OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 09, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-09/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

fOLDU'M Ash HAILOBcT Eli II I
NA no\M vrniNt; AT OOOF1 N mt . l
ll't . IIOI1 ' I - III i l.i '. , ?.\ . A '.
II ? - . .
s- I "i. ..
.Hil? i I . PAU M., A I?
I AM .
A >.'" .IN '..iii M,? :.ii- i, i,..! ?i! 11 -i. liaal i'-ti
.
I
v
- lfce'l ..
llf-a to
1.
.
I
'
. li.? ti
?
?
'.'
mot
f.'~
? . ? i I Ima
I
BEN
Mr I
j*. ,..''.<" A?
?II ?
o*
tg
re
a?
la.i|t; ?
'l i.? 1
.
tan ?. . .
llHl ?III ?. ?. ? ,.
Hil) 1
?'- '
I
I ml t?r
?
I- ..
als ,
'
?ntl i
? _? a
? .
i
-
? I 'a ?
I
?
.??lill
a?; in I nu ..
"
-
Ill?-? ?lill
?
- te-? tin
Ja?! a . -
.ti?
.
-.IH'JK'I ui_?ii|>
I I? --
; i i ??
lu ! 1 .
.
?
t A n>... - ??
-a .
?
?
. u nant
Ul'V.
re ninny mm
?
.
- _4e tlmi
t.?.
. -
. rt ui iii:?
. . Ji ?ui?
?.el. I . I lilli I. ? ,1
a? <? -- t.. pi durn g
ti,.
Mu |
ma!.
\
, . -.-i- W i
Ai'
? i? i a! in-1
? i_i li,
?
"dm-iiit!
a julli?
allan
?
j-irf-i. iiBtl narnia?] .
?
Ka a ' ? 1 hii.l !. '
?I
lil? .
a.. -?
?t?-!? '
I.AIilL.O*?.
(al I
? , , -,
lu.? : ?
.iiti ii i?
a? I
,
ami i
- n Im li
-
ii- llnil lo t?f1?r
. I
?I ? .
i
?
'!. ' II
?
[.la,li li ?lilli t?:
?
< .- ' OUlfitlt,
.
?Lil!.
the ';, tl.at liar n Inn ii ...
?
i " . ? '
L ?Bill 'Hill ?I
? mt
I
I .
ii .'
.
, II
a* ni?
a '
u.b ii,? ru b?i
mai ' itieal I
(li.' l-l? | NVhf'l ? DJS.Ill H? a
tnk?.-! lull?! t "I'liai'il
?a? T m
?projwrtioa ??
"1.1 li??
It? Ifl
uMr? ? It ina.?
I# aait i . ? latent? ?bat ?
ii ?ill n -1? ma?
I* tuffennt )?,..??,.. tbn i* ??i ,ii *it_a
h-lUtB 1?l.?<| !.|?l', ii?.-?? . ?
it? .! tuny
?.m leaeeaa ?-- . ? taint.? thal BOD? ?ill (;?. <a??rlee_ed
is ?.ii.?
a?-'? lu tL? ui???. lim? it ?twlB* tn in? that mi a''jn?a!
?
_i?*iii*?i tmi tea ???ob. I a?
awirt II h i. ui
?it ?prara lo .
In aw! . ?
a.*l latir
1 . "
?tt-Bt t. ? . . - iaaii?r* r?umli ,1 TI nit I
nar had vost
' lou L?)f a? dear!; n?
ia DOB uimlij. I?.?am
? ad. I Hi ti.?-?? Ila !. ll?'B(i|B?nl 1? BU-dl- I
. ihoee Bake ha.t- ?t., i, i, putaiioiia
l"lBi Hi. ?? doiibt llitir Hnteitifjit? ti tai tia?
. ii lint it ?kal Ion sttt'll to
I?" If. '
? ?ii oi ibeiieT?
?
?
pt
?
'.?
?Dil '?'. II BO?
?
- . i ? ?.| II."
. - i :l.i
a . !
? ?
Anti when I
?... .. ? i. ii* .uni i? assn ? ' ' "ii'
.
''
It will
ii'.ii inti] ii.
.
-
-
? -
?
I
'
. . ? ,.? lilli li" H|K,|1
'
-.. ??-mt
\ ? . .a. liritl
.".?.I?
.
. >' la- 1? lilli? III lill.li I), li:? 11 li.liil
. lum tiotw * . lot hing
.
1 lum B
OB? 'lllat'ni'l
??' ? ?.?
laen STI ? -tai I. Wool -ORU 1
. i.|?|- _l-.il i?ii ? . ami ?ne
'
\l '
tin- ili?t ?ti" i-ii'tl ?..M.? 1* >'t 'lu war-Lieut Oat. Woo
. -a \ t..k ? ;
.sLTL
? i\ i. ii", ? al,al ? .1 \ 1 1 ?'i \ !
?
..??hi iii.ni i.
I h? ,'.. . ! i?. r?
.
lort :.
All II" ? - a!:U llSgkSl '
-
, I . 'I III.?.II
I ?, I
?
? . ?. .
AS
?
?1 -.iii?
?a? no1
. . ?
.
a-i III?
