OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 19, 1866, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-19/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

J?trn Publita?ttme.
T~ ILE ___ERIC__N JO?KSAL
OP
MOI.TKTI.TrKE, AM? VT.Okl- tNlOX
li! ' I'?T!IA .
?r?_MO|ia?t-itBni -?tl, t*-| - r~ iii| .?.. - i-'itlt
la?trti??! M, i.'i ? ii?? ?l?e >",'?o
___<"U,,IM-' i?? i ' r ? Jourotl 1i.'( ?
_t?d Iiberil ,d?t?. ?uipm? i t not t i, la Auntl?t hal
m? Mlertion "i ? I thal i? f,,-,.i fres tue Y i -L,r Tr, .
et_?t foreifii work?. 1 k . demand _. ?i ??aie at
IB? rilli,! Ban . wbl n * r pref-.t _ t-nou* .1. <
_n. ?M-IIIC? ll.il out ? urna w 1 : . - ? a-Ulai
H ?IK ( O.N fRlB'.-l K".
PUrrui.. ..i
Jetara Batea 1 a R?*P J*
p. \V irr?? i .Iowa I Ha-ata.
Ir?. J P hianjip ? 1 v>
- M MBBBIC* ja.. M i .-rao???,.
r__j?iit itaaats '_?_, Vic?
Wa A. PHIBCB. *'??* *? w?-a*?. J--,
?Ua??
.aaaL. Bit-ti ? ' ?"*-?".
I r..tit,ti eui ltr*el*
C M. Bt_c??rrT. ?? ?-M-aa L? Ku IT.
B?_?ana. isrw?. Atti iltoa.
ir BAX. ii i?. _-?!??T. OBOBBB _. _aai?o.
r??v
{i etaat ALBX ritra
. _. -t-CB-TT. I?? J Y hlBTLAUT?,
t__?ii lie?*, '.-ki.?. a .-K
nao D_???i.rr, ?i "? Kamoa.
Jo-a K___?, IA a ?1 ti*.? p . BA
J. r. C lltaa, W C. t?T__ii_.
fiaa. Man. Bor ?-*
?.aittUcept Omtitminc.
1.B.IV1U1D Wa VVlMTIB,
?A a Sit-Braa?.
-V_/?roJ Hilton a*4 Itoruculiurei CArmutry.
Di ?ia M. BALOO, Yo. A. burr?-a,
J. ii tautology.
?UmtaoBT T HtraoBi. HAM L R SCOBDKU.
I?.,.???- i/erre-lu t.
B. t. Btita, .io. OB R-mmo?.
-.a'oJ ArtMltMara
llimn hi u. is a
Bitte a bo?t of o<tv??!ni,.i tai
li i? ?|?iit. iuipoea.ble t< ?ive ? fall litt of contributor?. W??ra ra
?Mirtna, ?dil.tiou. m1 y, ??O from ?J! pari? of ibe io -.?.try M-a ?tia .
kam our bett ra to. i.t? ottering ?m-<-r?fra.?ii? ?1 d ?t?l?laaca lb ?up
foal ?f the ?nerpriet wbir-h ?U fed tbe urti c1 ?0 mu t.
An nnpo'tttit ?I 1 i? T?l .-Blue 11 tbe MaakB.it? w,U t.etbe drjatrl
ataot of k LomtOLIT- .? Hrc?-t?iB| i-ontr tiutioni from ill ti tie
tto?t, u m - Asai-I, mon tmykent eitrart? h oilBebaetl nip
?..iki.il ?.ni I? tn i.noy?-l.jeli? of yturacuituie. To ti., lady wiio
Baa cn v ? wradot? i t bet t?i,ica, 01 ibe fl-out of t ?ity r-e d?...,?. ..?
?reO eetotb? proprietor ef tbe Itrartt ?ardeu in! greenlitua,-, it trill
fe? . ne-?-???- companion ?ntl mid?. .'.tory i?ot?.iy introduced will
race.Ti? wpper ?t'ention in "nr column..
TLe ?utNacri|4iun prie? will be -.3 pel ?morn, it that it mty be
wrhiitn Ibe reecb of ali _ i,o--?,.? ?u?-b ? woik. .
Kecb r?an,b?T of the Mt|._iue will coote-1 b4 pt'rt of Teeming ?m4
Bl*. 11?. IIHII..? 1 lu?til I'lDI.
Tart wr w11 _ ma a?t_ rat? ?OB 0^ wa aita XF.-HLT IPO oc-rtTO
?lill? O? lk-0?T._TBU ll-HTltl'.-l.--, MATTm, tttULCT-D ?BO?
ttaa Bair Tilt t-ftn.aiTBT BBB rottet
TI <. J?nu?:y numbri w 1. ft? teeth ?t>t?':t Di- cn b.t 1
Tam- tti.? per tnianin, ?tn.tly'r adTenc?-. Liberal ter-?a >! 1?
.eade v?.'.I. lt.o? di-mu.i; to I Bia ?lut... or to ??-I ?a >
.at-e ti bera.
Henij' a? numb -ra .?l-l by r_.il on reav-ipl of 30 cent?.
Hub?. 1 ipi 1.? ? t.,?-',,.'.! by B K BLISS
Ed Homey?,,.?. 1'ublicttitii.? . I k1 te-a. -t-T-B h li ?-1
?ti.
Ate-1 ? ti,led in ere- city end town lu ti e ?
J. K. 'II l-l 1 iN .v t ".,
I* I-F m a?a?, Na ii?i WABBWIITII? ?T Botroa.
I I? li I KI.VI MAM NI MliEK'
O
QODKY'S I.AUYH 1"
Tbe--?- pl.toi k'?.n o'-ptua ?-U Wat?, ti lu ?hi? .?
?ton"? t.? >i - liad bj
..Tbe? bn??.. - -
A b?i i-' urn Ble. 1 . .??. T.lil | oflT.- l?l *? 1 TT*
aeotrt t?- ka., tau 1
-
1
l
I
Um? i J -I back Ti?-.?, la
el.
I e ra 1
I
IA . I et I
1
I?, .
r? k< ? 11
1
?
tsm 1 ?
1
?a
*
- .
be: r la < ? . r. .
? ,
?
fl'. ',; \ ! .
, 1 .
?- .
tot
lu au 1 , n|i,l(
?
?Bl
li.
. ?
"M?? ?new
?? 1 ? . 1
a?. . .
Uor? II
lu ? aVe.t. Ii r, wl
I ?t reletiti
lot a a
bai lad . .1 , .1
T*tat? ' It lia? ttett ?ower, tail ooda. ? ..e ?,-it- t triitt
Lea ,r UM .:, r, ?
_orr it c?. pv, M-II. neeta*
oTTToOD .BO?Kti 1 OK .M.I.. -M iV llivsi
li MNOB ?trttior?, ?J. l.UI ( ITIC-I lu.?
FL11K ?jaB?. lag !".? Illltjr. ?lemory arid Se!: Cn tire. 04
WZA\ ER s IVORKS-llopea and H?lp?, Alni, end Ali!? VV?y? of
LU*. A3. BOB-CI MANNS Lt-CTta-SB, BIM P..rtr?lt. Bl
BIIIV HAND KOtlK-IIow to Write How to Talk How to Bthirt
nari Htm tu do iaiMlia. *.' -'*. FAMILY Qt-VAHtaTM ? !.?
teffd. $1 _ r-TBTCa-a PERFrcT.'ON. II '?'. I.I!'RABY U?
aiL.tMl.KI-M A:,I> rSTCBQ-OOT, ?4. ! MPHATIC D?A
OLOTT or l_i Net? Teii-a.fut ib (i.-i-k tnd Y.iu ni? f L SCir-NCiy.
OB HI MAN UBS, by Dr. Uribtin 03 50. All ___M on Phr.nol
mtj. Thjtiolocy. Pby?tO|Tioniy. PiTi-bology. Hydroptthy Phono tri
tptjt lawl -M Kataral I leooaa At.i?ti wnted
Kill MR V. It_-UI _o .-ft Brotdw.y. N .
T. I Aniaotl of Pbf_nol?;T tnd rhyttorj-oniT fir I? ". by reii.rn
pcei.tOcu:, ?IfMUbtlM o: fir? .Wfd i-t Woitt on i.
wai pt of ?tarnii.
. ? i
THREE YtAKS IN THE B-XTH rORPS-A
CtlNriSfc SARRATI? !' ?>l IA I'M? IN TI- AKMVliI
THE POTOMAC YYViU Tilt AITI MN Ul- l-l Ti? Til!
CLOSK Or Till'. Rk BKLIJtIN. Al-R'L ? IS?.'. -H\ SLIU.l.d.S
OE0RO1 T. 8TIT\ 1
Thii li tbe mo- baentafol aad lai?rnttin| e?-i wM- btt bean
orri lier ti tn army recoreL It it not only . in.to-T of li ??. i ? a >n_i
Cerp? b t it v tot t ron r?ade BliettiTa? of k1 the ???nt? In the ?ii-u.1
?Ins/ol thr Po.omtc->.. ( ?riipa-^T?? la? Battit? -a ? ?waa
?ampi ?nd In li e !,,??pitali. in ii.? b:,-? t- and ot. ?I . ?i?r"l
tot io -.?u.if ! ?.eliBut?, pi-'.'ia^:, ?nd rief tully ill ?tri el
Dp? ?nd In I! e T.,?tpitali. le .-!.. H*ai ?- ?t,d ?.? II t ?lar-*? -aboaod
io beauiif I II.r.lent?, proriitrlT ?nd elat-intly ill ?tratad
rio work ?a? arrr been p- bi?l?rd which mo peria-'i y tefl?. ?t ti?
. dty .I*-? of ti?? ?oldler. t?hi!? it (lia) earn- lina it fi?riaooiu
.at? rrcoid of a 1 ii . peat an?tneuu of th? Army
Price in axtr? eloth.fi
Price in Tnrket morix co, ?i ? . 6
A0LM> ?A ANTI II i V rRYWHa-lH-.-Tli? _-...t l.b?rai tertm
rBered No book ia mulet eSttt aigreat eaeourt|emeal la tiiii
Addtwi a R .?-RAY. Pa-ii.her.
_ Ha. ?O Bl?'? ? k . T N T.
T
HE TRIBUNE ALMANAC
FOR l>-??37.
Tklt pop nar Po'.tical and ??t__ttie_ Aanua. wl . kt Blady abta*.
Jaentty I at.d wi 1 lonltin
BflTBONOMICAL OKPABTM?M
rOLITK Al. IH.PAKTMKNT.
United Sute? Uoeer-iMttit. MI m, ter? kr
Senator? and Kepre?et>t?i.*i? of XXAJXtk Ctcer??
XLth OoofreM. ?o far .. ?botts.
-iwi ?mturn at the Kint H?e?ioa of -a XXXJ\:b C ??|-?it.
.?ubUc Ratolutioo? ?au froclao,? .
