OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 23, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

B? 4(
i . .
? -
-
?
?
; '
-
.... ?.Ion
J ? .
.
'
y
I
?
i
-
?,
.? 4 du
-
'
?
I .
I
-
I
?
*
-
. ?
!
* ,
?
'
|? III!"
.
I at 7i'. lo?;
aril
. ? i
'
. tral, i;, ?I... ?
'
?
? ? in? h
?
-
?
- I
Italie.?
-
?
?
B ? ?
r"
i
..
"
?
?,
1 I _l
I
?
?
?
1
i market
?
oil
balik bj
..t that
?
en caseta v. l
I 1
l'an?,
i Am
I -
?
-
- -Treaeiirv-, ?MI B ?
,
|I7<MM.
t . . '.vif re
! . - ' 1?
?
aat_< I
tburl?** Aufjiistua lima, William !?? ..-oiiard
W..I. M .- 'i -rial
viel ?it K
?J_ f Tue.?d?*. ?ay-.:
?
-,?_, wni uni? .
-
? . ?
?t?.??!.
l-i.i ?, ' i c " are ?till
?'..?-r.-.r
?. ? ?
aft Comma,,al ol T>--lev aitemtXi:
. . .
.
ol ).)??
it jinwl f?w I"
-
?
?
-
" Ung Its te.
-'a, y ?final ?. er,f?nuf?u
-
.
I'I i .?. teen
- -np-iiffi? tu lauke it am aa
oartu-n-rit M
("rtf ti irii*'. ?ttAAt.ttl.-naied
Itaaaki
?a
' 41 la ? - if 1BM4
-eiigii tv rior- ? uaoe?
'?la .., ; ?- . -,; li.'lM?0
i ai3.ijee .'.-<o.une t?, a??..-*
le i.'? per tei.t of 1-B-SO. j
..-?wOrle-M... j '*A*-."*A -I),?*!. ? ____',
?pt ?tat ?f ifMa-f?o.
r,-_. .1
'.? t., a. pt -t.t of ii**-*?.
ima? i? T.i.nm
l-l lo Iii per eatotl-a-M. I
Mi?
?__r
..
The Marietta a*..
tectwl week in NoYemtren
m " - ?
mi: M.KKi
|Ct_r tm Taa Tkjarvr
'I III .:
.isHl.S-li,e niirk't! m -lora- ?y ee? .aloa al I
j
Ika paaraUI i? '. ? ? '"? * " '? ?" r..;r?.r. n.
I
bag! ?-V ti. i
M
' "I K .*?_
. Mi ti Mid
M ' VI. -, ! . . . ?-. ,
1
"I. k11
.
?
ii (hdi.f) Spr g V
?
? fnnni.il. Kura -
*
li" l'"/lll 4"
.
. . (
. tu tt?i I ni..
. ii i- lower ?iii- ? .?< , '
111 I ', !.. full Hail
r
....ii-, ??i.?I
I* .-."()_?
?
I ? .
and *?i .-.
?
-
-
? ?
-
-
11 V ',
-
Hill?
IV! I I
I I li ,
Vllll " ?M ? J - .
-
-
-
1 .
'
?
?
-
?
?
-
-
'
I . I Bll.-t?
I'
v.
?
?
'
! i -
I
?
?
fiatiiit
1.1 ? ! Il'l- ?H PRODTTI I.
?
I'
I
?fi.iii.ui_.
. . ?
? UM,: Sr? ??.??
NI l! !( 1
-.4 M I!,?
. .
HA y Dec. II, UM, a < - ...
?
. . . ?
? i t
Stn .
V-dll? I. roSl'M KJI'H. ni. K-.- Nt.?-.
?^ ? ? I..- t ? BOAllD DI DU .
? ap.u: -
.
-
. ?
.st rlbtrt ot nnw KO ?
.
n-? -? .
I) V I. Jil.
N. B.-li ? .? . eat.t
?ive ?Mt ti
. -
-
?
DIL ana kin T '.
Na? ...?t ? '. ?
N'fJTII E.-The
?
...
DAY, theMtli .: I ;.. a .
_
i~ USA I
- ' ' - - ' ?WARU
-
Ile U.ieer I.
? ii I.
HI M(V .4 04KI.1? V. V . fret.,
. ?,,,; ^ij I _|U.I I HAlIrROAD *?l'? . ?
? ' Ai?.*??) ovm.p. cut I'.A'I.KDV.I -YA i H ?
lilt) * ?' I1VM I .
.nd b()M)v I- ". '?Ve?