Itmii
lui li.1- I lil a - ! lUaJ
I 11 ?1 late?
.
1 and I' ? IBM ?loyal 1 .1.1?
.-I > IT IniuBjdi
?
. It al tlf trtr, U) !l.<- -tilill? la. \ ; .
. OB - -a?! Ill . BBIt . J -? . .:..!-?-..
. _>_>! Jc tin .
1 uf 111 ai H,ii- bran i??i? ? ni?
. a lU.-Ull ft?-?? i? ! ... ?.?? te
ill tint
1 lalia?ll.
.. a! Jin >.
? ti ? ! OB u . <| ISd I Mia.lie!
Appiaaae.] Nu? nu ni?ii?l. Coding at}aelf wet
1 mini- . ?
hin! '! . a
?
?ral North ??. - e
! <?f the nar im?! Baal <-i?-t eripfM
. -'lte<!?'il
by yo a kal jn uomti 1 ?
?..a. ?I,ail ?
?
? . ?_! U.e
.':, ,1. .> all li |.?,!!l?,ll uf ti?' m I 11.1 n: |" Illili (? ila
lion. Iii ?i,!-,I thal ile- pian ?.1 ita*
lu <ilnd'i in I mut? ? I .
tittil! 11a? Tttiul 'I)ii-i.u_.?
?II- li.. I. .1 li lill III lui lljlp
i> o Hou ?m? m. iiai
?I lint nut iii-,il'li?) ?olili?"- Amil loud
. ? ? ii ? e lora
?I K1? I! <? MA- OI B. ". O. HOB ABD.
I
1 hat?
.1 111? lo llal-a -
the I*J
? n-d MI
. li .11. I?,III 111 I
? I. . I
Mud thal he iii
n ytiiiiif UStl
BB t*n\
?
?
.. ii ? li ?lamil. .1 ii..!,J.?.- III?? t
- .
. pim . iait if
? : I" list ? ?J l!al au,?'
? kit <?i an. Iiiiiuirnl ]f"T f?ll?.a. v. ; lao.it Braal
.
I. .
?. -._. ?1 I 1.m a
. ?i foi
1 hud t<i H w to iiini ti., ir-.. . re bara
1 hl.l>* li
lima- I -Op? Ml,.! trott tia.! tbl ?
, til? li-.
'
'Du- ' (..i. Horrara ? ?d thai :. 1
. i ?. tntaal ?by gi
-.it 1. j tai . -1,
KEMAB-ft i'F DIN. vAUNaaai
! lilli,"111?'!?] .111-I wet. ie. 1 1.ii ?Ila
n|i|?_ia?. li ?. a a reaped nu Hu ?
1 1 ii..- tireur
1 UM
ti? protert aad ?ia-ii?li Stimulated by 1:
llnptbc ni alt_ nuil ?uti
. ." it thal H
j had lal - m iii? II I m ii to on ??
-'I' .I.'.ll 111 ''.
?
'
\,,ii-inlitr I
'
?
? . Lui lim* ii., ?Hatton ? 1
-
\ ali?!/ lu
?
IVth
Ill.lla '
' ?honored ' aainaaa t,i tN*- aieetiBi Kerertbeleai ?uni UM.
Walb . ?.( iii
.
: mu?
?in 1 nu
I ? ..ii!! ?ru v? ?
?
I Utting alai
?..iiln'
I ..... . . I I ,.
thal
Hi ?. a? ion ?., in
diCBBtl
i|] .. . I
?
TUB BOJ?. WV. A. UAH I\?l
' I'-ll 11!, II 1 lll.lli.l. !.. I .
IB inbiri-??, li'!? atnliriiff lu I??-IIHII II! lb* ,
I On- Uti ?a; It u
?
.1 beeaaat be withed t? _e u-i.nl
ila- BMaaaan be .,? 1?! 1 ..' in.' la |a
? 1 I'll- l.nl H'otN-U
ii it -, i.-n tl.ui II |j||. uti (??ie ?.?Idiurs who
mini ?? they in ?.iii lebeen] Ibey wo ? nattier
" would have a?l til?! mttney ibu! ii -,
I" WXV?Jib ( ?inRlf?? i,????-<l ? I.? inoorp ?riiu.ie il>
?itlum ami piniid.il Iii an ?lu? rid inen! liyil tin- li'iikl:i 1
had b?
. a,1,l l,?iknut ?I.nultl 1*- |tli??_ lu li?- lBBIB^Bl-11
id? ml?* io ut land upoi
t-il Thetytty at >?.? Tort
. libaraUt] rfhat ile fuel t.x-?-in taoaded
1 m ?if win. ami ti.?* ayrlalaa o? tu .North inik patee
?hen ne flr?t lat-md thltmgb our ?irtx-U Ifce ?leii^i uainn
of Un- i!-i .?. bott lili????]. iN't-w York ptmrttl'oui ita
tieatuit-t ?iib lal ?sli band i?t Wjolp aad pul iii Iii? field
all 1 hi* m?"i? (bat mere ne<????r? to defi nd Iii? liai/ of tl...
!.. ?,i|i[ilta? -! K?li?lli'?-i ??.'HIIIBI
Ml I- ?'. 1-1 lill.'.al I ' BBB < A)?p??at? 1
? .'ia 'a 1 iial!.1.1 .