Tbe Civil RlftiU Bill ?nd tbe Prtw.deBt'? Vit? Manir
__e Trreimu,'? Buraao Bil. and t! a President . \ tin Mttitf?
Tbe Propaaad Aaaatid-ie-t to the Cauititnlioa .! il?t I n.tt-J
Alala*.
-M Natioaal Coavaatioa of rooieretli?? Rep it? ..'tiii and Demo
enta.
Tk? ttowtbera Loy?!:?ti' f eoTe-ition.
Add???? of ibe N?iio?a. Coauaiittaa of tk? Repjalleta L'a:?a
Part?
l-iptaila! Borrac-I'ro-.-eM of Fa-lic Opinle? ia IBM.
Tbe National l?ebi
Eleetloa Reta ra, fren tbe R'ttet tad Terrr^-te? le -it? | P.let
ti-ne ia le>~. c?r.l_ ly t?a>p_?d and cemptird ?ti.ti loru.ei
Tuitliaai for the Tr.boae A.:_taae.
rVslUtatef tbal'oi?,!. Arra, Papultlion ftplUli (ioTernori
Tuse el Meenaj o! LexieJitort? Tiu/e o'. Suie K ?Klient le
Botelajn Coiiutni-t. Brea, Pa>p_tt.oa. r?ioi of (J-Teramaal
_a_Mb._-.ftB.
Ttlem Si) cent*. A**** (poet-paidl OB? Hollar T?." Dollar? p.
flaadred wbtn ?ant by F.xpreM. Add?at Irian < ?r.-h e?tb lae tatt)
THF TBI?1I
_____________-_-____________ 5*5
? OBINC NEW NOVEL,
1_ l/>H!?a AND f.ADir?
?By-aea-tb-rof " Mari-aret and h?r Bnlea.naid, " Tkta Uuaen ef
U.? I i? :.17 ' i? reedy !_-_?<
1 It I, owe ef ?be n.-.t ebtrmtai baakt wiifc wl h thal '?r.'.r? ef
I hat been enriched ?bl? ???_,n. -| London Moral?! Poat.
ipreroked t ciatiirBf? between a party el ImAttetmi let
_ Ottat aaoub't c?,i_p.??la? teparaKion filmt u? 'h,t .??nieblBl
?tory, aad If li did con.r_?-ni- in ' Mnoka,' It did not eui ?o "
Bl? Hunk H will be ?.??ni.,'y aopnltr.
grut? li ?toni? ia oatt ypoi COKM ?.
LORINT. Pb..'..r R,.-,-,
M
R3. ANN I?. _ri'KPHKN6's NEW BOOK.
THF. SOLDIEltS Oltni.Ws.
Bela| tn ?n!i:i -eu book, wi 1 be fnblitbad os Sat r_y m ?
_a lor?ale by all B<v.k?eJ.i tad Nrwt Afea'.? lu N?w*inrk ?i, I
.eery w bera ei?e PrSee O' 30 tn pt per or 0- la <? elh. Addr*,, .. '
arder? ?nd reoiltttooe. f .r U fo Hie P ,bli,I?er?. T B PT.Tt.VL* IN ?.
MBOTIiH-S ho ?*? (l.m.-n . ,? Ph!'?d?lpl?ii _
"TkEMOKESI ? MOVIHLV MAGAZINE.?-,__
aJ- Me-I Parlor Mtftwn- of Aaieiaea, eerabi??? raluanaFuhior?,
a*???alar Muait, hnliitat Mael adranel <?l-tT??. -atrnihrani anattil .,
Maetrtl-d BOND?. irU Uectore, iuil-. ted pktlere?. ?ud -?bar T-ln.ble
BB-IMH. Tba D-a-uai nuiubai, with ?piaat-i ? ui.itu-i ao?e_?ei
?aow ready
A SUPERB COLLEC.ION Of BT-WDARD,
rtrt tii.aleiaatly'tt nd BOOKb. ?Id tad atte, i-?t -ipoi.eu,
alee, icbot-?ollectl'bof UOUDAt BOOK?.
Me ?-_-|eee -lued. M. NlTN*AN.
______^^^^^^^^^^^^^^^^^ No. M Na?,ti, %
Al.'S will fir.d UM .I'r.YMOUTM
._.r ."KY AMi HIBTORK-AL 1_C0I.*?1'H1 '
?? bw*_f_'-a~ '..'?. ??".'"Hy tot Ibe "ney. Th? w? fk Wli
atti? v..*i( _i %.ty .ni ,.,mi, r ?mai TiiMai ?T<rw?i w,ih
' _ I '-' ' ?I . ?a .1 -.> i . i, ." ?? In,! ..
_?C.''
li-.. I'" . '- *.
?.lite,,
? ,
I
m*
.'.
A
Neto Pnbluationi).
. ff NO1 BL
i v SOLON BOB-K80N,
HIE. Vtri:RAN ACHKl LTI-RSL EDITOR
or
THE NEW'YOBK I HI Ii UNK.
A re. . t-v Bflffj Ka ?_? i . i ? ?,._ ??.. IBCWB ?t'l.? Afr.rult?i_i
1 c.t. r at I B? T_irrr?a, wi.l be nM-B.r.ccd m it? V) ??BL? TBJBPBB
if i?. iB.t.?. Ma. jt it ctia-i
MF.WONITOC;
A ?-T? RT OP WKSTT.iiN LIKE. INDIAN AND DOMERTIC.
Tbrcth BO? Mr Roi laso? i _rrt nor. I, w? ?lo net (fcobt tktt ?All ?ni?
ne-?, ij prev? th* worth of the pea that ia to oitiiy cbiptert of iBr?rtt?
f. I ai)t..| for th? ftiiii _ui lb? Brettd?, and Is brbilf tit lb? trit-A
?tsi poor ( 11 crowded city bat btstn Mitertti-inf ?ni iaitiBCtr??,
A tn,el?*ar> rtCTell? _i_et g lb? rarittaof Wl'i d?y ?-IK_, and
Ik? pi. if*? 'iii el the Weat, tbooBdit |, ti It doe?. I? roto bat rvcb
ii.?..r!?l foi th? aork ol' the Berella!, hu fooBd. of )?t? but tew faith'
fut desibfatots. It It Dot too nock to wy thit f?w Ao-,rrv-at bare
koro M Mar lo th? A_?rr?can p?crl? In their Uo.etttad li'? and chu
?(ter? at settlers t_d pioneer? ?. tl???otbiir of Mr Wcn-IToc ? ft? bli?
tra??.??! to far a_,_ observed to closely ?nid (be Tirl?_et of th? f?i
?Bar? ?Bd piODerr'? lit?, Kt*t tnd Wit?, ti.d no wnlti fir tk? dailj
pt?*? bt* ltd t ??artier rt?ith for. and livelier ?ymptlby wita. _M
frttb ind tie? oot-dooi Hfe whirl, enter? Into lb* ?leinrrtief bit BBTSI
MI BvbictoB't wiituift hiT?ai"tyt b-etn ?itrked bj t .??ami and di
.ravel force i picton?, tioipi? bul rrtphlr. ct thin|i a* Ibey rtvBllj oro,
gemetmi ?ni minute la. ? .eat? ?f lb' nttful and the ha?ut-i- ?f th?y
?r? birt.ht together into ?very day runiiic.titi.ess-ti-,,??? airton,? o'
th. .'?t-t-rei of t ?lyl? of word paifctiof aub wL.cb the laadrrt ol Hat
P?|-?i btv? been Ion? ftn.ilur
Tb? new taoTel, which will be befua the fir?! werk in Preen bri.
will ooBtiDoa diulnf lb? Sprint
Ir. idd'tlea ta tbi?, THK VVFEKLV TRIrH'NK will r?ntt-B, o,
otutl, '?-tom of entertainment, lnstru.-tion, tr,.l Ttiri-lT. tttrpat?-if
tboae of tny other jt.nn.kl p ii tubed lo benefit tbe home .vie ol th?
?eon.?, ii.. Juitifj tbeevri mcrr-iin. BBJfMB -UlhkwaBt-Sll-M
-tost wikiely ? _N ulsted paper in Amenr-a.
THF. NKW VOIiK WI.I.KI.Y TlillU'NK
li printed oa . iff ?i? aBtf aediuu. ?but. ii.?Iii % aifbt pate? cf ill
binad c ?Ainni .?.._, 'I,LI.(alni til the important I .? . r.? ? i .t>
lubediuTilH DAILY THIRINFl. ?i. rp1 thee.lnrnlj loc?_ ln
trre.t. ?is?i LitersrT tiiil.SfifDtlbt lDtr.l,?;en, e; Refifwi if Iii? Biott
ioterrttint ird importiDt Ne? Hook?; th? Letten from onr larr*
.nrpt of corret]?ou J. nu ; the '?tnt Newt received by Te -?rt| h fr- ?i
\\ ti'.li ft.iii und ?II otlet pnrltof the rounlrji a .uinii-nry of til la
portant iutrl i.'. t,.-e in Hil? rily and el??where ? f-jt.. psit of lb?
Pr?c?edlr|!t ol? orpreai ?t,dS(?(e l?i,-iil?liire when In lemon , th?
rutcifu Nr?i i.c-.v.d by e?. ry ?trimer, ii : .-ivr Rrp. rt? of ih?
Pr.?e?din??c?i ?ha )>??in>?-f? I lob ?I lb? An cr., n It.?titule, T?lk?
?boot Krnit. md oller llurl?ru'tiir?l ltd Afjicullut_l ioforuvailon
??.rnialtocouBtry reiideuu. Mo. k, Kii._t.rial. rilli?. Dry Oood?
?afQajBflfal Mtrket !Tev?or'.; p.tlui? It both f.i vtariety ?nd tom
? moil vsli.iMr tntcte.tiif mel ii.It.? live
Watl?I.T N-WIPAI-B pt b nked IB (lie ?<.r ?t
II .. I I, Hrpi.r? nf ti.? tii.rri.'s? I ?.(.(ii ve i ?ni.?n l lui?, ?nd the
Ttr.oii. Arti iiltartl RtprrU, ia nrh Bun.iv.? r..ait r.cl.y wirti.?
ten . ?u! ?crip'iou.
MIK NEW NOVEL O HAT IS.
Aaj perMii ?eiidn < the n otievy tor teni copi.? t*. KEELY TRI all NE
will tu, er?NIes1 to .ti ?AH ? . o| y cr..... 1 i.e woik. if publiait?, ai
I., r?.
lTic? of THK Uhl.hL. t HIl'.l.'NK five ..it. fat ;?? ??'
ni? by til Newiu.ru.
Tl'KVi
Mail ?t|i??i ribers, ?in-'e .<-? I y. ,i -.' I rr.rnhr-, f 1 ti
Mill in' ......... B St
Ti- r-"|'.?-t, sddies.e.l IB I I
.
. ".. ?doT'S?. 1? .0
Tw,"
Sr? . ?tra riipv ?vtli be sent foi as<h'lub < i ' . paid lu
?tlv.ure.
