OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 22, 1866, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

.
?
I
'
mit
i. Mr? Veraen.
'
Vi
?
' ?
BF'
?
'
?gr.c'?r,,T-, bettete
...er IIotTBTTiitt - V..M:CI
.n prerertir.?.
ii. 11111
?
lathe
-
.ia rt
?
. .- II id"
I
r and letllef
:
I - - I ajrerable t.;
!.. - t. The
Saaa-leal !_|MliB?.u air all ?eieia.le. t:.d ?re 1? ?1 in lelut, -
?tut? w . l,e.
? r:-ri ail iilTTE?!
arr n-taulieture i'eimiTlr.ni? |
Inna hit! III UBI li ??' ?. ny dtuijitti
\ M A Rd?.
JlWBLIBI AM? >IIT1IMBB-11,
N \
.'at li? y I,tie ?Jdr.l
- wai BT ?nd S:i TRtWAHB 1 lliperl' ?a..r!ll,. "t *t lil? ?'IIUBAB
? TTBI? , ( "yi?,NT Sin-r.B Ft-1MB ?tar
"ry, an!
, v Maa, hy ElkMata
.101,11. wt (?miiariui it to a fat inbll
- - . .? tl?e?r the.r : .
.
.1 ?bey teni t trio' I:,.,; f,?.: by pertorit of talked t?.'- I
_eod ee-ion and pat 1 ? lebtoA
Teeto l<ao4i e nerten lum ?n\ ?..
.. -el. . .
.? '
'.?'lim tin .?(!TtK.mrii?
.?,. ?i!? ittABVAi Naa i????>
???.AM _f I'r .
- ?
(11 HAM I" ATO T, \r.<.
' III SI
matujut.^ __ii????,s
A . -. a - I T? ? '-r |l
,?>U1 H'BTCBM _
Mu 11 \N:> I .--. M.i -Li
-
Pull! ?( ki? BBATIB Mi?im??!i-" -
? . >"- .
oi.l? l?i? Mi
0(?<riK":?r ANH mi lil 1-1 ? Bl :?
? Idn , I) ! . ?: .
.a, |M ins?. ?II linda
m 'tan ?1 F.i tattBl
? -
\ v? 1 i a ?- , - \ im Paitoa.
\1 ' I'.VI :.*I?l I. - V?'; ,',;- 1 A'll' 1 ?P.I'i'T, Ni
ftreedu v . N 1
. "di st,I FBI ilit i Bl ui?l
_
..ID Cull
Baili tud baa ii til - atkdFMBB .' ? saul?
-, Iwiy.
- \ i |?
-.-.?.' II . ire H
li.tbeitea-?a p ?te ftar .
.
' .ita pt-u't ?ii i ?.??'? it ... lil
, alia. M?. K. !-BI\< ? I .
I
(he ra?''
. r ,L
WIT
~ BAT? II I ol' HAP; MT? . .orldj
?
brown
IA a A HIT, H? Uli !
_OR ?_A_-15<- I ll'HI.VI n I.s
BIL-BLr P. ?' n.. I??' . . y Cut
-.". A ' Willy I Ml :.?.', I B'l
ether dealer? Aire'?,, * ?? I r.d
?
it,.., (. s !?? , * ii ?., .?. So. .3.
Bro?du ?y ! ?r,?? te?i??t' aeaa)
work I-, ' . Boort
' t, !(..,. P_.ll II a?
F LOI
'
?.twit?-Mac ai?.? i
B'l' (??BI.J I I
K-OBi-?? ? * M ? ?.
_'_
; ii,. Li Nus,
Nee, laaiele CowpMat. and I Ijrlref.d
I-llr. A I'PBAB < II Cn- th?-Hott?
er? and between Buweiv aaal 1
DA. BSRR-TT'H I?
M til kill lhere erer> i_?t. Try ii. _?aa-? 1 Li
ealeAeea'.. _
Bru. BAT Bn SOAI?,
_ ton ?o?.
0 CRISTA IX? RO'8 HAIR I '1 ?
featured. Whole? I? tud ir?i ' -Ni?' .?*..?, r
BoTTa C-UI?CAL POMATII R?WtoT-l Uraj Hair,
keep? It _!. HIT ?hi ii ' . . ,?. -a Beet I
diaartasuied H-.d by KCIMT? ? N? ' ??..?' '1' K?. ?nd I
1 R? ARM A'l? I.FO. liT h 1 BANK I'ALMKH, LL. !>.
Ile "beel" free to ?o'.d ? r? tri .? t? .??>.er??..d ?.?nan? 1.m?
CbeetB't?! I N.T., Il di ?ta ?t., Buten. Avoid
nrtedul'Bt iiniitn. ?a of Lil eitel M _
~THE HOWP SP w I ?it? MA. ?' ?ta?
ff- F?-ili???od Miouiicti.rei? !i?y are wt. tjr'i
Tai Ho?*l .Marana ( ? "?
~l_-F_OFKl? LOCR-STIHR MA'HI^- ?Mid
BtaaaaieHier.. <?B*T_B h DA?it ?awiae -ACBIM lanftni
he. ?Bia Breed-??_
lBCPaBi-, I M"-T HAND
Aeaa, Berpearaii he. - Malta k ? ?.. s lla.i-1 ? Bia '.'??. ?-*
?ely - Ne. 1 Ve??, .'. I.erlr?1
E-XIFTI. K. -M. CO.? 1,1'ii.MIT'll M.-tAINf.-M A
??Bl??, Ne k.1 Rroodwa? Mt.-l ??. Bren. .ia. (|old ined?U ol Mary
lead lattltute. (>. '. II. \tufi. tin, ?t Y . ?n.i Fa. HU'? Pura. IMS
UROTFR - S-RIR't Ul_Hh-?T P___B.1--I li A
.moa? Hewia? MACBITII. IO. (lu HT nie. No l*ii Bn?ld?rtr.
