT
POPU1 AU l'l'K'1.8.
LOS AIi.VMH
1137 BROADWAY,
'
' STOCK OF
Ml '. 1 II IIM-HINO c; ?. ?I?-,
H luuina IN T.,1.4 ci'iv.
- >>. Ii .nie are
guarantee? to t . raft f.nl at r aiiaaMa
!.. latest and Bsoit detirab!e paaiaatt-u (f Ibe faattloaabta
. ;
.
W K. PE. ION,
it ? No n and TU r.'.ivi nr
?
Willi " . a HY O'T n.
Lupin .
t
\.mww*e I ? *
ard.
?SI I
! i ' a eil. **. pot
- .i-i ata.
I
CMli.i..) A i
fi.i . '
r-, ,
i a.r
?
?
^^1%%%%%%%%%%%%}%%%%%
i**? '
?
-
Ali?,.?
N ? ? . _
BRIGHI J'!, ?"ill !
LES ef
w11 :
EXT
A.
.-.. 1*1*1%%%%%%%%
. flood?.
v - '
III ' I -
I> TI :;;'KR.s
II | .
as
lie . end lae
KXTRA
? , A'.I'H H
! ...- a ) ?r t on
-
To II')- iEKEEl'ERS.
? \l:.l l s
A Ml
(?II. (I.'?THH,
sMI'l II I I.' ?ISsi'.l.ItY.
N , 45li MOAI '.'.'A?.
N?. Ut i/illNH ?I. KIM '.'Hil. HAM (IN HAND A LARO?
AMD I .. "?
M:\V i AI.i. srvi.i .
Til?.? ALI U AND MAN
1 ? li I ' .:! I!? I'l
(AIU'?T-i MU?: ' t ASH LAID AI SHORT NOTICE
QATIN8 AM' lu-'? Mi-l.l.i
WOR81 rn KIPS.,
LACE CURTAINS,
NO1 I 1NOHAM ? r UTA INS,
WINDOW si IA lils.
1'IAVO AND 'lAlll-l-, OOVEBS.
TlilMMlNflS, dC. -O.
II. La SOLOMON A SONS,
No. 3S.I itroalseav.
Preparing lo remove lot's their NFW STTOM '',<"? erectln.i ,a.r
thru en lite stock ol New ?nd Klrgaut O nodi Boil, Jaii-.i/r 1, al
flies girl'ij be.uW Dislkrt ?slue
Deroriting dotie ?IT be?' w.rkmon.
C?K8ETH AM? BKIRTH
Bl Mn OAYb'lIl *. NEW ?TTORF
No IJ4 Hi tds?i? corner ofTwelflb-at
' Fleg?! Fell <?oodi now sfsataf ii ' 1 "??.
FAHIM (Ill TILL ( (?li.?? 1 .*. I>r Ladlee tai Missel. WOVEN
( IIR?? I?, FAN( V HALMORAL bklHTi, MIALL W ALI-.
INO SKIRTS, ?JAHill? i.LK TRAIN IKlRTft. allofieo
Isteit l'an? ?itT ?i
Mr? Otyaor Importa her tam g"?".. direct and of bar otra ?elect loo
lo Paris, and Is toiblid t.. te I B i-erir.r good, it ver/low pi i.e. tiri
OaTi or a'teiidi prriouilly a' me u?,|,'r ?loir where orden are Bilde
with great ei-rnncy No a/4 Broadway, corner of Twelfth it. end
No (O Broadway, neat Ninth a-^_
AT DE NlKiT-VAl/',
fu lit Hroidwiv oj.rie.llr Astarpltea, Infant. Waidrnbee,
( hildien'i Cloaks lu-! risiii? ?igir i ? aeteaaa^ harn. Preaees. lepa,
Blackett lilba, Wallia, A|*ont (nilli. Hie, irer., Ir 4 c.
Ltd.es I Iidrr Oarnsents, Leillet' ekirls, .a.li-t ana Misses Sell
Large slock of Kmbiotderexl Yoke-, luituli and ( oali of Irai ? m
broidered on Ileadkerclnef?. Table Liaeo ead Bed I lauwa. MUapUf
aad WHainad Oood? of every knut.
m*m*mM ""** WHQLF.HALE Artll^r.TAtL._
THUT?KS A SPECIALTY
MH.LIKF.Nb Co. No T4| Braadtny. dei! ?aclmlvstr ia LINFN
OOOIi.s. eonie<|ii?lBtlT tb'r can oler a very ompleie and varied aa
eeruaeot el everythte? la theil line. Tliey ?'their own I? ?or ti o g
ead are liol underi'.l^ by aiiy beuee ia lh? Utda _.v?i j article aold
|i warranted Pora Linea
ATTENTION' - I.ailifn Bl g? ti U o in ?ti hsvitig any
CA?Ti>rr ( l.OTIIINO, OARPKTf? FII?NITURB. JY.W
I.LK?. A?- . u. dispose ..f cs.i .?I tin. ti.? eta ?.' ?line in caatt for
i u.U.i h.?e theae ?rib -?loi Ibe ?W Baa -kalbet? l'l-ia?
cal? ?.?addieneaeUby posit?. Mr or Mu I II . Nu KI SavsrBlb
ara., tn-tw??- Teeni? tun ?ni Two?'.? aeionl ?U
Dni ?oo?9.
JiLACE SILK . -T8,
BLACK SILK "-MHI-!. FREI? SK1PTS.
WHITE ML'JU:i EMIiR-IllE-ED. TL'Ci_EB AND FLOUNCED
BKHITS,
Till hriW* SHAPK FKKNCUSEIKTB
1 n? o-1/ genuine ia lb? tlty, st e?tr?ra?A> lew yalroa, .*
OAVKOB'S
M?. *?*_ Iss-sir. o??r Ninth??
