OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 27, 1866, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

e
at? tram ?J ?SO-, Piaia "White, Mefr? Beertet. Bro? and
nul Ttvlll,.| :r?#?*?ir 44 Sh-k. r -bert'i 1-41
Hai.tiei- __| fir Ra li ?tul 77fr for .V.? 4
'lui Mill? do nit. Il?? si-u (lo.
Un I'., t I K lbtv_i_'| 1 UM [?oiLelH 4.< l'utk ii".:!? lioukiuid
? tlepreaeffV f'umberillnd 10 4 Witney are
?aoSnl ?Il I. I M4 do do ?F lOAi
i ,?.... i.. ., Kura si,yet.
4 llollatvd ??? ty Hld? ?
? ; ! . i
?. I ira do I?, io'or I.? 4 I
) | . . ?
( ... talili?? of IO 4
i. ? Milt? from a Mia.
i i arr-pt 1...I?? und
> -li? ?vi h
.lot tfr? are amlont ti re
l from int|xirt?"r? t(>ariii?ri~.
m?: at tower piici? that a
?outil i_?t ?rtk an,i.m.i.?j to
I - lor the tame period i '
M V, rOSI ('AITLJ*; ?MAEKl.T.
uns
*
S*".?, t?"??. V?__. ala-t? ?ad l.aaib?. !??v,i.? I.t?
ia ?mu
1 !.??<. ? ere mid at the following u.arkel pi_e?-i
M?*?p uni
B4>?r????. t ?tv? Xenlt Lamb?, ."?wio? Total.
g1 National I)nv?e
3,113 It, t?_ 1.3? .
Al I
'JoX. .. 80 5.330 .
At *
111 '?'..? 3,441
A .:..'.- ? - SO 1251 11 171
t ii l.tan .
t. 15 VO -?/.?i .. .
A
.... . 1AM
st ! "?i. IN SSSS iii
?300 4.000 .
A
?Mitta la?t ? iConi n.ixa ?if*v
Ma_ri|ita L.tt w-*k r. ion t? tom so .tri i?,H7 47 *-s
lasos ?r in _r At ina ojr?-ni-Ni>__ifT_-ei. MAIUUT,
MUS wau.
UM quotatMM- iter pound tiprm the msA
Btaif?! : ?.-Her ?lu-ittrv offal That 1? a l',,l
kt?< k ? f oak., at 10 cv_t? a .??..ui.d,
aaatfiiDta u. ???"
t ?DU per pound.
Rltr? It?- f 17 ,1
?
?I'-?. .- ? - - . I.,,: li
ii **een. Una an- I'owe...
. ? da?, eftm-ted at 14,
?-ii" -M rai pt
1
wu_kK mi iA?rr_R ASK rsou.
The P'ilU?ivki t-ltl at _kllt-i l??n 1 are re|?urtC- trum the foilew
? "rk ! ,..- , 4''i
" 1, .
. nu
Illili..:.
? 4 4
( o(il?"el,.(ll
Th..? HTM K_.ln._tl alf
?
1! ? - ? I'm r llo.it? SIS 1 -i. Wt I",
a . !,, itav
Liar vi ?_?>?___.
?....-r? ..I uri?? era, own? m .
airne??? - ?. ti.?i ?I., te it? i?int are r?
fmrtel Irani 1
AT TBS lATTOVAt. TAIvP-.
. A k ti. 1 !?. . ti III ... 171
M l> ;!.e, K ? i .
? II [MtA.il ! ... .... "."4
-
72
?T I,,ii 70
I iue
I l
4
1 .. Vl>
I
'
II
?1
?
?ii
?V II'.
StBtJ-t? YA k.tfin K
.1 .1 HtXM?? III . H
J Illili.? IIMo ?
IO
A A Willie?!..",?? 1,1 >
S Vi Niai-p 111 1U ?
Oil? A I- i.kn. I
t. W Vail N i
II lla.kKi? M,
< oltrtiU Av llimin). k N V II
I olwill - liimn.. k li.il ?tv
'?> _____ ?ti..?. .. IS
?
tangie m I ?nt?*>r-??*k ? ti
ni -ni \ Jj??le.? .t - .1. 57
1 ivtoee ?_ Tr_--1 lud .. 14
...no
4
ti I
AT HiDaoiv cm?.
I I.,.! . JO
34
? rtowvrr 1,1 Pt
: I : ??.-???t A If?-A l'a SI
1 li II lloill... *?' I 41*
_l_? i? -. ...,..,
?
lot <?:.-? ... a?
i Irttrro-o? Ind . St)
J II M-.tAAU, III
J 1. A WtMVCI '.
i Avr_uh NY * I W rtirritoe .Oblo . IV
-J H Willi*-,.
Ki \?. -. ,. . li. ! 4. ,1 l?f 4
? A < . ?.u,trjo?AT_?*r?,N ? al
?illili A bi.li Ii><l l?B ' 1. (' Hart I
a?MAHK*> saaoT r.tmr ? ATTT?
II.?* I.ti?I 1 in, ?! ' "41 lv?At?l loin pare? -
? ?t?t? lu?? vevii
? .. wtMk asm jmt a? ?
1, it UM OIM ttuiuirrtt it mar
t ?J _rt??l ?_??vH? wt_k _JBU0 _aa_ laet week ?i.d wuk
d ii? atenga 1- < ??*?k i?*t y**nt, mad *
?- ?
THE MARIST AT avtaon <
lue arrival? ni t??*!4'l ??attie
Sa tar ara S TtO bend al Ibu pla?. ? ill. ..??.ral ear toad? 111
Caaaartim? I-at ileprrtti'd ferlin rv u! ?art
watt anti vet we 1-a tvnviidy royurt ? ? II.?
..a? been and Mill eu-lni-e? f?..tra_-> willi hard rain
lilian ?.?? I'" nr? lull of ?toad ??at aii.l ,
Tb_." i:?t ?alrulattrt u? a-i
?
bufLI ?
?ii',??.J? !.-.:. '. t""k it"?? . .(. - 'UN .'. .. 4. f I
I . ?till r?tA*np?_ri of to?in|r t?.
aay thaj will har? Mi ? Arma nptm best ' tor moaay la ??1 bmt*
\ toa of the hrax oatt-?-?t..
Me. aeS et>_M of t_? t*iB (_?nvea a ?wv? a??? at toa? t_an )-Ja Tae
Al.-.. . - - " 1?. i ?nil?-i MC| sal BWSMgSi M
___h? aaaae balla, oant ?_..
Ms ,'. :? >- saai 1 ? .? 'han .???' weal sa .' Mi m9h 1
at ?1 ?I?? ie_?rr mmihtea to enammafaaAtaft*? great ii-ivet n._-t
?
M Hr?l>k-n>-T_ (4T.
>f titillork? iii nii?i k?! t.. ?lav of a ratter
t-i:. .nern.? . i?l M ..?:.? ai"! ?..?ri?'? ?i?? ?:.'
1 fear eaangt. t. nu.
inniltti'tet-k TI-'nat . 1 1 fri
.??rj ox
?
WRtaM nttmr? au
:
'
I
-. Warn
OF. m -.,:.'. T!.ff l.ot I"
-J
?
Ima? tlra_f?^l *aa u*i?l<
Ure ?f?l ? .???
?ale .,,?- .?. ?ti.!, al
Citv and ot-ar atoeae ta
if*- tank -
?ti. ii..'-1.1 ?... 1 lataj
: rwaukii? on UtaAay It to mpea-Ml hy Ike praarUtan
at tit? t__rfcrt that UM new hotel, auw al moat t-tapi? :
?... . u.U..tv.? t' ' .' ?Ill-.tu??? o' the J 1? ? [?li?
ra v?- Sara, aa UM* ?to M Stightoa, tata Baa-?n
.
_ _MS asaaaalasssas-s-t. MsS-M-i hi "-'- "-?.
au,, traitai a l'Unr-iav u..
14-no-Ai. rikoTs TAt?.;?a.
' .?litvia eteera,
?... .- .. |. ?I ?t a. v: t i."
Tfattjiaf A Ma atti > I jTin A V, OAT ti ft.
.:?-_ Sad ? Keatae-* aa- latUaaa its wa, __>__, ScwL,
tue- A Hi.)?*? f .- 4 A tt it?-lona A Cs. > :
?t'??r? l>?vie bil own
It" -ii.'. ?. . ' <f f. t' f B I?-?? ?'-?li ''??' ?Vi l"'l I-? l.a-i
k
. r?t
.
i-ifto, L-atrr-Mfc A fehaat-er e-??i A? Iii ead j_r ?teen at
- !ur J ilalaawav O'.-? ?te?..? * cwt a
... EtvfS StA ? ?- ;-.'.- v A .???.- '.j'?'
> u, at 1.'
Ma
I' r 4 an, fut H a rVMlth St? IU atar*? ?ti.lv tot . ! ewt
It ??nan Mr -
?nd ii little Iii'l ttven 4| ivwt at
ftwri tMogkt at Alban?; ant. eoki
t
i.a drot? S?
?
?mm it- ad-vwnttot atl4|?lt? . and C7 PlUi-a
aasuta a atoe !>>'
J >?_?- ?u?d ate IS M-SUf-a aleere aiatUum fleih laid at -|
r. ?
Hurd for i W TaapMaa. SS Xtta-to ataen,
M_i!_ bad A? srrtli? goad 7 tal Oil?itaara. sd__ff
?
1 J ti?? tollitrt a rerftMM M fat Kentaekr rtaara.
???to litirtt-Bi? >-i t?t at .- .'.tot ?' I I- At elair
-1 urti dr." I .' . '.
?
a* ewt, Ml???
. man a ato? ud? baaeh. H
M B-taar ha- 101 ja ataare I ewt lair tab. ?void I
a .?.?..
a 1 SSI .? ' ' tttven
.
',. ,. ? . for W _
toag?t oat?, at liaise, aa "1
11 at-?-,.*-? CUT.
8a_> A Hu_T.ee aald iii goai ??at- kj ?teert Thur.-i?. tor
1 ' 1
e?-' ?..I ter tata oa#? and ?ttm? is of tee tor
Fai al ftlif-a_et wt-Mi| ' ?ti? ?..u..
J<to-e.
?; iar. ia) Idmoa Keats tm Hlpai?** A Ca.. a fiii.?? twi
?NkM
Stjrai
??.< Min ?1 . I i.nea asea tot UMB-rttea, tali'.'
A J-erataaseaeU M lu w? ?..?.'. '"' ?. ?Sa*
.4 ewt fvaiaa. rae oti a ter Hkttoi '
..l**_, <*?era, eu??on ?t-nt I ewL. al 11 *
' I? ? ?loen fair tittie 7
e?t ma ??t ai l.a.iv averaclaa I*H< ?ad 1'*) nf 11
rwt ?I r.'e ?irrturr
-tr? for V.?ev
'"?1 1
>'. - .?. (j ?.-. .-. . : a H. t-i - " ' ??. ' '"_.-. I
> ...
iVmuYry A i'oat, lat Bolah A lYtweom 101 ktitatftifi tteera,
?ery eotnition ? ewt al 13?? 1 Se Id for J H Stannton Iib
?ni, lair i-atu?. of ewt, al l?Bitr
l'olwell A Irimmiek ?..hi f,.y W Glitta 33 I [.?liana ?leer? fair
??ewt al 13s.it, furl-. Kinley 3BHU- ??i"r. if, r? A,
_U flot. '. ???t ut J.)?lr>, l<'.r _li_iiirr "Stau- omi mi
eowssttl.B ? ? '. ? Irani? itf.-rsai.il min far Sid "
tr.aii i..ir 1,1 twt.. at Ulai.'.
A lira? for J 1 ?.?? ? IU. mt? tman?,
6, en; .",.,.
H'l-pert ? 1 ii.? II-'Ind tteers lost fair
'.1 ? - : at lirMll-C, at a MBB ail-?BBS I. Htm (.<" li?p
rrt lad itsan lair -?.??i at I-f JO light lad ?t.t-ri |"r
-i at .. .r ii?c , ai.u'lor I lum * Th,.ii.(KKin, lid
J. Ayrault mia Us lo State steers, b ewt. st IO? A ---ina
lot
Chnrt-h A Httrltnrn H I'lka? 17 Mata ?atllr rcmninn ?
ewt.. al Ha m.- mr lab-- _I.? (o., ?M sute s-sera, eowi ___
heifer? comm? . ..-.
J li ?I lilias? nio-fly at C?jrmmnni[-iw, Pi? 0 itera, fur
KM* A HI?,r I Ki owl ??I l.la '?
