OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 09, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-09/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

5a.c3 tw _Xnrtioii.
v>. . ?7.1.
-
?
.
? *.
.
1>v '
a
-
-
.apart.lt
'
?
. ?
Ji
. . 11 . 1
. ? .
1 ?
I
...? T. . ali .t to
*
?
-
"
d
]-'*l'
L
> '?a? * ?""
.
?nnsatar
?
?
S
I
...
t.
.
|B>lT
t.
I*
I . ?,!?_.
I
s
An
t as lui ti ? .
?'.lula a.
?T.*- ? ?con
AMI
1
I i
..
?>
? . '' '
.-b?-i? a? t: - O*T of Batter
? ?
Is
mi :m Soothe J ort? r.? . K.?Ui to
>
?? ?to?? la Tbirtjr-foiaaib
?
I ni t litrltui? *ad Vulek
' !. sion? Unels IA'? st .! ?
: . . ?r-?*BBi
..cai.t lou. fm ?. ?a.i p?r??U ot U-.ii
?
-a? w??!
m ... al G.' i.a_ ik? bio?'.k OB tie? w?st aid? cf
ia. t.? ' lillbam
. oili *??n?j?. i??tw??rii E?un???tli ?ad
:
.l'ut, and
a ?
ni .?.
'
-
m?-nw ..? : ti.? b, ?c? o?. .
I
t ia't.B-11 Tiurd ?r*nu?
m
.
r . : ? -
li.?et? frou I
? it??. I ? abo??Dan?
?? -ni ?r- I?
w ? ' .
-?r ( ??
I B.?-d
-TM- ? l I (?BIMI..?
.?pat, ? ? IMI S,, 1 tai
her-liv
.: lil
1 . p. ? ?
trld"
.? .
t . .? lil.
_
> Il I. i?, bon
?, ?.??! u drs?
\ < ??d Louai; of
.
.r? a?:!., lo: o *?'apr?_i? Coori
r
W'
a
<
'I
.?aprem? ( ojrt Oy?r ?lid T?rru
' r ? Sipram? Ton'' O.ar sud T?rmio*i
_ * . ran ?aeb, rer . Court of Ctoauaoa l*l?a?
?T. . ?aft
-i-r? aa-h, for . g s-rior Co-irt. Pari*
' hi ??AU ?rill!
rV" 'AX ' N'.TI? 1 ...lthm,
B <*? pat M . a t, ,,: ._,,, paptSefernlholMet
?L tallttlBBl ?Ja* at ?a-t o, ,
' ' 'on )*_usij ! In'?r**i it to?" rsl? ?J
,."'" .>"? *.'?. ??T th? I. .. .- . B a.itadbt
*"TK_ *' "??? w.i. i" " a,..,. \?D,O?.T
** . fjaatBa. a_ te 1
J??.I*? M ?etl'HY i
&oa\, $?L
l',HI . i
m- >tsLA?t?m,m4 .. w V, ,t ._? Br-,.k .
_ ??.ILK I? BROTH. It. No .il'in* si
O'.*'"?,*' ''. 91-t-Paopla'a T?oal and
, i.., \ , ' '' ' " k,?u ...-B, Oflr?? No W? Broad??,
L'Y * * ' ''tiepiitsee. But co?l ?ad Aemi it
m? k.? ? ,^rt^ U bi?Jl4 tllWtt mvttmjfaiy pfj,;.,.
?OT^BICr?RNA(K8-FIRKI*IiA( 1. f'AKLOR.
a ".T? ?>?2rl__^;:.x,i^Lr4 c-""? ^^ ".?.. .
Ar.fX.ll ES-LETH? Wlatlar, M T
CAVKSCOAI. AND -NOREASl " MI
r r_ . -vic
UtH?, - le. p
(T-cran Bterimer
PACIFIC MAIL HTEAMSn
?IA.
[AIL.
'I1A0.
- - -rs er? | -r .*.. s . . ?) iL??t 1?
. .
, .In...??- w
.,
?
'
.
I'?Pirmi?. oi ll-h win t .... nie nenas lina
(?otu !..
'
ia ot biitit?! "w?d??i-h idalt. Mad'-.- ?. I
>
? . ?'. Use off'?, ?a
tri loot .1 (.eual-iL. Svtxd Id
\ ??? Aient.
1 Ti:
J A "
Vi? PANAM?. AS'J .AN i I I
_
?
......
?
-
Saa .raucitro UM to lotting i.tes, pt
Flri'i*?M_ Bacon I-elim Blt-r?..
I Baa Fraadwe ta Yokrbimi v
.. .) IlKJ
? -.,
?n apt ly ?! t_eofli.-?o?
it.ea.bs; ?. ? ?rtb KITOI. Uoiol ? ?. -
_i^K HOLMAN A teal
I VIA NICABAO0A
:,ANY
, un in. ?'....? ? .
?iN .'
J. RH? ?V. BMI?'i ? ?un..? ?
, . ron? 1'aar ?so. 2. Neitb Ulva?,
(eel al Vi aii'
: VtTI.T RP.IH'd-n KAIr?
V.rv,:t,t*
^i ?
. . r. All.?'. "NA eil
ed ?. nsoal . ...
