OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 29, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-11-29/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

bn Unrtion.
)'
.
i
?
. -r
.
u nie.
oie.
. I .
i. W11 II All. A
.....
'
. ti tie
|
?
feet.
?"?H ?.
.'
-..?. re?? ran r?. ..?? bond II two TOIT,, tt T
C.q.ii Siotirrs.
V Y I
.al, .?- >
?
m '?
et tia?'
?
a-. .
Tte ?,-la' III
: Coanty o?
?,'A.T
.
8.
.
2
3
BtN I
,-f.Lia
? -.-.a:
Iara?l f-?,i
t e i
J?
'
TKaearnm-?-?. a- '
Had in
?t_rri.- .
KATH* ?.
- i. iJeei. ?ad .-u_?n
.
t
-
i
O.U.
,4ro?i,d
? ?in
io ?are* a ?ter,?
lort wi
?
C Bl! la.-.' ?
kpf.y lu t
? -
?Maa ef ila Clark ci i du u-,'.
uti etiw
RT-f'i
li Tel
tL-.-.-v.-.-r. t .
in .-. h?_?_>y ?u__
. - ' ?.
,.__ Ill *.e
ter 10%.
.erfwTh
O tion of I
?.'li ' .. :
r_l?1 ta? an <l?er
?
\\ LEAD,
i*td in I).
t '-.?rit ?r ?
?-?.1 mt mt
' -n te? ..
[?ANIEL
'?e?e?e ?f .!.. ptcperty anti
.I.- .?_ I-a.;-,?,
?ThV-at
?onioration Notice1..
ko
-UV
mtnrtam, ai- i ? -, -o tutet-- tr?
a. ?
?ny r
lu to
??.??a Bet II, I Am. it \ ?
_ tu ? : . .!. Ward.
Ilka ?aide, ..|?tin'ni.,?er, w
*~ki HawrmusU'.ltm.ull
fat -J/oUl: t
44>-w4. -Hw-,>_- .
in, t Jl!l_-^tS____t__.'
?.? eei.. e-ier "ti
.*. -? mt i ?? ..
*'-'?_!_ Li J M
._.. ^V* "4 ' "?I
omer erra? t-Taarv < oaatmoKaa, ;
No. II* ?noir.?T
?n i
of li.? wort. .
. ?i Uli? otto? unid Wed
!'?4?iii.( Bave-y (?nilli
* :|in( Stventy-MTeatk
og Ninety .-..md ?tr.et. between Fini
.treet. between .?e-ond tvaaua ted Tali
rta, ****"'* Tau .*??*. oorDtr ?f Betend
_B-?t torta, gf pro peat, t torrtlier will. Iht ?petiSrt'ion? ?nd ?gime
?J_*!?*T ?M b? ob'.Wii .Hu, ofl e.1 llegana-iit.
it otk ? Ii?:
CHAR
Otoo.?, fiang.e, ttt*
DAL \v
I ._*_**...- ? "?-W I'. -, . . ,p ,. .J
I ?J V^-fd w11, he f""n i h.| ., u" "
't ***"--ir^v ~**"****-".h* *? ?"??I
' AT.
,-d te t?y tlovt
tni '?nuilee.
let deta.io
.aTrran Glciinicrs
I
I
"
? ? ?
. .
?
? m lina
'
liter!
.
I . ' T. I
JAI . *
lu PAM' I
lo-tTii- the I . S ?
, "J
''I SUV C!l . i-rNo. 47 Not
IA*I II
v i 1' , jin. Ki.li.-,,t.l with ?
tnd Lal
?
1 a
Fin Frinilai-.-ito Y ,.oh?tn? Hi
?to* me
?! I.?dm?' ?lr??d r?r
.....
.
Ij .
I l.?It. li- r .No |
HA.
? l
:
AIMS II 11' ( "Vi
H
.'? K. ?*
?
The V
- ?
?
k ALLEN. Ne I
All.AM I'' M Ml. ??i ! .MSIIII? Co
M
. . ?
ti
?on.j and i
?