__U1.HT li Nil iL.tT,
Btoek Bruk- r ?t, 1 A ??tio'tr ?r
*v_, ULAND USB i
ifilC'MPA'
_ f "I.M LI W 111*1
'I'l ?
I '.AN k .
atttlak- ra '
? '
N BW-TOM >M) Al.RAW HAII.?.OAI)
An I?? I I- .???..,?. hare bee? h.A ? in.? I.
Stat? . ne ? .1 - t NEW 1HKK AXII ii
I* I ni.IKi ii- .'o'll'A ?1 li I It Btl'raadaa the?
mitti ti.. lU'li -
. ? r- It he-' I.. K" r.
l?"-b An..i ..l'a m Mi B, lett
. . r? . ... , , , ,,," H
, ., tu.i Jet
1' i '?I , ! ..., .
JOSKI'H II, I! lll-H ... ?--iel ,
M .' . II. . Ir-., i
I I Il A ?-TI ?HillMSl, r Ka
.
,e,l in t II up the
i ? ir-1,.,1 tal re_tt i w-1 Ihe teeeral
- . .. I ?. ?
er, r, Me - ! ? I ? i
Bu.i . . ,. . ? .
i .-,. . ?i.i '
_
K LN, i -' '
"/Mi c. o. -if- PI -.i _n..
!... duMi i A\ . ?i. .N-ri'AM i. -. mr,
EXPRESS STOCK?.;
? (,
Al' '
A ?I I?
'
BAI ' ? ?K? rum ?A.
lie. . a Teta teph a :,,....-? .?
tUinlriiiq ijcincro tli tianktrs
VER M11.Y li & CO..
BANKERS ANDDEALERS
N
? .'J'. I.KNMI ? I????
COMPOUND INTEREiST NOTES
? IiiislM. PRK ES.
MW-IOKH, Ni.triiil.ci ?._. IMS.
11 |
ia?. |
4 i mi
.... i .
. ?
?
?
a?
FISK A: HATCH,
)-. INK i KK,
?
,
I
? . .
HENRI CLEWS & CO.,
BANK! RM,
'
?
Ui I CO.,
?
?
LOW LAiVJEii I ? ..
?a
' GWYNNE & DAY,
?
EWELL A HAWK*?.
i!'M'ilN?!ii\ UKiihl M
?
_______?
i
NOTIl .
-
Dii.i_eii?> 'Solmo
N'.l K I. I?- ill lil BY ?.I - I KOAVI) '
ni- ,
| ii 1er en '
? . .
;
? i' r
, ?
.?? . - le?*?. I
'Pin r?> vi;!? "i i ? J i?!.? i < ?ii- ,.: ihii ron
1
. ?, ? . . . .
t
. . .
' . e . ' .
.
ll.l ?
"/M
'rm: ii Mol \ i \i\ ?iij.(o.MPAN.
I n.,. o- ira. a D
i
.iiiningo Uaui?.
NI I. ?YOUK - \ ? IKtiH I'i.WU. i ?>?r
?
- Ile 1 I. d'
Ititi '?.-. i UK -r.r P...,_,, . H II Kinx I??-?.?r?,.
CI) a tue. toi iiii-ine.. Wen
i | vi.-'.r , IllVlNi; Mil.!
.1 ...
\i: \l,'l dl'l'i ?I. J I Mi> hu-IAN
?
? .
IB-4 . K ? Sa gM W? ?
h vi 1;, \ M.I MU J- i*1 v JI ?.j lui
. \ | - ' ..
rl I.. . r
I/ol; " \l.l - i . , -i ,',) ' "
lit;-- ? . . fill ..
? .
' '
F ?ni: BALE .1 A \i\l'A. VIN- i i I'.
.it!.
.rta I
?
I.??? ?l; -\l.l i ?i?, I IXIl i 13* ii
-
.li.i i \HI ?I !-l> - "IHM 1' \S W11 ,'
I .
t? it. a .
BUI?!
, . -,
.al' - \ ii.li- .1
I! ,.'
-
? -r. ?
'
..-iO.OOO.
Cotton Stf?imers
PICITIC M VII. tjTE iMSHIP c.nti'A
T'lllol (III LIVK T ! CII.IIOH ?I?.
i HUM is., i s.r?ii -i > n - MAIL.
.ftritt,?r? ?.?.. I'.et .N... 42 .*?..t ? R ver. feel al ? IB-?*. ?I U
1. i mus i- nnactiBi with
?
OLDK1?I UTI I .,. H
?M, ?t.l. Ctpt T. A. Hirrit, cor.nfx-tiitl witb
_
I ..
tit -.
r'.reo'll'l, e?. "i i_~.'. '? "'(1. tue ne? ttouo Hue
Don, I ...