Clttsa Vifuettp, ?J-, |?*r ?In/i-n I) ?jilii Aim, A
AH ?tiftiai r?|iB?red R. A. I.?wi? Ni
A BtTM l'll-i CCEt.
D? OiLhan t Fna IBBTBBB-M
P . . ire, > . ., I.
? '
.raeri Ail .i J B Kiitu-, ?, Mai .
?eil
frail ?-. Wiu
ktAiO - - a:il?"?"'?-H _*. a ..? (A^ ?te ?j tkyftms
Il
__ewa*s
-
BSajaala
.la,
-
Jfcl^Oik3i?-3iSfibu^.
TH?RSDA
i. t a ;
V . vill t'r . m I m
the- ldrar?i" I ,
? .
f'v On tot te*o - - ? ? ? iif."rti off
tka examination of ti
11 ?-, M-IIA.
mai of t'r i . | teen, tlu ?tttrt
/?' peris .,',.,..
liens, n '
? iA.itij t u .01 Isittmrj
Itivs, appear .-'H'.
I -.I'liiiig to .be .: ' . .?
i . ' ti .
. I UM Ibr I . ?ailed to
iiidjiiriu. In fiaeral, Um rklory m t:i
. ! Item i'\;?c, ti.!:?.- .
: League of Iad.aoe .- I
sotti i- . By wm ' t iii!-? tomb ?? li Mi ?
:U'-'ii c1 i (ilcreil BMQ'
? for.
-
i . i . . , ?
I ' - pt- lint to
I iBttar. A liri?-, note pul
?
_
?
'
_____________________
IX til
M .- : i
0
.
- ( er
I
?
'
?
P .
l
i . ,
.
?
M
P
i
. . .
. -. - t .
'
i '
?
?lection ita;. and
triii', Ami lin- '.
1 -COU, ?li?' Repoli?
u in iii??
l?i?lr:?'t. _
T!:? t . "i. liare Domin?t? -
limn in tbt? \, I ' I ' . : : t STBI- -
('it!', ('?Illa!"- I OV. I. II? til.
"uti em ' so ' ??I'illy
ihe j?o er - A
II.I III' ila BOM
jiii'-k- '- "' 'it- ruinier-. I i ni-IK? liomin..:,ol'
Ullin* ?.Until? i?! pO| -,ii I h?- I'lielnle l.l I*?."'!
iiiiitiit-.pHlJ?_?>\?riiiii? ii1 b< '? "i"
cliilioli. ____________________
A <Ion enl?oi i>i ! :- l ice('onipnnlei ??
and (.liier I'iti? -. in-Ill lu
.', ?npori i?? un n "i b.
Wi in i-i.iti II -i '? ?? iliie tbf) I
I it i in oin lion l
i.ivonag nu ?. " ? i
Mitti of ni P. A I
uniform pian < f raloa
de iralil?-, ?rid I tit . Bl be -M?, m
mid efln'iunllv l?v ?ia rolan?! lion o
panic-? Ullin ?>ili<n. i n. nMj bon
?(?.?..(i .oui tdrinti o intq thin i M ai j
In?nraiu-r, _n?I ,t um-' be clear '?? iii"ii wlm ilrnl m .
BeOB-7 t ! nit V.f ''Ililli??' .ill""! j-, ti"? ?III: lu-Mi .
more diverse ?ititi ?o-ii?. IjatanI lliaii we _d?T< .
COI EENOu HOI TH s \ti.<< ice.
! . ( o;i.-"jti.tii!i.:iI Ai ?il DOiniinO
j-fleil li)' Hu* Sotlfl ?Til Bl tee? 'IlK* l..-r':?!i.".i'iA ni
Tetas (.(???i'L'iii, and AI-IMNII, nod iba Lover all?
?d'Air., ? d i?. rat.l'y i!, l.'ov. Onroj
t?tmtb Carol.ua, Mai ?_??.. II',11.1.1.M-J O? M
ha\'' advi.-ii! it? ruloctfon. Tbere i? noamangal ita
ndoptlon bj Vir?_ . I Id -un:;i. I.?.v. Min
1 "lui i.li?, III I :.ie--;ii'e. o;.])"?-i ?? I', ,i:.i| lin,.
Woiili, in hi: im t?fgt i" Um NortL Cnwlina Li.
tnrt;, nubiiiili? it lum/ llg-ffl-'"ti ni:?.ii?k'?l lo -liow um?,
t!? iir"ini.it:iiii i? tyrannicnl, and !!..! n.- Sunili
would be dishonored in MI ipt-rg it. I . ??
U nut 1he elillili"?! i-hiii??* tl-.nl uni ,,; ? 11 ?
_MMI !>I?ICK}\VIJI milly UK* A'l'ili'llli'lit, Tin? \o\ein
bcr t*let;iioii8 have lind m? l-lnineo ppon the 8__-bera
l?v?uU)i_. Ihm i? bul one min lioldmj,']iriiTnii.'.'iiL
office in tlic Southern MntM win? Im*' dareil r
| rfiigireiU (li'i'fiii i-oiisiderM.ini of ibe ftafomtltgi df
Congre ? . " Foin! Coflimiltee of UM Qnnrgii Legit?
? :.. -ii '?'ii?!" ? v. Len i|
' f.l.DL'.l Vl'.e'' . tut SVMtt ???" Id l"H I'1
I coiD?iiotyiLed I'.?* n"j Mttii'ti fi Hie Ainerti
j li?iv. Murpiiy of Af? ttAwmt the
li lh.? oller ti, Hi?.
, | to
' I
.?- in?| ti, i-on?"(|er i! fairly
.*?,-. ' '? - of
91 il i
?
?r
h
!
'
i . it, -aril
I
It -j 1- t?' !
t| tt I tt
i
'
?
in 11.
th?j)for
I '.?'! - . ftlBg, It'lt theyi]', I. ' I
. ?, i- I !? ht tor t?teit eel ?
I jif.tiv?-. luv. Wnrtli iiini.-?a long li?'.