I at 'I
I
F>i; ' --til.At K
?
I- i
.
_ I?AVID I'l
'? ' '
F_
-
?
- ' .
I
'
-
I \ k Ca.. A tal
IV LIM
I
Tie fa?
I
lui and I'a.tn.-e Tutete at??- I
-
'
'
I
'
' :? . .
OT Pa.??.-?- '.
1*1111 : "1
?
. I it K.I I .,. I
cal,i_i
II ? . L
4nd ?ve
PRK i
,
?
.. Jil to? ??li? npreata I t
_
'
. "v.
'
?
An expel
I'll!
kJ,TK?ur rt??J?t! r?TA?Lll .
ir ?tlo?
?
?ii Hie
( ' niBauy
O LINE 1 !
.:?<. AT i .
- '
'?rr. I
._,411 III' 44 '
..:!.. I, dal .
. i Ote
?
.. ... ?a ea
? ....
rj?.
-,T
w. i i.ivn.Tooi,, * CA? i.'*. ? \ i
?^ ' - . ? etrrr
>
*.'?v M
?. . I
.
M
UKK,IBA1, .?
I :>o io No,m i
KA J At.
"?,
li 1 '.141.FJ.|VI
le Loiaooa.
It.aiit.. It Parla. ?
rtTtnt.? ?*? eoip.
. i-.rtii.ert ruil Cth.n ?m1. Btee-,,
'
Ptaaanf-I ?leo lor ?aided to Iiavr? ? Ac . ti
I
,->i or Qr.a^n.town ?
.fl.nl?. |
' .
_ ' ? Yi??t
? i? i i: ?M
i
B? .-.HA .1-.HII- KT
AT ill lu .
HIllKT? AVAlLAIll.i I AMD
Par pailic'i'ir* ti p y to
l
The f. ?
ISP.
'?I'AT.
- B ;: .' .. .
ii
P.?*?? of Pat-M?. paye.a. . . Jlnjow. tad
. i . tai 'i? . ? AH; to Hun
t later- . (Bi-i
THF. NORT?l (.LUMAN LLOYD
BtMeeau n . j ?L, lle-e-e?.
du ?ATaKI'AY !'.
IKKMJ H. vu'vij'T?AMproH
?IN MAVK1. S' A'.'' IRBM-N
, ? ?<.???> Iliio? Illia'l.l.J.ll! .
?Me?.i?, *l - -i-_?nd ttnli.. e*?l <. . ?Ue:t?_, e
'lo De 'd! owed bl the ?ta-aiut.'.ip A ?It At? li II? .?i Dialler,
rur Ircifru or peattte ?ppiy >.
.1KLB1? III .. * . .
I i in HAVANA.
\Ja A1LA.MK MAIL Kir ??d-i: ? CO-TAI
INO HA?
Tr? tarula! depart"'? ol' Ula hue ? ii. herra.tei be .1ltRADAT,
ti Ii ,./.
l4?>LK,r.pt f.r?.ue, THl-K*--|'4Y How -.
MOIMI ">t A-r.. THUJMIAI n*- n
>ro_? Pitt Na 4. N. B ?t '-'
t.AKBl-441*, k 41.1 -N Aient,
No. 11 N |Y
rr.?.r.>< "TI
X LO.NUON. LlVLKPOJla AN.' . ">??
KTKA-BtllP PASMA'lE OW( t.
Ha K Ho.it .: mi' No VJ ll?..idw?T.
bxrm i-. Patato? Itttnu* it CruaavcT
To I?-n,i,i, l.leerpoo' _ J _ureuttowa.,-.?m
fioa Li?.r peral at Que-tetowa. M
??. - ... by TIM II . II HI ?
1
OttfU _i p^., of i "-"i Britain and
Ir? ?MI. mued on Hie ui , : .
4 Co .
**.?. M SoalB at, ted No .1 Broadwe?
..nube. .13 ano _1 crurcar^i?.
*1
-
i.)AH s, w etta. ? tare eta i i
r ra.