MUCH ti H\ ,-a 'I t,. trceli t?ow trade coritinaee dull ?r,?l
Bow II a bad tim?- to send or bring them in from the rntintry li
aOSU i. graal -.? al l<? k??cp a eow iu Hie city al the jireeent time
und th,- market i? *<> ?in* it it mt li a? i? a i-?.w will ?ji as IM?UII
?e brought in. 'ihr aspaMB of k11 pn.p it MI f-(?tit that lb .?ne
? ? 1, I?. .',i,<- aaiioaa _??l ailsa sell u> d?__*? who
work nun.' lot th.-ir na 11 iiiterrtU thnii loy <>ut?i?ieri whnii.U,.-?
regard u" inter ?cprra ( o?v? are worth as much in the coui.ir?
astley at. brin ,1 ?? !.. -r.- UKI. ,-<! ?e hear of lui-? ti? the null
men of l^.iig Isiunii and W?st-he?ter County at higher (r,,.e
thane? m this market A few g.xai cow? Hill
e*ll at BW twf I4BJ 1,1,.1 111 an.?nally imire but the nuiMirr.r go ufl
ul f "u fro m ut aoiue at low at 1-0. Oulj 17 hare been reeetred
lol t.'ir ?K1
VKA I. 1 ALVM--There let a grtvluid (alllug off 11. number?
ita iiM.nl nt li..?? ?1 aeon el ll.r year, ami of thor.? ?rta In many
are larpe ami ??"int. Cruae (.tinas eoiue of tia? 'u kept patt tia?
usual agu lor wiling, with the ide- ol wintering over but oume
u> put tl.i'iu up to feed, with the high pri?e of hoy and ev? ry
thing else a ?tilt needs MMBlaflj Iii?li;?n Baal the ?itaiiart alre
a.Aime.1 at u.e coet ol keeping ami hurry them alt ?-market
S;.i h lal?., bring fi'.'u l.t- nat!? th. latter pnee for larg? -, tut
? airea Pi Baa Vi-.il?, M off readily ni l-atl-c. per P.. Im
wa-i(.-tit- a lew of the j .?k ut V.ifv I fae majority rou from 1 le
.. ?itl. Mimi' tt''n Ka- tuit K.iee are ?rouji fcLj .MJlll
IHK SI1KK1' MARKET.
Secriptt thii week, _r\iU9.
tViM.ra'rii'M? - Ttre f?i]l.."ing report? of tal?-? of iheep and
lambs by ?e?< rul of th?> sheep broker?? who sell on rommiaaioii
wUlfjlTt I... linn?.( Brteaaan-I l?aai li.,? Buck 'I he; are
?lil?,led ?J? It lue Vaighl for Slu-vy Sfut'lc, Lamb?, kfa
km
The iheep market ha? been folly supplied Uiie week lndeet!
on Wedneeda.? and Thursday i4 waa ?o full ihut pnces gay?
war. Io d.ii. nilli -.rou head at Hrom nings, prices hare mi?
lled and timk nea ntf qui? k?r al : ulije, ?p fr,, litemeiglit
lambs 7a?l?c. lhere wa? a lot of hnig wo?.) Krntn?kJ ?heen in
murki t W_-iBTSaacad I IO tt). ruad told at 7|c 4* It .'henni
wetither help? the ?heep market at owner? nf mint are easy
alH'Ut taidca. A lui of t-xira Ohio ihe? p. average W7 ? mu? M
(*J? 4*r> ?. Drorersare in deeidedly batter ap-ita i<??l.<? hT1
agi.iu uige lnrnii ?? lo fee,! their tt.xtk for Spriiip rath?r than
tont ibein heir ainl get only _ar!a|e. *y It tor tuen. 1 hough
feed iv high fat ?lieep nil! la? ?lill higher 111 the Spri?g, ii they
are n.-i iiumoln.lely aita-r the boinia??
Balsa bl l: ii HeBS-IV. Sheep and I.an.t* (or I
J-. BI<>1 -.'? IO,B13B IM t'Ai IU .>' H. i44 |714 *-'!, ?Jl?
I -J . i ' ? t . -I . ML r.3lH 87. 80. .*?*.
4- Baos n. it $.v? 20 ?'.'. t' * '.'? ?03 la,-?0 73 MI t'.??-.- ?.
MO, ?t.'if.t IS, M) ?4* 4(?4 |t tfj P 11-1 BB9B 4-, - 1113 _9
Hi t 474 ui. .m ti 173 :?- r.'-, te-i. ; . ?4'.' turn lu,
'H', ti-.-. I 1144 .?4 Totid. ? 4.BI henil, for %M b\H l?J.
A? er?.?,- B'> 41
1 by H M,?,me 1 ., Sheep and I-arnt.? for #7)4
1-71 ti .j\t || a-j 7-, 131 |(S3 -j) ?,,,?< ,.-t i-it %tyj BO -.
I I '-. ATI. iLMlt- I'?, au. Bniu 4!? IBB l>?74 4?
t - t'.?? B?. 'lot-I, faMUI
bead tor f'e???' t A yernge per head %i 39
Suie? al I.,. 11 ,.l?"U 1 ity V-rdi by Kaee & MeTherMn htr
T-ard? : 6, Mr .lol on Ir 1 .: i?~ ?. M
Kla.t/ 70, BJ! .1 Kert.in IKi B'.74 H> A I s?,.pe (rj'.
W n. Uillta, 17, |l __! H? J Croe?, 3BB Bl.'.i.l | -V4M
A 1. !' I - -iM.yf A \V ! .., I 0 4 .1 ? J.,
t ? I I : ,rr Ir*. ||l?" J (' Mart!. IBB |r?77 fat'
.1 M. " ? t " Hi WeUi IH tri. A A Iitinhan'
? a i???.. n.. .1 h.?t??ii isa ii,.-'-, i*.- Total, 1--r IIB,?na ti
;
and Iii" kingham ?old ! he fllBaalaa ,ot? nt'he ?tar
rita- bunal, ni ItSA! .?.. le*, t'A I 'J- l?jr
I l? Ha.. |e.'.., iii, |1.IU', *a*0- li.ic
13 444? 'J' T.,ta' 1.7* I f?tal at? ; - I -
. lb?- loUowing tiiee throtigh Kata un,I
McPherBoi .lu?l?l and HuekinnuMB A ? an
Wen . ind ?v ?erpand lau:!? ?ti I
1 . ? M |. ' 1 ;.. li *.-.'., *?.,?.. ..?.-.- |4 <
. ?? ? 14 I'.'!
BHntr nrtOTr?rl AT BBOWMWO n
Iri'ir, 8am \ ??rl?-.1 ?.ti. Ui-o..ker. IIJl 1? li 4!
; . ? 1 Kill- lu- .1 .1 l'Jatn.i '14
.lolio 1 inkle '?4 l leatelmd A I n 171 V. Holme? BBS M I'
I-.?'ii IM Ja . M Y iltiiin, 13U IJailpb Ituilil
lie II S II.?..!'.? IA ?ol Dal '?' *.! I k 211 Wa,
II s?f-, -. r 1, |-|,etiepi_ce, .?V ? Staler .*?". K lli?r'
U 1 kli.r?. A boil l?.i Hodman A. \ and. rK.k 1.? !.
Itil .-P? W s White -M liHl Uhu. ISO. Charl.?
'Al A M Mill? LIL A li Sh?ld.D A 1 .1 4.1 II I an,| -
!?..?< Ii-?iket II R H Hume 141 le I Wi-Ipili .'-A. Hag? 1
A Almenvn I ?I 1. I Para * C* -4 I' JVlama!? 1
K? I L-sbtbodt 1.1 Jam.? Van
1 r.ur Iiniiann -,1 I . Siun liouab-y, J44I
l.enrare V, 1?.
I r, I ,.!,,..:n ? haths Kithnai 14' ( .rorg? 4? ir.r
1 ron? hluhit?-- Vi tiilbert HU . lilian A Ct. ?B_ . I I
hlaton IS.
IBaiOMa I I! IJB____ -*:'.' large 4 Fr?
nu 1. 1 1. . aha Sim-ion? ?.?.i. 1'lappa
linker ?ut I, \V I >. *r?
J-ron? Hlu??!lt- ? Kan'dill 170
lill ?WI*.
Receip?? at r-, liner
HailriaMi. LU-, Urie Kail ruad 4 rai. New J.recy l'entrai Hall
I ?tad i
y.-rr ligiit Te.-j'if.ft? .luring !?ie week 'the arn
??,? al Itirtirtti ,1 . Iiemg .-. t the tiumlierof Hie
li : Hog? hi.? a?',?anee?I fully it g> Tri
. to ?nj?taiD ?l*?e eitrr_ie ratea bol tt>r
?.?reit, I In .'?. 1? nu doubt that as totiu s? ll.ag? arr, -
, n Inner ni Inner? Ihow ?ery little?
,,1. e?. ;. ni't. the lew Hog? on the insrke' to purchase
M hgura-t lb? principal porti?.-, te-iug taken for the retail
re OB the murkei Hil? m?- r.ing and
,, -, -, !?.r ordin?r; to g.?al
ti I? 1 light 1'igt
__JC_ZPTI or PBODCCX.
'? . 1,;, \vi.,?k? ..? tatki OU
SB 'Jiii haah ? ? -
M li,4_n butt. Ilaile?. .>:
l.iir? Punt l.litl lii-l? !'"!k V? pkgi I ' Meal 71 |-kg?
J ...J " 4... i "i. r?ir,?iBB__.
Xinoncial
I'rric? or ras WtiBieoToi Ici ( uara ?y 1
He. it* ?iaaas-ira IT. NSW iaaa Nor ?. 1MB i
NOTH'K -The Aimual Moeting of the St4X!k?.i?l()e?-?
of the ?A AllUNdTON II T il.'Ml'ASV sill las bell al ina
lift eef Irref aan,|y?ny Ne MS (J'tKtiwirb .?. New Tori on TI >'..??
I'AV I>.? II 1ST- it 10 a 1 lark a ?, for the election ef Bee Tret
tree, tad for tbe trims?.?- mt euri oilier bailee.? .. mty onie be
,',.. II.?., WILLIAM*?? BALLAN? 1M V, ,UUy.
|V??I KAM i: RCklP
AILA?
( di! IKRf I 4!.
'.Ht. ??T WtrlTEhKI
IUBK
(iBIt'.Nl
(ti iri(.
M
W A-liJ.Ni.:
Jt.lurtr.re Billi. I?.l ?al? by
WM I OILMAN N? IS .'. ?.
"rrirs ftcin? Van. * S loan??
Saw-Veaa Nor IB IB- I
\0TUT. T0_T0CKH0LL?EI__ -Notice ii -araby
_1 |i?.. hat lit? BdAKl? (IK Ililli? TOB.1 h??.ti? Ingres??'! tl,e
.. sear j? r?u?m lo the Art ?,f Mty 1 IU* lo
Imam" . ?r? ".fwhi-l _? B- . .r?. r?. ?I
I L?O!- 'It I? ?l.LABM it reel eil
of ti.? rjreri'? tllel pt?"' ' l'""' '?. "'ii
i.e,e Bec.?iral intteed tt?ierf lo the t-rtou? holdli.t Ht?, k r.i, ihe
,.IU| of ti?. '! ir.?.rr !?,, li ? I t ?
i?ik?rl ft' . t p .r. t Iii lin M' ' f .
.. ' .11,^117 ti t ni I . .
lariat lia? t-aareol new tlektcr.er? turee Phust ! ?ti?tia|
?.'Uleale. el I be re?.?? f r ri?l?r.rr ". ?-.a ?.>. 1* ! DKII
IiA 1 lia - ?r! ?
N ? turi - T? it T.den-la ?I t?
re?r? ? .'. . -' a??? be ?an
f ??i .... wi.cn
. I e-t.h ?le? ..' ?UiKk el 1 be lil . l!.
ti? ?rd-? ?if ti.? 1 _
i III (lllOKF 1 U1HS-"?V ?. r--?-?
? ,? rea 1 o??iinii.,?ii oe yat Mian? t rss ,
1 '?i rsti 1 -m 11, 1 Jl 1*4. (
1*0 Hol.KKK?? o?f OHIO CANAL tTTOC- ..? l?80
Beti " 1. ,.?r?b, f..? . I__l ?lae u, t.>.?nSu.| pitl.r.jaal of II e
(IHK 1 ,r.?M??i ?I. 1 ,'eeeur? ef II.? But?
. ? iae.s ?t tu? Onie, va?? Basses, Ns ii
'1 ?t <i?y ol Jtauarv IH7 al
t.n,r ,.,ieteel "i, IBS Hu ??Il oit?
et . a. i?i ? 1 .-."' . .' ta tetdn i?, , . . I ?nrsrd 1
ti* __. i, tt?a efe, r tir-ut' I Be a a-er Biaard e|ei.? r au? Isteretl
? 1. be al.twsd to Um It,
JAM!- Il i.ilnMiih Amfttir of Blet?
I? M il? ??m ?JXmi, Beere-ry - eittt.
44*1 II. M t.4T A?tnroe, ti*
I JJ?.-tal onert f the Hinkl-f F ?ai
,' the Statt
.*T?Hr. ?WM M. l.l.K* I K>N !. HUM ('l'?l:- ,,:
1 lae 1B? INI? riRt IS-I HAM - ( 11MPANI w11) be hell at
..- M'IN [IA*! I ht H! tay u! Ua laitti.
IB- 1 at ia? It w? ta? ?ne . froo II n 'rit. I in t? I o r .ck p m
_ VAtriM. I Kl)? I 1.1,, *mtrri.r?.
,1 ?ia an laiti.BBB 1 Ornea I
HraiMirirta Se,. M MAP. f
rriW. 1STl.Iii>T ON tbo l'I lli.lt ItKllJ ??I lue
i |?J atti ,1 .,? 1.? ol J.au.r?
