OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 22, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

aaWane- t-mt era tBe <-.e,t? ?nye?? bel- lit Arti lae _ae_rii_.
?trade- -? 5c. .?> bbl the low ?r-v?.le?. rolevi beary.
Ir...- ai tit were rj-tet and uuc.h__f-i; th? tule?
a
Vvtrado 111 4",it
.io Ir* ??>_.?. . ?-mae* ef Spring Wbaot ?
lucra |l(. <
nrtvlf l?-?i" ? I ? /f - fat Bl I a ". B ?.
Meal H .... .--;.. -,? . -,i.',: f Ittat Caa
_ -, deisand, aaiee of 100 bbla.
.t t ' . '.-< Y tv. for TVade and Punily Branda. Bowl
BBeia ramil a . ,. ti a tl-cU eu? - at 111
v-j-J , ' "mmon ?o ?.
jjpj g aad i*?n- i* braaida Hy Hour
i?,, .IA di it ai i? i -le?
la IM. , __M
firrBtr.
m*. .
I? . iixj bush at I*-' Mt
fie -J* I
>.
<? bssb .- t
.? ' i
.D?t? tv eat-e* a
? .?<
B>...;- - -
-,
'ure _ud|i ??._|l-7-toat,
a
'.iT._:kett__vat|l '?O',li 13
i ! _) .tie.
?
.
._" lal ti?] _t?d pri?e? t? .
kuti
' ' I
-weojoteat frota W_ ?- r?T>ewth ard-,
LATHS-Eat tem art tra __d ... JA.r __M_tf at |4 30.
I Baa
J_I_T--TV . | ard v_e
".(irrt-: |
I t.n ,
Mu; 'lele, (rrai'ee there la otn Mlnnneri on
t_en_r. . - .?tweea at ti>>
-. tvort.
.v? r.o e??t-_M
?. .
rl rcar.et openr- lewer bnt noon
?after ,
?
?re li"
ia: r
g . W ?jet?
an
, .?ir old
-eea, ,l-f?Bl'
JCxtrik ? hilra do
- oi 50 tea. at ?ttv? for Cr.:
^latn." .'t
SlVetrU-r on ii-e .tttli and aoa
_4o,r? arv <-. tor City Lard le not
.tar. i.
f
.
?
A. H ? -.I?.*.'. ii i? i-i.?'. K - There waa a
Bur binn?-? '. . ? ::i M??e Pork at lewer pneee. i-lc.;
Bil? at ?.. -
- _-.-''
?
? und Ke-ne.l in .ant and oaaee *
JtIC_-So ?_.6t ? :? acarket .i dull ai.d
frere art almott entirely r.?,...,. ie,l. and
Bair lo fo
."**m ni
- ?
i
uti at ?. .? "al*. '
TA ! ' saler) of ?np? rtai . . "ricea ara
_-1
arket u qui?t wit!, small Balee of MTeeteiTi
?
. ?
.; -EDPOJU).
MtmorUd for lui? '.
Ajnen-: of stock ir v
Fat Hof?. Veil?
T-iaw.v?!.
I
On* your afo 3 . -til '?100
ti., i
AV (
m ? ? .
?" ???>?
handy ?t?*?r? - ii?-? h
_
Covsa.nl 1 t -_, PO
mt
,?,' ? t
l
. . ? '
ohemi
pet i,,
-
r* fe '.'o?totry lol* '?
b
HaV.? . '
t,
mt B.
m
te Lurg*
lit: -
?
r-eaa , il-inrind
?
^ a 1 De market w a? en
? ?<t week ti.at drover-.1" IL.
e
??
li. .?; .- '-.ir;. I?L- ?vee, ; .rrt* ???. ? '.' ..
tin ,
lilian aV - ..."
1
fei a et'i)
BBe we .
.*
I .
a? 4 V ? V
_ '? * .
?
ti
? 'I.
Hi ia?. ?
4M .
i
_>(*_> ' ?J
_tODCC_
-
. . ?
M-.I
i.1?:! i--, "--i.? *. .'i.? .-??-u ?-:, i?.i?? Ar.iiv ai ;,V;.?
lard ? iiB
?*-'??. ?' '
financial
b-r i -if rat W ifBiitirifiri laaQWPA-1
Ne .'.-'?i ?????>. io? ?i IN?- Vam.
^l .
I af th? WA
Tin af iii riaaaaaj Hi IM l?tate Bart a. War Tail . RIM
B?AV, 1 . , ii. ? -j?"? a to . lor iii? eleol. I
Bit?, tad be lb . tfaata
I
. ? l*A,oiri' MAIL n ft . a../.rtv (
hnw-Voaa ! .
NOT! iCKHOLDEBfl -N ?ti . ? li ?i.-Lv
?tre? ia?' the BO AB 11 . . D'H --.?, .
?... .1 . ? .|.??r |? .' .?..' ... I? A ,, M .. I I??. I-,
B ?tail Bi..i-'?< ?I Ixsiir? l?t winn, lAA,t*>*t< ?har?.
_--rl .lev? reeerv?4PIVI MII.LIONa tit IMH.I .
fin? i . ?p-sy 1er ?Ais s-lfeasle? ?I Hi? ?,, ,
i?. ??uar.n ii.se._J lirs.tvrf .?. ii.? r?u ?ou. I.elf.uf Mint ?, mm?
?ok* al Uu? I.OUIBBUV ?( io? r,i>-af ?I (ti? . . it
?i .M ..-?.LI.,-- l-ev. s loc.iKt p a? .?II1VIIILI4II
Boata Ovf_paa?r u Ki,' ?*?it M . J
kel?t Otte Bbare r aev? eteelt le evtirv taree it-are? ni "it 'tn_
T-el ?-?!_?_.?.?.,: (??nveilr fer dell very ?ii enf af? , B it?
?JA l-i .a-a. l?-( ?i iheCi?.????. )!i .
NU . lo tri ra airlie?? _ will re
?i?. ? Meeaeranda- let iln? r>-v-len? lo ?hi t. li.-y tatt
-.ive iBt-reet 01 divtleno? fur ?stn n I. s
-
Hy ?rtlei fat tke Mis- )
_t-uE'ipoiti i iiin'?-.i
- i_MT -le Butt ?AJII. , i
Uti. AUB MiatMti '-<i?r/.?r >
Nsw ? ua? ).
-The ?.un-la) MNVUIH' I it . I -,?
I '^i ?li.? fl?
mt _-> 11_ lf_?ii* 4 mmt? UOrnr iM-tse- ea ass,? te?? t-.f >, ,
.? _f*?*_-. ?-I t- Aelt ?t the e-.?. W* T? .??-I af ?>**ri?,,l.^
AV. -? ?**). ????.. ?I * o-e?o-k y ?
_1? 'INDI Ititi) 1 -i.
?S
L4r~i.??tr va? i- ?tai-i??a-?wt? va? ?Hifm-m I ?
. .>.. i It. I?
TOA >:!'!,li*t..: ?lll'i . .,'?;?' A!. f.r't'iC 'ti l-Bfii
. ? .--> ? .? I ( ttM?
flflin i'AIUM .f.!*^: ,-," .) ii, Mirle
mth-. Ile ti l*'m ?iii., ,-,4 ?i ?j.? N?i, thai? A?e-, , N . *4f.
\v . '?at-, ?a UM ? ? . ?. tri I- I wtal~h
__?. . . ., .-. .. ...
)*?n??, _4IIIW f miatt el au <??iti- icy ?l..,ul.i li??? ?j I t.
?Bia-,'?. ._ mi. A -. ?'?uft tis? ?i>ev??l-i??l vf?? j ?.I ? ? .
???ii _sa ,w?' _,?_
J4M1.V ii 4<)l't|Al' \, ? .lot i>f His?..
<. - .1 lae-aery ..
'
OaatmU-tittt. ?f m?
_______^^_?f the i?'?: " ?* '"'I .
T. II?K.?
?vil 11 HI IK? IP?, Ni ?flu i. I. li ?i
?BBe_Aa)ci .?.,?. .*? . . ?.. MIINtlAf. latU -I . ti
B-H Tj-r-'l? ?ti? -h? ?eautt?- I? ,. _.
_._M/.?T I- ,
?JE^'-f' ' ALBAN Y l,-,.lI,lf(?AI? -
a Ar- ?? ?' A-it-irsi hew? hou, h .Ht, .'
' - .*A.^Ty,?-Ti'i?l*<. J1'1"" N,v' ''",,K AN'-AI
?f*? '..?...., -.ulf, |U ,_"."
*14? af li?? It otc a Riv
Th. I) ?-VAT. ?jAoed in tim ?U?-M _r? R?^ b t;,..^. j,u.
??w_- BuiA-t-a-a _tt j.?, M, " ,H,,__.J ","
>???? it.?- U-.-l? N?*??wUei.U. ?-,,_,, i".~_" !..
.uy?i't. ?A?)i*<)?^li%M'A' (ll-itii P
^?vo Kr?et? (en-a?. )f. Iel? IVwy,*.,"^ if
A? t Btee? i uni ? i? t?le?>e'?vri li tit? Ade, He???, eu t-? I r,h lui
snp.ru y >AM*4vr-?.?e-?>e r,-.de?i M?AM 11 : i,"t i*r?r_?ft'
lt._t) v '..
B.A-'f' ? )_f?.N'J "fJ,?eri?Ai y
Te. y, . -l__rv .?.-?.
I
, ?Ire?- v bee? ?a_aieuvd u.fer
. ??til be oi??avil t.. eu .,.
'nat-f. ?te? rene, n -?tb ti.? o?.
it..
??.?..? I, , NiUtail -? i? ?I ? ?r-tvetii? litaatje?. l.i.fstev,
BU?-?- ami ?otrtnttki ".-??_ Baas, ?r .Oatt-.? _U Karater?
?tai
tt
... ?M? Al ' I'.' I' i* f-r *"Vir?t!T?-. vf". BftV?- A Kb
BH8f'BA*4< I ( '.iMfAlr M hew YOTI, will ?. he? et t. ',*?,
' tH MiJslliA) tee id lev af Ueee-bei. Ht*, 'lu.
W?-? ?sU be eft? beea?J e e-?k a? till 1 a (-arl p. ni
III- - P'f-laaL
?L^" KAU ROAD RTOi K <
a
-
. ?V
e
B?, .< ,-._ ?..Iel.
VE-WYMW, ?.vT'WronvTLi'Vt) AND LON?
DON TZ-KOBAPH tOetPAVY S ??TOC_ BOB SALE. Ar-I? u
GEO C DUNBAR, No. <M Pin??t.
I
N8URANCE SC_&)?.
WM? ?O. OILMAN, NO. 40 PI1*-:
Offert U. fertlei teeavio. nveetsetvU,
DIVIDEND TAYINO IASSUHANCE _C_U\
In ftUBt lo iu!L
EXPRESS STOCKS.
MIRCHANT-4' UNliN,
ABAI
A M11 RICA el.
r?t tAi.t. ?. a.uio' i?
BOB ? PI'NBAR ?? ?te Pt.? t\
Dei.' ? ?nd l.tpreee *?4?r_a
T" lUVlXIN?, C_"J_DI-"8 cn .Vleii??. J, _, MOK?
OAN A Ce I DNDON iBtteeessor? I? DFt) PKABODT
A lei ?tai atile m lae en?cii>?. ettie? el El'ROPE an- tue
-t.eil is? I)?.B1?I.V MOKUA.N A Ce. Be. S3 Eaebeaae
fiankina Donoet ano Bank..*.
VER Mi LYE & CO?,
1*4- 44 WALL AT..
BANK El, S AM) DEALERS
OOVEHNMIINT STOCKS
AND
(OMPOFXD INTEREST ?NOTES,
rLOSINv. PRICES.
MlW.iUHB, Novtn-lier ?II. ?<*?-.
tali.
'_?
106,
uni
Di
1141
1-1
Ht? I- ?. I
Ctj.ir-ci? I.
kel Rrr?rtevrd X1 .
5 io Coupon, .VC. .
AIM I copoo. '(4 -
li....
iV? COBI??. -61 ne?
li' 4G rift nie..J .
I??? tciipee .
(,, d .
i-f, ' 'ft.
iM,
lane, "SO.
lily. I.?
lit?*.? 10M J..1-. 4 I S le?
1'? 1 It??j Attf .C. 1. Note?
.??vi I?? He?.. I i *?? te?
l-Il It? rie?. C I. Noies,
YO io ,.M?y C1. Not?e,
IBM
l-ar, C i Not??; lttf.i.