-, fl.'Ul g1 .'.li l-l HI!? '
win v.-ij'-U BBJIBI Um Ion of theil official bread _-i
. . Am iiiliiioiit. "ft
.i i'i.iii t ? .. - ! i't :?" ?.- vi in? i i.:.- ?el ';?)'.-ly
tin ni.I nti.l ('(iiiilurt lu the Bo
' i' ?,'lit t; l)tlt, -tra ligo IO fit
. ? iiH'li'.'ililu l?i I-Boa uri; tat who
.-.l.iii) (.V i"1' '1 ter tin? or.liti .
-.i Im vii.ini,v?r:|y t)ok np arun
? ! the S "ith t?) l!io end of th?.'
[ ,..'-;.. i ?'.- Ciiiiifr.-??, p?8
\ t !???! ? . 1: ni in-vi-r t ik-ii mi i.nUi to n'ip?t<?rt
t' c.-'-, m of the I . ' i BUtB-.-1 Can P-M
thing : [Qu a __??Mt"*, cloud,
without oat ipooial ?road-r. Yet, o_lj to I?.e'o?<ir
-? - if -.?!).. - - in tin- fnct thal
aa at! farjarr,
i-, vr- think, ailtTtfil. I
in the lot-tj of Iht i?"Vcnitn?'i?t,
k.-1 fu
r I.ivis.
?.. "
' ?
. , ?
i'h to
? -
i . v.. i ,re
.
I OBI -
? .
.
;
: . . : .
i I i ?D<
?
'
-
?
.
-'
li had no one to i
.
?
. :
i
'
- ?
*
I
'
of ti . .
?Ve do not
' v\
St,lilli. i i . ?
ini-ni . v? .
tor the day wh-eti the b te e iii tai < '
?ben ?m? ?? HUT?1 ' I ree ir??n! al
li "n ii ill h ., (beti ?ii .B-ttire -de b? .
tide i I i t
ali to the Booth,
? !i r?
, ??red,
I . \\ ," ? : ? I?. Mil uf ? lill I) ti?*
',- t A ? 1 11. W 11 ? _
I | pt || -.- -?: . ? -
wterial in ti.? m ? I u, .-. ,l<? i,.,i ?
t
.
' i
?
,i .'t.iitlil i?.:?
Ij/.-.l. I >-w HI? ii' I?' le .-ni|'!< I .
.. ? ?lal
? r than
I
- , fivi n ni. j
Vi ill* I'lll't .; .
? ?-ii.? te, |
ti?'?; hut mi
li?, ?i,..I l.i pal foi ililli li).. 'I .
I ...
lai ?
I Iel,
?
'
. ni tini<l the pi. I, na -
-
?'.ii .ili.l.i.ii' ft
? .. .1 It will
.. It) turill .lillie. I,,, a .ii,,i iiiial,- KU_rt--_lial|| li . .
Mi. after ! i - - ml nu util ?ml
mil ? ? .).. ? . ;.i, bt ..
i... i. ? ll.ii. an. m HU nilli - .', 11 :.?
iii I'.r'.liiiB m . -I.is ?. bi lu?
Ntl lidnlil, ' "t II' li B O ?OII"M'i.lll ft? til,?
.,, l.i btqwrte?] aa i jaaai ??i tin- iin?tiiity tif the
North to .! .' IVuiiIoo'ii, Rtul Ma MrvUliagMBa] lo le?
",) -m .IN titi un?. ?lui. Wnrili kMM U? 1 r ? ? r
I lj.Mli I?) ?l|l|'liM- lill'' U.i* Illili ?1 Sfflff? i? ti. I.
nu Kmifiriitit.fi ll.iii'au tot UM rcinovnl ol' lour nu I?
lull)? of JiiH'lllP. He ?Mi"?'- '.til ~oUU-al i' ?HllOtitl
liii?iin-? t'i tranaporl htborrri, irom oue St?ti" '.?
fiimttirr, itml ci|iiallv vv?-ll tli.tf. iii? l_g_d_-lN
I'ur ti*i4" I'li.-'-ilu.? 11 ia* lu. ii iiiifiiilcl lor lim
|,i.ii'-( t cn m ita -Uil-ta ?m UM ?-ti ?vlirre thry slnml
.MKI in ti??' lioui?-*? they bajtt tb?ttm. II the Praedmen
i : Nt'T'li ( irnl'iiii ? Mette to ?M fu (Lo Rorth, thal
ij billl-H I, ii??l <?o\. \Yiiitl,\, in.r thal ?.i CM?
uni it i- only UM ?in',?.I tit) I'mii'il tfAMM
i.iiviititiiitit to -e?that arbaratcrthojno or tt-ythoj
?Iri'l turi Im tin- vi. ?'H'- ut 'un, i?i !," ,,| l.uv?. 'J hal is
.ill, nuil tim: .-?i "'j/' Ivf MU imi>Hrti?l rtt.reni-ient,
.'.i[i' in tli? sot"? inl ;ii,| i?, _a* extend?*?!
Uiioitgli Iho IVi'dniei.-? I??tr.'*.ii to (Ti.? 'tour
[.??o,il?4 whfiit*- 9ttM le? the Hbttherfl ?Stm??? um
? tinabi.; to ivl>v*. Hut ?ieo-faioB ?>i U-I tab\
' ,M".'t ??-A I*. \\ lien li..?. \\,,?)|i ??ii to lu? l.rtplla
! ?- p.-?-'r :?i. t-.nniiff.l that '-'?'t '
? I . I<<4 bl
Um I I - ' ..<
?
ita. And i.
.Li ?_ rfU :? i
' in rebelfie I UM Union, let lum,
:, |?n?;.?'?.- I)
TtiUioai a ii|P'?3r?. .tV tot?de. ot ?- ilir. *
?
1/ : . I ENTJOh In MEXIC '
. ' Hut lite
' ,i
?
... u. n ?
re, ol'
.