It? r??ee?4lo? wBb ?rrj ??her ?See? h. ike elly. ^^^_____^-_
CK1HT? A_?D CO-_-__-i-~
.tf.AYNOR'B,
'Be'lwrra I Ifatl sud Mnlh st?.
T_? lug -st ?ud cia.i elrgaat ?aurituent in the I'nlted ?Slat*?.
0 l Y NDR. luipo.tur sad Mai.ofarturer,
No Iii I'ttaadva., bty-waap Eigelb ?ad .'.Dali, ?its.
Na ro-t ?eil ?a wh?i??rr w.l?. ?BJ otUer a'oe? ia lair cat j.
LIA..KIVIS CVKM?.V?F.I
I 1 I am tuforiiir,' :Kat tbrre ?re persons selling Fgnry sal
Pi?t? < ?-.?.i-re? i? j r seating ?ha saa_s to be nf st make
I dr.irr II? JW'iwkl vi ?nr rs.utaiioii !!-t 1 may tarn aot|uir?d
I lhrr?foi? . St-r a tewrrd of Tt e I ! ?air.-?! Ilnt'sr. to say per? m nr
pera.nawnosl_.il glee tmth infatuMtt?? aa Will lead In the detartlBa
and LUI* rttna of a- ? r .- rmaauiiir ?petaott rr party wk??bail kaowknciy
a?U ni di-1... ti -OJUS ?iiS'-iem trout and re pra ?outilig lia? aaiu? lo be
f.cler?. U? i|. ii ?i. fa leard til i_? wbicb ?re ??d as
i.rlert I ??.- 'ard. attached, ?ad lb? fnllowinf (a toe simile of my
l-andwrltiiipl
??.udi insna-K-tarsd by tue will liereatUr hi.? say sir nature ?*
lan) -d. l.DW-B? I.AUalS"
studied io lb? sud cf sack piece, nest to Iii? I
EDWARD HAK-IS?
W?y?.oekel. fiel. IO. IBM._
IAD I E.-i HATS und ?JQNNETrt at #10. worth ?20.
d K.rryb air iiT? tirw ran they sffrtrd to sell so cheap. Cal! snd
i?? Children's lists, Featiur? snd Hllliner? (ino!..
_ la. BiNNH, No. ?VT. Broadway
Dl.E-'s 11?MMINOS.
NEW STTT.FiS.
1 ??ta, Ril.i.ona, lare aivl e.i.b ?a e-t-.a?, lowprlre?, ?t KLOBat'S,
Noa DM and kill broadway. ?Mr Nu.-li eii'i.-at., ea.t aid?.
Ciititaliona l?atUc?-Jcmaleo.
LADT ?t Ftlut'itiiiti and n-tiueineut would tako
L cb.rge of a wi4nt?ri . I , ?s i Nu exr.ipeoai.itau desired.
?urn. u? coasaiaaicaiioua not BoU^rd. Addie?? Mia. E. k1., Tub
li! .
A
\\
MIDDLE.AGEDlsADI would like n 8IT?A
TIO'?' ?a H jaw kuper i w?i,ld aeAobit-cl to UM ear? of so In
s ' i inni*h .?xprilcnr? m hirth?, t'ebesi oriefer?uc??|iT?n.
Addrrs. Mrs W?klrTllH. rrrrlncf. Drug Itors, aetth ?as? eorner of
loutth ?re ,idT???t,?ittMi..St?.'uri. _?
A SITUA". IO.\ WANTED l.v a~_ui Ltlte-A^ud per
? a. .. It' l.ji.M.r.l ?.ii?, .M u, t u,aa invalid \rtsmu. _?st
tity ref-r-nr? giren. I Mewl M. I, . tt.i tia 199-1 rib in? IHttee.
A -III VTION W 'iMl'.nhyrtirtinrui a? g
J\ l'ois.? MAD) ?n a prieat? faaiil?. Ha. been al? monthe in
tia. ron?.It)- la?a glT?g-d te?o?iuie???li?iB?. Ayr? y ?t Caati. ?lal
.le . B| nana
' AN .ED-A Situation to ASSIST ia HOU8B?
U'oiiK ?rte TAh.h CARE of CiliLllSEN No objection to
. M I. .'
\V AM Eli-A -dt'istii.i. I.) ii I'.iius AuivricHii (liri
TT s. WAITR.B? ii -.i ni- . ... i. f.s,?< tms ,"
. marni : ? >?e?sl? maker The tw?t at ?ity
ne siren froai tit? baa! p . ti Api I? ?I Na... >._i
W.lll. al I _-___-_-_
UTANTED Rift:al tald?! Girl?,
i-. IV A Sill Ntl D'. ?4 ?sr ?.
; .. ?. LAL'M'I
i
' ?
Mr?.
Omasa I ' .
IOYMEVT HOUSE.-- '
I!
"1 . '..
4 1 1. |
k
?
-.?lii".i-T,- l?iF.itr---tli.'ro.
AFKl?.ND v- 1 I D,
?
I i lark, ni a?
Addrra?
Ai IU 1ST ? ASS] lias
'?ng . ?ote.
i vi.I.?? to ei.? g- m . Uiug
A-. I .WV El
, ?rll ?I
. . ?lew.
?li?. . -j. ter
.
? W .NTED I?! n
Sa : li N v,
. . ? . . . i .. ?
?
? !
. . V...-.
\.
1) r i p CJatltr?
Al iik 51 N?Yf
"dJVOM Hi. u \lt."
?i
i . - . ? , . ' '
.V
ora < ia
?. make
. \
!
:
HI ! M-I I El..
I
\ ... 'II IMBERil
-
t
? I
?y
0
liri. I'.". V. ANTED-Al ti an-aL.
