OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 01, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

/
.
?St
?tli
rlbttnc
*?^>*TV_.N0' 7,9*7?
NEW YORK, THURSDAY, iNOVEMBER I, l?6
TRICE FOUR CfcNTfc
KUROPK.
WWt- HY TO AnANTICCAUliK fMCT. 9f
BWMA\T BRITAIN.
,|i? it, A BAMA C-AII4H.
U *.'_..., Tueatla? RA J?, l?S*
TH? Ti?"? of to-dftj- Hgft-in ?JitoriAlly ?.Tge? the tgf
rtetttx of (Le < Ia??? of U* ?Jo v-cn-me-t of Ibt Vnik*
Matee apon that of Great BriUin for tbe property if
.di-eje?! by 'he Alabama to a Joint Co_.mi*?MOD, to be
appointed bj the two I'owoit?. Tie Tiaua (bir.ka th a
won).) he ao a? t of polity, if sot of juetice.
MMW ( ABI.BB- RUM't'TIOK OP TOL1A.
I . ' DOM, Monday Del ? ifcM
tti MMtfMMI of tie bad condition of the tele?
graph line? in Newfoun?l'..i.-, it ?a jmmmBti b> iLe
Auftlo AiiiPi't an TilegT(i|ih Company t?i lay MUM
trotn Trinity Bay-or, ni'l.ir, riacciitKi B;iy-to Ha!
Wai mi?l Hoaton. The toll? 'ipou diaputohe?? by the
l'ai le are to lie >N?aM? one hall' nu and aller NoYeui
bf( 1. _
nrauA.
(ELKBRA iK'.N i Y VhAsV.
J'i i? .IV, Tuir-di. li? I . '>"
K 11.(1 William hat ??tr?.tr?l tho Nldn?I of a
nt.li-.-iii fete ii thiH oapitaJ, on iho lilli of Noeerobei,
foi the re??tor_! ??m gt pea. e.
A18TKIA.
ATTEIlPTiri? A'-MMVATI-N OF .Ilk Mi'lt-it
S. I . .-. , ? , BB
An s . ot the l'ini'?.' : nUM -
?ItMteph a? he WM le-vin? ?ho theatei Ihi- i*v?-i.ii.-.
The cul-nit .imu? ;i piatnl "tibo Kitieer, but bel
ball wo tiiiiUi??.*... *. .... ly an KugKhii .in um)
pint ed under n.
ii MET.
*?.*. I*?? II' ?hilfTOtl IN I.INDIA.
I .-.I ? ?i Mm.? I?.) ?M ?-? '..
Th. le.tc-t iiilv-.t'-? from ('.nulla auto .hut liRlitini,
betwrii the Chrisliwi? ami th? T_r_i_- Anny con
*lisTH?*l, bnt ti?, tvtvoum? of tit fieonrce*? Mt -Ml
..?We _
YAKINE NF,*W8.
Hot THAi.rT-t.it, Oct. 8ii.-Tb? ?teams-ip ldton.?,
"Wai Krr, y??-k. Oct. n, r'ti; ti today m ?I ,?r?s.?'.*i?e.| lb?
Ill-all i; ,
t?,,?,sa,H-, (>,' .?* , lie tt?_u??)hip City tif l'uit
Ml? V? I flk.lab?f ti Bt-'ve?!-*? ?la? anti ???rocesilr.t tm lil
tegmB.
Atvttm in?*, li?: Be? lAr itaeiaihlfrr VMj rrf I'nl I ?. ti tu?
He? Y? I. ?id in?? iiy-'f Heat.a. fereta Nea ??nfc Oki tg
Maru arti i ?ti lier? ?ii. pi-weeetlatl 1er L.vrrpoo!.
4}i.aeti-sv (?it .*).- V*e weiintLip H.ben.? tmm ?V??
?trk, (ki -Al. arrive-vi. iii? i'lyde * day
M?i I ?li ?Mt ley Or** ? 1 l.e?r,an.?liir Am?, <*u, (itiui \rtt
Tt?eV.Oi? H I ?e?'"i|\ ilUll liKV1?"1?)??' ! ?
aae*>
I HUM J.-U. AM) < OMMEHC1AL.
irsMHiN giiMT ?IAHBr.1.
Lorn-o:*;, Ott ;_9.~Tbe money market InHk-pli
*V'?ina?lB aie ?,u?*?f?? at c4).
Loapov Ort to-'I I ?? money market ia iteaaly. I'??e-I? ft,
1er Binnet.
AMERICAN I?B<IRIT1B_.
labNlK?N (V. -oi- I l?e failltiaisg are tbe ?ti'isi.l |" ;?.??. t??r
AtMrtrah **.. eil State* Kite Tarni HI ?rj. Kile
Jtoilroail iliaiK-f. 51? Illinui? l'entrai ?Lare?, 7i|.
Isoauuv I?, t. *&'.-I li? following ttr) the ciiiieni j ?. r? .",
A-KTioau lie. uruier lulled ."?fute? Jb'ne 'Iweni li", I r; K ?
aktirri '*n? Illiuoii l'entrai?. "...
I.IVKBPOOL IOTTOX kiA-K-l
l.iiiKiTi.1 (?si *.*' - 'Ibe (otto. inarVet tioiitii.iir? ?eenslr.
.be ?alee-Jnd?! ?ere lll.OUU bair?, -liddlmg Ufi-B-l ?M
^uotetl at IM
Ltiaaroti. OM ?I-TbeCotlo. markctiatjui?! Itaiv-assli
TI?? aaVt? ti.ilav wen 1 tkiv hilts, Middling I i.liit?!. n .1
quoted at UA
LIvnrOOL ?KIADvlCFF- MAKKIT
l4"1t_r#0I tX-t .."? - '1 be Hr?it?t-.f> Birkcl l? 6-Bi.
UfMM-t, Dei a?-The Bre?-?*a?? market j? ?m. ?fi??<'.
*Weate!_Ct>rn ii qnoleil at ?<' '
LlVBRrKKll. PBOTIMOlf MA-KIT.
Li?aai?-?ii (?er tu? -I "er. la a? ?etive lni.w
?Itfcoal ?laang? kuwajiit iuiara?).
Ijv_a?xii Ool 3? -Tke Pork merke' te d-eli--1_?-.
-ITEBPOOL niOPDO? MAIKII
?MMMOI Del .10-?Sale? o' BMiii?*? Peareiritta ?*... aiadt1
at? da? a? ? B gallon
?TATI OP TMASM.
Ma_?ra??rtM ink AJ -Tra? MMtAMt As ('s-... __? .arm i?
Sat.
neto, ,
BY STEAMSHIP.
GREAT BRITAIN
?-TI ..?. ti. !>.>?*? AT THI OLA.-VIOW MfrOAM MetMOS
BlmkTtBB.
Item The I.??4?a 1? ??riyl (>ct IT.
We _?.ate willi r?fr?t ?a? amor oba?raeUi:r?l:'>-~f the
ititmgun tsTsest nui-.ao-art meal tiia p-omitnnn? g.??L *. ? Citt,
Neal l>or ol the Vn.fA Htalaa. 'I <ixur> t-al ?eailaoia. i? tM
.laVaoi u? tht UatBt Ititi?- Law tra hare uo-eh ,<t,?i to aita
laraoDall?. he t? aa ???J Atmet sun ?s?>l.?-sti:, at. i? v?. ?.
usarte, at e?l?aiatoli ?ian Hat waa? ieutinn,,. ia?, a*, iyrm?,
with an Bug: ?ii antill?! a..?.??gi Hi rat irfitnttit i.s ?re?
lien or pen? o1 f.?roe ti?! baa ?aytUtag lu a? Vilk U? hiia
?-Jaita?-' <.' o.r I. nut? atti t a Iii. js.-a??_ee -__ on? mumal
tnitaidert >ito ti? Irfm' Vst> t?iv nai?l ?lie r*>'n-xnin"ie_ie-it ?.
la Berne dagrree to Aateceaai?? ?vi laaUtatta-t 'I ne re ?
lie a grealei ta.tt_a? Tear?ki uat_aaf Ameiicas m tbe aipl '
ratina? evan a', our at??! asivarir??? aaa lu?-- ? roe. ?i,_ Ualtr
tke truthi* it et_gffera?i?oi <?! the aa-t?_?l |>i ti urta t-se '
amnl and ?ron*, ttr.! ?J le lb? oere. Wki.c -?aving mit ,
t-eu ei* e?*-.t l-yertat ?a tra aaa ?eat dea! ?r ti act an I
.Bair? _?*T-r_i baa . ino* ?' beldlag no It r Citen BtatM a?
a tiugoeat l)ui?_g t.e loui yew a t*%*niy o' lb? Braal Kapu^it
it mad-thr?.?! tri' a l?it la |w???a lb?' ruttra bt>:a.,
a aelvatiob ?ad trb?a tb? wai ?a?1?? m lb? 1-. ita*;.1 ?t frae?a?_i
it tneti to eitl?.3 at??? U? (??*(? Hat t? Uti't'tn? i.i.i,
and ?e ?ti!, hoiil-ta*a! t? a? \mnnio _?a ste.d -,?.'.r1. ?.
O-lOiple nor i tra-?lag l?a??o??tt-r ia tb? r.it?ii Mate? t*
?o eona?-ti?t telth R?{?rai true i a?, yiiwe. ,i in a nain
tererend _.nii i>f I* r?,.?V-tbe 0??a<* ?rf Lo .1? li _oi m Ver..?
-sor Ulber. any ?ttier |Mr?!i<?l ttMtrae? t'ia> po:tl.ca ereoen
Itle of llit lau C?.ui4'. a? ItoaMiiw? ?MI ( ?..ei rata*?- li ir_.|.
will try io pn>? v isiit UM p.utnao ti n tirrlran gmt Iron
like Oen Neil li ?w iii -?vu l*a ?n(busi(??-i of f?'-sgo? i.
uniteraal au1ta?i* aad ulimate n?d war. ?itcee.. |ew_alillic -
enea-te? lia.?-1??. c??. ?eut ? i?,?? tatt? r??H of treating a Bat? i
in??;ir;x "Ai ti- 11? .** aV?f ni II m a ranawnl at
eembkige lea? lif ri.tr er aia'v lj?_??iid 't??i Ina I:
tejK?ii wiib tke o'k11 reice toegaaasrt, ' Tbiath i
?_.??? t!..- Js-igri .?' gi?, g ? i *? ?ita 'i ? ^ . ^. ? i
Ibotf????/:. i.3.t??d aii.1 ?ternie ?temes-.tti* mil.:
tka_b(fa_a* ve abell bare lb? aaaa? mmkigamma raiee? ki .
le morrorA aad we .beM beai lb *in vga?n ? it - ..
?>AUOCA?.TIOX Ol' ?t??_?_Jl*( WAlBB ?TOIK? ?V : < OS
VlClOatA.
'lue Abamlaea Val? '-\ o?. won i >? ?n . , ? . -
alar, tbe it.ti October i? H-* M?,-. i
.iliert and ?mi-!, (?i i >. in .? . n- M^evi] ?. Ikeaeeei
?etr. ihe bau? I'layeii I'.?. k?ri?-i?i ?un i'ii pray? ?<?. oil, -.?,? <
mp*p me tbe clergy ?un ef tv pt i . -?? Aletandei
\ an i
?be fq?owing i-, ?
1 tkank yo., loivourdj*' , i4tr?_> ..4 ?.., v.r. trut.ile u' ?lil? i
*i?li ?ark of lb? lo. ?I attie.ir.wt o? wv n*nl ts??a th? [*- |. . o.'
_-k?r????, 1 l,???ia- I-dil ? ?'.,i??s?i.s -.?.tr.i a?ii?fil.?c??nt.y
hat la??? *o .aiioodj a.eat ?-.'.. O.? ?' " s ?' th? p,.ti I rtiiL i. a at
t ifbt that I ?boald at?-? .? ??tis? ?.. tesi-.'y .tmi, <?t t.-? iaip?rt !
?aaa ?if I w?ik eo re aaltruUted i? is ? ., pta-,,.,? .". ^, _, iu_ I
.cem'oet of yeal ?aeir-1
I) Tbe V-eea iheu a?iai?ir?i t> ?.- I??,,, preroai i
Story bandle o, s ? ?is,--,'., wa jauge lank
aad arte r?r-ii ihe water! ill dow i
iieud plaviug and i.'.t larg? eli?* . ?MWiiog beau,
drclajed tk?- aork? opt
Tkii ?? iba Im time ti, Qaaeaha?apoku .
tsVdei! of lie l'urne ( o.-.toil
T?B ?CA>D.L Aboil 4ltU? IICTO-XI U A ??ii? XkWR
PAI'-r.
)ron, TI ?Morni.? M-i CM. 11
. ? l.t.gliili MJI.I- : ?i iii baril.?
. ? ; v.i? ?. ,
|?ti(r-y sil i e?wr?*?|Min?l?'nre ?.! I
ttrtf 'i . , w'licb ii n"?v be i
.eery ii?|i?i- ?ml ttlneli ?:.
*.-?, ??? IK i t?a , . , sea Bl that . i
eAUMkU',1 ":? -I, , H ?- ,.-?H,t. .....i _,,_?,,., I ll'sl'll.l ....
"*"'' . > Blalteaa agamrt o,,iu a Vi
Ttmmy ,
'." ?.
?.1 ' '
nts. I. I? tu,
. ' .- ,|,.it
rieeuliveanUeii?? ?f Ihr .wita Itefa.li.e '?i_| s ?ned ?f tke
i nriitte ?ad ask??. ti; ??lreea ?f se?? knut The Federal
! ?oiiBeil ??plied, actcr-ii-t* t? Ike ?-?pen we Ut? MU?