Draftt ..B Ne >v Y uti or I'r ?t Dffv e o'dri? ,
1 UK 1 ililli NK, l-eini ?.'? i, tr? |t.!.r?i"r If tory %
?
Sine Z\ily
IpOH BALI - II Bril if?* ?-..I", a v - non
. . ?! ' rt I'll H'ill-'. .-..! "TAI
.1 ?ii ....
Pi i?. i^ty.pkvo? t..- ' ?
r . lit. ? . ?
flrnuinn
i /?!" I I
\v
I
? YUNDI it'. WORK ni'.?!
- .
? jut? Pill.MT_lt-S .uj LAB 1-U. -ANU?A? .1 ki?
CM?ttoiKTn an. Ssntn v^oa?s.
(lOCH-UNE*GLASSlNK.-.'.iV.) M.\MTA<"h ?.
i BY, lil W11 it, .1 Now "tor?- 4.1 liii.lt "f i ?t, l*i?.~.U".d
PUNGI . UP**.
I'.., J.!.?:.? and VV t'BBl l-l HEART INKSTANDS ( orkran? .
. iNK-.Witn.? .'. nr?pert Pai INBSTAND?
?t ?west nisutitsi-tui. . ? ?'len?1?J to
SJ) ?lOiii.-?llW M.'!?.-. I IMlMuM M.S-A v?-iy
I ' U.ftitkU e ?,t?, 1? lo, ?t.a't . af ?f ta_a?B SUIMIAJ
II ia,.. '.Isr?.?t? ? eniiiL-ai'-?. Valaul-..?. I.. ?
l'?pt>: Ac. N?v? ?Hie. ol li? ?ti??? ? ..mitiiiiy bat?? uumUhed hy
RMS' S I4INKS N... 1.4 ?rid i ?J tVi.il???-?!.
I^.W Ki?? ?I'KS ofervtrj rtxivty ?l Coiht andtriiialiti,
I - manuficttred on our P???t?' ?lo.nmtrf ?nd Inld-iiif Marhin??,
whli-h Int irrt n arl tun', el ?i??l p. iYprm-t.ni Knvelnpet, t,
k'elt,?l ? and Mil I I'AI'KR?.
HKRI.INA IHN) ? -|?i" ?" ?r. .N.,v I ?4 sid ?
WKUDlNi'-l.NVEl.Ol'I.S, CARDS, Ai.-Junt
?14)1?.
Pap?! .
( al-'.. ? bl ?lid ?ITI?. ol I, i te-? n,... ,
?i'.ir?dbv B Mt LIN ? Jd?) - N." I .4 tt.-l I ?. IV,| ian, ?I
<-ornorotton XoticfB._
CORPOR \1 ION NOTICE.-Public notii ?* ii htrrebj
?iv?n (.> ii . ?iwaer or owner?, orripaa' B4 a? np?t :? ol .1 lion.??.
? . 1 ti. J ? 7 V..1 W -ti .: ?...?ru liud. li- '?.1 tbervlVJ, t lia t I IM
lo li.wti,^ Assass-vot? have be?'i ron.p 0'edat.dtie... .-1 in 11.? orb o
of Ile Boara ol Ast*?t?ii lor ?ita-ia-t.ou by all por..,u? luleretied.
' vu.
lil-l*or pavl'j?, w.tii i->?? bticii I. ona tUrrt fr?m Bioadaij to
Buvr itt??i.
Id-I .pi in| with Maas Bli i. ?:r.?l hrtwr.u liflh
: ?uJ Bl?. I?'? ?.
? ' til mi .? tkaa .?.'. uor'.l.???t eainir of Kifty fourth ?tritt
Jsriv.
?tn- Inc r?:ul?ti.-i| __1 |r?diri| Fith el.lit!. ?!r?et aatwtwn F.ljhth
; tul Nmrli ?veo"?<
St. lor a?'t a? ?vi ?. .1 ?u't?r linnet In TiftT a nth
| at.-???: fr .in tf.. I t- . ? !.. -.., ...
. ?...'. -KJI bin.JiU| a a?tA-or lu.Spiluj ?(!??.. bormnnaP. ir?b?(b ttrevt
j ?-J Boaerv.
7(h-f-L?r bnlHnt t few. lnTw.v? f,nr!!i t'reft bsvwtaa I.sili.f
tau and Thirl ive? .??
v ?r I lliti? ? tvasrin B .? ?sr ?*:??t betwrev Chitin tad
rVr.y .-.-..
1 Wh-Kui kuHi ti t ?e??r it Mt-??M linn IIMUSMB Flftv Ih rj
. n 1 I. '? I-, ? iea , . I bt, i? ?ti S VS . i-?iu?r uf klirl.iBiA liii.i,
. ?0 I lil'? f nirth s'r.s
I lOtb-k o' iiiiiidi'if t tsw?r ii Ft'i. ?v?!iu? bdasan Thirty mik
i ?al 1 uir:? -???n* s:r-r ?
ll'h-?or builtf'.nf a ?sa?! lu Silt-af?-u. b.Vwsev ;???,.? -, a . 1
Tv.?utr ?eooud . r??'.
lilli -lor ?'.. d'.ai ? .?-.r in Chriftlt ?tr??: b?;?rei I), ?u rv . ii
-.-?.?
I : J ' I . .-?. ?' ' t . .' V?*- - a. I ?
.tt??(l
14tb-For b ri'dlni .??? ? ia k ti?t .*..?: S?*aa?-. ?l.-.t .i .id It t
Infl-.n. t).l?n ?? .n i Br... natal ll-.'sr ..I Iii.,. , i trtw ?
lStt?-F?ir p.vtni wl'.i .? n? I? u ki lv??r? >.? . . .ni Firtt
j to Fif-h .?. ?
Th? Iti-i'i ertibrac?! 4?? . > .i A??>ii i s-<i I ada S li? ?sviil
Hou.eiaud Loviut llrs-.al vt-tiu: l/ot?, p.?r-?tt:ii p. ?I???' I... i
t:t-tl?d ol?
lit- Bott ?ida? of l-i ? lit ?.-??( f-i.iii Bi ii.ls.i lo Bti-?r ttr?.|
1 aad (o th? ?ni? it ?i bl I tit. b ?tk fBaSf ?ty aa ti,. i.?r?e iBf
i'r- ...
?I- Both ?ide. ?r 1 ?A r v ni.'n .'r?-t tro-ti Fi'1? 11 Suth ?yen,.
tai (i. tfc?e?!?iit o ki : U.r uio i ?.'.he w.? o . I lull t id-lilli ?'.
pam?
M -FiT?l?lt?aili??(i??ily ? d? o'. B.etJat.? a? i .? ?au kifi ? I,,
?ul Fit? '.I-n ?.-.??,
4ri.-Hotaiid-i of K . rt t??'?..-. Flfbth ?ad Niu*!i
?It BBMB and ??> Hi. ?x - ' i? b? f 'f.? LA. AC? o ? ?til ir. i ,?.
f. ii d >t!? i.dstof lu y n.u'.ti ttteai lr,n I-f l'if h li tk? Isa'h
?veo i?
Bo'ti ?uJ?i et S-jt ?i .'!?. (? ?a Klitakath ri?i! ?? to?
B"* "?
Tiri _t >-_ fWkM o' Tw?aiv fi.ifi . :??. fr-?? L'ilriitoB t?Third
av? ?.
?IB-doth li'la? o' B*?r.??r fir..'.. b?*.???a ?JTlBS-l-B ?udPeirv
?traita
IHB-BotS.loa. o' MtdlM'i ?v.nu. I it?. F.flvn'S
Mr ?M iiii.-u.i. . et ?a? o' li v ;.,,r_ ali-?, tnd (I.? Muilvr v
.: -i? bt lil--? lou?: i .' -?te- fruin Mtlti.i I? Filtii tvti.'.f. tit... ti.?
.t?!*r.y ?Ad??f liltri ..??. is lou. I.!;? ,i d t . Hi? fuu'ltt iti?-i
Ititi.-Both ?id?? o' Filth ??sin I,?'???, i 'I mrtv tutti t.d
T in? ??trois ti-eet?. ? . . tit? ? >j- iwtttt lv .- ira?? "t illili iv.li.?
. ui Ttrtr.v .?ii'.n atr?t' a.?L> 'a? ?o.-.'iri.v ?ii? o' 'I hir y l?vr?u
ivrs.- t.?ta~j Mad),?B iid-K t.a- ?i ....
lilli-Bal i ?id?? .?'Su-.:i tr.o... l.-uai'I a?n*l?iSto Tataty in ?i, J
itrs.r
it:*?- Both t'.dat n' ? .ti.I? tr??; brattri D.,.nc?y and Broom?
.tr???
I ti,-Hoi?, ild.t o' i i ? ?trs.t h.'w??n J.i'm ?ad FUH<?B ?trs??is
l?tb- riot? ?li?? of I ?..! sle-t bar ? ??-i "t'liii.o ?nd Bl?? , f
ttr.M?. ?to. bj? . !-. o' I ?an ? r?.; ii.:?.. 1).limey an I
Bi ?otu? alr?e'., k)io, Bulli udei .: I ?t?-i ?:ri? bvistrsn lir.l.r .ud
?''?Ki,? itieett
Vnb- Bb*l. ?.de? o' T?>?o:--..v?.''i . rats' irom Flnt lo Hftli
t?.t ... tail 'o t .. ?fen- o: lull* iii? bock ?. n?r w?; ou th? IBU.
tenlaf street? ? ,i titiiui?
Al. periout wiioi? latar?tt? ?r? tie '?J hy th? ?V,?e ntmrd ?tie?.
ri ?iii tod who tre o;tj .?rd li >'ie tstu?, mt ntl sr o' tl.eui, tr? r?
q i??-.d to pr?..it (:?r obytx.ti In ?-H?B, lo mi? ?I ti.? iti..l?t
tlriitd ?' th.irorn ? .Ni v.' i htiuiisri s'rtft. h.-?ruieul Sow Coull
Ho sr ?vltl.t-i (liitiv i.-t f ">ID di!, n' tim u-,
l\( UB I. 'JAM.I \, i
DUN I) DI Ii IM.1.L.. BotrdbfAiatit.it.
1?AA( D. IHM ?