?(V) I I?f Auf. ? I Noiet ia?,
1.1. Net- ?
( 1. Not
.414 ,?"i yAofk C 1. Netee -__?
IK)?
na
__! l*H
FIKO HATCH,
F AN K11 KM.,
ft? A NUrliL'' ST.
Bl'T ti? efi_ AT MABKET _Ai"_8 ALL Dl--CB)?TIOr.i
or
GOVERNMENT SECURITIES.
ACCOUNT? ?f BANK*) BANKER* -4 ?tBtrf? AK-XIVHD
en fivorilil? tern?.
0T 'OIJ-KCTIONH J-ADJv. TllROt'OHO-T Ttl* fJNIT-l
?TAT?-t-AND ? ANIDA.?'
rvr <'i:nri?'ii .?.. ? i- ..?-.?.??t)
II EN Ki CLEWS &~C?,~
T.ANKF.KS,
Ne,- Wal H_ Ne? Y?r?
. I") A SI (HlilTIES
I'-.T. it-?'1 tlld lot ?-?*.
i >tf?. i baa? re?.n t i -?rttnl ii
?Jlflit li.- I 4.ND ?JOLD
! I I)
K?rrl.?i,(? B?l_?rt uti ?idiviJa?!? epeoitf ??eteiiDtevrllb ?e ttlli
ka ad ? ro
4 PKR 4TINT INTKRV-T Oil ALL DAILT
BkUurei. ml?*, t u> - bee- -; ?
MALI, I "1ST?' _
OAJS'KIN'G FOCFF.
JAY COOKE i\ CO..
A ..I, AM' S UM VI .
. v -Del llbei?! tafieal pi??.??. ?B4 Keep co luni
? Olli ifTfiv ef
.-.R.HMPNT HONnS OF ALI. I85UPP.
, OMPO(JNI) i NT I UKST HI
A ...? '. ? let. fur pi_.J-.? ?i.d ?aie ef HTIICKB Dull"? nui
1 IT t 4IOKK a ( ?.
WINSLOW L\MLi; _ I
No *-? ? .1 -_ 1- N
ft -v ?iltK.
Dra?r ?n l.t edon ted Paris- .?I.?bil? ?.
I?... .-. j, ?J pert?? I ?
lula e?l ?IkVwwi ou ?rpoi.ii._
I 111(4 1 VW
J ?a Bil?
No y " ? Toa?
Rui.ee?. Paper i??> f">t ted >
?
IB)
4L???. I
N< - BLEREBl OI\ EN, ptunuai lo C
le
tot?! eigsl 'II tfi? Me- t? h-l lath? ' itv ?f .*??
?orl ? -?ntiuf a?. - .- ? itv ,4 Ne
vr PAR, u
H.i.ti-1 I r.i II.'.' uti pre?- -
Raak ii ' ? i ,? . > ?v..!,? ?... ..le -?leo! and
The ? . . ??>(?. ?f (he ttid turill. irno.t he pre
tent?, at afere-lid, ??tr.ir. ill J 0011
.
io ?tie tie-,,'*..?, ?p? iii- -Bd ia
- v??:.nt?Dlrt *
<i v?. ? at ii.i.R, Safar
mm ..
Dmi?-n- ?Xotic.fi
-..?.. ? ft .t
I? Btv > ??I I- ?? - II***
Nullt h l? AUYA.YA O?1 Eh thal -.." It? ?A-lfl?
ti st) el
IHK Pt g i y . . . ?
',? otAnn of ti.? ...jssa). *)Ait,RIIAi Lie
.rvmber !
? , v . ? . .
Itv er-J
ti eui? >t n? . , . . , .'?IST ti v'.'a.Taav IUH-WAT .
? ' m Yann Hi? II
THE ?.'?A!?-'i >l DIRE TORH A nu* Comotaj
....
.on?(l.. m 1km Presort ni ? ?
veer<?-__?> IA? ? i?v ?i Baaea-at a-U,eavab- ?ti ant ?
. ?
.. . ? .
n? Uli- I? 1? ') ? -ii.b?>,
?,? afUfBeaa > helft al '.?
VII,ti?, . | , .
*tti- . . . .. ladara ? .? i'-? 1er
. . . . H . |... -
ft ?ru ?let lae f irnaate A .. Pit if H Mtl. i. .
terme MonirvA." lu '..?PA T NI I?' Hisailtv?;
rI'Hh Dil . Urra H ike MOU NI ALM OILCOMPAK.
a kara Baa-tra*1 ?DIVID? ND ? It . ,-? .?.? . ibali ttfltal
t ,'n.-.. ? ?ii. "i .,,?t,v Km, li-ift I ii aaf
?t?in?' IB? 0-a? mi ?..-I ? ->tt.t???v >a -id ?it- lit? ?vii i, 1,1.
hraa-a? baaAi ?r?ti t* _,. ~l i-.r li?? ? , i llr vie- .' '?w
B'nif < It I"iMI ." li I..U1IS
vv-aoiuga -.iinii?
Ni;V\ Vf,|?K HAVIM-H HANK, Mialilli ?ve
ae. ?f P'??,is>..i). .' Ml?. PI It i.KNl IflTI.RK-rT PRK
II -I vX ft,,,, .m. II..tis en ?, ka.? ).? I ?rill tr??r iule.net If.a?
iin i iii'ii.AH litl-tlB I"I-II.I? ii I? lieu B-tteaan
f DnnfeB tar Ba-tn^i Alert
-REAI CHAMCB-P0_l BALE C-LEAP-A
?,il??r?? ill.AM ??AV. MILIi ? l_rlf __UW, ?_- M ."">. H_
tsi-l.flhil ?., t.s?li?ni 14 '. ?4?. .lil I.'i,III?. ,?, .l.ipiviiie
wool no1 luaiti?! trew (I.s -.til lu s-h? u?t ?ni ??ay . lett ttv r?|C
re-I Aet ?JBiii.nt .? heart liaemu ? . -_-. ?.jr. a..4 .?.? Iti.f-tis? -J*vef
frill Iw ?ti?!"? l?ir?ir s'l?.|l?nd Afsi.'l.tu? loi nml ??? ?nil, ?
.?_- ? MfilAtJ Til?? iKJflssvt Vor ?mit i ti. . ?J. L?B ?? ad ctr-s.
'I'lMPl.U.v t, be
Nswbertf N 0
A RARE OPPORTUN 1 i V Im 4^0. B-_M_ M ?3
?ill"' ?ia??! ii .?11 ?l.l> tal ?seil?et?Ui-lied Kui
le.-ss ???.rfflfe? l-tal. Isa? u......_ rl???t -. tt_tl -?rthv lite ?V ?n ?n
.1 ?a? aiiinrpiKiaf ist.??? t?l. . ustiiaf? _i ei's ra???
ot.-nn?? Oat u nitro.? lu <l.i^.< fiy? A I?, i N. -1? IA ?[or
U . moor ?~a
VI.KV ^AI.OArHsK \*AVVeH'Y YtUiit'l Vifit
BAU? 'i'-H?.iet_?_M< A?
.v M Ptil.LKR
i?'_?i|?? l,?llf?. f-?lit? Pt.
A
\
A NVlWirAPr."!' -id Kilt ?ill ICK ia New .feiiMi*
/- P(1R rtitl,,. A KHIKd MAI.' co.* ?t ,f4? tPatt -,_.,,, I..
IttttMA,-? if ,.., ? Ul Alter,..? K.T? Iii,! I?. 1 111 ha? 1 irt
L"??B KALI r.t'itr fcvn N?AiJKM. fin, ?g "|
I HAItM.?:-? fa'l -el mpiciut .?.?..Teekv. fell ??' ef Hereet -n
leoli re .st .4 c.?., v. 1,?,ali It fti?,? li?,.?? i.tsie li.?
ila!. U he sol.) .). it|. .0 tlatal-I l...?li.??e Atypl? (e Avett't? G
?Aaf? Line N, Mil'.t? Tl.lrteen-1 ?' , fin? te Arson? ',
I 'ill,H 111.' )i;i,lfA(ii; -A ?i-VHilKtr <ll tlje N V
?. B 'leid lia?l.a?f.? ?rill ,-lv? ae l?'?i ?.I I? s itvllW.le (M'l J tv li? MB
it?A?.nc ? ?itwfe.K?-)???..? m. if I. ..ino?, /.tlinotl. Il F Tri!?
.?? HI *
tVI..-- I'A'H'NI' I, \ hi I?.?? -PA KI H, im;? W.al)
Isf iiimjiic wwi. t.? p.?.?1. ....??.? sun? trtta capita1, lei
"?? -? ?1,1 val v.- ot't let sel? ptrt? el ?ur
I'.tlR'iPl At? PAI'KK'IH M.IIHV, ?vl?li?t.|?, il,? Part?!,,
ei la?t '-!..[. .?.< ? lies i??v ? eil 1 ? ? ?A "?t'. vtin-ni? ot iuip-tv?
?aalt .ad ti? ,i,?i ..-."?i 1? .8?.?I i-.ii.??.?t? 11, rrhr. ? pleaeurt
?lid |??ori'.?_?? .. iin.l.iavtvd - .? _-.?_ l-?r a r-.trtilai
. If . ?? M?,!.,, an? N r
TAl'l l ALIHT- -PAU1 M-.K V\ iMI.li __ ft
.41? i'" in- la I Jtvsrt. et
tpo.nl |?_?rv?:. tritlt tree, Al? '?lu 414) MB ftaei-e;. .
f.i?-?? ?. ?vvsa aud rvtAuiteri Aijje-i In w-, >..>? P_AB-)|.T
tin r. . - f . >,? .
ft >t1> ?DOO A ,?^,?TBR S - P
?ef -?jfVPt4/4 F*r. .?] )",,..,?. ietlti. rrj- ?rl! 1? .
l??t_ ia f??r'i ?J . ??.(????r den????J li iA,teoso* nat mannt ?r? - .
UNI ?*I ?*?> Y BKliToN. lie? \.,k
--_-^aaaaaaaaaaaaa.___-_____-________-M___.
N
(deiran Steamer?.
?li-.AM N4VK?ATI0N COMPAN-i
. i - ?i'ee??ei? ?V-If t? I- vet-peel. m-luir at Q'i??ae
lesru 1 . ? i ? . i> ... -.irihl?? .' t_i? T.ia? .?_, a?
?.??'iti-t es ?. i*? lr??. Pt?r N . Nett, -iver
-KIN i .-ATU1DA?, In M
Mor, .. SA-ni-rnAlf. !?e_ I
....BATOB?IAT, l_e .
' rtl.i , ?. r4AT?.IKD_V. _.e >.
An aapere-r-tl ?*-.rf?. u et. -?ih t it? free el riierar.
l'iif-nn.'l ,tr k'iv erno-a-' f?jibUa? aa/ bat- u. <_rtat Intu
?I H lt.? 1..L.
_AT_?e?r_niea ?itta'a IP ctT-ta-rr
t?!-r. |i"'-tf?
"- 4_'iaw?ic?"i .BIM |i
I' Paana? J? . At wtrp ha-ioutf, Bieaiee Loa4e_
? . turn
. vj?,lj t?-_
?..an -teamen
PACIFIC MAU. STFAMSIUP CtlMl'ANY*
A TIIKdl'lIK I IN! fO ( AI.iri.KN1A,
-At-RYINl? l-NITI'P BTATT.H M AI La.
VIA PANAMA RAIl.KHA'i
.uaaten leave Per No. O Honk Hirer toei mt Canal ti ti II
e'clo-. noe?,, ta foi ew?
N ? I.-IICKAN ?.IT F!? C??t T. Hew? le tcaaerl w'.U
itOl.nlts ti i Y i-PI J 1 ?*.??* ss
?n li- AH!/i''?A ful 'tf? tit >T le nar,??** wuk _(J~
-AMA, t-et U. H hradt.?.
Ner ?l.-RlsiNu .-?. Alt '?it A O Uray te ?-?aae* w'lB
CONirTlTtTION ( eat ( ??. ill
A.i -va'tare* leuer. f. Ar?; .<?- ii.-.?? ?f Jil ana! Hit eaanett ti
F?ate,? with iteaiurr. p.ru. '.,( ?K1 lilli _*>___
Uti Au euc ti. pirti lid (but. I ?- ni '. ti Mut?-.,Ho
Departir? of I lih e? h flMBtB rt??.,it witb t_ e ?ew etea- liae
rroin fiaant lo A lilli!? ti "???._?? ?..?!