- ..'. iii?? me 'nut '
'. . .,:? the other, eflbrd e?r?-ee?.
D li l-l Time.? avoids i'.l
-.1.I*. r.:i?jii.'';-. li
; '
' Dil i ,-, ' britrtgl io nytliinjf, like
mi-nu. Ihn I't'iirit BtWUMIi MM-Eling
.--...' i", ho will
?m, on
i ift 1H! truu,"
j Heble to Mgetire the Gut -d-ken?
i .* ne hire ? ? MMM I l
i .-. ! .?.-ni- In wring <_ni ' '?>' Men .>
u.? uni ?i? kii b'ii'i uti i
? th M '??-?' D0 :."?'., mihi to M*mt\
the mt M "t '"u i;? ?t-i'ii t.- ereo-ng ya Em.
rden. It ??.yu not a words to
dil the I'osiiive ___ten__N_ of The Herald
Hlrcudy iirrfiiii,'.! Il B_trit*,
i.i'' i R ,.: ! M., Mgi.:?'.?., tot ti ? pnrtstion
". arte.iii*-? I to he ligMd M the pa-t of tim
lallur ???(?nir" ?. ?her bj Maximilian or l>y Jua
nniilil bl moel ? ??M'.-.III i,t -i treaty by wh
United sti.', tenlto
length, with, a -teed breed of imliau.s. whit>
?.?. M ("i.iuliti'.ii of ("ir jiayiiig ui .
! . ! .__n that can
In- ' '? i'iti*?l np ni the fimdi
added lo the (?jpi-ii-i-- of the war.
The Times ?" tjx
pi.mi UM officia! | .-.how that while
ennh i ni-inifi Ihr omnn . ontionnll
n'i'l lU'-r.-I'lii?.' our nat,?.'ii! nel? i?1- I'M-I Badi
pljingind oomph' itui?/ our n-itional dilfi'. ?kitts, wa*
? ?I ?.-i IH'IIIB, fruin . Ii til/ under ;
soii.l ! ihe Ktrijierur, Otto. Sheriil in bad
inaiiRuntcd rin ||_M_ Inteltwfl-M bj ti I I'nited
i i- poopli of M
? . !.. ?r ?
". ,-an Ropiib'i
II
the i- i-i' ' . B4 I" . Ma ? ? ? di
? ?ii?-.
; 7 ? . . i
the mod mi UM r ' i
.'im .* ed tor nit- I r lent and
t ir- ?.i M itc ??i iii be reg irded
ance with a ?-.-ii" ?!' I ,..
?
,.f II e f'i'ur. Hil! IT.- ,
I : ?I 1, ? . V ? ' -, - ,
? I li ir li? !?? , I
?
ti
I to be i
I - ; I
?u'liilri* i.. uti
' '
'
II .
?i
\
Iv wh ,' u It ??
ability ' M *?* ?sr I i'i '
rent I ia i -
? ' ? - _ J
?te la ?? a probeb
?
waa' i-?ss.
i i : . . . i , -rea
' ' '
MIMI
I
'
'
!
Kr.-n
.j?-.
: ?
-' . I . ?..-,. ..,, ,|,
: . . . to the
M .
? .
* P . . ill the I'uit".l g1 -
1 of Ma eh de
portai i
'' M.K'.I |U' 111
I Hie I . - ?
. ' : ' ? 'i I .i ??"-.
Ben .: ?/in./lu? ana roluntni-j tendered by the
Aneri . promptlj . tin
r'reneb -mneivr, md if n-o,ii"
a?-? fj.ied hy n leen entntn men Ihm Isnaii Nogoieen? |
I'!,. .?; ? .i:._'-uii-iil |iioini.?i'il him all Ilia! he di
?: III" M tllilll ll>? ii,lil iliir-i! to hope foi'- the it, II.
Ultu ?ii ol I. " ph-Itain I'.inpi re." lad In? Hup
prill?", bj the ?en* KepiihK to whom the ?.?!.
PBtnbUeh them bad been rirtu-Uy imhed, i?i 1
leon binWrlf '?" h? .?II ll.?illt .'Ulli ti IlJi'll.l. I
1 lie .i that ind-_______ lo tin' i ,
' nil ol' Ile] ". Ill Iii" bf the ptlhll.Mtiull ol' M. Di-lniyn
?le Lhuyss dispitcb in tbe Frem}b Aetna-B/I Dipta
iiuttii?ut*. im-, naturally tended to Banken lia .
i.-i'.mi io ihe .?itiiiitioii ?i thii moment, wh.ni :
Jil- igonl -I' ' lilt-1| ?"li G?".?.* 1 II 111 .*It ?'I ? Ulindi.i*-.
I 1\ li li li lie W pi?'! moi?- bl-I-UtilI- mid illilllori'l. li
lh.lt -ere po ?ihle. limn the nile I olilllt'?M'ed gf l.'-ui?.
und di?appr?it ed Ht Washififjrton I.hi an .?'.
Mii\iinil.ini.
?coord itig te I-? Herald, nbith pit-tonner?] ti?
rMiH?Mi trent 1 ?ni lti.il ?U ";i tui'l l.i.'t, " .. l'lf? p'lhlie.
niter bnring ht yent. dobnnnted the Frtrnch inief-t*-,.
lion erith tin doBWetio con-F-iti of IItfioo ee H blet
violation o? I l'if, illld a TV I I; i-i! I'rBfiotl
' pOOfdOa ripht-, hi.? now ?Iltr'ieil into Ali H(.', ??< -
ment hy win? li ihe Aineri.-iiii (..veiniiii'iit. le ti? i.'
? ?lili?- An a?? uiuplii e in th?' . rimn .nid a .?Larrr m the
di[Tiri"U of Ihe plniiilcr, while the fobbing IgOdl^ioi.
wlm hateheon ni the .??-. re!, ?r?. lu rivnvs frotn our
National TretiMiry ihe |innei]?al and iiite-r??-! of tin*
M? xi? .m h en do, ?t lu? it thev ?re now i-.iiitioiielv luiwk
inia' in Wall-?t.