?MB.-? Bvird of AIM?II?II N??r ? omi Ho it? Nov.B.ber 11 ]9U\
t rvr of Mf-Voit PtrABT??>r or Ktvivi-s Bt-riti' or vas I
BtrxiftBir Ulta ht.w t O(*BT ?Iori?. rABt.Nof. I, ISM. I
Tf? TAX-PAV1.1."**.-N-M'K'i; >.> hornby (.-ivcii that
Oaf p*. temi arfl bs added to ?1 l?i.? t.utpsid on th? lil ni
UttV-ruurr ; ?lan au ad lit. ?u ai Dar p?t . . ii o i II?, rnthef li.
ti: til tii?ii?Oi? ii.jf ' i pall on lii.tr?- : latBtaMBl th? it'? ol
T??|T? parr??' TO Ih? d-V th? Boefva wai? IB4?I?|J ko
t. a IV. .ir.i o'Tate??o"r?da? i* pavr_..t -itlbf.dd.1. No in.-.?
will bo ti eivM ?liar i a cltlk p. u?. Ultu-? I.nur? trora I ?. Bl. If I
^v*;_ ' ' IN Ml HPHi. R,r?i,s,
liltlCIWtll STBktTI oBBItllOBSa (
Ni -' - BarAoa.T, J
HV) Cn.VTR..r'i(>R<-PTopo?.l? iaoliised in H
I M1? I ?.,?.l..p? tiidt'tad wklh th? (tilt of th. work, ?i.d i a_ia
i cr aii-l.ili. .,:,.,!!?!. l v?d al ti li oik ? UBtll Wtsl
-saiAav. N'.vi.o.ij.r ii, loot, aub uki ni.
FoTretrtiiirt-f irtdht? tnr_, fn?rt?r tnd fliillpf Beveaty-Bj.rti.
.tr??( l???,.?i, F-ft ?l i*eoi-l???i s-.
Foi r?; .1 .HUA. iridiia cn ? inttcr. ?ad fl.f'n.| BarttBt] ?ftint.i
?t:.?l, ha I???,, k.| jl,.|, ?l,d V.. .
K.ii r nb, tit'tvr, sud AsttUif Ninety se.-on I ?'-.??, BftBrSBB Kiitt
>
?-?r S...*.lia* T-eny HA'.II ?irr?l. bat?ern .-? ?iid ?ran ,e and l-'ui
? ??..
' '( ? ?'. cn Bl cf '
Bl? k ' - >r ?.
'
. .. ,
It
Oro ?o?,?.
ICH LAC! s AM? PARU EMBROroEREE?
W? batt now in ito I t _t|? ?t??-im>rt. f
RKAL PtifNT AND APPLICll Y. CO-b-U, UNm,
BAIlli!-', PARASOL lOVkJR?, FLdfNi h s, J.?
ALf+O.
A riKB LIST. OP BLACK UL1PIRF. AND rilANTTLLT
TR1MMINO LA? IS, 1N-.ST.' llll'HLT EMIiROinERED
BAPTISMAL ROUE?. LADIES' PAKIH. rMBRDIDKRKD
ROBE DK CHAMBRES, EMHROIDP.RFD LAW! HAND
KERCBlF.rS, HEMMED AND COLOR-D BORDKBED
DITTO. IN uREAl VAAIETT, AND AT
POPULAR TRiCLa
AllNOLD, CON STAB. ?F, A CO.,
CANAL. CORNER MERtER-ST.
H
?_T?fKY, UNDEBOABMENT?.
LADIES' AND OENTV
FURNISHING GOODS.
'.CHt!L__ST_r CELEBRATED KID OLOVrS,
PLl'SD UN ED,
DOO 8RrN,
CASTOR,
CLOTH AND SUJ
CLOVFS AND GAUNTLET?.
Alto,
J.8T RECEIVED,
AN INVOICE Of
I ARIH EMBROIDERED SHIRT PRONTO,
ARNOLD, CONSTABLE _ CO.,
_Ne?.-77, ?HAND 311 CANALST
?L?CK SILKS-IS ALL THE VARIOUS
MARES AND STYLES,
irniiu ?oa
CLOAKS AND DRTSRFS
W? be| roei-etr-lly to call ?Iteatio- to ?ka ?BtTra nor?, of i^o<U
at th?T ??ill be tottii inr-nor io a-iity _nd ii Ut-?r pri?es torik?
t.,ne?t>ouditi| grada, li-o rea be obt?ic?d la any olia? etttbli?.
BM-Ol.
ALSO,
PLAIN,
rANcv riui'Ri'D,
ADdSTRrPKDRTLRS,
MOIRE ANTICVES.
SATINS, -a. be.
AT EQUALLT LOW TRICEA
ARNOI_D, CONSTAllI.KACO.,
Not. VI, VA ?n. 311 CANAL-RT.
11. 6 I 11 D m $ A la T ?NI E ?N T- H E A V E H 8,
(
CHINCHILLAS. VELVI-T CI.OIHS.
M OTC1I TWt-M,
MELTONS,
D_-tlMC-Bi,
OPERA AMI ? Al RIA! K (JUU-UM I
1*1
OREAT VARIETY
BOO
AT POITI AH PUK I S
AUNOl.l). t ONSTA?W.1. .?. ? ? .
? ?S?I" ClinsHI VI'Ki K11 ST.
DART. AND BALL ?liESSES.-ORTNAJ
-An DE .?? i
ILLIMON AM? TMtl.t T?N
111 ?l'LN.
PLAIN. M_U_0, ANO HOI Bl
?LI. TBB
f I'll I--IAN Mill'
JUT a?c?r?to
.\I.N??I.I>. < ' ?N - I MU I .V . '
?.ES.-? liOOHS1 UBI r?t. ' bou
li
? .T.D. < ?? >\s l .B1 i ft CO.
Ata aaw ai
LUOICI
? .
IRISH A*.i' ru w H roi
VI . i AM li. I
Ml MM I I titi
U i i? it MOM
?
VI
? :
pLOAK IN
II." . ? i ' ... ii ?:R.
r.Mi .
?
PLtAlN AND FANCY OPF.liA -LO \ii**'.
TM.Ml? t
B
IBM? ?ti 'l
ARNO! l ' ? ONSTABli-M ? ? ...
PANA! ? .?UM K Ol ?I? R' I I. ,-r
/ 1I.I...I I.I HI ( UuN IN I Ki? i -
li .i
?ALL AM? H IB I IK I Lill ill.S'l?
(11.(1. A HI N III: .< I I?. S
CLOTIII N ?l wt R I II ?i i >1 .
S.- M ?i.d !'.' M.'W.rr
"ll-IMSt M IT- ?i Bl?, Bl?. 0*. OB* ?*d A?.
O'./.ill OATS ?I
fin Bit, Ott, tit O*", Ali. ?ad 0".
Naa.f0 i m K, mary
Peiw..., II?, ,?t, n ??.a Hi.e. te* I'..
(>l I' I. Ol' REMOVAL.
N
IMPdU?A.vr UD1 ( TJON
DRY 00001 AMI CARP! TIN!?
In ?ia?? ?four REMOVAL In Dil EMBER to our NEW STORE,
N?. ?I I ,|MI. ??... now in cour?? ol , i.tti allott, and Belt lo Hie
one we la?? ?o l?-,?c "' UM?., we pro,?,?? lo ofrr our luje ?t"?-k ?I
? (real ralurtion from former prlret. Thl? will be t|oedopportatiitr
lor bou??kaepen >n?l Mb-B- w?rit ,f\\ inter |ooda
i.lHRiiF K! vr?
No M3 f .Ifl.t-eT? , Mai I ?a?l, a-A-blbe?.
Ho. FAI.KELL", NOB. _67, D6, und '..'71 Tim.',?
t fifi!,-?,, o-e door etit < ,rn. r-, KlaWk .?<? -I iti-St, I t p-'?
-Jue? rr.rU.d. t rb'.ir? M1?, t "n ?,l I HI -.LEY'- ?-?lebrited
BRl'atSKLL. CARPETO . ?treat .. ? _?(__ Bi..
..ii?, 01 "" paryaril el -i - ' t-1?? <M a?. r?mil??Bi? la|r?in?,
? I ?ti, ?'. wo"l. d? 01 .'. down lol" l it i. ( t,aln. Billed, Kac. ;
BiOi tu> w"it!i 1'erir.r and l.edn.iam ? N I . f., ti.ia-4 on Iba
pretal??? nid WITH,I.,I Su,?Ji |at"ko and oui. k Mia., ?I ?be ??/?ral
?-?r-o-n in ?be But?; JOItji p.,r Katlitb W'bitaey Hlt_k?n al a
great?trrili.a Ooodatitli.rred free.
WMILL1EA ( (i.
0 Uti? apenad ti? a mut ELKO A NT ASSORTMENT
of
CLOAK? SA?iil'KS HA-?yiT- .IA CK ?TR tnd CIR?CLAR8
ia \ KIA i.T aid CLOI II. wluco ?taaet be turt-iMed in Ai-erira.
I.HnAI.WAi .
h.ltta-m I.lal,Ik ?Dil Moth It I
Mil MAM Bl CHA?AN MA( KEN/ Y. ISupt.
Vl.w CARPEl ST?BE, eorner 'I'w.-ntv-filtt.-ML
li ?nd f ititi ??. -Joho I ro.,?r'i It,,vii V?!??t HO Bott H'"?
? '?. ! n;:.,li i?ne?tti?. ?I Bl 7" |-r ?.rd lotion Ch?ln ln|r?ln?
bOeent? per yard; All 11 I I al l"i?i. ?I ?), Kitr? ,?.i,p.r Bl
OH. A Uri? ?atortn.enl oT Oil ( ., Ill lnui|ett. *tA i,"i"w rir.t.1??.
I- ,. M?i, he ha _ O hl.I.LV I???
Ij-ANCY HOSIER", for Lmlii'? und Clnldri-ii: oew
.ttlea. Alt', !t,,it!i Menro DRAW! IIS V! ST.-, flAITERi
k!!TI?N.- ULOVKB, Ilium.?!, ?SI ARM. k?-,kf. I'ttltKII)
I.LiHES. fir.? Qiillry. til no or? it ELOEK'O, Ne?, lea a-d ?ki
Br??dw?T. ?i.t ?ii?.
Al DE riliiKVAI.",
J.\ No 7tS Rroidw.? op(a.,tit? Aitt- pitre Itfaal, M'trdrobet.
1 bildt.n't Cioik. ?ni M ii', r ,g,r . I taltai li. Sa ti. I>,?nti, ? ape,
11.? I?-. Hu?. U.l.i, Ap.,,n? ( ,,r.-'. dil?lim, ti . >t.
I,?i,., I nier'M-mrn., l_n..'M--., |..,li., .,,,1 Mi.ar, li.lt
Lint .lock ?! I.tnbro.de.rd luke?. li.il-,t tnd I ot't ot-Anai lui
b-oida-red on lltodker, h tia, Ttl.le Linea and Rtd Clot-M. 8ltiapiii|
?ad Stamp.,! Ooedt of ?tar, kin?!.
WMOLEAALJC AM? RETAIL. _
J _.-X8 A BPECIALTT!
MM.I.IKP.N k Co. No TaRroelw?? da?: ?K'ntltely la LINEN
d'i'?II-, r.neeqi-etlT lhe? car. ..Her a ?.r, rompl-ie ?nd ?arieJ ?.
..ttoM'.l ol e?er?tlnn( la Iheir linn. Ti,?? do their o?u luiportiu|
tnd tit aoi iindtrtoid by tar bonn la III Irtd? E??tT article ??Id
1, wa?-,nl?i l'ut? I.lorn.