' Hw et af Pet II libf a rnuuerl with the frrrt ?raster of tie
Caaipanr'i ( tin? Lint, Ita?.og rai. Frtaeiiee Ja? I, HeST? foi Yoke
ban,, ?i d II. _i h ?
Owe hundred *?oa_o? ?I bt|f ate a, r, "?J tiri edo.'t. MtJIeiree tai
alle, ?L. ce ir.?
For peen?? '?.tell and t , forth?? i?forv?tt'.on ?Bfly it It? '(It? ?a
U? ?Lu: tool A ?tut. ii? Null. Kmi Htm Yat.
_ - I lOLMA? Aient
I" >_CD_C MAU'. STEAMSHIP COMPANY'? ~
THKUl HU LINE TO
JAPAN ANO T II INA
\ t CINAMA AND HAN PR ANI.*...!..
larry'Bl IkoV S Mt
KlRe1 VOYAOl
? let? ti H!- NRV i.'HAI'Ni E ? will et?? Pu Ha el Xirtt HIT??
f?eiof( ?ml .( Na? v?n ti ii c la-laaeaea TIT.KDAV De
'?u.tter 11, ??M, eot-ert_| ?la lauto.? laailre-d willi ?tata-?
S I I TV 1er lan Irai, lii-o whrr' ptttrbfi? nuiii? ?.M1 fill
Ireiaat wl 1 o. xtamttatta* ,e Ute C-u.oe? ' . .j.ietidie ?teao.?,
Cal di'Ail?; i">?,, iiiitMiilt na ?a i IESDAT, Juiar, 1.
1117 far Vololio.t mi Hot.? Koa|
TI ***** tl.Aeu ..i ia ? 'i?,ii, >t ? Y,.l *?,a.?i| io raia'?? iii? m
tween .New-) il tu- Sea lioi.elne It? ?Ja ? el_i rtlat, f-ytet. ia
US?! at Itt eei-.rairLi
Firtt rthiii. Ke.arm rtMn. Bteerta?.
8?i "Var l?ro to Yokohica glHi B M*5
ter hraiv-ieco to Hoo|Rori| .?0 _M) IBB
lill? ?-.La-e ?1 . be flteb of .', r-??<,?t: t ?"??(.?
Err .U ritiHitl tad Throe?. B ? el le.dr,?" ?ii'.ee per
OCKAS OIT--I i>?r. I Wawi ?u,ti per 11!.N". ? HAlNlEV,
Oer ii'f?.i: ttaai rilli tleaely at alees
For iieifbt. thresah tlcleti mil t., i jrltiti iufaratalicit tri1? at the
e-tvoG.i tbe wharf, Pier No <U North Rmr, f. ?it ? f ( an* ti., U>
_B, K Will MAN t-a_
ATI ANIK MAU -I I.A.HIllIM',,
FOR ST. Tilt WA? A.NU Ullt/l!.
RFnr!.AFa UNITED STATIS ?VIA.'!.. STFJ AMi'F.I .? ?i_| el
the IM olm'i .
' AMl'Kli A mil I Tira-iiirtrea Re? BJ
?.IIDISO M All it.? ?1 ( flair I". -.
Nd.ir < AM! HU A (.,,( I F Ininti? Ju -
Tbeee alera?! ??amera .ali wlW. re?,.trtty ?, J ?e.l at Si i M
Par? len-i- b-??, bah?a, and Re de Jaualrr. i".ia) ted retal t
Fer eiaetfiner.l of fre?a? i ?? iu??|? ?FP'T K> OARRIrrON a
ALLE* A,? a No. IJ^ow .Uii^ir??.. Ni?-, Tori.
ANTIC MAIL BTEAM-HIP COM?AN?.
EMPIRK LINF. 'OK ??AN ANN Al!
AVERY HATI'HI'AY. FROM PI! II II N. A.,
...? .1 . o - erk p ID.
Te.? 'anrlle ile-mherl ?rt-?hip?
Mil MAI \ AllOR All?? rmmwider .? I. VoT?__?r H
?IN JAflNTO 1 oT?lea* eemmtaiter ?al ? Tle<-e?ni-r I
1 ' i, .(lill USB-M ?lill Bl .1 a! Itd.l'l Hi ?,> ?",_!?. E ?|tl? I t-Ma?! |?a
I.--_-?>-: ' r,?
_OAlrllSONI, AI.LE.I t ? |rw|lr,fr*en, W Y_
y?ll N?W-OKU:ANS-IU.A(.K KIAH LINK.
I TleNteeen-i MONTOO-IEBI ( . um F??rrlot/, w11 itere
Fir Ne ia. North Rie.. .?,"11, ?HA? Nor ?Vi. -inn, For
ree"! er pet tef. harm? har,,!.?-,nit ?. 'e_.Bied?tie.? ?p;lj te
R UlltliY-t Aier.t te? i e-la? a- I vV.,t ita
_DAVID Met (IARI) Atant lo New Orleaaa.
STAH LINK, foi NE^URLE-NS.-Tha mern
Yon M?il Sl?_rn?h i .' I ?. hue (?tari Bleemeri w'Ji lette
Pier IS North Rrer ti J ?. , c1 . ,. ?. ( tlewi U->
IIA'. INA , ?, ?, II., v...... ,*? 14.
Ml-?-? ?I H: tn \> -,lri?-.y No..ioi>' ?
M KURI M A? K m, S?'i'd?j H. ... -
MAR!!'?i-? ta Witaillai iLaeniber?
M ? -|t?iPI'.'. .s Mat.ria?. U?. ?.iib?! L
Ail Bru of L.dioi ?i{B?d ni" wet* -?e? ti.? piet w 'i?i|ht
erp-t**t*u,\uy te I B uAhH ?.
No 3 He?r.lii| |.ee,
I- M.MI LIM I" H WA*, i
Je A'ILANI!? MAll. -?il AMS.II- ((?MI'A??..
?1
Ti,? I?fnier ile|?_rlui?? of (b>. liae will berea/u. be THI 'K?P A Y.
et Be-i..
Munno CASTLE. C?pt Alan.? T!irR??IIAY, ho? TX
ti, 1.1- (.it um?? III' rlHUAI ?? ? .
I IILIMBIA i . . . .u Rr-I'AY I?, r
Freo. Pier Ne. 4, H. Y, I ?e?
I ?reola
Nu '. Bow.u,( . ,r.?i N
I
I
.MO NEW-ORIJiAN'fi ri?KKCT.-The N?-w"auil
? i. \;> \:o- i ?u A w. I-e
,:,..-. - I Be? n ?i i
,-li Y ? :'l|i.l - - l'i.tK' I?.,.:.| on HIT ?je ?ne. airniBBiiBS
tai ?np - - -.1 ?i
Il ?IRIO U A? ' ' . | . _ |.e I
IX)!! CHAR] i M"V B I
Till I
JT'a ? 1 ? ?f>?.
. . a . f .- ? .
. s
lae et??m?i.i?e .f ui? ? . .??a Y era eo Tu?e?!.;?
w,,! Fr-aya
,- a-iM.iiii - . ttotd :* til fo-le Beat'.
? r, t.
LIVIN? *. 1.11?. ri ? ,.
^M. bJUl ' I IN.
a . .
.....
. e( Ledlot ?Bal I'WMI? T.caelt |i?ea te ali ?--U Bl
For freiikt et i .t-.? ?
? atB e?.
?;?'l KI! H MUM i SOW ??LK " ? ; t | | . pi -p. I
t liait .?ir.lhii. M ATTI > t - < ?pi A . ?
.HAT
. ,.. ?
-
. . ?
Pilli- i ?-.d H.. In..ed _ per lea? Tel-?? I*.??-.
Bl I A Ce., A tem?, NeSS Lib?, t. .
1IA-*?\'.I r? AND riOM
HKIi M.*. AND IRFI.ANO
P.'. -...A.M?li;, f- -
? i ?Furcrr? RATI.H
DKAF(? It? i '
?
.'
/ ?I" ti RKD1 (lins IV PKI( 1. <?| h?
li ? ., . i ,_e i, Kat-iaad aad
Kew . -i>?. ? .. Sr??
?-,?.. m*t .?e.0,.1.1?. AKAtlll ?al FlfLTOB ??.ni k.ee lOei
ew/h , i??"ej m. i.tt. P.?r N. r .Norn R'..r l?i -len ? .|
t- *l m ? - - ? i?'? ? . . ,r erer.eelr
AKAliH II A (itbl-tt I*. Il I?
ti, -?. .. It?, ??,.?'. .
PRK Y - (?? r...-?-A(.l. i-.lAlilt IN -OUI
. r:
- ?..
Ai. .t-f.eo'-ee 1.r?eee or? boera.
. ? ? t. . . -..parml'i* '?t ?p. a a ?t ,i JI ?ile?
' .* il -t -,.. ? aipreeeed tia airted Ikerefer
) 1 < IM-Iil-K A.?
Ht ' flre.iw?? N.? T? t
IAH!? i ?' . ? H..-- ..'..an laaatU-araaa
. - . rtrt
ONLY DIKE! I I.IM. to 1 kWh
Iii! lil.NI.RAI. .KANHATLANTii 0OMPANF. Bit!!.
BTRAMTIIII'.-. HI T.\L_N Ni ?A- i.iBl. ANIi HAVP.F.
IN i Al HPI
Tb? te ?r lil a?w rae*?!? a-, hi? (i??ir?.u route fir the Ceali
Beat wig ?ti! free Pia? N? *0 Hank f.ir?r. ?afetiew?
l Il,l.r lip PARIf Bartaee sAl't.'RUAY l_?o I
F.i.BIPP liemoTl* .AiHRliA? I?" I?
M1 LAI'KfcN. B.'ie. I, ?.ATIRDAl I?? IS
PI !'i I'l li ?tat tAl't KI'AI . i
PRICE ii? PA-,?,Ai?t IN 'I ?I.i.
Fiaar ,' ?ai? k Rioeite (.'tai? Bat
? . w.n? t? ?na? . nat
Pe??,a*e-la'*?jJin| ? . laril ?. lu-? ? I?. ' ..i,,ii?d ? '?.?arl willI
ranreed teeni >. .1 - - -?.ia|< ?lie kel te PtrM ?? a?
.-eli'leee nkuf, ti #1 I. mt nott , .- , I ._?.
Toot? ?eea??i? I? ?ita? c?rrr M.?I?|? ?._?.?,"?
Meei it e'i .n.aii (it? >' bart?
,11 i Ml'KHt/i? Airea' N.. M Bi.alaa?
Wll-.AM If) LITERPOOL, Ci_LL_MU Al
eT U'IM- N-tl iV-'N I .? I? uat Lau a? ?t| uni ?HU Mrrr
Ir- IB. ti"|..1H._lAa Mtlla
' IT? ?K ItO-ION . HT1,RI)AT ho* U
I INA Wl DNEfDAI Ne, Bl
IP VS ASHINlll'iN . HATlRIiAl, !i?e I
' ii i -IF m,KI.:;. w Y UM S??M n.,, s
IK ItAl.TIM'IKI ?ATOBOAl D
aaa aana . s ?.lia? M ?rill! ??a ? on. WKDMeJeBAI el eee.
I,??? Pier Hi ? N,f?l ll.r?r
RAilt-' OP TAMMAOa
By ti.? a,?I B'ea-*- atiiiaj trerr Ti'-.r?.?
FlItH I IA? 11? .B*| .irJi.KA'?F. . ..fSB
l. 1.1?, Ml It I..Iii; *
TtFain . l-l 'I ? Pt.tt ........ al
r?r?BL? I? a ,i I
Pae._l-.fcr Bl'aliMialtt . a .,?,." ?mi CM- BBS. B??er?|i 0
TiyUti ? ia I- ri urr... y
raeeen^ert alto forwarded t? H?rr? Ham . ira Braaiei Be . a*.
?a?mseaatsa
ej.ee, l^a; pt?!-O (.??.? l?l?ei>,? I.' a_.|_BB?I9?m Be? f?ll ?r?tv?
3 .???leal Tv k?>? ota be i>_?4?' bei . By eel.?- eeee-| far tbeir
tatt
lu (urtiier l-fera-'>?,. asp,? .' " ? ' ?oipaoy'i _?).?>.
J'MlN (1 HA I.? f--M N. 1? ?r?aal<r?r Ne* T?rt
8TLAM TO OLASGO^ AND LIVERPOOL
'.?llioaj ?: LaadcnJerry In lent Mai ?ead P*?aa>.,|ar.