?.
t> Ml i VI ih El.:- -WA.
...p.-rot
_
'
_
WAMI II -HEN i IT tin- m Iv
AI'M-."
.'-. ILL till. ' I. ii. I n ?f trie
? ?
r
tii,dUi?d. Ilaui
aerk.
V. 1 . r-p a'. II? lha tu.', ta? s
. . iliar.ibrra
Ad.?.- Hrosdway N T
U" AN I 1.1'- AM.SLSI -
ATI - l-l I . ,.,i" ttgkt
(J, ,., Iiaa bad ti. I . .- a, I .? 1 ?mia
? boin In til a.mil), an i I.. Iks se? .
-
. nsr I sprlr who ranna' f.rn'ih ???l.fsrt.irT ereds Kill? of
ii Id-?.. II ?? Nu KM la.at-a I? II _
IVAN I YA\ '?' ?I . - ' D< ? :. ii Mill, Two
T T \l n>. SOtTCtSi au 0. EHSEEll, f... .Spinning ruom, and
. -rot.il lan.i In Weare-ioooi. Address 11. K. TERRY, SupittuUnd
eut. Th'i? is.!"?. ' nun._______
W'ANI ED-A ?I? n?ly, pra?-tii-al mun, who andar
!? .ia? d. p? tmmtttmp ?ia .?. or uli.rr liglit niairn.l i . .mai. pa
p.! larl.r?. 1- su riperirn-rd n.au willi g.ied r?f. lour?, u tu
a. an!? briely ? lern .ne I .I'.iall.ai w11 _r glreu Ntl ?ltl?r? need
apply A.lilrr.. HANI FA! II BEB Tiibua? OSh-e._
U'ANM K1?- A Smiirt, Eiittrgatio yomi?? MAN to
TT n.tr tl.r ugh Us Eastern Htalra lu arl; gJuda. Mus! barre good
refsr.iu?'. A Mi? s. II II ..Tilbune (?Sic?.
iJro.r?-1-i.ul Notices
JAOCTOB J C. FEE, lulu Hurir.-..!! ?. 8. A.,
' and f.rm-tly of Ibis eily Residence-Pt.w?t? s llmel l>ik
row ?New i ntk. ..ppoali?. tb? Ast?? UoaM. Uflin?, No. 4J I LstlUai
at , api...all. .he City Mali._
I IF. KV A DANIELS; M D?, 8?R0E0N, No. 2
II I'm?? Square.-Absolut, radical cure f..? Piles, S?rlo??r?, Bup
?uteatil lailrocei? wlthaUt ktdfe, caustic or detention from business
Allantino tu tur disa.se. of ILS I'rlylc Vim-?r?, l)?lqrniltl?? of lb?
Ey?? Nie? K?rr ?ud Person llffln? hour., ? lo li o', look a ni
(Topiirlnrroliip Notier?.
No *' BaoAirwsT tnd No. ? Ns-adiT.. t)c? tt. tl?*.
THE rNDFKSJi.NED have thin ?lay formed .a
t DP ?.RlM'KSIIIP. "inter the IISIM of
EAULB k HALE, -
f?r lb? trsesaclloa of s |oa?rs? STIX K FXrnA*?NW COMMIS
SION BUSINESS CLIFEOBP F EAOLE.
Blurt D-Bin_ WILLIAMS. HALE,
_M-itwi New York ?t?ck Fsch?n|?:_
-" Nsw.Tea?. Hep? it l?S_
RFIDY KIELY ?*_ Co. hsvo DISSOLVED PAKT.
hPBSIIIP JAMEKKIFLT l.a.iag iM'gnad. The a.saaf?o
laitlns rif l?.?!h?r B?liio| w11, ?lill be ?""llnnad ?I No M aptasasl.
by K-?lA k K11 I.V J?"N KKII.V, JOHN KlELT
nRUSHES OF EVERY DESCRIPTION, at the
ht.i.h F.. ?try Na ?t* PearWd., Naw V?et IHsri???-'? "?''*'?? '
AU ?Mils-?! ?t ?fc? l?ws?l isotsfT B?lo?s. lUUII C dOTioy*.
___ QainnstinenlB.
W?i?' MEN. TO.NT..riT~a?8.
TT WM. _.1_A117. Maaaaag
RRlUa-ANT IRtUIIPlL
Hrftll-rit ina ai?, b-f-s itentely cr?sw.eri ,?_dle_-ea of
M a II. P. UOIVEKS,
ertio. eeeoii led bv
"...COLI.l'M ANO A I.RKAT CAST,
baa eer-ady eel.-vd. ia hr-c per?n.e?soi, ? I I.AI? V AU (?LJS1
TUE URE Al HIT OF 'IHo, oEAMsjU.
BECOND WEEK, of ?ob,, P.ion.l..,,,'. drama! sallan of
LADY ADPL-VM BE KW
LtDT AtfDLFT.v.r. r) p BOTVFR!?
ROBEBT AUDLEY..^^.Mr J C. Mo OLLIIM
IV. DAVIIK.F.. M m. Lr.PlrTrtOWEIA. W. 8. .NDBF.WH
IV. A. Hu.*? U,D- ?N. I HUFF, Mus Ari|i_tWI| Um* fc. JOktM
Ulli?, Un (J I Iliii.iKXL?., audet-er?. mr
?.seale ss> ure?! ?ii dsya in edsaaor
N
lKLO*-UARllEN.
Lea?.? and Manager.WM. WT7-ATLFT.
Boori area al 1 fvmmenea ?I ti
KV? BY NIOHT and -ATURDAY AFTF.RNOOM.
UN?'RKCKDK: . un ?Lcct-a OF
Tiiri BLACK CHOOK.
biUod*ci?_> Jartellfc 1 ?lia.i'i
OREAT i'AlU-IE.NNL HALLET TROOTB,
tointlier with
?ir.VKB CASCA!??"..