?uet M the BMeaiiTC holy el any f?f? eeuntry
_>ii?t r? ? tv I he Costa? I ..?, i?r??l that it My
?i.i?t?il ?Ut Bai?'? .i.i.p.i? ?a. lut Oat He _.<de c1 pt,_.-i_
Iii,' u M-ai ?..j?j li/i I.NI wiirj i .ail? lual iltito m lh? fiwiss
.-o?.< c1 la* it. td.i it .?. M < i ?r NH Mr liar r s te the ord.UJV
inhucateef th? txt.ir.iiy ii Le i'*?iri-4 to cbtA_? redress In
Atad ??i* .? . ?i.i.ny 'm'? retail?) low lie r? ?.ten i.U.t:?c t f a
fr.r rr??aa-'l.y i.sKin K "1 'h* . ?.[ .tal ?? f B tye* Ri-fit'a ?
[???.t-iMy la?? tr.? aghl . tu) y ? U? ' ?curse cf f roa-erdmir if na?
1 i?e?XB?ii K mia aaaeaaarv Watt ce fi?"*i?i !.txti,if.__?i
\b* B-BaetOT ?i ?I.? 'Kr. ..h to ari'*<lr to-.?".rrow in
?a ?*_|rli*?Ii Lt??pt,|??r-..r.| irry ?rroes I.tiela Bfra.i.et
? t.? I in?.?Ka, and ii?ii.i,?l th? lin.? it.? ?i, h?io lifl. a ay
f> trial ?1. ??Mil ?i . " MB ?-tt?.- i'.Uf '.iii ?C?i n liant, if AL,
[ii.il fn hy II,.-ii.'? h nsba?aat-n ??mid ant- ?me just tr?e
iinir _iri?.> TT*?.? I. M, Ilu.r ? ta? I???ITM from the untla.r.
?,?. .1, it?? gwlss lii|..iit ' Tleie are the ?earl? ?i law,
it?y i-f oat 1. '11 11 ti n?. tu ?.? et bon )?' ?*iwrt to lontrd
theiii at u ' 11 ?If? im?; ?, ? - 'n a??_i_e their fi.uilions, mus osoto
. han yen have. It taaaM ? t. ?*t f ?? .1 ?i?r ? ?1. 11..-1 un ri.iviirh
M.ii.sit-r shoaid place 1 Berlfiaa ["ici. r?. -.? ?.?? 1
..m .?.. I lui hi.rai i
B . ? ? a ? *
Il ou-?ii? ??nil iii 1 1 .. . , a . f .. 1,: i?!,i|.i [ iai-sra are
well aware of the ridicnloM aad ?iaoi'.ui?-iiH rsW ihwakhRlls
up lae ruai,y ?j thttu It .? ?.?-artr a,l ??ainlial *bo??t BMI IB,
?.i?.- iiii.ii?, i? n? I j,,im???? fir m i?! de.'ip !he [riTafaij
. .'Mt'in tit i,?- __? UM nay perpoMe? ./ ???r?s Ulnslrxnis yat
IMA i. re descrita- '?? ih? 1 :..? with whatever l-Uaaas ead
?UBBleBese < f .ktail "l-i- 11 -.., 1 '?n 1 tt.ii 11 rresrx i?l?i.l . i??i
reach M We atasi ?ay ti.ty-r?!, Vittoria fe_eia_y,tb< ft.
wave, t.. 1? ? ti... >. i.!ini. The-taperai ead th? lu.,!"?
.?fil,, french th? Ki.,-.'. iu_r '.te rope, _?.<l th* II. .<. . f
Remaaoff an the ck iel Oesees ?i ??..ului Caa baythi-f I*
i?-t n 'lenliah 1! nu in n..iii stach trash ti., ? .1.? . t . f ?' ?
.iistraneei No one mi-da t , blio c^iaiva ia ia BO waj
,1 i?i ,' , 1 1 ?I 1 ?. 1 1. f 1 ? y ? Pu t Jit !?. |i:i?:t r?<l n? .? ? 1
.._i.it heir?ii I? .?'?'it.-i.i.i !.. .... . . 1 n i ? . mi? f that t
i? in.? a ..: . ..rta,,?, -. -I. 'tr ' << ? . ' ' '
. ?' Mr.
ii.., *. ,i 11 nut's ti v 1 a ?..?-, 1 ....-. _t i-.: U isl . ,<
?ft.'eni .?i?-<-11 it.? k 1.1 li..?; ."... -ca?del a?, it the latperlal
ii.ii.iiy ..f 1>,. m. .,,_( ..?.'.?.l.v behurtful it t!..-:"!
ir.gaef mai ? . ? . .it .... i .'.1 it? ?sort? :
?t 1? 1 .erin.?.?; to say that noli? 1 ; w? ni
? ?1 ? had ... m .. 1.. alan 1 ? 1 . ped upoa bet am 1 g ? '
tai? fu!?, i.iii' in IIBM lina 1?'.-rial ..;
press ..1 , !.,*, li,? m knew wh*l ??< -I h
?.?.I it, UM I-I, 1.1, 1 ?i? ? .! ?j? n
I ? l.li?.-'.?a lilli,, li..' I?, al" la 1 ' ? . ?Al ' I
any ??i i ? .sals ?M1 W? I???'* what moimi ka
ion ai ?I, .?.? '. <?? ; 1 I? .? i ..
on n 1 ni ion in !. ? ? ??? t of law. tyi?ea V .'.?.iiii BoJ ' ? ?" ? '
? a? lui?' .i.ii,r?< i? ni to ;!.<. imputai OB? of Tktlt
n? ti tu ... 1 "t thick that either a 1 (.> I a .. I . I ? fed to ter
?arrla if hi . ? . ?
. . .- .. - i ' ' ? '
Ml Mt it.
m. ?t-MU-MAM aocn I 'i.i. MlLiiAny 1 II 1* Ni. 1 0
HT-B-QR tu ati:x:? ?> - ?.t :. ?Anail .?*? I Id-ITU
N?.i iviii'iv ti'ni"iH' H> int, AHM 1. .if
I ill\.
ti UM .? . . I'II.I.'II; Ot ? IS? liu
t . 1 . Sin r, i.fiii 1?. ni HI "M 1 r i?' '. .< '7 Hill: Id? l'r?i -
. ," 1 ..!'. ?i ..... I, , I lel'il |,lt li! TV I ?I.
? ? ]>'.? ?i . i>- i,..,? \ iii,.1.,mala in.--nil lo Mil.? S ? ? h I
statiad y??.? ?.ii,, ii.'ii 1.1 teaAefi I tohia* li? will 0
. .... t. a ill.,., i.. .?... um . mil fcfVl am ? ?? . . ? |r--ti!t
Kihtit?, ha * iii '?'fit- in.- M. >.? .? |,i.i..iM? withn
eeasaai 1? ?i in 1 ?' ? ' 'u.|'let 11, w,n,?cr to thal Rt
I lea- |?J| Iii!,,-: . '? 'Ii 1? ta-li'-.litil !.'. l'a' ?a ?,|il|'t ,,.'| n II t f I. I I..
Sherman, lind ti.? hn|M: is I'liiilHlri.'.lj <i.i<ii_i,nl I...' k1
I la*?- ni' ..I. ?it! Vi 1 . I' -i.I'll '. IBh Bl al 1 .? . I .-! .a?U Hill I* II ?'?I
brien! nal ant Min ol' li. . a ,. t..,i. na.? lit ia the
,i.r ,, tiara te? "' lb? K?|. i ?
liait t a ?H . ?'in'? 1 ii.-11? t-ii.l 1? . sea. t ?if I .?.ii?! Matta tr. 1 .
?ni Mi-si?..'.! ?ni1 mi." ?.? s<n 'J ...n -f-h? l-l?., n ' |'ii?.?i??. ? n 1.
ia liOlii 11" iltaf-v ni.d .l'].l..n,sf.<-. H? K.-e?? to ?'.?la. . U
?BaaabasI IB all lb? ? II?OM which _u?j 1*? 1
? .?la-i'l i i??l iin|.tiii? ??I IIIB-I i??!? lull ti:?? ir?an. 1 - '?1 k4
?"flllaty fatwas laaaj aa-eeajaae) ?.?. rrie| '
I he ><" I III |??: t? I I'alnie ?ii lu? Mt.ili . ..t ?11,1
. I? I'l. ?ll't I'l l< Ml?>!t'.i? ti.?? It lint ,.||y .(..ill I r MI '-,.. liai
?;.,, hmmtti l.iil thsl ?.nr rvfr.-?>-i??ali\?^ 'IIMII Baa? I? '' ? B
SP? inn us ??"ti en BeasMl 'H'' rutii*?* of ??en 11 rant ans ?it
I r?i ? ..j;, ?ei ? ? I ?. [i -upey fa-i.tttt lor ?Ins |K.? II.HI ?II iBililu? *
I I ?et I?? ?? lie ?I'liBi?? IT.-II Iii- spilliil froiii tlie I.II ?a 'it i*uti?s
? ri'i BBS ni I.]M>?. t1 ? HW /.'?ii. -iili.n of I? ?imy ?len. Sl.?ri_.ia
?si? ?e.'i, i??' in kal my A,, tmmi UM ie?d?. ?f wa vvur i??.? ?
II 1 ' ?I il-li it?? IIIMBIB- lu Iba fie? eleii? ii I in Iii?* i-liStieie
..-?n 111 ii?-,ni?, i- iii 1 u wi me st u ia ?iioF.?li?r j.r?.l .lln
lint?.?!? linn?. ?.?< IIB?.mr ila AattBB.
. ht th.? .oint, "en ,t ? |i?<.|M-r I?-?:?I?I tl.m Iba .??Iii.!.. ?'
1 iaa ?tees not an 1 rvlj an, .u??? 1!? >ii,or-ii?i lsB|Bas? ?I lito
Sl.t'itlnii ? ni.'t 1 ?.. tai IIB, 1? n)?r In? t?i M??,M,,i...a ninl bin
Krvi"i,reterlaaB, rbaafai aHsaesateeaaa-aawith lYaaaaaa
Ihl?. ml.|'. ' I 1 . .. . ..II. l>>.e? Mila i,l,||. ?.?ill. I I lal ihrrB IS
Httbei I'.ieiiiKin ?.?. .1? ..ie t?i ?at.?rrti|it iii?-iii ,?t il.e (n. .
.??f?. t ?. 1-. 11 n t |i ?i.iii?. ? ka Bl ??? ?<?itli|il!?l'??l ?illi.ili! ni)
?karl bet-?. wbi ? . ?alaa??sbaeathaa?-1 ef Ibaa? kaaAita
?).?iw?..a. -?i?. .?nu na? psBspavty?tytes baaaa?M??a inn
1 ?{?,.,? . ! I- . li ^1 a 1 i,],. u I?*?!-,; | I f II \ t-?| ? 1 , | ill bill Illili ?I'l BBOHI
I -?101 ?.!.??< Ii lei I,? in lill? Ulla II ?t. ?if Bl ''Hil'? ?if Hil! li?-?? I
UK pt. ami ??ii itaaaneaa*?-bajariag theatataaaf ite.t afli?? r.
[WWh-Bgaaa ...ii-.<?i?in.i. i.? . M I i msri
MM-I OF ill?. i|.?il?'iiHl KUIKW? ?llARAOT-lhS
lli.WK???-KK!.l?WOlB Nl.RVICBII O'? 11KB BRHAI.'
Mt Kit VIS OF VAXIMILISN-IO IMP Ht-VKMFNT IN
IHK OOmVMM titi MUK?)-DIAZ Al'OAXAfA
?.?).1t>BA I'tAf EH li-IM I'l RIA I 111*1 BHOr BV TUB
1.1 HEB A I-,?-M i/ATI-AS INLkB HAKTiAL JAW.
?T *ti i??sr? r<?TBB TBiar.?
\E\V-OBI KA?-*?. Oc. II-Atlvi? va fr?>u?. ihei'il,. t?t
bkniOB I?Oat -".'lune le-en in.neil 'I ht- Iii'inaf Iii? ui?si.i!
tu?rs?e nf th? -?ia?-- ? i??-ittiii- mai i.-t n r?< ? ??. u i>t??_ it?
If rt iras Uialaters Is . ?i ??}.?? Motean ssswlesa bal ta
.miei.il lu t!..- ii i-'i.isaiit-.tl millnititie? in I!?? IVIied"?! a_il
> nil,er lb,?I , nun la? InvillBW l!?e us-i?tuui-e ?el ile??? i. , | l,e
, b_balf H- ?.]?' i "I i"--n ??.?
i rapad I '?' I a? I ?-t u,?) atd ?**. ?
I beria? gat? a bara lu?!?? of it?! saawerj
' TheKatparorhadb . . kui IntermlitentWi
'I he cuudit?)-i o' i!?\" .> ila- in? I>e1!eir. Ibwjir? iht lttrpei?.1
I ist? ?rart Kin.-e?.?.!. ,. ?'. t ,? ? uragetBeais meatieaad
Port un l?i?/ !i?. ]??a?e?i ,?a ul the I u. i>: I? i inca Uni lb- Is
i nfied place. ?. ?.). of the lu.jH-r ?i??t- who war? ?i
. |?-iii I reisfaroete? u?
l'ii i ?tend? .,.??'._ i.i le ???j,,,,sr ih?t|?eaa. rwiroet-tbruuf Li
o.i i "-oati.'j
8A*? PRAROIBO?, OBI ?_..-TUMl 1i?e Jadii
oiiie.' witt' ??i'v? I iii i?.??--?!?-! waiaaadasaabl Mu Utarai?
aw a re*??; hi idtaMtttai i?. tiieiaer a:'b M oiler? ii al
a ham narr tut.- tip . ; > <?t ??ins? sad ?te?
ratine, ?a. ? <!.?( ria I-id??-? mi* b?. l??wr dscarst'il ?>? ht ST.
oulla-? .'i- l i-i ?.? a 'I'I.-II-S: H?J. la ??..? ,-n
tirrtd t-i? lia??.-!?, aaaaa ia Saaan A_IV?I Ibaai IbM MM
, ?leetiini a sr- I?- ?*... V?J BB*JBtaW ef tfcUMBVB au !?? I>
ti.siuij la,.?.? |lei?i?!s'< ??i-i ?Ms- s? aiitl I. hi A,-uti.