I ?a? lat.ilu Peewit
THI AN'IOF I.INF
?All, I M-.K? ?Ai'.RUAT
artlTANSCA le-a ?ATI'P.I'AI N r.ui!?-r U
HIBERNIA ?aB? V ATURDA 1 Ile, emile. I.
IOWA ?aila rlATi'P.fiA. De-anil?- I
Balea ni Patotajr paytl I? lu ? ir??a-y - T* Lireqleo? 'a_e|.e eui
M-r?) (??Mai ?'?'au? A' Pili UM Bli
l'r?i.tij O 'l?u-ete. from (deft i ?r_ te Mew .'>-t B*, i? l'.>"
b i| li?.-? Aata-B i-.titt . MimumdMit
Ke, <?r,?i?? nal.-oiitiii ?pi. ? a? ?Be ? ??la?? . i--a?
. ?RANCIA MA?. ll??NAJ,li I. CO i-i-u't.
Nra.1 ?-.a, l| . -?_ N.er f j^
TIIK NORTH ?KRMAN LLOYD'? HTKAM.SMIP
NK.11- KIRK Q I-'"?' ?-.<._ <-?rTfin? ia? Or.un '?_,-.??
.?el., omi eeli tree? IB. Brea??? mu. lae', et ...Ula-. fctia?e??a
?. */,T'IItt?AI Ne, M
tar
BUBMEN FIB -"?' rPIAMF-iO!.
TOOM HAVRE ??T'lTHAMl'TiJ!?: ANO BRSMBN
el ia? It '-mi m'??, parab.e lu ?eil ., lia ?, I.BJM lu ?irreaer
P? .li-Br. -eel? Bl* Billi--?!, MH t?.*eiw? e>." M
I "- I .".-ed ?>, lae -teee-Bls Bit-MIN It N F N.rit.tw
?Bte'ar. oil (1er 1
lorn-|i, -pa-?It ?.?' i'" .
UELP l-l a . . B. - Bitalli
TAl'si -. }"
l.lN.'liN I.UKPPiXlL ?.!? U "UP. f. -IT ,?*? ,\
.II! AM'-ltlF PA.tA'il?. '?K- i K
N? ?, at-..to ? ead K ? ti i?. ?4-,,
H-fat a? P_*_tei I'ti ian ia ccaa-nirt
T? Lead ?B. I.ieeriv??! ?ted U -?eat? iwn . I a,
Fi?e? litetrpa.i er ?-??antuwi,. . . ... . m
rtteaajt -ti by Tip, ... ? i, ,, ,..
aalVER>(?i?I. AM? LONUON PACKK1 .
i? t. ? ??. tv a?J up???rl ?r? '?- ? i ?. pi~^ 0, A,ta titi It- ead
Ireeaett lae ted ea the ate?: (ar.rab . le _t a?
. "'S ?r; ?,'. ?? i
N-? M Beal ? .-?J N-. II ?r>.i_i.
??? ' ?-ia IB.... ? ?
-.t.amliaati ?no ?.nlraa-?
SA.M?Y Hi'Ol?. RED HWk AM) ?TERME
ill ATE PLA? -?.-PAIIE ?O i.UKfs _-Tb. sa? ?al te-n-ldi
.'_?_?.: -ii.A ?:,'.;., i ., u d i', i, ? ;, ,_.r? Fierleo- e'Caaa,
?. . at
?in ni ??ii i mt iw tin
?Thui-j ? ? o '.. ' Tt_ra4iy . ?.. 1 t m.
bt"? ? la? . . M ? a m . KiiaW? .I lae
'.?eld??. . I, Tli._, | ttr Hy ? ? t>>. S| t _
Ued-Ttd?, - ?}i-R i Tu..J?> PI "|ia
TO'.rtli, . .?. S t at Welaeeaey. JS. 1^ a a?
erie? - Uta. ! Tl.?rt_i? ? p. at
Bai. rd.?.-. D.i. 1 I yum ' Fi._y.m ? ^ ?.
i|H)B -ORWALK DIRE! i oinm - >_ v ith "the
_1 ? ? ne. te .ft iloajar-tt NI I.LY WSftP
letrei I*,- . -tuiy ! IM-la]
Ipi.. Rat . .
. . ? a ...
PI
. . . . .. I .
... ....
I ? .-,..-?
?ltamboaia ana Railroa-?.
FOR NEVt'HL'RiMI, PO?GHB vid RON?
jurr rttl'? n 4 p in I?, du.?al ( ?_-.ua ?.era wa I, Mt-lbor
?otk. Ill lot. vi ..I Put mr) Ettrp?- "(?.mer J 4 v VV HAl.l)
VAlrfee Sd,__iv?, We.i"."_?. .: M rnf?)i Ta? TU OS. COR?
NI LI. ou 1 u-e-ftv. Tkeii-?vi and .??iL-fdaj? flute Ii?e4 ef lif-Tta??
?t R A_
Ii uMi? IHM K H?NT-N?_T?N, OYSTER BAT
J as.l NCiRT?PORT dil H(,V ()P TIM?. The tteiroer D li?
lt IhflN ??ave? Pier 14. )'M| R-??| us? ??_ Mee Willel.) n 1
p. te., uni fee? ef Th-tv .?vrui? ti. al - .? p _., for t_e al>ev? tmmni
(neer ?
NE v. TOHK 'and TROY M E V M BOA r"~COM
M NY.-To? boau of ii.? Hae-CONN ICVt ?ed RIP
VAM WISKIil e.V. P.,, ?4, 4? feet.' "rnnf ?t N A f..r
Tr?*y ?t?ilj it??'irt*i?v?irrp?ed) ?I ? r- ei. Tvlet? oola *?.! b^.'it?
rae beti io ?4?nir,?i ?mi iii pou.u Melt Tin it tim tlifetl liae fer
lb? NcrlD wilbeot f-taf? of ca-i. ___________
I-HE OL? LINK - Kin* Bftrtwr, OrBBBp-rt, Ori
Bet Bteuper ARTISAN Cast ti ( ',.,,.. lim? f)?r fto -
?.?il At-?v (Jee4 Batferi ?t 1 -e-? V. ?rl?e?.).T ?ad Iltur-i? ?I 4
p.m. VA- ti. 1.1 A.M.- l4Ri J-?. Se i Ree I man -at.
8
AFETY, SPEED AM) COHFOBT.
POR RliUTOI
1 ?Vi.) BOLSTER, TALMKH. IK Hill .1?) NA?I|OA. LOWELL.
CONCORD, THE ?Ml TE M< I'.'tTAlNi AND
iHi.iiMti'ini. r_
itloevftrlitiRckftrirj.fr? ' be ft r-,,1, ins
( ?I Y 01 BOSTON n.rl CITY CE Nr.IV TORR
Utv? M f vi York oal-j i-..t d?r? ?A erle.), it 4 i/cltvl p. m . ti ?m
Yu ho. ? North River, r oi ef V ettrv ti,
IOR NI IV LONDON.
ii...?aaa_aa_a? ?. ..- I ? -.??.. heal BapBaai Raia iv?. it.? ?t?-?
fo.DU. vit No1 wirb ami >Vorv?trr lion ?n ?ill Woittrt?!, WoiiMlif
_.IN.., . ?.!*,?.I . ni-,, ml N-ti:afa Kt<rs?.!l
r/??t?i taiea ?I a? etwett r?le? JrVr lalor mat?- ti .??.oir? ol'
_ | A -A-Tin At-rt ealBelfter.
CIKAL" RAILROAD ?if NEW-JBRHEY -
la-?(.fe; tiri ?retail Depot ?a New Yorb. feel ef Libert?
li -onee-tt Itllaniplei, I .nrf.? wll> in? D?_>w?rr l.flivKin?
omi Wee-ra IUineeA ai.d at J-'.uloa ?hu tl?e L.M|b Ville; Heil
ree.! ar.-i It? ..??? ?rilor.? fonuiL,! ? _r?et Ur.? te I'. n ? ti ? rgti aaO UM
VA fit wtlDoBt ?fiarte ef eu*.
ALLrvNTolVN LINE TO TTH? WEST
Two Etprtee -Traine lui? for li. VV?tf|. tirapi M-*..!??? vtbea
at? ?raia in lb? ?vatiuif.
?.Hy _li?? ?ed (J r?e beor? ?ev?d b? Iii1? Ha? le Ctiitife Cite-"
aal) bl Le m. Ar. wilb bat ?a? . r atnie of an.
WI-.TI.R ARtlANOIlMErv-TA
C-BUKtB_Bf Net i^Krj-Leev? Stn i ort te f.-iiowt
?I't'L-iilB* ,.i:..i.,i. M_utb ( baal. W._a_rp?Tt.
IV ti?.turra Mahsnof ( Hy. ?te.
* '< i tn. Min. lan? lar PI?/? Of le? Efetnv? W-er ?eau
Refft????. .Al^siot/r? (?reit Be id. f (HU.u, l-l nu tiara len el?.
I? ti.. ?A tuarn Kipt'ti 'or 1" uto.. A'.??ti>w., Harn ?burr.
Pltitburtti and ?ta W?ei with b'.i ... ? ,-l.aif? ef tar? lo CIB<_DB-1
ei ? ?te???, tod bit two i*t?an?e, l-l 1 tala ' . i-roi? al liar
>*-' i ?Uti N.ftti.ri? t ei.tftl ml pb.lt?tei|/hte -vi) Y.im Re?_> lu
C'irv . d the tin Reiiiet.
Ila 1-iiB-Par I ?.ton. A.i?r.lc?r_. Mtoeb OiiiUt, Wi Ittst/it
-??.v .. fij-.?|l,?. ilirrtnir? Ac.
4 p a -Per EIAKOU. tVraiiica. Oree? HIL- Bflbltbt-t.
MaaaBCBwB.
len -P.,? to-erviile ?ad Pen.lnttoa
? p. n.-Poi r.Mlo?. Reedinf H.rn.'.Lrt WlltU-tport, ? ? ty.
I ? k4 HBMBM ? ?r trow, N.? Yat. le W,i"?j ., rt. ?
111 ? ta? -Per "??-?T?' -
Tj4Tf_"-Tol kW?"?!-""
I >. m -WP-TKItN EUPn'SS TTUIN-Per Euler, A *
Ic-i. R?sd_i( Himabura. flttab rt'i tod li. Weet.
Bleeplij (?f.inri. tfO nora I erse? ? tv M Pitt? burta ???t- everjl?
A l?J tiirtsl 1rs!.?? ?te lim I* I eiAe.. P ; t !-lluai.? b, Ae.
T.i?t? for - VVni tea '?. i..-l..'d ?' ii?.?_r? ol IA? I. entrai
Rallte-t of Net? Jert?T foot ef Libert? ?L N R. -No. I Aitvi
tleuse. N?* AM. n.y?? r)roa.i??a? a?.I atHa. IB Oreen?, hot,
JU-IAH 0 NTIVAilNH *..ir?r.Bi?mAe?t.
M~TiRR?s and V.SSEX RAILROAD < ()>?I,ANY
P?ot ?I B.reliT ?f.- (M, tad ?I-?? N'.v 19 Momio? seil train?
f. t naif anil Int...... -<. ft__-at **'.' '??ve ?I I a at.
Mai. Miptee? 1er au ?teile?* tee.? of II. DHU t! ? li) p au Merrie
le-e lif iss? at ina? ? ?< li D4 li ASS.S-ni Set?erM?t?r,Ueri
^^)H NKw n.iVKN. iivuiroki) -_d"BPRQIG
FIELD-. ABI ".> I>f?u Ytonmer* leeve Peel Slip fei
Ne* iii?.-, ?t i .J ?, il 11 p. m cien.? i.-.i With liaii.-oad
I^RIERAILWAI i:-..:.- liare D-pot bol ?il
J J'lan.t,?.. ?t Pem-..--a Bf411
I a. rt... L>?7 ? iff ne I r It. . .??Irf tt >tmu Bsv-iraaea. U.irlli.
_ .1 ?'. y. li ?. IV ||l '
I i A?. War linn, Uli?
It a n PiptewVail Hot. *??t
4pm HVev 1er Port J?rvi? rtewbuftr). Wtrwi??
If tv. ?...'- i- ti- ?-. ?' . . J
4 ?. i ?. ^.it? rip,.?. _iiv lo- B?Aa l?__i. ?urn 0,..4rrl.