" Pratglri 0 . T? pi?", "**.>. ?
*?t*aaa.?a_
Pe'e K. ?bt Apenti .
Pt - I'li.'Ki'l--1
'
.. ll-.Te Vs., No IN li ul,
I ?
. ... .. .
?'.
\li. Will' MAU. Mi...M-.il!' '
l MPIUI : - ? ?'?
N R.
!'. Ni M X1.1 > A, s Y M.
e:iles? fieel ?les i .
.
'
- ?I lud balls o .
'
A I 1.A Mit '
POR IIAV ANA. DU
'
MURK ' ' . .
ix Be? IB.
I. A1 ? **- V
A rLAl-TIC M .11 ?TE? HSHIP <
.\ rou -
? -
.-' HU'.'? . ?.?' I. I.liTtirnro? N.T. B.
; .?pt, w, i baa i
? .
....
P?r?. le- - ? .
.
- . s t -i . .
SR LINK, for NEW.?RJ i
r. w.ll lilt.
??
.
Mi I
IVANA, ea UaiM .It.
All Bl ?
M Iteweie appiy o I K OAK! i
?
t,MR It
e. 12 u. / i i - . ? .
-
I ' '
II Cll ARLKSTON ? ' - ?. ? PEOl
?
?
TAl'M (HT'?
LUMMS L
'
Te La?Tid->_ I ?? r:
Krou
P....
- -al Urlt?io end
. . issued en lia? B
No. M
Ci
I
I renee.-Ile ?>-w i . ? I
. AKAO" end CULTOB, r? i : *
oiail.iy rtabtt.u. ws i .???? Pan Ni ?".**? em Bl??., l-_r liest
it ft a
.? Bl
Alt-il.l?.ilBB.V A UAUBPBB...
Pi LTON . ?I
And every /' ?
run - -Li?
...
A ._; r-....?_ Hu-aro? ot? board.
< UldlM?
t.ilaai ?__-_, Berit.? lu.
JAMr'-i A WriTTOs, He.re ftene.sl Afra
I'lTK RAN . , ,,,.
ONLY .'11.1 (I UM. i-. KRAN
'I UK C1.NI.KAI, TRANS.*)
-Hil'.-a Br.I'V. ? ..I. IIAVUK (ALL
... ?reola
.?? Iren. Pl?l
N?,T I".
Vll.l.r li? PA
'
3. J.A
PBH J_ X11 : I..JLII.
PlItIT (*B|s
i-i tattti w]-,. i-, e>- f- , te
Pea*?n|ert Int.iidtn^ .
. .
addition?, cb?,-? .?'?I? fir hrs .
Tnes? ?___,. ? _ . ? i<er-? ?
Atada.?- ali?,. _
Kr.slws,
Al PA I
v _M 1" LIVERPOOl ? \IJ..N<.
V? (J' ? -Tua Inman 1 la MJIBJ Mian w^i y
-'?as Mail?
OI I'ARIr- .HAT"R!)AY '
..KATIIBDAl
W y I'NP.sDAY.
*. XTI.KDAY N
CITY OP Lit ItflDAT, No.
ena ?art . -a ?.XTI.RDA. in! VV,.I)*.I__UA1. ?I nee.,
troai Per Ne *>. NortB Hu er
BAI_.:? OF PASSA'.:
I Bv tb? mai: a-?ao??r lau u? .?.ry lette i.s
.IR.VrcAKlN .*,A> | __, t .1 ' v .. .eM
To Londoa.... ..... tal 1 ?
To P?-i. .li-I 'I . . ... ila
riVABLB IB
Pise-e? bv Wedna*!! .. ? ? . I-_it (.?bin Bl* ?* '?Hil B13
' P?jr?'?
!'aaeri,|?i- elt? forwarded to Hire tle-r.h tr?, B-.-run I
e lerau teu-e
Mi-?re_e p.ssei? iron, l.tvern???: r?r l_ie?n?- w a , ,., t or ?1 ?.
| r?.'i!T?l?_i .ni??? .?a bu . . " lor t_??r
kui further Inform?*ion it. - "y, offres
JliliN H DAL- Ai-ui Na. li hrot-tw.? New T?rk
STEAM TU t.LAB?OVV AM' 1.1 V I.J.'I*? ?< >l.
, ( ? '?'f . an. I's.se a r.
Hie I ?.ra of
lill. A.NI milt VIST.
SAM. : BDAl
' in ?f >.*.;?. .?,?..?.AriiRiJAi. ?'?? ...n'??r ia.
r?_uk i ?7
BRITANNIA still ?Al I'KDAV. Nuvemeer li
Soluto' Voomi. p?i?b.-in m-rin i i?l?_?ow ?ed
?>> ni *.?...' ?.-"; Si-rsj. pto
I ' ?i t?cele- (rsna the.? P?-t. ?r. N.w T,)tk B'-'s te Hin.
lievre, A lw.rp.t_?. *100 end B-it
*". furtlaei _.foiiii?ti-a-, epfaly .' me t nm-atit'i eSees
rttAMJid MAI lin.xi.iii tu * pi Bil.