AWI) THF. ORAND TKANHFORMATION SCFNK
Beate con be eecnerd ali dar? in ed??nor.
ORAND MATINEE F.VKR? SAT-R&AI.
COMM?,!.. INii AT 1 O'CLOCK,
oa which occieioi? Ide pri_?s will be
0:.K -OilAR
to all pirti of ?bo beaea.
Ne extra crurge for reaerved ?ra-, which can be aeeered any dev
durtnt ?he week_
B~AJi_?r?AI,B NEW AMERICAN l_U?EUi_?
Broadway, B-twcs- f- pring ?ad I'rtaee at?
THE Oil RAT ATTRACTION.
EVEET AFTF.IlNOON AT I, ?VENINO AT 7|.
A ROMAN.IC BPE-TAC L'LAR DRAMA OF
mt. SEA OF ICE: OB A MOTHEK'H PRATER.
NEW SCENERY, c/)STI'_IKP, AND MKCHAaNlCAL
KFFF.iTr!.
ELF.OANT ?ANCF.I--f.<?MIC MONO AN1? DAJ.CE.
INFANT AND MM ALK DRUMMER.
COtsLECTION OF TITE UAXE OORDON CUMMINO,
HAM" (?Til ?AT ilAH, weUhingiilS tb?.
MISS ANNA SWANN. .___,_??. ill K11 8 FKK1 IIIOH.
T-LREK DWARF., (JLA_.SKL01VEB_. CIRCASSIAN OIRL.
I.IVINO KIROn OF RARF-ST Pl.l'MAOF.
A,-LOTH. A VVLTl'RE. THI AUJI I'ANT.
LI? ?Ml 8NA.1S.KS. LlVINi. MONKEYS
NATIONAL HRON/.F. PORTRAIT OALI.F.RY.
I? POhTRAI'l.?. 01 N. A. IXU1AN lllllKI-L
CoiDiormii?, I.eim.d ??es1. Hippy Fauily, Omul Aquaria, VV?a
"Iga-i-s. and .i?i,(Ui, other ( nioalti.i.
J-dn.laaaeu, aaeaam Ot-daaa a alsie-B. II raaU_._
WALLACK?
?" Promielor and Mkntf-r.Vr I.FSTEn "VALLACK.
Or. Wettlend Mutton's new eotnedv enlllUd
THE FAIOKITK OF FOttl
baring pmvaJ innrem, ly isir?_?aful. will be pt a? a mad
lui . (W KDNEr-D tVi ?.. EM N0, O? 1 JliKR 14.
TDK LA.ST AND (JRI.ATEST SUCCESS:
ET. J. Byron'i New Coral Jj. enllllcd
?C100.000,
Racaived aa lu first rerr-aenunont by large ?rid enlliuaieilic au
diauce?-will be i rm i ? I time
TU-MoR-iDW EVENING, THURSDAY, Oet. ?5,
atti also on
.?ATT'RDAVFVFN'NO, OfTO?KR TT,
atti eattrely New ?r.a .... 'a?! -ty- ApeatBitaa-tBi ead
FOIV? ,IH ;, l>l-"t!tl!iri'|i,N OK CI'AltACTKRS
FaiDAIT, Oct. "M.-l'Al (?KIT*. OF FORTUNE.
Til?" PAST FAMILY.
h?vloieor'?V??,l?o sttrsct full sid ?WUIited sii.lieneaia w'li ihortly
ud l>" o'?hehrst ap
pear.ia e of Mi. J It. WAU..MR. snJ ot,..r Btember? of toa Bom
pan/ aat tueinded Us Hi? present perlormaaisn.
Ti.e Roi Maa op-n ?1..1 ftotii S t. ni. to 4 p. tu
I
OLVMPir THEATEK
LE ON A BO (illili Kit.Dii??-t?r.
TUL LAST AOVe NI?.:tl'S i? Til?. I NOAOtUENT OF
MR. JOiF.I'il J I. ? F ? i
TUI.? (V. r U.?KS1?AVI KI KM???. Oet li,
I.A.sT Ml,II I OP Mr. Ji.?. .
In con ? ' i.aieiiclB? ?sith
Midii'in !
WOODCOCK S LITTLE OAM*
Mr. Mool'? 'H'?.. sat IKFFERSON
> a nso.t able rsat,
T- ?tail ? .: :*s?-l ?'.el ,-?.: rjrac-.a oftbe
.??.li.
Mi. TOBIAJ BHOBTCUT.Mr. Ii 1FERSON
Air. Jl - II- UFORMANCEa
for the r- . aroital itay:
THI Ita f Oar American Oma.
KK!!i l , , Va Winkle
BATIltDAY- I LAST t PP? ARANCE ?
Mi O ?KKIt?n IN NEW-YORK t I. ?
S-I'S ?UV be se, Hird Mall !'"i- lill 4 I . ...
lu preparation i
i '..?? Dnuna,
.lil ..?
Now ?-i, ?yinj an v.-, ? ariiy al Iii? Lyceain Theater,
_
^'! W-.siKK I'lCi'l s,
I . [f ??.'.' AcaJetny rf Matic.
1, 11. IF" T. .lUreftor.
TWO I-At I.? .. ?N? lill- Ul.KK.
-' ( AT JIOTI OCR
| Ai ?IO( I.tKK
IT AT8 P M.
Bor- PID RHUM}
will, '.I i
CIIAitMlNO LIT 1.1 -""T? '1.'.RINCE
Mi '
TDK ?I?:Al : ?-?iCFSTRIENNl.
IN I!' I KIAN I'HIT RES.
Nrw Pa .
S TBII'MPH.
aad all ?be
\ .- i - ?