Tht ?mus nillir?-? He, t!?.ii??ll? -.- IIM?U tic hutiiu
thority, thut tim po?itina of both thi l-'rcncli ami
knu-rii'BiiilnviTiinients in the mut fir IM n??i\ r? ry well
defined? We thcrnfMi a?k 'Lim fimee, a? a ejneetion of
protrand -MMBI to the boBornnd the peace of the
i oiintry. vhc?ier thent in any tiuth in the nipurt _hat
?mr MiniktMr, Mr. lli^eloiv, ha.? k'Ut bil saii.trun or
OnennrigOnMni to Ihl ni*)!o!iation of a treaty with
Krnnie, hy wlu.-li wt? are to ttC-kfl .Vexiean t?"Titory
and are lo ?-uaranten nr rwiy the Krcni'h elIuns ifaiti?!
the people of thal country' li' the Biinwer niluiitb
tho f listone* of auch ,i pm?tvl, ive auk ?igain "_li?*lber
this excellent nfheme, dictated at Hiarriii fir a joioL
partition of tha ?poils of Men? o. is I ha plus ni Ae'tle
ni.Mi' of which Tht Time* remark" 'hat "th? {WHIUM.
ni' (Mi-h floTernnnen* ii liuind ti? he ac(.*?rptublt? if no', j
.?.reieirilr) ?., t)i,. othar"-whathtl >t li Wftm in.? lane
' , It tam ill flowine; ?tuliujy 01 i he tri
. Ml S.iv.-i ?! III j? II
I , ?., ef It N
? ? - * I ' *?,! , ?
and in all eeeti H '. 'JI
law? toallM
( .
Irjf-, U; iyhi.i io?, i? l'> Mt. C?iDfil'i
. i. I
'
, . ? . r .
ronti in to p
durint* o'.riiwn tpuldf?.
THE CHARTER El.FA T/VA
Tu i' . " ! it ? I - - C Ity ->'
vutcr . 'i. ovit-iut.'
-I ifoitl tlic tnuii l
niifK-oiidui t IAJJ ' if swell the fi-? of c?*fT
niption that ia Betroh-Uaing oui Bann
of UM most.? .'iu-i.j'4 MbeBBBB nuhoel t
both Boards of t'_o Corp? ?ation waa tho Oat lu.!, Mt
gtring ' fi'fih
'? ' only c liftilatI'd to htri'iii-thva the
tinbearablo ga? monopoly, but to put wiri i! n. QtO-l
; ?.:?%" at the npenae M -M
reto -hVi-i Meo o?< - rijUn
' Bioa*M u: 1 "'ii Board?, tlio Citl? I
t' t tine (o the IM ?? o and sustained an application
'..r Cn'iii ?lu'm (Pnl-hali for an injn
vi-liic!i iiijiiiictiun was gCflntod bj .lud?/?* B.irn ird, and
' .in',- wai ti aa I ippUj Cr urtratod.
The n ?aies of t-he mon in both Boards who _ifa_l?
Bl liri t-p ?IP
'^ainit UieMiiy ?rS vt.t in-h-Towith
'.'.?!, flint tli?*y mar bo 1000-OOted whon ?-BiiJi
??""?.n-.l for n.-iiiifiafion or elBetion. Tha
" Aldcniioi wlio won* for the ?twinU . lia
Mooro, I'ofiiM.i. Noitoii, McBrien. ?'lynn, Shannon,
, Brie?*, Loov, jM
Van Voo-h'.-- ? : T;i ? (' I'in'-iiiiji-ii ?rho i-i'iii:'irt'?i It
_MBO-B-M_rBi I.'? *r. _r.. Long, BtflOOO, Flynn, R??_
lutta, O'Bnov!. K'?ivaey, Co.ttfll", II irtinan, Bri-h.
man, Ko.s'.ir Watta, Keeok i.r<:c-u, Micliay,.HalIor
a:i, Efcttafc- and Imlay-le?.
[no to j la ly, that the four Cb i ?.
cilm.'u wL ? fong || I
opocatio-f i-oold be honorably ro?a-iboired,
Iinji-1 o!' Coonti ('a!iv.i?.-."r.- lutv- -
maa HUM ?
. !
??J
I
?V.?.' . . .'
lill" .1 -
-e? .> 1
A . | ?
-
Ta k.-r . '
.
MAN ,vli;:nr, " - I
.?? r i- II-! ruin:
MV'-.- IMM
IIK? trota bj ?? i !-, ?nd Hie vote on Conpr,
: lily not hitherto Riven, v.?ii ha f.minl titi i
?iii iii m ijirity v i- 1? ' '.'I
' ?. Tim Tt-HIBB OB I i .
. ?
Till 0ITI2?RS ASSOCIATION \M> HU
i "\TROI LEf;
?
i,
Mr. MA'UI.W T. Itmaaaa
. i..,.
. A ? -, li I . . Ii . t
, '
.
? I
I "d?*ir
?
. ? i
? ..?'roi
l?i ? booka, I < ita
?
: rue au
io ?.? ?n? tra hi
. '
" e- . ,.. -, ' i - .. i * . | wine'- sp- ,
t . -
M i
of th?- ? ? I aa the
t
-
I w
. ?
ti ? ? ??
Hr. B'??;.:!.: ...?..'! kara
I ? . 1 ...."at we
rb, and
Doo?r A.-K.W4 ao well tul Mr. Brear?a- . r hi?
. friend ?.' Be
c c ' i - i
t iii J ot N"?l \ uti,
Y Y MOB ' t
???i?-1
'.K1*.' SI? liol. ?Al? V|ii|-|!lV IHK t?\K.*?r?
I' m. .. N.. lu l.i- M ti, .r! i?
l li
?