. -J. 2 |. a_
J . OSLYN,
-
L\)K ' - :\. . .. li i, . : ' -
Al,
II"
.I and
. vi i .-.i .1 v
; ... riiil i.. tor toa ?no?.
rrin: OLD
s
? AND COMJ
. :
The i -
?
??. Ntl t p m . fr oc?
.
IM,
ti er? r - ? ? tS?ve
... ?alias
. ant
-
_
CU V
? kawaaM
Ifllll, I . ? .. V. ?. J ,1? aiij UM
U??l ? ii nar?
. N LIME TO THE W\
r, whaa
l HU-tf
'.\ II ,
C ?mm?n ?.. ?
?
? -i i. Warn Oat.
Brraata- >.
?
.i
-
12 ? . .
4 r l. -for !.. ? ri-uai Bellile-'i-,
?
-
? ,
II .
1
?
?
?
?
?
?
la M. I . HA?? '"
? .
I? :
! !
-
> _
-
j
Ml
>V *.,... ?li.?
I >_*
1 i.??i. - - . rtvtatb tt ans
m? *.*? i.?
i i sei.
?
.. ,? .
1 r
a
I
1
?
' ' . ? t- -n.
) . i
r . A I* 13 p a .
tr.
?-) a. ia-,
law tlav.a N?w _oudoa ead - . .>-... ... t M a
r.
.?on.
I ?
)
? . , Norwin I.'*' p m.
( oiainf? . >
JAM *.'VI
NKA1LROAD
. reva le-?ey . ?. , 1
?
v,- ,
_n
? ? u I as . ? . ? u? , 1
U ?,. ?:,
3v:t>' p...nU tiVtlpS,
l\ JANl ateY l
K1 '
KfiROSENI UGfil
Nr-W ? I ,f li
i.;v PATENT LAMPS,
WAY
THE HIST LAM? KYK!, P3BD,
?
,1 I I.I Ihll M.ATl-V, VII ?lilli,
f t.w
? ?. .
I
lAb.
'
.-.'.
lo
in li lils Al 111 \l' . tis
w'tll .t. ? .
funnel ?
?
.s ? IS
-
| .- .
?. ?rd fin ill?, p-r -l"!ng for |r?irat?
II?- ?n- ii.? -. it
,t Ular. ?Bl to?il.j,pIlf*?l.t. ? ..
'.?
JULIUS TVs - I .
Bl 4IM?k.r
CDc?-ing ?Taro-. _W_
A
<A'_li-|t,U 4 AKll-*? Uf?! riht BlAXlUMalt?, i*.ai?.._a_B_
A
\V M EVERDELL* S*>.NS No. 104 1
T" .' I'KAM JUU I'lliMtl!? n.J -AUEL MAS.rAtlTI'B
mt
jClmn..rn.n.s.
v?:.:
Uaaeei .tvt vrrrAT*'?T
Tint i...? i ,.??-. , i.? II til ? I ?r.ut_.
i PT.
-NI.
. iii!- J It (It;.
II 44 ! . K.
Mt
. -7. ! ..<(.. ^^^^^
I ?Al. M M AND VAN
I>
? ?.
. I A
THANK?'.!! I? II l'4
VY : : . ' li Hi llittlll, OAT AND
? A. M.
.1 Of
MALS.
'
itirir
IV THr *?*. ' I? ArtFSA _
?
I'-'LIe
? .
e lb?
ii MONKEY-,
?
' I 1' AMMAI.1.
Til? a? M4 I
' . ? .1 .
?INO.
HA P '-??Tri ?fed
RANT, /a
"I mire?!-.
'
? -.'US.
til HIOH
I nally, '.ia: 1 A |'i?!it, *.Y?x
. ?
len. I . ? ?
^1 III
f Matte
L B. LEN*] ...DU.CI-.
Will'.'
?. ?
i r.
m'.T. la. present? 1 ?
II 4M4J1J
i t
'
" IRLO,
?
- i
?
tad ill UM? bt
!
.- . ptarta ? la N?w
Ptrtieu
?
. . ?
..-.?, t
BV -
ml
I
'
? ind Y
-
-
*
'
'
'
'
. tw?