. ' Vfilb ti efir.t - . el . . e
III--. I '
. . 1. f
i,,,,! .. We.il-n.? m J
.
pi'iy .; tle-kea
tl.? an. .-, i t * .? ? ??
?1 K Kin Ml?; "?erl
. I . M i in lin l r , |tatt Hist nott al a
j IWfT . ?
- . . I . .- ,
Ik Mil IC M III, 8TR.IM8HIP < <>MI' ANY .
'limul ...I LINE l?)
J41'.?*. N f? < li i *. v
iitClMMt ?-.I? -IV t..?
!t an vi.ii.
:
lAlNCKI wi ..??. - Bi?er,
.? ? . . . . - *
,. . Fmmoma n -i r.I ?? 'It etaeat?r
I (.ni I'Y.s t 11 V ,.r - .. I'trr?, iu.i?? .
? I .? .rai.i'ett. .1
l ??I mi vD? i ' Lvove 11..i .... t .1 " . i, . " IXE?li t., Jaaaary 1.
^^^^^^^^^^^^^^^^^ for?. s.'.In.A '.> re.* . ?r o
MOBO *.??? V ??. ?
... I t
?e "ni r?bl_
m ? i
- I H . .let 100
. .
.
Q| . ' ii ? ?? I .
V?'
- ?tthe
e >? III l'..r . li ?union., IO
?
All W11' M UL RTEAMHHir COUTAHY.
ni
y v mv .? m un tv it.i'M i ' ii - R.,
.
?IV
I
F\)li \l *\ -'?111 I. 'N'?- 1.1 ICH M VI. I.INI..
IMTOOMI 'i ? laio Fill ?? a
.
i' ? .
UWIU ?foi 'UKI' ?
s:I IK LI? S? si.ORI.K.??S. I
Yv York
II?'.?
-
vp KI
M A HI
Ail |r . |
? ? i ?
-
FM W ...| I ? \
?
e .
. OH -
.hfl 11 -
r .1
-
I. IA". * J.INK.
I
? ?
i
'
?
? TI ' .. ,
-
1
-
4 | . V l'Util . .
\ r
I
a C?Bt|.
- I -
?'-?II
l ? I I
?.s ?te
?
i ? . , ? ?
-. . ....
-
??V.A 'I IM.I.r?"?!, Al
I? l. V.l.-The . te. ?illa; ??tri ore. |
? - .
?
. u? V* .
. .' ROM
? , , I
.
"?er
? A .
. .
-. . .
?To i -li I
... ... V
M1 .. ?
[I I
. . . . ' ? . u.?. i . ti
? - -?*?.
. ? (j te? it..?:. ?
? ? . . . ?
. ? i -,fi ffin ? .
i> I LI A. ... No. I. Bl
s ? M Hi (. I VN4 KiW AM? I I
? v .- | .
' ' ? ? ?
-
i II4V
- ."?
?
IDVl A Hill"?? I I KUI V I
. . -, III?-lew. .
it.r-v .... * - +*.
. .n. ? -.? 1 .-. . .
v , . a -
i it i*?? > li ti DON ?i.n ki .
.-? .
rplll ?O?.T? i.l.Cvi.iv |,L<)\ I)1 >n tMstllP
.??.-. ia' ii?a?t?u.
. 14
r<>?
KRt.Vli V '. I V fill Til A*.
?..? ? / . t?
. ti HVVKi ? Ki I VIB.I
? ? -.-?. ,-ii?ir-.?.| ? ..?..,.. iu carn
... art? a-tin, titi-, mar,-ait? ? ....,.,
.i ?r.i ni . . II ., - 'l.l "I '? n
... it. t
- . i antut? m1 ? '.
' ?I? v ' - II? . Br?t?i?t
ir li. _. VII. LIM. li) II \V.\\ i
I . . . ? 1 ?. l?J 1, .- . ' ?
is?, nu
. .
It.li li Ke? ?
?.. ? . li
M'H. . liCBl-llAl ,'
I
. tin:.-" . i. 11.. v.?? .
i . '?
111 BKITIH- AM) MH.'Ill IMEBICAI,
m ROYAL MAU .
I . .I.V. 1 uRK AM) LIVKnrUUL, CALI.ITtO *..
( ')K K II VU II? III ..,.,.,
. , ?w.;.!>.'i AI
IX AM) I .. _
P?K- . . ?weet .??..
.... I .?"I t-VlT "
?. .., . *,.? , . -4.? II '
?