. a?e ?IliMiteu VA'e?i Baa -
, .. ? .?? it foi vi? Went
ltt?r?? -fraii.? ra.. ,i, di . ?IO? ?It *- .Oie-n ead
II' tl.I RlH?..;.r ?es, I ?itv.
w a. It (?ABB Be? ' Fue. Asen
niliM.N HIV El" AM) H .RLEM I. ?.ILROADfl.
,, lal-? MONDAI R -?....(-.- .''
tetr.7 et?, troy .oi.ue.liof? ? ! VV tit. ?n ttua? will
?
?t ?. y fffetl mi
Teeth ???., lurotAfh t.i .- - '. ?.-xiot?
B itl??d.
Bartiaat?
?
ta( >i ? r N tit?
II ? :
?
tOA It
M
; me M
, i fer M
.
. . ti Chat
? A ?I
*
?1 ?4 4tt .Dt.
.
.
? 4_urd?r? ?t
It . .?-??le at
I
' ?.
N
?
V , .1 *.e~ . mt
... . ? -. > . . ? I ?
?.
-iv Bf I rtv u r I ?I
. . ., ..?V?
_T_?fl?B tt ? f vu arvn? t -..? ? -, ?< I. ?' t. ii
_ VV If. II. V
1i)S?. ISLAND -I; vii i;o.l> -Wii ?.
Jateen hi--n.hr I IM? -LeavMj?-?a ?Mp HouSott st?
. i??niK.f. ead ??V stsHunei II? a. ft? nyo.
? ? , ? , i p m Hiver ?? I etf-eat tr?u, if Di, for
-iiiutinf.? ?mi wty .-?
?
I W YOKke,- M W HAVE- _A_LBOA_"
I? -?I VIMFR ARLAS?? MINT. IK?
C0M.V1I..S' tee?
P-?M|S? ????1!.?? te Ki? Turi -?rritr T?int?,???i Vt em?
Poati-av? Laitaa-? ?t. Ivtwiveeveaia tv
IK ?IN? LP.AVK intwToat
le?.??lliwri ?1 ?o-iil! | I, wa ? ?.?V ,T.t t *.*?.
,1 ? _ . . a. i ? ?ii t ..p. a?
le-K.idiet-o.-t - ? t? ,jt., IA- it. Ui? (__ . e?
t-? ? ?tal ian i-f ?p ru
Per Milof :. ?. . . ll-att "ti 4r ??
forltal-Hd ??jti*?Bs?n??-W?e>>>r? V.D?. a f,_ _ ; u IJ? p.
%_ NarwtUJi ** W 1 OB (Pt ) ? _ II ? t _ lil- (__.) -Bl
I , U,I?M S? ?Di UU, . ?>
P? U?n?? V ?. > li j , a? .1 ? JC ? ? f ?
ferllrr???"., . * '?' AJU U ?tri. ' ? p B.
?.! ?lAX'.i V ' *, ? ?i ,1 I ) ? Ki li JO ? I . ?
lie 'lilli. ???*>. ' M t -?) iki )p -
r.i r?rt ' CK'?' uid ia ?t-?-nat. ._...._ : si ' ." I-Ma ?a
I II '.I- 1 ?' V. V ti ?1 - !>. ,
i j.HSEl . N" rRAIftfl
fe? Boet.o na ? .r-.iro? I ' . . MB 'P.t .' I >) p ?
feeleaaaa.?iaBBaaeUM mt (Be iii?? ?a.
f?f Itiufirtand *ipttn|B?lt t ?? ? ? (Ka. ; 1/ le '? .. ti
I-III a.
f ?r . ,Aa?.-?ieii Rifer Rai.reel l*lt ? IE-il?U| at te Me?
r-i 1 f) t> IL la *??ntt__r?t?o_
I? tt_f..j fr.tlJ.'-au.4l.Mti! R?.ri_ I?) I Ka I a -
Itl.p. ??
P,. fit? Hirst N? Lulu tai -kealaftea -ailreta M IM ?
a |! is j Ai ? a? p at
Ps? ? t-:? ii? '. ?':'?? a? .?' Nen.vaiaetia.
P?r lieaaai on? K ?I reed lae. Are?
fe? Ntaf-u t HA. t Ulli n. I ?. p. ua
s.r tlau??rv ?ml Nertr-t ft?iir??a ". ? _ 4 . ? p ?t
t i?medi??i ? ??p-f i ?vn _ _?. iel i? ?*r o? mia
JtMl.? II U'tTi ?.??v.
N?KTHER?i RAILROAD ?l NEW M I'-I.Y -
I -?i ,?.?.-. I? ter ' ,?? ii, P,t m ? . ? i
if i i mi It) p m v.t iraart tal?; i ii ti i ? J
t fit' J . ?M 'rtlni rai III III.. .. M.a. >
riliiMA? IV uiMirU?! -.;r??eiot?ni?ni
NRW-JRRJ-ET RAIIAROAD -lr.tiii?. .
?-lui lot ! nuoiiflii it - ?.. 1 tia?, It- 4.4
?J II I? ?? ur li.LtB.I? til I'.im.viM? at tv?!!.?. .
p ai tu I I.' a > I
rprl* i.KEil A lit LIME iC ? i ! I" IHK
I PABWr-.!
PACU IO HMLROAI?
>p M morn i ?
li. a. I 14?- >id ?rli Ki i??efi-?:'ie?na '?it i tam ?mi J ti ?<
rttll'iriii>iiil'i'vii.l lie???ti"-r>r'h irniuih (mm sir 1, mi. ?1-.li
.ra' ?iii.fi o' ?(. I)?*- loone t,.e? and? ?t W ratt tuite on ?. ?ii.
Uni.i P. Ill' -?llr-nd I?* I-trieut? 1 ?pel?. Msnuai ea Put ttilev
?w.l lui." I.? t itv
Tb? Weiler, lara_*M I t.. finie.. I'lotba IU..?r??l? 'tit? II .
?tirttBi. y ?iel O' 'Jet .'?srian' ?4t-f?t ?n.l I-,ipr... Line? te fl...
?? ?. I Lake < Uj .??tate P? ead til poiau in ' ? JII.I > Di*k ?ad
rt??- M?.
lkr . ti. T,-i?'.i.r ?tin al al 'b* ptin tot' Raff M I i>?Ti'??
li ) LI V?.'l- ,- ? . I ..i,.
'. h I'l'.itt Ps... rs Afftn'
T Mr-k1 lirVft,'I, (Jetklrt 5??..iir,t- i .
'??.?*t*M*'******?ttt-*- I I II . i
?lactjmern
A'I No 17. WAMUMilON *?r , tiMw?r.|U C'irf
i?:.d ? 1 i'., I .. ...VI?! ISf-bla tad 4 ?li.mitf i-'i.ft???,
a; law Ml I? ?(IS (*-HAMrinN Maa.ft lu?.
P-ctorf S ? /fil? ?MA . lan?} CM?
PORTAI*.!.": Al KAW EM.lNE?i. i
CiR.'''?,?.* .'AW A4, ?
T,,. ??? ?.??? I? it?
HP- tp? trill.e
?" eil, 4 MVi*?*v -JTP.4M I'. . N) .1
.?r'i?., N I
tai? Ni ?ev MllDT? i-*?? New V )?t
STF.AM ENUINRrl AM) R01LER8 FOR sAl.K -
fa? U 'K'/iM'Ai, A*4.iNK. ie_t ti *?H-?l?r lir I?-i??i4
-roar. o??<"'?.~ll.l.A'ilNi) i-.NlJlNP. 1" iel ?'.ale. h?
frok. ?VIA? B.V lill R I.S.ifK!-. t mci. ./Ho?l? brilia . *?
tw. PAf? Bl. H4 I.K . ?H IM
Pi PP. ait-h??<iiamal?rbr - (.? l-.tf tw . Ilk. ri.Kt? l'l|Blll,l|l
??HI.? Al ?l; ?ki?! li? .1 A;
_ ' VV i ? H'KI.AMl hi ITIl,??,lwtv
STATIONART ENGINES
im'iii WITH mi tot t. ar**r_oo_. __-Ov_B
cn >i | \i,\ i- OBAJi
An ?ntl:?? ????4 ?.-rt--T,.a- pMBfaaB '. t*n e -ore refutar
tpe.d it- i-> ie>m__? lou tun. per finn? Pewv ? 'i_i aar ?? flee in
?te. CtU u ?1..1 fer.???
tt )W 4Rfl u ,,,' g-t H, _) ? .?-v t' Htm
\\.rASlk.l*-A!l".U,i.EY, . '*' '?.?- ?ti -'i
? T ,;.I_? eis.au. ?IIAPTIVI. 11'.o IO f s??. leo?
MA -..? . ? ? .. ?V4 4.'./. I?.-V-. EM; It/v-4B_?l?t
1 ? ' '
9Lo /armtr? and ?tfttrt. _
JTRSET an. AYRSHIKF. STOCE EM S\LL-Oti
IP li l.sPAi' It'? inn _)__?_? .: ? '. li-??? term P?'_t.??
. m . m N?v??i?L ?ol VA u-neia K-.r ?v?! *' IA ei . ID ?U??
m te. im te N??* Vu? v. U??-?-, (?.. et-n? fir?-n?et_ Te? ?t??t
e1?te4 . suttt'.i ?' '" lette*' ' t.rt 4 y mr*'o'. I tad 'iptrartl, I, I vean'
til all htviBf et ?.d IM*. Sfi t? tct ?re nor? t?rv?4 b? ? pjr? Jirtey
b a.ilt? li a-i_ ._. tlecf _,ai Ueve_tb?r lo J iae. u f Jr? Jutty
Y.ti.ee?. I ?tri'rU't Avftbirs ' ;w 1 i var?' ? 11 J?vtey IU.-.n
I TeeiiiBfialtto, tad 1 I yal?' a.J there if ti *-.?! Arruure B i>l.
A ferr . . ?a let ?ey tov, tate flvtL Ir*- 1* l? M f?anilt
t' h * s t.*t w?.| .' S p|. l.f.o
Drmima
W
M J"
' . i tait . . ttkSk -?AM i ?
to tTJbem U man tomtrn.
rrO ARCHITKCTH.-PLANH AND SPFCIFICA
1 TIO? H EuR MEW BUILDINGS FOR THE M'AR DIJPART
MEIT AT V? Ai!!!\UToN D' Archil n. ?re .n.iled lo-epare
plaii? ?ad ire id' li?.??, tnd titioitlei ol coat, (or tew fire pi?- '
nil? f r lh? W11 D?part_?n(, o? lb? ?ii? iga oc.-L-p ed by U?e V\ u
Dep-rtnae'.l ia.! laijAcorl rtrtiit |,eand, in Waabln|-?B. D. C.
'1 *" ' ' I ?I, old ' are a ,oi ero.lal ire? a? itr?-? II th?
tttaie.eeit'l willi-nil ?1 Phoiofraph? af ?it. ted ali otBir tufernia
tion relatinf lo the airt?ject, w11, be furn? .- ti A. I?e|t deili-i to
compele for liie work, ea ?ppticmoa. penooally or by letter, M
un drmfned.
A - emium of S3.09e fe? the Int. of BJ.IXIO fo? the mooni, ead of
Bl.OtlO fir I he third mort acceptable plana and -pet-ibc-loee rarel-red
will be awarded apoo lut ?p pi or al .?f ihe ilor Kee e-ary of War, br
Ihe Boir.luf ir!Heer?*cbir,ed with the dity of -lett! M a ?lu .. J
irrpiuii.i plana ?nd ?pecrtcailon? lor ih? bo-liate ?,f -a War Da
partm.nl -.der at' ?if I on treat iporured Ja,y M, IS-.
Th? pit ni ?M1 tp.rifie.'io- muti be nut t>? tlie ot?ce tf Bretti
Uno len.Di Colonrl f J. Trr - we ?, teeotim of ti.? Boar?! Orama?-?
iHbc Win..er'? M.ililit|, Withmil ou U (.'., ea or hatee* Ihe lit
di- of Feh.oery, 'Obi
Tin bo_r?l wi,, re.erto the T'jhl to r.,?attBy tr _1 pltot lubm.t.
t'J. lhou.il DODr be dttmetl Iblltbet foi Uli pul-pet? ti will ss to rt
inn my tr ?II o( seel plain.
By ortiti of tie Botrtl. T J TRFADWFI.L.
_ B.ere' A . Ilevtrdtr.