K ? - - .tit. ii ILiitir ? renei-l a the
- -
r 1 -
tu?? eaatpaiaw m IVIaml. ami _n??tlv itiriiriliittetl m Un
l k ,
' -
rilli th?- V IDA r?,> ?'i !..
- . ? .*.?? op|"?iii!?.t 4 ,.nn. ailer of 'a? lill '
ut litUn'r. 1 . -
.ir..:.?. I? . i- . It.l
I . . . -.1 . ,1 at.
. llu-ln.i |s_l r V nuil
nrru.v
ufthe | ? ? .
. uni tin'
? -,-rilli? ni "art wa
.?xi. Nui fun.-1 which he tf.-ii.'.i the r_-une K.
itiiitii..'
II W_e ?. (iitllrvl
? I. ?.
/ III DISTILLER] i R li OS.
I t KIHI.)? BJ V Vi I ? '.TI 'N HI IURK t'< -HIWOXI **. M??
i ; ?rinn w
The f*.iiviiiiHiiiiii into the alleged .. hi.'iilrry
I'VeiHi? ? . .1 \|.?t.-e,li? nMWnlllf I???.?. 1'.*?. i'i.ni
?
VI . .
' .
tim.I vvii ? ? ,. i? ha i'-t-t n??1 .iml
? < . - ??air?'?
. -1 Of ]'.'tvT.ei ? 1.1 -.-in?- Of I ,
ik.
1 vi vv nena eml . 4 ,H-1III
>? i? ii .i. i... i, ,II . W,:??.i, wascLargnl >- u. ...,, .-.1 r.?,-i,.i
li) ii It!) n? ? iv ... ? |,i ||H I ,
. .. eil m li., ?..in ni ??( .??i .
1'MilK IBi.N MB AMi;i;if.v\ INDlsri.N
I.l?r?HI UK THK !""? Hil I). Bl-I.I,m Al i:.i.?|-.||.
M ..n.? H tu tat .?ii i BB
Monto*. N'.v. Jl --.liidpe Kellvy nf plu!nl?.lphla r!e
iiiired aln tun'i.-ni?*nt befoie t:.e _-nuB-I I.il?*?ry
V ?. ? .rttion uti " tbo Metui? i?f PlMM-Bg fie \Vf*!f.i_? ot
the t-ab'TiTi? Clttttt ?vi lirv?"!(?{iirif' the power of the
Nilion. ' He anumed tiiat the ?pettiM ol r*i-4)n?trtn.*tion
wa? prac'i'-ully lutttnl ?i would toon be out of the A?I.
II ii thal Anii'inu wniM ?'ute.r up lier tr.?? destior. v?rhii?_
waa th? elm ;itf.it>!! of t-Mti riy relxriu^ li iii from tie i??xli;
?ive ?.?(?ri mue ni ti.it. lint ?vi-^vlil l>e Mf*?(tiu|t!isli?ii I?- file
taeMtmatat "i Mi BMlOlial ^ vfian.*ea, end thoee gje.c
evoti'imtes ?ehtrh fjiirUnd tv-well ui/Oerntan-J? brit Meei
ara in??? i^ttui tvith tim poliej ?.t. ti??tra-a trhiobeke
nii'inset? 'Mi 1er I'oiiirtieu'lat ?lepen .latirte?. Mr. Kel'"?
then n?vt an (*t|)?siti?)ji of the i?r?Taw?*fivo thfciy. hitrv?}-:?ri
i'iit it .?-i-H-tan_a.lv bj aimilat arstutTieuftBii ti,o e?d
raaerd uy llnny C.Cittf aud 'A* tr?waa Fdil?n of 'I'm
Ni.w YOK_ Ti mt sf n?* ?Jtiil. aruonii o'her thins?, that
it" thaaMitti.' ?. .it" Amm-a waa wattraly pprtae-d t..
uji'i.V.il lien.' '.? l-'tjU'i?, I
'?A ?
-
>. ? L' . ? . ' ? I
I ' r. I . ' I ' ' .'
WASUOroTOM.
.*Kw nxn kji !."!." ,*-riiB cABi ? wnniB,
...-?.'""'?J* " . -ii?. enw-Tonnoen.
ron i? ,. KHK? w.rr A?I
ii tilt ?''ft-c?nR T ,
<-*_._?
? r Ttuwru?- ?n? tu? V-B'-? n
I W-??!'
i ? ? ? ? i? fliofnil_Y tatt tart? ? "' withstanding tbe aeaa.
. : 'iinuunmnerit of tlie _^dn___iatr?_M
i ? w rioliry of th' 00.4 ' n. mt in the V.
('ii.r.'.ioii, _.d Ita mnposod noetotia.'tol no-? gang
on iie'uxvn France MM the fJnited But?e, the rr'(?_?i,
Mi_i_t "*.r hmo, (Vu ', di --atboka, bas no? iet-rm,
oonat-tod by m i-tbof I M he receife-I any
. ibjeetenre -hat be ._* lo-tni0,f
? not yet be-m ??fl
titiliy ?i?u mid oi bun. h >* l -i \ i -ii __dG
m in. initwi. _ lu _li'__*o.
New-;: ., . e ofanpnofftTTi-fl-. i*pt?i>n<Tr rvriiw
Oonimi.-i?io'ici.'iiiip of ! . have ?rr.T?
her. fn-day. M?. tanOMI IK in? ?let-riiimcd to won?
Hie j'r?'??:.!? tit H'tl K?< rt-l.iry KoCltlIoofa tuto jp
inghiin. Hiec_tate now, bow.ter, und thosti? ,
-riund - ' u>'aTdann-ymc
to the FroBident, and be i .
of ohteining any inanta,n?ew owler the Admtaatra
fi'ia in the fut'irn Then hu been notbh I
? n iii? u?> t?! non_IAI
thi?, iiilemtit i?. ion-?* Mr. iSpo(n.( r upon the Pr^ilBat
ami ita Tren?nry ItopftH?_f.nl A- Futerrial Hf, n'a?