,.a?- of otbe? iiui-iii-a tit' ?tariinn men of Ireland
/?.us bau alwat? r.-ai?oiitl?-<l tiL.il tlit-ir uWality Lad ?un
IheedairatloBol ti.? world Whet tue "> r?,
' ? Vnrtt Lid Iltur) ready with a
helping head Warn the Tetlow ferer need ia Norfolk, it wa*
? -yU- H bo tlnl nil III llifir power to tgXt i..l rilnf !t, thute
:, .ons-driba KIHI ?f?ii? read? lo <l?>
I ?.ni? and it-ai? oui boin?? deaoliite. ?Aben the l,.->t? .-i.i.i? of
ti? State? lately io rebellioa aprieaiwd opon that tilatfunn tstitl
??'ti li.? eil ia? 1? ol Vea V??:k to ?nie
.latiiiii? iw-opu-. ?id uey fii'i ii.t.r haoM tai ???
-A? l'a*-* nvtUni? to y. . K?*e. Tbey otly owd l?
lita of "That a
?
?
'
.
.i for all
ul le ka
..ii thai T?-?? .
.
?li? h
i ..."
. :??r I
,
. . I
-
'
\ \
M li*KM! -No. ii ' ? IM ? ? Hfi
? ,
? Ib? <
.
? .
? i
*
JAY 0001 1 -KI H.
'
? '
'
I
'
? ' tbil
ibu
I- - -,...-. ey
? .
Ni ?- i'. ,: ,. i- i'.,... i i. tail w\
?
dclivei ? ??-i ' ir? in Ibai bi.. - '
te. The pi
....
1 '
:
-
-I is!. I
Uti ?Iii I bil tiii'V.n.i ni '
ti, i. : . !.. Si ? "iii l.li' sil.? i li
u Balked
. ?
li W11?
?
tra of tb?
?
.Mill ts- |
I'll ti.? f-Uanl 'i bava ti
n?- ?-?i ?U.1 ?i. u i.? i. ti.?? imi't ka i'
, - . ?I? i. i ?--..i I
: .
I
i'
it?.i .:
J i . i ? 11
s. -III mi nui a
'S?.'
11... i?.-. t wert at
... ...
? \ . . , . ?erf
?
r Ml
. '
?
.It.Iii) MF l'A li h.
TUB l.XTKA I ALL HAIT, t'f Till. AM Hil? AS .
? ii a.
llio ?-.tri. Kail Baaai
. !
II?.
: ''inn. All, r
roi. TV
I ti ut it-.a a ,.v ?if tie
?.It .
Tan
?
ni.il tit.' I lui' i: . -? 1.
tu ii i. tsaaii
.
?- H. JV (.'hi I ?..- .
in nil il.i.t j- rtaiue to en
r? im-?? titMt-. . ? ?
?im. In mt part atti ? ;.s ?. II
?
food i
ia fit 1
,
?
?
waa I < . li .t
H,-1 "i i.? ? .
J .
I
'
I' ?
?
:. n ? :. ia a I
.
in ?ni linn, n
?
ittrukl I ki?. B ut.il sit Ii,. ?.
And ?a. si !.< . I ? ., ..
i
li-..
kag l ?
| . '
.
.-'.j.
1 men waa no pool ?
fewer p-vfeei
, ti.- rai ..i
, noa i. d
. is D i?.acock C| II .- ..!
i ti:" ?.?., ',.,
nuil li.ut-'i;. I bal?!
.
i.iii-'
'.
L-eeeld W Li- it- . t? tiri-, X|.
Hu i.i 'it. ., |
J k. M.?nr'?ali II. 1- . , Mi, H.iiy
' ; . .
1 i' r.?k.r.
I.at?.ti l'e Vie?), . . t,r . .. i ? ? . ?
M. I . llavid lb. i Msrl.l.t, 4 ?e_r. .1,1.
i II
On ti- racing ."iiiin-,
"Im ? . fortb,
.
' ' .! nuil
?ni, equal eat
?
-, mut
.
I
ij.,.11 I
IO li (-'"?M1 pul?.I,. I ' . , ,| ,t
'
?i.-ni' ' ' ' thal ti?. riiV : )' ul u p..
Mu .III |.
?
Mil.!
\? Uni? .
lu?nt Mi?! leading Boeri e by a*vi i
ti.in! f. it, s xt.-li pas?
.
Im nur un? . vida ntl! ??II in Uml ....
Iiiinw If ninl 'I.. I? ail uniiiitiati ii '. i.',.! i id lail t,.