RICH
BUGLE
TRIMMINGS.
Jal' I? ai,?J, . li?w ii?? of in li BBail
Al?., . apl.D'lxl liri? n!
RICH WHlfr. IKIUM1.NOS
mi-? ? foi JAI K1 IS
OPERA I M IA KS kr.
NEW
BLACK fal IPI ni! LACEA
CLUNY LACE?
riNF. BONNET i EI.VETR,
RK 11 SATIN II'IIHIIN?.
k11 II MUIR!: kNTIQIIK,
EINi. II KAW PLA!.'! HIHHOVI.
ALL Winnis AN!i ALL ? OLOM!
Wl-NCH H.OV.i.liS
A HI?
NE IV SI I APT"
OONNRT nLlHZt
uti
FE! ? H ITS
fTMjt u1'.' T:?.A
R1RBON.S?! lOreuu, ??r":i. . , ,,
KIBh(?NS?l Wi>nti.woit-^i .,, ,
IllBBflNHaliOirnt?. wortk 01 *J.
RIBBON? al "?tent? wonli 0
HIHBuNs.t 0>, will? A:
ALL OP WUK II AKE ?I ?r r ?; nv.'.S.
?Ml EANCV ??CAll>a?i_u,",. -, . , a;
VELVKT
It I B B O ?V ?S
t'.>. ?MltllH AMI A I. I I LORA
A aaw -ait jott (?ra *r?m li I I- i . h II I
J. BLIIXOME,
. .. lil? ita
(\ . - , ? I ' N. LA.Il ?
?' I- IHN - 'INT' l?N-,
t ?yu. .r. t
Drn ?00-6.
HOUSE M?M.^IIISd AND ?PIIOL8TEBY
i, ?ins
AT ATTIK TIVE PRICE??.
VI7., BROCATEL 1.1 S K1 IS, lHINT_E8. OIMPS. LOOPS,
BANDH, CORNILES, LA(E 11 IlTAIN.i. ORAFKRIES.
SHADES. TAULE AM) PIt__D>< CALKS, Ul'ILT-, BLAN?
KETS, IBM SIIPFTINI.S Mt . k?.
l-rHOUSTEKT MM- PROMPTLT AND rAlTHFULLY
EXEC! TED.
LORD & TAYLOR,
No?. ??II to M1 BROADWAY,
Noa lu te 2.1 ORAND-MT.
No?, ii uii*t CATHAR1NE-9T._
pL_J_Ni.LOAK.-t,
AT ILA LE TUE COST OP -eTOBTATIOl.
ALM>.
AT ORPATLY UMM-i TmlC?8,
A ltrfa tad ittrarti.? ate. k et
rALL AND WINTER OAAMENTS,
Of '?-I own l?t :,? f, ' ?r
LORD * TAYLOR.
N?a. lil lo ?n BROADWAY.
A
T ATTBACTIVE rBIUfcfc..
HOSIERY. UNDEROARMENT?!, OLOVEB.
TIE?, iCAiro, .-UsPENDERB. COLLARS,
BALMORAL SKIRTS, Ac
LORD A TAYLOR.
Not ?tal to MT BROADWAY,
Noa. Jil to J-l ORAN-. r?T.,
' Noa, ft ead IO CATOAR1NK-.IT.
T REDUCED PRICE?,
POR THE BALANCE Or TnE SEASON,
Our entire leila tad attraril.e ?iori of
MM CLO,KIM.S. HEAVERS, CHINCHILLAS,
CASM.Vli.R.H, TWEEDS, VKtiTlNu.*!,
CLOAK VELVETS, fcc, A?.
LORD A TAYLOR,
No?. ?61 to ?91 BROADWAY,
No?. JW to 261 ORAND-ST.,
_ Ni.? ?7 ?ni a CATHARINE ST.
AT REDUCED TKK IS,
roi. THE? BALANCE OK TliE SEASON,
( mu NM
MOMDAT, Noa. ltk,
OUR ENTIRE STIX K OP
REAL LACE SHAWLS KLOIINCKS, CAPES, BARRES,
HOOT BUM, SETS, lOI.L.RS. _A_RM?EUIIIIIKES,
EMRKOIDERHI LINEN IIANHKI RCHIEES, ke.
LORD A TAYLOR,
No? 4-1 to VT} BROADWAY,
Nee. .Mir. l-l ORAND-ST.
N ?. f, ?td ?H AT HAR! NE ST.
A 1 I.KIH ( ?D J'laK I..-,
ron Tiir. BALANCE OK THE SEA.-ON,
CoaaiiriTii
MONDAI N. ? ii.
UMM-I LREAKFAM R'.l.tS KHIES H!* ( HAMBRE,
BO B1 - l ' . i r. '.'. .--a ( ?!..!., I . ,,?. C ?. r?. Ac (li drr. ?
u rat.!, t io??., iaaoai marnte, Hate, Cap?. .NUU.IT
IM- l_aj.it' ll.iilMai, In I l ult i.. k.:. kr.
LOM? t. rwi'DU,
A i i.'.i i ' ! D PRK
POI MU MAI.AM I ?K THE SI
I ???>?. ?I.
MOM I
I'I.AIN AMD PAVn OU.1
I -I
I
LORD I i A. I ' i:.
.UTA.
I - - i N WITH in?: ifkit
+ 1
. . - I
I . . - . I ?
r
ill*.
VA,'' '
I
? T? ai ii
? , I .?.
; r, .. .
'
ii 1
ill . ?i UMs?iiS'?l '?'"
.?I 1 II'.
UNDI : ID DIAWCM
I I IT?-?t Tia ?
j i.\Mn.?t\ ." Al-I ? OTTO?. HALE
.
. MIL:-, >?, i ki I
i , irr*.
I IA. Ir ii till I : l'a - ?IS ni
HO, i ' l-Ti ASH TI!-?,
t t ? ND OINOII t\t ! MU..i
HIM, I I Ml',- 1,
OBDEB
Al Ile.
THREE AND kui li p|.?i I tiLLARS.
Al Ita. ti II LH'N ST., I.II*I PI All!, -l
l IE0DORE ? HRANNIS
a> 1 I AN..1 HT.
. I I VA ill IK KI.ANKETS,
-III li BLANXETS,
BLANKET?? rf .?? , I?
KAMIL1 H"i- . .- : PI KI.K INMTITI'TKlNS,
rrom-tberiM.vr ? H Mil-E t I!" 1 AhOE It I ?ES,
,: ti '.i- 0 t I'KR PAIU.
li ii, li II' I.? HA! I ?tul RETAIL.
An IMMlN'sr STOCK al ...r? KIMO *a batt I l
?- III MARK AHl.'t I. iH l'Hit ES. All?,
M .?i I - Hill ni ?i, i li BLAN-KTi
from the late '.?Teium??!,! te,?, in i'i.il?.l.lpl.i?.
? l.thi.E LUT of COLORED _.. I \v H'TK BLANKET:?.
!mii. ita A u ?tea S?l.t f T'?e?i?T ."?! We?_e?d?T,
?I ?ill.- ?IT I.OtV PI? < ? -.
A (KI?'!? A-S"llT?li NT -f HOR.-E ULA*-?
Bonn,) ti,?i iii I, .1,1 Irkini- i tal ,. li? u, .II
M t.'I K1 ??! -, BEI'I'iNi. ( "MU 111 t BLEB.
COLORED Al.HAMRR*, SPKP.ADS ft INS TI 1 I I ION u.t,
tia., ? ia??? in.! tin? ?tiortii . i i !
WLI BMA--l-L-_-t,ALLI NOA LE. ??J MA NI li! ?TEkyl IL.S.
KAN? V 1.1 I'M IN* UKI' CON I BLEIB,
TAHI._ ?AMA.-K. NAI-M..-?. I?". I
TO W El. I.NU arid To VA H.s SHE! I
.SHEM.-end PILLOW ('ASEA.
PILLOWCASE LIN! N ai.di'OTTuN.
IRON El KMTI KI
IRON llEDffTr'.'l!? l..t Y VMII.Y on t? J
BO! rilEBN ??"i vrE.-1l.UN TRADE.
CRIBS. CRADLE:-, I! Al MA NI ki
PIAN"???! -ToKl STOOLS
WKOI i.II I IKON IO li-TEADS. f,r
I'l'HI.Il INSTITI Uns? M A HE to ORDER
?INO I'. S HOSPITAL REDST! Al'
BLANKET?, PILLOW ( At! ?. Hill >?A( KS. kr.
W'J lUHD.NI 11. No Uti "...I
ICKTAIX lUTEtUL-,
1 PHOLPTERY OOODS,
LINENS, HUNK I IS, (?U1LTS, FLANNELS, Ate.
TAM.? Hi. MoO-BBOM _ Co.,
Na ?09 trotdwtT.
bil I >??r.'k tnd TwtlrU, in.
IAKL A McCKEKKY,
J Mo, 471 BIOADWAl No. ?TI BROADWAY.
kAl.l, AND WINTER l LOARA
Reiqaei, .?trqi.t .?., kata and? ir Illari i? Vi.trt Pluah. Aitrtrtn
\?l?. Hearer. I tlnrtiilia Ha-,,i, 1 aquln.aut. anti a |irai Tenet* ot
liney t'.olUt,
ALL AT VERY LOW rRKK?
I.AKI k M ( HEERV.
/ 1REAT REDUCTION RALE.
V?. RiLE t ONTINI'i II THIS WEEK.
coRNYN Bit iriinis mm
I? ?ALL WOOL RLANKETSel 01.
HI AVT BROI'Nti B3 ?p?lr BIEAIIIHI Ml.tl.INS ?i u.
HEAVY HRolVN ,| ir, ?et., III ? Min TINO ta PHINIMln
H.lltni it emu. PL UN DELAI NI S 20 c."t,. EI'H'IlE?.a
EKENi II Ml RlNoES 0> worth Bl .'?> t yiri STRIPED in.
PL AID POPLIN? ti. tt-rlli 0 I. PI.AIII CORDED REPS Pul'
LINS EMl'llK.ti CLOTHS . ,J ALPACAS ti OREAT RIJDUC
nott
BALMORAL ?alRT?* Bl M worth 01 W| 0? Worth 05 M
LINENS TA I, LL CLOTHS, H.ASNKI.? KID Ol.oV IS. CLOAK
INiMl.l.THS IKA11 I1KAVIK.? CABOIMEBEA SATINETS,
ttliltt-ATHMin DON. KAIINKTttf-i'ieBt? ?"nb 0 I a ?ard
k.Niil.lHH HVl kN'S IHIIVN III.ASK? IS LUM, hKOl.Hr. aid
INDIA ?ill*-H,u L?. LONO and SQUARE HOOL SHAWLS.
OL.NTS L'NDER.AIlM! N1S ORKATL. REDI I ED tt
? oltNYN BROTHERS.
^^____Ne. li" El|l.il, .. .i.urth??