Raw) . -? *'
' el ?HIT .Ita.
raoat aaw-roa? vo - laoreea
\'-**t?. ..Lill I
!"rr?i.?it l i ,i I'???t?s .*'*
ra- eaana >? i',?Kre?i_ _,,,.,
-'.".. .' ?
I .... *i A
n na ., . ?a -. . .i t ..
? e.f ? a
- ' * ?
. . ?. t ..... . - . ' '.". ? - .'I"?-'
.HI?- ?[>,- t '. . ? _
' I 1 II ' ?
'I'Vl'-' ?TI ?.
I LONDON I
? ?
Km? ur CAVIAI?? IA???.? '* Li I
*
" ... ,
Iii*?
"., ?. . A e
4 Cn .
N?.a *?.?( - . ??? ."". .? ??'.?-?.?y?
?tramboiUa oii? Itiiilro-?a.
reu M ?viiri.'f.n, i'?)i rniKRl psi
I i ,..,,,, , ,.,,ntl, -timor
. -
, .... lieu. I. ?' .' ' It.
?tfamboal- ana fiailrott-s.
C\NI?V nook, i.ni) BANK, AND IVTKRMK
?J lil AT?, i I.AI Y ?J - FAKK H OENTH - Tu? new tu.l ti?loa___
? 1 BIMI < .,1 II ?i. rV.itrr t.lH ?f? Y.t I ...at of < hen.
t - ?.
i?i?a it? mt_ .?are nar BIT?
? t an. ! Fri.l.y.O lam.
? . n.
He!-. j i , a m.
. ? ui. I We-aaeeJey.? lif p ni.
- V- Bk.
6a( n-y ... i?. ? i. ; p " i, ?,?
FV>K NOR WALK IHKI.I !
al Thai.?,? * .. _. ii HELLT WHITE
? i it Bieer (lee?e/-artet H i lu-id-r. 1_-.__?,
1 p u.. Kel..i r.?.!a M lad?),
t .
IOL? COVE ?ml 1-tOl-LTN, tench
k ?ireat Nari .-a. lie I' u.l _?J ti lea
it ?kll'ill.? ,l!lll frel.bt ?a. j-ta-e. .ei?. O.T..
21 U (I*e.k.'i,, .|n T Sill.. IT eieep'el. a* I 1J p. III.
F\>K NKWHU'I'.N, H.U.ITOI.Ii __d rTPB?XtJ.
-run i*, (ei. WAmmm A*** tart --u Un
Neerriarentt lilian. Il f BL.? ina um ?an Ka,
I FiOl I)"" b6t K. Ml NT1N(;|('N ?riS??l.
I J II HPORT ril I ?G1 ii
:AK? i ?? ?MI
j. m. n -I i-tr ,:' ri.ir ' . i,auie
p -re?.
VKW YORK md" TRO? BTK \ MU? ? \ I (<?M
11 PART.-The IK. it. ,?i ki? Hue ?".???. I'l.fT aa_ RIP
:*.M. . leire i i" N ?i fool -. R.. i",
,'.,T ?lallt ?t a - . . ' I .
I .'? N??r h. lu.a ., (he direct ix, lal
'Pili; (?I.H LIM'-.'?? OATUOT, <.r.-?'!i|,.?rt. On
I eui Bteaiaei UTI -AN i ,i.?. Ki., ?
I- t?t liir-i i! ? ' IJ . er- ?. i ? ,-r? 1? , ?i ?..- IT ?-ii -.! .. Itr at ?
I. m. M ll.'.IA'-f?. Hil"?. ....
S
All L'Y, H't.i.L? AMI ( (i.Mlul.l.
; i'!', I l.?;^..?.
11l(Rl E??TEI Ptf.MKH Kill III.
?,'IH I'll 9 MU
SI
...
(.?SION tua i ' NKW-VOIK,
?rat? S< ? . from
? rj i!,
.I. re . ,h ??' ! ipre.? Traia ftn-, |
M
CENTRAL RAILROAD ?l NT.W-.n.KSh . -
. i . not ?n New '. ?irk. l?o o? .'..ber'y
lill in? Ile., vtrar?. I-rka___BI
Ka
?io I'ltia.iirga and toe
'.' , ,- ?.- oil m?e ?
, HE wen
i lat?) -i tn? >i -t i ' -hi_
? ' e?r'.
( ama* m '. ? . M-.... ? ? . >??-:
Iii.
M . \m. t t- Mai
. ..'??.... Utter (i.D.
.
,-,. . A nl.ro?
I lae Weet. ?
?i ll?r
i . .
? ? ?