Coaupiaaioner.
The Joint Comm ita of Cengm?? or. Ketro"cnw*rj?',
now in ?iriioD iu thi* fil v, hm? l>.ou(,!it to lii?lit ?. ,!r>.i
gii?iint;( fru'iiK in the Cfcw-Tork Ciiat>>m-BOa_i
0?iHniittr-e having to-day closed tbeir i:..?.. ?
of that departnie?l li,,. ?nrCTtig tiot.i ?_ui i
lege l c?>tt(in fraud-? m iii? Tteninry I>ep%r' i
?pmwttthe I'nited ?tntesOorernment, tv*,- cn .
mi.
Th 'mi r?g not italy
for an uiiTe???'of pay iii.i'I.'.M. ?m the peat ] ,?,?..
say a family entreo? hire Bp rtmenti end Bfe de
centlj in wnshlagton on $1.300 <?r $1,4 t? .
i lint a pon io? ot uoCkeer. ?inn? ?-..?rkB h?? aireada
id bl--H ?.* il.HT tbe p" . I ?-.?lan.--?, tra ya'Iy
W '?'li only two-tlii..!? t! ? ir !;i,. being tbe oil gold
Minti, Ai- Tht hjgh Minniid .le-rk. la the Tnni iy
klrendjrbeen paid an oxira _?I_IM;_?_.kn, di
natp'l bj the last Congn ?H. and rho minor employai
in the .?ia;?- ?l?'p_rtinetit huv- re -, ,-?1 *,V>'i extrn
each, but nothing e.\!r,? lins h'-ei; p.*n?l to the mi
UioHtate, War. In'enir, or Attot-Bg ta-B-j DM
jiartn'i'iitw. T'ie .1.??*!.?. are baring meetinj??, T-IJ??I ni
Eng < V... tO pU.ll
?
Th.' Hon. _hnnibaJ Hamlu baa l?een invi.il. hy
th? I'.'tnmittee taring the MOM Welcome to (.' ?n
OMI in i bilge, !?. pr< -.de at the erer_-g
Snturday, December 1. AnioTit-tion t?> b4 '.?
baa als > iieeit bent to '.he N.it'o.'iiii I ??nveutioi. o? t ia
.r-.n ! A'iny oi me I?? pui'iii now ii naEM A' In?
dianqp'i?i. " Tiie ?:,,vernor of the loy_l SUV. ind
Hi . M-.'?:., oi ll-ii:n.'ne ind F_-_--I Ip-i? M I
the invited gneote.
Anioiii? ihe arri\iil?i hen-ti. ,| r meHoAOrPrl I
?if New York, und F. T. Kr' ?Steff o
pointed Unit?-?! Bt-tee Bon-tor tron? N.?T-J-I.
'' Seuatnr Upright, dooinee-.
Homo diva an a Meeninenl niember of Cr
- mteiy MiCulI". h to OMOM thi tot
- ii of UM Tr?.
Ii-pirtraen*. Th? Secretary as?-nre?l his I
no remov?! .? would be mode io bia I??;? irimer* ??
Ii-ii ii ?-?rouu?! s that. _1 he roquimd ot hi? Boote!
mt merit nnd nbilitj t?? fill the petamat
d them In thi-? matter, hi- ntateil, the P
Hy rune.uired vith bim, .?ml ..-?i.red Liai Qui
- i ned, end no1 nuneri- wi__t'*h<*lp
.ifiriani
Tin? li-aof nute of the I oion l'a. ill? ta
1.., ern Dirimen, havicjr been ? h mged fn?_u th i.i
? i?, to the Be oky it II Port of the Kania?
I-Ter. the Clurln!^.?^loll(?r It- ?n.tr-cU'd the Ii giatai
and Beui-iver at Junit.'- City, B
:.?itrU.'>)0 ?jwre-uf Inn? M -'.li? ment ind
lion i?n?l I. u
rana Recelver .?t BrownTille, Xebratks, ti
.boat 1,500.000 sr:,?-?. T!,i i-rtoi-Uim dries
not mate tho land? sibeit r?. aale at privat? ?
hilt " e i?. ?hi.- tn io Ill :
lh > i;. .tf! Sj.tt. - ( ,i .,* u n
. -
Dg the IS
Trene-ry Mila to tb ? ? MA --o.n.?i, ??..!'
I ver mouth. Ftt UiM
Ot O ? : I .' ' 'i ' ' ? -i 'li
? ', i.f live j?. ?j* '?rt-,
inch irtiob irtide
? -
en i?.' eii'or' - i. ...?
?I ir. paymen' ' t ali I ,-t??M -llnttsi*. _i tr.
During the pul - II
? ?j ?. wl. ">'
'
-
-,
-v liepa-trnml.
OT.'*. $i'*).0a>. hav ..!! f-x; ^ir-t?
? . ? ; mil
M II l'ott.^r. j: i- |
r II " D
1, hy i . that toort, if m .'.
? Jut t.lJ? |
<'o! I ". h i- een
'. ?i- ??.?.,-o'" lut? *-.'. ?! 1?''' i nu?- for the ^e? ?:id
. li. .'.- nmo?ed. '!
Kni_?hi!iy, I'eputy CoUoHiBt ni 4'inttoirM at MD?'OI;,
i? hep? working to ob!?tin ihe uppointment MWFot
ii H?? ?ton. lu.;, erith little pm-pi-i t of enroeoa.
rta fn_w hen . :".'?-iher quite a oollon
lion ?' i?' th.- iniit,.f tha tatole
,-ir. pre" . ? with hop?? etc. A MM?
le id-i'..??u t?. i1,.- am-b-riaexpo?ud wrean
Saturday, to I?.- preaent.?' the treat race of Bex?-r
against ?tat, when he i? etr?. ,-'.,'.i ti, .. y\*mnt ins brmer
U.i.ilipii-.
rai not a-tlartre an attendance at theV'hit*
ii MU . to Inj n u?,*._1, ..o? ten f.-w m anj P*M ?