. Beeliaj reen New-rarl
TUL BRITISH AND NORTH AMERICAN
_"_-.__,_, . BOVALAIAM BTKAMBRTPa
BlCTWi-r.-t all.W VsJKh AND 1.1 V HxfxlOL, CAI.LINO AT
.?,? ..._.,-^- r"RK ''ARMOR
ANO Bi.IWJtP!. BOSTtkN AND I.IV'P.RPOOI?. CALLINO AT
.,._*... ._..HALI>AX ASI' f ORK IIAKBOB
. x. '. ' "*.??. N-e- V or?.M_-n?#_.. Ne? 1?
?vita'?'.were, Boetea.VV-.__.._-T N.,? 21
_.,,,,._.leave? Nae-tor?.vseaaeaeav. N??T ya
r,-';.. .teevee Beeten.Wealt???e_aT. Dec. t
_,0*'A. istts?Ns. lurl., XX ?lai.sde?. I?*?, |.
A-?1A.leeres Boston.We?laee?ley Ue? It
t l.iefi eki-i lesaec. tlTtm
-aer?ail I ?bia Patea?.. sp) m
rao? loiToi v? trvBareoi.
( IdeffiMn Pteeere .BUI M
Se? on?i ( e*?iri I'eeeei? . ti, ot
pavihle in pn.,1 oi in ?i. rt.?ntln tai ted _l_Uaa Bur reeeij.
Beril.e aei ?.?ur-d nulli paid for
Aaazperiaaced burijaoa aa beard
TI.? ?wurr, of ti?.?, ?...ps eil. i.oi be acoautabw fer Speai? at V tie
.b.ee eaieee Bil? af Ladiag karmi lea value aipiaiead ?is meed
tu.r?ler *^
Per li?at?l ?i Paesaf? ?pp'y '*
_ "ARD. Ko. ?Beeitat Oraea.
THF. KORTB OESMAS LLOTI)*? KTKAMSHIP
DI* I TMIII, ?Ml II VV.?e?lt ?reatar. r?rrTini ti.? I ?u??
Bute? em. en ia- iron?a? Breoiea asar toet u: Tusil i. Beaeiae
OB BATUBiiAr. Nor IO,
BRZMPN. V.A"5'. I TflAMPTOle,
Takrai aeeeanrari la
LONDON HAVBP. *RMTHAMPT()N AWI? BRKIIEt
?Kb? falioeini ratee, payable la ?e_t or U?ee.er??l??i it, i apMMfi
Pertbe Bru rakia. ?IB., ?eaoadiekta. ?ai M . ?Wea?*, pyt _?_
le Be leliewed bv (ha ataaaulua BANBA. K V Otateedar?
aiaeia?: ee Moraaafcar i:
Per frea?_s er paeai? aap'V ia
OP.LBICPia a Ce. N?. t? U"Uel
1**HKi)i*asr?_t_ macniflcant British Iron Kteamibip
ATALANTA tn*?t-_it_.j,.._ WILLIAM P1NKIIAM (oui
"'Ml?! ,"'?_.'.-?'. .?.w K** . N*-^? *...(. t?t Loadan dlrea. au
BATI KIIAV N .? I" at li i?,
P?ipe?.e??epi.iTi.?? II Ar? A 'V ii ITN..., N? ?* Broi lw,f
?oi le?.|u; ?pi... el Na ?t -iui.tb ..
MiiW__4(u a AirUtW AtU. AIM
(fritan Steamet
It' .
?mr
-, '.-',-'. ? .?. . ' '0 H. . I'??'* ?TB ''?!'!
? ?
t itroutb bi ??of Lmt ' ?
?
? m
?ita- ?Mm UBI- * -? ?IT r ?r-tytm. ? B.
deanbe a'? ?v
?O P?ATE .
. a
L?r??I
i > ST* 1 ?w y ??
?I . m
Tan?
.
?H I rtl.
.
..1!, 2 pal
? p.m.
, . I p m
? p in
LT.trt ?Bl- Bi-B
?
.' S. Bl.
?
.
.
1,1 * S Bl.
? in
'
A
I
J S. II
'I I III.
...
. ?
d. Ts ?tn pt?J, It C o',
I
_
, J.; I'.'.ii, i i
? ??
...
I.'oli NEW-B I
r MOUNTAINS i
I,?(li, ?al !.'? ? '?I I 'I I.? I.S
?
II.HV!," Ii,. :
. . ? -
i
N
. -
l.i.t i.. 'i
_
sJAli"l ., BJ El ?
u,,l,i .
.
hu.
1 I . a -
.
I
I sa* to*
'
'Pill. OLD L1?
I . <
i
C.
/ a-s.a-.jer ..I !?
"
?
?
1 '
?
. i . . . - - a
Ha ii. ...
-
' ?*.
. m .
elusm,
tor ?l?ui._.-?-ia
-"
t ?. I
?
-
?
? ' ??-_
li
-
-
? ?
- -
4
-
-
'
'
-
?
. ' ??J-4|
. ? ?
I .).., l-l AND I'M.."? ".I'
'.?I.'
' ?. ..
. a .
Ms r . . ? ?mi
? e p ?ii
Ni RAI
I
I
N
!