' Thefibantepr?aaiead t? ?^?!*!h??i! liraeil isv *?'?.rui" ?J
pe?Lt:fl?!,i> b l- ?a? -1 . ?
? i/.alln,r. i-Tii ba?a BkaaeB n iii- tuar-.B 4??
A irltm 'i n Mi'llivj a l>-ti?jei '.'i tri-IO. -?!?tB?-!er>
arreo? -ia ' <J i'??.^?? *?i-!it Ott C.? ..n ., a??-- a'
Utli tatt i'i ? m ? I i|t li? w | ni?Ar * ii?*oiu-j?;r?
'lepit- In.'. *'. ?.. b-?.!'ti? .? ?b? lre?ei b, n-e las ?rise.ia
iiotiiif tit/i'.it'i 'i 11< iii??!ii i fut?a? a j,; TRHsaaa van
dailv ??|s-tr*.t t?.. 4,ii,ie ti ? .? . ?sa oial?? arad saai'i'ioi
.Soair i?,,.? hal <??* i isis? 'r ?a the t?7?t s.il iii? I?'????
?tro? sa
Tee Im/stri*'Comjiasiaaiai L?'i tut*** a ?Ir. lee raailrii?
I pr?pert.? i'l da > ?e pay . ?-.* la Is- lar.^sii. ?><..eta'B?i r
, iTi?i?.s'o' :, aaewwars '?'?^|i>i?t-i??' _m?s .?-.j. a._ totiHsn.
werafte^aanaaik\wAaajd '.-?.??sn. t-m..' .? Ct'wi. k. '.
iele*.i- '..ti?' AliHSl. Bad I" ts'.hnrt wei? ei^ti?!?aj in ?'J
BMW tal . .!'*'?! ti?, inn? _r, ran a'i 0? Alaau? es?
?hat tx_>-i.r. r i,.- Ali?'-/? wiiosebrn-' je* ?it ?he' I.* A'm*
io?aasteatawta?'titVra ??a?'i ?al fj?hB'??c? o' f-?i??*!?
weiBTBBBB le oii'?i?ii ?."? tarnt, on ?be i?"._ o' tiey.tmit .
'i - laaea??! ?du etsew'iea i? ???'.I t* ?_??? iseei _si .?.i
tr. f? ? i? hi? ?? vas? b-r? a??_i? Wevrapi?,' S| as:' ?'s?.??
?M?I?:.'J! ij?' i-Bi'a . ^?' bl'' i?! <J?SJ \i*i st brea
k. ?4 !.. le? o it titaOAtgp ? ?eiw?c sa*?? BJ? b- .? ?. I
? i<:<*. I.i?.?_trs>? . ras ia. ? i W11 i r-?t>.re-.? um. a?'>?T B??0?.-i^f
B"! CB' at ?'.'?llUk'ir'fla.'l'ilO'
Tbirta?a o-i?. WIWIBIBI sflarlst? aas . .'?'??cej > i
?'.". ?. ::- l-l i ? Aajji- "I kSB? r?x?- ?ve* -is.aj^
an?! lae tja??. ..' ?in-. \i Wy.io a
-a^Sa--s
i ASADA.
? ? Tststassa is MB T "IBCSS
_lo\,<-A' C. K.,Oil "I.- -A?. ?!>ub_?d_iii("tu H,?- i
?EeCartiai lastu ;a', ll.t.. Sr .loan _f?-ky.C?._iau_?l<v.
ii?-CAief ??-ti?? ?paaafe?-?oot__??taa*_ag ii? fmiii ?.t??>_. mt
?teatree KMfetwa aa4fet?li moat, al??? ?u?t th? TO: ,3
tee: ui'iinsiite' b? ?r tWMad .ivareat.re H-Uii Ara*- I 1
A ("_-?;.'?.' aOASWI (AihrnoHtaAJi tsn.
mt iBt-taa.pa TV vaa ts'B'.s
ktrss ICA.L.. l>o; ;>!. - A rs_i?_?'rs)(? aaras! < t?al^i
?-st ?i., !.iir*,??i??it (> Isard CaraArraa, t-.,- Min?t'?
?. . ??r? (?r ?il'fl tot list Ctioa.e.* ha? ir??_ jxiain,?!
Ut?-t. (?J ..?. It <s ? da.j:iwat of (-.?at l?a?;i!), aotariof
PATjtti IB . ? li ?'???.'( 1 . a: ?toe, wtli .? ?l^'i < .
? ?im* ?.HI ' II?- I r>f 1 j* mam'ier. u! 1*..- maust ra,?ru??'jt.
i Xtdopt (???itiaj oantitna-taa. *' i?r?'e?t?
..'???.?? ii'in.i" s H!'t f.? !t?at t. ic?'j? ths ln|?h??i
? "?i af Iataffiala af Ita miin, aail aahi iliai
' - ? . 11 Han' i"t i ?te 11 a f?t-.|>ls ti' t'ta?^ Pri-)ri';ce?
for Bain 1 .?? .. 1 tg \i ??. ?.*.? 1 raia nx t-i ?>? rata jad
?-??.t. T ta 1 ?. . avuatttraa . .<il??l l?r ih. aame? ,J
DK '.-. H.'.,-, Tttibaudea . li. itinffoe, aad Utt*_a
1 -. Mia ?>r. ?. Ita I row ti.
? T T-A e.mrn se TBS mars?.
?OBBIU. C. K. <?-t ::i.-W .?. ("?.- I I .?.'"u
, . .... gyp
1 Hi: PLAIN?.
mO.it. ikr-.gh ItlMB j, mBUU ^OW tiimASt.
s? BBBMMta ??Tas a T T?S ??
i ? ? r-, ?. ?-r 1 B. Kaaaaa, Woimkwkof, th
I . we-. !?.-!? ki!.?\i brl-t* Air-viio-l r-.??r ki it
H ." . ? . ? M allaataloar fort-UBaal
V .?,?.??? .' . ? '.?!.??-. t>? T .- tJe?
v 1.... Ti ?? 4-'?e tvaa fw? foti earp, .raio? wit?
. ? :>?.?'?.J Ka-if.? CpMfat* fiad .1.
one !.oo?lrei ?' i ?iil!|?en u? ile? w?n- ,-.-. AP?f ?l?j?eu l>?
. i ? . ? " . ? Kasr "t -faJeataif.
\ ,r? ?.*_ f > "'N' ?' ATnie ,,' heater.
I the I w" "isl lln* I li'rrennt?
Budt-n ; Ive enlgraot? w.-d isptuie?! a
.- - ct'l I..H1! ?etPlsl wn?'nrs <?u
I! 1 I,'?;, t ?-i?? t??? ?I ???U.il il, nu ii.ro ,
?ii.llie.i.. ii ?rmsami saddle? The l.'anisaibM
? . - . ? ,| *,M? itimPA I .
?. '. I.' ? I't lu ' e Be '. ( ?1
.? ? ' . . '. i. .. .
?. 1, u.? si r
-, ?al ?.? ?r. '.
?4? .'ii. . . e
lt..*?'-.;"?, ?ni, "I
.salis-,. ?.
?
I?'? ,
?f . . 1. ?at ?4 ,'. 1
CENTRAL AND SOUTH AMERICA,
: I ? F I? au t.. i Araona, wl... I. ?(ft ktf mw_il <kl.
S3, arr vtsl ?| tb a pert to Wedaefday wt?i. >p Tie M
kw.Dg ?s ur epetialiM
mon RAN FRA) ( laco.
TanaaiaR R. Co . |JK'.T1 -fij As W ,St_ii_mt_i
Kiagais? Kelly ?.ft io?M>Wr\ t'o . V., (?0 ?.
Una??-., ?.kernen * Lee? * Waller.. m.M? m
lo . . ?iCi3 ?Welle, k'atfe * Co. !?_,-? ia
Iiabncy, ?Morgan ?A Crtler . ... MtMl BO
Co.UV.C1.9-- -
i.U ....... . |l 7.?5.8tt? U
-BOM ?-?I I*--? I
BctoaelwdbCa fu i08 ?.llnadby. Ka? A Ce. '.SOM
K A H. Aetti?uT . 1*0 I? II.al Aa Hall WB Ml
Ml til? Vhrtt Al? -i 793 ?if I-aa-. ne A HOT? Mt AS
M K Kuaitb . vOOfoii
Hibca Ai Mm?-? 4,11?. XI Total.f_o:?W38
Io all. |l :'?." iii vS.
THB BD1TOB OB ? HI* KIM a? '- l il.i- OIIBOBLIB IN TBC?
ma WITH M-M? BBeirFBTB BB THB o>rim???
TUB CBITBD ?.ATM MAIW-rBOJ-CTHl ?Ml Hf. ?
MRgTI* IB PANAMA - KX? JTKMRNT IB WiriTA.
?ti?? Coi 8r?' ?.? Centipta???,.
PAN/MU, l**. '."I Mat. ? ? I ? . . ?i.l ?a OH ?, '?"
! : ? ?' i -,.!. II-. I . i t little world bare tt?n greatly
11. ?, I ?< ?i, cot tv the descending ol a being nant angel annctl
?.'.li healing ^owcra lally " f? I Ima d__r._f?l lnn_.?g
" t lastl fn in I.?ii.?' 1 be wl.i!? thing ia an event and h?e
. ?rated anning the i.ntivit ?I I ?.i.an.'i at ?1 Au? ? ? an ehm
. i i r i,!!,'? uti ur ii r,i ?, judg.ng from Ihe altitud? aa
t .u.? I ty the ?? i t'y (tillite, real and in<>? b, ol JNai'Otee.ii
III 'I.t ?nil riiHi? n *(,e pretty general that the ?t?s,ti?l
l?talo Attica .?iii t lue sole w?_l?l litre beenU mt? t 11 . .
it? oflice tiilteil ttnao ami ita worthy proonetur long?u.?e
. < i.ngne.l t. tbo tiinh ?,1 the I'-pulet?, rut ft? burt? erny
t??>?ly ar.?l a ?afrty taite ?ill ?are tiploeicn i.i.il no tlie
?rrtier baa enteil I lie ihn.uU \.\sr ..ml tl.e 'uilMul
I 1.1., h .ii I ar.i.iiiia Late den ne M WH BBl-4 .'. ? . it 11 ii
tocare? ? -tei.ee.
Ki Mt. tgjuki i irawawaj
Muy ?v? to ligl I ina ti" r ?li s
I'i t he wti t m ball ? ?ii? I
\V ll?T?, . ?r *? ti) I | lafaa
..? t. H < 'ii Kr? l.? h t? WIHIII;) -si'l MMlfiM '" nidi
II.? pr.rn iple ttiat n nail? n? ?* i* Hie lettn | i?rt <>l ii? 11 the -
?t.twul luit a? t Hey wi rd lu*M _-4the l. ink??. O'il bj
I vi .1 il.lg ti.? ?I ila- !. ii'ti? r.
A I? w ?!a)i .ill? i M? n.'i , (? LI i?-<i..?l ihm city Ihot
UM KI? i? II h.?l? . I Iii? .H?II/ i ..i y BaafN i< I ?I Mi in?,
Mi.iiiiiiiiiir l.iiil ?.,?*., I,I .! a ?ern,in rev? ifo al Ma/ntJnii,
I a1, i.f I i t i. Ii j i ,K -i I y t! | I lal? M ?I I'li'i . '?? tc?cwete
ti li.lili/ III Till' I 'lu. 'Ullin li.! MU?!' ililli1 to Uli
illa ti? i Hi II .? It |1 i I I?! .1 I- U I.ililli ? r ? i /.?ia.?i. ?-'? II V
. ?. . Li?.tliy ..iii II good I , titii.tf ?? i.iiitn.'i, -Tsilh i. Wr
s . k Ulai Ml HI-s <?! Ih? ?'?.!'. I Hi ?.1 BBM BBU_| to ??.ni? '.A
1.1.1 wl,i,n. w? it .? i,ieys ii tis the'. n igi. hsni lUl ill 'bia
. li !?i It?; !in? Bl li. "*.*' mil g H " eui?; iff e-if*. . ? f
.ii 'j.,? -I. (tt.Qj.MQ. J'.i C4 i i.e.V matte entail K
ir,ar_e, ia WI.K I. ,i wc-i?) trkkl Ik? tr'?? mjmleehj?tteM
l.r hu,ft mr ?if ii.? Kui. I. ?I.ti i ? I ?Iii- otei eaytMBf in
. ... f. i ?i ? t., II.? .i i i,t i ?al 11 ?le i nlil the ag?'nt
. i 11.?? Trai.?.illili '.i "-itniirl | C?'inp_n> at A*-|.iiiwi?ll,
Mil? A,.?.'! l ii. i1 ii.nl iii.il ni!l nt ?ti.il f. r'he bon? r
?I ?i bum /..?..< i.ia! it? '?'..i.,-! \f,.,i,,?,e. litirisil
iMiil?re ?.i??l ?m. metl lor li.? i??n?e then ml Sp?, tu
. .??. ly unana ? f win? li ui.r "Joliiili) Ciapain?? ?IIMUI
. ii d !.? ?Lai ?BerJOMl ti? nt 'Lu. ia: .?..al pink . u?l dig.
lilly W? it) an.,! .'. .:
flic lull, au g ,? .,ii ?i?. tjekS '?i.i.'l .' ?>n of li ?j ??ffennre
? 's. nil ( lit. ?lii'hl-i|i I mu 1 ' ? Mtnttmkm Ckre ? ? .!
tf.e 11 tb ii.'feiil
ii'-si.h,.,, i i gmt m. "i "i .. I?.-ii Miy r.r.x-???ii?>* I tm
Aee|ts.!s.i t-a?^1'?? ..?? in? t.?_r-r II li a? lint ?>n Ila? titi, lad
. nn ? u.g ..r? tai- ?In?-*''et? i.ninhri1 ?I ktRmtmi X-_???a (.?Mt
UaayWM I'tm* I*. I'm ., isaianla??!* 1'rrnus.l H. r.nil?, 'il<<
\<?i?- ii|tii??v?i b\ ii? laaaaa ?i A aatag tte aeieiiifatj aad ii
... m , . t IH1? ?f ?tiiltaopy b?ii I ? r???1 M ..? .? .>
Tleee some <'?a?a*?a, ?la'ltiog eitH s,';.|,,?t .-.??lur'i of'.*?