. >i . . ? ..'.-'. mt. V. ."barre,
. irreii Uro-, B ?tille he a?
'
? n
?
I io. I Ai.ur
a _ ti
I
?
, i
?
*
I ? IHM . . . _IL,K.).U>8
I 1
i
-
?
, . .r
. ? Iori
?
?
' I
1"'? . l-l. VM> ,U III.R0.IIJ - .?
. a- .. .. t ) .??.. .Irvf. .Ne? Vor?.?? ?
' .n.| w?v tv.i.
.
? , way ?tatiooa.
M ORRI? ? ' 1 --IX KAILKOA1J I OMPAXY
,.. ., .
e.V-" ft ?
Mil li......
.- -
\ i w 'i"iii: vr.",v-HAVi;s RAILROAD.
lier ?'*:?f K v?tAN.ir-MiN'r. IWL
-?jJlAlr.M Ulil II k1 ?
litteBfer PUtina la N?w T ,.
i tarn11>? i : ? .
ina __-%_ MEW ro_4ki
rot Si?-ll.?u. -J.ee ?. Ri , ii. "_ m., " u, (Ki." -ka,
: i . ? -j. ii
rer " .?) Ki I 11.M v. ?- , ti la. Ex.,) I ?.
i) i Ml i. ? -a I
..-ill : Cai 11 I?* a rr , ' 45 4.s\ p. ta,
I L, I? . J? A- . Jl? I-f,
"'r?-Nei- iii.:...' HO?. (K_.t3_k U ?a. _,. U.U. (tn.1 lee,
19? " illi..'-, ia.
let Dtnei?. . "-. S - IL?a in , .4?. t-M. I.-J B. B_
I . . .... i i. a. ... : :i ? ? ? . p m.
? --. - . ? ILBI i. w. . ll.li (Ki
. - V il.t i c a:.
Iori ?. . . I i?it?r-?e-iiaie iumo- T.eO, Ait, 11. to a. Bl.;
.
( c*?Nl t I": ?til TltVIS-t
le'H.t-in TitS|.r.t.i_..d K'?l? a.. (_i IXM (Et-.i ? 00 p. _?
rit B. .? na Bl te? UBI : n tt.
Berbern i*4_t4 .-niu.oed. u? t n... it.-.,? U-u. ..00. (Ex.,I
) ' i n..
i -t ?ato-i llte-t-aBreeJ IO1? ? (?--,1 IW p. av Ukteo
troe, J 00 p. u, t., .*,,,-!ii,iui?r,iu.
rorHaitfor- frtviJei?-? tu Kukkil. Ri. e-1. If?. It-,) a av i
iu.?p, io.
mr h tee Mire? Nsw Lend???) tal .*-t?amg.-a R_ tool i. kel a,
m. li lo ^."O n0 p. ia.
let ? ?ntl H.i -n?4 litte m to Nert'ia-?tee
let llout?! ?i.:. Ha..read ?a Bl, lr ni
Fir NaaajM k It?nr??4. ?.?.ii in Idi B, in.
?.rii.-i.--rv ?nd rtorwi't Ki lr ?j 1 ?. _?. 4. If p. a.
T"lBf lilli II ?.' - r . t" t" atta-a-tro 8.'?e?. en. tr? n
JAIIr.? II. ?01 r Sue.
VllW .H.K-I.V RAI] ROAD.- Trims letra liwt ?.t
?1 i ft- 1' -t for I -1)1ntt.riin s? *s-d I1? tn. U Bl. 4 ?5.
?nd 1.'[. t f.r liiaiiM ?mi WisBivuTOB it I ii J 14 i . -, 7
I ti. nni I- n.i'lnifl.t. _
Tin: t;i;i; vi AIR UM; i;<n fl i > fffl
1 i AR VV I ?I
J- \? III?' i: Ml.lt? >.M>
Hlanu-BLi
' tfaele. K..I-. ?.I. ? r:i ,". . ternit ti? i?alv al rall
? . ... i ii? an.l I--V-?w?r_ turu,to tee*a *?'. l?o..ia witk
. __.lt a' VI jatiU.i'.le w it ti Hie
,...!r-_a lui Lawtaae?. lupek?. M?.-ii.?t*aa Fort Riley
Ike l?.?.r?rt. terti.ii i,| . 1 Ike fiteri Ft- ide Rfl'wty li ?ew ?if
? ? an! l.?5>r??a Line? io I)?.,
.ate le, ant ?li pt ? ? ia t .-.??riA-, Irak mil
-
. t, r t?l? it t'l the t'rnc'ptl RtilrfJ-I ?h- -te.
iv. i? i.i.tv Ueaeaal m kel A ?, ?