? ti?,
t-tiitiil round 'lu- }'<?*' ^mk I
?till I.tri'i.iil II.. '...'! I'.l -i i :.,,?! B_W
tin evident IVD| ? ' - , . ' T-i. .?.,. ; .'.i m
turi mid did in.I 1*1 llfn ti.?- plac? ?,| r.?-i_.?r till mining tl.e
? u ran neck and a?****) I . Koe ?>- i? ai
uti a "?at? I? tor Ki? misi-ten:T ,.,I ,| ?rrnsliinlIv l?-lt b.i
? ix ni la tiii- raaf tualta-at tha h??t 'tenta iTaainil ii tk
Hinl t-nui?-boin?-ul a tni.lrr ni, n.?v n.-.i.ir On eettin* to toa
lim jutni? Yi-ii???i?i.mi.ir baited tLr bardi? and ihren bet
Jo? k< ? ni., tbo -li I?- gal t s- K-n-f-i: ?", ,i..,, ..
plac? ( "! *-'? ..-it'ii alto, atley tom? deb; regained
-.- Bl UM BoiSl WkSn le left ii an?! followi-d Hie nt-efl
rris 11.(1 ?aihtlaaau m aaaaa tat i.mt le .--am-, turning ey t"i?>"
lum n ?hon fur it K ia ?ill ki.oan ??til;?'?i, ?, tti-i-i,!i chun- i'
loan l? ccrlain of t.? n T II?-?.ii.n ti.l I. ,, ",;, gf thl ?
itqd ha? (fot tli<* n m ? i II. I > po?feal ll.,?rx?-r !,:? StMSWtM
?lid not ?'i-icr for Ma bora ? M hardie took li PK
li'inelt and tl.iIgtrtbl retting loo??-, t!.- ?min;. aUa?d lu Hi?'
?ni?- mid ILK gull'iitt Ci'ioti? i inn., ti He grnui.il hut wi'Luut
barm .?re have pU-uaure in a-iit,?.
Si ((.?si? Kio-U AKH-1.??.r.i ,. rlert of a mile
l_ri?i.?id VV. Jeiau.e . b. b. Trevatoie. lui It . . . I
A HiUB.biKib a?-H?r Ladyililp Kurt.2
lira? I lu
Tint wai s rernBrkaMv prrttx litt.e affair riddell 11
?mai jocker? Mttcb? li ham,,, the haii.lliig ?if tl.e ? Mai k_B
MallBTiuy ?>i Her Ladvablp. the match aroa? oat of lia rival
.?i|>of the txrri . .11 ki.(,?n ?tablea which ti.,?. baaaUot repre
?ni-'d At the falling of ti ?- fing !K,th g??t nmo . the ? be? m tit
idraaea bat ixl':-? tber gol abwart ni .
lund lu..?tor? waa by har alda Whei . .
* the frm,t foi ?
r I.,. by n-e. ly a length, ?rom the Lalf mile poet Mltchr!,
raajtially itnprovi-d I. . ;? .., . _,". ,
?? nag ?"' ' '
Talan lui i -Handica
?entlemeii :
. B P.itbe. .' ? ..... Bj aider. Mr. Vere. I
i-rbaaA.ireaaei tr h. _i.??et?.ie, ?led. 1-?? lUder Mi. B.
Hurj II ..?.. rh ir. Mer !.?.!?.!:.; ?Pti R.d?r
' ' ' " M' a
a '
I.
'
ol ?Tortee ead Jan i
.,.,. :,?r 11. .U.I.I r*"
t word
' -
'
i
? ? ,.
?
1
?
'
nth tv H
?,",.,?.* r-Bt.1 ti,?.i na? .
?
?
?
a ' I M I - ' -
?
'
'
lab Wfli/t.t, and!
; . ,
'
;l .
M y Mal ? I an ali, li? "
? ?
ty ?
K y, -
. . It ll.ii IV 4 yeit? 0 ,1 I4SI K...-r- -? ?
Dr. i' - - .?. ':"
li. A. ..? -i m . . - - .? .."??.? I? " Bl-*? - .
li. Airy tit ti lien. 1 . RUWr,
i H., -ti m
'
' i
I . a '
'
1
1
ulai iil-l
!
. . .
? ?
'
rtber h?
- .
'
i ?
? ?
i ri
.
\\ : - t, and ti.?
taillai
? i? nil lal
?
Wright to I
Mr. I .
.
I
: ? ? . t
it ?a? ?un:- ' BO
'
woald . ? .?
:
-
-
atipurt. 1
?
Wv
? ?
g In I *
I ! -'
I
, ' -
?
? .
il mill ttag*? ila? ??ni- thn i
;?nnl l'T rall I I
- ?
?
M
_
ii ut nu i
? ' III ?TBIl ' I ? AOT.
snv um? 11 -?s iinra?ai ? ox? ?ran
TRI! Bl II IN ..
11 ..- .,1 .'
a. Uni!
l'a- .!* .
. ih?- hoar ipi M
" .
, I1..H. rr ( ..II |."i |
'
IiOOl lillie I '..
..- ,1). a
. . mi M?
al i.itni
Ulta, a
A? il" i "iitr ?'-r" mu ?
large crowd ?4 i
.
H . toad ?-?ii "ii a.st mu ??
lill. I,lill I - . ' .
il anti I j the , loi
?
?
?
ulai ii , il np
li ? . I .
? t un H ?halftin
?
?
lil il.!- Ililli Hil,in,'? a ,
'
?
kill to right I
i ? i
?
m ?i inn?' ii..- lull bad t? I ibcn
I
'
' .
III bl all 0|
informed ol li
lilli ? lu? lui I.?,? mail ., lol .
' '
irti g thlt lou! ,.
l-l lilli .1 .11. !
really a ?ii I, ihlug .. 11 ? 1 .t ...
bin. -utlngitbe M,? .
inn in. 1... party a-on
''? * feorded before ?