MADAME ItOni.LIEK AllilEK. 5oT?__"_
El??,nlh-tt . ti??? lo Infor n har tmttetsmm th.l .h?_\. _w_,
?iroed tram Tult ?nth t ,.!., te.| ai,,.-? ot ?ooat-lba, ' .?t'f
f,paitn.ti.re.n. I.?,,, j.?.',y,r a.ei?
-?tia-I -Mat ..em treat li?.,r ?Uli ike TtlOugC""-_
II
OLIDA Y GOODS. n**m
Now or IN ISO, i."
WAX POLLS,
, t_ ,, .1KT1.D EOR OLB
HOJiDAY TRADE.
Alta.
NO, l-.1l? s IN EANCY I it II H?S
LAU OOODS AND 1 MHIIOIDEIUES.
KiMIK NS. TRIMMINHS, i,
AT i'OP!?LAK PRK KS
1?! -? li A UP S KID (?LOI Y*.
DI - : 1MI S Kin OLOVKO,
i , r w.l ki,i,.n bread.
ii* ?i?t ?-pia-r hi,! iii to m the i Hy.
! U HY rtlll WAltltANU.D.
'? Y All?. < LO.?INO
'. I. Aril', i LI'M Nil
eta I? ? I * '-. ' ?.?Tia M Ali a,-.. \A
. n ' m Werrfed hi.wi, ?Tenir?] (ramil. l.o.ie.T,
I ?d..w?. . ' ' ?'?..'. H?-BSkin?. Li?M Udkt? fct.
AT VI BY LOW PKH f.
?
1 ?, ...-'.? r , f? ?n
'
te mik. ?
H II MA? T
K,",i'..r," .* -
Na. Bl . . . ' . ....
.te t-t ?,
Dr_ toootit.
AT URAND ST. CM KAP 8TXIRK.
WAT___.U, -ROCHE, tod FLAI.N- RHIHONS, ftflt clmf??
U_wes?k. EDWARD RIDLEY,
Noa 34?, 311, 3111 Oruid it-, tad Noa SO. ?I omi 11 Aie i ??.,
Fifth ?leek ?is? tenu, the -ewer;.
AT oR.-Nr^fTcTiTi?i' ?si OK.:.
LI_B?U?BLA?:K tr.dCOLORED ISILK BDNNKT VEL.ET8.
?I Bl SB, ail *). ti, -i *3 ?r-B? y?rd, ?ad ?jpaaid. All BUI V?e
?rets (w?rr_it?d). ti tal
Vari??; of Boui.?l H.itrlal?. cbetp ___,.____..__
EDWARD RTTM.EY,
N?'. X10 -11, 3111 Ormd-it, ??d No? ?a, ?8, ind tt A Ita? ?t,
1 ilk block east li'iu th? Bawvr-y.
AT (JKAND-rtT. ?HEAP ?STOKE.
WILL4J-VV . OSTRICH, ?od FANCY FKATrTEBB evrrrynvor?
lot. l*t?w tl?slt-a ii? 1-ipiirted Krenrh Howers. Larrrsts? .-k la tal?
d', to ^J?Kt fr-m F.DWARD RIDLEY,
Noa, 3CR 311, Silt Onad ft, uti Su. 'A, (m. ?nd TU Alit?tt,
FtAb blork Baa? rrow the Bowery.
AT GUAuND-ST. CHEAP STOKE.
BUGLE lil Mr?, BOOLE FRIHUEH. Bt'OI.F. BT.ADtNO-,
BUOLE ORNAMENTS. BOOLE BET?, foi tlo?_i. Ltitett ai.d
(beapeat Lu? v?t .?rsjl! . .
All ifca umrtoitnlt?t>?e ?ivwdM ia Ribbon Vti.vfjt? ready ((t-day. ev?ry
width! C-WSJ Lia?al Black SUB Ribbou V?lveta, Bail?????- ?vatic?*
variety.
Thi? tleperliuoux U er?w?W_ wltb Baaertl???. ________________
T^ KI?WARD RIDLEY.
No- 30?, 311, MU OMI- ?t.. ?nd N?v? OH, it?, ?ltd T? Ailen-i-,
Fiflh bk.. k ???? ft??, lb? l^wary.
ATGKA?D-.ST. CTIKAP?TOKK.
Orr?? B_-t,?iot ?.EMBROIDERED .i.d BINEN 3ET-,(X>L
LARJ4 uti SLEEVES. BANDS, EDOINO-j, Ac, Ac.
(Jar Kid Olav?? beautifully sorted.
Chaapet. LIB- ?t ( _tbu??ie. Cloth t_d Lined Kldfllovet veto-eied.
Birt-tiitt ia H-air-T. EDWARD RIDLEY.
No?. VAS Ml. 311. Own-it, trxvl Not. ?9 (W. ?nd TU Allsn-at.,
I i??l? bi.-.'k euii from the Bowery?^
A ? 0J___vI>?8T. CEUSA?F STORE.'
-A*-? FELT, BEAVER, ?nd STRAW HAT8 ?nd BLOOMERS,
tvrtry ?hipe and lite, ti about h.lf tatt otaiith't price?.
Kaliud Wool?.! (JooJa, na? Block, chin,..
KI)WARD RIDLEY,
No?. 309, 311, vatl_ (Ji_nd-?t., ?B4 NO.. 14, (Bt. ?od 7tj AD-?., ...
_"_Fifth bltKk eut troiu th? ?owtry.
4 TMsnJXD-ST. CHEAP STOKE.
1\ YANBEE NOTION DEPARTMENT.
EDWARD RIDLET,
Nor. 309, 3)1, 311) Grind it?, tod Noa. 0?, OS, ?od It Alaru?.,
Filth biork e?_? tram til? Bovrety.
TO MIAJ.JNEI.S *"AN1> -UlJNT..- STORE
? RKK.I'BBB.
AT GRAND HT. CHEAP STOKE.
Warnt lsntttavof MtlJi-ery Ooodaoheap?! than down town Job?
ber? tell whole piece Ca.L
EDWARD RIDLEY,
Not. 30?. Ill ai.d 311| Orsnd. tad'? ?* . .id TO Aller, ?? .
Fifth b'Oi?k ??si fi.mi tk? Bs.-rr.
T KLNZKY'8.
FOR SALE; STORE TO LET.
sF.LLlNO OFF
?STUCK AND FlXTLTtES
.STOCK M I'ST 11E 60LD.
HANDKERdill? PR
LADIES' 111 ?l.lEll HANDKERCHIEFS. !'"-.
LsIJr.S' III M -sill? lilli II.4.NDKKK4 II MS Vie.
LADIES' HF.M-.IT4 D' I? AND EMBROIDERED .'Or.
LADIES' SKEDLE WORK, HANDKERCIHEEII /'c . 'V
LADIES' IX I ii l t? (IK M.I) liANDi.r.R( IliEr'S. li.:.. J7?_*_.
EX1BA LIMERICK LACE k1 AN DU i KUIIEKS, Ota.
lAI'K f.?illlr|.KM? LAI ;. EDITES, ile.
LADIES' LINEN HANDRE?OHIEFB, Ha, ti tv. l*t.
II INUK.KKI liir.F-? ?.Hill ? OUJKED BO&DERf, te., Se?,
i
i. .IS' HEMMED ii ?.? DKEIU in: I -'. iv.
OENltf EXi'RA ALLL1.NLN, ?it., i .
, Mf RAt.MORvLS
I,?J.?JW COST.
ttWtttlCtA
M1.K . I FIE
BOLD Tills 'Vi EK, Ma. PIECE.
tot I'll ( r s SILK VII.'? IT_ i?-. PIE? E.
. Hi ii "ON S '
I It, M .'
Bil K I -1.1.1'RIBBON?. I.'l'.
" ?i I4AIK-. r M AT!
-,I.K Hil iVTTn UILI K:??I,;
.
VELV1 r M '
M M'A) Lins- (..I. i AM? ..' '
. r.HI t ID TO > DI
-
mu.
fit it V
.
. ? J . I ABU.
i
?1
i
rt '-. I : '. r i' I.I
1l:t? '
. r OH 'AM
FIN? I.' IIKAD-ORNAII
Ll/lri
ll.l.TUATS,
. TUL XtW oliA.'...
- AND CtOAK
rHlMkI.M..i.
'.. -i ; ; i,? ? ; i ,'e ? ?
;."
Il K -r t:.? i.-. '.'.r.t?'AS .
A .n-. ai n. m > i
i H ......I-,
rou ? ts tti'v AT rotin OWN PBJ
:
.
i
I'l-.
. A,... I .Hi ,1 .
.
I
. . .
I
V ILL ni*. ??s-rEllED TlUb
-
n .NUKKRCHU I . .: . *..? ii 29, ilUKi ii
1
. V .
_ -> -n'.y .?read ??-_
/ ?LO I?K8.
\J MI*. IT CLOAKf JI'ST OI'KNM?
A te , | .ft ton I t-fCI CIBI LtRS, Ac.
?lot J..';i . li u I'?.-... K?.?I.e. ?f BtatB to ?..i ?til A.IIIAt
li ?liri ?I ...
_M__jA_.lta._f BrrstdwjT,
No I IVavrtr? ?,!a.?t.
4 GREAT < RABU IN _tU?__Qi&
- V DUWN l.li'.l CUilE.
?ROM III 11?. A YARD.
AH USUAL, tf? ARE
THE FIRST TO MARK D)?VN St'Ot'K
Mt'SI.INS FOR lite.. Ma and ISc,
Un?l li I. A - l fF__b_ Ile., Wt. aui'.lc.
Mr-MN!* FOR JOr., ttc. IV. tnd Ite..
WiiRTII LAST WEEK. VU.:,Xr.. :i>.?.d kfjf
THE .KKY HFST lil .NIINF. VARD W IDE
WAMSLTTA MISLISS
WE SELL FOR viv.
OTHER STORES rilAROE *4e.
CL'BTOMERB (AN COME FROM FAR AND NT tr?. M * . ,i
( ONITHEN? F. THAT THE ABOVK ?14BID.? WILL H
BOLD EXACTLY AS ADVF.HTISIVU.
ALSO. RIO LOTS
MEBINOEB, ALPACAS, ?BESS (??MID.?- EMPBI
Be AT I'ANil PRK
FINK WHITE FLANNELSHV and iiSe.
AND U)TS UK tiTUKK Al'CTION BAH n ?I
TO?J NUMEROUS TO MEN1IU.N.
rOfTU BROTHER-, Ne. im Eir.IITH A\ E..
NEAR Ell.imiKNTtl-T.
_ And FOSTER BROTHER*?. No -I III.I I I K V.R.ST
QPECIAL NOTICE.
4~ A TERR.'Bl.E _f*tCaUnCI
Of Mi )ST DESIRABLE GOODS tom? Uu (?ail; i tit ihta bait ta?tt
value.