1SH7 ?1.1 U? pu? ti ?h? Usaaa Watlaail Uti ? ei the (nye! l-?w
. IB
_.'A Mt* H mWRI'lt *-? Trsaetrrs'
N'iJIi 1. la borebr airen, that pnrauanl t? n?" ?
a.ant I" i.?ee! ?t tia? ?... at tu? ( ?..IUIIIH tae??tiie- u in,??
em\? mm tBair? e! the t rompt, w ii<-"| ' ".. etoekh..!4eri
New 1 et? Mai. *t-t__?iii> (.??iiisay w 11 o? be.4 u ti.? Cr_v t ef H a
' ? . 1. U I -
- ..rae- nail il 11 e r le-a,
foi? a? -ty be
?.eut* ripe-sal By eiBWr st tua (Jeaaroittee.
N I ALLfJN. CM
NiwToaa N??ta.l?ar? IS?
K??IK Y 1 a IM I H! -I ( '"! PONS tri t
Vr.tai? H?i,,i? 1 t'e M-. . ?
.-1- IS IKil.ii oatt!
v 1 Y 1 ??. t? pt e
Au-.BAS 1 ??.i? taet basa? liocs
(?IL AM- Minan < iiaritT
Niw itu. No? IT mr )
N'OTICE -The Annus, llaaiiuaol tin ?S'.o? kholdaia
ti . of TruttrB? for the eaai.iat
?eer _I lil 11 a? ?Billi "au??? at BUT r ,?_. heloie
?ma man ? t ?U i~> 1 --t ?. u.e ?a?..? Ko 74 IS ti. ?t ?.alllllM.li
/Stn iiif il - a ciack p m.
I? I Mi? HU I.L K? -?.
El.Il no?
Ti? ASM A!. Fi.-'TKjN f?l !>tr???>*c'? nf lbs HOWARD
.'-1 et Ham ierk. will rae t sid ?I II? lj_>c?
MIA? tue 'iJ ?ley ol I'eiukei i_j_ '11?
l-?-? e?i. be c??L trois lil s . loel ra. lil! I o clerk y n,
IIF.NBV A OAKLEk Vioe-Praeirieat
I- \l I - ULI I 1IA1LK0AI) STOCK, Cheap.
'ITHKB rlTT RAILBOAI? SECIBITI_8,
w.4?n LI. LIM. ..f I.N-l'BaHCfcf ITTaad COUNT? S.OCKS
?ad Hi i.N lia u lew rt?ee for I reel ???ni
ALB1.KTH HirOLAT.
Meek Biotrr tad A ?ali cat?.
No 43 Tino ?t . New York
VI? fOM M.Wror.NlU.AM) AND LON
HON TKLEOBAPH COJirANY 8 STOCK FOB BALE. Applj te
B ? .R.1BLL "?HIT*. ?l?. t? WgtWt ?k
__f_*_ '-__iii -DL8TER COUNTY 7 TEH
?Jjllll.ijlftf, ( > NT Rol'MTY BOM)?? $vv-?>-,d ?I me).
ino m Iii* mit Urie ; I .u^?. ?Iv. Sink 1 Pot SALE bj THOMAS
Nr.WTON, h?.t.i s. ki i?i??e??v._^__^^
rrKAVK.|.IM; CHEDIT8 oiT_l?ji_rs. J. riTiM?'I.
1 II4N a r? I.()*4I?)N l?arr?ii-r. to O90 IK.AHlJt'Y
.? I?,, avaita-t? la Ik? ni?rip?, ft... ?I IlKDl'l ?id ?I?
KAUT. -??-I kv UABNEY MOR_AN kU h? k3 r.ir___.~
!___
Conking {jcti-re on? fiankera
VERMILYE & CO?,"
BANKERS AND DEALERS
OOVKIINMI.NT STOCKS
COMPOUND INTEREST NOTES.
CLOSING PRICES.
MCW-VtlUK, N?v?*_-t?r 28, 1MM.
iS?V- Bell- |
' la? I toe.
let-4*?-l ti. nu liai'IBM. lite.
loupetuH. 112* li.' ,Julv. ..JO.
t ? RefifA.r?? *il. ll-I l< 1 \ Jtat, I'. I Hn-.u. ?AU
M*( ?Aipoa, ?-.... )?.?, M4 J..iv, I, 1. Nf>?__ l(-4
tRfttatti. 14 I lOCI li 7 4a?.C. I Note?, IW-4.
AaHonjmm. -J.... j )?.??, 107 Ile-, ( I Nott?. IM4.
MP(e.|?.L *- .tv.?! IM ; l'?l Dec . I I .?...... I?? 4
l?40 Mt-t-eitd... HA 100 U.V. ?- I. N?*4?? It*-.
IHO _.??... tai IS* Aoa? ? 1 hoiu uni.
Uoki. Mai I*'* Sapt. ? I. Nt??e? 1SSJ.
A-suA, 7.?.| lli*?{| Mi,!?>.l.. 4 .1. N?4A??. IH_.
FISK & HATCH,
lvANK_.l.H,
N. fi N A S SA -ST.,
BUT nat 8__X AT MARKET RATES ALI. _E.?CRirT'ON*4
OF
GOVERNMENT SECURITIES.
ACCOUNTS el BANKS. BANKER- ml ?ibu? RECEIVED
.i, f?vcr?bU ?ero.i.
f-. ?T-OLLECTIONS MAD!. TtlH-l'OHOUT THE UNITED
HTATES AND IANADAH
)T~ CERTtrii ATKS Of njT.PO-lT ISSUJ/D
HENRY CLEWS k 00.,
DANKEHS,
I... v. Will ? , Ne?* ?.rk
1'NtTH) STATM ?..) i t'HITlES
H'lrel?.?.! ?nS It- ulm.
AU Iwt.et ?it h?i.?i tondy ti ittimi -el.?.,?
(IHDJ- k.?, KOR HTLKK"? H()NI)6 AUD OOLD
rx) ' i i-i D
MVrkafit?, Bankin tatt ludtv.d.a . ?I??_?B| _-.-ovir.ti tvitk ? ?
be ._- ?.??!
4 rr.t CENT INTr-Rl.?T ON ALI. DAILY
BaUat-?*, iDliart lo rh.ik al t.il...
l DLl.KCTIONS MAI.r ON At.I. P?lINT??,_
WINSLOW LAN1BB kC_
_A.Nlvl.ll!?, Ne li? ma 'Ail FI NE ST
NU?V YORK.
Dru? 01. l.onAor. tod Par--Mobil, ?i.d New Orietnt.
lilli? lelli-rt of cieiin .or 1 riv.-l.t., ?vtilabl? ta ?li pan* of Korup*.
Im? e?I a owed oa depo.ii?
T>AVKIN0 BOCF-1
?TAY COOKE & CO,
IOtV'VR WAI!. ANIi NA?t?*t NI? HPW YORK
VV? bay ?a ??,'. ?i Ifit iii?? li-wv-l ruri?al i?e t?. t-4 ka??? ?a at? I
? 'lill l.pt?lv of
UOiFR* TNT IIONDH OS ILL ISSUED,
4KVE.N
. ve
? OMI'? ' ?Ml RF-T NOTES
Al? ?wttu trvtii f.? | ?._?_?_?.?? t ?TO? K? ROND? at. 4
(KM.li IAY ( (MIK) ? ? <.
I BROWN,
JJ.
N. M IVi ?tv- Yo??
Bullo??? flttl tvo.fiK tad ?. ?. t.. v.r..t. .? I
-?.rtl-w, ?a?! tf ?i-rlel Ytuoi
DiPi?rm*) Notiere.
I'trir i o? TAI in. ?IAH. STIAIIIII ii>tr??l. I
N?? Yoaa N?.v II. Itaat. I
NOT1? ?. tfl HEREBY (?1U.N U.-1 u.? BOA-BD
Or MIVITlIR? tv.?. I!.. 4.? .le ..f.J A DIMi'IMl of
. M UM .?.i Miman of it- ?i??n-r ???li??
Olot-t 31. p?-?t>_ ?I Ib? "*- t ?f Iii. , otf.p?.?. MAIlRi'Al. li?
?-.A-tari I
TbtTit/iln Ho- k. ?, !.. -i. .Nu? 10 ti Jo ?iota
I o. a..d f. ?.?e.^? MON KA > l>.?
Bl or?l?l of ti.. UouJ of Dil'
tur.?' T inns'*
I ?it-I NlVieinov I . So. ? "-m-va tt HU?? ?T i
NI? toa?, Soy tu. lo??- I
"Vi ?TICK i? herftJjr ? ? )>...?.-.l ut 1
.N .". , ' ... I?. ._-! a Ul ARTI Rl.l
ni\ nu NU or m i ii ii < i M i-?.i. ?. .(o_
.wy o? .o.) af u iraca m l-i ft I -.. Tat i-ll Boaki w11 .
Manda? tal twiiaui coat? ?atti iktwtalii i I?.
.r-ti ?fil?? Huir?! ?f Dir. c4 ?tt.
_ JO? li CHAPMAN tomalwr)
S! N^i.M'l.l'l I.K .MINIM. I o.MI'\N . - A 1>1\ I
or Ni) of OUI ri H ( i NI ... UM ? ip'iai Miixk -M -?.? a?
nat.abv li?. 1 ita?l?.> li?-, Dnnlfllliiai a?f -M B_-M luf I)?_..'?
of Oelobef t-vab.? It?.?.. !.._ I ? ti ? ?IV?. of IM ( .Kf.i_.it
1 (?Ailier bo-11 ( onoi fr.?n. N'V.u.-er -. to lk?-?_,f>?f A IMI
, Sill HP 1 1. li. i. i?r S ? 1 . Ht?.- ?t.
(??-IC? O? Til I ?ii A.,?? .?I. "?tllT? It ??Tit? HllLtVIT ? . I
HaOADWl! Na? Von No? li. IM- (
T*I1F. ItOAKIi ni 1HK1.. I'.i;- ..f ihi? l'uiii|ianv
1 l.i.elMiilav tterlar?.! ? f.'l III vi) f 41.'. IA Till
?M ti, v-?fna.?i,l l.i or toe Yie at ?! YtcA U lint t >t?p?iiv. to? IM
r?r ?ndli.| the 1?' ii?? "t Uet.-ilu i anil ?f 'f li.?
life A?; o' -menu.)-?r"t???i, la tit? l"t.(?-r.,l StaaS < f (??. ? .?mp???
it par, (.. !.. .In. . ! .11. .- ti ?bown It; tie? Moll of lb? I erny*uj
?a IM lil 4iv if l)?r?-.t?r
The Man- fee. I. ?I I be r oud em Um afttrv.??- of ti? lil of De
?.nabar _-I p?r. ?:- IM mfwn r i '""
Ira. (lona, paru of? ?tai? i ft:,. ?>i..?at?.l imeltrmiwtl. tv? lana f?r
lo oMh bv li ? 1 femaur-t tt UM rat. ' .ato.ttl1.J17
pretoOmi lu? ?v? r ht?? A. I I'Klit 11A li 1 ?. *li??,iii?t
b li DI IIB 9 Ut-'IK?.
VEW-YORl s WIM,s HANK "ti. ai.., eonei
A4 ?! 1441 ?( MIX l-l li I IM ll!|f??!.'l?toftII. 1
_.?-. on n: t.af >!. !>. 1?. ill?? iil.ir. li -u !..
R. li BrLL .--.r.t.r. .liiiMAh 1 IIRM1IK Prt?llJ?nl
(Eliance? tor -Bnstnra? film
AVl.l.'V \AI.1 \HI.I. l'Ul.Ni 1:1?.Ill KUi
SAL) T.viiit rettomb t A Mr?.,
() M. H LI.KR
( ili.tui .? Lol it). < . at? r?
Al'.MilM.I! WAM1.HI': II irictlj bonorab?e
tad l.irr.d?? t.i.ili??! Uti pitt ? Inn? P*? eota#? ( ???tul i?
?lulle?!, fruu. al 'O' lo I- ?U OBI; ue?<4 ?pplv I?
_ BONNLR k in S" 111 ?ii-?? ?I
,*|"*ii l AI'll Al.l.-l.*?. -An opjiDrtuuin is atr.iril.d t..
A obtlit, ftri? lull luiercit in . vsrv vi .-bl?'MINIMI rHof
KRTY parttallv ..?en|???l If. < <?l.-irlo NOB? but rMpoulibU pu
u?t i.wti ipp j Adir?. B<>? No I ITS I' O
?*jn?0 CAPITALISTS--A -ar> ralu. IlioN ?Dil.
J? FPOpy R11 li? Net? T.tk Stahl .' ?1 wubin Vin?..?? .,! lb? cltv
Iii? Illa* 1? np? IA. ii ? d pt o - it?i ver? net, lu? gt??t triB( u ?.?nt
l-p'lll Iii III_.|?m?ul ll'l.'i ' ? I* ?. ! a !??pi>!itlt?,?
pa iv M)l|\ WilOll 1 1 , !.. y. I. barn al
(Topar mr r? bip Noticfa.
DI<*-<)I.!T|ttN of ( ?MAKI M.KsHll*-The To
pirtt>?r?l?ii? l??r?( .'i'r ?ti?- , | i-i ti?? ( Itv "f r??? 1 I in. lei
ti.? name I \\ f 111 AMJKI M ? A Li.Y I i- 1.1. day D1-I-4-L? 1 D
hv lo?.*1 I -?
10 lulu.?11 H n.11, .i VV_-8LEY It AXOatWi ir? i?lbor
itej lo Mill? tb? L>III.O?M ?.I "
UK roi.t 11 uri.')