'
?
..I Vox? ?lu,?,,,,,,,.
a' ma! lal. ,1,111.,. ,. ,:" I .. ,""
played on the tame mnitdi i. .,... .., .,",",. "
?ml nni-tli-r of tUr 1, .adina in, n ol I . t,i take
i ..im Hit m.,?, _ InoladiBg H,. i,,". i aad I.ile ii
gi? ? the ?i tee a? btv.
1-a-lgY'e SAM. 0, H , ,,,? " ,,.,
Mil I.-.,;, p
I o Brien e... i ii
Lib . 3 i
WnMr.iiii n ?
b. ni? :t r ?. l j
W. olirtf'i If. 1 |
linker ltt li. n ;i
? '?irroll of !i 1
I! in Hi 1) . 1 l
0
i i ? . ... 1 3
i o
Mall, ii -I I. II t
(. Wau) l S
CK. Foi It
Cutinin? liol i ..1 li 4 'J
Illili,la 1 ! . 1 4
Mm .Lu ?iii.
liol. II . ? . d 1
'"t*i.is m i i,.i.u JO
Bran A
,, ,., , . ... '.?. 'd l-l ?Hi. Mb-Tot?l.
II? ( lOMty ? N. ' a J ?J | ., B, _ |,p
4 I 4 H l? _ .?i
1 mplre-MrSleepymen ..f ti.,- Duknownt'lnb
*?. ..rer-Mr Tlioroi'Mm.
I ime 'if (linne-'.' bonn.
' . ' ' " f ?. i Tots 1
: .?Vnl.ir.?.! ..id DM beal batta? oath*?
1 hakrr ami I? ?Maa nu th<- ?
BASS BALL ESTKRI'RlgK.
Y. ir?ka ('lu!, t.f Nt-wig-k. N. .)., are about leaf
ImrNof that city, for a lerra of ytart
, I ..art,,....! ia .ni .
? ? ?I? .11 lliut m, vm?, ni? it mt-i,!a
tot hea.lu-irt?-n The grouudi will U- laaHwed, ltd M toatt
. r*"l"se ti.re n toMiioB adiae? al te
>i travia m order ?Lal .1 o-ar lie
mon i?._in_ii?ii? itaibciL
Ai? U A TIC
?HI.I' BOV-1 BACK YI-..IBI.A7
,,r. .1 boat rasa bsiwssa ti.?- mefe i
,",U-.?HUI.II ?. ?ii,. l..r
-I . \
. aboui 41 - ?a wai ?utaed IT
eli llnrrx Magi ne. .T I Kii?*;ll. Johni Wood.
Will.. ? '
mil..
i -, . II.
kerchieft.I-.bite* i
-ia.le tip theil . ' -'J "
IOl tin, r six-- I
' ? .
?.ral I. .
rn the I
nd their rti .
i .?
e..uJproportlu
II VI
, n t. Fever
CRICKET.
? ? n ?. r- s ' 11 i
Ti,. M i . . I ?'"'
, ?inn -, ?.. i. " ? autel r ' .' I
WE8TCHE8T? /? COI STY,
' MII-V-IA WITH ; ' IW I '<'?
[ , Board o. rowB '1 rain m el the Ti " i "I ,'-"r'
a Town Hu.I
?
.t,g i?mti. and
'
cm NI ws.
M.vi.siii K K<. i vi ? s r H.vNi COBCBB. -Tbl
. i i.t m .ti
? ? - ; it rxei ng
UBI. iitOvGn. L-BBBauB AMI Katana CAAV
. .? -, - as -Al ' I :. ' '?"
IHalalt11" M
? : . v., ? . ;. .. ,,n Iii.til
, - r hit "
. . . \< a .
'
_
\ If. 1 .'K Til' M HI.IIKRx |N PBAJMI -Hi I
nulli
'
i t?. ...il., t .
M K Lantill
i . M li(i,iii>
-
tar.? i"
I in I'Ki'TE? TioN OP SK.VMF.I?-FIRST SKMI-A.N'BI AL
I.. iv Sxll? >W?
i' nu iv. li?.i -i-i : - ratarj al Hat
? l? Ir.r I .. i* lUiunimg
.?ml Hr?Kikljn, baa
?Hii?facU?nl? M ?
the prilmiii.. tt 'ht
. . ? Boan) ii..ilti han Ix-rn of a
Al 'I? ?.?'? 'id IKI( g?' into __"<
. ; I? make their arrange
DU tin lioanJ ?a? KB
. '- liutv la ne' in |iow?r
?nrrmiud l?y tbe pera
.Miii??*?l a? MOB a? p?i?
.f . lllll.ll.it gi ? .s M ?i ,.i <?i.?
- ?. of the boa?-! ne*
iti Hfl hare '?
? r disorrli'T-T ?.ti.dia? I
teen were reroki Borny .??inplaint? art
? Board andwhaatbe partita an brought ia tber.
? tin decmioii of lb?
.??1 ha. aireaalT been
'. re- (Stable
'..i aiittcipateil
rriiiigiinetiU of UM
. ? ? i d
Jill. NEW . <'KK FEMALE **-? ? IF.TV.