' ' iMteiin fort? I.air taai.-.ly L?el ?le mai Inn?? ?nil ?-nuragr. ia
?be ttrtTipsai Ki? (ia. .,t ila* Vli.i.u. i.tm . i?e?'e?M_- W? rib
a piun.?. ia aa la ''''.' ?Le Inslslri? st? ibe 'I HI,.H.?B pt,i?i,r.| h) a
ljuisl't I of trliat.'? ?I o ki*.w Bet sim; ?.( ,|. t?
I l?ei?e ???re ass-tiritr? tl.e I? ? n>. ..f l'ktt?r?t>an Bl? .??? is.. . Mai
t.?-??-t- ?i( s?n? i ti.? IIMI HaaaMa baw? r?'rrj.i?^i n? itmi
wktti lbr ia!>?i" i.?-.?.i. ? ni'!..- i;?-|iii?..? 11.?-,? ii, i a, >
?.t LMlatta baa? web aaratM tfceii .^ri.t tbat, ??t aaUAa i>? ?
(J?r.i?r*r t| ? j ??.?? ?. i t,'. II II ? t. n I.? ?lu |??>1 ri> .??I 'lr . ,
natara ?i aaitl _?
li ?I (iiipai.n!. la? M* ? ly ii i< 'I .- ??failed I'atftr? ia. Minn
?. ?!,??? Iva '.I . tai aad tbat lb? heWam ead eaeita ?i.i
.|?s ?*>lri .In? ?,f ti.,? m ti Ulai ?ti.t tot ilbit* Ibe ?'?slig? m 'le
rs Bain.?, ti*, lit?' et? s? M > i?.iiiiii ? ni 'Iii? _ppa??B- IB tar
. ?.ot.t.t ?.i .i i iii sir ?nea gMaai ? .
lUfablia -i... 1.11.. .?i?- .??i^.t um aaaaaa ?i
If. lia? ?ul I'l.i) H ? in-? If ? oine uni? r Hie is?.a.? M Ha l Its?
l? f.ar lu ...I.?| I ? -a .. / i ,?
I le tint Hil Uli?'..in I ha-uve. 11 at Mr. I'liinkrtt heal
lut Hil? paragraph e??utain???l ainitiiag offeuBlvc ?tu le
? aaajMiad t?y ? tlireat (bal the /.?.iiavea na tba boee, in?
doubt, ti in uvei ii.g Inet laurela) would pr??r??at lo vita)?at
lnearurea'..uleai the propttelor ?if 7?*)' ChtWmitit at one?
gate up tbe au'!.I Hie - B? ii-tve pai-g-apb Hil? ?J.
maud wa? at <>n?-?' refuietl, and Mr. Flankelt, witb tis"
.Htitiuienta of a ti ue u, nu st li??i.??r, tol?l Ibem that he wa?
i s-fsps .nat tile* tur vrhatevir MMHil 'ii the ? ululan? ?if Tkt
('A?oi?'i/t, and that be iletaetl lUriii tu tin Itieir wtnitl, tx
? HU?*?1, ?a in Amencia iitix?*.. lie wa? ?ure Lal ?I??- is.
linn ii legi? would U- tliriiau o?ri li.ui, and that, ttierefure.
ihei ?uulil prii<i?v| tn a? t? Mt ? iilente ?t lluir (?.
In.ling thal ibt? ?ltd nut du. H . ouilunatien ?leeirn.-.i '.,
i ii in io lh<* pa|?er anil it? pin-au tor ?t-i .unat. ?. .?? enter?!
Hit?', a:nl J M?H1" '. elaiBlltg, I jr\ . ,.r ?r??u^. l'r?-u(.i .it
tu_?!:!?, pro.ile-?l tu wMbtlra? tii-.r iitn?<*a tn
? ',?? ri|itu?n li?! "! i!?e p.^er <-i I ?1? . with.1"??w iheir id
vertnttig ?ni'p'.it. I lui lit. ?.! i o'lia t watarteiuleil st tb
in. Iie'ter re? ,!t? I .: Ih'i ? ..' . lue' li? lb?t ton? ?it ?1- I
wh.ih alune ran come ft ??tn ? ti Ij I i !.?; nule.' ? i.
and Ibe wlude ol ther MBM M?t? ?Julv pt,!.'?heil a_?
oiberi called np?jQ lo r-',rj|ut. :!n*.r' a .pp.rt uf Tin
ft -oii'di if tjeyfeltdiaaat ? "led Wl'b t _. llBe of poln ) pi
lued bi tia? taupe. Ptom.lia? li ?'ii o_ !_eaanie* of t_a?e
who relinquished i!?e |?;>*ri*i ti. J. \V. k1 >? >i atid bl bl
Ile _-l?l? A Co., hotL ??' wjom are dfpeultot on '.be
America!. Niri ftrMMBrl '-. ht mot at a tailor, tod Iht
latter a? purreyorj; vtel ttie?e ve'r morn wmill a;??re t.,
p?iQ? aa. ?lick at uotbioie that w >_!_ lujare an Attie* s ?a
?.iti/ea, who, tni* io b ?? nat sitia ??i'iaie.t. w-?..'i?'*}d
up tot tbe ?i.p.ioii ol i?lapoaj?oc? aaj Kepubl caa t.t'i
lut.oai. M. Anietl anJ UM Hw| t: fon i Co.
Ibe fanner ?.eat tor Vite 'I i*at-At u*r C'sai^auy i_ A?
p avail a_j ilia la!'?.' ?g?i*> ?> t ? itta- lo-tjtaur ii t?ai
i ,tr. have t ?-.I.'J! prmjr io ut.ti'e i ieo?>a^?ai tn Iba r
. pr.rale p.l'tau .( i_rre?i w.iia iwtjr tlieadiertiiitig a .?
pwrt <?. l.e coa_f?i-T f.jji t.a. ,??.>.?? a (lae o' prtictdiie
* wiic? tbare (as !?? a. de..* tbat (_e tamM'j? tnll ttyo*
j ii,at?, A? \t i-doree. i- tbaz. It la.ir, Bri tod . usm??
o'.i-s iiisit-u tM?l tewemteni r*l?* J.? ho!, barr
? a id la .-?ota Aoterxa. A ax p aaraod to aa?r that Alt
i fu akett lion Ik? yee- l*je'nr ?ad ?eiaaiibr o', in
? nat.rat of faaaaa. ae wa' a? tur bea.'.r ? M U
fiaoamea tr.tu hit A?an?ao i-t?\pa-i ?ti ?.? ttaw? a?*
ta.'.ed lu cow? ti w? j s??, i eiei i te b.ui t tkt a ustmta
anppo*-t ?a ml effet! r? ??.-?, ?tafMMM aa i a ?. . i(. a*?
lo.?? wb let be ?ii-fia' ?in- tn'iurl '1'iitbijg irlki.'
j mama io t ??I dowo. ami tita) Vii" <?u be na . ?u ?, tj?'.
; ?..'. fj. r??'u- o'?-?s-i^a I ? ' .-a? .r'j?a>r mtitr.it??. t&a- ,
j an!! be Mart?!r arlMte. o't..** oojtwe'irb.ou tktr ??.
I pnr?u.a. ?
Irag.il?rir ii a.' nh'i: tit th? <W .* . i' fn mai- eti
i tb* Cni!uc sit'*? ia rb?? ? it Uttt l*t >o Mair . tupa a
. tag, bin it would ?a?-, t_?t te?MBM ?^ !-.? (i.lt-b.A.1,/
1 itto on tracaul?pa'?.T lathe ao*-?_lt??i_.*ii?.r '.leaaa _>?w- ,
' York Cut, ?at parry te tv- mt UJ .' .-. w. *j tb* aiat'.i
j ara rateired a*>oar_ t te ?'e._.*re, mut i ?ye oaatbi?! et tanti
] ia? thain at 4;?,</a 'i'tret? .nar? w ?a?i?a ra-? ?ra?' i
} < i_re_i?_c? baa ?aa t__iv sojaatt lie w *-.->_? _?d tr.._ ti .**
t r?u? re?o!'i ii a ee-uter. . i?? a* a* t.tr.
sHeratMl ioao?. ao! etty imp >re?e.'r ?ra i j (.?-liein?.*?
li?-, bat o'tbotn wiir'a?'.M a**e MlMMfeM to Biat? ? I
mi-.?-'ta?-'ii?'j'-a' . I'lir eUet bar |.?ai aet oa <*.??
.ritatha r.ew gi. faiaiBf mua? tee-?-? ?-vi | an ?r_ i a?
; iretial t.- p'.?) a s D' : 11- s' l.t? ISarrli?, law? TI
whit h h.i1*i 'ti have l?*ttv_ it- ?ed eif.og t??e to - fot.-i ??
Iheeitt. Til ? it, fenwai* ah?' ?f tb? ?_a?xiit It? |TM
trau h "the oatnet have l.vM'roat a|?iiea'" l?tu , t'ai um
t?aup_4r. Kau l> ta . i* ia? _r?o'ii_?,' a (i?w BABm
r;ae at tyraie dia'aiee a. t at taet-r. ttd?MB-NftB--B|
' n e?;_i*?t?_ wi!. BBM I* RM, w i '-li IMSBH linn I
?fflftMBM- '. l_iW ?aal ig the in'iai Uit? aal ia?.
chaula o' ii-t ii ThBe _^it'?uie. lu?? m _ t?w a?e?
rt??ed|l.li? aaj I'JT e-ati/una o HTD?B?dlB? t> t.a
ti.tl ette'al. It ' U?*i BIM? BBM f? i?l (ha'
lb*. (?Id _>ag?/.oe ot?- a p hw Tlllri Nrr?
I H.11, br being rapatr-d, tit. It?* um? Vi ajrawe r_
I BMMM Tb? sV'lw mat n?' o sr J t ka;?! a! tba igt. on ?
erre it i? eweeesA to em m ?IT MBM la? ? ?a* ^*o.?t-. ? >.
' t .at i .!?.?? ?nii.i-.tli.-; i* ?'san a i-*\ ttir??pl?e p ie M
1 -i-j'.llui t_at ? b wm- Tif-a . I'r no?, i-. Oi t wa?
VKitaJ ?j.oir t\tes ?i..?.m ?s (?a? place ht?r?. S? u-1 i M
it SMI ?.i'1' iinpioieiu?!'? a -.,1/s-*. ??.'. Last, | . ^, i.
Irjjs'.lt th- |i,it< M . a l?w I?, wt o. UM ?> t-l.egl ?I
strnulti'. e.is liMire't ? Mr K'll! , ? Hw ?? g?j_' . UJJ la
Ig-? 'he ?iii w t "MI Mr. II; | 1 Mil??? bt?'.r.n?*
at'uoiiAnr wb t a 'i'. bni.r. ?>mr*'-, ,n. , , t ," ,. ,ljr,, ,
I I?SBMM-? bul ti ?'i I?* tala ti II?. t)ij'''?ris a ?taei? ...
I.; ii Witt I" *<*e. It'.' i< i : l'?:ti_. I ,.f ?,. , .
I r.n . fire i; A -..? ' < I? HUH li Of of I ? I * i '.
wbieh ;? Mo. k o:'li""?? ?vis but ??1 "..r; wat lu >,. I? o'?
l?M?.l?l?? 1'iiire t? 4U,?(i.?e i lo b?*^?. l?*e-i i.u. w .:?
ni au (in ?ad a
(iii,?' writ MI ?1 Bv-Mtli al it ..? i - . ii-,
that WM Mt in ?rtgnUtton that tb? ,H*?M tri I'maui? .
leaded to deel.ire ?>r n,?l ?;? ?. t-ti? ?. ti.,t ti em n nu l?ti .
ilulii-n m ta? ? '. M.-i L?r? *.?*t??i.li? ..?.( ? ma .
t-.tu t.. I.ia poUi-Al f ,r_!.' le trhlcli b?remte?ti
armit1? ni !?:? ojft.ei.l?i. iletH't bl? "?1?,e:i,. I a ?
tetetm in tbeVevni Coaalimtioi ? i ?,!?.. .
tempt? ?t retori-ii- .
ta'oiil"?>.
AMran LA??, nut- n MTBR. AU -CHA., n ?
(lll_.'*v VH-?rBT-Mo, IIKR / 9MI-UIA? 1 t?..t'*s?l
lill. tOTKI ?tM Ol II Bl .
FkBkMA bM '-' I. UM i?i'i?r , . a-ntfti J
?_?*.!> ?i \ .p- ? li . < karu I
?lrtgi*rl <?i li *?? n Vi,.', ?kmg tmtmkaggkui t. na iMg I?
ihr ke??y - ;i ? li- |
iii ?. I?'| -'? . .'' >'? -?.?? 1
Ila ? b. ?' ...
. Hi?, ,.lll
?.api TathiH Barbet Maettr si Arpe wall, died at that place
?a IA? .Jil? ?aet.
The Premtyk w?r??-<_Mr N-PBBB. WithalarRe admet? el
timk and w?a?_M ?ebi.tr? CB hoard ?rnved ia il? ?ort fr._?