'._.
?Mil ?a?
> - ti .
- Fe-tival lhere
?
?
! . ...
?
I
. . . ia. ?.' Uti
r? II m*.
'
4?
1 .
? .-.-.? , w.
'
DI.*', II ?I'V \ i.
?
'
1 ? r
-
?
A I:
. ' at l!?t
I
-.: Y PR;, r.
w
: \ i ?; ?
. itna >D
. ? '
- .1 La IB
' ?
Ho UJ.ioi-i it ?ian Cciucrn.
IM
? r Ireland
?JAI I.
? ?
_____--------------_----_-___
. * a t _]
Pi .
'i* . : U \V\: \i, i:, i
M
I
.
:i.r? ti 44 i- I
M . .t
pitta
I . IB-??!
?
waa ?t
. i
'
\ ?4
?
?
??
?
?
?i It.
. ?,?
_ 1. It. I
Jil.Al
??a
-
'I*.. _R| ,111- I-. PLAN'S WH BPECII
I
.
pt ru, ....i. on tea alt, le ?Vtr
li I
.-.-? at the
.
? 111- I. latliui? l?a
, i. ua.lj ui U) letla-r, lo mt
' . . 3J. arl ' :
pi ? . I ?-MT" 1
.. ,i, .1 4? al I' ?
t:.. i; a-.l ? ! '.!. I. ' 'i . I w; i, She d-lly .?! ?a ? li. ( . I'.te li '1
. -, I Hu l'e
I . , |?. ?ed J ?I, _i .
?? ib-t ef ?reiet
i leref Hie bo?rd I
' ou or before toe Itt
.?.ran?, ??ST.
..?.,? Iha t .M m ??terian? ot ?ti j !,nt ??limit
pnrpota .. wen ?et? ra
.
T J Til! AU44IJM
Biara: Ll?m i ?. I .-. A Hi-order
Qlir-r-.-mpmc.
r ALLA?
'- ?
- ?
?
Lord A '
'
I
.
of'?-.
?
?rita line 1
.ill-, ?. -r- I
.Mr. A. 4V. .out.?
..\'r. 4%. i
.
.
.'
.
.Min.-.: >
.Mr?. 4 ttaan
.-li- ( lin- ?
. ...
.
"u,.M?.. TUi.j-y
!..
SlTt KI) 4 Y
-
i 1.1.MIK,
wi t?e pr?tent J, p . . .
It I? r??pectfully tat ad
laKafTKR WAU
??111 I tVI ti e >,.. . . , |' .,,., -r-. ,, . I"! .- I:: .. '!!' ? II :, te,,on OB
nu:
?nd ?Ter? ?v..- . iur to I .?. nig tiroftle end bril
Mill-? TO ( -Nut Kil (nun new tad
.
. UY.SU
aatated f?r the 6r?t itj.e Ia
two ja.t?. lb- '
I'tllK.
. K
? ?
liK.
.nutt nrraaairiiy be lia
Itei) bt -.
In a now
LeJ-A,
low In ai-live rel.??T?al.
er.A'l. ? I-RPI?
..'.A? _.! NI"
: tia i ? lu. to 4 p. m.
1 ?ROADWAY TH1-AT] K-Adn
> THI ,
util PI K1 0_-AH(
by the Bael
Bl DILLON,
ted ?ii? ?karate? Cam. . ?. m ?
MA.: .?ii Joel?
.i..?? DILLO*-*.
i- IT of
Bit jrrr.irt-fifiye?,. 0.
I.Ma . .-. :
- ia
UK Ililli' n DILLON.
?
M"
. jiam-?tiUuu i y ?l,.?* U.ive launau o.
_._
Mi?, l.i.-i 1. . ki 4.1.1
i n?i?rAVORITl
.g
? p..
? I'll! I? _
.
li Hi 'm
VIN l .? " ' I II
. it
KKlli.?
lu Mt .
. :
T
AP POINTU-.NT.- ?? ? -n per
. , ?
. u l-l?, ,01 Y
?