Ubi HI'MMl K ARIUNtlCM
tatmmpm '"?Una lu New T rt ?artiar T. . -. ? .?rai .
?..?ru. ?t? Lu su s ai i at. ?. ,
'
. . " ? w. , I. 15. (Et I 3?t.
i ; m
hu, il-.l.?., t 7.1?, , a . . -, *t
I) ?
I . r M li II 0? B < ' : a
Ki??:--. S-.l ,. usual West.-? : - . ? ' ?
Bl.
* t\\_ .ey, ,,A? m. 13.11, (Eui 0?
.? ' ,
lo, p. , ' ? .. ? "'tit. at.
' ? ' ' ? r.
.?rRlBI
i ?
tot t?tk ?,?.ier pot i?i?m??iitt ii, na t.aa? Al .i
LU, AU, 4M, -
I...'..
??' 5 ?te ia? , .
.i i i t.wip sa.
Ear ll?itr,i,d sud .-p , ..t?e J. ?<?? s > Ci
!
??"'.'r'i ' ll,??r R.i r?_d I ?a t ? Ml-.', '?' ?" _ .
? or ll?rt:.,i,i I" ?ii.l?. a ?Md rUhtil Kr"u. I 01. |E? , . .
I? lip. io.
??- Nsw Ils?-? *f?w Loi.dou ?ad Siaa.im?? lia-t t.< . 1MB
a?. 11 li .I.?. ? uOp. m.
lo, I mi,., li.: ?o?J 17.11? r? '? Nsrt i.?,; ?a.
?or liesest.?-- Railroad - s. -. .
tar Msnfsru.? Hal r a?. ?*?i m. ."
?or lia? tar? BBt Nar??? a la t ' . sa
1 ?s?ssadl??s Saaaptst .art aitacuad .* S.*? p. ?at. It? ?
JAM: ? I- III *- . "
'PUK GREAT All? I INI, ROI II. jo
? 1AR a
i'\< li I? RAILROAD
?a aiaaoi it.,
T'*P?i-.|- Rsli-.st - '.'....-.,
rulla lo Kso... I |?T anal L?a?e * - ? .i
?*i eskammsmt eat* t'.r- i-.?. . . .. "mi. ?, WristtmUr
Un?an 1 ?It,!? lt?ilrca- loi l-twaruc? 'lap.??. '.!.,., ti?a_ ?.
. id I'm. ti .n I it?
Ti? Woamtn lamlaa? al ike I ?? .?- '. -, t, .?.i. ?
.?artin? ?pam? lmt Um ?iTeraai.,1 -?.. , l .;.-.. a ,.,
?-r. Salt Lata I Ay. istnl? Sr, ? . ?I* ran, ?. ,,,
Na?? M - a
Tiir?? ti Ti?-!?'? roi tua? ?i*!it.? r? ar?t
?A' O LI Win. ("..ral J .., ...
? V Tit til I'?..,,. ,. .
_. _.' Mi KIMiM b ?.?... r.t. "itmlrat
N h W.I |.?.SKY RAILROAD ,, ,
? oartlar.?. ?. !?-r fHUll it . a a .' I? a a Um ? I
sad II p mt*?., Hti-iiaca* ana ?A?i*,?rr_? ,| t ,"" ,t . " -
?. 01 . IS? It ii iltllfl I
filatumtrn on?> -foncr rfxioup.
G??BOOL-REWARJD-s J l.STIMONUI h - -A ter?
. .".it.biB ?r-i.l.f.iral.li.r ,.,.,. .opo.mhuoU PatAsWI
' s.d. s.d ?.eds,. M... H...r H...!., \.,_|... |_"
?.?pa I? N?B ?Ita?? .,! Ile si... , ,,",, , ,, . ., t %
? > U ?Wtrn NI?. ,4.,.,:,-* (, ,?. . '
i^NV?LOP?S ?f ewrj raiitx-.,. ? , i.', kotKjdk m
Al tiitnufkctufi *a * . fasti I.,. ,, .," r*utAtm sM-kta*?
w) ii, I,..a,a. i wi 1 . __.! ?i?,?,.. ,,^,, (adTre,?!?, ia
t^tWxZ\t,^il"f?lZVa*'l|', '?.",T?H ?d NO rp PAPua/ -
RP.BLIN AjO_r* I.?, Mt.,... .?" I,,UI* i? ...,
W'i.HDIN..-KNVI.l.H'KS ( AKIif* *t.r-J:?|
?V^ti0"t~,T,?* "*"' '*'l*?'S*.*** I?. B...? d?Slt?t . ?l?l? ?
.?. ?ddiat Eot? ona ?tar ->?r?d?a?d. M??,nl.r t.?." ,,, P,.,,.
I ?ids ?ad Ma-soiism Catds <.f sll aidiu M4 e,?l?. ret s.,a?ra msmma
??i-,r?dk? FiKl.lN I IDMJt, Nu i_i__l , . Willi.?. "
*^^ftT?_-________HP_P5BBBBBBBgSB-P*>P"
(?oi'i.D MACHINE Ce. ei lltmatt, N j tiki s.