Hite., t ? the UHI? ihet Tw??ty five of Ita s?dl were teased
aad pteee?! in the for?.pa b?apit_L Afle? i&adiaf t_? p-Ssen
nsa aad r<**.i?n.g s?p|t_?a the l?_satbB sailed nebia For
?fealco.
Aat-IUr .erv m ro as ?MiiJkf rt,l.?.u ha? <?. .re?! al ArpiuaaiL
About . * tTslmUai aeon.itea>?l U.o 1'Jth ?nat. a-re was ?ile
..,?!.?! n li?- h. Ulai?, f -I.e V . taHl VU.I?-. II?. VI. ?ad '??fri
aller UM' I o.l.l'I.?r waa ?avatteped .a Uno? a hu h spread te the
mdjt.uur b?ol?lia|? swt?rinr awrijr ail the h<*i.e?e flou? the en
tr?_H-et?i (he eitj, fr?*ntn.g t?e ?few Y. rk cUnOrtr Wharf to
Ita li. w mu lieuse II. m Here the flame? ?ere fortunately
arrcat?-?! in th*i> ?roama bj t-cei?rtiOn?er(Vr_a_Ddere bogta
aad th. mea aft-? Tj ailed flutes ah.t-.fw_? De -??to who
was? ?i?edite on Us? ?pot, ?ati to whes? t.uifly aud the ?s?_?a?ten
?d tli.- ?e?| of the Icwn 1? 4o-..tks? due. ka??*!? KieUI sad
Ateb*ar a?e. w? iearn, the principal indi mrs. aa the/ ?au 'he
great?'? y? rilan ot the b?m?e? ?I? ? ti. .. .1
A?It H?? ? from faafa Martini report the eink* on of ti a river
steeai? ? lndej*tx>o?i?k?. hoai.d op the Mi^iLdena River.
?leo Vii-ir*/. eom_M?Bdt r of th? land and naval fort'es ol th?
tliiiiV?l .tates of <i?k)?b.a in tt.e Alhuit.?' arrived ?t Arpui
waU from ? 'artts^ena ?ti FViday Isst, hy the national war
?teainer ? ?loabia, ai?l after a ttior of tap. ?..?nun, returned to
? ariki y run
Promt'i oirtl A mci,em litre is little of ??ponan?"?. The
Mates are ?II at peace. The linxrninent cf llc-dtirs? ha?
issued a ?le. reetiectering that the H*\ tjjt.c will -ea-ain neutral
.n ti? < ??ni ni a ii-iiiiiiiii.fi u ? f Ue war bet wv ii Bpe.il uixl
Peru ,".?| ? lilli That ?a ii TI ;y IU.|H rtar.t __no.i:r? ment, aad
is ii.!, i.tiiti Ui tsTtr'ke Al.ee-aiuiirt S|,aiu t'j ?.-? | ?it g ope?
tbe[<rt?<?f ?innis sud f.t.i_l?i ou the Atlantn*. fur pn?atsxr
iaf |-irpwes Ik us easbiing them to j.-iynr?? Spanish ?oin
??aa
From Boatb Aa.en?*a th? r.ew? ia i.i..i_ portant. The ????mrr
biiiiir? I-*? (W ia trrssure mt lair?,??. Hej <1_UH? SIV Val
raia'?,. Ort 3, ?'?Miuiml-o. Ot 5; CaJdr??, l??t. ., ? ?.ibij-s,
?arti la-u-ue, t), t ,. Arica,Oct? li-ay, Oct. ?, CaUao,
Otk. ii 1'aita <KL 17.
Th? pr?a>i|s-litem fre?r, t'l ..i ,s the t h-v g? ? f som? n??-mbei-s
titi? -Unit,? CclPiati ',.? been iBceeeded at the War
IIB;.. I j K? i., , I).!..'.. . I . Ha i?:<I IVn .!os<,iliii
>''.'.. u ha? been a|p? ii,:??i hl._.?tir < I J_sti<e iili't li.'Hat)
... i
FJCU. ti? Lijir. al .fk.ir.irt i f 'la. Bat n Inryof the T rfluaury
we lia-ib that the atuinary | ii i i rev?! <>- lur H?'i <un?, mted to
ttii'm ??*?? u_i? !*"<'?mi its) white the eipendltare was f.illv
|.4 ?"MUCO, ai.d tl.e tiilil c .'.. ? ! wbieh let tLC 1st of .iMitmry
M .?aa Let ?ju.ia (11,008,18-, ?..I ia Jai.?_iiy lHi7, bo
pua i?.
An. tber resolt had Iskra pla?? on Ure Teiuiuut war steamer
UBM.I. at Valpai?i?o, hut ?a? ani,? r??-?e<l
1'eru ia taken up with the 1'rwaleiilti.l ? '?-. I ni.., and it ia
lhcnt.-l.tUi? prfseot DK'-S'??, I'm-ao, ?ill he (te situccs-ilnl
Mandatai
Ai.? ,h?r ? ocspii acy sf-amat tim ?los? mrr.? it tun hern die
. 1. ?ii m lau on t'.o ii'ii nit. lol ittiitit iii.il Btfaeal
?li ? r? '.?.? aip.eh? I.ded "i.tl iu?|,ia?? ia I besBjt ?i.tisety ?.?
BBgad n ?ecretinj; arms sa?l?i?iBtiri*.an eadOtMSWieaBMtas**
ii j ? *i irt ?if tl.s-fl'ect on ?till WBBtetaVI ..?Uiunili"'! in II
y ant i,| fniug
l?ii'?? lunn Burn?'? Ayr??r,e MttaBth -n I Itonji lo to ft?)
' I. . ! ?e.,t. rober | BBlbrt d??pST_li _.#r'.t tml t.lii ?. ..
i?:-!??, ii.e hs-B-il-B- aad Ita Ptraguajaaa, bat Ita r?tKii??i
d.. K ie imj iWide?! statapscsl ?t to wta m i. 'In! i.'",
aith? ?j-h the A iii? ? ?l?i_i lo te.
cnrnuL ?nmc-L
l i i I i.bKRCR DAT-KL? HOB ('K A I'RKvlDllNr IR
NUARAtiO I- fllK NKI'IIIALITT ?IP BOBIltlRAB IX
TIIR SPA?I?II iTIII.IA.1 WAR.
I li. nea? rrotii Oolrui Amerv a ii '.iiiiini-oi'snt. Tho
l-ili .>, Retitaiuber, the uii.,vin.na nf Use ni_> |H,odcoce ol'
tin iStadaa ai Oastul AIM mu, >?.letaated with the
usual honor? ?uti f?-itIT lu?. Al Ni? n ?i;...i ? onritlt-ialn.?
e?? ilt-ment frevaih'il ii-latit? t?i th?. .?u in.n ?>l a I'r.-si
?icet,hot it i? sur**o?e?l ib..t ?,ni- "<?*???>r 0 i/miui ?.will be tho
su.-, ???ml liiiiliiin'i). In tho war now pe!i<1?_? l>?*tween
Chili I'? r?i uml hVn^l'ir, ih? Uep.,|)lir ofllondaras ia
de? l.ire.1 neutral, hy the Pa-side?.f. awl Wat ?ei-eela and
pnu'?*?-ri tit ullin r belli?i-reii.'a or '.l??*ir ailio.t uro allowed
iu io hal the |>?irt-t >>t tbc -dipablia wi'li ih. r prii.ee, and
a.U Lava Ita nnhf. of estahlishiii? trtln.n?<l? to vii? ?lit-.t'e
aria? ?. and ?eil the ?am?,and IBBBBK I all bua_BHB-a_t ii.ay
?e lani'o? f?r holt.in rents.
I'KKl'.
M'.DIATION ?tPTHB KHE-t? M KWI-KHDB II TUB SBTTI.h
HB?T OP TMB MfPmill|_i WITn HPAI.1-RX
I'H'lD -aOVRME'TTB ... IHK SPAMHII fiklVARBON
l-BOVMI?)*! BT THK PKBOIAN DI?;l'A I OR "?OR AN
KBBSl'MM' nMyEI-'WilOW ?)P IHR WAR - TIIK
htHliOaO? A PIRCTIAB I'llKPIObtT- POI.L TAX
- .?> M- pKOr-arr IN SHOI o?> PARAUUAV
ATlBMir A r MPffPFI IN Till- TKRI'VIAB ?AW.
?i ... ?.?. Hfse.sl t'?rc?pe??'?Lt|
.'1.1...) let I? .??><
Hy'ha Isst mail fi??m Kuroi??? we leam ?hat 'bo timint
?/.? ? In?tal of Hpnin te th?; K;..i?r??-i ?j-MM?B at Hianit*
aa? ? ndrrtakeo with a poll? ul oljc-t. We ure infbiried
eniloinsa, ah?.e?t ??ni.?maPti nilli 1'iTtdo's pr??-i
inenl puta biat i? a poail.oii t.? ? ix?w, thal this obi?, t waa
io ??.I,tit Ihe fC?j?xt ?iBn-i s <i il.o i.nipenr to br?nft about
an ?riaiiaeweot of tho .lui??-ally hetwers Mpaiu, l.'l.ili iui.1
l'en.. The temi? ne*) ?be aatno s? tbo?e prD'aHK- hy iii.?
Rpaa;?li Mia.c't-r a". Waahii.xtou tit Pot l>'o?ernii-.i?n?, bat
?. cb wa? relc? irxl by Mr. Seward lierai MI ef ita hi?l
. Una?!: thai-ha alli?a ati.iu'l .-alni? Ita 3|t?nisb Pti; sa a
?a ???, but ?rfcieb they wiri ant dm fi?"*vt by pow
i ?let and ?hot; e?in?t?|ii..n?ly, ?o lani? aa Bia*tom ?ra ia Ibis
Doait??.-, it is not likely that the Kmperoi a.II bo ?iiecass
rnl, .a?l.?eil, the waly terms oo which be tt. .urn -Mii-e
an lhe t??'!e???ii(f An sfiolofry fir tha ?.??i/urt? of
the ?him!'.? Islands, aud the rt'iindiii^ of ile
f^MyM reo??Ti?d i ii ia F./ei's ^uit-nnm nt, M?
\ ineiit ni Hie tlstnsses tloae io the p.ihlit* and private i-il:
? Brea ? Vslparuisn iiy th? lx>iiih.?i tiui-m. alni to acknoa
i teile? har rt--?|?on?itiility for the IcabM ?u.l.tiurd by the
t. _:? iniNTbant? thr.?B|h that art. It is not thought
Hut *?|>ain will f??r some Haie t.? coin? .?? .-.-|ii tht-te fonn?.
hut ?h? must i:ltiuijti*!v d'? *), st BRI r.itc. .liidifinK Irma
the ?nu :lv ID Hie Fermuu sail t'lulian niscaal. we think
! !!is! f ?r ?.li.?i then-i? a lilli . tU'irt-irtiublt- ahead dn-m_
' tlie tia? - SptiQ.:. A turuii-.il.le fleet mil leave the Pa? iii<*
I "'?rii.iry fur l!i>! Atiaulu-, under the ? tiuinao- of
Avlin? *' I ncker, l?tr? tu ibe l'nute-Jeratc uaiy. There he
, w| 'a- luiDwi by ot.ier fe??fl? iierrhssetl bl the I'enivisB
' (Lu'.iiaieot ?lid Aim ral Viii-d" ha? already **?*i*e te
Ibe'i'.'nted 8t?'e? to s*TS3j(e sbont the nec?-???rv mipnlie?
o' . ? I ;.r,,vi?i>)!i? aj? a" Q:t.u:i? o* wa?, ?-j,i last. Hie :?rvi
D?! I?*a?t, io ea?M?* a uauitar of Ct*af?*deritf< navsl o_i
terr. ?h ? Will j ?.iii I ,?J ?aaadrea upon >ts armai ID I bli
wst?!'. Adair?' Hsl?je?lilia??l?or?5-e!vediaslriict!eQ?fro_i
ii,.- i.oraroBiaot lo Burt asee the Chattanooga, atanld t_?
Ita'.ef'if-iaot ot lb? va ted ?tates reject her. ?ad be is also
> <? 'iTsci f..r o_e or 'wo ?o_it.r? of lb? MoasdaocV
Mtellkjnaa tra? tbaoverlaad mail fruai Bueno? Ayre?
ria Co ti. II t" th? el?-; I bat tb? S???nii_ ?luadroa at
U o Ja .UiaSir.? baa rata i.vi ot-.ier? to le'iint lui ne 11 ie
._i?? ii u MBkBIB wil h? lela by the fo'.\owia?? rotte;?
lae ii? .a,fa. b.rnsd al I'nli?i ha?; Cotadooas. ts?>- I ','
ila? i.!ii).fj? ead tilt He* A ii sa Vi ti ws.? n Wie ed at
?'?i.? .. . )?' ??i? l.s. i.e*a oaly aSie to eel a? tar aa t'_e
i al?. 111 l?'?:i ii *r*i?'*e ?h? is DOW. hag crew ?.ck trout
PAPtty, tPBtt-Bf Af a ?..?al to tike her crew aad flne,
alvet <*fi.h. .?.?.- n eati-olv uni' far servue, she wit I.?
???? i. Ta? H.?-'?* ?3d B?r?_fti?ia tar? gtie te k1? . ?
a? ii II ?ifltsoet :?.? lb Uk? t-?ae ?nut ar??._id fane H .ra.
area aliar ?ha ror>ar? th?y rwisired at Paaatna.
Ti tia th? ???w o' osr-ria^ #a the war wifj ."???i?ia a.i?'
pj'v-_l ? P-ad? lia? ?eierai-ied t? ?e*. asri? the eaiire pr*<
.n-iisl ti*? ?a'a ot rntoa for wa?- pur-toaa?. bod ihea bv
diree* t?x ?tioa u 111?? atl th? mtan? a-ce?t?rv for .? . - ??_.
j ?-?.in??, of ti*? Ula!? d'.IS lawer CI-MU? wh . bars a ?ri
I II????TS-,-I- from ?J.-?-! taxa!ion wi'l B?*n-?!|r tat ?,,?