M I ?l.i 1 R ANDRLWP,
HKKRY 1 LI .
:>) lui'.) ?n wii.D.iu wnsi.Ki ii AMIKMI.-?II.CM-IN
tba baa.-e-t ..! II- lue (...., .( N?? . I'.r? i.l.-. ?..,1 N" tv Mutnv
, . ,. ,..".. . li i-.Ll) I? A.NIfllhl. a.
ham \ 1,1a Ko? .? 11
.fioliban tBoo.a
A BEA! TIIT1. Artille Mr 1'r.seutsti-ii.
.V LAMB SKID MATa
Ricbiv dred. ri?iu .< r?t. ?. ev.
?.01 V'J l.lpre.1
s . HOLS 4. TollPKfS?.
_ he-.tk N I
?D?1.S Aid UENTLKUEAV*- DRKSaiN? ss
_ WtJIITINf) r?.*i|> r.iflfoioi. foti el Ho.ki ? tri! ( 1,.,
H?uk?ri li??, if. on ??blMtio? tod fur M1, low tt tb? orTtVc* of ti .
v M i I ft i k i ; Km I '4 tod IK) William ?t.
\V '1 1 HV A CO., MA', "f the wclf
11 0 k.owi. ttil FA1TST I")? KIT KUSKS, METAL
ri.ASKS ?OAPBOM"" URINI.IKlin I".? III.WARD-U-?AL??
he ?liBBlaeiorv N ??. lA4?ad I'?* W11 .in-?? . N Y ^__
riniY. .NKW-.oli'K 1 M*?N VAIAI NTINE COM?
X PANY I..?, ?o latta ?~n ?em o' \ ?.ntl..?, o.. .1 ubi'lo? (It
?I?, trad? ?I ?I.?I. M...O.I?. f.i>? LHn. I l?e.l"l ltii. ?i .Nea-?oib
Coot anb fonnlt.
_\?} IU-.WA KI?. - I.'">l orOTQLEN, oli.?'itf(iur
%T I mr wtth? ?:? t 4 OAfH DOO. ta.?art u tb? aaa? o'
DM) wild ?a? ??t;it? ?ii "?? t"? k ev.; ',li-k ein !!?. ?b?v?
?.?.?jj? mamktf? a, v i-iom m >.?? Diat wtli laad ta lui leeetaiy?
^t>. ?it Siiib-???. ?.?tmef at Soft' tevvnth ?*. in ti.? mi k.l
Jnanranrf ?Eompanira.
TB? MUNAL LIFE
IXSIRANCE C01PAX? OF \EW-Y0Rk,
Ui-riCK Cor??i of ?ROAI'll Al ??dl.,4VRll ?){_
t. J. W nSSTUN Prv.U,":
? ???11 A.-?^! 1 s. Nov. 1, 1*64.aiT._ia.Mt (VI.
U, ( ooipui; IMO?? Life. r.?dowt_?Di t-id Ptid-up PoliciM Le
vu., .1 f ?run tod it tit?? 11 f?voriii.i ti It coatiitiut tvtth 14???-It?.
rHVIl?ENI>S AN.NI Al?, ANIi IN CASH,
tvtilrh ?aoj b? out ID ptjui.a' ?f piiroiumt or oa puJ up P?il'l??t
ti t_ lanuti Cat* tnmm? t, IA. AsmsroA
Atl-ttlt- I? G-lVt- to tb?
INSTAI.MI'NT TKATT li.
I?CUI|?( t? th? b?f>?li-,?i.ei Aaaaitiet loi ta; _?_i?b?i of ;??rt t!t.r
tb? drill, of lb? Altufvd
HU II titi) A Mr? I RBI ?I?? rttitdtnt.
'"4KD HUMAN** A.l ?"
luir AaaivT , .
Ita? M i..-..?) )
^^ Sitnotione COante?-/ema!c?.____
A\til\f. AMERICAN I .Uti. vcthlii-e a SI ITA
TliiN to t?t? , tr. . ' -rea, < i lode lathi riiiii.be r work Haoi
cn? i.t--?...- Apply io, n,rr? d?Jt it No. W3 Weet Beirthit,
ll??r fal? _
4 lal .-l'l.- '1 \ HI !: i-nutig womat, who na first?
. 1 .?. rietaiur? .. ra? _<? a I .?.te ef f.uiiy ???ti.it tr,d trlnoim?,
?.. .. s . B BJ IBs 4sf at WBB? < ?u bs Men ?I ??io. IIS Weet
Ttiirt, I ?? I--; (1 r
A?OUNU CADY - Il DATION to do
waahiaig. u*ouia| aLd rwofcn I it? a ID,?.I pr-rare family iiood
pststamtm BBS te l-rulthnl. ( a-, M eddie it D. llABKI.i NO 104 t'..
'lwrulf-ta.--l.4ll. _
WANTED-A __] I A I U>N bj a y?)?_l- Pruteitant
?, tnm ti NI'KSK, ht? bren ?. curto-e- to -a a-re ol
chl.'iren . grit ti-? rrfrrea.ee. Apple ?4 Ne H Wtlt? ?1_
ANL'MIIEK of wt.lToc?miiietiil?*. (?Vrmrtn ?irls
w.i,i slTU ATIOIU la do ?warral iHU'.KlVtlBB, _r , ti Mr?
LOW I B ??.rtriir. lottiioir, So. n Miti.tnn ?t , nr?r ti.? Huwrry.
ALL Kwp.'ctiibia Famili?, Boartinc-Hoaaaa and
ll'.'.e.a eau be mppbe?! with food St It V ANT.-!I ttotn all Batiost.
I'roteeltat ?ad Lstboli-, al _Hi.1. *(UllK-KIN .1 OKKItE, No. 14
Kurth ere _
\ivn;i NUR.SE? . uti be oliUiund ?oily utitiT 4 p. ni.
T Mal? ar,d t.oi.lr Nartet ti ike tliot fl uotirr ?1 L IA.
HABSt'N.-i Curler? .ni I.?., Ker, No 5 ?tiitb-.t teai Bowrry.
CUT? and COI NTKY I.ADIK8 who with lo ison?.
1 ante hy ?_iployl_| ?ood. i-Ulif .1 WllMt.N ead (1IHLH at n.od
ri_r w-ea, eta oe'uir. j ...urd ti P. CARROLL'? AlJKNlY, No.
I? anti, ?,?.
?itnaiion? IM ant-.--.lal.,. _
A BOOKKEEPER want?, n eituutmn.-1H a Gai
nita . would lil? . ulaittoa In UpBolatry st ottiar nianuftetut
lal bu,l. Ad.lt? . UM. ( , ?-tt'.ou li._
ABIT??T?ON WANTED b ya competent roan <_?
a wirtn UM ata or portar ia tay I ? ti tat bt.tn?,, whrre t nteful
DID it re?iu.rrd ? IboM wiitin,? t good, ?otter, boreal nita bann? ?<>,,d
rrteranasetll ra er ?rldrre? B L. LA MUK HT, roi. of Baiiroad ive
and I'r.iap-?il-tl-, l.nry Lily.
1)osTIN<? HOOK.??.-A (i.-iitleuiiui experienced in
B(K)KKKKriN(l, wl.i.rt ledeeole li it tptre .in,.- in -nu.?
up Booka ?i.d Ari-ouat?. 'I rid-, B4 SB ?ad ..there, in weat of ?uch t*al?t
?II r, wil pi.ait addrrt? A. H. 1., Ttlbuoe 0?i???>._
SI ITA MON WAN'I KI)-Hv u K? _U-w_n whdTha?!
bed Iti.r? u|b riperle... e io avery dep-rtiaeut of la iraaiian
.1 bona in ?ii? capecity on t UTS new ?paper lo adyaoc
latereet? o', winh he va.,,,,, ?tody lo pul forth Iii. ht?! ?fort?. II?
w
1? ti hone in any rapacity en a L1TB newipeuer lo tdyasce the
isteretta ef wlii.h he vri.u.d ?lady to pul forth hi. ht?! rBort?. Ile
?D,lu, ted ?jcuriiai of bis ewu for Merral yeer? io Nrw-Rtiilind,
whn-b be renaqiii.hed foi the rorpoee of SSrV-I In? . ?i.i,ix?r ni the
Aiu.y, tod Bee lill?, retpeaelb a poliliant oa India? daily peprr?.
He would i ?. pt a ?'ihordlnaie poiiuoa SB . luelr- pnliliii louraal, "t
taits?' .' nunin ti i niiBsainitnl of s weekly or tri weetly leuroil
1B t trewin?; rouatiy Iowa A.ldrra? i ? I'IKK. bl
''PUK pot ii.ii? ni HOOK KEEPER or _ ASI 11IK, "..(
a ton.e timi.ar reapor tibie tu?! p-ri,.eu?nt poa!'ion, i? ,!?t:rrd ou -ir
Before Jan. I. in a ?.??,.I V, |" lea .le lluute purauln? a Iegitiaiaie btai
nee? by a 1 lll'.NO MAN of TI- pr? n-pt erf, .ant. ?nd Is every w.y
reliable, tiad lo? ?a,?ral yeera peel A? reunUnl aad ( ..ufideiitltJ I Jerk
fur . !ar(e bo,IM in Ulla r.tj. Hood rrfrren, ? will be mai,
_ Addre? ? tJ. (I K ." hot No. 13, Steiles li New Tsrk^
AMI.H-A MUTATION.-Havini, a larga a?
<| ?atula.?'-?. Wtat to.I So-,li, Weat, I ?ni open for < u*eteu?ei,-.
witt a No 1 Iii? Ho..ot l.labuif HeuM Nene ?.ti.er amma uvwer
Ad-lr-.tlt inUiir ufler.
_)cip GJuiilru
\?.1.M- W..NTEI?
KM FRANK MOORI. 8
"W(iMi:\ OF THE WAH."
wi ?iitKRrir.i.Y POrULAB!
Bs 1 " yin hat it tlrt.ity beeoaie mr.t "ne n.'.atl. yet tines it? A-?t
Uaasf Mai bjt.drr.l? of p. ?rp1? sis wrltiaa for it from all a? tieas ?I
lbs eo..?ir. t toa ass CITY ALO* I 1. '4 riasum BAT? wai-trt-i
ma ra . woaa.
leur o( titania a !_>-> air? pteaeee ?re runniu? on ti,la book tnd II,?
d?n??n.l ?, -?rd, .."r ..?i ? Eayat-aeed A??lila tod uU.ert. who
pot???? infill.aruta, ?nrtt-y tad perreT?r.n?-e tod wini prugtaMi
r*.tlopmt,t ?au lu.d bj r-.t.flu? u? 1? . ?.??r of 11,1? amok til they de
li.r Mu ? B?a? In th? ti? 11 air meelinf * ti, alloaauAief I?, ria
lit aai-Mian Mod loi an?. .1er
I Co.
Nu I?. At,I,in ?I Ile.? -I. ral '
\?.l.M> WANTED
J\ ?ii ?-I LI.
TKIKI? ASH TltTK. 01 LOTI .WH LOI M.TY.
By Mr, lit ILA / SPIJNCt'.R l.?dir. ? ii had Hit? t book wBh
. I, l, llry , ?II inete ?try liri? ? mn.ia.. C.e Itdr rrp rtt t
romn.l??."?' .,: ? .11 maoe leal \4 o?ii.r?d?_, , ?eVSthat. * Ii' UM Mane
- ). Y ut t .',.. | atULUi?r?. MertrrM
w. .1. UOLtJ_AND A (>>.,
??rBINdFlr-I.I? MAI?? linilltsTf.il. N V.. I'll f.Alif!.
PlilA. ri.-ill .11.1 M Hi S m CLEVBLANO, OIIKl.
Ai.lMM'l I-XI'KKIIIM'K in nBIIIBBBJIlt
a Wtsn assail lu N?? *. ort, Boitui, asd l'lnla
da'i hu tn ? blain asbssribsfl _M the ?l(rel fJniraTinr of llii-ki't tew
"? ti? A .et, I. ait ILr I ailed State. Iioer.l ii.d'i. emrhlt tor
a.rn Arl"* .' h~?ni N 5 ?I, . " li. ?km .- .' N.T.
B'KIK AGENT? WANTED.-A^nw ?an notr
? laled I- ?,.i. I .Talei? li, taaB town In Ihr I ni'ed Bitte? (or
THt iLirsTR4TK.il li>I?illY 0. III! Bil
km .li 1. , t 1- A , Edited by Atria Bond, li. I? . of Norwich,
Tbk? It the bett te-at beal BOW .aal.ti.ried Ar??', n.tkr from
BIM U ?Uti yoi ??al II. Iii my ILr J uti' I ki.?- ? !?.",? lo Mil ?a?
wai
Bel faiUei iaforawtlea tsply ia.n.edieiely lo lae p.ih.uker.
IIKNB! BILL, N. rw.rh. Conn
Ci\S\ \>-l RH WlMFM-Tti HEJ !? THE IM
l-OVBO K?'l.li!.?4n I'liiM.T LANTtJKN. ?sr; tta-t ai~l
- r lu?? ii,| t;?< witl
..ley aad ?eT?ai??.,, a ,?-r ipyia? the ?pe.e ef a ?l?er rt? ?
opeued ?i ! -..!.. ;?_li,, 11,?, . i,l?n, . eli.tb?r ..tra ..
aaairbr. a?.j ? ,i-t r?i,d ?a ?nd b-i nata. ??? r ?arl?' r "?.- are mott
appr? lal? 1 i, |, Yum .?. ?? 1. Bl eeci? i in
rUdll- "?" '???! e.? Na. I.T?. rent. ?..-I, (In
? ?|.rr.i, No 1, a I per IB No j ai H per
IB Lila? I? Ha '.li' l ,|-tl?r. li? I riiilaen Srnd f.?r MBtplea.