.
IE-VINO BAU?. """
1 1. i . v. >!'k IN NEW YORK.
?"-?.'.'..
tri th.1- r- eii'tButaL
j i.l'ilii?
II? Mr and Mr?.
HOW it::? i'si t
a euee it t o'r1
. ural J a ly. anil
? I _
Ubi .IN.-'3 i U lilli:;?
-
I*
?
r I FIND, ?n
w
?MO;
. ,diUT.
UOAU ill couta.
II ?
. . ?
i
;
' * HKM.
. ?seek.
! '...u: d si dsys in idvaBce.
/ ? i:;:" ' iivj ! iii M i Y '... ? t; b
\J ;.ll,
'
,. ( HUI'l.ftAl. HON lOI'K
ana ? ?
* :
.
.lid t:i
I' . I ' .
S
<lhl.SU AY MlMi II ILL
saa_Mk-aM-I ,-it??b?- of ?-?-r-tiniiJiCng
strd
'.I.
' ?
i' WO, Oat. ti IMS.
. '
? to
L T. Ililli:
_Mau ?ger.
i-pilLUKl II: \M ?ii.
I \\ . .1 r
lAYendTIiriliDAY. OPERA. SATl K?AY.?'. fOMKDV.
i Al ., ? ,I.i.K AMI DllA.VA
FRF.Nt II "!'? I' ?.
TIll'RSn ? I i -KINO, i',- ."? ?t Ti
LI.? \ . ? '
"OWN MAMOMDH
I .ia us I a.ts. I.? SI A uri.
rr ?, No. 7S1 Mroadwa) a . I MacCoy It
II? rs> Ig'?, Ne?, li? ar-a III llroadtiiy. _
Kl'.I.I.V ?\ 1.1.?'N' V.INSI l'l'l.S T'.'" lln >a<! iifiy
The suce.s "! Hi.s gre?: troupe ii be
PIT.. ." valid .!. prr.-.'lr I The ??
it.Ina ()|. ri l.e.sn it, new ?id orlrittnl berlrie,urt.
li i.,.,? ?awu Kellt s new bailada. Tie lila
A ??li- of great Coin.allan?. C'enlte ( l,|.y
Spl.vni SphyriB Iraak M-rsts in.l lolin Allen, in side.
Bioad'wi- Nrwsboy. ipittiiat Beta DMA Sandia (hain
llsndy Andy, fcc ? ,g Dsncee. ? Irt! appnaraaca of
t I aniploa Dence. l?a erig???' HpliyB?. _
11
A KI'/, The Great ?lasrician.
II A 111/., Tte ?llmlonlst
HAH!/ at Dodwortb Hill.
IIART/.. KveryNIgh!
II ART/.. a ORTY-SECOND The Wou^rful
liARr/., NKJUT Living 11.ad.
IIAK'iV, ?-banning
HART/ Orowlb of Mowara.
UAH I/, Basket Tr.rk.
HARTZ. Magic Hat
UARTZ, Blrlkiei ?atebea.
EV1:BY NIOHT AT S O'CLOCK,
At Dodwortl? Hill. N.i Sr? Broadway.
Tiek(.t. .t*> Vant*.
Beeeiv.d Cli.lr..VI Cents Eltri.
MATTINKF. ON SATURDAY.
HlliWOKTH'-" MINOTHKLS
riFTlI AV.OPKRA HOl'SF. Not. I ?nd I Wei? Tv-eaty footth
ii. BdialBloa Fifth ?v. Hotel-OPF.N KVERY KVFN1NO and SAT
I'RIIAY AFTFRNOON loiiiiene?. lucca?? of the gnrgeont tate
6s?oe by K WAKHKN HT. i.KdRilK AND TDK DIlAOON
?Mt ripe?se; ,| l-a.lii tpp?ini_ie?ti, kc AduilMion to MlUBtV?.
f aad 38 cent! ; ev?i,|ng at u?tj?l._
1~^W?K_r.MOl7LKNUAUKR,i MUSICAL CON
? SKRVATORY. No S20 Broadway
THIRD CLASSICAL MATINEE,
WKIiNKSDAY, Oei. ?4
At CONSERVATORY HALL. N?. SSO Broadway.
To co-ioiaae? ?I t o clock p. ai.
HOOKLYN ACADEMY OF Ml SUV
TWO NIOIITS OF ITALIAN OPERA.
MONDAY. NOV Sth-FAD*;T
BELLOOO NATAL! FFBTA, MA7.-OLKNI. RF.I.L1NL
TI'F.HDAY. NOV. fcih-F.LlStR D'AMOKK
DEHL'T OF MLLE. ANTOINETTA BoNCONI.
aiONOK O. BONCONI hi bl? pent toU of DOICO-MT?.
S ?el? Buy now b? saonrad at the Brooklya Aoede- y.
EW^Y?KK^MCBEUM OF ANATOMT.-Just
.. . arrived, troa? JeSereou Cotloga.Fbllad.lphl?. lb?-?ed ?ad rl|bl
arm ?f Probit, toe murdarer of the De?rtng ?nilly. R???<red attrae?
Uo?a In addition to lb? aiiintScant cttlleetlon of Cnrlaalli?? In
AoatoBsT aad Nsuoril History tbere trill b? Lecturw al S| and t p.m
aaaa lb? Mieroeeop?, wita i|4aadld Uiaetia?laa?, te ali d-e-n_Mala of
aeteae? ?ad art. Oy?a ft??? S a. ?? aatil IS p. m. We. Ill Braadway.
PAREPA*? CONCERTS.-SONGS Publiahad by
WILLIAM HALL A BON. Ne SO Brat-w.y.
" Why I wai Looking Oat." Blsuiejata-l.Pri?e tSoeaU.