\M Meiailtfjt N.?li.,k I,. ," ,..,. V. ..?.,, Mstk ?. .
ditiai in ?t?, ?tii.tn. .?? M. la
tt_al -Cotices
-, "VOTIi V
.1 L*e- i'- . ? .'-. sui leataauH I
1 _ N ). - - . . .
-
. . I
t? - ** ' ?m ". l-iii for ?Hows re. .
v *. ia v..,..
iMt t ?! ' ?-r ?f
. ...
? . l . . 1
I tk et -be ''
, - ? ..?r I? tba M
. -
stem
?
? . . ? -n ?ad
:
?ti*
unte -_>... nt.
.
? . w
The ?eanptalai la ibu ac'tea wa. a .. 4 In tb. ? . .**.
i
?_ ? j I'l .
?V \o,l -J ? s
. V *
I
.
. - I . -
. ?
"
'
_.l_l
.
, if? t Alt J.
.. I "._ __
c1
, i
? ??
?
See .
?
'
.
I la-a-B-B-i
_i . i
' X'
*
?
?
I
'
l T
**T
'
? i
'
?. .
*")
.
m. nat
' -
- m- ?-__....-.
?-- - ' **-***> *9 *mmr.
- . - - '.
.
.
. -
cn
(. ?. ?.
.....
,a -
?.nt. a.
?
?
?
SI
. t.
i .
. . .
? ..
?
. ? r n.tareel
... . ?
, . .
. r - ..
,, ? tb? m i.diy'?
I I -NxT
..? KAI 1 . ... H A .." lil ' ? OXBON, -
. ' as * _ _ ? ruo??
si - ? . .? t , -HltifB
. li re ? ' .,- ?t - - . r uw ?
i-? i . ? ?li I <-.! nr ? a
? Had li t.. . ? ..
'
I,?ti ; I .'. a.? ties- -..
I ?' . I . -".' * . ? . I. ?II I.
, ?rim lev . .? i ? lad eke???) . . , ( .. i . ..i ? ... in .saul
.1 -s A ! e?l. .s ?sq.
? . I . . . .
?I?. f
11,, ?U I ti ik?i a? lee ? -. r?
I ?. >? ?I e? ?i I ** " i* 'a? lea -.?si LIT? ?tt .'?r iLe ia . .
,.. , . ... , ? i. darna al
* i m?, ti? ? . ' ?.?? et ik. laid ??i dava at , ?.. ? I
?in 4 Til . >.? st nain IB.1 Its ? -i.? i?
,. ta' ii..le? le?. ?
_, enit . I ii i ' ?t .? : H . .
1 , , ..-.-. .,,, , |,p.,, | . .
.. ?t .*.,.?. I? I?
i eiai I is- i a? I ?au ern? e-e. ?. i?? s.settiL. > e'. ??.?'?: ???
ti I?, - w? s?, eli v.i I t?? i. , ? , ? i . > i ? * . i
.. re? ?i. . .. ? '?i t I'?< ' .IT ii Ne. Halt baieaea *.?? ?? n
....... . ?" ? ??ia ?Biaaln?! tr. ?.il.et ?m* rd .? ?i **-.
?, is -?...i s rs.t 111 'I . u ?lee?? lo |"e -ratal ?e< i.-erels? end
. , i ? H ti ?i i >.na e .1 ke r?"" '"J '. '*? _ I *
i . la' I? atl ? <f Ni? 1st. et a lier? re. 1 et is- ?naieof. n
.? eel-l? . .'T li? I I He i ia .1 ',.. T, t ,,, t.e INreaty .?'?
.?.?IN.....?" .?* ?I 'eepeu.s. ft ii? I e.ii se ll??l ?ey
i si teat at? I"?? ?I .. er.a |I ????!.?? a. v " tri . ?k be ?
Itaie?? e a ?I?*? will 1? ti.e.le I Lal ita ti. ii . ? f t rt t* Ililli
I ?i*? Na* ?.?I ( I'll' t It?.
I ?i | af ik? Bl?t? ti ia? ree. II a tiiaeia. .rino inereei m be
ka d at tk* ? U J Ha I . II.? I ?? .( So? ?..t ?r. t.? 1'w-nt? ???tixd
- ? _-.. tae? ...........i .?.. . . .. .... ?a?i _?y ?ad
ia be keerd
aaalra ed
. t. ria BOP T, i
- > nBoi. I bai'svi*. iissii'i'i
. lidMAS LI .-i.AI' i
J.latblr JHantfis.
MAI?TEIZED SLATE KAKTEl?-BopahM IB
aaeette? ra Bi?r? dnrsb.e, half tea avie? of ent?t? T B.
tn y xx VAT NO ee? f ?u ?s? i ?, 14?h A >??k ?_?
"li ARELE MAM K1.s lue baal placa m ?*M e If
?t| i?? ? a? ?-ilAkUl.l MANTKLBa. Ifca . .??. .- . Merri
.tee an .s is s I KlJkBKBI Blatts e Worts S, ' ' aal 1Mb
11, aaa. li I??- ti. I- ata-U.i i?tti a/ la UM IIS.II J _. Uti ?*t '
?
* &mnGc.nc.r.0.
JlAU '.
rzBX'i
| ' . ? ip*| i'A
MTU
AT TUB
W I N 1 ? B O A U I) ? N,
I Y.