?H, -ki. Mt ? Maiden hum *
? ,' lee? Ft-tnl Leii,|- ead ?_.?.??. ia KexoMue Uotxh
****."''* ______
J Al?lt..?? U AM 'LU. - lui? t'hiirit.ilili- an?l
- __.?lr.? eaipl?.yn.enl ?r? lame?! M de? tr ? lee _. ,r, .?li day
or their ?iioU t1.ee it __t_.bW. te ,he di.pa-Ml o' tirkelt for tar
lrrt_d Preeei.iai.en t ntteal ia eil of the, lull? deetit itr ?al Mpkta
rti'Ur.., uf .. lllrr. ?_* M.I. r? Hardie o.e perte? .,ut >f a hundred
w.i! r.lias le pel..,.,ite Ula ?real ?ud aub,? charity. If brou??: lo
?i - o Th? ?0a,r ,a tu??',raed l?, ham?, v? ? t.i,,'.n. and tot
I tie e.ltrrp. IM .. ?eeruite-d. A lilvatal raoiuuerMi-u will
be |iTr I tl.o~ rano?'?? liieir ?1.1 it air t?, ??I, looa or ino! nat
Maa?) 1st perttesler? lo TBOMI.? 1? Co, Man??-. IMnetor?, N?.
?le.? I, 1 ___________ _________
\\ \M I 1' -J \? ?? : ?. , i-VlMMl.H.??, ?nu- tob6
!? ilkoa-oufbn.il.? .kar.wle?Ija?d lette ?nd
.sill ia ID? o t kiini? uf Jab Wara i tor s_- mem em a th-roi,?h
arrla! ti, l.:a J?, ?-i..?n! |ar-i .lar,?. a-M
i al mi 11 <>rk Ti.,!? and th? lit? , ana II _SS required to bs
? . .'? iriP??i Pr..?r? ,i, ,<ln.i II r. Cylinder. \
III, r?i? i
ret mr tutrt ?i.d . pet r-?u'??r of the i?r.,fi: . will re- t-id t<* lbs ba?t,
llll.e he?l "in, .uedetlird AJdraaa. a BBtt U tl(\NKLlN. L-fl
Sas Mat IB tia. laaatl l/bi<, ?ITH,? r.fersort whvh mott be h-f
A. tpplet it fron? . daetence ratall wlih lo Mt I ifT ('
IMII ti i :-.. ?.I.? -i .er., tiaej- ere rtlVried t" Meetrt LAWKt.SirJ
BI'iltlN N? I?4 Hilltm-tt N ?_
\V 4M KI?-A TOI V'? M \\ !"- "ITU I I'.r-I
?! Nt.B.s ?a.I _> BBBM la HO'lraKr r i-!N(>. Adir?e?, in han <!
.. ? tUremem mi eehvw meelei M 4M t A( TI KlN'u
..t.K. tJ,,? No. -.44-, Nsw \"rk Keel I ?il.ee. ______^
\\'A.\'J'i;i?-A gaod I'l.NMAN, qniokaadoonaat
?T ?t h, r?? u UM tiff,-? ": . Da- (,"_. n",.?e. Addieu.
?titir,?rlrrrn r.. kr and aai at? etpe. led T H Ho? N.-. I,-6
Ia II y | AU-JNTO W ANTEIi- Ihi? baal ahwaa
t\ t\ t\ t fat A work ot MaBM. i ?I ,e ?i ,i i.?uor.?l inter?'
Th? aal. work ou our Nary Tri II, the fi?,l A|,-i.ti fl-ii no roxj?
t ."
PARRAOUT
AMI (UK
NAVAL COMMANIlKI'M.
By Ihe Ho.. 1. T Hl.AllLl.i.
IU dittli.?,.l?h?d Amt.or ?nd li .
lu uar l.a.id_iiur TO SSBB, -Hu t! ?piaudid Steel Por't? ti ?ad Balt'e
?J? '-?r,ee-coiiipri?:i.?tli? tar ? Lif? Kui?.I; sein, ra ?uJ Bart ttresr
of uur Ntrtl l(sroe_
Teati-riri.. al trri.t? ? n.or? pnpi.'tr tnd npid willi,? bo>ik wat
D--r Bered ? d onl? b? A?r"u AddreM E. II. TK1JA- k ( o
T r> Uh.rt ,N,. i,.'(Ki.,.a..? .S.t York _
$*) \iii\ I" .3,001. AYE \l. A .- DO.
mary* 'I tit t" raak? oioner. AD afent ia wanted In r.ery
t .wa li. ti,? I ii ira and _li ai. art -.le of dei y oaeuo.p
a-, !- ait'.l:'a<-tiir?d io tl.r al
li nillir. li . -: '? . ???hi. 8?le ?. peron'mt t?
Beor? no ht'liri? up lu h? looe fir partirultr. al lr?,t will, ?tai
lill' -'i-r- UM -I ?iBI.r.M/.. Middleton. Ma
?to OJliom ii map Zontexn. _
1'llh TWENTY-THIRD ANNUAL REPORT
ANII KIHI ? TOBY Of llltJ ASSOi IATI??N BOR lMt/lKH
IN.. I IIf. CONDITION OP THE BOOB h.lo? o??w ready tub
t?rlbert wlu b? ai.pp.ird M early at pra lirablr at Until realdeu.ea ot
llalel? bj eldin .? lh? <'-i . 1 ' ?_>?- li ii?.
t .. 'i. ?'
The', .?win? (itTirar, f tl,e AuerrUtlon ?mi ( l.airmeu o( Uni
Cunjn.llet are anti ??, ted to raereire aa-riipliont TU
.lAMt.-i BBOWN. rillHinl. Nea IB W? .1
llllKATIO ALI.1.N \. r-fre.ldriu No Ti ('llntoa p!tci.
JA.MK?? I.t MIX. Viat l'r?.idei.t, N,. ialtitih???.
iiiiist (?ittrN. vi.. ft?,.I.. ? >. :.?u'hit
MUN WAI Iii IKII.t. Vue I'tetidrot. N? 11 kl.diaoa ?T?
A R Wr-TIIUIIK. lir. Pretidrnt. No li Vat.? ,t
Knut KTII. MINTI RN.Trr-orsi No. rt doutt, tt
'tj-t.l*!' B ( oLLINe. lleuidini 8s r?t?r?. He. ?" ?A ?'J ?l
Wat**.
I, II tndlll -f?e-.r?. ?A* Abbe No I Plaail.
IV -( ??ilrt fbtail'.rltln No KUI South ii.
4.-II?..,, ?i ?truel. S" at Werta ?t.
**. \ I In!,. rl.'Td Ma, !'-' Krank'in tt
1 I-Hubert ?. Pitee, No f* Water at.
V I' -t No li i hart!.,., al
lV-H?n??l r'irn.-h No. I I'h.rlr? ?t
X _H (l ( tis? No I- K.,r?Tii, ?t
X1 - Jtiiati Lillie. No J41 Merton, ?i.
X11 A I! luiiwrett, ?itcon.l tve i-oroei o( llilk 4L
X11!.-Wai A Wsller, Bs OBksrlft?.
XIV -lund Ttrrr, Na li? .-uilvrry ?I.
X? -r A. t onkll-i? No H" 1? ti: tt
X1 !. -lUTid Irwin Nu M4 M Ml Twenty trtt iL
Mil - M I 1 nu 1 r nine Bo in ??.?Koiid t,e
X? HI - Ad.ui W (ipi- Ho. II IJe.tTweaiy ?'.'.?
U??pl, T L nmlth Ne. I Li Kui tetxw a?, ?ud ?t.
XX II (? .-.lui.? Nu MI Y iihtl. |?r
\ ?. ?AD? U li.i>:.ia?. M. li. Nu i.i Letn-.?loa IT?.
\.\: A M Lron N? I'.-i 11 ?.i t ,r ? tr
sLsi-rau tiMiiti.
STEWART BBdMN Nu t \V"t ihlrty "uilh it
i r.AlilAN BII'BtiKS. No. I? Kreul ?I.
(.I ?Ki.! HRft.ill.ll No II tlHl.n?.
i ? iitJNt mer. No at?Temi, ?i
_^B M HARTLEY, BsarKi-, Ho J? Bihl? Houts._
r"f?T)"AK( Hill.? is. PLANS AND M'lt 1F1CA
1. T?INt? tUB Nf'W MUILIMNdS K(lR IMF U AR lit PART
HI N I AT WABHLBOTOB, 0 (J- At.hu.iiter? iu,i:?d t??pr?p?ie
a-at ead ape-Hra'liiii. and tttlmatea ,-f cut toi nea tur pin f >. ii 1
i ,.i.itie 11 ?r l?-|-rtin?at, on the ii'? r,o? ort i,pied by th? V4 -
i'?l??r-r,,'-i'?nd tln'tnt ?titnt ?r?, ,uJ m lVtil.ii.|'.,.i, D '
1 be b .i.diaf? rr-iu rrj tliould Dire t niperBris! tree u Itrfe li th?
,--.,? ?r.J w a l".i f Pl."ti,|rapl., ..f nie. tl.dal "U.ei itif-iiuia
ti M, rrUt.oi to ia? ?ni? ??-t. wl I b? furaithed te Airh.ie'i detirln? to
??ir.|??tr lor lut m j.-k, ?n ???pi?, ati.i. p?r,ju?.iy oi by Wurr, to ta?
uadenl-Otd.
A pr.iui-rx of a not lot tie. Ural of B2,(XV for the ??rond, lad of
#1 Owl f-H Ihr trlrd nroet ?rrrtitiYr p to? tod ip?aihr-?t ?m i?'r;r?d
w11! I,e ?wardad npoa the ?jip. ort uf the Hoo. Becraiary of M er, br
It ? B?-rd of (i?:?r, ? h,r??,l with ||,e ?u(T of ?.., lal a it, ?nd
p-epaiin? p!?t? end ??ecifl-t. ni for the hi.ildln?? of ti.? Mir Ile
perta,?? ', u 1?- a ' ,,f ' oi ?r?tt appr, ?ed July io
The plaB, tnd ?perlhMitoni -mt be ?ral '( , the offlr-? of Brrret
LleoUatol i - ? '? 'lr??d.r. , liecordei of tin Bond OrJaaara
UlTice. 44 iii.ier t H ,.,d,pf. \VMuln|tou. II C. ?D or b?'c-r? the lil
J?. ( tebiutiy. I4-T
ihe Board will r?Mr?e the r?!,t to r?l?r| ?or or all p!?n? ?abmlt
ted. ?boeid aeaa be deeaied ?u.ubr fir ti.? porpoM ti B-dl n to ie
Itln an? or ?J if . l I Uul.
Hy ofd?i uf tue Bo?rd T 1 TRF.AI.?Vt.Lf.
Burst I.ltul lo,! KA. lUeotdsr
_?fntiatrp _
COLTON DENTAL AS?-J(MI A I KIN: i,ri?iriai<vl the
? r-.r.. i. 1'iyd (lea and ha?? rtrr??trd ?eeth for OMI
HiOe patient?, who hate ..rilfled Ut'.l.at lees ?III,..,.I ral"
?lal pare ?id fir.I, r,rry day U ? aeyri I.,I (Iti-e tm, 0>
Le?pel iLttilule.
Pr-?r_9.on_l Notiere _____
Dit I.AKMONT. Nu. ir.1 lir.).i(lwav.-Tr(?tiTi?*nt
ttu? M u ti . *4.d.r,. Advi-w ?nd ivtarna.? 0?i?)>?." ?a hu
. I?.. I?. ir???o?.,i of loee, r?_?iiiuiit__ utd atrrvtvut liiitaat, ?tim
MM* (IIIIAIA, pia?. Au., 4r $1 VA)
I WARNrR Pubri.li?*T No IT?t?f.(
HY(;KI?>THKK.M*Y.-K.T TRA1.I.. M. ;
be tot_.ilud it rU< oil.?"? Soo?,? ?.?. fi Slnh tv? from fl
to I in- I M 1 o tlttA 1? M. -ledit- Hlt.Jeiill an re?-?ited tt :all
fot th-tr ti. k?'. Our. .t .,_, . I, .,..
NEKV??8 Hliljii.u v, tai Mi ?Set Vnt-trtal Du
_..",.*._*..?'.!'''"'?". *"d female. T??4h PAnertod E.ttUa JI'ST
PI'BLIStlI-D By( I) HAMM-HD, M. U., "ru-riv 1'ioU.tor ? I
"?vweial Analcavatid "nrfery te Ir?. M y r*-un M.dt, .1 (.!,??.. N "?