.$ i ?i
I .-H .
II
ra K.
. ? ?.
1 la bli w -?mira.
.
I 'I'TH
?i . - Blur,
? ..... Sim lort ti
_
- . .i INK ?ii'- r
< y ;
\
? -
. r>_j!?iM?r .1 e.p ra:? ot ad
. ??.?or. o pan
?
I
Au.
-billi ban " wlui
I'll;-** ni.!? KOWKK. i 'II \ II i;.
1
?
.. il M.I..
II
:? ?
-
...-tit.
Hit ft .
_ k4 ? LUI Cund?.-tor.
-
. ?
KI - \ ??. J
li
?i ru A
li?tj_Ar?-_
.-"? . . : LI?.,
?
eua ;
: ? . ? ? . -,
?."KI.
. ?1 L?K_1 IN? K.-OL? _.
?I . -..-> Aii'l'i.K.\Uii.N I Catete Hw-B
____________ ____^^^_____
'ALI.'.' '
,?
' m ,
lute ?i'p-i ? ? . -
4\*AI.I.A( K.
_
t 'II - !?' I's-rii
A pozi
... i i
Al. . ? '.
?4M.
.?'o . > .y ?id Fourth???
-, , ' It*
:J ?in 0 te ? a : .
G!
...
_
\\i \A OF NATI HE?
IT
t 'li* I ed
I ? , lae
?
? ira II .-ir?d
. . '
? I p. u?.
Ml,....
.?or Fra-? rhor!tl?v
...
?
. ' i ?'.
. I'iellol
'I' l" I ,i. LI. ?NU .- ifUl ?
I . ?-, will
I '! ,
I
?
_
1 * |'| . J'm? nr . . . j,c_u
?
II
1..I.IAI.'I? M \TCH Kill
1,'..'. ,
U'lLUA ? HIT.
? alor
?
f\,l> K ,1'tl.1.1 Nil \l ! If? VNNI M 1 ONC'EKT.
iATI , . .
1 11. J" maten M.I /in m. ey Mer-_ II.
N< I . . tia, 11.I..I iw
? Ita. Ii ?-ra.
Knell ?r a li, le be had .1 ? -?._
?Mfl'?TT HAU
J 1
| ?: I
MUM MI: _
Me ?1? /.' e:,t, 1-1 : . i.rotlwiT. uei
?3?m-Cf_?irn*B.
XV1
Jo .
.,..".. ?f
:u??r.s,b?,
C_M
? -?Ta
-1 ???a ???__, wa?
Wl.o Will mair I ??
Ml- ill . . i. - '?4
. ?a
b'r Bl?:. . .1 __,
IkirJ ?pp??i? i. . 'hil a?.
'LD,
?llirii app?ai?ince iL;. ?...
....?'t. W. tMv*?te
.kit I?e1_nvr?e_A
Vi J. Dia
Eiii A :, \V I?ot--M_
1-iril (?. .. IV 4 A rJr?w_
M . ? ... I- u,a Ca___f
a au.
CHAKOEOr
i : ? k
BAtLHDAV I
in I i. inn 1 ia.? of
ITALIA1, ). 1.11
T.i.rl -t g lot -be
*___, _
DIBECT lit .. - X MAJ!*vX____,
tin I . _ 4.
Ill- r-.\"\- - - ? ) ,.,,
nal
MIL
wilh i*i In tup.
Al
(berBrti ipi .trance.)
?All a NT'IM)rix,
RM.
I i ........l-l ?UlHAAtkA.
? a.
Olli ..cl,
with an.
'
S..V,
??T:
A .
I Al I.
J ... I 1JJ..I .
v
.
. 'All
01.', MPK THEATER
.. - ?mm
? ' , .
?
' t.
I y-.r.t Of I' 1-alrU
THIS AKTE I"
i
? ?
tim s ttle-M
-iu ?
v "T '-??? IM THE l?L_t
.KAM-?
I Hi? '
.
.?. .iii? HJB-oar
.
i N D T AKDV
M WAI!
C*J" - l? ont ?ST
VI!..