? di???tl?'??a at t?.s #?! !JS ;?r_ii.-i{)al ?onrces (,-._. wli.i-a
j ?a?r????i?.?' wt i bed*: rsd wril Ust'j^ Ci *?v_t Hniaeaj-i
iii? .*? mr, Oli -j. ie-tii d?. . usai will lie ad_i.t:?.ie.t?a*
u ttHe l .??U'IIS, l?w, mr Aiy poldic e_?. a, ualaes it be?*?
n* U|i ??.??{. VkB Aasri-au Bajk H.t? fo:u.->?.,T I? !..
tapaij'raeti-l wii?i f.r aM t_??ta_ip? ra-jaired; ?oil? (*r
la w.B. ?'? ?I? tllll'IM'! .<C-. real aid it it Odll'tCtOOd tj?
o?- on? wilt be i ?? ? br t.s 1st mt .l?ai art o?it.
i?"''???*-' l.!i?r?-?.|i r?s ?is?!? a! f t'.lao srbo st ?
I*I ?ad."ad ta ?ta ia??- oa tta Uti. N^vemtar Isst, wae.
?h?|?r.???tt ll^ra? ?IISI?II aa's-.?t I, ?j?? ,.:,,. ?al*??, li,
??.. ??t ?wa
na ?'-"Ki'ieR u* l*..?i M r. nu i oifM'jtta ni I .?j/r?i? it
ddwibf a?sr; ?at ? te amlll t ians ?re IBI.IUC firetur? I ? i?.
i'la. la?, oaa???!?'?? t?i Hie IVasdeuc? ara ?.'.',. Prad > ail
Col Balla, titi* M?- ls'?S' it aaxtO'jt t<? w irrdraw fr > n I M
eaaBMt,
1ieede3t-es tia*?? j< a 'i??|-ai li?. '.?-, I.H,_??_ a;...
?HU mu'ib d ?-ir?* by a11 ? ???JS: II IS the ?i? ?1 r> .
tar ttat b?_? ?var I.?BQ KWIKU?! I, M? , ta? ( iu/nm ot Pot t,
.t(?tl/r.?as?'!a?_tly ?MltMIIMN M of suoi iii'mtt.
Tita Ui I?M r taar? va?-; uattetlr. tas.dn tana aiarMtMl
-|l!. frOt ami t n Wlistuar rich B" [>oor, ali ui'i?t pa?
ttHUnt ta oa.li er rntti, tw?Vre ?Isr. Islaoo? Ita went? ?H
iefii^Aa? ol't'j? ?H??t? . , - [mog . tare ta [)..-??? wet*?
?- l?.??ii?.?a?-?ll lttwa'1.? ?ndall liaul? an . il.r.? .
?i P.sl ? s ws? ol' di a? tit, ira. Bi.t I?I lie ?SMBII? Ka
.. ,. ? til?.a i?'..a tu nl)|,t ctni'i b- I i-'itli' han-llsd
? ?ta ii?- i''8ar?t?l tu in? K11?? %. r -t ii ci?n?ii? ;
- ' I -; rheCkoi It I'.JI i ?i. h?.m, mai i?, a ? s?.
. ?pt o? i . ne t ila aa I Pi > i,. ha? ? >..i all M1 the Braal
. . .? _lt-)iii?ti:i- ti? t ... ?. t i? ,|. ,t* und IJIOIHIIil
- ;y juila? I? ?m^?' i-ioa h anvl: i_?.. . i . '
Ihst powerful IH?-I? , wli . wi;l ait arc !,ire;?:tteii li? ?Ulk? i
n? -T sa? nfi'-e !.. har linn Un n power
.|'ispr.,li.r ..i ! ,.(,,,?? , ,",,,. "r |vr , (i, | "?,1H?. -
na ? ? .?. Ita ?ai il Ireatf tatvean H-I/I1 an I Im ? M
I? i- ?un ". l'.tr iL-ii.t'- ?aad ' ia
l?Ti? .U l?f i'? ten < I ln:i)?elte. hal l? ??i
> 'i - . n i ? ' | vin ?,,?.i.iir be th?
m.?? I? of l.rioi i< a'.. ii |.ii,|.""i.uU? tor the endia? o' ? i.
a*r .?iia-aej Iheiti. \ht ?iionliiif pi-M niau,?. Cm l'?
Un? tnttrrforeni ?. ? idope iii .,<, > ?,? un pi l,:m-i_ I ud il.? I
pera and ?Bolivia
?Mt ?ian tw '?it? -i, ?I?. Ili.wew. il . t --i.un the Al
li?e wu i lu.-- ;.. J to i hill i aiBfie prolest, rfcey *.re n??i ,
.' ? ' . || hglil ? A? _v.-t .
L'abiaa i. ilanael raeeivM aa BB?wer to il hit
|| ,, ,i ?ha rqiei le i ta tu? neil ott-rlsna Biail
I n.- Usi tt?we ?list i?,u .,u the .No tn I hu ? ha lal,
? . s?r i-< I . ,? vikei .?fl...?'e.").. N??
Uni.- iuiwKOiai-iaconit buttha shanties atavi r?
M? I?-. I ? .? M ' Il ?I.? mil wem, lie lis*??. hoitlie-T. '
i? i ? ?-"ty ,'|. it,? ?i." ?h ltl?ad ;st n .
.
I ... - - i,' al m. it. i ai l't??iil o?' tin
?Pan i?. LU I iii'in. 'ta ii.,. ?niiifBl
Initei n*i linn.? ?ii ih,. fHift. m V?l|Nsrit>?t? . ii ita ne-f
? . M o o tel ?. ii... ',", t. i 'wain tdiiwa
aith II bj ijli.nl?.-? ni. . lis ..ni. All lb? ??<
l?i s , on? < ni?-? sns ?ifltl m ?lnliMe .,rn? nu 1 .a?! Ih?* I'a ion.
rta all kew < -it.? ? ? i? ..
a ! _..
11. i H'? r? ?.'.'in . ita.>i ? i -?"'???i,
ibe < 'a. met at Liana waa ?fpr reel teal Abate wa? ?a ai
tenrive M*-*tf iraey lo evert? m the ?MM-MMj, ?rael they
t mined ?-t* ty ?boe tie folk) wing ??reel? Aroa. -.tree,
K.boee]ta? Bengiile? Col. Bain .?.? ? ppo?itt?->? ?Met-? le,
Dr. Marle?*ue and ?OB, ???ale? of th? FUffeaa? Court. Tbe
firtt thrM are m pr:-??o, tbe lau?- r two har? bee? to-U-be
from tb? country. Ureat eaciteweul reign? tb re eg boat
Lia-?, an- macr poTMi? believe tbat there ??ill be treat le
<D ib? I'jih ?t th?poll?.
The lion i lad Independeace tai'ed tat*. ?vening ft? Vai
paraieo, with He tor IVbee?, the k1.mr le t of IVr? .*- Rcla
t.oca, ou boaid. It i? aappoaed that b? westm to Cbdi ?Vi
the parpo?? at bar-ng the mu __?*.?-?? ?*tel"n??3?t?T?ewa?jti
eieer.letl. _______________________
PAC IE If COAST.
?a ri_ae?-?B re roa r-ieewa.
HAB KBAIH ISCO? Ort 30.-The whaling .ark O?
Uu IO ? a? run into anal dia?_aat*>l in tb? Ant* !'?,?.__ riept 97,
by tbe barb Heien Mar. Tbe <)a_-?o waa atobtt-iird. -.?gLteeu
(houjauil j?-Mad? of bone were tared.
Tbe 'team, r Montana, which Baale?* te ?lay for l'u_a?_a, baa
|7t_) W?. of wkieb fril.l ?00 ia for Sew York.
Th? United Mat?? Sub Treaiurta- tktpped |_0.,(X*0 in treeaorc
ty tbe lout steamer.
Tbe baik ffnrn-un from tbe Arctic ?Ocean bringit ?30 benel?
ot oil and ii- 000 r.nr,iie of bone.
Tbe ?teamer -lerra Nevada, fro? M-/allan, ?Oct. 23, triag?
l-l .'?00 in treature.
ile lYentb tbipa Victerie and Vacua and ti e. Iw.r ran Utk
1 rai??.i Palmer were al Martian.
Twenty-eight tho'iiaud ?loUari of list mc.my tU.Uets from
I'ejm-rt? r (?lean, U. ?S. A., Ure ?beea recovered.
THE SOUTHERN STATES.
OK*. BAIBD ABD THR l>B*f?irBBT.
On the 17th utt, at a t.uiewhtnit ?be k town Huit
Hen. Bainl lud uiade hi? re[iort, aid '.-?? fehhm wot
.Irongly lntereated to know whether he mnrBe receir*
?approval or -ensure, appeared the followu.g onler,
WtAtSSnMMMt *-, f 17 MM
Sir.tu. imria? \'o 4i_!.-l>*.t_a?C -hmici MaJorCJea.
AI?II1?IIII Ilaunl . ??mina. ..Lug tie I). |uiti_i i ' .1 fe ?. .if is
hereby nit? ?eil frra? i? iiiuinnit aad aail| at In .Inly in Hie Pe
fiaitiiirnr ?n th. I.a_e? ?tal ?n?:. i. ?i '.> report |.I'MIIJ?JI ' :?*n
Hook? i, m ?'?irun.ai ?I.
Hy euler of lisa* Seeret.iry i?f IV.ir
K. II lowwi NU A .*;.?* at A?'?? ?i'?
That it ama intended that ihe puM.e ahould .?meti
thiaorde? a? nneof ceni'.re and ?li?approbation, ia a.ir
??rident, hutth.it tn order to con ver this impre*?ion M
the ptiblii*. re- ??-ii waa I..-ni to un nnw.ttviy atibUffoge,
an?! a wilit' it igaoitag "f tkate m\ (ware no le?n nel.-evidrtit
to th<)??e who happen to he po?'nl in (J?*n?'r?:.l llt-er?.
On the :?0t*i m July, line. K.tird w.i?, in Hie almene? ni
(len. ( 'ni.liy, t.*ni|-orarsly- in . ,t,,u,_i?,l Mt th? llepartm? ii'
?it J.'iiii??.ui_, if idditivu lo lund ittMMCMOJIliaaiOMroi
tho -..?'?lioe?i ? ItnreiUl.
On ihe luth oi Aun"?!, iii pui'-inanee of order? ii oin i li*
"War Depurtineiit, th? Ilep.rriiii'itr, ?if Lou minni, m ??>ii
inon with other ?nhordiint'e eoinmand?, wa? ibtilmtiml,
(?en. "?bondini taking I'uiiini.iiid uf The Deptlituieiit of lb?
flulf. Krom that dato (len. Bair, mu ?imp') M ?ABBM
aut < oinmiaMoncr uf the RlHH willi nu eonitnand i?li?t
ever, and tbia fact wra oflieiully known HI well m "?Vault
ingt-.ii aa ?n Ne'? Orleans. Moreover, tiun. Ha'rd mes
ahosit the antue time nni??t<*rctl out ol' lil? v.lim'eer rai.!.,
?o that, at Hie ?late of'be unler above quote?! there wile ni
(tilth ofl'iet. aa H.evct ?ditj.-(iei). ..hsnlooi Bninl in tl.t
service.
If the Communder-in Chief desire* to cebture a autor
?liti.i's-, the latter han at leant ttorigwt t<? expo? t that lb?
iliBnp,?.<il)ni.?iii ilia.I le ?M?' H -i'"? miiiiaiv --u?.t ?j<)ii\?>e?
in n pretansbsl iti-ni.taiil from a ?'?unman?, wh.i-h be aeroi
hm.l. taa.ied usuro than a month ?-ter tho e?iminitii?l wliul
be ?ltd ho?d hod been aliolisi.eii.
A-fOTIIPR BCHOOL-llo?lE MVPVKD
mt riuosir? re ina TBIBVVB.
NAXHVILLB, Oct. 31.-Int>lli'_e_.-e waa res*ei??^l hen t?
?lay of the hnrning ol' the t'neslurn'? ??'bo?il-h?juae al
Hrtsntwootl. I.? milea Dom ibta ? ?tv. 'fhia ia tin MHB.
tbat ha* been bMMA
?ili'BUIA.
ar rri r.uaira re TBB raiB.vr
Ai-ir?'? A, O*'. II. -*Teeijt-eD fnggg Hule HI ?I Han.?>-k
Count.ea are to leave for Liberia on the *h?p l-oltMiwla. A
M aeon telegram ?ey?: "Tho etty ?.nborifie? fnr?tnl? IMBI
nix t?? ?eu . . flin? ?l?ily for colored paopera."
pines.
BUs-MIT, MIA..
N_W-ORJ.BA>8, Oct. Me-That ?WM ?U BltMUlTI
bis* ut ?iiaau.if, It,??., un Hie -lilli, -?-treviag u i?!.o!n hiostk ail
-uilaliu??, . -ilii.i.-ingttvi? ?ti.st-? two ilae.iuir?, i??ii_a?i ttrjail
?ti.tl pltit'oi-u ttill of e?ill?ni. I he l??? ia _4?-va. ?I ci I?'.?*??.
FORTRESS MONROE.
at rrLBoaira TO TBB ram??
KoRiBr?sa MofBOii, 0-t M.-Th? Luiss?tl iStiite*
.npply ?tratrer Mriupit.a, I i? ??? ' "iiutiansler Uuuigue BM
York hour?- to l'?re fltryat arrit?*? ruft Iki?? iifternota? >1.?
enmiuoterr?! a t?*nil?le raie off Hrttti?,.? ??-?lerdas anal will
bine ta? mair i.-jjaair? ?I Noifols, Navy Yard.
MA KIN K PISASTEKS.