Pnce ai M. WAll.Sr.lt. ho. I Veuymt i OODFRPY So -J
Btotdw.y. MAt PARLAN.), T-t-v-Utt. M. t-d -??e.dwtv; ut
the Aotbor No 2'?? Kin Pift v Im-?t., b?4?v??o? Svco-i tad Third
?.i ?MM be I? twliai.lv rnn'.ultefl u ?mal.
lOl'HtJH'Al. DO?Plf-L for tbe trua-nent ot
-"7 UTRHTIIHR VAUUOOCCLI HKMORIUIOIDS PISTTLA
lad (lia _m? ob?, nr. di*?-M. of Ik? Pel-le V ue.ra mxLr tb? arlu
..v. ronlrolof KI) WARI) 11. DIXON. M D.. k.iiUi of T-? Hcaip? .
( tl.re hoon froro I to 91. ra.. 1 io J tod 7 to J tvcuiutt, al Dr. D. t
r.?ldt?t.r?. No. _ Vitib avr.
_ _ (?itprcsfl Companio.
Ci LOBE KXPRKSS COMPANY,
. tnticr No?. J nid 4 Rtvior it.. Kuipir? Bulldl_f
Temporary ('fit ? No. 29H Brcatlwty
N?t?-Yoa?, Ne- 19 IM?
Tiir. ?-.LOBE KXPRP.SS COMPANY ?m, in.? d?v op?? it?
fin? t..? Ntlwe. o New York, l'Uidflphit, Baitln.ure ?od Witkm?
lou, for
HKAVY FRKtOHT AND PAPRAOK?.
Tb?y will-Il foi ?'?I dehv.r pro m p?. y, ?t the follow m? t?-u
For aMvj fr.n-lu to Phii.dalphi?.g ai pat lae 1D>.
K,.t -Mvj hritbl lo Ballimore. 90 p?r 10e IT).
Y"t betvr freiftit to W'iahintt.io. I Si) pet Um to?.
Per heavy fretjf-t tel teorfet.iw.i, D. C. 1 M ou HA IBt
Por bevvy f?i(h( In Alennilrlt. 1 00 par 104) l?>_
P?ck?ce? and v.hnl, c.wl be liktti tt ti reaiooabi? rilt-t it by
my olher rtwponitote ( ompai.y
Th? ( utnpaoy >a ?rraiifi if. lo rapI.ilT o[?"> )'i offi,-?? ?I til la
rortatit poinlt liirou'l, the S. nlb ai,. ?.uti W M4 at . full _aprna?
Tbi? Coatpanv ia pr?par?d u pay ptrooipil? tu? toy Ion ?t In-fi
?hal u-y .? cur.
Or-ara _-v be mit ?t ?ither of ?be ?bov? ov_r??.
ti. W. WII.HON, r? iperinleadent
S niara? Pre.id?tit, ) "" .. ,,_,.,,
y. ? Au, T..i...r?r. ? So HBtcmiway.
_ Aliaccll?nionc.
AlU-FIELD A Co., Jewtlord, No. 209
0 Ainb-ave.. ivornei f f Fourtecstb al., and No. iii Hiihlh ave
'orner of T? ?uly ntl. ?f., Rl'.COMMKMi TIIHIh HNF. SltK.K of
WAK UP.? JKWKLRY, SILVKR tod PLATF.U WARP. W.?r?
I-kfeoltv- ?-1 f.i? Mau if?.-turar? of A OMI lean lax-koo Clock? l.tirl-?.
W ?tt-he? wit-, S? rat Lo kel? lot Llkemm.
Al A. IKAiSAMtL- it ?. .
M
ANHAVTIAN OIL COMl'A.N?.
N?. 16 iiro?dwy. N. Y.
SOLE MANIIPAI TT RKM or
MAS?9*,?i tPERM OU. tnd EXTRA LIRD OIL.
Far K.iirotilt ?tuan.ana-lo- and Kaclone*.
rrilK MOHI.LKY IKON HUIlXiE AN'lx iiKHl'
I 0ATKD K?)4)F lo onie, .No 36 NutturL. N. Y., hu: d
tvroua-t lion R. R ?nd Htfhway lindre?, R It I).-pol?. Fa.-t??ii?..
M., Mo.e .hop?, ?lut? Ii?o??i. ?'- ; ?:??i C'oriuf?-? Snoet Itou fur
Roof? ?nd ?ide? ftf buiniriiii thet?, Flooi?, Mattera, Doon, Ac
? .?ir?.t?led S, ut iron al i?.m prie?..
_"_ TO i" 4 I.MS imr jHiuini ?aid, f-anh, for OL?)
I HOOKS, NEWSPAPKRS?A_1"A-hlLKTS Come Ikart to
DanK Otatcmmi?.
Bnnk of Amerira. -Muieonai or ti.? HANK OF AMllRICA
?.try.nrAtt IVh?t??, _?. LAW? ?I lt_A. 1- l_? ?Mt :U,-? ?Mur??/.-. 141b
??V ol N.?-nb?' lartfc
A..t?r?M?ti?i Ixa-uai- tlwrt-Dto.S*.4*4.SS8 SA
Atemu tntenm at lout? . i,eaa.?4-ei
K?N?n?r,? .l,?,,l,>-. . IA01 a?
i'.,...,,^.!?-?.,?,:.!. s?s-s,sra sa
Cot ?mi IMI f ol >f?w Tori M I. IV u I. J.nll- Cuber ol la. BaaA ol
Af??f?-?. Urtu I Vi ?art-?-!, iVpo?. ?nj ?a; that tS? al-,*? ?*al?io?f.t ???wrfflrt,
.r, it? b-1.x ," |_? ..!,? ,"| urUat W M L J 1.1 hlNS, CllL.tv.
Aataar* tmnm? m? u.- -Il? tu ni F' ?erobet If?*.
riintM R?i_ Nota-Ptblt?!
Bank tvt the NeW?-erk Ory Dart t eoipanv.- sut.
emu at (_. BARK OP THt NI IV TURK IIKY 1KKI Cil?ridr aa r?
c.u?liii iMar Mt. Lto. ?I Ubi. m, UM ?.??t e_l?a? ??lnJ.aj, UM V4U1-1S
o(N.v?mk?i, !._
?rmummnttnl Lotmmithumnat*. SSCT.SSS SB
?.??i .-ou ai .1 ?i? . . . 4,44? ||
i??.?-?-?..t ?t cr? lian??._ . ie,Ms aa
l*?r??. .mou.? ? -
ta.' ..
i.???..?.i??.!. . et?, tea i r
-a? .- c? ._7 oi ?>-? Tixt - I, T J Lo.kwo.il. Culi... ut* ta.
te? Totk Iff? line? t .oneur, omet in'j tmorn, tey- uti mt tk?t t-?
aL?v?a?iu?watunrnrl T J Lift'tVV ?M)D, ?-?bWf.
.?.tf? k?f?w. me U.?, Htk d?. ?i N>??in???i. lett.
_A C t..?M? ?lol?-Pobtte.
Ball?? lien- H_n_.-.v?iA?tiMot ?f to? HIILL'M MEAD RANK
?..-...??< i.v <>.?.-? tau, Law? -i toni, lu -. oft tatm? ??Itwtar, He
Mt ti ?*. ?4 NavavWr. ie?*
A???.-.u_.i.t.>' I-ai-DaxiNiU. .Sl.SSl.rsa T*
1 ?er?t? un- o? ?>????. T.IltM
l?..M-a"?""* ? ' " ??'?-.a. ... SU.tr? 04)
4..fMl.r?l?-tt'!l-?_t.. 1.4??. IIS 17
If M- in -r alita Zut. tt l.?-Of- W IVdWtL -ta>b,rr ot t-?
r .Ut ->- H.at awat dar? ?.?<-?. ?evo?? -I?)!-!!)? ?f?. ?tit? i m t?
ib. ?.i ?i ?y iMwIttt? ?^ tooti tt W WILL11TT ? aablrr.
S???? b-w? ra? t-a V4?k 4_r 0? N?ve_ker, It??
_ J... B?->MI. ?Wtary T1?).. i
4 orn Mx.-biiac?* Han-, -i -pj ol --et.eut al UM COHN
> I? HlVtl?. Bl?? w l?t_e-4 ?,v ?-tiipf- It?. Ltwai.fl_-lll.t_l ottheo*
?i MafSw ''.? .?..? ins al *4.,<c-bar, tavc..
?????????????i?? i?*- .- Di??i-ia_.S4.eit,a?>e aa
?..???-IH-I???. 4 atttaa
Atarnta ?mta.nl ,i i-rr- ttttnm .. . 11 At? If.
A.?Mea-o..at- I-W-.I. . tajAtltliete
t ... ??It ..my A ?t.? Tori M L W A. Vol'.?. Cubano! tb. Tor? ti
rhnem ??** tnu loy ?.?,?-? --po?? ?nd Mf (bal 'ti? ?_-? ?ut.taata ace.,
tut. to ?b? -a?i al nr kaew-lt? II-I ?bet Vi A IALL8 Ct_-rr
8?>M? t--'. -. IA- Mik lav c1 ?Jov?mUr. 1IW.
.in? Cinta, Water? ?
DrrMWlrkRiik. -??. e . A lb. OIUKNWK H rJ?Nl
ml i ... ? it-If 4*_tat?, zni _??. - .-_, i?t (-.
??A ?-?- ?ai...?-? i?-t?tft -vol No-w-lW l?re
i.-iii?,,.- .i ?ii^?o.-.du_???__?. ei.i-s.A4ta st
????... aakwiM ?( ??er?. . a.*4?t 41
A??r?i.?j?.i.iof < f.Li_ii_ti. _,ii7e oe
l.ermmtmonmetlur,mo.?.... ?19 ?43? te
l ?? .a? ?...t? ol *...!,??, .. I. ?A'.'.?-ii HA-te?, ?._._., al Um
...-.-.? U.U. .J-? 0?roi a.? To.t, ??.at ?tit!? iwo... I?l-r u? ?I titi
???(.... lUlii? ' . -Mt- .y to???-??, a?. ?.)-?.
?VII I.IA- HAlV?S, C_u- '?
Itve
Vewtwawmtm Nottrv p.b. ?
-___a__-> of tow IIANHAi I AS
fat? muir ?*u._w of ta?? lol-w
tw ?VU? ?a? .< ??Meta-??.
i.? i..?? niDaH??..e-.7fa.ara at
i-u?e;a ?a
IttftfoM ni? ( r .I?- . ia,7?l ?Mt
t.?.?t. _?_-._- i??t-?u . a?aaa,aii at
(ty ?ad I'??-I? ?I FOw Tot- u I. Jab? A iiai-K-r C-*l?r .1 ti- Mat,
Katt.n. "ron... - Hi?.-,ty ol New Tork.bwia? A*-*lr . ?w. ?.I'M? -ft? ?ay r?__t
lit li-v? .-..n?-?i ? eunut, I-. (_? tatt of mt koowim?- ?uuAot
1 S UA-bb_-_l-C?*b-r
?.?or? um* M 'bl It- d17 of 5oVituJ*f I wv?.
?t P aU.ai.?. Ni?-TV Pukl'.r
llnnnta. tarrra* and Mrrrhanta' Baalt.-Suuaiai.t n|
?. Mill in TIRI AS AND ami. HAMS BAJtl a? ittntu ty Cutnr,
ino li?, ot" l?m. toe -h. ?NI t??.! m ?.Mr?-j. DM ??ti. ?tar el ?o?w?4??r if???
Irani mamu A 1 otu tai !)?_->_. Sl>ei.ta4 ia
.rat? .-ona! of Ho??.? . S-.?IS US
llantiaai ?.'ttaap-ay.-.-iUMii-i
. otirAitr."?T?.'- '''tv?? .?.?. To.t. M t?. ?T.
?u ace???-i |?r -. ?i???k amtoa, --arter war
??__?-I a
???rat. an? oat o. Cr.-uial-?. . . l?ie?) ?M
t'r-,tta nenonnt ni latvoarlt. . 1 SJW,t?>? 11
t .ti ... >'. >?! ?I Ve? lort. M. I. A. M_>I?W w. Cat-W? al I
.- .-) Mat, haau' Baot bwat ?HUT aw?.., ?top?n nd tar Us?! lb? ?bo?,
.'?le-eil _ corrwit. lo ?If?.- oatt ot mr k?o?_dt? ?ad nil??.
A M1STIBT()N.C?.!..?T.
toon unte mt tia? .?tb dar ?4 Suwmtut, 19K?.
VV? H P.tr.Ffitirvr.iltlr
Nittaa Bank. -Buie_)?ul of ?IA- ?AS&AL' RANK' ??rvttuirvd
I. lui'.r 10* Law, o! IV!. ?or <_? ?f?k ??d-I lu*l*AS. ta. .44? dar of
?l..?.?_?er -,
?...a?, ?momi of Loani lo.'I',?.o.0"? .. . ... . SS.SS9.llS la
Aroreuu.ir-atoltu-t.. . l?l.tM?* IS
A>.'.?. ?.-?.ini of f -rruiM-o 4. I : ? o?>
A??/???-..?????! ?i t-?t i?-???.- . t,rta?aiT ia
. -. >, ?iwT-r-, ?i- 1, Ftau_? M H.n... t _ .
th. ?a??? . liai.? ki vit J ?i? ?won?, tatou ?W ?a? ti?! (k. tb.?? .?aft???
. ?r?.'.,llir?f.r"fm.lr:,J.''l,??nii.rtfl I M M1 KKJ?, ?a?..? r
?wwm u??-. ta? Un? tttvk day ul Forv-brr. ia
_ E B Biat-a. FoOrr P .