WK ira MAKING ?RELIEF PLATE., for POWER
Flu ii PRINT|N(S M.re. f.ani I.ttw.? Ttat Blocks, VI?
r.?l'a. Aniho?r?pl.ifl I .rru.ir. v., s rr?<i? hy Chen, .o'rapti.?
e.-.i e. freo? ?ne. enpyet, Meet, or tu.' l'aie., cr fen. dr??t i :_t LUI
cn piper Cal) tail tri it_p?t.
.P.Y A SANDMT.Y'.R.
Tbe aotltrtiintal ?ho it,-.:n-.wri,,'.t r, -, Y ._ -, ?r,ui?r.*..
JA? HUY.S SAN DM! il.H/'i 1*1 ?
' Copotintrahm J?oiitts.
PISSOLUTION OF iX)PARTNERejl?P.
Tht .-nptrtaenkip Herries..?? ri_iit| belwten P. K. R'>8f*. A
lo , RerkTil,?. i^oou . BrJI.l'lNW URO?- it ( ?. New York CM tafe
tad Clac Minali nihritiayi ' : '? D hy mateo! ?neal.
T. K RtlUF.
M. M tir.r.L.-IU
. lELDlN
A. H. BKLDINO.
NIT 1, IBM.
The bullern will be tirrtttl on ti btrcttfere - Niw York, Chlctfo
a-K-i'.Anati, nne.r the firm tml nan lofBF.LDI?O KR'iH
NOTICE.-T_B^?_^RWBB8?1P of M
TIIA MORO! NTH AH tr.d Mr. MAROARFT RI'SUTON.
unetr (he Ulla ?f Moa RMlTHI- Re, .', . ?real J- .?.. ?r .-,_, beta
dlaaclred, ami *dar|are? Ruihlcn w. I net he ?i.??rer?l, . ? r ?uy debil
.tool?a?il?.I in ttit -mi *l tbe ?bore -ui.e,l Mrni fro- thi? ?iel?
Norrmtn 19 l8?. MAROARET RUSHTON. _
rPHK COI/AKTNI.Hi-'HU'
I iwren SILAS M HAMILTON tnd JOHN B. WINSLOW,
antler t'? Urn. oum. of "Iii. L. ii,Ii!, , if Mt
thlo? ?Jompiny ' it kertby di..?'.rd All out,tun ima ?M..ir? of ?lid
' "rr.e-ny w II he eetl ed by t-ILAfc M HAMILTON, who a. OB? li
I t???i?u ia laiete-tltn
UitflNew-?otk bee. M IBM P M BAMUTOU
J? UM
Th* butint?!? of" Tbe Cooit'.-t OB M?,.'. .,r| ?nd Pi: '.at, Meehi-e
<Tr_i?_ny" w.lri??eeBlir,o?abyBI'_AM M. HAMILTON on hi?own
u ?una, ?I II e UAfcKIliOB, W?. ?-I r.ulBTc SSSBSI ?f ?w_tj
fo ,rth ?t.
Bt?tLonerij ana Samt) ?oo?e.
COI'MKA.NE-'GLAS?.SINK.S'IANIi ?ANTI Al ?TO?
RT lil Wl lea il New Vor? -All k lad? of I I rr.tte.iind
Plai? (ILA - INKMTAND.H. PAP! Il VV l'IilliT" 8FONOF I CM.
?JHt, F.lviny and Wfnat i.IRRARY IMK"T.ANDM IC-hrai.e . P?l'Bi
Ar,?lyti?Th?r_io_i?l?i INKS, WL ln.T k Draper? Pal. INKSTAND.
et ..er.? n,.B>j|ael_?ert' p-..?t k1?, .nier. >m< t., attende,! te.
S(!looi..Kr,W.\Kl)S, 'Il-.MIMOMAI.S- Kiely
<ietii.be arliria fe? ?_?tn?xii|.?n ti ih? oce? ?,f t "toole Sunday
Behool ?ard? and Midal?. Mamaje ( orun. a(e?, ?.aentiael Ltea
Ptper, k?. New ?trie? ol the trt?-e ro-nuntly bent p ibliihed by
? William -i. _
?p.NVi.l.O'.'l.r? ?il ?..,'? - . .;,?]Quality,
J ?aniif?clur?d on our Pti.r.-. >,.- -, I tal Y "Uns Micblmi,
whieh in.?.ie? t watt aja rae ed eeeelop? OpenRud ?.nr.iopta, lo
|?lt?rr a., ., a jr,a rar,?!? uf LrTTi-JR tad NOT? FAPKH?1.
HF.lfl.lNh lONRri M??.?-tloi-r?. Mot VA I?J i?5 Wiliiam-it.
WKDItlNO-KNVKl.ol'hs. (AKDS I -.I..??.
liol-TI?? ?rw. I?.-?? So, :ar? Ttn*. in? n?.,?i detir.rjie ?1,1?.
?A ??Min? f'n??lope ???, m??' ..:? P.n-elopet Piptri
I eui? ?i.<l Mau??r.tu (..rd. ,ii iii - ??h. toi ?tyie? of b.-rder? a-na
I by Br.RI.IN k J t w,l.i.i., it
ttxptdv (?ompan\tt.
OiLOBK EXP__-_>t- COMI'IVY,
1 Ofticr. Nee 1 _i.d < Re. I >r it hmpln B ...
M Br,??'!w??r
Nil '.oat Nee 1?. l8*"
TTIK OLOBl V XFHF*?-?? rOMFANY will, ?** An -p-n :tt
irai I,.,e between Net? Kulk, P?o..;. Ipi .. li_t.u.. rr ai,d H'-i,i.|
i?,;. f-.r
IIKIV? FRKI01ITAND PACKAOI.?.
Tb?y a " rear prorLp_y, t-, |_e f?. ow .i? rttr?
For beary frrlthl lo l'aiixiaipbia.B B? per lu? m?.
.
For tie?,y (re.- : 1 M pm m* Iii
. I M pe?
I ?W per I'?) m,
: ?at-j'b e-wl'?te ttle?, tt ?. rettonabie rttet M by
iDpeay 1? irrt ? r open iii odii-ei ti ill im
--*. _ i '. I Kipr?>!
? i? pr.partd lo pay promptly f.,r any iota or dan.?fe
Ihn ?na, I
Order? r_?y be left at aitrer of the th- e? ?rAre?.
a. W WI1.?O.N. ??.p?rial<-d?B(
? u . .
. li Broadway.
Proposait.
ailiiiTiuiiritlJiil-ii OPIK'a. I
'
PSO?POt___- FOB IRON BEAD BLOCKS.-I.
r'.,'d . J at the IJtVe of the , .arter
matter i. .. er,' WttklBt. I.I lil NOT 31, lW
in Nalioual t?B.e(er...?, delitcrrd i .
, . . .from ao?ito -. head b otk.
li, I.from J??ito SOO lae?d blo?-k?
Mew IT.Tel looa.ftota JOBte S?U heed b.eck?.
IV.wlmrity N Y. -BO < '"to S 000 lea.I biaeli.
ohi. t-t.fra. J.0??te S.SBB Beed blatok.
I from l'?uto _D0be?.lblo.-k?
. M,I - .-u i ..??i?, ! MB lead l
.from JW to
re Md. B M l'V?hi*t
al
Yomt Lookout, Md.. . ? ? ?
. . ? ? . ?
?.
II.?re...-., I?,,-,' 1!. ftim' ' li '. *t ?ilblo.ia
Wwai'.fter. ti ( ... t.WlecLi.
Al-tandn? li
...
Ti- I.?
?
. -i r-vf
I!,root,? '? ? .?
? ?
. BBbeai biecki
" - 11 i,
BO te +-0 head li.iKkt
s .?'!..?. , I.
t? M .? - lead
. . ??no . m b?ai
?
...
. ,. --...i. ? - ? id bia tt
... ?. -vll.ot-lt?
Ml I , li? . .?. lie?.! lil? k?
. tit Iran.
. '
i. ?., too " I an bleek?
.?._ liieeaa I?e
.... . . Ir
l'or' H ii? .-.. ... IM- _>'?, ia?? need 1,1 j?-?.
Browateliit lent. .trout Vaille -?bead bl?,-k?
.., i ait? (r ?m w?i I . ??? baal i.lo-k?
i, ,e, i. '.?i : , ' DBS li?. I
r. Mi?
. Mi??. ?,
M.mp .. i tea? ' OH head bit 1.
. ?? n ?ii LI. ..
s., . lena fro- I-.BBS te IB.WB leed alec
? ?I., ft? . ??I|:*-<1 b.n-k?
- . ? ?. ? avlrilDtkl
tr.-annfa.it .1 Hita?-k^
' ?' i ?a i Mell
bil Tenu. .ruo. 1 ?i>' le I ?na? l.?.a_ 1.1..- ka
L'ii.r.1." Y,y ... Iroei t-t lilooh
Caaia Ntl ita It, froai :*.?- '?:!,:.>??.
I. a ... .Ir .... 1 - -> ? 1 .?I rta?.I 1.1 >._?
...... i? , .. I,BBS head h',' ka
i ?i- II . ." ? . -I IBS ?iea.1 bitnit
(re- i UBI? ?. .?"l.tad ?I . ..
BOTO*-dd I! i- '?ii ?di.;, .a
,1 .f.?m BBS M .??' Lea.! l.lock?
l: . ? t_a J i . -Bl . . . lad ?.
J.l.r. mr- ? l"l treal ???II, I ??I h?-l
lodiaaaaa-I I...1 ? *? I ' ?' ?. s ikti hatd lilovk?
IK_tea y <r?u> IIU? ."?i heed lal?-k?
Utnclaaal >'... .(' ?a " I - 'Bead ?teeta
? . ir,..u issie .sat Bael Maali
i;__|i lion, ,ia li.,..rea, ?H le ?ne uwl block?
. .froai ?Onto tot head bio A,
It, Me ....Brea? ?.?Mte -.?no lutd bie.ki
l?S,-r?.iu Birr.-tt, M..frota 3,a-la ?.(WOheetl.^-kt
Fo,' L- ?~.iw"r(? Me.Horn lee? te I.9SB head blockt
l?i,"_pori l-ie-i Irwiai l?ete M? bead ti: ?oki
h-.ik-ik lew? Be- B?'te lODdhaad i.,o? t.
Little Rael Ark . ,,,.?. BBaaBBUili
fort Smith Ait .(.?. l,_Mie 1 _*? li?td ?lockt
ln_t_. h 1 .Ireiu l.*_>lo ?.'?Jil bead el?- k?
liea. P?-ia -.? , - ?re- ?ki I? I mt kemi Bl?- .
I The head ld*ek??.l?e a??*' in a -Jan- ?ml' the teaciBearlont
ant ?" ,ie?<Mu> atnoily Ue Ore tain a le? beth - wbi.-l. .??.? ko ttiui el
Oe'?ai-_? f'?e M*a*l e, ii??' (-'.eitatrmu'era al lu. he
feik Pliiiadrl|,?',a Fl'ia'.-.iii Uti tia -r? VV, _, laji .., F.irir?*! Mea
a.? Ki I.??.-?id l?oi?-|h Nnehein h,?"'rilli, fih.i". ,? ._>?_?,_
Amu,'? (..* ) laiahiaat ft .?.tie? N"W (Iriaaa. U_T_?I?.:I. Virk?
b-Cf. Men.nl.?. RaallSrlle ' htnaaiip. Mun ??.ino, Loultrlllt.