Oturtttof ENOLISH POPLINS, f-|p?ri-ttf.
i)u?,?i? ..f ENGLISH I'OI'MNS a 1 *.? Far drill
On?c?i?ol Hill I ?ItlHaBHHIHI. FIlENt H POPLIN.
B414? tsar drvtt.
OB? eat? at SILK (HECKS. DOUBLE FOLD FRENCH POPLIN
a> l? drei?.
Ora,-a.? of BLACK CRAPE El'OFNTES. BlvVj
N B.-No loch h?r<?int h??e boea offtrrd ffjffl 1WT Obt?:?t.
W JAI KSON, liiiport.r <?f Mounilnf OaoJt
N.?. *>M !lr,.i,I?.v l??tv>?ei, Sprlof ?ni Pria? ?.?
\Ufi.Sli LrOT OK
PARIS MADE VELVET CLOAKS.
At ?IW, ?al r>*ltOif ?MO
At ?7.1. V.l.. ?10?
will bt open.d OB Mondar, Navenitwr IHtn.
At-0
PARISMADE ll.OTH P4LETOT9
At ?IO, ?I. aiid gUO tatti,
b?i"( len thin th? ?al.j? of the u, ,t.ntl.
apa
ELUDANT NOVELTIES la
V?lvat, Flu.h. Silk tad 4 !.,ih l*.l?t,?t and Peltnami ?in r?-....*.
THE 4-II? tit F.ST ASS?)HTMK.?_T
OFFERED Tilts SEASON.
A.T.STEWAliTi,,^^.^
DL1CE SILK QUILTED
AND EMHROll)
?K
.) SR,l..
\m, ?tmttAmd-ntmttm?^ m BBOADWVT
At OAYNOB' B , ... *" ,
h? tween Elfkith tod N , ,
o, ., . ..? with iBT i.ilirr nor? IB the,-it.
Nfl et,nil? . ? .in wh- _
WjUTE--.aBKOIDEKl.!) FLOUNCED _M?
TUCKED FRENCH RKIRT-.
_ .?l?ed. ?t OAYNOR S, Ne. Tf? BROADWAY
B?iw.?n Eifhth au I Nia'a t_
No roBBerllon whareTet with an j txh?r ?tor? In (harnv.
.niHE ?NEW rBEKCH J?KUiT, ~^
At OAYNOR'9, No. T6J BROADWAY.
B?twc?n F.lfhlh and Ninth tu.
No ronnsa-tton vtitttTtr with ?ay oth?r atora ia th. cltv
pKENCH HANDMADE CODTILLE COKSKI.*?
KourttfJBCtMtJutt rtKelvedper l?tt ttetmer,
HEAfTIFLL SHAPES,
And ?U tHeii Ih? trtd? mi p!i?l on LIBERAL TERMS.
No r >iiu?.-tloii whatevar with toy othtr nor? la lb? city,
li A Y NOB, Itnpnrtsr tnd Mtaafirtarvr,
_ N". "'>"' Hro?dw?y, he-assfn Eighth tad rflii' .
I ?KEAT liEDCCliON IN DKEl? (i?Ol)s'
?- B I.E. HOUTILLIEB BROTHERS .... _>..lad dova rrtt-a
dr?ss f.iodst? tuuok iwutkaii tu.j catt to uupott, ai.d in???????? ?.
IK.-l.tl.HI lo
I'LA I ii 4ND STRIPE WOOL POPLINS
EMPRESS CLOTHS AM) MERIM'llS
EMIRlb? CORD, NEW AND WRY CHEAP it S ct?.
ALSO,
FEVERAL LOTS OF SrPERldR BUCK SILK
BLACK IMPRESS f I ?mirk AND ILPACAS,
ULA? K COKDED ALPACAS, S9 ?Uaad Ti ?!... v'T ch?tp
RICK BROCHE SIIAIVLM I.ONO AND SQf'ttE.
bl ARFS. IIOSIKIIV. ()l.()VF.il RIBBONrl. tr.
No. 4VU liro_.lwjv -u.1 N?. X ( ...rst.
ATERED RIBB?AVS,
..wm Pill Et? BEST (JIAllTY
ALI. t in.iilt.*? AM ??ii'i?
K. II. MA? V.
r i, ???.? h ii m.1 Blttli ??. .
? ? r ;?? u!b -I*. 1*1 ?r ?' IV ? 1??..
?
?M [\ VkiA, I' '
L
\v
Shrrj <_?0__6
l.(KM)
AT LEGRAIN* THUS WEEK,
SIL* VELOURS PUB ORKHHr a. ti.. ?/ERT RICHI*!??
QUALITY SOLD 10 THM DA I* at ?3 *?, hi Be- mOmtttam
.--dei al Ml et
Ali Wool Rtpt trnta the Mtnafti-torei ef " I. | i .
-, at ii IS, rrd.r d m 01 2S.
100 piece! ti 03 II, reda, -d te 01 50.
VICTORIA WOOL an. STRir?D KlPLINS for Dr,?*? M
BALMORAL 8KIR1INO. mm k auder con.
PLAIN AND STRIPKD POPLINS EoR OKr>?.! ?,
Tke Itrieat c.laoic? OMI offered ia Nor?.t..? ti __. t__? ?J ,,_, ^
toa al Auction rricet.
SILK oooDs roo EVE s mr?.
All a? NEW SHADES ef TA.KErAS, Poi.LT DP. *(?."?"?
REPS .tut Rteelred tram tuts.
EXTRAORDINARY ATTRACT'ONA
l-l rit-t mai PLAIDS, ?J! BIL!. i,d WOOL. IW.i?
Widlb. 79 eeat? yet Tata, werta ?. 31
CLOTH rORCLOAKINOS,
Bou|lil ?t Ilia late Auction Sala? et Rinke!, k Ilatita ttnlcti.n
Jett Opened ?ad off?i?d ti ?M fal Ceal le?? t_?a lu.porten !rtee_
BLANKETS AND rLAUNEL*.
I-.I?? will be the beet (odfaa el our ba'ttnt? whle_ art |_u_?t??A
IJ per eaat under ma iult?t_rtrtf price?.
rRENCH LINEN.
SPECIALTY THIS WIER, BEAL H i il LINEN ma?anea
1N?H, SHIRTINI,-, TABLE-COVERS 1 rJDA_.An_.__,,
.I COM of import?. LEORA! N. ? Tit Hi. ide,,,
_ _ I WttariT pite?
T AR?E AUCTION SALE
X1 HY DRY OOODS
JOHN HEATH, No. li Cutnioa-t'. cert iretkel, Yu hu.***
*i tatt we?-k't eu.-tioii mir* and DOW of ia? .an .,'T.rrce,
M CASES WHITE AND O ai Al ANKE i
.?.-e? T?We Dam-tt, N?pk1a? Towe... ka.
-?00 pena? Rad, White, l',l"i IIKI Uti; I nu, " centa.
lr?0 piece? Canton t laaoel?. .*. i-tut?, w- II -?te.
I** Btacae Shaker Kima.-.., ti re?,??
DRESS UOODB? DREa.t .IDS'
HW p-tce? Pren.-h Merino. ?H-b-y da-a?.' J t ??tri N etta.
Merinuea, Euiureti Ootha Pipliua, Plat??, . ya ?a, _c
.SIllWLS: SHAWL
Pai-try. Brocha. ?Aeoioii. Squtra anti Loo? ?hawlt, fit m .__??, ?t
tr-i than importer*? pt.c .
Swung?, Stiirtinji ?uti ?Il liais of k! ,? ii? rei.-..rA ti ?k mule
BED COMPORTABLES! BED CoMFoRTAELT?"
M. Delaioa, Calico and ( binti. Heal our uwu Lalor?. tr.e Leaped
in tbt country.
JOHN HEATH,
DRY OOODS rOR Till, MILLION
No. 11 CARMINE ST., CCU. IlLEECRER.
Pabilo Initi'atiooi,
Hele?.
Steamboat? and
Boin! i | H< ..???
Baoo-OO
fulton Eerrr, Bl? ?cker .. , ?nd Silt- .??. car? p*?? i .
QR?MADINE BOB.
Embroidered in ( olur? ?II? I
At ietl ttj?o bali UM eeel -A u.ip?rtalie_
B- II MACY.
Ponrteealb-t. nd "nth tee.
No. M Fourteenth ?t. baiweeo Fifth tad lib area
Noa WM.*?! ?iitli t?e._ _ _
Al. 8TB WART AL CO. trill oflrr, on -ON DAT"
. No-ember 1? PLAIN. SATIN U'lD an?! BIOGBB
POPLINS, ft-, Ac, ti Ti ?aJtitT.il. lila- , - , lal 0 ?l-l ?1?
hrtOADU 1 AND TI NTH-MT.
T. STEW ART ? Co. wil ? y p, on MONDAT
NoTetub?! I. RICH EMbHOHlE.tr U SILK KO!, s
ABO
SILK. CH1MRF.K. IN N? W ?IVLES,
POM EVEaU-M DI
A v.wiiv.TY OF .?IT.KS ron DEMI-ToiLETI. ? i?irrr>
r;i"l.T HE .?<>!?/. ?i ?2 and $? 30 ?>r y- r.l. and . IN' , ?-.'Lkt..
I. -., -lti I I i?ijn?l.
it CLACK SILK?, ?t ?I 50 per i?'H -Mil? It H "A COM.'
IPOBTATKlN. BRO
FWiWloNS AT J UK BAC___?
Tmm] it KO.III: ?Kiar IN VA.M.K JIEPS.
wita wiiiiF. HD.
AND IN W iil'lr. .
\. I BLA! K Bl :
THE ?
UK THE M \?i...
v. ?, v\ NOR-, *??, MO Brotdw.y, feeMaaa Slf-I
. ?n.T ??ther ?tor
/ ?BEAT DECLINE IN BLANKETS
" I ? riTSDAI Of LAMT vvi- r K
. .. , . I - .? bl wa
i . '
-.\ l-J -,1 ILL N'T MARK THEM IT
?. ?vt'icr l'flr.-? ta- . J.! J. . I.'.t .' .. .
.1.1- balik?*
i, ii o'.-iit;., II?- ?,' -.te.. . i-t peet I??.???.
Ai? tion ?
ALUK1DY (II R STORE H D4IL1
.
? raia.
W". f"'\ III R O'" i t . 1 UN 1,
ti,,! bl? 11 ttriT w. t/e .Babied t? tri. 1 ,
. . -em ,-? ,te '1 u_T -a ?
, ,y at tueii 1,
" ? F.K
VI.!. ..*
HEAVY, ta ft t. ft? I -
ILL WOOL WHITE BLANKETS only **tpur
.1. I? ULAI
VV i. j:_ . .4
HI 1 . 1 DE? I IN?
?1- THI !'L\( V TO Mi , . i-l 1 ?M ??V
VIM, MU K MUSLINS ni? 1*8 Yoi! CAN
K.l.i.l J, TO lu? KM?. ON 1 Vi ii i
Al'iTION LOTS 01 FLANNELS ( ni-, tp
,AP.