"Orleve No? for Ma " Wrlgbtea.Ftlce 40 eeate.
" l.'F.itaal." Walu Ardill.Price li oeota
"(load By? fvaaRbSSSt " Baliea Bun? by ling
eau.i.?j* . .j;?u"?,*"Ai?'??*""?"'*"r*w* BetA%
H
N
-VttrnsftnetFe.
RC-TOLF* LAST WEEK IX NEW-lOi-K ?ml
BRl?__,.i? ^**
EIS-..,-1 'si_lAJ*_t ?' DIRFCTOR, J GLAD.
NeY-W F -r_ft?.?s wtlts. te* tmsM. to obtain seal? for M?da?as
IUS?U_I.._?jltauUJMA.,_. Kaw Vurlt awl ?r.uutm Uati-adlBe
l"i<4>ri?lliretl'S!A?-Hr*TH I? tar-r. ?% ft fa.lr*r- r,, ?e.-?r-?e?te
lor tin? htoukti, V ?driay U_i?_?c?i kitUtu . ?MA?- ? '&??-' ?VI???
eriaf>. ka HHrMlw?
Tins (WET).??E_DAY. LAST Niinn- IT.
ADELAIDE H I.??TORI A-MAU feT1i A a.? '
FRIDAY Am? weist fib. .....-! 1.17 ,111.1 I!
I' ii ' .? I al ! H EUI ?A"*l*r?rT-'.A? HI TI!
SATUK?AV AFTE?HOi-N. ?t Uti-??, door? op?, ?a ttk,
Rl.'ii'iKl.NN'. AD?MV O? MF.-.ir-1-ISTOHr.
1.4.1 APPEAR MtCt. UP MME. BI-lTtmi befw?tw ?Upac
ure of the Iti.t ni '. i,P?ayf->r V.o.U.1. 'HU HM,AY KV_?|f??|,
Ort. IS, lifti stibsi nption. ADF._A_DI.aliT.-BI u LADY UAC
?li ?I! Bro laljti Aa-demv , ?tld N?w Vint, Cb' *
iwfk. Sr?, rat. sud Nos. 1 If ?ad 114 _r-_-i?iy.
K1S1UUF?. ARK WELL MATIkLE IN fcLW
J TOlaK (Duly ? linrllrd minier cf l,eke?. wi.J be a-UL|
II Tit KA-Vii. ItttrmXor.d. tirait 6A 1 IJKdMY AKI.IUU
NJON, (?et r ?? i 0?ido'-**AnpT.Aii.K iti-tTfini ?. ?AT"* ?Srfe?
I'.ETII. A al 111 is? ni? ! 1 1 uti r I ?sa li ?|- ?I?. ?' h I. ? rx-.nslUe*.
le bais., wliicii miy be Mxutud st the usual priai??
CTEINWAY HALL.
I- T Ait. IsAUeUAN krm,,.ta rrmmwatm kkat the -?are new aad
?pactisa avJlbc? w11 be op?urd in li _ VEN!*?!- at
()?'. M in n_a M< -atenwu? rial: ra ?tabled te
en-?r into aaefa ?rrsi...eri?.,ta willi tbo?e ?a-_o bare the eb:ef dtr.tlo?
ol ia?sic?l mat era alirv*_ l? wid aiuSilr baa to Ku?eet4efee>Jlar
ThrkpaUc'tele?? gatir." io-. o't..a-l.f ""
NolwltuaUtidtn] tbo ?ubesbdasd at* ne?? sa? grast r?i?*??>raa?
wdiievrd ?by M?d?-i? Parep'a ?nd the -e.-r-iesdirti.'.? -Irrl.r-edaBS?*
ber g.lted ?nntii: .-aiu.ljutar t mi', kutta, luv. youl bl.,, rioiinial Va It?.
Bateman r?*ol?rd In inm-nee the altin!, u- uf his ( onnrrta by ?ddBaJ
aUengtb to atreurtli iU. tinr-f?4r. ?t ? |i??< ?ipe ?r b?a tut tkia
?- ?ecuiej iliaj ?errice? of Sign? 1 ? I, ti? f.rnrile laa "
wtijaj? reeppnarsa ? in tbla city, alter ?ii ab.ru.. ni two 5?ara, wtM
al indie?, y art rl n iel. rratificatlou ?o a pubil.^hy ?rhoai bala?
?in.veraally tiiniir.t. Hie dgelitn? and ?millaa!
and the plMaing baritoue atngrr rbitnan
The name, ni ti a see?! iirtwt? tratest I gaanni??tlia! 10 this
mont the a 1. r ?iu?,e_i ami ba lu ni imyrulmot Ak' mty
order. li.ti.eii_4ru_Hsiit.lderwKaw.it M?. Ils????? 4. ?laooeitslB
thal be has conau'.ed the ?une? of lue public ?ad ta? interns?? *l afll
by ?iiixine Mr. 8, B. Mills, the r?!ebr?red ?Maia?, ?rli??.- well intiaa
D ?starry o?cr Lu instrument ?uaSLia Bio. in c4-??.? ?ad okketJtammm
ned merely ti, a-bsnlali but to del.? b.? auditor?. Ffe bss alto On
nired the trvuab.e ?errie*., of St.- I L. tiattoa. Ibe?t?
.r and aoootnpanyist who. wr?B .*. amata preriaxsaiy
sr:
ii;?. PARFl'A.
?itoot URION?LI.
Signal FK._n.ANTI.
Signer F.iRTI'rtA
Mt. & ti MILLS
Mr. C Alt!. ROBA.
?It. I UiiAT*-<JN-_-,
_ ORAN!*) OR..WESTRA. I .\. _R
Mr. -HEOTi'rl'E ?TffOI.AS
wil make thsrr lust ayp sranre le. Biu eity ?ana.? the serle- at Oma.
lNAUGCRA.iV. STKI.'IWAr*b BALL.