Al
X11 ? \?.
. AT
- ?A - ?4
... -??Al__.
?
.- . r ?
1 ? . -i . .-5.
>
I - vi Zamu ?j ?Btrtt
a a.
"41
- A.-t
. a '-t Naga?|
M y.
ti; art by .
BAT ?. I >?!>._
iK
- ay mi Mae* %
Mo.M. STr.D
?
< >r?-Qf*-R.
f.) ii.-, i AN NOW BE SI? I;BE0
HI -a\. ?KI fl * ,ll.\?.| RKI H
|>r?r? ?lev.? ?Jj II ni li't.v Av?- i? Motel.
T i .1 .. -?gi
IH A mr
MtMB
? N-w A-i S ?aga.
M ATI _
*T*ii KM- D SEATS ' i tbe
1 UALIA? ni'.- * ??tunta?
at
w.KLi .? r.ATr.a
?a pi-??i of Am???-,??' ? a? ? m- ter r I la aa?
?al, . A: I... oil. t tvi,??i. ia net ?. -. ->
?
No.-?3 Fmelwi- l?iw ?-, . -, I eta
f*P_l , \NM'\I. KAI??'inoN of t?
I - * ii NOW OPI N it ?be Oil -ieeef
u a ' .:...?; tat?
I - .?? '- .
???''????*??**?? J
Centura on- illc.linga.
j wita
I lir.
- o? em of tbe
?_i " al
? ?e
. > ?
.1 I OB
, Aua
1
?_,u:i.isg.u.ng.
H mai
a
? er tim
H-. . li; Kl'H,
;iaaVo.-.-T_t__W
:.?
1: . Ilii'l i.-I I !. ?..Ko.-rr?
ro lav wlm a? 4 ?Ir?-?? br tot
H,-., i I). 1). >?-b;. . A*ymg
lit. r?. '
1.?, ]-} \t I. -i i . Ill !' '- I ?."'Vi. ,'a ia
. rti id?, ty. Nov. IB,
. -ita.
IN 1 .IK 1 i lA\l 'n' li? II i--I. \. ,-. .
J A e i? 0 1 will
tit 1| .HULK III Kit? . -..v r el
sViitsa
. u__
O War
-i
- : ? aa?
? ?
?
. . ; nr.AV.
. - aita?
Si ?PAL
iv.?el
. c be?.
Sl'l.'l* ?no?
Herv .
'j'-- .1 tier
A o! .* .j- hy
f . *ei
frii..
i
.
Till? Rev. I 1". llll.l'K'UH. l'y
* "1N4 *
,.1. a .
. I :. . to V.?tv _,eia-,il.t .4
'.piI iMi.? H iii,
? _ 11 ?'._-_,
DI).
_
Ti!.v.\i\>' ?l. i.V.?. i?\_. - ?-ia
1 ,"
hyt'? ,
rpil \lH-*-l\ M. E. I 'II l.'i II
A p: - ,
by the ]?.- ... II. K-v u ?f .
. . "o? vi? P..IOI Nu .?..?!. ??II? ?til,_ Think?
?f _
'Pll vSKSGIViXii SLRV?i _"tSi
I 1Kb, Weal Iwrnty-t? rd ?t. b?iw??? lir>a
,v-< ?it ."'I' H?l'?Y Ki, ?, it ti .?tu.op by
?I j li HU l?I.A?l) ?,. . "J ui_
(IIBT.T.
U'.v \7TFt_.
- -
I . , ' . t o: lae uereas ami . __,
I
\\ l-l l'l M .-Ullin? -I PREaHYT??ti?l,
IT , Iii III ?I Bear aura k ive, ?a ?I.-? ..?,,,
DAT" a' II ? Ivka. m. ?arrmn ti. ti.? ii.? , iA|-<r,
?a. ?
li IL ?UK ?' la
'lillr. UHILDRI
I .. ,fHiii.s,V|?tr'?tVh?>nl.w . ? v\\?f|.?. t-.o
lit,
' I ' ' :...?> .tlati.

xml | txt