I ..-a *>, noa
Ta. ? . .- . '..-'.. . -,
n ia -f ?pproWloa,
.. ?Ilk? end o' t?r; littoi
:.iT.iud9,
II. ' np
BATI
> rr. 10,
i . . . :
v ?' r - . tieneBL*_
0.
.?Dir*????
?. a,
' ? "
)l?oipi?
i ?. . -int. _?.?? ?n.
?.(?.NU S^PIKE.
li E.
. cad by MAN?
tj ?li? Diiclor. ? II i? pi*
.
' ?. ORE AT TABT.
rp*"' r
* " - -?ak *pp?rttu?. turulskttl Bf
TBIKE MAHNTE.
?AUN i ?i ? - V
?. -.....,- - ?.
II .O ?T T*
LA* I
-. A.?*!) __*EF.|
' . ? ? ir?. *
' I Li
?
J
?'
,i , .
1 I lAl'lR.
.ad at? lu? AL- f.l ii.. A A
VINO
'
TURE -,:R__
Ksau.y. t.,tuA At?i_?-l?. Wpi
? ' _
? t . o lA-AT.I.AfK.
' '- I
?L'I bet pr?fn?
. ?rd
. i -ilAtt-A. .-H.?..
f -
neir amil.??
B
; . -. s ?. v u.
iii.r
? _
tv
. liatbe
ianoxat i?i.?ii_ai..?a.
Til? R' ? ait! I I B It I ,
WY.
? Bbor'y t? b?
? - r.
? ?
'.?.in th?
?
I?!
Il ? ? .
kin'-. .
? . i
It/VREt'B
OB TI
?
...t. fw Mow - .? ?. I
lie*? M_w?.
UUNJ
k ? Iii'
' '
, ?.
. ? M
Till .
. - ?t
.
Or, - Na*. U?
' . mt . ?
BfPt.
? -.
? iiirris
. M
.U -
?I
I i
. a .t
R'.a*?- I ?at??. | ?.?>?..?'.
. r ?J.
. Il ..n Uir ??-. . . t
I ?. i a?.
*. . _
<?r s
? ' ' . ... la.
G
.?
-I
-
-A PO >R V? "V?. V. tv
In ix-? h? ?) i ? ft
' T ,- - HruliWa? ?u.
I il-rw?. . Na? Utan.! Il, Hr adwiT
I IODW?RTH M ??.L, N ? . I ROAD??. .1
I ' INTENSE 1
. WONDBOt -
?.U. ?. -- AND "' PR ?MIRA
I pwaZni"J_*.-.%. ? ? EVERY
?LABT eraa? o? TUE WONPBOI S HEAT
?. ?:b?r ? -p?r-?l.
I" |N, ?T, )IH ? BEPoWICE
Who W I l'...p---a a. Vi Ilia I 'II .I.-'!! l I"?.- ' "1
. , .... IVOBI I
. ?ti.
IM! * It SHORT-T
Rlil.l., ?. LEON * MIN- *- " ?' Broad raj.
r i. - ? ii? - B- ,
niE ni . ?it P .
: |, VS IS '. " ?" ? - .'- ? ?
I ?nor.
!
i H..??.
k,"hn.
? It ' ! .. 1 (OB?
II..AW .
I ERO E_ ..i' ?iii; REPI BUC.
' THE Or-EAT PIC? RE Bt
. UNO,
ROU ON EXIIi_l.l..s AT
THE lil'.RRT GALLERT,
N0. UM BaOAM k1
?I.V'TTINI T.
SrEINWAY H ILL
Plfll-IURVtlNlt ?tOCIETT OE ?fr-W Y OR*.
Oilt II? ?II? ? ; '?tilTY Pr'REilRMKRs
lt)NU('l.rOR. Khla BEIIOMANN
r t- r lahaaBB? ?No. i B?TI H DAT. N?T IT ?! it ? ?
?.rill utan SATl'HliAY EY-MNti. Sa? It
BaktTt . ..! at ?ha ?itt.al ,..? .
4 RUIN VOCAL SOi'IKTY.
.\ ?aaAMa v?n M. arro *;MKI %ir*.*-?.. ?soMeaar
BATCBDAT, Na?, if
A? I R\ I S ?I HALL.
Till?!* Bl. B? kB bad *l ?. pi.tn-.pii M^ai? ?.tores, fro?? ?I??
*??t?*??rt. *nd .?.*?? ??-ft! .
Ml Dil _L 08 LIGHT C.\M.\v-IIi 5 -Hr. D
H. M ARTI V I. B?w (bun ?| one, ?I hu t?T?.i,?sliit? o,, ,.
of tatty meemi ?a? **d Itljlk .??.. whar* ipfaiticat. p?rs?t?! *t bt
s -a. m?, _? S--a?-l?d _________________
NEW-TORS MISKI M OF ANATOMY. Tim
. truel, !r?o? i?a?c?e? t al'st? Phil? Wlpbt?, ti? -??4 ?a? rl(Bl
. na ol Prsbit. tk? ?. ?rd?r?t of Iba Dranin fami y. B*n?wad ?lit?-.