.uipori.ui? e. V . t?- :i i ;;iiii'?r ..| l'o:;_r?-?a]i:e^ hair.
.irriied hen- witinti the |_M di.?, end
th?, immhor of irrr.-.il? if 'h?- ho!.-'a generally ir?
daily Increnoing aud the bereis ire tilling up ri;
tbing indiear-- n i
m i?- .m oil-nully brilli-u and Mreir one.
i . ? ?- :-..'.. :, .* ? roe ? - being mi *- i m
1 v.linU
itali eaatiin Congie?- ,t;;i the Rndteil pnUcyi Tbn
arriilK'1'iii'ni?? an? Uni'.' ?M.., leted t.. .?ril.I'-Ji Iii??
pepi on u firm boeia, inAM tenndomtondtbn?pnb-?
? aluni w 11 ? " 1 m H i>\i dai ?.
rnoT-ir t-iil-T no-t-ii-woiii MUXII-I- KK*?-. ti.
B? TtLtt.BAPM TO THK IB: Bl ' ,
( I KI INN in. X'., Jl v I .?. ng
?ininti ii) l.ii?rn-e? ii^n lieiv. irrea|?e,me <u jM?rir.4i;t ?t
o?al of ?DnrntniM mer Koli in?, on the ip-ipd tbal
io. UM KI.'IJ D-partnieui - ? ?he?
_II?K1 Hii.i ?ip?-n. m? - ?' ? eapafiag
t.? .!!" puWi?' mtere<t?.
" . ?. r
nu .*>' nu i:\ sun -
'***" i
KkiiR.tt?, * Tfiwrtin- vu?;MINT-?twa
r>i t.
IT TKl.tUMAPB TO THK TtllfS?
NKW-II?LI'AS?. Has .'i \ .?Mi. ma?t
pli.iilei ol' lat.ulaiail^ w a,- ?A. -.,1 lu Iii nail Willi it^Vi .?? t??pl
euiiiirration, hil? r?--.- -..1 1 proni
(iliMiutatile aud If-? _????;iii'e to the f-_t*l
?w11 i oiiiitrt.
l-l uri-al :.
um? h mi iv and ut.; .. ., ? eve b,eu i eae?-X_.iu pal-.
ttiii; up and briu_.ii;.* ttirwHrd their ontr ..? a-M j*
mi tmuientp rn;ie,?tir?e h?* i ..'Pf'??
'?? KUI and the it-?wnor ol' 1???UI?IBIIB. ?rl eve , a.are ?ti?~jr
But i?x-tiou?. ipi i?s_iu_ ill 'lie \Ve?[i-ri? Stat??
LVM!H LAV. I?! MArtlll.N TOI .STV. k?MiOUI.
ai rri.BOBArB Tie Tia iiiaot. ,
Uli itv.ixh. N....J1 taendof Iffelalme !._. he-r
,,.ir.?iii/ed .n M ?non I "ti'i !?. Tlire. men ^n?-e _lrea?ly
!'.. 'i benged, ?r.?l otliers m me ?OUD?- .lui mil .arohatbl*'
?iliarc the sam? litte. An uxiiiici aaif .1 attamp! ?_. ma-*
?ii Kudu, -iii-lt (??t.?-?* eart-in prnonera tom the \.?bmm\
l.-n (Eantn-ryj -tali, .?nd bat ?. .? ?
HKlTf.tli I" Ml? MR' lill lAKSlrt?.
Bl lUi'.atll TO TRI TKIICM I '
mwthmnmmWh ??". -ii- A ?.nveii* nu ; \ i.'gmi**
I'muiir? ?i.vrrubletl le-t nv-i t m v ir/inia Hit! The ttoa VTil-i
:..IIL.'I-> X-artai? Pieti?-ntofth. t. v rftiifa 1S__?
Ij- .Irliteittl BB B.!?'.i?a>- ai't.- ?i .A Let Aiii.'J. ?l-l '--?.
iiiitil.* e|>_?#?.ii?av ni) pi ??ii ne it l.iijiu AnuptBr "?''?f1*?*
Mur llii'aiapoiiitint-l'.ni ? ir- ...-?-r J"*?'- !* t'-p?'?' ??a ..*"
li ill iBBiiBBBa_ in ikt raaiiiliB - Ailiiirt?, iii? ? ?-..????>> ?a.**
l.tlll-Itl Ulllll tO-UlA*.)?!
BO-O-T ?11 li? V/MIIM. .11.1-I 1?AVI*.
BT iiiwiiri TO .-.. TRiir-i?. ,
Koni-KKM WLosini. No? *>l -Roht. Oulil. ?nmierir
C.-lrtl l.'omi_is?a\_i;i-of K-'t? A," ?, ,"_| Ulti'l BJ
. li lil ed lil? ino:: ./ e? ? *. ? i?.t te the pii*?f?*B ?>. ?BB?
>:? . also thre? M?'b.?la?l ?tnii.ttii ii_m KiebBjoin?! ?'" -_
uiieitie-i ttrtltM- Dan?. Jwlffl OaUl t^.i'lVHl le K?.-?.*
? '.'?if
1'iCV?!"'? M: .! IP?.- itO-tDI v Cb
sr iBia.?^__pa ra rae TXtB????.
Bone?, Nor. -"'I l-l B f *? ' '.'"5
" , , -, . . ,' M? ??. ' ta ' D '. ".
^itiii'4lll i? IBB IX*OH?
"I'M'
M r?v. tlAP?! -M? ???1 IBBBBBB, ? t*******
?.'ni lu,ort I, .-?I'limll ?**?_
,^4*,, ne ?le, ?r? l.aul '?? - ...
ii'aet'J, Ha.? I '
li ? . ?ucea
tu er nu rt,,? i '* t??i,1
a ?una* itaal
oul*_an?r laav biaj
'K*?rh i:ir.4t?"BO?*|.

xml | txt