( 0_M-e1.t1.14 oa
\* KnM-:?DAV. lie' It, liT?
Thea?l* sfTiL--.!? wia couiuieace ou MUND AY, ?he Stt?-.
It I. I'.A-r.MAM.
Vl.v.Vti|;K THEATER.
1? Man?-.-!,. Mark ___.- and Lewi. Hakse
TIM
B?a-_Un?'i OpetaHc Ile??.? i? two ar.lt.
HIE 1 iiii.i' ot nu itKi.iMEi.-.
To eon-iodt- w. n the -a- ai. i.z rxravica-n.
ROI -T. FOO/.I.E
lu rob ?ri". tbs alegrnt So? >. .' Ilma ia AatariSB ?I
V* .li lu I'll
I'rH t llT-on. A II' re? S lue ?uri_
c_*i !.(?"> iv II..>!M;-TFNTH SI
O LA-.1 lYKIE Or H ii TMil illTltlN Of
ART.
OPFN' Dli.'.Y 1 ft '? 1 1 ? le J p. 1
Ce.tur-8 OTtir illrctiugo?
1,'iu. ii '''v.- . lion of tha
-IS. io. Wee;.?.' pi tb? Au eric 1 Ire ltnaa?!
?
I -nellan ?-.1er ? I ''NEB?
.ent at
. awi a?! .i.r. i ei .-. ??d ?o lake li ' I-?SR?
Hajt. Al'.D, ?lid U.. lian. Pt
J. 11 Lil AN .p.'ek
Ad :. ?.ian i'rv? br Ti-ket. w: 1 1. h .-.- . a I ** -er .1. r.- He 1.
I Kit. I *.; i> NI > K1 .s.NKDY,? 01.-e- N Y Iran?-.
_______-__
^? ' 1 h ?N.M. RAILWAY CONVENTION.-Tba
? r li
? Y a. r|a
I" PO'tEB ti at lit. ?I
the Exe uti?- Committee J. KD'l til TrltiMI-*?)..' I'i??ide-L
J 11 ..TI R?.K>.S 11 e-.reaidea?.
9 I.. F??? BT. ) c ...,..!..
B I UM u.. ! Srcrettiie
_:.:.____t?. I g"""" Cii-aas-aia
?
C-hf ?2nrt.
ITNION COFRSE, Long 1 '. '-I .'.:.- TiHJRS?
' DAY ?) ? .- it '.'' r. tr Mitch .>? %' i?n mue ?at. beat
.fire. t.. ?trti!!.. li \\ nodr ?S a a. rr LADY EMMA; _k
. m LAH. THOR? ? ?' I'' !'??.?_
en.1 1 p. ni., at.1 t!,e Kallon and ??Vii ?man i. 'T ?SB
?1 iilY -IB?
illt?r. W11 K l-eat tomato,
i,m< 1 WILLIAM - a-tor.
?torworattoii Xclic?.
CORPORATION NOTICE.-PUBLIC NOTICEi|
beretj ?4--.te IS? own?: . ? nwaers. octrapa.?'. or ?e?0i??i.i??I
" "?TV? IiO??^_ii?re??<i ! an. ',..''.-ral ?it?.?. ?flei-t?? tcel.BJJ
It .are beru aait_|..?t -d snd ara I dpa?
? ???-.aal
*
Fr?t- . ?ixl1 arei.u?. te??? at. Tassly s?s??lli seal
Bl ?i," fu :u Taiiiiy_u.il. io 'lLir-laia
?treei.. ,
?.tH-oii,!- i or etiag enrli t-i 11 '.ter a'f?n?s si d #?;?.? ?ld??a!kala
..we?? Out} ?ira! ?nd at?.
-1 I .. .'in. a ?es?,.. -?indi?
s wea? ol 1 ir.1 R.eniMi ?ud _*a.ii SSI
Hi-it a. ?.? ?nd !-oe?nd avniaa.
I . ' . Sestil lu Walttsi--?^
... ^1 kef
. .. - it--..', le?'.??, r.irigue.
1 :'?a irenj*. b .?. t I'.IXyt
? ree?.
roaswalk oripo?;.? th? Weet Tweoty-iatrl
.
- .saaralk in W ?,' street, fron the an ni.-?aal
' from ?p( oat-? wama
.... an.
1 - ?- r ia b-r IS,
sr 14 Kief
, ! ? . ? ! .
i.it of Bumba?
. (and lusd a- ('.n.-nghtb ?(reit Ira?
. ?j.?! lug rial
. . ?nu thirty?
! lil Wj.lto P-..-. .. .?.?! with
'
.1 OL Ihs r-jrtl. weat corne* si
-I ( rosswaik seros? Greenwich street st the
' .. strsst, fiorn BiotdwsySB
.
. s? in _ ;bty.
'.1.-S.
? ? -lock? Tw?nty a Bill t'.Toat,
?
-? 1 strvrl from Fifth sSMtrass
r . silk ; .ve... al
! T s eil As? aament .n-loif all tb? er a ?ral
B?asse sud lets? |fseaA .?ti??! lots, D'CCCS cud pait?is ?if ?and site?
. eloc ?
Eilst-Dm 1 .ii the lotitb weat corner of Broadarsy ?ad Thinis?fc
?r..-i .... - . . . .i,;?i. 1 .e..el_a
?tree! ala?,
W nJ N sud l.'i-l cn ?ix.b s?t_ti?. S?twe?B
T?-nty, ? . ?t- !\?.d N !.r?er. H, III
- u! .nth ?TcBse. between 1'wmt? .?rse?k
U_l 1'srir.lr elilitu .:'r?.*T -.-_ -.