Narr- Klvrr Hank, -va:-, .. t ra? NORTH H W II
HlXk.a. r.n"??n,r Chute, .-o. la???? It-i. fw t_t muk eadun Stt_dar,
th.Ititi 4?J _V?V-_k?T I*'
i..,a?.a?wont alUmneamt Itmteaat* .Sl?S-?--Sl ti
Starmt? mnmtniot Ina, a* .. SS.SSS SI
i,...- _?.?_ ort ft-uiti??o. n.eia ew
ii??.??.'.' .( DepMO.. ?at t.aoa.MHN b|
Cn- __(.>.??? ?f ?ftfgtl? 1. A. B Ht).. ( ??bier ?K (ke ?Jtrk
S,?.. Rut I? m d?lr iw.rti d?it>M. ted tar (bal ._? ??.v. ??-t.n-et - i-Of
rwri u UM tw? ?t ?i? b-??_dt?._l otkt1 ? t HAt?. CtU-ft
ew?ra t??i?f? ta. ta- M(k dar ?t No.rni-rr. lim.
_ v?'? A??.. N ota- P ._-?-._
?lrl?-n?4??BwVaV.-S?a--.i.'i- KNTAl. BANK. ait?.
t.ir-l ?v t ?_?"' -'I barn* at llos, at UM wwtk ?uA_? taiat-ttr, the tita ?a?
at *.o?r_b?r ittfte
l?rr.?w ai-unt ?f _M-I. S1.StR.S4f ST
Atatomlamamotlpem . a,?*? Ja
i??..-?,...-.m ?i Cif?___?D. t?.a-i aa
Ara,*?, eoton-l of lreoae.1. .t,a>A_?l44>8 le
Cn. and CooBty ?t Ham Ttvk .. I I? ??b.nfta. A Hail. Caak-v ?f tb?
cr-?!- Baak. Ua.u d_i??._?, ????n omi au ibu U>. ab?*? .>.-..-?r.t,?
W A HALL, llfUl
?ntrtlUlvrtmo tkj tttb itj ?! hnaemoat ;*?
_ H-n? T C?...... if Not.rv ?r-khe.
1??tapir'. B__kT--v?l-?i.-.! ?I lb? I'-OfLt ri HANK New"
Tart ?> tey? r-.1 b? ("riaot'f .?0. La?? of it-, tot to? ?f.k t_?l)u< lalor
da,, li,? ??It ?lay ol K.vmber 1-?V
I??-??, ?no.uufef I.,>.n.?u,! Hw oaa-.SI.SIT.SM M
???ra?? ?-.omit, t ?p?,,? . a-.aee 71
A-ftai- ? . < f.mt?
Airraara-uuuljl ll.p-tt. . , 1 .?Mt?,7-S 18
I-,!, . ? w I.irk a? I. (?Ub.n L Crow- I?.l.i.r ?f tb?
P.,?p^ ?__?!. beni! du,y .?oni, depn. aod M) ?hal the ?bo?' tfAIftnttl
i?,urT..t tothe b?.t ,,! oi? In ?wle.lt? ?nil Iwlief 0 I. CHilvYLLL.
ti?..!? ?ef?r? ni? Uu. .?- ?lay * e???._t(?f, I"?? _
J..?. Putt. No.li Puk..
II INI ATI RP. ALMANAC
S B RIM??.: ?HI *?.io!?eii.4 4) I Moon Riwt.It.IT
aiea wiraa ran PAT
.tody Hook ...11.4. 1 Oot. iiiaod.UM I Hail Ona..3 OS
SHIPPING INTELLIGESCE
PORT Uf NEW-rOR?.No?. 2*.
TLEAKKD.
Sleaintllr ???ritiaio ?le Culi?, btlut., Uieytown (Nuvt ), vii Furtrati
Mo,. ? I) I >I,II.ti.?i.
btet.i.il.ip T?rooy Ptwre?, Pltilidelprft?
S-MaMSaj 1 AA-JLi, ttedfaa. Noilulk auJ Ctt} roint, Httatkto A l't.
Uli't?
Hea_-Mf I?'fl'iiie Tl.oinptor., Moort Bttia-ort, W. Dalia
.?i(e?m?hlp Salvor Mor|?i? Hulton W P 4'i?d?
Hail Mutuo Buckley. New.OileaAia. Tuppal k tnatvi?.
lUrkbUfdtlt.il? Baal A.plow?! Pin.iti? Ral roaJ ( omptny.
Mark Hlumid-u (Bl). Cowan, ?orb lol order? via f ai -Ulphlt.
Ed_d?4?a Bro?
B?rk ?hel_..d (Br.) Murrtv, Cork for oid?r? via Pbilad.iphia,
tdu.iitui, Ki .
Bil? Coov.iv (Br.). E??n? Que?BituWn for ot-?rt, O F Bulley.
Ung lu!.? B?.rti.i.i. tarni b,??i-n. JJ ?V Loud A Co.
Brui id-'int. Hiidnti TeeSiiinill- 3 Woore k Co
.?ici-! LJd? (.Ki. j. Lim? lortt.M. Mooro?. N L. McC'rvad
AC?
hri.r S .?.N?l?on (Bi l Aik.ot. ("i??ifuf*4t?>i H. J D?T\O>1 I Ce.
Scbr. Mnaie Hippl er l'or.?. ver S?au -kimi Brvtt boa b to.
-oop Hu; tiny, L-uu I ocuvili?. < (
A RUI V Kb
(.?..mihlp r|fv rf Cork ?Br ). BiiJ.tntn. Ltv?rp?ol Nov. 10, vit
UuMtiX .?i? UU?, wita indn tnd 11- p???. ?0 Jooi, li D?le. N?v. II,
oa Satl.n et, han|ed alint . ?III. a eail.ilnp buapliorua. bound up
cbau-tl. lilli li inllet W of Kintal?. in?4 with a brit-rlmd fmn
.hip i.ippotrvltl.i .Manl.tttat,. l-.-.i.-l i ?' cu.uu' , 1 At. 1 |J ml.?? W
ul l??iie( 8ich?i?f.d Mihi ilr.il. with ? ??.?-aiblp boaad E. tbotv.
ia. mc bl..? .i?ht. tilt. I?(. 44 X1. Ion? St mm t N?tlo_?t Co. I tUant
ihip bouod E, tupp-?d di? Ifln4l?nd Jf?th UM mllet ?eil ol Saody
H ok. mel ? birk ilutii net-iiblp t?m_d I .
Stoimihip Alrvtmiitle. Bo .nie Aid a.und N-itilk tod City Pola?
with mdn. aod p--, to Ltvlutt-aa. roi 4? I'
rtteiniihlp Mititot? Kio|. Ki? bmoud aai Norfolk, with _?dt? ?ad
P?M. U U. H.iiiivkw, A Piltaur?
Siatiuil.i?! Kupirc. Pice, tV-mluftoa, N. C, with ni-te. to Jt-tt
limd.
(?(.tmihlp DUl|o. Sbciwtotl, PurtltoJ Mi., tvllh o-Ue. to O W
An,??.
MiMtnthlp Miami riark, Bottoo With Bid??. to W P. CWdt.
N.rt-ihip VI lillington, Ctiitheitor, lUob'utud, City roint Ibd
No.io.k, trut, ttjdt?? to Ja? ll.od
R?rk tiiuml (R.III V hyidbeii, Cliill M i? J?, mil. Wat, Se, to
Inou?,, Utisck* 4 WIMI.I
Kirk R Murri) jr , Mu.lifin, MirtlotOt Nov I. with logwood tn.l
eoS?? lo R. MmrtT. jr. Nu. 74) u_fl?tt?rai ipok? birk W
St Johut, N. B , froai Malantat No? 9. In Crooked Ititad P??.?f?.
tpok? tehr Jouti Spark?, of ttidfor lltltlinore, Irom Foitun? ttl..,i.
Yet, In por! Hm? I...1. tod C?_d?c*, for rl?lttaior?
Bark A.phodel (?f Ko.(on) Ship lutod II daya wiih lunlMi to mai
ter Hld beaty waiihtw. aplu ?al . ?od ipfir.i ii Mb.
Br?! IV ilt.r Il???r. PIM e Roudoul l?t Bottoo.
bein la?..? ll.tMv, llodtoufor N?w Haven
S, l-l II.In, Ml! S; !?,.." tl.,'1,.,,,1.1,,1 Sow ',. , I
Bafel M. I; 11,. it u, Aiu. ,J I?. kioBtil . 9 ?!??. ?,ih . o.bvr tt
Jo??? NlDlll)
port-?-ar?en'f Kot'itt.
STAT-, OB NS? YOU, I
N . P?1>''lUlir -??I?- No. JJ VV lltlBB-Bl I
?MICE is heretiy given, in a^conla-t*- with aa?.
non 4 ti the set patead April I?, IBM eat!t?d " As 1.1 te Be?
ortanlie Hit W aidant' uBUe st* IB? Pert at Nrw Tori ' le all per
. ..ii, . leiMted m, or tat--| -tra? of tit? ?ubjerl aiattst et ?o?l
li,<|uiry. eiauin-iioo ur ?_,ey. tua? (lae f-lewin? eeieaii tie asw
ubl'l ela_.n?t:o . ? ti,. I'urt IV -tBana, tad tua? IBs MM teteeyt ei
emi.i:,?I?.,1.1 w b- :oii.i?.e-d aitiU-ia-say? arti ttu?seea?_| ?k.t
e.iice.ot board ?aid ?.??._:
Sle-attnp Mrrillewk.Silt B
H e.i_?Li|? ?iiatota.jl H. A.
?4tt?in?hi['Citj off, rk.ti** n.
BtaM-akip tJirrruimia.Hebel ra.
Scea_ahtp Hiorrr.ta..Birsar
Btasn.sfiip tah Kee.Piale?,
Bir-s.Wp (,eo-?e Wtthtn(toa.IB. %
8le?_?M| HuaUT- ?.\ZH h
.-?t??m?nir "Pintda . U.K.
Bl li .itilor Print??...t?se'tl'
Birk Mb-le ot MeytieiA.tUka.it?.
Bul Z. I inmuto-.- NX
Hail WaahiafiM.4- t. k
Bail Muid?.. .IN. H
Bark Ann? Hr-t-ui.. II IJ. Ii
Bri? brid?..JaaltoaB Weean-T?
Bli? W II lowuuui..Wmtmitutk Keb I aeon .
Brie I narira Albert.IB B
hrifOdrlirt.Baot ol Bl?iv??r? "
Bri? Sophia.. .B ai pira B-?ra
BrttNuori !'roT.da..__.BB Bl
hu? Appila..an. B.
Be- Wu?. Pt*toa.tri
behr. U.-eea I hlle_.4.*?1 K.
J. AUBI naaaiam se. mary.
MIN'iUUBNP. T'IMPMNB
NEW RAILROAD FROM SEH-10RK TO AL?
BAS Y.
TO BCB OB TUE "EST 8II?_ OK THB BIVEB-HBTIIIA
TED COST, SIX MILLI?. 53 OF BOLLA BB- LABU?
AJktorsT OF rmcK S*TBS?RIB_D.
For many years piojocti have wten entertai_?-_ for
a rti.rn i.l froni tliia city to AlNiny. to ruii up ?JIB wast -de < .
'.be Hudson, bat until r?-.-.-ntlj the ?eherne hsitaheD na t_a?,ible
form. Several mun ?f wealth and ??rtr^pnse hare, dunag the
las'?lew weekt, organised The Ne?* Turk t-d Al-tay Rail
roa?! f'ompnnv " not nuder leiiruliajJive -hart? r, but hy Ik* Miine;
of n: !.. |.?t ??I sssoelaliog in the .???-.returyaif.Sta.es lu-,-* andar
the general railroad til of April 2, Ir?n. JuBTph II. K-iiaBV ut
Alla-v has b-ien elixtod Prwuileut , Daniel HutterleiA Yiee
i*r?"?i?f.?nt, Thomas W Di?:,?? 1 n ?eturrtr ; awl Era B4 na Corn
iiitc ji AaMMg d?a MnaBsia tie al?o Hobart L.
KeBBBdr, .lohn Jan'ih Autor Jr.. "??im VI Da?idson. Hostre
liiUBS.1-1, Xbuaiai ?. v_n??ll. J 11. Hailirook, Thom*? W Oicoit.
Raben !.. Prura, ami Samuel Schurker.
Nu ronte I...? yoi been ?e|ecte<l,'r!ie aroa ed pr.rpoae of tia
)iroji?<-tort being iil'.iniali'lv t?i adopt tin.l rout?.- wbH- ?bail ?mo*
m.rtt iirt_-tii able ami pi-oil table, mid lu th? rioiuily of whk.1?.
?lii-in', oottoara--I ?hall IK? obtained It i-i ne? jet ereo
.1.-. i.lt-.l a Lothar lb'- contemplated road ihall run west or ra?!
of the Pulus'lcs. It dop?,mit no the wo-lui-ias Lumad.
-ijitlii'i bo^k?-hsie N?en oi??;io.I at tilt liaoh B? Coni
..ions -MU?-- of Alb-I/. J-oslotii.
f'attkill New' -'-. Ad an. 11.000 a mila Baa
per cent Being paid down It ia
the entire ? at ?t ?he road win IK- about |b,B-' -
OM 'Ihr l?ir.?.-tnr?? ure resolved not to lelect any lo? tilly for
th?- ro'it?- mili! ?urefnl mr? ?TI ire mad?- audit li thereby de
tad wbtah ?iii jaeruiu mu UKIat ?c-uouinal au.l ytxjiuez
?IT- alre,i.lj broo?*e>i?u_ ntnl-r direction of Mi.