BT rit ii,?tra TO TUB ra?ai'aa.
BtVABXAB, Oct. Bli-Tiie brig Hunan K. Yoorh-?-*i
uf New York ?eneticil tlii? pott tU is morning in towoi the
?(..ailier Knie On (he lit in?t in the (inlf Streitm lal ?? ?'
long. .>- t?i ?lu-wu? ?titiei IIT i l.nmeane ?weepinir ma?*?
As -??.TV MM re.iilieU let tia'..Iiiui. Kia., ou IWHfciaal
it i vrai insured, anti lOB atetad of HS l'j?r? oi eottiiii ian!
lue brig wi? owned i.nucu?riliy be IM -glaia
i ?,r bart A s ni? il.-uiH-tt-.l i. UM BBMBJ-U-I at Eemandnn?.
awaiting onleis
ar r- I ?'inri TO rai TBIB.V?.
NKW-OBmBAMk, Oet. Ill -The brig R. B. Ouve,
itii.it mule i. Manie UTI-.es1 (lit -., anil rrpoitithal ?be ei
ebaagM ?i-uals mitti ia* bark Ansie, froto New York to New?
itt ira it a?lu?re mi the NentiMeuon VVrei-ersaroiinilber a|?
neared to la- li.liteaia? her. The hrig _trs?to_ Miuititlau foi
I . t.. i i |?,it in here in ?litres- liaiu? lost her rodder.
ar m unen T? rai riiattaa
PoBTi.ANt?, Me., Oct. '.'A.-The fiahing athoonei
I'jiore?? ??'( ?i?e F.li/aiteili ii ii'.iote in Flibariain t Ray mil
.M i j?*,?!?.!,!? la? ?-?tal IMA Tiiere in . icbooner aihore on
Hog U-BB-L
(JEOKMA.
ar ni laairi r? na raiaeaa.
I AOUISTA. (.a., Oct. ?li.-The British bark B. F.
j Sltaw Oit-deaiiaril ?I CbBT-MM for violation at I lie Kui ?..?u
! law?. Ita? We?*- releaneil Uy or-dei ot tbe NNat-taiy of th?
i -lea?!"
('?pt Anti o' lue Bntiiii eu.iMi*r VfiUimi Oregory whiet
j pat lite Satannsh iu ?ii?tre_.? Itai of t-T?r 'Ibe tuite ii
! _?*igeri?.i?'.t-111. Tkaichtxmer i? ?'.??'?.leain*.! a? tttiieswortbt
bli.? I?,.bo?? onlv tljn^M?' o* Kr?>!t 'loaalj. dieu ii
> W?., .?'a. Ueoigu
MM1T1 -Lunn M MI:*? ?faux 8 root..
: ar TI? t??_*i re rea raiaraa
It'jr, N.V., Oct. M.-?fn, Major -?'??.ti. .?ihn (_.
IrV.ao! wnairtekru with g?i?!r?,s al l o elock Ciii morning i-.ui
j is ia?'ei|KH*teu to ?urnre S.ie it ueirlv tjkj ?ein of age ?ira
IrVo* i? BBBBBl la Baltitnore.
, ROU] o\ Tri* OOAR Mt MAIM..
. nu launig imiirii
.gLFAar. Me.. Oct. M.-A rioleat ?torta ha. pre
I railed la-two di?? 0:1 the com e. blaini interrapting tele
I g tgk ??-B-ina-.c-i oi?, ?reainbo?;? an i mu!? Noa. M Gould
I . |i -?i?'te.' ci'ii-i-1 o' SiB??i'erviile in tki? rouaty. wit killeil
1 lit1 ?i |M try a tinirJ blown from hu barn !>r th? gate.
? -?-mu
VUS LAn ?. tl.e.
ar iiialifl r.tai lilli.?
rWllNNI, K. L, Oct. ?ti.-The g.tie lA*)t Tuon
'? da? Blew iltw i w*1irge drylag l'jeti ?MB-eoted wit1. Waltli ?
j MBM?M?a?b?rj it* l>rv ItfaMik aei' (lu City and killed Thoa.
; b'? , sin .tn emplo'? an. injured two or taree o'.ert.
TRAUER. I\ THE FMHTLESTH WARD.
i ? "v i. ,1? ? i re. AMU i ? kita * It ?HOT BT
ree wctMiaiii at .??AMI-ftlH-Ttt IHS LATHB.
???ve'jto?- ve.trs ?in?? Willtatit T. ?si-BN mar
"*l a r??_Dg lair in Bo-?t9u ?i.t 'or aerattl yen? their marne?!
| Wh |???H?i ka.iiii!-. I kt li i?t>? ?it ?a? i nlert ni a irboletile
! t-'mti t;i f!i?t oit? eui a?? ti?nebtt and trui'.-tl br hit em
I (..??:.
Aliett Ite nar? mi,?-? A:II-M??I r,?_i-?T?ii '?is family then
1 . ii ? t la o! las. tri!.- aiiU Ino t ?t alien to tia!? trltr, ailrt aa??
it *t *tvd hi* wi'?iMMtravte- i I ?i? f.u I iloiieatnig drni-i
>c ? ? A itoreea Mapeelad bal ?.' InHalHr la htmaglf but hail
i? pe?U . TI. ,?nl I . ??ll?f:?,-l.? ? s- ?i?-tlii,?!i trie rjet.
UM m, lija t'ifT loto.ite i t. It?:i?ii'l- W ,f an?l Iban
k1 - A f.i'is-si tar aetjealotartee ?f a graeer named Ti'htt
ti-?I lad la HIM (key beean? THIS1 tntttnrtie .?? much io ?> i??
'igabon t'i ?ii.!-! te i?:e?_ op
i i- ?i':?u?i s A -!.i-i?..ii i- II,?SHI! ?is th ? tj't.r lint lUelT.Mit
A .'.nui ' i ?,, ii, ,i, m IMVTIIJ?.
di Aft i li. Mr. Aademta weal aa to lin?'??.! oi hu?ine?? t?,r
lut a'm hi u lu?;i, in.' is eui|.,',?ia,l ?ml lialt/I LUt-al hu ?ile ti.at
. -I .io) ??peet In.. I'u kb-Bt? **a!urila- nt?tt. He trim?
a -tal lu? l?,.?1 ,.,?.!.-? inn le ?xpeeted liosrs-ier and ie
? ssl t > Hu? i its titalii|,iav inn1, ru?, He tint n??t go ti? li?
i > i . but al "..'?- ?ei,i t" Li? employ?! ? ??ore derra town
I.? ?. ,. ?!i.?Hi i'la?-?i ?? .-a.i-k lae ?,:,H?-e.l-?l tn li.? re?t
'. . N?> i'.'Kaii t neals I'm, i ?. ?nd oo enieriag waa aai
lo at . ie? et I itrife Oiteekiag riui_n lie ii^ani
? low toa?ia Ik? pai.iu and oo euietit.jf
. lina .1, ii.i.ii ??? a,'ti Wini-ra,
D . ft rerolvei tiu.ii hi? pocael tlie en ige_ baahaat
a nionp sYbft-eM ? .?'i tue ot!,-!
. ,,u. . .??. i .--t'et'i T"tro tniiie abela were
Hied by Mi Auderaoa ihe ant eli klowblatrifroti tbefortbaad
tat! iritni-i1 ? ??rf l*bt ..?...,' ibot tow feet ii tbe left brraei
, . -,?? ?s ?.i.nil Attracted by tbe uotaa af tl?e jai?t?s]
>'|S?I- NI.?! I ii- i '...?i-,, ,i I I , ?,:',:.a- li (JiaiiiaUlIlll! I.e?n?nil
iMteei f.ilUn u I . I ..: ii,,- IHIIII?. ?ml
BO? tinili -?m H in i usiosl.i i'-'? Hurg m K?IU'MH k na?
. lia SS ,",".!? ||| l| . SSIIinil... li.
1 bet ?re ma i ?.? ?
Indei MI ?' II lake ia la - lu booed ka La
. i ile it ,i mills?. ii< | ,t l't.111,1 ?ilaI . agftlM
? - lad if_??i niiiiii1-- Hi . - i,. -, ,.
b| I' I .-?B|i|.?l- II . 1, ,, a
.! Si IS K IS IMS |||, ||", , .
kara a eui a . ? it
H??"|. II *'
-.*?.' -. ?
...'..-? ? ra li ? a i .. I. ?
?I. I .... ?., i
stigkl lu a? .I,. . n "
..?.'??'
I
THE FENIAN TKIAL8.
?A m BL JOHN gi'iini PLAC? n IN TO DOCR-HM TRIAI
FOBTPO. ED Cirri- BECBMBr.B- PATRICR U'-RATM I
TRIAL ALSO POSTPO.TED.
B? vBuaaara vo na TaiBrsr.
TamvTo, Oat .11.-The Fen cr. triai? were Tt-'waad wv.
dey. LOBI,' iV lore tba hour ?"''.?* inted a laraw crowd ?e?i
?-?.-?rate?! in the visitai*-? of the . .i.u.ty -ali-lniga. ead th?
Court room wa? a^in mkaWsttf iiO"vde?l. The Ceart
??peacd at M m.. Justice Wita? I j residlag. Maa?T, ti. A.
Harrison ?nd McXab, County Att?TBeT, ?art J. Pier?oa
appeared for the ?'roan, and Mr. Eeaaeth UcKciuu?, I).
f ,f?-r ita linitcd States (JOTCITTI et.? i he Hhcriff taviaj
called nier the jury, Daniel John ?jama waa pla?*??! ia Ita
dock. He is a man ?bout six fe. t high, dre*ee4 ia a bli?
overcoat, ot Hfkt rom pie TI? n. wi'h sandr-oiil? red tail,
and appeared to lie suffering in in ??it-esccrl-tii alrectiea,
h.? face taiuf* partiailv ?potted with citaaeou?emptioas.
Mr kel ^ ti. ii, Kenne, ti. ('.-I !_.T? to ??j-fiy to jour Loral
ship, on behalf of tin- prisoner, fot t ?fiat pu: ernest of his Case,
in e??iiBe?|u?<ai-e of the ?ta-nce of icatenal witue??ie? wta .??.
set be found, sud other grounds ??.? ton h in M _f_da? it wLerk
i? ben.K prepared. Tour Lordship I ae, no hie? of the di-Btalty
under ?linn a<- labor in obu III1I?K '(?? neei seary evidtnc?.
ii. li. A Hat. ?JOH-Uj |e_rne<l I.iet.il, altho_ch ha ?tat??
t.) be 1?II.II uif; under di-atlvni la- . ?. '???-geta < utlrely the treults
aud e_|? in?, tin- Urawa i* put to i., i ' . .te ?cstiers. It as? Ik?
pri?tiB< i ? nan ? hoi? e lo he reid.) f?i 1?"T
The jiri-uuer mi here iwom to an ar_dav.t ia ik?
. rCefh.
Air ti. Malamn'a M?T eel Ita Xaajat l?tta?___Bi_leB
which I trronn?! Hi? applioatloa. li i .-?"la i.s lull.?a? :
TA? t/uren rn/i. John i/HI,m, I* the l" i! "f llytr A*i Ter*.?*** eel
tinterai Jail llrlirert, i*r Hen?,ted CouMim of V^rk _/i4.?v?. 1st.
lehu t)..iiin. Isle ni ih? City ot'Un. hester m'.l? Un.tsd -?(ataa, M*
a |triaoiier ia Ile I bj ot i'orontu, sli<i?i usmad. aiakct esib aad a?)?
?as leilsMta:
I MM "forniPit. and ktMeVB? that, ni'.?'? I Wes iulialel al 'le yteaeal
s?i. te* a?. - ?ni.?it ?t te li.Ta?!?a si t'-n atta ia IS?
month el Inn? Isst, si For? Uri?-, ?tsteis etta '.?Te srse.re? s ?ara I
ia ti*? iii'wsp.B-r? of ll?i? ~ro?U. ??, p?r?i::i arty i????? ?-aliad Tk*
Utalt, .Um Lend,, aa.l The Mil'? le',, .apt, published In th? ? MS . I
I'srout?. hi(_lf i . . il.l? 11" prejini . . ile u..DUs .? the ?..Slie BBSUB.I
ant audth? vtleri piiaoi. r? illirie! wtt i th? ?sine ?ffeure. ?nal ...eli
f?|er., I ?-ni? ?I.?.- ha??* boen ?e.jr e?:ena.??'T m il?M,wi
baa? basa ?aad bf tkis arMaaaaaa arb? ?.? ? ???- e? i*u < ???.?.< .?-?.
a. wr'la. hy I)K* i'tr>.M byituocil ?ni to I? trio!,and I lu?? sr???
feai? tat?, ib.- ???lins?? Isa u( ?neb .talMi.eula a? afoesaa.d aid ?.??
tlwdh?-? ol M1 iy lu-iinn in?? ami ? r.j id.au I th? ia.?ila el nd
j'lror? a?H ?i?ii.?M-., ?nd ii |ir? i. i:.?if my obtkirnt a ?air aad .? .
|..r??r.l IrUI. I Lav? ne-er bad ?n< la .-ii?<l'i? . ! th?B'.t'tr? el lb? at
i ?len -e? aaalust me, ...I lot tia, raasc.?. sad ?,?. a.i.? I baa? beea nil
lately ?uti a I, deatttBlaaf tbaBM me is nsotneilo? Ib? fui
\m*ei ol a.'ter'tiniu- ??,io .ti ii? t.v? e??d?n.-e in my Uah-, i. I ?at <n t
a?e|i?ie?i ' . M > atininaj;? i a?.- ucea and um n?u? ?BfH ..
m ?ni? n. .... ni) lassas?, lint I am lui'.n..?d jail belie/. iLe? lia?