Ail TION I.' iCAi
Al' li. iN I -";-? ii* TABLE UNEN, I HE .P.
HERES
Al ? TI.IN' I
Al IT!? IN I -l-l! C1."' KlNO. C1 1
VI 1 U,ia LAH- . : 111VV1 LIN?. 1 iii- A!
UVE M N y
BV Bl Yi.NO VOIR ?.??H S OF C?
No. HT Fij-ht'i ?.?. iia-nr Twa."> ?? ..
N' B - T?ke r articular no'i'-B dour name and tdirr.? ?, t ?re ?re?
o?r?. r ?tor.? .H. ti... taaa ia wiih t ?i nor aaaa ?.. <".r? ?i 1 w? - 1.1
to lie b?l<l ?1 r. ..i.l ?tai- on I j for oar own -horion 111?, y a VV
?a_-----H_____?B_aaa_---M_--??aB_^_-^-_^
A
Proposais.
UD-?rtniHAjTBa OaTBBAt. * ornea. 1
Wa?? njlMii D.C,U_btl 1?_ I
PROPOSALS FOR IRON UEAl) HL<K KS.-I
??,-.1 Pr, p<t??l? willb?r?>oei?ed t* (be Office of t'i? ?4 .arter
n tet?r Oenerai VV itbiniiou, l> ? . i ' 1 Mme 3D, IB-, for Uruaki??
t ?M-Iron Head Biooa? fat ?N'ttiout. Ceuatlenet, <lali?.i?d ,1? ,(?a_!i
l.c, .bout ?a i ?'.low? w11 ... a
Al HotoB. Mt??."rom JtWta ?JW ???-b ock?|
Ytotul?-oa-e. R I.from -Wto N
New H?T?n. Conn.'tom SOOto iVUbeU l>eat?.
N-wV.rillt? N. V.from AMli lo AOl- be- d blorlt.
Phut-elpiiii. 1*1..fruto .A*i-I<> ?W??11-?-_ b."?:k_
Piir?lono, Pt.I.from V*)\o VA ?tdii.-ki.
rr.aderiek, Mi.'roto liMpte 1 >".?.! bleck?.
I itmberUni VJ .frt>?a WOto t"? l.??d h of_?
Pelt.o.ar?. Md.fenn IMt? ?.*.-'' '?ead b'oek?.
Anna?, ia kid.fro.o ? __ to I?**.?'head Neck?.
Poiat Looke-i. Md.'rom t.-B to < Ht? i eeal biackt.
Aaueta91. Md.Iren? luOUto 1.-? ?-?ilLo.il.
Wt.-,ns W. V?.Ir. m B4 to ? ba.i-1 u ock?,
? li_r__toa|U?o??b?C.U 1.ft ?ta -Oto it?-1.?.. i blockt.
Wttbin-on D ( .from W-!?J toi..?t*?? headbovk?.
vl-ito-rit. Vi.fi >tn IAUO to ?.(Mi he.,.1 t, ocka,
Eredenckttxiri Vt.fiaiu i..?Xi? to I6.it- head b-octt.
Win-betiar. V,.teem l.ttmto l.-UO bead hieck?.
Htrper'? kerrr V._ .twin l.OWla 1 MObeejd tlotkt.
Rictinuxid Va...from I.OIXl lo ll.OOll ?a.d b'.tK-k?.
Heintit.i- Vi.ti,,ru .?.lo I.BuO brad bletkt?
Ket.olk.Va.' m 1t??r?o 1.MO bead Meeka,
lit? Point or P,!er,bart Va..t-?m 1 J.i>? to ?.MO bead iMerk?4
Newbern N.C.tr.rn I.OtWto I JW beed ktaa-.
WiloiiBftea. N .Iront I._--_,<--< bead ?lae-.
St 1. .my. N. C..trom SOOto *?"? I e.d biecla.
?ij ?l?l?or??,i|X NA.lum l.-Bto 1 A? re_J k.ecl?n
Cbarieitoa. S. I .-lorn SOOlo 1 DU't red I locke,
ri>r?r?:e.S. C.Jroni 5MU 3 MO L...1 rloeka.
Hlionllead.S? .Iroui ?.MOto ?.SUO l.rad bloel ..
Betu.'nrt. S. C.fruin 1.000 to 1 MO I e-Werke.
Si??at_t) .lil.fiaia l.aOO lo I '.if li-.d (.????__
Mtl-iatta.Ua.'rim _M?to ', UOU bend bloek?.
Aad?ri,>? Til.? Oa.trom I..00O lo 13 0U0 ...tu t_atk
?!|i,ti..Ot.?T.._ L---U 1 MO lie-b^?-.
M-bl t Al..Irem TMU l.OM t <-?d blackt.
H'Inito- Mo?t?ejier> Alt.trom t.BMta SM-head k'tek?.
Harren a,. Y*.f-oui MO la l.UOO bee- kloeka.
N-w i>r'.tn? l.t . .trau. *t.u00to ? .?- bead kvoet?.
Bttaiu Rou?, 1.?.^Jl:? .ou'to ?.MO ??daleek?.
Part U'Jdaan !.?.t.'oio MBio ?IO bead blocl?.
Br .wuiTila.lettt.from WO to *<0 t.eid bio?->.
Brinio.BantH?, -?"..I* ..n tCOto a? ?I?'?"?
Nctchea Mil.from I.WOto J ooti ) eea liloik?.
Vl?_ib?ri fe?.. .rnu I ?.OOi^ ?.??'ted blecke.
Corran?. Mlti. .rr-uj ?.?laut? ? 400 '.??.i bio?-?.
Mearon-. Tun.'roa. * (?Hi lo 11 ?Mi bead kleae.
?. ,? V'.II?1. 1,-u.jy?o" .,l"to *CtX Dr.'l fcla-l?.
(,...?^.1?. Tain. from 1 Vieio to >t> iXaj Lr.d t.* k?.
f?..?bi.r?b|_,fj,Hi'j,au. fr"m a,iD0to 4.M0 bred HtK-.
Aont Rlrei -l.-n.trom tante l.ODt b?adbl?rl?
I h.iun^jvi.on.f-.ai tua?to H.MO head biecta.
KnetTiUe, Tat,.a>-, {,.?-|to .T,-0 bead kKKkt.
II ?iiiatbia,Taat._..,orB i./_ji0 1 ?AW be- ilatt*.
Louutllia. Ay. .Ima, 4?OK? to I?V Uni bite-.
l ?mp Naltaa. k?.arom conoto j joO head ble-?.
Ho? ;u| Oreen, h,.(roa? | moto l,M0 need bleckt..
I_??ra|i?,n, Ky. ?io l.tMto I.*? n??d b .???.
?."???III._fu_ 6.l)O0to I ??0 !.eed klotke.
Cht.aeo.I.L. . ,,tm imjoio I M? b??J .?-rk?
!?i.r.?__?ld. Ill. ?ruo, sooto 1 ..??-??dkleek?
.f"-7.""?-Y,.f?"" **u a?-ead bl**??
P. k .eland. II. .?,tfm J?0to 1.000 !.eeJ o'????.
J?9?r?on?il.?. lud.(,vat Bru t? l.MO LMJ-U.?
Indiauaptlii. In4.s.ftoai l.tOOle 1,000 bed bltek*.
'??.'*' Mi-h.IMm ho,. MOketdblecki.
1 imranatiOhiu.tri*, 7- to 1,0? heed k?ecka,
? .??f antii Ohio.?*,?, xtlto l.4?9 baad h ecu.
I attir> lieei.o,. Din,,.JfBal Mata MO bead biet???
Jobaaoa*? l?l_i_.Onii>.,....'rom . MO lo JIM bead Wt-kt.
St. Lorn?. Mo. from 1MB lo ?.tW beed bi?c*?i
'?(Trraou Barrack?, M,> . f om _i_?t>to AOM b.td b ?-?a
Port Lotta-rortb. M?.i-.._ l.onoio 1 Jon I.eed itieck??
D.T.nport, loira.fro?, IM to MO beed bltKke?
Keokuk, low?.from B-to I.MObead bieekt?
lit? Rock. Ark.from l.MO M t.-0 ?ir.d b.ock
Kirt Smith Ark.(tam l.MOla 1 MO h. ??1 niaeit.
Um-.NI .Bool I.MB te ?.It? li. ??J MM?
s.a Kr?n 1? ,? 1 ? .Iieat MO lo I.<J0U bead beck?.
I Tb? bead blo.?i 10 b. mid* In II l??JMlH with lb? ?pe? ilV???""*
. nd to conform t.hii'l/ io tit? ?aaiaiet. both of which ma? b? -* '**
the ()-ree of'O? Depot or Chi?! ?,<?a-terina*t?r? al Boe-^a, N?"'
York. PblleeVluhl? Puiibiiifk. Bel limbra-. W'ae __ftoa.Kor?-?. ?..*
-?>.' a???-lood. Ral?!?-. Netrtteru. I'tret.illa. Charle el?- tawwO***.
?. !<?riei_e bid. ?te ineited for del.ear? a. embalare um ******
tleta_?peri.,.o8.ri,.."a^,fcu,. ii.?? ._, _-_V?. 1? t_o??d?a
?..led M what roduard ??ne? Utt _r. .?,-uouldba fu_n_td m t??i?*
1 ., ned number.
-. Each bul umil bt i?.ooip_iied be ? ?aei tai _g__tenl (??ra?'?*
0 ttleaittwor-.poniltl.ptr'iMtl?! lb? r.ntraet. If ?w.rvled, wi I
be fiithru!.- ind promo'lT IMOBt?-. (The ...pormb IT el 'ka
C iirautor? mutt be ibowo be ?ne ?IB. til i-er.i-c._f _ ih? l.r? mt 1?*
???ire?! Di?tri. t Conn or oflb? li.iied St???? Dutrtet A-nte?.;
*? TheOoTrrumen. ratarrea I? H??tf Del rifbt lo M|?<H ?--I., if
muatitf?? un? . ai.?? lo delay toa ?w?rd aot l?te? tb?e tb? ?'? -J
Jtimary. 11?. .nit.,, ia mern* i.tiei .et (o cbaa- u ??_-.'.."
de ?eiTel ?pnrtaotaoftliehetd b.J ?.. in which .?a? ? .umu*?*'
aliowano? for iDcieaaeJ 01 aja_WlitB tit oin.:ui?h?d ;.a. ?.'e'"??-,n
Will ??. ll.vlr
? 111- nine ofd?l?TcrT tu be ?ubjee! M Litura trrtn.?_i"-l . ,p
ciru! tin abalo, ?lio.? ed aller li?, I-:? ti uau.-ter* lan. >-? '"'
. ".,Tar??-?.
I ?..:, --?.n i.- ,,i,l'.,r,n ici I , ". iba.Mn.rle.il.'
1 . lo ?... .1 m?, ' ?? .!.' I ' ..* "*?
I
, . - .1 t?
-
.1 , , A

xml | txt