?J. 1 a,f -?econl a.? aus. from Su.y ?iitb to Sereatjr
li rd- Boibi les .f .if? third strre? from rir?t tn Se?*.-?d sse?
. i.J ??anne, f:?_i in'Y ti na ia i lfty.
' Watt? ?trrr:. frnm Vanck lu HnJ.on atr?Ml|
. r of mr ali???,
? ' - ." 'ide af Bioouic at-C-t, fiuoi tludiou to Y ?noa
.
l:..(.)? .i.!.. 0. Shriiff ?treet. fiom Delaae?y to Riringtsa
?
a sid?? ef L?xmgt?n ?Tense, fioni Fifty Irat to Fifty.
..d', o' l'wrnt? laird street between Serrntb ?B4
K1? lots, known as W.rl Nambei- * 4 T. ? 4-3 1.4-B,
. t I' . i.tu?
al uri ai ?Y e.t Itreat. and connne-.-lng at iae
, "a I Jil e?l I! I?' SI I'ire'a
SIIIIII -boili.idr. uf .?p: n; itirel, belween \\ ?.?I lugtca sr.d Waa?
?
Im atreet. fr-jra Tl.eatr? ?Hey to Park row.
1 ????? Ring ?trae?, Bstwesa t ??ngiea??nd \?n?a
Uf . ni.l U a.d .S .a-iliei i 74?, ou tu? wrstei.y ?ida . f LaagiasB
.tree!.
-On,, lat kriiwn as Ki ? HO Ea.t Thirtrau-.b ?ti?eet. ?ad ?a
Ti. len.id-Beth ?lies ef Fiftr-eiibtb street, he ?evD !?i!_gt?a
and Fiiitll. s.niuea. to the um ti Hail th" blues either ?ay aa
said arru ?.
r 1 ..?.i'ii -(In lie weall rl; aid? ef Lexington Areone. betwaae*
Thirtj tn ral isii.i 1'i.rt? taasthstreet?.
liltreulh -llnili ?de. u! Nas.au .Irret between Pine and W?B
?tr?? t.. si.d ta. th? extent ol Hait the b otk eitiMi wey eu Fu? ?ad
Y\ ?11 atieeta.
?iitreiiil.-Alt Ihr 'ota on tbe ncrth-r'y sid- of Fourth street, (tam
? D la I rom! 46! leet ?rat of ?aii's.rr. ie. and lo its extent si
ck on i. . ?r.'ei'y side of A'?.OP 1>
?rri-ii-rantb -Al: die .?la n ' w h atreet tram
\ ardan, s!, rot t.. Spun? ?treet. snd lo tb? extent or Hall tbe block ??
tb? ?otitkerlv aide ?I l .mi.in ?net.
Eigi.ieenili-lio'ib aid-a of V sndain iti?s4 friwa Broadway to Ftftft
sTt-iiui- ?ud io the extent of __. the block ?ilb?r way ?a I __B
?ii-nti? sod Broadway
Niu?tc?ail.-liotli lad? 1 of Eighty seteath street be'.wtaa TLirS
and Konttb ?Tenues.
Twentieth - Both ?idea ?.' Twenty-ninth atre?t from Flirt to Flftfc
?tr U-. ?nd to the extent ?I kal in? bl? ck ?a, tb?- iniersaaiilug 1
?in! avenue?.
T? r?-.iy hi at-ho. h aide? ?f Se????tT ninth aire?? from Fifth a
to t_e _a?t Blase, sud lo the Aient ol b_b UM ?lock ou lh
Il g .tier!? ?ia! ??rune?.
Al. penar? whoee inleresu are aBscted by tbe ?boTe aatwd ?as
ninia and wini ere opposed to lb? Min?, ar ?liber if iheai,
?equalled -o piton! their objection? la writiug to one of lb? a
.Igiieti a! !b?ir ofiae. No. 3-' Chamber. atr?et^ Baa-mml N?w I
lions?, within thirty tb?ys l'?ni th? date of IBs notice.
JA? OH F OAKLEY. )
JUIIN I) tmiVAELL, >B?sidsf \
I..AACO HIST, S
?tico Board of Aaseesors. N?w I,tun H >ue. ?Tetoberl? I
l a??e
i m or Nsw YoaJt Lsraa-raxarr se Kisxsca ?
I.OxaXU OSTBB BaoBITBB orTaBIS, >
NHaw t'ocar li?vsa . ABK Mew YOBS. oat. Ki. 1?M >
OTICV TO TAXPAYER?-Notice i? hfTtAjf
el.?a thal lae ASSESSMENT ROLLS at TAX BOOEJ a?
Itaal aS?la-Saal ????_ i.?di,i??.?l ?----bolder. ?fti?--_a
fonh-riaiWiiii.l?'11 leHreesd ka ma. si.- ?Hat all tessa asa
?owT?mlom? pTyabl. ti Hut .?0.. PaT-en? tkataot c? b. mai, mm
twatm Tkatmiati of t a. m- ?ad Jp ai A ?UditeUon s4 lbs tau at
iTJ^rs-r ?_l oat snsttiD. e?icutal-d ftoai th? date of pajmaat te ?aa
JlaxdinrrQ.
EATHER BELTINO.
MJ OTO. A. HICKCOX, He. T?
. ?--- - - m
GOULD MACHINE Co. of Newark, N. J?, and ?*
'?iL-tertr**. K?w-Ya-_. Ira? sa? Weet-rVatking Utmkmmwy.
atom Pagina*. Betlsw, Saw MIS?._ _
teOti-frinf Zarin, &t.
AT WM. EVERDELL"? 80N?, No. 1<M PaJtoD-at
w*yiM?a C4JUMI tam tito, MTAUU-J-ftK. lleteaaaB
tsfM?}

xml | txt