( '. I'H li I ?'-..er i?. Aient.
IM, - ? . ..- -.
(Jt-jrcoe ?TompiinifS.
i ?LOBE I.M'l.i.-** I OStP?KY,
" I .tit
V >e Hi.atlway.
Na* lou. i\rv lu lt)f%
?11 ?-. tdViriNY w I, Ihlt d.v ?you lit
-I.i. IV? timor? . 4 W a?_-g
, . KO r M K i
r. ?> ?A t'l e-li i :.., ipt y. at ti?. I.. L.n'n. ratet:
I ?.t 4*? pot I'eU Bit.
I,, Hi . | -r I.?) I .
?a. I i*> pot ian Bl?
I ' . 1 ? Bel 1
(-..rile. , \,. rn. 1 M p?i |i?. It.i
Packact ??. ?ti? letioiiible ratet at by
.... .-?I -r l??r-- .
i - i .. i i. . : oa III i.Sir?? ti itl in
i, -es1
I.. .. .i, p.:,? i? j,.,.j-.r. .1 .? i'?> wuajitl? 1.1 -tj 1I?M or daiatfo
.' I iv .? ii
Orden _?v belltet ?itUer ol liieih??-iit-et.
.
? ? ' ' BlWtV.
i.? ra? HU
Dcntistrn
LkUi'lLLSi . - ml Mu. HU
a B-t ..f Uli ti.?
- . ? r-om enllt?f j ?m i T'ev?
hv ti . pte-rBh k tb?
tar-?i:. n(Ulab.>?- ?ee-_t-la41. wak aa ara) ruta. ??'.. -. ,
Hy t kaafae la tu? laatt,
? tly eeey uni Ulli
it i? ? 1 !".?pp?r?tu?
? p?rv if :*-o ilui.re-tot
p?reet?
'. ?n ? ? ??-' tb? _..?rvi to -al ?ttA-tl-?to
. .?:?'.'.. . n e.? ?vin effirth? et
, fT??ih ?tr anv ri'-n, ?uj w?'i retjaire aefee to ?n.?
_ __
(i A JARV 1? LenilH N -Wewt
lr?i
? 'I I' VI !>. M
vi
i
^1 \
I'M! St i l-l
v. ii.t.., ?. ? . _
ItT
K?. II t v ,
9.0 COhom it trun ConrcTit.
rV" aRCH_TE_T8.--PLA.NH AND SI'LI UK t,
I IK? S l",K VKU |,l ii.lu.N.i-KiK llir. WAR DITAHB
Mi-.Nl* AT WA IllN.J-r?; ? li. < -??r .... rt?W* i riied . I
ti'i'? in.l ?re 1.1 '. r .,, - ?-e ,.,. 1?
1 ?- I r tue Wai I?, parlairtit. un ?be . . . ?J b? One I'm
D-paimae, I and adiare?? . . ' ali WaalMfuU li '
!__?_? le.iu. ed ali,ulai ll?v.- I ?.., -rilli?' BleB M mtt* - '-B
,i'e f ?neu ?nil eimii I ' -ulla-, .i (OTI-.
.
e ?ork, o-apuli-alior p-r., u?.l? or bj letter. I .?*
as 1er- .
Ay- - r ?!.-Ilr.t. a-l ??.,(*" f ,r the erroed. li"! .!#
f I "? : A
..??* ?pp.urti -( ih? line, rv-r mm el Wai b|
.he Baal. lan - ? ?
pr?|>i?nn! pltnt tad ir?e. it?, ui. ,. . . ?U) ?Vir 1'???
p?rt?.,e?t a- in *? .: . f ? ?.? rre.. .1 | ?r.
H re .(
,1 <l ,. al a
i 'lie-. V? iii.le. . I
Jty ,f F.'l a,r>', !_-_
Iii? ii ?ii'd -n re.e.r,- ?h? rlrjM to r? ?et ?ee or all alen? ? */?
tpmm .. ??,i i. ' a
t?.n ?i.T or ali "i ??<?h 11 ni.
? ?ii tiierloaj?! T J TRI! ?riV
Bree- Lleal n , 1 IA. R-?- .- ..r '
mmmmmmmmmm |
Cost anb /onn?.
108X-ou or nr-iir !h? BUton 1 I.uni F_rrr, ?'?i
? TBat-ay rr..,rrlut .*.',! II-' , ? 111"? !'!.!*? 'H' PAPKII.? ti
T-T i . b ti .. ? " ?r.. \ rewu?J ? I be palle! to Ibi I
: I , r T.'
mamm^mmm^
?-Ue.-ing Carbo. Sfc.