11?, ?a lu addition to Iii? io ?ja l'As? ni I ?l.'?<tiio? ?I < ?itaattw? ia
A??taitii7 tod Natani Histor-?, tb?v? wi'l sa Lattin?? ?t ty) aad t ?.at
uprai Iba Mli-T-aieop? """I- splao.l.d ill a?'-stia??a la ?li dsaitlsi'ats al
b. !?i>?? ?ad Art. i?~a fiwei tara ??til I* p m No III Br??Jw?t
T^HE HKVKMM INN?AL I -HIR1TI0M ni Ike
1 ARII.I' l-I'Mi.iilt I) II i. Noll tile*. . . "i.Amul
It? Naiuiaal A<-*dr?if al D??l4? HtaM *t tate j ?aid st ?a?
*?i_.? ita, ft?? I ?. at-1* ?9 a. ?a
'-tmnscmrn?s
I IVINTFR ?ARDl
'T . IHK.
***'''. S -T ?bSlitl
I L -
of
Kee, np
_,_ '?rvton i ra'j re ?
I Mr? P'A?*'
I
. ? 1st Ce*
I C W- ..t., ", *
BAS. :
Innrla'lT ailaDV '** .'-"
j Deer? i>r??i -J .'-. ? <
-.l'I.K '
-v Meneier?.*T". I^wl? Baker and Mark flat*_k
? B and POVVPft
II L DIVAMA (ah 1 lil aded m CbarM
)-v Al UI.'STIN H ti. t..?-s?,
au'bor of ' Lew. lia. tortot ??? I tmtnt ? h.tU.iy." aie., ead lil
I Uiaed
ar.iiFij-.i or.NT;
OB
pr-ei'- I l?Y t'y 11.ve? ?al Pan
? R .* l'')i_ire|
1 ' iii a rnctn,!*}
? .--f .1 l,> -ia Vi. Juin K ?
w , . - ? ! . ,
?is? W butte, neena
'
I" tli- x -a, mae
' ?. wltobhiltwli ?t?}.?.. tata
. Pole" ' ' JnnusH?.?.
.. S ?ea
? e '.; a vit te'mbamaui
?
"f, ?i w-.sk will Ba
pr.eemeo tis- .
?
I'? r- gmt .
N
lliLO"? OAKDEN
Let*?-.?art Mini?!. v*. W*.r..TLB1k
. ?-.,-? m IL,
rais asn-BLusaa-T DIB? MOT totBeim ra *i~a m? i.aa
a a_iii t?
_.V?.RY NIGHT itiiiM.tK?U AKt'RiOON
-..->- DI?
a
lata
or. ure,
local Bei
?N.-? PHP IMATIOII scr.ttm.
estais - . . - . i ...
'? MATU-BB ) ?IDAT.
_U__Jdl-..N IN?. ?II 1 Ui .
se wLlasJ. e;w<Hi l_a pan?*? will be
OBI Hi l-LAa
to ?Il r?rU o' aa*a h.jaaa.
No ??tr. .'.?-?. I ?r t??.r??d Ma ? v. -t. ba ia Boral aay tap
d irtnr il?. t.e-s _
N1I.1.' >". GARD]
luis ..ua.it-a.eai -l??e. ne? .dr.r?l_- ia Tia? New T_rk il?*-__
? .tlANi) ?.A .
<.U'.L.*"'B1-N.
?ho ?.ti.Trs- -'v i in '. ?
? I? IS?* a I **c'aa_.
' . I.
ti e |reel
Il tULI.P.T TRO! XTT,
- ?
?1B,
In the s. . i ,*o
. LAB
to ||I pi't?if ttM '
i-p?s?? tie B?? i
wi t-_-_i, oa?. ?.nul II s ?t ? .
li?l?'i ?>?.*.
N
'EW-TORE ( li.
_. 1 e . .e Ae-i-t.my of Maate.
I II IT NT .Wraatp
? AT t "( _.ofl_C
KV i R_ v? ?HT Al -
LASrWFH. Tiial. ?Li'.V _
DI TIIK. f?tlPAT ROBINSON
AND THP lAlFT BUY CIA"1
ill 1.P.APBB?
IN* Tar H
tlYMNA.*._l_ -OBI?
iti.Vt.-'PORMA lA.k.
Tfir. rP.*-T. sTl.TTY PON't?l
L"VP.B.l
I i-i? i .?le? m i b- r? t . -out
H ??a r i
? .lA-dl-HJ.N t*Al> Hi_?F.K,
ead the
, v,-- - o?* V7.RSATII.K P-RPi-'B-IK-t?
?:> BOWERY I'M KA I'M:
M- ?i L ros
.
r Kr-arNtV
. e as.? wdi ?ata
PALI
? A '. Ok .
A __i*Tiirt
1 - Tl_!?uf
-? dtsn? tf
. ' D
(JTK:V l-l
O f BT.
. Nea
THE roi
. I
?
-
i . ?ed P.*
UM?' ' - '
- mt Ile
. . -__B
? al BM dee
LBB-BM Per p. ? -? ???te?.
t?Bok wii <? iii II ??aba
Pull.'- '
eel
. ?' aeB
?
THP <? ?el
"Hi eg.