I lii.afe. lelloreir r.lie. ..?I unlit? ((?Ino! C-H-eBBII. !>nr?ll t
I">.i. For? IxMreitr ."I (?ninia Lilli? It" I an I ?lan I ran, I?,M>
IB.l.r?! Stn P.ao-ia-? w11! b? teoeirod nulli U.u-etiacr Jl. Itbe.1
. ftlj -1*1 Ti llnlall! 'i in, I.e. I.utl?, fiein lea (IS) I? (-?ire
(Plin-hMlou tnd dem line? ti-t l.all l-l I I.? foul ead t Ita!! (41*
ii'--htt wide, ?ntl? a_an|eaan'indii?.i!ie i"m Fhei will la^ hoU>w
tod ?eil btvaianatlmr raw, ?a (I .?. m ,-k ?rilli an ??. net le? ti Hu
?UM mil it-uaeui. ami 0"iap_-T H ''?rea, ead date ?f the da
c?e?al <**. ir. rau.-dUt*', a to n, i '?I? I'd-y mu?'be af lead Mere
pitt? Ino a iifhlan no' ?ea? ?li?u. iweflly (?Si Vii etch, ead be -Mted
thore-b ? by l,p>)i"i u? ai?: ?H lia
A beitr?te bid? a.t luelte-J (.a Wit?',?1 lech Blass | lad .a ate
lite ?aineparti?, efai le aupply aioretha? on? looamy. it abouldbe
Melee al what redated pott, liiea/nrle. waiildbe iumiahed ia Ultu.
mm,mi uurtibir
S Bee! lu! em.? be ti? an ni pim ad l.r . n*ol tnd eaffl?lent ?uinritee
*t at U_ti i-e reap-oa.Ue ptilit. lit*' ? awarded will
be la.'r,' , , 1 ra WSI | ?i? 1 fTh? retaentlallily af ?I
I .?raoter? um?? be ?bown I., UM ?Al 1*1 H-t?4aSa <( 'lie Auk of Uie
avareM IliMn - . DtMm Atloraty I
. Th? Ooreraaitii retarrtt (o itMlf til? nfhl te reiset all Iel??, u
anet'aift,-??- ?r- ?e ieitr 'he award a?at lue' Ibin tbt 1.? ?'
Jtiuary leFT e-lal??, al aeoi? lu,Uuie? te haoaie U-poluta ol
ta.ir.ir >. a ?.?-tien ,1'h-l.?.! Mooki .? w11 :. ?_t . ree_onaliie
. ::.wui,-e lo: tu neeeed or deduiriloe I?, -unuuehed traaaaerl-len
wi!. oa mad?.
I The ?dm" o' dell-rerr lo H? . re ?rr?ante-ant, atiffl
oieot-na tia-f illowa-alter tht --. ii -aniit furait-ed lethe
ouatr-lot
? Tk* tr.a.u mu -n'oro? n_ii y io >Yo etm|Me aad will ae ,'.b
teet la? loch la?aectiei M lae eeuit at de ieery ti tbt Chief of Hie
Baree- mar di -
?I Tutu.!, otuit tod ?>??> oS-a tdtliatt of tbe bidder ?lieiU taaetr
In (ho ereeeetl
II Fr?|>neiiiih?u.d??ep_alT lodTted ' FrefeeaUfor Irer Head
H. v t, ' md beallietted 'Ttiitt U JanenaaMer 0??i?ra! (I H A
Hui.if" H M C Mino
^^^^ Quaper-iaMer-fl-i.tr? er?l Hit.
ai-aiTiBaUiTii?'>rr ? Nsw .Tea. N?r !? mt,
SEALED PKOPOTALS will ba raoeived at tins
O?" ?-til It M FRIDAY, ?"**t In??- l.?r th? de irery to tbe
t I of T?o HandraA tai Fifty f-BI ' T ** Bat read linn _ .,?
mi about V, lee., to the y_d S ' CBJLL-. Brt Co tal A u M
V. I Array
MmWmmmmiWtrt.
KKANKFIELD A Co, IttnlML No 'J09
ilt?t_-?-).. corner ef Feai1e?-*h ,t ?_d No. -13 Kielli, ara
?..n..rr.:Twietr.(ith?'... REf (lMIF.NH THKIB rifr 1TOCK ef
WAK Hi:?. Jr'UM.RV HILVE! led FLATKIl V. mr. V?tete
Pttei.l??? an.! raia Mar if? I irert of Amer.eai I | ?.t
tValoh?. win. ..ci. Lltteil loi LU-neaa.
Al A r
CiorroN w ,*i.. i, M
J ata.te_.dtv.? t. ?bj
w w in HAN ^.;l?a.J?d H T.
A.
?OTT* D-WTO?T Se Co f
No. II OLD SLIP. ftEW TOE?
Minuf-'turer? of
RAI.EttATfH. ?('."r-K-CARB. SODA. Be..
Aed Sole ?-MA la tit? City ni N?* Yrk far
Ill'R.ipOR?'S CRI1AM OP TARTAR,
\| AJSiiArrAN OIL COMEAN \
klL Ne ?A Brs^w.y, S. T.
SOLI MANT-pAC-fl-RERS 04?
fVASOR'.** SPERM OIL ?B4 EXTRA LABD -U_
."or ?_li?tiii Steemtiuci. a_.i Pt,-tefn
T1IK MoMl.I'.". ?RON BRIlXiE "AWcO?d-?
I HOUP ?? Ottir?, N. ? '.?_-.?.. N T I
wr??-?fli tren R. R. ?r-d Hi?*tw?y Bridfes, H R. D?p?,u, I? I
Ma.-L_e eliop?,-toro H..i.tr?. he; alto, Orr i(v_ -tee? Ire? fe?
Koo'? an.! ?.Je? of boii-lntt, S.'.ed?. Fleot?. fihulliin. Dt tri, k^
Carrofitrrl Sut?! Iron it I J weet pri?e?
YV'Al* .'" "" ?rbt*?**
TT . Joli .iii Silver AMUMfAV WAT? Hi"-. ?i-U. Silver ?_<.
Plated CHAINS floUaa.r-t4-JEW__tr. tm 1 vor Prl?t List
L. JACOBS, he. in Hto.)n-y
Stout?. Banges, ?"c
SAVES COAL _ND ??CREA8ES BEAT
MILLER'S t.c- Pst?.*. BADIATOB i????. y-,p"'?vd le ?rv
>r b??t?r. ?. I . - ?? . ?
B V MILLER, menjfatr.urer, ho. ?1 <>rc~t.c .*. .--..J for J
v?t pin pn:?t.
PASSENGERS Sill.ED.
?OB 1-PINWALL AND SAN PBANClrtCO, Nov. M-In l*-_?
il.lpRit.nt Star-Mrt. A. i y .. J. ht!_ Mr?. '.?*, if aadibr?? ?..
V. ,?, A Jon?.. -lf??ndf,c.'ly, Mrs. C*t. li. ?ward. ,._. aid J-l .
1fM?l|A, J. J. H4eurlx?u. Maa. Reell--. Mi? J-.. Bumortli a.. I
obi ii. John Senden. Mr? Ar?oH tstl -bill. Mr?, rof.tr. Deo? Pne
L. L?vle?v_ ead witt. K. J II-.lt. lu. fruity. I. R? 11-re?r.. C. H it
in?ton, R. H Mon'*??!? snd w t? Vr. ?J. Ht??..-. Mr. rlivn ti t
1? d I. D Ilyio, I). Never >M, H??-y Smitn, S (j. tlopkitM, C?p- It
li. Hon.er. B. Ii?Ua__. Or. J. Ire?, ?lea. Davit, Hue ,
Darli. I. H. ? Smilli. H P..I? lint H How?. Col J A
Hiidin, vrife, anne an J ft-liy: Mrt. Jacebt and olee?. I. LO-?
dall, Jain?? L EotT L. Hiff. Junee Litter. Mu? I?-JIM Rrow
Sea. 1 J. :?l Ker?:, wit. end l_oiiy; r W. WtlU .
ten. Mr? Oov. I. I. St-veot to?l ?tree it:?.?ivi. 11. (lier .
11 Muhlinbruck. A. J. Pater??, . ('bia. W. Band. Ile'.- M Beal,
Thoa. V. Bbey, Tntvt. Be'l. A. J. (?-.'lid. Rev. C K. An-ir
-ni ftai.lv. II A Ne ion. Mr?. M. O. Birker. Min A H. ?
Th-. V. Bboy, Thot. B?'l. A J ti ud Re?. I. K. IntBrtt?, w
tod t_-r.il v. li. A. Ne ion. Mr?. M. O. Birker. Mitt A H. (iv-?. M
C. W. Kittndf? ?ltd three ttviliren, Mr? S IA ?:? Mr?. J M b
Q.inn, Anthmy I.uvy Mri Miry !.. Lucy ?o?i twv e!,ile.?n, Mr
M?i_a L icy and ?wo ?.:.,'dre-, H. N?r_?:i. ?ltoept V. Meadr, M
Pedro S,rv? ?rd ?bud. J. M. Doo?-. R. Ptaoat O. Obtrriot. A Ax i
.m?oi?. O T??, , Pre-ier.-J Oftea-fia. W, C. We-?, F.
Heroerfer, 1) B lt.,11 4 .pt. ii. H. Bauer, Fr?<l<?rl.* Rernere. Cb
I ' : nom
. ?pe, 1
Dvflfht. Mrt. r. H. U Pier--.. C-- H bl
Murray. Alei I). Ort-isdo?. (i..t. M. 1). Haoioivll, IT tbaaee M
?Ytirmer. J H. Kntftat. L. V,. Tt be* tait wl-. ?A NV. - ??*, T 1
Albert J (J. 1. II. R. OST ( . I' Lt'.e. Ttioi. Little (lit B'liyt..-?
Jil. Dei-, ont. O. Mir?te. J. J. Ltndeiar, S h. V... i?_w, tien VA'
.iimt, Mr?. Rebe.-.*? Iftiifia) ? . luff-. Be). VA' Leder..
Heiit-y Nelton, Tiio?. William?, (leo. Porayt-, Berth? Aaerbaeber. 1
M. Je'wet-, J. Fin. W. A. Te"-? lo:?n Morrit. lte-.?.iii Meoir. J?,
M oaial. Mn. I. M Piaali, W Layer tu? ?:l? lu. H- CroeA. i"
?a tee.ind r?bin ?nd 300 io ileerif?.
FUR LIVKRPOUL, Nov. V?:-.n iteatr.tli'p Pi'-,tr?-Mr and ?,
Mauri?. Mrs. li Tomlin and deu.l.r- Mr. and Mr?. R. ti. Void ti I
i chlldreo. Mr?. Ni.-hel? lid 3 rlud-u. Mr. R?6e,-e. Crtwifc. L
MI. aud Mrt. M Clvt, K CanM-?, Major Burney Mrt. li ?da,
PASSESGERS ARRIVED.
PROM HAVRF. AND ?'IJ-'ST. Nov. ti-In sieaiat'.ip " I
Put?- Mr. BIT-IIT aid two dtufhtert Mr. L? orr?. Mr. >'
Mrt. Terry. Mi?e Piarle. M. Unite, and three ?on? Mr. I.ervli M
Buaaat, Mr. tad Mrt. Uodey, Mr. Sa.?. Mrt. ttotitttmon, Mr?. Lai?.- '
.fir?. H .(li. Mrs T cker Mti Cuhrnn. Mr. ? hwtrU M M 1
koper. Mi?, and Mi?? Orsnt. Mr and Mra. Carpenter. Mt. ami ki.
Franck. Mr. Si?w?rt, Mr. Iiarbid? Mr u- V.u. Toa??-ia?, ni?"'
tod two vhilireo, M. MP .ud A Pi'A. Um. ?a
Pell. Mr D.pai.eir. Mr Earn??, Mr. Re*!?. Ht h ?? I
I) Prut Dr Em?. Mr?. Miretiind uti ton. Mr. *J'_ao*trr
(.-Lea, Mr Bl?tvch?rd, Mr Vouur. Mr. Wniie and . . .. . H .
?i.d Mitt Urebbi-i. Mr. t id Mr?. R,e ly Mr. sud Mrt. Me _tv?t-UU
Mi?, ?.'rooks, M*. Jone?. Mr. Prnoi t?r. M M Mirk i-d child Plory
Chi- D?vit. Metsrt. Muller. Lfeyiu??. ,6\* Perrieot. Siu.ct
v?. --1.. ' is. I tr, Zeil orefer Mr?. Ctth. P?(er, Mr. ?nd .Un Pfn?"
ky, Mit? E. Mtrx Mr ?nd Mrt Riree?. Mn IruBu, Mr. tnd .V?t
Levy ard teoirdreo, Mr?. Boee Mnreb. Mrt. Daimano. Mrt D_f ?
K. II. J k kit?. Itrpin. Mt. .,..iv<-ie. Ml. lernt- deVerde?
M". rtebert, Mr. tod Mu lil,?. Mn. ftriift. Mr- Motuaaii a.. I
m-d. Mr. tf-n?, Mr Baiitb, Ml s_.l Mr., lidwiy. Mr. ud Mt..
. Mn I'aaeni ud three ton?, Mr. ?ad tiri, ead two Mt?'?,
Hall, Mr. ?id Mrt Schlier n.-l tvro ?v.i jrrB., Mr. Mioley, Mr. an.)
Mra I'odn.sn tod chLd. Mr tllasaa, Mr. Co?t?, Mns Jul.?