AT ?V ILE VERDI ___*. SOK., N??. 104 Pilton -'.
u tiiiil.N?. ( Al?U?>._?i rill-I l'A-ION-?T. lEtukdiliad
li
?-rotesoionnl .Xotirce
?.??.I" -'lULKAPY.-R. I. Iii AU., .V. I?, ni??/
i- n -1 ?i m*. i
?
itlarbi. i.?ante.s.
MAl:l',l.i.i/.I.I? ?-I.A 1 r MIN - 1
nr ?.'. OOil ?. _
M" Al?i:i... M \Mi:i.>.-l . -i.?- ?i'jf
- .i uri
lew prier? i? ?( V hi ? ? l*'B
II. I.e.- i |
lUiscellaneonc.
4 PEA]
^le Italie
FRANKFIELD A lo. I( lera, ft.? I
1
.??T.. '?
r f Taren?
WAK HEB lY'.v.y.i ,
... . .
-
!
A K11' LEU M YO. \"l i H ?
La? ?
?. 1( II,
'(.ii Itroi.i-ajr
/viAi. ?r,-r n.i'i i; ti?.-The PEOPLE'' Ml*
V/ II?! I'l' I.?il 4
t
Al
A-NdA-.A.N Uil.l OMI
Me, i?. Oree_.ej, N V.
? np
IIAS'IN?? "l li- i
?or i
,\* A I ' ':!. - a
!! I, I,?I,I?I?IA I1 lill ,1N " - I
: I . I i .1 ,.|J
P.I <SESUI I - - lil.l.it.
I
FOR ITO lu It-i* ?teeaithl
?
?
H.A.Y. ' '
Kellin" a?
?
'?
i i
?
I
.
?
ID. i
?
? ?I
ta
Bi I
sl'.il-FIS; INTELUOENCE*
TORT ?>r NLW-TORB.No? ??
.?i r i;.?x1.??-j
-.'.n.-alo,. Ya, ?.
, ii Bi
a :., h.-jr Weet al?! Ay? u
?
i ? ?Keemea p < .??upai Ja
?? 1' ( "I*.
K-.aluo. W . ?. < ire?.
. . . ?r? A i. i i . . A i ??
'?-(?it"
III . ' I'. -'. A
k 1 ..
I, - -
e
? I. M.-( r?.-T Al e.
?
fryeAi
R M. l>e?Aic. i .
ARRIVED.
8-air-l,:? - T -, , QiiiB-te-_
l_.,. iu eh- > ? ',?,,', i. ( , ua.
[(hat ra ?.??t i
Nr' 7. paaard , ri.iea b-',n-B? ?ti ?teat-My
-., au? Traael be ? in-,ti, .teem?
t U' ?i wirb d
:A-, . al?- _a__?l_.Bl- Bret-?u >tr-,i?l.ip_
riu-iu-.i.-ip Cimbria I Mobile ? . ?li.'i
.he pul ia I ir cn?I 1 >'!.. v >u BI_M. tul |M?_ to ___u _ l>...-: ni
r.ipeilrnoed >. .err MU triai* Irr... Heiter?!.
.. ip h.iiert? Ale,ti 1er hi'bui-ed tia. N_rf Ik. saltia ral???
.
Steiii?.bi|> Ai-jiLnet. K<- ij f,?? -Berlfetd, ?ill. _e_?? ' ?. . . a
? Ptloior? .
Cr! Ann. H.>/raeri("l I. ?etpoell. il.-Oolre. Mtiiill. Ja?, ? .?
Cr ?mr i*. <>il? ?a?ula h. r, j- ?. i ,i.|ir i . , '?)??- Hu I,.,I ,1? a
i... i IV ( NI i tri Mt Urie--. I'???e-i?;e ?
li n.Jred-.- Per- . Left ur.| Kerekt ivi rf--l
bonrnc *. e,te wiitinr "r !?-.
Bri? Poi Ter?-Sr Mirk?, li... and litt (rea? "yatpaiaal
wliere ilie L.? i ??'? ??hore.
Bill Jim Croe (or , . ? ? 1 I-???. ? it ? ?,'ftj
to U.R. Or Wofl, f"
Brit tVn. R. ,,.,, I -k,a?iT,le? ?UT? ?It!? loat.t t, M 1 e; Bl
ll.tuijbt.iii
Bril (>?loll.k (Br ) Urn?? r.'.ittrw t it !.. uiiVrr 111 ?tri . a
Iron I r. lum-. . T?TT h??T? Ma.?. !r?-n (H . t.. ti.?