?. ? ?
ae "''_ i_.li -**-w
VliM - - . -**"^
.?aea .? .-?te A i A? T?ol-. ?BUa
bwrkv i . end P ., i ?J ?j
.? li. ?lea?
s
1?. . r. afeo m -ti ? em-?'
_TF?1?"?VA* ' . - "*
-
__t*tm'
r.it .tni-i.-daeataa. Park?. mm
?6, An,... ... , . ?- , _X
beril ._? At.?> nut .,?
.-sa #f
? CB.
? .?--r me si?.?. |>ro(t.._-_|
-
Ni Vt .?-Ki. HAR.Vt . ..li
Inn'.e
eil! be p-tfi- . ..
.
I
a lb P lil (.Lot.? lad ' ' ? IAN.
-
*. __*__
BIBTB- MIS 11
>i'> Hi X I -r. I end ? ?..'Two! e beatle
' it . eil _..__ Pill!-. .? . -? .. i . .
* .NCk.
MAI ? M.
_
?/T?I RITOIME?-?NKATIONAL 01 ARD BAND -
t- rift ( llN'I I KT ..til .' - * > I'M?. I-)
Bl U B?|-BIBl I tai It] .'lie .?-a I . - 1 .?eel
,'? on :. ? . 1 .*? OKdw
PI : _i Bl ? .??...1 Ne ? -
? ? I ? 1 I BB|
/nrnaorc.
4 i.i v HO :.-.:: 1 :: . . *>ri'i\<_
. - oaaaafk
' #e to BIO Stl.l ?T?rs
?DHOOM K.V .\11___1 11 ll'iiMll UK c4 war.
?tea ?eaafaat ea Alaa. ?aMd CkeMi . < ?aa?aaB
. y.eiu ?id etaantet'si. al H I ? vat Ii .. is . w*. _. Ne e_B
. s is . . . aV . . . ... ed Ita
/ v.Ki'i i**. ' _Kl*ETK -: ;.v. ;. M ;
V/TCRP -I st- t? . ? som
pet? at 1 ? ? . ? y?ea
own ted?? *? ? . ."*"'* na* el
?e test t-i ..?. .:?.?? .- .' . ?e-renteal
??.-dlr^ I pet n. ?tu.l end . ?- ..?eke
Ms n. .Ito se . , ?> I eel
1 * , xl'.Kt.l?'.
IV
si t _e
gXTKSMIO? l\i^.:
X
.?a
.- Tt.i? . . ?
?.. - ,-.?
|;N '?Mil in n RNJfURJ -m iff
? i ee-.t . Y. iu_ai.it baatant ?al S?? ?.i M .Mi Betraaei 1<??eas
I m'i'? ? ? 1 ... ?. Lal t? i-v'.i-'.oi An tlaiiieaea?
.ad ?p:i??t Bidt Al .
_ WgegyS V'ABDk mml-et.
Ill' KM vi '?-i l'AR-dOR lil DSTEAJ
a -.
lil.. Ma 1.? '.ai-ni s.t. ?V..I.SI Ime on ofrnt}
sariiiae i'ta-b? ?a_aU in ?-?ttsj ?*sit i. .._ tea
??..-? I? s ?. 1 i_e?raea?. So t , ,r ?.?IIITW^
s ? ? ? ? -ed ?ed at??, te erdtsi.
I> \VM - I'V I i.v f SI ' '.Il VKY Bl '"
I I iii,.? Ki I?, .?.titi? Bl 11
m Ki.AI ni n s.?? ?
A' - 1 - \" ,t! ? ..,1 ? ...
w-i'lMMI. H l.'M II KK
?? PHILOBOI < '.>?. ?'??te?. Meern
. -t .1 ?. . I - IB -d .. I be lbs ?Vlllll k|
*a< IKM1I. ACPABAll ** ' v .?.KUNAI.
1 ?.TAI.Os.l M- *>. ' ' N?>.? "li vi A?. . . It T
S
II.VJ.K J'l.Al'KI? w via.
KI SIT!. CBNB r?sr?d. rk*.- a.?IT?/
?. v ' .. ? a ti .
l'iauia arouNa AN? PO ?
??'?'i ?. Til
HA - ? I. I l-l
. ar
n n ? M v . '* ?. .
? I .1 ?
.Boilaar; doo.*
IAliII" aid liKNTLEMK.N S Hi.i.ssJNd mui
j 1 vvRlTINii 1 a?!?? Panfe'laa Peake Beete tl??d<'a?ae
fal ken l eee? Vc ?- s?i . ." , , <- ,. . , ,, ,n? aofmo o'tot
?as. .fa-l.??'. W tf I ra i t ? . . . ,,i -, m Wi| ee- n
WT !*RY A (*., II? ? .. tha "_?...
. kneen PRVB I'? - ???*? Mrrajb
r xny.* aotPBoXPa DB SKIN?I I ?. ai .< tRK-aoai*
a ?ti s ' ?. N . ...*.*
riMiK vi.w V'oW -i' . ?f
1 PtNT s?. , .. lee t'W
?ka u k4? atlee **<m**w* ti** leta-?. Ita '"? ite ?. Nae \*t%

xml | txt