N. I ', . \
tgouM
: " . i ' i . . .? ? . .
| i. ?>f dillie?? auiot.g
? r anil needy of 1
' I ?M garn ti
?
? ? .-|
? . -? .1 t., the work .if r . i .r.t ?
I .?.r ?nil ni ed) ? bo bonget . - i .
..'? uurk waa renal t>v Mi.? _ A finke
' mom ?
?
? li. haj.il <>f |!r % ;
Hie New York 1 Society, an orgaaUal
.Operating with UM parent .? ? etj alao
V '?' -?hell ?ho? ing
an! that there wa?
gan dance <?! l
? ' ' .
... naoclal
Tun KKII, WHITE AND WLVT. -.*... M "f Ubi BagUai
? Ii J.. P.?.I
'.V . I ? ? ,' ?nili ,| ?,
' Itn.ad .- i -ii'is -.: I .' i ? .
'
|>.lu??
i?. .t li..! V. i - auder
S'ew York
i . i..: ?a dof i
lilli ti ?'.ii ii.x l-l ? tim liiei? ?. tn t! I BOM laltlil???
BOABB Of M'PI:KVIS-IIC' - *M " ? :? TIM.-TIIK
. ? v nu. tun Uti,i i-._i Bail DI .*. I I
. - ha Pit
Eli in .-n..1)1 ??-; ii, ii.?- .1 . ., Bai
man aent In a ri.iiiiiimiirni' . .-?. Hot ... ti .
Urida? I
the Control 1er
' | YX \X I i, .
I Kuli I'll 1.1
. . li
THE siniiMi? IfPBMi CABE IB -.MM?!.
.. .i nt tin *.> .
? .
?!" ?n? I' II.i? Tu? ? lix m..it..- | .s .t.g ,;, ,i!
' It wai ?opp? ted that ?he ),,.
? ?eil nu?!
na "f .'. i i M.??
made ? rael
?
. in
. : .-?-?i
ii si. A.M.KIw'g Booian ki
i
. ?ii.i.'iiih ?i i
. ..... U.I.. 1 i)
;' .
? 1*1 \?- ? P lilli: ,1, I MS K?.
I ' ' Ih I l,l?t..||ll \.
M. Mi - i .;, n.,,,
tar* \!'X I. . Robert K
s -te Land Bat .1.? K
? " . \
Baatorn k.-x \\ illiam Onnlaton I' I)
1 v\ i i--rt Mun- aaq Pt? -Ideal ni Hi \
>" .i [J Chai In uri 8 i
I II I ill-; BAT.- Vi'-t. nl.iy, iboQl .
tbe i - , ?,.f[ .j,,. |fAT, Vll] .,-,,,. UH.
mt Mullum;?, nil' fiar Va I Kam I'lisr When |a
ag hat m i in?. ., ii, i.ii.tnst ?uh i?" i
' Latin lin,?, ?ill ti:, llnttery The B_aajVM__BM car
ri.'.l away th.- I.nun s tlxiiit jil? lamm and nil bal heit.I ttt-.it Bl
? |i i hi- linn ?]int. 'Du* a**iiv|us-linuna luitained a imlii.tt ilaia
n^i ni har ?tern
- I?I|'I. Jumna ii immtlng the arrhul of I.ii-ut Oafl
rum mu? 1, .s. MimeterCnnipN-ll w ho? III procee?! un karlo
Mt i.i i. o I. Siti.Iilav nett, under ordrl? lunn the t,
| Announcement?. |
TUB Warm HAT. -Tin* inujority of gentlemen
.tm?e? praiteworthy particularity in the ?election ?ii ibeir l.ais
lieiuetbepopiiletltT .if Kaoi'l. S:> tit Broadway, corner of Fultos
.t . where ti.? finitt fthrlc? ininufeclnred in lb? rountry ?re alwiyt
to be found Kaoi'l VV li,1er nyia li peculiarly ?Irfent. ?nd ii ?aquel
tlouebly the 1ST, til? hat ii?u?d tint aiton.
?Mr. Dt? Ctirtlova, the lectnrer, tajri:
Matu.? mad Lrvrrra SWIBTBBIA r?giiLrly duniij ti?, ?st two
nir.i.t ha I bet? etrty reis .n tn be attiified a iib it, it bel?g ? deicht
ful ?i.J moil ?Bli-to mut drniifrli-e.
A. A. FAVABOBB will gin? an expUnation el bia
.'..'ia 'f tet. Mi,i t.. ip.ak grei.rh m Kain?? Kvaai-., ?I No 9
Li.iT?raity v ... v... Inetructlon. '
P r .I'-ICKKTB DEHKH.
t'siiit-res' s Inf? lillie VVurh Osieiil. ?Imt- .. se. r. ?>r? eiuealal and
ii??i,l?i,t. Pis.? li aiislLVrla. eii-h fc'itld C1 laaiilid in? on UCUDI
?Jf tk. price. No. tTJ Brsadwiy, ti Y. p*
j,? a m i a I. 1B s i i -^
DBMuRMT'fl KR'W-B. KRIB OB llKi'i> Ki.?-I* KIAH?