1? II li?H I,an.' lias? Ul do M ??-llielli , -? 'e ? ?J 'n .1 ?-0. IS, ?-I
|irnbi?bii .;. ...ut ?.-.?.a. I -,e.. y b?!-, \e li a?y tual
le po?l|>. -ei irisas in- ti? -i. ???! o u'les. wl?? li
land will b? he'd la Jinny ?it. I ?hal! then b? yttyattd
??.Iii my ii?f?ii??.
".??Vili I? belora t, ? at lbs? i<? ot T on?e t?i!e 3lat lay at Ort...
I,, IiVS!. A. li-BIM-, A. f uni...M ?a?.
|.... I ,. .'-... . .. ??.. of ila- i.tBdat'l
?asta? ??saWn? in Ihr fswaa. -li? a? a powerfbl oscaa ?erin
.' - fit ?it!. _. '?? .rJ.limul
lo Ihe itit.-i?-?!? til1 t-i?it,ii:i c|,r?i ? fi . :?lii!:!iit -??:. Ititi, l??,|
l,.r /,,. "!.. ?,'?.',. /.ni., ?u.l //? /' i'/ fie "m,,h l?ate il. -
ii,;; lin- |iiii;ii -? ol' I In .? tri ?'? imMlcl* |? ii? '?"'" ' '. ?? a?t??iw
.tia! ...illllli ,|ts U'lii-'i Htllllll I?- lil.'?!? It. prcju '.?.?"tie pldllxl
.uni inflia the trial?! ih? jn ?-??ni r ThetHaAr.aa t
Is ?all I BOB n colatloi in!?ii.| I .?. i
Ikei'aiiatlaa /?? '?meter ia also an InRnentlal sheet, ajad II*
I B?T| -ID?.I'd : - te, fe,; III
la to establish t-? prlsoatrr^ mnoct ??. Under the el?? .?-?si^?.
I ?soul?! : ?'? roui Lortbbip topustpoaetheeaaa un-.,. Hie s??t
I
!/, I! l n '. ? . a ?ji-e mr Icirned fri-i i? tl-rt tb?
?'.-own Ims m.-. ?!? ?ti-'i n t ,'.? - ' . . -"ti.w
?if these prtH-1-t I? ..--' ? |??-.- a a i. tters (raitiSt the J ???a??-r?,
m io place ao. ??? liri? m ti.1?!- BB) keg [iapediaBsM M law
mi? ?III. il lill.'.? I?, l'I,' ti??- |lilB.i,e,e I i.l.l B .1. 'I UM H ). el
Badtapart-d tri ? tml I do?iittk ti ?I v>la-n tin- ?n Isiaer ??
itiSO'.li tlt-'l. ! i? :i.?i)i!iat??il a ila? '??T hi.? trial a'wl that Ile
?roan Las had io ?wy tln-ir in nu ??..? h're al a gv<?, hPWtmWt
aad IBIIB?I?ailinn i ah lb? aruaads ?it inrth aiv not of lio.I
. lisi_.-!ei ?lia b Bo 11 i? ai mut tin ippliciuion b. luff f-raal???!.
I hine rend dal'.?- Ita |'?l>-n> alli"l<"<l to and I >h* n?i. Mm?
?he name ni'tin nrfooaer Baa lieeu Di"niiot)e?i in any .?. tta a)?
licle? twtabled .-i ti eta.
If?-. _f-*if n..?--*t mi ire ariaUtaa? 1 licre baa, ?u.l saeb urn
litaent? m?? cal? al ii? ii to (irfjiiincc pai.in- apMaa and ?^Bnw
?laeatly iiiliui-ncc a duri . I mu juepare.1 io go oj wt?h ila
n-iA-i of Drataasoad aad Btet in to ile?
Mr. /.' .i //' , mm-Tbi i io<.?n wtfoeise? sre i.oi bete. i
gis LtstPekly Thr pii uni Ti imi i rirlsrriiil an? Atrd fr*
lient UotKiii
Vi i: A It?,re,...." - I Itiitik my leavn??l frv-n?! hn? na eau,??
?sn-omplBi-i. Iiiet.'it??n lui? ?lionn a great deul of ia?li.lg<Bea
il.t-atl? and? ? tr?ala ?itinl.l I?- . iidluM )f thc?o !?|BfiB?j_fMai?
sie ??oiuatsiitli-M 1?-mtde. I se?-'lint the sttlds.it is [inslol.
I ?;i|>p>??<- tln-reltiae tit? miine a ill bl minie ia ?Mlii-r aBBBs wbeia
tbc prls?a?rs ? k lia lastriaea rkiaaBafcif
Mc. A. M.t\.":.e- That il?|?.i ?I? u|?)u i-ln-otastaacea.
Jl.- ti.A Hi. " -iliei. iiiu?t I?-more ic--ul.irii? in fii?i.-?|
.nari? iw- i he ii? lav ol tin ? ??.ii i mil b?. uiieraiituiU?.
H't IA; .'./,-;-I '?rtai,-f
Mt. MtuVab- I a- al Italia to a lu? h uiy I? anted fi iet.d aliad??,
a limb he li?? not read. Ibettsve .etri- lo eoiaaietits issaV? ?a
.'?tract? ?m?n the .\ m-i ii tu pre?? wuk whick we baie aeth.en
'?> tlo .
if as J.ociik'tti-Will v??U piesse let a>e aee th? papers .
Mr. M? Kni'ii- hera handed up copies of The (K.sae, Tam
l.',id.r iiud 'J'/-, Ihni'i I'ctrfimph lontaininf fta tttM*
saeata c?wn|ila ued t?i. Hw? Lordship, tariag ItMiRcd eve!
the fi'e, sail:
I munt ?a? lai? I I \r? fiTa-i-ed k?:rriedly oser the artislc?,
?ouie ol' ti hilli in i. I e i'i!eni?K.i?te. hut the preas kure, a ya. .
i cet nul?! la fluke* BOT ? ?i:ii??ui they uhooavoo a mnttxr whir!?
ie puhli ' Therefor? that i-orii?? ai ihe ?ftidarlt ?I ick reiten
?iu tho?.- ?jiti al? l ? i.?'1 o'ci nile th? remainder of the a?.
davit is ?iefectlr?. Al'ion.-li n i??ei tori h tim? ibis aata yan
?peal? of i?.. ??ferial * Ila??? lhere i? to ?lleniiou of maee-na?
1,1.'evi,'? ', ni ,| ???1.1 ms?|e to pineiir? hiin or si.y caasa Bh
?igncd why he has aet t-ren Inoifhi here or aben ii>u w?->'?I
It?- liLelv t? bar? bia bar?. If yon sniend ti.esttidsi:'s? s? ??.
meet ihe?- tat l- atti me? io? II .io not oppose a ira?? usbled??.
I.??- lt-dfbt paasiMy tagtwMei, ?^B
The ?Ai lai it w?? flea ?mended st sue'"???^, Mr. ate- _?
Ken7ie read t!'.eatBd?vit as an"^.,?! Io"t_e Court, ai?l^
asked t!t?t tv.ePu?es'2_ir.;i? na ?llowod to stand oser till ?
next asmzev as\t h'V.,d-d to the fact that the witneaaaa ^
refet.cu ti ware ?Miar,'.?? aita, whoa? it wa? ?nlLc? h ?a
MS
Mr li I airri'sii-iisu a_lil?vit ss ?Bieuded 1 eo_?i?l?k?
?utBcieiii foaritrwwmb) io w?rr?ui me on th? p?rt ?f tk^
?'rowo i?. scc?.i ft, \i e po^t^a-ve-nenl hu? as the pnscut ???
?ue? sic li ?.-I. ti? t?,i for tse'asit hie -at. I sam BO tuw
I why Hu- trial eta In ?ka ??asanai (di u?xt year ii the witeeasae
i .' esii he oksiueil tie!.? a emp m?.
After ? t._st;."??io_ with Mr. McKanzie. Taeadav-,
the 13th or u?x* aoati. was agreed apo_ to proceed w-tb.
' the ira!
Patrici- M(0.-?*4t waa t_e_ brought lato court. Th*
! prisoner is a maa ?p??arua".y about lu rear? of age, kisA
?turn ure ?e?t en. m&sei high, dark complexioe, areli
-h_i?i?ti tsi'.rtf. aid ca-SiV.Hy Irimmod beard and ? ae?
teeta, la olamppt te ta ?a A?enoaa cititeu. Altogethec
hi? nrfjupis'i'tti ia r?spsfl?bi?.
i Mr. K. Mef eu.? ia?4e a ?.Bular application for a peile?
.??.i-?-??-! latbiscaae.
Hi Lordship--la ii nr ioieotion ?o makt th? Ma-? apptaa?
tiju in ?i. tie erktr oust where tke prisoners claim Aawr.caai
.iitireask'.s'
Jf>. aft-A'a-rf-I de tBT lard ia Manoa t N. :?:;? ?, Ma?
frsth s sud Kanes aad p??ii_-i? ia others; hat ia Druicawad m
and ' Merin'? ?ass 1 ?as pt*eT>?r?d to go on to-d?r. ,
! ? HU ieoriih\p-Xtri tat tim Ora wa are aet ready. Mr. Me?
Kaaas?
Mr UCKJ T'?-4 belisve tay tord, that my laaraed ttrxd,
Mr. Bleeiti? w_ * d?.rir-d?ii f _. prisoner Oraa-aond Is rcaaly I*
H? to trisl
j Hi I.oi iii..m- VT?? i j>iJ? the prisoatr L-bsdrc i
Ce ?-Hi H C Csaierno ST lord.
Hil Ice, .>/.?.- \ftsKl |? |! Oaeid fort
Mr. R A it i ?-.??' -?s?' i.ii?. aexi. as lard. '
The pri?9_?rs ware then aUowed '_at?rviewi with rta
oounsel. in or.1?: tritat th? B?eo??axr eftdavita m.giA im
, made. Magrath, th? (ea-u pruooer, wa? hold.i.g as iota
bottle ii lu kaili w!iue his counsel waa c-gaged in}
aoieadi-gins ?JRaavit. wtten his Lordship thcking tfeab'
' the ink tat!? was a per ti?_ of a haad-etackJe, said:
. Mi Si-?rtff I oatt nott ot iii? prisoner? in Cec.t a??
.hackled ' '
'lk?i>ksi:f- 0er??ia> aol ?a? l^i-d."
TOM OF Til CARAMAR l'A PERI.
. BT TIL-sura r? ra? ?raia?-. *
i Moira??!. Or?: 31 -Csatdisn paper? are di-t??a?iiua
Mr Sea ara-* tetter .__ Ita tone or ta? American preee ?S
j the Feniaa tr,?ls, ead geierallv ear that the threau of
. ?any Am?noau papers, who are m??r?UT ?man ?u'coniV
I phce? wi'.ldotb? ',' *?Qsr? mor? barm tbaa good, anti
I IMtB I .e b-M.i| aff Capt. Weale Kennedy and otbend
i har.ged by ta? t'ai ?oil .Vstss d n__ the late war.
; TIB ? iii.AK I:AI:?X-T TO PIBCl'S? TIB >HBIsH
THAI?*?.
I?I IAWA.OJ! M.-The Uon.Maasn.&foDounll.l'aBip
? tall and Mcll-risli are eipected here to-day. h \ys
thought pf-baV* tbtt a Csbinet Council will ta b?i?V
j tomorrow, to d:*i.a?? the verditt anlnit the Kei.su
j prisoner?. ltt?aot I hely that ant thing will be de? ...'e.|
i until a ful OA??I tg at M-ntn.-a. next week.
!?. ;M0\ OP IHB BBlTIMi MIMtTKB.
FillLADXL. HA. t)ci. id.-A sp?Hi?l ftom Wa?L'IB?i???
t.i '/v.. BaUttim etyt
Sh fred.'ici Broc? the Iritis- ili-ifti-r expresse? tk? be?
lief ti,?! ? .. i mad .i aatberitlei ?r{| tmotast te'ita MMM mt
i our l.orei i?.it i i t^?cs??^of the Kcuiai? now auder BBBBBaaw
of ?I-!?!::
ctLiruBflA PERUP BTATE CONT*UmOB.
SA* ?flAlcae?, Oit.30.-Th? Fenian State i'oeta?.
tun. heil her? las: ?reek r??oltedtoke?p lb? Kaaian,
afBMBliala-B tree from piditi??. sod adopted Hotatrsa
|io!i<r n?__ir_ie.l at l*_ilutl?-'-?_ia and Pittsburgh.
KEMON-ITBAKCB?- IN BT. LnCIB. )
8T. Lana, Ort. 31-A large meeting of Iri?i.B<M
held at the l .?iii U-a-e U?t nicht udopted re?aolutio_s ?t??i ?I?
lit!, ?era i:::? I i-??If a, Inn o: I .ie fsa>Uui!i toort lu th?,asia
of ?l Lyuch ?i?d I it?! r Mellttho? tUai-iotcriain^ the ?Bia
i. o? i ni the death pc-?l?i fm politic?! o?enscs ss baiU_v??*
...i'-.??.: t.i the -?.?nt of tin- ago sud t-??!i_aai'?
.- al cfrli-Wd nat .on? nud expressing thaoka aad _TH'I
imie io Pur al' .? Ii'ii-u and leaietary Sewn-t! for their
anatyi action In tieJali of Irish Ai. I?IBU citi/?La.
i I % V?. t t)l l?)N ( lit)!?.
ST rsl ??.??.s TO ia. iitist .a
v.iv OK-HISI?. tict .H-AiliK.es from l_.?w_?.|? '
'i up iii? oaium Mipt?_ed to ia? UdaM
?i agam-i i. tau nton ," itum. lim
? i <i ,.li,.? r ??ir-.? ? His,, i| .i? i. ^*k?a??e
?.; lill, CI ~
'HI ?\f I IS IN
?, ,?a?*ale?t?. e, ..- , . . .
A":. M ' ... as-UkCgr;
SlilmMilrV, minti a ??io
' ' ' "? .'< . -;.

xml | txt