MiM Bra aalte Lew, Mr . Mrt tiid I-? I'aMitielli Mr ead Mr
*?rJi ipliu. Mr. Moat?, Mr. l?p?o. Mr. F.eary, two Huton ami ftv
Mi.?e. Weil.. Mr SebweiUrr, Mu.Lyi.de, Mr?, ?ni -latl?'..
M-ead Heney 3 C-U-rea ?ni ii.nii Mr?. .a'roatil-uo, Mr .?.'
Mr? Bunill- I?!', atd M-.. Il.r?, li and 4 eni.dr-rn . Mita Law. Mr
tait Milli fiailkiil? -. ?B>t tnd 3 ctildie.1
n.tidofMu Codintn, lervant ..'. kit. Diner . Mr I^coooretrr, Mi.?
Plea-ard. Mean. Rekaabry. Cuorrevn, Serre? Bertb, Deh??, BM i
Ehret Hm.? Hcptitt? B?nl?. Chaatt Ettv- I?
diy Vin?.- I ?r- t. Mile1??!. Pi?n ?r _e?lher__o, MU? Bot?
th.. M. M Ker???iide_
Klli'M II VMUL'KO AND -.(JITII VMPl'ON Nov. JI-!, .
tbipTe.v ?m?-Ar t W Itrk, H. BieaaeI J H-r*._n, J. Maler, P
Palin, w.le tod too. 8. S -:ii?b?. t. Il,Hw-. Leal?? El I mu I
m.? H?pp.er ?nd ehi.'d C J.?fr-r V I -M IV II? :--i. t Hu-o
b? L. ?r;t. wii child llerol.oe ierei. M.UukW BaMaa, Ann? l'Inn?e..
Marie ^enj.-.flavtb. L. Or?t?. Piultna R .. - toru?'?la I
ti A J?'lu?, Lil-Dabi, Jette Bffiioet. A. Z.uimrt
BiaBD, H - Fun. K. I.Mle A. Roh.rt r.
.A ti llnu. - Barate, O. Ne,im?riB. Kruoi? ri ?her??
lio be r IA I. Llirk. B. W_ ?. ?-, M. Poa. lad ol.'itrri va U I Neara?*
MINIATrRi. ALMANAC
SJB Rltet.l:S6IBaaa?tt.i - i Jtioco Rviti.
aie? WAT?? TB? nit
(?tr.dy Hook.7.21 i -tv. I_ar-1.1?i HeU dale.. - 4
SHIPPISO INTELLIGENCE
PORT OP HEW-rORB . r.o?
CXEAR>IIJ.
Sleacti.if M- TO t'Aide Adas.? H?van?. Oarritou k
irrer, Ka.n-hild, *?a?r?> o.L. Tuppar A He?-?1?
- Delaware. 8lo;ioen., (?eoffMo?f_, 8. C., J. 8. DUleo
fllt-i-blf Albeuiub, Boira?, Ricbmoud. -_, Liviofitto r ?.
k l L..
*?*.e?rn?l p ^arstoj? Kv.f, Norf.lk ?~-."y Polr.t tnd P
len y, Edvrtrd?, New Oi still. C P.. Otniioo
- I.-irv.
? , liar. Harria t-t, .vit.l 3te__it.ii
S-..; .: m Pn-flev B'ir-k Psrvridfe N?tr_?ni. Mnrra?. Earrlt * ' -,
l'iv.d Hosdley, R.?i? . ivau liaocisc.? vi? Biluinore, C. Ca_
ttork k Co.
Bt-k lot.n EllitlBr.i, Mellvn Livtipool ria Savii_ia_ J. W Cal
Balk 1. ifi Btrti Br ) Conven Berrrudt J N Hit??
BJUJ B. ?.tv i .'?li Hv .vrjJt.-tot. B?.:.a.or? vu NotiolA, Bred
. Htnov ) Kfcnitnia. Cork or Fil?outh lor ?nJert,
Metacke k W> . _
Bu Mari? (tir./ Ronen Britvol En?,. G F. Boiler
B fSip'ii ?vr it H.in.?.k ?,?. 1 M Miyi-vv.
Be r l'-lT-im.i Matthew?. -ivt.in?!-.. Van Bruat ? 5_f b?.
iblae M ?rritoo. Danen. Holyoke k Morny
? 'trbv Buhr-oud C. H. Pianea
tn Bowen. EM Usj5^rj
- . I-??:? BenrtB!, N ?rV_k, M Brifi?
- T "t . t'.utter ico.. Hati.ey. l.j.ey. vV___a?toa.
ARRIVED.
- ?'-vif. T**jrn Htn.i?. ' Uit.k, Htmburf Nov ? vit ?.
. r: it? t i V44 pMi. to Ku-bardt A C J Hie ba.1
tai lilli aiathii dtl-M UM putaf?. tiny. I?. Iel 41 *i h lonf. ti
- W piisni t txrk nu?*si tie?...?hip bo?ud W| ta-e day, tor.?
Bremen ml Hamburf iteA-_it-.pt bound F
rlt??ru- . 1 l*?r ? Pi -y:.??! Hiv* Nov. t. -Tatt Ulf..
4 p. m aria, n-M. tod lil put. to ?-torre M*vk?t_?. Arrived off
.-Um!? Hook ti th tt T. J? p. ai.
.. ?lup Nnf.Line. R-ver 8 ?ton w-.th mit?, ?.-?d p???. t? Itee?
O?-:,
SteeaMhln ?.Mie. Oteen?. Htvaiia. Nov IT, wit? adla, tad pate, le
?i-e-nifiiip Dint.) Sherwood P>r.._,d Me., with -dt?, to O. r
Ao?e?
_'.Mt-eiio Ne? Y j.-?. P.ttr. A.ettadria.
.M,, M.- ,r, v ? ?n. Havre Oct. Il, e/itb axiae. tad putt t?
f4re?rt..id Tliei'on k Co
Http P Il Ttyl ?r. Anlertoa i.'trd_l IT. toy?, wits rti.ro-I?ti.o le
E 1. ?V -.r;in k -?a
Btrt -)riuiA ,ltt i. les'.i-rj'.etT. Letf h >r- ?51 d?-n ?fith raarWe. A?
, H !?.. lu Ntl Iori Avjl, tpo-t Br. brit
(Jue?? Mjda' fr.ru Rie Jareiro for Kew T ark.
Iltrr. Wat? et I ,..o:.h'* Bed/ovd. J. H??n?w?y.
Iii j William K ??wy?.- (et* Bael ?a), R?y. Jicktoovtl?. Ela., f ?lays,
.rilli tumbe: to Mi iff A Hoifhvea.
Bil? A W?t K: W idalia Wuvdter, N. S., I dayl, with gyptau, te
P I Nsvlot k *>o?
H?n4?n_* Mirtnaa 10 _yi. witta frtlt te DC_KVI
Foi'er k Ce
m l.'ir?'.?'ta Put ip? Rendent for Ptwtucket
Bavard ?' < Mtroler? W indtor ? dtyt, trim pveeter u B R
Be Vf oit A ( . .
l.outfnfBr.) Clirk. St Aadrew?. N. B., 1 te**, trl-l Uob.?
I? lad t-ry A Co
?ii-hr Btlchif?n. T?rrey. Keafer.
ihr U Ito-ca?. IraUi.d N???o?ro N. C.
nebr A. O- Iteliod, T ?ratead Salti.'- River.
,,-l.r ?Vin GI um. ?Jewill?. Port- ni. COBB.
, t I.?, ?.l-l. R -, J t""?lem.
I?eii, J Fun?. I'tiff? Bo?t?n.
.4 tir Mtrit te ?It 1 Rick ind tor Biltimor?
fV.bt Braliy li dan .??. I errol . Port.an? Cooa.
I -? luvo.iie l'ntier lacht.? Ojtkvrle, luaa?. Netr BedforA
?oar Juin . O??-. vvfj___|-toa M. C. ?dtyt, tri:b atva. tu t.? ta
t. 1 Powell.
BAILED.
,-?.???-, i? P?l_rri. r?r 1. verpoo ud ttaaai-itp Bl-Bf Star ti?
A?|.-r?W|ll
DISABTXR.
I* m j..iia Pa-sir.tiot (J.ouv-.t?-). while ?yinj; eff tha Bettfry. ?4?
n? late l-l? aiorma?. by tclir. Ipla-id (of iiodwic!-.,, _rry_| ?way
)i'i?vot-. hv?dfe? k
Jpot?-tD-T?et?? ?foriff
??tira er ?ia? Y OBX I
PriarW ia?a*4? ornea. K?. to *V__?t?i ?
NOTK.R ia Berniiv u'vuu. in accmlaao? vritb e?n.'
?I-. 4e4iue?r patted Apr,. 14. IliT ?-titled An Act u R.
Ufti-mrn til? ?AtUenV d-oe of tee Perte! Horn tork." m til ptt
toe? lyUtretled ia, er atviai t_ir|t ef. UM fubject autier ?4* tuck
-tiulry.artmiiiaiio't art-Trey thtt th? tollewtef fete tit tra new
?rider ?evamiaitioti he te? Per VVeraetu. ?a? lae! UM ?eld ?-?tyi ,
.tuniaalt-ia? iri.i b? ee??p eied w?hl- tee, dey? -Bl winiiiMif 'ft
? ?" hoard Mid ?a???..
il'etsuhlt. ittrariMi.U t. R
( vfiATi.hipTt.r__.Jenar Cltv
???Mimi'np 'i.-ean Uueea.?IB B.
.' .??.itiiip ita?.....ME. B?
Imp E t'.nrpe .C??'i
Ktitimi?!.ft ?. B
liai?. E !w?rd Hlaetea.Co-a-retal Wbar*
tltrk EI'eAd?-..Beb-tckt
tia,k CbeatlOeer .v-4*V
lt?rt Jttper .MM. B
ii.,1 ifiac.il tink?.IM. B.
I?.if Vetara?..HER
.a:?ur.iae-M? A Woednrf
liri? M V'tvi.3M.R
Bru John 0.HI. t
,-t,t Veu.... .Mir-eVerr
.. ?.?It R
- ) MLB
I koo * itaaai?-? -enetarr
M1.-4IH0BNB TOMPKINI Pr?tUa_l
1 a___a___a_a___________M?
A KIDMAPPHB BOT FO?ITB.-On Tuer-ti-j Lut Mr
Amo? H ?."ark breti?ht to tur ofhoe a vmivifj mu appare. th
a-?j-tit y?layaaja WIIOM hmorj. fa bnef, le at iuilo-j
M year rt4o?l a party* of ho-ters la Nebraaka lnp.r?'i,..f
a band of India?!, c-pur***! :rox tliem tin? whi'.a b>v
they at once knew ?oat have beea ateiec by Uiem. Hu I
oom* WAS -Anjrlie. Be ou-vd i.ot at irat .emember a_y_?.a; nt
hit early Ufe, bot after ouaveriiD?; vrttb the h'vtitt-re who can
twad -m rrom th? Indiana he rv-alleti the f?>llowtn_ ?teni
althoiffii hu metaory of the event* ead plue?, te Titre -_ ?__.
I?._a_? told bim that be. wa* eexrievl rrom It-1____ Be ,
memUrt hit to?? a* a large white _o_*c. *a oh a bara t_ ti ?
? T*<V_1 between He waa ttii.:.i..g away fr?,_. *,
-omi to ri to kit ??randino-i-! . (who pi-obaI.lv h?ed near by
waen a.; Iailuui oaa?lit him op, pot tlattnto hi* babakin bon
anil rar ?ith him He waa eitm??. weat an?i .-.'memb???. or>?t
lue a lara** river m a hulTalo ililli, lsduo ?rtluon Thja le alt
he can ret*a!l of hu eapt.ir? or eariy hinae A ftHr hit e4W?t?i?.
by the huaur?. he ?v..litej ?uri ttrved nearlv four yaart in li?
Araiy el* the Cumbaria...!.. li* hiu a flae be_t_ a vvi<j> f_i te??
b?_d ?T?! f-ve nt*ee ratber ihorl but hni-d tt t'.e baie vrv
fi i? b-rvw-i ?t.i? r?iirli K ii. ??.I l,-v. _._,. . .
?vie brown mt* curt?, h.i'r _o?l li.ht rrvr i~?e, ipeiminf to hh.?
I? * '. '?lier an.1 _,ot!,er, ?, ?"? ?t ht -JBIU

xml | txt