. ill -?r?e?d? I. r lb? l rei .t. ?II I ' ' . " .. ' I ?.. ?
. n |r!.a?-> ll.i ? i' -1'ke
-H?. <iA*r
*.,-_., ? ia itoppia? I '?ar.
, ?l!l?V?l??l. I >l S.?,?i'?in, ii.
, .? IL <!?*?l II?? h.
.T?B?a. Pal? or ' ?IBU?.
PASSESG'ERA ARRU ID
IRIIM I! t? ?NNV N??? ! I" .i??i'?.l'ir
' . ,. ? I IU.I.I",. I M del ?.??I. i?s? ?.". ?!'. 'I?? h
. Harm. W B. Ponier. J. Bejwd'ii ' ? - Petdiil? V,, .
.? ?nd d?u|bl*?, A kraao?, J 1. I*, i ?a* a
I. ITI ST Sllll' A ..?I .
Alt .1?. ? ?>.
. . flatan?. NIT lip
.. v
. ,-??-.~ ?.
- -1 T?r? h'??? ?.le. II..m JINK '!.? e.
Baili'. ? uland), _loCk?*T?r. -v ??.I
Har! Trni.lt Kellar, O?no? 6*1 d*T*. with t_.r..?1 . I
-."I! l's.ker. Mlr?|?_?? 1? J?J*, w1'!. ?o|Wnod ' '
MeAndi ...
KM? Mai*.? ?Hr . Vir.at, St. Tliom't 1* ?I?' . *- '.
.Ml. mat.. I', III.I? BP. of Ab??. ??w .. . Ml
!i'?d? ?I? ?- Ii-o.er paiLted wini?, *l*otb* 1er?
MARVIN'S PATENT
Alum and Dry l'lasier
FIRE ID BLRGLAB-PROOF
SAFES
W-JUUMtBO nu-'- ?IM ?BIMI "onu<
NKVKR OOattOM Ml iniv
ni ??KR um -UHR ran ?MOOP QI AI
Are the Onlv Me fill?! w*th A,u:i* .n<l
l>ry Yhnifir.
I (Ml ?awi ni ? ?II 'or tn II i.trattd t tt?l sj -.
MARVIN & CO.,
?al (N?i '16-? BRi> M) .\ ?'? s B "i ?
? ?Na TAf I li? SIN? I >1 I'.......'? r .
Cm Ki r?OM?J- H. Af.N'hW . '.r-.-iiwiih an?!
I M un; ?t? . ih.re yon willi'..! foot . ? I ?ed
ereiyth'.nt'.im, ae?pe-r tb?n in? .tare In N?w I ?
t ?o tu _(A<T.M.1.\M>"' Ih'tin sTore, comei
\t '1 ??,:,!? II a? 1 at ar.d Hraulws? Trier???.-.. Bad .. 'be MBW
?T ?nd ?11 tl-e nal .-?Uu-ird Wart,, ?mi. eba . ekelt?
and Scotch Stuio'.'rr
A CARDTOTHE PUBLIC-A Q
Whj I? It tB?l (laoaa (wo l?T|e ??ore? In Ia ?
v ? ?recrowded fao, a till nifbt w.u.
..t... miali . l.ssr.n ol w. aid V? ririi **t?k.lsl . .
--?anawa T "lh?M tbn?<ssre a?
It is I*. SOS* the ti li? arj?av|ilin?IOI!,<'?li' .' " ? '
... i Pialad li ?'. i ?I?' I I ?t?
. I d I ooalii* I t'.ia'l. tli'r'in .-titatailned h?? I. . tl.lle
tre?t|o?id )'id<n,?nt,.l i?ritee?p?ri?iii-e-?na
.
. thal ?' an. ather bon?? ic ti.? Pty, ?ii .!.- pnbli?. ?w?r? ?if
> " Th*t't willi ?lie
y ni?, tun n BAB-BOID I Otea? ' .
? - ..ii ...,ri?r I .'. lia?.
I !b*?i.i .l?n Kettla.-corear ?t.ir?. _
A Iii: A I. COUNTRY HOME-31 . . -. t
. i alii .[irin?. ' ?erepoul'rT ? ri
I, ?heel of w?ter of 12 ?cr?? un ii ? ?.I
- i c. or? aew ?...tt.i- kata " ?t . kuti i nu.u.
. n?rne? strawbetri*?. r??pB?rrie*, black .?-?. lu ?b ?i^?
roc?. B?,n.? ai'|.?es sud p'?rs, yung ?rspei ? arid p*-?r lr_?? ;
Ivpot, OB? h.iut froiu N?w-Vurt I.T M"tr-.?r?i
Ks: Iroad I| in Us finta el,urn.?. ..I a.I .1- ? . r?t < ?a?
1 .-rdi.it .til??! t! "-"liitiiil IJ miles distant. It.??l?
I ? Bl25.il one-fourth on n.orti(?|i,. Addrtu AK1HIB
lil? KAMI?*1 Milharo, New ler-e?
LEATHER BEL TI.Mi.
_OBO. A Hit KI (IX Km. y.t ft?-?, .t
"REMOVAL"
r
CURTAIN GOODS,
FUR.NITURE COVERINGS,
PIANO AND TABLE COVERS.