C. W Went-of Al-iu? ?.?J has benn ttlocled at I'luafFn
pincer Wlieti the?te ii'ireey? ar<-? ?imple'ed uti?! the amount nt
slock suUscnptaWDs are place?! before the Hoard the rued m'.t
!?. ha at? d
1 lie anule?? of sgreeniout are so drawn that the road ???na
at Albany au.l teuiiua-w aotuevihcru OL ino lu.s m ?tea -
Ja-raer with authority, however, to extend i_d?ii_ii-y iato
V*m JiBUB. or ?'??nnect wittiany other road. The Erie RIMMI
has alreud?" minie orertares for mutual sj-cornstodation. ?rfl-rmr
I?. Ha_%baaa lu line to VBWtanfc, snd uiak? i: a abort an.
ilip-vt lui?.' t<< lina city, orto lay o third rail, ur nahe ?my otk??
ri'inonuM?. nrraii^emeut to induce tbe coatemplaUJal road 1?
COI Ilr.-I willi ii.,
A tuttiii-:i'amo'ii.t of ttock hal already been lu been bed We?
tin-:, Sawburfh and k.BsjjtoD lo conntrjct the road cutir? be
tween thone to? b? und thit lection inay be inim?Nl_alel? bulli
aiitl accepted us a (?art ot the t!ir>ni.'h line I? li Planned by th?
? ol the iK-w load that Hie lanout looa I interest? wk.? 't
tin-.. baw leeklDtT '?ii?- ?-xieii?iun of the 1'itrmoui --ail ut
I cr-j ??:,'l t!.it.-u.-iou o? tl?o Une !ro_ New
bnrjrb ami of the rosd Imm At hans down the liter !? Kiu?r?-.
ton uow ham an ?ipi??rtiii.it.T of setrurlof a thronet road o~
nu? niiK it,i<? thin pi. j,-, t .m?, ibowins; thalr relatiwe alraaBlh.
A? a thi-apli coiiiircriou for th.- .N.-i? Yoit (e.iirsl Hoad ab
tide-aaler aiAllaiuy. and aa a -H-eiTt-r for tbe ?.nar)i-haaua
li.'H.I ami i'!h?'rtnlr?_irte_. beeid?? tbe eootiii'nh.? I<?_iii_li
".. ib?- ?Beal rude there seems to be i~ss?iii to bronte tia-t tits
?uti rpr_| mu) la? a tafe ouc for ?tock!.old?-n It ii ?aid thal ii)
?jjiport of the iK'bcme the Albanian? are, for once, i__u??_
CllIMtSAL CO LETS.
t til HT OF (JFMJIUI. SESSJOX?!. ;
Ibeion Jud??E-M1J
1'LBAS Am, SBBTBNCBS.-GefT?^ Van Nena waa
ahaiginl ? iib eiiti.-rinir a Injuor itore le Market jt. on the iBth of
li? t?lier lu inein.i ui fi-cmif off a ibu!ter ai.?l au?-uijili_f t-i
carry away i-ipTSrt. money aid rum to the raina of HW Jl?a
??BMlkd Beeretad anrief ?b?* conater, and coaf?-?d to tbs p?-?
lir-.-man who nrretted him that he _t?a_ed 'o itaaL OB beliii*;
. 1 on au ludiLtuirnl for burjclary io ll.c thir?! Jeairee? h.?
. guilty, iu- wat teuteueed to the Mate l'naoc lor Umra
j ?-uri.
1 Lomas Madiiran was charted wttb stealins; B'?4t? Ir reoeer
from Mair Jan? Uelenstlne llTiiigu? Malberry-sr on thet'la
of-Brember II- ??ai a loaljrer in b?-r houe? anil. otu_itl-?a
lu?? theft dunnir her iitw-uce. He pieod)*,l ?Tully to a prin.l
larceny fur moiwT and was icnteuccd to Mate Fn_ou for I-re?
? ?.-ara uuil ?ii ii.- >
Jam.t Furl?7 vm lentcneed to the State ?Maoa for th-?a
van arn] lix mouth? lor being lound with a ?Blah anti chana
ii. his potscaiou ?\ ortli 1*4-, which tie hail ttoUta tram k1 it Bar |
Colter on tar lil o! iK'i"t?-r
alotui Hatch pH-.i'icl iruiltv in ?tealinfr s watch and ?bala lui
a ?inanu'? ??i monej all ol the raine of ?/.I??, the pn-ptrty of %
former eibpl'iyer ?ii the pntoner He Bat lenui.ceU to (h?
.-.n. fbr thr?^? yean.
Utta Hi???ii, foi baiag loutid with a chamlelier and a ?luu.Liw
of |?aprr lamp ?hades, worth B?4 17, hld in bit trunk, a luck bail
been stolen from a place in Courtlandt ti., waa ?aaieucaii ta M???
Mate Prison for thiee joan.
Judtor. Oliver wa? __ar_*?*il with tta-aliny wsariaf apajarel
worth liiJ?, to ? Uicii Ue pte_d.-?l guilty lo aa atteapt at frrat?4
luri-env u.-.il wu? scmauced tu ths State i'ris?JL tor two yearn
and ai-mont bl
John Bruillon! was indict??! for ?tealint; a ?i-antlty of rlotb
inir and money representing #70. Ue was employed at ooah oit
a floating dr?'il|rtiig cinchr.ie ai?J took tie piiii?erty fron a pei
.ou who eu-ployad on boar- He ?us sent-load lu the blata
i'ruuu lor tau years.
I'll.A? AM' B-HA.? a.-Morris Wonnapiesded gniltyin steel?
ing a quantity of lK?..iing, wearibw apparel ami jewelry, wortb
in all t-fl from a boar-ng home. He was rcuutaded for aeu?
- trpisadad g-Uy iu stealing a trink ?ont-nina-'
female clothmp of the worth of BSS _ Lu-h Ive attempted to
carry away fruin tho depot of the New-Janey Hipn-t- ? ou..
pani li?- w,i? re.iuuidau. a
simon Katy pi'-adcl guilty In ?teallag twnty-fo-' Uat k tal?
iu.'t uuoiadc Moat? worth t!'??i. He wat In tvnti! of em ploy ne n B
iaiid took the coats to make Bp, but Berar rvturaed tham. li?
wa? reman!.?.1
( ?nirail Smith and .r.,hn Toek? trere JMntry charged w!tl|
, pit klug the iHX'kets o! John klila-sll o? a waloI ami -Bail?.
worth k-k) Tiley ?ilrajed guilty and were rein.-ded.
IIIIAXJ. ASH? A? w-iTAL!?.-Kll?n waa tn?d and acijr.t'ted ? |
j the ??!.?rar..- of graiul larceny Joseph Sanguiui waa tried BB^
! ??-'ji.itti-?] of li.u- i-iiaine of grand Ciroeny John I! l-nnbera
wn- t.ie?i ai- aoq .ni?, of the a_u-ge of a grund larv-uy ?.I
tuon?-ya
fOrr.T OF SPECIAL SK88IO-T
tBrier? li-c? Dowliag.)
THE PaowLcit.1" A.AIS -The pcttiioggmf latryen haawsl'
of oki aa "?hyatsrs.' and "skinners," bnt who hare been of 1*1?
reclir.?teuoU or Justice ltowliog with the expreaalre and apprv
priate name of pro?, len, tear?-el? pat in an appenraa? otk
The a, s'.luug rebukes -ad- luliUred by tia? IJottrtJ
and the attenttoi.i l-ere gentry hare recently reoeir-I at ttui
bauds of the I'ress, hare made t-am sxoeediagly _iy, and f<?_
the '.mt two or three trial dart they hare been tor the ??Bl para,
on the liar of atiaeiteei Portons whose business ona- thean
tn ?l.e'lomb-ian m? luutjer stopped oa the ttept, importune?!
t.. enrol tnemaelrea on the lilt of oiieutt of ?onie baartiee?
prowler.' rohlied if they do to a.-.?! abused If they lefuas, awl
i? !? ?ncorely to be hoped thut th? oourt? rosy be no more in??
halad by IbSBS hanger? on to the legal urofession. It is trnaa
thal than are a few capable and fair dealing young men. wLo_
not baring the a?ii nnfage at th-'ir tint n-ttiug out lu life of in?
BUBBHal aroiaeaiO-_ f.-icudt to lift them at once to a good poaie*
lion ii. a leaduip InwottUe and being comueiled by stress o(
jieouaiary clrcumttaaoes to earn money from day to dan
to k'-ep the ? olf from the djor Bud tbeir account in practicing
iii lio Tombs Court.? These m?n are well known to the -agu_
trste? and are re?pe?-tcd for tueir wortb and legal ability, ano.
the luitir.vt rates hope I-y keeping the Courte "ear, aa far aa may
no, of the " pros len " to keep the bar ovuupiB?l by Tomag -M1
talented lairver? who Ire content to toeapi t-r*v courts as s\
a?hool of traiaing i-fpai-tory to ?nteni-g those of greater em?
A young i.twyer can h??re obtain an BxeellCiaB
ki.owledge of rule? of endet!?*, ai applied to criiElLaJ oaaea, B*4
It it o-rtalr. that th? "abort, ii-rp and de-tive " method ti
practiced hera, w turre au petvUxaad aophomon.
cii orations arc luttautly cut abort and where the e-eatemtm M
ootihaed cb-ely ami cons-lilly to tbe merita or oktmof ha
cuse, is a line sch<?j_ tor a man who baa sense eoough to ratjanf
it iu thatlifht.
A Naw WAT TOroi.i-?JT?Df.nI>*w?-- A ???JtrOTed _aa BBIM<
Alexander Ut .': (Lilly -fin sur"1' and batter?
on 1'ei- Baal oomiuitted atuker the following ciiraittaass?.'
Aleut, icr ia. Piter lund?i aa arraugemsnl by mkmk Alsi
andrr wn? to work for !'r-t..-,?:.,] m-i-iis the sam ot Al V) %
week Bud bis board sa a compensation for hil serri???. AJaa?
auder did his work lor a few we.-kt but could never l__g Tau-a
la a Bettietuant-lie could not e?.en get money Mioutrh oat ?f kin
to buy those necetaai les of his life glu and tobaoeo. ?ecuntay ex?
separated al lina tute of affaira. Alexander, ena day after a fruit
less attempt to get uimev out of 1'et.T who pt orad klsn't
literally a raak u. lu? adamaiillne determination no1 lo pa?f-"b-.B
laborer lu? hire Al? mder took a ra/or and with that keen in?
?trustent of moral tuition eadearored to persumle Peter to pay ?
Peter was lcseutibie to arrviBMiit, and at ouc? oaiiod a px-ace
man who arrested Alexander and ixin&soateU hu raaar. Tia
i.'ourt, not approving of Alexander t methodof oolkmtuam debt?,
..mt him for focr mouths to the PeiuteaUarr.
M tan AL _fTBttl.l I Mir.rTAKurt'.-M_ry Oowaa had .
h ii? hand Ifar? llowan'i hosband hud a coat llary Gowan*
hiuband s eoat had hotel and tatten. Mary Goiruii bust-ad a
coat ? l.oles and tat len made Mary (jowan quite ashamed of
her husband and her husbaad's coat. Therefore Marr msah-e.1
t<> procure another coat for her loved, but torn and utte-retj
?nouie. wliiL!. liionld have no bolea Herein save t_t?u> Blade bp
the tailor as in duty bound Accordingly Mary weat to _i_
olotiiing stare of alf John Markt and asked to as? son- coals.
a Inch were ibown her. Mary declared that aha eaahl a?? ?ia.|
one the -ought would tit the mauly forra of har seedy
and ?he turned to leave the itois CufortuBat-y tor Mary, af
thit luttant there Jroppnl Ut the floor a bu-lia whteh ?aatai?eq
a (?Mt and which bundle Mary had carefully cone--sd butler
her cloak, and which lu her hiirry to get out of th? place, ha4
haaaaaa unfsit??ne?l sud had thnt exrxised Mary's little altrmpa
to replenish her husband's wardrobe at the merchant i expeaac. -
Karri defenie wat weal ele said ths bundi? had droppe?|
tram n ?helf t<> her feet upon which the mas sec used bar of ii)?
iu g to ?tsal it. biie waa Mat to tbe Island for four BKIL'.II?.
ES??EX MARKET POLICE COURT.
[ Befan Justice MsatBrld. |
Two BrBOLARS C-UQHT.-Karly last weok (?_*#
profeisional btirplan, named P. .J. Donaelly and Wttmt
Wai-C engage?! rooms at ths house ?
Market ut. am! Eael Uro-Iway. Atte
they took their ili-pniture one morn I
I -.-' worth ?if ntl,.-i ledgers c.
r%roi"rt? a"a? :? 1
piaaw-taion J ,, .. H
without bl-,
?.-?.?any lae i wet'? iff
f. 1. Donnelly and WiKiaiai
ouse of Dr McNalr e<>riieT of
Atter i? ing there a few dm41
lornlng betora daylight ?liff*
ima. _t???f were arr????'?l "?1

xml | txt