?tar?j, lett ali n ? t.-.t n.d _T.??nk,_?_ti_ tad ?a ?fc tat
If p I -, .(?, Lo ...i ?rr fw r p?ir?.
..,-?? H?'-?ni-r? for New Hue-.
Behr. I Biou. A, ,e? , I
-Nee KeaKer?.
Sear I'etei lAu?k.i Hre. te. - I t??, ? . Ul4??>
_c. I" ?I'-l . ? ? ''. Y
Huri.t I r Rea 1 .
I-nu."4? '? . i
I l,r W.11 . .
S.-hr ?.rat, I
Brhr J !.. Bee ?, . . .ia.
Oaks II <l li.-4 Head Ne* Lmait-.
K rai J ?.?. It riera
Brhr. Kin em?. 11 ?ii It illa! Berri
?___ Nie j H. Ua_au. - R.u._.?, lal Bettln.
-Hsc-LLAnori.
I-Tra IB Bay? with ...dee __| _>i |??g a
Pl.,??l * Kier?, i, u,..t fapeftord, l\le??.?n k I . .. epeetaB ?eel?'?
dar i la?, lied it death? on the pa??a|? eui ka* a a ii all II ?al __k meat
en kami la al UM Lewa* Umirtriliae
N.?ri( I T?' M inn
TBIAIITBT liar t B1 TI ?IT (urn ? I ? ur R? ia n ia? i
w iMimia I ? i?. iaa_ I
NBBTB IBI I t-T ?if JtjTi iMt-Hitite?. a? l_IB l-l IBB TIB
^?n_ate.i Bat ti,?? a ?Mee tliel Both tke ha*?
11 ? i- end kate bara talira <?-??, i .|
IB" ' . lee' 1 i_?t be? (Mew rtecte.1 ,,e ?se Berti?
en aio?'-ad I ef I,.. l.Ui.d. Tar be. cm, I* aaialal red . p
I? I., feet ele te lue tea ?i.d al a aSetatase ?re-ei? eel??.*?-?, t? at
?io.!' ii I- .?. e. ". I?i - r. ?i S . lot- l-l _ et ?aie-.
The *?aa-II I? e*e ? t! Je ?, rharrli Ut-, le lae be.??
pei? aterke.l I.rttalrb aletea , ?telle tke rb.B_el.at_l ia tke ?a
watti ?.?. . _1 ?en le t 1.
w11', I tit* ?mi 1 ?.I, rai ?be weet leutae el *?< . e lett.
.?Inte bai ea aaal teaft? ?eton ?el I'M Berta ?We. mmi ike ula ?4
li 1 . . , Y m a j
?ti a.'?.l?le?d
MIT? Aluni U aer ( ?aaiT-tiztt mluinti. (nar ,,ra
I eel La Nu at. P. IST I", BT '? tuiiria -Ii a N.eiaa. . i ?. \
tb? Rr;", ?ai.e.nal on .\.,i atti li., /??.h last
a I tb? weald le a . ,
ereetrlni, la.lle Sieve? I'.'Ol ?- I ? esat ??de * ilk,u lae _ef__Br?
'.f I-.?r Vi_|.?i_ ,
T e i.-l,t I? . bal- _a?l B_*IIH wBBa li,M ?t t, , .,, ?g
feet t?>a-,. t re? a???B Ure! ..I l.e tea, ?_.! in fleet wB-hrr tk ea . a
MW? e! a _l*im . ?. en-IIIlire. Tke IUB___UB| amfut .. i* iUwm
tri . ?? .? le??.?
The i-weri,-????"> .|b a. ure ?ad e?i.ited wki-. li etta-? la
lal. ?Wa. ~?1 Ill**' Weet ?I Uleer... u.
??Olde?, ?' li ?Bl B?l'I I !.?__-a |
MUtM_
. i . . . . r ? 'r,-. H .1 ". I . | I, . a?
. , J.taaaeted.
1 "
Porl-COarben? Notia.
?Vi ?T? o? .?I? lui i
POST U tari ,. ... ?,. * \
N'OTK'F. ii b??rr iM-M w i?i **;-.
lum tot Ut- . .. ?MU ,_i ? Ai le Ra?
maali ii? W t - i '?,? ? , te til pe?.
tea? ieur??t??l ai. et Bain ai rt??r?? et (be mbi*mAr*mt*et mt Baal
I
mmthn
? :._. in
'e' ?
I IBB l- .Ii;? I. I, I
I
I . I ... .?.
. I '
a

xml | txt