IINTII? JANUARY I.
RETAILED AT WHOLEdAl.E I'M
B. L. SOLOMON & SONS.
_'_M). -IB? BH'.ll ?VAV.
RUPTURE.
SUPPORTER
-o'??re sntirnlT _?w boil, an prlnrip * ?ed ?.Ha.
. ..iii-OTHrB-??-LIOHT. ri-EAN AND EASY St) rRP?t
l-l KK ou UM H?-t K-INVV'ARD AM) I I'lUHI) III
?I KK*? ita* moat ?.battait? ?'UM of Ru?tiir. Pur.rl let? Be?
li HIT!. S l'AT-NT LE. K11 TK -
- I*ra?pr ?tor?
.*- MI?n,iii?i.
SAVONINE
X* CONCENTRATED MAP f*r r"m r i., "j,, ,
I!..iel use I!? . til? !?o?p s"d It f lb* Lil ?r ?Jai J.
t ith?. ."( I sner Bri*l>'er and ??ia ??ter--?
?a pa?.lo??, d aaia.'a-ia-T. BAVONIrlE tri ., ??. .-,- the u ....
i i-iutinj ii . ...nat Injure- th? ni..si dell ?.. flb?l I ' ?
?o ?mall 1,1? Ita. ! ... J,??!, tllat It? ?Oife?; , ..?le,,,
faaia.s. M.'ll its ? ?I .?. will
A lim BEHOLD NECK?
Now maautaeturad m tbl? countr? tiy ti.? ULAMOROAN ti
X ?-.i * .?.I'Tootii N,. ra TRINITY ?PLACK a I
' ! ". H *i ??a.?
WO "\t KI Ki? BE IN nu-: DARK
-X.
THE "OLDM- HDCKKT LvNTKRN-J.
l-tllillT ?IKON?) 1!. I D! gtBLl ..a ... Minni
. ?a. a THtTKiiin nu ?nil tariTT ??ai eaaeaaiBB? a, ..
. >'.;,,.?.!. rill IB Cttl. ?ad ?l? ?[>-.?. 1 ?ud ii ?rd ss
'lliey caulsu, (wlir-.l ? .-t ?ns-flais ud ?sir?
?ml -rin? ?la.?. .??'. foi li.? All! M'l-T APCKr
I. INTHK i.Ill Mi ?T K.MHl.ii* M ?K? .->-..' I'MITAI.?
rilD, uti l?. ?.plot Bl ti, l?i?.l/? ?lau.? ?
i.iHKKxi. DIM HIM 1 "u D-A-BM-BBBa*aaTea -
.1 LillB 11 U .? Co.. SOL?. I .'?r
No. f) Mu?, LA??, Nkw I ?
!'. >;'r ?tot ?a I M.'aiii*? ia.r?r ,
IVE?" I ti'! NT i ?atrs
i i?ii?r.?aKaaaaflBBOtswiteaaan ?
tjorT?, Carnages, &r.c
1J-?R BALE-A haodaome b. i 3ADDI.B
HtiH*-K dsr? ?-heimat sorrel. a?T?a T?.n a j sa bee..r.t
ti a Kldiii* 8eho..' ootner Twaatj ?Utbst. ?ad .?itiliata.
RULLIN COMAN, So. Hil Ki?t IVeiitT-foorUi-at.,
N . . n?,-? ron. BAX I aeeaaal ??r? iitadtot-* p?.r? I'm? .
INO BOB_St| ?lia * law f?r alrifl. h?_u?.t ?lil .orr.? ?", tient*
SADDI.K HORSK-l s so ? ta.nd. - ". TUB Bl OOY.
DUOOT and WAGON.-A aew top BUGGY, uWo
t?_!?B_?*_K?a!AuW?iVI__. ,or *** ,oi " ' PWOt ..fi.be. ol
I BOeaaiAB B ??kia. Thirl? aerand-s... a*?rTlirds?"
ni_i_SS?i?.JW A:s,' CODPES WITH SM M
i ?K " ? ' AJ,HI ,(iKS ANl) NARNKS.S Al JO PER I ENT
lass Ibaai lltasat?,? i, ,,..
'"UN ? IMM N? lOK.s" f. -?!, .-. eor Br?wdw.t.
HORSE BLANK til.,
Bl -.*.?
AT Al CTIOM PRirEB.
Ni liil.lHRiri ?I
rr0P BUGGY, X1.W.
-*. PRICE ttst
HARNKSS, C(JV_BCl) -lOL'N'lIN?!.
PLAIN HARNE..?.
!. ? liMlilRFRTV HT
ONK DOCiilK ' I'll lalii.N.
t m r KOI KAU ti
1'BOri'lNO 8KBLI H N
_B?. 100 LI BEB TY BT
,V||||| KM WAK)) -s'..|??.-i tr'ttni Chnben-Bl..
?W t\y\yarti l ?nisi .' on NOT ii, ? li|li| gray KURSK. 1H
h?i.dl hith . ib tck fjnr :?i? ?i? leo? M AOON. no top willi .I flia?
?Ml. Addict ANIIKKWS la M.DONA'I I)
Ni). ?J ?A ??t Koi?;? ikiidil.N. Y.

xml | txt